Nabídka na firemní akce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nabídka na firemní akce"

Transkript

1 Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro zaměstnance Netradiční ceny do soutěží

2 Skydive arena praha Skydive arena je první aerodynamicky tunel simula tor volne ho pa du ve str ední a vy chodní Evrope. Jde o novou formu adrenalinove za bavy, ktera je urc ena jak s iroke ver ejnosti, tak i profesiona lním skydiveru m pro jejich tre nink. Skydive arena je jediny tunel na sve te s kruhovou, sklene nou, letovou komorou, ktera je vysoka 14 metru. V te to komor e o pru me ru 4,3 m proudí vzduch o rychlosti az do 300 km/hod a vytva r í tak identicke podmínky jako pr i volne m pa du. Kaz dy si zde mu z e vyzkous et, jake to je le tat a vzna s et se, v bezpec í letove komory a pod neusta ly m dozorem zkus eny ch instruktoru. Le tat mu z e kaz dy ve ve ku od 5-ti let. Kaz dy klient, ktery k na m pr ijde le tat je nejdr íve pros kolen nas ím instruktorem, sezna men s tím, co ho c eka, nauc í se za kladní principy tunelove ho le ta ní za kladní letovou polohu, jak vstoupit a vystoupit z letove komory a signa ly, ktery mi se bude uvnitr letove komory s instruktorem dorozumívat. Po te to instrukta z i je klientovi zapu jc eno ochranne vybavení kombine za, helma a bry le. Po celou dobu letu je s klientem v letove komor e na s instruktor, ktery mu poma ha, jak ovla dat sve te lo v proudu vzduchu. Po skonc ení letu se díky za znamove mu syste mu uvnitr letove komory kaz dy mu z e podívat na za znam sve ho letu a odne st si DVD jako vzpomínku na tento nevs ední za z itek.

3 Součásti Skydive areny Unika tní restaurace s vy hledem na letovou komoru, ve ktere Va m pr ipravíme obe dy, vec er e a ru zne druhy obc erstvení a rautu na míru. Restaurace ma 70 míst k sezení v klasicke m uspor a da ní, ale na bytek lze pr estave t dle typu a poz adavku m akce a zve ts it tak kapacitu az na 100 osob.

4 Součásti Skydive areny Konferenční sál s kapacitou az 60 míst k sezení, v pr ípade divadelní ho uspor a da ní z idlí az 100 míst, vhodny pro tiskove konference, workshopy, semina r e, pr edna s ky, prezentace a jine akce. Konferenc ní sa l je vybaven ves kerou potr ebnou technikou: data projektor, pla tno, r ec nicky pult, moderní stohovatelna na bytek, ktery se da uspor a dat podle pr a ní klienta a typu akce.

5 Součásti Skydive areny Lety vrtulníkem krom le ta ní ve ve trne m tunelu nabízíme take lety vrtulníkem R-44, pr ista ní je moz ne hned vedle Skydive areny. Vrtulníky mohou by t zajímavy m dopln kem Vas í firemní akce c i vec írku nebo pr ekvapením pro vy znamne klienty. Parkoviště area l Skydive areny disponuje 20-ti parkovacími místy, dals í moz nost parkova ní je u OC Letn any.

6 Firemní akce Díky profesiona lním sluz ba m a netradic ním reprezentativním prostora m nabízí Skydive arena s irokou s ka lu moz ností uspor a da ní nejru zne js ích firemních akcí od konferencí pr es teambuldingove aktivity po firemní vec írky c i ve ts í pa rty s doprovodny m programem az pro 100 lidí. V rámci firemních akcí Vám můžeme zajistit: Le ta ní ve ve trne m tunelu Moderova ní Hudební program Kouzelnickou show Letecke a sportovní simula tory Tanec ní vystoupení Sportovní exhibice Besedu o skydivingu Da le nabízíme moz nost promítání firemní prezentace a loga na LCD obrazovka ch v restauraci a zobrazení Vas í reklamy na venkovních LED obrazovka ch v den firemní akce zdarma. LED obrazovky jsou o velikosti 6 x 4 m, ve vy s ce 23 m a viditelnost je ze silnic Kolbenova, Tupolevova, D8, z OC Tesco Letn any a s iroke ho okolí.

7 Ceník 30 minut létání ve větrném tunelu (max. pro 10 osob): CZK bez DPH 60 minut létání ve větrném tunelu (max. pro 20 osob): CZK bez DPH Vrtulník R minut Vrtulník R minut Pronájem konferenčního sálu na 1 den: Pronájem restaurace na 1 den (v případě objednání rautu pro více než 40 osob není pronájem počítán, taktéž při menších skupinách pokud nevyžadují uzavření restaurace): CZK bez DPH CZK bez DPH CZK bez DPH CZK bez DPH Ve vs ech uvedeny ch cena ch uz je zapoc ítana sleva pro firmy 10%, navíc pr i objednaní více nez 3 hodin letove ho c asu získa te slevu dals ích 5%. Na za klade Vas í popta vky zpracujeme pr esnou cenovou kalkulaci. S k y d i v e A r e n a P r a h a Tuolevova Praha 9 K o n t a k t Ing. Žaneta Vojtáková

NABÍDKA PRO FIREMNÍ KLIENTELU

NABÍDKA PRO FIREMNÍ KLIENTELU NABÍDKA PRO FIREMNÍ KLIENTELU Ideální řešení pro Vaši konferenci, meeting i firemní večírek. Hotel GOLD**** Chotoviny, Táborská 68, Chotoviny * www.hotelchotoviny.cz * recepce@hotelchotoviny.cz * 398 998

Více

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI 1 Hvězd rna a planet rium ČeskÈ Budějovice s pobočkou na Kleti Z tkovo n břežì 4 370 01 ČeskÈ Budějovice statut rnì

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY

1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY 1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY Pokud chcete, aby Vám Vaše váha sloužila spolehliv a k Vaší spokojenosti, prostudujte prosím tento návod a i te se jeho pokyny. V p ípad jakékoliv poruchy volejte

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 HANA FIALKOVÁ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 HANA FIALKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 HANA FIALKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 DIPLOMOVÁ PRÁCE Management firem Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

Vedení prodejního týmu. Andrea Fleissigová

Vedení prodejního týmu. Andrea Fleissigová Vedení prodejního týmu Andrea Fleissigová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Abstrakt česky atem t t baka sk r e e vedení r de níh tý u. Pr e se ne d íve s ust edí na í ý r de ak s uč st arketing v h ixu.

Více

janitor systé m pro analýzu a synté zu dat B U L L E T I N No. 5/2009

janitor systé m pro analýzu a synté zu dat B U L L E T I N No. 5/2009 Obsah: Obsah.1 Janitor přinášíve verzi2.5 zajímavé novinky.1 Užitečné návo dy.2 Po jďte s nám ido katastrálníknihy.2 Znáte M etadatový portál? Co takhle jeho pro pojenís ap likacíjanm ap?.2 Také často

Více

Pár v cí z tábora, tentokrát na téma Voda základ života

Pár v cí z tábora, tentokrát na téma Voda základ života Pár v cí z tábora, tentokrát na téma Voda základ života V RA KOUDELKOVÁ, MARTIN KONE NÝ, ZDEN K POLÁK KDF MFF UK P ísp vek popisuje nejzajímav jší projekty zpracované ú astníky Soust ed ní mladých fyzik

Více

kapacita je 3860 Ah/kg (u zinku pouze 820 Ah/kg). Vzhledem k tomu, produkuje v cel ad proveden p ibli n 50 v robc a technologie jejich

kapacita je 3860 Ah/kg (u zinku pouze 820 Ah/kg). Vzhledem k tomu, produkuje v cel ad proveden p ibli n 50 v robc a technologie jejich 6.2.2. Lithiov l nky Lithium pat k lehk m kov m ( =0:534 kg/dm 3 ) a jeho m rn kapacita je 3860 Ah/kg (u zinku pouze 820 Ah/kg). Vzhledem k tomu, e jeho oxida n potenci l je rovn dosti vysok (typick lithiov

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

2012 S leč st M tess i.s

2012 S leč st M tess i.s 2012 S leč st M tess i.s OBSAH: 2012... 3.S.... 3 SAHUJEME... 3 :... 4 Výbor spole nosti... 4 V... 5 ealiza ní tým... 5 polupracovníci tematických aktivit... 5 ektorský tým... 5 pole nos ontessori o.s....

Více

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze CZ IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Obsah P ed použitím jednotky Úvod...3 D ležité bezpe nostní informace...4 1. Popis p ístroje...6 2. P

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc.

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc. Univerzita Palackého v Olomouci Filosofická fakulta Katedra filosofie as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson magisterská

Více

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM 19 LED 206 DPVR NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy

Více

condo electro TECHNIKA PEKAŘSKÉ PECE TECHNIKA PEKAŘSKÉ PECE MIWE umož ňuje pekařům lehčí ž ivot: Klasickou konstrukcí pekařské pece, od vý konné

condo electro TECHNIKA PEKAŘSKÉ PECE TECHNIKA PEKAŘSKÉ PECE MIWE umož ňuje pekařům lehčí ž ivot: Klasickou konstrukcí pekařské pece, od vý konné TECHNIKA PEKAŘSKÉ PECE TECHNIKA PEKAŘSKÉ PECE MIWE umož ňuje pekařům lehčí ž ivot: Klasickou konstrukcí pekařské pece, od vý konné obchodní pekařské pece přes solidní řemeslnické pekařské pece až po plněautomatizovaná

Více

STRABISMUS NEBOLI ŠILHÁNÍ NEJENOM ESTETICKÝ PROBLÉM

STRABISMUS NEBOLI ŠILHÁNÍ NEJENOM ESTETICKÝ PROBLÉM PŘEDSTAVUJEME: REKONSTRUOVANOU KLINIKU V OSTRAVĚ ZDARMA ČÍSLO 02/2011 WWW.LEXUM.CZ STRABISMUS NEBOLI ŠILHÁNÍ NEJENOM ESTETICKÝ PROBLÉM TÉMA: KERATOKONUS DOC. MUDR. ANTONÍN PAŘÍZEK, CSC.: Oční operace jsem

Více

Smlouva o poskytování telekomunikačních (VoIP) služeb

Smlouva o poskytování telekomunikačních (VoIP) služeb Smlouva o poskytování telekomunikačních (VoIP) služeb uzavřené v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále jen ZoEK ), ustanovením 1751 a násl. zákona č. 89/2012

Více

6. Elektrochemick zdroje energie. 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj. vlastnosti elektrochemick ho zdroje energie, jeho nap t a v kon

6. Elektrochemick zdroje energie. 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj. vlastnosti elektrochemick ho zdroje energie, jeho nap t a v kon 6. Elektrochemick zdroje energie 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj Elektrochemick zdroje energie jsou za zen, v nich prob h spont nn i zen konverze chemick energie na energii elektrickou prost ednictv

Více

Encyklopedie VOä a OA v Koll rovï ulici v KarlÌnÏ STRANA 4 STRANA 2 STRANA 5

Encyklopedie VOä a OA v Koll rovï ulici v KarlÌnÏ STRANA 4 STRANA 2 STRANA 5 POMOC PRO OBYVATELE KARLÍNA A LIBNĚ PRAHU 8 NAVŠTÍVILA DAGMAR HAVLOVÁ STR. 2 NOVINY MÃSTSK» STI PRAHA 8 www.praha8.cz ZDARMA Pam tky Prahy 8 DÏlov k Ìû Ë. p. 128 Na konci listopadu loňského roku byly všechny

Více

Diagnostika systému stla eného vzduchu

Diagnostika systému stla eného vzduchu Diagnostika systému stla eného vzduchu pro dosažení výrazných energetických úspor www.mostechnik.cz Jist, stla ený vzduch pat í v dnešní dob mezi nejdražší média! Jeho výroba je energeticky náro ná a proto

Více

Všední život v ekosystému investor projektant zahradník

Všední život v ekosystému investor projektant zahradník Všední život v ekosystému investor projektant zahradník Výše uvedený ekosystém je vytvo en z organism v tšinou kooperujících, což jim nijak nebrání, jít si trochu po krku. Zárove všichni ví, že se bez

Více

NAMsystem, a.s. Vydá no obchodním oddělením společ nosti NAM system, a.s. REGGAE LT/LTbz. verze: 1.00. Uživatelský manuá l

NAMsystem, a.s. Vydá no obchodním oddělením společ nosti NAM system, a.s. REGGAE LT/LTbz. verze: 1.00. Uživatelský manuá l NAMsystem, a.s. Vydá no obchodním oddělením společ nosti NAM system, a.s. REGGAE LT/LTbz verze: 1.00 Uživatelský manuá l Říjen, 2009 Obsah Obsah OBSAH... 3 Ú VOD... 5 PODMÍNKY PRO PROVOZ ZAŘÍZENÍ... 6

Více

hp photosmart 7900 series referenční p íručka

hp photosmart 7900 series referenční p íručka hp photosmart 7900 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

David Irving a "osv timská le " Pavel Zeman

David Irving a osv timská le  Pavel Zeman AAARGH esky a Slovensky PROTI REVISIONISMUS David Irving a "osv timská le " Pavel Zeman T ko bychom hledali mezi zahrani ními specialisty na d jiny druhé sv tové války a t etí í e kontroverzn j í postavu,

Více

Ná vod na obsluhu programového vybavení OPTICASH verze 4.2.

Ná vod na obsluhu programového vybavení OPTICASH verze 4.2. Ná vod na obsluhu programového vybavení OPTICASH verze 4.2. (IX 01) Strana 1 Po instalaci programu odborný m pracovníkem firmy, dodávající pokladny Optima a programové vybavení, se program spustí poklepem

Více

Vznik a p vod BSE podle alternativní ammoniamagnesium

Vznik a p vod BSE podle alternativní ammoniamagnesium Vznik a p vod BSE podle alternativní ammoniamagnesium theory Souhrn 1. Prionové nemoci a histologické zm ny v moze ku Prionové nemoci jsou charakteristické tím, e normální prion protein (PrPc) je nahrazen

Více