VĚRNI ZŮSTALI CELÉ JEDNO STOLETÍ PO KRAJSKÝCH VOLBÁCH POVOLEBNÍ PREZIDENTSKÉ ZAMYŠLENÍ ODRAZ VOLBY PREZIDENTA V NAŠICH MÉDIÍCH PŘEDSEDNICTVO INFORMUJE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VĚRNI ZŮSTALI CELÉ JEDNO STOLETÍ PO KRAJSKÝCH VOLBÁCH POVOLEBNÍ PREZIDENTSKÉ ZAMYŠLENÍ ODRAZ VOLBY PREZIDENTA V NAŠICH MÉDIÍCH PŘEDSEDNICTVO INFORMUJE"

Transkript

1 VĚRNI ZŮSTALI občasník Sdružení bývalých politických vězňů vydání 1/13 CELÉ JEDNO STOLETÍ PO KRAJSKÝCH VOLBÁCH POVOLEBNÍ PREZIDENTSKÉ ZAMYŠLENÍ ODRAZ VOLBY PREZIDENTA V NAŠICH MÉDIÍCH PŘEDSEDNICTVO INFORMUJE

2 VĚRNI ZŮSTALI vydání 1/2013 Anna Toufarová s vnučkou Martinou CELÉ JEDNO STOLETÍ Její život jakoby měl být ilustrací dějinných zvratů naší vlasti ve dvacátém století. Paní Anna Toufarová se narodila 10. června 1913 v Otrokovicích v rodině rolníka Josefa Krčmy. Záhy byl jí pouhý rok a půl - jí zemřela maminka a zůstala sama s bratrem a s otcem. Při křtu dostala jméno Anna, po mamince Veronika, na Moravě jí říkali Anica, ale pak se vžilo jméno Hanka či Hana. Tak ji za její dlouhý život znali přátelé a známí, ale především ji znali pro její neobyčejně lidské vlastnosti. Její tatínek odešel do první světové války. Po návratu se znovu oženil, přibyla starost o mladší sourozence. Otec Aničky se v nové mladé Československé republice věnoval práci pro Otrokovice, spolupracoval s Tomášem Baťou, byl zvolen starostou a v této práci pro obec pokračoval až do války, kdy byl zatčen a uvězněn. Krutým výslechům a věznění v Brně podlehl. Jeho dcera Anna začínala v podniku Tomáše Bati, kde se poznala s pozdějšími četnými osobnostmi, přátelila se s Tomášem Tomíkem Baťou, který stejně jako ona dle zvyklostí v Baťových závodech začínal v přípravě na budoucí práci od nejnižších funkcí. Anička si zvolila dráhu účetní, které se pak věnovala po celý svůj dlouhý život. Vdala se za učitele PhDr. Františka Toufara, který již před válkou byl aktivním Sokolem a věnoval se historii 2

3 Moravy a politické práci. Nacistická okupace život oběma manželům jejich plány nelítostně zničila. Františkovi se podařilo odejít za hranice, Anička však byla zatčena, krutě vyslýchána, vězněna a skončila v lágru ve Svatobořicích. Nesvěřovala nikdy svůj smutek druhým, a tak pouze v jemných střípcích zůstala z těch krutých časů například její vzpomínka nejsmutnější- poslední setkání se svým tatínkem. Řekl jí tehdy : Zatknou mne a odvedou a já se už nevrátím a pro tebe si ty kožené kabáty bohužel přijdou také. Plakala, ale pamatovala si i na další slova svého tatínka: Nic jim neříkej. Když z tebe vymlátí jednu věc, vymlátí i ty další. Žádnému z výslechů tehdy, ale ani po roce 1948, nikdy nepodlehla. Vždy měla na paměti slova svého táty, jimiž se s ní rozloučil. Její manžel František působil v Londýně ve skupině nejbližších spolupracovníků prezidenta Edvarda Beneše. Po válce a po setkání manželů zářily naděje na nový mírový život. Anička se s Františkem přestěhovala do Prahy. V roce 1947 se jim narodil syn Ivan. Únor 1948 však znamenal další krutý zvrat. František musel vzhledem ke své politické práci a činnosti pro Československý stát urychleně odejít za hranice. Anička čekající narození druhého syna zůstala doma. Nikdo tehdy nevěřil, že zvrat přinese dramatické změny na dlouhá desetiletí zcela jiné doby. František zpočátku aktivně působil v americké okupační zóně u generála Claye, odkud mimo jiné řídil agenty chodce do Československa. S Aničkou byl v utajeném spojení. Věděl o narození druhého syna Pavla. Závěr roku 1948 a počátek roku 1949 však přinesl nový zvrat v životě Aničky, a opět to byl zvrat nesmírně dramatický a bolestný. Byla zatčena a obžalována ze spolu přípravy pokusu o státní převrat a byla uvězněna i s mladším synem. Padesátá a celá první polovina šedesátých let byly pro Aničku velkým utrpením, kdy však prokázala svou obdivuhodnou životní sílu. Starala se o své dva syny, vychovávala je, chodila do práce, kde jí neustále hrozila pohrůžka výpovědi, vyvinula nemalé úsilí, aby se nemusela odstěhovat do pohraničí, ale nakonec byl její byt administrativně rozdělen s tím, že to je stejně do doby, než bude vystěhována. V těch těžkých letech strádání jí byli oporou bratři a sestry ze sboru od Salvátora na Starém Městě pražském, velkou oporou jí byli rovněž členové v té době zakázaného Sokola, s nimiž se v Praze poznala, především pak nezapomenutelní manželé Anna a František Tesařovi z nedaleké Týnské ulice, kteří se stali vpravdě jejími nejbližšími. S manželem Františkem, který už tehdy působil v Londýně, udržovala jen velice ojedinělou a utajenou korespondenci, a pouze přes důvěryhodné lidi a také přes jiné, než oficiální poštovní kontakty. Trvale byla pod dozorem orgánů státní bezpečnosti. Pro politický režim byla přísně sledovanou nepřátelskou osobou. Teprve v roce 1966 v období začínajícího politického uvolnění a rehabilitací se Anička dočkala, že byl snížen stupeň její takzvané kádrové a tedy i politické nespolehlivosti a nepřijatelnosti. I přes dlouholetou perzekuci nepodlehla trpkosti, ale zapojila se do činnosti Svazu protifašistických bojovníků, kde se setkávala s lidmi podobného osudu, aktivně působila při pomoci starším a nemocným, pomáhala svými znalostmi účetní, sama nikdy a nikde nežádala pomoc, nestěžovala si, naopak vytrvale rozdávala svou energii a lásku. Přišel rok 1968 a nové nadechnutí. Ale také velké životní zklamání. Aničce se podařilo odcestovat do Londýna, kde se 3

4 měla setkat s Františkem, ale k setkání nedošlo. Životy obou se již před časem rozdělily, aniž by to Anička věděla. Svou vlast Anička nikdy nechtěla opustit, byla skutečnou vlastenkou, aniž by to jakkoli a dokonce okázale dávala najevo. Byla v tomto duchu vychována, stejně jako její vrstevníci. Po návratu z cesty naplněné zklamáním dál neúnavně pracovala, pomáhala potřebným a rozdávala svou lásku a především sílu a vůli a všem ve svém okolí dodávala svým životním příkladem naději i povzbuzení. Aktivně pracovala až do velmi vysokého věku. I přes zhoršený zdravotní stav ani poté nezůstala v nečinnosti. Po listopadu 1989 pomáhala nově zakládaným organizacím, které sdružovaly bývalé politické vězně. Byla obklopena upřímnými přáteli, s vnučkou Martinou si předávaly lásku i životní energii a optimismus. Teprve až po výrazném zhoršení svého zdravotního stavu se v roce 2006 dostala do trvalé nemocniční péče. Potkala se s lidmi, kteří jako by jí chtěli nahradit vše smutné a trpké z jejího života, byla obklopena péčí, osobním přístupem a láskou. V posledních sedmi letech žila v péči Ústřední vojenské nemocnice v prostředí vpravdě domácím, kde našla opravdový nový domov. V pohodlném a útulném jednolůžkovém pokoji, obklopena lidmi s citlivým osobním přístupem, žila v pohodlí a v péči, která jí vynahradila veškeré svízele jejího předchozího těžkého života. I proto překonala před třemi roky další velmi vážné onemocnění. Každý den také byla se svými nejbližšími, s vnučkou Martinou a se synem Pavlem, s návštěvami přátel, kterých však pozvolna vzhledem k přirozenému a neúprosnému běhu života ubývalo Dočkala v poklidu a v lásce letošního roku, tedy roku jejích stých narozenin. Odešla v sobotu 16. února 2013 nad ránem v klidném spánku v míru a bez bolesti. Máme Tě rádi maminko a babičko. Martina a Pavel PO KRAJSKÝCH VOLBÁCH Původně jsem měl v úmyslu vzhledem k použití tzv.sudetoněmecké karty v prezidentské kampani vyjádřit se k této otázce, především upozornit na to, že naši komunisté za Gottwaldova vedení na počátku třicátých let minulého století, ve svých programových tezích tvrdili, že ČSR je imperialistický stát, který utlačuje 3 miliony Němců, Maďary a jiné menšiny. Tím podněcoval nevraživost Němců vůči republice, což pak mohlo ovlivnit mnohé Němce k příklonu k Henleinovi. Ale situaci po krajských volbách považuji za aktuálnější a proto ta změna. V některých městech probíhají protestní akce proti účasti členů KSČM ve vedoucích orgánech krajů, především v rezortu školství. Sociální demokraté neprojevují snahu tento problém řešit. 4

5 Současní i bývalí komunisté popírají, že by od nich hrozilo pro společnost jakékoliv nebezpečí. Pomineme- li jejich působení za sovětské okupace, připomenu jejich úspěšnou kampaň za odvolání ministra Vopěnky, který krátce po listopadu se snažil debolševizovat okupační dílo. Krátce před Sarajevským atentátem, jemuž předcházely čistky na školských úřadech, inspektorátech aj. s cílem odstranit polistopadové funkcionáře, především lidi, kteří byli ze okupace perzekuováni, byla pod záštitou ministra Pilipa v základním a středním školství opět propuštěna velká část učitelů neposkvrněných okupací. Neprováděla to sice přímo KSČM, ale kdo na všech těch ústředních úřadech sedí? Čím vyšší funkce, tím větší počet bývalých (myslím brežněvovských) komunistů. Na protest proti spolupráci ČSSD a KSČM byla v den dovršení komunistického puče na Staroměstském náměstí uspořádána demonstrace. Účastnili se jí studenti z oblastí, kde paktování obou zmíněných part probíhá. Dále členové občanských iniciativ ze stejných oblastí a samozřejmě pár Pražáků. Zdůrazňuji pár, protože i přes oznámení o konané demonstraci v hlavních zprávách ČT, organizátoři odhadovali počet přítomných na pouhých Z moderátorů nechyběl pověstný písničkář Zbyněk Horvát a velký potlesk sklidila legendární Věra Čáslavská, která se z počátku omlouvala, že není žádný řečník, ale myšlenky, které pronášela, potvrdily opak. Celkový dojem z celé akce nebyl povzbudivý, ale organizátoři slíbili, že budou v protestech pokračovat. Tak doufejme. Rudla Kříž POVOLEBNÍ PREZIDENTSKÉ ZAMYŠLENÍ. Tak jsme si po dlouhodobé adrenalinové masáži spojené zejména s amnestií dosluhujícího prezidenta Václava Klause, která vyvolala nebývalý zájem jak mezi politiky, tak laickou veřejností, ale zejména mezi právníky, vyslechli/dověděli často naprosto rozporné názory. To vše způsobil její nepřesný výklad podle naší ústavy. Jedni tvrdili, že její vyhlášení a zejména obsah je výsostným právem prezidenta republiky a podpis premiéra znamená to, že tuto amnestii vláda jako exekutivní orgán bere na vědomí. Levicová opozice samozřejmě s jejím obsahem nesouhlasila a jako již obvykle využila situace a obvinila vládu s tím, že se již po několikáté pokusila vyhlásit jí nedůvěru. Dopadlo to jako obvykle, jenom normální občan, /tedy daňový poplatník/ se nemůže na to trapné divadlo, který přenáší televize ze sněmovny dívat. Před poloprázdnou sněmovnou zde poslanci opozice skoro celý boží den doslova zbytečně žvaní 5

6 dokola o stále stejném problému, o kterém sami vědí, že jim při hlasování nemůže projít. Člověku to vyvolává úsměv, když si vzpomene na vyjádření ministra Schwarzenberga, který před časem na kritiku proč usíná ve sněmovně odpověděl, že když neustále poslouchá stejné projevy dokola, tak mu nic jiného nezbývá. Proto lidem, kteří to vidí a vykonávají smysluplnou práci,musí být líto promarněného času, kterým naši zastupitelé jen mrhají. Karel Schwarzenberg Zdroj: Takže v současné době, kdy píši tyto řádky, probíhá závěrečný finální souboj obou kandidátů Miloše Zemana a Karla Schwarzenberga o prezidentský stolec, což názorově opět rozdělilo národ na poloviny a bude do poslední chvíle otázkou, kdo zvítězí. K tomu je třeba si připomenout slova V. Klause, který před časem řekl jako připomínku k projednávanému zákonu o přímé volbě prezidenta, že ve skutečnosti si prezidenta nezvolí lid, ale sdělovací prostředky, které svým masovým působením budou ovlivňovat občany, v čem jak vidíme měl velký kus pravdy. Na jednu stranu jsme si již zvykli, že u nás již dávno neexistuje cenzura jak v dobách vlády jedné strany, ale na druhé straně vidíme, že u mnoha, zejména bulvárních novinářů chybí něco jako je trochu slušnosti a novinářské cti. Když člověk vidí nebo slyší, jak na oba protagonisty líčí různé podpásovky, výroky, které třeba oba řekli před lety a jsou vytrženy ze zamýšleného kontextu, či jiné senzační zprávy z jejich soukromého života či jejich rodinných příslušníků, jako na příklad, že otec manželky Karla Schwarzenberga měl být údajně nacistou. Všeobecně se však ale říká, že děti nemohou za hříchy svých rodičů. Kdyby tomu tak ale nebylo, tak zejména u našich politiků kolik, se vyskytuje případů, kdy byly jejich předkové příslušníky Státní bezpečnosti a prosluli svou krutostí na příklad při vyšetřování politických vězňů. Je nutno pouze připomenout, že v Německu či Rakousku se již dávno s touto nacistickou ideologií vyrovnali, což jsme bohužel v naší zemi nedokázali vyrovnat se se zločiny bývalého režimu. Spíše naopak v poslední době vidíme, jak po krajských volbách se mnozí příslušníci bývalého režimu objevují v nových funkcích ve veřejné správě. Protože náš časopis Věrni zůstali je v současné době bohužel občasník a nemá pevné datum expedice, tak se těžko do něho píší příspěvky s tím, aby byly alespoň trochu pro čtenáře aktuální, takže mi nezbývá nic jiného než pokračovat v dalším psaní až bude po skutečné volbě. Tak tedy už to máme za sebou, volby skončily, měly by tedy postupně upadat i vypjaté emoce. Výsledkem voleb nemohlo být ani žádné velké překvapení s tím, že zvítězil Miloš Zeman před Karlem Schwarzenbergem, který získal nakonec jen něco o deset procent hlasů méně než jeho soupeř. Tím se tak opravdu naplnila slova Václava Klause, který jako pravicový politik podpořil veřejně Miloše Zemana a 6

7 tímto gestem silně poškodil současnou vládu a pravicové voliče. Tímto činem plně pomohl levici, protože tím se stalo, že ČSSD opět tyto volby spojila z nepopularitou současné vlády pro jednoduché a prosté voliče, kteří se nechali zpracovat propagandou. Nikoho nemohlo překvapit, že Miloš Zeman po svém zvolení prezidentem prohlásil, že by bylo lepší, aby Nečasova vláda skončila a byly vyhlášeny předčasné volby. Lze si položit otázku, co by to pro nás znamenalo. Je jasné, že při nových parlamentních volbách by zvítězila opět levice pod vedením ČSSD, která se již nemůže dočkat. Ta, jak již dlouho prohlašuje, by zrušila úspornou politiku, kterou zavedla současná vláda. ČSSD by prováděla populistickou politiku tak, jak jsme již přede lety viděli na úkor zadlužení státu. Bohužel taková politika levicových a sociálně demokratických stran a jejich falešných teorii o budování tzv. sociálních států převládala po mnoho let v Evropské unii. Kam tato nerozvážná ekonomika některých zejména jižních států v EÚ došla je nám všeobecně známá a není k ní třeba komentářů. Tato dlouhodobě neřešená politika vyvolává nespokojenost některých produktivních, tedy bohatých zemí jako je třeba Německo nebo Francie s tím, aby neustále dotovaly ty chudší. Britský premiér David Cameron před několika dny oznámil, že Velká Britanie uvažuje o vystoupení z EU. Problémy eurozóny uvedly do pohybu zásadní změny v Evropě. Evropa trpí krizí konkurenceschopnosti, zatímco některé země světa rychle postupují kupředu. Dále mezi Evropou a jejími občany existuje mezera, která v posledních letech dramaticky narostla a representuje nedostatek demokratické odpovědnosti. Jak řekla kancléřka Merkelová, jestliže Evropa dnes představuje o něco více než sedm procent světového obyvatelstva, produkuje okolo dvaceti procent světového HDP, ale musí bohužel financovat padesát procent světových sociálních výdajů. Je tedy zřejmé, že se Evropa bude muset hodně snažit, aby si udržela svůj způsob života a prosperitu. Co k tomu tedy na závěr říci? Nebude to tedy do budoucna žádná procházka růžovou zahradou, ale mnoho tvrdé poctivé práce, mnoho šetrnosti, ale rozhodně ne jak nám naši levicoví ideologové slibují život v tak zvaném sociálním státě, ovšem nikomu ještě neřekli, kdo ho bude financovat. Tak to je zatím vše, co jsem chtěl ve svém Zamyšlení sdělit. Zdraví JaŠa. 7

8 Hlasování ve senátu Zdroj: ODRAZ VOLBY PREZIDENTA V NAŠICH MÉDIÍCH Miloš Zeman Zdroj: 8

9 Názory prezidenta Miloše Zemana Jaký je podle Vás hlavní problém České republiky a jak byste ho řešil? Za prvé, razantně redukovat zbytečné výdaje, zejména v oblasti vládní spotřeby. Za druhé, zavést progresivní zdanění a za třetí, věnovat takto vytvořené prostředky nikoliv na spotřebu, ale na investice. Jaká je podle Vás míra korupce v české politice? Nechci odhadovat procento politiků, i když se obávám, že bude značně vysoké. Hledám spíše řešení. A jediným řešením je přijetí zákona o prokázání původu příjmů a majetku, včetně možnosti zabavení veškerého nelegálně nabytého majetku. Pravomoci prezidenta Přímo volený prezident má silnější mandát, neměl by tedy mít i silnější pravomoci? Prezident má dva druhy pravomocí - formální a neformální. Formální definuje Ústava a neformální závisí na jeho schopnostech komunikovat a dosahovat dohod. První československá ústava z roku 1920 dávala Masarykovi velmi omezené pravomoci, ale i navzdory tomu se stal uznávanou a vlivnou osobností. Proto si myslím, že současné pravomoci jsou dostačující. Jaký je Váš názor na prezidentské milosti? Vysvětloval byste blíže důvod omilostnění? Ne, protože bych milosti neuděloval. Pouze v jediném případě, když by někdo trpěl nevyléčitelnou nemocí a chtěl by poslední týdny svého života strávit v domácím prostředí. V tomto případě bych milost zvážil z humanitárních důvodů, netýkalo by se to ovšem lidí odsouzených za zvlášť závažné trestné činy. Jakým způsobem byste vybíral členy ČNB? Navrhoval byste členy po konzultaci s premiérem či ministrem financí? Kdo si přečte Ústavu, ví, že se jedná o výlučnou pravomoc prezidenta. Nicméně v každém případě bych se radil s odborníky. Polovinu členů bankovní rady bych jmenoval z keynesiánců, polovinu z friedmanovců, protože to jsou dvě relevantní ekonomické školy. Životopis prezidenta republiky Miloše Zemana Narozen 28.září 1944 v Kolíně, otec poštovní úředník, matka učitelka. Rodiče se krátce po jeho narození rozvedli, takže vyrůstal pouze s matkou Základní devítiletá škola v Kolíně Střední ekonomická škola v Kolíně. Pro referát o T.G. Masarykovi mu bylo zakázáno pokračování ve studiu na vysoké škole pracuje ve strojírnách Tatra Kolín. Při tom od roku 1965 mu je umožněno alespoň dálkové studium na Vysoké škole ekonomické v Praze, obor národohospodářské plánování. V roce 1967 přechází na denní studium téže školy. 9

10 V roce 1968 vstupuje do Komunistické strany Československa. V roce 1969 promuje s červeným diplomem s diplomovou prací na téma prognostiky (s názvem Futurologie a budoucnost). Téhož roku začíná vyučovat tento obor na Vysoké škole ekonomické v Praze. V roce 1970 vyloučen z Komunistické strany Československa pro nesouhlas se sovětskou okupací a počínající normalizací. V letech bez trvalého pracovního poměru, živí se příležitostnými studiemi pod cizím jménem. V roce 1971 nastupuje do tělovýchovného podniku Sportpropag, kde vybudoval oddělení komplexního modelování, označované jako Slušovice výzkumu". První manželství v letech , syn David ( v současnosti lékař). V roce 1984 je na pokyn ÚV KSČ oddělení komplexního modelování zrušeno za údajně protistranický sborník Metodologické problémy společenskovědního výzkumu" a je opět propuštěn ze zaměstnání. V roce 1984 nastupuje do zemědělského podniku Agrodat, kde se zabývá simulačními modely zemědělských systémů. V roce 1986 se stává členem Světové prognostické společnosti (Word Futures Research Society). V září 1989 je potřetí propuštěn z práce za předchozí článek Prognostika a přestavba" publikovaný v Technickém magazínu. Účastní se demonstrace 17. listopadu 1989 na Národní třídě, koncem listopadu a počátkem prosince vystupuje na demonstracích na Letné, na besedách v divadlech a vysokých školách. V lednu 1990 je zaměstnán v Prognostickém ústavu ČSAV. Koncem ledna 1990 je za Občanské Fórum kooptován do Federálního shromáždění. V červnu 1990 je znovu zvolen poslancem Federálního shromáždění za OF, stává se předsedou rozpočtového výboru a členem předsednictva Federálního shromáždění. Ve volbách v roce 1992 kandiduje za Českou stranu sociálně demokratickou, kam přešel po rozpadu Občanského fóra a je znovu zvolen poslancem Federálního shromáždění. V únoru 1993 je zvolen předsedou ČSSD. Tato strana, která ve volbách v roce 1992 získala 7 % voličských hlasů, získala ve volbách % a ve volbách v roce % hlasů voličů. Do funkce předsedy ČSSD je znovu zvolen v letech 1995, 1997 a V roce 2001 již nepřijal kandidaturu na funkci předsedy ČSSD se zdůvodněním, že splnil svůj úkol tím, že přispěl k tomu, že se Sociální demokracie stala nejsilnější politickou stranou v České republice. Druhé manželství až doposud, dcera Kateřina (v současnosti studentka gymnázia) V letech zvolen předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. V této funkci se snažil o rovnoprávnou spolupráci všech parlamentních stran, samozřejmě včetně dvou nejsilnějších. 10

11 V roce 1998 jmenován předsedou vlády České republiky. Tato vláda přejímala zemi v době hospodářské krize, projevující se poklesem hrubého domácího produktu a reálných mezd. Do roku 2002 se podařilo zemi z této krize vyvést, zvýšil se ekonomický výkon i životní úroveň, zečtyřnásobil se příliv přímých zahraničních investic, inflace klesla z 10 % na 3 %, byla profesionalizována armáda, provedena reforma veřejné správy a privatizován bankovní sektor. V letech při tom vláda postupně snižovala deficit státního rozpočtu, který v roce 2002 dosáhl hodnoty 46 miliard korun. V roce 2002 odmítnul znovu kandidovat na předsedu vlády se zdůvodněním, že splnil svůj úkol - vyvedení země z ekonomické krize. Na podzim 2002 členové a příznivci Sociální demokracie ve dvou oddělených referendech vyzvali Miloše Zemana, aby kandidoval do funkce prezidenta České republiky. V roce 2003 nebyl zvolen prezidentem České republiky vzhledem k tomu, že proti němu hlasovalo 27 poslanců ČSSD. Od roku 2003 žije jako starobní důchodce trvale ve dvou obytných místnostech staré tvrze na Vysočině. V roce 2005 vydává knihu Jak jsem se mýlil v politice", která se počtem prodaných výtisků stala nejúspěšnější z jeho knih a byla vyhlášena bestsellerem roku. V roce 2006 aktivně podporoval Sociální demokracii ve volební kampani, ale odmítl nabídku tehdejšího předsedy Jiřího Paroubka, aby znovu za sociální demokracii kandidoval na funkci prezidenta republiky s poukazem na své zkušenosti z prezidentské volby v roce V březnu 2007 vystupuje ze sociální demokracie pro nesouhlas s politikou předsedy ČSSD Jiřího Paroubka. V prosinci 2009 zakládá Stranu Práv Občanů a na březnovém sjezdu 2010 je zvolen jejím předsedou. Ve volbách v květnu 2010 získává tato strana 4,3 % voličských hlasů. Protože nesplnil svůj slib překročení pětiprocentní hranice, rezignuje na funkci předsedy Strany Práv Občanů. Na sjezdu této strany v listopadu 2010 byl zvolen čestným předsedou, jímž je dosud. Životopis prezidentského kandidáta Karla Schwarzenberga Narodil se 10.prosince 1937 v Praze jako nejstarší syn Karla Schwarzenberga a jeho manželky Antonie. V prosinci 1948 museli opustit republiku a uchýlit se do zahraničí. Ve Vídni a Štýrském Hradci studoval práva a v Mnichově lesnictví. Kvůli předčasné smrti svého adoptivního otce Jindřicha Schwarzenberga musel studia přerušit a začít hospodařit na rodinných statcích v Rakousku a Bavorsku. Jako předseda Mezinárodního helsinského výboru pro lidská práva se zejména v 80. letech zasazoval o dodržování lidských práv v Evropě. O otázce lidských práv jednal v bývalém SSSR, v Bulharsku, v Kosovu a také u nás. V rodinném sídle v Bavorsku založili společně s doktorem Vilémem Prečanem na podporu československého exilu a disentu Československé dokumentačního středisko (archiv tehdy zapovězené literatury). Sbírka je dnes součástí Národního muzea a je uložena v Praze. 11

12 Na podzim roku 1989 se vrátil do vlasti a 10. července 1990 byl jmenován kancléřem prezidenta republiky. V roce 1992 vedl první delegaci OSCE do Náhorního Karabachu po vypuknutí války mezi Arménií a Ázerbájdžánem. Z funkce kancléře odešel v roce 1992 v souvislosti s abdikací prezidenta Václava Havla. V letech 1992 až 2004 se věnoval řízení rodinného podniku, tedy hlavně lesnictví a údržbě jemu svěřených památek. Nadále působil v řadě nadací, komisí a spolků, kde uplatňoval své zkušenosti z dlouholeté práce v mezinárodních vztazích. V senátních volbách v roce 2002 neúspěšně kandidoval v obvodu Strakonice, v listopadu 2004 byl ve volebním obvodu Praha 6 zvolen senátorem, nominován byl US- DEU a ODA. 9. ledna 2007 byl Karel Scharzenberg jmenován ministrem zahraničí ČR, do vlády byl nominován Stranou zelených. Dne 8. července 2008 v této funkci podepsal s americkou ministryní zahraničních věcí Condoleezzou Riceovou smlouvu o umístění radarové základny USA na území Vojenského újezdu Brdy. V červnu 2009 spolu s Miroslavem Kalouskem zakládá stranu TOP 09 a nyní je jejím předsedou. V květnových volbách r.2010 byl zvolen poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Od je ministrem zahraničních věcí České republiky. Mezi jeho záliby patří politika, staré a nové umění, zvláště moderní architektura. 12

13 A co o nich napsali noviny a řekli politici Prezident Václav Klaus o Schwarzenbergovi: jak se dívá na české korupční skandály muž, který žije desítky let ve Spojených státech. Hlava státu by se měla proti úplatkům ohradit jako první : Václav Klaus Zdroj: Zpochybnění Benešových dekretů v prezidentské kampani jedním z kandidátů považuji za skandální a ničím neomluvitelné. Jasně tím demonstroval, že není autentickým Čechem. Konec konců, i jeho první rozhovor po volbách (Právo, 28. ledna 2013) ukázal, že to nebylo žádné uřeknutí. Nelze říci, že Václav Klaus připravil půdu pro kauzy typu Davida Ratha, ale od devadesátých let založil prostředí, ze kterého vyrašila současná korupce, tvrdí Jan Švejnar, muž který zvažuje kandidaturu na českého prezidenta. HN: O čem svědčí kauza Rath? Je to bohužel situace, kdy celý politický proces a státní správa je do velké míry pod vlivem korupce. Je to dlouhodobý problém. Začalo to v devadesátých letech, velký vliv na vytvoření tohoto prostředí měla opoziční smlouva Klaus Zeman. Na všech úrovních vidíme, že korupce je na takové úrovni, že se s tím musíme bezpodmínečně vypořádat. Ekonom Švejnar o Klausovi a Zemanovi v Hospodářských novinách mluví i o tom, Dienstbier o Zemanovi: Jiří Dienstbier Zdroj: A.cz: Není ale schizofrenie, pokud ČSSD radí zvážit podporu Zemanovi, ale řada lidí (Vladimír Špidla, Lubomír Zaorálek, vy) má výhrady? Pro sociální demokracii je to naprosto šílená situace! Pro nás tam není dobrá volba. Pro mě Miloš Zeman napojený na to, čemu s nadsázkou říkám "mafiánské" kruhy, je naprosto nepřijatelný. 13

14 Boris Šťastný k volbě prezidenta: Boris Šťastný Zdroj: Šťastný prohlásil, že se od usnesení špiček ODS distancuje a bude volit Miloše Zemana. "Je to rozhodnutí bez širšího mandátu, izolované od podpory zdola. V mém místním sdružení, oblasti ani regionu se o tom nejednalo. Já se od tohoto rozhodnutí distancuji, řekl Právu. Poslanec souhlasí s prezidentem Václavem Klausem, že do druhého kola volby nepostoupil žádný pravicový kandidát. Oba pokládám za levicové, přinejlepším středolevé. Budu volit toho méně levicového a to je Miloš Zeman, uvedl Šťastný. Budu ho volit proto, že ho pokládám za zkušeného ekonoma. Jeho názory jsou ekonomicky liberálnější než Karla Schwarzenberga, blíž postojům ODS, zdůvodnil. Šťastný kritizuje na Schwarzenbergovi především jeho odcizení od České republiky. Je to vidět na jeho neznalosti gramatiky a české hymny. Také je součástí politického proudu, který ODS v minulosti nesmírně poškodil, řekl Šťastný. Ředitel gymnázia Václav Klaus mladší: Václav Klaus mladší Zdroj: Ředitel pražského gymnázia PORG Václav Klaus mladší poukázal na fakt, že otec manželky Karla Schwarzenberga byl aktivní nacista. V rozhovoru s Martinem Veselovským na Radiožurnálu řekl Václav Klaus mladší 17. ledna o tchánovi Karla Schwarzenberga toto: Je poměrně známým faktem, že otec budoucí první dámy Johann Hardegg byl poměrně aktivní nacista, dokonce účastník puče nacistického, kdy byl zavražděn rakouský kancléř Dollfus. A já to samozřejmě chápu, že lidé za svoje tchány nemohou nebo rodiče případně, ale na druhou stranu prostě, myslím si, že by to mělo být téma prostě v této zemi. 14

15 A Lidové noviny kontrovali článkem o dědečkovi Václava Klause ml.: Má- li být v této zemi tématem minulost tchána prezidentského kandidáta, pak jí logicky musí být i minulost tchána úřadujícího prezidenta. Přestože o tom možná Václav Klaus mladší nic netuší, jeho dědeček Štefan Miština má minulost podobně temnou jako Johann Hardegg. S tím rozdílem, že Hardeggova minulost je poměrně známým faktem, kdežto o Mištinově minulosti doposud nikdo nic nevěděl (Mištín pracoval u tajné policie fašistického Slovenska a sepisoval majetek slovenských židů). Argumentovat proti někomu minulostí jeho rodičů či příbuzných je mimořádně hloupé a nevkusné. Pokud zároveň jedním dechem dodáme, že lidé za své rodiče či tchány nemohou, pak také vrcholně licoměrné. S rodinnou historií by se měl každý popasovat sám: ve střední Evropě nebude mnoho těch, jejich předci či příbuzní se nijak nezapletli se žádným z nedemokratických režimů, jež tu v minulém století vládly, jakkoli počet těch, kteří se podíleli na nacistickém převratu nebo sepisovali majetek Židů určených k likvidaci, zas tak vysoký nebyl Vzhledem ke stížnostem na průběh prezidentských voleb, rozhodnutí Nejvyššího správního soudu připomíná pohádku O chytré horákyni. NEJVYŠŠÍ SPRÁVNÍ SOUD ROZHODL VALNOU VĚTŠINU VOLEBNÍCH STÍŽNOSTÍ Ze zbývajících nerozhodnutých návrhů na neplatnost volby prezidenta dnes volební senát Nejvyššího správního soudu rozhodl o 20 podáních. Z nich dvě pro opožděnost odmítl a 18, které rozhodoval meritorně, zamítl. Stručná informace k vybraným usnesením sp. zn. Vol 44/2013, sp. zn. Vol 12/2013 a sp. zn. 15/2013. Navrhovatelé v těchto řízeních napadli zejména způsob vedení kampaně ze strany zvoleného kandidáta Miloše Zemana, jeho týmu i dalších osob, které s osobou Miloše Zemana nejsou přímo spojeny. Soud vycházel v obecné rovině z toho, že v podmínkách demokratického státního režimu a svobodných voleb bývá obvyklé, že kandidáti a jejich stoupenci využívají možnosti vedení pozitivní i negativní kampaně. Soudci připomněli, že jakákoliv přímá volba je svázána nejen s pozitivním zdůrazněním vlastních předností, ale i s prvky negativních sdělení, která mají za cíl voliče odradit od volby protikandidáta. Samotné vedení negativní kampaně, které se soustředí na chyby, nevýhody či slabé stránky protivníka, není protizákonné, má ale své normativní hranice. Jedním ze zákonných limitů je povinnost vést kampaň čestně a poctivě a především zákaz zveřejňovat nepravdivé údaje. Možnosti volebního soudu jsou ale v této fázi volebního procesu limitované: jeho pravomocí je pouze rozhodnout o neplatnosti voleb, což je natolik závažný zásah do projevené vůle voličů, že k němu lze přistoupit pouze ve výjimečných případech. Soud tedy nemůže pískat všechny volební fauly, ale pracuje pouze v režimu regulérnost voleb- neplatnost voleb. Jak připomíná A. Schopenhauer, často se stává, že kdo odchází z hádky jako vítěz, vděčí za to často ani ne tak správnosti svého úsudku při předložení svého výroku, jako chytrosti a obratnosti, se kterými je obhajoval (Eristická dialektika, Praha, 1991, str. 10). Soud nepovažuje za smysluplné pokoušet se analyzovat, 15

16 zda nezřídka velmi problematické způsoby agitace byly používány spontánně anebo byly pečlivě připravovány předem. V konečném důsledku ani netvrdí, že nesměly být používány vůbec samozřejmě s výhradou, že se nejedná přímo o lži. Pokud by totiž tyto ambice měl, stavěl by se do pozice konečného arbitra slušnosti a etiky, což mu však nepřísluší. Volební kampaň totiž není ničím jiným než bojem o hlasy voličů a v jejím rámci jsou proto voličům předkládány často velmi emocionální a vyostřenou formou argumenty, které mají ovlivnit jejich rozhodování. Osoby veřejně činné, tedy zejména politici, musí ostatně akceptovat větší míru veřejné kritiky než V posuzovaných případech šlo konkrétně především o inzerát otištěný v deníku Blesk v první den druhého kola volby a dále o šíření nepravdivých informací o vystěhování paní Bílé ze zámeckého bytu v Čimelicích, o údajné podpoře Bernda Posselta protikandidátovi Karlu Schwarzenbergovi či o pokusy spojovat rodinu kandidáta s fašistickým a nacistickým hnutím. Soud shledal, že se v těchto případech opravdu jednalo o nepravdivá tvrzení i lži. Dospěl tak k závěru, že v průběhu volební kampaně došlo k nezákonnostem schopným ovlivnit volební výsledek, avšak nikoliv tak intenzivním způsobem, který by mohl konečný výsledek změnit. V projednávaných věcech byla pro soud velmi podstatná následující okolnost. Na každý, byť i neférový, argument měl jiní občané. Podle soudců do rozhodnutí voličů jako suveréna může soudní moc vstoupit jen ve výjimečných případech, kdy vady volebního procesu způsobily nebo mohly zřejmě způsobit, že by voliči rozhodli jinak a byl by zvolen jiný kandidát. V tomto kontextu je však vhodné spolu s L. Fullerem připomenout, že většina nespravedlností tohoto světa není páchána pěstmi, ale lokty (Morálka práva, Praha, 1998, str. 147), což přeneseně na volební soudnictví znamená, že k prohlášení voleb za neplatné nemusí docházet jen v případě jedné intenzivní protizákonnosti, nýbrž také u většího množství protizákonností slabších, uvádí se v usnesení sp.zn Vol 44/2013. oponent v rámci kampaně šanci odpovědět. Jinak řečeno, v případech, kdy je namítána nekorektnost vedení volební kampaně některým z kandidátů, musí soud hodnotit nejen jednotlivé skutky z hlediska jejich závažnosti a intenzity, nýbrž také jejich načasování. Lze si tak - v obecné rovině - představit případy, kdy i protiprávní útoky menší intenzity mohou nabýt na významu při hodnocení korektnosti kampaně jako celku, pokud jsou učiněny v době, která protikandidátovi fakticky znemožňuje na ně jakkoliv efektivně zareagovat. Naopak zase může dojít k situaci, že i zjevně závažný faul, k němuž však dojde dlouho před hlasováním voličů, volební výsledek výrazněji neovlivní, neboť dotčený kandidát na něj může přiměřeným způsobem odpovědět a v konečném důsledku z toho třeba nakonec i politicky profitovat. V těchto volbách se s výjimkou zmíněného inzerátu v deníku Blesk vždy jednalo o tvrzení a informace, na které mohl protikandidát K. Schwarzenberg, případně jeho podporovatelé, přiměřeně zareagovat a je pak věcí voličů, jakým způsobem celou situaci zhodnotí. Volební senát proto všechny tyto návrhy na neplatnost volby prezidenta zamítl. Výběr z novin a internetu sestavil Jiří Línek 16

17 PŘEDSEDNICTVO INFORMUJE akce pořádané v letošním roce března v 10:00 (čtvrtek) pietní vzpomínka u hrobu T.G.Masaryka v Lánech odjezd v 07:30 od Pankrácké věznice 11. března v 10:00 (pondělí) setkání- pieta na pohřebišti v Praze Motole 25. května v 10:00 (sobota) pieta v Jáchymově (Jáchymovské peklo) odjezd v 07:30 od Pankrácké věznice 20. června v 10:00 (čtvrtek) pieta gen.h.píky v Praze 6 u budovy GŠ AČR, MO ČR 26. června v 10:00 (středa) pieta na Čestném pohřebišti III.odboje v Ďáblicích 27. června ve 13:00 (čtvrtek) pieta- výročí popravy Dr.M.Horákové věznice Pankrác 14. září v 10:00 (sobota) výročí úmrtí T.G.Masaryka Lány odjezd v 07:30 od Pankrácké věznice 21. září v 11:00 (sobota) pieta u pomníku popravených pol.vězňů Znojmo VELIKONOČNÍ SVÁTKY UŽ JSOU TADY A TAK VÁM PŘEJEME BOHATOU POMLÁZKU, BAREVNÁ VAJÍČKA, JARO JAKO MALOVANÉ, HODNĚ SLUNÍČKA A RADOST Z KAŽDÉHO PROŽITÉHO DNE. V minulém čísle byly vloženy poštovní poukázky pro úhradu členského příspěvku a za časopis. Vloudila se chybička, do časopisu byly nedopatřením vloženy poukázky A pro bezhotovostní platbu na účet, místo poukázek C pro platbu v hotovosti. V podstatě by to nevadilo, problém je pouze v tom, že banka neuvádí jméno plátce a tím bychom nemohli zaevidovat jmenovitě kdo peníze posílá. Proto do tohoto čísla byly vloženy poukázky správné. Kdo ještě neprovedl platbu má možnost tak učinit. Členský příspěvek je stále 150,- Kč a za časopis 200,- Kč. Bylo by vhodné úhradu provést do konce dubna. Za tuto chybu se omlouváme! 17

Filip Jakš Zuzana Roithová Jan Fischer

Filip Jakš Zuzana Roithová Jan Fischer V lednu proběhly v České republice první přímé prezidentské volby. Předvolební přípravy i průběh voleb pečlivě sledovali také žáci naší školy. Přečtěte si, co o tom všem napsali: Filip Jakš: V pátek 11.

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.05 Integrovaná střední škola

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

První republika.notebook. January 23, 2014

První republika.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_116 Téma hodiny: První republika Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: demokracie, hospodářský rozmach, vzdělání, Skaut, Sokol, Tomáš Baťa Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková,

Více

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Factum Invenio, s.r.o., Těšnov 5, 110 00 Praha 1,tel: +420 224 805 650, fax: +420 224 805 628, email: info@factum.cz, www.factum.cz 080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Dobrý

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Pracovní list 02 14 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Úkol č. 1: Doplňování Doplň chybějící části textu: 1. Základní práva a svobody občana našeho státu jsou zakotvena v, která je součástí. 2. Stát díky

Více

číslo 4 2010 V čísle naleznete... TOULKY LONDÝNEM POLITICI URÁŽEJÍ POLITICKÉ VĚZNĚ! www.politicti-vezni.cz

číslo 4 2010 V čísle naleznete... TOULKY LONDÝNEM POLITICI URÁŽEJÍ POLITICKÉ VĚZNĚ! www.politicti-vezni.cz číslo 4 2010 V čísle naleznete... TOULKY LONDÝNEM POLITICI URÁŽEJÍ POLITICKÉ VĚZNĚ! www.politicti-vezni.cz 2010 TOULKY LONDÝNEM Členové SBPV se konečně vydali na cestu do světa. Better late than never

Více

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Domácí veřejnost si prvního prezidenta České republiky Václava Havla uchová v paměti zejména jako

Více

magazín senátní magazín senátní senátní volební obvod 78 Zlín Jen mluvit nestačí! MUDr. Miroslav Šindlář kandidát do Senátu

magazín senátní magazín senátní senátní volební obvod 78 Zlín Jen mluvit nestačí! MUDr. Miroslav Šindlář kandidát do Senátu senátní volební obvod 78 Zlín senátní 2008 Jen mluvit nestačí! kandidát do Senátu 1 Úvodní slovo Dopis kandidáta Velmi vítám, když do Senátu kandiduje výrazná osobnost daného regionu a za takového člověka

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Seznamte se s historií

Seznamte se s historií Bylo Československo před rokem 1989 federací? Jedním z prvních signálů, že vztah Čechů a Slováků nebude v obnovené demokracii po listopadu 1989 bezproblémový, se stala tzv. pomlčková, která odkryla vzájemné

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_ÚSTAVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : Vol 16/2013-62 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Jakuba Camrdy, JUDr. Jana Passera, JUDr. Lenky Kaniové,

Více

Popis volebního systému - schéma: volební systém -

Popis volebního systému - schéma: volební systém - Popis volebního systému - schéma: volební systém - Navrhovaný volební systém vychází z postulátu, že všechny moc patří lidu. Státní moc je rozdělena na 4 samostatné pilíře státní moci, které jsou na sobě

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_345 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace FORMY DEMOKRACIE Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk a právo Cílová skupina 1. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je součástí tematického celku Člověk a právo, je zaměřen na Ústavu České republiky.

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Parlamentní republika

Parlamentní republika Parlamentní republika Parlament - z fr. parler = mluvit, hovořit -ústřední orgán s celostátní působností - zástupci voleni lidem - v USA kongres, v Německu Bundestag Republika - z lat. res publica = věc

Více

VOLBY, VOLEBNÍ SYSTÉMY

VOLBY, VOLEBNÍ SYSTÉMY Pracovní list 03 24 VOLBY, VOLEBNÍ SYSTÉMY Úkol č. 1: Doplňování 1. Volby v ČR jsou jednou z možností, jak se mohou občané aktivně účastnit na 2. Prostřednictvím voleb občané rozhodují, kdo bude..a kdo

Více

Cesta komunistů k převzetí moci

Cesta komunistů k převzetí moci Cesta komunistů k převzetí moci vývoj v letech 1945-1948 Učivo dějepisu, 9. ročník Součást projektu Příběhy bezpráví Charakteristika období Pretotalitní stát ne totalitní ne zcela demokartický "omezená"

Více

U S N E S E N Í. Vol 39/2013-51

U S N E S E N Í. Vol 39/2013-51 Vol 39/2013-51 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Jakuba Camrdy, JUDr. Zdeňka Kühna, JUDr. Radana

Více

Volební preference v pěti největších krajích ČR

Volební preference v pěti největších krajích ČR Volební preference v pěti největších krajích ČR V Praze vítězí TOP 09, v Ústeckém kraji KSČM a v Moravskoslezském, Jihomoravském a Středočeském kraji ČSSD Před nadcházejícími volbami, kdy ještě nejsou

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 02/86 84 0129, 0130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Demokracie, lidská práva a korupce mezi

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Československo

Více

Českoslovenští prezidenti 1918 1993

Českoslovenští prezidenti 1918 1993 Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Základní právní pojmy III/2 VY_32_INOVACE_184 3 Název školy Registrační číslo projektu Název

Více

ČSSD by si mohla vybírat

ČSSD by si mohla vybírat 4. dubna 2013 ČSSD by si mohla vybírat Vládu by ČSSD mohla vytvořit s účastí, podporou nebo tolerancí TOP 09 a Starostů (104 mandátů), KSČM (102 mandátů) nebo ODS (101 mandátů). Volební model, který ppm

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 17. března 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie Otázka: Ústavní vývoj v ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Marťas charakteristika ústav v letech 1918 2014 1500 Vladislavské zemské zřízení 1627 obnovení zemského zřízení dědičná moc Habsburků

Více

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_16 Úvodní část seznámení s cílem hodiny: životopis Václava Havla Hlavní část životopis a literární tvorba Václava Havla Závěrečná část zpětná vazba probrané látky Shrnutí

Více

PŘEHLED NÁVRHŮ ÚSTAVNÍCH ZÁKONŮ OD ROKU 1993 DO SOUČASNOSTI. JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Ing. Soňa Šteigerová, Lucia Vaculová, Mgr.

PŘEHLED NÁVRHŮ ÚSTAVNÍCH ZÁKONŮ OD ROKU 1993 DO SOUČASNOSTI. JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Ing. Soňa Šteigerová, Lucia Vaculová, Mgr. PŘEHLED NÁVRHŮ ÚSTAVNÍCH ZÁKONŮ OD ROKU 1993 DO SOUČASNOSTI JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Ing. Soňa Šteigerová, Lucia Vaculová, Mgr. Robert Vyklický Studie č. 1.180 srpen 2013 PI 1.180 2 Obsah: 1. VOLEBNÍ

Více

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Češi za největší problém naší země jednoznačně považují korupci, a to zejména na úrovni ministerstev, policie a justice. Za druhý nepalčivější

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura ps8050 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Politická kultura Technické parametry Výzkum:

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Závěrečná zpráva VOLBY DO PS 2010 - Jihomoravský kraj Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Praha,

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled

ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. PRINCIP DĚLBY MOCI moc ve státě je rozdělena

Více

Politické procesy v Československu

Politické procesy v Československu Politické procesy v Československu Anotace: prezentace věnující se politickým procesům v 50. letech v Československu. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola

Více

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92 Č. 10 Ze skutečnosti, že zákonem na nějž odkazuje 242 zák. práce ( zák. č. 65/ 65 Sb. ) ve znění zák. 231/92 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti může být i zákon národní

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech voleb, referend a politických stran

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech voleb, referend a politických stran PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech voleb, referend a politických stran Úvod... 13 I. SOUDNÍ JUDIKATURA VE VĚCECH VOLEB 1.1 Základy volebního práva A. K některým pojmům a principům volebního práva 1. K pojmu

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek společensko-historický přehled

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek společensko-historický přehled Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompní znění testových otázek společensko-historický přehled x Koš Znění otázky Odpověď Odpověď Odpověď c) Odpověď d) Správná odpověď 1 1 Volební období senátora Senátu

Více

KORUPCE NÁM PIJE KREV

KORUPCE NÁM PIJE KREV SNIŽOVÁNÍ VĚŘEJNÉ TOLERANCE VŮČI KORUPCI NA SLOVENSKU KORUPCE NÁM PIJE KREV www.pijenamkrv.sk VÝVOJ STAVU KORUPCE NA SLOVENSKU ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PROTIKORUPČNÍ KAMPANĚ VÝCHODISKA červen 2002: proveden

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Jiřího Paroubka považuje za důvěryhodného po jeho odchodu do čela nové strany pouze pětina veřejnosti

Jiřího Paroubka považuje za důvěryhodného po jeho odchodu do čela nové strany pouze pětina veřejnosti Jiřího Paroubka považuje za důvěryhodného po jeho odchodu do čela nové strany pouze pětina veřejnosti Za důvěryhodného považuje bývalého premiéra Jiřího Paroubka, který po odchodu z ČSSD stanul v čele

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566)

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 110200/22 ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953 Inventář (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Zora Damová Praha 2015 I. Vývoj původce fondu Václav Štěpánek byl pražský mlynář,

Více

Prezidentská volba jako svědectví věků

Prezidentská volba jako svědectví věků Prezidentská volba jako svědectví věků Napříč dějinami můžeme sledovat odvěkou snahu Čechů o degradaci Moravy na pouhou součást své země. Dnes bychom řekli, aby Morava nebyla ničím víc, než východním Českem.

Více

1. programový seminář pražských Mladých sociálních demokratů, Mladých lidovců a Mladých zelených

1. programový seminář pražských Mladých sociálních demokratů, Mladých lidovců a Mladých zelených OFICIÁLNÍ ZÁZNAM 1. programový seminář pražských Mladých sociálních demokratů, Mladých lidovců a Mladých zelených konaný v Lidovém domě (Steinerově sále), ulici Hybernská 1033/7, 110 00 Praha 1 dne 4.

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í : č. j. 3 Ads 30/2006-49 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: JUDr.

Více

Stínová vláda ČSSD. Vláda společenské odpovědnosti. www.cssd.cz

Stínová vláda ČSSD. Vláda společenské odpovědnosti. www.cssd.cz Stínová vláda ČSSD Vláda společenské odpovědnosti www.cssd.cz 14.7.2010 www.cssd.cz 1 Stínový předseda vlády Mgr. Bohuslav Sobotka Věk 38 Rodinný stav ženatý, 2 děti Vzdělání Právnická fakulta Masarykovy

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav pv9 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 29, 3 6 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o volbách do Evropského parlamentu květen 4

Více

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo Stanovy Čl. I. Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného seskupení občanů dle nového občanského zákoníku (zákona 89/2012 Sb. dále NOZ ) s názvem Občanská vzdělávací jednota

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_341 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_346 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D.

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Bezpečnostní systém státu Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. Čl.1 Zajištění svrchovanosti a územní celistvosti ČR, ochrana

Více

Mandát poslance, senátora, prezidenta Prezentace pro žáky SŠ

Mandát poslance, senátora, prezidenta Prezentace pro žáky SŠ Mandát poslance, senátora, prezidenta Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 V Poslanecké sněmovně 2 Neslučitelnost - inkompatibilita

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Vítězný únor 1948 v Československu

Vítězný únor 1948 v Československu Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

TRANSFORMACE EKONOMIKY

TRANSFORMACE EKONOMIKY TRANSFORMACE EKONOMIKY VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_15 Sada: Ekonomie Téma: Transformace ekonomiky po 1989 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená

Více

SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s.

SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s. SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s. STANOVY SPOLKU Čl. I Název a sídlo Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012

Více

Zpráva z bleskového výzkumu

Zpráva z bleskového výzkumu STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 0 02 Praha 3 Zpráva z bleskového výzkumu STEM pro Friedrich Naumann Stiftung V Praze dne 15. dubna 0 I. Údaje o výzkumu Typ výzkumu: bleskový reprezentativní

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

Praha 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy. Vážený pane předsedo,

Praha 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy. Vážený pane předsedo, 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy e předsedo, dovolte, abych se na Vás obrátil s následujícím zásadním problémem týkajícím se návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o

Více

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 Volební strany: Politické hnutí ANO Semily (ANO) Volba pro město hnutí SPOLU Česká strana sociálně demokratická Semily (ČSSD) SEMILÁCI + KDU-ČSL (dále jen účastníci

Více

Sada č. III Identifikátor DUM: VY_32_INOVACE_SADA III_D, DUM 19 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis

Sada č. III Identifikátor DUM: VY_32_INOVACE_SADA III_D, DUM 19 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Vývoj strany 1989-2007

Vývoj strany 1989-2007 České parlamentní strany 2007 - křižovatky a cesty Strana zelených Vývoj strany 1989-2007 PhDr. Petr Sokol, CEVRO sokol@cevro.cz Strana zelených Složitý vývoj východoevropský osud Několik etap vývoje Dvakrát

Více

Nezávislost centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010

Nezávislost centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 Nezávislost centrální banky Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 1 Politická krátkozrakost V praxi lze často pozorovat jednání politiků, které popisuje tzv. teorie politického cyklu Vládnoucí

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Rezignace Radka Johna Praha 12. května 2011 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz SC & C Marketing & Social

Více

únor 2012 MONITORING PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 2012

únor 2012 MONITORING PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 2012 únor 2012 MONITORING PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 2012 TÉMA MĚSÍCE Přímá volba prezidenta Dne 8.2.2012 schválil Senát ČR nejdůležitější novelu Ústavy ČR v naší novodobé historii. Jedná se o zavedení přímé volby prezidenta.

Více

Zápis ze zasedání Školské rady při ZŠ a MŠ Rudoltice

Zápis ze zasedání Školské rady při ZŠ a MŠ Rudoltice Zápis ze zasedání Školské rady při ZŠ a MŠ Rudoltice konaného dne 2. února 2015 Jednání školské rady bylo zahájeno v 16.30 hod. Přítomní členové: Martin Janů Romana Málková Mgr. Jana Hejkrlíková Marcela

Více

Deset let ombudsmana jako národního preventivního mechanismu

Deset let ombudsmana jako národního preventivního mechanismu Deset let ombudsmana jako národního preventivního mechanismu Od roku 2006 provádí ochránce systematických návštěv zařízení, kde se nacházejí osoby omezené na osobní svobodě, a posiluje jejich ochranu před

Více

Zde jsou naše dotazy pro výzkum názorů.

Zde jsou naše dotazy pro výzkum názorů. Zde jsou naše dotazy pro výzkum názorů. VAŠE ODPOVĚDI ZVÝRAZNĚTE BUĎ PODTRŽENÍM VAŠÍ ODPOVĚDI, NEBO ZTUČNĚNÍM. CHTE-LI SE VYJÁDŘIT OBŠÍRNĚJI, JE MOŽNÉ TAK UČINIT V RÁMCI ODPOVĚDI ČÍSLO 3, V KAŽDÉ OTÁZCE.

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

Organizační řád spolku Setkání já a ty, z.s.

Organizační řád spolku Setkání já a ty, z.s. 1 Organizační řád spolku Setkání já a ty, z.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Organizační řád upravuje činnost a organizaci spolku Setkání já a ty, z.s. (dále jen spolek). 2. ČINNOST SPOLKU Aktivity spolku vycházejí

Více

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu,

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, 22. prosince 2014 Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, podle které i přes deficit 80 miliard v roce 2014 a deficit 100 miliard plánovaný

Více

Za nakladatelství Libri PhDr. František Honzák, šéfredaktor V Praze 21. srpna 2006

Za nakladatelství Libri PhDr. František Honzák, šéfredaktor V Praze 21. srpna 2006 Vážení čtenáři, od poslední aktualizace Dějin zemí Koruny české v datech docenta Františka Čapky z Masarykovy univerzity v Brně v roce 1999 uběhla řada let. Autor a nakladatelství vyhovělo četným žádostem

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Azs 172/2005-109 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové

Více

Předmluva Václava Havla Předmluva Martina Jostena Předmluva Otto Picka Úvodem ČESKOSLOVENSKO-BRITSKÉ DIPLOMATICKÉ STYKY A MOŽNOSTI A LIMITY EXILU

Předmluva Václava Havla Předmluva Martina Jostena Předmluva Otto Picka Úvodem ČESKOSLOVENSKO-BRITSKÉ DIPLOMATICKÉ STYKY A MOŽNOSTI A LIMITY EXILU Předmluva Václava Havla Předmluva Martina Jostena Předmluva Otto Picka Úvodem ČESKOSLOVENSKO-BRITSKÉ DIPLOMATICKÉ STYKY A MOŽNOSTI A LIMITY EXILU Stručný přehled československo-britských diplomatických

Více

Způsobu použití výukového materiálu ve vyučování:

Způsobu použití výukového materiálu ve vyučování: Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor : Ing. Jaroslava Pospíšilová

Více

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Z modelového exkluzivního průzkumu společnosti SANEP, který se zaměřil na politické nálady občanů ČR, Pražanů a obyvatel Brna a Ostravy

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Analýza mediální prezentace kandidátů na prezidenta ČR v televizním zpravodajství

Analýza mediální prezentace kandidátů na prezidenta ČR v televizním zpravodajství Analýza mediální prezentace kandidátů na prezidenta ČR v televizním zpravodajství 7. listopadu 0 5. ledna 0 ANALÝZA ZPRAVODAJSTVÍ ČESKÝCH TELEVIZÍ 0/Q Analýza zpravodajství českých televizí posuzované

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

pro období mezi lety 1918 1938 se v Československu vžilo označení první republiky

pro období mezi lety 1918 1938 se v Československu vžilo označení první republiky Otázka: Československo 1918-1938 Předmět: Dějepis Přidal(a): Terezie Chiara 1. charakteristika politického systému a ekonomiky 2. nejdůležitější zákony a reformy, ústava 3. zahraničně-politická orientace

Více

181/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ A ARCHIV BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA II

181/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ A ARCHIV BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA II 181/2007 Sb. - o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek - poslední stav textu 181/2007 Sb. ZÁKON ze dne 8. června 2007 o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu

Více

STEM VOLEBNÍ PREFERENCE ČERVEN 2014

STEM VOLEBNÍ PREFERENCE ČERVEN 2014 STEM VOLEBNÍ PREFERENCE ČERVEN 201 V červnovém volebním modelu STEM by se do Poslanecké sněmovny nedostalo hnutí Úsvit, sněmovna by tak byla složena ze šesti stran. Poslední tři měsíce před prázdninami

Více

Ve své seminární práci bych se chtěla zabývat homosexuální minoritou, jejím postavením ve společnosti a registrovaným partnerstvím.

Ve své seminární práci bych se chtěla zabývat homosexuální minoritou, jejím postavením ve společnosti a registrovaným partnerstvím. Seminární práce zpracovaná v rámci cyklu seminářů Ženská práva jsou lidská práva pořádaného Nezávislým sociálně ekologickým hnutím (NESEHNUTÍ Brno) http://zenskaprava.ecn.cz/ Název: Společnost a registrované

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více