M21 - telematická služba mobility pro dojíždění do zaměstnání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M21 - telematická služba mobility pro dojíždění do zaměstnání"

Transkript

1 M21 - telematická služba mobility pro dojíždění do zaměstnání Jürgen Holzwarth, ministerstvo životního prostředí a základních otázek dopravy v dopravní politice Alfred Biesinger a Torsten Funke, Daimler-Chrysler AG Již od roku 1998 spolková země Bádensko-Württembersko, Daimler-Chrysler AG a další partnerské společnosti vyvíjejí a zkoušejí ve Stuttgartském regionu nové služby mobility s telematickou podporou orientované na snižování silničních kongescí vytvářených dojížděním do zaměstnání. Projekt M21 je partnerstvím veřejného a soukromého sektoru, které zahájilo zkoušky v terénu, jejichž cílem je ověření funkčnosti služeb v oblasti mobility orientovaných na dosažení optimální technické a organizační účinnosti pro zavedení na trh. Ústředním bodem projektu M21 je flexibilní, výrazně automatizované a aktualizované zpracování příležitostí pro sdílení osobních automobilů při dojíždění do zaměstnání. Tato služba je doplněna automobilovým navigačním systémem Tele-Shuttle, aktualizovanými dopravními informacemi, krátkodobým pronájmem vozidel a službami Tele-Shoppingu. V první etapě projektu M21 jsou testovány nové služby mobility s využitím pracovníků technologického střediska Mercedes-Benz v Sindelfingenu poblíž Stuttgartu. Rozšíření tohoto zkušebního nasazení na jiné společnosti a organizace ve Stuttgartském regionu se předpokládá k roku Po dokončení projektu v prosinci 2001 bude provedena plná privatizace M21 s cílem nabídnout nové služby mobility v dalších hustě obydlených regionech. Celkové náklady pilotního projektu dosahující přibližně 10 milionů EUR nesou rovným dílem (tj. po jedné třetině) spolková země Bádensko-Württembersko, DaimlerChrysler AG a partnerské společnosti, které zahrnují budoucího poskytovatele služeb z řad soukromého sektoru. ZKOUŠKY V TERÉNU - DŮVODY A CÍLE Se zřetelem na stále přetíženější dopravní infrastrukturu v současné době existuje obecný společenský konsensus, podle kterého by současná poptávka po dopravě měla být řešena s co největší možnou účinností a v souladu s aspekty ochrany životního prostředí. Jedním z velmi slibných přístupů je efektivnější používání osobních automobilů pro dojíždění do zaměstnání, zejména v době dopravní špičky. Navzdory dobré struktuře místní sítě veřejné dopravy používají v současné době pro cestu do práce osobní automobil dvě třetiny všech zaměstnanců, kteří ve Stuttgartském regionu dojíždějí do zaměstnání. Podle dostupných prognóz v Obecném dopravním plánu Bádenska-Württemberska a Regionálního dopravního plánu pro Stuttgartský region není pravděpodobné, že by tato situace v budoucnu doznala výraznějších změn. Z ekonomických důvodů je jen zřídkakdy možno nabídnout atraktivní autobusové nebo železniční spojení, které by spojovalo obytné oblasti a pracoviště ležící mimo hlavní dopravní tepny. Kromě toho lidé, kteří pravidelně dojíždějí osobním automobilem do zaměstnání, v současné době musejí čelit nejen dopravně přetíženým úsekům v silniční síti, ale ve stále větší míře též omezeným možnostem parkování na pracovišti. Z těchto důvodu se stále zvyšuje význam programů společného využívání automobilů pro dojíždění do zaměstnání. Pružná pracovní doba a stále více se měnící pracovní postupy mezi zaměstnanci však komplikují

2 organizaci klasických programů společného využívání automobilů se stálými partnery v pevně stanovených dobách. V tomto ohledu poskytuje použití telematiky příležitost pro zatraktivnění společného použití automobilů pro větší okruh osob, které dojíždějí, díky novým technologiím a organizačním formám. Jakožto součást pilotního projektu M21 nové telematické služby mobility v dopravě jsou využívány příležitosti nabízené telematikou, které nacházejí uplatnění v oblasti flexibilních a cenově dostupných organizačních a správních programů pro společné používání automobilů. Kromě toho jsou telematické doplňkové služby testovány se záměrem zatraktivnění, a tudíž i zvýšení ekonomické rentability účasti na flexibilních programech pro společné používání osobních automobilů při cestách do zaměstnání. Pokud budou tyto služby M21 řádně využívány, mohou mít též kladné účinky na ekonomiku v podobě menších kongescí v dopravě zaměřené na dojíždění do zaměstnání, snižování spotřeby paliva a snižování nákladů na poskytování zaměstnaneckých parkovacích prostor na pracovišti. Nově vyvinutý přístup je určen k dalšímu zlepšení tržních vyhlídek nově koncipovaného balíku služeb mobility známého jako M21. Budoucí zákazníci a provozovatelé jsou již nyní zapojováni do vývoje a optimalizace služeb mobility jakožto součást zkoušek v terénu. Průvodní vědecký výzkum je určen k zajištění toho, aby během zkušební fáze bylo již možno používat prozatímní výsledky pro zlepšování služby. Rovněž bylo umožněno využívat zkušeností získaných z dřívějších projektů v partnerství veřejného a soukromého sektoru se zaměřením na využívání telematiky ve Stuttgartském regionu (včetně zkoušek STORM v terénu pro řízení regionální dopravy ve Stuttgartském regionu, 1991 až 1995). V projektu M21 bylo vyvinuto pět služeb mobility. Tyto služby jsou v současné době zkoumány a testovány. Dynamická služba společného používání automobilů M21-FahrPLUS M21-FahrPLUS je ústřední složkou služeb mobility, která se testuje v projektu M21. Na rozdíl od konvenčních programů společného používání automobilů tento přístup umožňuje vysoký stupeň flexibility při organizování společného používání automobilů vzhledem k dobám odjezdu požadovaným příslušnými účastníky. Požadavky cestujících a nabídky řidičů je možno zaznamenávat a zpracovávat denně aktuálním způsobem přes intranet, jiné podnikové komunikační systémy nebo internet prostřednictvím výrazně automatizovaného střediska služeb mobility s nenákladným provozem. Rovněž je zde možno zajistit dlouhodobé rezervy a ujednání stálejšího charakteru. Díky své flexibilitě je dynamická služba společného používání automobilů zvláště vhodná pro rostoucí počet zaměstnanců s pružnou pracovní dobou. Během aktuálního pilotního provozu provádí středisko služeb mobility kompilaci optimálních ujednání společného používání automobilů a jejich tras ve 14 hodin. Automatizovaná přiřazovací služba bere v úvahu též skutečnost, že zákazník bude obvykle akceptovat pouze takovou zajížďku, která nepřesáhne 10% cesty, nebo časovou ztrátu 5 minut. Pro zvýšení flexibility služby společného používání automobilů bude přiřazovací operace probíhat každé odpoledne vždy každou celou hodinu, což běží již od ledna 2001, přičemž se bude využívat rezervací, které jsou v daném čase učiněny. Pro zlepšení výsledků slaďování nabídky a poptávky v regionech s menším počtem účastníků budou též zahrnuty jasně definované a řádně označované body pro příslušná setkání na trase. V Bádensku- Württembersku se osvědčila jako zvláště oblíbená setkávací místa pro tyto způsoby sdílených jízd na bázi zaparkování a přesednutí právě parkoviště u dálničních uzlů, která jsou k tomuto účelu již poskytována silničními dopravními orgány.

3 Jména účastníků sdíleného používání automobilů pro jízdy do zaměstnání, místa setkání, doby odjezdu a trasy jsou zpřístupňovány zákazníkům em, faxem, SMS zprávami na mobilní telefon nebo telefonicky. Během pilotní provozní fáze účastníci dohodli platbu proporcionálních provozních nákladů vozidla za příslušnou cestu mezi sebou. Středisko služeb mobility dá účastníkům pouze určité doporučení týkající se přiměřeného podílu provozních nákladů na jeden ujetý kilometr. Z hlediska nákladů se v současné době zkoumá efektivita spojení WAP pro službu M21. Takzvaná záruka mobility pro cestu domů ve večerních hodinách se ukázala jako důležitý faktor pro akceptaci M21-FahrPLUS mezi testovacími zákazníky. Pokud by středisko služeb mobility nebylo schopno nalézt vhodné ujednání o sdílení automobilů při každé příležitosti během současného pilotního provozu, může zákazník použít vozidlo z dostupného podnikového vozidlového parku nebo pokud to je odůvodněno z hlediska jízdní doby může jet domů veřejnou dopravou za použití přenositelné ekologické karty. Až bude tento pilotní provoz později rozšířen tak, aby zahrnoval další podniky, budou k dispozici plány pro organizaci záruky mobility obdobným způsobem. M21-Tele-Shuttle M21-Tele-Shuttle je telematickou variantou služby dynamického sdílení automobilů, která používá nejmodernější technologie. Umožňuje i větším skupinám účastníků flexibilní organizaci, aniž by to mělo negativní vliv na kvalitu služby. Prostřednictvím spojení na mobilní telefon poskytuje středisko služeb mobility řidiči aktuální doporučení ohledně trasy a řidič je tak naváděn na domovské adresy cestujících nebo do konečného místa určení palubním navigačním systémem. Další výhodou technologie Tele-Shuttle je to, že skupiny účastníků cestující do zaměstnání mohou být vytvářeny v mnohem pozdější fázi a jména a adresy cestujících mohou být přímo vysílány řidiči, zatímco tento řidič je již na cestě. Aby se zabránilo zbytečným prodlevám při nabírání cestujících, jsou tito cestující stručně informováni o očekávaném příjezdu vozidel u sebe doma telefonicky. Tato služba je navržena tak, aby v konečné vývojové fázi cestující byli schopni provádět kdykoliv rezervaci dané služby a napojit se na příslušné vozidlo v místě jejich výběru. Na rozdíl od programu dynamického sdílení automobilů je spojení na bázi informačních technologií mezi střediskem služeb mobility a jednotlivými vozidly v případě metody Tele- Shuttle prováděno přes komunikační terminál s trasovým naváděním a přes palubní počítač, který je integrován do vozidla pro program M21-Tele-Shuttle. U probíhající demonstrační fáze bylo vozidlo Mercedes-Benz třídy V vybaveno telefonem, palubním počítačem a satelitním navigačním systémem. Testovací zákazníci pro M21-FahrPLUS jsou k dispozici jako řidiči. V pozdější fázi jsou připraveny rovněž plány na vybavení soukromých vozidel účastníků projektu M21 nezbytným telematickým zařízením na požádání. Za účelem zvýšení atraktivity služby dynamického sdílení automobilů jsou nabízeny další služby: Dopravní informace projektu M21 Jako další služba představující určité rozšíření jsou řidičům v rámci projektu M21 nabízeny aktuální dopravní informace přes domovskou stránku projektu M21 na internetu/intranetu. Zákazníci v rámci projektu M21 mohou rovněž objednávat informace na bázi SMS zpráv se zaměřením na danou trasu, které jsou zasílány na mobilní telefon a týkají se dopravní situace v požadovanou denní dobu.

4 Dopravní informace jsou automaticky získávány z dostupných datových zdrojů prostřednictvím střediska služeb mobility, v případě požadavku jsou zpracovávány a zpřístupňovány zákazníkům v projektu M21. Během současného pilotního provozu jsou aktuální trasové informace o stavu silniční dopravy, které jsou vytvářeny koordinačním střediskem spolkové země Bádensko-Württembersko, vysílány účastníkům radiovým signálem ve formě RDS/TMC hlášení. Kromě toho uvádí domovská stránka projektu M21 přímý přístup k elektronickému informačnímu systému s jízdními řády veřejné dopravy, který je zajišťován například spolkovou zemí Bádensko-Württembersko, informačním systémem elektronických jízdních řádů známým jako EFA Bádensko-Württembersko, Německými spolkovými drahami, stuttgartským letištěm a jinými službami v oblasti mobility. Rovněž je k dispozici volba získání dopravních dat z informační sítě plánované mobility pro Bádensko- Württembersko. Použití sdílení vozidel - sdílení mobility v rámci projektu M21 Další rozšiřující službou pro účastníky projektu M21, díky které je balík služeb M21 uživatelsky pohodlnější, je krátkodobý pronájem soukromých vozidel a komerčně provozovaný vozidlový park prostřednictvím střediska služeb mobility. Tento přístup umožňuje, aby byly uspokojeny rozmanité požadavky mobility zákazníků v projektu M21 za nízkou cenu a při šetření zdrojů i v jejich volném čase. Jako první etapa během aktuálního pilotního provozu jsou k dispozici vozidla za účelem krátkodobého pronájmu pro specifické dopravní úkoly, které nemohou být realizovány prostřednictvím vlastních vozidel denně používaných zákazníky. Pod názvem produktu Sdílení mobility v M21 jsou k dispozici krátkodobé pronájmy vozidel Mercedes třídy V pro přepravu volně ložených nákladů, vozidel Mercedes třídy A pro univerzální použití a dvou inteligentních kabrioletů sloužících jako vozidla pro volný čas, které zajišťuje počítačové středisko v Loenbergu od května Účastníci projektu M21 si mohou tato vozidla zarezervovat telefonicky nebo faxem. Ve druhé etapě budou do procesu zařazována rovněž soukromá vozidla, která se nepoužívají pro dojíždění do zaměstnání ze soukromých nebo profesních důvodů, a tato vozidla budou rovněž k dispozici pro krátkodobý pronájem přes středisko služeb mobility v rámci projektu M21 (jedná se zejména o vozidla vlastněná cestujícími v programech dynamického sdílení automobilů). To povede ke zlepšení úrovně využívání soukromých vozidel a ke snížení jednotlivých provozních nákladů. Pokud dojde k velkému rozšíření této služby, mohla by automatizovaná rezervace přes středisko služeb mobility M21 zajistit vysokou úroveň dostupnosti vozidel a krátké jízdní vzdálenosti k místům zastávek těchto vozidel. Ve třetí etapě bude výzkum zjišťovat, zda by sdílená vozidla pronajímaná majiteli pokud možno menší vozidla mohla být rovněž vkládána do uzlových bodů místního veřejného dopravního systému (např. u železničních stanic), což by se týkalo též systému veřejné dopravy a zvyšovalo by to jeho přitažlivost. Tele-Shopping v rámci projektu M21 Jako další rozšiřující služba v balíku služeb mobility v rámci projektu M21 se nabízí Tele-Shopping na pracovišti pro každodenní komodity. Za použití telematického střediska služeb mobility mohou účastníci programů dynamického sdílení automobilů objednávat zboží, které požadují, z internetového katalogu dodavatele působícího v projektu M21 během

5 své polední přestávky na pracovišti, poté jej můžou vyzvedávat před cestou zpět domů na určeném místě na příslušném parkovišti. Tím se zabrání zajížďkám kvůli každodenním nákupům a samostatným cestám za účelem nakupování. První zkušební provoz on-line nákupní služby se uskutečnil ve spolupráci se zavedeným dodavatelem potravinářského zboží a byl zahájen jako první pilotní test v lednu V počáteční etapě bylo objednávané zboží dodáváno na parkoviště automobilů v blízkosti kancelářské oblasti technologického centra firmy Mercedes-Benz v Sindelfingenu. Později, ukáže-li se, že to bude mít smysl, bude zboží ukládáno do chlazených, uzamykatelných schránek umožňujících vyzvednutí bez časových omezení. M21 - STUDIE PŘÍMÉHO AUTOBUSOVÉHO SPOJENÍ Průvodní studie bude zkoumat tržní proveditelnost přímých spojení za využití autobusů, které jsou vybaveny speciálními informačními a komunikačními možnostmi pro osoby dojíždějící do zaměstnání. Účelem této studie bude rozhodnout, zda zajištění mobilní telefonie a intranetového/internetového spojení v autobuse umožní provádění práce na každodenní cestě do zaměstnání, a tudíž zajišťuje větší přitažlivost cestování tímto způsobem. Dřívější výzkum zaměřený na struktury činností administrativních zaměstnanců ukázal, že kromě otázek dostupnosti komunikačních médií nevyžaduje celá řada profesionálních úloh žádnou zvláštní infrastrukturu. Kromě toho by se mohla používat dostupná komunikační zařízení pro širokou řadu nabídek v oblasti zábavy. TECHNICKÁ REALIZACE Registrace a koordinace příchozích dopravních nabídek a požadavků cestujících, které by tvořily dynamická flexibilní ujednání pro denní sdílení automobilů, požadují určitou centrální jednotku. Správa těchto úloh je zajištěna vývojem střediska služeb mobility. Koncepce tohoto střediska služeb mobility bere zřetel na rozvoj stále pružnější pracovní doby a je v první řadě založena na očekávaných požadavcích budoucích uživatelů hlavní služby M21-FahrPLUS. Hlavní důraz je kladen na potřeby potenciálních účastníků v modelech s pružnou časovou organizací. Služba M21-FahrPLUS musí splňovat požadavky denních změn dob odjezdu, účast jako řidič nebo cestující podle výběru a požadavky krátkodobé rezervace. Kromě vysoké úrovně pohodlí a spolehlivosti díky snadnému přístupu do systému při nahlašování a rezervování jsou velmi důležitými prvky též rychlé potvrzení a trvalá přístupnost střediska služeb mobility zajišťující záruku cesty domů a samozřejmě též příznivá cena dané služby. Splnění výše uvedených požadavků bylo součástí vývoje střediska služeb mobility v rámci projektu M21 jakožto základu pro službu M21-FahrPLUS a všech ostatních služeb mobility, které mají být integrovány. V současné době toto počítačové středisko poskytuje účastníkům přístup přes intranet firmy DaimlerChrysler a osobní kontakt s operátorem, kterého je možno zastihnout pět dnů v týdnů od 8 do 18 hodin a který bude provádět registrace a jejich zadání do systému a bude též vyřizovat dotazy a návrhy ve výjimečných případech. Uživatelé mohou využít tohoto intranetového přístupu pro výběr funkcí nahlašování, rezervací, rušení a úprav jednotlivých či stálých ujednání. Do 14 hodin je možno zadávat požadavky cestujících a nabídky řidičů na zpáteční cestu domů v ten samý den a/nebo na cestu z domova na pracoviště v následující pracovní den. Aktuální nabídky jiných účastníků je také možno zobrazit a rovněž je možno zobrazit vlastní úspěšně sestavenou cestu po provedení automatických denních plánovacích operací prováděných ve 14 hodin. Po provedení těchto přiřazení se všem účastníkům zasílá automaticky vygenerované

6 potvrzení prostřednictvím jejich vlastního nakonfigurovaného komunikačního média ( , SMS, fax, telefon). Ujednání v oblasti sdílení automobilů se provádí za použití programu pro tvorbu harmonogramu, který je specificky ušit na míru požadavkům služby M21-FahrPLUS. Dvěma rozhodujícími parametry jsou v tomto případě faktor zajížďky, který popisuje maximální zajížďku řidiče vyjádřenou v časových jednotkách, a rozdíl doby odjezdu, který popisuje maximální časový rozdíl mezi zarezervovanou a skutečnou dobou odjezdu pro řidiče i cestující. Z technického hlediska je středisko strukturováno následujícím způsobem: střediskový server zpřístupňuje přístupové stránky přes intranetový server, organizuje správu účastníků za využití databáze a spravuje též komunikaci mezi účastníky a střediskem. Počítač vytvářející příslušný harmonogram pak skutečně pracuje s přiřazeními pro sdílení automobilů, spravuje nabídky jízd, příslušné požadavky a též různé možné trasy, načež provádí přenos dat mezi střediskem a vozidly v rámci programu M21-Tele-Shuttle. Dané dva počítače pak spolu komunikují přes zřetězené klientské spojení. Na základě zkušeností získaných z pilotního provozu budou funkční charakteristiky střediska služeb mobility vylepšovány a rozšiřovány do konce roku 2000 tak, aby bylo možno službu M21-FahrPLUS dále rozvinout do druhé, uživatelsky orientované etapy. Do konce roku 2001 se plánuje provést převedení provozů M21 na nějakého soukromého provozovatele, aby byla vydlážděna cesta pro komerční provozování služeb projektu M21. Podmínky pro průběžný provoz za hranicí zkušební fáze budou vytvořeny přemístěním střediska služeb mobility na nějaké počítačové středisko. Pro usnadnění integrace dalších podniků bude daný systém navržen tak, aby jej bylo možno používat na internetu a v různých intranetech, což půjde ruku v ruce s důrazem na kompatibilitu u klientů. Zřetězené klientské spojení, které je dosti náchylné k chybám, bude nahrazeno jednotnou databází s přístupem ze strany serveru pro účastníky a zpracování požadavků na cesty a rovněž ze strany počítače pro sestavování harmonogramu, který slouží pro přiřazování v rámci ujednání v oblasti sdílených automobilů a pro zpracování dat týkajících se příslušných cest. Daná koncepce umožňuje konzistentní ukládání dat. Současné rozdělení přenosu informací mezi účastníky a střediskem služeb mobility, který je prováděn dvěma počítači, bude konsolidováno do jediného komunikačního modulu. Za účelem automatizace přiřazovacího procesu bude plánovací program přizpůsoben následujícím způsobem: aby bylo možno provést co největší počet přiřazení řidičů a cestujících, bude rezervační kategorie typu nabídka řidiče a požadavek cestujícího doplňovat kategorie řidič s volbou cestujícího. Tato třetí kategorie bude automaticky přiřazována v případě řidičů nebo cestujících v závislosti na aktuální poptávce. Optimalizované rozdělení cestujících přes co největší počet vozidel zajišťuje maximální poměr přiřazení. Aby se zabránilo velkým prodlevám s dlouhými jízdními dobami, bere se zřetel na procentuálně založený faktor zajížďky a absolutní hodnotu horního omezení kladeného na přídavný čas, který se v daném přiřazení požaduje. Neatraktivní ujednání pro sdílení automobilů na krátkých vzdálenostech jsou vyloučena zavedením minimální sdílené cesty ze strany řidičů a cestujících. Větší využití v oblasti sdílení automobilů bude rovněž dosaženo větší přiřazovací pružností. Namísto jednorázového přiřazení pro denní zpáteční cestu s termínem rezervace ve 14 hodin bude v budoucnu plánování probíhat každou hodinu, přičemž rezervace bude možná až do jedné hodiny před požadovaným časem odjezdu.

7 Vzhledem k tomu, že prvotní dojem, jaký tato služba vytvoří při svém prvním kontaktu a každodenním používání, je rozhodující pro její přijetí, bude se provádět další zvýšení komfortu při registrování a rezervaci: účastníkovi bude nabídnuto optimalizované standardní nastavení s ohledem na bod odjezdu a místo určení, datum, čas a prostředky komunikace. Počet volných sedadel a kapacita zavazadlového prostoru budou konfigurovány individuálně pro každou rezervaci. Rovněž je možno uvádět preferovaného partnera. ZKUŠENOSTI ZE ZKOUŠEK V TERÉNU DO DNEŠNÍ DOBY První fáze zkoušek v terénu u projektu M21 zaváděného v technologickém středisku firmy Mercedes-Benz (MTC) v Sindelfingenu poblíž Stuttgartu byla zahájena v září Zde je k dispozici středisko služeb mobility v rámci projektu M21 poskytující služby sdílení automobilů a toto středisko může využívat přibližně 6000 zaměstnanců přes intranet. Až do července 2000 se zaregistrovalo přibližně 320 zaměstnanců jako uživatelé služby dynamického sdílení automobilů známé jako M21-FahrPLUS a očekává se postupné zvýšení počtu účastníků na přibližně 500 tj. téměř 10% všech zaměstnanců MTC. Přestože přiřazovací proces pro flexibilní sdílení automobilů je především automatizovanou rutinou, bylo zjištěno, že individuální on-line zákaznická služba v případě dotazů a řešení nepředvídaných problémů je neodmyslitelným kvalitativním atributem balíku služeb nabízených projektem M21. Pro tento účel je k dispozici u střediska služeb mobility pracovní tým čtyř zaměstnanců obsluhujících horkou linku nebo od 8 do 18 hodin každý den. Tato vysoká úroveň služby se setkala s pozitivní odezvou ze strany uživatelů během anket doprovázejících daný projekt. Díky tomu je rovněž umožněno provádět okamžitou registraci zákaznických požadavků a balík služeb M21 může být neustále zlepšován v těsném kontaktu s testujícími zákazníky a následnými konečnými uživateli. Zkušenosti z provedených zkoušek do současné doby především ukazují, že marketing a propagace hrají v této oblasti velmi důležitou roli. V první řadě mohou zaměřit potenciální nové zákazníky; v druhé řadě jsou uživatelé motivováni k provádění rezervací prostřednictvím kontinuálních informací, např. v informačních zpravodajích. Bylo konstatováno, že počet nových registrací a rezervací se zvyšuje v návaznosti na propagační opatření, jako jsou například letáky nebo články v novinách zaměstnavatele. Pro zákazníky systému M21, kteří se především zajímají o pevná ujednání v oblasti sdílení automobilů, existují plány na připojení jakési elektronické oznamovací kartičky na středisko služeb mobility. U současných členů však bylo vytvořeno jen velmi málo stálých skupin pro sdílení automobilů. Někdy se tyto stálé skupiny rovněž registrují a nabízejí případná uvolněná sedadla cestujícím u M21-FahrPLUS. Mnoho zaměstnanců zajímajících se o dynamické sdílení automobilů žije v řidčeji obydlených oblastech na okrajích Stuttgartského regionu. Při současném počtu členů může tato skutečnost vést k větším zajížďkám při nabírání cestujících. Akceptovatelnost těchto zajížděk se mění i zajížďky představující až 5% jízdní doby jsou považovány za neakceptovatelné, pokud je tato zajížďka proti směru cesty. Krátké zajížďky, které se například týkají sjezdu z dálnice na určitou krátkou dobu, rovněž nejsou příliš akceptovány, pokud je celková jízdní doba vyšší než 30 minut. Setkávací body na parkovištích typu Park and Ride podél dálnic, které byly určeny jako alternativa, jsou v současné době přijímány pozitivně, jsou však považovány pouze za jakési dočasné řešení. Vyzvednutí z domovské adresy zůstává požadovanou normou, neboť pouze tímto způsobem, kdy cestující zanechají svá soukromá vozidla doma, mohou tato vozidla být použita jinými členy domácnosti, nebo případně na krátkodobý pronájem třetím stranám.

8 Jednou z konkrétních výhod programu M21-FahrPLUS, kterou zmiňovali testující účastníci do současné doby, bylo to, že se jedná o flexibilní alternativu k neodpovídajícím spojením veřejnou dopravou mezi jejich domovy a pracovištěm. V případě cestujících je jednou z hlavních motivací dostupnost rodinného automobilu pro další členy domácnosti. Jedním z pozitivních efektů, který účastníci zdůrazňovali, bylo též poznání dalších kolegů. PRŮVODNÍ VĚDECKÝ VÝZKUM Za účelem posouzení dopravních vlivů plánovaného obecného zavedení balíku služeb v oblasti mobility, známého jako M21, a pro zajištění zákaznicky orientovaného a rentabilního vývoje daného produktu se partneři tohoto projektu rozhodli nechat provést rozsáhlý průvodní vědecký výzkum prostřednictvím konsorcia institucí při Stuttgartské technické universitě. V těchto studiích figurují budoucí provozovatelé těchto služeb. Výše uvedený průvodní vědecký výzkum se soustřeďuje na následující aspekty: Vytvoření zákaznických výhod zkoumáním chování v oblasti akceptování a změn tohoto chování v průběhu pilotního provozu a též prováděním doporučení pro zákaznicky orientovanou optimalizaci produktů. Poskytování důkazů pro komerční efektivitu služeb mobility v rámci projektu M21 z hlediska vynaložených nákladů. Vyhodnocení dopravních (obecných ekonomických) přínosů, včetně vlivů na životní prostředí. Průzkum zaměřený na 132 registrovaných uživatelů, který byl proveden v červnu roku 2000, je příkladem interaktivního postupu během realizace průvodního vědeckého výzkumu. Tito uživatelé byli mimo jiné dotazováni na různé charakteristiky a na to, co obecně přinášejí služby M21-FahrPLUS. Předmětem této studie bylo pojmenovat silné a slabé stránky současné podoby daných služeb z hlediska zákazníka. Tato analýza vedla k navržení opatření, která by umožňovala další zatraktivnění nabízené služby a jejichž prostřednictvím by bylo možno získávat další účastníky. Vyhodnocení plnění 12 stanovených charakteristik podle názoru skupiny nepravidelných uživatelů ukázalo, že největší význam mají především specifické charakteristiky služby M21-FahrPLUS výhodné rezervování krátce před jízdou, poctivé sdílení nákladů a zajištění cesty domů díky tzv. záruce mobility neboť ty znamenají největší přínos pro zákazníka. Odpovědi na otázku, co by se dalo zlepšit, zahrnovaly rozšíření dané služby na větší počet účastníků a na větší teritoriální rozsah a též výhodnější konfigurace bodů setkání. Odsud plyne, že přitažlivost této služby se bude dále zvyšovat v návaznosti na plánované rozšíření na jiná místa a další podniky. Navíc účastníci oceňují flexibilitu a výhodnost systému M21- FahrPLUS a též úsporu nákladů a vzdálenosti. Výchozí studie ukázaly, že uživatelé považují sdílené cesty automobilem za přitažlivější, než tomu bylo dříve. POČÁTEČNÍ VYHODNOCENÍ A PERSPEKTIVY Po roce zkušebního provozu stěžejního modulu M21-FahrPLUS prokázal teoretický přístup telematického systému dynamického sdílení automobilů své uplatnění v praxi. I přes vysoké požadavky testujících zákazníků z hlediska flexibility a výhodnosti bylo realizováno technické úsilí orientované na automatizovaný přiřazovací systém za velmi rozumných nákladů. Rovněž však bylo jasné, že se bude požadovat značná práce v oblasti marketingu, aby bylo možno pro daný projekt získat a udržet náročnou klientelu. Do současné doby zkušební provoz ukázal, že následný marketing produktu M21-FahrPLUS nabízí dobrou

9 perspektivu, zejména v případě větších podniků a jejich okolí. V případě administrativních zaměstnanců s pružnou pracovní dobou a dlouhými cestovními vzdálenostmi na pracoviště došlo k více než ztrojnásobení počtu osob zajímajících se o pružné sdílení automobilů ve srovnání se samostatně organizovanými pevnými ujednáními pro sdílení automobilu. To již nyní ukazuje, že je možno dosáhnout značného uvolnění zátěže silniční infrastruktury v dobách dopravní špičky, když budou služby projektu M21 nabízeny obecným způsobem v některé z pozdějších etap. Vědecky podložená zjištění týkající se celkových ekonomických přínosů však budou k dispozici až po dokončení projektu. V průběhu dalších etap projektu bude docházet k postupnému rozšiřování balíku služeb M21 tak, aby zahrnoval i jiná oddělení společnosti DaimlerChrysler AG a další podniky ve Stuttgartském regionu. Zkušenosti, jež byly doposud získány, v silné míře naznačují, že do dokončení pilotní fáze v prosinci 2001 bude možno dále vyvinout telematické produkty M21 tak, aby představovaly rentabilní službu pro budoucí provozování na čistě komerčních základech. Zdroj: TEC, září 2001, s Překlad: Petr Zavadil Korektura: ODIS

Role MHMP na poli podpory čisté mobility Podpora programů šetrné dopravy ve městech

Role MHMP na poli podpory čisté mobility Podpora programů šetrné dopravy ve městech Role MHMP na poli podpory čisté mobility Podpora programů šetrné dopravy ve městech Ing. Vladimír Schmalz Zastupitel Předseda výboru pro územní rozvoj Programy šetrné dopravy ve městech podporující čistou

Více

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E Úvodní informace Základním principem řešení v rámci této studijní rozvahy je ověření možností alternativního

Více

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI))

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI)) Otázka harmonizovaného zpoplatnění užívání dopravní infrastruktury je podle Bílé knihy Evropská dopravní politika pro rok 2010: čas rozhodnout (Modrá knižnice sv. 88) jednou z prioritních otázek. Stanovisko

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Orientační vymezení koncentrované obytné/smíšené

Více

Vytvoření vize strategického řízení dopravy v Leedsu

Vytvoření vize strategického řízení dopravy v Leedsu Vytvoření vize strategického řízení dopravy v Leedsu Fraser MacDonald, ze společnosti Mott MacDonald, navrhuje novou smlouvu o spolupráci s Radou města Leedsu, která povede k racionalizaci, modernizaci

Více

v Praze Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky Aktuální stav a rozvoj ITS hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D.

v Praze Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky Aktuální stav a rozvoj ITS hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Aktuální stav a rozvoj ITS pro řízení dopravy na území hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. Obsah prezentace Rozvoj dopravy v ČR a v Praze

Více

Moderní opatření zaměřená na podporu využívání veřejné dopravy zaměstnanci velkých podniků

Moderní opatření zaměřená na podporu využívání veřejné dopravy zaměstnanci velkých podniků Moderní opatření zaměřená na podporu využívání veřejné dopravy zaměstnanci velkých podniků Veřejná doprava místo osobních aut Projekt BENEFIT pomáhá podnikům a jejich zaměstnancům vyměnit osobní automobily

Více

EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě

EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě ICS 35.240.60, 43.080.20, 45.060.01 Veřejná doprava osob Pracovní rozhraní pro informace

Více

Role technologií v čisté mobilitě. 20.9.2012 Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical

Role technologií v čisté mobilitě. 20.9.2012 Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical Role technologií v čisté mobilitě 20.9.2012 Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical Obsah 1. Trendy v oblasti automotive a monitoringu vozidel 2. Řešení O2 Car Control a reference 3. Obchodní příležitosti.

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

T-Cars Fleet Management

T-Cars Fleet Management Elektronická správa vozového parku Provozovatel: Obsah 1. INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 2 1.1 Základní údaje...2 1.2 Charakteristika...3 2. SPECIFIKACE NABÍZENÝCH SLUŽEB... 3 2.1 Specifikace systému správy

Více

Páteřní linky v Praze i v zahraničí

Páteřní linky v Praze i v zahraničí Páteřní linky v Praze i v zahraničí Ing. Martin Jareš, Ph.D., ROPID ROPID Regionální organizátor Pražské integrované dopravy 1/13 Hierarchizace sítě linek především ve velkých městech je potřeba zjednodušit

Více

STAVEBNÍ INTEGRACE. Propojovací tratě a přestupní uzly

STAVEBNÍ INTEGRACE. Propojovací tratě a přestupní uzly STAVEBNÍ INTEGRACE Propojovací tratě a přestupní uzly Stavební integrační opatření = propojení komponent infrastruktury jednotlivých dopravců resp. druhů dopravy úprava tratí, zastávek, přestupních uzlů

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Letecká, vodní a veřejná doprava. Gestor MD Spolugestor MMR, MPO

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Letecká, vodní a veřejná doprava. Gestor MD Spolugestor MMR, MPO Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MD Spolugestor MMR, MPO Zahájení projektu 2011 Ukončení projektu 2025 Obsah, charakteristika projektu Popis stávající

Více

Buďte Společně vždy vpřed na stopě vozidlům a pohonným hmotám. pilotní řešení O 2 Car Control pro TNT Post ČR

Buďte Společně vždy vpřed na stopě vozidlům a pohonným hmotám. pilotní řešení O 2 Car Control pro TNT Post ČR Buďte Společně vždy vpřed na stopě vozidlům a pohonným hmotám pilotní řešení O 2 Car Control pro TNT Post ČR Proč společný projekt 1. Výchozí podmínky: 2. Cíl: Telefónica O2 se stala poskytovatelem ucelených

Více

PROCE55 Scheduling. (Přehled)

PROCE55 Scheduling. (Přehled) (Přehled) Obsah Představení PROCE55 Scheduling... 3 Přínosy řešení... 3 Integrace POCE55... 4 PROCE55 Manufacturing... 4 PROCE55 Warehouse... 4 PROCE55 Maintenance... 4 Vlastnosti řešení PROCE55 Scheduling...

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

Projekt KORIS. Setkání starostů Zlínského kraje Luhačovice 15.4.2010 Koordinátor veřejné dopravy ZK s.r.o.

Projekt KORIS. Setkání starostů Zlínského kraje Luhačovice 15.4.2010 Koordinátor veřejné dopravy ZK s.r.o. Projekt KORIS Setkání starostů Zlínského kraje Luhačovice 15.4.2010 Co je KORIS? KORIS komplexní odbavovací, řídící a informační systém Kdo ho připravuje? Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o.

Více

Multimodální přeprava cestujících

Multimodální přeprava cestujících Dopravní kombinace Praha 26. 05. 2015 Multimodální přeprava cestujících Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ // prezident www.svazcestujicich.cz Kdy je v Praze největší dopravní zácpa?

Více

Telematika. Řízení dopravy ve městech. Jan Hřídel Regional Public Administration Sales Manager, Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Telematika. Řízení dopravy ve městech. Jan Hřídel Regional Public Administration Sales Manager, Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Telematika Řízení dopravy ve městech Jan Hřídel Regional Public Administration Sales Manager, Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Jaký je dnešní trh? Rozdílné, komplexní potřeby Záchranné a asistenční služby

Více

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Dva IDS v jedné aglomeraci: PID a SID založena 1993 celé území Prahy a 1/3 území SČK metro, tramvaje, železnice, autobusy,

Více

Rozvoj logistických ch center v

Rozvoj logistických ch center v ČESKÁ LOGISTICKÁ ASOCIACE Rozvoj logistických ch center v Evropě a ČR Ing. Miroslav Rumler rumler@reliant.cz 1 Evropský přepravní trh: zvětšování vzdáleností mezi výrobou a spotřebou - růst požadavků mobility

Více

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE E-ŘEŠENÍ E-řešení je společným názvem pro skupinu internetových nadstaveb. V systému Soft-4-Sale poskytují podporu e-řešením, která Vám pomohou s prodejem a propagací zboží a služeb na internetu. Systém

Více

Strategie udržitelného financování páteřní silniční infrastruktury ČR

Strategie udržitelného financování páteřní silniční infrastruktury ČR Strategie udržitelného financování páteřní silniční infrastruktury ČR Manažerské shrnutí a závěry Zajištění kvalitní páteřní silniční infrastruktury je pro Českou republiku, při její tranzitní poloze ve

Více

Úspěšné nasazení řešení komunikace a spolupráce pro potřeby středně velkých firem

Úspěšné nasazení řešení komunikace a spolupráce pro potřeby středně velkých firem Zakázkový profil přijetí technologií objednaný společností Cisco Systems Úspěšné nasazení řešení komunikace a spolupráce pro potřeby středně velkých firem Březen 2013 Úvod Způsob, jakým dnes komunikují

Více

Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou

Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou Praze CLAM GALLASŮV PALÁC 2.10.2014 Koncept Smart Prahy Vytváření vzájemných synergií mezi různými síťovými odvětvími jako je doprava, energetika, bezpečnost,

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

NOVÁ DIMENZE INTERAKTIVNÍ ZÁBAVY

NOVÁ DIMENZE INTERAKTIVNÍ ZÁBAVY NOVÁ DIMENZE INTERAKTIVNÍ ZÁBAVY TV Filmy Internet Hudba Rádio Telefonní komunikace Pokojová služba Digitální informační systém ŘEŠENÍ IP KOMUNIKACE PŘIZPŮSOBENÉ VAŠIM POTŘEBÁM NEMOCNICE HOTELY ADMINISTRATIVNÍ

Více

Přehled. Stanovení orientačních standardů intermodální přepravy zboží

Přehled. Stanovení orientačních standardů intermodální přepravy zboží Přehled Stanovení orientačních standardů intermodální přepravy zboží Overview Benchmarking Intermodal Freight Transport Tyto přehledy jsou překladem výtahů z publikací OECD. K dispozici jsou zdarma v internetovém

Více

Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky. Hlavní úkoly pro řízení dopravy ve městech střední a východní Evropy příklady z hl.

Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky. Hlavní úkoly pro řízení dopravy ve městech střední a východní Evropy příklady z hl. České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Hlavní úkoly pro řízení dopravy ve městech střední a východní Evropy příklady z hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. Obsah prezentace Rozvoj

Více

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY APEX ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro, tramvaje), autobusová doprava je organizována

Více

Globema CS s.r.o. NetStork. Popis funkcí

Globema CS s.r.o. NetStork. Popis funkcí Globema CS s.r.o. NetStork Popis funkcí Obsah 1 Automatizovaná kontextová nápověda... 3 2 Automaticky generovaná interaktivní schémata... 3 2.1 Schémata průběhů trubek, výkopů... 4 2.2 Schémata šachet...

Více

SMYSLUPLNÉ PARKOVÁNÍ. Ing. Petr Smékal

SMYSLUPLNÉ PARKOVÁNÍ. Ing. Petr Smékal SMYSLUPLNÉ PARKOVÁNÍ Ing. Petr Smékal OBSAH PREZENTACE KDY JE PARKOVÁNÍ PROBLÉM ZÁKLAD ÚSPĚCHU CHYTRÉ ŘEŠENÍ PARKOVÁNÍ EKONOMICKÝ POHLED VLIV PROSTŘEDÍ LEGISLATIVA SVĚTOVÉ PARKOVACÍ TRENDY VINCI PARK 60

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

trasa D pražského metra

trasa D pražského metra trasa D pražského metra AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAVY MOŽNOSTI DALŠÍHO POSTUPU 11 / 2013 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E Trasa metra I.D Náměstí Míru - Depo Písnice TRASA METRA I.D Depo Písnice Pankrác Náměstí

Více

Pravidla pro poskytování příspěvků na Nové technologie PRAVIDLA

Pravidla pro poskytování příspěvků na Nové technologie PRAVIDLA Pravidla pro poskytování příspěvků na Nové technologie Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) k naplnění svého účelu ve smyslu 2, odst. 1, zákona č. 104/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a po

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Jindřišská 889/17 110 00 Praha 1 Česká republika e-mail: cityplan@afconsult.com Telefon: (+420) 277 005 500 Fax: (+420) 224 922 072 IČO: 47307218

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Současné projekty CDV oblasti dopravní telematiky Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Témata prezentace Konference projektu ROMODIS 1. Úvod

Více

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY Ing. Juraj Žoldák ve spolupráci s Datum Duben 2014 Místo Hradec Králové, ISSS http://itsolutions.vitkovice.cz Charakteristika trhu Možnost využití

Více

Veřejná zakázka: Elektronický odbavovací systém pro cestující

Veřejná zakázka: Elektronický odbavovací systém pro cestující Veřejná zakázka: Elektronický odbavovací systém pro cestující Odůvodnění veřejné zakázky ve smyslu 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a v souladu

Více

Závazné nabídky. Okamžitá rezervace. Bez čekání.

Závazné nabídky. Okamžitá rezervace. Bez čekání. Závazné nabídky. Okamžitá rezervace. Bez čekání. SEND Objednávejte leteckou přepravu rychleji než kdykoli předtím. Změna je ve vzduchu Získávání nabídek, provádění rezervací a sledování zásilek představuje

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

INTELIGENTNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ DOPRAVY V MĚSTSKÉ OBLASTI

INTELIGENTNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ DOPRAVY V MĚSTSKÉ OBLASTI INTELIGENTNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ DOPRAVY V MĚSTSKÉ OBLASTI Architektura městského telematického systému Architektura městského telematického systému Řízení dopravy ve městech Pro řízení dopravy ve městech v

Více

spoleènosti Představení VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV

spoleènosti Představení VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV Představení spoleènosti VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV SMART SOLUTIONS FOR BUSINESS AND TECHNOLOGY SINCE 1990 WWW.ENIKA.CZ Výrobce bezdrátových senzorù a

Více

ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH

ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH DOPRAVNÍ SYSTÉMY ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH Řídit dopravu ve městě znamená mít systém složený z částí, které si vzájemně rozumí. ? Dáváte si za cíl zlepšit plynulost dopravy a snížit tvorbu kolon? Snažíte

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Česká pošta, s.p. Aktuální projekty a výzvy. (elektronické služby a egovernment) Ing. Miroslav Krejčík, Česká pošta, s.p.

Česká pošta, s.p. Aktuální projekty a výzvy. (elektronické služby a egovernment) Ing. Miroslav Krejčík, Česká pošta, s.p. Česká pošta, s.p. Aktuální projekty a výzvy (elektronické služby a egovernment) Ing. Miroslav Krejčík, Česká pošta, s.p. Hradec Králové, 7. dubna 2014 1 2 3 4 5 Česká pošta, s.p. Inovační projekty Vybrané

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015 1 V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila ITI Olomoucké metropolitní oblasti konference Olomouc, 29.4.2015 1. Část jak vidím město a obec 2. Část data 3. Část principy plánů udržitelné

Více

VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové Sdílet projek ts y práv, I né PEX inf a.s orm. ace se správnými lidmi ve správný čas WWW.IPEX.

VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové Sdílet projek ts y práv, I né PEX inf a.s orm. ace se správnými lidmi ve správný čas WWW.IPEX. VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové projekty, Sdílet správné IPEX a.s. informace se správnými lidmi ve správný čas Byznys začíná komunikací Agenda 1. Cesta do Cloud služeb. 2. Přínos pro nás a naše zákazníky.

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Gymnázium, Krnov, p.o. Indikátor Počáteční stav k 1.5.2012 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen

Více

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange 1989 1996 2001 2003 Microsoft Office Kancelářský balík Microsoft Exchange Emailové a groupwarové řešení Microsoft Sharepoint Portal Server Webová platforma pro spolupráci a správu obsahu Microsoft Live

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Problematika odbavovacích systémů založených na BČK z pohledu organizátorů IDS

Problematika odbavovacích systémů založených na BČK z pohledu organizátorů IDS Problematika odbavovacích systémů založených na BČK z pohledu organizátorů IDS Standardizace cesta k interoperabilitě Dopravní telematika v praxi Katowice 28. 9. 2010 Aleš Stejskal ČAOVD Čipové karetní

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Nařízení (EU) č. 181/2011 (dále jen nařízení ) vstoupilo v platnost dne 1. března 2013. Toto nařízení stanoví minimální soubor práv cestujících

Více

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy 2 varianty: - ATEUS - OMEGA Business - ATEUS - OMEGA Basic Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé propojení do sítí ISDN, GSM a VoIP

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Produktový katalog. Nabíjecí infrastruktura pro elektromobily Služby ABB Connected

Produktový katalog. Nabíjecí infrastruktura pro elektromobily Služby ABB Connected Produktový katalog Nabíjecí infrastruktura pro elektromobily Služby ABB Connected Služby Connected Produkty na podporu vašeho podnikání Abyste ze své nabíjecí sítě elektromobilů získali maximum, potřebujete

Více

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ zpracovatel Realizační

Více

Servis pracovních oděvů

Servis pracovních oděvů Servis pracovních oděvů Svěřte péči o své pracovní oděvy odborníkům Společnost Lindström je jednou z předních evropských fi rem poskytujících servis textilních výrobků. Jsme globálním partnerem fi rem

Více

Ruská železniční revoluce vstupuje do závěrečné fáze

Ruská železniční revoluce vstupuje do závěrečné fáze Ruská železniční revoluce vstupuje do závěrečné fáze Největší reforma v historii Ruských drah nyní vstoupila do své třetí a závěrečné fáze. V červenci byl založen Federální úřad pro osobní dopravu a v

Více

Mobilní komunikace a zvyšování efektivity. Stanislav Bíža ISSS 2010

Mobilní komunikace a zvyšování efektivity. Stanislav Bíža ISSS 2010 Mobilní komunikace a zvyšování efektivity Stanislav Bíža ISSS 2010 Mobilní komunikace Mobilita zaměstnanců dnes představuje významný faktor zvašování efektivity. Mobilita vyžaduje přístup k informačním

Více

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth Ing. Vladimír Petrů, CSc ředitel odboru informačního systému Ing. Zdeněk Hanáček vedoucí oddělení rozvoje IS 1 Obsah 1. O Zdravotní pojišťovně ministerstva

Více

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Agenda Představení společnosti Capgemini Aktuální stav implementace služeb veřejné správy Přínosy rozvoje služeb veřejné správy Trendy dalšího vývoje

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2244(INI) 20.3.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2244(INI) 20.3.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 20.3.2015 2014/2244(INI) NÁVRH ZPRÁVY o zavedení multimodálních integrovaných systémů jízdenek a letenek v EU (2014/2244(INI)) Výbor pro dopravu

Více

Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov

Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov Nadstavbový systém pro sledování, správu a vyhodnocování elektronických systémů budov a rozlehlých objektů. Umožňuje efektivně

Více

Zajištění bezpečného provozu aplikací. odpovídající současným požadavkům

Zajištění bezpečného provozu aplikací. odpovídající současným požadavkům Zajištění bezpečného provozu aplikací odpovídající současným požadavkům Ing. Martin Pavlica 29. listopadu 2011 Vrcholové cíle podnikání a činnosti státních institucí Generovat zisk, dosahovat dlouhodobého

Více

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita)

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Udržitelná mobilita založená na vyváženém poměru jednotlivých způsobů dopravy, dobrá dostupnost Prahy v regionálním, národním, celoevropském

Více

BeMobility 2.0: Zapojení e-mobility do veřejné dopravy a energetických sítí

BeMobility 2.0: Zapojení e-mobility do veřejné dopravy a energetických sítí BeMobility 2.0: Zapojení e-mobility do veřejné dopravy a energetických sítí Praha, Prag,23.dubna 23. April2013 2013 Mobilita v městské aglomeraci čelí důležitým výzvám Jednotlivé aspekty ekologická stopa"

Více

Smart City Písek Může okresní město posunout obor Smart Cities? Stavební fórum, 28.5 2015

Smart City Písek Může okresní město posunout obor Smart Cities? Stavební fórum, 28.5 2015 Smart City Písek Může okresní město posunout obor Smart Cities? Radovan Polanský, výkonný ředitel TCP Stavební fórum, 28.5 2015 Město Písek Proč město Písek? ve městě Písku žije 30 093 stálých obyvatel

Více

Implementace SOA v GE Money

Implementace SOA v GE Money 3 Shared Experience Informační systémy a integrace Implementace SOA v GE Money Vybudování fungující SOA architektury a zavedení konceptu Enterprise Service Bus přineslo GE Money moderní a flexibilní IT

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

STARÁME SE O VÁS. MAN ServiceCare. Zvýšení dostupnosti vozidel díky proaktivnímu managementu údržby. MAN kann.

STARÁME SE O VÁS. MAN ServiceCare. Zvýšení dostupnosti vozidel díky proaktivnímu managementu údržby. MAN kann. STARÁME SE O VÁS MAN ServiceCare. Zvýšení dostupnosti vozidel díky proaktivnímu managementu údržby. MAN kann. Zapomeňte vše, co jste potřebovali vědět o údržbě. My na vás nezapomeneme nikdy. Tlak na náklady

Více

Elektronické mýto z pohledu uživatele. Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu

Elektronické mýto z pohledu uživatele. Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu Obsah: Kategorie zpoplatněných vozidel Jednotka PREMID Možnosti úhrady mýtných transakcí Ekonomické dopady Provozní

Více

City-HUB Project. Evropský projekt City-HUB Ověřovací případová studie PRAHA - DEJVICKÁ

City-HUB Project. Evropský projekt City-HUB Ověřovací případová studie PRAHA - DEJVICKÁ City-HUB Project Evropský projekt City-HUB Ověřovací případová studie PRAHA - DEJVICKÁ CÍLE A VÝSTUPY Cíl: přispět k optimálnímu designu a bezproblémovému provozu intermodální veřejné dopravy Hlavní výstup:

Více

Rozdíl mezi nejlevn jší a nejdražší Položka kalkulace položkou (OL) Celková splátka 26%

Rozdíl mezi nejlevn jší a nejdražší Položka kalkulace položkou (OL) Celková splátka 26% TCO - objektivní nástroj pro volbu parametrů vozového parku 1 Rozšířené mýty Výběr nejlevnějšího dodavatele je nejvýhodnější Je jedno univerzálně nejvýhodnější auto Je jedna univerzálně výhodná forma financování

Více

cardsession 2014 Bankovní karty ve veřejné dopravě update podzim 2014 Martin Procházka

cardsession 2014 Bankovní karty ve veřejné dopravě update podzim 2014 Martin Procházka cardsession 2014 Bankovní karty ve veřejné dopravě update podzim 2014 Martin Procházka Pracovní skupina pro použití bankovních bezkontaktních karet ve veřejné dopravě Update 11/2014 obsah: proč ještě ne......

Více

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Výchozí situace: INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY - suburbanizace roste počet cest přes hranici město / region - nekoordinované jízdní řády bez (garantované) návaznosti spojů - souběžné vedení spojů / druhů

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

Bankovní karty Cesta ke zjednodušení plateb ve veřejné dopravě

Bankovní karty Cesta ke zjednodušení plateb ve veřejné dopravě Bankovní karty Cesta ke zjednodušení plateb ve veřejné dopravě Konference 10 let Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje 23. dubna 2014 Výstaviště Brno Pracovní skupina pro použití bezkontaktních

Více

Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad se sídlem Na padesátém 81/3268, 100 82 Praha 10 Strašnice, IČO: 00025593

Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad se sídlem Na padesátém 81/3268, 100 82 Praha 10 Strašnice, IČO: 00025593 Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad se sídlem Na padesátém 81/3268, 100 82 Praha 10 Strašnice, IČO: 00025593 Dílčí veřejná zakázka: Evidenční systém etapy IV VI zadávaná podle ustanovení

Více

webmarketin Základní moduly aplikace

webmarketin Základní moduly aplikace webmarketin Aplikace webmarketing je komplexní online nástroj určený pro podporu a řízení marketingu a CRM ve společnosti. Její součástí jsou webové ankety, SMS kampaně nebo newslettery, které lze spravovat

Více

Online rezervační systémy & e-ticketing

Online rezervační systémy & e-ticketing Online rezervační systémy & e-ticketing současnost a budoucnost Ing. Petr BUCHNÍČEK ČSAD SVT Praha člen ITS&S www.svt.cz Obsah ČSAD SVT Praha, s.r.o. Profil společnosti AMSBUS Rezervační a předprodejní

Více

Nový zákaznický systém Pražské plynárenské,a.s., v prostředí hlavního města Prahy.

Nový zákaznický systém Pražské plynárenské,a.s., v prostředí hlavního města Prahy. Nový zákaznický systém Pražské plynárenské,a.s., v prostředí hlavního města Prahy. František Vašák Praha, březen 2008 Energie tam, kde ji potřebujete VÝZVY A ŘEŠENÍ 2008 1z 13 Copyright Pražská plynárenská,

Více

Udržitelné dopravní plánování v městech ČR. Zbyněk Sperat

Udržitelné dopravní plánování v městech ČR. Zbyněk Sperat Udržitelné dopravní plánování v městech ČR Zbyněk Sperat Plány udržitelné mobility, Praha, 20.9.2013 Obsah vize 25 udržitelná doprava v národních dokumentech projekt QUEST projekty související s udržitelnou

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

Pravidla pro používání Rezervačního Systému a Pravidla pro provádění rezervací

Pravidla pro používání Rezervačního Systému a Pravidla pro provádění rezervací Pravidla pro používání Rezervačního Systému a Pravidla pro provádění rezervací Obsah 1. Pravidla používání Rezervačního systému...2 1.1. Registrace do RS...2 1.1.1. Registrace klubových členů...2 1.1.2.

Více

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD

Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD 1. Všeobecná část Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD 1.1. Platnost, působnost a vymezení pojmů 1.1.1. Tyto obchodní podmínky platí od 24. dubna roku 2015 do odvolání

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations,

KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations, KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations, pořádá pod záštitou Romana Onderky, primátory města Brna, prof. Ing. Petra Moose, CSc., děkana FD ČVUT

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Gestor MPSV Spolugestor MF ČR, MPO, MV

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Gestor MPSV Spolugestor MF ČR, MPO, MV 25 Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MPSV Spolugestor MF ČR, MPO, MV Zahájení projektu 1.5.2011 Ukončení projektu 31.12.2013 Obsah, charakteristika projektu

Více

PST Ostrava. Copyright PST Ostrava, a.s. All Rights Reserved

PST Ostrava. Copyright PST Ostrava, a.s. All Rights Reserved PST Ostrava Copyright PST Ostrava, a.s. All Rights Reserved Aktualizace 29.2.2008 PST Ostrava profil 1991 Založení PST Ostrava současným majitelem 2000 Získání Certifikátu ISO 9002/2001 na poskytování

Více

erzeta Správa zdrojů a jejich rezervací

erzeta Správa zdrojů a jejich rezervací erzeta Správa zdrojů a jejich rezervací erzeta : Správa zdrojů a rezervací Aplikace erzeta slouží ke správě sdílených zdrojů (např. služební auta, zasedací místnosti) a jejich rezervací pro autorizované

Více