VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZUŠ ŽIROVNICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZUŠ ŽIROVNICE"

Transkript

1 Vlastní hodnocení školy ZUŠ Žirovnice je vypracováno v souladu s vyhláškou ze dne 27. prosince 24, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Podle našeho názoru by vlastní hodnocení školy mělo být složeno z pohledu tří stran učitelů, žáků a rodičů. Aby názory, podněty a připomínky jednotlivých stran byly co nejpřesnější a nejkonkrétnější, zvolili jsme formu anonymního dotazníkového šetření viz. část 8. Samozřejmě jsme si byli vědomi toho, že se můžeme dovědět i zcela záporné věci, které by nám chuť do další práce asi nedodaly papír unese hodně, zvláště, je-li anonymní. S vědomím možných následků jsme přesto rozhodnutí nezměnili a dotazníkové šetření uskutečnili. Vyplněné dotazníky byly žáky, rodiči a učiteli vhazovány do zapečetěné krabice, která byla umístěna na chodbě ZUŠ. Velkou inspirací nám byla vlastní hodnotící zpráva, kterou vypracovala ZUŠ Hostivař, řízená panem ředitelem Bc.Jiřím Stárkem. Po jejím důkladném prostudování jsme konstatovali, že otázky kladené žákům, rodičům a učitelům, jsou formulovány výstižným a odvážným způsobem. Pražská škola, kde je vyučováno 1 žáků, má přece jenom jiné možnosti v porovnání s,,venkovskou,, školou kde je vyučováno 12 žáků. A právě tento kontrast se najednou stal tím nejzajímavějším, protože porovnat dotazníkové výstupy z takto rozdílných škol je přinejmenším neobvyklé. Po osobní konzultaci s panem ředitelem J. Stárkem jsme obdrželi jeho souhlas s použitím dotazníků pro naší ZUŠ, s tím, že mu zašleme naše výsledky jako,,sondu z Vysočiny,,. HODNOCENÍ ŠKOLY 1. Podmínky ke vzdělávání Materiální podmínky Hudební obor je vyučován v Zámku Žirovnice, kde ZUŠ sídlí. Škola má k dispozici 6 učeben, které jsou vybaveny dle potřeby vyučovaných nástrojů a předmětů. Jedna učebna je odhlučněna zvukově-izolačním materiálem a slouží zároveň jako nahrávací studio ZUŠ. Velkou výhodou je možnost využívat zámecký koncertní sál, kde ZUŠ pořádá své koncerty. Tento sál je možné propojovat s nahrávacím studiem a pořizovat tak zvukové záznamy koncertů. Nástrojová vybavenost tříd i učebna teoretických předmětů jsou vybaveny na dobré úrovni. Předpoklad vybavenosti do budoucna Vedení školy se bude snažit dle možností vybavit učebnu hudební nauky počítači s hudebním softwarem určeným pro ZUŠ. Předpokládáme, že bude probíhat obměna starších hudebních nástrojů. Výtvarný obor je vyučován v budově mimo objekt zámku. Pro výuku jsou k dispozici dvě učebny a prostorná prosvětlená chodba. Vybavenost VO pro kresbu, malbu, grafiku a keramické práce je na dobré úrovni. 1

2 2. Průběh vzdělávání Hodnocení současného stavu V tomto bodě pokládáme za důležité hodnocení školy rodiči a veřejností. Vycházet pouze z aritmetického průměru známek žáků by bylo velmi jednoduché a neúplné. Ke vzdělávání v ZUŠ patří také prezentace na veřejnosti koncerty, veřejná vystoupení, vernisáže, koncertní zájezdy v tuzemsku i zahraničí, spolupráce se SRPDŠ atd. Podle výsledků dotazníků by 8% rodičů rozhodně doporučilo naší ZUŠ ke vzdělávání dětí svým známým, 2% rodičů by naší ZUŠ spíše doporučilo. Záporná odpověď nebyla zaznamenána. 3. Vzájemné vztahy mezi žáky, učiteli a rodiči Dotazníkové šetření potvrdilo, že vzájemné vztahy mezi žáky, učiteli a rodiči jsou celkově na velmi dobré úrovni. Přístup k žákům by se dal charakterizovat jako kamarádský a podněcující pracovitost žáků. Nejlepším vyjádřením tohoto vztahu je rčení panaprofesora Jiřího Hlaváče,,laskavá náročnost,, Komunikace mezi rodiči a učiteli se jeví jako bezproblémová a odpovídá běžným postupům. Vztah mezi výborem SRPDŠ a ZUŠ je na velmi dobré úrovni a umožňuje zabezpečovat různé akce a činnosti pro žáky školy. 4. Výsledky vzdělávání Ve vzdělávacím procesu klademe od prvopočátku hlavní důraz na souborovou a komorní hru, tzn. že vyžadujeme od žáků takovou hráčskou úroveň, aby se mohli co nejdříve zapojit do některého z našich souborů a veřejně vystupovat. Vždy jsme to považovali za jednu z nejdůležitějších věcí ve vzdělávacím procesu na ZUŠ obvzláště na tak malé škole. Tímto trendem se budeme řídit i do budoucna. Výsledky vzdělávání taktéž prezentujeme na soutěžích ZUŠ. Několikrát se naši žáci umístili i v ústředních kolech. Přijetí značného počtu žáků na školy s uměleckým zaměřením lze rovněž přiřadit k výsledkům vzdělávání na naší ZUŠ. Můžeme s určitostí konstatovat, že řada bývalých žáků navštěvuje koncerty klasické hudby. Jejich zájem o hudbu trvá, o čemž se můžeme každoročně přesvědčit např. na koncertech Mezinárodního klarinetového festivalu na Zámku Žirovnice další výsledek a význam jejich vzdělávání na ZUŠ. Velmi významným a bezesporu též potěšitelným faktem je, že naši bývalí žáci se hlásí k naší ZUŠ a nasdále sledují naše veřejné aktivity. Téměř všichni bývalí absolventi HO přijali pozvání na sraz absolventů na X.Muzikantském plese ZUŠ 28, kde společně s vybranými současnými žáky školy zahráli několik skladeb. Vznikl tak 8-ti členný orchestr a výsledek vzdělávání tak získal další rozměr. 2

3 5. Řízení školy, kvalita pedagogické práce Řízení a vedení školy v sobě zahrnuje několik oblastí, např. odbornou výuku, personální záležitosti, legislativu, financování, provoz, materiální zajištění, prezentaci na veřejnosti, komunikaci s rodiči apod. V našem případě i doplňkovou činnost, která se musí vést odděleně od hlavní činnosti (účetnictví je na naší škole prováděno formou služby). Toto vše je nějakým způsobem provázáno s řízením školy a zpětně působí i na hodnotu pedagogické práce. Podle výsledků dotazníkového šetření bylo řízení školy vyhodnoceno jako kvalitní, akceptující názory pedagogů a rodičů. Kvalita pedagogické práce všech učitelů je hodnocena jako velmi dobrá, neboť rodiče jsou ochotni za ni platit úplatu za vzdělání, kopovat dětem hudební nástroje, noty atd. viz grafy. 6. Komunikace s veřejností Komunikace s rodiči našich žáků je pravidelná a bezproblémová viz grafy, rovněž komunikace se zřizovatelem školy probíhá bez problémů. Další formou komunikace s veřejností jsou informace, které škola uveřejňuje v místním tisku. V současné době ZUŠ připravuje svoje internetové stránky, které budou sloužit jako zdroj informací o dění ve škole a připravovaných akcích. Za významný komunikační prostředek považujeme DVD o naší škole, kde je zachycena atmosféra školy, koncerty, výstavy, soutěže, zájezdy apod. Na tvorbě DVD se značnou měrou podíleli samotní žáci ZUŠ. Dalším komunikačním prostředkem jsou CD. V současné době pracujeme na vydání již třetího CD ZUŠ Žirovnice. 7. Doplňková činnost ZUŠ provozuje dle platné legislativy doplňkovou činnost, kterou má schválenou svým zřizovatelem Městem Žirovnice. ZUŠ ve spolupráci s AMU Praha a JAMU Brno pořádá Mezinárodní klarinetové festivaly na Zámku Žirovnice. V roce 28 proběhl již 12. ročník. Festivaly probíhají za finanční podpory řady hudebních nadací a jiných subjektů. Hlavním partnerem je Město Žirovnice. Další aktivitou v rámci doplňkové činnosti je provozování náhrávacího studia ZUŠ, propojeného se zámeckým koncertním sálem. 8. Grafy výsledky anonymního dotazníkového šetření 3

4 Dotazník pro žáky Milí žáci! V tomto školním roce provádíme v naší ZUŠ průzkum, jehož cílem je pravdivá analýza pedagogické práce. V rámci získávání informací prosíme o anonymní vyplnění dotazníku, který jsme pro vás vytvořili. Aby průzkum byl skutečně anonymní, vhoďte po vyplnění dotazník do sběrné krabice. Vedení ZUŠ Žirovnice se těší na vaše odpovědi a názory. 1. Identifikační údaje (označ křížkem) Jsem žákem hudebního oboru výtvarného oboru V ZUŠ Žirovnice studuji na I. stupni na II. stupni 2. Jaký je Tvůj učitel (Tvá učitelka)? (odpověď vyznač křížkem na přímce) 4

5 5

6 Je důsledný(á) ve svých požadavcích. otázka č. 2a) málokdymálokdyč. 2 nikdy ě."omů. nás ráda."ším. budu občas chtít odejít. tupuju, často rád zpívám vždy a hraju na Když mi něco nejde nebo když něčemu nerozumím, tak mi vysvětluje nebo předvádí, jak to má být správně. otázka č. 2b) nikdy málokdy občas často vždy 6

7 Sám (sama) dodržuje to, co ode mne vyžaduje, například chodí do výuky včas. otázka č. 2c) nikdy málokdy občas často vždy Dává mi najevo, že ho práce se mnou baví, a že mu na mě záleží. otázka č. 2d) nikdy málokdy občas často vždy 7

8 Je Ti jasné, jaký smysl pro Tebe mají činnosti v hodině nebo zadaná cvičení? otázka č nikdy málokdy občas často vždy Jak rozumíš tomu, co Ti Tvůj učitel (Tvá učitelka) říká, nebo co od Tebe vyžaduje? otázka č nikdy málokdy občas často vždy 8

9 Jak se těšíš na hodinu? otázka č nikdy málokdy občas často vždy Chodíš se dívat i na akce školy, na kterých sám (sama) nevystupuješ (nevystavuješ)? otázka č nikdy málokdy občas často vždy 9

10 Odpovědi na otázku č. 7 Do hudebky se skoro vždy těším, je to tady dobré, protože máme tu nejhodnější paní učitelku L.Z. Ráda hraji na housle a těším se, až budu vystupovat. Chtěla bych, abych někdy hrála jako můj pan učitel. Těším se na koncert, až budu hrát na flétnu. Myslím si, že učitelé na této škole jsou celkem v pohodě, protože je s nimi sranda, pokud nemají špatnou náladu. Jsem ráda, že sem chodím, protože jinde by asi taková sranda nebyla. Na hodinu s paní učitelkou A.K. se těším, protože je na mě hodná. Podle mě jsou tyto dotazníky zbytečné, protože kdyby mě to tu nebavilo, tak sem nechodím. Do hudebky chodím proto, abych se něco naučila. Některé věci mě baví hrát, ale některé ne. Baví mě to, protože hraju na flétnu. Doma na ni ráda hraju a mám ráda, když me někdo poslouchá a ocení mě. Na hodinu s paní učitelkou L.Z. se těším strašně moc. Na hodinu se těším jak kdy, také podle toho, jak to umím a podle toho, jak říďa prudí. Je to tu nejlepší. Hrozně ráda mám hudebku, hodně se na ní naučím, mám ráda vystupování i učitele. Je to tu supr. Mám ráda zájezdy. Hudebka mě baví, protože jsou tu dobří učitelé a je s nimi sranda. Moc se těším na mé hodiny klavíru. Nejlepší byl ples, na kterém jsme vystupovali. Učitelé jsou zde opravdu dobří. Já rád chodím na zámek, protože je s paní učitelkou sranda a prože se dozvím něco nového. Taky se na zámek těším, protože mám paní učitelku rád a taky proto, že jezdíme na zájezdy, rád vystupuju, rád zpívám a hraju na flétnu. Prostě je to nejlepší učitelka na zámku! Ráda chodím na zámek, protože je tu sranda. Já se někdy těším do hudebky, ale někdy ne. Mám ráda popáč, ples, ale těším se, až pojedeme na zájezd. S paní učitelkou mě moc práce baví, je srandovní. Nejraději mám, když nemusím hrát cvičení, ale ráda hraji písničky na koncert. 1

11 Těším se, jen když to umím. Což není často. Někdy se mi hrát nechce, ale baví mě sem chodit. Hodiny s paní učitelkou L.Z. jsou super! Myslím si, že učitelé na této škole jsou hodní, snaží se každému pomoct a vysvětlit. Někdy to tak není, ale já vím, že každý má své dny a svůj názor. Jsem ráda, že můžu na tuto školu chodit!!! A v této škole je většinou sranda. Někdy se mi hrát nechce, ale pak jsem ráda, že se třeba někde podívám, když jsme na zájezdě atd. Paráda! Tuto školu navštěvuji proto, že se tu k sobě dokážeme chovat jako rodina. Máme se rádi a nikdo z nás nikomu neubližuje. ZUŠ je jediná věc, jak se člověk v Žirovnici může věnovat hudbě. Moc mě to tu baví a díky hudebce jsem se dostala do různých částí světa! Jen je mi líto, že stárnu, a nebudu v tom moct pokračovat. Ráda budu ale vzpomínat!! Hudba pro mě bude vždy nejmilejším koníčkem!! Chodím sem do hudebky už odmalička a za tu dobu už jsem si natolik zvykla na lidi, které tu každý týden vídám, že snad nikdy nebudu chtít odejít. Moc se mi tu líbí. Prostředí, v kterém máme hodiny, je velice příjemné. Výuka by měla začít přesně načas. V Ariettě se někdy všichni slízají až třeba do Chodím sem, protože mě to tady baví. Rád hraju, paní učitelka je velmi příjemná, tak se na své hodiny velice těším. Hudební obor mě baví. Nejlepší je paní učitelka L.Z. Baví mě hrát na akordeon. Chtěla bych hrát na klarinet. Na hodinu se těším jen tehdy, když umím zadanou práci. Ráda chodím do nauky. Chtěla bych hrát na klavír. Bylo príma, když jsme dostali dárky. Mám ráda svoji učitelku na nauku proto, že nás hodně naučí a má nás ráda. Jsem rád, že jsme na vánočním koncertě dostali dárky. Výtvarka mě baví a chodím tam proto, abych se něco přiučila. Výuka je málo organizovaná, každý si něco nakreslí a jde domů. Moc se nedovíme nových informací o perspektivě a podobně. Výtvarka je dobrá. 11

12 Mám ráda výstavy. Hrozně ráda maluju a baví mě to. Nejlepší je pan učitel. Chci vyrábět různé výtvory. 12

13 Dotazník pro rodiče U prvních tří otázek můžete označit libovolný počet odpovědí a případně přidat i odpověď svou. U ostatních otázek prosím označte pouze jednu možnost. 1. Co očekáváte od docházky Vašeho dítěte do základní umělecké školy? a) mé dítě se naučí hrát na hudební nástroj /zpívat/ tančit/ malovat/ hrát divadlo/ b) mé dítě se naučí soustavnosti a vytrvalosti c) umělecké vzdělání mu dodá do života více vnímavosti k okolnímu světu d) mé dítě se naučí vnímat umění, vyjadřovat se prostřednictvím umění e) napodobením příkladů se přiučí kultivovanému chování a vystupování f) zkrátí se čas, kdy dítě ničí zařízení našeho bytu g) /jiná varianta 2. Proč vodíte děti právě do naší ZUŠ? a) líbí se nám tady b) je to blízko C) vodím sem už své několikáté dítě d) přátelé nám tuto školu doporučili e) nepřátelé nám tuto školu nedoporučili f) /jiná varianta 3. Co jste ochotni dělat pro soustavné vzdělávání Vašeho dítěte v ZUŠ? a) platit úplatu za vzdělávání b) koupit odpovídající hudební nástroj nebo jiné vybavení c) vozit dítě do vyučovacích hodin d) trávit s ním čas při pravidelné domácí přípravě e) prožít s ním trému a pochyby, když se práce nedaří podle jeho představ f) navštěvovat jeho koncerty, výstavy a vystoupení g) trávit s ním čas při mimořádných zkouškách, soustředěních atd. h) investovat do odhlučnění jeho pokoje i) vysvětlovat sousedům, že ty zvuky z pokoje jsou opravdu chtěné /jiná varianta 4. Navštěvovali jste uměleckou školu, když jste byli ve věku Vašeho dítěte? a) ano a lituji toho b) ano a nelituji toho c) ne a lituji toho d) ne a nelituji toho 13

14 5. Doporučili byste naši školu svým známým? a) rozhodně ANO b) spíše ano c) spíše ne d) rozhodně NE 6. Jak komunikujete s učitelem/učitelkou svého dítěte? a) otevřeně si sdělujeme své názory b) prozatím jsme neměli potřebu něco zásadního řešit, ale věříme, že by komunikace nebyla problém c) nepřikládám komunikaci s učitelem/učitelkou příliš velký význam d) s učitelem/učitelkou našeho dítěte raději nekomunikujeme 7. Cítíte se dostatečně informováni o dění ve škole? a) rozhodně ANO b) spíše ano c) spíše ne d) rozhodně NE 8. Cítíte se dostatečně informováni o průběhu vzdělávání Vašeho dítěte? a) rozhodně ANO b) spíše ano c) spíše ne d) rozhodně NE 9. Máte možnost vyjádřit se k dění ve škole? a) rozhodně ANO b) spíše ano c) spíše ne d) rozhodně NE 1. Otázka, kterou jsme nepoložili ale Vy byste na ni rádi odpověděli: 14

15 Co očekáváte od docházky Vašeho dítěte do Základní umělecké školy? otázka č a) b) c) d) e) f) Proč vodíte děti právě do naší ZUŠ? otázka č a) b) c) d) e) f) 15

16 Co jste ochotni dělat pro soustavné vzdělávání Vašeho dítěte v ZUŠ? otázka č a) b) c) d) e) f) g) h) i) Navštěvovali jste uměleckou školu ( LŠU, ZUŠ ) když jste byli ve věku Vašeho dítěte? otázka č a) b) c) d) 16

17 Doporučili byste naši školu svým známým? otázka č a) b) c) d) Jak komunikujete s učitelem/učitelkou svého dítěte? otázka č a) b) c) d) 17

18 Cítíte se dostatečně informováni o dění ve škole? otázka č a) b) c) d) Cítíte se dostatečně informováni o průběhu vzdělávání Vašeho dítěte? otázka č a) b) c) d) 18

19 Máte možnost vyjádřit se k dění ve škole? otázka č a) b) c) d) 19

20 Odpovědi na otázku č. 1 - Chcete, aby Vaše dítě trávilo společnou hodinu v nauce s ostatními dětmi? Ne. - Jste pro to, aby Vaše dítě mělo nástroj už v 1. tř. a prvních 5 minut výuky probíhala nauka? Ano. - Souhlasíte, že Vaše požadavky vyplývající z výše uvedených dotazů budou projednány s naším zřizovatelem a nástroj bude zařazen už v 1. třídě ZŠ a výuka nauky bude individuální a bude součástí výuky nástroje? Ano. - - Chodí Vaše dítě do hodin rádo? Rozhodně ano. Jiná varianta otázka č. 2 Jsme se ZUŠ spokojeni. Líbí s nám úroveň této ZUŠ. Protože tam vládne velice přátelská až rodinná atmosféra. Velmi dobrá úroveň ZUŠ. Důvěřuji této ZUŠ. Skvělí učitelé. Škola má dobré reference. Byl nám doporučen konkrétní učitel. Škola má vysokou profesionální úroveň. Ostatní Učitelé ZUŠ Žirovnice se věnují svým žákům nad rámec svých pracovních povinností a za to děkujeme. poznámka k Výtvarnému oboru :,, Málo činnosti vzhledem k tomu, že kroužek trvá 2 hodiny (týká se mladších žáků, nevím jak je to u těch starších) Děkujeme za vše, co do našich dětí vkládáte. 2

21 Dotazník pro učitele 21

22 22

23 Jak komunikujete s rodiči svých žáků? otázka č ,5 3 2,5 2 1,5 1,5 a) b) c) d) Myslíte si, že kolegové navzájem respektují, a to bez ohledu na své umělecké zaměření nebo pedagogický přístup? otázka č ,5 2 1,5 1,5 rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne 23

24 Myslíte si, že jsou k sobě kolegové otevření a nepomlouvají se? otázka č ,5 2 1,5 1,5 rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne Jakou míru loajality cítíte k firmě (své škole), která je Vaším zaměstnavatelem? otázka č. 4 1,9,8,7,6,5,4,3,2,1 hodně silnou střední malou vůbec žádnou 24

25 Jak hodnotíte snahu vedení školy informovat o dění ve škole? otázka č ,5 2 1,5 1,5 maximální velkou střední žádnou Ohodnoťte kvalitu vedení školy otázka č ,5 3 2,5 2 1,5 1,

26 Ohodnoťte kvalitu kontroly vedení školy otázka č ,5 3 2,5 2 1,5 1, ZÁVĚR Vlastní hodnocení školy ZUŠ Žirovnice je založeno především na názoru žáků a jejich rodičů. V anonymním dotazníkovém šetření mohl každý vyjádřit svou připomínku, pochvalu, názor, kritiku atd. Zda je výsledek kladný či záporný, nechť každý posoudí sám podle vlastního uvážení a podle vlastních zkušeností. Jsme si vědomi toho, že vždy je možné každou práci zlepšovat a přijít s něčím novým, zajímavým, inspirujícím. Zatím se to snad daří, avšak je pravdou, že výsledky vzdělávání dětí velkou měrou ovlivňuje postoj rodičů. Řada z nich si uvědomuje, že hudební vzdělání jejich dětí, které jim naše škola nabízí, není samoúčelné. Pracovitost, systematičnost, vytrvalost, píle a zodpovědnost vůči kolektivu, které po žácích požadujeme, jsou vlastnosti, které se z dlouhodobého hlediska mohou jevit jako velké a trvalé hodnoty. Nic není zadarmo a nic není hned. Je i na nás učitelích, abychom dětem pomohli překonat jejich krize a neúspěchy a přesvědčit je o smyslu společného snažení. Naše práce je do jisté míry neuchopitelná, ale čas ukazuje, že je pro duševní rozvoj člověka potřebná a smysluplná. Bývalí žáci naši školu příležitostně navštěvují a z jejich slov je patrné, že jim tato forma vzdělávání hodně přinesla a obohatila jejich život. Někteří nám již vodí do výuky své vlastní děti, což je potěšitelné. Atmosféru školy významně ovlivňuje i skvělá spolupráce se SRPDŠ při ZUŠ. Díky tomu se řada rodičů aktivně zapojuje do dění ve škole. Tato spolupráce je prospěšná pro obě strany, neboť nás učitelů je na naší škole málo a řada akcí by se bez pomoci rodičů dale jen ztěží uskutečnit. V našem případě je pracovní úvazek 3,1 učitele v HO a,4 učitele ve VO. Pro představu přikládáme přehled pořádaných akcí ve školním roce 27/28. 26

27 PŘEHLED AKCÍ ZUŠ 27/ Dokončení propagačního DVD ZUŠ Žirovnice, nahrávka průvodního mluveného slova žáky ZUŠ v nahrávacím studiu Sobotní zkouška na veřejné vystoupení Veřejné vystoupení souboru Arietta a učitelů ZUŠ při návštěvě prezidenta Václava Klause v Žirovnici Nábor nových žáků do ZUŠ v ZŠ Žirovnice, ZŠ Počátky, ZŠ Častrov a ZŠ Nová Včelnice Nábor žáků v první třídě ZŠ Žirovnice Návštěva dětí ZŠ v ZUŠ Schůzka vedení školy, výboru SRPDŠ organizace zájezdu žáků Sobotní zkouška repertoáru na zájezd ZUŠ Zájezd souboru Arietta a klarinetového tria do Krásna, Mariánských Lázní a Karlových Varů Koncert v kostele v Lokti u příležitosti svátku Sv. Václava a společné vystoupení s místním smíšeným sborem Campanus Návštěva muzea v rodišti Jakuba Jana Ryby, zámku Bečov a lázeňských měst Karlovy Vary a Mariánské Lázně říjenlistopad Příprava repertoáru na vánoční koncerty Spolupráce se ZUŠ Třešť, nahrávání žirovnických písní na DVD Pohlednice z Žirovnice Sobotní zkouška vánočního repertoáru Organizační zajištění vánočních koncertů, dopravy, občerstvení a dárků pro děti Sobotní zkouška vánočního repertoáru Vystoupení pro Klub důchodců na Městském úřadě v Žirovnici Dva koncerty pro MŠ a ZŠ Vánoční koncert ve Stranné Vánoční koncert v kostele v Nové Včelnici Vánoční koncert v kostele v Žirovnici Výzdoba kostela sv. Filipa a Jakuba v Žirovnici práce žáků výtvarného oboru Příprava repertoáru souboru Arietta a místního sboru na půlnoční mši leden Příprava X. Reprezentačního plesu ZUŠ, oslovení sponzorů a všech bývalých absolventů ZUŠ, zajištění notového materiálu na společné vystoupení žáků, absolventů a učitelů ZUŠ Příprava schůzky SRPDŠ Nábor nových žáků do 2. pololetí 27

28 únor Změna ve složení pedagogického sboru, odchod učitele klavíru do Jihočeského divadla, nástup nové učitelky Sobotní zkouška Velkého školního orchestru na vystoupení na X. RMP Sobotní zkouška Velkého školního orchestru na vystoupení na X. RMP Schůzka rodičů SRPDŠ Generální zkouška Velkého orchestru ZUŠ Vystoupení Velkého školního orchestru ZUŠ na X. RMP 78 hráčů březen duben květen Nábor nových žáků do souboru zobcových fléten Arietta Zhotovení DVD z X. RMP Výběr a nácvik repertoáru na vystoupení na Slavnostech žirovnického jednorožce Zhotovení dobových kostýmů novým členům Arietty Výběr a nácvik repertoáru na třetí CD ZUŠ Žirovnice Nahrávání hudebního podkladu a efektů ve studiu ZUŠ Žirovnice k pohádce Drak pro princeznu spolupráce se ZŠ Počátky Výtvartný obor výstava prací žáků v prostorách Zámku Žirovnice Celodenní soustředění zkouška repertoáru na třetí CD ZUŠ Celodenní soustředění zkouška repertoáru na třetí CD ZUŠ Setkání s dětmi z MŠ v ZUŠ vystoupení žáků PHV a 1. ročníku Veřejné vystoupení souboru Arietta a houslového souboru na Slavnostech žirovnického jednorožce Nahrávání první části třetího CD ZUŠ Źirovnice ve školním nahrávacím studiu Zámek Žirovnice Schůzka rodičů žáků PHV zařazování dětí Nákup a prodej triček s logem ZUŠ Žirovnice Zájezd dětí ZUŠ na divadelní představení žáků ZŠ Počátky Návštěva žáků a učitelů ZŠ Počátky v nahrávacím studiu ZUŠ Sobotní generální zkouška na koncert populárních melodií Popáč Dva koncerty pro MŠ a ZŠ Popáč vystoupení pro veřejnost XII. Mezinárodní klarinetový festival na Zámku Žirovnice spolupráce s HAMU Praha a JAMU Brno 28

29 29

Základní umělecká škola, Střelice, okres Brno-venkov Hodnocení ZUŠ Střelice 2014 dotazníkové šetření

Základní umělecká škola, Střelice, okres Brno-venkov Hodnocení ZUŠ Střelice 2014 dotazníkové šetření Základní umělecká škola, Střelice, okres Brno-venkov Hodnocení ZUŠ Střelice 204 dotazníkové šetření Zpracovala: PhDr. Milena Pantůčková Úvodem Cílem dotazníkového šetření, které proběhlo v průběhu měsíce

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Vlastní hodnocení školy - Základní školy a mateřské školy Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Strana č. 1/23 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRANICE, STRUHLOVSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA SEDLČANY, ŠAFAŘÍKOVA 428. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA SEDLČANY, ŠAFAŘÍKOVA 428. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA SEDLČANY, ŠAFAŘÍKOVA 428 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2007/2008 OSNOVA 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika základní umělecké školy 3) Údaje o pracovnících

Více

Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A, VÝROČNÍ ZPRÁVA V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 6 / 2 0 0 7

Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A, VÝROČNÍ ZPRÁVA V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 6 / 2 0 0 7 Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A, H R A D E C K R Á L O V É, H A B R M A N O V A 1 3 0 VÝROČNÍ ZPRÁVA O Č I N N O S T I V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 6 / 2 0 0 7 Umělec není nikomu odpovědný,

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2005-2007. Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Praha 10, Moskevská 29, 101 00. Mgr.

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2005-2007. Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Praha 10, Moskevská 29, 101 00. Mgr. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@specialniskoly.cz VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2005-2007 Základní údaje o škole Název:

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka Školní náměstí 906, 289 22 Lysá nad Labem Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Podmínky pro výuku... 4 2. Kapacita školy a prostorové

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Na Příkopě 16, Praha 1 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ( AUTOEVALUAČNÍ ZPRÁVA PODLE VYHLÁŠKY č. 15/2005 Sb. ) ZA ŠKOLNÍ ROKY 2005/

Více

ANALÝZA VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ MAPA ŠKOLY

ANALÝZA VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ MAPA ŠKOLY ANALÝZA VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ MAPA ŠKOLY n a k r á l o v é h r a d e c k ý c h z á k l a d n í c h š k o l á c h Tento materiál obsahuje komentované souhrnné výsledky královéhradeckých základních škol z dotazníkového

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Č. j.: ZUSBC/9/23 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 22/23 Zpracoval: Mgr. Ondřej Langr, ředitel Obsah:. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 3. RÁMCOVÝ

Více

Gymnázium Josefa Kainara, Dr. E. Beneše 7/586, 748 01 Hlučín www.ghlucin.cz. Gymnázium s lidskou tváří a jeho zkušenosti při realizaci autoevaluace

Gymnázium Josefa Kainara, Dr. E. Beneše 7/586, 748 01 Hlučín www.ghlucin.cz. Gymnázium s lidskou tváří a jeho zkušenosti při realizaci autoevaluace Gymnázium Josefa Kainara, Dr. E. Beneše 7/586, 748 01 Hlučín www.ghlucin.cz Garant: Mgr. Pavla Mrůzková Dobří holubi se vracejí... Gymnázium s lidskou tváří a jeho zkušenosti při realizaci autoevaluace

Více

Zkušenosti z řízení několika spojených subjektů v oblasti speciálního školství

Zkušenosti z řízení několika spojených subjektů v oblasti speciálního školství Zkušenosti z řízení několika spojených subjektů v oblasti speciálního školství Úvod Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS tvoří jeden subjekt, jenž byl do projektu

Více

Platy zaměstnanců ZUŠ a jejich specifika

Platy zaměstnanců ZUŠ a jejich specifika ZUS_09_11_zlom 31.8.2011 14:13 Stránka 1 PRACOVNÍ PRÁVO Platy zaměstnanců ZUŠ a jejich specifika PaedDr. Jan Mikáč, poradenské služby ve školství Poskytování platu v základních umûleck ch kolách (dále

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie VÝZNAM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT V OBCI LITEŇ. Bakalářská práce.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie VÝZNAM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT V OBCI LITEŇ. Bakalářská práce. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie VÝZNAM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT V OBCI LITEŇ Bakalářská práce Eva Knopová Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku (2009-2012)

Více

pondělí 26.IX., 24.X., 28.XI., 9.I., 13.II., 13.III., 10.IV., 15.V., 12.VI. vždy v 15.00-16.30

pondělí 26.IX., 24.X., 28.XI., 9.I., 13.II., 13.III., 10.IV., 15.V., 12.VI. vždy v 15.00-16.30 Vážení rodiče, je již letitým zvykem připravit na začátku školního roku pro Vás nové číslo Bezručova zpravodaje. Najdete v něm pokyny k organizaci nového školního roku, nabídku zájmové činnosti a dalších

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-74/10-Z Základní umělecká škola Uherský Brod Adresa: Mariánské nám. 61, 688 01 Uherský Brod Identifikátor:

Více

Informační bulletin Školského komplexu

Informační bulletin Školského komplexu Informační bulletin Školského komplexu Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a Základní umělecká škola, školská právnická osoba I. Německé zemské gymnasium, základní škola a mateřská škola, o. p. s.

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Umění se vskutku stalo prvním učitelem národů. Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Více

Č.J.: ZUSCR 0011/2013 S UMĚNÍM JE ŽIVOT BOHATŠÍ ŠVP ZUŠ CHRUDIM. Platnost dokumentu od 1.září 2012 ŠVP ZUŠ CHRUDIM 1/389

Č.J.: ZUSCR 0011/2013 S UMĚNÍM JE ŽIVOT BOHATŠÍ ŠVP ZUŠ CHRUDIM. Platnost dokumentu od 1.září 2012 ŠVP ZUŠ CHRUDIM 1/389 Č.J.: ZUSCR 0011/2013 S UMĚNÍM JE ŽIVOT BOHATŠÍ ŠVP ZUŠ CHRUDIM Platnost dokumentu od 1.září 2012 ŠVP ZUŠ CHRUDIM 1/389 Obsah 1.0 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 6 2.0 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1 Počet oborů,

Více

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze MNUÁL pro tvorbu školních vzdělávacích programů N GYMNÁZIÍCH Výzkumný ústav pedagogický v Praze pro tvorbu školních vzdělávacích programů na gymnáziích Manuál Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů

Více

Komentované výsledky projektu KALIBRO (dotazníky byly určeny základním a středním školám) RNDr. Oldřich Botlík, CSc. IDEA RNDr. David Souček KALIBRO

Komentované výsledky projektu KALIBRO (dotazníky byly určeny základním a středním školám) RNDr. Oldřich Botlík, CSc. IDEA RNDr. David Souček KALIBRO Komentované výsledky projektu KALIBRO (dotazníky byly určeny základním a středním školám) RNDr. Oldřich Botlík, CSc. IDEA RNDr. David Souček KALIBRO Praha, červenec 2011 OBSAH 0. Informace o projektu KALIBRO

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Plzeň Inspekční zpráva Základní umělecká škola Plasy, Klášter 2 Adresa: Klášter 2, 331 01 Plasy Identifikátor: 600071529 Zřizovatel: Město Plasy, Plzeňská 285,

Více

PRAHA a EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI METODIKA

PRAHA a EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI METODIKA METODIKA Projekt Měřím, měříš, měříme aneb měřitelné veličiny kolem nás má studentům ukázat význam měření v každodenním životě. Právě praktické zaměření projektu má být hlavní motivací, která udrží zájem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvkové organizace za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti - ZUŠ B. Smetany, Karviná-Mizerov, šk. rok

Více

Miroslava Pešková Město Františkovy Lázně Městský úřad, Nádražní 208, 351 01 Františkovy Lázně Školský úřad Cheb

Miroslava Pešková Město Františkovy Lázně Městský úřad, Nádražní 208, 351 01 Františkovy Lázně Školský úřad Cheb Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 044 141/99-4019 Signatura: be1ks101 Oblastní pracoviště č. 05 Karlovy Vary Okresní pracoviště Cheb INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní umělecká škola Františkovy

Více

Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999)

Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) (Od 1.1.2002 je součástí školy také mateřská škola Janákova,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZV platnost

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZV platnost

Více

Manuál. pro tvorbu školních vzdělávacích programů v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky

Manuál. pro tvorbu školních vzdělávacích programů v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2009 Celková koncepce dokumentu a koordinace jeho tvorby Mgr. Gabriela

Více

CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2

CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2 CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2 Obsah 1. Úvodem...4 2. Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. základní informace a představení činnosti realizátora projektu...6 3. Kvalifikační a personální agentura,

Více