M21 - telematická služba mobility pro dojíždění do zaměstnání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M21 - telematická služba mobility pro dojíždění do zaměstnání"

Transkript

1 M21 - telematická služba mobility pro dojíždění do zaměstnání Jürgen Holzwarth, ministerstvo životního prostředí a základních otázek dopravy v dopravní politice Alfred Biesinger a Torsten Funke, Daimler-Chrysler AG Již od roku 1998 spolková země Bádensko-Württembersko, Daimler-Chrysler AG a další partnerské společnosti vyvíjejí a zkoušejí ve Stuttgartském regionu nové služby mobility s telematickou podporou orientované na snižování silničních kongescí vytvářených dojížděním do zaměstnání. Projekt M21 je partnerstvím veřejného a soukromého sektoru, které zahájilo zkoušky v terénu, jejichž cílem je ověření funkčnosti služeb v oblasti mobility orientovaných na dosažení optimální technické a organizační účinnosti pro zavedení na trh. Ústředním bodem projektu M21 je flexibilní, výrazně automatizované a aktualizované zpracování příležitostí pro sdílení osobních automobilů při dojíždění do zaměstnání. Tato služba je doplněna automobilovým navigačním systémem Tele-Shuttle, aktualizovanými dopravními informacemi, krátkodobým pronájmem vozidel a službami Tele-Shoppingu. V první etapě projektu M21 jsou testovány nové služby mobility s využitím pracovníků technologického střediska Mercedes-Benz v Sindelfingenu poblíž Stuttgartu. Rozšíření tohoto zkušebního nasazení na jiné společnosti a organizace ve Stuttgartském regionu se předpokládá k roku Po dokončení projektu v prosinci 2001 bude provedena plná privatizace M21 s cílem nabídnout nové služby mobility v dalších hustě obydlených regionech. Celkové náklady pilotního projektu dosahující přibližně 10 milionů EUR nesou rovným dílem (tj. po jedné třetině) spolková země Bádensko-Württembersko, DaimlerChrysler AG a partnerské společnosti, které zahrnují budoucího poskytovatele služeb z řad soukromého sektoru. ZKOUŠKY V TERÉNU - DŮVODY A CÍLE Se zřetelem na stále přetíženější dopravní infrastrukturu v současné době existuje obecný společenský konsensus, podle kterého by současná poptávka po dopravě měla být řešena s co největší možnou účinností a v souladu s aspekty ochrany životního prostředí. Jedním z velmi slibných přístupů je efektivnější používání osobních automobilů pro dojíždění do zaměstnání, zejména v době dopravní špičky. Navzdory dobré struktuře místní sítě veřejné dopravy používají v současné době pro cestu do práce osobní automobil dvě třetiny všech zaměstnanců, kteří ve Stuttgartském regionu dojíždějí do zaměstnání. Podle dostupných prognóz v Obecném dopravním plánu Bádenska-Württemberska a Regionálního dopravního plánu pro Stuttgartský region není pravděpodobné, že by tato situace v budoucnu doznala výraznějších změn. Z ekonomických důvodů je jen zřídkakdy možno nabídnout atraktivní autobusové nebo železniční spojení, které by spojovalo obytné oblasti a pracoviště ležící mimo hlavní dopravní tepny. Kromě toho lidé, kteří pravidelně dojíždějí osobním automobilem do zaměstnání, v současné době musejí čelit nejen dopravně přetíženým úsekům v silniční síti, ale ve stále větší míře též omezeným možnostem parkování na pracovišti. Z těchto důvodu se stále zvyšuje význam programů společného využívání automobilů pro dojíždění do zaměstnání. Pružná pracovní doba a stále více se měnící pracovní postupy mezi zaměstnanci však komplikují

2 organizaci klasických programů společného využívání automobilů se stálými partnery v pevně stanovených dobách. V tomto ohledu poskytuje použití telematiky příležitost pro zatraktivnění společného použití automobilů pro větší okruh osob, které dojíždějí, díky novým technologiím a organizačním formám. Jakožto součást pilotního projektu M21 nové telematické služby mobility v dopravě jsou využívány příležitosti nabízené telematikou, které nacházejí uplatnění v oblasti flexibilních a cenově dostupných organizačních a správních programů pro společné používání automobilů. Kromě toho jsou telematické doplňkové služby testovány se záměrem zatraktivnění, a tudíž i zvýšení ekonomické rentability účasti na flexibilních programech pro společné používání osobních automobilů při cestách do zaměstnání. Pokud budou tyto služby M21 řádně využívány, mohou mít též kladné účinky na ekonomiku v podobě menších kongescí v dopravě zaměřené na dojíždění do zaměstnání, snižování spotřeby paliva a snižování nákladů na poskytování zaměstnaneckých parkovacích prostor na pracovišti. Nově vyvinutý přístup je určen k dalšímu zlepšení tržních vyhlídek nově koncipovaného balíku služeb mobility známého jako M21. Budoucí zákazníci a provozovatelé jsou již nyní zapojováni do vývoje a optimalizace služeb mobility jakožto součást zkoušek v terénu. Průvodní vědecký výzkum je určen k zajištění toho, aby během zkušební fáze bylo již možno používat prozatímní výsledky pro zlepšování služby. Rovněž bylo umožněno využívat zkušeností získaných z dřívějších projektů v partnerství veřejného a soukromého sektoru se zaměřením na využívání telematiky ve Stuttgartském regionu (včetně zkoušek STORM v terénu pro řízení regionální dopravy ve Stuttgartském regionu, 1991 až 1995). V projektu M21 bylo vyvinuto pět služeb mobility. Tyto služby jsou v současné době zkoumány a testovány. Dynamická služba společného používání automobilů M21-FahrPLUS M21-FahrPLUS je ústřední složkou služeb mobility, která se testuje v projektu M21. Na rozdíl od konvenčních programů společného používání automobilů tento přístup umožňuje vysoký stupeň flexibility při organizování společného používání automobilů vzhledem k dobám odjezdu požadovaným příslušnými účastníky. Požadavky cestujících a nabídky řidičů je možno zaznamenávat a zpracovávat denně aktuálním způsobem přes intranet, jiné podnikové komunikační systémy nebo internet prostřednictvím výrazně automatizovaného střediska služeb mobility s nenákladným provozem. Rovněž je zde možno zajistit dlouhodobé rezervy a ujednání stálejšího charakteru. Díky své flexibilitě je dynamická služba společného používání automobilů zvláště vhodná pro rostoucí počet zaměstnanců s pružnou pracovní dobou. Během aktuálního pilotního provozu provádí středisko služeb mobility kompilaci optimálních ujednání společného používání automobilů a jejich tras ve 14 hodin. Automatizovaná přiřazovací služba bere v úvahu též skutečnost, že zákazník bude obvykle akceptovat pouze takovou zajížďku, která nepřesáhne 10% cesty, nebo časovou ztrátu 5 minut. Pro zvýšení flexibility služby společného používání automobilů bude přiřazovací operace probíhat každé odpoledne vždy každou celou hodinu, což běží již od ledna 2001, přičemž se bude využívat rezervací, které jsou v daném čase učiněny. Pro zlepšení výsledků slaďování nabídky a poptávky v regionech s menším počtem účastníků budou též zahrnuty jasně definované a řádně označované body pro příslušná setkání na trase. V Bádensku- Württembersku se osvědčila jako zvláště oblíbená setkávací místa pro tyto způsoby sdílených jízd na bázi zaparkování a přesednutí právě parkoviště u dálničních uzlů, která jsou k tomuto účelu již poskytována silničními dopravními orgány.

3 Jména účastníků sdíleného používání automobilů pro jízdy do zaměstnání, místa setkání, doby odjezdu a trasy jsou zpřístupňovány zákazníkům em, faxem, SMS zprávami na mobilní telefon nebo telefonicky. Během pilotní provozní fáze účastníci dohodli platbu proporcionálních provozních nákladů vozidla za příslušnou cestu mezi sebou. Středisko služeb mobility dá účastníkům pouze určité doporučení týkající se přiměřeného podílu provozních nákladů na jeden ujetý kilometr. Z hlediska nákladů se v současné době zkoumá efektivita spojení WAP pro službu M21. Takzvaná záruka mobility pro cestu domů ve večerních hodinách se ukázala jako důležitý faktor pro akceptaci M21-FahrPLUS mezi testovacími zákazníky. Pokud by středisko služeb mobility nebylo schopno nalézt vhodné ujednání o sdílení automobilů při každé příležitosti během současného pilotního provozu, může zákazník použít vozidlo z dostupného podnikového vozidlového parku nebo pokud to je odůvodněno z hlediska jízdní doby může jet domů veřejnou dopravou za použití přenositelné ekologické karty. Až bude tento pilotní provoz později rozšířen tak, aby zahrnoval další podniky, budou k dispozici plány pro organizaci záruky mobility obdobným způsobem. M21-Tele-Shuttle M21-Tele-Shuttle je telematickou variantou služby dynamického sdílení automobilů, která používá nejmodernější technologie. Umožňuje i větším skupinám účastníků flexibilní organizaci, aniž by to mělo negativní vliv na kvalitu služby. Prostřednictvím spojení na mobilní telefon poskytuje středisko služeb mobility řidiči aktuální doporučení ohledně trasy a řidič je tak naváděn na domovské adresy cestujících nebo do konečného místa určení palubním navigačním systémem. Další výhodou technologie Tele-Shuttle je to, že skupiny účastníků cestující do zaměstnání mohou být vytvářeny v mnohem pozdější fázi a jména a adresy cestujících mohou být přímo vysílány řidiči, zatímco tento řidič je již na cestě. Aby se zabránilo zbytečným prodlevám při nabírání cestujících, jsou tito cestující stručně informováni o očekávaném příjezdu vozidel u sebe doma telefonicky. Tato služba je navržena tak, aby v konečné vývojové fázi cestující byli schopni provádět kdykoliv rezervaci dané služby a napojit se na příslušné vozidlo v místě jejich výběru. Na rozdíl od programu dynamického sdílení automobilů je spojení na bázi informačních technologií mezi střediskem služeb mobility a jednotlivými vozidly v případě metody Tele- Shuttle prováděno přes komunikační terminál s trasovým naváděním a přes palubní počítač, který je integrován do vozidla pro program M21-Tele-Shuttle. U probíhající demonstrační fáze bylo vozidlo Mercedes-Benz třídy V vybaveno telefonem, palubním počítačem a satelitním navigačním systémem. Testovací zákazníci pro M21-FahrPLUS jsou k dispozici jako řidiči. V pozdější fázi jsou připraveny rovněž plány na vybavení soukromých vozidel účastníků projektu M21 nezbytným telematickým zařízením na požádání. Za účelem zvýšení atraktivity služby dynamického sdílení automobilů jsou nabízeny další služby: Dopravní informace projektu M21 Jako další služba představující určité rozšíření jsou řidičům v rámci projektu M21 nabízeny aktuální dopravní informace přes domovskou stránku projektu M21 na internetu/intranetu. Zákazníci v rámci projektu M21 mohou rovněž objednávat informace na bázi SMS zpráv se zaměřením na danou trasu, které jsou zasílány na mobilní telefon a týkají se dopravní situace v požadovanou denní dobu.

4 Dopravní informace jsou automaticky získávány z dostupných datových zdrojů prostřednictvím střediska služeb mobility, v případě požadavku jsou zpracovávány a zpřístupňovány zákazníkům v projektu M21. Během současného pilotního provozu jsou aktuální trasové informace o stavu silniční dopravy, které jsou vytvářeny koordinačním střediskem spolkové země Bádensko-Württembersko, vysílány účastníkům radiovým signálem ve formě RDS/TMC hlášení. Kromě toho uvádí domovská stránka projektu M21 přímý přístup k elektronickému informačnímu systému s jízdními řády veřejné dopravy, který je zajišťován například spolkovou zemí Bádensko-Württembersko, informačním systémem elektronických jízdních řádů známým jako EFA Bádensko-Württembersko, Německými spolkovými drahami, stuttgartským letištěm a jinými službami v oblasti mobility. Rovněž je k dispozici volba získání dopravních dat z informační sítě plánované mobility pro Bádensko- Württembersko. Použití sdílení vozidel - sdílení mobility v rámci projektu M21 Další rozšiřující službou pro účastníky projektu M21, díky které je balík služeb M21 uživatelsky pohodlnější, je krátkodobý pronájem soukromých vozidel a komerčně provozovaný vozidlový park prostřednictvím střediska služeb mobility. Tento přístup umožňuje, aby byly uspokojeny rozmanité požadavky mobility zákazníků v projektu M21 za nízkou cenu a při šetření zdrojů i v jejich volném čase. Jako první etapa během aktuálního pilotního provozu jsou k dispozici vozidla za účelem krátkodobého pronájmu pro specifické dopravní úkoly, které nemohou být realizovány prostřednictvím vlastních vozidel denně používaných zákazníky. Pod názvem produktu Sdílení mobility v M21 jsou k dispozici krátkodobé pronájmy vozidel Mercedes třídy V pro přepravu volně ložených nákladů, vozidel Mercedes třídy A pro univerzální použití a dvou inteligentních kabrioletů sloužících jako vozidla pro volný čas, které zajišťuje počítačové středisko v Loenbergu od května Účastníci projektu M21 si mohou tato vozidla zarezervovat telefonicky nebo faxem. Ve druhé etapě budou do procesu zařazována rovněž soukromá vozidla, která se nepoužívají pro dojíždění do zaměstnání ze soukromých nebo profesních důvodů, a tato vozidla budou rovněž k dispozici pro krátkodobý pronájem přes středisko služeb mobility v rámci projektu M21 (jedná se zejména o vozidla vlastněná cestujícími v programech dynamického sdílení automobilů). To povede ke zlepšení úrovně využívání soukromých vozidel a ke snížení jednotlivých provozních nákladů. Pokud dojde k velkému rozšíření této služby, mohla by automatizovaná rezervace přes středisko služeb mobility M21 zajistit vysokou úroveň dostupnosti vozidel a krátké jízdní vzdálenosti k místům zastávek těchto vozidel. Ve třetí etapě bude výzkum zjišťovat, zda by sdílená vozidla pronajímaná majiteli pokud možno menší vozidla mohla být rovněž vkládána do uzlových bodů místního veřejného dopravního systému (např. u železničních stanic), což by se týkalo též systému veřejné dopravy a zvyšovalo by to jeho přitažlivost. Tele-Shopping v rámci projektu M21 Jako další rozšiřující služba v balíku služeb mobility v rámci projektu M21 se nabízí Tele-Shopping na pracovišti pro každodenní komodity. Za použití telematického střediska služeb mobility mohou účastníci programů dynamického sdílení automobilů objednávat zboží, které požadují, z internetového katalogu dodavatele působícího v projektu M21 během

5 své polední přestávky na pracovišti, poté jej můžou vyzvedávat před cestou zpět domů na určeném místě na příslušném parkovišti. Tím se zabrání zajížďkám kvůli každodenním nákupům a samostatným cestám za účelem nakupování. První zkušební provoz on-line nákupní služby se uskutečnil ve spolupráci se zavedeným dodavatelem potravinářského zboží a byl zahájen jako první pilotní test v lednu V počáteční etapě bylo objednávané zboží dodáváno na parkoviště automobilů v blízkosti kancelářské oblasti technologického centra firmy Mercedes-Benz v Sindelfingenu. Později, ukáže-li se, že to bude mít smysl, bude zboží ukládáno do chlazených, uzamykatelných schránek umožňujících vyzvednutí bez časových omezení. M21 - STUDIE PŘÍMÉHO AUTOBUSOVÉHO SPOJENÍ Průvodní studie bude zkoumat tržní proveditelnost přímých spojení za využití autobusů, které jsou vybaveny speciálními informačními a komunikačními možnostmi pro osoby dojíždějící do zaměstnání. Účelem této studie bude rozhodnout, zda zajištění mobilní telefonie a intranetového/internetového spojení v autobuse umožní provádění práce na každodenní cestě do zaměstnání, a tudíž zajišťuje větší přitažlivost cestování tímto způsobem. Dřívější výzkum zaměřený na struktury činností administrativních zaměstnanců ukázal, že kromě otázek dostupnosti komunikačních médií nevyžaduje celá řada profesionálních úloh žádnou zvláštní infrastrukturu. Kromě toho by se mohla používat dostupná komunikační zařízení pro širokou řadu nabídek v oblasti zábavy. TECHNICKÁ REALIZACE Registrace a koordinace příchozích dopravních nabídek a požadavků cestujících, které by tvořily dynamická flexibilní ujednání pro denní sdílení automobilů, požadují určitou centrální jednotku. Správa těchto úloh je zajištěna vývojem střediska služeb mobility. Koncepce tohoto střediska služeb mobility bere zřetel na rozvoj stále pružnější pracovní doby a je v první řadě založena na očekávaných požadavcích budoucích uživatelů hlavní služby M21-FahrPLUS. Hlavní důraz je kladen na potřeby potenciálních účastníků v modelech s pružnou časovou organizací. Služba M21-FahrPLUS musí splňovat požadavky denních změn dob odjezdu, účast jako řidič nebo cestující podle výběru a požadavky krátkodobé rezervace. Kromě vysoké úrovně pohodlí a spolehlivosti díky snadnému přístupu do systému při nahlašování a rezervování jsou velmi důležitými prvky též rychlé potvrzení a trvalá přístupnost střediska služeb mobility zajišťující záruku cesty domů a samozřejmě též příznivá cena dané služby. Splnění výše uvedených požadavků bylo součástí vývoje střediska služeb mobility v rámci projektu M21 jakožto základu pro službu M21-FahrPLUS a všech ostatních služeb mobility, které mají být integrovány. V současné době toto počítačové středisko poskytuje účastníkům přístup přes intranet firmy DaimlerChrysler a osobní kontakt s operátorem, kterého je možno zastihnout pět dnů v týdnů od 8 do 18 hodin a který bude provádět registrace a jejich zadání do systému a bude též vyřizovat dotazy a návrhy ve výjimečných případech. Uživatelé mohou využít tohoto intranetového přístupu pro výběr funkcí nahlašování, rezervací, rušení a úprav jednotlivých či stálých ujednání. Do 14 hodin je možno zadávat požadavky cestujících a nabídky řidičů na zpáteční cestu domů v ten samý den a/nebo na cestu z domova na pracoviště v následující pracovní den. Aktuální nabídky jiných účastníků je také možno zobrazit a rovněž je možno zobrazit vlastní úspěšně sestavenou cestu po provedení automatických denních plánovacích operací prováděných ve 14 hodin. Po provedení těchto přiřazení se všem účastníkům zasílá automaticky vygenerované

6 potvrzení prostřednictvím jejich vlastního nakonfigurovaného komunikačního média ( , SMS, fax, telefon). Ujednání v oblasti sdílení automobilů se provádí za použití programu pro tvorbu harmonogramu, který je specificky ušit na míru požadavkům služby M21-FahrPLUS. Dvěma rozhodujícími parametry jsou v tomto případě faktor zajížďky, který popisuje maximální zajížďku řidiče vyjádřenou v časových jednotkách, a rozdíl doby odjezdu, který popisuje maximální časový rozdíl mezi zarezervovanou a skutečnou dobou odjezdu pro řidiče i cestující. Z technického hlediska je středisko strukturováno následujícím způsobem: střediskový server zpřístupňuje přístupové stránky přes intranetový server, organizuje správu účastníků za využití databáze a spravuje též komunikaci mezi účastníky a střediskem. Počítač vytvářející příslušný harmonogram pak skutečně pracuje s přiřazeními pro sdílení automobilů, spravuje nabídky jízd, příslušné požadavky a též různé možné trasy, načež provádí přenos dat mezi střediskem a vozidly v rámci programu M21-Tele-Shuttle. Dané dva počítače pak spolu komunikují přes zřetězené klientské spojení. Na základě zkušeností získaných z pilotního provozu budou funkční charakteristiky střediska služeb mobility vylepšovány a rozšiřovány do konce roku 2000 tak, aby bylo možno službu M21-FahrPLUS dále rozvinout do druhé, uživatelsky orientované etapy. Do konce roku 2001 se plánuje provést převedení provozů M21 na nějakého soukromého provozovatele, aby byla vydlážděna cesta pro komerční provozování služeb projektu M21. Podmínky pro průběžný provoz za hranicí zkušební fáze budou vytvořeny přemístěním střediska služeb mobility na nějaké počítačové středisko. Pro usnadnění integrace dalších podniků bude daný systém navržen tak, aby jej bylo možno používat na internetu a v různých intranetech, což půjde ruku v ruce s důrazem na kompatibilitu u klientů. Zřetězené klientské spojení, které je dosti náchylné k chybám, bude nahrazeno jednotnou databází s přístupem ze strany serveru pro účastníky a zpracování požadavků na cesty a rovněž ze strany počítače pro sestavování harmonogramu, který slouží pro přiřazování v rámci ujednání v oblasti sdílených automobilů a pro zpracování dat týkajících se příslušných cest. Daná koncepce umožňuje konzistentní ukládání dat. Současné rozdělení přenosu informací mezi účastníky a střediskem služeb mobility, který je prováděn dvěma počítači, bude konsolidováno do jediného komunikačního modulu. Za účelem automatizace přiřazovacího procesu bude plánovací program přizpůsoben následujícím způsobem: aby bylo možno provést co největší počet přiřazení řidičů a cestujících, bude rezervační kategorie typu nabídka řidiče a požadavek cestujícího doplňovat kategorie řidič s volbou cestujícího. Tato třetí kategorie bude automaticky přiřazována v případě řidičů nebo cestujících v závislosti na aktuální poptávce. Optimalizované rozdělení cestujících přes co největší počet vozidel zajišťuje maximální poměr přiřazení. Aby se zabránilo velkým prodlevám s dlouhými jízdními dobami, bere se zřetel na procentuálně založený faktor zajížďky a absolutní hodnotu horního omezení kladeného na přídavný čas, který se v daném přiřazení požaduje. Neatraktivní ujednání pro sdílení automobilů na krátkých vzdálenostech jsou vyloučena zavedením minimální sdílené cesty ze strany řidičů a cestujících. Větší využití v oblasti sdílení automobilů bude rovněž dosaženo větší přiřazovací pružností. Namísto jednorázového přiřazení pro denní zpáteční cestu s termínem rezervace ve 14 hodin bude v budoucnu plánování probíhat každou hodinu, přičemž rezervace bude možná až do jedné hodiny před požadovaným časem odjezdu.

7 Vzhledem k tomu, že prvotní dojem, jaký tato služba vytvoří při svém prvním kontaktu a každodenním používání, je rozhodující pro její přijetí, bude se provádět další zvýšení komfortu při registrování a rezervaci: účastníkovi bude nabídnuto optimalizované standardní nastavení s ohledem na bod odjezdu a místo určení, datum, čas a prostředky komunikace. Počet volných sedadel a kapacita zavazadlového prostoru budou konfigurovány individuálně pro každou rezervaci. Rovněž je možno uvádět preferovaného partnera. ZKUŠENOSTI ZE ZKOUŠEK V TERÉNU DO DNEŠNÍ DOBY První fáze zkoušek v terénu u projektu M21 zaváděného v technologickém středisku firmy Mercedes-Benz (MTC) v Sindelfingenu poblíž Stuttgartu byla zahájena v září Zde je k dispozici středisko služeb mobility v rámci projektu M21 poskytující služby sdílení automobilů a toto středisko může využívat přibližně 6000 zaměstnanců přes intranet. Až do července 2000 se zaregistrovalo přibližně 320 zaměstnanců jako uživatelé služby dynamického sdílení automobilů známé jako M21-FahrPLUS a očekává se postupné zvýšení počtu účastníků na přibližně 500 tj. téměř 10% všech zaměstnanců MTC. Přestože přiřazovací proces pro flexibilní sdílení automobilů je především automatizovanou rutinou, bylo zjištěno, že individuální on-line zákaznická služba v případě dotazů a řešení nepředvídaných problémů je neodmyslitelným kvalitativním atributem balíku služeb nabízených projektem M21. Pro tento účel je k dispozici u střediska služeb mobility pracovní tým čtyř zaměstnanců obsluhujících horkou linku nebo od 8 do 18 hodin každý den. Tato vysoká úroveň služby se setkala s pozitivní odezvou ze strany uživatelů během anket doprovázejících daný projekt. Díky tomu je rovněž umožněno provádět okamžitou registraci zákaznických požadavků a balík služeb M21 může být neustále zlepšován v těsném kontaktu s testujícími zákazníky a následnými konečnými uživateli. Zkušenosti z provedených zkoušek do současné doby především ukazují, že marketing a propagace hrají v této oblasti velmi důležitou roli. V první řadě mohou zaměřit potenciální nové zákazníky; v druhé řadě jsou uživatelé motivováni k provádění rezervací prostřednictvím kontinuálních informací, např. v informačních zpravodajích. Bylo konstatováno, že počet nových registrací a rezervací se zvyšuje v návaznosti na propagační opatření, jako jsou například letáky nebo články v novinách zaměstnavatele. Pro zákazníky systému M21, kteří se především zajímají o pevná ujednání v oblasti sdílení automobilů, existují plány na připojení jakési elektronické oznamovací kartičky na středisko služeb mobility. U současných členů však bylo vytvořeno jen velmi málo stálých skupin pro sdílení automobilů. Někdy se tyto stálé skupiny rovněž registrují a nabízejí případná uvolněná sedadla cestujícím u M21-FahrPLUS. Mnoho zaměstnanců zajímajících se o dynamické sdílení automobilů žije v řidčeji obydlených oblastech na okrajích Stuttgartského regionu. Při současném počtu členů může tato skutečnost vést k větším zajížďkám při nabírání cestujících. Akceptovatelnost těchto zajížděk se mění i zajížďky představující až 5% jízdní doby jsou považovány za neakceptovatelné, pokud je tato zajížďka proti směru cesty. Krátké zajížďky, které se například týkají sjezdu z dálnice na určitou krátkou dobu, rovněž nejsou příliš akceptovány, pokud je celková jízdní doba vyšší než 30 minut. Setkávací body na parkovištích typu Park and Ride podél dálnic, které byly určeny jako alternativa, jsou v současné době přijímány pozitivně, jsou však považovány pouze za jakési dočasné řešení. Vyzvednutí z domovské adresy zůstává požadovanou normou, neboť pouze tímto způsobem, kdy cestující zanechají svá soukromá vozidla doma, mohou tato vozidla být použita jinými členy domácnosti, nebo případně na krátkodobý pronájem třetím stranám.

8 Jednou z konkrétních výhod programu M21-FahrPLUS, kterou zmiňovali testující účastníci do současné doby, bylo to, že se jedná o flexibilní alternativu k neodpovídajícím spojením veřejnou dopravou mezi jejich domovy a pracovištěm. V případě cestujících je jednou z hlavních motivací dostupnost rodinného automobilu pro další členy domácnosti. Jedním z pozitivních efektů, který účastníci zdůrazňovali, bylo též poznání dalších kolegů. PRŮVODNÍ VĚDECKÝ VÝZKUM Za účelem posouzení dopravních vlivů plánovaného obecného zavedení balíku služeb v oblasti mobility, známého jako M21, a pro zajištění zákaznicky orientovaného a rentabilního vývoje daného produktu se partneři tohoto projektu rozhodli nechat provést rozsáhlý průvodní vědecký výzkum prostřednictvím konsorcia institucí při Stuttgartské technické universitě. V těchto studiích figurují budoucí provozovatelé těchto služeb. Výše uvedený průvodní vědecký výzkum se soustřeďuje na následující aspekty: Vytvoření zákaznických výhod zkoumáním chování v oblasti akceptování a změn tohoto chování v průběhu pilotního provozu a též prováděním doporučení pro zákaznicky orientovanou optimalizaci produktů. Poskytování důkazů pro komerční efektivitu služeb mobility v rámci projektu M21 z hlediska vynaložených nákladů. Vyhodnocení dopravních (obecných ekonomických) přínosů, včetně vlivů na životní prostředí. Průzkum zaměřený na 132 registrovaných uživatelů, který byl proveden v červnu roku 2000, je příkladem interaktivního postupu během realizace průvodního vědeckého výzkumu. Tito uživatelé byli mimo jiné dotazováni na různé charakteristiky a na to, co obecně přinášejí služby M21-FahrPLUS. Předmětem této studie bylo pojmenovat silné a slabé stránky současné podoby daných služeb z hlediska zákazníka. Tato analýza vedla k navržení opatření, která by umožňovala další zatraktivnění nabízené služby a jejichž prostřednictvím by bylo možno získávat další účastníky. Vyhodnocení plnění 12 stanovených charakteristik podle názoru skupiny nepravidelných uživatelů ukázalo, že největší význam mají především specifické charakteristiky služby M21-FahrPLUS výhodné rezervování krátce před jízdou, poctivé sdílení nákladů a zajištění cesty domů díky tzv. záruce mobility neboť ty znamenají největší přínos pro zákazníka. Odpovědi na otázku, co by se dalo zlepšit, zahrnovaly rozšíření dané služby na větší počet účastníků a na větší teritoriální rozsah a též výhodnější konfigurace bodů setkání. Odsud plyne, že přitažlivost této služby se bude dále zvyšovat v návaznosti na plánované rozšíření na jiná místa a další podniky. Navíc účastníci oceňují flexibilitu a výhodnost systému M21- FahrPLUS a též úsporu nákladů a vzdálenosti. Výchozí studie ukázaly, že uživatelé považují sdílené cesty automobilem za přitažlivější, než tomu bylo dříve. POČÁTEČNÍ VYHODNOCENÍ A PERSPEKTIVY Po roce zkušebního provozu stěžejního modulu M21-FahrPLUS prokázal teoretický přístup telematického systému dynamického sdílení automobilů své uplatnění v praxi. I přes vysoké požadavky testujících zákazníků z hlediska flexibility a výhodnosti bylo realizováno technické úsilí orientované na automatizovaný přiřazovací systém za velmi rozumných nákladů. Rovněž však bylo jasné, že se bude požadovat značná práce v oblasti marketingu, aby bylo možno pro daný projekt získat a udržet náročnou klientelu. Do současné doby zkušební provoz ukázal, že následný marketing produktu M21-FahrPLUS nabízí dobrou

9 perspektivu, zejména v případě větších podniků a jejich okolí. V případě administrativních zaměstnanců s pružnou pracovní dobou a dlouhými cestovními vzdálenostmi na pracoviště došlo k více než ztrojnásobení počtu osob zajímajících se o pružné sdílení automobilů ve srovnání se samostatně organizovanými pevnými ujednáními pro sdílení automobilu. To již nyní ukazuje, že je možno dosáhnout značného uvolnění zátěže silniční infrastruktury v dobách dopravní špičky, když budou služby projektu M21 nabízeny obecným způsobem v některé z pozdějších etap. Vědecky podložená zjištění týkající se celkových ekonomických přínosů však budou k dispozici až po dokončení projektu. V průběhu dalších etap projektu bude docházet k postupnému rozšiřování balíku služeb M21 tak, aby zahrnoval i jiná oddělení společnosti DaimlerChrysler AG a další podniky ve Stuttgartském regionu. Zkušenosti, jež byly doposud získány, v silné míře naznačují, že do dokončení pilotní fáze v prosinci 2001 bude možno dále vyvinout telematické produkty M21 tak, aby představovaly rentabilní službu pro budoucí provozování na čistě komerčních základech. Zdroj: TEC, září 2001, s Překlad: Petr Zavadil Korektura: ODIS

StaproFONS. Petr Siblík. Objednávání pacientů

StaproFONS. Petr Siblík. Objednávání pacientů StaproFONS Petr Siblík Objednávání pacientů Agenda 1) Vysvětlení vlastností a principů 2) Spektrum uživatelů 3) Možnosti objednávání NIS versus MySOLP 4) Přínosy pro ZZ a uživatele 5) Technické požadavky

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

Buďte Společně vždy vpřed na stopě vozidlům a pohonným hmotám. pilotní řešení O 2 Car Control pro TNT Post ČR

Buďte Společně vždy vpřed na stopě vozidlům a pohonným hmotám. pilotní řešení O 2 Car Control pro TNT Post ČR Buďte Společně vždy vpřed na stopě vozidlům a pohonným hmotám pilotní řešení O 2 Car Control pro TNT Post ČR Proč společný projekt 1. Výchozí podmínky: 2. Cíl: Telefónica O2 se stala poskytovatelem ucelených

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

aktualizace dopravního plánu

aktualizace dopravního plánu Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Komplexní dialog s cestujícími aktualizace dopravního plánu 1 Statistika IDS JMK k 11. prosinci 2011 Počet vzkm nebo vlkm / rok >90 mil. - městská doprava

Více

T-Cars Fleet Management

T-Cars Fleet Management Elektronická správa vozového parku Provozovatel: Obsah 1. INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 2 1.1 Základní údaje...2 1.2 Charakteristika...3 2. SPECIFIKACE NABÍZENÝCH SLUŽEB... 3 2.1 Specifikace systému správy

Více

Organizátor regionální dopravy. společnost založená a vlastněná Královéhradeckým krajem

Organizátor regionální dopravy. společnost založená a vlastněná Královéhradeckým krajem Organizátor regionální dopravy společnost založená a vlastněná Královéhradeckým krajem V čem spočívá práce OREDO Organizace autobusové a drážní dopravy Analýza autobusové a drážní dopravy Optimalizace

Více

Projekt KORIS. Setkání starostů Zlínského kraje Luhačovice 15.4.2010 Koordinátor veřejné dopravy ZK s.r.o.

Projekt KORIS. Setkání starostů Zlínského kraje Luhačovice 15.4.2010 Koordinátor veřejné dopravy ZK s.r.o. Projekt KORIS Setkání starostů Zlínského kraje Luhačovice 15.4.2010 Co je KORIS? KORIS komplexní odbavovací, řídící a informační systém Kdo ho připravuje? Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o.

Více

Microsoft Windows Server System

Microsoft Windows Server System Microsoft Windows Server System ČRa spouští jako první telekomunikační operátor v České republice služby pro malé a střední firmy, které požadují kancelářské aplikace, e-mail, sdílený kalendář a kontakty

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001 DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 4. července 2001 o vypracování právních a obchodních rámcových podmínek pro účast soukromého sektoru na rozšiřování telematických dopravních a cestovních informačních služeb v

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

ského metra 20. 05. 2012

ského metra 20. 05. 2012 trasa D pražsk ského metra ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ 2012 20. 05. 2012 Původní návrh (2010-11) Alternativa 2012 Zadání 2010: Nová trasa metra, provozně nezávislá na trasách A B C, moderní lehké metro,

Více

Páteřní linky v Praze i v zahraničí

Páteřní linky v Praze i v zahraničí Páteřní linky v Praze i v zahraničí Ing. Martin Jareš, Ph.D., ROPID ROPID Regionální organizátor Pražské integrované dopravy 1/13 Hierarchizace sítě linek především ve velkých městech je potřeba zjednodušit

Více

6. EKONOMICKÉ PŘÍNOSY VMS

6. EKONOMICKÉ PŘÍNOSY VMS 6. EKONOMICKÉ PŘÍNOSY VMS FMS umožňuje sledování celého řetězce od objednávky, dále sledování zásilky až po její doručení. Díky přesným a rychlým informacím lze účinně sledovat a řídit silniční vozidlový

Více

Využití telematiky ve veřejné osobní místní dopravě Klaus-Peter Gerheim 1

Využití telematiky ve veřejné osobní místní dopravě Klaus-Peter Gerheim 1 Využití telematiky ve veřejné osobní místní dopravě Klaus-Peter Gerheim 1 Úvod - Komponenty - RBL-rozhraní mezi různými dopravními provozy - Prokazatelnost poskytnutého výkonu prostřednictvím podnikatele,

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Václav Krumphanzl Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131407 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: vaclav.krumphanzl@mdcr.

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Václav Krumphanzl Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131407 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: vaclav.krumphanzl@mdcr. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Fakulta dopravní Ústav dopravní telematiky. Implementace ITS ve městě příklady z hl.m. Prahy. Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D.

Fakulta dopravní Ústav dopravní telematiky. Implementace ITS ve městě příklady z hl.m. Prahy. Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Implementace ITS ve městě příklady z hl.m. Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. Obsah prezentace Rozvoj dopravy v ČR a v Praze Základní problémy

Více

v Praze Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky Aktuální stav a rozvoj ITS hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D.

v Praze Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky Aktuální stav a rozvoj ITS hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Aktuální stav a rozvoj ITS pro řízení dopravy na území hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. Obsah prezentace Rozvoj dopravy v ČR a v Praze

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

Nové trendy v podpoře udržitelné dopravy v Brně

Nové trendy v podpoře udržitelné dopravy v Brně Nové trendy v podpoře udržitelné dopravy v Brně Inovace pro efektivní energetiku, dopravu a stavebnictví města Brna 10. 12. 2013, 13:00, Rektorát VUT v Brně Ing. Zdeňka Šamánková Oddělení koncepce dopravy

Více

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl =

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = poskytovat zákazníkům produkt požadované kvality s maximálním

Více

STAVEBNÍ INTEGRACE. Propojovací tratě a přestupní uzly

STAVEBNÍ INTEGRACE. Propojovací tratě a přestupní uzly STAVEBNÍ INTEGRACE Propojovací tratě a přestupní uzly Stavební integrační opatření = propojení komponent infrastruktury jednotlivých dopravců resp. druhů dopravy úprava tratí, zastávek, přestupních uzlů

Více

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Dva IDS v jedné aglomeraci: PID a SID založena 1993 celé území Prahy a 1/3 území SČK metro, tramvaje, železnice, autobusy,

Více

ZPŘÍSTUPNĚNÍ RESORTNÍCH REGISTRŮ VEŘEJNOSTI. Webový Portál farmáře byl vytvořen pro Ministerstvo zemědělství České republiky (MZe).

ZPŘÍSTUPNĚNÍ RESORTNÍCH REGISTRŮ VEŘEJNOSTI. Webový Portál farmáře byl vytvořen pro Ministerstvo zemědělství České republiky (MZe). PORTÁL FARMÁŘE MZE ZPŘÍSTUPNĚNÍ RESORTNÍCH REGISTRŮ VEŘEJNOSTI - PŘÍPADOVÁ STUDIE O zákazníkovi Webový Portál farmáře byl vytvořen pro Ministerstvo zemědělství České republiky (MZe). Ministerstvo zemědělství

Více

EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

III. Návrh komodit určených pro standardizaci a návrh pravidel centrálního nákupu státu I. Návrh seznamu komodit určených pro standardizaci

III. Návrh komodit určených pro standardizaci a návrh pravidel centrálního nákupu státu I. Návrh seznamu komodit určených pro standardizaci III. Návrh komodit určených pro standardizaci a návrh pravidel centrálního nákupu státu Pro komodity související s provozem ústředních orgánů státní správy a jejich podřízených organizací 1 stanoví ministerstvo

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním 35.240.60 materiálem o normě. Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) Architektura

Více

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY REALIZACE INTEGROVANÉHO DOPRAVNÍHO SYSTÉMU: 1. dopravní integrace, ustanovení koordinátora 2. sjednocení tarifních podmínek 3. sjednocení přepravních podmínek 4. dopravní koordinace,

Více

Hlavní úkoly pro řízení dopravy ve městech střední a východní Evropy příklady z hl. města Prahy

Hlavní úkoly pro řízení dopravy ve městech střední a východní Evropy příklady z hl. města Prahy Hlavní úkoly pro řízení dopravy ve městech střední a východní Evropy příklady z hl. města Prahy Doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D. Praha 10.03.2010 Obsah prezentace Rozvoj dopravy v ČR a v Praze Základní problémy

Více

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ OBCHOD A MARKETING Odbor řízení značky O29 SMS ticket O29 po dohodě s vedoucím práce, u diplomové práce cca 30 stran, u bakalářské práce cca 15 stran Koncepce zavedení

Více

EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě

EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě ICS 35.240.60, 43.080.20, 45.060.01 Veřejná doprava osob Pracovní rozhraní pro informace

Více

Mobilní komunikace a zvyšování efektivity. Stanislav Bíža ISSS 2010

Mobilní komunikace a zvyšování efektivity. Stanislav Bíža ISSS 2010 Mobilní komunikace a zvyšování efektivity Stanislav Bíža ISSS 2010 Mobilní komunikace Mobilita zaměstnanců dnes představuje významný faktor zvašování efektivity. Mobilita vyžaduje přístup k informačním

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Elektrické autobusy pro město II

Elektrické autobusy pro město II Elektrické autobusy pro město II Jak dostat rozvojové projekty do reality Jakub Slavík Brno 18. 3. 2014 Obsah Proč podporovat e-busy a T-busy? (poznatky studie E-mobilita v MHD ) Kde jsme nyní? Jaká řešení

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 26. února 2001, o přidělování kapacity železniční infrastruktury a zpoplatnění použití železniční infrastruktury a o bezpečnostní certifikaci EVROPSKÝ

Více

Strana 1 z 5. Kompletní číselník NIPEZ je uveřejněn v aplikaci NIPEZ dostupné na http://ciselnik.nipez.cz/faces/login.xhtml.

Strana 1 z 5. Kompletní číselník NIPEZ je uveřejněn v aplikaci NIPEZ dostupné na http://ciselnik.nipez.cz/faces/login.xhtml. K UV č. 289 ze dne 22. dubna 2015 (č.j. 368/15) Návrh komodit určených pro standardizaci a návrh pravidel centrálního nákupu státu Pro komodity související s provozem ústředních orgánů státní správy a

Více

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E Úvodní informace Základním principem řešení v rámci této studijní rozvahy je ověření možností alternativního

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 25. 2. 2010 2009/2228(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 (PE439.100v01-00) o mobilizaci informačních a komunikačních

Více

VARS BRNO a.s. Agendy JSDI. RNDr. Marie Filakovská projektový manažer Konference ISSS 6.-7.4.2009

VARS BRNO a.s. Agendy JSDI. RNDr. Marie Filakovská projektový manažer Konference ISSS 6.-7.4.2009 VARS BRNO a.s. Agendy JSDI RNDr. Marie Filakovská projektový manažer Konference ISSS 6.-7.4.2009 Provozní a telematické agendy JSDI Provozní agendy - podpora dispečerského řízení zimní údržby Jednotný

Více

Role technologií v čisté mobilitě. 20.9.2012 Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical

Role technologií v čisté mobilitě. 20.9.2012 Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical Role technologií v čisté mobilitě 20.9.2012 Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical Obsah 1. Trendy v oblasti automotive a monitoringu vozidel 2. Řešení O2 Car Control a reference 3. Obchodní příležitosti.

Více

Pango: řešení mobilních plateb za parkování

Pango: řešení mobilních plateb za parkování Pango: řešení mobilních plateb za parkování Co je Pango? Pango je inovativní technologií, umožňující řidičům platit za parkování pomocí mobilního telefonu Placení pomocí Pango: Aplikace v chytrém telefonu

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

Stanovení ekonomických dopadů vstupu MHD do integrovaného dopravního systému

Stanovení ekonomických dopadů vstupu MHD do integrovaného dopravního systému založeno 1995 20 let práce v oblasti dopravy Stanovení ekonomických dopadů vstupu MHD do integrovaného dopravního systému Ing. Tomáš Matras, Ph.D. technický ředitel t.matras@czechconsult.cz Stanovení ekonomických

Více

Moderní opatření zaměřená na podporu využívání veřejné dopravy zaměstnanci velkých podniků

Moderní opatření zaměřená na podporu využívání veřejné dopravy zaměstnanci velkých podniků Moderní opatření zaměřená na podporu využívání veřejné dopravy zaměstnanci velkých podniků Veřejná doprava místo osobních aut Projekt BENEFIT pomáhá podnikům a jejich zaměstnancům vyměnit osobní automobily

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Agenda Představení společnosti Capgemini Aktuální stav implementace služeb veřejné správy Přínosy rozvoje služeb veřejné správy Trendy dalšího vývoje

Více

Jana Forejtová. Setkání uživatelů 2010 1

Jana Forejtová. Setkání uživatelů 2010 1 Jana Forejtová Setkání uživatelů 2010 1 Podsystém Doprava bude poprvé distribuován ve verzi 9.4 IS Orsoft v polovině letošního roku Setkání uživatelů 2010 2 Jednoduchý integrovaný systém řízení dopravy

Více

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica Optimalizaci aplikací Ing. Martin Pavlica Vize: Aplikace v dnešním světě IT Ze všech částí IT jsou aplikace nejblíže businessu V elektronizovaném světě významným způsobem podporují business, ten se na

Více

Role MHMP na poli podpory čisté mobility Podpora programů šetrné dopravy ve městech

Role MHMP na poli podpory čisté mobility Podpora programů šetrné dopravy ve městech Role MHMP na poli podpory čisté mobility Podpora programů šetrné dopravy ve městech Ing. Vladimír Schmalz Zastupitel Předseda výboru pro územní rozvoj Programy šetrné dopravy ve městech podporující čistou

Více

Telematika. Řízení dopravy ve městech. Jan Hřídel Regional Public Administration Sales Manager, Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Telematika. Řízení dopravy ve městech. Jan Hřídel Regional Public Administration Sales Manager, Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Telematika Řízení dopravy ve městech Jan Hřídel Regional Public Administration Sales Manager, Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Jaký je dnešní trh? Rozdílné, komplexní potřeby Záchranné a asistenční služby

Více

Standardizace kartových systémů ve veřejné dopravě, legislativní podpora

Standardizace kartových systémů ve veřejné dopravě, legislativní podpora Standardizace kartových systémů ve veřejné dopravě, legislativní podpora Integrované dopravní systémy Lázně Bohdaneč 17. 5. 2011 Ing. Jiří Matějec Manager pracovní skupiny Platby v dopravě SDT (ITS&S Czech

Více

Veřejná zakázka: Elektronický odbavovací systém pro cestující

Veřejná zakázka: Elektronický odbavovací systém pro cestující Veřejná zakázka: Elektronický odbavovací systém pro cestující Odůvodnění veřejné zakázky ve smyslu 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a v souladu

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Vytvoření vize strategického řízení dopravy v Leedsu

Vytvoření vize strategického řízení dopravy v Leedsu Vytvoření vize strategického řízení dopravy v Leedsu Fraser MacDonald, ze společnosti Mott MacDonald, navrhuje novou smlouvu o spolupráci s Radou města Leedsu, která povede k racionalizaci, modernizaci

Více

Aplikace na čipových kartách

Aplikace na čipových kartách Aplikace na čipových kartách Systémy dodávané pro veřejnou a státní zprávu ISSS 2007 Hradec Králové, 2. dubna 2007 Jiří Hrdina ISCRD Informační systém centrálního registru dopravců (ISCRD) Aplikace na

Více

Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014

Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Vindex JIH, s.r.o. Platnéřská 191 110 00 Praha IČO: 25173278 Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Číslo projektu: 13/0181310b/131/000199 Financováno z Programu Rozvoje Venkova

Více

S jedinou jízdenkou po Praze i Středních Čechách

S jedinou jízdenkou po Praze i Středních Čechách S jedinou jízdenkou po Praze i Středních Čechách Současná situace PID obsluhuje celé území Prahy ale pouze 1/3 obyvatel Středočeského kraje (409 000 obyvatel / 300 obcí) neexistence společného přestupního

Více

spoleènosti Představení VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV

spoleènosti Představení VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV Představení spoleènosti VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV SMART SOLUTIONS FOR BUSINESS AND TECHNOLOGY SINCE 1990 WWW.ENIKA.CZ Výrobce bezdrátových senzorù a

Více

319 C5-0375/2000 2000/0139(COD)

319 C5-0375/2000 2000/0139(COD) Návrh na směrnici Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 97/67/ES s ohledem na další otvírání poštovních služeb Společenství hospodářské soutěži (KOM(2000) 319 C5-0375/2000 2000/0139(COD)

Více

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

Nový zákaznický systém Pražské plynárenské,a.s., v prostředí hlavního města Prahy.

Nový zákaznický systém Pražské plynárenské,a.s., v prostředí hlavního města Prahy. Nový zákaznický systém Pražské plynárenské,a.s., v prostředí hlavního města Prahy. František Vašák Praha, březen 2008 Energie tam, kde ji potřebujete VÝZVY A ŘEŠENÍ 2008 1z 13 Copyright Pražská plynárenská,

Více

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY APEX ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro, tramvaje), autobusová doprava je organizována

Více

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ zpracovatel Realizační

Více

Dynamické ověřování nákupních podmínek v systému PROe.biz

Dynamické ověřování nákupních podmínek v systému PROe.biz Dynamické ověřování nákupních podmínek v systému PROe.biz Ing. Zbyněk Dohnal DONASY s.r.o. Sídlo: 787 01 Šumperk, Nezvalova20 Poštovní adresa: 623 00 Brno, Chopinova 13 GSM: +420 602 730 976 email: dohnal@donasy.cz

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI))

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI)) Otázka harmonizovaného zpoplatnění užívání dopravní infrastruktury je podle Bílé knihy Evropská dopravní politika pro rok 2010: čas rozhodnout (Modrá knižnice sv. 88) jednou z prioritních otázek. Stanovisko

Více

DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ INTEGRACE. Prostorová a časová integrační opatření

DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ INTEGRACE. Prostorová a časová integrační opatření DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ INTEGRACE Prostorová a časová integrační opatření Dopravně-provozní opatření = propojení komponent dopravní nabídky a provozu jednotlivých dopravců resp. druhů dopravy úprava vedení linek

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

Projekt č. TA02030435

Projekt č. TA02030435 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní Projekt č. TA02030435 Technická podpora a metody pro ověřování interoperability odbavovacích a informačních systémů ve veřejné dopravě Ing. Jiří Matějec

Více

Informační systémy pro cestující

Informační systémy pro cestující Informační systémy pro cestující Rozdělení informací pro cestující: statické (vývěsné a knižní jízdní řády, mapy a schémata dopravní sítě, apod.) - poskytované v informačních místech dopravců (internetové

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Integrace Neratovic a Mělníka

Integrace Neratovic a Mělníka Integrace Neratovic a Mělníka Obsah dnešní prezentace Co se dozvíte? 1 Výhody integrované dopravy 2 Historie integrace Neratovicka na Ládví 3 Stav po 7.4.2015 dokončení integrace Neratovicka a Mělnicka

Více

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Orientační vymezení koncentrované obytné/smíšené

Více

Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky. Hlavní úkoly pro řízení dopravy ve městech střední a východní Evropy příklady z hl.

Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky. Hlavní úkoly pro řízení dopravy ve městech střední a východní Evropy příklady z hl. České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Hlavní úkoly pro řízení dopravy ve městech střední a východní Evropy příklady z hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. Obsah prezentace Rozvoj

Více

Využití mobilní technologie O2 pro dohledové systémy a sběr medicínských dat

Využití mobilní technologie O2 pro dohledové systémy a sběr medicínských dat í mobilní technologie O2 pro dohledové systémy a sběr medicínských dat Ing. Petr Slaba, Telefónica O2 Business Solutions Ing. Radek Fiala, CleverTech 2 Jak O2 chápe fenomén ehealth Hlavní oblasti ehealth

Více

City-HUB Project. Evropský projekt City-HUB Ověřovací případová studie PRAHA - DEJVICKÁ

City-HUB Project. Evropský projekt City-HUB Ověřovací případová studie PRAHA - DEJVICKÁ City-HUB Project Evropský projekt City-HUB Ověřovací případová studie PRAHA - DEJVICKÁ CÍLE A VÝSTUPY Cíl: přispět k optimálnímu designu a bezproblémovému provozu intermodální veřejné dopravy Hlavní výstup:

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Návrh vedení linek a obsluhy území Dopravní obsluha území 1, rozsah řešeného území systém městské dopravy systém regionální dopravy součást integrovaného dopravního

Více

xrays optimalizační nástroj

xrays optimalizační nástroj xrays optimalizační nástroj Optimalizační nástroj xoptimizer je součástí webového spedičního systému a využívá mnoho z jeho stavebních bloků. xoptimizer lze nicméně provozovat i samostatně. Cílem tohoto

Více

Nové prvky regulace automobilové dopravy v Praze 6 / 2014

Nové prvky regulace automobilové dopravy v Praze 6 / 2014 Nové prvky regulace automobilové dopravy v Praze 6 / 2014 Regulace nákladní automobilové dopravy Omezení vjezdu vozidel na komunikacích na území hl. m. Prahy zóna se zákazem vjezdu nákladních automobilů

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Letecká, vodní a veřejná doprava. Gestor MD Spolugestor MMR, MPO

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Letecká, vodní a veřejná doprava. Gestor MD Spolugestor MMR, MPO Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MD Spolugestor MMR, MPO Zahájení projektu 2011 Ukončení projektu 2025 Obsah, charakteristika projektu Popis stávající

Více

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis Zaměření icc zdravotnická zařízení výrobní podniky instituce a samospráva jednotky až stovky agentů malé, střední a velké organizace kontextově zaměřený

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU 25. 11. 2015 PRAHA Veřejná doprava ON-LINE 2015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Program schválen Evropskou

Více

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast PS 1 Atraktivní, environmentálně příznivá doprava Ing. David Koppitz Problémy aglomerace Nadměrná dopravní zátěž ve městech zhoršující kvalitu

Více

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy 2 varianty: - ATEUS - OMEGA Business - ATEUS - OMEGA Basic Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé propojení do sítí ISDN, GSM a VoIP

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH

ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH DOPRAVNÍ SYSTÉMY ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH Řídit dopravu ve městě znamená mít systém složený z částí, které si vzájemně rozumí. ? Dáváte si za cíl zlepšit plynulost dopravy a snížit tvorbu kolon? Snažíte

Více

Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad se sídlem Na padesátém 81/3268, 100 82 Praha 10 Strašnice, IČO: 00025593

Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad se sídlem Na padesátém 81/3268, 100 82 Praha 10 Strašnice, IČO: 00025593 Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad se sídlem Na padesátém 81/3268, 100 82 Praha 10 Strašnice, IČO: 00025593 Dílčí veřejná zakázka: Evidenční systém etapy IV VI zadávaná podle ustanovení

Více