CUKŘENKA časopis pro sběratele hygienicky baleného cukru a všechny další cukromily a podporovatele. Vydává Klub sběratelů baleného cukru, z. s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CUKŘENKA časopis pro sběratele hygienicky baleného cukru a všechny další cukromily a podporovatele. Vydává Klub sběratelů baleného cukru, z. s."

Transkript

1 CUKŘENKA časopis pro sběratele hygienicky baleného cukru a všechny další cukromily a podporovatele. Vydává Klub sběratelů baleného cukru, z. s. Elektronická verze Redakční rada: Pavel Tlustý & Jaroslav Kolín. Adresa redakce: Ing. Pavel Tlustý, Olbramovická 712, Praha 4, tel Toto číslo vyšlo v květnu 2014 v nákladu 70 výtisků. NEPRODEJNÉ!!! Nevyžádané příspěvky včetně cukrových se s díky nevracejí

2 Úvod, zprávy z klubu Milí čtenáři, letošní teplá zima utekla jako voda, je tu zase jaro a s ním další číslo našeho neperiodického periodika. Co vás v něm čeká? Jako obvykle zprávy z cest našich kolegů do zahraničí a informace o tuzemských setkáních, která se uskutečnila. Poměrně dost místa tentokrát zabraly ukázky sérií našich členů a několik novinek, které se v poslední době vyskytly. Těch ukázek je možná trochu víc, ale byli jste ve vydávání sérií pilní a byla by škoda, kdyby se s nimi ostatní neseznámili. Některé třeba ještě ve své sbírce nemají a uvidí je až na burze. Naši letní burzu jsme zde tentokrát pojali poněkud netradičně. Rozhodli jsme se totiž, že kromě pozvánky a přihlášky přidáme k Cukřence i podrobnější informace, abychom je nemuseli rozesílat každému přihlášenému zvlášť. Pokud by vás udivilo, že je devatenáctá stránka prázdná, pak vězte, že je to záměrně. Na poslední straně, kterou spolu s první tiskneme barevně, je totiž kromě pozvánky také přihláška, kterou je možno oddělit a poslat, aniž by byl poškozen ostatní obsah čísla. Na 15. březen 2014 připadlo 75. výročí německé okupace. V Listech cukrovarnických a řepařských jsme k tomu našli zajímavý článek, který jsme se souhlasem autora a redakce převzali a doplnili jej některými ukázkami ze sbírek našich členů, které tu dobu charakterizují. Nechybí ani tradiční křížovka a pár zajímavostí ze světa cukrů. Populární rubrika Drobné rozdíly na našich cukrech tu tentokrát není, ale můžeme ji slíbit do příštího čísla. Až dosud bylo zvykem, že první číslo Cukřenky v roce jsme posílali poštou všem, kteří zaplatili členské příspěvky alespoň na předchozí rok. Protože od tohoto roku je možno je zaplatit až do konce března, posíláme toto číslo už jen těm, kteří mají zaplaceno do 30. dubna. Pokud někdo zaplatí příspěvky později, pošleme mu je spolu s dalším číslem, které vyjde na začátku října V předstihu přejeme všem pěknou dovolenou a těšíme se na osobní setkání na pražské burze. Výbor sděluje Redakce Příspěvkové známky za rok 2014 budou pro ty, kteří je neobdrželi na výroční schůzi v Dačicích, k dispozici na pražské burze u prezence. Hlaste se o ně u předsedy. Zjišťujeme, že někteří členové se přestěhovali a nenahlásili nám svou novou adresu. Je to nepříjemné, protože zásilky s Cukřenkou se nám vracejí jako nedoručitelné a my musíme pracně zjišťovat, kde dotyčný toho času bydlí, a posílat mu Cukřenku znova. Totéž platí o čerstvých novomanželkách, které změnily sňatkem své příjmení. Při rozesílání velikonočních gratulací jsme zjistili, že některé ové adresy našich členů z různých důvodů neplatí a zprávy se vracejí. Prosíme proto všechny, aby si platnost své adresy ověřili a případné změny nám nahlásili. Výbornou příležitostí k tomu je zaslání přihlášky na pražskou burzu v elektronické podobě. Přihlášku najdete na našich webových stránkách a nenechte se deprimovat, když vám na první pokus nepřijde její potvrzení. Na internetu se dějí v poslední době věci neuvěřitelné, takže bude-li váš pokus o odeslání přihlášky neúspěšný, zkuste to znova, třeba i několikrát. Pokud se to nezdaří ani tak, pošlete předsedovi. Výroční schůze se bude konat v sobotu 22. listopadu O místu jejího konání zatím jednáme a bude včas oznámeno. Na výroční schůzi se budou fasovat klubové série na rok Zatím dumáme, co na nich bude, nějaké nápady už máme. Přehled hospodaření v roce 2013 v Kč Příjmy celkem v tom členské příspěvky burza Uničov výroční schůze Dačice přijaté úroky 54 prodej cukrů Výdaje celkem v tom Charita občerstvení poštovné bankovní poplatky pronájem sálu výroba cukrů drobné výdaje doména ksbc.cz tisk Cukřenky Peněžní prostředky klubu: Stav k příjmy výdaje Stav k

3 Sešli jsme se Křenovický velikonoční jarmark lákal na svátky jara Náš koníček, sběratelství baleného cukru, není jen o shromažďování sladkých pytlíčků, jak se neustále snažím připomínat. Je především o přátelství a musím říct, že nám, moravským sběratelům, se to daří skloubit na jedničku. Setkání, ať už sběratelská s výměnou cukrů nebo jiná, se snažíme pravidelně dodržovat. Chodíme například společně do divadel, slavíme narozeniny, zkrátka držíme správnou partu. koníček, a že jí práce jde pěkně od ruky, o tom jsme se na vlastní oči v Křenovicích přesvědčili. Druhou dubnovou sobotu jsme zamířili do Křenovic u Slavkova, kde pořádala Jitka Schovancová již tradiční jarní řemeslný jarmark, spojený s dílničkami pro děti i dospělé. Letos jsme nepřijeli jen my, Moraváci, ale podpořily nás také sběratelky ze severu Čech Irča Vohlídková představila, co je kromě cukrů její velká záliba. Scrapbook, tvorba z papíru a různých odstřižků, fotografií a jiných drobností, je její velký V sobotu 22. února se konala první letošní slezina v Mílině domečku. Tentokrát byla pracovní, pomáhali jsme při budování jejího muzea, které má zatím pracovní název Cukříky v domečku. Slezina a brigáda u Míly Žďárské Ireně dělala doprovod další členka klubu, Iva Nývltová, a společně nabízely přání, deníčky, diáře a jiné papírové poklady. Je to opravdu nádhera, co vše jde vytvořit z papíru. Na jarmarku prodejci nabízeli i tradiční velikonoční kraslice, domácí pochutiny, keramiku, šperky a různé dekorace. Tak kdo jste jarmark v Křenovicích letos nestihli navštívit, přijeďte za rok. Doufám, že se tam společně uvidíme. Katka Pelcová Naším úkolem bylo přestěhovat Mílinu sbírku do nových prostor a zatím ji tam uložit, než jednotlivé exponáty zaujmou definitivní místo. Jak je vidět, je muzeum ve stadiu značné rozpracovanosti, ale už začíná dostávat tu správnou podobu Po práci jsme se usadili kolem prostřeného stolu a nastalo obvyklé hrabošení. Další slezina se uskutečnila 26. dubna, kdy byla inaugurována muzejní studovna. To už ale bylo po uzávěrce, takže si o ní přečtete v příštím čísle. JK

4 Ve dnech 26. až 28. září 2013 proběhla cesta zástupců Dobrovických muzeí do Belgie. Jejich cílem byl cukrovar v Tirlemontu, místní muzeum cukru a soukromá sbírka paní Monique Pirson v Bioulu. Termín byl stanoven do doby sklizně a cukrovarnické kampaně, cesta se uskutečnila za pěkného podzimního počasí. První v řadě byla v pátek 27. září plánována prohlídka cukrovaru v Tirlemontu. Tirlemont, vlámsky Tienen, leží v severní části Belgie asi 45 km východně od Bruselu v provincii Vlámské Brabantsko. Našinci v zahraničí Návštěva belgického Tirlemontu Odpoledne patřilo prohlídce muzea cukru umístěného v domě na severní straně krásného historického náměstí v Tirlemontu. Za účasti zástupců města a cukrovaru bylo Suikermuseum otevřeno 27. září Expozice jsou umístěny ve všech poschodích budovy, návštěvníky seznamují s technologií výroby cukru, ukázkami druhů cukru a sortimentu výrobků obsahujících cukr. Originálním způsobem zobrazují např. vývoj řepné rostliny nebo technologii těžení cukru z řepy difuzí. Místní cukrovar, jeden z pěti dnes činných v Belgii, je v současnosti druhým nejstarším cukrovarem na zpracování řepy v Evropě, hned za Dobrovicí. V roce 1838 byl založen tehdy jižně od města. Pod firmou akciové společnosti Raffinerie Tirlemontoise / Tiense Suikerraffinaderij jej vlastní největší evropská cukrovarnická společnost Südzucker. Kapacitou zpracování se řadí mezi mírně nadprůměrné cukrovary Evropské unie (12 13 tis. t.d 1 řepy), výrobou cukru pak mezi velké cukrovary (přibližně 200 tis. t za kampaň). Velký podíl výroby tvoří kostkový cukr. Cukrovar v průběhu zpracování řepy odkládá těžkou šťávu, kterou pak zpracovává ještě několik dalších měsíců. Areál sestává kromě moderní hlavní výrobní haly i z dalších objektů, poměrně historicky zajímavých. Prohlídka je postavena na moderních technologiích, k seznámení s expozicemi jsou využity audiovizuální prostředky: do sluchátek pouštěna informace o historii cukrovarnictví, exponátech či o procesech při výrobě cukru až při vstoupení do příslušného prostoru expozice. V závěru dne jsme ještě položením květiny na místním hřbitově uctili památku prof. ing. dr. Jaroslava Dědka, významného cukrovarnického vědce a poradce evropského i světového formátu. Celý pobyt byl protkán pohostinností rodiny Chiaradia - Pirson. Paní Monique je dlouholetá a po celé Evropě známá sběratelka spotřebitelských balení cukru. Shromažďuje i informace a historické materiály o belgických cukrovarech. Její domácí muzeum je tak v Belgii a okolí nejenom unikátem, ale i opravdu cenným archivně - muzejním místem. Daniel Froněk - 4 -

5 Našinci v zahraničí Jak jsme navštívili italskou burzu cukrů Každý rok na přelomu března a dubna pořádají sběratelky Sara a Paola v italském městečku Pieve di Cento, asi 30 km od Boloně, výměnný den sběratelů baleného cukru. Jelikož je burza vždy dobrou příležitostí, jak potkat spoustu kamarádů sběratelů a vyměnit cukrové přebytky, někteří z nás se rozhodli letos se do Pieve opět po letech podívat. Pro mě bylo lákadlem i to, že vůbec poprvé se v letošním roce současně s cukrovou burzou uskutečnila i burza čajových přebalů, které také sbírám. Čajová výměna ale probíhá trochu jiným způsobem, než jsme zvyklí z cukrových burz. Mění se kus za kus a celkový průběh výměny je dosti zdlouhavý. Není nad naše oblíbené hrabošení. Bylo to ale zajímavé zažít a jsem ráda, že jsem přivezla i pěkné nové přírůstky do sbírky. Výměnný den se konal ve velkém sále Grand hotelu Bologna na okraji městečka Pieve di Cento. Z českých sběratelů se burzy zúčastnily dámysběratelky: Katka Pelcová se sestrou Veronikou, Jitka Schovancová, Iva Nývltová a Zuzka Filingrová. Iva a Zuzka byly na burze v Itálii poprvé a myslím, že se jim akce líbila. Při registraci jsme obdržely balíček cukrových sérií (na fotkách některé z nich) a našly jsme si svoje místo (každý sběratel měl k dispozici velký stůl, na který položil vše, co nabízel k výměně tak, jak to známe z českých burz). Měnilo se celý den, zhruba od devíti hodin až do šesti do večera. Večer se pro zájemce konala večeře v hotelu, ale my jsme vyrazili s naší českou skupinkou do pravé italské pizzerie. Druhý den byla možnost návštěvy muzea, tu jsme také bohužel nevyužili, protože každý měl nějaké cestovatelské plány já, Verča a Iva jsme se těšily do Boloně a večer nás čekala cesta autobusem do Brna, Zuzka s manželem a kamarády vyrazila do Ferrary a Jitka s rodinou trávila čas s dcerou, která je v Itálii na studiích. Ale užili jsme si to všichni moc pěkně a myslím, že my, sběratelky, jsme si přivezly také spoustu nových cukrů do sbírek a zážitků nejen sběratelských. Katka Pelcová Foto Katka Pelcová a Zuzana Filingrová - 5 -

6 K jednomu neslavnému výročí Zásahy do právní úpravy výroby a dodávek cukru v Protektorátu Čechy a Morava Před 75 lety, 15. března 1939, vznikl tzv. Protektorát Čechy a Morava. Protože většina z nás tuto dobu nepamatuje, neuškodí, když si ji připomeneme následujícím článkem, byť jenom v souvislosti s cukrem. Redakce V období Protektorátu Čechy a Morava ( ) byla podnikatelská činnost omezována z nejrůznějších důvodů, jejichž účel spočíval ve většině případů především v ochraně obranných a jiných zájmů Říše v probíhající válce. Zavedené řízené hospodářství mělo zajistit plynulost účelné a spravedlivé výroby, distribuce a ceny; realita však byla docela jiná. Na začátek tohoto příspěvku je nutné charakterizovat pojem řízené hospodářství, který se stal frekventovanou součástí výraziva protektorátních právníků. Uveďme si tedy jednu z dobových definic: Řízené hospodářství jest rozumět případy, kdy stát autoritativně upravuje cenu statků, výrobu nebo distribuci, buď jednotlivě, nebo všechny současně, aby došel k jiným a pro národní celek lepším hospodářským výsledkům, než ke kterým vede volná soutěž nebo autonomní dohody zájemců. Válečné hospodářství založené na řízení ekonomiky a plánování zasahovalo velmi hrubým způsobem do podnikání a obchodní činnosti v Protektorátu, neboť výrobce, dodavatel ani obchodník si nemohli svobodně zvolit, komu své zboží prodají, za jakou cenu a jaké množství. Od září 1939, tedy od začátku druhé světové války, byly vydány desítky nejrůznějších právních předpisů, které upravovaly otázky odbytového hospodářství. Rozsah omezení hospodářské a podnikatelské svobody byl obrovský, neboť prodej prakticky všech věcí denní potřeby podléhal regulaci. Výše nastíněným omezením se samozřejmě nevyhnulo ani cukrovarnictví. Omezení pěstitelů řepy a výrobců cukru Cukr patřil společně s dalšími potravinami k nejdůležitějším komoditám protektorátního hospodářství; není proto divu, že pěstování řepy, výroba cukru a jeho prodej byly podrobeny státnímu dozoru. Po začátku druhé světové války vydal předseda protektorátní vlády Alois Eliáš vyhlášku o hospodaření cukrovkou a cukrem, která hospodařením pověřila Společný výbor surováren a rafinerií cukru pro Čechy a Moravu. Ten byl zřízen podle Dohody cukrovarů pro kampaně 1937/1938 až 1946/1947 ze dne 26. října Výbor podléhal státnímu dozoru, který vykonával vládní komisař jmenovaný ministrem zemědělství. Výboru příslušelo upravovat dodávky cukru, zpracování cukrovky, dále pečovat o výživu obyvatelstva cukrem, navrhovat stanovení cen cukrovky a cukru a upravovat vývoz cukru v rámci stanovených vývozních kontingentů. Pěstitelé cukrovky byli povinni dodat veškerou sklizenou cukrovku konkrétnímu cukrovaru, který Výbor určil, pokud jim nebyla ponechána ke krmení. Ani výroba cukru nezůstala bez státních zásahů, neboť surovárny a rafinerie cukru byly povinny řídit se při výrobě cukru příkazy a směrnicemi Výboru; jeho příkazům podléhalo rovněž nakládání s vyrobeným cukrem. Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností určovaly množství cukrovky a cukru, které mohlo být použito k výrobě lihu, kávových náhražek a které bylo použitelné ke krmení. Cukr patřil mezi základní komodity, které po začátku války nebylo možno volně koupit v obchodech, nýbrž pouze po předložení odběrního lístku (tzv. potravinového lístku). V roce 1939 byla týdenní dávka cukru stanovena na 400 g. Tento příděl se pak však neustále snižoval. Ministerstvo zemědělství svými vyhláškami určovalo týdenní dávky cukru vydávané na lístek na cukr; v únoru 1940 činilo toto množství 350 g a v březnu téhož roku již jen 300 g. Od roku 1941 se na jeden lístek vydávalo takové množství cukru, které na něm bylo vytištěno. Cukr se vydával v týdnu vytištěném na ústřižcích. V létě dostávali protektorátní příslušníci zvláštní přídavek cukru určený pro zavařování ovoce. Od roku 1942 byl cukr přidělován včelařům na přikrmování včelstev; získaný cukr rozděloval včelařský spolek, ve kterém byl včelař členem

7 K jednomu neslavnému výročí Množství cukru k přikrmování jednoho včelstva stanovil každý rok Českomoravský svaz pro řepu a cukr. Hostince, pekaři, cukráři, výrobci sodových vod a limonád a jiné podniky, které potřebovaly cukr k výrobě svého zboží, mohly dostat dodávku cukru jen od obchodníka, který měl sídlo v jejich politickém okrese a který byl oprávněn k přímému odběru cukru od komisionáře. Od roku 1941 hlásily tyto podniky svému obchodníkovi s cukrem množství cukru, které potřebovaly, vždy pro nejbližší zásobovací období, a zároveň mu v hlášení sdělily své zbývající zásoby cukru. Obchodníci s cukrem předložili hlášení o potřebě cukru příslušnému okresnímu úřadu, který zjistil celkovou potřebu cukru pro podniky svého okresu, a tu nahlásil Českomoravskému svazu pro řepu a cukr. Ten podle stavu zásob přidělil okresu určité množství cukru, které pak okresní úřad přidělil jednotlivým obchodníkům, kteří byli povinni neprodleně oznámit podnikům, jaké množství cukru jim bylo přiděleno. Protože nebylo v probíhající válce cukru nazbyt, nesměl se přidávat do kávových náhražek, kávovinových směsí či čajových směsí. Dělnictvo, které se podílelo na sklizni a odvozu řepy, mělo nárok na dodání určitého množství cukru; cukrovar tak za každých 100 q dodané řepy čisté váhy předal pěstiteli řepy 3 kg cukru, který je rozdělil mezi své dělníky. Pěstitelům řepy náleželo určité množství cukru zdarma, ten mohli dostat pro sebe, pro členy své domácnosti a pro deputátníky v množství 18,75 kg (v roce 1941/1942 pak 15,6 kg) na jeden rok a na jednu osobu. Tím se z nich stali tzv. samozásobitelé cukrem a nevznikal jim tedy nárok na lístky na cukr. Povinná organizace cukrovarnictví Po zřízení Protektorátu Čechy a Morava se pozornost v oblasti hospodářství zaměřila na vytvoření nové hospodářské organizace, resp. nového hospodářského systému, který by se výrazně odlišoval od toho prvorepublikového. Podnik neměl sloužit k osobnímu obohacení podnikatele, nýbrž k realizaci daleko vyššího poslání. Pod palbu kritiky se tak dostalo soukromohospodářské pojetí podnikatele uplatňující se v liberalisticko - kapitalistickém systému a vyzdvihováno bylo naopak pojetí národohospodářské, které nezdůrazňovalo ziskové stránky podnikání. Zisk podnikatele tak neměl být výsledkem náhodně se vydařivší spekulace, nýbrž měl být odměnou za službu, která byla prokázána pospolitosti. K organizačnímu zapojení podnikatele do tohoto celku pak docházelo prostřednictvím ústředních svazů, jejichž členem se majitel podniku povinně musel stát. Tyto svazy se pak staly pilíři celé hospodářské soustavy. Povinná organizace průmyslu byla vybudována na čtyřech hlavních zásadách: povinném členství, zastupování veřejného zájmu, podřízenosti nižší složky průmyslové organizace složce vyšší a možnosti předsedy vyšší složky ukládat nižším složkám a členům závazné pokyny, jmenování předsednictva ústředního svazu a jeho hospodářských skupin (žádné volené orgány). Hospodářské svazy měly dle dikce příslušného vládního nařízení hájit hospodářské zájmy průmyslových, obchodních a živnostenských podnikatelů a podniků. Jak je ještě dále uvedeno, - 7 -

8 K jednomu neslavnému výročí jejich funkce byla mnohem širší, neboť stát jejich prostřednictvím vykonával kontrolu nad podniky a přímo je řídil. Hospodářské svazy tak vykonávaly veřejnosprávní funkce ve prospěch státu. Po vzoru v Říši byly na území Protektorátu vybudovány ústřední svazy založené na některých organizačních základech, které zde již v minulosti existovaly. Základní rozdíl spočíval v tom, že dříve byly svazy vytvářeny na dobrovolném základě zdola, kdežto po roce 1939 bylo členství povinné. Ústřední svaz průmyslu jako veřejnoprávní korporace se členil dle oblastí působnosti na hospodářské skupiny. Zřizování hospodářských skupin náleželo do pravomocí ministra průmyslu, obchodu a živností, který to činil vyhláškou. V rámci ústředního svazu průmyslu pro Čechy a Moravu bylo zřízeno 23 skupin, které byly uznány za výlučné zástupce jejich hospodářského odvětví, přičemž pro cukrovarnictví byla příslušná II. hospodářská skupina cukrovarnického průmyslu. Výroba a zužitkování cukrové řepy, cukru, melasy, krmiv obsahujících cukr a ostatních výrobků z řepy bylo od září 1940 podřízeno státní regulaci. Za účelem řízeného hospodaření s cukrem byl zřízen Českomoravský svaz pro řepu a cukr, což byla veřejnoprávní korporace, jejíž stanovy vydal ministr zemědělství. Svaz převzal dosavadní práva a povinnosti Společného výboru surováren a rafinerií cukru pro Čechy a Moravu. Svaz sám nesměl provozovat obchody, ani se jich účastnit. Členy svazu se museli povinně stát všichni pěstitelé cukrovky (pěstitelé řepy), cukrovary zpracující řepu, rafinerie cukru a podniky zabývající se vyloučením cukru z melasy a konečně i obchodníci, kteří obchodovali s cukrem, melasou a krmivy obsahujícími cukr. Svaz měl upravovat výrobu a zužitkování řepy, cukru, melasy, krmiv obsahujících cukr a ostatních výrobků z řepy a zajistit zásobování obyvatelstva těmito výrobky. Ke splnění těchto úkolů mohl zejména: a) jednotlivým pěstitelům řepy nařídit její dodání určitému cukrovaru a stanovit cukrovarům základní oprávnění pro výrobu cukru, b) sjednávat závazky s pěstiteli řepy, že budou pěstovat řepu, a s cukrovary, že tuto řepu odeberou a zpracují, c) stanovit směrnice pro uzavírání a pro provedení smluv o dodávce řepy a stanovit, zda smlouvy o dodávce řepy odpovídají těmto směrnicím, d) vydávat nařízení o rozdělení a zpracování surového cukru a o zužitkování cukru, e) upravovat výrobu melasového krmiva a ostatních krmiv obsahujících cukr, f) omezit výrobu cukrovarů na určité výrobky a zastavit zcela nebo dočasně podniky, které nebyly národohospodářsky důležité, g) ukládat členským podnikům pořádkové pokuty za porušení zákonných ustanovení či nařízení Svazu. Jak je z výše uvedeného zřejmé, Českomoravský svaz pro řepu a cukr mohl svým členům stanovit množství výrobků, které byli oprávněni prodávat nebo kupovat v určitých oblastech (okresech, obcích), anebo byli povinni dodat či odebrat. Rovněž cenu si nemohli pěstitelé řepy, její prodejci či cukrovary určit dle svého uvážení sami, nýbrž museli respektovat cenu stanovenou Nejvyšším cenovým úřadem. Pokud pěstitelé řepy nedodali množství řepy, které jim bylo předepsáno, mohl okresní úřad nařídit její nucené odebrání. V tom případě srazil 10 % ze stanovené výkupní ceny; pokud náklady vzniklé nuceným odebráním byly vyšší než 10 %, zvyšovala se srážka na výši skutečně vzniklých nákladů. Nařízení Svazu, která měla všeobecnou povahu, se uveřejňovala v Úředním listu Protektorátu Čechy a Morava. Pokud někdo uvažoval o zřízení cukrovarnického podniku, potřeboval k tomu souhlas Svazu, který ho byl povinen vydat v případě, že to bylo nezbytné z národohospodářského hlediska či v případě, že se nebylo nutno obávat ohrožení stávajících podniků nebo přeplnění průmyslového odvětví. Svaz mohl také naopak výrobu cukrovarů omezit pouze na určité výrobky, nebo jejich činnost zastavit úplně; vznikla-li v důsledku těchto opatření cukrovarným podnikům těžká hospodářská škoda, musel jim Svaz poskytnout přiměřené odškodnění. To hradili členové Svazu, kteří měli prospěch z provedených opatření směřující vůči jejich konkurentům

9 Pěstitelé řepy i výrobci cukru podléhali kontrole ze strany Svazu, zda dodržují všechny uložené povinnosti, jako např. vedení záznamů. Kontrolním orgánům museli umožnit nahlížet do obchodních knih a podat jim potřebná vysvětlení. Rovněž jim byli povinni povolit vstup na pozemky, do obchodních místností, provozoven či skladišť. Českomoravský svaz pro řepu a cukr podléhal dozoru ministerstva zemědělství, který vykonával vládní komisař. Sídlem Svazu byla Praha. Mezi jeho správní orgány náleželo: předsednictvo, správní rada a revizoři účtů. Předsednictvo jmenoval ministr zemědělství a skládalo se z předsedy a dvou místopředsedů. To řídilo veškerou faktickou činnost Svazu. Podle potřeby mohlo předsednictvo zřizovat odborné výbory jako poradní orgány a ke schůzím správní rady a odborných výborů mohlo přizvat znalce. Správní rada se skládala z 20 členů a 20 náhradníků. Ministr zemědělství jmenoval za pěstitele řepy 7 členů a 7 náhradníků, za výrobce cukru 7 členů a 7 náhradníků, za obchodníky 4 K jednomu neslavnému výročí členy a 4 náhradníky a za spotřebitele 2 členy a 2 náhradníky. Členy správní rady se nemohli stát cizinci či osoby, na jejichž majetek byl vyhlášen konkurz. Správní rada mohla do 15 dnů podat proti nařízením a opatřením předsednictva stížnost u ministerstva zemědělství. Do kompetencí správní rady náležela např. správa majetku Svazu či schvalování roční účetní závěrky. Správní rada nezasedala permanentně, nýbrž se scházela pouze podle potřeby, nejméně však každého čtvrt roku. K prověření finančního hospodaření, ročních účtů a roční uzávěrky Svazu byli ustanoveni 4 revizoři účtů a 4 náhradníci na dobu jednoho roku. Tento článek byl otištěn v Listech cukrovarnických a řepařských č. 12/2012 a jeho autorem je JUDr. et Bc. Jaromír Tauchen, Ph. D., LL.M.Eur.Integration (Dresden), Masarykova univerzita v Brně. Článek je převzat s laskavým svolením redakce LCaŘ a autora. Ukázky obalů protektorátního 2kg balení cukru (ze sbírky Miloslavy Žďárské) Vydaný cukr musel obchodník zúčtovat. V roce 1944 už to bylo s Říší nahnuté (ze sbírky Karla Stupky)

10 Cukry našich členů Rozhledny Josefa Kittnera Tato série, kterou vyrobilo KAMO Částkov, byla vydána v černé, červené a zelené barvě. Osobní cukry trenčínských sběratelů Jirky Průžka a Jardy Michalíka

11 Cukry našich členů Vánoční série Míly Žďárské, Lenky Novákové a Michala Valenty Série vyrobená Hellmou má dvě verze: fialový tisk na stříbrném podkladě a tmavomodrý tisk na zlatém podkladě. Zlatou verzi neukazujeme, protože se špatně scanuje a pro černobílou verzi Cukřenky je nepoužitelná. Mariášové karty Na tuto krásnou barevnou sérii se složilo celé konsorcium vedené Michalem Valentou. Každá barva má jinou zadní stranu, takže tyto karty nejsou vhodné na černého Petra. Na žaludském esu prý není předseda KSBC!

12 Cukry našich členů

13 Cukrové novinky B I B L I O M O L Zajímavá série vydaná naším členem Pavlem Laukem. Cukříky jsou prodávány v jeho knihkupectví zabývajícím se prodejem křesťanské literatury a audio. Jsou určeny ke kávě, čaji nebo jinému oblíbenému nápoji, vhodné jsou třeba i do sborové kavárny, na Alfa kurzy, do sboru apod. Na první pohled bychom nečekali takové vtipné spojení světských kreseb s biblickými verši. Autor nám k nim napsal: Vydal jsem je já se švagrem, u kamaráda jsem si objednal obrázky, ten je za jeden večer nakreslil a bylo. Vydali jsme jich 17 tisíc a už jich moc nezbývá. Brzy snad objednáme třetí várku, tentokrát už v nějaké jiné barvě - zcela nesmyslně jsem druhou várku (8 tisíc) nechal udělat v černé, stejně jako první. Původně měly být číslované, protože jsme plánovali navázat dalšími osmi motivy, ale nakonec z toho nějak sešlo. Rozhodně uděláme nějaké další s křesťanskými motivy, ale kdy to bude a jaké náměty, to ještě není rozhodnuto. Máme nějaké návrhy, ale realizace ještě čeká

14 Cukrové novinky Tak máme zase co shánět! Po sérii fotbalových fanynek se nedávno vynořila další série s podobným námětem. Tentokrát obsahuje jen osm cukříků a byla vyrobena v československé verzi polskou firmou Diamant pro 1. Cukerní společnost Praha, s. r. o. Pro jistotu jsem napsal polskému kolegovi Robertovi, ale v Polsku se o ní nic neví stejně jako v Německu, a ani na Slovensku se podle sdělení Jirky Průžka nevyskytuje. Fous poslal dotaz prodejci a obdržel tuto odpověď: Aktuálně prodáváme cukr s tématikou OH v Soči, na obalu i na cukrech jsou fanynky Kanady, USA, Švédska, Ruska, Finska, Německa, ČR a Slovenska. Pokud jste narazil na fotbalový motiv, pak se jedná o letní edici cukru k fotbalovému ME 2012, který může být stále skladem na kterémkoli řetězci. Obě varianty mají stejný EAN kód. Cukříky jsou (snad) ještě k dostání v prodejnách řetězců Kaufland a Tesco. JK

15 Onehdy se nám dostal do ruky tenhle cukr: Napřed jsme si mysleli, že je odněkud z bývalé Jugoslávie, ale pak jsme našli ještě bratříčka. Zajímavé cukry Záhadný SHTOOR je vlastně Ľudovít Štúr prinavráťiť. Jakože kávi zrná tu ňedopestujeme a preto ich od pražjarov italskích nakuúpiť musíme, vírobki mnohé dostupné nám bežňe sú a preto či už nápoje alebo jedlá naše domácej sú vírobi a vítečnej čerstvosti preto. Samotné meno "Shtoor" ňjelen pre ambícje osvetové jeho majiťeľa sme zvolili, ale aj kvuoli skutočnosťi, že na ulici, ktorú Štúrovou zovú sa nachoďíme. Englickí transkript jednak ako milí vťip nám prišjel, ale aj preto, že to naše domáce zavše úplňe cudzím sa nám zazdá. Veríme, že hoc na cestu inakosťi sme sa boli vidali, mnohí prjatelja naši budú s radosťou nasledovať nás. SHTOOR už ale na cukrech nenajdeme. Došlo k jakýmsi různicím mezi společníky a značku i logo bylo nutno změnit. Zdůvodnění pro lidi je takovéhle: Spoločnosť naša, ktorá meno Ludevíta Velislava Štúra od počjatku svojho ňesje, vždi jeho odkaz v úcťe velkej držala. Preto keď dopis od velikána tohto národa nášho začjatkom mesjaca dubňa sme obdržali, jeho obsah nás ňjelen poťešil náramňe, lež i posolstvo jeho za záväznô sme vzali. V lisťe tomto nás Ludevít Velislav prosí, bi menu jeho podobu pôvodnú sme prinavráťili. Dopis predmetní, v ktorom dôvodi svoje viratúva a rozhodnuťje toto osvetluje, v depoziťe spoločnosťi našej medzi inskripcijami najvzácňejšími sa nachoďí. Z obsahom jeho i posolstvom zákazňíkov našich i lud pospolití v dňoch najbližších oboznámime. Ukázalo se, že je ze Slovenska. Na internetu jsme našli mj. toto: Sieti kaviarní pod značkou Shtoor sa podarilo získať pozornosť efektívnym budovaním značky hlavne na sociálnej sieti. Shtoor vzbudila pozornosť neobvyklým spôsobom komunikácie, komunikuje výhradne štúrovskou slovenčinou. V štúrovskej slovenčine je nielen celá komunikácia v kaviarni nápojový lístok, nápisy, oznamy, ale aj vtipné odkazy na facebooku. Archaický štýl tvorí nielen dizajn, ale aj ponuka. A co o tom napsali provozovatelé? SHTOOR veruže staronovím konceptom kavjarensko-pohosťinskím jest. Zazdalo sa nám, že pocťivosť domáca, dobrota jedla a zavše starích maťerí recepti akobi v ťemnej minulosťi potraťili sa a preto na svetlo nášho sveta rozhodli sme sa ich Keďže štíti vívesňje, z dôvodov viššje uveďeních vimeňiť sme sa prihotovali, prirodzenô nám prišlo i okrasi ostatňje osvježiť. Obrazi podaktorje sťeni kavjarňí našich i više ljet troch zdobili a zákazňíkom mnohím sa za dobu túto zunovali. Preto umelca vichíreného z Hornej zeme do Prešporku sme pozvali, bi kavjarňe naše ďjelami svojimi zušlachťil. Ten inšpiráciju v produktoch prírodňích, ktoré zákazňíkom našim podávame našjel. A tak motívi listu krjaku kávovjeho, či plodu višňe, jablka i broskiňe ňjelen v šťíťe vívesnom novom, ale i na obrazoch mnohích nájďeťe. Ohlasy na tento rebranding jsou rozporuplné... JK

16 Křížovka o ceny a různé A B C D E F G H I TlusŤjochůff kratochvilný snář Výzva pro všechny cukrosběratele: 21. června 2014 tajenka. VODOROVNĚ: A. Sběh; otisk; fr. revolucionář. B. Jméno brankáře Viktora; přední části; montážní místnost; zájmeno tázací. C. Dvoukolák; obuv; šalba; druh jelena. D. Kanál; dekly; Chačaturjanovo jméno; gymnastický prvek. E. TAJENKA. F. Občanská demokratická aliance; ohleduplnost; pouzdro na šípy; rozkoš. G. Bývalá měnová jednotka Itálie; přístavní hráz; mužské jméno; nádoba u studny. H. Časový úsek; potřeba kovboje; uhlovodík; arabské mužské jméno. I. Pravoslavný obraz; krůpěj; silný provaz. SVISLE: 1. Název hlásky; tyče. 2. Sfouknout; konzervovati kouřem. 3. Strašidelný příběh; alkohol z rýže. 4. Otázka při sázce; trnovník; filipínská sopka. 5. Spojka; první muž; jenž (zast.). 6. Část věty; bicykly. 7. Fotřík; nápor. 8. Povzdech; ostrý přízvuk; symetrála. 9. Poté; sukulent; primát. 10. Jméno zpěvačky Pugačevové *); Osman. 11. Sopečný kráter; schránka měkkýše. 12. Sportovní zkratka; rudá planeta; usazenina. 13. Cikán; nemnoho; předložka. 14. Posvátný staroegyptský býk; okovaná hůl. 15. Mastek; naše sirkárna. 16. Druh antilopy; tvoji. NÁPOVĚDA: ALLA, AKUT, APO, MAAR. Skutečnou hvězdou našich medií je v poslední době Míla Žďárská. O svém připravovaném muzeu a o našem klubu pěkně hovořila 13. března na stanici Český rozhlas 2 v pořadu Je jaká je. Naše mediální hvězdy O sladkém koníčku naší kolegyně Hanky Smutné se psalo v deníku Blesk, a to na celé stránce. Ta by se nám sem nevešla, ale je uložena v klubové kronice a zde je malá ukázka z internetové verze. Nedosti na tom. Jak dokumentuje náš obrázek, byla také hostem v ranním vysílání ČT, kde u příležitosti výročí narození J. K. Rada hovořila o vynálezu kostky cukru. Zdroj:

CUKŘENKA časopis pro sběratele hygienicky baleného cukru a všechny další cukromily a podporovatele. Vydává Klub sběratelů baleného cukru, z. s.

CUKŘENKA časopis pro sběratele hygienicky baleného cukru a všechny další cukromily a podporovatele. Vydává Klub sběratelů baleného cukru, z. s. CUKŘENKA časopis pro sběratele hygienicky baleného cukru a všechny další cukromily a podporovatele. Vydává Klub sběratelů baleného cukru, z. s. Elektronická verze http://www.ksbc.cz/ Redakční rada: Pavel

Více

CUKŘENKA časopis pro sběratele hygienicky baleného cukru a všechny další cukromily a podporovatele. Vydává Klub sběratelů baleného cukru, občanské

CUKŘENKA časopis pro sběratele hygienicky baleného cukru a všechny další cukromily a podporovatele. Vydává Klub sběratelů baleného cukru, občanské CUKŘENKA časopis pro sběratele hygienicky baleného cukru a všechny další cukromily a podporovatele. Vydává Klub sběratelů baleného cukru, občanské sdružení. Elektronická verze http://www.ksbc.cz/ Redakční

Více

CUKŘENKA časopis pro sběratele hygienicky baleného cukru a všechny další cukromily a podporovatele. Vydává Klub sběratelů baleného cukru, Česká

CUKŘENKA časopis pro sběratele hygienicky baleného cukru a všechny další cukromily a podporovatele. Vydává Klub sběratelů baleného cukru, Česká CUKŘENKA časopis pro sběratele hygienicky baleného cukru a všechny další cukromily a podporovatele. Vydává Klub sběratelů baleného cukru, Česká Republika. Elektronická verze: www.ksbc.cz Redakční rada:

Více

číslo 2 24. ledna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 2 24. ledna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Vyhodnocení dotazníku k úrovni služeb MěÚ Blansko za rok 2013 str. 3 Výstava v knihovně: Školství na Blanensku do roku 1945 str. 7 Novinky z Nemocnice Blansko str. 4 Blanensko.cz nově i v angličtině str.

Více

O podmínkách půjček čtěte na str. 3

O podmínkách půjček čtěte na str. 3 SENIOR-KARTA ÚVĚRY Důchodcům bankéři příliš rádi nepůjčují Výzva všem seniorům: Pomozte při budování systému slev pro vás O podmínkách půjček čtěte na str. 3 Informaci tvůrců projektu najdete na str. 2

Více

Osram pozval vedení města k návštěvě firmy

Osram pozval vedení města k návštěvě firmy Představujeme zastupitele MUDr. Petr Kopřivík str. 4 Okradli důchodce o všechny peníze str. 5 Osram pozval vedení města k návštěvě firmy Starosta Bruntálu Ing. Leoš Gregovský a místostarosta Stanislav

Více

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia.

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia. 02 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma V kulturním domě až do 2. března pokračuje výjimečná výstava sbírky kreseb a akvarelů, pocházející z pozůstalosti po předním českém krajináři první

Více

ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU. Kalendář ČZS 2015

ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU. Kalendář ČZS 2015 ČÍSLO 2/201 4 ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU Hotel Černigov Sněm Českého zahrádkářského svazu Ve dnech 28. 29. listopadu se uskuteční první sněm ČZS. Sněm se bude s ohledem na vyšší počet účastníků

Více

Mažoretka Daniela Průšová veze z olympijského Lillehammeru zlato!

Mažoretka Daniela Průšová veze z olympijského Lillehammeru zlato! 24. října 2013 Ročník 22 Číslo 21 Cena 9 Kč Neplatiči dusí město Nájemníci poděbradských bytů připravují městskou kasu o nemalé peníze. 2 Lázeňští politici Sedmička poděbradských kandidátů se bude ucházet

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

Nejlepší jednotnou kampaň má České dědictví UNESCO

Nejlepší jednotnou kampaň má České dědictví UNESCO Zpravodaj Města Litomyšle 5. února 2010 Ročník XX. 2 Zámek se chystá na svatebčany Hned po svém prosincovém jmenování avizovala nová kastelánka litomyšlského zámku Jana Sehnalová záměr, rozšířit možnosti

Více

Odolen 3 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

Odolen 3 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda Odolen 3 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz Denní stacionář pro seniory a dlouhodobě nemocné V nově zrekonstruovaném městském prostoru v ulici Pod

Více

Ďáblický. Jaro je tady...

Ďáblický. Jaro je tady... Ďáblický měsíčník Městské části Praha Ďáblice duben 2011 Jaro je tady... A tak bychom se měli radovat. Ze slunečných dní, toužebně očekávaného tepla, prvních kvetoucích keřů a stromů, nádherně zářících

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

Zima v Krušných horách Z OBSAHU...

Zima v Krušných horách Z OBSAHU... zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Zima v Krušných horách Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... Žádosti o neinvestiční dotace... MP informuje... Zmizelé Dubí... Zápisy

Více

OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK. Strana č. 13 Rozhovor s Richardem Langerem. Strana č. 2 Cesta porcelánu. Strana č. 7 Ohlédnutí za festivalem

OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK. Strana č. 13 Rozhovor s Richardem Langerem. Strana č. 2 Cesta porcelánu. Strana č. 7 Ohlédnutí za festivalem OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK TÉMA MĚSÍČNÍKU: CESTA PORCELÁNU PROPOJÍ BAVORSKO SE ZÁPADNÍMI ČECHY ZDARMA 11 2012 Strana č. 2 Cesta porcelánu Strana č. 7 Ohlédnutí za festivalem Strana č. 13 Rozhovor s Richardem Langerem

Více

informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany Slovany se zapojily do projektu QRpedia Pomůžeme vám s paragrafy číslo 61 XX. XXI.

informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany Slovany se zapojily do projektu QRpedia Pomůžeme vám s paragrafy číslo 61 XX. XXI. informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany XX. XXI. ročník číslo 61 únor prosinec 2012013 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j Život Koterovská stojí zanáves to žít, jedno končí, j Co Kostel

Více

Slovany už opět mají staronového starostu! Na příští čtyři roky zvolilo nové Zastupitelstvo

Slovany už opět mají staronového starostu! Na příští čtyři roky zvolilo nové Zastupitelstvo informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XVIII. ročník číslo 6 prosinec 2010 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j 100. narozeniny oslavil akademický malíř Josef Piorecký - str. 2 j Mladší bratříček

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Kdo pomáhá druhým Bez mravenčí práce neziskových organizací by se žilo mnohem hůř.

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Kdo pomáhá druhým Bez mravenčí práce neziskových organizací by se žilo mnohem hůř. 11 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad LISTOPAD 2011, ročník 13 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Jinýma očima Studenti architektury představili vlastní vize urbanistické budoucnosti.

Více

projekty Rozvojové Praha www.rprg.cz RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.: Rozvoj Prahy musí mít jasnou strategii

projekty Rozvojové Praha www.rprg.cz RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.: Rozvoj Prahy musí mít jasnou strategii www.rprg.cz projekty Rozvojové Praha RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.: Rozvoj Prahy musí mít jasnou strategii Kontaktní centrum pro podnikatele úspěšně pomáhá Ženskost jako konkurenční výhoda Praha jde cestou

Více

květen 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13

květen 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 květen 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: EVA ČERNÁ Sdělení úřadu a městské části Hole na minigolf se půjčují ve Mlejně Veřejné minigolfové hřiště v blízkosti ulic K Zahrádkám

Více

DĚLO SE V JIČÍNĚ V BŘEZNU 1939 vzpomínky prof. Roberta Kvačka (str. 15)

DĚLO SE V JIČÍNĚ V BŘEZNU 1939 vzpomínky prof. Roberta Kvačka (str. 15) Březen 2015 > číslo třetí www.mujicin.cz Výtisk zdarma uvnitř vydání > AKTUÁLNÍ ZPRÁVY Z MĚSTA A ÚŘADU KULTURNÍ A SPORTOVNÍ SERVIS VOLNÝ ČAS ŠKOLY A ŠKOLKY DĚLO SE V JIČÍNĚ V BŘEZNU 1939 vzpomínky prof.

Více

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Hora Matky Boží klášter ve změnách roku 2010 Vážení občané Králík. Další rok je za námi a v mnoha věcech bilancujeme, což dává také podnět k závazkům

Více

ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč

ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč V galerii Konírna byla ve čtvrtek 24. října zahájena poslední letošní výstava. Potrvá až do 5. ledna 2014, jmenuje se NOE 20, nejvíc se

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

PODNIKAVÁ PĚTKA OLGA MENZELOVÁ ZLATÝ HAD PIVNÍ POHOTOVOST. restaurace. Není mi lhostejné, co se na Praze 5 děje. prosinec 2013

PODNIKAVÁ PĚTKA OLGA MENZELOVÁ ZLATÝ HAD PIVNÍ POHOTOVOST. restaurace. Není mi lhostejné, co se na Praze 5 děje. prosinec 2013 PODNIKAVÁ PĚTKA Elektronický zpravodaj Informačního centra Praha 5, o.p.s prosinec 2013 restaurace ZLATÝ HAD PIVNÍ POHOTOVOST OLGA MENZELOVÁ Není mi lhostejné, co se na Praze 5 děje ÚVODNÍK Vážení čtenáři

Více

1/2012 ČTVRTLETNÍK OBCE LUŽICE. Vesnice Jihomoravského kraje roku 2009 LUŽICKÝ ZPRAVODAJ

1/2012 ČTVRTLETNÍK OBCE LUŽICE. Vesnice Jihomoravského kraje roku 2009 LUŽICKÝ ZPRAVODAJ LUŽICKÝ ZPRAVODAJ 1/2012 ČTVRTLETNÍK OBCE LUŽICE Vesnice Jihomoravského kraje roku 2009 Slovo starosty SILVESTROVSKÉ PLAVÁNÍ NA CIHELNĚ Foto: Jana Králová LUŽICKÁ LAŤKA Titulní strana: Obraz akademického

Více

Za odpadky zaplatíme opět 468,- Kč Jednání posledního Zastupitelstva v roce 2005

Za odpadky zaplatíme opět 468,- Kč Jednání posledního Zastupitelstva v roce 2005 DNES POPRVÉ VARNSDORFSKÉ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ PŘEHLEDY Číslo 1 LEDEN 2006 ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY CENA 5,- Kč Za odpadky zaplatíme opět 468,- Kč Jednání posledního Zastupitelstva v roce

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2014 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2014 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2014 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE Slovo starosty Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem touto cestou poděkoval za důvěru, kterou jste mi projevili

Více

jaro 2012 Foto: Lucie Hašková Téma: Vystěhování Rozhovor s Petrem Kosem Rozpočet obce na rok 2012 Významné změny ve škole a školce

jaro 2012 Foto: Lucie Hašková Téma: Vystěhování Rozhovor s Petrem Kosem Rozpočet obce na rok 2012 Významné změny ve škole a školce ZPRAVODAJ V y d á v á o b e c H r a d i š t k o jaro 2012 Foto: Lucie Hašková Téma: Vystěhování Rozhovor s Petrem Kosem Rozpočet obce na rok 2012 Významné změny ve škole a školce Druhou lednovou sobotu

Více