*GORDIC SOFTWARE* WPAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "*GORDIC SOFTWARE* WPAM"

Transkript

1 GORDIC software *GORDIC SOFTWARE* WPAM PRÁCE A MZDY Verze pro Windows 9X *Uživatelská příručka* v říjen 2002

2 OBSAH 1 ÚVOD 5 2 INSTALACE PROGRAMU Doporučené hardwarové vybavení Průběh instalace Licenční podmínky 11 3 OBSLUHA POČÍTAČE Základní pojmy Ovládací prvky Význam kláves Vstup do programu PAM 20 4 POPIS FUNKCÍ PROGRAMU Zpracování Soubor pracovníků Dávka změn Kontrolní chod Zpracování Výplatky Zpětné zpracování Čtvrtletní zpracování Uzavření měsíce Prohlížení Výstupy Údaje pracovníka Dávka změn Dávka změn podle druhu Zálohy 52 2

3 4.3.5 Vyúčtování Pracovníci a mzdy Nemocenské dávky Srážky pracovníků Příkazy k úhradě Příspěvky OS Mzdový list Evidenční list Informace Inicializace Správa Rušení Archivace Obnovení z archivu Přetřídění Sehrání Editor Externí funkce Info Externí vstup 80 5 POSTUP PRÁCE S PROGRAMEM Úvodní nastavení systému Naplnění číselníku pracovišť Naplnění číselníku zaměstnání Naplnění uživatelských konstant Naplnění kalendáře Úprava číselníků nápovědy 97 3

4 5.1.6 Nastavení řídících souborů Měsíční zpracování mezd Dávkové zpracování. velká organizace Interaktivní zpracování malé organizace Zadávání údajů pracovníka Údaje souboru pracovníků Číselníky Měsíční změny Čtvrtletní zpracování mezd Roční zpracování mezd UKONČENÍ PRÁCE OMEZUJÍCÍ PODMÍNKY A NESTANDARTNÍ STAVY SOUBORY ÚLOHY Obecně o pojmenovávání souborů Soubory úlohy PAM Programové soubory : Řídící soubory Datové soubory Soubory pro generování výstupních sestav Soubory dokumentace ČÍSELNÍKY Základní soubor pracovníků Soubor dětí Soubor srážek Číselník pracovišť Číselník zaměstnání Soubor měsíčních změn OBSLUHA NÁPOVĚDY GENERÁTOR SESTAV 173 4

5 1 ÚVOD Programový systém PAM firmy GORDIC umožňuje automatizované zpracování personální a mzdové agendy na 32-bitové výpočetní technice typu PC. Přestože původní zadání vychází z potřeb organizací státní správy a samosprávy - tj. pracovníků obecních, městských a okresních úřadů, školství, zdravotnictví a podobných - modulární stavba programového vybavení zajistí pokrytí širokého rozsahu potřeb ostatních organizací, podniků a soukromých podnikatelů. Nabízené verze volitelné dle objemu souboru pracovníků a uživatelského komfortu - viz nabídkový list - je firma schopna v minimálních termínech upravit a instalovat dle požadavku zákazníka. Programové řešení ve vývojovém prostředí Delphi systémem menu s vkládanými okny, která jsou doplněna komentářem vybrané funkce, činí vlastní obsluhu zcela snadnou záležitostí. Uživatel znalý problematiky PAM je s minimálními zkušenostmi z oblasti výpočetní techniky schopen v krátké době využívat možnosti systému. Řešení, vzhledem ke složitosti mzdové problematiky, si nekladlo za cíl pokrýt veškeré případy vyplácení mezd, ale nejčastější případy to je asi 90 % práce pracovnic zpracovávajících mzdovou agendu. Cílem však bylo umožnit maximální možnost zasahování do zpracování a provádění korekcí. Hlavní výhody řešení lze shrnout do následujících bodů: - uživatel má možnost volby práce mezi interaktivním zpracováním vyúčtování jednotlivých pracovníků (vhodné pro malé organizace) nebo dávkovým pořízením dat a následným zpracováním všech pracovníků (velké organizace), - pracovníkovi je umožněno provádět opravy zpracování a to buď opakovaným přepočtem pouze vybraného pracovníka nebo přímou opravou výplatky, - veškeré výstupy jsou tvořeny pomocí generátoru sestav, který umožňuje vytvářet neomezené množství modifikací sestav dodávaných nebo vlastních, - systém je orientován na maximální úsporu tiskového papíru, neboť jen na obsluze záleží zda vytiskne sestavu celou, nebo jen její určitou část, případně se spokojí s prohlížením na obrazovce, - uživatel si sám stanoví způsob součtování výstupních sestav 5

6 - v úloze je použit systém BROWSE, který umožňuje prohlížet na obrazovce libovolně velké textové soubory, případně více souborů najednou a provádět s nimi základní textové operace 6

7 2 Instalace programu Předpokladem pro bezchybnou funkci programu WinPAM je jeho správná instalace. Instalací dochází nejenom ke kopírování souborů na disk, ale i k autorizaci programu, vytvoření adresářové struktury a nezbytným úpravám prostředí Windows. 2.1 Doporučené hardwarové vybavení L Vzhledem k uživatelskému komfortu je doporučení minimální konfigurace počítače pro reálnou práci s programem WinPAM následující: * PC PENTIUM /90; * 32 MByte RAM (v závislosti na použitém operačním systému - pro Win95 stačí 16 MB); * grafická karta VGA nebo karta s vyšší rozlišovací schopností (podporující rozlišení min. 800x600), nejlépe SVGA. Doporučuje se používat rozlišení s 24- bitovou hloubkou barev; * VGA COLOR Monitor 15"; * AT klávesnice; * dostatečně velká kapacita pevného disku počítače a potřebná velikost volného prostoru na pevném disku - instalace programových souborů zabere minimálně 20 MByte diskové kapacity, s daty (dle množství dat a dle počtu zpracovávaných organizací) přibližně mezi MByte diskové kapacity; * disketová machanika FD 1,44 MByte 3.5". Program standardně používá tiskárnu, předvolenou v systému Windows v menu START-NASTAVENÍ-TISKÁRNY. Vlastní tisk na tiskárně je řízen externími parametry systému Windows, s možností nastavení tiskárny přímo z programu WinPAM. Program WinPAM podporuje standardní kódovou stránku systému Windows: * CP česká kódová stránka. 2.2 Průběh instalace Program WinPAM je poskytován na pěti instalačních 3.5 disketách, ale podstatně výhodnější je instalace z CD-ROM mechaniky. Před zahájením instalace se musíme přesvěčit, zda náš počítač splňuje výše uvedené nezbytné minimální podmínky pro provoz programu WinPAM. 7

8 L Postup vlastní instalace programu, která se spouští ze systému Windows: 1) Do disketové mechaniky vložíme první instalační disketu programu. 2) Z nabídky Start zvolíme příkaz Spustit. 3) V dialogovém okně Spustit zadáme do povelového řádku příkaz: A:\SETUP (resp. B:\SETUP) (můžeme použít také tlačítko Procházet..., abychom snáze vyhledali soubor SETUP.EXE, nalézající se na disku A:\, resp.b:\) a potvrdíme tlačítkem OK. Tím je instalace odstartována, takže nyní se budeme již řídit pokyny instalačního programu. 4) V úvodním okně instalátoru se nejprve zobrazí doporučení na uzavření všech programů Windows ještě před spuštěním tohoto instalátoru, aby se minimalizovala pravděpodobnost výskytu chyby při instalaci programových souborů. Dále je v okně obsaženo upozornění na zákonnou ochranu instalovaného programového vybavení a varování před jeho nedovoleným rozmnožováním a distribucí. Tlačítko Storno - možnost ukončení instalace - pokud i v následujícím okně potvrdíme Konec instalace, následuje ukončení bez nainstalování programu WinPAM. Tlačítkem Pokračovat se vrátíme zpět do instalačního procesu. Tlačítko Další - pokračování instalačního dialogu. 5) Následuje okno Dohoda o softwarové licenci. Kurzorovými klávesami šipka nahoru a dolů, PgUp a PgDn si můžeme přečíst obsah licenční smlouvy, se kterým je nutné souhlasit, abychom mohli pokračovat v instalaci. Tlačítko Zpět - skok o jeden instalační dialog (okno) zpět. Tlačítko Ne - nesouhlas s licenčními podmínkami a ukončení instalace - pokud i v následujícím okně potvrdíme Konec instalace, následuje ukončení bez nainstalování programu WinPAM. Stiskem tlačítka Pokračovat se vrátíme zpět do instalačního procesu. Tlačítko Ano - souhlas s licenčními podmínkami. Pokud chceme nainstalovat program WinPAM, musíme dohodu přijmout. 8

9 6) Následující okno obsahuje informace o vlastním průběhu instalace: Instalace proběhne do již existujícího adresáře se stávající DOS verzí - obsahuje pouze upgrade na verzi pro Windows 95,98 nebo NT. Instalační program neumí automaticky vyhledávat stávající verzi a proto je při první instalaci nutné zadat ručně adresář, ve kterém se stávající verze DOS nachází. Tento adresář bude zapsán do registru, takže v další instalaci nebo přeinstalaci bude již předplněn správně. Program automaticky vytvoří skupinu Gordic ve vašem menu Start s položkou WinPAM nebo je nutné vytvořit zástupce na Plochu Windows. 7) Následuje okno s informacemi o cílovém umístění instalovaných souborů s možností změny cílového adresáře. Tlačítko Procházet... - chceme-li zadat nebo změnit cílový adresář formou výběru z adresářové struktury vybraného pevného disku našeho počítače, klikneme na toto tlačítko. 8) Následuje okno s nabídkou komponent, které můžeme instalovat: Programové soubory - hlavní modul programu, generátory výkazů, sestav a ostatní pomocné soubory; Soubory nápovědy - soubor nápovědných témat WPAM.HLP; Export do Excelu - modul pro exportování dat do aplikace Excel; Stručný popis aktivní komponenty k instalaci - viz pole Popis. Pod tímto polem je ještě zobrazena informace o požadovaném volném místu na disku (minimální místo, nutné pro zdárný průběh instalace) a o celkovém volném místě na vybraném disku. 9) V dalším kroku instalace se již začnou kopírovat soubory vybraných komponent programu do vybraného adresáře. Pokud byl program WinPAM již jednou regulérně nainstalován, dojde na závěr k reinstalaci na vyšší verzi. Pokud nebylo vytvořeno menu START-PROGRAMY-GORDIC, pak se vytvoří. Do něj se vloží spustitelná položka programu WinPAM. 9

10 Tlačítko Storno - možnost přerušení a ukončení instalace - pokud i v následujícím okně potvrdíme Konec instalace, následuje ukončení bez kompletní instalace programu WinPAM!!! Stiskem tlačítka Pokračovat se vrátíme zpět do instalačního procesu. Pokud vše proběhne v pořádku, na závěr instalace se zobrazí informační okno Instalace je ukončena. 10

11 2.3 Licenční podmínky Programové vybavení popsané v této publikaci podléhá licenční nebo jiné speciální dohodě a je možné jej používat a kopírovat jen v souladu s podmínkami této dohody. Žádná část této příručky nesmí být kopírována ani přenesena žádným způsobem, ať elektronicky nebo mechanicky, včetně fotokopírování nebo nahrávání bez výslovného svolení firmy GORDIC. Tolik o programu WinPAM verze 3.8x. Závěrem vám autorský tým přeje příjemnou práci při tvorbě výkazů a pohodu na pracovišti. Případné připomínky nebo chyby ve vlastním programovém vybavení nám zašlete prosím pokud možno písemně na p.o.box nebo ovou poštou. GORDIC spol. s r.o. software p.o.box Jihlava 4 Tel.: 066/ , WEB: 11

12 3 OBSLUHA POČÍTAČE 3.1 Základní pojmy V textovém popisu v této příručce, ale i v odborné mluvě jsou používány některé termíny, které je třeba uživatelům, kteří je neznají, alespoň letmo vysvětlit. Důležité je znát tyto termíny i pro snazší komunikaci např. při jednání, nebo telefonickém rozhovoru. K nejčastěji používaným výrazům patří : systém (v systému) - je tím myšlen operační systém počítače Windows 95 a novější (postavení je v systému těsně po spuštění počítače) FD (floppy disk) - disketa (nosič informací) - rozlišujeme podle rozměrů a podle kapacity obsahu na : HD 3,5'' (palce) - 1,44 MByte HD 5,25'' - 1,26 MByte DD 3,5'' kbyte DD 5,25'' kbyte HD (hard disk) - pevný disk (součást počítače) - rozlišujeme podle kapacity např. 1,2-GB, 3,20 GB,atp. menu - nabídka ze které vybíráme - volíme nejčastěji šipkami (kurzorovými klávesami) a potvrzujeme volbu ENTER submenu - menu nižší úrovně hardware - vlastní zařízení - počítač jako hmotný předmět disketová mechanika - zařízení pro vložení diskety (snímač diskety) nejčastěji používané jsou označení písmeny A a B software - veškeré programové vybavení - tedy něco nehmotného, program,který umožňuje komunikaci člověka s PC (strojem) zadávání, pořizování dat - fyzická tvorba nových údajů - čísel, textu 12

13 potvrzení volby - používá se zejména v případě, kdy uživatel volí z více možností a po výběru v menu (podsvícení, zvýraznění obdélníkovým polem atp.) potvrzuje stiskem určité klávesy jím zvolenou variantu maska souborů - jde o obecně vžitý termín, který označuje zadání takových částí názvu souborů, které zastupuje více souborů se společnými znaky ve svém názvu (vysvětlení je v další části příručky) help-line - pomocná linka - část obrazovky používaná tvůrcem programu k oznamování důležitých údajů o práci programu obsluze počítače, většinou poslední řádek obrazovky maska - přímo v programu PAM znamená, že jde o jakési výběrové kriterium, zadání hledaného údaje editace - oprava hodnot v počítači editor - program umožňující vytvářet,opravovat a prohlížet textové soubory kurzor - blikající čárka nebo obdélníček označující místo v souboru v kterém se právě nachází obsluha kurzorové klávesy - někdy hovorově nazývané "šipky" - nahoru, dolů, vlevo a vpravo On line - pohotovost tiskárny k tisku (schopnost přijmout data pro tisk) Kurzor myši - označuje pozici myši na obrazovce, jeho vzhled se mění podle možných funkcí v programu. Kliknutí myši - rychlé stisknutí a povolení levého tlačítka myši, pozice kurzoru myši musí být na obrazovce umístěna nad ovládacím prvkem, který chceme spustit Dvojité kliknutí myši - rychlé stisknutí a povolení levého tlačítka myši dvakrát za sebou, pozice kurzoru myši musí být na obrazovce umístěna nad ovládacím prvkem, který chceme spustit 13

14 3.2 Ovládací prvky V programu jsou použity následující grafické ovládací prvky. Tyto prvky jsou primárně určeny pro ovládání myší a usnadňují práci zpříjemněním uživatelského prostředí. Textové pole - slouží k zadávání a opravám textu. Pokud je pole znepřístupněno je jeho plocha šedá. Při přesunu na přístupné textové pole v něm začne blikat kurzor. Pole se seznamem pomocí tohoto prvku vybíráme jednu z nabízených možností. Je využíván především pro práci s číselníky. Seznam rozbalíme stiskem levého tlačítka myši na šipce umístěné na konci ovládacího prvku nebo stiskem klávesy F4. V rozbaleném seznamu vybereme položku buď stiskem levého tlačítka myši na zvolené položce nebo pomocí šipkových kláves najdeme položku a výběr potvrdíme klávesou Enter. Záložka funguje stejně jako záložka v běžné papírové kartotéce. Klepnutím na ouško zvolené záložky zobrazíme její obsah. Tlačítko každé tlačítko slouží k provedení určitého příkazu. Příkaz provedeme stiskem levého tlačítka myši na tlačítku nebo stiskem klávesy Enter na vybraném tlačítku. 14

15 Zavírací tlačítko slouží k uzavření zvoleného okna. Zaškrtávací políčko používá se v programu k výběru jedné nebo více nabízených možností Přepínací tlačítko vybírá pouze jednu z několika možností 15

16 3.3 Význam kláves Pro práci se systémem platí určité obecné funkce jednotlivých kláves : Esc - ukončení bez zápisu změn do souboru - přerušení jakékoliv činnosti - návrat zpět na vyšší menu Enter - ukončení zadávání pole, přechod na pole další vstup do dalšího menu programu Ctrl Enter - přepínání mezi jednotlivými záložkami karty pracovníka 16

17 - (pro pohyb kurzoru) - posun na následující znak v poli - pohyb v horizontálním směru (v menu) - posun na předchozí znak v poli - pohyb v horizontálním směru (v menu) šipka nahoru, dolů - pohyb po polích nebo po menu - pohyb ve vertikálním směru (v menu) Ctrl Page Down - skok na poslední pole obrazovky Ctrl Page Up skok na první pole obrazovky Page Down 17

18 skok na následující záznam nebo obrazovku angl. "o stránku dolů" Page Up - skok na předchozí záznam nebo obrazovku angl. "o stránku nahoru" Delete - výmaz jednoho znaku pod kurzorem maže znaky vpravo od kurzoru - kurzor na místě Backspace - výmaz znaku před kurzorem maže znaky vlevo od kurzoru - kurzor se pohybuje vlevo a maže před ním umístěné znaky Tab - posun na následující ovládací prvek 18

19 Insert - přepínač režimu vkládání/přepisování F1 - nápověda Důležité pro uživatele je sledovat spodní okraj obrazovky, ve kterém se v tzv. "help-line" objevují důležitá hlášení a upozornění systému!!! Systém je zabezpečen tak, že obsluha je před provedením závažné operace s daty rušení,výmaz,spuštění uzávěrky upozorněna zvláštním dotazem zda opravdu chce provést závažnou operaci, která bude v následujícím kroku provedena!!! Další funkční klávesy přístupné z jednotlivých obrazovek programu jsou popisovány u jednotlivých témat. 19

20 3.4 Vstup do programu PAM Vlastní start programu PAM provedeme dvojitým kliknutím myši na ikoně programu nebo v nabídce start volbou spustit, kde zadáme cestu k úloze a spustíme soubor WPAM. Před spuštěním vlastní úlohy jste vyzváni k zadáni identifikačního kódu přístupu. Identifikační kód (nevypisuje se! - aby jej nezjistila neoprávněná osoba) může tvořit libovolná kombinace cifer daná tabulkou identifikací pracovníků. Podle této tabulky je přiřazena přístupová úroveň, povolující provádět určené operace. Viz popis funkce Správa (Kapitola Správa) Potvrzením platného hesla se otevírá okno pro volbu zpracovávaného období. Pokud není tabulka identifikací naplněna (první spuštění) použijte identifikačního kódu 9999, po naplnění tabulky identifikací konkrétními údaji se stává tento kód nepouživatelný. Při narušení souboru identifikací se stane úloha zdánlivě nepřístupnou, nápravu lze provést zrušením souborů identifikací PAMCI01.DAT a PAMCI01.NDX. Následně se použije identifikace 9999 a opětovně se pořídí soubor identifikací v menu Inicializace. 20

21 Období je předplněno podle systémového data na vyúčtování předchozího měsíce a lze je změnit. Je prováděna kontrola na správnost zadání měsíce (1-12). Ukončení vstupních informací potvrzujeme kliknutím na tlačítku Ok nebo klávesou ENTER, při chybném zadání období vyžaduje kurzor nové zadání, chybně zadaná identifikace ukončuje program. Při vlastním zpracování jsou veškeré operace vztahovány k zadanému období. Pokud je nutné období změnit v průběhu práce s programem použijeme funkci změna období, která je vždy první v každém menu, a zadáme požadované období. 21

22 4 POPIS FUNKCÍ PROGRAMU Tato kapitola slouží k seznámení uživatele s jednotlivými funkcemi programu tak, jak jsou uspořádány na obrazovce. V další kapitole je pak popsán postup práce s programem při jednotlivých charakteristických etapách. Hlavní funkce programu jsou rozděleny do nabídek (menu) podle skupin se stejným charakterem. Hlavní menu nabízí základní skupiny funkcí : Zpracování - funkce prohlížení, vstupu a editace dat, vlastní výpočet mezd jednotlivých pracovníků Prohlížení - obsahuje stejné prohlížecí funkce jako volba "Zpracování", neumožňuje však zásah do datových souborů (vstup a editaci dat), slouží především pro pracovníky nemající přístup do "Zpracování" Výstupy - soustřeďuje tisky veškerých výstupních sestav nutných při zpracování mezd Inicializace - funkce pro počáteční nastavení systému (číselníky, kalendář, uživatelská nápověda) a správu dat (rušení, archivace, obnova, sehrání, přetřídění souborů) Konec ukončuje činnost programu a navrací se do operačního systému 4.1 Zpracování Zpracování je nosnou etapou při práci v systému PAM. Zahrnuje vlastní činnosti při přípravě a výpočtu měsíčního vyúčtování mzdy. Nabízí okno s volbami : Změna období Soubor pracovníků Dávka změn Kontrolní chod Zpracování 22

23 Výplatky Zpětné zpracování Roční zpracování Uzavření měsíce blíže popsanými v následujících kapitolách Soubor pracovníků Funkce zabezpečuje práci s hlavním datovým souborem pracovníků, okno nabízí jeden ze tří možností uspořádání podle : - osobního čísla - příjmení a jména - pracoviště Podle zvoleného třídění jsou pak pracovníci uspořádáni pro další práci.změnu třídícího přístupu je možno změnit ukončením a opětovným vstupem do volby. Soubor pracovníků je tvořen trvalými informacemi ze tří oblastí : - osobní charakteristika - údaje personálního charakteru - charakteristika pracovně právního vztahu (PPV) - informace o pracovním poměru - odměna za práci - údaje pro výpočet stabilních složek mzdy Podrobný popis údajů pracovníka je uveden v kapitole Zadávání údajů pracovníka Každá oblast je na samostatné záložce. Pohyb mezi jednotlivými záložkami je možný kliknutím na oušku záložky nebo stiskem kláves CTRL + ENTER. 23

24 Na první záložce zobrazujeme pomocí tlačítek - údaje o dětech a dalších osobách - údaje o adresách Na třetí záložce zobrazujeme: - srážky pracovníka Pokud má pracovník více dětí nebo srážek můžeme listovat pomocí tlačítek následující a předchozí Tlačítka v pravé části okna pracovníka jsou tlačítka umožňující zadat Masku, Následující změnu, Předchozí změnu, Následujícího pracovníka, Předchozího pracovníka, Oprava pracovníka, Rušení, Uložení a Konec. Maska Slouží k vyhledání požadovaného pracovníka, stačí zadat pouze jediný údaj z nabízených : - osobní číslo - příjmení a jméno 24

25 - pracoviště Po vyplnění provedeme potvrzení klávesou ENTER nebo tlačítkem OK, pokud je uvedený pracovník v evidenci existuje objeví se na obrazovce jeho údaje. Pokud pracovník v evidenci není je to oznámeno informačním oknem a pokračovat lze po stisknutí klávesy Enter. Předchozí změna Pokud zvolíme toto tlačítko jsou v evidenci vyhledávány údaje z archivu právě zobrazeného pracovníka a zobrazeny na obrazovce. Můžeme tak zjistit informace, které byly platné v předešlých obdobích. Opakovaným použitím této funkce listujete v archivu směrem dozadu. Následující změna Funguje obdobně jako funkce předchozí, v archivu se však pohybujeme opačným směrem. Následující pracovník Vyhledá a zobrazí na obrazovce následujícího pracovníka evidence podle třídění zvoleného při vstupu do souboru pracovníků. 25

26 Předchozí pracovník Vyhledá a zobrazí na obrazovce předchozího pracovníka v evidenci podle třídění zvoleného při vstupu do souboru pracovníků. Nový pracovník vkládání údajů nového zaměstnance (viz kapitola Zadávání údajů) Oprava oprava údajů u vyhledaného, již zavedeného pracovníka (viz kapitola Změny) Rušení výmaz pracovníka pokud nemá archivovánu doposud žádnou změnu (pokud pracovník má uloženy změny v archivu, je rušen automaticky roční uzávěrkou) Konec Ukončuje práci se souborem pracovníků a vrací se do předchozí nabídky, obdobně funguje i klávesa Esc. Výpočet provede u zobrazeného pracovníka výpočet mzdy a obrazí výsledek ve tvaru výplatního lístku na obrazovce. Změny zadávání měsíčních změn - přejde do režimu pořizování měsíčních změn, pro zobrazeného pracovníka lze zadat libovolné měsíční změny výběrem z nabídky, 26

27 vyplněním potřebných údajů a uložením. Na údaje pracovníka se vrátíme uzavřením okna měsíčních změn. Zadávání a opravy měsíčních změn je popsáno v kapitole Dávka změn Dávka změn Zatím co v souboru pracovníků jsou uloženy údaje dlouhodobého charakteru, pomocí dávky změn zadáváme údaje platné pouze pro zvolené období, které mohou měnit nebo doplňovat údaje ze souboru pracovníků. 27

28 Pořízení změny Po výběru položky z menu je zobrazeno okno nabízející jednotlivé změny. Změny jsou u spořádány ve stromové struktuře kde kliknutím na symbol + se rozbalí zvolená větev a kliknutím na symbolu - je větev sbalena. Dvojitým kliknutím na vybrané položce otevíráme okno pro zadávání změny. Pokud zvolíme některý typ změny jsou v okně požadovány k zadání základní údaje osobní číslo a číslo pracovního poměru (0 je první pracovní poměr) pracovníka ke kterému se zadávaný údaj vztahuje. Další údaje jsou závislé na typu změny a jsou popsány podrobněji v kapitole Dávka měsíčních změn. Položka druh je použita pouze u dávek nemocenského pojištění, kde rozlišuje různé druhy zpracování a možnosti vybíráme z číselníku aktiv. Položku druh je možné využít pro sledování mzdových nákladů na jednotlivé zakázky, pak v druhu je uváděno číslo zakázky. Při zadávání položek s datem není nutné vyplňovat rok, pokud se jedná o rok aktuální, stačí zadat den a měsíc, po stisknutí klávesy Enter se aktuální rok doplní automaticky. Pro usnadnění změny období při pořizování dávky změn je umožněno toto měnit přímo v menu volbou Změna období. Veškeré změny zadávané po změně období jsou zařazovány do zvoleného měsíce, proto je nutné po zadání období znovu upravit. Po ukončení funkce pořizování měsíčních změn se nastaví původně zvolené období. Opravy a rušení změn Poslední volbou stromové struktury v okně pořízení změny je oprava změny potvrzením této volby je požadováno zadáním osobního čísla pracovníka jehož měsíční změny požadujeme opravovat. V zobrazeném seznamu vybereme kliknutím myši změnu, kterou požadujeme opravit a tlačítkem Oprava je umožněna oprava změny. Zrušení vybrané změny dosáhneme stiskem tlačítka Rušení. 28

29 4.1.3 Kontrolní chod Provádí kontrolu souboru pracovníků a měsíčního změnového souboru z hledisek : Závažné chyby - Chybné pracoviště - u pracovníka je uvedeno Pracoviště, které není v číselníku pracovišť, chybné číslo pracoviště neprovede započítání pracovníka do výstupních sestav (Rekapitulace pro finanční účtárnu, Pracovníci a mzdy). Kontrola je prováděna u všech záznamů pracovníka (i platných dříve). 29

30 - Chybné zaměstnání - u pracovníka je uvedeno Zaměstnání, které není v číselníku zaměstnání, takový pracovník v sestavě Pracovníci a mzdy bude uveden v kategorii pracovníků 0. - Data platnosti údajů v souboru pracovníků se překrývají, jsou platné dva údaje pro jedno období. Nutno překontrolovat všechny změny v souboru pracovníků (u uvedeného pracovníka) a opravit počátky a konce platnosti tak, aby navazovaly na sebe. - Duplicita intervalů v dávce měsíčních změn, v měsíci jsou zadány dvě změny pro jeden interval. Může se jednat o dvojí zadání jedné změny nebo překrytí dvou různých změn. Intervaly je nutné opravit jinak jsou započítány dvakrát. Informace - Ukončení platnosti - informace o ukončení zpracování uvedeného pracovníka - Délka trvání MD - informace o překročení mateřské dovolené nad 28 týdnů Výstupem kontrolního chodu je protokol kontrolního chodu, pokud není nalezena žádná chyba protokol není vypsán Zpracování Zahrnuje vlastní výpočet Zálohy - Zálohy - Vyúčtování Provádí výpočet záloh pracovníků. Výsledkem jsou výplatní lístky s vyplněným údajem zálohy, zapsané do souboru výplatek. 30

31 Před spuštění výpočtu záloh je obsluha požadována potvrdit výpočet. Vyúčtování Provádí výpočet celého vyúčtování nezávisle na předchozím zpracování záloh. Výsledkem jsou úplné výplatní lístky zapsané do souboru výplatek. Výpočet probíhá z údajů uložených v souboru pracovníků platných pro zvolené období a dávky měsíčních změn. Obsluha má možnost provést výpočet Jednoho pracovníka nebo Celého souboru pracovníků. Pokud zvolíme výpočet jednoho pracovníka máme možnost pracovat se souborem pracovníků obdobně jako ve funkci Soubor pracovníků (vyhledávání, listování), pracovníka zobrazeného na obrazovce pak můžeme vypočítat spuštěním funkce Výpočet. Celý soubor provádí výpočet nebo přepočet všech pracovníků platných pro zvolené období. Výstupem je soubor výplatek a soubor nemocenských dávek. 31

32 Pro zpracování platí následující zásady : - výpočet lze libovolně opakovat jak u všech pracovníků tak u jednotlivců - přepočtem hlavního pracovního poměru jednotlivého pracovníka jsou automaticky přepočítány vedlejší a souběžné pracovní poměry, samostatný výpočet vedlejších nebo souběžných pracovních poměrů nelze uskutečnit. 32

33 Schéma výpočtu Krok výpočtu Výpočet Provedená Nastaven platný záznam v souboru pracovníků, Nastaven první záznam v dávce změn pro pracovníka a období. Výplatka Naplnění hlavičky ze souboru pracovníka,číselníku pracovišť a zaměstnání Nárok dovolené Počítá se vždy v lednu nebo pokud není výplatka předchozího měsíce, v ostatních případech se přebírá bilance z výplatky předchozího měsíce. Nárok dovolené :- pro pedagogické pracovníky podle položky Povolání-funkce : 631, 632, 635, týdnů 633, týdnů - Pro ostatní pracovníky podle položky délka Zaměstnání na dovolenou Větší jak 15 let - 4 týdny Menší jak 15 let 3 týdny Změny výpočtu nároku dovolené : - Zadáním v souboru uživatelských konstant lze uvedený základní nárok zvýšit o zadaný počet dní. - V případě prvního výpočtu je provedeno krácení dovolené podle data vzniku PPV - - o 1/12 nároku, při 33

34 Krok výpočtu Provedená nástupu po 15. dni - - v měsíci je provedeno krácení i za tento - měsíc. - Nárok dovolené se nepočítá u dohod (první místo Druh PPV 6 nebo 7) a u neuvolněných funkcionářů obcí (první místo Druh PPV 8 a nenulová položka Odměny neuvolněných poslanců). - Při vyplnění položky Datum ukončení PPV je v měsíci ukončení provedeno krácení - - dovolené, v případě přečerpání je poměrná část vyplacené dovolené sražena.krátkodobé pracovní poměry (do 60 dní) mají počítán nárok při prvním výpočtu - (nutno zadat i konec PPV). Pokud není celý odpracován nutno krátit ručně. - Položkou v souboru pracovníka Nárok dovolené lze určit pracovníkovi individuální nárok (v PAM.CFG musí být nastavený parametr PND=1). Konstanty Naplnění konstantami ze souboru pracovníků naplněny podle posledního platného záznamu :- - úvazek- nom. zákl.plat naturální požitky i do ostatních srážek - stipendia - mimomzdové ostatní - rodičovský příspěvek - dohody nekrácené poměrná část za platnost informace zvýšení - prům.dovolená - průměr pro dovolenou x měs.poč.hod - prům.nemoc průměr pro nemoc x poč.dní v měsíci (pokud není v souboru pracovníka prům.prom.složek uveden, počítá se automaticky z vyplacených příslušných složek za předchozí období) 34

35 Krok výpočtu Provedená - zvýšení fondu pracovní doby za poměrnou část platnosti informace MD Kontrola kódu vynětí z evidenčního počtu pracovníků, pro kód 21 se provádí výpočet pomoci v mateřství, ostatní složky v souboru pracovníků jsou ignorovány Dávka Zpracování záznamu dávky podle druhu změny jednorázově připočítáním, pro výpočty se používají informace posledního platného záznamu - krácení dovolené z bilance - dovolená vybraná - dovolená loňská - dovolená letošní - dovolená celkem - proplacení dovolené - dodatková dovolená zvýšení bilance - doplatky k časové mzdě - doplatky úkolové mzdě vedení - doplatky k smíšené mzdě osobní příplatek - doplatky přesčasů - doplatky zvláštní složky - doplatky výjezd požárníků - osobní ohodnocení - prémie - výkonnostní odměny 35

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Vážení uživatelé, předkládám Vám mimořádnéčíslo informačního zpravodaje, které obsahuje podrobnější informace o provedení

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Změny v AdmWin ve verzi 2.06 od 2.05

Změny v AdmWin ve verzi 2.06 od 2.05 Změny v AdmWin ve verzi 2.06 od 2.05 Provádí se drobný update. Zálohy nejsou kompatibilní s nižšími verzemi. 1. Obecné 1.1 Doplněny a rozšířeny možnosti hledání a výběrů v mnoha evidencích. 1.2 Nové možnosti

Více

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký.

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký. Opravy a prodej Uživatelská příručka Milan Hradecký. 2 1. ÚVOD : Program slouží k evidenci dílenských oprav, k prodeji náhradních dílů a k fakturaci. Pracuje v prostředí WINDOWS 95 až WINDOWS XP. K rychlému

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

*GORDIC SOFTWARE* DDP

*GORDIC SOFTWARE* DDP GORDIC software *GORDIC SOFTWARE* DDP OPERATIVNÍ EVIDENCE K PŘÍJMOVÝM ÚČTŮM Verze pro Windows *Uživatelská příručka* v. 3.x říjen 2002 OBSAH 1.ÚVOD 4 2.INSTALACE PROGRAMU 5 2.1. Doporučené hardwarové vybavení

Více

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz. Registr smluv 200x Příručka uživatele Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.cz - 1 - Registr smluv 1. Stručný popis programu Program je určen pro Správy a údržby silnic

Více

WinZápočet 8.4. Uživatelská příručka. Program pro zápočet let odborné praxe. 2015 Petr Janda

WinZápočet 8.4. Uživatelská příručka. Program pro zápočet let odborné praxe. 2015 Petr Janda WinZápočet 8.4 Program pro zápočet let odborné praxe Uživatelská příručka 05 Petr Janda Obsah. Popis programu strana.. Úvod strana.. Základní vlastnosti programu strana. Instalace programu strana 4.. Instalace

Více

Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01

Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01 Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01 V Přerově 26.1.2009 PERZONALISTIKA Evidence personalistiky na 3.záložce OÚ-další byla odstraněna zkratka u důchodů. Sestavy - odstraněna nabídka Předstihové řízení pro

Více

(6) Nové cvičení využívající aplikační SW NIS Z.Szabó, 2007/08

(6) Nové cvičení využívající aplikační SW NIS Z.Szabó, 2007/08 Zdravotní pojišťovna Program Zdravotní pojišťovna zajišťuje zpracování dat zdravotnických zařízení pro zdravotní pojišťovny ČR a zároveň umožňuje sběr a zpracování zdravotnických informací pro Národní

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 4.xx Milan Hradecký. Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace je vyzkoušen na počítači, který má aplikovánu Aktualizaci Service Pack2 a má zapnuty všechny

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Poskytnuto výrobcem softwaru pro potřeby Nakladatelství Radek Runštuk R plus NÁVOD K OBSLUZE

Poskytnuto výrobcem softwaru pro potřeby Nakladatelství Radek Runštuk R plus NÁVOD K OBSLUZE Recepturní systém Saturnin RPT www.satarnin-sw.cz Poskytnuto výrobcem softwaru pro potřeby Nakladatelství Radek Runštuk R plus NÁVOD K OBSLUZE OBSAH: 1 Určení recepturního systému SATURNIN - RTP... 2 2

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

Program CENÍK. INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice. Uživatelská příručka. SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice

Program CENÍK. INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice. Uživatelská příručka. SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice Program CENÍK Uživatelská příručka SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice Strana 1 (celkem 15) Obsah : I. Úvod. II. Instalace programu a číselníků.

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Volby do Senátu Parlamentu ČR - 2014 Pořízení dat okrskovými volebními komisemi

Volby do Senátu Parlamentu ČR - 2014 Pořízení dat okrskovými volebními komisemi Volby do Senátu Parlamentu ČR - 2014 Pořízení dat okrskovými volebními komisemi Praha, 20. září 2014 Obsah: 1 Informace o aplikaci... 1 1.1 Obecné informace... 1 1.2 Technická specifikace... 2 2 Tisk a

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM Operační systém OPERAČNÍ SYSTÉM Masarykova MŠ a ZŠ Operační systém - zajišťuje komunikaci mezi hardwarem a softwarem organizuje přístup a využívání zdrojů počítače ( čas procesoru, přístup k datům na discích,

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Docházka 3000 Export dat v XML formátu

Docházka 3000 Export dat v XML formátu Docházka 3000 Export dat v XML formátu Docházkový systém obsahuje od verze 6.33 z 12.7.2012 podporu pro export sumárních dat výsledovky rozšířený o některé další položky do souboru ve formátu XML. Tímto

Více

Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze)

Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze) Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze) Proces instalace probíhá automaticky. V jednotlivých krocích se instalují všechny aktuálně potřebné programy. To se liší podle operačního systému

Více

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem 1) Otevření datového souboru Program Statistika.cz otevíráme z ikony Start, nabídka Programy, podnabídka Statistika Cz 6. Ze dvou nabídnutých možností vybereme

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Rozsáhlý formulář Vyúčtování daně se dosud podával klasicky na tištěném formuláři, přičemž program Mzdy Profi pro něj sestavil a vytisknul podklad pro vyplnění.

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Modul RLZ - mzdové výpočty,spojovák

Modul RLZ - mzdové výpočty,spojovák Modul RLZ - mzdové výpočty,spojovák Školící materiál pro samostudium 8.11.2011 pavelkova Datum tisku 8.11.2011 2 Modul RLZ - mzdové výpočty,spojovák Modul RLZ - mzdové výpočty,spojovák Obsah Úvod... 3

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11 Obsah 1 Finance... 1 1.1 Úzký peněžní deník (verze 23.010)...1 1.2 Automatické opravy v deníku po změně primárního dokladu (verze 23.040)...1 1.3 Přehled nezaúčtovaných dokladů (verze 23.040)...1 1.4 Text

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

Průvodce při vyplňování elektronických formulářů pomocí aplikace 602XML Filler

Průvodce při vyplňování elektronických formulářů pomocí aplikace 602XML Filler Obsah Průvodce při vyplňování elektronických formulářů pomocí aplikace 602XML Filler Obsah... 1 Úvod... 2 Práce s elektronickým formulářem... 2 Instalace programu... 2 Popis prostředí programu 602XML Filler...

Více

Změny v DUNA/MZDY, verze 2015.1.01

Změny v DUNA/MZDY, verze 2015.1.01 Změny v DUNA/MZDY, verze 2015.1.01 PERZONALISTIKA Evidence pracovníků Evidence pracovníků 4. záložka OÚ - Daně byly doplněny položky počet 1.dětí, 2. a 3. a dalších dětí a počet 1.dětí se ZTP-P, 2. se

Více

Dopravní značení příručka

Dopravní značení příručka 1. Stručný popis programu Dopravní značení příručka Program je určen pro Správy a údržby silnic České Republiky a slouží k vedení evidence svislého dopravního značení dle jednotlivých úseků silnic - inventarizace.

Více

VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál zpracování docházky

VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál zpracování docházky verze 0.2 VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 655 (pracovní doba 7:30 15:00) www.variant.cz isb@variant.cz Tato dokumentace je vytvořena pro

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření

Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření 1, Legislativní rámec Povinnosti zaměstnavatelů (plátců pojistného) vyplývají zejména z předpisů: Zákon č. 397/2012 Sb. o pojistném na důchodové spoření

Více

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL příručka uživatele Obsah 1. Úvod 2. Instalace čtečky 3. Instalace programu 4. Nastavení programu 4.1. Nastavení směny 4.2. Nastavení přesčasů 4.3. Nastavení výjimek

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

Výpisy Výsledek zpracování

Výpisy Výsledek zpracování Výpisy Výsledek zpracování Tlačítka (formát(rrrrmm)) a pro zadaný stát. Zobrazí výsledky měsíčního zpracování zadaného období Vytiskne výsledky. Prodejci - provize Třídění se provádí klepnutím na záhlaví

Více

Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler

Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler Obsah Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler Obsah...1 Úvod...2 Práce s elektronickým formulářem...2 Instalace programu...2 Popis prostředí programu 602XML Filler...3 Nástrojová

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy Stereo 18 a DUEL 6.1. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí

Více

Jazz Obaly Příručka uživatele JAZZ OBALY (SQL) Příručka uživatele 1 / 12 WWW.JAZZWARE.CZ

Jazz Obaly Příručka uživatele JAZZ OBALY (SQL) Příručka uživatele 1 / 12 WWW.JAZZWARE.CZ JAZZ OBALY (SQL) Příručka uživatele 1 / 12 JAZZ OBALY (SQL) Příručka uživatele 2002-2011 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazz Obaly (SQL) pro Windows ve verzi 6.0 Příručka popisuje funkčnost

Více

Obsah manuálu pro pokladní deníky

Obsah manuálu pro pokladní deníky Obsah manuálu pro pokladní deníky 1.Pokladní deníky...2 1.1.Zavedení pokladního deníku...2 1.1.1.Popis pokladního deníku...2 1.1.2.Účetní předpisy k pokladnímu deníku...3 1.1.3.Rozpis DPH k pokladnímu

Více

UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE

UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE Formulář Seznam zaměstnanců Zpracoval Útvar Datum vytvoření Datum aktualizace Počet stran Počet příloh Jiří Soušek, Kamila Plecitá Sekce personální procesy back office 11.8.2010 11.8.2010 13 Obsah Obsah...

Více

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky.

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky. Práce se soubory a složkami Windows - základy Otázka Jakým způsobem se zapíná počítač? Jaká vstupní pole musí být vyplněna v přihlašovacím panelu Windows? K čemu slouží postup "Nabídka Start" - "Vypnout"

Více

Změny ve verzi 1.701. Způsob výpočtu průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců

Změny ve verzi 1.701. Způsob výpočtu průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců Změny ve verzi 1.701 Obsah Účetnictví I. Typy DPH pro přenesenou daňovou povinnost II. Vystavování faktur za stavební práce (případně odpady) III. Došlé faktury za stavební práce IV. Výpis z evidence pro

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Docházkový systém Docházka 3000 - Software

Docházkový systém Docházka 3000 - Software Docházkový systém Docházka 3000 - Software - Propracovaný čistě český program Docházka 3000 vyhovující naší legislativě (plus slovenská lokalizace) - Snadná instalace, jednoduché ovládání, možnost síťového

Více

Uživatelská příručka DMS

Uživatelská příručka DMS Verze 4.1 Uživatelská příručka DMS Pro: Univerzita Palackého v Olomouci Křižkovského 8, Olomouc - ORIGINAL Zpracoval: Lenka Zať ková Pokud nakládání s informacemi v tomto dokumentu nepodléhá podmínkám

Více

V zelené liště vpravo nahoře pod nabídkou Informace naleznete vzory formulářů výkazů, pokyny a vysvětlivky k jejich vyplnění a další informace.

V zelené liště vpravo nahoře pod nabídkou Informace naleznete vzory formulářů výkazů, pokyny a vysvětlivky k jejich vyplnění a další informace. Práce s aplikací pro zpracování statistických výkazů za vysoké školy a ostatní přímo řízené organizace (netýká se škol a školských zařízení v regionálním školství) 1. Postup: Přihlásíte se k internetu

Více

Flexi uživatelská příručka verze 2.1

Flexi uživatelská příručka verze 2.1 Flexi uživatelská příručka verze 2.1 6. listopadu 2009 1 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 ZÁKLADNÍ POPIS A FUNKCIONALITA... 3 1.2 PŘEHLED ČINNOSTÍ... 4 1.3 UŽIVATELÉ... 4 1.4 SPRÁVCE AGENDY... 4 1.5 PRACOVNÍ POSTUPY...

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

FAKT PRO WINDOWS. CompCity. 1 Manuál programu FAKT pro Windows verze 0905. Program pro vedení podvojného, jednoduchého účetnictví a sklad.

FAKT PRO WINDOWS. CompCity. 1 Manuál programu FAKT pro Windows verze 0905. Program pro vedení podvojného, jednoduchého účetnictví a sklad. 1 Manuál programu FAKT pro Windows verze 0905 FAKT PRO WINDOWS CompCity Program pro vedení podvojného, jednoduchého účetnictví a sklad. - 1 - FAKT 9.xx 2 1 MANUÁL PROGRAMU FAKT PRO WINDOWS VERZE 0905...

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Pokud není

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 verze 15.05.2 25.5.2015 Kontrola neobsazených čísel Oprava chyby při kontrole neobsazených čísel v případě duplicitních čísel faktur. verze 15.05.1 02.5.2015 Režim

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu Instalace programu OZO z www stránek či odkazu z e-mailu První instalaci programu OZO pro rok 2015 si vždy musíte zvolit volbu PLNÁ VERZE PROGRAMU. Upgrade programu OZO 2015 si můžete stahovat až v době,

Více

Manuál pokladna A3POS

Manuál pokladna A3POS Manuál pokladna A3POS 1 Obsah 1. Ovládání programu... 3 1.1. Spuštění programu... 3 1.2. Ukončení programu... 3 2. Prodej... 3 2.1. Vyhledání artiklu... 3 2.2. Výběr artiklu... 5 2.3. Sleva... 6 2.4. Nová

Více

ALFIS 2G 2015 komplexní ekonomický systém. verze 2015.5. Návod na instalaci

ALFIS 2G 2015 komplexní ekonomický systém. verze 2015.5. Návod na instalaci ALFIS 2G 2015 komplexní ekonomický systém verze 2015.5 Návod na instalaci Fuksa Ladislav Ing. Sedlčanská 1327/65 140 00 Praha 4 Tel. 223 010 785, 603 463 137 E-mail alfis@fksoft.cz Web www.alfis.cz, www.fksoft.cz

Více

Návod k softwaru. Získání licence. vojtech.vesely@catania.cz www.catania.cz

Návod k softwaru. Získání licence. vojtech.vesely@catania.cz www.catania.cz Získání licence Ze stránky si ze sekce Software stáhněte Aplikaci k získání licence. Tuto aplikaci není třeba instalovat, stačí rozbalit zazipovaný soubor. Za cenu 300,- Kč bez DPH má uživatel nárok na

Více

Cornelius Scipio s.r.o. Scénáře. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Předseda samosprávy. Autor: Cornelius Scipio s.r.o.

Cornelius Scipio s.r.o. Scénáře. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Předseda samosprávy. Autor: Cornelius Scipio s.r.o. SBD Vítkovice Elektronická hlášení závad Scénář postupu práce Předseda samosprávy Autor: Cornelius Scipio s.r.o. Obsah: 1. Úvod... 3 2. Postup práce s touto webovou aplikací... 4 2.1. Spuštění a přihlášení

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

Převodový můstek ÚČTO 2014

Převodový můstek ÚČTO 2014 Převodový můstek ÚČTO 2014 Instalace a použití můstku mezi programy ÚČTO 2014 a DUEL 10 www.jezeksw.cz 2 Převodový můstek z programu ÚČTO 2014 do Daňové evidence ekonomického systému DUEL 10.0 od firmy

Více

K O S Y S. E k o n o m i c k ý s y s t é m. Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE

K O S Y S. E k o n o m i c k ý s y s t é m. Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE 1 K O S Y S E k o n o m i c k ý s y s t é m Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE Verze 15.0 Leden 2005 KSoft je registrovaná ochranná známka ÚPVČR 069822 178822, KOSYS je registrovaná ochranná známka

Více

Snadné podvojné účetnictví UCTO20

Snadné podvojné účetnictví UCTO20 Snadné podvojné účetnictví UCTO20 Ver.: 5.xx Milan Hradecký 1 Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše

Více

MS Excel Filtr automatický, rozšířený

MS Excel Filtr automatický, rozšířený MS Excel Filtr automatický, rozšířený Obsah kapitoly V této lekci se seznámíme s nástrojem, který se používá pro výběry dat z rozsáhlých tabulek s filtrem automatickým a rozšířeným. Studijní cíle Studenti

Více

Novinky a změny v systému DUNA MZDY verze 2014.1.01

Novinky a změny v systému DUNA MZDY verze 2014.1.01 Novinky a změny v systému DUNA MZDY verze 2014.1.01 PERSONALISTIKA Evidence pracovníků V ovládacím panelu přibyla možnost kontroly rodných čísel na insolvenci s následnou tiskovou sestavou pracovníků v

Více

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o.

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o. verze 0.1 Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012 VARIANT plus s.r.o. strana 1 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 2. Hlavní okno aplikace... 4 2.1. Menu

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Tvorba dávek. Uživatelská příručka

Tvorba dávek. Uživatelská příručka Tvorba dávek Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 27.9.2013 Tento návod slouží jako ucelený pohled pro vytvoření dávek pro pojišťovny. Neklade si za cíl detailně popsat jednotlivá

Více

Uživatelská příručka k modulu Spisová služba - součást aplikace ifis verze 9i.4.25

Uživatelská příručka k modulu Spisová služba - součást aplikace ifis verze 9i.4.25 Uživatelská příručka k modulu Spisová služba - součást aplikace ifis verze 9i.4.25 Tato uživatelská příručka zahrnuje typické příklady, které se vyskytují v souvislosti s pořizováním nových záznamů a následným

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Nápověda k docházkové aplikaci AME

Nápověda k docházkové aplikaci AME Nápověda k docházkové aplikaci AME Obsah: 1. Základní ovládání programu 3 2. Často kladené dotazy (F.A.Q.) 4 A. Zaměstnanci 4 1. Jak přidat, opravit nebo odebrat zaměstnance? 2. Jak přeřadit zaměstnance

Více

V E R Z E EGJE e201009 Personalistika

V E R Z E EGJE e201009 Personalistika V E R Z E EGJE e201009 Personalistika Výdej 20.9.2010 Důle ležit ité změny formou patch od verze 201004 Adm01, Adm01p, Adm10, Adm12 rozšíření nabídky osob bez ohledu na status (dříve se nabízely pouze

Více

Návod k použití Verze 1.5.17

Návod k použití Verze 1.5.17 mobilní aplikace Návod k použití Verze 1.5.17 Obsah 1. CO TO JE WOLAPKA...3 2. VYTVOŘENÍ NOVÉHO TÝDNE...4 3. NÁZEV A DATUM TÝDNE...5 4. FOTOGRAFOVÁNÍ...6 4.1. FOTOGRAFOVÁNÍ DO KONKRÉTNÍ POZICE...7 4.2.

Více

Akce. 1. Spuštění modulu Akce

Akce. 1. Spuštění modulu Akce Akce Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o akcích do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích (RIV),

Více

Příručka SAP Business One 2007A, 8.8

Příručka SAP Business One 2007A, 8.8 Příručka SAP Business One 2007A, 8.8 Add-On Přiznání k DPH Verze dokumentu: 1.6 - RM 1.11.2010 Od verze SBO: 2007A SP00 PL46, 8.8 PL00 INFORIS s.r.o. Filipovská 73 tel: (+420) 381 257 133 CZ - 390 01 Tábor

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

DIMTEL - dimenzování otopných těles v teplovodních soustavách

DIMTEL - dimenzování otopných těles v teplovodních soustavách Dimenzování těles Dialogové okno Dimenzování těles lze otevřít z programu TZ (tepelné ztráty), z programu DIMOS_W a také z programu DIMTEL. Při spuštění z programu TZ jsou nadimenzovaná tělesa uložena

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu "Okna"

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu Okna 8. OKNA Obsah 8. OKNA 73 OBSAH 73 8.1 UKLÁDÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 76 8.2 NAČÍTÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 77 8.3 VLASTNOSTI OKEN 77 8.3.1 VLASTNOSTI ZÁLOŽKOVÉHO OKNA 78 8.4 VOLBA OKNA 78 8.5 ZRUŠENÍ OKNA 79

Více

Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití

Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití Proč Excel? Práce s Excelem obnáší množství operací s tabulkami a jejich obsahem. Jejich jednotlivé buňky jsou uspořádány do sloupců

Více