LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ"

Transkript

1 LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ ročník XXIV., cena 15,- Kč SDRUŽENÍ OBCÍ ORLICKO PARTNERSKÁ MĚSTA HAUSEN AM ALBIS NIEMCZA Foto: J. Vyčítal DARUVAR Foto: J. Vyčítal Hosty jubilejního letohradského setkání KALFu byli režisér Juraj Jakubisko a bývalý prezident Václav Klaus. 10. a 11. října voliči rozhodli o novém složení zastupitelstva města. Vlak s mikulášským týmem vyjede 29. listopadu. O den později se na náměstí rozsvítí vánoční strom.

2 Město Letohrad připravilo na začátku října několik akcí v rámci Týdne seniorů. Jednou z nich byla kavárnička v Domě kultury. (Foto: archiv MěÚ) Další etapa revitalizace sídliště U Dvora byla dokončena. (Foto: archiv MěÚ) Tenisový klub Letohrad druhý tým krajského finále v minitenisu ve složení Kája Kaplanová, Adam Svatoš, Míša Málek, Beník Schleiss a Marek Adamec. Koncem září připravili letohradští zahrádkáři výstavu, kterou oslavili 70 let existence Základní organizace Českého zahrádkářského svazu. V pátek 17. října jsme přivítali nové občánky našeho města: Matěje Malátka, Kateřinu Stejskalovou, Tomáše Vágnera, Eliáše Novotného, Tobiáše Mikysku, Annu Borovičkovou a Jakuba Čecha. (Foto: Š. Šimková) V pátek 17. října jsme přivítali nové občánky našeho města: Adélu Strnadovou, Evu Koblížkovou, Šimona Hájka, Sabinu Katzerovou, Daniela Šlezingra a Veroniku Rousovou. (Foto: Š. Šimková) Stříbrné svatby, 25 let společného života, 3. října oslavili (zleva) Vítězslav a Pavlína Jiroutovi, Tomáš a Marcela Motyčkovi, Karel a Růžena Dolečkovi, Pavel a Monika Dostálkovi, Stanislav a Helena Dubští, Pavel a Hana Venclovi, Roman a Marcela Havlovi, Richard a Ivana Procházkovi, Jiří a Věra Hrdinovi, Jaroslav a Hana Motlovi, Václav a Václava Faltusovi, Pavel a Marta Švecovi, Vladimír a Alena Kadidlovi. (Foto: Š. Šimková)

3 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, dovolte mi poděkovat vám všem, kteří jste dorazili do volebních místností a uplatnili svůj hlas. Ač byla účast v Letohradě oproti roku 2010 nižší přibližně o 5 %, zůstali jsme vysoko nad celostátním průměrem a ze všech měst našeho okresu jsme ji měli s 58,29 % jako již tradičně nejvyšší. Blahopřeji všem nově zvoleným zastupitelům a přeji jim hodně sil a zdaru do práce pro naše krásné město. Předpokládám, že všech 21 zastupitelů bude následující čtyřleté období pro své spoluobčany usilovně pracovat. Děkuji všem spoluobčanům, kteří mně osobně vyslovili ve volbách významnou důvěru, je pro mě velmi zavazující! Budu se nadále snažit o prosperitu našeho krásného města. Těším se na společné setkání s vámi u příležitosti rozsvěcení vánočního stromu v neděli 30. listopadu na Václavském náměstí! S úctou Váš Petr Fiala, starosta města zprávy z radnice Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA účast na Dnu otevřených dveří spol. Bühler (Žamberk) účast na jednání Správní rady DS Orlické hory a Podorlicko; jednání s vedoucím SÚS Ústí n. O jednání s manažerem Sdružení obcí Orlicko; účast na mezinárodním setkání spisovatelů literatury faktu, předávání cen účast na besedě se spisovateli literatury faktu účast na slavnostním zahájení provozu bezobslužné čerpací stanice; setkání se členy zastupitelstva, výborů a komisí účast na vernisáži zahrádkářské výstavy k 70. výročí ZO ČZS Letohrad; návštěva Ústeckého autosalonu (Ústí n. O.) účast na Svatováclavské slavnosti účast na semináři SFRB (Pardubice) jednání se starostou Jablonného n. O.; účast na poradě starostů v Žamberku jednání o poškozené zdi za bývalou poštou; jednání o školní jídelně ZŠ Komenského a stravování LSG jednání s ředitelkou DS Orlické hory a Podorlicko; jednání s vedoucím odboru dopravy a silničního hospodářství KrÚ (Pardubice); stříbrné svatby; účast na setkání pořadatelů akce Běháme pro diamantová svatba; svatba přijetí zahraničních studentů partnerů projektu LSG jednání s předsedou Českomoravského svazu hokejbalu (Pardubice); účast na zasedání Výkonné rady DS Východní Čechy (Pardubice) rada města; Den otevřených dveří MŠ U Dvora účast na akci Kavárnička pro seniory v rámci Týdne seniorů účast na zahájení hasičské soutěže Superpohár hejtmana Pardubického kraje; návštěva závodů ve sportovní kynologii přivítání účastníků setkání pracovníků kultury ústeckoorlického okresu jednání s prezidentem Tenisového klubu Letohrad; jednání s lídrem volební strany LETO- HRAD 2014; rada města; jednání s lídrem volební strany KDU-ČSL; jednání s lídrem volební strany ZELENÁ PRO LETOHRAD; účast na vernisáži výstavy fotografií P. Pulce svatba; účast na Valné hromadě šermířského sdružení Honorata Pondělí porada s ředitelem TS a vedoucím OMaI (1x za 14 dní), porada s místostarosty, porada vedoucích odborů MěÚ, jednání s občany Úterý porada s velitelem MP Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE 1. MÍSTOSTAROSTY svatby / oddávající, také na hradě Žampachu účast na otevření rozhledny Márinka v Horní Čermné obhlídka zámeckého parku a hřbitova s H. Koblížkovou a DiS. P. Hauptem za účelem podzimního plánu ošetření stromů a plánu nové výsadby, zasedání komise ŽPaE k problematice nakládání s odpady, rozvoji kanalizací a plánu tras cyklostezek, účast na zasedání zastupitelstva ke schválení nového územního plánu města zasedání rady města účast na setkání autorů literatury faktu Tvrz Orlice účast na besedě spisovatelů s žáky a studenty škol zasedání představenstva společnosti VAK Jablonné nad Orlicí k průběžnému hodnocení plnění plánu investic a údržby, obnovy majetku, realizaci dotovaných projektů ze SFŽP a změně akcií ze zaknihovaných na listinné provádění seniorů po areálu zámku při akci Do zámku zadními dveřmi obhlídka zeleně na městském koupališti s H. Koblížkovou, DiS. P. Hauptem a L. Markem za účelem výběru dřevin ke kácení, ošetření a pro novou výsadbu před plánovanou opravou dětských bazénů, zasedání komise regenerace především k vyhodnocení letošních akcí obnovy a aktualizaci Programu regenerace MPZ na roky jednání s ředitelem Ekoly Č. Libchavy Ing. D. Černým, ředitelem TS Letohrad J. Adamcem a H. Koblížkovou k ukončení letošních svozů bioodpadů a předání kompostárny novému provozovateli počínaje rokem 2015 Martin Hatka Ustavující zasedání Zastupitelstva města Letohrad se koná ve středu od hod. ve velkém sále radnice. V předvolební rétorice se většinou ztrácejí věcné argumenty, především pak chybí popis toho, jak si kdo představuje splnění svého slibu. Mravenčí práce týmu lidí a mnohdy roky dělící první záměr a kroky od okamžiku, kdy jsme u cíle a sklízí se pomyslné ovoce, stříhají pásky a sbírají ocenění, bývají od sebe vzdáleny mnohdy několik roků. V roce 2014 byla dokončena jedna z největších investičních akcí města kanalizace Kunčice. Sliby politických uskupení, které jsme si v říjnu mohli přečíst v jejich letácích, a praxe při jejich zajištění je něco jiného. Na řešení problému úspěšně dokončovaných staveb bych chtěl ukázat, jak je to ve skutečnosti na dvou investičních akcích. První kroky k věcnému řešení problému čištění odpadních vod na Kunčicích jsme učinili na setkání 28. dubna Byla formována strategie čištění odpadních vod v Letohradě, předpokládané podíly města a VAKu Jablonné nad Orlicí. VAK měl v té době vydané územní rozhodnutí na intenzifikaci čistírny odpadních vod a zvýšení kapacity vybraných stok. Město Letohrad zadalo technicko-ekonomickou studii na odkanalizování lokality horních Kunčic. Studie měla být podkladem pro další rozhodnutí, zda bude nejvýhodnější gravitační síť, nebo tlaková, nebo kombinace, případně kombinace s malými blokovými čistírnami odpadních vod. Tímto zdůrazňuji, že jsme se nacházeli v roce 2008! K dnešnímu dni je možné konstatovat, že po šestiletém úsilí v boji nejen o dotační prostředky se SFŽP, především zásluhou vedení vodohospodářské společnosti, stavba vstoupila do finále. Celkové finanční náklady činí 98,3 mil. Kč, z toho státní dotace 71,3 mil. Kč a 27,0 mil. Kč vlastní prostředky společnosti VAK Jablonné nad Orlicí. A město Letohrad? Na základě zpracované technicko-ekonomické studie, ze které bylo zřejmé, VIZIONÁŘSKÁ ROZHODNUTÍ že investičně a provozně je pro horní část Kunčic nejvýhodnější kombinovaný systém gravitační a tlakové kanalizace končící na rozšiřované ČOV, rozhodli jsme se tuto další vodohospodářskou stavbu takto realizovat. Zdržení nastalo potřebou zopakovat výběrové řízení na dodavatele, abychom nemuseli čekat na rozhodnutí úřadů, zda původně nasmlouvaná firma provádějící předvýběr dodavatelů postupovala správně. Rovněž zde čas potvrdil správnost postupu a k dnešnímu dni je již předmětná kanalizační síť dokončena a začíná sloužit občanům Kunčic, z nichž první dvacítka je připojena a obdržela od města příspěvek na pořízení kanalizační přípojky. Celkově zařízení poslouží k napojení 137 obyvatel ze 43 rodinných domků. Celkové náklady dosáhly částky 31,5 mil. Kč. Nacházíme se na konci roku V těchto číslech tedy také hledejme odpověď na otázku, na co a kam odchází námi placené stočné. Pokud spláchnete do kanalizace vámi znečištěnou vodu z toalety, zaplatili jste za její vyčištění na stočném v letošním roce necelých 0,40 Kč. Tak jak jsem si potvrdil na posledním jednání komise životního prostředí, zůstává v naší pozornosti, pokud jde o napojení stávajících obývaných nemovitostí, místní část Červená, část Podměstí přiléhající k Ústecké ulici a ulice U Cihelny. Martin Hatka, předseda komise životního prostředí a energetiky Usnesení Rady města Letohrad ze a a usnesení Zastupitelstva města Letohrad z nejsou z kapacitních důvodů otištěna. Jejich znění naleznete na v sekci Veřejná správa, popř. jsou k nahlédnutí na MěÚ. 3

4 VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA LETOHRAD Ve dnech se uskutečnily volby do zastupitelstev obcí. V Letohradě se o přízeň voličů ucházelo pět volebních stran, všechny vyšlou své zástupce do zastupitelstva města. Volební účast byla v našem městě tradičně nadprůměrná. Zatímco v rámci celé republiky činila 44,46 %, v Letohradě dosáhla 58,29 % října byla ukončena jednání o budoucím uspořádání samosprávy na radnici v Letohradě pro období Koalici tvoří Sdružení pro Letohradsko (13 mandátů), Nezávislí pro Letohradsko (2 mandáty) a Zelená pro Letohrad (1 mandát), dohromady tedy 16 zastupitelů. Tato uskupení budou zastoupena v 7členné radě města. Starostou bude i v dalším období Petr Fiala (SPL), 1. místostarostou Martin Hatka (SPL) a 2. místostarostou Jiří Chalupník (NPL). KDY ROZUM ZŮSTÁVÁ STÁT Ve snaze rozšířit uplatnění kompostu vznikajícího na městské kompostárně, aby ho bylo možné dodávat v odpovídající hrubosti firmám i občanům, jsme podali žádost o dotační prostředky ze SFŽP k pořízení nové techniky. Dotace nám byla přiznána, a proto bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele drtiče s hydraulickou rukou a mechanické síto pro zpracování výstupního substrátu kompostu. Do výběrového zařízení se přihlásili 3 dodavatelé se svými nabídkami s tím, že předpokladem bylo dodání identického zařízení, tedy drtiče a síta, a nabídli následující ceny bez DPH: SOME s.r.o. Jindřichův Hradec / výhradní dovozce Kč, Technické služby Letohrad s.r.o Kč, První chráněná dílna s.r.o. Ústí nad Labem Kč. Je zajímavé, že na internetových stránkách První chráněné dílny s.r.o. se dovídáme, že se zabývá ZÁJEZD PRO SENIORY DO DIVADLA Město Letohrad pořádá zájezd pro seniory do Východočeského divadla v Pardubicích na představení Zpívání v dešti. Zájezd se uskuteční v sobotu 25. listopadu 2014, odjezd autobusu v hod. od Domu kultury a z Václavského náměstí. Cena zájezdu: 300 Kč včetně vstupenky. Závazné přihlášky u paní Hany Venclové, Letohrad, F. V. Heka 813, tel Filmová společnost ORFILM pořádá III. ročník festivalu regionálních amatérských filmů OR- FILMFEST Náš kraj vaší kamerou. Festival zahrnuje regionální filmy o historii a současnosti regionu pod Orlickými horami. Premiéra filmu Chudobka bílého krále o životě stigmatizované pastvinské rodačky Anny Bohuslavy Tomanové. Koná se dne od hod. v kině v Jablonném nad Orlicí. Vstupné dobrovolné. výrobou, servisem a prodejem zdravotních, gastronomických a pracovních oděvů a obuvi, nabízí provozní a ložní prádlo. Nicméně dle zákona o veřejných zakázkách v platném znění je v případě takového účastníka výběrového řízení, který zaměstnává minimálně 25 zaměstnanců, z nichž je alespoň 50 % se zdravotním postižením, nutno pro posouzení nabídek snížit částku o 15 %, ale uhradit ji v plné výši. Tímto výpočtem vyšla jako nejlevnější nabídka První chráněné dílny v hodnotě Kč, tedy o Kč nižší než od dovozce, ale město by jim muselo uhradit celých Kč, jinými slovy o Kč bez DPH více než dovozci zařízení. Rozum zůstává stát, jak lze vyhrát výběrové řízení. S ohledem na uvedené skutečnosti rada města na svém jednání dne veřejnou zakázku zrušila a k vybavení kompostárny se vrátíme v příští vhodné výzvě, zřejmě v dalším plánovacím období. Martin Hatka NOVÉ BYTY V DPS Ministerstvo pro místní rozvoj Městu Letohrad 7. října sdělilo, že se uvolnily finanční prostředky v programu pro výstavbu pečovatelských bytů. Město žádalo o dotaci na počátku roku a bylo mezi náhradními projekty. Dotace na dva pečovatelské byty činí tis. Kč. Město Letohrad může tuto dotaci využít, protože již na jaře vysoutěžilo zhotovitele, který sdělil, že termín realizace do zvládne. Zhotovitelem je společnost STAPS, hodnota zakázky činí tis. Kč. Do konce roku tak v Letohradě přibudou v objektu DPS na Sádkách dva nové byty s pečovatelskou službou, což je výborná zpráva zejména pro starší spoluobčany. FARMÁŘSKÉ TRHY Letohrad, Václavské náměstí REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA KUNČICÍCH V polovině října byly zahájeny práce na realizaci díla Rekonstrukce místních komunikací Letohrad-Kunčice. Zhotovitelem díla je společnost SKANSKA a.s., hlavním stavbyvedoucím Luboš Jiskra, tel Předpokládaný rozsah prací pro letošní rok jsou komunikace na středních Kunčicích, které budou rekonstruovány ve dvou krocích (ve dvou různých technologiích podle geologického složení vrstev pod komunikací). Prvně budou rekonstruovány komunikace, kde je navrženo úplné kufrování (vybrání celé tloušťky konstrukce a nahrazení štěrkem). Touto technologií budou rekonstruovány dvě svislé (spádnicové) cesty: od čp. 195 po čp. 145 včetně odbočky k čp. 281 a dále od čp. 123 po čp. 39. Ve druhém kroku budou rekonstruovány všechny zbývající cesty, kde je navržena technologie sanace (recyklace) podloží. Předpokládaný časový harmonogram realizace: přeložky sítí, překopy, osazování obrubníků, pásků, chrániček, recyklace ostatních komunikací, pokládání asfaltových vrstev. Práce budou prováděny pouze v pracovní dny. Přístup pro občany k jednotlivým objektům zůstane zachován vždy alespoň z jednoho směru. Svoz odpadů (tříděný, komunální i bioodpad) od až do doby dokončení díla bude zajišťován bez zajíždění do rekonstruovaných komunikací, proto je potřeba, aby občané nádoby s odpadem a tříděný odpad přistavovali včas ke krajské silnici nebo na stanoviště popelnic u bytového domu čp Aktuální informace sledujte na eu, sekce Dopravní uzavírky Rekonstrukce MK na Kunčicích.

5 NOVÉ OSVĚTLENÍ HŘBITOVA Při návštěvě letohradského hřbitova u příležitosti Památky zesnulých se již budete pohybovat lépe po cestičkách a schodištích díky novému osvětlení (viz fotografie), které je první částí jeho větších oprav. Jelikož v září začal platit nový územní plán města, do kterého jsme zařadili i plochy k rozšíření letohradského, kunčického a orlického hřbitova, budeme moci přikročit k dalším krokům opravě oplocení, cestiček a přípravě kolumbária. Martin Hatka PŘEDPLATNÉ ZPRAVODAJE NA ROK 2015 S blížícím se závěrem roku nastává doba, kdy je možné si předplatit Letohradský zpravodaj na rok Cena se nemění 150 Kč pro ty, kteří si zpravodaj vyzvedávají na městském úřadu; 330 Kč pro čtenáře, kterým se měsíčník zasílá poštou nebo prostřednictvím doručovatele městského úřadu. Předplatitelé získávají zpravodaj s cenovým zvýhodněním oproti těm, kteří si jej kupují na obvyklých místech v běžném prodeji. Platbu je možno provést následujícími způsoby: 1) složenkou, která díky přidělenému variabilnímu symbolu umožňuje i platbu přes účet (složenky jsou distribuovány v listopadovém LZ), 2) v hotovosti na pokladně městského úřadu. Z MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY Uprostřed městské památkové zóny pokračují restaurátorské práce na morovém sloupu. Během dosavadních prací byly zjištěny další statické závady a bylo nutné statické posouzení. Došlo tak ke zdržení restaurátorských prací, ke kterým mělo dojít v letošním roce, a to zlacení sochy Panny Marie v ceně Kč viz snímek. Nejprve je třeba dořešit statické zajištění, a proto vzhledem k letošní přidělené dotaci od MK ČR musí být provedeny náhradní restaurátorské práce. Ve stejném finančním objemu se tedy provede v dílně restaurování 2 ks děťátek světlonošů a konzervování druhého andílka z erbu. Tento závěr byl učiněn při kontrolním dni , kdy jsme si za účasti restaurátora MgA. Josefa Červinky, PhDr. Václava Paukrta a Ing. Jany Cvikové prohlédli celý objekt. 6. října se také sešla komise regenerace MPZ, na které jsme vyhodnotili práce na letošních akcích v památkové zóně. Současně probíhaly práce na sousoší i na kapli sv. Jana Nepomuckého na Kopečku, kde byl dokončen stavebně historický průzkum a projekt odvlhčení. Schodiště u hřbitovní kaple je před úplným dokončením, osazením novým zábradlím. Pro rok 2015 plánujeme požádat o finanční dotaci ministerstvo na pokračování restaurátorských prací na sousoší, restaurování sochy nymfy kašny v zámeckém parku, opravu parkových zdí a opravu fasády kostela sv.václava na náměstí. Zajímavý námět nám předala komise stavební a investiční ke zvážení, zařadit starý vodojem a kašnu pod ním mezi technické památky. O stanovisko bude požádáno pracoviště Národního památkového ústavu v Pardubicích. Objekt je plně funkční a je v péči VAKu Jablonné nad Orlicí, byla provedena oprava kašny, schodiště a oplocení. Hlavním úkolem nově sestavené komise po volbách 2014 bude aktualizace Programu regenerace MPZ na léta Martin Hatka, předseda komise regenerace Uzávěrka Letohradského zpravodaje č. 12/2014 je ve středu ve hod. MĚSTSKÁ POLICIE HLÁSÍ Dne ve hod. přijala hlídka MP přes tísňovou linku 156 oznámení, že se na Kunčicích u starého mostu pohybuje neznámá osoba jevící zmatenost. Strážníci na místě našli ženu ve zjevně špatném zdravotním stavu. K paní z Letohradu byla přivolána rychlá záchranná služba. Dne v nočních hodinách strážníci při pravidelné autohlídce zjistili, že se u nádraží ČD pohybuje neosvětlené osobní auto. Hlídka se snažila řidiče upozornit, avšak muž nereagoval, zajel před budovu ČD a z vozidla utekl směrem k nádraží a přes kolejiště. Následné pátrání bylo s negativním výsledkem, strážníci zabezpečili opuštěné vozidlo. Dne v hod. oznámil telefonicky výpravčí ČD, že u železničního přejezdu u orlické tvrze skupina dětí pokládá kameny na koleje. Strážníci věc neprodleně prověřili, žádné ohrožení nebylo zjištěno. MP Letohrad NÁDOBY NA BIOODPAD BYLY ROZDÁNY V roce 2011 pořídilo Město Letohrad k 620 stávajícím nádobám na bioodpad dalších 400. Koncem září letošního roku byla přidělena poslední z nich. V roce 2015 bychom rádi pořídili nádoby další. Jejich počet bude záviset na schválené výši finančních prostředků v rozpočtu města. Pokud máte o nádobu na bioodpad zájem, a doposud jste o ni nepožádali, můžete tak učinit už nyní, abychom získali přehled o počtu zájemců. Formulář žádosti najdete na v sekci Nakládání s odpady bioodpad, nebo je k dispozici na podatelně městského úřadu. Žádost můžete zaslat elektronicky na adresu: nebo ji doručit osobně na podatelnu městského úřadu. Hana Koblížková, referent odboru výstavby a životního prostředí NEFUNKČNÍ ZÁŘIVKY SBÍRÁ EKOLAMP Vysloužilé lineární a kompaktní úsporné zářivky ani výbojky rozhodně nepatří do běžné popelnice na směsný odpad. Nejen, že se dají opětovně využít a recyklovat, ale navíc obsahují i malé množství nebezpečné rtuti, a proto nesmějí skončit na skládce. 5 Noví zájemci o předplatné se mohou obrátit osobně, telefonicky ( , ) nebo em na redakci zpravodaje, popřípadě na eu vyplnit elektronický formulář, na jehož základě zájemcům zašleme složenku. Žádáme čtenáře, aby předplatné uhradili do S předstihem upozorňujeme, že uzávěrka Letohradského zpravodaje LZ 1/2015 je ve středu ve hod. Zpravodaj bude distribuován těsně před vánočními svátky. Red. Úsporky obsahují nebezpečnou rtuť, ale i sklo, kovy a plasty Zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) obsahují 3 5 mg jedovaté rtuti, která by ve vyšších koncentracích mohla ohrozit lidské zdraví i životní prostředí. Kromě rtuti je v úsporných zářivkách obsažena i řada druhotných surovin: hliník, mosaz a další kovy, které je možné znovu použít v kovovýrobě. Recyklované plasty jsou dobrou surovinou například pro zatravňovací dlaždice či různé plastové komponenty a vyčištěná rtuť je znovu využívána v průmyslové výrobě. Sklo se používá jako technický materiál, nebo dokonce pro výrobu nových zářivek. Znovu je tak možné pro další výrobu použít téměř 100 % materiálu, ze kterého byla zářivka vyrobena.

6 Odneste úsporku do sběru Pokud teď přemýšlíte, jak se starou úsporkou naložit a kde ji odevzdat k recyklaci, rádi vám poradíme. Nejjednodušší je odevzdat starou zářivku v elektro obchodě při nákupu nové. Úsporku můžete také odnést do malé sběrné nádoby, která je v Letohradě umístěna v průchodu budovou městského úřadu (u vstupu do kanceláře městské policie). Nebo můžete nefunkční zářivku spolu s dalším elektroodpadem odvézt do sběrného dvora. Obsluha sběrného dvora ji zdarma převezme a vloží ji do speciální sběrné nádoby, aby se nerozbila. Sběrné dvory v Letohradě jsou otevřeny následovně: Z PARTNERSKÝCH MĚST PODZIM JE KRÁSNÝ ČAS ŽIVOTA Tradičně slavili začátkem října v polském městě Bardo Den seniorů. Na setkání u kávy, zákusku a dobré hudby se tančilo i zpívalo. Probošt Mirosław Grakowicz (na snímku) a krajská radní Graźyna Cal, která EKOLAMP se postará o sběr, svoz i recyklaci Zpětný odběr zářivek pro Letohrad zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který v České republice funguje již od roku Vytváří síť sběrných míst, přispívá na náklady provozu sběrného místa, plně hradí přepravu sběrných kontejnerů do recyklační firmy i samotnou recyklaci. Díky tomu město ušetří finanční prostředky, které by jinak muselo vynaložit na recyklaci nebezpečných odpadů. Prostřednictvím systému EKOLAMP se během loňského roku podařilo recyklovat 6 milionů zářivek a výbojek. To představuje více než 30 kg toxické rtuti, která by jinak mohla znečistit vodu o objemu 79 Brněnských či dvou Slapských přehrad. Pomozte i vy chránit své zdraví a přírodu našeho města a nevyhazujte úsporky do koše. Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na EKOLAMP s.r.o. naposledy navštívila Letohrad se souborem Wiolinek, obdarovali nejstaršího obyvatele obce pana Rudolfa Webera. Poděkování si vysloužili organizátoři Senior klubu a charita za zapojení do každodenní práce se seniory. (mp) Obchodní družstvo Konzum Ústí nad Orlicí připravilo i letos program podpory regionálních neziskových organizací Společně za úsměv. Oblastní charita se ho účastní s projektem na pořízení injekčního dávkovače léků pro domácí hospicovou péči na Orlickoústecku. Projekty těchto veřejně prospěšných neziskových organizací může široká veřejnost podpořit do v kterékoli prodejně Konzumu, a to formou 30 Kč kuponu, které jsou zde k dispozici. Obchodní družstvo Konzum dlouhodobě podporuje regionální veřejně prospěšné organizace, a proto mezi téměř třicet zúčastněných organizací dále rozdělí Kč ze svých prostředků. INFORMACE Z OBLASTNÍ CHARITY V PRODEJNÁCH KONZUMU MŮŽETE KUPONEM Č. 23 PODPOŘIT OBLASTNÍ CHARITU ÚSTÍ N. O. Oblastní charita se projektu účastní pod č. 23 pořízení injekčního dávkovače léků. Tato zdravotnická pomůcka umožňuje kontinuální podávání léků, a tak zmírňuje bolestné projevy zejména onkologicky nemocných pacientů. V roce 2013 zakoupila oblastní charita díky projektu Společně za úsměv koncentrátor kyslíku, který již rok slouží svému účelu usnadňuje pacientům dýchání a zkvalitňuje jejich život. Více o činnosti Oblastní charity Ústí nad Orlicí na Více o projektu Společně za úsměv na Iva Marková, Oblastní charita Ústí nad Orlicí, Na Kopečku 356, Letohrad RODINNÉ CENTRUM MOZAIKA Herna otevřena Po, Út, St, Pá , Čt a Pondělí od 9.00 do hod.: Rodinné inspirace. Vstupné 25 Kč/člen, 40 Kč/nečlen (poplatek je za 1 dítě, za každé další příplatek 5 Kč na materiál). Úterý od 8.00 do hod.: Mozaikové dopoledne. Otevřen je prostor RC pro výměnu zkušeností a sdílení společného času. Vstupné 15 Kč/ člen, 30 Kč/nečlen hod. Cvičení s dětmi děti si za pomoci rodičů zacvičí a zatančí na dětské písničky a říkanky. Vhodné pro děti od 2 let, mladší děti pohlídá teta v herně. Vede Dominika Bednářová. Vstupné 20 Kč/člen, 30 Kč/nečlen. Středa od 8.00 do hod.: Mozaikové dopoledne 6

7 Od 9.30 hod. Cvičení fitmami fitness program pro maminky s miminky a malými dětmi na zahradě CPS, registrace nutná na tel , lektorka Mgr. Andrea Dostálová. Čtvrtek od 8.00 do hod.: Mozaikové dopoledne Od 7.30 hod. Jóga pro maminy pouze pro nahlášené, 1x 2 hod. týdně dopoledne, vede Mgr. Eliška Čepelková, cena 600 Kč/1. pololetí, 750 Kč/2. pololetí + 30 Kč/2 hod. za hlídání dítěte (kapacita omezena) od 9.00 hod.: Jak na to Adventní věnce. Vánoce se blíží, čeká nás první adventní neděle. Přijďte si vytvořit vlastní adventní věnec. Korpus si doneste, svíčky a přízdoby si můžete za úplatu pořídit u nás. Větve zajištěny. Vstupné 30 Kč/věnec. Pátek od do hod.: Cvičení na míčích. Vstupné 30 Kč/člen, 40 Kč/nečlen, děti si mohou pohrát v herně. Hlídání dětí úterý a středa od 8.00 do hod. Potřebujete si vyřídit doktora, navštívit úřady či si v klidu nakoupit? Nabízíme hlídání dětí nahlášení nejpozději den předem na kontaktech CPS. Ceník služby: hlídání od 8.00 do Kč, hodinové hlídání: za 1. hodinu 50 Kč, za 2. hodinu 45 Kč, za 3. hodinu 40 Kč, u rodin s více dětmi 40 Kč/dítě/hod. LISTOPAD V CENTRU POD STŘECHOU 12. a RC zavřeno. Nabízíme individuální konzultace s psycholožkou Mgr. Simonou Hybšovou. Více informací vám poskytneme na kontaktech CPS od hod.: Pochod světýlek po Letohradu V pět hodin odpoledne na vás čekáme v CPS, kde děti vyzvednou dřevěného broučka, kterého půjdou uspat do jeskyně v zámeckém parku. Nezapomeňte s sebou lampiony, lucerničky a jiná světýlka, která nám posvítí na cestu. Zápisné 30 Kč za dítě. V ceně není zahrnuta cena broučka/berušky, broučka děti musí po skončení akce vrátit. Děkujeme za pochopení a od 9.00 hod.: Skupina setkávání (Sdílení podpora pomoc) Nově 2x za měsíc. Zváni jsou všichni rodiče na inspiračně odpočinkové neformální setkání a povídání u kávy a čaje pod vedením Mgr. Simony Hybšové. Skupina se setkává opakovaně, věnuje se tématům z oblasti partnerských i rodičovských vztahů, výchovy dětí apod. a vychází i z poptávky zúčastněných. V herně je zajištěno hlídání dětí. Příspěvek 50 Kč od hod.: Seminář Jak přežít mateřskou aneb Jak neztratit sama sebe na rodičovské dovolené a nepřijít o partnera Lektorka: Mgr. Simona Hybšová Před a po změny v životě po narození dítěte, role matky a ženy v domácnosti. Jak doplnit nádrž a dobít baterky práce a relaxace. Dost dobrá matka výkon vs. vztah. Mateřství a ženství být matkou znamená víc, než pečovat o dítě a domácnost. Prosíme o nahlášení účasti a počtu hlídaných dětí (zajištěno v herně RC) nejpozději do Příspěvek 50 Kč Burza hraček a oblečení pro dospělé v CPS Přijímáme čistou a nepoškozenou obuv a oblečení pro dospělé XS XXXXL. Přijímáme kompletní neponičené hračky hry, stavebnice, auta, panenky, kočárky apod. Nepřijímáme plyšáky příjem prodej od 9.00 členky, veřejnost výdej peněz a neprodaného zboží Za každý přinesený kus oblečení nebo hračky požadujeme 3 Kč, manipulační poplatek 5 Kč. Prosíme o připravení seznamu prodávaných věcí a označení oblečení štítkem se zkratkou vašeho jména (první 2 písmena křestního jména a příjmení), číslem (kolikátý kus) a cenou. Štítky přišpendlete. Vzor formuláře i formulář k vyplnění najdete na webu: uo.charita.cz, nebo v CPS. Při naplnění kapacity mají pracovníci CPS právo předčasně ukončit výběr zboží od hod.: Přednáška Psychomotorický vývoj dítěte Lektorka: Petra Pomajbíková studium u Evy Kiedroňové, dětské rehabilitační sestry zaměřené ryze na pohybový vývoj dítěte (Něžná náruč rodičů). Co a jakou technikou by mělo dítě v tomto věku umět, co a jakým způsobem by se mělo v nejbližší době naučit, jak mu můžeme v jeho vývoji přiměřeně pomáhat, upozornění na odchylky kvalitního vývoje dítě, odhalení příčiny a nápravná opatření, výběr vhodných hraček a pomůcek s ohledem na PMV dítěte, vysvětlení možných rizik nevhodné stimulace. Případné zájemce prosíme o nahlášení do Vstupné 60 Kč. školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO od hod.: Přednáška: Poradna pro Zodpovědné rozhodování v rodinných financích Lektorka abecedy rodinných financí Eva Ježková, DiS. Rodinný rozpočet, plánování úspor, zásady správného hospodaření s financemi, zodpovědné zadlužování. Prosíme o nahlášení zájemců do na kontaktech CPS. Během přednášky bude zajištěno hlídání dětí (po domluvě). Cena 30 Kč od hod.: Adventní věnce Vánoce se blíží, čeká nás první adventní neděle. Přijďte si vytvořit vlastní adventní věnec. Korpus si doneste, svíčky a přízdoby si můžete za úplatu pořídit u nás. Větve zajištěny. Vstupné 30 Kč/věnec od hod.: Mikuláš Pro rodiče a děti předškolního a mladšího školního věku. Do RC Mozaika zavítá Mikuláš, anděl a čert. Naším prostřednictvím můžete dětem předat balíčky (označené celým jménem). Balíčky přineste nejpozději den předem, kapacita míst je omezena. Poplatek 20 Kč/1 dítě Kontakty: tel , seznam.cz, osobně Taušlova 714, Letohrad. Změna programu vyhrazena, pro aktuální informace sledujte web uo.charita.cz. Poskytnuta dotace MPSV ze státního rozpočtu v oblasti podpory rodiny pro rok LISTOPAD VE STREETU Měsíc zaměřený na BREAKDANCE historie, kroky, ukázkové hodiny apod Breakové odpoledne s Martinem Katzrem (přijď se naučit, potrénovat nebo dopilovat svůj breakový styl) Breakové odpoledne s Martinem Katzrem (pro ty, kterým to minule nevyšlo, ale i pro ty, které break chytl) státní svátek = zavřeno burza hraček a oblečení pro dospělé = zavřeno v promítání filmu Breakdance Girl Každé úterý v listopadu budeme tiskat linoryt na jakýkoliv kus textilu, který si doneseš. Otevírací doba klubu: Po, Út, Čt St individuální konzultace Pá Kyberšikana je velmi vážné a hlavně aktuální téma, kdy spousta rodin má počítač s připojením na internet, a děti zvídavé, toužící po nových a nových přátelích na Facebooku. Mnohdy děti ani netuší, rodiče nevyjímaje, jaká rizika jim hrozí na sociálních sítích, při komunikaci po internetu, při zveřejňování fotografií a osobních údajů. Abychom předešli nežádoucím situacím, pozvala preventistka Mgr. Čečetková pana Ing. Petra Kadlece mezi žáky 8. a 9. třídy, který měl připravenou přednášku s prezentací spojenou s besedou. Prezentace žáky velmi zaujala, ani nedutali a jen nevěřícně sledovali, co taková kyberšikana může způsobit. A že i nevinný žert, který není myšlen špatně, se může vymknout kontrole a ublížit člověku. Pan Ing. Kadlec upozornil žáky také na to, jak si mají zabezpečit svůj facebookový či ový účet a jak si vytvořit dostatečně silné heslo. Nezapomněl zdůraznit, že soukromí si máme střežit a svěřovat se s důvěrnými věcmi pouze 7

8 8 LETOHRADSKÝ Zpravodaj opravdovým přátelům. Tipem na závěr byl odkaz na internetovou adresu kam se v případě problémů s kyberšikanou může kdokoliv obrátit a požádat o pomoc odborníky. A jak zaujala beseda naše žáky? Co jsem se dozvěděl/a nového? - že v mé budoucí práci si o mně najdou úplně všechno a co je vlastně kyberšikana, - že psychická šikana je horší než fyzická. Co mě zaujalo? - rychlost, jakou se ty zprávy šíří po internetu a také to, jak se hackeři mohou dostat do vašeho počítače, k bankovním účtům a soukromému životu, - že může kyberšikana vést až k sebevraždě. Jak si upravím svůj fb účet? - změním nastavení pouze na PŘÁTELÉ, - nebudu si přidávat lidi, které neznám, - nebudu se fotit a sdílet fotky s ostatními. Ohlasy besedujících žáků svědčí o nezbytnosti informovat i žáky nižších ročníků a už je domluvený termín. Protože téma je velmi vážné, plánujeme v jarních měsících tuto besedu i pro rodiče. Mgr. Jarmila Hatková, Mgr. Petra Nožková Beseda s autory literatury faktu Ve čtvrtek se žáci 9. třídy účastnili besedy s autory literatury faktu, která se konala jako minulý rok v kulturním domě. Spisovatelé nejdříve popsali svoji práci a představili své knihy. Poté následovala beseda se studenty škol a veřejností. I tentokrát se autorům povedlo tento druh literatury poutavě, zajímavě a někdy i vtipně představit mladší generaci. Tady jsou názory některých žáků. Monika Petrová: Beseda se mi líbila. Přišlo mi, že spisovatelé i ve svém věku mají smysl pro humor. Nejvíce mě zaujala knížka Vyměním teenagera za cokoliv. Renata Urbanová: Ukázka z knihy Caesar byla poutavá. Myslela jsem, že to bude nuda, ale bylo to dobré. Tereza Štovíčková: Dozvěděla jsem se hodně nových věcí, také zajímavosti o jejich životě, jak vlastně začínali a jak dnes pokračují. Mgr. Petra Nožková Exkurze do ZOO V úterý jsme jeli do Pardubic, kde jsme přestoupili do pendolina a jeli do Prahy. V Praze na nádraží jsme si koupili jízdenky na metro a autobus, kterými jsme se dopravili do zoo. Zde jsme měli tři hodinky času na prohlídku a vyplnění pracovních listů. Cestou jsme viděli lachtany, gorily, kočkovité šelmy a velemloky. Někteří lanovkou, někteří pěšky vystoupali do horní části zahrady za antilopami, velbloudy, soby a vlky. Kolem hyen jsme došli až k údolí slonů. Po mostě jsme došli do africké savany k zebrám a žirafám. Dále jsme se dostali k hrochům. Cestou do indonéské džungle jsme míjeli vydry, oceloty, klokany a lední medvědy. Zde naše cesta po zoologické zahradě končila. Vrátili jsme se do středu města na Václavské náměstí. Odtud pěšky na hlavní nádraží a pendolinem jsme se vraceli zpět domů. (Max Hejl) Moc se mi to líbilo, nejvíc pavilon kočkovitých šelem. Moc nemusím plameňáky. Největším zážitkem pro mě byla jízda pendolinem, kterým jsem jel poprvé v životě. Je to pěkný vlak, klidně bych si tu jízdu zopakoval. V zoo v Praze jsem byl poprvé, takže jsem viděl zase něco nového. Bylo to super, klidně bych na exkurzi jel ještě jednou. (Jakub Tavali) ZÁKLADNÍ ŠKOLA U DVORA Telegraf nás navštívila delegace učitelů z USA jezdily 2., 3. a 4. třídy na plavecký výcvik do Ústí nad Orlicí se uskutečnila beseda s názvem Vážíš si svého těla? pro 7.A proběhl další preventivní program Bolest nemoc jménem šikana, tentokrát určený pro 6. třídy jely 9. třídy na burzu škol do České Třebové jsme se fotili jsme se zúčastnili charitativní akce Bílá pastelka na pomoc nevidomým naše škola pořádala okrskové kolo v minikopané navštívili žáci z 9.B Úřad práce v Ústí nad Orlicí byla 6.A na návštěvě v naší městské knihovně zhlédly třídy představení Pískomil se vrací proběhly podzimní prázdniny. Třídnický den Jako každý rok začátkem září se uskutečnil třídnický den. Kvůli nepříznivému počasí většina tříd zůstala ve škole. Žáci z naší třídy 8.B hráli společenské hry, například Aktivity, Kufr, Česko a další zajímavé hry. Po dlouhém sezení na židlích jsme se rozhodli vyrazit do tělocvičny, kde se celá třída vyřádila při fotbale a přehazované. Tento rok, přestože pršelo, jsme si třídnický den velice užili. Martina Pilátová, Pavla Venclová, Jana Kadičová a Michaela Repiská, 8.B LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM Den otevřených dveří na LSG Vážení uchazeči o studium, vážení rodiče, přátelé školy, absolventi z let minulých, dovolte mi pozvat Vás srdečně na tradičně pořádaný Den otevřených dveří, který se v Letohradském soukromém gymnáziu uskuteční ve středu 12. listopadu 2014 od 16 hodin. Budu upřímně potěšen, pokud se rozhodnete nás navštívit. Nevyhovuje-li Vám termín, navštivte nás v kterýkoliv jiný den a třeba i nahlédněte do výuky. Těšíme se na setkání. Vratislav Šembera, ředitel gymnázia Velká věda malému městu Unikátní seriál přednášek špičkových osobností české vědy pokračuje i v tomto školním roce. A opět lahůdkou! Přednášku ve čtvrtek 20. listopadu 2014 v 17 hodin povede vědecký pracovník Hvězdárny a planetária Hradec Králové a skvělý popularizátor astronomie: Mgr. Jan Veselý Život ve vesmíru Historie pátrání a nové perspektivy. Autor představuje téma své přednášky v následující anotaci: Když v 17. století zjistili astronomové, že planety jsou tělesa podobná naší zemi, prakticky automaticky se předpokládalo, že jsou venušané, marťané i měsíčňané. Pokračující poznávání sluneční soustavy nás donutilo optimismus podstatně zmírnit, ale ještě v polovině 20. století se předpokládalo, že na Marsu je rostlinstvo. Údaje z prvních kosmických sond naděje dále zredukovaly na pokusy o nalezení aspoň bakterií. Dnes už nehledáme ani bakterie, snažíme se najít místa, kde by život vůbec mohl existovat. Ve sluneční soustavě už jich mnoho nezbylo. Ale díky objevům nových světů je nadějných míst celá řada. Která to jsou? I vědu lze podat vtipně a populárně. Přijďte se přesvědčit. Vstup zdarma. Vědecký svět v učebnách LSG. Nááádherná věda! Milada Marková, Vratislav Šembera, LSG Opět v krajském kole V úterý 23. září 2014 proběhl okresní přebor přespolního běhu, který se konal v biatlonovém areálu v Letohradě. Zúčastnili se ho žáci a studenti základních škol a nižších ročníků gymnázií. Letohradské gymnázium vyslalo šestičlenná družstva do všech čtyř kategoriích. Studenti mladších ročníků jen získávali zkušenosti, ale v kategorii starší žáci a žákyně jsme plně obsadili stupně vítězů. Tím si obě kategorie zajistily postup do krajského kola v Pardubicích. Po pěkném výkonu v Šedivském lomu jsme optimističtí a do Pardubic se těšíme. Věříme i v postup na republiku. Držte nám pěsti! Ivana Šemberová Vávrová, Jan Bergi Řehák Vašek Kotyza poletí na podzim do Barcelony Když se daří, tak se daří. Než začne oktaván Vašek Kotyza přemýšlet o maturitě, bude muset ještě absolvovat další vědecký výlet tentokrát na přelomu října a listopadu do Barcelony. Vašek je pozván na konferenci INTEL ISEF. Dostal se tedy do výběru účastníků této elitní světové soutěže středoškolských vědeckých projektů. Vratislav Šembera, LSG

9 Proběhly další studentské výměnné pobyty na LSG Přinášíme postřehy studentů LSG o studentském výměnném pobytu v rámci projektu Pojďme bořit národní stereotypy, který je financován z Visegradského fondu. Petra Matoulková, Anička Římánková, tercie: V neděli přijeli do Letohradu hosté z Polska (gymnázium v městě Kalisz), Slovenska (Bratislava) a Maďarska (z gymnázia v Budapešti). Vybraní studenti ze sekundy, tercie a kvarty LSG je na pět dní ubytovali. Během týdne brali studenti své hosty do školy, kde měli připravený společný program. V pondělí navštívili jednotlivé třídy, poté byli oficiálně přivítáni panem starostou a odpoledne proběhl workshop. Následující den jsme si prohlédli orlickou tvrz a kostel, po obědě jsme smažili bramboráky, zdobili perníčky a v podvečer pak zhlédli film Kolja. Středa byla zasvěcena pohybu: dopoledne jsme navštívili biatlonové středisko, kde jsme si za pomoci členů biatlonového oddílu z naší školy mohli vyzkoušet střelbu Zahradní domek v zámeckém parku Letohrad Sobota od do hod.: Dušičková slavnost. Pestrý program s občerstvením. Tvořivé dílny: výroba svítilny (s sebou skleničku, zavařovačku, svíčku), děti si ji ozdobí. Dlabání dýně: s sebou dýni, kapesní nůž, svíčku. Stezka poznání: pro děti bude připravena v parku stezka plná úkolů. Pohádka o veliké dýni v 17 hod. Společná výstava svítilen, dýní. Občerstvení: dušičkové pečivo, švestkový mošt, zdravé mlsání, svařáček, káva, čaj. Úterý : Sv. Martin. Pečení svatomartinských rohlíčků, zadělávání v 8 hod., pečení v 10 hod., povídání o legendě. V hod. tvořivá dílna a legenda o sv. Martinovi. Výroba koníka prožitkovou formou. Děti si domů odnesou svatomartinský rohlíček. Středa od hod.: přednáška Rozvoj nadání dítěte. Vliv stravy na vývoj dítěte, senzitivní období dítěte, předškolní výchova, principy Respektuj a buď respektován, montesorri pedagogika, prožitková pedagogika a další alternativní směry. Zakončeno besedou. Pro více info sledujte naše stránky. Již podesáté jsme uvítali na kynologickém cvičišti v Letohradě závodníky, kteří přijeli přeměřit síly svoje i svých psů. Letos přijelo 33 psovodů z různých měst a dokonce i dva závodníci z Polska. Všechny přivítal starosta města Letohrad Petr Fiala a popřál jim mnoho úspěchů. Ráno krásně svítilo sluníčko, které se později schovalo za mraky, ale to nám dobrou náladu nepokazilo. Počasí vydrželo bez deště a psům chladnější počasí vyhovuje. Na zahřátí se podávalo výborné teplé jídlo a pití. Výkony podle Národního zkušebního řádu posuzoval rozhodčí Petr Vyčítal a podle Mezinárodního zkušebního řádu Markéta Dvořáková. A tradiční letohradskou specialitu, obrany za tmy, posuzovali společně pro lepší objektivitu. Každý ze vzduchovek a jízdu na kolečkových bruslích. Odpoledne došlo i na tanec (tančili jsme polku) a několik pohybových her. Ve čtvrtek jsme jeli na výlet do Neratova, Králík a na Hedeč. V pátek před odjezdem se byli naši hosté podívat v Muzeu řemesel. Byla to pro nás dobrá zkušenost a doufáme, že i našim hostům se u nás v Letohradě líbilo. Klára Odehnalová z kvarty: Cílem projektu s názvem Let s break our national stereotypes je bourat stereotypy. Proto jsme hned první den prezentovali naše plakáty, které jsme předem vytvořili o všech zemích v projektu zapojených. Celých pět dní jsme pak navštěvovali významná místa v Letohradu, navzájem diskutovali a učili se o našich zemích, zvycích a kultuře. Já jsem se například od mé maďarské slečny dozvěděla, že citron v čaji netopí, nýbrž jen vymačkává. Pro mnohé je to možná normální, ale já jsem se ještě s tímto nesetkala. Věřím, že se návštěvníkům v našem málem městečku líbilo; má svěřenkyně pěla jen chválu. Po pěti dnech jsme se byli nuceni rozloučit, projekt PROGRAM LESNÍHO KLUBU Pátek od 9.00 hod.: Pečení perníků, pomoc lesnímu klubu. Perníky budou rozdávány za dobrovolný příspěvek při rozsvěcení vánočního stromu v Letohradě, dále na trzích. Úterý od hod.: Ženský kruh. Setkání žen, povídání v kruhu o výchově, porodech, o všem, co nás napadne. Zdravá kuchyně, kávička, čajík. Otevřený prostor pro sdílení. Čas necháme volně plynout. S sebou deku. Oslavíme blížící se konec roku. Pokud bude hezké počasí, můžeme si venku zapálit i oheň. Čtvrtek : Pečení perníků. Od 9 hod. zadělávání těsta, od 14 hod. pečení, s sebou těsto na perník, plech, nebo vše bude k dispozici u nás. Středa od hod.: Zdravé vánoční cukroví. Ukázka výroby a ochutnávka zdravých pochutin z oříšků, sušeného ovoce, bez cukru, mouky, vajíček. Setkání je součástí přednášek věnovaných zahradě, zdravému životnímu stylu, které jsme nazvali Zahrada je radost. Čtvrtek od 9.00 hod.: Výprava za Barborkou. Na sv. Barborku si půjdeme společně utrhnout větévku třešně. Popovídáme si o sv. SPORT KYŠPERECKÁ NOC závodník byl seznámen, kolik bodů obdržel nebo naopak neobdržel, a tedy ví, jaké cviky musí zdokonalit na příště. Figurování obran se zhostil Pavel Soukop, a to na výbornou. Po ukončení všech poslušností a obran za světla jsme vyhlásili výsledky tří kategorií, kterých se již obrany za tmy netýkaly. Pak proběhlo, pro pobavení diváků a závodníků, předání daru k narozeninám naší kamarádce, a to Stáně Jansové šéfredaktorce časopisu PES přítel člověka. Ta, ač přijela k nám na návštěvu vlakem, obdržela krásné malé růžové selátko. Odvoz vlakem ale vzdala, prý si ho zatím nechá uschované u našeho kamaráda. Ale chlívek na něj doma mají, tak snad se selátko jménem Karel bude mít u ní dobře. však dále pokračuje. V průběhu dalších tří měsíců se budou konat výjezdy studentů LSG za našimi cizinci do jejich zemí, kde strávíme dalších pět podobných dní. Jsem velice ráda, že jsem se do projektu zapojila, je to skvělá zkušenost. Už jen těch pět dní mě velice posunulo v anglickém jazyce, našla jsem si nové přátele a naučila se spoustu nových věcí. V listopadu vyrážíme do Budapešti, tak si přejeme šťastnou cestu! Amy Šafářová ze sekundy: Když jsem se dozvěděla, že budu mít na starost Polku, jásala jsem. Říkala jsem si, že se spolu dobře domluvíme, když ne anglicky, tak česko-polsky. První den pobytu jsme byly dost nesmělé. Pak jsme se lépe seznámily, zahrály pár her a bylo to hned lepší. Následující dny byly velmi vysilující, program byl nahuštěný. Pokud vůbec zbyl v podvečer čas, obvykle jsme ho opět trávili v celé mezinárodní skupině studentů pohromadě. Den odjezdu byl smutný. Bavilo mě mluvit s někým, kdo nerozumí a nemluví česky. (LSG) Barboře, vytvoříme si společně malý dáreček, který uvážeme na barborce (skořápka od ořechu, ta symbolizuje nové zrození dalšího roku). Dětem můžeme do oříšku dát dáreček, který si na Nový rok rozbalí. Čtvrtek od hod., pátek od 9.00 hod.: Zdobení perníčků. Čtvrtek od 8.30 a od hod.: Šicí dílna. Výroba jednoduchých hraček pod stromeček (polštářek, zvířátko, držáček na sponky), se šitím vám pomůžeme, materiál máme, můžete si ale přinést i svůj, i nápad. Čtvrtek od 9.00 a hod.: Výroba ozdob na Vánoce. Prožitkové dopoledne, zpěv a povídání. Pátek od 8.30 hod.: Výroba hraček pod stromeček. Autíčko ze dřeva, panenka, provlékačka, domeček pro panenky, visačka na dveře ze dřeva Přejeme vám krásné a veselé předvánoční přípravy. Lesní školka, lesní družina, kroužky, setkávání, přednášky, tvořivé dílny s cílem propojit naše kořeny s ostatními. Za tým lesního klubu Veronika Peteráčová, Poté následovalo již zmiňované noční kousání a rozhodčí rozdali poslední bodíky a bylo dobojováno. Vyhlášení proběhlo za úplné tmy. Putovní pohár starosty města předala, pověřena panem starostou, JUDr. Jana Hlavsová. Absolutním vítězem pro rok 2014 se stal Vratislav Jirman z organizace Náchod sport. Velké díky patří našim sponzorům, bez kterých bychom takový závod těžko uspořádali. A jsou to: Nativia Letohrad, Město Letohrad, Dogtrace Němčice, Chovatelské potřeby Martin Valášek Žamberk, Pekárna Letohrad, Norservis Dlouhoňovice, Masoeko Letohrad, Repasy Přemysl Fadrný Helvíkovice. (pokračování rubriky Sport na str. 12) 9

10 Před deseti lety se začala psát historie setkávání Klubu autorů literatury faktu v Letohradě. Za tu dobu se Letohrad stal městem literatury faktu, kam přijíždějí významní spisovatelé i osobnosti z České i Slovenské republiky. Letošní Mezinárodní cenu E. E. Kische za celoživotní dílo převzal známý cestovatel, etnograf a spisovatel Miloslav Stingl z rukou prezidenta Václava Klause, který dostal stejnou cenu v roce V roce 2014 získali hlavní ceny Antonín Benčík za knihu Operace Dunaj a Ľuboš Jurík za publikaci Poučenie z moci věnující se slovenské politice a jejímu zákulisí. První cenu porotci přiřkli i vojenskému historikovi Františku Hanzlíkovi za čtyřsvazkové dílo Za svobodu a demokracii. Ocenění získalo také dalších 17 knih vydaných v loňském roce. Jedno z nich putovalo k režisérovi Juraji Jakubiskovi za knihu vzpomínek Živé stříbro. Udělovaly se rovněž ceny letohradského rodáka Petra Jilemnického. Mimořádnou cenu dostal Richard Sobotka za titul Bufajky vydaný v elektronické podobě, hlavní cenu si odnesl František Emmert, autor knihy Československý zahraniční odboj za 2. světové války na západě. KALF 2014 JUBILEJNÍ SETKÁNÍ AUTORŮ LITERATURY FAKTU V LETOHRADĚ Cestovatel, etnograf a spisovatel Miloslav Stingl převzal z rukou prezidenta Václava Klause Mezinárodní cenu E. E. Kische za celoživotní dílo. zájmu občanů, často již desítky let odstěhovaných v jiných částech země. Za těch 45 let to jsou tisíce hodin mravenčí práce doma s papírem a tužkou, později u počítače, stovky hodin trpělivého hledání v archivech, stovky hodin vyhodnocování faktů a vytváření objektivního pohledu na historické události. Vždy spolupracoval také s místními rodáky a znalci dotyčných obcí. Pokaždé je z jeho textu patrný zájem o člověka a jeho osud. Jeho knížky se čtou jako detektivka, ačkoliv nejsou psány beletristicky. Z nashromážděných informací o životě našich předků se často tají dech. Třeba z jejich houževnatosti, s jakou šli životem, plným tvrdé práce, nouze a někdy i rodinných tragédií. Stanislav Adamec je dosud autorem 14 knih, z toho ve dvou případech spoluautorem. Regionální cenu E. E. Kische obdržel letohradský spisovatel Stanislav Adamec. K ocenění za rozsáhlou literární tvorbu mu poblahopřál předseda KALFu Karel Richter. Tisková informace s přehledem oceněných autorů a nakladatelů je k dispozici na v sekci KALF. 10 Regionální cenu E. E. Kische obdržel spisovatel Stanislav Adamec, převzal ocenění za rozsáhlou literární tvorbu Regionální cenu Egona Ervína Kische za celoživotní dílo získal Stanislav Adamec. Narodil se na Orlici, tehdy ještě samostatné obci, která je dnes součástí Letohradu. Jako by to symbolicky předurčilo i jeho životní směřování vztah k domovu, k místnímu regionu, lidem a dějinám. Historie ho bavila už od mládí. Ve škole si s oblibou vystřihoval z novin různé obrázky a lepil je tématicky do sešitků. Vážný zájem o historii a soustavná práce ale přišly až v 70. letech, poté, co založil rodinu a postavil dům. Spolupracoval v tomto směru se svým kamarádem Vladimírem Moravcem, který měl obdobné zájmy. Vydal se cestou mapování historie místní i okolních obcí a genealogie jejich obyvatel, ze které se dá vystopovat historie rodů a příbuzenských vazeb v obci cca 300 let zpátky. Právě tato část historie byla předmětem velkého Starosta Petr Fiala daroval prezidentu Václavu Klausovi chléb z letohradské pekárny. Pan profesor ho převzal se slovy: To jste mi udělali radost. Já jsem známý chlebista. (Foto: P. Pulc)

11 Československý režisér Juraj Jakubisko si odnesl Cenu E. E. Kische za knihu vzpomínek s názvem Živé stříbro. Hlavní cenu E. E. Kische obdržel vojenský historik Antonín Benčík za dílo Operace Dunaj aneb Internacionální vražda Pražského jara. Mimořádnou cenu Petra Jilemnického získal Richard Sobotka za titul v elektronické podobě Bufajky. Marcella Marboe byla odměněna Cenou E. E. Kische za sondu do života dnešní mládeže Vyměním tynejdžra za cokoliv aneb Možná to máte doma také. Historie Klausovy lavičky sahá do roku Doby euforické a plné očekávání nejen z nastávajících voleb do parlamentu. Václav Klaus, tehdy jako ministr financí, objížděl česká města a při cestě z Ústí nad Orlicí byl v Letohradě neplánovaně zastaven davem lidí, kteří ho chtěli při průjezdu městem pozdravit. Potíž však byla v tom, že nebylo připravené žádné pódium. Nás však toto setkání nezaskočilo. Od morového sloupu jsme přinesli lavičku a provizorní pódium bylo hotovo. Klaus na lavičku ochotně vystoupil. Nakonec se z krátkého zastavení vyklubala téměř hodinová debata, vzpomíná na dobu před více než dvaceti lety Vladimír Zamazal. Už tehdy považoval toto improvizované pódium za památečné. K avizované návštěvě pana prezidenta na jubilejním setkání Klubu autorů literatury faktu vymyslel happening. Klausovu lavičku, jak si ji s přáteli pojmenovali, dovezl na Tvrz Orlici, místo letošního spisovatelského setkání. Václav Klaus nevěřil vlastním očím. Na lavičku sice nemohl vyskočit, protože se na ní podepsal zub času, ale fotografii s památečním artefaktem si neodpustil. Pro mne byla návštěva Letohradu moc pěkná a vaše lavička naprosto úžasná. Všude o tom vyprávím, napsal Václav Klaus k návštěvě na Tvrzi Orlice, kde se v posledním zářijovém týdnu konalo jubilejní setkání autorů literatury faktu. Je pravděpodobné, že Klausova lavička bude k vidění ve Společenském centru Nový dvůr. KLAUS MÁ V LETOHRADĚ SVOU LAVIČKU S PŘÍBĚHEM Foto: P. Tacl 11

12 se naši karatisté zúčastnili mezinárodního turnaje ve Vamberku. Za účasti 320 závodníků z ČR, Slovenska, Chorvatska, Polska a Maďarska se naši závodníci snažili obhájit loňské 3. místo v klubech, a rozhodně se neztratili. V celkovém hodnocení klubů jsme obsadili skvělé 1. místo. V to jsme rozhodně nedoufali. Tento turnaj byl díky účasti zahraničních klubů a reprezentantů velmi atraktivní. Byli jsme zvědavi, jak si náš tým bude stát, když vyjedeme v omezené sestavě. Chyběly opory jako Petra Vávrová, Nikola a Míša Krátká. Naopak opět startovali senioři Roman Krátký a David Beran, kteří předvedli skvělé výkony. Je pravdou, že výsledky všech nebyly ještě dle očekávání a rozjezd 2. poloviny sezóny je tuhý, přesto si Letohradští zaslouží pochvalu. Mnohým medaile a bodovaná místa vyloženě těsně utekly v posledních vteřinách. Do Mistrovství ČR nás čeká ještě mnoho práce. SPORT - POKRAČOVÁNÍ KARATE TEAM KCK TJ SPARTAK LETOHRAD Umístění našich závodníků (bodovaná místa): KATA: mladší žáci: Daniel Krátký 2. místo; starší žákyně: Žaneta Jantačová 1. místo; starší žáci: Radim Patkolo 2. místo; dorostenky: Klára Odehnalová 3. místo; Dominika Vacková 3. místo; muži: Roman Krátký 1. místo; David Beran 2. místo. Kata team v kategorii žákyň zvítězila naše děvčata ve složení Žaneta Jantačová, Jana Drymlová, Adéla Krátká. KUMITE: ml. žáci: 7 9 let +32 kg: Daniel Krátký 1. místo; 7 9 let +32 kg: Vojtěch Šulc 2. místo; let +35 kg: David Beneš 3. místo; let +35 kg: Albert Dřímal 3. místo; starší žáci: +60 kg Marek Náhlík 1. místo a 2. místo do 52 kg; Radim Patkolo 3. místo do 45 kg; st. žákyně +50 kg: Aneta Mačátová 3. místo; dorostenci: -57 kg: Jan Stránský 2. místo; -63 kg Albert Vacek 3. místo; -63 kg Václav Hůlka 5. místo; -70 kg Otto Doskočil 2. místo; dorostenky: -47 kg Anita Výprachtická 1. místo; -47 kg Klára Odehnalová 2. místo; +54 kg Sabina Mačátová 3. místo; junioři: -76 kg Jan Moravec 2. místo; +76 kg Jan Šrámek 2. místo; kumite muži: -75 kg David Beran 2. místo Přestože naše město nepatří mezi ta největší, soupeři jej díky našim karatistům rozhodně znají. Je pro nás potěšením, že letohradský oddíl má jednu z největších členských základen v ČR a cvičení karate se těší u nás velké oblibě. Přijďte nám fandit do Ústí nad Orlicí na Pohár starosty GENERALI CUP 2014, budeme to potřebovat, pokusíme se obhájit 1. místo v klubech z r. 2009, 2010, 2011, 2012 a Představí se řada našich zkušených, ale i nových závodníků v kategorii kata a kumite. Informace o klubu najdete na KCK TEAM BUDOS o.s. připravil ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ pro seniory, lidi trpící bolestmi zad a kurz jógy pro začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé. Pondělí Kurz jóga pro začátečníky až mírně pokročilé. V tomto kurzu se seznámíte s klasickou jógou. Naučíme vás jednodušší jógové pozice, které jsou zaměřené na účinné protažení těla a posílení svalstva. Naučíme vás, jak pracovat s dechem, pomocí relaxace se naučíte zbavovat stresu, zlepší se vám schopnost koncentrace. Pomocí jednoduchých cviků vám také pomůžeme zbavit se různých bolestí zad, kloubů, hlavy, ztuhlého svalstva a špatného držení těla. Úterý Cvičení s prvky jógy pro seniory a lidi trpící bolestmi zad. Cvičení je určené nejen pro seniory, ale také pro lidi trpící sníženou pohyblivostí, bolestmi zad nebo bolestmi kloubů. Soustavou jednoduchých cviků můžete docílit opětovného rozhýbání pohybového aparátu, k lepšímu prokrvení těla a následně k celkovému zlepšení zdravotního stavu. Budeme se snažit o maximálně individuální přístup ke každému klientovi. Čtvrtek Kurz pro mírně pokročilé až pokročilé. Kurz je určen pro klienty, kteří již mají základní povědomí o cvičení jógy. Posílíte svalstvo a rozhýbete pohybový aparát, zlepšíte si pohyblivost páteře a držení těla. Dále budeme prohlubovat vaše znalosti, naučíte se další ásany zaměřené na dokonalejší protažení těla v souladu s vlastním dechem a myslí. Zlepšíte si schopnost koncentrace, naučíte se účinně zbavovat stresu pomocí relaxace, dosáhnout optimální psychické i fyzické pohody a naučíte se základním pravidlům práce s pránou, životodárnou energií. S sebou si přineste sportovní oblečení, karimatku (podložku na cvičení), lehkou přikrývku, pití. Kurzy vede akreditovaná lektorka jógy a jógové terapie Daniela Pretoriusová. 12 VOLEJBAL V LETOHRADĚ V neděli 16. listopadu se uskuteční volejbalový turnaj smíšených dvojic. Hrát se bude v tělocvičně na ZŠ U Dvora. Začátek turnaje je v 9 hodin. Bližší informace naleznete na našich facebookových stránkách Přihlásit se můžete přímo na facebooku nebo na ové adrese .cz. ÚSPĚŠNÁ SEZONA PRO SDH KUNČICE V letošním roce se na soutěžní klání vydalo hned sedm družstev v pěti kategoriích. Dvě družstva mladších žáků, jedno družstvo starších žáků, družstvo dorostenek, dále pak dvě družstva mužů a jedno družstvo žen. Družstva mladých hasičů se zúčastnila celostátní hry Plamen. V okresním kole obsadili mladší žáci družstvo A vynikající 2. místo, družstvo B, jakožto družstvo začínající jak zkušenostmi, tak i věkem, v okresní konkurenci 35 družstev obsadilo 23. místo. Starší žáci brali z 33 družstev krásné 5. místo. V dalším průběhu roku se družstva mladších i starších žáků účastnila Orlickoústecké ligy mladých hasičů, která se skládá z osmi soutěží v požárním útoku. Starší žáci v této lize skončili na 6. místě. V kategorii mladších to pro kunčické barvy bylo o poznání veselejší. Družstvo B obsadilo krásné 10. místo a družstvo A po tuhém boji s Letohradem město dosáhlo na metu nejvyšší a zaslouženě bralo titul. Díky tomuto úspěchu se družstvo A dostalo na Superpohár hejtmana Pardubického kraje, kde soutěžili pouze vítězové okresních lig Pardubického kraje. Tady družstvo skončilo na krásném 2. místě. Z

13 dalších pohárových soutěží, které jsme navštívili, si nejvíce ceníme 2. místa ze soutěže ve Svatém Jiří a 2. místa z branného závodu, který pořádalo SDH Černovír. Na okresním kole dorostu jsme měli také zastoupení. Družstvo dorostenek obsadilo krásné 2. místo. V kategorii jednotlivců v našich barvách soutěžili Martin Rudisch, který skončil na 7. místě, a Ivan Felkl, který obsadil vynikající 2. místo. Obě druhá místa znamenala postup na krajské kolo do Otradova, kde dorostenky i Ivan ve svých kategoriích obsadili 5. místa. V kategorii mužů soutěžila družstva Kunčice B a Kunčice C. Obě se pravidelně účastnila Extraligy Hasičské vzájemné pojišťovny v požárním útoku a Východočeské hasičské ligy. V extralize si v konečném účtování vybojovala dělené místo, což je ve velmi nabité konkurenci z celé ČR vynikající výsledek. Ještě lépe se ovšem těmto družstvům dařilo ve Východočeské lize. Po velmi vyrovnaném boji rozhodl až poslední závod o tom, že titul mistrů Východočeské hasičské ligy získají Kunčice B. Ovšem i 2. místo pro céčko znamená fantastický úspěch. Kunčice C se též pravidelně účastnily seriálu Velké ceny Ústeckoorlicka, kde se jim podařilo obhájit loňské celkové prvenství, a podruhé v řadě se tak staly mistry našeho okresu. Družstvo B obsadilo v této lize celkové 7. místo, ovšem zúčastnilo se jen pár závodů. V průběhu sezony jsme se zúčastnili i několika pohárových soutěží, kde za vyzdvihnutí Scénář oslav prvního října, na který připadá Mezinárodní den seniorů, se vydařil. Pořadatelé vsadili na otevření památek s cenově zvýhodněným vstupným a komentovanou prohlídku zámku. Sázka se vyplatila. Stovka lidí zamířila do tvrze, do Muzea řemesel nebo do strašidelné jeskyně. Do zámku se vydali na klasický prohlídkový okruh, nebo zvolili prohlídku prostor, kam se dostanou jen zadními dveřmi. Nahlédli do zákulisí Letohradského soukromého gymnázia, kde zhlédli prezentaci fotografií z doby rekonstrukce zámku před dvaceti lety. Odvážlivci si zahráli na chemiky. Z hotelu, kde byly k vidění jak pokoje, tak zámecký byt, obdivovali panorama náměstí, přiblížila trasu prohlídky radní pro sociální věci Iva Janoušková. Dveře pro hosty otevřela také hudební škola, kde se, jak jinak, hrálo a zpívalo. O to radostněji vystoupali zdatní účastníci na zámeckou věž, kde se podívali na unikátní stroj věžních hodin. Prohlídku, jejímž průvodcem byl znalec zámku a historie Martin Hatka, zakončili v obřadní síni. Následující týden pokračoval program oblíbeným promítáním Jiřího Mikysky, tentokrát o proslulé Řemeslnické sobotě. Své zájemce si našla beseda se Silvií Dymákovou, autorkou filmu Šmejdi, který mapuje problematiku předváděcích akcí. Sympatická režisérka se podělila o své zkušenosti s nekalými praktikami prodejců a radila seniorům, jak mají stojí 3. místo Kunčic B z nočního závodu v Telči na náměstí, kde spolu soupeřila špička z většiny lig v celé republice, a 4. místo z October Cupu v Babicích na Vsetínsku, kde mimo jiné přibyla ještě konkurence kvalitních družstev z Slovenska. Družstvo žen v letošním roce navštěvovalo pravidelně soutěže jak Východočeské hasičské ligy, tak Velké ceny Ústeckoorlicka. Po výkonech, které byly jako na houpačce, obsadily v okresní lize krásné 2. místo, ovšem štěstí, které děvčata měla zde, jim již tolik nepřálo ve Východočeské lize, kde v souboji třech týmů bojujících o celkové 3. místo bohužel obsadila místo 5. Holky vyrazily i na pár závodů extraligy, kde určitě za zmínku stojí skvělé 3. místo na soutěži v Radimovicích na Liberecku. V letošním roce ještě čeká naše družstva mužů a družstva žen takzvaná soutěž všech soutěží. Jedná se o Memoriál Vladimíra Iljiče Lenina, neboli recesistickou soutěž o putovní pohár Velké říjnové socialistické revoluce, kde se sejde absolutní špička jak České, tak Slovenské republiky. Konkrétně družstvo Kunčice B zde obhajuje skvělé 2. místo z roku 2013! Nakonec nám dovolte poděkovat za podporu všech lidí, kteří fandí požárnímu sportu v našem městě. Vedení a členům sboru, že nám umožňují tento sport provozovat, a v neposlední řadě patří poděkování hlavně konkrétně Městu Letohrad za jeho velkou podporu, díky které můžeme tento koníček provozovat. DALŠÍ ZPRÁVY CHEMICKÉ POKUSY, KVÍZ, ZPĚV. TAKOVÝ BYL LETOŠNÍ TÝDEN SENIORŮ HISTORICKÝ ÚSPĚCH LETOHRADSKÝCH MINITENISTŮ Letohradští minitenisté dosáhli nejlepšího týmového výsledku v historii klubu. Ve finálovém turnaji východočeského kraje obsadili druhé místo a jen těsně jim unikl postup na republikové finále mezi osm nejlepších týmů ČR. Naše tenisové naděje zahájily letošní sezónu výborně už v květnu a červnu, kdy vyhrály všech šest zápasů v základní skupině se skóre 48:0. Následně hladce propluly semifinálovou skupinou s bilancí dvou výher a skóre 15:1, čímž se kvalifikovaly do finálového turnaje. Finálový turnaj se konal koncem září ve Svitavách. Naši tenisté jednoznačně porazili týmy z Hradce Králové 7:1, ze Dvora Králové opět 7:1 a v rozhodujícím zápase o postup svedli vyrovnaný zápas s domácími Svitavami. Po nesmírně napínavých bitvách, kdy o vítězích v jednotlivých zápasech rozhodoval často i jeden bod, naši benjamínci nakonec prohráli 3:5 a k postupu jim chyběl pouze jeden vyhraný zápas. Přesto si naši tenisté (ročník ) užívali krásné pocity vítězství. V celkovém hodnocení Pardubického a Hradeckého kraje obsadili mezi třiceti týmy druhé místo. O tento úspěch se zasloužili Beník Schleiss, Adam Svatoš, Marek Adamec, Kája Kaplanová a Míša Málek. Síla našeho přemožitele se projevila v republikovém finále, kde Svitavy obsadily třetí místo. Závěrem nezbývá než poděkovat rodičům a trenérům za péči, tenistům za předvedené výkony, a všem popřát úspěšný start do vyšší kategorie babytenis. -rad- reagovat na nabídky, o které nemají zájem. Tečku za zdařilým Týdnem seniorů udělala Kavárnička za školou, na jejíž přípravě se nemalou měrou podílelo soukromé gymnázium. Zábavná hra s otázkami a odpověďmi, plná vtipných, ale mnohdy i záludných otázek, otevřela odpolední setkání v kulturním domě. Skvělým zpestřením bylo vystoupení talentované zpěvačky Veroniky Mertové a módní přehlídka, kdy se po molu procházeli studenti sportovci ve výstroji typické pro jejich sport. O tom, že se premiérové posezení vydařilo, potvrzují ohlasy diváků: Bylo to příjemné odpoledne, ani se nám nechce domů. Program pro seniory připravilo Město Letohrad ve spolupráci s DPS Letohrad, Letohradským soukromým gymnáziem, KCL Letohrad, Tvrzí Orlice a Společenským centrem Nový dvůr. 13

14 14 LETOHRADSKÝ Zpravodaj OTESTUJTE SI SVÉ ZNALOSTI Své znalosti si můžete vyzkoušet sami a zjistit, nakolik znáte Letohrad. Znění kvízu včetně odpovědí přinášíme v tomto LZ: 1. Posledními soukromýni majiteli letohradského zámku byli a) Vitanovští; b) rod Stubenberg Nimpsch; c) Žampachové z Potštejna 2. V zámeckém parku máme od léta nového obyvatele. Je to a) zahradník; b) děti z lesní školky; c) klokan 3. K významným letohradským rodákům nepatří a) bratři Umlaufové; b) Jaroslav Tschöpa; c) A. Mucha 4. Posledním letohradským obchodem ve směru na Lukavici je k dnešnímu dni a) secondhand; b) lékárna; c) potraviny 5. Prvním porevolučním starostou Letohradu byl a) Petr Šilar; b) Zdeněk Maršík; c) Martin Hatka 6. Hodiny na zámecké věži odbíjí v cyklu a) 1x čtvrt, 2x půl, 3x třičtvrtě, 4x celá a počet úderů na hodinu; b) 1x půl, 2x celá a počet úderů na hodinu; c) pouze 1x půl a v celou počet úderů na hodinu 7. Název navvrhovaný pro dnešní Letohrad v době, kdy se spojovaly okolní obce, zněl a) Jabloňov; b) Mrkev; c) Okurky 8. Kolik je v Letohradě kašen (i nefunkčních)? a) 3; b) 4; c) 5 9. Nejvyšší bod v katastrálním území Letohradu (myšleno nadmořskou výškou) je a) Krchák; b) Mechnáč; c) Herklice 10. Který z níže uvedených toků neprotéká Letohradem? a) Tichá Orlice; b) Divoká Orlice; c) Lukavický potok 11. Pokuste se odhadnout, kolik svazků (knih) se nachází v místní knihovně. a) ; b) ; c) Pro Letohrad je typické náměstí s podloubím. Kolik má dnes dochovaných oblouků? a) 15; b) 25; c) Kolik je k dnešnímu dni v Letohradě benzínových pump? a) 1; b) 2; c) Původní zkratka letohradské firmy OEZ znamenala a) Orlické elektrárenské závody; b) Orlické elektrotechnické závody; c) Orlické energetické závody 15. V loňském roce slavilo LSG o.p.s. významné jubileum. Víte jaké? a) 10 let od založení; b) 25 let od založení; c) 20 let od založení Řešení: 1b; 2c; 3c; 4b; 5a; 6a; 7c; 8c; 9c; 10b; 11b; 12c; 13a; 14b; 15c LETOHRADSKÝ KALENDÁŘ 2015 Po roce vydává galerie Ivko ve spolupráci s Městem Letohrad, KCL, Muzeem řemesel, biatlonem a fotografy Letohradský kalendář na rok Jedná se o dokument neboli album plné fotografií z akcí, které se konaly v Letohradě v tomto roce. Kalendář je k zakoupení v papírnictví u městského úřadu. Děkuji všem autorům, za jejich krásné snímky, a zároveň prosím o dokumentaci všech akcí pro tvorbu podobného alba na další rok. Své fotografie můžete posílat na Ivana Majvaldová za galerii Ivko a SPUL OHLÉDNUTÍ ZA ZAHRÁDKÁŘSKOU VÝSTAVOU V pátek 26. září byl ve výstavních prostorách letohradského zámku čilý ruch. Mnoho zahrádkářů a jejich přátel přinášelo květiny, výpěstky, starožitnosti, exponáty, z kterých další zahrádkáři připravovali umělecky zajímavou výstavu k 70. výročí zahrádkářské organizace v Letohradě. Když večer pohasla světla na zámku a lidé odešli, zůstala po nich ve výstavních místnostech připravená výstava, kde s vůní květin byla cítit jakási slavnostní atmosféra s otázkou přijdou zítra návštěvníci, jak se bude výstava líbit, budou spokojeni? V sobotu 27. září v 10 hodin předseda letohradských zahrádkářů př. Fr. Vencl přivítal skupinu prvních návštěvníků na výstavě. K slavnostnímu zahájení přispěl projev starosty Petra Fialy, ve kterém ocenil aktivitu zahrádkářů ve městě a vysokou úroveň jimi pořádaných akcí. Dále pak hudební vystoupení pana učitele Daniela Matyáše ze ZUŠ se svou žákyní a také občerstvení, které pro návštěvníky připravily zahrádkářky pod vedením př. Kubankové. Na úspěchu výstavy se podílelo především celkové aranžmá výstavy a tématické zaměření jednotlivých výstavních místností, které vytvořila př. Zamazalová, a také pěkné zpracování historie ZO ČZS ve vstupní části a promítání videa př. Ščudlou. Paní Jiřina Faltusová se představila krásnou suchou vazbou a aranžováním živých květin a tradičně velký zájem byl o včelařskou expozici př. Valdy. Mnoho hezkých květin, výpěstků zeleniny a ovoce dodal ze svého zahradnictví p. Kostkan a byly tu zejména exponáty, květiny a výpěstky řady letohradských zahrádkářů, bez kterých by pořádání výstavy nebylo vůbec možné. V neděli 28. září měla zahrádkářská výstava hodně návštěvníků. Na Svatováclavskou pouť na terase zámku přišlo mnoho lidí, kteří při této příležitosti navštívili i naši jubilejní výstavu a byli s ní spokojeni. Zahrádkářská výstava, která byla oslavou 70. výročí ZO ČZS v Letohradě, měla velký úspěch, o tom svědčí účast více než 700 návštěvníků i 42 zápisů v návštěvní knize, které oceňují úroveň, nápaditost a práci tvůrců výstavy. Děkujeme Městu Letohrad za pronájem výstavních prostor na zámku, organizátorům výstavy za obětavou práci a všem zahrádkářům za zapůjčení exponátů a výpěstků. Výbor ZO ČZS Letohrad, Karel Kapoun PRVNÍ AUTORSKÁ VÝSTAVA PETRA PULCE Do poloviny listopadu patří výstavní prostory muzea fotografiím Petra Pulce. Jedná se o autorovu historicky první samostatnou výstavu, přinášející výběr nejlepších záběrů z cest i ze všedního života. Na vernisáži zahráli skvělí muzikanti bratři Jan a Roman Šťovíčkové. O úvodní slovo se postaral letohradský básník Martin Vídeňský, s nímž Petr Pulc spolupracoval na přebalu knihy Literáti na trati. Snímek psacího stroje na kolejích je na výstavě rovněž k vidění. Přestože nefotím dlouho, stalo se focení mou vášní a velkým koníčkem. Mezi kolegy tomuto druhu zapálení říkáme fotóza, vyznal svou lásku k fotografování autor výstavy. (Foto: Jiří Mikyska ml.) Český svaz chovatelů v Letohradě se rozhodl pro výkup kůží ve spolupráci s firmou TONAK a.s. Do tohoto projektu by rád zapojil také ostatní občany města, neboť si myslíme, že se jedná o oboustranně výhodnou spolupráci. Výkup za velice výhodné ceny probíhá každý první čtvrtek v měsíci od 15 do 18 hod. v areálu ČSCH u koupaliště (Farská stodola). TONAK a.s. je největší výrobce srstěných klobouků v Evropě a pravděpodobně bude patřit i mezi největší výrobce na světě. Výroba klobouků v Novém Jičíně začala v roce TONAK a.s. patří mezi výrobce s nejdelší tradicí v Evropě. TONAK vyváží okolo 95% veškeré produkce do více než 50 zemí světa. Základní surovinou pro výrobu klobouků je králičí srst. TONAK spotřebovává srst z 500 tun králičích kožek za rok. Klobouky na bázi králičích srstí někdy i s příměsí zaječí srsti patří k těm nejkvalitnějším na trhu. Odhadujeme, že v tuzemsku se vyskytuje mezi tunami králičích kožek za rok. Přes tuto skutečnost je TONAK schopen nakoupit v tuzemsku pouze 200 tun, neboť zbytek, tun, se různými cestami přes různé zprostředkovatele vyváží jak do Evropy, tak zejména do Číny. Čeští chovatelé tak nepřímo podporují zahraniční konkurenci TONAKu a připravují TONAK o možnost zvyšovat výrobu, vytvářet nová pracovní místa. Každý rozumný stát, každý rozumný podnik se brání, aby tuzemská surovina, která je základem jeho výroby, byla vyvážena, neboť jak pro podnik, tak i pro stát přináší výrazně větší efekt vývoz hotového výrobku než suroviny. SETKÁNÍ RYTMICKÝCH SKUPIN HORA MATKY BOŽÍ KRÁLÍKY v hodin, Hora Matky Boží Králíky 5. října 2014 jsme v kostele na Orlici uskutečnili vzpomínkovou a děkovnou mši svatou s názvem RETRO Přijelo mnoho místních a ještě více přespolních návštěvníků. Po obřadu vzešel návrh, abychom produkci zopakovali i v okolních farnostech. Rozhodli jsme se tedy uspořádat podobnou akci. Po dohodě s P. Karlem Moravcem jsme zvolili den před státním svátkem 17. listopadu na Hoře Matky Boží u Králík při nedělní mši svaté. Případná domluva a organizační záležitosti na tel Informace na https://www.facebook.com/retro1968.webnode.cz. Vladimír Zamazal a spoluorganizátoři Letohrad

15 S MOUDRÝMI O ŽIVOTĚ Ne moudrost, hloupost je umíněná. Sofokles SPOLEČENSKÁ KRONIKA Narodili se * Anna Borovičková * Kateřina Stejskalová * Jan Doležal * Viktorie Vyšínová * Natálie Brožková Vážení rodiče, radujeme se společně s Vámi z narození děťátka a vítáme je jako nového občánka našeho města. Jubilanti 70 let Jiří Urban, Letohrad Marie Břízová, Letohrad-Kunčice Zdenka Marková, Letohrad-Orlice 75 let Leopold Vychytil, Letohrad-Orlice Václav Žabka, Letohrad Jana Hercíková, Letohrad Hana Musilová, Letohrad 80 let Jiří Šťovíček, Letohrad-Orlice 84 let Věra Adamcová, Letohrad 85 let Anna Kylarová, Letohrad-Kunčice Božena Kubová, Letohrad 87 let Věra Faltusová, Letohrad-Kunčice Jarmila Pondělíčková, Letohrad-Orlice 89 let Jaromíra Faitová, Letohrad 90 let Dobroslava Hejlová, Letohrad 92 let Marie Novotná, Letohrad 94 let Eliška Francová, Letohrad Vážení spoluobčané, blahopřejeme Vám k významnému životnímu výročí, které v listopadu oslavíte, a přejeme Vám pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a životního elánu. Jubilanty a narozené děti uvádíme jen v případě, že do uzávěrky měsíčníku máme písemný souhlas. Děkujeme za pochopení. Manželství uzavřeli 20. září 2014 Miroslav Matyáš, Letohrad Hana Matějková, Česká Rybná Vojtěch Faltus, Nekoř Ludmila Hrdinová, Šedivec 4. října 2014 David Triandafilu, Seník Nikola Šebrlová, Letohrad Vážení novomanželé, blahopřejeme Vám k uzavření manželství a přejeme, ať je trvalé a šťastné. Vzpomínáme Taťana Hejzlarová, Letohrad-Orlice, 61 let Marta Révayová, Letohrad, 78 let Marie Novotná, Letohrad-Jankovice, 85 let Marie Faitová, Letohrad, 93 let Vážení pozůstalí, přijměte projev upřímné soustrasti. Lenka Bednářová, matrikářka DÍKY ZA TOTO KRÁSNÉ RÁNO Těmito slovy začíná jedna z písní, kterou byla zahájena retro rytmická mše, konaná v neděli v kostele na Orlici. Jak se dalo očekávat, sešla se velká spousta lidí, dalo by se říci, že kostel praskal ve švech, ale stálo to za to! Ani nedovedu popsat ten neskutečně nádherný pocit, který hřál u srdce. V mysli se vynořily vzpomínky na dobu, kdy jsme se v hodinách náboženství učili společně s panem farářem Františkem Karlem tyto písničky, které se pak secvičovaly v kostele s kytarami a dalšími hudebními nástroji. Dokonce se mně vynořila i melodie a slova, skoro jsem nepotřebovala zpěvník, a že to je už hezkých pár let. Tenkrát to bylo na tehdejší dobu něco nového, když se místo klasických varhan rozezněly zvuky kytar, líbilo se to, byli jsme mladí Byly to krásné chvíle A tito muzikanti tam stáli opět přede mnou, jako tenkrát, jen o těch pár let starší, ale na jejich výkonu to nebylo vůbec znát, naopak, hráli jak o život! Byla to nádhera, vidět všechny ty známé tváře a slyšet zpívat celý mohutný sbor všech shromážděných lidí v kostele. Jedním slovem: krása, pohlazení po duši! Chtěla bych moc poděkovat všem, kdo se na zdárném uskutečnění této akce podíleli, a jistě by nebylo špatné v tom pokračovat, alespoň někdy Moc díky! J. S. INFORMACE SPOLEČNOSTI VAK JABLONNÉ NAD ORLICÍ Vážení zákazníci, již třetím rokem vám nabízíme placení vodného a stočného formou zálohových plateb, prostřednictvím sdruženého poštovního inkasa (SIPO) nebo trvalým příkazem z bankovního účtu. S potěšením vám můžeme sdělit, že tento moderní způsob úhrady zvolilo do již domácností v působnosti naší společnosti, což činí cca 70 % ze všech odběratelů (fyzických osob). Opakovaně vás informujeme, že v následujícím období budeme od našich odběratelů akceptovat platby pouze výše uvedenými způsoby. Tímto vás znovu žádáme, abyste nejpozději do zvolili jednu z výše uvedených možností. Upozorňujeme vás, že platby v hotovosti jsou možné pouze v zákaznickém centru v sídle společnosti v Jablonném nad Orlicí. Důvodem k tomuto opatření je především ekonomická úspora (nákladné zajišťování bezpečnosti našich technických pracovnic odloučených provozů při manipulaci s finanční hotovostí). Formulář k vyplnění vašich dat naleznete na našich webových stránkách v sekci Pro zákazníky/formuláře ke smlouvě. Při zavádění výše uvedených způsobů plateb vám rádi poradíme, buď při vaší osobní návštěvě některého z našich odloučených provozů VAK, nebo v zákaznickém centru v sídle společnosti v Jablonném nad Orlicí, Slezská 350. Upozorňujeme vás také, že již nebude zasílána s fakturou složenka. Vaše telefonické nebo elektronické dotazy směřujte na: Zdeňka Vacková, fakturace vodného a stočného, , Milena Fiedlerová, odd. smluvních vztahů, , Jana Bušinová, fakturace vodného a stočného, , Ing. Bohuslav Vaňous, ředitel společnosti Letohraďáci, děkujeme! Velice nás těší vaše účast u volebních uren a zvláště děkujeme těm, kteří zaškrtli kandidáty z naší strany. Mandát zastupitele chci využít v práci pro město a splnit co nejvíce z toho, co jsem slíbil před volbami. Zároveň jsem připraven odpovídat na vaše otázky a předkládat je ostatním zastupitelům. Zelená do Letohradu patří a vy jste to svými hlasy potvrdili. Váš Zdeněk Tomka Vážení spoluobčané, děkuji vám za vaši účast ve volbách a za hlasy, které jste dali mně a kandidátům za stranu KDU- ČSL. Z naší kandidátky byli vámi zvoleni 3 zástupci do nového městského zastupitelstva. Na ovlivňování věcí veřejných to není velká síla, ale chceme, aby každý hlas byl slyšet. Svojí činností v městském zastupitelstvu a hlasováním budeme podporovat dobré věci pro naše město a jeho občany. Na druhé straně jsme připraveni o problematických záležitostech diskutovat a v nutných případech i proti nim veřejně vystupovat (mimo jiné chceme dohlédnout na účelné a efektivní vynakládání finančních prostředků města). Chceme, aby se v našem městě žilo dobře všem slušným lidem. Uděláme vše pro to, aby to tak skutečně bylo. Jana Skalická DOBROVOLNÁ PRÁCE A ODMĚŇOVANÁ PRÁCE Pane Hatko, v připomínce, kterou jsem napsal do Letohradského zpravodaje (LZ 9/2014, pozn. red.) k Vašim praktikám, jsem nic nepřekroutil. Oponenturu nebo připomínky bez výjimky označujete za napadání, nebo plevelení. Vaše bezchybné vedení města je nepotřebuje a nepřipouští. Proto nemám důvod Vám kolektivně sdělovat (jak upozorňujete) své návrhy do diskuze. Všiml jsem si, že je asi rozdíl, kdo píše příspěvek do LZ, protože jsem nezaznamenal odpověď na příspěvek pana Ing. Skalického na stejné téma, s podobnými závěry. K docházce mohu jen říci, že na rozdíl od Vás jsem zaměstnanec, který je vždy hodnocen za výkon, dle vyúčtování každé investiční akce, proto nejsem schopen se zúčastnit každé komise, která nemá zase tak velké slovo. Zato Vás a další, kteří investiční akce připravují a domlouvají, Město Letohrad dobře platí a měli byste nést za úroveň jejich přípravy a vyúčtování zodpovědnost. K demokracii dodávám, že mám paměť dobrou, pamatuji si léta před rokem Václav Syrovátka (Pozn. red.: Místostarosta Martin Hatka byl o zveřejnění článku informován, text má k dispozici.) 15

16 Z FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MĚSTA 16 Komentář: Roční odměny zastupitelů a roční mzdy zaměstnanců jsou hrubé odměny a mzdy bez odvodů soc. a zdr. pojištění zaměstnavatele. Zaměstnanci úřadu jsou zaměstnanci Městského úřadu Letohrad. Mzdy a počty tedy nezahrnují městskou policii a dům s pečovatelskou službou. Cestovní náhrady samosprávy: v r z toho nocležné Kč a v r z toho kapesné Daruvar Kč. Diety samosprávy v r z toho stravné Daruvar 7817,60 Kč. Celkové provozní náklady městského úřadu nezahrnují mzdy, odměny a příslušné odvody sociálního a zdravotního zabezpečení zaměstnavatele. Příjmy z reklamy a výdaje na reklamu jsou uvedeny vždy celkem za organizaci dle rozpočtu města. (Reklama není sledována jiným způsobem, např. analytickým účtem.) Příjmy z reklamy na MHF jsou od r uvedeny v org Příjmy z reklamy a sponzoring. Příjmy a výdaje na reklamu v letech 2008 až 2012 jsou uvedeny včetně DPH. Finanční výbor předkládá Zprávu a doporučení z ročního porovnání příjmů a výdajů na základě usnesení ZM 403/2014. Finanční výbor se sešel v této záležitosti celkem na 3 jednáních. Vyžádané podklady obdržel FV od MěÚ dne a upřesňující podklady obdržel dne a Při kontrole byly projednávány náklady v letech Bylo provedeno porovnání nákladů na odměny zastupitelů, mzdy zaměstnanců MěÚ, provozních nákladů MěÚ, příjmy z reklamy a výdaje na reklamu. Stanovisko FV k této oblasti: Mzdy a odměny jsou s ohledem na dostupné informace realizovány v rámci předpisů, nicméně je nutno konstatovat rozdíl mezi nárůstem mezd u samosprávy (volených představitelů) a nárůstem (poklesem) mezd u zaměstnanců MěÚ. Stanovisko FV: Provozní náklady MěÚ byly od r do r téměř lineárně snižovány. Snížení provozních nákladů není způsobeno úsporou v několika málo položkách, ale v mnoha položkách, z kterých se tyto náklady skládají. Výše příjmů z reklamy a výdajů na reklamu se pohybovaly v běžných letech do výše 800 tis. Kč/ rok s tím, že v letech 2010, 2011, 2012 byly příjmy vyšší než výdaje. V ostatních letech byly výdaje na reklamu vyšší než odpovídající příjmy. Nejvyšší výdaje a příjmy byly v letech 2008 a 2013, kdy se konaly oslavy 700 let Letohradu, resp. 300 let Kopečkové pouti (viz tabulka): Sponzorské dary od jednotlivých sponzorů v jednom roce se pohybovaly v rozmezí jednotek tisíců až stovek tisíců. Sponzor s největším darem byl v r firma Výpalky sponzorský dar ve výši 714 tis Kč. U akce 700 let města (s rozpočtem 3,25 milionu) nebylo vypracováno konečné vyúčtování. Na základě výše uvedeného FV doporučuje ZM schválit následující: 1) U akcí města s rozpočtem vyšším než 0,5 mil Kč vypracovat předběžný položkový rozpočet, který bude před schválením projednán FV a po ukončení akce provádět a předložit vyúčtování FV a následně ZM. 2) FV doporučuje ZM schválení pravidla: výdaje na reklamu v roce nepřekročí výši příjmů za reklamu. 3) FV doporučuje odděleně sledovat náklady na nákup, výrobu a prodej propagačních materiálů (včetně jejich stavu skladu), mediální reklamu (inzerce spoty, plakáty) a další. Usnesení ZM č. 425/2014 z : ZM bere na vědomí Zprávu a doporučení finančního výboru z ročního porovnání příjmů a výdajů na základě usnesení ZM č. 403/2014 a zápisy z jednání finančního výboru ze dne , a

17 Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň, T. G. Masaryka 1000, Choceň, tel , mob , chocen.cz Dny otevřených dveří: od 9.00 do hod., od do hod., od do hod. Dny otevřených dveří proběhnou ve stejných termínech ve všech budovách školy v Chocni. Nabídka oborů pro školní rok 2015/2016: Čtyřleté obory vzdělání s maturitní zkouškou: - Obchodní akademie (kód oboru: M/02), zaměření: Daně a finance, Zahraniční obchod, Ekonomika sportu (nové) - Cestovní ruch (kód oboru: M/02) - Veřejnosprávní činnost (kód oboru: M/01) Tříleté obory vzdělání s výučním listem: Cukrář (kód oboru: H/01) Kuchař číšník (kód oboru: H/01) Prodavač lahůdkář (nové) (kód oboru: H/01) Střední odborné učiliště opravárenské Králíky, Předměstí 427, pořádá Den otevřených dveří: pátek od 8 do 15 hod. vyhrazeno pro žáky ZŠ sobota od 8 do 13 hod. pro veřejnost. Program: ukázky činností na jednotlivých pracovištích odborného výcviku s možností vše si vyzkoušet (zámečnická dílna, svařovna, kovárna, trenažér, diagnostika, pneubox); prohlídka školy a domova mládeže; prodejní výstava čtyřkolek, zahradní techniky a zahrádkářských potřeb. Občerstvení zajištěno. Tel , cz, web: soukraliky.alberon.cz, Facebook: www. facebook.com/souokraliky. KULTURNÍ CENTRUM LETOHRAD v hod., Dům kultury DIVADLO: Filumena Marturano Simona Stašová a Svatopluk Skopal v hlavních rolích slavné komedie, která patří k tomu nejlepšímu z italské tvorby. Co všechno musí podstoupit prostá žena, aby dostala k oltáři zhýralého boháče a pro své syny zabezpečila rodinu. Vždyť děti jsou přece děti. Domenico Soriano je úspěšný obchodník a též neodolatelný ctitel ženských půvabů. Mladičkou Filumenu Marturano potkal v jednom neapolském nevěstinci uprostřed druhé světové války. Pak se jejich cesty nakrátko rozešly, aby se však po válce náhodou potkali znovu a tehdy se zrodil vztah, který vydržel 22 let. A po všech těch letech si jednoho dne ten starý kocour přijde, že se ožení s nějakou mladou holkou! To tedy Filumena nemůže nechat jen tak! Vstupné 360 Kč v hod., městská knihovna SEMINÁŘ: Víte, co vám sluší? Knihovna Letohrad vás zve na seminář stylistky a vizážistky Dany Beranové. Předprodej vstupenek v knihovně a IC. Počet míst je omezen. Vstupné 70 Kč v hod., Dům kultury KINO: Ztracen 45 Film Ztracen 45 je nevšední příběh jedné z nejvýznamnějších českých uměleckých rodin 20. Střední zdravotnická škola, Ústí nad Orlicí, Smetanova 838, PSČ: , SZŠ ve školním roce 2015/2016 předpokládá přijmout 60 uchazečů denního studia 4letého oboru Zdravotnický asistent M/01, 60 uchazečů denního studia 4letého oboru Sociální činnost M/01. Dny otevřených dveří: hodin hodin hodin hodin Mimo dny otevřených dveří je návštěva školy možná po telefonické domluvě kdykoliv. HOTEL NA ZÁMKU vás srdečně zve: Zámecké hodování Svatomartinské hody a vína Podzimní menu INZERCE Hledám dopravce s dodávkou na občasný rozvoz nábytku. Tel Hledáme šikovné a technický zaměřené pracovníky pro montážní i technickoadministrativní práci. Dále přijmeme samostatného konstruktéra v programu SolidWorks. Kontakt tel.: , nebo osobně na adrese UNITA, V Aleji 845, Letohrad. Příjem inzerce probíhá v redakci Letohradského zpravodaje na městském úřadu, nebo ve společnosti Golem Group s.r.o. Podrobné informace vč. formuláře pro objednávku inzerce a ceníku naleznete na v sekci Život ve městě Zpravodaj. kalendář AKCÍ - LISTOPAD 2014 století, do něhož nám dávají nahlédnout osobní a cestovní deníky ženy Josefa Čapka. Deníky Jarmily Čapkové z let a svědčí o její pozoruhodné niterné proměně. Začínají obyčejným zklamáním z vychladlého manželství a končí zoufalým hledáním ztraceného muže v troskách nacistického Německa. Film rekonstruuje příběh vzkříšené lásky na pozadí válkou zničené Evropy i tíhu nenaplněné šance. 67 minut, přístupný, dokumentární, drama, ČR, vstupné 30 Kč v 9.30 hod., Dům kultury ŠKOLNÍ PŘEDSTAVENÍ: Ten trapas nepřežiju Karel Louda je žák 8.B. Přichází do nové školy v novém městě. Bojí se nového kolektivu, nových učitelů, sousedů a HOLEK! Na pomoc mu přijde paní RY-PO-SLUCH. (Rychlá pomoc slušného chování). Ukáže mu, jaké chyby dělá. Navzájem se poznávají a mění. Z přísné dámy se stane rozverná paní a z méněcenného kluka mladý muž s rozhledem. Vstupné. 40 Kč , městská knihovna VÝSTAVA: Výstava výtvarných dílek letohradských výtvarnic Výstava letohradských výtvarnic Lenky Markové, Věry Ondráčkové, Marie Šmokové, Hany Štěpánkové, Jany Švecové, Aleny Tschöpové. Výstava bude přístupná ve vestibulu knihovny ve výpůjčních dnech (Po, St, Pá) do 31. ledna v hod., Dům kultury KINO: Intimity Intimity jsou romantickým filmem, složeným ze sedmi příběhů o lásce, které se vzájemně prolínají. Zamilované páry nám nechávají nahlédnout do svého intimního soukromí v okamžiku, kdy řeší určitý citový milostný problém úměrný jejich věku a povaze. Teenageři prožívají první romantickou lásku; mladí umělci se snaží zvládnout úspěch, slávu, jež jim nabourala soukromí. Všechny příběhy dospějí k řešení, které může přinést pozitivní naději do budoucnosti. 104 minut, přístupný od 12 let, romantický, komedie, ČR, vstupné 30 Kč v hod., městská knihovna AUTORSKÉ ČTENÍ Středisko východočeských spisovatelů a knihovna Letohrad pořádají v rámci uměleckého maratónu Autorské čtení Evy Černošové prozaičky a básnířky z Nechanic a předsedkyně Střediska východočeských spisovatelů, Tomáše Jirečka básníka a performera z Pardubic, Martina Vídenského básníka z Letohradu. Vstupné dobrovolné. Pokračuje VÝSTAVA: Fotografie Petr Pulc. Do je v městském muzeu výstava fotografií Petra Pulce z Letohradu. Otevřeno Po Pá , hodin. Vstupné: 20 / 15 Kč / děti do 5 let zdarma. 17

18 Penzion Rot Žamberk uvádí vánoční koncert ONDŘEJE HAVELKY a jeho MELODY MAKERS PERLY SWINGU v hod., Dům kultury Vstupné 370 Kč, prodej vstupenek tel Ženský komorní sbor Canzonetta Letohrad pořádá v úterý v hodin v evangelickém kostele v Letohradě předvánoční koncert, na kterém vystoupí jako host Ženský komorní sbor Kolín a dětský pěvecký sbor Petrklíč. Těšíme se na vás. Helena Adamcová, Věra Pilná a členky sboru PŘEDNÁŠKY ČESKÉ KŘESŤANSKÉ AKADEMIE v hod., evangelický kostel: Beseda s redaktory televize NOE za účasti Petra Kudely nebo P. Ryšky v hod., evangelický kostel: Koncert pro loutnu a akordeon sólově i v kombinaci obou nástrojů, La Brise de France v hod., evangelický kostel: dr. Peter Moreé Ohlasy kalicha, v rámci oslav 600 let obnoveného vysluhování pod obojí POVÍDÁNÍ O MAŠINKÁCH Listopadové Povídání o mašinkách má jasné téma Mikulášské jízdy ve vzpomínkách. Z videozáznamů si připomeneme tyto akce v roce 1994, 2004, 2009, tedy před dvaceti, deseti a pěti roky a pochopitelně i loňský jubilejní 25. ročník. Proto už jen doplňující informace: středa 26. listopadu 2014 od hod v rotundě ZUŠ (levé křídlo letohradského zámku, prvé poschodí, spojovací chodba vpravo). Letošní Mikulášská jízda se koná v sobotu 29. listopadu 2014, odjezd zvl. vlaku do Dolní Lipky v hod, návrat ve hod. 18

19 Město Letohrad vás zve ve čtvrtek ve hod. do orlovny na Orlici na PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ. Dopravu na místo setkání si můžete domluvit na Městském úřadu Letohrad, tel TELEFON , ,

20 SERIÁL LETOHRAD V PROMĚNÁCH ČASU SVATOJÁNSKÁ ULICE JDEME DO ALEJE, říká dodnes každý Kyšperák, když míří do Svatojánské ulice. K rozmachu této dříve poutní cesty na Kopeček došlo po roce 1872, kdy se zde začalo stavět. O Kopečkové pouti pak bývala ulička plná krámků, lidé dávali do oken světýlka. V dětství pro nás byla alej doslova rájem poskytujícím útočiště pro různé hry. V padesátých letech, inspirováni Rychlými šípy, rozdělovala západní část Komenského ulice děti na dvě party, a to potočáků a měšťáků. My, potočáci, patřil mezi nás i režisér Milan Maryška, jsme o letních prázdninách měli zákaz chodit dál než ke hranici školy. Všechno se změnilo v zimním období, kdy se alej proměnila v ledové koryto, a my jako děti jsme měly ideální sáňkovací dráhu. Slabší jezdili od hřbitova, lepší od lavičky, nejlepší jezdili od kříže, nebo od kapličky, což bylo samozřejmě nebezpečné. Je třeba mít ovšem na paměti, že denní provoz v Komenského ulici byl oproti dnešní době minimální. Reprofoto: kniha Pozdrav z Kyšperka od Aloise a Pavla Taclových, text vzpomínky Jiří Mikyska ULICE SVATOJÁNSKÁ SE ZASKVĚLA PO OPRAVĚ V PLNÉ KRÁSE. Od křižovatky Komenského až po hřbitov položili stavaři letos v délce 193,7 metru nový asfaltový povrch. Majitelé domů v této ulici také oceňují nové chodníky, stání pro automobily i veřejné osvětlení. Obnova stála korun a trvala necelých pět týdnů. Fotograf a dokumentarista Miloš Bednář LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ - měsíčník z Letohradu, periodický tisk územního samosprávného celku Vydavatel: Město Letohrad, Václavské náměstí 10, Letohrad, IČ: Evidenční číslo Ministerstva kultury ČR: E Šéfredaktor: Mgr. Petr Cink, Redakční radu řídí: Ing. Jitka Dostálová Příjem inzerce: Ludmila Moravcová, tel.: , nebo v redakci na městském úřadu Adresa redakce: Václavské náměstí 10, Letohrad, tel.: , mob.: , fax: , Tisk: Golem Group s.r.o., Mírová 891, Letohrad, tel.: Periodicita 12x ročně. Náklad 930 ks. Uzávěrka příštího čísla je do 12:00 hod., Ročník XXIV., číslo 11/2014, Cena 15,- Kč Datum vydání

ÚTERÝ - MOZAIKOVÉ DOPOLEDNE

ÚTERÝ - MOZAIKOVÉ DOPOLEDNE Rodinné centrum Mozaika Zveme všechny maminky, tatínky, babičky, dědečky a děti do Rodinného centra Mozaika v Letohradě. Listopad PONDĚLÍ PÁTEK herna otevřena 8:00 12:00 ČTVRTEK herna otevřena 8:00-12:00

Více

ÚTERÝ - MOZAIKOVÉ DOPOLEDNE

ÚTERÝ - MOZAIKOVÉ DOPOLEDNE Rodinné centrum Mozaika Zveme všechny maminky, tatínky, babičky, dědečky a děti do Rodinného centra Mozaika v Letohradě. Říjen PONDĚLÍ PÁTEK herna otevřena 8:00 12:00 ČTVRTEK herna otevřena 8:00-12:00

Více

ÚTERÝ PORADNA PRO DOPOLEDNE S PSYCHOLOGEM

ÚTERÝ PORADNA PRO DOPOLEDNE S PSYCHOLOGEM Rodinné centrum Mozaika Zveme všechny maminky, tatínky, babičky, dědečky a děti do Rodinného centra Mozaika v Letohradě. Březen PONDĚLÍ PÁTEK herna otevřena 8:00 12:00 ČTVRTEK herna otevřena 8:00-12:00

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové

Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové www.karaterec.com Ing. Jiří Boček / Prezident Českého svazu karate Vážené dámy a pánové, je pro mne velkou ctí pozvat vás na 13. ročník největší soutěže karate v

Více

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 Informační leták Obecního úřadu Volfartice 3. číslo Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 vydává Obec Volfartice, se sídlem Volfartice č. p. 59, IČ: 00261076 občasník - distribuováno zdarma - neprodejné

Více

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015 Životický portál Od 7. prosince do 13. prosince 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno KUNCOVÁ Věra BARTOŇ Josef VIČANOVÁ Marie Č.p. Věk 33 29 153 91 70 70 Jméno NĚMCOVÁ Jana ŽLEBKOVÁ

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Takto byla Polná představena na vyhlášení soutěže ve Španělském sále Pražského hradu.

Takto byla Polná představena na vyhlášení soutěže ve Španělském sále Pražského hradu. Takto byla Polná představena na vyhlášení soutěže ve Španělském sále Pražského hradu. Vážené dámy a pánové, je mojí milou povinností seznámit Vás prostřednictvím velmi stručných charakteristik, řazených

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

JUBILEJNÍ SETKÁNÍ AUTORŮ LITERATURY FAKTU V LETOHRADĚ

JUBILEJNÍ SETKÁNÍ AUTORŮ LITERATURY FAKTU V LETOHRADĚ JUBILEJNÍ SETKÁNÍ AUTORŮ LITERATURY FAKTU V LETOHRADĚ Před deseti lety se začala psát historie setkávání Klubu autorů literatury faktu v Letohradě. Za tu dobu se Letohrad stal městem literatury faktu,

Více

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ)

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) Plánujeme: v MFC 4. 4. Pořad Chovejte se jako člověk (Cena: 30 35 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) 1. třídy v MFC 4. 4. 16. 4. 20. 4. Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

DÁLE INFORMUJEME. ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU úřední doba v pondělí od 16 do 19 hodin MATEŘSKÁ ŠKOLA

DÁLE INFORMUJEME. ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU úřední doba v pondělí od 16 do 19 hodin MATEŘSKÁ ŠKOLA 17. ročník říjen 2011 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 6. října 2011 Usnesením č. 44/2011 zastupitelé přijali Vlastní hodnocení Mateřské školy Zahrádky za školní rok 2010 2011. Zastupitelé byli

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Plánované náklady. Akce

Plánované náklady. Akce ZÁVĚREČNÁ P R Á V A o plnění podmínek Dohody o spolupráci (dále jen Dohoda ) s Krajem Vysočina o stavu realizace společného plánu akcí na rok 2014 k 31. 12. 2014 Předmětem této dohody je spolupráce stran

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Jednání starostů SDH po obvodech 4. 11. 2013

Jednání starostů SDH po obvodech 4. 11. 2013 Jednání starostů SDH po obvodech 4. 11. 2013 Program jednání 1) Zpráva o činnosti OSH Ústí nad Orlicí, 2) Výsledky soutěží v roce 2013, 3) Zajištění výročních valných hromad, 5) Hlášení o činnosti sboru

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 199/2014 Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo o uzavření Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum Lanškroun s obcí

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Úvodní slovo. Milí čtenáři, Blecha Cup. vstoupili jsme do nového roku a já věřím, že pro nás pro všechny bude ještě úspěšnější, než byl ten předchozí.

Úvodní slovo. Milí čtenáři, Blecha Cup. vstoupili jsme do nového roku a já věřím, že pro nás pro všechny bude ještě úspěšnější, než byl ten předchozí. Úvodní slovo Milí čtenáři, vstoupili jsme do nového roku a já věřím, že pro nás pro všechny bude ještě úspěšnější, než byl ten předchozí. Díky výborné práci našeho týmu se podařilo spousta věcí, které

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 14. týden St 1.4. Čt 2.4. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 9:00 13:00 Kurz vaření pro přihlášené 7:45 17:00 VESELÝ APRÍLOVÝ VÝLET pro přihlášené 13:00 18:00 Psychologická

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: Z vlastního podnětu zpracovatelky návrhu usnesení a kolegů z pracovní skupiny

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: Z vlastního podnětu zpracovatelky návrhu usnesení a kolegů z pracovní skupiny Podklady pro jednání zastupitelstva města Lanškroun dne: 11.11.2015 Číslo jednání: 6 Název materiálu: Výběr akcí do Anketního dotazníku na rok 2016 Číslo materiálu: 2/ZM/2015/MAT Druh zařazení: Odbor investic

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------ PROPOZICE REGIONÁLNÍ KOLO SOUTĚŽE

------------------------------------------------------------------------------------------------------ PROPOZICE REGIONÁLNÍ KOLO SOUTĚŽE PROPOZICE 1 REGIONÁLNÍ KOLO SOUTĚŽE MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ PRO ÚSTECKÝ A LIBERECKÝ KRAJ PÁTEK 5. ČERVEN 2015 V MOSTĚ ÚVOD Vážení přátelé, dovolte, abychom Vás srdečně pozvali do Mostu na Regionální soutěž

Více

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ DNY GIS LIBEREC 2008 Podruhé se Krajská vědecká knihovna v Liberci stala místem setkání s moderními technologiemi. Ve dnech 12. 14. listopadu se v ní uskutečnily Dny geografických informačních systémů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ. Rodinné centrum Bysteráček ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ. Rodinné centrum Bysteráček ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ Rodinné centrum Bysteráček ZA ROK 2014 Kontaktní a identifikační údaje Název: Rodinné centrum Bysteráček Sídlo: náměstí Na Podkově 68, Bystré, 56992 Kontakt: Mgr. Lucie

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 V průběhu hodnoceného období se uskutečnila zasedání orgánů MAS v těchto dnech: Valná hromada: dne 11. 6. 2009 Dozorčí rada: dne 11. 6. 2009 Správní rada: dne

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 18.3.2015. Zastupitelstvo obce schválilo prodej lesního pozemku p.č. 487/1 o výměře 14 485

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 26. zasedání Rady

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Obec Sviny Čj. 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Přítomni: František David, Ing.František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Anna Kašparová Omluveni: Ing. Martin

Více

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 -

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 - Itinerář OBSAH: Obsah: Úvod: 1.den: 2.den: 3.den: 4.den: 5.den: 6.den: 7.den: Shrnutí: Prameny čerpání: 1.strana 2.strana 3.strana 4.strana 5.strana 6.strana 7.strana 8.strana 9.strana 9.strana 10.strana

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe

Ekologické aktivity, exkurze, praxe Ekologické aktivity, exkurze, praxe 10. 9. Kvinta, sexta, 3. ročník návštěva výstavy Ligy proti rakovině Každý svého zdraví strůjcem Mgr. M. Šverma 10. 10. Porada k projektu ENERSOL 2014 - RNDr. H. Pokorná,

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Zprávičky ze školky listopad

Zprávičky ze školky listopad Zprávičky ze školky listopad Tématem měsíce listopadu byla historie, vynálezy a etiketa. Hned první týden jsme začali vznikem života, povídali jsme si o tom, jak lidé žili dříve a hráli jsme si na staré

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

PROGRAM - Květen 2014. návštěvy v terénu, tzn.že Vás i miminko navštívíme doma, vstup 50,-Kč

PROGRAM - Květen 2014. návštěvy v terénu, tzn.že Vás i miminko navštívíme doma, vstup 50,-Kč Klub Ratolest Provozovaný Oblastní charitou Blansko při Centru PRO Blansko, Sladkovského 2b,Blansko 678 01, tel.516411400mob.731428369,e-mail:ratolest.blansko@charita.cz http:/www.blansko.charita.cz/ 28.dubna

Více

Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha

Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha Křížovka 1. 2. 12 1 2 5 3 10 11 6 13 4 7 8 9 4. 3. 5. 8. 9. 6. 7. 10 11. 12. 13. Informace o soutěži Datum: 13. 15. 9. 2013 Místo

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více