VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZUŠ ŽIROVNICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZUŠ ŽIROVNICE"

Transkript

1 Vlastní hodnocení školy ZUŠ Žirovnice je vypracováno v souladu s vyhláškou ze dne 27. prosince 24, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Podle našeho názoru by vlastní hodnocení školy mělo být složeno z pohledu tří stran učitelů, žáků a rodičů. Aby názory, podněty a připomínky jednotlivých stran byly co nejpřesnější a nejkonkrétnější, zvolili jsme formu anonymního dotazníkového šetření viz. část 8. Samozřejmě jsme si byli vědomi toho, že se můžeme dovědět i zcela záporné věci, které by nám chuť do další práce asi nedodaly papír unese hodně, zvláště, je-li anonymní. S vědomím možných následků jsme přesto rozhodnutí nezměnili a dotazníkové šetření uskutečnili. Vyplněné dotazníky byly žáky, rodiči a učiteli vhazovány do zapečetěné krabice, která byla umístěna na chodbě ZUŠ. Velkou inspirací nám byla vlastní hodnotící zpráva, kterou vypracovala ZUŠ Hostivař, řízená panem ředitelem Bc.Jiřím Stárkem. Po jejím důkladném prostudování jsme konstatovali, že otázky kladené žákům, rodičům a učitelům, jsou formulovány výstižným a odvážným způsobem. Pražská škola, kde je vyučováno 1 žáků, má přece jenom jiné možnosti v porovnání s,,venkovskou,, školou kde je vyučováno 12 žáků. A právě tento kontrast se najednou stal tím nejzajímavějším, protože porovnat dotazníkové výstupy z takto rozdílných škol je přinejmenším neobvyklé. Po osobní konzultaci s panem ředitelem J. Stárkem jsme obdrželi jeho souhlas s použitím dotazníků pro naší ZUŠ, s tím, že mu zašleme naše výsledky jako,,sondu z Vysočiny,,. HODNOCENÍ ŠKOLY 1. Podmínky ke vzdělávání Materiální podmínky Hudební obor je vyučován v Zámku Žirovnice, kde ZUŠ sídlí. Škola má k dispozici 6 učeben, které jsou vybaveny dle potřeby vyučovaných nástrojů a předmětů. Jedna učebna je odhlučněna zvukově-izolačním materiálem a slouží zároveň jako nahrávací studio ZUŠ. Velkou výhodou je možnost využívat zámecký koncertní sál, kde ZUŠ pořádá své koncerty. Tento sál je možné propojovat s nahrávacím studiem a pořizovat tak zvukové záznamy koncertů. Nástrojová vybavenost tříd i učebna teoretických předmětů jsou vybaveny na dobré úrovni. Předpoklad vybavenosti do budoucna Vedení školy se bude snažit dle možností vybavit učebnu hudební nauky počítači s hudebním softwarem určeným pro ZUŠ. Předpokládáme, že bude probíhat obměna starších hudebních nástrojů. Výtvarný obor je vyučován v budově mimo objekt zámku. Pro výuku jsou k dispozici dvě učebny a prostorná prosvětlená chodba. Vybavenost VO pro kresbu, malbu, grafiku a keramické práce je na dobré úrovni. 1

2 2. Průběh vzdělávání Hodnocení současného stavu V tomto bodě pokládáme za důležité hodnocení školy rodiči a veřejností. Vycházet pouze z aritmetického průměru známek žáků by bylo velmi jednoduché a neúplné. Ke vzdělávání v ZUŠ patří také prezentace na veřejnosti koncerty, veřejná vystoupení, vernisáže, koncertní zájezdy v tuzemsku i zahraničí, spolupráce se SRPDŠ atd. Podle výsledků dotazníků by 8% rodičů rozhodně doporučilo naší ZUŠ ke vzdělávání dětí svým známým, 2% rodičů by naší ZUŠ spíše doporučilo. Záporná odpověď nebyla zaznamenána. 3. Vzájemné vztahy mezi žáky, učiteli a rodiči Dotazníkové šetření potvrdilo, že vzájemné vztahy mezi žáky, učiteli a rodiči jsou celkově na velmi dobré úrovni. Přístup k žákům by se dal charakterizovat jako kamarádský a podněcující pracovitost žáků. Nejlepším vyjádřením tohoto vztahu je rčení panaprofesora Jiřího Hlaváče,,laskavá náročnost,, Komunikace mezi rodiči a učiteli se jeví jako bezproblémová a odpovídá běžným postupům. Vztah mezi výborem SRPDŠ a ZUŠ je na velmi dobré úrovni a umožňuje zabezpečovat různé akce a činnosti pro žáky školy. 4. Výsledky vzdělávání Ve vzdělávacím procesu klademe od prvopočátku hlavní důraz na souborovou a komorní hru, tzn. že vyžadujeme od žáků takovou hráčskou úroveň, aby se mohli co nejdříve zapojit do některého z našich souborů a veřejně vystupovat. Vždy jsme to považovali za jednu z nejdůležitějších věcí ve vzdělávacím procesu na ZUŠ obvzláště na tak malé škole. Tímto trendem se budeme řídit i do budoucna. Výsledky vzdělávání taktéž prezentujeme na soutěžích ZUŠ. Několikrát se naši žáci umístili i v ústředních kolech. Přijetí značného počtu žáků na školy s uměleckým zaměřením lze rovněž přiřadit k výsledkům vzdělávání na naší ZUŠ. Můžeme s určitostí konstatovat, že řada bývalých žáků navštěvuje koncerty klasické hudby. Jejich zájem o hudbu trvá, o čemž se můžeme každoročně přesvědčit např. na koncertech Mezinárodního klarinetového festivalu na Zámku Žirovnice další výsledek a význam jejich vzdělávání na ZUŠ. Velmi významným a bezesporu též potěšitelným faktem je, že naši bývalí žáci se hlásí k naší ZUŠ a nasdále sledují naše veřejné aktivity. Téměř všichni bývalí absolventi HO přijali pozvání na sraz absolventů na X.Muzikantském plese ZUŠ 28, kde společně s vybranými současnými žáky školy zahráli několik skladeb. Vznikl tak 8-ti členný orchestr a výsledek vzdělávání tak získal další rozměr. 2

3 5. Řízení školy, kvalita pedagogické práce Řízení a vedení školy v sobě zahrnuje několik oblastí, např. odbornou výuku, personální záležitosti, legislativu, financování, provoz, materiální zajištění, prezentaci na veřejnosti, komunikaci s rodiči apod. V našem případě i doplňkovou činnost, která se musí vést odděleně od hlavní činnosti (účetnictví je na naší škole prováděno formou služby). Toto vše je nějakým způsobem provázáno s řízením školy a zpětně působí i na hodnotu pedagogické práce. Podle výsledků dotazníkového šetření bylo řízení školy vyhodnoceno jako kvalitní, akceptující názory pedagogů a rodičů. Kvalita pedagogické práce všech učitelů je hodnocena jako velmi dobrá, neboť rodiče jsou ochotni za ni platit úplatu za vzdělání, kopovat dětem hudební nástroje, noty atd. viz grafy. 6. Komunikace s veřejností Komunikace s rodiči našich žáků je pravidelná a bezproblémová viz grafy, rovněž komunikace se zřizovatelem školy probíhá bez problémů. Další formou komunikace s veřejností jsou informace, které škola uveřejňuje v místním tisku. V současné době ZUŠ připravuje svoje internetové stránky, které budou sloužit jako zdroj informací o dění ve škole a připravovaných akcích. Za významný komunikační prostředek považujeme DVD o naší škole, kde je zachycena atmosféra školy, koncerty, výstavy, soutěže, zájezdy apod. Na tvorbě DVD se značnou měrou podíleli samotní žáci ZUŠ. Dalším komunikačním prostředkem jsou CD. V současné době pracujeme na vydání již třetího CD ZUŠ Žirovnice. 7. Doplňková činnost ZUŠ provozuje dle platné legislativy doplňkovou činnost, kterou má schválenou svým zřizovatelem Městem Žirovnice. ZUŠ ve spolupráci s AMU Praha a JAMU Brno pořádá Mezinárodní klarinetové festivaly na Zámku Žirovnice. V roce 28 proběhl již 12. ročník. Festivaly probíhají za finanční podpory řady hudebních nadací a jiných subjektů. Hlavním partnerem je Město Žirovnice. Další aktivitou v rámci doplňkové činnosti je provozování náhrávacího studia ZUŠ, propojeného se zámeckým koncertním sálem. 8. Grafy výsledky anonymního dotazníkového šetření 3

4 Dotazník pro žáky Milí žáci! V tomto školním roce provádíme v naší ZUŠ průzkum, jehož cílem je pravdivá analýza pedagogické práce. V rámci získávání informací prosíme o anonymní vyplnění dotazníku, který jsme pro vás vytvořili. Aby průzkum byl skutečně anonymní, vhoďte po vyplnění dotazník do sběrné krabice. Vedení ZUŠ Žirovnice se těší na vaše odpovědi a názory. 1. Identifikační údaje (označ křížkem) Jsem žákem hudebního oboru výtvarného oboru V ZUŠ Žirovnice studuji na I. stupni na II. stupni 2. Jaký je Tvůj učitel (Tvá učitelka)? (odpověď vyznač křížkem na přímce) 4

5 5

6 Je důsledný(á) ve svých požadavcích. otázka č. 2a) málokdymálokdyč. 2 nikdy ě."omů. nás ráda."ším. budu občas chtít odejít. tupuju, často rád zpívám vždy a hraju na Když mi něco nejde nebo když něčemu nerozumím, tak mi vysvětluje nebo předvádí, jak to má být správně. otázka č. 2b) nikdy málokdy občas často vždy 6

7 Sám (sama) dodržuje to, co ode mne vyžaduje, například chodí do výuky včas. otázka č. 2c) nikdy málokdy občas často vždy Dává mi najevo, že ho práce se mnou baví, a že mu na mě záleží. otázka č. 2d) nikdy málokdy občas často vždy 7

8 Je Ti jasné, jaký smysl pro Tebe mají činnosti v hodině nebo zadaná cvičení? otázka č nikdy málokdy občas často vždy Jak rozumíš tomu, co Ti Tvůj učitel (Tvá učitelka) říká, nebo co od Tebe vyžaduje? otázka č nikdy málokdy občas často vždy 8

9 Jak se těšíš na hodinu? otázka č nikdy málokdy občas často vždy Chodíš se dívat i na akce školy, na kterých sám (sama) nevystupuješ (nevystavuješ)? otázka č nikdy málokdy občas často vždy 9

10 Odpovědi na otázku č. 7 Do hudebky se skoro vždy těším, je to tady dobré, protože máme tu nejhodnější paní učitelku L.Z. Ráda hraji na housle a těším se, až budu vystupovat. Chtěla bych, abych někdy hrála jako můj pan učitel. Těším se na koncert, až budu hrát na flétnu. Myslím si, že učitelé na této škole jsou celkem v pohodě, protože je s nimi sranda, pokud nemají špatnou náladu. Jsem ráda, že sem chodím, protože jinde by asi taková sranda nebyla. Na hodinu s paní učitelkou A.K. se těším, protože je na mě hodná. Podle mě jsou tyto dotazníky zbytečné, protože kdyby mě to tu nebavilo, tak sem nechodím. Do hudebky chodím proto, abych se něco naučila. Některé věci mě baví hrát, ale některé ne. Baví mě to, protože hraju na flétnu. Doma na ni ráda hraju a mám ráda, když me někdo poslouchá a ocení mě. Na hodinu s paní učitelkou L.Z. se těším strašně moc. Na hodinu se těším jak kdy, také podle toho, jak to umím a podle toho, jak říďa prudí. Je to tu nejlepší. Hrozně ráda mám hudebku, hodně se na ní naučím, mám ráda vystupování i učitele. Je to tu supr. Mám ráda zájezdy. Hudebka mě baví, protože jsou tu dobří učitelé a je s nimi sranda. Moc se těším na mé hodiny klavíru. Nejlepší byl ples, na kterém jsme vystupovali. Učitelé jsou zde opravdu dobří. Já rád chodím na zámek, protože je s paní učitelkou sranda a prože se dozvím něco nového. Taky se na zámek těším, protože mám paní učitelku rád a taky proto, že jezdíme na zájezdy, rád vystupuju, rád zpívám a hraju na flétnu. Prostě je to nejlepší učitelka na zámku! Ráda chodím na zámek, protože je tu sranda. Já se někdy těším do hudebky, ale někdy ne. Mám ráda popáč, ples, ale těším se, až pojedeme na zájezd. S paní učitelkou mě moc práce baví, je srandovní. Nejraději mám, když nemusím hrát cvičení, ale ráda hraji písničky na koncert. 1

11 Těším se, jen když to umím. Což není často. Někdy se mi hrát nechce, ale baví mě sem chodit. Hodiny s paní učitelkou L.Z. jsou super! Myslím si, že učitelé na této škole jsou hodní, snaží se každému pomoct a vysvětlit. Někdy to tak není, ale já vím, že každý má své dny a svůj názor. Jsem ráda, že můžu na tuto školu chodit!!! A v této škole je většinou sranda. Někdy se mi hrát nechce, ale pak jsem ráda, že se třeba někde podívám, když jsme na zájezdě atd. Paráda! Tuto školu navštěvuji proto, že se tu k sobě dokážeme chovat jako rodina. Máme se rádi a nikdo z nás nikomu neubližuje. ZUŠ je jediná věc, jak se člověk v Žirovnici může věnovat hudbě. Moc mě to tu baví a díky hudebce jsem se dostala do různých částí světa! Jen je mi líto, že stárnu, a nebudu v tom moct pokračovat. Ráda budu ale vzpomínat!! Hudba pro mě bude vždy nejmilejším koníčkem!! Chodím sem do hudebky už odmalička a za tu dobu už jsem si natolik zvykla na lidi, které tu každý týden vídám, že snad nikdy nebudu chtít odejít. Moc se mi tu líbí. Prostředí, v kterém máme hodiny, je velice příjemné. Výuka by měla začít přesně načas. V Ariettě se někdy všichni slízají až třeba do Chodím sem, protože mě to tady baví. Rád hraju, paní učitelka je velmi příjemná, tak se na své hodiny velice těším. Hudební obor mě baví. Nejlepší je paní učitelka L.Z. Baví mě hrát na akordeon. Chtěla bych hrát na klarinet. Na hodinu se těším jen tehdy, když umím zadanou práci. Ráda chodím do nauky. Chtěla bych hrát na klavír. Bylo príma, když jsme dostali dárky. Mám ráda svoji učitelku na nauku proto, že nás hodně naučí a má nás ráda. Jsem rád, že jsme na vánočním koncertě dostali dárky. Výtvarka mě baví a chodím tam proto, abych se něco přiučila. Výuka je málo organizovaná, každý si něco nakreslí a jde domů. Moc se nedovíme nových informací o perspektivě a podobně. Výtvarka je dobrá. 11

12 Mám ráda výstavy. Hrozně ráda maluju a baví mě to. Nejlepší je pan učitel. Chci vyrábět různé výtvory. 12

13 Dotazník pro rodiče U prvních tří otázek můžete označit libovolný počet odpovědí a případně přidat i odpověď svou. U ostatních otázek prosím označte pouze jednu možnost. 1. Co očekáváte od docházky Vašeho dítěte do základní umělecké školy? a) mé dítě se naučí hrát na hudební nástroj /zpívat/ tančit/ malovat/ hrát divadlo/ b) mé dítě se naučí soustavnosti a vytrvalosti c) umělecké vzdělání mu dodá do života více vnímavosti k okolnímu světu d) mé dítě se naučí vnímat umění, vyjadřovat se prostřednictvím umění e) napodobením příkladů se přiučí kultivovanému chování a vystupování f) zkrátí se čas, kdy dítě ničí zařízení našeho bytu g) /jiná varianta 2. Proč vodíte děti právě do naší ZUŠ? a) líbí se nám tady b) je to blízko C) vodím sem už své několikáté dítě d) přátelé nám tuto školu doporučili e) nepřátelé nám tuto školu nedoporučili f) /jiná varianta 3. Co jste ochotni dělat pro soustavné vzdělávání Vašeho dítěte v ZUŠ? a) platit úplatu za vzdělávání b) koupit odpovídající hudební nástroj nebo jiné vybavení c) vozit dítě do vyučovacích hodin d) trávit s ním čas při pravidelné domácí přípravě e) prožít s ním trému a pochyby, když se práce nedaří podle jeho představ f) navštěvovat jeho koncerty, výstavy a vystoupení g) trávit s ním čas při mimořádných zkouškách, soustředěních atd. h) investovat do odhlučnění jeho pokoje i) vysvětlovat sousedům, že ty zvuky z pokoje jsou opravdu chtěné /jiná varianta 4. Navštěvovali jste uměleckou školu, když jste byli ve věku Vašeho dítěte? a) ano a lituji toho b) ano a nelituji toho c) ne a lituji toho d) ne a nelituji toho 13

14 5. Doporučili byste naši školu svým známým? a) rozhodně ANO b) spíše ano c) spíše ne d) rozhodně NE 6. Jak komunikujete s učitelem/učitelkou svého dítěte? a) otevřeně si sdělujeme své názory b) prozatím jsme neměli potřebu něco zásadního řešit, ale věříme, že by komunikace nebyla problém c) nepřikládám komunikaci s učitelem/učitelkou příliš velký význam d) s učitelem/učitelkou našeho dítěte raději nekomunikujeme 7. Cítíte se dostatečně informováni o dění ve škole? a) rozhodně ANO b) spíše ano c) spíše ne d) rozhodně NE 8. Cítíte se dostatečně informováni o průběhu vzdělávání Vašeho dítěte? a) rozhodně ANO b) spíše ano c) spíše ne d) rozhodně NE 9. Máte možnost vyjádřit se k dění ve škole? a) rozhodně ANO b) spíše ano c) spíše ne d) rozhodně NE 1. Otázka, kterou jsme nepoložili ale Vy byste na ni rádi odpověděli: 14

15 Co očekáváte od docházky Vašeho dítěte do Základní umělecké školy? otázka č a) b) c) d) e) f) Proč vodíte děti právě do naší ZUŠ? otázka č a) b) c) d) e) f) 15

16 Co jste ochotni dělat pro soustavné vzdělávání Vašeho dítěte v ZUŠ? otázka č a) b) c) d) e) f) g) h) i) Navštěvovali jste uměleckou školu ( LŠU, ZUŠ ) když jste byli ve věku Vašeho dítěte? otázka č a) b) c) d) 16

17 Doporučili byste naši školu svým známým? otázka č a) b) c) d) Jak komunikujete s učitelem/učitelkou svého dítěte? otázka č a) b) c) d) 17

18 Cítíte se dostatečně informováni o dění ve škole? otázka č a) b) c) d) Cítíte se dostatečně informováni o průběhu vzdělávání Vašeho dítěte? otázka č a) b) c) d) 18

19 Máte možnost vyjádřit se k dění ve škole? otázka č a) b) c) d) 19

20 Odpovědi na otázku č. 1 - Chcete, aby Vaše dítě trávilo společnou hodinu v nauce s ostatními dětmi? Ne. - Jste pro to, aby Vaše dítě mělo nástroj už v 1. tř. a prvních 5 minut výuky probíhala nauka? Ano. - Souhlasíte, že Vaše požadavky vyplývající z výše uvedených dotazů budou projednány s naším zřizovatelem a nástroj bude zařazen už v 1. třídě ZŠ a výuka nauky bude individuální a bude součástí výuky nástroje? Ano. - - Chodí Vaše dítě do hodin rádo? Rozhodně ano. Jiná varianta otázka č. 2 Jsme se ZUŠ spokojeni. Líbí s nám úroveň této ZUŠ. Protože tam vládne velice přátelská až rodinná atmosféra. Velmi dobrá úroveň ZUŠ. Důvěřuji této ZUŠ. Skvělí učitelé. Škola má dobré reference. Byl nám doporučen konkrétní učitel. Škola má vysokou profesionální úroveň. Ostatní Učitelé ZUŠ Žirovnice se věnují svým žákům nad rámec svých pracovních povinností a za to děkujeme. poznámka k Výtvarnému oboru :,, Málo činnosti vzhledem k tomu, že kroužek trvá 2 hodiny (týká se mladších žáků, nevím jak je to u těch starších) Děkujeme za vše, co do našich dětí vkládáte. 2

21 Dotazník pro učitele 21

22 22

23 Jak komunikujete s rodiči svých žáků? otázka č ,5 3 2,5 2 1,5 1,5 a) b) c) d) Myslíte si, že kolegové navzájem respektují, a to bez ohledu na své umělecké zaměření nebo pedagogický přístup? otázka č ,5 2 1,5 1,5 rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne 23

24 Myslíte si, že jsou k sobě kolegové otevření a nepomlouvají se? otázka č ,5 2 1,5 1,5 rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne Jakou míru loajality cítíte k firmě (své škole), která je Vaším zaměstnavatelem? otázka č. 4 1,9,8,7,6,5,4,3,2,1 hodně silnou střední malou vůbec žádnou 24

25 Jak hodnotíte snahu vedení školy informovat o dění ve škole? otázka č ,5 2 1,5 1,5 maximální velkou střední žádnou Ohodnoťte kvalitu vedení školy otázka č ,5 3 2,5 2 1,5 1,

26 Ohodnoťte kvalitu kontroly vedení školy otázka č ,5 3 2,5 2 1,5 1, ZÁVĚR Vlastní hodnocení školy ZUŠ Žirovnice je založeno především na názoru žáků a jejich rodičů. V anonymním dotazníkovém šetření mohl každý vyjádřit svou připomínku, pochvalu, názor, kritiku atd. Zda je výsledek kladný či záporný, nechť každý posoudí sám podle vlastního uvážení a podle vlastních zkušeností. Jsme si vědomi toho, že vždy je možné každou práci zlepšovat a přijít s něčím novým, zajímavým, inspirujícím. Zatím se to snad daří, avšak je pravdou, že výsledky vzdělávání dětí velkou měrou ovlivňuje postoj rodičů. Řada z nich si uvědomuje, že hudební vzdělání jejich dětí, které jim naše škola nabízí, není samoúčelné. Pracovitost, systematičnost, vytrvalost, píle a zodpovědnost vůči kolektivu, které po žácích požadujeme, jsou vlastnosti, které se z dlouhodobého hlediska mohou jevit jako velké a trvalé hodnoty. Nic není zadarmo a nic není hned. Je i na nás učitelích, abychom dětem pomohli překonat jejich krize a neúspěchy a přesvědčit je o smyslu společného snažení. Naše práce je do jisté míry neuchopitelná, ale čas ukazuje, že je pro duševní rozvoj člověka potřebná a smysluplná. Bývalí žáci naši školu příležitostně navštěvují a z jejich slov je patrné, že jim tato forma vzdělávání hodně přinesla a obohatila jejich život. Někteří nám již vodí do výuky své vlastní děti, což je potěšitelné. Atmosféru školy významně ovlivňuje i skvělá spolupráce se SRPDŠ při ZUŠ. Díky tomu se řada rodičů aktivně zapojuje do dění ve škole. Tato spolupráce je prospěšná pro obě strany, neboť nás učitelů je na naší škole málo a řada akcí by se bez pomoci rodičů dale jen ztěží uskutečnit. V našem případě je pracovní úvazek 3,1 učitele v HO a,4 učitele ve VO. Pro představu přikládáme přehled pořádaných akcí ve školním roce 27/28. 26

27 PŘEHLED AKCÍ ZUŠ 27/ Dokončení propagačního DVD ZUŠ Žirovnice, nahrávka průvodního mluveného slova žáky ZUŠ v nahrávacím studiu Sobotní zkouška na veřejné vystoupení Veřejné vystoupení souboru Arietta a učitelů ZUŠ při návštěvě prezidenta Václava Klause v Žirovnici Nábor nových žáků do ZUŠ v ZŠ Žirovnice, ZŠ Počátky, ZŠ Častrov a ZŠ Nová Včelnice Nábor žáků v první třídě ZŠ Žirovnice Návštěva dětí ZŠ v ZUŠ Schůzka vedení školy, výboru SRPDŠ organizace zájezdu žáků Sobotní zkouška repertoáru na zájezd ZUŠ Zájezd souboru Arietta a klarinetového tria do Krásna, Mariánských Lázní a Karlových Varů Koncert v kostele v Lokti u příležitosti svátku Sv. Václava a společné vystoupení s místním smíšeným sborem Campanus Návštěva muzea v rodišti Jakuba Jana Ryby, zámku Bečov a lázeňských měst Karlovy Vary a Mariánské Lázně říjenlistopad Příprava repertoáru na vánoční koncerty Spolupráce se ZUŠ Třešť, nahrávání žirovnických písní na DVD Pohlednice z Žirovnice Sobotní zkouška vánočního repertoáru Organizační zajištění vánočních koncertů, dopravy, občerstvení a dárků pro děti Sobotní zkouška vánočního repertoáru Vystoupení pro Klub důchodců na Městském úřadě v Žirovnici Dva koncerty pro MŠ a ZŠ Vánoční koncert ve Stranné Vánoční koncert v kostele v Nové Včelnici Vánoční koncert v kostele v Žirovnici Výzdoba kostela sv. Filipa a Jakuba v Žirovnici práce žáků výtvarného oboru Příprava repertoáru souboru Arietta a místního sboru na půlnoční mši leden Příprava X. Reprezentačního plesu ZUŠ, oslovení sponzorů a všech bývalých absolventů ZUŠ, zajištění notového materiálu na společné vystoupení žáků, absolventů a učitelů ZUŠ Příprava schůzky SRPDŠ Nábor nových žáků do 2. pololetí 27

28 únor Změna ve složení pedagogického sboru, odchod učitele klavíru do Jihočeského divadla, nástup nové učitelky Sobotní zkouška Velkého školního orchestru na vystoupení na X. RMP Sobotní zkouška Velkého školního orchestru na vystoupení na X. RMP Schůzka rodičů SRPDŠ Generální zkouška Velkého orchestru ZUŠ Vystoupení Velkého školního orchestru ZUŠ na X. RMP 78 hráčů březen duben květen Nábor nových žáků do souboru zobcových fléten Arietta Zhotovení DVD z X. RMP Výběr a nácvik repertoáru na vystoupení na Slavnostech žirovnického jednorožce Zhotovení dobových kostýmů novým členům Arietty Výběr a nácvik repertoáru na třetí CD ZUŠ Žirovnice Nahrávání hudebního podkladu a efektů ve studiu ZUŠ Žirovnice k pohádce Drak pro princeznu spolupráce se ZŠ Počátky Výtvartný obor výstava prací žáků v prostorách Zámku Žirovnice Celodenní soustředění zkouška repertoáru na třetí CD ZUŠ Celodenní soustředění zkouška repertoáru na třetí CD ZUŠ Setkání s dětmi z MŠ v ZUŠ vystoupení žáků PHV a 1. ročníku Veřejné vystoupení souboru Arietta a houslového souboru na Slavnostech žirovnického jednorožce Nahrávání první části třetího CD ZUŠ Źirovnice ve školním nahrávacím studiu Zámek Žirovnice Schůzka rodičů žáků PHV zařazování dětí Nákup a prodej triček s logem ZUŠ Žirovnice Zájezd dětí ZUŠ na divadelní představení žáků ZŠ Počátky Návštěva žáků a učitelů ZŠ Počátky v nahrávacím studiu ZUŠ Sobotní generální zkouška na koncert populárních melodií Popáč Dva koncerty pro MŠ a ZŠ Popáč vystoupení pro veřejnost XII. Mezinárodní klarinetový festival na Zámku Žirovnice spolupráce s HAMU Praha a JAMU Brno 28

29 29

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče šk. r. 2011/2012

Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče šk. r. 2011/2012 Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče šk. r. 2011/2012 Z celkového počtu 131 vydaných dotazníků se do školy k vyhodnocení vrátilo 85 vyplněných dotazníků. 1) Jste spokojeni s tím, jak je Vaše škola

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Třebíč Předkladatel: Základní umělecká škola Třebíč, Masarykovo

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

Dotazníkové šetření cílové skupiny rodiče dětí MŠ (Školní rok 2014/2015)

Dotazníkové šetření cílové skupiny rodiče dětí MŠ (Školní rok 2014/2015) Dotazníkové šetření cílové skupiny rodiče dětí MŠ (Školní rok 2014/2015) 1. Chodí Vaše dítě do MŠ rádo? 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří? 3. MŠ se k potřebám Vás rodičů staví vstřícně? 4. O vzdělávacím

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Základní umělecká škola, Střelice, okres Brno-venkov Hodnocení ZUŠ Střelice 2014 dotazníkové šetření

Základní umělecká škola, Střelice, okres Brno-venkov Hodnocení ZUŠ Střelice 2014 dotazníkové šetření Základní umělecká škola, Střelice, okres Brno-venkov Hodnocení ZUŠ Střelice 204 dotazníkové šetření Zpracovala: PhDr. Milena Pantůčková Úvodem Cílem dotazníkového šetření, které proběhlo v průběhu měsíce

Více

Dotazník Zpětná vazba absolventů

Dotazník Zpětná vazba absolventů Dotazník Zpětná vazba absolventů Milí absolventi, obracíme se na Vás s žádostí o vyplnění online dotazníku, který zjišťuje, jak s odstupem jednoho roku hodnotíte studium na střední škole. Šetření je anonymní

Více

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15. Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.00 hodin sál Bohuslava Martinů na pražské HAMU, Malostranské náměstí 13, 118 00 Praha

Více

PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta

PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta - 2 - Plán práce ZUŠ v Blatné pro školní rok 2009/2010 Úkoly v plánu práce jsou koncipovány dosahováním

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Na co můžeme být hrdí Kde žáci a rodiče vidí naše silné stránky Kde máme prostor na zlepšení Na co nás žáci

Více

6 Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6 Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6 Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6.1 Hodnocení žáka 6.1.1 Cíl hodnocení žáka Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, prostřednictvím níž získá informace o tom, jak danou problematiku zvládá,

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011 PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011 Číslo dotazníku: (Nevyplňujte prosím.) Vážená paní, vážený pane, obracíme se na Vás se žádostí o spolupráci při šetření spokojenosti zaměstnanců.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PRAHA 9, UČŇOVSKÁ 1 1. část Charakteristika a historie školy, zaměření a vize školy, výchovně vzdělávací strategie, výuka a hodnocení žáků, oblasti vlastního

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Základní škola Tvarožná Lhota, příspěvková organizace, Tvarožná Lhota 275, 696 62 Strážnice KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Obsah: Úvod- poslání školy 1. Oblast výchovně-vzdělávací 2. Oblast materiálně-technická

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Žlutice. Velké náměstí 157, 364 52 Žlutice. Identifikátor: 600 002 624

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Žlutice. Velké náměstí 157, 364 52 Žlutice. Identifikátor: 600 002 624 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Žlutice Velké náměstí 157, 364 52 Žlutice Identifikátor: 600 002 624 Termín konání inspekce: 22. 23. května 2007 Čj.

Více

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY VÝUKA JAZYKŮ Od třetí třídy začíná výuka cizího jazyka. Angličtinu mohou děti navštěvovat i v kroužku, který na naší škole probíhá v odpoledních hodinách. Od 7. ročníku vyučujeme 2. cizí jazyk ( Nj, Fj,

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Základní umělecká škola, Praha 10 - Hostivař, Trhanovské náměstí 8 Trhanovské náměstí 8/129, 102 00 Praha 10 - Hostivař Identifikátor: 600

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb (ke standardu 15) I. Příprava zjišťování spokojenosti uživatelů se sociálními službami 1. Před zahájením

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Mapa školy pro SŠ. Analytická zpráva pro rodiče 2010/2011. Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ

Mapa školy pro SŠ. Analytická zpráva pro rodiče 2010/2011. Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ Mapa školy pro SŠ Analytická zpráva pro rodiče 010/011 Vážení rodiče, Mapa školy je dotazníkové šetření zaměřené na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO okres Praha západ MOTTO: Školní družina místo pro radost 1 OBSAH 1.CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY... 3 2.CÍLE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 Cíle výchovně vzdělávací

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Poradenská role školy

Poradenská role školy Projekt: AUTOEVALUACE V LIBERECKÉM KRAJI Reg. č. CZ.1.07/1.1.22/02.0024 Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Poradenská role školy Zpráva z evaluačního

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec, Česká republika

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Zora Breczková KONCEPCE ROZVOJE ICT ŠKOLY (PLÁN ICT)

Zora Breczková KONCEPCE ROZVOJE ICT ŠKOLY (PLÁN ICT) Zora Breczková KONCEPCE ROZVOJE ICT ŠKOLY (PLÁN ICT) 1. Úvod...3 2. Charakteristika ICT a ICT gramotnost..3 3. Plán ICT...4 3.1. Analýza současného stavu.4 3.2. Vize a Cíl v oblasti ICT 4 3.3. Strategie

Více

MAPA ŠKOLY. pro základní školy

MAPA ŠKOLY. pro základní školy MAPA ŠKOLY pro základní školy Tento materiál obsahuje výsledky dotazníkového šetření Mapa školy pro základní školy, které probíhalo od 15. října do 9. listopadu 2007. Každá škola, která se šetření zúčastnila,

Více

Názory občanů sídla DOBŘEJICE

Názory občanů sídla DOBŘEJICE Názory občanů sídla DOBŘEJICE II. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Dobřejice: osob z celkového počtu

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY A U T O E V A L U A Č N Í Z P R Á V A INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CHEB OBRNĚNÉ BRIGÁDY 6, 350 11 CHEB ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Zpracoval: PhDr. Bc. Miroslav Liška V Chebu dne 31. 10. 2011 Razítko

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Analýza posunu školy

Analýza posunu školy DFHOV SOS Analýza posunu školy Tato zpráva zobrazuje, nakolik se názory respondentů k jednotlivým otázkám během opakovaného dotazníkového šetření v oblasti klimatu změnily. Zaznamenána je změna četnosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Dobrý den, dotazník, který máte právě před sebou, má za cíl zmapovat motivy a faktory, které mohou ovlivňovat rozhodování jednotlivce, zda poskytne finanční dar

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

7.0 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

7.0 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 7.0 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Škola poskytuje vzdělání každému, kdo se prokáže nezbytnými předpoklady potřebnými pro přijetí do příslušného uměleckého oboru. Pro žáky

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane, Vážená paní, vážený pane, Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zpracovává projekt Chráněná území jako společenská dohoda o ochraně přírody, který je finančně podporován Grantovou

Více

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ DSH, STŘEDISKA LUNA

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ DSH, STŘEDISKA LUNA DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ DSH, STŘEDISKA LUNA Vážení rodinní příslušníci, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který je zcela anonymní. Vaše odpovědi

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328 Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Identifikátor školy: 600 038 530 Termín

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o., Velehradská 625, Kroměříž 76701; IČ: 25319639 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy:

Více

Dotazník spokojenosti uživatele s poskytováním sociálních služeb. v CSS pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích

Dotazník spokojenosti uživatele s poskytováním sociálních služeb. v CSS pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích Dotazník spokojenosti uživatele s poskytováním sociálních služeb v CSS pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích Dotazník je určen pro uživatele služby DOZP a OS CSS pro osoby se zrakovým postižením

Více

Evaluace kurzů projektu Postilión za 2. monitorovací období

Evaluace kurzů projektu Postilión za 2. monitorovací období Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace Postilión - projekt zvyšování kvality vzdělávání v oblasti poštovnictví a logistiky s důrazem na konkurenceschopnost

Více

SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org

SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org 1 - SEZNÁMENÍ, PŘEDSTAVOVÁNÍ - rodič se umí představit - rodič umí představit své dítě - rodič umí hláskovat své jméno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní umělecká škola Votice Malé náměstí 362, 259 01 Votice 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní umělecká škola, Malé náměstí

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2011/2012 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Základní umělecká škola Votice

Základní umělecká škola Votice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Základní umělecká škola votice Malé náměstí 362, 259 01 Votice 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní umělecká škola, Malé náměstí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů a

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

V případě jakýchkoli problémů či nejasnosti s vyplněním dotazníku se prosím obraťte na: info@vychodoceskarozvojova.cz nebo na tel. 773 585 555.

V případě jakýchkoli problémů či nejasnosti s vyplněním dotazníku se prosím obraťte na: info@vychodoceskarozvojova.cz nebo na tel. 773 585 555. Dotazník pro příspěvkové organizace MAS Stolové hory Vážení zástupci příspěvkových organizací, dovolujeme si vás oslovit s dotazníkem, který slouží pro zjištění názorů a potřeb příspěvkových organizací

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015 N a d a č n í f o n d Nabídka spolupráce pro nové partnery Projekty a programy NF SND v roce 2015 Vaše dítě nemělo přístup ke vzdělání, jaké by si přálo? Vaše dítě nemělo ve Vás vzor? Věděli jste, že v

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Dodatek k ŠVP ZUV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

Žáci -Výzdoba školy se mi líbí

Žáci -Výzdoba školy se mi líbí Autoevaluace ZŠ, Praha 13, Klausova 2450, 155 00 Praha 5 Velká Ohrada Rozhodli jsme se provést autoevaluaci školy prostřednictvím žáků, učitelů i rodičů přesto, že již není povinná. Chtěli jsme však zpětnou

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ŠKOLY. Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Šrámkova 131

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ŠKOLY. Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Šrámkova 131 DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ŠKOLY Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Šrámkova 131 1 Adresa školy: Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Šrámkova 131 Šrámkova 131 397 01 Písek Ředitelka školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

MAPA ŠKOLY. pro základní školy

MAPA ŠKOLY. pro základní školy MAPA ŠKOLY pro základní školy Tento materiál obsahuje výsledky dotazníkového šetření Mapa školy pro základní školy, které probíhalo od 15. října do 9. listopadu 2007. Každá škola, která se šetření zúčastnila,

Více

Hodnocení žáků speciálních tříd

Hodnocení žáků speciálních tříd Příloha č. 2 Hodnocení žáků speciálních tříd Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kriterii, věcné, všestranné Hodnocení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Motivace ke vzdělávání. Naučit se co nejvíce. Naučit se učit sám. Naučit se samostatně myslet. Připravit se na přijímací zkoušky.

Motivace ke vzdělávání. Naučit se co nejvíce. Naučit se učit sám. Naučit se samostatně myslet. Připravit se na přijímací zkoušky. Kategorie: Vybráno dotazníků: Návratnost: Co je pro tebe ve škole důležité? Naučit se co nejvíce. Vyhodnocení dotazníků 8.třída 2 95,2 % Motivace ke vzdělávání Určitě ano 2 6 3 Naučit se co nejvíce. Určitě

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Informační hodnota školních webů

Informační hodnota školních webů Informační hodnota školních webů Vážení studenti, kolegové, prosím o vyplnění tohoto dotazníku, jehož cílem je, zjistit jaké části školních webů jsou pro vás zajímavé, atraktivní a důležité. Získaná data

Více

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vyučovací předměty Hudební výchova Výtvarná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané

Více