Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz"

Transkript

1

2 TOUŽIMSKÝ & MORAVEC Ukázka knihy z internetového knihkupectví

3 Jaroslav a Kateřina Jelínkovi LEXIKON MAŽORETKY

4 Autoři knihy děkují kolektivu děvčat ze skupin Občanského sdružení MAŽORETKY ZLATÉ PRAHY, pod vedením Pěvy Vosátkové, a to zejména družstvům DANDELIONS a MAXINKY PRAHA. Bez nich by tato kniha nikdy nemohla vyjít. Jaroslav Jelínek, Kateřina Jelínková, 2014 Toužimský & Moravec, 2014 ISBN

5 Pár slov úvodem Pravděpodobnost, že se lidem narodí holčička, a ne chlapeček, je dost vysoká. Je ostatně stejně vysoká, jako že tomu bude naopak. Vysoká je i pravděpodobnost, že pokud to přeci jen bude holčička, že se toto lidské mládě časem bude chtít čančat, zdobit a vůbec se všelijak producírovat. Vysoká je i pravděpodobnost, že se takové holčičí dítě rozhodne stát se mažoretkou. Prostě přijde s tím, že být mažoretkou chtěla být už dávno před narozením, že se s tím nedá nic dělat, a pokud vytuší v rodičích náznak odporu, začne ihned natahovat. Co dělat v takovém případě? V případě, který je nejen pravděpodobný, ale vzhledem k rostoucí oblibě mažoretek čím dál tím pravděpodobnější? Určitě bude výhodné se o mažoretkách něco dozvědět. Nejlépe něco si přečíst. Tady to je! Lexikon mažoretky seznámí čtenáře s problematikou tohoto sportu pomocí více jak sto čtyřiceti abecedně seřazených článků. Texty kapitol se opírají o dlouholeté zkušenosti s doprovodem mažoretky od prvních krůčků k prvnímu zápisu až do haly na Mistrovství Evropy, o zkušenosti s doprovodem na oblastní i celostátní kola mistrovství v mažoretkovém sportu, s doprovodem na vystoupení v kulturních domech, tělocvičnách, lázeňských kolonádách i fotbalových hřištích, a to vše v horku i v zimě, na palčivém slunci i v nekončícím lijáku. Proto se knížka snaží mažoretku představit jako tvora statečného a bojovného, především ale nadšeného. A nadšením pro tento sport je naprosto zákonitě prosycen i tento lexikon. Bez nadšení se totiž nedá dělat nic pořádně, bez nadšení se nedá radostně točit hůlkou ani o tom točení něco hezkého napsat. Autoři své zkušenosti načerpali v asociaci mažoretek National Baton and Twirling Association, čili NBTA. S tímto faktem je třeba posuzovat kapitoly, týkající se pravidel a disciplín. Většina témat však má charakter naprosto obecný, nemůže chybět ani pár pochvalných slov pro českou dechovou hudbu a vůbec připomenutí české hudebnosti. 5

6 Unikátní a ucelený pohled na celou scénu pak umožňuje psychologický pohled na hlavní postavy v charakteristikách slunečních znamení. Podívejme se na přehled kapitol rozdělený podle hlavních témat. Nejdříve pojmy obecné, v podstatě co si myslet, když potkáme mažoretky, a hlavně co dělat, když za námi přijde potomek, že chce chodit do mažoretek: c e d u l e c e d u l o n o s i č c e n y c e s t o v á n í časová náročnost d é š ť d i vá c i d o p r o v á z e j í c í tat í n e k doprovodná maminka doprovodný tatínek fa n o u š c i f i n a n č n í n á r o č n o s t h ů l k a c h o r e o g r a f i e i m p r o v i z a c e i n t e r n e t k a m a r á d ě n í k a p i tá n k a k o l e k t i v m a s k o t m a ž o r e t neboli mažoreťák m a ž o r e t k y m a ž o r e t k y h i s t o r i e m a ž o r e t k y p ů v o d a význam slova m e d a i l e n a d š e n e c n á r o k y n a č a s n á r o k y n a f i n a n c e název skupiny organizace mažoretek p o č e t m a ž o r e t e k ve skupině p o d ě b r a d y p o c h o d p ot le sk p u b e r ta p u b l i k u m r o d i č e r o d i n a rtyně v podkrkonoší s d r u ž e n í m a ž o r e t e k sk l a d by s p o n z o r s t r a k o n i c e strava na soutěži s u f r a ž e t k y s y n c h r o n i z a c e š i t í š k o l a š va d l e n a t ě l o c v i č n a točení hůlkou t r e n é r k a t r é n i n k u b y t o v á n í n a s o u t ě ž i ú s m ě v vedoucí skupiny v e d r o v ě k v í t r v ý d a j e v ý r a z v y s t o u p e n í webová prezentace založení skupiny z i m a z k u š e n o s t i 6

7 O mažoretkách a dechových kapelách se zřetelem na slávu českého pochodu: andulka šafářová c a s ta l d o dechová hudba františek kmoch kapitán římek kmochův kolín k o l í n e, k o l í n e rudolf nováček Věci kolem soutěží mažoretek a vůbec mažoretek jako sportu: a k r o bat i ck é p r v k y b a l e t n í p r v k y b at o n, b at d i s c i p l í n y d u o e x h i b i t i o n c o r p s f l a g g y m n a s t i c k é p r v k y h á z e n í hů l k o u h o d n o c e n í h o d n o t í c í lis t i m a k a d e t k y kategorie věkové klasická mažoretka malá formace m e z i n á r o d n í s o u t ě ž e miniformace miss mažoretka n b ta n e p o s t u p ov é s o u t ě ž e o r g a n i z a č n í pád hůlky parade corps p ó d i o v á f o r m a c e, p o d i o v k a pochodové defilé pochodové defilé nbta p o m-p o n p o r o ta p r a p o r e k p r a v i d l a prvky sestavy r e k v i z i t y rhytmic twirl r o l l s y r y t m i c k é ta n e č n í s ó l o show corps sólové soutěže soutěže mažoretek soutěžní disciplíny soutěžní řád speciální efekty s rekvizitami ta n e č n í p r v k y traditional corps t r i o twirling věkové kategorie 7 Ukázka knihy z internetového knihkupectví

8 Exteriér mažoretky: b o n b ó n e k c u l í k y d r d o l f l i t r y k a l h o t k y k l o b o u k y k o s t ý m k o z a č k y l í č e n í l o d i č k a n á r a m k y n á u š n i c e n e h t y o b u v o č i o z d o b y p o d p r s e n k a p u d r p u n č o c h á č e š at y t ř p y t k y ú č e s Interiér mažoretky: Beran až Ryby (to je pohled nejen do psychiky mažoretky, ale i na její rodinu a trenérku). Dále pak pojmy Ambice čili Ctižádost, Pláč a Tréma. 8

9 Ak r o b a t i c k é p r v k y viz Pr v k y s e s t av y Am b i c e Málokterou dívku přivádí k mažoretkovému sportu představa vlastních fotografií na titulních stranách nejčtenějších deníků či snění o nekonečných rozhovorech s novináři a televizními komentátory. Přesto se i v tomto sportu setkáváme s fenoménem zvaným ctižádost. A je to dobře. Ambice mažoretky lze v podstatě rozdělit do dvou skupin: 1. stát se kapitánkou jakékoli skupiny, 2. stát se členkou vítězného družstva. Vzhledem ke kolektivní podstatě tohoto sportu je užitečnou formou ambicí ten druhý případ. Ambice individuálního typu jsou mnohdy příčinou častých přestupů a následných rozkolů v původních i nových kolektivech. Odhadnout ctižádost nové žadatelky o členství nedokáže často ani ten nejzkušenější trenér a právě tato oblast je pro rozvoj skupiny nesmírně důležitá. Andulka Šafářová Ale vy byste tatínku dokázal rozpochodovat i všechna děvčata ve vsi, zasmála se Anička. A proč ne, proč by děvčata nemohla pochodovat stejně jako dragouni, co jako dragouni, jako Sokolové? pravil okamžitě František a rozhlédl se po světnici. Kde máš naši Andulku? Anička se smíchem odběhla z místnosti a za malou chviličku se vrátila s panenkou, takovým spíš odrbaným košťátkem, ale vlásky to mělo světlounké a čisté a veselý výraz s velikými kukadly. To je naše Andulka, pravil František a vzal panenku do ruky. Andulka Šafářová! Tu mi dala na památku jedna dívenka, když jsem musel skončit s učitelováním. Je už léta v nejlepší péči naší Aničky. František postavil panenku na stůl a zamyslel se. Ano, Andulka 9

10 Šafářová, to je přeci ta, co husičky nemá doma, začal s panenkou jako s maňáskem poskakovat po stole, zprvu si potichu pobrukovat, časem však sytě a jásavě zpívat: Andulko Šafářová, husičky nemáš doma Tak vznikl ten pěkný Františkův pochod, takhle to bylo. Bylo to někdy koncem máje Tak vzpomínal na vznik pochodu dlouholetý přítel Kmochovy rodiny. A my si toto datum zapamatujeme. Je to totiž datum, kdy na svět přichází první mažoretka. A také si zapamatujeme, že Andulka Šafářová byla Kmochova žákyně, která dala svému učiteli na památku svou hadrovou panenku, kterou pojmenovala po sobě. A to panenka, byť hadrová, byla tehdy náramný poklad, kterému se dnes nevyrovná ani tisíc ipadů. František Kmoch měl pět dcer a tak se Andulka málokdy nudila. Byla to panenka činorodá a zanechala po sobě nesmrtelný odkaz nejen v písničce z Bechyňska, kterou Kmoch převedl do pochodového rytmu, ale především v podobě startu reálných mažoretkových dějin. V seznamu povinných pochodů NBTA se bohužel doposud nevyskytuje, ale připomenout si její text je přímo svatou povinností každé uvědomělé mažoretky. Andulko šafářová, husičky nemáš doma. Husy jsou v ječmeně, Andulko, vyžeň je, vyžeň je z ječmene ven, dřív, než bude bílej den. Já bych je ven vyhnala, jen kdybych se nebála. Paňmáma lehce spí, jak se hnu, se vzbudí, já nesmím z komůrky ven, dřív, než bude bílej den. 10

11 Ap l a u s Aplaus je směs pochvalných zvuků oceňujících obecně jakýkoli výkon. Aplaus po vystoupení mažoretek sestává z klasického potlesku, rytmického skandování jména skupiny či jména mažoretky, pokřiku rodičů jakož i zvuků nahodilých. Síla aplausu je úměrná nejen kvalitě výkonu, ale i důležitosti v soutěži. Vyskytuje se v rozsahu od nenápadného zatleskání na oslavě založení města až po uši drásající křik a jekot při soutěžním finále. Feminní frekvence ve škále lidských zvuků je pro soutěže mažoretkových skupin naprosto charakteristická a je nedílnou součástí specifické atmosféry. Zvuky maskulinního původu však nelze rovněž podceňovat a součástí mažoretního aplausu jsou i zvuky bicí, mnohdy výrazně plechové. Ačkoli se mažoretky nikdy nedočkají potlesku na úrovni Pražského jara nebo finále UEFA, nelze při jejich výkonech nikdy očekávat rodinnou či komorní atmosféru. Rozhodně svým charakterem vybočují z kategorie aplausů na školních besídkách a u malých děvčat bývají zdrojem prvního ochutnání úspěchu na veřejnosti vůbec. Mažoretní aplaus je tak někdy užitečným tvůrcem potřebného sebevědomí, mnohdy nahrazující nedostatek respektu ve vlastní rodině. Může být však zdrojem i sebevědomí neužitečného, viz ambice. Vzhledem k časté účasti mažoretek v otevřeném prostoru může být i ten nejoprávněnější aplaus krutě rozehnán dešťovými kapkami ev. krupobitím. Ba l e t n í p r v k y viz Pr v k y s e s t av y Ba t o n Baton, přeloženo z angličtiny, znamená hůlka. Toto slovo se vyskytuje v rozboru zkratky NBTA. Hojně se také vyskytuje v mezinárodním mažoretkovém názvosloví, kde představuje pojem klasické mažoretky s hůlkou. Často se používá zkratková forma BAT. Toto slovo se vyplatí si zapamatovat. 11 Ukázka knihy z internetového knihkupectví

12 Be r a n Kdyby se na soutěžích hrál jen jeden jediný pochod, a tím by bylo Castaldo, a kdyby soutěžilo družstvo složené pouze z Beranů, bylo by vyhlašování vítězů pochodového defilé nudným aktem. Bylo by prostě otravným a nehorázně se každou soutěž opakujícím nástupem Beranů k předávání zlatých medailí. Určitě nebude náhoda, že Rudolf Nováček, autor světoznámého Castalda, byl Beran jako poleno. Zaposlouchejme se do tohoto pochodu, který si tolik oblíbily armády na celém světě. Ta ta ta tá tá to beran sehnul hlavu a Berani-mažoretky v dokonalém synchronu zvedají nohy, ta ta ta tá tadá to beran z přebytku energie vyhazuje do vzduchu drny a slámu, to do vzduchu letí houf mažoretních hůlek, aby v jeden okamžik každá z nich přistála v pevně sevřených dlaních mažoretek-beranů. A samotné úvodní akordy? To je dvojitá výzva k jakékoli akci, končící vítězstvím. Skutečně poslech pochodu dokonale vykresluje osobu Berana ve všech formách od mrňavé mažoretky až po trenérku. Skoro je až zbytečné se o Beranech rozepisovat, možná by stačilo jen doporučení napsat do vyhledávače Youtube Castaldo a pochod si poslechnout, ale přeci jen, něco málo si povíme. Tedy je to znamení stvořené pro vítězství. Když ale vítězí Beran, je to něco úplně jiného, než když vítězí Lev. Kočkovitá šelma zaútočí, zlomí soupeři vaz a je hotovo. Ale Beran vítězí jaksi po kouskách, dokonce Berani ani veliká a jednorázová vítězství příliš nemilují. K čemu absolutní vítězství bez další výzvy? Beran dokonce miluje výzvy více než vítězství, proto je Beran ve své podstatě ideální mažoretkou. Je sice pravda, že pro některé dívky je pobyt v silonkách něco jako procházka kopřivami a sukni si berou několikrát za život jenom z donucení. Je také pravda, že mezi vlajkonoškami Sparty, nebojících se ani pobytu v kotli na Letné, jsou nejčastěji zastoupeni také Berani (Baník má nejvíce zastoupené Střelkyně). Ale! Pokud máte Berana holčičího typu, neváhejte s mažoretkami ani na vteřinu. Neboť dětství a mládí mažoretky, to je výzva za výzvou. Jsou to neustálé výzvy k docházce na tréninky, neustálé výzvy k náhradním termínům, mimo- 12

SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA FOTBALISTŮ 4-6 let

SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA FOTBALISTŮ 4-6 let MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovních her SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA FOTBALISTŮ 4-6 let Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Pavel Vacenovský Brno, 2009 Vypracoval: Petr

Více

è. 14/èervenec srpen 2009 Nadaèní listy osobnost Eva Pilarová vzpomínka Waldemar Matuška fenomén Zlatý Slavík

è. 14/èervenec srpen 2009 Nadaèní listy osobnost Eva Pilarová vzpomínka Waldemar Matuška fenomén Zlatý Slavík è. 14/èervenec srpen 2009 Nadaèní listy osobnost Eva Pilarová vzpomínka Waldemar Matuška fenomén Zlatý Slavík 14. 4.- 6. 9. 2009 Město Karlovy Vary partner Karlovarského folklorního festivalu GALAPROGRAM

Více

Metodický průvodce RODIČE DÍTĚTE SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Metodický průvodce RODIČE DÍTĚTE SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Jan Michalík Metodický průvodce RODIČE DÍTĚTE SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (nejen) NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE 2012 Metodický průvodce RODIČE DÍTĚTE SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (nejen) NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Jan Michalík 2012

Více

číslo 5 ročník 2 květen 2010 Na boleslavském golfovém klubu se mi líbí ten klid a pohoda, říká Jaromír Bosák.

číslo 5 ročník 2 květen 2010 Na boleslavském golfovém klubu se mi líbí ten klid a pohoda, říká Jaromír Bosák. Brandýsko-staroboleslavský číslo 5 ročník 2 květen 2010 Železničářů 6, Praha 7 otevřeno každý den 11 19 h www.novinyprostor.cz Brandýs nad Labem-Stará Boleslav a okolí Distribuci 7200 ks provádí Česká

Více

BEKSA. magazín V ŘÍJNOVÉM ČÍSLE BEKSA MAGAZÍNU NALEZNETE

BEKSA. magazín V ŘÍJNOVÉM ČÍSLE BEKSA MAGAZÍNU NALEZNETE 10 / 2011 BEKSA magazín V ŘÍJNOVÉM ČÍSLE BEKSA MAGAZÍNU NALEZNETE Slovo k sezoně Dotazník Michala Čarneckého Štafeta: Petr Bohačík se ptá Zbyňka Pospíšila Můj svět: Martin Marek Rozhovory s trenéry mládeže

Více

Náš úspěch v celostátní výtvarné soutěži Živá zahrada. březen duben 2013. Základní škola Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem

Náš úspěch v celostátní výtvarné soutěži Živá zahrada. březen duben 2013. Základní škola Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem Náš úspěch v celostátní výtvarné soutěži Živá zahrada březen duben 2013 Základní škola Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem Jen tak na okraj V minulém úvodníku jsem vítala s nadšením ladovskou

Více

tvrtletník č.5/2015 TadyTam TADY? TAM!

tvrtletník č.5/2015 TadyTam TADY? TAM! tvrtletník č.5/2015 TadyTam TADY? TAM! Milí čtenáři, říkala jsem si, že vydám časopis v listopadu nebo v prosinci. Dobře, tak v lednu. Nakonec budu ráda, když se k vám dostane do konce zimy. Omlouvám se,

Více

Čtvrtletník č.4/2014. TadyTam TADY? TAM!

Čtvrtletník č.4/2014. TadyTam TADY? TAM! Čtvrtletník č.4/2014 TadyTam TADY? TAM! Milí čtenáři, po krátké časové odmlce jsme tu opět pro vás! Během doby, kdy jsme se neviděli, nám rychlostí blesku před očima proběhla řada svátků a událostí. Těmi

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 10 2002 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE do roku 2003 15. valné shromáždění črdm nelze kázat vodu a pít víno z korespondence črdm go & regiontour 2003 bambiriáda 2003 archa v roce

Více

LITERATURA K ČÁSTI A...85 Část B...86 Prostředky používané v práci s veřejností...86 10. ZVLÁŠTNÍ PROSTŘEDKY KOMUNIKACE...87

LITERATURA K ČÁSTI A...85 Část B...86 Prostředky používané v práci s veřejností...86 10. ZVLÁŠTNÍ PROSTŘEDKY KOMUNIKACE...87 1. PROČ TO VŠECHNO?...3 Část A...7 Systém práce s veřejností...7 2. PUBLIC RELATIONS A JEJICH OKOLÍ...7 2.1 HLAVNÍ CÍLE V PRÁCI S VEŘEJNOSTÍ... 7 2.2 PUBLIC AFFAIRS - PENÍZE PRO VÁS... 9 2.4 PERSPEKTIVY

Více

Devatero rad České rady dětí a mládeže pro rodiče při výběru mimoškolních aktivit a jedna speciální navrch

Devatero rad České rady dětí a mládeže pro rodiče při výběru mimoškolních aktivit a jedna speciální navrch Devatero rad České rady dětí a mládeže pro rodiče při výběru mimoškolních aktivit a jedna speciální navrch 1. Myslete na celkový rozvoj dětské osobnosti. Receptů k tomu, aby děti byly šťastné a úspěšné,

Více

ČASOPIS o.s. LORM ZIMA

ČASOPIS o.s. LORM ZIMA 77 2013 ČASOPIS o.s. LORM ZIMA VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU NAD DOPISY ČTENÁŘŮ ROZHOVOR/PŘÍBĚH SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ PORADNA ZDRAVÍ HAF INFORMACE OSOBNOSTI ZE SVĚTA HLUCHOSLEPÝCH ZE SVĚTA SPOLEČENSKÁ

Více

Od hraní k vědění. Základní škola Hradec Králové, M. Horákové 258. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ( ŠVP ZV )

Od hraní k vědění. Základní škola Hradec Králové, M. Horákové 258. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ( ŠVP ZV ) Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ( ŠVP ZV ) Základní škola Hradec Králové, M. Horákové 258 Od hraní k vědění Nikdo se moudrým nerodí, ale stává se jím. Seneca Obsah: 1. Identifikační údaje

Více

Vydání této publikace finančně podpořili:

Vydání této publikace finančně podpořili: okamžik brožura.indd 1 okamžik brožura.indd 2 Vydání této publikace finančně podpořili: Ministerstvo zdravotnictví ČR Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška Tato publikace vychází u příležitosti

Více

Slovo úvodem. Jánská doba. WŠetečka č. 5 - červen 2007

Slovo úvodem. Jánská doba. WŠetečka č. 5 - červen 2007 Slovo úvodem Jánská doba Ještě v nás doznívá veselí zažívané o Velikonocích z oslav nově se rodícího života, vítězství světla nad tmou. Všechno živé se raduje z intenzity jarního sluníčka, stromy plné

Více

Březen 3/2010 Ročník: 18 Cena: 10 Kč. Nejzajímavější články. Jiří Černý v Divadélku pod schody

Březen 3/2010 Ročník: 18 Cena: 10 Kč. Nejzajímavější články. Jiří Černý v Divadélku pod schody Březen 3/2010 Ročník: 18 Cena: 10 Kč GAG-BEN Základní škola Třebíč, Benešova ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE Kultura Buchty a loutky zavítaly opět k nám Loutkové divadlo Buchty a loutky je

Více

Otevřeli jste propagační materiál projektu Železnice 99. Proč?

Otevřeli jste propagační materiál projektu Železnice 99. Proč? Představení projektu - duben 1999 Otevřeli jste propagační materiál projektu Železnice 99 Proč? - Protože se zajímáte o neznámé věci. - Protože Vám není cizí život postiženého člověka. - Protože hledáte

Více

AKTUÁLNÍ DĚNÍ. Přerovští gymnazisté ve Španělsku. Gymnázium Jana Blahoslava jako místo setkání. 12. číslo, listopad 2014

AKTUÁLNÍ DĚNÍ. Přerovští gymnazisté ve Španělsku. Gymnázium Jana Blahoslava jako místo setkání. 12. číslo, listopad 2014 AKTUÁLNÍ DĚNÍ Přerovští gymnazisté ve Španělsku Ve dnech 14. až 18. května se žáci GJB a SPgŠ Přerov zúčastnili mezinárodního setkání partnerských škol v rámci projektu Comenius. Ve španělském Cádizu se

Více

ROČNÍK 20 ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2005 ČÍSLO 9-10 CENA

ROČNÍK 20 ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2005 ČÍSLO 9-10 CENA ROČNÍK 20 ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2005 ČÍSLO 910 CENA 4 Kč Díků činění Slovo vybrané z církevního kalendáře pro první říjnovou neděli si pro mne připravilo zcela nedávno opět svůj význam. Obléklo si vloni i letos obraz

Více

LETNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU

LETNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU 2012 LETNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU Galerie Mutěňáků - Václav Liška (str. 4) Den otevřených dveří ve škole (str. 10) Coca-Cola Školský pohár (str. 13) Dětské hody (str. 20) Pozvánka do kina (str. 21)

Více

ŠKOLA A VÝKON. bulletin Sdružení Linka bezpečí listopad 2013. SE ŠKOLOU JSEM NIKDY PROBLÉM NEMĚLA str. 11. Rozhovor se Simonou Baumrtovou.

ŠKOLA A VÝKON. bulletin Sdružení Linka bezpečí listopad 2013. SE ŠKOLOU JSEM NIKDY PROBLÉM NEMĚLA str. 11. Rozhovor se Simonou Baumrtovou. bulletin Sdružení Linka bezpečí listopad 2013 ŠKOLA A VÝKON JE INSPIRATIVNÍ SLEDOVAT PŘÍBĚHY SE ŠŤASTNÝM KONCEM str. 3. Rozhovor s Karlem Janečkem. NÁROKY NA DĚTI VE SPOLEČNOSTI SE ZVYŠUJÍ. CO S TÍM? str.

Více

Téma. Za poslední čtyři roky se podařilo výrazně zlepšit klubový koeficient. Doufám, že v tom budeme pokračovat.

Téma. Za poslední čtyři roky se podařilo výrazně zlepšit klubový koeficient. Doufám, že v tom budeme pokračovat. Číslo 3 Ročník 2 Jaro 2014 Téma Na lavičky se vracejí slavná jména. Trenéři Jarolím a Uhrin mladší znovu zakotvili v Gambrinus lize Workshop LFA Jak pozvednout marketing prvoligových celků? Slavní fanoušci

Více

Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč. Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE

Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč. Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE ŠKOLNÍ ČASOPIS ROKU 2010 Úspěchy časopisu 3x VÍDEŇ Vánoční Vídeň pohledem redaktorek

Více

O věku nepřemýšlím. Iva Bittová: 2 / 2013. Když funguje dobře rodina, klape i podnikání. Hodnoťte lidi podle toho, jestli jsou produktivní

O věku nepřemýšlím. Iva Bittová: 2 / 2013. Když funguje dobře rodina, klape i podnikání. Hodnoťte lidi podle toho, jestli jsou produktivní 2 / 2013 Iva Bittová: O věku nepřemýšlím 6 Česká vláda reaguje na demografické změny 12 Hodnoťte lidi podle toho, jestli jsou produktivní 22 Když funguje dobře rodina, klape i podnikání Pomozte zajistit

Více

Konkurz na ředitele. srpen 2012. Letní ordinační hodiny dětské ambulance Pondělí 8-11 hod.

Konkurz na ředitele. srpen 2012. Letní ordinační hodiny dětské ambulance Pondělí 8-11 hod. srpen 2012 V těchto dnech se vám dostává do ruky další číslo Libčických novin, které se od května svým vzhledem a také, jak doufáme, svým obsahem, od těch předchozích liší. Naše noviny se staly barevnější,

Více

MLADÁ NA MALÝ DĚTI NA JEVIŠTĚ PATŘÍ 26.6.2015. Rozhovor s členkou lektorského sboru Zuzanou Jirsovou

MLADÁ NA MALÝ DĚTI NA JEVIŠTĚ PATŘÍ 26.6.2015. Rozhovor s členkou lektorského sboru Zuzanou Jirsovou DĚTI NA JEVIŠTĚ PATŘÍ Rozhovor s členkou lektorského sboru Zuzanou Jirsovou MLADÁ NA MALÝ 26.6.2015 2 Divadlu se věnuješ dlouhou dobu. Vzpomínáš, jak ses k němu dostala? Zrovna dneska jsem to říkala dopoledne

Více

V Z L ET V Ě S T N Í K S O K O L S K É Ž U P Y P O D L I P N É H O. 10. sjezd České obce sokolské se uskutečnil 22. - 23.

V Z L ET V Ě S T N Í K S O K O L S K É Ž U P Y P O D L I P N É H O. 10. sjezd České obce sokolské se uskutečnil 22. - 23. V Z L ET V Ě S T N Í K S O K O L S K É Ž U P Y J A N A P O D L I P N É H O 10. sjezd České obce sokolské se uskutečnil 22. - 23. června 2013 Staronová starostka ing. Hana Moučková 2 R O Č N Í K P K 19

Více

AKTUALITY. ze života Čkyně. Opraví silnice za více než šest milionů. Hasičské zbrojnice dostanou nový kabát

AKTUALITY. ze života Čkyně. Opraví silnice za více než šest milionů. Hasičské zbrojnice dostanou nový kabát AKTUALITY ze života Čkyně VYDÁVÁ OBEC ČKYNĚ ZDARMA PROSINEC 2008 Opraví silnice za více než šest milionů Na nově opravené silnice se mohou těšit všichni obyvatelé Čkyně. Obecní úřad je může postavit díky

Více

(Po)velikonoční koncert

(Po)velikonoční koncert květen 2012 Byl pozdní večer, první máj.... Máj lyrickoepická skladba Karla Hynka Máchy vydaná roku 1836, která je nesporně vrcholným dílem českého literárního romantismu. Mácha se v této skladbě odvážně

Více

Golfová ponížení Marka Ebena

Golfová ponížení Marka Ebena www.muzes.cz Koupí tohoto časopisu podpoříte Časopis pro ty, kteří se nevzdávají 6/2014 Jednotlivý výtisk 30 Kč / Předplatitelé 20 Kč Golfová ponížení Marka Ebena strana 22 EDITORIAL O plátcích daní Vychovám

Více