Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14"

Transkript

1 školní rok 1919/ /2010 Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14 číslo 10 / ročník V. / leden červen

2 1919 Ředitelé školy ( ) Chlapecká: Karel Řezáč (22) František Rokos 1921(22) 1926 Josef Beneš František Vaněk ? 2009 Dívčí: Hedvika Čelechovská Františka Brtounová Vlasta Havlíčková Natalie Hlubínková Apolonie Kosinová Václav Vodstrčil a Oldřich Hladík Smíšená: Oldřich Hladík František Kožant Štěpán Rajsigl Věra Hofmannová Jan Žáček Jana Hlaváčková dosud 2

3 Vážení přátelé, rodiče, současní i bývalí kolegové, milí žáci! výročí otevření školy pro českou mládež Devadesát let je v lidském životě velmi dlouhá doba. Dvoupatrová školní budova byla postavena v roce 1905 pro německé obecné školy chlapeckou a dívčí, vyučovat se tu začalo ve školním roce 1907/08. Po rozpadu habsburské monarchie a vzniku samostatné Československé republiky v roce 1918 skončila i v zemském hlavním městě Brně doba germanizace a útlaku českého školství. Začátkem školního roku 1919/20 byla budova předána české školní mládeži. Ulice, ve které škola stojí, byla původně pojmenována v době svého vzniku podle moravského dějepisce a též brněnského purkmistra d Elverta. Od roku 1918 nesla název ulice Dlouhá, rok 1939 byl návratem k původnímu pojmenování d Elvertstrasse. V roce 1945 se opět ulice jmenovala Dlouhá a od roku 1946 nese název ulice Staňkova po komunálním úředníkovi, který byl umučen v době druhé světové války. Pouze dvanáct let uplynulo od doby, kdy jsem začínala na této škole jako ředitelka. Měla jsem spoustu plánů, ať už zavádění daltonských prvků do výuky, výstavbu nového sportovního hřiště a nové jídelny v suterénu školy, rekonstrukci sociálního zařízení, vybudování dvou učeben informatiky a jazykové učebny, zakoupení nového nábytku a šatních skříněk pro děti. Před pěti lety jsme začali poskytovat výuku českého jazyka pro děti-cizince z Evropské unie a od loňského roku i z třetích zemí. Když zpětně hodnotím toto období, musím říct, že bez významné pomoci městské časti Brno-Královo Pole a týmu kvalitních a obětavých pedagogů bychom toho všeho nedosáhli. Uplynulý školní rok byl ve znamení dalších významných změn. Došlo ke sloučení základní školy a mateřské školy v jeden právní subjekt a vznikla Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14. Stali jsme se spolupartnerem Jihomoravského regionálního centra na podporu integrace cizinců a výuka českého jazyka, jak pro děti z Evropské unie, tak z třetích zemí, úspěšně pokračuje. Rozšířenou výuku tělesné výchovy realizujeme ve sportovních skupinách na prvním stupni, které jsou zaměřené na lední hokej pro chlapce i dívky, krasobruslení či jiný sport. Brzy nastane doba dovolených a pro děti prázdniny. Po prázdninách nás čeká rekonstrukce nové čtyřtřídní mateřské školy. Přeji všem načerpání nových sil a energie, mnoho klidu a pohody, našim vycházejícím žákům úspěšné vykročení a hodně štěstí do dalšího života. Mgr. Jana Hlaváčková, ředitelka školy Obsah: Úvodní slovo ředitelky... 3 Akademie k 90. výročí školy... 4 Recitační soutěž na I. stupni a II. stupni Moje první výhra Úspěchy našich žáků Den matek Školní pěvecký sbor Paprsek" zamyšlení ŠvP Křižanov Něco pro zasmání od sedmáků Zaměstnanci školy Seznam absolventů

4 Akademie k 90. výročí školy 18. březen 2010 se určitě zapíše velkými písmeny do historie Základní školy a Mateřské školy, Brno, Staňkova 14, protože právě po deseti letech se v tento den opět sešli žáci, rodiče a učitelé na školní Akademii. Tento, ne zrovna lehký úkol, byl pro všechny výzvou. Žáci i učitelé dali hlavy dohromady a přemýšleli, jaký program připraví. Co předvedou? Kladli si tuto otázku navzájem i sami sobě. Během příprav vládla radostná, někdy i dusná atmosféra, pohoda i nervozita. Až nakonec ve čtvrtek 18. března v hodin odpoledne, s jistou dávkou rozechvění i těšení zároveň, byla Akademie zahájena. Celým programem byli diváci provázeni velmi sympatickou dvojicí moderátorů, Sárou Ciancimino a Markem Hurákem, kteří vtipně a kultivovaně nejprve uvedli ukázky z pohádky Pampeliška, připravené dětmi ze školní družiny, a,,šmoulí disko tanec žáčků mateřské školy. Další vystoupení byla již směsicí nejrůznějších jazyků, jimiž někteří noví žáci mluví, protože na rozdíl od předchozí Akademie jsou našimi spolužáky nejen Češi, ale také Slováci, Poláci, Moldavané, Rumuni, Ukrajinci, Gruzínci, Vietnamci, Rusové, Mongolové, Britka, Italka, Kazachstánec, Afghánec a dokonce i Afričanka. Navzájem si všichni rozumí, zvláště díky tomu, že naši noví žáci se tak rychle učí česky. Děvčata a chlapci ze všech tříd předvedli, že toho umějí opravdu hodně: rádi a dobře tancují, zpívají, sportují. Ve věku 12 let se dokáží humorně zamyslet sami nad sebou a ochotně předvést monolog na tak ožehavé téma, jakým je puberta. Srdce všech přítomných si získalo závěrečné vystoupení deváté třídy, které zvláště rodičům připomnělo, že jejich děti již vyrostly a brzy se vydají vlastní cestou. Proto snad i závěrečnou píseň o štěstí a lásce s chutí a plným nasazením zpívali nejen žáci, ale mnoho rodičů až po strop nabité tělocvičny. Věříme, že se nám školní Akademie povedla. Svědčily o tom úsměvy i slzy odcházejících rodičů, současných i bývalých žáků. PaedDr. Lenka Humpová, učitelka Čj Mgr. Ivana Kašparová, učitelka Hv 4

5 MŠ v rytmu tance Dne 18. března 2010 se děti z mateřské školy zúčastnily Akademie v základní škole u příležitosti 90. výročí založení školy. Připravili jsme si pohyb v rámci dětských možností na píseň Cesta kolem světa. Na tom, že se děti rády pohybují v rytmu, se postupem času nic nezměnilo, bez ohledu na pohybové předpoklady. Proto ne každý se projevuje, jakoby se na jevišti narodil. Navíc, když se děti dozvědí, že se na ně bude dívat maminka s tatínkem, cizí maminky a tatínkové, a to vše bude zachyceno okem kouzelné kamery. A tak před vystoupením se o ničem jiném nepovídá než o tom, abych to nepokazil, jestli jsem si vybrala správné oblečení, jaký nejvhodnější účes zvolit. Trpělivost není zpravidla pro tento věk typická vlastnost, ale příprava dětí na vystoupení je trpělivostí přímo posedlá. Najednou přišla ta chvíle. Některé děti byly šťastné, že se mohou předvést, jiné ovládla taková tréma, že s vykulenýma očkama jen s láskou rentgenovaly svoje maminky. Atmosféra po vystoupení byla skvělá. Potlesk přítomných a šťastný výraz ve tvářích rodičů ubezpečil děti, že jejich snaha nebyla zbytečná. Bylo nám potěšením se této akce zúčastnit a oboustranná radost je pro nás největší odměnou. Olga Culíková, učitelka MŠ ŠD hraje pohádku Začalo jaro, na loukách rozkvetly první pampelišky a děti z dramatického kroužku ze školní družiny právě v té době nacvičovaly pohádku Pampeliška aneb Kamarádi z lesa. Dne proběhla na základní škole školní Akademie k 90-iletému výročí založení naší školy. Děti z dramatického kroužku předvedly rodičům a všem ostatním hostům ukázky z připravené pohádky Pampeliška. Na začátku a konci pohádky dívky, coby pohádkové víly, zazpívaly a zatančily píseň Pampeliška. Jak bude pohádka pokračovat a jak skončí, děti rodičům neprozradily. Pozvaly je však na vystoupení ke Dni matek, kde zahrály pohádku celou. Zdeňka Běhalová, vychovatelka ŠD 5

6 Prvňáčci a Akademie Naše škola slavila své 90. výročí. A takový věk se musí samozřejmě oslavit. Vždyť naše škola je ještě starší než naše prababičky! Bylo rozhodnuto, že my, děti, důstojně oslavíme toto výročí školní Akademií. Každá třída si měla připravit své vystoupení a ani my jsme se nechtěli nechat zahanbit. Nacvičili jsme s naší paní učitelkou pásmo básniček a písniček. V našem vystoupení se objevil zajíček, myslivec, holoubek i Jeníček a Mařenka. Básničky a písničky zazněly hned ve čtyřech různých jazycích. V češtině, ruštině, ukrajinštině a vietnamštině. Mezi naše spolužáky a kamarády nepatří totiž jen Češi. Před vystoupením jsme moc klidní nebyli. Měli jsme strach, že něco pokazíme, ale potlesk našich maminek a tatínků nás uklidnil. Asi se nám to povedlo! I když jsme zatím ještě školáčci začátečníci. Děti z 1. třídy a třídní učitelka Mgr. Milada Kailová Žáci 2. třídy Také žáci 2. třídy chtěli přispět do bohatého programu naší školní Akademie. Celým svým vystoupením jsme chtěli vyjádřit potřebu a krásu kamarádství, přátelství. Naši spolužáci z Polska, Ukrajiny, Mongolska, Estonska a Afghánistánu zarecitovali básně ve svém rodném jazyce. Českou lidovou píseň,,já jsem muzikant jsme si zazpívali a zatančili všichni společně. S radostí jsme divákům zahráli pohádku,,o veliké řepě v polštině. Všem jsme ukázali, že v naší škole se neučíme jen předepsané předměty. V naší škole se seznamujeme s jazykem i kulturou jiných národů. Všude na světě ale platí, že vzájemná pomoc, tolerance a přátelství nezná hranic. Mgr. Dana Vytrhlíková, třídní učitelka 6

7 Akademie a 3. třída Když máš radost, vyjádři to zpěvem a pohybem - to bylo motto prvního z řady vystoupení žáků 3. ročníku. Jako šlehnutím kouzelného proutku jsme se v následující africké pohádce ocitli uprostřed vesnice v Africe, kde dívka Nabú tančí v rytmu afrických bubnů a je odnášena divokým větrem do pralesa, aby se na závěr tohoto pohybově dramatického vystoupení vrátila zpět i s životním ponaučením, jak už to v pohádkách, i v těch afrických, bývá. Po pohádce následovalo vystoupení dívčí taneční skupiny, doprovázené moderní hudbou. Na závěr se představila taneční dvojice chlapců, která předvedla pohybovou kreaci s prvky break dance. Příprava vystoupení žáky bavila a jistě to bylo také znát. Mgr. Zbyněk Stadler, třídní učitel Akademie vystoupení 4. třídy V tomto školním roce naše škola slaví významné výročí. K oslavě tohoto jubilea jsme uspořádali školní Akademii a každá třída si připravila svůj program. Kdokoliv se projde po našich chodbách nebo se podívá do jakékoliv třídy, nemůže si nevšimnout, že máme mezi sebou děti z různých koutů světa. Tak je to i v naší třídě. Učí se s námi Andriana z Ukrajiny, Rati z Gruzie a Nanaa až z dalekého Mongolska. Všechny děti si u nás brzy našly kamarády a zapojily se i do příprav na naše vystoupení. Ve třídě máme velmi šikovné děti, které ve škole i ve volném čase rády zpívají, sportují, tancují, mají rády napětí a tajemno, a z toho jsme vycházeli při přípravě našeho programu na akademii. Jirka Vlach už několik let zpívá v hudební škole a vyhrál již mnoho soutěží, bylo by určitě škoda jeho umění nevyužít. Naše vystoupení jsme tedy otevřeli krásnou písní,,korálky pro štěstí, kterou zazpívali Jirka Vlach a Míša Sedláková a celá třída je sborem doprovodila. Poté jsme se při zpěvu dojemné písně naší kamarádky Nany přenesli do dalekého Mongolska. Následovalo sólo Jirky, tentokrát na lidovou notu, kde krásně vynikl jeho čistý hlas. Andriana z Ukrajiny je mezi námi několik měsíců, ale připravila si báseň v češtině a všichni jsme jí jistě velmi dobře rozuměli. Poté následovala napínavá a trochu strašidelná pohádka, na jejímž předvedení se podílela celá třída. Nakonec nám Míša Sedláková s Eliškou Lendlerovou zatančily a předvedly i akrobatické prvky, za které sklidily bouřlivý potlesk. Velkou odměnou nám byl potlesk rodičů, ale i pochvala od starších spolužáků. Mgr. Martina Svatoňová, třídní učitelka 7

8 Žáci 5. třídy Vzhůru na palubu, dálky volají. Tato slova zazněla v písni žáků 5. třídy, kteří se v den konání Akademie proměnili na slavné piráty. Děti si připravily nejenom pásmo básní a písní, ale v hodinách výtvarné výchovy pilně vymýšlely a vyráběly rekvizity. Představení tak obohatily o různé mořské živočichy, sestavily loď, vytvořily dalekohled, stožár s plachtou, pirátskou vlajku, a to vše na hladině rozbouřeného moře. Dokonce se zapojil i tatínek naší žákyně, pan Pavel Fábry, který nám vyrobil krásné kormidlo, a pirátská loď se vší parádou mohla vyplout na dalekou plavbu. Mgr. Lenka Rusňáková, třídní učitelka Akademie - 6. třída Žákyně a žáci 6. třídy se na školní Akademii začali připravovat již počátkem měsíce listopadu. Zvýšený výskyt chřipkových onemocnění však jejich přípravu nejen omezil, ale dokonce i nadobro přerušil. Často se říká, že všechno zlé je k něčemu dobré. Platnost tohoto známého pořekadla se plně odrazila i v práci našich šesťáků. Nejprve se jim příliš nechtělo, nápady nepřicházely ani po opakovaném upozornění třídní paní učitelky. S novým rokem však nastala změna. Kluci a holky se více o své vystoupení začali zajímat a nakonec rádi využili velké pomoci paní učitelky Kašparové a společně začali nacvičovat mazurku za doprovodu hudby F. Chopina. První, druhé, třetí a ještě mnohé kroky byly katastrofálně neohrabané, změny v tanečních postojích nebyly k zapamatování, zkrátka vůbec nic se nedalo nacvičit. Některým slabším povahám začaly téci nervy, jiné se rozhodly rezignovat a netančit. Byly to opravdu trudné chvilky. Většina žáků, která v nácviku vytrvala a poprala se s jednotlivými tanečními figurami, byla šťastná, když při večerním představení pro rodiče 6. třída sklidila obdivný potlesk. A proč šesťáci tančili polskou mazurku? Do této třídy již druhým rokem chodí Łukasz Kozłowski z Polska., který své spolužáky naučil krátkou polskou báseň,,polak maly a na oplátku společně s nimi recitoval básničku,,malí Češi, kterou si všichni žáci složili společně v hodinách literární výchovy. Vystoupení této třídy vyvrcholilo dramatickým předvedením textu Puberta, který si autorsky zcela sama připravila a také přednesla Sára Ciancimino. Její výkon byl skvělý. Stejně příjemně svým pohybovým nadáním překvapila Sabina Fialová společně s Adrianou Máchovou ze 7. třídy, které zatančily ukázku street dance. Myslím si, že vystoupení 6. třídy patřilo k nejnáročnějším a nejpovedenějším. Sami se o tom můžete přesvědčit na webových stránkách naší školy. Mgr. Lenka Humpová, třídní učitelka 8

9 Akademie - 7. třída Pro slavnostní Akademii si 7. třída připravila dvě vystoupení. Celá třída nacvičila na rytmickou písničku Pavla Nováka,,Jak vyrazil kos do Itálie taneční vystoupení doplněné zpěvem. I přes počáteční problémy při nácviku se jim podařilo vystoupení pěkně zvládnout. Velký úspěch sklidilo taneční vystoupení Adriany Máchové spolu s žákyní 6. třídy Sabinou Fialovou, obě jsou členkami tanečního oddílu B-fresh a v loňském roce se umístily na 8. místě na mistrovství Evropy v Hip hopu. Mgr. Vanda Nováková, třídní učitelka Naše vystoupení na Akademii - 8. třída V den Akademie jsme byli už od rána velice nervózní. Čekala nás dvě vystoupení. Jedno pro naše spolužáky a druhé pro rodiče a širokou veřejnost. Ve volných chvílích jsme se snažili doladit potřebné detaily. Nacvičování bylo velmi náročné, ale nakonec se všechno podařilo. Námi zinscenovaný zápas mezi Ukrajinou a Českou republikou dopadl tak, jak bylo naplánováno, tedy 1:0 pro Ukrajinu. Roztleskávačky velmi dobře tančily do rytmu hudby a fanoušci řvali z plných plic. Hudba příjemně dokreslovala atmosféru. Dočkali jsme se velmi hlasitého potlesku, což pro nás bylo dostatečnou odměnou. Tím, jak jsme se museli při nacvičování domlouvat, naučili jsme se poslouchat jeden druhého a stmelilo to náš kolektiv. Jan Šmerda, 8. tř. 9

10 Akademie - 9. třída 9. třída započala s přípravou na školní Akademii poměrně pozdě, protože si zřejmě žáci této třídy neuvědomili, jaká odpovědnost na ně připadne, neboť tento školní rok je pro ně posledním, a tudíž všichni diváci si jejich závěrečné vystoupení budou velmi dobře pamatovat. Při první secvičné ale měli jako pomocníci možnost zhlédnout vystoupení jiných tříd a tehdy jim zřejmě trochu zatrnulo, protože viděli, že i ti nejmenší z prvního stupně jsou velmi šikovní a jejich výkony snad i lepší, než s čím by chtěli vystoupit sami deváťáci. A tu se jejich aktivita znásobila, najednou procitli a v jejich hlavách se vyrojilo množství nápadů. Nakonec slavili zasloužený úspěch, protože spousta rodičů odcházela se slzami v očích. Vždyť koho mohl zanechat chladným párový tanec na rozloučenou! Mnoho maminek si zřejmě vzpomnělo na své rané mládí a první lásky. Celou romantickou atmosféru ještě umocnil výkon pěveckého dívčího tria a společně anglicky zazpívaná píseň na rozloučenou. Mgr. Jana Havelková, třídní učitelka 10

11 Recitační soutěž na I. stupni a II. stupni Také v letošním školním roce se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže na I. stupni. Dne se sešli milovníci poezie, aby přednesli básně, které si připravili. Máme velkou radost, kolik dětí se do soutěže hlásí a jak se stále zlepšují. Porota měla těžké rozhodování. Děti se ve škole i doma pečlivě připravovaly. Některé děti vystupovaly před žáky z jiných tříd poprvé, někdo bojoval s trémou, ale všechny básničky byly velmi pěkné. Nejúspěšnější tři přednášející z každé kategorie získali na památku diplom a krásnou knihu. Všem zúčastněným, děvčatům i chlapcům, děkujeme za krásnou atmosféru, kterou svým přednesem dokázali vytvořit, a už teď se těšíme na další ročník soutěže. Výsledky I. kategorie: 1. místo Martina Hobzová (3. tř.) 2. místo Nela Janovská (2. tř.) 3. místo Eliška Kmeťová (1. tř.) Výsledky II. kategorie: 1. místo Katka Romanová (5. tř.) 2. místo - Jan Syka (4. tř.) 3. místo - Lukáš Nimrichter (5. tř.) Mgr. Lenka Rusňáková, učitelka I. st. Ve školním kole recitační soutěže v českém jazyce, které se uskutečnilo , se zúčastnilo 12 žáků druhého stupně. Výsledky III. kategorie: 1. Marek Hurák (7. tř.) 2. Sára Ciancimino (6. tř.) 3. Brigita Arnoštová (7. tř.) Výsledky IV. kategorie: 1. Veronika Klevetová (9. tř.) 2. Klára Neufeldová (9. tř.) 3. Markéta Kaděrová (9. tř.) Do městského kola postoupili Marek Hurák a Veronika Klevetová. Moje první výhra Mgr. Lenka Humpová, učitelka Čj V sobotu 22. května 2010 jsem byl na akci Lužánky v Lužánkách pomáhat na stánku, kde pracovala naše vedoucí z papírových modelářů. Zvoní telefon, vedoucí Růža ho zvedne a najednou se ozve hlas našeho druhého vedoucího Šidyho (to je jeho přezdívka), který je na soutěži v Jindřichově Hradci, a říká, že jsem vyhrál první místo v kategorii VDT (Velká dopravní technika), ve které bylo 100 soutěžících. A co to bylo za model? Byl to Londýnský patrový autobus. Byl jsem šťastný jak blecha, protože to byla moje 1. zlatá medaile. Jiří Vlach, 4. tř. 11

12 Úspěchy našich žáků Michaela Sedláková (4. tř.) sbírá jednu cenu za druhou. Např. na Mistrovství ČR ve sportovním aerobiku, FISAF fitness a FISAF Hip-hop týmech se umístila na 6. místě ve Step týmech v kategorii 8 10 let. Matěj Plačkov (4. tř.) naopak sbírá ocenění v krasobruslení a Nicholas Lang (6. tř.) se svým týmem v ledním hokeji. Kolektiv žáků Den matek Dívky z dramatického kroužku vystoupily ještě jednou ke Dni matek. Zahrály maminkám a všem ostatním celou pohádku Pampeliška. Přestože měly všechny děti trošku trému, pohádka se líbila. Na závěr dívky zazpívaly maminkám píseň Maminky, mámy.., která končí slovy:,,a tak ti kytku a pusu chceme dát. A skutečně! Děvčata se rozběhla do sálu mezi rodiče s vyrobenými přáníčky, kytičkou a políbením pro své maminky, tety a babičky. Mnohé z nich byly nejen překvapené, ale i dojaté. Zdeňka Běhalová, vychovatelka ŠD Školní pěvecký sbor Paprsek" - zamyšlení Uplynulo více jak 10 let, kdy jsem nastoupila na zdejší ZŠ. Jedním z prvních úkolů mimo jiné, který přede mnou vyvstal, byl vybudovat školní pěvecký sbor. Dnes se ohlížím k začátkům a konfrontuji se současnou existencí sboru. Když se zveřejnila zpráva, že se pěvecký sbor zakládá, hned se přihlásila skupinka nadšených zpěváčků. Nejdříve jsme pro nás hledali nějaké pěkné jméno, byla to zábava a ze všech návrhů nakonec zvítězil Paprsek. S elánem jsme se pustili do práce, začali pilně cvičit, chtěli jsme časem vybudovat repertoár, který bychom mohli předvést i mimo anonymitu zkušební učebny. Začali jsme s více než 25 členy. Brzy jsme se rozdělili na dva sbory - I. a II. stupně. Byla to doba, kdy koncertní síně zaplavily anglické písničky v podání zahraničních skupin a na scény vtrhly muzikály. 12

13 S překvapením jsem začala zjišťovat, že časy, kdy se sbory stavěly na krásných mnohohlasech lidového repertoáru, je minulostí. Je jasné, že každá doba přináší něco nového, aktuálního, někdy za každou cenu odlišného od toho, co nabízí současnost - to mládí fascinuje nejvíc. V této situaci jsem hledala kompromis - tedy vyjít částečně vstříc zájmu žáků, posouvat hlasové výkony k lepším výsledkům. Ovšem hlasové možnosti byly pochopitelně v disharmonii s touhou zpívat právě tu či onu písničku. Prioritou pro nás bylo, aby zpívání byla především radost a krásná hra. To se nám dařilo. Ostatně myslím, že toto je nejdůležitější v souboru nikoli profesionálním. Z návrhů lidových písniček prošla jen tzv. vypalovačka typu To ta Heĺpa a Išiel Macek. Pravda, později jsme zpívali také slovácké, moravské a slovenské písničky 2. a více hlasně, ale převažoval spíš moderní repertoár. Na programu byl také J. Ježek, Beatles, ABBA a samozřejmě muzikál - Kleopatra, Vlasy, Bídníci, Oliver, Kočky. Jeden rok byli ve sboru zpěváčci, které oslovil repertoár Čechomoru. Vzpomínám, že to byla velmi pěkná práce s hezkými výsledky. Dokonce se nám podařilo získat v pěvecké soutěži v komorním zpěvu 2. místo díky Nikole Kučírkové a Katce Vrábelové. Tu a tam se přihlásí také chlapci, nemohu nejmenovat např. Roberta Helmu - nyní už úspěšného studenta medicíny, který se dostal do celostátní pěvecké soutěže v Karlových Varech. Během naší existence jsme získali mnohá ocenění v soutěžích, několikrát druhá a třetí místa, 1. sbor Bronzové pásmo v soutěži sborů. Posledním dosavadním úspěchem je 3. místo Moniky Krčkové z 2. třídy v pěvecké soutěži Lidový skřivánek v dubnu tohoto roku. Repertoár mladších tvoří převážně písničky J. Svěráka a Uhlíře a hlavně těch, které si sami skládáme. Skutěčně jich už vznikla v naší tvořivé dílně pěkná řádka. Máme dokonce svůj zpěvník a s radostí podporuji všechny, kteří se do vlastní tvorby pustí a každý nápad realizujeme. S 1. sborem uvádíme také muzikály, např. Perníková chaloupka. Z těch, kteří byli pilířem sboru, musím určitě jmenovat Jitku Skřivanovou, Vlastíka Skřivana, Martinu Jankovou, Lenku Skácelíkovou, Zuzanu Brázdovou a velmi nadanou Nelu Konečnou - plnou invencí, takže práce s ní byla opravdová radost. Nadaná a velmi tvořivá je v současnosti Sára Ciancimino, a protože vkládáme do pásem taneční čísla, jsme rádi, že členkou je tanečně nadaná Sabina Fialová ze 6. třídy jako Sára a ze 3. třídy Natalie Pomeroy. Všichni, kteří sborem prošli, ví, že zpívání je radost, že je prima umět něco nacvičit, předvést to veřejnosti a ještě k tomu zažívat plno legrace a nových přátelství. A taky dobře ví, že je moc fajn slyšet aplaus, který je víc jak příjemný. A já si velmi cením dětí, které jsou ochotny věnovat svůj čas něčemu, co nepatří k nezbytným povinnostem. Jen s lítostí se loučím s těmi členy, z nichž jsou deváťáci a sbor opouští. Tak se vlastně začíná stále znova, ale to je údělem všech, kteří se této práci věnují. I tak stojí za to. Doufám, že,,paprsek bude svítit i v budoucnu. Mgr. Ivana Kašparová, vedoucí sboru 13

14 ŠvP Křižanov V tomto školním roce jsme se vydali na ŠvP do RS Drak v Křižanově, v jehož bezprostřední blízkosti se nachází krajina plná rybníků a lesů. Společně se děti z prvního stupně vydávaly v průběhu týdne plnit úkoly, které byly tematicky zaměřeny na vývoj letectví. Využili jsme blízkosti sportovního letiště a po jeho návštěvě děti rozvíjely příběh pilota, který nouzově přistál nedaleko RS, a vydaly se po stopách, které nás dovedly až ke zprávě a následně k pokladu, který pilot ve zdejších lesích zanechal. Celý projekt, který prolínal jak dopolední výukou, tak odpoledním programem, měl v dětech upevňovat přátelství a pocit vzájemné sounáležitosti. Kromě projektu byl pro děti připraven bohatý program v podobě karnevalu, taneční školy a dramatických scének, který se dětem velmi líbil. Podle reakcí dětí považujeme ŠvP za velmi zdařilou. Kolektiv učitelů I. stupně Něco pro zasmání od sedmáků Ptá se jeden bobr druhého:,,co máš dneska k svačině? Bobr odpoví:,,dřevo, a ty?,,já mám taky dřevo, nechceš ho vyměnit? Přijde Krakonoš do pekárny a říká:,,já si vezmu půlku Šumavy. Učitelka ve výtvarné výchově:,,honzíku, proč maluješ tatínkovi modré vlasy?,,protože nemám plešatou pastelku. 14

15 Zaměstnanci školy ve školním roce 2008/2009 Horní řada zleva: Lenka Humpová, Lenka Rusňáková, Jana Havelková, Zbyněk Stadler, prostřední řada zleva: Dana Vytrhlíková, Miluška Hloušková, Milada Kailová, Jana Hlaváčková, Věra Kašajová, Ilona Petráková, Vanda Nováková, spodní řada zleva: Petra Benešová, Ivana Kašparová, Vendula Smilová, Kateřina Damková, Martina Svatoňová, Ivana Lančaričová, Jana Fraňová ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Ředitelka školy Pedagogický sbor ZŠ Pedagogický sbor MŠ Mgr. Jana Hlaváčková Mgr. Petra Benešová Olga Culíková Mgr. Kateřina Damková Monika Lorencová Zástupkyně ředitelky Mgr. Jana Havelková Tereza Žáčková Mgr. Věra Kašajová Mgr. Milada Kailová Mgr. Ivana Kašparová Školník ZŠ Zástupkyně pro ekonomiku Mgr. Vendula Koubková Petr Drobný Ing. Ivana Lančaričová Mgr. Vanda Nováková Mgr. Zbyněk Stadler Provozní pracovnice ZŠ Výchovná poradkyně Mgr. Martina Svatoňová Jana Čermáková PaedDr. Lenka Humpová Mgr. Dana Vytrhlíková Jana Fraňová Ilona Petráková Metodička prevence Asistentka pedagoga Mgr. Lenka Rusňáková Ilona Hřebíčková Školnice MŠ Miroslava Matulová Administrativní pracovnice Vychovatelky ŠD Mgr. Jitka Juřicová Zdeňka Běhalová Provozní pracovnice MŠ Mgr. Šárka Hradilíková Věra Mihoková Současní zaměstnanci školy: Horní řada zleva: Dana Vytrhlíková, Zbyněk Stadler, Jana Havelková, Lenka Rusňáková, prostřední řada zleva: Milada Kailová, Kateřina Damková, Věra Kašajová, Jana Hlaváčková, Vanda Nováková, Jana Fraňová, spodní řada zleva: Petra Benešová, Ivana Kašparová, Martina Svatoňová, Ivana Lančaričová,Vendula Koubková, Jitka Juřicová, Ilona Petráková 15

16 Seznam absolventů v loňském školním roce 2008/2009 Třída IX. Třídní učitelka: PaedDr. Lenka Humpová Horní řada zleva: Jaroslav Kvasnica, Jakub Horák, Ondřej Pospíchal, prostřední řada zleva: Martin Bednařík, Kryštof Malinka, Robert Herman, Simona Draweová, Nela Konečná, Michal Urbánek, Lukáš Horňák, Lenka Humpová, spodní řada zleva: Denisa Zelenková, Ariunzaya Tsevelnyam, Marie Kocábová, Martina Hradilíková, Klára Baková, Martina Pilárová, Michaela Konopová, Hana Nováčková Seznam absolventů v letošním školním roce 2009/2010 Třída IX. Třídní učitelka: Mgr. Jana Havelková Horní řada zleva: Jana Havelková, Klára Neufeldová, Soňa Osmanová, Tereza Říhová, Liliana Chocholoušová, Nikola Velebová, Veronika Dorotíková, prostřední řada zleva: Ondřej Zaplatílek, Veronika Klevetová, Markéta Kaděrová, Lenka Bagárová, Eva Nováková, Iveta Bednářová, Tomáš Fasura, spodní řada zleva: Richard Vykoukal, Martin Smejkal, Alexander Artim, Tomáš Syrový, António Drawe, Tomáš Zlámal Školní časopis, 10. číslo, leden červen, školní rok 2009/2010. Vydáno k 90. výročí předání Základní školy Staňkova 14 české mládeži. Vydává zdarma Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14 pro vnitřní potřebu školy. Redakce a grafická úprava: Jana Hlaváčková. Toto číslo neprošlo jazykovou úpravou. Schválila: Mgr. Jana Hlaváčková. Počet výtisků: 250. Vychází

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

Příměšťák "Jaro v Majáku"

Příměšťák Jaro v Majáku Příměšťák "Jaro v Majáku" První tři dny jarních prázdnin proběhl v pobočce Maják příměstský tábor. Jaro v Majáku - tak se jmenoval letošní příměstský jarní tábor konaný na pobočce Maják. V průběhu tábora

Více

Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě. Závěrečná zpráva 2007/2008

Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě. Závěrečná zpráva 2007/2008 Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě Závěrečná zpráva 2007/2008 ANOMALY, o.s. ŠKOLNÍ 416 TANVALD 468 41 Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě, která pracovala dle pravidel

Více

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1 Školáček 2. číslo Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2015/2016

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

Ozve-li se v září hrom,bude v zimě zavát každý strom. Divoké husy na odletu - konec i babímu létu. 1. oddělení. 2. oddělení

Ozve-li se v září hrom,bude v zimě zavát každý strom. Divoké husy na odletu - konec i babímu létu. 1. oddělení. 2. oddělení Ozve-li se v září hrom,bude v zimě zavát každý strom. Divoké husy na odletu - konec i babímu létu. 1. oddělení 2. oddělení 4. oddělení 5. oddělení 1. oddělení - Podzimní skřítek 1. odd. a 2. odd. Draci

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 Fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 120. výročí založení školy pro sluchově postižené

Více

Š kolní kolo konverzace v ruske m jazyce

Š kolní kolo konverzace v ruske m jazyce Š kolní kolo konverzace v ruske m jazyce Ve čtvrtek 12.12. 2013 proběhlo na našem gymnáziu školní kolo konverzace v ruském jazyce. Ve třech kategoriích se školního kola zúčastnilo 11 studentů z prvního

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

PODZIM - září říjen listopad

PODZIM - září říjen listopad ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ A MŠ ŘEČANY N. L. VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Příloha 2 Ve školním roce 2013/2014 bylo ve školní družině zapsáno celkem 50 dětí z 1. 4. třídy. Otevřena byla 2 oddělení.

Více

Ocenění žáků Městem Třebíč

Ocenění žáků Městem Třebíč Ocenění žáků Městem Třebíč V termínu 22. června 2015 byli níže uvedení žáci přijati představiteli třebíčské radnice a odměněni za příkladnou reprezentaci školy a města Třebíče. Jan Vavřínek (5. A) za reprezentaci

Více

Číslo 1. Ročník VII. Říjen 2016

Číslo 1. Ročník VII. Říjen 2016 Školní ilustrovaný magazín III. základní školy Jindřichův Hradec Číslo 1. Ročník VII. Říjen 2016 Redakční rada magazínu: Radka Chytrová, Natálie Šimková, Klára Šojslová, Kateřina Heřmánková, Miloslav Hána,

Více

Poznávací zájezd BENELUX

Poznávací zájezd BENELUX Poznávací zájezd BENELUX Anglický týden Projektový týden prezentace absolventských prací Lyžařský výcvik Deváťáci se loučí s prvňáčky Žákovský parlament v Praze Úspěchy ve stolním tenisu Mezinárodní taneční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

LISTOPAD V listopadu proběhl druhý oborový a projektový den, vrátily se oblíbené sportovní turnaje, tentokrát ve florbalu! Také jsme ke konci roku oficiálně úspěšně ukončili program Bezpečné cesty do školy!

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Rozloučení s kalendářním rokem 2014 Ani jsme se nenadáli (opět! ) a už se blíží nový kalendářní rok ( už zase!). Vážení

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

TILIA. Školní časopis

TILIA. Školní časopis Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov Školní časopis TILIA Redakční rada: Mgr. Tomáš Zajíček Mgr. Petr Galečka Mgr. Dobroslava Jagošová Mgr. Eva Ondrušová Mgr. Zdeňka Veverková Náklad:

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice.

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Školu navštěvovalo celkem 468 žáků, z toho 283 žáků pracovalo

Více

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Ročník 2. Anotace

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ZÁSTUPCE ŘEDITELE: VÝCHOVNÝ PORADCE: ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE: KOORDINÁTOR ICT: KOORDINÁTOR ŠVP: KOORDINÁTOR EVVO: ZO ČMOS: POVĚŘENÁ

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

Co nám přinese rok 2011

Co nám přinese rok 2011 Obsah Co nám přinese rok 2011 2 Školní zpravodaj 3 Ptáme se vedení školy 6 Svět ICT 7 Třetí výtisk už se nese! Co nám přinese rok 2011 Na podzim roku 2010 se již začala naplno využívat nová počítačová

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME

Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME Na začátku roku jsme se rozhodli, že vás provedeme naším školním chovákem. O jeho chod se stará parta nadšených dobrovolníků z různých tříd. Scházejí se zde nejen o přestávkách,

Více

Pionýrská skupina Kamarádi cest Okříšky, U Stadionu 7, Okříšky. OKŘÍŠKY 12.listopadu 2011

Pionýrská skupina Kamarádi cest Okříšky, U Stadionu 7, Okříšky. OKŘÍŠKY 12.listopadu 2011 Pionýrská skupina Kamarádi cest Okříšky, U Stadionu 7, 675 21 Okříšky Oblastní kolo přehlídky hudební, taneční, výtvarně-rukodělné a fotografické soutěže Sedmikvítku SOUTĚŽNÍ ŘÁD OBECNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE

Více

AŤ SE. 2. číslo 2011

AŤ SE. 2. číslo 2011 AŤ SE 2. číslo 2011 VÍ Úvodník Milí čtenáři a čtenářky časopisu Ať se ví! V tomto čísle na nás čeká spoustu nového. Dočtete se zde o turnaji ve florbale a přehazované. Dozvíte se, jak vypadalo vystoupení

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

Zpravodaj 10. Na prázdniny 2014

Zpravodaj 10. Na prázdniny 2014 Zpravodaj 10 Na prázdniny 2014 Milí přátelé, srdečně vás pozdravujeme z Brna i ze Strážnice. Přejeme vám všem krásné a zajímavé prázdniny. Ať se vám podaří získat mnoho zážitků, dobré přátele, ale nezapomeňte

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4-5 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 6-12 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 13 5. Údaje o zařazování žáků str. 14-15 6. Výsledky

Více

Občanské sdružení při Základní škole Jiráskovo náměstí v Hradci Králové

Občanské sdružení při Základní škole Jiráskovo náměstí v Hradci Králové Občanské sdružení při Základní škole Jiráskovo náměstí v Hradci Králové Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Charakteristika sdružení Adresa: Občanské sdružení při Základní škole Jiráskovo

Více

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník 2 2010/11 cena 5 Kč Úvodník V mimořádném čísle školního časopisu jsme připravili několik zajímavostí, fotografií a informací o tom, co jsme během školního roku ve vyučování Super Nature s našimi žáky prožili.

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

2012/2013 www.specskoly.cz ŠKOLNÍ ČASOPIS. kopírováno z Microsoft klipart

2012/2013 www.specskoly.cz ŠKOLNÍ ČASOPIS. kopírováno z Microsoft klipart 2012/2013 www.specskoly.cz ŠKOLNÍ ČASOPIS měsíc: ZÁŘÍ 1. kopírováno z Microsoft klipart Návštěva žáků ze Slovenska v Karlových Varech Uběhl rok, co žáci ZŠ, MŠ a PrŠ Karlovy Vary pod vedením paní učitelky

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 Z ák ní lad šk o la, Mlá n d e ž ic k á 53 6, Tru t no v4 Zdravá výživa I v letošním roce proběhl projekt Týden zdraví. V rámci výuky děti absolvovaly různé aktivity

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin)

V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin) V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin) Malé krůčky k bezpečné cestě do školy Již čtvrtým rokem působí na naší škole rodičovská dopravní skupinka, která se snaží

Více

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Celkem žáků -8 *Dívky 6 *Chlapci -2 *Seznam : Jana, Radek, Reneta, Nikola, Květa, Emil, Petra, Kristina *Paní učitelka Anna * * * *Renata je dobrá kámoška. *Má ráda pracovní

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Kamil Lukáš Zach, 7. tř.

Kamil Lukáš Zach, 7. tř. Dne 16.4. 2014, den před Velikonočními prázdninami, učitelé uspořádali program. Na jednotlivých stanovištích jim pomáhali žáci 9. třídy. Na začátku hodiny jsem dostal papír. Byli na něm napsáni členové

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

prosinec 2012 ročník XI číslo 4

prosinec 2012 ročník XI číslo 4 prosinec 2012 ročník XI číslo 4 Trochu obav a pytel legrace a dobrot Letošní mikulášskou nadílku zajistili žáci z 6.A (čert klečící Erik Skalník, stojící zleva čert Terka Kampová, anděl Kristýna Hřídelová,

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

14 DNÍ PŘED UZAVŘENÍM LETOŠNÍCH SBĚROVÝCH TABULEK!!!!

14 DNÍ PŘED UZAVŘENÍM LETOŠNÍCH SBĚROVÝCH TABULEK!!!! SBĚR 2014/15!!! 14 DNÍ PŘED UZAVŘENÍM LETOŠNÍCH SBĚROVÝCH TABULEK!!!! Jak to vypadá s výsledky sběru v letošním roce??? Máme 14 dní před ukončením letošních tabulek, tedy ještě 14 dnů můžete přinášet PETKY,

Více

V 1. třídě jsme přivítali sedm žáčků...

V 1. třídě jsme přivítali sedm žáčků... ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK říjen 2007 Na úvod... Vždycky na začátku prázdnin se zdá, že dny sladkého nicnedělání snad nikdy neskončí. Ale čas se nedá zastavit. Prázdniny jsou za námi a je

Více

Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Jakub Mlčoch, Filip Němčanský, Tomáš Palkovič, Karolína Sedláčková, Ondřej Vašíček

Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Jakub Mlčoch, Filip Němčanský, Tomáš Palkovič, Karolína Sedláčková, Ondřej Vašíček Třída: I. A Třídní učitelka: Mgr. Hana Homolová Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Jakub Mlčoch, Filip Němčanský, Tomáš Palkovič, Karolína Sedláčková, Ondřej Vašíček Pochvala za výborný prospěch

Více

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU Harmonogram Evropského dne 8. 00 hodin 8. 15 11. 30 11. 45 13. 00 13. 30 15. 00 15. 00 slavnostní

Více

Do I. třídy byly zakoupeny nové počítače, které se stanou pomocníky při vyučování, ale i ve školní družině.

Do I. třídy byly zakoupeny nové počítače, které se stanou pomocníky při vyučování, ale i ve školní družině. Září 2013 V pátek 27. září proběhla školní drakiáda. Děti s velkým nadšením pouštěly své draky a dráčky. Bylo velmi pěkné, slunečné, ale málo větrné počasí. Akce byla přesunuta na další týden. Do I. třídy

Více

SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA. Do obvodního kola postoupili a umístili se: Výsledky krajského kola: PRAŽSKÝ GLOBUS

SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA. Do obvodního kola postoupili a umístili se: Výsledky krajského kola: PRAŽSKÝ GLOBUS SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA Školního kola se zúčastnilo 10 studentů z tercie, kvarty, sexty a oktávy. Obvodní kolo pro Prahu 10 a 11 již tradičně organizovala naše škola. Předsedkyní komise

Více

A DA. DoRIS ŠuMPeRK. ZÁžIteK. tanec ekologie. HuDBA ZÁBAVA. SeMINÁŘe. tábory. Středisko volného času. VoLNÝ ČAS. PŘÍRoDA. SPoRt

A DA. DoRIS ŠuMPeRK. ZÁžIteK. tanec ekologie. HuDBA ZÁBAVA. SeMINÁŘe. tábory. Středisko volného času. VoLNÝ ČAS. PŘÍRoDA. SPoRt Komenského 810/9 787 01 Šumperk www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk PoČÍtAČe PŘÍRoDA ZÁžIteK HuDBA ZÁBAVA SeMINÁŘe tanec ekologie

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Vítání jara na Vrablovci Bylo to v pátek 24. dubna 2009 v sále místní hospody, pořádal Klub důchodců Vrablovec.

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Z Chorvatska vezeme medaile

Z Chorvatska vezeme medaile Z Chorvatska vezeme medaile Jsou za námi další, již XXIV.Mezinárodní salesiánské hry, které se konaly v chorvatském Zagrebu. Již tradičně několik let Česká republika vyslala své nejlepší stolní tenisty,

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 12 2. číslo 2012 2013 Obsah 1. Narozeninová oslava 2. Rozhovor s ředitelem školy 60 let 3. Afrika 4. Mikuláš 5. Vánoční šplh 6. Florbal 7. Kolínská laťka 8.

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH

PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH 2013 / 2014 0 1. CÍL PROJEKTU Předškolní vzdělávání

Více

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně.

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně. Červen 2007 BRANNÝ DEN Dne 1.června se konal tradiční branný den v Krčském lese. Celou akci připravily obě paní učitelky tělesné výchovy Z. Kopasová a B. Chadimová za pomoci žáků devátých tříd. V 8:00

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

DUBEN Program a aktivity ve škole byly pestré jako samotné aprílové počasí! Přivítali jsme žáky z Německa na výměnném pobytu, sportovali jsme na školních turnajích, bubnovali jsme a projektový a oborový

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 5 6 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 7 5. Údaje o zařazování žáků str. 8 9 6. Příspěvek na provoz

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát V měsíci červnu jsme měli možnost hned 3x oslavit Den dětí. Poprvé se tomu tak stalo 1. 6. ve venkovních prostorách ZŠ Daneta.

Více

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku Projekt: ERASMUS+: Fiktivní obchodování mezi českou a slovenskou školou, číslo smlouvy 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Datum: 20. 11. 2016 26. 11. 2016 Místo: Název akce: Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska

Více

Projekt Comenius 2012-2014

Projekt Comenius 2012-2014 Projekt Comenius 2012-2014 Projekt Comenius je dotován z Evropské Unie. Naše škola zažádala o dotaci v loňském roce a získala tak 20 000 eur. Tyto prostředky budou použity na zakoupení vybavení pro práci

Více

MEF - EBAV 19th International Research Projects Exhibition, Istanbul

MEF - EBAV 19th International Research Projects Exhibition, Istanbul MEF - EBAV 19th International Research Projects Exhibition, Istanbul Pondělí 3. 5. 2010 Do Istanbulu jsme vyrazili v pondělí, letadlo nám odlétalo v pravé poledne. Po příjemných dvou a půl hodinkách strávených

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Personální obsazení školy, kontakty Jméno aprobace funkce třídnictví telefon email BALOUNOVÁ Kristýna 1. stupeň Učitelka 4.A 778 406 921 balounova@zskunup.cz

Více

ARS Poetica Puškinův památník

ARS Poetica Puškinův památník ARS Poetica Puškinův památník 50. ročník Je to k nevíře, ale v pátek 8. 4. 2016 v Bohumíně proběhl již 50. ročník krajské přehlídky ARS Poetica Puškinův památník. Jubilejního ročníku se zúčastnilo téměř

Více

zůstatek pro šk.rok 2005/2006 268,- Matouš Ryška

zůstatek pro šk.rok 2005/2006 268,- Matouš Ryška Zůstatek ze šk.roku 2004/2005 0,- Příjmy: příspěvky žáků 4 440,- Sponzoři 2 800,- Zisky z akcí 1 388,- Obecní úřad + příspěvky na karneval 1 856,- 10 484,- výdaje: příspěvek na výlet (66 žáků) 1 650,-

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2011/2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více