ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z REALIZACE PILOTNÍHO PROJEKTU ORGANIZACE TÁBORŮ S PŘÍRODOVĚDNOU A TECHNICKOU TÉMATIKOU PRO DĚTI OD 6 DO 15 LET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z REALIZACE PILOTNÍHO PROJEKTU ORGANIZACE TÁBORŮ S PŘÍRODOVĚDNOU A TECHNICKOU TÉMATIKOU PRO DĚTI OD 6 DO 15 LET"

Transkript

1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z REALIZACE PILOTNÍHO PROJEKTU ORGANIZACE TÁBORŮ S PŘÍRODOVĚDNOU A TECHNICKOU TÉMATIKOU PRO DĚTI OD 6 DO 15 LET Závěrečná zpráva pilotního projektu TECHCamp Zadavatel: Ministerstvi školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, , Praha 1 Dodavatel: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba 2 Kontaktní osoba a manažer zakázky: Mgr. Klára Janoušková, M.A. vedoucí projektů popularizace vědy a výzkumu, tel , mob , Podpis: V Ostravě

2 OBSAH I. Shrnutí... 5 II. Seznam změn oproti původní nabídce... 8 III. Harmonogram přípravy a realizace táborů IV. Branding Generace Y V. Propagace táborů VI. Vyhodnocení efektu jednotlivých propagačních aktivit VII. Soutěžní práce a jejich vyhodnocení VIII. Komunikace s rodiči IX. Pobytové tábory Základní informace Volnočasový program Odborný program den: Kde žijeme aneb Biologie v přírodě a v laboratoři den: Čím topíme aneb Technické obory den: Kde bereme energii aneb Matematika a fyzika všude kolem nás den: Není život bez chemie aneb Podivuhodná čarování s chemií den: Technické historie a tradice aneb Technické obory X. Příměstské tábory Základní informace Volnočasový program Odborný program Personální zajištění... 45

3 XI. Kontroly a evaluace XII. Metodická doporučení pro další využití v IPN Podpora technických a přírodovědných oborů 46 XIII. Ohlasy ve sdělovacích prostředcích

4 I. Shrnutí Tato zpráva vyplývá ze znění Smlouvy o realizaci pilotního projektu MŠMT / Jedná se o detailní popis realizovaných pobytových a příměstských táborů současně s metodikami odborné a volnočasové části, včetně personálního zajištění aktivit a o popis kroků, které byly při realizaci táborů realizovány. Závěrečné zpracování pilotního projektu popisuje konkrétní aktivity realizace zakázky, způsob propagace pilotního projektu, organizaci aktivit, podpůrných aktivit a další náležitosti vyplývající ze smlouvy. V rámci realizace zakázky proběhly dětské tábory (pobytové i příměstské) s přírodovědnou a technickou tématikou, určené pro děti od 6 15 let. Celkem proběhly 3 cykly pobytových sedmidenních turnusů na VŠB-TUO, jeden pětidenní turnus příměstského tábora na VŠB-TUO, jeden pětidenní turnus příměstského tábora v Olomouci a jeden pětidenní turnus příměstského tábora v Brně. Táborové aktivity absolvovalo 190 dětí. Tábor byl pro děti zdarma a zúčastnili se jej žáci základních škol a osmiletých gymnázií (6 15 let), kteří poslali své práce v libovolné formě do soutěže Co pro mě znamená věda a technika?, a v této soutěži uspěli. Cílem soutěže bylo zjistit, jaký mají dnešní děti vztah k přírodovědným a technickým oborům. Informace o soutěži byla rozeslána na 149 základních škol, osmiletých gymnázií, dětských domovů a domů dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji. Osobní prezentace proběhla na základních školách, osmiletých gymnáziích, v domech dětí a mládeže, v komunitních centrech a na festivalu Tur Film Ostrava. 5 Protože 2 turnusy příměstského tábora probíhaly rovněž v Brně a Olomouci, byly informace odeslány na 154 základních škol, osmiletých gymnázií, dětských domovů a domů dětí a mládeže v Olomouci a okolí a na 86 obdobných zařízení v Brně a okolí. Organizační zajištění a náplň pobytových táborů v Ostravě Termíny realizace: ; ; Délka turnusu: 7 dní (od pondělí do neděle) Ubytování: Koleje VŠB, Studentská 1770/1, Ostrava Poruba, blok D, buňky o dvojlůžkových pokojích se společným hygienickým zázemím (koupelna, WC).

5 Stravování: Stravování bylo zajištěno ve vysokoškolské menze (snídaně, 2x svačina, oběd, večeře). Zdravotnický dohled: všechny turnusy měly zajištěny nepřetržitou přítomnost zdravotníka s odborným vzděláním. V těsné blízkosti místa konání je Fakultní nemocnice Ostrava, kde byla zajištěna péče lékaře. Při provozu tábora byly dodrženy veškeré podmínky zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění a prováděcí vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 v platném znění. Program tábora: podrobný popis jednotlivých táborových turnusů, programů a aktivit je obsahem této zprávy. Souhrnný program pobytových táborů přikládáme jako Přílohu č. 2. Personální zajištění: program tábora byl zajišťován nepřetržitě hlavním vedoucím - CV je Přílohou č. 1, který se účastnil všech pobytových turnusů a vždy 3 vedoucími, kteří se pro jednotlivé turnusy měnili. Vedoucí byli odborně proškoleni hlavním vedoucím před konáním tábora. Hlavní vedoucí je oprávněn školit vedoucí. Změny oproti nabídce proběhly ve změně osoby hlavního vedoucího a osoby garanta odborné části programu. Kompletní personální zajištění je popsáno dále ve Zprávě. Denní odborný program byl zajištěn v délce 5 hodin odbornými lektory garanty. 6 Organizační zajištění a náplň příměstského tábora v Ostravě Termín realizace: Délka turnusu: 5 dní (od pondělí do pátku), denně program od 9,00 17,00 hodin (+ půlhodina před a po na přebírání dětí) Místo konání: areál Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava, 17. listopadu 2172/15, Ostrava - Poruba Stravování: Stravování bylo zajištěno ve vysokoškolské menze (2x svačina, oběd). Zdravotnický dohled: turnus měl zajištěnu nepřetržitou přítomnost zdravotníka s odborným vzděláním. V těsné blízkosti místa konání je Fakultní nemocnice, kde byla zajištěna péče lékaře. Při provozu tábora byly dodrženy veškeré podmínky zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění a prováděcí vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 v platném znění. Program tábora: podrobný rozpis programu tábora je obsahem této zprávy. Souhrn přikládáme jako Přílohu č. 3.

6 Personální zajištění: program tábora byl zajišťován nepřetržitě hlavním vedoucím - CV je Přílohou č. 1, který se účastnil všech příměstských táborů a 3 vedoucími. Vedoucí byli odborně proškoleni hlavním vedoucím před konáním tábora. Hlavní vedoucí je oprávněn školit vedoucí. Změny oproti nabídce proběhly ve změně osoby hlavního vedoucího a osoby garanta odborné části programu. Kompletní personální zajištění je popsáno dále ve Zprávě. Denní odborný program byl zajištěn v délce 5 hodin odbornými lektory garanty. Organizační zajištění a náplň příměstského tábora v Olomouci a Brně Termín realizace Olomouc: Termín realizace Brno: Délka turnusu: 5 dní (od pondělí do pátku), denně 8:30 17:30 hodin Místo konání: areál University Palackého v Olomouci (dále jen UP) areál Vysokého učení technického v Brně (odborné programy), volnočasový program Středisko volného času Lužánky, středisko Lesná. 7 Stravování: stravování bylo zajištěno v místě konání táborů (2x svačina, oběd včetně pitného režimu) Zdravotnický dohled: byla zajištěna nepřetržitá přítomnost zdravotníka s odborným vzděláním. V těsné blízkosti konání táborů byla zajištěna péče pediatra. Při provozu tábora byly dodrženy veškeré podmínky zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění a prováděcí vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 v platném znění. Program tábora: podrobný rozpis programu tábora byl obsahově totožný s programem v Ostravě a byl zaměřen na přírodovědné a technické obory - Příloha č. 4 a 5 této zprávy. Náplň programových bloků společně s metodikou programů: viz Příloha č. 4 a č. 5 této zprávy Personální zajištění: program tábora byl zajišťován nepřetržitě hlavním vedoucím - CV je přílohou č. 1 této zprávy, který se účastnil všech turnusů příměstských táborů a 3 vedoucími. Vedoucí byli odborně proškoleni hlavním vedoucím před konáním tábora. Hlavní vedoucí je oprávněn školit vedoucí pro zotavovací akce. Denní odborný program byl zajištěn v délce 5 hodin odbornými lektory garanty.

7 V průběhu realizace táborů došlo k drobným odchylkám v rámci programu, které byly způsobeny aktuální situací (např. počasí, nemoc lektora, nepředvídatelné situace). Celková náplň jednotlivých turnusů táborů byla dodržena, i když se na příměstských táborech v Olomouci a Brně aktivity nazývaly jinak vycházeli jsme z místních zkušeností a využili znalosti prostředí místních lektorů a podle jejich doporučení názvy aktivit (bloků) neměnili. Garantovaná realizace programu i personálního zajištění byl dodržena. II. Seznam změn oproti původní nabídce Všechny turnusy táborů proběhly v souladu s původní nabídkou. V zájmu zvýšení kvality dodané služby jsme však navrhli a realizovali následující změny. Jednalo se o změny, které byly v souladu se zadávací dokumentací, které realizaci veřejné zakázky učinily náročnější, ale kvalitnější. Řadu z nich jsme navrhli až poté, co jsme tábory začali skutečně připravovat komunikovat s potenciálními zájemci, se školami, s lektory, kteří detailně zpracovali vyučovací bloky. Přestože máme v popularizaci přírodovědných a technických oborů a v popularizaci vědy a výzkumu jako takové bohaté zkušenosti, i pro nás byly některé připomínky nové. Protože je ale považujeme za přínosné a užitečné, některé z nich jsme promítli i do metodických doporučení pro realizaci dalších táborů, které jsou součástí této zprávy. Seznam všech změn: 1. Změna místa realizace příměstských táborů v Brně a v Olomouci 2. Modifikace tématu soutěže 3. Změna osoby hlavního vedoucího a osoby garanta odborné části programu 4. Změna denního harmonogramu u realizace příměstských táborů 5. Změna exkurzí ve městech Olomouci a v Brně 8 Rozepsání a zdůvodnění každé změny následuje. 1) Změna místa realizace příměstských táborů v Brně a v Olomouci Nabídka Dodavatele počítala s realizací dvou příměstských táborů, v Brně a v Olomouci. V Brně byl původně pro realizaci domluven Hotel Santon Brno, v Olomouci pak Hotel Prachárna Olomouc. Jejich prostory byly pro realizaci táborů bezpečné a vhodné a splňovaly veškeré technické požadavky. Pro zvýšení kvality realizace příměstských táborů jsme však změnili tyto prostory na prostory univerzitní. V Brně probíhala část programů v prostorách Vysokého učení technického, táborová základna a volnočasový program pak probíhal ve Středisku volného času Lužánky, středisku Lesná. V Olomouci zase byly zajištěny prostory Přírodovědné fakulty Palackého univerzity. Prostory byly zajištěny formou pronájmu tak, jak bylo uvedeno v nabídce. Prostory, ve kterých byly tábory realizovány, se ukázaly jako velmi vhodné jak z hlediska dopravní dostupnosti (přejímání a předávání dětí rodičům) tak svým vybavením a okolím pro realizaci programu. Zejména univerzitní prostory disponovaly laboratořemi a dalšími prostorami, které jsou pro tábory

8 s popularizační tématikou vhodné. Dále se tak podařilo lépe podpořit myšlenku popularizace přírodovědných a technických oborů a propagovat jejich studium. Změnou prostor jsme také aplikovali myšlenku junior univerzity nejen na pobytové, ale také na příměstské tábory. Žáci si tak v útlém věku osvojili povědomí o univerzitách a jejich životě. Podle našeho názoru tak byly ideálně naplněny cíle veřejné zakázky: 1. Budování kladného vztahu účastníků k vědě a technice: všechny odborné aktivity na táborech byly realizovány zábavnou formou a s důrazem na provázanost s běžným každodenním životem. Účastníci tábora si v mnoha případech ani neuvědomili, že se jedná o výukovou aktivitu. V tomto případě se skutečně jednalo o školu hrou, v pravém slova smyslu. 2. Seznámení účastníků s náplní vědecké práce a její prospěšností pro společnost: na našich táborech působili vědci a výzkumníci z regionálních univerzit. Tito lidé byli pečlivě vybraní s ohledem na osobnostní vlastnosti tak, aby uměli zprostředkovat vlastní zážitky z oblasti vědy srozumitelným způsobem. 3. Získání praktických zkušeností s prací v laboratořích: výhodou VŠB-TUO je zázemí v podobě stovek odborných pracovišť a laboratoří. V případě táborů pořádaných v Ostravě se část odborného programu odehrávala přímo v nich, u příměstských táborů realizovaných v Brně a v Olomouci byly využity prostory regionálních univerzit VUT A UP Motivace ke studiu přírodovědných a technických oborů: Je v zájmu dodavatele, VŠB-TU Ostrava, aby si svými aktivitami zajišťovala popularitu mezi potenciálními studenty. Důraz proto klademe také na ukázku lidské stránky studia přírodovědných a technických oborů, prezentaci zajímavostí, které se v těchto oborech odehrávají ale také na skutečnost, že absolventi těchto oborů jsou požadováni na trhu práce a to nejen v ČR, ale na celém světě. Je po nich velká poptávka např. v rozvíjejících se asijských ekonomikách. 2) Modifikace tématu soutěže Téma soutěže v nabídce znělo K čemu slouží matematika. Pro potřeby lepší marketingové propagace a pro širší záběr sdělení jsme zvolili poutavější název Co pro mě znamená věda a technika, při zachování obsahového zaměření soutěže i jejích podmínek. K této změně jsme došli poté, co jsme soutěž pilotně představili na jedné z navštívených základních škol. Prezentace byla doplněná diskuzí s dětmi co pro mě matematika může všechno znamenat? Zjistili jsme 2 hlavní překážky: 1. Matematika není příliš populární předmět, naopak, velká část dětí ji považuje za náročnou a nezáživnou (nudnou) už na základní škole. Vymezení soutěže pouze

9 matematikou tak odrazovalo všechny ty, kdo matematiku nemají v oblibě. Tato reakce byla zcela proti logice soutěže tak, jak jsme ji plánovali (a jak byla také popsána v nabídce veřejné zakázky). Nemělo jít o soutěž, do které se zapojí primárně ty děti, které už přírodovědné a technické obory mají v oblibě. Naopak, cílem soutěže měla být motivace všech dětí, třeba i těch, které jmenované obory nemají rády. (Tento cíl vychází také z výzkumu, který byl představen na Setkání Regionálních koordinátorů popularizace přírodovědných a technických oborů na půdě VUT v Brně ). Prezentovaný výzkum, pracoval s cílovými skupinami regionálních koordinátorů a ukazoval, že aniž by si to regionální koordinátoři uvědomovali, tak je většina akcí, která je určena k motivaci žáků, je realizována ne pro všechny žáky, ale pro skupinu, která už má tyto obory ráda. Právě tento problém jsme se snažili výše popsanou změnou eliminovat. Proto jsme zadání soutěže posunuli směrem k obecnějšímu pojetí vědy a techniky jako takové. Takto jsme neodradili ani ty žáky, kteří by mohli mít problém s konkrétním předmětem. 2. Po diskuzi s dětmi jsme si uvědomili, že po dětech vyžadujeme poměrně náročné úvahy. Děti v daném věku nejsou schopny promítnout aplikaci matematiky do světa kolem sebe a vymezují ji velmi úzce. Vlastně jsme tak narazili na problém současného způsobu výuky přírodovědných a technických oborů, který se popularizačními aktivitami snažíme zvrátit. Děti si neuvědomují, k čemu je matematika vlastně dobrá a příklady jejího využití omezují na prosté počítání (kolik peněz mám zaplatit v obchodě; kolik mouky zvážím, když pomáhám s pečením). 10 3) Změna osoby hlavního vedoucího a garanta odborné části programu Ze zdravotních důvodů jsme byli nuceni nahradit osobu hlavního vedoucího pobytových i příměstských táborů. Změna proběhla v souladu se zadávací dokumentací a životopis táborového vedoucího přikládáme jako Přílohu č. 1. Změna se také dotkla osoby garanta odborné části programu. Ten garantovala Mgr. Jarmila Černá, která je interním zaměstnancem našeho popularizačního týmu a podílela se také na ostatních popularizačních aktivitách Dodavatele. Její životopis, stejně jako životopis hlavního vedoucího, samozřejmě splňuje požadavky Zadávací dokumentace a přikládáme ho jako Přílohu č ) Změna denního harmonogramu u realizace příměstského tábora Původně jsme navrhovali sraz účastníků v 7 hod a předání dětí rodičům v 16:30 hod. Po prvotní komunikaci s rodiči potenciálních zájemců o tábory jsme ale zjistili, že tyto časy nejsou v době

10 prázdnin vnímány jako vhodné. Vadí zejména nutnost brzkého ranního vstávání (upozornění ze strany rodičů na prázdninový režim dětí). Proto jsme tábory realizovali od 8:30 do 17:30 hod. (samotný program 9 17 hodin). 5) Změna míst exkurzí ve městech Olomouc a v Brně Původně jsme plánovali exkurze do ostravského regionu, které by byly shodné pro všechny typy táborů. Po detailnějších úvahách jsme ale od této představy ustoupili a exkurze jsme změnili tak, abychom dětem ukázali technické zajímavosti poblíž místa jejich bydliště. Děti totiž o těchto zajímavostech za humny často ani neví a při táborových exkurzích se o nich dozvěděli, zařadily je do své mentální mapy a věříme, že je budou navštěvovat i po táborech, případně s celou rodinou. Realizované exkurze přikládáme v programu příměstských táborů v Brně a v Olomouci - Příloha č. 27, 28. III. Harmonogram přípravy a realizace táborů Protože příprava táborů začala poměrně pozdě, bylo od počátku třeba pracovat velmi intenzivně. Zásadní pro nás bylo, zda o vyhlášenou soutěž projeví zájem dostatečný počet dětí a zda se nám tak podaří jednotlivé turnusy táborů obsadit. Od počátku jsme tedy pracovali s tímto harmonogramem: uzávěrka příjmu prací soutěžících výběr výherců (účastníků táborů) oznámení o výhercích školám a rodičům (+ odeslání přihlášek) zpětná vazba od rodičů přihlášky na tábory do škol ukončení příjmu přihlášek na tábory a předání detailních informací zadavateli o průběhu a výsledcích soutěže 19. a setkání s rodiči účastníků tábora První den tábora 9:00 11:00 sraz účastníků před budovou E kolejí VŠB-TU Ostrava (svačinu si děti přinesou sebou, začíná se obědem). Poslední den tábora 14:00 16:00 předání dětí rodičům před budovou E kolejí VŠB (končí se obědem, svačinu dostanou děti s sebou). IV. Branding Generace Y Tábory propagovaly Generaci Y. Dle dodaných podkladů (hlavičkový papír a PPT) jsme si převedli loga Generace Y do grafických křivek (přikládáme jako Přílohu č. 6, 7 a 8) - k zobrazení je nutný speciální grafický program náhled je uveden v Přílohách č. 33, 34, 35. Účastníci tábora obdrželi

11 táborová trička, obsahující loga Generace Y, OPVK a VŠB grafický návrh přikládáme jako Přílohu č. 9. Trička účastníci tábora obdrželi při promoci (jako jednotný oděv) a zůstaly jim na památku. Na základě převedení log do tiskařských podkladů jsme nechali zpracovat samolepky Generace Y (Příloha č. 10). 12 Táborová trička Myšlenku Generace Y jsme se snažili dětem vtipnou formou přiblížit i při propagaci našich aktivit. Zvolili jsme například menší hru: děti si předávají cedulku Generace Y a každý kdo jí zrovna má, řekne jednu větu, která ho charakterizuje v oblasti přírodovědných a technických oborů:

12 Příklad: Jsem Generace Y, nebaví mě číst dlouhé učebnice. Toto cvičení uvolňovalo atmosféru ve skupině, která pak byla mnohem méně formální a usnadnila komunikace s cílovou skupinou. Generace Y byla s námi přítomna po celou dobu přípravy a realizace táborů. Loga obsahovaly veškeré písemnosti při komunikaci s rodiči (přihlášky, potvrzení o zdravotní způsobilosti, pozvánky i seznamy doporučených věcí viz Přílohy č. 36, 37, 38, 39), logy byly označeny společné prostory pro aktivity i jednotlivé pokoje dětí a v neposlední řadě i všechny podpůrné a výukové materiály (diplomy, testy, výukové listy, pomůcky, prezentace aj.). 13 Označení pokojů a společenské místnosti

13 Výukové materiály, diplom, označení ve výukové místnosti 14

14 Označení výukových materiálů 15 přihlášky aj. formuláře

15 V. Propagace táborů Propagace táborů začala prakticky ihned po podpisu smlouvy a to přes skutečnost, že se soutěž od té doby vyvíjela. Důvodem pro bezodkladnou propagaci soutěže byla snaha o maximální záběr mezi cílovou populací táborů tak, aby se podařila kvalitně naplnit kapacita táborů. Při přípravě táborů jsme si totiž uvědomili, že se soutěží o táborový pobyt přicházíme poměrně pozdě. Řada rodičů už má touto dobou, z pochopitelných důvodů, prázdninový program pro své děti rozplánovaný. K propagaci soutěže, jejíž vítězové získali pobyt na příměstském nebo pobytovém táboře TECHCAMP, jsme využili níže popsaných aktivit. Dětem (žákům základních škol a osmiletých gymnázií) byla prezentována soutěž: Co pro mě znamená věda a technika? Žáci si mohli zvolit libovolnou formu, ve které vyjádřili, k čemu všemu může být věda a technika přínosná, co všechno pro ně může znamenat (kresba, slohová práce, písnička, technický výrobek, cokoliv). Nerozhodovalo tedy nadání pro konkrétní přírodovědný či technický obor, ale spíše nadšení. Odměnou byla účast na táboře TECH Camp (po dohodě s rodiči byl vybrán pobytový nebo příměstský. Rozhodující byl také region, ze kterého dítě pocházelo). 16 Leták, který shrnoval podmínky soutěže, přikládáme jako Přílohu č. 11. Uzávěrka soutěže byla U táborů, připravovaných v Brně a Olomouci jsme využívali spolupracujících subjektů, a proto nebylo možno zajistit tak intenzivní průběh propagační kampaně. Termín pro podání soutěžních prací jsme tedy prodloužili do ) Soutěž s výzvou k zapojení a popis všech táborových turnusů byla inzerována na webovém

16 portálu Upoutávka na tábor byla navíc zveřejněna na webových stránkách dodavatele (oproti původně zpracované nabídce): 17

17 Po rozkliknutí odkazu se zobrazil leták: Upoutávka byla dále zveřejněna na webových stránkách 18

18 2) Tábory TECH Camp byly prezentovány na vybraných základních školách (8 ZŠ) a osmiletých gymnáziích (1 osmileté gymnázium). Prostřednictvím dosavadních akcí regionálního koordinátora PTPO jsme navázali spolupráci se základními školami, proto jsme se většinou setkali s pozitivní odezvou). Oproti původně zpracované nabídce byly tábory prezentovány také v rámci ojedinělé aktivity TUR Film Ostrava. Jedná se o čtyřdenní festival filmů s ekologickou tematikou. Festival má zavedené jméno (letos proběhl již 9. ročník), každý den jej navštíví přibližně 700 žáků základních škol. Po domluvě s organizátory jsme v nabitém sále (kapacita 700 osob) prezentovali přímo před naší cílovou skupinou, tedy žáky ZŠ, popularizační aktivity, které realizujeme, mimo jiné také tábory TECH Camp. Žákům i učitelům, kteří je doprovázeli, jsme nabídli také informační letáčky domů. Prezentace našich popularizačních aktivit proběhla v 10:00 hod a trvala přibližně hodinu. Žákům jsme mimo táborů TECH Camp představili také projekt Výjezdy s matematikou a fyzikou, připravovaná demonstrační centra v Dolní oblasti Vítkovic a na Landeku, připravovaný Svět techniky, apod. Úspěch prezentace byl dán netradiční formou prezentace a představením mluvícího robota Advee, který připravované akce také avizoval. Pro velikost akce jsme pořídili také základní fotodokumentaci: 19

19 3) Prezentace proběhly také v Domech dětí a mládeže (2 DDM) a v komunitních centrech (1 komunitní centrum). 4) Na základních školách byly vyvěšeny plakáty, které žáci viděli při svém každodenním pobytu ve škole. Podoba plakátu pro tábory v Ostravě, Olomouci i Brně viz Příloha č. 40, 41). 5) Dále byl využit direct mailing, ve kterém jsme využili databázi osobních ů motivovaných pedagogů základních škol, kterou disponujeme z předešlých popularizačních aktivit. Jedná se o pedagogy, kteří mají zájem o aktivity spojené s netradiční výukou přírodovědných a technických oborů, dlouhodobě s námi spolupracují a pomáhají nám při motivaci cílové skupiny. Příklad dotazu tak, jak nám chodily od rodičů potenciálních zájemců, ukazujeme níže: 20 VI. Vyhodnocení efektu jednotlivých propagačních aktivit

20 Jednotlivé propagační aktivity měly na cílovou skupinu různý dopad. I když bylo využito mnoho výše uvedených komunikačních kanálů, rodiče informace o táboře obdrželi: 1. Prostřednictvím osobních prezentací, které nebyly určeny pedagogům, ale přímo dětem, 2. prostřednictvím školy, kterou dítě navštěvuje (vyvěšený letáček), 3. prostřednictvím direct mailingu, který byl určen pedagogům, jejichž osobními e- mailovými adresami disponujeme z předešlých popularizačních aktivit. Nejefektivnější byla v našem případě první varianta tj. osobní prezentace. Bohužel naprosto selhala aktivita druhá pokud jsme informaci zaslali vedení školy, či vyvěsili letáček bez další propagace, informace se zpravidla k dětem vůbec nedostaly. VII. Soutěžní práce a jejich vyhodnocení Výsledkem výše uvedené propagace bylo množství dodaných prací více než 300. V termínu původně stanoveném při realizaci zakázky nám byly doručeny práce především z Ostravy, což bylo pochopitelné i z důvodu mnohem širších možností intenzivní propagace přímo členy realizačního týmu. U táborů připravovaných v Brně a Olomouci jsme využívali spolupracujících subjektů, a proto nebylo možno zajistit tak intenzivní průběh propagační kampaně. Termín pro podání soutěžních prací jsme tedy prodloužili na Ze všech získaných prací jsme pak vybrali ty nejzajímavější a nejoriginálnější a jejich autoři se stali výherci (a tím i účastníky) našich táborů. Výběr z prací pro ostravské tábory proběhl na VŠB-TUO, výběr účastníků pro olomoucký a brněnský turnus příměstského tábora se konal a provedli je: Klára Janoušková vedoucí projektů popularizace vědy a výzkumu VŠB-TUO Karel Prais vedoucí střediska Ámos Ostrava, autor řady interaktivních výstav, výtvarník a mim Bohuslava Dostálová hlavní organizátor táborů. Z doručeného množství prací bylo vybráno nejen těch povinných 180, ale pro každý turnus i dvě práce náhradní. Vzhledem k tomu, že příprava soutěže, výběr prací a oslovování rodičů proběhlo z hlediska zajišťování prázdninového programu v rodinách pozdě (viz část XII. Metodická doporučení pro další využití v IPN Podpora technických a přírodovědných oborů), pracovali jsme s možností, že z vybraných dětí mohou některé z různých důvodů odmítnout. Z vybraných soutěžních prací připravujeme v prostorách VŠB-TUO, prostorách Podnikatelského inkubátoru výstavu, jejíž vernisáž proběhne ve středu v 17,00 hodin.

21 Pro ilustraci širokého spektra dětských nápadů přikládáme několik záznamů: Matěj Tvarůžka 10 let.wmv Literární práce planetky ppt prezentace 22 Želva robot 1

22 robot 2 výtvarné práce 23

23 VIII. Komunikace s rodiči Po výběru z dodaných dětských prací byli rodiče všech dětí osloveni a byla jim nabídnuta místa na táborech pro jejich děti. 24 Pro rodiče dětí z Ostravy a blízkého okolí jsme připravili informační schůzky, které se konaly 19.

24 A v prostorách Podnikatelského inkubátoru VŠB. Pozvánka na toto setkání tvoří Přílohu č. 38. Na schůzce byli rodiče podrobně seznámení s průběhem příměstského i pobytových táborů, poprvé se setkali s hlavním vedoucím i některými lektory odborných kurzů. Všem přítomným rodičům byly předány přihlášky na tábor Příloha č. 36, seznam doporučených věcí a organizační informace - Příloha č. 39, potvrzení o zdravotní způsobilosti Příloha č Schůzky s rodiči O tyto schůzky byl mezi rodiči velký zájem - fotodokumentace viz Příloha č. 42 a 43. Byla jim zodpovězena celá řada všetečných dotazů a sami se přesvědčili o stavu příprav táborů. Tyto schůzky doporučujeme všem, kteří by chtěli letní aktivity pro děti pořádat. Osobní setkání rodičů s vedoucími tábora a lektory ještě před jejich konáním bylo základem pro velmi vstřícnou oboustrannou komunikaci. Ta pak pokračovala po celou dobu konání táborů a mimo osobní komunikace rodičů s organizátory byl pro ni velkým přínosem i denně aktualizovaný facebook(http://www.facebook.com/pages/tech-camp-2012/ ).

25 26

26 27 Rodiče tak měli naprosto jasný přehled o tom, co jejich děti na táborech dělají a denně viděli z fotodokumentace, že jsou v pořádku a spokojené. Tento velmi dobře nastavený systém nám pomohl překonat i drobné nepříjemnosti, např. úraz dítěte. V Olomouci a Brně se osobní schůzky s rodiči vybraných dětí nekonaly. Komunikace zde probíhala elektronicky rodiče byly o výhře táborového pobytu pro děti informováni dopisem viz Příloha č. 44. Další komunikace včetně převzetí přihlášek a poskytování všech informací probíhala rovněž elektronicky.

27 Dobrá komunikace s rodiči i pečlivě připravený program táborů se pak projevil i v množství jejich poděkování písemně po ukončení táborů (Příloha č. 45), nebo osobně při promočním setkání. 28

28 IX. Pobytové tábory Pobytové tábory se uskutečnily ve třech prázdninových termínech, vždy v kampusu VŠB-TU Ostrava. Následuje detailní popis táborů a to včetně aktivit, které se realizovaly v jejich rámci. Základní informace Termíny realizace: ; ; Délka turnusu: 7 dní (od pondělí do neděle) Cílová skupina: děti ve věku 6 až 15 let, žáci základních škol nebo osmiletých gymnázií. Některé aktivity byly určeny všem dětem dohromady, některé byly děleny do dvou věkových kategorií: 6 až 11 let; 11 až 15 let. Kapacita tábora: Každý turnus tábora byl připraven minimálně pro 30 dětí, počítali jsme však s variantou, že některé dítě z jakýchkoliv důvodů nenastoupí, a proto byly jednotlivé turnusy nastaveny na 32 dětí. Důkazem toho, jak velký byl o tyto tábory zájem, je skutečnost, že na každém pobytovém táborovém turnusu bylo přítomno více než 30 dětí (31 32). Turnus měl 31 dětí, věkový průměr turnusu byl 10,6 let a jeho celková váha 1260 Kg. Turnus měl 31 dětí, věkový průměr turnusu byl 10,3 let a jeho celková váha 1190 Kg. Turnus měl 31 dětí, věkový průměr turnusu byl 10,7 let. Váha tohoto turnusu celkem přesáhla měřitelnou hodnotu tj kg. 29 Ubytování: Koleje VŠB TUO, Studentská 1770/1, Ostrava Poruba, blok D, buňky o dvojlůžkových pokojích se společným hygienickým zázemím, (koupelna, WC). Děti byly podle svého přání ubytovány s kamarády (v případě, že se na táboře sešli), v souladu s platnými předpisy pak s výjimkou sourozenců bydleli chlapci a děvčata zvlášť. Stravování: Stravování bylo zajištěno ve vysokoškolské menze. Jídelníček pobytových turnusů tábora je Přílohou č. 46 této zprávy. Zdravotnický dohled: všechny turnusy měly zajištěnu nepřetržitou přítomnost zdravotníka s odborným vzděláním. V těsné blízkosti místa konání se nachází Fakultní nemocnice Ostrava, kde byla zajištěna péče lékaře. V souladu s platnými předpisy byla po dobu konání tábora rovněž ošetřovna a izolace. Naštěstí nebyly tyto prostory v kurzu a v průběhu všech táborů je nebylo nutno, kromě drobných ošetření, využít. Při provozu tábora byly dodrženy veškeré podmínky zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění a prováděcí vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 v platném znění.

Bližší informace k táborům včetně jejich programu

Bližší informace k táborům včetně jejich programu Bližší informace k táborům včetně jejich programu 3 turnusy pobytového tábora (Ostrava) 30. 7. 5. 8. 2012 6. 8. 12. 8. 2012 20. 8. 26. 8. 2012 3 turnusy příměstského tábora (Ostrava, Brno, Olomouc) Ostrava

Více

Název projektu: Pojďme spolu vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami

Název projektu: Pojďme spolu vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami Název projektu: Pojďme spolu vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.17/01.0011 Název operačního programu: Operační program

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

NOVOS NJ, s.r.o. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR U KATEŘINY

NOVOS NJ, s.r.o. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR U KATEŘINY NOVOS NJ, s.r.o. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR U KATEŘINY NOVOS NJ, s. r. o. pořádá již více než 20 sezón letní dětské tábory v rekreačním areálu U Kateřiny ve Štramberku. Čtyři turnusy nabité akcí Poutavé celotáborové

Více

Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Popularizace vědy Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci

Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Popularizace vědy Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Popularizace vědy Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci Přírodovědecká fakulta slaví 60. let v současnosti je akreditováno 114

Více

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu.

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu. Název projektu: Les a klimatické změny Název školy: ZŠ Horymírova, Ostrava Jméno autora příkladu: Martina Doubravová, Jana Kindlmannová Anotace Projekt na téma Les a jeho mikroklima probíhal po dobu sedmi

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti žáka CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Základní škola a Mateřská škola Hladké Životice Základní škola a Mateřská

Více

ČESKÁ PEDAGOGICKÁ KOMORA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

ČESKÁ PEDAGOGICKÁ KOMORA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 ČESKÁ PEDAGOGICKÁ KOMORA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Úvod Činnost České pedagogické komory v roce 2014 1. Vzdělávací portál Provozujeme vzdělávací portál www.mojeskola.net. Tento vzdělávací portál nabízí

Více

Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít

Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŽE SAPERE vědět, jak žít Čl. 1 Povaha a cíl soutěže SAPERE vědět, jak žít (1) Soutěž SAPERE vědět, jak žít (dále jen

Více

Základní informace o projektu

Základní informace o projektu Základní informace o projektu Název projektu: Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji Příjemce projektu: Olomoucký kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0009 Financování

Více

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD zpráva o činnosti v roce 2013 Duha Školicí středisko Náchod je organizace, která pořádá vzdělávací programy především pro instruktory, vedoucí, lektory, ale i mládež a dospělé

Více

UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT

UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT Eva Janíková Adam Soustružník Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz tři roky práce s našimi absolventy počátek roku 2012

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Nové talenty pro vědu a výzkum

Nové talenty pro vědu a výzkum Nové talenty pro vědu a výzkum OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Slavnostní zahájení projektu Sylva Drábková Fakulta strojní VŠB-TUO Dolní oblast

Více

Nabídka programů na hradě Šternberk

Nabídka programů na hradě Šternberk Nabídka programů na hradě Šternberk Následující nabídka programů je speciálně vytvořena pro příměstské tábory ASC UP 2012. Cena programu činí 170 Kč. Součástí programu je vždy prohlídka hradu (malý okruh)

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA I. Nabídka příměstských táborů 1. Nabídku příměstských táborů vydává Dendrologická zahrada Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

Více

GENERATION EUROPE. Generation Europe Česká republika Vratislavova 5/59 128 00 Praha 2

GENERATION EUROPE. Generation Europe Česká republika Vratislavova 5/59 128 00 Praha 2 GENERATION EUROPE Nezisková organizace Generation Europe, (GE) byla založena v roce 2002 a působí především v oblasti vzdělávání s dlouhodobým zájmem o inovace a nové koncepty (zkušenostní a zážitkové

Více

Marketingová strategie projektu

Marketingová strategie projektu Marketingová strategie projektu Dnes hra, zítra život. Projekt : CZ.1.07/1.2.12/04.0019 Analýza výchozí situace Koncepci propagace ESF rozvíjíme postupně tak, jak nabýváme další zkušenosti v průběhu projektů.

Více

Přihláška na letní tábor DDM Vimperk

Přihláška na letní tábor DDM Vimperk Přihláška na letní tábor DDM Vimperk Název tábora:.. Termín:. Jméno a příjmení.... Škola. třída. narozen zdravotní pojišťovna. Adresa bydliště.. Telefon..e-mail. Otec dítěte jméno a příjmení, zaměstnání.

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

Všeobecné podmínky Příměstský tábor - prázdniny v pohybu - sportovní soustředění Elitavers Akademy, z. s.

Všeobecné podmínky Příměstský tábor - prázdniny v pohybu - sportovní soustředění Elitavers Akademy, z. s. Všeobecné podmínky Příměstský tábor - prázdniny v pohybu - sportovní soustředění Elitavers Akademy, z. s. Pořadatel: Elitavers Akademy, z. s., Na Vyhlídce 2324/16, 586 01 Jihlava Místo konání: Lezecké

Více

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ Metodika CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.3.1 AUTODIAGNOSTICKÁ

Více

Akce začíná registrací soutěžních kolektivů. Následně přechází v samotnou soutěž.

Akce začíná registrací soutěžních kolektivů. Následně přechází v samotnou soutěž. Pravidla soutěže 1. Organizátor Organizátorem akce je Seznam.cz, a.s., Radlická 608/2, Praha 5, PSČ 150 00, IČO: 261 68 685, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 2. 2012 Datum ukončení realizace 30.

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 3. 2009 Datum ukončení realizace 31.

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít pro školní rok 2014/2015

Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít pro školní rok 2014/2015 Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít pro školní rok 2014/2015 ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŽE SAPERE vědět, jak žít Čl. 1 Povaha a cíl soutěže SAPERE vědět, jak žít (1) Soutěž SAPERE

Více

Zpráva o činnosti občanského sdružení. Doma v lese

Zpráva o činnosti občanského sdružení. Doma v lese Zpráva o činnosti občanského sdružení Doma v lese 2013 AKTIVITY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Od ledna 2013 byla zahájena nová kampaň na podporu lesní školky, která měla za cíl přivést další zájemce o tento typ

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ. Dodatečné informace č. 2 k veřejné zakázce pod označením Moravskoslezský geocaching

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ. Dodatečné informace č. 2 k veřejné zakázce pod označením Moravskoslezský geocaching MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00WEH6C* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 101211/2011 Sp. zn.: KŘ/18440/2011/Lel 108.3 V10 Vyřizuje: Mgr. Lenka Lelitovská Odbor. Odbor

Více

Závěrečná zpráva projektu Hýčkejte svou alma mater 2014

Závěrečná zpráva projektu Hýčkejte svou alma mater 2014 Závěrečná zpráva projektu Hýčkejte svou alma mater 2014 Název projektu: Seznamovák UP 2014 Jméno a příjmení žadatele: Tomáš BURIAN Studijní obor: Geoinformatika Ročník: 2. navazující Mgr. E-mail: Buri777@seznam.cz

Více

LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ KARATE OLOMOUC 13. - 18.7. 2015 Zasíláme doplňující informace o letním soustředění: Datum: od 13.7. 2015 (pondělí) do 18.7.2015 (sobota) Místo konání: Chata JUNIOR, Kunčice 14, Staré

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ konané dne 27.11.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni:

Více

strategická desková hra pro dva hráče

strategická desková hra pro dva hráče strategická desková hra pro dva hráče Hrací potřeby: Sada 10 hracích kamenů pro každého hráče: 2 Pěšáci, 2 Rytíři, 1 Věž, 1 Zvěd, 1 Generál, 1 Katapult, 1 Lučištník, 1 Král 1 kámen se symbolem vlajky 4

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ EVVO DUHA, DOLNÍ DVŮR Realizační tým v rámci projektu ŽVP

Více

Příloha č. 2. Komunikační strategie

Příloha č. 2. Komunikační strategie Příloha č. 2 Akčního plánu rozvoje MA21 MSK na léta 2010-2011 Návrh Komunikační strategie OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. NÁVRH KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE...4 2.1. CÍLOVÉ SKUPINY...4 HLAVNÍMI CÍLOVÝMI SKUPINAMI PROJEKTU

Více

Rozvojový projekt na rok 2014

Rozvojový projekt na rok 2014 VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rozvojový projekt na rok 2014 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram: Název

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 25 Střední průmyslová škola Edvarda

Více

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků a studentů Střední školy technické, Dělnická 21, Most - Velebudice. v rámci projektu ŠANCE

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků a studentů Střední školy technické, Dělnická 21, Most - Velebudice. v rámci projektu ŠANCE Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků a studentů Střední školy technické, Dělnická 21, Most - Velebudice v rámci

Více

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon 20.000 dětí 10.000 sportovců 70 základních škol 6 sportovních disciplín 80 rozhodčích 5 sportovních týdnů Slavnostní losování států 8 kvalifikačních dnů 1 velký finálový DEN Mediální podpora projektu Fotbal

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

(EU PROGRAMM ERASMUS+)

(EU PROGRAMM ERASMUS+) ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (EU PROGRAMM ERASMUS+) Outdoor Education Course OUTDOOR LEADERSHIP PORTUGAL 16/03/2015 20/03/2015 Vypracoval : Mgr. Tomáš Sobotka Příprava na kurz: Příprava spočívala ve studiu materiálů,

Více

Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha

Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha Křížovka 1. 2. 12 1 2 5 3 10 11 6 13 4 7 8 9 4. 3. 5. 8. 9. 6. 7. 10 11. 12. 13. Informace o soutěži Datum: 13. 15. 9. 2013 Místo

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov. Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA. Místo konání: Splzov u Železného Brodu

Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov. Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA. Místo konání: Splzov u Železného Brodu Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA Místo konání: Splzov u Železného Brodu Termín: 26.7.-10.8.2013 Typ tábora: stálý,ubytování ve stanech s podsadou

Více

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Florbalový turnaj Malý projekt Rybák Luděk Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Popis projektu...3 Cíle projektu...3 Strom cílů...4 Časový harmonogram...5

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

Metodické školení lektorů anglického jazyka

Metodické školení lektorů anglického jazyka Metodické školení lektorů anglického jazyka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Vás zve na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci konanou pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr.

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Zadavatel: Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0754 Název projektu: Za jazyky do světa Název veřejné zakázky: Výzva k podání

Více

Monitorovací zpráva o realizaci projektu. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Monitorovací zpráva o realizaci projektu. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Zhotovitel zprávy za příjemce podpory:

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Podrobná pravidla soutěže E.ON City Cup

Podrobná pravidla soutěže E.ON City Cup Podrobná pravidla soutěže E.ON City Cup 1) Vyhlašovatelem soutěže E.ON City Cup (dále jen Soutěž ) jsou společně: - společnost E.ON Česká republika, s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

Poznej svou ekostopu

Poznej svou ekostopu Závěrečná zpráva dotačního programu na podporu školních projektů v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách a školských zařízeních pro školní rok 2011/2012 Kód programu: 1112/E

Více

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení Název: Výukové materiály Téma: Ochrana přírody, využití lesa Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 1. 5. třída Doba trvání:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 142 134/99-11001 Signatura: on2cs105 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Dobrá, Dobrá

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele,

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele, www.cemach.cz Soutěž CEMACH je kreativní soutěž určená především studentům českých a slovenských středních škol s maturitou a žákům vybraných základních škol 1 v poznávání moderního Izraele. Cíl: Edukace

Více

Ústřední kolo 16. ročníku Zeměpisné olympiády školního roku 2013/2014

Ústřední kolo 16. ročníku Zeměpisné olympiády školního roku 2013/2014 Ústřední kolo 16. ročníku Zeměpisné olympiády školního roku 2013/2014 Ústřední (celostátní) kolo 16. ročníku Zeměpisné olympiády školního roku 2013/2014 pro soutěžní věkové kategorie C a D proběhne v budově

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 10. BŘEZNA 2015 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB

NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 10. BŘEZNA 2015 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 10. BŘEZNA 2015 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB SHRNUTÍ POSLEDNÍHO ROČNÍKU Sedmý veletrh pracovních příležitostí Kariéra PLUS se uskutečnil v aule Vysoké

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Příměstské tábory KC KAMPA 2013

Příměstské tábory KC KAMPA 2013 Příměstské tábory KC KAMPA 2013 Turnusy a program 1. turnus 8. 12. července 2013 2. turnus 15. 19. července 2013 3. turnus 19. 23. srpna 2013 4. turnus 26. 30. srpna 2013 Harmonogram dne Obecné informace

Více

DÍLNA REALTÝMU VOLARY, 2. - 4. LISTOPADU

DÍLNA REALTÝMU VOLARY, 2. - 4. LISTOPADU DÍLNA REALTÝMU VOLARY, 2. - 4. LISTOPADU ZPRACOVANÉ MATERIÁLY PROGRAM: NÁZEV BLOKU STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA PÁTEK - 18:00 PŘÍJEZD 18:30 19:30 VEČEŘE 20:00 20:45 PROGRAM TEAMBUILDINGU Program a cíle teambuildingu

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město JESLE Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město JESLE Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město Ř Á D J E S L Í Provoz je zajištěn od 6,00 do 16,00 hod. V pondělí a středu nabízíme po dohodě s rodiči prodloužený provoz do 17,30 hod, v úterý a čtvrtek po dohodě do 16,30 hod. Rozdělení dětí do oddělení

Více

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s.

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Projekt 2012 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. 1 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Souhrnný projekt A) Mezinárodní soutěže, příprava, prezentace a

Více

METODICKÝ POKYN DĚKANKY FZV UP PRO KONÁNÍ SLAVNOSTNÍCH AKTŮ IMATRIKULACE A PROMOCE NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

METODICKÝ POKYN DĚKANKY FZV UP PRO KONÁNÍ SLAVNOSTNÍCH AKTŮ IMATRIKULACE A PROMOCE NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV B3-10/2 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA METODICKÝ POKYN DĚKANKY FZV UP PRO KONÁNÍ SLAVNOSTNÍCH AKTŮ IMATRIKULACE A PROMOCE NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO

Více

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2013/2014

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2013/2014 Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2013/2014 - Ustanovení 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním

Více

Požární ochrana očima dětí pro rok 2015

Požární ochrana očima dětí pro rok 2015 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka Kancelář sdružení, Římská 45, Praha 2 Metodický pokyn starosty SH ČMS a Metodický pokyn Městské odborné rady prence hl. m. Prahy (MORP) a Městského sdružení hasičů

Více

Nejlepší fotografie ze soutěže Rostlina s příběhem se představí na Týdnu vědy a techniky

Nejlepší fotografie ze soutěže Rostlina s příběhem se představí na Týdnu vědy a techniky Nejlepší fotografie ze soutěže Rostlina s příběhem se představí na Týdnu vědy a techniky 3. listopadu 2008 Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., vyhlásil na jaře spolu s dalšími akademickými institucemi

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

Cena Wernera von Siemense 2013 Všeobecná pravidla a podmínky soutěže

Cena Wernera von Siemense 2013 Všeobecná pravidla a podmínky soutěže Cena Wernera von Siemense 2013 Všeobecná pravidla a podmínky soutěže Společnost Siemens, s.r.o., reprezentant všech společností Siemens v České republice (dále jen Siemens), ve snaze podpořit prestiž českého

Více

Středoškolská odborná činnost SOČ

Středoškolská odborná činnost SOČ Středoškolská odborná činnost SOČ 33. ročník - 2010/2011 1. CO JE SOČ? Středoškolská odborná činnost (SOČ) je dobrovolná zájmová činnost studentů středních škol. Výsledkem SOČ je samostatně vypracovaná

Více

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci poradenského programu ŠANCE Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o., E. Basse 1142/9,

Více

Projekt Sousedé se stávají přáteli. pořádá. Kontaktní seminář pro pracovníky s mládeží z Plzeňského a Karlovarského kraje a Horních Franků

Projekt Sousedé se stávají přáteli. pořádá. Kontaktní seminář pro pracovníky s mládeží z Plzeňského a Karlovarského kraje a Horních Franků Projekt Sousedé se stávají přáteli pořádá Kontaktní seminář pro pracovníky s mládeží z Plzeňského a Karlovarského kraje a Horních Franků Kontakty - Planungen + Kontakte - Plány 4. - 5. února 2011 Kazdův

Více

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL PRO DĚTI OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM:

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL PRO DĚTI OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM: ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL PRO DĚTI OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM: PROGRAM JABLÍČKO LOĽI PHABAJORI * * romsky červené jablíčko 1 1. Program Jablíčko Program je určen pro děti především ze sociálně vyloučených

Více

H KLUB. kliceprozivot.cz vm.nidm.cz. Název příkladu dobré praxe. Tematická oblast (odbornost) Deskové hry. Miroslav Štěpánek

H KLUB. kliceprozivot.cz vm.nidm.cz. Název příkladu dobré praxe. Tematická oblast (odbornost) Deskové hry. Miroslav Štěpánek Název příkladu dobré praxe H KLUB Tematická oblast (odbornost) Autor Odbornostní setkání Deskové hry Miroslav Štěpánek Ústecký, Středočeský a Karlovarský kraj Místo konání Osek 2011 Průřezové téma, vzdělávací

Více

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing.

Více

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Registrační číslo projektu Název

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více