VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZUŠ ŽIROVNICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZUŠ ŽIROVNICE"

Transkript

1 Vlastní hodnocení školy ZUŠ Žirovnice je vypracováno v souladu s vyhláškou ze dne 27. prosince 24, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Podle našeho názoru by vlastní hodnocení školy mělo být složeno z pohledu tří stran učitelů, žáků a rodičů. Aby názory, podněty a připomínky jednotlivých stran byly co nejpřesnější a nejkonkrétnější, zvolili jsme formu anonymního dotazníkového šetření viz. část 8. Samozřejmě jsme si byli vědomi toho, že se můžeme dovědět i zcela záporné věci, které by nám chuť do další práce asi nedodaly papír unese hodně, zvláště, je-li anonymní. S vědomím možných následků jsme přesto rozhodnutí nezměnili a dotazníkové šetření uskutečnili. Vyplněné dotazníky byly žáky, rodiči a učiteli vhazovány do zapečetěné krabice, která byla umístěna na chodbě ZUŠ. Velkou inspirací nám byla vlastní hodnotící zpráva, kterou vypracovala ZUŠ Hostivař, řízená panem ředitelem Bc.Jiřím Stárkem. Po jejím důkladném prostudování jsme konstatovali, že otázky kladené žákům, rodičům a učitelům, jsou formulovány výstižným a odvážným způsobem. Pražská škola, kde je vyučováno 1 žáků, má přece jenom jiné možnosti v porovnání s,,venkovskou,, školou kde je vyučováno 12 žáků. A právě tento kontrast se najednou stal tím nejzajímavějším, protože porovnat dotazníkové výstupy z takto rozdílných škol je přinejmenším neobvyklé. Po osobní konzultaci s panem ředitelem J. Stárkem jsme obdrželi jeho souhlas s použitím dotazníků pro naší ZUŠ, s tím, že mu zašleme naše výsledky jako,,sondu z Vysočiny,,. HODNOCENÍ ŠKOLY 1. Podmínky ke vzdělávání Materiální podmínky Hudební obor je vyučován v Zámku Žirovnice, kde ZUŠ sídlí. Škola má k dispozici 6 učeben, které jsou vybaveny dle potřeby vyučovaných nástrojů a předmětů. Jedna učebna je odhlučněna zvukově-izolačním materiálem a slouží zároveň jako nahrávací studio ZUŠ. Velkou výhodou je možnost využívat zámecký koncertní sál, kde ZUŠ pořádá své koncerty. Tento sál je možné propojovat s nahrávacím studiem a pořizovat tak zvukové záznamy koncertů. Nástrojová vybavenost tříd i učebna teoretických předmětů jsou vybaveny na dobré úrovni. Předpoklad vybavenosti do budoucna Vedení školy se bude snažit dle možností vybavit učebnu hudební nauky počítači s hudebním softwarem určeným pro ZUŠ. Předpokládáme, že bude probíhat obměna starších hudebních nástrojů. Výtvarný obor je vyučován v budově mimo objekt zámku. Pro výuku jsou k dispozici dvě učebny a prostorná prosvětlená chodba. Vybavenost VO pro kresbu, malbu, grafiku a keramické práce je na dobré úrovni. 1

2 2. Průběh vzdělávání Hodnocení současného stavu V tomto bodě pokládáme za důležité hodnocení školy rodiči a veřejností. Vycházet pouze z aritmetického průměru známek žáků by bylo velmi jednoduché a neúplné. Ke vzdělávání v ZUŠ patří také prezentace na veřejnosti koncerty, veřejná vystoupení, vernisáže, koncertní zájezdy v tuzemsku i zahraničí, spolupráce se SRPDŠ atd. Podle výsledků dotazníků by 8% rodičů rozhodně doporučilo naší ZUŠ ke vzdělávání dětí svým známým, 2% rodičů by naší ZUŠ spíše doporučilo. Záporná odpověď nebyla zaznamenána. 3. Vzájemné vztahy mezi žáky, učiteli a rodiči Dotazníkové šetření potvrdilo, že vzájemné vztahy mezi žáky, učiteli a rodiči jsou celkově na velmi dobré úrovni. Přístup k žákům by se dal charakterizovat jako kamarádský a podněcující pracovitost žáků. Nejlepším vyjádřením tohoto vztahu je rčení panaprofesora Jiřího Hlaváče,,laskavá náročnost,, Komunikace mezi rodiči a učiteli se jeví jako bezproblémová a odpovídá běžným postupům. Vztah mezi výborem SRPDŠ a ZUŠ je na velmi dobré úrovni a umožňuje zabezpečovat různé akce a činnosti pro žáky školy. 4. Výsledky vzdělávání Ve vzdělávacím procesu klademe od prvopočátku hlavní důraz na souborovou a komorní hru, tzn. že vyžadujeme od žáků takovou hráčskou úroveň, aby se mohli co nejdříve zapojit do některého z našich souborů a veřejně vystupovat. Vždy jsme to považovali za jednu z nejdůležitějších věcí ve vzdělávacím procesu na ZUŠ obvzláště na tak malé škole. Tímto trendem se budeme řídit i do budoucna. Výsledky vzdělávání taktéž prezentujeme na soutěžích ZUŠ. Několikrát se naši žáci umístili i v ústředních kolech. Přijetí značného počtu žáků na školy s uměleckým zaměřením lze rovněž přiřadit k výsledkům vzdělávání na naší ZUŠ. Můžeme s určitostí konstatovat, že řada bývalých žáků navštěvuje koncerty klasické hudby. Jejich zájem o hudbu trvá, o čemž se můžeme každoročně přesvědčit např. na koncertech Mezinárodního klarinetového festivalu na Zámku Žirovnice další výsledek a význam jejich vzdělávání na ZUŠ. Velmi významným a bezesporu též potěšitelným faktem je, že naši bývalí žáci se hlásí k naší ZUŠ a nasdále sledují naše veřejné aktivity. Téměř všichni bývalí absolventi HO přijali pozvání na sraz absolventů na X.Muzikantském plese ZUŠ 28, kde společně s vybranými současnými žáky školy zahráli několik skladeb. Vznikl tak 8-ti členný orchestr a výsledek vzdělávání tak získal další rozměr. 2

3 5. Řízení školy, kvalita pedagogické práce Řízení a vedení školy v sobě zahrnuje několik oblastí, např. odbornou výuku, personální záležitosti, legislativu, financování, provoz, materiální zajištění, prezentaci na veřejnosti, komunikaci s rodiči apod. V našem případě i doplňkovou činnost, která se musí vést odděleně od hlavní činnosti (účetnictví je na naší škole prováděno formou služby). Toto vše je nějakým způsobem provázáno s řízením školy a zpětně působí i na hodnotu pedagogické práce. Podle výsledků dotazníkového šetření bylo řízení školy vyhodnoceno jako kvalitní, akceptující názory pedagogů a rodičů. Kvalita pedagogické práce všech učitelů je hodnocena jako velmi dobrá, neboť rodiče jsou ochotni za ni platit úplatu za vzdělání, kopovat dětem hudební nástroje, noty atd. viz grafy. 6. Komunikace s veřejností Komunikace s rodiči našich žáků je pravidelná a bezproblémová viz grafy, rovněž komunikace se zřizovatelem školy probíhá bez problémů. Další formou komunikace s veřejností jsou informace, které škola uveřejňuje v místním tisku. V současné době ZUŠ připravuje svoje internetové stránky, které budou sloužit jako zdroj informací o dění ve škole a připravovaných akcích. Za významný komunikační prostředek považujeme DVD o naší škole, kde je zachycena atmosféra školy, koncerty, výstavy, soutěže, zájezdy apod. Na tvorbě DVD se značnou měrou podíleli samotní žáci ZUŠ. Dalším komunikačním prostředkem jsou CD. V současné době pracujeme na vydání již třetího CD ZUŠ Žirovnice. 7. Doplňková činnost ZUŠ provozuje dle platné legislativy doplňkovou činnost, kterou má schválenou svým zřizovatelem Městem Žirovnice. ZUŠ ve spolupráci s AMU Praha a JAMU Brno pořádá Mezinárodní klarinetové festivaly na Zámku Žirovnice. V roce 28 proběhl již 12. ročník. Festivaly probíhají za finanční podpory řady hudebních nadací a jiných subjektů. Hlavním partnerem je Město Žirovnice. Další aktivitou v rámci doplňkové činnosti je provozování náhrávacího studia ZUŠ, propojeného se zámeckým koncertním sálem. 8. Grafy výsledky anonymního dotazníkového šetření 3

4 Dotazník pro žáky Milí žáci! V tomto školním roce provádíme v naší ZUŠ průzkum, jehož cílem je pravdivá analýza pedagogické práce. V rámci získávání informací prosíme o anonymní vyplnění dotazníku, který jsme pro vás vytvořili. Aby průzkum byl skutečně anonymní, vhoďte po vyplnění dotazník do sběrné krabice. Vedení ZUŠ Žirovnice se těší na vaše odpovědi a názory. 1. Identifikační údaje (označ křížkem) Jsem žákem hudebního oboru výtvarného oboru V ZUŠ Žirovnice studuji na I. stupni na II. stupni 2. Jaký je Tvůj učitel (Tvá učitelka)? (odpověď vyznač křížkem na přímce) 4

5 5

6 Je důsledný(á) ve svých požadavcích. otázka č. 2a) málokdymálokdyč. 2 nikdy ě."omů. nás ráda."ším. budu občas chtít odejít. tupuju, často rád zpívám vždy a hraju na Když mi něco nejde nebo když něčemu nerozumím, tak mi vysvětluje nebo předvádí, jak to má být správně. otázka č. 2b) nikdy málokdy občas často vždy 6

7 Sám (sama) dodržuje to, co ode mne vyžaduje, například chodí do výuky včas. otázka č. 2c) nikdy málokdy občas často vždy Dává mi najevo, že ho práce se mnou baví, a že mu na mě záleží. otázka č. 2d) nikdy málokdy občas často vždy 7

8 Je Ti jasné, jaký smysl pro Tebe mají činnosti v hodině nebo zadaná cvičení? otázka č nikdy málokdy občas často vždy Jak rozumíš tomu, co Ti Tvůj učitel (Tvá učitelka) říká, nebo co od Tebe vyžaduje? otázka č nikdy málokdy občas často vždy 8

9 Jak se těšíš na hodinu? otázka č nikdy málokdy občas často vždy Chodíš se dívat i na akce školy, na kterých sám (sama) nevystupuješ (nevystavuješ)? otázka č nikdy málokdy občas často vždy 9

10 Odpovědi na otázku č. 7 Do hudebky se skoro vždy těším, je to tady dobré, protože máme tu nejhodnější paní učitelku L.Z. Ráda hraji na housle a těším se, až budu vystupovat. Chtěla bych, abych někdy hrála jako můj pan učitel. Těším se na koncert, až budu hrát na flétnu. Myslím si, že učitelé na této škole jsou celkem v pohodě, protože je s nimi sranda, pokud nemají špatnou náladu. Jsem ráda, že sem chodím, protože jinde by asi taková sranda nebyla. Na hodinu s paní učitelkou A.K. se těším, protože je na mě hodná. Podle mě jsou tyto dotazníky zbytečné, protože kdyby mě to tu nebavilo, tak sem nechodím. Do hudebky chodím proto, abych se něco naučila. Některé věci mě baví hrát, ale některé ne. Baví mě to, protože hraju na flétnu. Doma na ni ráda hraju a mám ráda, když me někdo poslouchá a ocení mě. Na hodinu s paní učitelkou L.Z. se těším strašně moc. Na hodinu se těším jak kdy, také podle toho, jak to umím a podle toho, jak říďa prudí. Je to tu nejlepší. Hrozně ráda mám hudebku, hodně se na ní naučím, mám ráda vystupování i učitele. Je to tu supr. Mám ráda zájezdy. Hudebka mě baví, protože jsou tu dobří učitelé a je s nimi sranda. Moc se těším na mé hodiny klavíru. Nejlepší byl ples, na kterém jsme vystupovali. Učitelé jsou zde opravdu dobří. Já rád chodím na zámek, protože je s paní učitelkou sranda a prože se dozvím něco nového. Taky se na zámek těším, protože mám paní učitelku rád a taky proto, že jezdíme na zájezdy, rád vystupuju, rád zpívám a hraju na flétnu. Prostě je to nejlepší učitelka na zámku! Ráda chodím na zámek, protože je tu sranda. Já se někdy těším do hudebky, ale někdy ne. Mám ráda popáč, ples, ale těším se, až pojedeme na zájezd. S paní učitelkou mě moc práce baví, je srandovní. Nejraději mám, když nemusím hrát cvičení, ale ráda hraji písničky na koncert. 1

11 Těším se, jen když to umím. Což není často. Někdy se mi hrát nechce, ale baví mě sem chodit. Hodiny s paní učitelkou L.Z. jsou super! Myslím si, že učitelé na této škole jsou hodní, snaží se každému pomoct a vysvětlit. Někdy to tak není, ale já vím, že každý má své dny a svůj názor. Jsem ráda, že můžu na tuto školu chodit!!! A v této škole je většinou sranda. Někdy se mi hrát nechce, ale pak jsem ráda, že se třeba někde podívám, když jsme na zájezdě atd. Paráda! Tuto školu navštěvuji proto, že se tu k sobě dokážeme chovat jako rodina. Máme se rádi a nikdo z nás nikomu neubližuje. ZUŠ je jediná věc, jak se člověk v Žirovnici může věnovat hudbě. Moc mě to tu baví a díky hudebce jsem se dostala do různých částí světa! Jen je mi líto, že stárnu, a nebudu v tom moct pokračovat. Ráda budu ale vzpomínat!! Hudba pro mě bude vždy nejmilejším koníčkem!! Chodím sem do hudebky už odmalička a za tu dobu už jsem si natolik zvykla na lidi, které tu každý týden vídám, že snad nikdy nebudu chtít odejít. Moc se mi tu líbí. Prostředí, v kterém máme hodiny, je velice příjemné. Výuka by měla začít přesně načas. V Ariettě se někdy všichni slízají až třeba do Chodím sem, protože mě to tady baví. Rád hraju, paní učitelka je velmi příjemná, tak se na své hodiny velice těším. Hudební obor mě baví. Nejlepší je paní učitelka L.Z. Baví mě hrát na akordeon. Chtěla bych hrát na klarinet. Na hodinu se těším jen tehdy, když umím zadanou práci. Ráda chodím do nauky. Chtěla bych hrát na klavír. Bylo príma, když jsme dostali dárky. Mám ráda svoji učitelku na nauku proto, že nás hodně naučí a má nás ráda. Jsem rád, že jsme na vánočním koncertě dostali dárky. Výtvarka mě baví a chodím tam proto, abych se něco přiučila. Výuka je málo organizovaná, každý si něco nakreslí a jde domů. Moc se nedovíme nových informací o perspektivě a podobně. Výtvarka je dobrá. 11

12 Mám ráda výstavy. Hrozně ráda maluju a baví mě to. Nejlepší je pan učitel. Chci vyrábět různé výtvory. 12

13 Dotazník pro rodiče U prvních tří otázek můžete označit libovolný počet odpovědí a případně přidat i odpověď svou. U ostatních otázek prosím označte pouze jednu možnost. 1. Co očekáváte od docházky Vašeho dítěte do základní umělecké školy? a) mé dítě se naučí hrát na hudební nástroj /zpívat/ tančit/ malovat/ hrát divadlo/ b) mé dítě se naučí soustavnosti a vytrvalosti c) umělecké vzdělání mu dodá do života více vnímavosti k okolnímu světu d) mé dítě se naučí vnímat umění, vyjadřovat se prostřednictvím umění e) napodobením příkladů se přiučí kultivovanému chování a vystupování f) zkrátí se čas, kdy dítě ničí zařízení našeho bytu g) /jiná varianta 2. Proč vodíte děti právě do naší ZUŠ? a) líbí se nám tady b) je to blízko C) vodím sem už své několikáté dítě d) přátelé nám tuto školu doporučili e) nepřátelé nám tuto školu nedoporučili f) /jiná varianta 3. Co jste ochotni dělat pro soustavné vzdělávání Vašeho dítěte v ZUŠ? a) platit úplatu za vzdělávání b) koupit odpovídající hudební nástroj nebo jiné vybavení c) vozit dítě do vyučovacích hodin d) trávit s ním čas při pravidelné domácí přípravě e) prožít s ním trému a pochyby, když se práce nedaří podle jeho představ f) navštěvovat jeho koncerty, výstavy a vystoupení g) trávit s ním čas při mimořádných zkouškách, soustředěních atd. h) investovat do odhlučnění jeho pokoje i) vysvětlovat sousedům, že ty zvuky z pokoje jsou opravdu chtěné /jiná varianta 4. Navštěvovali jste uměleckou školu, když jste byli ve věku Vašeho dítěte? a) ano a lituji toho b) ano a nelituji toho c) ne a lituji toho d) ne a nelituji toho 13

14 5. Doporučili byste naši školu svým známým? a) rozhodně ANO b) spíše ano c) spíše ne d) rozhodně NE 6. Jak komunikujete s učitelem/učitelkou svého dítěte? a) otevřeně si sdělujeme své názory b) prozatím jsme neměli potřebu něco zásadního řešit, ale věříme, že by komunikace nebyla problém c) nepřikládám komunikaci s učitelem/učitelkou příliš velký význam d) s učitelem/učitelkou našeho dítěte raději nekomunikujeme 7. Cítíte se dostatečně informováni o dění ve škole? a) rozhodně ANO b) spíše ano c) spíše ne d) rozhodně NE 8. Cítíte se dostatečně informováni o průběhu vzdělávání Vašeho dítěte? a) rozhodně ANO b) spíše ano c) spíše ne d) rozhodně NE 9. Máte možnost vyjádřit se k dění ve škole? a) rozhodně ANO b) spíše ano c) spíše ne d) rozhodně NE 1. Otázka, kterou jsme nepoložili ale Vy byste na ni rádi odpověděli: 14

15 Co očekáváte od docházky Vašeho dítěte do Základní umělecké školy? otázka č a) b) c) d) e) f) Proč vodíte děti právě do naší ZUŠ? otázka č a) b) c) d) e) f) 15

16 Co jste ochotni dělat pro soustavné vzdělávání Vašeho dítěte v ZUŠ? otázka č a) b) c) d) e) f) g) h) i) Navštěvovali jste uměleckou školu ( LŠU, ZUŠ ) když jste byli ve věku Vašeho dítěte? otázka č a) b) c) d) 16

17 Doporučili byste naši školu svým známým? otázka č a) b) c) d) Jak komunikujete s učitelem/učitelkou svého dítěte? otázka č a) b) c) d) 17

18 Cítíte se dostatečně informováni o dění ve škole? otázka č a) b) c) d) Cítíte se dostatečně informováni o průběhu vzdělávání Vašeho dítěte? otázka č a) b) c) d) 18

19 Máte možnost vyjádřit se k dění ve škole? otázka č a) b) c) d) 19

20 Odpovědi na otázku č. 1 - Chcete, aby Vaše dítě trávilo společnou hodinu v nauce s ostatními dětmi? Ne. - Jste pro to, aby Vaše dítě mělo nástroj už v 1. tř. a prvních 5 minut výuky probíhala nauka? Ano. - Souhlasíte, že Vaše požadavky vyplývající z výše uvedených dotazů budou projednány s naším zřizovatelem a nástroj bude zařazen už v 1. třídě ZŠ a výuka nauky bude individuální a bude součástí výuky nástroje? Ano. - - Chodí Vaše dítě do hodin rádo? Rozhodně ano. Jiná varianta otázka č. 2 Jsme se ZUŠ spokojeni. Líbí s nám úroveň této ZUŠ. Protože tam vládne velice přátelská až rodinná atmosféra. Velmi dobrá úroveň ZUŠ. Důvěřuji této ZUŠ. Skvělí učitelé. Škola má dobré reference. Byl nám doporučen konkrétní učitel. Škola má vysokou profesionální úroveň. Ostatní Učitelé ZUŠ Žirovnice se věnují svým žákům nad rámec svých pracovních povinností a za to děkujeme. poznámka k Výtvarnému oboru :,, Málo činnosti vzhledem k tomu, že kroužek trvá 2 hodiny (týká se mladších žáků, nevím jak je to u těch starších) Děkujeme za vše, co do našich dětí vkládáte. 2

21 Dotazník pro učitele 21

22 22

23 Jak komunikujete s rodiči svých žáků? otázka č ,5 3 2,5 2 1,5 1,5 a) b) c) d) Myslíte si, že kolegové navzájem respektují, a to bez ohledu na své umělecké zaměření nebo pedagogický přístup? otázka č ,5 2 1,5 1,5 rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne 23

24 Myslíte si, že jsou k sobě kolegové otevření a nepomlouvají se? otázka č ,5 2 1,5 1,5 rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne Jakou míru loajality cítíte k firmě (své škole), která je Vaším zaměstnavatelem? otázka č. 4 1,9,8,7,6,5,4,3,2,1 hodně silnou střední malou vůbec žádnou 24

25 Jak hodnotíte snahu vedení školy informovat o dění ve škole? otázka č ,5 2 1,5 1,5 maximální velkou střední žádnou Ohodnoťte kvalitu vedení školy otázka č ,5 3 2,5 2 1,5 1,

26 Ohodnoťte kvalitu kontroly vedení školy otázka č ,5 3 2,5 2 1,5 1, ZÁVĚR Vlastní hodnocení školy ZUŠ Žirovnice je založeno především na názoru žáků a jejich rodičů. V anonymním dotazníkovém šetření mohl každý vyjádřit svou připomínku, pochvalu, názor, kritiku atd. Zda je výsledek kladný či záporný, nechť každý posoudí sám podle vlastního uvážení a podle vlastních zkušeností. Jsme si vědomi toho, že vždy je možné každou práci zlepšovat a přijít s něčím novým, zajímavým, inspirujícím. Zatím se to snad daří, avšak je pravdou, že výsledky vzdělávání dětí velkou měrou ovlivňuje postoj rodičů. Řada z nich si uvědomuje, že hudební vzdělání jejich dětí, které jim naše škola nabízí, není samoúčelné. Pracovitost, systematičnost, vytrvalost, píle a zodpovědnost vůči kolektivu, které po žácích požadujeme, jsou vlastnosti, které se z dlouhodobého hlediska mohou jevit jako velké a trvalé hodnoty. Nic není zadarmo a nic není hned. Je i na nás učitelích, abychom dětem pomohli překonat jejich krize a neúspěchy a přesvědčit je o smyslu společného snažení. Naše práce je do jisté míry neuchopitelná, ale čas ukazuje, že je pro duševní rozvoj člověka potřebná a smysluplná. Bývalí žáci naši školu příležitostně navštěvují a z jejich slov je patrné, že jim tato forma vzdělávání hodně přinesla a obohatila jejich život. Někteří nám již vodí do výuky své vlastní děti, což je potěšitelné. Atmosféru školy významně ovlivňuje i skvělá spolupráce se SRPDŠ při ZUŠ. Díky tomu se řada rodičů aktivně zapojuje do dění ve škole. Tato spolupráce je prospěšná pro obě strany, neboť nás učitelů je na naší škole málo a řada akcí by se bez pomoci rodičů dale jen ztěží uskutečnit. V našem případě je pracovní úvazek 3,1 učitele v HO a,4 učitele ve VO. Pro představu přikládáme přehled pořádaných akcí ve školním roce 27/28. 26

27 PŘEHLED AKCÍ ZUŠ 27/ Dokončení propagačního DVD ZUŠ Žirovnice, nahrávka průvodního mluveného slova žáky ZUŠ v nahrávacím studiu Sobotní zkouška na veřejné vystoupení Veřejné vystoupení souboru Arietta a učitelů ZUŠ při návštěvě prezidenta Václava Klause v Žirovnici Nábor nových žáků do ZUŠ v ZŠ Žirovnice, ZŠ Počátky, ZŠ Častrov a ZŠ Nová Včelnice Nábor žáků v první třídě ZŠ Žirovnice Návštěva dětí ZŠ v ZUŠ Schůzka vedení školy, výboru SRPDŠ organizace zájezdu žáků Sobotní zkouška repertoáru na zájezd ZUŠ Zájezd souboru Arietta a klarinetového tria do Krásna, Mariánských Lázní a Karlových Varů Koncert v kostele v Lokti u příležitosti svátku Sv. Václava a společné vystoupení s místním smíšeným sborem Campanus Návštěva muzea v rodišti Jakuba Jana Ryby, zámku Bečov a lázeňských měst Karlovy Vary a Mariánské Lázně říjenlistopad Příprava repertoáru na vánoční koncerty Spolupráce se ZUŠ Třešť, nahrávání žirovnických písní na DVD Pohlednice z Žirovnice Sobotní zkouška vánočního repertoáru Organizační zajištění vánočních koncertů, dopravy, občerstvení a dárků pro děti Sobotní zkouška vánočního repertoáru Vystoupení pro Klub důchodců na Městském úřadě v Žirovnici Dva koncerty pro MŠ a ZŠ Vánoční koncert ve Stranné Vánoční koncert v kostele v Nové Včelnici Vánoční koncert v kostele v Žirovnici Výzdoba kostela sv. Filipa a Jakuba v Žirovnici práce žáků výtvarného oboru Příprava repertoáru souboru Arietta a místního sboru na půlnoční mši leden Příprava X. Reprezentačního plesu ZUŠ, oslovení sponzorů a všech bývalých absolventů ZUŠ, zajištění notového materiálu na společné vystoupení žáků, absolventů a učitelů ZUŠ Příprava schůzky SRPDŠ Nábor nových žáků do 2. pololetí 27

28 únor Změna ve složení pedagogického sboru, odchod učitele klavíru do Jihočeského divadla, nástup nové učitelky Sobotní zkouška Velkého školního orchestru na vystoupení na X. RMP Sobotní zkouška Velkého školního orchestru na vystoupení na X. RMP Schůzka rodičů SRPDŠ Generální zkouška Velkého orchestru ZUŠ Vystoupení Velkého školního orchestru ZUŠ na X. RMP 78 hráčů březen duben květen Nábor nových žáků do souboru zobcových fléten Arietta Zhotovení DVD z X. RMP Výběr a nácvik repertoáru na vystoupení na Slavnostech žirovnického jednorožce Zhotovení dobových kostýmů novým členům Arietty Výběr a nácvik repertoáru na třetí CD ZUŠ Žirovnice Nahrávání hudebního podkladu a efektů ve studiu ZUŠ Žirovnice k pohádce Drak pro princeznu spolupráce se ZŠ Počátky Výtvartný obor výstava prací žáků v prostorách Zámku Žirovnice Celodenní soustředění zkouška repertoáru na třetí CD ZUŠ Celodenní soustředění zkouška repertoáru na třetí CD ZUŠ Setkání s dětmi z MŠ v ZUŠ vystoupení žáků PHV a 1. ročníku Veřejné vystoupení souboru Arietta a houslového souboru na Slavnostech žirovnického jednorožce Nahrávání první části třetího CD ZUŠ Źirovnice ve školním nahrávacím studiu Zámek Žirovnice Schůzka rodičů žáků PHV zařazování dětí Nákup a prodej triček s logem ZUŠ Žirovnice Zájezd dětí ZUŠ na divadelní představení žáků ZŠ Počátky Návštěva žáků a učitelů ZŠ Počátky v nahrávacím studiu ZUŠ Sobotní generální zkouška na koncert populárních melodií Popáč Dva koncerty pro MŠ a ZŠ Popáč vystoupení pro veřejnost XII. Mezinárodní klarinetový festival na Zámku Žirovnice spolupráce s HAMU Praha a JAMU Brno 28

29 29

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče šk. r. 2011/2012

Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče šk. r. 2011/2012 Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče šk. r. 2011/2012 Z celkového počtu 131 vydaných dotazníků se do školy k vyhodnocení vrátilo 85 vyplněných dotazníků. 1) Jste spokojeni s tím, jak je Vaše škola

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Program rozvoje města Nový Bor. ANKETA určena obyvatelům města

Program rozvoje města Nový Bor. ANKETA určena obyvatelům města Program rozvoje města Nový Bor ANKETA určena obyvatelům města Vážení obyvatelé našeho města, dovolte nám, abychom se na Vás obrátili s prosbou o pomoc. Město připravuje zpracování zásadní rozvojové koncepce

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŽLUTICE za školní rok 2012/2013 Úvod výroční zprávy: Výroční zpráva ZUŠ je zpracována podle zákona č564/90 Sb. Se změnou 131/95 Sb. Tato zpráva poskytuje informace

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012 ANIMA VIVA o. s. 1/14 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Cílem dotazníkového

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Na co můžeme být hrdí Kde žáci a rodiče vidí naše silné stránky Kde máme prostor na zlepšení Na co nás žáci

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ A VÝTVARNÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Přehled oborů vzdělávání

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU 1. Máte přehled, kolikrát týdně navštěvuje Vaše dítě výuku na ZUŠ? Ano 76 respondentů Ne 0 respondentů Nevím 0 respondentů 2. Podílíte se a kontrolujete domácí přípravu ( cvičení

Více

Optimalizace 2007/2008-9. C

Optimalizace 2007/2008-9. C Průběh vzdělávání (kvalita výuky) 10 9 8 7 4 Odpovídá škola vašim potřebám (potřebám vašeho dítěte)? Jste spokojen/a s kvalitou výuky cizích jazyků? Jste spokojen/a s kvalitou výuky matematiky? Jste spokojen/a

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2010/2011. Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2010/2011. Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 4.10.2011. Předána MÚ Aš OŠKS dne 31.10.2011 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje

Více

Dotazníkové šetření cílové skupiny rodiče dětí MŠ (Školní rok 2014/2015)

Dotazníkové šetření cílové skupiny rodiče dětí MŠ (Školní rok 2014/2015) Dotazníkové šetření cílové skupiny rodiče dětí MŠ (Školní rok 2014/2015) 1. Chodí Vaše dítě do MŠ rádo? 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří? 3. MŠ se k potřebám Vás rodičů staví vstřícně? 4. O vzdělávacím

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009

Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009 Základní škola Klobouky u Brna Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009 1. Identifikační údaje Základní škola Klobouky u Brna, Vinařská 29 PSČ 691 72 Zařízení školní klub, Zámecká 10

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-222/14-B. náměstí Míru 1676, Veselí nad Moravou

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-222/14-B. náměstí Míru 1676, Veselí nad Moravou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-222/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70839964 Identifikátor 600003540 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční

Více

Celkový počet odevzdaných dotazníků.205, tj. 92% z celkového počtu rodičů. Počet odpovědí a jejich procentuální vyjádření v jednotlivých otázkách:

Celkový počet odevzdaných dotazníků.205, tj. 92% z celkového počtu rodičů. Počet odpovědí a jejich procentuální vyjádření v jednotlivých otázkách: Vyhodnocení dotazníku pro rodiče únor 2013 Celkový počet odevzdaných dotazníků.205, tj. 92% z celkového počtu rodičů. Počet odpovědí a jejich procentuální vyjádření v jednotlivých otázkách: Otázka č.1

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Mapa školy pro SŠ. Analytická zpráva pro rodiče 2010/2011. Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ

Mapa školy pro SŠ. Analytická zpráva pro rodiče 2010/2011. Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ Mapa školy pro SŠ Analytická zpráva pro rodiče 010/011 Vážení rodiče, Mapa školy je dotazníkové šetření zaměřené na

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

Kulturně-společenský život v Polici nad Metují. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro 2015

Kulturně-společenský život v Polici nad Metují. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro 2015 Kulturně-společenský život v Polici nad Metují VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro Kulturně-společenský život v Polici nad Metují VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro ZÁKLADNÍ INFORMACE Sběr dat: únor březen Forma distribuce:

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012 Obsah 1. Základní údaje a charakteristika školy... 3 1.1. Základní údaje... 3 1.2 Charakteristika školy... 3 2. Přehled

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Brno, Charbulova 84, 618 00 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád Základní umělecké školy Brno, Charbulova 84 upravuje organizaci a řízení školy s přihlédnutím

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org.

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org. Mikuláš 2008 Kids Art Club pod záštitou ambasády České republiky v Londýně a s intenzivní spoluprací s Českým kulturním centrem v Londýně, byl založen na začátku října 2007. V polovině roku 2008 se stal

Více

Klima školy - Dotazník pro učitele

Klima školy - Dotazník pro učitele 7. 7. 4 9:55:5 Statistika respondentů 59 37 Počet návštěv Počet dokončených Počet nedokončených Pouze zobrazení 6,7% Celková úspěšnost Historie návštěv (8. 6. 4 -. 7. 4) Počet návštěv (59) Počet dokončených

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

Žáci -Výzdoba školy se mi líbí

Žáci -Výzdoba školy se mi líbí Autoevaluace ZŠ, Praha 13, Klausova 2450, 155 00 Praha 5 Velká Ohrada Rozhodli jsme se provést autoevaluaci školy prostřednictvím žáků, učitelů i rodičů přesto, že již není povinná. Chtěli jsme však zpětnou

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

Analýza posunu školy

Analýza posunu školy DFHOV SOS Analýza posunu školy Tato zpráva zobrazuje, nakolik se názory respondentů k jednotlivým otázkám během opakovaného dotazníkového šetření v oblasti klimatu změnily. Zaznamenána je změna četnosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Třebíč Předkladatel: Základní umělecká škola Třebíč, Masarykovo

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

2. Jsi spokojen/a se svým třídním učitelem? 0% 1% 1. Chodíš rád/a do školy? 5. Jsi hrdý/á na svou školu?

2. Jsi spokojen/a se svým třídním učitelem? 0% 1% 1. Chodíš rád/a do školy? 5. Jsi hrdý/á na svou školu? Výsledky dotazníku spokojenosti se školou - otázky pro žáky 1. Chodíš rád/a do školy? 2. Jsi spokojen/a se svým třídním učitelem? 73% 1 3. Jsi spokojen/a s ostatními učiteli/učitelkami, které tě učí? 4.

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

MŠ KOMENSKÉHO DOTAZNÍK PRO RODIČE VYJÁDŘENÍ K JEDNOTL.BODŮM

MŠ KOMENSKÉHO DOTAZNÍK PRO RODIČE VYJÁDŘENÍ K JEDNOTL.BODŮM MŠ KOMENSKÉHO DOTAZNÍK PRO RODIČE VYJÁDŘENÍ K JEDNOTL.BODŮM Nejsme spokojeni s: častým stěhováním dětí do jiné třídy (spaní) provozní důvody - nemoc pedagogů, čerpání ŘD doba odpočinku na lehátku - předškoláci

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta

PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta - 2 - Plán práce ZUŠ v Blatné pro školní rok 2009/2010 Úkoly v plánu práce jsou koncipovány dosahováním

Více

Poradenská role školy

Poradenská role školy Projekt: AUTOEVALUACE V LIBERECKÉM KRAJI Reg. č. CZ.1.07/1.1.22/02.0024 Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Poradenská role školy Zpráva z evaluačního

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 155-147/99-11121 Signatura: bo2ks205 Oblastní pracoviště č. 15 Zlín Okresní pracoviště Zlín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: ZUŠ F. X. Richtera, P. Bezruče 675, 769 01

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

Do kterého ročníku Váš syn / dcera chodí? Zaškrtněte: 1. 2. 3. 4.

Do kterého ročníku Váš syn / dcera chodí? Zaškrtněte: 1. 2. 3. 4. Dotazník pro rodiče (r. 2015) Vážení rodiče, máme velký zájem o to, aby byl Váš syn /Vaše dcera ve škole spokojený/á a naše výuka byla co nejkvalitnější. Proto se mimo jiné snažíme získávat co možná nejvíce

Více

ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 1 2 Charakteristika školy 1 3 Učební plány,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha 5 Radotín, Zderazská 6. Zderazská 6/60, 153 00 Praha 5 Radotín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha 5 Radotín, Zderazská 6. Zderazská 6/60, 153 00 Praha 5 Radotín Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha 5 Radotín, Zderazská 6 Zderazská 6/60, 153 00 Praha 5 Radotín Identifikátor školy: 600 001

Více

Studijní zaměření Hra na mandolínu

Studijní zaměření Hra na mandolínu Studijní zaměření Hra na mandolínu Mandolína je melodický, drnkací nástroj. Má zdvojené struny, které odpovídají strunám houslí, proto je možno vedle původních skladeb pro mandolínu čerpat také z houslové

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 136 VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 1 ÚVOD A KONTEXT Ačkoliv autoři Bílé knihy (Národní program rozvoje vzdělávání v České republice 2001) v rámci

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace b/ Zřizovatel školy: ÚMČ města

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dlouhá Třebová, okres Ústí nad Orlicí. Dlouhá Třebová 199, 561 17 Dlouhá Třebová. Identifikátor školy: 650 019 831

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dlouhá Třebová, okres Ústí nad Orlicí. Dlouhá Třebová 199, 561 17 Dlouhá Třebová. Identifikátor školy: 650 019 831 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Dlouhá Třebová, okres Ústí nad Orlicí Dlouhá Třebová 199, 561 17 Dlouhá Třebová Identifikátor školy: 650 019 831 Termín konání

Více

Základní umělecká škola, Střelice, okres Brno-venkov Hodnocení ZUŠ Střelice 2014 dotazníkové šetření

Základní umělecká škola, Střelice, okres Brno-venkov Hodnocení ZUŠ Střelice 2014 dotazníkové šetření Základní umělecká škola, Střelice, okres Brno-venkov Hodnocení ZUŠ Střelice 204 dotazníkové šetření Zpracovala: PhDr. Milena Pantůčková Úvodem Cílem dotazníkového šetření, které proběhlo v průběhu měsíce

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla 1 školní rok 2010/2011 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Karlovy Vary Inspekční zpráva Základní umělecká škola Plzeňská 395, 364 01 TOUŽIM Identifikátor: 600 067 688 Zřizovatel: Město Toužim, Sídliště 428, 364 20 Toužim

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 Vypracoval Vladimír Kliment, pověřený řízením ZUŠ Libčice Listopad 2014 2 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Dotazník Zpětná vazba absolventů

Dotazník Zpětná vazba absolventů Dotazník Zpětná vazba absolventů Milí absolventi, obracíme se na Vás s žádostí o vyplnění online dotazníku, který zjišťuje, jak s odstupem jednoho roku hodnotíte studium na střední škole. Šetření je anonymní

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu, 1. 5. ročník ZŠ Místo radostného setkávání, společné práce, vědomostního a

Více

15 odpovědi. Souhrn Zobrazit úplné odpovědi. 1) Jsem Žena 12 80% Muž 3 20%

15 odpovědi. Souhrn Zobrazit úplné odpovědi. 1) Jsem Žena 12 80% Muž 3 20% 15 odpovědi Souhrn Zobrazit úplné odpovědi 1) Jsem Žena 12 80% Muž 3 20% 2) Můj věk je méně než 20 let 0 0% 21-30 let 1 7% 31-40 let 2 13% 41-50 let 4 27% 51-60 let 7 47% 61 a více 1 7% 3) Učím na Základní

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

www.survio.com Vzdˇ el av an ı

www.survio.com Vzdˇ el av an ı www.survio.com Vzdělávání Obsah 1 Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 7 4 Přehled odpovědí 8 1. Navštěvují Vaše děti v současné době MŠ nebo ZŠ?...............................

Více

Anketa pro rodiče dětí MŠ - vyhodnocení Základní škola a mateřská škola Holetín

Anketa pro rodiče dětí MŠ - vyhodnocení Základní škola a mateřská škola Holetín Anketa pro rodiče dětí MŠ - vyhodnocení Základní škola a mateřská škola Holetín Spuštěno: 16 Dokončeno: 16 Úvod Při autoevaluaci hlavních oblastí působení školy, vymezených vyhláškou, na naší škole vycházíme

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

HUDEBNÍ, TANEČNÍ A VÝTVARNÁ ŠKOLA PRUŠÁNKY. HTVŠ Prušánky

HUDEBNÍ, TANEČNÍ A VÝTVARNÁ ŠKOLA PRUŠÁNKY. HTVŠ Prušánky HUDEBNÍ, TANEČNÍ A VÝTVARNÁ ŠKOLA PRUŠÁNKY HTVŠ Prušánky Program: 1. Vize HTVŠ 2. Struktura HTVŠ 3. Hudební nástroje 4. Sylabus 5. Závěrečné poznámky 6. Dotazy 7. Přihláška HTVŠ Prušánky Místo výuky: ZŠ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Označte, který stupeň Vaše dítě/ děti navštěvuje/ navštěvují:

Označte, který stupeň Vaše dítě/ děti navštěvuje/ navštěvují: Počet odpovědí: 296 v.voltr@zs-jestedska.cz Upravit formulář Zobrazit všechny odpovědi Publikovat analýzu Souhrn Označte, který stupeň Vaše dítě/ děti navštěvuje/ navštěvují: I. 172 58 % II. 84 28 % I.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

Výsledky dotazníkového rodičů ve školním roce 2012 2013 1. a 2. stupeň OBLAST VZDĚLÁVÁCÍHO PROGRAMU ŠKOLY

Výsledky dotazníkového rodičů ve školním roce 2012 2013 1. a 2. stupeň OBLAST VZDĚLÁVÁCÍHO PROGRAMU ŠKOLY Výsledky dotazníkového rodičů ve školním roce 2012 2013 1. a 2. stupeň Počet zaslaných dotazníků: I. stupeň: 214 II. stupeň: 175 Celkový počet oslovených respondentů: 389 Návratnost dotazníků: I. stupeň:

Více