VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O."

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Dominika Ratajská Analýza kvality služeb v kavárnách Bakalářská práce 2014

2 Analýza kvality služeb v kavárnách Bakalářská práce Dominika Ratajská Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské práce: Ing.Pavla Burešová Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: Praha 2014

3 Bachelor s Dissertation Services quality analysis in cafeterias Dominika Ratajská The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Hotel Management Major: Hotel Management Thesis Advisor: Ing. Pavla Burešová Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2014

4 Čestné prohlášení P r o h l a š u j i, že jsem bakalářskou práci na téma Analýza kvality služeb v kavárnách zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r.o. V Praze dne Jméno a příjmení

5 Poděkování Ráda bych touto cestou poděkovala mé vedoucí práce paní Ing. Pavle Burešové za ochotnou pomoc, vstřícný a inspirativní přístup, za cenné rady a věcné připomínky, které mi poskytla při zpracování mé bakalářské práce. Dále bych také ráda poděkovala své mamince, která mi byla při psaní této práce velkou oporou.

6 Abstrakt RATAJSKÁ, Dominika. Analýza kvality služeb v kavárnách. [Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová. Praha: s. Bakalářská práce je zaměřena na kvalitu služeb v kavárnách. Práce je rozdělena na tři části: teoretickou, analytickou a návrhovou. Teoretická část zahrnuje informace, které vycházejí z odborné literatury, a vymezuje pojmy týkající se kvality služeb. Analytická část obsahuje patnáct mnou vybraných kaváren v Praze s obecnými informacemi a se slovním i grafickým hodnocením osmi kritérií, která vyjadřují kvalitu služeb získaných pomocí metody Mystery Guest. V závěru analytické části je vyhodnocení výsledků všech kaváren a celkové vyhodnocení osmi posuzovaných hledisek. Cílem mé práce je zjistit a porovnat úrovně služeb ve vybraných kavárnách. Na cíl práce se váže hypotéza, kterou jsem si stanovila. Návrhová část obsahuje shrnutí a zhodnocení dosažených informací a návrhy vedoucí k pozitivním změnám v kavárnách. V závěru práce je uvedena stanovená hypotéza, cíl práce a přínos práce. Klíčová slova: kavárna, káva, espresso, arabica, robusta, služby, hodnocení

7 Abstract RATAJSKÁ, Dominika. Services quality analysis in cafeterias. [Bachelor s dissertation] The Institute of Hospitality Management. Prague: p. The Bachelor thesis is focused on quality of service in coffeehouses. The thesis is divided into three parts: theoretical, analytical and stating suggestions. The theoretical part includes information based on specialized literature and determines terms associated with service quality. The analytical part includes general description of fifteen chosen coffeehouses located in Prague along with verbal and graphical evaluation of eight specific criteria expressing service quality using Mystery Guest method. The conclusion of analytical part contains overall assessment of outcome of the evaluation. The main objective of the thesis is to describe and compare standards of service in depicted coffeehouses. A hypothesis chosen in advance is connected to the main objective. The part stating suggestions includes résumé and evaluation of information given in the thesis and suggestions leading to positive changes in the coffeehouses. The hypothesis, main objective and thesis contribution is stated in the conclusion. Key words: cafeterias, coffee, espresso, arabica, robusta, service, evaluation

8 Obsah ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST Historie kávy Historie kaváren Země produkující kávu a její spotřeba Pěstování kávy Kávovník Arabika Coffea arabica Robusta Coffea canephora Coffea liberica Výběrová káva Sklizeň kávy Zpracování kávových zrn Loupání, třídění a export kávy Pražení kávy Mletí kávy Profesionální kávovary Druhy káv Alternativní přípravy kávy Káva a kofein... 34

9 1.14 Obsluha v kavárnách, podávání kávy a kavárny Nápojový lístek Kávová kultura v Čechách i ve světě ANALYTICKÁ ČÁST Al Cafetero CA131FE (CAFE131) Cafe Vescovi Café - bar Platýz Café Coffee Day Emporio Café Lounge Café Louvre Costa Coffee Cukrárna Alchymista EMA espresso bar Grand Café Orient Kavárna Pod Lipami Kavárna Slavia Pastacaffé Starbucks Coffee Company Zhodnocení analytické části NÁVRHOVÁ ČÁST... 64

10 ZÁVĚR LITERATURA... 69

11 Seznam ilustrací, tabulek a grafů Grafy Obrázek 1: Al Cafetero, zdroj: vlastní průzkum Obrázek 2: CA131FE, zdroj: vlastní průzkum Obrázek 3: Cafe Vescovi, zdroj: vlastní průzkum Obrázek 4: Café - bar Platýz, zdroj: vlastní průzkum Obrázek 5: Café Coffee Day Emporio, zdroj: vlastní průzkum Obrázek 6: Café Lounge, zdroj: vlastní průzkum Obrázek 7: Café Louvre, zdroj: vlastní průzkum Obrázek 8: Costa Coffee, zdroj: vlastní průzkum Obrázek 9: Cukrárna Alchymista, zdroj: vlastní průzkum Obrázek 10: Ema Espresso bar, zdroj: vlastní průzkum Obrázek 11: Grand Café Orient, zdroj: vlastní průzkum Obrázek 12: Kavárna Pod Lipami, zdroj: vlastní průzkum Obrázek 13: Kavárna Slavia, zdroj: vlastní průzkum Obrázek 14: Pasta Caffé, zdroj: vlastní průzkum Obrázek 15: Starbucks, zdroj: vlastní průzkum Obrázek 16: Celkové hodnocení všech kaváren v Praze, zdroj: vlastní průzkum Ilustrace Tabulka 1: Celkové bodové ohodnocení jednotlivých hodnocených aspektů, zdroj: vlastní průzkum 10

12 ÚVOD Jako téma své bakalářské práce jsem si vybrala analýzu kvality služeb v kavárnách, jelikož kávu nejen konzumuji, ale mám k ní i vřelý vztah. Uvažuji o tom, že bych si možná v budoucnu založila svoji vlastní kavárnu, proto si chci neustále prohlubovat své znalosti o kávě. Navštívila jsem různé kavárny a cukrárny, abych porovnala kvalitu a způsob přípravy kávy a zjistila, co je opravdu důležité pro to, abych si mohla založit dobrou, kvalitní, prosperující a hezkou kavárnu, která bude něčím výjimečná a nebude mít na trhu příliš konkurence, což v dnešní době určitě nebude lehkým úkolem. Cílem mé práce je zjistit a porovnat úroveň služeb ve vybraných kavárnách. V rámci své práce jsem si stanovila jednu hypotézu: Předpokládám, že kvalita pražských kaváren je na vysoké úrovni. V teoretické části se věnuji základním údajům o kávě, jako je její historie, pěstování, sklizeň, zpracování, doprava, pražení, mletí, druhy, dále pak alternativním přípravám kávy, obsluze, přípravě a podávání kávy, nápojovém lístku a kávové kultuře. V neposlední řadě se také zmiňuji o prvních kavárnách v Praze až po kavárny v současné době a přístrojích na výrobu kávy. V analytické části porovnávám patnáct různých kaváren v Praze, kde nejdříve popisuji obecné informace o kavárnách a poté posuzuji jejich internetové stránky, prostředí a nabídku, znalosti baristů, chuť kávy a její vzhled, cenu kávy, servírování kávy až po přístup obsluhy k zákazníkovi. Analýzu provádím pomocí dobře známé metody Mystery Guest. Nejdříve hodnotím kavárny slovně a poté osm vybraných bodově hodnocených aspektů znázorňuji číselně do grafů. Vybírala jsem si kavárny, ať už všem dobře známé, tak i menší kavárny a kavárenské franšízy v Praze, kde jsem sbírala potřebné informace. Vybrala jsem si jeden hodnocený druh kávy, a tím je espresso. Hodnocením jsem získala čtyři nejlepší kavárny v Praze a všechna další pořadí kaváren zobrazuji graficky. Dále uvádím jednotlivá pořadí všech hodnotících aspektů v kavárnách, které nám ukazují kvalitu služeb. Jejich pořadí a následné návrhy na zlepšení popisuji v návrhové části. V závěru analytické části vyhodnocuji stanovenou hypotézu. 11

13 V návrhové části sumarizuji nasbírané informace o kavárnách a navrhuji řešení a doporučení k pozitivním změnám v kavárnách. V závěru práce uvádím zjištěné údaje a výsledky stanovené hypotézy. Zmiňuji se o nejzávažnějších zjištěních a připomínám cíl své práce a přínos práce. A na úplný závěr popisuji okolnosti dosažené při zjišťování informací v kavárnách týkající se kávy. Na konci své bakalářské práce uvádím všechny zdroje, ze kterých jsem čerpala informace. 12

14 1 TEORETICKÁ ČÁST V teoretické části popisuji historii kávy a kaváren od jejich počátku, dále se věnuji všem faktorům ovlivňující kvalitu a chuť kávy, jako je např. pěstování, sklizeň, zpracování, doprava, pražení, mletí, jednotlivé druhy káv, jejich přípravy a přístroje na výrobu káv. Domnívám se, že všechny tyto faktory jsou důležité a ovlivňují chuť kávy a její aroma a další prvky, které jsou ukazateli kvality. V neposlední řadě se věnuji službám, jako je obsluha v kavárnách a podávání kávy, nápojovému lístku, kavárnám obecně a kávové kultuře v Čechách i ve světě. 1.1 Historie kávy První zmínky o kávě pochází z tropických pralesů afrického kontinentu na území dnešní Etiopie a Jemenu, kde se kávovníku nadále velmi dobře daří. Právě z těchto míst se kávovník dostal na Arabský poloostrov. V těchto oblastech obyvatelé začali objevovat účinky kávy. V této souvislosti se setkáváme s řadou příběhů a legend. Asi nejznámější a nejstarší legenda je z 9. stol. o pasáčkovi koz jménem Khaldi, který si všiml koz, které po celodenní pastvě byly unavené a při pastvě na stále zeleném stromě byly najednou plný energie. Pasáček to vyprávěl opatovi, který šel později natrhat listí a červené bobule z těchto stromů a uvařil z toho nápoj pro mnichy, kteří usínali při večerních modlitbách. Tato pověst se velmi rychle rozkřikla mezi lidmi, kteří si kávu velmi rychle oblíbili. Káva se do konce 18. stol. z velké části pěstovala na Arabském poloostrově a pro pěstitele a obchodníky představovala hlavní zdroj jejich příjmů. Několik lidí se pokoušelo semena kávovníku ukrást a převést do jiných zemí, například do Indie. Po Jemenském přístavu Mocha (Mokka) káva dostala své jméno. Z tohoto přístavu se káva začala přepravovat do Indie, na Jávu a do Benátek. Nejprve se káva používala v Jemenu a Arábii jen na předpis od lékaře, jelikož byla považována za mocný lék. (Dufek, 2000; Hromadová, 2005) Káva se dostala do Evropy v 17. století. V roce 1615 italský cestovatel Pietro della Valle popisoval kávu jako horký černý nápoj, který v létě osvěžuje a v zimě zahřívá a který Turci pomalu popíjejí se svými společníky. Zaznamenal, že 13

15 se tento nápoj jmenuje cahve a že se vaří z plodů nebo semen stromu rostoucího v Arábii. (Normanová, 2004, s. 8) Naše slovo káva je odvozeno od arabského slova qahwah, které Arabové původně používali pro označení vína. Ti kávová zrna nejprve žvýkali a teprve pak objevili, že je možné zrna rozdrtit, povařit ve vodě a připravit tak výborný nápoj. (Normanová, 2004, s. 6) Domníváme se, že kávové plantáže v Jemenu byly už v 15. stol. a první, kdo kávu okusili, byli muslimští mystici súfové, kteří objevili její účinky. Nikdo ale přesně neví, kdy a kde se tento lahodný nápoj začal pít, a tak je často literatura v rozporu s jinou literaturou. Největší rozpor jsem zaznamenala v datu vzniku kávy. Pouze čaj a káva prošla tak rozsáhlým rozvojem, od počátku čelila velké přízni a její velikou oblibou se rychle dostávala do dalších zemí světa. (Dufek, 2000; Normanová, 2004) 1.2 Historie kaváren Káva se nejprve začala prodávat na ulicích ve stáncích a jejími prodavači byli většinou Arabové a Turci. Koncem 15. stol. vznikly první kavárny ve městě Mekka, kde káva byla později zakázána islámem, a kavárny se musely zavřít, ale po nějaké době byla opět povolena a kavárny se mohly otevřít až do dalšího zákazu. (Dufek, 2000; Normanová, 2004) Prvním městem v Evropě, kam se káva dovezla, byly Benátky, a proto právě tam vznikla vůbec první kavárna. Jmenuje se podle zakladatele Floriana Francesconiho - Caffé Florian. Kavárna byla otevřena roku 1624 a funguje dodnes. Jiné zdroje uvádí, že první kavárna vznikla v roce 1475 v Konstantinopolu, což je dnes Istanbul. Další kavárny vznikaly v Anglii, Francii, Vídni, Budapešti, Berlíně a jejich počet se neustále zvyšoval. V Paříži byla otevřena půvabná kavárna v roce 1686 a lidé se sem přicházeli dozvědět novinky, potkávat známé osobnosti nebo si přečíst noviny. V Londýně byla založena první kavárna v roce Na těchto místech se zakládaly banky a burzy, například Lloydova společnost. V kavárnách se zejména jednalo o politických a obchodních problematikách, ale scházeli se tu i spisovatelé a jiní umělci. Mimo jiné se zde 14

16 shromažďovaly informace, které se později uváděly do místních novin. Zanedlouho kávě klesla obliba a nahradil ji v té době zatím neznámý nápoj - čaj. (Dufek, 2000; Martin, 2004; Normanová, 2004; Taylor, 2004) První pražská kavárna byla otevřena roku 1714 pod Mosteckou věží místo pekařství. Tuto kavárnu jsi otevřel Arab zvaný Jiří Deodat. Zprvu vařil kávu u sebe doma a prodával ji po ulicích. Pro menší prostory a velký úspěch se káva pila i venku před kavárnou. Další kavárny byly na Malé Straně u Petržílků, v Mostecké ulici U Zlatého hroznu, na Koňském trhu U Bílého koně a oblíbená kavárna U Černého orla v Celetné ulici. Od doby národního obrození se kavárny staly centrem politického, kulturního a společenského života. V kavárně U Suchých v Celetné ulici se scházeli např. F. L. Čelakovský, K. H. Mácha a další. Celá generace almanachu Máj J. Neruda, V. Hálek, K. J. Erben se scházela v kavárně U Sladkých na rohu Perštýna a Husovy ulice. (Augusta, 1998; Dufek, 2000) Koncem 19. stol. přispěla k rozkvětu secese. V okolí Václavského náměstí se objevovaly honosné kavárny vídeňského typu se secesními interiéry. V kavárně Evropa, v kavárnách v Obecním domě a hotelu Paříž probíhala různá setkání na vysoké úrovni. Do méně luxusních kaváren, kde probíhal rušnější život, přicházeli architekti, výtvarníci, herci, profesoři, aby si zahráli kulečník, šachy, karty či si přečetli denní tisk nebo časopisy a přitom se nechali obsluhovat kavárenskými vrchními, kteří jim servírovali bílou kávu s rohlíkem. Takovou kavárnou byla kavárna Union na rohu Národní třídy a Perštýna. Pravidelně se zde scházeli A. Jirásek, S. Čech, J. V. Myslbek a další. (Augusta, 1998) Další generace umělců docházela jak do Národní kavárny na Národní třídě tak i do jiných dalších kaváren, jako je např. Metro, Slavie a Louvre. Mezi návštěvníky patřili nejen spisovatelé - I. Olbracht, J. Seifert, F. Halas, V. Nezval a další, ale i herci. Postupně vznikaly další slavné kavárny např. Imperial, Café Francais, Akademická kavárna a Savarin. Po 2. světové válce patřila Slavie českému disentu, ale s nástupem socialistického způsobu života doba kavárnám nepřála. Původní honosný styl kaváren byl nahrazován umělými hmotami, svítidly a křesly z laminátů. V současnosti se lesk společenského života ještě zachoval např. v kavárnách Slavie, Louvre a Café Savoy. (Augusta, 1998; Dufek, 2000) 15

17 1.3 Země produkující kávu a její spotřeba Africké státy jsou dnes nejvýznamnějšími pěstiteli kávovníku. Na celém světě jsou nejznámější dva druhy kávy, a to Coffea arabica, což je nejkvalitnější káva původem z Blízkého východu, a Coffea robusta, ze které se vyrábí zejména instantní kávy a pochází z Konga. (Dufek, 2000; Hromadová, 2005) Producenti a konzumenti největším producentem kávy v roce 2013 byla Brazílie s množstvím 49, žoků, na 2. místě byl Vietnam s 27, žoky, na 3. místě se umístila Indonésie s 11, žoky, dále pak Columbie 10, žoků a 5. místo patřilo Etiopii 6, žoků. Celková produkce v roce 2013 byla 145, žoků kávy. 1 žok = 60 kg. (www.ico.org) Největším konzumentem kávy je Finsko s 12 kg na obyvatele za rok, 2. místo patří Norsku 9,9 kg/rok, 3. místo Dánsku 8,7 kg/rok, 4. místo Nizozemsku 8,4 kg/rok a 5. místo Švédsku 8,2 kg/rok. Česko se umístilo na 19. místě se zkonzumovanými 4 kg/rok na obyvatele. Každý rok se zkonzumuje 400 biliónů šálků kávy. Na kilo kávy je zapotřebí asi 8000 kávových zrnek. (Taylor, 2004; Země produkující kávu sestavené v pořadí podle největšího exportu Brazílie je označována kávovým gigantem díky jejím výhodným pěstitelským podmínkám. Pěstují se zde oba známé druhy kávy, jak robusta tak i arabica. Arabica je dělena do několika odrůd, například bourbon, maragogype a botucato. Nejčastějším produkčním státem je Sao Paulo - známá káva z města Santos, dále Paraná, Rio de Janeiro, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Pernambuco. Chuť je jemná a sladší. Kávy z Brazílie se souhrnně špatně hodnotí vzhledem k množství produkovaných káv a rozlohy tohoto státu. Brazilská robusta je v Evropě velmi populární a běžně používaná, neboť tvoří kvalitní pěnu na kávách espreso. (Rosen, 1999, s. 28) Vietnam produkuje zejména robustu. Káva se pěstuje na menších plantážích. Oblasti pěstování jsou Tonkin, Lam dong. Káva je méně kvalitní, 16

18 levnější a má silnou a kořenitou chuť se zemitějším aroma. Říká se, že její chuť je nezaměnitelná. Indonésie pěstuje se zde robusta i arabica. Káva pěstovaná v sopečné půdě pochází nejčastěji z oblastí Sumatry - Medan, Padang, Lintong, Mandheling, Sulawesi a Jávy. Chuť kávy ze Sumatry a Sulawesi je charakterizovaná kořenější chutí s větší kyselostí v porovnání s kávou z Jávy, která je jemnější, bohatší a aromatičtější s velmi malou kyselostí. Kolumbie produkuje zejména arabicu nejlepší kvality díky jejím výhodným půdním podmínkám. Oblasti pěstování jsou Medellin, Menizales, Bogotá, Cundinamarca, Antioquia, Tolima. Káva je jemné, bohaté, plné chuti a vyvážené kyselosti s aromatickou silnou vůní. Etiopie produkuje jak arabicu tak i robustu nejlepší kvality. Nejvýznamnější oblasti jsou: Harar, Sidamo, Yirgacheffe, Djimmah a Lima. Druhy zrn jsou longberry a shortberry, dražší káva je longberry. Káva se vyznačuje bohatou, jemnou chutí s vínovým aroma. Indie pěstuje se převážně robusta. Oblasti pěstování Malabar, Mysore, Nilgiri, Tellicherry. Má charakteristickou chuť díky jejímu netradičnímu zpracování monzunováním. Vyznačuje se jemným aroma, sladší chutí s květinovou a lesní vůní. Honduras produkuje arabicu ve vysokých nadmořských výškách. Oblasti pěstování jsou Santa Barbara, Santa Rosa de Copan. Vyznačuje se dobrou kvalitou a výraznou kyselostí. Peru produkuje se arabica, která se pěstuje zejména na severu země. Známé oblasti pro pěstování jsou Piura, Cajamarca, Lambayeque. Chuťově je to jemná káva vyvážené chuti. Mexiko produkuje arabicu. Nejznámějšími plantážemi jsou Chiapas - Tapachula, Coatepec. Kávové plody jsou větší, označované jako maragogype, lahodné chuti a vůně. 17

19 Uganda pěstuje se zejména robusta s bohatou pěnou a jemnou kyselostí. Pěstování zejména v horské oblasti Elgon, Bugisu a v blízkosti Viktoriina jezera. (www.apecafe.cz; ; Pěstování kávy Jednotlivé druhy kávy a jejich odrůdy mají společně se zeměpisnou šířkou a délkou, podnebím a půdou velký vliv na chuť kávy. Dále také nesmíme vynechat zpracování a péči o kávu jejich pěstitelů, kteří se také podílejí na kvalitě lahodné kávy. Po této dlouhé cestě z plantáží, která trvá déle než 1 rok, putuje káva do pražíren a kaváren, kde Vám připraví lahodnou kávu zkušený barista a vy ji konečně můžete ohodnotit. (Veselá, 2010) Kávovník Tato stále zelená, ovocná dřevina se pěstuje asi v 70 různých státech v tropických a subtropických pásmech. Kávovník nesnese přímé, ostré slunce a naopak nízké teploty pod 10 C, zato se jí dobře daří ve vlhké a kyselé půdě. Kávovníky se dožívají až padesáti let, ale zemědělci je neustále přesazují, kultivují, roubují a zasazují stále nové rostlinky kávovníků. (Normanová, 2004; Veselá, 2010) Tato plodina se řadí do rodu Coffea, do čeledi mořenovitých (Rubiaceae) a je známo přibližně 500 rodů a jejich druhů. Této rostlině trvá asi 3-5 let, než začne plodit. Keře, stromy dosahují 1,5 až 15 metrů v závislosti na podnebí a jejich druhu. Zpravidla jsou zastřihávány do velikosti 3 metrů pro snazší sběr plodů na plantážích. Samotná semena nám vyklíčí do měsíce. Zvláštností jsou bílé květy s jasmínovou vůní a zároveň i zralé plody červené barvy. (Pössl, 2010; Veselá, 2010; Hromadová, 2005). Zelená barva plodů svědčí o jejich nezralosti, tmavě červeně až fialově zbarvené jsou plody zralé a připravené ke sklizni. Někdy můžeme vidět žluté až oranžové zbarvení zralých plodů, vhodných ke sběru. Sklizené nezralé plody již nikdy nedozrají a naopak přezrálé plody jsou zkažené. Plody dozrávají dlouhých 9 18

20 - 14 měsíců a zemědělci je sbírají několikrát do roka podle toho, kde se plantáže nacházejí. Zrnka kávovníku nám mohou připomínat třešně a jsou ukrytá v peckovicích. Jejich velikost je přibližně okolo 1,5 cm. Na jejich povrchu se nachází slupka (exokarp), pod kterou je dužina (mesokarp). Dvě kávová, zelená zrnka najdeme v dužině. Každé zrno na sobě má speciální vrstvu, pergamen (endokarp). (Veselá, 2010, s. 14) Zrna jsou zabalena ve stříbřité slupce (integument). Perlovým zrnem je nazýváno pouze jen jedno zrno, které najdeme pod slupkou, namísto dvou menších zrn, a proto je větší se zaoblenějším tvarem. Druhy kávy dělíme na jednotlivé odrůdy, které jsou pojmenovány podle plantáže a oblasti, kde jsou vypěstovány. V kavárnách a pražírnách si můžeme koupit různé odrůdy, ale i směsi různých druhů káv. Každá odrůda má svoji zvláštní a specifickou chuť. (Veselá, 2010, s. 15) Na rozdíl od směsí, které mají vyváženější chuť a jsou lepší pro kávu připravovanou v kvalitních kávovarech. (Veselá, 2010) Arabika Coffea arabica Arabica patří mezi jakostnější a dražší kávy s jemnou, rozmanitou, výraznou a kyselejší chutí. Obsahově má až o polovinu menší podíl kofeinu než robusta. Arabica představuje okolo 75 % světové produkce. Roste ve vyšších nadmořských výškách mezi metry nad mořem. (Veselá, 2010, s. 16) Náročnost na pěstování u této rostliny je větší než u jiných druhů káv. První sklizně se můžete dočkat po 6 letech. Tato plodina se sbírá zejména ručně, jelikož má sklony k opadávání. Její zrno má světle zelenou barvu a je protáhlého a plochého tvaru s nerovnou rýhou uprostřed. Její velikost dosahuje 3-5 metrů a je dobře přizpůsobitelná výkyvům počasí, výborně se jí daří v pokojových teplotách kolem C. Pěstuje se zejména v Brazílii a Kolumbii. (Dufek, 2000; Pössl, 2010; Veselá, 2010; Arabika Typica je základní druh Arabiky, ze které se vyvinula řada různých odrůd. (Veselá, 2010, s. 16) Původ má v Etiopii, pěstovala se na prvotních plantážích v Jemenu. Její velikost je přibližně do 4 metrů. Tento druh kávy má vynikající kvalitu, avšak velice malou výrobu. 19

21 Arabiku Bourbon vysadili Francouzi uprostřed indického oceánu na ostrově Réunion okolo roku (Veselá, 2010, s. 16) Dnes ji můžete najít i v Brazílii a Latinské Americe. Její výroba je o 30 % větší než u Typicy. Její plody dozrávají rychleji, jsou menší, žluté nebo červené barvy. Rostou hodně blízko u sebe, proto lehce opadají při větru či deštích. Jakostí se tato káva hodně podobá předchozí kávě. Arabika Caturra je mutace odrůdy Bourbon a vyšlechtili jí v Brazílii okolo roku 1930 poblíž města Caturra. (Veselá, 2010, s. 16) Vyžaduje náročnější péči na pěstování. Její chuť je jemnější a kyselejší. Arabika Mundo Nuovo je přírodní hybrid mezi Typicou a Bourbonem. (Veselá, 2010, s. 16) Prvně byla vypěstována v Brazílii. Její třešně dozrávají rychleji, není tolik náročná na pěstování. Její výroba je vyšší než u ostatních druhů. Arabika Maragogype, mutace Typicy, byla také nalezena v Brazílii. (Veselá, 2010, s. 16) Velikostí je velmi vysoká, proto jsou její plody o hodně větší než u všech ostatních odrůd, avšak její výroba je nízká. Arabiku Pacamara vyšlechtili v roce 1958 u Salvadoru, když zmutovali Maragogype s odrůdou Pacas. (Veselá, 2010, s. 16) Je známá svou jasnou, květinovou vůní s kořenitými tóny, jemné chuti. Arabika Geisha patří v posledních letech mezi nejžádanější odrůdy kávovníků. V roce 1931 ji objevili v lesích v jihozápadní Etiopii. (Veselá, 2010, s. 16) Dobře se jí daří ve vyšších nadmořských výškách a vyrůstá do vysokých výšek. Její chuť je hodně sladká s lehkou příchutí po lesním ovoci. (Veselá, 2010) Robusta Coffea canephora Robustu obvykle koupíte v supermarketu, má sice horší kvalitu, ale je cenově dostupnější než ostatní druhy káv. První plody přináší už po 2-3 letech. Pěstuje se v nižších nadmořských výškách ve m n.m., proto její plody dozrávají rychleji. Její velikost může dosáhnout až 13 m. Dobře se jí daří v teplotě C se stálejším podnebím. Na pěstování není náročná a je odolnější vůči 20

22 nemocem. Kávové třešinky se sbírají pomocí strojů, což není tolik nákladné. Zrna jsou hnědé až šedé barvy s vypouklým a zakulaceným tvarem s rovnou rýhou uprostřed zrna. Robustu poznáte podle její plnější, výrazné hořké chuti. Používá se převážně do kávových směsí, kde se smíchává s arabicou, kvůli nižším nákladům. Mezi největší přední vývozce se řadí Vietnam. (Veselá, 2010; Coffea liberica Původem z Afriky, velikostí může dosahovat až 15 m. Pěstuje se v tropických a subtropických nížinách Afriky a Jižní Ameriky s velkou vlhkostí vzduchu, kde teploty dosahují C. (Dufek, 2000, s. 10) Má větší květy a kávové třešně kulatějšího tvaru. Úroda je bohatší než u arabicy nebo robusty. Nedosahuje ale takové kvality, proto je její vývoz nepatrný. (Dufek, 2000) Výběrová káva Výběrovou kávu pořídíte ve specializovaných obchodech, kavárnách, pražírnách, a samozřejmě coffee shopech. Tato káva se skládá z kávových zrn nejlepší kvality většinou z arabicy a tvoří ji pouze 4 % na trhu. Nejdůležitější je poloha, která je dána dobrým podnebím pro pěstování kávy. Půda a počasí je hodně důležité pro kvalitní kávu zejména pro její chuť. U výběrové kávy se vždy dozvíte její původ - zemi a oblast, odkud káva pochází, častokrát tam najdete i název plantáže. Uvádí se také, kdy byla káva sklizena a jakým způsobem byla zpracována. (www.kavovelisty.cz) V porovnání s kávami běžně dostupnými v obchodech zjistíte pouze, odkud se káva importovala. Většinou se jedná o kávové směsi z různých plantáží z celého státu. Výběrová káva je sbírána ručně a zpracovává se mokrým nebo polomokrým způsobem. Zpracovaná kávová zrna poté projdou mnohými testy jakosti, kde se protřídí a poté se degustují. Dále na řadu přichází pražení po menších dávkách, aby se zaručila co největší čerstvost, a následuje příprava, kdy se jakost kávy už nemůže zlepšit. (Veselá, 2010; Existují tisíce různých druhů výběrové kávy. Často se taková káva pěstuje na malých, odlehlých plantážích. (Veselá, 2010, s. 18) Nejčastěji ve vyšších 21

23 polohách, kde kávová zrna dozrávají pomaleji, což je poznat na její chuti, která je kyselejší s náležitým objemem cukrů. (Veselá, 2010) Pro výběrovou kávu také existuje speciální ocenění, Cup of excellence. (Veselá, 2010, s. 18) Toto ocenění je hodnoceno profesionální porotou a dostávají ho pěstitelé kávy z různých států celého světa za nejlepší chuť dané sklizně. Hodnotí se body na stupnici od nuly do sta bodů a posuzuje se: aroma, chuť, acidita (kyselost), tělo, dochuť, lahodnost, vyváženost, čistota šálku, jednotnost a celkový dojem. Výběrová káva podle stanov americké asociace (SCAA) musí mít alespoň 80 bodů. Velmi dobrá káva má bodů, vynikající má bodů a body je nazývána káva mimořádně kvalitní, bodů dosahuje káva, která je k dostání v supermarketech a má průměrně vysokou cenu. Nejlevnější káva, kterou najdete v supermarketu je ohodnocena velmi nízkou kvalitou a bodově má bodů. Ještě nižšího hodnocení, a to pod 40 bodů, dosahují kávy instantní nazývané jako nekvalitní. SCAE je evropská asociace pro výběrovou kávu. Sdružuje baristy, farmáře, pražiče, firmy a další. Chce zvýšit kvalitu, snaží se o větší informovanost o výběrové kávě, a proto také pořádá semináře, školení a dokonce i cesty na plantáže. (Veselá, 2010; Nejvyšší ocenění získávají nejčastěji kávy pěstované na ostrovech, například z Jamajky, Havaje. Mají dobré podmínky k pěstování, ale kávovníky zde pěstují spíše v nižších polohách. (Veselá, 2010, s. 18) Cena této kávy je velmi vysoká, ovšem to se bohužel až tolik netýká její kvality. Ne vždy platí, že nejdražší káva je tou nejkvalitnější. Za důvodem této nemalé ceny nejspíš stojí vyšší životní úroveň obyvatel, kteří si pak nasazují i vyšší hodnotu jejich kávy. Jamaica Blue mountain tato výběrová káva se pěstuje už od 18. stol. v horských podnebích na menších plantážích Jamajky. Příčinou bohaté chuti této arabicy je zemina s vysokým podílem minerálů, dobré klimatické a horské podmínky bez větších změn počasí. Díky horskému stínu a dostatečnému slunečnímu svitu zrají kávové třešinky déle, než obvykle. (Veselá, 2010, s. 20) Existují dva názvy tohoto druhu kávy: Jamaica Blue Mountain a Jamaica High Mountain Supreme. Rozdíl mezi nimi je v místě a podmínkách pěstování. 22

24 Jamaica High Mountain Supreme roste na západě Jamajky, není náchylná vůči škůdcům a chorobám. Jamaica Blue Mountain má plnější tělo, je specificky kyselejší a má jemnější květinovou chuť. Tato káva je balena do dřevěných sudů po 70 kg, které se vyvážejí do ostatních zemí. Výroba je limitovaná, jelikož plantáže nejsou příliš velké a zájem o tento druh kávy je četný. Největší zájem o tuto kávu mají v Japonsku a její cena je samozřejmě vyšší. Hawaii Kona tento druh kávy se pěstuje v blízkosti sopky Mauna Loa na západě Havaje již od roku Díky dobrým klimatickým podmínkám se řadí mezi nejdražší kávy. Její chuť je ovlivněna stálým slunečným zářením, slabým větrem a hojnými dešťovými přeháňkami. Díky velmi úrodné, sopečné půdě získala ovocnou, sladko oříškovou chuť a jen nepatrnou kyselost. I přes velkou úrodu je výroba limitovaná kvůli velikostně menším plantážím. Tato káva se často smíchává s ostatními druhy káv. Proto se v dnešní době uvádí procentuálně obsažené množství druhů káv, z důvodu, aby se Vám nestalo, že si koupíte kávu z Havaje a místo toho pijete kávu i z odlišných území, než je například Havaj. Kopi Luwak neboli cibetková káva. Cibetka se velmi podobá kočce, a je původem z Indonésie. Dnes se tato káva sbírá na Jávě, Sumatře, Sulawesi v džungli, kde žijí cibetky. Tyto kočkovité šelmy se živí hmyzem, hlodavci a zejména kávovými boby, které prochází jejím trávicím traktem, kde stráví pouze slupku a dužinu, a proto kávové třešně zůstávají nedotčené v jejich trusu. Tato káva má specifickou chuť díky tomu, že cibetky konzumují jen dozrálé a nejkvalitnější kávové plody. Její cena se dokáže vyšplhat až do kč/kg vzhledem k tomu, že se jí za rok sesbírá pouze několik set kilogramů. Nejvíce tuto kávu kupují státy: Japonsko a Amerika. (Veselá, 2010) Dalšími výběrovými kávami jsou například: Monsoon Mysore je káva z Indie se zlatavou barvou a jemnou chutí, Yemeni Mocha je kyselejší káva s kávovými zrny různého tvaru, Sumatra Mandheling je káva tmavší barvy a silné vůně, St. Helena má kávu silné a plné chuti. (Normanová, 2004) 23

NÁPOJE Z KÁVY. Turecká káva

NÁPOJE Z KÁVY. Turecká káva NÁPOJE Z KÁVY Turecká káva Turecká káva je termín, který označuje silnou kávu, jejíž způsob přípravy pochází z Blízkého východu. Na přípravu této kávy je potřeba džezva, což je speciální konvice kónického

Více

Název materiálu: Káva, kávoviny Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Káva,

Název materiálu: Káva, kávoviny Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Káva, Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_18 Název materiálu: Káva, kávoviny Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Káva, kávoviny.

Více

Projekt: 65-51-E/02 Práce ve stravování. Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz

Projekt: 65-51-E/02 Práce ve stravování. Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0801 Název: Modernizace výuky všeobecných a odborných předmětů Název sady: Technologické

Více

Historie espressa. to, když přijdete

Historie espressa. to, když přijdete Zajímavost Říká se, že nejstarší kavárnu v Evropě otevřeli v roce 1720 v italských Benátkách, přímo na náměstí svatého Marka. Jmenuje se Florian a můžete do ní zavítat na kávu i dnes. Káva Káva je úžasný

Více

PRAŽIČKA KÁVY TOPER - Cafemino

PRAŽIČKA KÁVY TOPER - Cafemino PRAŽIČKA KÁVY TOPER - Cafemino Pražička kávy Cafemino umožňuje nákup a pražení nejlepších dostupných káv na trhu přímo ve vaší kavárně nebo prodejně s kávou. Pražení může probíhat kontinuelně až 10 hodin

Více

Káva. Káva a čaj. E-shop: www.peal.cz 177

Káva. Káva a čaj. E-shop: www.peal.cz 177 Káva Káva je charakteristická svou silnou vůní a černou barvou. Obsahuje mimo jiné alkaloid kofein, který povzbuzuje srdeční činnost a pro jeho povzbuzující účinky se káva pije především. Nejčastěji se

Více

Požitek z kávy. pro Vás! & profi t. pro Vaše hosty

Požitek z kávy. pro Vás! & profi t. pro Vaše hosty Tchibo Požitek z kávy & profi t pro Vaše hosty pro Vás! Vyberte si Jedinečné kávové kompozice Tchibo Coffee Service vám nabízí velmi rozmanitou nabídku kávy od trendových kávových specialit, až po aromatickou

Více

Káva Arabica jednodruhová

Káva Arabica jednodruhová Káva Arabica jednodruhová Bolivie káva má velmi dobrou kvalitu, jelikož se pěstuje v nadmořských výškách 180 až 670 m. Má lahodnou chuť a výrazné aroma. Káva připomíná svou vůní trávu, pražené obilí a

Více

Cyklonový odlučovač pergamina a vyvedení výparů z pražení.

Cyklonový odlučovač pergamina a vyvedení výparů z pražení. PRAŽIČKA KÁVY GEMMA Pražička kávy GEMMA umožňuje pražení nejlepších dostupných káv na trhu přímo ve vaší kavárně nebo prodejně s kávou. Během jednoho pražícího cyklu máte možnost upražit 2kg zelené kávy.

Více

AUTOMATICKÁ ESPRESSA 2015

AUTOMATICKÁ ESPRESSA 2015 Švýcarská kvalita AUTOMATICKÁ ESPRESSA 2015 Swiss Quality CafeRomatica 855 VÍTĚZ TESTU Celostříbrný Vyhřívaná odkládací plocha pro šálky Mimořádně tichý kónický mlýnek z kalené oceli Mléčná pěna stisknutím

Více

Kompletní nápojové řešení pro vaši kancelář, či kavárnu. Vyzkoušejte si kávovary v nezávazném zkušebním období.

Kompletní nápojové řešení pro vaši kancelář, či kavárnu. Vyzkoušejte si kávovary v nezávazném zkušebním období. Kompletní nápojové řešení pro vaši kancelář, či kavárnu. Vyzkoušejte si kávovary v nezávazném zkušebním období. NESCAFÉ Alegria kávovar A510 malý ale šikovný Pět skvělých kávových nápojů od intenzivního

Více

Svět se dá vybarvit Toto jsou omalovánky o fair trade

Svět se dá vybarvit Toto jsou omalovánky o fair trade Svět se dá vybarvit Toto jsou omalovánky o fair trade Kresby: Dalibor Krch Toto je kakaovník! Plodit začíná po 4 letech a dorůstá až 10 metrů výšky. Najdete ho v Indonésii i Latinské Americe, většina ho

Více

Daily Coffee Every Day. 2014 Daily Coffee brožura. Víc než jen káva. www.dailycoffee.cz. Daily_casopis_update_CZ.indd 1 31.3.

Daily Coffee Every Day. 2014 Daily Coffee brožura. Víc než jen káva. www.dailycoffee.cz. Daily_casopis_update_CZ.indd 1 31.3. 2014 Daily Coffee brožura Daily Coffee Every Day Víc než jen káva www.dailycoffee.cz Daily_casopis_update_CZ.indd 1 31.3.2014 15:56 Daily Coffee Znamenitá káva a příjemné posezení s přáteli Every Day 1

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Hamburg. KOLUMBIE SUPREMO Pěstuje se v oblasti Medellin na severozápadě Kolumbie. Je jednou z nejlepších kolumbijských

Hamburg. KOLUMBIE SUPREMO Pěstuje se v oblasti Medellin na severozápadě Kolumbie. Je jednou z nejlepších kolumbijských Hamburg PRODEJNA: KÁVA HAŠKOVA 5 PRAHA 7 Po - Pá 9-18 So 9-12 tel. 220571135 email: igel-cz@volny.cz NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY!!! www.cajkorenikava.cz BRAZÍLIE FAZENDA LAGOA Pěstuje se na farmě Fazenda

Více

Malá kuchařka likérů

Malá kuchařka likérů Petr a Soňa Jindrovi Malá kuchařka likérů z ovocných destilátů Obsah: - Ořechovice - Griotka - Citrónový likér - Bezinkový likér - Lipový likér - Šípkový likér - Kmínka - Vaječný likér - Vánoční jablko

Více

NABÍDKA FÁBULOVY CUKRÁRNY

NABÍDKA FÁBULOVY CUKRÁRNY NABÍDKA FÁBULOVY CUKRÁRNY DEZERTY Banán se zmrzlinou 50 Vafle 30 (2 ks polité čokoládou, pravá šlehačka) Koláče, řezy, dorty dle denní nabídky KOKTEJLY Jahodový shake 30 (2 dl mléka, kopeček jahodové zmrzliny,

Více

SKOŘICE JE KŮRA SKOŘICOVNÍKŮ.

SKOŘICE JE KŮRA SKOŘICOVNÍKŮ. SKOŘICOVNÍK SKOŘICE JE KŮRA SKOŘICOVNÍKŮ. TYTO STROMY SE PĚSTUJÍ NA PLANTÁŽÍCH V TROPECH A SUBTROPECH (V ČÍNĚ, THAJSKU, INDONÉSII, CEJLONU, MADAGASKARU, BRAZÍLII, NA JÁVĚ, SUMATŘE). EXISTUJE SKOŘICOVNÍK

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operač í progra : Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělává í pro ko kure es hop ost Hotelová škola, V šší od

Více

GASTRO FILTROVANÁ KÁVA

GASTRO FILTROVANÁ KÁVA GASTRO FILTROVANÁ KÁVA PROČ JE FILTROVANÁ KÁVA NOVÝ MODERNÍ TREND? Filtrovanou kávou oslovíte další skupinu lidí, kteří dávají přednost jemnější kávě než je espresso, jsou vyznavači českého turka nebo

Více

Kniha. kávě PETRA VESELÁ. Průvodce světem kávy s recepty na její přípravu

Kniha. kávě PETRA VESELÁ. Průvodce světem kávy s recepty na její přípravu Kniha kávě PETRA VESELÁ Průvodce světem kávy s recepty na její přípravu Obsah Káva jako rostlina 9 Pěstování kávy 11 Kávovník / Arabika Coffea arabica / Robusta Coffea canephora / Výběrová káva Speciality

Více

Káva, čaj, thein, kofein, kávoviny Prezentace pro výklad látky a opakování učiva téma maso a vnitřnosti.

Káva, čaj, thein, kofein, kávoviny Prezentace pro výklad látky a opakování učiva téma maso a vnitřnosti. Název školy Odborné učiliště a Praktická škola, Plzeň, Vejprnická 56 Název projektu Číslo projektu Číslo šablony Digitalizace výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0977 VY_32_inovace_ZB59 Číslo materiálu 59 Autor Mgr.

Více

BAROVÉ ZAŘÍZENÍ KÁVOVARY. Barové zařízení 240. Kávovary 243. barové zařízení / kávovary 239. O firmě

BAROVÉ ZAŘÍZENÍ KÁVOVARY. Barové zařízení 240. Kávovary 243. barové zařízení / kávovary 239. O firmě barové zařízení / kávovary 239 O firmě BAROVÉ ZAŘÍZENÍ KÁVOVARY Barové zařízení 240 Kávovary 243 Veškerá zobrazení v katalogu jsou pouze ilustrační Vysvětlivky Kávovary Distribuce Příprava Stolní Mytí

Více

Univerzita Karlova v Praze. Zlata Kadrabová. Můj šálek kávy: Kávová kultura z perspektivy aktérů

Univerzita Karlova v Praze. Zlata Kadrabová. Můj šálek kávy: Kávová kultura z perspektivy aktérů Univerzita Karlova v Praze Fakulta humanitních studií Zlata Kadrabová Můj šálek kávy: Kávová kultura z perspektivy aktérů Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Michal Josephy, Ph.D. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Praha 2015

Více

PRODUKTOVÁ KNIHA. FM Group Distributorský průvodce

PRODUKTOVÁ KNIHA. FM Group Distributorský průvodce PRODUKTOVÁ KNIHA FM Group Distributorský průvodce září 2013 POTRAVINOVÉ PRODUKTY.... 3 PŘÍRODNÍ KÁVY.... 3 AURILE EXCELLENCE MLETÁ KÁVA.... 4 AURILE EXCELLENCE KÁVOVÁ ZRNA.... 5 AURILE ESPRESSO EXPERIENCE

Více

SKVĚLÁ KÁVA, KTERÁ POMÁHÁ SKVĚLÉ VĚCI

SKVĚLÁ KÁVA, KTERÁ POMÁHÁ SKVĚLÉ VĚCI SKVĚLÁ KÁVA, KTERÁ POMÁHÁ SKVĚLÉ VĚCI VÍTEJTE V KAVÁRNĚ ASPRETTO O vše jsme se postarali Od zrnka kávy až po odborníky na její přípravu. A dokážeme mnohem více všechny naše kávy a čaje jsou maximálně

Více

O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.0007. Škola kávy. Mgr.

O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.0007. Škola kávy. Mgr. O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.0007 Škola kávy Mgr. Renata Kopecká Škola kávy Mgr. Renata Kopecká O krok napřed Zvyšování kvality

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

BARISTA CUP OSTRAVA 2015. PRAVIDLA - výsek

BARISTA CUP OSTRAVA 2015. PRAVIDLA - výsek BARISTA CUP OSTRAVA 2015 PRAVIDLA - výsek 1 Mílé kavárny, baristé a baristky, BARISTA CUP OSTRAVA 2015 PRAVIDLA A POŽADAVKY káva je to co nás baví, těší a v neposlední řadě i živí! Máte opět jedinečnou

Více

Požitek s budoucností. Fairtrade produkty od Tchibo Coffee Service Trvale udržitelné a s vysokými výnosy

Požitek s budoucností. Fairtrade produkty od Tchibo Coffee Service Trvale udržitelné a s vysokými výnosy Fairtrade Požitek s budoucností Fairtrade produkty od Tchibo Coffee Service Trvale udržitelné a s vysokými výnosy Tchibo prebírá zodpovednost! Fairtrade víc než jen trend Tchibo dodává nejkvalitnější produkty,

Více

Oblasti, kde se káva pěstuje

Oblasti, kde se káva pěstuje Oblasti, kde se káva pěstuje Káva se pěstuje ve třech hlavních oblastech nacházejícím se mezi obratníkem Raka a Kozoroha. Každá z těchto oblastí má jiné krajinné podmínky, klima a chuť kávy z každé oblasti

Více

Vermikompostování je metoda kompostování, kdy dochází k rozkladu organického materiálu pomocí žížal. Slovo vermikompostování vychází z latinského

Vermikompostování je metoda kompostování, kdy dochází k rozkladu organického materiálu pomocí žížal. Slovo vermikompostování vychází z latinského Vermikompostování je metoda kompostování, kdy dochází k rozkladu organického materiálu pomocí žížal. Slovo vermikompostování vychází z latinského vermes červ, žížala. Malý domácí žížalový kompostér je

Více

Soutěžní podmínky. Charakter akce: Soutěž pro žáky středních odborných škol, středních odborných učilišť a odborných učilišť

Soutěžní podmínky. Charakter akce: Soutěž pro žáky středních odborných škol, středních odborných učilišť a odborných učilišť Soutěžní podmínky Předmět soutěže: Příprava 4 porcí espressa ze zvolené kávy Příprava 4 porcí cappuccina zdobeného za použití techniky Latte Art, metodou free pour (obrázek je nakreslený pouze litím mléčné

Více

Zvyšuje. káva cholesterol?

Zvyšuje. káva cholesterol? JMÉNO, PŘÍJMENÍ: TŘÍDA: Zvyšuje káva cholesterol? Pití kávy lze označit za nejrozšířenější zvyk dnešní doby. Kávu si dáváme hlavně pro její povzbudivé účinky. Kromě kofeinu je v kávových zrnech také lipidová

Více

Co je to káva? Druhy kávy

Co je to káva? Druhy kávy Co je to káva? Káva, kterou pijeme, je vlastně pecka plodu, který je podobný naší třešni. Tato maličká zrnka, skrývající mnohá tajemství chutí a vůní, jsou semena kávovníku s bílými květy, červenými plody

Více

Svět se dá vybarvit. Toto jsou omalovánky o fair trade. Kresby: Dalibor Krch

Svět se dá vybarvit. Toto jsou omalovánky o fair trade. Kresby: Dalibor Krch Svět se dá vybarvit Toto jsou omalovánky o fair trade Kresby: Dalibor Krch Tady v horách, daleko od všeho, žijí lidé, kteří se živí pěstováním kávy. Je jich 25 milionů. Jejich pozemky jsou průměrně veliké

Více

Objednávky na telefonu: 725 857 682 SORTIMENT NÁPOJŮ. Hot drink Ice drink Milk shake Ice & Hot Tea Caffe Frappé a další

Objednávky na telefonu: 725 857 682 SORTIMENT NÁPOJŮ. Hot drink Ice drink Milk shake Ice & Hot Tea Caffe Frappé a další Objednávky na telefonu: 725 857 682 SORTIMENT NÁPOJŮ Hot drink Ice drink Milk shake Ice & Hot Tea Caffe Frappé a další Gastro 21 Objednávky na telefonu: 725 857 682 Hot Drink HOT DRINK / ICE DRINK / MILK

Více

Švýcarská kvalita AUTOMATICKÁ ESPRESSA 2016

Švýcarská kvalita AUTOMATICKÁ ESPRESSA 2016 Švýcarská kvalita AUTOMATICKÁ ESPRESSA 2016 Swiss Quality VŠE JEDINÝM STISKEM Pojďte klidně trochu blíž! Pak se rozvine celá krása a dovednost nových modelů 800 NIVONA. Již samotná příprava kávy je pro

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

FILICORI ZECCHINI SINCE 1919 COFFEE, TEA AND COCOA. an authentic Italian classic

FILICORI ZECCHINI SINCE 1919 COFFEE, TEA AND COCOA. an authentic Italian classic SINCE 1919 COFFEE, TEA AND COCOA FILICORI ZECCHINI FZ Brochure 2010.indd 1 11/06/12 10.47 KAVÉ DECAFFEINATO Zrnková kávová směs, s velmi dobrým poměrem kvality a ceny, umožňuje vaření dobrého italského

Více

Cukrárna Ella... ...místo kde je život sladký. Dobrý den, vítejte v naší cukrárně ELLA. Co Vám můžeme nabídnout: chlazené nápoje.

Cukrárna Ella... ...místo kde je život sladký. Dobrý den, vítejte v naší cukrárně ELLA. Co Vám můžeme nabídnout: chlazené nápoje. Cukrárna Ella......místo kde je život sladký Dobrý den, vítejte v naší cukrárně ELLA. Co Vám můžeme nabídnout: chlazené nápoje teplé nápoje zákusky z naší domácí kuchyně a italské zákusky Káva 7g Káva

Více

Zahradní kavárna. Nápojový a jídelní lístek

Zahradní kavárna. Nápojový a jídelní lístek Zahradní kavárna Nápojový a jídelní lístek OBSAH Káva str. 1-2 Občerstvení 3 Horké nápoje 4 Studené nápoje 5 Mini menu 5 Alkoholické nápoje 6 Vínařství Kraus Mělník 7 Vinařství Líbal Horní Dunajovice 8

Více

Jak vybrat domácí kávovar

Jak vybrat domácí kávovar Jak vybrat domácí kávovar Uvažujete o koupi kávovaru na přípravu espresa a nevíte, jaký si vybrat? V obchodech se setkáte s řadou kávovarů různých typů a funkcí. Podívejte se, jak některé z nich uspěly

Více

ZAŘÍZENÍ S ČERSTVÝM PROPAŘENÍM NIZOZEMSKÉ FIRMY

ZAŘÍZENÍ S ČERSTVÝM PROPAŘENÍM NIZOZEMSKÉ FIRMY OBCHOD - SLUŽBY- SERVIS pro gastronomická zařízení 507 81 LÁZNĚ BĚLOHRAD - Prostřední Nová Ves 22 tel, fax * 493 792 510 / 777 692 510 e-mail: info@gastroservis-hofman.cz www.gastroservis-hofman.cz,,vařte

Více

Švýcarská kvalita AUTOMATICKÁ ESPRESA 2014

Švýcarská kvalita AUTOMATICKÁ ESPRESA 2014 Švýcarská kvalita AUTOMATICKÁ ESPRESA 2014 Swiss Quality CafeRomatica 855 Celostříbrný Vyhřívaná odkládací plocha pro šálky Mimořádně tichý kónický mlýnek z kalené oceli Mléčná pěna stisknutím tlačítka:

Více

RŮŽOVÝ LIKÉR KARAMELOVÝ LIKÉR

RŮŽOVÝ LIKÉR KARAMELOVÝ LIKÉR RŮŽOVÝ LIKÉR 15 květů z růže, 150 g cukru, 750 ml bílého rumu Květy opatrně opláchněte studenou vodou a nechte dobře odkapat. Dejte je do větší zavařovací sklenice spolu s cukrem a zalijte je rumem. Sklenici

Více

Káva jako nápoj, lék i kulturní fenomén. Tomáš Papajík a kolektiv kofeinistů HOK

Káva jako nápoj, lék i kulturní fenomén. Tomáš Papajík a kolektiv kofeinistů HOK Káva jako nápoj, lék i kulturní fenomén Tomáš Papajík a kolektiv kofeinistů HOK Historie Habešský pastevec koz jménem Chaldi pásl kolem roku 850 n. l. své stádo na etiopských pahorkatinách Všiml si, ţe

Více

BRUSINKA. americká hopsinka. Klikva neboli cranberry

BRUSINKA. americká hopsinka. Klikva neboli cranberry 1 BRUSINKA americká hopsinka 2 3 BRUSINKY POCHÁZEJÍ ZE SEVERNÍ AMERIKY A OBLÍBILI SI JE JIŽ PŮVODNÍ INDIÁNI. ROSTOU NA NÍZKÉM PLAZIVÉM KEŘÍKU, KTERÝ DORŮSTÁ VÝŠKY 10 AŽ 20 CM. PROTOŽE JSOU UVNITŘ DUTÉ,

Více

ŠPIČKOVÉ KÁVOVARY. OFFICE COFFEE Dopřejte si kvalitní kávu nejen v kavárně, ale i ve vaší kanceláři

ŠPIČKOVÉ KÁVOVARY. OFFICE COFFEE Dopřejte si kvalitní kávu nejen v kavárně, ale i ve vaší kanceláři váš nápojový specialista OFFICE COFFEE Dopřejte si kvalitní kávu nejen v kavárně, ale i ve vaší kanceláři Špičkové kávovary na zrnkovou, mletou nebo instantní kávu Široký výběr kvalitních surovin. Vynikající

Více

LAHODNÁ ČERSTVÁ KÁVA VÝJIMEČNÉ KVALITY, KDEKOLI A KDYKOLI

LAHODNÁ ČERSTVÁ KÁVA VÝJIMEČNÉ KVALITY, KDEKOLI A KDYKOLI LAHODNÁ ČERSTVÁ KÁVA VÝJIMEČNÉ KVALITY, KDEKOLI A KDYKOLI Sáček Coffeebrewer jak to funguje? Sáček Coffeebrewer je vlastně určitá varianta francouzské konvičky (správně nazývané French Press) na jedno

Více

Srovnávací studie změn chemického složení kávy v závislosti na surovině a způsobu přípravy

Srovnávací studie změn chemického složení kávy v závislosti na surovině a způsobu přípravy Srovnávací studie změn chemického složení kávy v závislosti na surovině a způsobu přípravy Tisková konference, 27.2.2012 Institut kávy Institut kávy vznikl jako nezávislá iniciativa, jejímž smyslem je

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 17 Káva čaj kakao Pro potřeby projektu

Více

Tak trochu jiná káva. Vylepšete si ji kořením! Středa, 15 Duben 2015 11:19 - Aktualizováno Pátek, 17 Duben 2015 10:14

Tak trochu jiná káva. Vylepšete si ji kořením! Středa, 15 Duben 2015 11:19 - Aktualizováno Pátek, 17 Duben 2015 10:14 Pití kávy je rituálem, bez kterého si spousta lidí nedokáže svůj den představit. Je symbolem ranního probouzení, udržování energie během dne a relaxace ve volném čase. Konzumace kávy, objevování nových

Více

Muller Thurgau Moravské zemské víno, suché. Zbytkový cukr 3 g/l, kyseliny 6 g/l. Cuvée Klárka

Muller Thurgau Moravské zemské víno, suché. Zbytkový cukr 3 g/l, kyseliny 6 g/l. Cuvée Klárka Moravské zemské víno Muller Thurgau - Moravské zemské víno, suché. Zbytkový cukr 3 g/l, kyseliny 6 g/l. Víno se světlou barvou a zelenožlutým odstínem, muškátovou vůni s ovocnými odstíny kopřivy a broskve,

Více

1.6.4 Vaříme. Předpoklady: 010603. Pomůcky: vařič (nejlépe plynový nebo plynový kahan), teploměr Vernier, PC, kastrůlek,

1.6.4 Vaříme. Předpoklady: 010603. Pomůcky: vařič (nejlépe plynový nebo plynový kahan), teploměr Vernier, PC, kastrůlek, 1.6.4 Vaříme Předpoklady: 010603 Pomůcky: vařič (nejlépe plynový nebo plynový kahan), teploměr Vernier, PC, kastrůlek, Pedagogická poznámka: Naměření pokusu by nemělo trvat déle než 20 minut. 20 minut

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operač í progra : Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělává í pro ko kure es hop ost Hotelová škola, V šší od

Více

V této části jsou žáci seznámeni s druhy, významem a složením mléka

V této části jsou žáci seznámeni s druhy, významem a složením mléka Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělání Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Střední odborná škola Luhačovice CZ.107/1.5.00/34.0370

Více

Káva Buscaglione caffé dal 1899

Káva Buscaglione caffé dal 1899 Káva Buscaglione caffé dal 1899 espresso ristretto / espresso o obsahu menším než 2,5 cl espresso / espresso o obsahu 5 cl espresso lungo / dlouhé espresso o obsahu 1 dl espresso doppio / v jednom šálku

Více

PRIM. Villard blanc x Královna vinic

PRIM. Villard blanc x Královna vinic PRIM Villard blanc x Královna vinic Letorosty středního až bujného růstu, hrozny středně velké až velké. Bobule oválné, s pevnou a tuhou slupkou, která dosti dobře odolává hnilobě. Barva slupky je jantarově

Více

GIGA 5 ZTĚLESNĚNÍ KVALITY

GIGA 5 ZTĚLESNĚNÍ KVALITY GIGA 5 ZTĚLESNĚNÍ KVALITY GIGA 5 DVOJITÝ VÝKON - DVOJITÉ POTĚŠENÍ Vítejte ve světě, kde se sny milovníků kávy stávají skutečností, ve světě kde pravidla byla přepsána, aby splnila i ty nejnáročnější standardy

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Registrační č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Operační program: Škola: Předmět: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná škola

Více

SKVĚLÁ ČESKÁ ZMRZLINA KATALOG 2015

SKVĚLÁ ČESKÁ ZMRZLINA KATALOG 2015 SKVĚLÁ ČESKÁ ZMRZLINA KATALOG 2015 TOČENÁ A KOPEČKOVÁ ZMRZLINA LEDOVÉ TŘÍŠTĚ TOPPINGY www.toje.cz O NÁS Pod obchodní značkou TOJE vyrábí a dodává česká společnost FRUJO, a.s. špičkové produkty pro profesionální

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem,

Více

Vinařství Dufek / Svatobořice Mistřín

Vinařství Dufek / Svatobořice Mistřín Vinařství Dufek / Svatobořice Mistřín Datem založení firmy Dufek je rok 2003, avšak v rodině se vinaří již více než 100 let. Filozofií rodinného vinařství je motto: Všechno se podřizuje kvalitě. Od jarních

Více

alacaffé, s.r.o. Křížkovského 793/61 674 01 Třebíč otevírací doba: Po Čt 8.00-12.0 13.00-17.00 Pá 8.00-12.00 13.00-16.00

alacaffé, s.r.o. Křížkovského 793/61 674 01 Třebíč otevírací doba: Po Čt 8.00-12.0 13.00-17.00 Pá 8.00-12.00 13.00-16.00 JURA E10 Malý ale silný Kávovar Jura Impressa E10 vám připraví lahodné kávové speciality. Umožňuje přípravu jedné nebo dvou káv současně a zůstává hygienicky čistý díky programu čištění, oplachování a

Více

KATALOG LUXUSNÍCH VÍN. Víno s chutí tradice

KATALOG LUXUSNÍCH VÍN. Víno s chutí tradice KATALOG LUXUSNÍCH VÍN Unikátní ročníková vína Prestige collection Tato kolekce byla vytvořena z vín mimořádné kvality, která pochází z hroznů révy vinné vypěstovaných na moravských vinicích. Tato vína

Více

KÁVOVÝ LÍSTEK PRO KAFAŘE I NEKAFAŘE CAFFE. Boca Golosa. (Lačná ústa)

KÁVOVÝ LÍSTEK PRO KAFAŘE I NEKAFAŘE CAFFE. Boca Golosa. (Lačná ústa) KÁVOVÝ LÍSTEK PRO KAFAŘE I NEKAFAŘE CAFFE Boca Golosa (Lačná ústa) PRO KAFAŘE For coffee-man Speciality podniku / Speciality of the house Boca golosa - lačná ústa 65,- 7g káva, 95ml voda, studená sladká

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis II. ročník KUBA. referát. Petra REŠLOVÁ Jana ŠVEJDOVÁ

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis II. ročník KUBA. referát. Petra REŠLOVÁ Jana ŠVEJDOVÁ Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Zeměpis II. ročník KUBA referát Jméno a příjmení: Karolína RÝDLOVÁ Petra REŠLOVÁ Jana ŠVEJDOVÁ Třída: 6. O Datum: 10. 12. 2014 Kuba 1. Obecná charakteristika ostrova

Více

Tato prezentace se věnuje historii i současnosti kávy, jejímu pěstování a zpracování

Tato prezentace se věnuje historii i současnosti kávy, jejímu pěstování a zpracování Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělání Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Střední odborná škola Luhačovice CZ.107/1.5.00/34.0370

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčo č vá v s lova v : Metodika: Obor: Ročník: Autor:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčo č vá v s lova v : Metodika: Obor: Ročník: Autor: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_10 Název materiálu: Obiloviny Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Obiloviny. Očekávaný

Více

Malá nauka o pralinkách. alá nauka o pralinkách

Malá nauka o pralinkách. alá nauka o pralinkách Malá nauka o pralinkách alá nauka o pralinkách Chutné recepty na sladké lahùdky Lahodné pralinky, které si sami vyrobíte. S dobrými přísadami, správným vybavením a trochou cviku vykouzlíte i Vy tyto malé,

Více

What we say about our philosophy is not important; what s important is what it makes of us.

What we say about our philosophy is not important; what s important is what it makes of us. Davidoff Café What we say about our philosophy is not important; what s important is what it makes of us. Radost z okamžiku, cit pro nejvyšší kvalitu a smysl pro krásu: to všechno tvoří identitu značky

Více

2. Vyberte požadovaný způsob pražení.

2. Vyberte požadovaný způsob pražení. HORKOVZDUŠNÁ PRAŽIČKA KÁVY i-roast Jednodušší to být nemůže. Nasypte max. 150 g zelených zrn, vyberte požadovaný přednastavený pražící profil a stiskněte tlačítko roast ( pražit ). Přístroj zrna automaticky

Více

sleva Platnost od pondělí 3. 9. do neděle 16. 9. 2012 www.billa.cz 20% Jogurt ovocný 200 g, více druhů Jablko Gala 600 g, Itálie 100 g = 8,95 Kč

sleva Platnost od pondělí 3. 9. do neděle 16. 9. 2012 www.billa.cz 20% Jogurt ovocný 200 g, více druhů Jablko Gala 600 g, Itálie 100 g = 8,95 Kč Platnost od pondělí 3. 9. do neděle 16. 9. 2012 www.billa.cz Na všechny výrobky z tohoto letáku 20% Jogurt ovocný 200 g, více druhů 17 90 100 g = 8,95 Kč Jablko Gala 600 g, Itálie 56 90 100 g = 9,48 Kč

Více

Růže šípková Růže šípková patří do čeledi Růžovité (Rosaceae).

Růže šípková Růže šípková patří do čeledi Růžovité (Rosaceae). Šípkobraní Růže šípková Růže šípková patří do čeledi Růžovité (Rosaceae). Popis Růže šípkové Šípková růže je trnitý bohatě větvený keř, dorůstající výšky až 3 metry s každoročními prutovitými výhonky.

Více

Unique. Like your taste.

Unique. Like your taste. Unique. Like your taste. *Zdroj: nezávislý výzkumný institut, nejvyšší hodnota prodejů od ledna do prosince 2014 DOKONALÁ KÁVA Plnoautomatický kávovar De'Longhi nabízí vynikající kávu, takže si můžete

Více

podzim plný barev PODZIM ZIMA Po letních tropických vedrech Borůvky nejen do nádob Podzimní asijské hořce Italská panna cotta s borůvkami

podzim plný barev PODZIM ZIMA Po letních tropických vedrech Borůvky nejen do nádob Podzimní asijské hořce Italská panna cotta s borůvkami Vydání 2/2015 Ing. Dušan Horák HORÁKOVY ŠKOLKY Bystřice pod Hostýnem PODZIM ZIMA Borůvky nejen do nádob Podzimní asijské hořce Italská panna cotta s borůvkami Po letních tropických vedrech podzim plný

Více

Kávovary jednopákové. Mycí stroje DIHR. Kávovar ECO LUX p1. Barevná provedení: Kávovar ECO LUX e1. Barevná provedení:

Kávovary jednopákové. Mycí stroje DIHR. Kávovar ECO LUX p1. Barevná provedení: Kávovar ECO LUX e1. Barevná provedení: Kávovary jednopákové Kávovar ECO LUX p1 Manuální výdej horké vody a páry, Boiler 3,5 ltr. Kapacita: max 60 šálků/hod. Rozměry: 390x560x500 mm El.připojovací napětí: 230 Vac ~ 50 Hz Celkový el. příkon:

Více

AUTENTICKÉ ITALSKÉ ESPRESSO

AUTENTICKÉ ITALSKÉ ESPRESSO Tostatura Lenta AUTENTICKÉ ITALSKÉ ESPRESSO PER LA GRAndE GIOIA DI UN PICCOLO MOMENTO! Pro velkou radost z malých okamžiků. PROFITUJTE S NAŠÍM UCELENÝM KONCEPTEM ESPRESSO! AUTENTICKÝ ITALSKÝ POŽITEK Z

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205 Rozvoj manuálních zručností a praktických dovedností žáků oboru cukrář CZ.1.07/1.1.28/01.0013 Sladká italská gastronomie Příručka pro výuku Zpracovala: Petra Doležalová Anotace Střední odborná škola a

Více

JÍDELNÍ A NÁPOJOVÝ LÍSTEK

JÍDELNÍ A NÁPOJOVÝ LÍSTEK KAVÁRNA HERNA HLÍDÁNÍ DĚTÍ OSLAVY... Originální rodinné centrum pro Vás a Vaše děti JÍDELNÍ A NÁPOJOVÝ LÍSTEK www.domecekurondelu.cz Nejsme baristé, ale máme pro Vás připraveno hned několik druhů kávy

Více

Kávová asociace a její vliv na nabídku kávy v gastronomii

Kávová asociace a její vliv na nabídku kávy v gastronomii Kávová asociace a její vliv na nabídku kávy v gastronomii Bakalářská práce Kamila Jogheeová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské

Více

DOPLNĚNÍ METODIKY, VÝUKOVÉ POMŮCKY

DOPLNĚNÍ METODIKY, VÝUKOVÉ POMŮCKY MILESTONE 03 ŽIVOT V PŮDĚ within the framework of the EU-funded project "ACT WELLL!" DOPLNĚNÍ METODIKY, VÝUKOVÉ POMŮCKY Ivana Plíšková Brno, December 2014 LIPKA-ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

2) Povětrnostní činitelé studují se v ovzduší atmosféře (je to..) Meteorologie je to věda... Počasí. Meteorologické prvky. Zjišťují se měřením.

2) Povětrnostní činitelé studují se v ovzduší atmosféře (je to..) Meteorologie je to věda... Počasí. Meteorologické prvky. Zjišťují se měřením. Pracovní list č. 2 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část. 1 Obsah tématu: Obsah tématu: 1) Vlivy působící na rostlinu 2) Povětrnostní činitelé a pojmy související s povětrnostními činiteli 3) Světlo

Více

TEPELNÉ JEVY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie

TEPELNÉ JEVY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie TEPELNÉ JEVY Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie Vnitřní energie tělesa Každé těleso se skládá z látek. Látky se skládají z částic. neustálý neuspořádaný pohyb kinetická energie vzájemné působení

Více

SPECIFIKACE KATEGORIÍ PIV

SPECIFIKACE KATEGORIÍ PIV SPECIFIKACE KATEGORIÍ PIV 1. Světlé pivo výčepní Světlé pivo výčepní má nižší až střední plnost, světlou až mírně jantarovou barvu. je nižší až střední, vůně může být mírně esterová, chmelová a sladová.

Více

Neobnovitelné a obnovitelné zdroje pro rozvoj civilizace

Neobnovitelné a obnovitelné zdroje pro rozvoj civilizace Jméno autora Název práce Anotace práce Lucie Dolníčková Neobnovitelné a obnovitelné zdroje pro rozvoj civilizace V práci autorka nejprve stručně hovoří o obnovitelných zdrojích energie (energie vodní,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

Obsah. Charakteristika Typy chleba Kvašení Testy

Obsah. Charakteristika Typy chleba Kvašení Testy Obsah Charakteristika Typy chleba Kvašení Testy Charakteristika Chléb patří k základním potravinám připravovaným pečením, pařením, nebo smažením těsta sestávajícího minimálně z mouky a vody. Ve většině

Více

Müller Thurgau - Modrý sklep. 0,2l.38 Kč

Müller Thurgau - Modrý sklep. 0,2l.38 Kč Rozlévaná vína Müller Thurgau - Modrý sklep 0,2 l. 38 Kč je to kříženec odrůd Ryzlink rýnský x Sylvánské zelené. Víno je zelenkavě žluté barvy s typickým muškátovým až broskvovým buketem, nižší kyselinkou,

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_Z678HO_13_02_07

Více

Řešení: Fázový diagram vody

Řešení: Fázový diagram vody Řešení: 1) Menší hustota ledu v souladu s Archimédovým zákonem zapříčiňuje plování jedu ve vodě. Vodní nádrže a toky tudíž zamrzají shora (od hladiny). Kdyby hustota ledu byla větší než hustota vody, docházelo

Více

Vítejte v kavárně Malý mnich, milí hosté!

Vítejte v kavárně Malý mnich, milí hosté! léto 2014 Vítejte v kavárně Malý mnich, milí hosté! Právě sedíte v domě, jehož hlavní část byla postavena v druhé pol. 19. století. Objekt se nalézá v památkově chráněné zóně a čelní zdobená fasáda je

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu Autor INOVACE_32_Sur.2,3/ xx/08 Ing. Eva Hrušková Obor; předmět,

Více

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost.

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. ANALÝZA KAKAO LONG Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30.6. 2015 Shrnutí Kakao je ve vědeckém světě známé

Více

IMPRESSA S9 One Touch. IMPRESSA Z7 One Touch. IMPRESSA J9 One Touch. IMPRESSA J9 TFT One Touch

IMPRESSA S9 One Touch. IMPRESSA Z7 One Touch. IMPRESSA J9 One Touch. IMPRESSA J9 TFT One Touch Kultovní kávovary IMPRESSA Z7 One Touch IMPRESSA S9 One Touch Požitek na nejvyšší úrovni Robustní a spolehlivý Tento špičkový model, který pod svým elegantním povrchem ukrývá nejnovější technologie, Vás

Více

MLETÍ. Čím hrubší mletí, tím pomaleji z kávy louhujete rozpustné látky a naopak.

MLETÍ. Čím hrubší mletí, tím pomaleji z kávy louhujete rozpustné látky a naopak. PŘÍPRAVA KÁVY INFORMACE Ne vždy je třeba připravovat kávu pod tlakem. I když je espresso globálním fenoménem, existuje mnoho dalších metod, které jsou jednodušší, elegantnější a pro domácí přípravu obecně

Více

Generativní rozmnožování ovocných dřevin

Generativní rozmnožování ovocných dřevin Generativní rozmnožování ovocných dřevin Generativní množení představuje množení rostlin semenem. V rámci ovocnářství se tímto způsobem množí některé podnože pro jádroviny, červené a modré peckoviny. Generativní

Více

Tato prezentace seznamuje žáky s různými druhy obilovin, jejich složením a využitím ve výživě

Tato prezentace seznamuje žáky s různými druhy obilovin, jejich složením a využitím ve výživě Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělání Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Klíčová slova Střední odborná škola Luhačovice

Více

Latino Café KATALOG KÁVY. Největší nabídka čerstvě pražené kávy z celého světa. www.cajova-zahrada.cz

Latino Café KATALOG KÁVY. Největší nabídka čerstvě pražené kávy z celého světa. www.cajova-zahrada.cz Latino Café KATALOG KÁVY Největší nabídka čerstvě pražené kávy z celého světa www.cajova-zahrada.cz KDO JSME Čajová zahrada je jednou z registrovaných ochranných známek společnosti Great Tea Garden s.r.o.,

Více