Plzeň, statutární město náměstí Republiky 1, Plzeň IČO: tel. : 00420/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plzeň, statutární město náměstí Republiky 1, Plzeň IČO: 075 370 tel. : 00420/378 031 111"

Transkript

1

2 Obálka: 1. strana Muntžak malý (Muntiacus reevesi reevesi), Chinese muntjac 2. strana Lelkoun soví (Podargus strigoides), Tawny Frogmouth 4. strana Orchidej (Arisaema ciliatum var. liubaense)

3 ZOOLOGICKÁ A BOTANICKÁ ZAHRADA MÌSTA PLZNÌ, p. o. POD VINICEMI 9, PLZEŇ CZECH REPUBLIC tel. : 00420/ ; , fax: 00420/ Vedení zoo Management Ředitel Ing. Jiří Trávníček Director Ekonom Jiřina Zábranská Economist Provozní náměstek Ing. Bohumil Souček Assistant director Vedoucí zoo. oddělení Jolana Bezděková Head zoologist Zootechnik Svatopluk Jeřáb Zootechnicist Zoolog Ivo Těťál Assistant zoologist Jan Konáš Ing. Lenka Václavová Botanický náměstek, zoolog Ing. Tomáš Peš Head botanist, zoologist Botanik Jarmila Kaňáková Botanist Mgr. Václava Pešková Propagace, PR Mgr. Martin Vobruba Education and PR Sekretariát Bc. Olga Kezniklová Secretary Privátní veterinář MVDr. Zdeněk Rampich Veterinary MVDr. Jan Pokorný Celkový počet zaměstnanců Total Employees (k ) 122 Zřizovatel Plzeň, statutární město náměstí Republiky 1, Plzeň IČO: tel. : 00420/ Fotografie: Jaroslav Vogeltanz, Jiří Trávníček, Tomáš Peš, Lenka Václavová, archiv ZOO a BZ, DinoPark Redakce výroční zprávy: Jiří Trávníček, Martin Vobruba, Tomáš Peš, Jaroslav Vogeltanz a autoři příspěvků 1

4 OBSAH Contents Úvod...1 Obsah...2 Úvodní slovo ředitele...4 Nejvýznamnější události roku...7 Významná životní jubilea pracovníků...15 Seznam zaměstnanců...16 Ekonomické oddělení...18 Ekonomické oddělení služby...23 Zoologické oddělení...24 Veterinární péče...49 Botanické oddělení...56 Provozní oddělení...58 Oddělení kontaktu s veřejností...67 Návštěvnost a návštěvníci...80 Výuka a činnost Environmentálního centra Lüftnerka...83 Výuka přírodopisu a environmentální výchova v prostředí botanických zahrad ČR...89 EAZA Kampaň Arovako i Madagasikara 2006/07 Chraňme Madagaskar...92 Zoohry...96 Cesta do Francie nejen za slony...97 Expedice Borneo, Singapur Expedice Kostarika Exkurze za medvědy plzeňské zoo od Irisu po naučnou stezku ( ) DinoPark Plzeň v roce Spolupráce Zoo Plzeň s ČZU v Praze Odešel jeden z nás zemřel Zdeněk Doležal Odešel zakladatel botanické zahrady v Plzni Sokolnická expozice Poděkování Černobílá příloha Seznam chovaných zvířat v roce Kmotři v roce

5 Madagaskarský gekon (Blaesodactylus boivini) Gecko (Blaesodactylus boivini) První v Plzni odchovaný rys rys červený Lucius (Lynx rufus) The first lynx reared in Plzeň Lucius the Bobcat (Lynx rufus) 3

6 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE The director s whole introduction Ing. Jiří Trávníček 4 Vážení přátelé, je již tradičně mojí milou povinností na tomto místě v krátkosti zhodnotit uplynulý rok. V mnoha ohledech byl tento rok pro naši zahradu mimořádný. Nejdůležitější skutečností bylo přivítání rekordního návštěvníka dne 28. prosince. Tím jsme dosáhli nejen zatím nejvyšší návštěvnosti v plzeňské zoo, ale také pořadí 4. nejnavštěvovanější tuzemské zoo. Stěžejní akce samozřejmě souvisely s naplňováním generelu rozvoje naší krásné zahrady. Byly dokončeny a otevřeny dva významné a rozsáhlé expoziční celky, a to pavilon afrických kopytníků a dlouho očekávaný madagaskarský pavilon. Oba tyto pavilony představují návštěvníkům přibližně 60 nových druhů živočichů. Stavbou afrického pavilonu se nám konečně podařilo začít realizovat rekonstrukci nejproblematičtějšího a zároveň nejrozsáhlejšího komplexu, a to tzv. dolního afrického výběhu. Jedná se o největší novostavbu v celé historii zahrady. Na tuto stavbu bychom rádi v budoucnu navázali dalšími expozicemi například pavilony pro žirafy a indické nosorožce. Stavba byla věnována odkazu Ing. Josefa Vágnera. Madagaskarský pavilon se stal bezesporu nejhezčí a nejpoutavější expozicí svými více než padesáti druhy živočichů všech skupin a desítkami endemických rostlin. Vytváří mimořádně zdařilý, oku ladící biotopový celek, který se setkal u návštěvníků s výrazným ohlasem. Mezi nejcennější zvířata této expozice patří například křečci skákaví, galidie tenkopruhé, zlatí kaloni, želvy paprsčité či hroznýši psohlaví. Přestavujeme zde také jedny z nejmenších primátů světa maki myší a maki tlustoocasé, pro které naše zoo vede evropské plemenné knihy. Pavilon byl věnován památce Geralda Durrella. Jako druhé zoo v republice se nám podařilo odchovat vzácné želvy egyptské. Dále pokračovaly zajímavé odchovy malých stromových druhů varanů. Poprvé se podařilo přirozeně odchovat aru vojenského. Významným chovatelským úspěchem byly také odchovy 3 (1,2) v přírodě vyhynulých hrdliček sokorských a 5 (3,2) holubů růžových. Stali jsme se, mimo jiné, rovněž první zoo v ČR, která chová africké mangusty tmavé. Velkým přínosem nejen pro naši instituci bylo otevření výukového Environmentálního centra na statku Lüftnerka, které ihned začalo sloužit nejen školám, ale také široké veřejnosti. Dalším krokem ke zkvalitnění zákaznického servisu bylo otevření nové stylové velkokapacitní restaurace na statku. V prosinci jsme zkolaudovali rozsáhlou expozici Česká řeka, kde představíme návštěvníkům celou kolekci středoevropských druhů ryb a jejich predátorů. Tato expozice bude zpřístupněna začátkem sezóny Stejně tak tomu bude i u nově budované expozice Sonorská poušť, která dotvoří rámec zoogeografické oblasti Severní Ameriky. V roce 2007 také úspěšně pokračo-

7 valy práce na velmi náročné připravované expozici Život v podzemí Křivoklátsko a Šumava, kde v budoucnu budeme prezentovat zástupce živočišné říše, jejichž přirozeným životním prostředím jsou podzemní prostory. Pro tyto expozice využijeme prostory bývalých krytů z 2. světové války, nacházejících se pod botanickou zahradou. Naše zoo získala významné ocenění v rámci kampaně EAZA Zachraňme Madagaskar obdrželi jsme stříbrnou plaketu za EUR vybraných na podporu projektů in situ. Dostali jsme rovněž zvláštní ocenění za kreativitu v této kampani. Všem, kteří kampaň připravovali i těm, kteří přispěli, patří velký dík. Po celý rok probíhalo velké množství akcí, z nichž některé již u nás mají dlouholetou tradici. Na závěr mi dovolte co nejsrdečněji poděkovat všem našim pracovníkům za jejich mimořádné pracovní nasazení, obětavost a nadšení při budování nové tváře naší zahrady. Stejným dílem bych rád poděkoval všem sponzorům a příznivcům ZOO a BZ v Plzni za jejich morální i faktickou podporu, bez které bychom nikdy nedosáhli těchto výsledků. Jiří Trávníček Dear Friends, In this space, it is my pleasant duty to briefly sum up the past year. In many ways, this year has been extraordinary for us. Most important was the record we set in welcoming our th visitor on 28 th December. This not only makes us the most visited zoo in Plzeň, but also ranks us as the fourth most visited zoo in the country. This fundamental event was clearly related to the completion of general development of our beautiful grounds. Two vast and significant exhibition complexes were completed and opened: the Pavilion of African ungulates and the long awaited Madagascan Pavilion. Together, these pavilions allow visitors to see approximately 60 new kinds of animal. We finally managed to begin the reconstruction of the African Pavilion: the most extensive and problematic complex and the so-called lower African paddock. It has been the biggest construction project in the entire history of the zoo. In the future, we would like to extend this building for further exhibitions for example pavilions for giraffes and Indian rhinos. The building was donated in the will of Ing. Josef Vágner. The Madagascan pavilion has, without question, become our most attractive and enthralling exhibition, with over fifty different animals from all groups and tens of endemic plants. It creates an exceptionally successful unit which is pleasing to the eye and which was welcomed by visitors with great acceptance. Amongst the most valuable animals in this exhibition are for example: 5

8 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE The director s whole introduction 6 Madagascar Giant Jumping Rats; narrowstriped mongooses; Rodrigues flying foxes; radiated tortoises; and Madagascar tree boas. We also have some of the world s smallest primates: grey mouse lemurs and fat-tailed dwarf lemurs, for which our zoo is leading European Studbooks. The pavilion was donated in memory of Gerald Durrell. We have become the second zoo in the Czech Republic to manage to breed the rare Kleinmann s tortoises (often called Egyptian tortoises). A small tree species of monitors continued in their interesting breeding. Natural breeding of the military macaw was successful for the first time. An outstanding breeding success was also the breeding of 3(1,2) socorro doves, which are extinct in the wild, and 5 (3,2) pink pigeons. We became the first zoo in the Czech Republic to keep the African long-nosed cusimanse (African mongoose). The opening of the educational Environmental centre on the Lüftnerka estate was a great asset, not only to our institution; it immediately began to serve schools as well as the general public. A further step towards the improved quality of our cliental service was the opening of the new and stylish highcapacity restaurant on the grounds. In December, we approved the extensive exhibition Czech River, in which we present visitors with an entire collection of central European species of fish and their predators. This exhibition will be opening at the beginning of the 2008 season; at the same time as the newly constructed Sonoran desert exhibition which provides the setting for faunal regions in North America. In 2007, work on the very challenging preparation of the exhibition Life underground Křivoklátsko and Šumava continued successfully. In the future, visitors will be able to see members of the animal kingdom whose living environments are underground. For this exhibition, we are using the space of former shelters from the Second World War which are found under the botanical garden. Our zoo has gained outstanding acknowledgement in the framework of the EAZA campaign Let s save Madagascar. We received a silver plaque for the 4000 EUR chosen to support the project in situ. We also received particular acknowledgement for creativity in this campaign. All those who prepared this campaign, as well as those who contributed to it, deserve a big thank you. Numerous events have taken place throughout the year, some of which have been taking place here for many years. Allow me, in conclusion, to give my warmest thanks to all of our staff for their outstanding work, dedication and enthusiasm throughout the construction of the new appearance of our grounds. Equally, I would like to thank all the sponsors and supporters of the Zoo and Botanical Gardens in Plzeň for their moral and actual support, without which we could never have attained such results. Jiří Trávníček

9 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ UDÁLOSTI ROKU 2007 The significant events in 2007 V úterý 23. ledna natáčela Česká televize v Plzni pilotní díl nového pořadu o zvířatech. Milým hostem v zahradě se stal herec Václav Vydra. Dne 30. ledna byli pokřtěni malí vlci hřivnatí Eda, Emil a Erička. Celkem bylo v plzeňské zoo odchováno již 12 těchto šelem z 5 vrhů. Kmotry se stali náměstek primátora města Plzně Jiří Uhlík a člen RMP Vladimír Tichý. Také další výrazná událost se stala v úterý, 13. února. Bylo totiž otevřeno středisko EVVO na statku Lüftnerka. Je to poprvé, co má Zoo Plzeň zoo-školu s bohatou audiovizuální výbavou. Výuku od zoo převzalo o.s. IRIS a pokračovalo jak v procesu školních permanentek, tak v dalších činnostech tisícího návštěvníka vítá náměstkyně primátora JUDr. Marcela Krejsová Our 400,000th visitor is welcomed by the deputy city mayoress JUDr. Marcela Krejsová První v Plzni narozený velbloud slaví 10. narozeniny Když se 1. března 1997 narodilo v zoo na Lochotíně velbloudí mládě, šlo o velkou událost. Vždyť se dosud taková věc nepodařila ani jednohrbým, ani dvouhrbým velbloudům, kteří zde byli chováni od poloviny 50. let. Po samičce Josefíně přišlo na svět ještě 9 mláďat. Josefína kromě tisíců dětí svezla i řadu osobností, mezi nejzajímavější patří řada plzeňských hokejistů včetně Martina Straky, pana senátora Šnebergera i zpěváka Vlastu Redla na Dvoraně Za město Plzeň přišla Josefínu pozdravit paní radní Helena Matoušová. Nosorožci malovaní srdcem V 1. československé galerii dětského výtvarného projevu PALETKA v Plzni si dávali od 16. února až do 12. dubna dostaveníčko NOSOROŽCI MALOVANÍ SRDCEM. V loňském roce vyhlásila Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA) kampaň za záchranu nosorožců. Její součástí byla i soutěž dětských kreseb na dané téma. Výstava byla přehlídkou toho nejlepšího, co děti v Plzni, v dalších městech ČR při zoo UCSZ, ale i na Slovensku a v Německu namalovaly. V zoo už v tu chvíli naplno běžela další kampaň, na záchranu ostrova Madagaskar. Výstava měla vernisáž i dernisáž Želví křtění v pátek třináctého Svá jména a zajímavé čestné kmotry z řad členů Poslanecké sněmovny PČR získaly 3 z čtrnáctihlavé skupiny mladých želv obrovských v plzeňské zoo. Paní poslankyně Mgr. Ivana Levá pojmenovala želvu Ivanku, pan poslanec Jan Látka samičku 7

10 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ UDÁLOSTI ROKU 2007 The significant events in Susanku a jejich kolega Ing. Karel Šidlo zase želvu Aničku. Svá jména ponesou želví samičky možná dalších 150 let Opička dostala jméno Známý písničkář Jaroslav Samson Lenk pokřtil v sobotu ve hod. nejnovější mládě (samičku) makaka lvího symbolicky jménem Lenka. Opička při tom zůstala u své maminky prvního v Plzni odchovaného makaka lvího Viky. V sobotu 5.5. pak Samson zahrál se svou Partou na lochotínském amfiteátru při festivalu Lochotín MAY DAY pro MADAGASKAR měl obrovský úspěch O podobách a výsledcích kampaně přinášíme zprávu ve zvláštním článku uvnitř výroční zprávy. Po roční odmlce mohli ve dnech návštěvníci ZOO a BZ sledovat přímo MAY DAY pro Madagaskar měl obrovský úspěch MAY DAY for MADAGASCAR was an enormous success v terénu, na tzv. velbloudí louce, jak vznikají umělecká díla sochy afrických a domácích zvířat v rámci sympózia Afrika v kameni. Přibylo 8 nových skulptur a spolu s ledními medvědy B. Holakovského a osmičkou kamenných zvířat z roku 2005 je nyní v areálu 17 soch zvířat. Poprvé ve své historii přivítala zahrada svého návštěvníka již v červenci. Dvou set tisícím letošním návštěvníkem plzeňské zoo se stala ve středu sedmiletá Ivetka Janoušková z jihočeského Písku s rodinou. Je tak velká naděje na překonání rekordu z roku 2006, který činil návštěvníků. Spolu s VIP prohlídkou zoo a dárkovými předměty čekalo jubilantku slavnostní přivítání pracovníky ZOO a BZ a zástupcem vedení města Plzně, náměstkem primátora ing. Petrem Náhlíkem návštěvník V úterý kolem 14. hodiny přivítala

11 Zoo Plzeň letošního návštěvníka. Je jím čtyřletá Viktorie Macháčová z Rumburku. Přijela úplně poprvé se svými rodiči a zvědavi byli nejvíce na DinoPark. Uvítala ji paní náměstkyně primátora města Plzně JUDr. Marcela Krejsová a ing. Jiří Trávníček, ředitel ZOO a BZ. Malý jubilant obdržel tašku propagačních předmětů zoo i města, puzzle, pexeso, průvodce po zoo, turistickou známku a hlavně plyšového velblouda. Laťka osob za rok padla téměř o 2 měsíce dříve než v roce 2006 (tehdy ). Zoologická a botanická zahrada města Plzně byla vybrána v roce 2003 jako nejvhodnější objekt pro založení Japonské zahrady. Autorem projektu dokončeného v roce 2004 je pan Eišin Harada (President of Japan Gardening Association). V roce 2006 jsme zahájili druhou etapu budováni Japonské zahrady. Jednalo se o novou komunikaci vedoucí od zahradního domku alpinem k lipové aleji. V roce 2007 jsme realizovali 3. etapu japonské zahrady, která se bude jmenovat Potkávání národů. Je budována podle návrhu pana Harady a z finančního příspěvku nadace Zelený poklad. Hlavní myšlenkou tohoto projektu je setkání japonské a české flory v této zahradě, symbolizující setkání českého a japonského národa a jejich kultur. Otevřen pavilon afrických kopytníků. V pondělí byla slavnostně otevřena první letošní nová rozsáhlá expozice v plzeňské zoo. Začíná nová kapitola chovu stádových zvířat africké savany. Poprvé v historii První v Plzni narozený velbloud, Josefína, oslavil již 10. narozeniny Josefina, the first camel to be born in Plzeň, celebrated his tenth birthday on plzeňské zoo byl postaven úplně nový pavilon na zelené louce. Stavba byla zahájena v srpnu 2006 a dokončena v srpnu Tento objekt za 14,5 mil. Kč je prvním z uceleného komplexu tří pavilonů určených pro chov afrických kopytníků, žiraf, nosorožců a antilop indických. Budova a její okolí přináší kromě zvířat a rostlin samotných také jejich zasazení do afrického prostředí vysokou koncentraci etnografických prvků (lovecké artefakty a dřevěné sošky), sochy ze sympozia Afrika v kameni a řadu vzdělávacích panelů. Letošní poděkování patronům zvířat a příznivcům plzeňské zoo bylo naplánováno na odpoledne , čtvrtek před svátečním dnem. Kvůli počasí se azylem úvodní části stala nová stylová hospoda na statku Lüftnerka, do které se v tu chvíli vešlo na 200 účastníků. Po tradičně výstižném a vtipném uvítání ředitelem ZOO a BZ 9

12 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ UDÁLOSTI ROKU 2007 The significant events in Jiřím Trávníčkem nastala obvyklá beseda s účastníky. Dále se představil partnerský pěvecký přeštický soubor Carmina. Po té došlo i na klasickou komentovanou prohlídku. Kromě afrického pavilonu navštívili kmotři i zákulisí medvědince a prošli většinu expozic. Madagaskarský pavilon Jediný specializovaný pavilon pro faunu Madagaskaru v zoo ČR a SR vznikl adaptací podkroví bývalé zemědělské budovy. V předchozích etapách již byla vybudována prodejna suvenýrů s expozicí lemurů kata a veterinární klinika. Pavilon obsahuje zhruba dvě desítky vnitřních expozic, včetně 4 prostorných terárií a akvária. Má denní a noční část. Slavnostně byl otevřen 19. listopadu. Dosažení nového historického rekordu v roční návštěvnosti: osob za rok. Dne byla překonána laťka návštěvníků. Jubilanty byla rodina z Karlových Varů, konkrétně malý Jaroušek Vacovský. Vítejte na Madagaskaru! Welcome to Madagascar! On Tuesday 23 rd January, Česká televize (Czech television) filmed a pilot episode of a new programme about animals. Actor Václav Vydra was a cherished guest here. On 30 th January, the maned wolves Eda, Emil and Erička were christened. Altogether in Plzeň zoo, 12 of these carnivores were raised from 5 litters. The deputy city mayor of Plzeň, Jiří Uhlík, and RMP member Vladimír Tichý became godparents. Another significant event happened on Tuesday 13 th February: the EVVO centre was opened on the Lüftnerka estate. This the first time that Plzeň zoo has had a zoo-school, rich with audio-visual equipment. IRIS o.s. took over the instruction from the zoo and has continued in the proceedings of the school season, as well as in other activities. The first camel to be born in Plzeň celebrates her 10 th birthday When a camel baby was born on 1 st March 1997 in the zoo in Lochotín, it was a big event. After all, such a thing had not happened to the Dromedaries or the Bactrian camels camels which had been bred here since the mid-fifties. They have even been alive since the IRIS. Another 9 youngsters were born after Josefína. In her early years, Josefína was not afraid to be taken out on the charming promotional rides for historical parades and on Children s Days. She gave rides, not only to thousands of children, but also to many celebrities. Among

13 Africký pavilon slavnostně otevírá Ing. Pavel Rödl, primátor m. Plzně (uprostřed), paní náměstkyně JUDr. Marcela Krejsová a náměstek hejtmana Plzeňského kraje a člen PS PČR Ing. Vladislav Vilímec African pavilion is ceremoniously opened by Ing. Pavel Rödl, city mayor of Plzeň; deputy, JUDr. Marcela Krejsová and deputy commander of Plzeň region and member of PS PČR, Ing. Vladislav Vilímec those were several Plzeň hockey players including Martin Straka, the senator of Šneberger and singer Vlasta Redl at the Dvorana festival in Councillor Helena Matoušová came to geet Josefína for the town of Plzeň. Rhinos painted with the heart In the first Czechoslovakian gallery of children s art from THE LITTLE PALLET in Plzeň running from 16th February to 12 th April was RHINOS PAINTED WITH THE HEART. Last year the European association of zoos and aquaria announced a campaign for saving rhinos. A competition of children s pictures on the given theme was also a component of the campaign. The exhibition displayed the best designs drawn not only by children in Plzeň, but also in other towns in the Czech Republic, Slovakia and Germany tortoise christening on Friday the thirteenth Three of the fourteen baby giant turtles from Plzeň zoo gained their names along with interesting honorary godparents from members of the Czech House of Commons. MP Mgr. Ivana Levá named her tortoise Ivanka, MP Jan Látka named another female Susanka, and their colleague Ing. Karel Šidlo called his tortoise Anička. The tortoise females will perhaps carry these names with them for another 150 years Little monkey received a name On Saturday at 2 pm, well-known singer Jaroslav Samson Lenk christened the newest (female) lion-tailed macaque youngster with the symbolic name Lenka. Throughout the proceedings, the little 11

14 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ UDÁLOSTI ROKU 2007 The significant events in monkey stayed by her mum Viky the first lion-tailed macaque to be raised in Plzeň. On Saturday 5.5, Samson then played with his crew in the Lochotín amphitheatre at the Lochotín festival MAY DAY for MADAGASCAR was an enormous success You can read all about the appearance and results of the campaign in a special article in our annual report. After a year s pause, visitors of ZOO and BG could see sculptures of African and domestic animals in the landscape of the so-called camel meadow at the African symposium in stone 14 th 24 th June. 8 new sculptures, together with B. Holakovský s polar bears and eight stone animals created in 2005, now give the grounds a total of 17 animal sculptures. For the first time in its history, the zoo already welcomed its 200,000 th visitor in July. Plzeň zoo s two hundred thousandth visitor for this year was seven year old Ivetka Janoušková from Písek in South Bohemia who came with her family on Wednesday It is a great event in surpassing the record from 2006 which was a total of 335,000 visitors. Together with a VIP tour of the zoo and gifts, the little jublilant was welcomed ceremoniously by ZOO and BG workers and the Plzeň deputy city mayor Ing. Petr Náhlík. The th visitor On Tuesday at around 2 pm, Plzeň zoo welcomed its 300,00th visitor of the year. It was four-year-old Viktorie Macháčová from Rumburk. She was here for the very first time with her parents and they were most curious about the DinoPark. She was welcomed by Plzeň s deputy city mayor, JUDr. Marcela Krejsová, ang Ing. Jiří Trávníček, the manager of ZOO and BG. This little jubilant received a bag of promotional items from the zoo and the town: a puzzle, pexeso, a guidebook for the zoo, a tourist stamp and most importantly a cuddly camel. The target of 300,000 individuals for the year was reached almost 2 months earlier than in 2006 (when it was ). The zoo has a great chance of beating its absolute record from The threshold of 300,000 visitors per year was first exceeded in Plzeň zoo maintains the position as the most visited tourist destination in the region and in the city of Plzeň. Herec Václav Vydra v sukulentním skleníku ZOO a BZ Actor Václav Vydra in the ZOO and BG succulents - greenhouse

15 Vyhodnocování madagaskarské kampaně v Plzni Charting the Madagascan campaign in Plzeň Plzeň zo and botanical gardens was chosen in 2003 as the most appropriate place for establishing Japanese gardens. The author of the project completed in 2004 was Mr. Eišin Harada (President of Japan Gardening Association). In 2006 we began a second construction phase of the Japanese gardens. It was to provide a link between the alpine garden house to the linden-tree avenue. In 2007, we completed the third phase of the Japanese gardens which will be called The Meeting of Nations. It is built according to Mr Harad s design and from a financial contribution from the foundation Green treasure. The main idea of this project was the meeting of Japanese and Czech flora in this garden, symbolising the meeting of the Czech and Japanese nations and their cultures. Opening of The African Ungulates Pavilion On Monday , the first new extensive exhibition of the year at Plzeň zoo was ceremoniously opened. A new chapter is beginning in the breeding of flock animals of the African savanna. The first construction of a brand new pavilion as a greenfield project at Plzeň zoo. Construction started in August 2006 and was completed in August The building cost 14.5 million CZK and it is a first pavilion of a comprehensive compound of three pavilions designed for breeding 1) African ungulate animals, 2) giraffes, 3) rhinoceroses and Indian antelopes. As well as animals and plants, the building and its surroundings also have other things from the African environment: a high concentration of ethnographic elements (hunting artifacts and wooden statuettes) statues from the Africa in stone sym- Vážení mladého vlka evropského Weighing a young European wolf 13

16 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ UDÁLOSTI ROKU 2007 The significant events in 2007 Kroužkování čapího mláděte na střeše budovy šaten zoo Checking up on stork young on the roof of the zoo s cloakrooms 14 posium and a row of educational panels. The outstanding place is dedicated in memory of the expedition of Ing. Josef Vágner This years thanks to animal patrons and sponsors of Plzeň zoo was planned for the afternoon of Thursday before the bank holiday. Due to the weather, the introductory part took place in the stylish new pub at Lüftnerka where the 200 participants took sanctuary for that period. After the traditional apt and witty welcome by the ZOO and BG s director Jiří Trávníček came the usual chat with participants. The prestigeous Carmin choir introduced itself. Afterwards there was the classic commentated tour. The godparents visited the bearpit behind the scenes and most exhibitions apart from the African pavilion. The Madagascar Pavilion The only pavilion in all the Czech and Slovak zoos which is specialised in the fauna of Madagascar. It was created in a reconstructed farm building. In previous stages of the building reconstruction project, a souvenir shop with a lemur catta exhibition and a veterinary clinic had already been created. The pavilion contains about twenty internal exhibitions including four large terrariums and aquariums. It is divided into a day and night sections. It was ceremoniously opened on 19 th November. New historic record in the number of visitors per year: 402,039 people per year. On 28 th December, the milestone of 400,000 visitors was reached. The winner was the Vacovský family from Karlovy Vary, specifically little Jaroušek Vacovský.

17 50 let 55 let 60 let 65 let VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA PRACOVNÍKŮ ZOO A BZ V ROCE 2007 Life Jubilees of Employees Zdeněk Soukup Josef Tříska Miroslav Hlaveš Helena Kolenová Jan Bříza Ing. František Hykeš Petr Kalaš Ing. Zdenka Harantová hosp. správa hosp. správa hosp. správa pokladní pokladní THP hosp. správa náměstkyně ředitele Pracují v zoo více než 15 let Work Jubilees of Employees (more than 15 years) 15 let Zdeněk Bříza zahrad. středisko Monika Kavková THP Ing. Bohumil Souček náměstek ředitele Šárka Sýkorová zahrad. středisko 16 let Zach Luděk chovatel Ing. Zdenka Harantová náměstkyně ředitele Luboš Hlavnička chovatel Jiří Lepič hosp. správa Marie Římská hosp. správa 17 let Svatopluk Jeřáb zootechnik 18 let Konáš Jan (s přestávkou) kurátor 21 let Marie Vaňousková zahr. středisko/archiv zoo 22 let Jana Soukupová zahr. středisko 24 let Ing. Jiří Trávníček ředitel 25 let Václav Trejbal chovatel 27 let Růžena Weberová chovatelka 28 let Tomáš Weber chovatel 15

18 SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ ZOO A BZ K List of Employees to 31 st December 2007 THP pracovníci ( Technici ) Adamec Miroslav Bezděková Jolana Formanová Dominika, RNDr. MD Harantová Zdenka, Ing. Hykeš František, Ing. Jeřáb Svatopluk Kaasová Vendulka nástup Kaňáková Jarmila Kavková Monika Kazda Robert Kezniklová Olga Bc. Kolaříková Ivana Konáš Jan Kyralová Romana, Mgr. MD, odchod Lohrová Karla nástup Peš Tomáš, Ing. Pešková Václava, Mgr. Pešová Jiřina Souček Bohumil, Ing. Szabóová Martina Těťál Ivo Trávníček Jiří, Ing. Typltová Taťána Václavová Lenka, Ing. Vaňousková Marie Vobruba Martin, Mgr. Vogeltanz Jaroslav Vojáček Karel Voráčková Alena MD Zábranská Jiřina Chovatelé Zoologický úsek Badala Martin nástup Banduričová Kateřina Beneš Antonín Benešová Kristýna 16 Březina Antonín Bultas Robert Bultasová Kristýna MD Čechová Miroslava nástup Dbalá Helena Doxanský Jiří Doxanská Lenka MD Faflíková Alena Hauerová Hana Hlavnička Luboš Hřebík Milan Jirásek Tomás, Bc. Chmelíková Petra odchod Kalombová Michaela, Ing. MD Kodymová Veronika MD Kolář Zbyněk Kolářová Šárka nástup, MD Košatka Tomáš Kovandová Markéta nástup Kratochvíl Václav nástup Krejčí Roman Ladmanová Jaromíra Levová Markéta Macík Tomáš Nováková Monika Ordáňová Martina Palacká Miroslava Pavelka Jiří nástup Pokorná Klára odchod Sedlák Roman nástup Schmiedl Pavel Stašek Miloslav Svobodová Blanka odchod Šefl Marcel Škach Ondřej Šlajerová Markéta nástup Šlouf Jan Švojgr Martin Tesař Tomáš odchod Trejbal Václav Tůma Radek nástup Vajnar Tomáš nástup Vaněk Pavel odchod Vyzrálová Šárka Weber Tomáš Weberová Růžena Zach Ludvík Středisko hospodářské správy (SHS) Březinová Věra Čech Josef Fridrich Bohumil nástup Helusová Lucie odchod Hlaveš Miroslav Horváth Pavel Kalaš Petr odchod do důchodu Kalistová Marcela odchod na MD Kazdová Helena nástup Klas Jindřich Kolena Jiří Koten Stanislav Kovář Pavel Křiváček Emil Kubáň Luděk Lepič Jiří Mihovičová Jaroslava MD Mištera Vilém odchod Římská Marie Salcman Miloš, Ing. odchod Sigmund Vlastimír Soukup Michal

19 Soukup Zdeněk Soukupová Hana Steiner Václav Treml Roman Tříska Josef Typlt Karel Uher Josef Vejskalová Hana Vítek Zdeněk Vonášek Jaroslav Wolf Miloš odchod Zahradníci Bříza Zdeněk Čechová Miroslava Hadač Václav Hankovec Marek Janouškovcová Hana Martanová Helena, Ing. MD Matulová Radmila MD Nejdl Milan Růt Zdeněk Soukupová Jana Sýkorová Šárka Vrbová Iveta Weissarová Linda MD Žebrová Petra Pokladní, nákupčí, hosp. činnost Bakulová Jana, Mgr. Bříza Jan Chovatelé kopytníků ZOO a BZ s kurátory před novým africkým pavilonem The zoo s ungulates breeder with the curator Cepníková Ludmila Dušek Petr odchod Fořt Václav Hečková Jana odchod Janoušková Eva Jarošová Šárka Jeřábová Lucie MD Jiránková Světlana odchod Kára Ladislav Kobza Bohuslav Kodýtková Ludmila nástup Kováříková Zdeňka nástup Kolenová Helena Rajtr Jan 17

20 EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2007 Economical Department Report 2007 Jiřina Zábranská 18 Hospodaření Zoologické a botanické zahrady města Plzně za rok 2007 bylo uzavřeno hospodářským výsledkem tis. Kč. Pro zajištění provozu obdržela zahrada od svého zřizovatele, kterým je Statutární město Plzeň, dotaci ve výši tis. Kč a od MŽP příspěvek v rámci programu Příspěvek zoologickým zahradám ve výši tis. Kč. Příspěvek byl určen na chov ohrožených druhů zvířat a zajištění mezinárodních a národních programů ochrany přírody. Zbývající prostředky tvořily vlastní výkony ve výši tis. Kč. Jaké bylo čerpání jednotlivých nákladů a tvorba výkonů uvádí následující přehled.

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2 Unit 3, part A - translation practice 1. Kde jsi byla minulý týden? Byla jsem na svatbě mé sestřenice. Byla to legrace. Where were you last week? I was at

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Velbloudice dostanou na Vánoce nového samce

Velbloudice dostanou na Vánoce nového samce Strana 1 / 1 Velbloudice dostanou na Vánoce nového samce Dva roky a osm měsíců starý samec Dred dorazil včera do Zoo Brno z polské Lodže. Nahradí tak šestnáctiletého samce Rómea, který byl v Brně v deponaci

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

www.czenglish.net/czenglish-1/tri/ Czenglish 1 (201-300)

www.czenglish.net/czenglish-1/tri/ Czenglish 1 (201-300) 1 201 Where's your school bag? Kde je tvoje aktovka? 202 Is she married? Je vdaná? 203 Are you tired? Jste unavení? 204 Aren't you tired? Nejsi unavený? 205 This dog is big but that dog is small. Tento

Více

Věty k překladu From Unit 2 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 2 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 2 part A, Project 2 Unit 2 part A - translation practice 1. Je devět hodin a Dominic je před školou. It's 9 o'clock and Dominic's outside his school. 2. Je velmi šťastný. Nejde

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Název DUM:

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh14 Vypracoval(a),

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

OCHRANA PLAZŮ V ZAJETÍ

OCHRANA PLAZŮ V ZAJETÍ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

portfolio kreativních prací

portfolio kreativních prací portfolio kreativních prací PROGR AM: PROGR AM: KRAJSKÁ VÝSTAVA PSŮ + SPECIÁLNÍ VÝSTAVA TERIÉRŮ + KLUBOVÁ VÝSTAVA POLSKÝCH OVČÁKŮ NÍŽINNÝCH V SOBOTU 17. KVĚTNA 2008 SPORTOVNÍ HALA NOVESTA VE ZLÍNĚ PROGRAM:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

Kids Fun Day Summer on the farm

Kids Fun Day Summer on the farm Kids Fun Day Summer on the farm IIK Grand Prix 2013 May 2013 For Grand Prix only Propagační materiály článek v interním ITS Bulletinu Dear Parents and Colleagues, The ITS Kids Fun Day is just around the

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

AJ 3_20_American_holidays.notebook. April 14, 2014. 1.Úvodní strana

AJ 3_20_American_holidays.notebook. April 14, 2014. 1.Úvodní strana 1.Úvodní strana 1 AMERICAN FESTIVALS AJ 3 Konverzační témata DUM č. 20 septima osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities.

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Markéta Zakouřilová aj5-jen-zak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

SOUBOR VZOROVÝCH ÚLOH ANGLICKÝ JAZYK POSLECH

SOUBOR VZOROVÝCH ÚLOH ANGLICKÝ JAZYK POSLECH ANGLICKÝ JAZYK POSLECH POSLECH VERZE A 1. ÁST ÚLOHY 1 4 VERZE A Uslyšíte ty i krátké nahrávky. Nejprve uslyšíte otázku a poté vyslechnete nahrávku. Na základ vyslechnutých nahrávek vyberte k úlohám 1 4

Více

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of transportation sciences Title of project STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD 2006 Petr Kumpošt Basic information about town Náchod Náchod

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 7 (ch_unit7.jbb) Chit Chat - Unit 7 Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit English angličtina Maths matematika It s nine o clock.

Více

Anglický jazyk. Specifikace oboru. 1. Prague 1. www.isspolygr.cz. Co je to polygrafie. DUM číslo: 103 Prague. Co je to polygrafie

Anglický jazyk. Specifikace oboru. 1. Prague 1. www.isspolygr.cz. Co je to polygrafie. DUM číslo: 103 Prague. Co je to polygrafie Specifikace oboru Co je Anglický to POLYGRAFIE jazyk 1. 1. www.isspolygr.cz 1 Co je to polygrafie Vytvořil: Vytvořila: Jan Pavla Doležal Axmanová DUM číslo: 103 Co je to polygrafie Škola Ročník Název projektu

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas MS 2008 WOC 2008 Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas Vážení návštěvníci Mistrovství světa v orientačním běhu 2008! Vítáme vás

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

Nadace Talarak / TFI Měsíční zpráva - březen 2015

Nadace Talarak / TFI Měsíční zpráva - březen 2015 Nadace Talarak / TFI Měsíční zpráva - březen 2015 První vzácný přírůstek roku 2015 a novinky z Talaraku Radostnou událostí měsíce března byla 2 mláďata Negros Bleeding-heart /Holub negroský, prvně pozorovaná

Více

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ Výroční zpráva 2008 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ ZO ČSOP Hošťálková se představuje Naše občanské sdružení bylo založeno v roce 2007 za účelem provozování záchranné stanice

Více

Liberec Cup. For Children and Cadets. Ceska Lipa. Czech Republic. Sports Hall Hotel Lipa

Liberec Cup. For Children and Cadets. Ceska Lipa. Czech Republic. Sports Hall Hotel Lipa The 1 th Liberec Cup Dear Friends, For Children and Cadets 14 th November, 2009 Ceska Lipa Czech Republic Sports Hall Hotel Lipa We have the pleasure to invite you to participate in our karate competition

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: PGEEJXR) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Gramatika Slovní zásoba Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Magický konec roku ve stylu The Mark. Magical Year-End by The Mark

Magický konec roku ve stylu The Mark. Magical Year-End by The Mark Magický konec roku ve stylu The Mark Magical Year-End by The Mark Praha na sebe během Vánoc, díky svým pohádkovým scenériím za mrazivých zimních dnů, bere ještě magičtější podobu než jindy. Na letošní

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

Embassy of the United States of America

Embassy of the United States of America Program Malých grantů Přihláška of the United States of America Děkujeme vám za zájem o program Malých grantů Velvyslanectví USA v Praze. Jelikož v každém grantovém kole obvykle dostáváme 100 až 170 přihlášek,

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-05 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : My country I live in the Czech Republic. The country

Více

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago.

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago. Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: únor 2013 Ročník: 3. až 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová slova: London, Tube, Big Ben, Buckingham Palace, Tower Bridge. Cíl práce a způsob použití:

Více

Charming... Kolekce Podzim - Zima 2008 / 2009 3 PODZIM ZIMA 2008 / 2009

Charming... Kolekce Podzim - Zima 2008 / 2009 3 PODZIM ZIMA 2008 / 2009 kolekce Podzim - Zima 2008 / 2009 PODZIM ZIMA 2008 / 2009 Rolničky, rolničky... Slyšíte to? Jestli ještě podobné tóny nezní ze všech stran, pak si buďte jisti, že brzo začnou. Vánoce jsou za dveřmi, opět

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

Chit Chat 1 - Lekce 10

Chit Chat 1 - Lekce 10 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit hippo hroch lion lev giraffe žirafa monkey opice elephant

Více

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB writing skills Určeno studentům úrovně B1 / B2 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Time Activity Arrivals in Napajedla and accomodation at bungalows / Příjezd a ubytování účastníků táboru

Time Activity Arrivals in Napajedla and accomodation at bungalows / Příjezd a ubytování účastníků táboru 1 st Comenius International Camp Programme Sunday, 25 th May Arrivals in Napajedla and accomodation at bungalows / Příjezd a ubytování účastníků táboru CZ - 5 pm - Napajedla GER - 5 pm - Napajedla PT -

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John.

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-pos-14 Z á k l a d o v ý t e x t : Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 8. - 9. ročník základní

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 tel.: 465 482 115 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Název DUMu Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

AJ 3_15_Susice.notebook. March 28, 2014. úvodní strana

AJ 3_15_Susice.notebook. March 28, 2014. úvodní strana úvodní strana 1 SUŠICE SUŠICE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 15 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT Dear Friends We will now be able to buy from us succulent plants at very good wholesale price.

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-čte-07 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Hallo! My name is Megan. This summer I am at language

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení.

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení. Škola Autor Číslo projektu Číslo Tematický celek Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Martina Suntychová CZ.1.07/1.5.00/34.0394

Více

S t u d y P l a n W M TS

S t u d y P l a n W M TS Czech University of Life Sciences in Prague (CULS Prague) S t u d y P l a n W M TS Credits: Every student needs at least 120 ECTS for the whole study (about 0 ECTS in every year). Student has 66 ECTS for

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více