ŠPERKAŘ 2015 ŠPERKAŘ. Ročník V. Č.III 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠPERKAŘ 2015 ŠPERKAŘ. Ročník V. Č.III 2015"

Transkript

1 ŠPERKAŘ Ročník V. Č.III

2 Posmrtná výbava Přemysla Otakara II. českého krále železného a zlatého: koruna, jablko a žezlo. Na přední straně: Posmrtná koruna krále Přemysla Otakara II., který zahynul v boji na Moravském poli u Suchých Krut. Byl pohřben v chrámu sv. Víta na pražském hradě 23. Června

3 Regionální odborný a kulturní časopis pro zlatníky a příbuzná řemesla Liberec, Jablonec N/N, Železný Brod, Turnov. Obsah: Strana : RNDr. I. Turnovec: Slavná ruská vejce Fabergé jsou zpět..4 DiS. Z. Kissová: Pektorál z Tovsty 5 Ing. M. Frydrych: Stříbrné pájky pro technické a šperkové účely 10 DiS. Z. Kissová: Pohřební klenoty Přemysla Otakara II 15 Red.: SUPŠ VOŠ na Inhorgentě v Mnichově..18 Red. : Motlitba pro Evropu 19 Red.: Návštěva Ivany Zemanové v DUV GRANÁT, Turnov 20 Red.: Korunka pro letošní Miss Universe vznikala i v Turnově. 21 RNDr. Ivan Turnovec: Vzpomínka na gemologa Jaroslava Bauera.. 22 DiS. Z. Kissová: Obor restaurování kovů, minerálů a organitů na Vyšší Odborné Škole v Turnově. 25 DiS. Z. Kissová: Historická a současná technologie výroby a restaurování stříbra...28 Informace 34. ŠPERKAŘ/ vydává Atelier PEGA, Turnov/ redakce RNDr. I. Turnovec, DRAHOKAM,Turnov/ Ing. M Frydrych a kolektiv,turnov/ PHDr. M. Cogan, MČR, Turnov/ DiS. Z. Kissová, Turnov/ Schváleno MK č / ročenka 2015/ č. II./ 3

4 Slavná ruská vejce Fabergé jsou zpět. RNDr. Ivan Turnovec. Vejce firmy Fabergé patřila mezi ceněné součásti šperkovnic ruských carů a dodnes jsou vyhledávaná mezi sběrateli po celém světě Nyní se vejce Fabergé vracejí první z nich, které bylo po 99 letech vyrobeno, se nyní vystavuje v katarském Dauhá, napsal britský list The Times. Téměř století poté, co byla na počátku ruské revoluce výroba zrušena, začalo zlatnictví v ruském Petrohradě znovu vyrábět svůj nejslavnější produkt. Katarem inspirované vejce je vykládané perlami pocházejícími z tohoto státu perského zálivu a jeho hodnota je dva miliony dolarů (téměř48,5 milionů korun). Od úterního večera se vystavuje v expozici šperků v katarském hlavním městě Dauhá. Nové vejce je oficiálně na prodej, 4

5 ale sběratelé budou pravděpodobně zklamáni proslýchá se, že už ho předkoupil neupřesněný člen královské rodiny. Rodina Fabergé vyrobila jen padesát vajec, než po revoluci v roce 1917 uprchla z Ruska. Nejslavnější carská vejce si objednali carové Alexandr III. a Mikuláš II. jako dary pro své manželky a matky. Do současnosti se zachovalo 42 vajec; Kreml vlastní deset z nich, zatímco britská královská rodina má tři v rámci své rozsáhlé sbírky šperků Fabergé. Největším soukromým sběratelem je ruský miliardář Viktor Vekselberg, který koupil devět vajec před desetiletím od americké nakladatelské rodiny Forbes. Vekselberg je vydražil v londýnské aukční síni Sotheby, s, za odhadem 90 až 120 milionů dolarů a převezl je zpět do Ruska. PEKTORÁL Z TOVSTY. BiS. Zuzana Kissová Zprávy o událostech na Ukrajině jsou chmurné a tak by bylo možná dobré připomenout alespoň překrásné historické artefakty, které byly na jejím území nalezeny. Na území dnešní Ukrajiny žil stepní kmen Skythů. Jejich původ je nejasný, ale nejčastěji se setkáváme s dvěma hypotézami. Podle první vznikli Skythové smíšením místních kmenů, které sídlily na severním pobřeží Černého moře s kmeny, které přišli od Volhy. Stěhování kmenů probíhalo (podle této hypotézy) ve dvou vlnách, koncem 2. a na začátku 1. tisíciletí př. n. l. Další verzí je, že přišli začátkem 1. tisíciletí př. n. l. odněkud z Asie. V průběhu času vytlačili původní stepní kmen, Kimery a podnikali nájezdy na tehdejší dobu vysoce obávanou Asýrii. 5

6 Koncem 6. století se je pokusil napadnout vládce Persie Dareiros I. z rodu Achajmenovců. Jeho tažení bylo neúspěšné a poté si na Skhyty několik století netroufl žádný kmen zaútočit. Nejznámějším uměleckým stylem Skythů je tzv. zvířecí styl. Jeho původ je, vzhledem k tomu že se nedochovaly památky z počátku tohoto umění, nejasný. Předpokládají se ale vlivy řeckého nebo asijského umění. Typickým rysem tohoto stylu je zobrazování určitých zvířat nebo jejich částí v jejich tradičních pózách na předmětech denní potřeby. Okruh zobrazovaných zvířat byl velmi omezen. Zachycována byla především ta, která se vyznačovala vytrvalostí, krutostí, bytostí. Jednalo se především o kočkovité šelmy: rys tygr. Z býložravců se těšili oblibě jelen los, beran a ojediněle býk. Z ptáků se zobrazoval téměř výhradně orel. V dalších obdobích se setkáváme i s fantastickými zvířaty: gryf s orlí nebo lví hlavou a další. Zvířecí styl byl realizován různými technikami: ražené a lité zlato, stříbro a bronz, kované železo a v některých případech kost. Nejčastěji byla zvířata zachycována z profilu. Umělci vyplňovali celou plochu zobrazení, jako by se báli prázdného prostoru. Do vyobrazení jednoho zvířete vždy zakomponovali další drobná vyobrazení jiných zvířat. 6

7 Výraznost tvaru byla dána umělcovou potřebou vyjádřit, mnohdy až expresivně, rysy zvířete. Často zůstaly zachovány pouze dva až tři rysy, které umožnily rozpoznat, o které zvíře jde. Losa například charakterizuje hrbatá tlama a krátké nohy, kočkovité šelmy zase prohnutý napružený hřbet. Tři kroužky v jedné linii zobrazovaly oko, ucho a nozdry šelmy. Dravci byli zobrazováni pomocí velkého kruhového oka a zobáku zahnutého dolů. Skhytské umění dosáhlo největšího rozkvětu na začátku 4. Století n. l. zejména díky obchodu s řeckými koloniemi na pobřeží Černého moře a na Krymu, jejichž styl pak výrazně ovlivnil skythské umění. Na špercích a nádobách se začaly objevovat propracovanější scény mnohdy s lidskou postavou, rostlinným ornamentem atd. Ukázkovou vlivu řeckého umění je mužský pektorál z Testy ze 4. Století př. n. l. Realistické zobrazení postav a zvířat je zde kombinováno s antickými ornamenty. Pektorál pravděpodobně zhotovil řecký mistr na skythskou objednávku. Střídají se na něm rostlinné a geometrické ornamenty s napodobením prvků zvířecího stylu. Pektorál je vyroben ze zlata a má tvar měsíčního srpku. Místem jeho uložení byla Tolstaja mogila. Je zdoben třemi prvky: rostlinnými motivy stáčenými do spirál, divokými zvířaty a figurálními motivy. Pektorál je pomyslně rozdělen do tří pásů. V prvním jsou scény z každodenního života pastýřů, dojení, středem tohoto pásu jsou dva pastýři dohadující se o ovčí kůži. 7

8 Druhý je podložený zlatým plechem a ozdoben spirálovitými rostlinnými ornamenty. Třetí pás zachycuje boj grifů, lvů, koní, a divokého kance. Je zde patrný skythský zvěrný styl, lovící šelmy mají 8

9 bojem zkroucená těla a lovení koně a kanci jsou vyobrazeny ve svém posledním utrpení. Zápas gryfů se zvířaty měly pro Skythy magický význam. Pektorál byl pravděpodobně vytvořen pro člena vyšší vrstvy. V průběhu let začala řecká kultura lehce potlačovat skythské umění, nepochybně ale znamenala také jeho obohacení. Zvířecí styl postupně odumíral díky neustálému opakování starých motivů a forem. 9

10 Použitá literatura Konečný Dušan. UMĚNÍ VĚKŮ, Odeon, Praha 1977/ Bondar I. V.:ORFÉRVRERIE ANCIENNE, Iskousstvo, Moscou 1975/80 Stříbrné pájky pro technické a šperkařské účely. Ing. Miloslav Frydrych. Ve šperkařské praxi známe několik druhů spojování stříbrného materiálu. Rozumí se tím spojování částí dílů z drahého kovu stříbra ve šperku. Rozlišujeme spojování za studena nebo za tepla. Pojem pájka - pajka jsou rozdílné - pájka je materiál pro spájení a pajka je nástroj sloužící k měkkému pájení např. cínování. Za studena se rozumí spojování bez použití pájky. V montované technice jsou to způsoby: 1. Falcování spojení dvou plechů zahnutím a přehnutím do sebe a následné sklepání falcu. 2. Finýrování spojení dvou dílu za pomoci drátu (povětšinou dvou) k podložce či spodnímu dílu šperku. 3. Nýtování spojování dílů nýty. Tyto způsoby se většinou používají tam, kde není možné použít klasického letování v ohni (např. smalty, drahokamy které praskají nebo hoří v ohni obsidián, jantar apod.) Nejběžnějším způsobem pevným spojováním dílů šperku k sobě je pájení za pomoci pájek. Pájky mohou mít tvar 10

11 plechu, drátu nebo jsou sypací. Používají se, jak pro šperkové tak i technické účely. Mají nižší bod tání než spojovaný materiál. Používají se k nim přípravky zabraňující oxidaci materiálu i pájky a umožňují snazší spojení mezi nimi. Složení pájek ukazuje následující tabulka: Tabulka č. 1 Technické a šperkařské pájky 11

12 Pokračování tabulky č. 1 12

13 Dokončení tabulky č. 1 13

14 Uvedené tabulky jsou pouze pro technické a v omezené míře i pro šperkařské účely Pájky pro šperkové účely a jejich složení uvádí tabulka č 2 : Tabulka č 2 složení pájek pro šperkové účely: Je nutné však upozornit, že tento článek je teoretický. Nedoporučuji z vlastní iniciativy zkoušet tavení pájek. Jednak nelze zaručit čistotu jednotlivých komponentů. Oprávněna je legovat a distribuovat pájky a šperkařský materiál v ČR jen n. p. Safina, která zaručuje kvalitu i ryzost stříbrných pájek. Podle puncovního zákona je přípustná minimální ryzost stříbrné pájky 500/000. Použitá literatura: Wikipedie: Tabulka stříbrných pájek. A. Karč: Příručka pro zlatníky, brusiče drahokamů, rytce a cizeléry. OŠ v Turnově

15 Pohřební klenoty Přemysla Otakara II. DiS. Zuzana Kissová. Přemysl Otakar II. zemřel 26. Srpna 1278 v bitvě u Suchých Krut na Moravském poli. Jeho mrtvé tělo bylo oloupeno a svlečeno donaha. Vítěz bitvy král Rudolf I. Habsburský pak nechal tělo omýt a převézt do rakouského Marcheggu, který Přemysl založil. Dále pak bylo tělo převezeno do benediktýnského kláštera Skotů ve Vídni. Mrtvola nesměla být oficiálně pohřbena, neboť Přemysl zemřel v papežské klatbě, která byla na něj v minulosti uvalena. O měsíc později se začaly šířit legendy o tom, že Přemysl přežil a jen vyčkává na vhodnou příležitost, aby se vrátil. Král Rudolf I. chtěl tyto domněnky vyvrátit a proto nechal tělo poslat do vídeňského kláštera Minoritů. Minorité vyjmuli královo srdce, nabalzamovali tělo a oblékly ho do pláště. Následně jej vystavily na márách. V dubnu roku 1279 sňal papežský legát Pavel, biskup tripolitánský, ve Vídni z Přemyslovy mrtvoly klatbu. Vdova Kunhuta pak začala jednat s Rudolfem Habsburským o převozu Přemyslova těla do českých zemí, s čímž Rudolf souhlasil. V květnu téhož roku bylo tělo převezeno do Znojma. V minoritském konventním kostele byla rakev znovu otevřena a po nějaký čas veřejně vystavena. Pak bylo tělo krále dočasně církevně pohřbeno do krypty znojemského minoritního kostela. O 17 let později, roku 1296, rozhodl syn Přemysla Otakara II. o převozu otcových ostatků ze Znojma do Prahy. Pohřeb proběhl v románské bazilice sv. Víta. Byl doprovázen mnoha poctami a do 15

16 dřevěné truhlice s královskými ostatky byly vloženy také pozlacené pohřební korunovační klenoty. Pohřební klenoty. K oslavě 750: výročí založení Českých Budějovic jsou v radniční galerii města vystaveny i pohřební klenoty Přemysla Otakara II. Klenoty byly objeveny 13. Prosince 1976 pod podlahou v Saské kapli v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha. Na jejím dně byla nalezena truhla, která obsahovala látky s neuspořádanými kosterními pozůstatky. Na lebce stále spočívala koruna a vedle ní leželo žezlo a jablko. V čelistech byla nalezená olověná autentika (církevní doklad, který potvrzuje pravost ostatků) s latinským textem: Zde leží Přemysl, jinak Otakar, král český a rakouský, štýrský, korutanský vévoda, markrabě moravský a pán donského přístavu, syn krále Václava. Jde patrně o nejstarší původní gotickou zlatnickou práci v českých zemích. Roku 1296 je dal zhotovit syn Přemysla Otakara II. Václav II. Pravděpodobně pocházejí ze zlatnické dílny benediktýnského kláštera v Praze Břevnově. Zhotoveny byly pro účely církevního pohřbu krále železného a zlatého v bazilice sv. Víta na Pražském hradě. Koruna. (Je vyobrazena na přední straně časopisu.) Její jádro je stříbrné, povrch zlacený. Skládá se z osmi obdélníkových plechů, které jsou k sobě snýtované. Jako zakončení vrcholů obdélníků se střídají lilie a kříže, oboje zdobené tepanými rozvilinovými ornamentem. Přední stranu koruny zdobí přinýtovaný pásek s nápisem: Toto jsou kosti Otakara, vznešeného pátého krále českého. Uvnitř jsou ke koruně připevněny obloukové pásky, na vrcholu jejich křížení je připevněna šestiboká rozeta. 16

17 Žezlo. Šestibokou tyč dokončuje hlavice ze šesti listů a šištice, která je zdobena granulací. Podle vyšší kvality zhotovení i vyšší jakosti použitého stříbra jde zřejmě o insignii, jejímž primárním účelem nebylo uložení do hrobu. Královské jablko 17

18 Jablko. Tvoří jej dvě duté polokoule, které jsou spojeny naletovaným páskem. Na jeho vrcholu je rovnoramenný křížek vyztužený trnem, který prochází celým jablkem s na spodní části se rozdvojuje. Použité zdroje: roce a-objev-královských insignii/ KRONIKA ČESKÝCH ZEMÍ, Fortuna Print, Praha 1999 / 127 SUPŠ a VOŠ na INHORGENTĚ v Mnichově. V lednu se tyto školy zúčastnily zlatnického a klenotnického veletrhu v Mnichově, který se konal ve dnech Února. Vystavovaly v oddělení inovativních škol. Bylo zde zastoupeno 15 škol z celého světa. Naše expozice měla velmi dobrý ohlas byla úspěšná. (Redakce) 18

19 Motlitba pro Evropu. Turnovský zlatník Jiří Urban s manželkou byli pozváni do Vatikánu na účast Dne Evropy, který se konal hned po velikonočních svátcích. Nejeli s prázdnou, přivezli sebou kopii Svatováclavské koruny a Koruny svaté říše římské, jako symboly sjednocené Evropy. Koruny byly vystaveny v kostele Panny Marie Bolestné (starý teutonský kostel) v těsné blízkosti Baziliky sv. Petra, kde se před 660 ti lety konala významná část korunovační ceremonie Karla VI. na císaře Svaté říše římské. Korunovační klenoty byly vystaveny spolu s Lombardskou železnou korunou symbolem Itálie. (Redakce) 19

20 NÁVŠTĚVA IVANY ZEMANOVÉ V DUV GRANÁT. Při návštěvě Turnova prezidentem republiky Milošem Zemanem, , DUV Granát navštívila První dáma republiky Ivana Zemanová za doprovodu Mgr. Sylwie Půta Świercz, manželky hejtmana Libereckého kraje. Družstvem je provedl předseda představenstva Ing. Miloslav Šorejs a ukázal přítomným nejrůznější výrobky z úspěšné kolekce Granátu. 20

21 KORUNKA PRO LETOŠNÍ MISS UNIVERZE VZNIKALA I V TURNOVĚ. Prestižní zakázku dostal turnovský šperkař a brusič drahokamů Petr Šťastný. Jako jeden z tvůrců se podílel na výrobě korunky pro letošní Miss Universe (česky doslovně Slečna vesmíru ). Jde o mezinárodní soutěž krásy, která se koná každoročně od roku Zakázku p. Šťastnému zadala firma Bergl s.r.o., konkrétně Aleš Bergl, který je autorem návrhu korunky. Korunce dominuje pět modrých topazů a celkový vzhled dotváří řada dlouhých krystalů, které symbolizují výškové budovy Mnhatanu. Vyrobené jsou ze speciálního skla s unikátním optickým 21

22 efektem. Jiskru korunce dodává řada safírů a briliantů v celkovém počtu přesahující 300 kusů. Klenotnicky byla zpracována rovněž firmou Bergr pro společnost D. I. C (USA), která je oficiálním sponzorem Korunky Miss Universe. (Podle čas. Turnovsko v akci z ). Vzpominka na gemologa profesora Jaroslava Bauera. PHDr. Ivan Turnovec Profesor Ing. Jaroslav BAUER CsC. zemřel před dvaceti lety, ve věku 75 let 29. Ledna 1995 v Praze. Narodil se v roce 1920 v Křešicích u Litoměřic. Od mládí jej zajímala chemie a tak jí začal studovat. V r musel jako všichni ostatní školu opustit a prošel několika nouzovými zaměstnáními, která sice neměla mnoho společného s chemií, ale zato rozšířila jeho zkušenosti. Věnoval se i fotografování. V r se vrátil mezi prvními na Vysokou školu chemicko - technologického inženýrství, kterou pak už nikdy neopustil. Pokračoval ve studiu, během kterého se stal nejprve demonstrátorem a později asistentem na jejím tehdejším Ústavu mineralogie a petrografie. To bylo právě v době, kdy se na různých místech Prahy objevovaly bedny s nerosty z mineralogické sbírky Ústavu, které neznámo kdo a kdy zachránil z budovy školy po uzavření vysokých škol. Tato velice cenná sbírka s téměř světovou proslulostí byla tedy zachráněna. Často však byly vzorky nerostů, zvláště ty velmi křehké, poškozeny a bylo třeba dát je do pořádku. Tato úloha, při ověření sbírkových položek, připadla asistentu Bauerovi. Jen díky jeho vytrvalosti, obětavosti a lásce k mineralogii se dnes můžeme těšit jejich obnovenou krásou. Tím však jeho zásluhy o sbírku nekončí. V r se zúčastnil expedice na Island a Fayery a v r sám vedl další expedici do těchto míst. Výsledkem bylo obohacení fakultní sbírky o řadu vzácných a krásných zeolitů. Podobnými se kromě Prahy mohou pochlubit jen Kodaň a New York. Celý svůj profesní 22

23 život trávil Jaroslav Bauer od roku 1945 v pražských Dejvicích. Od roku 1945 na Chemické fakultě ČVUT v Praze, přeměněné v r na Vysokou školu chemicko-technologickou. Začínal zde na katedře mineralogie u profesora Jana V. Kašpara jako asistent. V r habilitoval a byl jmenován docentem. Patřil k oponentům politické diktatury a proto i přes svou odbornou kvalitu a pedagogické schopnosti se ani po smrti prof. Kašpara v r z politických důvodů nemohl stát profesorem. Zabýval se technickou mineralogií, gemologií, syntézou monokrystalů, experimenty s rozkladem a syntézou nerostů v hydrotermálních podmínkách a rentgenovou strukturní analýzou. Studoval nerosty Českého středohoří (při výzkumu ložisek pyropů u Třebenic nalezl ve vulkanické brekcii u obce Měrunice alfa - moissanit, v roce 1963 šlo o v pořadí třetí z popsaných výskytů na světě.). Z vulkanitů Islandu popsal mnohé zeolity. Mikroskopoval a chemicky analyzoval jihočeské tektity. Věnoval se i metodice šlichtové prospekce, kterou realizoval v granáto nosné oblasti Českého středohoří. Hlavní význam měly ale jeho práce gemologické. Studoval drahokamy na historických památkách, mj. na českých korunovačních klenotech (poprvé již v r s prof. Kašparem, znovu pak v r. 1993), popsal složení mozaiky Poslední soud nad jižní bránou katedrály sv. Víta na Pražském hradě (1956). Podílel se významně na výzkumu ametystové a jaspisové inkrustace stěn kaple sv. Kříže na hradě Karlštejně a Svatováclavské kaple v katedrále sv. Víta (od r. 1983). Spolupracoval na výzkumu inkrustací jaspiso ametystové suroviny na Karlštejně a Pražském hradě, pocházející ze 14. století ze štol, které byly objeveny u Ciboušova nedaleko Klášterce nad Ohří v Krušných horách. Politicky rehabilitován byl po roce Teprve v roce 1992 byl jmenován profesorem mineralogie a technologie obnovy a 23

24 konzervace památek. Tento titul mu měl právem patřit již mnohem dříve. Spolupracoval se Spolkem pro chemickou a hutní výrobu v Ústí nad Labem při syntéze krystalů Verneuilovou metodou. S Rudnými doly Příbram a řadou dalších podniků řešil technologii úpravy nerostných surovin. Dále je třeba připomenout spolupráci s turnovskými podniky Monokrystaly a Dias, s družstvem Granát. Z této spolupráce vyplynula řada jeho prací a expertíz s průmyslovým využitím. Svému pracovišti zůstal věrný až do smrti. Pokud mu to zdravotní stav dovolil, docházel denně do školy, i když už byl v důchodu. Bez toho prostě nemohl existovat. Určitě vychoval mnoho svých pokračovatelů. Osobně také patřím mezi ty, kteří mu vděčí za vedení po cestičce poznání a seznámení s vědeckou prací. Pomáhal mi od roku 1966, kdy jsem začínal s výzkumem umělých korundů pro brusné účely od roku mého nástupu do Spojených závodů na výrobu karborunda a elektritu v Benátkách n/ Jiz. a později při průzkumu českých granátů a vltavínů. V osmdesátých letech minulého století spolupracoval s Františkem Skřivánkem při prověřování ametysto jaspisových materiálů v kaplích na Karlštejně a pražském hradě a zbytků po středověké těžbě v okolí Ciboušova. Z jeho publikací si na tomto místě dovolím připomenout alespoň ty, které se týkají exkurzních lokalit a popisují jejich minerály.: Bauer, J. (1959): Zirkony z pyropových štěrků Českého středohoří. Sb. VŠCHT., 3, Čermáková A. - Bauer J. (1962): Technologie úpravy podsítných frakcí z pyropových štěrků Českého středohoří. - Sb. VŠCHT Miner. 6, s 24

25 OBOR RESTAUROVÁNÍ KOVŮ, MINERÁLŮ A ORGANOLITŮ ODBORNÉ ŠKOLE V TURNOVĚ. NA VYŠŠÍ Dis Zuzana Kissová Od roku 1947 se na turnovské šperkárně začalo ukončovat studium maturitní zkouškou. Studenti tehdy dokonce navrhovali, že by škola měla dosáhnout statutu Vyšší odborné školy klenotnické. Roku 1990 se díky Ministerstvu školství a kultury začal na VŠCHT rozšiřovat obor restaurování kulturních památek. Výsledkem tohoto rozvoje bylo v roce 1999 založení oboru restaurování drahých kovů a šperků na SUPŠ Turnov. O rok později se obor rozšířil na restaurování kovů a následně ještě o restaurování předmětů, které obsahují drahé kameny a organolity. Od roku 2012 je zde studentům umožněno také dálkové kombinované studium. Předpokladem je, že uchazeči přicházejí z uměleckých škol, kde se naučili zpracovávat kovy. Nejčastěji jde o kováře, zlatníky a rytce. Škola má studenty připravit především na možnost podání žádosti o restaurátorskou licenci, kterou uděluje Ministerstvo kultury. Všechny předměty, které jsou zde vyučovány spolu dokonale souvisejí. Dějiny uměleckých řemesel, Ornamentika, Heraldika, Ikonografie a další studentům zprostředkují veškeré informace o kovových artefaktech (a nejen o nich). Technologie, chemie a historie metalurgie pak člověka perfektně připraví na dílenskou část a umožní mu tak lépe pochopit vyhodnotit památku a správně restaurovat. 25

26 Dokumentace demontáže zvonku, který byl nade dveřmi v obchodě. Modelování a kreslení jsou sice doprovodné předměty, ale člověk si snáze zapamatuje to, co nakreslil než jen to, co viděl. V prvním ročníku studenti nakreslí kolem 70 nejznámějších a nejčastěji užívaných evropských ornamentů. Dále kreslí studie ornamentiky islámské kultury, zvěrných stylů Vikingů, Germánů, Skythů. V dílnách si pak v prvním ročníku žáci vyzkouší a osvojí různé techniky: rytí, tepání, smaltování. Ke každé památce se vyhotovuje restaurátorská nebo konzervátorská zpráva. Předměty se jako první zdokumentují. Je důležité vyfotografovat památku opravdu detailně. 26

27 Vzniklá dokumentace pak slouží jako určitá pojistka, že restaurátor předmět ještě dodatečně nepoškodil a také pro srovnání stavu památky před a po zásahu. Studenti se také učí jak správně historicky a řemeslně zařadit památky. Ve většině případů se ale ještě provádí odborné konzultace s historiky. Neméně důležité je pak provedení chemickotechnologického průzkumu. V dílnách se nenachází vybavení k vyhotovování potřebných analýz, ale škola spolupracuje s různými vědeckými a výzkumnými ústavy. Kam, mimo jiné, mohou studenti na letní praxe. Po třech letech studia by měl být absolvent schopen prozkoumat památku a navrhnout několik variant restaurátorského nebo konzervátorského postupu a také režim ochrany památky. V letech probíhal na škole grant z evropských fondů. Studenti navštěvovali přednášky na VŠCHT v Praze, (kde je jim umožněna prostupnost na bakalářské studium) na Masarykově univerzitě v Brně atd. Z grantu byly také hrazeny studentské praxe, které tak, díky financím, mohly probíhat několikrát za rok a nejen o prázdninách. Žákům, kteří absolvovali oba dva roky grantu se tak vlastně dostalo zvýšeného vzdělání, které mohou uplatnit. Sympatické na škole je také to, že zde učí její bývalí absolventi, kteří jsou často i absolventi naší šperkárny. Je skvělé sledovat, jak příjemně spolu tyto dvě instituce koexistují. 27

28 Historická a současná technologie výroby stříbra. Dis Zuzana Kissová. Stříbro se dříve získávalo většinou z rud, v nichž bylo vázáno olovo. Kupelace olova (přetavování rudy v šachtové peci) byla známa již kolem roku 2000 př. Kr. o čemž svědčí nálezy z Uru a Majkopu. Stříbro a olovo je také známo z nálezů z Tróje. Na Krétě byly nalezeny tři stříbrné dýky z raného minójského období, př. Kr. Množství strusek z prehistorických španělských lokalit Rio Tinto a Tharsis dokládá od 8. století př. Kr. tamní výrobu, která trvala až do římské okupace. Poklady ze zlomkového stříbra, které se datují do poloviny 10. století a počátku 11. století dokládají používání stříbra jako platidla, stříbrná mince nahradila platidla přemyslovských a slavníkovských knížat. Stříbrné rudy se rozdělují na bohaté (ty mají obsah stříbra několik desítek procent) a na chudé rudy (měděné a olovnatozinkové rudy s příměsí stříbra v desetinách a setinách procent). Od 13. století se v českých zemích postupně dobývala ložiska stříbra. Postup prací při tavbě byl podřízen typu rudy. Rudy s obsahem ryzího stříbra se zaolovňovaly, to znamená, že byly vnášeny do roztaveného olova, nebo taveny v šachtových pecích. Stříbro se tavilo v uzavřeném kelímku proto, aby nedošlo k jeho oxidaci. Stříbronosné měděné rudy se nejprve pražily a pak se ve žlábkové peci tavily na tzv. kamínek, z něj se opakovaným pražením a tavbou získávala měď se stříbrem. Stříbro se převedlo do olova, nebo do mědi a z nich se pak oddělovalo dalšími pochody. Z olova se stříbro získávalo sháněním tím způsobem, že slitina se oxidačně tavila za dmýchání vzduchu, olovo se okysličovalo na oxid olovnatý a na dně 28

29 kelímku nebo pece zůstávalo ryzí stříbro. Vzniklý plik stříbra se pak tříbil v kelímcích, aby se zbavil oxidů obecných kovů. Produktem bylo stříbro o 98,5% ryzosti Při pyrometalurgických pochodech výroby stříbra se v jednotlivých hutích používala celá řada typů pecí (kelímková pec, nízká pec, s tůňovitou nístějí, se žlábkovou nístějí). Technologický pochod tavby se řídil podle výsledků zkoušek provedených na vzorcích rud, které provedli prubéři. Současné technologie výroby stříbra Výroba suchou cestou Stříbro, jak zmíněno, je doprovázeno v rudách olovem a při jeho zpracování se dostane do surového olova jako doprovodný kov Surové olovo je nejdůležitějším zdrojem stříbra; stříbro lze ze surového olova získávat hned několika způsoby: starším pochodem tzv. patinzonováním nebo častěji používaným parkesováním a elektrolýzou. Patinzonování V roce 1833 zjistil vědec Patinsson, že při volném ochlazování stříbrnatého olova vzniknou krystaly olova, zatímco stříbro zůstane ve zbylé tavenině. Oddělením vyloučených krystalů se získá olovo, které je chudé na stříbro, zato ale tavenina obsahuje převážnou část stříbra. Tavenina bohatá na stříbro ale ulpívá na krystalech a proto se krystalizační proces musí opakovat. Takto lze olovo odstříbřit až na 0,002 % Ag. Krystalizace se vysvětluje tím, že stříbrnaté olovo taje při nižší teplotě (olovo s 2,5 % Ag taje při 304 C) než olovo čisté (při 327 C). [3] 29

30 Výroba stříbra mokrou cestou Amalgamace Tento způsob výroby využívá schopnosti rtuti tvořit s kovy slitiny, z nichž se později rtuť odstraní zahřátím a destilací. Prchající rtuťové páry se zachycují, kondenzují a následně se rtuť znovu vrací do pochodu. Ryzí stříbro se slučuje přímo se rtutí v amalgám podle rovnice: Ag + Hg = AgHg Chlorid stříbrný se působením rtuti snadno rozkládá, ale část rtuti se přitom ztrácí jako HgCI, proto je výhodnější nejprve AgCI rozložit pomocí železa nebo mědi. Amalgace sulfidů probíhá pozvolna, sloučeniny stříbra s arzenem a antimonem se rtutí se rozkládají špatně nebo vůbec. Zinek, olovo, měď, cín a kadmium se amalgamují snadno, pokud jsou jemně rozptýleny a svou afinitou ke rtuti tak podporují amalgamaci stříbra. Stříbrné rudy se amalgamují přímo, je-li v nich část stříbra jako ryzí kov, a to za současného mletí rud nebo až po jejich mletí ve stoupách nebo mlýnech různé konstrukce. [3] Obsahují-li rudy stříbro jako sloučeninu, dají se amalgamovat pouze s použitím látek, které sloučeniny stříbra nejdříve rozloží. Amalgám, získaný některým z uvedených způsobů, se pak lisuje, filtruje a následně zahřívá. Rtuť se oddestiluje v křivulích, které jsou 1 až 1,5 m dlouhé o průměru 0,35 m a pojmou 1 t amalgámu. Nevýhodou amalgamace je spotřeba rtuti, která je drahá a nelze zabránit jejím ztrátám. Koroze stříbra Stříbro je relativně stabilním kovem a je-li vystaveno působení atmosféry, pokrývá se slabou vrstvou oxidu stříbrného (AgO) Tato vrstva má v suchém prostředí ochranný charakter, ale neposkytuje dostatečnou ochrannou funkci v přítomnosti sloučenin obsahujících 30

31 síru, které pak na povrchu vytváří tmavé povlaky. Korozní produkty síry na světlém povrchu kovu významně mění vzhled památky. Dnes bývají, v některých případech, tyto vrstvy korozních produktů považovány za žádoucí protože dokládající stáří objektu. U stříbra s příměsí mědi vznikají zejména sulfidy tohoto kovu nebo směsné sulfidy obou kovů (např. jalpait), případně chloridy. Základními složkami korozních produktů jsou: U stříbrných archeologických nálezů bývá obvykle pozorováno zkřehnutí zbývající kovové hmoty vyvolané interkrystalickým korozním napadením. Se stříbrem jako materiálem památek se setkáváme ve sbírkách velmi často. Tento kov se v minulosti využíval nejen k výrobě platidel, ale i řady dekorativních a užitných předmětů. Stříbro a jeho slitiny bývaly také často záměrně různě barevně pojednány patinovány (většinou se jedná o tvorbu různě silných vrstev korozních produktů) tato vrstva korozních produktů si pak v takových případech žádá zvláštní ochranu. Koroze stříbra probíhá dle následující anodické a katodické reakce Korozní produkty stříbra Stříbro koroduje vlivem vlhkosti, přítomností sulfidových či chloridových iontů, tím dochází k tvorbě korozních produktů a jejich vrstev. Složení dané vrstvy korozních produktů závisí na prostředí, ve kterém se předmět nacházel. Barva vrstvy zase závisí na její síle a přechází od okrové až po černou. Podle chemického složení se korozní produkty stříbra dělí do dvou skupin: sulfidy a halogenidy. 31

32 Zkřehnutí. Při restaurování stříbrných archeologických nálezů, zejména těch hrobových, bývá závažným problémem jejich křehkost. Předměty bývají velmi poškozené a jejich vyzvednutí bývá ztíženo tím, že je předmět v mnoha zlomcích což znamená takřka nekonečnou práci při konzervování. Důvodem tohoto zkřehnutí je mezikristalické korozní napadení, které způsobuje segregace mědi při hranicích zrn, která způsobují lokalizované korozní napadení hranic zrn. Dalším důvodem zkřehnutí mohou být mikrostrukturální změny, srážející se nečistoty ze slitiny se zeslabují vazby mezi jednotlivými zrny. Metody restaurování stříbrných sbírkových předmětů Mechanické čištění slitin stříbra Stříbrné předměty čistíme sráženou křídou nebo vídeňským vápnem s čpavkovou vodou pomocí štětinových kartáčků. Tento postup se dá aplikovat ale pouze v případě, že jsou na povrchu předmětu korozní produkty tvořené oxidy a sulfidy stříbra. Většina stříbrných předmětů je ale zhotovena ze stříbra, které je legováno mědí, vyskytují se na nich tedy i korozní produkty tvořené bazickými solemi mědi. Bývají v prohlubních a dutinách. Chemické čištění U stříbrných předmětů by mělo být použito jen tehdy, kdy není možné předmět čistit mechanicky (špatná dostupnost). Důvody jsou, že chemikálie může naleptávat povrch materiálu, některé prostředky na čištění jsou jedovaté (kyanidy) karcinogenní (thiomočovina) nebo se dají špatně odstranit z pórů materiálu. Všechny metody lze urychlit pomocí ultrazvuku. Jde o jeden ze způsobů ochrany povrchu stříbra před černáním. Na povrchu předmětu se vylučováním oxidů, např. hlinitého, titaničitého a hořečnatého, vytvoří ochranný film, který snižuje náchylnost stříbra 32

HÁDANKY S MINERÁLY. Obr. č. 1

HÁDANKY S MINERÁLY. Obr. č. 1 HÁDANKY S MINERÁLY 1. Jsem zářivě žlutý minerál. Mou velkou výhodou i nevýhodou je, že jsem velice měkký. Snadno se se mnou pracuje, jsem dokonale kujný. Získáš mě těžbou z hlubinných dolů nebo rýžováním

Více

2. MINERALOGICKÁ TŘÍDA- SULFIDY:

2. MINERALOGICKÁ TŘÍDA- SULFIDY: 2. MINERALOGICKÁ TŘÍDA- SULFIDY: Jedná se o chemické sloučeniny síry a kovu. Vznikají v zemské kůře při chladnutí magmatu krystalizací z jeho horkých vodných roztoků. Vznikají tak rudné žíly = ložiska

Více

Dokončující zpracování

Dokončující zpracování Dokončující zpracování Historický www.isspolygr.cz Vytvořil: Bc. Eva Veselá 24. 11. 2012 Interaktivní 1 Strana: 1 Škola Brno, Šmahova 110 Ročník 1,3 (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující

Více

Drahé kovy. Fyzikálně-chemické vlastnosti drahých kovů. Výskyt a těžba drahých kovů

Drahé kovy. Fyzikálně-chemické vlastnosti drahých kovů. Výskyt a těžba drahých kovů Drahé kovy Drahé kovy je označení pro kovové prvky, které se v přírodě vyskytují vzácně, a proto mají vysokou cenu. Mezi drahé kovy se řadí zejména zlato, stříbro a platina. Fyzikálně-chemické vlastnosti

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 2. Doba bronzová a železná. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 2. Doba bronzová a železná. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 2. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Podle vlastností rozdělujeme chemické prvky na. Periodická soustava prvků

Podle vlastností rozdělujeme chemické prvky na. Periodická soustava prvků Téma: Kovy Podle vlastností rozdělujeme chemické prvky na. Periodická soustava prvků kovy nekovy polokovy 4/5 všech prvků jsou pevné látky kapalná rtuť kovový lesk kujné a tažné vodí elektrický proud a

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

TECHNIKY UMĚLECKÉHO ŘEMESLA

TECHNIKY UMĚLECKÉHO ŘEMESLA TECHNIKY UMĚLECKÉHO ŘEMESLA Okruhy ústní maturitní zkoušky Obor: Umělecké řemeslné práce, 82-51 - L/51 1. Tvůrčí příprava masky a) profese podílející se na přípravě inscenace b) kostým a maska 2. Maska

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. a) určeno pro učitele b) obsahuje základní informace stříbru a zlatu c) Vhodné pro shrnutí a zopakování učiva

Moravské gymnázium Brno s.r.o. a) určeno pro učitele b) obsahuje základní informace stříbru a zlatu c) Vhodné pro shrnutí a zopakování učiva Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Chemie - prvky 2. ročník Datum tvorby 11.3. 2013 Anotace a) určeno pro

Více

Drahé kovy vzácné nerosty

Drahé kovy vzácné nerosty Drahé kovy vzácné nerosty Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.03 Vzdělávací oblast: Přírodověda - vzácné kovy Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané

Více

Eva Julius Lněničková SMALTOVANÉ ŠPERKY

Eva Julius Lněničková SMALTOVANÉ ŠPERKY Eva Julius Lněničková SMALTOVANÉ ŠPERKY Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D

Více

Závěs z bílého, žlutého a červeného zlata z kolekce VIVA VISION SMALL PLANETS I. Ruční práce. Design: JITKA MLYNARČÍK KUDLÁČKOVÁ

Závěs z bílého, žlutého a červeného zlata z kolekce VIVA VISION SMALL PLANETS I. Ruční práce. Design: JITKA MLYNARČÍK KUDLÁČKOVÁ Závěs z bílého, žlutého a červeného zlata z kolekce VIVA VISION SMALL PLANETS I. Ruční práce. Design: JITKA MLYNARČÍK KUDLÁČKOVÁ Kvalita je krásná a oduševnělá. Radost je inspirace, vytváří hojnost a trvalou

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

SYMPOZIUM UMĚLECKOPRŮMYSLOVÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY 2007

SYMPOZIUM UMĚLECKOPRŮMYSLOVÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY 2007 SYMPOZIUM UMĚLECKOPRŮMYSLOVÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY 2007 PROGRAM 8. 6. 1 OBSAH Společné aktivity...2 Program pro účastníky na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské Kamenický Šenov...3 Program pro účastníky

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 12.3.2013

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Legislativa Na základě zákona má Česká národní banka výhradní právo vydávat bankovky, oběžné mince i mince pamětní. Pamětní mince jsou

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_ZPV-CH 1/04/02/19 Autor

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_ZPV-CH 1/04/02/19 Autor DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_ZPV-CH 1/04/02/19 Autor Obor; předmět, ročník Ing.

Více

Tvrdé pájení s tavidlem,v ochranném plynu nebo ve vakuu, se podobá pájení na měkko. Pracovní teplota je nad 500 C. Pájí se tvrdou pájkou, roztavenou

Tvrdé pájení s tavidlem,v ochranném plynu nebo ve vakuu, se podobá pájení na měkko. Pracovní teplota je nad 500 C. Pájí se tvrdou pájkou, roztavenou Pájení na tvrdo Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Iveta Konvičná Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.

Více

Nejrozšířenější kov V přírodě se vyskytuje v sloučeninách - jsou to zejména magnetovec a krevel Ve vysokých pecích se z těchto rud,koksu a přísad

Nejrozšířenější kov V přírodě se vyskytuje v sloučeninách - jsou to zejména magnetovec a krevel Ve vysokých pecích se z těchto rud,koksu a přísad Nejrozšířenější kov V přírodě se vyskytuje v sloučeninách - jsou to zejména magnetovec a krevel Ve vysokých pecích se z těchto rud,koksu a přísad železo vyrábí Surové železo se zpracovává na litinu a ocel

Více

Pájené spoje. Princip pájení: Druhy pájení:

Pájené spoje. Princip pájení: Druhy pájení: Pájené spoje Pájené spoje patří mezi nerozebíratelné spojení strojních součástí. Jde o spojení kovů pomocí pájky s nižší teplotou tavení, než je teplota tavení spojovaných kovů. Princip pájení: Základem

Více

Studium. Forma denního řádného vyššího odborného studia na VOŠ/ UP v Písku, je rozvržena na období 6 semestrů, tedy 3 let.

Studium. Forma denního řádného vyššího odborného studia na VOŠ/ UP v Písku, je rozvržena na období 6 semestrů, tedy 3 let. Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová v Písku, nabízí studentům jedinečnou možnost vzdělání v akreditovaných oborech Konzervování a restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby a Restaurování kovů.

Více

PŘECHODNÉ PRVKY - II

PŘECHODNÉ PRVKY - II PŘECHODNÉ PRVKY - II Měď 11. skupina (I.B), 4. perioda nejstabilnější oxidační číslo II, často I ryzí v přírodě vzácná, sloučeniny kuprit Cu 2 O, chalkopyrit CuFeS 2 měkký, houževnatý, načervenalý kov,

Více

CELOROČNÍ ROZVRŽENÍ TÉMAT KE ZKOUŠKÁM Z PŘEDMĚTU TECHNOLOGIE OBOR ZLATNÍK A KLENOTNÍK 2. ROČNÍK ZÁŘÍ LISTOPAD

CELOROČNÍ ROZVRŽENÍ TÉMAT KE ZKOUŠKÁM Z PŘEDMĚTU TECHNOLOGIE OBOR ZLATNÍK A KLENOTNÍK 2. ROČNÍK ZÁŘÍ LISTOPAD CELOROČNÍ ROZVRŽENÍ TÉMAT KE ZKOUŠKÁM Z PŘEDMĚTU TECHNOLOGIE OBOR ZLATNÍK A KLENOTNÍK 2. ROČNÍK ZÁŘÍ LISTOPAD 1. Uzávěry náušnic druhy a jejich výroba (rozměry) 2. Jednoduché prsteny druhy prstenových

Více

Kovové prvky v periodické soustavě

Kovové prvky v periodické soustavě Kovy prezentace VY_52_Inovace_228 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Kovové prvky v periodické

Více

Koroze kovů (laboratorní práce)

Koroze kovů (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Koroze kovů (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-9-02 Předmět: chemie Cílová skupina: 9. třída Autor: Mgr. Simona

Více

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Úpravy povrchu Pozinkovaný materiál Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Aplikace žárově zinkovaných předmětů Běžnou metodou ochrany oceli proti korozi jsou ochranné povlaky,

Více

MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ ZHODNOCENÍ KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ POZINKOVANÝCH ŽELEZNÝCH TRUBEK

MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ ZHODNOCENÍ KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ POZINKOVANÝCH ŽELEZNÝCH TRUBEK MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV GEOLOGICKÝCH VĚD MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ ZHODNOCENÍ KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ POZINKOVANÝCH ŽELEZNÝCH TRUBEK (Rešerše k bakalářské práci) Jana Krejčí Vedoucí

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 23 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

STAŽENO z www.cklop.cz

STAŽENO z www.cklop.cz 3 Povrchová úprava hliníkových profilů 3.1 Všeobecně Hliník má, vzhledem k vysoké slučitelnosti s kyslíkem, tu vlastnost, že na svém povrchu poměrně rychle vytváří tenkou přirozeně zoxidovanou vrstvu.

Více

Pracovní list: Opakování učiva 8. ročníku

Pracovní list: Opakování učiva 8. ročníku Pracovní list: Opakování učiva 8. ročníku Komentář ke hře: 1. Třída se rozdělí do čtyř skupin. Vždy spolu soupeří dvě skupiny a vítězné skupiny se pak utkají ve finále. 2. Každé z čísel skrývá otázku.

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Mineralogie 4. Přehled minerálů -oxidy

Mineralogie 4. Přehled minerálů -oxidy Mineralogie 4 Přehled minerálů -oxidy 4. Oxidy - sloučeniny různých prvků s kyslíkem - vodu buď neobsahují - bezvodé oxidy - nebo ji obsahují vázanou ve své struktuře - vodnaté oxidy (zpravidla jsou amorfní)

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích?

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské

Více

Uchovávání předmětů kulturního dědictví v dobrém stavu pro budoucí generace Prezentování těchto předmětů veřejnosti Vědecký výzkum

Uchovávání předmětů kulturního dědictví v dobrém stavu pro budoucí generace Prezentování těchto předmětů veřejnosti Vědecký výzkum NEDESTRUKTIVNÍ PRŮZKUM PŘEDMĚTŮ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Ing. Petra Štefcová, CSc. Národní muzeum ZÁKLADNÍM M POSLÁNÍM M MUZEÍ (ale i další ších institucí obdobného charakteru, jako např.. galerie či i archivy)

Více

Kontakty na vyučuj. tková tní symboly. Ing. Jaroslava Syrovátkov. Literatura. Klasifikace. Kancelář: budova H, 6. poschodí, číslo dveří H 713

Kontakty na vyučuj. tková tní symboly. Ing. Jaroslava Syrovátkov. Literatura. Klasifikace. Kancelář: budova H, 6. poschodí, číslo dveří H 713 Veřejn ejnáspráva Ing. Jaroslava Syrovátkov tková tní symboly Kontakty na vyučuj ující Kancelář: budova H, 6. poschodí, číslo dveří H 713 Konzultace: úterý středa 14,30 15,30 hod. 14,30 15,30 hod. E-mail:

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Využití plazmochemické redukce pro konzervaci archeologických nálezů

Využití plazmochemické redukce pro konzervaci archeologických nálezů Využití plazmochemické redukce pro konzervaci archeologických nálezů Zuzana Rašková Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105, 612 00 Brno, raskova@technicalmuseum.cz 24.7.2006 1 Nječastější kovové sbírkové

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Prvky 8. B skupiny. FeCoNi. FeCoNi. FeCoNi 17.12.2011

Prvky 8. B skupiny. FeCoNi. FeCoNi. FeCoNi 17.12.2011 FeCoNi Prvky 8. B skupiny FeCoNi Valenční vrstva: x [vzácný plyn] ns 2 (n-1)d 6 x [vzácný plyn] ns 2 (n-1)d 7 x [vzácný plyn] ns 2 (n-1)d 8 Tomáš Kekrt 17.12.2011 SRG Přírodní škola o. p. s. 2 FeCoNi Fe

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona: III/2 Č. materiálu: VY_32_INOVACE_183 Jméno autora: Mgr. Renata Ochmanová Datum

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

1 PÁJENÍ Nerozebíratelné spojení kovů pomocí pájky s nižší teplotou tavení, než je teplota tavení spojovaných kovů.

1 PÁJENÍ Nerozebíratelné spojení kovů pomocí pájky s nižší teplotou tavení, než je teplota tavení spojovaných kovů. 1 PÁJENÍ Nerozebíratelné spojení kovů pomocí pájky s nižší teplotou tavení, než je teplota tavení spojovaných kovů. Výhody pájení : spojování všech běžných kovů, skla a keramiky, spojování konstrukčních

Více

STERLING SILVER Made in Germany

STERLING SILVER Made in Germany Již od 18. století je Pforzheim znám jako středisko Kdo byl Otto Hutt? zpracování drahých kovů. V malých řemeslných dílnách stejně jako v průmyslových závodech zde vyrábějí zlaté a stříbrné šperky, hodinky

Více

ZS1BP_IVU1 Interpretace výtvarného umění 1. Mgr. Alice Stuchlíková katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

ZS1BP_IVU1 Interpretace výtvarného umění 1. Mgr. Alice Stuchlíková katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno ZS1BP_IVU1 Interpretace výtvarného umění 1 Mgr. Alice Stuchlíková katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno 26. 10. 2011 Slovníček V. DICKINSOVÁ, Rosie GRIFFITHOVÁ, Mari.

Více

Koroze pivních korunek I - struktura II - technologie

Koroze pivních korunek I - struktura II - technologie Koroze pivních korunek I - struktura II - technologie Produkty koroze na hrdle pivní lahve světového výrobce piva Detail hrdla pivní láhve Koroze na vnitřní straně pivní korunky Možné zdroje koroze popř.

Více

Ročník VIII. Chemie. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VIII. Chemie. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Úvod IX. -ukázka chem.skla přírodní věda, poznat chemické sklo a pomůcky, zásady bezpečné práce-práce s dostupnými a běžně používanými látkami, hodnocení jejich rizikovosti, posoudí bezpečnost vybraných

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

1234,93 K, 961,78 C teplota varu 2435 K, 2162 C Skupina

1234,93 K, 961,78 C teplota varu 2435 K, 2162 C Skupina Stříbro Stříbro Stříbro latinsky Argentum Značka Ag protonové číslo 47 relativní atomová hmotnost 107,8682 Paulingova elektronegativita 1,93 elektronová konfigurace [Kr]] 4d 5s 1 teplota tánít 1234,93

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.04 Integrovaná střední škola

Více

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Nejjednodušší prvek. Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Vodík tvoří dvouatomové molekuly, je lehčí než

Více

Slouží jako podklad pro výuku svařování. Text určen pro studenty 3. ročníku střední odborné školy oboru strojírenství.vytvořeno v září 2013.

Slouží jako podklad pro výuku svařování. Text určen pro studenty 3. ročníku střední odborné školy oboru strojírenství.vytvořeno v září 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Svařování Rozdělení a druhy elektrod,značení,volba

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

VY_32_INOVACE_6Kuch. Karel IV.

VY_32_INOVACE_6Kuch. Karel IV. Základní škola Zdounky, okres Kroměříž, příspěvková organizace 768 02 Zdounky 59 tel.: 573 365 130, fax.: 573 365 939, email: skola@zszdounky.cz Označení VY_32_INOVACE_6Kuch Název vzdělávacího materiálu

Více

Historie jinak. Nabídka programů pro školy v roce 2015 / 2016

Historie jinak. Nabídka programů pro školy v roce 2015 / 2016 Historie jinak Nabídka programů pro školy v roce 2015 / 2016 Programy pro školy realizuje Boii za podpory Pardubického kraje. Objednáním programu podporujete činnost spolku. Vážení učitelé, Představujeme

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 8 _ K O R O Z E A O C H R A N A P R O T I K

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 8 _ K O R O Z E A O C H R A N A P R O T I K A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 8 _ K O R O Z E A O C H R A N A P R O T I K O R O Z I _ P W P Název školy: Číslo a název projektu:

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

Elektrolytické vylučování mědi (galvanoplastika)

Elektrolytické vylučování mědi (galvanoplastika) Elektrolytické vylučování mědi (galvanoplastika) 1. Úvod Často se setkáváme s požadavkem na zhotovení kopie uměleckého nebo muzejního sbírkového předmětu. Jednou z možností je použití galvanoplastické

Více

Městské muzeum Jevíčko

Městské muzeum Jevíčko Iveta Špičková, Zdena Vašíčková, Ivana Písková Pracovní list k vycházce 1/2 Městské muzeum Jevíčko Příloha č. 1: Městské muzeum Jevíčko (pracovní list k vycházce) 1. Městské muzeum v Jevíčku se nachází

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_ZPV-CH 1/04/02/18

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_ZPV-CH 1/04/02/18 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_ZPV-CH 1/04/02/18 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

Výroba skla. Historie výroby skla. Suroviny pro výrobu skla

Výroba skla. Historie výroby skla. Suroviny pro výrobu skla Výroba skla Sklo je amorfní (beztvará) průhledná nebo průsvitná látka s širokým uplatněním ve stavebnictví, průmyslu i umění. Je odolné vůči povětrnostním a chemickým vlivům (kromě kyseliny fluorovodíkové,

Více

NEJSTARŠÍ OSÍDLENÍ NAŠÍ VLASTI

NEJSTARŠÍ OSÍDLENÍ NAŠÍ VLASTI VY_32_INOVACE_02_Nejstarší osídlení naší vlasti NEJSTARŠÍ OSÍDLENÍ NAŠÍ VLASTI Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://pravek.boiohaemum.cz/index.php

Více

Přírodopis 9. Přehled minerálů PRVKY

Přírodopis 9. Přehled minerálů PRVKY Přírodopis 9 10. hodina Přehled minerálů PRVKY Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí I. Prvky V přírodě existuje přes 20 minerálů tvořených samostatnými prvky. Dělí se na kovy: měď (Cu), stříbro (Ag),

Více

VY_32_INOVACE_01_I./13._Dějepis Doba bronzová

VY_32_INOVACE_01_I./13._Dějepis Doba bronzová VY_32_INOVACE_01_I./13._Dějepis Doba bronzová Doba bronzová Před 5500 lety (v Evropě před 3000 lety) Kámen je nahrazen kovem = BRONZ Cu -měď Sn cín 20% BRONZ Spojením dvou relativně měkkých kovů vzniká

Více

Seminář z anorganické chemie

Seminář z anorganické chemie Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta Studijní opora pro dvouoborové kombinované bakalářské studium Seminář z anorganické chemie Ing.Fišerová Cílem kurzu je seznámit

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZŠ Břežany zpracovala v rámci projektu DUMY: 6. ročník, výtvarná výchova Tematický blok: Výtvarné umění autor: Mgr. Alžběta Sousedíková sousedikova.obl@seznam.cz duben 2011 Název projektu: Inovace a zkvalitnění

Více

PRAKTICKÉ POSTUPY OBNOVY A KONZERVACE STAVEBNÍHO DÍLA MINULOSTI

PRAKTICKÉ POSTUPY OBNOVY A KONZERVACE STAVEBNÍHO DÍLA MINULOSTI PRAKTICKÉ POSTUPY OBNOVY A KONZERVACE STAVEBNÍHO DÍLA MINULOSTI D) VÝBAVA STAVBY D1 PODLAHY D2 OKNA D3 DVEŘE D4 KOVOVÉ PRVKY Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler, 2011 Materiál:

Více

Horniny a minerály II. část. Přehled nejdůležitějších minerálů

Horniny a minerály II. část. Přehled nejdůležitějších minerálů Horniny a minerály II. část Přehled nejdůležitějších minerálů Minerály rozlišujeme podle mnoha kritérií, ale pro přehled je vytvořeno 9. skupin, které vystihují, do jaké chemické skupiny patří (a to určuje

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu

Více

UMĚNÍ VELKOMORAVSKÉ ŘÍŠE

UMĚNÍ VELKOMORAVSKÉ ŘÍŠE UMĚNÍ VELKOMORAVSKÉ ŘÍŠE Výtvarné umění zahrnuje složku 1. monumentální (kamenná církevní architektura, freska) 2. užitou (zlatnictví, kovářství) ARCHITEKTURA Mikulčická trojlodní bazilika Velkomoravský

Více

SULFIDY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 14. 3. 2013. Ročník: osmý

SULFIDY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 14. 3. 2013. Ročník: osmý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková SULFIDY Datum (období) tvorby: 14. 3. 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Anorganické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí s dvouprvkovými

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001,

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001, č. 381/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 23. 9. 2013 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: III/2 - Inovace

Více

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY DROBNÝCH KOVOVÝCH OZDOB Z HROBU KULTURY SE ZVONCOVÝMI POHÁRY Z HODONIC METODOU SEM-EDX

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY DROBNÝCH KOVOVÝCH OZDOB Z HROBU KULTURY SE ZVONCOVÝMI POHÁRY Z HODONIC METODOU SEM-EDX / 1 ZPRACOVAL Mgr. Martin Hložek TMB MCK, 2011 ZADAVATEL David Humpola Ústav archeologické památkové péče v Brně Pobočka Znojmo Vídeňská 23 669 02 Znojmo OBSAH Úvod Skanovací elektronová mikroskopie (SEM)

Více

Pohyblivé spoje a krytky spojů Procover Procover Fix

Pohyblivé spoje a krytky spojů Procover Procover Fix PROFILPAS S.P.A. VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PADOVA) ITALY TEL. +39 (0)49 8878411 +39 (0)49 8878412 FAX. +39 (0)49-706692 EMAIL: INFO@PROFILPAS.COM Pohyblivé spoje a krytky spojů Procover Procover

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc.

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc. Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST37 Číslo materiálu 37

Více

STUDIUM PLASMATICKY NANÁŠENÝCH VRSTEV

STUDIUM PLASMATICKY NANÁŠENÝCH VRSTEV STUDIUM PLASMATICKY NANÁŠENÝCH VRSTEV *J. Mihulka **M. Másilko ***L. Unzeitig ****supervisor: O. Kovářík *Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175 ** Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175

Více

Peníze. Bc. Alena Kozubová

Peníze. Bc. Alena Kozubová Peníze Bc. Alena Kozubová Definice Peníze jsou zvláštním druhem statku. (Statek je věc, která je pro nás něčím užitečná). Peníze sami o sobě nejsou ničím užitečné, jejich užitečnost spočívá v tom, že jsou

Více

Ing. Zdeněk Kunický T 5 MUZEUM HUTNICTVÍ STŘÍBRA A OLOVA V KOVOHUTÍCH PŘÍBRAM

Ing. Zdeněk Kunický T 5 MUZEUM HUTNICTVÍ STŘÍBRA A OLOVA V KOVOHUTÍCH PŘÍBRAM Ing. Zdeněk Kunický T 5 Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. MUZEUM HUTNICTVÍ STŘÍBRA A OLOVA V KOVOHUTÍCH PŘÍBRAM 1. Úvod Kovohutě Příbram pokračují v tradici výroby stříbra a olova z příbramských rud,

Více

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek / 1 ZPRACOVAL Martin Hložek TMB MCK, 2011 ZADAVATEL PhDr. Margaréta Musilová Mestský ústav ochrany pamiatok Uršulínska 9 811 01 Bratislava OBSAH Úvod Skanovací elektronová mikroskopie (SEM) Energiově-disperzní

Více

EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE

EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE Praha, 16. května 2013 Vlastimil Hotař, Technická univerzita v Liberci prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

381/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí

381/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí 381/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů

Více

www.sklovitraz-skuhravy.cz

www.sklovitraz-skuhravy.cz www.sklovitraz-skuhravy.cz příklady restaurátorských prácí RESTAUROVÁNÍ VITRAJÍ CHRÁMU SV. BARBORY v kutné hoře Pohled na velkou malovanou vitraj západního průčelí z roku 1903 od Františka Urbana Poslední

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Praha historické památky

Praha historické památky Praha historické památky autor výstupu: Mgr. Vlastimil Kořínek datum ověření výstupu: 21. 11. 2012 školní rok 2012-2013 předmět: vlastivěda třída: 4. a 5. třída tematický celek: Kraje České republiky druh

Více

Sezóna 2010 v Českém muzeu stříbra

Sezóna 2010 v Českém muzeu stříbra České muzeum stříbra v Kutné Hoře Příspěvková organizace Středočeského kraje Barborská 28, 284 01 Kutná Hora, tel: 327 512 159, fax: 327 513 813 info@cms-kh.cz, objednavky@cms-kh.cz, http://www.cms-kh.cz

Více

KATALOG * * * * * WWW.MATURITNISKLENICKY.COM INFO@MATURITNISKLENICKY.COM +420 774 669 867

KATALOG * * * * * WWW.MATURITNISKLENICKY.COM INFO@MATURITNISKLENICKY.COM +420 774 669 867 Maturitní Skleničky KATALOG * * * * * WWW.MATURITNISKLENICKY.COM INFO@MATURITNISKLENICKY.COM +420 774 669 867 HISTORIE SKLA? Sklářství je staré výrobní odvětví známé již od starověku. O jeho vzniku se

Více

4. MINERALOGICKÁ TŘÍDA OXIDY. - jedná se o sloučeniny kyslíku s jiným prvkem (křemíkem, hliníkem, železem, uranem).

4. MINERALOGICKÁ TŘÍDA OXIDY. - jedná se o sloučeniny kyslíku s jiným prvkem (křemíkem, hliníkem, železem, uranem). 4. MINERALOGICKÁ TŘÍDA OXIDY - jedná se o sloučeniny kyslíku s jiným prvkem (křemíkem, hliníkem, železem, uranem). Výskyt: Oxidy se vyskytují ve svrchních částech zemské kůry (v místech, kde je litosféra

Více

SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE

SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE Doc. PhDr. Jiří Šetlík, CSc. (nar. 1929) je uznávaným českým historikem umění. V šedesátých. letech byl vedoucím sbírky moderního umění Národní galerie v Praze a v závěru 60. let

Více

Analýza nedestruktivní průzkum stavu předloženého železného předmětu

Analýza nedestruktivní průzkum stavu předloženého železného předmětu Podklady pro cvičení: ŽELEZO Úkol č. 1 Analýza nedestruktivní průzkum stavu předloženého železného předmětu Při průzkumu postupujeme podle metodiky humanitních věd a uplatňujeme standardní hodnocení historických

Více

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze Dvousemestrové studium Povrchové úpravy ve strojírenství Školní rok 2016/2017 2 Obsah: 1. Účel a cíle studia 2. Časový plán 3. Objednávající organizace 4. Materiální

Více

Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %.

Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %. OCEL Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %. VÝROBA OCELI Ocel se vyrábí zkujňováním bílého surového

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.8 Realizace klempířských prací a dovedností

Více

Vnitřní geologické děje

Vnitřní geologické děje Vznik a vývoj Země 1. Jak se nazývá naše galaxie a kdy pravděpodobně vznikla? 2. Jak a kdy vznikla naše Země? 3. Jak se následně vyvíjela Země? 4. Vyjmenuj planety v pořadí od slunce. 5. Popiš základní

Více

VLASTNOSTI KOVŮ. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 10. 2012. Ročník: osmý

VLASTNOSTI KOVŮ. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 10. 2012. Ročník: osmý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková VLASTNOSTI KOVŮ Datum (období) tvorby: 12. 10. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Částicové složení látek a chemické prvky 1 Anotace: Žáci

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Cíle stáže: Popis pracoviště či hostitelské instituce:

Cíle stáže: Popis pracoviště či hostitelské instituce: Jméno: BcA. Petra Zítková Obor studia a ročník: Restaurování a konzervace děl nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury, ročník 1. Termín: 18. 8. - 18. 9. 2014 Instituce, místo pobytu na stáži:

Více

Svarové spoje. Druhy svařování:

Svarové spoje. Druhy svařování: Svarové spoje Svarové spoje patří mezi nejpoužívanější a nejefektivnější nerozebíratelné spojení strojních součástí. Svařování je spojování kovových i nekovových materiálů působením tepla nebo tlaku nebo

Více

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního Příloha č. 1: Nálezy budou předány podle 23 zákona č. 20/1987 Sb. příslušnému krajskému Jihočeskému muzeu v Českých Budějovicích (dohoda s kurátorkou sbírek Mgr. Zuzanou Thomovou) Příloha č. 2 Základní

Více