CELOUČILIŠTNÍ SOUTĚŽ ÚPRAVA PROSTRANSTVÍ PŘED BUDOVOU ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CELOUČILIŠTNÍ SOUTĚŽ ÚPRAVA PROSTRANSTVÍ PŘED BUDOVOU ŠKOLY"

Transkript

1 CELOUČILIŠTNÍ SOUTĚŽ ÚPRAVA PROSTRANSTVÍ PŘED BUDOVOU ŠKOLY Student: Garant soutěže: Jan Trojáček Ing. Miroslav Huk Datum zadání projektu: Datum odevzdání projektu: Školní rok: 2013/2014 Třída: Obor: MS-1 Mechanik seřizovač

2 ANOTACE: Cílem mé práce je vyhotovit projekt celkové rekonstrukce pozemku před naší školou. Tento pozemek je již delší dobu neudržován, a tak se bude jednat o rekonstrukci velmi rozsáhlou a nákladnou. Ve svém projektu se pokusím za použití co nejnižších částky vytvořit takový plán, aby se tento projekt stal realizovatelným. Rád bych využil také spolupráce s okolními firmami a podniky, čímž by se zamezilo dalším nákladům na dopravu materiálu, okrasných rostlin apod. PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně za pomocí myšlenek, volně dostupných informací a konzultací, které cituji a uvádím v seznamu použitých zdrojů. V Mohelnici Jan Trojáček 2

3 Obsah 1. ZADÁNÍ Pozemek Současný stav Fotodokumentace Situace před budovou školy Situace před prostorem šaten Stávající osvětlení PRÁVNÍ NORMY Chodník Podklad chodníku Obrubník Osvětlení PROJEKT Chodník Podklad chodníku Provedení Dlažba Test savosti dlažby Další specifikace Obrubníky Provedení Stromy Pěstování ze semínka Zakoupení stromků Výběr stromu Keře Výběr keře Lavičky Odpadkové koše Pouliční lampy Svítidla Jezírko Rostliny Skalka Záhon s květinami VÝPOČTY A PROPOČTY Dlažba Stromy a keře Lavičky Odpadkové koše Pouliční lampy Jezírko Skalka SOUČET Cenový přehled PLÁN ZÁVĚR Zdroje Konzultace

4 1. ZADÁNÍ Cílem této celoučilištní soutěže je navrhnout realizovatelnou úpravu prostranství před naší školou. Body zadání: Navrhnout realizovatelnou úpravu prostranství Doporučit trvalou výsadbu Doporučit mobilní prvky pro osazení a dekoraci Doplňky pro odpočinek lavičky apod. Zhodnotit předpokládanou cenovou náročnost 1.1. Pozemek Obr.1: Plánek pozemků k rekonstrukci 4

5 1.2. Současný stav STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A ZEMEDĚLSKÁ 1. máje 2 Abychom mohli udělat revitalizaci pozemku před školou, musíme si nejdřív trochu více objasnit, jak to vypadá před naší školou. K tomu nám pomůže fotodokumentace 1, kterou naleznete níže. Část pozemku určená k rekonstrukci je nyní v neudržovaném, zarostlém stavu. Nevyužívá ani zdaleka svůj potenciál na využité této plochy. Toto místo by mohlo sloužit i pro většinu žáku k polední pauze, která je na konci páté vyučovací hodiny. V teplých a suchých jarních, letních i podzimních dnech zde mohou využít svůj volný čas o přestávce k odpočinku, naobědvání se, vzájemné konverzaci či k jednoduchému sportování. Úprava terénu bude spočívat v pokácení několika stromů, některé samozřejmě zůstanou, dále pak je třeba vybudovat nový chodník. Celému dojmu chybí "živost", které docílíme vysazením květin a další zeleně, vybírat budeme takové, které mají minimální údržbu popř. bez údržbové rostliny. Na závěr nesmíme opomenout přidání laviček a také odpadkových košů, výměnu stávajícího osvětlení a další drobné úpravy Fotodokumentace Přikládám aktuální fotky z pozemku, pouze v malém rozlišení, jen jako ilustraci. Pro lepší orientaci, jsou rozdělené do dvou kapitol a to před budovou školy, kde najdeme hlavní vchod do budovy. Druhý je vchodu do prostoru šaten z pozemní komunikace. Zde nás bude nejvíce zajímat tvarové řešení chodníku, které by mělo zůstat zachováno Situace před budovou školy 1 Zdroj: práce autora 5

6 Situace před prostorem šaten 6

7 Stávající osvětlení STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A ZEMEDĚLSKÁ 1. máje 2 Obr. 2-11: Fotodokumentace současného stavu 2 2 Zdroj: práce autora 7

8 2. PRÁVNÍ NORMY Při rekonstrukci prostor před školou musíme dodržet stanovené právní normy a ustanovení. Některé jsou stanoveny zákony a vyhláškami České republiky, další stanovují evropská ustanovení. V této kapitole se pokusím vytvořit seznam stěžejních norem k naší rekonstrukci Chodník Základní technickou normou je ČSN Projektování místních komunikací, jejíž nejnovější verze vyšla v únoru Mnohé technické požadavky na chodníky obsahuje vyhláška MMR ČR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, která určuje minimální šířku chodníku nejméně na 1500 mm Podklad chodníku Způsob pokládky betonové dlažby a kamenné dlažby stanovuje ČSN Pro zřizování dlažeb libovolných typů platí příslušná ustanovení ČSN , kap. 9 TKP a TP Obrubník Normy pro stavbu obrubníků jsou stanoveny převážně ČSN a TP Osvětlení Normy osvětlení jsou stanoveny podle tří evropských norem a to: ČSN CEN/TR Osvětlení pozemních komunikací - Část 1: Výběr tříd osvětlení ČSN EN Osvětlení pozemních komunikací - Část 2: Požadavky ČSN EN Osvětlení pozemních komunikací - Část 3: Výpočet 8

9 3. PROJEKT 3.1. Chodník Z naměřených hodnot prostorové cesty jsou dlouhé 156,6 m2. Zaokrouhlíme pro lepší výpočty 157 m2. Je jasné, že tato hodnota není finální. Budeme se muset vhledem k realizaci muset procentuálně vynásobit. Aby nám dlažba neskončila v polovině chodníku a to za účelem odpadů a odřezků, které vzniknou. Hlavně při výstavby zakulacené časti. Pokud by zde byl pouze asfalt, bylo by to jednoduší, ale zde se více hodí venkovní dlažba Podklad chodníku Zejména zde je zapotřebí pečlivý a promyšlený podklad. Chodník by se pak propadal a nevydržel by danou zátěž a také kvůli životnosti Provedení Provedení této operace necháme na zvolené firmě. Dodám zde pouze ilustrační obrázek podkladu, ze kterého je patrno jaké materiály a v jakém množství se dodávají. Obr. 12: Vrstvy pěší komunikace 3 3 Zdroj: 9

10 3.2. Dlažba STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A ZEMEDĚLSKÁ 1. máje 2 Nejvhodnější a zároveň nízkonákladová je realizace za pomoci zámkové dlažby. Protože máme v našem městě vzorkovnu, prodejnu a výrobu firmy BEST, rozhodl jsem se pro provedení obrátit se na jejich produkty, které budou kvůli širokému trhu přizpůsobeny. Obr. 13: Příklad zámkové dlažby Test savosti dlažby Firma BEST vlastní také různé certifikace kvality a provádí vlastní výzkumy. Její dlažba je ošetřena systémem QSAVE, který zabraňuje nasávání velkého množství vody do dlažby, čímž zvyšuje její životnost a kvalitu. V zimním období se tam minimalizuje riziko popraskání dlažby. Jedná se tedy o důležitou informaci co se kvality a životnosti týče. a) dlažba BEST v misce s vodou b) jiná dlažba v misce s vodou Další specifikace Obr : Test savosti 5 vysoká pevnost mrazuvzdornost odolnost povrchu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek nízká obrusnost dobré adhezní vlastnosti betonové dlažby 4 Zdroj: 5 Zdroj: 10

11 3.3. Obrubníky STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A ZEMEDĚLSKÁ 1. máje 2 Teorie obrubníku jako takového je velice zřetelná, proto ji vynecháme. Důležité je ovšem to, že odděluje či hraničí chodník s okolními komunikacemi či obyčejnou zeminu nebo trávu. Jde většinou o obvod chodníku, jako chodník takový je většinou obsah, ale to jsem odbočil. I v naší realizaci, se pokusíme udělat bezbariérovou část, protože na to přiléhají vše možné evropské normy a požadavky. V naší části jde o přechod pro chodce, který byl donedávna u vchodu do šaten. Budeme tedy předpokládat, že tam je stále Provedení Na provedení naší obvodové částí chodníku bych opět využil sortimentu firmy BEST, která má i tyto produkty za docela dobrou cenu i se stejnými certifikáty jak na dlažbu. Pro vytvoření bezbariérové části musíme počítat i s nájezdovými a přechodovými částmi obrubníku, však do finálního propočtu je zapojovat nebudu, ovšem upozorním na ně. Však i zde musíme počítat s určitým procentuálním přesahem Stromy Obr. 16: Obrubník k zámkové dlažbě 6 Jak je patrno z úvodní foto ilustrace, je zde převážná výstavba stromů a však různých stromů, které působí chaoticky a nemusí to být zrovna nic moc pěkného. Kdo by taky chtěl na svém pozemku "od každého jeden" - jak se lidově říká. Zde bych doporučil vykácet tyto stromy, které jsou na obrázcích a nahradit je něčím lepším a pro oči krásnějším. Zde by také stálo opomenout, že škola má dvě možnosti, jak takové stromy získat Pěstování ze semínka Začít pěstovat strom od semene je velice nenákladné finančně, ale jejich údržba nebude jednoduchá. Ať už se týká samotného růstu nebo vandalismu, které také může trpět kvůli některým žákům školy. Popř. vandalismu okolí, přece jenom víme, 6 Zdroj: 11

12 jak to u nás chodí. Růst může trvat několik let, výsledek revitalizace nemusí být okamžitý a efektivní z daného plánu, myšlenky popř. očekávání Zakoupení stromků Zakoupit odrostlý strom, který se bude udržovat po dobu, než vyroste do požadované velikosti je sice nákladnější, ale rozdíl v poměru práce na údržbu cenu vyrovnává. Škola pak může zapojit do této činnosti žáky, kteří by tuto činnost prováděli pod dozorem učitelů. Tím to se také odstraní značné riziko okolních jevů Výběr stromu Do našeho výběru se bere v potaz, že strom musí mít maximální výšku 3 metry a v letních prázdninových měsících budou minimálně udržované. Uvedu tu pouze příklad, kvůli zadání soutěže, finální strom se pak může i lišit od této práce nebo realizace. Špatně vybraný druh totiž může zastínit většinu našeho projektovaného pozemku, jeho kořeny mohou v budoucnu začít narušovat chodník či jiné další plánované inovace. V neposlední řadě padající listí a plody nebo i velký stín může být nepříjemný spolubydlícím v okolních panelových bytovkách a zbytečně komplikovat po řadu let stížnostmi na vedené školy od ostatních spoluobčanů. Na druhé straně, pokud vhodně vybereme druh a dobře zvolíme jeho umístění ve školním pozemku, strom nebo i více stromů mohou vtisknout osobitý ráz. Nebudu brát tedy v potaz semena stromů, nýbrž už povyrostlý strom. Nejvhodnější výběr tety nechám otevřený a na posouzení poroty či daných odborníků, co údržby a revitalizace týká. Osobně se mi libí tyto okrasné dřeviny: a) Okrasná jabloň b) Magnolie c) Cesmína Obr : Okrasné dřeviny 7 7 Zdroj: 12

13 3.5. Keře Volil bych zde převážně kvetoucí keře, aby náš pozemek rozjasnily různými barevnými kombinacemi. Např. zlatý déšť či jiné, fantazie se v realizaci neklade nebo jiné s minimální údržbou Výběr keře I zde je kladen požadavek, že keře nemají žáky nebo kolem jdoucí zranit nebo ohrožovat. Proto zde nebudou žádné ostnaté. Pro velkou škálu možností výběru i zde toto nechávám poměrně otevřeným tématem vhodné k odborné diskuzi. a) Rododendron b) Štědřenec odvislý Obr : Okrasné keře 8 8 Zdroj: 13

14 3.6. Lavičky STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A ZEMEDĚLSKÁ 1. máje 2 Pro venkovní posezení před budovou školy bych zvolil lavičky zhotovené s betonu a však s dřevěnými sedáky a opěradlem, pro značné pohodlí. Zde také platí různé normy, které zde nebudeme plést. Také by stála za zmínku lavička bez opěradla v podélném směru, která by byla vhodná pro více lidí a byla by zapuštěná do země a tak by více odolávala vandalismu. a) venkovní lavička v podélném směru b) klasická betonová lavička Obr : Lavičky 9 9 Zdroj: 14

15 3.7. Odpadkové koše STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A ZEMEDĚLSKÁ 1. máje 2 Venkovních košů je celá řada, od betonových až po plechové. Plechové koše však nemá zde význam instalovat, je jasné, že by skončily v místním potoce, popř. poházené po okolí. Zde bych volil zejména koše s pevnou konstrukcí a nejlépe s popelníkem. Cigaretová dýchánky, jsou sice žákům školy zakázané, ale nikdo neví, kdo zde bude sedět z nedalekých panelových bytů. Budeme předpokládat, že polovina obyvatel je kuřáků, a tak se pokusíme odstranit nedopalky. Určitě by se to správci školy uklízet nechtělo. Je to alespoň krok k tomuto odstranění. a) betonový koš s popelníkem b) betonový koš bez popelníku 3.8. Pouliční lampy Obr : Odpadkové koše 10 Z průzkumu můžeme vidět, že okolní osvětlení je pouze s přilehlé komunikace, které také moc neodpovídá technickému stavu. Dle mého bychom i tento prvek měli zakomponovat do našeho projektu. Sice to moc nebude zapadat do okolních staveb, ale proč nepřesvědčit okolí, že by také potřebovali renovaci a zde i přidání již smazaných přechodu pro chodce. Po renovaci můžeme zvýšit i úsporu okolního osvětlení, také zlepšíme svítivost a efektivitu osvětlení Svítidla Sodíkové výbojky, vzhledem k neefektivnímu osvitu (distribuovaly oranžový neefektivní svit) nejsou vhodné. Proto by jsme mohli uvažovat o led výbojkách, které mají efektivní svit a jsou i tak energeticky výhodnější. Značná nevýhoda je zde pořizovací cena, ale je zde jistá návratnost. Jak jsem již výše uvedl, je důležité žákům zajistit bezpečný přechod pro chodce. Naše škola je sice v prostranství, kde není moc rušný provoz, ale u každé 10 Zdroj: 15

16 školy by přechod měl být. Navíc, když tu máme již bezbariérovou úpravu chodníku a obrubníku i značky pro nevidomé v dlažbě, měla by se škola zasadit o opětovné vymezení přechodu pro chodce na tomto úseku vozovky. Dle mého je nedůstojné, poslat nevidomé na vozovku, na které je přechod pro chodce smazaný. Nebudu řešit rozvaděč pro nové osvětlení, ten se pohybuje v řádech tisíců korun. Nové lampy sice něco stojí, ale pomohou snížit samotný odběr elektřiny a je zde jistá návratnost, což je nejen ekonomické, ale zároveň i ekologické. Ještě k tomu přidáme lepší svit. Pokud by se škola domluvila s Olomouckým krajem nebo i s městem Mohelnice, mohlo by se dojít k výměně lamp v celé ulici, což by dodalo ulici nádech celistvosti. Olomoucká firma Hofmeister přichází s největším potenciálem pro vybrání vhodného osvětlení. Uvedu dále specifikace dvou vybraných svítidel. BGP303 LED73/740 PSU II DM42/60 Nákladově efektivní LED svítidlo veřejného osvětlení Philips bez kompromisů - vysoká kvalita,vynikající účinnost, příznivá cena, světelný modul LedGine, chromatičnost 4000K, krytí IP66, hliníkové tělo, kvalitní sklo, světelný tok 7300.lm/73LED/82W, skutečná životnost zdroje hodin, inspirováno svítidlem Malaga dostupné veřejné osvětlení LED TROPIC URBANA 70W CDO-TT Dekorativní svítidlo pro širokou škálu obecních a městských aplikací, vynikající světelný výkon a atraktivní denní i noční vzhled přispívá k atmosféře okolí, vypořádání s rušivým světlem pomocí speciálních krytů a vrchní střechou, provoz s výbojkou CDO-TT70, jednoduchá montáž do průměru 60mm otvírání svítidla pootočením o čtvrtinu, krytí IP65 vandal rezistant Obr : Svítidla Zdroj: 16

17 3.9. Jezírko STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A ZEMEDĚLSKÁ 1. máje 2 Tento bod nemusíme tak úplně realizovat, tudíž je toto diskutabilní návrh, který by mohl být i zde. Šla by zde zakomponovat přilehlá skalka s malým umělým jezírkem. Tento prvek by mohl zlepšit zdejší přírodní styl a návrh by nemusel být od věci, bylo by zde příjemnější posezení. Vykopaná hlína by mohla posloužit k vybudování skalky. Jde sice o bizarní návrh, ale přece jenom nové návrhy můžou být lepší než jen chodník, lavičky, popelnice, a jiné prvky. Prosím o zvážení návrhu, znám hned několik lidí, co by během odpolední přestávky uvítali možnost trávit čas mimo školu a v poklidu si četli knížky nebo zde svačili. Tomuto návrhu lichotí hromada fantastických nápadu a připomínek. Do náplně školního roku by mohl být zahrnut i ekosystémový výzkum pro žáky, který by posunul náplň hodiny ekologie o další hranici dál. Pokud by byl teda zájem žáků školy, což si myslím, že by byl. Tady nebudeme klást a ani se zmiňovat o žádné s norem, či zákonu. Jde jenom o nerealizovatelnou myšlenku, která by se ovšem mohla stát skutečností, alespoň mě by se to líbilo a byla by vítanou změnou. Vsadím se, že by toto vylepšení vzalo a pochopilo okolí, které by se zde mohlo rovněž sednout Rostliny Pokud se řekne zahradní jezírko, řadě lidí se vybaví s tímto spojením i různé okrasné květiny. Však i ony rozjasní a zkrášli okolí. Například: a) Blatouch bahenní b) Puškvorec obecný c) Ďáblík bahenní Obr : Vodní rostliny Zdroj: < > 17

18 3.10. Skalka Není asi zapotřebí vysvětlovat a ani více specifikovat. Skalka může být vybudována hned v několik podobách, které by si rozhodlo vedení. Přikládám pouze jednu obrázkovou ilustraci, jak bych si to přestavoval Záhon s květinami Obr. 29: Skalka 13 Pro rozjasnění okolí, bych volil již skoro bez údržbové trvalky, můžeme je i kombinovat s jinými okrasnými květinami. Obr. 30: Příklad trvalky Zdroj: 18

19 4. VÝPOČTY A PROPOČTY Úvodem připomínám, že tyto údaje mohou být značně zkresleny a to v několika bodech: Produkt: nabízený produkt, který je navrhován nemusí odpovídat dané cenové relace - výrobek může jít za pár měsíců s cenou dolů nebo návrh. Práce na zrealizování: případně oslovená firma nebo živnostník si pro reálnější vypracování účtují svoji taxu a různé formy zpracování. Práce pro výstavbu: oslovený živnostník má též různý ceník či stanovenou taxu, zvážil bych oslovit okolní firmy nebo drobné živnostníky. Spolupráce: zde se nabízí spolupráce pro odborné výcviky naší školy anebo přilehlých měst jako je např. Zábřeh a Střední Odborné učiliště, žáci by měli praktickou a zajímavou ročníkovou práci nebo praxi, která by zahrnovala jak výstavbu stromů a různé nápady ušetří část výdajů Dlažba Pokud budeme brát v potaz, že m 2 stojí 156,10,- Kč. Počítáme 180 m 2 kvůli stavebnímu odpadu, zakulacení a ztrátám. 156,10 * 180 = ,- Kč Cena za montáž vychází něco kolem 395,- Kč / m * 395 = ,- Kč Po sečtení nám vychází: = ,- Kč. Finální cena je pouze orientační a je bez štěrku, bez patníků a bez bezbariérových prvků. Cena se tedy může vyšplhat i na dvojnásobek Stromy a keře Cena zeleně se dá taky těžko určit, ceny zde nejsou striktní jak u dlažby, proto nemám žádný konkrétní typ, budeme tedy počítat něco okolo 3.000,- až 3.500,- Kč za stromky. Křoviny také počítáme něco okolo 2.500,- Kč až 3.000,- Kč. Cena za celkové náklady za zeleň 6.500,- Kč bez daně. 14 Zdroj: 19

20 4.3. Lavičky Varianty: STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A ZEMEDĚLSKÁ 1. máje 2 a) venkovní sedák za 3.000,- Kč bez daně * 3 = 9.000,- Kč b) venkovní lavička za 4.622,- Kč bez daně * 4 = ,- Kč Celkové náklady za lavičky činí ,- Kč bez daně Odpadkové koše Varianty: a) Betonový odpadkový koš čtyřhranný 75l s betonovým krytem, 3.050,- Kč bez daně * 3 = 9.150,- Kč b) Betonový odpadkový koš čtyřhranný 75l s ocelovým krytem a popelníkem, 3.698,- Kč bez daně * 3 = ,- Kč Celkem za odpadkové koše , Kč bez daně Pouliční lampy Varianty: a) BGP303 LED73/740 PSU II DM42/60, 8.206,- Kč bez daně * 4 = Kč b) TROPIC URBANA 70W CDO-TT, 3.795,- Kč bez daně * 7 = ,- Kč Celkem za veřejné osvětlení ,- Kč bez daně Jezírko Cena je přibližně 4.200,- Kč / m 2. Budeme počítat jezírko o rozloze 3 m 2, což vychází na ,- Kč. 20

21 4.7. Skalka STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A ZEMEDĚLSKÁ 1. máje 2 Zde záleží na naší fantazii, co se rozměrů i rostlin týče. Počítám přibližně 5.000,- Kč SOUČET Pokud sečteme mezisoučty dostaneme se na celkovou částku ,- Kč bez daně. Částka bude menší, a to po ubrání množství uváděných prvků. Pokud by se však cena zdála příliš vysoká, můžeme udělat variantu bez osvětlovacích prvků a bez ostatních nápadu popř. udělat hromadu jiných šetřivých kombinací, tak by se minimalizovali náklady a vrátili bychom se myšlenkově zpátky do první revitalizace. Pokud bychom sečetly hodnoty chodníku, zeleně, posezení a košů dostaneme se na hodnotu ,- Kč, pokud se ovšem budeme řídit nabízenými cenami. Tato varianta ovšem není zrovna moc efektivní, protože jde pouze o výstavbu nového chodníku, přidání stromů, keřů, laviček a košů. Tudíž zde nebude moc vyrůst nový ekosystém pozemku a jeho potenciál zůstane nevyužit Cenový přehled PRVEK: KOMPONENT: CENA MNOŽSTVÍ CELKOVÁ CENA Chodník Zeleň Posezení Koše Osvětlení Ostatní Dlažba 156, práce za pokrytí dlažby Stromy Keře Sedák Venkovní lavička Betonový koš bez popelníku Betonový koš s popelníkem BGP303 LED PSU II DM42/ Tropic urbana 70W Jezírko Skalka Celkem: - (bez DPH) ,- Kč 21

22 PRVEK: KOMPONENT: CENA MNOŽSTVÍ CELKOVÁ CENA Chodník Zeleň Posezení Koše Dlažba 156, práce za pokrytí dlažby Stromy Keře Sedák Venkovní lavička Betonový koš bez popelníku Betonový koš s popelníkem Celkem: - (bez DPH) ,- Kč 22

23 5. PLÁN Pro vypracování orientačního plánu po revitalizaci jsem si vybral program TurboFLOORPLAN. Ačkoliv je tento program převážně pro realizaci bytů a domů, umí i realizovat zahrady a prostory před budovou. Hlavní výhodou jsou náhledy ve 3D, což nám pomůže pro představu konečné revitalizace. 23

24 Obr : Projekt Zdroj: TurboFLOORPLAN - práce autora 24

25 6. ZÁVĚR Práce je vypracována dle zadání. Informace k projektu, jsem čerpal z internetu a různých dostupných firem. Buď v mém okolí, doslechu nebo doporučení známých, které jsem seznámil s projektem. Během psaní zadané soutěžní práce jsem posbíral zkušenosti s podobnými projekty. Přínosem pro tuto práci bylo převedení mých myšlenek do konkrétního realizovatelného plánu či projektu. Získané vědomosti a znalosti uplatním při dalším studiu a při výkonu svého budoucího povolání nebo v osobním životě. Také bych zde chtěl poděkovat za kritiku poroty. Ať už v kladném nebo v negativním smyslu. Věřím, že tato práce je inspiruje k vybrání správného projektu, popř. ukáže jiný úhel pohledu či kritiky na podobnou situaci či práci. Pokud dojde k nedorozumění nebo k neporozumění myšlenky, prosím porotu, ať se obrátí na mě, než tuto práci vyhodí, skartují nebo vyřadí se soutěže. Velice rád všem členům tuto práci nebo myšlenku obhájím. Přece jenom, tato soutěž by především měla být otevřena diskuzím, něž pouze hodnotit vypracované body zadání. 25

26 Zdroje MCT SPOL S.R.O. - Evropské normy pro betonové výrobky <http://www.mct.cz/pdf/evropsk%c3%a9%20normy.pdf> DURST < BEST a.s. - největším českým výrobcem betonových stavebních prvků pro venkovní a zahradní architekturu. <http://www.best.info/produkty/dlazby/zamkova-dlazba/best-beaton/> <http://www.best.info/ke-stazeni/katalog-na-rok-2014/> <http://www.best.info/ke-stazeni/certifikaty/> <http://www.best.info/kvalita-best-qsave//> <http://www.best.info/produkty/obrubniky-a-zlaby/best-parkan/> KRAJINNÁ TVORBA, komplexní služby pro zahradu park a zahradu < > MINISTERSTVO DOPRAVY, technické kvalitativní podmínky citace dokumentu podle s ČSN a TP 192, ČSN EN 1338, ČSN EN 1339, ČSN EN 1340, EN 1343:2012, ČSN EN 1343 ( ) Kapitola 10 Obrubníky, krajníky, chodníky a dopravní plochy. c , poslední aktualizace srpen URL: <http://www.pjpk.cz/tkp_10.pdf > DENÍK BLESK < MĚSTO CHEB, Ing. Lenka ČERVINKOVÁ revitalizace sídliště Spáleniště c2012. <http://www.mestocheb.cz/vismoonline_actionscripts/file.ashx?id_org=5091&id_dokumenty=943196> NÁŠ DŮM, ateliér <http://www.nasdum.cz/ceny-ve-stavebnictvi/ceny-vystavby-rodinneho-domu> TECHNICKÉ NORMY A PUBLIKACE S CELÉHO SVĚTA <http://www.normservis.cz/download/view/csn/72/93141/93141_nahled.htm> NET MAGAZÍN BYDLENÍ, vše o bydlení a stavbách <http://www.bydleniprokazdeho.cz/images/clanky2/diton12-pr-8i.jpg> 26

27 HOFMAISTER, servis a správa veřejného osvětlení Olomouc <http://www.verejne-osvetleni.cz/obchod/> <http://www.verejne-osvetleni.cz/wp-content/uploads/clearway-bgp303-led prodej.jpg> <http://www.verejne-osvetleni.cz/wp-content/uploads/tropic x600.jpg> JAFA BETON STYL, výrobce košů a laviček <http://www.lavicky-kose.cz/cz/katalog-vyrobku/betonove-venkovni-kose/betonovy-odpadkovy-kosctyrhranny-75l-s-betonovym-krytem> <http://www.lavicky-kose.cz/cache/img/--data--web--katalog--odpadkove-kose--odpadkovy-kosctyrhranykryt.fitbox.x268.y268.r0.q85.nr1.me2.jpg> <http://www.lavicky-kose.cz/cz/katalog-vyrobku/betonove-venkovni-kose/betonovy-odpadkovy-kosctyrhranny-75l-s-ocelovym-krytem-a-popelnikem> <http://www.lavicky-kose.cz/cache/img/--data--web--katalog--odpadkove-kose--odpadkovy-kosctyrhrany-s-ocelovym-krytem-a-popelnikem.fitbox.x268.y268.r0.q85.nr1.me2.jpg> MAGAZÍN ZAHRADA <http://www.magazinzahrada.cz/stromy-a-kere/rododendrony-nadherne-kvetiny-luxusnich-zahrad.html> TurboFLOORPLAN, ŠPINAR - software s.r.o, Brno TurboFLOORPLAN Dům & Interiér & Zahrada Pro CZ, verze 15, demoverze, c2010, poslední aktualizace 8. října SN: <JH > KEY: <3145-D691-01C4-ABAC> URL: <http://www.stahuj.centrum.cz/grafika_a_design/tvorba_grafiky/3d_nastroje/turbofloorplan-duminterier-zahrada/> Konzultace Podkapitolu konzultací uvádím jako ověřitelný zdroj, aby bylo vidět, že jsem tuto práci vypracoval svědomitě, i když to neodpovídá mému vzdělání nebo studovanému oboru. Může se předejít spekulacím, kde všude jsem pátral. Níže najdete jmenovitý seznam učitelů či osob, popř. oslovených institucí, které jsem seznámil s tím to projektem a byli ochotní mi věnovat nějaký čas a trochu více mi přiblížit problematiku. Tím to, bych jim chtěl také poděkovat. Střední Odborné učiliště Zábřeh, 8. května 2. Ing. Urbánková tel SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2 Ing. Vojtěch Vydra Ing. Miroslav Huk 27

ÚPRAVA ŠKOLNÍHO DVORA A SPORTOVIŠŤ 1.ZŠ Klášterec nad Ohří. k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří p.č. 1730/36, 1730/153, 1730/154

ÚPRAVA ŠKOLNÍHO DVORA A SPORTOVIŠŤ 1.ZŠ Klášterec nad Ohří. k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří p.č. 1730/36, 1730/153, 1730/154 ÚPRAVA ŠKOLNÍHO DVORA A SPORTOVIŠŤ 1.ZŠ Klášterec nad Ohří p.č. 1730/36, 1730/153, 1730/154 PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH STAVBY 1.ZŠ Krátká 676 Klášterec nad Ohří 431 51 A0 TECHNICKÁ ZPRÁVA Strana

Více

ZADÁNÍ PROFESÍM A SPECIALISTŮM PRO KONZULTACI A VY-

ZADÁNÍ PROFESÍM A SPECIALISTŮM PRO KONZULTACI A VY- Vladislava Veselá 20/12/2015 str. 1/5 Veřejná zakázka : PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ NÁMĚS- TÍ E.BENEŠE Objednatel: Zhotovitel: Statutární město Kladno Magistrát města Kladna Náměstí Starosty

Více

SCHRÉDER: OPŽP 2014-2020 PRIORITNÍ OSA 5 (veřejné osvětlení) LIDSKÝ FAKTOR ÚSPORA ENERGIE VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

SCHRÉDER: OPŽP 2014-2020 PRIORITNÍ OSA 5 (veřejné osvětlení) LIDSKÝ FAKTOR ÚSPORA ENERGIE VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ SCHRÉDER: OPŽP 2014-2020 PRIORITNÍ OSA 5 (veřejné osvětlení) LIDSKÝ FAKTOR ÚSPORA ENERGIE VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ING PETR MÍKA ARTECHNIC - SCHRÉDER 1 OPŽP 2014 2020, prioritní osa 5 Podpořené projekty budou

Více

STUDIE DOPRAVNÍ SITUACE OBCE POSTŘEKOV

STUDIE DOPRAVNÍ SITUACE OBCE POSTŘEKOV STUDIE DOPRAVNÍ SITUACE - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ - PARKOVACÍ/ODSTAVNÉ PLOCHY OBCE POSTŘEKOV PasProRea s. r. o., Homole 198, 370 01 Homole Zpracoval: Michal Šustek Kontroloval: Jaroslav

Více

A.4 Údaje o stavbě. a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby. b) Účel užívání stavby. c) Trvalá nebo dočasná stavba

A.4 Údaje o stavbě. a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby. b) Účel užívání stavby. c) Trvalá nebo dočasná stavba A.4 Údaje o stavbě a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby Jedná se o změnu dokončené stavby. Změna spočívá ve zvýšení vozovky v místě přechodu (příčný práh). b) Účel užívání stavby Jedná se o úpravu

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje. 2. Úvod

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje. 2. Úvod TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje 1.1 Stavba : Karlovy Vary - Tašovice, - úprava tašovické návsi kraj : Karlovarský obec : Karlovy Vary - Tašovice Katastrální území : Tašovice 631060 Parcelní čísla

Více

POMŮŽEME VÁM ORIENTOVAT SE V TECHNOLOGIÍCH VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ SETKÁNÍ S VEŘEJNOU SPRÁVOU

POMŮŽEME VÁM ORIENTOVAT SE V TECHNOLOGIÍCH VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ SETKÁNÍ S VEŘEJNOU SPRÁVOU POMŮŽEME VÁM ORIENTOVAT SE V TECHNOLOGIÍCH VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ SETKÁNÍ S VEŘEJNOU SPRÁVOU ARTECHNIC - SCHRÉDER 1 TAKÉ JSTE VE SVÝCH ÚVAHÁCH NA ROZCESTÍ? POSUĎTE SAMI, ZDA MŮŽEME BÝT VAŠIMI PARTNERY. 2

Více

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice III Úřad městského obvodu Pardubice III Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Dodatek č. 2 Datum zpracování: leden 2011 Dodatek

Více

Návrh prostranství v centru obce Těškovice. Ing. arch. Ing. Marcel Kupka, 6/2014

Návrh prostranství v centru obce Těškovice. Ing. arch. Ing. Marcel Kupka, 6/2014 Návrh prostranství v centru obce Těškovice Ing. arch. Ing. Marcel Kupka, 6/2014 Klady, zápory a současný stav Letecký pohled rok 2009 Řešené území - Nejednotné, částečně separované zahrady Mš, Zš a zahrada

Více

LOUNY. srpen 2008. LOUNY Chodník od nám. K. Biebla srpen 2008 1 / 11

LOUNY. srpen 2008. LOUNY Chodník od nám. K. Biebla srpen 2008 1 / 11 Chodník od náměstí K. Biebla, směr Kaufland po křižovatku 5. května LOUNY srpen 2008 LOUNY Chodník od nám. K. Biebla srpen 2008 1 / 11 Současný stav Předmětem projektu je rekonstrukce komunikací pro pěší,

Více

ZAHRADA OSVĚTLENÍ. jako. noc 150 DŮM&ZAHRADA

ZAHRADA OSVĚTLENÍ. jako. noc 150 DŮM&ZAHRADA ZAHRADA OSVĚTLENÍ Krá jako noc 1 DŮM&ZAHRADA sná KOMERČNÍ PREZENTACE BETONOVÉ VÝROBKY S FANTAZIÍ Když je hezké počasí, chceme trávit co nejvíce času venku, a to i po setmění. Večerní posezení na zahradě

Více

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

Jak vybrat správně a nenechat se okrást?

Jak vybrat správně a nenechat se okrást? Jak vybrat správně a nenechat se okrást? 1 Vždyť svítí! Někteří prodejci slibují úspory i 80% Vypínač spoří 100% 3 Minimalizace celkových nákladů co? Co chceme od veřejného osvětlení? Investiční náklady

Více

Soupis objektů s DPH. Stavba: 12-107 - ÚPRAVA PARKU NA NÁMĚSTÍ, RYCHNOV U JABLONCE N/N. ASPE 9 Firma: NÝDRLE ZBYNĚK Strana: 1 3.1.

Soupis objektů s DPH. Stavba: 12-107 - ÚPRAVA PARKU NA NÁMĚSTÍ, RYCHNOV U JABLONCE N/N. ASPE 9 Firma: NÝDRLE ZBYNĚK Strana: 1 3.1. ASPE 9 Firma: NÝDRLE ZBYNĚK Strana: 3..2 Soupis objektů s DPH - Varianta: ZŘ - Základní řešení Odbytová cena [] OC + DPH [] Objekt Popis OC DPH OC + DPH _ 80 PRAKOVÉ ÚPRAVY 80 PRAKOVÉ ÚPRAVY _ 802 OBILIÁŘ

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Ladislav Dobiáš PROJEKČNÍ KANCELÁŘ 434 01 MOST Jana Kubelíka 1472/7 Tel.: 723 413 292 (mobil) e-mail : lada.dobias@seznam.cz B. Souhrnná technická zpráva Stavba : Vybudování sklepních kojí laťových J.Dobrovského

Více

OPRAVA ČÁSTI CHODNÍKOVÉHO TĚLESA

OPRAVA ČÁSTI CHODNÍKOVÉHO TĚLESA OPRAVA ČÁSTI CHODNÍKOVÉHO TĚLESA akce: na p.č. 2971 a 1539/3, k.ú. Děčín, Kamenická č.p. 102, 104 investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40538 Děčín místo stavby: p.č.

Více

Bezbariérová vyhláška ve vztahu ke stavbám pro cyklistickou infrastrukturu

Bezbariérová vyhláška ve vztahu ke stavbám pro cyklistickou infrastrukturu Bezbariérová vyhláška ve vztahu ke stavbám pro cyklistickou infrastrukturu Úvod Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (dále jen bezbariérová

Více

INTELIGENTNÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

INTELIGENTNÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ INTELIGENTNÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OBSAH 1. SEVEn 2. Současný stav a efektivita VO v ČR 3. Silné a slabé stránky českého veřejného osvětlení 4. Inteligentní veřejné osvětlení 11. 11. 2014, EKOLOGICKY A EKONOMICKY

Více

KONCEPCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Ing. Petr Žák, Ph.D., ČVUT FEL Ing. arch. Simona Švecová, ČVUT FSv

KONCEPCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Ing. Petr Žák, Ph.D., ČVUT FEL Ing. arch. Simona Švecová, ČVUT FSv KONCEPCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Ing. Petr Žák, Ph.D., ČVUT FEL Ing. arch. Simona Švecová, ČVUT FSv Veřejné osvětlení ÚČEL zajištění pocitu bezpečí, bezpečnosti osob, dopravy a majetku, zajištění orientace

Více

SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ PLNÝ

SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ PLNÝ SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ PLNÝ prvek z vibrolitého vymývaného betonu vysoká pevnost mrazuvzdornost odolnost vůči působení vody a chemickým rozmrazovacím látkám dobré protiskluzné parametry výběr z 11 vymývaných

Více

Vliv kvality veřejného osvětlení na dopravní nehodovost

Vliv kvality veřejného osvětlení na dopravní nehodovost Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení Vliv kvality veřejného osvětlení na dopravní nehodovost Ing. Jiří Skála 21. 10. 2014 Praha Obsah Představení SRVO Několik čísel ze statistik DN Současný pohled

Více

NOVINKY BARK SCHOD BARK LETOKRUH. Natural dlažba. Betonový schod imitující svým reliéfem staré

NOVINKY BARK SCHOD BARK LETOKRUH. Natural dlažba. Betonový schod imitující svým reliéfem staré NOVINKY Natural dlažba BARK SCHOD Betonový schod imitující svým reliéfem staré dřevěné schody. Ideální pro překlenutí menšího převýšení v zahradách, u chatek, altánů apod. Je vhodný k doplnění dlažebních

Více

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OBSAH 1. Stávající podpora VO MPO EFEKT 2. Dotace v rámci OPŽP 2014 2020 2020 14. LEDNA 2014, ENERGETICKY ÚSPORNÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, PRAHA 22 MPO EFEKT 2014 Program

Více

Dyana LED. Stylové a velmi účinné uliční svítidlo, využívající LED diody a splňující normu ČSN EN 13201

Dyana LED. Stylové a velmi účinné uliční svítidlo, využívající LED diody a splňující normu ČSN EN 13201 Stylové a velmi účinné uliční svítidlo, využívající LED diody a splňující normu ČSN EN 131 Dokonalé včlenění do městské zástavby Dyana byla zkonstruována tak, aby se během dne skvěle začlenila do okolního

Více

Úspory ve veřejném osvětlení

Úspory ve veřejném osvětlení Úspory ve veřejném osvětlení Kvalitní osvětlení s optimálními náklady Hynek Bartík Minimalizace celkových nákladů Investiční náklady svítidla sloupy světlené zdroje kabeláž Provozní náklady náklady na

Více

DLAŽBA PLOŠNÁ HLADKÁ, TRYSKANÁ, VYMÝVANÁ, VYMÝVANÁ KRUHOVÁ

DLAŽBA PLOŠNÁ HLADKÁ, TRYSKANÁ, VYMÝVANÁ, VYMÝVANÁ KRUHOVÁ DLAŽBA PLOŠNÁ HLADKÁ, TRYSKANÁ, VYMÝVANÁ, VYMÝVANÁ KRUHOVÁ r e a l i t o u j e k v a l i t a! Dlažba plošná vymývaná Dlaždice 50 / 50 tl. 4 cm BROŽ Dunaj 4 8 Dlaždice 40 / 40 tl. 4 cm BROŽ Coloro BROŽ

Více

Veškerý materiál pro veřejné osvětlení

Veškerý materiál pro veřejné osvětlení Realizace Klášterní Hradisko v Olomouci Veškerý materiál pro veřejné osvětlení SVÍTIDLA PARKOVÁ, VÝLOŽNÍKOVÁ I LED LED SVÍTIDLA - I NA SOLÁRNÍ ENERGII SVÍTIDLA S REGULACÍ ECOLUM EC4 A CHRONOSENSE REFLEKTORY

Více

Moderní správa VO a inteligentní VO

Moderní správa VO a inteligentní VO Moderní správa VO a inteligentní VO Budoucnost již dnes? Hynek Bartík Někteří prodejci slibují úspory i 80% Vypínač spoří 100% 2 Minimalizace celkových nákladů co? Co chceme od veřejného osvětlení? Investiční

Více

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení Technická zpráva a/ identifikační údaje objektu označení stavby: Železný Brod Jiráskovo nábřeží - parkoviště objednatel stavby (investor): Železný Brod zhotovitel projektové dokumentace: odpovědný projektant:

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

C. Stavební část. Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice - I. etapa TECHNICKÁ ZPRÁVA C-101 D S P

C. Stavební část. Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice - I. etapa TECHNICKÁ ZPRÁVA C-101 D S P C. Stavební část Změny c b a Navrhl / vypracoval Ing. NOVÁK Zbyněk Obec : Objednatel : Akce : Příloha : HEŘMANOVICE Zodp. projektant Ing. NOVÁK Zbyněk Kraj : Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice

Více

POSVIŤME SI NA ÚSPORY

POSVIŤME SI NA ÚSPORY POSVIŤME SI NA ÚSPORY O firmě JE OBEČNĚ ZNÁMO, ŽE SVĚTLO JE PODSTATOU VŠEHO ŽIVÉHO A MÁ VLIV NA KVALITU NAŠEHO ŽIVOTA. SVĚTLO PŘÍMO OVLIVŇUJE NAŠE ZDRAVÍ, NÁLADU A JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ NAŠEHO KDODENNÍHO

Více

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba. Budovy a jejich prvky/součásti

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba. Budovy a jejich prvky/součásti Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Budovy a jejich prvky/součásti Budovy a zelené nakupování Úvod Vysoké investiční náklady Dlouhá životnost budov Kratší životnost TZB Komplexnost budovy sestávají

Více

Nejnovější trendy v interiérových osvětlovacích technologiích - LED. Ing. Tomáš Novák, Ph.D. prof. Ing. Karel Sokanský, CSc.

Nejnovější trendy v interiérových osvětlovacích technologiích - LED. Ing. Tomáš Novák, Ph.D. prof. Ing. Karel Sokanský, CSc. Nejnovější trendy v interiérových osvětlovacích technologiích - LED Ing. Tomáš Novák, Ph.D. prof. Ing. Karel Sokanský, CSc. Osvětlovací technologie - LED Aktuální stav - LED technologie ještě nedosáhla

Více

Ing. Petr Žák, Ph.D., Ateliér světelné techniky

Ing. Petr Žák, Ph.D., Ateliér světelné techniky Příprava a hodnocení projektů ve veřejném osvětlení Ing. Petr Žák, Ph.D., Ateliér světelné techniky Základní údaje o veřejném osvětlení v ČR Údržba a správa Bezpečnost osob, dopravy a majetku Energie Soustava

Více

Regulace světelných zdrojů dle požadavků EU

Regulace světelných zdrojů dle požadavků EU jak na žárovky Regulace světelných zdrojů dle požadavků EU Nespornou výhodou klasických žárovek se žhaveným vláknem je jejich lidskému oku příjemné světlo. Současně však energetická účinnost přeměny elektřiny

Více

REVITALIZACE PŘÍRODNĚ KRAJINÁŘSKÉHO AREÁLU NA ZELNIČKÁCH. Řešená lokalita. Investor: Město Kunovice Projektant: Ateliér König Staré Město

REVITALIZACE PŘÍRODNĚ KRAJINÁŘSKÉHO AREÁLU NA ZELNIČKÁCH. Řešená lokalita. Investor: Město Kunovice Projektant: Ateliér König Staré Město REVITALIZACE PŘÍRODNĚ KRAJINÁŘSKÉHO AREÁLU NA ZELNIČKÁCH Řešená lokalita Investor: Město Kunovice Projektant: Ateliér König Staré Město Popis řešení - v jižníčásti vybudování vodní plochy - propojení vodních

Více

DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ZŘÍZENÍ PŘECHODU PRO PĚŠÍ NA SILNICI II/110 V ULICI TÁBORSKÁ V BENEŠOVĚ OBSAH PD : 1. Textová část: Technická zpráva 2. Výkresová část : Katastrální situace Situace celková

Více

tel, fax: 2 3308 1345-8 e-mail: projekce@jena.cz 363 20 Ostrov 10 / 2013 7xA4 D.3.1. DSP

tel, fax: 2 3308 1345-8 e-mail: projekce@jena.cz 363 20 Ostrov 10 / 2013 7xA4 D.3.1. DSP PRAHA 6, Bolívarova 2092/21, 169 00 tel, fax: 2 3308 1345-8 e-mail: projekce@jena.cz Revitalizace lokality Kopec, Lidická ulice, Ostrov na městský park pro volný čas a sportovně rekreační vyžití VEŘEJNÉ

Více

Nabídka LED osvětlení pro rok 2013 ÚSPORNÁ LED OSVĚTLENÍ INOXLED

Nabídka LED osvětlení pro rok 2013 ÚSPORNÁ LED OSVĚTLENÍ INOXLED Nabídka LED osvětlení pro rok 2013 ÚSPORNÁ LED OSVĚTLENÍ INOXLED www.appost.cz OSVĚTLENÍ INOXLED AUDIT A PROJEKT Bezplatný audit a návrh nového osvětlení. FINANCOVÁNÍ Úspora CASH při prvním rozsvícení.

Více

Vytvoření zahrady PRM/KHT. Jan Bobek. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Vytvoření zahrady PRM/KHT. Jan Bobek. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Vytvoření zahrady PRM/KHT Jan Bobek Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Vytvoření zahrady Kde najít ideálního (kvalitního) projektanta? Media (noviny,internet,televize)

Více

SCHODIŠŤOVÉ PRVKY. Krok za krokem

SCHODIŠŤOVÉ PRVKY. Krok za krokem SCHODIŠŤOVÉ PRVKY Krok za krokem Svahová tvarovka hladká červená Zdicí blok Nízký kámen (Obrubník, palisáda) šedý Palisáda kruhová červená Okrasná tvárnice (palisáda) F okrová Palisáda Spira okrová Svahová

Více

Koncepční řešení veřejného osvětlení Ing. Petr Žák, Ing. Tomáš Moravec. www.etna.cz

Koncepční řešení veřejného osvětlení Ing. Petr Žák, Ing. Tomáš Moravec. www.etna.cz Ing. Petr Žák, Ing. Tomáš Moravec Základní údaje o veřejném osvětlení v ČR Základní statistické údaje o VO: 1 světelné místo / (5 8) obyvatel; provozní náklady na VO 1 3% z rozpočtu (50% el. energie, 50%

Více

Moje přednáška má jen stručně poukázat na rozdíl mezi Energetickým štítkem obálky budovy a Průkazem energetické náročnosti budovy a to podle

Moje přednáška má jen stručně poukázat na rozdíl mezi Energetickým štítkem obálky budovy a Průkazem energetické náročnosti budovy a to podle Moje přednáška má jen stručně poukázat na rozdíl mezi Energetickým štítkem obálky budovy a Průkazem energetické náročnosti budovy a to podle vyhl.148/2007 Sb. a vyhl.78/2013 Sb. Na prvním obrázku vidíte

Více

průmyslové osvětlení filozofie a koncepce

průmyslové osvětlení filozofie a koncepce průmyslové osvětlení filozofie a koncepce T5 průmyslová svítidla bez kompromisů doublepower!! - odborník a partner doublepower!!, s.r.o. je Vaším partnerem při návrhu a výběru osvětlení a řídicího systému

Více

Ruku v ruce s přírodou. Hřiště v přírodním stylu MŠ Kobylí

Ruku v ruce s přírodou. Hřiště v přírodním stylu MŠ Kobylí Ruku v ruce s přírodou Hřiště v přírodním stylu MŠ Kobylí Název díla: Ruku v ruce s přírodou Stupeň: STUDIE Místo. Školní 722, 691 10 Kobylí Investor: obec Kobylí Projektant: Ing. et Ing. Barbora Májková

Více

Moře inspirace pro Vás DLAŽBA PLOŠNÁ

Moře inspirace pro Vás DLAŽBA PLOŠNÁ Moře inspirace pro Vás DLAŽBA PLOŠNÁ Dlaždice 40 / 40 Kostka BROŽ Praktik karamelová Dlaždice 40 / 40 Čtvrtkruh BROŽ Praktik písková Dlaždice 40 / 40 Kostka BROŽ Praktik písková Dlaždice 40 / 40 Čtvrtkruh

Více

slamp veřejné LED osvětlení s přirozeným světlem a ekonomickým provozem

slamp veřejné LED osvětlení s přirozeným světlem a ekonomickým provozem Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem veřejné LED osvětlení s přirozeným světlem a ekonomickým provozem LED osvětlení v podobě je mimořádně univerzální, hodí se pro všechny typy veřejných ploch. nahrazuje

Více

SCHODIŠŤOVÉ PRVKY a PRVKY pro ÚPRAVU TERÉNU

SCHODIŠŤOVÉ PRVKY a PRVKY pro ÚPRAVU TERÉNU SCHODIŠŤOVÉ PRVKY a PRVKY pro ÚPRAVU TERÉNU r e a l i t o u j e k v a l i t a! Schodišťový stupeň plný Povrch vymývaný: prvek z vibrolitého vymývaného betonu vysoká pevnost mrazuvzdornost odolnost vůči

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

Březovice. Architektonická studie Návrh regenerace dětského hřiště Investor: Město Hořice Vypracoval: Ing. arch. Martin Pour Datum: 12.8.

Březovice. Architektonická studie Návrh regenerace dětského hřiště Investor: Město Hořice Vypracoval: Ing. arch. Martin Pour Datum: 12.8. Architektonická studie Návrh regenerace dětského hřiště Investor: Město Hořice Vypracoval: Ing. arch. Martin Pour Datum: 12.8.2011 Březovice ING.ARCH. MARTIN POUR PROJEKTOVÝ ATELIÉR Barákova 1628, 508

Více

VENKOVNÍ ARCHITEKTURA

VENKOVNÍ ARCHITEKTURA VENKOVNÍ ARCHITEKTURA Do zahrad, parků, na náměstí, hřiště, odpočinkové zóny a k rodinným domům Výrobky z produkce PRESBETON Nova, s.r.o. BAZÉNOVÉ LEMY Dílce bazénových lemů umožňují olemování bazénů pravoúhlého

Více

HODNOCENÍ PROVOZU OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY V ENERGETICKÝCH AUDITECH Ing. Miroslav Mareš předseda správní rady Asociace energetických auditorů Cíl: 1. Posoudit hospodárnost užití elektrické energie v osvětlovacích

Více

Financování rekonstrukce. v České republice (dotační tituly v ČR) SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Praha, 27.11.

Financování rekonstrukce. v České republice (dotační tituly v ČR) SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Praha, 27.11. Financování rekonstrukce a modernizace veřejného osvětlení v České republice (dotační tituly v ČR) Michal Staša SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Praha, 27.11. 2012 1 Obsah prezentace

Více

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě D. Dokumentace objektů Seznam příloh: Technická zpráva D.01. Situace 1:200

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

GRANISOL. Dekorativní vymývané betonové plochy.... inspirace přírodou

GRANISOL. Dekorativní vymývané betonové plochy.... inspirace přírodou GRANISOL Dekorativní vymývané betonové plochy... inspirace přírodou GraniSol je unikátní systém provádění dekorativních betonových ploch s vymývaným povrchem, který zvýrazní přírodní charakter použitého

Více

Revitalizace obecní návsi

Revitalizace obecní návsi Revitalizace obecní návsi Dětské hřiště Vladimíra Pechová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Analýza součastného stavu... 3 1.2 Cíle projektu Dětské

Více

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN C1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN C1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje... 2 2. Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění... 2 3. Situační a výškové řešení... 3 4. Navržená konstrukce komunikace... 4 5. Odvodnění komunikace... 5 6.

Více

Metodika pro zřizování restauračních zahrádek Brno střed

Metodika pro zřizování restauračních zahrádek Brno střed Metodika pro zřizování restauračních zahrádek Brno střed Restaurační zahrádka je vymezené místo na veřejném prostranství, sloužící k provozování hostinské činnosti, se zázemím dané provozovny. Restaurační

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení : a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí, stavebně historický

Více

Veřejné osvětlení v malých obcích Ing. Petr Žák, Ph.D. www.etna.cz

Veřejné osvětlení v malých obcích Ing. Petr Žák, Ph.D. www.etna.cz Ing. Petr Žák, Ph.D. Realizace osvětlovacích soustav s LED svítidly Základní statistické údaje o VO: 1 světelné místo / (8 10) obyvatel; provozní náklady na VO 1 3% z rozpočtu (50% el. energie, 50% údržba);

Více

D.1.1. SO 101 Technická zpráva

D.1.1. SO 101 Technická zpráva D.1.1. SO 101 Technická zpráva Základní charakteristiky stavby Úprava přechodu pro chodce Prvomájová, Praha-Radotín, p.č. 2524/1 Navrhovaná stavba se nachází na území hl. města Prahy, v městské části Praha

Více

SUCHÉ STÁNÍ 2SV 2. Technická zpráva. F. Dokumentace stavby. Stavba: Místo stavby : Stavebník : : Ing. Petr Labík. Stupeň Datum : 2012

SUCHÉ STÁNÍ 2SV 2. Technická zpráva. F. Dokumentace stavby. Stavba: Místo stavby : Stavebník : : Ing. Petr Labík. Stupeň Datum : 2012 Stavba: G SERVIS CZ, s.r.o., Karlovo nám. 25, 674 01 Třebíč VÉ P ENÍ VV OVÉ PVEDE OVEDENO SUCHÉ STÁNÍ 2SV 2 Místo stavby : Stavebník : Autor Vypracoval Zodp. projektant Stupeň Datum : 2012 F. Dokumentace

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Název akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY VSTUPNÍCH PROSTORŮ Řešovská 515-519, Praha 8 - Bohnice Investor: Bytové družstvo Řešovská Praha 8 - Bohnice, Řešovská 516/7 IČ: 24720500 Zhotovitel projektové dokumentace: CERTIGO

Více

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace 4/ NÁVRHOVÁ ČÁST - TEXTOVÁ 4.1 CHARAKTERISTIKA ÚPRAV ZÁKLADNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI Sídliště Dlouhá vzniklo jako důsledek extenzivního rozvoje města zejména v druhé polovině 20. století. Tehdejší urbanistické

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

Ing. Pavel Kadlas Navrhování a tvorba zahrad

Ing. Pavel Kadlas Navrhování a tvorba zahrad Ing. Pavel Kadlas Navrhování a tvorba zahrad Vzdělání a zkušenosti Inženýr v oboru Zahradní tvorba na ČZU v Praze, 2008. Bakalář v oboru zahradnictví na ČZU v Praze, 2005. Maturita v oboru okrasné zahradnictví

Více

Porovnání garáží vyberte si tu nejlepší garáž

Porovnání garáží vyberte si tu nejlepší garáž Porovnání garáží vyberte si tu nejlepší garáž Plechová garáž vs. Betonová garáž - Rychlý přehled Cena (bez DPH) Plechová garáž Betonová garáž 10 000 a více 100 000 a více Společné výhody Postup a doba

Více

[2006] STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky. Technické služby Vsetín, s.r.o.

[2006] STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky. Technické služby Vsetín, s.r.o. [2006] Technické služby Vsetín, sro STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky 2 / 9 [ Sídliště ] Studie zpracovaná Technickými službami Vsetín pod názvem Standardy života na sídlištích pro

Více

Částečné výsledky Pracovní skupiny LED svítidla porovnání HPS a LED

Částečné výsledky Pracovní skupiny LED svítidla porovnání HPS a LED Částečné výsledky Pracovní skupiny LED svítidla porovnání HPS a LED Porovnání vysokotlakých sodíkových výbojek a svítících diod (LED) Ing. Jiří Skála SRVO, www.srvo.cz, skalaj@srvo.cz Úvod LED svítidla

Více

Spolupráce na rekonstrukci a modernizaci veřejného osvětlení v obcích. Jaromír Uhde E.ON

Spolupráce na rekonstrukci a modernizaci veřejného osvětlení v obcích. Jaromír Uhde E.ON Spolupráce na rekonstrukci a modernizaci veřejného osvětlení v obcích Jaromír Uhde E.ON Rekonstrukce, modernizace a výstavba veřejného osvětlení Skupina E.ON zajišťuje Komplexní servis pro soustavy veřejného

Více

Katalog LED osvětlovací techniky

Katalog LED osvětlovací techniky Katalog LED osvětlovací techniky Ing. Zdeněk Švéda COLOR SET Jungmannova 30 533 03 DAŠICE Tel. (fax): + 420 466 951 759 Ukázka svítidla 60x60 cm Popis Ukázka sortimentu Ukázka svítidla kulatého Plochá

Více

Svítidla IK plus Elektro-Praga Vysoká odolnost, design a úspory LED technologie

Svítidla IK plus Elektro-Praga Vysoká odolnost, design a úspory LED technologie Svítidla IK plus Elektro-Praga Vysoká odolnost, design a úspory LED technologie Svítidla IK plus Variabilní, úsporná a velmi odolná Ideální osvětlení veřejných prostor, ve kterém se snoubí extrémní odolnost,

Více

Snižte svůj účet za elektřinu, používejte Eco

Snižte svůj účet za elektřinu, používejte Eco Snižte svůj účet za elektřinu, používejte Eco Zářivky Philips Eco. Energeticky účinné osvětlení, které šetří peníze a mnohem více Osvětlení spotřebovává přibližně 20% světové spotřeby elektrické energie,

Více

ARCHITEKTURA, ERGONOMIE, EKOLOGIE. efektivita ergonomie ekologie estetika

ARCHITEKTURA, ERGONOMIE, EKOLOGIE. efektivita ergonomie ekologie estetika ARCHITEKTURA, ERGONOMIE, EKOLOGIE Uměnověda byla tradičně zvyklá hodnotit architekturu především po estetické stránce. Někdy se hovoří také o funkcích stavby a ekonomice, v poslední době je módní zmiňovat

Více

Veřejné osvětlení s LED svítidly v České republice Ing. Petr Žák, Ph.D., Ing. arch. Simona Švecová. ČVUT FEL, Praha

Veřejné osvětlení s LED svítidly v České republice Ing. Petr Žák, Ph.D., Ing. arch. Simona Švecová. ČVUT FEL, Praha Ing. Petr Žák, Ph.D., Ing. arch. Simona Švecová Veřejné osvětlení s LED svítidly I. SOUČASNÝ STAV A VÝVOJ LED PRO VO II. III. PŘÍKLADY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ S LED SVÍTIDLY KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Více

Termodynamické panely = úspora energie

Termodynamické panely = úspora energie Termodynamické panely = úspora energie EnergyPanel se zabývá vývojem a výrobou termodynamických a solárních systémů. Tvoří součást skupiny podniků Macral s podnikatelskou působností více než 20-ti let.

Více

LuminiGrow 600R1 - nejúčinnější způsob, jak vypěstovat zdravé a výnosné plodiny. Odvod tepla

LuminiGrow 600R1 - nejúčinnější způsob, jak vypěstovat zdravé a výnosné plodiny. Odvod tepla LuminiGrow 600R1 Nejpokročilejší LED svítidla, Vaše nejlepší volba! Vlastnosti LuminiGrow 600R1 - nejúčinnější způsob, jak vypěstovat zdravé a výnosné plodiny. Vysoký výkon Výkonné 5W LED diody Osram běží

Více

10 tipů pro použití dekorativních ražených povrchů

10 tipů pro použití dekorativních ražených povrchů 10 tipů pro použití dekorativních ražených povrchů Dekorativní ražený beton a dekorativní ražená omítka dokonale napodobí přírodní materiály a přitom jsou velmi praktické. Ražený beton pro horizontální

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 2.3.101 BEZBARIÉROVÝ POHYB V ÚZEMÍ. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Ukazatele a číselné hodnoty

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 2.3.101 BEZBARIÉROVÝ POHYB V ÚZEMÍ. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Ukazatele a číselné hodnoty Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.3.101 BEZBARIÉROVÝ

Více

weetey _ profi DVEŘNÍ KŘÍDLA ZÁRUBNĚ OZNAČENÍ POPIS ORIENTAČNÍ CENA ZA KUS

weetey _ profi DVEŘNÍ KŘÍDLA ZÁRUBNĚ OZNAČENÍ POPIS ORIENTAČNÍ CENA ZA KUS Vážení přátelé! _ Berte prosím v úvahu, že interiérové dveře, zárubně a soklové lišty značky weetey, jsou odlišné od běžných interiérových dveří. Neexistuje totiž žádné standardní provedení. Škála existujících

Více

Futura. Kvalita ověřená mnoha instalacemi

Futura. Kvalita ověřená mnoha instalacemi Kvalita ověřená mnoha instalacemi Veřejné osvětlení Tunely Parky, parkoviště Fotovoltaika Průmysl Letištní plochy Sportoviště Komerční prostory Nákupní centra 16 Made in Italy GHOST - R Product Conformity

Více

Silnice II/497: Březolupy, přechody pro chodce - 1 -

Silnice II/497: Březolupy, přechody pro chodce - 1 - NÁZEV VÝKRESU: Č.V. TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101-1 INVESTOR: Obec Březolupy AUTORIZACE: Č.PARÉ: KRAJ: ZLÍNSKÝ MÍSTO: k.ú. Březolupy, silnice II/497 STAVBA: Silnice II/497: Březolupy, přechody pro chodce STAVEBNÍ

Více

PASIVNÍHO RODINNÉHO DOMU V KRUPCE U TEPLIC

PASIVNÍHO RODINNÉHO DOMU V KRUPCE U TEPLIC SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY STUDENTSKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH PASIVNÍHO RODINNÉHO DOMU V KRUPCE U TEPLIC VYHLAŠOVATEL: KNAUF INSULATION OBSAH 1. Úvod...3 1.1. Vyhlašovatel a sponzor soutěže... 3 1.2. Organizátor soutěže...

Více

P R O D I S ZAK. ČÍSLO: 53512

P R O D I S ZAK. ČÍSLO: 53512 P R O D I S ZAK. ČÍSLO: 53512 SVITAVSKÁ 1469 500 12 HRADEC KRÁLOVÉ 12 INVESTOR: Městys Velké Poříči Náměstí 102, 549 32 Velké Poříčí STAVBA: OBJEKT: DOPRAVNÍ OPATŘENÍ V LOKALITĚ RŮŽEK VE VELKÉM POŘÍČÍ

Více

ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA HARMONIE PŘÍRODY

ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA HARMONIE PŘÍRODY ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA HARMONIE PŘÍRODY Nášlap BROŽ Symfonie Výseč BROŽ Symfonie Výseč BROŽ Galaxy Výseč BROŽ Arktik Pražec BROŽ Natur hnědá Nášlap BROŽ Crema Nášlap BROŽ Romance Výseč BROŽ Vulcano Stopa

Více

ING. JAN GABRHEL ZÁKLADY POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ PRO ZKA

ING. JAN GABRHEL ZÁKLADY POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ PRO ZKA [Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici] [Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0122] ING. JAN GABRHEL ZÁKLADY POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ PRO ZKA Stavby obecně a konkrétní

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOFTWARE ZÁVĚR V OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ. Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o. 1/39 ÚVOD INTENZITY DOPRAVY KAPACITNÍ POSOUZENÍ

TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOFTWARE ZÁVĚR V OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ. Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o. 1/39 ÚVOD INTENZITY DOPRAVY KAPACITNÍ POSOUZENÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOFTWARE V OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o. 1/39 CÍL PŘEDNÁŠKY seznámit s aktuálními TP v oblasti dopravního inženýrství, použití TP v projektování, možnosti

Více

DŘEVĚNÉ POVALOVÉ CHODNÍKY V LESE NA PARCELE parc.č. 2465 VE SVATOBOŘICÍCH - MISTŘÍNĚ

DŘEVĚNÉ POVALOVÉ CHODNÍKY V LESE NA PARCELE parc.č. 2465 VE SVATOBOŘICÍCH - MISTŘÍNĚ Ing.Vladimír Divácký, 696 04 Svatobořice Mistřín, Na Zelničkách 1254 tel.: 776 599 195, e-mail: vladimirdivacky@centrum.cz Akce: DŘEVĚNÉ POVALOVÉ CHODNÍKY V LESE NA PARCELE parc.č. 2465 VE SVATOBOŘICÍCH

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ VRCHLABÍ, UL. DĚLNICKÁ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Vypracoval: Lukáš Jirásek str. 1 OBSAH 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 3 a) zhodnocení staveniště, u změny

Více

Halley. Made in Italy GHOST - R. Halley. Vynikající poměr vysoké kvality, bezkonkurenční ceny a nízké energetické spotřeby.

Halley. Made in Italy GHOST - R. Halley. Vynikající poměr vysoké kvality, bezkonkurenční ceny a nízké energetické spotřeby. Made in Italy GHOST - R Vynikající poměr vysoké kvality, bezkonkurenční ceny a nízké energetické spotřeby. LET Z Á R U K A ROZŠÍŘENÁ 11 VÝHODY Vyspělá LED technologie je v tradičním designu LED průmyslové

Více

PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 2011 1 Obnova kaple Sv. Jana Nepomuckého v Municích Město Hluboká nad Vltavou získalo prostřednictvím Místní akční skupiny Hlubocko Lišovsko dotaci ve výši 332 688,-

Více

HADÍ STEZKA FRYČOVICKÁ Letňanské lentilky. návrh veřejného parteru

HADÍ STEZKA FRYČOVICKÁ Letňanské lentilky. návrh veřejného parteru HADÍ STEZKA FRYČOVICKÁ Letňanské lentilky návrh veřejného parteru AUTORSKÁ ZPRÁVA Území Renovovaný veřejný prostor je vymezen ze západní strany vysokým panelovým domem a ze strany východní prostory základní

Více

1. úkol. To se nám moc líbilo, protože nemáme na táboře elektrickou energii a nějaký levný ekologický zdroj na noční svícení by se nám hodil.

1. úkol. To se nám moc líbilo, protože nemáme na táboře elektrickou energii a nějaký levný ekologický zdroj na noční svícení by se nám hodil. 1. úkol Prvním úkolem je posouzení možností a výběr druhu obnovitelné energie, která by byla vhodná pro to, abychom na našem tábořišti mohli vyrobit takové množství energie, které by rozsvítilo alespoň

Více

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ČESKÝCH DRAH

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ČESKÝCH DRAH ČESKÉ DRÁHY, státní organizace DIVIZE DOPRAVNÍ CESTY, o.z. TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ČESKÝCH DRAH Kapitola 2 PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ Třetí - aktualizované vydání Schváleno VŘ DDC č.j. TÚDC-15036/2000

Více

Vliv kvality veřejného osvětlení na dopravní nehodovost. Ing. Jiří Skála

Vliv kvality veřejného osvětlení na dopravní nehodovost. Ing. Jiří Skála Vliv kvality veřejného osvětlení na dopravní nehodovost Ing. Jiří Skála Obsah Několik čísel ze statistik DN Současný pohled obcí na VO Pracovní skupina Osvětlení, bezpečnost, kriminalita Vliv kvality VO

Více

Nabídka kurzu. Krajinář. náplň kurzu je připravena dle profesní kvalifikace 41-038-H

Nabídka kurzu. Krajinář. náplň kurzu je připravena dle profesní kvalifikace 41-038-H Nabídka kurzu Krajinář náplň kurzu je připravena dle profesní kvalifikace 41-038-H Místo konání: pracoviště praktické a teoretické výuky (Truhlářská 462 Hr. Králové Věkoše) pracoviště Květinová síň (V

Více

CSB - GRANITO. Technické údaje výrobku: Skladebné rozměry - tvar výrobku: Příklady vzorových skladeb: Řez hranou

CSB - GRANITO. Technické údaje výrobku: Skladebné rozměry - tvar výrobku: Příklady vzorových skladeb: Řez hranou CSB - GRANITO GS01 CSB - OBRUBNÍK CSB - SILNIČNÍ OBRUBNÍK H SILNIČNÍ H 2 GS01 Technické Dlažba je tvořena údaje sestavou výrobku: 117 nepravidelných kamenů poskládaných do mozaiky. Jedná se Univerzální

Více

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE 3. týden Rozhledy, přechody pro chodce a místa pro přecházení, zastávky autobusu Miroslav Patočka kancelář C330 email: patocka.m@fce.vutbr.cz Martin Novák kancelář C331 email: novak.m@fce.vutbr.cz

Více