Rizikový obsah KAPITOLA 3. Pornografie, extremismus, násilí (týrání, sebepoškozování, sebevraždy) Porno vedle pohádek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rizikový obsah KAPITOLA 3. Pornografie, extremismus, násilí (týrání, sebepoškozování, sebevraždy) Porno vedle pohádek"

Transkript

1 Rizikový obsah KAPITOLA 3 Pornografie, extremismus, násilí (týrání, sebepoškozování, sebevraždy) V této podkapitole se dozvíte: Má zhlédnuté násilí vliv na vývoj dítěte? Jak snadno je dostupná pornografie Rodičovská kontrola Dítě vidělo, co nemělo Porno vedle pohádek Setkání s pornografií nejhrubšího zrna, násilím a extremismem není na Internetu nikterak výjimečné. Není naším cílem rozebírat do hloubky důvody, proč lidé takové věci zveřejňují, vyhledávají a sledují. Motivace je u různých jevů a různých osob odlišná. Pokusíme se poodhalit, co a jak webové stránky se závadným obsahem prezentují a zdali hrozí, že se s nimi setká právě vaše dítě. Zcela bez obalu: zmíněných materiálů je v současnosti na Internetu tolik, že na ně pravděpodobně, jednoho dne, v nějaké formě narazí každý. Děti a teenagery nevyjímaje. Na vás, dospělých, je, abyste své děti citlivě a přiměřeně jejich věku poučili. VÍTE ŽE? Studie EU Kids Online 2009 uvádí, že mezi dětmi, které uvedly setkání s jedním ze zkoumaných rizik, si toho rodiče často nejsou vědomi; 41 % rodičů, jejichž dítě vidělo na Internetu obrázky se sexuální tematikou, říká, že jejich dítě něco takového nevidělo; 56 % rodičů, jejichž dítě dostalo na Internetu sprosté nebo zraňující zprávy říká, že se tak nestalo; 52 % rodičů, jejichž dítě dostalo zprávu se sexuálním obsahem, tuto skutečnost neguje; 61 % rodičů, jejichž dítě se offline setkalo s někým z Internetu, tvrdí, že se tak nestalo. Ačkoli výskyt těchto rizik byl mezi dětmi minimální, zjištěné podceňování ze strany rodičů je velmi podstatné. (Zkoumaná rizika: pornografie, šikana, dostávání zpráv se sexuálním obsahem, kontakt s lidmi, které respondent nezná tváří v tvář, setkávání se s lidmi známými jen z Internetu i v reálném prostředí, potenciálně škodlivé obsahy vytvářené uživateli a zneužití osobních dat.) 81

2 KAPITOLA 3 Rizikový obsah Děti nižšího věku uvedené jevy potkají většinou náhodou. Třeba tak, že brouzdají po Internetu, hledají legrační videa na YouTube, hledají rozšíření své oblíbené počítačové hry anebo chtějí nahlédnout na stránky některé české ZOO. Obrázek 41: Setkání se závadným obsahem na Internetu může být pro dítě zraňující Již v předchozí kapitole zmiňujeme zobrazované násilí, které je s rozvojem Internetu snadněji dostupné. Setkání s násilnostmi, pornografií a extremismem je na Internetu také hůře předvídatelné. V televizním programu přibližně odhadnete, který pořad není vhodný pro děti: podle časového zařazení, podle názvu, podle popisu. Zkuste si představit situaci, kdyby česká televizní společnost zařadila do bloku dětských pohádek pořad s pornografií či extremismem. Nemyslitelné! Riskovala by postihy, ztrátu dobrého jména, odliv diváků. Síti Internet (pokud ji přirovnáme k televizi) nic podobného nehrozí. Globální regulátor obsahu neexistuje. Zveřejnění závadných webových stránek nelze zamezit předem. Jednotliví tvůrci nelegálních materiálů podstupují riziko postihů, přesto publikují. TIP: Je třeba rozlišovat neetický a nelegální obsah. Neetický obsah nemusí odporovat zákonům. V růz- ných zemích však platí odlišné zákony. Co je přípustné v USA, může být postihováno např. v Německu. Na Internetu stojí informace vedle sebe: hodnotné, zbytečné, radostné, děsivé (Více v kapitole Nekritické přejímání informací z Internetu.) Internet poskytuje prostor ke zveřejnění libovolného obsahu. A např. autoři extremistických vyjádření se mohou skrývat za (zdánlivou) anonymitou. Oslovovat a sdružovat na sociálních sítích své fanoušky pod záminkou dobrých úmyslů. Webové stránky s prvky extremismu či nacionalismu mohou být prezentovány například jako podpora národní hrdosti, což je veskrze pozitivní věc. Je na uživatelích, aby dokázali ohnutou pravdu rozpoznat. 82

3 Porno vedle pohádek ODBORNÉ INFORMACE Děti, především ty starší, se mohou dopustit různých trestných činů také v souvislosti s extremismem. Může jít o založení, podporu a propagaci hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod, projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka, popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia, hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob, podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci nebo také o podněcování k trestnému činu či schvalování trestného činu. Zdroj: Mgr. Kateřina Lukášová, Dětská delikvence v prostředí internetu, NCBI, 2012 Duše někdy zvrací Autoři útlé knihy s názvem Krotíme obrazovku (Portál, 1995), Pavel Říčan a Drahomíra Pithartová, zde použili hezký příměr sledování televize k jídlu: tělesná potrava na talíři, duševní potrava na obrazovce. Když dáte malému dítěti peníze na libovolné jídlo podle jeho chuti, nejspíš obnos promlsá a pak mu možná bude zle. Správným stravovacím návykům se musí člověk postupně naučit. Stejně tak je třeba učit dítě, že nemá a nemůže sledovat bez ladu a skladu vše, co je dostupné, protože i jeho duši může být velmi zle. Přestože ho sledování něčeho (nevhodného) láká podobně jako sladkosti. To, co konzumujeme z obrazovky, je duševní potrava. A na tom, jakou potravu přijímá duše, záleží stejně jako na tom, co máme na talíři a ve sklenici pro své tělo. Má to vliv na naši povahu, inteligenci, rozhled, na naši přejícnost nebo sobectví, citlivost nebo otupělost, ušlechtilost nebo zhovadilost. Duše ovšem nemá břicho, které by bolelo. Nedovede se bránit tomu, co do ní z hlouposti nacpeme, třeba tím, že by to vyzvracela. I když možná zdravá duše také někdy zvrací (a dobře dělá!), jen to není navenek vidět. A samozřejmě duše stejně jako tělo tu a tam stůně. Někdy jen tak trochu, existují i lehké duševní rýmy nebo vyrážky, jindy je to vážnější a podobá se to spíš dlouhodobé otravě olovem nebo rakovině plic z kouření, píše se v uvedené knize. ODBORNÉ INFORMACE Česká republika chrání dětské diváky před přímými negativními dopady televizního vysílání zákonem č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Pro oblast videa on demand (pozn.: video na vyžádání, dostupné mj. přes Internet) je pak úprava zakotvena v zákoně č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání. Zdroj: Děti a média, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání S čím se můžete setkat? Všechny výše zmíněné jevy mohou zanechat na nedospělém divákovi, čtenáři uživateli Internetu, negativní stopy. V jistých ohledech se však najdou i pozitiva. 83

4 KAPITOLA 3 Rizikový obsah Pornografie Za pornografii nelze považovat jakékoli zobrazení nahoty. Zjednodušeně řečeno, pornografie je dílo (fotografie, video i text), jehož cílem je vyvolat sexuální vzrušení. Existuje rozdíl mezi pornografií legální a nelegální. Za nelegální je považována především dětská a tvrdá pornografie (např. deviantní). Pornografie tvoří nemalou část internetového obsahu. Je velmi žádanou komoditou. Je placená i zdarma poskytovaná, masově sledovaná, sdílená. Tvůrci pornografie už nejsou jen profesionálové, ale stále častěji amatéři samotní uživatelé Internetu, kteří zkrátka mají potřebu své umělecké výkony zveřejnit. Bohužel, mezi tyto tvůrce se stále častěji zařazují děti, respektive teenageři. Divákům bývají tato díla na Internetu volně k dispozici. (Více v kapitole Agresivní devianti s pedofilními sklony.) Obrázek 42: Zkušenost s pornografií na Internetu uvádí téměř třetina mladých českých uživatelů Internetu ZE ŽIVOTA Zoo, zoo, zoofilie Na podzim roku 2011 se na českém veřejném úložišti dat objevily nezabezpečené obrazové materiály se zoofilií. Pokud si někdo zadal do vyhledávání výraz ZOO, nestačil se divit. O případu široce informovala média (reportáž české televize: Materiály byly provozovatelem odstraněny. V současnosti je zde, pod různými názvy, stále k dispozici slušná zásoba sexuálně explicitního obsahu. Porno a sex atp. patří k často vyhledávaným výrazům. Zajímají-li vás konkrétní čísla, stránka Internet Pornography Statistics (internet-filter-review.toptenreviews.com/internet-pornography- 84

5 Porno vedle pohádek -statistics.html) uvádí, že celých 25 % dotazů na vyhledávačích se týká porno obsahu. Jde o 68 miliónů zadání denně. Čeští uživatelé v českém jazyce hledají trochu jiná slova. Podle Google statistik jsou nejhledanějšími výrazy za rok 2011: Facebook, YouTube, překladač, Idos, mapy, Aukro, idnes, TV program, Počasí a Ulož to (seřazeno sestupně). Podle studie International Secure Systems Lab (iseclab.org/papers/weis2010.pdf, z roku 2010) sleduje webové stránky obsahující pornografii 42,7 % všech uživatelů Internetu. Z mužské části pak 20 % uživatelů připouští, že sleduje pornografii v zaměstnání. Pornografie je více než kdy dříve snadno, rychle a anonymně dostupná a veřejností je více než kdy dříve konzumována a akceptována. Lidé v České republice jsou v přístupu k sexuální tematice poměrně benevolentní. ODBORNÉ INFORMACE Česká republika je po Estonsku druhou zemí, kde jsou děti a dospívající nejvíce vystaveni riziku sledování pornografie na Internetu. Zatímco v ČR 29 % mladých uživatelů Internetu mělo tuto zkušenost, v Německu, kde děti a dospívající nejméně sledují sexuálně explicitní materiály, tuto zkušenost vykazovalo pouze 5 % z nich. Bylo zjištěno, že přibližně jedna čtvrtina českých dětí (26 %) považovala stránky se sexuálním obsahem za zraňující. Zajímavé je, že ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi si byli čeští rodiče nejvíce vědomi toho, že jejich děti sledovaly online pornografii. Zdroj: EU Kids Online 2009 Podle českých zákonů má být pornografie přístupná lidem od 18 let. Problémy čekají osobu, která pornografii (vč. legální) vystaví na místě přístupném osobám do 18 let tedy mj. na Internetu. V praxi je však obvykle považováno za dostatečnou ochranu (ale velmi slabou překážku) pouhé upozornění, že obsah webových stránek je do 18 let nepřístupný vložené před samotnou stránku s explicitním obsahem. Případně je vyžadováno potvrzení příchozího uživatele, že je mu 18 let. Obrázek 43: Výzkum EU Kids Online se zabývá mj. vlivem sexuální tematiky na Internetu na děti Je tedy v podstatě nemožné zabránit např. teenagerům ve sledování eroticky laděných obrázků a videozáznamů. Kdokoli chce obsah vidět, může se vydávat za osobu osmnáctiletou, protože skutečný věk nikdo neověřuje. V případě mladších dětí, které se k tomuto obsahu dostanou 85

6 KAPITOLA 3 Rizikový obsah neúmyslně, se může stát, že zkrátka jen odkliknou u anglického nápisu (pro ně nesrozumitelného) políčko OK. ZE ŽIVOTA Herečky na lavici i v lese Roku 2009 se na Internetu objevilo video, na kterém tehdy šestnáctiletá Gábina J. masturbovala na lavici litvínovského gymnázia. Skandální nahrávka se rozběhla Internetem a bylo kvůli ní mj. vyhozeno z práce několik desítek zaměstnanců velké české firmy, kteří si ji rozesílali mezi sebou. Dívka posléze nastoupila dráhu pornoherečky a pod uměleckým jménem Andreya Diamond točila tvrdé porno (pro zájemce: O případu široce informovala média. (Více se dozvíte s pomocí vyhledávačů stačí zadat např. výraz Gábina J. litvínovské gymnázium.) Roku 2011 na Internetu, v pornografickém videu, poznali spolužáci čtrnáctiletou žákyni ZŠ z Břeclavi. O zjištění čile diskutovali na Facebooku. Původně dívka hledala brigádu a reagovala na nabídku jisté agentury. Posléze se dozvěděla, že jde o natáčení odvážných snímků, přesto zakázku přijala. Agentuře sdělila, že je jí 20 let, a upravila si občanský průkaz. Pozdější policejní vyšetřování prokázalo, že agentuře lhala o svém věku. Tvůrci porno snímků tedy nebyli trestáni. Psychologové v komentářích upozornili zejména na fakt, že porno snímky mohou jednou zhlédnout dívčiny děti, což může velmi narušit rodičovský vztah. (Více informací např. zde: zpravy.idnes.cz/psychologove-skolacky-se-jednou-na-roli-v-pornu-zeptaji-jeji-deti-p9o-/krimi.aspx?c=a110525_122721_krimi_cen, další opět s pomocí vyhledávačů.) Paradoxem v České republice je, že sex je zde povolen osobám starším 15 let, ale do 18 let je trestné sex dokumentovat (fotografie, nahrávky) a zveřejňovat. Z psychologického hlediska, sledování legální pornografie dospívajícími samo o sobě škodlivé být nemusí. V určitých případech dokonce pomáhá mladým lidem odbourat nežádoucí ostych a přehnané zábrany. Osamělým a nesmělým osobám může pomoci uspokojit jejich přirozené potřeby. Obrázek 44: Pornografie je vysoce ziskový obor podnikání na Internetu Hovořit s jiným člověkem otevřeně tváří v tvář o sexu, anebo vstoupit osobně do sexshopu, vyžaduje podstatně větší dávku odvahy, než zalhat o svém věku na Internetu. (Výroba a šíření porno materiálů, kde je zobrazeno dítě do 15 let anebo osoby, která se jeví být dítětem, je trestné.) Tvrdá a deviantní pornografie (zobrazení praktik a úchylek, které se v běžném sexuálním životě v dané kultuře nevyskytují např. zoofilie) může negativně ovlivnit formování mladé osobnosti, její prožívání a chování. Pod vlivem uvedených materiálů může být narušeno vnímání obecných sexuálních norem a souvisejících hodnot. 86

7 Porno vedle pohádek Diváci vlastně sledují, pokud jde o profesionální videa, jak sex v reálném světě nevypadá: všichni herci a herečky jsou krásní, neobyčejně výkonní a vyvinutí, herečky vždy k dispozici a za všech okolností dosahují orgasmu, zpravidla zároveň s partnerem. Ženy bývají předváděny jako objekty sloužící k uspokojení mužů. Ve sborníku studií Děti a online rizika (vydán Sdružením Linka bezpečí, 2012) v části Sexuální vyzrávání a Internet uvádí Barbora Malíková: Na první pohled lze říci, že převládá pornografická produkce, která prezentuje sex jako snadno dostupnou službu, jako čistý fyzický akt oproštěný od vztahu. Pornografie je dále daleko více určena potřebám mužů ženy naplňují jejich potřeby a fantazie. Ačkoli poslední dobou lze slyšet i hlasy prezentující tzv. female friendly porn, tedy porno vycházející z potřeb žen, jedná se o menšinovou záležitost. ODBORNÉ INFORMACE Ybarra & Mitchell (2005) zkoumali SEIM (sexually explicit internet materials = sexuálně explicitní internetové materiály) u 1501 dětí a dospívajících ve věku let. Většině respondentů potvrzujících vystavení se SEIM bylo 14 let a více (87 %). V tomto věku je přirozená sexuální zvědavost a aktivita. Dle jejich závěrů dospívající, kteří záměrně sledovali SEIM, vykazovali vyšší sklony k delikventnímu chování a zneužívání psychoaktivních látek v posledním roce. Autoři u nich zároveň zjistili vyšší míru depresivity a nižší míru těsných vztahů se svými blízkými. Dle autorů je ovšem zatím nemožné odpovědět na otázku, zda je problematické sexuální chování důsledkem online aktivit, či zda je původcem problematického chování existující predispozice či psychopatologie, a Internet je pouhým nástrojem, popřípadě i spouštěčem tohoto chování. Zdroj: Mgr. et Mgr. Barbora Malíková, Děti a online rizika, Sdružení Linka bezpečí, 2012 Zcela z jiného soudku je problematika nekalých praktik, kterými se provozovatelé porno serverů snaží zvýšit své zisky. Ze studie International Secure Systems Lab vyplývá, že existuje spojitost mezi online dospělým průmyslem a kyberkriminalitou. Ohromné publikum porno stránek generuje vysokou návštěvnost. Vysoce ziskový průmysl se pak stává lákavým cílem pro kyberzločince. Obecně se má za to, že jsou porno stránky rizikovější než běžné webové stránky. Zmíněná studie zde potvrdila vyšší výskyt malware (škodlivý software více v kapitole Počítačová havěť) a užití agresivního marketingu, který klame uživatele a podvádí obchodní partnery. O porno stránky se také zajímají hackeři. V únoru 2012 ukradli tisíce ů a hesel uživatelům populárního webu YouPorn a zveřejnili je na internetové datové burze (informace mj. na: tn.nova.cz/zpravy/zajimavosti/hackeri-zverejnili-na-internetu-tisice-navstevniku-porno-stranek- -youporn.html anebo mashable.com/2012/02/23/youporn-hack). Poučení: nepoužívat stejné přihlašovací údaje pro více služeb a na dospělých webech nepoužívat údaje, které vás jednoduše identifikují. Násilí: vraždy, sebevraždy, týrání, sebepoškozování Opět několik čísel ze shrnutí výzkumu EU Kids Online 2009: 22 % z 11 16tiletých respondentů uvedlo, že bylo vystaveno jednomu nebo více typům potenciálně zraňujícího obsahu, vytvo- 87

8 KAPITOLA 3 Rizikový obsah řeného uživateli: nenávistný obsah (12 %), pro-anorexia obsah propagující anorexii (11 %), sebepoškozování (8 %), užívání drog (7 %), sebevražda (5 %). Zkoumání vlivu sledovaného násilí na děti se věnovalo mnoho odborníků. Je třeba rozlišovat mezi hrubým samoúčelným násilím a scénami, kde je zlo spravedlivě potrestáno. Záleží na tom, jestli dítě zhlédlo násilnou scénu náhodou, nebo podobné materiály samo vyhledává a projevuje o ně zvýšený zájem. Jestli jde o béčkový film se spoustou kečupové krve anebo reportáž z válečného konfliktu. V neposlední řadě záleží na citlivosti dítěte. U některých dětí může při dlouhodobém sledování násilí dojít ke snížení prahu citlivosti jeho vnímání. Zajímavostí je, že ani násilné počítačové hry nelze jednoznačně odsoudit. Některým hráčům pomáhají uvolnit napětí a odreagovat se. Avšak dítě s predispozicí k agresivnímu chování mohou ovlivnit negativně. (Více v kapitole Závislost na Internetu a hry.) ZE ŽIVOTA Vražda dcery online V září roku 2012 proběhla médii otřesná zpráva o vraždě dívky z Jablonce nad Nisou, kterou v reálném čase, přes Skype, sledovala její matka, dlouhodobě pracující v Saudské Arábii. Dceru se rozhodl zavraždit muž, který ženu předem kontaktoval a přiměl ji ke sledování útoku přes Internet. Ačkoli žena na dálku zalarmovala sousedy a pokusila se dceru zachránit, muž dceru ubodal k smrti. (Záznam o události např. zde: tn.nova.cz/zpravy/tv-archiv/strepiny/strepiny- -vrazda-dcery-v-primem-prenosu.html). Obrázek 45: Videohovory přes Internet přináší radost i problémy Záznamy násilností jsou na Internetu volně dostupné. Někteří lidé se snaží za každou cenu vzbudit zájem. Zejména tzv. shock sites nabízí velmi sofistikované způsoby, jak diváky uživatele Internetu vyvést z míry. Ať už záběry sebepoškozování (počínaje věšením za kůži na háky a konče krvavou scénkou rozdrcení sklenice řitním otvorem), přes sadomasochistické sexuální praktiky až po reálné záběry vražd a sebevražd (např. záznam dokonané sebevraždy oběšením). Odkazy záměrně neuvádíme. 88

9 Porno vedle pohádek Děti by měly být adekvátním způsobem předem upozorněny na jejich existenci a poučeny, jak reagovat. Můžete využít systémů rodičovské kontroly a filtrovat obsah na vašem domácím počítači (viz níže). Nelze však zabránit kontaktu s šokujícím obsahem mimo váš domov: na počítači nebo mobilním telefonu u kamarádů, ve škole, ve veřejné knihovně apod. Různé děti vykazují různou míru citlivosti a odolnosti vůči takovým materiálům. Co jeden považuje za vtip, druhý může vnímat jako traumatizující zkušenost. Současné děti jsou ovlivňovány médii a reklamou. Vidí nerealistické hrdiny a krásky. Odvážní bojovníci přežívají mnoho smrtelných zranění. Dívky v časopisech jsou štíhlé a dokonalé. Co na tom, že herec dostává rány jenom jako a modelčina fotografie je vylepšena ve Photoshopu (ubrat v pase, přidat v prsou a rozostřit pupínky v obličeji!). Děti hledají vzory a chtějí se hrdinům a modelkám podobat. Správnou výchovou a vysvětlováním mohou rodiče své děti dobře nasměrovat. V opačném případě hrozí dětem potíže psychického rázu, např. i poruchy příjmu potravy: mentální anorexie a bulimie. Na Internetu je snadno k nalezení mnoho blogů a webových stránek, které vytváří dívky snažící se nezdravě hubnout. Jde o tzv. pro-ana weby, na nichž jsou zveřejněny jídelníčky, fotografie s pokroky v hubnutí, tipy a triky, jak rychle shodit přebytečná kila. Pokud nahlédnete do komentářů, v nichž dívky popisují své praktiky, váhy a míry, bude vám jasné, že nejde o vtip. Nebezpečí podobných stránek spočívá především v tom, že si dívky navzájem dodávají odvahy při svém sebezničujícím konání, utvrzují se v jeho správnosti. (Nahlédněte např. na: proana- -blog.blog.cz, či rooftops.blog.cz anebo 9827_me 9827_/ zaciname_-_.html.) Obrázek 46: Dívky s poruchami příjmu potravy se na Internetu navzájem podporují, např. sdílí jídelníčky 89

10 KAPITOLA 3 Rizikový obsah Jak se problémům vyhnout Prevencí může být kombinace rodičovských doporučení a systémů rodičovské kontroly škodlivého obsahu. Děti by měly vědět, že lze na Internetu náhodně narazit na brutální a šokující materiály. Nelze je vymýtit, z valné části neodporují zákonům. Blogy často neodporují ani pravidlům provozovatelů služeb pro bloggery. Nebezpečí právních postihů se ale vystavují autoři extremistických projevů. A také např. lidé, kteří zvlášť surovým způsobem týrají zvíře. Pokud si nejste jisti, zda je sporný materiál jen nevhodný, anebo zároveň nelegální, nešiřte ho. (Více v kapitole Právní opora.) Rodiče by měli jít svým dětem příkladem. Pokud se tatínek směje násilnému videu (z jakékoliv pohnutky) v přítomnosti svých malých dětí děti možná nebudou jeho chování chápat, přesto jej mohou v budoucnu napodobovat. Těžko pak vysvětlíte, že násilí bolí a není to legrace. Mohou jej vnímat docela zkresleně. Jestliže na společném domácím počítači dospělí sledují pornografii a chtějí zabránit sdílení zážitků s dětmi, nechť po sobě alespoň smažou historii prohlížení webových stránek. Přehled nástrojů rodičovské ochrany (programů a aplikací) pro filtraci škodlivého obsahu online zveřejnilo Národní centrum bezpečnějšího internetu (www.saferinternet.cz/novinky/1684-3; původní zdroj: techpp.com/2012/10/06/parental-control-software): Úrovně zabezpečení Integrované v operačním systému Všechny operační systémy disponují možnostmi rodičovské kontroly, prostřednictvím kterých lze blokovat některé webové stránky, na které dítě přistupuje ze svého účtu. Pro nejrozšířenější operační systém Windows je k dispozici nástroj Windows Zabezpečení rodiny (windows.microsoft.com/cs-cz/windows7/protecting-your-kids-with-family-safety), prostřednictvím kterého lze nejen blokovat stránky, ale také sledovat historii pohybu dítěte po Internetu a jeho aktivity, které v jeho prostředí vykonává. Lze nastavit časové omezení brouzdání, vytvořit filtry atd. Nástroj s podobnými vlastnostmi nabízí i Apple ve svém operačním systému MacOS. Lze jeho prostřednictvím omezit čas trávený na počítači, filtrovat y a ichat konverzaci na webových stránkách. Ochrana chytrých telefonů Existují nástroje jak pro mobilní operační systémy Android, tak i ios. Můžete si naistalovat aplikace, které uchovávají historii aktivit uživatele při používání Internetu. Bezpečnostní aplikace mohou skenovat operační prostředí mobilního telefonu a automaticky mazat aplikace, které reprezentují potenciální hrozbu. Aplikace lze stáhnout z Internetu a instalovat do prostředí mobilních telefonů. Ochrana v prohlížeči Pro nejrozšířenější prohlížeče jsou k dispozici nástroje a dodatky, které nabízí dobrou úroveň rodičovské kontroly. Nabízí možnost blokování stránek podle různých kritérií, jako např. jmé- 90

11 Porno vedle pohádek na, popisu, URL adresy apod. Nastavení je chráněno heslem, takže dítě by nemělo mít možnost nastavení obejít. Dobrým příkladem takové služby je např. Parental Control Bar, který pomáhá blokovat webové stránky s možností zaheslování. Obrázek 47: Rodiče mohou využít nástrojů rodičovské kontroly Top 6 internetových filtrů/nástrojů rodičovské ochrany: Net nanny parental controls Kidswatch AVG Family Safety Norton 360 Sentrypc K9 Web Protection Top 4 aplikace rodičovské kontroly pro chytré telefony: Littleye Kids Place parental control Norton Online Family K9 Web Protection Co dělat, když V případě setkání se závadným obsahem by děti neměly v jeho sledování pokračovat, ale vypnout obrazovku, nebo od ní odejít a sdělit někomu dospělému, co zhlédly. Dospělý by pak neměl dítě kárat a spílat mu za to, že brouzdá v nevhodných místech Internetu. Příště už by se svěřit nemuselo. Za to, co je vystaveno na Internetu, přece nemůže. Pokud zjistíte, že vaše dítě sleduje pornografii, násilnosti apod. úmyslně, měli byste se zamyslet nad příčinou. Je třeba přihlédnout k věku a event. vyhledat odbornou radu, např. v příslušné pedagogicko-psychologické poradně. Podezření na nelegální obsah byste měli nahlásit prostřednictvím center pro boj s nezákonným a nevhodným obsahem na Internetu: Policie ČR (aplikace.policie.cz/hotline), Horké linky (www.horkalinka.cz) a Internet Hotline (www.internethotline.cz). (Reportážní záznam násilí v médiích nelegální není.) 91

12 KAPITOLA 3 Rizikový obsah Jestliže máte podezření, že vaše dítě trpí mentální anorexií, odborná psychologická pomoc je nezbytná. Rady hledejte mj. u občanského sdružení Anabell, které poskytuje pomoc a podporu osobám postiženým a ohroženým poruchami příjmu potravy. Kontaktovat jej můžete na telefonním čísle: , nebo em na: Aktuální informace naleznete také na stránkách Upozornění na terapeutické aktivity bývá někdy vkládáno do komentářů pro-ana blogů. Ačkoli za jiných okolností jsou reklamní aktivity v komentářích vnímány jako nekorektní, zde by mohl vhodný text přimět dívky či jejich rodiče k zamyšlení a kontaktování odborníků. Jestliže vaše dítě zaregistrovalo zmínky o sebevražedných úmyslech na Internetu, např. u svého vrstevníka, nemělo by zůstat lhostejné a upozornit na tento fakt dospělého člověka, např. rodiče nebo pedagoga ohroženého dítěte. V ČR se již vyskytly případy, kdy byla podobná oznámení podceněna a ohrožený mladý člověk se skutečně o sebevraždu pokusil. Informace např. zde: prachaticky.denik.cz/zpravy_region/chlapec-vypadl-z-okna-skoly html. Dítě může v případě pocitu ohrožení telefonicky kontaktovat Linku bezpečí na čísle: kdykoliv, zdarma, anonymně. S Linkou bezpečí lze komunikovat také prostřednictvím u a chatu. Dále lze hledat pomoc na Lince důvěry Dětského krizového centra, anonymně a nonstop na tel. čísle: Ve vyhrazených časech lze komunikovat i prostřednictvím Skype a chatu. (Více informací v kapitole Kam se obrátit v případě nesnází.) Názor odborníka 1 Mgr. Martina Viewegová (psycholožka, Národní centrum bezpečnějšího internetu) Již delší dobu pozorujeme trend, že se rodiče snaží své děti ochránit před nebezpečím reálného fyzického světa tím, že je ukryjí v jejich pokojíčku, třeba u počítače, protože u něj děti nezlobí ani nepotřebují rodičovskou pozornost. Necháváme je bez dozoru brouzdat kyberprostorem, ve kterém může být kdokoliv prakticky kýmkoliv. V reálném světě víme, co se dětem může stát, proto vybíhají ven náležitě poučeni, jak na sebe dávat pozor. Ve světě kyberprostoru je ale mnoho dospělých stále spíše nesmělými návštěvníky, kteří o jeho rizicích nemají tušení. Díky tomu primární role rodičů poučit a ochránit tak své dítě, selhává. Nevím-li jako rodič, co se mému dítěti může v kyberprostoru stát, těžko jej mohu ochránit. Jakožto rodiče bychom se měli snažit dozvědět co nejvíce o tom, na co všechno mohou děti v kyberprostoru narazit a náležitě je na to připravit. Zároveň bychom je měli vést k rozlišování toho, co patří do osobního života a nemělo by být nikde publikováno, a toho, co patří do života veřejného. Říci jim, které informace jsou osobní a které citlivé, a proč je naše soukromí a určitá internetová anonymita důležitá. Naše děti bychom měli vést k zodpovědnosti za jejich vlastní život, včetně zodpovědnosti za chování v kyberprostoru. Nutit je přemýšlet, co a kde sdílí, a zda se taková informace nemůže v budoucnu obrátit proti nim. Pokud se naše děti stanou svědky obsahu na Internetu, který je nějakým způsobem zasáhne, je třeba jim vyjádřit podporu, případně zajistit odbornou pomoc. Není moudré podceňovat vliv závadného obsahu na dětskou psychiku a pozdější vývoj dítěte. 92

13 Poškozená reputace Názor odborníka 2 Mgr. Vilma Hušková, MBA (mediální analytička, Úřad Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, Nikdy v minulosti nebyly děti vystavovány takovému množství rizikových mediálních obsahů jako v současnosti. Pornografie, hrubé násilí, mučení, to jsou obsahy, které se jednoznačně negativně podílejí na formování dětské psychiky. Děti na konzumaci těchto obsahů podle svých osobních predispozic reagují odlišně. Od otupění a lhostejnosti k bolesti a utrpení druhých, až po přemrštěnou úzkostnost, všudypřítomný strach o sebe i o své blízké, nereálné hodnocení nebezpečí, kterým v běžném životě lidé čelí. Ať však dětská duše zareaguje jakýmkoli způsobem, rozhodně nelze hovořit o zdravém a přiměřeném vývoji, ale o formě obranné reakce nezralé dětské psychiky. Pokud chceme, aby z našich dětí vyrostly sebejisté a zároveň citlivé a empatické bytosti, měli bychom udělat maximum pro to, aby byly chráněny před snadnou dostupností těchto obsahů. A pokud je již dítě vystaveno zážitku v podobě zhlédnutí nebezpečného obsahu, měla by zafungovat role rodiny, aby možné negativní dopady byly eliminovány. Přestože to může znít jako klišé, pravdou zůstává, že děti vyrůstající ve fungujícím sociálním prostředí, které je schopno s nimi komunikovat i o nepříjemných a choulostivých záležitostech, jsou nejlépe obrněné a nejsnáze odolávají patologickým následkům. Zdroje informací EU Kids Online , final report EU%20Kids%20II%20( )/EUKidsOnlineIIReports/Final%20report.pdf Mgr. Kateřina Lukášová, Dětská delikvence v prostředí internetu, Národní centrum bezpečnějšího internetu, 2012 Děti a média, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Mgr. et Mgr. Barbora Malíková et al., Děti a online rizika sborník studií, Sdružení Linka bezpečí, 2012; část Sexuální vyzrávání a internet Pavel Říčan a Drahomíra Pithartová, Krotíme obrazovku, Portál, 1995 Poškozená reputace V této podkapitole se dozvíte: Kdo a co poškodí vaši dobrou pověst Jak vytvořit svůj pozitivní internetový obraz Jak se prezentovat na sociálních sítích Dohledání zdroje informací na Internetu Efektivní drbna Zmínka o poškozené reputaci ve vás může vyvolat představu upjatého maloměsta, kde se starší dáma snaží dohlížet na chování dospívající mládeže a výstřelky hlásit rodičům. Vězte, že 93

14 KAPITOLA 3 Rizikový obsah to je ta lepší varianta, jak si zkazit pověst. Ve srovnání s obecní drbnou je Internet mnohem efektivnějším prostředkem pro šíření a uchovávání zkreslených a nepravdivých informací. Uškodit však mohou i pravdivé, nevhodně použité informace. V této kapitole nastíníme rizika a popíšeme pravidla platná pro děti i dospělé obě skupiny se mohou dostat do role obětí i pachatelů. V následujícím textu označujeme jako informaci textový i obrazový materiál (fotografie a videozáznamy). Poškozená image (v obvyklém slova smyslu) nemívá pro člověka fatální důsledky. Zpravidla nedochází k těžké psychické újmě. Související příběhy jsou leckdy úsměvné. Vliv na aktéry a jejich rodiny je však nepopiratelný. Lidé po sobě na Internetu zanechávají tzv. digitální stopu. Jakmile se informace o vás ocitne na Internetu, je dohledatelná. Samozřejmě, s menším či větším úsilím. Spolehněte se, že právě ta, kterou byste nejraději vymazali z povrchu zemského, se rychle rozšíří a určitě nezmizí. Nezmizí dokonce ani zrušený profil na Facebooku, jak se někteří jeho uživatelé domnívají. Provozovatelem je pouze znepřístupněn očím veřejnosti, zůstává v archivu. VÍTE ŽE? Facebook zrušil pravidlo, podle kterého informace o uživatelích získané od inzerentů a třetích stran ukládal pouze po 180 dní. Nově si je bude ponechávat tak dlouho, jak bude potřebovat. Což mimo jiné může znamenat třeba to, že pokud nějaká firma na Facebook nahraje seznam ů svých klientů, Facebook si je bude moci ponechat. Dříve je mohl využívat pouze 180 dní (a pak je měl teoreticky smazat). A stejné pravidlo se týká jakýchkoli informací, které někdo na Facebooku zveřejní. (Více na: facebook-meni-pravidla-soukromi-cokoli-udelate-muze-pouzit-k-zobrazeni-reklam.) Obrázek 48: Internet má lepší paměť než obecní drbna Původcem vloženého materiálu, na němž jste viditelní, nemusíte být vy osobně. Mohli jste se ocitnout např. v hledáčku fotoaparátu svých kamarádů. V době chytrých telefonů se také snadno stanete hvězdou vtipného videa stačí zaznamenat na mobil uklouznutí v restauraci, 94

15 Poškozená reputace pohromu z rodinné oslavy, sportovní karambol Kamarádi vystaví obrazový materiál na Internet bez zlého úmyslu, netušíc, že s nimi nesdílíte smysl pro černý humor. Svět reálný vs. virtuální V reálném světě se lidé většinou snaží chovat tak, aby se nestali terčem posměchu. Uvědomují si, jakou informaci mohou sdělit veřejně a jakou nikoliv. Uživatelé Internetu si často ani neuvědomí, že jejich akce v kyberprostoru vyvolá reakci. Případně sílu emocí neodhadnou a podcení. Přímou reakci totiž nevidí ani neslyší. Intenzita reakce je závislá na mnoha faktorech: jak zajímavá (překvapivá, šokující, zábavná apod.) informace je, jak velkou skupinu uživatelů osloví, kolik osob se s ní ztotožní anebo naopak prudce nesouhlasí atd. S čím se můžete setkat Na Internetu, především na sociálních sítích, se mnozí lidé předhánějí ve zveřejňování ještě legračnějších (trapnějších, agresivnějších, odhalenějších) informací, než viděli a četli u ostatních. Popisují detaily ze svého intimního života, rodinné peripetie, problémy a zážitky ze školy. Komentují chování a vzhled rodičů, učitelů, partnerů. Vše může vidět blízké okolí nebo celý svět. Včetně všech dotčených osob. Oceněním je pro virtuální extroverty množství tzv. lajků (To se mi líbí) na Facebooku, počet zhlédnutí na YouTube, pochvalný charakter komentářů apod. ZE ŽIVOTA Zničení Ameriky Silácké řeči, nemístné vtipy a radikální názory se mohou kdykoliv obrátit proti vám. Vtípek Brita Leigha Van Bryanna na sociální síti Twitter je toho jasným důkazem. Mladík plánuje výlet do Hollywoodu se svou přítelkyní Emily Buntingovou. Krátce před odjezdem posílá tweet stručnou zprávu o tom, že se chystá zničit Ameriku. Doslova formuluje, že chce: destroy America and dig up Marilyn Monroe. Van Bryann se sice snaží přesvědčit úředníka na letišti v Los Angeles, že v britském slangu destroy (zničit) znamená party (mejdan), ale neuspěje. Úředník oběma lidem odebírá pasy. Pokračování v cestě na americké půdě jim je znemožněno. Prochází podrobnou prohlídkou, jsou podrobeni několikahodinovému výslechu a zadrženi pro podezření z plánování zločinu. Stráví 12 hodin v cele, ve společnosti drogových dealerů z Mexika. Nakonec jsou vráceni zpět do Evropy. V českém jazyce o případu informovaly například stránky Saferinternet.cz (www.saferinternet.cz/ novinky/1486-3/obeti-sveho-vtipu-na-twitteru). V angličtině je podrobný popis aféry na webových stránkách MailOnline (www.dailymail.co.uk, po zadání jména Leigh Van Bryann do vyhledávacího okénka). Na tomto i dalších příbězích ze života vysvětlíme, k jakým důsledkům vede nevhodné nakládání s textovými a obrazovými materiály. Člověk, který se v reálném světě chová slušně, svým okolím je přijímán pozitivně, dobře se učí anebo má prestižní zaměstnání, se rázem změní v hlupáka, podivína, agresora, lehkou ženu či jednoduchou nulu, pokud jej internetový dav do této role vmanipuluje. Zmíněné případy ukazují, jak lidé způsobují újmu sami sobě. Situaci, kdy člověka poškozuje jiná osoba, popíšeme v další části této kapitoly, Co se stalo a proč. 95

16 KAPITOLA 3 Rizikový obsah Obrázek 49: Mladý Brit na Twitteru nevhodně komentoval svůj výlet do Ameriky ZE ŽIVOTA Drsnej rozchod Ukázkovým příkladem nekontrolovatelného šíření informace je video s názvem Drsnej rozchod v Praze. Původní videozáznam se rozšířil z jednoho zdroje (www.youtube.com) na mnoho dalších webových stránek i do klasických médií denního tisku i televizního vysílání. Aktéry několikaminutového videa jsou dva mladí, rozcházející se lidé. Muž, oslovovaný jako Ondřej, ve vztahu s dívkou Kristýnou rozhodně nechce pokračovat. On sedí uvnitř automobilu a velmi nevybíravým způsobem, hrubými nadávkami, od sebe slečnu odhání a vytýká jí nevěru. Vulgární dialog zde skutečně nelze reprodukovat. Ona se poníženě, na kolenou vedle auta, doprošuje poslední šance. Po celou dobu v slzách, pokouší se přesvědčit Ondřeje, že jej stále miluje a nemůže bez něj žít. Z předního sedadla automobilu byl pořízen nepříliš kvalitní videozáznam jejich srdceryvného rozchodu, pravděpodobně mobilním telefonem, a následně vystaven na YouTube. K nastínění dalších situací řekněme, roztomile trapných použijeme krátký film Facebook vs. realita. Na Internetu najdete video po zadání klíčového výrazu Barushka Klarusky Jalovcova právě papinká (www.youtube.com/watch?&v=22guyhzg3ii). Je uvedeno slovy: Barushka Klarusky Jalovcova právě papinká pestouvní rajskou s knedlíčkem. Muck * (muck = kiss, čili v jazyce teenagerů: posílám pusinku). Skládá se ze tří hraných scének. Pro ilustraci postačí dvě. ZE ŽIVOTA V příběhu č. 1 Barushka papá, se divák se stává svědkem miloučkého popisu poledního menu. Barushku (odhadem 13 let) vyprovokuje k aktivitě dotaz na Facebooku: Co se vám honí hlavou? Postupně se dočítáme, že právě papinká upa pestouvní rajskou s knedlíčkem (řečí dospělých: nejlepší rajskou omáčku). Následuje smršť komentářů facebookových přátel: Dobrou chuť! :-), Hmmmňaňam.., Chtěl bych bejt ten knedlíček xd xd xd. Barushka lajkuje (klikne na tlačítko Like = To se mi líbí) a odpovídá. Střih! Ocitá se ve školní jídelně a stejným způsobem promluví k sousedovi u stolu. Ten si otráveně odsedá se slovy: A koho to zajímá? 96

17 Poškozená reputace Obrázek 50: Papám rajskou s knedlíčkem na Facebooku. A koho to zajímá? ZE ŽIVOTA V příběhu č. 2 LoLitce slušinká, si umístí na Facebook Adushka LoLitka Novotná (odhadem 15 let) novou profilovou fotografii (titulní), vypadá sexy. Ihned prší komentáře. Od počátečního: Moc ti to slušinká, beruško!, přes: Rajcovní modelka, vrrr, čičí!, až po drsné lichotky patřící do pornofilmu. Dívka písemně koketuje a zjevně ji přízeň publika těší. Střih! Adushka kráčí po chodníku mezi vrstevníky, přijímá stejné komentáře z očí do očí. Zcela ztrapněna utíká ze scény. Obrázek 51: Adushka LoLitka o sobě na Internetu vytvořila obraz lehce přístupné sexy dívky. V realitě ji však odpovídající reakce okolí vůbec netěší. 97

18 KAPITOLA 3 Rizikový obsah Co se stalo a proč V příkladech ze života aktéři poškozují a ohrožují sami sebe. V případě obrazového záznamu platí, co je zaznamenáno, to je dáno vystupující jsou snadno identifikovatelní. Obtížně se vyvrací také jakákoliv psaná invektiva s uvedením vašeho jména ať jste autorem, či nikoliv. (O závažnějších formách více v kapitole Kyberšikana a další elektronické ústrky.) Výjimečné nejsou ani případy shody jmen či vzhledové podobnosti s někým, kdo na Internetu páchá nejapnosti. Zničení Ameriky: Silácké řeči, nemístné vtipy a radikální názory Mladý Brit neodhadl dopad svého vtipkování. Neuvědomil si, že americký úřad preventivně eliminuje nebezpečí a není jeho povinností rozlišovat skutečnost a nadsázku. Dopustil se chyby z neznalosti procesů na Internetu. Zvláště na sociálních sítích a v diskusních skupinách lze systematicky sledovat výskyt klíčových slov, která mohou naznačovat zločinné úmysly. Komunikace uživatelů Internetu může být monitorována a posuzována z hlediska rizikovosti. Například na Facebooku je nasazován na chaty speciální software. Komunikaci nečtou fyzické osoby z důvodu zachování soukromí zúčastněných osob i vzhledem k objemu dat. Software identifikuje vulgární slova i celé podezřelé fráze. Rizikové rozhovory nejdříve vyhodnocuje bezpečnostní oddělení společnosti a ty vybrané posléze oznamuje policii. Cílem je zejména zamezení zneužívání nezletilých osob. Státní bezpečnostní složky v oprávněných případech spolupracují s poskytovateli internetových služeb i poskytovateli připojení. Zvýšenou pozornost věnovaly příslušné orgány například zmínkám o terorismu po 11. září 2001, po sérii teroristických útoků na Spojené státy americké. TIP: Je třeba pečlivě vážit, jaké informace zveřejňujete a jaké při tom volíte výrazy. Drsnej rozchod v Praze: Nekontrolovatelné šíření informace Video získalo nedlouho po zveřejnění nový charakter v podobě parodií, pokračování, remixů a dokonce zhudebnění v různých stylech. Případu si všimla i klasická média. Široce bylo rozebíráno v bulvárním tisku, který spekuloval o možném zinscenování celé scénky. Počet zhlédnutí se vyšplhal do statisíců. K vidění je na YouTube, po zadání klíčového výrazu Drsnej rozchod v Praze a také například v archívu deníku Blesk. Ať již jde o nahraný podvrh, tzv. fake, anebo nikoliv, aktéři se ve virtuálním prostředí okamžitě stali celebritami. Internetová veřejnost široce diskutovala jejich charakter a pověst, převážně v negativním světle. Takto získaná sláva může vést k osobní katastrofě. Bulvární média informovala o údajném zmizení slečny Kristýny. Svůj profil na Facebooku zrušila, přestala komunikovat, byla nezvěstná. Ondřej údajně v internetové dražbě prodával za vysokou cenu oranžové boty, které se proslavily jedním krátkým videozáběrem. Můžeme jen hádat, kde je pravda. Zdali je Ondřej domýšlivý, vychytralý sobec a Kristýna trapně ponížená dívka. Kristýna nevěrnice a Ondřej podváděný chudák. Chtěli být slavní? Nebo 98

19 Poškozená reputace jeden z nich zveřejnil video s úmyslem pomstít se druhému, pokazit jeho pověst? Anebo je celý příběh pouhá fabulace? Internet jednoznačnou odpověď nepřinese. Papám bestovní rajskou: Příliš mnoho detailů z osobního života Příliš podrobná informace ze života, ve špatnou dobu, na špatném místě, může uvést do rozpaků téměř každého. Někdy stačí roztomile popsat své denní menu. Sdělit přátelům na Facebooku, že si léčím kocovinu a nejsem schopen dorazit do práce. Maminky se scházejí na chatech a při diskusích barvitě popisují papání a kakání jejich mimíska, tedy malého děťátka. Publikují legrační obrázky. Až miminko zestárne, nemusí mít radost z toho, jakou digitální stopu mu kdysi vytvořila maminka. A samozřejmě, pro zpestření lze přidat mnoho smajlíků a šklebounů (tzv. emotikony = stylizované obrázky lidské tváře vyjadřující emoce) nebo nápaditých citoslovcí. Obrázek 52: Známé emotikony a jejich ekvivalenty, které mladí lidé používají na sociálních sítích Barushka neprovedla nic špatného, jen se věnovala prázdnému klábosení na sociální síti. V reálném světě také sem tam zaháníte dlouhou chvíli a nezávazně si povídáte s kamarádkou, vlastně o ničem. Problém je spíše ve volbě vyjadřovacích prostředků a příliš podrobném rozvedení tématu. Dívka se staví do role prosťáčka, ačkoliv ve skutečnosti jím vůbec nemusí být. V online světě je podobná komunikace vcelku běžným způsobem trávení volného času části dnešní mládeže. Přeneseno do reality, vše vypadá poněkud legračně či trapně. TIP: Příběh Facebook vs. realita na Internetu najdete na adrese facebook-vs-realita_35, která na první pohled může vypadat jako adresa sociální sítě Facebook. Ve kutečnosti jde jen o podvodnou stránku, která si na Facebook hraje a snaží se návštěvníky uvést v omyl i částečnou podobou. Anushka se vystavila většímu riziku tím, že vytvořila zkreslený obraz své internetové osobnosti. O tvorbě virtuálního obrazu pohovoříme níže. Zjednodušeně řečeno: způsob, jakým se na Facebooku prezentuje, vytváří dojem lehce přístupné sexy dívky. Literárně zpracované erotické lichotky jí vyhovují, avšak v reálném prostředí zjišťuje, že vyřčená slova tváří v tvář zní velmi hrubě a urážlivě. Navíc si dívka neuvědomuje, že se stává potenciálním cílem agre- 99

20 KAPITOLA 3 Rizikový obsah sorů, kteří si tipují své oběti podle fotografií, popisovaných charakterových vlastností, způsobu komunikace atd. Příčiny a následky Příběhy ze života jsou vybrány s ohledem na nízký věk aktérů. O příčinách a důvodech jejich chování můžeme spekulovat. Skutečná motivace samozřejmě na Internetu zveřejněna nebyla. V případě Britů na Twitteru šlo pravděpodobně o pouhý vtip, který měl do plánování teroristického činu daleko. Přesto američtí úředníci zareagovali podle předpisů a podezřelá individua do své země nevpustili. Představte si v situaci britské dívky vaši dceru, která se chystá na roční studium ve Spojených státech Drsnej rozchod v Praze mohl být zveřejněn ve snaze získat internetovou slávu a stát se celebritou silné emoce diváky přitahují. Anebo z touhy po pomstě a znemožnění partnera či partnerky. Anebo pro zvýšení sledovanosti. Obrázek 53: Drsnej rozchod je dobré téma pro bulvár. Ten potřebuje celebrity, stejně jako celebrity potřebují bulvár. (Zdroj: Blesk.cz) Impulsivní pomsta se v krajním případě může stát trestným činem, pokud například chlapec, jehož opustila nezletilá partnerka, zveřejní na Internetu její nahé fotografie nebo video zachycující sexuální akt (více v kapitole Právní opora). TIP: Umístíte-li informaci na Internet, ztrácíte nad ní kontrolu. 100

Kraje pro bezpečný internet

Kraje pro bezpečný internet Projekt zaměřený na prevenci elektronického násilí a kriminality, zejména té páchané na dětech a mezi dětmi. V ČR realizován od roku 2014. Edukační online portál www.kpbi.cz Realizuje 10 krajů ČR, Asociace

Více

KYBERKRIMINALITA: AKTUÁLNÍ

KYBERKRIMINALITA: AKTUÁLNÍ KYBERKRIMINALITA: AKTUÁLNÍ HROZBY A PREVENCE PRO MLADÉ UŽIVATELE Z POHLEDU NÁRODNÍHO CENTRA BEZPEČNĚJŠÍHO INTERNETU ING. JIŘÍ PALYZA CYBER SECURITY 2014, 4. ÚNORA 2014 RIZIKA SPOJENÁ S UŽÍVÁNÍM INTERNETU

Více

Daniel Bradbury Dočekal, V 1.0 2015/1

Daniel Bradbury Dočekal, V 1.0 2015/1 Daniel Bradbury Dočekal, V 1.0 2015/1 Soukromí? Co to je? 38% z dětí na Facebooku má méně než 13 let 4 děti ze 100 na Facebooku má 6 a méně roků? Je možné mít na Facebooku soukromí? Ideální věk pro založení

Více

2005 2007 Saferinternet.cz. Reálná nebezpečí internetu pro děti

2005 2007 Saferinternet.cz. Reálná nebezpečí internetu pro děti Reálná nebezpečí internetu pro děti Národní uzel bezpečnějšího internetu Pavel Vichtera koordinátor projektu Saferinternet.cz t. 605 252 963 e-mail: vichtera@saferinternet.cz Národní uzel bezpečného internetu

Více

Obsah. OSOBNOSTI ČTENÁŘŮM Učte se, pochybujte, užívejte užitečně! 9 Poděkování 13 Úvod 15. Aby vám káva nezhořkla, rodičové! 15 Členění knihy 17

Obsah. OSOBNOSTI ČTENÁŘŮM Učte se, pochybujte, užívejte užitečně! 9 Poděkování 13 Úvod 15. Aby vám káva nezhořkla, rodičové! 15 Členění knihy 17 OSOBNOSTI ČTENÁŘŮM Učte se, pochybujte, užívejte užitečně! 9 Poděkování 13 Úvod 15 Aby vám káva nezhořkla, rodičové! 15 Členění knihy 17 KAPITOLA 1 Co se to tam vlastně děje 19 Děti a dospělí v digitálním

Více

Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín

Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Bezpečně na internetu Příručka pro rodiče Tato brožurka obsahuje základní informace, které se

Více

Všeobecné smluvní podmínky užívání

Všeobecné smluvní podmínky užívání Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb poskytovaných na serveru Ovcee.cz (dále jen Podmínky ) Nahráním souboru na server Ovcee.cz nebo zaregistrováním se a vytvořením účtu uživatele souhlasí uživatel

Více

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu Sociální sítě Sociální síť = propojená skupina lidí na internetu registrovaným členům umožňuje vytvářet osobní (či firemní) veřejný či částečně veřejný profil, komunikovat spolu, sdílet informace, fotografie,

Více

Téma: Kyberšikana a bezpečný internet. Vypracovala: Mgr. Kateřina Heráková

Téma: Kyberšikana a bezpečný internet. Vypracovala: Mgr. Kateřina Heráková Téma: Kyberšikana a bezpečný internet Vypracovala: Mgr. Kateřina Heráková jakékoliv chování, jehož záměrem je opakovaně ubližovat, ohrožovat, nebo zastrašovat jiného člověka, případně skupinu lidí zahrnuje

Více

PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE POKRAČUJE!

PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE POKRAČUJE! PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE POKRAČUJE! Městská část Praha 14 a Národní centrum bezpečnějšího internetu srdečně zvou školy k účasti. Městská část Praha 14 a Národní centrum bezpečnějšího internetu realizují

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová ŠIKANA Charakteristika šikany Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem

Více

hledání na internetu, užitečné stránky, pokročilé vyhledávání, bezpečné vyhledávání

hledání na internetu, užitečné stránky, pokročilé vyhledávání, bezpečné vyhledávání Užitečné weby Co dělaly děti ve škole Učitel sestavil skupiny a každé skupině rozdal pracovní listy s obrázky internetových stránek. Žáci ve skupině vybírali ty stránky, které znají, a diskutovali spolu

Více

Psychologie dětské oběti kyberšikany a dalšího elektronického násilí" Mgr. Martina Viewegová

Psychologie dětské oběti kyberšikany a dalšího elektronického násilí Mgr. Martina Viewegová Psychologie dětské oběti kyberšikany a dalšího elektronického násilí" Mgr. Martina Viewegová Slovy nelze popsat, co jsem cítila - izolaci, odmítání, nejistotu, depresi a další pocity. Myslím, že nejhorší

Více

PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE POKRAČUJE! I v letošním roce usilujeme o bezpečnější internet a mobilní technologie pro děti Prahy 14.

PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE POKRAČUJE! I v letošním roce usilujeme o bezpečnější internet a mobilní technologie pro děti Prahy 14. PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE POKRAČUJE! I v letošním roce usilujeme o bezpečnější internet a mobilní technologie pro děti Prahy 14. Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Městská část Praha 14 ve spolupráci

Více

Aktualizovat operační systém a programy. Tyto aktualizace obsahují prvky zabezpečení systému i různých programů.

Aktualizovat operační systém a programy. Tyto aktualizace obsahují prvky zabezpečení systému i různých programů. Při práci a pohybu na Internetu hrozí nám i našemu počítačovému vybavení řada nebezpečí. Řekneme si, jak postupovat, aby práce s Internetem neohrozila naše soukromí, nebo techniku, kterou využíváme. Ohrožení

Více

NCBI pro školy a bezpečnější internet

NCBI pro školy a bezpečnější internet NCBI pro školy a bezpečnější internet Aktuální informace: www.saferinternet.cz www.facebook.com/saferinternet.cz Škola, internet, bezpečnost a NCBI Zdroje pro pedagogy: www.bezpecneonline.cz Škola, internet,

Více

Metodika komplexního hodnocení kvality DIGITÁLNÍ MÉDIA V ROCE 2015 PODLE REUTERS INSTITUTU

Metodika komplexního hodnocení kvality DIGITÁLNÍ MÉDIA V ROCE 2015 PODLE REUTERS INSTITUTU Metodika komplexního hodnocení kvality DIGITÁLNÍ MÉDIA V ROCE 2015 PODLE REUTERS INSTITUTU /VŠ V. Krasnický a tým KA05 1 Úvod Jak najít cestu ke své cílové skupině? Jak ji zaujmout? To jsou otázky, které

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

Co je to sociální síť?

Co je to sociální síť? Sociální sítě Co je to sociální síť? Sociální síť je webová služba, která umožňuje jednotlivcům: vybudování veřejného nebo poloveřejného profilu v omezeném systému vytvořit seznam uživatelů, s nimiž něco

Více

Předmluva. Ing. Pavel Vichtera

Předmluva. Ing. Pavel Vichtera Výroční zpráva 2012 Obsah O Horké lince 4 Spolupráce v ČR 5 Horká linka mezinárodní spolupráce 6 Zpracování hlášení 8 Statistiky Horké linky za rok 2012 10 Ohlédnutí za rokem 2012 11 Horká linka v médiích

Více

MĚSTSKÁ POLICIE BRNO. KONFERENCE BEZPEČNĚ NA INTERNETU 22. listopadu 2012 JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO TÍSŇOVÁ LINKA

MĚSTSKÁ POLICIE BRNO. KONFERENCE BEZPEČNĚ NA INTERNETU 22. listopadu 2012 JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO TÍSŇOVÁ LINKA Statutární město Brno Městská policie Brno Štefánikova 43 602 00 Brno Tel.: 541 124 111 E-mail: podatelna@mpb.cz KONFERENCE BEZPEČNĚ NA INTERNETU 22. listopadu 2012 Statutární město Brno Městská policie

Více

Rizika sociálních sítí

Rizika sociálních sítí SOCIÁLNÍ SÍTĚ Co je sociální síť Sociální sítě umožňují sdílení zážitků s vašimi přáteli, ale i s cizími lidmi, kterým to dovolíte Existuje mnoho typů - vznikající na základě rodinných vazeb, kamarádů,

Více

TRENDY PATOLOGICKÝCH JEVŮ V

TRENDY PATOLOGICKÝCH JEVŮ V TRENDY PATOLOGICKÝCH JEVŮ V ONLINE PROSTŘEDÍ A ROLE NÁRODNÍHO CENTRA BEZPEČNĚJŠÍHO INTERNETU. SEMINÁŘ ZKUŠENOSTI DĚTÍ S NÁSILÍM 24.10.2013 ING. JIŘÍ PALYZA PHDR. ŠÁRKA SOUDKOVÁ, PH.D. RIZIKA SPOJENÁ S

Více

Ve smyslu popisu je v pořádku: Genitálie. Pokud zvolíte tuto kategorii:

Ve smyslu popisu je v pořádku: Genitálie. Pokud zvolíte tuto kategorii: Ve smyslu popisu není v pořádku: Ve smyslu popisu je v pořádku: Genitálie Pokud zvolíte tuto kategorii: * Je tam viditelný penis - postavený nebo ochablý - (nebo jeho část: tělo penisu, žalud, atd.), nebo

Více

Aktuální informace o elektronické bezpečnosti

Aktuální informace o elektronické bezpečnosti Aktuální informace o elektronické bezpečnosti a digitální vydírání, fenomén současnosti? Jiří Palyza, Národní centrum bezpečnějšího internetu Konference Řešení kybernetické kriminality, KÚ Kraje Vysočina,

Více

aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Finanční trh je přesycen finančními poradci a zprostředkovali pojištění. Určitě využíváte všechny dostupné aplikace

Více

1. KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ. 1.1. EU Kids Online šetření. 1.2. Klíčová zjištění

1. KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ. 1.1. EU Kids Online šetření. 1.2. Klíčová zjištění 1. KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ 1.1. EU Kids Online šetření Tato zpráva dává nahlédnout do základních zjištění z nového unikátního šetření navrženého a uskutečněného podle přesných standardů, daných EU Kids Online

Více

Bezpečně v kyberprostoru Brno 22.11.2012. projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů

Bezpečně v kyberprostoru Brno 22.11.2012. projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů Bezpečně v kyberprostoru Brno 22.11.2012 projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů Cíle projektu Hlavní cíl projektu omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů. Vedlejší

Více

Kyberšikana a bezpečnost dětí

Kyberšikana a bezpečnost dětí ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Kyberšikana a bezpečnost dětí Mgr. Vladimíra Sehnalová, Ph.D. Prevence rizikového chování

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

UNICEF ČR. Bezpečnost dětí a mobilní technologie. Miroslav Uřičař, 20.5.2014

UNICEF ČR. Bezpečnost dětí a mobilní technologie. Miroslav Uřičař, 20.5.2014 UNICEF ČR Bezpečnost dětí a mobilní technologie Miroslav Uřičař, 20.5.2014 Používání Internetu a mobilních telefonů věková hranice klesá Omezení dětí při používání internetu (čas není to jediné.) Jaké

Více

Postoje k týrání dětí Kvantitativní a kvalitativní studie pro Nadaci Naše dítě

Postoje k týrání dětí Kvantitativní a kvalitativní studie pro Nadaci Naše dítě GfK Praha Nadace Naše dítě 11. listopad 2008 Postoje k týrání dětí Kvantitativní a kvalitativní studie pro Nadaci Naše dítě Spolupráce GfK Praha a Nadace Naše dítě 2003, 2004 Znalost Nadace Naše dítě Cíl

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

Sociální média a blogování

Sociální média a blogování Program Podnikání 4. týden Sociální média a blogování V tomto týdnu nejprve rozvineme vaši prezentaci na internetu do oblasti sociálních médií (neboli sociálních sítí), tj. podíváme se na takové platformy

Více

Bc. Romana Ráblová Kontakt: RablovaR@seznam.cz Školní informační centrum ZŠ Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, p.o. www.zsprovaznicka.

Bc. Romana Ráblová Kontakt: RablovaR@seznam.cz Školní informační centrum ZŠ Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, p.o. www.zsprovaznicka. Bc. Romana Ráblová Kontakt: RablovaR@seznam.cz Školní informační centrum ZŠ strava Hrabůvka, Provaznická 64, p.o. www.zsprovaznicka.cz Lapeni v síti Člověk a jeho potřeby Co potřebuje člověk k životu?

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná.

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná. SEXUALITA A ZÁKON 185 Znásilnění (1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Facebook pokračování Offline formy propagace. Mgr. Bohdana Rambousková

Facebook pokračování Offline formy propagace. Mgr. Bohdana Rambousková Facebook pokračování Offline formy propagace Mgr. Bohdana Rambousková Edge Rank Kdo uvidí můj status? EdgeRank je speciální algoritmus, kterým FB určuje, kdo příspěvky dané stránky či uživatele uvidí na

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

PorCeTa, o.p.s. SOCIÁLNÍ SÍTĚ, KYBERŠIKANA, BEZPEČNOST VE VIRTUÁLNÍM SVĚTĚ. nabídka programů prevence rizikového chování KONTAKT PRO OBJEDNÁVÁNÍ:

PorCeTa, o.p.s. SOCIÁLNÍ SÍTĚ, KYBERŠIKANA, BEZPEČNOST VE VIRTUÁLNÍM SVĚTĚ. nabídka programů prevence rizikového chování KONTAKT PRO OBJEDNÁVÁNÍ: PorCeTa, o.p.s. nabídka programů prevence rizikového chování SOCIÁLNÍ SÍTĚ, KYBERŠIKANA, BEZPEČNOST VE VIRTUÁLNÍM SVĚTĚ 6 KONTAKT PRO OBJEDNÁVÁNÍ: SÍDLO ORGANIZACE: JMÉNO: Mgr. Radka Šimonová NÁZEV: PorCeTa,

Více

DestinaCZe2013.cz - Ochrana osobních údajů

DestinaCZe2013.cz - Ochrana osobních údajů DestinaCZe2013.cz - Ochrana osobních údajů Tyto zásady ochrany osobních údajů Vás mají informovat o způsobech, jakými shromažďujeme, používáme a chráníme informace, které nám můžete prostřednictvím stránek

Více

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz Komunikace na Googlu Využití nástrojů Google při práci v knihovně 1 mraz@firemnifoto.cz Evoluce sociální komunikace 2 mraz@firemnifoto.cz Proč komunikovat na Googlu Služba Moje firma na Googlu je rychlý

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA základní úroveň obtížnosti PÍSEMNÁ PRÁCE CJMZP11C0T02 Maximální bodové hodnocení: 15 bodů Hranice úspěšnosti: 40 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Z nabízených 10 zadání

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

INTRO. Očekávaný přínos pro byznys však u drtivé většiny těchto značek nikdy nepřijde. Na českém Facebooku vydělává pouze 15 % firem.

INTRO. Očekávaný přínos pro byznys však u drtivé většiny těchto značek nikdy nepřijde. Na českém Facebooku vydělává pouze 15 % firem. INTRO Založit si facebookový profil nic nestojí, proto to dříve či později udělá každá druhá firma, neziskovka nebo živnostník. Hned po webových stránkách je dnes v Česku Facebook nejběžnější online platformou.

Více

Vnímání přátelství na internetových sociálních sítích mezi žáky a učiteli z pohledů učitelů

Vnímání přátelství na internetových sociálních sítích mezi žáky a učiteli z pohledů učitelů Vnímání přátelství na internetových sociálních sítích mezi žáky a učiteli z pohledů učitelů Cíle: - zjistit, jak vnímají různí pedagogové přátelství na sociálních sítích a seznámit se s jejich osobními

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2013

Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2013 Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2013 Cíl výzkumu kyberšikana z hlediska oběti a útočníka, dále též rodiče a učitele osobní údaje (sdílení, zasílání) sexting sociální sítě komunikace

Více

Národní centrum bezpečnějšího internetu. Mgr. Markéta Kalousková

Národní centrum bezpečnějšího internetu. Mgr. Markéta Kalousková Národní centrum bezpečnějšího internetu Mgr. Markéta Kalousková Národní centrum bezpečnějšího internetu ONLINE HELPLINE Provozuje dvě důležité linky: ONLINE HOTLINE Nezákonný obsah můžete nahlásit: http://internet-hotline.cz

Více

schopni vysvětlit, co znamená protokol NFS a k čemu se používá; umět rozpoznat autorské dílo a znát autorská práva;

schopni vysvětlit, co znamená protokol NFS a k čemu se používá; umět rozpoznat autorské dílo a znát autorská práva; POKYNY KE STUDIU 1 Rozšiřující data na Internetu Pracovní materiály Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 SDÍLENÍ DAT Čas ke studiu: 1,5 hodiny Cíl: Po prostudování této kapitoly budete:

Více

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Pracovní sešit - krok za krokem Renata Králová Petr Zeman Co je to webinář? Webinář je seminář prostřednictvím internetu. Slouží především k představení vašich

Více

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany Řešení šikany Objevily se v některé ze škol ve vaší obci v poslední době případy šikany? Mezi dětmi a mladistvými je dnes celá řada potenciálních příčin neporozumění, napadání či psychického a fyzického

Více

STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí.

STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí. STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí. DOMÁCÍ NÁSILÍ je chování, které v partnerském soužití

Více

Video natáčení / střih

Video natáčení / střih Video natáčení / střih Podle posledních průzkumů lidé na webových stránkách spíše scanují očima, nežli čtou. Video forma přichází jako dokonalý marketingový doplněk omnichannelu, ať už pro novou akvizici

Více

Použití Office 365 na telefonu s Androidem

Použití Office 365 na telefonu s Androidem Použití Office 365 na telefonu s Androidem Úvodní příručka Kontrola e-mailů Telefon s Androidem si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

Google AdWords Google Analytics

Google AdWords Google Analytics Google AdWords Google Analytics Tento studijní materiál byl vytvořen s podporou projektu FRVŠ 1030/2012 s názvem Multimediální studijní opora pro výuku předmětu Elektronický obchod". Obsah Google AdWords

Více

Střední školy a internetový marketing. Studie občanského sdružení Než zazvoní

Střední školy a internetový marketing. Studie občanského sdružení Než zazvoní Střední školy a internetový marketing Studie občanského sdružení Než zazvoní 2. ledna 2015 Tento dokument shrnuje výsledky průzkumu mezi českými středními školami. Cílem šetření bylo zjistit, jaké nástroje

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 0 týdně, povinný Vztahy v rodině Žák: popíše ideální rodinu, domov uvědomuje si roli matky a otce v rodině podílí se na vytváření pozitivních vztahů v rodině - role v rodině, mužský (otcovský) vzor, ženský

Více

INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB

INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB nabídka spolupráce Vážení přátelé! Dovolte mi, oslovit Vás s naší nabídkou na spolupráci při budování unikátního integrovaného systému, obsluhujícího pracovní trh DOBRÝ FLEK.

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Odpovědnost učitele základní školy. Seminář Centra pro rodinu VEGA, Kladno

Odpovědnost učitele základní školy. Seminář Centra pro rodinu VEGA, Kladno Odpovědnost učitele základní školy Seminář Centra pro rodinu VEGA, Kladno Téma prezentace postupy a řešení problémů spojených s rizikovým chováním z pohledu etických norem a práva, se kterými se v prostorách

Více

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10 Obsah Úvod 9 Členění knihy 10 KAPITOLA 1 Copywriting 11 Práce copywritera 11 Jak se stát dobrým copywriterem 12 Jak začít 15 Co budete psát 15 O čem budete psát 16 Proč budete psát 17 Pro koho budete psát

Více

VYHODNOCENÍ STUDIE, KTEROU MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH FIREM PŮSOBÍCÍCH NA ČESKÉM TRHU REALIZOVALA AGENTURA OGILVY & MATHER

VYHODNOCENÍ STUDIE, KTEROU MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH FIREM PŮSOBÍCÍCH NA ČESKÉM TRHU REALIZOVALA AGENTURA OGILVY & MATHER DĚTI A REKLAMA STUDIE VYHODNOCENÍ STUDIE, KTEROU MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH FIREM PŮSOBÍCÍCH NA ČESKÉM TRHU REALIZOVALA AGENTURA OGILVY & MATHER listopad 2014 Studie: Děti a reklama, listopad 2014

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

DĚTI A ADOLESCENTI NA INTERNETU: RIZIKA A PŘÍLEŽITOSTI ONLINE SVĚTA. Petra HOLCNEROVÁ, Lenka DĚDKOVÁ, David ŠMAHEL

DĚTI A ADOLESCENTI NA INTERNETU: RIZIKA A PŘÍLEŽITOSTI ONLINE SVĚTA. Petra HOLCNEROVÁ, Lenka DĚDKOVÁ, David ŠMAHEL DĚTI A ADOLESCENTI NA INTERNETU: RIZIKA A PŘÍLEŽITOSTI ONLINE SVĚTA Petra HOLCNEROVÁ, Lenka DĚDKOVÁ, David ŠMAHEL Obsah přednášky Přestavení projektu EU KIDS online II Užívání internetu dětmi a mladistvými

Více

Aktuální hrozby internetu. 1.Trojské koně (malware) 2.Phishing 3.Sociální sítě

Aktuální hrozby internetu. 1.Trojské koně (malware) 2.Phishing 3.Sociální sítě Aktuální hrozby internetu 1.Trojské koně (malware) 2.Phishing 3.Sociální sítě Sociální sítě Nejrozšířenější sociální sítě: Facebook: cca 500 milionů uživatelů Twitter: Posílání krátkých zpráv do délky

Více

Aplikace GoGEN Smart Center

Aplikace GoGEN Smart Center Aplikace GoGEN Smart Center Návod na použití aplikace Úvod Aplikace GoGEN Smart Center pro maximální využití Smart TV GoGEN, spojuje vyspělou technologii a zábavu v pohodlí domova. SMART ovládání ovládání

Více

Pravidla užívání aplikace Nadesignuj Jackovu kytaru

Pravidla užívání aplikace Nadesignuj Jackovu kytaru Pravidla užívání aplikace Nadesignuj Jackovu kytaru (dále jen Podmínky ) 1. SEZNAM POJMŮ 1.1. Provozovatel Provozovatelem pro značku Jack Daniel s se míní společnost Brown-Forman, Czechia, s.r.o., Identifikační

Více

Bezpečnost na internetu - situace na Vysočině. Lucie Časarová, Kraj Vysočina Květen 2013

Bezpečnost na internetu - situace na Vysočině. Lucie Časarová, Kraj Vysočina Květen 2013 Bezpečnost na internetu - situace na Vysočině Lucie Časarová, Kraj Vysočina Květen 2013 El. kriminalita - Vysočina Elektronická kriminalita v Kraji Vysočina v roce 2012 elektronický obchod, podvody elektronická

Více

Elektronická bezpečnost v Kraji Vysočina. Lucie Časarová, Kraj Vysočina

Elektronická bezpečnost v Kraji Vysočina. Lucie Časarová, Kraj Vysočina Elektronická bezpečnost v Kraji Vysočina Lucie Časarová, Kraj Vysočina Pracovní skupina el. bezpečnosti 2010: vznik pracovní skupiny (zástupci Kraje Vysočina, Policie ČR, Krajské hospodářské komory Kraje

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Psychologie dětské oběti kyberšikany a dalšího elektronického násilí" Mgr. Martina Viewegová

Psychologie dětské oběti kyberšikany a dalšího elektronického násilí Mgr. Martina Viewegová Psychologie dětské oběti kyberšikany a dalšího elektronického násilí" Mgr. Martina Viewegová Kyberprostor je prostor, který je časově i prostorově neomezený. Dítě to na rozdíl od dospělého ví. Ví, že nepomůže

Více

OBSAH. Obsah ÚVODEM 7 KAPITOLA 1

OBSAH. Obsah ÚVODEM 7 KAPITOLA 1 Obsah ÚVODEM 7 KAPITOLA 1 Poprvé na Facebooku 9 REGISTRACE VLASTNÍHO ÚČTU 9 VYHLEDÁNÍ PRVNÍCH PŘÁTEL 11 PŘIDÁNÍ ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ NA PROFIL 11 POŘÍZENÍ PROFILOVÉHO OBRÁZKU 12 AKTIVACE ÚČTU 14 PŘIHLAŠOVÁNÍ

Více

Stimulancia a opioidy z pohledu médií

Stimulancia a opioidy z pohledu médií Stimulancia a opioidy z pohledu médií Kateřina Grohmannová AT konference, Měřín 24. května 2006 Obsah Představy a postoje o užívání a uživatelích drog Role médií Cíle výzkumu Výzkumné otázky Základní a

Více

Nástrahy kybeprostoru

Nástrahy kybeprostoru Nástrahy kybeprostoru Aleš Padrta apadrta@cesnet.cz 26.11.2014, Řešení kyberkriminality a elektronického násilí páchaného na dětech a dětmi, Karlovy Vary 1 CESNET, z.s.p.o. Sdružení Připojení akademických

Více

Manuál pro Registrované uživatele / Klienty

Manuál pro Registrované uživatele / Klienty Manuál pro Registrované uživatele / Klienty OBSAH 1. Přihlášení klienta web stránka, region, jméno a heslo 2. Po přihlášení klienta vysvětlení jednotlivých položek 2.1. Přidávání a odebírání staveb z oblíbených

Více

Telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci osobám v krizi, a to prostřednictvím telefonu.

Telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci osobám v krizi, a to prostřednictvím telefonu. Otázka: Telefonická krizová intervence Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nikola Petráčková TELEFONICKÁ KRIZOVÁ INTERVENCE Nejprve je třeba říci, co je vlastně krize. Krizí se rozumí situace,

Více

Internet. Komunikace a přenosy dat. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Internet. Komunikace a přenosy dat. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Internet Komunikace a přenosy dat Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Komunikace po síti Elektronická pošta IRC internet relay chat (odvozen webchat) Instant Messagement

Více

JAK BÝT ÚSPĚŠNÁ NA SCHŮZCE S MUŽEM 55 TIPŮ

JAK BÝT ÚSPĚŠNÁ NA SCHŮZCE S MUŽEM 55 TIPŮ JAK BÝT ÚSPĚŠNÁ NA SCHŮZCE S MUŽEM 55 TIPŮ Nedělejte pořád stejné chyby, udělejte ten nejlepší dojem na muže, o kterého máte zájem a připravte se na úspěch. Nechte si poradit, jakých chyb se vyvarovat,

Více

Krotíme obrazovku Pavel Říčan Drahomíra Pithartová

Krotíme obrazovku Pavel Říčan Drahomíra Pithartová Krotíme obrazovku Pavel Říčan Drahomíra Pithartová Tato kniha s podtitulem: Jak vést děti k rozumnému užívání médií, vyšla v roce 1995 v nakladatelství Portál. Jejími autory jsou: Doc.PhDr. Pavel Říčan,

Více

Práce s uživateli sociálních sítí v poradenských zařízeních. Tomáš Velička KÚ MSK Krajský školský koordinátor prevence 595 622 337

Práce s uživateli sociálních sítí v poradenských zařízeních. Tomáš Velička KÚ MSK Krajský školský koordinátor prevence 595 622 337 Práce s uživateli sociálních sítí v poradenských zařízeních. Tomáš Velička KÚ MSK Krajský školský koordinátor prevence 595 622 337 Netolismus: chorobná závislost na tak zvaných virtuálních drogách, mezi

Více

Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014

Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014 Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014 Cíl výzkumu kyberšikana z hlediska oběti, dále též rodiče a učitele osobní údaje (sdílení, zasílání) sexting sociální sítě komunikace s

Více

Možnosti využití ve školství

Možnosti využití ve školství Možnosti využití ve školství V předmětu ICT v edukačním procesu, moderní didaktické teorie se jedná pouze o stručný úvod do problematiky. Jaké jsou v současnosti používané metody elektronické komunikace

Více

VYŠKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

VYŠKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje VYŠKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Pravidelné aktivity na internetu I. ZÁKLAD: Respondenti 10+ využívající internet, n=6536 (fáze 1), n=6594 (fáze 2), n=2153 (fáze 3), n=2237 (fáze 4)

Pravidelné aktivity na internetu I. ZÁKLAD: Respondenti 10+ využívající internet, n=6536 (fáze 1), n=6594 (fáze 2), n=2153 (fáze 3), n=2237 (fáze 4) Tisková zpráva PRAHA, 4/12/2009 Multimediální trendy na internetu sílí Na internetu nejvýznamněji roste podíl uživatelů, kteří se pravidelně věnují multimediálním aktivitám. Největší nárůsty byly pozorovány

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA OCHRANA DAT A INFORMACÍ V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA OCHRANA DAT A INFORMACÍ V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU KYBERNETICKÁ KRIMINALITA OCHRANA DAT A INFORMACÍ V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Možný trestněprávní postih kybergroomingu de lege ferenda

Možný trestněprávní postih kybergroomingu de lege ferenda Možný trestněprávní postih kybergroomingu de lege ferenda Mgr. et Mgr. Kateřina Kudrlová V posledních desetiletích došlo k výrazným změnám ve společnosti v souvislosti s rychlým rozvojem informačních a

Více

STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM.

STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. Láska je život. Nikdo mě nezastaví. Najdu si tě všude. Citát z dopisu zaslaného ženě, která utekla od přítele poté, co ji

Více

Obsah. Co to je MojeMedicína. Nabídka pacientům a jejich blízkým. Nabídka odborníkům. Budoucnost

Obsah. Co to je MojeMedicína. Nabídka pacientům a jejich blízkým. Nabídka odborníkům. Budoucnost Multimediální průvodce světem medicíny pro lékaře, nelékařský zdravotnický personál, studenty, pacienty a jejich blízké a pro každého, kdo se zajímá o zdraví a medicínu Spuštěno v létě 2010 Obsah Co to

Více

Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů

Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Evropská 33, Praha 6 Předmět: Management Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů 15. listopadu 2005 Kulíková Daniela 2A SOP Molková Michaela Nováková Daniela

Více