*GORDIC SOFTWARE* WPAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "*GORDIC SOFTWARE* WPAM"

Transkript

1 GORDIC software *GORDIC SOFTWARE* WPAM PRÁCE A MZDY Verze pro Windows 9X *Uživatelská příručka* v říjen 2002

2 OBSAH 1 ÚVOD 5 2 INSTALACE PROGRAMU Doporučené hardwarové vybavení Průběh instalace Licenční podmínky 11 3 OBSLUHA POČÍTAČE Základní pojmy Ovládací prvky Význam kláves Vstup do programu PAM 20 4 POPIS FUNKCÍ PROGRAMU Zpracování Soubor pracovníků Dávka změn Kontrolní chod Zpracování Výplatky Zpětné zpracování Čtvrtletní zpracování Uzavření měsíce Prohlížení Výstupy Údaje pracovníka Dávka změn Dávka změn podle druhu Zálohy 52 2

3 4.3.5 Vyúčtování Pracovníci a mzdy Nemocenské dávky Srážky pracovníků Příkazy k úhradě Příspěvky OS Mzdový list Evidenční list Informace Inicializace Správa Rušení Archivace Obnovení z archivu Přetřídění Sehrání Editor Externí funkce Info Externí vstup 80 5 POSTUP PRÁCE S PROGRAMEM Úvodní nastavení systému Naplnění číselníku pracovišť Naplnění číselníku zaměstnání Naplnění uživatelských konstant Naplnění kalendáře Úprava číselníků nápovědy 97 3

4 5.1.6 Nastavení řídících souborů Měsíční zpracování mezd Dávkové zpracování. velká organizace Interaktivní zpracování malé organizace Zadávání údajů pracovníka Údaje souboru pracovníků Číselníky Měsíční změny Čtvrtletní zpracování mezd Roční zpracování mezd UKONČENÍ PRÁCE OMEZUJÍCÍ PODMÍNKY A NESTANDARTNÍ STAVY SOUBORY ÚLOHY Obecně o pojmenovávání souborů Soubory úlohy PAM Programové soubory : Řídící soubory Datové soubory Soubory pro generování výstupních sestav Soubory dokumentace ČÍSELNÍKY Základní soubor pracovníků Soubor dětí Soubor srážek Číselník pracovišť Číselník zaměstnání Soubor měsíčních změn OBSLUHA NÁPOVĚDY GENERÁTOR SESTAV 173 4

5 1 ÚVOD Programový systém PAM firmy GORDIC umožňuje automatizované zpracování personální a mzdové agendy na 32-bitové výpočetní technice typu PC. Přestože původní zadání vychází z potřeb organizací státní správy a samosprávy - tj. pracovníků obecních, městských a okresních úřadů, školství, zdravotnictví a podobných - modulární stavba programového vybavení zajistí pokrytí širokého rozsahu potřeb ostatních organizací, podniků a soukromých podnikatelů. Nabízené verze volitelné dle objemu souboru pracovníků a uživatelského komfortu - viz nabídkový list - je firma schopna v minimálních termínech upravit a instalovat dle požadavku zákazníka. Programové řešení ve vývojovém prostředí Delphi systémem menu s vkládanými okny, která jsou doplněna komentářem vybrané funkce, činí vlastní obsluhu zcela snadnou záležitostí. Uživatel znalý problematiky PAM je s minimálními zkušenostmi z oblasti výpočetní techniky schopen v krátké době využívat možnosti systému. Řešení, vzhledem ke složitosti mzdové problematiky, si nekladlo za cíl pokrýt veškeré případy vyplácení mezd, ale nejčastější případy to je asi 90 % práce pracovnic zpracovávajících mzdovou agendu. Cílem však bylo umožnit maximální možnost zasahování do zpracování a provádění korekcí. Hlavní výhody řešení lze shrnout do následujících bodů: - uživatel má možnost volby práce mezi interaktivním zpracováním vyúčtování jednotlivých pracovníků (vhodné pro malé organizace) nebo dávkovým pořízením dat a následným zpracováním všech pracovníků (velké organizace), - pracovníkovi je umožněno provádět opravy zpracování a to buď opakovaným přepočtem pouze vybraného pracovníka nebo přímou opravou výplatky, - veškeré výstupy jsou tvořeny pomocí generátoru sestav, který umožňuje vytvářet neomezené množství modifikací sestav dodávaných nebo vlastních, - systém je orientován na maximální úsporu tiskového papíru, neboť jen na obsluze záleží zda vytiskne sestavu celou, nebo jen její určitou část, případně se spokojí s prohlížením na obrazovce, - uživatel si sám stanoví způsob součtování výstupních sestav 5

6 - v úloze je použit systém BROWSE, který umožňuje prohlížet na obrazovce libovolně velké textové soubory, případně více souborů najednou a provádět s nimi základní textové operace 6

7 2 Instalace programu Předpokladem pro bezchybnou funkci programu WinPAM je jeho správná instalace. Instalací dochází nejenom ke kopírování souborů na disk, ale i k autorizaci programu, vytvoření adresářové struktury a nezbytným úpravám prostředí Windows. 2.1 Doporučené hardwarové vybavení L Vzhledem k uživatelskému komfortu je doporučení minimální konfigurace počítače pro reálnou práci s programem WinPAM následující: * PC PENTIUM /90; * 32 MByte RAM (v závislosti na použitém operačním systému - pro Win95 stačí 16 MB); * grafická karta VGA nebo karta s vyšší rozlišovací schopností (podporující rozlišení min. 800x600), nejlépe SVGA. Doporučuje se používat rozlišení s 24- bitovou hloubkou barev; * VGA COLOR Monitor 15"; * AT klávesnice; * dostatečně velká kapacita pevného disku počítače a potřebná velikost volného prostoru na pevném disku - instalace programových souborů zabere minimálně 20 MByte diskové kapacity, s daty (dle množství dat a dle počtu zpracovávaných organizací) přibližně mezi MByte diskové kapacity; * disketová machanika FD 1,44 MByte 3.5". Program standardně používá tiskárnu, předvolenou v systému Windows v menu START-NASTAVENÍ-TISKÁRNY. Vlastní tisk na tiskárně je řízen externími parametry systému Windows, s možností nastavení tiskárny přímo z programu WinPAM. Program WinPAM podporuje standardní kódovou stránku systému Windows: * CP česká kódová stránka. 2.2 Průběh instalace Program WinPAM je poskytován na pěti instalačních 3.5 disketách, ale podstatně výhodnější je instalace z CD-ROM mechaniky. Před zahájením instalace se musíme přesvěčit, zda náš počítač splňuje výše uvedené nezbytné minimální podmínky pro provoz programu WinPAM. 7

8 L Postup vlastní instalace programu, která se spouští ze systému Windows: 1) Do disketové mechaniky vložíme první instalační disketu programu. 2) Z nabídky Start zvolíme příkaz Spustit. 3) V dialogovém okně Spustit zadáme do povelového řádku příkaz: A:\SETUP (resp. B:\SETUP) (můžeme použít také tlačítko Procházet..., abychom snáze vyhledali soubor SETUP.EXE, nalézající se na disku A:\, resp.b:\) a potvrdíme tlačítkem OK. Tím je instalace odstartována, takže nyní se budeme již řídit pokyny instalačního programu. 4) V úvodním okně instalátoru se nejprve zobrazí doporučení na uzavření všech programů Windows ještě před spuštěním tohoto instalátoru, aby se minimalizovala pravděpodobnost výskytu chyby při instalaci programových souborů. Dále je v okně obsaženo upozornění na zákonnou ochranu instalovaného programového vybavení a varování před jeho nedovoleným rozmnožováním a distribucí. Tlačítko Storno - možnost ukončení instalace - pokud i v následujícím okně potvrdíme Konec instalace, následuje ukončení bez nainstalování programu WinPAM. Tlačítkem Pokračovat se vrátíme zpět do instalačního procesu. Tlačítko Další - pokračování instalačního dialogu. 5) Následuje okno Dohoda o softwarové licenci. Kurzorovými klávesami šipka nahoru a dolů, PgUp a PgDn si můžeme přečíst obsah licenční smlouvy, se kterým je nutné souhlasit, abychom mohli pokračovat v instalaci. Tlačítko Zpět - skok o jeden instalační dialog (okno) zpět. Tlačítko Ne - nesouhlas s licenčními podmínkami a ukončení instalace - pokud i v následujícím okně potvrdíme Konec instalace, následuje ukončení bez nainstalování programu WinPAM. Stiskem tlačítka Pokračovat se vrátíme zpět do instalačního procesu. Tlačítko Ano - souhlas s licenčními podmínkami. Pokud chceme nainstalovat program WinPAM, musíme dohodu přijmout. 8

9 6) Následující okno obsahuje informace o vlastním průběhu instalace: Instalace proběhne do již existujícího adresáře se stávající DOS verzí - obsahuje pouze upgrade na verzi pro Windows 95,98 nebo NT. Instalační program neumí automaticky vyhledávat stávající verzi a proto je při první instalaci nutné zadat ručně adresář, ve kterém se stávající verze DOS nachází. Tento adresář bude zapsán do registru, takže v další instalaci nebo přeinstalaci bude již předplněn správně. Program automaticky vytvoří skupinu Gordic ve vašem menu Start s položkou WinPAM nebo je nutné vytvořit zástupce na Plochu Windows. 7) Následuje okno s informacemi o cílovém umístění instalovaných souborů s možností změny cílového adresáře. Tlačítko Procházet... - chceme-li zadat nebo změnit cílový adresář formou výběru z adresářové struktury vybraného pevného disku našeho počítače, klikneme na toto tlačítko. 8) Následuje okno s nabídkou komponent, které můžeme instalovat: Programové soubory - hlavní modul programu, generátory výkazů, sestav a ostatní pomocné soubory; Soubory nápovědy - soubor nápovědných témat WPAM.HLP; Export do Excelu - modul pro exportování dat do aplikace Excel; Stručný popis aktivní komponenty k instalaci - viz pole Popis. Pod tímto polem je ještě zobrazena informace o požadovaném volném místu na disku (minimální místo, nutné pro zdárný průběh instalace) a o celkovém volném místě na vybraném disku. 9) V dalším kroku instalace se již začnou kopírovat soubory vybraných komponent programu do vybraného adresáře. Pokud byl program WinPAM již jednou regulérně nainstalován, dojde na závěr k reinstalaci na vyšší verzi. Pokud nebylo vytvořeno menu START-PROGRAMY-GORDIC, pak se vytvoří. Do něj se vloží spustitelná položka programu WinPAM. 9

10 Tlačítko Storno - možnost přerušení a ukončení instalace - pokud i v následujícím okně potvrdíme Konec instalace, následuje ukončení bez kompletní instalace programu WinPAM!!! Stiskem tlačítka Pokračovat se vrátíme zpět do instalačního procesu. Pokud vše proběhne v pořádku, na závěr instalace se zobrazí informační okno Instalace je ukončena. 10

11 2.3 Licenční podmínky Programové vybavení popsané v této publikaci podléhá licenční nebo jiné speciální dohodě a je možné jej používat a kopírovat jen v souladu s podmínkami této dohody. Žádná část této příručky nesmí být kopírována ani přenesena žádným způsobem, ať elektronicky nebo mechanicky, včetně fotokopírování nebo nahrávání bez výslovného svolení firmy GORDIC. Tolik o programu WinPAM verze 3.8x. Závěrem vám autorský tým přeje příjemnou práci při tvorbě výkazů a pohodu na pracovišti. Případné připomínky nebo chyby ve vlastním programovém vybavení nám zašlete prosím pokud možno písemně na p.o.box nebo ovou poštou. GORDIC spol. s r.o. software p.o.box Jihlava 4 Tel.: 066/ , WEB: 11

12 3 OBSLUHA POČÍTAČE 3.1 Základní pojmy V textovém popisu v této příručce, ale i v odborné mluvě jsou používány některé termíny, které je třeba uživatelům, kteří je neznají, alespoň letmo vysvětlit. Důležité je znát tyto termíny i pro snazší komunikaci např. při jednání, nebo telefonickém rozhovoru. K nejčastěji používaným výrazům patří : systém (v systému) - je tím myšlen operační systém počítače Windows 95 a novější (postavení je v systému těsně po spuštění počítače) FD (floppy disk) - disketa (nosič informací) - rozlišujeme podle rozměrů a podle kapacity obsahu na : HD 3,5'' (palce) - 1,44 MByte HD 5,25'' - 1,26 MByte DD 3,5'' kbyte DD 5,25'' kbyte HD (hard disk) - pevný disk (součást počítače) - rozlišujeme podle kapacity např. 1,2-GB, 3,20 GB,atp. menu - nabídka ze které vybíráme - volíme nejčastěji šipkami (kurzorovými klávesami) a potvrzujeme volbu ENTER submenu - menu nižší úrovně hardware - vlastní zařízení - počítač jako hmotný předmět disketová mechanika - zařízení pro vložení diskety (snímač diskety) nejčastěji používané jsou označení písmeny A a B software - veškeré programové vybavení - tedy něco nehmotného, program,který umožňuje komunikaci člověka s PC (strojem) zadávání, pořizování dat - fyzická tvorba nových údajů - čísel, textu 12

13 potvrzení volby - používá se zejména v případě, kdy uživatel volí z více možností a po výběru v menu (podsvícení, zvýraznění obdélníkovým polem atp.) potvrzuje stiskem určité klávesy jím zvolenou variantu maska souborů - jde o obecně vžitý termín, který označuje zadání takových částí názvu souborů, které zastupuje více souborů se společnými znaky ve svém názvu (vysvětlení je v další části příručky) help-line - pomocná linka - část obrazovky používaná tvůrcem programu k oznamování důležitých údajů o práci programu obsluze počítače, většinou poslední řádek obrazovky maska - přímo v programu PAM znamená, že jde o jakési výběrové kriterium, zadání hledaného údaje editace - oprava hodnot v počítači editor - program umožňující vytvářet,opravovat a prohlížet textové soubory kurzor - blikající čárka nebo obdélníček označující místo v souboru v kterém se právě nachází obsluha kurzorové klávesy - někdy hovorově nazývané "šipky" - nahoru, dolů, vlevo a vpravo On line - pohotovost tiskárny k tisku (schopnost přijmout data pro tisk) Kurzor myši - označuje pozici myši na obrazovce, jeho vzhled se mění podle možných funkcí v programu. Kliknutí myši - rychlé stisknutí a povolení levého tlačítka myši, pozice kurzoru myši musí být na obrazovce umístěna nad ovládacím prvkem, který chceme spustit Dvojité kliknutí myši - rychlé stisknutí a povolení levého tlačítka myši dvakrát za sebou, pozice kurzoru myši musí být na obrazovce umístěna nad ovládacím prvkem, který chceme spustit 13

14 3.2 Ovládací prvky V programu jsou použity následující grafické ovládací prvky. Tyto prvky jsou primárně určeny pro ovládání myší a usnadňují práci zpříjemněním uživatelského prostředí. Textové pole - slouží k zadávání a opravám textu. Pokud je pole znepřístupněno je jeho plocha šedá. Při přesunu na přístupné textové pole v něm začne blikat kurzor. Pole se seznamem pomocí tohoto prvku vybíráme jednu z nabízených možností. Je využíván především pro práci s číselníky. Seznam rozbalíme stiskem levého tlačítka myši na šipce umístěné na konci ovládacího prvku nebo stiskem klávesy F4. V rozbaleném seznamu vybereme položku buď stiskem levého tlačítka myši na zvolené položce nebo pomocí šipkových kláves najdeme položku a výběr potvrdíme klávesou Enter. Záložka funguje stejně jako záložka v běžné papírové kartotéce. Klepnutím na ouško zvolené záložky zobrazíme její obsah. Tlačítko každé tlačítko slouží k provedení určitého příkazu. Příkaz provedeme stiskem levého tlačítka myši na tlačítku nebo stiskem klávesy Enter na vybraném tlačítku. 14

15 Zavírací tlačítko slouží k uzavření zvoleného okna. Zaškrtávací políčko používá se v programu k výběru jedné nebo více nabízených možností Přepínací tlačítko vybírá pouze jednu z několika možností 15

16 3.3 Význam kláves Pro práci se systémem platí určité obecné funkce jednotlivých kláves : Esc - ukončení bez zápisu změn do souboru - přerušení jakékoliv činnosti - návrat zpět na vyšší menu Enter - ukončení zadávání pole, přechod na pole další vstup do dalšího menu programu Ctrl Enter - přepínání mezi jednotlivými záložkami karty pracovníka 16

17 - (pro pohyb kurzoru) - posun na následující znak v poli - pohyb v horizontálním směru (v menu) - posun na předchozí znak v poli - pohyb v horizontálním směru (v menu) šipka nahoru, dolů - pohyb po polích nebo po menu - pohyb ve vertikálním směru (v menu) Ctrl Page Down - skok na poslední pole obrazovky Ctrl Page Up skok na první pole obrazovky Page Down 17

18 skok na následující záznam nebo obrazovku angl. "o stránku dolů" Page Up - skok na předchozí záznam nebo obrazovku angl. "o stránku nahoru" Delete - výmaz jednoho znaku pod kurzorem maže znaky vpravo od kurzoru - kurzor na místě Backspace - výmaz znaku před kurzorem maže znaky vlevo od kurzoru - kurzor se pohybuje vlevo a maže před ním umístěné znaky Tab - posun na následující ovládací prvek 18

19 Insert - přepínač režimu vkládání/přepisování F1 - nápověda Důležité pro uživatele je sledovat spodní okraj obrazovky, ve kterém se v tzv. "help-line" objevují důležitá hlášení a upozornění systému!!! Systém je zabezpečen tak, že obsluha je před provedením závažné operace s daty rušení,výmaz,spuštění uzávěrky upozorněna zvláštním dotazem zda opravdu chce provést závažnou operaci, která bude v následujícím kroku provedena!!! Další funkční klávesy přístupné z jednotlivých obrazovek programu jsou popisovány u jednotlivých témat. 19

20 3.4 Vstup do programu PAM Vlastní start programu PAM provedeme dvojitým kliknutím myši na ikoně programu nebo v nabídce start volbou spustit, kde zadáme cestu k úloze a spustíme soubor WPAM. Před spuštěním vlastní úlohy jste vyzváni k zadáni identifikačního kódu přístupu. Identifikační kód (nevypisuje se! - aby jej nezjistila neoprávněná osoba) může tvořit libovolná kombinace cifer daná tabulkou identifikací pracovníků. Podle této tabulky je přiřazena přístupová úroveň, povolující provádět určené operace. Viz popis funkce Správa (Kapitola Správa) Potvrzením platného hesla se otevírá okno pro volbu zpracovávaného období. Pokud není tabulka identifikací naplněna (první spuštění) použijte identifikačního kódu 9999, po naplnění tabulky identifikací konkrétními údaji se stává tento kód nepouživatelný. Při narušení souboru identifikací se stane úloha zdánlivě nepřístupnou, nápravu lze provést zrušením souborů identifikací PAMCI01.DAT a PAMCI01.NDX. Následně se použije identifikace 9999 a opětovně se pořídí soubor identifikací v menu Inicializace. 20

21 Období je předplněno podle systémového data na vyúčtování předchozího měsíce a lze je změnit. Je prováděna kontrola na správnost zadání měsíce (1-12). Ukončení vstupních informací potvrzujeme kliknutím na tlačítku Ok nebo klávesou ENTER, při chybném zadání období vyžaduje kurzor nové zadání, chybně zadaná identifikace ukončuje program. Při vlastním zpracování jsou veškeré operace vztahovány k zadanému období. Pokud je nutné období změnit v průběhu práce s programem použijeme funkci změna období, která je vždy první v každém menu, a zadáme požadované období. 21

22 4 POPIS FUNKCÍ PROGRAMU Tato kapitola slouží k seznámení uživatele s jednotlivými funkcemi programu tak, jak jsou uspořádány na obrazovce. V další kapitole je pak popsán postup práce s programem při jednotlivých charakteristických etapách. Hlavní funkce programu jsou rozděleny do nabídek (menu) podle skupin se stejným charakterem. Hlavní menu nabízí základní skupiny funkcí : Zpracování - funkce prohlížení, vstupu a editace dat, vlastní výpočet mezd jednotlivých pracovníků Prohlížení - obsahuje stejné prohlížecí funkce jako volba "Zpracování", neumožňuje však zásah do datových souborů (vstup a editaci dat), slouží především pro pracovníky nemající přístup do "Zpracování" Výstupy - soustřeďuje tisky veškerých výstupních sestav nutných při zpracování mezd Inicializace - funkce pro počáteční nastavení systému (číselníky, kalendář, uživatelská nápověda) a správu dat (rušení, archivace, obnova, sehrání, přetřídění souborů) Konec ukončuje činnost programu a navrací se do operačního systému 4.1 Zpracování Zpracování je nosnou etapou při práci v systému PAM. Zahrnuje vlastní činnosti při přípravě a výpočtu měsíčního vyúčtování mzdy. Nabízí okno s volbami : Změna období Soubor pracovníků Dávka změn Kontrolní chod Zpracování 22

23 Výplatky Zpětné zpracování Roční zpracování Uzavření měsíce blíže popsanými v následujících kapitolách Soubor pracovníků Funkce zabezpečuje práci s hlavním datovým souborem pracovníků, okno nabízí jeden ze tří možností uspořádání podle : - osobního čísla - příjmení a jména - pracoviště Podle zvoleného třídění jsou pak pracovníci uspořádáni pro další práci.změnu třídícího přístupu je možno změnit ukončením a opětovným vstupem do volby. Soubor pracovníků je tvořen trvalými informacemi ze tří oblastí : - osobní charakteristika - údaje personálního charakteru - charakteristika pracovně právního vztahu (PPV) - informace o pracovním poměru - odměna za práci - údaje pro výpočet stabilních složek mzdy Podrobný popis údajů pracovníka je uveden v kapitole Zadávání údajů pracovníka Každá oblast je na samostatné záložce. Pohyb mezi jednotlivými záložkami je možný kliknutím na oušku záložky nebo stiskem kláves CTRL + ENTER. 23

24 Na první záložce zobrazujeme pomocí tlačítek - údaje o dětech a dalších osobách - údaje o adresách Na třetí záložce zobrazujeme: - srážky pracovníka Pokud má pracovník více dětí nebo srážek můžeme listovat pomocí tlačítek následující a předchozí Tlačítka v pravé části okna pracovníka jsou tlačítka umožňující zadat Masku, Následující změnu, Předchozí změnu, Následujícího pracovníka, Předchozího pracovníka, Oprava pracovníka, Rušení, Uložení a Konec. Maska Slouží k vyhledání požadovaného pracovníka, stačí zadat pouze jediný údaj z nabízených : - osobní číslo - příjmení a jméno 24

25 - pracoviště Po vyplnění provedeme potvrzení klávesou ENTER nebo tlačítkem OK, pokud je uvedený pracovník v evidenci existuje objeví se na obrazovce jeho údaje. Pokud pracovník v evidenci není je to oznámeno informačním oknem a pokračovat lze po stisknutí klávesy Enter. Předchozí změna Pokud zvolíme toto tlačítko jsou v evidenci vyhledávány údaje z archivu právě zobrazeného pracovníka a zobrazeny na obrazovce. Můžeme tak zjistit informace, které byly platné v předešlých obdobích. Opakovaným použitím této funkce listujete v archivu směrem dozadu. Následující změna Funguje obdobně jako funkce předchozí, v archivu se však pohybujeme opačným směrem. Následující pracovník Vyhledá a zobrazí na obrazovce následujícího pracovníka evidence podle třídění zvoleného při vstupu do souboru pracovníků. 25

26 Předchozí pracovník Vyhledá a zobrazí na obrazovce předchozího pracovníka v evidenci podle třídění zvoleného při vstupu do souboru pracovníků. Nový pracovník vkládání údajů nového zaměstnance (viz kapitola Zadávání údajů) Oprava oprava údajů u vyhledaného, již zavedeného pracovníka (viz kapitola Změny) Rušení výmaz pracovníka pokud nemá archivovánu doposud žádnou změnu (pokud pracovník má uloženy změny v archivu, je rušen automaticky roční uzávěrkou) Konec Ukončuje práci se souborem pracovníků a vrací se do předchozí nabídky, obdobně funguje i klávesa Esc. Výpočet provede u zobrazeného pracovníka výpočet mzdy a obrazí výsledek ve tvaru výplatního lístku na obrazovce. Změny zadávání měsíčních změn - přejde do režimu pořizování měsíčních změn, pro zobrazeného pracovníka lze zadat libovolné měsíční změny výběrem z nabídky, 26

27 vyplněním potřebných údajů a uložením. Na údaje pracovníka se vrátíme uzavřením okna měsíčních změn. Zadávání a opravy měsíčních změn je popsáno v kapitole Dávka změn Dávka změn Zatím co v souboru pracovníků jsou uloženy údaje dlouhodobého charakteru, pomocí dávky změn zadáváme údaje platné pouze pro zvolené období, které mohou měnit nebo doplňovat údaje ze souboru pracovníků. 27

28 Pořízení změny Po výběru položky z menu je zobrazeno okno nabízející jednotlivé změny. Změny jsou u spořádány ve stromové struktuře kde kliknutím na symbol + se rozbalí zvolená větev a kliknutím na symbolu - je větev sbalena. Dvojitým kliknutím na vybrané položce otevíráme okno pro zadávání změny. Pokud zvolíme některý typ změny jsou v okně požadovány k zadání základní údaje osobní číslo a číslo pracovního poměru (0 je první pracovní poměr) pracovníka ke kterému se zadávaný údaj vztahuje. Další údaje jsou závislé na typu změny a jsou popsány podrobněji v kapitole Dávka měsíčních změn. Položka druh je použita pouze u dávek nemocenského pojištění, kde rozlišuje různé druhy zpracování a možnosti vybíráme z číselníku aktiv. Položku druh je možné využít pro sledování mzdových nákladů na jednotlivé zakázky, pak v druhu je uváděno číslo zakázky. Při zadávání položek s datem není nutné vyplňovat rok, pokud se jedná o rok aktuální, stačí zadat den a měsíc, po stisknutí klávesy Enter se aktuální rok doplní automaticky. Pro usnadnění změny období při pořizování dávky změn je umožněno toto měnit přímo v menu volbou Změna období. Veškeré změny zadávané po změně období jsou zařazovány do zvoleného měsíce, proto je nutné po zadání období znovu upravit. Po ukončení funkce pořizování měsíčních změn se nastaví původně zvolené období. Opravy a rušení změn Poslední volbou stromové struktury v okně pořízení změny je oprava změny potvrzením této volby je požadováno zadáním osobního čísla pracovníka jehož měsíční změny požadujeme opravovat. V zobrazeném seznamu vybereme kliknutím myši změnu, kterou požadujeme opravit a tlačítkem Oprava je umožněna oprava změny. Zrušení vybrané změny dosáhneme stiskem tlačítka Rušení. 28

29 4.1.3 Kontrolní chod Provádí kontrolu souboru pracovníků a měsíčního změnového souboru z hledisek : Závažné chyby - Chybné pracoviště - u pracovníka je uvedeno Pracoviště, které není v číselníku pracovišť, chybné číslo pracoviště neprovede započítání pracovníka do výstupních sestav (Rekapitulace pro finanční účtárnu, Pracovníci a mzdy). Kontrola je prováděna u všech záznamů pracovníka (i platných dříve). 29

30 - Chybné zaměstnání - u pracovníka je uvedeno Zaměstnání, které není v číselníku zaměstnání, takový pracovník v sestavě Pracovníci a mzdy bude uveden v kategorii pracovníků 0. - Data platnosti údajů v souboru pracovníků se překrývají, jsou platné dva údaje pro jedno období. Nutno překontrolovat všechny změny v souboru pracovníků (u uvedeného pracovníka) a opravit počátky a konce platnosti tak, aby navazovaly na sebe. - Duplicita intervalů v dávce měsíčních změn, v měsíci jsou zadány dvě změny pro jeden interval. Může se jednat o dvojí zadání jedné změny nebo překrytí dvou různých změn. Intervaly je nutné opravit jinak jsou započítány dvakrát. Informace - Ukončení platnosti - informace o ukončení zpracování uvedeného pracovníka - Délka trvání MD - informace o překročení mateřské dovolené nad 28 týdnů Výstupem kontrolního chodu je protokol kontrolního chodu, pokud není nalezena žádná chyba protokol není vypsán Zpracování Zahrnuje vlastní výpočet Zálohy - Zálohy - Vyúčtování Provádí výpočet záloh pracovníků. Výsledkem jsou výplatní lístky s vyplněným údajem zálohy, zapsané do souboru výplatek. 30

31 Před spuštění výpočtu záloh je obsluha požadována potvrdit výpočet. Vyúčtování Provádí výpočet celého vyúčtování nezávisle na předchozím zpracování záloh. Výsledkem jsou úplné výplatní lístky zapsané do souboru výplatek. Výpočet probíhá z údajů uložených v souboru pracovníků platných pro zvolené období a dávky měsíčních změn. Obsluha má možnost provést výpočet Jednoho pracovníka nebo Celého souboru pracovníků. Pokud zvolíme výpočet jednoho pracovníka máme možnost pracovat se souborem pracovníků obdobně jako ve funkci Soubor pracovníků (vyhledávání, listování), pracovníka zobrazeného na obrazovce pak můžeme vypočítat spuštěním funkce Výpočet. Celý soubor provádí výpočet nebo přepočet všech pracovníků platných pro zvolené období. Výstupem je soubor výplatek a soubor nemocenských dávek. 31

32 Pro zpracování platí následující zásady : - výpočet lze libovolně opakovat jak u všech pracovníků tak u jednotlivců - přepočtem hlavního pracovního poměru jednotlivého pracovníka jsou automaticky přepočítány vedlejší a souběžné pracovní poměry, samostatný výpočet vedlejších nebo souběžných pracovních poměrů nelze uskutečnit. 32

33 Schéma výpočtu Krok výpočtu Výpočet Provedená Nastaven platný záznam v souboru pracovníků, Nastaven první záznam v dávce změn pro pracovníka a období. Výplatka Naplnění hlavičky ze souboru pracovníka,číselníku pracovišť a zaměstnání Nárok dovolené Počítá se vždy v lednu nebo pokud není výplatka předchozího měsíce, v ostatních případech se přebírá bilance z výplatky předchozího měsíce. Nárok dovolené :- pro pedagogické pracovníky podle položky Povolání-funkce : 631, 632, 635, týdnů 633, týdnů - Pro ostatní pracovníky podle položky délka Zaměstnání na dovolenou Větší jak 15 let - 4 týdny Menší jak 15 let 3 týdny Změny výpočtu nároku dovolené : - Zadáním v souboru uživatelských konstant lze uvedený základní nárok zvýšit o zadaný počet dní. - V případě prvního výpočtu je provedeno krácení dovolené podle data vzniku PPV - - o 1/12 nároku, při 33

34 Krok výpočtu Provedená nástupu po 15. dni - - v měsíci je provedeno krácení i za tento - měsíc. - Nárok dovolené se nepočítá u dohod (první místo Druh PPV 6 nebo 7) a u neuvolněných funkcionářů obcí (první místo Druh PPV 8 a nenulová položka Odměny neuvolněných poslanců). - Při vyplnění položky Datum ukončení PPV je v měsíci ukončení provedeno krácení - - dovolené, v případě přečerpání je poměrná část vyplacené dovolené sražena.krátkodobé pracovní poměry (do 60 dní) mají počítán nárok při prvním výpočtu - (nutno zadat i konec PPV). Pokud není celý odpracován nutno krátit ručně. - Položkou v souboru pracovníka Nárok dovolené lze určit pracovníkovi individuální nárok (v PAM.CFG musí být nastavený parametr PND=1). Konstanty Naplnění konstantami ze souboru pracovníků naplněny podle posledního platného záznamu :- - úvazek- nom. zákl.plat naturální požitky i do ostatních srážek - stipendia - mimomzdové ostatní - rodičovský příspěvek - dohody nekrácené poměrná část za platnost informace zvýšení - prům.dovolená - průměr pro dovolenou x měs.poč.hod - prům.nemoc průměr pro nemoc x poč.dní v měsíci (pokud není v souboru pracovníka prům.prom.složek uveden, počítá se automaticky z vyplacených příslušných složek za předchozí období) 34

35 Krok výpočtu Provedená - zvýšení fondu pracovní doby za poměrnou část platnosti informace MD Kontrola kódu vynětí z evidenčního počtu pracovníků, pro kód 21 se provádí výpočet pomoci v mateřství, ostatní složky v souboru pracovníků jsou ignorovány Dávka Zpracování záznamu dávky podle druhu změny jednorázově připočítáním, pro výpočty se používají informace posledního platného záznamu - krácení dovolené z bilance - dovolená vybraná - dovolená loňská - dovolená letošní - dovolená celkem - proplacení dovolené - dodatková dovolená zvýšení bilance - doplatky k časové mzdě - doplatky úkolové mzdě vedení - doplatky k smíšené mzdě osobní příplatek - doplatky přesčasů - doplatky zvláštní složky - doplatky výjezd požárníků - osobní ohodnocení - prémie - výkonnostní odměny 35

*GORDIC SOFTWARE* DDP

*GORDIC SOFTWARE* DDP GORDIC software *GORDIC SOFTWARE* DDP OPERATIVNÍ EVIDENCE K PŘÍJMOVÝM ÚČTŮM Verze pro Windows *Uživatelská příručka* v. 3.x říjen 2002 OBSAH 1.ÚVOD 4 2.INSTALACE PROGRAMU 5 2.1. Doporučené hardwarové vybavení

Více

WinSKL. Skladové hospodářství. Verze programu 5.35 pro Windows. Příručka supervizora

WinSKL. Skladové hospodářství. Verze programu 5.35 pro Windows. Příručka supervizora WinSKL Skladové hospodářství Verze programu 5.35 pro Windows Příručka supervizora Copyright Gordic spol. s r.o. Jihlava prosinec 2000 1 2 Obsah 1. ÚVOD... 7 1.1 PŘEDMLUVA... 7 1.2 KOMPATIBILNÍ VERZE EKONOMICKÝCH

Více

KOF KNIHA ODESLANÝCH FAKTUR GORDIC SOFTWARE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA * SUPERVIZOR * ===================================

KOF KNIHA ODESLANÝCH FAKTUR GORDIC SOFTWARE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA * SUPERVIZOR * =================================== GORDIC spol. s r.o. software p. box 40 586 04 Jihlava 4 GORDIC SOFTWARE KOF =================================== KNIHA ODESLANÝCH FAKTUR =================================== UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA * SUPERVIZOR

Více

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO Verze 12.06 Strana 1 (celkem 117) OBSAH 1. ÚVOD... 4 1.1. Použití systému, základní popis.... 4 1.2. Požadavky na počítač... 4 1.3. Instalace... 5 1.4. Technická

Více

Střednědobý rozpočtový výhled. WinROZ

Střednědobý rozpočtový výhled. WinROZ Střednědobý rozpočtový výhled WinROZ verze programu 3.10 Příručka supervizora verze příručky 3.10 ROZ - U -SUP Copyright Gordic spol. s r. o. software červen 2001 1 1 Úvod Vážení uživatelé - zákazníci

Více

kompletní ekonomický systém Uživatelská příručka STEREO 22

kompletní ekonomický systém Uživatelská příručka STEREO 22 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace Uživatelská příručka STEREO 22 Ježek software s.r.o. 2014 2 O B S A H Kompletní uživatelská příručka pro STEREO 22 od

Více

Obsah 1 Úvod... 1. 2 Instalace účetnictví... 2. 3 Instalace ostatních programů... 8. 4 Ovládání programu... 9. 5 Začínáme... 14

Obsah 1 Úvod... 1. 2 Instalace účetnictví... 2. 3 Instalace ostatních programů... 8. 4 Ovládání programu... 9. 5 Začínáme... 14 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Technické požadavky... 1 1.2 Licenční ujednání... 1 2 Instalace účetnictví... 2 2.1 Spouštěcí ikona... 3 2.1.1 Vytvoření spouštěcí ikony... 3 2.1.2 Úprava spouštěcí ikony (jen v 32

Více

: RIPPEL Milan, Tylova 1123, 342 01 Sušice bankovní spojení : GE Money Bank Sušice. č.účtu : 161 932 431/0600 IČO : 18707271 DIČ

: RIPPEL Milan, Tylova 1123, 342 01 Sušice bankovní spojení : GE Money Bank Sušice. č.účtu : 161 932 431/0600 IČO : 18707271 DIČ Adresa : RIPPEL Milan, Tylova 1123, 342 01 Sušice bankovní spojení : GE Money Bank Sušice č.účtu : 161 932 431/0600 IČO : 18707271 DIČ : CZ5811300187 tel. : 371 650 469 fax : 376 310 110 mobil : 775 180

Více

KNIHOVNA Verze 1.1 CS

KNIHOVNA Verze 1.1 CS RNDr. JIŘÍ MOHL ELIM Bítovany 40 538 51 Chrast u Chrudimě tel.: 469 665 159 e-mail: jiri.mohl@email.cz KNIHOVNA Verze 1.1 CS PROGRAM PRO KNIHOVNY UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Copyright RNDr. JŘÍ MOHL ELIM, 2003-2004

Více

CÉZAR : MZDY A PERSONALISTIKA

CÉZAR : MZDY A PERSONALISTIKA Základní příručka k modulu CÉZAR : MZDY A PERSONALISTIKA OBSAH : 1. Úvod 2. Základní ovládání programu 3. MENU 4. podmenu ÚČTOVÁNÍ 5. podmenu VÝSTUPY 6. podmenu POLOŽKA 7. podmenu SEZNAMY 8. podmenu KONFIGURCE

Více

MacMZDY & WinMZDY. verze 10.2.1 / 2004. Masarykova 117 Větrná 490 738 01 Frýdek-Místek 73514 Orlová-Lutyně tel. 558 608111 tel.

MacMZDY & WinMZDY. verze 10.2.1 / 2004. Masarykova 117 Větrná 490 738 01 Frýdek-Místek 73514 Orlová-Lutyně tel. 558 608111 tel. MacMZDY & WinMZDY Uživatelská příručka verze 10.2.1 / 2004 MATTES AD spol. s.r.o. RNDr. Jiří Glac Masarykova 117 Větrná 490 738 01 Frýdek-Místek 73514 Orlová-Lutyně tel. 558 608111 tel. 603 468742 ÚVOD

Více

Leden 2013 SKA. Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend. verze 2013 MZDY. uživatelská příručka

Leden 2013 SKA. Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend. verze 2013 MZDY. uživatelská příručka Leden 2013 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2013 MZDY uživatelská příručka autorský kolektiv programu SKA: Ing. Šárka Skalská Ing. Miroslav Skalský Miroslav

Více

I. Obsah příručky. I. OBSAH PŘÍRUČKY... 2 II. ÚVODNÍ INFORMACE... 5 A. Stručná charakteristika systému...5 B. Technické požadavky...

I. Obsah příručky. I. OBSAH PŘÍRUČKY... 2 II. ÚVODNÍ INFORMACE... 5 A. Stručná charakteristika systému...5 B. Technické požadavky... I. Obsah příručky I. OBSAH PŘÍRUČKY... 2 II. ÚVODNÍ INFORMACE... 5 A. Stručná charakteristika systému...5 B. Technické požadavky...5 III. VÝKLAD ZÁKLADNÍCH POJMŮ... 7 IV. POPIS VSTUPU DAT OBECNĚ... 9 A.

Více

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o.

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele PAMICA PERSONALISTIKA A MZDY PŘÍRUČKA UŽIVATELE Personalistika a mzdy PAMICA Příručka uživatele 2009 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu PAMICA pro Windows ve verzi Září 2009, release

Více

MZDY A PERSONALISTIKA 5-1

MZDY A PERSONALISTIKA 5-1 MZDY A PERSONALISTIKA 5-1 OBSAH ÚVOD... 3 OBECNÉ A ÚČETNÍ NASTAVENÍ MEZD... 3 PARAMETRY MEZD... 5 SEZNAM POJIŠŤOVEN... 6 PERSONALISTIKA ZAMĚSTNANCI... 7 TISK/ZOBRAZENÍ - SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ... 8 SESTAVY

Více

TRIFID 2012 STANDARD

TRIFID 2012 STANDARD TRIFID 2012 STANDARD Software pro obchod Uživatelská příručka (c) 2012 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis funkcí programu TRIFID

Více

16. Mzdy. WINSTROM - modul MZDY. 16.1 Vlastnosti a možnosti programu. 16.2 Stručný návod na zpracování mezd

16. Mzdy. WINSTROM - modul MZDY. 16.1 Vlastnosti a možnosti programu. 16.2 Stručný návod na zpracování mezd WINSTROM - modul MZDY 16. Mzdy Program WinMzdy je program určený na komplexní zpracování mezd malé i velké organizace pracující pod operačním systémem Windows. WinMzdy navazují a dále rozvíjejí dosovský

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete souhlas

Více

únor 2002 verze 6.x PASPORT Evidence zařizovacích předmětů autor programu: Jiří Mosz autoři příručky: Jiří Mosz ing.

únor 2002 verze 6.x PASPORT Evidence zařizovacích předmětů autor programu: Jiří Mosz autoři příručky: Jiří Mosz ing. únor 2002 verze 6.x PASPORT Evidence zařizovacích předmětů autor programu: Jiří Mosz autoři příručky: Jiří Mosz ing. Vlastimil Rybola distributor 2002 ALIS, spol. s r.o. Česká Lípa 2 PASPORT - Uživatelská

Více

KONTO. PŘÍRUČKA UŽIVATELE verze 2.95. Identifikační údaje programu. varianta. sériové číslo. síť. verze

KONTO. PŘÍRUČKA UŽIVATELE verze 2.95. Identifikační údaje programu. varianta. sériové číslo. síť. verze KONTO PŘÍRUČKA UŽIVATELE verze 2.95 Identifikační údaje programu varianta sériové číslo síť verze JAPO ZLÍN, SPOL. S R.O., DRUŽSTEVNÍ 431, P. O. BOX 16, 763 15 SLUŠOVICE 1 Licenční smlouva Tento softwarový

Více

EKONOM - účetní a evidenční systém 2

EKONOM - účetní a evidenční systém 2 EKONOM - účetní a evidenční systém 2 Obsah: 1 Koupili jste EKONOM... 10 1.1 Minimální systémové požadavky...10 1.2 Obecně k instalaci:...10 1.3 Dobré rady před instalací...10 1.4 Instalace...11 1.4.1 Instalace

Více

I. O programu MZDY: II. Ovládání programu:

I. O programu MZDY: II. Ovládání programu: I. O programu MZDY: 2 Tento program je určen pro zpracování mzdové agendy malých i velkých organizací v rozsahu do až 2000 zaměstnanců. Přestože program je 32-bitovou aplikací, funguje i v prostředí 64-bitového

Více

O B S A H Úvodní informace... 2 Úvodní obrazovka... 4 Hlavní nabídka firmy a její okruhy... 6 Agenda Zaměstnanci... 7 Agenda Mzdy...

O B S A H Úvodní informace... 2 Úvodní obrazovka... 4 Hlavní nabídka firmy a její okruhy... 6 Agenda Zaměstnanci... 7 Agenda Mzdy... O B S A H 1. Úvodní informace... 2 1.1 Instalace... 2 1.2 Spuštění programu... 2 1.3 Aktualizace (update)... 2 1.4 Demoverze, plná verze... 2 1.5 Výbava počítače... 3 2. Úvodní obrazovka... 4 2.1 Založení/zrušení

Více

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL Úvodní příručka 1 Software s perspektivou DUEL www.jezeksw.cz Ježek software DUEL Úvodní příručka k programu Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL 2 Úvodní příručka ekonomického

Více

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit sq ZK SKLAD MINI verze 2.45 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování. Vzhledem

Více

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Ježek software s.r.o., Mariánská 3233, 470 01 Česká Lípa www.jezeksw.cz DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace strana 1 OBSAH OBSAH... 1 OBECNÉ... 4 Barvy ikon modulů...

Více

ALFIS komplexní ekonomický systém Příručka uživatele

ALFIS komplexní ekonomický systém Příručka uživatele komplexní ekonomický systém Začínáme pracovat se systémem. FKsoft Fuksa Ladislav Ing. Sedlčanská 1327/65 140 00 Praha 4 Tel. 261 264 125, 603 463 137 E-mail alfis@fksoft.cz Web www.alfis.cz, www.fksoft.cz

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete souhlas

Více

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Zaměstnanci Výpočty Tisky Číselníky Servis Firmy Období O programu Nápověda Uživatel Konec

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Zaměstnanci Výpočty Tisky Číselníky Servis Firmy Období O programu Nápověda Uživatel Konec Vysvětlivky: Podtržené údaje - zadání je povinné Listovací seznam - [u] vybírá se z předvolených možností Zaškrtávací políčko - označuje se ( Ano Ne) Přepínač - nastavuje se možnost ze zobrazených Numerický

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s přiloženým licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete

Více