OTEVÍRÁNÍ KOUPALIŠTĚ V SAZOVICÍCH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OTEVÍRÁNÍ KOUPALIŠTĚ V SAZOVICÍCH"

Transkript

1 SRPEN 2010 ČÍSLO 8 OTEVÍRÁNÍ KOUPALIŠTĚ V SAZOVICÍCH Při pohledu na rozvodněný potok a bahno valící se do bazénu jen málokdo věřil, že by se koupaliště skutečně otevřelo v plánovaném termínu 26. června. Místní se ale nevzdali a nový areál spolu s montéry Centroprojektu vysvobodili z bahna a opravili. Proto není divu, že jsou obyvatelé Sazovic na své koupaliště tolik pyšní. Uvnitř tohoto vydání: Aktuality z divize 5 1 Aktuality vzdělávání Seriál Týmy se představují 2 3 V novém sportovním areálu je pro ně vybudováno nejen koupaliště, ale také malé wellness centrum a moderní restaurace. Sportovci ocení i tenisové kurty, dvě oplocená hřiště na malou kopanou s umělým povrchem a víceúčelovou sportovní plochu pro tenis, hokej na bruslích, florbal a další sporty. Moderní komplex vyrostl na místě původního koupaliště, které již technicky nevyhovovalo a bylo před čtyřmi lety uzavřeno z hygienických důvodů. Nové koupaliště je velké 25 x 12 metrů a je doplněno zázemím se sprchami a toaletami. Dominantou komplexu je architektonicky zajímavě řešená restaurace s lávkou, která má hlavní nekuřácký prostor pro 45 lidí a stejný počet míst k sezení na terase. Nechybí ani salonek pro soukromé oslavy a akce s kapacitou do 24 lidí. Jazykové kurzy 4 Anketa 5 Původní zdevastované koupaliště se sportovištěm, které v Sazovicích sloužilo od roku 1989, odkoupila firma MRB Sazovice od obce v roce 2007 za symbolickou jednu korunu. Stavba nového komplexu začala v květnu loňského roku. Blahopřejeme zaměstnancům, kteří v září oslaví pracovní jubileum a přejeme hodně zdraví a energie v osobním i pracovním životě: Josef Kartousek, 35 let v CTP Stanislav Lorenc, 40 let v CTP

2 Stránka 2 SEMINÁŘ O STAVEBNÍM ZÁKONU Ve čtvrtek 23. září se v kinosále uskuteční seminář věnovaný velké novele Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a aktuálním informacím k platné právní úpravě včetně prováděcích vyhlášek. Seminář povede Mgr. Stanislav Malý právník a odborný asistent na katedře společenských věd Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L., člen České společnosti pro stavební právo, autor publikace Nový stavební zákon s komentářem, ASPI Někteří z vás si možná vzpomenou, že seminář podobného obsahového zaměření již ve společnosti realizoval před několika lety. Účastníkům budou před zahájením přednášky poskytnuty písemné materiály pro snazší orientaci v dané problematice. Velmi uvítáme, pokud případné dotazy a témata zašlete nejpozději do dvou dnů před datem konání na mailovou adresu D. Hudecové. Prosíme také účastníky, aby se na tento seminář zapsali zde: S:\IIP\Vzdělávání\Seminář - Velká novela stavebního zákona.doc FOTOANKETA O CENY Ještě v průběhu měsíce září budete mít možnost zapojit se do letní fotoankety. Zapojit se můžete s fotografiemi ze svých letních cest a dovolených v maximálním počtu 5 kusů, které je potřeba zaslat na adresu Z došlých fotografií bude vytvořena galerie, v níž bude možné hlasovat pro nejzajímavější fotografie, jejichž autoři budou odměněni. Autor fotografie, která obdrží nejvíce hlasů, získá poukázku na nákup v knihkupectví v hodnotě 800 Kč, autoři druhého a třetího snímku pak poukázky v hodnotě 500 Kč. PODZIMNÍ KURZY V RÁMCI PROJEKTU OP LZZ Po pauze, kterou si vynutila hlavní stavbařská sezóna, připravujeme pokračování kurzů v rámci projektu financovaného z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Kurzy budou probíhat v období od začátku října do začátku prosince. Naplánovány jsou zbývající kurzy věnované programům MS Word a Excel. Ve třech termínech proběhne jednodenní kurz Přesvědčivá prezentace, který je určen všem pracovníkům, v jejichž pracovní náplni je i prezentace projektů. Obsahem kurzu budou zásady přípravy na prezentaci, volba správné formy prezentace ve vazbě na její cíl, analýza cílového publika a další aspekty, které mohou ovlivnit úspěch prezentátora. Účastníci tohoto kurzu mají možnost se v těchto dnech zapsat na zvolený termín. Podzimní část uzavře jednodenní kurz Korespondence, jehož obsahem bude seznámení s novými ČSN normami pro úpravu písemností a nebo mimo jiné také s novými úpravami českého pravopisu. Harmonogram jednotlivých kurzů se zapsanými účastníky najdete na síti: S:\IIP\Vzdělávání\OP LZZ - kurzy - podzim 2010.xls. Zde se také mohu přihlášení účastníci zapsat na jednotlivé termíny kurzu Profesionální prezentace. Kurzy budou stejně jako na jaře probíhat v zasedací místnosti č. 327 ve III. etáži a povedou je lektoři společnosti Tempo Training & Consulting.

3 Stránka 3 SERIÁL: TÝMY SE PŘEDSTAVUJÍ V tomto čísle vám představujeme hned dva malé pracovní týmy oba z divize 4. Prvním z nich je skupina zaměřená na technologii vody: Co pro Vás Vaše práce znamená? M. Mikeš: V tuto chvíli již pouze zdroj obživy. Radost z mojí práce zůstala někde v minulém století. P. Halasová: Obecně člověk pracuje pro obživu. Ale když práce člověka zároveň baví anebo je dokonce jeho koníčkem, je to úžasné. Takže samozřejmě pracuji pro svou obživu. Ale zároveň je struktura mojí práce poměrně různorodá od laborantky přes ekologa naší organizace, projektanta laboratoří až po technologa vody řešícího celou škálu úkolů od jednoduchých interpretací výsledků chemických rozborů až po komplexní návrhy čištění nebo úpravy vody. A tak se snadno najdou úkoly, které mě zaujmou, a po jejich úspěšném splnění mohu mít pocit dobře vykonané užitečné práce. Mohu se tedy zařadit mezi ty šťastnější, které práce baví. Snad mi to vydrží. Jak byste charakterizoval(a) týmovou práci ve skupině? M. Mikeš: V moji maxi skupině s jedním podřízeným pracovníkem a s ohledem na druh pracovní činnosti téměř nepracujeme v týmu. Každý z nás řeší přidělenou práci samostatně, pouze se konzultuje případný problém, který se vyskytl. Navrženou koncepci ČOV, kterou každý z nás dvou vytvoří, musí být schopen obhájit. Miroslav Mikeš a Pavla Halasová Ještě se zastavím nad týmovou práci v naší společnosti. Musím bohužel konstatovat s odstupem let co zde pracuji, že její úroveň neustále klesá a s mírnou nadsázkou lze říci, že se jedná spíše o přání. P. Halasová: V současné době čítá naše pracovní skupina dva pracovníky mého vedoucího a mě. Co se týče týmové práce v naší skupině, tak se při řešení rozsáhlejších technologických úkolů buď vzájemně doplňujeme, nebo konzultujeme naše pohledy na řešení, aby výsledkem byla optimální varianta. Nicméně hlavní část mé práce pak u malých úkolů vykonávám po vlastní ose a u velkých jsem součástí mnohaprofesního realizačního týmu. Zde je pak hladkost spolupráce odvislá od vzájemného lidského a profesního přístupu. Někdy je hladší, někdy liknavější, ale naštěstí převažují klady. Který z projektů na němž jste se podílel(a) buď obecně nebo v poslední době, pro Vás byl nejzajímavější/nejsložitější? M. Mikeš: Jednoznačně nejzajímavějším projektem, na kterém jsem kdy pracoval, bylo čištění OV s obsahem dioxinu ve Spolaně Neratovice. Oblast čištění odpadních vod je natolik rozmanitá, že řada návrhů čistíren v jednotlivých zakázkách byla provedena pouze jednou a již se nevyskytla možnost jejího opakování. V takovýchto případech se vždy jedná o práci, kterou lze řadit buď do kategorie zajímavých nebo složitějších. P. Halasová: Pro mě je náročný každý projekt, kde je zapotřebí uplatnit technologie, které jsou pro mě nové nebo se kterými nemám zkušenost. Ale na druhou stranu je to motor pro můj profesní rozvoj. Co děláte, když nepracujete? M. Mikeš: Většinu volného času trávím na zahrádce na Burešově nebo na chalupě v Prosenicích. P. Halasová: Ve všední dny nejraději lenoším a koukám na přírodopisné filmy. Fascinuje mě příroda (a s ní nejvíce kočky a kočkovité šelmy) ale třeba i technické památky a středověká architektura. O víkendech a dovolené se ráda věnuji nenáročné turistice.

4 Stránka 4 Druhou skupinou je středisko inženýrskogeologického průzkumu: Co pro Vás Vaše práce znamená? B. Vinklerová: Je to zdroj příjmu, ale také díky ní získávám nové zkušenosti. O. Janík: Vzhledem k pestré náplni a hledání porozumění mezi přírodou a lidskými aktivitami se moje práce stala vcelku příjemnou součástí života. K. Seidl: Práce je pro mne především zdrojem obživy, ovšem díky své rozmanitosti je to docela dobrý zdroj. Jak byste charakterizoval(a) týmovou práci ve skupině? B. Vinklerová: V našem tříčlenném kolektivu je spolupráce na vysoké úrovni, jejímž výsledkem je vypracovaná geologická zpráva. O. Janík: Máme jasná pravidla a stanovené postupy na jednotlivých úkolech. Předpokládám, že pokud se daří práci zvládat v požadovaných termínech a bez velkého stresu, mohu týmovou práci hodnotit kladně. K. Seidl: Vzhledem k tomu, že jsme ve své práci na sobě vzájemně závislí, bychom bez týmové práce nemohli existovat Jak dlouhé je Vaše pracovní působení v Centroprojektu? B. Vinklerová: V geologické laboratoři pracuji od roku O. Janík: Do Centroprojektu jsem nastoupil v srpnu 1980 a pracuji zde nepřetržitě, kromě 1 roku působení na Zelené Hoře. Karel Seidl, Blanka Vinklerová, Oldřich Janík K. Seidl: V Centroprojektu jsem od ledna 1993; 3 roky v týmu geodetů, pak krátce geologie (ještě na Příluku), cca 2 roky v Dresslerově skupině a od r opět geologie. Co děláte, když nepracujete? B. Vinklerová: Svůj volný čas věnuji rodině a práci na zahrádce, kde rádi experimentujeme s novinkami, ať už užitkových nebo okrasných rostlin. O Janík: Relaxuji. Mám rád kolo, lyže, dobré víno a toulky jak přírodou, tak historicky zajímavými uličkami s pěknými restauracemi a klidnými kavárnami. K. Seidl: Většinu volného času věnuji rodině nebo odpočinku něco si přečíst, podívat se na film Občas se podaří najít čas i na rodinné sporty, to je u nás voda a turistika. JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE FIRMĚ Vzhledem k nemalým výdajům, které firma každoročně vynakládá na jazykové vzdělávání zaměstnanců, hledá vedení společnosti opakovaně takový model, který povede k co možná nejvyšší efektivitě takto investovaných prostředků. V závěru loňského školního roku definovali ředitelé jednotlivých divizí pracovníky, pro které bude znalost anglického jazyka nutnou součástí jejich kvalifikace. Tito pracovníci podstoupili orientační testy a byli rozděleni podle své úrovně do tří skupin. Těmto zaměstnancům bude firma kurzy v plné výši hradit a bude v přiměřeném časovém horizontu v návaznosti na stávající úroveň znalostí požadovat dosažení úrovně B2 Společného evropského referenčního rámce a složení odpovídající jazykové zkoušky v této úrovni. Dosažené pokroky pracovníka v jazykovém vzdělávání budou průběžně sledovány a vyhodnocovány a k dosaženým výsledkům budou vedoucí přihlížet při vyplácení prémiové složky mzdy. Pracovníkům, u nichž znalost jazyka není předpokladem pro výkon práce a do firemních kurzů budou docházet z vlastního zájmu, bude firma hradit 50% z ceny kurzu, zbývající polovinu ceny kurzu si hradí zaměstnanec (pro tento účel lze využít systému zaměstnaneckých benefitů).

5 Stránka 4 CENTROPROJEKT a.s. interní elektronický měsíčník pro zaměstnance REDAKČNÍ RADA: Dana Horáková Dana Hudecová Markéta Šeflová Václav Jelínek Josef Vančura Jak prozatím hodnotíte letošní houbařskou sezónu? Kam nejraději chodíte sbírat? Jaromír Kužela, divize 2: Na své krátké dovolené ve Strážovských vrších jsem po turistických cestách nacházel spoustu hub, většinou hřiby pravé a kozáky - dokládám foto na ukázku nálezu z krátké túry. ANKETA Specialisté v tomto oboru jsou kolegové Josef Páleníček a Radomír Bábek, který mi občas něco dá pro manželku do polévky. Radomír Bábek, divize 2: Rád jezdím s rodinou na chatu manželčiných rodičů na Kašavu. Má skvělou polohu na kraji lesa. Letošní rok musel potěšit každého, kdo rád chodí sbírat hříbky. Většinou bývá víc hřibařů než hříbků, ale poslední dva týdny hřiby rostly takovým tempem, že z lesa neodešel nikdo s prázdným košíkem. Dnes jsem zde jen na skok a pokračuji dál v dovolené. Je mi Josef Knotek, divize 2: Posílám fotku z našeho úlovku v okolí Hvozdné. Pokládáme se spíše za začínající houbaře (prakticky na houby chodíme teprve druhým rokem). Co se týče letošní sezóny mohu říct, že jsme velmi spokojeni. Oblíbené místo na sbírání nemáme chodíme na různá místa nejde nám o max. nasbíraných hřibů spíše to bereme rekreačně, pro nás je nejdůležitější pobyt v lese. Josef Kartousek, divize 2: Přes houby nejsem, neumím je poznávat. líto že s sebou nemám žádnou fotografii kterou bych mohl přiložit. Jedinou fotografii co jsem měl u sebe je tato nevalné kvality z mobilu a navíc jako z příručky 1000 rad jak se zbavit nepohodlného svědka. Josef Páleníček, divize 2: Pro mě byla houbařská sezona doposud krátká vzhledem k množství nastalých nečekaných povinností. Navštěvuji dvě lokality, okolí obcí Lukovečku a Chomýž - v Chomýži mám chalupu. Přesto byla sezona úspěšná jak množstvím nasbíraných hub, tak pěkných hřibařských zážitků. Bohatší jsem také o jeden zážitek a poznatek. V období, kdy hřiby "rostly "a jeden den jsme se ženou v dané lokalitě našli desítky hřibů, za čtyři dny místa vypadala tak, jako by tam hřib nikdy nebyl - ani zapomenutý.

Nové tváře ve VaKu. Den otevřených dveří. Odborná praxe. Dotazník spokojenosti. str. 3. str. 5. str. 7. str. 11

Nové tváře ve VaKu. Den otevřených dveří. Odborná praxe. Dotazník spokojenosti. str. 3. str. 5. str. 7. str. 11 Nové tváře ve VaKu str. 3 Den otevřených dveří str. 5 Odborná praxe str. 7 Dotazník spokojenosti str. 11 Vodník 1/2015 ZATMĚNÍ SLUNCE 20.3.2015 Vím, že Vodník je časopis, který by se měl zabývat tím, co

Více

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY Po svých za starými příběhy... str. 9 Přeložka Jamská - Novoměstská... str. 4 Park U

Více

Journal. č.2. Firemní časopis skupiny firem KASPER CZ, KASPER KOVO, KASPER KOVO AQUA-STEEL. únor 2012. Dům v oboře

Journal. č.2. Firemní časopis skupiny firem KASPER CZ, KASPER KOVO, KASPER KOVO AQUA-STEEL. únor 2012. Dům v oboře Journal č.2 únor 212 Dům v oboře Montáž čiřiče a koagulační nádrže Elektrárna Počerady Firemní časopis skupiny firem KASPER CZ,, AQUA-STEEL 2 3 Zaměstnanecké benefity kultura Exkurze SLOVO JEDNATELE Vážení

Více

S O U K R O M Á VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA S O C I Á L N Í. Hodnocení SVOŠS Jihlava absolventskými ročníky z let 2006-2009

S O U K R O M Á VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA S O C I Á L N Í. Hodnocení SVOŠS Jihlava absolventskými ročníky z let 2006-2009 S O U K R O M Á VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA S O C I Á L N Í Hodnocení SVOŠS Jihlava absolventskými ročníky z let 2006-2009 Vypracovala: Lenka Culková Vedoucí práce: Mgr. Jana Dvořáková JIHLAVA 2011 Prohlašuji,

Více

Z E B R I N MYSLÍM, ŽE NÁM SIBŘINA BYLA SOUZENÁ. Sibřinsko-stupický zpravodaj. Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009. zdarma

Z E B R I N MYSLÍM, ŽE NÁM SIBŘINA BYLA SOUZENÁ. Sibřinsko-stupický zpravodaj. Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009. zdarma Sibřinsko-stupický zpravodaj Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009 Z E B R I N zdarma ÚVODNÍK Vážení čtenáři! Je půl hodiny před koncem prvního červencového dne, a já Vás srdečně vítám nad stránkami letního čísla

Více

Prezident Klaus přijel zahájit školní rok do Litomyšle

Prezident Klaus přijel zahájit školní rok do Litomyšle Zpravodaj Města Litomyšle 5. října 2010 Ročník XX. 10 Litomyšlský zámek boduje v návštěvnosti Na litomyšlském zámku mají důvod k oslavě. Ze statistiky návštěvnosti totiž vyplynulo, že je jediným objektem

Více

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní.

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví 10/2013 Park Komenského se změní 4 Cestovatel Leoš Šimánek 19 Knihovna v novém 20 staré fotky Vážení příznivci starých fotografií,

Více

ZPRAVODAJ. iqlandia OTEVŘENa LIBERECKY`

ZPRAVODAJ. iqlandia OTEVŘENa LIBERECKY` LIBERECKY` IV. 2014 ZPRAVODAJ Noviny pro občany města Liberce iqlandia OTEVŘENa Moderní 3D planetárium, humanoidní robot a stovky dalších ohromujících exponátů v deseti jedinečně pojatých expozicích to

Více

CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2

CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2 CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2 Obsah 1. Úvodem...4 2. Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. základní informace a představení činnosti realizátora projektu...6 3. Kvalifikační a personální agentura,

Více

Změna ježivot. Sborník závěrečných prací účastníků Funkčního studia pro vedoucí pracovníky školských zařízení pro zájmové vzdělávání

Změna ježivot. Sborník závěrečných prací účastníků Funkčního studia pro vedoucí pracovníky školských zařízení pro zájmové vzdělávání Změna ježivot Sborník závěrečných prací účastníků Funkčního studia pro vedoucí pracovníky školských zařízení pro zájmové vzdělávání a NNO pracujících s dětmi a mládeží, realizovaného v rámci projektu Klíče

Více

Nasadili jsme Sharepoint. N4G se nachází v zajímavé životní etapě. Zpravodaj NET4GAS v ČR N4GINFO 2. číslo / 23. června 2014. Téma čísla / Strana 12

Nasadili jsme Sharepoint. N4G se nachází v zajímavé životní etapě. Zpravodaj NET4GAS v ČR N4GINFO 2. číslo / 23. června 2014. Téma čísla / Strana 12 Zpravodaj NET4GAS v ČR N4GINFO 2. číslo / 23. června 2014 Nasadili jsme Sharepoint Téma čísla / Strana 12 N4G se nachází v zajímavé životní etapě Rozhovor s Václavem Hrachem / Strana 6 Editorial Vážené

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie VÝZNAM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT V OBCI LITEŇ. Bakalářská práce.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie VÝZNAM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT V OBCI LITEŇ. Bakalářská práce. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie VÝZNAM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT V OBCI LITEŇ Bakalářská práce Eva Knopová Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku (2009-2012)

Více

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 05 20 15 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 04 Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 13 PRÁCE A ŽIVOT V ČESKU očima zaměstnanců ze zahraničí

Více

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE PŘEDSTAVUJEME NOVOU RADU

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE PŘEDSTAVUJEME NOVOU RADU měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE PŘEDSTAVUJEME NOVOU RADU STR. 04 06 NAŠE ŠKOLY PRVŇÁČCI MÍŘÍ K ZÁPISU: CO NABÍZÍ ŠKOLY V PRAZE 14 STR. 16 ROZHOVOR: MANŽELÉ KÁDNEROVI VYMÝŠLET

Více

NOVÉ ZMĚNY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE SVÁŽNÁ

NOVÉ ZMĚNY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE SVÁŽNÁ zpravodaj městské části brno-nový lískovec číslo 9 září 2008 www.novy-liskovec.brno.cz e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 Příjemné odpoledne v areálu KV2 strana 3

Více

Téma: Pacifik II: Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů

Téma: Pacifik II: Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Ročník 8. Číslo 10. září 2010 Téma: Pacifik II: Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Uskutečnilo se: Poradci Rytmusu vystoupili na mezinárodním

Více

Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč,

Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč, Festival orchestrů ZUŠ...... na 4. straně Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické revoluce

Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické revoluce CI04_01_CI_SABLONA 1/6/14 1:26 PM Stránka 1 Magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví 4 2013 Ročník 12 V tomto čísle se představují: Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické

Více

25 let vyrábíme odstředivě lité válce dle licence Gontermann-Peipers

25 let vyrábíme odstředivě lité válce dle licence Gontermann-Peipers Zpravodaj 3 Zpravodaj č. 3/214, časopis zaměstnanců společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o. 25 let výroby odstředivě litých válců Str. 2 Zasaď si svůj strom Pokračujeme v konceptu Zelené slévárny,

Více

Handicap není překážkou uplatnění na trhu práce

Handicap není překážkou uplatnění na trhu práce Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 2 12. 2. 2013 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA EU OSVČ a důchodové a nemocenské pojištění v roce 2013 Handicap není

Více

Pokusy ministra financí s neziskovými organizacemi

Pokusy ministra financí s neziskovými organizacemi číslo: 04/2012 13.ročník ČASOPIS PRO INTEGRACI Pokusy ministra financí s neziskovými organizacemi Děkujeme vám, že podporujete projekt PORADENSTVÍ NRZP ČR. Nyní můžete na projekt odborného sociálního poradenství

Více

Ohlédnutí. ROČNÍK 16 CENA 12 Kč 16. 6. 2009. Úspěch přijde se spokojeným zákazníkem, říká ředitel České pošty Petr Sedláček

Ohlédnutí. ROČNÍK 16 CENA 12 Kč 16. 6. 2009. Úspěch přijde se spokojeným zákazníkem, říká ředitel České pošty Petr Sedláček 3-4 ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROČNÍK 16 CENA 12 Kč 16. 6. 2009 Ohlédnutí V minulém úvodníku jsem psal o dvou akcích, při kterých svojí účastí

Více

Zpravodaj. obce Hradištko. Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz

Zpravodaj. obce Hradištko. Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz Zpravodaj obce Hradištko Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz Jak je patrné z fotografie, cest a cílů může být mnoho a najít cíl a cestu, která se bude líbit všem, může být velmi složité.. Pozorní

Více

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Památky přitahují pozornost ZDARMA IX. 2013 LIPOVÁ ALEJ Na jaře začnou práce na obnově lipové aleje na Masarykově

Více

NOVÁ KONCEPCE CERTIFIKACE (opakování)

NOVÁ KONCEPCE CERTIFIKACE (opakování) 3/2008 OBSAH VI. sněm Svazu účetních Str. 1 2 Nová koncepce certifikace opakování hlavních zásad Str. 1 3 EDITORIAL Vážení čtenáři, od květnového vydání bulletinu proběhly nejen zkoušky v systému certifikace

Více

Měsíční zpráva z průběhu projektu Pomáháme školám k úspěchu v ZŠ Kunraticích KVĚTEN a ČERVEN 2012

Měsíční zpráva z průběhu projektu Pomáháme školám k úspěchu v ZŠ Kunraticích KVĚTEN a ČERVEN 2012 Měsíční zpráva z průběhu projektu Pomáháme školám k úspěchu v ZŠ Kunraticích KVĚTEN a ČERVEN 2012 Ředitel školy: Vít Beran Pedagogická konzultantka: Květuše Krüger Měsíční zpráva kopíruje strukturu PPRŠ

Více

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem KRÁČÍME POSPOLU K EFEKTIVNĚJŠÍ SPOLUPRÁCI ŠKOL A FIREM 1 Spolupráce škol a zaměstnavatelů Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu Pospolu

Více

Místo herny bude multimediální nahrávací studio, z nevyužitých prostor je posilovna místní komunita mění tvář centra Brna

Místo herny bude multimediální nahrávací studio, z nevyužitých prostor je posilovna místní komunita mění tvář centra Brna Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 3 Březen 2015 Ročník XXIV městská část zpravodaj osobnost měsíce Rozhovor s Petrem Horkým na str. 24 26 Březen je podle gregoriánského kalendáře třetí měsíc v roce.

Více

Obsah. ZAJÍMAVOSTI 11 Procvičte si mozky. Za hranicemi s VŠTE 2 Erasmus v Portugalsku

Obsah. ZAJÍMAVOSTI 11 Procvičte si mozky. Za hranicemi s VŠTE 2 Erasmus v Portugalsku Úvodní slovo rektora autor: Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v dubnu jste měli možnost se poprvé setkat s NÁVŠTĚVNÍKEM Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích.

Více

INTERNÍ AUDITOR ROČNÍK 14, ČÍSLO 3 2010 (57) ČTVRTLETNÍK ČESKÉHO INSTITUTU INTERNÍCH AUDITORŮ

INTERNÍ AUDITOR ROČNÍK 14, ČÍSLO 3 2010 (57) ČTVRTLETNÍK ČESKÉHO INSTITUTU INTERNÍCH AUDITORŮ 3 2010 INTERNÍ AUDITOR ROČNÍK 14, ČÍSLO 3 2010 (57) ČTVRTLETNÍK ČESKÉHO INSTITUTU INTERNÍCH AUDITORŮ SW PODPORA INTERNÍHO AUDITU ROZHOVOR SE STAROSTOU KUTNÉ HORY, IVO ŠALÁTKEM POZVÁNKA NA MEZINÁRODNÍ KONFERENCI

Více