ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z REALIZACE PILOTNÍHO PROJEKTU ORGANIZACE TÁBORŮ S PŘÍRODOVĚDNOU A TECHNICKOU TÉMATIKOU PRO DĚTI OD 6 DO 15 LET

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z REALIZACE PILOTNÍHO PROJEKTU ORGANIZACE TÁBORŮ S PŘÍRODOVĚDNOU A TECHNICKOU TÉMATIKOU PRO DĚTI OD 6 DO 15 LET"

Transkript

1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z REALIZACE PILOTNÍHO PROJEKTU ORGANIZACE TÁBORŮ S PŘÍRODOVĚDNOU A TECHNICKOU TÉMATIKOU PRO DĚTI OD 6 DO 15 LET Závěrečná zpráva pilotního projektu TECHCamp Zadavatel: Ministerstvi školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, , Praha 1 Dodavatel: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba 2 Kontaktní osoba a manažer zakázky: Mgr. Klára Janoušková, M.A. vedoucí projektů popularizace vědy a výzkumu, tel , mob , Podpis: V Ostravě

2 OBSAH I. Shrnutí... 5 II. Seznam změn oproti původní nabídce... 8 III. Harmonogram přípravy a realizace táborů IV. Branding Generace Y V. Propagace táborů VI. Vyhodnocení efektu jednotlivých propagačních aktivit VII. Soutěžní práce a jejich vyhodnocení VIII. Komunikace s rodiči IX. Pobytové tábory Základní informace Volnočasový program Odborný program den: Kde žijeme aneb Biologie v přírodě a v laboratoři den: Čím topíme aneb Technické obory den: Kde bereme energii aneb Matematika a fyzika všude kolem nás den: Není život bez chemie aneb Podivuhodná čarování s chemií den: Technické historie a tradice aneb Technické obory X. Příměstské tábory Základní informace Volnočasový program Odborný program Personální zajištění... 45

3 XI. Kontroly a evaluace XII. Metodická doporučení pro další využití v IPN Podpora technických a přírodovědných oborů 46 XIII. Ohlasy ve sdělovacích prostředcích

4 I. Shrnutí Tato zpráva vyplývá ze znění Smlouvy o realizaci pilotního projektu MŠMT / Jedná se o detailní popis realizovaných pobytových a příměstských táborů současně s metodikami odborné a volnočasové části, včetně personálního zajištění aktivit a o popis kroků, které byly při realizaci táborů realizovány. Závěrečné zpracování pilotního projektu popisuje konkrétní aktivity realizace zakázky, způsob propagace pilotního projektu, organizaci aktivit, podpůrných aktivit a další náležitosti vyplývající ze smlouvy. V rámci realizace zakázky proběhly dětské tábory (pobytové i příměstské) s přírodovědnou a technickou tématikou, určené pro děti od 6 15 let. Celkem proběhly 3 cykly pobytových sedmidenních turnusů na VŠB-TUO, jeden pětidenní turnus příměstského tábora na VŠB-TUO, jeden pětidenní turnus příměstského tábora v Olomouci a jeden pětidenní turnus příměstského tábora v Brně. Táborové aktivity absolvovalo 190 dětí. Tábor byl pro děti zdarma a zúčastnili se jej žáci základních škol a osmiletých gymnázií (6 15 let), kteří poslali své práce v libovolné formě do soutěže Co pro mě znamená věda a technika?, a v této soutěži uspěli. Cílem soutěže bylo zjistit, jaký mají dnešní děti vztah k přírodovědným a technickým oborům. Informace o soutěži byla rozeslána na 149 základních škol, osmiletých gymnázií, dětských domovů a domů dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji. Osobní prezentace proběhla na základních školách, osmiletých gymnáziích, v domech dětí a mládeže, v komunitních centrech a na festivalu Tur Film Ostrava. 5 Protože 2 turnusy příměstského tábora probíhaly rovněž v Brně a Olomouci, byly informace odeslány na 154 základních škol, osmiletých gymnázií, dětských domovů a domů dětí a mládeže v Olomouci a okolí a na 86 obdobných zařízení v Brně a okolí. Organizační zajištění a náplň pobytových táborů v Ostravě Termíny realizace: ; ; Délka turnusu: 7 dní (od pondělí do neděle) Ubytování: Koleje VŠB, Studentská 1770/1, Ostrava Poruba, blok D, buňky o dvojlůžkových pokojích se společným hygienickým zázemím (koupelna, WC).

5 Stravování: Stravování bylo zajištěno ve vysokoškolské menze (snídaně, 2x svačina, oběd, večeře). Zdravotnický dohled: všechny turnusy měly zajištěny nepřetržitou přítomnost zdravotníka s odborným vzděláním. V těsné blízkosti místa konání je Fakultní nemocnice Ostrava, kde byla zajištěna péče lékaře. Při provozu tábora byly dodrženy veškeré podmínky zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění a prováděcí vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 v platném znění. Program tábora: podrobný popis jednotlivých táborových turnusů, programů a aktivit je obsahem této zprávy. Souhrnný program pobytových táborů přikládáme jako Přílohu č. 2. Personální zajištění: program tábora byl zajišťován nepřetržitě hlavním vedoucím - CV je Přílohou č. 1, který se účastnil všech pobytových turnusů a vždy 3 vedoucími, kteří se pro jednotlivé turnusy měnili. Vedoucí byli odborně proškoleni hlavním vedoucím před konáním tábora. Hlavní vedoucí je oprávněn školit vedoucí. Změny oproti nabídce proběhly ve změně osoby hlavního vedoucího a osoby garanta odborné části programu. Kompletní personální zajištění je popsáno dále ve Zprávě. Denní odborný program byl zajištěn v délce 5 hodin odbornými lektory garanty. 6 Organizační zajištění a náplň příměstského tábora v Ostravě Termín realizace: Délka turnusu: 5 dní (od pondělí do pátku), denně program od 9,00 17,00 hodin (+ půlhodina před a po na přebírání dětí) Místo konání: areál Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava, 17. listopadu 2172/15, Ostrava - Poruba Stravování: Stravování bylo zajištěno ve vysokoškolské menze (2x svačina, oběd). Zdravotnický dohled: turnus měl zajištěnu nepřetržitou přítomnost zdravotníka s odborným vzděláním. V těsné blízkosti místa konání je Fakultní nemocnice, kde byla zajištěna péče lékaře. Při provozu tábora byly dodrženy veškeré podmínky zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění a prováděcí vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 v platném znění. Program tábora: podrobný rozpis programu tábora je obsahem této zprávy. Souhrn přikládáme jako Přílohu č. 3.

6 Personální zajištění: program tábora byl zajišťován nepřetržitě hlavním vedoucím - CV je Přílohou č. 1, který se účastnil všech příměstských táborů a 3 vedoucími. Vedoucí byli odborně proškoleni hlavním vedoucím před konáním tábora. Hlavní vedoucí je oprávněn školit vedoucí. Změny oproti nabídce proběhly ve změně osoby hlavního vedoucího a osoby garanta odborné části programu. Kompletní personální zajištění je popsáno dále ve Zprávě. Denní odborný program byl zajištěn v délce 5 hodin odbornými lektory garanty. Organizační zajištění a náplň příměstského tábora v Olomouci a Brně Termín realizace Olomouc: Termín realizace Brno: Délka turnusu: 5 dní (od pondělí do pátku), denně 8:30 17:30 hodin Místo konání: areál University Palackého v Olomouci (dále jen UP) areál Vysokého učení technického v Brně (odborné programy), volnočasový program Středisko volného času Lužánky, středisko Lesná. 7 Stravování: stravování bylo zajištěno v místě konání táborů (2x svačina, oběd včetně pitného režimu) Zdravotnický dohled: byla zajištěna nepřetržitá přítomnost zdravotníka s odborným vzděláním. V těsné blízkosti konání táborů byla zajištěna péče pediatra. Při provozu tábora byly dodrženy veškeré podmínky zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění a prováděcí vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 v platném znění. Program tábora: podrobný rozpis programu tábora byl obsahově totožný s programem v Ostravě a byl zaměřen na přírodovědné a technické obory - Příloha č. 4 a 5 této zprávy. Náplň programových bloků společně s metodikou programů: viz Příloha č. 4 a č. 5 této zprávy Personální zajištění: program tábora byl zajišťován nepřetržitě hlavním vedoucím - CV je přílohou č. 1 této zprávy, který se účastnil všech turnusů příměstských táborů a 3 vedoucími. Vedoucí byli odborně proškoleni hlavním vedoucím před konáním tábora. Hlavní vedoucí je oprávněn školit vedoucí pro zotavovací akce. Denní odborný program byl zajištěn v délce 5 hodin odbornými lektory garanty.

7 V průběhu realizace táborů došlo k drobným odchylkám v rámci programu, které byly způsobeny aktuální situací (např. počasí, nemoc lektora, nepředvídatelné situace). Celková náplň jednotlivých turnusů táborů byla dodržena, i když se na příměstských táborech v Olomouci a Brně aktivity nazývaly jinak vycházeli jsme z místních zkušeností a využili znalosti prostředí místních lektorů a podle jejich doporučení názvy aktivit (bloků) neměnili. Garantovaná realizace programu i personálního zajištění byl dodržena. II. Seznam změn oproti původní nabídce Všechny turnusy táborů proběhly v souladu s původní nabídkou. V zájmu zvýšení kvality dodané služby jsme však navrhli a realizovali následující změny. Jednalo se o změny, které byly v souladu se zadávací dokumentací, které realizaci veřejné zakázky učinily náročnější, ale kvalitnější. Řadu z nich jsme navrhli až poté, co jsme tábory začali skutečně připravovat komunikovat s potenciálními zájemci, se školami, s lektory, kteří detailně zpracovali vyučovací bloky. Přestože máme v popularizaci přírodovědných a technických oborů a v popularizaci vědy a výzkumu jako takové bohaté zkušenosti, i pro nás byly některé připomínky nové. Protože je ale považujeme za přínosné a užitečné, některé z nich jsme promítli i do metodických doporučení pro realizaci dalších táborů, které jsou součástí této zprávy. Seznam všech změn: 1. Změna místa realizace příměstských táborů v Brně a v Olomouci 2. Modifikace tématu soutěže 3. Změna osoby hlavního vedoucího a osoby garanta odborné části programu 4. Změna denního harmonogramu u realizace příměstských táborů 5. Změna exkurzí ve městech Olomouci a v Brně 8 Rozepsání a zdůvodnění každé změny následuje. 1) Změna místa realizace příměstských táborů v Brně a v Olomouci Nabídka Dodavatele počítala s realizací dvou příměstských táborů, v Brně a v Olomouci. V Brně byl původně pro realizaci domluven Hotel Santon Brno, v Olomouci pak Hotel Prachárna Olomouc. Jejich prostory byly pro realizaci táborů bezpečné a vhodné a splňovaly veškeré technické požadavky. Pro zvýšení kvality realizace příměstských táborů jsme však změnili tyto prostory na prostory univerzitní. V Brně probíhala část programů v prostorách Vysokého učení technického, táborová základna a volnočasový program pak probíhal ve Středisku volného času Lužánky, středisku Lesná. V Olomouci zase byly zajištěny prostory Přírodovědné fakulty Palackého univerzity. Prostory byly zajištěny formou pronájmu tak, jak bylo uvedeno v nabídce. Prostory, ve kterých byly tábory realizovány, se ukázaly jako velmi vhodné jak z hlediska dopravní dostupnosti (přejímání a předávání dětí rodičům) tak svým vybavením a okolím pro realizaci programu. Zejména univerzitní prostory disponovaly laboratořemi a dalšími prostorami, které jsou pro tábory

8 s popularizační tématikou vhodné. Dále se tak podařilo lépe podpořit myšlenku popularizace přírodovědných a technických oborů a propagovat jejich studium. Změnou prostor jsme také aplikovali myšlenku junior univerzity nejen na pobytové, ale také na příměstské tábory. Žáci si tak v útlém věku osvojili povědomí o univerzitách a jejich životě. Podle našeho názoru tak byly ideálně naplněny cíle veřejné zakázky: 1. Budování kladného vztahu účastníků k vědě a technice: všechny odborné aktivity na táborech byly realizovány zábavnou formou a s důrazem na provázanost s běžným každodenním životem. Účastníci tábora si v mnoha případech ani neuvědomili, že se jedná o výukovou aktivitu. V tomto případě se skutečně jednalo o školu hrou, v pravém slova smyslu. 2. Seznámení účastníků s náplní vědecké práce a její prospěšností pro společnost: na našich táborech působili vědci a výzkumníci z regionálních univerzit. Tito lidé byli pečlivě vybraní s ohledem na osobnostní vlastnosti tak, aby uměli zprostředkovat vlastní zážitky z oblasti vědy srozumitelným způsobem. 3. Získání praktických zkušeností s prací v laboratořích: výhodou VŠB-TUO je zázemí v podobě stovek odborných pracovišť a laboratoří. V případě táborů pořádaných v Ostravě se část odborného programu odehrávala přímo v nich, u příměstských táborů realizovaných v Brně a v Olomouci byly využity prostory regionálních univerzit VUT A UP Motivace ke studiu přírodovědných a technických oborů: Je v zájmu dodavatele, VŠB-TU Ostrava, aby si svými aktivitami zajišťovala popularitu mezi potenciálními studenty. Důraz proto klademe také na ukázku lidské stránky studia přírodovědných a technických oborů, prezentaci zajímavostí, které se v těchto oborech odehrávají ale také na skutečnost, že absolventi těchto oborů jsou požadováni na trhu práce a to nejen v ČR, ale na celém světě. Je po nich velká poptávka např. v rozvíjejících se asijských ekonomikách. 2) Modifikace tématu soutěže Téma soutěže v nabídce znělo K čemu slouží matematika. Pro potřeby lepší marketingové propagace a pro širší záběr sdělení jsme zvolili poutavější název Co pro mě znamená věda a technika, při zachování obsahového zaměření soutěže i jejích podmínek. K této změně jsme došli poté, co jsme soutěž pilotně představili na jedné z navštívených základních škol. Prezentace byla doplněná diskuzí s dětmi co pro mě matematika může všechno znamenat? Zjistili jsme 2 hlavní překážky: 1. Matematika není příliš populární předmět, naopak, velká část dětí ji považuje za náročnou a nezáživnou (nudnou) už na základní škole. Vymezení soutěže pouze

9 matematikou tak odrazovalo všechny ty, kdo matematiku nemají v oblibě. Tato reakce byla zcela proti logice soutěže tak, jak jsme ji plánovali (a jak byla také popsána v nabídce veřejné zakázky). Nemělo jít o soutěž, do které se zapojí primárně ty děti, které už přírodovědné a technické obory mají v oblibě. Naopak, cílem soutěže měla být motivace všech dětí, třeba i těch, které jmenované obory nemají rády. (Tento cíl vychází také z výzkumu, který byl představen na Setkání Regionálních koordinátorů popularizace přírodovědných a technických oborů na půdě VUT v Brně ). Prezentovaný výzkum, pracoval s cílovými skupinami regionálních koordinátorů a ukazoval, že aniž by si to regionální koordinátoři uvědomovali, tak je většina akcí, která je určena k motivaci žáků, je realizována ne pro všechny žáky, ale pro skupinu, která už má tyto obory ráda. Právě tento problém jsme se snažili výše popsanou změnou eliminovat. Proto jsme zadání soutěže posunuli směrem k obecnějšímu pojetí vědy a techniky jako takové. Takto jsme neodradili ani ty žáky, kteří by mohli mít problém s konkrétním předmětem. 2. Po diskuzi s dětmi jsme si uvědomili, že po dětech vyžadujeme poměrně náročné úvahy. Děti v daném věku nejsou schopny promítnout aplikaci matematiky do světa kolem sebe a vymezují ji velmi úzce. Vlastně jsme tak narazili na problém současného způsobu výuky přírodovědných a technických oborů, který se popularizačními aktivitami snažíme zvrátit. Děti si neuvědomují, k čemu je matematika vlastně dobrá a příklady jejího využití omezují na prosté počítání (kolik peněz mám zaplatit v obchodě; kolik mouky zvážím, když pomáhám s pečením). 10 3) Změna osoby hlavního vedoucího a garanta odborné části programu Ze zdravotních důvodů jsme byli nuceni nahradit osobu hlavního vedoucího pobytových i příměstských táborů. Změna proběhla v souladu se zadávací dokumentací a životopis táborového vedoucího přikládáme jako Přílohu č. 1. Změna se také dotkla osoby garanta odborné části programu. Ten garantovala Mgr. Jarmila Černá, která je interním zaměstnancem našeho popularizačního týmu a podílela se také na ostatních popularizačních aktivitách Dodavatele. Její životopis, stejně jako životopis hlavního vedoucího, samozřejmě splňuje požadavky Zadávací dokumentace a přikládáme ho jako Přílohu č ) Změna denního harmonogramu u realizace příměstského tábora Původně jsme navrhovali sraz účastníků v 7 hod a předání dětí rodičům v 16:30 hod. Po prvotní komunikaci s rodiči potenciálních zájemců o tábory jsme ale zjistili, že tyto časy nejsou v době

10 prázdnin vnímány jako vhodné. Vadí zejména nutnost brzkého ranního vstávání (upozornění ze strany rodičů na prázdninový režim dětí). Proto jsme tábory realizovali od 8:30 do 17:30 hod. (samotný program 9 17 hodin). 5) Změna míst exkurzí ve městech Olomouc a v Brně Původně jsme plánovali exkurze do ostravského regionu, které by byly shodné pro všechny typy táborů. Po detailnějších úvahách jsme ale od této představy ustoupili a exkurze jsme změnili tak, abychom dětem ukázali technické zajímavosti poblíž místa jejich bydliště. Děti totiž o těchto zajímavostech za humny často ani neví a při táborových exkurzích se o nich dozvěděli, zařadily je do své mentální mapy a věříme, že je budou navštěvovat i po táborech, případně s celou rodinou. Realizované exkurze přikládáme v programu příměstských táborů v Brně a v Olomouci - Příloha č. 27, 28. III. Harmonogram přípravy a realizace táborů Protože příprava táborů začala poměrně pozdě, bylo od počátku třeba pracovat velmi intenzivně. Zásadní pro nás bylo, zda o vyhlášenou soutěž projeví zájem dostatečný počet dětí a zda se nám tak podaří jednotlivé turnusy táborů obsadit. Od počátku jsme tedy pracovali s tímto harmonogramem: uzávěrka příjmu prací soutěžících výběr výherců (účastníků táborů) oznámení o výhercích školám a rodičům (+ odeslání přihlášek) zpětná vazba od rodičů přihlášky na tábory do škol ukončení příjmu přihlášek na tábory a předání detailních informací zadavateli o průběhu a výsledcích soutěže 19. a setkání s rodiči účastníků tábora První den tábora 9:00 11:00 sraz účastníků před budovou E kolejí VŠB-TU Ostrava (svačinu si děti přinesou sebou, začíná se obědem). Poslední den tábora 14:00 16:00 předání dětí rodičům před budovou E kolejí VŠB (končí se obědem, svačinu dostanou děti s sebou). IV. Branding Generace Y Tábory propagovaly Generaci Y. Dle dodaných podkladů (hlavičkový papír a PPT) jsme si převedli loga Generace Y do grafických křivek (přikládáme jako Přílohu č. 6, 7 a 8) - k zobrazení je nutný speciální grafický program náhled je uveden v Přílohách č. 33, 34, 35. Účastníci tábora obdrželi

11 táborová trička, obsahující loga Generace Y, OPVK a VŠB grafický návrh přikládáme jako Přílohu č. 9. Trička účastníci tábora obdrželi při promoci (jako jednotný oděv) a zůstaly jim na památku. Na základě převedení log do tiskařských podkladů jsme nechali zpracovat samolepky Generace Y (Příloha č. 10). 12 Táborová trička Myšlenku Generace Y jsme se snažili dětem vtipnou formou přiblížit i při propagaci našich aktivit. Zvolili jsme například menší hru: děti si předávají cedulku Generace Y a každý kdo jí zrovna má, řekne jednu větu, která ho charakterizuje v oblasti přírodovědných a technických oborů:

12 Příklad: Jsem Generace Y, nebaví mě číst dlouhé učebnice. Toto cvičení uvolňovalo atmosféru ve skupině, která pak byla mnohem méně formální a usnadnila komunikace s cílovou skupinou. Generace Y byla s námi přítomna po celou dobu přípravy a realizace táborů. Loga obsahovaly veškeré písemnosti při komunikaci s rodiči (přihlášky, potvrzení o zdravotní způsobilosti, pozvánky i seznamy doporučených věcí viz Přílohy č. 36, 37, 38, 39), logy byly označeny společné prostory pro aktivity i jednotlivé pokoje dětí a v neposlední řadě i všechny podpůrné a výukové materiály (diplomy, testy, výukové listy, pomůcky, prezentace aj.). 13 Označení pokojů a společenské místnosti

13 Výukové materiály, diplom, označení ve výukové místnosti 14

14 Označení výukových materiálů 15 přihlášky aj. formuláře

15 V. Propagace táborů Propagace táborů začala prakticky ihned po podpisu smlouvy a to přes skutečnost, že se soutěž od té doby vyvíjela. Důvodem pro bezodkladnou propagaci soutěže byla snaha o maximální záběr mezi cílovou populací táborů tak, aby se podařila kvalitně naplnit kapacita táborů. Při přípravě táborů jsme si totiž uvědomili, že se soutěží o táborový pobyt přicházíme poměrně pozdě. Řada rodičů už má touto dobou, z pochopitelných důvodů, prázdninový program pro své děti rozplánovaný. K propagaci soutěže, jejíž vítězové získali pobyt na příměstském nebo pobytovém táboře TECHCAMP, jsme využili níže popsaných aktivit. Dětem (žákům základních škol a osmiletých gymnázií) byla prezentována soutěž: Co pro mě znamená věda a technika? Žáci si mohli zvolit libovolnou formu, ve které vyjádřili, k čemu všemu může být věda a technika přínosná, co všechno pro ně může znamenat (kresba, slohová práce, písnička, technický výrobek, cokoliv). Nerozhodovalo tedy nadání pro konkrétní přírodovědný či technický obor, ale spíše nadšení. Odměnou byla účast na táboře TECH Camp (po dohodě s rodiči byl vybrán pobytový nebo příměstský. Rozhodující byl také region, ze kterého dítě pocházelo). 16 Leták, který shrnoval podmínky soutěže, přikládáme jako Přílohu č. 11. Uzávěrka soutěže byla U táborů, připravovaných v Brně a Olomouci jsme využívali spolupracujících subjektů, a proto nebylo možno zajistit tak intenzivní průběh propagační kampaně. Termín pro podání soutěžních prací jsme tedy prodloužili do ) Soutěž s výzvou k zapojení a popis všech táborových turnusů byla inzerována na webovém

16 portálu Upoutávka na tábor byla navíc zveřejněna na webových stránkách dodavatele (oproti původně zpracované nabídce): 17

17 Po rozkliknutí odkazu se zobrazil leták: Upoutávka byla dále zveřejněna na webových stránkách 18

18 2) Tábory TECH Camp byly prezentovány na vybraných základních školách (8 ZŠ) a osmiletých gymnáziích (1 osmileté gymnázium). Prostřednictvím dosavadních akcí regionálního koordinátora PTPO jsme navázali spolupráci se základními školami, proto jsme se většinou setkali s pozitivní odezvou). Oproti původně zpracované nabídce byly tábory prezentovány také v rámci ojedinělé aktivity TUR Film Ostrava. Jedná se o čtyřdenní festival filmů s ekologickou tematikou. Festival má zavedené jméno (letos proběhl již 9. ročník), každý den jej navštíví přibližně 700 žáků základních škol. Po domluvě s organizátory jsme v nabitém sále (kapacita 700 osob) prezentovali přímo před naší cílovou skupinou, tedy žáky ZŠ, popularizační aktivity, které realizujeme, mimo jiné také tábory TECH Camp. Žákům i učitelům, kteří je doprovázeli, jsme nabídli také informační letáčky domů. Prezentace našich popularizačních aktivit proběhla v 10:00 hod a trvala přibližně hodinu. Žákům jsme mimo táborů TECH Camp představili také projekt Výjezdy s matematikou a fyzikou, připravovaná demonstrační centra v Dolní oblasti Vítkovic a na Landeku, připravovaný Svět techniky, apod. Úspěch prezentace byl dán netradiční formou prezentace a představením mluvícího robota Advee, který připravované akce také avizoval. Pro velikost akce jsme pořídili také základní fotodokumentaci: 19

19 3) Prezentace proběhly také v Domech dětí a mládeže (2 DDM) a v komunitních centrech (1 komunitní centrum). 4) Na základních školách byly vyvěšeny plakáty, které žáci viděli při svém každodenním pobytu ve škole. Podoba plakátu pro tábory v Ostravě, Olomouci i Brně viz Příloha č. 40, 41). 5) Dále byl využit direct mailing, ve kterém jsme využili databázi osobních ů motivovaných pedagogů základních škol, kterou disponujeme z předešlých popularizačních aktivit. Jedná se o pedagogy, kteří mají zájem o aktivity spojené s netradiční výukou přírodovědných a technických oborů, dlouhodobě s námi spolupracují a pomáhají nám při motivaci cílové skupiny. Příklad dotazu tak, jak nám chodily od rodičů potenciálních zájemců, ukazujeme níže: 20 VI. Vyhodnocení efektu jednotlivých propagačních aktivit

20 Jednotlivé propagační aktivity měly na cílovou skupinu různý dopad. I když bylo využito mnoho výše uvedených komunikačních kanálů, rodiče informace o táboře obdrželi: 1. Prostřednictvím osobních prezentací, které nebyly určeny pedagogům, ale přímo dětem, 2. prostřednictvím školy, kterou dítě navštěvuje (vyvěšený letáček), 3. prostřednictvím direct mailingu, který byl určen pedagogům, jejichž osobními e- mailovými adresami disponujeme z předešlých popularizačních aktivit. Nejefektivnější byla v našem případě první varianta tj. osobní prezentace. Bohužel naprosto selhala aktivita druhá pokud jsme informaci zaslali vedení školy, či vyvěsili letáček bez další propagace, informace se zpravidla k dětem vůbec nedostaly. VII. Soutěžní práce a jejich vyhodnocení Výsledkem výše uvedené propagace bylo množství dodaných prací více než 300. V termínu původně stanoveném při realizaci zakázky nám byly doručeny práce především z Ostravy, což bylo pochopitelné i z důvodu mnohem širších možností intenzivní propagace přímo členy realizačního týmu. U táborů připravovaných v Brně a Olomouci jsme využívali spolupracujících subjektů, a proto nebylo možno zajistit tak intenzivní průběh propagační kampaně. Termín pro podání soutěžních prací jsme tedy prodloužili na Ze všech získaných prací jsme pak vybrali ty nejzajímavější a nejoriginálnější a jejich autoři se stali výherci (a tím i účastníky) našich táborů. Výběr z prací pro ostravské tábory proběhl na VŠB-TUO, výběr účastníků pro olomoucký a brněnský turnus příměstského tábora se konal a provedli je: Klára Janoušková vedoucí projektů popularizace vědy a výzkumu VŠB-TUO Karel Prais vedoucí střediska Ámos Ostrava, autor řady interaktivních výstav, výtvarník a mim Bohuslava Dostálová hlavní organizátor táborů. Z doručeného množství prací bylo vybráno nejen těch povinných 180, ale pro každý turnus i dvě práce náhradní. Vzhledem k tomu, že příprava soutěže, výběr prací a oslovování rodičů proběhlo z hlediska zajišťování prázdninového programu v rodinách pozdě (viz část XII. Metodická doporučení pro další využití v IPN Podpora technických a přírodovědných oborů), pracovali jsme s možností, že z vybraných dětí mohou některé z různých důvodů odmítnout. Z vybraných soutěžních prací připravujeme v prostorách VŠB-TUO, prostorách Podnikatelského inkubátoru výstavu, jejíž vernisáž proběhne ve středu v 17,00 hodin.

21 Pro ilustraci širokého spektra dětských nápadů přikládáme několik záznamů: Matěj Tvarůžka 10 let.wmv Literární práce planetky ppt prezentace 22 Želva robot 1

22 robot 2 výtvarné práce 23

23 VIII. Komunikace s rodiči Po výběru z dodaných dětských prací byli rodiče všech dětí osloveni a byla jim nabídnuta místa na táborech pro jejich děti. 24 Pro rodiče dětí z Ostravy a blízkého okolí jsme připravili informační schůzky, které se konaly 19.

24 A v prostorách Podnikatelského inkubátoru VŠB. Pozvánka na toto setkání tvoří Přílohu č. 38. Na schůzce byli rodiče podrobně seznámení s průběhem příměstského i pobytových táborů, poprvé se setkali s hlavním vedoucím i některými lektory odborných kurzů. Všem přítomným rodičům byly předány přihlášky na tábor Příloha č. 36, seznam doporučených věcí a organizační informace - Příloha č. 39, potvrzení o zdravotní způsobilosti Příloha č Schůzky s rodiči O tyto schůzky byl mezi rodiči velký zájem - fotodokumentace viz Příloha č. 42 a 43. Byla jim zodpovězena celá řada všetečných dotazů a sami se přesvědčili o stavu příprav táborů. Tyto schůzky doporučujeme všem, kteří by chtěli letní aktivity pro děti pořádat. Osobní setkání rodičů s vedoucími tábora a lektory ještě před jejich konáním bylo základem pro velmi vstřícnou oboustrannou komunikaci. Ta pak pokračovala po celou dobu konání táborů a mimo osobní komunikace rodičů s organizátory byl pro ni velkým přínosem i denně aktualizovaný facebook(http://www.facebook.com/pages/tech-camp-2012/ ).

25 26

26 27 Rodiče tak měli naprosto jasný přehled o tom, co jejich děti na táborech dělají a denně viděli z fotodokumentace, že jsou v pořádku a spokojené. Tento velmi dobře nastavený systém nám pomohl překonat i drobné nepříjemnosti, např. úraz dítěte. V Olomouci a Brně se osobní schůzky s rodiči vybraných dětí nekonaly. Komunikace zde probíhala elektronicky rodiče byly o výhře táborového pobytu pro děti informováni dopisem viz Příloha č. 44. Další komunikace včetně převzetí přihlášek a poskytování všech informací probíhala rovněž elektronicky.

27 Dobrá komunikace s rodiči i pečlivě připravený program táborů se pak projevil i v množství jejich poděkování písemně po ukončení táborů (Příloha č. 45), nebo osobně při promočním setkání. 28

28 IX. Pobytové tábory Pobytové tábory se uskutečnily ve třech prázdninových termínech, vždy v kampusu VŠB-TU Ostrava. Následuje detailní popis táborů a to včetně aktivit, které se realizovaly v jejich rámci. Základní informace Termíny realizace: ; ; Délka turnusu: 7 dní (od pondělí do neděle) Cílová skupina: děti ve věku 6 až 15 let, žáci základních škol nebo osmiletých gymnázií. Některé aktivity byly určeny všem dětem dohromady, některé byly děleny do dvou věkových kategorií: 6 až 11 let; 11 až 15 let. Kapacita tábora: Každý turnus tábora byl připraven minimálně pro 30 dětí, počítali jsme však s variantou, že některé dítě z jakýchkoliv důvodů nenastoupí, a proto byly jednotlivé turnusy nastaveny na 32 dětí. Důkazem toho, jak velký byl o tyto tábory zájem, je skutečnost, že na každém pobytovém táborovém turnusu bylo přítomno více než 30 dětí (31 32). Turnus měl 31 dětí, věkový průměr turnusu byl 10,6 let a jeho celková váha 1260 Kg. Turnus měl 31 dětí, věkový průměr turnusu byl 10,3 let a jeho celková váha 1190 Kg. Turnus měl 31 dětí, věkový průměr turnusu byl 10,7 let. Váha tohoto turnusu celkem přesáhla měřitelnou hodnotu tj kg. 29 Ubytování: Koleje VŠB TUO, Studentská 1770/1, Ostrava Poruba, blok D, buňky o dvojlůžkových pokojích se společným hygienickým zázemím, (koupelna, WC). Děti byly podle svého přání ubytovány s kamarády (v případě, že se na táboře sešli), v souladu s platnými předpisy pak s výjimkou sourozenců bydleli chlapci a děvčata zvlášť. Stravování: Stravování bylo zajištěno ve vysokoškolské menze. Jídelníček pobytových turnusů tábora je Přílohou č. 46 této zprávy. Zdravotnický dohled: všechny turnusy měly zajištěnu nepřetržitou přítomnost zdravotníka s odborným vzděláním. V těsné blízkosti místa konání se nachází Fakultní nemocnice Ostrava, kde byla zajištěna péče lékaře. V souladu s platnými předpisy byla po dobu konání tábora rovněž ošetřovna a izolace. Naštěstí nebyly tyto prostory v kurzu a v průběhu všech táborů je nebylo nutno, kromě drobných ošetření, využít. Při provozu tábora byly dodrženy veškeré podmínky zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění a prováděcí vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 v platném znění.

Bližší informace k táborům včetně jejich programu

Bližší informace k táborům včetně jejich programu Bližší informace k táborům včetně jejich programu 3 turnusy pobytového tábora (Ostrava) 30. 7. 5. 8. 2012 6. 8. 12. 8. 2012 20. 8. 26. 8. 2012 3 turnusy příměstského tábora (Ostrava, Brno, Olomouc) Ostrava

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Popularizace vědy Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci

Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Popularizace vědy Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Popularizace vědy Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci Přírodovědecká fakulta slaví 60. let v současnosti je akreditováno 114

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení Název: Výukové materiály Téma: Ochrana přírody, využití lesa Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 1. 5. třída Doba trvání:

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ KARATE OLOMOUC 13. - 18.7. 2015 Zasíláme doplňující informace o letním soustředění: Datum: od 13.7. 2015 (pondělí) do 18.7.2015 (sobota) Místo konání: Chata JUNIOR, Kunčice 14, Staré

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT

UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT Eva Janíková Adam Soustružník Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz tři roky práce s našimi absolventy počátek roku 2012

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

TÝDEN SE ZVÍŘÁTKY DNÍ. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Příměstské tábory. Jana Jelínková a kolektiv. Místo konání Praha 2012

TÝDEN SE ZVÍŘÁTKY DNÍ. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Příměstské tábory. Jana Jelínková a kolektiv. Místo konání Praha 2012 5 DNÍ 7 11 Let 20 Účastníků TÝDEN SE ZVÍŘÁTKY Tematická oblast (odbornost) Autor Odbornostní setkání Příměstské tábory Jana Jelínková a kolektiv Praha, Středočeský kraj Místo konání Praha 2012 Průřezové

Více

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Registrační číslo projektu Název

Více

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu.

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu. Název projektu: Les a klimatické změny Název školy: ZŠ Horymírova, Ostrava Jméno autora příkladu: Martina Doubravová, Jana Kindlmannová Anotace Projekt na téma Les a jeho mikroklima probíhal po dobu sedmi

Více

NOVOS NJ, s.r.o. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR U KATEŘINY

NOVOS NJ, s.r.o. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR U KATEŘINY NOVOS NJ, s.r.o. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR U KATEŘINY NOVOS NJ, s. r. o. pořádá již více než 20 sezón letní dětské tábory v rekreačním areálu U Kateřiny ve Štramberku. Čtyři turnusy nabité akcí Poutavé celotáborové

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ. Dodatečné informace č. 2 k veřejné zakázce pod označením Moravskoslezský geocaching

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ. Dodatečné informace č. 2 k veřejné zakázce pod označením Moravskoslezský geocaching MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00WEH6C* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 101211/2011 Sp. zn.: KŘ/18440/2011/Lel 108.3 V10 Vyřizuje: Mgr. Lenka Lelitovská Odbor. Odbor

Více

STATUT SEKCE BRĎO VNITŘNÍ PŘEDPIS HNUTÍ BRONTOSAURUS IČ: 00 40 83 28. Sídlo: Hnutí Brontosaurus, Hvězdová 306/10, 602 00 Brno

STATUT SEKCE BRĎO VNITŘNÍ PŘEDPIS HNUTÍ BRONTOSAURUS IČ: 00 40 83 28. Sídlo: Hnutí Brontosaurus, Hvězdová 306/10, 602 00 Brno VNITŘNÍ PŘEDPIS HNUTÍ BRONTOSAURUS IČ: 00 40 83 28 Sídlo:, Hvězdová 306/10, 602 00 Brno STATUT SEKCE BRĎO Verze: 02/2005 Schváleno dne: Schválil: Valná hromada Vypracoval: Sekcse BRĎO Článek 1. Poslání

Více

Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha

Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha Křížovka 1. 2. 12 1 2 5 3 10 11 6 13 4 7 8 9 4. 3. 5. 8. 9. 6. 7. 10 11. 12. 13. Informace o soutěži Datum: 13. 15. 9. 2013 Místo

Více

Rádcovský kurz! www.horskaboure.net

Rádcovský kurz! www.horskaboure.net Oblast Horská bouře Suvorovova 478, 741 01, Nový Jičín Tel.: +420 603 52 10 73, E-mail: milanl@centrum.cz http:///, http://skoleni.horskaboure.net/ Rádcovský kurz! Milá kamarádko, milí kamaráde, Zahájení

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

Závěrečná zpráva projektu Hýčkejte svou alma mater 2014

Závěrečná zpráva projektu Hýčkejte svou alma mater 2014 Závěrečná zpráva projektu Hýčkejte svou alma mater 2014 Název projektu: Seznamovák UP 2014 Jméno a příjmení žadatele: Tomáš BURIAN Studijní obor: Geoinformatika Ročník: 2. navazující Mgr. E-mail: Buri777@seznam.cz

Více

Práce s rodičovskou skupinou

Práce s rodičovskou skupinou Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.2.08/04.0006 Práce s rodičovskou skupinou

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

Sedm divů světa. Celkem projekt : 19 hodin

Sedm divů světa. Celkem projekt : 19 hodin Sedm divů světa 1. Rodinná (občanská) výchova (1 hod) 2. Výtvarná výchova (2 hod) PC 3. Zeměpis (2 hod) PC 4. Výtvarná výchova (2 hod) PC 5. Hudební výchova (1 hod) PC 6. Matematika (1 hod) 7. Přírodopis

Více

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 METODIKA PRO ŽADATELE O NADAČNÍ PODPORU Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2015 v programu Zahrada hrou (dále jen grantová výzva ). Program Zahrada

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov. Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA. Místo konání: Splzov u Železného Brodu

Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov. Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA. Místo konání: Splzov u Železného Brodu Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA Místo konání: Splzov u Železného Brodu Termín: 26.7.-10.8.2013 Typ tábora: stálý,ubytování ve stanech s podsadou

Více

NA SPRÁVNÉ CESTĚ. realizace projektu 1.3.2012 28.02.2014. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

NA SPRÁVNÉ CESTĚ. realizace projektu 1.3.2012 28.02.2014. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. NA SPRÁVNÉ CESTĚ realizace projektu 1.3.2012 28.02.2014 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. DOTACE PROJEKTY STUDIE SEMINÁŘE STRUČNÝ OBSAH PROJEKTU Obsahem

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

Elektrotechnologie 2011 u příležitosti 50. výročí založení Katedry elektrotechnologie FE VUT v Brně

Elektrotechnologie 2011 u příležitosti 50. výročí založení Katedry elektrotechnologie FE VUT v Brně ÚSTAV ELEKTROTECHNOLOGIE Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně zve srdečně na konferenci s mezinárodní účastí Elektrotechnologie 2011 u příležitosti 50.

Více

PROPOZICE LETNÍHO KEMPU

PROPOZICE LETNÍHO KEMPU PROPOZICE LETNÍHO KEMPU AKADEMIE KARATE VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 18. - 25.7. 2015 Horní Bečva, Hotel Kahan 1 Na základě vaší přihlášky Vám zasíláme doplňující informace o kempu Datum: 18.7. 2015 sobota - 25.7.2015

Více

Škola v přírodě aneb příroda ve škole

Škola v přírodě aneb příroda ve škole Škola v přírodě aneb příroda ve škole Motto: "Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme jí nejprve dobře poznat a chceme-li něco zlepšit, musíme začít sami u sebe." Cílem našeho projektu je aktivně se

Více

Příloha č. 2. Komunikační strategie

Příloha č. 2. Komunikační strategie Příloha č. 2 Akčního plánu rozvoje MA21 MSK na léta 2010-2011 Návrh Komunikační strategie OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. NÁVRH KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE...4 2.1. CÍLOVÉ SKUPINY...4 HLAVNÍMI CÍLOVÝMI SKUPINAMI PROJEKTU

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Příměstské tábory KC KAMPA 2013

Příměstské tábory KC KAMPA 2013 Příměstské tábory KC KAMPA 2013 Turnusy a program 1. turnus 8. 12. července 2013 2. turnus 15. 19. července 2013 3. turnus 19. 23. srpna 2013 4. turnus 26. 30. srpna 2013 Harmonogram dne Obecné informace

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

Projekt ŠANCE. Komplexní program podpory vzdělávání žáků a

Projekt ŠANCE. Komplexní program podpory vzdělávání žáků a Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků a studentů Střední školy energetické a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800,

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Tematická zpráva. Kontrola průběhu maturitní zkoušky v jarním a podzimním zkušebním období 2015

Tematická zpráva. Kontrola průběhu maturitní zkoušky v jarním a podzimním zkušebním období 2015 Tematická zpráva Kontrola průběhu maturitní zkoušky v jarním a podzimním zkušebním období 2015 Praha, říjen 2015 1 Úvod V minulých letech po zavedení nové maturitní zkoušky prováděla Česká školní inspekce

Více

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 136 VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 1 ÚVOD A KONTEXT Ačkoliv autoři Bílé knihy (Národní program rozvoje vzdělávání v České republice 2001) v rámci

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

Název projektu: Pojďme spolu vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami

Název projektu: Pojďme spolu vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami Název projektu: Pojďme spolu vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.17/01.0011 Název operačního programu: Operační program

Více

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2013/2014

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2013/2014 Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2013/2014 - Ustanovení 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 3. 2009 Datum ukončení realizace 31.

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Výpočetní vědy pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 bude na VŠB-TU Ostrava otevřen následující studijní program: doktorský

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

DOTAZNÍKOVÉ HODNOCENÍ KVALITY VÝUKY PRO SOUČASNÉ STUDENTY NA FAKULTĚ METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ

DOTAZNÍKOVÉ HODNOCENÍ KVALITY VÝUKY PRO SOUČASNÉ STUDENTY NA FAKULTĚ METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ DOTAZNÍKOVÉ HODNOCENÍ KVALITY VÝUKY PRO SOUČASNÉ STUDENTY NA FAKULTĚ METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ Projekt ModIn Modulární inovace bakalářských a navazujících magisterských programů na Fakultě

Více

Příručka. pro akreditovaná pracoviště. Aktualizace: 24. 2. 2011

Příručka. pro akreditovaná pracoviště. Aktualizace: 24. 2. 2011 Příručka pro akreditovaná pracoviště Aktualizace: 24. 2. 2011 1 OBSAH: Podmínky akreditovaného pracoviště pro účast na projektu... 3 Povinnosti akreditovaného pracoviště při účasti na projektu... 3 Postup

Více

Nabídka programů na hradě Šternberk

Nabídka programů na hradě Šternberk Nabídka programů na hradě Šternberk Následující nabídka programů je speciálně vytvořena pro příměstské tábory ASC UP 2012. Cena programu činí 170 Kč. Součástí programu je vždy prohlídka hradu (malý okruh)

Více

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Dne 31. 5. 2011 proběhla na Náměstí OSN tradiční akce s názvem Mikroklima 2011. Protože OSN vyhlásilo rok 2011 "Mezinárodním rokem lesů", zvolili jsme za hlavní

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace MÍSTO KONÁNÍ: NH Olomouc Congress ODBORNÝ GARANT: prim. MUDr. Irena Škodová ORGANIZAČNÍ

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015 JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala sobota 17. října a neděle 18. října 2015 Mistrovství České republiky superseniorek

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

BUDEME HLEDAT BUDOUCÍ VĚDCE UŢ V MATEŘSKÉ ŠKOLCE?

BUDEME HLEDAT BUDOUCÍ VĚDCE UŢ V MATEŘSKÉ ŠKOLCE? BUDEME HLEDAT BUDOUCÍ VĚDCE UŢ V MATEŘSKÉ ŠKOLCE? Miloš Hernych Technická univerzita v Liberci Studentská 2 461 17 Liberec milos.hernych@tul.cz www.starttech.cz INFORMACE O PROJEKTU Prioritní osa: Oblast

Více

Průvodce účastí firem na konferenci Excel@FIT

Průvodce účastí firem na konferenci Excel@FIT Průvodce účastí firem na konferenci Excel@FIT Průvodce účastí firem, Excel@FIT 2015 1/10 Obsah Úvod Účast, sponzorství a další možnosti spolupráce Informace pro účastníky Informace pro sponzory Úrovně

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Aplikované vědy a technologie pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 budou na VŠB-TU Ostrava otevřeny: bakalářský program

Více

ASTROSTÁŽ - SPOLEČNÉ HVĚZDNÉ NEBE-II

ASTROSTÁŽ - SPOLEČNÉ HVĚZDNÉ NEBE-II Pozvánka na netradiční vzdělávací a poznávací akci ASTROSTÁŽ - SPOLEČNÉ HVĚZDNÉ NEBE-II Milí přátelé, srdečně Vás zveme na netradiční vzdělávací a poznávací akci, kterou pořádají Hvězdárna Valašské Meziříčí,

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Název akce: Workshop DŘEVAŘSKÉ DOVEDNOSTI Datum: 20. 5. 2014 23. 5. 2014 Místo:

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Název akce: Workshop DŘEVAŘSKÉ DOVEDNOSTI Datum: 20. 5. 2014 23. 5. 2014 Místo: Název akce: ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Workshop DŘEVAŘSKÉ DOVEDNOSTI Datum: 20. 5. 2014 23. 5. 2014 Místo: Organizátor: Nová Ves, okres Český Krumlov Fakulta stavební VUT v Brně, Ústav technologie, mechanizace a

Více

EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI - II

EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI - II Pozvánka na netradiční vzdělávací akci EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI - II Milí přátelé, srdečně Vás zveme na netradiční víkendovou prakticky orientovanou vzdělávací akci, kterou pořádají a Krajská

Více

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu)

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources (ReStEP) (LIFE10 ENV/CZ/000649) Praha, červen 2013

Více

Alternativní a augmentativní komunikace z jiného úhlu pohledu

Alternativní a augmentativní komunikace z jiného úhlu pohledu Alternativní a augmentativní komunikace z jiného úhlu pohledu Termín realizace: 15. 7. 2014 Máte povědomí o tom, co to AAK je, protože už jste byli na kurzu? Přesto si někdy nevíte úplně rady nebo vaše

Více

ODBORNOSTNÍ SETKÁNÍ. v rámci Průběžného vzdělávání v projektu Klíče pro život

ODBORNOSTNÍ SETKÁNÍ. v rámci Průběžného vzdělávání v projektu Klíče pro život ODBORNOSTNÍ SETKÁNÍ (předávání a získávání zkušeností, nápadů a námětů ověřených v praxi při práci s dětmi a mládeží) v rámci Průběžného vzdělávání v projektu Klíče pro život jsou setkání pedagogických

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 Za třídu! Realizační tým Metodik Ing. Jaroslava Hánová Anotace Učitel / Předmět Ing. Libuše Čechová Ing. Pavla Marešová Ing. Jaroslava Hánová / ekonomika, informační a komunikační technologie Ing. Libuše

Více

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická př í řuc

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

MEZINÁRODNÍ DVOUDENNÍ SETINOVÁ RALLYE HISTORICKÝCH VOZIDEL V PRAZE A STŘEDOČESKÉM KRAJI 24. 25. DUBNA 2015 ZÁKLADNÍ INFORMACE

MEZINÁRODNÍ DVOUDENNÍ SETINOVÁ RALLYE HISTORICKÝCH VOZIDEL V PRAZE A STŘEDOČESKÉM KRAJI 24. 25. DUBNA 2015 ZÁKLADNÍ INFORMACE MEZINÁRODNÍ DVOUDENNÍ SETINOVÁ RALLYE HISTORICKÝCH VOZIDEL V PRAZE A STŘEDOČESKÉM KRAJI 24. 25. DUBNA 2015 ZÁKLADNÍ INFORMACE 2 OBSAH 7 CASTLES TRIAL 03 CHARAKTER RALLYE 04-05 PRINCIP SETINOVÝCH RALLYE

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Přihláška na letní tábor DDM Vimperk

Přihláška na letní tábor DDM Vimperk Přihláška na letní tábor DDM Vimperk Název tábora:.. Termín:. Jméno a příjmení.... Škola. třída. narozen zdravotní pojišťovna. Adresa bydliště.. Telefon..e-mail. Otec dítěte jméno a příjmení, zaměstnání.

Více

A) VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORA STŘEDNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO MANAGEMENTU A.1) OSOBNOSTNÍ ROZVOJ A EMOČNÍ INTELIGENCE

A) VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORA STŘEDNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO MANAGEMENTU A.1) OSOBNOSTNÍ ROZVOJ A EMOČNÍ INTELIGENCE Příloha č. 2 OBECNÉ INFORMACE Dodavatel vzdělávací aktivity bude povinen: - zajistit vzdělávací aktivity včetně veškerých aktivit souvisejících s realizací a zahrnutých do ceny dle požadavku výzvy - spolupracovat

Více

Metodické školení lektorů anglického jazyka

Metodické školení lektorů anglického jazyka Metodické školení lektorů anglického jazyka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Více

Počet nepřímých beneficientů projektu:

Počet nepřímých beneficientů projektu: Číslo rozhodnutí MŠMT 8551/2014 Název projektu Chceme dojít dále Název příjemce ZŠ Praha 3, Cimburkova 18/600 Adresa příjemce Cimburkova 18/600, 130 00 Praha 3 Osoba oprávněná jednat jménem příjemce Počet

Více

Všeobecné podmínky Příměstský tábor - prázdniny v pohybu - sportovní soustředění Elitavers Akademy, z. s.

Všeobecné podmínky Příměstský tábor - prázdniny v pohybu - sportovní soustředění Elitavers Akademy, z. s. Všeobecné podmínky Příměstský tábor - prázdniny v pohybu - sportovní soustředění Elitavers Akademy, z. s. Pořadatel: Elitavers Akademy, z. s., Na Vyhlídce 2324/16, 586 01 Jihlava Místo konání: Lezecké

Více

Závěrečná konference projektu Technické školky

Závěrečná konference projektu Technické školky Závěrečná konference projektu Technické školky Miloš Filip, ČMA, Klub předškolního vzdělávání Dne 18.2.2015 se konala v brněnském hotelu Santon závěrečná konference tříletého vzdělávacího projektu Technické

Více

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu.

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu. Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín Praha, 17.září 2013 www.vzdelavanipedagogu.cz 1 Projekt Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Reklama 2. Evžen Staněk. evzen.stanek@vsfs.cz

Reklama 2. Evžen Staněk. evzen.stanek@vsfs.cz Evžen Staněk. evzen.stanek@vsfs.cz Klientský brief pro úkol č. 1 Předmět REKLAMA 2 Pracovní označení CVIČNÁ KOMUNIKAČNÍ AGENTURA NÁZEV ÚKOLU INFORMATIVNÍ A NÁBOROVÁ PROPAGAČNÍ AKCE TERMÍNY prezentace 7.

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Zadavatel: Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0754 Název projektu: Za jazyky do světa Název veřejné zakázky: Výzva k podání

Více

Projekt Sousedé se stávají přáteli. pořádá. Kontaktní seminář pro pracovníky s mládeží z Plzeňského a Karlovarského kraje a Horních Franků

Projekt Sousedé se stávají přáteli. pořádá. Kontaktní seminář pro pracovníky s mládeží z Plzeňského a Karlovarského kraje a Horních Franků Projekt Sousedé se stávají přáteli pořádá Kontaktní seminář pro pracovníky s mládeží z Plzeňského a Karlovarského kraje a Horních Franků Kontakty - Planungen + Kontakte - Plány 4. - 5. února 2011 Kazdův

Více

Soutěž. Základní informace

Soutěž. Základní informace Soutěž 5 důvodů, proč se přihlásit do soutěže U příležitosti jubilejního pátého ročníku soutěže jsme pro Vás připravili přehled pěti základních důvodů, proč se vyplatí se soutěže zúčastnit jako soutěžící:

Více

Dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015 Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách

Dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015 Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách Dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015 ze dne 25. 5. 2015, č. j.: MSMT-40749/2014 Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách Ministerstvo školství,

Více

Akce začíná registrací soutěžních kolektivů. Následně přechází v samotnou soutěž.

Akce začíná registrací soutěžních kolektivů. Následně přechází v samotnou soutěž. Pravidla soutěže 1. Organizátor Organizátorem akce je Seznam.cz, a.s., Radlická 608/2, Praha 5, PSČ 150 00, IČO: 261 68 685, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Diecézní charita Brno Oblastní Charita Třebíč Víceúčelové regionální zařízení pro problematiku drog

Diecézní charita Brno Oblastní Charita Třebíč Víceúčelové regionální zařízení pro problematiku drog Diecézní charita Brno Oblastní Charita Třebíč Víceúčelové regionální zařízení pro problematiku drog Nabíídka jjednorrázových iinfforrmattiivníích besed v obllasttii drrogové prrobllemattiiky prro škollníí

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 27 Gymnázium, Střední odborná škola

Více

Evropská jazyková cena Label 2015

Evropská jazyková cena Label 2015 Evropská jazyková cena Label 2015 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ NA OCENĚNÍ PRO INOVATIVNÍ PROJEKTY V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 1. CÍLE Cílem Evropské jazykové ceny Label je podporovat kvalitní inovativní

Více

Nezapomínáme ani na opuštěné pejsky a kočičky v útulcích, proto děti do 15let nebudou platit vstupné, ale přinesou kapsičku či konzervu.

Nezapomínáme ani na opuštěné pejsky a kočičky v útulcích, proto děti do 15let nebudou platit vstupné, ale přinesou kapsičku či konzervu. O VELETRHU Veletrh (nejen) pro domácí mazlíčky Máme rádi zvířata se v letošním roce koná v Uherském Hradišti poprvé, a to v prostorách Klubu kultury v centru města. Budou zde představeny nejnovější trendy

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

P R O P O Z I C E ORGANIZAČNÍ VÝBOR ROZPIS

P R O P O Z I C E ORGANIZAČNÍ VÝBOR ROZPIS P R O P O Z I C E ORGANIZAČNÍ VÝBOR Ředitel mistrovství Výkonný ředitel Sportovní ředitel Hospodář turnaje Zdravotník Delegát UNITOP : vrchní rada plk. Ing. Bc. Andrej Rohál, PhD. : Mgr. Pavel Kubíček

Více

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039,,Analýza potřeb

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039,,Analýza potřeb Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. Metodika projektu CZ.1.07/1.2.33/02.0039,,Analýza potřeb 2014 Zpracoval garant projektu Mgr.Radek Procházka s kolektivem Z Š a M Š N y m

Více

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 752 01 Kojetín, Svatopluka Čecha 683 telefon: 581 705 331, telefon sekretariát: 581 705 333, fax: 581 705 341, e-mail: gkj@gkj.cz, web:www.gkj.cz PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Více

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL PRO DĚTI OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM:

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL PRO DĚTI OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM: ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL PRO DĚTI OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM: PROGRAM JABLÍČKO LOĽI PHABAJORI * * romsky červené jablíčko 1 1. Program Jablíčko Program je určen pro děti především ze sociálně vyloučených

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD zpráva o činnosti v roce 2013 Duha Školicí středisko Náchod je organizace, která pořádá vzdělávací programy především pro instruktory, vedoucí, lektory, ale i mládež a dospělé

Více