CUKŘENKA časopis pro sběratele hygienicky baleného cukru a všechny další cukromily a podporovatele. Vydává Klub sběratelů baleného cukru, z. s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CUKŘENKA časopis pro sběratele hygienicky baleného cukru a všechny další cukromily a podporovatele. Vydává Klub sběratelů baleného cukru, z. s."

Transkript

1 CUKŘENKA časopis pro sběratele hygienicky baleného cukru a všechny další cukromily a podporovatele. Vydává Klub sběratelů baleného cukru, z. s. Elektronická verze Redakční rada: Pavel Tlustý & Jaroslav Kolín. Adresa redakce: Ing. Pavel Tlustý, Olbramovická 712, Praha 4, tel Toto číslo vyšlo v květnu 2014 v nákladu 70 výtisků. NEPRODEJNÉ!!! Nevyžádané příspěvky včetně cukrových se s díky nevracejí

2 Úvod, zprávy z klubu Milí čtenáři, letošní teplá zima utekla jako voda, je tu zase jaro a s ním další číslo našeho neperiodického periodika. Co vás v něm čeká? Jako obvykle zprávy z cest našich kolegů do zahraničí a informace o tuzemských setkáních, která se uskutečnila. Poměrně dost místa tentokrát zabraly ukázky sérií našich členů a několik novinek, které se v poslední době vyskytly. Těch ukázek je možná trochu víc, ale byli jste ve vydávání sérií pilní a byla by škoda, kdyby se s nimi ostatní neseznámili. Některé třeba ještě ve své sbírce nemají a uvidí je až na burze. Naši letní burzu jsme zde tentokrát pojali poněkud netradičně. Rozhodli jsme se totiž, že kromě pozvánky a přihlášky přidáme k Cukřence i podrobnější informace, abychom je nemuseli rozesílat každému přihlášenému zvlášť. Pokud by vás udivilo, že je devatenáctá stránka prázdná, pak vězte, že je to záměrně. Na poslední straně, kterou spolu s první tiskneme barevně, je totiž kromě pozvánky také přihláška, kterou je možno oddělit a poslat, aniž by byl poškozen ostatní obsah čísla. Na 15. březen 2014 připadlo 75. výročí německé okupace. V Listech cukrovarnických a řepařských jsme k tomu našli zajímavý článek, který jsme se souhlasem autora a redakce převzali a doplnili jej některými ukázkami ze sbírek našich členů, které tu dobu charakterizují. Nechybí ani tradiční křížovka a pár zajímavostí ze světa cukrů. Populární rubrika Drobné rozdíly na našich cukrech tu tentokrát není, ale můžeme ji slíbit do příštího čísla. Až dosud bylo zvykem, že první číslo Cukřenky v roce jsme posílali poštou všem, kteří zaplatili členské příspěvky alespoň na předchozí rok. Protože od tohoto roku je možno je zaplatit až do konce března, posíláme toto číslo už jen těm, kteří mají zaplaceno do 30. dubna. Pokud někdo zaplatí příspěvky později, pošleme mu je spolu s dalším číslem, které vyjde na začátku října V předstihu přejeme všem pěknou dovolenou a těšíme se na osobní setkání na pražské burze. Výbor sděluje Redakce Příspěvkové známky za rok 2014 budou pro ty, kteří je neobdrželi na výroční schůzi v Dačicích, k dispozici na pražské burze u prezence. Hlaste se o ně u předsedy. Zjišťujeme, že někteří členové se přestěhovali a nenahlásili nám svou novou adresu. Je to nepříjemné, protože zásilky s Cukřenkou se nám vracejí jako nedoručitelné a my musíme pracně zjišťovat, kde dotyčný toho času bydlí, a posílat mu Cukřenku znova. Totéž platí o čerstvých novomanželkách, které změnily sňatkem své příjmení. Při rozesílání velikonočních gratulací jsme zjistili, že některé ové adresy našich členů z různých důvodů neplatí a zprávy se vracejí. Prosíme proto všechny, aby si platnost své adresy ověřili a případné změny nám nahlásili. Výbornou příležitostí k tomu je zaslání přihlášky na pražskou burzu v elektronické podobě. Přihlášku najdete na našich webových stránkách a nenechte se deprimovat, když vám na první pokus nepřijde její potvrzení. Na internetu se dějí v poslední době věci neuvěřitelné, takže bude-li váš pokus o odeslání přihlášky neúspěšný, zkuste to znova, třeba i několikrát. Pokud se to nezdaří ani tak, pošlete předsedovi. Výroční schůze se bude konat v sobotu 22. listopadu O místu jejího konání zatím jednáme a bude včas oznámeno. Na výroční schůzi se budou fasovat klubové série na rok Zatím dumáme, co na nich bude, nějaké nápady už máme. Přehled hospodaření v roce 2013 v Kč Příjmy celkem v tom členské příspěvky burza Uničov výroční schůze Dačice přijaté úroky 54 prodej cukrů Výdaje celkem v tom Charita občerstvení poštovné bankovní poplatky pronájem sálu výroba cukrů drobné výdaje doména ksbc.cz tisk Cukřenky Peněžní prostředky klubu: Stav k příjmy výdaje Stav k

3 Sešli jsme se Křenovický velikonoční jarmark lákal na svátky jara Náš koníček, sběratelství baleného cukru, není jen o shromažďování sladkých pytlíčků, jak se neustále snažím připomínat. Je především o přátelství a musím říct, že nám, moravským sběratelům, se to daří skloubit na jedničku. Setkání, ať už sběratelská s výměnou cukrů nebo jiná, se snažíme pravidelně dodržovat. Chodíme například společně do divadel, slavíme narozeniny, zkrátka držíme správnou partu. koníček, a že jí práce jde pěkně od ruky, o tom jsme se na vlastní oči v Křenovicích přesvědčili. Druhou dubnovou sobotu jsme zamířili do Křenovic u Slavkova, kde pořádala Jitka Schovancová již tradiční jarní řemeslný jarmark, spojený s dílničkami pro děti i dospělé. Letos jsme nepřijeli jen my, Moraváci, ale podpořily nás také sběratelky ze severu Čech Irča Vohlídková představila, co je kromě cukrů její velká záliba. Scrapbook, tvorba z papíru a různých odstřižků, fotografií a jiných drobností, je její velký V sobotu 22. února se konala první letošní slezina v Mílině domečku. Tentokrát byla pracovní, pomáhali jsme při budování jejího muzea, které má zatím pracovní název Cukříky v domečku. Slezina a brigáda u Míly Žďárské Ireně dělala doprovod další členka klubu, Iva Nývltová, a společně nabízely přání, deníčky, diáře a jiné papírové poklady. Je to opravdu nádhera, co vše jde vytvořit z papíru. Na jarmarku prodejci nabízeli i tradiční velikonoční kraslice, domácí pochutiny, keramiku, šperky a různé dekorace. Tak kdo jste jarmark v Křenovicích letos nestihli navštívit, přijeďte za rok. Doufám, že se tam společně uvidíme. Katka Pelcová Naším úkolem bylo přestěhovat Mílinu sbírku do nových prostor a zatím ji tam uložit, než jednotlivé exponáty zaujmou definitivní místo. Jak je vidět, je muzeum ve stadiu značné rozpracovanosti, ale už začíná dostávat tu správnou podobu Po práci jsme se usadili kolem prostřeného stolu a nastalo obvyklé hrabošení. Další slezina se uskutečnila 26. dubna, kdy byla inaugurována muzejní studovna. To už ale bylo po uzávěrce, takže si o ní přečtete v příštím čísle. JK

4 Ve dnech 26. až 28. září 2013 proběhla cesta zástupců Dobrovických muzeí do Belgie. Jejich cílem byl cukrovar v Tirlemontu, místní muzeum cukru a soukromá sbírka paní Monique Pirson v Bioulu. Termín byl stanoven do doby sklizně a cukrovarnické kampaně, cesta se uskutečnila za pěkného podzimního počasí. První v řadě byla v pátek 27. září plánována prohlídka cukrovaru v Tirlemontu. Tirlemont, vlámsky Tienen, leží v severní části Belgie asi 45 km východně od Bruselu v provincii Vlámské Brabantsko. Našinci v zahraničí Návštěva belgického Tirlemontu Odpoledne patřilo prohlídce muzea cukru umístěného v domě na severní straně krásného historického náměstí v Tirlemontu. Za účasti zástupců města a cukrovaru bylo Suikermuseum otevřeno 27. září Expozice jsou umístěny ve všech poschodích budovy, návštěvníky seznamují s technologií výroby cukru, ukázkami druhů cukru a sortimentu výrobků obsahujících cukr. Originálním způsobem zobrazují např. vývoj řepné rostliny nebo technologii těžení cukru z řepy difuzí. Místní cukrovar, jeden z pěti dnes činných v Belgii, je v současnosti druhým nejstarším cukrovarem na zpracování řepy v Evropě, hned za Dobrovicí. V roce 1838 byl založen tehdy jižně od města. Pod firmou akciové společnosti Raffinerie Tirlemontoise / Tiense Suikerraffinaderij jej vlastní největší evropská cukrovarnická společnost Südzucker. Kapacitou zpracování se řadí mezi mírně nadprůměrné cukrovary Evropské unie (12 13 tis. t.d 1 řepy), výrobou cukru pak mezi velké cukrovary (přibližně 200 tis. t za kampaň). Velký podíl výroby tvoří kostkový cukr. Cukrovar v průběhu zpracování řepy odkládá těžkou šťávu, kterou pak zpracovává ještě několik dalších měsíců. Areál sestává kromě moderní hlavní výrobní haly i z dalších objektů, poměrně historicky zajímavých. Prohlídka je postavena na moderních technologiích, k seznámení s expozicemi jsou využity audiovizuální prostředky: do sluchátek pouštěna informace o historii cukrovarnictví, exponátech či o procesech při výrobě cukru až při vstoupení do příslušného prostoru expozice. V závěru dne jsme ještě položením květiny na místním hřbitově uctili památku prof. ing. dr. Jaroslava Dědka, významného cukrovarnického vědce a poradce evropského i světového formátu. Celý pobyt byl protkán pohostinností rodiny Chiaradia - Pirson. Paní Monique je dlouholetá a po celé Evropě známá sběratelka spotřebitelských balení cukru. Shromažďuje i informace a historické materiály o belgických cukrovarech. Její domácí muzeum je tak v Belgii a okolí nejenom unikátem, ale i opravdu cenným archivně - muzejním místem. Daniel Froněk - 4 -

5 Našinci v zahraničí Jak jsme navštívili italskou burzu cukrů Každý rok na přelomu března a dubna pořádají sběratelky Sara a Paola v italském městečku Pieve di Cento, asi 30 km od Boloně, výměnný den sběratelů baleného cukru. Jelikož je burza vždy dobrou příležitostí, jak potkat spoustu kamarádů sběratelů a vyměnit cukrové přebytky, někteří z nás se rozhodli letos se do Pieve opět po letech podívat. Pro mě bylo lákadlem i to, že vůbec poprvé se v letošním roce současně s cukrovou burzou uskutečnila i burza čajových přebalů, které také sbírám. Čajová výměna ale probíhá trochu jiným způsobem, než jsme zvyklí z cukrových burz. Mění se kus za kus a celkový průběh výměny je dosti zdlouhavý. Není nad naše oblíbené hrabošení. Bylo to ale zajímavé zažít a jsem ráda, že jsem přivezla i pěkné nové přírůstky do sbírky. Výměnný den se konal ve velkém sále Grand hotelu Bologna na okraji městečka Pieve di Cento. Z českých sběratelů se burzy zúčastnily dámysběratelky: Katka Pelcová se sestrou Veronikou, Jitka Schovancová, Iva Nývltová a Zuzka Filingrová. Iva a Zuzka byly na burze v Itálii poprvé a myslím, že se jim akce líbila. Při registraci jsme obdržely balíček cukrových sérií (na fotkách některé z nich) a našly jsme si svoje místo (každý sběratel měl k dispozici velký stůl, na který položil vše, co nabízel k výměně tak, jak to známe z českých burz). Měnilo se celý den, zhruba od devíti hodin až do šesti do večera. Večer se pro zájemce konala večeře v hotelu, ale my jsme vyrazili s naší českou skupinkou do pravé italské pizzerie. Druhý den byla možnost návštěvy muzea, tu jsme také bohužel nevyužili, protože každý měl nějaké cestovatelské plány já, Verča a Iva jsme se těšily do Boloně a večer nás čekala cesta autobusem do Brna, Zuzka s manželem a kamarády vyrazila do Ferrary a Jitka s rodinou trávila čas s dcerou, která je v Itálii na studiích. Ale užili jsme si to všichni moc pěkně a myslím, že my, sběratelky, jsme si přivezly také spoustu nových cukrů do sbírek a zážitků nejen sběratelských. Katka Pelcová Foto Katka Pelcová a Zuzana Filingrová - 5 -

6 K jednomu neslavnému výročí Zásahy do právní úpravy výroby a dodávek cukru v Protektorátu Čechy a Morava Před 75 lety, 15. března 1939, vznikl tzv. Protektorát Čechy a Morava. Protože většina z nás tuto dobu nepamatuje, neuškodí, když si ji připomeneme následujícím článkem, byť jenom v souvislosti s cukrem. Redakce V období Protektorátu Čechy a Morava ( ) byla podnikatelská činnost omezována z nejrůznějších důvodů, jejichž účel spočíval ve většině případů především v ochraně obranných a jiných zájmů Říše v probíhající válce. Zavedené řízené hospodářství mělo zajistit plynulost účelné a spravedlivé výroby, distribuce a ceny; realita však byla docela jiná. Na začátek tohoto příspěvku je nutné charakterizovat pojem řízené hospodářství, který se stal frekventovanou součástí výraziva protektorátních právníků. Uveďme si tedy jednu z dobových definic: Řízené hospodářství jest rozumět případy, kdy stát autoritativně upravuje cenu statků, výrobu nebo distribuci, buď jednotlivě, nebo všechny současně, aby došel k jiným a pro národní celek lepším hospodářským výsledkům, než ke kterým vede volná soutěž nebo autonomní dohody zájemců. Válečné hospodářství založené na řízení ekonomiky a plánování zasahovalo velmi hrubým způsobem do podnikání a obchodní činnosti v Protektorátu, neboť výrobce, dodavatel ani obchodník si nemohli svobodně zvolit, komu své zboží prodají, za jakou cenu a jaké množství. Od září 1939, tedy od začátku druhé světové války, byly vydány desítky nejrůznějších právních předpisů, které upravovaly otázky odbytového hospodářství. Rozsah omezení hospodářské a podnikatelské svobody byl obrovský, neboť prodej prakticky všech věcí denní potřeby podléhal regulaci. Výše nastíněným omezením se samozřejmě nevyhnulo ani cukrovarnictví. Omezení pěstitelů řepy a výrobců cukru Cukr patřil společně s dalšími potravinami k nejdůležitějším komoditám protektorátního hospodářství; není proto divu, že pěstování řepy, výroba cukru a jeho prodej byly podrobeny státnímu dozoru. Po začátku druhé světové války vydal předseda protektorátní vlády Alois Eliáš vyhlášku o hospodaření cukrovkou a cukrem, která hospodařením pověřila Společný výbor surováren a rafinerií cukru pro Čechy a Moravu. Ten byl zřízen podle Dohody cukrovarů pro kampaně 1937/1938 až 1946/1947 ze dne 26. října Výbor podléhal státnímu dozoru, který vykonával vládní komisař jmenovaný ministrem zemědělství. Výboru příslušelo upravovat dodávky cukru, zpracování cukrovky, dále pečovat o výživu obyvatelstva cukrem, navrhovat stanovení cen cukrovky a cukru a upravovat vývoz cukru v rámci stanovených vývozních kontingentů. Pěstitelé cukrovky byli povinni dodat veškerou sklizenou cukrovku konkrétnímu cukrovaru, který Výbor určil, pokud jim nebyla ponechána ke krmení. Ani výroba cukru nezůstala bez státních zásahů, neboť surovárny a rafinerie cukru byly povinny řídit se při výrobě cukru příkazy a směrnicemi Výboru; jeho příkazům podléhalo rovněž nakládání s vyrobeným cukrem. Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností určovaly množství cukrovky a cukru, které mohlo být použito k výrobě lihu, kávových náhražek a které bylo použitelné ke krmení. Cukr patřil mezi základní komodity, které po začátku války nebylo možno volně koupit v obchodech, nýbrž pouze po předložení odběrního lístku (tzv. potravinového lístku). V roce 1939 byla týdenní dávka cukru stanovena na 400 g. Tento příděl se pak však neustále snižoval. Ministerstvo zemědělství svými vyhláškami určovalo týdenní dávky cukru vydávané na lístek na cukr; v únoru 1940 činilo toto množství 350 g a v březnu téhož roku již jen 300 g. Od roku 1941 se na jeden lístek vydávalo takové množství cukru, které na něm bylo vytištěno. Cukr se vydával v týdnu vytištěném na ústřižcích. V létě dostávali protektorátní příslušníci zvláštní přídavek cukru určený pro zavařování ovoce. Od roku 1942 byl cukr přidělován včelařům na přikrmování včelstev; získaný cukr rozděloval včelařský spolek, ve kterém byl včelař členem

7 K jednomu neslavnému výročí Množství cukru k přikrmování jednoho včelstva stanovil každý rok Českomoravský svaz pro řepu a cukr. Hostince, pekaři, cukráři, výrobci sodových vod a limonád a jiné podniky, které potřebovaly cukr k výrobě svého zboží, mohly dostat dodávku cukru jen od obchodníka, který měl sídlo v jejich politickém okrese a který byl oprávněn k přímému odběru cukru od komisionáře. Od roku 1941 hlásily tyto podniky svému obchodníkovi s cukrem množství cukru, které potřebovaly, vždy pro nejbližší zásobovací období, a zároveň mu v hlášení sdělily své zbývající zásoby cukru. Obchodníci s cukrem předložili hlášení o potřebě cukru příslušnému okresnímu úřadu, který zjistil celkovou potřebu cukru pro podniky svého okresu, a tu nahlásil Českomoravskému svazu pro řepu a cukr. Ten podle stavu zásob přidělil okresu určité množství cukru, které pak okresní úřad přidělil jednotlivým obchodníkům, kteří byli povinni neprodleně oznámit podnikům, jaké množství cukru jim bylo přiděleno. Protože nebylo v probíhající válce cukru nazbyt, nesměl se přidávat do kávových náhražek, kávovinových směsí či čajových směsí. Dělnictvo, které se podílelo na sklizni a odvozu řepy, mělo nárok na dodání určitého množství cukru; cukrovar tak za každých 100 q dodané řepy čisté váhy předal pěstiteli řepy 3 kg cukru, který je rozdělil mezi své dělníky. Pěstitelům řepy náleželo určité množství cukru zdarma, ten mohli dostat pro sebe, pro členy své domácnosti a pro deputátníky v množství 18,75 kg (v roce 1941/1942 pak 15,6 kg) na jeden rok a na jednu osobu. Tím se z nich stali tzv. samozásobitelé cukrem a nevznikal jim tedy nárok na lístky na cukr. Povinná organizace cukrovarnictví Po zřízení Protektorátu Čechy a Morava se pozornost v oblasti hospodářství zaměřila na vytvoření nové hospodářské organizace, resp. nového hospodářského systému, který by se výrazně odlišoval od toho prvorepublikového. Podnik neměl sloužit k osobnímu obohacení podnikatele, nýbrž k realizaci daleko vyššího poslání. Pod palbu kritiky se tak dostalo soukromohospodářské pojetí podnikatele uplatňující se v liberalisticko - kapitalistickém systému a vyzdvihováno bylo naopak pojetí národohospodářské, které nezdůrazňovalo ziskové stránky podnikání. Zisk podnikatele tak neměl být výsledkem náhodně se vydařivší spekulace, nýbrž měl být odměnou za službu, která byla prokázána pospolitosti. K organizačnímu zapojení podnikatele do tohoto celku pak docházelo prostřednictvím ústředních svazů, jejichž členem se majitel podniku povinně musel stát. Tyto svazy se pak staly pilíři celé hospodářské soustavy. Povinná organizace průmyslu byla vybudována na čtyřech hlavních zásadách: povinném členství, zastupování veřejného zájmu, podřízenosti nižší složky průmyslové organizace složce vyšší a možnosti předsedy vyšší složky ukládat nižším složkám a členům závazné pokyny, jmenování předsednictva ústředního svazu a jeho hospodářských skupin (žádné volené orgány). Hospodářské svazy měly dle dikce příslušného vládního nařízení hájit hospodářské zájmy průmyslových, obchodních a živnostenských podnikatelů a podniků. Jak je ještě dále uvedeno, - 7 -

8 K jednomu neslavnému výročí jejich funkce byla mnohem širší, neboť stát jejich prostřednictvím vykonával kontrolu nad podniky a přímo je řídil. Hospodářské svazy tak vykonávaly veřejnosprávní funkce ve prospěch státu. Po vzoru v Říši byly na území Protektorátu vybudovány ústřední svazy založené na některých organizačních základech, které zde již v minulosti existovaly. Základní rozdíl spočíval v tom, že dříve byly svazy vytvářeny na dobrovolném základě zdola, kdežto po roce 1939 bylo členství povinné. Ústřední svaz průmyslu jako veřejnoprávní korporace se členil dle oblastí působnosti na hospodářské skupiny. Zřizování hospodářských skupin náleželo do pravomocí ministra průmyslu, obchodu a živností, který to činil vyhláškou. V rámci ústředního svazu průmyslu pro Čechy a Moravu bylo zřízeno 23 skupin, které byly uznány za výlučné zástupce jejich hospodářského odvětví, přičemž pro cukrovarnictví byla příslušná II. hospodářská skupina cukrovarnického průmyslu. Výroba a zužitkování cukrové řepy, cukru, melasy, krmiv obsahujících cukr a ostatních výrobků z řepy bylo od září 1940 podřízeno státní regulaci. Za účelem řízeného hospodaření s cukrem byl zřízen Českomoravský svaz pro řepu a cukr, což byla veřejnoprávní korporace, jejíž stanovy vydal ministr zemědělství. Svaz převzal dosavadní práva a povinnosti Společného výboru surováren a rafinerií cukru pro Čechy a Moravu. Svaz sám nesměl provozovat obchody, ani se jich účastnit. Členy svazu se museli povinně stát všichni pěstitelé cukrovky (pěstitelé řepy), cukrovary zpracující řepu, rafinerie cukru a podniky zabývající se vyloučením cukru z melasy a konečně i obchodníci, kteří obchodovali s cukrem, melasou a krmivy obsahujícími cukr. Svaz měl upravovat výrobu a zužitkování řepy, cukru, melasy, krmiv obsahujících cukr a ostatních výrobků z řepy a zajistit zásobování obyvatelstva těmito výrobky. Ke splnění těchto úkolů mohl zejména: a) jednotlivým pěstitelům řepy nařídit její dodání určitému cukrovaru a stanovit cukrovarům základní oprávnění pro výrobu cukru, b) sjednávat závazky s pěstiteli řepy, že budou pěstovat řepu, a s cukrovary, že tuto řepu odeberou a zpracují, c) stanovit směrnice pro uzavírání a pro provedení smluv o dodávce řepy a stanovit, zda smlouvy o dodávce řepy odpovídají těmto směrnicím, d) vydávat nařízení o rozdělení a zpracování surového cukru a o zužitkování cukru, e) upravovat výrobu melasového krmiva a ostatních krmiv obsahujících cukr, f) omezit výrobu cukrovarů na určité výrobky a zastavit zcela nebo dočasně podniky, které nebyly národohospodářsky důležité, g) ukládat členským podnikům pořádkové pokuty za porušení zákonných ustanovení či nařízení Svazu. Jak je z výše uvedeného zřejmé, Českomoravský svaz pro řepu a cukr mohl svým členům stanovit množství výrobků, které byli oprávněni prodávat nebo kupovat v určitých oblastech (okresech, obcích), anebo byli povinni dodat či odebrat. Rovněž cenu si nemohli pěstitelé řepy, její prodejci či cukrovary určit dle svého uvážení sami, nýbrž museli respektovat cenu stanovenou Nejvyšším cenovým úřadem. Pokud pěstitelé řepy nedodali množství řepy, které jim bylo předepsáno, mohl okresní úřad nařídit její nucené odebrání. V tom případě srazil 10 % ze stanovené výkupní ceny; pokud náklady vzniklé nuceným odebráním byly vyšší než 10 %, zvyšovala se srážka na výši skutečně vzniklých nákladů. Nařízení Svazu, která měla všeobecnou povahu, se uveřejňovala v Úředním listu Protektorátu Čechy a Morava. Pokud někdo uvažoval o zřízení cukrovarnického podniku, potřeboval k tomu souhlas Svazu, který ho byl povinen vydat v případě, že to bylo nezbytné z národohospodářského hlediska či v případě, že se nebylo nutno obávat ohrožení stávajících podniků nebo přeplnění průmyslového odvětví. Svaz mohl také naopak výrobu cukrovarů omezit pouze na určité výrobky, nebo jejich činnost zastavit úplně; vznikla-li v důsledku těchto opatření cukrovarným podnikům těžká hospodářská škoda, musel jim Svaz poskytnout přiměřené odškodnění. To hradili členové Svazu, kteří měli prospěch z provedených opatření směřující vůči jejich konkurentům

9 Pěstitelé řepy i výrobci cukru podléhali kontrole ze strany Svazu, zda dodržují všechny uložené povinnosti, jako např. vedení záznamů. Kontrolním orgánům museli umožnit nahlížet do obchodních knih a podat jim potřebná vysvětlení. Rovněž jim byli povinni povolit vstup na pozemky, do obchodních místností, provozoven či skladišť. Českomoravský svaz pro řepu a cukr podléhal dozoru ministerstva zemědělství, který vykonával vládní komisař. Sídlem Svazu byla Praha. Mezi jeho správní orgány náleželo: předsednictvo, správní rada a revizoři účtů. Předsednictvo jmenoval ministr zemědělství a skládalo se z předsedy a dvou místopředsedů. To řídilo veškerou faktickou činnost Svazu. Podle potřeby mohlo předsednictvo zřizovat odborné výbory jako poradní orgány a ke schůzím správní rady a odborných výborů mohlo přizvat znalce. Správní rada se skládala z 20 členů a 20 náhradníků. Ministr zemědělství jmenoval za pěstitele řepy 7 členů a 7 náhradníků, za výrobce cukru 7 členů a 7 náhradníků, za obchodníky 4 K jednomu neslavnému výročí členy a 4 náhradníky a za spotřebitele 2 členy a 2 náhradníky. Členy správní rady se nemohli stát cizinci či osoby, na jejichž majetek byl vyhlášen konkurz. Správní rada mohla do 15 dnů podat proti nařízením a opatřením předsednictva stížnost u ministerstva zemědělství. Do kompetencí správní rady náležela např. správa majetku Svazu či schvalování roční účetní závěrky. Správní rada nezasedala permanentně, nýbrž se scházela pouze podle potřeby, nejméně však každého čtvrt roku. K prověření finančního hospodaření, ročních účtů a roční uzávěrky Svazu byli ustanoveni 4 revizoři účtů a 4 náhradníci na dobu jednoho roku. Tento článek byl otištěn v Listech cukrovarnických a řepařských č. 12/2012 a jeho autorem je JUDr. et Bc. Jaromír Tauchen, Ph. D., LL.M.Eur.Integration (Dresden), Masarykova univerzita v Brně. Článek je převzat s laskavým svolením redakce LCaŘ a autora. Ukázky obalů protektorátního 2kg balení cukru (ze sbírky Miloslavy Žďárské) Vydaný cukr musel obchodník zúčtovat. V roce 1944 už to bylo s Říší nahnuté (ze sbírky Karla Stupky)

10 Cukry našich členů Rozhledny Josefa Kittnera Tato série, kterou vyrobilo KAMO Částkov, byla vydána v černé, červené a zelené barvě. Osobní cukry trenčínských sběratelů Jirky Průžka a Jardy Michalíka

11 Cukry našich členů Vánoční série Míly Žďárské, Lenky Novákové a Michala Valenty Série vyrobená Hellmou má dvě verze: fialový tisk na stříbrném podkladě a tmavomodrý tisk na zlatém podkladě. Zlatou verzi neukazujeme, protože se špatně scanuje a pro černobílou verzi Cukřenky je nepoužitelná. Mariášové karty Na tuto krásnou barevnou sérii se složilo celé konsorcium vedené Michalem Valentou. Každá barva má jinou zadní stranu, takže tyto karty nejsou vhodné na černého Petra. Na žaludském esu prý není předseda KSBC!

12 Cukry našich členů

13 Cukrové novinky B I B L I O M O L Zajímavá série vydaná naším členem Pavlem Laukem. Cukříky jsou prodávány v jeho knihkupectví zabývajícím se prodejem křesťanské literatury a audio. Jsou určeny ke kávě, čaji nebo jinému oblíbenému nápoji, vhodné jsou třeba i do sborové kavárny, na Alfa kurzy, do sboru apod. Na první pohled bychom nečekali takové vtipné spojení světských kreseb s biblickými verši. Autor nám k nim napsal: Vydal jsem je já se švagrem, u kamaráda jsem si objednal obrázky, ten je za jeden večer nakreslil a bylo. Vydali jsme jich 17 tisíc a už jich moc nezbývá. Brzy snad objednáme třetí várku, tentokrát už v nějaké jiné barvě - zcela nesmyslně jsem druhou várku (8 tisíc) nechal udělat v černé, stejně jako první. Původně měly být číslované, protože jsme plánovali navázat dalšími osmi motivy, ale nakonec z toho nějak sešlo. Rozhodně uděláme nějaké další s křesťanskými motivy, ale kdy to bude a jaké náměty, to ještě není rozhodnuto. Máme nějaké návrhy, ale realizace ještě čeká

14 Cukrové novinky Tak máme zase co shánět! Po sérii fotbalových fanynek se nedávno vynořila další série s podobným námětem. Tentokrát obsahuje jen osm cukříků a byla vyrobena v československé verzi polskou firmou Diamant pro 1. Cukerní společnost Praha, s. r. o. Pro jistotu jsem napsal polskému kolegovi Robertovi, ale v Polsku se o ní nic neví stejně jako v Německu, a ani na Slovensku se podle sdělení Jirky Průžka nevyskytuje. Fous poslal dotaz prodejci a obdržel tuto odpověď: Aktuálně prodáváme cukr s tématikou OH v Soči, na obalu i na cukrech jsou fanynky Kanady, USA, Švédska, Ruska, Finska, Německa, ČR a Slovenska. Pokud jste narazil na fotbalový motiv, pak se jedná o letní edici cukru k fotbalovému ME 2012, který může být stále skladem na kterémkoli řetězci. Obě varianty mají stejný EAN kód. Cukříky jsou (snad) ještě k dostání v prodejnách řetězců Kaufland a Tesco. JK

15 Onehdy se nám dostal do ruky tenhle cukr: Napřed jsme si mysleli, že je odněkud z bývalé Jugoslávie, ale pak jsme našli ještě bratříčka. Zajímavé cukry Záhadný SHTOOR je vlastně Ľudovít Štúr prinavráťiť. Jakože kávi zrná tu ňedopestujeme a preto ich od pražjarov italskích nakuúpiť musíme, vírobki mnohé dostupné nám bežňe sú a preto či už nápoje alebo jedlá naše domácej sú vírobi a vítečnej čerstvosti preto. Samotné meno "Shtoor" ňjelen pre ambícje osvetové jeho majiťeľa sme zvolili, ale aj kvuoli skutočnosťi, že na ulici, ktorú Štúrovou zovú sa nachoďíme. Englickí transkript jednak ako milí vťip nám prišjel, ale aj preto, že to naše domáce zavše úplňe cudzím sa nám zazdá. Veríme, že hoc na cestu inakosťi sme sa boli vidali, mnohí prjatelja naši budú s radosťou nasledovať nás. SHTOOR už ale na cukrech nenajdeme. Došlo k jakýmsi různicím mezi společníky a značku i logo bylo nutno změnit. Zdůvodnění pro lidi je takovéhle: Spoločnosť naša, ktorá meno Ludevíta Velislava Štúra od počjatku svojho ňesje, vždi jeho odkaz v úcťe velkej držala. Preto keď dopis od velikána tohto národa nášho začjatkom mesjaca dubňa sme obdržali, jeho obsah nás ňjelen poťešil náramňe, lež i posolstvo jeho za záväznô sme vzali. V lisťe tomto nás Ludevít Velislav prosí, bi menu jeho podobu pôvodnú sme prinavráťili. Dopis predmetní, v ktorom dôvodi svoje viratúva a rozhodnuťje toto osvetluje, v depoziťe spoločnosťi našej medzi inskripcijami najvzácňejšími sa nachoďí. Z obsahom jeho i posolstvom zákazňíkov našich i lud pospolití v dňoch najbližších oboznámime. Ukázalo se, že je ze Slovenska. Na internetu jsme našli mj. toto: Sieti kaviarní pod značkou Shtoor sa podarilo získať pozornosť efektívnym budovaním značky hlavne na sociálnej sieti. Shtoor vzbudila pozornosť neobvyklým spôsobom komunikácie, komunikuje výhradne štúrovskou slovenčinou. V štúrovskej slovenčine je nielen celá komunikácia v kaviarni nápojový lístok, nápisy, oznamy, ale aj vtipné odkazy na facebooku. Archaický štýl tvorí nielen dizajn, ale aj ponuka. A co o tom napsali provozovatelé? SHTOOR veruže staronovím konceptom kavjarensko-pohosťinskím jest. Zazdalo sa nám, že pocťivosť domáca, dobrota jedla a zavše starích maťerí recepti akobi v ťemnej minulosťi potraťili sa a preto na svetlo nášho sveta rozhodli sme sa ich Keďže štíti vívesňje, z dôvodov viššje uveďeních vimeňiť sme sa prihotovali, prirodzenô nám prišlo i okrasi ostatňje osvježiť. Obrazi podaktorje sťeni kavjarňí našich i više ljet troch zdobili a zákazňíkom mnohím sa za dobu túto zunovali. Preto umelca vichíreného z Hornej zeme do Prešporku sme pozvali, bi kavjarňe naše ďjelami svojimi zušlachťil. Ten inšpiráciju v produktoch prírodňích, ktoré zákazňíkom našim podávame našjel. A tak motívi listu krjaku kávovjeho, či plodu višňe, jablka i broskiňe ňjelen v šťíťe vívesnom novom, ale i na obrazoch mnohích nájďeťe. Ohlasy na tento rebranding jsou rozporuplné... JK

16 Křížovka o ceny a různé A B C D E F G H I TlusŤjochůff kratochvilný snář Výzva pro všechny cukrosběratele: 21. června 2014 tajenka. VODOROVNĚ: A. Sběh; otisk; fr. revolucionář. B. Jméno brankáře Viktora; přední části; montážní místnost; zájmeno tázací. C. Dvoukolák; obuv; šalba; druh jelena. D. Kanál; dekly; Chačaturjanovo jméno; gymnastický prvek. E. TAJENKA. F. Občanská demokratická aliance; ohleduplnost; pouzdro na šípy; rozkoš. G. Bývalá měnová jednotka Itálie; přístavní hráz; mužské jméno; nádoba u studny. H. Časový úsek; potřeba kovboje; uhlovodík; arabské mužské jméno. I. Pravoslavný obraz; krůpěj; silný provaz. SVISLE: 1. Název hlásky; tyče. 2. Sfouknout; konzervovati kouřem. 3. Strašidelný příběh; alkohol z rýže. 4. Otázka při sázce; trnovník; filipínská sopka. 5. Spojka; první muž; jenž (zast.). 6. Část věty; bicykly. 7. Fotřík; nápor. 8. Povzdech; ostrý přízvuk; symetrála. 9. Poté; sukulent; primát. 10. Jméno zpěvačky Pugačevové *); Osman. 11. Sopečný kráter; schránka měkkýše. 12. Sportovní zkratka; rudá planeta; usazenina. 13. Cikán; nemnoho; předložka. 14. Posvátný staroegyptský býk; okovaná hůl. 15. Mastek; naše sirkárna. 16. Druh antilopy; tvoji. NÁPOVĚDA: ALLA, AKUT, APO, MAAR. Skutečnou hvězdou našich medií je v poslední době Míla Žďárská. O svém připravovaném muzeu a o našem klubu pěkně hovořila 13. března na stanici Český rozhlas 2 v pořadu Je jaká je. Naše mediální hvězdy O sladkém koníčku naší kolegyně Hanky Smutné se psalo v deníku Blesk, a to na celé stránce. Ta by se nám sem nevešla, ale je uložena v klubové kronice a zde je malá ukázka z internetové verze. Nedosti na tom. Jak dokumentuje náš obrázek, byla také hostem v ranním vysílání ČT, kde u příležitosti výročí narození J. K. Rada hovořila o vynálezu kostky cukru. Zdroj:

17 Zveme vás na XVII. mezinárodní výměnný den V naší pozvánce, která je na konci tohoto čísla Cukřenky, sice slibujeme, že podrobnější informace k naší burze dostanou účastníci cca 7 dní před jejím konáním, ale protože vše podstatné už máme domluvené, můžeme vám tyto informace předložit hned. Doufejme, že do té doby nenastanou nějaké nečekané změny. Jak se tam dostanete? bude otevřena od devíti hodin. U prezence dostanete jako vždy visačky a jmenovku na stůl, poté si vedle vyfasujete účastnické balíčky. Počítejte s tím, že do sálu vás pustíme až v 10:45, do té doby si můžete uložit své věci v šatně. Nebudeme dělat zasedací pořádek, každý se usadí podle svého výběru, pouze pro zahraniční účastníky budeme rezervovat stoly předem, aby nás nepomluvili. Kulturní zařízení KULTURÁČEK najdete ve vilové čtvrti v městské části Praha 17 Řepy. Je vzdáleno cca pět až deset minut chůze od konečné zastávky tramvaje č. 22 Bílá Hora na rohu ulice Ke kulturnímu domu. Do doby otevření sálu se můžete občerstvovat v přilehlém lokále (za své!), nebo vyrazit na obhlídku okolí. Bude-li hezky, lze posedět a pokouřit i před budovou. V sále na rozdíl od lokálu není kouření dovoleno. Občerstvení Po vystoupení z tramvaje je třeba přejít dost frekventovanou výpadovku na Karlovy Vary (vřele doporučujeme přechod se semaforem), poté zahnete doprava, u zastávky autobusů přejdete přes parčík do ulice Na bělohorské pláni, z ní zahnete do Opukové a tam už to najdete podle poutače. Cesta tramvají bude pro ty, co nepojedou autem, zřejmě nejvhodnější. Do zastávky Bílá Hora jedou i autobusy č. 108, 214, 264 a 347, ale žádný z nich nejede z centra města. Autem pojedete směrem z Prahy po karlovarské výpadovce, kus za konečnou tramvaje zahnete doleva do ulice Na bělohorské pláni a po ní do ulice U boroviček. V okolí Kulturáčku se dá parkovat, slušná parkovací plocha je u bikrosového areálu BMX. Kdy to začne? Pořadatelé budou na místě už někdy po osmé. Budeme připravovat účastnické balíčky a prezence Během výměny vyfasuje každý účastník včetně doprovodu na sále u baru dvě obložené bagetky. Nealkoholické nápoje, čaj a káva budou podávány zdarma v rámci účastnického poplatku, pivo a lihoviny se objednávají v lokále a platí si je každý sám. Jako obvykle uvítáme i vaše sladké i slané příspěvky. Vlastní výměna začne v jedenáct hodin a skončí kolem třetí. Po ní musíme uklidit sál, což zahrnuje i naložení a odvoz vypůjčených stolů. Až bude uklizeno, uvažujeme o krátké exkurzi po okolních památkách, a to buď hromadně, nebo individuálně. Kam to bude, to ještě musíme upřesnit.

18 Večer bude možno posedět v Kulturáčku na večírku, který uspořádá toto zařízení pro veřejnost v rámci oslav začátku léta. Prý bude i nějaká hudba, vstupné dobrovolné, pro nás vstup volný. Vzhledem k tomu, že možná ještě nebude zrekonstruovaná kuchyně, nepočítejte raději s teplou večeří. V pátek k večeru proběhne brigáda! Paní ředitelka nám zajistila potřebné množství stolů, které místní dopravce přiveze, ale musíme si je sami naložit a vyložit. Bude tedy zapotřebí několika silných mužů, dobrovolníci nechť se hlásí předem u předsedy telefonicky nebo e- mailem, čas si domluvíme. Až s tím budeme hotovi, můžeme posedět a poklábosit v lokále nebo před ním, připojit se mohou i slabé ženy. Pivo je skvělé. Účastnické série budou dvě, osmikusové. Výroba už je zadaná, ale zatím vám můžeme představit pouze ukázky grafických návrhů: Místní památky zadní strana Místní památky Pražské veduty z století, na zadní straně bude pouze logo klubu Nevylučujeme, že v účastnických balíčcích nenajdete i dotisk série Pražský orloj z roku 2009 v jiné barvě. Ubytování sice nezajišťujeme, ale v okolí je několik ubytovacích zařízení. Kontakty jsou uvedeny v pozvánce, doporučujeme zařídit si rezervaci předem. Za pořadatele JK

19

20 Klub sběratelů baleného cukru vás zve na XVII. mezinárodní výměnný den v sobotu 21. června 2014 v kulturním zařízení KULTURÁČEK Ke kulturnímu domu 14, PRAHA 6 Bílá Hora GPS: 50 4'20.753"N, 14 19'8.914"E Program 09:00 11:00 Prezence účastníků 11:00 14:30 Výměnný den 15:00 17:00 Procházka po okolí 18:00 -??? Možnost posezení při hudbě v KULTURÁČKU Platby: Stůl pro výměnu: člen KSBC 300,- Kč/osobu, nečlen KSBC 400,- Kč/osobu, doprovod 100,- Kč/osobu. Cena zahrnuje i občerstvení při výměně (bagety, nealko nápoje, káva). Upozornění: Pro účastníky nabízející materiál k výměně je objednávka stolu povinná. Platby v hotovosti na místě nebo převodem na účet klubu č /2010 (Fio banka) Na místě přijímáme i platby v eurech v rozumném kursu. Ubytování si zajišťuje každý účastník sám, zde jen několik tipů: Ubytovna Řepy, tel ; Hotel Fortuna West, Hotel Wertheim, Penzion Řepy, Penzion Schneider, V bezprostřední blízkosti dva penziony: Garden pension, Pension Vera, Přihlášky zasílejte nejlépe v elektronické podobě, český formulář najdete na Lze je zaslat i poštou na adresu Jaroslav Kolín, Plovdivská 3266, Praha 412, tel , aj.kolin (na) seznam.cz. Uzávěrka přihlášek je ve středu 4. června Po tomto datu se zvyšuje poplatek za stůl o 100,- Kč a neručíme ani za přijetí přihlášek, ani za zajištění stolu pro výměnu. Podrobné informace budou vystaveny na a obdržíte je osobně cca 7 dní před konáním akce poštou (přednostně elektronickou). Za pořadatele: Jaroslav Kolín P Ř I H L Á Š K A na XVII. mezinárodní výměnný den KSBC dne 21. června 2014 v Praze Příjmení: Jméno: Člen KSBC: ANO/NE Adresa: Telefon: Objednávám stůl (stoly) pro výměnu à 300/400 Kč (po 4. červnu 400/500 Kč). Přihlašuji osob doprovodu (100 Kč/osobu). Mám zájem o bezplatnou procházku po Bílé Hoře a okolí pro osob. Zvláštní přání: Datum: Podpis:

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, poprvé hostí Ostrava celostátní Kongres intenzivní medicíny. Přesto není v tomto

Více

Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA. Úplné znění ke dni 12. března 2014. Článek 1. Název a sídlo spolku. Článek 2

Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA. Úplné znění ke dni 12. března 2014. Článek 1. Název a sídlo spolku. Článek 2 Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA Úplné znění ke dni 12. března 2014 Článek 1 Název a sídlo spolku 1. Název spolku: VIA TEMPORA NOVA, z.s. 2. Sídlo: Roztoky u Prahy Článek 2 Charakter spolku a její právní

Více

- občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012)

- občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012) - občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012) Vážení členové občanského sdružení ISIS, vážení přátelé! Přinášíme Vám informace důležité pro řádný chod

Více

*** Hotel Zámek Templářská 1 696 15 Čejkovice

*** Hotel Zámek Templářská 1 696 15 Čejkovice Místo konání akce: *** Hotel Zámek Templářská 1 696 15 Čejkovice Příjezd z dálnice D 1: Sjezd na D2 EXIT 41 Podivín, dále přes Velké Bílovice. Kontaktní adresa: Ing. Jan Kudláček Na Studánkách 782 551

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Rámcový program semináře

Rámcový program semináře Pro pracovníky organizací je mnohdy obtížné sledovat současný vývoj v oblasti legislativních požadavků na proces výroby a jeho produkty, zejména z pohledu charakteristik systému managementu kvality a prokazování

Více

ZPRAVODAJ OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil: 723 035 947 616 00 Brno tel: 530 335 308!!! mail:su-brno@su-brno.cz www.su-brno.

ZPRAVODAJ OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil: 723 035 947 616 00 Brno tel: 530 335 308!!! mail:su-brno@su-brno.cz www.su-brno. 1/2015 BRNO ZPRAVODAJ OBSAH: 1. Nabídka seminářů na 01/2015 2. Ceny seminářů v 01/2015 3. Způsob přihlašování na semináře 4. Členské příspěvky a pojistné na rok 2015 Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil:

Více

Vážení přátelé povrcháři,

Vážení přátelé povrcháři, Vážení přátelé povrcháři, Centrum pro povrchové úpravy si Vás dovoluje pozvat na 7. Mezinárodní odborný seminář Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav, kde se tradičně setkávají povrcháři

Více

SMLOUVA O NÁJMU MÍSTA

SMLOUVA O NÁJMU MÍSTA SMLOUVA O NÁJMU MÍSTA na akci I. výstava mladých králíků a mladé drůbeže z okresů MORAVY a Pronajímatel (dále pořadatel) SLEZSKA 6. - 8. 9. 2013 Dvůr Nové Zámky s.r.o., se sídlem Mladeč Nové Zámky 3, 784

Více

Archetypal, z.s. Stanovy spolku

Archetypal, z.s. Stanovy spolku Předkládáme k připomínkováním návrh nových stanov. Hlavním věcným rozdílem oproti stávajícím stanovám jsou dvě formy členství, řádné a přidružené přidruženým členem se může stát kdokoliv, řádné členy musí

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis z členské schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 20.04.2008 Účast: počet členů: 12 v čase: 14,40 hod 13 v čase: 14,50 hod 14 v čase: 15,00 hod Kvórum (15% všech

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo

vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo Název spolku: Sídlo spolku: Motorfans, z.s. V. Nováka 1716/4, České Budějovice

Více

PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY - KRAJ VYSOČINA

PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY - KRAJ VYSOČINA PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY - KRAJ VYSOČINA Princip projektu Rodinný pas vznikl jako projekt na podporu rodin s dětmi. Jeho podstatou je vytvoření a realizace systému poskytování slev a dalších výhod

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení Tyto obchodní podmínky stanovují podmínky nákupu v internetovém obchodě www.abixcz.cz. Tyto obchodní podmínky na straně jedné stanovují a upřesňují

Více

Sekretariát kongresu: GUARANT International spol. s r.o. Opletalova 22, 110 00 Praha 1

Sekretariát kongresu: GUARANT International spol. s r.o. Opletalova 22, 110 00 Praha 1 NABÍDKA PRO PARTNERY A VYSTAVOVATELE Sekretariát kongresu: GUARANT International spol. s r.o. Opletalova 22, 110 00 Praha 1 Kontakt: Renata Somolová tel. + 420 284 001 424, fax: + 420 284 001 448, e-mail

Více

Naděje pro kámoše z.s. Bukovinka 139, 67905 Křtiny IČO: 02311305 DIČ: CZ02311305 www.nadejeprokamose.cz. 1. Obecná ustanovení

Naděje pro kámoše z.s. Bukovinka 139, 67905 Křtiny IČO: 02311305 DIČ: CZ02311305 www.nadejeprokamose.cz. 1. Obecná ustanovení SMĚRNICE Č. 1/2014 ČLENSTVÍ A ČLENSKÉ SCHŮZE ve spolku Naděje pro kámoše z.s. 1. Obecná ustanovení Členství ve spolku Naděje pro kámoše z.s. je dobrovolné, nikdo nikoho nemůže k členství nutit. Členem

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

o. s. Sportem proti bariérám Český Ráj U Školky 488, 507 91 Stará Paka IČO: 27031161, DIČ: CZ27031161

o. s. Sportem proti bariérám Český Ráj U Školky 488, 507 91 Stará Paka IČO: 27031161, DIČ: CZ27031161 o. s. Sportem proti bariérám Český Ráj U Školky 488, 507 91 Stará Paka IČO: 27031161, DIČ: CZ27031161 Krajský úřad Královéhradeckého kraje VYŘIZUJE: Ladislav Kratina - oddělení vnitřní správy MOBIL: 739

Více

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s.

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s. Stanovy spolku Náš Kopec, z.s. Čl. 1. Název, sídlo a působnost Náš Kopec o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen

Více

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné a obchodní podmínky a reklamační řád upravující poskytování služby prodeje vstupenek na kulturní a jiné akce společnosti Divadla Kladno s.r.o. (Městské divadlo Kladno a Divadlo Lampion) VŠEOBECNÉ

Více

Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy. Žďár nad Sázavou 2016

Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy. Žďár nad Sázavou 2016 Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy Žďár nad Sázavou 2016 Vydává: Organizační výbor výstavy Projednáno ve výboru KF 06-10. Žďár nad Sázavou 13. července 2015 2. Záměr výstavy: Úvod: Projekt

Více

Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013

Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013 Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013 3 Obsah Úvodní slovo předsedy správní rady 4 Základní údaje o nadačním fondu 6 Přehled činností nadačního fondu v roce 2013 8 Soupis nadačních příspěvků v roce

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov NÁVRH STANOV. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov NÁVRH STANOV. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov NÁVRH STANOV I. Úvodní ustanovení 1.1 Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov (dále jen Spolek). 1.2 Sídlo Spolku: Na Závodí 70, 739 25 Sviadnov 1.3 Spolek je založený na

Více

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA Článek 1 Název a sídlo organizace 1. Název organizace: VIA TEMPORA NOVA, o.s. 2. VIA TEMPORA NOVA má sídlo ve Václavské ulici 1526, Roztoky u Prahy Článek 2

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu Představenstvo společnosti Zemědělské zásobování a nákup Strakonice a.s., se sídlem Radošovice č.p. 83, PSČ 386 46, IČ 46678379, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

Udržitelná sídla / Sustainable Settlement

Udržitelná sídla / Sustainable Settlement Srdečně zveme na mezinárodní workshop Udržitelná sídla / Sustainable Settlement 18.-19. října 2011 Hostětín, Bílé Karpaty Workshop je otevřený všem, kdo se zajímají o problematiku udržitelných sídel a

Více

100 let chovu kamzíka horského v Jeseníkách

100 let chovu kamzíka horského v Jeseníkách Občanské sdružení Jesenický kamzík ve spolupráci s Muzeem v Bruntále a Jesenickou lesnickou společností Vás srdečně zvou na mezinárodní konferenci pořádanou pod záštitou ministra zemědělství ČR, hejtmana

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Seminář ČSVE. pořádaný ve dnech 10. 11. 11. 2015 v hotelu Vinice Hnanice

Seminář ČSVE. pořádaný ve dnech 10. 11. 11. 2015 v hotelu Vinice Hnanice Seminář ČSVE pořádaný ve dnech 10. 11. 11. 2015 v hotelu Vinice Hnanice Vážení, dovolte mi, abych Vás jménem České společnosti pro větrnou energii pozval na tradiční podzimní Seminář ČSVE, který se letos

Více

Předmět úpravy. Předmět podpory

Předmět úpravy. Předmět podpory Nařízení vlády č. 478/2009 Sb. o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních Částka: 152/2009 Sb. Datum

Více

1. 2. listopadu 2012 Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec

1. 2. listopadu 2012 Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec FOTOGRAFICKÉ SYMPOSIUM Komora fotografických živností ve spolupráci s Národním muzeem fotografie Vás srdečně zve na podzimní setkání živnostníků, studentů a pedagogů s výrobci, dovozci a distributory techniky

Více

S T A N O V Y : Hlava první Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo Spolku

S T A N O V Y : Hlava první Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo Spolku Rodičovské sdružení Gymnázia Třinec je občanským sdružením vzniklým podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších přepisů, na základě registrace provedené Ministerstvem vnitra ke

Více

ČCCR objednala ostrovní stánek o velikosti 240 m2 ve středu hlavní haly a v současné době jedná o možnosti stát se zemí partnerem veletrhu.

ČCCR objednala ostrovní stánek o velikosti 240 m2 ve středu hlavní haly a v současné době jedná o možnosti stát se zemí partnerem veletrhu. V Praze, dne 19.5. 2003 Vážená paní, vážený pane, Česká centrála cestovního ruchu organizuje 7. oficiální účast České republiky na veletrhu cestovního ruchu Tour Salon Poznaň, jehož letošní, již 14. ročník,

Více

IČ: 29218705 tel.: 516.442.310, mobil 602.568.728 seminare@alfaeduka.cz DIČ: CZ29218705 fax 516.442.313 www.alfaeduka.cz

IČ: 29218705 tel.: 516.442.310, mobil 602.568.728 seminare@alfaeduka.cz DIČ: CZ29218705 fax 516.442.313 www.alfaeduka.cz Centrum pro vzdělávání pracovníků ve veřejné správě Alfa eduka s.r.o. vzdělávací instituce akreditované Ministerstvem vnitra ČR číslo akreditace AK/I 49/2010 IČ: 29218705 tel.: 516.442.310, mobil 602.568.728

Více

Reklamační řád. 1. Obecné informace

Reklamační řád. 1. Obecné informace Reklamační řád ING Bank N.V. zastoupená v České republice prostřednictvím své pobočky v Praze (dále jen Banka ), pro retailové bankovní produkty ING Konto, ING Termínované vklady, ING Investice a ING Fondy

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Pozorně si přečtěte následující text až dokonce. V případě chyb a dalších doplatků Vám bude účtován i poplatek bance.

Pozorně si přečtěte následující text až dokonce. V případě chyb a dalších doplatků Vám bude účtován i poplatek bance. Pozorně si přečtěte následující text až dokonce. V případě chyb a dalších doplatků Vám bude účtován i poplatek bance. Vážení rybáři a rybářky Přichází začátek nové sezóny a s tím i období, kdy každý člen

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část

Více

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY Čl. I Název, zkratka a sídlo Název spolku zní Spolek pro Skvrňov. Používaná zkratka spolku je SpS (dále jen spolek nebo SpS). Sídlem SpS je: Skvrňov č.p. 30, 281 44. Spolek pro

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Vyhlášení dražby

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Vyhlášení dražby Patria Finance, a.s., Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1, IČ 60197226 zapsaná v obchodním rejstříku odd. B, vložka 2583 vedeném Městským soudem v Praze Tel.: (+420) 221 424 111, Fax: (+420) 221 424 222

Více

STANOVY KLUBU SBĚRATELŮ BALENÉHO CUKRU

STANOVY KLUBU SBĚRATELŮ BALENÉHO CUKRU STANOVY KLUBU SBĚRATELŮ BALENÉHO CUKRU Část I. Základní ustanovení 1 Klub sběratelů baleného cukru, z.s. (dále jen klub) je zapsaný spolek a jeho sídlo je: Olbramovická 712, 142 00 Praha 4 Kamýk. Odůvodnění:

Více

CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY

CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY od 1.7.2013 ceny jsou uvedeny bez DPH 1. ZAČÍNÁM PODNIKAT 1.1. Konzultace podnikatelského záměru První hodina konzultace podnikatelského záměru v ČR Každá

Více

STANOVY. Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení. I. Název, působnost a sídlo

STANOVY. Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení. I. Název, působnost a sídlo STANOVY Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení I. Název, působnost a sídlo 1. Egonov o.s. je dobrovolné, nezávislé, nepolitické sdružení občanů ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,

Více

Stanovy občanského sdružení Star Aliance

Stanovy občanského sdružení Star Aliance Stanovy občanského sdružení Star Aliance Čl. I. Základní ustanovení 1. název občanského sdružení zní: Star Aliance (dále jen Sdružení), jež je dobrovolným, nezávislým a neziskovým sdružení osob. 2. Sdružení

Více

SMĚRNICE K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb.

SMĚRNICE K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb. Základní umělecká škola Bojkovice Čtvrť 1. máje 715, 687 71 Bojkovice SMĚRNICE K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb. Č. j.: ZUŠ/21/2012 Účinnost od: 24. 10. 2012 Spisový znak: 1.2.4 Počet

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, založené dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů,

Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, založené dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, NÁVRH STANOV I. Úvodní ustanovení Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, se sídlem U Školské zahrady 4, 182 00 Praha 8, IČ 457 73 530, založené dle tehdy platného

Více

Nařízení města Třince č. 2/2007, kterým se vydává tržní řád

Nařízení města Třince č. 2/2007, kterým se vydává tržní řád Město Třinec 2007 Nařízení města Třince č. 2/2007, kterým se vydává tržní řád Rada města Třince se na svém zasedání dne 16.4.2007 usnesla vydat na základě 18 zákona 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002 ze dne 16. prosince 2002 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) vzhledem k zápisu (průmyslových) vzorů Společenství KOMISE

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

PRAVIDLA pro vydávání ŽAMBERSKÝCH LISTŮ

PRAVIDLA pro vydávání ŽAMBERSKÝCH LISTŮ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : PRAVIDLA pro vydávání ŽAMBERSKÝCH LISTŮ Číslo dokumentu: SAM 3222 Vydání č.: 03 Výtisk č.: 01 Platnost od: 28.03.2013 Účinnost od : 15.04.2013 Platnost do: Zpracoval: Vlasta

Více

ZADÁNÍ POŽADAVKŮ K VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ ODBORNÉ PRÁCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Požadavky zadavatele:

ZADÁNÍ POŽADAVKŮ K VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ ODBORNÉ PRÁCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Požadavky zadavatele: Střední odborné učiliště společného stravování Poděbrady, Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady Obor vzdělání: 65-41-L/51 Gastronomie ZADÁNÍ POŽADAVKŮ K VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ ODBORNÉ PRÁCE PRO ŠKOLNÍ ROK

Více

Zpráva o činnosti Vydavatelství Univerzity Pardubice za rok 2013 1/5

Zpráva o činnosti Vydavatelství Univerzity Pardubice za rok 2013 1/5 Zpráva o činnosti Vydavatelství Univerzity Pardubice za rok 2013 1/5 Úvod Činnost Vydavatelství Univerzity Pardubice (dále jen vydavatelství) je vymezena zejména zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách,

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

VÝSTAVNÍ PROPOZICE. 2. česko-slovenské filatelistické výstavy Žďár nad Sázavou 2016

VÝSTAVNÍ PROPOZICE. 2. česko-slovenské filatelistické výstavy Žďár nad Sázavou 2016 VÝSTAVNÍ PROPOZICE 2. česko-slovenské filatelistické výstavy Žďár nad Sázavou 2016 2. 1. Cíle výstavy 2.česko-slovenská filatelistická výstava,,žďár nad Sázavou 2016 (dále jen výstava,,žďár nad Sázavou

Více

STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009)

STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009) STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009) ZAKLÁDACÍ PREAMBULE Sdružení cestovní ruch (dále jen SCR) bylo založeno sdružením Jižní Čechy pohostinné a sdružením Služby v cestovním ruchu jako společná

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

mysh.cz Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice

mysh.cz Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice A. Smlouva o poskytování internetových služeb 1. Smluvní strany Smluvními stranami je firma

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA Článek I. Základní ustanovení 1.1 Občanské sdružení se plným názvem jmenuje Fotoklub Třináctá komora (dále jen Fotoklub). Pod tímto názvem budou členové

Více

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA

Více

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o.

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o. VIII. ročník odborné konference RÁMCOVÝ PROGRAM Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka pořadatel: EDUMED s.r.o. Rámcový program Středa 13. listopadu 2013 16:00 19:00

Více

SMĚRNICE. Úvodní ustanovení. Čl. 1

SMĚRNICE. Úvodní ustanovení. Čl. 1 SMĚRNICE Státní veterinární správy o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Úvodní ustanovení Čl. 1 (1) Tato směrnice upravuje

Více

Hradec Králové, středa 25. dubna 2012 Kongresové, výstavní a společenské centrum Aldis

Hradec Králové, středa 25. dubna 2012 Kongresové, výstavní a společenské centrum Aldis SPOLEČNOST VODNÍ ZDROJE EKOMONITOR SPOL. S R.O. AKREDITOVANÁ U MINISTERSTVA ČESKÉ REPUBLIKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A ČLEN ASOCIACE INSTITUCÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH VÁS ZVE NA SEMINÁŘ

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ 1 1. Který den se v Česku rozdávají vánoční dárky? A) 6. ledna. B) 24. prosince. C) 25. prosince. D) 26. prosince.

Více

APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB,

APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB Konference se

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

výkonná ředitelka, Regionální centrum EIA s.r.o. odborný konzultant, Regionální centrum EIA s.r.o.

výkonná ředitelka, Regionální centrum EIA s.r.o. odborný konzultant, Regionální centrum EIA s.r.o. O Záštitu byli požádáni: Mgr. Daniel Havlík náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Kateřina Šebestová náměstkyně primátora Statutárního města Ostrava Konference je organizována s podporou Moravskoslezského

Více

S T A N O V Y: Hlava první. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo Spolku

S T A N O V Y: Hlava první. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo Spolku Občanské sdružení při Základní škole Oldřichovice je občanským sdružením vzniklým podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, na základě registrace provedené Ministerstvem

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti SEŽEV-REKO, a.s., IČ: 46904859, se sídlem Brno - Maloměřice, Jarní 898/50, PSČ 61400. Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen společnost ) si

Více

S T A N O V Y. Čl. 1 Chomutovská ostrostřelecká společnost, C. k. privilegovaný střelecký sbor

S T A N O V Y. Čl. 1 Chomutovská ostrostřelecká společnost, C. k. privilegovaný střelecký sbor Chomutovská ostrostřelecká společnost o. s. C. k. privilegovaný sbor S T A N O V Y IČ: 27049515 Chomutovská ostrostřelecká společnost o. s. S T A N O V Y Čl. 1 Chomutovská ostrostřelecká společnost, C.

Více

Organizační řád spolku Setkání já a ty, z.s.

Organizační řád spolku Setkání já a ty, z.s. 1 Organizační řád spolku Setkání já a ty, z.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Organizační řád upravuje činnost a organizaci spolku Setkání já a ty, z.s. (dále jen spolek). 2. ČINNOST SPOLKU Aktivity spolku vycházejí

Více

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ pořádanou ve dnech 13. - 14. 5. 2014 Konference je součástí

Více

NAŘÍZENÍ MĚSTA TŘINCE Č. 2/2007,

NAŘÍZENÍ MĚSTA TŘINCE Č. 2/2007, MĚSTO TŘINEC NAŘÍZENÍ MĚSTA TŘINCE Č. 2/2007, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ŘÁD Schváleno: 16.4.2007 Vyvěšeno: 25.4.2007 Sejmuto: 11.5.2007 Účinnost: 10.5.2007 Zpracovatel: Odbor živnostenský úřad Změna: 1.5.2013,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net Valná hromada občanského sdružení dne 10.2.2005 schválila Organizační řád sdružení, ten byl novelizován na náhradní Valné hromadě konané 7.7.2008 a náhradní Valné hromadě

Více

Stanovy pro Sdružení Ferdinanda Peroutky Občanské sdružení

Stanovy pro Sdružení Ferdinanda Peroutky Občanské sdružení Stanovy pro Sdružení Ferdinanda Peroutky Občanské sdružení ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Článek I. 1. Občanské sdružení nese název Sdružení Ferdinanda Peroutky. 2. Sdružení Ferdinanda Peroutky je dobrovolné

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s. Představenstvo společnosti MORAVAN, a.s., se sídlem Kateřinice č.p. 198, PSČ 742 58, IČ: 476 72 439, vedené v obchodním rejstříku u

Více

ODPADY novinky a připravované změny v roce 2016

ODPADY novinky a připravované změny v roce 2016 EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví ve spolupráci s Asociací ekologických expertů, o. s. POŘÁDÁ odborný seminář Moravská zemská knihovna,

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

Certifikace a zkoušení mechanických zábranných a poplachových systémů po roce 2015

Certifikace a zkoušení mechanických zábranných a poplachových systémů po roce 2015 TREZOR TEST s.r.o. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Spojení Sídlo - kancelář Na Vršku 67 Na Vršku 67 250 67 Klecany 250 67 Klecany Praha východ

Více

Zápis z výroční schůze Výboru SRPŠ

Zápis z výroční schůze Výboru SRPŠ Zápis z výroční schůze Výboru SRPŠ při ZŠ a MŠ v Horní Moštěnici SRPŠ Horní Moštěnice je občanské sdružení s oficiálním názvem "Sdružení rodičů a dalších fyzických a právnických osob při Základní škole

Více

Boccaccio slavnostní a konferenční sál

Boccaccio slavnostní a konferenční sál Boccaccio slavnostní a konferenční sál Grand Hotel Bohemia***** Luxusní ubytování v 79 moderně vybavených pokojích a suitách pěti různých kategorií Superior, DeLuxe, Executive, Junior Suite a Suity Steiner

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR MOTÝLEK

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR MOTÝLEK LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR MOTÝLEK Termín: 26. 7. 9. 8. 2014 Ubytování: ve srubech a chatkách Strava: 5x denně Doprava: autobusem, odjezd z Prahy Kapacita: cca 70 dětí Cena poukazu: 4.200, Kč Organizátor: Klub

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 10. června 2014, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod. Obsah: 1 Přivítání účastníků, předložení programu, seznámení s pravidly

Více

ISPOP - NOVINKY 2016 (Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností a ohlašování prostřednictvím ISPOP)

ISPOP - NOVINKY 2016 (Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností a ohlašování prostřednictvím ISPOP) EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví ve spolupráci s Asociací ekologických expertů, o. s. pořádá odborný seminář ISPOP - NOVINKY 2016

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB,

APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, Profesní komora požární ochrany ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI

Více