Zeď na Tyršově nábřeží nebude

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zeď na Tyršově nábřeží nebude"

Transkript

1 ČTRNÁCTIDENÍK MIKROREGIONU ROŽNOVSKO I ČÍSLO 4 I ROČNÍK XXV I 19. ÚNORA 2015 Petr Maléř restauruje památky v Americe. Narodil se na Horní Bečvě, výtvarné umění studoval v Kanadě, do sochařského řemesla pak pronikl v New Yorku. Strana 14 Zpravodajství přinášíme také na webu: Zeď na Tyršově nábřeží nebude Je dobojováno. Zeď, která měla vyrůst na Tyršově nábřeží, nezodpovědné. Než jsme se rozhodli, vyvolali jsme jednání s Povodím Zastupitelé na svém úterním jednání většinou dvanácti hlasů přijali aby ochránila Rožnov Moravy a projektantem. Naše oba- rozpočtové opatření, kterým pení- pod Radhoštěm před stoletou vodou, město nepostaví. vy, které jsme z projektu měli, nám ze vrátili do městské kasy. Vedení ale nebyl nikdo schopen vyvrátit, města také nepodepíše třístrannou upozornil starosta Radim Holiš. dohodu s Povodím Moravy a ministerstvem zemědělství. Kilometr dlouhá a místy až metr Alexandra Buršíková vysoká zeď by vedla od mostu do To se ale opozičním zastupitelům nelíbilo. Nikdo z nás si to ne- centra města podél Tyršova nábřeží Ne proto, že by současná koalice nechtěla ochránit životy a majetky lidí, ale proto, že plánovaná protipovodňová opatření byla nefunkční. Budovat něco takového by bylo až k Zuberskému splavu u zimního stadionu. Stát měla dvaadvacet milionů. Většinu financí mělo poskytnout ministerstvo zemědělství. Dva miliony měl zaplatit Rožnov. přeje, pokud však přijde příští rok povodeň, budeme za to, že se jsme povodňové opatření zrušili, zodpovědní, upozornil Jaroslav Kučera. Pokračování na straně 2 ŠKOLA HROU. Skákání s Hurvínkem, skládání s včelkou Májou. Házení s Ferdou Mravencem, hraní s Rákosníčkem, kreslení s Krtečkem, povídání s princeznou. Takto pohádkově prožily svou první zkušenost se školou děti, které přišly k zápisům na ZŠ Pod Skalkou. Bylo jich pětačtyřicet Jako matka i jako učitelka vím, že jsou zápisy pro děti i rodiče stresující. Tak jsme je udělali zábavné a hravé, vysvětlila zástupkyně ředitelky Zita Koláčková. K zápisům do rožnovských základních škol přišlo 11. a 12. února 210 dětí, což je o dvacet více než loni. (bur), foto: Alexandra Buršíková KRÁTCE Limity těžby jsme my Komise, které jsou ze zákona iniciativním a poradním orgánem radních, začaly pracovat. Měli jsme možnost vybírat z řady kvalitních kandidátů, kteří jsou odborníci v daných oblastech. Jsem přesvědčena o tom, že se týmy podařilo poskládat dobře, že budou fungovat, přiblížila místostarostka Kristýna Kosová. Naposledy se zúčastnila jednání komise životního prostředí. Ta se přidala k akci Limity jsme my. Rožnov je totiž jedna z oblastí, která je ohrožená těžbou. A znova se otevřelo téma jejich prolomení. Město se také připojí k celostátní výzvě Ukliďme Česko, což je akce dobrovolníků na očistu veřejných prostor. A diskutovali jsme nutnost zpracovat energetickou koncepci města, uzavřela Kristýna Kosová. (bur) INZERCE VODA TOPENÍ PLYN TRUMF prodej materiálu montáž plynu montáž ústředního topení montáž vody a kanalizace tlakové čistění domácí kanalizace kondenzační kotle tepelná čerpadla solární panely koupelny Chobot 93, Rožnov p. R DLOUHOLETÁ PRAXE Rožnov pod Radhoštěm Rožnov pod Radhoštěm Rožnov pod Radhoštěm Výročí narození Masaryka Stefanium bude uzavřeno Klienti domova pro seniory se vrátí do moderních prostor Připomenout si 165. výročí narození T. G. Masaryka chtějí zástupci rožnovské radnice ve středu 4. března v 10 hodin dopoledne na Masarykově náměstí. Vedení města si dovoluje pozvat obyvatele, aby se s nimi pietního aktu zúčastnili. (red) Z technických příčin bude ve středu 25. února uzavřena budova městského úřadu v Palackého ulici. Důvodem je přeložka vodovodu. Za komplikace se omlouváme, řekl tajemník města Miroslav Martinák. (bur) Návrat do zbrusu nově a moderně vybavených prostor budovy B čeká klienty rožnovského domova pro seniory. Cílem úprav bylo zkvalitnění ubytování seniorů a využití nových metod sociální práce, řekla krajská radní pro sociální oblast Taťána Valentová Nersesjan. V budově B bude sto šesti uživatelům poskytováno ubytování pouze v jednolůžkových pokojích. K dispozisi mají nově terapeutická místnost pro realizaci nově zaváděných léčebných metod terapií (bur)

2 ZPRÁVY Z MĚSTA Zeď nebude Dokončení ze strany 1 Václav Mikušek zmínil, že zadavatel projektu, Povodí Moravy, je instituce kvalifikovaná v rozhodování o záležitostech spojených s toky a vodou. Takže nerozumím tomu, proč by vybral špatného projektanta a ještě do toho byl ochoten investovat. Takže si myslím, že zeď, tak jak je navržená, může při záplavách pomoci. I když by neměla stoprocentní účinnost, řekl zastupitel. Koaliční zastupitelé jsou ale zajedno. V navrženém řešení nebyly kalkulovány všechny důsledky povodně. Projekt nepočítal s tím, co se stane, když se voda dostane z břehů dále po toku nebo přiteče odjinud. V roce 1997 se totiž jako první vylil Veřmířovský potok. A tento tok je v tuto chvíli neřešený. Nechceme postavit nefunkční zeď u Bečvy jen proto, aby se tady něco zkusilo. Myslíme, že nejsme schopní ochránit se takto proti stoleté vodě. To je příliš velký živel na to, abychom ho zvládli, když je průběh každé povodně jiný. My naprojektujeme opatření na jeden typ záplav, stane se něco jiného, tak uděláme další opatření. Jsme na nejlepší cestě vybetonovat neúčelně město, protože projekt nemá širší vazby, není koncepční a skrývá nezanedbatelná rizika, upozornila místostarostka Kristýna Kosová. Nyní vedení města už poprvé jednalo s obyvateli Tyršova nábřeží o tom, jak je ochránit. Preferovanou variantou jsou terénní úpravy a jednotná podezdívka pod ploty na hranicích pozemků. Do vjezdů a vchodů by se v případě nutnosti poskládaly zátarasy. A kdyby přišly záplavy zezadu, nechaly by se vchody a vjezdy volné a voda by mohla obtékat. Opatření by bylo pro padesátiletou povodeň, ale jak jsem už říkala, se stoletou stejně moc nenaděláme. Ta přijde odevšad, doplnila Kristýna Kosová. STRANA 2 / 19. ÚNORA 2015 Dopravní stavby řešili s krajem Tématem schůzky vedení a běží lhůty pro odvolání k výběrovému počátku června, vysvětlila mís- rožnovské radnice s radním řízení na dodavatele. Časový tostarostka Kristýna Kosová. pro dopravu Zlínského kraje harmonogram prací tak prozatím Dalšími stavbami, které byly na Jaroslavem Kučerou a ředitelem Ředitelství silnic Zlínské- nebyl stanoven a bude zpracován schůzce zástupců města a kraje na přelomu února a března, upozornil starosta Radim Holiš. jejíž rekonstrukce by se měla usku- diskutovány, jsou ulice Bezručova, ho kraje Bronislavem Malým Souběžně s tím vedoucí představitelé rožnovské radnice řešili také projekt pokračovat dořešením tečnit v příštím roce. Letos bude byly dopravní stavby bypass křižovatky U Janíků. Město komplikovaných majetkoprávních Alexandra Buršíková předestřelo své návrhy na možné vztahů. řešení a případná rizika stavby. Dále byla předmětem schůzky Starosta Radim Holiš a oba místostarostové jednali se zástupci Zlínského kraje (ZK) a Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) o rekonstrukci křižovatky U Janíků, silnice I/35 a také o opravě ulice Palackého. Byl vybrán dodavatel stavby na obnovu hlavní tepny U ulice Palackého řešíme druhou etapu, kde ve vlastnictví města jsou inženýrské sítě a také chodníky a samotná komunikace je ve vlastnictví Zlínského kraje. Naší snahou je, aby rekonstrukce plynule navázala na zahájenou první etapu hned po jejím ukončení na rekonstrukce mostu na školní statek u podjezdu do Vidče. Tady jsme připomněli slib o finanční pomoci kraje. V současné době zpracováváme dokumentaci, ze které by měla vyplynout předpokládaná částka potřebná na rekonstrukci mostu, uzavřel místostarosta Jan Kučera. JAKO ZA STARÝCH ČASŮ. Retroples byl opět plný pestrosti a zábavy. Návštěvníci se dostavili v šatech z let dávno minulých a dotvořili tak tradiční atmosféru. Hudební doprovod obstarali The Fireballs, DJ Polly, DJ Tomi a cimbálovka Od Mezříča. I letos proběhla taneční soutěž, kterou vyhrála dvojice ze Slovenska Ingrid Piterová a Marek Zeman. Na paty jim šlapal pár z Rožnova p. R. Pavla Skýpalová a Ondřej Vítek, který získal druhé místo. Třetí místo si vytancoval pár z Prahy Monika Kováčová a Martin Matějka. Letošní rok se na Retroples konečně dostal i Elvis Presley, a tak jsme si mohli poslechnout jeho hity. Volba nej Retropáru je vždy sázkou do loterie. Tři první místa volí totiž návštěvníci svým potleskem, proto je někdy hodně důležité mít svou klaku. Letošním nej Retropárem se stali Tereza Květoňová z Valašského Meziříčí s partnerem Jakubem Šimurdou ze Zubří. Druhé místo získal pár Blanka Fiurášková z Rožnova a Aleš Jurajda z Bacova a třetí místo obhájili Rožnováci Martina Tichelmannová a Jiří Šimorda. Očekávanou událostí bylo půlnoční slosování vstupenek. První cenu luxusní koloběžku firmy MIBO si odvezl Martin z Rožnova. Romana Rusková, foto: Pavel Švarc ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SE PŘEDSTAVUJE Agenda lesního hospodářství a myslivosti v Rožnově Výkon státní správy v této části, tzv. přenesené působnosti je na ORP Rožnov pod Radhoštěm zajišťován od roku 2003 (po zrušení bývalých okresních úřadů) na celkové výměře cca ha. Z toho připadá na lesy ve vlastnictví státu (LČR, s. p., Lesní správa Rožnov p. R.) cca ha a zbytek představují lesy ve vlastnictví soukromých fyzických i právnických osob a lesy ve vlastnictví měst a obcí. Tato poměrně různorodá a značně rozsáhlá agenda představuje cca 30 typů vydávaných správních rozhodnutí, souhlasů, stanovisek a vyjádření, která se týkají především nakládání s lesními pozemky (dělení lesních pozemků, změny druhu pozemků, tj. jejich odnímání nebo omezování pro plnění funkce lesa, prohlašování nelesních pozemků za pozemky lesní atd.). Tato rozhodnutí, souhlasy apod., vyžadují zpravidla vždy spolupráci a součinnost i s jinými orgány státní správy, které na vydané dokumenty (listiny) navazují při výkonu své činnosti, např. příslušný stavební úřad, katastrální úřad, finanční úřad atd. Při vlastním lesnickém hospodaření v celém správním obvodu ORP pak orgán státní správy lesů kromě svých vlastních poznatků a zjištění zajišťuje dohled nad dodržováním právních předpisů, tj. především zákona o lesích. Zde zpravidla navazuje na oznámené případy jeho porušování od příslušných odborných lesních hospodářů, působících na jednotlivých lesních majetcích. Obdobně v rámci agendy myslivosti se jedná o vydávání cca 20 typů různých rozhodnutí, souhlasů a stanovisek, zejména na základě požadavků jednotlivých uživatelů honiteb, kterých je ve správním obvodu ORP Rožnov p. R. celkem 15. Z toho je 10 honiteb společenstevních, tj. honiteb složených z pozemků drobných vlastníků /fyzických osob/, ale i částí pozemků obcí a měst, případně státu, nebo i větších soukromých vlastníků. Čtyři honitby jsou původem státní, vlastněné LČR, s. p., Lesní správou Rožnov p. R. a jedna honitba je ve vlastnictví i užívání města Rožnova p. R. Agenda myslivosti, kromě každoročně se opakujícího zpracování plánu lovu zvěře, statistických výkazů o honitbách a výsledků mysliveckého hospodaření atd., obsahuje též vydávání loveckých lístků, vystavování průkazů mysliveckých hospodářů, mysliveckých stráží atd. Jednou z hlavních činností je rovněž dozor nad dodržováním právních předpisů v myslivosti, tj. zejména zákona o myslivosti a navazujících právních předpisů v oblasti veterinární péče a nemocí zvěře, ochrany zvěře a ochrany přírody. Marie Hrabovská, vedoucí odboru životního prostředí

3 STRANA 3 / 19. ÚNORA 2015 ZPRÁVY Z MĚSTA Investice do rozvoje: stovky milionů korun Rožnov pod Radhoštěm investuje do obnovy a rozvoje na veřejná osvětlení na čtyřech Za necelý milion byla vybudová- každoročně stovky milionů úsecích, a to na Láni, Horních korun. Loni se podařilo řadu Pasekách, Dolních Pasekách a Na Vyhlídce. Byl postaven chodník projektů zrealizovat. Jiné letos pokročí do další fáze. dmnáct milionů korun. v úseku Tylovice-Hážovice za se- Alexandra Buršíková V rámci drobných projektů se nám také podařilo získat poslední možnou dotaci pro pět mateřských Stejně jako není malých rolí, není škol na vybudování zahrad a hřišť ani malých projektů. Město kromě významných investičních akcí a osvětě a podporují u dětí pravidel- v přírodním stylu. Slouží k výchově uskutečnilo celou řadu těch, které ný kontakt s přírodním prostředím. by se daly označit za drobnější, ale Výzva se letos již neopakuje, cena jež mají na život obyvatel a turistů dosáhla čtyř milionů korun, vysvětlil vedoucí odboru rozvoje Ivo nemalý vliv. Marcin. II. ČÁST Rožnov také získal mobilní pódium. Náklady na pořízení činily Tak například loni začala a letos 719 tisíc korun, padesát procent ale Zateplení ZŠ Videčská stálo třináct milionů korun. Foto: Alexandra Buršíková bude v návaznosti na projekt generelu bezbariérových tras dobíhat žívá při kulturních akcích, které po- dečskou za třináct milionů korun a půl milionu. Nové technologické uhradila dotace. Město jeviště vyu- příprava projektové dokumentace řádá. Odpadla tak nutnost si za komerční nájem půjčovat jiná. Vlastní a 1. máje 1153 za téměř sedm miní správy a samosprávy v obvodu a mateřské školy Na Zahradách centrum slouží k elektronizaci stát- na výstavbu chodníků na Dolních Pasekách. Kolik bude nový úsek pódium umožnilo rozšířit nabídku lionů korun, vypočítal Ivo Marcin. Rožnova pod Radhoštěm, vylíčila směrem k tiskárně stát, ale zatím pořádaných kulturních akcí. Pracovníkům města se loni projektová manažerka Danuše Závadová. není jasné. K dalším drobným projektům podařilo za čtyři sta tisíc také vybudovat zpevněnou plochu pro V uplynulém roce se také poda- V rámci přeshraniční spolupráce bylo také vybudováno značení radnice na Masarykově náměstí, skateparkové hřiště, kde nechali řilo rozpracovat projekt na vybu- patří nová fasáda hlavní budovy cyklotras a vydán cykloprůvodce. která stála milion tři sta tisíc korun. umístit pět překážek. Je u koupaliště a freestylistům slouží od září. dolina. Je to totiž poslední zastávdování toalet u parkoviště Mlýnská Cena se vyšplhala na pět set padesát tisíc korun, vypočítala projekkat finanční podporu na zateplení V současné době připravuje spoka před výstupem na Jurkovičovu Dlouhodobě se nedařilo zístová manažerka Iveta Holá. některých veřejných budov. V loňském roce byly projekty přepra- vybudování velkého skateparku na získat stavební povolení a v dalších lečnost Komerční domy projekt na rozhlednu. Letos by město chtělo Také byla vyrobena turistická značení lázeňských chodníků na covány a díky získaným dotacím Bučiskách. Město využilo dotaci na letech zařadit do rozpočtu finanční Karlův kopec za 350 tisíc korun. jsme dokončili Základní školu Vi- vybudování úložiště dat ve výši tří prostředky na jeho realizaci. Hrozí odchod tří strážníků Pět strážníků nesplňuje v Rožnově pod Radhoštěm podmínku novely zákona o úplném středoškolském vzdělání. Jeden z nich má díky věku výjimku, další čtyři si do konce roku musí maturitu doplnit. Studium dokončil pouze jeden z nich, který na jaře složí maturitní zkoušku. O odborných znalostech a zkušenostech strážníků, jimž hrozí odchod, není pochyb. Pracují UPOZORNĚNÍ Rožnov obcházejí podvodníci V Rožnově pod Radhoštěm se opět objevili podvodníci. Jedná se o mladíky, kteří vyhledávají v bytech zejména starší občany a snaží se od nich získat osobní a další údaje pod záminkou přechodu k novým distributorům elektřiny nebo plynu. Prokazují se falešnými průkazkami. Občany straší zejména informací, že od 1. ledna tohoto roku musí mít pouze českého dodavatele elektřiny nebo plynu, jinak že porušují zákon. Žádají od občanů doklady o placení SIPO, případně faktury s vyúčtováním, aby si mohli opsat potřebné údaje s tím, že vše ostatní, tedy převod a změnu dodavatele zajistí bezplatně sami. Naposledy u nás řadu let a byli bychom neradi, kdyby museli práci opustit, poznamenal ředitel rožnovské městské policie Marek Grossmann. Pokud se ale novela zákona nedočká další změny, městu nezbude než v druhé polovině roku vyhlásit nová výběrová řízení. Maturita chybí strážníkům také v řadě dalších měst. Bez potřebného vzdělání je jich přes osm set padesát. (bur) byli zjištěni 5. února v obytných domech např na ulici 5. května. Bohužel se je nepodařilo zadržet. Doporučujeme občanům, na které se kdokoliv s nějakou nabídkou změn dodavatelů energií či podobně obrátí, aby tyto osoby ve svém vlastním zájmu odmítli, zásadně je nepouštěli do svých bytů, neposkytovali jim žádné údaje a ihned informovali městskou nebo státní policii. Kromě podvodu, kdy vás mohou i jen změnou dodavatele připravit o značné finanční prostředky, porušují městskou vyhlášku o zákazu podomního prodeje v Rožnově pod Radhoštěm. Jan Winkler, referent bezpečnosti státu Na náměstí z Palackého ulice Značka zákazu vjezdu možná časem z Palackého ulice zmizí. Řidiči by mohli v budoucnu vjíždět na Masarykovo náměstí z Palackého ulice. Ta je v současnosti jednosměrná a slouží pouze k výjezdu. Motoristé dnes musí složitě jezdit přes Nerudovu ulici, popřípadě silnicí Jiřího Wolkera. A to není bezpečné zejména z pohledu chodců, vysvětlil vedoucí odboru rozvoje Ivo Marcin. Na náměstí se totiž jezdí buď přes obytnou zónu, což obtěžuje místní a zatěžuje provoz, nebo úzkými uličkami kolem odstavených Foto: Alexandra Buršíková aut. Pracovníci města si nechali zpracovat studii, a podle ní je reálné, aby byl v ulici Palackého obousměrný provoz. Studii schválila stará rada města, ještě o ní bude jednat stavební komise a zastupitelé. Vjezd na Masarykovo náměstí z Palackého ulice bude zvažován jako jedno z možných opatření, která by měla být posuzována v rámci připravované komplexní územní studie středu města, doplnil Ivo Marcin. (bur)

4 TÉMA STRANA 4 / 19. ÚNORA 2015 Zhusta, chlapci, zhusta, konec masopusta Fašank je svátek hodování. Bývá rozverný a nevázaný, provoněný koblihami, slaninou a pálenkou. Je to čas zabijaček a lidového veselí. Tradiční rožnovský masopust hýřil barvami, vůněmi i zvučným zpěvem muzikantů. Veselí ovládlo Dřevěné městečko, zatančil si snad každý. Foto: Alexandra Buršíková Alexandra Buršíková Pohřebeň, pohřebeň, staré baby na hřebeň! Tímto pokřikem se ohlašovala obchůzka hřebenáře, tedy figury omotané hrachovinou se slaměným kloboukem a dřevěným ohřeblem s napíchnutými koblihami a slaninou. Jeho maska v sobě podle fašankové tradice nese prvky blahonosné magie, slámky z něj měly zajistit prosperitu. Říkadlo Skákej, medvěde, čert pro tebe jede bylo určené druhé nejvýznamnější masce fašanku. Role této masky spočívá v zajištění plodnosti a síly. Ve Valašském muzeu v přírodě byly vidět ale také jiné postavy. Například kobyly, vodníci, židé, báby, medvědáři, cikáni, nevěsty či řemeslníci. Fašanky, končiny, ostatky nebo konec masopustu se označoval závěr masopustního období, které trvá vždy od Tří králů do úterý před Popeleční středou. Tradičně je především posledních několik dní tohoto období vyhrazeno všeobecnému veselí. Popeleční středou pak začíná čtyřicetidenní předvelikonoční půst, vysvětlila mluvčí muzea Petra Valíčková. Staré baby na hřebeň Masopustnímu reji masek letos přálo počasí. Akci tak navštívily čtyři tisíce lidí. Chodíme tu každý rok. Bývají tady řeznické stánky, takže si vždy nakoupíme plné tašky klobásek, jitrnic a dobrého masa, svěřil se Jiří Váhala z Rožnova pod Radhoštěm. Další si zase na památku odváželi valašské frgály. Přijeli jsme sem z Ostravy. Líbí se mi, že se tady udržují tradice. Masopust jsme viděli zatím jen v televizi, tak jsme využili možnost podívat se taky naživo, svěřila se Lucie Nováková. Masopustní obchůzky zajistily valašské soubory Radhošť a Javořina z Rožnova pod Radhoštěm a masky ze Študlova. Návštěvníkům se také představili hosté z Polska, z Muzea wsi opolskiej. Součástí masopustního veselí, které ovládlo skanzen v sobotu 7. února, byl i 18. ročník soutěže o Nejlepší valašskou klobásku a 8. ročník soutěže o Nejlepší valašskou tlačenku. Pětičlenná odborná porota, složená z vylosovaných zúčastněných řeznických firem, vybrala jako nejchutnější klobásku z firmy Milan Žabčík z Kateřinic. Na druhém místě se umístila firma Řeznictví Stiborek z Frenštátu pod Radhoštěm. Pomyslnou bronzovou medaili získaly MP Krásno z Valašského Meziříčí a Těšínské jatky z Českého Těšína. Zájem řezníků velký Zájem mistrů cechů řeznického a uzenářského o soutěž, ale i osobní účast byly vysoké. Zúčastnilo se jich čtrnáct firem. První místo v mladší soutěži o Nejlepší valašskou tlačenku získala firma Těšínské jatky, druhé místo obsadilo MP Krásno a třetí příčku získalo Řeznictví H + H z Hladkých Životic. Návštěvníci akce mohli rozhodnout o vítězi soutěže o Nejlepší řeznický stánek. Na prvním místě se umístil stánek firmy Řeznictví H + H.

5 STRANA 5 / 19. ÚNORA 2015 KULTURA / TÉMA MěK OKO DO KNIHOVNY Únor v knihovně: o rysu, čtení a učení Dnes chronologicky odzadu. Tento víkend byl v knihovně trochu výjimečný. Na poslední chvíli jsme obdrželi nabídku k uspořádání besedy od fotografa Radka Jirsáka. Jeho prostřednictvím se tak v sobotu 14. února odehrálo Setkání s rysem. A přestože byla akce dohodnuta na poslední chvíli (last minutka týden dopředu), podkroví knihovny zaplnilo přesně padesát zájemců o setkání s touto největší kočkovitou šelmou žijící na našem území. Skoro devítiměsíční kotě rysa ostrovida nesoucí jméno Blonďák se volně procházelo mezi dětmi, rodiči i těmi ostatními, nechávalo se fotografovat, hladit i jen tak očumovat. Poté následovala více než hodinová přednáška nejen o příběhu samotného Blonďáka, avšak zejména o životě rysů a způsobu jejich reintrodukce do volné přírody. Mnoho zajímavého bylo předneseno s nadhledem, humorem a stravitelnou formou pro všechny věkové kategorie. Ještě bych doplnil, že setkání s Blonďákem proběhlo také v pátek na ZŠ Pod Skalkou a ZŠ Sedmikráska. A pro ty, kteří se chtějí setkat s Blonďákem, nebo si o něm jen něco přečíst, navštivte facebookový profil na adrese https://www.facebook.com/meetlynx. Ve dnech, kdy napadla souvislejší sněhová přikrývka, hledá mnoho zvířat potravu, aby zimu přežili. Patří mezi ně i různé ptačí druhy okolo lidských obydlí a v zahradách. Pomůžeme jim? Michal Šulgan V lednu proběhlo v podkroví první setkání z nového cyklu Nechte knihy promluvit v komorním duchu laděné setkání s PhDr. Oldřichem Kramolišem, CSc., který se ujal čestného prvního výkopu a nastolil mnohé otázky, na něž není možné říci jednoznačnou OCHRÁNCI PŘÍRODY INFORMUJÍ odpověď. Navíc způsobem velmi elegantním a jemu vlastním použil starořeckou filozofii v aplikaci na dnešní dobu a aktuálně na problém četby. Dovolte mi však, abych Vás nyní pozval ve čtvrtek 26. února do knihovny na v pořadí druhé setkání. To nese název Nechte knihy rovat. Pak už jen můžeme čekat na pestrou paletu ptačích druhů, které se u nás objeví. Mezi nejčastější hladovce patří různé druhy našich sýkor sýkora koňadra se sytě žlutým bříškem a černou hlavičkou nebo sýkora modřinka s typickým modrým týlem, šedomodrým kabátkem a černým páskem přes oči. Také k nám může zaletět kos, drozd a zajímavý druh mlynařík dlouhoocasý. Ten se nám představí svým dlouhým ocáskem, podle kterého nosí své jméno, a také zajímavě zakulaceným šedobílým tělíčkem s černými pruhy. Kdo má své krmítko umístěno blízko k lesu, tak brzy spatří rudě zbarveného samečka hýla obecného, různé druhy pěnkav, vrabce, dlasky, čížky, zvonky, brhlíky, sojky a také strakapoudy. A na co máme ptáky na své krmítko nalákat? Většina druhů nepohrdne slunečnicovými semínky, drcenými oříšky, ovesnými vločkami, strouhankou, mákem. Můžeme pro ně také připravit jablíčka, plody šípků či bezu a dalších druhů keřů, které v letních měsících slouží ptákům k obživě. Pokud máme více času, připravíme ptákům překvapení v podobě lojových koulí s namíchanými dobrotami, promluvit a zazpívat. V hlavní roli vystoupí Ctib. Pokud je Vám toto jméno neznámé, pak vězte, že se jedná o přezdívku Daniela Stibora, který je velkým propagátorem hlasitého čtení, ale hlavně skvělým předčítačem. Mimo jiné v předloňském roce knihovna uspořádala tři hlasitá čtení a hlavním aktérem byl právě Ctib, který nyní bude nejen předčítat, ale i zpívat. Prozradím, že Ctib je také muzikant a právě v knihovně v loňském roce pokřtil své sólové EP s názvem A nebo taky ne. Pokud Vás jeho tvorba zajímá, zagooglete. Avšak 26. února si zkuste nenechat ujít jiný způsob zážitku z četby. A na závěr bych rád připomněl, že v průběhu února byl zahájen další semestr Virtuální univerzity třetího věku. Tento semestr jsou tématem Potraviny a jejich spotřebitel. Věřím, že po počáteční nedůvěře a prvním setkání plném zákonných norem se téma rozvine a bude se líbit všem 14 studentům, kteří na první výuku v knihovně dorazili. Únor je krátký a v březnu nás knihovníky i Vás uživatele čekají mnohé věci nové, o nichž nyní psát nebudu. Pouze připomínám, březen je měsícem čtenářů. Čtěte knihy nebo je poslouchejte. Víte, kde nás najdete. Pavel Zajíc Vyrobit krmítko není složité, stačí jednoduchá stříška Mezi nejčastější hladovce patří sýkora koňadra. Foto: Michal Šulgan Během zimního období se ptačí druhy, které neodlétají do teplejších oblastí, často dostávají do problému s opatřením základní potravy k životu. Přes zimu zde zůstávají především druhy, které se živí semeny nebo rostlinnou potravou, která je více dostupná. I přesto je někdy složité v tuhých mrazech najít pod kůrou nebo v zamrzlé krajině potravu. Pokud se tedy rozhodneme ptákům pomoci, stačí na parapet okna, balkon či zahradu umístit krmítko. Vyrobit ho není nijak složité, a pokud se nechceme pouštět do řemeslné práce se dřevem, postačí ptákům jednoduchá stříška z prken nebo jakékoliv kryté místo, kde sníh semínka nezasype a máme na ně pěkný výhled z okna, abychom případné návštěvníky mohli pozoaby získali energii. Určitě jim ale nedávejte zbytky jídel z oběda, které obsahují hodně soli maso, brambory či jiná kořeněná jídla ptákům totiž způsobují zažívací potíže a mohou kvůli těmto potravinám uhynout. Vynechejte v ptačím jídelníčku také větší kusy tvrdého chleba či rýži, protože se může stát, že ptákům tvrdé kousky mohou poranit zobák nebo uvíznou v hrdle a udusí se. Ptáky je dobré přikrmovat především v době, kdy je silný mráz nebo hodně sněhu, ale i tak se může stát, že při velmi nízkých teplotách někteří ptáci umrznou. Proto se ptáci přikrmují a to jim dodává sílu. Dobře nakrmení ptáci tak neztrácejí svou tělesnou teplotu a přežijí. Zajímavostí také je, že se k sobě některé druhy přitisknou, aby jim nebyla zima. Pokud jsme nadšení pro pozorování ptáků, můžeme si napsat seznam druhů, které na krmítku za zimu spatříme, nebo s dětmi namalovat obrázek oblíbeného ptačího druhu. Kdo má zahradu či dvorek, může pozorování využít k lepšímu poznání svého místa, kde bydlí, a vytvořit ze svého domova živou zahradu: místo, kde splyne s přírodou.

6 KULTURNÍ SERVIS STRANA 6 / 19. ÚNORA 2015 klub kulturní agentura T klub kulturní agentura Tel.: , ČTVRTEK JIŘÍ ČERNÝ ROCKOVÁNÍ hodin T klub ÚTERÝ Studio Dva HVĚZDA hodin Společenský dům STŘEDA VALAŠSKÁ BLUESOVÁ SPOLEČNOST Akustický koncert hodin T klub Kino Panorama Tel.: Kino Panorama ČTVRTEK 19. NEDĚLE KINGSMAN: TAJNÁ SLUŽBA hodin PONDĚLÍ 16. NEDĚLE PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI hodin PONDĚLÍ 23. STŘEDA ŽENA V ČERNÉM: ANDĚL SMRTI hodin PONDĚLÍ 23. STŘEDA NEZLOMNÝ hodin ČTVRTEK FILMOVÝ KLUB BIRDMAN hodin PÁTEK 27. NEDĚLE ZVONILKA A TVOR NETVOR hodin PÁTEK NEDĚLE TEORIE VŠEHO hodin Středisko volného času Tel.: Středisko volného času STŘEDA ZÁVOD VE ŠPLHU O TYČI Prezentace od hodin tělocvična ZŠ 5. května PÁTEK OKRSKOVÉ KOLO V RECITACI ŽÁKŮ ZŠ hodin ZŠ Videčská PÁTEK POHÁDKOVÝ PÁTEK hodin SVČ Základní umělecká škola Základní umělecká škola Tel.: KAŽDÉ PONDĚLÍ PÁTEK 21. VÝSTAVA NA CHODBÁCH Vystaveny práce žáků ZUŠ malba, kresba, grafika a keramika hodin ZUŠ Městská knihovna Tel.: Městská knihovna PÁTEK VLADIMÍRA KLIMECKÁ hodin podkroví STŘEDA ROK A JEHO RYTMUS Marta Stoklasová o působení energií na naše tělo a mysl hodin podkroví ČTVRTEK NECHTE KNIHY PROMLUVIT A ZAZPÍVAT hodin podkroví SOBOTA TAJEMNÁ PYRAMIDA ANEB STRAŠLIVÍ EGYPŤANÉ Program pro školní družiny Po dohodě s knihovnicí Ilonou Kroupovou. DO SOBOTY SLYŠET TANEC ZPÍVAJÍCÍHO KVĚTU HVĚZDY Výstava obrazů Mariannach podkroví DO SOBOTY HOROTAJ Cyklus skic Michaely Kachtíkové z italských hor podkroví Klub seniorů Klub seniorů Tel.: ÚTERÝ DO PIVOVARU Trasa dlouhá cca 9 km 9.00 hodin sraz u Nábytku Kramolišovi ČTVRTEK VÝROČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ DŮVĚRNÍKŮ hodin sál Seniorcentra STŘEDA BESEDA IZS OCHRANA OBYVATEL hodin sál Seniorcentra ČTVRTEK JEDNODENNÍ ZÁJEZD NA OSTRAVSKO 7.00 hodin odjezd z AN Valašská bluesová společnost Akustický koncert Valašské bluesové společnosti by si neměli nechat ujít milovníci tohoto hudebního žánru. Koná se ve středu 4. března od sedmi hodin večer v budově pořádajícího T klubu kulturní agentury. Veškerý výtěžek z koncertu věnuje kapela na dobročinné účely, řekla dramaturgyně organizátora Romana Rusková. Vstupné stojí 150 korun. Valašskou bluesovou společnost založil Rožnovan Zbyněk Terner před osmnácti lety. Původně příležitostné sdružení tří členů začalo hrát akustické verze převážně písní Pražské divadlo Studio Dva přijede v úterý 24. února do Rožnova pod Radhoštěm s představením Hvězda. Je to původní česká One Woman Show Patrika Hartla věnovaná Evě Holubové. Komedie o fiktivní seriálové herečce se odehrává během nejdivočejšího týdne jejího Výstavu o vzniku Parkinsonovy nemoci pořádá v kině Panorama ve spolupráci s T klubem kulturní agenturou česká společnost Parkinson Help společně s Klubem Parkinson z Rožnova pod Radhoštěm. K vidění je do 28. února denně od pěti hodin odpoledne ve vestibulu. Nevyléčitelná choroba postihuje Erica Claptona. Tři roky na to se kapela začala nořit do vod blues zasahujících až do rocku. Výběr písní se tak posunul od G. Moorea, M. Waterse až k Rolling Stones či ZZ Top. Jelikož mají všichni členové své domovské soubory, vystupuje Valašská bluesová společnost jen několikrát do roka, ale za to s větším nasazením. V průběhu času se kapela rozšířila na současných pět členů, doplnila Romana Rusková. Kromě Zbyňka Ternera hraje ve skupině také Petr Nekuža, Jaromír Mikel, Jiří Ručka a Richard Paprskář. (bur) Studio Dva přiveze Hvězdu života, přiblížila dramaturgyně pořádajícího T klubu kulturní agentury Romana Rusková. Hvězda s humorem odkrývá zákulisí českého showbyznysu a s nadhledem líčí osobní problémy herečky, která po pětatřiceti letech u oblastního divadla nečekaně zazáří v televizi. (bur) Celorepubliková kampaň Doživotí stále mladší lidi. Za posledních deset let se její nárůst zvýšil o sto procent. Jen v Česku s ní žije osmadvacet tisíc lidí, upozornila předsedkyně Klubu rožnovských parkinsoniků Vlaďka Svobodová. Výstava má také pomoci změnit vnímání veřejnosti, která nemoc mylně považuje za mentální retardaci. (bur) TIPY PRO PŘÍŠTÍ DNY TEORIE VŠEHO Film vypráví výjimečný a neuvěřitelný životní příběh Stephena Hawkinga, který na svém velmi nemocném těle nosí jednu z nejchytřejších hlav, jakou kdy lidstvo poznalo. Byť by vám hravě vysvětlil nesrozumitelné zákonitosti fungování vesmíru, sám možná nechápe, jak je možné, že jeho vlastní život zachránila tak neobyčejná věc, jakou je láska. Film Teorie všeho uvádí kino Panorama od pátku 27. února do neděle 1. března vždy ve hodin. (red)

7 STRANA 7 / 19. ÚNORA 2015 PÍŠETE S NÁMI NOVINY Originály korunovačních klenotů na Valašsku České korunovační klenoty tvoří svatováclavská koruna, královské žezlo a královské jablko. Svatováclavskou korunu nechal v letech 1345 až 1346 zhotovit Karel IV. ke své korunovaci českým králem. To, zda klenoty, převážené v zapečetěné dubové bedně, zůstaly přes noc v hotelu či před ním, není již dohledatelné. Královské žezlo a královské jablko, tak jak je známe dnes, se součástí korunovačních klenotů staly později. Korunovační klenoty jsou naší národní kulturní památkou, za niž byly prohlášeny v roce 1962, hned na druhém místě po Pražském hradě. Nyní jsou uloženy v korunní komoře chrámu svatého Víta, Václava a Vojtěcha na Hradě, odkud jsou vynášeny jen při zvláštních příležitostech. Podle původního rozhodnutí císaře a krále Karla IV. neměly korunovační klenoty vůbec opustit Prahu, ale již zřejmě jeho synem Václavem byly přeneseny na Karlštejn. Ke korunovaci krále Zikmunda v roce 1420 byly z Karlštejna přivezeny zpět do Prahy, přičemž ve stejném roce byly v důsledku vypuknutí husitské revoluce králem Zikmundem vyvezeny mimo naše území. Po jejím skončení v roce 1436 byly vráceny na Karlštejn, kde pak byly uloženy až do začátku 17. století. Posléze pobývaly korunovační klenoty v Praze. Během třicetileté války se několikrát z bezpečnostních důvodů stěhovaly. V roce 1637 pak byly před útokem Švédů tajně odvezeny do císařské klenotnice ve Vídni, kde zůstaly až do roku Pro korunovaci Leopolda II. českým králem byly převezeny zpět do Prahy a byly uloženy v chrámu svatého Víta. V té době také vznikla současná tradice sedmi klíčníků. Naposledy pobyly ve Vídni během prusko-rakouské války v roce Poslední útrapy zažily během druhé světové války, kdy ještě před jejím počátkem byly na krátkou dobu převezeny do Žiliny. V roce 1944 pak Němci nechali klenoty ukrýt před spojeneckými nálety ve sklepeních starého královského paláce, přičemž od roku 1945 pobývají korunovační klenoty v korunní komoře. Mohlo by se zdát, že shora uvedený stručný text o putování a místech pobytu korunovačních klenotů se našeho kraje vůbec netýká. Opak je však pravdou. Zmiňovaný přesun korunovačních klenotů do Žiliny v září 1938 a jejich návrat zpět v říjnu 1938 je úzce spojen také s naším krajem. Během celého 20. století přitom korunovační klenoty, s výjimkou zmiňovaného pobytu v Žilině, neopustily Prahu. Foto: archiv SR V trezoru Národní banky Tam byly v rámci evakuace vzácných uměleckých předmětů v době, kdy panovala obava z vypuknutí války s nacistickým Německem, dočasně uloženy v trezoru Národní banky. V noci z 19. na 20. září 1938 byly korunovační klenoty tajně převezeny bývalým osobním vozem prezidenta Masaryka Tatra T80, za doprovodu dalšího osobního vozu (policejního doprovodu), z Prahy přes Poděbrady, Litomyšl, Lipník nad Bečvou, Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm, Makov a Bytču do Žiliny. Převoz byl organizován úředníkem Kanceláře prezidenta republiky Ing. Člupkem za doprovodu úředníka Národní banky v Praze Ing. Peška, které doprovázelo celkem pět členů Hradní stráže a policie, kteří i oba vozy řídili. Po přijetí Mnichovské dohody 30. září 1938 byly korunovační klenoty převezeny v noci z 5. na 6. října 1938 z pobočky Národní banky v Žilině zpět na Pražský hrad, kde spočinuly v trezoru prezidenta republiky. Tento převoz korunovačních klenotů je v literatuře i v různých článcích označován jako Operace klenoty fascinující ceny (KFC). Samotný převoz v té době však takto označen nebyl, což vyplývá ze všech dochovaných úředních dokumentů. O zpáteční cestě korunovačních klenotů, která proběhla ve dnech 5. a 6. října 1938, známe podrobnější informace. Převoz zajišťoval opět Ing. Člupek v doprovodu kontrolora Národní banky J. Čápa a dalších sedmi osob z Kanceláře prezidenta republiky, členů policie a Hradní stráže. Cesta vedla opět přes Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí, Litovel, Moravskou Třebovou, Litomyšl a Hradec Králové, přičemž na Pražský hrad kolona přijela 6. října 1938 kolem osmnácté hodiny. Samotná skutečnost, že byly klenoty převáženy přes valašská města, však není onou zajímavostí. Tou je skutečnost, že osoby převážející korunovační klenoty přespaly v hotelu Radhošť, který dříve stál na náměstí v Rožnově pod Radhoštěm. V Rožnově přes noc A přespaly zde nejenom cestou do Žiliny, kdy ještě při sobě klenoty neměly, ale i cestou zpět, a tedy již se samotnými korunovačními klenoty. K hotelu Radhošť vozy přijely 5. října 1938 kolem hodin a odjely druhého dne ráno kolem 6.00 hodin. To, zda klenoty, převážené v zapečetěné dubové bedně, zůstaly přes noc v hotelu či před ním, není již dohledatelné. Nicméně ví se, že doprovázející policisté hlídali zaparkované vozy před hotelem, a proto je pravděpodobné, že korunovační klenoty zůstaly v bedně ve voze před hotelem, neboť samotné přenášení bedny do hotelu by mohlo vyvolat nežádoucí pozornost přísně utajené akce. Právě informace o tom, že korunovační klenoty pobývaly v Rožnově pod Radhoštěm, a dokonce přes noc, je jistě zajímavým střípkem z historie tohoto regionu. Poprvé a zřejmě i naposled tak obyvatelé Valašska měli možnost, i když o tom žádným způsobem nebyli informováni, prožít několik hodin v bezprostřední blízkosti našeho nejvzácnějšího národního pokladu korunovačních klenotů. Pavel Kotrady Florbalistky gymnázia jsou vicemistryněmi kraje V každoročním lednovém shonu si našly studentky 1. a 2. ročníku vyššího gymnázia čas na Pohár českého florbalu. Ačkoli se tomuto sportu žádná z dívek nevěnuje, obětovaly některé z nich pro úspěch týmu účast v jazykových soutěžích či známku z biologie. A stálo to za to, na tuto akci dlouho nezapomenou! Na trénink a sehrání nebyl čas, hokejky si děvčata rozebrala a ráno v 6.30 sraz na nádraží. Před nástupem do vlaku první drobné zaváhání, nefunguje terminál na platby kartou. Děvčata se musí složit na část jízdenky. Díky, Kači! Cesta v pohodě, dospáváme jsme v Otrokovicích a máme 28 minut na to dostat se do haly. Naštěstí se trenér podíval doma do mapy, a jelikož se v tomto městě vyzná, najisto vyráží směr hala. Po pár minutách otázka pro kolemjdoucího, kudy? Prohlídka Otrokovic začíná. Jedenapůlhodinová procházka krásnými industriálními místy Barum Continental či teplárnami Otrokovice sebrala i věčně usměvavým volejbalistkám ze Stříteže náladu jsme promrzlí na kost, v hale s 65minutovým zpožděním. Hrajete za 5 minut dvojzápas s Otrokovicemi, Valmez nedojel. Po pěti minutách čeká plná hala (probíhal zde i turnaj chlapců) dalších 5 minut na naši brankářku odmítající si na střídačce obléci vyztužené kalhoty. Eva je v nich a hrajeme. Soupeřky jsou florbalistky a my nevíme, kde kdo hraje. Bojovností eliminujeme soupeřovu techniku, a dokonce jdeme do vedení. Katka skóruje pěknou střelou z poloviny hřiště. Soupeřky to nakopne a přidají na důraze my taky. Výborné zákroky brankářky Evy nás drží ve vedení. Smolný gól z chumlu před brankou a poté druhý před koncem poločasu však obrací poločasový stav. Druhý poločas byl v soupeřově režii a my jsme se jen poskromnu dostávaly na soupeřovu polovinu. Dobrou obranou i výkonem brankářky jsme však udržely výsledek 2:1, který živil naději do druhého zápasu. Druhý zápas vypadal z našeho pohledu mnohem lépe, soupeřky jsme zatlačily a Tereza Bolfová trefila krásnou střelou tyč soupeřovy brány. Se zlepšeným výkonem nás však opustilo štěstí a soupeřkám se povedly dvě akce, které rozhodly o vítězství Otrokovic 2:0 a postupu do republikové kvalifikace. Naše děvčata předvedla na turnaji bojovný, postupně zlepšující se výkon. Družstvo složené ze sportovkyň věnujícím se jiným sportům ukázalo, že ani florbalové hokejky jim nejsou cizí. Již se těšíme na příští rok. Cestu do Rožnova jsme již našli bez problémů! Děkuji těmto studentkám za reprezentaci školy: Eva Petruželová, Dagmar Hladká, Barbora Podešvová, Kateřina Dvořáková, Magdaléna Grůzová, Tereza Bolfová, Karolína Božáková, Veronika Fišerová, Eva Hlisníkovská, Pavla Křištofová a Tereza Martiňáková. (jj)

8 REPORTÁŽ STRANA 8 / 19. ÚNORA 2015 STRANA 9 / 19. ÚNORA 2015 REPORTÁŽ Marek Tretera 34 let cestovatel Rožnov pod Radhoštěm V průběhu tří let navštívil 20 zemí: Kanada, USA, Mexiko, Kuba, Guatemala, Belize, Honduras, Salvador, Nikaragua, Kostarika, Panama, Kolumbie, Ekvádor, Peru, Bolívie, Paraguay, Brazílie, Uruguay, Argentina a Chile. Pokud se podíváme na mapu jihozápadu Spojených států, uvidíme, že společné hranice států Arizona, Utah, Colorado a Nové Mexiko vytvářejí pravidelný kříž. Právě zde se nachází region, který nese oficiální název Coloradská náhorní plošina. O tomto území, které se rozkládá na ploše asi pětkrát větší, než je naše republika, se někdy hovoří jako o Colour Country, tedy Barevné zemi. Málokde na naší planetě najdeme tolik přírodních krás, jako jsou nesčetné kaňony, skalní města a věže, stolové hory a přírodní oblouky. Nejcennější krajinné celky jsou chráněné v národních parcích a řada dalších území používá ochrany nižší úrovně. Do státu Utah, kde se nachází mnohé z těch nejzajímavějších míst celého jihozápadu, jsme vstoupili na cestě z Colorada, z jihovýchodu z rohu Four Corners, kde se střetávají již jmenované čtyři státy. Navečer jsme se ještě dostali do největší indiánské rezervace Spojených států, kde žijí potomci jednoho z nejpočetnějších kmenů Navajo. Záhy jsme si uvědomili, že pro hledání místa k noclehu to nebyl úplně nejlepší nápad. Poprvé během našeho putování po Severní Americe jsme měli problém najít místo na kempování. Přitom všude kolem se táhne otevřená prérijní krajina. Jenže indiáni ve svých rezervacích provozují zpravidla jen motely a ne kempy. Navíc je tu země komplet rozebrána ostnatými dráty, které vymezují půdu pro farmaření. Respektujeme soukromý pozemek, takže jsme rozhodně nemínili kempovat nějaké indiánské rodince na jejich pozemku. A za další jsme se tu necítili úplně bezpečně. Těch několik otevřených pickupů u cesty plných mladých indiánů, lelkujících s láhví ohnivé vody a vypadajících všelijak, v nás vzbudil dojem, že bychom mohli mít v noci na našem tábořišti nezvanou návštěvu. Oficiální čísla říkají, že 40 procent indiánů žije pod hranicí chudoby, někteří žijí po staru jen v dřevěných chatrčích bez elektřiny a tekoucí vody. Mnohým z nich chybí vzdělání. Moderní doba bohužel způsobila, že žijí na okraji společnosti. Po dlouhých kilometrech nekonečnými pláněmi jsme se nakonec upíchli u cesty před vjezdem na nějakou farmu. Vypadalo to v pohodě, ale byli jsme stejně po zbytek noci tak trošku nervózní, aby neměla parta nějakých mlaďochů v úmyslu pokračovat ve své noční párty právě zde. Možná byly naše obavy nakonec zbytečné a neodůvodněné, kdo ví. Krom blesků, které lítaly všude po nebi a ozařovaly celou oblohu, jsme měli nakonec poklidnou noc. Na druhý den jsme projížděli zřejmě nejpozoruhodnější krajinou celého našeho dosavadního cestování, údolím skalních velikánů zvaném Monument Valley. Toto Nejpřitažlivějšími místy Utahu jsou národní parky Zion, Bryce Canyon, Canyonlands, Capitol Reef a Arches, které spolu se severním okrajem Velkého kaňonu řeky Colorado vytvářejí takzvaný Grand Circle Velký okruh. Každý park má své odlišnosti a svůj charakteristický rukopis. Každý, kdo se sem vydá, je odměněn velkolepými dojmy z nekonečné tvarové a barevné rozmanitosti. území nemá status ochrany národního parku, což nás zprvu udivilo. Je to národní monument a důvod je prostý. Celé území se nachází na indiánském území a jeho zástupci se na počátku 20. století na takové ochraně přírody dohodli s federální vládou. Celý chod provozoven od ubytování, restaurace až po prodej suvenýrů je plně v kompetenci indiánů. Panorama v Monument Valley skutečně vyráží dech. Zdejší krajina je v hledáčku Hollywoodu od samotných počátků a vzniklo tu mnoho úspěšných westernů. Známé jsou především ty s Johnen Waynem v hlavní roli, herec, který si to tu tak oblíbil, že se po něm pojmenovala jedna z vyhlídek. Co je tu k vidění, asi nejlépe napoví přiložené foto. V informačním centru, které slouží i jako muzeum, jsme se dozvěděli mnoho zajímavého o původních indiánských kmenech. Navajové se například velmi přičinili v bojích americké armády během druhé světové války v Pacifiku proti Japonsku. Sloužili jako přenašeči tajných vojenských zpráv. Kmen Navajo byl totiž jediný, kam během 20. a 30. let dvacátého století nepronikli němečtí jazykovědci, kteří po celém kontinentu studovali indiánské jazyky. Řeč Navajo byla tedy zbytku světa naprosto neznámá, a tak bylo velmi jednoduché ji použít jako šifrovací jazyk. Během bojů v Pacifiku sloužilo v armádě 455 Navajů a naprostá většina jejich šifer byla doručena bezchybně. Velkou měrou se zasloužili o to, že boje v Pacifiku skončily v roce 1945 a nikoliv o několik let později, jak by se velmi pravděpodobně válka vyvíjela. Byla tak ušetřena spousta životů na obou stranách. Navajo byl za světových válek jediný kód, který nebyl druhou stranou nikdy rozluštěn. Na základě tohoto pravdivého příběhu vznikl film Code Navajo s Nicolasem Cagem v hlavní roli. Mohutné skalní věže nekončí v Utahu jen hranicí Monument Valley, ale doprovázely nás v menší míře již desítky kilometrů na cestě z Colorada a pak dále do vnitrozemí státu Utah. Nejpřitažlivějšími místy Utahu jsou národní parky Zion, Bryce Canyon, Canyonlands, Capitol Reef a Arches, které spolu se severním okrajem Velkého kaňonu řeky Colorado vytvářejí tzv. Grand Circle Velký okruh. Každý park má své odlišnosti a svůj charakteristický rukopis. Každý, kdo se sem vydá, je odměněn velkolepými dojmy z nekonečné tvarové a barevné rozmanitosti, která svojí škálou přesahuje míru běžné lidské fantazie. Jako by tu neznámý mistr rozehrál nespočet neopakovatelných variací na podobné téma. Mapa trasy. Z Monument Valley jsme se vydali přímo na sever prozkoumat nejmenší z nich Arches. Už sám název Arches - Oblouky naznačuje, co je hlavním fenoménem parku. Na celém chráněném území je v současnosti napočítáno přes dvě tisícovky skalních oken, oblouků a přírodních mostů. Mezi nimi se zde nachází Landscape Arch, oblouk s největším rozpětím na světě, o jehož osudy se odborníci právem obávají. Jeho nejtenčí část dosáhla po zřícení části pískovce v roce 1991 kritické hodnoty 1,8 m. Nejslavnější však je Delicate Arch fotogenický oblouk, který najdeme na každé poznávací značce státu Utah. Tolikrát jako zde jsem za tak krátkou dobu spoušť fotoaparátu asi ještě nikdy nezmáčkl. Než se vypravíme objevovat další skvostná místa Utahu, vydáme se na chvíli do civilizace. Teplou sprchu, pračku a jiné vymoženosti již delší dobu postrádáme. Nedaleko města Salt Lake City se nachází stejnojmenné obří solné jezero, kam jsme se chtěli zajet podívat. Salinita jezera je několikanásobně silnější než ta v moři, v průměru kolem procent. Běžná mořská voda mívá okolo tří procent. Tak jako i v Mrtvém moři na Blízkém východě je i zde plavání v tak silně koncentrované vodě prakticky nemožné. Voda skutečně nadnáší tak, že je možno se do ní klidně položit a číst si noviny, anebo si dát rovnou šlofíka. Těžko byste se utopili. Sůl se postará o to, že budete stále nad hladinou. Zanedlouho již sedíme v pronajatém motorovém člunu a letíme 50kilometrovou rychlostí po jezeře. Zjistili jsme totiž, že je možno si za velmi přijatelný peníz docela jednoduše půjčit loď. Na moji otázku, jak ten motorový člun budu řídit, mi bylo jen stroze sděleno, že úplně stejně jako auto. Žádné další vysvětlování. Řidičské oprávnění či zkoušky prý nejsou třeba. Skočili jsme do člunu a jeli. V půli cesty jsme si uvědomili, že pan majitel vlastně nechtěl žádnou naši identifikaci, peněžní zálohu nebo číslo kreditky. Kdybychom tu loď nikdy nevrátili, prostě by to prošlo. Jenže takové myšlenky se mohou prohnat hlavou jen někomu, kdo byl odkojen kdesi v Evropě. Zde je vše založeno na vzájemné důvěře a upřímnosti. Já ti půjčím loď, ty mi ji za to vrátíš celou, tak jak jsme se dohodli. Slovo slibu a podaná ruka tu má stále význam. Nestalo se nám totiž za oceánem poprvé, že nám někdo něco půjčil jen na dobré slovo, když nás přitom znal sotva 10 minut. Na Antelope Island u jezera Salt Lake jsme měli možnost spatřit několik kusů bizonů, největších suchozemských savců obývajících Severní Ameriku. Největší samčí jedinci mohou dosahovat až 1,5 tuny živé váhy. Na Antelope Island byli bizoni uměle zavlečeni někdy před 100 lety, aby se zachránil jejich drastický úbytek. Daří se jim tu tak skvěle, z 12 kusů se v relativně krátké době rozmnožili na 600. Na území USA a Kanady je jen pár míst, kde se ještě bizoni vyskytují. Ještě na konci 19. století se jich na severoamerickém kontinentu prohánělo odhadem až 40 miliónů! Lov indiánů po staletí jejich stav nijak neměnil. Až příchod bílého člověka způsobil, že už v roce 1913 bizonů zůstal jen zanedbatelný počet a tento druh byl prakticky na vymření. Naštěstí se podařilo pár kusů zachránit a dnes pláně Severní Ameriky obývá několik tisícovek bizonů. Pokračování příště UTAH Národní park Arches. Národní park Arches. Rezervace Navajo.

9 INFORMACE / INZERCE STRANA 10 / 19. ÚNORA 2015 ŘÁDKOVÁ INZERCE PRODÁM Prodám zánovní kulatý stůl (o průměru 110 cm, výška 75 cm) a čtyři židle. Materiál dub masiv, cena korun. Tel.: Prodám sestavu proužkovaných, šedých, částečně prosklených skříněk vhodných do pánského pokoje. Cena dohodou. Dále prodám akvarijní skříň na dvě akvária z dřevotřísky. Ukážu na telefon: Prodám výrobky z kameniny: Velký zelový hrnec na tlačení zelí za 200 Kč, dvanáctilitrový hrnec vhodný na výrobu okurkových kvašáků za 200 Kč a čtyřicet centimetrů dlouhou formu na pečení ve tvaru ryby za 200 Kč. Tel.: PRONÁJEM Pronajmu byt 1+1 s balkonem v Rožnově pod Radhoštěm na Koryčanských Pasekách Svazarmovská, 2. p. Částečně zařízen. Dlouhodobě. Tel.: RŮZNÉ Kdo provede opravu nebo výměnu plynového ohřívače vody v RD v Rožnově p. R. za nový a výměnu vodovodní baterie za novou pákovou. Kontakt: KOMERČNÍ Rychlé peníze, volejte zdarma. Telefon: Výběrové řízení na pronájem restaurace ve Společenském domě U Pernických vyhlašují Služby obce Valašská Bystřice. Podrobné podmínky jsou uvedeny na www. valasskabystrice.cz. Příjem přihlášek do 27. února KURZY Naučte se kreslit za jediný víkend! Kurz kreslení pravou hemisférou ve Valašském Meziříčí Informace a přihlášky online na nebo tel Soukromé řádkové inzeráty jsou zdarma zveřejněny ve dvou číslech Spektra Rožnovska. Poté jsou nahrazeny dalšími. V případě jiného požadavku kontaktujte písemně redakci SR.

10 STRANA 11 / 19. ÚNORA 2015 Kalendář pomáhá Davidu Luksovi DOLNÍ BEČVA O originální kalendář na letošní rok s odvážnými mírně erotickými fotografiemi dolnobečvanských hasiček je stále velký zájem. K prodeji ze čtyř stovek zůstalo jen několik kusů. Veškerý zisk je určen rodině Davida Lukse z Prostřední Bečvy. Davida znám od školky, chodili jsme tam společně. A tak, když jsme se rozhodovaly, komu pomoci, padla naše volba právě na něj. Péče o něj je finančně velmi náročná, řekla Spektru Rožnovska jedna z iniciátorek charitativní akce Věra Bolcková. Dnes už jedenadvacetiletý zdravotně postižený muž je prakticky neustále připojen na plicní ventilaci. Celodenně o něj pečuje jeho maminka. A ačkoliv materiál je částečně hrazen zdravotní pojišťovnou, potřebuje rovněž pomůcky, které nakupují sami. A právě na ně jsou určeny peníze z prodeje nástěnného kalendáře. Zájem lidí nás mile překvapil. Objednávky přicházely i z Čech. A velmi nás dojalo, že hasiči ze Starého Zubří dali na svém plese kalendář do dražby. Prodán byl za více než dva tisíce korun, účastníci na zábavě pak vybrali dalších více než pět tisíc. Ale i na našem plese se 24. ledna do klobouku sešlo přes šest tisíc korun. Všechny peníze předáme rodině postiženého Davídka a dárcům moc děkujeme, dodala V. Bolcková. Tisk kalendáře podpořili rovněž sponzoři. Také jim hasičky děkují za to, že mohly takto splnit své odhodlání pomoci někomu, kdo to skutečně potřebuje. (ta) KARNEVAL PLNÝ VESELÍ. Radost a zábavu přinesl 7. února dětský karneval, kdy tělocvičnu místní základní školy zaplnily nejroztodivnější bytosti. Tradiční rej masek připravili členové komise školské, kultury a sportu za pomoci dalších sdružení. Kromě tance a soutěží si zájemci vyzkoušeli hru na hudební nástroje, třeba bubínky nebo dlouhou píšťalu, malí umělci zase vybarvovali obrázky a milovníci přírody poznávali zvěř i ptáky, s nimiž se mohou v beskydských lesích potkat. Přítomné bavil klaun Hubert i DJ Adam Lenomar. (ta), foto: Táňa Arťušenková DOLNÍ BEČVA / PROSTŘEDNÍ BEČVA NENECHTE SI UJÍT Sportovní ples s bohatým programem a ruličkovou tombolou pořádá v sobotu 21. února od 19 hodin FC Dolní Bečva v hale místní základní školy od 19 hodin. Hrát bude ostravská multižánrová skupina Šajtar. Vstupné je 90 korun. Zdravotní den se Zuzanou Neřádovou se koná v pondělí 2. března od 15 hodin v základní škole. Zájemci si mohou nechat vyšetřit rovněž pohybový aparát, biometriku chodidla nebo se nechat zvážit na speciální váze Tanita. (ta) KRÁTCE Sedmnáctý ročník amatérského turnaje ve volejbale smíšených dolnobečvanských týmů o Pohár starosty se uskuteční v sobotu 7. března. Přihlásit se je nutné do 27. února. Na Velikonoční výstavu zve od 21. do 27. března do své klubovny Klub seniorů. Pro inspiraci zde budou k vidění jarní a velikonoční dekorace. Připraveny jsou rovněž ukázky malování kraslic a pletení tatarů. (ta) Šestnáct dnů po Americe s fotoaparátem František Křenek při prezentaci své cesty. PROSTŘEDNÍ BEČVA Po národních parcích Spojených států amerických putovali 11. února v pastoračním centru svaté Zdislavy účastníci setkání s vášnivým fotografem Františkem Křenkem. Společně tak zdolali kilometrů. Navštívit tyto končiny jsem si přál už hodně dávno a poštěstilo se mi to loni v září. Navíc nešlo o běžný poznávací zájezd, ale speciální výpravu, kterou tvořilo deset fotografů. Naším cílem bylo získat jedinečné snímky především z národních parků. Tomu byl podřízen celý program, kdy jsme se společně vydávali na východy nebo západy slunce, abychom krajinu zachytili Foto: Táňa Arťušenková při zajímavém osvětlení, řekl na úvod František Křenek. Během své cesty pořídil fotografií, takže vybrat z nich to nejhezčí a nejzajímavější na hodinovou prezentaci nebylo vůbec jednoduché. Velmi jsem obdivoval vztah Američanů k přírodě. Nechávají ji totiž svému osudu. Pokud ji zasáhnou požáry, čekají, že si pomůže sama. A jak jsem se přesvědčil na vlastní oči, je tomu skutečně tak. Ani zvěř nekrmí, ta si nachází potravu sama. A v parcích jí žije hodně. Viděli jsme bizony, jak se procházejí po cestě mezi auty, byl jsem jen asi šest metrů od nádherného jelena, který se v klidu pásl, zatím co jsme ho všichni horlivě fotografovali, zachytil jsem losy i vlka. Nepotkali jsme jenom medvěda, ale to bylo podle mne jen dobře, dodal cestovatel. Každý den spali v jiném městě či místě. Projeli Zion National Park i Bryce Canyon v Utahu, navštívili Antelope Canyon v Arizoně. Zde nám neunikl ten správný a nejvíce fotografovaný moment, kdy světlo vniká úzkou stropní štěrbinou přímo do útrob kaňonu. Ve chvíli, kdy je slunce nejvýše na obloze, se rozehraje nádherná světelná show a připadáte si jako ve starobylém chrámu. Minout jsme pochopitelně nemohli nejstarší a nejznámější park Yellowstone ve Wyomingu, uvedl František Křenek. Z vybraných snímků už vydal kalendář na letošní rok. A protože se chce o všechny krásy, které zachytil svým citlivým objektivem, podělit s co nejvíce lidmi, určitě připraví z fotografií také výstavu. Táňa Arťušenková Antelope Canyon. Foto: František Křenek

11 HORNÍ BEČVA / HUTISKO-SOLANEC STRANA 12 / 19. ÚNORA 2015 Písklata se Skřivánky vystupovala s chutí HORNÍ BEČVA Skřivančicí pro letošní rok se v sedmnáctém ročníku pěvecké soutěže Skřivánek místní základní školy stala čtvrťačka Zuzana Podešvová, titul Skřivánek si vybojoval už podruhé Josef Němec z páté třídy. Nejlepším Pískletem je Linda Pavelková z druhého ročníku. Soutěž Skřivánek 2015 se konala 13. února ve zcela zaplněném sále kulturního domu. Na pódiu se předvedly necelé tři desítky zpěváků od první do páté třídy, kteří se utkali ve dvou kategoriích Pískle a Skřivánek. Z prken znamenajících svět zněly nejčastěji lidové písničky od Tancuj, tancuj až po Červený šátečku, ale i trampské či hity z pohádek. Porota, v níž byl i hornobečvanský starosta Rudolf Bernát, neměla vůbec jednoduchou práci při rozhodování, komu ceny udělit. Dobrou náladu přinesla taneční vystoupení. Hned na začátku své umění předvedli členové z folklorního souboru Valášek. S chutí vystupovaly s připravenými programy jednotlivé třídní kolektivy od prvňáčků, kteří si nacvičili pohybovou kreaci na písničku Karla Černocha Večerníček, až po dívky z tanečního kroužku Dance Rebels. Táňa Arťušenková Přibyla Anička i Noel Loni se v obci narodilo devět chlapců a čtrnáct děvčátek. Rodiče vybírali jména tak, že se žádné neopakovalo. Vedle typicky české Aničky, Aleny, Václava či Antonína se objevila i méně tradiční, například Lara, Noel nebo Atrey. Počet Hornobečvanů se přesto snížil o čtyřicet. K 31. prosinci 2014 žilo v obci lidí. Nejvíce obyvatel evidovala matrika v jednadvacátém století v roce 2008, kdy bylo k trvalému pobytu zapsáno občanů. Z dospělých je mužů a žen. Průměrný věk dosahuje 43 let. K nejstarším patří Jindřich Škorňa a Františka Bambušková, kteří loni oslavili 94 let. Mladistvých od 15 do 18 let je 61, z toho 36 chlapců a 25 dívek. V obci bydlí 332 dětí do 15 let, z nichž je 177 chlapců a 155 dívek. (ta) Vystoupení Dance Rebels odměnil zasloužený potlesk. Bečvanské maskování připravili členové Ohlé kliky na sobotu 28. února. V motorestu Bečvan hraje od 19 hodin folklorní cimbálová muzika Radegast. Vstupné činí 333 korun, pro maskované 100 korun. Karling cup 2015 v halové kopané žen se koná v sobotu 7. března od 9 hodin v hale místní základní školy už potřetí. Všechny fanoušky zvou Hornobečvanské střely. POZVÁNKY Foto: Táňa Arťušenková Dětský karneval pořádá v sobotu 7. března sdružení Bečvánek Beskydy od 14 hodin v penzionu Staré časy. Připraveny jsou soutěže, hry, diskotéka i kolo štěstí. Rezervace míst na cz nebo na čísle (ta) Soláněk tančí a zpívá pro radost Na snímku v roli tetek Lucie Hatlapatková a Barbora Mikudová. Foto: Táňa Arťušenková HUTISKO-SOLANEC Na dubnovou soutěž dětských folklorních souborů ve Frenštátě pod Radhoštěm, ale i na Den řemesel v Zákopčí a vystoupení v rožnovském skanzenu se připravuje starší skupina dětského folklorního souboru Soláněk. Každé úterý odpoledne v tělocvičně pilují pásmo Hodová. Poprvé jsme se s ním představili na loňských dožínkách na Poskle. Ovšem na podzim došlo k obměně členů souboru ti nejstarší odešli a naše řady zase doplnili páťáci, takže se musí vystoupení doučit. I když nám vůbec nejde o to, abychom z dětí vychovávali špičkové tanečníky. Cílem je umožnit jim bližší poznání kultury předků. A právě ve folkloru se tyto tradice nejvíce odrážejí, řekla jedna z vedoucích Soláňku Marcela Cabáková. Inspirace přichází sama S Marií Šedou se souboru ujaly před šesti lety. Pod jejich vedením se Soláněk představil dvakrát v Německu v roce 2011 na Jarním festivalu ve Fürstenwaldu a o rok později na folklorním festivalu v Tiengenu. Vystupují také na sečení lúk na Soláni, Mikulášském jarmarku, Dni matek, na rožnovských jarmarcích a slavnostech i ve Valašském muzeu. Děti se učí hlavně udržet rytmus, proto nevynechávají v repertoáru ani tance, jako je polka, valčík, čardáš, točené. Pásma většinou vznikají z náhlé inspirace písničkou, scénkou i tím, co vlastně chceme předvést. Někdy slyším hudbu a slova a najednou si představím, co by se na ni dalo zatančit či zahrát. A pak už to společně s Marcelou dotváříme a přizpůsobujeme k schopnostem dětí, dodala M. Šedá. Hudebně je doprovází cimbálová muzika Strunka s primáškou Kristýnou Šedou. Lucie Hatlapatková i Barbora Mikudová chodí do Soláňku od svých šesti let. Za tu dobu zvládly veškeré základní kroky i tance. Zpívat, tančit i halekat mne ohromně baví. A také to, že se teď kvůli nedostatku kluků zaměřujeme na hrané scénky, usmívá se Lucie, která společně s Barčou hraje hádavé tetky, jak se přou, kdo má lépe vykrmenou husu. Folklorem navíc žije celá její rodina, tatínek Marián Hatlapatka vede soubor Zákopčan. Táňa Arťušenková ZPRÁVIČKY Slavnostní předání hasičské techniky, kterou získali dobrovolní hasiči v rámci spolupráce mezi obcemi Hutisko-Solanec a Makov v projektu Spoločné predchádzanie rizikám v prihraničnom regióne, se uskuteční ve středu 25. února od 15 hodin v centru obce. Na Hasičský ples zve Sbor dobrovolných hasičů Hutisko-Solanec 28. února od 19 hodin v tělocvičně v místní základní škole. K tanci a poslechu hraje DOMEZA. Bohatá tombola, občerstvení a zábava zajištěny. Nejlepší recitátoři z 1. až 5. třídy soutěžili 29. ledna o postup do okrskového kola, které se uskuteční v pátek 27. února v Rožnově. Tam vystoupí Petr Vala, Vanessa Třetinová, Tereza Kuběnová, Tobiáš Vala, Nela Porubová a Michaela Stejskalová. Soutěž ve zpěvu lidových písní, které se zúčastnili žáci 1. stupně, se konala 30. ledna. Do dalšího kola v Rožnově pod Radhoštěm postoupili Tereza Kuběnová ze 3. třídy a Jan Kjeronský ze 2. třídy. (ta)

12 STRANA 13 / 19. ÚNORA 2015 Olympiáda v Hlubokém VALAŠSKÁ BYSTŘICE Pátý ročník Jankovské olympiády se 6. února konal v Hlubokém. Na start se dostavilo deset závodnic z šicí a střihací dílny rožnovské firmy Janek. Do slunečného a krásně zasněženého údolí své spolupracovnice pozvala Věra Křenková. Její manžel Ladislav si na přípravu Jankovské olympiády vzal v práci dovolenou. Vytýčil a upravil 55 metrů dlouhou závodní trasu, postavil tři sněhové stupínky pro vítězky, na dřevěný stojan upevnil velký výkres s pěti barevnými kruhy a nad mladým smrkovým lesíkem vztyčil českou vlajku. Po zapálení olympijského ohně závod odstartoval. Ženy odhodlaně sjížděly vyznačenou trasu na různých dopravních prostředcích. Výborně například posloužila velká lopata, ale i pytel napěchovaný senem či odstřižky látek z šicí dílny. Závodnice se ze všech sil snažily dosáhnout nejlepšího času. A kdo vyhrál? To není důležité, usmála se Věra Křenková. Všechny jsme se náramně pobavily, protáhly tělo a užily si pobyt na čer stvém vzduchu. (mta) TANEC V PYŽAMU. Zatímco loni valašskobystřičtí senioři uspořádali maškarní odpoledne, tentokrát se rozhodli pro pyžamový bál. Na tanečním parketu ve Společenském domě U Pernických jsme 5. února obdivovali vskutku originální modely. Například seniorky Jarka a Mirka si nechaly ušít z pruhované bavlněné látky žluté pyžamo a růžovou noční košili. Rukávy a výstřih v obou případech lemovala bílá krajka, která ozdobila i slušivý čepeček na hlavě. Na garderobě si nechali záležet rovněž pánové. K pyžamovému kabátku si uvázali kravatu, někteří svůj oděv doplnili bleděmodrými nočními čepičkami s bambulkou. Lakýrky vyměnili za nejrozmanitější papuče. Pohodlně v nich tancovali za hudebního doprovodu dvou harmonikářů a jednoho bubeníka ze seniorského klubu. (mta), foto: Milan Flisník VALAŠSKÁ BYSTŘICE / ZUBŘÍ Závodní trasu lemovaly smrkové větvičky a barevné pentle. Foto: Milan Flisník Do 27. února se lze přihlásit do výběrového řízení na pronájem restaurace U Pernických. Více na webu valasskabystrice.cz. Zimní pobyt v přírodě si 12. února užili školáci z Valašské Bystřice. Zatímco na sjezdovce Búřov jezdili na bobech, snowboardu a pilovali slalom, na rožnovském zimním stadionu se věnovali rychlobruslení. KRÁTCE Po portášských chodníčcích se 14. února vydalo se Ski klubem Búřov 40 běžkařů na lyžích. Zdolali trasu 45 km dlouhou z Bumbálky do Valašské Bystřice. (mta) Hala volá po obnově ZUBŘÍ Před dvaceti lety dostali zuberští házenkáři a sportovní fanoušci dárek novou halu, kterou tehdy obdivovali příznivci sportu v celém regionu. Dnes objekt volá po rekonstrukci. Dočká se jí? Nové vedení zuberské radnice si uvědomuje, že bez opravy se budova dlouho neobejde. Nechali jsme vypracovat studii, která má být hotova do konce března, uvedl starosta Lubomír Vaculín a dodal, že teprve pak bude možné se poohlédnout po vhodném dotačním projektu. Bez finanční pomoci z evropských fondů tak rozsáhlou rekonstrukci haly uskutečnit nelze. Objekt potřebuje opravit střechu, zateplit, dosluhuje také kotelna a zastaralé jsou rozvody vody, plynu a elektřiny. Přání házenkářů Házenkáři by si přáli komfortnější podmínky pro regeneraci a rehabilitaci hráčů, uvítali by i možnost ubytování pro sportovce. V hale se však konají také futsalové zápasy okresní soutěže a přeboru, uvedl Josef Randus, pracovník odboru kultury a sportu Městského úřadu v Zubří. Pravidelně u nás hrají své soutěže a turnaje rovněž rožnovští a valašskomeziříčtí florbalisté a nelze opomenout ani skvělý oddíl moderní a estetické gymnastiky TJ Gumárny Zubří, který do našeho města každoročně zve na soutěžní přehlídky gymnastky z celé republiky. Letos se v Zubří uskuteční mistrovství ČR juniorek, dodal Josef Randus. Objekt slouží i kultuře Lepší osvětlení a ozvučení haly by se líbilo i agenturám, které v Zubří pořádají koncerty zpěváků a jiná zábavná představení, pro něž městský Klub kapacitně nestačí. Například 20. dubna se do Zubří vydá známá televizní Partička, jejíž protagonisté upřednostňují větší sály. Hala je ideální prostor i pro taneční školu Aneri z Valašského Meziříčí, která 8. května v Zubří pořádá soutěž v moderních tancích. Jakou finanční částku si rekonstrukce sportovního objektu vyžádá, to napoví až vypracovaná studie. Podle starosty Vaculína je ale už dnes zřejmé, že podaří-li se najít a vyřídit dotaci, bude to znamenat spoustu administrativy, která se nedá uspěchat. Proto se zahájením rekonstrukcí v letošním roce nelze počítat. (mta) MASOPUST V ZUBŘÍ. O pěknou tradici se zasloužil Valašský soubor písní a tanců Beskyd v Zubří. 14. února uspořádal už pátý ročník Masopustu. Masky opět vyrazily do průvodu městem a postaraly se o veselou lidovou zábavu. Dočkaly se za to vlídného přijetí od Zubřanů, kteří účastníky průvodu pohostili voňavými klobáskami, koblihami a dobrou pálenkou. (mta), foto: Pavel Czinege Třetí ročník turnaje neregistrovaných hráčů ve stolním tenise se koná v sobotu 21. února 2015 od 9 hodin v zuberské Sokolovně. Zváni jsou zájemci z celého mikroregionu. Vašemu oblíbenému sportovci ze Zubří můžete dát svůj hlas prostřednictvím internetu sport.mesto- -zubri.cz do 22. února. POZVÁNKY Koncert herce a písničkáře Jiřího Schmitzera z Ypsilonky se koná 27. února od 18 hodin v Klubu Zubří. Cena vstupenky je 150 korun. (mta)

13 VIGANTICE / MIKROREGION Maškarní bály pro děti i dospělé VIGANTICE Pod vysokým stropem tělocvičny, kde se tradičně konají všechny plesy a bály ve Viganticích, vlály pestrobarevné balonky a dlouhé fábory. Pěkně vyzdobený sál si ve dnech 14. a 15. února dopřáli členové místního sdružení dobrovolných hasičů. Jako každým rokem, i letos zorganizovali víkendovou zábavu v maskách. Mnozí rodiče na dětský bál zavítali s fotoaparátem. Do objektivů se jim usmívaly princezny, kočičky a další bytosti z pohádkového světa. Foto: Libuše Miarková RODÁCI Z ROŽNOVSKA KRÁTCE STRANA 14 / 19. ÚNORA Miroslav Maléř restauruje památky v Americe Bylo mi deset let, když jsem doma v almaře našel rodinnou fotografii. Vpředu seděli staříčci a za nimi stáli muži v bílých košilích, s kšandami a knírkem. Na dalším obrázku pak měli černá saka. Bylo to mysteriózní! Žádné jiné foto u nás na Kyvňačkách tehdy nebylo, jen zarámovaný barevný svatební portrét mých rodičů visel na stěně ve světnici. Při černé hodince mi rodiče vysvětlili, že památné foto je z roku 1913, kdy tatínkův bratr Alois přijel na Horní Bečvu z Texasu, kam se vydal za prací. Po návratu domů příbuzným koupil nové oblečení a pak šli pěšky do Rožnova k fotografovi. Byla to tehdy velká událost. Strýc Alois se vrátil na Horní Bečvu, aby navštívil a finančně pomohl staříčkům, kteří živořili na horských kotárech, a také aby přesvědčil svého bratra Jana, mého tatínka, aby se s ním do Ameriky vrátil. Koupili si lístky na plavbu lodí, ale vyrazit už nestačili. Jejich odjezd překazila první světová válka. Zatímco v sobotu večer patřil taneční parket dospělým hasičům, jejich rodinným příslušníkům, přátelům a dalším příznivcům, v neděli obětavý tým organizátorů připravil zábavné odpoledne pro děti. Oblékly se do kostýmů nejroztodivnějších pohádkových bytostí a sklízely obdiv návštěvníků. Tančily, skotačily, soutěžily a v tombole zkoušely své štěstí. Na koho se usmálo, vyhrál pěkné ceny, mezi nimiž nechyběla ani oblíbená stavebnice Merkur, hasičské, policejní auto, plyšový krteček, blatníky na jízdní kolo, bloky, fixy a další výtvarné potřeby. (mta) Vigantické děti rády chodí do kroužků. Příznivci turistiky a angličtiny se scházejí v sudých týdnech, v lichých si dávají dostaveníčko milovníci zpěvu. Velký zájem je i o keramiku, která se koná každý týden. Jednu skupinu tvoří čtvrťáci a druhou žáci z nižších tříd. (ZŠ) POZVÁNKA Rožnovská lékařka Zuzana Neřádová pořádá od ledna se svým týmem Zdravotní dny v našem mikroregionu. Jsou určeny pro děti a jejich rodiče. Navštívili jsme už školská zařízení v Hutisku-Solanci, Rožnově, Zubří a 23. února v 15 hodin se chystáme do Mateřské školy ve Viganticích, uvedla Zuzana Neřádová. Zdravotní dny jsou pro každého, kdo se trochu zajímá o své tělo. Pořádáme je zdarma. Vyšetříme pohybový aparát, zaměříme se i na plosky nohou a biomechaniku chodidla. Včas tak odhalíme plochou nožku, kladívkové prsty a další neduhy, jež mohou v budoucnu způsobit nejeden zdravotní problém. A protože naše děti se často potýkají i s nadváhou, vozíme s sebou speciální přístroj, který odhalí, kolik je v těle tukové hmoty, svalů apod. (mta) Tuto vzpomínku napsal pro Spektrum Rožnovska Miroslav Maléř, syn Jana Maléře a synovec Aloise Maléře. Dětství prožil na Horní Bečvě, poté se vyučil kameníkem a odjel pracovat do Prahy, kde se podílel na renovaci kostelů sv. Mikuláše a sv. Havla. V sedmdesátých letech minulého století dvaadvacetiletý Miroslav následoval životní pouť svého strýce. Rozhodl se pro emigraci. Nejprve zamířil do Kanady, kde na quebecké univerzitě v Montrealu studoval výtvarné umění. Do sochařského řemesla pak pronikal na kolumbijské univerzitě v New Yorku. V tomto nejlidnatějším městě Spojených států našel nový domov. A také zde zúročil svou řemeslnou dovednost. Podílel se na renovaci řady historických budov. Od roku 1986 šest let pomáhal restaurovat katedrálu svatého Jana v New Yorku. Poté dva roky opravoval jedenáct vzácných kamenných soch na budově Rockefellerova centra. Přiložil ruku k dílu i při rozsáhlé generální rekonstrukci secesní budovy Českého národního domu na Manhattanu. Když byla dokončena, to se psal rok 2008, dostal Miroslav Maléř pracovní nabídku z Texasu, aby pomohl obnovit průčelí kostela svatého Josefa v San Antoniu. Uchvátilo mne baroko Světoznámý národní historický park v San Antoniu tvoří pět španělských misií, jež františkánští mniši vybudovali v letech 1720 až Za královnu této vzácné památky je považován kostel svatého Josefa, na jehož renovaci se řadu let podílí i rodák z Horní Bečvy. V San Antoniu mne nejvíce uchvátilo pozdní sochařské španělské baroko, které nikde jinde v Americe nenajdete, uvedl Miroslav Maléř. Při práci si často uvědomuji, jak velmi nehostinná země tehdy františkány přivítala. Ve čtyřicetistupňových vedrech, v zemi hadů a divokých zvířat mniši zakládali lomy, pěstovali kukuřici, organizovali domorodé indiány a stavěli kostely. Tomu říkám lidský úděl! Miroslav Maléř při renovaci sochy sv. Františka na čelní stěně kostela svatého Josefa v San Antoniu. Miroslav Maléř při restaurátorských pracích používá zestárlý vápenec, který získává z jiných staveb určených k demolici. Tak tomu bylo i při obnově sochy sv. Františka, kterou dokončil před třemi lety. Hodně mu přitom záleželo, aby postupoval podle stejných metod jako jeho předchůdci. Proto kříž vytesal ručně, ponechal ho na kamenném bloku a až teprve na závěr obřezal speciální pilou s diamantovým ostřím. Renovovaná socha svatého Františka na čelní stěně kostela svatého Josefa je pro rodáka z Horní Bečvy srdeční záležitostí. Nejednou jsem si při práci vzpomněl na svého strýce Aloise, kterého jsem znal jen z rodinné fotografie. Kdoví, zda Foto: archiv Miroslava Maléře někdy navštívil některý z misijních objektů v San Antoniu. Pátral jsem v historických dokumentech a zjistil, že dva Maléři připluli na lodi do Galvestonu, přístavního města Texasu. Jeden byl číšník a druhý krejčí, což mohl být můj strýc, uvedl Miroslav Maléř. V letech 1840 až 1860 do Texasu zavítalo mnoho Čechů a Moravanů i Valachů. Dokonce si vybudovali městečko Praha s malovaným kostelem. Setkal jsem se tam například s Američany, jejichž prababička pocházela z Nového Hrozenkova. Hodně českých jmen je vytesáno i na pomnících místního hřbitova, dodal Miroslav Maléř, který v San Antoniu rád tráví zimní a jarní měsíce. Libuše Miarková

14 STRANA 15 / 19. ÚNORA 2015 Vyhráli v nájezdech Po dvou porážkách v řadě si prvoligoví florbalisté Rožnova pod Radhoštěm zase připomněli, jak chutná vítězství. Ve víkendovém 19. kole základní části soutěže Sršni přivezli dva body z Prahy za vítězství po samostatných nájezdech. Hned vzápětí však ve 20. kole doma vysoko prohráli se Znojmem. 19. kolo FBC Start98 Praha 1. FBK Rožnov p. R. 5:6 (1:2, 2:2, 2:1 0:0) po sam. nájezdech Rožnované většinu zápasu vedli, stejně tak i v závěru. Jenže pouhých dvacet vteřin před koncem inkasovali na 5:5 a šlo se do prodloužení. Když v něm gól nepadl, musely rozhodnout až nájezdy. V nich rozhodl hostující Lukáš Hrubý, jenž se tak velmi stylově rozloučil se svým hostováním v Rožnově pod Radhoštěm. Chtěli bychom Lukášovi za jeho výpomoc velmi poděkovat. Z naší debaty vyplynula naděje, že v některé z následujících sezon se opět uvidíme, neboť si náš tým i klub velmi oblíbil, poznamenal na adresu Lukáše Hrubého trenér Rožnova pod Radhoštěm Zbyněk Macura. 20. kolo Rožnov Znojmo 4:12 (1:1, 2:5, 1:6) Valentýnský podvečer florbalistům Rožnova pod Radhoštěm nevyšel podle představ. Po vyrovnané první třetině přišly divoké dvě třetiny, ve kterých bohužel domácí Sršni tahali za kratší konec. Prostřední část vyhrálo Znojmo 5:2, třetí třetinu dokonce 6:1 a byl z toho největší domácí debakl sezony. Nyní už je tedy definitivně jisté, že Sršni půjdou do play off ze druhé poloviny postupové osmičky a budou proto čekat, který soupeř si je vybere. V první třetině jsme byli o něco lepší. Od druhé části to byla jízda na horské dráze a pro nás bohužel dolů. Znojmu stačilo pouze trestat naše minely. Soupeři přeji co nejlepší umístění v první čtyřce a my se budeme těšit, kdo si nás vybere, řekl po utkání kouč Rožnova Zbyněk Macura. Do konce základní části chybí sehrát dvě kola. Nadcházející sobotu 21. února jedou Sršni do Prahy k utkání s Black Angels, o týden později v sobotu 28. února od hodin přivítají doma Opavu. Pak začne play off. Tabulka po 20. kole: 1. Litvínov 42 bodů, 2. Znojmo 41, 3. Česká Lípa 40, 7. Rožnov p. R. 32. (ran) SPORT Hořký příběh pokračuje Dvě bolestné domácí porážky se Studénkou a beznadějně posledním Bohumínem utrpěli ve 22. a 23. kole krajské ligy hokejisté Rožnova pod Radhoštěm. Do konce sezony chybí jen pět zápasů. Ten nejbližší hrají Rožnované v sobotu 21. února od pěti hodin odpoledne s posledním Bohumínem. 22. kolo Rožnov p. R. Studénka 3:4 (1:1, 0:1, 2:2) Bohužel pro domácí se opět potvrdilo téměř železné pravidlo inkasování v první minutě, hosté dali gól v 58. vteřině. Hosté pak vedli 3:1 a 4:2, Rožnov jen snížil. Vyrovnání viselo na vlásku, ale nevyšlo to. Porážkou ztratili domácí čtvrté místo. Branky a asistence Rožnova: 7. Vaculín (Skopal, Kroupa), 45. Kroupa (Jiří Švrček), 53. Prycl (Duda, Švajda). 23. kolo Rožnov p. R. Bohumín 2:5 (1:1, 1:3, 0:1) Jak se dá s každým vyhrát, lze ve sportu i s každým prohrát. Do sytosti se o tom přesvědčují v tomto soutěžním ročníku krajské ligy hokejisté Rožnova pod Radhoštěm. S beznadějně posledním Bohumínem o uplynulém víkendu prohráli už třetí ze čtyř vzájemných utkání v sezoně. Pokud to Bohumín na někoho v letošní sezoně umí, tak je to rozhodně Rožnov. Bohumín vyhrál dva z předchozích tří zápasů a třetí vítězství si připsal minulý víkend. Přestože hosté přijeli k zápasu jen s jedenácti lidmi a dohrávali ho v deseti hráčích, odvezli si tři body za vítězství 5:2. Vyhrál lepší tým, který do toho dal víc srdíčka, bojovnosti a hokejovosti. Je třeba soupeři pogratulovat. V příštím kole přijede Kopřivnice, a tak snad zápas bude o něčem jiném, uvedl rožnovský asistent trenéra Miroslav Martyčák. Branky a asistence Rožnova: 4. Vaculín (Ukhin, Kroupa), 37. Vaculín (Jiří Švrček, Kroupa). Pořadí po 20. kole: 1. Kopřivnice 56, 2. Orlová 51, 3. H. Benešov 31, 4. Studénka 26, 5. Krnov 21, 6. Rožnov p. R. 21, 7. Bohumín 10. (ran) INZERCE

15 SPORT Martin Vrána Skoro tisícovka fanoušků se v sobotním podvečeru ve sportovní hale v Zubří dobře pobavila. Domácí házenkáři dle očekávání porazili Frýdek- -Místek a čtyři kola před koncem mohou dále živit naděje na druhé místo po základní části, ze kterého by se jim šlo do play off velmi dobře. Teď jsme zvládli Frýdek-Místek a jsme za to rádi. Když se nám podobně povede i ve zbylých čtyřech kolech, budeme druzí a to je náš INZERCE cíl, hlásil po vítězném utkání brankář Gumáren Zubří Petr Orság. Svěřencům kouče Jiřího Kekrta se proti Frýdku-Místku podařilo ubránit superstřelce Vojtěcha Petrovského. Velkou roli v tom hrál domácí brankář Petr Orság. Hned několikrát si na kanonýra soupeře počíhal a vytasil spoustu brilantních zákroků včetně například chycené sedmičky těsně před poločasem za stavu 12:9 pro Zubří. Na Vojtu Petrovského jsme byli připra- STRANA 16 / 19. ÚNORA 2015 Řezníček třinácti góly sundal Frýdek-Místek Těsnou a smolnou porážku v Lovosicích a potom očekávanou domácí výhru s Frýdkem-Místkem si v posledních dvou kolech extraligy připsali házenkáři Gumáren Zubří. V dalším programu jedou Zubřané trochu nezvykle v pátek 20. února do Přerova (18.45) a doma se představí opět v sobotu 28. února od 18 hodin proti Brnu. Ještě předtím, ve středu 25. února od 18 hodin, čeká Gumárny domácí semifinále Českého poháru proti Hranicím. Házenkáři Zubří (zelené dresy) v tomto sobotním utkání 18. kola extraligy bez potíží porazili Frýdek-Místek. Foto: Alexandra Buršíková domácí neporazitelnost. A to se mu beze zbytku potvrdilo. Hosté, kteří naopak bojují o postupovou osmičku, se drželi jen první čtvrthodinku, ve které se vedení přelévalo. Pak domácí odskočili na poločasové čtyři branky a na začátku druhé půle Frýdku-Místku definitivně ujel vlak. Právě na konci prvního a startu druhého poločasu jsme zápas rozhodli v náš prospěch, pravil po vítězném utkání trenér Gumáren Zubří Jiří Kekrt. Zkušený stratég byl hlavně rád, že se jeho týmu podařilo parádně ubránit nejlepšího střelce hostů Petrovského. Jeho schopnosti známe, v minulém kole dal 19 branek, proto jsme se na něj velmi soustředili. Myslím, že se nám to podařilo, a to bylo pro výsledek také důležité. Myslím, že jinak to bylo pro fanoušky zajímavé utkání, dodal Jiří Kekrt. Hvězdami utkání byli 13gólový domácí střelec Tomáš Řezníček a gólman Petr Orság, jenž vytasil nejeden důležitý zákrok. Nejvíce branek Zubří: Řezníček 13/5, Hrstka 4, Šustáček 4, Kašpárek 2, Douda 2. Pořadí po 18. kole: 1. Plzeň 28 bodů, 2. Dukla Praha 25, 3. Zubří 24, 4. Lovosice 23, 5. Brno 22, 6. Jičín 20, 7. Frýdek-Místek 19, 8. Karviná 19, 9. Hranice 19, 10. Zlín 10, 11. Litovel 7, 12. Přerov kolo Lovosice Zubří 29:28 (13:13) V prvním vzájemném zápase sezony Zubřané doma na podzim Lovosice rozstříleli 36:21. Na palubovce soupeře však na body nedosáhli. Zápas byl mimořádně vyrovnaný a dramatický až do posledních vteřin. Vedení se mnohokrát vystřídalo, nejvíce vedli domácí o tři a hosté také o tři branky. V závěru vedlo Zubří minutu před koncem o gól a mělo míč, ale ani tak to na alespoň bod nestačilo. Lovosice vstřelily vítězný gól necelých dvacet vteřin před koncem, a Zubří tak odjíždělo s prázdnou. Po konečném hvizdu samozřejmě panovalo v táboře Zubří velké zklamání. Nevyhrálo lepší družstvo. My jsme zahráli trochu pod své možnosti, konstatoval nespokojený trenér Gumáren Zubří Jiří Kekrt. Podobného názoru byl i pivot Zubří Petr Šlachta. Takhle těsně prohraný zápas je vždycky velké zklamání. Jsme přesvědčeni, že aspoň ten bod za remízu jsme si zasloužili. Bohužel jsme udělali o tu jednu chybičku více než soupeř, který pak šťastně vyhrál, řekl k zápasu Šlachta. Nejvíce branek Zubří: Řezníček 8, Šíra 7, Hrstka 6/4, Hanus 2, Reček kolo Zubří Frýdek-Místek 29:23 (13:9) Zubří, které nyní upíná všechny síly do honby za druhým místem po základní části, chtělo potvrdit Druhé místo by bylo super, hlásí Petr Orság veni a myslím, že jsme to zvládli. Kluci hráli skvěle v obraně a jsem rád, že jsem i já přidal pár zákroků, které nás nabudily, a odrazili jsme se k vítězství, pravil spokojeně těsně po utkání jeden z hrdinů zápasu brankář Gumáren Petr Orság. Zápas třetího Zubří a sedmého Frýdku-Místku přinesl celkem hodně vypjatých momentů, přece jen bylo vidět, že se oba týmy už pomalu chystají na play off. Trochu více vyhrocené to asi bylo. Ale my jim máme co vracet. V minulé sezoně jsme s nimi hodně prohrávali a pamatujeme si to, a tak jsme rádi, že jim to teď splácíme, pochvaloval si Petr Orság. Dle momentální tabulky nejvyšší soutěže je i možnost, že by se Zubřané potkali v prvním kole play off právě s Frýdkem-Místkem. Takhle dopředu se na to nechci dívat. Nicméně kdybych to musel nějak uvážit, tak se opravdu těžko vybírá. Ale Frýdek by asi byl pro nás trochu lepší než třeba Hranice. To by bylo hodně vypjaté. Je tam hned několik našich kamarádů, a to by bylo hodně divoké. Hranice bych rozhodně nechtěl, usmíval se 25letý gólman Zubří. Před posledními čtyřmi koly jej zajímá jen jedna věc dostat se na druhé místo, na které teď třetí Gumárny ztrácejí jeden bod. Nebudu ještě říkat hop, dokud jsme nepřeskočili, ale bylo by výborné zvládnout všechny čtyři zápasy a jít do play off ze druhého místa, přeje si Petr Orság. (ran) SPEKTRUM ROŽNOVSKA čtrnáctidenní zpravodaj města Rožnov pod Radhoštěm MK ČR E Periodický tisk územního samosprávného celku Vychází 25x ročně v nákladu kusů Vydává: MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, Rožnov p. R., IČO: , Šéfredaktor: Alexandra Buršíková tel.: , Grafická úprava a sazba: MěÚ Rožnov pod Radhoštěm Tiskne: SAMAB BRNO GROUP, a. s. Zdarma pro obyvatele města Rožnov pod Radhoštěm a obcí rožnovského mikroregionu Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky neotisknout, upravit či krátit. Uveřejněné materiály nemusí nutně vyjadřovat stanovisko redakce. Uzávěrka příštího čísla je

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané,

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané, ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem popřál hezký a pohodový podzim, bez zbytečných problémů. Jsou však věci v naší obci, které mě jako občana a potažmo i jako zastupitele trápí. Především je

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO 1. Základní informace o organizaci 2. Historie a členové 3. Cíle 4. Přehled činností roku 2014 4.1. Jednání Rady 4.2. Přehled realizovaných

Více

21. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva VSETÍNSKÁ A ROŽNOVSKÁ BEČVA

21. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva VSETÍNSKÁ A ROŽNOVSKÁ BEČVA 1. Základní údaje k celému toku 21. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva VSETÍNSKÁ A ROŽNOVSKÁ BEČVA Délka toku: Bečva 62 km, Rožnovská Bečva 31,5 km, Vsetínská Bečva 49 km) Prameny: Čarták 870 m n. m.

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

NEWSLETTER - ÚNOR 2014

NEWSLETTER - ÚNOR 2014 NEWSLETTER - ÚNOR 2014 Drazí přátelé, jak už jistě víte, v Latinském kulturním centru se děje mnoho zajímavých akcí, rozhodli jsme se tedy vytvořit pro Vás tento informační newsletter, kde můžete najít

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

Společnost Kimex Group

Společnost Kimex Group Společnost Kimex Group oslavila 20 let svého působení na českém trhu Již dvacátý rok úspěšného fungování velkolepě oslavila společnost Kimex Group. Přímo v areálu sídla firmy v Paskově se 11. listopadu

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2014 Motto: Učíme se pro život Obsah : Výstava v knihovně......1 Má nejoblíbenější květina...2 Beseda v knihovně........3

Více

prosinec 2012 ročník XI číslo 4

prosinec 2012 ročník XI číslo 4 prosinec 2012 ročník XI číslo 4 Trochu obav a pytel legrace a dobrot Letošní mikulášskou nadílku zajistili žáci z 6.A (čert klečící Erik Skalník, stojící zleva čert Terka Kampová, anděl Kristýna Hřídelová,

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

PROSINEC, LEDEN, ÚNOR 2016 8. vydání

PROSINEC, LEDEN, ÚNOR 2016 8. vydání PROSINEC, LEDEN, ÚNOR 2016 8. vydání Mateřská škola Přeštice, ulice Dukelská 1 Vážení rodiče, opět se společně s námi setkáváte díky časopisu Dukeláček, který Vám i nadále bude přinášet dění v naší mateřské

Více

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE OLOMOUC - město s nejvíce památek na Moravě - Vláček v provozu květen-srpen

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Invalidní vozík pro Michalku Michalčin příchod na svět nebyl příliš veselý. Ihned po porodu prodělala krvácení do mozku, které bohužel zapříčinilo celoživotní následky. Lékaři

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Tiskové zprávy 31. 1. 2013. Jirkov prodal vybydlený dům

Tiskové zprávy 31. 1. 2013. Jirkov prodal vybydlený dům Tiskové zprávy 31. 1. 2013 Jirkov prodal vybydlený dům Čtyři zájemci podali Městskému úřadu v Jirkově nabídku na koupi domu v Mostecké ulici čp. 385. Vítězem výběrového řízení se stala firma K. S. I. s.

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Zeyeráček. číslo 1 březen 2012 5 Kč. fotka. Školy OBSAH. Jak jste spokojeni s novými automaty na nápoje? Milí čtenáři,

Zeyeráček. číslo 1 březen 2012 5 Kč. fotka. Školy OBSAH. Jak jste spokojeni s novými automaty na nápoje? Milí čtenáři, fotka Školy číslo 1 březen 2012 5 Kč Zeyeráček Milí čtenáři, právě se Vám do rukou dostalo zkušební a zároveň první číslo školního časopisu Zeyeráček. Naším cílem je Vás pravidelně informovat o nejdůležitějších

Více

Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října do prosince 2015

Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října do prosince 2015 Měsíčník Obrnického centra sociálních služeb, příspěvkové organizace ROČNÍK II. ČÍSLO 12. PROSINEC 2015 Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

Letní lezení ve Francii

Letní lezení ve Francii Letní lezení ve Francii Někomu se možná může zdát, že jet lézt do Francie v létě je trochu šílené. Neříkám, že ne,ale určitě se tu dají najít krásné oblasti, kde si můžete pohodově zalézt, vykoupat se,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Nabídka lokalit Akce památky

Nabídka lokalit Akce památky Nabídka lokalit Akce památky Pokud se budete chtít na cokoliv zeptat, pište na pamatky@brontosaurus.cz. PLUMLOV Paní místostarostka se nám ozvala s nabídkou pořádat zde pracovní víkendovky. Rekonstrukce

Více

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu.

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu. Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel: Hlavní město Praha pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Vážení a milí čtenáři, říjen 2012 9. ročník, č. 10 teplé

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

INFORMACE O PRŮBĚHU PŘÍPRAV

INFORMACE O PRŮBĚHU PŘÍPRAV bosonozskyzpravodaj@centrum.cz INFORMACE O PRŮBĚHU PŘÍPRAV K REALIZACI JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ PRO BOSONOHY 1. Středisko lékařských služeb Vzhledná 5 obnovená jednání s majiteli pozemků jednání s VZP o možnostech

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2007 V tomto roce pracovala knihovnice p. Ouředníková na zkrácený úvazek, poté, co ji v tomto ohledu zaměstnavatel vyhověl. I přes zkrácený úvazek,

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení a milí běžci Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, noční běh Prahou se blíží, proto Vám přejeme, abyste poslední letní

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

fotografický workshop krajinou jarního Českého Švýcarska v termínu: 3. 5. 6. 5. 2012 xxxx

fotografický workshop krajinou jarního Českého Švýcarska v termínu: 3. 5. 6. 5. 2012 xxxx fotografický workshop krajinou jarního Českého Švýcarska v termínu: 3. 5. 6. 5. 2012 xxxx úvod Vážení, jsem velmi mile potěšen, že Vás mohu přivítat na fotografickém workshopu pořádaným naší společností

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

Tisková zpráva NA KTERÉM STAČÍ I JÍT. sobota 28. 5. 2011 ve 14 hodin Pražský hrad - Staroměstské náměstí (cca 4 km)

Tisková zpráva NA KTERÉM STAČÍ I JÍT. sobota 28. 5. 2011 ve 14 hodin Pražský hrad - Staroměstské náměstí (cca 4 km) Tisková zpráva a pořádají druhý ročník charitativního běhu Prahou BĚH PRO GORILY NA KTERÉM STAČÍ I JÍT sobota 28. 5. 2011 ve 14 hodin Pražský hrad - Staroměstské náměstí (cca 4 km) Výnos z akce půjde na

Více

Masopust. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová

Masopust. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová VY_32_IN OVACE_PRV_488 Masopust S2 Autor: Irena Paulová, Mgr. Použ ití: 2. ročník Datum vypracování: 10. 2. 2013 Datum pilotáže: 19. 2. 2013 Metodika: Žáci s ledují obráz ky, učitel popř. ž ácičtou doplňující

Více

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ PRACOVNÍ LISTY Inspirace a témata pro MŠ každý den si můžeš cvaknout... Spojování Rozebírání Když spojujete dva dílky k sobě, cvaknutím se přesvědčíte, že jsou pevně spojeny. Pokud chcete rozebrat dva

Více

RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště)

RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště) RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 3/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz RODINNÉ CENTRUM OSLAVILO

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

PŘIHLAŠTE SE NEZÁVAZNĚ DO NOVÉHO ROČNÍKU NA WWW.INVESTOVANIHROU.CZ

PŘIHLAŠTE SE NEZÁVAZNĚ DO NOVÉHO ROČNÍKU NA WWW.INVESTOVANIHROU.CZ NOVÝ ROČNÍK 2015 / 2016 kurzu finanční gramotnosti pro SŠ a 2st.ZŠ Nejjednodušší cesta k nadstandardní výuce osobních financí a podnikání Nementorujeme, hrajeme si Děti se baví, učitelům tím šetří práci

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Březen 2011. Obecní záležitosti:

Březen 2011. Obecní záležitosti: 1 Kronika obce Věžky Březen 2011 Obecní záležitosti: Agrodružstvo Morkovice oznámilo všem občanům Věžek, že má na některých pozemcích založeny dotační biopásy, sloužící jako přirozený kryt pro zvěř. Ty

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 V neděli 30. listopadu jsme dorazili společně se studenty z holičské střední školy do rakouského Gänserndorfu. Zde už na nás čekali rodiče z hostitelských rodin, kteří

Více

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších PRAHA Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda,

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 1 Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 2 Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-073-1 (epub) 978-80-7512-074-8 (mobipocket) 978-80-7512-075-5 (pdf)

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ve spolupráci se ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ pořádá 31. května - 1. června 2007 7. ročník REPUBLIKOVÉHO FINÁLE srovnávací soutěže základních škol se zaměřením

Více

INFOKONTEJNER. čtvrtletník akciové společnosti Pražské služby 9. ročník 1 2014 NEPŘEKONATELNÝ INFOSERVIS

INFOKONTEJNER. čtvrtletník akciové společnosti Pražské služby 9. ročník 1 2014 NEPŘEKONATELNÝ INFOSERVIS PS INFORMUJÍ 2, 5 PS SPOLEČENSKY 3 INFOKONTEJNER čtvrtletník akciové společnosti Pražské služby 9. ročník 1 2014 PS ZAMĚSTNANCŮM 7 NEPŘEKONATELNÝ INFOSERVIS INFOKONTEJNER 01 2014 ČTVRTLETNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13 Gymnázium Nymburk Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK Karolína Rejmanová 1PB 2O13 1 OBSAH 1. ÚVOD 2. JAK TO VŠECHNO ZAČALO 3. PRVNÍ ROK BYL TĚŽKÝ 4. DOSTAVILY SE VÝSLEDKY 5. ZALOŽENÍ NOVÉHO KLUBU

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové

Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové www.karaterec.com Ing. Jiří Boček / Prezident Českého svazu karate Vážené dámy a pánové, je pro mne velkou ctí pozvat vás na 13. ročník největší soutěže karate v

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Jméno a příjmení: Nikola Součková Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

Čukotské. Beaufortovo moře moře TEXT A FOTO: M D. RUSKO USA (Aljaška) Silver Salmon KANADA. moře Aljašský zál. Tichý oceán XXXXXX

Čukotské. Beaufortovo moře moře TEXT A FOTO: M D. RUSKO USA (Aljaška) Silver Salmon KANADA. moře Aljašský zál. Tichý oceán XXXXXX Grizzly na dosah Jsou oprávněně považováni za krále severu. Majestátní, neoblomní, ale také tolerantní, pokud je zbytečně neprovokujete. A když se poštěstí, dostanete se k nim téměř na délku paže. 2 KOKTEJL

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

Občanské sdružení pro záchranu hradu Kostomlaty

Občanské sdružení pro záchranu hradu Kostomlaty Výroční zpráva za rok 2013 Zpráva o činnosti OS za rok 2013 Činnost OS pro záchranu hradu Kostomlaty vycházela výhradně z plnění společně stanoveného Plánu aktivit 2013, jež je součástí naší VIZE 2018.

Více

SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny

SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny Kdy? říjen - listopad 2015 O co jde? Projekt Studenti čtou a píší noviny probíhá osmým rokem a každoročně se do něj zapojuje přes 400 škol a více než

Více

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Dne: 21.1.2014 Přítomni: Dita Dvořáková, Petr Novák, Radek Číž, Petr Videcký Omluveni: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Projektový management MP

Projektový management MP Projektový management MP Českoskalické Zuzana Pejchalová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 2 Současný stav... 2 Stanovený cíl... 2 Časová náročnost...

Více

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou půjčka hluboká nad vltavou zámek otevírací doba. Podívejte se jaká je Otevírací doba PENN lokalitě. sociální dávky 2012 Nebankovní půjčky bez příjmu Levné nebankovní půjčky rychle. více Pomoc pro zoo v

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309

JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309 JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309 Vyhlášení veřejné sbírky na rekonstrukci ROZHLEDNY NA KŘÍŽKÁCH Účelem sbírky je záchrana a zhodnocení tohoto místa pro současné i příští generace a z tohoto

Více

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Dne 31. 5. 2011 proběhla na Náměstí OSN tradiční akce s názvem Mikroklima 2011. Protože OSN vyhlásilo rok 2011 "Mezinárodním rokem lesů", zvolili jsme za hlavní

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

PROGRAMOVÁ NABÍDKA PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY. jaro, léto, podzim 2010. Bílá - BESKYDY

PROGRAMOVÁ NABÍDKA PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY. jaro, léto, podzim 2010. Bílá - BESKYDY PROGRAMOVÁ NABÍDKA PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY jaro, léto, podzim 2010 Výlety pro MŠ Školky v přírodě Adaptační kurzy Bílá - BESKYDY SUN Outdoor o.s. Bílá 149, 739 15 pošta Staré Hamry, tel.: 774155550, e-mail:

Více

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslovky MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_16 Tématický celek: Gramatika, skladba,

Více

: TJ Rožnov p. R. - oddíl házené ve spolupráci s městem Rožnov p.r. a ZŠ Pod Skalkou

: TJ Rožnov p. R. - oddíl házené ve spolupráci s městem Rožnov p.r. a ZŠ Pod Skalkou Pořadatel : TJ Rožnov p. R. - oddíl házené ve spolupráci s městem Rožnov p.r. a ZŠ Pod Skalkou Termín : Pátek- neděle 28.11.2014 30.11.2014 Věk hráčů Místo Organizace Počet družstev Ubytování Stravování

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více