Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14"

Transkript

1 školní rok 1919/ /2010 Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14 číslo 10 / ročník V. / leden červen

2 1919 Ředitelé školy ( ) Chlapecká: Karel Řezáč (22) František Rokos 1921(22) 1926 Josef Beneš František Vaněk ? 2009 Dívčí: Hedvika Čelechovská Františka Brtounová Vlasta Havlíčková Natalie Hlubínková Apolonie Kosinová Václav Vodstrčil a Oldřich Hladík Smíšená: Oldřich Hladík František Kožant Štěpán Rajsigl Věra Hofmannová Jan Žáček Jana Hlaváčková dosud 2

3 Vážení přátelé, rodiče, současní i bývalí kolegové, milí žáci! výročí otevření školy pro českou mládež Devadesát let je v lidském životě velmi dlouhá doba. Dvoupatrová školní budova byla postavena v roce 1905 pro německé obecné školy chlapeckou a dívčí, vyučovat se tu začalo ve školním roce 1907/08. Po rozpadu habsburské monarchie a vzniku samostatné Československé republiky v roce 1918 skončila i v zemském hlavním městě Brně doba germanizace a útlaku českého školství. Začátkem školního roku 1919/20 byla budova předána české školní mládeži. Ulice, ve které škola stojí, byla původně pojmenována v době svého vzniku podle moravského dějepisce a též brněnského purkmistra d Elverta. Od roku 1918 nesla název ulice Dlouhá, rok 1939 byl návratem k původnímu pojmenování d Elvertstrasse. V roce 1945 se opět ulice jmenovala Dlouhá a od roku 1946 nese název ulice Staňkova po komunálním úředníkovi, který byl umučen v době druhé světové války. Pouze dvanáct let uplynulo od doby, kdy jsem začínala na této škole jako ředitelka. Měla jsem spoustu plánů, ať už zavádění daltonských prvků do výuky, výstavbu nového sportovního hřiště a nové jídelny v suterénu školy, rekonstrukci sociálního zařízení, vybudování dvou učeben informatiky a jazykové učebny, zakoupení nového nábytku a šatních skříněk pro děti. Před pěti lety jsme začali poskytovat výuku českého jazyka pro děti-cizince z Evropské unie a od loňského roku i z třetích zemí. Když zpětně hodnotím toto období, musím říct, že bez významné pomoci městské časti Brno-Královo Pole a týmu kvalitních a obětavých pedagogů bychom toho všeho nedosáhli. Uplynulý školní rok byl ve znamení dalších významných změn. Došlo ke sloučení základní školy a mateřské školy v jeden právní subjekt a vznikla Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14. Stali jsme se spolupartnerem Jihomoravského regionálního centra na podporu integrace cizinců a výuka českého jazyka, jak pro děti z Evropské unie, tak z třetích zemí, úspěšně pokračuje. Rozšířenou výuku tělesné výchovy realizujeme ve sportovních skupinách na prvním stupni, které jsou zaměřené na lední hokej pro chlapce i dívky, krasobruslení či jiný sport. Brzy nastane doba dovolených a pro děti prázdniny. Po prázdninách nás čeká rekonstrukce nové čtyřtřídní mateřské školy. Přeji všem načerpání nových sil a energie, mnoho klidu a pohody, našim vycházejícím žákům úspěšné vykročení a hodně štěstí do dalšího života. Mgr. Jana Hlaváčková, ředitelka školy Obsah: Úvodní slovo ředitelky... 3 Akademie k 90. výročí školy... 4 Recitační soutěž na I. stupni a II. stupni Moje první výhra Úspěchy našich žáků Den matek Školní pěvecký sbor Paprsek" zamyšlení ŠvP Křižanov Něco pro zasmání od sedmáků Zaměstnanci školy Seznam absolventů

4 Akademie k 90. výročí školy 18. březen 2010 se určitě zapíše velkými písmeny do historie Základní školy a Mateřské školy, Brno, Staňkova 14, protože právě po deseti letech se v tento den opět sešli žáci, rodiče a učitelé na školní Akademii. Tento, ne zrovna lehký úkol, byl pro všechny výzvou. Žáci i učitelé dali hlavy dohromady a přemýšleli, jaký program připraví. Co předvedou? Kladli si tuto otázku navzájem i sami sobě. Během příprav vládla radostná, někdy i dusná atmosféra, pohoda i nervozita. Až nakonec ve čtvrtek 18. března v hodin odpoledne, s jistou dávkou rozechvění i těšení zároveň, byla Akademie zahájena. Celým programem byli diváci provázeni velmi sympatickou dvojicí moderátorů, Sárou Ciancimino a Markem Hurákem, kteří vtipně a kultivovaně nejprve uvedli ukázky z pohádky Pampeliška, připravené dětmi ze školní družiny, a,,šmoulí disko tanec žáčků mateřské školy. Další vystoupení byla již směsicí nejrůznějších jazyků, jimiž někteří noví žáci mluví, protože na rozdíl od předchozí Akademie jsou našimi spolužáky nejen Češi, ale také Slováci, Poláci, Moldavané, Rumuni, Ukrajinci, Gruzínci, Vietnamci, Rusové, Mongolové, Britka, Italka, Kazachstánec, Afghánec a dokonce i Afričanka. Navzájem si všichni rozumí, zvláště díky tomu, že naši noví žáci se tak rychle učí česky. Děvčata a chlapci ze všech tříd předvedli, že toho umějí opravdu hodně: rádi a dobře tancují, zpívají, sportují. Ve věku 12 let se dokáží humorně zamyslet sami nad sebou a ochotně předvést monolog na tak ožehavé téma, jakým je puberta. Srdce všech přítomných si získalo závěrečné vystoupení deváté třídy, které zvláště rodičům připomnělo, že jejich děti již vyrostly a brzy se vydají vlastní cestou. Proto snad i závěrečnou píseň o štěstí a lásce s chutí a plným nasazením zpívali nejen žáci, ale mnoho rodičů až po strop nabité tělocvičny. Věříme, že se nám školní Akademie povedla. Svědčily o tom úsměvy i slzy odcházejících rodičů, současných i bývalých žáků. PaedDr. Lenka Humpová, učitelka Čj Mgr. Ivana Kašparová, učitelka Hv 4

5 MŠ v rytmu tance Dne 18. března 2010 se děti z mateřské školy zúčastnily Akademie v základní škole u příležitosti 90. výročí založení školy. Připravili jsme si pohyb v rámci dětských možností na píseň Cesta kolem světa. Na tom, že se děti rády pohybují v rytmu, se postupem času nic nezměnilo, bez ohledu na pohybové předpoklady. Proto ne každý se projevuje, jakoby se na jevišti narodil. Navíc, když se děti dozvědí, že se na ně bude dívat maminka s tatínkem, cizí maminky a tatínkové, a to vše bude zachyceno okem kouzelné kamery. A tak před vystoupením se o ničem jiném nepovídá než o tom, abych to nepokazil, jestli jsem si vybrala správné oblečení, jaký nejvhodnější účes zvolit. Trpělivost není zpravidla pro tento věk typická vlastnost, ale příprava dětí na vystoupení je trpělivostí přímo posedlá. Najednou přišla ta chvíle. Některé děti byly šťastné, že se mohou předvést, jiné ovládla taková tréma, že s vykulenýma očkama jen s láskou rentgenovaly svoje maminky. Atmosféra po vystoupení byla skvělá. Potlesk přítomných a šťastný výraz ve tvářích rodičů ubezpečil děti, že jejich snaha nebyla zbytečná. Bylo nám potěšením se této akce zúčastnit a oboustranná radost je pro nás největší odměnou. Olga Culíková, učitelka MŠ ŠD hraje pohádku Začalo jaro, na loukách rozkvetly první pampelišky a děti z dramatického kroužku ze školní družiny právě v té době nacvičovaly pohádku Pampeliška aneb Kamarádi z lesa. Dne proběhla na základní škole školní Akademie k 90-iletému výročí založení naší školy. Děti z dramatického kroužku předvedly rodičům a všem ostatním hostům ukázky z připravené pohádky Pampeliška. Na začátku a konci pohádky dívky, coby pohádkové víly, zazpívaly a zatančily píseň Pampeliška. Jak bude pohádka pokračovat a jak skončí, děti rodičům neprozradily. Pozvaly je však na vystoupení ke Dni matek, kde zahrály pohádku celou. Zdeňka Běhalová, vychovatelka ŠD 5

6 Prvňáčci a Akademie Naše škola slavila své 90. výročí. A takový věk se musí samozřejmě oslavit. Vždyť naše škola je ještě starší než naše prababičky! Bylo rozhodnuto, že my, děti, důstojně oslavíme toto výročí školní Akademií. Každá třída si měla připravit své vystoupení a ani my jsme se nechtěli nechat zahanbit. Nacvičili jsme s naší paní učitelkou pásmo básniček a písniček. V našem vystoupení se objevil zajíček, myslivec, holoubek i Jeníček a Mařenka. Básničky a písničky zazněly hned ve čtyřech různých jazycích. V češtině, ruštině, ukrajinštině a vietnamštině. Mezi naše spolužáky a kamarády nepatří totiž jen Češi. Před vystoupením jsme moc klidní nebyli. Měli jsme strach, že něco pokazíme, ale potlesk našich maminek a tatínků nás uklidnil. Asi se nám to povedlo! I když jsme zatím ještě školáčci začátečníci. Děti z 1. třídy a třídní učitelka Mgr. Milada Kailová Žáci 2. třídy Také žáci 2. třídy chtěli přispět do bohatého programu naší školní Akademie. Celým svým vystoupením jsme chtěli vyjádřit potřebu a krásu kamarádství, přátelství. Naši spolužáci z Polska, Ukrajiny, Mongolska, Estonska a Afghánistánu zarecitovali básně ve svém rodném jazyce. Českou lidovou píseň,,já jsem muzikant jsme si zazpívali a zatančili všichni společně. S radostí jsme divákům zahráli pohádku,,o veliké řepě v polštině. Všem jsme ukázali, že v naší škole se neučíme jen předepsané předměty. V naší škole se seznamujeme s jazykem i kulturou jiných národů. Všude na světě ale platí, že vzájemná pomoc, tolerance a přátelství nezná hranic. Mgr. Dana Vytrhlíková, třídní učitelka 6

7 Akademie a 3. třída Když máš radost, vyjádři to zpěvem a pohybem - to bylo motto prvního z řady vystoupení žáků 3. ročníku. Jako šlehnutím kouzelného proutku jsme se v následující africké pohádce ocitli uprostřed vesnice v Africe, kde dívka Nabú tančí v rytmu afrických bubnů a je odnášena divokým větrem do pralesa, aby se na závěr tohoto pohybově dramatického vystoupení vrátila zpět i s životním ponaučením, jak už to v pohádkách, i v těch afrických, bývá. Po pohádce následovalo vystoupení dívčí taneční skupiny, doprovázené moderní hudbou. Na závěr se představila taneční dvojice chlapců, která předvedla pohybovou kreaci s prvky break dance. Příprava vystoupení žáky bavila a jistě to bylo také znát. Mgr. Zbyněk Stadler, třídní učitel Akademie vystoupení 4. třídy V tomto školním roce naše škola slaví významné výročí. K oslavě tohoto jubilea jsme uspořádali školní Akademii a každá třída si připravila svůj program. Kdokoliv se projde po našich chodbách nebo se podívá do jakékoliv třídy, nemůže si nevšimnout, že máme mezi sebou děti z různých koutů světa. Tak je to i v naší třídě. Učí se s námi Andriana z Ukrajiny, Rati z Gruzie a Nanaa až z dalekého Mongolska. Všechny děti si u nás brzy našly kamarády a zapojily se i do příprav na naše vystoupení. Ve třídě máme velmi šikovné děti, které ve škole i ve volném čase rády zpívají, sportují, tancují, mají rády napětí a tajemno, a z toho jsme vycházeli při přípravě našeho programu na akademii. Jirka Vlach už několik let zpívá v hudební škole a vyhrál již mnoho soutěží, bylo by určitě škoda jeho umění nevyužít. Naše vystoupení jsme tedy otevřeli krásnou písní,,korálky pro štěstí, kterou zazpívali Jirka Vlach a Míša Sedláková a celá třída je sborem doprovodila. Poté jsme se při zpěvu dojemné písně naší kamarádky Nany přenesli do dalekého Mongolska. Následovalo sólo Jirky, tentokrát na lidovou notu, kde krásně vynikl jeho čistý hlas. Andriana z Ukrajiny je mezi námi několik měsíců, ale připravila si báseň v češtině a všichni jsme jí jistě velmi dobře rozuměli. Poté následovala napínavá a trochu strašidelná pohádka, na jejímž předvedení se podílela celá třída. Nakonec nám Míša Sedláková s Eliškou Lendlerovou zatančily a předvedly i akrobatické prvky, za které sklidily bouřlivý potlesk. Velkou odměnou nám byl potlesk rodičů, ale i pochvala od starších spolužáků. Mgr. Martina Svatoňová, třídní učitelka 7

8 Žáci 5. třídy Vzhůru na palubu, dálky volají. Tato slova zazněla v písni žáků 5. třídy, kteří se v den konání Akademie proměnili na slavné piráty. Děti si připravily nejenom pásmo básní a písní, ale v hodinách výtvarné výchovy pilně vymýšlely a vyráběly rekvizity. Představení tak obohatily o různé mořské živočichy, sestavily loď, vytvořily dalekohled, stožár s plachtou, pirátskou vlajku, a to vše na hladině rozbouřeného moře. Dokonce se zapojil i tatínek naší žákyně, pan Pavel Fábry, který nám vyrobil krásné kormidlo, a pirátská loď se vší parádou mohla vyplout na dalekou plavbu. Mgr. Lenka Rusňáková, třídní učitelka Akademie - 6. třída Žákyně a žáci 6. třídy se na školní Akademii začali připravovat již počátkem měsíce listopadu. Zvýšený výskyt chřipkových onemocnění však jejich přípravu nejen omezil, ale dokonce i nadobro přerušil. Často se říká, že všechno zlé je k něčemu dobré. Platnost tohoto známého pořekadla se plně odrazila i v práci našich šesťáků. Nejprve se jim příliš nechtělo, nápady nepřicházely ani po opakovaném upozornění třídní paní učitelky. S novým rokem však nastala změna. Kluci a holky se více o své vystoupení začali zajímat a nakonec rádi využili velké pomoci paní učitelky Kašparové a společně začali nacvičovat mazurku za doprovodu hudby F. Chopina. První, druhé, třetí a ještě mnohé kroky byly katastrofálně neohrabané, změny v tanečních postojích nebyly k zapamatování, zkrátka vůbec nic se nedalo nacvičit. Některým slabším povahám začaly téci nervy, jiné se rozhodly rezignovat a netančit. Byly to opravdu trudné chvilky. Většina žáků, která v nácviku vytrvala a poprala se s jednotlivými tanečními figurami, byla šťastná, když při večerním představení pro rodiče 6. třída sklidila obdivný potlesk. A proč šesťáci tančili polskou mazurku? Do této třídy již druhým rokem chodí Łukasz Kozłowski z Polska., který své spolužáky naučil krátkou polskou báseň,,polak maly a na oplátku společně s nimi recitoval básničku,,malí Češi, kterou si všichni žáci složili společně v hodinách literární výchovy. Vystoupení této třídy vyvrcholilo dramatickým předvedením textu Puberta, který si autorsky zcela sama připravila a také přednesla Sára Ciancimino. Její výkon byl skvělý. Stejně příjemně svým pohybovým nadáním překvapila Sabina Fialová společně s Adrianou Máchovou ze 7. třídy, které zatančily ukázku street dance. Myslím si, že vystoupení 6. třídy patřilo k nejnáročnějším a nejpovedenějším. Sami se o tom můžete přesvědčit na webových stránkách naší školy. Mgr. Lenka Humpová, třídní učitelka 8

9 Akademie - 7. třída Pro slavnostní Akademii si 7. třída připravila dvě vystoupení. Celá třída nacvičila na rytmickou písničku Pavla Nováka,,Jak vyrazil kos do Itálie taneční vystoupení doplněné zpěvem. I přes počáteční problémy při nácviku se jim podařilo vystoupení pěkně zvládnout. Velký úspěch sklidilo taneční vystoupení Adriany Máchové spolu s žákyní 6. třídy Sabinou Fialovou, obě jsou členkami tanečního oddílu B-fresh a v loňském roce se umístily na 8. místě na mistrovství Evropy v Hip hopu. Mgr. Vanda Nováková, třídní učitelka Naše vystoupení na Akademii - 8. třída V den Akademie jsme byli už od rána velice nervózní. Čekala nás dvě vystoupení. Jedno pro naše spolužáky a druhé pro rodiče a širokou veřejnost. Ve volných chvílích jsme se snažili doladit potřebné detaily. Nacvičování bylo velmi náročné, ale nakonec se všechno podařilo. Námi zinscenovaný zápas mezi Ukrajinou a Českou republikou dopadl tak, jak bylo naplánováno, tedy 1:0 pro Ukrajinu. Roztleskávačky velmi dobře tančily do rytmu hudby a fanoušci řvali z plných plic. Hudba příjemně dokreslovala atmosféru. Dočkali jsme se velmi hlasitého potlesku, což pro nás bylo dostatečnou odměnou. Tím, jak jsme se museli při nacvičování domlouvat, naučili jsme se poslouchat jeden druhého a stmelilo to náš kolektiv. Jan Šmerda, 8. tř. 9

10 Akademie - 9. třída 9. třída započala s přípravou na školní Akademii poměrně pozdě, protože si zřejmě žáci této třídy neuvědomili, jaká odpovědnost na ně připadne, neboť tento školní rok je pro ně posledním, a tudíž všichni diváci si jejich závěrečné vystoupení budou velmi dobře pamatovat. Při první secvičné ale měli jako pomocníci možnost zhlédnout vystoupení jiných tříd a tehdy jim zřejmě trochu zatrnulo, protože viděli, že i ti nejmenší z prvního stupně jsou velmi šikovní a jejich výkony snad i lepší, než s čím by chtěli vystoupit sami deváťáci. A tu se jejich aktivita znásobila, najednou procitli a v jejich hlavách se vyrojilo množství nápadů. Nakonec slavili zasloužený úspěch, protože spousta rodičů odcházela se slzami v očích. Vždyť koho mohl zanechat chladným párový tanec na rozloučenou! Mnoho maminek si zřejmě vzpomnělo na své rané mládí a první lásky. Celou romantickou atmosféru ještě umocnil výkon pěveckého dívčího tria a společně anglicky zazpívaná píseň na rozloučenou. Mgr. Jana Havelková, třídní učitelka 10

11 Recitační soutěž na I. stupni a II. stupni Také v letošním školním roce se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže na I. stupni. Dne se sešli milovníci poezie, aby přednesli básně, které si připravili. Máme velkou radost, kolik dětí se do soutěže hlásí a jak se stále zlepšují. Porota měla těžké rozhodování. Děti se ve škole i doma pečlivě připravovaly. Některé děti vystupovaly před žáky z jiných tříd poprvé, někdo bojoval s trémou, ale všechny básničky byly velmi pěkné. Nejúspěšnější tři přednášející z každé kategorie získali na památku diplom a krásnou knihu. Všem zúčastněným, děvčatům i chlapcům, děkujeme za krásnou atmosféru, kterou svým přednesem dokázali vytvořit, a už teď se těšíme na další ročník soutěže. Výsledky I. kategorie: 1. místo Martina Hobzová (3. tř.) 2. místo Nela Janovská (2. tř.) 3. místo Eliška Kmeťová (1. tř.) Výsledky II. kategorie: 1. místo Katka Romanová (5. tř.) 2. místo - Jan Syka (4. tř.) 3. místo - Lukáš Nimrichter (5. tř.) Mgr. Lenka Rusňáková, učitelka I. st. Ve školním kole recitační soutěže v českém jazyce, které se uskutečnilo , se zúčastnilo 12 žáků druhého stupně. Výsledky III. kategorie: 1. Marek Hurák (7. tř.) 2. Sára Ciancimino (6. tř.) 3. Brigita Arnoštová (7. tř.) Výsledky IV. kategorie: 1. Veronika Klevetová (9. tř.) 2. Klára Neufeldová (9. tř.) 3. Markéta Kaděrová (9. tř.) Do městského kola postoupili Marek Hurák a Veronika Klevetová. Moje první výhra Mgr. Lenka Humpová, učitelka Čj V sobotu 22. května 2010 jsem byl na akci Lužánky v Lužánkách pomáhat na stánku, kde pracovala naše vedoucí z papírových modelářů. Zvoní telefon, vedoucí Růža ho zvedne a najednou se ozve hlas našeho druhého vedoucího Šidyho (to je jeho přezdívka), který je na soutěži v Jindřichově Hradci, a říká, že jsem vyhrál první místo v kategorii VDT (Velká dopravní technika), ve které bylo 100 soutěžících. A co to bylo za model? Byl to Londýnský patrový autobus. Byl jsem šťastný jak blecha, protože to byla moje 1. zlatá medaile. Jiří Vlach, 4. tř. 11

12 Úspěchy našich žáků Michaela Sedláková (4. tř.) sbírá jednu cenu za druhou. Např. na Mistrovství ČR ve sportovním aerobiku, FISAF fitness a FISAF Hip-hop týmech se umístila na 6. místě ve Step týmech v kategorii 8 10 let. Matěj Plačkov (4. tř.) naopak sbírá ocenění v krasobruslení a Nicholas Lang (6. tř.) se svým týmem v ledním hokeji. Kolektiv žáků Den matek Dívky z dramatického kroužku vystoupily ještě jednou ke Dni matek. Zahrály maminkám a všem ostatním celou pohádku Pampeliška. Přestože měly všechny děti trošku trému, pohádka se líbila. Na závěr dívky zazpívaly maminkám píseň Maminky, mámy.., která končí slovy:,,a tak ti kytku a pusu chceme dát. A skutečně! Děvčata se rozběhla do sálu mezi rodiče s vyrobenými přáníčky, kytičkou a políbením pro své maminky, tety a babičky. Mnohé z nich byly nejen překvapené, ale i dojaté. Zdeňka Běhalová, vychovatelka ŠD Školní pěvecký sbor Paprsek" - zamyšlení Uplynulo více jak 10 let, kdy jsem nastoupila na zdejší ZŠ. Jedním z prvních úkolů mimo jiné, který přede mnou vyvstal, byl vybudovat školní pěvecký sbor. Dnes se ohlížím k začátkům a konfrontuji se současnou existencí sboru. Když se zveřejnila zpráva, že se pěvecký sbor zakládá, hned se přihlásila skupinka nadšených zpěváčků. Nejdříve jsme pro nás hledali nějaké pěkné jméno, byla to zábava a ze všech návrhů nakonec zvítězil Paprsek. S elánem jsme se pustili do práce, začali pilně cvičit, chtěli jsme časem vybudovat repertoár, který bychom mohli předvést i mimo anonymitu zkušební učebny. Začali jsme s více než 25 členy. Brzy jsme se rozdělili na dva sbory - I. a II. stupně. Byla to doba, kdy koncertní síně zaplavily anglické písničky v podání zahraničních skupin a na scény vtrhly muzikály. 12

13 S překvapením jsem začala zjišťovat, že časy, kdy se sbory stavěly na krásných mnohohlasech lidového repertoáru, je minulostí. Je jasné, že každá doba přináší něco nového, aktuálního, někdy za každou cenu odlišného od toho, co nabízí současnost - to mládí fascinuje nejvíc. V této situaci jsem hledala kompromis - tedy vyjít částečně vstříc zájmu žáků, posouvat hlasové výkony k lepším výsledkům. Ovšem hlasové možnosti byly pochopitelně v disharmonii s touhou zpívat právě tu či onu písničku. Prioritou pro nás bylo, aby zpívání byla především radost a krásná hra. To se nám dařilo. Ostatně myslím, že toto je nejdůležitější v souboru nikoli profesionálním. Z návrhů lidových písniček prošla jen tzv. vypalovačka typu To ta Heĺpa a Išiel Macek. Pravda, později jsme zpívali také slovácké, moravské a slovenské písničky 2. a více hlasně, ale převažoval spíš moderní repertoár. Na programu byl také J. Ježek, Beatles, ABBA a samozřejmě muzikál - Kleopatra, Vlasy, Bídníci, Oliver, Kočky. Jeden rok byli ve sboru zpěváčci, které oslovil repertoár Čechomoru. Vzpomínám, že to byla velmi pěkná práce s hezkými výsledky. Dokonce se nám podařilo získat v pěvecké soutěži v komorním zpěvu 2. místo díky Nikole Kučírkové a Katce Vrábelové. Tu a tam se přihlásí také chlapci, nemohu nejmenovat např. Roberta Helmu - nyní už úspěšného studenta medicíny, který se dostal do celostátní pěvecké soutěže v Karlových Varech. Během naší existence jsme získali mnohá ocenění v soutěžích, několikrát druhá a třetí místa, 1. sbor Bronzové pásmo v soutěži sborů. Posledním dosavadním úspěchem je 3. místo Moniky Krčkové z 2. třídy v pěvecké soutěži Lidový skřivánek v dubnu tohoto roku. Repertoár mladších tvoří převážně písničky J. Svěráka a Uhlíře a hlavně těch, které si sami skládáme. Skutěčně jich už vznikla v naší tvořivé dílně pěkná řádka. Máme dokonce svůj zpěvník a s radostí podporuji všechny, kteří se do vlastní tvorby pustí a každý nápad realizujeme. S 1. sborem uvádíme také muzikály, např. Perníková chaloupka. Z těch, kteří byli pilířem sboru, musím určitě jmenovat Jitku Skřivanovou, Vlastíka Skřivana, Martinu Jankovou, Lenku Skácelíkovou, Zuzanu Brázdovou a velmi nadanou Nelu Konečnou - plnou invencí, takže práce s ní byla opravdová radost. Nadaná a velmi tvořivá je v současnosti Sára Ciancimino, a protože vkládáme do pásem taneční čísla, jsme rádi, že členkou je tanečně nadaná Sabina Fialová ze 6. třídy jako Sára a ze 3. třídy Natalie Pomeroy. Všichni, kteří sborem prošli, ví, že zpívání je radost, že je prima umět něco nacvičit, předvést to veřejnosti a ještě k tomu zažívat plno legrace a nových přátelství. A taky dobře ví, že je moc fajn slyšet aplaus, který je víc jak příjemný. A já si velmi cením dětí, které jsou ochotny věnovat svůj čas něčemu, co nepatří k nezbytným povinnostem. Jen s lítostí se loučím s těmi členy, z nichž jsou deváťáci a sbor opouští. Tak se vlastně začíná stále znova, ale to je údělem všech, kteří se této práci věnují. I tak stojí za to. Doufám, že,,paprsek bude svítit i v budoucnu. Mgr. Ivana Kašparová, vedoucí sboru 13

14 ŠvP Křižanov V tomto školním roce jsme se vydali na ŠvP do RS Drak v Křižanově, v jehož bezprostřední blízkosti se nachází krajina plná rybníků a lesů. Společně se děti z prvního stupně vydávaly v průběhu týdne plnit úkoly, které byly tematicky zaměřeny na vývoj letectví. Využili jsme blízkosti sportovního letiště a po jeho návštěvě děti rozvíjely příběh pilota, který nouzově přistál nedaleko RS, a vydaly se po stopách, které nás dovedly až ke zprávě a následně k pokladu, který pilot ve zdejších lesích zanechal. Celý projekt, který prolínal jak dopolední výukou, tak odpoledním programem, měl v dětech upevňovat přátelství a pocit vzájemné sounáležitosti. Kromě projektu byl pro děti připraven bohatý program v podobě karnevalu, taneční školy a dramatických scének, který se dětem velmi líbil. Podle reakcí dětí považujeme ŠvP za velmi zdařilou. Kolektiv učitelů I. stupně Něco pro zasmání od sedmáků Ptá se jeden bobr druhého:,,co máš dneska k svačině? Bobr odpoví:,,dřevo, a ty?,,já mám taky dřevo, nechceš ho vyměnit? Přijde Krakonoš do pekárny a říká:,,já si vezmu půlku Šumavy. Učitelka ve výtvarné výchově:,,honzíku, proč maluješ tatínkovi modré vlasy?,,protože nemám plešatou pastelku. 14

15 Zaměstnanci školy ve školním roce 2008/2009 Horní řada zleva: Lenka Humpová, Lenka Rusňáková, Jana Havelková, Zbyněk Stadler, prostřední řada zleva: Dana Vytrhlíková, Miluška Hloušková, Milada Kailová, Jana Hlaváčková, Věra Kašajová, Ilona Petráková, Vanda Nováková, spodní řada zleva: Petra Benešová, Ivana Kašparová, Vendula Smilová, Kateřina Damková, Martina Svatoňová, Ivana Lančaričová, Jana Fraňová ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Ředitelka školy Pedagogický sbor ZŠ Pedagogický sbor MŠ Mgr. Jana Hlaváčková Mgr. Petra Benešová Olga Culíková Mgr. Kateřina Damková Monika Lorencová Zástupkyně ředitelky Mgr. Jana Havelková Tereza Žáčková Mgr. Věra Kašajová Mgr. Milada Kailová Mgr. Ivana Kašparová Školník ZŠ Zástupkyně pro ekonomiku Mgr. Vendula Koubková Petr Drobný Ing. Ivana Lančaričová Mgr. Vanda Nováková Mgr. Zbyněk Stadler Provozní pracovnice ZŠ Výchovná poradkyně Mgr. Martina Svatoňová Jana Čermáková PaedDr. Lenka Humpová Mgr. Dana Vytrhlíková Jana Fraňová Ilona Petráková Metodička prevence Asistentka pedagoga Mgr. Lenka Rusňáková Ilona Hřebíčková Školnice MŠ Miroslava Matulová Administrativní pracovnice Vychovatelky ŠD Mgr. Jitka Juřicová Zdeňka Běhalová Provozní pracovnice MŠ Mgr. Šárka Hradilíková Věra Mihoková Současní zaměstnanci školy: Horní řada zleva: Dana Vytrhlíková, Zbyněk Stadler, Jana Havelková, Lenka Rusňáková, prostřední řada zleva: Milada Kailová, Kateřina Damková, Věra Kašajová, Jana Hlaváčková, Vanda Nováková, Jana Fraňová, spodní řada zleva: Petra Benešová, Ivana Kašparová, Martina Svatoňová, Ivana Lančaričová,Vendula Koubková, Jitka Juřicová, Ilona Petráková 15

16 Seznam absolventů v loňském školním roce 2008/2009 Třída IX. Třídní učitelka: PaedDr. Lenka Humpová Horní řada zleva: Jaroslav Kvasnica, Jakub Horák, Ondřej Pospíchal, prostřední řada zleva: Martin Bednařík, Kryštof Malinka, Robert Herman, Simona Draweová, Nela Konečná, Michal Urbánek, Lukáš Horňák, Lenka Humpová, spodní řada zleva: Denisa Zelenková, Ariunzaya Tsevelnyam, Marie Kocábová, Martina Hradilíková, Klára Baková, Martina Pilárová, Michaela Konopová, Hana Nováčková Seznam absolventů v letošním školním roce 2009/2010 Třída IX. Třídní učitelka: Mgr. Jana Havelková Horní řada zleva: Jana Havelková, Klára Neufeldová, Soňa Osmanová, Tereza Říhová, Liliana Chocholoušová, Nikola Velebová, Veronika Dorotíková, prostřední řada zleva: Ondřej Zaplatílek, Veronika Klevetová, Markéta Kaděrová, Lenka Bagárová, Eva Nováková, Iveta Bednářová, Tomáš Fasura, spodní řada zleva: Richard Vykoukal, Martin Smejkal, Alexander Artim, Tomáš Syrový, António Drawe, Tomáš Zlámal Školní časopis, 10. číslo, leden červen, školní rok 2009/2010. Vydáno k 90. výročí předání Základní školy Staňkova 14 české mládeži. Vydává zdarma Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14 pro vnitřní potřebu školy. Redakce a grafická úprava: Jana Hlaváčková. Toto číslo neprošlo jazykovou úpravou. Schválila: Mgr. Jana Hlaváčková. Počet výtisků: 250. Vychází

Základní škola, Brno, Staňkova 14

Základní škola, Brno, Staňkova 14 Základní škola, Brno, Staňkova 14 číslo 8 / ročník IV. / leden červen 2009 Úvodní slovo Vážení přátelé, čtenářky a čtenáři našeho časopisu Staník! Uplynulý školní rok byl bohatý na různé události a školní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14 Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14 číslo 12 / ročník VI. / leden srpen 2011 Úvodní slovo Vážení přátelé, čtenářky a čtenáři našeho časopisu Staník! Další školní rok uplynul a po prázdninách

Více

Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč. Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE

Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč. Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE ŠKOLNÍ ČASOPIS ROKU 2010 Úspěchy časopisu 3x VÍDEŇ Vánoční Vídeň pohledem redaktorek

Více

ÚVODNÍ SLOVO: Organizace školního roku 2010/11. Zapojili jsme se do projektu Česko čte dětem. www.zsheyrovskeho.cz

ÚVODNÍ SLOVO: Organizace školního roku 2010/11. Zapojili jsme se do projektu Česko čte dětem. www.zsheyrovskeho.cz Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2010/11 ÚVODNÍ SLOVO: Vážení čtenáři našich novin, zdá se, že to není tak dávno, co naše škola zářila novotou a s velkou slávou vítala první stovku

Více

Základní škola Zlín-Malenovice, tř. Svobody. Duben 2015

Základní škola Zlín-Malenovice, tř. Svobody. Duben 2015 Základní škola Zlín-Malenovice, tř. Svobody Duben 2015 Návštěva u hasičů Práce ve skupinách Erin Atletický mítink Otrokovice Pracovní činnost Recitační soutěž Havárie Projekt Příběhy našich sousedů Ve

Více

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo kolem 2 Číslo Občasník školy Ročník XXIV. Červen 2015 zš t. g. masaryka Vimperk 1. máje 268 www.zstgmvimperk.cz Milí deváťáci, začátek, tedy povinnou školní docházku máte za sebou, všechno jste zvládli.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14 Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14 číslo 14 / ročník VII. / únor 2012 srpen 2012 1 Úvodní slovo Vážení přátelé, čtenářky a čtenáři našeho časopisu Staník! Možná se divíte, že až nyní držíte

Více

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2007/2008

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2007/2008 Vlaštovka ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2007/2008 F. M ag alh aes vy plu l na ces tu kolem světa a 5 loděmi a 250 muži. Po dvou letech dokončila cestu jen jediná z nich s 18 muži. Kdy

Více

schvalovacím systémem. Švýcarská strana měla právě o náš projekt v Beskydech

schvalovacím systémem. Švýcarská strana měla právě o náš projekt v Beskydech Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Frýdlant n. O., Janovice Baška, Staré Hamry Malenovice, Bílá Ostravice Kultura Lhotka, Čeladná, Kunčice Kunčice, Metylovice Pržno Pstruží Zpravodaj pro 13 obcí

Více

Z dopisu Běly Gran Jensen zakladatelky hnutí Na vlastních nohou OBČASNÍK ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V POSTOLOPRTECH ČERVEN 2015

Z dopisu Běly Gran Jensen zakladatelky hnutí Na vlastních nohou OBČASNÍK ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V POSTOLOPRTECH ČERVEN 2015 OBČASNÍK ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V POSTOLOPRTECH ČERVEN 2015 Vážení rodiče, děti, příznivci naší školy, Z dopisu Běly Gran Jensen zakladatelky hnutí Na vlastních nohou Dobrý den, především, prosím, přijměte

Více

8. číslo, prosinec 2012. Školní časopis GJB a SPgŠ Přerov 2

8. číslo, prosinec 2012. Školní časopis GJB a SPgŠ Přerov 2 HISTORIE MĚSTA PŘEROVA Počátky pedagogického školství v Přerově Přerovu právem náleží bohatá historie pedagogického školství. Vždyť ne každé město se může pyšnit působením učitele národů Jana Amose Komenského,

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

Postoloprty Občasník Základní umělecké školy v Postoloprtech

Postoloprty Občasník Základní umělecké školy v Postoloprtech Postoloprty Občasník Základní umělecké školy v Postoloprtech červen 2013 Vážení rodiče, milé děti, příznivci naší školy. Opět se Vám dostává do ruky náš občasník. Poprvé jsme ho vydali v červnu roku 2008,

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka Výroční zpráva školní rok 2009-2010 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 Charakteristika školy... 5 Vybavení školy... 5 2. Obory vzdělání

Více

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 UDĚLILI JSME CENY ŘEDITELKY ŠKOLY za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Ajdinu Naprelacovi za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Jiřímu Kosmákovi

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že 1 Vážení občané, po velice mírné zimě, jejíž průběh překvapil snad všechny, nastává čas jarního velikonočního období plného nezvykle teplého sluníčka a květů. Příroda nám ukázala svoji přívětivější tvář,

Více

TISKNOU A KRESLÍ ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHVALKOVICE

TISKNOU A KRESLÍ ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHVALKOVICE Poškolák TISKNOU A KRESLÍ ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHVALKOVICE Loňský rok jsme se rozhodli využít možnosti získat finanční prostředky z fondů Evropské unie, neboť tyto prostředky jsou často jediným zdrojem

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRONOV VELKÝ DŘEVÍČ, OKRES NÁCHOD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRONOV VELKÝ DŘEVÍČ, OKRES NÁCHOD Výroční zpráva ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRONOV VELKÝ DŘEVÍČ, OKRES NÁCHOD 2013-2014 Duhový den Zpracovala Mgr. Alena Bartoňová ředitelka školy 31. 8. 2014 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Školní akademie ERVENEC2009 Z OBSAHU: 6 Slovo starosty 12 Košt slivovice 14 Pohádka 2009 16 Setkání seniorů 18 Akce LMK 19 Mladí biatlonisté

Školní akademie ERVENEC2009 Z OBSAHU: 6 Slovo starosty 12 Košt slivovice 14 Pohádka 2009 16 Setkání seniorů 18 Akce LMK 19 Mladí biatlonisté 57 ERVENEC2009 Školní akademie Vážení rodiče, milí hosté! Přejeme Vám jménem všech účinkujících dobrý večer a vítáme Vás na dnešní Akademii, kterou budou slovem provázet Anna Strašáková a David Prechtl.

Více

Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198

Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj 202 Fax

Více

Středa 13. ledna 2010 v Benátkách nad Jizerou se pokračuje v odklizení sněhu. Na Burse, Benátky nad Jizerou II

Středa 13. ledna 2010 v Benátkách nad Jizerou se pokračuje v odklizení sněhu. Na Burse, Benátky nad Jizerou II ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 2 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. února 2010 V tomto čísle najdete: Mistryně Evropy str. 4 Základní školy str. 5 7 Mateřská škola str. 8 9 Benátky a archeologie str. 15 Policie ČR informuje

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY Vážení čtenáři, již podruhé Vás oslovujeme ročenkou naší školy, abyste s námi mohli sdílet radosti i strasti uplynulého školního roku. Je toho opravdu hodně, co u nás, mimo

Více

OBZOR SLOVO STAROSTY. Regionální patriotismus MARIÁNSKÝ KONCERT STR. 3 150. LET PSP STR. 4 Z RADNICE STR. 9 VYBÍRÁME Z OBSAHU

OBZOR SLOVO STAROSTY. Regionální patriotismus MARIÁNSKÝ KONCERT STR. 3 150. LET PSP STR. 4 Z RADNICE STR. 9 VYBÍRÁME Z OBSAHU HORAŽĎOVICKÝ ČERVENEC 2012 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU MARIÁNSKÝ KONCERT STR. 3 150. LET PSP STR. 4 Z RADNICE STR. 9 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA ROČNÍK XV.

Více

Školní zpravodaj ČERVEN 2013

Školní zpravodaj ČERVEN 2013 blíkf Školní zpravodaj ČERVEN 2013 Motto: Účelem vzdělání není zaplnit mysl, ale otevřít ji. Čím více poznatků si osvojíme, tím víc si uvědomíme, co ještě neznáme. Letošní absolventi 9.A Michaela BABICOVÁ,

Více

Obsah... 7. Úvodem... 7

Obsah... 7. Úvodem... 7 Ivančice OBSAH Obsah... 7 Úvodem... 7 Ze života školy... 9 Poznáváme cizí země... 9 Gymnázium Jana Blahoslava v Ivančicích a první rok práce na projektu Comenius... 9 Učila jsem ve Vicenze...12 Jazykový

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32 Strana 1 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj

Více

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace ROČENKA XVII. 2013-2014. Komenského 754, 749 01 Vítkov

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace ROČENKA XVII. 2013-2014. Komenského 754, 749 01 Vítkov Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace ROČENKA XVII. 2013-2014 Komenského 754, 749 01 Vítkov Obsah Úvod... 2 1 Seznam žáků... 4 2 Seznam pracovníků... 11 3 Kalendář akcí... 13 4 Klub

Více

Základní škola, Brno, Staňkova 14

Základní škola, Brno, Staňkova 14 Základní škola, Brno, Staňkova 14 číslo 7 / ročník IV. / září prosinec 2008 Úvodní slovo Vážení přátelé, čtenářky a čtenáři našeho časopisu Staník! Nezadržitelně se blíží krásná doba Vánoc, s neopakovatelnou

Více