Povodňový plán Města Stráž pod Ralskem. PSČ: Okres: Česká Lípa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Povodňový plán Města Stráž pod Ralskem. PSČ: 471 27 Okres: Česká Lípa"

Transkript

1 Povodňový plán Města Stráž pod Ralskem PSČ: Okres: Česká Lípa Aktualizace ke dni:

2 OBSAH A praktická část strana: 1. Místní povodňová komise 3 2. Varování a předávání zpráv 5 3. Hydrologické a technické údaje obce 6 a) vodní toky, směrodatné stavy pro SPA 6 b) vodní nádrže a jiná vodohospodářská díla 7 c) místa, stavby a objekty, které mohou ovlivnit průběh povodně 7 d) místa, stavby a objekty, které mohou být povodní ohroženy 8 e) obyvatelstvo 8 4. Další údaje a poznámky dle místní situace a dostupných údajů, mapa se zákresem údajů uvedených v předchozích kapitolách 9 5. Povodňové prohlídky Telefonní seznam 10 B obecná část 1. Stupně povodňové aktivity, činnost MPK Sledování vodních stavů hlásné profily předávání hlášení Ledové jevy Zabezpečovací práce Evidenční a dokumentační práce, povodňová kniha Druhy povodní 18 Pozn.: Při každoroční aktualizaci bude obci s rozšířenou působností, t.j. Město Česká Lípa zaslána do konce kalendářního roku. Část A (popř. jednotlivé listy části A tohoto povodňového plánu s opravenými aktuálními údaji.) 2

3 Část A 1A. Místní povodňová komise Města Stráž pod Ralskem Funkce Předseda MPK Zaměstnání Adresa zaměstnavatele: Město Stráž pod Ralskem Revoluční 164 Funkce Místopředseda Spojení Jméno Mgr. Zdeněk Hlinčík Jiný způsob Adresa trvalého bydliště: Mimoňská 280 Stráž pod Ralskem Jméno Mgr. Jiří Vaněk Zaměstnání Adresa zaměstnavatele: Město Stráž pod Ralskem Revoluční 164 Funkce Člen Spojení Jiný způsob Adresa trvalého bydliště: Mlýnská 272 Stráž pod Ralskem Jméno Ing. Eva Kočová Zaměstnání - Funkce Člen Zaměstnání Funkce Člen Spojení Jméno Ing. Miroslav Žídek Spojení Jméno Ladislav Tichovský Jiný způsob Jiný způsob Zaměstnání - Funkce Člen Spojení - Jméno Rudolf Věchet Jiný způsob Zaměstnání - Funkce Člen Spojení - Jméno Pavel Vnouček Jiný způsob Zaměstnání - Spojení Jiný způsob ,

4 POVODŇOVÉ ORGÁNY Ochranu před povodněmi zajišťují tyto povodňové orgány: a) místní povodňová komise (MPK), b) obec s rozšířenou působností (ORP), c) krajský úřad (KÚ). Po dobu povodně ochranu zajišťují tyto povodňové orgány: a) místní povodňová komise (MPK) b) povodňové komise obce s rozšířenou působností (ORP) c) ústřední povodňová komise ČR (ÚPK) MÍSTNÍ POVODŇOVÁ KOMISE Místní povodňovou komisi jmenuje starosta k plnění úkolů uložených předpisy o ochraně před povodněmi, je-li v jejich územních obvodech možnost povodní. Povodňová komise obce je podřízena povodňové komisi ORP. Pokud při povodni převezme řízení ochrany povodňová komise ORP, provádí povodňová komise obce vlastní opatření podle pokynů povodňové komise ORP. Místní povodňová komise se aktivuje již při nebezpečí povodně (I. Stupeň povodňové aktivity, dále jen SPA) Sídlo MPK Město Stráž pod Ralskem, Revoluční 164, objekt úřadu Telefon , Fax ČINNOST MPK Rozsah opatření prováděných na ochranu před povodněmi se řídí mírou povodňového nebezpečí, která je vyjádřena třemi stupni povodňové aktivity (SPA), charakterizovanými dosažením určitých vodních stavů. Podrobněji o SPA a o činnosti MPK viz kapitola 1B (Strana 13). Směrodatné vodní stavy pro SPA viz kapitola 3A (str. 6) Stupně povodňové aktivity (II. a III. SPA) vyhlašuje a odvolává předseda nebo místopředseda povodňové komise. I. SPA se nevyhlašuje ani neodvolává, I. SPA vzniká a zaniká. O vyhlášení (odvolání) povodňové aktivity Místní povodňová komise informuje neprodleně ORP. Směrodatné stavy pro vyhlášení stupňů povodňové aktivity jsou schváleny schválením povodňového plánu, přičemž jsou závazné a obecně platné pro nižší 4

5 úrovně povodňových plánů. (Povodňové orgány mohou vyhlásit stupně povodňové aktivity i z jiných důvodů). 2A VAROVÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ ZPRÁV Obec je povinna upozornit (varovat) sousední obec níže na toku (popř. i nejvíce ohrožené objekty) na nebezpečí povodně a nutnost provedení protipovodňových opatření a evakuaci. Platí i pro průběžné poskytování informací dle potřeby. Varování obyvatelstva obce Způsob varování obyvatelstva obce: 1) městským rozhlasem, 2) Městská policie, JSDHO průjezd vozidlem a informace megafonem 3) webové stránky města. Varování sousedních obcí a ohrožených objektů Název obce, (objektu) Telefon a jméno, komu bude zpráva předána Způsob předání zprávy Noviny pod Ralskem , Veronika Jírová, DiS, starostka Hamr na Jezeře , Milan Dvořák, starosta Pertoltice pod Ralskem , Petr Selinger, starosta telefonicky telefonicky telefonicky Brniště , Ing. Ivan Pastorek, starosta Dubnice Bc. Jarmila Čmugrová,starostka telefonicky telefonicky 5

6 3A. HYDROLOGICKÉ A TECHNICKÉ ÚDAJE Přílohu tvoří mapa se zákresem kritických míst na toku, ohrožených objektů, sídla MPK, nejčastějších rozlivů apod. a) vodní toky Obec leží na toku (tocích) ve správě s.p. Povodí Ohře Umístění limnigrafů je vyznačeno na orientační mapě v příloze. Směrodatné vodní stavy pro SPA (* kapitola 2B) Místo vodočtu: (popis, ř. km.) Vodní tok: Ploučnice I. stupeň PA 100 cm II. stupeň PA 140 cm III. stupeň PA 170 cm Sleduje a zprávu MPK podává (jméno, telef. spojení) Povodí Ohře * profil kategorie: B Josef Kubín, hrázný , Místo vodočtu: (popis, ř. km.) Vodní tok: Ještědský potok I. stupeň PA 90 cm II. stupeň PA 110 cm III. stupeň PA 130 cm Sleduje a zprávu MPK podává (jméno, telef. spojení) Povodí Ohře *profil kategorie: C Hlídková služba dle pokynů povodňové komise Místo vodočtu: (popis, ř. km.) Vodní tok: Dubnický potok C I. stupeň PA 10cm II. stupeň PA 0 cm III. stupeň PA +10cm Sleduje a zprávu MPK podává (jméno, telef. spojení) Obecní úřad Dubnice, Bc. Jarmila Čmugrová, starostka Povodí Ohře *profil kategorie: C 6

7 b) Vodní nádrže a jiná vodohospodářská díla Tj. stavby, které mohou ovlivnit průběh povodně nebo být ohroženy Např. vodní nádrže, jezy, propustky Název Vodohospodářské dílo leží na (u) toku: Správce (vlastník) Spojení a potřebná opatření B1 Vodní dílo Stráž p. R. Ploučnice Povodí Ohře Ing. Břečka Středisko Č. Lípa Ing. Tomáš Suchý Josef Kubín, hrázný B2 Sportovní rybník Ploučnice Ladislav Tichovský MO ČSR c) Místa, stavby a objekty, které mohou ovlivnit průběh povodně -např. místa s omezenou průtočností, mostní profily, překážky v průtočném profilu, nebezpečná místa pro vznik ledových bariér a jiných zátarasů, odplavitelné materiály podél toku, skládky, sklady, látky škodlivé vodám Stavba, objekt, místo Správce (vlastník), spojení a potřebná opatření C1 most u technolnádrže Krajská správa silnic LK, Jaroslav Husák, vedoucí střediska Česká Lípa, C2 most u chovatelské Krajská správa silnic LK, Jaroslav Husák, vedoucí kolonie střediska Česká Lípa, C3 most u autobusového Město Stráž pod Ralskem, Ing. Miroslav Žídek, nádraží vedoucí OSMaRM, C4 most u horkovodu Město Stráž pod Ralskem, Ing. Miroslav Žídek, C5 propustek Dubnického potoka do Ploučnice vedoucí OSMaRM, Město Stráž pod Ralskem, Ing. Miroslav Žídek, vedoucí OSMaRM,

8 Pro všechny objekty kontrolní a dohlížecí služba člena povodňové komise města. Možný zátaras spadlými stromy. Město zajistí odstranění. d) Místa, stavby a objekty, které mohou být povodní ohroženy např. ohrožené stavby a objekty v záplavovém území, křížení inženýrských sítí, skládky, sklady, chlévy a chovy hospodářských zvířat Stavba, objekt, místo D1 louky prostor pod Vodní dílo Stráž D2 louky objekty chovatelské kolonie D3 louky objekty zahrádkářské kolonie D4 Severočeské sběrné suroviny a.s., sběrna Stráž pod Ralskem, výkupna 1012 D5 SČVaK ČOV Stráž pod Ralskem D6 - garáže D7 RENOCAR, Dubnická ul. D8 Hasičská zbrojnice D9 TRANSCAMION, Dubnická ul. čp. 89 D10 EMGE, s.r.o. Dubnická ul. čp. 86 D11 Pekárna Stráž s.r.o. Dubnická 95 Správce (vlastník), spojení a potřebná opatření Povodí Ohře, s. p. Josef Kubín hrázný Město Stráž pod Ralskem Ing. Miroslav Žídek, , Město Stráž pod Ralskem Ing. Miroslav Žídek, , Severočeské sběrné suroviny a.s., Matoušova 21, Liberec Vyrozumět městskou policií SČVaK, Husitská 14, Děčín soukromý majetek obyvatel vyrozumění rozhlas, městská policie Kamil Košťál Pavel Vnouček Olga Pytlounová Emil Tsenov Jakub Štofanik d) obyvatelstvo např. letní dětské tábory a jiné sezónní akce, obydlí starších a invalidních obyvatel, mateřské a základní školy, ústavy 8

9 Objekty, obyvatelé Jana Mikšovská, Josef Klimeš + 4 Dubnická 93 Jaroslav Hrábek Mimoňská 34 Chovatelská a zahrádkářská kolonie Druh zabezpečovacích nebo záchranných prací, místo evakuace evakuace městskou policií na místo určené (tělocvična ZŠ) evakuace městskou policií na místo určené (tělocvična ZŠ) evakuace městskou policií na místo určené (tělocvična ZŠ) 4A. DALŠÍ ÚDAJE A POZNÁMKY dle místní situace a dostupných údajů např. průběh hladiny vody při průchodu povodní přirozených i zvláštních -postupové doby při průběhu povodní -čáry zatopených území (v mapách 1:5000 až 1:10000) -historické údaje (značky velkých vod apod.) -průtočné kapacity zájmových úseků toků a objektů na tocích -transformace povodňových vln nádržemi a korytem a inundací -průtočná charakteristika ohrožených objektů -nebezpečné látky (ohrožující jakost vody nebo pod vlivem odplavení průtočnost toku) -ohrožení erozí -seznam souvisejících povodňových plánů (podniky, organizace ) -kritická místa pro vznik ledových jevů, sesuvů a plovoucích předmětů -míra rizika vodohospodářských děl, opatření, následky havárií -organizace dopravy (uzavírky, objížďky, náhradní doprava, ústupové cesty) -způsob vyžádání pomoci orgánů a organizací -zajištění majetku osob postižených povodní -místní hydrometeorologické údaje, statistická předpověď velkých vod dle místních údajů -stanovení směrodatných limitů SPA dle množství dešťových srážek -náhradní nouzové zásobování obyvatelstva např. pitnou vodou 9

10 1) Povodňové prohlídky 2) Prohlídky po povodni 5A. POVODŇOVÉ PROHLÍDKY Povodňovými prohlídkami se zjišťuje, zda na vodních tocích a v těchto zátopových územích, popřípadě na objektech nebo zařízeních ležících v těchto územích nebo na vodohospodářských dílech nejsou závady, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně. Povodňové prohlídky provádějí povodňové orgány a jiné orgány a organizace podle povodňových plánů, nejméně jednou ročně, zpravidla před obdobím jarního tání. Zjišťují se např.: nedovolené stavby a jiné překážky v průtočném profilu, nevyhovující stav toku, vodohospodářských děl a břehových porostů, porušení vyhlášky obce apod. Zjištění jsou formou podnětů podávány podle druhu u příslušných orgánů tj. vodohospodářskému orgánu pověřeného ObÚ nebo ORP, stavebnímu úřadu apod. Povodňovou prohlídku nebo prohlídku po povodni potřebná opatření, Datum: provedli: zjištění: úkoly: Zapisují se do povodňové knihy, která je nedílnou součástí povodňového plánu města. 6A. TELEFONNÍ SEZNAM Telefonní čísla na správce (vlastníky) důležitých vodohospodářských děl a orgánů a organizací, které budou pomáhat při záchranných pracích a při zabezpečení obyvatelstva (potraviny, lékařská služba, zajištění bezpečnosti a majetku apod.) Správci vodních toků Povodí Ohře a.s. Chomutov provoz Česká Lípa Ing. Tomáš Suchý vedoucí provozu , LESY ČR oblastní správa Česká Lípa tel Obec s rozšířenou působností (ORR) Sídlo ORP: budova Městského úřadu v České Lípě, tel ,

11 Jednotka sboru dobrovolných hasičů velitel p. Pavel Vnouček tel Městská policie vrchní strážník Bc. Klára Havelková tel , Závodni báňská záchranná stanice tel Ohlašovna poruch telefonních stanic 129 Policie ČR místní oddělení tel ČEZ poruchy tel ELPRO DELICIA - poruchy SčVK a.s. Děčín poruchy tel SČVaK Stráž pod Ralskem pan Rabatin Telefonika O2 poruchy tel Místní technická pomoc (mechanismy, doprava apod.): Diamo s.p ústředna, Ing. Ladislav Fořt, vedoucí střediska dopravy Karel Navrátil těžká mechanizace Jiří Vraný težká mechanizace Město Stráž pod Ralskem ústředna Ing. Miroslav Žídek, Kamila Janatková Rudolf Věchet Mapa se zákresem údajů uvedených v předchozích kapitolách + legenda 11

12 1B. STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY I.STUPEŇ PA S T A V B D Ě L O S T I Nastává při nebezpečí povodně (nevyhlašuje se) a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí. Za stav bdělosti se považují situace: - nepříznivá meteorologická předpověď (srážky větší intenzity, náhlé tání, oteplení (především náhlé) při souvislých zámrzech toků ) - situace takto označené předpovědní povodňovou službou ČHMÚ - nepříznivá místní klimatická, technická a jiná situace dle vlastního zjištění - dosažením směrodatného vodního stavu pro I. SPA - o nebezpečí povodně mohou též varovat: příslušné orgány na základě nepříznivé meteorologické předpovědi nebo nepříznivé situace (zpráva, upozornění, výstraha) dle plánu vyrozumění, varování sousední obcí nebo správcem vodohospodářského díla nebo vodního toku - nepříznivý vývoj bezpečnosti vodního díla odvozený podle hodnocení sledovaných jevů a skutečností v rámci výkonu technicko-bezpečnostního dohledu - provozní situace na vodním díle, které mohou k mimořádnému vypouštění nebo neřízenému odtoku, při kterém je dosažen stav, odpovídající prvnímu SPA na vybraném vodočtu ČINNOST MPK PŘI I. SPA upozornění obcím ležících níže na toku varování obyvatelstva v místě nebezpečí povodně a v místech ležících níže na vodním toku, odeslání zpráv o vývoji povodňové situace ohroženým stavbám a závodům (spojení viz povodňové plány staveb a závodů) Sledování vodních stavů v hlásném profilu min. 2x denně Zahájení činnosti hlídkové a hlásné služby, tj. sledování vývoje povodňové situace a zajišťování údajů potřebných pro rozhodování MPK Manipulace na vodohospodářských dílech dle manipulačních řádů Vedení záznamu v povodňové knize Předávání hlášení dle kapitoly 2B 12

13 II. STUPEŇ PA S T A V P O H O T O V O S T I Vyhlašuje MPK v případě, že nebezpečí povodně přeroste ve skutečný povodňový jev, avšak ještě nedochází k větším rozlivům a škodám. Dále na základě údajů hlídkové služby, popř. zpráv předpovědní a hlásné povodňové služby nebo na návrh správců vodních toků. Za stav pohotovosti se považují situace: - dosažení směrodatného vodního stavu pro II. SPA v hlásném profilu - na základě údajů hlídkové služby, popř. zpráv předpovědní a hlásné povodňové služby nebo na návrh správců vodních toků - přechodné výrazné stoupnutí hladiny vodního toku, při němž hrozí vylití vody z koryta, popř. se voda z koryta již rozlévá a může způsobit škody - přechodném stoupnutí hladiny vodního toku při současném chodu ledů, případně vlivem vytvoření ledových bariér - pokračujícím nepříznivém vývoji bezpečnosti vodního díla odvozeného podle hodnocení sledovaných jevů a skutečností v rámci výkonu technickobezp. Dohledu - mimořádném vypouštění vody nebo nepříznivém odtoku z vodního díla, které vyvolává umělou průtokovou vlnu, při kterém je dosažen stav odpovídající II. SPA na vybraném vodočtu ČINNOST MPK PŘI II. SPA Sledování vodních stavů v hlásném profilu min. 3x denně Uvedení sil a prostředků do stavu pohotovosti Aktivují další účastníci ochrany před povodněmi V případě nezbytné potřeby vyzvat organizace a občany k plnění všeobecných povinností při ochraně před povodněmi(podle 42 odst. 2 vodního zákona) Provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně viz kapitola 3A tohoto povodňového plánu. Zajistit pomoc správců vodních toků a správců vodohospodářských děl při zabezpečovacích pracích Předávání hlášení dle kap. 2A tohoto povodňového plánu Předávání informací o průběhu povodně sousedním obcím níže na toku, ohroženým objektům, na požádání Okresní povodňové komisi Vedení záznamu v povodňové knize Vývoji situace je třeba věnovat zvýšenou pozornost, provádět opatření ke zmírnění průběhu povodně (zabezpečovací práce) a být v pohotovosti pro případ dalšího zhoršení. 13

14 III. STUPEŇ PA S T A V O H R O Ž E N Í Vyhlašuje MPK při bezprostředním nebezpečí vzniku větších škod, ohrožení životů a majetku. Za stav ohrožení se považují situace: - dosažení směrodatného vodního stavu pro III. SPA v hlásném profilu - bezprostřední ohrožení majetku a životů v zátopovém území - vznik kritické situace na vodním díle podle vyhodnocení technickobezp. Dohledu při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností, pokud hrozí havárie díla doprovázená nebezpečím vzniku průlomové vlny - mimořádné vypouštění nebo neřízený odtok z vodního díla, které vyvolává umělou průtokovou vlnu, při které je dosažen stav odpovídající III. SPA na vybraném vodočtu ČINNOST MPK PŘI III. SPA Vyhlášení stavu ohrožení provede předseda MPK Pravidelné časté sledování vodních stavů v hlásném profilu podle potřeby nebo požadavku povodňového orgánu Předávání hlášení dle kap. 2A tohoto povodňového plánu Předávání informací o průběhu povodně sousedním obcím níže na toku, ohroženým objektům a komisi ORP Kontrola, zda byla v plném rozsahu splněna opatření uložená v době vyhlášení stavu pohotovosti Organizace a řízení záchranných prací k záchraně životů a majetku Ochrana, evakuace a evidence evakuovaných osob z území ohrožených nebo zaplavených povodní Péče o evakuované obyvatelstvo po nezbytně nutnou dobu Ochrana a zachraňování majetku účinné spoluúčasti správce nemovitostí Vedení záznamů v povodňové knize Fotografická dokumentace (popřípadě videozáznam) povodňové situace Označení nejvýše dosažené hladiny vody PO POVODNI Po povodni zpracuje povodňový orgán obce celkovou zprávu -vyhodnocení povodňové situace s případnými návrhy na potřebná opatření a zašle ORP Česká Lípa. 14

15 2B. SLEDOVÁNÍ VODNÍCH STAVŮ MPK zajišťuje od I. Stupně povodňové aktivity sledování vodních stavů na uvedených vodočtech nebo na značkách a včas tyto stavy hlásí dle pokynů Místní povodňové komisi. Pro výkon této hlásné služby předepisuje MěÚ hlídkové směny. Hlásná povodňová služba varuje obyvatelstvo v místě povodně a v místech ležících níže na vodním toku, upozorňuje povodňové orgány a ostatní orgány a organizace na vývoj povodňové situace a předává zprávy a hlášení potřebná k jejímu vyhodnocování a k řízení opatření na ochranu před povodněmi, jakož i zprávy a hlášení o vzniklých nebo hrozících škodách. Hlídková služba sleduje vývoj povodňové situace a zjišťuje údaje potřebné pro výkon hlásné povodňové služby a pro řízení a koordinaci povodňových opatření. Hlídkovou službu zřizují obecní úřady v době nebezpečí povodně, především z řad občanů. H L Á S N É P R O F I L Y 1. Základní (kategorie A) jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na vodohospodářsky významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální a národní úrovni a pro předpovědní povodňovou službu (pro okres Česká Lípa jsou to profily v Mimoni a České Lípě) Provozovatel: ČHMÚ Ústí nad Labem Doporučené vybavení: stabilizovaný vodoměrný profil, vodoměrná stanice s vodočetnou latí a místním záznamem, měrná křivka průtoků ověřená ČHMÚ 2. Doplňkové (kategorie B) jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na okresní úrovni. Jsou zřizovány okresními úřady a provozovány místně příslušnými obcemi (pro okres Česká Lípa jsou to profily ve Stráži pod Ralskem, v Jablonném v Podj., Zákupech a Zahrádkách). Doporučené vybavení: vodočetná lať, orientační měrná křivka průtoků 3. Pomocné (kategorie C) jsou účelové profily na vodních tocích, které zřizují a provozují pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Doporučené vybavení: vodočetná lať nebo alespoň značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA zelená, II. SPA žlutá, III. SPA červená) nebo římskými číslicemi. Vybavení a směrodatné limity SPA zajišťuje provozovatel (obec nebo vlastník ohrožené nemovitosti). 15

16 PROVOZOVÁNÍ HLÁSNÝCH PROFILŮ Hlásné profily kategorie A: Jsou provozovány pravidelně za normální situace i za povodně dobrovolnými pozorovateli ČHMÚ nebo provozními pracovníky správce vodního toku. V době povodně zabezpečuje provozovatel předávání informací o vývoji vodních stavů v hlásném profilu v dohodnutém rozsahu ORP. Pro operativní informovanost obcí v povodňovém úseku toku při nebezpečí povodně zajišťuje pozorování hlásného profilu také místně příslušná obec. Hlásné profily kategorie B: Jsou provozovány při nebezpečí povodně a za povodně. Provozování je zabezpečeno místně nebo příslušnými obcemi, které mohou po dohodě využít zařízení ČHMÚ, správce toku nebo jiného subjektu na toku. Hlásné profily kategorie C: Jsou provozovány obcí nebo vlastníkem nemovitosti, kterému hlásný profil slouží, při nebezpečí povodně a za povodně podle potřeby. Četnost sledování: Za normální situace (profily kat. A) Při dosažení 1. SPA Při dosažení nebo vyhlášení 2. SPA Při dosažení nebo vyhlášení 3. SPA 1xdenně 2xdenně 3xdenně častěji nebo podle potřeby nebo požadavku povodňového orgánu PŘEDÁVÁNÍ HLÁŠENÍ Hlásné profily kategorie A Při nebezpečí povodně a za povodně zasílá místně příslušná obec hlášení z hlásných profilů kategorie A na obce níže na toku a na příslušnou ORP. (V případě selhání standardního způsobu pozorování zasílá hlášení také na RPP ČHMÚ (regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ) nebo VHD Povodí (vodohospodářský dispečink Povodí Ohře Chomutov) Hlásné profily kategorie B Při nebezpečí povodně a za povodně zasílá místně příslušná obec hlášení z hlásných profilů kategorie B na obce níže na toku, na příslušnou ORP a na VHD Povodí Ohře nebo na RPP ČHMÚ. Hlásné profily kategorie C Při nebezpečí povodně a za povodně zasílá místně příslušná obec hlášení z hlásných profilů kategorie C v případě vyžádání na příslušnou ORP. K vydávání varovných zpráv jsou oprávněné povodňové orgány. Za informování obcí ve své územní působnosti je odpovědná ORP. 16

17 Za informování občanů a vlastníků ve své územní působnosti je odpovědná obec. Jakékoli zjištění nebezpečí nebo výskyt povodní v hlásných profilech i mimo hlásné profily hlásí obec na příslušnou ORP a ten informuje RPP ČHMÚ Povodí. Vlastníci objektů na vodních tocích (přehrady, jezy, mosty a propustky) hlásí na příslušnou ORP jakékoli události vedoucí k omezení funkce nebo průtočnosti těchto objektů a podle situace podávají návrhy na vyhlášení SPA. ORP informuje o této skutečnosti RPP ČHMÚ a VHD Povodí. Při ohrožení bezpečnosti vodohospodářského díla I. A II., případně III. kategorie informují jejich vlastníci i organizace pověřené výkonem technickobezpečnostního dohledu na vodních dílech I. A II. kategorie. 3B. LEDOVÉ JEVY Povodňové stavy na vodních tocích vznikají v důsledku nebezpečných ledových jevů v období tání a v období mrazů. Období tání je nebezpečné, když teplé počasí často doprovázené dešťovými srážkami nastupuje po období mrazů, kdy ve větším rozsahu zamrzly vodní toky. Tehdy nastává za zvýšeného průtoku vody v tocích odchod ledu a ledové kry se v určitých místech kupí a tvoří ledové zácpy. V období mrazůdochází na úsecích vodních toků s dostatečnou rychlostí vody k chodu ledové kaše. Ta tvoří v určitých místech ledové nápěchy, které ucpávají koryto a vzdouvají vodu. Odchod ledu doprovázený tvorbou zácp je obvykle způsoben zvýšeným průtokem vody, který rozláme ledovou pokrývku. Mezní průtok vody, který vyvolává odchod ledu, však nelze jednoznačně stanovit, neboť závisí na mnoha dalších činitelích. Stav bdělosti (1. SPA) nastává nástupem období tání. Další stupně PA vyhlašuje povodňový orgán na návrh správce toku. Situace odpovídající 2. SPA nastává obvykle při chodu ledů nebo při nebezpečném chodu ledu a tvorbě ledových zácp. Výskyt ledových nápěchů závisí na velikosti a trvání mrazů a průchodnosti koryta pro ledovou kaši. Místa na vodních tocích, která jsou náchylná ke tvorbě ledových nápěchů, jsou většinou známá správci toku. Správce toku podle výsledků prohlídky tok v počátečním období mrazů oznámí stav bdělosti (1. SPA) a podle dalšího vývoje situace navrhne povodňovému orgánu vyhlášení dalších stupňů PA. 17

18 4B. ZABEZPEČOVACÍ PRÁCE a) Zabezpečení mostů Plovoucí zátarasy (dřeviny, ledy) musí být dány mimo koryto toku a po toku nepouštěny. Bez souhlasu nadřízeného orgánu nesmí být ledové zátarasy odstraňovány odstřelem. b) Opatření k zabezpečení majetku občanů Pohotovost místní požární jednotky, zabezpečování ochrany občanů a jejich majetku (evakuace osob, drobného hospodářského zvířectva, stěhování do vyšších pater, popř. vyklizení apod.) c) Ochrana majetku organizací Vytvoří se podmínky za pomoci pracovníků závodů k okamžitému přemístění surovin, aby nedošlo k znehodnocení. 5B. EVIDENČNÍ A DOKUMENTAČNÍ PRÁCE 1) záznamy v povodňové knize 2) označování nejvýše dosažené hladiny 3) foto, popřípadě videodokumentace povodňové situace 4) zaměřování a zakreslování zaplaveného území, ledových zácp, břehových nátrží a průtrží hrází, nánosů a dalších průjevů eroze 5) zprávy o prohlídkách po povodni a souhrnné a celkové zprávy o průběhu povodně 6) shromáždění údajů o odhadovaných nebo skutečných povodňových škodách POVODŇOVÁ KNIHA Tajemník MPK (popřípadě jiný člen MPK) povede v průběhu povodně tzv. povodňovou knihu, kde se zaznamenávají: 1) přijaté a odeslané zprávy (znění, resp. adresát, způsob převzetí resp. odeslání) 2) výsledky prohlídek před a po povodni 3) provedená opatření 4) datum, zapisovatel, podpis 6B. DRUHY POVODNÍ Za nebezpečí povodně se považují situace určené povodňovými plány (při dosažení utčeného vodního stavu dle tab. pro SPA), popřípadě situace tak označené předpovědní povodňovou službou a při stoupající tendenci vody ve vodním toku, zejména v případech: a) při očekávaném náhlém tání podle meteorologických předpovědí 18

19 vlastnosti: Povodeň je velkého rozsahu, dlouhé doby trvání, velkého objemu, max. průtoky nebývají dosaženy, ohrožení rozsáhlých území b) na menších vodních tocích při krátkodobých srážkách velké intenzity nebo při jejich bezprostředním nebezpečí vlastnosti: Zvláště v letním období, povodeň má krátkou dobu trvání, menší objem, max. průtoky, zasaženo bývá malé území, ale s katastrof. Důsledky, těžko se předpovídají c) při dlouhotrvajících regionálních srážkách vlastnosti: Povodeň má značný objem, extrémně veliké průtoky, zasaženo bývá rozsáhlé území, největší škody, tyto povodně bývají předpovězeny d) v zimních měsících zimní ledové jevy jako např. nápěchy a ledové zácpy vlastnosti: I při nižších průtocích způsobují významná vybřežení toků a ohrožení přilehlých pozemků a zástavby e) Při vzniku havárie vodohospodářského díla 19

Vídeňská 55, 639 00 Brno-Štýřice, IČ: 283 58 589, DIČ: CZ28358589 tel.: +420 773 571 581, +420 604 479 431, info@envipartner.cz, www.envipartner.

Vídeňská 55, 639 00 Brno-Štýřice, IČ: 283 58 589, DIČ: CZ28358589 tel.: +420 773 571 581, +420 604 479 431, info@envipartner.cz, www.envipartner. Vídeňská 55, 639 00 Brno-Štýřice, IČ: 283 58 589, DIČ: CZ28358589 tel.: +420 773 571 581, +420 604 479 431, info@envipartner.cz, www.envipartner.cz zapsáno u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 63565

Více

Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby

Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (uveřejněn pod číslem 9 ve Věstníku MŽP částka 12/2011) Účelem tohoto pokynu je upřesnění

Více

P O V O D Ň O V Ý P L Á N. Zlínský kraj

P O V O D Ň O V Ý P L Á N. Zlínský kraj P O V O D Ň O V Ý P L Á N obce Boršice Zlínský kraj Podle: Zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a TNV 75 2931 Spadá pod správní obvod obce s rozšířenou působností: Uherské Hradiště Vodní tok: Dlouhá řeka, s

Více

Metodická pomůcka k povodňové ochraně obcí

Metodická pomůcka k povodňové ochraně obcí Metodická pomůcka k povodňové ochraně obcí Zpracoval: Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství Září 2013 ! NEJDŮLEŽITĚJŠÍ! Informační toky při hrozbě povodně a při povodni

Více

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE NESOVICE C. ORGANIZAČNÍ ČÁST

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE NESOVICE C. ORGANIZAČNÍ ČÁST POVODŇOVÝ PLÁN OBCE NESOVICE C. ORGANIZAČNÍ ČÁST Strana 2 Obsah organizační části C C.1 Povodňová komise... 4 C.1.1 Povodňová komise obce Nesovice... 4 C.1.2 Povodňová komise obce s rozšířenou působností

Více

OBSAH VĚCNÉ ČÁSTI 1. ÚVOD 7

OBSAH VĚCNÉ ČÁSTI 1. ÚVOD 7 OBSAH VĚCNÉ ČÁSTI 1. ÚVOD 7 2. POVODŇOVÁ CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 7 2.1. Správní uspořádání sídla 7 2.2. Geomorfologie zájmového území 7 2.3. Charakteristika říční sítě a odtokové poměry 8 2.4.

Více

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE LIPOVÁ

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE LIPOVÁ POVODŇOVÝ PLÁN OBCE LIPOVÁ Zpracovatel: VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. Tovární ulice 341 Dolní Bousov, 294 04 V. Dne. Povodňový plán je zpracován v souladu s 71 zákona č. 254/2001Sb., o vodách a o změně

Více

Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR

Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR 1. Úvod. 2. Organizace povodňové ochrany v České republice. 3. MV - generální ředitelství HZS ČR a jeho hlavní úkoly při zajišťování ochrany před povodněmi.

Více

OBSAH POVODŇOVÉHO PLÁNU VŠEOBECNÝ ÚVOD

OBSAH POVODŇOVÉHO PLÁNU VŠEOBECNÝ ÚVOD OBSAH POVODŇOVÉHO PLÁNU VŠEOBECNÝ ÚVOD VĚCNÁ ČÁST 1. Charakteristika zájmového území a povodňové nebezpečí 2. Vodní toky a jejich odtokové poměry 3. Vodní díla a jejich vliv na povodňové nebezpečí 4. Povodňové

Více

Držitel tohoto výtisku je odpovědný za včasné a správné provedení schválených změn a provedení záznamu na této stránce.

Držitel tohoto výtisku je odpovědný za včasné a správné provedení schválených změn a provedení záznamu na této stránce. 1 Změna č. 6 - Účinnost od 15. 5. 2014 ZÁZNAMY O PROVEDENÉ AKTUALIZACI Důvod aktualizace Datum Opravil Podpis Změny provedeny na základě zkušeností z povodní 2011, dále zapracovány organizační změny: str.

Více

MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD

MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD HAMERSKÉHO RYBNÍKA NA PLOUČNICI A. G. MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD H. 3 PODKLADY A ŘEŠENÍ V Praze, březen 2011 Výtisk č. 1 VODNÍ DÍLA TBD a. s., Hybernská 40, 110 00 Praha 1 Telefon

Více

14. METODICKÝ POKYN odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní

14. METODICKÝ POKYN odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní 14. METODICKÝ POKYN odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní Účelem tohoto metodického pokynu, který byl zpracován Ministerstvem

Více

BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA

BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední hasičská škola Jánské Koupele BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední

Více

Příručka pro školení starostů

Příručka pro školení starostů Příručka pro školení starostů Praha 2011 Obsah Úvod... 2 Vymezení základních pojmů... 3 I. Řešení mimořádných událostí... 5 1. Příprava obce na mimořádné události... 5 2. Podíl obce na provádění záchranných

Více

1. Činnost předsedy PK Města Nové Město na Moravě za povodně řídí činnost PK

1. Činnost předsedy PK Města Nové Město na Moravě za povodně řídí činnost PK Pokud starosta obce - předseda povodňové komise správního obvodu ORP Nové Město na Moravě a zároveň předseda povodňové komise Města Nové Město na Moravě rozhodne o spojeném zasedání obou PK a společné

Více

Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi

Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi 1 1 ÚVOD... 3 2 Význam použitých zkratek... 5 3 Hlásná a předpovědní povodňová služba v ČR... 7 3.1 Legislativní základ... 7 3.2 Činnosti ČHMÚ

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O POVODNI KVĚTEN-ČERVEN 2013

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O POVODNI KVĚTEN-ČERVEN 2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 nám. Míru 20, Praha 2 ODBOR KANCELÁŘ STAROSTKY A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ ODDĚLENÍ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ A BEZPEČNOSTI Č.j.: 2/2-14/13 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 48

Více

PROBLEMATIKA VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

PROBLEMATIKA VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ V Ý Z K U M NÉ CENTRUM VŠE RS, O.P.S. PROBLEMATIKA VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (SBORNÍK Z VĚDECKÉ KONFERENCE) Vědecký výbor konference plk. Ing. Lubomír Bureš ředitel Hasičského záchranného sboru Jihočeského

Více

VYHODNOCENÍ POVODNÍ V ČERVNU A ČERVENCI 2009 NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

VYHODNOCENÍ POVODNÍ V ČERVNU A ČERVENCI 2009 NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY VYHODNOCENÍ POVODNÍ V ČERVNU A ČERVENCI 2009 NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY ČINNOST POVODŇOVÉ SLUŽBY A SLOŽEK IZS Dílčí zpráva Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí odbor ochrany vod Vršovická 65 100

Více

Obecní úřad Střítež nad Bečvou Střítež nad Bečvou č. 193, 756 52

Obecní úřad Střítež nad Bečvou Střítež nad Bečvou č. 193, 756 52 Obecní úřad Střítež nad Bečvou Střítež nad Bečvou č. 193, 756 52 Schvaluji. Ing. Martin Beneš starosta obce PLÁN OCHRANY OBYVATELSTVA OBCE PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI A VYHLÁŠENÍ KRIZOVÉHO STAVU OBEC

Více

Štěpán Kavan, Jiří Baloun

Štěpán Kavan, Jiří Baloun Publikace je zpracována v rámci projektu: Podpora dalšího vzdělávání pracovníků vodního hospodářství v Jihočeském kraji, registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.08/02.0043, který realizuje Výzkumné centrum

Více

Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany

Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany Čl. 1 Obecná ustanovení (1) Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany (dále jen jednotka ) se vztahuje na jednotky hasičských záchranných sborů (dále

Více

Při nebezpečné poruše plynulosti provozu na dálnici

Při nebezpečné poruše plynulosti provozu na dálnici KATALOGOVÝ SOUBOR - TYPOVÁ ČINNOST SLOŽEK IZS PŘI SPOLEČNÉM ZÁSAHU Katalog typových činností integrovaného záchranného systému Při nebezpečné poruše plynulosti provozu na dálnici STČ - 10/IZS Praha 2008

Více

Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky. Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany

Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky. Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany 2009 Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky

Více

Úvodní slovo generálního ředitele 4. Základní informace o Povodí Ohře, s. p., k 31. 12. 2011 5

Úvodní slovo generálního ředitele 4. Základní informace o Povodí Ohře, s. p., k 31. 12. 2011 5 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele 4 Základní informace o Povodí Ohře, s. p., k 31. 12. 2011 5 Organizační schéma Povodí Ohře v roce 2011 s mapkou (dle územního členění s působností

Více

Technická specifikace dpp

Technická specifikace dpp Technická specifikace dpp ZPRACOVÁNÍ DIGITÁLNÍHO POVODŇOVÉHO PLÁNU (dále jen dpp) Dílo dpp bude provedeno dle metodiky MŽP 2009 pro tvorbu dpp, navázáno na Editor dat dpp ČR a bude v souladu s Povodňovým

Více

IEEP. Povodně. jako průřezový problém státní politiky. Lenka Čamrová, Jiřina Jílková a kol.

IEEP. Povodně. jako průřezový problém státní politiky. Lenka Čamrová, Jiřina Jílková a kol. IEEP Povodně jako průřezový problém státní politiky Lenka Čamrová, Jiřina Jílková a kol. Praha, 2004 Povodně jako průřezový problém státní politiky Lenka Čamrová, Jiřina Jílková, a kol. Institut pro ekonomickou

Více

PLÁN ČINNOSTI. orgánů obce při vzniku mimořádné události

PLÁN ČINNOSTI. orgánů obce při vzniku mimořádné události Městský úřad Miletín nám. K.J.Erbena 99 507 71 Schvaluji : Bc. Nosek Miroslav starosta města V Miletíně. dne 9.ledna 2007 PLÁN ČINNOSTI orgánů obce při vzniku mimořádné události Plán činnosti orgánů obce

Více

POVODOVÝ PLÁN MSTA ŠLUKNOV

POVODOVÝ PLÁN MSTA ŠLUKNOV Divize 24 Geologická 4 152 00 Praha 5 Obchodní rejstík vedený Mstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1189 POVODOVÝ PLÁN MSTA ŠLUKNOV Obec s rozšíenou psobností: Rumburk Správce vodního toku: Povodí Ohe,

Více

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 2 Vymezení pojmů

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 2 Vymezení pojmů 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 20/2004 Sb. (část) Změna: 413/2005

Více