M21 - telematická služba mobility pro dojíždění do zaměstnání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M21 - telematická služba mobility pro dojíždění do zaměstnání"

Transkript

1 M21 - telematická služba mobility pro dojíždění do zaměstnání Jürgen Holzwarth, ministerstvo životního prostředí a základních otázek dopravy v dopravní politice Alfred Biesinger a Torsten Funke, Daimler-Chrysler AG Již od roku 1998 spolková země Bádensko-Württembersko, Daimler-Chrysler AG a další partnerské společnosti vyvíjejí a zkoušejí ve Stuttgartském regionu nové služby mobility s telematickou podporou orientované na snižování silničních kongescí vytvářených dojížděním do zaměstnání. Projekt M21 je partnerstvím veřejného a soukromého sektoru, které zahájilo zkoušky v terénu, jejichž cílem je ověření funkčnosti služeb v oblasti mobility orientovaných na dosažení optimální technické a organizační účinnosti pro zavedení na trh. Ústředním bodem projektu M21 je flexibilní, výrazně automatizované a aktualizované zpracování příležitostí pro sdílení osobních automobilů při dojíždění do zaměstnání. Tato služba je doplněna automobilovým navigačním systémem Tele-Shuttle, aktualizovanými dopravními informacemi, krátkodobým pronájmem vozidel a službami Tele-Shoppingu. V první etapě projektu M21 jsou testovány nové služby mobility s využitím pracovníků technologického střediska Mercedes-Benz v Sindelfingenu poblíž Stuttgartu. Rozšíření tohoto zkušebního nasazení na jiné společnosti a organizace ve Stuttgartském regionu se předpokládá k roku Po dokončení projektu v prosinci 2001 bude provedena plná privatizace M21 s cílem nabídnout nové služby mobility v dalších hustě obydlených regionech. Celkové náklady pilotního projektu dosahující přibližně 10 milionů EUR nesou rovným dílem (tj. po jedné třetině) spolková země Bádensko-Württembersko, DaimlerChrysler AG a partnerské společnosti, které zahrnují budoucího poskytovatele služeb z řad soukromého sektoru. ZKOUŠKY V TERÉNU - DŮVODY A CÍLE Se zřetelem na stále přetíženější dopravní infrastrukturu v současné době existuje obecný společenský konsensus, podle kterého by současná poptávka po dopravě měla být řešena s co největší možnou účinností a v souladu s aspekty ochrany životního prostředí. Jedním z velmi slibných přístupů je efektivnější používání osobních automobilů pro dojíždění do zaměstnání, zejména v době dopravní špičky. Navzdory dobré struktuře místní sítě veřejné dopravy používají v současné době pro cestu do práce osobní automobil dvě třetiny všech zaměstnanců, kteří ve Stuttgartském regionu dojíždějí do zaměstnání. Podle dostupných prognóz v Obecném dopravním plánu Bádenska-Württemberska a Regionálního dopravního plánu pro Stuttgartský region není pravděpodobné, že by tato situace v budoucnu doznala výraznějších změn. Z ekonomických důvodů je jen zřídkakdy možno nabídnout atraktivní autobusové nebo železniční spojení, které by spojovalo obytné oblasti a pracoviště ležící mimo hlavní dopravní tepny. Kromě toho lidé, kteří pravidelně dojíždějí osobním automobilem do zaměstnání, v současné době musejí čelit nejen dopravně přetíženým úsekům v silniční síti, ale ve stále větší míře též omezeným možnostem parkování na pracovišti. Z těchto důvodu se stále zvyšuje význam programů společného využívání automobilů pro dojíždění do zaměstnání. Pružná pracovní doba a stále více se měnící pracovní postupy mezi zaměstnanci však komplikují

2 organizaci klasických programů společného využívání automobilů se stálými partnery v pevně stanovených dobách. V tomto ohledu poskytuje použití telematiky příležitost pro zatraktivnění společného použití automobilů pro větší okruh osob, které dojíždějí, díky novým technologiím a organizačním formám. Jakožto součást pilotního projektu M21 nové telematické služby mobility v dopravě jsou využívány příležitosti nabízené telematikou, které nacházejí uplatnění v oblasti flexibilních a cenově dostupných organizačních a správních programů pro společné používání automobilů. Kromě toho jsou telematické doplňkové služby testovány se záměrem zatraktivnění, a tudíž i zvýšení ekonomické rentability účasti na flexibilních programech pro společné používání osobních automobilů při cestách do zaměstnání. Pokud budou tyto služby M21 řádně využívány, mohou mít též kladné účinky na ekonomiku v podobě menších kongescí v dopravě zaměřené na dojíždění do zaměstnání, snižování spotřeby paliva a snižování nákladů na poskytování zaměstnaneckých parkovacích prostor na pracovišti. Nově vyvinutý přístup je určen k dalšímu zlepšení tržních vyhlídek nově koncipovaného balíku služeb mobility známého jako M21. Budoucí zákazníci a provozovatelé jsou již nyní zapojováni do vývoje a optimalizace služeb mobility jakožto součást zkoušek v terénu. Průvodní vědecký výzkum je určen k zajištění toho, aby během zkušební fáze bylo již možno používat prozatímní výsledky pro zlepšování služby. Rovněž bylo umožněno využívat zkušeností získaných z dřívějších projektů v partnerství veřejného a soukromého sektoru se zaměřením na využívání telematiky ve Stuttgartském regionu (včetně zkoušek STORM v terénu pro řízení regionální dopravy ve Stuttgartském regionu, 1991 až 1995). V projektu M21 bylo vyvinuto pět služeb mobility. Tyto služby jsou v současné době zkoumány a testovány. Dynamická služba společného používání automobilů M21-FahrPLUS M21-FahrPLUS je ústřední složkou služeb mobility, která se testuje v projektu M21. Na rozdíl od konvenčních programů společného používání automobilů tento přístup umožňuje vysoký stupeň flexibility při organizování společného používání automobilů vzhledem k dobám odjezdu požadovaným příslušnými účastníky. Požadavky cestujících a nabídky řidičů je možno zaznamenávat a zpracovávat denně aktuálním způsobem přes intranet, jiné podnikové komunikační systémy nebo internet prostřednictvím výrazně automatizovaného střediska služeb mobility s nenákladným provozem. Rovněž je zde možno zajistit dlouhodobé rezervy a ujednání stálejšího charakteru. Díky své flexibilitě je dynamická služba společného používání automobilů zvláště vhodná pro rostoucí počet zaměstnanců s pružnou pracovní dobou. Během aktuálního pilotního provozu provádí středisko služeb mobility kompilaci optimálních ujednání společného používání automobilů a jejich tras ve 14 hodin. Automatizovaná přiřazovací služba bere v úvahu též skutečnost, že zákazník bude obvykle akceptovat pouze takovou zajížďku, která nepřesáhne 10% cesty, nebo časovou ztrátu 5 minut. Pro zvýšení flexibility služby společného používání automobilů bude přiřazovací operace probíhat každé odpoledne vždy každou celou hodinu, což běží již od ledna 2001, přičemž se bude využívat rezervací, které jsou v daném čase učiněny. Pro zlepšení výsledků slaďování nabídky a poptávky v regionech s menším počtem účastníků budou též zahrnuty jasně definované a řádně označované body pro příslušná setkání na trase. V Bádensku- Württembersku se osvědčila jako zvláště oblíbená setkávací místa pro tyto způsoby sdílených jízd na bázi zaparkování a přesednutí právě parkoviště u dálničních uzlů, která jsou k tomuto účelu již poskytována silničními dopravními orgány.

3 Jména účastníků sdíleného používání automobilů pro jízdy do zaměstnání, místa setkání, doby odjezdu a trasy jsou zpřístupňovány zákazníkům em, faxem, SMS zprávami na mobilní telefon nebo telefonicky. Během pilotní provozní fáze účastníci dohodli platbu proporcionálních provozních nákladů vozidla za příslušnou cestu mezi sebou. Středisko služeb mobility dá účastníkům pouze určité doporučení týkající se přiměřeného podílu provozních nákladů na jeden ujetý kilometr. Z hlediska nákladů se v současné době zkoumá efektivita spojení WAP pro službu M21. Takzvaná záruka mobility pro cestu domů ve večerních hodinách se ukázala jako důležitý faktor pro akceptaci M21-FahrPLUS mezi testovacími zákazníky. Pokud by středisko služeb mobility nebylo schopno nalézt vhodné ujednání o sdílení automobilů při každé příležitosti během současného pilotního provozu, může zákazník použít vozidlo z dostupného podnikového vozidlového parku nebo pokud to je odůvodněno z hlediska jízdní doby může jet domů veřejnou dopravou za použití přenositelné ekologické karty. Až bude tento pilotní provoz později rozšířen tak, aby zahrnoval další podniky, budou k dispozici plány pro organizaci záruky mobility obdobným způsobem. M21-Tele-Shuttle M21-Tele-Shuttle je telematickou variantou služby dynamického sdílení automobilů, která používá nejmodernější technologie. Umožňuje i větším skupinám účastníků flexibilní organizaci, aniž by to mělo negativní vliv na kvalitu služby. Prostřednictvím spojení na mobilní telefon poskytuje středisko služeb mobility řidiči aktuální doporučení ohledně trasy a řidič je tak naváděn na domovské adresy cestujících nebo do konečného místa určení palubním navigačním systémem. Další výhodou technologie Tele-Shuttle je to, že skupiny účastníků cestující do zaměstnání mohou být vytvářeny v mnohem pozdější fázi a jména a adresy cestujících mohou být přímo vysílány řidiči, zatímco tento řidič je již na cestě. Aby se zabránilo zbytečným prodlevám při nabírání cestujících, jsou tito cestující stručně informováni o očekávaném příjezdu vozidel u sebe doma telefonicky. Tato služba je navržena tak, aby v konečné vývojové fázi cestující byli schopni provádět kdykoliv rezervaci dané služby a napojit se na příslušné vozidlo v místě jejich výběru. Na rozdíl od programu dynamického sdílení automobilů je spojení na bázi informačních technologií mezi střediskem služeb mobility a jednotlivými vozidly v případě metody Tele- Shuttle prováděno přes komunikační terminál s trasovým naváděním a přes palubní počítač, který je integrován do vozidla pro program M21-Tele-Shuttle. U probíhající demonstrační fáze bylo vozidlo Mercedes-Benz třídy V vybaveno telefonem, palubním počítačem a satelitním navigačním systémem. Testovací zákazníci pro M21-FahrPLUS jsou k dispozici jako řidiči. V pozdější fázi jsou připraveny rovněž plány na vybavení soukromých vozidel účastníků projektu M21 nezbytným telematickým zařízením na požádání. Za účelem zvýšení atraktivity služby dynamického sdílení automobilů jsou nabízeny další služby: Dopravní informace projektu M21 Jako další služba představující určité rozšíření jsou řidičům v rámci projektu M21 nabízeny aktuální dopravní informace přes domovskou stránku projektu M21 na internetu/intranetu. Zákazníci v rámci projektu M21 mohou rovněž objednávat informace na bázi SMS zpráv se zaměřením na danou trasu, které jsou zasílány na mobilní telefon a týkají se dopravní situace v požadovanou denní dobu.

4 Dopravní informace jsou automaticky získávány z dostupných datových zdrojů prostřednictvím střediska služeb mobility, v případě požadavku jsou zpracovávány a zpřístupňovány zákazníkům v projektu M21. Během současného pilotního provozu jsou aktuální trasové informace o stavu silniční dopravy, které jsou vytvářeny koordinačním střediskem spolkové země Bádensko-Württembersko, vysílány účastníkům radiovým signálem ve formě RDS/TMC hlášení. Kromě toho uvádí domovská stránka projektu M21 přímý přístup k elektronickému informačnímu systému s jízdními řády veřejné dopravy, který je zajišťován například spolkovou zemí Bádensko-Württembersko, informačním systémem elektronických jízdních řádů známým jako EFA Bádensko-Württembersko, Německými spolkovými drahami, stuttgartským letištěm a jinými službami v oblasti mobility. Rovněž je k dispozici volba získání dopravních dat z informační sítě plánované mobility pro Bádensko- Württembersko. Použití sdílení vozidel - sdílení mobility v rámci projektu M21 Další rozšiřující službou pro účastníky projektu M21, díky které je balík služeb M21 uživatelsky pohodlnější, je krátkodobý pronájem soukromých vozidel a komerčně provozovaný vozidlový park prostřednictvím střediska služeb mobility. Tento přístup umožňuje, aby byly uspokojeny rozmanité požadavky mobility zákazníků v projektu M21 za nízkou cenu a při šetření zdrojů i v jejich volném čase. Jako první etapa během aktuálního pilotního provozu jsou k dispozici vozidla za účelem krátkodobého pronájmu pro specifické dopravní úkoly, které nemohou být realizovány prostřednictvím vlastních vozidel denně používaných zákazníky. Pod názvem produktu Sdílení mobility v M21 jsou k dispozici krátkodobé pronájmy vozidel Mercedes třídy V pro přepravu volně ložených nákladů, vozidel Mercedes třídy A pro univerzální použití a dvou inteligentních kabrioletů sloužících jako vozidla pro volný čas, které zajišťuje počítačové středisko v Loenbergu od května Účastníci projektu M21 si mohou tato vozidla zarezervovat telefonicky nebo faxem. Ve druhé etapě budou do procesu zařazována rovněž soukromá vozidla, která se nepoužívají pro dojíždění do zaměstnání ze soukromých nebo profesních důvodů, a tato vozidla budou rovněž k dispozici pro krátkodobý pronájem přes středisko služeb mobility v rámci projektu M21 (jedná se zejména o vozidla vlastněná cestujícími v programech dynamického sdílení automobilů). To povede ke zlepšení úrovně využívání soukromých vozidel a ke snížení jednotlivých provozních nákladů. Pokud dojde k velkému rozšíření této služby, mohla by automatizovaná rezervace přes středisko služeb mobility M21 zajistit vysokou úroveň dostupnosti vozidel a krátké jízdní vzdálenosti k místům zastávek těchto vozidel. Ve třetí etapě bude výzkum zjišťovat, zda by sdílená vozidla pronajímaná majiteli pokud možno menší vozidla mohla být rovněž vkládána do uzlových bodů místního veřejného dopravního systému (např. u železničních stanic), což by se týkalo též systému veřejné dopravy a zvyšovalo by to jeho přitažlivost. Tele-Shopping v rámci projektu M21 Jako další rozšiřující služba v balíku služeb mobility v rámci projektu M21 se nabízí Tele-Shopping na pracovišti pro každodenní komodity. Za použití telematického střediska služeb mobility mohou účastníci programů dynamického sdílení automobilů objednávat zboží, které požadují, z internetového katalogu dodavatele působícího v projektu M21 během

5 své polední přestávky na pracovišti, poté jej můžou vyzvedávat před cestou zpět domů na určeném místě na příslušném parkovišti. Tím se zabrání zajížďkám kvůli každodenním nákupům a samostatným cestám za účelem nakupování. První zkušební provoz on-line nákupní služby se uskutečnil ve spolupráci se zavedeným dodavatelem potravinářského zboží a byl zahájen jako první pilotní test v lednu V počáteční etapě bylo objednávané zboží dodáváno na parkoviště automobilů v blízkosti kancelářské oblasti technologického centra firmy Mercedes-Benz v Sindelfingenu. Později, ukáže-li se, že to bude mít smysl, bude zboží ukládáno do chlazených, uzamykatelných schránek umožňujících vyzvednutí bez časových omezení. M21 - STUDIE PŘÍMÉHO AUTOBUSOVÉHO SPOJENÍ Průvodní studie bude zkoumat tržní proveditelnost přímých spojení za využití autobusů, které jsou vybaveny speciálními informačními a komunikačními možnostmi pro osoby dojíždějící do zaměstnání. Účelem této studie bude rozhodnout, zda zajištění mobilní telefonie a intranetového/internetového spojení v autobuse umožní provádění práce na každodenní cestě do zaměstnání, a tudíž zajišťuje větší přitažlivost cestování tímto způsobem. Dřívější výzkum zaměřený na struktury činností administrativních zaměstnanců ukázal, že kromě otázek dostupnosti komunikačních médií nevyžaduje celá řada profesionálních úloh žádnou zvláštní infrastrukturu. Kromě toho by se mohla používat dostupná komunikační zařízení pro širokou řadu nabídek v oblasti zábavy. TECHNICKÁ REALIZACE Registrace a koordinace příchozích dopravních nabídek a požadavků cestujících, které by tvořily dynamická flexibilní ujednání pro denní sdílení automobilů, požadují určitou centrální jednotku. Správa těchto úloh je zajištěna vývojem střediska služeb mobility. Koncepce tohoto střediska služeb mobility bere zřetel na rozvoj stále pružnější pracovní doby a je v první řadě založena na očekávaných požadavcích budoucích uživatelů hlavní služby M21-FahrPLUS. Hlavní důraz je kladen na potřeby potenciálních účastníků v modelech s pružnou časovou organizací. Služba M21-FahrPLUS musí splňovat požadavky denních změn dob odjezdu, účast jako řidič nebo cestující podle výběru a požadavky krátkodobé rezervace. Kromě vysoké úrovně pohodlí a spolehlivosti díky snadnému přístupu do systému při nahlašování a rezervování jsou velmi důležitými prvky též rychlé potvrzení a trvalá přístupnost střediska služeb mobility zajišťující záruku cesty domů a samozřejmě též příznivá cena dané služby. Splnění výše uvedených požadavků bylo součástí vývoje střediska služeb mobility v rámci projektu M21 jakožto základu pro službu M21-FahrPLUS a všech ostatních služeb mobility, které mají být integrovány. V současné době toto počítačové středisko poskytuje účastníkům přístup přes intranet firmy DaimlerChrysler a osobní kontakt s operátorem, kterého je možno zastihnout pět dnů v týdnů od 8 do 18 hodin a který bude provádět registrace a jejich zadání do systému a bude též vyřizovat dotazy a návrhy ve výjimečných případech. Uživatelé mohou využít tohoto intranetového přístupu pro výběr funkcí nahlašování, rezervací, rušení a úprav jednotlivých či stálých ujednání. Do 14 hodin je možno zadávat požadavky cestujících a nabídky řidičů na zpáteční cestu domů v ten samý den a/nebo na cestu z domova na pracoviště v následující pracovní den. Aktuální nabídky jiných účastníků je také možno zobrazit a rovněž je možno zobrazit vlastní úspěšně sestavenou cestu po provedení automatických denních plánovacích operací prováděných ve 14 hodin. Po provedení těchto přiřazení se všem účastníkům zasílá automaticky vygenerované

6 potvrzení prostřednictvím jejich vlastního nakonfigurovaného komunikačního média ( , SMS, fax, telefon). Ujednání v oblasti sdílení automobilů se provádí za použití programu pro tvorbu harmonogramu, který je specificky ušit na míru požadavkům služby M21-FahrPLUS. Dvěma rozhodujícími parametry jsou v tomto případě faktor zajížďky, který popisuje maximální zajížďku řidiče vyjádřenou v časových jednotkách, a rozdíl doby odjezdu, který popisuje maximální časový rozdíl mezi zarezervovanou a skutečnou dobou odjezdu pro řidiče i cestující. Z technického hlediska je středisko strukturováno následujícím způsobem: střediskový server zpřístupňuje přístupové stránky přes intranetový server, organizuje správu účastníků za využití databáze a spravuje též komunikaci mezi účastníky a střediskem. Počítač vytvářející příslušný harmonogram pak skutečně pracuje s přiřazeními pro sdílení automobilů, spravuje nabídky jízd, příslušné požadavky a též různé možné trasy, načež provádí přenos dat mezi střediskem a vozidly v rámci programu M21-Tele-Shuttle. Dané dva počítače pak spolu komunikují přes zřetězené klientské spojení. Na základě zkušeností získaných z pilotního provozu budou funkční charakteristiky střediska služeb mobility vylepšovány a rozšiřovány do konce roku 2000 tak, aby bylo možno službu M21-FahrPLUS dále rozvinout do druhé, uživatelsky orientované etapy. Do konce roku 2001 se plánuje provést převedení provozů M21 na nějakého soukromého provozovatele, aby byla vydlážděna cesta pro komerční provozování služeb projektu M21. Podmínky pro průběžný provoz za hranicí zkušební fáze budou vytvořeny přemístěním střediska služeb mobility na nějaké počítačové středisko. Pro usnadnění integrace dalších podniků bude daný systém navržen tak, aby jej bylo možno používat na internetu a v různých intranetech, což půjde ruku v ruce s důrazem na kompatibilitu u klientů. Zřetězené klientské spojení, které je dosti náchylné k chybám, bude nahrazeno jednotnou databází s přístupem ze strany serveru pro účastníky a zpracování požadavků na cesty a rovněž ze strany počítače pro sestavování harmonogramu, který slouží pro přiřazování v rámci ujednání v oblasti sdílených automobilů a pro zpracování dat týkajících se příslušných cest. Daná koncepce umožňuje konzistentní ukládání dat. Současné rozdělení přenosu informací mezi účastníky a střediskem služeb mobility, který je prováděn dvěma počítači, bude konsolidováno do jediného komunikačního modulu. Za účelem automatizace přiřazovacího procesu bude plánovací program přizpůsoben následujícím způsobem: aby bylo možno provést co největší počet přiřazení řidičů a cestujících, bude rezervační kategorie typu nabídka řidiče a požadavek cestujícího doplňovat kategorie řidič s volbou cestujícího. Tato třetí kategorie bude automaticky přiřazována v případě řidičů nebo cestujících v závislosti na aktuální poptávce. Optimalizované rozdělení cestujících přes co největší počet vozidel zajišťuje maximální poměr přiřazení. Aby se zabránilo velkým prodlevám s dlouhými jízdními dobami, bere se zřetel na procentuálně založený faktor zajížďky a absolutní hodnotu horního omezení kladeného na přídavný čas, který se v daném přiřazení požaduje. Neatraktivní ujednání pro sdílení automobilů na krátkých vzdálenostech jsou vyloučena zavedením minimální sdílené cesty ze strany řidičů a cestujících. Větší využití v oblasti sdílení automobilů bude rovněž dosaženo větší přiřazovací pružností. Namísto jednorázového přiřazení pro denní zpáteční cestu s termínem rezervace ve 14 hodin bude v budoucnu plánování probíhat každou hodinu, přičemž rezervace bude možná až do jedné hodiny před požadovaným časem odjezdu.

7 Vzhledem k tomu, že prvotní dojem, jaký tato služba vytvoří při svém prvním kontaktu a každodenním používání, je rozhodující pro její přijetí, bude se provádět další zvýšení komfortu při registrování a rezervaci: účastníkovi bude nabídnuto optimalizované standardní nastavení s ohledem na bod odjezdu a místo určení, datum, čas a prostředky komunikace. Počet volných sedadel a kapacita zavazadlového prostoru budou konfigurovány individuálně pro každou rezervaci. Rovněž je možno uvádět preferovaného partnera. ZKUŠENOSTI ZE ZKOUŠEK V TERÉNU DO DNEŠNÍ DOBY První fáze zkoušek v terénu u projektu M21 zaváděného v technologickém středisku firmy Mercedes-Benz (MTC) v Sindelfingenu poblíž Stuttgartu byla zahájena v září Zde je k dispozici středisko služeb mobility v rámci projektu M21 poskytující služby sdílení automobilů a toto středisko může využívat přibližně 6000 zaměstnanců přes intranet. Až do července 2000 se zaregistrovalo přibližně 320 zaměstnanců jako uživatelé služby dynamického sdílení automobilů známé jako M21-FahrPLUS a očekává se postupné zvýšení počtu účastníků na přibližně 500 tj. téměř 10% všech zaměstnanců MTC. Přestože přiřazovací proces pro flexibilní sdílení automobilů je především automatizovanou rutinou, bylo zjištěno, že individuální on-line zákaznická služba v případě dotazů a řešení nepředvídaných problémů je neodmyslitelným kvalitativním atributem balíku služeb nabízených projektem M21. Pro tento účel je k dispozici u střediska služeb mobility pracovní tým čtyř zaměstnanců obsluhujících horkou linku nebo od 8 do 18 hodin každý den. Tato vysoká úroveň služby se setkala s pozitivní odezvou ze strany uživatelů během anket doprovázejících daný projekt. Díky tomu je rovněž umožněno provádět okamžitou registraci zákaznických požadavků a balík služeb M21 může být neustále zlepšován v těsném kontaktu s testujícími zákazníky a následnými konečnými uživateli. Zkušenosti z provedených zkoušek do současné doby především ukazují, že marketing a propagace hrají v této oblasti velmi důležitou roli. V první řadě mohou zaměřit potenciální nové zákazníky; v druhé řadě jsou uživatelé motivováni k provádění rezervací prostřednictvím kontinuálních informací, např. v informačních zpravodajích. Bylo konstatováno, že počet nových registrací a rezervací se zvyšuje v návaznosti na propagační opatření, jako jsou například letáky nebo články v novinách zaměstnavatele. Pro zákazníky systému M21, kteří se především zajímají o pevná ujednání v oblasti sdílení automobilů, existují plány na připojení jakési elektronické oznamovací kartičky na středisko služeb mobility. U současných členů však bylo vytvořeno jen velmi málo stálých skupin pro sdílení automobilů. Někdy se tyto stálé skupiny rovněž registrují a nabízejí případná uvolněná sedadla cestujícím u M21-FahrPLUS. Mnoho zaměstnanců zajímajících se o dynamické sdílení automobilů žije v řidčeji obydlených oblastech na okrajích Stuttgartského regionu. Při současném počtu členů může tato skutečnost vést k větším zajížďkám při nabírání cestujících. Akceptovatelnost těchto zajížděk se mění i zajížďky představující až 5% jízdní doby jsou považovány za neakceptovatelné, pokud je tato zajížďka proti směru cesty. Krátké zajížďky, které se například týkají sjezdu z dálnice na určitou krátkou dobu, rovněž nejsou příliš akceptovány, pokud je celková jízdní doba vyšší než 30 minut. Setkávací body na parkovištích typu Park and Ride podél dálnic, které byly určeny jako alternativa, jsou v současné době přijímány pozitivně, jsou však považovány pouze za jakési dočasné řešení. Vyzvednutí z domovské adresy zůstává požadovanou normou, neboť pouze tímto způsobem, kdy cestující zanechají svá soukromá vozidla doma, mohou tato vozidla být použita jinými členy domácnosti, nebo případně na krátkodobý pronájem třetím stranám.

8 Jednou z konkrétních výhod programu M21-FahrPLUS, kterou zmiňovali testující účastníci do současné doby, bylo to, že se jedná o flexibilní alternativu k neodpovídajícím spojením veřejnou dopravou mezi jejich domovy a pracovištěm. V případě cestujících je jednou z hlavních motivací dostupnost rodinného automobilu pro další členy domácnosti. Jedním z pozitivních efektů, který účastníci zdůrazňovali, bylo též poznání dalších kolegů. PRŮVODNÍ VĚDECKÝ VÝZKUM Za účelem posouzení dopravních vlivů plánovaného obecného zavedení balíku služeb v oblasti mobility, známého jako M21, a pro zajištění zákaznicky orientovaného a rentabilního vývoje daného produktu se partneři tohoto projektu rozhodli nechat provést rozsáhlý průvodní vědecký výzkum prostřednictvím konsorcia institucí při Stuttgartské technické universitě. V těchto studiích figurují budoucí provozovatelé těchto služeb. Výše uvedený průvodní vědecký výzkum se soustřeďuje na následující aspekty: Vytvoření zákaznických výhod zkoumáním chování v oblasti akceptování a změn tohoto chování v průběhu pilotního provozu a též prováděním doporučení pro zákaznicky orientovanou optimalizaci produktů. Poskytování důkazů pro komerční efektivitu služeb mobility v rámci projektu M21 z hlediska vynaložených nákladů. Vyhodnocení dopravních (obecných ekonomických) přínosů, včetně vlivů na životní prostředí. Průzkum zaměřený na 132 registrovaných uživatelů, který byl proveden v červnu roku 2000, je příkladem interaktivního postupu během realizace průvodního vědeckého výzkumu. Tito uživatelé byli mimo jiné dotazováni na různé charakteristiky a na to, co obecně přinášejí služby M21-FahrPLUS. Předmětem této studie bylo pojmenovat silné a slabé stránky současné podoby daných služeb z hlediska zákazníka. Tato analýza vedla k navržení opatření, která by umožňovala další zatraktivnění nabízené služby a jejichž prostřednictvím by bylo možno získávat další účastníky. Vyhodnocení plnění 12 stanovených charakteristik podle názoru skupiny nepravidelných uživatelů ukázalo, že největší význam mají především specifické charakteristiky služby M21-FahrPLUS výhodné rezervování krátce před jízdou, poctivé sdílení nákladů a zajištění cesty domů díky tzv. záruce mobility neboť ty znamenají největší přínos pro zákazníka. Odpovědi na otázku, co by se dalo zlepšit, zahrnovaly rozšíření dané služby na větší počet účastníků a na větší teritoriální rozsah a též výhodnější konfigurace bodů setkání. Odsud plyne, že přitažlivost této služby se bude dále zvyšovat v návaznosti na plánované rozšíření na jiná místa a další podniky. Navíc účastníci oceňují flexibilitu a výhodnost systému M21- FahrPLUS a též úsporu nákladů a vzdálenosti. Výchozí studie ukázaly, že uživatelé považují sdílené cesty automobilem za přitažlivější, než tomu bylo dříve. POČÁTEČNÍ VYHODNOCENÍ A PERSPEKTIVY Po roce zkušebního provozu stěžejního modulu M21-FahrPLUS prokázal teoretický přístup telematického systému dynamického sdílení automobilů své uplatnění v praxi. I přes vysoké požadavky testujících zákazníků z hlediska flexibility a výhodnosti bylo realizováno technické úsilí orientované na automatizovaný přiřazovací systém za velmi rozumných nákladů. Rovněž však bylo jasné, že se bude požadovat značná práce v oblasti marketingu, aby bylo možno pro daný projekt získat a udržet náročnou klientelu. Do současné doby zkušební provoz ukázal, že následný marketing produktu M21-FahrPLUS nabízí dobrou

9 perspektivu, zejména v případě větších podniků a jejich okolí. V případě administrativních zaměstnanců s pružnou pracovní dobou a dlouhými cestovními vzdálenostmi na pracoviště došlo k více než ztrojnásobení počtu osob zajímajících se o pružné sdílení automobilů ve srovnání se samostatně organizovanými pevnými ujednáními pro sdílení automobilu. To již nyní ukazuje, že je možno dosáhnout značného uvolnění zátěže silniční infrastruktury v dobách dopravní špičky, když budou služby projektu M21 nabízeny obecným způsobem v některé z pozdějších etap. Vědecky podložená zjištění týkající se celkových ekonomických přínosů však budou k dispozici až po dokončení projektu. V průběhu dalších etap projektu bude docházet k postupnému rozšiřování balíku služeb M21 tak, aby zahrnoval i jiná oddělení společnosti DaimlerChrysler AG a další podniky ve Stuttgartském regionu. Zkušenosti, jež byly doposud získány, v silné míře naznačují, že do dokončení pilotní fáze v prosinci 2001 bude možno dále vyvinout telematické produkty M21 tak, aby představovaly rentabilní službu pro budoucí provozování na čistě komerčních základech. Zdroj: TEC, září 2001, s Překlad: Petr Zavadil Korektura: ODIS

ENERGIE A DOPRAVA. Zpráva o vývoji za období let 2000-2004. Generální ředitelství pro energii a dopravu EVROPSKÁ KOMISE

ENERGIE A DOPRAVA. Zpráva o vývoji za období let 2000-2004. Generální ředitelství pro energii a dopravu EVROPSKÁ KOMISE ENERGIE A DOPRAVA Zpráva o vývoji za období let 2000-2004 Generální ředitelství pro energii a dopravu EVROPSKÁ KOMISE OBSAH ÚVOD... 3 1. Ekonomický kontext, vliv událostí a obecné směry politiky... 6 1.1

Více

Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009. Proč nečekat se zaváděním systému. Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR

Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009. Proč nečekat se zaváděním systému. Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009 Proč nečekat se zaváděním systému Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR Důležité informace o systému SEPA Informační materiály EPC* Zavedení systému SEPA

Více

Integrované dopravní systémy 1 K použití tohoto materiálu: Cílem projektu PORTAL je zrychlení průniku výsledků výzkumu EU do oblasti lokální a regionální dopravy prostřednictvím vytvoření nových kurzů

Více

White Paper Udržitelný rozvoj a ICT. Úspora zdrojů a jejich efektivní využití

White Paper Udržitelný rozvoj a ICT. Úspora zdrojů a jejich efektivní využití White Paper Udržitelný rozvoj a ICT Úspora zdrojů a jejich efektivní využití Obsah 1. Úvod 5 2. Přidaná hodnota Zeleného ICT 6 3. Jak mohou podniky zvyšovat udržitelnost svého ICT? 9 3.1 Zelené ICT v

Více

Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)

Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050) Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050) 27. března 2015 verze 5.0 Obsah 1. Úvod... 7 2. Příprava Akčního plánu rozvoje ITS a zapojení partnerů...12

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera INFORMAČNÍ A NAVIGAČNÍ SYSTÉMY V DOPRAVĚ. Bc. Jitka Valenová

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera INFORMAČNÍ A NAVIGAČNÍ SYSTÉMY V DOPRAVĚ. Bc. Jitka Valenová Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera INFORMAČNÍ A NAVIGAČNÍ SYSTÉMY V DOPRAVĚ Bc. Jitka Valenová Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o.

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o. PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Mag Consulting s.r.o. Praha 2008 Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2008. Staroměstské náměstí 6,

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 12. 5. 2004 KOM(2004) 374 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Bílá kniha o

Více

Řízení mobility: definice

Řízení mobility: definice Řízení mobility: definice Definice řízení mobility a kategorizace opatření pro řízení mobility schválená konsorciem MAX a EPOMM Partneři projektu MAX Austrian Mobility Research, FGM-AMOR (koordinátor projektu)

Více

Fleet Management. Radovan Kalous

Fleet Management. Radovan Kalous Fleet Management Radovan Kalous Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce je se zabývá problematiku fleet managementu a specifiky této oblasti v České republice. V teoretické části jsou charakterizovány

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU 28.3.2014 Úřední věstník Evropské unie L 94/243 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky,

Více

Call centrum jako součást podpory klienta

Call centrum jako součást podpory klienta Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Call centrum jako součást podpory klienta Diplomová práce Autor: Bc. Adéla Jílková Finance Vedoucí práce: Ing. Marcela Soldánová Praha Duben

Více

Státní informační a telekomunikační politika (Verze I září 2003)

Státní informační a telekomunikační politika (Verze I září 2003) Státní informační a telekomunikační politika (Verze I září 2003) Předmluva slovo ministra Předmluva...1 1. Úvod...2 2. Východiska...3 2.1. Význam informační společnosti...3 2.2. Shrnutí současného stavu...4

Více

Digitální Česko v. 2.0 Cesta k digitální ekonomice

Digitální Česko v. 2.0 Cesta k digitální ekonomice Digitální Česko v. 2.0 Cesta k digitální ekonomice Obsah 1. Manažerské shrnutí... 3 2. Aktuální stav plnění úkolů vyplývajících ze Státní politiky v elektronických komunikacích Digitální Česko... 6 3.

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 16.12.2008 KOM(2008) 887 v konečném znění 2008/0263 (COD) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se stanoví rámec pro zavedení inteligentních

Více

Cenové signály dopravy

Cenové signály dopravy Technická zpráva č. 3/2004 Cenové signály dopravy Monitorování změn, k nimž dochází u cen dopravy v Evropě a u politiky výběru poplatků v rámci mechanismu TERM Evropská agentura pro životní prostředí 1

Více

Integrovaný regionálny informačný systém - IRIS STUDIE PROVEDITELNOSTI

Integrovaný regionálny informačný systém - IRIS STUDIE PROVEDITELNOSTI Integrovaný regionálny informačný systém - IRIS STUDIE PROVEDITELNOSTI Datum zpracován studie 15. 10. 2014 Nabyvatel IT Cluster IRIS 1 / 28 Obsah TITULNÍ STRANA 1 1 DEFINICE POJMŮ, ZKRATEK A STYLŮ 3 1.1

Více

Městská nákladní doprava a logistika 1

Městská nákladní doprava a logistika 1 Městská nákladní doprava a logistika 1 K použití tohoto materiálu Cílem projektu PORTAL je urychlit rozšíření výsledků výzkumu EU v oblasti místní a regionální dopravy vytvořením nových vzdělávacích a

Více

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043 Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 4 Řešení služeb Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 4: Řešení služeb je součástí komplexního materiálu, který se skládá

Více

Dopravní politika České republiky

Dopravní politika České republiky III. Dopravní politika České republiky pro léta 2005-2013 Aktualizace 2011 materiál pro připomínkové řízení OBSAH 1. ÚVOD...4 2. VÝCHODISKA...6 3. STRUKTURA PRIORIT A CÍLŮ DOPRAVNÍ POLITIKY...9 3.1 Dosažení

Více

Zlepšení finančního řízení / finanční životaschopnosti organizace (včetně členských příspěvků a dalších zdrojů příjmu)

Zlepšení finančního řízení / finanční životaschopnosti organizace (včetně členských příspěvků a dalších zdrojů příjmu) Business Support Programme Program Phare na podporu podnikání SME - EXCELLENCE Zlepšení finančního řízení / finanční životaschopnosti organizace (včetně členských příspěvků a dalších zdrojů příjmu) Zlepšení

Více

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 19.10.2010 SEC(2010) 1258 konečná PRACOVNÍ DOKUMENT PRO ZAMĚSTNANCE KOMISE SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Více

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jiří Sláma Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je

Více

HODNOCENÍ VĚDECKO-TECHNICKÝCH MOŽNOSTÍ PŘEHLED MOŽNOSTÍ č. 2014-02 - Leden 2014

HODNOCENÍ VĚDECKO-TECHNICKÝCH MOŽNOSTÍ PŘEHLED MOŽNOSTÍ č. 2014-02 - Leden 2014 HODNOCENÍ VĚDECKO-TECHNICKÝCH MOŽNOSTÍ PŘEHLED MOŽNOSTÍ č. 2014-02 - Leden 2014 Integrované elektronické vystavování jízdenek na veřejnou hromadnou dopravu ve městech a v turistických oblastech Obecné

Více

S B O R N Í K KO N F E R E N C E

S B O R N Í K KO N F E R E N C E SBORNÍK KONFERENCE KPM CONSULT, a.s., člen SDT a Network of National ITS Associations, pořádá 2. ročník odborné konference TELEMATIKA PRO REGIONÁLNÍ DOPRAVU 2007 motto: Propojení vědy a praxe Plzeň, reprezentační

Více

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 22. ledna 2014 (OR. en) 5567/14 Interinstitucionální spis: 2014/0002 (COD) PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise

Více

Státní politika v elektronických komunikacích Digitální Česko

Státní politika v elektronických komunikacích Digitální Česko III. 1. Úvod Ve všech rozvinutých zemích světa se elektronické komunikace svými sítěmi a službami významně podílí na základních podmínkách pro ekonomický, sociální a kulturní rozvoj společnosti zejména

Více

Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva 1. SHRNUTÍ... 4

Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva 1. SHRNUTÍ... 4 Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva Pracovní program na rok 2013 1. SHRNUTÍ... 4 1.1 Strategické cíle... 4 1.2 Klíčové operační

Více

Operační program Doprava 2014-2020 Krátká verze pro EK

Operační program Doprava 2014-2020 Krátká verze pro EK Operační program Doprava 2014-2020 Krátká verze pro EK Pracovní návrh Verze 1 Ministerstvo dopravy listopad 2013 OBSAH 1. Příprava operačního programu a zapojení partnerů... 5 2. Strategie pro příspěvek

Více

Jeden systém, který tvoří most mezi

Jeden systém, který tvoří most mezi ITS pro soukromá vozidla bezpečnost jsou snímány infračervenou kamerou umístěnou na předním roštu vozidla a promítány zařízením umístěným uvnitř přístrojového panelu na spodní část čelního skla vozidla,

Více