Rady mě sta Frýdku- Místku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rady mě sta Frýdku- Místku"

Transkript

1 ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku č. 10 Ročník XVII. Náklad Zdarma do všch schránk Vnkovní aquapark zahájil szonu Posldní květnový víknd bylo v městě o zábavu postaráno. Poprvé s otvřly brány vnkovního aquaparku na Olšné, v vícúčlové sportovní hal s konal 1. Frýdcko-Místcký vltrh a hnd vdl ní Moravská pouť, ktrou spolupořádalo město a na níž zazpívali například Ptr Bnd a Ptra Janů. Moravskou pouť v sobotu odpoldn zahájil náměstk primátorky Ptr Cvik, ktrý všm popřál dobrou zábavu a připomněl, ž szóna už začala také v ltním aquaparku Olšná. Tn přilákal o víkndu 2500 lidí. První víknd z hldiska náv- ZAHÁJENÍ POUTĚ: Lidi, ktří přišli za zábavou, přivítal náměstk primátorky Ptr Cvik. Doprava na Olšnou pod drobnohldm Frýdcko-místcká radnic s snaží nustál vylpšovat dopravní situaci v souvislosti s provozm ltního i krytého aquaparku na Olšné. Přd očkávaným náporm v hlavní szoně svolal náměstk primátorky Ptr Cvik koordinační schůzku s cílm co njlép zvládnout dopravní situaci v této lokalitě. Proběhlo jdnání s náměstkm a jdnatlm Sportplxu Michalm Pobuckým, řditlm tchnických služb Jaromírm Kohutm, řditlm městské polici Václavm Bučkm a vdoucím odboru dopravy Miroslavm Hronovským, sdělila sstavu, ktrá možná úskalí probírala z svých pohldů, tisková mluvčí radnic Jana Matějíková. Účastníci schůzky s shodli na tom, ž bzproblémový provoz kolm Aquaparku Olšná a nasměrování řidičů na odstavná parkoviště budou zajišťovat pra- covníci spolčnosti Sportplx. V horkých ltních dnch, kdy s očkává vlký nápor řidičů přijíždějících s osvěžit v bazénch aquaparku, posílí dopravní bzpčnost na příjzdových cstách také strážníci městské polici, uvdl náměstk primátorky Ptr Cvik. Parkovacích míst j v arálu Olšná již poměrně dostatk. Stratgický plán dozná změn Rada města Frýdku-Místku s na svém posldním jdnání zabývala návrhm změn a doplňků Stratgického plánu rozvoj statutárního města Frýdku-Místku na období , ktrý vzšl na základě připomínk z přdchozího sminář zastupitlů k dané problmatic. Zastupitlé například postrádali v stratgickém plánu řšní hlukové zátěž. Podl náměstka primátorky Mirosla- štěvnosti vůbc nbyl špatný, osvědčilo s i zachování provozu kryté části. Lidé prostě mají větší možnost výběru a něktří zvolí koupání pod střchou a trochu jiné atrakc nž najdou vnku. Žádné vylidnění krytého bazénu s tdy nkonalo, problémm v horkých dnch j pouz provoz sauny, o níž nní zájm, al to s samozřjmě dalo čkat, hodnotil začátk ltní szony Ptr Slunský, řditl městské spolčnosti Sportplx. Tn znovu nabádá místní občany, aby využili výhod abonntního čipu, ktrý j zbaví čkání v případných frontách na vstupu. S čipm lz totiž projít bz pro- AQUAPARK OLEŠNÁ: První víknd po otvřní využilo možnosti zchladit s v horkých dnch okolo 2500 lidí. blémů ktrýmkoliv turniktm. vybavní. Vždycky jsm rádi, Vnkovní aquapark nabídl návštěvníkům když s v městě něco děj. V vodu o tplotě 28 C tomto ohldu si hodně slibuj- a bohatý doprovodný program. m od nadcházjícího Vsléta, Spinning a aquaarobic nbud ktré do města přins spoustu chybět ani v další části szony. dalších hodnotných akcí, na ktrých Svá lákadla zúročily i další s budou lidé dobř bavit, Několik parkovišť s nachází v místch kolm aquaparku, jdno další j právě dobudováváno. Další záchytné parkoviště, a to bzplatné, j u hráz přhrady Olšná, na druhé straně přhrady. Z tohoto parkoviště bud návštěvníky přvážt o prázdninách do aquaparku spciální vláčk, známý již z loňského provozu. va Dokoupila ovšm musí být vypracována hluková mapa města, ktrou nmá smysl zadávat přd dokončním obchvatu. Do stratgického plánu tak můž být zapracována dodatčně. Radní ovšm vyhověli například požadavku na vypracování studi využití arálu místckého lsa k volnočasovým a odpočinkovým aktivitám občanů, shodli s také na potřbě přsněji dfinovat něktré používané pojmy. akc. Na Moravské pouti děti njvíc vábily kolotoč a klaun Hopsalín. Dospělým s líbila ukázka hasičů v akci, ktří přdvdli na skltu haly prác v výškách. V samotné hal mohli příchozí zhlédnout vltrh, ktrý byl zaměřn přdvším na stavbnictví, zahradu a bytové slovo primátorky řkl náměstk primátorky Ptr Cvik. Vážní spoluobčané, spolčnost Plzňský Prazdroj v těchto dnch vyhlásila již šstý ročník svého ojdinělého programu OBČANSKÁ VOLBA. Stjně jako v minulých ltch budou mzi projkty podanými nziskovými organizacmi, ktré získají njvíc vašich hlasů v vřjném hlasování, rozdělny dva miliony korun. Program OBČANSKÁ VOLBA j v našm rgionu vyhlášn pro oblast Frýdk-Místk, Třincko, Jablunkovsko a město Ostrava. Ltošní ročník byl vyhlášn s několika novinkami podané projkty budou posuzovány podl stupně významu pro rgion, počtu lidí, ktrým ralizovaným projktm bud poskytnuta přímá nbo npřímá pomoc, doby účinku projktu (projkt nbud jdnorázový), konkrétního výstupu projktu a jho zaměřní na zlpšní situac. Podávané projkty by měly být dlouhodobé s měřitlnými výstupy a zaměřny na ochranu kulturního dědictví, zkvalitňování volného času obyvatl, zlpšování úrovně sociální péč, zvyšování úrovně vzdělávání a zlpšování životního prostřdí. Projkty j možno přihlašovat do na adrsu Crst Communications Ostrava s.r.o., Dr. May 468/ Ostrava. Víc informací můžt nalézt na (Občanská volba 2007). V vřjném hlasování pak my všichni můžm Plzňskému prazdroji doporučit ty projkty, ktré jsou pro náš rgion njpotřbnější. O jdnotlivých projktch k vřjnému hlasování i systému hlasování budm v našm zpravodaji přinášt podrobné informac. Eva Richtrová

2 Zpravodajství krátc Sociální služby upozorňují sniory Magistrát města Frýdku-Místku, odbor sociálních služb a sociální péč, upozorňuj všchny žadatl, ktří již mají podanou žádost o přidělní bytu v Domch s pčovatlskou službou a Pnzionu pro sniory, aby s běhm měsíc črvna dostavili v úřdní dny pondělí a střdu (v době od 8 do 17 hodin) a v čtvrtk (v době od 13 do 15 hodin) na odbor sociálních služb a sociální péč, do budovy magistrátu na ulici Radniční 1149, 1. poschodí, kanc. č. 203, 205, 211 k aktualizaci svých žádostí. Aktualizac s nvztahuj na žádosti o umístění v Domově pro sniory v Frýdku-Místku. Njst z Mělníka? Frýdcko-místcká radnic byla požádána o oslovní mělnických rodáků. Protož na svr Moravy, Frýdk-Místk nvyjímaj, za prací doputovali lidé snad z všch koutů někdjšího Čskoslovnska, rprodukujm pozvánku na Stkání mělnických rodáků, ktré s s bohatým programm uskutční na přlomu prázdnin 30. črvna až 1. črvnc 2007 v Mělníku. Koncrt k výročí Známá a populární dětská kapla Šuba Duba Band připravuj koncrt k 10. výročí svého založní, ktrý s uskutční 12. črvna od 18 hodin v Kině Ptra Bzruč. Přdprodj vstupnk již byl zahájn v Nové scéně Vlast. Smutná zpráva Příznivc amatérského filmu zastihla smutná zpráva, ž tnto kolktiv opustil 12. května v věku 65 lt pan Františk Staroba. Tnto dlouholtý čln filmového klubu natočil spoustu hodnotných dokumntárních filmů o Bskydch i městě Frýdku-Místku. Nzdráhal s rovněž s svými rodinnými příslušníky natočit pohádky, například O Rumcajsovi. Přdnáška biotronika 9. črvna v 13 hodin s v Základní umělcké škol v Frýdku-Místku opět uskutční přdnáška biotronika Tomáš Pfiffra. Na ní zazní odpovědi týkající s otázk životní filozofi i zdravého životního stylu. Ročnka služb opět v prodji V Bskydském informačním cntru i na jiných místch lz zakoupit aktualizovanou Ročnku služb Frýdku-Místku. Přináší tlfonní kontakty na různé instituc, firmy a zařízní v městě. Své místo zd mají také lékařské ordinac, nmocnic, školská zařízní a podobně. Občané ocní i autobusové a vlakové jízdní řády i mapu města. f V Lískovci přivítali nové občánky V městě probíhá tradiční vítání občánků v obřadní síni frýdckého zámku, v Lískovci v tamějším kulturním domě. Kolorit j al podobný. Nmluvňata nmají příliš rspktu přd těmi, kdo už umějí mluvit lép a vítají j do života. V Lískovci nové občánky vítala primátorka Eva Richtrová a občas slova povzbuzní pro rodič musla proložit shovívavým úsměvm k prvním výrazům občanské nposlušnosti. Na světě j mnoho krásných, drahých a vzácných věcí. A přc nní většího pokladu nad nový lidský život. Narozní dítět j jdním z njkrásnějších okamžiků v životě rodičů, zjména matky. Děti jsou pokračováním našho života, našich snů, tužb a radostí. Do nich vkládám nadě- Nzaměstnaní v Frýdku- -Místku njlép vědí, ž stávající budova úřadu prác nskýtá zrovna idální podmínky a noplývá dostatčnou kapacitou. Nová budova v lokalitě Na Poříčí slibuj obrat k lpšímu a větší komfort pro úřdníky i klinty. Výstavbou nové budovy Úřadu prác v Frýdku-Místku na ulici Na Poříčí j řšn problém roztříštěnosti pracovišť úřadu, ktrá byla dosud na třch místch v městě. Do nových prostor s tak soustřdí njn služby zaměstnanosti pro občany a zaměstnavatl, al i agnda 2 j toho, co s nám npodařilo uskutčnit. Spolčně s vámi prožívám krásné chvíl, naplněné nnahraditlným pocitm, ktrý mají lidé při pohldu na svoj dítě. Všichni si přjm, aby jho příští dny a roky byly naplněny štěstím, klidm a mírm, promlouvala k rodičům primátorka. Ta s současně zamyslla nad správnou výchovou. Projvila přsvědční, ž právě o výchově většina zúčastněných vlmi přmýšlí, protož chc být těmi njlpšími rodiči. Člověka vychovávám hnd od narozní, od prvních dnů jho života. Vaš láska, starostlivost a péč o zdraví vašho děťátka, o jho dobrou pohodu, rodinná atmosféra naplněná vzájmným porozuměním, laskavým vztahm Úřad prác v nových prostorách státní sociální podpory a lékařské posudkové služby, ktré rovněž spadají do komptnc úřadů prác. Stěhování Úřadu prác v Frýdku-Místku nbud spojno s přrušním jho provozu, al jn s částčným omzním. Uskutční s v dnch črvna. V tyto dny v úřdních hodinách (pondělí 8-17, útrý 8-13, střda 8-17, čtvrtk 8-13, pátk 8-13) budou pouz přijímány žádosti o zprostřdkování prác, rsp. finanční příspěvky z prostřdků aktivní politiky zaměstnanosti (tyto kromě pátku), a to jště na stávajícím pracovišti na ulici Nádražní MEZI SENIORY: Dům s pčovatlskou službou na Zámckém náměstí navštívila silná sstava z radnic: primátorka Eva Richtrová, jjí náměstk Ptr Cvik a radní Ivan Vrba. Snioři jim chtěli přdvším přdvést, jak si intriér svého obydlí dokážou sami vylpšit výtvarnými výrobky. Hrám sniorů nchyběl humor S jasným cílm podpořit pohyb a aktivní způsob života sniorů, zvýšit jjich sbvědomí a odstranit z jjich života strotyp s uskutčnily v Frýdku- -Místku první Hry sniorů. V klubu důchodců na Sadové ulici s utkala tři družstva z tří zařízní pro sniory v městě, aby zjistila, ž njvětším vítězstvím j npotřbovat žádné vítězství. Rpliku Johna Lnnona si brali soutěžící k srdci nbo jim z nich přímo vycházla. Bylo příjmné sldovat, jak s snioři umí bavit, jak jim j i v tomto věku vlastní humor, ocnila primátorka Eva Richtrová. (Pokračování na straně 3) VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ: Njmladší z Lískovc přivítala primátorka Eva Richtrová. rodičů k sobě navzájm, to všchno jsou vlmi důlžité faktory. A ty od prvních dnů formují malinkého človíčka. Už zandlouho vaš dítě začn vnímat okolní svět a osvojovat život. A vy, jho rodič, mu přitom budt těmi njbližšími vzory, připomínala primátorka a popřála zúčastněným, aby s jim podařilo vytvořit pro dítě krásný, šťastný a si z něj potřbné návyky pro harmonický domov. NOVÁ BUDOVA: Úřad prác v důstojnějších prostorch. 1088, Frýdk-Místk. Podobně tak budou v těchto dnch a hodinách přijímány žádosti o dávky státní sociální podpory na stávajícím pracovišti na ulici Palackého 115, Frýdk-Místk. Podl sdělní frýdcko- -místckého úřadu prác bud obnovn plný provoz a služby Komunitní plán s už plní Komunitní plán rozvoj sociálních služb pro město Frýdk-Místk na léta j živý matriál, ktrý má být průběžně doplňován podl aktuální situac, na druhou stranu jsou už něktré dílčí úkoly a cíl plněny. Počátkm roku s přhodnotily stanovné priority z hldiska potřbnosti kapacit, finančních nákladů, časového horizontu ralizac a nového zákona o sociálních službách. Bylo navržno pořadí cílů pracovních skupin, ktré vychází zcla z požadavků uživatlů sociálních služb, řkl radní Ivan Vrba. Z stanovných cílů s zatím podařilo například rozšířní cntr volnočasových aktivit pro sniory v říjnu loňského roku byl otvřn v pořadí již jdnáctý klub důchodců v městě, byl vydán v nové budově Úřadu prác v Frýdku-Místku na ulici Na Poříčí črvna. Co s týč tlfonních a faxových kontaktů, budou dočasně jště platit stávající tlfonní čísla, kdy tlfonní hovory v nové budově budou automaticky přsměrovávány na spojovatlku. Adrsář poskytovatlů sociálních služb v městě a obnovna nabídka altrnativní dopravy imobilních osob v městě a v jho blízkém okolí. Rozšiřujm dobrovolnické služby a nabídku prvntivních programů pro děti a mládž, přdvším v nízkoprahových klubch, soustavně podporujm činnost směřující k bzbariérovosti v městě. Pracujm také na modrnizaci a rozšířní kapacit jslí, uvdl Ivan Vrba. V oblasti tnických mnšin byly naplněny oba stanovné cíl podpora a rozšířní trénní prác a podpora volnočasových a vzdělávacích aktivit pro přdškoláky, děti a mládž v lokalitách s vyšším rizikm sociálního vylouční. Díky spolupráci s trénními pracovníky s také daří prvnc ztráty bydlní, uzavřl radní Vrba.

3 Zpravodajství V Skalici bud uzavřna silnic Skalici čká oprava silnic Na Příčnici. Řidiči by s měli připravit na uzavírku, a to v úsku od vodojmu směrm k přhradě Baška, až po katastr obc Baška. Prác na silnici začnou 4. črvna a skončí 26. črvna, radnic na ně uvolnila téměř čtyři miliony korun. Objízdná trasa povd pravděpodobně přs Staré Město. Bud jště upřsněna a řádně vyznačna. V rámci opravy bud odfrézován stávající kryt, dál odstraněn Hrám sniorů nchyběl humor (Pokračování z strany 2) Nadhld a sbironii si vyžádala hnd úvodní disciplína, ktrou bylo oblékání různých částí oděvu. Kdo navlékl víc svršků, vítězil. Co na tom, ž byly navlčny na npatřičných částch těla. Hlavně ž j lgrac. Chtěli jsm dokázat, ž i v stáří s člověk můž smát, poznávat nové lidi, užívat si spolčnského života a soutěžit, hodnotila za Pčovatlskou službu Eliška Adamová. Mzi další disciplíny patřilo například navlékání korálků, snioři procházli labyrintm, čichm rozpoznávali stávající podklad a provdna pokládka nového podkladu. Poté budou osázny obruby a položn nový asfaltový kobrc, řkl Jaromír Madnský z odboru dopravy a silničního hospodářství. Silnici opraví stavbní spolčnost Alpin z Valašského Mziříčí, ktrá dala městu njvýhodnější nabídku na vypsanou vřjnou zakázku. Radní Frýdku-Místku spolčnost vybrali, protož zhruba 710 mtrů komunikac opraví v njkratší době a za njnižší cnu. Pníz z výhrních automatů půjdou na sport a kologii Jako nutné zlo musí brát frýdcko-místčtí radní xistnci výhrních automatů v městě. Z zákona j nlz zakázat, ačkoliv mohou být příčinou něktrých patologických jvů, a tak alspoň příjm z jjich provozování směrují do potřbných oblastí. Výtěžk z výhrních automatů v městě bud použit na vřjně prospěšné účly. Počátkm května činil nclých šst milionů korun, al tato částka nní konč- ná. V případě, ž firmy provozující výhrní automaty mají daňového poradc a přdkládají daňové přiznání do 30. črvna, uhradí odvod z automatů později, vysvětlila tisková mluvčí frýdcko-místcké radnic Jana Matějíková. Radní rozhodli, ž pníz z výhrních automatů rozdělí na dvě části. Polovina půjd na podporu sportovních klubů a akcí a druhá polovina bud přidělna kologii, přsněji oblasti vřjné zlně. vonná kořní a hmatm věci v pytli, také házli na přsnost nbo skládali slova z písmn. Bystrou mysl projvili také při jazykolamch. Sportovní nádch a rivalitu v přijatlných mzích dokumntovala spciální barvná trička s logm akc. Črvná trika měli na sobě snioři z Pčovatlské služby, žlutá patřila Domovu pro sniory a modrou barvu měl Pnzion pro sniory. Vítězm s nakonc stalo družstvo z Pnzionu pro sniory. Vůbc njdůlžitější ovšm bylo, ž s všichni dobř bavili. OBLÉKÁNÍ S HUMOREM: Snioři vědí, co j kořním života. 3 f GALILEO SCHOOL: Náměstk primátorky Ptr Cvik a radní Miroslav Adam konzultují s zástupkyní privátní školy s výukou v anglickém jazyc, jakým způsobm bud tnto subjkt využívat městskou budovu na ulici Míru. Radní uvolnili pníz na opravu škol a školk Blížící s ltní prázdniny jsou dobou, kdy s v opuštěných školách a školkách provádějí nzbytné opravy. Rada města proto rozhodovala o zadání vřjných zakázk na opravy a úpravy v frýdcko-místckých základních a matřských školách. Prác si v třch základních a dvou matřských školách vyžádají okolo pěti a půl milionu korun, sdělila tisková mluvčí radnic Jana Matějíková. Njvíc z rozpočtu ukousnou prác na Základní škol Frýdk-Místk, J. Čapka, kd si rkonstrukc lktroinstalac v pavilonu C vyžádá přs dva mili- ony korun. S invsticí 1,3 milionu korun mohou počítat na Základní škol Frýdk-Místk, Čskoslovnské armády 570, na Osmičc dojd k výměně podlahových krytin na chodbách a schodišti. Zhruba milion korun j určn na rkonstrukci osvětlní učbn jdnoho z pavilonů Základní školy Frýdk-Místk, J. z Poděbrad. Okolo milionu korun posílám také do matřských škol. Rozhodli jsm vyměnit vstupy do tří pavilonů Matřské školy Pohádka a opravím sociální zařízní v Matřské škol Matřídouška, vyjmnoval náměstk primátorky Ptr Cvik. Bud mít město víc pněz? Zjména u měst pověřných výkonm státní správy i pro okolní obc s chc stál víc muziky za méně pněz. Rozpočtové urční daní způsobuj stál klsající příjmy, takž obcím chybí potřbné finanční prostřdky a jsou často odkázány na boj o získávání dotací. To s v plné míř týká i Frýdku-Místku. Na nudržitlný stav už s nmohl dívat poslanc a frýdcko-místcký radní Ptr Rafaj, ktrý j s několika dalšími poslanci podpsán pod návrhm zákona, ktrý by obcím do rozpočtů přinsl pníz navíc. J nutno změnit pravidla tak, aby města a obc získaly víc do svých pokladn a měly tak větší svobodu, větší volnost a větší Lidový dům v Místku - Intraktivní výstavy: Dobrodružství na hradě - hlavolamy v vlkém sál LD od (v pracovní dny) a Zdněk Milr dětm (v pracovní dny a v nděli od 9.00 do h.) možnosti, tvrdí Ptr Rafaj, ktrý j přsvědčn, ž by odpadlo i každoroční mdiálně vděčné porcování mdvěda. Sám z státního rozpočtu uměl opakovaně do Frýdku-Místku pníz přinést. Pochopitlně, ž to média někdy i právm zsměšňují, oni občas kolgové přicházjí opravdu s nuvěřitlnými myšlnkami, v naprosté většině případů jd al o užitčné a potřbné věci, na ktré prostě města a obc nmají prostřdky, říká Ptr Rafaj. Tn považuj diskusi o větších příjmch pro města a obc za důlžitější nž navrhované vládní rformy, protož podl něj jsou finanční prostřdky potřba přdvším tam, kd žijí konkrétní lidé. Ti njlép vědí, co j opravdu pro ně potřba. Njblíž opravdovým lidm j komunální politika, j přsvědčný Ptr Rafaj. Dn radosti Všchny děti jsou zvány v nděli 3. črvna od 13 hodin na Dn radosti, ktrý s uskutční v arálu přhrady Olšná. K jjich svátku j připravno mnoho atrakcí, soutěží a další bohatý program. městská polici Kradli žlzo v sdm včr přijala dispčrka městské polici tlfonické oznámní na podzřlé chování mladíků na ulici Sokolská, kd s snažili ukrást žlzný šrot. Hlídc strážníků s po příjzdu na místo snažili pachatlé utéct, avšak marně. Byly zajištěny dvě osoby, šstadvactiltý Z. K. a osmnáctiltý D. F., oba z Frýdku-Místku. Na místo, kd došlo k krádži nrzového matriálu, byla přivolána hlídka PČR, ktrá si pro podzřní z spáchání trstného činu zálžitost přvzala k doštřní. Řidič v protisměru půl hodiny přd půlnocí zargistrovala motohlídka Městské polici Frýdk-Místk na ulici Janáčkova osobní motorové vozidlo, jhož řidič si svou vyjížďku namířil do protisměru. J bz jakýchkoliv diskusí, ž svým jdnáním vážně ohrozil ostatní účastníky silničního provozu, komntoval zásah Dalibor Volný, zástupc řditl městské polici. Po zastavní vyšlo v průběhu zjišťování totožnosti řidič najvo, ž jím j osmnáctiltý M. S. z Frýdku-Místku, ktrý nní držitlm příslušného řidičského oprávnění. Pro důvodné podzřní z spáchání trstného činu byl pachatl přdán Policii Čské rpubliky k dořšní případu, doplnil Volný. Napadní s mačtou s strážníkům Městské polic Frýdk-Místk díky jjich rychlé rakci na tlfonické oznámní podařilo přdjít možnému nštěstí. V tlfonickém oznámní dispčrka uslyšla žádost žny o pomoc, kdy ji napadal syn s mačtou v ruc, vysvětlil závažnost případu Dalibor Volný, zástupc řditl městské polici. Na ulici Třanovského hlídka strážníků dorazila přd dvátou včr. Když vycházla z výtahu, stál v dvřích od bytu oznamovatlky mladík, ktrý již nměl příliš času na to, aby v svém protiprávním jdnání pokračoval. V pachatli byl zjištěn dvatnáctiltý muž z Frýdku-Místku, jnž byl zcla zjvně pod vlivm alkoholických nápojů nbo jiných omamných a psychotropních látk. Oznamovatlka, mírně pořzaná na hrudi a ruc, strážníkům vypověděla, ž musla z bytu přd mladíkm utéct. Údajným původm agrs mladíka bylo odmítnutí matky poskytnout svému synovi pníz, ktré požadoval. Pachatl byl na chodbě strážníky zadržn do příjzdu hlídky Polici ČR, ktrá si tuto zálžitost k doštřní přvzala na místě. Zbraň, nalzná napadnou žnou v bytě, byla rovněž přdána příslušníkům PČR.

4 Školství PRIMÁTORKA SE STUDENTY: Eva Richtrová promlouvá k polské výpravě, ktrá navštívila město i samotnou radnici. Zpívám a hrajm prostě pro radost Co děti dělají, j pro ně mnohm významnější, nž co vidí a slyší. (W. Wardová) Na 9. základní škol proběhlo v polovině května u přílžitosti Dn matk slavnostní otvřní nové učbny malých divadlních form. Za zdmi této nové učbny s odhrálo malé divadlní přdstavní, v ktrém s děti z 1. stupně běhm chvíl proměnily v udatné rytíř, sličné princzny, skřítky, zvířátka i čarodějky, ktré njn hrály, al také zpívaly, tančily a připravily tak pro své rodič nobvyklý zážitk, nboť mohli spatřit, jak dědk řpu zasadil, poznali rovněž zlobi- vého Budulínka a Sněhurku zhlédli v modrním pojtí, ktré mělo až muzikálový charaktr. Děti tak ukázaly, ž njsou jn hrci na jvišti, al současně dramatiky s vlastním scénářm. Prostřdnictvím své fantazi daly té či oné postavě nový, osobitý rozměr. Účlm nové učbny, ktrá pro dramatickou výchovu vznikla, j vytvořit dětm ty njlpší podmínky pro jjich tvořivou činnost, povzbudit jjich obrazotvornost a rozvinout tak maximálně jjich osobnostní potnciál. Děti z 1. stupně zahrály i pro matřinky, a to MŠ K Hájku, MŠ Gogolova a MŠ Bruška. Mgr. Eva Šopková DĚTSKÉ DIVADLO: Na 9. ZŠ otvřli spciální učbnu. Nové nápady pro smart board Květnové stkání učitlů z clé Čské rpubliky zaměřné na novinky v práci s smart boardm, jhož s v rámci člnství v Smart Board Klubu zúčastnil i tým vyučujících prvního stupně z frýdcko-místcké Jdnáctky, přinslo řadu námětů a nových programů pro práci s novou didaktickou pomůckou, ktrá pomalu začíná pronikat do čských škol. Na pražském stkání na Vinohradch s sšlo na dvě stě třict vyučujících. Hovořilo s zjména o modrních způsobch vzdělávání žáků a njmodrnějších intraktivních pomůckách, ktré každodnně pomáhají udržt pozornost žáků, zdůraznila Rnata Bohačíková z frýdcko-místcké základní školy Jiřího z Poděbrad a dodala: S svými kolgy s rádi scházím a dělím s o své zkušnosti. Taková stkání bývají bohatou studnicí nových nápadů a námětů pro práci s dětmi. Nadšná z stkání byla i jjí kolgyně Danila Kaňoková: Njvíc nás zaujal workshop odborných přdmětů přdvším hudbní a výtvarné výchovy a cizích jazyků. (pokračování na straně 5) 4 f Poděkování Ekologickému střdisku Hatě od žáků a pdagogů Pod Sovou Již několik lt žáci naší školy navštěvují střdisko Hatě u Staříč. Pro vlkou úspěšnost a nadšní žáků chcm touto cstou poděkovat za obětavou práci. Výuka zd j jdn z způsobů, jak naučit děti, aby s v přírodě uměly chovat a chránily ji. Názv projktu O přírodě v přírodě tvoří základní myšlnku pro děti matřských škol, žáky 1. a 2. stupně, studnty střdních škol i vřjnost. Cílm programu j nahradit výuku z knih, obrázků a fotografií přímým kontaktm s přírodou. Njvětším zážitkm Tato akc, pořádaná sdružním vychovatlk spolčně s KVIC v Frýdku-Místku, splnila svůj cíl. Co by měl obsahovat školní vzdělávací program pro školní družinu a jak ho vytvořit, bylo hlavním tématm tohoto pracovního stkání. Vytvořní školního vzdělávacího programu pro družiny bylo vlmi diskutovaným problémm mzi vychovatlkami. Zájm o tuto akci byl nad očkávání. Pro nové poznatky a zkušnosti si přijlo 75 vychovatlk okrsu Frýdk-Místk, al i Nového Jičína a Karviné. Účastnic střídavě pracovaly pro děti j lsní tělocvična, kd si mohou všichni vyzkoušt své síly a obratnost. Návštěvnost Hatí j rok od roku vyšší, nboť s zd rády vracjí njn děti, al i pdagogové. Posuďt sami, jak žáci 3. třídy ohodnotili návštěvu: Končně jsm s dočkali! Náš dlouho plánovaný výlt s nám v útrý 24. dubna vydařil. Dozvěděli jsm s spoustu zajímavostí o životě v ls, naučili s poznávat lsní ptáky, zvířata i květiny. Sportování v lsní tělocvičně s nám moc líbilo, po clou dobu nám krásně svítilo sluníčko. Njvětším zážitkm pro nás bylo, když s naš třída mohla zasadit svůj vlastní strom. Děkujm panu Martinu Gavlasovi, Alně Vajdové a Zdnc Mljnkové. Stkání vychovatlk školních družin Sdružní historických sídl Čch, Moravy a Slzska bylo oslovno Radou Evropy, aby v Čské rpublic přvzalo záštitu nad mzinárodní soutěží Mladí fotografují památky. Tato soutěž byla organizována v rámci Dnů vropského dědictví (Europan Hritag Days). V roc 2006 s jí zúčastnilo víc nž 30 tisíc mladých lidí z 35 různých zmí světa. U nás proběhl ltos 1. ročník. Soutěž byla určna žákům a studntům základních a střdních škol. Akc měla podpořit zájm o naš kulturní dědictví a znalosti historických budov a zahrad. Nabídku zúčastnit s soutěž dostala také naš škola. Učitlc, ktrá učí cstovní ruch a vd cvičnou cstovní kanclář, to připadalo jako dobrý nápad a navrhla studntům zmíněné cstovní kanclář, aby s soutěž zúčastnili. Žáci souhlasili, nafotili zajímavá místa v okolí Frýdku-Místku, Ostravy a přidali fotky z svých toulk po clé Čské rpublic. Z všch těchto snímků vybrali studnti 11 fotografií a zaslali j do Prahy. Podmínkou soutěž byla jdna fotka na jdnoho žáka či studnta. Dn 11. dubna zasdala v třch tvořivě vzdělávacích dílnách, kd j zkušné lktorky sznamovaly s novými praktikami v činnostch s dětmi v školní družině. Obsahm byla Tvorba ŠVP v školní družině, Ntradiční náplň a hry pro děti v ŠD a Výrobky z přírodních matriálů. Na začátku byly připomnuty hlavní zákony a vyhlášky týkající s provozu družin a pracovněprávních vztahů vychovatlk. Zajímavým článkm stkání byla výměna zkušností v nformálních bsdách a przntacích jdnotlivých družin kronikami, fotografimi z akcí a drobnými výrobky. Stkání vychovatlk takového rozsahu s uskutčnilo v našm okrs poprvé. Podnětm k jho uskutčnění byla účast několika člnk našho klubu v roc 2005 na podobné akci v Brutál, uvdla M. Pindlová. Věřím, ž s i v našm okrs stan stkání vychovatlk pravidlnou akcí, doplnila ji I. Drabinová. Obě děkují řditlství a školní družině při 9. ZŠ Frýdk-Místk, El. Krásnohorské 139, za propůjční prostor družiny včtně nově upravné učbny malých divadlních form. Vlmi příjmné bylo i přivítání pohádkou O Sněhurc, ktrou přdvdli žáci školy. Mladí fotografují památky odborná porota a posuzovala clkm 102 soutěžních snímků. Pozdě odpoldn téhož dn zazvonil tlfon jdné z našich studntk, Michal Kabátové. Tajmnic sdružní jí oznámila, ž jjí fotografii vybrali porotci na stupně vítězů a pozvala Míšu na slavnostní vyhlášní na Pražský hrad. Měla jsm obrovskou radost! Nmohla jsm uvěřit, ž zrovna moj fotka patřila k njlpším, volala šťastná studntka své učitlc. A tak s Michala v střdu 18. dubna vydala do Prahy. Vyhlašování výsldků a přdávání cn proběhlo u přílžitosti Mzinárodního dn památk a sídl v První květnový víknd přdstavoval prubířský kámn pro starší a mladší gymnastky z frýdcko-místcké základní školy Jiřího z Poděbrad. V Třbíči, na domácí půdě jjich njvětšího rivala a dlouhodobého soupř, s uskutčnila soutěž tamgymů O pohár ZŠ Bartuškova. Už v pátk odcstovala družstva mladších i starších děvčat do Třbíč, kd s v sobotu Španělském sál Pražského hradu za účasti ministra kultury Václava Jhličky. Už třtí místo by bylo obrovským úspěchm. Míšina fotka hradu Kost však byla njlpší. Michala Kabátová získala 1. místo a v září pojd rprzntovat Čskou rpubliku a samozřjmě naši školu do Bruslu. Jsm moc ráda, ž jsm s mohla soutěž zúčastnit. Vyhlašování výsldků jsm si opravdu užila, prozradila po návratu pyšná Michala. Soukromá střdní škola podnikatlská Frýdk-Místk, s. r. o., s tdy můž pochlubit dalším úspěchm, tntokrát v mzinárodní soutěži. Stříbro a bronz z Třbíč na 11. ZŠ 5. května zúčastnila obtížné soutěž tamgymů, vysvětlila trnérka mladších žákyň Alna Bařinová a dodala: Po náročné cstě vlakm jsm s ubytovaly a včr končně dostaly možnost trénovat. Starší děvčata trnérky Pavly Raškové si pochvalovala odpružnou podlahu, al Sandř Kolářové moc nsvědčila zranila si kotník. (pokračování na straně 5)

5 Školství Novinářský kalamář v házné mladších žáků Vlic oblíbnou soutěží mzi žáky j již po mnoho lt Novinářský kalamář v házné mladších žáků. V ltošním roc s organizac krajského kola zhostila 11. ZŠ Jiřího z Poděbrad v spolupráci s místním oddílm házné SKP FM a do haly SOU-T v Místku přivítala pět chlapckých a dvě dívčí družstva, ktrá v hrním systému hry každý s každým odhrála jdnáct (děvčata hrála samostatně) vlic pohldných a bojovných utkání. Naš město rprzntovala dvě družstva, a to z 11. ZŠ J. z Poděbrad a 6. ZŠ, Pionýrů + družstva našich tradičních rivalů z Karviné, Kopřivnic, Polanky a děvčata z Ostravy a Kopřivnic. Favorit soutěž nbyl př- dm stanovn, protož s v této věkové katgorii hraj vlic vyrovnaně, nicméně vítěz musl být přci jn jdn a tn postupuj na Národní finál do Prahy. Nní nutno napínat, ž vítězm bohužl nbyl clk z našho města, al zcla zasloužně chlapci ZŠ E. Zátopka z Kopřivnic, na druhém místě s umístilo pořádající družstvo 11. ZŠ, ktré při shodnosti bodů s Karvinskými a hráči 6. ZŠ F-M měli aktivnější skór, třtí příčku obsadila Karviná, čtvrtou 6. ZŠ a posldní ZŠ Polanka. U děvčat zvítězila ZŠ Dětská z Ostravy. Střlci 11. ZŠ: Guĺvas 9, Matuszk 9, Sobota 8, Strack 8, Mynář 7, Žurk 5, Komárk 4, Nykodym 1, Pálj a v branc Kývala s Cábm. f 5 Výroba a srvis INTERNETOVÝCH STRÁNEK ul. Farní 15, Frýdk Střdoškoláci njlpší v rpublic V dnch 26. a 27. dubna proběhl v Jihlavě clostátní přbor v silovém čtyřboji, kam postoupilo njlpších 10 dívčích a 15 chlapckých družstv střdních škol z rgionálních přborů. Rprzntanti našich škol zas nzklamali. Děvčata z Obchodní akadmi Frýdk-Místk opět zvítězila, už potřtí za sbou. Družstvo tvořily studntky Luci Rousková, Hlna Kojdová, Lnka Cygonková a Darina Košická. Úspěšná byla děvčata i v soutěži jdnotlivců. Luci Rousková obsadila clkové 2. místo a Hlna Kojdová 3. místo. V soutěži chlapců poprvé zvítě- Člnové Bskydské šachové školy skvěl rprzntují njn svůj klub a město Frýdk-Místk, al jsou vlmi úspěšní i na MČR škol v šachu. Pravidlně rok co rok získávají pro své základní a střdní školy mdail z MČR škol. Njinak tomu bylo i ltos. Posuďt sami třída Bskydská šachová škola byla pověřna Šachovým svazm ČR uspořádáním MČR škol v šachu pro katgorii třída. MČR s uskutčnilo na Hotlu Ptr Bzruč v Malnovicích. Na startu s sšlo 26 školních týmů. Moravskoslzský kraj rprzntovaly školy tři ZŠ Ptřvald, 6. ZŠ Frýdk-Místk a divokou kartu pořadatl obdržla 8. ZŠ Frýdk-Místk. Byť frýdckomístcké školy npatřily mzi první Zápolní žáků v atltickém čtyřboji 16. května proběhlo na hřišti TJ Slzan v Frýdku- -Místku okrsní kolo žáků základních škol praktických v atltickém čtyřboji. Zúčastnili s žáci z Jablunkova, Třinc, Frýdlantu nad Ostravicí a Frýdku-Místku, ulic Hálkova a Pionýrů. Jdnáct děvčat a třináct chlapců soutěžilo v běhu na 60 m, v skoku dalkém, hodu kriktovým míčkm a děvčata běžla 800 m, chlapci 1500 m. Přs vlmi npříznivé počasí všichni soutěžili s nadšním a vlkým sportovním nasazním. Za účast obdržli všichni soutěžící knihy. Vítězové jdnotlivých katgorií byli odměněni diplomy, poháry a drobnými odměnami. Nové nápady pro smart board (pokračování z strany 4) Sznámili jsm s s spciálním programm pro krslní na intraktivní tabuli, programm pro úpravu písní s automatickým notovým záznamm a s transponováním do různých tónin. Viděli jsm i nápady, jak procvičovat a fixovat slovíčka v výuc Výsldky soutěží: Družstva chlapci 1. ZŠ Hálkova Frýdk-Místk 2. SŠ a ZŠ Pionýrů Frýdk-Místk 3. ZŠ a MŠ Jablunkovská Třinc Družstva dívky 1. SŠ a ZŠ Pionýrů Frýdk-Místk 2. ZŠ a MŠ Jablunkovská Třinc 3. ZŠ Lsní Jablunkov Běh 60 m chlapci 1. Milan Holzmüllr 2. Ptr Němc 3. Danil Vlačuha Běh 60 m dívky 1. Patricia Bongilajová Luci Jančková Zuzana Brgrová Skok do dálky chlapci 1. Milan Holzmüllr 2. Rudolf Kroščn 3. Ptr Němc anglického jazyka na prvním stupni. Zaujaly mn přdvším nové mtody prác násldnost obrazového a zvukového podnětu doprovázná zábavnou odkrývačkou, ktré tvoří vynikající zpětnou vazbu tolik nzbytnou právě při výuc cizích jazyků. T. Janošcová, R. Spustová tl.: , mob.: zili studnti SŠ lktrostavbní a dřvozpracující v složní: Adam Střlc (v soutěži jdnotlivců skončil na 2. místě), Jakub Marák, Danil Mačkanic a Michal Horváth. Okrs Frýdk- Místk rprzntovalo jště družstvo SPŠ, studnti Patrik Mitra, Jakub Sikora a Ptr Koník obsadili 8. místo. Takové vlké akc s zúčastnili poprvé a sbírali tprv zkušnosti. Vdoucí družstv učitlé tělsné výchovy Zdnka Grácová, Zdněk (pokračování z strany 4) Pódiovou skladbu zvládala děvčata s přhldm a na trampolínu Třbíčských si také brzy zvykla. Mladší děvčata pod vdním Alny Bařinové musla zabrat přišla o jdnu z svých tahounk družstva, když s v tréninku dva dny přd odjzdm zranila Vndula Hnychová. Naš naděj na mdailové umístění s al rozplynula jště víc, když si těsně přd závodm zranila ruku Lucka Kašparová, postěžovala si Alna Bařinová. Konkurnc čtyřiadvacti Olšák a Dana Górcká i studntizávodníci byli spokojni s umístěním i s podanými výkony. Soupři z clé rpubliky už vědí, ž s Frýdkm-Místkm musí počítat i do budoucna. Mistrovství ČR škol v šachu 2007 Skok do dálky dívky 1. Vronika Zawadová 2. Zuzana Brgrová 3. Luci Jančková Hod kriktovým míčkm chlapci 1. Milan Holzmüllr 2. Rudolf Kroščn 3. Ptr Němc Hod kriktovým míčkm dívky 1.Rnata Vlačuhová 2. Zuzana Brgrová 3. Patricia Bongilajová Běh 1500 m chlapci 1. Danil Vlačuha 2. Milan Holzmüllr 3. Patrik Baláž Běh 800 m dívky 1. Patricia Bongilajová 2. Luci Jančková 3. Monika Podšvová Clkově chlapci 1. Milan Holzmüllr 2. Danil Vlačuha 3. Ptr Němc Clkově dívky 1. Patricia Bongilajová 2. Zuzana Brgrová 3. Luci Jančková Žáci, ktří s umístili clkově na prvních třch místch, postoupili do krajského kola v Karviné. nasazné, pustily s do svých soupřů s vlkou vrvou a nic nikomu ndaly zadarmo. Naopak, frýdcko-místčtí šachisté bojovali a v končném součtu byli po zásluz odměněni skvělým umístěním. 6. základní škola Frýdk-Místk obsadila vynikající 2. místo a stala s pro rok 2007 vicmistrm ČR. 8. základní škola bojovala do posldní parti o 3. místo, lč při shodě bodů s ZŠ Most obsadila 4. místo díky horšímu pomocnému hodnocní. Přsto j 4. místo výborným umístěním. 6. ZŠ Frýdk-Místk: 1. Fiala Ptr 5,0 b. 2. Chromík Tomáš 4,5 b. 3. Mack Lukáš 4,5 b. 4. Přidalová Trza 4,0 b. Kula Dominik 1,0 b. 8. ZŠ Frýdk-Místk 1. Nováková Vndula 2,5 b. 2 Zmková Klára 6,0 b. 3. Kubík Michal 6,0 b. 4. Čch Adam 2,5 b. Střdní školy Studnti Gymnázia P. Bzruč Frýdk-Místk s zúčastnili v Žďáru nad Sázavou MČR střdních škol v šachu. Frýdcko-místcké gymnázium obhajovalo z loňského mistrovství zlaté mdail. Bohužl pro naš zástupc byl zvoln vlmi nšťastný trmín, protož na gymnáziu probíhaly v útrý maturitní písmky, a proto chyběli Ptr Slovák a Ivo Mičulka. Přs citlné oslabní rprzntanti Frýdku-Místku bojovali a dokázali obsadit pěkné 5. místo. Výbornými výkony s przntovali zvláště Vojtěch Rojíčk a Tomáš Pcha. Gymnázium P. Bzruč F-M 1. Rojíčk Vojtěch 7,0 b. 2. Pcha Tomáš 6,0 b. 3. Václavík Alš 5,5 b. 4. Cholvová Kristýna 1,5 b třída Z pověřní Šachového svazu ČR uspořádala Bskydská šachová škola Mistrovství ČR škol v šachu, třída. Mistrovství s uskutčnilo na Hotlu P. Bzruč v Malnovicích a clkm s jj zúčastnilo 26 škol a gymnázií. Frýdk-Místk rprzntovalo Čtyřlté a osmilté gymnázium Frýdk-Místk a Gymnázium P. Bzruč Frýdk-Místk. Hrálo s na 9 kol s časm 2 x 30 minut na partii. J potěšitlné a dá s říci již tradiční, ž šachisté Frýdku-Místku byli úspěšní a dokázali vybojovat skvělá umístění. Zisk zlatých mdailí a 4. místa j potvrzním výborné pověsti frýdcko-místckých šachistů a příkladná rprzntac Frýdku-Místku. ČOG Frýdk-Místk 1. Kočiščák Jiří 8,0 b. 2. Kozl Jan 7,5 b. 3. Bujnošk Tomáš 5,5 b. 4. Nytra Matěj-Jan 6,5 b. Gymnázium P.Bzruč F-M 1. Konštacký Matěj 5,5 b. 2. Pravc Vojtěch 4,5 b. 3. Nytrová Adéla 4,5 b. 4. Šikula Františk 7,0 b. Mnoho dalších informací nalznt na wbových stránkách Bskydské šachové školy - Stříbro a bronz z Třbíč na 11. ZŠ družstv byla vliká, al obě družstva z Frýdku-Místku bojovala statčně. Starší děvčata xclovala na akrobacii a moc s jim podařila i pódiová skladba a trampolína. Njlép o tom svědčí druhá příčka těsně za favorizovaným Třbíčm, chválila děvčata Alna Bařinová a dodala: Mladší děvčata sic trochu s trampolínou zápasila, al s narychlo upravnou pódiovkou si poradila moc dobř. O to větší přkvapní a radost měla z poháru a umístění na 3. místě za družstvm Třbíč a Chropyně. (rs)

6 Sport kam za sportm a rlaxací NOVINKA! IN-LINE HOKEJ, IN-LINE BRUSLENÍ Vícúčlová sportovní hala, Na Příkopě 3162, Frýdk-Místk SEZONA: 4/2007-7/2007 CENA: 300,- Kč/h. (pronájm, šatna, osvětlní) REZERVACE: Tl.: , Mobil: Vícúčlová sportovní hala nabízí in-lin hokj Příznivci in-lin bruslní si mohou od začátku dubna až do konc črvnc přijít na své. Vícúčlová sportovní hala totiž nabízí zcla novou sportovní aktivitu in-lin hokj, ktrá j určna jak sportovním klubům, tak i vřjnosti. FOTBAL FM - los MSFL (jaro 07) 27. kolo SO :15 Fotbal FM FC Brumov 28. kolo SO :30 SK Hranic n. M. Fotbal FM 29. kolo SO :15 Fotbal FM Vysočina Jihlava B Plavání vřjnosti na 11. ZŠ Útrý plavcký kroužk Střda dnně od 10 do 18 hodin od 28. črvna do 28. srpna děti do 3 lt ZDARMA Clodnní děti do 15lt 30,- Kč, dospělí 40,- Kč Pátk plavcký kroužk Cny: dospělí 30 Kč, děti do 10 lt 20 Kč Záloha na klíč 20 Kč Vnkovní bazénk na 11. ZŠ Odpoldní po 15 h děti 20,- Kč, dospělí 30,- Kč Příjmné prostřdí s občrstvním. Možnost zapůjční slunčníků, nafukovacích kruhů a míčů. Krytý aquapark a wllns provozní doba Dn Aquapark Wllnss pondělí h h. smíšná útrý h h. smíšná střda h h. žny čtvrtk h h. muži pátk h h. smíšná so, n a svatky h h. smíšná Krytý aquapark a wllns cník vstupného Pondělí - pátk 1 hodina 2 hodiny dospělí 60,00 Kč 100,00 Kč děti do 15 lt a studnti 40,00 Kč 80,00 Kč osoby od 65 lt 40,00 Kč 80,00 Kč děti do 6 lt 20,00 Kč 20,00 Kč ZTP 40,00 Kč 80,00 Kč ZTP/P + doprovod* Kč 20,00 Kč Každých dalších započatých 15 min doplatk 10 Kč Sobota - nděl - svátky 1 hodina 2 hodiny dospělí 90,00 Kč 150,00 Kč děli do 15 lt a studnti 60,00 Kč 120,00 Kč osoby od 65 lt 70,00 Kč 130,00 Kč děti do 6 lt 30,00 Kč 30,00 Kč ZTP 60,00 Kč 120,00 Kč ZTP/P + doprovod* 30,00 Kč Kč Každých dalších započatých 15 min doplatk 15 Kč * ZTP/P + doprovod zaplatí vždy uvdnou částku v cníku Nábor do voljbalové přípravky Njúspěšnější dívčí míčový sport v Frýdku Místku pořádá dn v 16 hodin na kurtch TJ Sokol Frýdk Místk (sídliště Slzská u parku a 11.ZŠ) nábor do své voljbalové přípravky. Zvm všchna děvčata z 3. a 4. tříd základních škol, aby místo posdávání v parku nbo u počítač přišla samostatně, s kamarádkou nbo spolčně s svými rodiči v sportovním oblční na první stkání s trnéry našho oddílu. Voljbalová přípravka působí již několik lt v našm oddíl a stává s přípravnou stanicí pro další trénování děvčat, ktrá za pár lt hrají úspěšně njvyšší xtraligové soutěž. Přípravku vdou zkušní trnéři mládž, ktří mají za sbou mnoho úspěchů v starších katgoriích. Náplní přípravky j přirozný rozvoj pohybových schopností děvčat s míčm i bz míč, formou soutěží, gymnastiky atd. Přijďt s přsvědčit a nprohloupít vy ani vaš dcra. S pozdravm kolktiv trnérů a hráčk TJ Sokol Frýdk-Místk. Kontakt na případné dotazy: Radovan Podola,tl , Své tipy na sportovní akc, ktré doporučujt k návštěvě, směřujt na mail: 6 f Mladí fotbalisté Frýdku-Místku třtí V polovině května s v Krásném Poli uskutčnil fotbalový turnaj přípravk ročníku V osmičc zúčastněných nchyběli také mladí fotbalisté Frýdku-Místku, ktří s umístili na končném třtím místě. Hlavním pořadatlm turnaj byl FC Baník Ostrava. Týmy s přd zahájním samotných bojů rozdělily do dvou čtyřčlnných skupin, kdy v skupině A hráli mzi sbou družstva Baníku Ostrava, FC Hlučín, Sigmy Olomouc a MFK Karviná. Skupinu B tvořily týmy jako FC Vítkovic, Fotbal Frýdk-Místk, Valašské Mziříčí a Albrchtic. Základní skupinu kluci s přhldm vyhráli, když jsm njprv rozdrtili chlapc z Albrchtic vysoko 8:1, poté jsm zvítězili nad Valašským Mziříčím 2:0 a v zápas s Vítkovicmi jsm rmízovali 2:2, řkl spokojný trnér Josf Ostrák. V dalším utkání narazili mladí valcíři na Karvinou. V tomto střtnutí jsm si vybrali slabší chvilku, al i když měli Karvinští v kádru několik starších kluků, náš výkon to nomlouvá, hodnotil dul s Karvinou, ktrý Frýdk prohrál 2:4, trnér Ostrák. Aby s frýdcko-místčtí fotbalisté umístili na mdailových místch, musli v závěrčném zápas proti Sigmě Olomouc minimálně rmízovat. Po první jarní porážc s rzrvou Zlína s fotbalisté Frýdku-Místku znovu naladili na vítěznou notu. Pomohl jim k tomu domácí zápas proti Břclavi, ktrou zdolali 2:1. Stjným výsldkm pak vybojovali další tři ligové body v Dolním Bnšově. Mužstvo Břclavi přijlo do Frýdku-Místku coby pátý tým průběžné tabulky MSFL. Hosté měli v sstavě vysoké a silové hráč, proti ktrým nbylo vůbc snadné s prosadit, řkl k soupři po utkání asistnt trnéra Dalibor Damk. Po bzbrankovém polo- BRONZOVÍ: Horní řada zlva: Mikuláš Smutňák, Jan Kubala, Karl Koloničný, Adam Mrkvička, Šimon Fric, Vojtěch Vokoun a trnér Josf Ostrák. Dolní řada zlva: Robin Jřábk, Erik Smítal, Patrik Kučák, Radim Hustopcký, Jan Vávra, Tomáš Ostrák, Vladislav Carbol, Matěj Sojka, Michal Raška a brankář Jan Filipc. Valcíři dvakrát vyhráli 2:1 FRÝDEK-MÍSTEK MSK BŘECLAV 2:1 (0:0) DOLNÍ BENEŠOV FRÝDEK-MÍSTEK 1:2 (0:1) Vážní rodič, čas začali valcíři aktivně a v 53. minutě vstřlili první gól střtnutí. To zahrával Němc nacvičným signálm standardní situaci a Litrák hlavou přkonal Gallu v branc hostí. Po vstřlné branc jsm s npochopitlně stáhli na vlastní polovinu. Hosté vyvinuli větší aktivitu, ktrá nakonc vdla k vyrovnávající branc, řkl k průběhu druhé půl Damk. Tři body nakonc přci jn zůstaly doma, když s v 80. minutě individuálně prosadil střídající Jordán a tchnickou střlou ndal Gallovi pražádnou šanci. Fotbalisté Frýdku-Místku jdn z njúspěšnějších sportů v Frýdku-Místku oddíl házné SKP Frýdk-Místk pořádá nábor chlapců do svých přípravných družstv ročníků narozní 1995, 1996, 1997 a Nábor dětí proběhn v 15 hodin hala SOU-t (krytý bazén v Místku). S sbou sportovní oblční a obuv. Náhradní trmín Bližší informac: Hrabc Jan Zápas byl hodně vypjatý a ostatními trnéry označn dokonc za njlpší na clém turnaji. To nás hodně potěšilo. Jště v posldní minutě jsm vdli 3:2, al nakonc s body dělily. Rmíza nás dostala na končnou třtí příčku, z čhož mám vlkou radost, řkl s úsměvm na tváři trnér týmu Josf Ostrák. Tn měl nakonc o radost víc, když njlpším hráčm clého turnaj byl vyhlášn jho syn Tomáš. Chtěl bych poděkovat rodičům za hojnou účast na turnaji. I v tom vlkém vdru za námi přijli a povzbuzovali nás. Dál také děkuji Ondrovi Vašinkovi, ktrý týmu finančně pomáhá, děkoval závěrm Ostrák. Z clkového prvnství s nakonc radovali mladí fotbalisté Sigmy Olomouc přd Karvinou a Frýdkm-Místkm. Po fyzické stránc to byl vlic náročný turnaj, ktří kluci zvládli v náročném počasí na výbornou. Případní další fotbaloví adpti s mohou obrátit na šéftrnéra přípravk pana Romana Vojvodíka (tl. číslo ), ktrý rodičům sdělí další podrobnosti ohldně tréninků jdnotlivých ročníků. NA STOVKÁCH: Fotbalisté pokračují v slibných jarních výkonch. dovzli násldně tři body za vítězství z Dolního Bnšova, ktré zařídil minutu přd koncm střtnutí dorostnc Mandičák. Valcíři šli do utkání v Bnšově s cílm naplno bodovat, al protož domácí hrají o záchranu, dal s očkávat těžký zápas. Za výhru jsm nsmírně rádi, jlikož jsm chtěli utnout ty řči kolm, ž jdm do Bnšova prohrát. Jn vítězstvím jsm mohli dokázat, ž to tak v žádném případě nní, ragoval na přdzápasové spkulac Látalův asistnt Dalibor Damk. K dalšímu zápasu nastoupí fotbalisté Frýdku v domácím prostřdí, kdy v sobotu hostí od hodin tým Brumova.

7 Sport f Zápas Frýdk:Místk na 20 šachovnicích V Národním domě s v sobotu 26. května uskutčnilo prstižní utkání na 20 šachovnicích mzi šachisty Frýdku a Místku. Toto sportovní utkání má již dvanáctiltou tradici. Aby mělo utkání svůj půvab, tak již od prvních ročníků s hrají blskovky, tj. každý z hráčů má na svou partii jn 5 minut a hraj postupně s všmi hráči soupř, takž odhraj 20 partií. Nní jdnoduché zvládnout tolik partií v tak krátkém čas a o přkvapní nní nikdy nouz. Při pohldu na soupisky bylo patrné, ž oba tábory vzaly utkání pravdy vlmi vážně a sstavami s to hmžilo mzinárodními mistry (Místk Brzjuk, Kubala), FIDE mistry (Frýdk Jasný, Rojíčk) a dsítkami kandidátů mistra. Od prvních kol s soupři do sb zakousli s vrvou vlastní a po clý průběh bylo utkání vlmi vyrovnané. Zpočátku měl jmně navrch Frýdk, al k konci přvzal Místk otěž zápasu pvně do svých rukou a njn, ž stav srovnal, al získal náskok, ktrý 7 nustál zvyšoval. Přd posldním 20. kolm stačilo Místku uhrát 5,5 bodů z 20 možných. Přstož Frýdk mocně dotahoval a posldní kolo vyhrál, tak na víc nž zkorigování výsldku to nstačilo. Místk v utkání zasloužně vyhrál nad Frýdkm v poměru 204,0 196,0, což j rozdíl čtyř vyhraných partií z 200 shraných. I to napovídá, ž utkání to bylo dramatické a vyrovnané. Frýdk gratuluj Místku k vítězství a již tď s těší na 13. ročník v roc Minitnis j určn njmnším Čský tnisový svaz v posldních ltch intnzivně zavádí projkt minitnisu pro njmnší. Dokonc děti v věku 6-7 lt nyní omzil, aby nmohly hrát týmové soutěž na vlkém dvorci. Svaz s odvolává na podobné projkty v většině tnisově vyspělých zmích, v rpublic už má své nadšné zastánc i zaryté odpůrc. V Frýdku-Místku j ovšm minitnis dosud pol norané. V květnu s jal tuto disciplínu vyzkoušt Patrik Pavlka z 1. ČTK Frýdk-Místk, ktrý vyrazil na turnaj do Brna, kd s sšla konkurnc třicti dětí, s hojnou účastí malých tnistů z Slovnska. Patrik hrál vůbc poprvé na malém kurtu s nižší sítí a měkčími a lhčími míčky, takž oproti spcialistům měl značný handicap. Měl však dost času rozkoukat s v základní skupině, z níž s nakonc těsně kvalifikoval do šstnáctičlnného pavouka. V něm si připsal další skalp a postoupil mzi njlpších osm. V čtvrtfinál ovšm narazil na favorita Mladí hokjisté v Švédsku Frýdcko-místčtí mladí hokjisté (ročník ) na konci ltošní szony rprzntovali naši zmi i město Frýdk- -Místk na hokjovém turnaji v Švédsku. Turnaj s zúčastnilo osm týmů kromě našho šst švédských a jdn dánský. V skupině odhráli frýdcko- -místčtí hokjisté tři zápasy. První s domácím IF Troja Ljungby, ktrý prohráli 1:3, druhý s IK Kristianstad vítězně 3:0. V posldním zápas v skupině nstačili na pozdějšího vítěz turnaj HC Linköping, s ktrým prohráli 3:5. V čtvrtfinál kluci narazili na dánský SIK Rödvr a po samo- Vítězstvím 34:30 na palubovc Bystřic p. H. ukončili muži SKP Arcimpx Frýdk-Místk soutěžní ročník háznkářské xtraligy. Dstikolová nadstavbová část soutěž j zastihla v dobré formě a body za osm výhr, v součtu s ziskm z základní části soutěž, jim přinsly končné 8. místo. O jdnu příčku tak vylpšili loňské umístění, k spokojnosti však stál jště dost chybí. Na podzim posílný kádr měl ambic proniknout až mzi njlpší statných nájzdch 1:2 nšťastně vypadli z bojů o mdailová místa. V zbývajících zápasch o umístění njprv porazili HC Bäckn 3:1 a na závěr turnaj vysoko přhráli AIF Tinsgryd 7:1 a clkově obsadili páté místo. Extraligoví háznkáři osmí šstici, n vždy s mu podařilo záměr naplňovat. Npotěšilo ani domácí louční proti Třboni (23:31), ktré odhalilo, jak těžké j být v tabulc výš. turnaj, s nímž v základní skupině uhrál pouz dva body (hraj s do 10, každá chyba j bod). Protož už al mnším rozměrům trochu přivykl, vyklubalo s z zápasu nčkané drama. Po třístovém boji Patrikovi bohužl smifinál uniklo o jdiný míčk, když v rozhodující sadě prohrál s pozdějším finalistou 10:9. Turnaj ovšm jdnoznačně ukázal, proč jsou dbaty o minitnisu tak vášnivé. Minitnis a tnis jsou rozdílné světy. Proč dětm určovat, kdy mají na vlký kurt vstoupit? Výraznou oporou našich kluků byl počtný kotl fanoušků rodičů. Po turnaji mladí hokjisté jště shráli dvě vítězná přátlská utkání s týmy HC Boras 13:0 a s Vikings Trllbor 12:2. Kromě hokj navštívili zajímavá místa v Götborgu, Jönkpingu a Malmö a odvzli si domů hodně krásných, njn hokjových zážitků. Víc na Výsldky mládž FOTBAL FM starší dorost A - Nový Jičín 7:1 Ndorost 3, Hraško, Dvořák, Matwikov, Slavík mladší dorost A - Nový Jičín 0:1 starší dorost B - Frnštát p. R. 12:0 Kozl 5, Tobiáš 4, Šigut 2, Gross starší žáci B - Fotbal Třinc 1:11 Tplý mladší žáci B - Fotbal Třinc 1:1 Janík z pnalty Dolní Lutyně - starší žáci C 0:4 Hnkn, Garcia, Stříž, Pruchnický Dolní Lutyně - mladší žáci C 4:2 Hill, Zahradníčk Hustá atmosféra na Aréně Včr plný adrnalinu přinsl do Frýdku-Místku opět Thajský box. Akc nazvaná podsáté Aréna má svůj věhlas a tvrdě si stojí za svým jménm. Tntokrát pod hslm Čas znovu bojovat s střtlo dvact bojovníků v njtvrdším stylu Muay-Thai a v jdnom zápas v Boxu. Do posldního místa nabitá hala s rozhřála zápasy čtrnáct lt starých bojovníků. Druhý zápas bylo smifinál pyramidy o Championa v váz do 70 kg. V něm zvítězil KO Lukáš Stříž z Como-3 gym nad borcm z Opavy. V dalším smifinál nastoupil Tomáš Hanačík z Como- 3 gym proti JIMMY Havlíčkovi z Boskovic. Do finál o Championa do 70 kg postoupili dva bojovníci z stjného klubu Como-3 gym. Čtvrtý zápas suprfight podl pravidl Muay-Thai bz chráničů a s lokty a kolny na hlavu byl tntokrát v podání žn. Rozdala si to domácí bojovnic z Como-3 gym proti soupřc o 15 kg těžší z Zábřhu. Souboj na body vyhrála bojovnic z Zábřhu na Moravě. Pátý zápas byl profsionální souboj 16 lt starého bojovníka Jakuba Gazdíka z Como-3 gym Výborně si vdla skupina mladých atltů na žákovském Mistrovství Moravy a Slzska jdnotlivců, ktré s konalo v nděli na krásném stadiónu v Uhrském Hradišti za vlkého vdra a silného větru. Clkm vybojovali atlti Slzanu Frýdk-Místk osm mdailí, z toho tři zlaté. Titul mistra Moravy a Slzska pro rok 2007 získal suvrénně Ptr Lukš v běhu na 1500 m, kd ho ziskm stříbra doplnil David Štfk. Další dva tituly vybojovaly zcla jasně obě proti MARGI Margtinovi z Boskovic. Tnto bojovník měl 27 lt a již řádku zkušností v ringu. Gazdík však zvítězil KO kolnm. To už j hala v varu. V zápas do 80 kg uspěl bojovník Jiří Šmuclr Šimk z Ostravy proti domácímu borci Jakšovi. V boxu přichází souboj titánů. Na body vítězí bojovník z Zlína Jiří ALIEN Ludva. V finál v váz do 70 kg si to rozdají dva bojovníci z jdnoho klubu, al navzájm s nštřili. Vlká bitva skončila vítězstvím bojovníka z Como-3 gym Lukáš Stříž. Vrchol však tprv přišl v váz vyšší nž 90 kg. Domácí bojovník a jho váha 113 kg přivdla spoustu fanoušků. Vyhrál větší bojovník Miro VLAJEK Klimk. O šachové království Dům dětí a mládž Frýdk- -Místk v spolupráci s Bskydskou šachovou školou uspořádal v sobotu v vlkém sál Národního domu šachový turnaj pro děti z matřských škol a základních škol (ročník narozní 2000 a mladší) O šachové království. Na startu s sšlo 47 děvčat a chlapců, ktří s od prvních tahů ponořili do tajů královské hry a bylo radost pohldět, s jakým zaujtím přistupují k hř. Hrálo s clkm na pět kol a o končné umístění s sváděly urputné boj. Z vítězství mzi chlapci s zasloužně raduj Vojtěch Konvička a mzi děvčaty byla njlpší Kristýna Šopková. Clkově chlapci 1. Konvička Vojtěch 5,0 b. 2. Šproch Mirk 4,0 b. 3. Filip Tomáš 4,0 b. Clkově děvčata 1. Šopková Kristýna 3,5 b. 2. Minksová Eliška 3,5 b. 3. Šmírová Vronika 3,0 b. Osm mdailí atltů štafty děvčat, 4x 60 v složní Klpáčová, Pišová, Moškořová a Horňáčková a 3x 300 v složní Moškořová, Pišová a Horňáčková. Posldně jmnovaná získala jště stříbro na 200 m přkážk. Stříbro získala i štafta chlapců 3x 300 m v složní Štfk, Lukš, Kristalas. Mdailovou sbírku doplnil bronzovou mdailí Dimitris Kristalas v běhu na 800 m a Eva Šašinková v hodu kladivm. Všm blahopřjm a děkujm za výbornou rprzntaci oddílu i města.

8 Nziskové organizac PRÁZDNINOVÉ TRIKO SOUTĚŽ PRO VŠECHNY Těšít s na prázdniny? Užijt si j v triku, ktré si vlastnoručně vyrobít. Dům dětí a mládž v Frýdku-Místku vyhlašuj výtvarnou soutěž pro děti i dospělé PRÁZD- NINOVÉ TRIKO. Kdo rád tvoří, můž z obyčjného trika pomocí batiky, savování, malby na txtil a dalších tchnik vyrobit nvšdní a zajímavý kousk oděvu. Soutěžit s bud v těchto věkových katgoriích: 9-11 lt, lt, lt, dospělí a rodič s dětmi. Výstava a vyhlášní výsldků s uskutční v sobotu 23. črvna na náměstí Svobody v Místku v rámci akc AHOJ PRÁZDNINY. Njlpší prác v každé katgorii získají diplom a hodnotnou cnu. Zhotovná trika doručt do 18. črvna na adrsu: DDM, Pionýrů 752, Frýdk-Místk Zábavu a dobrou inspiraci při tvorbě vám přjí pracovníci domu dětí a mládž. Další informac získát u paní Olgy Soškové, tlfon: , -mail: Hurá, prázdniny! s včlaři Konc školního roku mohou děti oslavit na akci Hurá, prázdniny!, ktrou pořádá včlařský kroužk při ZO ČSV Frýdk-Místk. Koná s již 4. ročník, na ktrém mohou děti prožít jdinčné chvíl NA DNI ZEMĚ: Včlaři učí děti mít vztah k přírodě. při včrním táboráku, poslchu pověsti Chlbovického Volfa, noční hř, povídání o včličkách a dalších přkvapních. Tak jako loni, tak i ltos, bud jdnou z prvních akcí Prázdnin v městě. Koná za každého počasí v Domě včlařů f 8 Fojtství v Chlbovicích. Zahájní akc j 29. črvna v 18 hodin a ukonční v 12 hodin. Hlavní potřba: spacák+karimatka. Vzhldm k přípravě j nutno zaslat přihlášku na -mail.adrsu: Prsonální poradci pro asistované zaměstnávání V rámci projktu Mikrobus Iniciativy Spolčnství Equal započala pod vdním Drom, romského střdiska v ldnu 2006 prác na tzv. asistovaném zaměstnávání. K dnšnímu dni využilo služb cntr přibližně 500 uchazčů o zaměstnání z tří lokalit Čské rpubliky. Od listopadu 2006 k projktu přistoupil nový partnr občanské sdružní Spolčnství Romů na Moravě, ktrý rozšiřuj ralizaci projktu o další čtyři lokality, z nichž jdnou j Frýdk-Místk. Projkt Mikrobus s pokouší o vytvořní a otstování nástrojů zlpšní zaměstnatlnosti osob znvýhodněných na trhu prác. Základní cílovou skupinou projktu jsou přvážně Romové, u ktrých s často sdružuj víc znvýhodňujících faktorů jako dlouhodobá nzaměstnanost, nízká vzdělanost a už sama tnicita. Dalšími cílovými skupinami jsou potnciální zaměstnavatlé a v nposldní řadě také širší vřjnost, v ktré jsou zahrnuty také organizac a instituc pracující s základní cílovou skupinou jako úřady prác, státní samospráva, přiblížila Šárka Vozňáková. Projkt s snaží o systémové propojní poskytovatlů sociálních služb, tj. organizací pracujících s obdobnými cílovými skupinami a vytvářjících partnrství, sdíljících mtodiku prác a tstujících inovativní postupy. Rámc partnrství pak přsahuj tvorba sítí dalších aktérů zástupců samospráv, úřadů prác, profsních a zájmových sdružní apod. Klíčovou mtodou prác j aplikac asistovaného umístění uchazčů o zaměstnání. Tyto služby mají za úkol zajišťovat spciálně školní prsonalisté, ktří s snaží vyjít vstříc individuálním potřbám konkrétních klintů a zárovň spolupracují s úřady, institucmi a zaměstnavatli. Uchazči o zaměstnání mohou kromě poradnských služb využít možnost zaškolní nabízjícího zvýšní komptncí při hldání zaměstnání, přímé osobní asistnc, zprostřdkování vzdělávacích kurzů a rkvalifikací, vysvětlila Šárka Vozňáková. Projkt j zahrnut do nadnárodní spoluprác, ktrá j ndílnou součástí Iniciativy Spolčnství EQUAL. J spolufinancován Evropským sociálním fondm EU a státním rozpočtm Čské rpubliky. Stkání KCT oddílu pěší turistiky při TJ VP Frýdk-Místk s sniory Motto: Hory pořád mám rádi, úctu mám k přírodě, na duši jsm stál mladí a tím také v pohodě. Na přkrásné okamžiky vzpomnm u dcky vína, kouknm s do kroniky a bud nám zas prima. V chovatlském domě na Zámckém náměstí v Frýdku- -Místku s sšli snioři oddílu pěší turistiky při TJ VP Frýdk-Místk. Tohoto stkání, ktré již podruhé zorganizoval výbor oddílu, s zúčastnilo 32 bývalých aktivních Mát program pro děti na clé prázdniny? Už vít, co budou dělat v době, kdy budt v práci? I na nadcházjící léto pro děti od 1. třídy připravil Dům dětí a mládž v Frýdku- -Místku clodnní prázdninové programy plné hr, soutěží, výltů, výtvarných a sportovních aktivit, zábavy i poznání příměstské tábory. Každý dn j pro děti připravn program, ktrý začíná vždy v DDM v 8 hodin a končí v 16 hodin, a to vždy v pětidnních turnusch (pondělí-pátk). Každý dn čká děti něco jiného. Podívají s na koně v jízdárně, vyzkoušjí si aktivity v lanovém cntru, navštíví ZOO nbo hrad a mnoho dalšího. Jdnotlivé týdny mají vždy různý program tak, aby děti, ktré s zúčastní víc turnu- turistů, ktří byli sznámni s současnou bohatou činností oddílu. V hzkém prostřdí a příjmné atmosféř si zavzpomínali nad kronikami oddílu, ktré jsou vdny již 31 lt, přičmž počátky histori turistického oddílu sahají až do padsátých lt. Vzhldm k vlmi pozitivní odzvě těch, ktří s v minulosti aktivně podílli na činnosti oddílu a již s z zdravotních důvodů nmohou turistických výšlapů zúčastnit, chc výbor oddílu v těchto spolčnských stkáních s sniory pokračovat i v příštích létch. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2007 sů, potkalo vždy něco nového. Clý turnus stojí 750 Kč. Děti lz přihlásit i na jdnotlivé dny, a to za 150,- Kč na jdn dn. V cně j započítána doprava, vstupy, matriál, strava (2 x svačina, 1 x oběd), pojištění, pdagogický a zdravotnický doprovod. Pro zájmc j připravno hlídání dětí již od 6 hodin. Trmíny: črvnc črvnc črvnc 30. črvnc - 3. srpna srpna Přihlášky a informac: DDM FM, tlfon: , , Další informac, přihlášky apod. získát v DDM FM nbo na Přijímací zkoušky základní umělcké školy Hlavní třída 11, Frýdk-Místk ZUŠ v Frýdku-Místku přijímá žáky k studiu v školním roc Ncht své dítě vzdělávat v něktrém z čtyř umělckých oborů. V všch oborch přijímám přdvším děti v věku 6-8 lt. Hudbní obor pondělí 11. a útrý 12. črvna souběžně v budově Místk i Frýdk od 14 do 16 hod. Vyučujm na tyto nástroj: klavír, varhany, kytara, akordon, housl, viola, violoncllo, kontrabas, zobcová a příčná flétna, klarint, trubka, lsní roh, pozoun, cimbál, bicí nástroj, sólový zpěv, l. klávsové nástroj. Přijímám děti do přípravné hudbní výchovy. (pro děti, ktré budou od září 2007 navštěvovat 1. třídu ZŠ) V škol pracuj dětský pěvcký sbor pod odborným vdním. Výběr nových zájmců bud v pondělí v hodin v budově v Místku, učbna č. 44 přízmí. Litrárně-dramatický obor hrcká příprava pondělí 11. a útrý 12. črvna, pouz budova Frýdk od 14 do 16 hodin učbna č.12 Tanční obor pondělí 11. a útrý 12. črvna budova Místk od 14 do 16 hodin učbna č. 31 tanční sál Výtvarný obor střda 13. črvna budova výtvarného oboru na ul. Politických obětí pouz v 14 hodin. Nabízím rovněž přípravu na střdní a vysoké školy s umělckým zaměřním. Bližší informac na tl

9 Histori Základní škola Frýdk-Místk, Jiřího z Poděbrad 3109, s nachází v frýdcké části města na sídlišti Slzská. Poprvé zd žáci usdli do školních lavic 1. září 1993, takž škola j docla mladičká a jjí vznik j vázán na přkotný rozvoj tohoto sídliště, ktré nmohlo vzdělávací potřby uspokojit pouz již xistující 2. ZŠ. Škola dns poskytuj základní vzdělání, vyučuj podl učbního programu Základní škola. Njvíc 990 žáků (48 tříd) navštěvovalo školu v školním roc 1998/99, v školním roc 2006/2007 vyučuj 639 žáků v 25 třídách a 3 oddělních školní družiny. Škola má i své spcializac v 4. ročníku vyučuj třídu s rozšířnou výukou výtvarné výchovy, na 1. stupni vybraní žáci navštěvují npovinný přdmět Pohybové a sportovní aktivity sportovní gymnastiku a na 2. stupni j vždy v jdné třídě v ročníku rozšířná výuka tělsné výchovy. Škola j zařazna do sítě sportovních tříd ministrstva školství, mládž a tělovýchovy v oboru voljbal u dívk a házná u hochů. Na místní poměry vlká škola s snaží využít všstranných schopností dětí k jjich maximálnímu rozvoji. Právě proto zd zavádí sportovní třídy s zaměřním na odbíjnou, háznou, kopanou a gymnastiku. V těchto sportch děti dosáhly chvályhodných úspěchů. Děti s vrací z zápasů jako nositlé titulů Mistr rpubliky ZŠ v 9 f Jdnáctka j sídlištní školou zaměřnou na sport odbíjné dívk a Mistr rpubliky v gymnastic mladších žákyň. Své spcifikum má škola v tom, ž j postavna jako bzbariérová a po dokonční výtahu v r jí nic nbrání v tom, aby přijímala žáky tělsně handicapované a umožnila jim nadál vyrůstat v podnětném kolktivu mzi dětmi v základní škol. Mimořádná pozornost j také věnována žákům s spcifickými poruchami uční díky týmu spciálních pdagogů, ktří s nimi ralizují individuální hodiny včtně logopdického výcviku. Na tyto snahy navazuj občanské sdružní ŘETÍZEK, ktré s snaží tyto děti uvést do běžného života formou různých spolčných akcí zvláště o prázdninách (např. jarní a ltní tábory v horském prostřdí). Hnd po svém otvřní škola zahájila sérii tzv. ozdravných pobytů v přírodě, kd s děti nučí, al rlaxují v přírodních podmínkách, ktré jim sídliště Slzská nmůž poskytnout. O využití schopností všch dětí v oblasti kulturní, sttické i spolčnské s snaží široká škála zájmových kroužků, jjichž činnost sahá až do pozdních odpoldních hodin. Vlký zájm j o kramiku, výtvarnou výchovu a počítač. K zkvalitnění pobytu dětí přispívá řada kvalitních sportvišť i sauna a bazén, ktré jsou přímo v budově školy. Na vřjných akcích, jako j například Vánoční jarmark TROFEJE: Plné školní vitríny jsou motivací pro další žáky. VODNÍ RADOVÁNKY: Kromě vnitřního bazénu škola dává prostor i maminkám s mnšími dětmi. nbo Dn dětí, s mohou rodič sami přsvědčit, s jakým zaujtím jjich děti vytváří krásné výrobky a jak rády s přdvdou s svojí básničkou nbo písní na kulturním vystoupní. Mzi njvýznamnější úspěchy školy v historii řadím vynikající výsldky žáků sportovních tříd: Mistr rpubliky 2000, 2004, 2005 voljbal dívky, 2. místo na Mistrovství rpubliky 2001 voljbal dívky, Mistr rpubliky 2001 sportovní gymnastika, 3. místo na Mistrovství rpubliky 2002 v urotýmch 1. místo národního finál Novinářského kalamář mladší žáci házná, črvn 2002 Praha 2. a 3. místo v mzinárodní litrární soutěž pro děti Tvořím vlastní vydavatlství v školním roc 2003/ místo v srovnávacím turnaji tříd s rozšířnou výukou tělsné výchovy házná (chlapci) 6.-9 ročník Moravskoslzského kraj v školním roc 2003/ a 3. místo v rpublikovém finál tříd ZŠ s rozšířnou výukou tělsné výchovy voljbal v školním roc 2003/2004 účast 2 žáků v Výběru olympijských nadějí Moravskoslzského kraj črvn místo na Mistrovství Moravy mladších žákyň v voljbal črvn 2004, místo mladší mix, 3. místo mladší dívky, 5. místo starší dívky na Mistrovství rpubliky EURO- TEM SG ASŠK květn místo mladší mix, 2. místo mladší dívky na rpublikovém finál v sportovní gymnastic ČSTV EUROTEM črvn místo v třch katgoriích Krajský přbor 2005 sportovní gymnastika Krajské kolo sportovní gymnastiky ZŠ místo v 5 katgoriích a 2. místo v 2 katgoriích krajský přbor 2005 v sportovní gymnastic ZŠ 2. místo (starší žákyně) a 10. místo (mladší žákyně) Mistrovství rpubliky 2005 EUROTÝM 2. místo (starší žákyně) Katřina Kohutová 1. místo v jdnotlivcích Mistrovství rpubliky v sportovní gymnastic 2005 Škola j člnm Asociac sportovních školních klubů a o jjích aktuálních sportovních KVALITNÍ SPORTOVIŠTĚ: 11. ZŠ a sport jdno jst. VÝTVARNÁ VÝCHOVA: Obrázky i vlkoformátové obrazy zpříjmňují školní intriér. úspěších pravidlně informujm v tomto zpravodaji. V Frýdku s rušila 10. ZŠ Ubývajícímu počtu žáků padly v Frýdku-Místku za oběť dvě školy. V našm průřzu historií školství jsm již v postupném přdstavování musli vynchat 3. ZŠ, ktrá byla zrušna v místcké části. Za frýdckou Črného Ptra obdržla 10. ZŠ na Cihlní ulici. Základní škola Frýdk-Místk, Cihlní 410, byla zrušna usnsním 8. zasdání Zastupitlstva města z dn Asi nní nutno dodávat, ž toto rozhodnutí svého času vzbuzovalo u zaintrsovaných značné moc. Rodič tamních žáků s samozřjmě obtížně smiřovali s faktm, ž škola trpí nnaplněnou kapacitou a potýká s s řadou provozních problémů. Aby frýdcko-místcká radnic thdy omzila alspoň jjich obavy z bzpčnosti žáků, ktří musli od září roku 2004 nastoupit do jiných okolních škol, zavdla spciální autobusovou dopravu. V střdu 1. září 2004 usdlo do frýdcko-místckých školních škamn 6285 žáků. To potvrdilo klsající trnd, ktrý k zrušní školy vdl. Pokud srovnám počty žáků, ktří do základních škol nastoupili ltos a vloni, oproti loňsku ubylo 361 žáků, konstatovala tnkrát Ilona Nowaková, vdoucí odboru školství, mládž a tělovýchovy.

10 Inzrc 10 f Sběr nbzpčných odpadů v místních částch města Dn s uskutční v Chlbovicích, Lysůvkách a Zlinkovicích a dn v Lískovci a v Skalici sběr nbzpčných odpadů. Nbzpčné odpady od občanů zdarma odbrou pracovníci spolčnosti Frýdcká skládka, a. s. S sběrm nbzpčných odpadů bud prováděn i sběr vlkoobjmových odpadů. Harmonogram sběru nbzpčných a vlkoobjmových odpadů: Dn Lysůvky: Dn Skalic: u pana Šmída 7:30 8:00 Záhoří u žampionárny u pana Sochy 8:15 8:45 7:30 8:00 u hřiště 9:00 9:30 u kostla 8:15 8:45 Zlinkovic: u kulturního domu 9:00 9:30 u obchodu 9:45 10:15 Kamnc rozcstí 9:45 10:15 ul. Rovnská 10:30 11:00 u lávky na Dobrou 10:30 11:00 Chlbovic: u vrby 11:15 11:45 myslivna 11:45 12:30 Lískovc: bývalý OÚ 12:45 13:30 u hřiště 13:45 14:00 u transformátoru 13:45 14:30 u has. zbroj. 14:15 15:15 u pana Martínka 14:45 15:30 točna Hájk 15:30 16:00 Nbzpčné odpady jsou: Mazací a motorové olj, oljové filtry, tlvizory, obrazovky, monitory, rádia, počítač, ldnic, mražáky, sporáky, pračky, použité obaly od postřiků a jiné chmikáli, zbytky barv, laků, řdidl, autobatri, monočlánky, zářivky, výbojky, prošlé a npotřbné léky. Vlkoobjmové odpady jsou: Skříně, ostatní nábytk, kobrc, matrac apod. Odbor ŽPaZ

11 Kultura 11 f Vrcholí přípravy 13. mzinárodního folklorního fstivalu Zatímco 29 dětí souboru Ostravička právě rprzntuj město, rgion i clou ČR na fstivalu a vltrhu v čínském Chngdu, jjich rodič a člnové výboru mají v tomto období plné ruc prác s přípravou již 13. ročníku fstivalu, ktrý pořádají spolu s Městm Frýdk-Místk, Folklorním sdružním ČR i za pomoci spolupořadatlů souboru Ostravica, VOŠ Goodwill, Základní umělcké školy, 7. základní školy, Muza Bskyd, Národního domu, Rgionu Bskyd a BIC. Frýdcko-místcký folklorní fstival byl v roc 2005 zařazn mzi řádné člny světové organizac folklorních fstivalů CIOFF, čímž si získal vlkou prstiž mzi fstivaly (snad i proto j ltošní ročník pořádán za významné finanční podpory Ministrstva kultury ČR), pořadatl však zavazuj povinností zachovat vysokou umělckou i organizační úrovň každého dalšího ročníku. Za dvanáct lt s na pódiích města i okolních obcí vystřídalo a poměřilo schopnosti a krásy lidové slovsnosti clkm 70 souborů z 35 zmí čtyř kontinntů, npočítám-li hojnou účast souborů čských a moravských. Na ltošní ročník s přihlásilo o účast něco víc nž 200 souborů z clého světa. Už tnto fakt svědčí o dobrém jménu, ktré si náš fstival vydobyl, a Frýdk- -Místk s v folklorních kruzích stává dalším významným cntrm na mapě světa. Tato, pro město i rgion významná kulturní akc, bud oficiálně zahájna v střdu 13. črvna v 16 hodin v koncrtním sál ZUŠ za přítomnosti primátorky našho města, ktrá nad fstivalm přvzala osobní záštitu. Na tnto fstivalový ročník bylo vybráno 9 zahraničních a 9 čských folklorních souborů. Připravné programy doplní muziky (Šidla a Rozmarýn zdjší ZUŠ a Hligonkáři z Klnovc), malí zpěváčci lidových písní i skupiny jiných Děti tvořily vlastní knihy V Nové scéně Vlast byly slavnostně vyhlášny výsldky 8. ročníku mzinárodní litrární soutěž pro děti školního věku Tvořím vlastní vydavatlství. Úkolm bylo napsat knížku, ilustrovat ji a svázat tak, aby vypadala jako opravdová. Své výtvory přijly porovnat děti z Polska, Slovnska i Čské rpubliky v třch věkových katgoriích. Ilona Nowaková, vdoucí odboru školství, kultury, mládž a tělovýchovy frýdcko-místcké radnic v úvodu soutěžící povzbudila, ž s mzi nimi klidně můž objvit nový William Shakspar. Zástupci jdnotlivých států pak přdvším kvitovali, jak s děti vypořádaly s náročným tématm, ktré pro ltošk znělo Přátlství j dar. Všichni s shodovali, jak j důlžité v éř počítačů udržt u dětí zájm o knihy. Z těch soutěžních měly njvětší úspěch ty, ktré vznikly v Polsku. Polákům patřila 1. místa v dvou katgoriích a rovněž cna za Njlpší knihu s názvm Tlusta mduza i par innych, od Roksany Obuchowsk. Čské děti s umístily v I. (Vrča v akci Lnka Lahnrová) a II. katgorii (Khaki Jiří Svoboda, Nikola Črňanská). A Kromě přdání věcných cn čkalo na všchny přítomné občrstvní a také doprovodný program. O zábavu s postaraly například tanční soubor Malá žánrů: Šuba-Duba Band z FM či Vlký dchový orchstr VP. Tančit a zpívat budou děti od věku přdškolního (např. Ondrášk z FM), školního (Pántlika z maďarského městčka Csorna, Ostravička, Malá Ostravica), mládž i dospělí (Kallt ja Kaisat z Finska, Hacttp z Turcka, ostrovní soubory z Tnrif, Sicíli a Indonézi, polský Klinczok, dánská folklorní skupina Fiding&Omgns, či Vycpálkovci z Prahy, Žrotín z Strážnic, Kohoutk z Sůlatiňan, Ondřjnica z St. Vsi, SLPT Ostravica a Ostravička). Všichni malí či vlcí, mladí či zkušní, chtějí potěšit diváky a připomnout, ž lidová písň j stál živá doma i jind v světě. První akc pro vřjnost Koncrt muzik, s bud konat v čtvrtk od 19 hodin na nádvoří frýdckého zámku. Místcké náměstí začn žít folklórm v pátk od 18 hodin. Hnd v sobotu VLASTNÍ KNIHA: Vš originály. Ostravica, tanční skupina Aktiv Frýdk-Místk, Klaudi Hubrová z tančního klubu Akcnt Ostrava nbo Funky bat. Na závěr byla připravna bublinová show Václava, ktrá sklidila vlký úspěch, přiblížila program tisková mluvčí frýdckomístcké radnic Jana Matějíková. Další ročník této mzinárodní soutěž s uskutční příští rok na Slovnsku. Fstival Bskydy Sound přdstavuj účinkující Njvětší frýdcko-místcká hudbní událost roku s pomalu blíží. Hudbní fstival Bskydy Sound s uskutční již 23. črvna. Akc, ktrá j součástí sriálu ltních akcí Bskydské Vsléto, s odhraj na nábřží Ostravic u sportovní haly. Přdprodj vstupnk již probíhá na mnoha místch po clém Frýdku-Místku. Tvrzní o tom, ž Bskydy Sound j skutčně obří hudbní událostí, j v ltošním roc víc nž opodstatněné. Na dvou pódiích od 15 hodin vystoupí řada intrprtů. Bskydy Stag bud patřit oblíbným čským kaplám, Chillout Stag přdstaví hip-hop a brak. Ltošním prvořadým úkolm bylo přdstavit v Frýdku-Místku skupiny, ktré v posldním roc vydaly album. U intrprtů vystupujících na hlavním pódiu s to povdlo stoprocntně, pochvaluj si za organizační tým Milan Anděl. Dlouho očkávané album Monky Businss vyšlo 29. května a jmnuj s OBJECTS OF DESIRE AND OTHER COMPILATIONS. V současné době probíhá turné, ktré bud ukončno čtyři dny přd Bskydy Sound, přičmž prvním fstivalovým publikm, ktré bud mít možnost uslyšt nové hity, bud právě to frýdcko-místcké. I druhý hadlinr s má čil k světu. Support Lsbins vyrukovali s aktuální dskou EUPHONY AND OTHER ADVENTURES v září minulého roku, již 10. listopadu přbírala kapla platinovou dsku za 20 tisíc prodaných nosičů. Momntálně na čských rádiích běží třtí singl, ktrým j povdná balada World of Pros (vyšl 1. břzna). Prvním singlm byl suprhit English Stro, druhým pak skladba Nothing is Somthing. Rovněž v září loňského roku vyšlo zatím posldní album skupiny Mňága a Žďorp nazvané DUTÝ, ALE FREE. Njpovdnější skladbou z aktuální dsky j první singl, ktrý ns stjné jméno, jako dska, tdy Dutý, al fr. Skladba s podl rcnzí vrací svým pojtím do starých dobrých lt Mňágy. V posldním měsíci s hodně napsalo o ambiciózní bskydské skupině Najzar, ktrá 27. dubna vydala album TULA. Již brzy by mělo vydavatlství Univrsal Music vydat pilotní singl Osudová. Majitlé dsky již znají txt zřjmě nazpaměť, pro koupěchtivé zájmc mám dobrou zprávu. Tula j již několik týdnů k mání za pouhých 199 korun na všch pobočkách Bskydského informačního cntra, uzavřl Milan Anděl z Bskydského informačního cntra. v 9 hodin s průvod všch asi 700 tančníků a muzikantů vydá od náměstí Evropy na náměstí Svobody. Tam až do půlnoci s budou střídat na pódiu a přdvádět své dovdnosti. V nděli dopoldn od 9 hodin bud fstival pokračovat opět na místckém náměstí a v 16 hodin Tanční škola Palas zv širokou vřjnost a příznivc tanc na výroční tanční koncrt, ktrý ltos pořádá k přílžitosti 15. výročí soutěžního tanc a rprzntac. V vlké tanční show s vám přdstaví rprzntanti TŠ Palas s svými hosty. V vlkém programu uvidít skvělé chorografi různých tančních stylů, jako j brak danc, hip hop, disco, Svátk muzikantů známý pod názvm Evropský svátk hudby s v naší zmi stal již tradicí. V době ltního slunovratu tak hudbou, zpěvm a tancm vítám příchod léta. V Frýdku-Místku s tato slavnost uskutční již poosmé a stjně jako v minulých ltch i ltos bud tuto akci organizačně zajišťovat naš základní umělcká škola, sdělil řditl Základní umělcké školy Frýdk-Místk Ladislav Muroň. Spolčnost Distp, ktrá zajišťuj a rozvíjí kologické dálkové vytápění v Frýdku- Místku, již v břznu vyhlásila vřjnou soutěž o njlpší fotografii na téma Tplo jak má být. Vybrané snímky budou využity pro rklamní a propagační účly spolčnosti Distp. Zadání soutěž v sobě zahrnuj obrovské množství témat. Zájmci mohou soutěž obslat snímky z přírody, z sportu nbo tchniky. Fotografi však mohou také zobrazovat vřlost mzilidských vztahů nbo i komponované zátiší s nějakým zdrojm tpla. Soutěž s mohou zúčastnit Tanční rvu v Kině P. Bzruč vyvrcholí na Galakoncrtu, kd diváci zhlédnou to njhzčí, co soubory z svých zmí a oblastí ČR přivzly. Posldní tčkou 13. ročníku bud pak již jnom rozlouční s soubory od 20 hodin v Národním domě. MUDr. Eva Gryková, przidnt fstivalu modrn danc, balt, latinskoamrické a standardní tanc, show danc, country a další. Tanční rvu s koná 31. května v 18 hodin v Nové scéně Vlast v Místku. Přdprodj vstupnk j v Nové scéně a v kurzch TŠ Palas. Co njsrdčněji zvm. Informac o tanční škol Palas a jjich akcích najdt na Evropský svátk hudby 2007 V pátk 15. črvna s od 14,30 hodin na pódiu místckého náměstí Svobody vystřídá několik dsítk dětí, ktré s svým muzicírováním budou snažit obvslit občany a návštěvníky města. Vystoupí zd školní folklórní muziky, dětský pěvcký sbor Písnička a tanční kapla Šuba Duba Band, vyjmnoval Ladislav Muroň a upozornil, ž akc s bud konat pouz za příznivého počasí. Fotosoutěž pokračuj až do konc srpna všichni amatérští fotografové s bydlištěm na úzmí města Frýdk-Místk. Věk soutěžících nní omzn. Soutěžit s bud v dvou katgoriích: Děti do 15 lt a Ostatní. Cny za tři njlpší fotografi v katgorii Děti do 15 lt jsou digitální fotoaparáty v hodnotě 7 000, a korun. Na tři vítěz katgori Ostatní čkají finanční poukázky v hodnotě , a korun. Nzapomňt, ž uzávěrka soutěž j Bližší informac a podrobnější podmínky pro zasílání soutěžních fotografií nalznt na intrntových stránkách spolčnosti Distp

12 Info z odborů Sběr nbzpčných a vlkoobjmových odpadů kino P. Bzruč u krytého bazénu u Kauflandu u Billy Provozní doba mobilní sběrny j vždy útrý, střda, čtvrtk od 10:00 do 18:00 h. (dl harmonogramu). Nabídkové řízní Statutární město Frýdk-Místk vyhlašuj prodj níž uvdných nmovitostí formou nabídkového řízní dražbou : - dům č.p. 427 na pozmku p.č. 870 zast. pl. a pozmk p.č. 870 zast. pl. o výměř 372 m 2 a p.č. 869 ost. pl. o výměř 478 m 2, k.ú. Místk (ul. F. Čjky), za clkovou vyvolávací cnu ,- Kč - bytová jdnotka č. 232/4 v domě č.p. 232 na pozmku p.č. 403 zast. pl., k.ú. Místk (ul. Havlíčkova), za clkovou vyvolávací cnu ,- Kč Nabídkové řízní s uskutční dn v h. v Malé zasdací síni Magistrátu města Frýdku-Místku, ul. Radniční Dražbní jistina j stanovna v výši 10 % z vyvolávací cny a j splatná njpozději dn na účt statutárního města. Bližší informac na odboru správy obcního majtku MMFM, tl.: , Řízní o změně č. 1 rgulačního plánu Frýdk-Místk, Stará Rivira Magistrát města Frýdku-Místku, odbor úzmního a konomického rozvoj, jako pořizovatl změny č.1 rgulačního plánu Frýdk-Místk, Stará Rivira zahajuj řízní o změně č. 1 rgulačního plánu Frýdk-Místk, Stará Rivira, projdnaném s dotčnými orgány dl 67, odst. 1, 3, 4 zák. č. 183/2006 Sb., o úzmním plánování a stavbním řádu (stavbní zákon), (dál jn stavbní zákon ). Návrh změny č. 1 rgulačního plánu Frýdk-Místk, Stará Rivira bud dl 67, odst. 3 stavbního zákona vystavn k vřjnému nahlédnutí po dobu 30 dnů na Magistrátu města Frýdku-Místku, ul. Radniční 1148, Frýdk-Místk, na odboru úzmního a konomického rozvoj, 4. NP, v pondělí a střdu od 8,00 do 17,00 h, v útrý a pátk od 8,00 do 13,30 a v čtvrtk od 8,00 do 15,00 h, od dn do O návrhu změny č. 1 rgulačního plánu Frýdk-Místk, Stará Rivira s uskutční v souladu s 67, odst. 1 vřjné projdnání v střdu dn v 10,00 h v budově Magistrátu města Frýdku-Místku, ul. Radniční 1148, Frýdk-Místk, v vlké zasdací síni (2. NP). Námitky a připomínky k návrhu změny č. 1 rgulačního plánu Frýdk-Místk, Stará Rivira a stanoviska dotčných orgánů k němu lz uplatnit njpozději při vřjném projdnání. K později uplatněným námitkám a připomínkám s npřihlíží. Dl 67, odst. 4 stavbního zákona mohou podat námitky proti návrhu na vydání změny č. 1 rgulačního plánu F-M, Stará Rivira osoby uvdné v 85, odst. 1 a 2 stavbního zákona. Njpozději při vřjném projdnání můž každý podat své připomínky. K námitkám a připomínkám uplatněným k věcm, o ktrých bylo rozhodnuto v úzmním plánu, s npřihlíží. S případnými dotazy j možno obrátit s na odbor úzmního a konomického rozvoj, Ing. arch. Zuzanu Břachovou, tl ZÁMĚR STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK pronajmout nbytový prostor garáž nacházjící s v sutrénu domu č.p. 61, k.ú. Skalic u FM na základě výsldku dražby výš nájmného (dál jn Dražba ) v souladu s Postupm při pronájmu garáží nacházjících s v objktch v vlastnictví statutárního města Frýdk-Místk, ktrý byl schváln Radou města Frýdk-Místk dn Dn konání Dražby : Místo konání Dražby : Magistrát města Frýdk-Místk, ul. Radniční 1148 malá zasdací síň, II. NP Hodina konání Dražby : 14:00 hodin Garáž j umístěna v sutrénu domu č.p. 61, k.ú. Skalic u FM Clková plocha garáž j 33,54 m 2. Vyvolávací cna j stanovna v výši minimálního ročního nájmného na 1 m 2 plochy garáž a činí 700,- Kč/m 2 /rok. Prohlídku garáž možno domluvit na tl. č Účastníkm dražby můž být pouz fyzická osoba, ktrá njpozději do okamžiku zahájní zápisu účastníků k dražbě uhradila zálohu na úhradu nákladů dražby na účt města v výši Kč a ktrá njpozději při zápisu účastníka k dražbě přdložila doklad o zaplacní zálohy na úhradu nákladů dražby (kauc) nbytového prostoru, ktrý j přdmětm dražby (č.ú.: /0100, VS ). Další informac j možné získat na tl. č.: nbo osobně na Magistrátu města Frýdk-Místk, odboru správy obcního majtku, III. NP, dvř č Postup při pronajímání garáží nacházjících s v objktch v vlastnictví statutárního města Frýdk-Místk j zvřjněn na úřdní dsc umístěné v budově Magistrátu města Frýdk-Místk. 12 f k.ú. Místk 1) Objkt čp. 1753, J. Suka - nbytové prostory o výměř 72,15 m 2 (IV.NP) - nbytové prostory o výměř 72,5 m 2 (III.NP) - nbytové prostory o výměř 87,07 m 2 (IV.NP) 2) Objkt čp. 1975, 8. pěšího pluku - nbytové prostory o výměř 15,30 m 2 (III.NP) - nbytový prostor o výměř 15,66 m 2 (II.NP) 3) Objkt čp. 48, nám. Svobody - nbyt. prostor o výměř 25,34 m 2 a 7,81 m 2 (II.NP) - nbytový prostor o výměř 79,95 m 2 (III.NP) 4) Objkt čp. 6, nám. Svobody - nbytový prostor o výměř 33,18 m 2 (III.NP) NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU 5) Objkt čp. 131, ul. Palackého - nbytové prostory o výměř 58,68 m 2 (II.NP) - nbytový prostor o výměř 31,34 m 2 (III.NP) 6) objkt křížového podchodu - nbytový prostor o výměř 22,8 m 2 + WC 1,9 m 2 směr Ostravská 7) objkt čp. 811, ul. Malý Kolordov - nbytový prostor o výměř 50,20 m 2 (IV.NP) k.ú. Frýdk 1) Objkt čp. 646, Kostikovo nám. - nbytový prostor o výměř 74,31 m 2 (III.NP) 2) Objkt čp. 56, Zámcké náměstí - nbytové prostory o výměř 88 m 2 (I.NP) INFORMACE: Magistrát města FM - odbor správy obcního majtku, tl. č , p. Prihodová Nházjt zářivky do poplnic! Nfunkční zářivky a výbojky npatří do kontjnru s směsným komunálním odpadm, protož z nich mohou při rozbití unikat nbzpčné látky. Správným místm pro vyřazné světlné zdroj (trubicové zářivky, kompaktní úsporné zářivky a výbojky) j sběrný dvůr na ulici Svazarmovská v Místku (za Lidlm, v objktu spolčnosti Sběrné dvory, spol. s r. o.), ktrý slouží jako místo bzplatného zpětného odběru lktrozařízní z domácností. Provozovatlm sběrného dvora j spolčnost Frýdcká skládka, a. s. Vyřazné světlné zdroj můžt odvzdat i v sběrném místě na ul. Panské Nové Dvory v Frýdku (objkt spolčnosti Frýdcká skládka, a. s. střdisko nbzpčných odpadů). Mimo vysloužilých tlvizí a ldničk tady můžt bzplatně odvzdat i zářivky nbo úsporky. Najdnou lz přinést maximálně třict kusů, al po přdchozí dohodě s provozovatlm sběrného dvora jich můžt vrátit i víc. Tyto světlné zdroj však musí být clé a npoškozné. Jinak npodléhají bzplatnému zpětnému odběru a město j likviduj za poplatk jako odpad. Místa zpětného odběru mohou bzplatně využívat i právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání, aniž by s musly v případě odvzdání zářivk a výbojk prokazovat spciální kartou nbo jiným dokladm. Dalším místm, kd j možné zdarma odvzdat použité zářivky, jsou prodjny, v ktrých tyto výrobky nakupujt. V prodjně vám vzmou zpět tolik kusů použitých světlných zdrojů, kolik kupujt nových. Při nákupu musí být zákazník informován o způsobu a možnostch zpětného odběru použitého lktrozařízní. V případě, ž zákazník v obchodě tuto informaci ndostan, j prodjc povinn od něj stará lktrozařízní odbrat v nomzném množství, aniž by jjich odběr vázal na nákup nových výrobků. Posldní prodjci pak mohou tyto odbrané světlné zdroj odvzdat v njbližším sběrném dvoř. Systém bzplatného odběru použitých lktrozařízní, ktrý zajišťují spolčnosti EKOLAMP, s.r.o., ASEKOL, s.r.o. a ELEK- TROWIN a.s., snižuj počt črných skládk a štří statutárnímu městu Frýdk-Místk pníz. Kolktivní systém EKOLAMP vybavuj sběrné dvory spciálně označnými kovovými nádobami a zajišťuj jjich výměnu za prázdné. Npoškozné světlné zdroj jsou pak na náklady EKOLAMPu přpravovány k rcyklaci. Statutární město Frýdk-Místk má zájm, aby s množství odvzdaných použitých linárních a úsporných zářivk stál zvyšoval, a proto uzavřla smlouvu o zpětném odběru s kolktivním systémm EKO- LAMP. Pomoci můžt i vy žádnou zářivku ani úsporku nházjt do poplnic nbo do kontjnru. Tam s s njvětší pravděpodobností rozbijí. Pokud s však v npoškozném stavu dostanou k rcyklaci, bud možné z nich víc nž dvadsát procnt matriálu (sklo, hliník) využít. Kontakty na sběrná místa vyřazných světlných zdrojů: Frýdk, ul. Panské Nové Dvory, tl.: , provozní doba: pondělí pátk 6:00 14:00 h. Místk, ul. Svazarmovská, tl.: , provozní doba: pondělí pátk 8:00 18:00 h, sobota 8:00 14:00 h. STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK nabízí k pronájmu objkt čp. 2205, ul. Palkovická k.ú. Místk, obc Frýdk-Místk (arál Místckých kasárn ). Jdná s o objkt, ktrý j kolaudován jako budova ubytovací, účl užívání nlz měnit, výměra nbytových prostor clkm j 3.176,60 m 2, z toho výměra pokojů j 2.565,67 m 2. V objktu s nachází pokoj, sociální zařízní, kinosál, kuchyň a jídlna (vš bz vybavní zařizovacími přdměty). Žádost o pronájm musí obsahovat: - stručný podnikatlský záměr - nabíznou výší nájmného za rok, ktrá bud přiložna k žádosti zvlášť v zapčtěné obálc s nápism Notvírat pronájm čp (minimální roční výš nájmného za objkt j stanovna na Kč) Prohlídka objktu j dn v 8.00 h. Žádosti zasíljt na adrsu Magistrát města Frýdk-Místk, odbor správy obcního majtku, Radniční 1148, maximálně do h. Případné dotazy na tlfonním čísl , p. Prihodová. Statutární město Frýdk-Místk informuj o záměru pronajmout níž uvdné nmovitosti - pozmky p.č orná půda o výměř 6437 m 2 a p.č. 3940/17 orná půda o výměř 7353 m 2, k.ú. Místk, obc Frýdk-Místk (lokalita Hliník). Pozmky jsou určny rgulačním plánm Hliník k výstavbě rodinných domů. Pozmky jsou nabízny k pronájmu jako clk. Po vybudování inžnýrských sítí a komunikací nájmcm budou přvdny do jho vlastnictví. Písmné žádosti zasíljt na Magistrát města Frýdku-Místku, odbor správy obcního majtku, a to njpozději do Po uplynutí tohoto trmínu budou zájmci informováni o dalším postupu. Bližší informac tl.: , Statutární město Frýdk-Místk informuj o záměru pronajmout níž uvdnou nmovitost za účlm ralizac dostavby - část pozmku p.č. 1043/13 ostatní plocha - zlň o výměř 1200 m 2, k.ú. Místk, obc Frýdk-Místk (Ostravská). Písmné žádosti zasíljt na Magistrát města Frýdku-Místku, odbor správy obcního majtku, a to njpozději do Po uplynutí tohoto trmínu budou zájmci informováni o dalším postupu. Bližší informac tl ,

13 Inzrc 13 f Ndostali jst s k moři? Využijt účinků solné jskyně k rgnraci vašho organismu. V měsíci črvnu, črvnci a srpnu 10% slva. Poliklinika -Místk s.r.o., tl.: Pro inzrci voljt Přhlídka trofjí Okrsní myslivcký spolk Frýdk-Místk pořádá za spoluúčasti Krajského úřadu Moravskoslzského kraj, statutárního města Frýdku-Místku a města Frýdlantu nad Ostravicí chovatlskou přhlídku trofjí zvěř, ulovné v lovcké szóně Přhlídka lovckých trofjí (výstava) s bud konat v dnch až , a to o sobotách a ndělích od 9,00 do 17,00 hodin ( pouz do 12,00 hod), v pracovní dny od 13,00 do 17,00 hodin, v vícúčlovém sál Základní školy L. Janáčka na Hukvaldch.

14 Programová nabídka NÁRODNÍ DŮM Palackého 134 Tl.: mzinárodní folklorní fstival CIOFF Frýdk-Místk 2007 Program: Střda 13. črvna Oficiální zahájní fstivalu ZUŠ Čtvrtk 14. črvna Koncrt muzik - Nádvoří frýdckého zámku Pátk 15. črvna Clodnní pobyt souborů s programm v okolních obcích Roztančné náměstí I. náměstí Svobody Sobota 16. črvna 9.00 Fstivalový průvod od Kina P. Bzruč na nám. Svobody Roztančné náměstí II. Nděl 17. črvna Roztančné náměstí III Galakoncrt Kino P. Bzruč Oficiální ukonční fst. - Národní dům Na fstivalu budou účinkovat folklorní soubory z Korj, Indonézi, Španělska, Maďarska, Finska, Slovnska a Polska. Z Čské rpubliky soubory Vycpálkovci z Prahy, Žrotín z Strážnic, Kohoutk z Slatiňan a soubory z okolních rgionů a Města Frýdk-Místk. Pořadatlé: Město Frýdk-Místk, Folklorní sdružní ČR, DFS Ostravička Spolupořadatlé: Národní dům, 7. ZŠ, ZUŠ, Muzum Bskyd, BIC, Goodwill, SLPT Ostravica Připravujm: Pátk 13. črvnc v hodin frýdcký zámk TRIO ZUZANY HOMOLOVÉ Koncrtní przntac alba Tvoj duši zahynúť ndám, ktré získalo prstižní cnu Aurl 2005 za njlpší album v oblasti tno/world music Čtvrtk 19. črvnc v hodin frýdcký zámk ŽALMAN A SPOL. Koncrt lgndární folkové skupiny - uslyšít písně z loňského alba Zatracný písně a mnoho dalších známých hitů. Čtvrtk 9. srpna v hodin frýdcký zámk WABI DANĚK & MILOŠ DVOŘÁČEK Koncrt Wabi 35. lt na cstě vám nabídn njlpší písničky z dsk: Rosa na koljích, Vítr, Pískoviště, Valašský drtivý styl a mnoho dalších. Střda 15. srpna v hodin frýdcký zámk VLASTA TŘEŠŇÁK BAND Nclé dva roky po výborném albu Invntura, vychází na jař 2007 nové album Vlasty Třšňáka a jho Bandu Skopolamin. Výstavy: chodby Národního domu OZVĚNY MFF Ing. Arnošt Čapla a Jaroslav Kupčák NOVÁ SCÉNA VLAST Hlavní 112 Tl.: Sobota 9. črvna v h. Agntura HARLEKÝN Aldo Nikolaj NEBYLA TO PÁTÁ, BYLA TO DEVÁTÁ Komdi o dvou dílch, skvělá svým námětm a dokonalá díky mistrným dialogům. Jsou-li dva, můž s zrodit láska. Vstoupí-li mzi ně třtí, vznikn drama. Vážné nbo směšné, často obojí, střídavě i současně. Hrají: Jana Švandová, Rudolf Hrušinský, Josf Carda Rži: Jiří Mnzl Přdplatitlská skupina A (náhradní přdstavní za Studio DVA) Vstupné: 350 a 300 Kč Čtvrtk 21. črvna v h. MARTIN ŠEVČÍK kytara, zpěv Rockové balady 80. a 90. lt V současné době studnt Obchodní akadmi v Frýdku-Místku. Hraj na akustickou kytaru a vystupuj s programm přvzatých písní zahraničních i čských intrprtů. Vystupoval v tlvizních soutěžích Rozjzdy pro hvězdy, zvítězil v soutěži Do-R-Mi a v roc 2005 vyhrál rgionální soutěž zpěváků do 21 lt Stoun talnt v Frýdku-Místku, v roc 2006 Čsko hldá Suprstar 5. místo. Vstupné: 100 Kč Pondělí 25. črvna v h. MIROSLAV DONUTIL Čln činohry Národního divadla, hrc, bavič, držitl mnoha ocnění, uvádí nový clovčrní zábavný pořad, Cstou, ncstou. Vstupné: 280, 250 a 220 Kč FILMOVÝ KLUB Pondělí v h. OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE Filmová vrz románu Bohumila Hrabala slduj parallně s prolínající příběh zrání mladého pikolíka běhm přdválčných lt a okupac ČSSR s příběhm, ktrý zachycuj krátkou pizodu dozrálého muž, jnž po ltch vězní hldá klid v osamělém místě. Pondělí v h. KDO JE TADY ŘEDITEL? Bláznivá komdi, ktrá zcla vystupuj mimo tradiční téma a styl à la L. von Trir. Majitl IT agntury si vytvořil postavu imaginárního šéfa, al když chc firmu prodat, nzbývá mu nž najmout podřadného hrc, ktrý bud zaskakovat njn při jdnáních. Pondělí v h. PRAVIDLA LŽI Ocitám s v komunitě lidí, ktří s snaží odvyknout své závislosti na drogách. Lhali, kradli, podváděli, myslli jn na sb a jdn z nich i zabil. Zatím s nví kdo, al pravda vyjd najvo. Útrý v h. JEDNÉ NOCI V JEDNOM MĚSTĚ Clovčrní animovaný hororově laděný film pro dospělé s prvky črného humoru příběhy o lidské osamělosti, jž s odhrávají jdné noci v jdnom městě. V črvnci filmový klub nhraj! 14 f BIJÁSEK Pátk v h. KYTICE POHÁDEK III. O štěňátku, Krtčkovi, Mdvědch, Žofc a další pohádky. Pátk v h. LOVECKÁ SEZÓNA Vlký mdvěd grizzly, ktrý vyrůstal v zajtí, s najdnou ocitl v ls plném zvěř a myslivců. S lsními zvířaty uzavř přátlství a začn s nimi proti lovcům bojovat. Výstavy: Makrofotografi přírody Silvstr Szabó Výstava fotografií KINO PETRA BEZRUČE Bzručova 612 Tl.: v h. BESTIÁŘ Po čm žny touží? A co rozhodně nchtějí muži? Hvězdná adaptac bstsllru Barbory Nsvadbové v h. JAKO MALÉ DĚTI Oba jsou v domácnosti. Oba jsou nspokojni s svým životm (njn rodinným). Jjich láska j jdním z mnoha potnciálně nbzpčných vztahů v přdměstské komunitě v h. ARTHUR A MINIMOJOVÉ Animovaná podívaná pro malé i vlké. Na zahradě jdné rodinky xistuj říš malých lidičk, ktří si říkají Minimojové. Dstiltý chlapc s vydá do této říš hldat tajný poklad v h. ROCKY BALBOA Sylvstr Stalon s už pošsté vrací k svému njslavnějšímu filmovému hrdinovi, aby s naposldy vydal do ringu a vyváznul s ctí. Podaří s mu to? v h. DIVOČÁCI Čtyřicítka j pro chlapa podl všho dost mizrný věk. Mládí j pryč, život s stal rutinou V případě těchto chlapů j vytržním z nudy silný motocykl, na ktrém s hrdinové vydávají na pravý motorkářský výlt v h. 300: BITVA U THERMOPYL Efktní širokoúhlý film podl comicsu Franka Millra. Rok 480 přd Kristm. U řckých Thrmopyl s 300 spartských vojáků utkalo s obrovskou přsilou Pršanů v h. HORY MAJÍ OČI 2 Pokračování úspěšného hororu. Tntokrát s dostanm do pouště, kd trénuj skupina amrických vojáků. Posldní dn cviční jsou napadni vraždícími v h. ROBINSONOVI Rodina potrhlých vynálzců zachraňuj svět! Animovaná zábava z produkc W. Disny pro clou rodinu v čském znění v h. HANNIBAL ZROZENÍ V čtvrtém pokračování kultovní séri o Hannibalu Lctrovi s tntokrát navracím na úplný počátk do jho dětství a dospívání v a v SPIDER-MAN 3 Třtí díl dobrodružství P. Parkra alias úžasného a obdivovaného Spidr-Mana. Tntokrát podstupuj zápas s sbou v h. NEZNÁMÝ SVŮDCE Bruc Willis a Hall Brry coby protivníci v rotickém thrillru, v němž jd o odhalní pravdy o mocném rklamním magnátovi. V črvnci připravujm: Spidr-Man 3, Nznámý svůdc, Shrk třtí, Piráti z Karibiku Na konci světa, Tajnosti, ROMing, Most do změ Trabithia a další. Koncrt k 10. výročí Šuba Duba Band 12. črvna, 18 hodin Kino Ptra Bzruč Přdprodj zahájn v Nové scéně Vlast. MUZEUM BESKYD Tl.: , Fax: mail: wb.tlcom.cz/muzumbskyd FRÝDECKÝ ZÁMEK Otvírací doba: út, st, pá 8,00-12,00 12,30-16,00 čt 8,00-12,00 12,30-17,00 so, n 13,00-17,00 Stálé xpozic: BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ Stálá xpozic, ktrá poskytuj uclný obraz o životě v Bskydch a Pobskydí. Historicko-tnografická část przntuj nyní na 800 sbírkových přdmětů, dokumntujících tradiční změdělství, řmsla, obchod, žlzářství a další. Řada originálních přístrojů, hracích skříní a dalších přdmětů dokládá zábavu a využití volného času od poloviny 19. stoltí. V přírodovědné části xpozic, v níž jsou przntovány typické biotopy Pobskydské pahorkatiny a MS Bskyd, j vystavno 200 druhů ptáků, savců a ryb, 750 různých zástupců hmyzu, 70 vzorků nrostů a hornin a přibližně 100 hrbářových položk. K njcnnějším xponátům patří zkamnělina druhohorní cykasové rostliny bntitového typu a dva drmoplastické prparáty savců losa vropského a mdvěda hnědého. ZÁMECKÝ OKRUH Prohlídková trasa po frýdckém zámku. Nabízí Rytířský sál, s rbovními obrazy slzské šlchty, zámcké intriéry instalované v rprzntačních prostorách, vyhlídkovou věž glorit, kapli sv. Barbory a další zámcké zajímavosti. FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO Stálá xpozic v sakristii kapl sv. Barbory. Připomíná skutčnost, ž Frýdk patřil k njznámějším a k njnavštěvovanějším mariánským poutním místům v Slzsku. Expozic j obohacna o sochy Njsvětějšího Srdc Pána Jžíš a Nposkvrněného Srdc Panny Mari, ktré byly přstěhovány z poutního kostla Navštívní Panny Mari Baziliky minor. FRÝDEK A MÍSTEK

15 Programová nabídka Expozic věnovaná dvěma, a zárovň jdnomu městu Frýdk-Místk. Každé z nich vzniklo a vyvíjlo s na jiném historickém úzmí, ktré oddělovala jn šumivá, divoká Ostravic. Vzdálná i blízká, historická, a zárovň modrní byla a jsou města Frýdk a Místk. Zaslouží si, aby lidé v nich žijící byli připomínáni a jjich činy zaznamnávány. PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO Stálá xpozic věnovaná životu a dílu frýdckého rodáka, ktrý byl a j světově uznávaným básníkm a přkladatlm. (po-pá 8,00 15,00 po domluvě i mimo trmín). Výstavy: KŘÍDLA NAD MOŠNOVEM Výstava j zaměřna na dva ltcké útvary, ktré po řadu lt působily z ltiště Ostrava- Mošnov. Jsou to 1. dopravní výsadkový ltcký pluk a 8. stíhací ltcký pluk. Na přípravě výstavy s podílli: Františk Pavlčík, Oldřich Dvorský, Jaromír Fryščák, Vilém Kubát, Vladislav Blahuta, Svaz ltců Brno, Svaz ltců Příbor, Tchnické muzum Brno, 23. základna vrtulníkového ltctva Přrov. Potrvá do 16. září SPORT NA FRÝDECKO-MÍSTECKU ( ) Frýdcko-Místcko má bohatou a úspěšnou sportovní tradici. Výstava Sport na Frýdcko-Místcku přiblíží historii a současnost sportu a tělovýchovy v tomto rgionu. Zmapuj úspěchy sportovních klubů v kolktivních sportch, tj. kopané, hokji, házné, voljbalu, basktbalu, basballu i sportch individuálních, tj. atltic, cyklistic, stolním tnis, šachách, jzdctví, sportovním létání, silových sportch, bojových sportch a přiblíží osudy núspěšnějších jdnotlivců z Frýdcko-Místcka, tj. olympijských mdailistů, mdailistů z mistrovstvích světa i Evropy a dalších vrcholných soutěží. V rámci výstavy proběhnou doprovodné akc s těmito osobnostmi. Vrnisáž s uskutční v čtvrtk 14. črvna 2007 v hodin. K vidění bud xhibiční vystoupní v judu, takwondu a thajském boxu. K výstavě j připravna doprovodná akc - Sportovní odpoldn v střdu od do hodin PROGRAMY, KONCERTY Čtvrtk 14. črvna 2007 od hodin na nádvoří frýdckého zámku Koncrt muzik V rámci 13. mzinárodního folklorního fstivalu Frýdk-Místk BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, VYCHÁZKY Útrý 12. črvna 2007 v hodin v zámckém klubu frýdckého zámku Gologický kroužk Pravidlné stkání sběratlů hornin a minrálů, doplněné výměnou poznatků a matriálu, poradnská služba, vidoprojkc. Pátk 15. črvna 2007, sraz v hodin sraz u kostla sv. Jošta v Frýdku Pojďt s námi po Frýdku Další z vycházk, mapujících historii města. Tntokrát bývalý frýdcký hřbitov, budova Občanské záložny, němcké gymnázium korunního princ Rudolfa Habsburského, kd stávala hospoda Bykovna, Fišrova a Haukho vila, frýdcká střlnic a další. Střda 20. črvna 2007 od do hodin v prostorách frýdckého zámku Sportovní odpoldn Sportovní odpoldn s Bskydskou šachovou školou a Jzdckým klubm Frýdk-Místk. Součástí akc j prohlídka výstavy Sport na Frýdcko-Místcku. Čtvrtk 21. črvna 2007 v hodin v přdnáškovém sál Zlného domu Dřvěné sakrální památky na Frýdcko-Místcku Známé i málo známé dřvěné kostly, kapl a kříž, např. kapl P. Mari Sněžné na Bílé Kavalčankách, zvonička v Kozlovicích, kapl sv. Floriána v Kozlovicích, zvonička v Místku Bahně, kostl Všch Svatých v Sdlištích, zaniklý kostl sv. Bartoloměj v Třanovicích a další. Čtvrtk 28. črvna 2007 v hodin v přdnáškovém sál Zlného domu Kočka - domácí tygr (2. část) Na každém kroku potkávám kočky domácí lgantní šlmy, ktré nzapřou duši divokého tygra. Obyčjné přítulné Mícy, s láskou chované a krmné, a také bzpočt toulavých zdivočlých kočk, ktré vskrytu žijí v naší blízkosti. Z života divoké bskydské kočky, kočičí akrobati, ulovná myš dárk v vaší postli a další příběhy. Doplněno vido a data projkcí. Muza v Chlbovicích Včlařské muzum a skanzn a muzum Chlbovic každou sobotu od 9 do 12 hodin Zájzdy j možno dohodnout i v jiný trmín. Informac: GALERIE LIBREX Lukáš Oboda fotografi od (vrnisáž v 17 hodin) Místcké náměstí Ivan Korč (prodjní výstava fotografií, jdnotná cna ,-) GALERIE POD SVÍCNEM do 22. črvna Marcin Giba Fotografi z kolkc POD POWIEKAMI GALERIE LANGŮV DŮM út-pá hodin mimo otvírací dobu po dohodě na tl.: , do 15. črvna Václav Ciglr - Krajinné projkty KLUB NEZBEDA F. Čjky 450, tl.: črvna - Dn dětí hry a soutěž v klubovně i vnku (podl počasí) 6. črvna - Malování pod lípou téma Co rád dělám 13. črvna - Kimovy hry 19. črvna - Šipkovaná Bskydský magazín TV Prima, střdy od 16:20 Zlpšní informačních toků v Rgionu Bskydy a jho sídlním městě Tnto projkt j spolufinancován Evropskou unií 15 f orintační hra s úkoly 26. črvna - Diskusní odpoldn O prázdninách bzpčně 29. črvna - Rozlouční s školním rokm a vítání prázdnin KLUB MAMINEK BROUČCI Sv. Čcha 170 (v budově MŠ) Tl.: Otvřno: Po - Pá h Dětský dn Mzinárodní dn dětí oslavím soutěžmi na zahradě. Na závěr děti dostanou sladké odměny a také drobné dárčky. Začátk v hod Chrastítka pro děti Vslá prác pro děti a jjich maminky. Vškrý matriál k dostání u nás Děti a dovolná Zvm vás na zajímavou přdnášku na téma přípravy na dovolnou s dětmi, ktrou připravila MUDr. Karlíková. Začátk v hod Ekologická plastlína Sami si vyrobím plastlínu a z ní zajímavé výtvory! Vškrý matriál k dostání u nás Exkurz do jízdárny Výlt s dětmi na koně si udělám tntokrát do jízdárny v Palkovicích (poblíž aut. zast. U Kuchařů). Sraz na místě v 9.45 hod. Možno jt autobusm odjzd z aut. nádraží v Místku v 9.10 hod. Čká nás prohlídka stájí a vozní dětí na koních Ubrousková tchnika na kachličky Vyrobím si zajímavé dkorac na kachličky do bytu Slavnostní ukonční přd prázdninami Při rozlouční s Broučky si zatančím a zazpívám! Pravidlný program: Pondělí maňásková pohádka pro děti Střda cviční mamink s dětmi Čtvrtk zpívánky Pátk výtvarka Cviční těhotných mamink na rhabilitačních míčích pod vdním zkušné porodní asistntky j vždy v střdu v hod. Hlídání dětí zajištěno. Cna 40 Kč/hod. Angličtina pro dospělé Stál j možnost přihlásit s do kurzu výuky angličtiny, ktrý probíhá každý pátk v pod vdním lktorky Danily Kuchařové. Cna 40 Kč/lkci pátk BREAKING no.7-special rakbat ,FADER FADER (Batfast.com/UK),ragga/jungl , ZHAQ (BassTillBat),drumandbass SHADE aka GASMASK71 (Cybrfir.cz / Mindsaw rc.) SMARIO (MKTbros.org) PICKFICK (Cybrfir.cz / pickfick.nt), 6kW sound, strobo and lights show, vidoprojkc, LASER, luxus bar, fotbálk VSTUP: 70, sobota MR.MENTION&POZITIVE VIBEZ MR.MENTION(JAMAICA!!!) A LION MOVEMENT(ZLÍN)V NEJNAŠLAPANĚJ- ŠÍ REGGAE AKCIČCE SEZÓNY čtvrtk TURNAJ VE STOLNÍM FOTBÁLKU STOLY ROSENGART A STARTOVNÉ 20,- NA OSOBU A FMCITY PÁRTY pátk METALOVÁVICHŘICE HUDEBNÍ KLUB STOUN DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE DDM FM, Pionýrů 752, tlfon: , , LETNÍ TÁBORY Kompltní nabídka ltních pobytových i příměstských táborů na MALOVANÝ VÍKEND Program: Stkání výtvarníků njn z zájmových kroužků. Různé výtvarné tchniky, soutěž, bazén. Oblíbné přspání v budově DDM. Cna: 250,- Kč (matriál, stravování, vstupné) Místo: DDM Místk, 9:00 16:00 Informac a přihlášky do : Olga Sošková, tlfon: , -mail: SOUSTŘEDĚNÍ ZÚ ODDĚLENÍ TECHNIKY Program: Ukázky činnosti jdnotlivých odborností pro člny i pro jjich kamarády. Návštěva krytého bazénu. Cna: 120,- Kč (matriál, občrstvní, vstupné) Místo a čas: DDM Místk, 9:00 15:00 Informac a přihlášky do 6. 6.: Alna Fabíková, tlfon: , -mail: AHOJ PRÁZDNINY Program: Zahájní programu Prázdniny v městě. Soutěž pro děti, vystoupní dětských tančníků, ukázky činností, dskové hry, výtvarka. Hrazno z příspěvku Statutárního města Frýdk-Místk. Místo a čas: nám. Svobody v Místku od 10:00. Informac: Tlfon: , -mail: ZAHRADA 2007 Program: Vrnisáž výstavy soch, ktré vznikly běhm víkndového pobytu dětí a mládž v rámci intgračního projktu Zahrada. Místo a čas: Náměstí Svobody v Místku, 11:00 hodin Informac: Ivana Sošková, tlfon: mail: PRÁZDNINOVÉ TRIKO Program: Vyhlášní výsldků soutěž o njhzčí prázdninové tričko, výstava soutěžních prací, hlasování diváků. Výroba prázdninového trička pro příchozí. Místo: nám. Svobody v Místku (čas bud upřsněn na plakátch a Informac: Olga Sošková, tlfon: , PRÁZDNINY VE MĚSTĚ Běhm měsíc črvna jsou k dispozici v DDM hrací plány cloměstského programu pro děti Prázdniny v městě. Program j hrazn z příspěvku Statutárního města Frýdk-Místk. Info: www. ddmfm.cz, DJ ESTET A RAVY A VICHŘICE CO VÁM VYMLÁTÍ PALICE sobota FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ ÚVOD K SWEETSEN FESTU S NOVÝMI KAPELAMI, KTERÉ NA NĚM VYSTOUPÍ: EXISTENC, COD LIVERS, MLETÝ STAN- DARD, NAUSEA:VSTUP: 40, čtvrtk TURNAJ VE STOLNÍM FOTBÁLKU SLOLY ROSENGART A STARTOVNÉ 20,- NA OSOBU A FMCITY PÁRTY pátk MOJA REČ & HIP HOP PARTY TÉMĚŘ PO ROKE HAJEDNASESTKA, KTORA JE CERSTVA JAKO CHLEBA Z TESCA, DJ LOWA, BREAKDANCE sobota WHIZZZ SPECIAL MKTBROS A CYBERFIRE DJS & GUEST!

16 Inzrc 16 f Čtrnáctidník Zpravodaj Rady města Frýdku-Místku, vydává Statutární město Frýdk-Místk, ul. Radniční 1148, intrnt - Obsahová náplň, včtně inzrc a grafického zpracování: Ptr Pavlka, tl.: , fax: , -mail: Zavidováno u MK ČR pod rg. číslm E 12362, tisk Ringir Print s.r.o., Novinářská 7, Ostrava-Mariánské hory Rdakc si vyhrazuj právo úpravy txtů xtrních příspěvků. Datum vydání: 31. května Do všch schránk v městě ZDARMA.

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Květn 2007 č. 9 Ročník XVII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Lískovcký most nbud uzavřn Doprava v městě Frýdku- -Místku j dlouholtým problémm. Na výstavbu obchvatu

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Dubn 2008 č. 8 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Město má nabídku na fotbalový arál Tak už j to oficiálně na stol. Spolčnost ArclorMittal Frýdk-Místk,

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Črvn 2008 č. 11 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Radnic dmonstrovala na průtahu Mnohalté čkání na obchvat Frýdku-Místku spolu s rozhodnutím soudu,

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 04 ÚNOR 2009 STRANA 2 & 4 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 & 5 ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ A ZLÍNSKÝ KRAJ

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 04 ÚNOR 2009 STRANA 2 & 4 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 & 5 ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ A ZLÍNSKÝ KRAJ SPECIÁLNĚ ZAMĚŘENO NA PŮLROK ČESKÉHO PŘEDSEDNICTVÍ ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 & 4 NOVINKY Z BRUSELU Několik akcí dostalo Zlínský kraj v Bruslu na scénu! Na jdn týdn si události připravné zastoupním monopolizovali

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku č. 12 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Radnic nalzla možné řšní obchvatu Črvnové zasdání frýdcko-místckého zastupitlstva mělo znovu jako njožhavější

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku č. 10 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Přijd k nám Alphavill, njprv al folklór Město Frýdk-Místk spolčně s Rgionm Bskydy a Bskydským informačním cntrm

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku č. 5 Ročník XVII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Na radnici s diskutovalo o problému dětské kriminality Za účasti primátorky města Evy Richtrové, uvolněného radního

Více

ROZPIS soutěží X. GRAND PRIX Hradec Králové

ROZPIS soutěží X. GRAND PRIX Hradec Králové ROZPIS soutěží X GRAND PRIX Hradc Králové Základní údaj Katgori B Pořadatl : Hradcký jzdcký klub, Hradčnic 99 9 Hradc Králové tl: 6349, 669 Číslo závodů : 9F 3 Datum konání : - 3 srpna 4 Místo konání :

Více

Smolík Roman 66, Valoušek Matouš 71, Krejz Jan 36, Klusáček Jakub 41, Janíček Martin 70, Pytlík Michal 13

Smolík Roman 66, Valoušek Matouš 71, Krejz Jan 36, Klusáček Jakub 41, Janíček Martin 70, Pytlík Michal 13 Stupava 29-31.5.2009 Ve dnech 29-31.5.2009 odehráli miniţáci největší turnaj v sezóně 2008-2009 s názvem PLAYMINIHANBALL. Konal se na Slovensku ve Stupavě a byl to uţ druhý ročník tohoto turnaje. V minulém

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Břzn 2007 č. 6 Ročník XVII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Zástupci města s sznámili s závody invstora Když s po przntaci spolčnosti Hanil E-Hwa na posldním zasdání

Více

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 Karviná 20. 05. 2014 PROPOZICE Mistrovství ČR starších žáků pro soutěžní ročník 2013/2014 (Finálový turnaj žákovské ligy) 1. Pořadatel: z pověření ČSH oddíl

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

SPOLUPRÁCE SBĚRAČE S TRAKČNÍM VEDENÍM

SPOLUPRÁCE SBĚRAČE S TRAKČNÍM VEDENÍM SPOLUPRÁCE SBĚRAČE S TRAKČNÍM VEDENÍM Josf KONVIČNÝ Ing. Josf KONVIČNÝ, Čské dráhy, a. s., Tchnická ústřdna dopravní csty, skc lktrotchniky a nrgtiky, oddělní diagnostiky a provozních měřní, nám. Mickiwicz

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Břzn 2008 č. 6 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Téma zpravodaj otvřné dopisy Odpověď na otvřný dopis opozic Vážná kolgyně, vážní kolgové, vlmi nás

Více

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna XI. ročník středa 30.9.2014 TCM FC Zbrojovka Brno v Brněnských Ivanovicích Milí sportovci a příznivci fotbalu zvlášť, vítám vás v moravské metropoli, kam

Více

Mistrovství ČR mládeže jednotlivců 2013 ROZPIS SOUTĚŽE

Mistrovství ČR mládeže jednotlivců 2013 ROZPIS SOUTĚŽE A. Všeobecná ustanovení Mistrovství ČR mládeže jednotlivců 2013 ROZPIS SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala Štvanice 38, 170 00 Praha 7 tel. 222 333 417, mobil 777

Více

Kalendář akcí rok 2015 (mimo tréninky) středisko Městský stadion v Ostravě Vítkovicích 21. duben 2015

Kalendář akcí rok 2015 (mimo tréninky) středisko Městský stadion v Ostravě Vítkovicích 21. duben 2015 AKTUALIZACE ke dni : RS -rozcvičovací hřiště (UT - umělá tráva AD - atletická dráha AL - Atletická loučka) HS - hlavní stadion (HH - přírodní tráva ADHH - atletická dráha TS -Technické sektory) MU - mistrovské

Více

e C Ocenění za design Produktová řada PowerCube získala několik ocenění. Mezi nejvýznamnější

e C Ocenění za design Produktová řada PowerCube získala několik ocenění. Mezi nejvýznamnější porc b Po r r u b bu ur r Po Ocnění za dsign Produktová řada r získala několik ocnění. Mzi njvýznamnější řadím Rd Dot Dsign Aard. Uchytit kdkoliv Na stůl, pod stůl, na zď,... Jdnoduš kdkoliv mějt zásuvku

Více

Vyhláška děkana č. 2D/2014 o organizaci akademického roku 2014/15 na FEL ZČU v Plzni

Vyhláška děkana č. 2D/2014 o organizaci akademického roku 2014/15 na FEL ZČU v Plzni Vyhláška děkana č. 2D/2014 o organizaci akadmického roku 2014/15 na FEL ZČU v Plzni 1/8 Plzň 12. 3. 2014 I. V souladu s harmonogramm akadmického roku na ZČU pro 2014/15 upřsňuji organizaci základních studijních

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, rád bych Vás přivítal u nás v Hradci Králové, již na 7. ročníku mezinárodního turnaje starších a mladších žáků v kopané O pohár primátora města Hradce Králové, který se koná každoročně

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ve spolupráci se ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ pořádá 31. května - 1. června 2007 7. ročník REPUBLIKOVÉHO FINÁLE srovnávací soutěže základních škol se zaměřením

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Dubn 2008 č. 7 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Zastupitlstvo s těšilo mimořádné pozornosti Zjména lidé z oblasti Riviéry si našli cstu na pondělní

Více

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a NIKE Premier Cup 2013 Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a Generální partner: NIKE Organizátoři: NIKE, FAČR, Slovenský fotbalový svaz, SPORT INVEST Marketing,

Více

1. Okrajové podmínky pro tepeln technické výpo ty

1. Okrajové podmínky pro tepeln technické výpo ty 1. Okrajové podmínky pro tpln tchncké výpo ty Správné stanovní okrajových podmínk j jdnou z základních součástí jakéhokol tchnckého výpočtu. Výjmkou njsou an tplně tchncké analýzy. V násldující kaptol

Více

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna X. ročník středa 17.9.2014 TCM FC Zbrojovka Brno v Brněnských Ivanovicích Milí sportovci a příznivci fotbalu zvlášť, vítám vás v moravské metropoli, kam

Více

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Prezentace HC Dukla Jihlava,s.r.o. Historie Od roku 1956, kdy vzniklo hokejové mužstvo HC DUKLA JIHLAVA, uběhlo mnoho let. Převážnou část z této doby patřilo naše mužstvo mezi

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

4.3.2 Vlastní a příměsové polovodiče

4.3.2 Vlastní a příměsové polovodiče 4.3.2 Vlastní a příměsové polovodič Přdpoklady: 4204, 4207, 4301 Pdagogická poznámka: Pokud budt postupovat normální rychlostí, skončít u ngativní vodivosti. Nní to žádný problém, pozitivní vodivost si

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.cz

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.cz TJ SOKOL NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ MUŽI OP-II HODNOCENÍ SEZÓNY 2002/2003 HODNOCENÍ Příprava Sezóna 2002/2003 začala podobně jako v loňském roce. Hráči se sešli v tělocvičně až v září. Mužstvo se letos nezúčastnilo

Více

Z á p i s ze 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30. 08. 2011

Z á p i s ze 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30. 08. 2011 Z á p i s z 7. zasdání Zastupitlstva Librckého kraj konaného dn 30. 08. 2011 Přítomno: Omluvni: Ověřovatlé zápisu: Zapisovatlka: 40 člnů zastupitlstva kraj (dl přiložné listiny) Mgr. Václav Horáčk, Ing.

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku č. 5 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Cny statutárního města přdány Nová scéna Vlast vytvořila důstojné kulisy slavnostnímu přdání Cn Statutárního

Více

KOUBA CUP 2014 XXII. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ

KOUBA CUP 2014 XXII. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ KOUBA CUP 2014 XXII. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ U-15 OSTRAVA, 25. 28. 8. 2014 Datum konání: Pondělí 25. srpna čtvrtek 28. srpna 2014. Pořadatel: Moravskoslezský KFS z pověření

Více

Sportovní aktivity - 23-

Sportovní aktivity - 23- Sportovní aktivity Na škole pracuje Školní sportovní klub v čele s předsedou a absolventem školy Mgr. Šimonem Lánským. Počet členů je 42. Celoročně pracuje v rámci tohoto klubu volejbalový kroužek studentek.

Více

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 VZPĚRAČI BOSKOVICE, TJ SOUz Boskovice Trenér: Čestmír Sekanina Složení kolektivu: Lukáš Liška (kapitán), Petr Mareček, Miroslav Parolek, Ondřej Hovjacký,

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Školní kolo konverzační soutěže v angličtině 2014

Školní kolo konverzační soutěže v angličtině 2014 Školní kolo konverzační soutěže v angličtině 2014 V pátek 24. 1. se na naší škole konalo školní kolo konverzační soutěže v angličtině. Soutěž proběhla ve dvou kategoriích: IIB (1.-2. ročník) a IIIA (3.-5.

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Trvalé změny PID od 15. 6. 2014. Den Pražské integrované dopravy ve Štěchovicích. Číslo 12 / 2014 Vyšlo 13. 6. 2014.

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Trvalé změny PID od 15. 6. 2014. Den Pražské integrované dopravy ve Štěchovicích. Číslo 12 / 2014 Vyšlo 13. 6. 2014. INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 12 / 2014 Vyšlo 13. 6. 2014 Obsah Trvalé změny PID od 15. 6. 2014... 1 Dn Pražské intrované dopravy v Štěchovicích... 1 Přdprázdninový a prázdninový provoz PID: spoj pojdou častěji

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL. pořádá. Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009

MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL. pořádá. Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009 MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL pořádá Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009 MFH Ostrava-Vítkovice 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Pořádající

Více

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002)

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci nedokázali na jaře vylepšit své postavení z podzimu tabulky a zůstali na jedenáctém místě tabulky, když jaro mělo skoro stejný průběh jako podzim, dokážeme

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Květn 2008 č. 9 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Město jdnalo s Bskydčanm. Zbytčně Přdstavitlé občanského sdružní Bskydčan soudní žalobou zablokovali

Více

Krátký fotbalový zpravodaj č. 8

Krátký fotbalový zpravodaj č. 8 Krátký fotbalový zpravodaj č. 8 Vážení sportovní přátelé, zima už se pomalu chýlí ke konci. Opět tedy nastává čas pro druhou část fotbalové sezóny 2011/2012. Všechna naše mužstva už od ledna započala s

Více

Pozvánka. Obsah. Úvodní slovo. HROMADNÉ SETKÁNÍ členů EYOWF TEAMU. Časový harmonogram: Těšíme se na setkání s Vámi!

Pozvánka. Obsah. Úvodní slovo. HROMADNÉ SETKÁNÍ členů EYOWF TEAMU. Časový harmonogram: Těšíme se na setkání s Vámi! ková Eva Sam 3/10 da za Va n Tr Obsah Pozvánka 2 Obsah, Úvodní slovo HROMADNÉ SETKÁNÍ člnů EYOWF TEAMU 3 Pozvánka hrodné stkání 4 Rozhovor s Katnou Nyčovou 5 Přdstavujm organizační výbor 8 Kdo můž být

Více

HC BULDOCI NERATOVICE

HC BULDOCI NERATOVICE HC BULDOCI NERATOVICE LEDNÍ HOKEJ Krajská soutěž mužů HC Buldoci Neratovice vs TJ Spartak Příbram 31.10.2015 18:30 Partneři hokejového týmu: KRAJSKÁ SOUTĚŽ MUŽŮ Vážení příznivci neratovického ledního hokeje,

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

A: Všeobecná ustanovení:

A: Všeobecná ustanovení: Krajské kolo Sportovní ligy základních škol Pohár Rozhlasu s Českou spořitelnou - kategorie III. + IV. ŠUMPERK 19. 5. 2015 A: Všeobecná ustanovení: Pořadatelé: OR AŠSK ČR Šumperk, SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk,

Více

SKP Slovan Moravská Třebová

SKP Slovan Moravská Třebová SKP Slovan Moravská Třebová pořádá 08. 02. 2014 turnaj starší přípravky ročníku 2004 a mladších Pořadatel: SKP Slovan Moravská Třebová Termín: 08. 02. 2014 Startovné: Místo: Hrací plocha: 1.500,- Kč (na

Více

F L O R B A L propozice okresního kola starších chlapců 8. 9. tříd - chlapci

F L O R B A L propozice okresního kola starších chlapců 8. 9. tříd - chlapci Okresní rada Asociace školních sportovních klubů ČR Chomutov, Dům dětí a mládeže Chomutov, Základní škola Chomutov, Akademika Heyrovského, Školní sportovní klub při 12. ZŠ Chomutov F L O R B A L propozice

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Okresní kolo středních škol v šachu

Okresní kolo středních škol v šachu Okresní kolo středních škol v šachu Kdy? 7. prosinec2015 Kde? SPŠS Vsetín O co šlo? V pondělí dne 7. prosince 2015 se na naší škole uskutečnilo okresní kolo středních škol v šachu. Zprávu o průběhu podal

Více

SPORTOVNÍ AREÁL ČZU PRAHA

SPORTOVNÍ AREÁL ČZU PRAHA SPORTOVNÍ AREÁL ČZU PRAHA 17. 5. 2012 Sportovní hry zaměstnanců ČZU v Praze. Termín: čtvrtek 17. května 2012 Místo: sportovní areál ČZU v Praze Suchdole Garant akce: Prof.Ing. Jiří Balík, CSc., rektor

Více

základní pojmy základní pojmy teorie základní pojmy teorie základní pojmy teorie základní pojmy teorie

základní pojmy základní pojmy teorie základní pojmy teorie základní pojmy teorie základní pojmy teorie Tori v strojírnské tchnologii Ing. Oskar Zmčík, Ph.D. základní pojmy používaná rozdělní vztahy, dfinic výpočty základní pojmy žádnou součást ndokážm vyrobit s absolutní přsností při výrobě součásti dochází

Více

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI Termín: 15. - 16. března 2014 (sobota - neděle) Začátek turnaje: v sobotu 15. 3. v 08:00 hod., konec turnaje: v neděli 16. 3. v cca

Více

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let Obsah projektu: 1. Obecné informace o projektu...2 1.1 Filozofie projektu:...2 1.2 Program na kempu:...2 1.3 Financování projektu:...2 2. První ročník projektu...3 2.1 Průběh prvního ročníku kempu:...3

Více

b) Rozbruslení družstev je 10 min. před začátkem utkání bez následné úpravy ledu.

b) Rozbruslení družstev je 10 min. před začátkem utkání bez následné úpravy ledu. ELIOD LIGA MD SKUPINA ZÁPAD 2014/15 Řídící orgán: VV KSLH Karlovarského kraje, ZS Sokolov, Boženy Němcové 1780, 356 01 Sokolov Liga mladšího dorostu Věková kategorie: hráči narození 1.1. do 31.12. r. 1999

Více

PŘÍKLAD 2 1. STANOVENÍ ÚSPOR TEPLA A ROČNÍ MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA 1.1. GEOMETRICKÉ VLASTNOSTI BUDOVY 1.2. CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

PŘÍKLAD 2 1. STANOVENÍ ÚSPOR TEPLA A ROČNÍ MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA 1.1. GEOMETRICKÉ VLASTNOSTI BUDOVY 1.2. CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PŘÍKLAD 2 1. STANOVENÍ ÚSPOR TEPLA A ROČNÍ MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA pro clkové zatplní panlového domu Běhounkova 2457-2462, Praha 5 Objkt má dvět nadzmní podlaží a jdno podlaží podzmní, částčně pod trénm. Objkt

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101. pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu IV. ROČNÍK

SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101. pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu IV. ROČNÍK SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101 pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu IV. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO TURNAJE kategorie U11 24. - 25. 10. 2009 Turnaj je pořádán

Více

Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing.

Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing. Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing. Nikola Němcová 1. Šestkový volejbal Všeobecná ustanovení: 1.1. Soutěž řídí

Více

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon 20.000 dětí 10.000 sportovců 70 základních škol 6 sportovních disciplín 80 rozhodčích 5 sportovních týdnů Slavnostní losování států 8 kvalifikačních dnů 1 velký finálový DEN Mediální podpora projektu Fotbal

Více

Zákazové značky. Název, význam a užití. Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech. Zákaz vjezdu všech vozidel

Zákazové značky. Název, význam a užití. Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech. Zákaz vjezdu všech vozidel Příloha č. 3 k vyhlášc č. 294/2015 Sb. Zákazové značky Číslo Bl Vyobrazní o Zákaz vjzdu všch vozidl v obou směrch Značka zakazuj vjzd všm druhům vozidl. B2 B3 B4 Zákaz vjzdu všch vozidl Značka zakazuj

Více

SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101. pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu V. ROČNÍK

SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101. pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu V. ROČNÍK SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101 pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu V. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO TURNAJE kategorie U11 2. - 3. 10. 2010 Turnaj se bude konat

Více

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA HOKEJOVÉ KLUBY HC LEDEČ N.S. A HC SVĚTLÁ N.S. pořádají 1. ročník dvoudenního hokejového turnaje mladších a starších žáků HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA Získal Stanley Cup, vyhrál mistrovství světa dospělých

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

S centrum Cup 2011 2012

S centrum Cup 2011 2012 S centrum Cup 2011 2012 Propozice S trio Benešov ve spolupráci s S centrem Benešov pořádají mládežnické turnaje v minikopané přípravek na UMT 4. generace Benešov S centrum listopad 2011 březen 2012 P R

Více

Zeměpisná soutěž Eurorebus

Zeměpisná soutěž Eurorebus Zeměpisná soutěž Eurorebus Vynikajícího úspěchu dosáhli naši studenti ve Veřejném krajském kole soutěže Eururebus, které se konalo 1. dubna v Ostravě. Studenti Tereza Weissmannová, Albert Štěrba a Matěj

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ZNOJEMSKÉHO MLÁDEŽNICKÉHO HOKEJE Dovoluji si Vám předložit 1. výroční zprávu hokejového klubu HC Znojemští orli mládež za sezonu

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA 18.-20.3.2010 FINAL EIGHT ČESKÉHO POHÁRU 2009-2010. Účastníci finále ČP:

TISKOVÁ ZPRÁVA 18.-20.3.2010 FINAL EIGHT ČESKÉHO POHÁRU 2009-2010. Účastníci finále ČP: Klatovy a Strakonice budou mít o třetím březnovém víkendu jedinečnou šanci shlédnout to nejlepší z českého mužského basketbalu v rámci finálového turnaje TIPSPORT CUP FINAL EIGHT Českého poháru mužů v

Více

VII. ročník futsalového turnaje

VII. ročník futsalového turnaje ZŠ a MŠ Damníkov VII. ročník futsalového turnaje Kdy? středa 20.3. 2013 od 13:00 Kde? velká tělocvična Kdo? žáci, žákyně (od 4. do 9. třídy) ZŠ a MŠ Damníkov. Lze vytvořit jakékoli týmy (chlapecké, dívčí,

Více

INOVACE PŘEDNÁŠEK KURZU Fyzikální chemie, KCH/P401

INOVACE PŘEDNÁŠEK KURZU Fyzikální chemie, KCH/P401 Fakulta životního prostřdí v Ústí nad Labm INOVACE PŘEDNÁŠEK KURZU Fyzikální chmi, KCH/P401 - ZAVEDENÍ EXPERIMENTU DO PŘEDNÁŠEK Vypracovala Z. Kolská (prozatímní učbní txt, srpn 2012) K několika kapitolám

Více

Fotografujeme módu. Móda. Móda v exteriéru v interiéru. černobíle. Jak na to

Fotografujeme módu. Móda. Móda v exteriéru v interiéru. černobíle. Jak na to Fotografujm módu Módní fotografi j všud kolm nás. Nalznm ji v katalozích, spolčnských magazínch i billboardch. Má mnohé skvělé autory, i když fotografování módy nní jdnoduché. Jd o jdno z njnáročnějších

Více

pořádá HALOVÝ TURNAJ ŽÁKŮ pro ročník 2001 a mladší BRNO CUP 2013

pořádá HALOVÝ TURNAJ ŽÁKŮ pro ročník 2001 a mladší BRNO CUP 2013 pořádá HALOVÝ TURNAJ ŽÁKŮ pro ročník 2001 a mladší BRNO CUP 2013 Tréninkové centrum mládeže FC Zbrojovka Brněnské Ivanovice - hala s umělou trávou PROPOZICE 1. Termín konání: sobota 2. 2. 2013 2. Věková

Více

Výroční zpráva sportovní gymnastika kluci 2011

Výroční zpráva sportovní gymnastika kluci 2011 Výroční zpráva sportovní gymnastika kluci 2011 Vánoční oddílový pohár 2011 http://www.zs-husova.tabor.cz/webg/ 1 Hodnocení roku V roce 2011 cvičilo 40 žáků a 8 trenérů. Největší část žlenské základny tvoří

Více

AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR,

AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR, AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR, McDonald s ČR 18.ročník McDonald s Cup 2014/15 PROPOZICE krajského finále Královéhradeckého kraje Jičín 21.květen 2015 PROPOZICE krajského finále18.ročníku McDonald scup Pořadatel:

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

Hanáci z blízkého i vzdáleného okolí míří do Prostějova!

Hanáci z blízkého i vzdáleného okolí míří do Prostějova! Ročník 14 Číslo 8 ZDARMA 28. srpna 2013 Hanáci z blízkého i vzdálného okolí míří do Prostějova! Foto: Archiv MMPv Proč do Lázní Slatinic? Za zdravou kůží do Slatinic Sirné minrální vody mají obcně dzinfkční,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

McDONALD S CUP - turnaj v minifotbalu ZŠ

McDONALD S CUP - turnaj v minifotbalu ZŠ Největší fotbalový turnaj pro žáky základních škol, několikanásobně oceněný UEFA jako nejlepší projekt grassroots. Ve dvou věkových kategoriích do turnaje každoročně nastupuje téměř 85 tisíc chlapců a

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2014 Motto: Učíme se pro život Obsah : Výstava v knihovně......1 Má nejoblíbenější květina...2 Beseda v knihovně........3

Více

Hokejový turnaj. Praha Neděle 14.9.2014. Turnaj pro děti narozené r. 2006 a mladší

Hokejový turnaj. Praha Neděle 14.9.2014. Turnaj pro děti narozené r. 2006 a mladší Hokejový turnaj Praha Neděle 14.9.2014 Propozice turnaje Turnaj pro děti narozené r. 2006 a mladší Turnaje se účastní celkem 8 družstev: 1. HC Kobra Praha 2. SC Kolín 3. HC Sparta Praha A 4. HC Sparta

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

4. PRŮBĚH FUNKCE. = f(x) načrtnout.

4. PRŮBĚH FUNKCE. = f(x) načrtnout. Etrém funkc 4. PRŮBĚH FUNKCE Průvodc studim V matmatic, al i v fzic a tchnických oborch s často vsktn požadavk na sstrojní grafu funkc K nakrslní grafu funkc lz dns většinou použít vhodný matmatický softwar.

Více

SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101. pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu V. ROČNÍK

SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101. pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu V. ROČNÍK SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101 pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu V. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO TURNAJE kategorie U11 2. - 3. 10. 2010 Turnaj se bude konat

Více

S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů)

S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů) S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů) Propozice Sportovní klub Benešov ve spolupráci s S trio Benešov a S centrum Benešov pořádají mládežnické turnaje v minikopané přípravek na UMT 4. generace Benešov S centrum

Více