1. cvičení I. SKOT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. cvičení 30.9.2004 I. SKOT"

Transkript

1 1. cvičení I. SKOT 1. VÝVOJ STAVŮ SKOTU A TERMINOLOGIE V ČR: ks skotu, ks krávy s produkcí mléka, ks krávy bez produkce mléka, ks celkem krávy ks kvóta na počet krav bez produkce mléka - na tolik mi dává EU dotace 2,6 mld mléka - kvóta na mléko - tolik by měla ČR produkovat mléka Ústřední evidence skotu: - od zavedený systém evidence skotu totožný s EU - zahrnuje zpracování údajů o pohybech zvířat, jejich narození, porážek a úhynů - provádí ji Českomoravská společnost chovatelů s.r.o., pod dozorem státní veterinární správy - toto ústředí evidence pohybu zvířat přebírá údaje o původech zvířat z dat reprodukce a kontroly užitkovosti - každý držitel (chovatel) musí být registrován příslušnou oprávněnou organizací, která mu přidělí číslo v rámci okresu - ČMSCH - vystavuje doklad (formát A5) pro živě narozená telata - do 3. týdnů věku - doklad po celou dobu života zvířete putuje s ním Označování zvířat: - základem evidence zvířat, která umožňuje vedení údajů a přehledů o užitkovosti, zdraví, plodnosti, věku, růstu a vývinu zvířat - bez správné evidence není možné provádět plemenářskou práci - doložení původů - vliv na cenu zvířete: jalovice bez původu - jateční cena březí jalovice s doloženým původem kč - označení telat - prvotně ihned po narození (pásek s číslem) - konečné označení do max. 72 hodin po narození - ušní známka Nový systém evidence: povinné označení: - 2 org. plastové známky - hrazeny náklady státem - označení - jalovičky: žluté plastové známky - býčci: červené plastové známky - známky musí nést označení CZ (podmínka pro EU), znak MZE nebo ČMSCH, třímístný kód správní jednotky (kraj) a šestimístné pořadové číslo zvířete; známky jsou jednostranné a oboustranné Další způsoby značení: oficiální: - tetování (zpravidla při odrohování telat) - mikročip za ucho, zaroste a drží pevně, na jatkách se vyjme = musí být přesně na svém místě (aby se nehledal) - pracovní - respondér - (800 kč) - měření užitkovosti, stanovení krmné dávky Kategorie skotu: - tele: mládě skotu obojího pohlaví do věku 6. měsíců - jalovice: mladý skot samčího pohlaví od 6. měsíců do otelení - kráva: samice skotu alespoň jednou otelená - prvotelka: kráva v období od 1. do 2. otelení - vysokobřezí plemenice: kráva nebo jalovice ve 2. polovině březosti (nad 7. měsíc) - zastavný skot: mladý skot (včetně telat) určený k výkrmu Pohlavní dospělost: dochází k tvorbě zralých, oplozenoschopných pohlavních buněk (8-10 měsíců) Chovatelská dospělost: věk od kterého je zvíře používáno k chovu (reprodukci), jalovice měsíců (i 14), býk - 12 měsíců Tělesná dospělost: ukončení tělesného růstu (5-6 let) Užitkový typ: - je dán dědičně podmíněným produkčním směrem - (každé zvíře skotu je geneticky založeno k produkci masa či mléka a tak a projevuje se to na jeho exteriéru) V zootechnické praxi rozlišujeme 3 užitkové typy: mléčný, masný, kombinovaný Určování věku skotu: a) podle vývinu a opotřebování zubů - těžko proveditelné, provádí se určení podle nárůstu mléčných zubů, podle výměny mléčných zubů za trvalé a podle třecích ploch řezáků - skot nemá špičáky - mléčný chrup 20 0 řezák, 0 špičák, 3 třenové, 3 stoličky = horní čelist - trvalý chrup 32 4 řezák, 0 špičák, 3 třenové, 3 stoličky = dolní čelist b) podle exteriérových znaků: - u mladších zvířat - harmoničtější, pružné elastické tkáně - u starších zvířat - rozpadá se harmonie c) podle zootechnické evidence - nejpřesnější metoda - musí být pořádek v evidenci d) podle vývinu rohů - předpoklad: neprovádí se odrohování, telata - pouze orientační stanovení - 1 -

2 Odrohování skotu (dekomuace): Důvody: - snížení bojů ve skupině o sociální postavení = snížení nebezpečných poranění zvířat - odstranění nebezpečí poranění či člověk x zvíře Odrohování telat: - odstranění nebo zrušení kůže na rohovém hrbolu (pučnici) Krvavá cesta: Kauterem - elektricky plynový - spálení kožního podkladu, možno použít až do stáří 8 týdnů. V praxi přibližně kolem 3-4 týdne věku telete - rohový základ se vypálí do hloubky 0,5 cm Nekrvavá cesta : Chemicky - rozleptání kožního základu budoucího rohu louhem draselným a louhem sodným, provádí se ve stáří do 10 dnů, alespoň 3 dny musí být tele izolováno 2. HODNOCENÍ EXTERIÉRU ZVÍŘETE Exteriér - nauka o zevnějšku, tedy exteriéru hospodářských zvířat - pojednává o vnějších tvarech hospodářských zvířat ve vztahu k biologickým zvláštnostem užitkových vlastností a k hospodářské hodnotě zvířat - nahlížíme jako účelný doplněk posouzení užitkovosti zvířete, jeho konstituční odolnosti a zdraví - exteriérové znaky poukazují zpravidla jen na charakter užitkového směru Z obecného hlediska má být exteriér výrazem: - plemenné příslušnosti - vysoké výkonnosti v požadovaném užitkovém směru - pohlavní příslušnosti - harmoničností stavby těla - konstituční odolností a dobrého zdravotního stavu Hodnocení zevnějšku skotu: Metody: subjektivní - popisný systém, bodový systém, lineární systém objektivní - měření, vážení, fotografování Hodnocení je kritikou utváření těla a jeho částí oproti plemenném a užitkovém standardu PH (plemenné hodnoty), KD (kontrola dědivosti) Hodnocení zevnějšku holštýnsko - fríského skotu: a) stanovené znaky 9. bodů stupnice - lineární popis - znaky 1-14 znaků b) posouzení výskytu stanovených vad tělesné stavby - vady tělesné stavby - je jich 40 c) celkové hodnocení zevnějšku - třída: excelentní E (počet bodů ) až nevyhovující P (počet bodů 64 a méně) Hodnocení zevnějšku českého strakatého skotu: metodika stejně jako u mléčných plemen a) znaků je 17 b) vad tělesné stavby je 21 c) celkové hodnocení Kategorie Třídy (velmi dobrá, dobrá plus, dobrá...) užitkový typ, osvalení, vemeno, končetiny Hodnocení zevnějšku masného skotu: u masných plemen je hodnocení rozdílné 10. bodová stupnice zvířata kategorií: telata,, jalovice, krávy, plem. býci a) tělesný rámec - výška těla, délka těla, hmotnost (může maximálně dostat 30 bodů) b) kapacita těla - přední šířka hrudníku, hloubka hrudníku, záď (až 30 bodů) c) osvalení - plec, hřbet, záď (až 30 bodů) d) užitkový typ - 40 vad exteriéru se hodnotí (až 10 bodů) dohromady může dostat maximálně 100 bodů Pojmy k zopakování: druh - základní a konečná taxonomická jednotka zoologie - definice: Druh je uzavřené společenstvo zvířat, vyznačující se shodnými znaky a vlastnostmi, normální plodností a fyziologickou izolací, která se projevuje nekřižitelností s jinými druhy nebo neplodností případných kříženců. Jeden druh má ale i několik plemen... Př: druh: skot, plemeno: Holštýn, Ayshire, česká červinka plemeno - základní taxonomická jednotka zootechniky - definice: Plemeno je skupina zvířat stejného druhu a původu, které se od jiných zvířat téhož druhu liší znaky a vlastnostmi, předávanými na potomstvo. plemenný typ - představuje zvíře s dokonale vyjádřenými typickými znaky plemene užitkový typ - zvíře, které má dokonalé vyjádření užitkového zaměření plemenný standard - souhrn požadavků na vlastnosti zvířat v dané etapě šlechtění, vyjádřený pokud možno číselně populace - skupina vzájemně se pářících jedinců, kteří se podílejí na společném genofondu tvoří ji: - 2 -

3 plemeník - samec druhu zvířat vybraný výběrovou komisí dle původu, zevnějšku, užitkovosti, případně potomstva k plemenitbě, vydává se pro něho licence pk připouštění či inseminaci plemenice - samice vybraná a používaná k plemenitbě linie - populace zvířat v rámci plemene, vyznačující se znaky a vlastnostmi, které je odlišují od ostatních. krevní a plemenná rodina - skupina samic pocházející z matky zakladatelky chov - stádo zemědělského podniku, které dosáhlo šlechtitelskou prací stejnorodosti a určité úrovně znaků a vlastností, jestliže dosáhne vynikající kvality, získává po uznávacím řízení označení šlechtitelský chov. - úkolem je produkovat elitní plemenný materiál pro zušlechťování ostatních chovů. ráz - kmen - Dělení plemen podle prošlechtění: - plemena primitivní - vznikají převážně vlivem přírodních podmínek s minimálním zásahem člověka. Odolná, s horší úrovní užitkových vlastností př. koně mongolští, prase kadeřavé... - plemena přechodná - vznikají z primitivních vlivem člověka za pomoci zejména umělého výběhu. Krajová plemena - představují též genovou rezervu, např. kůň huculský, česká červinka... - plemena kulturní - vznikla intenzivní, cílevědomou šlechtitelskou prací člověka s cílem maximální vystupňování užitkových vlastností. Dělení dle směru užitkovosti: - plemena specializovaná - na jeden užitkový směr. Vynikající vysokou užitkovost v jednom směru. Více náročná - plemena s kombinovanou užitkovostí - vznikají při šlechtění na dva či více užitkových směrů - žádná z užitkových vlastností není nadměrně vyvinuta. Méně náročná 2. cvičení PLEMENA SKOTU Montbeliardský skot: - jedná se o zástupce kombinovaného užitkového typu - simentálského původu, chován v jižní Francii především, v ČR od roku 1992, vyšší mléčná užitkovost a vyšších mléčných složek Masný simentálský skot - patří mezi plemena s velkým tělesným rámcem, dobrá zmasilost nejcennějších tělesných partii, při křížení na mléčné plemeno, má příznivý poměr masa a kostí a příznivý zastoupení vnitřního loje, živá hmotnost u býků nad 1200 u krav 650, výška v kohoutku kolem 130cm Mléčná plemena: Holštýnka - hodně hranatý a kostnatý, a většinou černobílá Jersey - mléčný skot, do hněda, nemá tak velký tělesný rámec, vypoulené oči, výrazně mléčný typ Ayshire - stejný jako Holštýn Kombinovaná plemena: Montbeliard - červeno strakatá kráva, není tolik už mléčná, francouzská Česká strakatá - jsou si moc podobný Masná plemena: v ČR je jich 12 (naučit podle rozdělení tělesného rámce) Velký tělesný rámec: Charolais : podobné jako Blonde dʻaquitaine - zavalitý, hodně nasvalený Mastný simentál - německý, se zvoncem :) Střední tělesný rámec: Limusin - celoplášťový červeně zbarvený, kolem uší a oči brýle bílé Gascon - šedivě zbarvené s černým mulcem Piedmontese - šedivé od Gasconce se liší - tak má černé skvrny na hlavě a na krku Belgické modrobílé - jsou úplně bílý, hodně nabouchaný Hereford - červeno strakatý - ale má vždycky celou hlavu bílou!!! Angus - v černé formě nebo červené - nemají fleky ani skvrnky, jsou celobarevné, nemá rohy!! Malý tělesný rámec: Galloway- hodně chlupatý kudrnatý, vypadají jako pandy, celoplášťově černý a na bříšku bílý pruh Skotský náhorní skot - Highland - chuťově podobné zvěřině, neodrohují se, oooobrovské rohy snad 1m velký 3. cvičení PLODNOST - užitková vlastnos, která má velký vliv na ekonomiku chovu (bez reprodukce není produkce) - pohlavní funkce jsou založeny během embryonálního vývoje, ale vyvíjí se až po narození (v pubertě měsíc) a ve stáří zanikají (ve letech). Činitelé ovlivňující plodnost: - dědivost plodnosti h²= 0,01-0,2, výživa, věk, ošetřování, odchov a chov, ustájení, pohyb, klima Plodnost je vyjádřena: u krav: - schopností produkce oplozeníschopných vajíček - pravidelným zabřezáváním a rozením normálně vyvinutých a životaschopných telat - schopností rodit 1 nebo více telat u býků: - kvalitou a kvantitou ejakulátu: objem, koncentrace spermií, přežitelnost spermií, výskyt patologických spermií - délkou plodnosti - 3 -

4 Pohlaví soustava: - orgánová soustava, sloužící k zachování druhu - zakládá se v embryonálním vývoji a k diferenciaci bisexuálního základu pohlavních žláz ve směru samčího nebo samičího pohlaví dochází vlivem chromozómů a hormonů - pohlavní soustava je tvořena: pohlavními žlázami, vývodnými cestami, pářícími orgány Pohlavní cyklus: - délka 21 dnů (17 až 25) období před říjí - proestrus - 3 dny - regrese ŽT - zvyšuje se hladina 17β-estradiolu - zvyšuje se tonizace, kontrakce dělohy - otok vulvy - zarudnutí a zvlhnutí pochvy - neklid - skáče na jiné plemenice období říje - estrus - 12 až 24 hodin - 0. den cyklu - dozrává graafův folikul. ochota k páření - reflex nehybnosti (7 až 10 hod.) - krček děložní se otvírá - hlen - tažnost se prodlužuje - hladina progesteronu v mléce 0 - zvýšená tělesná teplota - snížená užitkovost období po říji - metestrus - následuje od 1. do 4. dne cyklu - tvoří se ŽT - progesteron - mizí příznaky říje - krvavý výtok - 2 až 3 dny po skončení říje - slouží k hodnocení správného času inseminace období pohlavního klidu - diestrus - trvá od 5. do 18. dne cyklu - končí růst ŽT - 8. den - stoupá hladina progesteronu - pokud plemenice zabřezla, ŽT perzistuje - u nezabřezlé až 15. den cyklu sliznice sekretuje prostaglandin F2α - pokles progesteronu ovlivní sekreci FSH a LH - nástup nového cyklu Folikul roste, když praskne uvolní vajíčko do vaječníku a místo toho folikulu se vyvíjí ŽT Před a hodnocení základních reprodukčních ukazatelů: Délka ovariálního cyklu u krav: - zkrácené cykly pod 18 dnů - normální cykly dnů - prodloužené cykly nad 24 dnů Hodnotí se: - zabřezávání po 1. inseminaci (55-60% a nad) - zabřezávání po všech inseminacích - inseminační interval (61-75 dnů) - období od otelení do první inseminace - servis perioda (81-95 dnů) - od otelení do zabřeznutí (když se povede inseminační interval, tak je to to samé jako - inseminační index (od 1,5; 1,6-1,8) kolikrát jsme ji museli inseminovat než nám zabřezla - natalita krav (91-95 a nad) - určuje kolik telat se nám narodilo od 100 krav za rok - počet živě odchovaných telat od 100 krav - určuje kolik telat se nám povedlo odchovat od 100 krav - mezidobí (do 365; ) - doba od otelení do dalšího Biologie plodnosti u skotu: nástup ovulace je až po skončení říje tak hodin po skončení říje optimální doba pro provedení inseminace 12 hodin po zjištění říje (v druhé polovině říje) první říje po porodu 42 dnů první inseminace po porodu 60 dnů involuce dělohy do 35 dnů Říje (sledování - detekce): - sledování min. 2-3x denně (81-91% říjících se zvířat zjištěno), lépe sledování 24 hod. (chování zvířat) - použití býka - prubíře, vazektomovaného býka (nemůže je oplodnit, jak na ne skáče tak se pozná kdy má říji...) - detektory říje (KaMar - umístění na záď a když na ní někdo skočí, tak se z tubičky vytlačí červená barva) - mohou se ztratit, spojit se - sledování vizuální použitím androgenizované plemenice se značkovačem - chová se jako býk (testosteron) - aby se jalovička chovala jako býk a skákala na krávy - pedometr zaznamenávají pohybovou aktivitu (kráva říji se pohybuje více) - arborizační test - krystalizace cervikálního hlenu pod mikroskopem (hlen z děložního krčku) - 4 -

5 OBRAT STÁDA 1) Uzavřený: všechna zvířata se vrací a chovají v jednom chovu 2) Otevřený: - nákup pro obnovu - různé modifikace podle kategorie, specializace, koncentrace - veterinární hledisko - (používám i kusy z jiných stád.. např. soused) Obrat stáda - má 2 části: Zahrnuje: - počáteční stav zvířat v kategorii - přírůstek - narození, nákup, převod z mladší kategorie - úbytek : - prodej, úhyn, převod do starší kategorie Obrat stáda je výchozí údaj pro stanovení: - počtu jatečních zvířat - průměrného stavu krav = plán zapouštění a telení, plán výroby mléka - průměrného stavu zvířat = plán potřeby krmiv - plán obratu stáda - je ovlivněn počtem zvířat, která je nutno vyřadit ze stáda (brakovat), jsou třeba nemocná Brakace u jednotlivých kategorií: telata do 6-ti měsíců (z počtu narozených) 8-10% skot ve výkrmu - prům. z počátečního stavu 6-10% - prům. z počtu zastavených 18-20% krávy - v průběhu první laktace: 27-30% - na 2. a další laktaci: 25-27% - krávy celkem: 25-30% Maximální přípustné ztráty: telata - mrtvě narozená do 3-4% - do 6.ti měsíců věku 4,5% - z prům. ročního stavu 1,0% skot ve výkrmu - z prům. ročního stavu 1,2% - z počtu zastavených do 1,3% Koeficient obrátkovosti (KO) - slouží k přepočtu ustájovacích míst KO = délka pobytu v kategorii (dny, měs.) / délka roku (dny, měs.) např. telata v individuálních boxech (100 ks): KO = 2 / 12 = 1 / 6 KO = 100 telat x 1 / 6 = 17 boxů Příklad obratu stáda: Stádo 60 krav, 23 prvotelek, 5000 l mléka, přírůstek 0,9 kg, natalita krav 90%, selekce prvotelek 35%, mléko á 7,50 kč Potřeba 15 ks (25%) + 8 (35%) = 23 ks pro obnovu stáda krávy 60 ks prvotelky 23 ks telata 77 ks (90% ze ks) mrtvě narozená 3 ks (4%) *2/12 = % rezerva = 15 VIB (venkovní individuální box) úhyn telat 4ks (5%) negativní selekce 7 ks (10%) potřeba VSB: (70/5)*4/12 = 5 VBS = 10-15% rezerva = 5 VBS telat v 6 měsících 63 ks jalovičky 31 ks (50%) prvotelky 9 ks (35% selekce negativní selekce 6 ks (20%) konečný stav pro obnovu stáda 16 ks konečný stav 25 ks (potřeba 15 ks tj. 25% z 60) Výkrm od 6 měsíců: býčci 32 ks (50%) živá hmotnost 180 kg selekce 5 ks (15%) konečný stav ve výkrmu 27 ks jateční hmotnost 550 kg délka výkrmu: = 370 kg 370 / 0,9 = 411 dní průměrná délka výkrmu Potřeba ustájovacích míst: = 1,13 * 32 = tj. potřeba 36 ustájovacích míst 4. cvičení - poznávačka z plemen

6 5. cvičení II. DRŮBEŽ TVORBA A SLOŽEN VEJCE: Vaječník - párový orgán, funkčně vyvinutý je pouze levý vaječník a vejcovod (=> zvětšení). Vývoj vaječníku od 3. dne inkubace Kuřice = mladá slepice, která ještě nezačala snášet. Funkce: Tvorba vajíček - gametogeneze, ovogeneze Tvorba a produkce hormonů: Androgen - hospodaří s vápníkem, vliv na tvorbu kostí a skořápek - 60% vápníku je nutno dodat v krmné směsi, 40% vápníku se vyprodukuje samo Progesteron - ovlivňuje ovulační cyklus, vývin a funkci vaječníku, délku a vývoj vejcovodu Estrogeny - vztah k reprodukci, ovlivnění růstu a vývoje druhotných (sekundárních) pohlavních znaků, hospodaření s vápníkem, vliv na růst peří Vajíčko = žloutek, vlastní samičí pohlavní buňka, tvoří se ve vaječníku, kde jsou uspořádány ve tvaru hroznu - na každém hroznu až tisíce vajíček (žloutků) v různých stadiích Fáze vývoje (tvorby) žloutkové koule - vývoj trvá až půl roku, 3 fáze: První 3 měsíce, žloutková koule do průměru 0,5 cm, pomalé ukládání žloutkové koule => ukládání tuků První 2 měsíce, žloutková koule do průměru 0,5 cm, intermediální etapa => ukládání bílkovin 10 dnů (9-14 dnů) před ovulací žloutková koule do průměru 0,5 cm, závěrečná fáze, ukládání granulek žloutku Ovulace není spontánní, ale vyvolávaná, je způsobena lateinizačním hormonem (CH) = produkt předního laloku hypofýzy Vejcovod - roztažitelná zřasená trubice, u slepice dlouhá cca cm, tvoří se v něm zbytek vejce, skládá se z pěti částí: Nálevka vejcovodu (infundibulum): úkoly: Zachycení ovulovaného vajíčka Dochází k oplození vajíčka Tvorba: Chalázový bílek = 1. vrstva bílku Chalázová poutka - udržují žloutek (vajíčko) ve středu vejce se zárodečným terčíkem směrem nahoru Délka pobytu vajíčka: cca min. po ovulaci Trychtýřovitý tvar; nálevka se sama aktivně podílí na zachycení vajíčka po ovulaci Bílkotvorné kličky (magnum): úkoly - tvorba dalších tří vrstev bílku (vnitřní řídký bílek, vnější tuhý bílek a vnější řídký bílek) Délka pobytu vajíčka: cca 3-4 hodiny Krček (isthum): úkoly - tvorba podskořápečných blan - jsou dvě: vnitřní a vnější Délka pobytu vajíčka: 1-2 hodiny Děloha (uterus): úkoly - tvorba skořápky z uhličitanu vápenatého Délka pobytu vajíčka: hodin Pochva (vagina): úkoly - tvorba kutikuly = tenká mucinózní blána obalující celé vejce, funkce: Ovlhčuje povrch vejce => usnadňuje snesení Ochranný filtr - po snesení během několika minut zaschne (3-4 min.), pak není vidět, ale ucpává póry ve vejci a tím zabraňuje průniku nečistot a bakterií do vejce Délka pobytu vajíčka: cca 10 minut před snesením V ČR je normou povolena distribuce vajec: Slepic (= kur domácí) - při pokojové teplotě lze skladovat 14 dní Japonských křepelek - lepší stravitelnost než slepičí vejce Perliček - kvalitnější než slepičí vejce, možnost delšího skladování (v lednici 3 měsíce, při pokojové teplotě 5 týdnů) Pštrosů Složení vejce: Průměrná hmotnost vejce g: Žloutek - 30% hmotnosti vejce Bílek - 60% hmotnosti vejce Skořápka - 10% hmotnosti vejce Hmotnost vajec různých druhů drůbeže: Drůbež Slepice Krůta Kachna Husa Hmotnost (g) Chemické složení vejce: Ukazatel (%) Voda Sušina Bílkoviny Tuky Sacharidy Min.látky Žloutek 48,7 51,3 16,6 32,6 1,0 1,1 Bílek 87,9 12,1 10,6 málo 0,9 0,6 Skořápka 1,6 98,4 3,3 málo - 95,0-6 -

7 Ve vejci je: 70% vody 12% bílkovin - vaječná bílkovina je nejhodnotnější bílkovina vůbec (uváděna jako 100%) 11,5% tuků Zbytek: minerální látky a vitamíny Vejce obsahuje: + Všechny nutriční látky nutné pro lidskou výživu - kromě vitamínu C - Cholesterol LDL (= špatný cholesterol, usazuje se v cévách) a HDL (váže k sobě vitamín D3 - tvorba skořápky) Žloutek: Žloutková koule Latebra - střídavě se kolem ní ve vrstvách ukládá světlý a tmavý žloutek, latebra vybíhá k zárodečnému terčíku Krček - jde z latebry nahoru Zárodečný terčík - místo průniku spermií dovnitř: Neoplozený: 2-3 mm Oplozený: 5-6 mm Vitelimní membrána - na povrchu žloutku, drží žloutek při obědě Bílek - v pořadí od žloutkové koule ven: Chalázový bílek - 3% Chalázová poutka - drží žloutek tak, aby zárodečný terčík směřoval vždy nahoru Vnitřní řídký bílek - 17%, umožňuje pohyb žloutku Vnější tuhý bílek - 57% Vnější řídký bílek - 23% Podskořápečné blány: Obalují a chrání vaječný obsah Části: Blána vnitřní Blána vnější Vzduchová komůrka (bublina) - tvořena podskořápečnými blánami. Význam: Pro zárodek zásobárna vzduchu Podle velikosti lze určit stáří čerstvé vejce - čerstvé vejce smí mít vzdálenost podskoř. blan vzduchové komůrky max. 5mm Skořápka: Pevný obal vaječného obsahu Tloušťka skořápky: 0,30-0,50 mm (0,35-0,40 mm) Vrstvy: Vnitřní (mamilární) - 1/3 celkové tloušťky skořápky, usazuje se na ní pigment (barva) Vnější (spongiózní) Bílkovinná síť s póry Kutikula: Mucinózní, průhledná blána Funkce - baktericidní účinky Tloušťka - 0,01 mm Snesení vejce ke snesení vejce dojde podnětem z hypotalamu na zadní lalok hypofýzy a působením jeho hormonů oxytocinu, vazopresinu a vazotocinu. Vady vajec: Skvrny: Krevní - na vaječní dojde k prasknutí žilky, vajíčko má na sobě červenou skvrnku Masové - vajíčko je posouváno ve vejcovody, prasknutí žilky, skvrna v bílku, sloupnutí sliznice vejcovodu Abnormality vajec: Malá, Velká, Vejce ve vejci, Bez skořápky Posuzování konzumních vajec: Čistota vajec znečištěna max. 1/8 povrchu Důkaz mytí vajec 8-10% roztok kyseliny octové, hodinové sklíčko Výška vzduchová komůrky do 4 mm Třídy jakosti: I. třída jakosti - A (Extra A, čerstvá vejce A) II. třída jakosti - B (vejce chladírenská, vejce mrazírenská) Technologická hodnota vajec Jako celek: Stáří vajec Velikost (g) Tvar vejce - tzv. index tvaru vejce (šířka děleno délka krát 100, optimum kolem 75%) Objem a plocha vejce U žloutku posuzujeme: Hmotnost (g) Procentický podíl Tvar žloutku (index) - I = a/b, kde a - výšky, b - aritmetický průměr délky a šířky Barva žloutku (subjekt) - 7 -

8 U bílku posuzujeme: Hmotnost (g) Tvar bílku (index) - I = a/b, kde a - výšky, b - aritmetický průměr dvou měření Šlehatelnost U skořápky posuzujeme: Hmotnost (g) Pevnost Barvu (subjektivně) Tloušťku Ošetřování konzumních vajec Sběr: 3-4x denně Klimatizovaný sklad: Teplota C Relativní vlhkost 75-80% Znečištěná vejce: Skladovat odděleně Čištění suchou cestou Značení vajec: Vejce netříděná: Na tupém konci razítko Značka a číslo chovu Vejce tříděna: Dle hmotnostních kategorií Označení skupiny hmotnosti: XL - velmi velká (73 a více g), L - velká (od 63-73g) M- střední (od 53-63g) S - malá (do 53 g) Vyhláška č. 326/2003 Sb. s platností od EU - Směrnice č. 2002/4/ES - od týká se číselného označení vajec Mytí vajec: Pouze k okamžitém zpracování Teplota vody o 5-10 C vyšší než teplota vejce Produkce, trh a spotřeba vajec Svět v roce ,5 mil. tun za rok. Nárůst produkce oproti roku 1995 o 24,5% Největší počet nosnic v alternativních chovech má Nizozemsko (9,2 mil.), Velká Británie a Německo V ČR nárůst od o cca 30% V Číně se ztrojnásobila Největší producenti vajec: Čína, USA, Rusko, Japonsko, Indie, Brazílie Největší exportéři: Holandsko, USA, Německo Spotřeba vajec v ČR: kolem 297 vajec, EU Produkce v ČR: tun v 2002 a pokračuje snižování 6. cvičení PRODUKCE DRŮBEŽÍHO MASA nejvíc spotřebuje drůbežího masa za rok USA 52 kg, Kanada, Brazilie, u nás kg Masná užitkovost souvisí s: reprodukcí, růstem, složením jatečního těla Reprodukční schopnost: - vysoká (5x vyšší v porovnání se skotem) - počet výkrmuschopných mláďat od 1 nosnice: 130 kuřat, 70 krůťat, 130 kachňat, 35 housat Růst: Produkce drůbežího masa je zajišťována především intenzivním výkrmem mladé drůbeže po vylíhnutí nejvyšší intenzita růstu jsou výrazné rozdíly v růstu brojlerových kuřat a nosných hybridů Čím intenzivnější růst tím kratší výkrm Čím kratší výkrm tím kvalitnější maso bílkovin a tuku tím kumulace škodlivin v mase! Pozor dnes v některých případech návrat k déle trvajícímu výkrmu dnů - lepší chutnost masa a nízký výskyt zdravotních problémů u drůbeže (Label Rouge). Přírůstek zpočátku tvořen svalstvem a kostmi Svalstvo roste rychleji podíl kostí s věkem klesá Množství tuku se s věkem výrazně zvyšuje Definice růstu komplex současně probíhajících procesů kvantitativního zvyšování hmotnosti, objemu, povrchu a jednotlivých rozměrů zvířete růst ukončen tělesnou dospělostí Růstové křivky: relativní růst, absolutní růst, průměrný denní přírůstek Ovlivnění intenzity růstu dědičným založením získaným od rodičů dělení růstu na fáze: první fáze, druhá fáze, třetí fáze - 8 -

9 První fáze: Druhá fáze: - do dnů věku - vyrovnané působení genotypu obou rodičů - materiální efekt prostřednictvím hmotnosti násadového vejce - cca dní - vylíhlé mládě má 65% z hmotnosti násadového vejce Třetí fáze: - r(g) mezi hmotností následovaného vejce a růstem 0,6 - od týdne věku - s věkem materiální efekt klesá - projev patroklinního vlivu - patroklinní vliv - intenzita růstu - do konce výkrmu Charakteristiky výkrmu: délka výkrmu, živá hmotnost, spotřeba krmiva/kg přírůstku, úhyn Kuřata Krůty brojlerové - výkrm týdnů - výkrm týdnů - živá hmotnost - 1,8 - (2,0) kg - živá hmotnost kg - spotřeba krmiva/kg přírůstku - 1,8-2,% kg - spotřeba krmiva/kg přírůstku - 2,5-2,7 kg - úhyn - 4% - úhyn - 8% Kachňata pekingského typu Perličky - výkrm - 7 týdnů věku - výkrm - 14 týdnů - živá hmotnost - 2,7-3,3 kg - živá hmotnost - 1,8 kg - spotřeba krmiva/kg přírůstku - 2,5-2,7 kg - spotřeba krmiva/kg přírůstku 3,3 kg - úhyn - 5% - úhyn - 5% Japonské křepelky Bažanti - výkrm - 5 týdnů - výkrm týdnů - živá hmotnost g - živá hmotnost g - spotřeba krmiva/kg přírůstku - 2,2-2,4 kg - spotřeba krmiva/kg přírůstku - 3,5-4,5 kg - úhyn - do 2% - úhyn - 8% Pštrosi Masní holubi - výkrm měsíců - výkrm - 28 dnů - živá hmotnost kg - živá hmotnost g - spotřeba krmiva/kg přírůstku - 3 kg - úhyn - 20% Oddělený výkrm podle pohlaví: Kuřata: Z důvodu různé intenzity růstu: Výkrm: - vyšší živá hmotnost na konci výkrmu - kohouti do 8-10 týdnů - vyrovnanější hejno - slepice do 5-6 týdnů. lepší spotřeba krmiva živá hmotnost: - vyšší podíl prsního svalstva - kohouti cca do 4 kg - nižší podíl tuku - slepice cca do 1,5 kg - Kuřata, Těžké jateční krůty, Pižmové kachny konverze krmiva - kohouti Těžké jateční krůty: Pižmové kachny: Výkrm: Výkrm - krocani do týdnů - kačeři 80 dnů - krůty do týdnů - kachny 65 dnů živá hmotnost živá hmotnost - krocani kg - kačeři 4,3 kg - krůty 5 kg - kachny 2,3 kg spotřeba krmiva/kg přírůstku spotřeba krmiva/kg přírůstku - 2,6-2,8 kg (krocani i krůty) - 2,6-2,7 kg Jateční zralost Jateční hodnota Stav, kdy je - % podíl jatečně opracovaného trupu ze živé hmotnosti - dosažena požadovaná živá hmotnost % - dobře vyvinuté a dobře osvalené cenné partie - pro posuzování jateční užitkovosti na porážkách - zralé peří - v nízké vrstvě uložen podkožní tuk Z jateční drůbeže: vhodné pro konzum 70-80% - jateční trup 60-70% - poživatelné vnitřnosti 6% - nepoživatelné vnitřnosti 16-18% (srdce, játra, svalnatý žaludek) - odpad, krev a peří 12-14% - 9 -

10 Z jatečního trupu 10-14% kosti Podíl masa na kosti: - krůty 88% - husy 85% - kachny 84% - kuřata 83% Cenné partie - prsa a stehna Podíl z jatečního trupu 50-60% Podíly cenných partií ze živé hmotnosti: - krůta 35-45% - kuřata 32-38% - kachny 28-34% - husa 27-30% Podíl prsního a stehenního svalstva není stejný - krůta a kachny - vyšší podíl prsního svalstva - husy - vyrovnaný podíl prsního a stehenního svalstva - kuřata - vyšší podíl stehenního svalstva - samičí pohlavní drůbeže má o 1-2% vyšší podíl prsního svalstva Podíl prsní svaloviny - krůta 20-25% - kachna 18-20% - kuře 11-15% - husa 10-12% 7. cvičení PRODUKCE PEŘÍ Význam ptačího pera: - zrohovatělý útvar pokožky a škáry, který má za účel: 1. Chránit tělo před nepříznivými vlivy prostředí 2. Nadměrnou ztrátou teploty 3. Umožňuje pohyb v prostředí (plavání a létání) Stavba pera je podmíněna funkcí kterou plní! Stavba ptačího pera: Všechny základní části pera jsou vyvinuty u pera obrysového! 1) OSU pera tvoří: osten a brk Osten - čtvercovitý průřez, korová vrstva tvořena tlustostěnnými, zrohovatělými bezjadernými buňkami, dřeň tvoří tenkoblanné buňky. Brk - tlustoblanné, ploché, bezjaderné zrohovatělé buňky, v době růstu měkký vyplněn cévami a nervy, dozrálý vnitřek tvoří tzv. duši. 2) PRAPOR - odstupuje z obou stran laterálních stěn ostnu (prapor symetrický či asymetrický) - větve mají podobnou stavu jako osten a každá větev nese na sobě paprsky - obloučkovité (kolénkaté) a háčkovité obloučkovité = proximální háčkovité =distální - háčky tvoří prapor soudržný, nesoudržný či kombinovaný - v místě horního pupku může vyrůstat vedlejší nesoudržný prapor (hrabavá drůbež) Uchycení ptačího pera: - pomocí brku jenž je zanořen v kůži v péřovém váčku (follikulus pennea) - epitelová pochva - vazivová pochva - upnutí hladkých svalů - ovládání pera Využití ptačího pera: - výživa se uskutečňuje pomocí péřové papily (bradavky) - tato bradavka je silně prokrvené jemné vazivo škáry, živiny směřují do bazálních epitelových buněk. Mladá pera mají modrofialové zbarvení - bradavka je hluboko v brku. Účelové rozdělení peří: Druhy peří: - obrysové - letky (I. řádu a II. řádu), krycí, rýdovací - prachové, prachovité, štětcovité, štětinovité, nitkovité Obrysové peří: - tvoří zevní pokryv těla ptáků, určuje jeho obrysy. Toto peří má vyvinuto všechny morfologické části pera. Letky - jsou spolu s rýdovacími pery nejmohutnějším druhem per se soudržným praporem, silným brkem a ostnem. Letky se dělí na: - letky I řádu (remiges primárii), na každém křídle jich je 10, dělí se na špičáky a zaseknutá pera se šikmým vrcholem - letky II. řádu (remiges secundarii), jejich počet se řídí druhem ptáků (12), tzv. mašlovačky. U hus a kachen kryty tzv. ocásky, několik řad lupínků a ze spodu atlasky Krycí peří: - měkké tzv. člunkovité (pannae) kryje trup, dolní části krku a pánevní končetiny po patní kloub, - výskyt už v embryonálním vývoji - je uspořádáno v perných pásmech tzv. pernicích (typ se dělí podle části těla na které se nacházejí, např. prsní, boční, hřbetní atd.). - každý typ má výrazný tvar a strukturu a je charakterizovaný péřovým indexem - krčky - krycí peří krku, drobné s krátkým brkem - hlavičky - vyrůstá na hlavě, je nejmenší

11 Rýdovací peří: - v oblasti nad kloakou, slouží jako kormidlo při řízení letu ptáků - některých druhů slouží jako výrazný znak pohlavního dimorfizmu a je výrazně vyvinuto u samců ptáků (páv, kohout, krocan). Ostatní druhy peří: Prachové peří (plumuae): - je tvořeno jemnými větvičkami nitkovitého charakteru, vyrůstajícího radiálně na všechny strany z miniaturního stvolu (tzv. centrálního tělíska), - na větvích jsou hladké paprsky - tvoří chomáček - výskyt u vodní drůbeže na všech opeřených partiích (krom pod pažním kloubem) Prachovité peří (semiplumae) - u hrabavé drůbeže, má ale osten a brk Štětcovité peří - podobné prachovému, má však osten i brk, z něhož na všechny strany vyrůstají větvičky. Zachycuje tukový sekret kostrční žlázy (vodní drůbež). Peří štětinovité - se skládá z brku a holého ostnu různé délky - vyrůstá kolem očí, v koutcích zobáku, u ušních otvorů v podobně malých štětin, u krocanů tvoří tzv. hrudní štětku. Peří nitkovité - vyskytuje se ve skupinách několik kusů po celém těle - má jemný pružný osten (hladký či několik větviček na vrcholu). Vlastnosti peří: Posuzujeme: - plnivost - dáno pružností - pružnost - index pera - vlhkost % - tvar - dáno druhem drůbeže a účelem - délka - měřením pera - hmotnost - čistota - technologie chovu - trvanlivost - mikroklima, druh a namáhání peří Získávání peří - v Písemce bývá 1. podškubem živé drůbeže 2. škubáním zabité drůbeže na porážce podškubem se získává měkké krycí peří člunkovité s prskou, boků, zad, pánevních končetin a peří prachové podškub se provádí v době zralosti peří - první v 10. týdnech věku - další za 6 až 8 týdnů (3-4x za rok) - celkem se získá 266 g peří krycího člunkovitého a 86 g peří prachového škubáním ze zabité drůbeže se získává veškeré peří - výtěžnost se pohybuje v rozmezí od 3,5% (kachny) do 6% (husy) ze živé hmotnosti Rozdíly mezi peřím hospodářsky významných ptáků: Husí peří: - stvol je vyklenut téměř do polokružnice, osten se postupně ztenčuje, - brk je u dolního pupku tupě zaokrouhlený - prapor je v horní části soudržný a v dolní prachovitý - vrchol čistě zaoblený, peří je bez lesku, index 0,5 Kachní peří: - podob. s husím, je však menší a jemnější - vrchol praporu je zašpičatělý, nažloutlé barvy, mírně matné. Slepičí peří: - má různou barvu či kresbu - stvol nepatrně prohnutý, prapor užší, vedlejší prapor do 2/3 hlavního - tvorba tzv pěšinky Krůtí peří: - mohutnější než slepičí, bílá barva - prapor z velké části prachovitý nesoudržný - vrchol zaoblený, lámavý stvol málo vyklenutý Perliččí peří: - drobnější než slepičí, v praporu jsou lesklé skvrny perličky - stvol málo prohnutý a lámavý Zpracování a průmyslové využití peří: - závislé na druhu zpracovaného peří a finálním produktu Výroba ložního přádla - třídění, praní, bělení, sušení Využití peří pro ozdobné účely - letky, boční člunkovité peří, rýdovací (srpy, tvrdé ocasní pera) Využití pro krmné účely - z hrabavé drůbeže + odpad při zpracování vodní drůb. Tlaková + kyselá či zásaditá hydrolýza, N-látek, minerálie a tuk

12 Tvarové vlastnosti: nauka typologie III. PRASATA podmínky k zápočtu - 100% docházka, naučit se plemena prasat a stres, kvalita masa a zpeněžování a internet: kchpd.af.czu.cz (agronomická fakulta, zootechnika, katedra chovu prasat a drůbeže) zkouška - písemný test - nejvíc krávy, napůl - prasata a drůbež 1. TYP: - třídění hospodářských zvířat, jejich plemen dle typu řeší - typologie hospodářských zvířat - Jedná se o nauku, která pomáhá utřídit rozsáhlé informace o vlastnostech, užitkovosti a plemenitbě hospodářských zvířat Typ: - obecně souhrn exteriérových vlastností charakteristických určité části populace - v zootechnice je považován za soubor hlavních morfologických znaků svědčících o - příslušnosti zvířete k určitému plemeni, - příslušnosti zvířete k určitému užitkovému směru (fyziologie - popis zvířete z vnitřku) Podle stupně (prošlechtění) vyjádření těchto znaků hovoříme o zvířeti: vyrovnaném, méně vyrovnaném, atypickém Rozeznáváme čtyři základní typy: 1) Plemenný 2) Užitkový 3) Konstituční 4) Intenzity vývinu 1) Plemenný typ - souhrn exteriérových a užitkových vlastností odpovídajících danému standardu. V tomto ohledu plemenných typů je tolik, kolik je plemen, zemí a záměrů k jejich šlechtění. 2) Užitkový typ - Charakterizován jako plemenný typ ve vztahu k výkrmnosti a jateční hodnotě. Je vyjádřen charakteristickým poměrem mezi šířkou, výškou, délkou a hloubkou těla a do značné míry také vztahem k činnosti a vývinu vnitřních orgánů, které ovlivňují konstituci a užitkovost. - Užitkový typ je založen geneticky, nicméně dá se ovlivnit prostředím - Na základě vyšlechtění kulturních plemen prasat na různou ranost a schopnost tvorby masa a tuku je možno rozlišovat následující užitkové typy prasat: a) sádelný - raný a pozdní b) kombinovaný - masosádelný, sádelnomasný c) masný - typ LW (large white), L (Landrase), belgický, americký, bekonový A) Prasata raného sádelného užitkového typu: Představitel - čínská prasata - malý tělesný rámec - krátká, široká hlava - v nosní části silně prosedlaná - válcovitý, krátký tup - široký, hluboký, krátký hrudník - široká záď - dobře vyvinuté kýty - slabé, krátké končetiny - ranost - intenzivní růst svaloviny kg (dosáhnou v půl roku) kdy ukončují vývin a nastává ukládáním tuku - vysoká plodnost - značná náročnost na krmení, ustájení, ošetřování Prasata pozdně sádelnatého užitkového typu: Představitel - evropské divoké prase - velký tělesný rámec - delší, těžší, klínovitá hlava - přiměřeně hluboký a široký trup - slabě vyvinuté hřbetní svalstvo a kýta - vysoké, silné končetiny - tělesný vývin ukončen v 1,5-2 letech - v hmotnosti kg - reprodukce nízká - vhodná k pastvě - nenáročná B) Prasata kombinovaného užitkového typu: Tvoří přechod mezi sádelným a masným typem (Landrase) - střední až větší tělesný rámec - přiměřeně dlouhá hlava

13 - v čele dosti široká - mírně prosedlaná - středně dlouhý, dostatečně široký a hluboký trup - záď je široká s dobře osvalenou kýtou - nohy suché (nejsou tučné), pevné, středně vysoké - ukončují vývin v hmotnosti 90 kg - výborná plodnost a výkrmnost - středně náročná C) Masný užitkový typ: (představitel: LW (large white) - nadprůměrný vývin masitých částí - střední až velký tělesný rámec - vzniklo cíleným šlechtěním prasat kombinovaného typu - hlava lehká, středně dlouhá, pevná, suchá - hluboký a široký trup - velmi dobře vyvinuté hřbetní a bederní svalstvo - výborně utvářená kýta a těžší zmasilá plec - končetiny přiměřeně dlouhé, pevné, suché - náročná na krmení, ustájení a ošetřování (4 hlavní masité části: kýta, kotleta, krkovička a plec) - u zkoušky Typ LW: - větší až velký tělesný rámec - jemnější, ale pevná kostra - dlouhý, válcovitý trup - dobře zmasilý - vyšší, pevné, suché končetiny Typ belgický (evropský) - supermasný typ - střední až větší rámec - charakteristický houslový tvar těla - mediální hřbetní rýha (kolem páteře - kotlety vystupují kolem páteře a dělají takový ten kanálek) - představitelé BL (Belgická Landrase) a Pn (Pietrain) - nižší reprodukce - superzmasilost při nižší kvalitě masa - velice náročný typ - intenzivní růst ukončen v 90 kg ž.hm. Typ americký - představitelé D (Duroc) a H (Hampshire) - větší až velký tělesný rámec - středně dlouhý trup - záď mírně sražená - končetiny pevné, suché, strmější postoj zadních končetin - pevná konstituce - zmasilost lepší - kvalita masa vynikající - stresu odolná zvířata Bekonový typ: - představitel dánská landrase - pro produkci bekonů (vlastně kůže (na zádi)) - střední až větší tělesný rámec - hlava jemná, delší, v čele užší, lehká - dlouhý trup - tuk pravidelně rozložen na hřbetě v tenké vrstvě - hrudník plošší, přiměřeně hluboký a široký - trup velmi dobře osvalený v oblasti hřbetu a zádě - tvar těla hruškovitý - vysoký podíl svaloviny - porážková hmotnost 90 kg - lehká prázdná plec - výborná plodnost - vynikající mléčnost - náročné na krmení, ošetřování a ustájení 3) Konstituční typ - Z praktického hlediska lze ideální konstituční typ charakterizovat harmonickou tělesnou stavbou, pevnou kostrou, dobrým zdravotním stavem, přizpůsobivostí podmínkám prostředí, schopností odolávat nepříznivým stresovým faktorům, chorobám a poskytovat v daných podmínkách standardně vysokou užitkovost konstituční typ - máme 2 typy - respiratorní, digestivní... konstituce - 5 typů - pevná, jemná, slabá, hrubá, lymfatická (měkká)

14 Podle typu tělesné stavby u prasat rozlišujeme Základní konstituční typy: a) Respiratorní, dýchací typ - typickým představitelem je plemeno Landrase - Prasata tohoto typu se vyznačují: - protáhlým hrudníkem a širokým postavením žeber - hlava, krajina rypáku, krk a končetiny jsou poměrně dlouhé - hlava je v čele užší, hrudník plošší - velkou kapacitou plic, velkým srdcem a široce rozvětvenými cévami svědčícími o intenzivní přeměně látek a vysoké spotřebě kyslíku - prase atlet b) Digestivní, zažívací typ - jehož typickým představitelem je anglické plemeno Berkshire, střední bíle anglické a raná asijská plemena prasat - Prasata tohoto typu se vyznačují: - krátkým a širokým hrudníkem - hlava, rypák, krk a končetiny jsou kratší - hlava je v čele široká - plíce jsou relativně malé, cévy široké a málo rozvětvené - vlivem snížené oxidace dochází ke značnému a brzkému ukládání tuku ve hřbetní a břišní partu - sudovitým hrudním košem s kolmým postavením žeber - vysokou raností - zpravidla malým tělesným rámcem - prase tlouštík 4) Typ intenzity vývinu - určen obdobím intenzivního ukládání tuku tedy ukončením tělesného vývinu - těsně souvisí s raností fyziologickou a raností užitkovostí - fyziologická ranost limituje věk při dosažení pohlavní dospělosti zvířete - užitková ranost určuje dobu ukončení vývinu jateční zralost, kdy se začíná snižovat intenzita tvorby svalové tkáně a zvyšuje se intenzita tvorby tukové tkáně) Z hlediska typu intenzity vývinu rozlišujeme prasata: - velmi raná, raná, středně raná, pozdní 2. KONSTITUCE - Konstituce je v širším slova smyslu stupeň zdraví jedince, který vyjadřuje jeho životní energii. - Projevuje se určitou reaktivností zvířat vůči škodlivým klimatickým vlivům a některým nakažlivým chorobám, a je podmíněna anatomicko-morfologickou stavbou těla a jeho orgánů. - Je to vlastnost druhová, plemenná a individuální, spojená s celou řadou vnějších znaků a známek, z nich lze usuzovat na konstituční typ zvířete - Rozeznáváme konstituci: pevnou, jemnou, slabou, hrubou, měkkou (lymfatickou) Při klasifikaci konstituce na jednotlivé typy lze vycházet z: - morfologických znaků - funkčních zvláštností organismu - typu nervové soustavy - velikost buněk - habitu, komplex, temperamentu, kde: habitus = vnější vzezření jedince komplexe = vrozená a během života získaná činnost orgánů výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí, projevující se zdravím a odolností zvířete temperament = stupeň reaktivnosti organismu na vnější podněty 3. ZEVNĚJŠEK (Exteriér) - Nauka o zevnějšku, tedy exteriéru hospodářských zvířat pojednává o vnějších tvarech hospodářských zvířat ve vztahu k biologickým zvláštnostem, užitkovým vlastnostem a k hospodářské hodnotě zvířat - Na exteriér nahlížíme jako na účelný doplněk posouzení užitkovosti zvířete, jeho konstituční odolnosti a zdraví. Exteriérové znaky poukazují zpravidla jen na charakter užitkového směru, nelze však dle nich určit výši produkce Z obecného hlediska má být exteriér výrazem: - plemenné příslušnosti a ustálenosti plemenných znaků - vysoké výkonnosti v požadovaném užitkovém směru - pohlavní příslušnosti a charakteristickým výrazným vyjádřením sekundárních pohlavních znaků - konstituční odolnosti a dobrého zdravotního stavu - harmoničnosti stavby těla podřízené principu účelnosti Subjektivní hodnocení exteriéru: - Tělesné proporce různých plemen prasat jsou rozdílně utvářeny - Požadavky na ideální exteriér prasete jsou vyjádřeny v plemenném standardu, tedy souhrnu požadavků konkretizujících chovný cíl v dané etapě - Je rozdělen na: - standard užitkových vlastností - určuje reprodukční a produkční užitkovost daného plemene - standard morfologických vlastností a znaků - obsahuje charakteristiku tělesné stavby, typu, rámce, hlavních těl. parametrů, zbarvení - standard růstový - definuje hmotnosti prasat ve vztahu k věku

15 Hodnocení prasat podle typu konstituce a zevnějšku (TKZ) Při tomto hodnocení se jedinec ohodnotí odpovídajícím počtem bodů od 1 do 5, přičemž se hodnotí: - zdraví - pohlavní výraz a vyjádření sekundárních pohlavních znak - počet a kvalita struků - utváření a funkčnost končetin - tělesný rámec, plemenný a užitkový typ Hodnocení je součásti KU a tedy i PH zvířete Celkové hodnocení Počet bodů Vysoce nadprůměrný 5 Nadprůměrný 4 Průměrný 3 Podprůměrný 2 Vysoce podprůměrný 1 Základem praktického hodnocení prasat podle exteriéru je: 1. Přesná a podrobná znalost názvů krajin těla prasete a masných partií prasete 2. Znalost posouzení zevnějšku prasat a žádoucích či nežádoucích 3. Znalost užití značkovacího klíče a jeho využití při popisu exteriéru 4. Znalost plemenného standardu Krajiny těla prasete: Díky poměrně vysoké dědivosti tělesných tvarů je možná jejich korekce pomocí jednoduchých Objektivní hodnocení exteriéru: a) intervalové vážení prasat pro posouzení jejich intenzity růstu b) intervalové měření tělesných rozměrů... kousek mi to tady chybí Třídění plemen prasat dle: - stupně prošlechtění... chybí Třídění plemen podle barvy: 1. Bílá plemena prasat: Ostrouchá: Anglické velké bíle, Anglické střední bíle, německé bílé ušlechtilé a další ušlechtilá bílá prasat 2. Červená prasata: Tamworth, Duroc, Minesota 3. Černá prasata: Velké černé prase anglické = Cornwall, Montana I. 4. Černobílá plemena prasat: Berkshire 5. Sedlová prasata: (přes plece pruh- jedno jakou barvu) Anglické sedlové, Německé sedlové, Přeštické černostrakaté (u nás v ČR genová rezerva), Hampshire (masné americké plemeno) 6. Černostrakatá plemena prasat: Pietrain (důležité), Pulavské, Livenské, Mirgorodské Vývoj chovu prasat v ČR: - Chov v minulosti minimálně rozvíjen. - Extenzivní způsob chovu - Prasata zde chovaná do poloviny minulého století patřila k primitivním evropským plemenům prasat klapouchých a menší část populace k typu přímouchých prasat. - Vyznačovala se: - velkým tělesným rámcem, dlouhou klínovitou hlavou, úzkým trupem a silnými končetinami, pozdním vývojem, nenáročností s vysokou tučnivostí, velmi dobrou plodností a mléčností. Etapy vývoje chovu prasat v ČR I. Od počátku našeho století do I. světové války: - Bezplánovitý dovoz ze zahraničí a bezplánovité křížení - Oslabení konstituce a zvýšení náročnosti na výživu - Vynikaly v oblasti: Rychnovska a Přešticka Meziválečné období: - Ukončení neřízeného chovu prasat - cílevědomá výstavba plemene BU - Bílkova škola (BU - vznik na podkladě LW) Čechy - Tauferova škola (BU - vznik na podkladě LW + MW) Morava Etapy vývoje chovu prasat v ČR II. Konec 2. světové války až 60 léta: - Kvantitativní rozvoj chovu prasat - Vznikají první užitkoví kříženci (jednoduché křížení) - Zmenšení rámce prasat po německém LW počátek regenerace PC (přeštické černostrakaté) Etapy vývoje chovu prasat v ČR III. 60. léta až počátek 70. let: - KValitativní rozvoj chovu prasat - Import L (Švédsko, Kanada, Polsko, NL)

16 - Uznání PC (1964) - Ověřování složitějších typů užitkového křížení (3 a více plemen) - Zušlechtění PC plemen PN (pietrain) (do 25% podílu krve) Etapy vývoje chovu prasat v ČR IV. 70. až 90. léta: - Zavedení a realizace hybridizačního programu - Uplatnění plemen H, Bl, D a SL - Jednotné řízení chovu prasat - Výstavby velkochovů Etapy vývoje chovu prasat v ČR V. 90. léta až dnešní doba: - Hybridizační programy - Nabídka zahraničních hybridizačních programů a technologií - Rozpad jednotného vedení chovu prasat - Firemní programy PLEMENA PRASAT - něco málo z historie nejdřív, pak užitkové typy (otcovské, mateřské plemena prasat), užitkovost, tvarové vlastnosti (od hlavy - temperamentem) Mateřská plemena - Landrase, Přeštické černostrakaté, Bílé ušlechtilé, (BU - mateřské, BO - otcovské ušlechtilé) Otcovská plemena - Duroc, Hampshire, BÍLÉ UŠLECHTILÉ PRASE = YORKSHIRE = LARGE WHITE (všechno to samé) - střední až větší tělesný rámec - mateřské plemeno - ostrouché vzpřímené - osvalení méně osvalený - středně - kýta středně nebo málo osvalená Původ: - vzniklo z původních prasat sus scrofa palustris žijících v Anglii. - Koncem 18. století dovoz čínských, siamských, neapolských a portugalských prasat pro zlepšení ranosti a tučnivosti - Bratři Collingovi dali podklad pro vznik Yorkshira - v roce 1851 vzniklo plemeno Large white Užitkový typ: 1. Typ kombinovaný: mateřský - kombinovaná užitkovost, výborná reprodukční a růstová schopnost, průměrná masná užitkovost, velký tělesný rámec, lehká kostra 2. Typ masný: otcovský - výborný růstová a masná užitkovost, střední tělesný rámec, lehká kostra Tvarové vlastnosti: Hlava - středně velká, mírně prosedlaná, suchá Uši - kratší, vzpřímené Krk - dobře osvalený, přiměřeně dlouhý Hrudník - dostatečně dlouhý, hluboký Trup - rovný, pevný, dlouhý, široký, válcovitý Záď - rovná, široká Plec - dobře zmasilá, pevně spojená Kýty - hluboké, přiměřeně zmasilé Končetiny - dostatečně dlouhé pevné s lehkou kompaktní kostrou Chůze - pravidelná Kůže - mírně narůžovělá, pevná, rovnoměrně osrstěná Štětiny - bílé, jemné, lesklé, přilehlé k tělu Temperament - klidný Užitkovost: šlechtitelský standard: 11 živě narozených selat, 1000 g průměrný d. přírůstek (konverze směsi), 2,6 kg spotřeba směsi na 11 kg přírůstku, % libové svaloviny, 47,06 plocha nejdelšího hřbetního svalu v cm² (kotlety) LANDRASE (L) - mateřské - střední až velká zmasilost - tvar těla: rovný, protáhlý - má 15 párů žeber - prohlá záda Landrase - Německo - pochází z Německa (Belgická Landrase - liší se od Německého) Původ: - vzniká na podkladě původních plemen jutské a ostrovní prase - vysoká plodnost a mléčnost - uplatňování velmi přísné selekce a KU v uzavřené populaci 1. Bekonový: Dánská a Švédská

17 - doutníkovitý tvar těla, výborná plodnost a růstová schopnost, velmi dobrá jateční hodnota, vnímavější ke stresům 2. Masný: Belgická Landrase - menší tělesný rámec, nižší reprodukční užitkovost a růstovou schopnost, vynikající jateční hodnota, ale horší kvalita masa 3. Francouzský: - stojí mezi oběma výše uvedenými typy Tvarové vlastnosti: Hlava - středně velká s delším rypákem, lehká Uši - klopené, středně dlouhé Krk - delší, přiměřeně osvalený Hrudník - dostatečně dlouhý Hřbet - dlouhý, dostatečně široký, rovný nebo klenutý, dozadu se rozšiřující Záď - dobře vyvinutá, rovná, dlouhá Plec - pevná, mírně osvalená Kýty - hluboké, klenuté, dobře zmasilé Končetiny - středně vysoké, jemnější, u zadních je povolen šavlovitý i sudovitý postoj Chůze - pravidelná Kůře - pevná, rovnoměrně osrstěná bílými štětinami Temperament - živý Užitkovost: Šlechtitelský standard: 11,0 ks živě narozených selat, 1000 g průměrný denní přírůstek, 2,6 spotřeba směsi na 1 kg přírůstku, 54-65% libové svaloviny, 48,33 plocha nejdelšího hřbetního svalu v cm² BELGICKÁ LANDRASE (BL) - super zmasilé - otcovské plemeno - užitkový typ - masný - kýta a plec jsou extrémně zmasilé - mediální hřbetní rýha! - zádový sval se vzdouvá jako by kolem páteře - má houslovitý tvar Původ: 70% Landrase a 30% Pietrain - v Belgii je chováno ze 79% populace Užitkový typ: Masný: - nižší úroveň reprodukčních znaků, průměrná růstová schopnost, vynikající jateční hodnota, citlivé na stres - výskyt vad masa, vyšlechtěny stres rezistentní linie, BL má střední tělesný rámec Tvarové vlastnosti: Hlava - lehká, menší Uši - kratší, klopené Krk - úměrně dlouhý, dobře osvalený, široký Trup - dostatečně dlouhý, široký, dobře vázaný Hřbet - pevný, úměrně dlouhý, mohutně vyvinuté osvalení zádového svalu, mediální hřbetní rýha, houslový tvar při pohledu shora Záď - rovná, dlouhá Plec - široká, mohutně osvalená, pevně přimknutá k hrudníku Kýta - mohutně klenutá do stran, dozadu, výrazně osvalená Končetiny - středně vysoké, středně silné, pevné s pravidelnou mechanikou Chůze - pravidelná Kůže - bez pigmentu, štětiny jemné, bílé Temperament - živý, mírně nervózní Užitkovost: Šlechtitelský standard: 800 g průměrný denní přírůstek, do 2,6 kg spotřeba směsi na 1 kg přírůstku, 58.63% libové svaloviny, 56,68 plocha nejdelšího hřbetního svalu v cm² DUROC (D) - otcovské plemeno - masné americké - tvarové vlastnosti - střední tělesný až větší tělesný rámec, má sraženou záď - výborná kvalita masa - kýta - jsou velmi zmasilé Původ: - vznik v USA - křížením s červenými guinejskými, španělskými a portugalskými prasaty - vzniklo v roce 1860 ve dvou rázech: New Jersey (červený) New York (Duroc) Užitkový typ: Masný: - lepší reprodukční užitkovost než BL, dobrá růstová schopnost a tvorba svaloviny, možnost výkrmu do vyšších hmotností, výborná kvalita masa, velký tělesný rámec

18 Tvarové vlastnosti: Hlava - lehká, krátká s výrazně pigmentovanou sliznicí rypáku Uši - poloklopené Krk - delší, dobře navazující Hrudník - středně dlouhý s mírně klenutými žebry Hřbet - delší, klenutý, dostatečně široký, dobře osvalený Záď - plynule navazující, sražená Plec - dostatečně osvalená, pevně přitažená Kýta - dobře osvalená Končetiny - vyšší, suché, pevné, pigmentace špárků sytě černá Postoj - strmější zvláště u zadních končetin Kůže - pevná, zbarvení od žluté až po tmavě hnědou, štětiny husté, tvrdé, občas kučeravé Temperament - klidný Užitkovost: Šlechtitelský standard: 900 g průměrný denní přírůstek, do 2,7kg spotřeba směsi na 1 kg přírůstku, 55:60% libové svaloviny, 49,23 ploch... v cm² HAMPSHIRE (H) - sedlová barva (pás přes plece) - postavení uší je vzpřímené - typ otcovský a masný - plece a kýty - jsou zmasilé dobře a středně Původ: - vznik v Anglii - z anglického sedlového prasete a byl převezen do Ameriky Užitkový typ: Masný: - dobrá reprodukční užitkovost, dobrá růstová schopnost, velmi dobrá jateční hodnota (největší plocha MLD - nejdelší zádový sval = krkovice), stres odolná populace prasat, střední až větší tělesný rámec - hempshirový efekt - maso vypada jako po PSE - je světlejší, ale maso je dobré Tvarové vlastnosti: Hlava - lehčí, prohnutá Uši - krátké, vzpřímené Krk - krátký, dobře osvalený Hrudník - přiměřeně dlouhý a široký, středně hluboký Hřbet - široký, dobře osvalený Záď - rovná a široká Plece -d obře osvalené Kýty - klenuté, hluboko nasazené Končetiny - středně vysoké, postoj korektní, strmější, jemnější Kůže - pevná, typicky zbarvená, štětiny jemné Temperament - živý Užitkovost: Šlechtitelský standard: 900 g průměrný denní přírůstek, do 2,7 kg spotřeba směsi na 1 kg přírůstku, 55.60% libové svaloviny, 49,36 plocha nejdelšího hřbetního svalu v cm² PIETRAIN (P) - super masný (říká se mu také evropský) - mediální rýha! - plece a kýta - jsou super zmasilé - ostrouché Původ: - nejmladší plemeno v západní Evropě - plemeno bylo znáno v roce v 60. letech export do téměř celého světa Užitkový typ: Masný: nízká plodnost, nízká růstová schopnost, vynikající jateční hodnota, špatná kvalita masa, střední tělesný rámec Tvarové vlastnosti: Hlava - malá, lehká Uši - malé, vzpřímené Krk - výrazně zmasilý Hrudník - válcovitý, středně dlouhý Hřbet - rovný, velmi dobře zmasilý s charakteristickou hřbetní rýhou Záď - dlouhá, široká Plec - mohutně zmasilé Kýty - z vnějšku i vnitřku velmi dobře vyklenuté, mohutně zmasilé

19 Končetiny -jemnější, kratší Kůže - šedobílá pokožka s nepravidelnými skvrnami Temperament - nervózní Užitkovost: Šlechtitelský standard: 800 g průměrný denní přírůstek, do 2,7 kg spotřeba směsi na 1 kg přírůstku, 60.65% libové svaloviny, 54,63 plocha nejdelšího hřbetního svalu v cm² ČESKÉ VÝRAZNĚ MASNÉ (ČMV) Původ: - místo vzniku ČR - v rámci zušlechťování plemene probíhá křížení s plemeny pietrain a belgická Landrase Užitkový typ: Masný: - vyniká výbornou výkrmností, velmi dobrá plodnost, průměrná jateční hodnota. Střední až velký tělesný rámec Tvarové vlastnosti: Hlava - lehčí, jemná Krk - )měrně dlouhý, dobře osvalený, přiměřeně široký Hrudník - přiměřeně široký dostatečně hluboký Hřbet - pevný, dlouhý, široký Záď - dlouhá, rovná, klenutá do stra i do zadu Břicho - rovné s dobře vyvinutými a rozloženými struky Plec - osvalené, pevně přimknuté k hrudníku Kýty - velmi dobře zmasilé, široké Končetiny - dostatečně dlouhé, silnou odpovídající středně silné kostře, pevné Kůže - bílá i jedinci s pigmentem Temperament - živý Užitkovost: Šlechtitelský standard. 900, 2,6, 57-62% PŘEŠTICKÉ ČERNOSTRAKATÉ PRASE (PC) - genová rezerva - nemusím se tolik učit - jen malé chovy máme - v roce 1964 uznáno za samostatné plemeno Užitkový typ: Kombinovaný - výborná plodnost ŠVÉDSKÁ LANDRASE (ŠL) - bekonový typ - původ - z dánská WELSH - tohle plemeno už nemusím Cornwell - taky tohle plemeno nemusím Berkshire - taky tohle plemeno nemusím

2004-03-05. www.cz-milka.net TVAROVÉ VLASTNOSTI: Dělení podle stupně vyjádření těchto znaků hovoříme o zvířeti: Vyrovnaném Méně vyrovnaném Atypickém

2004-03-05. www.cz-milka.net TVAROVÉ VLASTNOSTI: Dělení podle stupně vyjádření těchto znaků hovoříme o zvířeti: Vyrovnaném Méně vyrovnaném Atypickém 2004-03-05 TVAROVÉ VLASTNOSTI: Typ: Třídění hospodářských zvířat, jejich plemen dle typů řeší typologie hospodářských zvířat. Jedná se o nauku, která pomáhá utřídit rozsáhlé informace o vlastnostech, užitkovosti

Více

Plemena prasat KSZ - Praha Plemena prasat

Plemena prasat KSZ - Praha Plemena prasat Plemena prasat KSZ - Praha Plemena prasat Plemena prasat KSZ - Praha Plemeno Skupina jedinců stejného druhu vzniklá historicky, se stejným fylogenetickým původem a shodnými morfologickými, fyziologickými,

Více

Mléčná plemena skotu. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze

Mléčná plemena skotu. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Mléčná plemena skotu Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Plemena skotu Nejvíce zvířat v Asii a Americe, stavy skotu v Evropě tvoří přibližně 9 %, populace skotu = 300-350 plemeny (mléko,

Více

Masná plemena skotu. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze

Masná plemena skotu. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Masná plemena skotu Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Highland plemeno malého tělesného rámce tzv. ekologické plemeno podhorské a horské oblasti nízká intenzita, celoročně venku, pochází

Více

Masná produkce. Terminologie, porážka skotu, posmrtné změny, vada masa, KU a KD

Masná produkce. Terminologie, porážka skotu, posmrtné změny, vada masa, KU a KD Masná produkce Terminologie, porážka skotu, posmrtné změny, vada masa, KU a KD Masná užitkovost - ukazatelé:1. výkrmnost (přír.) 2. jatečná hodnota (výtěţ.,kval.) - alometrie růstu - růstová křivka - jatečná

Více

Budoucnost chovu chladnokrevných koní v ČR

Budoucnost chovu chladnokrevných koní v ČR Budoucnost chovu chladnokrevných koní v ČR Změna v chovu koní za posledních 23 let 1989-28 000 koní 1995-18 000 koní 2011-77 000 koní Nárůst počtů Nárůst kvality??? Cesty ke zlepšení Plemenitba V chovu

Více

Využití sonografie při hodnocení růstu zvířat Ježková, A. Stádník, L. Louda, F. Dvořáková, J. Kolářský, F.

Využití sonografie při hodnocení růstu zvířat Ježková, A. Stádník, L. Louda, F. Dvořáková, J. Kolářský, F. Využití sonografie při hodnocení růstu zvířat Ježková, A. Stádník, L. Louda, F. Dvořáková, J. Kolářský, F. ČZU v Praze, FAPPZ, Katedra speciální zootechniky Ukazatele kvality JUT nelze měřit přímo na živém

Více

1.9.2 Selekce 47 1.9.3 Metody plemenitby 50

1.9.2 Selekce 47 1.9.3 Metody plemenitby 50 Obsah ÚVOD 10 1 OBECNÉ ZÁKLADY CHOVU HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT 11 1.1 Chov hospodářských zvířat v podmínkách konvenčního a ekologického zemědělství 11 1.2 Domestikace hospodářských zvířat 12 1.2.1 Průběh domestikace

Více

Šlechtitelský program plemene Aberdeen Angus

Šlechtitelský program plemene Aberdeen Angus Šlechtitelský program plemene Aberdeen Angus 1. Historie a základní charakteristika plemene Domovem jednoho z nejrozšířenějších masných plemen skotu na světě je severovýchodní Skotsko. Již na počátku 18.

Více

Šlechtitelský program plemene highland

Šlechtitelský program plemene highland Šlechtitelský program plemene highland 1. Charakteristika a historie plemene Highland, neboli skotský náhorní skot, pochází z oblastí severozápadní skotské vysočiny a centrálního Skotska. Toto plemeno

Více

Svaz chovatelů českého strakatého skotu

Svaz chovatelů českého strakatého skotu Svaz chovatelů českého strakatého skotu chovný cíl a standard šlechtitelský program českého strakatého skotu duben 2007 brozura.indd 16 24.7.2009 9:56:59 Chovný cíl a šlechtitelský program se vztahují

Více

PLODNOST. Ivana Gardiánová. Katedra genetiky a šlechtní

PLODNOST. Ivana Gardiánová. Katedra genetiky a šlechtní PLODNOST Ivana Gardiánová Katedra genetiky a šlechtní Plodnost - komplexní vlastnost, která je výsledkem schopností samc a samic poskytovat zdravé potomstvo v optimálním potu za uritý as. Nejdležitjší

Více

Variace Pohlavní soustava ženy

Variace Pohlavní soustava ženy Variace 1 Pohlavní soustava ženy 21.7.2014 16:03:50 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA POHLAVNÍ SOUSTAVA POHLAVNÍ SOUSTAVA ŽENY Funkce pohlavního systému ženy 1. Zrání vajíček a jejich uvolňování z kůry

Více

Šlechtitelský program plemene galloway

Šlechtitelský program plemene galloway Šlechtitelský program plemene galloway 1. Charakteristika a historie plemene Plemeno Galloway je zmiňováno již v písemnostech z dob římské okupace britských ostrovů. Bylo tehdy popisováno jako podivné,

Více

Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze

Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Porod Příznaky blížícího se porodu uvolněné pánevní vazy pokleslé břicho zduření a zvětšení

Více

Aktuální problémy v chovu prasat. Volba vhodného genofondu pro ekologický chov

Aktuální problémy v chovu prasat. Volba vhodného genofondu pro ekologický chov Aktuální problémy v chovu prasat. Volba vhodného genofondu pro ekologický chov Prof.ing.Marie Čechová,CSc. Ing. Zdeněk Hadaš,Ph.D., Ing. Pavel Nevrkla,Ph.D. SOUČASNÁ SITUACE V CHOVU PRASAT Současnost Technologie

Více

Zootechnické aspekty chovu masného skotu

Zootechnické aspekty chovu masného skotu Zootechnické aspekty chovu masného skotu Strategie zakládání stáda František Louda Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Podnikatelský záměr obsahuje : strategické postupy všech prací ekonomickou rozvahu

Více

Variace Soustava tělního pokryvu

Variace Soustava tělního pokryvu Variace 1 Soustava tělního pokryvu 21.7.2014 16:11:18 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA SOUSTAVA TĚLNÍHO POKRYVU KŮŽE A JEJÍ DERIVÁTY Kožní ústrojí Pokryv těla: Chrání každý organismus před mechanickým

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 05. 04.

Více

SOMATOLOGIE Vnitřní systémy

SOMATOLOGIE Vnitřní systémy SOMATOLOGIE Vnitřní systémy VY-32-INOVACE-56 AUTOR: Mgr. Ludmila Kainarová POHLAVNÍ SYSTÉM ŽENY FUNKCE 1. tvorba pohlavních buněk vajíček 2. tvorba pohlavních hormonů (estrogen,progesteron) 3. umožnění

Více

CHOV KRAV BEZ TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA BTPM

CHOV KRAV BEZ TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA BTPM Partnerské sítě mezi univerzitami a soukromými subjekty s vazbou na environmentální techniky chovu skotu CZ.1.07/2.4.00/31.0037 CHOV KRAV BEZ TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA BTPM 1. Historie chovu masného skotu v

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV. Ing. Anne Dostálová, Ing. Milan Koucký CSc. Výkrm kanečků v podmínkách konvenčního a ekologického zemědělství

VÝZKUMNÝ ÚSTAV. Ing. Anne Dostálová, Ing. Milan Koucký CSc. Výkrm kanečků v podmínkách konvenčního a ekologického zemědělství VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY,v.v.i Praha Uhříněves Ing. Anne Dostálová, Ing. Milan Koucký CSc. Výkrm kanečků v podmínkách konvenčního a ekologického zemědělství VYUŽITÍ RŮSTOVÉHO POTENCIÁLU KANEČKŮ

Více

Šlechtitelský program plemene piemontese

Šlechtitelský program plemene piemontese Šlechtitelský program plemene piemontese 1. Historie a základní charakteristika plemene Piemontský skot pochází ze severozápadní části Itálie z podhůří Savojských Alp z oblasti označované jako Piemonte

Více

Využití masných plemen chovaných v ČR pro křížení a produkci jatečného skotu

Využití masných plemen chovaných v ČR pro křížení a produkci jatečného skotu VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. Praha Uhříněves CERTIFIKOVANÁ METODIKA Využití masných plemen chovaných v ČR pro křížení a produkci jatečného skotu Autoři: Ing. Daniel Bureš, Ph.D. Ing. Luděk Bartoň,

Více

Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15

Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15 Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15 1. Složení živého organismu buňka - stavba, funkce jednotlivých

Více

Bonitační karta. Míry psa. A šířka hlavy B délka čenichové partie C délka hlavy

Bonitační karta. Míry psa. A šířka hlavy B délka čenichové partie C délka hlavy Bonitační karta Míry psa A délka hlavy B délka čenichové partie C výška v kohoutku D hloubka hrudníku E obvod hrudníku F délka těla A šířka hlavy B délka čenichové partie C délka hlavy Celkový vzhled 1

Více

Pokyny. Šlechtitelský program je souhrn zásad a metodických postupů, podle kterého se oprávněné osoby, šlechtitelé a chovatelé řídí.

Pokyny. Šlechtitelský program je souhrn zásad a metodických postupů, podle kterého se oprávněné osoby, šlechtitelé a chovatelé řídí. Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR IČO 63109859, DIČ 290-63109859, bankovní spojení - VOLKSBANK, číslo účtu 4100004058/6800 sídlo: VFU Brno, Palackého 1-3, 612 42 Brno, a fax 541 243 4 81, e-mail: schok@atlas.cz,

Více

Název materiálu: Ptáci - vnitřní stavba

Název materiálu: Ptáci - vnitřní stavba Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

VY_32_INOVACE_11.16 1/5 3.2.11.16 Nitroděložní vývin člověka

VY_32_INOVACE_11.16 1/5 3.2.11.16 Nitroděložní vývin člověka 1/5 3.2.11.16 Cíl popsat oplození - znát funkci spermie a vajíčka - chápat vývin plodu - porovnat rozdíl vývinu plodu u ptáků, králíka a člověka - uvést etapy, délku a průběh v matčině těle - charakterizovat

Více

MVDr. Radka Slezáková Doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D. Poděkování: Interní vzdělávací agentura IVA VFU Brno, č. projektu: 2015FVHE/2150/35

MVDr. Radka Slezáková Doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D. Poděkování: Interní vzdělávací agentura IVA VFU Brno, č. projektu: 2015FVHE/2150/35 MVDr. Radka Slezáková Doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D. Poděkování: Interní vzdělávací agentura IVA VFU Brno, č. projektu: 2015FVHE/2150/35 Fáze pohlavního cyklu PROESTRUS ESTRUS METESTRUS (DIESTRUS) ANESTRUS

Více

METODIKA CHOVU ČESKÉ ČERVINKY

METODIKA CHOVU ČESKÉ ČERVINKY METODIKA CHOVU ČESKÉ ČERVINKY Úvod Původní plemeno chované na území Čech a Moravy byl brachycerní skot, označovaný názvy české červinky, slezské červinky, líštňanské červinky apod. Podle Bílka (1955) bylo

Více

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné) Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné) Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 4.8.2006 Úřední věstník Evropské unie L 214/1 I (Akty, jejichž zveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1183/2006 ze dne 24. července 2006 o klasifikační stupnici Společenství pro jatečně upravená

Více

VY_32_INOVACE_11.14 1/6 3.2.11.14 Hormonální soustava Hormonální soustava

VY_32_INOVACE_11.14 1/6 3.2.11.14 Hormonální soustava Hormonální soustava 1/6 3.2.11.14 Cíl popsat stavbu hormonální soustavy - charakterizovat její činnost a funkci - vyjmenovat nejdůležitější hormony - uvést onemocnění, úrazy, prevenci, ošetření, příčiny - žlázy s vnitřním

Více

www.cz-milka.net Drůbež Počet slepic mírně klesá cca 11.500 ks, zlepšuje se užitkovost Vodní drůbež cca 400.000 ks, výrobně drahá Zmasilost jatečné

www.cz-milka.net Drůbež Počet slepic mírně klesá cca 11.500 ks, zlepšuje se užitkovost Vodní drůbež cca 400.000 ks, výrobně drahá Zmasilost jatečné Drůbež Počet slepic mírně klesá cca 11.500 ks, zlepšuje se užitkovost Vodní drůbež cca 400.000 ks, výrobně drahá Zmasilost jatečné drůbeže nejkvalitnější prsní svalovina (25 40%) Jatečná výtěžnost: největší

Více

Lea Andrejsová KOZE FAPPZ EXTERIÉR ZVÍŘAT

Lea Andrejsová KOZE FAPPZ EXTERIÉR ZVÍŘAT Lea Andrejsová KOZE FAPPZ EXTERIÉR ZVÍŘAT Roviny na těle Exteriér = zevnějšek soubor vnějších morfologických znaků vnější projev stavby a činnosti tkání, orgánů a partií těla zvířete zbarvení a pokryv

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Orgány pohlavní soustavy

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Topigs - nejinovativnější šlechtitelská organizace prasat na světě Představení společnosti Topigs Workshop 2014 Anders T. Øfsti 2. června 2014 TOPIGS a se k sobě hodí 1 Silné zaměření na V&V 2 Podobné

Více

- spermie vznikají spermatogenezí ze spermatocytů - redukčním dělením

- spermie vznikají spermatogenezí ze spermatocytů - redukčním dělením Otázka: Rozmnožovací soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Petra - zajišťuje vznik nového jedince - přenos genetické informace - tvořena pohlavními žlázami a pohlavními vývojovými cestami Mužská pohlavní

Více

Funkce pohlavního systému ženy ovaria oocyty ova folikul Graafův folikul

Funkce pohlavního systému ženy ovaria oocyty ova folikul Graafův folikul Funkce pohlavního systému ženy - zrání vajíček - produkce pohlavních hormonů - realizace pohlavního spojení = koitus - vytvoření vhodného prostředí pro vývoj plodu a jeho porod Vaječníky ovaria - párové

Více

Národní program uchování a využívání genetických zdrojů zvířat

Národní program uchování a využívání genetických zdrojů zvířat METODIKA CHOVU GENETICKÝCH ZDROJŮ KRÁLÍKŮ První zmínky o chovu králíků na území Čech pocházejí ze 13. století, chovatelství jako takové se však začíná rozvíjet na počátku 19. století. V polovině 19. století

Více

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Dr. Ing. Josef Langr CHOVSERVIS a.s., Hradec Králové Současné trendy a výhledy produkce se opírají

Více

Variace Vývoj dítěte

Variace Vývoj dítěte Variace 1 Vývoj dítěte 21.7.2014 16:25:04 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA VÝVOJ DÍTĚTE OPLOZENÍ A VÝVOJ PLACENTY Oplození K oplození dochází ve vejcovodu. Pohyb spermií: 3-6 mm za minutu. Životnost

Více

Chovní jedinci. Anatomie. Pohlavní ústrojí psa (samce)

Chovní jedinci. Anatomie. Pohlavní ústrojí psa (samce) Chovní jedinci Podmínky uchovnění (obecně, dle plemene) Pohlavní, chovatelská a tělesná dospělost Anatomie a fyziologie pohlavního ústrojí psa a feny Pohlavní reflexy psa Pohlavní cyklus feny Anatomie

Více

DRŮBEŽ TRŽNÍ DRUHY DRŮBEŽE PRODUKCE DRŮBEŽE VE SVĚTĚ VÝKRM DRŮBEŽE

DRŮBEŽ TRŽNÍ DRUHY DRŮBEŽE PRODUKCE DRŮBEŽE VE SVĚTĚ VÝKRM DRŮBEŽE PRODUKCE A ZPRACOVÁNÍ DRŮBEŽE Aktivita KA 2350/4-10up Název inovace HYGIENA A TECHNOLOGIE DRŮBEŽE, KRÁLÍKŮ A ZVĚŘINY DRŮBEŽ definice z nař. (ES) č. 853/2004: domácí drůbež včetně ptáků, kteří nejsou považováni

Více

Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky

Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky Význam STH a agonistů. Pig Nutr., 21/2 Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky Somatotropin Somatotropin je přírodní protein přibližně 191 aminokyselinových zbytků, které jsou syntetizovány

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 07. 09.

Více

BARZOJ RUSKÝ CHRT (Russkaya Psovaya Borzaya)

BARZOJ RUSKÝ CHRT (Russkaya Psovaya Borzaya) F E D E R A T I O N C Y N O L O G I Q U E I N T E R N A T I O N A L E Secretariat General: 13, Place Albert I B 6530 THUIN (Belgie) F.C.I.-Standard č. 193 / 22.11.2006 / D, GB BARZOJ RUSKÝ CHRT (Russkaya

Více

MATURITNÍ TÉMATA OBORU VETERINÁŘSTVÍ z předmětu Chov zvířat

MATURITNÍ TÉMATA OBORU VETERINÁŘSTVÍ z předmětu Chov zvířat MATURITNÍ TÉMATA OBORU VETERINÁŘSTVÍ z předmětu Chov zvířat Téma číslo 1: Téma číslo 2: Téma číslo 3: Téma číslo 4: Téma číslo 5: Téma číslo 6: Téma číslo 7: Odchov jalovic cíle odchovu, způsoby ustájení,

Více

METODIKA CHOVU - PŘEŠTICKÉ ČERNOSTRAKATÉ PRASE

METODIKA CHOVU - PŘEŠTICKÉ ČERNOSTRAKATÉ PRASE METODIKA CHOVU - PŘEŠTICKÉ ČERNOSTRAKATÉ PRASE Charakteristika plemene Přeštické černostrakaté prase se vyznačuje vynikajícími reprodukčními vlastnostmi, nenáročností a vysokým stupněm přizpůsobivosti

Více

MVDr. Miroslav Homola. Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

MVDr. Miroslav Homola. Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. MVDr. Miroslav Homola Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Krmení matek v období před otelením Příprava matky na otelení Vedení porodu hmotnost 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 měsíce březosti

Více

TECHNIKA VÝKRMU PRASAT oddělených podle pohlaví

TECHNIKA VÝKRMU PRASAT oddělených podle pohlaví VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. Praha Uhříněves METODIKA TECHNIKA VÝKRMU PRASAT oddělených podle pohlaví Autoři Ing. Světlana Ševčíková, Ph.D. Ing. Milan Koucký, CSc. Oponenti Prof. Ing. Z. Mudřík,

Více

Metodika popisu a hodnocení zevnějšku masných plemen skotu

Metodika popisu a hodnocení zevnějšku masných plemen skotu Metodika popisu a hodnocení zevnějšku masných plemen skotu Úvod a zdůvodnění Objektivní hodnocení zevnějšku u masných plemen skotu má významný vztah k vyjádření masné užitkovosti a vysokou korelaci k hodnocení

Více

KERRY BLUE TERIÉR (KERRY BLUE TERRIER)

KERRY BLUE TERIÉR (KERRY BLUE TERRIER) FCI-Standard č. 3 / 11. 05. 2005/ GB KERRY BLUE TERIÉR (KERRY BLUE TERRIER) ZEMĚ PŮVODU: Irsko DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 19.04.2005. VYUŽITÍ: Používá se k těžké práci při lovu vyder

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Vylučovací soustava Společná pro celou sadu oblast

Více

Fyziologie těhotenství

Fyziologie těhotenství Fyziologie těhotenství Oplodnění K oplození vajíčka dochází ve vejcovodu - spermie jsou vstříknuty do zadní poševní klenby o odtud musí projít až k vnitřnímu ústí vejcovodu (pohyb spermií = 3-6 mm/min.)

Více

Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě

Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě Centrální plemenná kniha Metodické zásady pro práci se šlechtitelskou základnou v chovu prasat Zpracoval: Ing. Čestmír Pražák, CSc. Platnost: od 14.4.2006 V

Více

Ing. Antonín Lopatář, MVDr. Miroslav Novák

Ing. Antonín Lopatář, MVDr. Miroslav Novák Ing. Antonín Lopatář, MVDr. Miroslav Novák www.milkprogres.cz Struktura nákladů při výrobě mléka 2012 Ukazatel Na krmný den (Kč) Na litr mléka (Kč) Procento nákladů Krmiva 77,90 3,78 41,3 Pracovní náklady

Více

POHLAVNÍ SOUSTAVA. PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz

POHLAVNÍ SOUSTAVA. PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz POHLAVNÍ SOUSTAVA PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz Pohlavní soustava zajišťuje vznik nového života zabezpečuje existenci biologického druhu zajišťuje přenos genetických informací dělíme

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Katedra speciální zootechniky Studijní obor: Agropodnikání TÉMA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE UKAZATELE SNÁŠKY A VÝKRMNOSTI VE ŠLECHTITELSKÉM CHOVU HUS

Více

Krávy produkující mléko dojnice: neuvěřitelně krátký život

Krávy produkující mléko dojnice: neuvěřitelně krátký život Krávy produkující mléko dojnice: neuvěřitelně krátký život Dojnice na pastvě Trocha historie Divokým předkem tura domácího byl pravděpodobně pratur. Poslední jedinec tohoto divokého plemene uhynul v polských

Více

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název šablony: PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Vzdělávací oblast/oblast dle RVP: 6 Člověk a příroda Okruh dle RVP: 6 3 - Přírodopis Tematická oblast: Přírodopis Člověk sada 2

Více

Ekonomické hodnoty znaků masného skotu

Ekonomické hodnoty znaků masného skotu Ekonomické hodnoty znaků masného skotu Krupa E., Wolfová M., Wolf, J., Krupová, Z. I Výzkumný Ústav Živočišné Výroby, v.v.i., Praha - Uhříněves Obsah přednášky Celková plemenná hodnota Co to je Ekonomická

Více

AMK u prasat. Pig Nutr., 20/3

AMK u prasat. Pig Nutr., 20/3 AMK u prasat. Pig Nutr., 20/3 Potřeba AMK ve výživě prasat Prasata mají obecně odlišné nároky na živiny než ostatní hospodářská zvířata, především pak na zastoupení aminokyselin. Ve výživě prasat se krmná

Více

1) Je vydána na základě a v mezích zákona, do něhož již byly příslušné směrnice Evropských společenství promítnuty.

1) Je vydána na základě a v mezích zákona, do něhož již byly příslušné směrnice Evropských společenství promítnuty. 448/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 1. září 2006 o provedení některých ustanovení plemenářského zákona ve znění vyhlášky č. 57/2011 Sb. Ministerstvo zemědělství stanoví podle 33 zákona

Více

Mezinárodní genetické hodnocení masného skotu

Mezinárodní genetické hodnocení masného skotu Mezinárodní genetické hodnocení masného skotu Zdeňka Veselá Oddělení šlechtění hospodářských zvířat VÚŽV 25.9.2012, Skalský Dvůr INTERBEEF Příklady genetického hodnocení masného skotu v některých členských

Více

Šlechtitelský program plemene blonde d Aquitaine

Šlechtitelský program plemene blonde d Aquitaine Šlechtitelský program plemene blonde d Aquitaine 1. Historie a základní charakteristika plemene Od počátku se zvířata tohoto plemene, pocházejícího z jiho-západní Francie, vyznačovala světlou barvou. Zvířata

Více

Prostorový a časový průběh. Pero, tužka

Prostorový a časový průběh. Pero, tužka Prostorový a časový průběh Pero, tužka Perokresba http://www.modrykocour.cz/muzeum-stranka.php?page=29 http://www.rezbarlukas.estranky.cz/fotoalbum/nejake-me-kresby/perokresba-psik.html Jak vytvořit prostorový

Více

SKOT 16. kdy se tvoří mléčná žláza a kdy funguje 1. masná plemena skotu 17. popsat proces dojení 2. mléčná plemena skotu

SKOT 16. kdy se tvoří mléčná žláza a kdy funguje 1. masná plemena skotu 17. popsat proces dojení 2. mléčná plemena skotu SKOT. masná plemena skotu hereford, aberdeen angus, belgické bílomodré, charolais, masný siementál, limousine, piemontese, blonde d aquitane, galoway, salers - obdélníkový tvar těla, širší hřbet, výrazně

Více

Šlechtitelský program plemene wagyu

Šlechtitelský program plemene wagyu Šlechtitelský program plemene wagyu 1. Historie a základní charakteristika plemene Historie Plemeno wagyu je původní japonské plemeno. Slovem wagyu se v podstatě označuje veškerý japonský skot, protože

Více

RUSKÝ ČERNÝ TERIÉR (Russkiy Tchiorny Terrier)

RUSKÝ ČERNÝ TERIÉR (Russkiy Tchiorny Terrier) 10.01.2011/EN FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) FCI-Standard N 327 RUSKÝ ČERNÝ TERIÉR (Russkiy Tchiorny Terrier) PŘEKLAD FCI:

Více

Najdete zde i základní výstavní hodnocení a výsledek RTG (rentgenu) kloubů.

Najdete zde i základní výstavní hodnocení a výsledek RTG (rentgenu) kloubů. 1 JAK ČÍST BONITAČNÍ KÓD Bonitačním kódem rozumíme zapsání předností, ale hlavně vad posuzovaného jedince pomocí předepsané tabulky. Pro úplného laika je to potom směs čísel a písmen na jednom řádku. V

Více

VY_32_INOVACE_11.15 1/6 3.2.11.15 Pohlavní soustava Pohlavní soustava

VY_32_INOVACE_11.15 1/6 3.2.11.15 Pohlavní soustava Pohlavní soustava 1/6 3.2.11.15 Cíl znát stavbu ženské a mužské pohlavní soustavy - umět vysvětlit její funkci - odvodit její význam - uvést onemocnění, příčiny, prevenci, ošetření Továrna na spermie a vajíčka - mužské

Více

Menstruační cyklus. den fáze změny

Menstruační cyklus. den fáze změny Menstruační cyklus Menstruační cyklus Zahrnuje v sobě poměrně složitý děj při kterém dochází ke změnám na vaječníku, děloze (zvláště sliznici děložní), vejcovodech, pochvě. V jeho průběhu dochází ke změnám

Více

Témata. k profilové části maturitní zkoušky. Forma: ústní. Obor vzdělávání: VETERINÁRNÍ PREVENCE. Předmět: HYGIENA A TECHNOLOGIE POTRAVIN

Témata. k profilové části maturitní zkoušky. Forma: ústní. Obor vzdělávání: VETERINÁRNÍ PREVENCE. Předmět: HYGIENA A TECHNOLOGIE POTRAVIN Témata k profilové části maturitní zkoušky Forma: ústní Obor vzdělávání: VETERINÁRNÍ PREVENCE Předmět: HYGIENA A TECHNOLOGIE POTRAVIN Školní rok: 2015/2016 Třída: VP4 Zpracoval(a): MVDr. Hana Kuběnová

Více

SITUAČNÍ A VÝHLEDOVÁ ZPRÁVA DRŮBEŽ A VEJCE

SITUAČNÍ A VÝHLEDOVÁ ZPRÁVA DRŮBEŽ A VEJCE SITUAČNÍ A VÝHLEDOVÁ ZPRÁVA DRŮBEŽ A VEJCE PROSINEC 2012 2 OBSAH Úvod... 3 Souhrn... 4 Zásahy státu... 4 1. Celní sazebník... 4 2. Vybraná legislativa... 15 3. Dotační politika v chovu drůbeže... 16 Vývoj

Více

9.00-11.00 Anatomická stavba pohlavních orgánů, pitva pohlavních orgánů krávy, ovce, kozy. (Ing. R. Filipčík, Ph.D.

9.00-11.00 Anatomická stavba pohlavních orgánů, pitva pohlavních orgánů krávy, ovce, kozy. (Ing. R. Filipčík, Ph.D. 1. den (10 hodin) 8.00-9.00 Úvod - význam inseminace, historie, ukazatele reprodukce, hodnocení výsledků reprodukce skotu, ovcí a koz (Ing. M. Hošek, Ph.D.) 1h (teorie OZO) 9.00-11.00 Anatomická stavba

Více

Posuzování exteriéru koní

Posuzování exteriéru koní Posuzování exteriéru koní Druhy posouzení koně Obecné charakterisika typu a plemenné příslušnosti Speciální morfologická analýza a její vzájemné souvislosti Způsoby posouzení exteriéru Slovní hodnocení

Více

Pohlavní soustava muže a ženy, sekundární pohlavní znaky, pohlavní hormony, menstruační cyklus.

Pohlavní soustava muže a ženy, sekundární pohlavní znaky, pohlavní hormony, menstruační cyklus. Otázka: Pohlavní soustava člověka Předmět: Biologie Přidal(a): Don Pohlavní soustava člověka. Pohlavní soustava muže a ženy, sekundární pohlavní znaky, pohlavní hormony, menstruační cyklus. Pohlavní soustava

Více

Ostatní onemocnění trávicího traktu

Ostatní onemocnění trávicího traktu Využití ostatních ukazatelů zdravotního stavu dojeného skotu pro odhad plemenných hodnot a selekci zvířat Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. V červnu tohoto roku se uskutečnila

Více

ZDRAVÉ A VITÁLNÍ SELE ZÁRUKA DOBRÉ EKONOMIKY CHOVU

ZDRAVÉ A VITÁLNÍ SELE ZÁRUKA DOBRÉ EKONOMIKY CHOVU ZDRAVÉ A VITÁLNÍ SELE ZÁRUKA DOBRÉ EKONOMIKY CHOVU Čeřovský, J. Výzkumný ústav živočišné výroby Praha, pracoviště Kostelec nad Orlicí Rentabilita produkce selat je velice variabilní fenomén a spíše je

Více

Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů

Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů Stavba Varlata testes = mužské pohlavní žlázy - párové vejčité orgány,

Více

Zpracování a kvalita krůtího masa

Zpracování a kvalita krůtího masa Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Katedra veterinárních disciplín a kvality produktů Program: Obor: B4131 Zemědělství Zemědělství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Zpracování a kvalita krůtího

Více

Selekční indexy v praxi. Josef Kučera

Selekční indexy v praxi. Josef Kučera Selekční indexy v praxi Josef Kučera Selekce Cílem selekce je výběr zvířat k produkci potomstva pro obměnu stáda nebo v celé populaci k produkci další generace zvířat na všech úrovních šlechdtelského programu

Více

ŠLECHTĚNÍ MASNÉHO SKOTU

ŠLECHTĚNÍ MASNÉHO SKOTU ŠLECHTĚNÍ MASNÉHO SKOTU Emil KRUPA Alena SVITÁKOVÁ Zdeňka VESELÁ Luboš VOSTRÝ Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. 25. září, Skalský Dvůr Šlechtění masného skotu Z. Veselá: Plemenné hodnoty u masného

Více

Šlechtitelský program plemene shorthorn

Šlechtitelský program plemene shorthorn Šlechtitelský program plemene shorthorn 1. Historie a charakteristika plemene Původně kombinované plemeno bylo vyšlechtěno před více než 200 lety v severovýchodní Anglii z původního Teeswatera, později

Více

FÉDÉRATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL: 13, Place Albert 1 B 653 THUIN (Belg. ) FCI - Standard č. 291/16. 06.

FÉDÉRATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL: 13, Place Albert 1 B 653 THUIN (Belg. ) FCI - Standard č. 291/16. 06. FÉDÉRATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL: 13, Place Albert 1 B 653 THUIN (Belg. ) FCI - Standard č. 291/16. 06. 1999/D EURASIER ZEMĚ PŮVODU: Německo DATUM PUBLIKACE PLATNÉHO ORIGINÁLNÍHO

Více

Multimediální prezentace národních plemen koní

Multimediální prezentace národních plemen koní Multimediální prezentace národních plemen koní Seznam plemen Český teplokrevník Moravský teplokrevník Kůň Kinský Starokladrubský kůň Českomoravský belgický kůň Slezský norik Huculský kůň Český sportovní

Více

Šlechtitelský program plemene aubrac

Šlechtitelský program plemene aubrac Šlechtitelský program plemene aubrac 1. Historie a základní charakteristika plemene Aubrac je plemeno masného skotu s více než 100 let trvající historií čistokrevného chovu. Pochází z Benediktýnského opatství

Více

Možnosti selekce na zlepšenou konverzi krmiva u ovcí

Možnosti selekce na zlepšenou konverzi krmiva u ovcí Možnosti selekce na zlepšenou konverzi krmiva u ovcí Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a. s. Příspěvek byl publikován v upravené podobě v časopise Farmář Z praxe a celé řady výzkumných

Více

VY_52_INOVACE_02.10 1/5 5.2.02.10 Ptáci stavba těla, chování Ptáci opeření vládci vzduchu

VY_52_INOVACE_02.10 1/5 5.2.02.10 Ptáci stavba těla, chování Ptáci opeření vládci vzduchu 1/5 5.2.02.10 Ptáci opeření vládci vzduchu Cíl objasnit vznik a vývoj ptáků - chápat vývojové zdokonalení stavby těla, přizpůsobení k letu - popsat vnější a vnitřní stavbu těla - zařadit podle znaků ptáky

Více

Hodnocení tvarů postavy a padnutí oděvu

Hodnocení tvarů postavy a padnutí oděvu Hodnocení tvarů postavy a padnutí oděvu Vlivy na padnutí oděvu ze strany nositele: konstrukce kostry držení těla tvar a proměnlivost postavy Faktory jejichž příčinou existuje spousta variací postav: zaměstnání,

Více

SOUSTAVA VYLUČOVACÍ. vylučovací soustava = ledviny + odvodné cesty močové vylučovací soustava = ledviny + močovody + močový měchýř + močová trubice

SOUSTAVA VYLUČOVACÍ. vylučovací soustava = ledviny + odvodné cesty močové vylučovací soustava = ledviny + močovody + močový měchýř + močová trubice SOUSTAVA VYLUČOVACÍ Funkce vylučovací soustavy a způsoby vylučování odpadních látek u živočichů Při látkové přeměně v buňkách a tělních dutinách živočichů vznikají odpadní látky, které musí být u organismu

Více

SITUAČNÍ A VÝHLEDOVÁ ZPRÁVA VEPŘOVÉ MASO DRŮBEŽ A VEJCE ČERVENEC

SITUAČNÍ A VÝHLEDOVÁ ZPRÁVA VEPŘOVÉ MASO DRŮBEŽ A VEJCE ČERVENEC MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ SITUAČNÍ A VÝHLEDOVÁ ZPRÁVA VEPŘOVÉ MASO DRŮBEŽ A VEJCE Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 internet: www.eagri.cz, e-mail: info@mze.cz

Více

Variace Pohlavní soustava muže

Variace Pohlavní soustava muže Variace 1 Pohlavní soustava muže 21.7.2014 16:01:39 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA POHLAVNÍ SOUSTAVA POHLAVNÍ SOUSTAVA MUŽE Rozmnožování Je jedním ze základních znaků živé hmoty. Schopnost reprodukce

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

ŽLÁZY S VNIT SEKRECÍ

ŽLÁZY S VNIT SEKRECÍ ŽLÁZY S VNITŘNÍ SEKRECÍ - žláz s vnitřní sekrecí - neurohormony - tkáňové hormony endokrinní žláza exokrinní žláza vývod žlázy sekreční buňky sekreční buňky krevní vlásečnice Žlázy s vnitřní sekrecí endokrinní

Více

KURZ CHOVATEL KONÍ 1. Organizace chovu, základní plemenářská práce 1.1. Chov koní v ČR, plemena koní v ČR, vývojové tendence 1.2. Plemenné knihy 1.3.

KURZ CHOVATEL KONÍ 1. Organizace chovu, základní plemenářská práce 1.1. Chov koní v ČR, plemena koní v ČR, vývojové tendence 1.2. Plemenné knihy 1.3. KURZ CHOVATEL KONÍ 1. Organizace chovu, základní plemenářská práce 1.1. Chov koní v ČR, plemena koní v ČR, vývojové tendence 1.2. Plemenné knihy 1.3. Hospodářský význam chovu koní v ČR 1.4. Rozdělení chovu

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: Třída/ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_TVD539 Mgr. Lucie

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více