Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14"

Transkript

1 školní rok 1919/ /2010 Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14 číslo 10 / ročník V. / leden červen

2 1919 Ředitelé školy ( ) Chlapecká: Karel Řezáč (22) František Rokos 1921(22) 1926 Josef Beneš František Vaněk ? 2009 Dívčí: Hedvika Čelechovská Františka Brtounová Vlasta Havlíčková Natalie Hlubínková Apolonie Kosinová Václav Vodstrčil a Oldřich Hladík Smíšená: Oldřich Hladík František Kožant Štěpán Rajsigl Věra Hofmannová Jan Žáček Jana Hlaváčková dosud 2

3 Vážení přátelé, rodiče, současní i bývalí kolegové, milí žáci! výročí otevření školy pro českou mládež Devadesát let je v lidském životě velmi dlouhá doba. Dvoupatrová školní budova byla postavena v roce 1905 pro německé obecné školy chlapeckou a dívčí, vyučovat se tu začalo ve školním roce 1907/08. Po rozpadu habsburské monarchie a vzniku samostatné Československé republiky v roce 1918 skončila i v zemském hlavním městě Brně doba germanizace a útlaku českého školství. Začátkem školního roku 1919/20 byla budova předána české školní mládeži. Ulice, ve které škola stojí, byla původně pojmenována v době svého vzniku podle moravského dějepisce a též brněnského purkmistra d Elverta. Od roku 1918 nesla název ulice Dlouhá, rok 1939 byl návratem k původnímu pojmenování d Elvertstrasse. V roce 1945 se opět ulice jmenovala Dlouhá a od roku 1946 nese název ulice Staňkova po komunálním úředníkovi, který byl umučen v době druhé světové války. Pouze dvanáct let uplynulo od doby, kdy jsem začínala na této škole jako ředitelka. Měla jsem spoustu plánů, ať už zavádění daltonských prvků do výuky, výstavbu nového sportovního hřiště a nové jídelny v suterénu školy, rekonstrukci sociálního zařízení, vybudování dvou učeben informatiky a jazykové učebny, zakoupení nového nábytku a šatních skříněk pro děti. Před pěti lety jsme začali poskytovat výuku českého jazyka pro děti-cizince z Evropské unie a od loňského roku i z třetích zemí. Když zpětně hodnotím toto období, musím říct, že bez významné pomoci městské časti Brno-Královo Pole a týmu kvalitních a obětavých pedagogů bychom toho všeho nedosáhli. Uplynulý školní rok byl ve znamení dalších významných změn. Došlo ke sloučení základní školy a mateřské školy v jeden právní subjekt a vznikla Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14. Stali jsme se spolupartnerem Jihomoravského regionálního centra na podporu integrace cizinců a výuka českého jazyka, jak pro děti z Evropské unie, tak z třetích zemí, úspěšně pokračuje. Rozšířenou výuku tělesné výchovy realizujeme ve sportovních skupinách na prvním stupni, které jsou zaměřené na lední hokej pro chlapce i dívky, krasobruslení či jiný sport. Brzy nastane doba dovolených a pro děti prázdniny. Po prázdninách nás čeká rekonstrukce nové čtyřtřídní mateřské školy. Přeji všem načerpání nových sil a energie, mnoho klidu a pohody, našim vycházejícím žákům úspěšné vykročení a hodně štěstí do dalšího života. Mgr. Jana Hlaváčková, ředitelka školy Obsah: Úvodní slovo ředitelky... 3 Akademie k 90. výročí školy... 4 Recitační soutěž na I. stupni a II. stupni Moje první výhra Úspěchy našich žáků Den matek Školní pěvecký sbor Paprsek" zamyšlení ŠvP Křižanov Něco pro zasmání od sedmáků Zaměstnanci školy Seznam absolventů

4 Akademie k 90. výročí školy 18. březen 2010 se určitě zapíše velkými písmeny do historie Základní školy a Mateřské školy, Brno, Staňkova 14, protože právě po deseti letech se v tento den opět sešli žáci, rodiče a učitelé na školní Akademii. Tento, ne zrovna lehký úkol, byl pro všechny výzvou. Žáci i učitelé dali hlavy dohromady a přemýšleli, jaký program připraví. Co předvedou? Kladli si tuto otázku navzájem i sami sobě. Během příprav vládla radostná, někdy i dusná atmosféra, pohoda i nervozita. Až nakonec ve čtvrtek 18. března v hodin odpoledne, s jistou dávkou rozechvění i těšení zároveň, byla Akademie zahájena. Celým programem byli diváci provázeni velmi sympatickou dvojicí moderátorů, Sárou Ciancimino a Markem Hurákem, kteří vtipně a kultivovaně nejprve uvedli ukázky z pohádky Pampeliška, připravené dětmi ze školní družiny, a,,šmoulí disko tanec žáčků mateřské školy. Další vystoupení byla již směsicí nejrůznějších jazyků, jimiž někteří noví žáci mluví, protože na rozdíl od předchozí Akademie jsou našimi spolužáky nejen Češi, ale také Slováci, Poláci, Moldavané, Rumuni, Ukrajinci, Gruzínci, Vietnamci, Rusové, Mongolové, Britka, Italka, Kazachstánec, Afghánec a dokonce i Afričanka. Navzájem si všichni rozumí, zvláště díky tomu, že naši noví žáci se tak rychle učí česky. Děvčata a chlapci ze všech tříd předvedli, že toho umějí opravdu hodně: rádi a dobře tancují, zpívají, sportují. Ve věku 12 let se dokáží humorně zamyslet sami nad sebou a ochotně předvést monolog na tak ožehavé téma, jakým je puberta. Srdce všech přítomných si získalo závěrečné vystoupení deváté třídy, které zvláště rodičům připomnělo, že jejich děti již vyrostly a brzy se vydají vlastní cestou. Proto snad i závěrečnou píseň o štěstí a lásce s chutí a plným nasazením zpívali nejen žáci, ale mnoho rodičů až po strop nabité tělocvičny. Věříme, že se nám školní Akademie povedla. Svědčily o tom úsměvy i slzy odcházejících rodičů, současných i bývalých žáků. PaedDr. Lenka Humpová, učitelka Čj Mgr. Ivana Kašparová, učitelka Hv 4

5 MŠ v rytmu tance Dne 18. března 2010 se děti z mateřské školy zúčastnily Akademie v základní škole u příležitosti 90. výročí založení školy. Připravili jsme si pohyb v rámci dětských možností na píseň Cesta kolem světa. Na tom, že se děti rády pohybují v rytmu, se postupem času nic nezměnilo, bez ohledu na pohybové předpoklady. Proto ne každý se projevuje, jakoby se na jevišti narodil. Navíc, když se děti dozvědí, že se na ně bude dívat maminka s tatínkem, cizí maminky a tatínkové, a to vše bude zachyceno okem kouzelné kamery. A tak před vystoupením se o ničem jiném nepovídá než o tom, abych to nepokazil, jestli jsem si vybrala správné oblečení, jaký nejvhodnější účes zvolit. Trpělivost není zpravidla pro tento věk typická vlastnost, ale příprava dětí na vystoupení je trpělivostí přímo posedlá. Najednou přišla ta chvíle. Některé děti byly šťastné, že se mohou předvést, jiné ovládla taková tréma, že s vykulenýma očkama jen s láskou rentgenovaly svoje maminky. Atmosféra po vystoupení byla skvělá. Potlesk přítomných a šťastný výraz ve tvářích rodičů ubezpečil děti, že jejich snaha nebyla zbytečná. Bylo nám potěšením se této akce zúčastnit a oboustranná radost je pro nás největší odměnou. Olga Culíková, učitelka MŠ ŠD hraje pohádku Začalo jaro, na loukách rozkvetly první pampelišky a děti z dramatického kroužku ze školní družiny právě v té době nacvičovaly pohádku Pampeliška aneb Kamarádi z lesa. Dne proběhla na základní škole školní Akademie k 90-iletému výročí založení naší školy. Děti z dramatického kroužku předvedly rodičům a všem ostatním hostům ukázky z připravené pohádky Pampeliška. Na začátku a konci pohádky dívky, coby pohádkové víly, zazpívaly a zatančily píseň Pampeliška. Jak bude pohádka pokračovat a jak skončí, děti rodičům neprozradily. Pozvaly je však na vystoupení ke Dni matek, kde zahrály pohádku celou. Zdeňka Běhalová, vychovatelka ŠD 5

6 Prvňáčci a Akademie Naše škola slavila své 90. výročí. A takový věk se musí samozřejmě oslavit. Vždyť naše škola je ještě starší než naše prababičky! Bylo rozhodnuto, že my, děti, důstojně oslavíme toto výročí školní Akademií. Každá třída si měla připravit své vystoupení a ani my jsme se nechtěli nechat zahanbit. Nacvičili jsme s naší paní učitelkou pásmo básniček a písniček. V našem vystoupení se objevil zajíček, myslivec, holoubek i Jeníček a Mařenka. Básničky a písničky zazněly hned ve čtyřech různých jazycích. V češtině, ruštině, ukrajinštině a vietnamštině. Mezi naše spolužáky a kamarády nepatří totiž jen Češi. Před vystoupením jsme moc klidní nebyli. Měli jsme strach, že něco pokazíme, ale potlesk našich maminek a tatínků nás uklidnil. Asi se nám to povedlo! I když jsme zatím ještě školáčci začátečníci. Děti z 1. třídy a třídní učitelka Mgr. Milada Kailová Žáci 2. třídy Také žáci 2. třídy chtěli přispět do bohatého programu naší školní Akademie. Celým svým vystoupením jsme chtěli vyjádřit potřebu a krásu kamarádství, přátelství. Naši spolužáci z Polska, Ukrajiny, Mongolska, Estonska a Afghánistánu zarecitovali básně ve svém rodném jazyce. Českou lidovou píseň,,já jsem muzikant jsme si zazpívali a zatančili všichni společně. S radostí jsme divákům zahráli pohádku,,o veliké řepě v polštině. Všem jsme ukázali, že v naší škole se neučíme jen předepsané předměty. V naší škole se seznamujeme s jazykem i kulturou jiných národů. Všude na světě ale platí, že vzájemná pomoc, tolerance a přátelství nezná hranic. Mgr. Dana Vytrhlíková, třídní učitelka 6

7 Akademie a 3. třída Když máš radost, vyjádři to zpěvem a pohybem - to bylo motto prvního z řady vystoupení žáků 3. ročníku. Jako šlehnutím kouzelného proutku jsme se v následující africké pohádce ocitli uprostřed vesnice v Africe, kde dívka Nabú tančí v rytmu afrických bubnů a je odnášena divokým větrem do pralesa, aby se na závěr tohoto pohybově dramatického vystoupení vrátila zpět i s životním ponaučením, jak už to v pohádkách, i v těch afrických, bývá. Po pohádce následovalo vystoupení dívčí taneční skupiny, doprovázené moderní hudbou. Na závěr se představila taneční dvojice chlapců, která předvedla pohybovou kreaci s prvky break dance. Příprava vystoupení žáky bavila a jistě to bylo také znát. Mgr. Zbyněk Stadler, třídní učitel Akademie vystoupení 4. třídy V tomto školním roce naše škola slaví významné výročí. K oslavě tohoto jubilea jsme uspořádali školní Akademii a každá třída si připravila svůj program. Kdokoliv se projde po našich chodbách nebo se podívá do jakékoliv třídy, nemůže si nevšimnout, že máme mezi sebou děti z různých koutů světa. Tak je to i v naší třídě. Učí se s námi Andriana z Ukrajiny, Rati z Gruzie a Nanaa až z dalekého Mongolska. Všechny děti si u nás brzy našly kamarády a zapojily se i do příprav na naše vystoupení. Ve třídě máme velmi šikovné děti, které ve škole i ve volném čase rády zpívají, sportují, tancují, mají rády napětí a tajemno, a z toho jsme vycházeli při přípravě našeho programu na akademii. Jirka Vlach už několik let zpívá v hudební škole a vyhrál již mnoho soutěží, bylo by určitě škoda jeho umění nevyužít. Naše vystoupení jsme tedy otevřeli krásnou písní,,korálky pro štěstí, kterou zazpívali Jirka Vlach a Míša Sedláková a celá třída je sborem doprovodila. Poté jsme se při zpěvu dojemné písně naší kamarádky Nany přenesli do dalekého Mongolska. Následovalo sólo Jirky, tentokrát na lidovou notu, kde krásně vynikl jeho čistý hlas. Andriana z Ukrajiny je mezi námi několik měsíců, ale připravila si báseň v češtině a všichni jsme jí jistě velmi dobře rozuměli. Poté následovala napínavá a trochu strašidelná pohádka, na jejímž předvedení se podílela celá třída. Nakonec nám Míša Sedláková s Eliškou Lendlerovou zatančily a předvedly i akrobatické prvky, za které sklidily bouřlivý potlesk. Velkou odměnou nám byl potlesk rodičů, ale i pochvala od starších spolužáků. Mgr. Martina Svatoňová, třídní učitelka 7

8 Žáci 5. třídy Vzhůru na palubu, dálky volají. Tato slova zazněla v písni žáků 5. třídy, kteří se v den konání Akademie proměnili na slavné piráty. Děti si připravily nejenom pásmo básní a písní, ale v hodinách výtvarné výchovy pilně vymýšlely a vyráběly rekvizity. Představení tak obohatily o různé mořské živočichy, sestavily loď, vytvořily dalekohled, stožár s plachtou, pirátskou vlajku, a to vše na hladině rozbouřeného moře. Dokonce se zapojil i tatínek naší žákyně, pan Pavel Fábry, který nám vyrobil krásné kormidlo, a pirátská loď se vší parádou mohla vyplout na dalekou plavbu. Mgr. Lenka Rusňáková, třídní učitelka Akademie - 6. třída Žákyně a žáci 6. třídy se na školní Akademii začali připravovat již počátkem měsíce listopadu. Zvýšený výskyt chřipkových onemocnění však jejich přípravu nejen omezil, ale dokonce i nadobro přerušil. Často se říká, že všechno zlé je k něčemu dobré. Platnost tohoto známého pořekadla se plně odrazila i v práci našich šesťáků. Nejprve se jim příliš nechtělo, nápady nepřicházely ani po opakovaném upozornění třídní paní učitelky. S novým rokem však nastala změna. Kluci a holky se více o své vystoupení začali zajímat a nakonec rádi využili velké pomoci paní učitelky Kašparové a společně začali nacvičovat mazurku za doprovodu hudby F. Chopina. První, druhé, třetí a ještě mnohé kroky byly katastrofálně neohrabané, změny v tanečních postojích nebyly k zapamatování, zkrátka vůbec nic se nedalo nacvičit. Některým slabším povahám začaly téci nervy, jiné se rozhodly rezignovat a netančit. Byly to opravdu trudné chvilky. Většina žáků, která v nácviku vytrvala a poprala se s jednotlivými tanečními figurami, byla šťastná, když při večerním představení pro rodiče 6. třída sklidila obdivný potlesk. A proč šesťáci tančili polskou mazurku? Do této třídy již druhým rokem chodí Łukasz Kozłowski z Polska., který své spolužáky naučil krátkou polskou báseň,,polak maly a na oplátku společně s nimi recitoval básničku,,malí Češi, kterou si všichni žáci složili společně v hodinách literární výchovy. Vystoupení této třídy vyvrcholilo dramatickým předvedením textu Puberta, který si autorsky zcela sama připravila a také přednesla Sára Ciancimino. Její výkon byl skvělý. Stejně příjemně svým pohybovým nadáním překvapila Sabina Fialová společně s Adrianou Máchovou ze 7. třídy, které zatančily ukázku street dance. Myslím si, že vystoupení 6. třídy patřilo k nejnáročnějším a nejpovedenějším. Sami se o tom můžete přesvědčit na webových stránkách naší školy. Mgr. Lenka Humpová, třídní učitelka 8

9 Akademie - 7. třída Pro slavnostní Akademii si 7. třída připravila dvě vystoupení. Celá třída nacvičila na rytmickou písničku Pavla Nováka,,Jak vyrazil kos do Itálie taneční vystoupení doplněné zpěvem. I přes počáteční problémy při nácviku se jim podařilo vystoupení pěkně zvládnout. Velký úspěch sklidilo taneční vystoupení Adriany Máchové spolu s žákyní 6. třídy Sabinou Fialovou, obě jsou členkami tanečního oddílu B-fresh a v loňském roce se umístily na 8. místě na mistrovství Evropy v Hip hopu. Mgr. Vanda Nováková, třídní učitelka Naše vystoupení na Akademii - 8. třída V den Akademie jsme byli už od rána velice nervózní. Čekala nás dvě vystoupení. Jedno pro naše spolužáky a druhé pro rodiče a širokou veřejnost. Ve volných chvílích jsme se snažili doladit potřebné detaily. Nacvičování bylo velmi náročné, ale nakonec se všechno podařilo. Námi zinscenovaný zápas mezi Ukrajinou a Českou republikou dopadl tak, jak bylo naplánováno, tedy 1:0 pro Ukrajinu. Roztleskávačky velmi dobře tančily do rytmu hudby a fanoušci řvali z plných plic. Hudba příjemně dokreslovala atmosféru. Dočkali jsme se velmi hlasitého potlesku, což pro nás bylo dostatečnou odměnou. Tím, jak jsme se museli při nacvičování domlouvat, naučili jsme se poslouchat jeden druhého a stmelilo to náš kolektiv. Jan Šmerda, 8. tř. 9

10 Akademie - 9. třída 9. třída započala s přípravou na školní Akademii poměrně pozdě, protože si zřejmě žáci této třídy neuvědomili, jaká odpovědnost na ně připadne, neboť tento školní rok je pro ně posledním, a tudíž všichni diváci si jejich závěrečné vystoupení budou velmi dobře pamatovat. Při první secvičné ale měli jako pomocníci možnost zhlédnout vystoupení jiných tříd a tehdy jim zřejmě trochu zatrnulo, protože viděli, že i ti nejmenší z prvního stupně jsou velmi šikovní a jejich výkony snad i lepší, než s čím by chtěli vystoupit sami deváťáci. A tu se jejich aktivita znásobila, najednou procitli a v jejich hlavách se vyrojilo množství nápadů. Nakonec slavili zasloužený úspěch, protože spousta rodičů odcházela se slzami v očích. Vždyť koho mohl zanechat chladným párový tanec na rozloučenou! Mnoho maminek si zřejmě vzpomnělo na své rané mládí a první lásky. Celou romantickou atmosféru ještě umocnil výkon pěveckého dívčího tria a společně anglicky zazpívaná píseň na rozloučenou. Mgr. Jana Havelková, třídní učitelka 10

11 Recitační soutěž na I. stupni a II. stupni Také v letošním školním roce se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže na I. stupni. Dne se sešli milovníci poezie, aby přednesli básně, které si připravili. Máme velkou radost, kolik dětí se do soutěže hlásí a jak se stále zlepšují. Porota měla těžké rozhodování. Děti se ve škole i doma pečlivě připravovaly. Některé děti vystupovaly před žáky z jiných tříd poprvé, někdo bojoval s trémou, ale všechny básničky byly velmi pěkné. Nejúspěšnější tři přednášející z každé kategorie získali na památku diplom a krásnou knihu. Všem zúčastněným, děvčatům i chlapcům, děkujeme za krásnou atmosféru, kterou svým přednesem dokázali vytvořit, a už teď se těšíme na další ročník soutěže. Výsledky I. kategorie: 1. místo Martina Hobzová (3. tř.) 2. místo Nela Janovská (2. tř.) 3. místo Eliška Kmeťová (1. tř.) Výsledky II. kategorie: 1. místo Katka Romanová (5. tř.) 2. místo - Jan Syka (4. tř.) 3. místo - Lukáš Nimrichter (5. tř.) Mgr. Lenka Rusňáková, učitelka I. st. Ve školním kole recitační soutěže v českém jazyce, které se uskutečnilo , se zúčastnilo 12 žáků druhého stupně. Výsledky III. kategorie: 1. Marek Hurák (7. tř.) 2. Sára Ciancimino (6. tř.) 3. Brigita Arnoštová (7. tř.) Výsledky IV. kategorie: 1. Veronika Klevetová (9. tř.) 2. Klára Neufeldová (9. tř.) 3. Markéta Kaděrová (9. tř.) Do městského kola postoupili Marek Hurák a Veronika Klevetová. Moje první výhra Mgr. Lenka Humpová, učitelka Čj V sobotu 22. května 2010 jsem byl na akci Lužánky v Lužánkách pomáhat na stánku, kde pracovala naše vedoucí z papírových modelářů. Zvoní telefon, vedoucí Růža ho zvedne a najednou se ozve hlas našeho druhého vedoucího Šidyho (to je jeho přezdívka), který je na soutěži v Jindřichově Hradci, a říká, že jsem vyhrál první místo v kategorii VDT (Velká dopravní technika), ve které bylo 100 soutěžících. A co to bylo za model? Byl to Londýnský patrový autobus. Byl jsem šťastný jak blecha, protože to byla moje 1. zlatá medaile. Jiří Vlach, 4. tř. 11

12 Úspěchy našich žáků Michaela Sedláková (4. tř.) sbírá jednu cenu za druhou. Např. na Mistrovství ČR ve sportovním aerobiku, FISAF fitness a FISAF Hip-hop týmech se umístila na 6. místě ve Step týmech v kategorii 8 10 let. Matěj Plačkov (4. tř.) naopak sbírá ocenění v krasobruslení a Nicholas Lang (6. tř.) se svým týmem v ledním hokeji. Kolektiv žáků Den matek Dívky z dramatického kroužku vystoupily ještě jednou ke Dni matek. Zahrály maminkám a všem ostatním celou pohádku Pampeliška. Přestože měly všechny děti trošku trému, pohádka se líbila. Na závěr dívky zazpívaly maminkám píseň Maminky, mámy.., která končí slovy:,,a tak ti kytku a pusu chceme dát. A skutečně! Děvčata se rozběhla do sálu mezi rodiče s vyrobenými přáníčky, kytičkou a políbením pro své maminky, tety a babičky. Mnohé z nich byly nejen překvapené, ale i dojaté. Zdeňka Běhalová, vychovatelka ŠD Školní pěvecký sbor Paprsek" - zamyšlení Uplynulo více jak 10 let, kdy jsem nastoupila na zdejší ZŠ. Jedním z prvních úkolů mimo jiné, který přede mnou vyvstal, byl vybudovat školní pěvecký sbor. Dnes se ohlížím k začátkům a konfrontuji se současnou existencí sboru. Když se zveřejnila zpráva, že se pěvecký sbor zakládá, hned se přihlásila skupinka nadšených zpěváčků. Nejdříve jsme pro nás hledali nějaké pěkné jméno, byla to zábava a ze všech návrhů nakonec zvítězil Paprsek. S elánem jsme se pustili do práce, začali pilně cvičit, chtěli jsme časem vybudovat repertoár, který bychom mohli předvést i mimo anonymitu zkušební učebny. Začali jsme s více než 25 členy. Brzy jsme se rozdělili na dva sbory - I. a II. stupně. Byla to doba, kdy koncertní síně zaplavily anglické písničky v podání zahraničních skupin a na scény vtrhly muzikály. 12

13 S překvapením jsem začala zjišťovat, že časy, kdy se sbory stavěly na krásných mnohohlasech lidového repertoáru, je minulostí. Je jasné, že každá doba přináší něco nového, aktuálního, někdy za každou cenu odlišného od toho, co nabízí současnost - to mládí fascinuje nejvíc. V této situaci jsem hledala kompromis - tedy vyjít částečně vstříc zájmu žáků, posouvat hlasové výkony k lepším výsledkům. Ovšem hlasové možnosti byly pochopitelně v disharmonii s touhou zpívat právě tu či onu písničku. Prioritou pro nás bylo, aby zpívání byla především radost a krásná hra. To se nám dařilo. Ostatně myslím, že toto je nejdůležitější v souboru nikoli profesionálním. Z návrhů lidových písniček prošla jen tzv. vypalovačka typu To ta Heĺpa a Išiel Macek. Pravda, později jsme zpívali také slovácké, moravské a slovenské písničky 2. a více hlasně, ale převažoval spíš moderní repertoár. Na programu byl také J. Ježek, Beatles, ABBA a samozřejmě muzikál - Kleopatra, Vlasy, Bídníci, Oliver, Kočky. Jeden rok byli ve sboru zpěváčci, které oslovil repertoár Čechomoru. Vzpomínám, že to byla velmi pěkná práce s hezkými výsledky. Dokonce se nám podařilo získat v pěvecké soutěži v komorním zpěvu 2. místo díky Nikole Kučírkové a Katce Vrábelové. Tu a tam se přihlásí také chlapci, nemohu nejmenovat např. Roberta Helmu - nyní už úspěšného studenta medicíny, který se dostal do celostátní pěvecké soutěže v Karlových Varech. Během naší existence jsme získali mnohá ocenění v soutěžích, několikrát druhá a třetí místa, 1. sbor Bronzové pásmo v soutěži sborů. Posledním dosavadním úspěchem je 3. místo Moniky Krčkové z 2. třídy v pěvecké soutěži Lidový skřivánek v dubnu tohoto roku. Repertoár mladších tvoří převážně písničky J. Svěráka a Uhlíře a hlavně těch, které si sami skládáme. Skutěčně jich už vznikla v naší tvořivé dílně pěkná řádka. Máme dokonce svůj zpěvník a s radostí podporuji všechny, kteří se do vlastní tvorby pustí a každý nápad realizujeme. S 1. sborem uvádíme také muzikály, např. Perníková chaloupka. Z těch, kteří byli pilířem sboru, musím určitě jmenovat Jitku Skřivanovou, Vlastíka Skřivana, Martinu Jankovou, Lenku Skácelíkovou, Zuzanu Brázdovou a velmi nadanou Nelu Konečnou - plnou invencí, takže práce s ní byla opravdová radost. Nadaná a velmi tvořivá je v současnosti Sára Ciancimino, a protože vkládáme do pásem taneční čísla, jsme rádi, že členkou je tanečně nadaná Sabina Fialová ze 6. třídy jako Sára a ze 3. třídy Natalie Pomeroy. Všichni, kteří sborem prošli, ví, že zpívání je radost, že je prima umět něco nacvičit, předvést to veřejnosti a ještě k tomu zažívat plno legrace a nových přátelství. A taky dobře ví, že je moc fajn slyšet aplaus, který je víc jak příjemný. A já si velmi cením dětí, které jsou ochotny věnovat svůj čas něčemu, co nepatří k nezbytným povinnostem. Jen s lítostí se loučím s těmi členy, z nichž jsou deváťáci a sbor opouští. Tak se vlastně začíná stále znova, ale to je údělem všech, kteří se této práci věnují. I tak stojí za to. Doufám, že,,paprsek bude svítit i v budoucnu. Mgr. Ivana Kašparová, vedoucí sboru 13

14 ŠvP Křižanov V tomto školním roce jsme se vydali na ŠvP do RS Drak v Křižanově, v jehož bezprostřední blízkosti se nachází krajina plná rybníků a lesů. Společně se děti z prvního stupně vydávaly v průběhu týdne plnit úkoly, které byly tematicky zaměřeny na vývoj letectví. Využili jsme blízkosti sportovního letiště a po jeho návštěvě děti rozvíjely příběh pilota, který nouzově přistál nedaleko RS, a vydaly se po stopách, které nás dovedly až ke zprávě a následně k pokladu, který pilot ve zdejších lesích zanechal. Celý projekt, který prolínal jak dopolední výukou, tak odpoledním programem, měl v dětech upevňovat přátelství a pocit vzájemné sounáležitosti. Kromě projektu byl pro děti připraven bohatý program v podobě karnevalu, taneční školy a dramatických scének, který se dětem velmi líbil. Podle reakcí dětí považujeme ŠvP za velmi zdařilou. Kolektiv učitelů I. stupně Něco pro zasmání od sedmáků Ptá se jeden bobr druhého:,,co máš dneska k svačině? Bobr odpoví:,,dřevo, a ty?,,já mám taky dřevo, nechceš ho vyměnit? Přijde Krakonoš do pekárny a říká:,,já si vezmu půlku Šumavy. Učitelka ve výtvarné výchově:,,honzíku, proč maluješ tatínkovi modré vlasy?,,protože nemám plešatou pastelku. 14

15 Zaměstnanci školy ve školním roce 2008/2009 Horní řada zleva: Lenka Humpová, Lenka Rusňáková, Jana Havelková, Zbyněk Stadler, prostřední řada zleva: Dana Vytrhlíková, Miluška Hloušková, Milada Kailová, Jana Hlaváčková, Věra Kašajová, Ilona Petráková, Vanda Nováková, spodní řada zleva: Petra Benešová, Ivana Kašparová, Vendula Smilová, Kateřina Damková, Martina Svatoňová, Ivana Lančaričová, Jana Fraňová ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Ředitelka školy Pedagogický sbor ZŠ Pedagogický sbor MŠ Mgr. Jana Hlaváčková Mgr. Petra Benešová Olga Culíková Mgr. Kateřina Damková Monika Lorencová Zástupkyně ředitelky Mgr. Jana Havelková Tereza Žáčková Mgr. Věra Kašajová Mgr. Milada Kailová Mgr. Ivana Kašparová Školník ZŠ Zástupkyně pro ekonomiku Mgr. Vendula Koubková Petr Drobný Ing. Ivana Lančaričová Mgr. Vanda Nováková Mgr. Zbyněk Stadler Provozní pracovnice ZŠ Výchovná poradkyně Mgr. Martina Svatoňová Jana Čermáková PaedDr. Lenka Humpová Mgr. Dana Vytrhlíková Jana Fraňová Ilona Petráková Metodička prevence Asistentka pedagoga Mgr. Lenka Rusňáková Ilona Hřebíčková Školnice MŠ Miroslava Matulová Administrativní pracovnice Vychovatelky ŠD Mgr. Jitka Juřicová Zdeňka Běhalová Provozní pracovnice MŠ Mgr. Šárka Hradilíková Věra Mihoková Současní zaměstnanci školy: Horní řada zleva: Dana Vytrhlíková, Zbyněk Stadler, Jana Havelková, Lenka Rusňáková, prostřední řada zleva: Milada Kailová, Kateřina Damková, Věra Kašajová, Jana Hlaváčková, Vanda Nováková, Jana Fraňová, spodní řada zleva: Petra Benešová, Ivana Kašparová, Martina Svatoňová, Ivana Lančaričová,Vendula Koubková, Jitka Juřicová, Ilona Petráková 15

16 Seznam absolventů v loňském školním roce 2008/2009 Třída IX. Třídní učitelka: PaedDr. Lenka Humpová Horní řada zleva: Jaroslav Kvasnica, Jakub Horák, Ondřej Pospíchal, prostřední řada zleva: Martin Bednařík, Kryštof Malinka, Robert Herman, Simona Draweová, Nela Konečná, Michal Urbánek, Lukáš Horňák, Lenka Humpová, spodní řada zleva: Denisa Zelenková, Ariunzaya Tsevelnyam, Marie Kocábová, Martina Hradilíková, Klára Baková, Martina Pilárová, Michaela Konopová, Hana Nováčková Seznam absolventů v letošním školním roce 2009/2010 Třída IX. Třídní učitelka: Mgr. Jana Havelková Horní řada zleva: Jana Havelková, Klára Neufeldová, Soňa Osmanová, Tereza Říhová, Liliana Chocholoušová, Nikola Velebová, Veronika Dorotíková, prostřední řada zleva: Ondřej Zaplatílek, Veronika Klevetová, Markéta Kaděrová, Lenka Bagárová, Eva Nováková, Iveta Bednářová, Tomáš Fasura, spodní řada zleva: Richard Vykoukal, Martin Smejkal, Alexander Artim, Tomáš Syrový, António Drawe, Tomáš Zlámal Školní časopis, 10. číslo, leden červen, školní rok 2009/2010. Vydáno k 90. výročí předání Základní školy Staňkova 14 české mládeži. Vydává zdarma Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14 pro vnitřní potřebu školy. Redakce a grafická úprava: Jana Hlaváčková. Toto číslo neprošlo jazykovou úpravou. Schválila: Mgr. Jana Hlaváčková. Počet výtisků: 250. Vychází

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Ročník 2. Anotace

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 12 2. číslo 2012 2013 Obsah 1. Narozeninová oslava 2. Rozhovor s ředitelem školy 60 let 3. Afrika 4. Mikuláš 5. Vánoční šplh 6. Florbal 7. Kolínská laťka 8.

Více

o činnosti a hospodaření v roce 2014

o činnosti a hospodaření v roce 2014 o činnosti a hospodaření v roce 2014 spolek SÍDLO: Chomutov 3, Pod lesem 4939, 430 03 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 22832734 E-MAIL: sancezit@seznam.cz WEBOVÉ STRÁNKY: www.hennlichova.cz/sance_zit ČÍSLO ÚČTU: KB

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Knihovna města Olomouce

Knihovna města Olomouce Těšíme se na jaro Knihovna města Olomouce V pátek 9. ledna se žáci 4. třídy za velkého náledí vydali do městské knihovny na náměstí Republiky. Program pod názvem Veršovaný svět představil především naše

Více

Vážení rodiče, 1. Několik informací o škole

Vážení rodiče, 1. Několik informací o škole Vážení rodiče, jsme rádi, že Vaše dítě navštěvuje naši školu. Máme zájem o dobrou spolupráci rodiny a školy, a proto Vám chceme poskytnout informace, které byste měli znát ještě před zahájením školního

Více

Vychovatelky školní družiny a školního klubu (samostatná pracovní skupina)

Vychovatelky školní družiny a školního klubu (samostatná pracovní skupina) Vychovatelky školní družiny a školního klubu (samostatná pracovní skupina) Tvorba a ověřování hodnotícího portfolia pro zájmovou činnost a mimovýukové aktivity v rámci školní družiny a školního klubu 1

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

KRONIKA PROSINEC 2014

KRONIKA PROSINEC 2014 KRONIKA PROSINEC 2014 ADVENTNÍ ČAS Adventní čas jsme rozžali symbolickým rozsvícením první svíčky na adventním věnci. Krásný věnec nám věnovala paní Šoupalová, děkujeme. MIKULÁŠ PŘIŠEL K NÁM S napětím

Více

..září / leden 2015..

..září / leden 2015.. ..září / leden 2015.. IV. ročník, 29. číslo Reportér P.E.S. strana 2 FOTOGALERIE strana 4 Den název otevřených článku dveří + stran strana 8 1 P. E. S. 2014 Každý školní rok začínáme oblíbenou akcí P.

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5 PIŠKVORKY VALENTÝN ŠKOLNÍ A OKRESNÍ KOLA OLYMPIÁD FOTOGRAFIE Z AKCÍ ŽÁKOVSKÝ PLES

ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5 PIŠKVORKY VALENTÝN ŠKOLNÍ A OKRESNÍ KOLA OLYMPIÁD FOTOGRAFIE Z AKCÍ ŽÁKOVSKÝ PLES ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5 PIŠKVORKY VALENTÝN ŠKOLNÍ A OKRESNÍ KOLA OLYMPIÁD FOTOGRAFIE Z AKCÍ ŽÁKOVSKÝ PLES leden-únor 2015 Co napsali žáci 5. B. Těšíme se na 2. stupeň? Na druhém stupni se

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY VÝUKA JAZYKŮ Od třetí třídy začíná výuka cizího jazyka. Angličtinu mohou děti navštěvovat i v kroužku, který na naší škole probíhá v odpoledních hodinách. Od 7. ročníku vyučujeme 2. cizí jazyk ( Nj, Fj,

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem provázeli budoucí prvňáčky žáci 5. tříd, kteří si připravili pro děti pohádkové úkoly. Letos

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

DUBEN Naše aktivity ve škole byly pestré jako aprílové počasí! Kromě celoškolních akcí, kdy přijeli na návštěvu žáci z partnerské školy z Mellendorfu nebo rozmanitých oborových dní se konaly i akce tříd,

Více

POHÁROVÁ SOUTĚŽ TANEČNÍCH SKUPIN

POHÁROVÁ SOUTĚŽ TANEČNÍCH SKUPIN POHÁROVÁ SOUTĚŽ TANEČNÍCH SKUPIN VYHLAŠOVATEL Pohyb Praha o.s., Pražského 661/40., 152 00 Praha 5 POŘADATEL Hb Dance taneční škola ve spolupráci s Pohyb Praha o.s. SPOLUPOŘADATEL ATVA-vzdělávací centrum,

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ Články: O třídě a rozhovor s paní učitelkou Šárkou Kindlovou připravila Bára Bílá Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová Rozhovor s paní uč. Ivanou Běloubkovou

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Deváťácké noviny č. 11; školní rok 2013/2014

Deváťácké noviny č. 11; školní rok 2013/2014 1 ÚVODNÍK Uběhlo čtrnáct dní a my vám přinášíme další číslo Deváťáckých novin. Začátek února se předvedl spíše jarním počasím než zamrzlými rybníky a zasněženou krajinou. Doufáme, že napadne nějaký sníh

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Pěvecký sbor Kvítek

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Pěvecký sbor Kvítek Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice Pěvecký sbor Kvítek Jméno a příjmení: Michaela Blechová Třída: 5.A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: PaedDr. Naděžda Hrnčířová Datum odevzdání:

Více

Archiv 6. třídy. Mezinárodní matematická soutěž Klokan 6. a 7. ročník kategorie BENJAMÍN obsadil Vláďa Světlík krásné 2. místo. MOC GRATULUJEME.

Archiv 6. třídy. Mezinárodní matematická soutěž Klokan 6. a 7. ročník kategorie BENJAMÍN obsadil Vláďa Světlík krásné 2. místo. MOC GRATULUJEME. Archiv 6. třídy ČERVEN 2011 prohlédněte si aktuální články k těmto akcím 3. 6. Projektový den Děti dětem, aneb Známe své město? 6. 6. Preventivní program Klima třídy /zde klikněte/ 10. 6. Přírodopisná

Více

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4. Třída: 4.A (rok nástupu 2011) Třída: *4.A (rok nástupu 2010) Třída: *4.B (rok nástupu 2010) Třída: **4.B (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Magda Fenárová Místopředseda:

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu.

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu. FOTBAL Dnes dne 20.dubna se na Hradištském hřišti se odehrál fotbalový zápas mezi třídami ZŠ Hradištko.Všichni hráli moc dobře ale vítěz je jen jedan( 1.A > 1.B-2 Mod=2. Oran-3.=4.-6.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2009/2010 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

55.výročí. Mateřské školy Letců. Zpracovala: Jiřina Hamplová, ředitelka MŠ

55.výročí. Mateřské školy Letců. Zpracovala: Jiřina Hamplová, ředitelka MŠ 55.výročí Mateřské školy Letců Zpracovala: Jiřina Hamplová, ředitelka MŠ Mateřská škola Letců vznikla roku 1960 ve Kbelích. Roku 1968 byla obec vyjmuta ze Středočeského kraje a byla připojena k Velké Praze

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Téma : Maková panenka, Rákosníček, Vydrýsek Měsíc květů a rozkvetlá zahrádka Moje maminka a svátek matek Naše planeta, moře, řeky Cíle : - Osvojení

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Dne 10.10.2011 se uskutečnila v tělocvičně školy první schůzka rodičů ve školním roce 2011/2012. Schůzi vedla p. Eva Válková, která jménem výboru přivítala

Více

E V R O P S K Á U N I E

E V R O P S K Á U N I E S e m i n á r n í p r á c e E V R O P S K Á U N I E Naše země se stala součástí Evropské unie. Jsme sice občané České republiky, ale náš domov se podstatně rozšířil na všechny světové strany. Je velmi

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy!

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy! MATÝSKŮV OBČASNÍČEK Č. 42 LEDEN 2010 NOVINKY V MATÝSKU OD LEDNA 2010: Matýskáček, malý žáček Cena dopolední aktivity pro děti Matýskáček, malý žáček : 100,-/2,5 hodiny V ceně program pro děti, svačinka

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR

Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR pořádají Mistrovství ČR SUT plesových předtančení Mistrovství

Více

Martina Bábíčková, Ph.D. 23.03.2014

Martina Bábíčková, Ph.D. 23.03.2014 Jméno Martina Bábíčková, Ph.D. Datum 23.03.2014 Ročník 7. Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor Informatika Tematický okruh Textový editor Téma klíčová slova Novinová strana

Více

Sport Atletika. Vybíjená KVĚTEN-ČERVEN 2014. Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou. Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1.

Sport Atletika. Vybíjená KVĚTEN-ČERVEN 2014. Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou. Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1. KVĚTEN-ČERVEN 2014 Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1. stupně vydali do divadla. Představení bylo o paní Krásihaldě, která měla dvě opice Máňu a Fráňu.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014 Soutěž: Dárkové balení (DB) 7 Ivana Baranová Hotelová škola, Třebíč 430 1. 12 Kateřina Müllerová 8 Jana Hejlíková 6 Veronika Brabcová Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, 398

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011

Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011 Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011 ZŠ a MŠ Ukrajinská 19 příspěvková organizace Ostrava - Poruba 1. Spolupráce s pedagogickým sborem 1.1. Seznámení s obsahem MPP na šk.r. 2010/2011 - rozdělení

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 EXKURZE PO STOPÁCH BRATŘÍ ČAPKŮ 19. 9. 2013 Realizační tým v rámci projektu

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PODZIM: Cestou ke zdraví 24. 10. 2013 Mluvili jsme o důležitosti správné výživy, hygienických návycích, přečetli jsme si pohádky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 Obsah: Slovo ředitele školy, akce v uplynulém měsíci, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Červen 2008 TOCHOVICE 76 262

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník 2 2010/11 cena 5 Kč Úvodník V mimořádném čísle školního časopisu jsme připravili několik zajímavostí, fotografií a informací o tom, co jsme během školního roku ve vyučování Super Nature s našimi žáky prožili.

Více

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2012/2013

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2012/2013 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2012/2013 Ředitelka školy (statutární orgán): Zástupce statutárního

Více

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO Obecní úřad Tvrdonice a Slovácký Podlužácký krůžek Tvrdonice vyhlašují jako součást 62. ročníku národopisných slavností Podluží v písni a tanci ve dnech 5. - 7. června 2015 SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A

Více

Pracovní stáž Garantem stáže

Pracovní stáž Garantem stáže Pracovní stáž Garantem stáže Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s., Kostelní nám. 1, Ostrava 1 (akreditace MŠMT) Místo pobytu: Jižní Tyrolsko leží na jižní straně Alp

Více

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín:

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín: Vážení rodiče, i v právě začínajícím školním roce pro Vaše děti otevíráme anglický odpolední klub After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

Shoda přísudku s podmětem

Shoda přísudku s podmětem Shoda přísudku s podmětem procvičování učiva autor: Tomáš Barták Shoda Př s Po POZOR: jen v minulém čase podmět rodu M živ. M neživ. Ž S koncovka přísudku -i Chlapci běželi. Psi štěkali. -y Lesy šuměly.

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. (SWEET HOME) 18. číslo podzim 2013

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. (SWEET HOME) 18. číslo podzim 2013 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov (SWEET HOME) 18. číslo podzim 2013 Listí padá, rána jsou mlhavá, chladno je nám všem... Podzimní příroda je přesto

Více

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU Slavnostní přijetí VIP hostů a zahraničních delegací plesu předsedou vlády ČR Mirkem Topolánkem, první místopředsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslavou Němcovou, generálním

Více

Šéfredaktoři Martina Kubová Lenka Ostrčilová. Redaktor Michal Žák. Grafická úprava Šimon Mozola. Korektura Mgr. Jiřina Ostrčilová

Šéfredaktoři Martina Kubová Lenka Ostrčilová. Redaktor Michal Žák. Grafická úprava Šimon Mozola. Korektura Mgr. Jiřina Ostrčilová Šéfredaktoři Martina Kubová Lenka Ostrčilová Redaktor Michal Žák Grafická úprava Šimon Mozola Korektura Mgr. Jiřina Ostrčilová Slovo šéfredaktora: Prázdniny uběhly velmi rychle a jsme zpátky s novým dílem

Více

III. Současný AUTOR HUDBY ZUŠ DIPLOM - OCENĚNÍ KAT. DISCIPL. NÁZEV SKLADBY CHOREOGRAF

III. Současný AUTOR HUDBY ZUŠ DIPLOM - OCENĚNÍ KAT. DISCIPL. NÁZEV SKLADBY CHOREOGRAF KAT. Dětské KOMÁŘI I. taneční hry Zora Breczková nefolklór. II. Dětské CO DOBRÉHO DO BŘICHA lidové tan.hry Marcela Látalová a tance lidová-komáři se ženili Zdeněk Král-Pšt úprava lidových písní Květa Hurťáková

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Prague Junior Note 2013

Prague Junior Note 2013 Kategorie nejmladších I. cena 8 Koča Filip 24 25 24 22 25 24 24 121 24,200 I. cena 4 Halíková Veronika 24 24 22 20 24 23 23 116 23,200 II. cena 1 Číhalová Rozálie 24 22 22 21 23 23 22 112 22,400 II. cena

Více

DDM Kamarád Třemošná vyhlašuje 15. ročník soutěže v Plzeňském kraji pod záštitou KÚ PK a MŠMT ČR a 1. ročník finále ČECH v Plzni

DDM Kamarád Třemošná vyhlašuje 15. ročník soutěže v Plzeňském kraji pod záštitou KÚ PK a MŠMT ČR a 1. ročník finále ČECH v Plzni patronka soutěže Lilian Sarah Fischerová druhá Česká vícemiss 2007 DDM Kamarád Třemošná vyhlašuje 15. ročník soutěže v Plzeňském kraji pod záštitou KÚ PK a MŠMT ČR a 1. ročník finále ČECH v Plzni Vyhlašovatelem

Více

Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012

Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012 Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012 DI+HI 1 1. ZŠ Svatoplukova, Šternberk 15 2 ZŠ a G mesta Konice 14 3 ZŠ Boženy Nemcové Zábreh 10 4 3. ZŠ Nám. Svobody, Šternberk 8 5 ZŠ Demlova Olomouc 6 DII+HII

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

Úterý 27. 7. 2010. Středa 28. 7. 2010

Úterý 27. 7. 2010. Středa 28. 7. 2010 Úterý 27. 7. 2010 Po příjezdu nás všech do tábora, jsme se šli ubytovat na naše chatky. Při nastěhování se nám líbilo, že máme různě barevně vymalované chatky. První věc, která nás čekala po vybalení věcí,

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více