*GORDIC SOFTWARE* WPAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "*GORDIC SOFTWARE* WPAM"

Transkript

1 GORDIC software *GORDIC SOFTWARE* WPAM PRÁCE A MZDY Verze pro Windows 9X *Uživatelská příručka* v říjen 2002

2 OBSAH 1 ÚVOD 5 2 INSTALACE PROGRAMU Doporučené hardwarové vybavení Průběh instalace Licenční podmínky 11 3 OBSLUHA POČÍTAČE Základní pojmy Ovládací prvky Význam kláves Vstup do programu PAM 20 4 POPIS FUNKCÍ PROGRAMU Zpracování Soubor pracovníků Dávka změn Kontrolní chod Zpracování Výplatky Zpětné zpracování Čtvrtletní zpracování Uzavření měsíce Prohlížení Výstupy Údaje pracovníka Dávka změn Dávka změn podle druhu Zálohy 52 2

3 4.3.5 Vyúčtování Pracovníci a mzdy Nemocenské dávky Srážky pracovníků Příkazy k úhradě Příspěvky OS Mzdový list Evidenční list Informace Inicializace Správa Rušení Archivace Obnovení z archivu Přetřídění Sehrání Editor Externí funkce Info Externí vstup 80 5 POSTUP PRÁCE S PROGRAMEM Úvodní nastavení systému Naplnění číselníku pracovišť Naplnění číselníku zaměstnání Naplnění uživatelských konstant Naplnění kalendáře Úprava číselníků nápovědy 97 3

4 5.1.6 Nastavení řídících souborů Měsíční zpracování mezd Dávkové zpracování. velká organizace Interaktivní zpracování malé organizace Zadávání údajů pracovníka Údaje souboru pracovníků Číselníky Měsíční změny Čtvrtletní zpracování mezd Roční zpracování mezd UKONČENÍ PRÁCE OMEZUJÍCÍ PODMÍNKY A NESTANDARTNÍ STAVY SOUBORY ÚLOHY Obecně o pojmenovávání souborů Soubory úlohy PAM Programové soubory : Řídící soubory Datové soubory Soubory pro generování výstupních sestav Soubory dokumentace ČÍSELNÍKY Základní soubor pracovníků Soubor dětí Soubor srážek Číselník pracovišť Číselník zaměstnání Soubor měsíčních změn OBSLUHA NÁPOVĚDY GENERÁTOR SESTAV 173 4

5 1 ÚVOD Programový systém PAM firmy GORDIC umožňuje automatizované zpracování personální a mzdové agendy na 32-bitové výpočetní technice typu PC. Přestože původní zadání vychází z potřeb organizací státní správy a samosprávy - tj. pracovníků obecních, městských a okresních úřadů, školství, zdravotnictví a podobných - modulární stavba programového vybavení zajistí pokrytí širokého rozsahu potřeb ostatních organizací, podniků a soukromých podnikatelů. Nabízené verze volitelné dle objemu souboru pracovníků a uživatelského komfortu - viz nabídkový list - je firma schopna v minimálních termínech upravit a instalovat dle požadavku zákazníka. Programové řešení ve vývojovém prostředí Delphi systémem menu s vkládanými okny, která jsou doplněna komentářem vybrané funkce, činí vlastní obsluhu zcela snadnou záležitostí. Uživatel znalý problematiky PAM je s minimálními zkušenostmi z oblasti výpočetní techniky schopen v krátké době využívat možnosti systému. Řešení, vzhledem ke složitosti mzdové problematiky, si nekladlo za cíl pokrýt veškeré případy vyplácení mezd, ale nejčastější případy to je asi 90 % práce pracovnic zpracovávajících mzdovou agendu. Cílem však bylo umožnit maximální možnost zasahování do zpracování a provádění korekcí. Hlavní výhody řešení lze shrnout do následujících bodů: - uživatel má možnost volby práce mezi interaktivním zpracováním vyúčtování jednotlivých pracovníků (vhodné pro malé organizace) nebo dávkovým pořízením dat a následným zpracováním všech pracovníků (velké organizace), - pracovníkovi je umožněno provádět opravy zpracování a to buď opakovaným přepočtem pouze vybraného pracovníka nebo přímou opravou výplatky, - veškeré výstupy jsou tvořeny pomocí generátoru sestav, který umožňuje vytvářet neomezené množství modifikací sestav dodávaných nebo vlastních, - systém je orientován na maximální úsporu tiskového papíru, neboť jen na obsluze záleží zda vytiskne sestavu celou, nebo jen její určitou část, případně se spokojí s prohlížením na obrazovce, - uživatel si sám stanoví způsob součtování výstupních sestav 5

6 - v úloze je použit systém BROWSE, který umožňuje prohlížet na obrazovce libovolně velké textové soubory, případně více souborů najednou a provádět s nimi základní textové operace 6

7 2 Instalace programu Předpokladem pro bezchybnou funkci programu WinPAM je jeho správná instalace. Instalací dochází nejenom ke kopírování souborů na disk, ale i k autorizaci programu, vytvoření adresářové struktury a nezbytným úpravám prostředí Windows. 2.1 Doporučené hardwarové vybavení L Vzhledem k uživatelskému komfortu je doporučení minimální konfigurace počítače pro reálnou práci s programem WinPAM následující: * PC PENTIUM /90; * 32 MByte RAM (v závislosti na použitém operačním systému - pro Win95 stačí 16 MB); * grafická karta VGA nebo karta s vyšší rozlišovací schopností (podporující rozlišení min. 800x600), nejlépe SVGA. Doporučuje se používat rozlišení s 24- bitovou hloubkou barev; * VGA COLOR Monitor 15"; * AT klávesnice; * dostatečně velká kapacita pevného disku počítače a potřebná velikost volného prostoru na pevném disku - instalace programových souborů zabere minimálně 20 MByte diskové kapacity, s daty (dle množství dat a dle počtu zpracovávaných organizací) přibližně mezi MByte diskové kapacity; * disketová machanika FD 1,44 MByte 3.5". Program standardně používá tiskárnu, předvolenou v systému Windows v menu START-NASTAVENÍ-TISKÁRNY. Vlastní tisk na tiskárně je řízen externími parametry systému Windows, s možností nastavení tiskárny přímo z programu WinPAM. Program WinPAM podporuje standardní kódovou stránku systému Windows: * CP česká kódová stránka. 2.2 Průběh instalace Program WinPAM je poskytován na pěti instalačních 3.5 disketách, ale podstatně výhodnější je instalace z CD-ROM mechaniky. Před zahájením instalace se musíme přesvěčit, zda náš počítač splňuje výše uvedené nezbytné minimální podmínky pro provoz programu WinPAM. 7

8 L Postup vlastní instalace programu, která se spouští ze systému Windows: 1) Do disketové mechaniky vložíme první instalační disketu programu. 2) Z nabídky Start zvolíme příkaz Spustit. 3) V dialogovém okně Spustit zadáme do povelového řádku příkaz: A:\SETUP (resp. B:\SETUP) (můžeme použít také tlačítko Procházet..., abychom snáze vyhledali soubor SETUP.EXE, nalézající se na disku A:\, resp.b:\) a potvrdíme tlačítkem OK. Tím je instalace odstartována, takže nyní se budeme již řídit pokyny instalačního programu. 4) V úvodním okně instalátoru se nejprve zobrazí doporučení na uzavření všech programů Windows ještě před spuštěním tohoto instalátoru, aby se minimalizovala pravděpodobnost výskytu chyby při instalaci programových souborů. Dále je v okně obsaženo upozornění na zákonnou ochranu instalovaného programového vybavení a varování před jeho nedovoleným rozmnožováním a distribucí. Tlačítko Storno - možnost ukončení instalace - pokud i v následujícím okně potvrdíme Konec instalace, následuje ukončení bez nainstalování programu WinPAM. Tlačítkem Pokračovat se vrátíme zpět do instalačního procesu. Tlačítko Další - pokračování instalačního dialogu. 5) Následuje okno Dohoda o softwarové licenci. Kurzorovými klávesami šipka nahoru a dolů, PgUp a PgDn si můžeme přečíst obsah licenční smlouvy, se kterým je nutné souhlasit, abychom mohli pokračovat v instalaci. Tlačítko Zpět - skok o jeden instalační dialog (okno) zpět. Tlačítko Ne - nesouhlas s licenčními podmínkami a ukončení instalace - pokud i v následujícím okně potvrdíme Konec instalace, následuje ukončení bez nainstalování programu WinPAM. Stiskem tlačítka Pokračovat se vrátíme zpět do instalačního procesu. Tlačítko Ano - souhlas s licenčními podmínkami. Pokud chceme nainstalovat program WinPAM, musíme dohodu přijmout. 8

9 6) Následující okno obsahuje informace o vlastním průběhu instalace: Instalace proběhne do již existujícího adresáře se stávající DOS verzí - obsahuje pouze upgrade na verzi pro Windows 95,98 nebo NT. Instalační program neumí automaticky vyhledávat stávající verzi a proto je při první instalaci nutné zadat ručně adresář, ve kterém se stávající verze DOS nachází. Tento adresář bude zapsán do registru, takže v další instalaci nebo přeinstalaci bude již předplněn správně. Program automaticky vytvoří skupinu Gordic ve vašem menu Start s položkou WinPAM nebo je nutné vytvořit zástupce na Plochu Windows. 7) Následuje okno s informacemi o cílovém umístění instalovaných souborů s možností změny cílového adresáře. Tlačítko Procházet... - chceme-li zadat nebo změnit cílový adresář formou výběru z adresářové struktury vybraného pevného disku našeho počítače, klikneme na toto tlačítko. 8) Následuje okno s nabídkou komponent, které můžeme instalovat: Programové soubory - hlavní modul programu, generátory výkazů, sestav a ostatní pomocné soubory; Soubory nápovědy - soubor nápovědných témat WPAM.HLP; Export do Excelu - modul pro exportování dat do aplikace Excel; Stručný popis aktivní komponenty k instalaci - viz pole Popis. Pod tímto polem je ještě zobrazena informace o požadovaném volném místu na disku (minimální místo, nutné pro zdárný průběh instalace) a o celkovém volném místě na vybraném disku. 9) V dalším kroku instalace se již začnou kopírovat soubory vybraných komponent programu do vybraného adresáře. Pokud byl program WinPAM již jednou regulérně nainstalován, dojde na závěr k reinstalaci na vyšší verzi. Pokud nebylo vytvořeno menu START-PROGRAMY-GORDIC, pak se vytvoří. Do něj se vloží spustitelná položka programu WinPAM. 9

10 Tlačítko Storno - možnost přerušení a ukončení instalace - pokud i v následujícím okně potvrdíme Konec instalace, následuje ukončení bez kompletní instalace programu WinPAM!!! Stiskem tlačítka Pokračovat se vrátíme zpět do instalačního procesu. Pokud vše proběhne v pořádku, na závěr instalace se zobrazí informační okno Instalace je ukončena. 10

11 2.3 Licenční podmínky Programové vybavení popsané v této publikaci podléhá licenční nebo jiné speciální dohodě a je možné jej používat a kopírovat jen v souladu s podmínkami této dohody. Žádná část této příručky nesmí být kopírována ani přenesena žádným způsobem, ať elektronicky nebo mechanicky, včetně fotokopírování nebo nahrávání bez výslovného svolení firmy GORDIC. Tolik o programu WinPAM verze 3.8x. Závěrem vám autorský tým přeje příjemnou práci při tvorbě výkazů a pohodu na pracovišti. Případné připomínky nebo chyby ve vlastním programovém vybavení nám zašlete prosím pokud možno písemně na p.o.box nebo ovou poštou. GORDIC spol. s r.o. software p.o.box Jihlava 4 Tel.: 066/ , WEB: 11

12 3 OBSLUHA POČÍTAČE 3.1 Základní pojmy V textovém popisu v této příručce, ale i v odborné mluvě jsou používány některé termíny, které je třeba uživatelům, kteří je neznají, alespoň letmo vysvětlit. Důležité je znát tyto termíny i pro snazší komunikaci např. při jednání, nebo telefonickém rozhovoru. K nejčastěji používaným výrazům patří : systém (v systému) - je tím myšlen operační systém počítače Windows 95 a novější (postavení je v systému těsně po spuštění počítače) FD (floppy disk) - disketa (nosič informací) - rozlišujeme podle rozměrů a podle kapacity obsahu na : HD 3,5'' (palce) - 1,44 MByte HD 5,25'' - 1,26 MByte DD 3,5'' kbyte DD 5,25'' kbyte HD (hard disk) - pevný disk (součást počítače) - rozlišujeme podle kapacity např. 1,2-GB, 3,20 GB,atp. menu - nabídka ze které vybíráme - volíme nejčastěji šipkami (kurzorovými klávesami) a potvrzujeme volbu ENTER submenu - menu nižší úrovně hardware - vlastní zařízení - počítač jako hmotný předmět disketová mechanika - zařízení pro vložení diskety (snímač diskety) nejčastěji používané jsou označení písmeny A a B software - veškeré programové vybavení - tedy něco nehmotného, program,který umožňuje komunikaci člověka s PC (strojem) zadávání, pořizování dat - fyzická tvorba nových údajů - čísel, textu 12

13 potvrzení volby - používá se zejména v případě, kdy uživatel volí z více možností a po výběru v menu (podsvícení, zvýraznění obdélníkovým polem atp.) potvrzuje stiskem určité klávesy jím zvolenou variantu maska souborů - jde o obecně vžitý termín, který označuje zadání takových částí názvu souborů, které zastupuje více souborů se společnými znaky ve svém názvu (vysvětlení je v další části příručky) help-line - pomocná linka - část obrazovky používaná tvůrcem programu k oznamování důležitých údajů o práci programu obsluze počítače, většinou poslední řádek obrazovky maska - přímo v programu PAM znamená, že jde o jakési výběrové kriterium, zadání hledaného údaje editace - oprava hodnot v počítači editor - program umožňující vytvářet,opravovat a prohlížet textové soubory kurzor - blikající čárka nebo obdélníček označující místo v souboru v kterém se právě nachází obsluha kurzorové klávesy - někdy hovorově nazývané "šipky" - nahoru, dolů, vlevo a vpravo On line - pohotovost tiskárny k tisku (schopnost přijmout data pro tisk) Kurzor myši - označuje pozici myši na obrazovce, jeho vzhled se mění podle možných funkcí v programu. Kliknutí myši - rychlé stisknutí a povolení levého tlačítka myši, pozice kurzoru myši musí být na obrazovce umístěna nad ovládacím prvkem, který chceme spustit Dvojité kliknutí myši - rychlé stisknutí a povolení levého tlačítka myši dvakrát za sebou, pozice kurzoru myši musí být na obrazovce umístěna nad ovládacím prvkem, který chceme spustit 13

14 3.2 Ovládací prvky V programu jsou použity následující grafické ovládací prvky. Tyto prvky jsou primárně určeny pro ovládání myší a usnadňují práci zpříjemněním uživatelského prostředí. Textové pole - slouží k zadávání a opravám textu. Pokud je pole znepřístupněno je jeho plocha šedá. Při přesunu na přístupné textové pole v něm začne blikat kurzor. Pole se seznamem pomocí tohoto prvku vybíráme jednu z nabízených možností. Je využíván především pro práci s číselníky. Seznam rozbalíme stiskem levého tlačítka myši na šipce umístěné na konci ovládacího prvku nebo stiskem klávesy F4. V rozbaleném seznamu vybereme položku buď stiskem levého tlačítka myši na zvolené položce nebo pomocí šipkových kláves najdeme položku a výběr potvrdíme klávesou Enter. Záložka funguje stejně jako záložka v běžné papírové kartotéce. Klepnutím na ouško zvolené záložky zobrazíme její obsah. Tlačítko každé tlačítko slouží k provedení určitého příkazu. Příkaz provedeme stiskem levého tlačítka myši na tlačítku nebo stiskem klávesy Enter na vybraném tlačítku. 14

15 Zavírací tlačítko slouží k uzavření zvoleného okna. Zaškrtávací políčko používá se v programu k výběru jedné nebo více nabízených možností Přepínací tlačítko vybírá pouze jednu z několika možností 15

16 3.3 Význam kláves Pro práci se systémem platí určité obecné funkce jednotlivých kláves : Esc - ukončení bez zápisu změn do souboru - přerušení jakékoliv činnosti - návrat zpět na vyšší menu Enter - ukončení zadávání pole, přechod na pole další vstup do dalšího menu programu Ctrl Enter - přepínání mezi jednotlivými záložkami karty pracovníka 16

17 - (pro pohyb kurzoru) - posun na následující znak v poli - pohyb v horizontálním směru (v menu) - posun na předchozí znak v poli - pohyb v horizontálním směru (v menu) šipka nahoru, dolů - pohyb po polích nebo po menu - pohyb ve vertikálním směru (v menu) Ctrl Page Down - skok na poslední pole obrazovky Ctrl Page Up skok na první pole obrazovky Page Down 17

18 skok na následující záznam nebo obrazovku angl. "o stránku dolů" Page Up - skok na předchozí záznam nebo obrazovku angl. "o stránku nahoru" Delete - výmaz jednoho znaku pod kurzorem maže znaky vpravo od kurzoru - kurzor na místě Backspace - výmaz znaku před kurzorem maže znaky vlevo od kurzoru - kurzor se pohybuje vlevo a maže před ním umístěné znaky Tab - posun na následující ovládací prvek 18

19 Insert - přepínač režimu vkládání/přepisování F1 - nápověda Důležité pro uživatele je sledovat spodní okraj obrazovky, ve kterém se v tzv. "help-line" objevují důležitá hlášení a upozornění systému!!! Systém je zabezpečen tak, že obsluha je před provedením závažné operace s daty rušení,výmaz,spuštění uzávěrky upozorněna zvláštním dotazem zda opravdu chce provést závažnou operaci, která bude v následujícím kroku provedena!!! Další funkční klávesy přístupné z jednotlivých obrazovek programu jsou popisovány u jednotlivých témat. 19

20 3.4 Vstup do programu PAM Vlastní start programu PAM provedeme dvojitým kliknutím myši na ikoně programu nebo v nabídce start volbou spustit, kde zadáme cestu k úloze a spustíme soubor WPAM. Před spuštěním vlastní úlohy jste vyzváni k zadáni identifikačního kódu přístupu. Identifikační kód (nevypisuje se! - aby jej nezjistila neoprávněná osoba) může tvořit libovolná kombinace cifer daná tabulkou identifikací pracovníků. Podle této tabulky je přiřazena přístupová úroveň, povolující provádět určené operace. Viz popis funkce Správa (Kapitola Správa) Potvrzením platného hesla se otevírá okno pro volbu zpracovávaného období. Pokud není tabulka identifikací naplněna (první spuštění) použijte identifikačního kódu 9999, po naplnění tabulky identifikací konkrétními údaji se stává tento kód nepouživatelný. Při narušení souboru identifikací se stane úloha zdánlivě nepřístupnou, nápravu lze provést zrušením souborů identifikací PAMCI01.DAT a PAMCI01.NDX. Následně se použije identifikace 9999 a opětovně se pořídí soubor identifikací v menu Inicializace. 20

21 Období je předplněno podle systémového data na vyúčtování předchozího měsíce a lze je změnit. Je prováděna kontrola na správnost zadání měsíce (1-12). Ukončení vstupních informací potvrzujeme kliknutím na tlačítku Ok nebo klávesou ENTER, při chybném zadání období vyžaduje kurzor nové zadání, chybně zadaná identifikace ukončuje program. Při vlastním zpracování jsou veškeré operace vztahovány k zadanému období. Pokud je nutné období změnit v průběhu práce s programem použijeme funkci změna období, která je vždy první v každém menu, a zadáme požadované období. 21

22 4 POPIS FUNKCÍ PROGRAMU Tato kapitola slouží k seznámení uživatele s jednotlivými funkcemi programu tak, jak jsou uspořádány na obrazovce. V další kapitole je pak popsán postup práce s programem při jednotlivých charakteristických etapách. Hlavní funkce programu jsou rozděleny do nabídek (menu) podle skupin se stejným charakterem. Hlavní menu nabízí základní skupiny funkcí : Zpracování - funkce prohlížení, vstupu a editace dat, vlastní výpočet mezd jednotlivých pracovníků Prohlížení - obsahuje stejné prohlížecí funkce jako volba "Zpracování", neumožňuje však zásah do datových souborů (vstup a editaci dat), slouží především pro pracovníky nemající přístup do "Zpracování" Výstupy - soustřeďuje tisky veškerých výstupních sestav nutných při zpracování mezd Inicializace - funkce pro počáteční nastavení systému (číselníky, kalendář, uživatelská nápověda) a správu dat (rušení, archivace, obnova, sehrání, přetřídění souborů) Konec ukončuje činnost programu a navrací se do operačního systému 4.1 Zpracování Zpracování je nosnou etapou při práci v systému PAM. Zahrnuje vlastní činnosti při přípravě a výpočtu měsíčního vyúčtování mzdy. Nabízí okno s volbami : Změna období Soubor pracovníků Dávka změn Kontrolní chod Zpracování 22

23 Výplatky Zpětné zpracování Roční zpracování Uzavření měsíce blíže popsanými v následujících kapitolách Soubor pracovníků Funkce zabezpečuje práci s hlavním datovým souborem pracovníků, okno nabízí jeden ze tří možností uspořádání podle : - osobního čísla - příjmení a jména - pracoviště Podle zvoleného třídění jsou pak pracovníci uspořádáni pro další práci.změnu třídícího přístupu je možno změnit ukončením a opětovným vstupem do volby. Soubor pracovníků je tvořen trvalými informacemi ze tří oblastí : - osobní charakteristika - údaje personálního charakteru - charakteristika pracovně právního vztahu (PPV) - informace o pracovním poměru - odměna za práci - údaje pro výpočet stabilních složek mzdy Podrobný popis údajů pracovníka je uveden v kapitole Zadávání údajů pracovníka Každá oblast je na samostatné záložce. Pohyb mezi jednotlivými záložkami je možný kliknutím na oušku záložky nebo stiskem kláves CTRL + ENTER. 23

24 Na první záložce zobrazujeme pomocí tlačítek - údaje o dětech a dalších osobách - údaje o adresách Na třetí záložce zobrazujeme: - srážky pracovníka Pokud má pracovník více dětí nebo srážek můžeme listovat pomocí tlačítek následující a předchozí Tlačítka v pravé části okna pracovníka jsou tlačítka umožňující zadat Masku, Následující změnu, Předchozí změnu, Následujícího pracovníka, Předchozího pracovníka, Oprava pracovníka, Rušení, Uložení a Konec. Maska Slouží k vyhledání požadovaného pracovníka, stačí zadat pouze jediný údaj z nabízených : - osobní číslo - příjmení a jméno 24

25 - pracoviště Po vyplnění provedeme potvrzení klávesou ENTER nebo tlačítkem OK, pokud je uvedený pracovník v evidenci existuje objeví se na obrazovce jeho údaje. Pokud pracovník v evidenci není je to oznámeno informačním oknem a pokračovat lze po stisknutí klávesy Enter. Předchozí změna Pokud zvolíme toto tlačítko jsou v evidenci vyhledávány údaje z archivu právě zobrazeného pracovníka a zobrazeny na obrazovce. Můžeme tak zjistit informace, které byly platné v předešlých obdobích. Opakovaným použitím této funkce listujete v archivu směrem dozadu. Následující změna Funguje obdobně jako funkce předchozí, v archivu se však pohybujeme opačným směrem. Následující pracovník Vyhledá a zobrazí na obrazovce následujícího pracovníka evidence podle třídění zvoleného při vstupu do souboru pracovníků. 25

26 Předchozí pracovník Vyhledá a zobrazí na obrazovce předchozího pracovníka v evidenci podle třídění zvoleného při vstupu do souboru pracovníků. Nový pracovník vkládání údajů nového zaměstnance (viz kapitola Zadávání údajů) Oprava oprava údajů u vyhledaného, již zavedeného pracovníka (viz kapitola Změny) Rušení výmaz pracovníka pokud nemá archivovánu doposud žádnou změnu (pokud pracovník má uloženy změny v archivu, je rušen automaticky roční uzávěrkou) Konec Ukončuje práci se souborem pracovníků a vrací se do předchozí nabídky, obdobně funguje i klávesa Esc. Výpočet provede u zobrazeného pracovníka výpočet mzdy a obrazí výsledek ve tvaru výplatního lístku na obrazovce. Změny zadávání měsíčních změn - přejde do režimu pořizování měsíčních změn, pro zobrazeného pracovníka lze zadat libovolné měsíční změny výběrem z nabídky, 26

27 vyplněním potřebných údajů a uložením. Na údaje pracovníka se vrátíme uzavřením okna měsíčních změn. Zadávání a opravy měsíčních změn je popsáno v kapitole Dávka změn Dávka změn Zatím co v souboru pracovníků jsou uloženy údaje dlouhodobého charakteru, pomocí dávky změn zadáváme údaje platné pouze pro zvolené období, které mohou měnit nebo doplňovat údaje ze souboru pracovníků. 27

28 Pořízení změny Po výběru položky z menu je zobrazeno okno nabízející jednotlivé změny. Změny jsou u spořádány ve stromové struktuře kde kliknutím na symbol + se rozbalí zvolená větev a kliknutím na symbolu - je větev sbalena. Dvojitým kliknutím na vybrané položce otevíráme okno pro zadávání změny. Pokud zvolíme některý typ změny jsou v okně požadovány k zadání základní údaje osobní číslo a číslo pracovního poměru (0 je první pracovní poměr) pracovníka ke kterému se zadávaný údaj vztahuje. Další údaje jsou závislé na typu změny a jsou popsány podrobněji v kapitole Dávka měsíčních změn. Položka druh je použita pouze u dávek nemocenského pojištění, kde rozlišuje různé druhy zpracování a možnosti vybíráme z číselníku aktiv. Položku druh je možné využít pro sledování mzdových nákladů na jednotlivé zakázky, pak v druhu je uváděno číslo zakázky. Při zadávání položek s datem není nutné vyplňovat rok, pokud se jedná o rok aktuální, stačí zadat den a měsíc, po stisknutí klávesy Enter se aktuální rok doplní automaticky. Pro usnadnění změny období při pořizování dávky změn je umožněno toto měnit přímo v menu volbou Změna období. Veškeré změny zadávané po změně období jsou zařazovány do zvoleného měsíce, proto je nutné po zadání období znovu upravit. Po ukončení funkce pořizování měsíčních změn se nastaví původně zvolené období. Opravy a rušení změn Poslední volbou stromové struktury v okně pořízení změny je oprava změny potvrzením této volby je požadováno zadáním osobního čísla pracovníka jehož měsíční změny požadujeme opravovat. V zobrazeném seznamu vybereme kliknutím myši změnu, kterou požadujeme opravit a tlačítkem Oprava je umožněna oprava změny. Zrušení vybrané změny dosáhneme stiskem tlačítka Rušení. 28

29 4.1.3 Kontrolní chod Provádí kontrolu souboru pracovníků a měsíčního změnového souboru z hledisek : Závažné chyby - Chybné pracoviště - u pracovníka je uvedeno Pracoviště, které není v číselníku pracovišť, chybné číslo pracoviště neprovede započítání pracovníka do výstupních sestav (Rekapitulace pro finanční účtárnu, Pracovníci a mzdy). Kontrola je prováděna u všech záznamů pracovníka (i platných dříve). 29

30 - Chybné zaměstnání - u pracovníka je uvedeno Zaměstnání, které není v číselníku zaměstnání, takový pracovník v sestavě Pracovníci a mzdy bude uveden v kategorii pracovníků 0. - Data platnosti údajů v souboru pracovníků se překrývají, jsou platné dva údaje pro jedno období. Nutno překontrolovat všechny změny v souboru pracovníků (u uvedeného pracovníka) a opravit počátky a konce platnosti tak, aby navazovaly na sebe. - Duplicita intervalů v dávce měsíčních změn, v měsíci jsou zadány dvě změny pro jeden interval. Může se jednat o dvojí zadání jedné změny nebo překrytí dvou různých změn. Intervaly je nutné opravit jinak jsou započítány dvakrát. Informace - Ukončení platnosti - informace o ukončení zpracování uvedeného pracovníka - Délka trvání MD - informace o překročení mateřské dovolené nad 28 týdnů Výstupem kontrolního chodu je protokol kontrolního chodu, pokud není nalezena žádná chyba protokol není vypsán Zpracování Zahrnuje vlastní výpočet Zálohy - Zálohy - Vyúčtování Provádí výpočet záloh pracovníků. Výsledkem jsou výplatní lístky s vyplněným údajem zálohy, zapsané do souboru výplatek. 30

31 Před spuštění výpočtu záloh je obsluha požadována potvrdit výpočet. Vyúčtování Provádí výpočet celého vyúčtování nezávisle na předchozím zpracování záloh. Výsledkem jsou úplné výplatní lístky zapsané do souboru výplatek. Výpočet probíhá z údajů uložených v souboru pracovníků platných pro zvolené období a dávky měsíčních změn. Obsluha má možnost provést výpočet Jednoho pracovníka nebo Celého souboru pracovníků. Pokud zvolíme výpočet jednoho pracovníka máme možnost pracovat se souborem pracovníků obdobně jako ve funkci Soubor pracovníků (vyhledávání, listování), pracovníka zobrazeného na obrazovce pak můžeme vypočítat spuštěním funkce Výpočet. Celý soubor provádí výpočet nebo přepočet všech pracovníků platných pro zvolené období. Výstupem je soubor výplatek a soubor nemocenských dávek. 31

32 Pro zpracování platí následující zásady : - výpočet lze libovolně opakovat jak u všech pracovníků tak u jednotlivců - přepočtem hlavního pracovního poměru jednotlivého pracovníka jsou automaticky přepočítány vedlejší a souběžné pracovní poměry, samostatný výpočet vedlejších nebo souběžných pracovních poměrů nelze uskutečnit. 32

33 Schéma výpočtu Krok výpočtu Výpočet Provedená Nastaven platný záznam v souboru pracovníků, Nastaven první záznam v dávce změn pro pracovníka a období. Výplatka Naplnění hlavičky ze souboru pracovníka,číselníku pracovišť a zaměstnání Nárok dovolené Počítá se vždy v lednu nebo pokud není výplatka předchozího měsíce, v ostatních případech se přebírá bilance z výplatky předchozího měsíce. Nárok dovolené :- pro pedagogické pracovníky podle položky Povolání-funkce : 631, 632, 635, týdnů 633, týdnů - Pro ostatní pracovníky podle položky délka Zaměstnání na dovolenou Větší jak 15 let - 4 týdny Menší jak 15 let 3 týdny Změny výpočtu nároku dovolené : - Zadáním v souboru uživatelských konstant lze uvedený základní nárok zvýšit o zadaný počet dní. - V případě prvního výpočtu je provedeno krácení dovolené podle data vzniku PPV - - o 1/12 nároku, při 33

34 Krok výpočtu Provedená nástupu po 15. dni - - v měsíci je provedeno krácení i za tento - měsíc. - Nárok dovolené se nepočítá u dohod (první místo Druh PPV 6 nebo 7) a u neuvolněných funkcionářů obcí (první místo Druh PPV 8 a nenulová položka Odměny neuvolněných poslanců). - Při vyplnění položky Datum ukončení PPV je v měsíci ukončení provedeno krácení - - dovolené, v případě přečerpání je poměrná část vyplacené dovolené sražena.krátkodobé pracovní poměry (do 60 dní) mají počítán nárok při prvním výpočtu - (nutno zadat i konec PPV). Pokud není celý odpracován nutno krátit ručně. - Položkou v souboru pracovníka Nárok dovolené lze určit pracovníkovi individuální nárok (v PAM.CFG musí být nastavený parametr PND=1). Konstanty Naplnění konstantami ze souboru pracovníků naplněny podle posledního platného záznamu :- - úvazek- nom. zákl.plat naturální požitky i do ostatních srážek - stipendia - mimomzdové ostatní - rodičovský příspěvek - dohody nekrácené poměrná část za platnost informace zvýšení - prům.dovolená - průměr pro dovolenou x měs.poč.hod - prům.nemoc průměr pro nemoc x poč.dní v měsíci (pokud není v souboru pracovníka prům.prom.složek uveden, počítá se automaticky z vyplacených příslušných složek za předchozí období) 34

35 Krok výpočtu Provedená - zvýšení fondu pracovní doby za poměrnou část platnosti informace MD Kontrola kódu vynětí z evidenčního počtu pracovníků, pro kód 21 se provádí výpočet pomoci v mateřství, ostatní složky v souboru pracovníků jsou ignorovány Dávka Zpracování záznamu dávky podle druhu změny jednorázově připočítáním, pro výpočty se používají informace posledního platného záznamu - krácení dovolené z bilance - dovolená vybraná - dovolená loňská - dovolená letošní - dovolená celkem - proplacení dovolené - dodatková dovolená zvýšení bilance - doplatky k časové mzdě - doplatky úkolové mzdě vedení - doplatky k smíšené mzdě osobní příplatek - doplatky přesčasů - doplatky zvláštní složky - doplatky výjezd požárníků - osobní ohodnocení - prémie - výkonnostní odměny 35

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Vážení uživatelé, předkládám Vám mimořádnéčíslo informačního zpravodaje, které obsahuje podrobnější informace o provedení

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01

Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01 Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01 V Přerově 26.1.2009 PERZONALISTIKA Evidence personalistiky na 3.záložce OÚ-další byla odstraněna zkratka u důchodů. Sestavy - odstraněna nabídka Předstihové řízení pro

Více

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz. Registr smluv 200x Příručka uživatele Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.cz - 1 - Registr smluv 1. Stručný popis programu Program je určen pro Správy a údržby silnic

Více

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký.

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký. Opravy a prodej Uživatelská příručka Milan Hradecký. 2 1. ÚVOD : Program slouží k evidenci dílenských oprav, k prodeji náhradních dílů a k fakturaci. Pracuje v prostředí WINDOWS 95 až WINDOWS XP. K rychlému

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

Docházka 3000 Export dat v XML formátu

Docházka 3000 Export dat v XML formátu Docházka 3000 Export dat v XML formátu Docházkový systém obsahuje od verze 6.33 z 12.7.2012 podporu pro export sumárních dat výsledovky rozšířený o některé další položky do souboru ve formátu XML. Tímto

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Integrovaný modul DeCe SKLAD, verze 2014 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, ledn 2014. I. Obsah příručky

Integrovaný modul DeCe SKLAD, verze 2014 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, ledn 2014. I. Obsah příručky I. Obsah příručky I. OBSAH PŘÍRUČKY...I-1 II. ÚVODNÍ INFORMACE...II-2 III. OVLÁDÁNÍ MODULU...III-3 Sklad evidence zboží...iii-3 Fak.př. faktury přijaté...iii-10 Odb. + Dod. odběratelé nebo dodavatelé...iii-12

Více

Manuál k ovládání aplikace INFOwin.

Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Základní práce s formuláři je ve všech modulech totožná. Vybereme tedy například formulář Pokladní kniha korunová na kterém si funkce ukážeme. Po zápisech se lze pohybovat

Více

Modul RLZ - mzdové výpočty,spojovák

Modul RLZ - mzdové výpočty,spojovák Modul RLZ - mzdové výpočty,spojovák Školící materiál pro samostudium 8.11.2011 pavelkova Datum tisku 8.11.2011 2 Modul RLZ - mzdové výpočty,spojovák Modul RLZ - mzdové výpočty,spojovák Obsah Úvod... 3

Více

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Demeter Jurista 2007 16.12.2007 Obsah Obsah... 2 Instalace programu... 3 Spuštění programu... 3 Popis hlavního panelu... 4 Menu... 4 Panel Vinotéka...

Více

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: -

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: - Odpovědný úsek: úsek ředitele Jméno Útvar Podpis Zpracoval: Mgr. Michal Kozár právník Schválil: Vydala: Ing. Jan Mlčák, MBA Rada Kraje Vysočina Vydáno dne: Účinnost od: ÚŘ Nahrazuje/ruší: - zřizovatel

Více

Instalace SW VIS z internetu - Opakovaná instalace, instalace upgrade

Instalace SW VIS z internetu - Opakovaná instalace, instalace upgrade Instalace SW VIS z internetu - Opakovaná instalace, instalace upgrade Opakovanou instalací SW VIS rozumíme instalaci do adresáře, který již obsahuje starší instalaci programu VIS. Většinou se provádí ze

Více

Změny v DUNA/MZDY, verze 2015.1.01

Změny v DUNA/MZDY, verze 2015.1.01 Změny v DUNA/MZDY, verze 2015.1.01 PERZONALISTIKA Evidence pracovníků Evidence pracovníků 4. záložka OÚ - Daně byly doplněny položky počet 1.dětí, 2. a 3. a dalších dětí a počet 1.dětí se ZTP-P, 2. se

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Změny v AdmWin ve verzi 2.06 od 2.05

Změny v AdmWin ve verzi 2.06 od 2.05 Změny v AdmWin ve verzi 2.06 od 2.05 Provádí se drobný update. Zálohy nejsou kompatibilní s nižšími verzemi. 1. Obecné 1.1 Doplněny a rozšířeny možnosti hledání a výběrů v mnoha evidencích. 1.2 Nové možnosti

Více

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2006, v 2.0

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2006, v 2.0 Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2006, v 2.0 Demeter Jurista 2006 25.01.2006 Obsah Obsah...2 Instalace programu...3 Spuštění programu...3 Popis hlavního panelu...3 Menu...4 Panel Regály...4

Více

WinZápočet 8.4. Uživatelská příručka. Program pro zápočet let odborné praxe. 2015 Petr Janda

WinZápočet 8.4. Uživatelská příručka. Program pro zápočet let odborné praxe. 2015 Petr Janda WinZápočet 8.4 Program pro zápočet let odborné praxe Uživatelská příručka 05 Petr Janda Obsah. Popis programu strana.. Úvod strana.. Základní vlastnosti programu strana. Instalace programu strana 4.. Instalace

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Novinky a změny v systému DUNA MZDY verze 2014.1.01

Novinky a změny v systému DUNA MZDY verze 2014.1.01 Novinky a změny v systému DUNA MZDY verze 2014.1.01 PERSONALISTIKA Evidence pracovníků V ovládacím panelu přibyla možnost kontroly rodných čísel na insolvenci s následnou tiskovou sestavou pracovníků v

Více

Instalace programu ProVIS

Instalace programu ProVIS Instalace programu ProVIS Tento program umožňuje instalovat program ProVIS. Umožňuje vybrat, kam se bude instalovat, a jednotlivé součásti instalace. Instalace probíhá v několika krocích. Každý krok má

Více

*GORDIC SOFTWARE* DDP

*GORDIC SOFTWARE* DDP GORDIC software *GORDIC SOFTWARE* DDP OPERATIVNÍ EVIDENCE K PŘÍJMOVÝM ÚČTŮM Verze pro Windows *Uživatelská příručka* v. 3.x říjen 2002 OBSAH 1.ÚVOD 4 2.INSTALACE PROGRAMU 5 2.1. Doporučené hardwarové vybavení

Více

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Rozsáhlý formulář Vyúčtování daně se dosud podával klasicky na tištěném formuláři, přičemž program Mzdy Profi pro něj sestavil a vytisknul podklad pro vyplnění.

Více

ELEKTRONICKÝ PRACOVNÍ VÝKAZ příručka pro uživatele verze: listopad 2009

ELEKTRONICKÝ PRACOVNÍ VÝKAZ příručka pro uživatele verze: listopad 2009 ELEKTRONICKÝ PRACOVNÍ VÝKAZ příručka pro uživatele verze: listopad 2009 Aplikace slouží pro časovou evidenci práce na projektech formou vykazování měsíčního souhrnu odpracovaných hodin (timesheet). Elektronická

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

Instalace SW VIS z internetu - Nová instalace. Spuštění instalačního programu. Podrobný popis nové instalace SW VIS

Instalace SW VIS z internetu - Nová instalace. Spuštění instalačního programu. Podrobný popis nové instalace SW VIS Instalace SW VIS z internetu - Nová instalace Novou instalací SW VIS rozumíme instalaci do adresáře, která doposud neobsahuje žádnou starší instalaci programu VIS. V naprosté většině případů se jedná o

Více

MZDY- novinky 2014. Ing. Jan Sejpka 29.5.2014

MZDY- novinky 2014. Ing. Jan Sejpka 29.5.2014 MZDY- novinky 2014 Ing. Jan Sejpka 29.5.2014 OBSAH Nárok na dovolenou - pravidelná x nepravidelná pracovní doba Stravenky Srážky z hlediska OSŘ a občanského zákoníku Pracovní konta Konto přesčasů a Konto

Více

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 verze 15.05.2 25.5.2015 Kontrola neobsazených čísel Oprava chyby při kontrole neobsazených čísel v případě duplicitních čísel faktur. verze 15.05.1 02.5.2015 Režim

Více

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace je vyzkoušen na počítači, který má aplikovánu Aktualizaci Service Pack2 a má zapnuty všechny

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD500" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů (Sklady materiálů, zboží, potovarů, vlastních

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

(6) Nové cvičení využívající aplikační SW NIS Z.Szabó, 2007/08

(6) Nové cvičení využívající aplikační SW NIS Z.Szabó, 2007/08 Zdravotní pojišťovna Program Zdravotní pojišťovna zajišťuje zpracování dat zdravotnických zařízení pro zdravotní pojišťovny ČR a zároveň umožňuje sběr a zpracování zdravotnických informací pro Národní

Více

Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky

Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2008 Strana 1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky Byly přidány následující nové mzdové složky MZS 2624 - Zdr. poj. - úhrn VZ mimo PP - Mzs slouží k

Více

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed Příručka uživatele Obsah Obsah... 2 Instalace a konfigurace programu... 3 Popis programu...

Více

Výpisy Výsledek zpracování

Výpisy Výsledek zpracování Výpisy Výsledek zpracování Tlačítka (formát(rrrrmm)) a pro zadaný stát. Zobrazí výsledky měsíčního zpracování zadaného období Vytiskne výsledky. Prodejci - provize Třídění se provádí klepnutím na záhlaví

Více

Nové funkcé programu TRIFID 2015

Nové funkcé programu TRIFID 2015 Nové funkcé programu TRIFID 2015 Popis rozdílů verze 6.30 oproti verzi 6.20 Třetí sazba DPH V případě potřeby je možné nastavit program pro použití třech sazeb DPH (pro rok 2015 jsou do druhé snížené sazby

Více

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem 1) Otevření datového souboru Program Statistika.cz otevíráme z ikony Start, nabídka Programy, podnabídka Statistika Cz 6. Ze dvou nabídnutých možností vybereme

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP HELPDESK GEOVAP verze 1.2 11.11.2008 OBSAH 1 REGISTRACE DO HELPDESK...1 2 PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ...1 3 ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA HELPDESK...2 4 PŘEHLED HLÁŠENÍ...2 5 ZALOŽENÍ NOVÉHO HLÁŠENÍ...3 6 ZOBRAZENÍ/EDITACE

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Poskytnuto výrobcem softwaru pro potřeby Nakladatelství Radek Runštuk R plus NÁVOD K OBSLUZE

Poskytnuto výrobcem softwaru pro potřeby Nakladatelství Radek Runštuk R plus NÁVOD K OBSLUZE Recepturní systém Saturnin RPT www.satarnin-sw.cz Poskytnuto výrobcem softwaru pro potřeby Nakladatelství Radek Runštuk R plus NÁVOD K OBSLUZE OBSAH: 1 Určení recepturního systému SATURNIN - RTP... 2 2

Více

Dopravní značení příručka

Dopravní značení příručka 1. Stručný popis programu Dopravní značení příručka Program je určen pro Správy a údržby silnic České Republiky a slouží k vedení evidence svislého dopravního značení dle jednotlivých úseků silnic - inventarizace.

Více

5 Evidence manželských smluv

5 Evidence manželských smluv 5 Evidence manželských smluv 5.1 Společné vyhledávání v evidencích Společné vyhledávání v evidencích slouží k vyhledání evidovaných závětí, listin i smluv a to pouze vyhledáním podle rodného čísla a data

Více

UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE

UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE Formulář Seznam zaměstnanců Zpracoval Útvar Datum vytvoření Datum aktualizace Počet stran Počet příloh Jiří Soušek, Kamila Plecitá Sekce personální procesy back office 11.8.2010 11.8.2010 13 Obsah Obsah...

Více

Volby do zastupitelstev obcí Pořízení dat okrskovými volebními komisemi

Volby do zastupitelstev obcí Pořízení dat okrskovými volebními komisemi Volby do zastupitelstev obcí Pořízení dat okrskovými volebními komisemi Praha, 8. prosince 2011 Obsah: 1 Informace o aplikaci... 1 1.1 Obecné informace... 1 1.2 Technická specifikace... 3 2 Tisk a všeobecná

Více

Vytvoření tiskové sestavy kalibrace

Vytvoření tiskové sestavy kalibrace Tento návod popisuje jak v prostředí WinQbase vytvoříme novou tiskovou sestavu, kterou bude možno použít pro tisk kalibračních protokolů. 1. Vytvoření nového typu sestavy. V prvním kroku vytvoříme nový

Více

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL příručka uživatele Obsah 1. Úvod 2. Instalace čtečky 3. Instalace programu 4. Nastavení programu 4.1. Nastavení směny 4.2. Nastavení přesčasů 4.3. Nastavení výjimek

Více

Uživatelská příručka pro ředitele škol

Uživatelská příručka pro ředitele škol Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání Uživatelská příručka pro ředitele škol Název souboru: Modul IDM - Uživatelská příručka pro ředitele škol V2.doc Strana 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Přihlášení

Více

Soubory s reklamami musí mít stejný název jako ta výše uvedené. Stávající soubory reklam budou přepsány.

Soubory s reklamami musí mít stejný název jako ta výše uvedené. Stávající soubory reklam budou přepsány. Příloha 5 Výroba a zadávání reklamních obrázků Program umožňuje zobrazovat až 10 reklamních obrázků na monitorech. Obrázky musí splňovat následující parametry: velikost 640 x 480 pixelů formát BMP s 16

Více

Modul Konfigurace. 2006... MTJ Service, s.r.o.

Modul Konfigurace. 2006... MTJ Service, s.r.o. Modul Konfigurace Modul Konfigurace Představení Menu konfigurace sdružuje všechny konfigurační příkazy k celému systému Soft-4-Sale. Dále konfigurace kopíruje jednotlivé moduly systému tzn. že existuje

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 4.xx Milan Hradecký. Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

V zelené liště vpravo nahoře pod nabídkou Informace naleznete vzory formulářů výkazů, pokyny a vysvětlivky k jejich vyplnění a další informace.

V zelené liště vpravo nahoře pod nabídkou Informace naleznete vzory formulářů výkazů, pokyny a vysvětlivky k jejich vyplnění a další informace. Práce s aplikací pro zpracování statistických výkazů za vysoké školy a ostatní přímo řízené organizace (netýká se škol a školských zařízení v regionálním školství) 1. Postup: Přihlásíte se k internetu

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

OrtoProtet program pro evidenci zakázek, fakturace, evidenci pacientů, evidenci pracovníků a dalších níže uvedených operací pro ortopedické protetiky

OrtoProtet program pro evidenci zakázek, fakturace, evidenci pacientů, evidenci pracovníků a dalších níže uvedených operací pro ortopedické protetiky OrtoProtet program pro evidenci zakázek, fakturace, evidenci pacientů, evidenci pracovníků a dalších níže uvedených operací pro ortopedické protetiky Představení programu pro tvorbu zakázek,kalkulací,

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz Operační systém Windows - první operační systém Windows byl představen v roce

Více

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka Univerzální rezervační systém Uživatelská příručka Obsah I. Instalace... 3 II. První spuštění aplikace... 4 III. Hlavní okno aplikace... 5 IV. Nastavení aplikace... 6 1. Přidání místností... 6 2. Uživatelské

Více

Program CENÍK. INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice. Uživatelská příručka. SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice

Program CENÍK. INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice. Uživatelská příručka. SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice Program CENÍK Uživatelská příručka SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice Strana 1 (celkem 15) Obsah : I. Úvod. II. Instalace programu a číselníků.

Více

www.idea.cz IDEA-mzdy IDEA, spol. s r.o. Praha 1991 2011

www.idea.cz IDEA-mzdy IDEA, spol. s r.o. Praha 1991 2011 IDEA-mzdy IDEA, spol. s r.o. Praha 1991 2011 O firmě IDEAspol.sr.o. je česko-belgická společnost založená v roce 1991. IDEA je primárně orientovaná na technologii MUMPS, a proto se téměř okamžitě stala

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Vážení zákazníci, připravili jsem pro vás nový modul Zakázka, který Vám přináší nový vzhled a nové možnosti. Pro snadnější přechod na novou verzi zůstává ve WAK INTRA souběžně i stávající modul zakázek.

Více

51 Docházka externistů

51 Docházka externistů 51 Docházka externistů Uživatelský modul Docházka externistů slouží ke zpracování podkladu pro výpočet mzdy všem externím zaměstnancům. Za externí zaměstnance jsou považováni ti, kteří nemají účet v informačním

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

WinZápočet 7.4. Uživatelská příručka. Program pro zápočet let odborné praxe. 2009 Petr Janda

WinZápočet 7.4. Uživatelská příručka. Program pro zápočet let odborné praxe. 2009 Petr Janda WinZápočet 7.4 Program pro zápočet let odborné praxe Uživatelská příručka 009 Petr Janda Obsah. Popis programu strana.. Úvod strana.. Základní vlastnosti programu strana. Instalace programu strana 4..

Více

Plc Calculator. Nástroj pro automatizovaný návrh aplikace s automaty MICROPEL 8.2010

Plc Calculator. Nástroj pro automatizovaný návrh aplikace s automaty MICROPEL 8.2010 Plc Calculator Nástroj pro automatizovaný návrh aplikace s automaty MICROPEL 8.2010 PLC CALCULATOR PlcCalculator představuje programový nástroj pro automatizované rozmístění IO bodů aplikace na automatech

Více

Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření

Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření 1, Legislativní rámec Povinnosti zaměstnavatelů (plátců pojistného) vyplývají zejména z předpisů: Zákon č. 397/2012 Sb. o pojistném na důchodové spoření

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

Volby do Senátu Parlamentu ČR - 2014 Pořízení dat okrskovými volebními komisemi

Volby do Senátu Parlamentu ČR - 2014 Pořízení dat okrskovými volebními komisemi Volby do Senátu Parlamentu ČR - 2014 Pořízení dat okrskovými volebními komisemi Praha, 20. září 2014 Obsah: 1 Informace o aplikaci... 1 1.1 Obecné informace... 1 1.2 Technická specifikace... 2 2 Tisk a

Více

Základní principy vyhledávání firem

Základní principy vyhledávání firem Základní principy vyhledávání firem Vyhledávat informace v databázi lze několika způsoby. Základní způsob používá postupné kroky, kdy otevíráme tzv. slovníky, z nichž vybíráme požadované hodnoty, například

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD503" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu převodů a výdeje až do 99 druhů skladů. Sortiment materiálu je ve všech skladech

Více

Vlastnosti dokumentu/stránky

Vlastnosti dokumentu/stránky Vlastnosti dokumentu/stránky Formát stránky papíru pro tisk V záložce Rozložení stránky na pásu karet najdeme vše potřebné pro přípravu dokumentu před tiskem. 1) Záložka Rozložení stránky 2) Změna Orientace

Více

Flexi uživatelská příručka verze 2.1

Flexi uživatelská příručka verze 2.1 Flexi uživatelská příručka verze 2.1 6. listopadu 2009 1 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 ZÁKLADNÍ POPIS A FUNKCIONALITA... 3 1.2 PŘEHLED ČINNOSTÍ... 4 1.3 UŽIVATELÉ... 4 1.4 SPRÁVCE AGENDY... 4 1.5 PRACOVNÍ POSTUPY...

Více

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační 1. 1 V programu Medicus Komfort a Medicus Profesionál je možné objednávat pacienty v nově přepracovaném objednávacím kalendáři. Volba Objednávky zpřístupňuje možnosti objednávání pacientů, nastavení pracovní

Více

Použití informačního systému Helios Orange Personalistika

Použití informačního systému Helios Orange Personalistika Použití informačního systému Helios Orange Personalistika 2014 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontakty... 3 2 Obecné... 4 3 Školení, lékařské prohlídky... 5 3.1 1. krok kategorie školení, lékařských prohlídek...

Více

INSTALACE. programu WinDUO. pod Windows 7 / Windows Vista. ČAPEK-WinDUO, s.r.o.

INSTALACE. programu WinDUO. pod Windows 7 / Windows Vista. ČAPEK-WinDUO, s.r.o. ČAPEK-WinDUO, s.r.o. INSTALACE programu WinDUO pod Windows 7 / Windows Vista 1) Instalace programu WinDUO 2) Nastavení práv 3) První spuštění 4) Doporučení 5) Co Vás při instalaci mohlo potkat 6) Archivace

Více

Reporting. Ukazatele je možno definovat nad libovolnou tabulkou Helios Orange, která je zapsána v nadstavbě firmy SAPERTA v souboru tabulek:

Reporting. Ukazatele je možno definovat nad libovolnou tabulkou Helios Orange, která je zapsána v nadstavbě firmy SAPERTA v souboru tabulek: Finanční analýza Pojem finanční analýza Finanční analýza umožňuje načítat data podle dimenzí a tyto součty dlouhodobě vyhodnocovat. Pojem finanční analýza není nejpřesnější, protože ukazatele mohou být

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

Vizualizace a evidence výroby a prostojů

Vizualizace a evidence výroby a prostojů Vizualizace a evidence výroby a prostojů v1.00 Aplikace informuje o aktuálním počtu a historii vyrobených kusů jednotlivých výrobků jednotlivých linek, eviduje prostoje a pracovníky kteří linku obsluhovali

Více

K O S Y S. E k o n o m i c k ý s y s t é m. Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE

K O S Y S. E k o n o m i c k ý s y s t é m. Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE 1 K O S Y S E k o n o m i c k ý s y s t é m Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE Verze 15.0 Leden 2005 KSoft je registrovaná ochranná známka ÚPVČR 069822 178822, KOSYS je registrovaná ochranná známka

Více

Volby do Evropského parlamentu 2014 Pořízení dat okrskovými volebními komisemi

Volby do Evropského parlamentu 2014 Pořízení dat okrskovými volebními komisemi Volby do Evropského parlamentu 2014 Pořízení dat okrskovými volebními komisemi Praha, 16. května 2014 Obsah: 1 Informace o aplikaci... 1 1.1 Obecné informace... 1 1.2 Technická specifikace... 2 2 Tisk

Více

Převod na nový školní rok

Převod na nový školní rok Převod na nový školní rok Funkce pro převod na nový školní je součástí systému SAS od jeho počátku. Umožňuje převést třídy a žáky ze školního roku, který končí, do dalšího školního roku. Před tím, než

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Příručka SAP Business One 2007A, 8.8

Příručka SAP Business One 2007A, 8.8 Příručka SAP Business One 2007A, 8.8 Add-On Přiznání k DPH Verze dokumentu: 1.6 - RM 1.11.2010 Od verze SBO: 2007A SP00 PL46, 8.8 PL00 INFORIS s.r.o. Filipovská 73 tel: (+420) 381 257 133 CZ - 390 01 Tábor

Více

Rizikové procesy. 1. Spuštění modulu Rizikové procesy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Rizikové procesy

Rizikové procesy. 1. Spuštění modulu Rizikové procesy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Rizikové procesy Rizikové procesy Modul slouží k evidenci rizik a zpracovávání mapy rizik za jednotlivé součásti a VUT. Přístupová práva k tomuto modulu mohou získat manažeři rizik a výbor pro řízení rizik. 1. Spuštění

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení PH-WEB je zařízení, sloužící ke správě jednotlivých prvků systému PocketHome přes webové rozhraní. Z libovolného místa na světě lze, prostřednictvím sítě Internet, zjišťovat informace o jednotlivých prvcích

Více

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR Modul Kontakt s klientem SSP OKcentrum Uživatelská příručka Poskytování součinnosti ÚP ČR OKsystem a.s. 2015 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 2 2.1 Základní pojmy... 2 2.2 Přihlášení uživatele...

Více

WinFAS. 3 účto. Praktický úvod do WinFASu Banka

WinFAS. 3 účto. Praktický úvod do WinFASu Banka 3 účto Praktický úvod do u Banka verze z 30.3.2005 Zadání Teorie - Rozdíly FAS a - vytvoření příkazu se dělí na dvě části - vytvoření předvýběru - vyhotovení a odeslání příkazu - práce s výpisem se dělí

Více

Tvorba dávek. Uživatelská příručka

Tvorba dávek. Uživatelská příručka Tvorba dávek Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 27.9.2013 Tento návod slouží jako ucelený pohled pro vytvoření dávek pro pojišťovny. Neklade si za cíl detailně popsat jednotlivá

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

9 Sledování docházky. Spuštění modulu. Záložka Výběr uživatele

9 Sledování docházky. Spuštění modulu. Záložka Výběr uživatele 9 Sledování docházky Uživatelský modul Sledování docházky realizuje pracovní výkaz zaměstnance v elektronické podobě se všemi výhodami z toho plynoucími (automatické sčítání, převody do dalšího měsíce,

Více