ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY JE TADY UŽ DVACET LET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY JE TADY UŽ DVACET LET"

Transkript

1 5/2013 REPORT Afghánistán nikdy není rutina... ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY JE TADY UŽ DVACET LET

2 obsah VOJENSKÉ ŠKOLSTVÍ Důstojník jako vůdce podřízených 2 TÉMA ROKU Stalo se (v armádě) před dvaceti lety 6 Květěn 1993 ZBROJNÍ VELETRH IDET Prezident jmenoval nové generály Prezident republiky Miloš Zeman ve středu 8. května jmenoval pětici nových generálů. Ceremoniálu byla přítomna řada významných hostů, resort obrany zastupoval ministr obrany Vlastimil Picek, náčelník Generálního štábu AČR generálporučík Petr Pavel a další. Nově jmenovanými byli brigádní generál Ladislav Jung, zástupce velitele společných sil velitel pozemních sil, Bohuslav Přikryl, rektor-velitel Univerzity obrany Brno a Milan Schulc, náčelník Vojenské policie. Milan Kovanda, který zastává funkci ředitele Vojenského zpravodajství, byl povýšen do hodnosti generálmajora. Do stejné hodnosti byl také povýšen Ján Gurník, velitel společných sil. Prezident republiky Miloš Zeman generálům pogratuloval a v krátkém proslovu vyjádřil potěšení nad tím, že Armáda ČR je veřejností pozitivně vnímána. Ocenil také zapojení českých vojáků do integrovaného záchranného systému a účast v zahraničních misích. Víte, že zastávám názor, že s mezinárodním terorismem se má bojovat daleko od našich hranic, aby nevnikl i do naší republiky. (...) Jsem rád, že plníte svoji úlohu v Afghánistánu, a těším se, až tam naše vojáky navštívím. Jsem rád, že vláda ČR a Parlament ČR na základě shody vládní koalice a podstatné části opozice vyslaly naši misi do Mali pro boj s islámskými teroristy, a věřím, že vaše jmenování pro vás bude novým podnětem, abyste dále již tak vysokou prestiž české armády zvyšovali. Ještě jednou blahopřeji. Za generály promluvil generálmajor Ján Gurník, jenž Miloši Zemanovi poděkoval za důvěru. Jmenování on a jeho kolegové vnímají jako impulz pro další práci. Slibuji vám za všechny generály, že uděláme vše, abychom úkoly plnili co nejlépe a abychom Českou republiku reprezentovali dobře jak doma, tak i v zahraničí. Text: Olga Haladová Foto: Marie Křížová PERSONALISTIKA Potenciál kvalitních odborníků 10 Agentura personalistiky AČR ARMÁDA A VEŘEJNOST MISE VÝCVIK Sáhli si na dno psychických sil 12 Afghánistán nikdy není rutina Neshoda nepřipadá v úvahu 18 Ženisté pomáhali jako záchranáři 27 Srážka na vojenské vlečce 30 Nenahraditelné psí schopnosti 34 TECHNIKA A VÝZBROJ Poprvé se Sokolem 20 Orel námořní pěchoty V-22 Osprey (dokončení) 23 Su-22 Fitter 43 Tatra N /10 Terrno 1 a závěsový přepravník VPE 45 T 45 MY A NATO LOGISTIKA Členské státy NATO oslavovaly v Norfolku 22 Seminář záložních důstojníků 28 Armáda bude prodávat 32 PAMÁTNÉ DNY RESORTU MINISTERSTVA OBRANY HISTORIE Atentát na Reinharda Heydricha 36 Muž bez tváře 38 Rožnovská valaška v tom umí skvěle chodit 29 Military English 41 Historické čestné názvy 48

3 vojenské školství Brněnská Univerzita obrany je mezi dvaceti sedmi veřejnými vysokými školami hodnocena na třináctém místě DŮSTOJNÍK jako vůdce podřízených orientace nemůže být výhradně na AČR, ale diskutujeme i možnost přípravy personálu pro naše zahraniční partnery. V současné době probíhají intenzivní jednání na úrovni náměstků ministra obrany se slovenskou stranou. Nové studijní programy, které v tuto chvíli připravujeme, jsou konstruovány tak, že svým pojetím odpovídají i představám slovenské strany. Navíc je Univerzita obrany zodpovědná za celoživotní cyklus vzdělávání důstojníků. V tomto směru se nám tedy otevírají další možnosti. Zmínil jste studijní programy, které v současné době vytváříte. V minulosti řada velitelů tvrdila, že sice připravujete dobré ekonomy, dobré odborníky na výpočetní techniku, ale špatné velitele. Jakým způsobem se tyto připomínky projeví v těchto programech? Jednou z priorit, které jsme stanovili před Univerzitou obrany, bylo posílit její transparentnost v očích našeho zřizovatele a současně tím reagovat na to, co je nám vytýkáno. Diskuse byla o tom, jak jsou naši absolventi připravení pro výkon základních důstojnických funkcí. Nejen podle zástupce náčelníka Generálního štábu ředitele Společného operačního centra MO generálmajora Aleše Opaty naši absolventi byli skutečně dobře teoreticky připraveni, ale z hlediska toho, co by mělo být důstojníkovi vlastní, tedy vést lidi, měli určité rezervy. Nové studijní programy, které budou realizovány od roku 2014, nejsou již primárně připravovány na základě představ Univerzity obrany, ale historicky poprvé zadání definuje téměř výhradně Generální štáb AČR formou požadavků na výstupy z učení. Naší povinností je tyto výstupy stoprocentně naplnit. Přecházíme tedy na model, kdy říkáme, definujte si, jak chcete důstojníka připravit, a my to zajistíme. Jako hlavní problém se nám jeví, a identifikoval to i generál Opata, schopnost vést své podřízené. Vaši absolventi mají údajně rezervy ve vedení podřízených. Není ale vůdcovství spíše vrozenou vlastností, dá se takováto disciplína vůbec naučit? Ano, ale dá se naučit. Počítáme s novými předměty, jako je moderní vojenské umění, aplikovaná vojenská historie, vojenské technologie, válečné studie, krizové řízení a leadership (vedení lidí). Tento poslední předmět se v rámci nových studijních programů prolíná všemi pěti ročníky. Nejedná se přitom jen o nějakou suchou teoretickou výuku. Kombinujeme teorii s praktickou činností. V rámci těchto studijních programů, díky tomu, že jsme zkrátili semestr, se nám vytvořil větší prostor pro praktické činnosti a provázání studenta s praxí. Počítáme tedy s měsícem praktických aktivit v zimě a dvěma měsíci v létě. Kromě toho plánujeme zahrnutí praktické činnosti přímo do vzdělání. Vytváří se tak úplně jiný prostor pro přípravu důstojníka jako vůdce podřízených. Myslím si, že nám v minulosti bylo právem vytýkáno, že náš absolvent se ne úplně umí postavit před své podřízené. To je ale asi problém většiny armád. Mladý důstojník bude v tomto směru vždy trochu v nevýhodě ve srovnání se zkušeným, ostříleným seržantem, který je nejen praktik, ale navíc dokonale zná vojáky ve své četě. Toho jsme si samozřejmě vědomi. Znovu opakuji, podařilo se nám navázat dobrý pracovní vztah s Armádou České republiky a jasně definovat výstupy v učení. Shodujeme se i v tom, co naznačujete vy. Nemůžeme od mladého důstojníka, který právě skončil školu, očekávat, že je stoprocentně připraven. My mu řekneme, jak by měl bojovat, ale naučí ho to až vlastní armáda. Podíl na přípravě absolventa nemá jen Univerzita obrany, ale i Armáda České republiky. Ta se musí podílet již tím, že bude naše studenty přijímat na stáže. Také naši akademičtí pracovníci se budou více angažovat v praxi. Našeho absolventa si ale doformuje až praxe u útvaru. Poprvé v historii zde bude vytvořen předpoklad, že již nejsme v situaci, kdy armáda očekává hotový produkt, ale naopak je ochotna se podílet na jeho doladění. V srpnu 2012 převzal funkci rektora-velitele Univerzity obrany brigádní generál Bohuslav Přikryl. Tento dvaapadesátiletý důstojník má bohaté zkušenosti z manažerské práce jak v oblasti vojenského školství, tak i dalších složek resortu Ministerstva obrany. Mimo jiné je uznávaným odborníkem na automatizované systémy řízení palby dělostřelectva i modelování a simulace v této oblasti. V jakém stavu jste jako nový rektor přebral školu, jaké je vůbec postavení Univerzity obrany v celém tom spektru českých vysokých škol? Pokud bychom hledali určité srovnání naší školy v celé akademické sféře, tak nejexaktnější jsou asi výsledky ve vědecké, výzkumné, expertní a inovační činnosti. Univerzita obrany je mezi dvaceti sedmi veřejnými vysokými školami hodnocena na třináctém místě. Což je z mého pohledu velice dobrý výsledek. Záměrně se srovnáváme jen s veřejnými vysokými školami. Nemáme ambice se porovnávat se soukromými vysokými školami, kterých je zhruba čtyřicet. Tam by to naše umístění dopadlo ještě lépe. Ale důležité asi také je, jaký v tomto směru převládá trend. Ten je vzrůstající, což je vynikající. V uplynulých letech jsme si dělali určitou analýzu, kdy jsme se snažili srovnávat naše výkony v návaznosti na počty akademických pracovníků. Z původního celkového počtu asi třinácti set pracovníků jsme se postupně zredukovali zhruba na stávajících osm set. Přitom to nemělo zásadní vliv na výkon. Naopak, ten nám ještě vzrostl. To je hodnocení pouze na základě výsledků. Mohu ale hodnotit i na základě toho, jak nás ze vzájemné spolupráce vnímají brněnské školy, tedy zhruba pět veřejných vysokých škol. Tady si dovolím konstatovat, že ve srovnání s minulostí došlo k výraznému posunu. Univerzita obrany již není vnímána jako něco zvláštního, ale jako neoddělitelná součást celého sektoru vysokých škol. Většina lidí, když nastupuje do nové funkce, má určité představy o tom, co změnit a co zlepšit. S čím přicházíte vy? Motivem všech mých opatření je jednoznačně vymezit Univerzitu obrany, posílit její transparentnost, zvýšit prestiž a respekt a tím celkově upevnit její postavení. Vycházíme z toho, že Univerzita obrany je primárně určena pro potřeby zabezpečení personálu resortu obrany. Dlouhodobou ambicí je, aby Univerzita obrany byla předurčena, a to především výsledky své práce, pro resort obrany. Neměla by, jak se o tom v minulosti občas vedla diskuse, připravovat své studenty více pro civilní sektor. Pokud bych to měl shrnout do obecnější teze, rád bych vyvrátil diskuse, které se v minulosti občas vedly o tom, zda Univerzita obrany je více civilní, nebo vojenská škola. Říkám ano, je to státní vysoká škola univerzitního typu, která je výrazně vojensky orientovaná a pracuje primárně pro potřeby resortu obrany a státu v oblasti obrany a bezpečnosti. Armáda v nedávné minulosti požadovala zhruba dvě stě padesát důstojníků ročně. Převracení hodnostní pyramidy ale úspěšně pokračuje. V budoucnu by důstojnický hodnostní sbor měl tvořit jen dvacet procent všech vojáků. Nebudete nuceni v budoucnu na to reagovat další restrukturalizací? Nyní studuje na Univerzitě obrany přibližně dva tisíce studentů všech typů a forem studia. Zhruba dvě třetiny jsou studenti vojenští. Mohu tedy pracovat s číslem dvanáct až třináct set studentů. Ti jsou rozloženi do bakalářských, magisterských a popřípadě i do doktorských studijních programů. Pochybuji o tom, že v návaznosti na to, jak se bude zmenšovat pyramida důstojnického sboru, by došlo z dlouhodobého hlediska k nějakému rapidnímu poklesu požadavku důstojníků. Profese důstojníka nemá charakter celoživotního povolání. Stále zde bude určitá fluktuace. Pokud by ale skutečně došlo k určitému poklesu, osobně nepředpokládám, že bude velký. Tedy ne v řádu desítek procent. Pak by Univerzita obrany byla schopna nabídnout to, co dnes chybí. Tedy poskytnout akreditované vysokoškolské vzdělání vybrané kategorii praporčického sboru. A to na těch místech, kde by i v případě praporčíků mělo být bakalářské vzdělání. Nehledě na to, naše Před časem jste podepsali memorandum s Vojenskou akademií ve Vyškově. Znamená to, že takové to jiskření z minulosti definitivně skočilo a že vzájemná spolupráce bude daleko kvalitnější, což by v konečném důsledku mělo přispět k lepší přípravě důstojníků? Určitě. Podpis memoranda, které se může z pohledu resortu jevit jako formální, protože se jedná o dvě armádní instituce, jednoznačně deklaruje jednotu. Univerzita obrany a Velitelství výcviku Vojenská akademie si uvědomují odpovědnost za přípravu personálu. Univerzita obrany z hlediska vzdělávání, Vojenská akademie pak z hlediska profesní přípravy či výcviku. Sekundárním motivem memoranda bylo eliminování jakýchkoliv náznaků, jak tomu bylo v minulosti, že by mohly vznikat jisté třecí plochy. Kromě toho, že deklarujeme jednotnou vůli a odpovědnost, vytváříme i mantinely, které vymezují naši spolupráci. Memorandum je z hlediska deklarativního dlouhodobý dokument. Každý rok ale budou v technickém dodatku jasně vymezeny požadavky z úrovně Univerzity obrany na Vojenskou akademii a opačně. Součástí vaší univerzity je i Fakulta vojenského zdravotnictví v Hradci Králové. Poměr akademických pracovníků a studentů je v tomto případě z ekonomického hlediska nejméně výhodný. Myslíte si, že je to v současné hospodářské situaci dlouhodobě udržitelné? Tuto otázku neslyším poprvé a v posledních týdnech stále častěji. Je ale potřeba si uvědomit, že každá z našich fakult má své jedinečné místo 2 3

4 vojenské školství v rámci Univerzity obrany. Přispívá jiným dílem k našemu dobrému jménu a výkonu. Pokud tedy vezmeme pouze vámi zmíněné zjednodušené hodnocení, které můžeme promítnout do určitého kritéria ekonomičnosti, dostáváme se k poněkud zavádějícím závěrům. Kvalita Fakulty vojenského zdravotnictví totiž nespočívá pouze v přípravě zdravotnického personálu, ale především v tom, že je schopna rozvíjet velice špičkovou a excelentní vědeckou, výzkumnou a expertní činnost. Díky svým výsledkům je tato fakulta v rámci České republiky hodnocena jako jedna z nejlepších lékařských fakult. Dokonce i v mezinárodním srovnání je hodnocena na velmi dobré úrovni. To znamená, že i ta zdánlivá neekonomičnost či neefektivnost může být vyvážena špičkovou vědecko- -výzkumnou činností, která je primárně využívána pro potřeby Armády České republiky. Navíc tato fakulta napomáhá také tomu, aby Ústřední vojenská nemocnice mohla být etablována do podoby fakultní nemocnice. Někteří velitelé v souvislosti s nezbytnými úsporami stojícími před armádou připomínají anglosaský model vzdělávání důstojníků, kdy ozbrojené síly nakupují hotové vysokoškoláky a během pouhého jednoho roku jim poskytují vojenské vzdělání. Jak vnímáte tuto možnost přípravy personálu v našich podmínkách? Pokud bychom se o tomto modelu měli bavit poctivě, je potřeba ho posuzovat v určitých historických a společenských souvislostech. Jako rektor jsem měl možnost diskutovat s kolegy ze států NATO i o této problematice. Z výměny názorů vyplynulo, že systém a úroveň vojenského školství u nás je něco, k čemu by se chtěli přiblížit. Pokud se týče výhodnosti modelu, který jste zmínil, případně kvality personálu, který produkuje, je potřeba říci, že každý systém má své výhody a nevýhody. Výhody tohoto modelu spočívají v jeho relativní jednoduchosti a samozřejmě v nižších nákladech. Na druhé straně zásadní nevýhoda spočívá v tom, že pokud se snažíme rekrutovat důstojníky podobným způsobem, pravděpodobně získáváme na trhu práce ty absolventy vysokých škol, kteří nenašli uplatnění pro odbornost, na kterou se připravovali. A co je zásadní, zkrácené období studia výrazně eliminuje profesní formování a výchovné působení na studenta jako takového. Dobře ale víme, jak moc se v současné době liší struktura studijních oborů od požadavků na trhu práce. Absolventů vysokých škol, kteří nepracují ve svém oboru, je přece čím dál více. Specifika povolání profesionálního vojáka a důstojníka je ale v tom, že rozhoduje o životech lidí. Teď nehovořím jen o tom, že během přípravy na svou službu by se měl naučit jinému způsobu myšlení, chování a výkonu práce. Formovat člověka, aby v určitých krizových situacích rozhodoval kvalifikovaně, bez emocí a respektoval i takové hodnoty jako vlast, čest, věrnost a odvaha, k tomu jen rok přípravy asi nestačí. Z tohoto pohledu je výhodnější ten náš model, který je schopen poskytnout primárně vzdělání v souladu se skutečnými potřebami Armády České republiky. To je jeden z největších benefitů tohoto systému vzdělávání. Navíc, s ohledem na to, jaký je v současné době zájem o studium na Univerzitě obrany, jsme bez problému schopni zabezpečit i adekvátní kvalitu studentů. Jak jsem již řekl, každý z těchto modelů má své výhody. Domnívám se však, že pro naše stávající podmínky, a to i v kontextech společenských a historických, je vhodnější ten náš současný. Na druhé straně ale úplně nezatracuji ani ten druhý. Určitě budou existovat menšinové specializace, jako je například právník, psycholog a další, které by armáda získávala tímto způsobem. Zmínil jste, že povolání vojáka není celoživotní kariérou. Přitom anglosaský model umožní odcházejícím důstojníkům se snadněji uplatnit v civilním životě právě díky vzdělání, které získali i na civilní vysoké škole. To může být samozřejmě určitá výhoda. Ale asi se všichni shodneme v tom, že pokud se člověk v dnešní době té své původní profesi nevěnuje deset patnáct let, je problematická jeho využitelnost. S ohledem na to, jak se za ta léta vyvinula jeho původní odbornost, bude nezbytná nějaká další specializace. A tím se dostávám k tomu, co by mohlo být společné pro našeho absolventa a absolventa civilní školy. Obě tyto formy přípravy jsou schopny zajistit kvalitní teoretický základ. To, co nastane za deset až patnáct let, je otázka. Náš absolvent bude mít v té době kvalitní teoretický základ, bohaté praktické i mezinárodní zkušenosti z výkonu různých funkcí a poměrně jednoduše si může doplnit aktuální záležitosti. České vysoké školy se v poslední době snaží klást důraz na matematiku, což je pro vás již z historického hlediska vlastní. Dalším trendem je větší otevření směrem do zahraničí a zařazení více studentů do vzdělávacího programu Evropské unie Erasmus. Snažíte se také vy jít tímto směrem? Samozřejmě. Větší důraz na matematiku byl u nás charakteristický pro Fakultu vojenských technologií, případně pro ty studenty, kteří se zabývali studiem technických oborů. Když nyní konstruujeme nové studijní programy, jsou tam i předměty, které určitým způsobem formují budoucího důstojníka v těchto oblastech. Jedná se o matematiku, fyziku a další disciplíny. Rozšiřujeme je i na fakultu, která se zabývá přípravou klíčového velitelského personálu. Kromě toho tam ale nově zařazujeme i další předměty z oblasti vojensko-humanitní. Tyto změny nám umožňují posunout přípravu důstojníků i do jiného teoretického základu. A jak jste na tom z hlediska otevírání směrem do zahraničí? Univerzita obrany se může pochlubit dlouhodobým procesem otevírání směrem k ostatním školám a bohatou zahraniční spoluprací. Na to klademe velký důraz. Kvalita školy je z dlouhodobého hlediska hodnocena především na základě mezinárodní prestiže. Pokud máme možnost vyslat své studenty do zahraničí, anebo naopak ty zahraniční přijmout ke studiu u nás, je to ideální cesta. A nejde jen o výměnu studentů. V současné době k nám chodí přednášet i odborníci ze zahraničí. Snažíme se, aby naši studenti, v rámci svého studia, a to buďto formou stáže, anebo jiné formy výměnného pobytu, mohli získat zahraniční zkušenosti. Kromě již zmíněného posílení praktické části jejich studia budou mít všichni studenti ve čtvrtém a pátém ročníku možnost získat zahraniční zkušenosti formou krátké zahraniční stáže. Budou se moci seznámit s tím, jak je tato problematika rozvíjena na zahraničních školách, případně na zahraničních útvarech. Otevřenost školy vnímáme ale i v opačném směru. Chtěli bychom také více vyučovat zahraniční studenty u nás, a to nejen v rámci mezinárodního programu, který představuje jakousi armádní obdobu programu Erasmus. Otevřenost naší školy a zahraniční spolupráce je tedy jedním z bodů, na který se chceme zaměřit. Máte již vytipovány nějaké zahraniční vojenské školy, které vám jsou bližší a s nimiž by ta spolupráce bez problému fungovala? Máme. Nejdůležitějším měřítkem pro nás je srovnatelnost škol. Není naší ambicí přizpůsobovat český model vojenského vzdělávání typově velkým státům a školám, které jsou například ve Velké Británii. Vhodnější pro nás může být například Královská vojenská akademie v Belgii, která má podobné typy studia, tedy bakalářské a magisterské studijní programy. Formy a způsoby vzdělávání se podobají těm našim. Pro hledání partnera je důležité i to, že to musí být srovnatelná vzdělávací instituce. Pokud vezmeme v úvahu, že Univerzita obrany je nejvyšší armádní vzdělávací instituce v rámci České republiky, která kromě univerzitního vzdělávání poskytuje i kurzy generálního štábu, pak musíme hledat ve srovnatelných státech partnery, kteří poskytují rovněž nejvyšší formy vzdělávání. Když hovoříme o větším otevírání Univerzity obrany, počítáte také s širším zapojením externích přednášejících, ať již z brněnských vysokých škol, anebo z řad důstojníků s bohatou armádní praxí? Principiálně s touto možností počítáme. A nejde jen o externí přednášející u nás, ale i o naše pedagogy přednášející na jiných školách. V současné době působí někteří naši akademičtí pracovníci jak na Vysokém učení technickém, tak i na brněnské Masarykově univerzitě. Ve spolupráci s ředitelem Vojenského historického ústavu plukovníkem Alešem Knížkem definujeme zaměření bloku vojensko-humanitních předmětů. Jeho větší část by měla být realizována dodavatelsky, a to především cestou Vojenského historického ústavu, který nasmlouvá nebo přímo zabezpečí dodavatelskou činnost v oblastech, v nichž má Univerzita obrany omezené kapacity. V souvislosti s realizací nových studijních programů a potřebou širšího provázání teorie a praxe se na Univerzitě obrany vytvoří i místa pro vojáky z praxe, kteří nebudou muset splňovat vysoké kvalifikační požadavky na vysokoškolského učitele typu docenta nebo profesora. Nastoupí k nám od útvarů či z Generálního štábu AČR a budou zde v rámci své kariéry působit dva nebo tři roky na naše studenty. Dojde tak k lepšímu vnímání a většímu propojení teorie a praxe. V poslední době nám praxe tak trochu utíkala před teorií. Armáda České republiky v posledních letech s ohledem na nedostatek finančních prostředků zvyšuje svou vnitřní zadluženost. Vy jste měli v minulosti v souvislosti s opravami objektů velké plány. Jak je na tom v tomto směru Univerzita obrany dnes? Vyhodnocovali jsme si situaci, ve které se v tomto směru nachází Univerzita obrany, a došli jsme k závěru, jaký jsme asi všichni tušili. Máme velký vnitřní dluh. Do Univerzity obrany se dlouhá léta neinvestovaly větší finanční prostředky. Jednalo se pouze o zdroje, které umožňovaly udržet nepříliš dobrý stav, v němž se nyní nacházíme. V období vzniku Univerzity obrany jsme měli ambice vybudovat větší multifunkční blok, který by nám pomohl eliminovat některé nedostatky. Máme velkou roztříštěnost nemovité infrastruktury, nekvalitní vzdělávací základnu a nedostatek laboratoří. Uvědomujeme si však, že něco podobného není za současné ekonomické situace příliš reálné. Proto se v rámci Brna snažíme identifikovat strategické body, ve kterých bychom soustředili jednotlivé součásti naší univerzity. Takto bychom alespoň částečně eliminovali naši roztříštěnost. Zmíněné objekty se budeme snažit v rámci našich možností rekonstruovat, a to i za pomoci evropských sociálních a strukturálních fondů. Což se nám již daří. V současné době probíhá rekonstrukce jednoho objektu, na kterou jsme získali z těchto fondů příspěvek ve výši 135 milionů korun. Podařilo se vám tedy již opustit některé nadbytečné areály? Zatím se tak děje spíše v obslužných částech Univerzity obrany. V tomto roce opouštíme kasárna Židenice. Počítáme s tím, že předáme i sportovní prostory v Pisárkách. V roce 2014 nás čeká vnitřní reorganizace. A právě s ní by měly být spojeny další změny v tomto směru. Všechno ale závisí od toho, jak se nám podaří připravit nové studijní programy. Právě jim bude přizpůsobena nejen organizační a personální struktura fakult, ale i struktura nemovitého majetku. To, co nebude primárně vyhodnoceno na podporu vzdělávacího procesu, označíme jako nepotřebné a nabídneme Armádě České republiky, případně dalším subjektům. Jak by podle vás dopadlo případné srovnávání nemovitostních infrastruktur a celkového vybavení univerzity s ostatními brněnskými vysokými školami? Dovolím si tvrdit, že v tomto směru silně zaostáváme. Ostatní brněnské vysoké školy budují nové kampusy. Veřejné vysoké školy se vnitřně rozvíjejí. Naše zaostávání v této oblasti je tak výrazné, že vlastně není možné ani co srovnávat. Armáda svými strategickými a koncepčními dokumenty deklaruje, že příprava personálu je pro ni klíčová. Univerzita obrany je přitom jedním ze základních nástrojů pro přípravu personálu ozbrojených sil. Bohužel je zatím vnímána spíše jako popelka. Z hlediska zdrojů jste odkázáni výhradně na armádu, anebo existuje možnost vícezdrojového financování? Pracujeme v režimu organizační jednotky organizační složky státu. To znamená, že jsme plně financováni z úrovně resortu obrany. Nemáme možnost doplňkového financování jako ostatní veřejné školy. Přičemž potenciál zde je. Jakýkoliv příjem, který bychom vykázali, se automaticky stává příjmem státu. Jedinou dnešní možností jsou právě již zmíněné evropské sociální a strukturální fondy. Několikrát jsme zmínili, že povolání vojáka je velice specifické, úzce zaměřené na určitou vyhraněnou oblast. Dovedete si do budoucna představit, že když důstojník po nějakých deseti patnácti letech skončí službu v armádě a začne si hledat práci v civilním sektoru, bude mít diplom z vaší univerzity takovou váhu, že bez problému získá zaměstnání? Přesně tohle je naší ambicí do budoucna. Pokud bychom se podívali zpátky do hlubší historie školy, tak v minulosti tady již něco takového bylo. Ze všech sil usilujeme o to, aby absolvování univerzity bylo jednoznačnou zárukou vysoké kvality. Text: Vladimír Marek Foto: autor, Markéta Malá a archiv Univerzity obrany 4 5

5 rubrika Hledáme zajímavé fotografie a příběhy z vojenského života od roku 1993 Květen 1993 Od vzniku Armády České republiky uplynulo v letošním roce dvacet let. Při této příležitosti jsme se rozhodli připravit seriál, kterým se vracíme do doby před dvěma desetiletími. V každém čísle budeme přinášet nejvýznamnější události a nejdůležitější okamžiky, kterými v jednotlivých měsících roku 1993 žila naše armáda. V květnu 1993 poskytl ministr obrany ČR Antonín Baudyš první informace o základní koncepci výstavby Armády České republiky do konce roku 1996 a o všech dalších krocích, které jsou s tím spojeny. Ze všeho nejdříve musíme mít jasnou strukturu armády, ministerstva a Generálního štábu. Musíme mít předem dány počty, dále potřeby na úrovni roty, pluku, brigády, vědět, kolik a jakých důstojníků bude kde potřeba. Jaké musí mít vzdělání a jaké z toho plynou nároky na školství. Jakou budeme potřebovat techniku, kdy ji musíme mít, jak budeme krátkodobě i dlouhodobě přezbrojovat. To všechno bude mít totiž dopady na rozpočet. Současně pracujeme na novém personálním systému, kompletně měníme principy logistického zajištění ve smyslu jeho zjednodušení, zefektivnění a zprůhlednění. Právě jsme začali dělat na nových zákonech o armádě, na branném zákoně a dalších, řekl tehdy ministr obrany. To všechno představuje změnu, která je absolutně globální. Dá se říci, že tady skutečně nezůstane strukturálně i principiálně kámen na kameni. Na to všechno ale pochopitelně potřebujeme lidi. Jejich výběr není jednoduchý a určitou dobu potrvá. V této době byl již připraven k podpisu rozkaz ministra obrany týkající se dalšího zkvalitňování velitelského sboru armády a řešící tolik očekávané rozhovory se všemi vojáky z povolání. Začalo se rovněž poprvé hovořit o systému personální práce, který připomínal kariérní řád. Obsahem tohoto rozkazu budou pohovory s důstojníky. Jejich uskutečnění vychází z toho, že během dvou a půl roku poklesne počet armády o čtyřicet procent. Tím pádem nebude zapotřebí tolik důstojníků. Je to jedinečná příležitost k tomu, aby se zkvalitnil důstojnický sbor. Jinak řečeno, jde o to, aby odešli lidé jak politicky zprofanovaní, tak odborně a rovněž lidsky špatní. Už proto, že mezi vojáky z povolání jsou tací, kteří si ne zcela plní své povinnosti a nedělají armádě nejlepší pověst. Proto v souladu s uvedeným rozkazem bude podle stanovených kritérií hodnocen během rozhovoru s tříčlennou komisí každý voják z povolání, upřesnil náměstek ministra obrany Jiří Pospíšil. Je to ovšem jen začátek systematické personální práce, která se bude i v české armádě uskutečňovat tak jako kdekoliv jinde v Evropě. Každý důstojník bude se svým personalistou mluvit, ten mu řekne, jakou má možnost další kariéry, když splní ty které podmínky. Důstojník si bude moci vybrat, jestli je ochoten se dál školit a vynaložit úsilí, aby se dostal na vyšší post, nebo jestli je spokojen s tím, kde je, případně jestli chce odejít. V systému personální práce budou postupně stanoveny předpoklady postupu na vyšší funkce, předpoklady setrvání na funkci i maximální doba, po kterou lze setrvat na určité funkci. Pokud voják z povolání neprojevuje snahu být lepší, oznámí se mu, že když během příštích dvou let neudělá to a to školení nebo nebude dosahovat těch a těch výsledků, tak se s ním armáda rozloučí a nabídne mu rekvalifikační kurz. Počítá se i s tím, že se hodnost bude vázat s funkcí, tedy že bude právě tolik plukovníků, kolik je plukovnických míst. Definitivně bylo také rozhodnuto o tom, že všichni čeští posluchači, kteří navštěvují slovenské vojenské školy, budou mít možnost od příštího školního roku studovat v Čechách. Počítáme s tím, že v České republice vzniknou tři vojenská vzdělávací a vědecká centra. Pro pozemní vojsko ve Vyškově, pro letectvo, PVO a další technické odbornosti v Brně a vojenské zdravotnictví zůstane v Hradci Králové. Do těchto center se přesunou posluchači ze Slovenské republiky. V žádném případě se nemusí obávat, že přesun na jinou školu bude znamenat změnu specializace, kterou si vybrali, upřesnil nově jmenovaný náčelník Správy vojenského školství plukovník Ignác Hoza. Pokud se týče vojenských gymnázií, mohu potvrdit, že jsou v útlumu a nepočítá se s jejich pokračováním. Odborné střední školy naopak vzniknou u zmíněných vědeckých a vzdělávacích center. Nastane ovšem určité přechodné období. Například žák, který letos na Slovensku ukončí druhý ročník, bude v dalším studiu pokračovat v některém našem stávajícím vojenském gymnáziu. Ve třetím ročníku zde složí maturitní zkoušku ze všeobecných předmětů a ve své specializaci bude pokračovat v posledním čili čtvrtém ročníku v Brně, Vyškově či Hradci Králové. Pokračovaly i změny v oblasti výstrojního zabezpečení vojáků z povolání. Polní stejnokroj vz. 60 sice nadále zůstal ve výstroji vojáka, ovšem jen do spotřebování zásob. Přitom jejich část byla uvolněna k odprodeji. Výstrojní služba se v této oblasti v roce 1993 vydala na cestu výrazné inovace, na jejímž konci byl o dva roky později nový polní stejnokroj vz. 95. Naším cílem je zabezpečit po výstrojní stránce především vojáky z povolání, kteří jsou denně ve výcviku a mají větší opotřebení stejnokrojových součástek. Při běžném výkonu služby a při výcviku v kasárnách používají stejnokroj vz. 85, který dále zdokonalujeme. Je již vyroben polní stejnokroj vz. 85 s maskovacím potiskem, a to na úrovni evropského standardu. Jsou jím zatím vybavováni naši vojáci působící v mírových silách OSN v Jugoslávii. Posléze jím budou vybaveni příslušníci výsadkových a průzkumných útvarů, vysvětlil aktuální situaci náčelník výstrojní služby AČR plukovník Ladislav Schumichrast. V Brně se začal připravovat první ročník mezinárodní výstavy vojenské techniky IDET. Expozice se skládala ze čtyř relativně samostatných bloků. Základ tvořily exponáty prezentující Armádu České republiky. Další část byla věnována zahraničním armádám. Ve třetím bloku měli prezentovat vojenskou techniku čeští a zahraniční výrobci. Ve čtvrtém pak byly doprovodné programy. Rádi bychom, aby výstava přispěla k vytvoření takové atmosféry, že si každý uvědomí, čeho je zapotřebí k tomu, aby se obrana České republiky, tak jak je koncipována politicky, stala skutečností. Půjde o to, aby veřejnost pochopila, že nemůžeme přezbrojit armádu bez toho, aniž bychom se nějakým způsobem zapojili do mezinárodní dělby zbrojní výroby. Evidentně nepřipadá v úvahu, abychom nakupovali veškerou vojenskou techniku v zahraničí a sami z naší produkce nenabídli nic, řekl v této souvislosti generálmajor Stanislav Chromec. Text: Vladimír Marek Foto: archiv redakce ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ Ředitel Kabinetu ministra obrany ve spolupráci s redakcí časopisu A report vyhlašuje při příležitosti 20. výročí vzniku Armády České republiky čtenářskou soutěž v kategoriích: FOTOGRAFIE samostatná fotografie fotoreportáž (5 až 7 fotografií) PSANÁ TVORBA příběh, medailon (rozsah do třech rukopisných stran znaků včetně mezer) Vítězové jednotlivých kategorií budou vyhlášeni a oceněni u příležitosti Dne veteránů 11. listopadu Příspěvky s označením SOUTĚŽ zasílejte na internetovou adresu redakce do 15. října V případě, že budete posílat původní fotografie, minimální rozměr by měl být cm (korespondenční adresa redakce časopisu A report, Rooseveltova 23, Praha 6), u digitálních fotografií minimální velikost 500 kb. 6 Nezapomeňte uvést jméno, příjmení, kontaktní adresu a telefonní spojení. Nejzajímavější příspěvky budou otištěny v listopadovém a prosincovém vydání časopisu A report. 7

6 zbrojní veletrh Účast resortu obrany na letošním veletrhu IDET 2013 bude ve znamení 20. výročí vzniku Armády České republiky republiky se projekt snaží vrátit dětem zpět jejich fyzickou zdatnost a pomoci jim nalézt vztah k pohybu a čestnému soutěžení. V sobotním doprovodném programu nebudou chybět ani atraktivní ukázky bojového umění Musado či přehlídkové vystoupení motocyklové čety Hradní stráže (8 motocyklů BMW R 1100 a 1150 RT), jejímž hlavním úkolem je provádění čestných doprovodů čelních představitelů cizích států a dalších státních návštěv prezidenta republiky. V dynamické ukázce jízdy vynikne nejen motorkářská zručnost jednotlivce, ale i sladěnost celé sestavy. Novinkou bude představení projektu RIDERS, který vznikl z potřeb AČR získat odborné znalosti z problematiky ochrany osob, rozvoje schopností a dovedností detekce a ochrany před pravděpodobným útokem. Projekt se také zabývá ovládáním vozidel v různých druzích terénu a nácvikem řešení krizových situací. Vychází ze spolupráce AČR s Bezpečnostní informační službou a společným výcvikem již prošla celá řada jednotek 4. brigády rychlého nasazení, 7. mechanizované brigády a 53. brigády průzkumu a elektronického boje. Tento speciální výcvik se v posledních letech stal nedílnou součástí přípravy jednotek Expozice resortu MO ČR bude umístěna v pavilonu P a na volné ploše u pavilonu P. pro nasazení v operaci ISAF a jednotek předurčených pro výstavbu společné evropské bojové jednotky Battlegroup. Strakoničtí vojáci přišli se zlepšovacím návrhem Na letošním veletrhu IDET 2013 bude také v rámci prezentace 25. protiletadlové raketové brigády ze Strakonic představen zlepšovací návrh, na kterém spolupracuje několik příslušníků brigády. V současné době nese název Emulátor raket 3M9. Emulátor je zařízení kategorie simulačních technologií, jehož úkolem je imitovat činnost tří raket 3M9 na odpalovacím zařízení protiletadlového raketového komplexu 2K12 KUB. Jeho případné zavedení do výzbroje AČR by mohlo přispět jednak ke zkvalitnění výcviku obsluh odpalovacích zařízení, jednak částečně nahradit v současnosti používanou výcvikovou munici 3M9 UD a tím přinést výraznou úsporu finančních prostředků na výcvik. Emulátor simuluje raketu na odpalovacím zařízení, rozpozná její navedení na cíl a hlásí připravenost ke střelbě. Po přijetí signálu pal nebo nemířený pal elektronicky imituje odlet rakety. Počítá čas aktivace všech tří raket souběžně, čímž umožňuje vyhodnocení reakcí operátora odpalovacího zařízení při výcviku bojové služby. Předává informace o průběhu činnosti a stavu simulace v reálném čase, souběžně reaguje na povely operátora i instruktora, předchází rovněž vytváření špatných návyků operátorů, vyjmenovává schopnosti a výhody emulátoru autor návrhu nadporučík Jindřich Vlasák. Ten si emulátor zvolil jako téma diplomové práce, kterou v současné době zpracovává na katedře radiolokace brněnské Univerzity obrany. Připravila podplukovnice Jana Zechmeisterová Ve dnech 22. až 24. května 2013 se v Brně v areálu BVV uskuteční 12. mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky IDET V sobotu 25. května pak bude na brněnském výstavišti program AČR pro veřejnost pokračovat v rámci festivalu zábavy Vystec Festu. Prostor pro obchod i sdílení schopností Mezinárodní veletrh IDET se již tradičně řadí mezi nejvýznamnější akce tohoto druhu v Evropě. Jedním ze spolupořadatelů veletrhu je i Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR, sdružující více než 80 společností z oblasti obranné a bezpečnostní techniky, materiálů a služeb. Představitelé těchto výrobních, servisních i obchodních firem se na brněnském výstavišti tradičně setkávají s potenciálními odběrateli nejen z České republiky. Stejně jako v minulých letech navštíví veletrh oficiální armádní delegace, vojenští a letečtí přidělenci ze dvou desítek zemí, které jsou komerčně zajímavé pro český obranný průmysl. Svůj informační stánek na IDETu otevře také logistická agentura NATO (NSPA, NATO Support Agency) a v rámci doprovodného programu na výstavišti proběhne 30. zasedání muničního výboru této agentury. Možnosti spolupráce armád zemí NATO představí dva projekty Armády České republiky v rámci iniciativy Smart Defence. Mezinárodní spolupráce v oblasti logistiky a nadcházející cvičení Capable Logistician 2013 bude tématem prezentace činnosti Mnohonárodního centra pro koordinaci logistiky (MLCC). Bez zajímavosti nebudou ani novinky v oblasti výcviku leteckého personálu, o kterých budou informovat zástupci Centra leteckého výcviku v Pardubicích, letecké základny v Čáslavi a sekce obranné politiky a strategie MO. Projekt Mezinárodního střediska leteckého výcviku (MATC) je typickým příkladem sdílení schopností členskými zeměmi NATO. Dvacet let existence Armády České republiky Dominantní součástí letošního veletrhu IDET bude expozice Armády České republiky a Ministerstva obrany ČR. Hlavním mottem letošní prezentace resortu MO je 20. výročí vzniku AČR. Expozice bude zaměřena na představení současných schopností české armády, její působení v koaličních operacích s využitím moderní výzbroje, techniky a nových technologií a na možnosti spolupráce AČR v rámci integrovaného záchranného systému. Letošní expozice také nabízí jedinečnou možnost srovnání techniky, výzbroje a výstroje, kterou čeští vojáci používali jak v době vzniku samostatné Armády České republiky, tak v jednotlivých etapách jejího dvacetiletého vývoje až do dneška. Ze současné moderní techniky a výzbroje bude možno shlédnout například nejnovější zbraně, jako je útočná puška CZ 805 BREN, která byla zavedena do výzbroje AČR v roce 2011, pistole Glock a Phantom či lehký kulomet Minimi, který je v současné době zaveden ve výzbroji prakticky všech zemí NATO (zejména Velké Británie, Kanady a USA). Z další moderní techniky se představí kolový obrněný transportér Pandur ve všech verzích či lehká obrněná vozidla Iveco, včetně nejnovější chemické verze. Doprovodný program Nosným pilířem odborného doprovodného programu veletrhu IDET budou letos opět mezinárodní konference CATE (Community Army Technology Environment). Pod hlavičkou CATE 2013 se na brněnském výstavišti ve dnech 22. až 24. května uskuteční šest mezinárodních konferencí: Vojenské technologie 2013 (ICMT 2013), Bezpečnost a ochrana informací, Logistika a ekologie v ozbrojených silách, Distanční vzdělávání, simulace a komunikace, Bezpečnostní management a společnost, Armáda a znalostní společnost. Konference, na nichž se setkávají k rozpravě domácí a zahraniční odborníci, jsou pevnou součástí systému vědeckých konferencí pořádaných v Armádě České republiky. Všechny jsou otevřeny jak členským zemím NATO, tak i partnerským zemím. Po odborné stránce se jedná o setkání armádních specialistů, pedagogů vysokých škol, představitelů státní správy a zástupců obranného a bezpečnostního průmyslu. Vysokou odbornou úroveň konferencí garantuje Univerzita obrany v Brně. Na letošním IDETu bude také prezentován sportovně-výchovný projekt Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů, který vznikl v roce 2008 a jehož tvůrci jsou olympijští vítězové a desetibojaři Robert Změlík a Roman Šebrle. AČR se do projektu zapojila v roce Prostřednictvím sportovních soutěží a besed s českými atletickými legendami a příslušníky ozbrojených sil České Provozní doba veletrhu 22. května 2013 od 9:00 do 17: května 2013 od 9:00 do 17: května 2013 od 9:00 do 16:00 Aktivity resortu MO na akci Vystec Fest 25. května 2013 od 9:00 do 14: SMĚR / DIRECTION: SVITAVY, HRADEC KRÁLOVÉ, WROCLAW Všem návštěvníkům a vystavovatelům na veletrhu IDET 2013 je z bezpečnostních důvodů přísně zakázáno nosit osobní zbraně a munici do prostor veletrhu. Povoleno je vnášet pouze příruční zavazadla. PARKOVIŠTĚ A PŘÍJEZDOVÁ TRASA PRO ZAMĚSTNANCE RESORTU MO ČR P 10 VSTUP PRO ZAMĚSTNANCE RESORTU MO ČR P 9 Výstaviště, entry G2 P P STAVEBNÍ CENTRUM EDEN 3000 P Z P G2 G2 P Výstaviště, main entry G1 SMĚR / DIRECTION: PRAHA, OLOMOUC, BRATISLAVA, VIENNA 8 CONGRESS CENTRE P H PRESS CENTRE P F SMĚR / DIRECTION: CENTRUM V P A2 M K P 1 Y A HASIČI BVV OFFICE CENTRE BRNO A1 C SMĚR / DIRECTION: BRATISLAVA, VIENNA, OLOMOUC BUS P D Křížkovského 44, 84 HOTEL VORONĚŽ I B 4 E HOTEL VORONĚŽ II P EXPOPARKING HOLIDAY INN BRNO CONGRESS HALL BUS Velodrom 44, 84 VELETRHY / TRADE FAIRS: IDET, PYROS/ISET DOPROVODNÝ PROGRAM / SUPPORTING PROGRAMME VSTUP DO AREÁLU VÝSTAVIŠTĚ / PEDESTRIAN ENTRY VJEZD DO AREÁLU VÝSTAVIŠTĚ / CAR ENTRY E PARKOVIŠTĚ A PŘÍJEZDOVÁ TRASA PRO VIP MO ČR VSTUP DO PROSTORU / ENTRY TO THE PREMISES: IDET, PYROS/ISET PŘÍSTUP PRO PĚŠÍ / WAY TO THE FAIRS: IDET, PYROS/ISET

7 Nově vytvořená Agentura personalistiky AČR se potýká s prvními úkoly, podle jejího ředitele by od počátku července měla fungovat již na sto procent POTENCIÁL kvalitních odborníků Agentura personalistiky AČR vojenská velitelství. Po tomto datu se tohoto úkolu ujmou právě tato zařízení. Rekrutační středisko Čechy bude sídlit v Praze, zatím v provizorních prostorách. Po úpravě kanceláří v bývalém Domě armády Praha přesídlí právě do tohoto objektu. K dispozici bude mít dvě rekrutační pracoviště umístěná na krajských vojenských velitelstvích v Pardubicích a Českých Budějovicích. Na ostatních krajských vojenských velitelstvích se připravují tzv. rekrutační kanceláře. Je zde k dispozici vyčleněný prostor, ve kterém si pracovníci rektrutačního střediska mohou domluvit schůzku s případnými zájemci. Je to z toho důvodu, aby případní uchazeči nemuseli dojíždět tak daleko, vysvětluje plukovník Rolenec. Obdobný systém byl vytvořen i pro území Moravy. Rekrutační středisko Morava bude sídlit v Brně, v objektu Univerzity obrany. Pracoviště budou pak v Olomouci a Ostravě. Také ono bude mít k dispozici rekrutační kanceláře ve všech zbývajících krajích. Chtěli bychom, aby prostory středisek byly pokud možno reprezentativní a odpovídaly modernímu personálnímu marketingu. Máme snahu nejen zajišťovat potřebné lidské zdroje, ale i odpovídajícím způsobem prezentovat armádu. Všechno samozřejmě závisí na finančních prostředcích, vysvětluje plukovník Rolenec. Nespornou výhodou nové struktury je nemalá úspora personálu. Ten se sníží o více než polovinu. Důležité ale je také to, že se snažíme vyjít ven z uzavřených objektů a být viditelnější. Výběrová řízení se stanou standardem Ředitel Agentury personalistiky AČR je přesvědčen, že mezi vojáky je v současné době dostatek informací o personálních řízeních. Nejen na Generálním štábu, ale i na velitelstvích sil a agenturách probíhá obsazování míst prostřednictvím transparentních výběrů. To se samozřejmě příliš nelíbí lidem, kteří doposud tyto anebo obdobné funkce zastávali. Hovoří o tom, že dochází ke zpochybňování dosavadní personální práce. Nemyslím si, že by výběry na všechny funkce obsazované vyššími důstojníky nějakým způsobem zpochybňovaly personální práci. Určitá konkurence je přirozený stav, který by měl být nastolen i v armádě. V řadě renomovaných civilních firem je něco takového naprosto běžné. Je potřeba si také uvědomit, že dochází k totální reorganizaci armády. Za rozšířením výběrů z původně uvažovaných plukovnických funkcí na funkce do majora je potřeba vidět to, že v nové organizační struktuře je počet těchto míst nižší, než je počet vyšších důstojníků. Za této situace máme enormní zájem, aby co možná nejtransparentnějším způsobem byli vybráni ti nejlepší, zdůrazňuje plukovník Rolenec. Do budoucna přepokládáme, že podobným způsobem by mohly být obsazovány i funkce nižších důstojníků. Ostatně předpokládá to i novela zákona o vojácích z povolání č Pokud bude schválena, zavede dobu rozhodnou. Pak budou obsazována úplně všechna místa v armádě NGŠ AČR prostřednictvím výběrových řízení. S tím bude souviset i kariérní řád. Schválení všech těchto norem nám nejen usnadní práci, ale zároveň i vyšle signál lidem, že se budou muset nějakým způsobem starat o svůj kariérový růst. Nebudou moci sedět x let na jednom místě v jedné posádce. Ani rekrutace nových lidí do armády by neměla představovat nějaký problém. V současné době jsou v databázi zhruba čtyři tisíce zájemců o službu v AČR. Pokud dostaneme požadavek na rekrutaci, není tedy příliš složité ho naplnit. Je ale otázka, zda do budoucna tento systém poněkud nezměnit. I já jsem byl velitelem a moc dobře vím, že někteří mí kolegové si stěžovali na to, že dostanou přiděleného vojáka a s ním musí pracovat. Současný systém však vybírá uchazeče podle požadavků útvarů a dosažených schopností daného jednotlivce. Za úvahu by asi stálo nevybírat uchazeče na konkrétní místo, ale rekrutovat obecně ty nejschopnější jedince. Zatím nám něco podobného neumožňují platné směrnice a normy. V tomto případě bychom měli tři měsíce na to, aby se mezi uchazeči profilovali ti nejschopnější jednotlivci. Naproti tomu existují však specifické funkce, na které musíme z civilu vybírat lidi již s určitou odbornou průpravou. I v současné době je ale během tříměsíčního základního výcviku jisté procento uchazečů vyřazeno, dodává na závěr plukovník Rolenec. Text a foto: Vladimír Marek Současná reorganizace Armády České republiky odstartovala tak trochu symbolicky počátkem letošního roku vytvořením organizačního jádra Agentury personalistiky AČR. Do jejího čela byl prostřednictvím výběrového řízení vybrán voják, bývalý velitel 15. ženijní brigády, plukovník gšt. Ing. Ota Rolenec. Před něj a jeho spolupracovníky byl hned od počátku postaven klíčový úkol začít rozmotávat hodně dlouhý řetěz personálních opatření. Naše agentura poskytuje kompletní personální servis nejen náčelníkovi Generálního štábu AČR, ale i velitelům sil a brigád. V minulosti byl problém v tom, že personální podpora až do konce loňského roku nebyla podřízena přímo náčelníkovi Generálního štábu AČR. Nyní tedy přecházíme na klasickou vojenskou organizaci. Stejně jako velitel brigády má své personalisty, měl by je mít i nejvýše postavený voják, vysvětluje plukovník Rolenec. Naše zařízení vzniklo jako první z toho důvodu, aby mohlo zabezpečit přechod personálu. Je potřeba si uvědomit, že se ruší operačně-taktická velitelství a kromě nás vzniká ještě Agentura logistiky, Agentura KIS a Agentura zdravotnické služby. Dochází k organizačním změnám i na Generálním štábu AČR. Krajská vojenská velitelství budou nově podřízena přímo Generálnímu štábu AČR. V souvislosti s tímto procesem dochází samozřejmě k řadě personálních přesunů, které musí někdo zajišťovat. Nastává velký personální pohyb lidí. Těm, kteří budou uvolněni ze svých dosavadních funkcí, se budeme snažit najít nové uplatnění. V konečném důsledku ale bude záležet jen na nich, zda ho přijmou. Musí se učit Plukovník Rolenec se netají tím, že pro něho nebylo jednoduché stát se z velitele brigády ředitelem Agentury personalistiky AČR. Jako velitel jsem přicházel s personální prací pravidelně do kontaktu. Takové to odborné, administrativní a legislativní zázemí této práce si však musím postupně nastudovat. Ještě nějakou dobu se tedy budu učit. Velice důležitý pro tuto práci je také správný výběr nejbližších spolupracovníků. Výběry se v tomto případě netýkaly jen mne, ale i všech zástupců a náčelníků odborů. Všechno tohle musí být lidé, kteří své práci naprosto rozumí. Za posledních dvacet let se z personalistiky stala velice složitá věda. Je potřeba si uvědomit, že největším potenciálem každé organizace jsou právě kvalitní odborníci. Agentura má na starosti personální opatření a řízení služebních kariér vojáků v podřízenosti náčelníka Generálního štábu zařazených na systemizovaná místa až do hodnosti plukovníků včetně. Kromě toho zajišťuje vysílání těchto vojáků do vojenských misí a operací, ke studiu do škol, kariérových a odborných kurzů v České republice i v zahraničí a do rekvalifikačních kurzů. K jejím úkolům dále patří provoz, rozvoj, testování, komplexní metodická podpora uživatelů a kontrola kvality dat personální velitelské části informačního systému o službě a personálu. Vede resortní archiv pomocných osobních spisů všech vojáků z povolání a archiv vybraných písemností a rozkazů ve věcech personálních. Prostřednictvím rekrutace zajišťuje doplňování resortu personálem. Součástí agentury je i oddělení humanitní služby. To má na starosti řízení programu prevence proti sociálně nežádoucím jevům a podporu kvality života příslušníků resortu. Vznikla rekrutační střediska Základ agentury tvoří čtyři odbory, které doplňují tři samostatná oddělení. Kromě již zmíněného oddělení humanitní služby se jedná o oddělení správních činností a oddělení vnitřního řízení. To řeší nejrůznější odvolání a obzvlášť složité personální případy. Vedle odboru řízení kariér, odboru personálních informací a odboru vzdělávání a rekvalifikace je součástí agentury i odbor doplňování personálu. Jeho součástí jsou kromě jiného dvě rekrutační střediska. Do konce června zajišťují nábor personálu, jak tomu bylo doposud, krajská Odbor řízení kariér Odbor personálních informací Odbor vzdělávání a rekvalifikace Odbor doplňování personálu Oddělení vnitřního řízení Oddělení humanitní služby Ekonomická skupina Oddělení správních činností Oddělení řízení kariér důstojnického sboru Oddělení řízení kariér praporčického a poddůst. sboru Oddělení zabezpečení zahraničních pracovišť a misí Agentura personalistiky AČR Ředitelství Oddělení personální evidence Oddělení ISSP Referát analýz a statistiky Agentura logistiky Oddělení vzdělávání v zahraničí Oddělení vzdělávání v ČR a rekvalifikace Oddělení řízení dopňování Oddělení pro výběr personálu Rekrutační středisko Čechy Rekrutační středisko Morava Agentura KIS Agentura zdravotnické služby Studenti v zahraničí

8 armáda a veřejnost Sáhli si na dno psychických sil Začátek dubna byl pro některé novináře a pracovníky humanitární organizace, kteří se přihlásili do kurzu speciální přípravy pro krizové situace, skutečně atypický. Ve vojenském újezdu Březina si na pár dnů vyzkoušeli žít v tvrdých podmínkách, kde se strach misí s nejistotou a slovo únosců je nad zákon. O kurzu speciální přípravy pro krizové situace se začalo hovořit v letech 1990 a 1991, kdy se naši vojáci a novináři zúčastnili v Iráku vojenských operací Pouštní štít a Pouštní bouře. Specifická příprava novinářů pro práci v krizových oblastech a situacích se ukázala nepostradatelnou. První kurz se uskutečnil o tři roky později, v roce Do roku 2000 se kurzu účastnili zejména novináři a následně i pracovníci humanitárních organizací, kteří začali úzce spolupracovat s českými vojáky na Balkáně a poté i na Středním východě, uvedl Vladimír Palán z odboru komunikace a propagace Ministerstva obrany, který odpovídá za přípravnou část kurzu. Ta obsahuje vzájemnou komunikaci mezi sdělovacími prostředky a humanitárními organizacemi. Odpovídá také za úvodní přezkoušení žadatelů. Zhruba dva měsíce po ukončení kurzu se vždy koná jeho závěrečná část, která obsahuje individuální pohovory absolventů s velitelem kurzu, instruktory a psychology. Vzhledem k náročnosti tohoto nevšedního kurzu musejí všichni zájemci absolvovat fyzické a psychologické testy. Výsledky přezkoušení vyhodnocuje komise a pak rozhoduje o účasti žadatelů. Přezkoušení vybraných uchazečů se odehrává v areálu Armádního sportovního centra DUKLA a ve Vědeckém a servisním pracovišti tělesné výchovy a sportu (CASRI). Letošního kurzu speciální přípravy pro krizové situace se účastnilo patnáct novinářů a humanitárních pracovníků. Nejvíce byli na kurzu zastoupeni pracovníci České televize a Českého rozhlasu. Praktickou část v trvání jednoho týdne pro některé účastníky velmi dlouhého týdne má na starost major Pavel Šebesta, důstojník s dostatečnými zkušenostmi ze zahraničních misí, který sleduje současné trendy ve vedení podobných kurzů, jako je ten pro novináře ve Vyškově. Dnes se pro účastníky kurzu, jak se říká, láme chléb. Po teoretické přípravě, ve které měli možnost nahlédnout do tajů topografie, zdravotnické a dalších příprav nezbytných pro pohyb v terénu je čeká prověrka fyzických a hlavně psychických sil, řekl nám po úvodní části major Šebesta. Čtyři týmy čekala při prověrce v terénu čtyři pracoviště, která simulovala situace, s nimiž se v krizových oblastech světa mohou setkat nejen novináři. Skupina majora Šebesty se dávala dohromady asi dva roky a podobné kurzy již mají skutečně vyladěné. Vědí zkrátka, jak na to. Jak a kdy použít více fyzického či psychického nátlaku a kdy naopak, je-li to třeba přerušit simulaci a uvést cvičící opět do reality. Ostatně už na prvním stanovišti, které představovalo vládní kontrolní místo, kudy museli účastníci kurzu projít, si určitě mnohý z nestranných pozorovatelů položil otázku, kde se v těch, kteří se dobrovolně přihlásili do kurzu, vzala ta odvaha nechat se sebou manipulovat, ponižovat se či šikanovat. Vojáci z týmu majora Šebesty se na prvním stanovišti vydávali za vládní vojáky fiktivní země, kteří si na novinářích přijíždějících do jejich země za svou prací dokazují své ego. Mnohdy až nepochopitelným způsobem. Nadřazenost dávají najevo výhrůžkami, okatě si říkají o úplatky a svou nadvládu dokazují nejen zbraněmi, ale i drážděním služebních psů. Batohy poutníků nemilosrdně rabují a co se jim líbí a hodí, si s křikem nechávají. Naštěstí je šéf jednotky, která spíše než vládní vojáky připomínala ilegální bandu, v dobré náladě a skupinu novinářů, vedenou Ivo Opletalem z Českého rozhlasu, po mnoha tahanicích propouští. Účastníci kurzu měli za sebou v tu dobu už dvě téměř bezesné noci, během nich se tedy moc nevyspali, navíc je všude provázely nástrahy letošní nekonečné zimy, ke kterým patřil především chlad a mokro. Sníh dotvářel kulisu prověřující odolnost jedince i týmu téměř na každém kroku. Druhé stanoviště. Tady čekala na cvičící družstva nástraha v podobě minového pole, do něhož se dostal jeden místní obyvatel, který na svou zvědavost doplatil tím, že mu nástražný systém utrhl část paty. Občanský zaměstnanec Josef Pešek spolu s nadrotmistryní Terezou Jančíkovou se jako zkušení herci vložili do své role a sehráli přítomným věrohodnou scénku plnou krve a křiku. Tým Ivo Opletala zprvu váhal, ale i přes prosby hysterické dcery, která pobíhala kolem svého těžce zraněného otce, se nakonec rozhodl od místa utéci, zachránit si vlastní životy a nevstupovat do zaminovaného území. Strastiplné putování bylo další den narušeno na třetím stanovišti tím, že se v nečekané chvíli ozvala střelba a vojáci, kteří doprovázeli přes nebezpečné území novináře, museli čelit napadení. Major Šebesta, který nás doprovázel, chválil vojáky, že se o novináře skvěle postarali. Donutili je zalehnout a přesně mířenou palbou zahnali útočníky na útěk. Dál už novináři museli postupovat sami. Cesta byla opravdu zrádná a zavedla je na čtvrté stanoviště, kde na skupinu dobrovolníků čekaly další útrapy. Ty předešlé se náhle zdály zcela nicotné Setkání s polovojenskou skupinou dobrodruhů, pro které je trýznění jen zpestřením dlouhých chvil nudné prázdnoty, se stalo pro civilní novináře černou můrou. Za neskutečného psychického nátlaku se někteří účastníci kurzu ocitají na pokraji svých duševních sil. Neustálý řev provází úděsný zvuk střelby. Všechno ze zavazadel musí ven a drancujícími, pološílenými vojáky je zabaveno. Všichni okamžitě zout! letí vzduchem. Boty dolů, neslyšeli jste! A další dávka ze samopalu To skutečně položí i velice psychicky odolného člověka. Ve chvíli, kdy dvě zdánlivě křehké dívky, Zuzana Brzáková z televize Prima a Vendula Horníková z České televize, které jsou ve skupině, stejně jako ostatní musí ležet bosé na sněhovém blátě a nad nimi vztekle štěkají psi, se zdá, že se míra strachu naplnila. Tým to však nevzdává a zaslouží si pochvalu. Přečká i okamžik, který se zdál věčností, a to když parta neurvalců imituje popravu jednoho z novinářů O průběhu kurzu toho zas tak moc jeho účastníci nevědí. Od nás dostanou jen doporučení, co si s sebou vzít. Musejí se samozřejmě postarat sami o stravu. To, co si přivezou, tvoří podstatnou část obsahu jejich tlumoků či batohů, se kterými putují zdejším terénem, podtrhl jeden ze zkušených instruktorů, praporčík Martin Beneš. Prozradil, že tým majora Šebesty reaguje i na skutečnost, že v poslední době dochází v krizových oblastech světa k častým únosům novinářů a humanitárních pracovníků. Proto pozvali na zajímavou přednášku odborníka na chování se ve stresových situacích, tedy i v době, kdy dojde k únosu osob. Za velmi užitečné považují frekventanti také povídání se specialistou, který ví své o vedení výslechů. Máme zpětnou vazbu a víme, že mnozí z bývalých účastníků kurzů si vzpomenou na chvíle strávené tady ve výcvikovém prostoru. Sami uznávají, že maximální přiblížení možné realitě daleko od domova je to, co potřebují, podtrhl major Šebesta. Fotograf Lidových novin Tomáš Hájek, který kurz absolvoval asi před deseti lety, potvrdil, že se mu nabyté zkušenosti určitě hodily při pobytu v Peru či v africké Keni, kam ho zavedla práce fotoreportéra. Věděl, co může čekat od místních obyvatel, kteří se ne vždy tváří přívětivě Od roku 1994 absolvovalo kurz speciální přípravy pro krizové situace téměř 300 novinářů a humanitárních pracovníků. Zájem o kurz je poměrně značný, ale ne každý projde psychologickým vyšetřením a může předložit lékařské potvrzení, že zvládne extrémní zátěž. Text a foto Miroslav Šindelář 12 13

9 mise Afghánistán nikdy není rutina... Nad Kábulem se pomalu smráká. Vzdor sevření prstencem hor nesužuje město těžká poklice dusivého prachu, naopak vzduch čeří lehký jarní vánek a drobné kapky snášející se z rychle odplouvajících mraků. Při prvním nádechu ulpívá na patru nasládlá lepkavá substance, na jejíž složení raději nikdo nepomýšlí. V Ostravě mají doly a ocelárny, v Kábulu zase nemají kanalizaci. Letos v březnu se dvěma redaktorkám odboru komunikace a propagace MO naskytla příležitost navštívit české vojáky v Afghánistánu. Především díky ochotě zástupce náčelníka GŠ AČR ředitele Společného operačního centra generálmajora Aleše Opaty a také všech velitelů a vojáků v operaci ISAF se podařilo získat množství unikátních fotografií, natočit desítky záběrů a hovořit s řadou českých vojáků o jejich službě ve vzdáleném a mnohým lidem neznámém a nedostupném Afghánistánu. Článek pod titulkem Welcome to Afghanistan přibližuje očima redaktorek jejich putování po jednotlivých základnách, jejich pocity a prožitky. V dalších číslech časopisu A report se k jejich putování budeme vracet reportážemi přibližujícími nelehkou práci vojáků působících v operaci ISAF

10 mise Je půl sedmé večer místního času a VAT (Vulnerability Assessment Team) s přizvanými hosty směřuje z letištní budovy přímo na české NSE (National Support Element). Ve tvářích vojenských specialistů, kteří sem dvakrát ročně přijedou odhalit a odstranit nedostatky, lze jen těžko číst jejich očekávání. Rutina? Afghánistán nikdy není rutina. Inprocessing probíhá rychle, ještě lze stihnout večeři, vybalování ale nikdo neplánuje cesta vlastně začíná až zítra. Mlha by mohla trvat i týden V šest ráno je sice nad Kábulem jasno, ale na Bagramu prý leží mlha. Američané nelétají, není tedy šance zahájit program v Lógaru. Zrovna přistál Il-76 se třemi kontejnery. Rutinní vykládka zláká jen přizvané reportéry. Vystudovala jsem vojenskou dopravu, usmívá se bez dalšího vysvětlování poručice Terezie J., která logistiku na letišti řídí. Velitel 6. úkolového uskupení plukovník gšt. Jaroslav Trakal pak ještě vysvětluje, že více techniky a výstroje už putuje zpět do vlasti. K manipulaci s tímto materiálem je vyčleněno asi 20 % vojáků z jeho jednotky. Při hovoru s ním nám svítí slunce, jenže Zkušení pozorovatelé místní oblohy nevěstí nic dobrého a pár dobráků přidává historky, jak na přelet čekali i týden. A vskutku, další den je sotva vidět na protější civilní část letiště. Z odletové místnosti se všichni zas sunou na enesíčko. Takové déjà vu. O tři hodiny později ale běžíme opačným směrem. Na letištní ploše víří prach pár vrtulníků Black Hawk a taky jeden Chinook. Že by? Zvenku vypadá větší než zevnitř... Jenže se letí jiným směrem na Wardak. Piloti klesají k výcvikové základně afghánské policie a přisedají k nám dva naši empíci. Po chvíli letu ale stroj znovu míří k zemi, jenže tu základnu dole nikdo nepoznává. Americký voják gestikuluje: Všichni ven, batohy tu nechte. Že by chtěl tankovat? Ne, nabírá úplně jiné pasažéry a mizí. Je to základna Airborne. Spořádané čekání trvá půl hodinky. Konečně na Shanku. Na zahálku není čas... Hurá, náš CH-47 se vrátil! I s bagáží. Tentokrát opravdu tankuje a pak nás bere zpět na palubu. Na FOB Shank vítají delegaci vojáci 11. jednotky Provinčního rekonstrukčního týmu (PRT), následuje rychlý inprocessing a po něm už nikdo nezahálí, skluz je třeba dohnat. Členové VAT se rozprchnou za svými povinnostmi, reportéry si bere pod svá křídla kaplan. Čas nemarníme. Na střelnici se zrovna cvičí. Pálí se na písknutí z různých poloh. Breny střídají Glocky. Nemůžu si na novou pušku stěžovat, svěřuje se jeden z vojáků, ačkoli z pohledů jiných je patrné, že by snesli i staré osmapadesátky. Když držím CZ 805 prvně v ruce já, zdá se mi těžká a dlouhá. Ale výstřely ani necítím a u terče se rozplývám nad pěkným soustřelem. Zajímá nás tým EOD (Explosive Ordnance Disposal). Sídlí v jiné části základny spolu s americkými kolegy a kontraktory. To označení se u nás vžilo skoro jako sofistikovaná nadávka pro žoldáka. Ve skutečnosti jsou to lidé, kteří si už v US Army svůj závazek odsloužili, ale Američané nejsou tak hloupí, aby se lehce vzdávali odborníků s největšími zkušenostmi. Jejich hlouček se teď dobře baví tím, že šaškujeme v pyrotechnických oblecích a robot uchopuje mikrofon, aby vedl rozhovor s ženou, která jej ovládá. Jmenuje se Petra a pro práci pyrotechnika se rozhodla před pěti lety: Vůbec jsem netušila, do čeho jdu. Ale chytlo mě to. V Afghánistánu je podruhé. Sezona letos ještě nezačala, vyjíždíme zhruba jednou za dva týdny, líčí misi skoro jako všední záležitost. Člověk si pomyslí, jak to zvládá mezi samými muži Jsou jako moji bráchové, se vším se jim svěřuji, usměje se Petra a ostatní přikyvují. Může vám jít o život, ale žaludku to nevysvětlíte Přišel čas večeře. Kdo zná DFAC (Dining Facility) na Shanku, bude náročným klientem i před švédskými stoly čtyřhvězdičkových hotelů. Žebírko, nebo stehýnko? Incoming, incoming, incoming! zařvala siréna a žaludky se při zalehnutí rozkřičely hlady naplno. Dobrá čtvrthodinka v krytu, než zazněl signál All Clear. Pak ještě fronta k hlášení, že je každičký OK. Nu, nepřítel se snaží narušit morálku. Očekávání, že se tálibánci postarají také o předčasný budíček, se nenaplnila. Noční klid prořezávaly jen rotory vrtulníků, a to byla záruka, že si další útok nedovolí. Od rána běželo vše zas na plné obrátky, každý dělal to své nácvik CLS a také střelby. Z těch se zrovna vracel MAT (Military Advisor Team). Většina mé jednotky je v Afghánistánu poprvé. Práce MAT se soustředí oproti omeletě na mentoring štábu. Ale neřekl bych, že by nebyla akční, představí nejnovější z českých jednotek její velitel major Přemysl Tuček. Potom spěchá na briefing ke svému mužstvu, ještě předtím nás však stihne pozvat na kávu do improvizované klubovny. Všechno běží jako na drátkách Specialisté VATu v čele s generálmajorem Opatou si mezitím vykročili k četám logistiky a oprav píártýčka. Generál se s upřímným zájmem věnoval technikovi, kterému nefungovala nějaká součástka. Ještě chvíli a on mu ji snad osobně opraví. Multifunkční halu, kde se stejně dobře servisují auta jako hraje nohejbal, obklopují kontejnery, v nichž panuje čilý ruch. Někde stačí mužská síla, jinde vypomáhá ještěrka. Vždyť jedenáctka je více odřadem odsunu než rekonstrukčním týmem. Velitel PRT major Vladimír Jelínek vyjmenovává složení svého týmu: Máme zde štáb, jednotku ochrany, četu logistické podpory, družstvo skladu, dále jednotku EOD a nejmenší součástí je obvaziště. Vzdor této členitosti každý ví, co má dělat, na základně je celý den koordinovaný šrumec. Poslední večeře na Shanku už probíhá klidně. Ty dva dny utekly jako voda. Zatímco zprávy z vlasti oznamovaly mráz a sněhovou kalamitu, žluté B-huty synergizovaly sluneční paprsky afghánského jara, že by se vyjímaly i v katalogu cestovní kanceláře. Také další den zářilo slunce už od svého východu, jeho paprsky protínaly vrtule Black Hawků. A letí se do Wardaku... Hlavobol metrů nad mořem Hory, sluníčko, zbytky sněhu a křišťálově břitký vzdoušek. Učarovaly vám Tatry nebo Alpy? Zapomeňte. White village alias nově Vyroubal Czech Camp si s ničím nezadá. Doklad a improcessing opět svižné. Jdeme s VAT zkontrolovat materiál v kontejnerech. Generál Opata míří do afghánské části základny, my pak do učebny a na americké velitelství. Odpoledne část výpravy začíná bolet hlava. Holt řidší vzduch. Pár jedinců zmáhá i viróza dovezená z domova, tu šíří klimatizace na pokojích. Já mám zase spálený nos. Nic z toho nás samozřejmě nemůže omezit. Jen večeře v dýfaku je trochu zklamáním. Zásobování krapet vázne, na zeleninu zapomeňte. Je pátek rovná se mořské plody. Na Shanku dnes asi mají celé humry, tady jen krabí klepeta. Pořád je ale zbytečné tahat z batohu zásoby z domova. Afghánská kuchyně bodne Dopoledne se vojáci ANA (Afghan National Army) jedou zdokonalit ve střelbě. Do místního kandaku (praporu) přibylo pár nováčků, ale naši instruktoři jsou trpěliví, ačkoliv si ti hoši přehazují americké M16 z ruky do ruky jak klacky. Ke střelnici se sbíhají děti, prý pak sesbírají nábojnice a udají je ve sběrně. Napadlo by vás v těchto končinách hledat výkup železa? Pak jsme u tréninku s minomety a IED line. Naši kluci jim připravili něco jako stezku odvahy, kde mají hledat skrytá nástražná výbušná zařízení. Jsou pozorní a učenliví, říká na adresu trénujících Afghánců nadporučík Jiří J., velící druhému mentorovacímu týmu. Přichází pokyn shromáždit se ve výukovém stanu. Na návštěvu míří velitel kandaku a slavnostní oběd připravují afghánští tlumočníci. Doktor garantuje nezávadnost, ale i kdyby ne, je to pořád lepší než DFAC. Ba ne, je to dokonce luxusní. Dušené libové hovězí (asi), dlouhozrnná rýže s rozinkami a mrkví, šťouchané brambory. A k tomu ten jejich výborný chléb. Tohle si musím uvařit i doma. Zpátky do Kábulu se snad nikomu ani nechce Základna KAIA (Kabul International Airport) se zdá být dosti usedlou oproti dění v Lógaru a Wardaku. Zdejší DFAC není špatný, ale bohatě jej nahradí pizza a pečené kuře u Itala. Naši chemici naznačují, ať vynecháme Burger King. Naopak zažehnávají obavy z vodovodů: Salicita je zde vysoká, sčítají se vlastnosti podloží s chlorováním, ale není to nebezpečné. Přesto si stejně jako v uplynulých dnech čistíme zuby pitnou vodou z lahví. Kůže je ze sprch vysušená, objevuje se vyrážka. VAT pracuje podle plánu, na reportéry zbývá slavnostní nástup 6. úkolového uskupení s předáním medailí NATO Non Article 5. Pak přijde konečně poslední téma a s ním i finální adrenalin. Osmá jednotka AAT (Air Advisory Team) nás přijímá na základně. Místo angličtiny se u jejího velitele uplatní ruština. Po krátkém briefingu a prohlídce přichází na řadu cvičně bojový, hodinu a půl trvající let v Mi-24. Jeden přistává, druhý kryje. Kroužíme dlouho nad krajinou a pak i nízko, asi osmdesát metrů nad zemí, zpět k městu. Od experta přes letectví z týmu VAT podplukovníka Čepelky se až zpětně dozvídáme, že kdyby se zde létalo ještě na původních strojích, nebylo by radno do nich nasednout. Teď tu ale slouží původem české čtyřiadvacítky a sedmnáctky. Piloti jsou tady dobří, někteří s talentem od boha. Brzy budou sami cvičit nováčky, chválí své afghánské svěřence velitel tygří letky major Pavel Procházka. Zdar Praho, na tebe se adaptuje hůře Sbohem, ty proklatý a současně nádherný Afghánistáne. V letadle nám servírují chleba s paštikou, asi vědí, jak nás uspokojit a zároveň etablovat pro návrat. Nakonec prý je to stejné pokaždé, catering i promítané filmy. Ve Kbelích je proklatá zima. Rozloučení doprovázejí i objetí stačily necelé dva týdny. Jak na tom teprve musí být kluci a holky, kteří tam tráví půl roku? Pár dnů nás oslabuje časový posun. VAT musí sepsat své zprávy a přijmout příslušná opatření, redaktoři mají šest hodin videozáznamů a tisíce fotek. Tahle cesta nebyla určitě marná pro nikoho. Své si na ní zažil také šéfredaktor Reflexu Ivan Hamšík, v časopisu je to znát. Kéž by jen povolil dát ke stažení ten speciál pro vojáky v misích a veterány. Je fajn mít takové zastání. A vzdor tomu, jak nám to utíká, tam se našim vojákům dny nekonečně táhnou. Před všemi klobouk dolů, přejeme jim zdar a sílu, a hlavně zdraví. Víte, jak vznikl výraz OK? Je to nula zabitých, zero killed. Wish you 0K. Autor: Miroslava Pašková 16 17

11 výcvik České, chorvatské a maďarské posádky vrtulníků absolvovaly před nasazením do Afghánistánu společnou teoretickou přípravu ve výcvikovém centru Neshoda nepřipadá v úvahu Klidný průběh navigačního letu se ve zlomku vteřiny dramaticky mění. Před kapitánem vrtulníku Mi-171Š se rozsvítí červené výstražné světlo, které mu signalizuje závadu. Současně dostává do sluchátek hlasovou informaci: Požár motoru! Do kokpitu stroje se začíná valit hustý kouř. Česko-chorvatsko-maďarská posádka je nucena řešit zvláštní případ za letu. Naštěstí se tak neudálo ve vzduchu, nýbrž na pozemním letovém simulátoru ve výcvikovém centru. Již počtvrté proběhl ve výcvikovém centru společnosti Helicopter Training Point (HTP) Ostrava CZ na mošnovském letišti přípravný kurz českých, chorvatských a maďarských posádek vrtulníků Mi-171 a Mi-24/35 před nasazením do afghánské mise. Byl zaměřen zejména na standardizaci operačních postupů při provozu stosedmdesátjedniček a sjednocení způsobů provádění instruktáže. Proškolený létající personál se společně s palubními střelci a pozemními specialisty zúčastní další rotace leteckého poradního týmu neboli jednotky Air Advisor Team (AAT), která se již pět roků (dříve pod označením OMLT, pak AMT a nyní AAT) podílí na výcviku příslušníků afghánských vzdušných sil. Předpokládaný termín jejich nasazení je druhá polovina letošního roku, říká vedoucí oddělení vrtulníkového a dopravního letectva na sekci rozvoje druhů sil operační sekci Ministerstva obrany podplukovník Petr Čepelka a konstatuje, že tento mezinárodní způsob přípravy je nadmíru efektivní a významně přispívá ke splnění úkolů afghánské mise. Premiérový AAT PTC (Air Advisor Team Pre- -deployment Training Course) proběhl před rokem a jeho pokračování je prozatím naplánováno na šest pokračování. Stejně jako předchozí tři kurzy je i tento rozdělen do dvou částí. Po hodinách výuky rozdělených do dílčích tematických bloků a létání taktických misí na simulátoru se účastníci kurzu přesunou na chorvatskou leteckou základnu Zemunik Donji u Zadaru, kde je čeká čtrnáctidenní (5. až 19. května) praktický výcvik ve vysokohorském terénu, v písčitém prostředí a nad mořem. Tam jejich letové úsilí vyvrcholí operačními misemi s taktickým námětem. Přesněji řečeno téměř identickými úkoly, které je čekají v afghánském vzdušném prostoru. Impulzem ke společnému výcviku byla letecká nehoda vrtulníku poblíž afghánsko-pákistánské hranice, kdy v kokpitu působila mezinárodní posádka. I když nikdo z nich nepochybil, protože postupoval podle svých interních instrukcí, nicméně jisté nedorozumění na palubě vyústilo v incident. Naštěstí se nikomu nic vážného nestalo. Takovýmto případným nehodám lze však předejít, a to společnou přípravou, konstatuje podplukovník Čepelka. Realizaci výcvikového programu umožnila finanční pomoc poskytnutá v rámci Multinational Helicopter Initiative. Avšak vzhledem k tomu, že nedostatek standardizace při působení leteckých poradních týmů (AAT) na území Afghánistánu je vnímán jako širší problém, projevují zájem o zapojení do tohoto programu další země, a to jak formou přímé účasti ve výcvikových kurzech, tak ochotou podpořit projekt finančně. Programu AAT Pre-deployment Training přikládá Česká republika velký význam také z pohledu budoucího rozvoje vrtulníkových schopností typové řady Mi. V tomto duchu přišla ČR s iniciativou vybudovat mnohonárodní středisko leteckého výcviku (MATC Multinational Aviation Training Centre), jehož cílem je zefektivnit systém přípravy a výcviku leteckého personálu, tj. posádek vrtulníků a pozemních specialistů. Taktické mise jako v reálu Mošnovský simulátor stosedmdesátjedničky, včetně identické kabiny, je sofistikovaným trenažérem pro dílčí letové fáze a nouzové postupy posádek vrtulníků. Nabízí velice hodnověrné napodobení jak horského terénu, tak extrémních teplot nebo zvířeného prachu či sněhu při vzletu a přistání nejen ve dne, ale také v noci. Vedle zkušeného tamního personálu HTP je součástí každého AAT PTC také instruktorský tým, jehož příslušníci mají výjimečné vrtulníkové zkušenosti z operačních nasazení v krizových oblastech. Dalším pozitivem je, že se obsah přípravných kurzů upravuje v závislosti na aktuální situaci v prostorech nasazení. Každý jeden kurz má svoji přidanou hodnotu v tom, že do nich zapojujeme instruktory, kteří se vrátili z Afghánistánu. Ti přenášejí do výcviku nové poznatky ze zájmových lokalit na afghánském teritoriu. Navíc máme přislíbenou trvalou účast instruktorů ze Spojených států amerických. To je obrovský profesní benefit výcvikového programu, argumentuje pplk. P. Čepelka a dodává, že se způsob přípravy snaží společně s pracovníky HTP Ostrava stále vylepšovat. Plánů vedoucích k progresu AAT PTC je celá řada a nepochybně by vydaly na samostatný článek. Pro tentokrát vzpomeneme originální mapové podklady zájmových prostorů nebo zapojení zkušených instruktorů z řad Afghan Air Force (AAF) do tohoto společného výcviku již od počátku v Ostravě-Mošnově a poté v Zadaru. Následným krokem je taktická příprava létajícího personálu na simulátorech v zahraničí. Pozorný čtenář zaregistroval, že se v AAT PTC již společně s posádkami transportních strojů Mi-171 připravuje létající personál bitevních vrtulníků Mi-24/35. Pravdou je, že je to jenom ku prospěchu. Důvod? Obzvláště způsoby řešení zvláštních případů za letu jsou de facto shodné. Naším zájmem je více zapojit do těchto přípravných kurzů před nasazením do Afghánistánu posádky vrtulníků Mi-24/35. Vede nás k tomu jejich pozitivní hodnocení. Považují je za přínos. Drilu v nouzových postupech, přistání v horách a v prašném prostředí, jakožto i plánování a provedení misí není nikdy dost. Obzvláště má-li být profesionál v řádech měsíců nasazen do mise v Afghánistánu, kde se situace mění, argumentuje podplukovník Čepelka. Nejvyšší čas alespoň zčásti nahlédnout do zákulisí mošnovského Air Advisor Team Pre- -deployment Training Course, jemuž dominuje stručné, ale zcela výstižné motto: Máme-li společně bojovat, musíme společně cvičit. Ředitelem výcviku společnosti Helicopter Training Point je Libor Ostřanský, odborné veřejnosti známý jako dlouholetý vojenský pilot vrtulníku. V době mojí aktivní služby takovéto společné přípravné kurzy bohužel nebyly. A kolikrát by se nám například při plnění úkolů v misi SFOR na území bývalé Jugoslávie hodily. Týmový duch je v letectví klíčový. V kokpitu vrtulníku musí fungovat jeden společný jazyk. Při řešení nouzové situace mohou mít rozdílná národní pravidla až fatální následky. S jeho slovy zcela souhlasí pilot 24. základny dopravního letectva Praha-Kbely kapitán Petr Šamaj, který se na svoje premiérové nasazení v Afghánistánu připravuje. Za krizové situace mají členové posádky tendenci hovořit v mateřském jazyku. Proto se tady její složení mění na mnohonárodní sestavu a zejména americký instruktor na nás vytváří značný tlak. Snažíte se oprostit od svých zvyklostí a maximálně spolupracovat. Velmi nám to pomáhá ve sladění operačních postupů, říká zkušený vojenský pilot vrtulníku. Praktikovaný způsob výcviku je detailně propracován. Obecně řečeno, postupuje se od zdánlivě jednoduchých až po ta nejsložitější zadání. Zpočátku čeká na létající personál pětačtyřicet hodin teoretické výuky. Poté si každý pilot odlétá zhruba sedm hodin v letovém simulátoru. V závěrečné fázi dostanou posádky vrtulníků operační úkol, který musejí zevrubně rozpracovat. Následuje jejich taktická mise, do níž nečekaně vstupujeme zvláštními případy za letu. Začínáme na výškách okolo dvou tisíc metrů a poté jdeme stále výš. Je to pro ně vyčerpávající, ale nanejvýš potřebné. V Afghánistánu nelze nic podcenit, vysvětluje Libor Ostřanský a na velkoplošné obrazovce komentuje příčiny leteckých nehod a katastrof vrtulníků, které se v předcházejících letech udály v různých koutech světa Text: Pavel Lang Foto: Jan Kouba

12 technika a výzbroj Pokud nám v Afghánistánu bezpilotní průzkumné prostředky přímo nezachránily několik životů, tak k tomu určitě přispěly, říká náčelník Generálního štábu AČR generálporučík Petr Pavel Poprvé se Sokolem Operátor navádí bezpilotní průzkumný prostředek Sokol do třicet kilometrů vzdáleného zájmového prostoru. Pomocí tlačítek na počítači jej vede kurzem na sever a do zhruba dvoukilometrové výšky. Nad inkriminovaným bodem mu aktivuje zvláštní režim kroužení. Obrázek z jeho kamer je pečlivě sledován v řídicím středisku. Přímý přenos ve vytipované lokalitě, respektive z krizové situace umožní nový bezpilotní průzkumný prostředek, který nese označení UAV (Unmanned Aerial Vehicle) Sokol. Ve Vojenském technickém ústavu (VTÚ) již mají zhotovený jeho první funkční vzor a připravují jej na letové zkoušky. S dokončením vývoje a začátkem výroby počítají v řádech měsíců. Poté bude připraven k dodání případným zákazníkům. Jedním z nich může být i Armáda České republiky. V polovině letošního roku chceme provést zálet a první letové zkoušky Sokola, upřesňuje Jiří Kuzdas, do jehož gesce bezpilotní prostředky patří. Oboustranný zájem na intenzivnější spolupráci V polovině dubna navštívil Vojenský technický ústav, strategický státní podnik pro obranný výzkum, vývoj a malosériovou výrobu unikátních technologií, který byl založen k 1. září 2012 Ministerstvem obrany České republiky, náčelník Generálního štábu AČR generálporučík Petr Pavel. Při té příležitosti jednal s ředitelem podniku Václavem Irovským a managementem odštěpných závodů o prohloubení spolupráce mezi VTÚ a Armádou ČR. Během návštěvy se generál Pavel seznámil s činnostmi tří odštěpných závodů Vojenského technického ústavu. Nejprve s produkcí Vojenského technického ústavu pozemního vojska ve Vyškově, který se zabývá výzkumem, vývojem a výrobou pozemních speciálních pásových i kolových vozidel. Pro Armádu ČR vyvinul například zdravotnické prostředky (mobilní lékárnu, laboratoř, tomograf) či montovanou halu pro údržbu a opravy vrtulníků v polních podmínkách. Do budoucna je vyškovský ústav připraven hrát klíčovou roli v projektu modernizace bojových vozidel pěchoty Armády ČR. Další odštěpný závod VTÚ, Vojenský technický ústav výzbroje a munice ve Slavičíně, se zaměřuje na výzkum, vývoj a výrobu zbraňových, průzkumných a muničních systémů. Pro Armádu ČR vyvinul a vyrobil mimo jiné lehký 60mm minomet, včetně různých druhů munice, který ve verzi Commando, vhodné pro speciální jednotky, váží pouhých pět kilogramů. Slavičínský závod se významně podílel na projektu průzkumné verze kolového obrněného transportéru Pandur, která je technologicky nejnáročnější ze všech variant, jež se do AČR zavádí. Vojenský technický ústav letectva a protivzdušné obrany v Praze-Kbelích se profiluje v oblastech komunikačních a informačních systémů a bezpilotních průzkumných prostředků. Polní spojení Armády ČR je z velké části založeno právě na komunikačních informačních modulech (KIM), které jsou v různých verzích nasazeny v pozemních silách Armády ČR. Generálporučík Petr Pavel se s ředitelem Vojenského technického ústavu shodli na potřebě prohloubit spolupráci mezi tímto státním podnikem a armádou. Václav Irovský k tomu řekl: Těší nás zájem armády o náš státní podnik. Pokud stát cestou resortů obrany či vnitra financuje náročný výzkum a vývoj speciální techniky, která je oproti zahraničním dodavatelům levnější a někdy i technologicky dokonalejší, tak je efektivní skutečně ji zavést do výzbroje. To se bohužel ne vždy děje. Věřím, že návštěvou náčelníka Generálního štábu generála Pavla započala nová éra vztahů mezi podnikem a armádou. Zejména v dnešní ekonomické situaci by měla Česká republika po vzoru sousedních států podporovat vlastní obranný výzkum a vývoj a pořizovat si výrobky svého průmyslu. To vše s cílem efektivně chránit životy vojáků a pomoci jim plnit jejich úkoly cestou špičkových technologií. Náčelník Generálního štábu AČR na závěr svojí návštěvy prohlásil, že hlavní přínos VTÚ spatřuje v tom, že armádě poskytuje specializované, respektive úzce zaměřené produkty, a navíc v nepočetných sériích. Je určitě výhodnější, když máme v tuzemsku subjekt, který je schopen tyto komplexní služby nabídnout, a to od vývoje až po servis, než abychom sháněli po světě produkt, který se nejvíce blíží našim požadavkům, konstatoval generálporučík Petr Pavel a poukázal na operativnost kontraktu s tuzemským dodavatelem při případných úpravách. Slibná prognóza Díky vstřícnosti managementu státního podniku VTÚ bylo redaktorovi časopisu A report umožněno exkluzivní setkání s bezpilotním letounem Sokol. Sokol je kompozitové konstrukce a pohání jej dvoudobý motor o objemu osmdesáti kubických centimetrů. Vzletová rychlost tohoto dvacetikilogramového letadla je 60 kilometrů za hodinu a maximálně může dosáhnout 140 kilometrů za hodinu. Jeho doba nasazení ve vzduchu činí zhruba dvě a půl hodiny a dolet okolo čtyřiceti kilometrů, říká J. Kuzdas a dodává, že existuje pravděpodobnost tyto parametry ještě zvyšovat. Vše bude podřízeno konkrétním požadavkům zákazníka. Za zmínku také stojí, že veškeré komponenty Sokola jsou české provenience. Jinými slovy, v současné době na něm není žádný dovozový prvek. To se samozřejmě pozitivně promítne i do konečné ceny prostředku. Sokol může provádět průzkum jak ve dne, tak v noci. Zabudované kamerové systémy to umožňují. Hlavice bezpilotního prostředku je koncipována tak, že lze v případě potřeby provést operativní výměnu senzoru, konstatuje Jiří Kuzdas a vysvětluje, že nasazení Sokola může probíhat jak v poloautomatickém režimu letu, tak i s naprogramováním letu předem. V dalším rozhovoru nám zaměstnanci VTÚ zevrubně popisují dílčí etapy dvouletého vývoje tohoto nového bezpilotního průzkumného prostředku, který vyvíjí společně s Výzkumným a zkušebním leteckým ústavem a který je hrazen z prostředků Ministerstva vnitra na bezpečnostní výzkum. Vrcholem prezentace Sokola je nahlédnutí do letového zákulisí. Na vlastní oči se přesvědčujeme, že jeho řízení pomocí PC tabletu na zemi není složité. Zobrazení přesné polohy je zřetelné, a navíc podpořené zhruba třiceti parametry takticko-technických údajů. Není sporu o tom, že o efektivitě takovéhoto průzkumného bezpilotního letadla rozhodují zdánlivé maličkosti. Sokol není v tomto směru výjimkou. I tady se myslelo například na to, aby se nedostal během letu do takzvané zvláštní polohy. Jinak řečeno, aby stroj nepřešel do přemetu, výkrutu nebo vývrtky. Není tajemstvím, že jeho řídicí systém obsahuje i řadu havarijních systémů. Jakákoliv případná závada se okamžitě monitoruje a podle míry rizika se přijímají odpovídající opatření. Použití záchranného padáku a následné přistání na zem je optimální finální variantou. Přispění k záchraně životů Exkluzivní prezentace Sokola byla završena exkluzivním komentářem náčelníka Generálního štábu Armády České republiky. Já nemohu samozřejmě předjímat, že Armáda ČR bude mít vyloženě zájem o Sokola. Ještě o tom proběhne celá řada jednání a my vybereme to nejoptimálnější řešení. Co mohu však s jistotou říct, je, že bezpilotní průzkumné prostředky se pro nás ukázaly jako užitečný pomocník. Zejména tomu tak bylo v Afghánistánu. Pokud nám tam přímo nezachránily několik životů, tak k tomu určitě přispěly, řekl generálporučík Pavel a zdůraznil, že se bezpilotní letouny staly již standardní součástí plnění úkolů v zájmových oblastech. Tam bezpilotní prostředky odvedou tu nebezpečnou práci jako první a umožní lépe se připravit na danou situaci, navíc v reálném čase a na základě reálných informací, dodal náčelník Generálního štábu AČR a vyslovil vizi, že česká armáda chce jít v budoucnu cestou takzvaných malých bezpilotních průzkumných prostředků, které jsou více v souladu s operačními úkoly nasazovaných jednotek Armády České republiky Text: Pavel Lang Foto: Jan Kouba

13 technika a výzbroj Členské státy NATO oslavovaly v Norfolku Orel námořní dokončení pěchoty V-22 Osprey Poslední dubnový týden v americkém Norfolku, ve státě Virginie, neodmyslitelně patří oslavám přítomnosti Severoatlantické aliance a jejích členských států ve městě. Letos již po šedesáté obyvatelé Norfolku, příslušníci mezinárodního zastoupení vrchního velitelství NATO a návštěvníci z přilehlého regionu Hampton Roads vzdali poctu této největší bezpečnostní alianci a zároveň oslavili 10. výročí vzniku Velitelství Severoatlantické aliance pro transformaci (Allied Command Transformation ACT). Norfolk NATO Festival, dříve Azalea Festival podle právě kvetoucích azalek, je nejstarším festivalem v regionu a jediným ve Spojených státech amerických, který oslavuje NATO a jeho 28 členských států. ACT je jediným stálým velitelstvím NATO mimo Evropu. Festival proto oslavuje výjimečné soužití města a mezinárodního vojenského zastoupení, které zde zaměstnává téměř 750 vojenských a civilních pracovníků. Českou republiku zde zastupuje celkem pět vojáků Armády ČR v čele s plukovníkem gšt. Gabrielem Kovácsem. Festival je velice oblíbený nejen pro samotné slavnosti, ale především pro mezinárodní vojenskou účast a související multikulturní akce. Jeho návštěvnost je pokaždé jedna z nejvyšších na východním pobřeží USA. Vrchní velení ACT zahájilo Norfolk NATO Festival v pátek 26. dubna slavnostní ceremonií vztyčení vlajek členských států NATO na Norfolk Plaza. Vrchní velitel spojeneckých sil pro transformaci francouzský generál Jean-Paul Paloméros uvedl ceremonii spolu se starostou města Norfolk Paulem Fraimem a předsedou festivalu Alexem H. Pincusem za přítomnosti příslušníků velitelství a jejich rodin. Norfolk NATO Festival znamená hodně pro nás všechny a naše rodiny. Je oslavou našeho vynikajícího přátelství a soužití velitelství a města Norfolk. Díky tomu se zde v Norfolku cítíme dobře, uvedl ve svém úvodním projevu generál Paloméros. Po slavnostním aktu následovala přehlídka vojenských hudebních těles na slavnostním představení Virginia International Tattoo, které se účastnilo více než 800 příslušníků vojenských kapel, týmů, tanečníků a sborů. Festival pak v sobotu 27. dubna uzavřel průvod národů v centru města a NATOFest Průvod centrem města sestával z alegorických vozů členských států, které prezentovaly symboly země. Vozy byly vytvořeny umem a fantazií vojáků a jejich rodin, a tak například Belgii reprezentovala čokoláda a Manneken Pis, Nory vikinská loď a Velkou Británii zase divadlo Globe. V případě České republiky to byl hrad Karlštejn. Mezi vozy pochodovalo více než sto celků vojenských kapel, kapel regionálních středních škol, sportovních klubů a charitativních spolků. Po průvodu se tisíce návštěvníků sešly v přístavním parku Town Point na NATOFest 2013, aby se blíže seznámili a pozdravili s mezinárodními příslušníky ACT ve výstavních stáncích. Zde se mohli dozvědět více o kultuře a historii všech členských států. Byl zde i stan prezentující ACT a jeho hlavní úkoly a působnost. Každá země se zde snaží ukázat to nejlepší ze svých tradic, kultury a historie. Myslím, že je úžasné, že se mohou lidé místní komunity, ale i ze širšího okolí, seznámit nejen s činností velitelství, ale také všemi členskými státy na jednom místě. A to je hlavní účel celé akce, komentoval akci plukovník gšt. Gabriel Kovács. Posláním festivalu je připomenout, že NATO je stále tady, a zároveň ocenit, jak je důležité pro místní komunitu, uvedl předseda festivalu Alex Pincus. S ohledem na velkou účast na letošním ročníku dodal: Takže si myslím, že jsme velmi úspěšní v této naší misi. Text a foto: mjr. Magdalena Dvořáková Zavedení do výzbroje a projekty do budoucna Výroba měla být ukončena v letošním roce, avšak podle dosažitelných informací bylo dosud postaveno pouze 160 letounů, přičemž kusová cena se v minulém roce pohybovala kolem 69,3 milionu dolarů. Ovšem podle jiných informací jsou některé speciálně vybavené kusy podstatně, dokonce i dvojnásobně dražší. Bez ohledu na úsporné škrty lze předpokládat, že výroba bude pokračovat i v následujících letech. Ovšem je otázkou, zda bude realizována celá předpokládaná objednávka 408 kusů V-22 všech verzí. Sériová výroba 360 letounů V-22 předpokládaná na období 2005 až 2013 nedodržela plánované tempo: 11, 17, 26, 39, 48, 48, 48, 48 a 30 kusů za rok. V současné době stále probíhá výroba tří verzí V-22. Jedná se především o 360 kusů verze MV-22B pro americkou námořní pěchotu (United States Marine Corps USMC). Jsou primárně určeny pro expediční manévrovou bojovou činnost, fakticky vyloďovací operace Expeditionary Maneuver Warfare (EMW) realizované námořními expedičními silami 2nd Marine Expeditionary Force. Část z nich má působit v rámci amerického velitelství speciálních operací (US Special Operations Command USSOCOM). V současné době probíhá výcvik osádek na verzi MV-22A. Americké námořnictvo (US Navy USN) objednalo rovněž 48 kusů verze HV-22A, které jsou určeny pro průzkum, speciální operace a logistickou podporu. Americké letecké síly (US Air Force USAF) objednaly 50 kusů verze CV-22A především pro mise speciálních jednotek. Tomu odpovídá i vybavení, včetně radiolokátoru umožňujícího nízký let nad terénem a přídavných palivových nádrží. Jako první dostaly V-22 do výzbroje výcvikové letky VMM-204 Training Squadron s bojovým jménem Thunder Chickens a VMM-263 Marine Medium Tiltrotor Squadron s bojovým jménem Thunder Eagles pod velením podplukovníka Paula Rocka. Obě jsou dislokovány v New River v Severní Karolině. Vývojový a výrobní program má několik následných stupňů. Dlouhodobě se připravuje výroba dalších verzí V-22, konkrétně bitevního, velitelského protiponorkového, sanitního, průzkumného a tankovacího. Bitevní verze má vykonávat přímou palebnou podporu. Avšak dlouhodobý nedostatek financí snižuje pravděpodobnost realizace dalších projektů, takže nelze vyloučit ani možnost, že uvedené verze zůstanou na papíře. Bojová praxe V-22 vede k tomu, že se objevují první návrhy na modernizaci. Americké velitelství pro námořní letecké systémy (Naval Air System Command NAVAIR) navrhuje provést změny v konstrukci vstupu vzduchu k pohonným jednotkám. Cílem je snížení množství písku, který motory nasávají při pouštních operacích. Jedná se o nástavec, který lze namontovat na pohonné jednotky za méně než osm hodin. Tento jednoduchý systém, který může prodloužit životnost motorů v bojových podmínkách, údajně testuje i letectvo. Jako zajímavý výsledek vývoje V-22 lze uvést rovněž civilní dopravní konvertoplán Bell-Agusta BA-609, který byl v podobě nelétajícího prototypu vystaven na pařížském aerosalonu SIAE Le Bourget již roku Dalším krokem má být větší konvertoplán s předběžným označením QTR (Quad Tilt Rotor) a nosností kolem 90 vojáků, který má mít dvě tandemová křídla za sebou a na jejich koncích překlopné rotory. Bojové nasazení V dubnu 2007 bylo deset V-22 americké námořní pěchoty odesláno do Iráku na základnu Al Asad. Letouny odstartovaly z lodi USS Wasp a přepravily na základnu 150 vojáků a další materiál. Za letu bylo rovněž provedeno tankování z letounů KC-135. V průběhu tří měsíců nalétal jeden V-22 celkem hodin. Jednalo se o více než 68 % technického resursu za uvedené období. Zbylý čas pohltila údržba a opravy. V roce 2008 prováděly V-22 letecké průzkumné mise v irácké západní provincii Anbar. Hlavní problém tvořily v období 2007 až 2009 náhradní díly. V roce 2009 byly první V-22 nasazeny v rámci letky VMM-261 v Afghánistánu. Přestože na V-22 byla vedena palba přenosnými protiletadlovými raketovými komplety a z různých hlavňových zbraní, žádný nebyl sestřelen. V únoru 2011 oznámil velitel americké námořní pěchoty generál James Amos, že MV-22 nalétaly v Afghánistánu letových hodin bez nehody a sestřelu a staly se tak nejbezpečnějším letounem USMC. O měsíc později dva MV-22 z lodi USS Kearsarge pomáhaly zachraňovat posádku letounu F-15E u břehů Libye v rámci operace Odyssey Dawn. V květnu téhož roku jeden MV-22 přepravoval tělo Ussámy bin Ládina na letadlovou loď USS Carl Vinson v rámci operace Neptune s Spear. Do ledna 2012 poklesly náklady na letovou hodinu MV-22 na USD a letové hodiny tvořily 82 % technického letového resursu. V rámci USAF zahájily CV-22 službu v roce V listopadu 2008 se podílely na mezinárodním cvičení Flintlock, které se konalo v Mali. V následujícím roce se konvertoplány podílely na dopravě humanitární pomoci Hondurasu a šest z nich bylo bojově nasazeno v Iráku. Horkou novinkou je informace, že konvertoplány V-22 Osprey se rozhodl zařadit do svojí výzbroje Izrael. Základní technický popis Bell Boeing V-22 Osprey je taktický transportní letoun s kolmým startem. Drak, tedy letoun bez motorů, nádrží, avioniky, výzbroje a podvozku, je 22 23

14 V-22 Osprey REPORT

15 26 technika a výzbroj vyroben jako kombinace uhlíkových kompozitů (kolem 40 %) a hliníkových slitin. Jedná se o hornoplošník, přičemž křídlo o mírně negativní šípovitosti je svým centroplánem uchyceno k hřbetu trupu pomocí svislé osy. Díky tomu je lze otočit o 90, takže zaujme polohu podélně nad trupem. Uvedené řešení umožňuje jednodušší umístění na výtahy a do hangárů letadlových lodí. Motory jsou v takovém případě ve vodorovné poloze a listy rotorů složeny vedle sebe podél pravého boku trupu konci k sobě. Složení a rozložení z hangárové do letové polohy trvá pouze 90 sekund. Překlápění motorů zajišťuje hydraulický vysokotlaký systém. Ten je nevyhnutelnou, ale pravděpodobně z hlediska bezpečnosti nejslabší částí konstrukce. Jeho řízení zajišťuje systém ovládaný počítačem a řadou různých senzorů snímajících vnější vlivy a rovněž stav letounu. Uvedený počítač je zároveň propojen se systémem řízení letu, jenž využívá koncepci řízení po drátě (Fly By Wire), a s navigačním systémem GPS, který využívá k navigaci a řízení posádka. Pilotní kabina je vybavena kromě pancéřových bezpečnostních sedaček, eliminujících rovněž následky dopadu vysokou rychlostí, především sadou šesti barevných displejů a piloti přilbami Hlavní takticko-technická data: Osádka (2 piloti a 2 technici) Počet přepravovaných vojáků až 32 Prázdná hmotnost kg Maximální letová hmotnost kg Délka ,48 m Rozpětí ,55 m Výška ,73 m Maximální rychlost km/h Dostup m Dolet km Stoupavost ,53 m/s s průhledovými displeji. V trupu lze přepravovat až 24 vystrojených vojáků nebo 12 nosítek s raněnými. Letoun je vybaven navijákem a na závěsu pod trupem může nést náklad o hmotnosti až kg, tedy například terénní automobil Humwee, houfnici M777 ráže 155 mm nebo zdravotnický kontejner. Nakládání se provádí pomocí sklopné rampy na zádi trupu. Pohon zajišťují turbohřídelové motory Rolls-Royce/Allison T-406-AD-400 o výkonu po kw. Motory jsou propojeny hřídelí, která vede vnitřkem křídla, což snižuje pravděpodobnost havárie letounu při poruše nebo poškození jednoho z nich. V čelních částech motorových gondol se nalézají reduktory snižující počet otáček motorů. Na jejich hřídelích jsou nasazeny třílisté stavitelné vrtule. V úplavu za vnitřní částí jejich průměru se nacházejí dvojité svislé ocasní plochy zajišťující vysokou směrovou manévrovatelnost. Jsou uchyceny na koncích vodorovné ocasní plochy. Konce motorových gondol jsou vybaveny směšovači, které míchají spaliny z motorů s vnějším vzduchem. Tím snižují jejich celkovou teplotu a pravděpodobnost navedení řízených střel s hlavicemi pracujícími v infračervené části spektra. Palivo je vezeno v rozměrných sponsonech na bocích trupu, které zároveň slouží jako plováky pro přistání na hladině a prostor pro zatažení boční podvozkové nohy. Tankování za letu umožňuje nástavec na přídi. Letoun je dále vybaven nezávislou spouštěcí a zdrojovou jednotkou Autonomous Power Unit (APU) umístěnou v centroplánu. Transportní verze nemá organickou výzbroj s výjimkou možnosti namontovat na vnitřní plochu záďové rampy lafetu pro kulomet. V minulém roce se objevil návrh nové verze výzbroje s názvem Interim Defence Weapon System (IDWS). Uvedený systém lze upevnit na záďovou část nákladního prostoru nebo opět na rampu. Jedná se o dálkově ovládaný tříhlavňový rotační kulomet GAU-17 ráže 7,62 mm s rychlostí střelby ran/min. K zaměřování slouží kombinovaný přístroj vybavený infračerveným zaměřovačem se zoomovým objektivem. Zajímavostí je, že Osprey může startovat s motory natočenými šikmo vpřed. V takovém případě potřebuje pro start krátký rozjezd. Využití vztlaku křídel umožňuje zvýšit hmotnost přepravovaného materiálu o několik tun. V současnosti existuje sedm verzí V-22. Jsou to V-22A, které sloužily pro testy; EV-22 pro elektronický boj, který nebyl zaveden do výzbroje; HV-22 určený k průzkumu, který je ve službě US Navy; protiponorkový SV-22, jehož nasazení námořnictvo studuje; MV-22B, který tvoří výzbroj námořní pěchoty; modernizovaný MV-22C s dílčími úpravami elektroniky; letecký (USAF) CV-22B se zvýšeným doletem, používaný US Special Operations Command (USSOCOM). Text: Martin Koller Foto: Bell/Boeing, USN, USAF výcvik Příslušníci ženijních a záchranných útvarů cvičili v Centru simulačních a trenažérových technologií v Brně Ženisté pomáhali jako záchranáři V průběhu února a března se v Centru simulačních a trenažérových technologií (CSTT) v Brně uskutečnil výcvik útvarů 15. ženijní brigády. Jeho cílem bylo procvičit štáby útvarů a velitele jednotek v rozhodovací činnosti. Výcvik měl formu štábních nácviků za osobního řízení velitele 15. ženijní brigády plukovníka Roberta Bieleného. První štábní nácvik byl zaměřen na plnění úkolů ve prospěch integrovaného záchranného systému (IZS) a účastnili se jej příslušníci samostatných záchranných rot z Rakovníka a Olomouce. Podle předem připravených scénářů byly rozehrávány situace jako například sněhová kalamita, zřícení střešní konstrukce zimního stadionu ve Strakonicích či havárie dopravního letadla. Díky trenažérové technologii a účasti příslušníků hasičského záchranného sboru to znamenalo, že se simulovaná činnost odehrávala v reálném čase a s reálnými osobami. Policii ČR, záchrannou službu, starosty postižených obcí či technické služby rozehrávali studenti oboru krizové řízení ČVUT Praha. Obdobné scénáře řešili v rámci štábního nácviku v CSTT i příslušníci 151. ženijního praporu, pro které byla letošní záchranná tematika novinkou. Rozdíl byl v tom, že plnili odlišné úkoly než záchranáři. Ti například při simulovaném zřícení střechy strakonického stadionu pomáhali s vyhledáváním a vyprošťováním zraněných osob, zatímco ženisté vyčleňovali vojáky k posílení Policie ČR a zdravotníků. Vyskytlo se i podezření, že zřícení střešní konstrukce bylo způsobeno záměrně, takže došlo k vyslání psovodů se psy cvičenými na vyhledávání výbušnin, aby se vyloučilo nebezpečí výskytu případné další nevybuchlé nálože. Psi označili vozidlo podezřelé z dřívějšího uchovávání výbušniny a my jsme zajistili jeho odvoz na policejní expertizu, řekl nám nadporučík Michal Olah ze 151. ženijního praporu. Ženisté dále zprůchodňovali komunikace či pomáhali při stavbě stanů pro evakuované osoby. Záchranáři přímo posilovali zasahující záchranné složky IZS. Ženijní prapor tentokrát necvičil bojovou činnost, ale poskytování sil a prostředků při pomoci obyvatelstvu v rámci živelních a jiných katastrof. Tím se nám ukázalo, že je ženijní jednotka schopna účinně poskytovat pomoc při záchranné činnosti. Vyzkoušeli jsme si to, co by v reálu v rámci posílení IZS takový ženijní prapor zajišťoval, objasnil zaměření letošního cvičení velitel ženijní brigády plukovník Robert Bielený. Následovala cvičení 152. a 153. ženijních praporů, která byla zaměřena na procvičení činnosti ženijního praporu při přípravě prostoru k obraně při podpoře a vedení manévrové obrany brigádního úkolového uskupení (BÚU) a navazovala na lednový štábní nácvik, při němž útvary zpracovaly bojový rozkaz velitele ženijního praporu v polních podmínkách. V brněnském centru jsme měli možnost procvičit si to, co jsme při štábním nácviku naplánovali a zpracovali, doplnil podplukovník Miroslav Horáček, velitel 152. ženijního praporu. Cvičící plnili úkoly ženijní podpory brigádního úkolového uskupení tzn. vybudování ochranných staveb a okopů, vybudování a údržbu cest pro pohyb vlastních vojsk, přípravu zátarasů a průzkum ženijních opatření nepřítele. Pomocí trenažérové technologie byly navíc rozehrávány incidenty, které vyžadovaly rychlé, operativní řešení. A tak ženisté nejen virtuálně zřizovali ochranné stavby a minová pole, ale potýkali se i například s poškozením vybudovaných mostů či zraněním při simulovaném dělostřeleckém útoku. Byly tak rozehrávány situace se ztrátami osob, techniky a materiálu a velitel praporu musel zhodnotit, zda a jakým způsobem tato situace ovlivní plnění dalších úkolů, dodal major Zbyněk Koza, který v průběhu cvičení plnil funkci náčelníka operačního střediska. Cvičení vede k získání praktických návyků velení a řízení, které později velitelé všech stupňů mohou využívat. Hodnotí se, jakým způsobem velitelé reagují na došlé informace a jaká přijímají rozhodnutí. To vše při nedostatku času a při nenadálých situacích, které se na ně valí. Výhoda cvičení s využitím počítačových simulací je v tom, že můžeme procvičit bojovou činnost s vynaložením minimálních nákladů, vysvětluje plukovník Bielený smysl cvičení v CSTT. Jakýkoli nedostatek nebo chyba je zde pouhým poučením, zatímco v reálu by mohla znamenat nesplnění úkolu, zranění či ztrátu vojáka. Obdobnou tematiku s procvičením činnosti ženijního praporu při přípravě prostoru k obraně při podpoře a vedení manévrové obrany BÚU absolvují letos v květnu i příslušníci 151. ženijního praporu. Připravila: kpt. Miroslava Štenclová, tisková a informační důstojnice 15. ženijní brigády 27

16 28 SEMINÁŘ záložních důstojníků Problematika velení v mezinárodním prostředí, základní principy fungování struktur NATO a spolupráce poddůstojnického a důstojnického sboru, to byla hlavní témata mezinárodního semináře mladých záložních důstojníků (YROS Young Reserve Officers Outreach Seminar), který se konal ve druhé polovině března na Univerzitě obrany v Brně. Cílem semináře, který pořádala Univerzita obrany spolu s Asociací záložních brigád (AZB), byla nejen výměna zkušeností v bezpečnostních otázkách, ale také pomoc mladým záložním důstojníkům v integraci do koaličního prostředí. Mezinárodní seminář absolvovalo 21 záložních důstojníků a zahraničních studentů programu Erasmus. Na semináři vystoupili lektoři z Univerzity obrany, Armády České republiky, Francie a USA. Záložní důstojníci přicestovali do jihomoravské metropole z Dánska, Německa a Švýcarska, vyjmenoval účastnické státy major v záloze Arnošt Líbezný, prezident Asociace záložních brigád a viceprezident CIOR (Mezispojenecká konfederace záložních důstojníků NATO) za Českou republiku. Na programu jednání byla rovněž prezentace k aktuální situaci v Mali, transformace ozbrojených sil ČR nebo systém vzdělávání v rámci českého vojenského vysokého školství. Ke každému přednesenému referátu probíhala diskuse, které se aktivně účastnili také studenti vzdělávající se na Univerzitě obrany v rámci programu Erasmus. Pro ně byla probíraná tematika většinou neznámá, a proto se dotazovali i na základní údaje o organizaci CIOR a její spolupráci se Severoatlantickou aliancí. Kromě získání odborných znalostí ve vybraných oblastech je hlavním benefitem těchto seminářů výměna zkušeností na mezinárodní úrovni a prohloubení dovedností v rámci týmové spolupráce v mezinárodním prostředí, včetně rozšíření jazykových znalostí, vysvětlil význam setkání major Líbezný. Březnový seminář, určený především pro záložní důstojníky armád členských států NATO, byl již třetím v pořadí, který se konal na území České republiky. Hlavní přínos vidím v možnosti vyměňování zkušeností, zapojení obou běžně separovaných skupin do týmové práce a společného plnění úkolů v mezinárodním prostředí, sumarizoval význam konferencí poručík Jan Smetana ze 13. dělostřelecké brigády Jince, který se účastnil v minulosti již několika podobných akcí a od roku 2011 zajišťuje s majorem Líbezným spolupráci 13. dělostřelecké brigády s AZB/CIOR. Tyto kurzy jsou přínosné pro záložní i profesionální vojáky. Někteří z předešlých účastníků kurzů byli následně nasazeni i do mise ISAF, kde tak mohli prakticky uplatňovat zde získané vědomosti, prohlásil Smetana. Většina účastníků a přednášejících dorazila na seminář do Brna již večer 20. března. Samotné slavnostní zahájení se konalo o den později v dopoledních hodinách. Zúčastněné přivítal prorektor pro marketing a vnější vztahy Univerzity obrany brigádní generál v záloze Rudolf Urban. Jeden z prvních přednášejících, děkan Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany plukovník Vladan Holcner, se ve svém příspěvku věnoval problematice českého armádního vzdělávání a leadershipu. Plukovník Holcner, který je absolventem kurzu leaderů pro 21. století na College of International Studies Marshallova centra pro bezpečnostní studia v německém Garmisch- -Partenkirchenu a kurzu řízení zdrojů v obraně na námořní postgraduální škole Spojených států amerických v Monterey, upozornil na nutnost změn ve vzdělávání důstojníků, neboť vyvstávají nové války a jiné konflikty. Důležité je také učit se spolupráci s nevojenskými organizacemi, upozornil plukovník Holcner a akcentoval význam etického chování v boji a problematiku vytváření pozitivního obrazu armády ve společnosti. Z Univerzity obrany vystoupili kromě prorektora Urbana a děkana Holcnera také podplukovníci Jaroslav Průcha, Miroslav Krčmář a Vladimír Šidla. Průcha hovořil o transformaci AČR od konce bipolarity, Krčmář referoval o historii nasazení československých a následně českých jednotek v zahraničních operacích. Kulturně-historická přednáška tiskového mluvčího Univerzity obrany podplukovníka Šidly byla specifická, neboť se nekonala jen na půdě univerzity. Posluchači v jejím průběhu navštívili hlavní památky v centru Brna. Základní fungování organizace CIOR vysvětlil ve svém referátu kapitán Christoph Merki, příslušník švýcarské armády. Objasnil kupříkladu, jak organizace v roce 1948 vznikla, a vysvětlil princip rotujícího předsednictví. Po dotazech studentů programu Erasmus kapitán Merki uvedl, že v organizaci nejsou zastoupeny jen státy Severoatlantické aliance. Součástí se může stát jakákoliv země, i když jedním z cílů CIOR je podpora politiky NATO, poučil studenty. K vzácným hostům mezinárodního semináře patřili také plukovník v záloze Bruno Bucherie z Francie a generálmajor Robert Willson Smith, který jen kvůli semináři cestoval do Brna tisíce kilometrů z USA. Generálmajor Smith přednášel o leadershipu a své vystoupení oživoval častou interakcí s publikem. Studenti se rozdělili do multinárodních týmů a učili se kupříkladu, co se dá vyčíst z uniforem. Přednáška generálmajora Smitha byla vedena velmi názorně a v jejím rámci se uskutečnilo i praktické cvičení. Posluchači dostali za úkol vymyslet si fiktivního podřízeného, hodnotit jeho vlastnosti a následně doporučit postup pro jeho další kariéru. Plukovník Bruno Bucherie, někdejší příslušník francouzské námořní pěchoty (byl mnohokrát nasazen v misích francouzské armády v Africe, například v Čadu, Kongu a Středoafrické republice) my a NATO a bývalý vojenský přidělenec Francie v České republice, hovořil o postupu francouzské armády v Mali, rozebral bezpečnostní situaci v zemi i rizika a důvody francouzského nasazení. Ve svém referátu se také detailně věnoval významu operace Serval, kdy bylo v Africe poprvé od roku 1978 nasazeno francouzské výsadkové vojsko prostřednictvím leteckého výsadku o síle celého praporu. Cílem operace, kterou francouzský prezident Francois Hollande a jeho maliský protějšek Diocounda Traoré označili za úspěšnou, bylo pomoci maliským ozbrojeným silám zastavit postup radikálních islamistů. Název operace je odvozen od africké kočkovité šelmy servala. Zajímavé bylo rovněž vystoupení štábního praporčíka Luďka Kolesy, který čtyři roky působil jako hlavní praporčík na aliančním Velitelství pro transformaci v americkém Norfolku a v roce 2012 obdržel nejvyšší možné vyznamenání NATO Meritorious Service Medal. Ve svém projevu se zabýval proměnou v kompetencích příslušníků jednotlivých hodnostních sborů. Ještě v nedávné době úkoly vykonávané důstojníky dnes zvládají poddůstojníci nebo praporčíci, což úzce souvisí mimo jiné se systémem jejich vzdělávání v rámci Aliance, řekl štábní praporčík Kolesa. Také samotní posluchači prezentovali před svými kolegy základní informace o vlastní zemi a systému ozbrojených sil a záloh. Účastníci mezinárodního semináře mladých záložních důstojníků si tak nejen zdokonalili své prezentační dovednosti v anglickém jazyce, ale získali i nové vědomosti v bezpečnostních otázkách, především v problematice velení v mezinárodním prostředí. Další podobné setkání záložních důstojníků se bude konat v létě tohoto roku a stane se součástí mezinárodního kongresu CIOR pořádaného opět v Brně. Na přípravě letního semináře se mimo jiné podílejí členové komise CIOR YRO kapitán Merki ze Švýcarska a poručík Flinthøj z Dánska, kteří se zúčastnili i brněnského březnového setkání. Poděkování patří nejen účastníkům za skvělou prezentaci svých zemí, ale také všem, kteří se na semináři podíleli, zejména pak vedení Univerzity obrany, které umožnilo pořádání tohoto mezinárodního semináře v důstojných prostorách, řekl major v záloze Arnošt Líbezný. Text a foto: Markéta Malá Těch, kteří stáli u jeho vzniku a kteří mu po celá léta věnují lásku a péči je mnoho. Po vzniku nového státu, kdy se pro festival hledalo nové vhodné místo, vyšlo armádě vstříc Valašské muzeum v přírodě a město Rožnov pod Radhoštěm. Rožnovská valaška se stala nositelem nádherné tradice a festivalem, který se nejen pro město Rožnov pod Radhoštěm, ale i pro celou folklorní obec stal stálicí, která inspiruje a těší publikum v nejširším slova smyslu. Za dvacet let se zde vystřídalo několik tisíc účinkujících a téměř návštěvníků. Šest let po zrodu festivalu se jeho součástí stala také přehlídka skupin historického šermu a toto spojení se nakonec ukázalo jako dobrá volba. Během let se pak festival zařadil mezi nejvýznamnější kulturní akce v České republice. Po nedobrovolné roční přestávce v roce 2009, způsobené existenční nejistotou VUS Ondráš, se Rožnovská valaška do Valašského muzea v přírodě opět vrátila v roce 2010 a Vojenský umělecký soubor Ondráš jako tvůrce a jeden z hlavních organizátorů úspěšně pokračuje v inspirativní dramaturgii festivalu. A ještě někoho nesmíme zapomenout zmínit. Festival má kromě Armády České republiky ještě jednoho ochránce. Spolupořadatelem je totiž mimo dalších organizací Folklorní sdružení České republiky, které nejenže podporuje festival samotný, ale přináší i tolik důležité propojení s folklorním světem obecně. Rožnovská valaška spolupracuje s dětským festivalem v Liptále a každoročně hostí také vybrané civilní folklorní soubory z České republiky, Slovenska i dalekého zahraničí. A jaká je dvacetiletá Valaška? Zeptali jsme se těch, kteří nejen stáli u její kolébky, ale jako správní a obětaví rodiče ji také provázejí po celý její dosavadní život Vlastimil Fabišik spoluzakladatel festivalu, poslední prezident Armádní folklorní asociace v ČR, folklorista: Dvacet let je už pěkný věk. Říká se, že dvacítky jsou nejlepší samozřejmě jde o to, z jakého úhlu pohledu se člověk podívá. Vzpomínám, jaké to bylo, když mně bylo 20 let, a na tváři mám mírný úsměv. Ale pojďme k festivalu. Dvacetiletá Valaška může být krásně lesklá, vyčištěná, nabroušená, ale i tupá a rezavá. To všechno závisí od toho, jak se o Valašku ti, kteří ji mají, starají. Musím říct, a byl jsem jako člen štábu u zrodu již při prvních jednáních o Rožnovské valašce a jako účastník na všech jejích ročnících, že rožnovský festival vyrostl do krásy a každým rokem se organizátoři snaží ho co nejlépe vyleštit a nabrousit. Václav Mikušek místostarosta města Rožnov pod Radhoštěm: Skoro každá dvacetiletá Valaška je krásná. A pokud náhodou některá tak nevypadá, pak je to jenom tím, že v tom ještě neumí chodit. Ale Rožnovská valaška se mezi námi objevuje už po dvacáté, takže je jasné, že v tom umí chodit skvěle. Už devatenáctkrát nezklamala, vždycky bylo na co se těšit. Jiří Majkus bývalý ředitel VUS Ondráš a bývalý ředitel Rožnovské valašky: Mladá. Krásná. Vonící životem. Prostě k zulíbání. Co si přát víc? Jaké byly začátky dnes dvacetiletého folklorního festivalu? A jaký je dnes? Změnil se? Václav Mikušek místostarosta města Rožnov pod Radhoštěm: Já jsem měl to štěstí, že jsem byl u všech ročníků od toho prvního, kdy jsem byl pracovníkem Valašského muzea v přírodě. Musím přiznat, že v roce 1992, kdy se Rožnovská valaška konala poprvé, jsem po zkušenostech z předchozího režimu přílišným respektem k naší armádě neoplýval. Ale díky skvělé organizaci a lidem, se kterými jsme při přípravě a v průběhu festivalu spolupracovali, jsem musel rychle změnit názor. Pořadatelé nasadili vysoký standard, který dodnes udržují, a to nejen v oblasti organizační, ale i v umělecké. Co byste Valašce k narozeninám popřáli? ROŽNOVSKÁ VALAŠKA v tom umí skvěle chodit Mezinárodní armádní folklorní festival Rožnovská valaška je následníkem někdejších československých armádních festivalů pořádaných v Trenčíně a Kroměříži. A letos má stejné kulaté výročí jako Armáda České republiky. Zdeněk Pšenica předseda Folklorního sdružení ČR a spoluzakladatel festivalu: Těm uplynulým dvaceti ročníkům, aby zářily na folklorním nebi jako doposud, a těm dalším nadšené organizátory a programové pracovníky. A Valašce samotné, aby zůstala pod ochrannými křídly české armády a všech, kteří jí každoročně věnují svůj talent, zaslouženou úctu a péči. Jiří Pokorný spoluzakladatel a dlouholetý člen organizačního štábu, tajemník Folklorního sdružení ČR: Popřál bych Valašce to, co celé armádě. Klid. Konec obav o příští rok. Uznání, že obojí za něco stojí a zaslouží si úcty a pokračování. Celý rozhovor se zakladateli Rožnovské valašky a průběžné zpravodajství z festivalu si můžete přečíst na stránkách v době jeho konání června Připravila podplukovnice Jana Zechmeisterová 29

17 výcvik Lépe jednou vidět než si o tom třikrát číst, říká o praktické ukázce dopravní nehody na železnici ředitel Vojenského vlečkového úřadu Praha Ing. Miroslav Palacka SRÁŽKA na vojenské vlečce Na tuto hrůznou scénu nikdo z přítomných dlouho nezapomene. Na železničním přejezdu Babí hora nedaleko Náměště nad Oslavou došlo na vojenské vlečce k vážné dopravní nehodě. Střetla se zde lokomotiva s osobním autem, ve kterém seděli dva mladí lidé. Naštěstí jen jako. Jednalo se totiž o praktickou ukázku v rámci instrukčně metodického zaměstnání Vojenského vlečkového úřadu Praha ke způsobu řešení nehod a mimořádných událostí v drážní dopravě. Simulace neštěstí neskončila těžkým zraněním osob, ale velice pádným důkazem pro účastníky silničního provozu, že neustále existuje nebezpečí možného střetu s drážními vozidly na přejezdech. Strojvedoucí z 22. základny letectva Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou Vlastislav Nekuda zná tamní vojenskou vlečku dokonale. Na lokomotivě už po ní jezdí pětadvacet let. Přestože má k ruce řadu zkušeností, na nedávný zážitek jen tak nezapomene. Třiadvacátého dubna se na železničním přejezdu vzdáleném 5,2 kilometru od stanice střetl s osobním vozidlem. Naštěstí nešlo o dopravní nehodu, ale výjev v rámci metodického zaměstnání resortních složek působících v drážní dopravě. Krátce po druhé hodině vjíždí na železniční přejezd vojenské vlečky číslo osm poblíž náměšťské letecké základny bílé vozidlo Mitsubishi. Jeho řidič však ignoruje stopku a pokračuje dál přes koleje. Rázem mu vypovídá službu motor auta. Bohužel právě ve chvíli, kdy přijíždí lokomotiva. Vzhledem k tomu, že je železniční přejezd Babí hora za zatáčkou, zahlédne Vlastislav Nekuda překážku na kolejích jenom pár desítek metrů před sebou. Opakované varovné houkání se míjí účinkem. Okamžitě na ovládacím pultu stahuje takzvaný kontrolér neboli ovladač výkonu motoru na nulu a brzdí přídavnou brzdou. Avšak střetu již zabránit nedokáže. Zhruba pětadvacetikilometrovou rychlostí naráží bezmála sedmdesátitunová lokomotiva do auta. Ozývá se silná rána a řinkot rozbitého skla. Následky střetu jsou devastující. Cvičně je to už podruhé. Ve skutečnosti mne to nepotkalo. Ani bych to nechtěl, říká stroze zkušený strojvedoucí a popisuje bezprostřední pocity: Když vím, že v autě nesedí lidé, tak se to dá ještě zvládnout. Samozřejmě že mnohem horší by to bylo, kdyby šlo o skutečnou nehodu. Na další povídání už není čas. Sílící zvuk sirén je neklamným znamením toho, že k místu neštěstí přijíždějí záchranáři. Nejprve vozidla vojenské hasičské jednotky náměšťské základny a následně vojenské zdravotnické služby. Prioritou je co nejkratší cestou a co nejrychleji vyprostit z vraku vozidla osoby, které potřebují neodkladnou lékařskou pomoc, a následně je předat zdravotnické službě, říká v běhu velitel zásahu praporčík Radek Borůvka. Po akci upřesňuje, že z letecké základny vyjela do dvou minut po vyhlášení signálu směna v počtu deseti hasičů a se třemi vozidly. Zásahy na kolejích bývají specifické. Zpravidla je provází značná destrukce vozidla a těžká zranění. Často se nacházíte mimo zpevněné komunikace a v nepřístupném terénu, dodává velitel zásahu. Poté, přesně podle zadání instrukčně metodického zaměstnání, procvičují pracovníci osmi vojenských odborností činnost související s dopravní nehodou na železnici. Po zhruba dvou hodinách akčního dějství, když už jsou odstraněny následky nehody, lze požádat o stanovisko ředitele Vojenského vlečkového úřadu Praha Ing. Miroslava Palacku: Na základě pozitivních ohlasů nejen od uživatelů všech vojenských vleček jsme se rozhodli ukázku mimořádné události v drážní dopravě po roce opakovat. Nepochybuji o tom, že opět přispěje k navýšení právního vědomí o potenciálním nebezpečí při střetech s drážními vozidly na přejezdech. Prevence není v tomto směru nikdy dost. Podstatné je, že účastníci metodického zaměstnání vidí následky nehody na vlastní oči. Stále platí, že je lépe ji jednou vidět než o ní třikrát číst. Mraky nad úřadem Vojenský vlečkový úřad Praha nevznikl z rozmaru, byl zřízen Ministerstvem obrany České republiky jako samostatná rozpočtová organizace, a to zřizovací listinou čj. 243/ OŘL GŠ ze dne 21. prosince O šest roků později se stal organizační složkou státu ve smyslu paragrafu 51 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. Ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, se považuje za účetní jednotku. V této souvislosti Ministerstvo obrany vždy pověřilo osobu oprávněnou jednat jménem MO při výkonu činností spojených s funkcí zřizovatele. Prvním takzvaným statutárem byl plukovník Petr S., jehož celé jméno bylo uvedeno v závazných úředních povoleních pro provozování drah vleček a v licenci pro provozování drážní dopravy, které vydává Drážní úřad Praha. Krátce poté byly u VVÚř schváleny tabulky počtů a stanoveny úkoly. Obé se de facto do dnešních dnů výrazně nezměnilo. V současnosti na úřadu pracuje devět zaměstnanců organizačně zařazených do oddělení dopravy a do oddělení ekonomiky. A co se pracovního úvazku týká, tak ten není nikterak maličký. Zahrnuje řádné a bezpečné provozování drah v gesci MO ČR (tj. vojenských vleček) a drážní dopravy na nich přes provádění pravidelných prohlídek a měření technických parametrů vleček v časových intervalech podle právních předpisů až po zabezpečení provozuschopnosti drážních vozidel a železničních vozů pro potřeby zásobování, krizových stavů a nenadálých situací vojenských útvarů a zařízení Armády ČR. Kromě toho úřad plní i ustanovení Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě COTIF. Navíc jen pár zasvěcených osob v resortu zná další úkoly plnění kladených na účetní jednotku. Pro praktické porovnání jde o činnosti vykonávané dnes již bývalými finančními odbory. Mnohem reálnější obraz o VVÚř Praha poskytne krátký přehled o movitém a nemovitém majetku, který tento úřad obhospodařuje. Předně se jedná o sedmnáct vojenských vleček o celkové délce zhruba sedmdesát kilometrů, říká ředitel úřadu Ing. Miroslav Palacka a dodává, že nejfrekventovanějšími lokalitami jsou Týniště nad Orlicí, Bechyně, Čáslav, Náměšť nad Oslavou, Podbořany a Libavá. K výše uvedenému jmění je třeba připočítat 73 železničních vozů (převážně cisternových), devět drážních hnacích vozidel (tj. čtyřnápravových nebo dvounápravových lokomotiv), přes 150 výhybek, 91 železničních přejezdů a sedm mostů. I laik pochopí, že provozování a údržba tohoto resortního know-how není v silách devíti pracovníků VVÚř. Řešení nabídl outsourcing. Vedle interních kontrol a revizí ze strany Vojenského vlečkového úřadu nám tyto služby zabezpečuje firma, která vzešla z výběrového řízení. Dosavadní vzájemnou spolupráci hodnotím velice kladně, konstatuje ředitel VVÚř Praha. Černé mraky nad Rooseveltovou ulicí, kde Vojenský vlečkový úřad sídlí, nepovažuje Ing. Palacka za katastrofální výjev. Za klíčové považuje to, aby resort obrany nerezignoval na tento druh přepravy, aby alespoň dopravní cesta vojenských vleček a provozuschopnost železničních cisternových vozů zůstaly zachovány. Zrušení bez náhrady si jaksi nepřipouští. Nepreferuje osobní pojetí. Ať už bude právním nástupcem VVÚř Praha sekce správy majetku MO, nebo jiná instituce, důležité je neoprostit se od této osobité a dle mého přesvědčení žádoucí činnosti, říká Ing. Miroslav Palacka Text: Pavel Lang Foto: Jan Kouba

18 logistika Armáda bude PRODÁVAT vlastník bude sklady dále využívat vzhledem k velkému množství uloženého materiálu. Tím může být zajištěna práce pro stávající zaměstnance s jejich odbornými znalostmi. Součástí výběrového řízení bude i možnost dlouhodobého pronájmu vyprázdněných budov. Armáda upřednostňuje uvedené řešení pro případ, že by v budoucnu došlo k opětovné potřebě rozsáhlejších skladových prostor. Získané finance budou určeny především na nákup náhradních dílů pro vozidla různých druhů a typů, která jsou a perspektivně budou v provozu. Armáda sice má základní zásobu uvedeného materiálu, který zajišťuje provoz doma i nasazení v zahraničních operacích, avšak je považováno za účelné nakoupit náhradní díly za zhruba 130 milionů korun. Získané peníze mohou rovněž pomoci při zajištění dílů k běžnému provozu a výcviku, které stojí kolem sto milionů za rok. Přitom roční náklady na udržování provozu výše fakta Zásobovací sklad Ústí nad Orlicí Charakteristika skladu 29 jednotlivých budov m² zastavěné plochy palet 2 zakladačové haly 13 skladových hal 3 skladovací plochy pod přístřešky Majetek k odprodeji měrných jednotek majetku měrných jednotek prostředků KIS měrných jednotek spojovacího materiálu měrných jednotek náhradních dílů pro tanky a BVP měrných jednotek ženijního materiálu měrných jednotek MDP palet Informace jsou zveřejněny na adrese: Sekce logistiky Ministerstva obrany pod vedením svého ředitele brigádního generála Vladimíra Halenky připravuje pro zájemce možnost koupě všemožného materiálu ze zásob AČR. Aktuálně se jedná o odprodej nepotřebného majetku, především náhradních dílů na pozemní vojenskou techniku, ze zrušených skladů v lokalitách Nový Jičín a Ústí nad Orlicí. Důvodem je potřeba optimalizovat výši zásob, zefektivnit systém obchodování a v neposlední řadě i dlouhodobé podfinancování resortu obrany, které generuje potřebu rozsáhlých úspor. Vše se děje v situaci, kdy rostou ceny energetických vstupů i služeb. Odprodeje je proto třeba urychlit, neboť náklady na provoz budov a skladů, včetně prázdných, a na údržbu uloženého nepotřebného materiálu zbytečně zatěžují armádní rozpočet. Jedná se o snížení zásob v účetní hodnotě kolem miliardy korun. Zájmem AČR je odprodej veškerého materiálu v jednom velkém balíku, nejlépe jednomu solventnímu subjektu, protože uvedené řešení se jeví jako výhodné z hlediska rychlosti realizace využití existující infrastruktury a uplatnění stávajících pracovníků. Ministerstvo obrany skladuje náhradní díly a další materiál ve třech zásobovacích střediscích, a to Štěpánov, Nový Jičín a Ústí nad Orlicí. Problém je především v nevyváženosti výše zásob náhradních dílů. Některé jsou nadnormativní, jiné zase chybí a nelze je doplnit na požadované množství pro nedostatek finančních prostředků. Současný nevyhovující stav má řadu negativních dopadů. Mimo přetrvávajícího deficitu finančních prostředků vede skladování nadbytečných a nevyužitelných zásob k přetěžování pracovníků, a to především periodickými činnostmi, které souvisí s údržbou, překonzervací a revizemi. Cílem odprodejů je zefektivnění systému skladování a snížení nákladů na provoz skladů, dále optimalizace výše zásob náhradních dílů a v neposlední řadě i získání prostředků na pořízení či doplnění zásob pro přímé zabezpečení bojové činnosti. Snahou je rovněž zachování pracovních míst ve skladech. Předpokladem je, že nový fakta Zásobovací sklad Nový Jičín Charakteristika skladu 44 jednotlivých budov m² zastavěné plochy palet 3 zakladačové haly 31 skladových hal 3 skladovací plochy pod přístřešky Pro pronájem jsou k dispozici všechny budovy. Majetek k odprodeji Celkově měrných jednotek majetku, z toho: měrných jednotek náhradních dílů pro automobil Praga V3S měrných jednotek náhradních dílů pro automobily Tatra měrných jednotek náhradních dílů pro automobily Škoda 1203 a AVIA měrných jednotek náhradních dílů pro ruskou techniku kusů nářadí palet uvedených dvou zásobovacích středisek dosahují bez platů zaměstnanců výše 73 milionů korun. Zisk z odprodeje může rovněž snížit zájem jiných resortů státní správy, které mají přednostní právo na odkup nebo převod materiálu. Část objektů v obou lokalitách si armáda ponechá, přičemž správu bude zajišťovat resortní příspěvková organizace AS-PO, která zajišťuje provoz zbývajících armádních bytů, ale především dodává v rámci resortu teplo, energii, vodu atd. Akce by měla být dokončena nejlépe v listopadu tohoto roku. Zisk je v podstatě těžko odhadnutelný, protože jej může ovlivnit řada faktorů, ekonomickou krizí počínaje a různými obchodními operacemi mezi účastníky výběrového řízení či nabyvateli konče. Pravděpodobně ještě v průběhu tohoto roku budou vyhlášena další, rozsahem menší, avšak z hlediska materiálu rovněž zajímavá výběrová řízení. Text: Martin Koller Foto: autor a Jindřich Čevela 32 33

19 Exkluzivní nahlédnutí do zákulisí resotního výcvikového zařízení v severočeské Chotyni výcvik I nezasvěcenému stačí nedlouhý čas k tomu, aby pochopil, na čem v chotyňské veterinární základně stavějí. V prvé řadě na vzájemné důvěře psovoda a služebního psa. Jestliže do toho oba nepůjdou na sto procent, výsledek se nedostaví. Nemůže totiž být dobrý psovod a špatný pes nebo naopak. Vždycky to byla a bude týmová práce. A to, že v ní takzvaně musí být srdíčko, je zde naprostá samozřejmost. NENAHRADITELNÉ psí schopnosti Přesvědčivým důkazem o nezbytném souladu psovoda a služebního psa jsou příběhy dvou profesionálů a jejich čtyřnohých kamarádů z Veterinární základny Chotyně. Oba mají souvislost s jejich nasazením v zahraniční misi. Rotný Rostislav Bartončík je pánem dvou německých ovčáků. Brit je specialistou na vyhledávání zbraní a Athos na výbušniny. S tím prvním sloužil devět měsíců v Kosovu, s tím druhým v Afghánistánu. Převážně jsme zabezpečovali ochranu českému a americkému EOD (Explosive Ordnance Disposal) týmu při jejich nasazení v terénu. Nebezpečí bylo všude kolem nás, vzpomíná chotyňský psovod. Paradoxní je, že následkům incidentu nečelil v ohroženém prostoru, nýbrž na základně Shank. a nějaký ten měsíc to bude ještě trvat. Bohužel jisté je, že se to neobejde bez trvalých následků. Jestliže bude rozhodnuto o jeho vyřazení ze služby, tak si ho od armády odkoupím. Vezmu ho domů na zahradu, kde může v klidu dožít. Budeme spolu až do konce, konstatuje profesionál Armády ČR. Pomyslný štafetový kolík po nich v Afghánistánu převzali praporčík David Pavlíček s německým ovčákem výbušninářem Kimem. Ani oni se nevyhnuli mimořádným situacím. Při jednom výjezdu najelo naše vozidlo na improvizovanou výbušnou nástrahu. Díky bezpečnostnímu zařízení se nám nic vážného nestalo. Štěstí nás však na chvíli opustilo na konci mise, kdy Kima při výcviku srazilo auto. Nehodu odnesl vážnou zlomeninou nohy. misí. V tuzemsku se můžeme připravovat na nejrůznější možné situace, ale vše se přesně nasimulovat nedá. Tamní realita je přece jen trochu jiná. Příklad? Terén plný ostrých předmětů, mezi nimiž se pes každodenně pohybuje. Ale i on se s tím za pár týdnů srovná a aklimatizuje se v novém prostředí. A stejně jako my i pes získává další zkušenosti. I jeho každá mise posouvá profesně vpřed. Pro Afghánistán to platí dvojnásob. Tam jde o život a o to, že jeden bezvýhradně spoléhá na druhého. Musíte si stoprocentně věřit, prohlašují shodně. Indicie, že by vyslání do zahraniční operace psa negativně poznamenalo, nemají. Naopak. Kontakt psovoda se psem je v misi mnohem bezprostřednější. vedoucí instruktor nadpraporčík Michal Kratochvíl a dává nahlédnout do zákulisí metodiky výcviku. Pro jednotlivé kategorie psů je specifikován jejich každodenní výcvik. U strážních psů záleží na tom, zda jsou cvičeni ke střežení na pevném stanovišti, na volno, na pohyblivém stanovišti, nebo pro jiné úlohy. U hlídkového psa, zda je výhradně obranný, nebo všestranný, vysvětluje M. Kratochvíl a dodává, že základem jsou cviky poslušnosti a prvky zadržení. U speciálů jde o takzvané napachování. Výcvik je založený na radosti psa aportovat psovodovi svoji oblíbenou hračku. Ta je spojená s určitou pachovou stopou. Při zásahu pes nehledá konkrétní zbraň, výbušninu nebo drogu, ale de facto svoji hračku. Za tři měsíce ho tady dokážeme Třicátý zářijový den loňského roku na ni zaútočil Na bagramské veterinární klinice ho operovali. Má napachovat. Je to pro něho zábavná hra, nepřítel. Jedna z raket dopadla do psince, přesněji tam kovovou destičku a šest šroubů na zpevnění, vypráví psovod a s očividnou radostí dodává, Výcvik nejen hrou instruktor výcviku psů. která ho nesmí přestat bavit, vysvětluje zkušený řečeno do kotce, kde se nacházel Athos. Následný výbuch ho těžce zranil. Autem jsme ho okamžitě převezli na veterinární ošetřovnu, kde mu byla poskytnuta první pomoc. Následně byl vrtulníkem přepraven na specializované pracoviště do Bagramu, kde podstoupil několik operací. Poté odletěl do německého Ramsteinu k další odborné léčbě, říká rotný Bartončík. Po krátké odmlce pokračuje a očividně nelehko se mu o tom hovoří. Athos se léčí dodnes že se zranění psa daří úspěšně léčit. Snad bude všechno v pořádku, povzdechne si nahlas. Následné poznatky obou zkušených psovodů stojí nepochybně za pozornost. Jistě není náhodou, že preferují osobitý přátelský vztah, který může vzniknout jen mezi člověkem a psem. Pes vycítí, nakolik ho máte rádi. Kladný přístup vám vrátí tím, že pro vás udělá úplně všechno, argumentují a vyslovují reminiscenci za afghánskou Není tajemstvím, že každý služební pes předurčený k plnění úkolů vojenské kynologie pro resort Ministerstva obrany musí projít základním kurzem ve Veterinární základně Chotyně. To platí jak u psů pro strážní a hlídkovou službu, tak pro takzvané specialisty cvičené na vyhledávání drog, výbušnin nebo zbraní. Výcvikové kurzy psovodů organizujeme na tři měsíce. K tomu je třeba přičíst ještě zhruba měsíční izolaci, říká Aby mohl být služební pes zařazen do výkonu, musí na závěr základního kurzu úspěšně zvládnout závěrečné zkoušky. Ani tím však jeho výcvik nekončí. Přesně podle dané metodiky se v něm pokračuje u jeho mateřského vojenského útvaru nebo zařízení. Ve stanovených intervalech jsou služební psi přezkušováni odbornou komisí chotyňské veterinární základny. Svojí způsobilost musejí speciálové prokazovat jednou za rok a strážní a hlídkoví psi ve dvouletém cyklu. Přidělenou kategorii je třeba vždy obhájit. Když tomu tak není, pes bývá vyřazen, konstatuje nadpraporčík Michal Kratochvíl. Chotyňskými základními výcvikovými kurzy projde za rok přes sto psovodů se svými služebními psy. V ojedinělých případech se stává, že není dosaženo kýženého pozitivního výsledku. Za této situace se kurz prodlužuje v řádech týdnů. Klíčovou roli v tomto směru sehrávají zkušenosti psovoda. Je-li řeč o vůdčí osobnosti v této dvojici, nelze nevzpomenout jednu tamní kuriozitu. Stalo se, že si jeden strážní pes zkrátka nesedl s psovodem. Řešilo se to výměnou pána, namísto kterého přišla paní. A jako mávnutím kouzelného proutku začal nový tandem fungovat velice dobře. Holt, některá porozumění jsou nevyzpytatelná Se psy do zahraničních misí Nebylo by vůbec fér, kdyby se zapomnělo na stálý stav Veterinární základny Chotyně, tedy vedle příslušníků štábu, veterinárního pracoviště, pracoviště doplňování a péče o služební psy a skupiny logistiky zejména na šest desítek profesionálů, kteří zde zabezpečují výcvik ve zdokonalovacích kurzech psovodů a sami se připravují na vyslání do zahraničních misí. Vedle toho poskytují odbornou metodickou pomoc vojenským útvarům a zařízením Armády ČR a připravují psovody a služební psy i dalším organizačním složkám státu v rámci meziresortních smluv. Stalo se již samozřejmostí, že příslušníci Veterinární základny Chotyně jsou vysíláni do misí, v nichž Armáda České republiky působí, říká náčelník štábu základny major Lubomír Detko a dodává, že hlavní úkoly tohoto ojedinělého resortního výcvikového zařízení budou realizovány i v nadcházející organizační struktuře. Změny se v žádném případě nedotknou takzvaného výkonného prvku základny, kterým jsou jednotky zabezpečující základní a zdokonalovací výcvikové kurzy psovodů, konstatuje náčelník štábu. Z rozmanité škály úkolů chotyňské veterinární základny bývá v centru pozornosti získávání nových služebních psů pro armádu. Celý komentář majora Detka nelze kvůli obšírnosti zveřejnit, a tak se pro tentokrát zastavíme pouze u dílčích zajímavostí. Výkup psů od civilních chovatelů provádíme v průběhu celého roku, a to podle aktuálních požadavků. Pokaždé je k tomu vyhlášeno výběrové řízení, do kterého se mohou případní zájemci přihlásit. Vše probíhá podle stanoveného legislativního rámce, říká mjr. L. Detko a upřesňuje, že v reálu jde o německé a belgické ovčáky do věku tří let. Psi jsou na základně zevrubně prověřeni na povahové vlastnosti a veterinárně prohlédnuti. Od strážních psů se požaduje předběžný výcvik od chovatele. Jinými slovy, pes musí disponovat jistými předpoklady pro výkon této služby. Mimo jiné se u něj prověřuje reakce na střelbu. Stalo se nám, že při výkupu bylo jeho hodnocení výtečné, ale v rámci následné karantény se u něho zjistila negativní reakce na bouřku. Museli jsme ho vrátit zpět, vzpomíná náčelník štábu základny. Největší úbytek má přímou souvislost se zdravotním stavem psů. Nejčastěji se na rentgenu odhalí dysplazie kyčelního kloubu, čas od času problémy se srdcem nebo páteří. Skutečností je, že tímto sítem neprojde více než třetina potenciálních psích kandidátů o službu v armádě. Reálné číslo vykoupených pejsků se ročně pohybuje mezi třiceti až čtyřiceti psy. Dle platných cenových tabulek se cena jednoho ovčáka pohybuje okolo padesáti tisíc korun. Samozřejmě že i na tomto trhu sehrávají svoje ekonomické možnosti kupujícího. Profesionalita příslušníků Veterinární základny Chotyně je však tím nejspolehlivějším garantem kvalifikovaného posouzení služebních psů pro potřeby resortu obrany. Za interesantní lze považovat informaci, že v současné době patří mezi nejoblíbenější psí jméno Brit. U fen, kterých slouží podstatně méně, zase Sira. Z civilu k nám psi přicházejí už se svými jmény, my je tady nepřejmenováváme. Pouze jim přidělujeme resortní evidenční číslo. A tak se může stát, že dojde ke shodě jmen. Osobně jsem to zažil ve Staré Boleslavi, kdy se nám to na psinci sešlo. Na zavolání Brite jich okamžitě reagovalo několik. Museli jsme si vypomáhat různými rozlišovacími přívlastky. Jeden byl Brit malý, další Brit velký nebo grabštejnský, usmívá se nadpraporčík Michal Kratochvíl Text: Pavel Lang Foto: Jan Kouba

20 ATENTÁT 27. květen 1942 památné dny resortu Ministerstva obrany vedoucích osob je třeba pokusit se o to, aby jeden z nich za to zaplatil, abychom ukázali, že vracíme ránu za ránu, píše se v úředním záznamu z úvodního pohovoru s Gabčíkem a Svobodou, který se uskutečnil 3. října K výsadku nad protektorátem došlo v důsledku již zmíněného zranění Karla Svobody až 29. prosince Skupina byla ale místo na Plzeňsku vysazena u Nehvizd poblíž Prahy. Standardně byli parašutisté vyzbrojeni dvěmi velkorážními pistolemi a třemi ručními granáty. Gabčík s Kubišem s ohledem na charakter operace Anthropoid na Reinharda Heydricha Většina památných dnů resortu Ministerstva obrany je spojována s výročím významných bitev, které naši vojáci svedli v různých historických obdobích a na nejrůznějších frontách. Jednou z mála výjimek je právě výročí atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Tento akt odplaty uskutečnili v květnu 1942 příslušníci československých výsadkových skupin vysazených nad protektorátem z Velké Británie. Přestože se nejednalo o velké bojové střetnutí, kterého by se účastnily stovky či tisíce československých vojáků, významem se mu atentát na Heydricha minimálně vyrovná. Tento čin a následné odvetné akce Němců, včetně vyhlazení českých vesnic Lidice a Ležáky, se totiž stal doslova historickým mezníkem. Díky němu dosáhl Edvard Beneš nejen oficiálního uznání československé exilové vlády ve Velké Británii, ale i zrušení platnosti mnichovské dohody. Spojenci si definitivně uvědomili, jaký zločinecký režim je v Německu u moci. Skupinu Anthropoid původně tvořila dvojice Josef Gabčík a Karel Svoboda. Druhý z jmenovaných se však zranil při výcviku, a tak byl nahrazen Gabčíkovým nejlepším kamarádem Janem Kubišem. Kubiš se narodil 24. června 1913 v Dolních Vilémovicích u Třebíče. Po skončení prezenční služby v jihlavském pěším pluku 31 zůstal v roce 1937 v armádě jako délesloužící poddůstojník. Na rozdělení a okupaci zbytku Československa reagoval tak, že se v červnu roku 1939 vyzbrojil granátem a přešel do Polska. Zde se přihlásil do čs. vojenské jednotky. Později po příjezdu do Francie vstoupil do cizinecké legie. Od září 1939 sloužil u 2. pěšího pluku čs. armády ve Francii. Za hrdinství v ústupových bojích byl vyznamenán francouzským Válečným křížem. Po evakuaci do Velké Británie byl zařazen k 1. praporu 1. čs. smíšené brigády jako zástupce velitele čety. Záhy se dobrovolně přihlásil do speciálních kurzů pro nasazení v protektorátu. Josef Gabčík pocházel z Poluvsie nedaleko Žiliny a byl o rok starší. V letech 1934 až 1937 sloužil jako poddůstojník čs. armády u pěšího pluku 14 v Košicích. Později pracoval ve vojenské JOSEF GABČÍK chemické továrně a po zdravotním úrazu se stal vedoucím skladu chemických otravných látek. Po příchodu nacistů odmítl vydat plány a klíče. Způsobil sabotáž a 5. května 1939 přešel hranice do Polska, kde se přihlásil do čs. vojenské jednotky. Po přesunu do Francie sloužil v cizinecké legii v Alžíru, ale již od září 1939 se stal příslušníkem čs. armády ve Francii. Vyznamenal se ve válečné kampani roku Po příchodu do Velké Británie je stejně jako jeho kamarád Jan Kubiš zařazen k 1. praporu 1. čs. smíšené brigády jako zástupce velitele čety. Byl mezi prvními, kteří se přihlásili k nasazení do protektorátu. Původně se kromě atentátu na Reinharda Heydricha uvažovalo i o K. H. Frankovi. Jsou v Praze dvě hlavní osoby, které reprezentují toto vybíjení. Je to K. H. Frank a Heyndrich, nově příchozí. Podle našeho názoru, jakož i našich JAN KUBIŠ dostali mnohem obsáhlejší vybavení. Zásobník s operačním materiálem obsahoval dvě pistole Colt, čtyři plné zásobníky, sto nábojů v kartonu, šest průbojných bomb plněných plastickou trhavinou, dva zásobníky rozbušek, čtyři granáty Mills, dva yardy bleskovice, čtyři mlhové bomby, tři časovací tužky, jeden vrhač bomb a jednu bombu, dvě speciální rozbušky, jeden zpožďovač, čtyři magnety, čtyři elektrické rozbušky, jeden samopal Sten-Gun se sto náboji a třicet dva liber plastické trhaviny. Po navázání kontaktů s domácím odbojem se Gabčík a Kubiš společně s dalšími výsadkáři koncem dubna podíleli na označení cíle při náletu spojeneckého letectva na plzeňskou Škodovku. Příprava likvidace Heydricha probíhala s rozsáhlou pomocí domácího odboje a později i s přímým podílem vojáků dalších čs. výsadků. Samotný atentát se uskutečnil 27. května 1942 v Praze-Libni, během cesty zastupujícího říšského protektora z jeho sídla v Panenských Břežanech na letiště. Gabčík využil skutečnosti, že v ostré zatáčce do ulice V Holešovičkách musel Heydrichův Mercedes zpomalit, a vběhl mu s automatem Sten-Gun v ruce do cesty. Zbraň mu však selhala, a tak musel situaci zachránit jeho kolega Kubiš, který vrhl nacvičeným spodním obloukem na auto připravenou bombu. Ale ani on nebyl stoprocentně úspěšný. Minul. Bomba explodovala před pravým zadním kolem. Výbuch prorazil karoserii a vyvrátil pravé dveře. Kubiš uprchl z místa činu na kole, které odložil až u libeňské prodejny firmy Baťa. Po výbuchu bomby byl však raněn na hlavě úlomkem karoserie, a tak vyhledal jednoho z blízkých spolupracovníků, karlínského lékaře MUDr. Břetislava Lyčku. Ten mu poskytl lékařskou pomoc. Gabčík neměl čas dlouho váhat. Vytáhl pistoli zn. Colt, přeběhl ulici a pokoušel se dostat ke kolu, na kterém přijel. Heydrich byl sice raněn (na následky zranění zemřel až 4. června 1942), přesto se snažil parašutisty pronásledovat. Gabčík se nejdříve před jeho střelbou kryl za sloupem elektrického vedení, poté utíkal směrem ke Kolínské ulici. Pořád za ním ale běžel Heydrichův řidič Klein. Gabčík se před ním schoval v řeznictví Františka Braunera. Majitel krámku ho však prozradil pronásledovateli, a tak se opět rozpoutala přestřelka. Gabčík byl znám již z kurzů SOE jako vynikající střelec, a tak Kleina zranil a utekl. V té době již zraněného Heydricha odvážel kolem jedoucí dodávkový automobil do nedaleké nemocnice Bulovka. Po uskutečnění atentátu Gabčík i Kubiš sdíleli s ostatními čs. vojáky společný osud. Ukrývali se v pravoslavném kostele v Resslově ulici v Praze. Sedmnáctého června 1942 se jim však v důsledku udání jejich kolegy parašutisty Karla Čurdy dostalo gestapo na stopu. Hned následujícího dne byl kostel v brzkých ranních hodinách neprodyšně obklíčen 700 vojáky náhradního praporu Detzschland a strážního praporu Prag. Kubiš společně s Adolfem Opálkou a Josefem Bublíkem bránil Němcům vniknout dovnitř kostela střelbou z galerie. Oba jeho kolegové, když jim došly náboje, se snažili ukončit svůj život ranou z pistole do spánku. Opálkovi se to podařilo. Kubiš byl těžce zraněn výbuchem nepřátelského granátu. Společně s Bublíkem se ho Němci ještě snažili převést do nemocnice v Podolí. Oba jim však zemřeli po cestě, a tak se s nimi vrátili zpět ke kostelu, kde se později uskutečnila identifikace padlých československých vojáků. Josef Gabčík bojoval společně se zbývajícími parašutisty, Josefem Valčíkem, Jaroslavem Švarcem a Janem Hrubým, v kryptě kostela. Aby útočníci lépe viděli, přistavili k větracímu okénku krypty světlomety. Ty jim ale obránci ihned rozstříleli. Pomocí žebříku rovněž vystrkávali z větracího okénka hadice, s nimiž se přivolaní hasiči snažili zaplnit kryptu vodou. Po mnohahodinovém boji docházely parašutistům náboje. Josef Gabčík si podobně jako ostatní ten poslední nechal pro sebe. Text: Vladimír Marek Foto: VHÚ, VÚA-VHA 36 37

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Řízení zdrojů v ozbrojených silách

Řízení zdrojů v ozbrojených silách Řízení zdrojů v ozbrojených silách T 5 -Řízení služeb Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

REFORMA OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY

REFORMA OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY REFORMA OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY Armáda České republiky prošla v roce 2004 již druhým rokem realizační fáze reformy ozbrojených sil. Z kvantitativního hlediska bylo provedeno nejvíce organizačních

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2008 Brno, únor 2008 Aktualizace

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA OBSAH:» Legislativa krizového řízení» Armáda ČR IZS» Síly a prostředky AČR vyčleňované ve prospěch IZS» Vyžadování a nasazování SaP AČR - ZÁCHRANNÉ PRÁCE» Vyžadování a nasazování SaP AČR - LIKVIDAČNÍ PRÁCE»

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ V Moravské Třebové dne 15. října 2012 Čj. 320/2012-4190 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 11 Schvaluji: velitel plukovník Ing.Vojtěch NĚMEČEK,

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU USNESENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU ze dne 19. prosince 2000 č. 154 k Plánu práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2001 s výhledem na 2. pololetí 2001 B e z p e č n o s t n í

Více

Vysoká škola obchodní v Praze

Vysoká škola obchodní v Praze O NÁS Jsme jednou z nejstarších a největších soukromých vysokých škol v České republice. Věříme, že pro řadu studentů vaší střední školy jsme správnou volbou pro získání kvalitního vysokoškolského vzdělání

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY EKONOMIKY A MANAGEMENTU NA OBDOBÍ 2011 2015

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY EKONOMIKY A MANAGEMENTU NA OBDOBÍ 2011 2015 FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU UNIVERZITA OBRANY DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY EKONOMIKY A MANAGEMENTU NA OBDOBÍ 2011 2015 AKTUALIZACE PRO ROK

Více

HLAVNÍ ODBORNÍ FUNKCIONÁŘI

HLAVNÍ ODBORNÍ FUNKCIONÁŘI MINISTERSTVO OBRANY ČR Zpět do ČR bylo v daném období realizováno 24 transportů: z mise KFOR 16 přeprav silničních, celkem 380 tun VTM. z mise MNF (I) v Iráku 8 přeprav leteckých (v rámci rotace a MePo),

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Základní ustanovení... 3 Čl. 3 Program celoživotního vzdělávání... 3 Čl. 4 Přijímání ke studiu... 4 Čl. 5 Průběh

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

STRUKTURY ARMÁDY ČR VE ZMĚNĚNÝCH ZDROJOVÝCH PODMÍNKÁCH A JEJICH ÚKOLY

STRUKTURY ARMÁDY ČR VE ZMĚNĚNÝCH ZDROJOVÝCH PODMÍNKÁCH A JEJICH ÚKOLY STRUKTURY ARMÁDY ČR VE ZMĚNĚNÝCH ZDROJOVÝCH PODMÍNKÁCH A JEJICH ÚKOLY Ing. Miroslav HREBÍČEK, CSc. Anotace: AČR v návaznosti na výrazné transformační změny vytváří nové organizační prvky, které odrážejí

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacího programu Po ukončení studia budou posluchači umět analyzovat rizika existenčního ohroţení obyvatelstva a ozbrojených sloţek státu, organizovat účinnou prevenci těchto rizik,

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2247/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: SŘ-B Praha 10. září 2007 listů: 10 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-74990-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-Z Praha 17. června 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2008 kapitola 307 Ministerstvo obrany

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2008 kapitola 307 Ministerstvo obrany ÚVOD S cílem informovat veřejnost a partnerské země vydává každoročně Ministerstvo obrany České republiky v souladu se zněním zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, publikaci o základních

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKTUALIZACE 2016 Brno, květen 2015 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I 238/2000 Sb. ZÁKON o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Financování rozpočtové kapitoly MO Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

INFORMACE O ŠKOLE A STUDIU. pro absolventy úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání

INFORMACE O ŠKOLE A STUDIU. pro absolventy úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání INFORMACE O ŠKOLE A STUDIU pro absolventy úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání Brno 2008 UNIVERZITA OBRANY Univerzita obrany je jediná vysoká vojenská škola v České republice. Jako

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

238/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ

238/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H :

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2005 V Praze dne 11. března 2005 Částka: 8 O B S A H : Část I. 8.

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Přerov září 2011 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a

Více

Projev první místopředsedkyně Rady pro výzkum a vývoj PhDr. Miroslavy Kopicové

Projev první místopředsedkyně Rady pro výzkum a vývoj PhDr. Miroslavy Kopicové Projev první místopředsedkyně Rady pro výzkum a vývoj PhDr. Miroslavy Kopicové Děkuji, pane předsedající. Dobré ráno, pane předsedo Akademie, pane čestný předsedo, vážení hosté, dámy a pánové! Nejprve

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Michal Karpíšek

Více

Coherent Preparation of HR Provázaná příprava personalistů

Coherent Preparation of HR Provázaná příprava personalistů Coherent Preparation of HR Provázaná příprava personalistů Stanislav Simbartl Abstract: Thinking about education and vocational training of HR (HR experts) in the range of more skill levels. The possibilities

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 (Schváleno Kolegiem rektora dne 13. 2. 2012) 1 1. Úvod

Více

Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15. 1. 2015

Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15. 1. 2015 Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15. 1. 2015 PANEL A personalistický 1. Potřebná úroveň VŠ kvalifikace, uplatnitelnost absolventů bakalářského, magisterského

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Personalistika a vzdělávání ve firemní praxi SPŠ a OA Uherský Brod, 2012 1 Úvod Personální útvar má za úkol ovlivňovat vztahy mezi organizací a

Více

INFORMACE O ŠKOLE A STUDIU. pro zájemce o studium na Univerzitě obrany

INFORMACE O ŠKOLE A STUDIU. pro zájemce o studium na Univerzitě obrany INFORMACE O ŠKOLE A STUDIU pro zájemce o studium na Univerzitě obrany Brno 2009 UNIVERZITA OBRANY Univerzita obrany je jediná vysoká vojenská škola v České republice. Jako státní škola zajišťuje přípravu

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění:

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění: SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul původního předpisu: Profil aktualizovaného znění: Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Citace pův. předpisu: 238/2000 Sb. Částka:

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2012 o Praha 2011 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná způsobilost zaměstnanců zařazených na vybraných funkcích v jednotkách HZS podniků a členů vykonávajících službu v JSDH obcí nebo podniků jako svoje zaměstnání v hlavním pracovním poměru ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Více

NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY

NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PhDr. Petr Jedinák, Ph.D. katedra managementu a informatiky, Fakulta bezpečnostně právní,

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 24. května 2006 č. 607 o zajištění širší účasti studentů z České republiky na studiu College of Europe V l á d a I. s c h v a l u j e způsob

Více

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993.

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993. Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice na období 2011-2015 Obsah 1. Úvod... 2 2. Poslání

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov pořádané Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství a firmou

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Plánování a řízení zdrojů Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST. pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST. pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno Struktura Univerzity obrany Fakulta vojenského leadershipu

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI Česká republika a Spojené státy Americké (Spojené státy) sdílí historii úzkých vztahů mezi našimi

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací

Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací Charakteristiky jednotlivých úrovní a jejich vztah k Evropskému rámci kvalifikací Vydáno v projektu NSK2 jako pracovní materiál Národní ústav odborného

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2013 o Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

ČP AFCEA na IDET 2015

ČP AFCEA na IDET 2015 připravila několik aktivit, které se uskuteční v rámci IDET 2015 a na které je možná Vaše participace. Jedná se o následující akce: 1. Odborný vzdělávací seminář: Základy kybernetické bezpečnosti pro vedoucí

Více

ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO OBSAZOVÁNÍ MÍST AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO OBSAZOVÁNÍ MÍST AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ UNIVERZITY OBRANY PRO OBSAZOVÁNÍ MÍST AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Vyhlašovatel... 3 Čl. 3 Komise pro výběrové řízení... 4 Čl. 4 Tajemník komise... 4 Čl. 5 Povinnost

Více

Vážené dámy, Vážení pánové,

Vážené dámy, Vážení pánové, Práva dětí a jejich ochrana v České republice (Příspěvek ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase na konferenci Práva dětí v Evropské unii, 3. července 2007, MPSV) Vážené dámy, Vážení pánové, je mi

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka

Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Vysoká škola logistiky o.p.s. je soukromá technická vysoká škola neuniverzitního

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2011 V Praze dne 29. června 2011 Částka: 28 O B S A H: Část I. 28. Pokyn generálního ředitele

Více

Tisková zpráva Pardubický kraj Králická pevnostní oblast Těchonín Muzeum čs. opevnění dělostřelecká tvrz Bouda

Tisková zpráva Pardubický kraj Králická pevnostní oblast Těchonín Muzeum čs. opevnění dělostřelecká tvrz Bouda Tisková zpráva Pardubický kraj Králická pevnostní oblast Těchonín Muzeum čs. opevnění dělostřelecká tvrz Bouda 22. září 2014 významný den pro Těchonín, české zdravotnictví a tvrz Boudu V pondělí 22. září

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

Zpravodajské zabezpečení a průzkum

Zpravodajské zabezpečení a průzkum Zpravodajské zabezpečení a průzkum Způsoby získávání informací Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO OBSAZOVÁNÍ MÍST AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO OBSAZOVÁNÍ MÍST AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO OBSAZOVÁNÍ MÍST AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ UNIVERZITY OBRANY ve znění 1., 2. a 3. změny Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Vyhlašovatel... 3 Čl. 3 Komise pro výběrové řízení...

Více

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty ekonomiky a managementu v roce 2009

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty ekonomiky a managementu v roce 2009 Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Schvaluji: Děkan FEM plukovník Ing. Miroslav ŠUHAJ, Ph.D. Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty ekonomiky a managementu v roce 009 Informace o

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese:

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese: Rozhodujete se, kam jít na vysokou školu? Baví vás práce pro lidi a s lidmi? Chcete pomáhat lidem v obtížných životních situacích? Chcete pracovat v oboru, který v posledních 10 let prošel dynamickým rozvojem?

Více

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více

Moderní vzdělávání dospělých

Moderní vzdělávání dospělých Moderní vzdělávání dospělých Záměrem společnosti Bravona je vzdělávání, přístupné jakékoli věkové kategorii, zájmům a potřebám klientů. Nabízíme kvalifikační kurzy uplatnitelné na trhu práce, dále vyhledávané,

Více

S B Í R K A O B S A H:

S B Í R K A O B S A H: S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 19. února 2013 Částka: 11 O B S A H: Část I. 11. Pokyn generálního ředitele

Více

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32)

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) 1 Minimum pro akreditaci výuky bezpečnosti na vysokých školách pro bakalářské

Více

Možnosti získávání dotačních prostředků ze Strukturální fondů EU MUDr. Jiří SPILKA Dr. FAUST s.r.o. ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ 1. Strukturální fondy EU a Fond soudržnosti EU 2. Komunitární programy

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance.

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Jitka Pešková (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích) Příspěvek pro seminář Spolupráce? Spolupráce!, 24. 3. 2014, Moravské zemské muzeum

Více

DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU

DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU 1 Vláda České republiky a vláda Slovenské republiky (dále jen smluvní strany

Více

Písemná příprava. Garant předmětu: pplk. Dr. habil. Ing. Pavel Foltin, Ph.D. Téma: Nakládání s nepotřebným majetkem státu, řešení škod

Písemná příprava. Garant předmětu: pplk. Dr. habil. Ing. Pavel Foltin, Ph.D. Téma: Nakládání s nepotřebným majetkem státu, řešení škod Písemná příprava Název předmětu: Hospodaření s majetkem státu Garant předmětu: pplk. Dr. habil. Ing. Pavel Foltin, Ph.D. Zpracoval: pplk. Ing. Tomáš Binar, Ph.D. Téma: Nakládání s nepotřebným majetkem

Více

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE MEZINÁRODNÍ KONFERENCE GALAVEČER S ČESKOU KVALITOU KONFERENCE VÍTĚZŮ CEN ZA KVALITU NÁRODNÍ CENY KVALITY ČR A CSR zřizovatel Rady kvality ČR Záštitu

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Ekonomický systém a systém ekonomického řízení AČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Průzkum ManpowerGroup

Průzkum ManpowerGroup Průzkum ManpowerGroup Praha, 9. června 2015 Společnost ManpowerGroup dnes zveřejnila výsledky 10. ročníku každoročního průzkumu ManpowerGroup Nedostatek lidí s potřebnou kvalifikací, který se zaměřuje

Více

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Petr HRŮZA 1 MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Abstract: The article introduces the module cyber security at the University of Defence. This is a new module. University

Více