CELOUČILIŠTNÍ SOUTĚŽ ÚPRAVA PROSTRANSTVÍ PŘED BUDOVOU ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CELOUČILIŠTNÍ SOUTĚŽ ÚPRAVA PROSTRANSTVÍ PŘED BUDOVOU ŠKOLY"

Transkript

1 CELOUČILIŠTNÍ SOUTĚŽ ÚPRAVA PROSTRANSTVÍ PŘED BUDOVOU ŠKOLY Student: Garant soutěže: Jan Trojáček Ing. Miroslav Huk Datum zadání projektu: Datum odevzdání projektu: Školní rok: 2013/2014 Třída: Obor: MS-1 Mechanik seřizovač

2 ANOTACE: Cílem mé práce je vyhotovit projekt celkové rekonstrukce pozemku před naší školou. Tento pozemek je již delší dobu neudržován, a tak se bude jednat o rekonstrukci velmi rozsáhlou a nákladnou. Ve svém projektu se pokusím za použití co nejnižších částky vytvořit takový plán, aby se tento projekt stal realizovatelným. Rád bych využil také spolupráce s okolními firmami a podniky, čímž by se zamezilo dalším nákladům na dopravu materiálu, okrasných rostlin apod. PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně za pomocí myšlenek, volně dostupných informací a konzultací, které cituji a uvádím v seznamu použitých zdrojů. V Mohelnici Jan Trojáček 2

3 Obsah 1. ZADÁNÍ Pozemek Současný stav Fotodokumentace Situace před budovou školy Situace před prostorem šaten Stávající osvětlení PRÁVNÍ NORMY Chodník Podklad chodníku Obrubník Osvětlení PROJEKT Chodník Podklad chodníku Provedení Dlažba Test savosti dlažby Další specifikace Obrubníky Provedení Stromy Pěstování ze semínka Zakoupení stromků Výběr stromu Keře Výběr keře Lavičky Odpadkové koše Pouliční lampy Svítidla Jezírko Rostliny Skalka Záhon s květinami VÝPOČTY A PROPOČTY Dlažba Stromy a keře Lavičky Odpadkové koše Pouliční lampy Jezírko Skalka SOUČET Cenový přehled PLÁN ZÁVĚR Zdroje Konzultace

4 1. ZADÁNÍ Cílem této celoučilištní soutěže je navrhnout realizovatelnou úpravu prostranství před naší školou. Body zadání: Navrhnout realizovatelnou úpravu prostranství Doporučit trvalou výsadbu Doporučit mobilní prvky pro osazení a dekoraci Doplňky pro odpočinek lavičky apod. Zhodnotit předpokládanou cenovou náročnost 1.1. Pozemek Obr.1: Plánek pozemků k rekonstrukci 4

5 1.2. Současný stav STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A ZEMEDĚLSKÁ 1. máje 2 Abychom mohli udělat revitalizaci pozemku před školou, musíme si nejdřív trochu více objasnit, jak to vypadá před naší školou. K tomu nám pomůže fotodokumentace 1, kterou naleznete níže. Část pozemku určená k rekonstrukci je nyní v neudržovaném, zarostlém stavu. Nevyužívá ani zdaleka svůj potenciál na využité této plochy. Toto místo by mohlo sloužit i pro většinu žáku k polední pauze, která je na konci páté vyučovací hodiny. V teplých a suchých jarních, letních i podzimních dnech zde mohou využít svůj volný čas o přestávce k odpočinku, naobědvání se, vzájemné konverzaci či k jednoduchému sportování. Úprava terénu bude spočívat v pokácení několika stromů, některé samozřejmě zůstanou, dále pak je třeba vybudovat nový chodník. Celému dojmu chybí "živost", které docílíme vysazením květin a další zeleně, vybírat budeme takové, které mají minimální údržbu popř. bez údržbové rostliny. Na závěr nesmíme opomenout přidání laviček a také odpadkových košů, výměnu stávajícího osvětlení a další drobné úpravy Fotodokumentace Přikládám aktuální fotky z pozemku, pouze v malém rozlišení, jen jako ilustraci. Pro lepší orientaci, jsou rozdělené do dvou kapitol a to před budovou školy, kde najdeme hlavní vchod do budovy. Druhý je vchodu do prostoru šaten z pozemní komunikace. Zde nás bude nejvíce zajímat tvarové řešení chodníku, které by mělo zůstat zachováno Situace před budovou školy 1 Zdroj: práce autora 5

6 Situace před prostorem šaten 6

7 Stávající osvětlení STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A ZEMEDĚLSKÁ 1. máje 2 Obr. 2-11: Fotodokumentace současného stavu 2 2 Zdroj: práce autora 7

8 2. PRÁVNÍ NORMY Při rekonstrukci prostor před školou musíme dodržet stanovené právní normy a ustanovení. Některé jsou stanoveny zákony a vyhláškami České republiky, další stanovují evropská ustanovení. V této kapitole se pokusím vytvořit seznam stěžejních norem k naší rekonstrukci Chodník Základní technickou normou je ČSN Projektování místních komunikací, jejíž nejnovější verze vyšla v únoru Mnohé technické požadavky na chodníky obsahuje vyhláška MMR ČR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, která určuje minimální šířku chodníku nejméně na 1500 mm Podklad chodníku Způsob pokládky betonové dlažby a kamenné dlažby stanovuje ČSN Pro zřizování dlažeb libovolných typů platí příslušná ustanovení ČSN , kap. 9 TKP a TP Obrubník Normy pro stavbu obrubníků jsou stanoveny převážně ČSN a TP Osvětlení Normy osvětlení jsou stanoveny podle tří evropských norem a to: ČSN CEN/TR Osvětlení pozemních komunikací - Část 1: Výběr tříd osvětlení ČSN EN Osvětlení pozemních komunikací - Část 2: Požadavky ČSN EN Osvětlení pozemních komunikací - Část 3: Výpočet 8

9 3. PROJEKT 3.1. Chodník Z naměřených hodnot prostorové cesty jsou dlouhé 156,6 m2. Zaokrouhlíme pro lepší výpočty 157 m2. Je jasné, že tato hodnota není finální. Budeme se muset vhledem k realizaci muset procentuálně vynásobit. Aby nám dlažba neskončila v polovině chodníku a to za účelem odpadů a odřezků, které vzniknou. Hlavně při výstavby zakulacené časti. Pokud by zde byl pouze asfalt, bylo by to jednoduší, ale zde se více hodí venkovní dlažba Podklad chodníku Zejména zde je zapotřebí pečlivý a promyšlený podklad. Chodník by se pak propadal a nevydržel by danou zátěž a také kvůli životnosti Provedení Provedení této operace necháme na zvolené firmě. Dodám zde pouze ilustrační obrázek podkladu, ze kterého je patrno jaké materiály a v jakém množství se dodávají. Obr. 12: Vrstvy pěší komunikace 3 3 Zdroj: 9

10 3.2. Dlažba STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A ZEMEDĚLSKÁ 1. máje 2 Nejvhodnější a zároveň nízkonákladová je realizace za pomoci zámkové dlažby. Protože máme v našem městě vzorkovnu, prodejnu a výrobu firmy BEST, rozhodl jsem se pro provedení obrátit se na jejich produkty, které budou kvůli širokému trhu přizpůsobeny. Obr. 13: Příklad zámkové dlažby Test savosti dlažby Firma BEST vlastní také různé certifikace kvality a provádí vlastní výzkumy. Její dlažba je ošetřena systémem QSAVE, který zabraňuje nasávání velkého množství vody do dlažby, čímž zvyšuje její životnost a kvalitu. V zimním období se tam minimalizuje riziko popraskání dlažby. Jedná se tedy o důležitou informaci co se kvality a životnosti týče. a) dlažba BEST v misce s vodou b) jiná dlažba v misce s vodou Další specifikace Obr : Test savosti 5 vysoká pevnost mrazuvzdornost odolnost povrchu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek nízká obrusnost dobré adhezní vlastnosti betonové dlažby 4 Zdroj: 5 Zdroj: 10

11 3.3. Obrubníky STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A ZEMEDĚLSKÁ 1. máje 2 Teorie obrubníku jako takového je velice zřetelná, proto ji vynecháme. Důležité je ovšem to, že odděluje či hraničí chodník s okolními komunikacemi či obyčejnou zeminu nebo trávu. Jde většinou o obvod chodníku, jako chodník takový je většinou obsah, ale to jsem odbočil. I v naší realizaci, se pokusíme udělat bezbariérovou část, protože na to přiléhají vše možné evropské normy a požadavky. V naší části jde o přechod pro chodce, který byl donedávna u vchodu do šaten. Budeme tedy předpokládat, že tam je stále Provedení Na provedení naší obvodové částí chodníku bych opět využil sortimentu firmy BEST, která má i tyto produkty za docela dobrou cenu i se stejnými certifikáty jak na dlažbu. Pro vytvoření bezbariérové části musíme počítat i s nájezdovými a přechodovými částmi obrubníku, však do finálního propočtu je zapojovat nebudu, ovšem upozorním na ně. Však i zde musíme počítat s určitým procentuálním přesahem Stromy Obr. 16: Obrubník k zámkové dlažbě 6 Jak je patrno z úvodní foto ilustrace, je zde převážná výstavba stromů a však různých stromů, které působí chaoticky a nemusí to být zrovna nic moc pěkného. Kdo by taky chtěl na svém pozemku "od každého jeden" - jak se lidově říká. Zde bych doporučil vykácet tyto stromy, které jsou na obrázcích a nahradit je něčím lepším a pro oči krásnějším. Zde by také stálo opomenout, že škola má dvě možnosti, jak takové stromy získat Pěstování ze semínka Začít pěstovat strom od semene je velice nenákladné finančně, ale jejich údržba nebude jednoduchá. Ať už se týká samotného růstu nebo vandalismu, které také může trpět kvůli některým žákům školy. Popř. vandalismu okolí, přece jenom víme, 6 Zdroj: 11

12 jak to u nás chodí. Růst může trvat několik let, výsledek revitalizace nemusí být okamžitý a efektivní z daného plánu, myšlenky popř. očekávání Zakoupení stromků Zakoupit odrostlý strom, který se bude udržovat po dobu, než vyroste do požadované velikosti je sice nákladnější, ale rozdíl v poměru práce na údržbu cenu vyrovnává. Škola pak může zapojit do této činnosti žáky, kteří by tuto činnost prováděli pod dozorem učitelů. Tím to se také odstraní značné riziko okolních jevů Výběr stromu Do našeho výběru se bere v potaz, že strom musí mít maximální výšku 3 metry a v letních prázdninových měsících budou minimálně udržované. Uvedu tu pouze příklad, kvůli zadání soutěže, finální strom se pak může i lišit od této práce nebo realizace. Špatně vybraný druh totiž může zastínit většinu našeho projektovaného pozemku, jeho kořeny mohou v budoucnu začít narušovat chodník či jiné další plánované inovace. V neposlední řadě padající listí a plody nebo i velký stín může být nepříjemný spolubydlícím v okolních panelových bytovkách a zbytečně komplikovat po řadu let stížnostmi na vedené školy od ostatních spoluobčanů. Na druhé straně, pokud vhodně vybereme druh a dobře zvolíme jeho umístění ve školním pozemku, strom nebo i více stromů mohou vtisknout osobitý ráz. Nebudu brát tedy v potaz semena stromů, nýbrž už povyrostlý strom. Nejvhodnější výběr tety nechám otevřený a na posouzení poroty či daných odborníků, co údržby a revitalizace týká. Osobně se mi libí tyto okrasné dřeviny: a) Okrasná jabloň b) Magnolie c) Cesmína Obr : Okrasné dřeviny 7 7 Zdroj: 12

13 3.5. Keře Volil bych zde převážně kvetoucí keře, aby náš pozemek rozjasnily různými barevnými kombinacemi. Např. zlatý déšť či jiné, fantazie se v realizaci neklade nebo jiné s minimální údržbou Výběr keře I zde je kladen požadavek, že keře nemají žáky nebo kolem jdoucí zranit nebo ohrožovat. Proto zde nebudou žádné ostnaté. Pro velkou škálu možností výběru i zde toto nechávám poměrně otevřeným tématem vhodné k odborné diskuzi. a) Rododendron b) Štědřenec odvislý Obr : Okrasné keře 8 8 Zdroj: 13

14 3.6. Lavičky STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A ZEMEDĚLSKÁ 1. máje 2 Pro venkovní posezení před budovou školy bych zvolil lavičky zhotovené s betonu a však s dřevěnými sedáky a opěradlem, pro značné pohodlí. Zde také platí různé normy, které zde nebudeme plést. Také by stála za zmínku lavička bez opěradla v podélném směru, která by byla vhodná pro více lidí a byla by zapuštěná do země a tak by více odolávala vandalismu. a) venkovní lavička v podélném směru b) klasická betonová lavička Obr : Lavičky 9 9 Zdroj: 14

15 3.7. Odpadkové koše STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A ZEMEDĚLSKÁ 1. máje 2 Venkovních košů je celá řada, od betonových až po plechové. Plechové koše však nemá zde význam instalovat, je jasné, že by skončily v místním potoce, popř. poházené po okolí. Zde bych volil zejména koše s pevnou konstrukcí a nejlépe s popelníkem. Cigaretová dýchánky, jsou sice žákům školy zakázané, ale nikdo neví, kdo zde bude sedět z nedalekých panelových bytů. Budeme předpokládat, že polovina obyvatel je kuřáků, a tak se pokusíme odstranit nedopalky. Určitě by se to správci školy uklízet nechtělo. Je to alespoň krok k tomuto odstranění. a) betonový koš s popelníkem b) betonový koš bez popelníku 3.8. Pouliční lampy Obr : Odpadkové koše 10 Z průzkumu můžeme vidět, že okolní osvětlení je pouze s přilehlé komunikace, které také moc neodpovídá technickému stavu. Dle mého bychom i tento prvek měli zakomponovat do našeho projektu. Sice to moc nebude zapadat do okolních staveb, ale proč nepřesvědčit okolí, že by také potřebovali renovaci a zde i přidání již smazaných přechodu pro chodce. Po renovaci můžeme zvýšit i úsporu okolního osvětlení, také zlepšíme svítivost a efektivitu osvětlení Svítidla Sodíkové výbojky, vzhledem k neefektivnímu osvitu (distribuovaly oranžový neefektivní svit) nejsou vhodné. Proto by jsme mohli uvažovat o led výbojkách, které mají efektivní svit a jsou i tak energeticky výhodnější. Značná nevýhoda je zde pořizovací cena, ale je zde jistá návratnost. Jak jsem již výše uvedl, je důležité žákům zajistit bezpečný přechod pro chodce. Naše škola je sice v prostranství, kde není moc rušný provoz, ale u každé 10 Zdroj: 15

16 školy by přechod měl být. Navíc, když tu máme již bezbariérovou úpravu chodníku a obrubníku i značky pro nevidomé v dlažbě, měla by se škola zasadit o opětovné vymezení přechodu pro chodce na tomto úseku vozovky. Dle mého je nedůstojné, poslat nevidomé na vozovku, na které je přechod pro chodce smazaný. Nebudu řešit rozvaděč pro nové osvětlení, ten se pohybuje v řádech tisíců korun. Nové lampy sice něco stojí, ale pomohou snížit samotný odběr elektřiny a je zde jistá návratnost, což je nejen ekonomické, ale zároveň i ekologické. Ještě k tomu přidáme lepší svit. Pokud by se škola domluvila s Olomouckým krajem nebo i s městem Mohelnice, mohlo by se dojít k výměně lamp v celé ulici, což by dodalo ulici nádech celistvosti. Olomoucká firma Hofmeister přichází s největším potenciálem pro vybrání vhodného osvětlení. Uvedu dále specifikace dvou vybraných svítidel. BGP303 LED73/740 PSU II DM42/60 Nákladově efektivní LED svítidlo veřejného osvětlení Philips bez kompromisů - vysoká kvalita,vynikající účinnost, příznivá cena, světelný modul LedGine, chromatičnost 4000K, krytí IP66, hliníkové tělo, kvalitní sklo, světelný tok 7300.lm/73LED/82W, skutečná životnost zdroje hodin, inspirováno svítidlem Malaga dostupné veřejné osvětlení LED TROPIC URBANA 70W CDO-TT Dekorativní svítidlo pro širokou škálu obecních a městských aplikací, vynikající světelný výkon a atraktivní denní i noční vzhled přispívá k atmosféře okolí, vypořádání s rušivým světlem pomocí speciálních krytů a vrchní střechou, provoz s výbojkou CDO-TT70, jednoduchá montáž do průměru 60mm otvírání svítidla pootočením o čtvrtinu, krytí IP65 vandal rezistant Obr : Svítidla Zdroj: 16

17 3.9. Jezírko STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A ZEMEDĚLSKÁ 1. máje 2 Tento bod nemusíme tak úplně realizovat, tudíž je toto diskutabilní návrh, který by mohl být i zde. Šla by zde zakomponovat přilehlá skalka s malým umělým jezírkem. Tento prvek by mohl zlepšit zdejší přírodní styl a návrh by nemusel být od věci, bylo by zde příjemnější posezení. Vykopaná hlína by mohla posloužit k vybudování skalky. Jde sice o bizarní návrh, ale přece jenom nové návrhy můžou být lepší než jen chodník, lavičky, popelnice, a jiné prvky. Prosím o zvážení návrhu, znám hned několik lidí, co by během odpolední přestávky uvítali možnost trávit čas mimo školu a v poklidu si četli knížky nebo zde svačili. Tomuto návrhu lichotí hromada fantastických nápadu a připomínek. Do náplně školního roku by mohl být zahrnut i ekosystémový výzkum pro žáky, který by posunul náplň hodiny ekologie o další hranici dál. Pokud by byl teda zájem žáků školy, což si myslím, že by byl. Tady nebudeme klást a ani se zmiňovat o žádné s norem, či zákonu. Jde jenom o nerealizovatelnou myšlenku, která by se ovšem mohla stát skutečností, alespoň mě by se to líbilo a byla by vítanou změnou. Vsadím se, že by toto vylepšení vzalo a pochopilo okolí, které by se zde mohlo rovněž sednout Rostliny Pokud se řekne zahradní jezírko, řadě lidí se vybaví s tímto spojením i různé okrasné květiny. Však i ony rozjasní a zkrášli okolí. Například: a) Blatouch bahenní b) Puškvorec obecný c) Ďáblík bahenní Obr : Vodní rostliny Zdroj: < > 17

18 3.10. Skalka Není asi zapotřebí vysvětlovat a ani více specifikovat. Skalka může být vybudována hned v několik podobách, které by si rozhodlo vedení. Přikládám pouze jednu obrázkovou ilustraci, jak bych si to přestavoval Záhon s květinami Obr. 29: Skalka 13 Pro rozjasnění okolí, bych volil již skoro bez údržbové trvalky, můžeme je i kombinovat s jinými okrasnými květinami. Obr. 30: Příklad trvalky Zdroj: 18

19 4. VÝPOČTY A PROPOČTY Úvodem připomínám, že tyto údaje mohou být značně zkresleny a to v několika bodech: Produkt: nabízený produkt, který je navrhován nemusí odpovídat dané cenové relace - výrobek může jít za pár měsíců s cenou dolů nebo návrh. Práce na zrealizování: případně oslovená firma nebo živnostník si pro reálnější vypracování účtují svoji taxu a různé formy zpracování. Práce pro výstavbu: oslovený živnostník má též různý ceník či stanovenou taxu, zvážil bych oslovit okolní firmy nebo drobné živnostníky. Spolupráce: zde se nabízí spolupráce pro odborné výcviky naší školy anebo přilehlých měst jako je např. Zábřeh a Střední Odborné učiliště, žáci by měli praktickou a zajímavou ročníkovou práci nebo praxi, která by zahrnovala jak výstavbu stromů a různé nápady ušetří část výdajů Dlažba Pokud budeme brát v potaz, že m 2 stojí 156,10,- Kč. Počítáme 180 m 2 kvůli stavebnímu odpadu, zakulacení a ztrátám. 156,10 * 180 = ,- Kč Cena za montáž vychází něco kolem 395,- Kč / m * 395 = ,- Kč Po sečtení nám vychází: = ,- Kč. Finální cena je pouze orientační a je bez štěrku, bez patníků a bez bezbariérových prvků. Cena se tedy může vyšplhat i na dvojnásobek Stromy a keře Cena zeleně se dá taky těžko určit, ceny zde nejsou striktní jak u dlažby, proto nemám žádný konkrétní typ, budeme tedy počítat něco okolo 3.000,- až 3.500,- Kč za stromky. Křoviny také počítáme něco okolo 2.500,- Kč až 3.000,- Kč. Cena za celkové náklady za zeleň 6.500,- Kč bez daně. 14 Zdroj: 19

20 4.3. Lavičky Varianty: STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A ZEMEDĚLSKÁ 1. máje 2 a) venkovní sedák za 3.000,- Kč bez daně * 3 = 9.000,- Kč b) venkovní lavička za 4.622,- Kč bez daně * 4 = ,- Kč Celkové náklady za lavičky činí ,- Kč bez daně Odpadkové koše Varianty: a) Betonový odpadkový koš čtyřhranný 75l s betonovým krytem, 3.050,- Kč bez daně * 3 = 9.150,- Kč b) Betonový odpadkový koš čtyřhranný 75l s ocelovým krytem a popelníkem, 3.698,- Kč bez daně * 3 = ,- Kč Celkem za odpadkové koše , Kč bez daně Pouliční lampy Varianty: a) BGP303 LED73/740 PSU II DM42/60, 8.206,- Kč bez daně * 4 = Kč b) TROPIC URBANA 70W CDO-TT, 3.795,- Kč bez daně * 7 = ,- Kč Celkem za veřejné osvětlení ,- Kč bez daně Jezírko Cena je přibližně 4.200,- Kč / m 2. Budeme počítat jezírko o rozloze 3 m 2, což vychází na ,- Kč. 20

21 4.7. Skalka STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A ZEMEDĚLSKÁ 1. máje 2 Zde záleží na naší fantazii, co se rozměrů i rostlin týče. Počítám přibližně 5.000,- Kč SOUČET Pokud sečteme mezisoučty dostaneme se na celkovou částku ,- Kč bez daně. Částka bude menší, a to po ubrání množství uváděných prvků. Pokud by se však cena zdála příliš vysoká, můžeme udělat variantu bez osvětlovacích prvků a bez ostatních nápadu popř. udělat hromadu jiných šetřivých kombinací, tak by se minimalizovali náklady a vrátili bychom se myšlenkově zpátky do první revitalizace. Pokud bychom sečetly hodnoty chodníku, zeleně, posezení a košů dostaneme se na hodnotu ,- Kč, pokud se ovšem budeme řídit nabízenými cenami. Tato varianta ovšem není zrovna moc efektivní, protože jde pouze o výstavbu nového chodníku, přidání stromů, keřů, laviček a košů. Tudíž zde nebude moc vyrůst nový ekosystém pozemku a jeho potenciál zůstane nevyužit Cenový přehled PRVEK: KOMPONENT: CENA MNOŽSTVÍ CELKOVÁ CENA Chodník Zeleň Posezení Koše Osvětlení Ostatní Dlažba 156, práce za pokrytí dlažby Stromy Keře Sedák Venkovní lavička Betonový koš bez popelníku Betonový koš s popelníkem BGP303 LED PSU II DM42/ Tropic urbana 70W Jezírko Skalka Celkem: - (bez DPH) ,- Kč 21

22 PRVEK: KOMPONENT: CENA MNOŽSTVÍ CELKOVÁ CENA Chodník Zeleň Posezení Koše Dlažba 156, práce za pokrytí dlažby Stromy Keře Sedák Venkovní lavička Betonový koš bez popelníku Betonový koš s popelníkem Celkem: - (bez DPH) ,- Kč 22

23 5. PLÁN Pro vypracování orientačního plánu po revitalizaci jsem si vybral program TurboFLOORPLAN. Ačkoliv je tento program převážně pro realizaci bytů a domů, umí i realizovat zahrady a prostory před budovou. Hlavní výhodou jsou náhledy ve 3D, což nám pomůže pro představu konečné revitalizace. 23

24 Obr : Projekt Zdroj: TurboFLOORPLAN - práce autora 24

25 6. ZÁVĚR Práce je vypracována dle zadání. Informace k projektu, jsem čerpal z internetu a různých dostupných firem. Buď v mém okolí, doslechu nebo doporučení známých, které jsem seznámil s projektem. Během psaní zadané soutěžní práce jsem posbíral zkušenosti s podobnými projekty. Přínosem pro tuto práci bylo převedení mých myšlenek do konkrétního realizovatelného plánu či projektu. Získané vědomosti a znalosti uplatním při dalším studiu a při výkonu svého budoucího povolání nebo v osobním životě. Také bych zde chtěl poděkovat za kritiku poroty. Ať už v kladném nebo v negativním smyslu. Věřím, že tato práce je inspiruje k vybrání správného projektu, popř. ukáže jiný úhel pohledu či kritiky na podobnou situaci či práci. Pokud dojde k nedorozumění nebo k neporozumění myšlenky, prosím porotu, ať se obrátí na mě, než tuto práci vyhodí, skartují nebo vyřadí se soutěže. Velice rád všem členům tuto práci nebo myšlenku obhájím. Přece jenom, tato soutěž by především měla být otevřena diskuzím, něž pouze hodnotit vypracované body zadání. 25

26 Zdroje MCT SPOL S.R.O. - Evropské normy pro betonové výrobky <http://www.mct.cz/pdf/evropsk%c3%a9%20normy.pdf> DURST < BEST a.s. - největším českým výrobcem betonových stavebních prvků pro venkovní a zahradní architekturu. <http://www.best.info/produkty/dlazby/zamkova-dlazba/best-beaton/> <http://www.best.info/ke-stazeni/katalog-na-rok-2014/> <http://www.best.info/ke-stazeni/certifikaty/> <http://www.best.info/kvalita-best-qsave//> <http://www.best.info/produkty/obrubniky-a-zlaby/best-parkan/> KRAJINNÁ TVORBA, komplexní služby pro zahradu park a zahradu < > MINISTERSTVO DOPRAVY, technické kvalitativní podmínky citace dokumentu podle s ČSN a TP 192, ČSN EN 1338, ČSN EN 1339, ČSN EN 1340, EN 1343:2012, ČSN EN 1343 ( ) Kapitola 10 Obrubníky, krajníky, chodníky a dopravní plochy. c , poslední aktualizace srpen URL: <http://www.pjpk.cz/tkp_10.pdf > DENÍK BLESK < MĚSTO CHEB, Ing. Lenka ČERVINKOVÁ revitalizace sídliště Spáleniště c2012. <http://www.mestocheb.cz/vismoonline_actionscripts/file.ashx?id_org=5091&id_dokumenty=943196> NÁŠ DŮM, ateliér <http://www.nasdum.cz/ceny-ve-stavebnictvi/ceny-vystavby-rodinneho-domu> TECHNICKÉ NORMY A PUBLIKACE S CELÉHO SVĚTA <http://www.normservis.cz/download/view/csn/72/93141/93141_nahled.htm> NET MAGAZÍN BYDLENÍ, vše o bydlení a stavbách <http://www.bydleniprokazdeho.cz/images/clanky2/diton12-pr-8i.jpg> 26

27 HOFMAISTER, servis a správa veřejného osvětlení Olomouc <http://www.verejne-osvetleni.cz/obchod/> <http://www.verejne-osvetleni.cz/wp-content/uploads/clearway-bgp303-led prodej.jpg> <http://www.verejne-osvetleni.cz/wp-content/uploads/tropic x600.jpg> JAFA BETON STYL, výrobce košů a laviček <http://www.lavicky-kose.cz/cz/katalog-vyrobku/betonove-venkovni-kose/betonovy-odpadkovy-kosctyrhranny-75l-s-betonovym-krytem> <http://www.lavicky-kose.cz/cache/img/--data--web--katalog--odpadkove-kose--odpadkovy-kosctyrhranykryt.fitbox.x268.y268.r0.q85.nr1.me2.jpg> <http://www.lavicky-kose.cz/cz/katalog-vyrobku/betonove-venkovni-kose/betonovy-odpadkovy-kosctyrhranny-75l-s-ocelovym-krytem-a-popelnikem> <http://www.lavicky-kose.cz/cache/img/--data--web--katalog--odpadkove-kose--odpadkovy-kosctyrhrany-s-ocelovym-krytem-a-popelnikem.fitbox.x268.y268.r0.q85.nr1.me2.jpg> MAGAZÍN ZAHRADA <http://www.magazinzahrada.cz/stromy-a-kere/rododendrony-nadherne-kvetiny-luxusnich-zahrad.html> TurboFLOORPLAN, ŠPINAR - software s.r.o, Brno TurboFLOORPLAN Dům & Interiér & Zahrada Pro CZ, verze 15, demoverze, c2010, poslední aktualizace 8. října SN: <JH > KEY: <3145-D691-01C4-ABAC> URL: <http://www.stahuj.centrum.cz/grafika_a_design/tvorba_grafiky/3d_nastroje/turbofloorplan-duminterier-zahrada/> Konzultace Podkapitolu konzultací uvádím jako ověřitelný zdroj, aby bylo vidět, že jsem tuto práci vypracoval svědomitě, i když to neodpovídá mému vzdělání nebo studovanému oboru. Může se předejít spekulacím, kde všude jsem pátral. Níže najdete jmenovitý seznam učitelů či osob, popř. oslovených institucí, které jsem seznámil s tím to projektem a byli ochotní mi věnovat nějaký čas a trochu více mi přiblížit problematiku. Tím to, bych jim chtěl také poděkovat. Střední Odborné učiliště Zábřeh, 8. května 2. Ing. Urbánková tel SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2 Ing. Vojtěch Vydra Ing. Miroslav Huk 27

Sborník přednášek seminářů. Modernizace veřejného osvětlení obcí Libereckého kraje 2011

Sborník přednášek seminářů. Modernizace veřejného osvětlení obcí Libereckého kraje 2011 Sborník přednášek seminářů Modernizace veřejného osvětlení obcí Libereckého kraje 2011 Vážení zástupci měst a obcí Libereckého kraje, Česká společnost pro osvětlování a Svaz obcí Libereckého kraje pro

Více

Byty, Domy, Zahrady. pro

Byty, Domy, Zahrady. pro pro říjen 2007 Byty, Domy, Zahrady www.hyperbydleni.cz ZDARMA pro obchodní partnery Jak si pořídit nemovitost v zahraničí Nová koupelna v panelovém domě Co všechno ještě nevíte o střešních oknech PŘÍLOHA

Více

MANUÁL ENERGETICKY ÚSPORNÉ ARCHITEKTURY. novostavby / panelové domy / změny staveb / historické objekty

MANUÁL ENERGETICKY ÚSPORNÉ ARCHITEKTURY. novostavby / panelové domy / změny staveb / historické objekty MANUÁL ENERGETICKY ÚSPORNÉ ARCHITEKTURY novostavby / panelové domy / změny staveb / historické objekty 4 6 18 19 22 26 35 39 42 44 47 51 56 59 64 64 70 71 71 72 73 76 78 80 84 ÚVODNÍ BLOK (ODBORNÝ GARANT

Více

Oživení městského centra

Oživení městského centra Expertní analýza na téma: Oživení městského centra Brno 2013 Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě CZ.1.07/2.4.00/31.0157 Oživení městského centra Zpracovatelé expertní analýzy: Michaela

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická. Bakalářská práce. 2012 Tereza Čtvrtečková

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická. Bakalářská práce. 2012 Tereza Čtvrtečková Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Bakalářská práce 2012 Tereza Čtvrtečková 1 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra pedagogiky Studijní obor Učitelství pro mateřské

Více

bytová družstva SVJ správa domů ZELENÁ HORA, 1/2014 www.scmbd.cz VYPLATÍ SE ALTERNATIVNÍ ZDROJE TEPLA? KDE TEPLO ZDRAŽUJE A KDE ZLEVNÍ

bytová družstva SVJ správa domů ZELENÁ HORA, 1/2014 www.scmbd.cz VYPLATÍ SE ALTERNATIVNÍ ZDROJE TEPLA? KDE TEPLO ZDRAŽUJE A KDE ZLEVNÍ bytová družstva SVJ správa domů Časopis Svazu českých a moravských bytových družstev ročník XI 1/2014 VYPLATÍ SE ALTERNATIVNÍ ZDROJE TEPLA? KDE TEPLO ZDRAŽUJE A KDE ZLEVNÍ EU RADÍ, DOPORUČUJE, NAŘIZUJE

Více

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 11/2004 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník III.

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 11/2004 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník III. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu MOST a.s. 11/2004 ročník III. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA 26 000 výtisků O První sezóna minigolfu skončila strana 3 O Technické

Více

Svaz zakládání a údržby zeleně. Inspirace 2/2006. Dětská hřiště a sportoviště Krajinná výstava Cheb - Marktredwitz Soutěž mladých zahradníků

Svaz zakládání a údržby zeleně. Inspirace 2/2006. Dětská hřiště a sportoviště Krajinná výstava Cheb - Marktredwitz Soutěž mladých zahradníků Svaz zakládání a údržby zeleně Inspirace 2/2006 Dětská hřiště a sportoviště Krajinná výstava Cheb - Marktredwitz Soutěž mladých zahradníků Obsah EDITORIAL Vážení čtenáři, Dlouho očekávané jaro se nám

Více

Přestavba. podkroví. Jak je to se státní podporou? Kuchyně místnost nejen na vaření Bydlení v severských zemích Evropské unie

Přestavba. podkroví. Jak je to se státní podporou? Kuchyně místnost nejen na vaření Bydlení v severských zemích Evropské unie 1 3 2004 Přestavba PENÍZE Stavební spoření nebo hypoteční úvěr? /str. 10/ podkroví BYDLENÍ Na návštěvě u Dalibora Gondíka /str. 16/ VOLNÝ ČAS Náš host Hana Hegerová /str. 32/ Jak je to se státní podporou?

Více

TVORBA MARKETINGOVÉHO MIXU PRO VYUŽITÍ NEPOUŽÍVANÝCH PLOCH V PRAZE 12

TVORBA MARKETINGOVÉHO MIXU PRO VYUŽITÍ NEPOUŽÍVANÝCH PLOCH V PRAZE 12 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management TVORBA MARKETINGOVÉHO MIXU PRO VYUŽITÍ NEPOUŽÍVANÝCH PLOCH V PRAZE

Více

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 11/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV.

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 11/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu 11/2006 ročník IV. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA 32 000 výtisků O Obliba Matyldy u Mostečanů stoupá strana 2 O Blíží se čas zimní

Více

Nízkoenergetický dům, pasivní dům, snižování energetické náročnosti budov, dynamická simulace teploty v nízkoenergetické budově

Nízkoenergetický dům, pasivní dům, snižování energetické náročnosti budov, dynamická simulace teploty v nízkoenergetické budově VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta stavební práce ve studijním programu 36 07 V NÍZKONÁKLADOVÝ NÍZKOENERGETICKÝ DŮM Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, snižování energetické náročnosti

Více

Tepelné izolace. Ing. Roman Šubrt. sdružení Energy Consulting roman@e-c.cz

Tepelné izolace. Ing. Roman Šubrt. sdružení Energy Consulting roman@e-c.cz Tepelné izolace Ing. Roman Šubrt sdružení Energy Consulting roman@e-c.cz Publikace je určena pro poradenskou činnost a je zpracována v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných

Více

Skvělé výsledky elektronické aukce. duben / 2013. Hlavní téma: Občané města ušetří spoustu peněz na cenách energií

Skvělé výsledky elektronické aukce. duben / 2013. Hlavní téma: Občané města ušetří spoustu peněz na cenách energií VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY duben / 2013 Hlavní téma: Skvělé výsledky elektronické aukce Občané města ušetří spoustu peněz na cenách energií Slovo úvodem Vladimír Levický ředitel Husovy knihovny,

Více

FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU PROJEKTOVÝ TÝM PRO PODNIKATELSKÝ SUBJEKT ZABÝVAJÍCÍ SE BUDOVÁNÍM TRÉNINKOVÝCH GOLFOVÝCH PLOCH

FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU PROJEKTOVÝ TÝM PRO PODNIKATELSKÝ SUBJEKT ZABÝVAJÍCÍ SE BUDOVÁNÍM TRÉNINKOVÝCH GOLFOVÝCH PLOCH VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT PROJEKTOVÝ TÝM PRO PODNIKATELSKÝ SUBJEKT ZABÝVAJÍCÍ

Více

Zodpovědné hospodaření města

Zodpovědné hospodaření města VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY březen / 2013 Hlavní téma: Zodpovědné hospodaření města Zastupitelé rozdělili více než 30 milionů z přebytku rozpočtu Slovo úvodem David Michalička zastupitel města

Více

BYDLENÍ BEZ BARIÉR. www.ligavozic.cz

BYDLENÍ BEZ BARIÉR. www.ligavozic.cz BYDLENÍ BEZ BARIÉR www.ligavozic.cz POMÁHÁME LIDEM PŘEKONÁVAT BARIÉRY Kompletní řešení bariér Pružná výroba a servis Prodloužená záruka Spolehlivost Kvalita Schodišťové plošiny Schodišťové sedačky Stropní

Více

soutěž PERLA nebo PŘÍZRAK?

soutěž PERLA nebo PŘÍZRAK? Bydlete s RCB Bydlete s RCB 1 Časopis nejen pro revitalizaci bytových domů 1 / 2012 Opravdu budou platit více než tři a půl krát více? soutěž PERLA nebo PŘÍZRAK? 2 Bydlete s RCB www.belstav.cz zelená linka:

Více

Z RCA DLO KOMUNÁLNÍ VOLBY. Málem přišli o dotace

Z RCA DLO KOMUNÁLNÍ VOLBY. Málem přišli o dotace Nezávislý regionální čtrnáctideník Z RCA DLO Z RCA DLO Ročník V. Číslo 18 6. ˇ ríjna 2006 VÝKUP BOŘIL BAREVNÝCH KOVŮ, ŽELEZA, EL. A TEL. KABELŮ PROVOZNÍ DOBA: po, út, čt, pá: 9-16, so: 9-12, st, ne: zavřeno

Více

Byty, Domy, Zahrady PŘÍLOHA HOME OFFICE PRAHA URČUJE TRH S BYDLENÍM NEBOJTE SE HYPOTÉKY KOUZLO ŽIVÉHO PLOTU. CENA 58 Kč DLAŽBA JAKO RÉBUS

Byty, Domy, Zahrady PŘÍLOHA HOME OFFICE PRAHA URČUJE TRH S BYDLENÍM NEBOJTE SE HYPOTÉKY KOUZLO ŽIVÉHO PLOTU. CENA 58 Kč DLAŽBA JAKO RÉBUS listopad/prosinec 2006 Byty, Domy, Zahrady PRAHA URČUJE TRH S BYDLENÍM CENA 58 Kč DLAŽBA JAKO RÉBUS PŘÍLOHA HOME OFFICE NEBOJTE SE HYPOTÉKY KOUZLO ŽIVÉHO PLOTU TEPLO PRO VÁS SPRÁVNÁ VOLBA ŠIROKÝ SORTIMENT

Více

Okna. Rady, tipy, informace OB-1

Okna. Rady, tipy, informace OB-1 Okna Rady, tipy, informace OB-1 Obsah Základní parametry okenního systému 2 Materiál okenního systému 3 Dřevo 3 Plast 4 Kov 5 Kombinace 7 Energetická úspora oken 8 Rozhodující kritéria 10 Postup při výměně

Více

Místo herny bude multimediální nahrávací studio, z nevyužitých prostor je posilovna místní komunita mění tvář centra Brna

Místo herny bude multimediální nahrávací studio, z nevyužitých prostor je posilovna místní komunita mění tvář centra Brna Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 3 Březen 2015 Ročník XXIV městská část zpravodaj osobnost měsíce Rozhovor s Petrem Horkým na str. 24 26 Březen je podle gregoriánského kalendáře třetí měsíc v roce.

Více

ROZHODOVACÍ KRITERIA PŘI POŘIZOVÁNÍ REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ DECISION MAKING CRITERIA FOR BUYING RESIDENTIAL REAL ESTATE

ROZHODOVACÍ KRITERIA PŘI POŘIZOVÁNÍ REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ DECISION MAKING CRITERIA FOR BUYING RESIDENTIAL REAL ESTATE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT ROZHODOVACÍ

Více

Informační periodikum o službách města Mostu. ZDARMA - 26 000 výtisků číslo 2/2004 ročník III. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ:

Informační periodikum o službách města Mostu. ZDARMA - 26 000 výtisků číslo 2/2004 ročník III. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu ZDARMA - 26 000 výtisků číslo 2/2004 ročník III. Rozkvět čekají velké změny - více čtěte uvnitř zpravodaje. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ:

Více

Malý průvodce energetickými úsporami a alternativními zdroji

Malý průvodce energetickými úsporami a alternativními zdroji Malý průvodce energetickými úsporami a alternativními zdroji Ing. Belica Petr Ing. Hlaváč Josef Kubešová Marie Lenža Libor Ing. Mužík Miloslav Ing. Panovec Zbislav, CSc. Ing. Štekl Zdeněk Ing. Tesaříková

Více

Obnovitelná energetika

Obnovitelná energetika Obnovitelná energetika EUROPEAN CENTRE FOR ECOLOGY AND TOURISM www.eceat.cz Autoři: Mgr. Ivo Solař, Ing. Jiří Heger, Ing. Zbyněk Bouda Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTINÍ MARKETINGOVÁ STRATEGIE INTERNETOVÉHO OBCHODU MARKETING STRATEGY OF E-SHOP

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTINÍ MARKETINGOVÁ STRATEGIE INTERNETOVÉHO OBCHODU MARKETING STRATEGY OF E-SHOP TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTINÍ Obor B3107 Textilní marketing Katedra hodnocení textilií MARKETINGOVÁ STRATEGIE INTERNETOVÉHO OBCHODU MARKETING STRATEGY OF E-SHOP Roman Kopecký KHT 575 Vedoucí

Více

Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Liberec 2010 Monika Nováková TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Studijní program: B3107 Textil Studijní obor: 3107R007 Textilní

Více

Přechody na míru pro naše ryby

Přechody na míru pro naše ryby Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí ČÍSLO 10 11 I LISTOPAD PROSINEC 2012 I zdarma I www.opzp.cz Novela zákona o veřejné podpoře doplnila chybějící pojmy a odkazy na evropské předpisy,

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA. Přerováci: děkujeme za váš zájem a podporu. Hana Veselá

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA. Přerováci: děkujeme za váš zájem a podporu. Hana Veselá P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA 2006 2 Přerováci: děkujeme za váš zájem a podporu Hana Veselá Milí čtenáři. Jsme tu opět s Přerovským zpravodajem. Po vydání

Více