Národní cena kariérového poradenství 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Národní cena kariérového poradenství 2010"

Transkript

1 Národní cena kariérového poradenství 2010

2 2. ročník soutěže NCKP 17 příspěvků Poradenské instituce + zaměstnavatelé poskytující kariérové poradenství na pracovišti

3 Ocenění vítězům Studijní pobyt do institucí poskytujících kariérové poradenství ve Švédsku 1. a 2. místo Účast na kongresu Kariérové poradenství v rychle se měnícím světě (listopad 2010) všichni finalisté Představení organizací ve sborníku ze soutěže

4 Hodnocení Kategorie sestaveny na základě aktuálních témat v oblasti kariérového poradenství Hodnocení skupinou externích hodnotitelů

5 Hodnocení kategorie Celoživotní poradenství Cena za službu, která svým charakterem sleduje cíle celoživotního poradenství Jasmin Muhič

6 Celoživotní poradenství * Finalisté * APERIO Společnost pro zdravé rodičovství Úřad práce v Mělníku Úřad práce v Náchodě

7 3. místo Úřad práce v Mělníku s příspěvkem Poradenský program pro manažery

8 Komentář hodnotitelů Službu lze z hlediska volby cílové skupiny a specifického zaměření na pomoc ve znovuzískání lidské a profesní sebedůvěry hodnotit jako značně inovativní. Komplexní přístup k reálným potřebám uživatelů služeb. Proces odkazování klientů na jiné poskytovatele poradenské podpory je promyšlený a v plném souladu s celoživotním poradenstvím. Aktivita není cílená k okamžitému nalezení zaměstnání, ale k orientaci v běžném životě.

9 2. místo Úřad práce v Náchodě s příspěvkem Pravidelné středeční poradenské schůzky pro evidované klienty a veřejnost

10 Komentář hodnotitelů Program byl vyvinut na základě potřeb klientů a jeho obsah je upravován postupně podle toho, jak se tyto potřeby proměňují, což je znakem pozitivní pružnosti a kreativity, jež je v prostředí státem zajišťovaných služeb spíše pozitivní výjimkou. Mezi pozitivní stránky je třeba započítat: logicky a účelně propracovanou komplexní poradenskou službu systémový přístup relativně značný dopad v oblasti působnosti meritorně pochopené role jednotlivých odborníků v rámci pracovního týmu. Významným přínosem pro klienty je vysoký stupeň interaktivnosti, tedy zapojení uživatelů do poradenského procesu.

11 1. místo vítězný příspěvek APERIO Společnost pro zdravé rodičovství s příspěvkem Sólo rodiče a vstup/návrat na trh práce

12 Komentář hodnotitelů Jedná se o komplexní soubor aktivit propojených s kariérovým poradenstvím, které zahrnují klíčové otázky spojené s rodinou, s péčí o dítě a se související organizační a právní problematikou. U programu služeb organizace Aperio lze zejména ocenit: nedirektivní chápání poradenského procesu smysluplnou podporu samostatnosti klientů ve vyhledávání informací a asistence kvalitní sledování výsledků poskytnuté pomoci účelné využívání externích odborníků.

13 Hodnocení kategorie Prevence sociálního vyloučení Cena za službu, která výrazně přispívá ke snížení rizika sociálního vyloučení Zuzana Hadj Moussová

14 Prevence sociálního vyloučení: * Finalisté * Diecézní charita Brno, Celsuz sociální rehabilitace GLE, o. p. s. SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o. p. s.

15 3. místo GLE, o. p. s. s příspěvkem Semináře k dalšímu vzdělávání

16 Komentář hodnotitelů Příspěvek je oceněn pro službu nabízenou klientům, která se v naší společnosti dosud ve službách kariérního poradenství nevyskytuje zprostředkování užitečné zahraniční zkušenosti pozitivní důraz na vlastní aktivity klientů, kterým podpora organizace poskytuje svou pomoc.

17 2. místo SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o. p. s. s příspěvkem Program mentoring

18 Komentář hodnotitelů Příspěvek byl oceněn pro aktivity v oblasti pomoci začlenění klientů do společnosti. Pozitivně hodnotíme: intenzivní vysoce individualizované působení mentorů pracujících s klienty pomoc klientům v nabývání sociálních dovedností a získávání důvěry k sociálnímu prostředí provázení klientů při hledání smysluplného zaměstnání.

19 1. místo vítězný příspěvek Diecézní charita Brno, Celsuz sociální rehabilitace s příspěvkem Pomáháme najít cestu k zaměstnání

20 Komentář hodnotitelů Příspěvek byl vysoce oceněn pro šíři poskytovaných služeb variabilitu pomoci od kariérového až po osobní poradenství v případě potřeby nabídku originálních aktivit pro klienty, které jim pomáhají začleňovat se do společnosti ve smyslu hlavního záměru poskytovatele, tj. sociální rehabilitaci.

21 Hodnocení kategorie Podpora profesního rozvoje kariérových poradců Cena za aktivity podporuj ící rozvoj poradenských pracovníků Jana Zapletalová

22 Podpora profesního rozvoje kariérových poradců * Finalisté * Gymnázium Jana Palacha, Praha 1, s.r.o. Vysoké učení technické v Brně

23 2. místo Vysoké učení technické v Brně, Institut celoživotního vzdělávání s příspěvkem Techniky kariérového koučování ve vysokoškolském poradenství

24 Komentář hodnotitelů Služba směřuje jak k hledání uplatnění studentů již v průběhu studia, tak zejména po jeho skončení. Tvořivě je provázáno skupinové poradenství, které má charakter vzdělávání a seznamování s pestrou škálou možností poradenských postupů a s individuální poradenskou službou. Poradenský proces zahrnuje některé prvky z oblasti byznysu a jeho kvalita je navíc podporována možností supervize celého poradenského procesu.

25 1. místo vítězný příspěvek Gymnázium Jana Palacha, Praha 1, s. r. o. s příspěvkem Najdi cestu své seberealizace

26 Komentář hodnotitelů Kvalita a jedinečnost služby je v její komplexnosti, v propojení poradenského procesu kariérového poradce a psychologa v jedné osobě služby jsou dobře dostupné, pravidelné, směřují jak ke skupině (tedy třídě), tak k jednotlivci kvalita poskytované služby a její jedinečnost je také v ochotě poskytovatelky dále se profesně vzdělávat. Pro kvalitu a komplexnost služeb je velmi důležitá i spolupráce s vedením školy, s pedagogickým sborem a schopnost zajistit vícezdrojové financování služby.

27 Hodnocení kategorie Zvláštní cena Cena za službu kariérového poradenství poskytovanou zaměstnancům na pracovišti Markéta Borecká

28 Zvláštní cena kariérové poradenství na pracovišti Magistrát hl. m. Prahy s příspěvkem Mentoring na Magistrátu hl. m. Prahy

29 Komentář hodnotitelů Zvláštní cena je udělena především z důvodu inovativnosti přenositelnosti. V případě projektu oceněného Zvláštní cenou kariérové poradenství na pracovišti se jedná o vytvoření dobře propracovaného systému adaptace nových zaměstnanců prostřednictvím mentoringu vnitřní kariérové poradenství na pracovišti.

30 Děkujeme za Vaši účast v soutěži NÁRODNÍ CENA KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ 2010 GRATULUJEME VÍTĚZŮM!

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných

Více

Národní cena kariérového poradenství 2014. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky

Národní cena kariérového poradenství 2014. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2014 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2014 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového

Více

Národní cena kariérového poradenství 2012. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky

Národní cena kariérového poradenství 2012. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2012 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2012 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového

Více

Národní cena kariérového poradenství 2013. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky

Národní cena kariérového poradenství 2013. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2013 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2013 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Vydavatel: Dům zahraniční

Více

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Obsah Úvodem... 4 Slavnostní vyhlášení Národní ceny kariérového

Více

Studijní a profesní příprava žáků se speciálně vzdělávacími potřebami, kariérní růst

Studijní a profesní příprava žáků se speciálně vzdělávacími potřebami, kariérní růst Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Postupy a doporučení jejího rozvoje Gabriela Mikulková, Kateřina Šrahůlková (eds.) a kol. METODICKÁ ZPRÁVA Č. 7 RAMPS-VIP III, Rozvoj a metodická

Více

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008 III. Implementační plán Strategie celoživotního učení 2008 1 OBSAH Seznam použitých zkratek 8 1. A. Podporovat kurikulární reformu s důrazem na zvýšení funkční gramotnosti žáků 12 1. A. 1. poskytovat materiální

Více

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Zuzana Freibergová Národní informační středisko pro poradenství V České republice vedle sebe působí v oblasti vzdělávání

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1 zprostředkování zaměstnání; poradenské a informační činnosti

Více

Inovovaná koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Inovovaná koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Inovovaná koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Nastavení výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Předpokládané datum

Více

Národní zpráva Česká republika

Národní zpráva Česká republika Národní zpráva o pokroku implementace Rezoluce Rady Evropy o posilování politik, systémů a praxe na poli celoživotního poradenství v Evropě z května 2004 Účel a cíle V rámci finského prezidentství Evropské

Více

AKČNÍ PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018

AKČNÍ PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 AKČNÍ PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 Obsah Úvod... 1 VIZE... 5 Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020... 6 Cílový stav v roce 2018: zavedení legislativních změn do praxe... 7 Část

Více

Metodika. Zaměstnávání absolventů sociálně orientovaných škol na trhu práce v ČR

Metodika. Zaměstnávání absolventů sociálně orientovaných škol na trhu práce v ČR Metodika Zaměstnávání absolventů sociálně orientovaných škol na trhu práce v ČR 1 2 Obsah Obsah 1. Zmapování aktuální situace v dané oblasti (situační analýza) 5 1.1. Úvod do problematiky 1.2. Výzkum k

Více

Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů

Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů III. Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů A. Přehled dosavadní právní úpravy Jednotný systém poskytování komplexní rehabilitace

Více

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA ZK-07-2011-xx, př. 1 Počet stran: 76 PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA Programová část SWOT analýza prosinec 2011 Zpracoval: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 2 OBSAH: Úvod... 5 Struktura programové části Programu

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

Návrh koncepce Integrovaného systému kariérového poradenství. Autorský kolektiv pod vedením Jiřího Strádala

Návrh koncepce Integrovaného systému kariérového poradenství. Autorský kolektiv pod vedením Jiřího Strádala Návrh koncepce Integrovaného systému kariérového poradenství Autorský kolektiv pod vedením Jiřího Strádala Praha 2013 OBSAH 1. Cíl... 1 2. Vymezení cílových skupin... 1 3. Vymezení požadovaných funkcí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s.

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. Vzdělávací program Mensa gymnázia, o. p. s. Identifikační údaje název ŠVP: Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. vzdělávací program: osmiletý studijní forma vzdělávání: denní název školy: Mensa gymnázium,

Více

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020 Koncepce podpory rozvoje a péče o nadané na období let 2014 2020 1 Obsah 1 Úvodem... 3 1.1 Vymezení pojmu... 4 2 Zhodnocení plnění Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009 2013...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Podpora sociálního začleňování osob se zdravotním postižením

Podpora sociálního začleňování osob se zdravotním postižením PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Priorita 1 Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Opatření 1.4. Podpora sociálního začleňování osob se zdravotním postižením Udržení a rozšíření

Více

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program RVP 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá zpracovaný podle: Forma studia: Denní forma studia

Více