Povodňový plán Města Stráž pod Ralskem. PSČ: Okres: Česká Lípa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Povodňový plán Města Stráž pod Ralskem. PSČ: 471 27 Okres: Česká Lípa"

Transkript

1 Povodňový plán Města Stráž pod Ralskem PSČ: Okres: Česká Lípa Aktualizace ke dni:

2 OBSAH A praktická část strana: 1. Místní povodňová komise 3 2. Varování a předávání zpráv 5 3. Hydrologické a technické údaje obce 6 a) vodní toky, směrodatné stavy pro SPA 6 b) vodní nádrže a jiná vodohospodářská díla 7 c) místa, stavby a objekty, které mohou ovlivnit průběh povodně 7 d) místa, stavby a objekty, které mohou být povodní ohroženy 8 e) obyvatelstvo 8 4. Další údaje a poznámky dle místní situace a dostupných údajů, mapa se zákresem údajů uvedených v předchozích kapitolách 9 5. Povodňové prohlídky Telefonní seznam 10 B obecná část 1. Stupně povodňové aktivity, činnost MPK Sledování vodních stavů hlásné profily předávání hlášení Ledové jevy Zabezpečovací práce Evidenční a dokumentační práce, povodňová kniha Druhy povodní 18 Pozn.: Při každoroční aktualizaci bude obci s rozšířenou působností, t.j. Město Česká Lípa zaslána do konce kalendářního roku. Část A (popř. jednotlivé listy části A tohoto povodňového plánu s opravenými aktuálními údaji.) 2

3 Část A 1A. Místní povodňová komise Města Stráž pod Ralskem Funkce Předseda MPK Zaměstnání Adresa zaměstnavatele: Město Stráž pod Ralskem Revoluční 164 Funkce Místopředseda Spojení Jméno Mgr. Zdeněk Hlinčík Jiný způsob Adresa trvalého bydliště: Mimoňská 280 Stráž pod Ralskem Jméno Mgr. Jiří Vaněk Zaměstnání Adresa zaměstnavatele: Město Stráž pod Ralskem Revoluční 164 Funkce Člen Spojení Jiný způsob Adresa trvalého bydliště: Mlýnská 272 Stráž pod Ralskem Jméno Ing. Eva Kočová Zaměstnání - Funkce Člen Zaměstnání Funkce Člen Spojení Jméno Ing. Miroslav Žídek Spojení Jméno Ladislav Tichovský Jiný způsob Jiný způsob Zaměstnání - Funkce Člen Spojení - Jméno Rudolf Věchet Jiný způsob Zaměstnání - Funkce Člen Spojení - Jméno Pavel Vnouček Jiný způsob Zaměstnání - Spojení Jiný způsob ,

4 POVODŇOVÉ ORGÁNY Ochranu před povodněmi zajišťují tyto povodňové orgány: a) místní povodňová komise (MPK), b) obec s rozšířenou působností (ORP), c) krajský úřad (KÚ). Po dobu povodně ochranu zajišťují tyto povodňové orgány: a) místní povodňová komise (MPK) b) povodňové komise obce s rozšířenou působností (ORP) c) ústřední povodňová komise ČR (ÚPK) MÍSTNÍ POVODŇOVÁ KOMISE Místní povodňovou komisi jmenuje starosta k plnění úkolů uložených předpisy o ochraně před povodněmi, je-li v jejich územních obvodech možnost povodní. Povodňová komise obce je podřízena povodňové komisi ORP. Pokud při povodni převezme řízení ochrany povodňová komise ORP, provádí povodňová komise obce vlastní opatření podle pokynů povodňové komise ORP. Místní povodňová komise se aktivuje již při nebezpečí povodně (I. Stupeň povodňové aktivity, dále jen SPA) Sídlo MPK Město Stráž pod Ralskem, Revoluční 164, objekt úřadu Telefon , Fax ČINNOST MPK Rozsah opatření prováděných na ochranu před povodněmi se řídí mírou povodňového nebezpečí, která je vyjádřena třemi stupni povodňové aktivity (SPA), charakterizovanými dosažením určitých vodních stavů. Podrobněji o SPA a o činnosti MPK viz kapitola 1B (Strana 13). Směrodatné vodní stavy pro SPA viz kapitola 3A (str. 6) Stupně povodňové aktivity (II. a III. SPA) vyhlašuje a odvolává předseda nebo místopředseda povodňové komise. I. SPA se nevyhlašuje ani neodvolává, I. SPA vzniká a zaniká. O vyhlášení (odvolání) povodňové aktivity Místní povodňová komise informuje neprodleně ORP. Směrodatné stavy pro vyhlášení stupňů povodňové aktivity jsou schváleny schválením povodňového plánu, přičemž jsou závazné a obecně platné pro nižší 4

5 úrovně povodňových plánů. (Povodňové orgány mohou vyhlásit stupně povodňové aktivity i z jiných důvodů). 2A VAROVÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ ZPRÁV Obec je povinna upozornit (varovat) sousední obec níže na toku (popř. i nejvíce ohrožené objekty) na nebezpečí povodně a nutnost provedení protipovodňových opatření a evakuaci. Platí i pro průběžné poskytování informací dle potřeby. Varování obyvatelstva obce Způsob varování obyvatelstva obce: 1) městským rozhlasem, 2) Městská policie, JSDHO průjezd vozidlem a informace megafonem 3) webové stránky města. Varování sousedních obcí a ohrožených objektů Název obce, (objektu) Telefon a jméno, komu bude zpráva předána Způsob předání zprávy Noviny pod Ralskem , Veronika Jírová, DiS, starostka Hamr na Jezeře , Milan Dvořák, starosta Pertoltice pod Ralskem , Petr Selinger, starosta telefonicky telefonicky telefonicky Brniště , Ing. Ivan Pastorek, starosta Dubnice Bc. Jarmila Čmugrová,starostka telefonicky telefonicky 5

6 3A. HYDROLOGICKÉ A TECHNICKÉ ÚDAJE Přílohu tvoří mapa se zákresem kritických míst na toku, ohrožených objektů, sídla MPK, nejčastějších rozlivů apod. a) vodní toky Obec leží na toku (tocích) ve správě s.p. Povodí Ohře Umístění limnigrafů je vyznačeno na orientační mapě v příloze. Směrodatné vodní stavy pro SPA (* kapitola 2B) Místo vodočtu: (popis, ř. km.) Vodní tok: Ploučnice I. stupeň PA 100 cm II. stupeň PA 140 cm III. stupeň PA 170 cm Sleduje a zprávu MPK podává (jméno, telef. spojení) Povodí Ohře * profil kategorie: B Josef Kubín, hrázný , Místo vodočtu: (popis, ř. km.) Vodní tok: Ještědský potok I. stupeň PA 90 cm II. stupeň PA 110 cm III. stupeň PA 130 cm Sleduje a zprávu MPK podává (jméno, telef. spojení) Povodí Ohře *profil kategorie: C Hlídková služba dle pokynů povodňové komise Místo vodočtu: (popis, ř. km.) Vodní tok: Dubnický potok C I. stupeň PA 10cm II. stupeň PA 0 cm III. stupeň PA +10cm Sleduje a zprávu MPK podává (jméno, telef. spojení) Obecní úřad Dubnice, Bc. Jarmila Čmugrová, starostka Povodí Ohře *profil kategorie: C 6

7 b) Vodní nádrže a jiná vodohospodářská díla Tj. stavby, které mohou ovlivnit průběh povodně nebo být ohroženy Např. vodní nádrže, jezy, propustky Název Vodohospodářské dílo leží na (u) toku: Správce (vlastník) Spojení a potřebná opatření B1 Vodní dílo Stráž p. R. Ploučnice Povodí Ohře Ing. Břečka Středisko Č. Lípa Ing. Tomáš Suchý Josef Kubín, hrázný B2 Sportovní rybník Ploučnice Ladislav Tichovský MO ČSR c) Místa, stavby a objekty, které mohou ovlivnit průběh povodně -např. místa s omezenou průtočností, mostní profily, překážky v průtočném profilu, nebezpečná místa pro vznik ledových bariér a jiných zátarasů, odplavitelné materiály podél toku, skládky, sklady, látky škodlivé vodám Stavba, objekt, místo Správce (vlastník), spojení a potřebná opatření C1 most u technolnádrže Krajská správa silnic LK, Jaroslav Husák, vedoucí střediska Česká Lípa, C2 most u chovatelské Krajská správa silnic LK, Jaroslav Husák, vedoucí kolonie střediska Česká Lípa, C3 most u autobusového Město Stráž pod Ralskem, Ing. Miroslav Žídek, nádraží vedoucí OSMaRM, C4 most u horkovodu Město Stráž pod Ralskem, Ing. Miroslav Žídek, C5 propustek Dubnického potoka do Ploučnice vedoucí OSMaRM, Město Stráž pod Ralskem, Ing. Miroslav Žídek, vedoucí OSMaRM,

8 Pro všechny objekty kontrolní a dohlížecí služba člena povodňové komise města. Možný zátaras spadlými stromy. Město zajistí odstranění. d) Místa, stavby a objekty, které mohou být povodní ohroženy např. ohrožené stavby a objekty v záplavovém území, křížení inženýrských sítí, skládky, sklady, chlévy a chovy hospodářských zvířat Stavba, objekt, místo D1 louky prostor pod Vodní dílo Stráž D2 louky objekty chovatelské kolonie D3 louky objekty zahrádkářské kolonie D4 Severočeské sběrné suroviny a.s., sběrna Stráž pod Ralskem, výkupna 1012 D5 SČVaK ČOV Stráž pod Ralskem D6 - garáže D7 RENOCAR, Dubnická ul. D8 Hasičská zbrojnice D9 TRANSCAMION, Dubnická ul. čp. 89 D10 EMGE, s.r.o. Dubnická ul. čp. 86 D11 Pekárna Stráž s.r.o. Dubnická 95 Správce (vlastník), spojení a potřebná opatření Povodí Ohře, s. p. Josef Kubín hrázný Město Stráž pod Ralskem Ing. Miroslav Žídek, , Město Stráž pod Ralskem Ing. Miroslav Žídek, , Severočeské sběrné suroviny a.s., Matoušova 21, Liberec Vyrozumět městskou policií SČVaK, Husitská 14, Děčín soukromý majetek obyvatel vyrozumění rozhlas, městská policie Kamil Košťál Pavel Vnouček Olga Pytlounová Emil Tsenov Jakub Štofanik d) obyvatelstvo např. letní dětské tábory a jiné sezónní akce, obydlí starších a invalidních obyvatel, mateřské a základní školy, ústavy 8

9 Objekty, obyvatelé Jana Mikšovská, Josef Klimeš + 4 Dubnická 93 Jaroslav Hrábek Mimoňská 34 Chovatelská a zahrádkářská kolonie Druh zabezpečovacích nebo záchranných prací, místo evakuace evakuace městskou policií na místo určené (tělocvična ZŠ) evakuace městskou policií na místo určené (tělocvična ZŠ) evakuace městskou policií na místo určené (tělocvična ZŠ) 4A. DALŠÍ ÚDAJE A POZNÁMKY dle místní situace a dostupných údajů např. průběh hladiny vody při průchodu povodní přirozených i zvláštních -postupové doby při průběhu povodní -čáry zatopených území (v mapách 1:5000 až 1:10000) -historické údaje (značky velkých vod apod.) -průtočné kapacity zájmových úseků toků a objektů na tocích -transformace povodňových vln nádržemi a korytem a inundací -průtočná charakteristika ohrožených objektů -nebezpečné látky (ohrožující jakost vody nebo pod vlivem odplavení průtočnost toku) -ohrožení erozí -seznam souvisejících povodňových plánů (podniky, organizace ) -kritická místa pro vznik ledových jevů, sesuvů a plovoucích předmětů -míra rizika vodohospodářských děl, opatření, následky havárií -organizace dopravy (uzavírky, objížďky, náhradní doprava, ústupové cesty) -způsob vyžádání pomoci orgánů a organizací -zajištění majetku osob postižených povodní -místní hydrometeorologické údaje, statistická předpověď velkých vod dle místních údajů -stanovení směrodatných limitů SPA dle množství dešťových srážek -náhradní nouzové zásobování obyvatelstva např. pitnou vodou 9

10 1) Povodňové prohlídky 2) Prohlídky po povodni 5A. POVODŇOVÉ PROHLÍDKY Povodňovými prohlídkami se zjišťuje, zda na vodních tocích a v těchto zátopových územích, popřípadě na objektech nebo zařízeních ležících v těchto územích nebo na vodohospodářských dílech nejsou závady, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně. Povodňové prohlídky provádějí povodňové orgány a jiné orgány a organizace podle povodňových plánů, nejméně jednou ročně, zpravidla před obdobím jarního tání. Zjišťují se např.: nedovolené stavby a jiné překážky v průtočném profilu, nevyhovující stav toku, vodohospodářských děl a břehových porostů, porušení vyhlášky obce apod. Zjištění jsou formou podnětů podávány podle druhu u příslušných orgánů tj. vodohospodářskému orgánu pověřeného ObÚ nebo ORP, stavebnímu úřadu apod. Povodňovou prohlídku nebo prohlídku po povodni potřebná opatření, Datum: provedli: zjištění: úkoly: Zapisují se do povodňové knihy, která je nedílnou součástí povodňového plánu města. 6A. TELEFONNÍ SEZNAM Telefonní čísla na správce (vlastníky) důležitých vodohospodářských děl a orgánů a organizací, které budou pomáhat při záchranných pracích a při zabezpečení obyvatelstva (potraviny, lékařská služba, zajištění bezpečnosti a majetku apod.) Správci vodních toků Povodí Ohře a.s. Chomutov provoz Česká Lípa Ing. Tomáš Suchý vedoucí provozu , LESY ČR oblastní správa Česká Lípa tel Obec s rozšířenou působností (ORR) Sídlo ORP: budova Městského úřadu v České Lípě, tel ,

11 Jednotka sboru dobrovolných hasičů velitel p. Pavel Vnouček tel Městská policie vrchní strážník Bc. Klára Havelková tel , Závodni báňská záchranná stanice tel Ohlašovna poruch telefonních stanic 129 Policie ČR místní oddělení tel ČEZ poruchy tel ELPRO DELICIA - poruchy SčVK a.s. Děčín poruchy tel SČVaK Stráž pod Ralskem pan Rabatin Telefonika O2 poruchy tel Místní technická pomoc (mechanismy, doprava apod.): Diamo s.p ústředna, Ing. Ladislav Fořt, vedoucí střediska dopravy Karel Navrátil těžká mechanizace Jiří Vraný težká mechanizace Město Stráž pod Ralskem ústředna Ing. Miroslav Žídek, Kamila Janatková Rudolf Věchet Mapa se zákresem údajů uvedených v předchozích kapitolách + legenda 11

12 1B. STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY I.STUPEŇ PA S T A V B D Ě L O S T I Nastává při nebezpečí povodně (nevyhlašuje se) a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí. Za stav bdělosti se považují situace: - nepříznivá meteorologická předpověď (srážky větší intenzity, náhlé tání, oteplení (především náhlé) při souvislých zámrzech toků ) - situace takto označené předpovědní povodňovou službou ČHMÚ - nepříznivá místní klimatická, technická a jiná situace dle vlastního zjištění - dosažením směrodatného vodního stavu pro I. SPA - o nebezpečí povodně mohou též varovat: příslušné orgány na základě nepříznivé meteorologické předpovědi nebo nepříznivé situace (zpráva, upozornění, výstraha) dle plánu vyrozumění, varování sousední obcí nebo správcem vodohospodářského díla nebo vodního toku - nepříznivý vývoj bezpečnosti vodního díla odvozený podle hodnocení sledovaných jevů a skutečností v rámci výkonu technicko-bezpečnostního dohledu - provozní situace na vodním díle, které mohou k mimořádnému vypouštění nebo neřízenému odtoku, při kterém je dosažen stav, odpovídající prvnímu SPA na vybraném vodočtu ČINNOST MPK PŘI I. SPA upozornění obcím ležících níže na toku varování obyvatelstva v místě nebezpečí povodně a v místech ležících níže na vodním toku, odeslání zpráv o vývoji povodňové situace ohroženým stavbám a závodům (spojení viz povodňové plány staveb a závodů) Sledování vodních stavů v hlásném profilu min. 2x denně Zahájení činnosti hlídkové a hlásné služby, tj. sledování vývoje povodňové situace a zajišťování údajů potřebných pro rozhodování MPK Manipulace na vodohospodářských dílech dle manipulačních řádů Vedení záznamu v povodňové knize Předávání hlášení dle kapitoly 2B 12

13 II. STUPEŇ PA S T A V P O H O T O V O S T I Vyhlašuje MPK v případě, že nebezpečí povodně přeroste ve skutečný povodňový jev, avšak ještě nedochází k větším rozlivům a škodám. Dále na základě údajů hlídkové služby, popř. zpráv předpovědní a hlásné povodňové služby nebo na návrh správců vodních toků. Za stav pohotovosti se považují situace: - dosažení směrodatného vodního stavu pro II. SPA v hlásném profilu - na základě údajů hlídkové služby, popř. zpráv předpovědní a hlásné povodňové služby nebo na návrh správců vodních toků - přechodné výrazné stoupnutí hladiny vodního toku, při němž hrozí vylití vody z koryta, popř. se voda z koryta již rozlévá a může způsobit škody - přechodném stoupnutí hladiny vodního toku při současném chodu ledů, případně vlivem vytvoření ledových bariér - pokračujícím nepříznivém vývoji bezpečnosti vodního díla odvozeného podle hodnocení sledovaných jevů a skutečností v rámci výkonu technickobezp. Dohledu - mimořádném vypouštění vody nebo nepříznivém odtoku z vodního díla, které vyvolává umělou průtokovou vlnu, při kterém je dosažen stav odpovídající II. SPA na vybraném vodočtu ČINNOST MPK PŘI II. SPA Sledování vodních stavů v hlásném profilu min. 3x denně Uvedení sil a prostředků do stavu pohotovosti Aktivují další účastníci ochrany před povodněmi V případě nezbytné potřeby vyzvat organizace a občany k plnění všeobecných povinností při ochraně před povodněmi(podle 42 odst. 2 vodního zákona) Provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně viz kapitola 3A tohoto povodňového plánu. Zajistit pomoc správců vodních toků a správců vodohospodářských děl při zabezpečovacích pracích Předávání hlášení dle kap. 2A tohoto povodňového plánu Předávání informací o průběhu povodně sousedním obcím níže na toku, ohroženým objektům, na požádání Okresní povodňové komisi Vedení záznamu v povodňové knize Vývoji situace je třeba věnovat zvýšenou pozornost, provádět opatření ke zmírnění průběhu povodně (zabezpečovací práce) a být v pohotovosti pro případ dalšího zhoršení. 13

14 III. STUPEŇ PA S T A V O H R O Ž E N Í Vyhlašuje MPK při bezprostředním nebezpečí vzniku větších škod, ohrožení životů a majetku. Za stav ohrožení se považují situace: - dosažení směrodatného vodního stavu pro III. SPA v hlásném profilu - bezprostřední ohrožení majetku a životů v zátopovém území - vznik kritické situace na vodním díle podle vyhodnocení technickobezp. Dohledu při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností, pokud hrozí havárie díla doprovázená nebezpečím vzniku průlomové vlny - mimořádné vypouštění nebo neřízený odtok z vodního díla, které vyvolává umělou průtokovou vlnu, při které je dosažen stav odpovídající III. SPA na vybraném vodočtu ČINNOST MPK PŘI III. SPA Vyhlášení stavu ohrožení provede předseda MPK Pravidelné časté sledování vodních stavů v hlásném profilu podle potřeby nebo požadavku povodňového orgánu Předávání hlášení dle kap. 2A tohoto povodňového plánu Předávání informací o průběhu povodně sousedním obcím níže na toku, ohroženým objektům a komisi ORP Kontrola, zda byla v plném rozsahu splněna opatření uložená v době vyhlášení stavu pohotovosti Organizace a řízení záchranných prací k záchraně životů a majetku Ochrana, evakuace a evidence evakuovaných osob z území ohrožených nebo zaplavených povodní Péče o evakuované obyvatelstvo po nezbytně nutnou dobu Ochrana a zachraňování majetku účinné spoluúčasti správce nemovitostí Vedení záznamů v povodňové knize Fotografická dokumentace (popřípadě videozáznam) povodňové situace Označení nejvýše dosažené hladiny vody PO POVODNI Po povodni zpracuje povodňový orgán obce celkovou zprávu -vyhodnocení povodňové situace s případnými návrhy na potřebná opatření a zašle ORP Česká Lípa. 14

15 2B. SLEDOVÁNÍ VODNÍCH STAVŮ MPK zajišťuje od I. Stupně povodňové aktivity sledování vodních stavů na uvedených vodočtech nebo na značkách a včas tyto stavy hlásí dle pokynů Místní povodňové komisi. Pro výkon této hlásné služby předepisuje MěÚ hlídkové směny. Hlásná povodňová služba varuje obyvatelstvo v místě povodně a v místech ležících níže na vodním toku, upozorňuje povodňové orgány a ostatní orgány a organizace na vývoj povodňové situace a předává zprávy a hlášení potřebná k jejímu vyhodnocování a k řízení opatření na ochranu před povodněmi, jakož i zprávy a hlášení o vzniklých nebo hrozících škodách. Hlídková služba sleduje vývoj povodňové situace a zjišťuje údaje potřebné pro výkon hlásné povodňové služby a pro řízení a koordinaci povodňových opatření. Hlídkovou službu zřizují obecní úřady v době nebezpečí povodně, především z řad občanů. H L Á S N É P R O F I L Y 1. Základní (kategorie A) jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na vodohospodářsky významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální a národní úrovni a pro předpovědní povodňovou službu (pro okres Česká Lípa jsou to profily v Mimoni a České Lípě) Provozovatel: ČHMÚ Ústí nad Labem Doporučené vybavení: stabilizovaný vodoměrný profil, vodoměrná stanice s vodočetnou latí a místním záznamem, měrná křivka průtoků ověřená ČHMÚ 2. Doplňkové (kategorie B) jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na okresní úrovni. Jsou zřizovány okresními úřady a provozovány místně příslušnými obcemi (pro okres Česká Lípa jsou to profily ve Stráži pod Ralskem, v Jablonném v Podj., Zákupech a Zahrádkách). Doporučené vybavení: vodočetná lať, orientační měrná křivka průtoků 3. Pomocné (kategorie C) jsou účelové profily na vodních tocích, které zřizují a provozují pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Doporučené vybavení: vodočetná lať nebo alespoň značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA zelená, II. SPA žlutá, III. SPA červená) nebo římskými číslicemi. Vybavení a směrodatné limity SPA zajišťuje provozovatel (obec nebo vlastník ohrožené nemovitosti). 15

16 PROVOZOVÁNÍ HLÁSNÝCH PROFILŮ Hlásné profily kategorie A: Jsou provozovány pravidelně za normální situace i za povodně dobrovolnými pozorovateli ČHMÚ nebo provozními pracovníky správce vodního toku. V době povodně zabezpečuje provozovatel předávání informací o vývoji vodních stavů v hlásném profilu v dohodnutém rozsahu ORP. Pro operativní informovanost obcí v povodňovém úseku toku při nebezpečí povodně zajišťuje pozorování hlásného profilu také místně příslušná obec. Hlásné profily kategorie B: Jsou provozovány při nebezpečí povodně a za povodně. Provozování je zabezpečeno místně nebo příslušnými obcemi, které mohou po dohodě využít zařízení ČHMÚ, správce toku nebo jiného subjektu na toku. Hlásné profily kategorie C: Jsou provozovány obcí nebo vlastníkem nemovitosti, kterému hlásný profil slouží, při nebezpečí povodně a za povodně podle potřeby. Četnost sledování: Za normální situace (profily kat. A) Při dosažení 1. SPA Při dosažení nebo vyhlášení 2. SPA Při dosažení nebo vyhlášení 3. SPA 1xdenně 2xdenně 3xdenně častěji nebo podle potřeby nebo požadavku povodňového orgánu PŘEDÁVÁNÍ HLÁŠENÍ Hlásné profily kategorie A Při nebezpečí povodně a za povodně zasílá místně příslušná obec hlášení z hlásných profilů kategorie A na obce níže na toku a na příslušnou ORP. (V případě selhání standardního způsobu pozorování zasílá hlášení také na RPP ČHMÚ (regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ) nebo VHD Povodí (vodohospodářský dispečink Povodí Ohře Chomutov) Hlásné profily kategorie B Při nebezpečí povodně a za povodně zasílá místně příslušná obec hlášení z hlásných profilů kategorie B na obce níže na toku, na příslušnou ORP a na VHD Povodí Ohře nebo na RPP ČHMÚ. Hlásné profily kategorie C Při nebezpečí povodně a za povodně zasílá místně příslušná obec hlášení z hlásných profilů kategorie C v případě vyžádání na příslušnou ORP. K vydávání varovných zpráv jsou oprávněné povodňové orgány. Za informování obcí ve své územní působnosti je odpovědná ORP. 16

17 Za informování občanů a vlastníků ve své územní působnosti je odpovědná obec. Jakékoli zjištění nebezpečí nebo výskyt povodní v hlásných profilech i mimo hlásné profily hlásí obec na příslušnou ORP a ten informuje RPP ČHMÚ Povodí. Vlastníci objektů na vodních tocích (přehrady, jezy, mosty a propustky) hlásí na příslušnou ORP jakékoli události vedoucí k omezení funkce nebo průtočnosti těchto objektů a podle situace podávají návrhy na vyhlášení SPA. ORP informuje o této skutečnosti RPP ČHMÚ a VHD Povodí. Při ohrožení bezpečnosti vodohospodářského díla I. A II., případně III. kategorie informují jejich vlastníci i organizace pověřené výkonem technickobezpečnostního dohledu na vodních dílech I. A II. kategorie. 3B. LEDOVÉ JEVY Povodňové stavy na vodních tocích vznikají v důsledku nebezpečných ledových jevů v období tání a v období mrazů. Období tání je nebezpečné, když teplé počasí často doprovázené dešťovými srážkami nastupuje po období mrazů, kdy ve větším rozsahu zamrzly vodní toky. Tehdy nastává za zvýšeného průtoku vody v tocích odchod ledu a ledové kry se v určitých místech kupí a tvoří ledové zácpy. V období mrazůdochází na úsecích vodních toků s dostatečnou rychlostí vody k chodu ledové kaše. Ta tvoří v určitých místech ledové nápěchy, které ucpávají koryto a vzdouvají vodu. Odchod ledu doprovázený tvorbou zácp je obvykle způsoben zvýšeným průtokem vody, který rozláme ledovou pokrývku. Mezní průtok vody, který vyvolává odchod ledu, však nelze jednoznačně stanovit, neboť závisí na mnoha dalších činitelích. Stav bdělosti (1. SPA) nastává nástupem období tání. Další stupně PA vyhlašuje povodňový orgán na návrh správce toku. Situace odpovídající 2. SPA nastává obvykle při chodu ledů nebo při nebezpečném chodu ledu a tvorbě ledových zácp. Výskyt ledových nápěchů závisí na velikosti a trvání mrazů a průchodnosti koryta pro ledovou kaši. Místa na vodních tocích, která jsou náchylná ke tvorbě ledových nápěchů, jsou většinou známá správci toku. Správce toku podle výsledků prohlídky tok v počátečním období mrazů oznámí stav bdělosti (1. SPA) a podle dalšího vývoje situace navrhne povodňovému orgánu vyhlášení dalších stupňů PA. 17

18 4B. ZABEZPEČOVACÍ PRÁCE a) Zabezpečení mostů Plovoucí zátarasy (dřeviny, ledy) musí být dány mimo koryto toku a po toku nepouštěny. Bez souhlasu nadřízeného orgánu nesmí být ledové zátarasy odstraňovány odstřelem. b) Opatření k zabezpečení majetku občanů Pohotovost místní požární jednotky, zabezpečování ochrany občanů a jejich majetku (evakuace osob, drobného hospodářského zvířectva, stěhování do vyšších pater, popř. vyklizení apod.) c) Ochrana majetku organizací Vytvoří se podmínky za pomoci pracovníků závodů k okamžitému přemístění surovin, aby nedošlo k znehodnocení. 5B. EVIDENČNÍ A DOKUMENTAČNÍ PRÁCE 1) záznamy v povodňové knize 2) označování nejvýše dosažené hladiny 3) foto, popřípadě videodokumentace povodňové situace 4) zaměřování a zakreslování zaplaveného území, ledových zácp, břehových nátrží a průtrží hrází, nánosů a dalších průjevů eroze 5) zprávy o prohlídkách po povodni a souhrnné a celkové zprávy o průběhu povodně 6) shromáždění údajů o odhadovaných nebo skutečných povodňových škodách POVODŇOVÁ KNIHA Tajemník MPK (popřípadě jiný člen MPK) povede v průběhu povodně tzv. povodňovou knihu, kde se zaznamenávají: 1) přijaté a odeslané zprávy (znění, resp. adresát, způsob převzetí resp. odeslání) 2) výsledky prohlídek před a po povodni 3) provedená opatření 4) datum, zapisovatel, podpis 6B. DRUHY POVODNÍ Za nebezpečí povodně se považují situace určené povodňovými plány (při dosažení utčeného vodního stavu dle tab. pro SPA), popřípadě situace tak označené předpovědní povodňovou službou a při stoupající tendenci vody ve vodním toku, zejména v případech: a) při očekávaném náhlém tání podle meteorologických předpovědí 18

19 vlastnosti: Povodeň je velkého rozsahu, dlouhé doby trvání, velkého objemu, max. průtoky nebývají dosaženy, ohrožení rozsáhlých území b) na menších vodních tocích při krátkodobých srážkách velké intenzity nebo při jejich bezprostředním nebezpečí vlastnosti: Zvláště v letním období, povodeň má krátkou dobu trvání, menší objem, max. průtoky, zasaženo bývá malé území, ale s katastrof. Důsledky, těžko se předpovídají c) při dlouhotrvajících regionálních srážkách vlastnosti: Povodeň má značný objem, extrémně veliké průtoky, zasaženo bývá rozsáhlé území, největší škody, tyto povodně bývají předpovězeny d) v zimních měsících zimní ledové jevy jako např. nápěchy a ledové zácpy vlastnosti: I při nižších průtocích způsobují významná vybřežení toků a ohrožení přilehlých pozemků a zástavby e) Při vzniku havárie vodohospodářského díla 19

Opatření k ochraně před povodněmi

Opatření k ochraně před povodněmi Opatření k ochraně před povodněmi Z pohledu správce inženýrské sítě vodovody a kanalizace Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Teplice, distribuční závod Liberec, by bylo velmi vhodné ohrázování ČOV

Více

OBCE A JEJICH ÚLOHA V POVODŇOVÉ OCHRANĚ

OBCE A JEJICH ÚLOHA V POVODŇOVÉ OCHRANĚ OBCE A JEJICH ÚLOHA V POVODŇOVÉ OCHRANĚ Povodňové orgány Povodňové orgány v období mimo povodeň ( 77 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)) -obcí orgány -orgány obcí

Více

15. METODICKÝ POKYN odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby

15. METODICKÝ POKYN odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby 15. METODICKÝ POKYN odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby Účelem tohoto pokynu je upřesnění systému hlásné a předpovědní povodňové služby,

Více

1. Činnost předsedy PK Města Nové Město na Moravě za povodně řídí činnost PK

1. Činnost předsedy PK Města Nové Město na Moravě za povodně řídí činnost PK Pokud starosta obce - předseda povodňové komise správního obvodu ORP Nové Město na Moravě a zároveň předseda povodňové komise Města Nové Město na Moravě rozhodne o spojeném zasedání obou PK a společné

Více

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE. Město: MILETÍN. Obecní úřad obce s rozšířenou působností: HOŘICE. správce: POVODÍ LABE a.s. HK. Vodní tok:bystřice

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE. Město: MILETÍN. Obecní úřad obce s rozšířenou působností: HOŘICE. správce: POVODÍ LABE a.s. HK. Vodní tok:bystřice POVODŇOVÝ PLÁN OBCE Město: MILETÍN Obecní úřad obce s rozšířenou působností: HOŘICE Vodní tok:bystřice BYSTRÝ správce: POVODÍ LABE a.s. HK VZ správa Jičín Vypracoval: Hlavatý Tomáš datum: 30.1.2014 d:30.1.2014

Více

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE. Bystrý. Město: MILETÍN. Obecní úřad obce s rozšířenou působností: HOŘICE. VZ správa Jičín

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE. Bystrý. Město: MILETÍN. Obecní úřad obce s rozšířenou působností: HOŘICE. VZ správa Jičín POVODŇOVÝ PLÁN OBCE Město: MILETÍN Obecní úřad obce s rozšířenou působností: HOŘICE Vodní tok:bystřice Bystrý správce: POVODÍ LABE a.s HK VZ správa Jičín Vypracoval: Bc. Nosek Miroslav datum: 9.ledna 2007

Více

P O V O D Ň O V Ý P L Á N KLADRUBY

P O V O D Ň O V Ý P L Á N KLADRUBY Městský úřad Kladruby Náměstí Republiky 89 349 61 Kladruby P O V O D Ň O V Ý P L Á N KLADRUBY Zpracován dne: Schválil: Projednáno radou města dne: Projednáno zastupitelstvem města dne: - 2 - Povodňový

Více

Úloha HZS při řešení povodní

Úloha HZS při řešení povodní Úloha HZS při řešení povodní 1. PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÁ SLUŽBA Službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správci povodí. - na základě smlouvy uzavřené mezi ČHMÚ (MZe) a GŘ HZS ČR

Více

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE HVOZDNÁ

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE HVOZDNÁ POVODŇOVÝ PLÁN OBCE HVOZDNÁ Zpracoval: Miroslav Válek, starosta obce Ing. Jaromír Štach, člen rady obce Hvozdná, září 2011 Schváleno radou obce, září 2011 Strana 1 (celkem 14) OBSAH 1 STUPNĚ POVODŇOVÉ

Více

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE MOHELNICE NAD JIZEROU. Obsah: Věcná část Hydrologické údaje Organizační část Operativní část

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE MOHELNICE NAD JIZEROU. Obsah: Věcná část Hydrologické údaje Organizační část Operativní část POVODŇOVÝ PLÁN OBCE MOHELNICE NAD JIZEROU Obsah: Věcná část Hydrologické údaje Organizační část Operativní část 1 A. Věcná část Úvod: Povodňový plán je souhrn organizačních a technických opatření, potřebných

Více

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE ŘETŮVKA

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE ŘETŮVKA POVODŇOVÝ PLÁN OBCE ŘETŮVKA OBSAH : I. ÚVOD a) Základní pojmy b) Zkratky II. VĚCNÁ ČÁST a) Informační část b) Charakteristika zájmového území c) Typy povodní a jejich důsledky d) Směrodatné limity pro

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice tel. 546411 037 POVODŇOVÝ PLÁN. Státní pozemkový fond Lesy Ceské republiky

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice tel. 546411 037 POVODŇOVÝ PLÁN. Státní pozemkový fond Lesy Ceské republiky 1 Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice tel. 546411 037 POVODŇOVÝ PLÁN Správci vodních toků v obci: Povodí Moravy s.p. Státní pozemkový fond Lesy Ceské republiky 2 OBSAH POVODŇOVÉHO PLÁNU Stránka

Více

POVODŇOVÝ PLÁN obce Svépravice

POVODŇOVÝ PLÁN obce Svépravice Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina POVODŇOVÝ PLÁN obce Svépravice platný pro katastrální území obce Svépravice č.: 01/2007 Schváleno usnesením zastupitelstva obce Svépravice č.: 001/03/2007/SV

Více

Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby

Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (uveřejněn pod číslem 9 ve Věstníku MŽP částka 12/2011) Účelem tohoto pokynu je upřesnění

Více

metodické pokyny a návody

metodické pokyny a návody ROČNÍK xxi prosinec 2011 ČÁSTKA 12 OBSAH Metodické pokyny a návody 9. metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby...1 10. metodický

Více

Povodňový plán B Ě L Á

Povodňový plán B Ě L Á Povodňový plán B Ě L Á Vodní tok: Oleška S přítokem : Tampelačka Správce toku: Povodí Labe Zpracoval: Vladimír Svoboda Poslední aktualizace: 15.1.2004 B) Druh a rozsah ohrožení Ohrožená místa Č.p., majitel,

Více

Povodňový plán OBEC JANŮV DŮL

Povodňový plán OBEC JANŮV DŮL Povodňový plán OBEC JANŮV DŮL OBSAH: Titulní strana 2 Úvodní část složení povodňových komisí. 3 A) Charakteristika zájmového území... 4 B) Druh a rozsah ohrožení... 5 Ohrožená místa 5 Nebezpečná místa

Více

Povodňový plán obce Svinošice

Povodňový plán obce Svinošice Povodňový plán obce Svinošice Okres Blansko Vodní tok přítok Kuřimky Správce vodního toku: přítok Kuřimky - ZVHS Brno Hlinky 60 Vypracoval: Zdeněk Smrž datum: 2.11.2003 Schválil: Obecní zastupitelstvo

Více

Funkce v PK Titul, jméno a příjmení Spojení Bydliště. Oldřich JANÍČEK 737 262 220 Dražice 50

Funkce v PK Titul, jméno a příjmení Spojení Bydliště. Oldřich JANÍČEK 737 262 220 Dražice 50 4.ORGANIZACE POVODŇOVÉ OCHRANY 4.1. Složení Povodňové komise obce Dražice Poř. číslo Funkce v PK Titul, jméno a příjmení Spojení Bydliště 1 Předseda Stanislav FLÍGR 602 593 576 381 239 680 OÚ e-mail:drazice@taborsko.cz

Více

Český hydrometeorologický ústav

Český hydrometeorologický ústav Český hydrometeorologický ústav Průvodce operativními hydrologickými informacemi na webu ČHMÚ Vaše vstupní brána do sítě webových stránek Českého hydrometeorologického ústavu, které mají za úkol informovat

Více

David ŠEDIVÝ 728 482 283 Kamberk 7

David ŠEDIVÝ 728 482 283 Kamberk 7 5. ORGANIZACE POVODŇOVÉ OCHRANY 5.1. Povodňová komise obce Kamberk Telefonní spojení Bydliště 1 předseda (starostka obce) Ing. Alena JENŠÍKOVÁ 606 461 229 317 852 728 OÚ 317 852 745 byt Kamberk 91 2 místopředseda

Více

MĚSTO JANSKÉ LÁZNĚ POVODŇOVÝ PLÁN. Janský potok Rudolfův potok Smrčinský potok (Smrčina) Zrdcadlový potok. Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov

MĚSTO JANSKÉ LÁZNĚ POVODŇOVÝ PLÁN. Janský potok Rudolfův potok Smrčinský potok (Smrčina) Zrdcadlový potok. Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov 1. strana ze 35 stran MĚSTO JANSKÉ LÁZNĚ POVODŇOVÝ PLÁN Okres: Trutnov Vodní tok: Černohorský potok Janský potok Rudolfův potok Smrčinský potok (Smrčina) Zrdcadlový potok Obec s rozšířenou působností :

Více

A.VĚCNÁ ČÁST VI. DRUH A ROZSAH OHROŽENÍ. Přirozená povodeň Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami (ledové jevy)

A.VĚCNÁ ČÁST VI. DRUH A ROZSAH OHROŽENÍ. Přirozená povodeň Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami (ledové jevy) A.VĚCNÁ ČÁST V. DRUH A ROZSAH OHROŽENÍ Přirozená povodeň Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami (ledové jevy) Povodňový plán Olomouckého kraje 2013 A. Věcná část V. přirozená povodeň Obsah Přirozená

Více

Povodňový plán města Mimoně

Povodňový plán města Mimoně Povodňový plán města Mimoně Zpracoval odbor zemědělství a ŽP MěÚ Mimoň Leden 2011 Obsah A. Věcná část... 3 A1 Úvodní část... 3 A2. Vodní toky.. 3 A3. Místa, stavby a objekty, které mohou ovlivnit průběh

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.r. generální ředitel

Více

Povodňový plán obce Dobřichov. PRO SPRÁVNÍ ÚZEMÍ OBCE DOBŘICHOV Středočeský kraj

Povodňový plán obce Dobřichov. PRO SPRÁVNÍ ÚZEMÍ OBCE DOBŘICHOV Středočeský kraj Povodňový plán obce Dobřichov PRO SPRÁVNÍ ÚZEMÍ OBCE DOBŘICHOV Středočeský kraj Poslední aktualizace: Únor 2014 1 Obsah Abecední seznam zkratek..3 Vysvětlení pojmu povodně 5 Vysvětlení pojmu Povodňová

Více

P O V O D Ň O V Ý P L Á N OBCE VÝRAVY

P O V O D Ň O V Ý P L Á N OBCE VÝRAVY Zastupitelstvo obce Výravy vydává po schválení na svém zasedání dne 12.9.2011., usnesení č. 10-09/2011, v souladu s ustanovením 71, zákona č. 254/ Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu

Více

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE OBRNICE

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE OBRNICE AQUATEST a.s. Divize 24 Geologická 4 152 00 Praha 5 Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1189 POVODŇOVÝ PLÁN OBCE OBRNICE Obec s rozšířenou působností: Most Správce vodního

Více

POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA HORNÍ JIŘETÍN

POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA HORNÍ JIŘETÍN AQUATEST a.s. Divize 24 Geologická 4 152 00 Praha 5 Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1189 POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA HORNÍ JIŘETÍN Obec s rozšířenou působností: Litvínov Správce

Více

POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA MIKULÁŠOVICE

POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA MIKULÁŠOVICE AQUATEST a.s. Divize 24 Geologická 4 152 00 Praha 5 Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1189 POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA MIKULÁŠOVICE Obec s rozšířenou působností: Rumburk Správce

Více

DOKUMENTACE STAROSTY K ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A KRIZOVÝCH SITUACÍ

DOKUMENTACE STAROSTY K ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A KRIZOVÝCH SITUACÍ DOKUMENTACE STAROSTY K ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A KRIZOVÝCH SITUACÍ OBEC : Slaná I. SPOJENÍ, KONTAKTY 1 KRIZOVÝ ŠTÁB OBCE příjmení Funkce Vlastimil vedoucí KŠ Schovánek starosta Vladimír zást. Ved.

Více

OBEC LÁNOV POVODŇOVÝ PLÁN. Potvrzení souladu s povodňovým plánem obce s rozšířenou působností:

OBEC LÁNOV POVODŇOVÝ PLÁN. Potvrzení souladu s povodňovým plánem obce s rozšířenou působností: OBEC LÁNOV POVODŇOVÝ PLÁN Okres: Trutnov Vodní tok: Malé Labe Pekelský potok Končinský potok Kovářský potok Vápenický potok Příslušný povodňový orgán: Městský úřad, Zámek č. p. 1, Vrchlabí Potvrzení souladu

Více

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE PERŠTEJN

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE PERŠTEJN AQUATEST a.s. Divize 24 Geologická 4 152 00, Praha 5 Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1189 POVODŇOVÝ PLÁN OBCE PERŠTEJN Obec s rozšířenou působností: Kadaň Správce vodního

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz ČESKÁ REPUBLIKA je vnitrozemský stát ve střední části Evropy, který náleží do oblasti mírného klimatického pásu severní polokoule. Celková délka státních hranic České republiky představuje 2 290,2 km.

Více

Metodická pomůcka k povodňové ochraně obcí

Metodická pomůcka k povodňové ochraně obcí Metodická pomůcka k povodňové ochraně obcí Zpracoval: Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství Září 2013 ! NEJDŮLEŽITĚJŠÍ! Informační toky při hrozbě povodně a při povodni

Více

Ing. Jan Papež fa Koordinace

Ing. Jan Papež fa Koordinace Zkušenosti, které pomáhají Firma Koordinace pomáhá svým klientům v boji proti povodním již od roku 1997. Za tuto dobu se stala předním dodavatelem povodňových plánů v České republice. Majitel firmy Ing.

Více

P R I K A Z č. 36/2010

P R I K A Z č. 36/2010 Ing. Ivan Fuksa Praha 26. listopadu 2010 Čj. 31500/2010-10000 'V, P R I K A Z č. 36/2010 ministra zemědělství k zajištění personálního obsazení povodňových orgánů v důsledku transformace Zemědělské vodohospodářské

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Švábenice na svém zasedání konaném dne 13.5.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

obec Třebovice Výpis z Plánu ochrany území pod vodním dílem Hvězda před zvláštní povodní

obec Třebovice Výpis z Plánu ochrany území pod vodním dílem Hvězda před zvláštní povodní obec Třebovice Výpis z Plánu ochrany území pod vodním dílem Hvězda před zvláštní povodní Název dokumentu: Výpis z Plánu ochrany území pod vodním dílem Hvězda před zvláštní povodní pro obec Třebovice Č.j.:

Více

Obec České Meziříčí. Povodňový plán. pro katastrální území 622 656 České Meziříčí

Obec České Meziříčí. Povodňový plán. pro katastrální území 622 656 České Meziříčí Obec České Meziříčí Povodňový plán pro katastrální území 622 656 České Meziříčí Vypracoval: Obecní úřad České Meziříčí; červen 2013 1 1. ÚVODNÍ ČÁST 1.1. Správce vodního toku Dědina Povodí Labe, státní

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje OCHRANA OBYVATELSTVA Jánské Koupele 20.5.2011 Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje Zákon č.239/2000 Sb., o IZS, zákon č.133/1985 Sb., o PO a problematika ochrany obyvatelstva Zákon o IZS: Stanoví

Více

Obec Vyšehořovice. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Obec Vyšehořovice. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obec Vyšehořovice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Zastupitelstvo obce Vyšehořovice se na svém zasedání dne 27.2.2008 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985

Více

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE ÚDLICE

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE ÚDLICE AQUATEST a.s. Divize 24 Geologická 4 152 00 Praha 5 Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1189 POVODŇOVÝ PLÁN OBCE ÚDLICE Obec s rozšířenou působností: Chomutov Správce vodního

Více

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE POČEDĚLICE

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE POČEDĚLICE POVODŇOVÝ PLÁN OBCE POČEDĚLICE POČEDĚLICE 2007-1 - ZPRACOVAL ANTONÍN MÜLLER ODBORNÉ STANOVISKO K POVODŇOVÉMU PLÁNU SRÁVNÍHO OBVODU OBCE POČEDĚLICE VE SMYSLU 83, písm. a), ZÁKONA č. 254/2001 Sb. NOVELA

Více

ODBORNÉ POKYNY PRO PROVÁDĚNÍ HLÁSNÉ POVODŇOVÉ SLUŽBY

ODBORNÉ POKYNY PRO PROVÁDĚNÍ HLÁSNÉ POVODŇOVÉ SLUŽBY ODBORNÉ POKYNY PRO PROVÁDĚNÍ HLÁSNÉ POVODŇOVÉ SLUŽBY Editoři: Jan Kubát, Radek Čekal, Jan Daňhelka, Václav Matoušek Český hydrometeorologický ústav verse prosinec 2012 OBSAH Úvod... 3 A. Povodňová charakteristika

Více

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE KOVÁŘSKÁ

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE KOVÁŘSKÁ POVODŇOVÝ PLÁN OBCE KOVÁŘSKÁ Obec s rozšířenou působností: Kadaň Správce vodního toku: Povodí Ohře, státní podnik Lesy České republiky, státní podnik Stanovisko správce toku ( 83, písm. A) zákona č.254/2001

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍŽKOVICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍŽKOVICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍŽKOVICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Nížkovice na svém zasedání konaném dne 28.4.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

Obec Plavy. V Y H L Á Š K A č. 1/99 Ř Á D O B C E P L A V Y

Obec Plavy. V Y H L Á Š K A č. 1/99 Ř Á D O B C E P L A V Y Obec Plavy V Y H L Á Š K A č. 1/99 Obec Plavy vydává podle ustanovení 36 odst. 1. písm. f) zákona č. 367/90 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s 29 zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně,

Více

Společný metodický pokyn. Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe )

Společný metodický pokyn. Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe ) Ministerstvo zemědělství č.j.: 8662/06-16000 Společný metodický pokyn Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe ) ke společnému postupu orgánů ochrany přírody

Více

Vídeňská 55, 639 00 Brno-Štýřice, IČ: 283 58 589, DIČ: CZ28358589 tel.: +420 773 571 581, +420 604 479 431, info@envipartner.cz, www.envipartner.

Vídeňská 55, 639 00 Brno-Štýřice, IČ: 283 58 589, DIČ: CZ28358589 tel.: +420 773 571 581, +420 604 479 431, info@envipartner.cz, www.envipartner. Vídeňská 55, 639 00 Brno-Štýřice, IČ: 283 58 589, DIČ: CZ28358589 tel.: +420 773 571 581, +420 604 479 431, info@envipartner.cz, www.envipartner.cz zapsáno u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 63565

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a. č. 2/2006

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a. č. 2/2006 O B E C V R CH O V A N Y --------------------------------------------------------------- O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 2/2006 kterou se vydává požární řád, stanoví podmínky k zabezpečení

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

Technická specifikace dpp

Technická specifikace dpp Technická specifikace dpp ZPRACOVÁNÍ DIGITÁLNÍHO POVODŇOVÉHO PLÁNU (dále jen dpp) Dílo dpp bude provedeno dle metodiky MŽP 2009 pro tvorbu dpp, navázáno na Editor dat dpp ČR a bude v souladu s Povodňovým

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013 PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD Filip Dienstbier, listopad 2013 Vody jako složka životního prostředí význam: zdroj pitné vody pro obyvatelstvo pro zemědělství prostředí vodních ekosystémů pro ostatní rostliny

Více

ové ochrany z OPŽP Podoblast podpory 1.3.1 Povodí Vltavy, státn plocha povodí 28.708 km 2 4632 km vodních

ové ochrany z OPŽP Podoblast podpory 1.3.1 Povodí Vltavy, státn plocha povodí 28.708 km 2 4632 km vodních Financování povodňov ové ochrany z OPŽP Podoblast podpory 1.3.1 FUNKCE VODOHOSPODÁŘSK SKÉHO DISPEČINKU INKU POVODÍ VLTAVY V SYSTÉMU POVODŇOV OVÉ SLUŽBY Ing. Petr Hovorka Oblastní vodohospodářský ský dispečink

Více

Ekonomické a sociální dopady povodní v červnu 2013

Ekonomické a sociální dopady povodní v červnu 2013 Ekonomické a sociální dopady povodní v červnu 2013 Pavla Štěpánková Praha, 16. 10. 2014 Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Podbabská 30/ 2582, 160 00 Praha 6 +420 220 197 111, Pobočka

Více

A. Hydrometeorologická situace

A. Hydrometeorologická situace Hydrometeorologická situace A. Hydrometeorologická situace A.1. Srážková situace Srážková situace bude detailně popsána v definitivní zprávě z povodně. Pro ilustraci uvádíme v tabulce srážkové úhrny v

Více

Povodňový plán Města Deštná POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA DEŠTNÁ. David Šašek, DiS. starosta města, předseda povodňové komise - 1 -

Povodňový plán Města Deštná POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA DEŠTNÁ. David Šašek, DiS. starosta města, předseda povodňové komise - 1 - POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA DEŠTNÁ 2011 David Šašek, DiS. starosta města, předseda povodňové komise - 1 - SPRÁVCE VODNÍHO TOKU: Povodí Vltavy, Holečkova 8, 150 24 Praha 5 PŘÍSLUŠNÝ VODOHOSPODÁŘSKÝ ORGÁN: Městský

Více

Operační program životní prostředí - LVIII. výzva

Operační program životní prostředí - LVIII. výzva Operační program životní prostředí - LVIII. výzva Prioritní osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní Primární oblast podpory 1.3 - Omezování rizika povodní Podoblast

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

P L Á N O CH R A N Y Ú Z E M Í

P L Á N O CH R A N Y Ú Z E M Í P L Á N O CH R A N Y Ú Z E M Í správního obvodu obce Hrubčice pod vodním dílem PLUMLOV před zvláštní povodní Vlastník (správce) vodního díla: Česká republika Správní obvod kraje: Olomoucký kraj Správní

Více

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 Varianta:0 1. Kolik existuje stupňů povodňové aktivity a jak se nazývají: 1) dva stupně, 1. stupeň značí voda stoupá, 2. stupeň značí voda klesá 2) čtyři stupně,

Více

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis:

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: HAVARIJNÍ PLÁN Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing. Pavel Čechák / 3.5.2012 Podpis: ROZDĚLOVNÍK: Držitel verze počet kusů 1. Archiv tištěná a elektronická

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Zastupitelstvo obce Radkov se na svém zasedání dne 19.4.2006 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-11/PO-OV-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 6 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

Povodňový plán. Schváleno radou městské části Brna, Brno-Starý Lískovec č. 3/18 dne 30.6.2011. Správci vodních toků: přímý výkon

Povodňový plán. Schváleno radou městské části Brna, Brno-Starý Lískovec č. 3/18 dne 30.6.2011. Správci vodních toků: přímý výkon , Oderská 4, 625 00 Městské části -Starý Lískovec Správci vodních toků: přímý výkon Zpracoval: - Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 - Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, provoz, K Povodí 10, 617 00

Více

VYHLÁŠKA č. 1/2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE. Čl. l Úvodní ustanovení

VYHLÁŠKA č. 1/2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE. Čl. l Úvodní ustanovení VYHLÁŠKA č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Slapy se na svém zasedání dne 17.1.2008 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v

Více

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti Kratochvílová D. Plány krizové připravenosti jako součást krizového plánování v Moravskoslezském kraji 112 Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva, Ročník

Více

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE LUBENEC

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE LUBENEC POVODŇOVÝ PLÁN OBCE LUBENEC Obec s rozšířenou působností: Podbořany Správce vodního toku: Povodí Ohře, s.p. Lesy ČR Zemědělská vodohospodářská správa Újezdní úřad vojenského újezdu Hradiště Stanovisko

Více

1. Název opatření Využití výstupů map povodňového rizika (povodňové ohrožení, plochy v riziku) jako limitu v územním plánování a řízení

1. Název opatření Využití výstupů map povodňového rizika (povodňové ohrožení, plochy v riziku) jako limitu v územním plánování a řízení 1. Název opatření Využití výstupů map povodňového rizika (povodňové ohrožení, plochy v riziku) jako limitu v územním plánování a řízení 2. Kód opatření DYJ217A05_O2 3. Typ listu opatření O 4. Aspekt zvládání

Více

Jak se připravit na povodně

Jak se připravit na povodně Jak se připravit na povodně Povodně jsou jednou z nejčastějších krizových situací u nás. Jak se na ně připravit a co dělat, když voda opadne, Vám poradí Hasičský záchranný sbor JMK ve spolupráci s Policií

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2015 MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2015 Požární řád města Červeného Kostelce Zastupitelstvo města Červeného Kostelce se na svém zasedání dne 23.4.2015 usnesením č. Z- 2015/2/24 usneslo

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV

POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV Zastupitelstvo městyse Nový Hrozenkov se na svém zasedání konaném dne 26. 3. 2014, usneslo vydat v souladu s ustanoveními 10 písm. d)

Více

Obecně závazná vyhláška obce Kornatice č.3/2004 požární řád obce

Obecně závazná vyhláška obce Kornatice č.3/2004 požární řád obce Obecně závazná vyhláška obce Kornatice č.3/2004 požární řád obce Zastupitelstvo obce Kornatice se na svém zasedání dne 12.5.2004 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

Obecně závazná vyhláška Města Štětí č. 5/2011,

Obecně závazná vyhláška Města Štětí č. 5/2011, M Ě S T O Š T Ě T Í Obecně závazná vyhláška Města Štětí č. 5/2011, POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA ŠTĚTÍ Zastupitelstvo Města Štětí vydává usnesením č... ze dne 15. 12. 2011 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č.

Více

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA Zastupitelstvo Města Planá nad Lužnicí vydává podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SVOJŠICE, číslo 3/2011 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD. obce SVOJŠICE

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SVOJŠICE, číslo 3/2011 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD. obce SVOJŠICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SVOJŠICE, číslo 3/2011 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD obce SVOJŠICE Zastupitelstvo obce Svojšice se na svém zasedání dne 12.5.2011 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o)

Více

P o ž ární řád obce L h o t k a

P o ž ární řád obce L h o t k a P o ž ární řád obce L h o t k a OBEC LHOTKA Zastupitelstvo obce Lhotka Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se vydává požární řád obce Zastupitelstvo obce Lhotka se na svém zasedání konaném dne 19.

Více

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 Strana 42 Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 kterou se zrušuje směrnice Ministerstva zemědělství čj. 41658/2001-60000

Více

POVODŇOVÝ PLÁN. správního obvodu Města Rabí VÝTISK Č. Město Rabí Rabí 15, 342 01 Sušice. Schválen: Dne Čj.: Podpis:

POVODŇOVÝ PLÁN. správního obvodu Města Rabí VÝTISK Č. Město Rabí Rabí 15, 342 01 Sušice. Schválen: Dne Čj.: Podpis: Město Rabí Rabí 15, 342 01 Sušice tel: 376 596 252, fax:376 596 252,e-mail: info@obecrabi.cz, web: www.http://sweb.cz/obecrabi POVODŇOVÝ PLÁN správního obvodu Města Rabí Schválen: Dne Čj.: Podpis: Soulad

Více

Povodně. Konkrétní opatření včetně jejich realizace při řešení Povodní v obci Jeseník nad Odrou. CHARAKTERISTIKA KRIZOVÉ SITUACE

Povodně. Konkrétní opatření včetně jejich realizace při řešení Povodní v obci Jeseník nad Odrou. CHARAKTERISTIKA KRIZOVÉ SITUACE Povodně Konkrétní opatření včetně jejich realizace při řešení Povodní v obci Jeseník nad Odrou. CHARAKTERISTIKA KRIZOVÉ SITUACE Přirozená povodeň - přechodné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně

Obecně závazná vyhláška města Kadaně Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 4/2004, kterou se vydává P O Ž Á R N Í Ř Á D M Ě S T A Zastupitelstvo města Kadaně se dne 1. dubna 2004 usneslo usnesením č. 315/2004 v souladu s ustanoveními 10

Více

Zpracovatel: VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. Tovární ulice 341 Dolní Bousov, 294 04

Zpracovatel: VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. Tovární ulice 341 Dolní Bousov, 294 04 POVODŇOVÝ PLÁN OBCE SKALICE U ČESKÉ LÍPY Zpracovatel: VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. Tovární ulice 341 Dolní Bousov, 294 04 V. Dne. Povodňový plán je zpracován v souladu s 71 zákona č. 254/2001Sb., o

Více

Obecně závazná vyhláška obce Svojetice č.2 /2009

Obecně závazná vyhláška obce Svojetice č.2 /2009 Obec Svojetice Obecně závazná vyhláška obce Svojetice č.2 /2009 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obec Svojetice na základě usnesení zastupitelstva ze dne 2.9.2009 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. Zákona č. 133/1985 Sb.,

Více

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje Poplachové plány 5 Poplachový plán je dokument, který upravuje povolávání záchranných složek při organizaci záchranných a likvidačních prací. Poplachový plán se zpracovává vždy pro územní celek. Rozlišujeme

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY Obec Hrušky OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE Č. 1/2009 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY Zastupitelstvo obce Hrušky se na svém zasedání dne 15. 12. 2009 usnesením č.14/29/09 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písmeno

Více

České dráhy, a. s. Regionální správa majetku Ústí nad Labem K Můstku 1451/2, 400 01 Ústí nad Labem

České dráhy, a. s. Regionální správa majetku Ústí nad Labem K Můstku 1451/2, 400 01 Ústí nad Labem Příloha č. 4: Přehled úkolů a opatření při jednotlivých stupních povodňové aktivity I. stupeň povodňové aktivity platný pro ČD - STAV BDĚLOSTI Při I.stupni povodňové aktivity zahájí Povodňové komise ČD

Více

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE LIPOVÁ

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE LIPOVÁ AQUATEST a.s. Divize 24 Geologická 4 152 00 Praha 5 Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1189 POVODŇOVÝ PLÁN OBCE LIPOVÁ Obec s rozšířenou působností: Rumburk Správce vodního

Více

Příloha k č.j. HSPM-5070-3/2014 ÚPP Počet listů: 9 Příloha: 1/5

Příloha k č.j. HSPM-5070-3/2014 ÚPP Počet listů: 9 Příloha: 1/5 Příloha k č.j. HSPM-5070-3/2014 ÚPP Počet listů: 9 Příloha: 1/5 6 PLÁN EVAKUACE OBYVATELSTVA OBSAH : a) Zásady provádění evakuace 3 Základní zásady provádění evakuace 3 Členění evakuace podle hledisek

Více

Ochranná funkce významných vodních děl Funkce za povodně Zvýšení ochranné funkce Vltavské kaskády TOMÁŠ KENDÍK Povodí Vltavy, státní podnik

Ochranná funkce významných vodních děl Funkce za povodně Zvýšení ochranné funkce Vltavské kaskády TOMÁŠ KENDÍK Povodí Vltavy, státní podnik Ochranná funkce významných vodních děl Funkce za povodně Zvýšení ochranné funkce Vltavské kaskády TOMÁŠ KENDÍK Povodí Vltavy, státní podnik Praha, 16.10.2014 Seminář Vyhodnocení povodní v červnu 2013 Vliv

Více

Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury

Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury Petr Kubala Povodí Vltavy, státní podnik www.pvl.cz Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika 8/9/12 Praha, 3. prosince

Více

POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTYS PERUC

POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTYS PERUC POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTYS PERUC PERUC 2008-1 - ZPRACOVAL ANTONÍN MÜLLER ODBORNÉ STANOVISKO K POVODŇOVÉMU PLÁNU MĚSTYSE PERUC VE SMYSLU 83, písm. a), ZÁKONA č. 254/2001 Sb. NOVELA : 20/2004 S DATUM/ ČÍSLO JEDNACÍ

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE - PÁTEK č. 6/2007

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE - PÁTEK č. 6/2007 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE - PÁTEK č. 6/2007 Požární řád obce Pátek Platná na územním obvodu obce Pátek Zastupitelstvo obce Pátek schválilo a vydává dne 25. 9. 2007 v souladu s ust. 10 písm.d), 84 odst.

Více

ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ

ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ Ing. Petra Najmanová pracoviště chemické služby, odbor IZS a výkonu služby, MV-GŘ HZS ČR Seminář Znečištění podzemních a povrchových vod riziko

Více

POVODŇOVÝ PLÁN obce Hovězí

POVODŇOVÝ PLÁN obce Hovězí POVODŇOVÝ PLÁN obce Hovězí Správní obvod obce s rozšířenou působností: Vypracoval: Ing. Dančáková Datum (měsíc rok) červen 2011 Potvrzení souladu s povodňovým plánem vyššího stupně Schválil... Dne...č.j...

Více

Požární řád obce. Obec Vítonice Obecně závazná vyhláška Obce Vítonice č. 1/2009

Požární řád obce. Obec Vítonice Obecně závazná vyhláška Obce Vítonice č. 1/2009 Obec Vítonice Obecně závazná vyhláška Obce Vítonice č. 1/2009 Zastupitelstvo Obce Vítonice na svém zasedání dne 25.února 2009 vydalo usnesením zastupitelstva č2/2009, podle 29 odst. 1 písm o) bod 1. zákona

Více

podstatu přestupku, předá podklady obecnímu úřadu ke správnímu řízení, - předkládá obecní radě návrhy na opatření ke zlepšení požární prevence.

podstatu přestupku, předá podklady obecnímu úřadu ke správnímu řízení, - předkládá obecní radě návrhy na opatření ke zlepšení požární prevence. Město Nový Bydžov Vyhláška č. 1/1997 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA NOVY BYDŽOV. Městské zastupitelstvo v Novém Bydžově se usneslo dne 26. 2. 1997 vydat podle 36, odst. 1., písm. f), zák. ČNR č. 367/1990

Více

OBEC SVĚTLÍK OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBEC SVĚTLÍK OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC SVĚTLÍK OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2008 Požární řád obce OBEC SVĚTLÍK POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 Zastupitelstvo obce Světlík na svém zasedání dne 1.2. 2008 (usnesení číslo

Více

VYHLÁŠKA č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE. Čl. l Úvodní ustanovení

VYHLÁŠKA č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE. Čl. l Úvodní ustanovení VYHLÁŠKA č. 1/2005 Zastupitelstvo obce Velký Újezd se na svém zasedání dne 30. března 2005 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA TÝNEC NAD LABEM

POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA TÝNEC NAD LABEM Obecně závazná vyhláška č.2/2007 Zastupitelstvo města Týnec nad Labem se na svém zasedání dne 19. dubna 2007 usneslo vydal na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb.. o požární ochraně, ve znění

Více