Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz"

Transkript

1

2 TOUŽIMSKÝ & MORAVEC Ukázka knihy z internetového knihkupectví

3 Jaroslav a Kateřina Jelínkovi LEXIKON MAŽORETKY

4 Autoři knihy děkují kolektivu děvčat ze skupin Občanského sdružení MAŽORETKY ZLATÉ PRAHY, pod vedením Pěvy Vosátkové, a to zejména družstvům DANDELIONS a MAXINKY PRAHA. Bez nich by tato kniha nikdy nemohla vyjít. Jaroslav Jelínek, Kateřina Jelínková, 2014 Toužimský & Moravec, 2014 ISBN

5 Pár slov úvodem Pravděpodobnost, že se lidem narodí holčička, a ne chlapeček, je dost vysoká. Je ostatně stejně vysoká, jako že tomu bude naopak. Vysoká je i pravděpodobnost, že pokud to přeci jen bude holčička, že se toto lidské mládě časem bude chtít čančat, zdobit a vůbec se všelijak producírovat. Vysoká je i pravděpodobnost, že se takové holčičí dítě rozhodne stát se mažoretkou. Prostě přijde s tím, že být mažoretkou chtěla být už dávno před narozením, že se s tím nedá nic dělat, a pokud vytuší v rodičích náznak odporu, začne ihned natahovat. Co dělat v takovém případě? V případě, který je nejen pravděpodobný, ale vzhledem k rostoucí oblibě mažoretek čím dál tím pravděpodobnější? Určitě bude výhodné se o mažoretkách něco dozvědět. Nejlépe něco si přečíst. Tady to je! Lexikon mažoretky seznámí čtenáře s problematikou tohoto sportu pomocí více jak sto čtyřiceti abecedně seřazených článků. Texty kapitol se opírají o dlouholeté zkušenosti s doprovodem mažoretky od prvních krůčků k prvnímu zápisu až do haly na Mistrovství Evropy, o zkušenosti s doprovodem na oblastní i celostátní kola mistrovství v mažoretkovém sportu, s doprovodem na vystoupení v kulturních domech, tělocvičnách, lázeňských kolonádách i fotbalových hřištích, a to vše v horku i v zimě, na palčivém slunci i v nekončícím lijáku. Proto se knížka snaží mažoretku představit jako tvora statečného a bojovného, především ale nadšeného. A nadšením pro tento sport je naprosto zákonitě prosycen i tento lexikon. Bez nadšení se totiž nedá dělat nic pořádně, bez nadšení se nedá radostně točit hůlkou ani o tom točení něco hezkého napsat. Autoři své zkušenosti načerpali v asociaci mažoretek National Baton and Twirling Association, čili NBTA. S tímto faktem je třeba posuzovat kapitoly, týkající se pravidel a disciplín. Většina témat však má charakter naprosto obecný, nemůže chybět ani pár pochvalných slov pro českou dechovou hudbu a vůbec připomenutí české hudebnosti. 5

6 Unikátní a ucelený pohled na celou scénu pak umožňuje psychologický pohled na hlavní postavy v charakteristikách slunečních znamení. Podívejme se na přehled kapitol rozdělený podle hlavních témat. Nejdříve pojmy obecné, v podstatě co si myslet, když potkáme mažoretky, a hlavně co dělat, když za námi přijde potomek, že chce chodit do mažoretek: c e d u l e c e d u l o n o s i č c e n y c e s t o v á n í časová náročnost d é š ť d i vá c i d o p r o v á z e j í c í tat í n e k doprovodná maminka doprovodný tatínek fa n o u š c i f i n a n č n í n á r o č n o s t h ů l k a c h o r e o g r a f i e i m p r o v i z a c e i n t e r n e t k a m a r á d ě n í k a p i tá n k a k o l e k t i v m a s k o t m a ž o r e t neboli mažoreťák m a ž o r e t k y m a ž o r e t k y h i s t o r i e m a ž o r e t k y p ů v o d a význam slova m e d a i l e n a d š e n e c n á r o k y n a č a s n á r o k y n a f i n a n c e název skupiny organizace mažoretek p o č e t m a ž o r e t e k ve skupině p o d ě b r a d y p o c h o d p ot le sk p u b e r ta p u b l i k u m r o d i č e r o d i n a rtyně v podkrkonoší s d r u ž e n í m a ž o r e t e k sk l a d by s p o n z o r s t r a k o n i c e strava na soutěži s u f r a ž e t k y s y n c h r o n i z a c e š i t í š k o l a š va d l e n a t ě l o c v i č n a točení hůlkou t r e n é r k a t r é n i n k u b y t o v á n í n a s o u t ě ž i ú s m ě v vedoucí skupiny v e d r o v ě k v í t r v ý d a j e v ý r a z v y s t o u p e n í webová prezentace založení skupiny z i m a z k u š e n o s t i 6

7 O mažoretkách a dechových kapelách se zřetelem na slávu českého pochodu: andulka šafářová c a s ta l d o dechová hudba františek kmoch kapitán římek kmochův kolín k o l í n e, k o l í n e rudolf nováček Věci kolem soutěží mažoretek a vůbec mažoretek jako sportu: a k r o bat i ck é p r v k y b a l e t n í p r v k y b at o n, b at d i s c i p l í n y d u o e x h i b i t i o n c o r p s f l a g g y m n a s t i c k é p r v k y h á z e n í hů l k o u h o d n o c e n í h o d n o t í c í lis t i m a k a d e t k y kategorie věkové klasická mažoretka malá formace m e z i n á r o d n í s o u t ě ž e miniformace miss mažoretka n b ta n e p o s t u p ov é s o u t ě ž e o r g a n i z a č n í pád hůlky parade corps p ó d i o v á f o r m a c e, p o d i o v k a pochodové defilé pochodové defilé nbta p o m-p o n p o r o ta p r a p o r e k p r a v i d l a prvky sestavy r e k v i z i t y rhytmic twirl r o l l s y r y t m i c k é ta n e č n í s ó l o show corps sólové soutěže soutěže mažoretek soutěžní disciplíny soutěžní řád speciální efekty s rekvizitami ta n e č n í p r v k y traditional corps t r i o twirling věkové kategorie 7 Ukázka knihy z internetového knihkupectví

8 Exteriér mažoretky: b o n b ó n e k c u l í k y d r d o l f l i t r y k a l h o t k y k l o b o u k y k o s t ý m k o z a č k y l í č e n í l o d i č k a n á r a m k y n á u š n i c e n e h t y o b u v o č i o z d o b y p o d p r s e n k a p u d r p u n č o c h á č e š at y t ř p y t k y ú č e s Interiér mažoretky: Beran až Ryby (to je pohled nejen do psychiky mažoretky, ale i na její rodinu a trenérku). Dále pak pojmy Ambice čili Ctižádost, Pláč a Tréma. 8

9 Ak r o b a t i c k é p r v k y viz Pr v k y s e s t av y Am b i c e Málokterou dívku přivádí k mažoretkovému sportu představa vlastních fotografií na titulních stranách nejčtenějších deníků či snění o nekonečných rozhovorech s novináři a televizními komentátory. Přesto se i v tomto sportu setkáváme s fenoménem zvaným ctižádost. A je to dobře. Ambice mažoretky lze v podstatě rozdělit do dvou skupin: 1. stát se kapitánkou jakékoli skupiny, 2. stát se členkou vítězného družstva. Vzhledem ke kolektivní podstatě tohoto sportu je užitečnou formou ambicí ten druhý případ. Ambice individuálního typu jsou mnohdy příčinou častých přestupů a následných rozkolů v původních i nových kolektivech. Odhadnout ctižádost nové žadatelky o členství nedokáže často ani ten nejzkušenější trenér a právě tato oblast je pro rozvoj skupiny nesmírně důležitá. Andulka Šafářová Ale vy byste tatínku dokázal rozpochodovat i všechna děvčata ve vsi, zasmála se Anička. A proč ne, proč by děvčata nemohla pochodovat stejně jako dragouni, co jako dragouni, jako Sokolové? pravil okamžitě František a rozhlédl se po světnici. Kde máš naši Andulku? Anička se smíchem odběhla z místnosti a za malou chviličku se vrátila s panenkou, takovým spíš odrbaným košťátkem, ale vlásky to mělo světlounké a čisté a veselý výraz s velikými kukadly. To je naše Andulka, pravil František a vzal panenku do ruky. Andulka Šafářová! Tu mi dala na památku jedna dívenka, když jsem musel skončit s učitelováním. Je už léta v nejlepší péči naší Aničky. František postavil panenku na stůl a zamyslel se. Ano, Andulka 9

10 Šafářová, to je přeci ta, co husičky nemá doma, začal s panenkou jako s maňáskem poskakovat po stole, zprvu si potichu pobrukovat, časem však sytě a jásavě zpívat: Andulko Šafářová, husičky nemáš doma Tak vznikl ten pěkný Františkův pochod, takhle to bylo. Bylo to někdy koncem máje Tak vzpomínal na vznik pochodu dlouholetý přítel Kmochovy rodiny. A my si toto datum zapamatujeme. Je to totiž datum, kdy na svět přichází první mažoretka. A také si zapamatujeme, že Andulka Šafářová byla Kmochova žákyně, která dala svému učiteli na památku svou hadrovou panenku, kterou pojmenovala po sobě. A to panenka, byť hadrová, byla tehdy náramný poklad, kterému se dnes nevyrovná ani tisíc ipadů. František Kmoch měl pět dcer a tak se Andulka málokdy nudila. Byla to panenka činorodá a zanechala po sobě nesmrtelný odkaz nejen v písničce z Bechyňska, kterou Kmoch převedl do pochodového rytmu, ale především v podobě startu reálných mažoretkových dějin. V seznamu povinných pochodů NBTA se bohužel doposud nevyskytuje, ale připomenout si její text je přímo svatou povinností každé uvědomělé mažoretky. Andulko šafářová, husičky nemáš doma. Husy jsou v ječmeně, Andulko, vyžeň je, vyžeň je z ječmene ven, dřív, než bude bílej den. Já bych je ven vyhnala, jen kdybych se nebála. Paňmáma lehce spí, jak se hnu, se vzbudí, já nesmím z komůrky ven, dřív, než bude bílej den. 10

11 Ap l a u s Aplaus je směs pochvalných zvuků oceňujících obecně jakýkoli výkon. Aplaus po vystoupení mažoretek sestává z klasického potlesku, rytmického skandování jména skupiny či jména mažoretky, pokřiku rodičů jakož i zvuků nahodilých. Síla aplausu je úměrná nejen kvalitě výkonu, ale i důležitosti v soutěži. Vyskytuje se v rozsahu od nenápadného zatleskání na oslavě založení města až po uši drásající křik a jekot při soutěžním finále. Feminní frekvence ve škále lidských zvuků je pro soutěže mažoretkových skupin naprosto charakteristická a je nedílnou součástí specifické atmosféry. Zvuky maskulinního původu však nelze rovněž podceňovat a součástí mažoretního aplausu jsou i zvuky bicí, mnohdy výrazně plechové. Ačkoli se mažoretky nikdy nedočkají potlesku na úrovni Pražského jara nebo finále UEFA, nelze při jejich výkonech nikdy očekávat rodinnou či komorní atmosféru. Rozhodně svým charakterem vybočují z kategorie aplausů na školních besídkách a u malých děvčat bývají zdrojem prvního ochutnání úspěchu na veřejnosti vůbec. Mažoretní aplaus je tak někdy užitečným tvůrcem potřebného sebevědomí, mnohdy nahrazující nedostatek respektu ve vlastní rodině. Může být však zdrojem i sebevědomí neužitečného, viz ambice. Vzhledem k časté účasti mažoretek v otevřeném prostoru může být i ten nejoprávněnější aplaus krutě rozehnán dešťovými kapkami ev. krupobitím. Ba l e t n í p r v k y viz Pr v k y s e s t av y Ba t o n Baton, přeloženo z angličtiny, znamená hůlka. Toto slovo se vyskytuje v rozboru zkratky NBTA. Hojně se také vyskytuje v mezinárodním mažoretkovém názvosloví, kde představuje pojem klasické mažoretky s hůlkou. Často se používá zkratková forma BAT. Toto slovo se vyplatí si zapamatovat. 11 Ukázka knihy z internetového knihkupectví

12 Be r a n Kdyby se na soutěžích hrál jen jeden jediný pochod, a tím by bylo Castaldo, a kdyby soutěžilo družstvo složené pouze z Beranů, bylo by vyhlašování vítězů pochodového defilé nudným aktem. Bylo by prostě otravným a nehorázně se každou soutěž opakujícím nástupem Beranů k předávání zlatých medailí. Určitě nebude náhoda, že Rudolf Nováček, autor světoznámého Castalda, byl Beran jako poleno. Zaposlouchejme se do tohoto pochodu, který si tolik oblíbily armády na celém světě. Ta ta ta tá tá to beran sehnul hlavu a Berani-mažoretky v dokonalém synchronu zvedají nohy, ta ta ta tá tadá to beran z přebytku energie vyhazuje do vzduchu drny a slámu, to do vzduchu letí houf mažoretních hůlek, aby v jeden okamžik každá z nich přistála v pevně sevřených dlaních mažoretek-beranů. A samotné úvodní akordy? To je dvojitá výzva k jakékoli akci, končící vítězstvím. Skutečně poslech pochodu dokonale vykresluje osobu Berana ve všech formách od mrňavé mažoretky až po trenérku. Skoro je až zbytečné se o Beranech rozepisovat, možná by stačilo jen doporučení napsat do vyhledávače Youtube Castaldo a pochod si poslechnout, ale přeci jen, něco málo si povíme. Tedy je to znamení stvořené pro vítězství. Když ale vítězí Beran, je to něco úplně jiného, než když vítězí Lev. Kočkovitá šelma zaútočí, zlomí soupeři vaz a je hotovo. Ale Beran vítězí jaksi po kouskách, dokonce Berani ani veliká a jednorázová vítězství příliš nemilují. K čemu absolutní vítězství bez další výzvy? Beran dokonce miluje výzvy více než vítězství, proto je Beran ve své podstatě ideální mažoretkou. Je sice pravda, že pro některé dívky je pobyt v silonkách něco jako procházka kopřivami a sukni si berou několikrát za život jenom z donucení. Je také pravda, že mezi vlajkonoškami Sparty, nebojících se ani pobytu v kotli na Letné, jsou nejčastěji zastoupeni také Berani (Baník má nejvíce zastoupené Střelkyně). Ale! Pokud máte Berana holčičího typu, neváhejte s mažoretkami ani na vteřinu. Neboť dětství a mládí mažoretky, to je výzva za výzvou. Jsou to neustálé výzvy k docházce na tréninky, neustálé výzvy k náhradním termínům, mimo- 12

Fantasy Přerov z.s. registrovaný člen asociace mažoretkového sportu IFMS

Fantasy Přerov z.s. registrovaný člen asociace mažoretkového sportu IFMS Fantasy Přerov z.s. registrovaný člen asociace mažoretkového sportu IFMS V Přerově 15.2.2015 Str. 1 OBSAH: 1. Sportovní činnost sdružení 1.1. Popis sportovní činnosti 1.2. Členská základna, její velikost

Více

Národní šampionát mažoretek a twirlingu České republiky

Národní šampionát mažoretek a twirlingu České republiky str.1 Národní šampionát mažoretek a twirlingu České republiky Soutěžní řád 2013 Vydáno v listopadu 2012 pro rok 2013 str.2 Obsah 1. Rozdělení disciplín... 3 1.1. Mažoretky... 3 1.1.1. Hlavní soutěžní disciplíny...

Více

Propozice pro rok 2013

Propozice pro rok 2013 Národní šampionát mažoretek a twirlingu České republiky Propozice pro rok 2013 Vydáno v listopadu 2012 - pro rok 2013 1. Základní ustanovení 1.1. Oficiální název vrcholové soutěže mažoretek ČR všech věkových

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 2 1 U k á z k a k n i h

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 8 1 7 2 Ukázka knihy z internetového

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 2 6 Ukázka knihy z internetového

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 1 8 Ukázka knihy z internetového

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 1 0 U k á z k a k n i h y

Více

O rtyňskou zvonici 2014

O rtyňskou zvonici 2014 Dovolujeme si Vás pozvat na šestý ročník taneční přehlídky O rtyňskou zvonici 2014 Druh soutěže: nepostupová přehlídka AMATÉRSKÝCH kroužků a dětských kolektivů v tancích lidových, moderních, společenských,

Více

O rtyňskou zvonici 2014

O rtyňskou zvonici 2014 Dovolujeme si Vás pozvat na šestý ročník taneční přehlídky O rtyňskou zvonici 2014 Druh soutěže: nepostupová přehlídka AMATÉRSKÝCH kroužků a dětských kolektivů v tancích lidových, moderních, společenských,

Více

DANCE OF LIVE 2013 TANEČNÍ SKUPINA BLACK SHADOW A NOVOBORSKÉ MAŽORETKY PŘI DDM SMETANKA NOVÝ BOR. pod záštitou Města Nový Bor pořádají

DANCE OF LIVE 2013 TANEČNÍ SKUPINA BLACK SHADOW A NOVOBORSKÉ MAŽORETKY PŘI DDM SMETANKA NOVÝ BOR. pod záštitou Města Nový Bor pořádají TANEČNÍ SKUPINA BLACK SHADOW A NOVOBORSKÉ MAŽORETKY PŘI DDM SMETANKA NOVÝ BOR pod záštitou Města Nový Bor pořádají DANCE OF LIVE 2013 5. ročník taneční soutěže O POHÁR MĚSTA NOVÝ BOR Sportovní hala U Základní

Více

Národní šampionát mažoretek a twirlingu České republiky

Národní šampionát mažoretek a twirlingu České republiky Národní šampionát mažoretek a twirlingu České republiky Propozice pro mažoretky Vydáno v září 2016 - pro soutěžní rok 2016/2017 OBSAH 1. Základní ustanovení... 3 2. Plánovaný termínový kalendář 2016/2017...

Více

Národní šampionát Svazu mažoretek a twirlingu České republiky NBTA, z. s.

Národní šampionát Svazu mažoretek a twirlingu České republiky NBTA, z. s. Národní šampionát Svazu mažoretek a twirlingu České republiky NBTA, z. s. Soutěžní řád 2015 Vydáno v prosinci roku 2014 pro rok 2015 Obsah 1. ROZDĚLENÍ DISCIPLÍN... 2 1.1. MAŽORETKY... 2 1.1.1. Hlavní

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Národní šampionát mažoretek a twirlingu České republiky

Národní šampionát mažoretek a twirlingu České republiky Národní šampionát mažoretek a twirlingu České republiky Propozice pro rok 2014 Vydáno v listopadu 2013 - pro rok 2014 1. Základní ustanovení 1.1. Oficiální název vrcholové soutěže mažoretek ČR všech věkových

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ

Více

Memoriál Jiřího Necida

Memoriál Jiřího Necida Vyhlašovatel IFMS Hlavní pořadatel OS Mažoretky Záštita Hejtman OK SOUTĚŽNÍ ŘÁD A ÚSTŘEDNÍ PROPOZICE 2015 I. Název soutěže 4. ročník Memoriál Jiřího Necida (MJN) Soutěž memoriál Jiřího Necida je řízený

Více

Národní šampionát Svazu mažoretek a twirlingu České republiky NBTA, z. s.

Národní šampionát Svazu mažoretek a twirlingu České republiky NBTA, z. s. Národní šampionát Svazu mažoretek a twirlingu České republiky NBTA, z. s. Soutěžní řád 2016 / 2017 Vydáno v září roku 2016 pro rok 2016 / 2017 Obsah 1. ROZDĚLENÍ DISCIPLÍN... 2 1.1. MAŽORETKY... 2 1.1.1.

Více

Propozice soutěž O skleněnou hůlku Nový Bor 2015

Propozice soutěž O skleněnou hůlku Nový Bor 2015 Propozice soutěž O skleněnou hůlku Nový Bor 2015 Jak se k nám dostane bez bloudění Příjezd ze směru České Kamenice+ dojezd do Nového Boru na vlakové nádraží (popř. autobusové) Na kruhovém objezdu pojedete

Více

Národní šampionát Svazu mažoretek a twirlingu České republiky NBTA, z. s.

Národní šampionát Svazu mažoretek a twirlingu České republiky NBTA, z. s. Národní šampionát Svazu mažoretek a twirlingu České republiky NBTA, z. s. Soutěžní řád 2016 / 2017 Vydáno v září roku 2016 pro rok 2016 / 2017 Obsah 1. ROZDĚLENÍ DISCIPLÍN... 2 1.1. MAŽORETKY... 2 1.1.1.

Více

MLADÝ FENOMÉN ZNAČKA ŠVEC

MLADÝ FENOMÉN ZNAČKA ŠVEC MLADÝ FENOMÉN ZNAČKA ŠVEC Když jsem zjistil, že se do naší školy hlásí loňský vítěz Silového čtyřboje ZŠ Pavel ŠVEC ze Základní školy v Židlochovicích, který před rokem v naší tělocvičně dokázal udělat

Více

Jedenáctá kapitola. Narození mezi západem Slunce a půlnocí

Jedenáctá kapitola. Narození mezi západem Slunce a půlnocí Jedenáctá kapitola Narození mezi západem Slunce a půlnocí Okamžik, který je uprostřed mezi západem Slunce a půlnocí, se může velice lišit, protože v zimě může Slunce v severních zeměpisných šířkách zajít

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

PIONÝRSKÝ SEDMIKVÍTEK TANEC

PIONÝRSKÝ SEDMIKVÍTEK TANEC PIONÝRSKÝ SEDMIKVÍTEK TANEC - 2016 - PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE - TANCE Vyhlašovatel soutěže: Pionýr, z. s. Pořadatelé soutěže: Pionýr, z. s. Pionýrská skupina dr. Mirko Očadlíka Sokolská 70, 769 01

Více

Prahu vyměnili za dům na venkově, kde si plní své sny

Prahu vyměnili za dům na venkově, kde si plní své sny Prahu vyměnili za dům na venkově, kde si plní své sny Na chalupě u prarodičů v jižních Čechách, v malé vesničce poblíž Strakonic, trávila Marie víkendy a prázdniny už jako dítě. Po svatbě s Viktorem sem

Více

Studénecká hůlka. Propozice soutěže. Mažoretky Petra Studénka. nepostupovou soutěž sóloformací a miniformací. pořádají ve spolupráci s

Studénecká hůlka. Propozice soutěže. Mažoretky Petra Studénka. nepostupovou soutěž sóloformací a miniformací. pořádají ve spolupráci s Mažoretky Petra Studénka pořádají ve spolupráci s Sport a Kultura Studénka, příspěvková organizace nepostupovou soutěž sóloformací a miniformací Studénecká hůlka Propozice soutěže Termín konání: neděle

Více

Úvodní slovo. Autor: Eliška Horáková 7.A

Úvodní slovo. Autor: Eliška Horáková 7.A Úvodní slovo Autor: Eliška Horáková 7.A Milé čtenářky a milí čtenáři, tento školní časopis jsme napsali proto, abyste se trochu pobavili a přitom se dozvěděli něco zajímavého. A co vše se v časopisu můžete

Více

KTERÉ VYBRALI REDAKTOŘI POŠKOLÁČKA. VŠICHNI VÍTĚZI JIŽ BYLI NÁLEŽITĚ ODMĚNĚNI.

KTERÉ VYBRALI REDAKTOŘI POŠKOLÁČKA. VŠICHNI VÍTĚZI JIŽ BYLI NÁLEŽITĚ ODMĚNĚNI. VÝTVARNÁ SOUTĚŽ UKÁZKA VÍTĚZNÝCH PRACÍ ZA MĚSÍCE: ŘÍJEN, LISTOPAD a PROSINEC, KTERÉ VYBRALI REDAKTOŘI POŠKOLÁČKA. VŠICHNI VÍTĚZI JIŽ BYLI NÁLEŽITĚ ODMĚNĚNI. -2- Gratulují Vaši redaktoři časopisu Poškoláček

Více

číslo 60 červen 2014

číslo 60 červen 2014 číslo 60 červen 2014 Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou mimořádné vydání Ústeckého zpravodaje, který vydává obec Ústí u příležitosti 625. výročí od první písemné zmínky o obci Ústí. Víte, že v

Více

Hodnocení ročníku. Níže naleznete všechny výsledky.

Hodnocení ročníku. Níže naleznete všechny výsledky. Hodnocení ročníku V pátek 11. 11. 2016 se v hale základní školy konal již 6. ročník tohoto turnaje žáků a žákyň základních škol. V letošním ročníku jsme evidovali celkem osm základních škol, které reprezentovaly

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 0 4 U (elektronická (tištěná

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 0 5 0 (tištěná ISBN Grada

Více

Propozice soutěž O skleněnou hůlku Nový Bor 2014

Propozice soutěž O skleněnou hůlku Nový Bor 2014 Propozice soutěž O skleněnou hůlku Nový Bor 2014 Jak se k nám dostane bez bloudění Příjezd ze směru České Kamenice+ dojezd do Nového Boru na vlakové nádraží (popř. autobusové) Na kruhovém objezdu pojedete

Více

Národní šampionát mažoretek a twirlingu České republiky

Národní šampionát mažoretek a twirlingu České republiky Národní šampionát mažoretek a twirlingu České republiky Propozice pro twirling Vydáno v září 2015 - pro soutěžní rok 2015/2016 1. Základní ustanovení 1.1. Oficiální název soutěží twirlingu všech věkových

Více

ZELENÁ TRIKA NA HALOVÉM PĚTIBOJI ZÁŘILA

ZELENÁ TRIKA NA HALOVÉM PĚTIBOJI ZÁŘILA ZELENÁ TRIKA NA HALOVÉM PĚTIBOJI ZÁŘILA V předvečer dne památky zesnulých, v sobotu 1. Listopadu 2014, od 14.30 hod. pořádalo Pražské sdružení Sport pro všechny, ve spolupráci s TJ Slavoj Břevnov v jejich

Více

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY speciální hosté LUCIE BÍLÁ a SPIRITUÁL KVINTET DIVADLO HYBERNIA František Nedvěd zpívá Zlaté Nedvědovky Z vyprodaného Strahova, přes mnoho míst českých a slovenských,

Více

VII. ročník futsalového turnaje

VII. ročník futsalového turnaje ZŠ a MŠ Damníkov VII. ročník futsalového turnaje Kdy? středa 20.3. 2013 od 13:00 Kde? velká tělocvična Kdo? žáci, žákyně (od 4. do 9. třídy) ZŠ a MŠ Damníkov. Lze vytvořit jakékoli týmy (chlapecké, dívčí,

Více

Královské pohádky. Vyšlo také v tištěné verzi. Objednat můžete na

Královské pohádky. Vyšlo také v tištěné verzi. Objednat můžete na Královské pohádky Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.cpress.cz www.albatrosmedia.cz František Zacharník Královské pohádky e-kniha Copyright Albatros Media a. s., 2017 Všechna práva vyhrazena.

Více

DĚTSKÁ SPORTOVNÍ LIGA KUMITE

DĚTSKÁ SPORTOVNÍ LIGA KUMITE DĚTSKÁ SPORTOVNÍ LIGA KUMITE O POHÁR HEJTMANA 1. KOLO NEDĚLE 8. 11. 2015 Dětská liga kumite je série samostatných turnajů, určených pro děti, které nemají zatím větší závodní zkušenost, či např. potřebují

Více

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu.

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu. FOTBAL Dnes dne 20.dubna se na Hradištském hřišti se odehrál fotbalový zápas mezi třídami ZŠ Hradištko.Všichni hráli moc dobře ale vítěz je jen jedan( 1.A > 1.B-2 Mod=2. Oran-3.=4.-6.

Více

Pionýrská skupina Kamarádi cest Okříšky, U Stadionu 7, Okříšky. OKŘÍŠKY 12.listopadu 2011

Pionýrská skupina Kamarádi cest Okříšky, U Stadionu 7, Okříšky. OKŘÍŠKY 12.listopadu 2011 Pionýrská skupina Kamarádi cest Okříšky, U Stadionu 7, 675 21 Okříšky Oblastní kolo přehlídky hudební, taneční, výtvarně-rukodělné a fotografické soutěže Sedmikvítku SOUTĚŽNÍ ŘÁD OBECNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE

Více

Školní rok 2012/2013 ŠKOLNÍ NOVINY LEDEN

Školní rok 2012/2013 ŠKOLNÍ NOVINY LEDEN Školní rok 2012/2013 ŠKOLNÍ NOVINY LEDEN Vítejte do nového roku s obrazem Sáry Sotonové!! Pokud toto čtete, prázdniny zaručeně skončily, ba i novoroční projev Václava Klause. Všechno jednou skončí, ale

Více

O putovní pohár primátorky města Děčín Mgr. Marie Blažkové DANCE DĚČÍN

O putovní pohár primátorky města Děčín Mgr. Marie Blažkové DANCE DĚČÍN Název soutěže: O putovní pohár primátorky města Děčín Mgr. Marie Blažkové DANCE DĚČÍN Druh soutěže: Účast: Otevřená nepostupová soutěž pro taneční a mažoretkové kolektivy Soutěže se smí zúčastnit každý

Více

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE VAŠE PRVNÍ LOUČENÍ Pokud jste se rozhodli, že nastal čas, aby Vaše dítě začalo objevovat nový svět a kamarády ve školce, potom si o tom s dítětem povídejte. Vysvětlete mu, že ve

Více

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13 Gymnázium Nymburk Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK Karolína Rejmanová 1PB 2O13 1 OBSAH 1. ÚVOD 2. JAK TO VŠECHNO ZAČALO 3. PRVNÍ ROK BYL TĚŽKÝ 4. DOSTAVILY SE VÝSLEDKY 5. ZALOŽENÍ NOVÉHO KLUBU

Více

dovolujeme si Vám představit nový projekt Asociace amatérských sportů České republiky, který nese název Hejtmanův pohár.

dovolujeme si Vám představit nový projekt Asociace amatérských sportů České republiky, který nese název Hejtmanův pohár. Vážená paní / Vážený pane, dovolujeme si Vám představit nový projekt Asociace amatérských sportů České republiky, který nese název Hejtmanův pohár. Hlavním cílem projektu je posílit pozitivní vztah všech

Více

Charles Angels: Je to adrenalin a je to život.

Charles Angels: Je to adrenalin a je to život. Charles Angels: Je to adrenalin a je to život. Charles Angels: Je to adrenalin a je to život. Na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy vzniklo nové umělecké těleso. Taneční skupina Charles Angels je teprve

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPORTOVNÍHO CENTRA MLÁDEŽE V ORIENTAČNÍM BĚHU MAGNUS ORIENTEERING PRO ROK 2014

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPORTOVNÍHO CENTRA MLÁDEŽE V ORIENTAČNÍM BĚHU MAGNUS ORIENTEERING PRO ROK 2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPORTOVNÍHO CENTRA MLÁDEŽE V ORIENTAČNÍM BĚHU MAGNUS ORIENTEERING PRO ROK 2014 Obsah 1. Název projektu 2. Předkladatel a vedoucí projektu 3. Personální zajištění činnosti SCM v roce 2014

Více

Rozpis soutěží

Rozpis soutěží Rozpis soutěží ČSVP 2016 2017 Všeobecné ustanovení 1) Soutěže jsou organizovány Českým svazem vodního póla (dále jen ČSVP ) a řízené Soutěžní komisí (dále jen SK ) prostřednictvím Sportovně technické komise

Více

Českokamenická mažoretka 2013

Českokamenická mažoretka 2013 Centrum Dětí a Mládeže, Dukelských hrdinů 328, 407 21 Česká Kamenice, 723 804 535, 412 582 815 Českokamenická mažoretka 2013 2. ročník soutěžní přehlídky mažoretkových souborů Česká Kamenice motto: Není

Více

upravil Stanislav Jelínek Zpěvy Čech, Moravy a Slezska 120 Lidových písní

upravil Stanislav Jelínek Zpěvy Čech, Moravy a Slezska 120 Lidových písní upravil Stanislav Jelínek Zpěvy Čech, Moravy a Slezska 120 Lidových písní Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz upravil Stanislav Jelínek Zpěvy Čech, Moravy a Slezska 120 Lidových písní

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 2 1 4 4 1 4 U k á z k a k n i h

Více

Nebolí, není vidět, přesto může způsobit infarkt

Nebolí, není vidět, přesto může způsobit infarkt Nebolí, není vidět, přesto může způsobit infarkt Familiární hypercholesterolemie (FH) - neprojevuje se fyzicky ani psychicky. Přesto je nejčastější vrozenou poruchou metabolismu na světě. Genetickou mutaci,

Více

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu.

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu. Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel: Hlavní město Praha pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Vážení a milí čtenáři, říjen 2012 9. ročník, č. 10 teplé

Více

B/ je zvídavé a chce toho hodně vědět Počet zaškrtnutých odpovědí: 7 - to je z celkového počtu navrácených dotazníků 36,8%.

B/ je zvídavé a chce toho hodně vědět Počet zaškrtnutých odpovědí: 7 - to je z celkového počtu navrácených dotazníků 36,8%. Mateřská škola Duha Oslavany Školní rok: 2012/2013 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU PRO RODIČE Na začátku měsíce ledna bylo rozdáno na pracovišti MŠ Duha Oslavany Havířská celkem 25 dotazníků. Návratnost byla 19

Více

MISTROVSTVÍ ČR FSKA Česká Lípa

MISTROVSTVÍ ČR FSKA Česká Lípa FSKA a KARATE SPORT RELAX VÁS ZVE NA MISTROVSTVÍ ČR FSKA 6.. 06 Česká Lípa Sportovní hale, vedle Kauflandu Wedrichova ulice PROGRAM : 8,0 9, Prezentace - jen úpravy 9, 9,0 Slavnostní zahájení 9,0,00 Eliminace

Více

ÚSTŘEDNÍ PROPOZICE A SOUTĚŽNÍ ŘÁD 2014

ÚSTŘEDNÍ PROPOZICE A SOUTĚŽNÍ ŘÁD 2014 1 z 5 ÚSTŘEDNÍ PROPOZICE A SOUTĚŽNÍ ŘÁD 2014 I. Název soutěže Mistrovství Světa v mažoretkovém sportu 2014, otevřené pro zahraniční formace (dále MS) II. Druh soutěže Celosvětová soutěž skupin a sóloformací

Více

CHMEL CUP FOTBALOVÝ TURNAJ, ROČNÍK NAROZENÍ 2002 A MLADŠÍ ŽATEC PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Pro

CHMEL CUP FOTBALOVÝ TURNAJ, ROČNÍK NAROZENÍ 2002 A MLADŠÍ ŽATEC PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Pro CHMEL CUP FOTBALOVÝ TURNAJ, ROČNÍK NAROZENÍ 2002 A MLADŠÍ ŽATEC 10. 1. 2010 Propozice a organizační pokyny I. Základní informace o turnaji mladších přípravek, ročník narození po 1. 1. 2002 Datum a čas:

Více

Interview. Jak psát interview?

Interview. Jak psát interview? Interview Rozhovor je šikovný žánr. Mohu se lecčeho dobrat, a zpovídaný člověk někdy dokonce řekne něco, nač by bez mojí otázky nepřišel Ptám se obyčejně, občansky: nejsem ani politolog, ani ekonom, ani

Více