Povodňový plán Města Stráž pod Ralskem. PSČ: Okres: Česká Lípa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Povodňový plán Města Stráž pod Ralskem. PSČ: 471 27 Okres: Česká Lípa"

Transkript

1 Povodňový plán Města Stráž pod Ralskem PSČ: Okres: Česká Lípa Aktualizace ke dni:

2 OBSAH A praktická část strana: 1. Místní povodňová komise 3 2. Varování a předávání zpráv 5 3. Hydrologické a technické údaje obce 6 a) vodní toky, směrodatné stavy pro SPA 6 b) vodní nádrže a jiná vodohospodářská díla 7 c) místa, stavby a objekty, které mohou ovlivnit průběh povodně 7 d) místa, stavby a objekty, které mohou být povodní ohroženy 8 e) obyvatelstvo 8 4. Další údaje a poznámky dle místní situace a dostupných údajů, mapa se zákresem údajů uvedených v předchozích kapitolách 9 5. Povodňové prohlídky Telefonní seznam 10 B obecná část 1. Stupně povodňové aktivity, činnost MPK Sledování vodních stavů hlásné profily předávání hlášení Ledové jevy Zabezpečovací práce Evidenční a dokumentační práce, povodňová kniha Druhy povodní 18 Pozn.: Při každoroční aktualizaci bude obci s rozšířenou působností, t.j. Město Česká Lípa zaslána do konce kalendářního roku. Část A (popř. jednotlivé listy části A tohoto povodňového plánu s opravenými aktuálními údaji.) 2

3 Část A 1A. Místní povodňová komise Města Stráž pod Ralskem Funkce Předseda MPK Zaměstnání Adresa zaměstnavatele: Město Stráž pod Ralskem Revoluční 164 Funkce Místopředseda Spojení Jméno Mgr. Zdeněk Hlinčík Jiný způsob Adresa trvalého bydliště: Mimoňská 280 Stráž pod Ralskem Jméno Mgr. Jiří Vaněk Zaměstnání Adresa zaměstnavatele: Město Stráž pod Ralskem Revoluční 164 Funkce Člen Spojení Jiný způsob Adresa trvalého bydliště: Mlýnská 272 Stráž pod Ralskem Jméno Ing. Eva Kočová Zaměstnání - Funkce Člen Zaměstnání Funkce Člen Spojení Jméno Ing. Miroslav Žídek Spojení Jméno Ladislav Tichovský Jiný způsob Jiný způsob Zaměstnání - Funkce Člen Spojení - Jméno Rudolf Věchet Jiný způsob Zaměstnání - Funkce Člen Spojení - Jméno Pavel Vnouček Jiný způsob Zaměstnání - Spojení Jiný způsob ,

4 POVODŇOVÉ ORGÁNY Ochranu před povodněmi zajišťují tyto povodňové orgány: a) místní povodňová komise (MPK), b) obec s rozšířenou působností (ORP), c) krajský úřad (KÚ). Po dobu povodně ochranu zajišťují tyto povodňové orgány: a) místní povodňová komise (MPK) b) povodňové komise obce s rozšířenou působností (ORP) c) ústřední povodňová komise ČR (ÚPK) MÍSTNÍ POVODŇOVÁ KOMISE Místní povodňovou komisi jmenuje starosta k plnění úkolů uložených předpisy o ochraně před povodněmi, je-li v jejich územních obvodech možnost povodní. Povodňová komise obce je podřízena povodňové komisi ORP. Pokud při povodni převezme řízení ochrany povodňová komise ORP, provádí povodňová komise obce vlastní opatření podle pokynů povodňové komise ORP. Místní povodňová komise se aktivuje již při nebezpečí povodně (I. Stupeň povodňové aktivity, dále jen SPA) Sídlo MPK Město Stráž pod Ralskem, Revoluční 164, objekt úřadu Telefon , Fax ČINNOST MPK Rozsah opatření prováděných na ochranu před povodněmi se řídí mírou povodňového nebezpečí, která je vyjádřena třemi stupni povodňové aktivity (SPA), charakterizovanými dosažením určitých vodních stavů. Podrobněji o SPA a o činnosti MPK viz kapitola 1B (Strana 13). Směrodatné vodní stavy pro SPA viz kapitola 3A (str. 6) Stupně povodňové aktivity (II. a III. SPA) vyhlašuje a odvolává předseda nebo místopředseda povodňové komise. I. SPA se nevyhlašuje ani neodvolává, I. SPA vzniká a zaniká. O vyhlášení (odvolání) povodňové aktivity Místní povodňová komise informuje neprodleně ORP. Směrodatné stavy pro vyhlášení stupňů povodňové aktivity jsou schváleny schválením povodňového plánu, přičemž jsou závazné a obecně platné pro nižší 4

5 úrovně povodňových plánů. (Povodňové orgány mohou vyhlásit stupně povodňové aktivity i z jiných důvodů). 2A VAROVÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ ZPRÁV Obec je povinna upozornit (varovat) sousední obec níže na toku (popř. i nejvíce ohrožené objekty) na nebezpečí povodně a nutnost provedení protipovodňových opatření a evakuaci. Platí i pro průběžné poskytování informací dle potřeby. Varování obyvatelstva obce Způsob varování obyvatelstva obce: 1) městským rozhlasem, 2) Městská policie, JSDHO průjezd vozidlem a informace megafonem 3) webové stránky města. Varování sousedních obcí a ohrožených objektů Název obce, (objektu) Telefon a jméno, komu bude zpráva předána Způsob předání zprávy Noviny pod Ralskem , Veronika Jírová, DiS, starostka Hamr na Jezeře , Milan Dvořák, starosta Pertoltice pod Ralskem , Petr Selinger, starosta telefonicky telefonicky telefonicky Brniště , Ing. Ivan Pastorek, starosta Dubnice Bc. Jarmila Čmugrová,starostka telefonicky telefonicky 5

6 3A. HYDROLOGICKÉ A TECHNICKÉ ÚDAJE Přílohu tvoří mapa se zákresem kritických míst na toku, ohrožených objektů, sídla MPK, nejčastějších rozlivů apod. a) vodní toky Obec leží na toku (tocích) ve správě s.p. Povodí Ohře Umístění limnigrafů je vyznačeno na orientační mapě v příloze. Směrodatné vodní stavy pro SPA (* kapitola 2B) Místo vodočtu: (popis, ř. km.) Vodní tok: Ploučnice I. stupeň PA 100 cm II. stupeň PA 140 cm III. stupeň PA 170 cm Sleduje a zprávu MPK podává (jméno, telef. spojení) Povodí Ohře * profil kategorie: B Josef Kubín, hrázný , Místo vodočtu: (popis, ř. km.) Vodní tok: Ještědský potok I. stupeň PA 90 cm II. stupeň PA 110 cm III. stupeň PA 130 cm Sleduje a zprávu MPK podává (jméno, telef. spojení) Povodí Ohře *profil kategorie: C Hlídková služba dle pokynů povodňové komise Místo vodočtu: (popis, ř. km.) Vodní tok: Dubnický potok C I. stupeň PA 10cm II. stupeň PA 0 cm III. stupeň PA +10cm Sleduje a zprávu MPK podává (jméno, telef. spojení) Obecní úřad Dubnice, Bc. Jarmila Čmugrová, starostka Povodí Ohře *profil kategorie: C 6

7 b) Vodní nádrže a jiná vodohospodářská díla Tj. stavby, které mohou ovlivnit průběh povodně nebo být ohroženy Např. vodní nádrže, jezy, propustky Název Vodohospodářské dílo leží na (u) toku: Správce (vlastník) Spojení a potřebná opatření B1 Vodní dílo Stráž p. R. Ploučnice Povodí Ohře Ing. Břečka Středisko Č. Lípa Ing. Tomáš Suchý Josef Kubín, hrázný B2 Sportovní rybník Ploučnice Ladislav Tichovský MO ČSR c) Místa, stavby a objekty, které mohou ovlivnit průběh povodně -např. místa s omezenou průtočností, mostní profily, překážky v průtočném profilu, nebezpečná místa pro vznik ledových bariér a jiných zátarasů, odplavitelné materiály podél toku, skládky, sklady, látky škodlivé vodám Stavba, objekt, místo Správce (vlastník), spojení a potřebná opatření C1 most u technolnádrže Krajská správa silnic LK, Jaroslav Husák, vedoucí střediska Česká Lípa, C2 most u chovatelské Krajská správa silnic LK, Jaroslav Husák, vedoucí kolonie střediska Česká Lípa, C3 most u autobusového Město Stráž pod Ralskem, Ing. Miroslav Žídek, nádraží vedoucí OSMaRM, C4 most u horkovodu Město Stráž pod Ralskem, Ing. Miroslav Žídek, C5 propustek Dubnického potoka do Ploučnice vedoucí OSMaRM, Město Stráž pod Ralskem, Ing. Miroslav Žídek, vedoucí OSMaRM,

8 Pro všechny objekty kontrolní a dohlížecí služba člena povodňové komise města. Možný zátaras spadlými stromy. Město zajistí odstranění. d) Místa, stavby a objekty, které mohou být povodní ohroženy např. ohrožené stavby a objekty v záplavovém území, křížení inženýrských sítí, skládky, sklady, chlévy a chovy hospodářských zvířat Stavba, objekt, místo D1 louky prostor pod Vodní dílo Stráž D2 louky objekty chovatelské kolonie D3 louky objekty zahrádkářské kolonie D4 Severočeské sběrné suroviny a.s., sběrna Stráž pod Ralskem, výkupna 1012 D5 SČVaK ČOV Stráž pod Ralskem D6 - garáže D7 RENOCAR, Dubnická ul. D8 Hasičská zbrojnice D9 TRANSCAMION, Dubnická ul. čp. 89 D10 EMGE, s.r.o. Dubnická ul. čp. 86 D11 Pekárna Stráž s.r.o. Dubnická 95 Správce (vlastník), spojení a potřebná opatření Povodí Ohře, s. p. Josef Kubín hrázný Město Stráž pod Ralskem Ing. Miroslav Žídek, , Město Stráž pod Ralskem Ing. Miroslav Žídek, , Severočeské sběrné suroviny a.s., Matoušova 21, Liberec Vyrozumět městskou policií SČVaK, Husitská 14, Děčín soukromý majetek obyvatel vyrozumění rozhlas, městská policie Kamil Košťál Pavel Vnouček Olga Pytlounová Emil Tsenov Jakub Štofanik d) obyvatelstvo např. letní dětské tábory a jiné sezónní akce, obydlí starších a invalidních obyvatel, mateřské a základní školy, ústavy 8

9 Objekty, obyvatelé Jana Mikšovská, Josef Klimeš + 4 Dubnická 93 Jaroslav Hrábek Mimoňská 34 Chovatelská a zahrádkářská kolonie Druh zabezpečovacích nebo záchranných prací, místo evakuace evakuace městskou policií na místo určené (tělocvična ZŠ) evakuace městskou policií na místo určené (tělocvična ZŠ) evakuace městskou policií na místo určené (tělocvična ZŠ) 4A. DALŠÍ ÚDAJE A POZNÁMKY dle místní situace a dostupných údajů např. průběh hladiny vody při průchodu povodní přirozených i zvláštních -postupové doby při průběhu povodní -čáry zatopených území (v mapách 1:5000 až 1:10000) -historické údaje (značky velkých vod apod.) -průtočné kapacity zájmových úseků toků a objektů na tocích -transformace povodňových vln nádržemi a korytem a inundací -průtočná charakteristika ohrožených objektů -nebezpečné látky (ohrožující jakost vody nebo pod vlivem odplavení průtočnost toku) -ohrožení erozí -seznam souvisejících povodňových plánů (podniky, organizace ) -kritická místa pro vznik ledových jevů, sesuvů a plovoucích předmětů -míra rizika vodohospodářských děl, opatření, následky havárií -organizace dopravy (uzavírky, objížďky, náhradní doprava, ústupové cesty) -způsob vyžádání pomoci orgánů a organizací -zajištění majetku osob postižených povodní -místní hydrometeorologické údaje, statistická předpověď velkých vod dle místních údajů -stanovení směrodatných limitů SPA dle množství dešťových srážek -náhradní nouzové zásobování obyvatelstva např. pitnou vodou 9

10 1) Povodňové prohlídky 2) Prohlídky po povodni 5A. POVODŇOVÉ PROHLÍDKY Povodňovými prohlídkami se zjišťuje, zda na vodních tocích a v těchto zátopových územích, popřípadě na objektech nebo zařízeních ležících v těchto územích nebo na vodohospodářských dílech nejsou závady, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně. Povodňové prohlídky provádějí povodňové orgány a jiné orgány a organizace podle povodňových plánů, nejméně jednou ročně, zpravidla před obdobím jarního tání. Zjišťují se např.: nedovolené stavby a jiné překážky v průtočném profilu, nevyhovující stav toku, vodohospodářských děl a břehových porostů, porušení vyhlášky obce apod. Zjištění jsou formou podnětů podávány podle druhu u příslušných orgánů tj. vodohospodářskému orgánu pověřeného ObÚ nebo ORP, stavebnímu úřadu apod. Povodňovou prohlídku nebo prohlídku po povodni potřebná opatření, Datum: provedli: zjištění: úkoly: Zapisují se do povodňové knihy, která je nedílnou součástí povodňového plánu města. 6A. TELEFONNÍ SEZNAM Telefonní čísla na správce (vlastníky) důležitých vodohospodářských děl a orgánů a organizací, které budou pomáhat při záchranných pracích a při zabezpečení obyvatelstva (potraviny, lékařská služba, zajištění bezpečnosti a majetku apod.) Správci vodních toků Povodí Ohře a.s. Chomutov provoz Česká Lípa Ing. Tomáš Suchý vedoucí provozu , LESY ČR oblastní správa Česká Lípa tel Obec s rozšířenou působností (ORR) Sídlo ORP: budova Městského úřadu v České Lípě, tel ,

11 Jednotka sboru dobrovolných hasičů velitel p. Pavel Vnouček tel Městská policie vrchní strážník Bc. Klára Havelková tel , Závodni báňská záchranná stanice tel Ohlašovna poruch telefonních stanic 129 Policie ČR místní oddělení tel ČEZ poruchy tel ELPRO DELICIA - poruchy SčVK a.s. Děčín poruchy tel SČVaK Stráž pod Ralskem pan Rabatin Telefonika O2 poruchy tel Místní technická pomoc (mechanismy, doprava apod.): Diamo s.p ústředna, Ing. Ladislav Fořt, vedoucí střediska dopravy Karel Navrátil těžká mechanizace Jiří Vraný težká mechanizace Město Stráž pod Ralskem ústředna Ing. Miroslav Žídek, Kamila Janatková Rudolf Věchet Mapa se zákresem údajů uvedených v předchozích kapitolách + legenda 11

12 1B. STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY I.STUPEŇ PA S T A V B D Ě L O S T I Nastává při nebezpečí povodně (nevyhlašuje se) a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí. Za stav bdělosti se považují situace: - nepříznivá meteorologická předpověď (srážky větší intenzity, náhlé tání, oteplení (především náhlé) při souvislých zámrzech toků ) - situace takto označené předpovědní povodňovou službou ČHMÚ - nepříznivá místní klimatická, technická a jiná situace dle vlastního zjištění - dosažením směrodatného vodního stavu pro I. SPA - o nebezpečí povodně mohou též varovat: příslušné orgány na základě nepříznivé meteorologické předpovědi nebo nepříznivé situace (zpráva, upozornění, výstraha) dle plánu vyrozumění, varování sousední obcí nebo správcem vodohospodářského díla nebo vodního toku - nepříznivý vývoj bezpečnosti vodního díla odvozený podle hodnocení sledovaných jevů a skutečností v rámci výkonu technicko-bezpečnostního dohledu - provozní situace na vodním díle, které mohou k mimořádnému vypouštění nebo neřízenému odtoku, při kterém je dosažen stav, odpovídající prvnímu SPA na vybraném vodočtu ČINNOST MPK PŘI I. SPA upozornění obcím ležících níže na toku varování obyvatelstva v místě nebezpečí povodně a v místech ležících níže na vodním toku, odeslání zpráv o vývoji povodňové situace ohroženým stavbám a závodům (spojení viz povodňové plány staveb a závodů) Sledování vodních stavů v hlásném profilu min. 2x denně Zahájení činnosti hlídkové a hlásné služby, tj. sledování vývoje povodňové situace a zajišťování údajů potřebných pro rozhodování MPK Manipulace na vodohospodářských dílech dle manipulačních řádů Vedení záznamu v povodňové knize Předávání hlášení dle kapitoly 2B 12

13 II. STUPEŇ PA S T A V P O H O T O V O S T I Vyhlašuje MPK v případě, že nebezpečí povodně přeroste ve skutečný povodňový jev, avšak ještě nedochází k větším rozlivům a škodám. Dále na základě údajů hlídkové služby, popř. zpráv předpovědní a hlásné povodňové služby nebo na návrh správců vodních toků. Za stav pohotovosti se považují situace: - dosažení směrodatného vodního stavu pro II. SPA v hlásném profilu - na základě údajů hlídkové služby, popř. zpráv předpovědní a hlásné povodňové služby nebo na návrh správců vodních toků - přechodné výrazné stoupnutí hladiny vodního toku, při němž hrozí vylití vody z koryta, popř. se voda z koryta již rozlévá a může způsobit škody - přechodném stoupnutí hladiny vodního toku při současném chodu ledů, případně vlivem vytvoření ledových bariér - pokračujícím nepříznivém vývoji bezpečnosti vodního díla odvozeného podle hodnocení sledovaných jevů a skutečností v rámci výkonu technickobezp. Dohledu - mimořádném vypouštění vody nebo nepříznivém odtoku z vodního díla, které vyvolává umělou průtokovou vlnu, při kterém je dosažen stav odpovídající II. SPA na vybraném vodočtu ČINNOST MPK PŘI II. SPA Sledování vodních stavů v hlásném profilu min. 3x denně Uvedení sil a prostředků do stavu pohotovosti Aktivují další účastníci ochrany před povodněmi V případě nezbytné potřeby vyzvat organizace a občany k plnění všeobecných povinností při ochraně před povodněmi(podle 42 odst. 2 vodního zákona) Provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně viz kapitola 3A tohoto povodňového plánu. Zajistit pomoc správců vodních toků a správců vodohospodářských děl při zabezpečovacích pracích Předávání hlášení dle kap. 2A tohoto povodňového plánu Předávání informací o průběhu povodně sousedním obcím níže na toku, ohroženým objektům, na požádání Okresní povodňové komisi Vedení záznamu v povodňové knize Vývoji situace je třeba věnovat zvýšenou pozornost, provádět opatření ke zmírnění průběhu povodně (zabezpečovací práce) a být v pohotovosti pro případ dalšího zhoršení. 13

14 III. STUPEŇ PA S T A V O H R O Ž E N Í Vyhlašuje MPK při bezprostředním nebezpečí vzniku větších škod, ohrožení životů a majetku. Za stav ohrožení se považují situace: - dosažení směrodatného vodního stavu pro III. SPA v hlásném profilu - bezprostřední ohrožení majetku a životů v zátopovém území - vznik kritické situace na vodním díle podle vyhodnocení technickobezp. Dohledu při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností, pokud hrozí havárie díla doprovázená nebezpečím vzniku průlomové vlny - mimořádné vypouštění nebo neřízený odtok z vodního díla, které vyvolává umělou průtokovou vlnu, při které je dosažen stav odpovídající III. SPA na vybraném vodočtu ČINNOST MPK PŘI III. SPA Vyhlášení stavu ohrožení provede předseda MPK Pravidelné časté sledování vodních stavů v hlásném profilu podle potřeby nebo požadavku povodňového orgánu Předávání hlášení dle kap. 2A tohoto povodňového plánu Předávání informací o průběhu povodně sousedním obcím níže na toku, ohroženým objektům a komisi ORP Kontrola, zda byla v plném rozsahu splněna opatření uložená v době vyhlášení stavu pohotovosti Organizace a řízení záchranných prací k záchraně životů a majetku Ochrana, evakuace a evidence evakuovaných osob z území ohrožených nebo zaplavených povodní Péče o evakuované obyvatelstvo po nezbytně nutnou dobu Ochrana a zachraňování majetku účinné spoluúčasti správce nemovitostí Vedení záznamů v povodňové knize Fotografická dokumentace (popřípadě videozáznam) povodňové situace Označení nejvýše dosažené hladiny vody PO POVODNI Po povodni zpracuje povodňový orgán obce celkovou zprávu -vyhodnocení povodňové situace s případnými návrhy na potřebná opatření a zašle ORP Česká Lípa. 14

15 2B. SLEDOVÁNÍ VODNÍCH STAVŮ MPK zajišťuje od I. Stupně povodňové aktivity sledování vodních stavů na uvedených vodočtech nebo na značkách a včas tyto stavy hlásí dle pokynů Místní povodňové komisi. Pro výkon této hlásné služby předepisuje MěÚ hlídkové směny. Hlásná povodňová služba varuje obyvatelstvo v místě povodně a v místech ležících níže na vodním toku, upozorňuje povodňové orgány a ostatní orgány a organizace na vývoj povodňové situace a předává zprávy a hlášení potřebná k jejímu vyhodnocování a k řízení opatření na ochranu před povodněmi, jakož i zprávy a hlášení o vzniklých nebo hrozících škodách. Hlídková služba sleduje vývoj povodňové situace a zjišťuje údaje potřebné pro výkon hlásné povodňové služby a pro řízení a koordinaci povodňových opatření. Hlídkovou službu zřizují obecní úřady v době nebezpečí povodně, především z řad občanů. H L Á S N É P R O F I L Y 1. Základní (kategorie A) jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na vodohospodářsky významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální a národní úrovni a pro předpovědní povodňovou službu (pro okres Česká Lípa jsou to profily v Mimoni a České Lípě) Provozovatel: ČHMÚ Ústí nad Labem Doporučené vybavení: stabilizovaný vodoměrný profil, vodoměrná stanice s vodočetnou latí a místním záznamem, měrná křivka průtoků ověřená ČHMÚ 2. Doplňkové (kategorie B) jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na okresní úrovni. Jsou zřizovány okresními úřady a provozovány místně příslušnými obcemi (pro okres Česká Lípa jsou to profily ve Stráži pod Ralskem, v Jablonném v Podj., Zákupech a Zahrádkách). Doporučené vybavení: vodočetná lať, orientační měrná křivka průtoků 3. Pomocné (kategorie C) jsou účelové profily na vodních tocích, které zřizují a provozují pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Doporučené vybavení: vodočetná lať nebo alespoň značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA zelená, II. SPA žlutá, III. SPA červená) nebo římskými číslicemi. Vybavení a směrodatné limity SPA zajišťuje provozovatel (obec nebo vlastník ohrožené nemovitosti). 15

16 PROVOZOVÁNÍ HLÁSNÝCH PROFILŮ Hlásné profily kategorie A: Jsou provozovány pravidelně za normální situace i za povodně dobrovolnými pozorovateli ČHMÚ nebo provozními pracovníky správce vodního toku. V době povodně zabezpečuje provozovatel předávání informací o vývoji vodních stavů v hlásném profilu v dohodnutém rozsahu ORP. Pro operativní informovanost obcí v povodňovém úseku toku při nebezpečí povodně zajišťuje pozorování hlásného profilu také místně příslušná obec. Hlásné profily kategorie B: Jsou provozovány při nebezpečí povodně a za povodně. Provozování je zabezpečeno místně nebo příslušnými obcemi, které mohou po dohodě využít zařízení ČHMÚ, správce toku nebo jiného subjektu na toku. Hlásné profily kategorie C: Jsou provozovány obcí nebo vlastníkem nemovitosti, kterému hlásný profil slouží, při nebezpečí povodně a za povodně podle potřeby. Četnost sledování: Za normální situace (profily kat. A) Při dosažení 1. SPA Při dosažení nebo vyhlášení 2. SPA Při dosažení nebo vyhlášení 3. SPA 1xdenně 2xdenně 3xdenně častěji nebo podle potřeby nebo požadavku povodňového orgánu PŘEDÁVÁNÍ HLÁŠENÍ Hlásné profily kategorie A Při nebezpečí povodně a za povodně zasílá místně příslušná obec hlášení z hlásných profilů kategorie A na obce níže na toku a na příslušnou ORP. (V případě selhání standardního způsobu pozorování zasílá hlášení také na RPP ČHMÚ (regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ) nebo VHD Povodí (vodohospodářský dispečink Povodí Ohře Chomutov) Hlásné profily kategorie B Při nebezpečí povodně a za povodně zasílá místně příslušná obec hlášení z hlásných profilů kategorie B na obce níže na toku, na příslušnou ORP a na VHD Povodí Ohře nebo na RPP ČHMÚ. Hlásné profily kategorie C Při nebezpečí povodně a za povodně zasílá místně příslušná obec hlášení z hlásných profilů kategorie C v případě vyžádání na příslušnou ORP. K vydávání varovných zpráv jsou oprávněné povodňové orgány. Za informování obcí ve své územní působnosti je odpovědná ORP. 16

17 Za informování občanů a vlastníků ve své územní působnosti je odpovědná obec. Jakékoli zjištění nebezpečí nebo výskyt povodní v hlásných profilech i mimo hlásné profily hlásí obec na příslušnou ORP a ten informuje RPP ČHMÚ Povodí. Vlastníci objektů na vodních tocích (přehrady, jezy, mosty a propustky) hlásí na příslušnou ORP jakékoli události vedoucí k omezení funkce nebo průtočnosti těchto objektů a podle situace podávají návrhy na vyhlášení SPA. ORP informuje o této skutečnosti RPP ČHMÚ a VHD Povodí. Při ohrožení bezpečnosti vodohospodářského díla I. A II., případně III. kategorie informují jejich vlastníci i organizace pověřené výkonem technickobezpečnostního dohledu na vodních dílech I. A II. kategorie. 3B. LEDOVÉ JEVY Povodňové stavy na vodních tocích vznikají v důsledku nebezpečných ledových jevů v období tání a v období mrazů. Období tání je nebezpečné, když teplé počasí často doprovázené dešťovými srážkami nastupuje po období mrazů, kdy ve větším rozsahu zamrzly vodní toky. Tehdy nastává za zvýšeného průtoku vody v tocích odchod ledu a ledové kry se v určitých místech kupí a tvoří ledové zácpy. V období mrazůdochází na úsecích vodních toků s dostatečnou rychlostí vody k chodu ledové kaše. Ta tvoří v určitých místech ledové nápěchy, které ucpávají koryto a vzdouvají vodu. Odchod ledu doprovázený tvorbou zácp je obvykle způsoben zvýšeným průtokem vody, který rozláme ledovou pokrývku. Mezní průtok vody, který vyvolává odchod ledu, však nelze jednoznačně stanovit, neboť závisí na mnoha dalších činitelích. Stav bdělosti (1. SPA) nastává nástupem období tání. Další stupně PA vyhlašuje povodňový orgán na návrh správce toku. Situace odpovídající 2. SPA nastává obvykle při chodu ledů nebo při nebezpečném chodu ledu a tvorbě ledových zácp. Výskyt ledových nápěchů závisí na velikosti a trvání mrazů a průchodnosti koryta pro ledovou kaši. Místa na vodních tocích, která jsou náchylná ke tvorbě ledových nápěchů, jsou většinou známá správci toku. Správce toku podle výsledků prohlídky tok v počátečním období mrazů oznámí stav bdělosti (1. SPA) a podle dalšího vývoje situace navrhne povodňovému orgánu vyhlášení dalších stupňů PA. 17

18 4B. ZABEZPEČOVACÍ PRÁCE a) Zabezpečení mostů Plovoucí zátarasy (dřeviny, ledy) musí být dány mimo koryto toku a po toku nepouštěny. Bez souhlasu nadřízeného orgánu nesmí být ledové zátarasy odstraňovány odstřelem. b) Opatření k zabezpečení majetku občanů Pohotovost místní požární jednotky, zabezpečování ochrany občanů a jejich majetku (evakuace osob, drobného hospodářského zvířectva, stěhování do vyšších pater, popř. vyklizení apod.) c) Ochrana majetku organizací Vytvoří se podmínky za pomoci pracovníků závodů k okamžitému přemístění surovin, aby nedošlo k znehodnocení. 5B. EVIDENČNÍ A DOKUMENTAČNÍ PRÁCE 1) záznamy v povodňové knize 2) označování nejvýše dosažené hladiny 3) foto, popřípadě videodokumentace povodňové situace 4) zaměřování a zakreslování zaplaveného území, ledových zácp, břehových nátrží a průtrží hrází, nánosů a dalších průjevů eroze 5) zprávy o prohlídkách po povodni a souhrnné a celkové zprávy o průběhu povodně 6) shromáždění údajů o odhadovaných nebo skutečných povodňových škodách POVODŇOVÁ KNIHA Tajemník MPK (popřípadě jiný člen MPK) povede v průběhu povodně tzv. povodňovou knihu, kde se zaznamenávají: 1) přijaté a odeslané zprávy (znění, resp. adresát, způsob převzetí resp. odeslání) 2) výsledky prohlídek před a po povodni 3) provedená opatření 4) datum, zapisovatel, podpis 6B. DRUHY POVODNÍ Za nebezpečí povodně se považují situace určené povodňovými plány (při dosažení utčeného vodního stavu dle tab. pro SPA), popřípadě situace tak označené předpovědní povodňovou službou a při stoupající tendenci vody ve vodním toku, zejména v případech: a) při očekávaném náhlém tání podle meteorologických předpovědí 18

19 vlastnosti: Povodeň je velkého rozsahu, dlouhé doby trvání, velkého objemu, max. průtoky nebývají dosaženy, ohrožení rozsáhlých území b) na menších vodních tocích při krátkodobých srážkách velké intenzity nebo při jejich bezprostředním nebezpečí vlastnosti: Zvláště v letním období, povodeň má krátkou dobu trvání, menší objem, max. průtoky, zasaženo bývá malé území, ale s katastrof. Důsledky, těžko se předpovídají c) při dlouhotrvajících regionálních srážkách vlastnosti: Povodeň má značný objem, extrémně veliké průtoky, zasaženo bývá rozsáhlé území, největší škody, tyto povodně bývají předpovězeny d) v zimních měsících zimní ledové jevy jako např. nápěchy a ledové zácpy vlastnosti: I při nižších průtocích způsobují významná vybřežení toků a ohrožení přilehlých pozemků a zástavby e) Při vzniku havárie vodohospodářského díla 19

15. METODICKÝ POKYN odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby

15. METODICKÝ POKYN odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby 15. METODICKÝ POKYN odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby Účelem tohoto pokynu je upřesnění systému hlásné a předpovědní povodňové služby,

Více

1. Činnost předsedy PK Města Nové Město na Moravě za povodně řídí činnost PK

1. Činnost předsedy PK Města Nové Město na Moravě za povodně řídí činnost PK Pokud starosta obce - předseda povodňové komise správního obvodu ORP Nové Město na Moravě a zároveň předseda povodňové komise Města Nové Město na Moravě rozhodne o spojeném zasedání obou PK a společné

Více

Úloha HZS při řešení povodní

Úloha HZS při řešení povodní Úloha HZS při řešení povodní 1. PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÁ SLUŽBA Službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správci povodí. - na základě smlouvy uzavřené mezi ČHMÚ (MZe) a GŘ HZS ČR

Více

Povodňový plán B Ě L Á

Povodňový plán B Ě L Á Povodňový plán B Ě L Á Vodní tok: Oleška S přítokem : Tampelačka Správce toku: Povodí Labe Zpracoval: Vladimír Svoboda Poslední aktualizace: 15.1.2004 B) Druh a rozsah ohrožení Ohrožená místa Č.p., majitel,

Více

Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby

Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (uveřejněn pod číslem 9 ve Věstníku MŽP částka 12/2011) Účelem tohoto pokynu je upřesnění

Více

Povodňový plán OBEC JANŮV DŮL

Povodňový plán OBEC JANŮV DŮL Povodňový plán OBEC JANŮV DŮL OBSAH: Titulní strana 2 Úvodní část složení povodňových komisí. 3 A) Charakteristika zájmového území... 4 B) Druh a rozsah ohrožení... 5 Ohrožená místa 5 Nebezpečná místa

Více

Funkce v PK Titul, jméno a příjmení Spojení Bydliště. Oldřich JANÍČEK 737 262 220 Dražice 50

Funkce v PK Titul, jméno a příjmení Spojení Bydliště. Oldřich JANÍČEK 737 262 220 Dražice 50 4.ORGANIZACE POVODŇOVÉ OCHRANY 4.1. Složení Povodňové komise obce Dražice Poř. číslo Funkce v PK Titul, jméno a příjmení Spojení Bydliště 1 Předseda Stanislav FLÍGR 602 593 576 381 239 680 OÚ e-mail:drazice@taborsko.cz

Více

Český hydrometeorologický ústav

Český hydrometeorologický ústav Český hydrometeorologický ústav Průvodce operativními hydrologickými informacemi na webu ČHMÚ Vaše vstupní brána do sítě webových stránek Českého hydrometeorologického ústavu, které mají za úkol informovat

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013 PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD Filip Dienstbier, listopad 2013 Vody jako složka životního prostředí význam: zdroj pitné vody pro obyvatelstvo pro zemědělství prostředí vodních ekosystémů pro ostatní rostliny

Více

Technická specifikace dpp

Technická specifikace dpp Technická specifikace dpp ZPRACOVÁNÍ DIGITÁLNÍHO POVODŇOVÉHO PLÁNU (dále jen dpp) Dílo dpp bude provedeno dle metodiky MŽP 2009 pro tvorbu dpp, navázáno na Editor dat dpp ČR a bude v souladu s Povodňovým

Více

Metodická pomůcka k povodňové ochraně obcí

Metodická pomůcka k povodňové ochraně obcí Metodická pomůcka k povodňové ochraně obcí Zpracoval: Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství Září 2013 ! NEJDŮLEŽITĚJŠÍ! Informační toky při hrozbě povodně a při povodni

Více

Ing. Jan Papež fa Koordinace

Ing. Jan Papež fa Koordinace Zkušenosti, které pomáhají Firma Koordinace pomáhá svým klientům v boji proti povodním již od roku 1997. Za tuto dobu se stala předním dodavatelem povodňových plánů v České republice. Majitel firmy Ing.

Více

Společný metodický pokyn. Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe )

Společný metodický pokyn. Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe ) Ministerstvo zemědělství č.j.: 8662/06-16000 Společný metodický pokyn Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe ) ke společnému postupu orgánů ochrany přírody

Více

Vídeňská 55, 639 00 Brno-Štýřice, IČ: 283 58 589, DIČ: CZ28358589 tel.: +420 773 571 581, +420 604 479 431, info@envipartner.cz, www.envipartner.

Vídeňská 55, 639 00 Brno-Štýřice, IČ: 283 58 589, DIČ: CZ28358589 tel.: +420 773 571 581, +420 604 479 431, info@envipartner.cz, www.envipartner. Vídeňská 55, 639 00 Brno-Štýřice, IČ: 283 58 589, DIČ: CZ28358589 tel.: +420 773 571 581, +420 604 479 431, info@envipartner.cz, www.envipartner.cz zapsáno u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 63565

Více

Jak se připravit na povodně

Jak se připravit na povodně Jak se připravit na povodně Povodně jsou jednou z nejčastějších krizových situací u nás. Jak se na ně připravit a co dělat, když voda opadne, Vám poradí Hasičský záchranný sbor JMK ve spolupráci s Policií

Více

DOKUMENTACE STAROSTY K ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A KRIZOVÝCH SITUACÍ

DOKUMENTACE STAROSTY K ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A KRIZOVÝCH SITUACÍ DOKUMENTACE STAROSTY K ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A KRIZOVÝCH SITUACÍ OBEC : Slaná I. SPOJENÍ, KONTAKTY 1 KRIZOVÝ ŠTÁB OBCE příjmení Funkce Vlastimil vedoucí KŠ Schovánek starosta Vladimír zást. Ved.

Více

Prolog. Orientace v příručce

Prolog. Orientace v příručce Prolog Publikace, kterou právě držíte v ruce, navazuje na úspěšnou příručku pro širokou veřejnost Co dělat. aneb kapesní průvodce krizovými situacemi doma i v zahraničí. Zatímco tato příručka byla určena

Více

Společnost je členem: Obec s rozšířenou působností Uherské Hradiště

Společnost je členem: Obec s rozšířenou působností Uherské Hradiště Společnost je členem: Povodňový plán vlastníka pozemků a staveb Adresa nemovitosti Jméno vlastníka nemovitosti Babice 310, Babice, 687 03 Bajaja Jiří Obec Obec s rozšířenou působností Babice Uherské Hradiště

Více

Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR

Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR 1. Úvod. 2. Organizace povodňové ochrany v České republice. 3. MV - generální ředitelství HZS ČR a jeho hlavní úkoly při zajišťování ochrany před povodněmi.

Více

14. METODICKÝ POKYN odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní

14. METODICKÝ POKYN odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní 14. METODICKÝ POKYN odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní Účelem tohoto metodického pokynu, který byl zpracován Ministerstvem

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.r. generální ředitel

Více

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE KOŠTICE

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE KOŠTICE POVODŇOVÝ PLÁN OBCE KOŠTICE KOŠTICE 2008-1 - ZPRACOVAL ANTONÍN MÜLLER ODBORNÉ STANOVISKO K POVODŇOVÉMU PLÁNU OBCE KOŠTIC VE SMYSLU 83, písm. a), ZÁKONA č. 254/2001 Sb. NOVELA : 20/2004 S DATUM/ ČÍSLO JEDNACÍ

Více

P R I K A Z č. 36/2010

P R I K A Z č. 36/2010 Ing. Ivan Fuksa Praha 26. listopadu 2010 Čj. 31500/2010-10000 'V, P R I K A Z č. 36/2010 ministra zemědělství k zajištění personálního obsazení povodňových orgánů v důsledku transformace Zemědělské vodohospodářské

Více

Městský úřad Kroměříž Odbor životního prostředí

Městský úřad Kroměříž Odbor životního prostředí Městský úřad Kroměříž Odbor životního prostředí Spisová značka: MeUKM/08181 0/201 0/03/0ZPfTu číslo jednací: MeUKM/08181 0/201 O vyřizuje: M. Turková telefon 573 323 321 e-mail: magda.turkova@mesto-kromeriz.cz

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně

Obecně závazná vyhláška města Kadaně Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 4/2004, kterou se vydává P O Ž Á R N Í Ř Á D M Ě S T A Zastupitelstvo města Kadaně se dne 1. dubna 2004 usneslo usnesením č. 315/2004 v souladu s ustanoveními 10

Více

Zpracovatel: VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. Tovární ulice 341 Dolní Bousov, 294 04

Zpracovatel: VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. Tovární ulice 341 Dolní Bousov, 294 04 POVODŇOVÝ PLÁN OBCE CHOTOVICE Zpracovatel: VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. Tovární ulice 341 Dolní Bousov, 294 04 V. Dne. Povodňový plán je zpracován v souladu s 71 zákona č. 254/2001Sb., o vodách a o

Více

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje Poplachové plány 5 Poplachový plán je dokument, který upravuje povolávání záchranných složek při organizaci záchranných a likvidačních prací. Poplachový plán se zpracovává vždy pro územní celek. Rozlišujeme

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje OCHRANA OBYVATELSTVA Jánské Koupele 20.5.2011 Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje Zákon č.239/2000 Sb., o IZS, zákon č.133/1985 Sb., o PO a problematika ochrany obyvatelstva Zákon o IZS: Stanoví

Více

Zpracovatel: VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. Tovární ulice 785 Dolní Bousov, 294 04

Zpracovatel: VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. Tovární ulice 785 Dolní Bousov, 294 04 POVODŇOVÝ PLÁN OBCE ZLATÁ OLEŠNICE Zpracovatel: VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. Tovární ulice 785 Dolní Bousov, 294 04 V. Dne. Povodňový plán je zpracován v souladu s 71 zákona č. 254/2001Sb., o vodách

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Opatření pro řešení krizových situací Preambule Krizová situace nebo také krizový stav je mimořádná událost, při níž je vyhlášen stav

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ DYJE JIHLAVA (PM-124) - Ř. KM 10,229 16,548 Pořizovatel: Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Švábenice na svém zasedání konaném dne 13.5.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA

POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Zpracovatel: VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. Tovární ulice 341 Dolní Bousov, 294 04 V. Dne. Povodňový plán je zpracován v souladu s 71 zákona č. 254/2001Sb., o vodách a

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-11/PO-OV-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 6 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

Zpracovatel: VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. Tovární ulice 341 Dolní Bousov, 294 04

Zpracovatel: VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. Tovární ulice 341 Dolní Bousov, 294 04 POVODŇOVÝ PLÁN OBCE SLUNEČNÁ Zpracovatel: VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. Tovární ulice 341 Dolní Bousov, 294 04 V. Dne. Povodňový plán je zpracován v souladu s 71 zákona č. 254/2001Sb., o vodách a o změně

Více

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy 12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 28. 6. 2011 vydat podle 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2015 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2015 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 Zastupitelstvo obce Doubrava se na svém 3. zasedání konaném dne 9. 2. 2015 usnesením č.91/3/2015 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č.133/1985 Sb., o

Více

Vyhodnocení povodní v červnu 2013

Vyhodnocení povodní v červnu 2013 seminář k výsledkům projektu Vyhodnocení povodní v červnu 2013 Praha 16. října 2014 Významné povodně v České republice Povodeň Typ povodně Zasažená oblast Nejvyšší N-letost Důsledky povodní Dokumentace

Více

330 35, CZ 00325 Plzeň - sever. Povodňový orgán: Povodňová komise obce Kunějovice

330 35, CZ 00325 Plzeň - sever. Povodňový orgán: Povodňová komise obce Kunějovice Povodňový plán ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obec: Kunějovice Č. p.: 28 PSČ: 330 35, CZ 00325 Plzeň - sever prosinec 2011 Vodní tok: Nekmířský potok Povodňový orgán: Povodňová komise obce Kunějovice Vyšší

Více

POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA MIKULÁŠOVICE

POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA MIKULÁŠOVICE POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA MIKULÁŠOVICE Zpracovatel: VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. Tovární ulice 341 Dolní Bousov, 294 04 V. Dne. Povodňový plán je zpracován v souladu s 71 zákona č. 254/2001Sb., o vodách

Více

POŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI

POŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI POŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI projektů podpořených z podoblasti podpory 1.3.1 OPŽP pro vydání stanoviska MŽP - odborného garanta OP 1.3.1 k závěrečnému vyhodnocení akce (ZVA) Zpracovali odborní

Více

Držitel tohoto výtisku je odpovědný za včasné a správné provedení schválených změn a provedení záznamu na této stránce.

Držitel tohoto výtisku je odpovědný za včasné a správné provedení schválených změn a provedení záznamu na této stránce. 1 Změna č. 6 - Účinnost od 15. 5. 2014 ZÁZNAMY O PROVEDENÉ AKTUALIZACI Důvod aktualizace Datum Opravil Podpis Změny provedeny na základě zkušeností z povodní 2011, dále zapracovány organizační změny: str.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 Sp.zn.: 08/231/2/054070/2012/Hy 4.2.2013 Č.j. : MeUKM/007802/2013 Oprávněná úřední osoba: Telefon.:

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683

Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683 Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683 ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1) [ 15 vodního zákona] 1. Žadatel

Více

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis:

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: HAVARIJNÍ PLÁN Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing. Pavel Čechák / 3.5.2012 Podpis: ROZDĚLOVNÍK: Držitel verze počet kusů 1. Archiv tištěná a elektronická

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Zastupitelstvo obce Radkov se na svém zasedání dne 19.4.2006 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Ryžovna. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu

Ryžovna. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu KONEČNÁ VERZE výstupy kompletního projektu ID plochy: 608874_1 Ryžovna : Obec: Boží Dar ORP: Ostrov Souřadnice GPS (ve stupních): N 50.437475 E 12.854531 Kategorie Kategorie plochy dle nebezpečí: Kategorie

Více

2. Použitá data, metoda nedostatkových objemů

2. Použitá data, metoda nedostatkových objemů Největší hydrologická sucha 20. století The largest hydrological droughts in 20th century Příspěvek vymezuje a porovnává největší hydrologická sucha 20. století. Pro jejich vymezení byla použita metoda

Více

Hydrometeorologická zpráva o povodňové situaci v Moravskoslezském a Olomouckém kraji ve dnech 26. - 29. 5. 2014

Hydrometeorologická zpráva o povodňové situaci v Moravskoslezském a Olomouckém kraji ve dnech 26. - 29. 5. 2014 V Ostravě, dne 24. 6. 2014 Hydrometeorologická zpráva o povodňové situaci v Moravskoslezském a Olomouckém kraji ve dnech 26. - 29. 5. 2014 1. Zhodnocení meteorologických příčin povodňové situace V závěru

Více

OBSAH POVODŇOVÉHO PLÁNU VŠEOBECNÝ ÚVOD

OBSAH POVODŇOVÉHO PLÁNU VŠEOBECNÝ ÚVOD OBSAH POVODŇOVÉHO PLÁNU VŠEOBECNÝ ÚVOD VĚCNÁ ČÁST 1. Charakteristika zájmového území a povodňové nebezpečí 2. Vodní toky a jejich odtokové poměry 3. Vodní díla a jejich vliv na povodňové nebezpečí 4. Povodňové

Více

BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA

BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední hasičská škola Jánské Koupele BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední

Více

Obecně závazná vyhláška č.l/20i3

Obecně závazná vyhláška č.l/20i3 Obecně závazná vyhláška č.l/20i3 Obec Nový Kramolín na základě usnesení zastupitelstva obce )1? r.,fjj.. podle 29 odst.l písmo o) bod 1( zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů

Více

Požární řád obce. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Požární řád obce. Čl. 1 Úvodní ustanovení Požární řád obce Lužnice Vyhláška č.1/2011 Obec Lužnice na základě usnesení zastupitelstva ze dne29. 8. 2011 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů 2 NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů Rada kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona

Více

Projekt Brána do vesmíru. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline

Projekt Brána do vesmíru. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline Projekt Brána do vesmíru Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline Český hydrometeorologický ústav pobočka Ostrava Hlavní obory činnosti ČHMÚ Meteorologie a klimatologie Ochrana

Více

Krajský úřad Pardubického kraje. Povodňová komise uceleného povodí Labe POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA PŘELOUČ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ADONIX

Krajský úřad Pardubického kraje. Povodňová komise uceleného povodí Labe POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA PŘELOUČ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ADONIX Krajský úřad Pardubického kraje Povodňová komise uceleného povodí Labe POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA PŘELOUČ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ADONIX ČERVENEC - SRPEN 2003 ZPRACOVAL ADONIX spol.s r.o. (IČO 601 10 589)

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O POVODNI KVĚTEN-ČERVEN 2013

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O POVODNI KVĚTEN-ČERVEN 2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 nám. Míru 20, Praha 2 ODBOR KANCELÁŘ STAROSTKY A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ ODDĚLENÍ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ A BEZPEČNOSTI Č.j.: 2/2-14/13 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 48

Více

PLÁN ČINNOSTI. orgánů obce při vzniku mimořádné události

PLÁN ČINNOSTI. orgánů obce při vzniku mimořádné události Městský úřad Miletín nám. K.J.Erbena 99 507 71 Schvaluji : Bc. Nosek Miroslav starosta města V Miletíně. dne 9.ledna 2007 PLÁN ČINNOSTI orgánů obce při vzniku mimořádné události Plán činnosti orgánů obce

Více

Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce

Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce Varianta a) obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů OBEC/MĚSTO/MĚSTYS... Zastupitelstvo obce Obecně závazná vyhláška č. /..,

Více

Víceúčelové vodní nádrže

Víceúčelové vodní nádrže KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 34 NÁZEV OPATŘENÍ Víceúčelové vodní nádrže DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU Škodlivé účinky vod jsou zejména v posledních letech spojovány především s povodňovou

Více

MINISTERSTVO ZIVOTNlHO PROSTREDI 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ZIVOTNlHO PROSTREDI 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 v, v, MINISTERSTVO ZIVOTNlHO PROSTREDI 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 301 dle rozdělovníku Váš dopis značky: aše značka: 92309/ENV/1O Vyřizuje: Ing. Slezák/l. 2442 PRAHA: 4. II. 2010 Věc: Posuzování

Více

Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje

Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Krizový štáb Královéhradeckého kraje (dále i KŠKhK) podle 14 odst. 2 písm. b) Zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně

Více

Částka 5 Rozesláno dne 19. listopadu 2013 O B S A H

Částka 5 Rozesláno dne 19. listopadu 2013 O B S A H Ročník 2013 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů L i b e r e c k é h o k r a j e Částka 5 Rozesláno dne 19. listopadu 2013 O B S A H 4. Nařízení Libereckého kraje, kterým se stanovují úseky silnic,

Více

P O V O D Ň O V Ý P L Á N

P O V O D Ň O V Ý P L Á N B.4. P O V O D Ň O V Ý P L Á N Frýdlantu nad Ostravicí jako obce s rozšířenou působností Vypracoval: Ing. Ševčík červenec 2003 Poslední aktualizace: leden 11 datum (měsíc, rok) Stanovisko správce vodního

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01A6KLF* Čj: MSK 157474/2013 Sp. zn.: DSH/35786/2013/Sur 280.8 S5 Vyřizuje: Ing. Oldřich Surý

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY Obec Hrušky OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE Č. 1/2009 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY Zastupitelstvo obce Hrušky se na svém zasedání dne 15. 12. 2009 usnesením č.14/29/09 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písmeno

Více

OBEC LUŽNICE Obecně závazná vyhláška č. 5/2012

OBEC LUŽNICE Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 OBEC LUŽNICE Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 Obec Lužnice na základě usnesení zastupitelstva č.10/0509/2012 ze dne 5. 9. 2012 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY

SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SAMOSTATNÁ

Více

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice IČ 75000849 Směrnice 25 SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Povinnosti naší organizace na úseku požární ochrany jsou dány zejména těmito

Více

Požární řád obce. Vyhláška č. 1/2005

Požární řád obce. Vyhláška č. 1/2005 Vyhláška č. 1/2005 Obec Moravská Nová Ves na základě usnesení zastupitelstva ze dne 27.června 2005 podle 29 odst. 1 písm o) bod 1. Zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty)

Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty) Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty) textová část Plán zimní údržby je vypracován pro místní komunikace, jejichž vlastníkem

Více

PRO SPRÁVNÍ ÚZEMÍ MĚSTA TÝNEC NAD LABEM Obec s rozšířenou působností Kolín, Středočeský kraj

PRO SPRÁVNÍ ÚZEMÍ MĚSTA TÝNEC NAD LABEM Obec s rozšířenou působností Kolín, Středočeský kraj POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA TÝNEC NAD LABEM PRO SPRÁVNÍ ÚZEMÍ MĚSTA TÝNEC NAD LABEM Obec s rozšířenou působností Kolín, Středočeský kraj Výtisk číslo: 1 Části města: Týnec nad Labem, Lžovice, Vinařice Výtisk

Více

Příručka pro školení starostů

Příručka pro školení starostů Příručka pro školení starostů Praha 2011 Obsah Úvod... 2 Vymezení základních pojmů... 3 I. Řešení mimořádných událostí... 5 1. Příprava obce na mimořádné události... 5 2. Podíl obce na provádění záchranných

Více

Obec Jablonná Obecně závazná vyhláška č. 1/2014,

Obec Jablonná Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, Obec Jablonná Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, Požární řád obce Obec Jablonná na základě usnesení zastupitelstva ze dne 12. července 2014 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek

Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.4.2009 1.4.2009 2 Dne: 23.3.2009 Dne: 30.3.2009 1 / 5 Tato směrnice upravuje provádění 13 zákona ČNR č. 133/1985

Více

Bor u Karlových Var. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu

Bor u Karlových Var. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu KONEČNÁ VERZE výstupy kompletního projektu ID plochy: 607274_1 Bor u Karlových Var : Obec: Sadov ORP: Karlovy Vary Souřadnice GPS (ve stupních): N 50.266585 E 12.94245 Kategorie Kategorie plochy dle nebezpečí:

Více

A JEJICH VYUŽITÍ V PŘIPRAVENOSTI A PREVENCI

A JEJICH VYUŽITÍ V PŘIPRAVENOSTI A PREVENCI ČESKÝ SPOLEK PRO PÉČI O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 Vás zvou na odborný seminář spojený s diskusí, pořádaný pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana ZKUŠENOSTI Z POVODNÍ POSLEDNÍCH

Více

Možnosti financování protipovodňových opatření z OPŽP

Možnosti financování protipovodňových opatření z OPŽP Možnosti financování protipovodňových opatření z OPŽP Programové období 2007-2013 Programové období 2014-2020 Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka

Více

Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik

Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik Proces implementace Směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových ových rizik v podmínk nkách ČR Karel Drbal

Více

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č.j. 7/2013 Originál: Soubor dokumentů Elektronická verze: Box dokumentů Platnost od:

Více

Možnosti minimalizace povodňových rizik v Olomouci

Možnosti minimalizace povodňových rizik v Olomouci Možnosti minimalizace povodňových rizik v Olomouci Magistrát města Olomouce Odbor ochrany, 22.11.2012 Typy povodní Povodeň: hydrologická situace, kdy množství protékající vody překročí z různých příčin

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-123427-1/PO-PVP-2014 Kódové označení: OOB a KŘ-P Praha 23. září 2014 listů: 13 Schvaluje: brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba,

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Profil vod ke Souhrn informací o vodách ke a hlavních příčinách Název 1 Profil vod ke profilu vod ke profilu vod ke Nadmořská OHRE29 výška Plocha nádrže 15 ha Základní hydrologická charakteristik a Kompetentní

Více

Opatření č. 3/04. Ministerstva životního prostředí. o úpravě zřizovací listiny příspěvkové organizace Český hydrometeorologický ústav

Opatření č. 3/04. Ministerstva životního prostředí. o úpravě zřizovací listiny příspěvkové organizace Český hydrometeorologický ústav V Praze dne 15. června 2004 Č. j.: M/200269/04 Opatření č. 3/04 Ministerstva životního prostředí o úpravě zřizovací listiny příspěvkové organizace Český hydrometeorologický ústav I. Podle 53 zákona č.

Více

Podrobnosti o označování písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti. Stanovení režimu evidence písemností

Podrobnosti o označování písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti. Stanovení režimu evidence písemností 462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. listopadu 2000 k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění nařízení vlády č.

Více

se sídlem Rybí č.p. 380, PSČ 742 65 Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, kterou se vydává požární řád obce Rybí.

se sídlem Rybí č.p. 380, PSČ 742 65 Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, kterou se vydává požární řád obce Rybí. OBEC RYBÍ se sídlem Rybí č.p. 380, PSČ 742 65 Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, kterou se vydává požární řád obce Rybí. Zastupitelstvo obce Rybí se na svém 7. zasedání dne 14.12.2011 usnesením č. 122

Více

356/2009 Sb. Ministerstva dopravy

356/2009 Sb. Ministerstva dopravy 356/2009 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy ze dne 6. října 2009 o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách Ministerstvo dopravy stanoví podle 52 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské

Více

P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E

P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E Obecně závazná vyhláška obce Louňová č. 3/2007 Zastupitelstvo obce Louňová se na svém zasedání dne 3. 3. 2007 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Ing. Michal Kotus Projektový manažer odboru ochrany přírody, odpadů a ENV Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního

Více

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí Pytloun Martin, Horecký Jakub Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo životního prostředí Státní

Více

SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY

SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY DROZDOV ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. DROZDOV) SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou DROZDOV ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. DROZDOV) SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA

Více

1 Ř. Řízení zásahu. Metodický list číslo. Vydáno dne: 31. října 2002 Stran: 6. I. Charakteristika

1 Ř. Řízení zásahu. Metodický list číslo. Vydáno dne: 31. října 2002 Stran: 6. I. Charakteristika Ministerstvo vnitra -generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Název: Řízení zásahu I. Charakteristika Metodický list

Více

Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu

Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Název: Havárie ohrožující vody Ropné havárie I. Charakteristika

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ DYJE JIHLAVA 10100008_5 (PM-41) - Ř. KM 136,311 146,197 JIHLÁVKA 10100237_1 (PM-42) - Ř.

Více

Informace pro Ústřední povodňovou komisi - zpráva k červnovým povodním ze dne 26. června 2013 k 24:00 hodině.

Informace pro Ústřední povodňovou komisi - zpráva k červnovým povodním ze dne 26. června 2013 k 24:00 hodině. ZPRÁVA O POVODNI červen 2013 k 26. 6. 2013 MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Kloknerova č. 26, pošt. Přihrádka 69, 148 01 PRAHA 414 Informace pro Ústřední povodňovou komisi - zpráva

Více

OBEC HEŘMÁNKY HEŘMÁNKY 282 742 35 HEŘMÁNKY IČ: 00600768. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 obce Heřmánky, kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD.

OBEC HEŘMÁNKY HEŘMÁNKY 282 742 35 HEŘMÁNKY IČ: 00600768. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 obce Heřmánky, kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD. OBEC HEŘMÁNKY HEŘMÁNKY 282 742 35 HEŘMÁNKY IČ: 00600768 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 obce Heřmánky, kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD obce Heřmánky Zastupitelstvo obce Heřmánky se na svém 12. zasedání

Více