ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z REALIZACE PILOTNÍHO PROJEKTU ORGANIZACE TÁBORŮ S PŘÍRODOVĚDNOU A TECHNICKOU TÉMATIKOU PRO DĚTI OD 6 DO 15 LET

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z REALIZACE PILOTNÍHO PROJEKTU ORGANIZACE TÁBORŮ S PŘÍRODOVĚDNOU A TECHNICKOU TÉMATIKOU PRO DĚTI OD 6 DO 15 LET"

Transkript

1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z REALIZACE PILOTNÍHO PROJEKTU ORGANIZACE TÁBORŮ S PŘÍRODOVĚDNOU A TECHNICKOU TÉMATIKOU PRO DĚTI OD 6 DO 15 LET Závěrečná zpráva pilotního projektu TECHCamp Zadavatel: Ministerstvi školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, , Praha 1 Dodavatel: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba 2 Kontaktní osoba a manažer zakázky: Mgr. Klára Janoušková, M.A. vedoucí projektů popularizace vědy a výzkumu, tel , mob , Podpis: V Ostravě

2 OBSAH I. Shrnutí... 5 II. Seznam změn oproti původní nabídce... 8 III. Harmonogram přípravy a realizace táborů IV. Branding Generace Y V. Propagace táborů VI. Vyhodnocení efektu jednotlivých propagačních aktivit VII. Soutěžní práce a jejich vyhodnocení VIII. Komunikace s rodiči IX. Pobytové tábory Základní informace Volnočasový program Odborný program den: Kde žijeme aneb Biologie v přírodě a v laboratoři den: Čím topíme aneb Technické obory den: Kde bereme energii aneb Matematika a fyzika všude kolem nás den: Není život bez chemie aneb Podivuhodná čarování s chemií den: Technické historie a tradice aneb Technické obory X. Příměstské tábory Základní informace Volnočasový program Odborný program Personální zajištění... 45

3 XI. Kontroly a evaluace XII. Metodická doporučení pro další využití v IPN Podpora technických a přírodovědných oborů 46 XIII. Ohlasy ve sdělovacích prostředcích

4 I. Shrnutí Tato zpráva vyplývá ze znění Smlouvy o realizaci pilotního projektu MŠMT / Jedná se o detailní popis realizovaných pobytových a příměstských táborů současně s metodikami odborné a volnočasové části, včetně personálního zajištění aktivit a o popis kroků, které byly při realizaci táborů realizovány. Závěrečné zpracování pilotního projektu popisuje konkrétní aktivity realizace zakázky, způsob propagace pilotního projektu, organizaci aktivit, podpůrných aktivit a další náležitosti vyplývající ze smlouvy. V rámci realizace zakázky proběhly dětské tábory (pobytové i příměstské) s přírodovědnou a technickou tématikou, určené pro děti od 6 15 let. Celkem proběhly 3 cykly pobytových sedmidenních turnusů na VŠB-TUO, jeden pětidenní turnus příměstského tábora na VŠB-TUO, jeden pětidenní turnus příměstského tábora v Olomouci a jeden pětidenní turnus příměstského tábora v Brně. Táborové aktivity absolvovalo 190 dětí. Tábor byl pro děti zdarma a zúčastnili se jej žáci základních škol a osmiletých gymnázií (6 15 let), kteří poslali své práce v libovolné formě do soutěže Co pro mě znamená věda a technika?, a v této soutěži uspěli. Cílem soutěže bylo zjistit, jaký mají dnešní děti vztah k přírodovědným a technickým oborům. Informace o soutěži byla rozeslána na 149 základních škol, osmiletých gymnázií, dětských domovů a domů dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji. Osobní prezentace proběhla na základních školách, osmiletých gymnáziích, v domech dětí a mládeže, v komunitních centrech a na festivalu Tur Film Ostrava. 5 Protože 2 turnusy příměstského tábora probíhaly rovněž v Brně a Olomouci, byly informace odeslány na 154 základních škol, osmiletých gymnázií, dětských domovů a domů dětí a mládeže v Olomouci a okolí a na 86 obdobných zařízení v Brně a okolí. Organizační zajištění a náplň pobytových táborů v Ostravě Termíny realizace: ; ; Délka turnusu: 7 dní (od pondělí do neděle) Ubytování: Koleje VŠB, Studentská 1770/1, Ostrava Poruba, blok D, buňky o dvojlůžkových pokojích se společným hygienickým zázemím (koupelna, WC).

5 Stravování: Stravování bylo zajištěno ve vysokoškolské menze (snídaně, 2x svačina, oběd, večeře). Zdravotnický dohled: všechny turnusy měly zajištěny nepřetržitou přítomnost zdravotníka s odborným vzděláním. V těsné blízkosti místa konání je Fakultní nemocnice Ostrava, kde byla zajištěna péče lékaře. Při provozu tábora byly dodrženy veškeré podmínky zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění a prováděcí vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 v platném znění. Program tábora: podrobný popis jednotlivých táborových turnusů, programů a aktivit je obsahem této zprávy. Souhrnný program pobytových táborů přikládáme jako Přílohu č. 2. Personální zajištění: program tábora byl zajišťován nepřetržitě hlavním vedoucím - CV je Přílohou č. 1, který se účastnil všech pobytových turnusů a vždy 3 vedoucími, kteří se pro jednotlivé turnusy měnili. Vedoucí byli odborně proškoleni hlavním vedoucím před konáním tábora. Hlavní vedoucí je oprávněn školit vedoucí. Změny oproti nabídce proběhly ve změně osoby hlavního vedoucího a osoby garanta odborné části programu. Kompletní personální zajištění je popsáno dále ve Zprávě. Denní odborný program byl zajištěn v délce 5 hodin odbornými lektory garanty. 6 Organizační zajištění a náplň příměstského tábora v Ostravě Termín realizace: Délka turnusu: 5 dní (od pondělí do pátku), denně program od 9,00 17,00 hodin (+ půlhodina před a po na přebírání dětí) Místo konání: areál Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava, 17. listopadu 2172/15, Ostrava - Poruba Stravování: Stravování bylo zajištěno ve vysokoškolské menze (2x svačina, oběd). Zdravotnický dohled: turnus měl zajištěnu nepřetržitou přítomnost zdravotníka s odborným vzděláním. V těsné blízkosti místa konání je Fakultní nemocnice, kde byla zajištěna péče lékaře. Při provozu tábora byly dodrženy veškeré podmínky zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění a prováděcí vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 v platném znění. Program tábora: podrobný rozpis programu tábora je obsahem této zprávy. Souhrn přikládáme jako Přílohu č. 3.

6 Personální zajištění: program tábora byl zajišťován nepřetržitě hlavním vedoucím - CV je Přílohou č. 1, který se účastnil všech příměstských táborů a 3 vedoucími. Vedoucí byli odborně proškoleni hlavním vedoucím před konáním tábora. Hlavní vedoucí je oprávněn školit vedoucí. Změny oproti nabídce proběhly ve změně osoby hlavního vedoucího a osoby garanta odborné části programu. Kompletní personální zajištění je popsáno dále ve Zprávě. Denní odborný program byl zajištěn v délce 5 hodin odbornými lektory garanty. Organizační zajištění a náplň příměstského tábora v Olomouci a Brně Termín realizace Olomouc: Termín realizace Brno: Délka turnusu: 5 dní (od pondělí do pátku), denně 8:30 17:30 hodin Místo konání: areál University Palackého v Olomouci (dále jen UP) areál Vysokého učení technického v Brně (odborné programy), volnočasový program Středisko volného času Lužánky, středisko Lesná. 7 Stravování: stravování bylo zajištěno v místě konání táborů (2x svačina, oběd včetně pitného režimu) Zdravotnický dohled: byla zajištěna nepřetržitá přítomnost zdravotníka s odborným vzděláním. V těsné blízkosti konání táborů byla zajištěna péče pediatra. Při provozu tábora byly dodrženy veškeré podmínky zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění a prováděcí vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 v platném znění. Program tábora: podrobný rozpis programu tábora byl obsahově totožný s programem v Ostravě a byl zaměřen na přírodovědné a technické obory - Příloha č. 4 a 5 této zprávy. Náplň programových bloků společně s metodikou programů: viz Příloha č. 4 a č. 5 této zprávy Personální zajištění: program tábora byl zajišťován nepřetržitě hlavním vedoucím - CV je přílohou č. 1 této zprávy, který se účastnil všech turnusů příměstských táborů a 3 vedoucími. Vedoucí byli odborně proškoleni hlavním vedoucím před konáním tábora. Hlavní vedoucí je oprávněn školit vedoucí pro zotavovací akce. Denní odborný program byl zajištěn v délce 5 hodin odbornými lektory garanty.

7 V průběhu realizace táborů došlo k drobným odchylkám v rámci programu, které byly způsobeny aktuální situací (např. počasí, nemoc lektora, nepředvídatelné situace). Celková náplň jednotlivých turnusů táborů byla dodržena, i když se na příměstských táborech v Olomouci a Brně aktivity nazývaly jinak vycházeli jsme z místních zkušeností a využili znalosti prostředí místních lektorů a podle jejich doporučení názvy aktivit (bloků) neměnili. Garantovaná realizace programu i personálního zajištění byl dodržena. II. Seznam změn oproti původní nabídce Všechny turnusy táborů proběhly v souladu s původní nabídkou. V zájmu zvýšení kvality dodané služby jsme však navrhli a realizovali následující změny. Jednalo se o změny, které byly v souladu se zadávací dokumentací, které realizaci veřejné zakázky učinily náročnější, ale kvalitnější. Řadu z nich jsme navrhli až poté, co jsme tábory začali skutečně připravovat komunikovat s potenciálními zájemci, se školami, s lektory, kteří detailně zpracovali vyučovací bloky. Přestože máme v popularizaci přírodovědných a technických oborů a v popularizaci vědy a výzkumu jako takové bohaté zkušenosti, i pro nás byly některé připomínky nové. Protože je ale považujeme za přínosné a užitečné, některé z nich jsme promítli i do metodických doporučení pro realizaci dalších táborů, které jsou součástí této zprávy. Seznam všech změn: 1. Změna místa realizace příměstských táborů v Brně a v Olomouci 2. Modifikace tématu soutěže 3. Změna osoby hlavního vedoucího a osoby garanta odborné části programu 4. Změna denního harmonogramu u realizace příměstských táborů 5. Změna exkurzí ve městech Olomouci a v Brně 8 Rozepsání a zdůvodnění každé změny následuje. 1) Změna místa realizace příměstských táborů v Brně a v Olomouci Nabídka Dodavatele počítala s realizací dvou příměstských táborů, v Brně a v Olomouci. V Brně byl původně pro realizaci domluven Hotel Santon Brno, v Olomouci pak Hotel Prachárna Olomouc. Jejich prostory byly pro realizaci táborů bezpečné a vhodné a splňovaly veškeré technické požadavky. Pro zvýšení kvality realizace příměstských táborů jsme však změnili tyto prostory na prostory univerzitní. V Brně probíhala část programů v prostorách Vysokého učení technického, táborová základna a volnočasový program pak probíhal ve Středisku volného času Lužánky, středisku Lesná. V Olomouci zase byly zajištěny prostory Přírodovědné fakulty Palackého univerzity. Prostory byly zajištěny formou pronájmu tak, jak bylo uvedeno v nabídce. Prostory, ve kterých byly tábory realizovány, se ukázaly jako velmi vhodné jak z hlediska dopravní dostupnosti (přejímání a předávání dětí rodičům) tak svým vybavením a okolím pro realizaci programu. Zejména univerzitní prostory disponovaly laboratořemi a dalšími prostorami, které jsou pro tábory

8 s popularizační tématikou vhodné. Dále se tak podařilo lépe podpořit myšlenku popularizace přírodovědných a technických oborů a propagovat jejich studium. Změnou prostor jsme také aplikovali myšlenku junior univerzity nejen na pobytové, ale také na příměstské tábory. Žáci si tak v útlém věku osvojili povědomí o univerzitách a jejich životě. Podle našeho názoru tak byly ideálně naplněny cíle veřejné zakázky: 1. Budování kladného vztahu účastníků k vědě a technice: všechny odborné aktivity na táborech byly realizovány zábavnou formou a s důrazem na provázanost s běžným každodenním životem. Účastníci tábora si v mnoha případech ani neuvědomili, že se jedná o výukovou aktivitu. V tomto případě se skutečně jednalo o školu hrou, v pravém slova smyslu. 2. Seznámení účastníků s náplní vědecké práce a její prospěšností pro společnost: na našich táborech působili vědci a výzkumníci z regionálních univerzit. Tito lidé byli pečlivě vybraní s ohledem na osobnostní vlastnosti tak, aby uměli zprostředkovat vlastní zážitky z oblasti vědy srozumitelným způsobem. 3. Získání praktických zkušeností s prací v laboratořích: výhodou VŠB-TUO je zázemí v podobě stovek odborných pracovišť a laboratoří. V případě táborů pořádaných v Ostravě se část odborného programu odehrávala přímo v nich, u příměstských táborů realizovaných v Brně a v Olomouci byly využity prostory regionálních univerzit VUT A UP Motivace ke studiu přírodovědných a technických oborů: Je v zájmu dodavatele, VŠB-TU Ostrava, aby si svými aktivitami zajišťovala popularitu mezi potenciálními studenty. Důraz proto klademe také na ukázku lidské stránky studia přírodovědných a technických oborů, prezentaci zajímavostí, které se v těchto oborech odehrávají ale také na skutečnost, že absolventi těchto oborů jsou požadováni na trhu práce a to nejen v ČR, ale na celém světě. Je po nich velká poptávka např. v rozvíjejících se asijských ekonomikách. 2) Modifikace tématu soutěže Téma soutěže v nabídce znělo K čemu slouží matematika. Pro potřeby lepší marketingové propagace a pro širší záběr sdělení jsme zvolili poutavější název Co pro mě znamená věda a technika, při zachování obsahového zaměření soutěže i jejích podmínek. K této změně jsme došli poté, co jsme soutěž pilotně představili na jedné z navštívených základních škol. Prezentace byla doplněná diskuzí s dětmi co pro mě matematika může všechno znamenat? Zjistili jsme 2 hlavní překážky: 1. Matematika není příliš populární předmět, naopak, velká část dětí ji považuje za náročnou a nezáživnou (nudnou) už na základní škole. Vymezení soutěže pouze

9 matematikou tak odrazovalo všechny ty, kdo matematiku nemají v oblibě. Tato reakce byla zcela proti logice soutěže tak, jak jsme ji plánovali (a jak byla také popsána v nabídce veřejné zakázky). Nemělo jít o soutěž, do které se zapojí primárně ty děti, které už přírodovědné a technické obory mají v oblibě. Naopak, cílem soutěže měla být motivace všech dětí, třeba i těch, které jmenované obory nemají rády. (Tento cíl vychází také z výzkumu, který byl představen na Setkání Regionálních koordinátorů popularizace přírodovědných a technických oborů na půdě VUT v Brně ). Prezentovaný výzkum, pracoval s cílovými skupinami regionálních koordinátorů a ukazoval, že aniž by si to regionální koordinátoři uvědomovali, tak je většina akcí, která je určena k motivaci žáků, je realizována ne pro všechny žáky, ale pro skupinu, která už má tyto obory ráda. Právě tento problém jsme se snažili výše popsanou změnou eliminovat. Proto jsme zadání soutěže posunuli směrem k obecnějšímu pojetí vědy a techniky jako takové. Takto jsme neodradili ani ty žáky, kteří by mohli mít problém s konkrétním předmětem. 2. Po diskuzi s dětmi jsme si uvědomili, že po dětech vyžadujeme poměrně náročné úvahy. Děti v daném věku nejsou schopny promítnout aplikaci matematiky do světa kolem sebe a vymezují ji velmi úzce. Vlastně jsme tak narazili na problém současného způsobu výuky přírodovědných a technických oborů, který se popularizačními aktivitami snažíme zvrátit. Děti si neuvědomují, k čemu je matematika vlastně dobrá a příklady jejího využití omezují na prosté počítání (kolik peněz mám zaplatit v obchodě; kolik mouky zvážím, když pomáhám s pečením). 10 3) Změna osoby hlavního vedoucího a garanta odborné části programu Ze zdravotních důvodů jsme byli nuceni nahradit osobu hlavního vedoucího pobytových i příměstských táborů. Změna proběhla v souladu se zadávací dokumentací a životopis táborového vedoucího přikládáme jako Přílohu č. 1. Změna se také dotkla osoby garanta odborné části programu. Ten garantovala Mgr. Jarmila Černá, která je interním zaměstnancem našeho popularizačního týmu a podílela se také na ostatních popularizačních aktivitách Dodavatele. Její životopis, stejně jako životopis hlavního vedoucího, samozřejmě splňuje požadavky Zadávací dokumentace a přikládáme ho jako Přílohu č ) Změna denního harmonogramu u realizace příměstského tábora Původně jsme navrhovali sraz účastníků v 7 hod a předání dětí rodičům v 16:30 hod. Po prvotní komunikaci s rodiči potenciálních zájemců o tábory jsme ale zjistili, že tyto časy nejsou v době

10 prázdnin vnímány jako vhodné. Vadí zejména nutnost brzkého ranního vstávání (upozornění ze strany rodičů na prázdninový režim dětí). Proto jsme tábory realizovali od 8:30 do 17:30 hod. (samotný program 9 17 hodin). 5) Změna míst exkurzí ve městech Olomouc a v Brně Původně jsme plánovali exkurze do ostravského regionu, které by byly shodné pro všechny typy táborů. Po detailnějších úvahách jsme ale od této představy ustoupili a exkurze jsme změnili tak, abychom dětem ukázali technické zajímavosti poblíž místa jejich bydliště. Děti totiž o těchto zajímavostech za humny často ani neví a při táborových exkurzích se o nich dozvěděli, zařadily je do své mentální mapy a věříme, že je budou navštěvovat i po táborech, případně s celou rodinou. Realizované exkurze přikládáme v programu příměstských táborů v Brně a v Olomouci - Příloha č. 27, 28. III. Harmonogram přípravy a realizace táborů Protože příprava táborů začala poměrně pozdě, bylo od počátku třeba pracovat velmi intenzivně. Zásadní pro nás bylo, zda o vyhlášenou soutěž projeví zájem dostatečný počet dětí a zda se nám tak podaří jednotlivé turnusy táborů obsadit. Od počátku jsme tedy pracovali s tímto harmonogramem: uzávěrka příjmu prací soutěžících výběr výherců (účastníků táborů) oznámení o výhercích školám a rodičům (+ odeslání přihlášek) zpětná vazba od rodičů přihlášky na tábory do škol ukončení příjmu přihlášek na tábory a předání detailních informací zadavateli o průběhu a výsledcích soutěže 19. a setkání s rodiči účastníků tábora První den tábora 9:00 11:00 sraz účastníků před budovou E kolejí VŠB-TU Ostrava (svačinu si děti přinesou sebou, začíná se obědem). Poslední den tábora 14:00 16:00 předání dětí rodičům před budovou E kolejí VŠB (končí se obědem, svačinu dostanou děti s sebou). IV. Branding Generace Y Tábory propagovaly Generaci Y. Dle dodaných podkladů (hlavičkový papír a PPT) jsme si převedli loga Generace Y do grafických křivek (přikládáme jako Přílohu č. 6, 7 a 8) - k zobrazení je nutný speciální grafický program náhled je uveden v Přílohách č. 33, 34, 35. Účastníci tábora obdrželi

11 táborová trička, obsahující loga Generace Y, OPVK a VŠB grafický návrh přikládáme jako Přílohu č. 9. Trička účastníci tábora obdrželi při promoci (jako jednotný oděv) a zůstaly jim na památku. Na základě převedení log do tiskařských podkladů jsme nechali zpracovat samolepky Generace Y (Příloha č. 10). 12 Táborová trička Myšlenku Generace Y jsme se snažili dětem vtipnou formou přiblížit i při propagaci našich aktivit. Zvolili jsme například menší hru: děti si předávají cedulku Generace Y a každý kdo jí zrovna má, řekne jednu větu, která ho charakterizuje v oblasti přírodovědných a technických oborů:

12 Příklad: Jsem Generace Y, nebaví mě číst dlouhé učebnice. Toto cvičení uvolňovalo atmosféru ve skupině, která pak byla mnohem méně formální a usnadnila komunikace s cílovou skupinou. Generace Y byla s námi přítomna po celou dobu přípravy a realizace táborů. Loga obsahovaly veškeré písemnosti při komunikaci s rodiči (přihlášky, potvrzení o zdravotní způsobilosti, pozvánky i seznamy doporučených věcí viz Přílohy č. 36, 37, 38, 39), logy byly označeny společné prostory pro aktivity i jednotlivé pokoje dětí a v neposlední řadě i všechny podpůrné a výukové materiály (diplomy, testy, výukové listy, pomůcky, prezentace aj.). 13 Označení pokojů a společenské místnosti

13 Výukové materiály, diplom, označení ve výukové místnosti 14

14 Označení výukových materiálů 15 přihlášky aj. formuláře

15 V. Propagace táborů Propagace táborů začala prakticky ihned po podpisu smlouvy a to přes skutečnost, že se soutěž od té doby vyvíjela. Důvodem pro bezodkladnou propagaci soutěže byla snaha o maximální záběr mezi cílovou populací táborů tak, aby se podařila kvalitně naplnit kapacita táborů. Při přípravě táborů jsme si totiž uvědomili, že se soutěží o táborový pobyt přicházíme poměrně pozdě. Řada rodičů už má touto dobou, z pochopitelných důvodů, prázdninový program pro své děti rozplánovaný. K propagaci soutěže, jejíž vítězové získali pobyt na příměstském nebo pobytovém táboře TECHCAMP, jsme využili níže popsaných aktivit. Dětem (žákům základních škol a osmiletých gymnázií) byla prezentována soutěž: Co pro mě znamená věda a technika? Žáci si mohli zvolit libovolnou formu, ve které vyjádřili, k čemu všemu může být věda a technika přínosná, co všechno pro ně může znamenat (kresba, slohová práce, písnička, technický výrobek, cokoliv). Nerozhodovalo tedy nadání pro konkrétní přírodovědný či technický obor, ale spíše nadšení. Odměnou byla účast na táboře TECH Camp (po dohodě s rodiči byl vybrán pobytový nebo příměstský. Rozhodující byl také region, ze kterého dítě pocházelo). 16 Leták, který shrnoval podmínky soutěže, přikládáme jako Přílohu č. 11. Uzávěrka soutěže byla U táborů, připravovaných v Brně a Olomouci jsme využívali spolupracujících subjektů, a proto nebylo možno zajistit tak intenzivní průběh propagační kampaně. Termín pro podání soutěžních prací jsme tedy prodloužili do ) Soutěž s výzvou k zapojení a popis všech táborových turnusů byla inzerována na webovém

16 portálu Upoutávka na tábor byla navíc zveřejněna na webových stránkách dodavatele (oproti původně zpracované nabídce): 17

17 Po rozkliknutí odkazu se zobrazil leták: Upoutávka byla dále zveřejněna na webových stránkách 18

18 2) Tábory TECH Camp byly prezentovány na vybraných základních školách (8 ZŠ) a osmiletých gymnáziích (1 osmileté gymnázium). Prostřednictvím dosavadních akcí regionálního koordinátora PTPO jsme navázali spolupráci se základními školami, proto jsme se většinou setkali s pozitivní odezvou). Oproti původně zpracované nabídce byly tábory prezentovány také v rámci ojedinělé aktivity TUR Film Ostrava. Jedná se o čtyřdenní festival filmů s ekologickou tematikou. Festival má zavedené jméno (letos proběhl již 9. ročník), každý den jej navštíví přibližně 700 žáků základních škol. Po domluvě s organizátory jsme v nabitém sále (kapacita 700 osob) prezentovali přímo před naší cílovou skupinou, tedy žáky ZŠ, popularizační aktivity, které realizujeme, mimo jiné také tábory TECH Camp. Žákům i učitelům, kteří je doprovázeli, jsme nabídli také informační letáčky domů. Prezentace našich popularizačních aktivit proběhla v 10:00 hod a trvala přibližně hodinu. Žákům jsme mimo táborů TECH Camp představili také projekt Výjezdy s matematikou a fyzikou, připravovaná demonstrační centra v Dolní oblasti Vítkovic a na Landeku, připravovaný Svět techniky, apod. Úspěch prezentace byl dán netradiční formou prezentace a představením mluvícího robota Advee, který připravované akce také avizoval. Pro velikost akce jsme pořídili také základní fotodokumentaci: 19

19 3) Prezentace proběhly také v Domech dětí a mládeže (2 DDM) a v komunitních centrech (1 komunitní centrum). 4) Na základních školách byly vyvěšeny plakáty, které žáci viděli při svém každodenním pobytu ve škole. Podoba plakátu pro tábory v Ostravě, Olomouci i Brně viz Příloha č. 40, 41). 5) Dále byl využit direct mailing, ve kterém jsme využili databázi osobních ů motivovaných pedagogů základních škol, kterou disponujeme z předešlých popularizačních aktivit. Jedná se o pedagogy, kteří mají zájem o aktivity spojené s netradiční výukou přírodovědných a technických oborů, dlouhodobě s námi spolupracují a pomáhají nám při motivaci cílové skupiny. Příklad dotazu tak, jak nám chodily od rodičů potenciálních zájemců, ukazujeme níže: 20 VI. Vyhodnocení efektu jednotlivých propagačních aktivit

20 Jednotlivé propagační aktivity měly na cílovou skupinu různý dopad. I když bylo využito mnoho výše uvedených komunikačních kanálů, rodiče informace o táboře obdrželi: 1. Prostřednictvím osobních prezentací, které nebyly určeny pedagogům, ale přímo dětem, 2. prostřednictvím školy, kterou dítě navštěvuje (vyvěšený letáček), 3. prostřednictvím direct mailingu, který byl určen pedagogům, jejichž osobními e- mailovými adresami disponujeme z předešlých popularizačních aktivit. Nejefektivnější byla v našem případě první varianta tj. osobní prezentace. Bohužel naprosto selhala aktivita druhá pokud jsme informaci zaslali vedení školy, či vyvěsili letáček bez další propagace, informace se zpravidla k dětem vůbec nedostaly. VII. Soutěžní práce a jejich vyhodnocení Výsledkem výše uvedené propagace bylo množství dodaných prací více než 300. V termínu původně stanoveném při realizaci zakázky nám byly doručeny práce především z Ostravy, což bylo pochopitelné i z důvodu mnohem širších možností intenzivní propagace přímo členy realizačního týmu. U táborů připravovaných v Brně a Olomouci jsme využívali spolupracujících subjektů, a proto nebylo možno zajistit tak intenzivní průběh propagační kampaně. Termín pro podání soutěžních prací jsme tedy prodloužili na Ze všech získaných prací jsme pak vybrali ty nejzajímavější a nejoriginálnější a jejich autoři se stali výherci (a tím i účastníky) našich táborů. Výběr z prací pro ostravské tábory proběhl na VŠB-TUO, výběr účastníků pro olomoucký a brněnský turnus příměstského tábora se konal a provedli je: Klára Janoušková vedoucí projektů popularizace vědy a výzkumu VŠB-TUO Karel Prais vedoucí střediska Ámos Ostrava, autor řady interaktivních výstav, výtvarník a mim Bohuslava Dostálová hlavní organizátor táborů. Z doručeného množství prací bylo vybráno nejen těch povinných 180, ale pro každý turnus i dvě práce náhradní. Vzhledem k tomu, že příprava soutěže, výběr prací a oslovování rodičů proběhlo z hlediska zajišťování prázdninového programu v rodinách pozdě (viz část XII. Metodická doporučení pro další využití v IPN Podpora technických a přírodovědných oborů), pracovali jsme s možností, že z vybraných dětí mohou některé z různých důvodů odmítnout. Z vybraných soutěžních prací připravujeme v prostorách VŠB-TUO, prostorách Podnikatelského inkubátoru výstavu, jejíž vernisáž proběhne ve středu v 17,00 hodin.

21 Pro ilustraci širokého spektra dětských nápadů přikládáme několik záznamů: Matěj Tvarůžka 10 let.wmv Literární práce planetky ppt prezentace 22 Želva robot 1

22 robot 2 výtvarné práce 23

23 VIII. Komunikace s rodiči Po výběru z dodaných dětských prací byli rodiče všech dětí osloveni a byla jim nabídnuta místa na táborech pro jejich děti. 24 Pro rodiče dětí z Ostravy a blízkého okolí jsme připravili informační schůzky, které se konaly 19.

24 A v prostorách Podnikatelského inkubátoru VŠB. Pozvánka na toto setkání tvoří Přílohu č. 38. Na schůzce byli rodiče podrobně seznámení s průběhem příměstského i pobytových táborů, poprvé se setkali s hlavním vedoucím i některými lektory odborných kurzů. Všem přítomným rodičům byly předány přihlášky na tábor Příloha č. 36, seznam doporučených věcí a organizační informace - Příloha č. 39, potvrzení o zdravotní způsobilosti Příloha č Schůzky s rodiči O tyto schůzky byl mezi rodiči velký zájem - fotodokumentace viz Příloha č. 42 a 43. Byla jim zodpovězena celá řada všetečných dotazů a sami se přesvědčili o stavu příprav táborů. Tyto schůzky doporučujeme všem, kteří by chtěli letní aktivity pro děti pořádat. Osobní setkání rodičů s vedoucími tábora a lektory ještě před jejich konáním bylo základem pro velmi vstřícnou oboustrannou komunikaci. Ta pak pokračovala po celou dobu konání táborů a mimo osobní komunikace rodičů s organizátory byl pro ni velkým přínosem i denně aktualizovaný facebook(http://www.facebook.com/pages/tech-camp-2012/ ).

25 26

26 27 Rodiče tak měli naprosto jasný přehled o tom, co jejich děti na táborech dělají a denně viděli z fotodokumentace, že jsou v pořádku a spokojené. Tento velmi dobře nastavený systém nám pomohl překonat i drobné nepříjemnosti, např. úraz dítěte. V Olomouci a Brně se osobní schůzky s rodiči vybraných dětí nekonaly. Komunikace zde probíhala elektronicky rodiče byly o výhře táborového pobytu pro děti informováni dopisem viz Příloha č. 44. Další komunikace včetně převzetí přihlášek a poskytování všech informací probíhala rovněž elektronicky.

27 Dobrá komunikace s rodiči i pečlivě připravený program táborů se pak projevil i v množství jejich poděkování písemně po ukončení táborů (Příloha č. 45), nebo osobně při promočním setkání. 28

28 IX. Pobytové tábory Pobytové tábory se uskutečnily ve třech prázdninových termínech, vždy v kampusu VŠB-TU Ostrava. Následuje detailní popis táborů a to včetně aktivit, které se realizovaly v jejich rámci. Základní informace Termíny realizace: ; ; Délka turnusu: 7 dní (od pondělí do neděle) Cílová skupina: děti ve věku 6 až 15 let, žáci základních škol nebo osmiletých gymnázií. Některé aktivity byly určeny všem dětem dohromady, některé byly děleny do dvou věkových kategorií: 6 až 11 let; 11 až 15 let. Kapacita tábora: Každý turnus tábora byl připraven minimálně pro 30 dětí, počítali jsme však s variantou, že některé dítě z jakýchkoliv důvodů nenastoupí, a proto byly jednotlivé turnusy nastaveny na 32 dětí. Důkazem toho, jak velký byl o tyto tábory zájem, je skutečnost, že na každém pobytovém táborovém turnusu bylo přítomno více než 30 dětí (31 32). Turnus měl 31 dětí, věkový průměr turnusu byl 10,6 let a jeho celková váha 1260 Kg. Turnus měl 31 dětí, věkový průměr turnusu byl 10,3 let a jeho celková váha 1190 Kg. Turnus měl 31 dětí, věkový průměr turnusu byl 10,7 let. Váha tohoto turnusu celkem přesáhla měřitelnou hodnotu tj kg. 29 Ubytování: Koleje VŠB TUO, Studentská 1770/1, Ostrava Poruba, blok D, buňky o dvojlůžkových pokojích se společným hygienickým zázemím, (koupelna, WC). Děti byly podle svého přání ubytovány s kamarády (v případě, že se na táboře sešli), v souladu s platnými předpisy pak s výjimkou sourozenců bydleli chlapci a děvčata zvlášť. Stravování: Stravování bylo zajištěno ve vysokoškolské menze. Jídelníček pobytových turnusů tábora je Přílohou č. 46 této zprávy. Zdravotnický dohled: všechny turnusy měly zajištěnu nepřetržitou přítomnost zdravotníka s odborným vzděláním. V těsné blízkosti místa konání se nachází Fakultní nemocnice Ostrava, kde byla zajištěna péče lékaře. V souladu s platnými předpisy byla po dobu konání tábora rovněž ošetřovna a izolace. Naštěstí nebyly tyto prostory v kurzu a v průběhu všech táborů je nebylo nutno, kromě drobných ošetření, využít. Při provozu tábora byly dodrženy veškeré podmínky zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění a prováděcí vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 v platném znění.

Metodika klíčové aktivity motivační aktivity

Metodika klíčové aktivity motivační aktivity Metodika klíčové aktivity motivační aktivity Metodika vypracovaná v rámci Individuálního projektu národního Podpora technických a přírodovědných oborů expertním týmem klíčové aktivity Motivační aktivity

Více

Tomáš Gráf, Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy VŠB-Technická univerzita Ostrava

Tomáš Gráf, Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy VŠB-Technická univerzita Ostrava SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Slovo úvodem Téma komunikace vědy začalo být v naší republice v posledních dvou letech velmi módní. Možná je to dáno skutečností, že je to problematika, která je podporována řadou projektů

Více

Pilotní ověření systému popularizace technických a přírodovědných oborů vytváření vazeb vysokých škol na školy nižších stupňů

Pilotní ověření systému popularizace technických a přírodovědných oborů vytváření vazeb vysokých škol na školy nižších stupňů Objednatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7 118 12 Praha 1 IČ: 00022985 Poskytovatel: Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9 611 37 Brno IČ: 00216224 Pilotní ověření systému

Více

Dobrovolnictví středoškoláků

Dobrovolnictví středoškoláků Dobrovolnictví středoškoláků Manuál pro učitele, zaměstnance neziskových organizací a volnočasových klubů a další zájemce o tom, jak udělat dobrovolnictví pro středoškoláky zajímavým. Michal Novotný (Hestia

Více

METODIKA PRÁCE S DOBROVOLNÍKY

METODIKA PRÁCE S DOBROVOLNÍKY METODIKA PRÁCE S DOBROVOLNÍKY Renata Janíčková, Vladimíra Zmeškalová Metodika práce s dobrovolníky Středisko náhradní rodinné péče o. s. Praha 2011 Tato publikace byla vydána v rámci projektu Náhradní

Více

Přejeme hodně úspěchů a nových sil při Vaší další práci.

Přejeme hodně úspěchů a nových sil při Vaší další práci. Milé koordinátorky a milí koordinátoři školního vzdělávacího programu, kolegyně a kolegové, máte za sebou dlouhou cestu plnou hledání, přemýšlení a společné práce završenou sepsáním tak významného vzdělávacího

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

ÚVODNÍ SLOVO 3 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA NA PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE 5 MÉDIA PRO ŽIVOT 9 MEDIÁLNÍ ŠKOLA KURZY ROZVOJE MEDIÁLNÍ INTELIGENCE MLADÝCH 17 MEDIÁLNÍ

ÚVODNÍ SLOVO 3 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA NA PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE 5 MÉDIA PRO ŽIVOT 9 MEDIÁLNÍ ŠKOLA KURZY ROZVOJE MEDIÁLNÍ INTELIGENCE MLADÝCH 17 MEDIÁLNÍ ÚVODNÍ SLOVO 3 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA NA PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE 5 MÉDIA PRO ŽIVOT 9 MEDIÁLNÍ ŠKOLA KURZY ROZVOJE MEDIÁLNÍ INTELIGENCE MLADÝCH 17 MEDIÁLNÍ VÝCVIK JUNIORŮ 23 SLOVO MÁ MÉDIUM 31 MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST

Více

ÚVODNÍ SLOVO 5 RASISMUS JE PĚKNÁ NUDA 7 OTEVŘENÝ MULTIKULTURNÍ KLUB ICM 11 MULTIKULTURNÍ KOMUNITNÍ CENTRUM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 15 KŘÍŽEM KRÁŽEM

ÚVODNÍ SLOVO 5 RASISMUS JE PĚKNÁ NUDA 7 OTEVŘENÝ MULTIKULTURNÍ KLUB ICM 11 MULTIKULTURNÍ KOMUNITNÍ CENTRUM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 15 KŘÍŽEM KRÁŽEM ÚVODNÍ SLOVO 5 RASISMUS JE PĚKNÁ NUDA 7 OTEVŘENÝ MULTIKULTURNÍ KLUB ICM 11 MULTIKULTURNÍ KOMUNITNÍ CENTRUM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 15 KŘÍŽEM KRÁŽEM KULTUROU 19 JAK SE ŽIJE 23 NEJDŘÍV NAJDU SEBE, POTOM POZNÁM

Více

Na STOPĚ. začleňování globálních témat do výuky

Na STOPĚ. začleňování globálních témat do výuky Na STOPĚ začleňování globálních témat do výuky Na STOPĚ začleňování globálních témat do výuky Lenka Dudková, Kristýna Tillová a kol. Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o. p. s.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA KATEDRA KŘESŤANSKÉ VÝCHOVY Sociální pedagogika Kateřina Stavinohová Letní křesťanský tábor pro děti 1. stupně základní školy ve Valašské

Více

Časopis projektů globálních grantů Moravskoslezského kraje z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 01/2011. GRANTmagazín

Časopis projektů globálních grantů Moravskoslezského kraje z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 01/2011. GRANTmagazín Časopis projektů globálních grantů Moravskoslezského kraje z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 01/2011 GRANTmagazín ÚVODNÍ SLOVO OBSAH Vážení čtenáři, Zvyšování kvality ve vzdělávání Výuka na ZŠ Provaznické

Více

Akademik. VŠB - Technická univerzita Ostrava univerzitní časopis, ročník XVI.

Akademik. VŠB - Technická univerzita Ostrava univerzitní časopis, ročník XVI. Akademik VŠB - Technická univerzita Ostrava univerzitní časopis, ročník XVI. 2012 3 Z obsahu Úspěšní absolventi... 16-19 Ivo Vondrák: Networking mezi univerzitou a aplikační sférou je klíčový... 10 Studenti

Více

NEPŘEHLÉDNĚTE. Krátce... 27. ledna TÝDENÍK 4 29. LEDNA 2014 XXII. ROČNÍK

NEPŘEHLÉDNĚTE. Krátce... 27. ledna TÝDENÍK 4 29. LEDNA 2014 XXII. ROČNÍK TÝDENÍK 4 29. LEDNA 2014 XXII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE V příštím čísle vyjde přehled základen EXOD 2014. Kdo si oblíbil tuto formu prázdninové rekreace, nebo ten, kdo ji chce teprve vyzkoušet, má možnost

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy

Výroční zpráva. o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Janovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Zpracováno podle Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

ÚVODNÍ SLOVO. POPIS PROGRAMU PILOTNÍHO KURZU SBOROVNA... 6 Pilotní scénář...6 Průběh pilotního kurzu...8 Dodatky k programům pilotního kurzu...

ÚVODNÍ SLOVO. POPIS PROGRAMU PILOTNÍHO KURZU SBOROVNA... 6 Pilotní scénář...6 Průběh pilotního kurzu...8 Dodatky k programům pilotního kurzu... 1 obsah ÚVODNÍ SLOVO... 1 CO JE RVP A ŠVP... 2 CO JE ESF... 2 CO JE PROJEKT SBOROVNA... 3 Cíle projektu...3 Účastnická skupina...3 Lektorský tým...3 Financování projektu...3 METODA PROJEKTU SBOROVNA...

Více

HODNOCENÍ PROJEKTU POBOČKY LOUKA jako součást ŠVP Lužánek SVČ

HODNOCENÍ PROJEKTU POBOČKY LOUKA jako součást ŠVP Lužánek SVČ FUNKČNÍ STUDIUM 3. ROČNÍK, ŘEDITEL MANAŽER ZÁVĚREČNÁ PRÁCE HODNOCENÍ PROJEKTU POBOČKY LOUKA jako součást ŠVP Lužánek SVČ Autorka: Ing. Lucie Hájková Brno, březen 2011 1 OBSAH 0 ÚVOD... 4 1 CHARAKTERISTIKA

Více

Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí

Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí případová studie zpracovaná na základě šetření, anket a poznatků získaných v rámci realizace projektu CZ. 04.3.07/4.2.01.1/0037

Více

projekty Rozvojové Praha www.rprg.cz RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.: Rozvoj Prahy musí mít jasnou strategii

projekty Rozvojové Praha www.rprg.cz RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.: Rozvoj Prahy musí mít jasnou strategii www.rprg.cz projekty Rozvojové Praha RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.: Rozvoj Prahy musí mít jasnou strategii Kontaktní centrum pro podnikatele úspěšně pomáhá Ženskost jako konkurenční výhoda Praha jde cestou

Více

pondělí 26.IX., 24.X., 28.XI., 9.I., 13.II., 13.III., 10.IV., 15.V., 12.VI. vždy v 15.00-16.30

pondělí 26.IX., 24.X., 28.XI., 9.I., 13.II., 13.III., 10.IV., 15.V., 12.VI. vždy v 15.00-16.30 Vážení rodiče, je již letitým zvykem připravit na začátku školního roku pro Vás nové číslo Bezručova zpravodaje. Najdete v něm pokyny k organizaci nového školního roku, nabídku zájmové činnosti a dalších

Více

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí METODIKA pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

GENERÁLNÍ PARTNER SOČ

GENERÁLNÍ PARTNER SOČ časopis pro soutěžící, konzultanty a organizátory SOČ 2/2010 Postoupili jste do Chrudimi? 2 Kde se bude obhajovat 3 Jak proběhla krajská kola 4 Reprezentace v USA 5 Letní škola mladých vědců 6 Konference

Více

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP Z obsahu: Inkluze je pro všechny...str. 7 8 Jak se reformují ZUŠ... str. 9 Příloha: Gramotnosti na základních školách 1/2012 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ Editorial Dostává se Vám do rukou

Více

MAGDALÉNA ŽÁRSKÁ - SKIPPY. Od Exzodu ke Svojsíkovu závodu

MAGDALÉNA ŽÁRSKÁ - SKIPPY. Od Exzodu ke Svojsíkovu závodu MAGDALÉNA ŽÁRSKÁ - SKIPPY Od Exzodu ke Svojsíkovu závodu Úvod Publikace, kterou držíte v ruce, má sloužit k lepšímu pochopení nových pravidel Svojsíkova závodu. Je zaměřena na vysvětlení změn (proč ke

Více

Příprava volno-časových aktivit dětí

Příprava volno-časových aktivit dětí Příprava volno-časových aktivit dětí METODIKA uplatnění výsledků výzkumu Příprava volno-časových aktivit dětí Příprava volno-časových aktivit dětí 2008 Výstup řešení projektu: Výzkumný Projekt Vědy záměr:

Více

1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY

1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY OBSAH 1. Úvodní slovo ředitelky školy......2 2. Charakteristika školy. 6 2.1. Základní údaje o škole 2.2. Historie školy 2.3. Současnost školy 2.4. Počty žáků a tříd 3. Vzdělávací program školy.. 10 3.1.

Více

Pedagogické střípky III

Pedagogické střípky III Pedagogické střípky III Sborník projektových záměrů, realizovatelných ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, vypracovaných a obhájených účastníky III. ročníku Studia pedagogiky volného času v

Více

ARCHA. Česká asociace studentů psychologie Bruselská mise Pavla Trantiny Turistický oddíl jako něco víc

ARCHA. Česká asociace studentů psychologie Bruselská mise Pavla Trantiny Turistický oddíl jako něco víc Naše téma: Dětský spolek = naše hobby číslo 2/2015 ARCHA Zpravodaj o výchově a využití volného času dětí a mládeže foto Jana Nováčková Česká asociace studentů psychologie Bruselská mise Pavla Trantiny

Více

NEPŘEHLÉDNĚTE 18 10. KVĚTNA 2006 XIV. ROČNÍK

NEPŘEHLÉDNĚTE 18 10. KVĚTNA 2006 XIV. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE V příštím čísle zahajujeme rozsáhlý seriál článků o tvorbě školních vzdělávacích programů. Provedeme vás krok za krokem reformou obsahu vzdělávání. Začínáme málotřídními školami. Podněty

Více

Bližší informace jsou součástí tohoto zpravodaje.

Bližší informace jsou součástí tohoto zpravodaje. 7 2012 datum vydání: 26. 6. 2012 Montessori Zpravodaj Nabídka vzdělání Milí příznivci Montessori, Moc Vás všechny zdravíme a máme radost, že se s Vámi v tomto letním čísle můžeme podělit o inspirace, které

Více