VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ KONANÉ DNE ZAHRÁDKÁŘI VYSTAVOVALI. Výsledky hlasování za územní celky INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ KONANÉ DNE 5. - 6. 11. 2004 ZAHRÁDKÁŘI VYSTAVOVALI. Výsledky hlasování za územní celky INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU"

Transkript

1

2 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU ZAHRÁDKÁŘI VYSTAVOVALI VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ KONANÉ DNE Výsledky hlasování za územní celky Kraj: Královéhradecký kraj Okres: Hradec Králové Obec: Chlumec nad Cidlinou Kraj: Královéhradecký kraj Okres: Hradec Králové Přebírací místo: Chlumec nad Cidlinou (t.j. Chlumec + obce jeho správního obvodu) fotografie k článku na str autor Ant. Fibigr 2 Chlumecké listy 11 /

3 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ KONANÉ DNE Jmenné seznamy Kraj: Královéhradecký kraj Všechny kandidátní listiny Výběr: zvolení zastupitelé dle poř. čísla CHLUMEČTÍ DŮVĚŘUJÍ SVÉMU STAROSTOVI Tak už je opět dobojováno. Voliči odevzdali své hlasy, ovšem více než dvě třetiny lidí v republice se rozhodly, že se volby klidně obejdou i bez nich, a zůstaly doma. Je zbytečné spekulovat o tom, které politické straně nahrává nízká účast voličů a kterou naopak může poškodit. Vzkaz občanů politikům je jasný: VždyW vy nás nepotřebujete jindy než ve volbách.... Ti, kteří se rozhodli volit a v Hradci Králové jich bylo téměř 38 %, se v bývalém hradeckém okresu postarali i o několik překvapení. Zřejmě to největší se zrodilo v Chlumci nad Cidlinou. Ačkoliv ve většině obcí a měst na Hradecku dopadly volby podle celostátního schematu - tedy 1. ODS, 2. KSČM, 3. ČSSD, zrodilo se pár výjimek. Na Chlumecku s obrovskou převahou vyhrála KDU-ČSL, když získala téměř 44 procent odevzdaných hlasů. Na kandidátce lidovců byl i chlumecký starosta Mirolsav Uchytil, ovšem až na osmém místě, které neskýtalo příliš velké naděje. Lidovci jistě počítali s tím, že získají pět až šest mandátů. Miroslav Uchytil však získal mezi lidovci druhý největší počet preferenčních hlasů, který ho nakonec katapultoval až do krajského zastupitelstva. Troufám si tvrdit, že v Chlumci získal i hlasy voličů, jimž lidovecká politika moc neříká, zato však důvěřují svému starostovi. Taková důvěra by měla být pro každého politika obrovským závazkem... Hradecké noviny 8. listopadu autor: Jitka Zajíčková 4 Chlumecké listy 11 /

4 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU PODĚKOVÁNÍ VOLIČŮM OD STAROSTY Vážení občané, dovolte mi vyjádřit poděkování všem, kteří vůbec přišli ke krajským volbám, aw již volili kohokoliv, protože vy jste lidé, kteří chcete alespoň takto vyjádřit svůj postoj k tomu, kam se naše společnost ubírá. Můj největší vděk patří však voličům, kteří mi dali přímo preferenční hlasy. Kdybych totiž nedostal více než deset procent preferenčních hlasů, podle volebního nesmírně tvrdého klíče, bych nepostoupil do krajského zastupitelstva. K mé velké radosti jsem celkově dostal tolik hlasů, že jsem se na kandidátce KDU-ČSL vyšplhal ze zasutého 8. místa na místo druhé. Z celkových 504 kandidátů do kraje jsem byl druhý v procentuelní výši preferenčních hlasů a v absolutním pořadí získaných hlasů jsem na pátém místě. Co se týče Chlumce nad Cidlinou, KDU-ČSL získala téměř 53 % všech hlasů, na Chlumecku to bylo 44 %. Bez nadsázky se dá tvrdit, že Chlumecko je malým ostrovem ve vítězném modrém moři. Jestli je to způsobeno důvěrou v mou osobu, nemůže být pro komunálního politika většího ocenění. Před volbami jsem měl několik svých nepovedených plakátů na výlepových plochách a se smíšenými pocity jsem sledoval jejich strhávání, doplňování různými nápisy nebo uměleckými doplňky a pokusy o karikaturu. Stíny noci se prostě snažily, ale i o tom je asi ta naše dnešní demokracie. Veřejné funkce opravdu nejsou lehké. Jak dopadne složité dohadování na obsazení uvolněných funkcí na Královéhradeckém krajském úřadě, zatím není známo. Dnes je 9. listopadu, ODS si zatím nárokuje sedm radních z devíti, to se ostatním pochopitelně příliš nelíbí, když mají vítězové 39 % hlasů a takto přepočtem 21 mandátů ze 45. Já mohu zodpovědně prohlásit, že aw mi na krajském úřadu bude svěřena větší či menší funkce, například ve výboru, kterému mohu profesně trochu rozumět, splním svůj předvolební slib, ve kterém jsem se zavázal maximálně pomáhat z pozice krajského zastupitele našim regionům. Jednoduché to nebude, protože v podstatě zastupuji jako jediný obyvatel Chlumecka, Novobydžovska a Nechanicka. Tak velké území nezastupuje žádný krajský zastupitel. Ing. Miroslav Uchytil starosta města Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64/I Chlumec nad Cidlinou tel.: mobil: Redakce Chlumeckých listů gratuluje panu starostovi Ing. Miroslavu Uchytilovi k životnímu úspěchu ve volbách do zastupitelstva Královéhradeckého kraje a přeje hodně zdaru do další nelehké práce. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA USNESENÍ ZE 48. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA konaného dne 11. října 2004 Rada města:! Schválila přidělení bytu v Pernštýnské ul. čp. 129/I pí Horynové a zároveň uložila bytové a sociální komisi do předložit radě nový návrh obsazení bytu čp. 277/IV Na Spravedlnosti.! Uložila komisi pro majetek města ve spolupráci s investiční komisí jednat o možnostech řešení bytové otázky osob, které nemají možnost samy řešit svou bytovou situaci (finanční důvody, exekuce majetku - vyklizení bytu apod.).! Postupuje ke konečnému vyjádření zastupitelstvu rozhodnutí o výstavbě 2x12 b.j. v již dříve vybrané a schválené lokalitě u bytových domů čp. 559 a 560/IV.! Neschválila, na základě vyjádření Dopravního inspektorátu Hradec Králové a odboru dopravy Magistrátu města Hradec Králové, výstavbu parkoviště mezi trafostanicí a křižovatkou Zapečské s E 67 z důvodu nedostatečných výhledových pohledů.! Odsouhlasila zrušení licence na provoz služebních vysílaček strážníků městské policie.! Schválila dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na stavu Plynofikace obce Lučice ( navýšení díla o ,- Kč).! Požaduje bezodkladné nainstalování podružného vodoměru do objektu DPS II, který bude osazen na rozvodu před vstupem do plynového ohřívače vody ( ). Požaduje rovněž bezodkladné osazení podružného elektroměru pro prádelnu. Rozúčtování nákladů na využití prádelny bude potom TSBH provádět obdobně jako v DPS I.! Schválila umístění kontejneru na separovaný odpad u DPS II. Kontejner bude k dispozici obyvatelům obou domů s pečovatelskou službou i obyvatelům a personálu domova důchodců.! Schválila jako dodavatele Komplexní studie řešení rekonstrukce, modernizace a využitelnosti letního koupaliště v Chlumci nad Cidlinou, která bude sloužit jako podklad pro budoucí rozhodnutí Města v této věci, firmu h-projekt, s.r.o., Praha s tím, že součástí studie bude i rozvaha případné výstavby 20 m krytého bazénu.! Vzala na vědomí informace investičního technika o možnostech řešení lávky přes řeku v Zapči.! Uložila TSBH svážet spalitelný odpad z města k titulnímu zařízení Na Spravedlnosti. Zároveň uložila starostovi jednat se zástupci junáků a TJ Sokol ve věci pálení čarodějnic.! Schválila návrh termínů svatebních obřadů na rok 2005.! Vzala na vědomí harmonogram sběru drobného nebezpečného odpadu, který proběhne ve dnech 19., 20. a ! Uložila starostovi ve spolupráci s vedoucím TSBH zajistit do příští rady pí- semné vyjádření fy CITELUM k využití finanční rezervy, která vznikla při hospodaření firmy s veřejným osvětlením pronajatým jí Městem Chlumec n.c.! Uložila TSBH neprodleně zajistit a nainstalovat sušáky na prádlo u DPS II a v sušárně tohoto domu. Před DPS II zároveň instalovat stojan na kola.! Uložila OSMI - IT neprodleně zajistit proškolení p. Horáka, p. Haltufa a jednoho zaměstnance DD v Palackého ul. jako obsluhy výtahu v DPS II.! Schválila text Společného prohlášení obcí ve věci věcných záměrů zákona o hmotné nouzi a zákona o sociálních službách.! Schválila poskytnutí dotace Klubu filatelistů Chlumec n. C. ve výši nájemného za pronájem Říhova domu po dobu konání filatelistické výstavy ( ).! Schválila návrh Organizačního zajištění inventarizace 2004.! Schválila jako dodavatele 1 ks PC pro městskou knihovnu firmu L. Škrabal - EšKOM, Třebechovice pod Orebem.! Schválila realizaci kanalizace na fotbalovém hřišti a uložila FO poskytnout na tuto akci již dříve schválenou částku do ,- Kč. USNESENÍ ZE 49. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA konaného dne 25. října 2004 Rada města:! Schválila následující složení inventarizační komise pro převzetí posádky: Ing. Uchytil, Ing. Havelka, Ing. Blažek (nebo p. Mareš), Ing. Špičáková (nebo pí Kuncová), Ing. Uchytilová, pí Hudcová.! Schválila přesun kontejnerů na separovaný odpad v Lučicích k hasičské zbrojnici na základě návrhu osadního výboru.! Odsouhlasila realizaci vsypové loučky na hřbitově s tím, že realizaci TSBH začne v roce 2005 a bude trvat dle projektu cca 2 roky. Zároveň zadala zpracování projektu PK Ing. arch. Zima, Chlumec nad Cidlinou.! Schválila návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR - plynofikace Lučice.! Schválila vyřazení a likvidaci majetku příspěvkové organizace MŠ U Zámku dle návrhu, který je součástí materiálů pro 49. zasedání rady za spolupráce TSBH. Zároveň schválila vyřazení majetku příspěvkové organizace ŠJ Chlumec nad Cidlinou dle návrhu, který je součástí materiálů pro 49. zasedání rady.! Odsouhlasila poskytnutí finančního příspěvku na činnost OS Podzámčí ve výši 3.000,- Kč.! Schválila jako zpracovatele Lesního hospodářského plánu obecních lesů pro období firmu Lesprojekt Hradec Králové.! Schválila nájemné pro Středisko sociálních služeb o.p.s. ve výši 400,- Kč/m 2 / /rok s účinností od ! Schválila jako dodavatele akce Stavební úpravy sociálního zařízení v bytě v ul. 9. května čp. 121 firmu Jaroslav Luňák, Chlumec n.c.! Vzala na vědomí stanovisko MěÚ Nový Bydžov k připravovaným změnám v sociální oblasti a postupuje ho spolu s textem Společného prohlášení obcí k vyjádření zastupitelstvu.! Odsouhlasila podnájem bytu č. D 10 v Zámecké ulici 797/IV - nájemce Jiří Rejl, podnájemce Jan Trnka.! Odsouhlasila podnájem bytu č. E 2 v Nádražní ulici 799/IV - nájemce Libuše Erbanová, podnájemce Ivo Šmída a Eva Ustohalová.! Uložila tajemníkovi vyžádat do příští rady od Bytového družstva Dubina II aktuální seznam obyvatel bytových domů C, D, E a F.! Schválila, ve věci veřejného osvětlení a nasvícení kostela, s řešením uvedeným v zápise z jednání v této věci.! Vzala na vědomí vyjádření Krajské hygienické stanice HK (odklad nutných úprav objektů DDM do ).! Vzala na vědomí informace tajemníka o průběhu a výsledku výběrového řízení na vedoucí/ho správního odboru.! Vzala na vědomí informace místostarosty ve věci prodloužení vyhlášeného výběrového řízení na místo strážníka MP.! Schválila návrh postupu řešení ve věci Komplexní studie řešení rekonstrukce, modernizace a využitelnosti letního koupaliště v Chlumci nad Cidlinou.! Schválila přidělení bytu čp. 277/IV Na Spravedlnosti pí Goreové.! Nemá námitek proti objízdným trasám uzavírky komunikace I/11 v rámci opravy povrchu ve dnech a tak, jak je uvedeno v žádosti firmy COLAS CZ, a.s. provoz Hradec Králové. Komunikace v majetku Města budou v případě poškození uvedeny do původního stavu.! Stanovila opatrovníkem Karla Nováka (nar ), zbaveného způsobilosti k právním úkonům, pracovnici sociálního oddělení MěÚ Chlumec n. C. paní Danu Dědkovou.! Vzala na vědomí návrh časových posunů autobusů pro Kladruby, Lučice a Pamětník bez připomínek. Jana Tučková, sekretariát starosty 6 Chlumecké listy 11 /

5 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU POLICIE ČR VÝZVA ZÁJMOVÝM A SPORTOVNÍM ORGANIZACÍM Komise pro zájmovou činnost a sport vyzývá všechny zájmové organizace, které působí v katastrálním území města Chlumec nad Cidlinou, aby navrhly ze svých řad úspěšné reprezentanty za rok 2004 (děti i dospělé). Vybraní reprezentanti se zúčastní slavnostního setkání se starostou města. Návrhy předkládejte do konce roku 2004 na správním odboru u pí Fölklové. UPOZORNĚNÍ PRO ZÁJMOVÉ ORGANIZACE Tímto upozorňujeme všechny zájmové organizace, že se blíží termín, kdy je možno žádat o finanční příspěvky z rozpočtu města. Tímto termínem bude den Do této doby můžete své žádosti předkládat na Městský úřad Chlumec nad Cidlinou k rukám I. Fölklové (zapisovatelce komise pro zájmovou činnost a sport), případně své žádosti předejte na sekretariát MěÚ Chlumec nad Cidlinou. Tiskopis bude k vyzvednutí u pí Fölklové na správním odboru, případně i na internetové adrese -n-cidlinou.cz. ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU MĚSTA CHLUMEC NAD CIDLINOU NA ROK 2005 Údaje o žadateli: Název organizace, adresa sídla: IČO: DIČ: Bankovní spojení: Telefon, fax: Členská základna (nad 18 let): Členská základna (do 18 let): Statutární zástupce: Osoba pověřená projednáním žádosti: Z POLICEJNÍCH ZÁZNAMŮ " Důvěřivosti 67ti leté ženy využila 38ti letá žena, která chtěla zapůjčit Kč. Jelikož starší žena neměla peníze na hotovosti doma, mladší ženě zapůjčila vkladní knížku a ta místo Kč vybrala celý vklad v částce Kč. Vzhledem k tomu, že do současné doby nevrátila vkladní knížku ani peníze, policejní rada jí sdělil obvinění ze spáchání tr. činu podvodu. " Na podkladě šetření policistů OOP Chlumec n. C. sdělil dne policejní rada obvinění 18 a 19ti letému muži z Chlumce n. C. ze spáchání trestného činu krádeže, jelikož z rozestavěného domu odcizili barevný televizor a přesně nezjištěné množství elektrických kabelů, z nichž část vytrhali ze zdi. Po odstranění izolace měděné vodiče prodali do výkupu barevných kovů a televizor byl u pachatelů zajištěn. " Policisty OOP Chlumec n. C. byla objasněna krádež kabelky ze stánku se zeleninou v Chlumci n. C., které se dopustil 23ti letý muž z Hradce Králové, který v kabelce mimo jiné nalezl platební kartu, kterou použil v Novém Bydžově k nákupu 3 jízdních kol a cigaret, čímž majitelce kabelky způsobil škodu ve výši Kč. Poté, co byl pachatel krádeže obviněn ze spáchání tr. činu krádeže a neoprávněného držení platební karty, byl umístěn na příkaz soudu do výkonu trestu odnětí svobody. Nakoupená jízdní kola a cigarety byly u pachatele zajištěny. Vzhledem k tomu, že tento muž ještě pozměnil jméno na potvrzení o ztrátě občanského průkazu, byl také obviněn z trestného činu pozměňování veřejné listiny. " Z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí byl obviněn 29ti letý muž z Prahy, po kterém policejní rada pátral od roku 2003, kdy muž havaroval s osobním autem na silnici č. 327 mezi obcemi Levín a Olešnice z důvodu požití alkoholických nápojů. Bylo zjištěno, že v době řízení mu byl Magistrátem hlavního města Prahy vysloven zákaz řízení motorových vozidel. Věc byla dokumentována na podkladě svědků, jelikož v době havárie podezřelý řidič uváděl, že vozidlo řídil jemu neznámý muž. " Policie České republiky zadržela pachatele dvou vloupání do prodejny BIKERS-CROWN v Chlumci n. C. Pražské ulici, ke kterým došlo v měsících březnu a dubnu Jedná se o 28ti letého muže z Loun a 25ti letého muže z Rakovníka, kteří jsou stíháni vazebně. Na závěr malé upozornění. V poslední době dochází na území města Chlumec n. C. k častým krádežím věcí z motorových vozidel, a to zejména kabelek, kufříků, mobilních telefonů a autorádií, proto upozorňujeme na to, aby řidiči před opuštěním vozidla nenechávali svoje věci viditelně ležet ve vozidle a cenné věci z vozidla odnášeli s sebou, jelikož vozidla nejsou trezory. npor. Zima Karel Údaje o předpokládaném projektu: (Cíl projektu, způsob realizace, návaznost na jiné projekty apod.) Požadovaná výše příspěvku z rozpočtu Města: Kč Datum a podpis statutárního zástupce: Chlumecké listy 11 /

6 NAPSALI NÁM ZEMŘEL CHLUMECKÝ RODÁK Dne 26. října zemřel ve věku 82 let Prof. Doc. PhDr. Zdeněk Matějček. Narodil se v našem městě v roce Patřil k našim nejvýznamnějším psychologickým odborníkům v oboru vývojové psychologie, diagnostiky a rodinných vztahů. Široké veřejnosti je znám svými názory na praktické otázky výchovy dětí, zejména z televizních pořadů, rozhlasových relací a časopisů. Je autorem řady odborných publikací a také knížek, v nichž popularizoval poznatky obecné a klinické psychologie a v nichž vycházel ze své mnohaleté praxe v dětském psychologickém poradenství. Všechny své zkušenosti, podpořené soustavným výzkumem, shrnuje v řadě knih, které jsou určené především mladým rodičům, ale také prarodičům, protože se na rodinu dívá jednoznačně jako na úzké, nejbližší společenství, které jediné může dát dítěti pocit životní jistoty. Jeho rozsáhlé práce jsou určeny i vychovatelům a pedagogům a koneckonců nám všem, kdo chceme prostřednictvím dětského světa porozumět světu a životu vůbec. Mgr. Milena Komárková PÍŠE NÁM RODÁK Z KRKONOŠ Nejdříve bych chtěl pozdravit všechny Chlumečáky a hlavně ty, s kterými jsem chodil do chlumecké školy. Rozhodl jsem se napsat pár řádků vzpomínek na tato léta z důvodu předešlých článků psaných panem Rudolfem Netušilem. My jsme bydleli v obecním domě v zámecké ulici mezi domkem Netušilových a Hartmanových. Dnes tam je pěkná asfaltová silnice. Zde bydlelo 5 rodin, kromě nás také babička s dědou (starší Šilhanovi), dále Vaňkovi, Bendáskovi a Musílkovi. Každá rodina měla jednu místnost. Příslušenství žádné, v jednotlivých místnostech bydlelo 6 i více rodinných příslušníků. Dnes už si neumíme představit, jak se zde žilo, když se na jednom místě vařilo, koupalo, pralo i spalo. Byl to těžký život pro všechny rodiče, kteří v tomto domě bydleli. Nedivím se, že v naší rodině propukla plicní choroba - tuberkulóza. Nejdříve to odnesl můj otec, který ještě přes náznaky této nemoci nastoupil jako voják v záloze v roce 1938 na výzvu čsl. vlády na ochranu naší republiky před fašismem. Vrátil se pro zradu našich spojenců a v roce 1939 zemřel ve věku 39 let. Pro moji matku to byla veliká pohroma, nebow zde zůstalo 7 malých dětí. Žádná stálá práce. Pracovala, jak se dalo, chodila pěšky k sedlákům do Nepolis, Olešnice a naposledy pracovala jako zaměstnanec města Chlumce nad Cidlinou jako metařka ulic. Žádná finanční pomoc nebyla a když nám maminka chtěla dát to nejzákladnější - polévku a chleba - musela se chopit každé další práce, která se jí naskytla. Přes její péči a snahu postihla naši rodinu tato nebezpečná nemoc, které podlehli sourozenci Josef - ve věku 21 let, Věra - v 19 letech a Zdeňka - teprve čtrnáctiletá. Pro moji maminku to byla velmi nepříjemná situace. Šla za tehdejším starostou města s prosbou o náhradní byt, aby mohla zachránit zbytek rodiny, která byla pod kontrolou tzv. Ligy proti tuberkulóze, kterou vedl MUDr. Poliščuk. Výsledek jednání byl takový, že město žádný byt nemá. Matce někdo poradil, dodnes nevím kdo, aby zašla za německým funkcionářem, který v tomto období Protektorátu seděl na radnici. Matce se moc nechtělo, avšak dodala si odvahu. Když mu řekla, co se děje v naší rodině, slíbil, že vše nechá prošetřit. Výsledek byl takový, že za krátkou dobu jsme se přestěhovali do nového bytu v ulici, která vede do Kladrub. Zde jsme bydleli několik let. Přes velkou péči MUDr. Poliščuka bylo matce doporučeno, aby změnila s rodinou podnebí a odstěhovala se do hor. Matka tak učinila, nebow měla možnost provdat se v Krkonoších za známého, který byl také vdovec a měl zde domek. Já jsem zůstal v bytě své sestry, která byla provdaná, až do doby, než jsem se doučil. Za matkou jsem se přistěhoval na podzim v roce Po ukončení vojenské základní služby jsem se oženil a moje matka bydlela po rozvodu společně s námi až do své smrti v roce Zemřela ve věku 75 let. Urna s jejím popelem byla uložena do rodinného hrobu v Chlumci. I přes tyto životní trable rád vzpomínám na město, ve kterém jsem prožil jak školní, tak i jinošská léta. Vzpomínám na dobré učitele - Mičku, Leska a další. Na spolužáky jak ze základní, tak i z učňovské školy. Vzpomínám na ty, kteří již nejsou mezi námi, na kamarády a přátele. Rád vzpomínám na divadelní oslavy Klicperova Chlumce, při kterých jsem pomáhal jako osvětlovač panu Švecovi. S dalšími kamarády jsme pomáhali při stavění kulis apod. Vzpomínám i na dopolední nedělní promenády našich občanů po náměstí. Ženy - především babičky - šly na mši do některého z kostelů. Muži a mládež dávali přednost korzování a házené pod sokolovnou. Diskutovali o všem možném - o sportu, kultuře atd. Sport byl v té době na dobré úrovni, aw to byl fotbal, házená či tenis. Nezapomenu na fotbalisty Šetlíka, Kárníka, bratry Hetešovy, Novotného a další. Byl to vždy nedělní svátek. Když dnes navštívím Chlumec, není to již ten můj Chlumec. To tiché, klidné město je dnes zahlceno spoustou projíždějících aut. Nedá se přejít ulice a lidé se zalykají škodlivými výfukovými plyny. Přál bych občanům, aby se co nejdříve tato věc vyřešila, aby byla co nejdříve postavena dálnice. Ve vzpomínkách jsem si uchoval i život kolem zdejšího zámku. Kinští byli uzavřená rodinná společnost. V té době byl zámek pro veškerou veřejnost uzavřen. My, chlapci, jsme jen těžko chápali, proč jejich děti s námi nechodily do školy, ale učitelé chodili za nimi. Za války byl jejich rodinný život značně omezený. Hrabě se svojí rodinou byl po celou dobu války utiskován, protože nekolaboroval s Němci. Vzpomínám i na požár zámku během války. Mezi lidmi se šuškalo, že příčinou jeho založení bylo to, že na zámku mělo být ubytováno gestapo. Teprve až po osvobození byl život na zámku obnoven. Jízdy celé rodiny na koních projížděly také naším veřejným dvorem, kde jsme bydleli. Na pozdrav: Ruku líbám, pan hrabě, odpovídal: Pozdrav pánbůh, děti. Nezapomenu do své smrti na vše dobré, co jsem prožil v době svého mládí v Chlumci nad Cidlinou. I když jsem v Krkonoších 56 let, pravidelně navštěvuji chlumecký hřbitov, kde jsou pochováni moji rodiče i sourozenci. Zároveň vzpomínám na všechny známé, kteří tu také již dávno odpočívají. Miroslav Šilhan Čistá v Krkonoších 125 Černý Důl 3 10 Chlumecké listy 11 /

7 NAPSALI NÁM NAPSALI NÁM JAK POSTUPOVAT PŘI NÁKUPU A REKLAMACI ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB Především je třeba, aby občan - spotřebitel riskoval co nejméně tím, že odmítne různé lákavé nabídky. K nim patří psychologicky laděné akce spojené s různými formami nákupních zájezdů, prodejních akcí spojených s pohoštěním, či radostným telefonickým sdělením, že byl vybrán k bezplatnému zájezdů k moři. Po zkušenostech si tímto obezřetným postupem v prvé řadě ušetříte peníze a jinak zbytečné starosti. Proto vám doporučujeme: # Při nákupu zboží trvejte na vystavení písemného dokladu - paragonu. Na něm nesmí chybět razítko obchodu (název firmy prodávajícího, IČO a sídlo), datum nákupu a označení druhu zboží. # Při uplatnění reklamace trvejte na sepsání reklamačního protokolu a požadujte, aby v něm bylo uvedeno následující: $ o jaký druh zboží, nebo služby se jedná $ předmět reklamace $ datum reklamace $ případně jaký je stav opotřebení reklamovaného výrobku $ v provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizováním reklamace # Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je bez vad a má obvyklé užitné vlastnosti a odpovídá požadavkům právních předpisů. Jestliže se v prvních 6 měsících projeví nějaká vada, kterou lze považovat za rozpor s kupní smlouvou, má prodávající povinnost uvést věc bez zbytečného odkladu do shody s kupní smlouvou a to podle požadavku kupujícího bu} výměnou věci, nebo její opravou, a není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu, nebo od smlouvy odstoupit. # Nárok na odstoupení od kupní smlouvy a na vrácení peněz máte v případě, že se jedná o vadu neodstranitelnou a nebo že vyřízení reklamace včetně opravy se nepodařilo stihnout ve lhůtě 30-ti dnů, jestliže se nedohodnete na delší. # Stejné právo máte v případě opakovaného výskytu vady, kdy totožná závada již byla dvakrát opravována a došlo k třetímu výskytu stejné vady, nebo nemůžete výrobek pro větší počet vad užívat (3 shodné vady, 4 různé vady). # Na spotřební zboží je zákonná záruka 24 měsíců ode dne nákupu a to se týká i výrobků zakoupených na stáncích, nebo výprodejních akcích. Prodávající je povinen na žádost kupujícího vydat záruční list, postačí však i doklad o zakoupení zboží (paragon), jestliže obsahuje potřebné údaje. # U věcí použitých práva z odpovědnosti za vady věci je třeba uplatnit do 24 měsíců ode dne koupě, tuto lhůtu lze po dohodě zkrátit, ne však méně než na 12 měsíců. # Záruční doba u potravinářského zboží je osm dní, u prodeje krmiv tři týdny a u prodeje zvířat šest týdnů. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. # Pokud byla smlouva uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění. V případě, že dodavatel nepředal spotřebiteli informace, které je povinen předat písemně nebo jiným obdobným způsobem, činí tato lhůta pro odstoupení 3 měsíce od převzetí plnění. # Je-li smlouva uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele nebo nemá-li dodavatel žádné stálé místo k podnikání (podomní prodej, smlouvy uzavřené na prezentačních zájezdech), může spotřebitel od smlouvy písemně odstoupit do 7 dnů od jejího uzavření; nedošlo-li dosud ke splnění dodávky zboží či služeb dodavatelem, může od smlouvy odstoupit do 1 měsíce. To však neplatí, pokud si spotřebitel výslovně sjednal návštěvu dodavatele za účelem objednávky. # Záruční doba na opravy či úpravy věci je 3 měsíce. # Záruční lhůta u dodávek stavebních prací je nejméně 18 měsíců. Než podepíšete příslušnou smlouvu, pora}te se s právníkem, aby ve smlouvě o provedení prací byly dostatečně zakotveny i sankce pro zhotovitele díla v případě nekvality a nedodržení termínu. # Záruku nelze uplatnit na vady, na které prodávající předem upozornil, že se na ně záruka nevztahuje. Prodávající se však nemůže zříci své odpovědnosti za vady u výrobku jako celku. # Od převzetí věci k reklamaci dochází k pozastavení běhu záruční lhůty až do doby, kdy je výrobek připraven k převzetí zákazníkem. Konkrétně to znamená, že po uplynutí záruční doby se záruka prodlužuje o dobu, kdy výrobek byl v reklamačním řízení. # Pokud s vyřízením reklamace nesouhlasíte, sdělte prodávajícímu, popřípadě zhotoviteli díla, nejlépe písemně (doporučeným dopisem) Váš nesouhlas a upozorněte, že si necháte zhotovit znalecký posudek. V případě, že tento posudek bude hovořit ve Váš prospěch, měl by vám prodávající vrátit peníze za vadný (reklamovaný) výrobek a za náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku. # Pokud s vyřízením reklamace nesouhlasíte a reklamace byla zamítnuta, obrawte se na soud. Doporučené postupy jsou právně upraveny v Občanském zákoníku v ustanovení 52-57, a ve znění zákona č. 136/2002 Sb. a 19 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ale vychází i z negativních zkušeností klientů Sdružení ochrany spotřebitelů a pacientů Hradec Králové, které provozuje bezplatné poradny pro spotřebitele v Královehradeckém a Pardubickém kraji. Informační server pro české spotřebitele: Poradní centrum Sdružení ochrany spotřebitelů a pacientů Hradec Králové, pondělí 9-12 hod., hod., út-pá 9-12 hod. (třída Karla IV. 430) tel , Provozované poradny: Královehradecký kraj # Poradna při Městském úřadě Dvůr Králové nad Labem, sudý týden, pátek 9-13 hod. (osobní kontakt) # Poradna při Městském úřadě Jaroměř, lichý týden, pondělí 8-12 hod. (osobní kontakt) # Poradna při Městském úřadě Rychnov n/k, lichý týden, čtvrtek 9-13 hod. (osobní kontakt) Pardubický kraj # Poradna při Magistrátu města Pardubice, středa hod. (Evropský spolkový dům, Pernštýnské nám.) tel # Poradna při Městském úřadě Vysoké Mýto, liché týden, úterý 8-12 hod. (osobní kontakt) # Poradna při Městském úřadě Litomyšl, lichý týden, pátek 8-12 hod. (osobní kontakt) Na závěr uvedených rad a doporučení zbývá dodat, že Vám ochotně a zdarma na uvedených adresách poradí při uplatnění Vašeho práva na odstoupení od kupní smlouvy dle platných předpisů, případně Vám pomohou při mimosoudním vyrovnávání Vašich sporů s prodávajícími či poskytovateli služeb. Nemohou však vstupovat přímo do občanskoprávního vztahu mezi prodávajícího a spotřebitele, nebow nemají pravomoci kontrolního ani výkonného orgánu. ZÁKLADNÍ MOŽNOSTI REKLAMACE LÉKAŘSKÝCH SLUŽEB A PRÁVA PACIENTA a) v případě, kdy je zřizovatelem stát, nebo soukromá společnost: # podat návrh na přezkoumání poskytnuté zdravotní péče vedoucímu zdravotnického zařízení, nebo jeho zřizovateli b) v případě soukromého lékaře či zařízení může službu reklamovat: # u zdravotního rady příslušného Krajského úřadu # u územní znalecké komise příslušného Krajského úřadu # u ústřední znalecké komise při Ministerstvu zdravotnictví ČR # u České lékařské komory počínaje regiony až po ústředí České lékařské komory # u oblastních zařízení České stomatologické komory či na ústředí České stomatologické komory # u příslušné zdravotní pojišwovny # při podezření z trestného činu může podat i trestní oznámení policii ČR, státnímu zástupci a soudu Představenstvo SOSP (2004) 12 Chlumecké listy 11 /

8 KULTURA V CHLUMCI KULTURA V CHLUMCI KINO Panorama Chlumec nad Cidlinou 4. prosince sobota KRÁL ARTUŠ hod. Historické drama o králi Artušovi znovu ožívá hod. V hlavních rolích Clive Owen a Keira Knightley. Režie: Antonie Fuqua Hrají: Clive Owen, Stephen Dillane, 130 minut Keira Knightley, Stellan Skarsgard Vstupné: 60,- Kč a 63,- Kč Mládeži od 12-ti let přístupný. 11. prosince sobota DUŠE JAKO KAVIÁR hod. Hvězdně obsazená česká komedie plná peri hod. petií, nadsázky a humoru o životních kotrmelcích třech sourozenců. Režie: Milan Cieslar Hrají: T. Vilhlemová, V. Cibulková, K. Kaiserová, 99 minut O. Vetchý, S. Rašilov, P. Jungmanová Vstupné: 60,- Kč a 63,- Kč Mládeži od 12-ti let přístupný. CENTRUM KULTURY ŘÍHŮV DŮM MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA DDM Začátek od hodin DISKOTÉKA Začátek od 20 hodin PRODEJ OBUVI SILVESTR 2004 předprodej místenek v prodejně Textil Klicperovo náměstí. INFO: Prosinec VÝZNAMNÉ DNY Světový den boje proti AIDS Světový den zdravotně postižených Mezinárodní den dobrovolníků Mezinárodní den civilního letectví Den lidských práv Mezinárodní den solidarity se ženami Afriky Světový den astmatiků Den proti depresi Jana Holanová PROSINEC 2004 Rozluštění na str. 31 tel. č prosince sobota GARFIELD VE FILMU hod. Rodinná komedie o nejlínější kočce na světě, hod. která má konečně důvod vstát ze svého křesla. Režie: Pete Hewitt Hrají: Breckin Meyer, Jennifer Love Hewitt Český dabing: V. Čech, J. Mařasová, D. Prachař, 77 minut a dále J. Plachý, Z. Pantůček ČESKÝ DABING Vstupné: 57,- Kč a 60,- Kč Mládeži přístupný DOPLŇOVAČKA 1. Vegetační forma v Rusku 2. Zvířecí ústa 3. Platební sazba 4. Špetka 5. Tlačítko 6. Stolní nádoba 7. Hypnotický stav 8. Výrobek 9. Kočkovité šelmy 10. Zpráchnivělé dřevo 11. Staré české platidlo 12. Ploutvonožec Upozorňujeme čtenáře Městské knihovny v Chlumci n. C., že mezi vánočními svátky a Novým rokem bude knihovna otevřena pouze v úterý a ve středu Helena Holanová LV BRUSEL NA VLASTNÍ OČI ANEB CO BY NA TO ŘEKLA BOŽENKA? Kromě bruselských pralinek, francouzských vín, holandského piva a Manneken Pis (překládá se jako čůrající chlapeček ) jsem si z Bruselu přivezla tisíce a jeden zážitek. Když jsme dorazili do Belgie, přivítal nás ledový vítr a zatažená obloha. Ve chvíli, kdy jsme se po zdolání kolony aut dostali do Bruselu, vysvitlo sluníčko, které nás ani po zbytek pobytu neopustilo. Zmíněnou kolonu aut tvoří Belgičané, kteří ráno co ráno absolvují cestu za prací do Bruselu z bližších či vzdálenějších míst. Z neznámých důvodů jednoduše odmítají v centru EU bydlet. Obyvatelé Na ulicích potkáte přistěhovalce všech možných národností. Zaznívá tady angličtina, francouzština, holandština, italština a ani čeština není výjimkou. Rozloha celé Belgie je zhruba km 2, na nichž žije kolem 10 mil. obyvatel. ČR má rozlohu km 2 a žije zde stejný počet obyvatel. Hlavním městem Belgie je Brusel. Úředními jazyky je francouzština a vlámština. Jídlo a pití Nenašla jsem odvahu ochutnat místní specialitu, kterou jsou párečky z kravských vemen. Při výběru jídla jsem se spoléhala na normální pokrmy jako pizza, hranolky nebo bagety. Každý si tady přijde na své, protože nechybí restaurace italské, arabské, francouzské atd. Oběd pořídíte v průměru za 7 E, pomerančový džus za 2 E, pivo taktéž kolem 2 E. Když zmiňuji pivo, dle průzkumů tady spotřeba tohoto moku vychází na 150 l za rok na osobu. Pokud vás bude honit mlsná, ochutnejte vafle s různými polevami. Památky Za zhlédnutí stojí určitě Radnice na Grand Place, Katedrála sv. Michala, Manneken Pis, který je oblékán do slavnostních krojů, Královský palác, Justiční palác (u vchodu jsou vystaveny fotografie lidí, kteří se v Bruselu ztratili. Pokud je někdo z nich nalezen, fotografie zmizí). Dalším symbolem Bruselu je Atomium, zvětšený model molekuly, který se skládá z 9 navzájem propojených ocelových koulí o průměru 18 m. Výška celé konstrukce je 110 m. Evropské instituce Z Rue de Cardinal Mercier se snadno dostanete do všech hlavních institucí EU. Mimo jiné jsem měla možnost navštívit Evropský parlament, Evropskou komisi, Výbor regionů, Stálé zastoupení ČR či Radu EU. Ve všech případech se jedná o obrovské prosklené budovy, na jejichž chodbách potkáváte malé úředníčky i nejvyšší představitele. V každé z institucí jsme strávili průměrně 2 hodiny a měli jsme možnost besedovat o příslušném tématu. Kupříkladu Evropský parlament nám přiblížil p. Hubař (ČR), pracovník divize návštěvy - semináře. Besedu o Evropské komisi vedl p. Ralph z generálního ředitelství pro regionální politiku. Následně se nám věnoval p. Telička a člen jeho kabinetu p. Gray (GB). Velice zajímavou prezentaci si pro nás připravila tisková mluvčí Stálého zastoupení ČR při EU p. Mašínová, která nám mimo jiné vysvětlila klady vstupu naší země do EU. Na závěr ještě jedna z legend, jak vlastně přišel Brusel k Manneken Pis. Tak tedy v domě, u kterého postavička stojí, žila kdysi stará čarodějnice. Malý chlapeček právě u tohoto domu konal onu potřebu a čarodějnice ho za to proměnila v sošku. V Bruselu jsem pobývala 3 dny. Kdybych je chtěla popsat do detailu, potřebovala bych na to nejméně desítku stránek. Návštěvu tohoto města vřele doporučuji. Zážitky z tohoto pobytu si totiž budete zcela jistě pamatovat po zbytek života. Děkuji Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje za tuto jedinečnou výhru v literární soutěži na téma Královéhradecký Evropan, jmenovitě pak p. Bradíkovi, p. Skalské a p. Soukupovi za podání veškerých informací a vyřízení všeho potřebného. Soňa Chloupková 14 Chlumecké listy 11 /

9 KULTURA V CHLUMCI KULTURA V CHLUMCI KLICPERŮV CHLUMEC 57. FESTIVAL KONČÍ Jak to už u všech podobných každoročních festivalů bývá, v okamžiku, kdy skončí, začíná se připravovat další. Přípravy toho dalšího, již osmapadesátého, se právě začaly rozjíždět. Klicperův Chlumec s číslem 57 na dresu, řečeno sportovní terminologií, dojel do svého cíle. Jaký byl a jak se vám jeho nabídka programů líbila, si musíte zodpovědět sami. Za pořadatele mohu říci, že jsme se snažili nabídnout Vám, chlumeckým příznivcům Thálie, to nejlepší, co se urodilo na naší ochotnické divadelní scéně v oblasti komedie. Cenu diváků si z Chlumce odvezl soubor Černí šviháci za hru Josefa Tejkla Solný sloupy, na velmi krásném druhém místě se umístil domácí soubor Klicpera za skvělou premiéru své nové hry od Ephraima Kishona Oddací list a překvapivě třetí místo obsadil soubor J. K. Tyl z Hořic se svou Mamzelle Nitouche. V hereckých kategoriích si cenu za nejlepší mužský herecký výkon odvezl Jiří Kubina z DS Červený Kostelec za brilantní ztvárnění role Glóda v Gregarově dramatizaci slavného francouzského románu René Falleta Zelňačka. Pan Kubina opět předvedl, že herci jsou alfou a omegou divadla.s přehledem utáhl celé představení, což je u amatérského divadla skutečně velký výkon. Zelňačka se ukázala jako poctivě udělané a zahrané divadlo, v němž se netlačí na pilu, neusiluje se o diváka lacinými prostředky, a přece se publikum baví. Cenu za nejlepší ženský herecký výkon získala Lenka Müllerová z domácího souboru Klicpera, která v roli Chedvy v Oddacím listu předvedla své nesporné herecké kvality a domácímu publiku dokázala, že o dobré herečky není ani dnes v Chlumci nouze. Na konci každého filmu běží titulky, divák má možnost seznámit se se všemi, kteří na filmu pracovali. U divadelního festivalu je to trochu jiné. Výčet těch, kteří podle svých možností přispěli ke zdárnému průběhu letošního ročníku KCH by byl velmi dlouhý. Od sponzorů, herců, hereček, režisérů, zvukařů, osvětlovačů, kostymérek, maskérek, řidičů a všech dalších profesí, které jsou nutné k uskutečnění každého představení, až po novináře, kteří nám pomáhají vzácnou myšlenku, která se zrodila v hlavách chlumeckých ochotníků někdy v roce 1935, uskutečňovat - pravidelná setkávání divadelníků k uctění památky našeho nejvýznamnějšího rodáka V. K. Klicpery šířit prostřednictvím všech možných médií. Děkuji všem za spolupráci, zejména redakčnímu týmu vycházejícího Zpravodaje: Mileně Komárkové, A. Lauterbachovi, K. Richterovi, A.Fibigrovi a J. Pánkovi, ti všichni se výrazně podepsali pod letošní 57. ročník Klicperova Chlumce svou ochotou pro dobrou věc. Těším se, že ten příští Klicperův Chlumec přinese zase něco nového, něco, co v jeho programu ještě nikdy nebylo a že zase za rok se na to všechno přijdete podívat. A pokud jednou, po letech, otevřete některé z letošních čísel a vybaví se Vám příjemná vzpomínka na říjen 2004, co víc jsme si mohli přát M. Zmítko ZPRÁVA PRO ZÁJEMCE O LITERATURU FAKTU foto Ant. Fibigr Člen naší redakční rady Karel Richter pravidelně píše do Chlumeckých listů o lidech kolem nás. Dnes máme příležitost pro změnu napsat pár řádek o něm: % V nakladatelství Rodiče vychází v třetí doplněné reedici jeho beletrizované vyprávění o dobrodružných osudech barona Trenka, plukovníka pandurů armády Marie Terezie. Kniha je zpestřena dobovými rytinami, výňatky z učebního sešitu kadeta Kutschery a přetiskem unikátního nejstaršího českého vojenského předpisu z roku % Na nedávném 19. sympoziu autorů literatury faktu v Letohradu obdržela hlavní cenu Egona Ervína Kische z rozhodnutí Obce spisovatelů a Asociace slovenských organizácií spisovate ov kniha Bez démonů minulosti o česko-německých vztazích v osudových okamžicích našich společných dějin. Knihu vytvořil kolektiv našich předních historiků a literátů pod vedením K. Richtra, (K. Richter, Zdeněk Mahler, Robert Kvaček, Jindřich Marek, Kurt Berkner (v překladu Chlumečana Ing. Rožce), Roman Cílek, Jiří Bílek, Stanislav Biman, Jan Stach, Miroslav Kučera, Dušan Tomášek, Miloslav Moulis, František Hanzlík, Václav Kural, Pavel Macháček, Arnošt Tabášek, Eva a Hans Hahnovi, František Cinger a Arnošt Lustig. Kniha je věnována všem těm, kteří chtějí odpustit, ale ne zapomenout. % Šestým číslem, které se právě tiskne, končí 8. ročník revue literatury faktu Přísně tajné, kterou K. Richter rediguje a v jejímž každém čísle má i svůj příspěvek. Revui, která má dnes kolem čtenářů, přejeme čtenářský úspěch i v příštím 9. ročníku. Jaroslav Vosáhlo 16 Chlumecké listy 11 /

10 KULTURA V CHLUMCI KULTURA V CHLUMCI SBOROVÝ ZPĚV JE KRÁSNÝ VŽDYCKY, NATOŽ O VÁNOCÍCH A navíc v tak svébytné a výjimečné skupině, jakou je C & K Vocal. Už od svých začátků se C & K Vocal nespokojoval ani s komorní ušlechtilostí, typickou pro tuzemské skupiny, ani s nádhernými hlasovými barvami svých členů. Nikdy si také neříkali soubor vokálních sólistů. Třebaže o sólových schopnostech takové altistky Heleny Arnetové nebo rockového tenoru Luboše Pospíšila nikdo nepochyboval ani v dobách, kdy ještě žádná jejich sólová alba nebyla na obzoru. Manažerští vlci z popmuzikálních týmů tehdy kroužili kolem, hledajíce, kterou z oveček, uchu i oku libých, by odvlekli z folkrockového poetického ovčína do křoví tehdejších slavíků. Zakladatelé skupiny Jiří Cerha a Ladislav Kantor, kamarádi z vojny, jejichž iniciály v názvu C & K Vocalu mile souzněly i s úsměvnou beatlesovskou nostalgií po starých časech včetně rakouských císařsko - královských, nemohli nikdy svým členům nabídnout nic jiného, než co uměli: Cerha nápaditou, neokopírovanou a dynamicky vystavěnou hudbu, Kantor scénáře celých večerů a osobité texty, v nichž pochyby a naděje své generace vyjádřil nadgeneračním poetickým jazykem. Alba Generace (1977), Balada o zemi (1985) a Causa krysař (1988) patří k tomu nejhodnotnějšímu, co se prodralo zlopověstnými schvalovacími mlhami na světlo boží. Skupina léty neměnila své nároky, ale sestavu čas od času ano. Po listopadu 1989, kdy C & K Vocal zpíval na melantrišském balkónu, odešel i Ladislav Kantor, aby pak pracoval v různých veřejných funkcích, mj. jako šéf prezidentského protokolu a ředitel České filharmonie. Jeho úlohu vedoucího skupiny přirozeně převzal Jiří Cerha a dovedl C & K Vocal k angažmáv divadle Labyrint ( ), ke kompaktním diskům Veslo a růže (1994) a Shakespeare: Sonety (1997), i k účasti na divadelních festivalech v Německu, Polsku, Itálii, Anglii a Egyptě. Vhozen do vln někdy i každodenních představení C & K Vocal nejenže neutonul; ze zpěváků, kteří se kdysi u Kytici teprve otrkávali na prknech Semaforu, se mnohokrát stávali herci a Jiří Cerha se naučil inscenaci od inscenace skládat hudbu v ještě pestřejších polohách a žánrech, než býval zvyklý. (Vůni divadla ostatně znal už z mládí, kdy nějaký čas studoval herectví na DAMU.) Jak ovšem už bývá v divadelním provozu zvykem a jak to znají i nejlepší čeští skladatelé - hudba, aw už jakkoli důležitá pro stavbu celého představení, po premiéře většinou zůstává zapomenuta a opuštěna v zaprášených partiturách. C & K Vocal v boji proti derniérovému zapomnění zachraňoval, co se dalo, a využíval k tomu i divadlo pod divadlem, podzemní sál - Studio Labyrint. Hrála se tu nejen komornější, civilnější představení, ale o Muzikantských středách si členové skupiny připomínali a utužovali své hudební svazky zejména s pražským folkovým a jazzovým podhoubím. Vedle tradičního základu C & K Vocalu (Arnetová, Cerha, Zuzana Hanzlová) se rozvinuly i jiné typy talentů, něžná Hana Horká (která je zároveň sólistkou pražské Asonance) a nejnovější člen Michal Pleskot. C & K Vocal se jaksi rozžil. Atmosféra takových setkání se těžko přenáší i na dokumentární záznam. V nahrávacím studiu pak je prakticky nedosažitelná. Přesto v sobě vánoční CD Vánoce s C & K Vocalem mnohé z ducha takových muzicírování obsahuje. Nejnovější sestava zpívá koledy, jako kdyby se je právě naučila, téměř od podlahy. V tisíckrát slyšených melodiích zní Boží narození nejen jako mystérium, ale jako radost, opravdový lidový svátek. I to Nesem vám noviny tu má kouzlo kostelíkové intrády starodávných nadšeneckých kantorů. Oč více málo známých slok nebo dokonce poiozapomenutých koled si skupina vybrala, o to je album veselejší a zajímavější. Mezi koledami se uvnitř alba skvějí dvě dramaturgické, autorské i - dlužno konečně nahlas dodat - zpěvácké perly Jiřího Cerhy, dva menší písňové cykly. Cerha si po obakrát vybral biblické texty. Novozákonní mu vychází jako zcela neočekávaný, opravdu půvabný takřka rap o Ježíškovi podle Matoušova evangelia. Starozákonní má formu jakéhosi minioratoria, v němž texty z knihy Kazatel a Přísloví přerůstají vánoční poselství a zvláště ve verších Je čas se dotýkají podstaty života vůbec. (Patriarcha amerického folku Pete Seeger zhudebnil v roce 1954 totéž jako Turn! Turn! Turn! Melodicky chytlavěji, ale na úkor textového poselství.) Kulatá muzikantská jubilea nebývají pokaždé duchovními hody, nicméně způsob tohoto alba, jímž C & K Vocal slavil třicet let svého trvání, zdá se mi býti šwastným. Franto, pískej klarnety, Ondřeji, vem valdhorny, Tadyjáši polní trouby a Nácku bubny. Tak takhle hezky to o vánočním zpěvu C & K Vocalu napsal hudební publicista a moudrý člověk Jiří Černý. Vy jste C & K Vocal mohli zažít v Chlumci nad Cidlinou 22. května letos při znovuodhalování pamětní desky B. Němcové při zpěvu obrozeneckých písní (naživo - bez plejbeku).program vánočního koncertu dne 28. listopadu 2004 v Husově sboru. Pořad uvedou i zakončí valašské koledy. Zazní skladba Cestou do Betléma složená na báseň Jakuba Demla a skladba Narození Krista Pána složená na text Evangelia sv. Matouše. Obě tyto skladby složil Jiří Cerha. Ve druhé části koncertu bude uvedena Česká mše vánoční - Jana Jakuba Ryby. A tak zanechte předvánočního shonu a přij}te si společně zazpívat! Přij}te se odreagovat a poslechnout si i velký swingový vánoční koncert olešnických Melodybrass v pátek 3. prosince v našem chlumeckém kině. Srdečně Vás zve Josef Komárek, předseda občanského sdružení Město v zahradách. TERMÍN UZÁVĚRKY A VYDÁNÍ VÝTISKŮ CHLUMECKÝCH LISTŮ Číslo Datum uzávěrky Datum vydání 12 čtvrtek čtvrtek Chlumecké listy 11 /

11 20 Chlumecké listy 11 /

12 HISTORIE CHLUMECKÉHO DIVADLA HISTORIE CHLUMECKÉHO DIVADLA HISTORIE CHLUMECKÉHO DIVADLA Rok 1936 byl v jednotě Klicpera rokem velmi bouřlivým. Vyvrcholily v něm spory, které se již táhly několik let. Počátkem krize ve spolku byla vlastně opereta místních autorů Cóna, Leska, Poláka Odtroubeno, kteří ji chtěli uvést na scénu. I když se za ni vřele přimlouval režisér S. Horáček, přesto byly četné hlasy nedůvěry. Vznikly tím dva tábory vzájemně se potírající. Za takovýchto poměrů byla další činnost dramatického souboru velmi svízelná, a proto se režisér Václav Klemens vzdal činnosti, rozhorliv se nad situací, která byla způsobena několika členy. Na schůzi dramatického odboru, při níž autoři přečetli shromážděnému členstvu prolog a některé pasáže z této operety, členstvo projevilo jednohlasné přání, aby se opereta hrála. Spory tím však nebyly urovnány. A tak na výborové schůzi dne 4. března 1936 došlo k pohnutlivé debatě, která měla za následek rezignaci Václava Klemense, Vítězslava Klemense, J. Stutze, J. Scherkse, O. E. Leska, J. Klemensové, M. Horové, E. Bénové na funkce ve výboru. Musela tedy být svolána mimořádná valné hromada na 18. dubna 1936, při níž byli za odstoupivší členy nově zvoleni tito. Předsedou MUDr. Ant. Kryže, místopředsedou Václav Stříbrný, jednatelem O. E. Lesk, pokladníkem E. Bénová, členy výboru J. Janko, Sl. Cón. Ze spolku Klicpera tedy odešli všichni členové rodiny Klemensovy, kteří v chlumecké kultuře těchto let vykonali nesmírný kus poctivé a záslužná práce. Rovněž jim nelze upřít zásluh o zvelebení jednotlivých inscenací, že svým nezištným přičiněním pozvedli chlumecké divadlo na vyšší úroveň. Za to jim patří náš upřímný dík. V tomto roce nečekaně zemřel režisér JUDr. S. Horáček. K uctění jeho památky byl na smuteční schůzi dne 4. března podán návrh, jehož původcem byl p. lékárník J. Scherks, aby byl zřízen Fond na postavení Klicperova divadla v Chlumci n.c.. Schválen byl všemi přítomnými. Pěvecko-ochotnická jednota Klicpera, řádný člen ÚMDOČ, zahájila svou divadelní činnost v sobotu dne 15. dubna večer a v neděli dne 26. dubna odpoledne a večer velkou vojenskou operetní revuí o 2 odděleních a 10 obrazech Odtroubeno, kterou napsali S. Cón, O. E. Lesk a Zd. Polák. Hudbu zkomponoval Ota Vaníček za spolupráce prof. Sváti Knepra j.h. Dirigoval prof. J. Neumann j.h. Režii měl S. Cón a scénu O. E. Lesk. V této revui účinkovalo na 24 chlumeckých ochotníků. Zde jsou jejich jména: F. Koliš, J. Bettlachová, Zd. Polák, F. Vamberský, Jan Vašák, M. Klapková, Jiř. Klapková, Rich. Ježek, L. Vítek, B. Hloušek, K. Lorenc, V. Fiela, Zd. Jarolím, A. Zura, O. E. Lesk, S. Cón, V. Hodonická, M. Sobotková, S. Žáková, E. Bénová, Ota Vaníček, L. Slezáková, F. Adler. Tančili: V. Hodonická, malá M. Víšková, O. E. Lesk, A. Zura a J. a B. Binarovi. Vydán byl i zvláštní tištěný program. V sobotu dne 6. června uspořádala jednota Klicpera pro soukromě zvané účastníky a jejich hosty na zahradě p. Fr. Vamberského v domě čp. 56/I. proti kostelu Náladový večer, při čemž sehrála od Dr. M. Rutte Zamilovaní přátelé. V této lyrické komedii vystoupili: M. Sobotková jako Markýza, O. E. Lesk - Rytíř, F. Vamberský - Hrabě, JUC. L. Vítek - Hortensius, knihomol, V. Hodonická - Lisetta, S. Cón - Lubín, JUC. Z. Polák - Hlas. Na zahájení podzimní sezony jednota uvedla v neděli dne 30. srpna v režii a scéně O. E. Leska náročnou hru W. Shakespeara Sen noci svatojánské. Na přiloženém plakátu zjistíte všechny podrobnosti. V neděli dne 20. září se objevila na scéně v Dělnickém domě úspěšná veselohra českého autora V. Wernera Srdce na uzdě. V ní opět vystoupili nám již známí aktéři s několika novými adepty. Hru realizovali: M. Sobotková, S. Cón, F. Kraus, O. Lesk, S. Žáková, V. Hodonická, E. Bénová, Z. Hora, V. Starý, K. Kodl, Z. Štěpánek. Jednota Klicpera se snažila v neděli dne 11. října své diváky pobavit idylickou veselohrou z let 1898 od V. Štecha Třetí zvonění a dala tak nahlédnout do maloměstské rodiny v městečku Neklisy. Ve hře působili: J. Vašák, E. Bénová, U. Netolická, V. Hodonická, O. Lesk, S. Cón, B. Hloušek, A. Lauterbach, V. Starý, M. Loudová, A. Šátková, J. Štěpánek. Zanedlouho nato, tedy 31. října, se v sokolovně konalo slavnostní představení pro Národní gardu č. 72 města Chlumce n. C. v rámci oslav 28. října od R. Medka Veliké dny. Tuto bohatýrskou hru pro jeviště upravili Dr. Jan Drašner a J. Matějovský z N. Bydžova. V této hře, na jednající osoby velmi početné hře, se představili: S. Cón, O. Lesk, J. Kutzendorfer, O. Birampl, F. Kraus, A. Plaček, K. Myška, L. Nejedlý, A. Lauterbach, J. Štěpánek, K. Lorenc, O. Vaníček, A. Trdla, J. Hájek, A. Šetlík, V. Döbert, J. Čepek, J. Hora, V. Starý, K. Hruška, J. Novotný, J. Černý. Ve velkém sálu (grand hotelu Procházka připravila jednota Klicpera a Tenisový klub v neděli 15. listopadu v 10 hod. dopoledne Matinée k stému výročí úmrtí básníka K. H. Máchy. O program se podělil tento sbor účinkujících: Musilová, Sobotková, Cón, Kraus, Lesk, Dr. Musil. Okresní osvětový sbor, Pěvecko-ochotnická jednota Klicpera a Tělocvičná jednota Sokol zaranžovaly na neděli odpoledne a večer dne 13. prosince zájezd Studentské filharmonie a Opery studio z Prahy s operou B. Smetany Prodaná nevěsta. Doložený plakát je toho důkazem. Na závěr roku o Vánocích dne 25. prosince večer a dne 26. prosince odpoledne a večer zněla hudba V. A. Viplera ve výpravné veselé operetě Rudy Nižkovského Děti Slovače. Režii měl S. Cón, scénu a tance O. Lesk, dirigoval V. Tomeš. Ve hře hráli, zpívali a tančili tito: O. Lesk, S. Žáková, D. Cirkl, R. Nižkovský: Děti Slovače M. Petráčková, B. Orel, S. Cón, V. Hodonická, J. Třasák, E. Bušek, E. Endler, A. Novák, J. Čtverák, D. Šetlík, O. Birampl, A. Lauterbach, M. Loudová, A. Šetlík, V. Haltufová, Mil. Loudová, L. Otilingerová, A. Šátková, E. Šátková, V. Vohnoutová. Fotografie z této operety od levé strany zachycuje šohajky a šohaje z taneční skupiny a herce, kteří v ní hráli: M. Petráčková, V. Hodonická, A. Lauterbach, S. Cón, B. Orel, S. Žáková, O. Lesk. Sedm představení ostatních chlumeckých souborů je opravdu velmi málo, nebow jsme v tomto roce postrádali vystoupení doposud velmi činných souborů spolků Pokrok, Svornost a Církve čsl.. Naopak se objevily úplně nové dramatické odbory. Z nich první to byla Odbočka pošt. a telegr. zřízenců, která v neděli 19. ledna sehrála ve prospěch vdov a sirotků po zemřelých pošt. zřízencích hru Lež od Libuše Baudyšové. Dram. odbor DTJ v neděli dne 4. března uvedl repertoární hru Burianova divadla veselohru Ryba a host třetí den. Živnostenský dorost během roku nacvičil dvě inscenace. Tou první byla zpěvohra K. Baláka Madlenka z cihelny, jejíž provedení se konalo v Dělnic. domě dne 8. března a druhá se objevila až na podzim. Byla to velmi známá Jankovcova opereta Kukačka. Svou premiéru měla v neděli 27. září a v pondělí 28. září svou reprízu. Osvětová komise a školy v Chlumci n. C., na oslavu 86. narozenin prezidenta Osvoboditele uspořádaly výpravnou dětskou revui Obláček, kterou napsal Norbert Ulver. Režie se ujal O. Lesk. Hrála se v sobotu 14. března večer a v neděli 15. března odpoledne a večer. V neděli dne 29. března odpoledne a večer se divadlem pochlubil 1. oddíl Svazu junáků, který v záloženském domě hrou Do tábora divákům přiblížil život a činnost skautů. Tělocvičná jednota Sokol v pondělí velikonoční dne 13. dubna přijela na scénu v sokolovně s Jízdní hlídkou Fr. Langra. Tenisový kluby pořádal na počest narozenin svého čestného člena p. Z. R. Kinského v sobotu dne 11. července v lese Mračňovka u studánky až za tmy Letní večer, při němž byla do programu zařazena i komedie o jednom dějství od Moliera Sganarelle. V našem městě nechyběly ani divadelní společnosti. Od 21. dubna do 21. května mělo svou stagionu Divadlo českého severovýchodu ředitele Alfréda Vladyky a od konce října do konce listopadu Divadelní soubor K. Kaňkovského. A. Lauterbach 22 Chlumecké listy 11 /

13 LIDÉ KOLEM NÁS LIDÉ KOLEM NÁS Se zděšením se každou chvíli dozvídáme zprávy o rostoucí zločinnosti nedospělé mládeže, a dokonce dětí, které ani za vraždu nemohou být nijak potrestány. V každém jednotlivém případě, který vyjde najevo a je vyšetřován policií, se potvrzuje, jak důležitá je starostlivá a důsledná výchova dětí v zdravém rodinném prostředí, ale i ve škole a také mimo ni - v organizacích a institucích podchycujících a rozvíjejících zájmy dětí a mládeže a organizujících pro ně zábavnou a přitom užitečnou náplň volného času. ZvlášW v dnešní době hektického pracovního vypětí spjatého s podnikatelským úsilím, kdy na mnoho věcí není dostatek času nebo peněz, nejčastěji obojího, alarmující statistika narůstající kriminality dětí a mládeže naléhavě vybízí rodiny i společnost, aby za žádnou cenu sebeméně nezanedbávaly a nepodceňovaly zejména starost o to, jak děti a dorůstající mládež tráví svůj volný čas. Tím radostnější je zjišwování úspěchů všude tam, kde se právě této oblasti věnuje neúnavná a soustavná pozornost. V Chlumeckých listech se pravidelně objevují zprávy o činnosti Domu dětí a mládeže. Název je zatím zřejmou nadsázkou, protože žádnou stavbu hodnou toho označení v našem městě nenajdete. Zato výkaz činnosti, která se pod jeho egidou a jeho režii provozuje, je pozoruhodný a vrchovaně záslužný a rozhodně, chvályhodný. Tato potěšitelná okolnost nás přiměla k tomu, abychom si domluvili setkání a rozhovor s ředitelkou chlumeckého Domu dětí a mládeže, paní Jitkou KOULOVOU Půvabný zjev této mladé dámy je působivým doporučením pro instituci, kterou řídí. Netušili jsme ovšem, že tak obrovský rozsah činnosti, jakou Dům dětí a mládeže provozuje, zajišwují pouze tři pedagogické pracovnice (včetně paní ředitelky), ekonomka a uklízečka. K dispozici mají přitom pouze nouzové prostory v dřevěných montovaných barácích v ulici Na Hatích a v ulici 9. května, kde jsou jejich spoluuživateli junáci. Krajská hygienička již delší dobu projevuje nespokojenost s tím, že tak významná a činorodá instituce, jejímž provozovatelem je město, pracuje v tak nevyhovujících podmínkách. Postrádá náležitě vybavené šatny a umývárny se sprchami a záchody odpovídající hygienickým normám a pro činnost svých kroužků musí zajišwovat prostory roztroušené v různých objektech na různých místech. Ředitelka Krajské hygieny pohrozila chlumeckému Domu dětí a mládeže uzavřením. Starosta Ing. Uchytil s paní ředitelkou Jitkou Koulovou tuto hrozbu s námahou odvrátili, když vymohli u příslušných orgánů celostátní výjimku platnou do 31. prosince 2007 s podmínkou, že do té doby musí být alespoň zahájena stavba nového, přiměřeně vhodného objektu. Vedení města i DDM má tedy nůž na krku. Pan architekt Zima již vypracoval projekt stavebního řešení, takže představa o novém umístění DDM v intencích úředních předpisů se vyjasňuje. Chybí už jen maličkost: získat potřebné peníze. Doufejme, že všechno nakonec dobře dopadne. Odevšad slyšíme chválu na to, co všechno se pod hlavičkou Domu dětí a mládeže v Chlumci podniká pro naši dorůstající generaci od nejmenších capartů předškolního věku až po školáky, a dokonce i odrostlejší dívky a chlapce. Spolupracujeme s rodiči, informuje nás paní ředitelka, se školami, s hasiči, Junákem, Sokolem, Táborníkem, MŠ, ZOŠ, s fotbalisty, s občanským sdružením Podzámčí, se všemi, kdo mají chuw pomáhat nám při zajišwování mimoškolní zájmové činnosti pro všechny věkové kategorie dětí a mládeže. Paní ředitelka Koulová pochází z Hradce Králové, vystudovala Střední pedagogickou školu v Litomyšli. Po maturitě v roce 1980 začala pracovat v hradeckém tamějším DDM. Práce s dětmi jí přirostla k srdci. Při zaměstnání, které se jí zalíbilo, studovala na pedagogické fakultě. Vstup do manželství a hledání rodinného bytu ji přinutily přestěhovat se do Chlumce. Na základě konkurzu byla v srpnu 2001 (po ukončení mateřské dovolené v době ) jmenována ředitelkou zdejšího DDM. V těsné a dá se říci pohodové spolupráci s dvěma pedagogickými pracovnicemi, Mirkou Khorelovou a Lucií Panchartkovou, které mají stejně jako ona speciální odborné pedagogické vzdělání, energicky, s obdivuhodným nadšenectvím třímá otěže mimoškolního výchovného působení. Práce máme, jak se říká, až nad hlavu, ale je to krásná práce. Její nevýhodou je nutnost věnovat se dětem a mládeži v jejich volném čase, o sobotách a nedělích, v době jarních a letních prázdnin, takže musíme obětovat svůj vlastní volný čas. Tím ovšem do jisté míry trpí naše rodiny. Potřebujeme nezbytně od svých rodinných příslušníků porozumění a podporu. Dostává se nám jí v plné míře. Dokonce i tím, že se zapojují do našich akcí. Musím zároveň ocenit zásluhy, které na výsledcích našeho zařízení mají další dvě naše spolupracovnice, ekonomka Jana Nevrlá, která pečlivě a s dokonalým přehledem vede účetnictví a spolehlivě zařizuje a drží pod kontrolou veškeré finanční zabezpečení. Dagmar Hrubá se stará o úklid, čistotu a pořádek ve všech našich místnostech. Dělá to svědomitě a s úzkostlivou důkladností. Jsme rádi, že ji máme. Pilířem činnosti Domu dětí a mládeže jsou bezpochyby kroužky. V jejich velkém počtu a pestrosti se odráží snaha poskytnout dětské klientele co největší výběr možností, jak zajímavě a zároveň užitečně prožít volný čas. Různých kroužků je v současné době v rámci DDM zřízeno 35. Sdružují na 430 dětí. To je úctyhodné číslo. Máte pravdu. Nový Bydžov, který je aspoň o tři tisíce obyvatel větší a má více škol, vykazoval v loňském šk. roce účast 463 dětí, což je jen o 23 více. V Třebechovicích navštěvuje DDM pouze 350 dětí a ve Smiřicích 218. V současné době jsou v našem městě možnosti zájmové aktivity v kroužcích opravdu široké. V Smetanově chaloupce u Cidliny (a v zimě v klubovně 9. května) se každou sobotu scházejí chlapci a děvčata, kteří mají zájem o rybářství. Pod vedením bratří Františka a Jiřího Langrových, z nichž první na schůzky obětavě dojíždí až z Peček u Kolína, se učí zacházet s rybářským náčiním, ale osvojují si i přírodovědné poznatky o jednotlivých druzích ryb a jejich způsobu života a připravují se ke kvalifikačním ryboloveckým zkouškám. Děti, které mají doma psy, mohou se v kynologickém kroužku vedeném Miroslavem Halberštátem naučit, jak se o něj starat a jak ho cvi- čit. Péče o zvířata má nesmírnou výchovnou hodnotu. Prohlubuje schopnost citových prožitků a pozitivní city jsou základem dobra v lidském jednání. Kdo se chce zdokonalit ve znalosti cizích jazyků, může chodit do kroužku angličtiny, vedeného Jitkou Koulovou. V tomto kroužku si děti z 2. a 3. třídy formou her a živých rozhovorů i s použitím obrázků upevňují znalosti základů gramatiky a osvojují si zásobu slov pro praktické dorozumívání. Klára Němečková se ujala vedení velmi atraktivního mediálního kroužku, kde se děti učí srozumitelnému a výstižnému vyjadřování mluvenou i psanou formou. Mají tu příležitost rozvinout i předpoklady k budoucím pokusům o literární tvorbu. Děti se zálibou ve výtvarné činnosti navštěvují výtvarný kroužek zaměřený na textilní tvorbu. Vede jej Mgr. Věra Kopecká. Zájemcům o techniku se nabízí kroužek leteckých modelářů, vedený Ing. Antonínem Šimerdou, který se proslavil vítězstvím v řadě republikových i mezinárodních soutěží. Osvojit si dokonale práci s počítačem je možné v počítačových kroužcích. Dětem od 2. do 5. tříd se věnuje Mgr. Gabriela Pokorná, zatímco děti od 6. třídy pracují pod vedením Jana Fikejze. Zájemce o elektroniku sdružuje letos nový kroužek mladých elektroniků-radioamatérů, vedený Vladimírem Horynou. Rozsáhlé možnosti poskytuje výběr kroužků v oblasti tělovýchovy a sportu. Úspěšně tu funguje kroužek juda (Petr Černohorský, Pavel Zima a Pavel Khop), sportovní kroužek pro předškolní děti Lucie Panchartková, střelecký kroužek, v němž Luboš Sura, František Veselý a Šárka Krejčová učí děti střílet ze vzduchovky a vzduchové pistole a připravuje je k střeleckým soutěžím a k plnění doplňkových disciplín. Zájemci o tenis se v nové tělocvičně ZŠ učí pod vedením Ing. Vladimíra Holoubka základům tenisu a míčových sportů a zároveň zdokonalují svou fyzickou kondici. Pavel Kycelt spolu s otcem p. Josefem Kyceltem v sokolovně učí děti technice stolního tenisu. Mirka Khorelová vede kroužek aerobiku pro děvčata od 2. třídy a kroužek tanečního aerobiku pro dívky od třídy 5. Velký zájem je mezi chlapci i děvčaty o kroužek florbalu, dynamického kolektivního sportu s plastovým míčkem a hokejkou (vede jej Zdeněk Hanzl a Michal Bergmann). V součinnosti s fotbalovým klubem hoši, kteří jsou členy fotbalového kroužku, trénují a hrají kopanou pod vedením Jaroslava Kozy, Jaroslava Machače a Josefa Skalického. Velmi zdatně si vedou členové hasičského kroužku vedení Václavem Zborníkem, Jiřím Končickým a Jiřím Holanem. Velice sympatický je kroužek Klubíčko, jehož členy jsou maminky s dětmi od 1 do 4 let. Jeho náplní jsou pohybové hry s tancem a zpěvem, výtvarná a pracovní činnost, zájezdy a také společná gymnastická cvičení maminek s dětmi. Klubíčko vede Lucie Panchartková a Šárka Doležalová. Fungují i další kroužky. Některé děti se zapsaly do dvou i tří podle svých zálib. Během doby se samozřejmě počet kroužků mění. Některé v procesu odrůstání dětí zanikají a jiné se nově zakládají. Zajímali jsme se o to, jak vznikají nové kroužky. Většinou jsme iniciátory my jako pedagogické pracovnice. Vymýšlíme si je podle toho, jaké zjišwujeme u dětí zájmy a schopnosti. Někdy se zřízení kroužku dožadují i samy děti. To pak sháníme, někdy dost pracně, vedoucí. Měli jsme velmi úspěšný kroužek železničních modelářů, ale pan Špecinger, který jej znamenitě vedl, mi najednou oznámil, že z pracovních důvodů se činnosti kroužku nemůže nadále věnovat. A tak vláčky a koleje osiřely a zahálejí pod plachtou a my uveřejňujeme v tisku inzeráty a poptáváme se, jestli by někdo z železničářů neměl zájem. Zatím bez výsledku. Stává se taky, že s návrhem na založení kroužku přijde někdo z dospělých, kdo je zároveň ochoten jej vést. Příkladem byl již 2 roky fungující šachový kroužek (ved. p. Jan Daniš), který se letos již této práci ze zdr. důvodů nemůže věnovat. Sháníme proto také šachistu. Hledat dobré vedoucí není snadné. Musí to být nadšenec. Pokud by mu šlo jen o hmotný zisk, bude zklamán. Odměna je nepatrná. To je nám jasné. Však ani měsíční plat pedagogických pracovnic nejspíš není tak velký, aby se z něj dalo zbohatnout. Kdo chce pracovat s dětmi, musí to dělat s horoucím srdcem, anebo aw práce raději zanechá. Paní ředitelka Jitka Koulová takové horoucí srdce zcela určitě má. Je jí to vidět na očích, když se rozhovoří o tom, co všechno se udělalo v celoročním programu činnosti DDM a co všechno se ještě udělá. S jakou nápaditostí se vymýšlejí rozličné zábavné soutěže, jako byl například pořad Bylo, nebylo, kdy děti v pohádkových kostýmech, které si samy s pomocí maminek opatřily, recitovaly, vyprávěly, zpívaly a tančily, radost pohledět. Anebo jiná soutěž využívající popularity Harryho Pottra. Školní den v kouzelnické škole v chlumeckých Bradavicích, plný všemožných kvízů a úkolů, za jejichž splnění se udělovaly body. Anebo pohádková soutěž v kostýmech v zámeckém parku. Děti se tak strašně těšily, že ani vytrvalý déšw jim nevzal chuw do hry, naopak se bály, aby hra nebyla kvůli nepohodě zrušena. Takhle pracovat s dětmi, probouzet v nich představivost a činorodost, to je vrcholné umění pedagogů, které zaslouží uznání. Stačí zalistovat jenom v letošních číslech Chlumeckých listů. Kolik je tam potěšitelných zpráv o akcích Domu dětí a mládeže. Soutěže, výlety, maškarní karneval, sportovní úspěchy, účast na Bambiriádě - festival dětských vystoupení, zájezd do divadla Spejbla a Hurvínka, prodejní výstava výrobků, jejíž výtěžek byl věnován na podporu útulku pro pejsky a kočičky ve Skřivanech, úspěchy leteckých modelářů, drakiáda, úsměvné informace o činnosti Klubíčka... Čtenáři, otřesení každodenními zprávami o zločinech, krádežích, podvodech a autohaváriích, vnímají to, co se dozvídají o činnosti dětí v rámci výchovné péče Domu dětí a mládeže jako pohlazení po duši. Jako červánky naděje, že vývoj přece jen směřuje k nápravě špatností. Karel Richter 24 Chlumecké listy 11 /

14 26 Chlumecké listy 11 /

15 CHLUMECKÁ ŠKOLA SE HLÁSÍ CHLUMECKÁ ŠKOLA SE HLÁSÍ UČÍME SE NEJEN VE TŘÍDĚ V měsíci říjnu jsme měli některé školní dny zpříjemněné několika akcemi, které proběhly v rámci našeho vyučování: - návštěva městské knihovny - ukázky výcviku psů - návštěva zámku Karlova Koruna - loutkové divadelní představení Podělte se s námi o naše zážitky z těchto zajímavých a poučných akcí. V rámci týdne knihoven jsme zde, v chlumecké knihovně, v říjnu již pravidelnými hosty. I letos jsme se dozvěděli mnoho zajímavého o práci knihovny a hlavně to, že před 100 lety bylo rozhodnuto o jejím založení. V únoru příštího roku bude Městská knihovna v Chlumci nad Cidlinou slavit 100. narozeniny. V rámci výuky občanské výchovy a výtvarné výchovy jsme navštívili zámek Karlova Koruna. I když je většině z nás, kteří bydlíme v Chlumci, tato budova s přilehlým parkem dostatečně známá, dovnitř se jen tak nedostaneme. A navíc máme letos mezi sebou i nové spolužáky, kteří dojíždějí z okolních vesnic, takže pýchu Chlumce zase tak dobře neznají. Po vstupu do přijímacího sálu na nás dýchla historie. Paní průvodkyně nám vyprávěla mnoho zajímavostí o zdejším zámku i o jeho majitelích. Nejzajímavější bylo povídání o chovu koní na Chlumecku. Málokdo ví, že Kinští stáli u zrodu slavné Velké pardubické. Pak jsme si prohlédli jednotlivé místnosti s nábytkem a obrazy ve třech křídlech. Prohlídku jsme zakončili zpěvem písně Ten chlumecký zámek v mramorovém sále, který má nádhernou akustiku a ve kterém se konají i svatby a další slavnosti. V pátek 1. října bylo pro nás připraveno na školním hřišti příjemné překvapení, které připravili členové kynologického kroužku DDM pod vedením pana Halberštáta. Představila se nám různá plemena psů se svými majiteli. Pejskové běhali a skákali přes různé překážky. Velmi se nám líbila argentinská doga Ája, která předvedla skok na peška do výšky 214 cm! Velkou radost měla i naše spolužačka Monika, protože její děda, pan Halberštát, předváděl jejího miláčka, vlčáka Alouška. Děvčatům se velmi líbil i chlupatý bišonek. Pak přišla na řadu další disciplína, a sice obrana před útočníkem. Mohli si ji vyzkoušet i dobrovolníci. Na závěr nám bylo vysvětleno, že někteří psi jsou sice více agresivní, ale záleží na tom, jak je pes vycvičený. Když psa někdo dráždí, je agresivní a nebezpečný každý. Tento výcvik nám ukázal, že když je pes dobře vycvičen, je skutečně nejlepším přítelem člověka. V rámci výuky literární výchovy jsme zhlédli loutkové představení pana Junga z Pardubic. Jeho pohádka byla vlastně ukázkou středověkého potulného kejklířského divadla. Kromě velkých dřevěných loutek byly využity i staré hudební nástroje a jednoduché kulisy. V celé pohádce nechyběl humor a v závěru i nezbytné poučení. žáci 6.A třídy Máte rádi historii? Že ne? My Vám ukážeme, že i hodiny dějepisu mohou být nejen poučné, ale i zábavné. Téma: Jak vypadal jeden den člověka dnešního typu Ráno vstal. Vyšel ven z jeskyně. Jelikož tam byla strašná zima a sněžilo, zašel zase nazpátek do jeskyně a šel dělat Věstonickou Venuši. Dělal ji celé dopoledne. K obědu si dal sušeného mamuta. Strašně mu to chutnalo. Po obědě už nesněžilo. Tak šel lovit. Ulovil tchoře. Jenže ten strašně smrděl, a tak se člověk vrátil domů bez úlovku. Ohřál se u ohně a šel spát. Jan Černý, 6.C ZÁTOPKOVY ŠTAFETY Už po páté uspořádala škola běžeckou soutěž Zátopkovy štafety. Tato celorepubliková soutěž je požádaná na počet našeho vynikajícího sportovce Emila Zátopka (v r v Helsinkách na olympiádě získal 3 zlaté medaile - 5 km, 10 km, a maratón). Ve středu se vyznavači běhu sešli v zámeckém parku, aby každý ze 42 běžců zdolal svůj 1 km a tím dohromady délku maratónu (42 km 195 m). Finišmanem závěrečných 195 m byl náš nový zástupce ředitele školy Vladimír Pacák. Akce se zdařila, pořadí bylo nádherné, nikomu nevadilo, že místo štafetového kolíku si předává vařečku (to byla jediná věc, kterou jsme my pořadatelé nezvládli). Smutné je jenom to, že přibývá lenochů a klesá zájem o tuto bezvadnou akci ze strany starších žáků, kteří by nám mohli vylepšit celkový čas. Letošní čas štafety byl o 23 sekund horší než v loňském roce, a to 3 hodiny 1 minuta a 18 sekund (3:01:18). Zátopek v Helsinkách zaběhl za 2:23:03,2 a světový rekord je 2:05:42. Máme co dohánět! Snad to vyjde příští rok. Děkujeme všem účastníkům za účast a snahu zdolat maratón. za uč. Tv Lochmanová a Dostálová PRVNÍ SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE Každý rok se naši žáci a žákyně účastní okresního kola přespolního běhu v Hradci Králové. Soutěží šestičlenná družstva, nejlepší dvě družstva z každé kategorie postupují do krajského kola. I v letošním roce jsme zabodovali a do krajského kola nám postoupila hned dvě družstva. Mladší žákyně ze 2. místa a starší žáci z 1. místa. Velice dobře si vedla i družstva mladších žáků a starších žákyň, ale na postupová místa nedosáhla. V úterý jsme v Polici nad Metují bojovali v krajském kole. Velikou radost nám udělali starší chlapci. Běhali v kopcovitém terénu a v chladném sychravém počasí 3 kilometry. Z šedesáti závodníků doběhl Marek Kafka 4., Petr Havránek 5., Štěpán Horák 14. a David Jelínek 20. Tito čtyři žáci se zasloužili součtem bodů za své pořadí (43) o celkové druhé místo v kraji (pouhé 3 body za vítězným družstvem). Je to velký úspěch našich chlapců a naší školy, kterou vzorně reprezentovali. Děkujeme jim za to a gratulujeme k úspěchu. Nesmíme zapomenout na družstvo dívek, které v silné konkurenci obsadilo 7. místo. Každá sportovní akce je pro nás velkou zkušeností a hlavně příležitostí poznávat žáky a učitele z jiných škol a lidi, kteří mají rádi sport a jsou pro něj schopni obětovat svůj volný čas. za učitele Tv Eva Lochmanová JAK SE DĚLÁ KERAMIKA? To se vezme kus surové hlíny, uplácá se do požadovaného tvaru, usuší, vypálí, naglazuje... Keramická dílna byla zařízena v naší škole již před několika lety. Možnost vytvořit něco vlastníma rukama do ní láká stále víc a víc dětí. V letošním školním roce pracují při školní družině již čtyři keramické kroužky - dohromady téměř sedmdesát chlapců a děvčat. KERAMIKA I je určena pro prvňáčky. Děti se seznamují s hlínou jako materiálem, učí se základy modelování z ruky. KERAMIKU II navštěvují především žáci 2. a 3. tříd. Ti z hlíny nejen modelují, ale naučí se i válet pláty a vyrobit různé kachle. Ve skupině KERAMIKA III pracují hlavně čtvrwáci. Většina z nich chodí na keramiku již několik let. V jejich rukou vznikají složité tvary jak modelované, tak stavěné z plátů. Svoje dílka zdobí i různým rytím. Pro nejstarší a nejzkušenější děti je určen kroužek KERAMI- KA IV. Seznamují se zde s dalšími technikami jako je lití do forem, dlabání tvarů... Jejich výrobky již nejsou jen pro parádu, ale i k užitku. O prázdninách přibyl v naší dílně hrnčířský kruh. Vyzkoušet si ho mohou děti i dospělí. Učení probíhá v malých skupinkách pod vedením zkušené lektorky. Za čtyři týdny zvládnete potřebné základy a napijete se z vlastnoručně vytočeného hrnečku. Kurzy probíhají po celý rok a jejich termíny průběžně vypisujeme v Chlumeckých listech. Děti se rády pochlubí, jak se jim dílo daří. V říjnu na podzimní výstavě ve školní družině byli k vidění skřítci podzimáčci, svítící dýně či keramické ovoce... Společné práce vystavujeme v prostorách školy. Už nyní můžeme čtenáře pozvat na další veřejnou akci, kterou bude vánoční výstava v československém kostele. V neděli na tradičním předvánočním rozsvěcení města by se měl na náměstí objevit i prodejní stánek s keramickými výrobky dětí. A tak se nezapomeňte přijít podívat a nakoupit vánoční dekorace a drobné dárečky. Pokud si ale chcete vánoční výzdobu vyrobit vlastnoručně, uvítáme vás už přímo v keramické dílně ve sklepě budovy školní družiny. Zde bude od 8.30 do hodin probíhat první KERAMICKÁ SOBOTA. Pod odborným vedením se budou vytvářet LAMPY SVĚTÝLKA a SVÍCNY. Akce je určená mládeži a dospělým a poplatek činí 150,- Kč. Přihlásit se můžete a další informace získáte na tel nebo A jak se dělá keramika? To se vezme kus surové hlíny... L. Strnadová 28 Chlumecké listy 11 /

16 CHLUMECKÁ ŠKOLA SE HLÁSÍ PRANOSTIKY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA CHLUMEC NAD CIDLINOU VÝTVARNÝ OBOR Na slavnostním vyhodnocení regionální výtvarné soutěže I toto je místo, kde žiji pořádané Základní uměleckou školou Nový Bydžov ve spolupráci s Královehradeckým krajem a MÚ Nový Bydžov, které se konalo , byly oceněny práce těchto dětí: a) kategorie do 10 let 1. cena Martin Kolář (Chlumecký zámek v mém snu) 2. cena Andrea Šulcová (Setkání s historií) 3. cena Markéta Jarošová (Zelenožluté variace) čestné uznání: Andrea Havlínová a Nikola Balajková (Procházka Chlumcem) čestné uznání: Karolína Urbanová (Chlumecký zámek vyhořel) b) kategorie let 3. cena Jana Vendlerová (Studánka U Jánečka) čestné uznání: Barbora Havlínová (Fragmenty architektury) čestné uznání: Jana Špinková (Fragmenty architektury) čestné uznání: Tereza Vondrušková (Fragmenty architektury) Oceněné práce je možné zhlédnout v prostorách Jiráskova divadla v Novém Bydžově. Viera Chrtková zástupce ředitele ZUŠ TROCHA HUMORU Nabízí květinářka: Kupte, pane, manželce květiny - ty za, vás řeknou vše. To ji neznáte - ta je nepustí ke slovu! Řidič na městském parkovišti se rozčiluje na dědu - hlídače: Člověče, jak to, že jste nepřistihl toho zloděje, co mi odmontoval pneumatiku? Já tu hlavně hlídám, aby mi nikdo neujel bez zaplacení. Když mi bylo pět let, porazilo mě auto, vypráví žena pokročilého věku ve společnosti. Nebyl to spíše fiakr? zeptala se škodolibě jedna z kamarádek. A víte, že ten starej Tlamous má trombózu? No né - a kde se na to naučil hrát? U jedné americké letecké společnosti mohou ženy provázející své muže na obchodních cestách letět za poloviční cenu. Společnost se obrátila na všechny manželky, které této výhody využily, aby se vyjádřily, jak se jim cesta líbila. Odpovědi, které ještě stále přicházejí, jsou doslovně stejné: - Jaká cesta? Povídá blondýna brunetě: Tak jsem ti včera šla po nádraží a uvidím tam dveře, kde bylo napsáno MUŽI, tak tam hned vrazím a představ si, že tam byl záchod! LV ZE STARÉHO SOUDKU ANEB PROSINEC V PRANOSTIKÁCH Žádný strom se nemůže vyvíjet a vyrůstat bez kořenů. Stejně tak ani společnost se nemůže zdravě vyvíjet bez znalosti svých tradic a bez poučení ze své historie. Miloslav Vlk Prosinec je měsícem, ve kterém u nás na zemský povrch dopadá nejméně slunečního záření. V prosinci je rovněž zaznamenáno nejvíce zamračených dnů a dnů s mlhou. Proč? V tomto měsíci na naše území proudí teplé vzdušné proudy od oceánu, proto prosinec zaujímá co do teplot až třetí místo, po lednu a únoru. Pranostiky potvrzují: V prosinci zima ještě laškuje, ale v lednu už kraluje. Mrazy, co prosinec zaseje, až leden a únor sklidí. Pryští-li ještě v prosinci bříza, nemívá zima mnoho síly. Přichází-li v prosinci zajíc do zahrady, nastane tuhá zima všady. Meteorologický kalendář našich předků: Prosinec se rozpadá na období mikulášského oteplení, svatotomášskou zimu, vánoční oblevu (oteplení) a v závěru roku do ledna přesahující novoroční zimu. Ze záznamů o extremním počasí: L.P na den sv. Barbory (4. 12.) prudká vichřice se snesla a prudkým úderem strhla s věží nejtěžší a nejpevnější stavby. Dvacet čtyři stavení, věží na Hradě pražském a městských hradbách se sesulo. Kolik domů v městě i mimo ně spadlo, nelze ani spočítat. Kosmova kronika L.P před sv. Mikulášem byla okolo Prahy velká voda, pobrala mlýny a okolo špitálu bylo plno vody. Lidé po rynku Staroměstském na lodích jezdili. Kronika Bartoška z Drahenic Pranostiky k 1. dekádě: Sv. František kapává ze stříšek. (3. 12.) Sv. Barbora nosí bláto do dvora. (4. 12.) Sv. Mikuláš splachuje střechy a hříchy. (6. 12.) V 2. dekádě se dostavuje svatotomášská zima, jejíž příčinou bývá vznik stacionální anticyklony. Hřeben vysokého tlaku spojuje nad naším územím azorskou výši se sibiřskou anticyklonou - tj. s nefalšovanými zimními projevy. Z pranostik: Sv. Lucie je královna zimy. ( ) O sv. Lazaru utěsni komoru. ( ) Sv. Viktorie obrázky na okna ryje. ( ) Vánoční oteplení (1. polovina poslední dekády) vzniká vlivem mírného oceánského proudění vzduchu. Ze záznamů: O Vánocích pak teplo bylo jako v podletí, zelenost utěšená a místem i kvítečko. Lidé dobře pomírali a nejvíce na Novém Městě Pražském. František Palacký: Staří letopisové čeští R v městě Brno okolo Štědrého dne takoví pěkní dnové následovali, že lidé bez kabátu, ano také bosi choditi mohli. Kronika města Bystřice pod Pernštejnem Pranostiky Na Adama a Evu čekejte oblevu. Mráz na Lazara ( ), voda na Adama. O Silvestra papeži sněhy si již poleží. Zapomenutá zvyklost: V některých regionech českých zemí chodila v předvečer 8. prosince Mikulášova matička. V jedné ruce držela koš s dárky a ve druhé cop (v prosinci se dříve konal výmlat). Matička nadělovala dětem i dospělým. Období kolem zimního slunovratu si naši předkové pozorně všímali. Bylo to období zkracování a prodlužování bílého dne. Svědčí o tom staré české označení černá zima (od sv. Lucie do sv. Tří králů ) Život na vesnici byl značně utlumen, v hospodářstvích se omezoval jen na péči o zvířectvo. V souvislosti s černou zimou, za dlouhých zimních večerů rozkvétala lidová slovesnost, společně se předlo, vyšívalo, dralo peří, konala se sousedská posezení s vypravováním o válkách a neštěstí. Často taková posezení byla spojena se zpěvem a zábavou (hrátky, táčky...) Pod ochranným příkrovem dlouhých zimních večerů, obestřených navíc závojem tajemnosti času kolem Vánoc, se vytvářel prostor pro formování cítění a duše každého člověka a tím i národa. Pranostiky: Když jsou noci nejdelší, jsou si lidé nejbližší. V létě dělej, v zimě se vzdělej. Práce dlouhé večery krátí a řeč sladí. O Vánocích, křeswanských svátcích slavených na památku narození Ježíše Krista, bylo psáno již v loňských Chlumeckých listech. Letos můžeme dopsat jen vánoční pranostiky. Vánoce jsou májem zimy. Dny nejkratší - svátky nejdražší. Lepší Vánoce třeskuté, než tekuté. Jezdí-li se o Vánocích na saních, hodně obilí bude na polích. Hvězdnatá štědrovečerní noc má velkou moc. Štědrý den je perlou Vánoc. V prosinci se rozloučíme s Velkým pranostikonem básní Miroslava Floriána: Prosinec. Chalupy se krčí, sníh ke střeše až navátý. Na pocestného z prahu vrčí dobrácký ovčák huňatý. Je ticho jako po vymření. Zvonečku cinkne jenom smích, jak koně letí ve spřažení v prastarých saních dřevěných. Z Velkého pranostikonu vybrala Vá. DOPLŇOVAČKA Rozluštění ze str. 14: Jaroslav Goll 30 Chlumecké listy 11 /

17 AKCE PRO DĚTI AKCE PRO DĚTI DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, Chlumec n. Cidl. ul. 9. května NABÍDKA AKCÍ NA MĚSÍC PROSINEC MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA (pátek) Začátek: v hodin v Říhově domě Program: ' soutěže, tanec, nadílka (označené balíčky je potřeba přinést 1 hodiny před začátkem) Vstupné: děti 10,- Kč, dospělí 20,- Kč Mikuláš, anděl, čert, hudba a občerstvení je zajištěno! VÁNOČNÍ DEKORACE STOLU (čtvrtek) ' chcete překvapit rodiče o Štědrém dnu, přij}te se naučit jednoduché triky na vánoční výzdobu ' pro děti od třídy a další zájemce Čas: hod. v klubovně DDM, ul. 9. května Lektor: Mgr. Věra Kopecká STŘELECKÁ SOUTĚŽ O VÁNOČNÍHO KAPRA (sobota) ' pro každého zájemce o toto střelecké soutěžení Místo: areál DDM u koupaliště, zbraně a střelivo zajistí pořadatel Čas. rozvrh: hod. - prezentace dětí do 10ti a do 14ti let od hod. - kategorie do 18ti let, od 19ti let a výše Odměny: první tři z každé kategorie obdrží diplom a cenu & Život je jako zrcadlo, usmějeme-li se, hned nám to vrátí. K. Čapek & Když je moře klidné, může být kormidelníkem kde kdo. Seneka & Oženit se znamená zdvojnásobit svoje povinnosti a na polovinu omezit svoje práva. Schopenhauer Plánujeme II. ročník charitativní prodejní (neděle) výstavy Š}astná psí hvězda Výtěžek z výstavy věnujeme opět psímu a kočičímu útulku ve Skřivanech VÁNOČNÍ TURNAJ VE FLORBALU (čtvrtek) ' pro děvčata i chlapce tříd, startují 4 členná družstva + brankář (výstroj bude zapůjčena), rozdělení do kategorií: třída (a mladší), tř. Začátek: nová tělocvična ZŠ Chlumec n.c. - - vchod je z parku Potřebujete: 30,- Kč, sportovní oblečení a obuv (nesmí černit), hokejka Vítězové obdrží diplom a odměny. Plánujeme: Zájezd do divadla dle nabídky (HK, Pardubice) ' pro děti od 3 do 10ti let Nabízíme: Zimní lyžařský tábor - Rejdice 2005 Termín: (jarní prázdniny) Cena: 2 250,- Kč (doprava, ubytování, strava, pitný režim), vleky si hradí samostatně Ubytování: chata - zajištěno je zde stravování včetně pití, lyžařský vlek je přímo u chaty, vleky Paseky jsou 15 minut chůze. Zúčastnit se mohou i děti, které nelyžují (s sebou saně, boby). ' Přihlášky a další informace přímo v DDM, ul. 9. května & Homo sapiens je jediný živočich, který se vzdává části svého spánku za účelem rozmnožování. Orson Welles & Chodíš-li bez knoflíků na kabátě, musíš se oženit, nebo rozvést. Kirk Douglas & Je-li žena v neprávu, pak první, co musí muž učinit, je okamžitě ji odprosit. Pierre Fresnay & Dělá-li soupeř chybu, není ho třeba rušit. ( Přihlášky na zájezdy, informace: DDM (směr Kladruby): pondělí, středa hod.; ZŠ - jazyk. učebna v přízemí budovy II. stupně: středa hod. ŽIVOTNÍ MOUDRA Napoleon LV DRAKIÁDA - XI. ROČNÍK V sobotu jsme pořádali na závodišti V Lipkách Drakiádu. Za slunečného a teplého počasí ve hod. vzlétli na oblohu první draci a měli velký problém se udržet ve vzduchu, protože nefoukal ani větříček. Závod odstartoval ve hod. p. ing. Antonín Šimerda - vedoucí kroužku leteckých modelářů. Děti soutěžily ve 3 kategoriích - MŠ, 1. st. ZŠ i 2. st. ZŠ. Kategorie MŠ: Draci koupení: 1. místo - Zdeněk Petrovický Draci vyrobení 1. místo - Monika Rutová Kategorie - 1. st. ZŠ: Draci koupení: 1. místo - Radek Petrovický 2. místo - Radek Šusta Draci vyrobení: 1. místo - Stanislav Havlík 2. místo - Tomáš Bereščák 3. místo - Veronika Šlechtová Kategorie - 2. st. ZŠ: Draci koupení: 1. místo - Dagmar Tichá Draci vyrobení: 1. místo - Martin Kadlečík 2. místo - Jan Koníček Vítězům blahopřejeme a ostatním soutěžícím přejeme do XII. ročníku Drakiády více šwastných letů. Panchartková Lucie, prac. DDM Blíží se konec roku a tím i vrchol judistické sezony, dětí judistů. Už se nám představilo všech šest našich borců, kteří se na tuto kvalitně obsazenou soutěž probojovali. Náš nejúspěšnější borec Miloš Steklý má za sebou zatím pouze soutěž družstev, soutěž jednotlivců probíhá právě v těchto dnech, kdy čtete tyto listy, takže výsledky, jak Miloš dopadl, si přečtete v příštím čísle. Jako první do bojů o titul mistra republiky vstoupil právě M. Steklý v soutěži družstev starších žáků. Jako nejlepšího v kraji si ho do svého družstva vzal na hostování oddíl z Jičína. Družstvo se tedy skládalo z judistů z více oddílů - Chlumec n. C., Nový Bydžov, Hradec Králové, Jičín. Miloš podal vynikající výkon, všechny své soupeře porazil a přispěl k výbornému výsledku celého družstva. Díky dobrému výkonu všech borců, kteří se prali za družstvo Jičína, si mohl Miloš odvézt titul Mistra republiky v soutěži družstev starších žáků. Další naši borci už si bohužel tak dobře nevedli. Naším cílem bylo získat další medaile, ale to se nám už nepovedlo. Jeden z našich největších aspirantů na medaili byl Dominik Wágner. V zápase se mu nedařilo a prohraný souboj ho ze soutěže vyřadil. Za zmínku stojí, že v jeho váze se stal mistrem republiky judista z Jičína, kterého Dominik již několikrát porazil! Škoda je, že mu to nevyšlo, ale smůla provázela i naše další dva sportovce. Gabriela Andrová se probojovala až do boje o bronzovou medaili, měla se svou soupeřkou velmi vyrovnaný zápas, který skončil bez bodů pro obě děvčata, takže došlo na rozhodnutí NAŠI JUDISTÉ NA MISTROVSTVÍ REPUBLIKY rozhodčích. Nám se zdála lepší Gábina, byla daleko více aktivnější a soupeřka dělala jenom protichvaty. Rozhodčí však byli jiného názoru a dali vítězství její soupeřce. Do boje o bronz se probojoval s vynikajícím výkonem i Jiří Maryška. I on měl v tomto zápase vyrovnaného soka a také se schylovalo k tomu, že zápas budou muset rozhodnout rozhodčí. Ale už bylo jasné, že Jirka vyhraje, ale ten nešwastně zakopl o žíněnku, soupeř té chvíle využil a 20 sekund před koncem zápasu ho tím nejtěsnějším rozdílem porazil. Jirka a Gábina obsadili nakonec místo a patří mezi šest nejlepších ve svých vahách v naší republice. Do první desítky se vešel i Ondřej Bečvarov, který měl velmi náročný los, ale i přesto podal dobrý výkon a nakonec obsadil místo. Poslední z našich šesti dětí byla Nika Palečková, ale i jí, stejně jako Dominikovi, nevyšly závody a své zápasy prohrála. Držme palce a věřme, že Miloš dokáže zabojovat a získá v pořadí už čtvrtou medaili z mistrovství republiky. vedoucí oddílu Petr Černohorský 32 Chlumecké listy 11 /

18 34 Chlumecké listy 11 /

19 SKAUTING ZÁJMOVÁ ČINNOST SKAUTSKOU STEZKOU PROSINEC - MĚSÍC DLOUHÉ NOCI Dny se krátí, vláda noci vrcholí, příroda se již dávno uložila ke spánku. Hodní lidé plní ptačí krmítka i krmelce v lese, aby sýkorky, pěnkavy, vrabčáci, srnky i zajíci přežili dlouhou zimu. ZAMYŠLENÍ KONCEM ROKU Milé sestry a milí bratři, nevím, jak vám, ale mně často vstupuje do duše neklid a smutek, když se rozhlížím kolem sebe a uvědomuji si, kam se naše společnost, případně celá Evropa, posouvá. Říkám si, že takhle jsme si naši společnost po pádu komunismu nepředstavovali. Dětem společnost připravuje velmi složité a nesnadné podmínky k přípravě na život. Jsou objektem nejrůznějšího lákání těch, kteří na nich chtějí vydělat prostřednictvím drog, sexu a násilí v mediích, počítačových hrách a dalšími podrazy. Vyprovokovaná snaha po prvotřídním značkovém zboží jako znamení a uplatnění mezi spolužáky a kamarády přispívá k tomu, že mít děti je nesmírně nákladná záležitost. Je to současně jeden z důvodů, proč máme tak zoufale nízkou porodnost a rychle vymíráme. Děti si navíc nezvyknou na skromnost a odříkání a jsou tak velmi špatně vybaveny do života, který se s nimi určitě nebude mazlit. Škola stále více rezignuje na výchovu a chce pouze vzdělávat, místo aby spolu s rodiči nesla odpovědnost i za výchovu. Dobré vztahy k sobě, druhým i k Bohu jsou pokládány za překonané. Děti a mládež místo toho přebírají vzory chování filmových hrdinů a šoubyznysových hvězd a také aktérů různých skandálů, o nichž nám denně podávají zprávu média - o pozitivním jednání se většinou moc nedovíme, to není mediálně zajímavé. A tak jsme stále více svědky smutných příběhů nezletilých násilníků a vrahů. Naše mládí prožité v době války nebo komunismu, bylo nesrovnatelně jednodušší. Nepřítel a škůdce byl jasný a způsob, jak se ho uchránit, také. To dnešní mladí zdaleka tak snadné nemají. Proto potřebují pomoc. Skauting jako výchovný systém dobrého životního stylu, jak se již jedno století osvědčuje v celém světě, je takovou konkrétní pomocí. Česká skautská organizace Junák slouží společnosti svými zkušenostmi i schopnostmi při výchově mládeže i prosazení správného životního stylu dospělých. Považuji za důležité, aby se skauti více angažovali ve veřejném a politickém životě. Aby pomohli ozdravit a morálně posílit naši společnost, značně poznamenanou korupcí. Na tom by se měli spojit všichni lidé dobré vůle, skauty nevyjímaje. S odvahou a Boží pomocí do práce! Biskup František Radkovský Toto Zamyšlení je zkrácená verze projevu br. Františka - duchovního rádce náčelnictva kmene dospělých na říjnovém Sněmu OS v Kutné Hoře. Předvánoční čas je i časem zamyšlení nad sebou samým, nad tím, co jsme dobrého za uběhlý rok vykonali. SKAUTSKÝM SVĚTEM POKARKO je zkratka pro Pohár Karlovy Koruny. O prvém říjnovém víkendu zápolilo v zámecké zahradě 14 hlídek z pěti středisek Junáka ve skautských disciplínách za rozhodování pohádkových bytostí. Tradičně zvítězila děvčata z Opočna. Chlumecké tři hlídky bojovaly statečně! Vlčata nasbírala 150 kg kaštanů. Letos má být krutá zima. Zvířátka pod sněhem budou těžko hledat potravu a o to více budou děkovat našim vlčatům, že je nenechala hladovět. Zachránili zraněného srnečka. Vůdcem družiny vlčat je br. Mé}a-diplomovaný lesní specialista, který má na starosti polesí Luhy včetně bažantnice. Koncem října volala Městská policie na mobil, že auto porazilo srnce. Družina vlčat pomohla odvézt poraněného srnečka do bažantnice. Chlapci denně do Luhů po škole dojíždí a starají se o něho. Vánoční nadílka. Již dnes si připravují všichni malé dárky pro své kamarády a kamarádky, aby je potěšili a připomněli jim své přátelství. Betlémské světélko přivezou skauti do Chlumce n. C. jako každý rok. Podrobnosti budou ve skautské skřínce na křižovatce (na Kovomatu ). Sněm OS - dospělých členů Junáka, se uskutečnil v Kutné Hoře ve dnech 22. až Mezi šesti zvolenými členy nového náčelnictva kmene OS jsou tři z našeho kraje (nepočítáme-li br. Žáčka, tiskového zpravodaje, který má kořeny v Chlumci n. C. a nyní žije v Praze). Náčelnictvo bylo zvoleno na období do příštího sněmu OS, t.zn. na tři roky. Sněm Junáka je svolán na únor Zvolí nová náčelnictva chlapeckého a dívčího kmene Junáka na období tří let. Náčelníci a místonáčelníci (i ženy) všech tří kmenů tvoří spolu s dalšími zpravodaji Náčelnictvo Junáka. Sněm oldskautských klubů chlumeckého Junáka se sešel ve skautské klubovně a zvolil svého zástupce do střediskové rady. Stal se jím br. Celler Jindřich-Felix. Zároveň byly oldskautům předány nové členské průkazy. Setkání přátel Junáka se tradičně uskuteční 26. listopadu v hod. v klubovnách na dětském hřišti v ul. Jos. Slavíčka. Br. Akela - P. Petrů z Jablonného n. O., tvůrce návrhu na modrý oldskautský šátek, obětavý předseda kandidátní komise náčelnictva OS a krajský zástupce OS, odešel z našich řad. Na poslední cestě ho vyprovázeli i br. Mika-Köhler a Brun}a - Brunclík, jeho osobní přátelé. Náčelnictvo kmene OS stálo u jeho rakve čestnou stráž. EXPEDICE K pramenům Cidliny Věk nerozhoduje (Brun}a, Ota a Dan) - příště poj}te s námi! Ve skautské skřínce pozvánka, ráno v 5.59 hod. odjezd vlakem do Lomnice n. P., procházka cca 10 km krásnou podzimní přírodou - a víme jak a kde pramení naše Cidlina! ZAHRÁDKÁŘI VYSTAVOVALI Společenský sál Říhova domu v Chlumci n. Cidl. ožil ve dnech 23. a 24. října t.r. četnými návštěvníky, kteří se tam přišli podívat na tradiční výstavu zahrádkářů a včelařů. Zahrádkáři představili své výpěstky ovoce, zeleniny, květin - včelaři med a včelí produkty. Bohatá byla expozice jádrového ovoce prezentovaná 140 ks vzorky jednotlivých odrůd, takže k vidění bylo kolem 560 ks ovoce. Vystavovaný sortiment se těšil velké pozornosti jednak svým rozsahem, ale i dobrou kvalitou výpěstků, přestože pěstební podmínky letošního roku nebyly nejlepší. MOUDRA Zlu k vítězství stačí, když slušní lidé nedělají nic. (neznámý autor) Mnozí jsme se zamysleli nad uváženými slovy br. Františka. Vystihl obavy nad stavem dnešní společnosti a naznačil i cestu vedoucí k ozdravění tak, jak ji sám cítí. V době nedávné, po desetiletích devastace lidských zásad, jsem zaslechl moudro, které charakterizovalo jednu z příčin totalitních režimů. Myslím, že plně platí i v dnešní době. Naše uzavírání se do sebe nebo mezi malá společenství stejných názorů, nezájem o veřejné dění, to vše jenom vytváří podmínky k využívání slabosti slušných lidí - lidská špatnost takové zábrany nemá. Stránku připravil Mika-Vlad. Köhler Převládalo odrůdové zastoupení jablek ve značné pestrosti. Vedle starších odrůd jako např. Panenské, Boscopské, Ontario, Matčino, Strýmka, Jonathan, Cronselské, Hladíkovo, Parména zl., Malinové hornokrajské, Bláhovo, Lebelovo, Studniční, Skořicové - zaujaly a líbily se: Bohemia, Bohemia Gold, Florina, Goldstar, Idared, Jonalord, Jonagold, Karmína, Lord Lambourne, Melodie, Melrose, Rajka, Rosana, Rubín, Rubinola, Selena, Sir Prize, Šampion, Topaz, Vanda, Zuzana a další. Nejpočetnější zastoupení měly odrůdy: Rubín 11 vzorků, Selena 10 misek se jménem této odrůdy, Rubinola (9), Melodie (7), Bohemia (6). Zajímavá skladba, kdy do popředí se tlačí vedle Rubína odrůdy rezistentní ke strupovitosti, které lze pěstovat bez chemické ochrany. Na výstavě byly dále zastoupeny různé odrůdy hrušní v počtu osm, včetně novějších zimních (Astra, Vonka, Dicolor), 47 vzorků zeleniny, z toho 13 odrůd česneku, 5 druhů cibule, okrasné dýně, několik druhů paprik, mrkev a další. Na své si přišli i vinaři, nebow mohli zhlédnout 5 vzorků vinné révy. Domníváme se, že výstava splnila své poslání, přispěla k propagaci ovoce, zeleniny a poskytla i možnost nákupu ovoce. Bude rozhodně užitečné v této činnosti pokračovat. Zima Pozn.: fotografie k článku na str. 2 OHLÉDNUTÍ ZA PROPAGAČNÍ FILATELISTICKOU VÝSTAVOU Po dlouhých devatenácti letech se konala v Chlumci nad Cidlinou ve dnech října 2004 u příležitosti 75. výročí založení Klubu filatelistů v Chlumci nad Cidlinou. Výstava se konala v Říhově domě ze sbírek chlumeckých filatelistů. Za tyto dny výstavu navštívilo 105 návštěvníků a mohla být uskutečněna za pomoci městského úřadu, jmenovitě pana starosty Ing. Miroslava Uchytila, kterému touto cestou děkujeme. Děkujeme i za povzbudivá slova o výstavě. Dále děkujeme za pomoc panu Ing. Václavu Křepelovi, řediteli a.s. Kovoplast za pomoc při dovozu výstavních panelů a použití reprodukční techniky. Nedostatkem byla velmi malá účast mladých lidí, pro které byla především tato výstava pořádána. Jde nám o získání mladých lidí do řad filatelistů. Že naše známková tvorba je jedna z nejkrásnějších na světě, dokládá její ocenění při vyhodnocení nejkrásnějších známek v evropském i světovém hodnocení. Podíváme-li se do přijatého emisního plánu na rok 2005, najdeme tam na příklad, že 9. února bude vydána známka v hodnotě Kč 6,50 připomínající 1. vydání Babičky Boženy Němcové. Následně bude vydána známka v hodnotě Kč 6,50 připomínající postavy z televizního Večerníčka Křemílek a Vochomůrka. V září budou vydány tři známky s námětem ZVONY. Tradičně v listopadu budou vydány 3 známky na motivy uměleckých děl Zdeňka Buriana, Adolfa Karáska a Aloise Kalvody. Základní řada poštovních známek vydaných v roce 2005 představuje částku Kč 430,-. Přij}te mezi nás, jsme Vám ochotni poradit, co s Vašimi neúplnými sbírkami známek, korespondenčních lístků, dopisových obálek, starých pohlednic, či jiným filatelistickým materiálem. Věříme, že v každém z nás zůstalo kousek toho zájmu o známky, proto vítejte mezi námi filatelisty. Jaroslav Vazač předseda KF 05-23, Chlumec n. Cidl. 36 Chlumecké listy 11 /

20 SPORT SPORT Již 9 let funguje v Chlumci nad Cidlinou oddíl hokejbalu. V současné době máme 2 družstva a to mužské (2. národní hokejbalová liga) a dorostenecké. Příští rok bychom chtěli mít i žákovské družstvo. Soutěžní utkání se hrají o víkendech systémem podzim-jaro na našem hřišti Na Hatích. Aktuální rozpisy i výsledky zápasů najdete ve vývěsce u vstupu do prodejny Večerka anebo na Po podzimní části soutěží je družstvo mladšího dorostu zatím na 1. místě tabulky a úspěšně se pere o postup do extraligy. Přij}te kluky v jarní části soutěže podpořit. Budou to potřebovat. Marcel Marek - předseda oddílu LET MISTROVSKÉHO BASKETBALU V CHLUMCI NAD CIDLINOU Jednou z míčových her, která má v našem městě dlouholetou tradici, je basketbal. V chlumecké sokolovně se hrál v rámci Sokola již před světovou válkou, ale samostatný basketbalový oddíl vznikl až na sklonku léta roku 1954 při tělovýchovné jednotě Spartak Chlumec. Jeho předsedou se stává pan učitel Josef Veselý, který je zároveň trenérem a vedoucím družstva mužů. Nastává několikaměsíční systematická příprava hráčů na vstup do pravidelné mistrovské soutěže. Ta začala v měsíci listopadu 1954 a skončila v březnu 1955 velkým úspěchem našeho celku - vítězstvím v soutěži a postupem do tehdy nejvyšší soutěže v kraji krajského přeboru. U těchto začátků tehdy stáli: J. Černý, D. Křapka, E. Štus, J. Solfronk, V. Vávra, Z. Tichý, L. Šimerda a dorostenci St. Vítek, V. Köhler, I. Heteš, J. Veselý, B. Havlín a R. Hyžík. Družstvo postrádalo M. Ettla a J. Heřmana, kteří právě na podzim 1954 nastoupili základní vojenskou službu. Letošní sezona je tedy pro basketbalový oddíl jubilejní. Za dlouhých 50 let vystřídalo družstvo mužů řadu soutěží v kraji (krajský přebor I. a II. třídy, krajská soutěž, oblastní přebor, oblastní soutěž, meziokresní přebor) i okrese (okresní přebor, městský přebor). Řádných soutěží se s různým úspěchem účastnila družstva mužů A, B, ženy, starší dorostenci a dorostenky, mladší dorostenci a dorostenky, žáci, žákyně, minižáci a minižákyně. Ve funkci předsedy oddílu se postupně vystřídali J. Veselý, J. Tůma, O. Celler st., D. Tesařík, L. Kelnar, P. Vaníček, Vl. Mrázek, J. Bína, O. Celler ml., R. Bambas. Jako trenéři jednotlivých družstev pracovali Jos. Veselý, Jiří Veselý, Vl. Praun, M. Praunová, L. Kelnar, J. Kelnar, O. Celler st., J. Bína st., Z. Hrouda, J. Frydrych, M. Mrkvičková. Jako rozhodčí řídili utkání Jos. Veselý, J. Veselý, A. Málek, J. Kelnar, J. Pilný. Mezi největší úspěch za toto období patří získání titulu Přeborníka Východočeského kraje družstvem žákyň v sezeně , vedených sourozenci Praunovými a později J. Kelnarem. Členkami vítězného družstva byly Bartáková, Pšeničková, Jankovská, Nováková, Marenčáková, Říhová, Stejskalová, Lauterbachová, Čížková, Pavlíčková, Kousalová, Futerová, Krejčová, Boučková, Drieslerová, Homolová, Mačková. Družstvo mužů se může pochlubit pouze 3. místem v krajském přeboru Východočeského kraje v sezoně , kdy až v posledním jarním dvojkole unikl družstvu postup do 2. ligy.v družstvu hráli O. Celler st. (352 bodů), Štus (254), Veselý (141), Tůma (124), Köhler (111), Vítek (87), Z. Solfronk (86), Cholasta (37), J. Solfronk (7), P. Borůvka. V letech přerušil oddíl svoji činnost a v soutěžích nehrálo žádné družstvo. Družstvo mužů pro nedostatek hráčů vynechalo i sezonu , kdy řada hráčů vykonávala základní vojenskou službu. Jednotlivými družstvy prošly desítky hráčů a hráček několika generací, z nichž už nás celá řada navždy opustila (Křapka, L. Blažek, V. Vávra, Špecinger, L. Šimerda, Z. Líbal, Hovorka, Pecha, Crha, Dvořák, M. Ettel, Pánek, J. Appl, O. Celler st., K. Velich). Vzpomínky na ně i na chvíle prožité na hřištích celého kraje nám však navždy zůstanou v paměti. V současné době hraje v soutěži pouze družstvo mužů (Východočeská liga), které hraje s minimálním počtem hráčů s nevyrovnanou výkonností a bez perspektivy doplňování družstva mladými hráči. Bohužel tato situace začala počátkem 90. let, kdy se vedení oddílu i samotní hráči přestali starat o výchovu svých následovníků. Pro zdárný rozvoj basketbalu a obnovení širší základny hráčů a hráček v našem městě jsou nyní vytvořeny dobré podmínky. Nová sportovní hala při základní škole a moderní Slavíčkova hala jsou toho důkazem. Chybí však dobrovolní funkcionáři a trenéři, kteří by byli ochotni se obětavě a s nadšením věnovat výchově nové basketbalové generace. Ta by měla zajistit, že se dobrý basketbal bude hrát v našem městě i v budoucích letech. Mgr. Jiří Veselý 38 Chlumecké listy 11 /

R E K L A M A Č N Í Ř Á D

R E K L A M A Č N Í Ř Á D R E K L A M A Č N Í Ř Á D Tento reklamační řád platí pro nákup v obchodě společnosti MACHALA a.s. Reklamační řád blíže vymezuje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího, kterým je obchodní společnost

Více

Reklamační řád. Článek 1 Právo na uplatnění reklamace. Článek 2 Místo a podmínky pro uplatnění reklamace. Článek 3 Odpovědnost prodávajícího.

Reklamační řád. Článek 1 Právo na uplatnění reklamace. Článek 2 Místo a podmínky pro uplatnění reklamace. Článek 3 Odpovědnost prodávajícího. Reklamační řád Článek 1 Právo na uplatnění reklamace Zboží, u kterého se vyskytne vada při převzetí kupujícím, jakož i zboží, u kterého se vyskytne vada po převzetí v záruční době (s výjimkou případů uvedených

Více

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PRO STŔEDISKO REPASE

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PRO STŔEDISKO REPASE REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PRO STŔEDISKO REPASE Společnost EMOS spol. s r. o. se sídlem Přerov, Přerov I Město, Šířava 295/17, PSČ 750 02, IČ : 190 14 104, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

To nejdůležitější z obchodních podmínek:

To nejdůležitější z obchodních podmínek: To nejdůležitější z obchodních podmínek: Možnosti platby V obchodě MujOdšťavňovač.cz je možno platit: Na dobírku (při převzetí zboží) Převodem na účet (670100 2207690562/6210 mbank) Platební kartou dopravci

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Danuše Kylarová nám. Osvobození 24 78901 ZÁBŘEH IČ: 47821019 DIČ: CZ5454290545

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Danuše Kylarová nám. Osvobození 24 78901 ZÁBŘEH IČ: 47821019 DIČ: CZ5454290545 REKLAMAČNÍ ŘÁD Danuše Kylarová nám. Osvobození 24 78901 ZÁBŘEH IČ: 47821019 DIČ: CZ5454290545 PLATNÝ OD 01.01.2007 Pro zabezpečení jednotného, rychlého a správného postupu při vyřizování reklamací v prodejnách

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N STAROSTA 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 11.2. 2009 Bod pořadu jednání: 14) Informace starosty Věc: Informace starosty

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

(1) Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

(1) Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. REKLAMACE REKLAMACE PODLE SOZ 626 (1) Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. (2) Práva z odpovědnosti za vady u věcí, které se rychle

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit.

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit. Obchodní podmínky 1.KONTAKTNÍ ÚDAJE Název: Vachoušková Stanislava Sídlo/bydliště: Horní Bludovice č.372, 73937 Horní Bludovice IČ: 60288761 Zapsaná:Obecní živnostenský úřad Magistrátu měsat Havířova Telefon:

Více

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s.

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a.s., IČ: 158 87 791 se sídlem Praha 10, K červenému dvoru č. 10, PSČ 100 00, zapsané v obchodním

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil z 10. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 21.5.2003 od 14:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu ---------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil Rada po

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD SIKO KOUPELNY a.s.

REKLAMAČNÍ ŘÁD SIKO KOUPELNY a.s. REKLAMAČNÍ ŘÁD SIKO KOUPELNY a.s. Slouží k informování spotřebitelů o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady spotřebních výrobků (dále jen věc ). Tento reklamační řád byl vypracován

Více

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o.

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o. Reklamační řád Verze 1.01 poslední změna 22/08/2011 Vytvořil CZ101/Behunek Print: 31.08.2011 Page 1/5 Obsah 1. Základní ustanovení... 3 2. Rozsah platnosti... 3 3. Reklamace... 3 3.1. Základní pojmy reklamace...

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodu, který je

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 10. ROLE SPOTŘEBITELE V OBCHODĚ OCHRANA SPOTŘEBITELE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

REKLAMAČNÍ A SERVISNÍ ŘÁD

REKLAMAČNÍ A SERVISNÍ ŘÁD REKLAMAČNÍ A SERVISNÍ ŘÁD společnosti TECHNOPARK CZ s.r.o., IČ 49433776, Hudcova 78b, Brno, PSČ 612 00 I. Všeobecná ustanovení 1. Prodávajícím se pro účely tohoto řádu rozumí obchodní společnost TECHNOPARK

Více

z 30. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 8. 3. 2004 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu

z 30. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 8. 3. 2004 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu z 30. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 8. 3. 2004 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu --------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Navrátil, Ing. Vosáhlo, PaedDr.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 30. března 2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 30. března 2014 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 30. března 2014 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Milan Paták ml. Miloslav Vavřička; Zdeněk Polák (příchod 18:30) Omluveni:

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Reklamační řád. Úvod. Vyřizování reklamací se řídí platným právním řádem České republiky, zejména:

Reklamační řád. Úvod. Vyřizování reklamací se řídí platným právním řádem České republiky, zejména: Reklamační řád Úvod Reklamační řád popisuje obchodní spolupráci mezi kupujícím a prodávajícím, kterým je společnost TRESERVIS s.r.o., ulice Pekárenská 644, 370 07 České Budějovice. Cílem tohoto reklamačního

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ LEDEN 2014

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ LEDEN 2014 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ LEDEN 2014 LEDNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY Přechod na nový občanský zákoník komplikuje zdravotnictví. Nízký počet pitev dělá problémy očním chirurgům

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín. Zápis č.

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín. Zápis č. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 5/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 25. 5.

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 6. 2015 bod programu: 37 věc: Dodatek č. 5 k zřizovací listině Pečovatelské služby Ústí nad Labem, příspěvkové organizace Klub seniorů dopad na rozpočet: bez

Více

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání: Z á p i s z 33. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. listopadu 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Přítomni:

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Reklamační řád. 1.3.3. vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),

Reklamační řád. 1.3.3. vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti), Reklamační řád 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tento reklamační řád (dále jen reklamační řád ) obchodní společnosti LTRADE STORES s.r.o., se sídlem Na Svobodě 3152/80, 723 00 Ostrava - Martinov, identifikační

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek (dostavil se 16.40), Ing. Pavel Bartoníček,

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ z ustavujícího veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 15.11.2010 v 17.00 hodin v kavárně hotelu Horizont, čp. 141 v Peci pod Sněžkou Přítomni:

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Těškov, konaného dne 29.8. 2012 od 18:00 hodin. V zasedací místnosti obecního úřadu Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Těškov (dále též

Více

ZÁ P I S č. 4/2015. z 4. zasedání zastupitelstva obce Kozlov, konaného dne 01.06.2015 od 19:00 hod. v Kozlově

ZÁ P I S č. 4/2015. z 4. zasedání zastupitelstva obce Kozlov, konaného dne 01.06.2015 od 19:00 hod. v Kozlově ZÁ P I S č. 4/2015 z 4. zasedání zastupitelstva obce Kozlov, konaného dne 01.06.2015 od 19:00 hod. v Kozlově Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta Josef Borovský. Z celkového počtu 6 zvolených

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové

Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové 1. Základní ustanovení Na základě zákona o sdružování občanů zakládáme občanské sdružení s názvem Agility klub Hradec Králové (dále jen sdružení

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz 1. Základní údaje Dodavatel Vladimír Horák, Jarní 5715, 430 04 Chomutov. Dodavatel je plátcem DPH. Telefon: +420 777 220

Více

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -12- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4.

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku:

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku: MĚSTO DESNÁ Rada města 468 61 Desná v Jizerských horách, Krkonošská 318, Tel. 483 337 941, Fax. 483 337 953, Mobil:737248436 e-mail : epodatelna@mesto-desna.cz Pravidla pro poskytování finančních příspěvků

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Kupní smlouva č. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx I. Smluvní strany Obec Měšice Se sídlem: Hlavní 55, 250 64 Měšice IČ: 00240451

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Kulturní instituce Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Divadla O Divadlo je výkonné čili múzické umění, při němž herci (případně zpěváci a tanečníci)

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 20.3.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřman icích.

ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 20.3.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřman icích. zá P I S ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 20.3.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřman icích. Přítomni: Josef Prudík, Marie Procházková, Ivana

Více

Zápis. z 23. mimořádné schůze Rady města Český Brod konané dne 26.10. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 23. mimořádné schůze Rady města Český Brod konané dne 26.10. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 23. mimořádné schůze Rady města Český Brod konané dne 26.10. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, MUDr. Blažek, Mgr. Janík, p. Jeník, MUDr. Forstová, JUDr. Marková

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů a. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 3.12.2012 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO -

Více

Zápis. z 20. schůze Rady města Český Brod konané dne 15.9. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 20. schůze Rady města Český Brod konané dne 15.9. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 20. schůze Rady města Český Brod konané dne 15.9. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, MUDr. Blažek, Mgr. Janík, MUDr. Forstová, JUDr. Marková - právnička města, p.

Více

Zápis č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 21/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Hosté: Jan Macháček, Karel Hloušek, František Skála, Pavel Čermák, Mgr. Lenka Žežulková

Více

Na jednání se dostavil Ing. Zahradníček Michal.

Na jednání se dostavil Ing. Zahradníček Michal. ZÁPIS ze 43. jednání Rady města Libáň konané dne 3.9.2012 od 16.00 hodin Přítomni: p. Bc. David Holman p. Jindřich Řezníček p. Petr Soukup Ing. Michal Zahradníček od 16.30 hodin Mgr. Jitka Šedivá Omluveni:

Více

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 22. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 20.07.2015 od 15:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti EC PROFIT s.r.o. se sídlem Koldínova 1145/4, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO: 24247413, zapsané

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 30.9.2014 v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích.

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 30.9.2014 v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích. ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 30.9.2014 v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích. Přítomni: Josef Prudík, Ivana Dočkalová, Marie Krištofová, Mgr. Irena

Více

Závazný výklad postupu při zápisu pobočných spolků ČZS do spolkového rejstříku

Závazný výklad postupu při zápisu pobočných spolků ČZS do spolkového rejstříku Závazný výklad postupu při zápisu pobočných spolků ČZS do spolkového rejstříku Podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (dále jen rejstříkový zákon ) a ve smyslu

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75 Z á z n a m z 12. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve čtvrtek dne 15. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 25.2.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Bělá u Jevíčka. Zahájení

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 11-2008 z 11. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 28.8. 2008 od 18.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Sbor dobrovolných hasičů V sobotu 12. ledna 2013 se v místním pohostinství konala od 16 hod. Výroční valná hromada SDH Lhoty u Potštejna. Za práci s mládeží bylo uděleno Čestné uznání Janu Havlovi, Lukáši

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo Stanovy Čl. I. Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného seskupení občanů dle nového občanského zákoníku (zákona 89/2012 Sb. dále NOZ ) s názvem Občanská vzdělávací jednota

Více

ZÁPIS č.2/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 17.4.2012 v 19,00 hodin. (JN) Vladimír Nič.

ZÁPIS č.2/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 17.4.2012 v 19,00 hodin. (JN) Vladimír Nič. ZÁPIS č.2/2012 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 17.4.2012 v 19,00 hodin MíSTO KONÁNí v sídle Obecního úřadu-chlumčany čp. 154 PSČ43903 PŘíTOMNI Jarmila Nechanická starostka

Více

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Bc.

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více