Výsledky základní statistické charakteristiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výsledky základní statistické charakteristiky"

Transkript

1 Výsledky základní statistické charakteristiky (viz - Vyhláška č. 343/2002 Sb. o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a Vyhláška 276/2004 Sb. kterou se mění vyhláška č. 343/2002 Sb., o postupu a podmínkách při zveřejnění průběhu přijímacího řízení na vysokých školách. 4 Požadavky na základní statistické charakteristiky () Za základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky podle písm. c) se považuje: a) počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky, b) nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky, c) nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky, d) průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky, e) směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky, f) decilové hranice výsledku zkoušky. g) Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky podle odstavce písm. d) se n x i i stanoví jako aritmetický průměr výsledků zkoušky podle vzorce x, kde n x i jsou výsledky zkoušky jednotlivých uchazečů a n je počet účastníků zkoušky. h) Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky podle odstavce n 2 x x i i písm. e) se vypočte podle vzorce std = ( ), kde x i jsou výsledky n zkoušky jednotlivých uchazečů, x je aritmetický průměr výsledků zkoušky a n je počet účastníků zkoušky. i) Decilové hranice výsledku zkoušky vyjádřené d, d 2, d 3, d 4, d 5, d 6, d 7, d 8, d 9 jsou hranice stanovené tak, že rozdělují uchazeče seřazené podle výsledku zkoušky do stejně velkých skupin, přičemž d 5 je medián. Medián vyjadřuje prostřední hodnotu z výsledků zkoušek dosažených uchazeči. j) Pokud přijímací zkouška sestává z několika samostatně vyhodnocovaných částí, ustanovení odstavců až 4 se vztahují na jednotlivé části písemné přijímací zkoušky obdobně a základní statistické charakteristiky se zveřejňují za celou přijímací zkoušku i za každou samostatně vyhodnocovanou část; má-li přijímací zkouška více variant, zveřejňují se charakteristiky i za každou variantu každé části přijímací zkoušky i za každou variantu celkově. k) Doplněk dle novely vyhlášky - V 4 se doplňuje odstavec 6, který zní: Informace podle odstavce písm. f) se nezveřejní, pokud počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky, je menší než 00. Informace podle odstavce písm. d) až e) se nezveřejní, pokud počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky, je menší než 5." Změna vzorce podle Vyhlášky č. 276/2004 Sb., - V 4 odst. 3 se ve jmenovateli vzorce výraz "n" nahrazuje výrazem "n (n-)".

2 Bakalářské studijní y všech studijních oborů Výsledky, které dosáhly jednotlivé skupiny uchazečů o na PA ČR v jednotlivých variantách testů, jsou uvedeny v následujících tabulkách č Tabulka č. : Znalostní test (použité varianty testů) Bezpečnostně právní Kriminalistika a další forenzní discipliny Policejní činnosti Bezpečnostní management ve 2 testu ,00 63,8 55,42 53,96 46,5 56,78. 25,9 29,4 27,74 23,90 27, , ,00. 66,67 9, , , ,00. 54,34 20, ,66. 2, ,38 5,45. 49,67 47,27 48,86 2,96 25,29. 27,74 2,83 22, ,38 62,45 55,42 5,77 46,74 54,57 2,23 26,0 29,4 27,64 22,80 25, Nejlepší možný výsledek znalostního testu: testu Prezenční Kombinované ,68 55,42 48,46 46,74 5,0. 26,82 29,4 24,50 22,80 26, ,38 64,49. 56,56. 59,04 2,23 25,49. 3,38. 24, ,38 62,45 55,42 5,77 46,74 54,57 2,23 26,0 29,4 27,64 22,80 25,

3 Tabulka č. 2: Jazykový test (použité varianty testů) Bezpečnostně právní Kriminalistika a další forenzní discipliny Policejní činnosti Bezpečnostní management ve 2 testu ,00 69,0 73,96 49,4 73,75 70,99. 22,40 9,25 22,64 20,69 2, , ,00. 46,22 3, , ,26.. 4,00. 53,55 8,37.. 2,38. 8, ,87 73,73. 47,00 75,90 69,66 2,84 8,68. 4,2 8,89 2, ,97 69,6 73,96 47,73 74,89 68,38 20,0 22,05 9,25 20,37 9,76 2, Nejlepší možný výsledek jazykového testu: 20 2 testu Prezenční Kombinované ,68 73,96 48,85 74,89 73,20. 9, 9,25 8,83 9,76 20, ,97 68,46. 46,. 62,8 20,0 22,40. 22,58. 22, ,97 69,6 73,96 47,73 74,89 68,38 20,0 22,05 9,25 20,37 9,76 2,

4 Tabulka č. 3: Body celkem (použité varianty testů) 2 testu Bezpečnostně právní Kriminalistika a další forenzní discipliny Policejní činnosti Bezpečnostní management ve ,00 232,9 229,38 203,37 29,90 227,77. 39,58 4,97 4,60 38,82 4, , ,00. 22,89 6, , , , ,89 30, ,25. 3, ,26 225,8. 96,67 223,7 28,52 36,34 36,7. 39,42 33,32 35, ,35 232,06 229,38 99,50 22,64 222,95 32,50 39,26 4,97 40,69 36,00 39, Nejlepší možný výsledek za oba testy: testu Prezenční Kombinované ,35 229,38 97,3 22,64 224,29. 36,95 4,97 37,60 36,00 39, ,35 232, ,67. 22,22 32,50 39,66. 45,4. 38, ,35 232,06 229,38 99,50 22,64 222,95 32,50 39,26 4,97 40,69 36,00 39,

5 2 Magisterské studijní y všech studijních oborů Výsledky uchazečů o na PA ČR v jednotlivých variantách testů obsahuje tabulka č.. Tabulka č. : Test logického myšlení (použité varianty testů) testu 3 4 Test logického myšlení právní strategická studia Mgr - Bezpečnostní management ve ,50 60,59 60,06 7,05 7,66 8, ,00 63,92 6,50,00 4,38 7, ,94 59,92 59,6 6,58 8,4 8, ,78 60,8 59,77 7,27 7,97 8, Nejlepší možný výsledek z testu logického myšlení: 80 testu 3 4 Test logického myšlení Forma studia Denní Kombinované ,00 6,58 6,32 8,66 6,97 7, ,60 59,80 59,36 7,28 8,9 8, ,78 60,8 59,77 7,27 7,97 8,

6 Tabulka č. 2: Znalostní test (použité varianty testů) testu 3 4 Znalostní test právní strategická studia Mgr - Bezpečnostní management ve ,50 0,2 0,5 2,52 3,29 3, ,00 3,7 2,7 2,83 2,76 2, ,53 0,59 0,63 2,96 3,62 3, ,87 0,55 0,57 3,00 3,54 3, Nejlepší možný výsledek z testu logického myšlení: 20 testu 3 4 Znalostní test Forma studia Denní Kombinované ,67 2,57 2,58 5,03 3,6 3, ,60 0,0 0,03 2,68 3,33 3, ,87 0,55 0,57 3,00 3,54 3,

7 Tabulka č. 3: Jazykový test (použité varianty testů) testu 3 4 Jazykový test právní strategická studia Mgr - Bezpečnostní management ve ,50 8,32 8,29 2,52 4,23 4, ,00 2,7,86 8,49 4,30 4, ,65 8,25 8,40 4,08 4,43 4, ,78 8,36 8,47 4,34 4,4 4, Nejlepší možný výsledek z testu logického myšlení: 20 testu 3 4 Jazykový test Forma studia Denní Kombinované ,67 9,89 9,9 6, 4,8 4, ,80 7,95 8,09 4,23 4,38 4, ,78 8,36 8,47 4,34 4,4 4,

8 Tabulka č. 4: Body celkem (použité varianty testů) testu 3 4 Body celkem právní strategická studia Mgr - Bezpečnostní management ve ,50 3,68 2,4 3,33 22,98 24, ,00 38,75 32,2 36,77 2,35 27, ,24 08,02 08,03 26,20 25,20 25, ,3 0,5 09,68 29,72 25,06 25, Nejlepší možný výsledek z testu logického myšlení: 200 testu 3 4 Body celkem Forma studia Denní Kombinované ,67 3,56 3, 45,65 24,84 25, ,80 04,36 04,00 27,56 2,79 22, ,3 0,5 09,68 29,72 25,06 25,

9 3 Decilové hranice výsledků použitých variant testů bakalářské Transformace výsledků v rámci decilových hranic, které dosáhly jednotlivé skupiny uchazečů o bakalářské s uvedením varianty testu, studijního u a formy studia ve znalostních testech, jazykových testech a celkových výsledků obsahují následující tabulky: - znalostní test testu znalostní test Bezpečnostně práv ní Kriminalistika a další forenzní discipliny Policejní činnosti Bezpečnostní management v e veřejné správ ě znalostní test Forma studia Denní Kombinov ané (Decilové hranice)* *Poznámka: Decilové hranice výsledku zkoušky vyjádřené d 0, d 20, d 30, d 40, d 50, d 60, d 70, d 80, d 90 jsou hranice stanovené tak, že rozdělují uchazeče seřazené podle výsledku zkoušky do stejně velkých skupin, přičemž d 5 je medián. Medián vyjadřuje prostřední hodnotu z výsledků zkoušek dosažených uchazeči. Decilová hranice tedy udává, kolik bodů bychom v testu museli získat, abychom skončili lépe než daná část uchazečů. Například dosažená bodová hodnota uchazeče je ve znalostním testu varianty A celkem 40 bodů a je tedy v decilové hranici D 7 (70%). Znamená to, že daný uchazeč dosáhl lepší výsledky než 70% uchazečů, řešících stejnou variantu testu. Decilové hranice výsledků testů tedy slouží mimo jiné i pro uchazeče, kteří mají možnost s jejich využitím zjistit, jaké dosáhli výsledky v přijímacím řízení ve srovnání s jinými uchazeči. Příklad: Uchazeč o, řešící variantu, dosáhl ve znalostním testu 45 bodů. Pohledem do tabulky zjistí, že patří do třetího decilu (D 30 - rozpětí hranic 44-47). Z tohoto umístění může vyvodit, že 80% uchazečů, řešících stejnou variantu testu, bylo úspěšnějších.

10 - jazykový test testu jazykový test Bezpečnostně práv ní Kriminalistika a další forenzní discipliny Policejní činnosti Bezpečnostní management v e veřejné správ ě jazykový test Forma studia Denní Kombinov ané celkové výsledky testu

11 - celkové výsledky Bezpečnostně práv ní Kriminalistika a další forenzní discipliny Policejní činnosti Bezpečnostní management v e veřejné správ ě celkové výsledky Forma studia Denní Kombinov ané Decilové hranice výsledků použitých variant testů magisterské Transformace výsledků v rámci decilových hranic, které dosáhly jednotlivé skupiny uchazečů o magisterské s uvedením varianty testu, studijního u a formy studia v testech logického myšlení, znalostních testech, jazykových testech a celkových výsledků obsahují následující tabulky: - test logického myšlení testu test logického myšlení práv ní strategická studia Mgr - Bezpečnostní management v e veřejné správ ě

12 - test logického myšlení Forma studia Denní Kombinov ané znalostní test testu znalostní test práv ní strategická studia Mgr - Bezpečnostní management v e znalostní test Forma studia Denní Kombinované jazykový test testu jazykový test práv ní strategická studia Mgr - Bezpečnostní management v e veřejné správ ě

13 - jazykový test Forma studia Denní Kombinov ané celkové výsledky testu celkové výsledky práv ní strategická studia Mgr - Bezpečnostní management v e 74 93, , celkové výsledky Forma studia Denní Kombinov ané Z výsledků uvedených v tabulkách, včetně rozpětí decilů je zřejmé, že se výsledky jednotlivých skupin uchazečů o liší ve svých základních statistických charakteristikách. Rozdíly je možné vysvětlit odlišnými předpoklady uchazečů, různou mírou přípravy na přijímací řízení a v jisté míře i různou obtížností užitých variant testů, kterou nelze vyloučit.

14 4 Spolehlivost (reliabilita) použitých variant testů Spolehlivost testu ukazuje, do jaké míry všechny otázky testu měří víceméně totéž. Byl použit STATISTICA V0CZ. Jako vstup pro výpočet reliability u všech použitých variant testů byly použity tetrachorické korelační matice (na bázi iterační aproximace). Cronbachovo alfa na tetrachorických korelacích je adekvátní dolní hranicí odhadu spolehlivosti za předpokladu, že analyzované testy měří pouze jednu společnou druhovou vlastnost (mají pouze jednu dimenzi). Předběžné analýzy však ukázaly, že použité varianty vícepoložkových testů nejsou jednodimenzionální, že mají dvě a více dimenzí. 2 Výsledky spolehlivosti je tedy třeba chápat pouze jako velmi hrubý odhad dolní hranice spolehlivosti, který je značně zkreslený. A) Výsledky analýzy spolehlivosti u bakalářských studijních ů Bakalářský studijní Počet položek testu: 70 Počet platných případů: 362 Průměr: 38,345 Směrodatná odchylka: 6,472 Rozptyl: 4,888!!! Cronbachovo alfa:,725 Standardiz. alfa:,74 Průměrná korelace mezi prvky:,60 Bakalářský studijní 2 Počet položek testu: 70 Počet platných případů: 466 Průměr: 40,64 Směrodatná odchylka: 8,097 Rozptyl: 65,559!!! Cronbachovo alfa:,800 Standardiz. alfa:,84 Průměrná korelace mezi prvky:,0597 Bakalářský studijní 3 Počet položek testu: 70 Počet platných případů: 458 Průměr: 38,856 Směrodatná odchylka: 9,82 Rozptyl: 84,607!!! Cronbachovo alfa:,847 Standardiz. alfa:,855 Průměrná korelace mezi prvky:, V tomto případě by bylo adekvátnější použít koeficient - McDonaldovo omega, který má variantu pro zjištění dolní hranice spolehlivosti testu i v případě více dimenzí. Pro výpočet tohoto koeficientu je však nutné napřed provést faktorovou analýzu položek testu. Předběžné analýzy však ukázaly, že faktorová analýza na tetrachorických korelačních maticích nevede k žádoucím výsledkům s ohledem na to, že tyto matice nejsou pozitivně definitní (kromě korelační matice jazykového testu z angličtiny). Z tohoto důvodu bylo nutné setrvat u tradičních koeficientů spolehlivosti alfa s tím rizikem, že jsou značně zkreslené.

15 Bakalářský studijní 8 Počet položek testu: 70 Počet platných případů: 433 Průměr: 36,686 Směrodatná odchylka: 6,85 Rozptyl: 46,492!!! Cronbachovo alfa:,73 Standardiz. alfa:,707 Průměrná korelace mezi prvky:, Jazykový test anglický jazyk Počet položek testu: 30 Počet platných případů: 502 Prům: 7,545 Směrodatná odchylka: 6,303 Rozptyl: 39,728!!! Cronbachovo alfa:,853 Standardiz. alfa:,855 Průměrná korelace mezi prvky:,67 Jazykový test německý jazyk Počet položek testu: 30 Počet platných případů: 79 Průměr: 3,96 Směrodatná odchylka: 5,993 Rozptyl: 35,96!!! Cronbachovo alfa:,828 Standardiz. alfa:,826 Průměrná korelace mezi prvky:,4 Jazykový test ruský jazyk Počet položek testu: 30 Počet platných případů: 08 Průměr: 5,537 Směrodatná odchylka: 8,674 Rozptyl: 45,239!!! Cronbachovo alfa:,937 Standardiz. alfa:,937 Průměrná korelace mezi prvky:,345 Závěr: Spolehlivost všech variant použitých znalostních i jazykových testů pro bakalářské studijní y je akceptovatelná.

16 B) Výsledky analýzy spolehlivosti u magisterských studijních ů Magisterský studijní 4 test logického myšlení Počet položek testu: 60 Počet platných případů: 507 Vstup tetrachorická korelační matice Průměr: 45,797 Směrodatná odchylka: 7,842 Rozptyl: 6,500 Cronbachovo alfa:,889 Standardiz. alfa:,883 Průměrná korelace mezi prvky:,554 Magisterský studijní 4 znalostní test Počet položek testu: 0 Počet platných případů: 507 Vstup tetrachorická korelační matice Průměr: 5,276 Směrodatná odchylka:,958 Rozptyl: 3,835 Cronbachovo alfa:,490 Standardiz. alfa:,489 Průměrná korelace mezi prvky:,090 Jazykový test anglický jazyk Počet položek testu: 0 Počet platných případů: 375 Prům: 4,30 Směrodatná odchylka: 2,489 Rozptyl: 6,98!!! Cronbachovo alfa:,7 Standardiz. alfa:,706 Průměrná korelace mezi prvky:,202 Jazykový test německý jazyk Počet položek testu: 0 Počet platných případů: 89 Průměr: 3,83 Směrodatná odchylka: 2,80 Rozptyl: 7,896!!! Cronbachovo alfa:,798 Standardiz. alfa:,798 Průměrná korelace mezi prvky:,30

17 Jazykový test ruský jazyk Počet položek testu: 0 Počet platných případů: 60 Průměr: 4,450 Směrodatná odchylka: 2,640 Rozptyl: 6,969!!! Cronbachovo alfa:,774 Standardiz. alfa:,793 Průměrná korelace mezi prvky:,54 Závěr: Spolehlivost všech použitých variant testů pro magisterské studijní y je dobrá.

PŘEDBĚŽNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ MATURITNÍCH ROČNÍKU STŘEDNÍCH ŠKOL

PŘEDBĚŽNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ MATURITNÍCH ROČNÍKU STŘEDNÍCH ŠKOL SONDA MATURANT PO 11 LETECH PŘEDBĚŽNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ MATURITNÍCH ROČNÍKU STŘEDNÍCH ŠKOL Tento materiál obsahuje stručnou charakteristiku projektu a souhrnné výsledky z testování Sonda maturant

Více

Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady. Martina Litschmannová

Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady. Martina Litschmannová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Západočeská univerzita v Plzni Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady Martina Litschmannová 1. strana ze 159 1 Explorační analýza

Více

Model ideální sítě škol

Model ideální sítě škol Libor Svoboda, Michaela Kleňhová a kol. Model ideální sítě škol (východiska, popis modelu a základní výsledky) Úvod Předkládaný článek se pokouší o modelový pohled na současnou síť středních škol v České

Více

Absolventi vysokých škol:

Absolventi vysokých škol: Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim Ryška a Martin Zelenka 2011 2 Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim

Více

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ S T U D I E B Y L A S P O L U F I N A N C O V Á N A E V R O P S K Ý M S O C I Á L N Í M F O N D E M A S T Á T N Í M R O Z P O Č T E M Č E S K É R E P U B L I K Y VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ Analýza

Více

Vysoké školy v ČR a náklady na jejich vzdělávací činnost

Vysoké školy v ČR a náklady na jejich vzdělávací činnost II. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Vysoké školy v ČR a náklady na jejich vzdělávací činnost O bsah Ú v o d... 2 Z d r o j e d a t... 3 M e t o d i k a... 6 N á k l a d y n a v z d ě l á v

Více

Analýza celoživotního dopadu. veřejného důchodového pojištění. v České republice

Analýza celoživotního dopadu. veřejného důchodového pojištění. v České republice Analýza celoživotního dopadu veřejného důchodového pojištění v České republice Závěrečná výzkumná zpráva grantového projektu č. 402/07/0823 financovaného GA ČR Stanislav Klazar Barbora Slintáková Katedra

Více

Cronbachův koeficient α nová adaptovaná metoda uvedení vlastností položkové analýzy deskriptivní induktivní parametrické

Cronbachův koeficient α nová adaptovaná metoda uvedení vlastností položkové analýzy deskriptivní induktivní parametrické Československá psychologie 0009-062X Metodologické požadavky na výzkumné studie METODOLOGICKÉ POŽADAVKY NA VÝZKUMNÉ STUDIE Výzkumné studie mají přinášet nová konkrétní zjištění získaná specifickými výzkumnými

Více

Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů. Ing. Jana Trhlíková

Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů. Ing. Jana Trhlíková Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů Ing. Jana Trhlíková Praha 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Předmět analýzy a cíle šetření... 3 1.2 Sběr

Více

A05 Stanovení způsobů ověření Praktické předvedení praktická neznamená jen manuální nebo ruční

A05 Stanovení způsobů ověření Praktické předvedení praktická neznamená jen manuální nebo ruční A05 Stanovení způsobů ověření Způsob ověření se stanovuje pro každé jednotlivé kritérium. Určuje, jakým postupem je kritérium ověřováno. Základní způsoby ověření jsou: - praktické předvedení - písemné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Studie / Články. Hodnotové orientace vysokoškolských studentů na třech typech fakult. Úvod. Michaela Šmídová, Martin Vávra, Tomáš Čížek

Studie / Články. Hodnotové orientace vysokoškolských studentů na třech typech fakult. Úvod. Michaela Šmídová, Martin Vávra, Tomáš Čížek Studie / Články Hodnotové orientace vysokoškolských studentů na třech typech fakult Michaela Šmídová, Martin Vávra, Tomáš Čížek Úvod Hodnotové orientace ve společnosti představují pro sociologa fenomén

Více

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2008 až 2012 - stav modelu a aktuální prognóza

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2008 až 2012 - stav modelu a aktuální prognóza Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2008 až 2012 - stav modelu a aktuální prognóza vypracováno pro část grantového projektu: Společnost vědění - nároky na kvalifikaci lidských zdrojů a na další

Více

výchovy a sportu v testu 12minutového plavání

výchovy a sportu v testu 12minutového plavání Zpracovala: Pokorná Jitka Katedra plaveckých sportů UK FTVS Výkonnost studentů 1.. ročník níků Fakulty tělesné výchovy a sportu v testu 12minutového plavání Irena Čechovská, Barbora Čechovská, Gabriela

Více

Nesprávná užívání statistické významnosti a jejich možná řešení*

Nesprávná užívání statistické významnosti a jejich možná řešení* Nesprávná užívání statistické významnosti a jejich možná řešení* Petr Soukup** Institut sociologických studií Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze Improper Use of Statistical Significance

Více

Ing. Marek Semela 1. ÚVOD

Ing. Marek Semela 1. ÚVOD Ing. Marek Semela PROJEKT EVU QUERY Příspěvek je informací o projektu QUERY, zpracovaném EVU Evropskou společností pro výzkum a analýzu nehod. Shrnuje současný stav kvalifikace osob, a metodiky provádění

Více

4 TVORBA TSA V ČR. 4.1 Historie satelitního účtu cestovního ruchu v ČR. 4.2 Zdroje dat pro tvorbu TSA v ČR

4 TVORBA TSA V ČR. 4.1 Historie satelitního účtu cestovního ruchu v ČR. 4.2 Zdroje dat pro tvorbu TSA v ČR 4 TVORBA TSA V ČR 4.1 Historie satelitního účtu cestovního ruchu v ČR Úkol vytvářet satelitní účet cestovního ruchu byl statistice cestovního ruchu uložen v roce 1999. Tehdy vláda ČR přijala usnesení k

Více

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE Analýza současného stavu Zpracoval Ing. Jakub Pechlát spolupráce Ing. Jiří Mejstřík Prosinec 2006 Tato

Více

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT K ČLÁNKU 2 AKADEMICKÝ ROK A ČASOVÉ ČLENĚNÍ STUDIA (4) Vytváření

Více

Jak by daňové změny dopadly na domácnosti a veřejné rozpočty

Jak by daňové změny dopadly na domácnosti a veřejné rozpočty INSTITUT PRO DEMOKRACII A EKONOMICKOU ANALÝZU projekt Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. Jak by daňové změny dopadly na domácnosti a veřejné rozpočty Libor Dušek, Ph. D., Petr Janský, M. Sc. 24.

Více

STUDIUM FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH OZONU. MALEC a VIKTOR TEKÁČ. Experimentální část

STUDIUM FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH OZONU. MALEC a VIKTOR TEKÁČ. Experimentální část STUDIUM FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH VZNIK A ZÁNIK TROPOSFÉRICKÉHO OZONU KAREL ŠEC, FRANTIŠEK SKÁCEL, LUKÁŠ MALEC a VIKTOR TEKÁČ Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší, Vysoká škola chemicko-technologická,

Více

Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací

Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací Ing. Petr Sunega Ing. Robert Jahoda, Ph.D. RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. PhDr. Karel Báťa Praha 2011 Reforma bytové politiky

Více

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 46 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. PODMÍNKA NESTRANNOSTI

Více

Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015. Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2014/2015

Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015. Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2014/2015 Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2014/2015 Úvod Všem středním školám zřizovaným Pardubickým krajem bylo doporučeno v rámci přijímacího řízení do oborů

Více

EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS XXI. ROČNÍK

EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS XXI. ROČNÍK EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS XXI. ROČNÍK BRNO 4. 7. listopadu 2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Ve dnech 4. až 7. listopadu 2014 proběhl v areálu brněnského výstaviště, v pavilonech

Více

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK 2007/2008 Základní ustanovení Studium bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů uskutečňovaných na Hudební

Více

Vytvoření informační základny pro analýzu faktorů ovlivňujících rozdíly v úrovni pracovních příjmů (mezd) (prognózování) těchto rozdílů

Vytvoření informační základny pro analýzu faktorů ovlivňujících rozdíly v úrovni pracovních příjmů (mezd) (prognózování) těchto rozdílů Vytvoření informační základny pro analýzu faktorů ovlivňujících rozdíly v úrovni pracovních příjmů (mezd) mužů a žen a pro modelování (prognózování) těchto rozdílů Drahomíra Fischlová VÚPSV Praha 2005

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2005

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2005 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2005 Roční zpráva o plnění regionálních funkcí krajských knihoven na území ČR za rok 2005 Zpracovaná na základě Ročních zpráv o výkonu regionálních funkcí v

Více

APLIKACE VÝZKUMNÝCH METOD A TECHNIK V KRIMINOLOGII Obecná část

APLIKACE VÝZKUMNÝCH METOD A TECHNIK V KRIMINOLOGII Obecná část INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI APLIKACE VÝZKUMNÝCH METOD A TECHNIK V KRIMINOLOGII Obecná část Martin Cejp Vybrané metody kriminologického výzkumu Svazek 1 Praha 2011 Autor: PhDr. Martin

Více

Dopad demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem (dokument k projednání v orgánech kraje)

Dopad demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem (dokument k projednání v orgánech kraje) Dopad demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem (dokument k projednání v orgánech kraje) Tato studie se zabývá odhadem vývoje středního školství v kraji Vysočina v období výrazné demografické

Více