Rizikový obsah KAPITOLA 3. Pornografie, extremismus, násilí (týrání, sebepoškozování, sebevraždy) Porno vedle pohádek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rizikový obsah KAPITOLA 3. Pornografie, extremismus, násilí (týrání, sebepoškozování, sebevraždy) Porno vedle pohádek"

Transkript

1 Rizikový obsah KAPITOLA 3 Pornografie, extremismus, násilí (týrání, sebepoškozování, sebevraždy) V této podkapitole se dozvíte: Má zhlédnuté násilí vliv na vývoj dítěte? Jak snadno je dostupná pornografie Rodičovská kontrola Dítě vidělo, co nemělo Porno vedle pohádek Setkání s pornografií nejhrubšího zrna, násilím a extremismem není na Internetu nikterak výjimečné. Není naším cílem rozebírat do hloubky důvody, proč lidé takové věci zveřejňují, vyhledávají a sledují. Motivace je u různých jevů a různých osob odlišná. Pokusíme se poodhalit, co a jak webové stránky se závadným obsahem prezentují a zdali hrozí, že se s nimi setká právě vaše dítě. Zcela bez obalu: zmíněných materiálů je v současnosti na Internetu tolik, že na ně pravděpodobně, jednoho dne, v nějaké formě narazí každý. Děti a teenagery nevyjímaje. Na vás, dospělých, je, abyste své děti citlivě a přiměřeně jejich věku poučili. VÍTE ŽE? Studie EU Kids Online 2009 uvádí, že mezi dětmi, které uvedly setkání s jedním ze zkoumaných rizik, si toho rodiče často nejsou vědomi; 41 % rodičů, jejichž dítě vidělo na Internetu obrázky se sexuální tematikou, říká, že jejich dítě něco takového nevidělo; 56 % rodičů, jejichž dítě dostalo na Internetu sprosté nebo zraňující zprávy říká, že se tak nestalo; 52 % rodičů, jejichž dítě dostalo zprávu se sexuálním obsahem, tuto skutečnost neguje; 61 % rodičů, jejichž dítě se offline setkalo s někým z Internetu, tvrdí, že se tak nestalo. Ačkoli výskyt těchto rizik byl mezi dětmi minimální, zjištěné podceňování ze strany rodičů je velmi podstatné. (Zkoumaná rizika: pornografie, šikana, dostávání zpráv se sexuálním obsahem, kontakt s lidmi, které respondent nezná tváří v tvář, setkávání se s lidmi známými jen z Internetu i v reálném prostředí, potenciálně škodlivé obsahy vytvářené uživateli a zneužití osobních dat.) 81

2 KAPITOLA 3 Rizikový obsah Děti nižšího věku uvedené jevy potkají většinou náhodou. Třeba tak, že brouzdají po Internetu, hledají legrační videa na YouTube, hledají rozšíření své oblíbené počítačové hry anebo chtějí nahlédnout na stránky některé české ZOO. Obrázek 41: Setkání se závadným obsahem na Internetu může být pro dítě zraňující Již v předchozí kapitole zmiňujeme zobrazované násilí, které je s rozvojem Internetu snadněji dostupné. Setkání s násilnostmi, pornografií a extremismem je na Internetu také hůře předvídatelné. V televizním programu přibližně odhadnete, který pořad není vhodný pro děti: podle časového zařazení, podle názvu, podle popisu. Zkuste si představit situaci, kdyby česká televizní společnost zařadila do bloku dětských pohádek pořad s pornografií či extremismem. Nemyslitelné! Riskovala by postihy, ztrátu dobrého jména, odliv diváků. Síti Internet (pokud ji přirovnáme k televizi) nic podobného nehrozí. Globální regulátor obsahu neexistuje. Zveřejnění závadných webových stránek nelze zamezit předem. Jednotliví tvůrci nelegálních materiálů podstupují riziko postihů, přesto publikují. TIP: Je třeba rozlišovat neetický a nelegální obsah. Neetický obsah nemusí odporovat zákonům. V růz- ných zemích však platí odlišné zákony. Co je přípustné v USA, může být postihováno např. v Německu. Na Internetu stojí informace vedle sebe: hodnotné, zbytečné, radostné, děsivé (Více v kapitole Nekritické přejímání informací z Internetu.) Internet poskytuje prostor ke zveřejnění libovolného obsahu. A např. autoři extremistických vyjádření se mohou skrývat za (zdánlivou) anonymitou. Oslovovat a sdružovat na sociálních sítích své fanoušky pod záminkou dobrých úmyslů. Webové stránky s prvky extremismu či nacionalismu mohou být prezentovány například jako podpora národní hrdosti, což je veskrze pozitivní věc. Je na uživatelích, aby dokázali ohnutou pravdu rozpoznat. 82

3 Porno vedle pohádek ODBORNÉ INFORMACE Děti, především ty starší, se mohou dopustit různých trestných činů také v souvislosti s extremismem. Může jít o založení, podporu a propagaci hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod, projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka, popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia, hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob, podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci nebo také o podněcování k trestnému činu či schvalování trestného činu. Zdroj: Mgr. Kateřina Lukášová, Dětská delikvence v prostředí internetu, NCBI, 2012 Duše někdy zvrací Autoři útlé knihy s názvem Krotíme obrazovku (Portál, 1995), Pavel Říčan a Drahomíra Pithartová, zde použili hezký příměr sledování televize k jídlu: tělesná potrava na talíři, duševní potrava na obrazovce. Když dáte malému dítěti peníze na libovolné jídlo podle jeho chuti, nejspíš obnos promlsá a pak mu možná bude zle. Správným stravovacím návykům se musí člověk postupně naučit. Stejně tak je třeba učit dítě, že nemá a nemůže sledovat bez ladu a skladu vše, co je dostupné, protože i jeho duši může být velmi zle. Přestože ho sledování něčeho (nevhodného) láká podobně jako sladkosti. To, co konzumujeme z obrazovky, je duševní potrava. A na tom, jakou potravu přijímá duše, záleží stejně jako na tom, co máme na talíři a ve sklenici pro své tělo. Má to vliv na naši povahu, inteligenci, rozhled, na naši přejícnost nebo sobectví, citlivost nebo otupělost, ušlechtilost nebo zhovadilost. Duše ovšem nemá břicho, které by bolelo. Nedovede se bránit tomu, co do ní z hlouposti nacpeme, třeba tím, že by to vyzvracela. I když možná zdravá duše také někdy zvrací (a dobře dělá!), jen to není navenek vidět. A samozřejmě duše stejně jako tělo tu a tam stůně. Někdy jen tak trochu, existují i lehké duševní rýmy nebo vyrážky, jindy je to vážnější a podobá se to spíš dlouhodobé otravě olovem nebo rakovině plic z kouření, píše se v uvedené knize. ODBORNÉ INFORMACE Česká republika chrání dětské diváky před přímými negativními dopady televizního vysílání zákonem č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Pro oblast videa on demand (pozn.: video na vyžádání, dostupné mj. přes Internet) je pak úprava zakotvena v zákoně č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání. Zdroj: Děti a média, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání S čím se můžete setkat? Všechny výše zmíněné jevy mohou zanechat na nedospělém divákovi, čtenáři uživateli Internetu, negativní stopy. V jistých ohledech se však najdou i pozitiva. 83

4 KAPITOLA 3 Rizikový obsah Pornografie Za pornografii nelze považovat jakékoli zobrazení nahoty. Zjednodušeně řečeno, pornografie je dílo (fotografie, video i text), jehož cílem je vyvolat sexuální vzrušení. Existuje rozdíl mezi pornografií legální a nelegální. Za nelegální je považována především dětská a tvrdá pornografie (např. deviantní). Pornografie tvoří nemalou část internetového obsahu. Je velmi žádanou komoditou. Je placená i zdarma poskytovaná, masově sledovaná, sdílená. Tvůrci pornografie už nejsou jen profesionálové, ale stále častěji amatéři samotní uživatelé Internetu, kteří zkrátka mají potřebu své umělecké výkony zveřejnit. Bohužel, mezi tyto tvůrce se stále častěji zařazují děti, respektive teenageři. Divákům bývají tato díla na Internetu volně k dispozici. (Více v kapitole Agresivní devianti s pedofilními sklony.) Obrázek 42: Zkušenost s pornografií na Internetu uvádí téměř třetina mladých českých uživatelů Internetu ZE ŽIVOTA Zoo, zoo, zoofilie Na podzim roku 2011 se na českém veřejném úložišti dat objevily nezabezpečené obrazové materiály se zoofilií. Pokud si někdo zadal do vyhledávání výraz ZOO, nestačil se divit. O případu široce informovala média (reportáž české televize: Materiály byly provozovatelem odstraněny. V současnosti je zde, pod různými názvy, stále k dispozici slušná zásoba sexuálně explicitního obsahu. Porno a sex atp. patří k často vyhledávaným výrazům. Zajímají-li vás konkrétní čísla, stránka Internet Pornography Statistics (internet-filter-review.toptenreviews.com/internet-pornography- 84

5 Porno vedle pohádek -statistics.html) uvádí, že celých 25 % dotazů na vyhledávačích se týká porno obsahu. Jde o 68 miliónů zadání denně. Čeští uživatelé v českém jazyce hledají trochu jiná slova. Podle Google statistik jsou nejhledanějšími výrazy za rok 2011: Facebook, YouTube, překladač, Idos, mapy, Aukro, idnes, TV program, Počasí a Ulož to (seřazeno sestupně). Podle studie International Secure Systems Lab (iseclab.org/papers/weis2010.pdf, z roku 2010) sleduje webové stránky obsahující pornografii 42,7 % všech uživatelů Internetu. Z mužské části pak 20 % uživatelů připouští, že sleduje pornografii v zaměstnání. Pornografie je více než kdy dříve snadno, rychle a anonymně dostupná a veřejností je více než kdy dříve konzumována a akceptována. Lidé v České republice jsou v přístupu k sexuální tematice poměrně benevolentní. ODBORNÉ INFORMACE Česká republika je po Estonsku druhou zemí, kde jsou děti a dospívající nejvíce vystaveni riziku sledování pornografie na Internetu. Zatímco v ČR 29 % mladých uživatelů Internetu mělo tuto zkušenost, v Německu, kde děti a dospívající nejméně sledují sexuálně explicitní materiály, tuto zkušenost vykazovalo pouze 5 % z nich. Bylo zjištěno, že přibližně jedna čtvrtina českých dětí (26 %) považovala stránky se sexuálním obsahem za zraňující. Zajímavé je, že ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi si byli čeští rodiče nejvíce vědomi toho, že jejich děti sledovaly online pornografii. Zdroj: EU Kids Online 2009 Podle českých zákonů má být pornografie přístupná lidem od 18 let. Problémy čekají osobu, která pornografii (vč. legální) vystaví na místě přístupném osobám do 18 let tedy mj. na Internetu. V praxi je však obvykle považováno za dostatečnou ochranu (ale velmi slabou překážku) pouhé upozornění, že obsah webových stránek je do 18 let nepřístupný vložené před samotnou stránku s explicitním obsahem. Případně je vyžadováno potvrzení příchozího uživatele, že je mu 18 let. Obrázek 43: Výzkum EU Kids Online se zabývá mj. vlivem sexuální tematiky na Internetu na děti Je tedy v podstatě nemožné zabránit např. teenagerům ve sledování eroticky laděných obrázků a videozáznamů. Kdokoli chce obsah vidět, může se vydávat za osobu osmnáctiletou, protože skutečný věk nikdo neověřuje. V případě mladších dětí, které se k tomuto obsahu dostanou 85

6 KAPITOLA 3 Rizikový obsah neúmyslně, se může stát, že zkrátka jen odkliknou u anglického nápisu (pro ně nesrozumitelného) políčko OK. ZE ŽIVOTA Herečky na lavici i v lese Roku 2009 se na Internetu objevilo video, na kterém tehdy šestnáctiletá Gábina J. masturbovala na lavici litvínovského gymnázia. Skandální nahrávka se rozběhla Internetem a bylo kvůli ní mj. vyhozeno z práce několik desítek zaměstnanců velké české firmy, kteří si ji rozesílali mezi sebou. Dívka posléze nastoupila dráhu pornoherečky a pod uměleckým jménem Andreya Diamond točila tvrdé porno (pro zájemce: O případu široce informovala média. (Více se dozvíte s pomocí vyhledávačů stačí zadat např. výraz Gábina J. litvínovské gymnázium.) Roku 2011 na Internetu, v pornografickém videu, poznali spolužáci čtrnáctiletou žákyni ZŠ z Břeclavi. O zjištění čile diskutovali na Facebooku. Původně dívka hledala brigádu a reagovala na nabídku jisté agentury. Posléze se dozvěděla, že jde o natáčení odvážných snímků, přesto zakázku přijala. Agentuře sdělila, že je jí 20 let, a upravila si občanský průkaz. Pozdější policejní vyšetřování prokázalo, že agentuře lhala o svém věku. Tvůrci porno snímků tedy nebyli trestáni. Psychologové v komentářích upozornili zejména na fakt, že porno snímky mohou jednou zhlédnout dívčiny děti, což může velmi narušit rodičovský vztah. (Více informací např. zde: zpravy.idnes.cz/psychologove-skolacky-se-jednou-na-roli-v-pornu-zeptaji-jeji-deti-p9o-/krimi.aspx?c=a110525_122721_krimi_cen, další opět s pomocí vyhledávačů.) Paradoxem v České republice je, že sex je zde povolen osobám starším 15 let, ale do 18 let je trestné sex dokumentovat (fotografie, nahrávky) a zveřejňovat. Z psychologického hlediska, sledování legální pornografie dospívajícími samo o sobě škodlivé být nemusí. V určitých případech dokonce pomáhá mladým lidem odbourat nežádoucí ostych a přehnané zábrany. Osamělým a nesmělým osobám může pomoci uspokojit jejich přirozené potřeby. Obrázek 44: Pornografie je vysoce ziskový obor podnikání na Internetu Hovořit s jiným člověkem otevřeně tváří v tvář o sexu, anebo vstoupit osobně do sexshopu, vyžaduje podstatně větší dávku odvahy, než zalhat o svém věku na Internetu. (Výroba a šíření porno materiálů, kde je zobrazeno dítě do 15 let anebo osoby, která se jeví být dítětem, je trestné.) Tvrdá a deviantní pornografie (zobrazení praktik a úchylek, které se v běžném sexuálním životě v dané kultuře nevyskytují např. zoofilie) může negativně ovlivnit formování mladé osobnosti, její prožívání a chování. Pod vlivem uvedených materiálů může být narušeno vnímání obecných sexuálních norem a souvisejících hodnot. 86

7 Porno vedle pohádek Diváci vlastně sledují, pokud jde o profesionální videa, jak sex v reálném světě nevypadá: všichni herci a herečky jsou krásní, neobyčejně výkonní a vyvinutí, herečky vždy k dispozici a za všech okolností dosahují orgasmu, zpravidla zároveň s partnerem. Ženy bývají předváděny jako objekty sloužící k uspokojení mužů. Ve sborníku studií Děti a online rizika (vydán Sdružením Linka bezpečí, 2012) v části Sexuální vyzrávání a Internet uvádí Barbora Malíková: Na první pohled lze říci, že převládá pornografická produkce, která prezentuje sex jako snadno dostupnou službu, jako čistý fyzický akt oproštěný od vztahu. Pornografie je dále daleko více určena potřebám mužů ženy naplňují jejich potřeby a fantazie. Ačkoli poslední dobou lze slyšet i hlasy prezentující tzv. female friendly porn, tedy porno vycházející z potřeb žen, jedná se o menšinovou záležitost. ODBORNÉ INFORMACE Ybarra & Mitchell (2005) zkoumali SEIM (sexually explicit internet materials = sexuálně explicitní internetové materiály) u 1501 dětí a dospívajících ve věku let. Většině respondentů potvrzujících vystavení se SEIM bylo 14 let a více (87 %). V tomto věku je přirozená sexuální zvědavost a aktivita. Dle jejich závěrů dospívající, kteří záměrně sledovali SEIM, vykazovali vyšší sklony k delikventnímu chování a zneužívání psychoaktivních látek v posledním roce. Autoři u nich zároveň zjistili vyšší míru depresivity a nižší míru těsných vztahů se svými blízkými. Dle autorů je ovšem zatím nemožné odpovědět na otázku, zda je problematické sexuální chování důsledkem online aktivit, či zda je původcem problematického chování existující predispozice či psychopatologie, a Internet je pouhým nástrojem, popřípadě i spouštěčem tohoto chování. Zdroj: Mgr. et Mgr. Barbora Malíková, Děti a online rizika, Sdružení Linka bezpečí, 2012 Zcela z jiného soudku je problematika nekalých praktik, kterými se provozovatelé porno serverů snaží zvýšit své zisky. Ze studie International Secure Systems Lab vyplývá, že existuje spojitost mezi online dospělým průmyslem a kyberkriminalitou. Ohromné publikum porno stránek generuje vysokou návštěvnost. Vysoce ziskový průmysl se pak stává lákavým cílem pro kyberzločince. Obecně se má za to, že jsou porno stránky rizikovější než běžné webové stránky. Zmíněná studie zde potvrdila vyšší výskyt malware (škodlivý software více v kapitole Počítačová havěť) a užití agresivního marketingu, který klame uživatele a podvádí obchodní partnery. O porno stránky se také zajímají hackeři. V únoru 2012 ukradli tisíce ů a hesel uživatelům populárního webu YouPorn a zveřejnili je na internetové datové burze (informace mj. na: tn.nova.cz/zpravy/zajimavosti/hackeri-zverejnili-na-internetu-tisice-navstevniku-porno-stranek- -youporn.html anebo mashable.com/2012/02/23/youporn-hack). Poučení: nepoužívat stejné přihlašovací údaje pro více služeb a na dospělých webech nepoužívat údaje, které vás jednoduše identifikují. Násilí: vraždy, sebevraždy, týrání, sebepoškozování Opět několik čísel ze shrnutí výzkumu EU Kids Online 2009: 22 % z 11 16tiletých respondentů uvedlo, že bylo vystaveno jednomu nebo více typům potenciálně zraňujícího obsahu, vytvo- 87

8 KAPITOLA 3 Rizikový obsah řeného uživateli: nenávistný obsah (12 %), pro-anorexia obsah propagující anorexii (11 %), sebepoškozování (8 %), užívání drog (7 %), sebevražda (5 %). Zkoumání vlivu sledovaného násilí na děti se věnovalo mnoho odborníků. Je třeba rozlišovat mezi hrubým samoúčelným násilím a scénami, kde je zlo spravedlivě potrestáno. Záleží na tom, jestli dítě zhlédlo násilnou scénu náhodou, nebo podobné materiály samo vyhledává a projevuje o ně zvýšený zájem. Jestli jde o béčkový film se spoustou kečupové krve anebo reportáž z válečného konfliktu. V neposlední řadě záleží na citlivosti dítěte. U některých dětí může při dlouhodobém sledování násilí dojít ke snížení prahu citlivosti jeho vnímání. Zajímavostí je, že ani násilné počítačové hry nelze jednoznačně odsoudit. Některým hráčům pomáhají uvolnit napětí a odreagovat se. Avšak dítě s predispozicí k agresivnímu chování mohou ovlivnit negativně. (Více v kapitole Závislost na Internetu a hry.) ZE ŽIVOTA Vražda dcery online V září roku 2012 proběhla médii otřesná zpráva o vraždě dívky z Jablonce nad Nisou, kterou v reálném čase, přes Skype, sledovala její matka, dlouhodobě pracující v Saudské Arábii. Dceru se rozhodl zavraždit muž, který ženu předem kontaktoval a přiměl ji ke sledování útoku přes Internet. Ačkoli žena na dálku zalarmovala sousedy a pokusila se dceru zachránit, muž dceru ubodal k smrti. (Záznam o události např. zde: tn.nova.cz/zpravy/tv-archiv/strepiny/strepiny- -vrazda-dcery-v-primem-prenosu.html). Obrázek 45: Videohovory přes Internet přináší radost i problémy Záznamy násilností jsou na Internetu volně dostupné. Někteří lidé se snaží za každou cenu vzbudit zájem. Zejména tzv. shock sites nabízí velmi sofistikované způsoby, jak diváky uživatele Internetu vyvést z míry. Ať už záběry sebepoškozování (počínaje věšením za kůži na háky a konče krvavou scénkou rozdrcení sklenice řitním otvorem), přes sadomasochistické sexuální praktiky až po reálné záběry vražd a sebevražd (např. záznam dokonané sebevraždy oběšením). Odkazy záměrně neuvádíme. 88

9 Porno vedle pohádek Děti by měly být adekvátním způsobem předem upozorněny na jejich existenci a poučeny, jak reagovat. Můžete využít systémů rodičovské kontroly a filtrovat obsah na vašem domácím počítači (viz níže). Nelze však zabránit kontaktu s šokujícím obsahem mimo váš domov: na počítači nebo mobilním telefonu u kamarádů, ve škole, ve veřejné knihovně apod. Různé děti vykazují různou míru citlivosti a odolnosti vůči takovým materiálům. Co jeden považuje za vtip, druhý může vnímat jako traumatizující zkušenost. Současné děti jsou ovlivňovány médii a reklamou. Vidí nerealistické hrdiny a krásky. Odvážní bojovníci přežívají mnoho smrtelných zranění. Dívky v časopisech jsou štíhlé a dokonalé. Co na tom, že herec dostává rány jenom jako a modelčina fotografie je vylepšena ve Photoshopu (ubrat v pase, přidat v prsou a rozostřit pupínky v obličeji!). Děti hledají vzory a chtějí se hrdinům a modelkám podobat. Správnou výchovou a vysvětlováním mohou rodiče své děti dobře nasměrovat. V opačném případě hrozí dětem potíže psychického rázu, např. i poruchy příjmu potravy: mentální anorexie a bulimie. Na Internetu je snadno k nalezení mnoho blogů a webových stránek, které vytváří dívky snažící se nezdravě hubnout. Jde o tzv. pro-ana weby, na nichž jsou zveřejněny jídelníčky, fotografie s pokroky v hubnutí, tipy a triky, jak rychle shodit přebytečná kila. Pokud nahlédnete do komentářů, v nichž dívky popisují své praktiky, váhy a míry, bude vám jasné, že nejde o vtip. Nebezpečí podobných stránek spočívá především v tom, že si dívky navzájem dodávají odvahy při svém sebezničujícím konání, utvrzují se v jeho správnosti. (Nahlédněte např. na: proana- -blog.blog.cz, či rooftops.blog.cz anebo 9827_me 9827_/ zaciname_-_.html.) Obrázek 46: Dívky s poruchami příjmu potravy se na Internetu navzájem podporují, např. sdílí jídelníčky 89

10 KAPITOLA 3 Rizikový obsah Jak se problémům vyhnout Prevencí může být kombinace rodičovských doporučení a systémů rodičovské kontroly škodlivého obsahu. Děti by měly vědět, že lze na Internetu náhodně narazit na brutální a šokující materiály. Nelze je vymýtit, z valné části neodporují zákonům. Blogy často neodporují ani pravidlům provozovatelů služeb pro bloggery. Nebezpečí právních postihů se ale vystavují autoři extremistických projevů. A také např. lidé, kteří zvlášť surovým způsobem týrají zvíře. Pokud si nejste jisti, zda je sporný materiál jen nevhodný, anebo zároveň nelegální, nešiřte ho. (Více v kapitole Právní opora.) Rodiče by měli jít svým dětem příkladem. Pokud se tatínek směje násilnému videu (z jakékoliv pohnutky) v přítomnosti svých malých dětí děti možná nebudou jeho chování chápat, přesto jej mohou v budoucnu napodobovat. Těžko pak vysvětlíte, že násilí bolí a není to legrace. Mohou jej vnímat docela zkresleně. Jestliže na společném domácím počítači dospělí sledují pornografii a chtějí zabránit sdílení zážitků s dětmi, nechť po sobě alespoň smažou historii prohlížení webových stránek. Přehled nástrojů rodičovské ochrany (programů a aplikací) pro filtraci škodlivého obsahu online zveřejnilo Národní centrum bezpečnějšího internetu (www.saferinternet.cz/novinky/1684-3; původní zdroj: techpp.com/2012/10/06/parental-control-software): Úrovně zabezpečení Integrované v operačním systému Všechny operační systémy disponují možnostmi rodičovské kontroly, prostřednictvím kterých lze blokovat některé webové stránky, na které dítě přistupuje ze svého účtu. Pro nejrozšířenější operační systém Windows je k dispozici nástroj Windows Zabezpečení rodiny (windows.microsoft.com/cs-cz/windows7/protecting-your-kids-with-family-safety), prostřednictvím kterého lze nejen blokovat stránky, ale také sledovat historii pohybu dítěte po Internetu a jeho aktivity, které v jeho prostředí vykonává. Lze nastavit časové omezení brouzdání, vytvořit filtry atd. Nástroj s podobnými vlastnostmi nabízí i Apple ve svém operačním systému MacOS. Lze jeho prostřednictvím omezit čas trávený na počítači, filtrovat y a ichat konverzaci na webových stránkách. Ochrana chytrých telefonů Existují nástroje jak pro mobilní operační systémy Android, tak i ios. Můžete si naistalovat aplikace, které uchovávají historii aktivit uživatele při používání Internetu. Bezpečnostní aplikace mohou skenovat operační prostředí mobilního telefonu a automaticky mazat aplikace, které reprezentují potenciální hrozbu. Aplikace lze stáhnout z Internetu a instalovat do prostředí mobilních telefonů. Ochrana v prohlížeči Pro nejrozšířenější prohlížeče jsou k dispozici nástroje a dodatky, které nabízí dobrou úroveň rodičovské kontroly. Nabízí možnost blokování stránek podle různých kritérií, jako např. jmé- 90

11 Porno vedle pohádek na, popisu, URL adresy apod. Nastavení je chráněno heslem, takže dítě by nemělo mít možnost nastavení obejít. Dobrým příkladem takové služby je např. Parental Control Bar, který pomáhá blokovat webové stránky s možností zaheslování. Obrázek 47: Rodiče mohou využít nástrojů rodičovské kontroly Top 6 internetových filtrů/nástrojů rodičovské ochrany: Net nanny parental controls Kidswatch AVG Family Safety Norton 360 Sentrypc K9 Web Protection Top 4 aplikace rodičovské kontroly pro chytré telefony: Littleye Kids Place parental control Norton Online Family K9 Web Protection Co dělat, když V případě setkání se závadným obsahem by děti neměly v jeho sledování pokračovat, ale vypnout obrazovku, nebo od ní odejít a sdělit někomu dospělému, co zhlédly. Dospělý by pak neměl dítě kárat a spílat mu za to, že brouzdá v nevhodných místech Internetu. Příště už by se svěřit nemuselo. Za to, co je vystaveno na Internetu, přece nemůže. Pokud zjistíte, že vaše dítě sleduje pornografii, násilnosti apod. úmyslně, měli byste se zamyslet nad příčinou. Je třeba přihlédnout k věku a event. vyhledat odbornou radu, např. v příslušné pedagogicko-psychologické poradně. Podezření na nelegální obsah byste měli nahlásit prostřednictvím center pro boj s nezákonným a nevhodným obsahem na Internetu: Policie ČR (aplikace.policie.cz/hotline), Horké linky (www.horkalinka.cz) a Internet Hotline (www.internethotline.cz). (Reportážní záznam násilí v médiích nelegální není.) 91

12 KAPITOLA 3 Rizikový obsah Jestliže máte podezření, že vaše dítě trpí mentální anorexií, odborná psychologická pomoc je nezbytná. Rady hledejte mj. u občanského sdružení Anabell, které poskytuje pomoc a podporu osobám postiženým a ohroženým poruchami příjmu potravy. Kontaktovat jej můžete na telefonním čísle: , nebo em na: Aktuální informace naleznete také na stránkách Upozornění na terapeutické aktivity bývá někdy vkládáno do komentářů pro-ana blogů. Ačkoli za jiných okolností jsou reklamní aktivity v komentářích vnímány jako nekorektní, zde by mohl vhodný text přimět dívky či jejich rodiče k zamyšlení a kontaktování odborníků. Jestliže vaše dítě zaregistrovalo zmínky o sebevražedných úmyslech na Internetu, např. u svého vrstevníka, nemělo by zůstat lhostejné a upozornit na tento fakt dospělého člověka, např. rodiče nebo pedagoga ohroženého dítěte. V ČR se již vyskytly případy, kdy byla podobná oznámení podceněna a ohrožený mladý člověk se skutečně o sebevraždu pokusil. Informace např. zde: prachaticky.denik.cz/zpravy_region/chlapec-vypadl-z-okna-skoly html. Dítě může v případě pocitu ohrožení telefonicky kontaktovat Linku bezpečí na čísle: kdykoliv, zdarma, anonymně. S Linkou bezpečí lze komunikovat také prostřednictvím u a chatu. Dále lze hledat pomoc na Lince důvěry Dětského krizového centra, anonymně a nonstop na tel. čísle: Ve vyhrazených časech lze komunikovat i prostřednictvím Skype a chatu. (Více informací v kapitole Kam se obrátit v případě nesnází.) Názor odborníka 1 Mgr. Martina Viewegová (psycholožka, Národní centrum bezpečnějšího internetu) Již delší dobu pozorujeme trend, že se rodiče snaží své děti ochránit před nebezpečím reálného fyzického světa tím, že je ukryjí v jejich pokojíčku, třeba u počítače, protože u něj děti nezlobí ani nepotřebují rodičovskou pozornost. Necháváme je bez dozoru brouzdat kyberprostorem, ve kterém může být kdokoliv prakticky kýmkoliv. V reálném světě víme, co se dětem může stát, proto vybíhají ven náležitě poučeni, jak na sebe dávat pozor. Ve světě kyberprostoru je ale mnoho dospělých stále spíše nesmělými návštěvníky, kteří o jeho rizicích nemají tušení. Díky tomu primární role rodičů poučit a ochránit tak své dítě, selhává. Nevím-li jako rodič, co se mému dítěti může v kyberprostoru stát, těžko jej mohu ochránit. Jakožto rodiče bychom se měli snažit dozvědět co nejvíce o tom, na co všechno mohou děti v kyberprostoru narazit a náležitě je na to připravit. Zároveň bychom je měli vést k rozlišování toho, co patří do osobního života a nemělo by být nikde publikováno, a toho, co patří do života veřejného. Říci jim, které informace jsou osobní a které citlivé, a proč je naše soukromí a určitá internetová anonymita důležitá. Naše děti bychom měli vést k zodpovědnosti za jejich vlastní život, včetně zodpovědnosti za chování v kyberprostoru. Nutit je přemýšlet, co a kde sdílí, a zda se taková informace nemůže v budoucnu obrátit proti nim. Pokud se naše děti stanou svědky obsahu na Internetu, který je nějakým způsobem zasáhne, je třeba jim vyjádřit podporu, případně zajistit odbornou pomoc. Není moudré podceňovat vliv závadného obsahu na dětskou psychiku a pozdější vývoj dítěte. 92

13 Poškozená reputace Názor odborníka 2 Mgr. Vilma Hušková, MBA (mediální analytička, Úřad Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, Nikdy v minulosti nebyly děti vystavovány takovému množství rizikových mediálních obsahů jako v současnosti. Pornografie, hrubé násilí, mučení, to jsou obsahy, které se jednoznačně negativně podílejí na formování dětské psychiky. Děti na konzumaci těchto obsahů podle svých osobních predispozic reagují odlišně. Od otupění a lhostejnosti k bolesti a utrpení druhých, až po přemrštěnou úzkostnost, všudypřítomný strach o sebe i o své blízké, nereálné hodnocení nebezpečí, kterým v běžném životě lidé čelí. Ať však dětská duše zareaguje jakýmkoli způsobem, rozhodně nelze hovořit o zdravém a přiměřeném vývoji, ale o formě obranné reakce nezralé dětské psychiky. Pokud chceme, aby z našich dětí vyrostly sebejisté a zároveň citlivé a empatické bytosti, měli bychom udělat maximum pro to, aby byly chráněny před snadnou dostupností těchto obsahů. A pokud je již dítě vystaveno zážitku v podobě zhlédnutí nebezpečného obsahu, měla by zafungovat role rodiny, aby možné negativní dopady byly eliminovány. Přestože to může znít jako klišé, pravdou zůstává, že děti vyrůstající ve fungujícím sociálním prostředí, které je schopno s nimi komunikovat i o nepříjemných a choulostivých záležitostech, jsou nejlépe obrněné a nejsnáze odolávají patologickým následkům. Zdroje informací EU Kids Online , final report EU%20Kids%20II%20( )/EUKidsOnlineIIReports/Final%20report.pdf Mgr. Kateřina Lukášová, Dětská delikvence v prostředí internetu, Národní centrum bezpečnějšího internetu, 2012 Děti a média, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Mgr. et Mgr. Barbora Malíková et al., Děti a online rizika sborník studií, Sdružení Linka bezpečí, 2012; část Sexuální vyzrávání a internet Pavel Říčan a Drahomíra Pithartová, Krotíme obrazovku, Portál, 1995 Poškozená reputace V této podkapitole se dozvíte: Kdo a co poškodí vaši dobrou pověst Jak vytvořit svůj pozitivní internetový obraz Jak se prezentovat na sociálních sítích Dohledání zdroje informací na Internetu Efektivní drbna Zmínka o poškozené reputaci ve vás může vyvolat představu upjatého maloměsta, kde se starší dáma snaží dohlížet na chování dospívající mládeže a výstřelky hlásit rodičům. Vězte, že 93

14 KAPITOLA 3 Rizikový obsah to je ta lepší varianta, jak si zkazit pověst. Ve srovnání s obecní drbnou je Internet mnohem efektivnějším prostředkem pro šíření a uchovávání zkreslených a nepravdivých informací. Uškodit však mohou i pravdivé, nevhodně použité informace. V této kapitole nastíníme rizika a popíšeme pravidla platná pro děti i dospělé obě skupiny se mohou dostat do role obětí i pachatelů. V následujícím textu označujeme jako informaci textový i obrazový materiál (fotografie a videozáznamy). Poškozená image (v obvyklém slova smyslu) nemívá pro člověka fatální důsledky. Zpravidla nedochází k těžké psychické újmě. Související příběhy jsou leckdy úsměvné. Vliv na aktéry a jejich rodiny je však nepopiratelný. Lidé po sobě na Internetu zanechávají tzv. digitální stopu. Jakmile se informace o vás ocitne na Internetu, je dohledatelná. Samozřejmě, s menším či větším úsilím. Spolehněte se, že právě ta, kterou byste nejraději vymazali z povrchu zemského, se rychle rozšíří a určitě nezmizí. Nezmizí dokonce ani zrušený profil na Facebooku, jak se někteří jeho uživatelé domnívají. Provozovatelem je pouze znepřístupněn očím veřejnosti, zůstává v archivu. VÍTE ŽE? Facebook zrušil pravidlo, podle kterého informace o uživatelích získané od inzerentů a třetích stran ukládal pouze po 180 dní. Nově si je bude ponechávat tak dlouho, jak bude potřebovat. Což mimo jiné může znamenat třeba to, že pokud nějaká firma na Facebook nahraje seznam ů svých klientů, Facebook si je bude moci ponechat. Dříve je mohl využívat pouze 180 dní (a pak je měl teoreticky smazat). A stejné pravidlo se týká jakýchkoli informací, které někdo na Facebooku zveřejní. (Více na: facebook-meni-pravidla-soukromi-cokoli-udelate-muze-pouzit-k-zobrazeni-reklam.) Obrázek 48: Internet má lepší paměť než obecní drbna Původcem vloženého materiálu, na němž jste viditelní, nemusíte být vy osobně. Mohli jste se ocitnout např. v hledáčku fotoaparátu svých kamarádů. V době chytrých telefonů se také snadno stanete hvězdou vtipného videa stačí zaznamenat na mobil uklouznutí v restauraci, 94

15 Poškozená reputace pohromu z rodinné oslavy, sportovní karambol Kamarádi vystaví obrazový materiál na Internet bez zlého úmyslu, netušíc, že s nimi nesdílíte smysl pro černý humor. Svět reálný vs. virtuální V reálném světě se lidé většinou snaží chovat tak, aby se nestali terčem posměchu. Uvědomují si, jakou informaci mohou sdělit veřejně a jakou nikoliv. Uživatelé Internetu si často ani neuvědomí, že jejich akce v kyberprostoru vyvolá reakci. Případně sílu emocí neodhadnou a podcení. Přímou reakci totiž nevidí ani neslyší. Intenzita reakce je závislá na mnoha faktorech: jak zajímavá (překvapivá, šokující, zábavná apod.) informace je, jak velkou skupinu uživatelů osloví, kolik osob se s ní ztotožní anebo naopak prudce nesouhlasí atd. S čím se můžete setkat Na Internetu, především na sociálních sítích, se mnozí lidé předhánějí ve zveřejňování ještě legračnějších (trapnějších, agresivnějších, odhalenějších) informací, než viděli a četli u ostatních. Popisují detaily ze svého intimního života, rodinné peripetie, problémy a zážitky ze školy. Komentují chování a vzhled rodičů, učitelů, partnerů. Vše může vidět blízké okolí nebo celý svět. Včetně všech dotčených osob. Oceněním je pro virtuální extroverty množství tzv. lajků (To se mi líbí) na Facebooku, počet zhlédnutí na YouTube, pochvalný charakter komentářů apod. ZE ŽIVOTA Zničení Ameriky Silácké řeči, nemístné vtipy a radikální názory se mohou kdykoliv obrátit proti vám. Vtípek Brita Leigha Van Bryanna na sociální síti Twitter je toho jasným důkazem. Mladík plánuje výlet do Hollywoodu se svou přítelkyní Emily Buntingovou. Krátce před odjezdem posílá tweet stručnou zprávu o tom, že se chystá zničit Ameriku. Doslova formuluje, že chce: destroy America and dig up Marilyn Monroe. Van Bryann se sice snaží přesvědčit úředníka na letišti v Los Angeles, že v britském slangu destroy (zničit) znamená party (mejdan), ale neuspěje. Úředník oběma lidem odebírá pasy. Pokračování v cestě na americké půdě jim je znemožněno. Prochází podrobnou prohlídkou, jsou podrobeni několikahodinovému výslechu a zadrženi pro podezření z plánování zločinu. Stráví 12 hodin v cele, ve společnosti drogových dealerů z Mexika. Nakonec jsou vráceni zpět do Evropy. V českém jazyce o případu informovaly například stránky Saferinternet.cz (www.saferinternet.cz/ novinky/1486-3/obeti-sveho-vtipu-na-twitteru). V angličtině je podrobný popis aféry na webových stránkách MailOnline (www.dailymail.co.uk, po zadání jména Leigh Van Bryann do vyhledávacího okénka). Na tomto i dalších příbězích ze života vysvětlíme, k jakým důsledkům vede nevhodné nakládání s textovými a obrazovými materiály. Člověk, který se v reálném světě chová slušně, svým okolím je přijímán pozitivně, dobře se učí anebo má prestižní zaměstnání, se rázem změní v hlupáka, podivína, agresora, lehkou ženu či jednoduchou nulu, pokud jej internetový dav do této role vmanipuluje. Zmíněné případy ukazují, jak lidé způsobují újmu sami sobě. Situaci, kdy člověka poškozuje jiná osoba, popíšeme v další části této kapitoly, Co se stalo a proč. 95

16 KAPITOLA 3 Rizikový obsah Obrázek 49: Mladý Brit na Twitteru nevhodně komentoval svůj výlet do Ameriky ZE ŽIVOTA Drsnej rozchod Ukázkovým příkladem nekontrolovatelného šíření informace je video s názvem Drsnej rozchod v Praze. Původní videozáznam se rozšířil z jednoho zdroje (www.youtube.com) na mnoho dalších webových stránek i do klasických médií denního tisku i televizního vysílání. Aktéry několikaminutového videa jsou dva mladí, rozcházející se lidé. Muž, oslovovaný jako Ondřej, ve vztahu s dívkou Kristýnou rozhodně nechce pokračovat. On sedí uvnitř automobilu a velmi nevybíravým způsobem, hrubými nadávkami, od sebe slečnu odhání a vytýká jí nevěru. Vulgární dialog zde skutečně nelze reprodukovat. Ona se poníženě, na kolenou vedle auta, doprošuje poslední šance. Po celou dobu v slzách, pokouší se přesvědčit Ondřeje, že jej stále miluje a nemůže bez něj žít. Z předního sedadla automobilu byl pořízen nepříliš kvalitní videozáznam jejich srdceryvného rozchodu, pravděpodobně mobilním telefonem, a následně vystaven na YouTube. K nastínění dalších situací řekněme, roztomile trapných použijeme krátký film Facebook vs. realita. Na Internetu najdete video po zadání klíčového výrazu Barushka Klarusky Jalovcova právě papinká (www.youtube.com/watch?&v=22guyhzg3ii). Je uvedeno slovy: Barushka Klarusky Jalovcova právě papinká pestouvní rajskou s knedlíčkem. Muck * (muck = kiss, čili v jazyce teenagerů: posílám pusinku). Skládá se ze tří hraných scének. Pro ilustraci postačí dvě. ZE ŽIVOTA V příběhu č. 1 Barushka papá, se divák se stává svědkem miloučkého popisu poledního menu. Barushku (odhadem 13 let) vyprovokuje k aktivitě dotaz na Facebooku: Co se vám honí hlavou? Postupně se dočítáme, že právě papinká upa pestouvní rajskou s knedlíčkem (řečí dospělých: nejlepší rajskou omáčku). Následuje smršť komentářů facebookových přátel: Dobrou chuť! :-), Hmmmňaňam.., Chtěl bych bejt ten knedlíček xd xd xd. Barushka lajkuje (klikne na tlačítko Like = To se mi líbí) a odpovídá. Střih! Ocitá se ve školní jídelně a stejným způsobem promluví k sousedovi u stolu. Ten si otráveně odsedá se slovy: A koho to zajímá? 96

17 Poškozená reputace Obrázek 50: Papám rajskou s knedlíčkem na Facebooku. A koho to zajímá? ZE ŽIVOTA V příběhu č. 2 LoLitce slušinká, si umístí na Facebook Adushka LoLitka Novotná (odhadem 15 let) novou profilovou fotografii (titulní), vypadá sexy. Ihned prší komentáře. Od počátečního: Moc ti to slušinká, beruško!, přes: Rajcovní modelka, vrrr, čičí!, až po drsné lichotky patřící do pornofilmu. Dívka písemně koketuje a zjevně ji přízeň publika těší. Střih! Adushka kráčí po chodníku mezi vrstevníky, přijímá stejné komentáře z očí do očí. Zcela ztrapněna utíká ze scény. Obrázek 51: Adushka LoLitka o sobě na Internetu vytvořila obraz lehce přístupné sexy dívky. V realitě ji však odpovídající reakce okolí vůbec netěší. 97

18 KAPITOLA 3 Rizikový obsah Co se stalo a proč V příkladech ze života aktéři poškozují a ohrožují sami sebe. V případě obrazového záznamu platí, co je zaznamenáno, to je dáno vystupující jsou snadno identifikovatelní. Obtížně se vyvrací také jakákoliv psaná invektiva s uvedením vašeho jména ať jste autorem, či nikoliv. (O závažnějších formách více v kapitole Kyberšikana a další elektronické ústrky.) Výjimečné nejsou ani případy shody jmen či vzhledové podobnosti s někým, kdo na Internetu páchá nejapnosti. Zničení Ameriky: Silácké řeči, nemístné vtipy a radikální názory Mladý Brit neodhadl dopad svého vtipkování. Neuvědomil si, že americký úřad preventivně eliminuje nebezpečí a není jeho povinností rozlišovat skutečnost a nadsázku. Dopustil se chyby z neznalosti procesů na Internetu. Zvláště na sociálních sítích a v diskusních skupinách lze systematicky sledovat výskyt klíčových slov, která mohou naznačovat zločinné úmysly. Komunikace uživatelů Internetu může být monitorována a posuzována z hlediska rizikovosti. Například na Facebooku je nasazován na chaty speciální software. Komunikaci nečtou fyzické osoby z důvodu zachování soukromí zúčastněných osob i vzhledem k objemu dat. Software identifikuje vulgární slova i celé podezřelé fráze. Rizikové rozhovory nejdříve vyhodnocuje bezpečnostní oddělení společnosti a ty vybrané posléze oznamuje policii. Cílem je zejména zamezení zneužívání nezletilých osob. Státní bezpečnostní složky v oprávněných případech spolupracují s poskytovateli internetových služeb i poskytovateli připojení. Zvýšenou pozornost věnovaly příslušné orgány například zmínkám o terorismu po 11. září 2001, po sérii teroristických útoků na Spojené státy americké. TIP: Je třeba pečlivě vážit, jaké informace zveřejňujete a jaké při tom volíte výrazy. Drsnej rozchod v Praze: Nekontrolovatelné šíření informace Video získalo nedlouho po zveřejnění nový charakter v podobě parodií, pokračování, remixů a dokonce zhudebnění v různých stylech. Případu si všimla i klasická média. Široce bylo rozebíráno v bulvárním tisku, který spekuloval o možném zinscenování celé scénky. Počet zhlédnutí se vyšplhal do statisíců. K vidění je na YouTube, po zadání klíčového výrazu Drsnej rozchod v Praze a také například v archívu deníku Blesk. Ať již jde o nahraný podvrh, tzv. fake, anebo nikoliv, aktéři se ve virtuálním prostředí okamžitě stali celebritami. Internetová veřejnost široce diskutovala jejich charakter a pověst, převážně v negativním světle. Takto získaná sláva může vést k osobní katastrofě. Bulvární média informovala o údajném zmizení slečny Kristýny. Svůj profil na Facebooku zrušila, přestala komunikovat, byla nezvěstná. Ondřej údajně v internetové dražbě prodával za vysokou cenu oranžové boty, které se proslavily jedním krátkým videozáběrem. Můžeme jen hádat, kde je pravda. Zdali je Ondřej domýšlivý, vychytralý sobec a Kristýna trapně ponížená dívka. Kristýna nevěrnice a Ondřej podváděný chudák. Chtěli být slavní? Nebo 98

19 Poškozená reputace jeden z nich zveřejnil video s úmyslem pomstít se druhému, pokazit jeho pověst? Anebo je celý příběh pouhá fabulace? Internet jednoznačnou odpověď nepřinese. Papám bestovní rajskou: Příliš mnoho detailů z osobního života Příliš podrobná informace ze života, ve špatnou dobu, na špatném místě, může uvést do rozpaků téměř každého. Někdy stačí roztomile popsat své denní menu. Sdělit přátelům na Facebooku, že si léčím kocovinu a nejsem schopen dorazit do práce. Maminky se scházejí na chatech a při diskusích barvitě popisují papání a kakání jejich mimíska, tedy malého děťátka. Publikují legrační obrázky. Až miminko zestárne, nemusí mít radost z toho, jakou digitální stopu mu kdysi vytvořila maminka. A samozřejmě, pro zpestření lze přidat mnoho smajlíků a šklebounů (tzv. emotikony = stylizované obrázky lidské tváře vyjadřující emoce) nebo nápaditých citoslovcí. Obrázek 52: Známé emotikony a jejich ekvivalenty, které mladí lidé používají na sociálních sítích Barushka neprovedla nic špatného, jen se věnovala prázdnému klábosení na sociální síti. V reálném světě také sem tam zaháníte dlouhou chvíli a nezávazně si povídáte s kamarádkou, vlastně o ničem. Problém je spíše ve volbě vyjadřovacích prostředků a příliš podrobném rozvedení tématu. Dívka se staví do role prosťáčka, ačkoliv ve skutečnosti jím vůbec nemusí být. V online světě je podobná komunikace vcelku běžným způsobem trávení volného času části dnešní mládeže. Přeneseno do reality, vše vypadá poněkud legračně či trapně. TIP: Příběh Facebook vs. realita na Internetu najdete na adrese facebook-vs-realita_35, která na první pohled může vypadat jako adresa sociální sítě Facebook. Ve kutečnosti jde jen o podvodnou stránku, která si na Facebook hraje a snaží se návštěvníky uvést v omyl i částečnou podobou. Anushka se vystavila většímu riziku tím, že vytvořila zkreslený obraz své internetové osobnosti. O tvorbě virtuálního obrazu pohovoříme níže. Zjednodušeně řečeno: způsob, jakým se na Facebooku prezentuje, vytváří dojem lehce přístupné sexy dívky. Literárně zpracované erotické lichotky jí vyhovují, avšak v reálném prostředí zjišťuje, že vyřčená slova tváří v tvář zní velmi hrubě a urážlivě. Navíc si dívka neuvědomuje, že se stává potenciálním cílem agre- 99

20 KAPITOLA 3 Rizikový obsah sorů, kteří si tipují své oběti podle fotografií, popisovaných charakterových vlastností, způsobu komunikace atd. Příčiny a následky Příběhy ze života jsou vybrány s ohledem na nízký věk aktérů. O příčinách a důvodech jejich chování můžeme spekulovat. Skutečná motivace samozřejmě na Internetu zveřejněna nebyla. V případě Britů na Twitteru šlo pravděpodobně o pouhý vtip, který měl do plánování teroristického činu daleko. Přesto američtí úředníci zareagovali podle předpisů a podezřelá individua do své země nevpustili. Představte si v situaci britské dívky vaši dceru, která se chystá na roční studium ve Spojených státech Drsnej rozchod v Praze mohl být zveřejněn ve snaze získat internetovou slávu a stát se celebritou silné emoce diváky přitahují. Anebo z touhy po pomstě a znemožnění partnera či partnerky. Anebo pro zvýšení sledovanosti. Obrázek 53: Drsnej rozchod je dobré téma pro bulvár. Ten potřebuje celebrity, stejně jako celebrity potřebují bulvár. (Zdroj: Blesk.cz) Impulsivní pomsta se v krajním případě může stát trestným činem, pokud například chlapec, jehož opustila nezletilá partnerka, zveřejní na Internetu její nahé fotografie nebo video zachycující sexuální akt (více v kapitole Právní opora). TIP: Umístíte-li informaci na Internet, ztrácíte nad ní kontrolu. 100

KYBERKRIMINALITA: AKTUÁLNÍ

KYBERKRIMINALITA: AKTUÁLNÍ KYBERKRIMINALITA: AKTUÁLNÍ HROZBY A PREVENCE PRO MLADÉ UŽIVATELE Z POHLEDU NÁRODNÍHO CENTRA BEZPEČNĚJŠÍHO INTERNETU ING. JIŘÍ PALYZA CYBER SECURITY 2014, 4. ÚNORA 2014 RIZIKA SPOJENÁ S UŽÍVÁNÍM INTERNETU

Více

Předmluva. Ing. Pavel Vichtera

Předmluva. Ing. Pavel Vichtera Výroční zpráva 2012 Obsah O Horké lince 4 Spolupráce v ČR 5 Horká linka mezinárodní spolupráce 6 Zpracování hlášení 8 Statistiky Horké linky za rok 2012 10 Ohlédnutí za rokem 2012 11 Horká linka v médiích

Více

MĚSTSKÁ POLICIE BRNO. KONFERENCE BEZPEČNĚ NA INTERNETU 22. listopadu 2012 JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO TÍSŇOVÁ LINKA

MĚSTSKÁ POLICIE BRNO. KONFERENCE BEZPEČNĚ NA INTERNETU 22. listopadu 2012 JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO TÍSŇOVÁ LINKA Statutární město Brno Městská policie Brno Štefánikova 43 602 00 Brno Tel.: 541 124 111 E-mail: podatelna@mpb.cz KONFERENCE BEZPEČNĚ NA INTERNETU 22. listopadu 2012 Statutární město Brno Městská policie

Více

Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín

Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Bezpečně na internetu Příručka pro rodiče Tato brožurka obsahuje základní informace, které se

Více

Aktualizovat operační systém a programy. Tyto aktualizace obsahují prvky zabezpečení systému i různých programů.

Aktualizovat operační systém a programy. Tyto aktualizace obsahují prvky zabezpečení systému i různých programů. Při práci a pohybu na Internetu hrozí nám i našemu počítačovému vybavení řada nebezpečí. Řekneme si, jak postupovat, aby práce s Internetem neohrozila naše soukromí, nebo techniku, kterou využíváme. Ohrožení

Více

Bc. Romana Ráblová Kontakt: RablovaR@seznam.cz Školní informační centrum ZŠ Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, p.o. www.zsprovaznicka.

Bc. Romana Ráblová Kontakt: RablovaR@seznam.cz Školní informační centrum ZŠ Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, p.o. www.zsprovaznicka. Bc. Romana Ráblová Kontakt: RablovaR@seznam.cz Školní informační centrum ZŠ strava Hrabůvka, Provaznická 64, p.o. www.zsprovaznicka.cz Lapeni v síti Člověk a jeho potřeby Co potřebuje člověk k životu?

Více

Téma: Kyberšikana a bezpečný internet. Vypracovala: Mgr. Kateřina Heráková

Téma: Kyberšikana a bezpečný internet. Vypracovala: Mgr. Kateřina Heráková Téma: Kyberšikana a bezpečný internet Vypracovala: Mgr. Kateřina Heráková jakékoliv chování, jehož záměrem je opakovaně ubližovat, ohrožovat, nebo zastrašovat jiného člověka, případně skupinu lidí zahrnuje

Více

Jak funguje Horká linka?

Jak funguje Horká linka? Výroční zpráva 2011 Obsah Předmluva 3 Horká linka přehled 4 Jak funguje Horká linka? 5 Horká linka v číslech 10 Ohlédnutí za rokem 2011 12 Organizační struktura Horké linky 18 Horká linka spolupráce v

Více

UNICEF ČR. Bezpečnost dětí a mobilní technologie. Miroslav Uřičař, 20.5.2014

UNICEF ČR. Bezpečnost dětí a mobilní technologie. Miroslav Uřičař, 20.5.2014 UNICEF ČR Bezpečnost dětí a mobilní technologie Miroslav Uřičař, 20.5.2014 Používání Internetu a mobilních telefonů věková hranice klesá Omezení dětí při používání internetu (čas není to jediné.) Jaké

Více

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany Řešení šikany Objevily se v některé ze škol ve vaší obci v poslední době případy šikany? Mezi dětmi a mladistvými je dnes celá řada potenciálních příčin neporozumění, napadání či psychického a fyzického

Více

Psychologie dětské oběti kyberšikany a dalšího elektronického násilí" Mgr. Martina Viewegová

Psychologie dětské oběti kyberšikany a dalšího elektronického násilí Mgr. Martina Viewegová Psychologie dětské oběti kyberšikany a dalšího elektronického násilí" Mgr. Martina Viewegová Kyberprostor je prostor, který je časově i prostorově neomezený. Dítě to na rozdíl od dospělého ví. Ví, že nepomůže

Více

2005 2007 Saferinternet.cz. Reálná nebezpečí internetu pro děti

2005 2007 Saferinternet.cz. Reálná nebezpečí internetu pro děti Reálná nebezpečí internetu pro děti Národní uzel bezpečnějšího internetu Pavel Vichtera koordinátor projektu Saferinternet.cz t. 605 252 963 e-mail: vichtera@saferinternet.cz Národní uzel bezpečného internetu

Více

INTERNET OPATRNOSTI NENÍ NIKDY DOST

INTERNET OPATRNOSTI NENÍ NIKDY DOST INTERNET OPATRNOSTI NENÍ NIKDY DOST Star Wars Kid 2003 Všeobecně uznávaný jako první případ kyberšikany Ghyslain Raza 14tiletý student střední školy natočil sám sebe, když se pokoušel napodobit svého oblíbeného

Více

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Pracovní sešit - krok za krokem Renata Králová Petr Zeman Co je to webinář? Webinář je seminář prostřednictvím internetu. Slouží především k představení vašich

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

NEBEZPEČÍ KYBERŠIKANY

NEBEZPEČÍ KYBERŠIKANY NEBEZPEČÍ KYBERŠIKANY Kyberšikanu (cyberbullying) definujeme jako zneužití ICT (informačních komunikačních technologií), zejména pak mobilních telefonů a internetu, k takovým činnostem, které mají někoho

Více

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná.

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná. SEXUALITA A ZÁKON 185 Znásilnění (1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán

Více

Odpovědnost učitele základní školy. Seminář Centra pro rodinu VEGA, Kladno

Odpovědnost učitele základní školy. Seminář Centra pro rodinu VEGA, Kladno Odpovědnost učitele základní školy Seminář Centra pro rodinu VEGA, Kladno Téma prezentace postupy a řešení problémů spojených s rizikovým chováním z pohledu etických norem a práva, se kterými se v prostorách

Více

Digitální gramotnost a bezpečnostní dovednosti dětí a mladé generace

Digitální gramotnost a bezpečnostní dovednosti dětí a mladé generace Digitální gramotnost a bezpečnostní dovednosti dětí a mladé generace Shrnutí: Digitální schopnosti dětí byly hodnoceny na základě vzorku dotazování 25 000 mladých Evropanů ve věku 9 až 16 let, aktivně

Více

KYBERŠIKANA. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

KYBERŠIKANA. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život KYBERŠIKANA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_18_13 Tématický celek: Člověk Autor: Mgr. Andrea Teplá Datum: prosinec

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Obsah: 1 Důležité informace před vstupem do virtuální místnosti 2 Realizace online setkání

Obsah: 1 Důležité informace před vstupem do virtuální místnosti 2 Realizace online setkání Obsah: 1 Důležité informace před vstupem do virtuální místnosti... 3 1.1 Nastavení zvuku a mikrofonu... 3 1.2 Instalace Adobe Flash Playeru... 5 1.3 Testování počítače... 5 2 Realizace online setkání...

Více

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Collaboration SYLABUS 1.0 (M14)

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Collaboration SYLABUS 1.0 (M14) EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Collaboration SYLABUS 1.0 (M14) Upozornění: Oficiální verze ECDL/ICDL Sylabu Online Collaboration 1.0 je publikovaná

Více

STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM

STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM Dnes se prakticky podíváme na to, co všechno musí letos vaše stránky umět, aby fungovaly a vydělávaly. STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM Toto je první věc, která je velmi

Více

Bezpečně v kyberprostoru Brno 22.11.2012. projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů

Bezpečně v kyberprostoru Brno 22.11.2012. projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů Bezpečně v kyberprostoru Brno 22.11.2012 projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů Cíle projektu Hlavní cíl projektu omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů. Vedlejší

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ č.j. Š/X/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE POKRAČUJE!

PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE POKRAČUJE! PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE POKRAČUJE! Městská část Praha 14 a Národní centrum bezpečnějšího internetu srdečně zvou školy k účasti. Městská část Praha 14 a Národní centrum bezpečnějšího internetu realizují

Více

DestinaCZe2013.cz - Ochrana osobních údajů

DestinaCZe2013.cz - Ochrana osobních údajů DestinaCZe2013.cz - Ochrana osobních údajů Tyto zásady ochrany osobních údajů Vás mají informovat o způsobech, jakými shromažďujeme, používáme a chráníme informace, které nám můžete prostřednictvím stránek

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Užití výchovných opatření sociálněprávní ochrany ve vztahu ke kybyršikaně

Užití výchovných opatření sociálněprávní ochrany ve vztahu ke kybyršikaně Užití výchovných opatření sociálněprávní ochrany ve vztahu ke kybyršikaně Ivana Matoušková Základní principy NOZ 3 zákona č. 89/2012 Sb. (NOZ) 1) Soukromé právo chrání důstojnost a svobodu člověka i jeho

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz Komunikace na Googlu Využití nástrojů Google při práci v knihovně 1 mraz@firemnifoto.cz Evoluce sociální komunikace 2 mraz@firemnifoto.cz Proč komunikovat na Googlu Služba Moje firma na Googlu je rychlý

Více

Cílová skupina: děti a mládež. sdělovací prostředky. učitelé. rodiče

Cílová skupina: děti a mládež. sdělovací prostředky. učitelé. rodiče Projekt ebezpečnost Cíl projektu: cestou preventivních aktivit minimalizovat vzestupný trend rizikového chování spojeného s užíváním nebezpečných komunikačních praktik při využití ICT zejména dětmi a mládeží

Více

Michal Moc. Základy bezpečného používání internetu z hlediska chování uživat

Michal Moc. Základy bezpečného používání internetu z hlediska chování uživat Základy bezpečného používání internetu z hlediska chování uživatele FJFI ČVUT v Praze, pracoviště Děčín Úvod - něco nudy na začátek Internet - pojmy Server Počítač (skupina počítačů) poskytujících nějakou

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

NFC Marketing. Nejmodernější způsob On-Demand poskytování obsahu do mobilních telefonů.

NFC Marketing. Nejmodernější způsob On-Demand poskytování obsahu do mobilních telefonů. NFC Marketing Nejmodernější způsob On-Demand poskytování obsahu do mobilních telefonů. Co je to NFC marketing? Jedná se nejmodernější způsob jak poskytnout Vaše marketingové sdělení, nebo Vaší reklamu

Více

Aktuální informace o elektronické bezpečnosti

Aktuální informace o elektronické bezpečnosti Aktuální informace o elektronické bezpečnosti a digitální vydírání, fenomén současnosti? Jiří Palyza, Národní centrum bezpečnějšího internetu Konference Řešení kybernetické kriminality, KÚ Kraje Vysočina,

Více

TRENDY PATOLOGICKÝCH JEVŮ V

TRENDY PATOLOGICKÝCH JEVŮ V TRENDY PATOLOGICKÝCH JEVŮ V ONLINE PROSTŘEDÍ A ROLE NÁRODNÍHO CENTRA BEZPEČNĚJŠÍHO INTERNETU. SEMINÁŘ ZKUŠENOSTI DĚTÍ S NÁSILÍM 24.10.2013 ING. JIŘÍ PALYZA PHDR. ŠÁRKA SOUDKOVÁ, PH.D. RIZIKA SPOJENÁ S

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou Výňatek OBSAH: 1. PRÁVNÍ VÝCHODISKA 2. CÍL 3. ÚKOLY 4. CHARAKTERISTIKA

Více

Hudba, film, televize a internet Průvodce pro rodiče a pedagogy

Hudba, film, televize a internet Průvodce pro rodiče a pedagogy Hudba, film, televize a internet Průvodce pro rodiče a pedagogy Hudba, film a televize na internetu co byste měli vědět Existuje řada způsobů, jak užívat prostřednictvím internetu hudební, filmovou a televizní

Více

Krizový plán školy 2.ZŠ Propojení Sedlčany Co dělat když?

Krizový plán školy 2.ZŠ Propojení Sedlčany Co dělat když? Krizový plán školy 2.ZŠ Propojení Sedlčany Co dělat když? 2.základní škola-škola Propojení Sedlčany, Příkrá 67 1 Krizový plán školy - obecně Krizový plán školy by měl zahrnovat postupy a možná řešení při

Více

Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2013

Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2013 Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2013 Cíl výzkumu kyberšikana z hlediska oběti a útočníka, dále též rodiče a učitele osobní údaje (sdílení, zasílání) sexting sociální sítě komunikace

Více

Kyberšikana a bezpečnost dětí

Kyberšikana a bezpečnost dětí ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Kyberšikana a bezpečnost dětí Mgr. Vladimíra Sehnalová, Ph.D. Prevence rizikového chování

Více

STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí.

STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí. STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí. DOMÁCÍ NÁSILÍ je chování, které v partnerském soužití

Více

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu Sociální sítě Sociální síť = propojená skupina lidí na internetu registrovaným členům umožňuje vytvářet osobní (či firemní) veřejný či částečně veřejný profil, komunikovat spolu, sdílet informace, fotografie,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

Rizika sociálních sítí

Rizika sociálních sítí SOCIÁLNÍ SÍTĚ Co je sociální síť Sociální sítě umožňují sdílení zážitků s vašimi přáteli, ale i s cizími lidmi, kterým to dovolíte Existuje mnoho typů - vznikající na základě rodinných vazeb, kamarádů,

Více

Aplikace GoGEN Smart Center

Aplikace GoGEN Smart Center Aplikace GoGEN Smart Center Návod na použití aplikace Úvod Aplikace GoGEN Smart Center pro maximální využití Smart TV GoGEN, spojuje vyspělou technologii a zábavu v pohodlí domova. SMART ovládání ovládání

Více

CO DĚLAT, KDYŽ- INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí - rámcový koncept. Příloha č. 7 Kyberšikana

CO DĚLAT, KDYŽ- INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí - rámcový koncept. Příloha č. 7 Kyberšikana CO DĚLAT, KDYŽ- INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí - rámcový koncept Příloha č. 7 Kyberšikana Typ rizikového chování Pojem kyberšikana (někdy se používají i cizí výrazy kyber-mobbing,

Více

STANOVISKO ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE. Účastníci projektu se shodují, že výuka Úmluvy o právech dítěte je dnes na školách nedostačující nebo zcela chybí.

STANOVISKO ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE. Účastníci projektu se shodují, že výuka Úmluvy o právech dítěte je dnes na školách nedostačující nebo zcela chybí. STANOVISKO V rámci projektu, Nenech sebou zametat!, proběhlo od listopadu 2012 do dubna 2013 šest besed s odborníky na problematiky spjaté s Úmluvou o právech dítěte, šikanou a kyberšikanou. Těchto besed

Více

DĚTI A ADOLESCENTI NA INTERNETU: RIZIKA A PŘÍLEŽITOSTI ONLINE SVĚTA. Petra HOLCNEROVÁ, Lenka DĚDKOVÁ, David ŠMAHEL

DĚTI A ADOLESCENTI NA INTERNETU: RIZIKA A PŘÍLEŽITOSTI ONLINE SVĚTA. Petra HOLCNEROVÁ, Lenka DĚDKOVÁ, David ŠMAHEL DĚTI A ADOLESCENTI NA INTERNETU: RIZIKA A PŘÍLEŽITOSTI ONLINE SVĚTA Petra HOLCNEROVÁ, Lenka DĚDKOVÁ, David ŠMAHEL Obsah přednášky Přestavení projektu EU KIDS online II Užívání internetu dětmi a mladistvými

Více

tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci

tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci 5 tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci Vánoční období je pro velkou část firem klíčové. Je proto přirozené, že se větší část marketingového rozpočtu typicky soustředí právě do posledních měsíců v

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu

Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu Pro školní výuku i zájmovou činnost se internet využívá ke zjišťování mnoha potřebných údajů. Vedle pozitivních stránek užívání internetu se

Více

aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Finanční trh je přesycen finančními poradci a zprostředkovali pojištění. Určitě využíváte všechny dostupné aplikace

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

Video natáčení / střih

Video natáčení / střih Video natáčení / střih Podle posledních průzkumů lidé na webových stránkách spíše scanují očima, nežli čtou. Video forma přichází jako dokonalý marketingový doplněk omnichannelu, ať už pro novou akvizici

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování (Součást Minimálního preventivního programu) Zpracováno podle MP Č.j.24 246/2008-6 Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška Školní rok 2013/2014 Obsah 1.Charakteristika šikanování,

Více

STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM.

STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. Láska je život. Nikdo mě nezastaví. Najdu si tě všude. Citát z dopisu zaslaného ženě, která utekla od přítele poté, co ji

Více

KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ. EU Kids Online šetření. Užití internetu a aktivity online. Dovednosti při užití internetu

KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ. EU Kids Online šetření. Užití internetu a aktivity online. Dovednosti při užití internetu KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ EU Kids Online šetření Tato zpráva dává nahlédnout do základních zjištění z nového unikátního šetření navrženého a uskutečněného podle přesných standardů, daných EU Kids Online sítí. Šetření

Více

Facebook pokračování Offline formy propagace. Mgr. Bohdana Rambousková

Facebook pokračování Offline formy propagace. Mgr. Bohdana Rambousková Facebook pokračování Offline formy propagace Mgr. Bohdana Rambousková Edge Rank Kdo uvidí můj status? EdgeRank je speciální algoritmus, kterým FB určuje, kdo příspěvky dané stránky či uživatele uvidí na

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY STRUČNÁ METODIKA PRO SPOLKY ZUZANA PROUZOVÁ, KRISTÝNA ŠENFELDOVÁ Materiál vznikl v rámci projektu OP Praha adaptabilita CZ.2.17/2.1.00/36252 Profesionalizace pražského

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU A DALŠÍCH SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU A DALŠÍCH SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH EDICE 2013 J a ks epr os a di t nafa c e booku adal š í c hs oc i ál ní c hs í t í c h Pr ů v o d c ep r ov š e c h n y, k d oc h t ě j í u s p ě t n e j e nn afa c e b o o k u JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU

Více

Google AdWords Google Analytics

Google AdWords Google Analytics Google AdWords Google Analytics Tento studijní materiál byl vytvořen s podporou projektu FRVŠ 1030/2012 s názvem Multimediální studijní opora pro výuku předmětu Elektronický obchod". Obsah Google AdWords

Více

Kybernetická kriminalita páchaná na dětech

Kybernetická kriminalita páchaná na dětech POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU Kybernetická kriminalita páchaná na dětech Doc. RNDr. Josef POŽÁR, CSc. Tato prezentace byla zpracována v rámci Projektu vědeckovýzkumného

Více

CRV Czech Republic je na facebooku!

CRV Czech Republic je na facebooku! CRV Czech Republic je na facebooku! Na to, abyste mohli prohlížet naše facebookové stránky, není třeba se registrovat. Stačí do internetového prohlížeče zadat adresu: http://www.facebook.com/pages/crv-czech-republic/198677136816177

Více

Zásady ochrany osobních údajů. 2013-Květen

Zásady ochrany osobních údajů. 2013-Květen 2013-Květen Obsah 1 Rozsah ochrany osobních údajů... 2 2 Shromažďování... 2 3 Marketing... 3 4 Cookies... 5 5 Žádný Spam, Spyware nebo Spoofing... 6 6 Bezpečnost... 6 7 Obecné... 7 i 1 Rozsah ochrany osobních

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Obsah F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Obsah Kapitola 1: Začínáme...3 1.1 Správa registrace...4 1.2 Jak se lze ujistit, že je počítač chráněn...4 1.2.1 Ikony stavu ochrany...4

Více

Webové šablony pro restaurace

Webové šablony pro restaurace Grafika Webdesign Eshopy Webové šablony pro restaurace Připravili jsme šablonové weby, které je možné aplikovat na většinu restaurací/kaváren a podobných podniků. Oproti univerzálním šablonám pro firemní

Více

Obsah. Úvod 7 Zpětná vazba od čtenářů 7 Dotazy 8 Errata 8 Poznámka k aktuálnosti 8 Konvence použité v knize 8

Obsah. Úvod 7 Zpětná vazba od čtenářů 7 Dotazy 8 Errata 8 Poznámka k aktuálnosti 8 Konvence použité v knize 8 Obsah Úvod 7 Zpětná vazba od čtenářů 7 Dotazy 8 Errata 8 Poznámka k aktuálnosti 8 Konvence použité v knize 8 KAPITOLA 1 Mechanismy fungování sociálních sítí 9 Jak funguje Facebook 11 Jak sociální sítě

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost PERFECT CROWD s.r.o., IČ: 275 87 673, sídlem Velké Kunratické 1576/3g, 148 00 Praha 4 Kunratice, zapsaná v obchodním

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

Podmínky provozu, užívání a registrace uživatelů informačního systému Hroší kůže OSHK Podmínky Aktivní Registrace HK Pasivní Registrace

Podmínky provozu, užívání a registrace uživatelů informačního systému Hroší kůže OSHK Podmínky Aktivní Registrace HK Pasivní Registrace Podmínky provozu, užívání a registrace uživatelů informačního systému Hroší kůže občanského sdružení Hroší kůže, se sídlem Chotiměř 96, 410 02, IČ: 01221906 registrované Ministerstvem vnitra ČR dne 9.11.2012

Více

Pedofilie v kyberprostoru

Pedofilie v kyberprostoru Pedofilie v kyberprostoru por. Mgr. Hana Tejkalová - komisař Policie České republiky Krajské ředitelství Jihomoravského kraje Územní odbor Blansko email: hanatejkalova@seznam.cz zjištění prvotních informací

Více

Na co se dnes podíváme?

Na co se dnes podíváme? Krizová komunikace Na co se dnes podíváme? Co to je ta krizová komunikace Jak se na ni připravit a jak jí předcházet? Co udělat, když doopravdy nastane? A jak se po ní zachovat? Příklady z historie a praxe

Více

PorCeTa, o.p.s. SOCIÁLNÍ SÍTĚ, KYBERŠIKANA, BEZPEČNOST VE VIRTUÁLNÍM SVĚTĚ. nabídka programů prevence rizikového chování KONTAKT PRO OBJEDNÁVÁNÍ:

PorCeTa, o.p.s. SOCIÁLNÍ SÍTĚ, KYBERŠIKANA, BEZPEČNOST VE VIRTUÁLNÍM SVĚTĚ. nabídka programů prevence rizikového chování KONTAKT PRO OBJEDNÁVÁNÍ: PorCeTa, o.p.s. nabídka programů prevence rizikového chování SOCIÁLNÍ SÍTĚ, KYBERŠIKANA, BEZPEČNOST VE VIRTUÁLNÍM SVĚTĚ 6 KONTAKT PRO OBJEDNÁVÁNÍ: SÍDLO ORGANIZACE: JMÉNO: Mgr. Radka Šimonová NÁZEV: PorCeTa,

Více

Efektivita kampaně Vaše dítě, vaše televize, vaše zodpovědnost. Připraveno pro: RRTV

Efektivita kampaně Vaše dítě, vaše televize, vaše zodpovědnost. Připraveno pro: RRTV Efektivita kampaně Vaše dítě, vaše televize, vaše zodpovědnost Připraveno pro: RRTV 30. 11. 2011 Metodologie Cílová skupina: Celá Česká republika Rodiče dětí ve věku 0 15 let Rovnoměrné rozložení vzorku

Více

Rady a tipy jak být ve vyhledavačích na první místě. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Rady a tipy jak být ve vyhledavačích na první místě. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Rady a tipy jak být ve vyhledavačích na první místě. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Rád bych vám nyní představil způsoby a tipy, jak umístit váš web na první pozice ve vyhledavačích.

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová ŠIKANA Charakteristika šikany Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem

Více

Práce s uživateli sociálních sítí v poradenských zařízeních. Tomáš Velička KÚ MSK Krajský školský koordinátor prevence 595 622 337

Práce s uživateli sociálních sítí v poradenských zařízeních. Tomáš Velička KÚ MSK Krajský školský koordinátor prevence 595 622 337 Práce s uživateli sociálních sítí v poradenských zařízeních. Tomáš Velička KÚ MSK Krajský školský koordinátor prevence 595 622 337 Netolismus: chorobná závislost na tak zvaných virtuálních drogách, mezi

Více

FLL VÝZKUMNÁ PREZENTACE 2013

FLL VÝZKUMNÁ PREZENTACE 2013 FLL VÝZKUMNÁ PREZENTACE 2013 Připravit se, Zůstat v bezpečí, Napravit škody V projektu přírodních živlů váš tým: Identifikuje komunitu, která by mohla být postižena přírodním živlem Popíše problém, který

Více

Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014

Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014 Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014 Cíl výzkumu kyberšikana z hlediska oběti, dále též rodiče a učitele osobní údaje (sdílení, zasílání) sexting sociální sítě komunikace s

Více

Směrnice k řešení rizikového chování žáků

Směrnice k řešení rizikového chování žáků Základní škola a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Směrnice k řešení rizikového chování žáků Číslo směrnice: 4.2013 Vypracoval: Miloslava Pohořská,

Více

Sexuální obtěžování na pracovišti. MUDr. Radim Uzel, CSc. Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu

Sexuální obtěžování na pracovišti. MUDr. Radim Uzel, CSc. Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu Sexuální obtěžování na pracovišti MUDr. Radim Uzel, CSc. Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu Regulace a posouzení sexuálního chování Proti přírodě (contra naturam) Proti dobrým mravům (contra

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás oslovit jménem organizace ABATOP a nabídnout Vaší škole v rámci projektu S úctou k životu přednášky na téma: 1) Co se to se mnou děje? (pro

Více

video komunikačními produkty Talk Fusion

video komunikačními produkty Talk Fusion Marketing na internetu se někdy může jevit jako nemožný úkol. E-mailový marketing je ale poměrně jednoduchá a neuvěřitelně účinná cesta; podle ředitele Direct Marketing Association má každý dolar, vynaložený

Více

Fakta a čísla o internetu. Hana Friedlaenderová, MEDIARESEARCH

Fakta a čísla o internetu. Hana Friedlaenderová, MEDIARESEARCH Fakta a čísla o internetu Hana Friedlaenderová, MEDIARESEARCH MEDIARESEARCH PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Výzkumná agentura - široké portfolio produktů a služeb: Analýzy Zpracování dat Elektronické měření sledovanosti

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Agenda Účel sociálních sítí pro marketing Sociální

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

1 Princip fungování Aplikace Šimon. 2 Instalace programu do telefonu

1 Princip fungování Aplikace Šimon. 2 Instalace programu do telefonu 1 Princip fungování Aplikace Šimon Systém Šimon funguje na principu šifrované komunikace datovým tokem po síti Internet. Napsaný text je na telefonu odesílatele zašifrován klíčem adresáta a odeslán. Přístroj

Více

Řešení šikany mezi žáky. Šikana. ( Zpracováno dle Metodického pokynu MŠMT č.j. 24 246/2008-6)

Řešení šikany mezi žáky. Šikana. ( Zpracováno dle Metodického pokynu MŠMT č.j. 24 246/2008-6) KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY Řešení šikany mezi žáky ( Zpracováno dle Metodického pokynu MŠMT č.j. 24 246/2008-6) Šikana 1. Odhalení šikany bývá obtížné. Strach vytváří obvykle prostředí solidarity agresorů i postižených.

Více

Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika

Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika Trestná činnost dětí a mládeže Karlovarský kraj Věková struktura pachatelů 2. 1. - 13.11. 2012 1.1. 13.

Více

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi.

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. GMAIL VERZE NÁVODU A NÁSTOJI Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. VYUŽITÍ PRO e-mail s emailovou schránkou

Více