PODÁVACÍ ZAR ÍZENÍ STEFF 2034 STEFF 2044 STEFF 2038 STEFF 2048 STEFF 2038 CI STEFF 2068 VARIOSTEFF 3 VARIOSTEFF 4 STEFF

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODÁVACÍ ZAR ÍZENÍ STEFF 2034 STEFF 2044 STEFF 2038 STEFF 2048 STEFF 2038 CI STEFF 2068 VARIOSTEFF 3 VARIOSTEFF 4 STEFF 2033 2032"

Transkript

1 PODÁVACÍ ZAR ÍZENÍ STEFF 2034 STEFF 2044 STEFF 2038 STEFF 2048 STEFF 2038 CI STEFF 2068 VARIOSTEFF 3 VARIOSTEFF 4 STEFF STEFF

2 maggi TRADICE TECHNOLOGIE engineering Toskánsko je zemĕ tradic. Najdete ji v umĕní, r emeslech, technologii i ve vs ech lidských c innostech, kde se spojují kreativita a zkus enost. V Toskánsku, ve mĕstĕ Certaldo, vyrábí firma Maggi od roku 1963 dr evoobrábĕcí stroje. Firma zac ala výrobu s podávacími zar ízeními, dnes se zde vyrábí radiální pily, vícevr etenové kolíkovac ky, stroje pro r emeslo a pru mysl. Vysoká kvalita výrobku, serióznost s profesionalitou a technickou kompetencí pr ispĕly k tomu, z e firma Maggi engineering je absolutní s pic kou ve svĕtĕ výroby podávacích zar ízení. Bezchybný a výkonný servis pr ispĕl k tomu, z e byla vybudována kvalitní prodejní sít v 80 zemích svĕta, s exportní kvótou 85%. Maggi engineering je dnes dynamickým a strukturovaným podnikem s více nez 60 zamĕstnanci, který je se svou nejmodernĕjs í technologií pr ipraven na výzvu 3. tisíciletí.

3 R ADA - STEFF Linie Steff je tradic ní znac kou nas ich podávacích zar ízení, na trhu se objevila poprvé v roce 1969 a byla také prvním celosvĕtovĕ úspĕs ným modelem dodnes se vyrobilo více nez kusu. V pru bĕhu let byly nas e stroje zdokonalovány a inovovány za pouz ití nejnovĕjs ích technologií. Dnes tento moderní výrobek odpovídá vs em CE a GS normám. Linie Steff nabízí s irokou paletu modelu pro kaz dou operaci: 3, 4 a 6-ti rolnové nebo pásové podavac e, se c tyr mi nebo osmi fixními rychlostmi dopr edu a dozadu. Modely VARIOSTEFF 3 a VARIOSTEFF 4 se 3 a 4 rolnami a plynulou zmĕnou rychlosti. Modely STEFF 2033 a STEFF 2032 jsou urc ené pro kutily a drobné r emeslníky. Vs echna podávací zar ízení jsou vybavena s pr estavitelným univerzálním stojanem, který umoz n uje nastavení stroje do libovolné pozice. HD Maggi engineering si vyhrazuje právo provést event. nutné zmĕny v obsahu tohoto propagac ního materiálu bez pr edchozího upozornĕní. 1

4 2

5 3 podávací kola 4 fixní rychlosti, vpr ed a vzad mĕníme takto: prvních dvou rychlostí docílíme zámĕnou ozubených kol uloz ených za krytem pr evodovky a dals í dvĕ rychlosti zmĕníme otoc ením pác ky vypínac e na motoru s dvojitým vinutím ( ot /min.). Výkon motoru zajistí posun kaz dého materiálu Povrchová úprava prás kovou barvou je velmi odolná Vymĕnitelná ozubená kola jsou odlita, vytvrzena chemickou reakcí a zakalena Cementovaná a brous ená s neková hr ídel motoru garantuje perfektní pr evod bronzového kola v hliníkové pr evodovce (BR/AL UNI 5275) Pouz ívaný mazací olej v pr evodovce (typ Mellana 150 IP nebo podobný) zajis t uje optimální mazání po celou dobu z ivotnosti. ROZMĔRY TECHNICKÁ DATA VÝKON MOTORU 0,7/1 HP 0,52/0,75 KW PODÁVACÍ RYCHLOSTI (50Hz) m/min PODÁVACÍ RYCHLOSTI Z POC ET KOL 3 25 Ø KOL 120 mm S ÍR KA KOL 60 mm 40 4 m/min 8 m/min ODPRUZ ENÍ KOL 20 mm 40 HMOTNOST-NETTO 58 Kg HMOTNOST-BRUTTO 61 Kg m/min 22 m/min

6 4 podávací kola 4 fixní rychlosti, vpr ed a vzad mĕníme takto: prvních dvou rychlostí docílíme zámĕnou ozubených kol uloz ených za krytem pr evodovky a dals í dvĕ rychlosti zmĕníme otoc ením pác ky vypínac e na motoru s dvojitým vinutím ( ot /min.). 4 podávací kola garantují leps í vedení obrábĕného kusu Výkon motoru zajistí posun kaz dého materiálu Povrchová úprava prás kovou barvou je velmi odolná Vymĕnitelná ozubená kola jsou odlita, vytvrzena chemickou reakcí a zakalena Cementovaná a brous ená s neková hr ídel motoru garantuje perfektní pr evod bronzového kola v hliníkové pr evodovce (BR/AL UNI 5275) Pouz ívaný mazací olej v pr evodovce (typ Mellana 150 IP nebo podobný) zajis t uje optimální mazání po celou dobu z ivotnosti. ROZMĔRY TECHNICKÁ DATA VÝKON MOTORU 0,7/1 HP 0,52/0,75 KW PODÁVACÍ RYCHLOSTI (50Hz) m/min PODÁVACÍ RYCHLOSTI Z POC ET KOL 4 25 Ø KOL 120 mm S ÍR KA KOL 60 mm 40 4 m/min 8 m/min ODPRUZ ENÍ KOL 20 mm 40 HMOTNOST-NETTO 61 Kg HMOTNOST-BRUTTO 64 Kg m/min 22 m/min

7 5

8 6

9 RUC NÍ PÁKA R AZENÍ PR EVODU 3 podávací kola 8 fixních rychlostí, vpr ed a vzad mĕníme takto: prvních dvou rychlostí docílíme zámĕnou ozubených kol uloz ených za krytem pr evodovky, dals í dvĕ rychlosti zmĕníme otoc ením pác ky vypínac e na motoru s dvojitým vinutím ( ot /min.) a ruc ní páka v r azení pr evodovky umoz ní obsluze zdvojnásobit poc et rychlostí, a tím nastavit potr ebnou rychlost posuvu Výkonný motor zajistí posun kaz dého materiálu Povrchová úprava prás kovou barvou je velmi odolná Vymĕnitelná ozubená kola jsou odlita, vytvrzena chemickou reakcí a zakalena Cementovaná a brous ená s neková hr ídel motoru garantuje perfektní pr evod bronzového kola v hliníkové pr evodovce (BR/AL UNI 5275) Pouz ívaný mazací olej v pr evodovce (typ Mellana 150 IP nebo podobný) zajis t uje optimální mazání po celou dobu z ivotnosti. ROZMĔRY TECHNICKÁ DATA VÝKON MOTORU 0,7/1 HP 0,52/0,75 Kw PODÁVACÍ RYCHLOSTI PODÁVACÍ RYCHLOSTI 2-4-5,5-6, ,5-33 (50Hz) m/min Z POC ET KOL 3 25 Ø KOL 120 mm S ÍR KA KOL 60 mm , m/min m/min m/min m/min ODPRUZ ENÍ KOL 20 mm 40 HMOTNOST-NETTO 60 Kg HMOTNOST-BRUTTO 63 Kg 25 5,5 16, m/min m/min m/min m/min 7

10 RUC NÍ PÁKA R AZENÍ PR EVODU 4 podávací kola 8 fixních rychlostí, vpr ed a vzad mĕníme takto: prvních dvou rychlostí docílíme zámĕnou ozubených kol uloz ených za krytem pr evodovky, dals í dvĕ rychlosti zmĕníme otoc ením pác ky vypínac e na motoru s dvojitým vinutím ( ot /min.) a ruc ní páka v r azení pr evodovky umoz ní obsluze zdvojnásobit poc et rychlostí, a tím nastavit potr ebnou rychlost posuvu 4 podávací kola garantují leps í vedení obrábĕného kusu Výkon motoru zajistí posun kaz dého materiálu Povrchová úprava prás kovou barvou je velmi odolná Vymĕnitelná ozubená kola jsou odlita, vytvrzena chemickou reakcí a zakalena Cementovaná a brous ená s neková hr ídel motoru garantuje perfektní pr evod bronzového kola v hliníkové pr evodovce (BR/AL UNI 5275) Pouz ívaný mazací olej v pr evodovce (typ Mellana 150 IP nebo podobný) zajis t uje optimální mazání po celou dobu z ivotnosti. ROZMĔRY TECHNICKÁ DATA VÝKON MOTORU 0,7/1 HP 0,52/0,75 Kw PODÁVACÍ RYCHLOSTI PODÁVACÍ RYCHLOSTI 2-4-5,5-6, ,5-33 (50Hz) m/min Z POC ET KOL 4 25 Ø KOL 120 mm S ÍR KA KOL 60 mm , m/min m/min m/min m/min ODPRUZ ENÍ KOL 20 mm 40 HMOTNOST-NETTO 63 Kg HMOTNOST-BRUTTO 66 Kg 25 5,5 16, m/min m/min m/min m/min 8

11 9

12 10

13 RUC NÍ PÁKA R AZENÍ PR EVODU 3 podávací pásy 8 fixních rychlostí, vpr ed a vzad mĕníme takto: prvních dvou rychlostí docílíme zámĕnou ozubených kol uloz ených za krytem pr evodovky, dals í dvĕ rychlosti zmĕníme otoc ením pác ky vypínac e na motoru s dvojitým vinutím ( ot /min.) a ruc ní páka v r azení pr evodovky umoz ní obsluze zdvojnásobit poc et rychlostí, a tím nastavit potr ebnou rychlost posuvu 3 podávací pásy garantují perfektní vedení obrábĕného kusu, plocha pásu c iní 256x56mm, pásový podavac se hodí i pro obrábĕní malých kusu Výkonný motor zajistí posun kaz dého materiálu Povrchová úprava prás kovou barvou je velmi odolná Vymĕnitelná ozubená kola jsou odlita, vytvrzena chemickou reakcí a zakalena Cementovaná a brous ená s neková hr ídel motoru garantuje perfektní pr evod bronzového kola v hliníkové pr evodovce (BR/AL UNI 5275) Pouz ívaný mazací olej v pr evodovce (typ Mellana 150 IP nebo podobný) zajis t uje optimální mazání po celou dobu z ivotnosti. ROZMĔRY TECHNICKÁ DATA VÝKON MOTORU 0,7/1 HP 0,52/0,75 Kw PODÁVACÍ RYCHLOSTI PODÁVACÍ RYCHLOSTI 2-4-5,5-6, ,5-33 (50Hz) m/min Z POC ET R EMENIC 3 25 POC ET PÁSU 3 Ks ROZMÉRY PÁSU 17x21x830 mm , m/min m/min m/min m/min ODPRUZ ENÍ PÁSU 20 mm 40 HMOTNOST-NETTO 60 Kg HMOTNOST-BRUTTO 63 Kg 25 5,5 16, m/min m/min m/min m/min 11

14 RUC NÍ PÁKA R AZENÍ PR EVODU 6 podávacích kol 8 fixních rychlostí, vpr ed a vzad mĕníme takto: prvních dvou rychlostí docílíme zámĕnou ozubených kol uloz ených za krytem pr evodovky, dals í dvĕ rychlosti zmĕníme otoc ením pác ky vypínac e na motoru s dvojitým vinutím ( ot /min.) a ruc ní páka v r azení pr evodovky umoz ní obsluze zdvojnásobit poc et rychlostí, a tím nastavit potr ebnou rychlost posuvu 6 podávacích kol je vhodných k posuvu dlouhých obrábĕných kusu (napr. pr i výrobĕ oken) a pr edevs ím je urc ený pro zvlás tĕ tĕz ké práce, kde je zapotr ebí jes tĕ vys s í stability opracovávaných kusu Výkon motoru zajistí posun kaz dého materiálu Povrchová úprava prás kovou barvou je velmi odolná Vymĕnitelná ozubená kola jsou odlita, vytvrzena chemickou reakcí a zakalena Cementovaná a brous ená s neková hr ídel motoru garantuje perfektní pr evod bronzového kola v hliníkové pr evodovce (BR/AL UNI 5275) Pouz ívaný mazací olej v pr evodovce (typ Mellana 150 IP nebo podobný) zajis t uje optimální mazání po celou dobu z ivotnosti. ROZMĔRY TECHNICKÁ DATA VÝKON MOTORU 0,7/1 HP 0,52/0,75 Kw PODÁVACÍ RYCHLOSTI PODÁVACÍ RYCHLOSTI 2-4-5,5-6, ,5-33 (50Hz) m/min Z POC ET KOL 6 25 Ø KOL 120 mm S ÍR KA KOL 60 mm , m/min m/min m/min m/min ODPRUZ ENÍ KOL 20 mm 40 HMOTNOST-NETTO 74 Kg HMOTNOST-BRUTTO 78 Kg 25 5,5 16, m/min m/min m/min m/min 12

15 13 POMOCNÝ STOJAN

16 14

17 OVLÁDACÍ KOLO PRO NASTAVENÍ RYCHLOSTÍ 3 podávací kola plynulá rychlost od 3 do 18 m/min Plynulá regulace rychlosti pomocí kuz elové r emenice a r emenového pr evodu Jednoduché nastavení rychlosti pomocí otoc ného kola Výkonný motor zajistí posun kaz dého materiálu Povrchová úprava prás kovou barvou je velmi odolná Vymĕnitelná ozubená kola jsou odlita, vytvrzena chemickou reakcí a zakalena Cementovaná a brous ená s neková hr ídel motoru garantuje perfektní pr evod bronzového kola v hliníkové pr evodovce (BR/AL UNI 5275) Pouz ívaný mazací olej v pr evodovce (typ Mellana 150 IP nebo podobný) zajis t uje optimální mazání po celou dobu z ivotnosti. ROZMĔRY TECHNICKÁ DATA VÝKON MOTORU 1 HP 0,75 Kw PR ISLUS ENSTVÍ PODÁVACÍ RYCHLOSTI 3-18 m/min SADA OZUBENÝCH KOL PRO DALS Í RYCHLOSTI OD 4 DO 33 M/MIN POC ET KOL 3 Ø KOL 120 mm S ÍR KA KOL 60 mm ODPRUZ ENÍ KOL 20 mm HMOTNOST-NETTO 60 Kg HMOTNOST-BRUTTO 63 Kg 15

18 OVLÁDACÍ KOLO PRO NASTAVENÍ RYCHLOSTÍ 4 podávací kola plynulá rychlost od 3 do 18 m/min Plynulá regulace rychlosti pomocí kuz elové r emenice a r emenového pr evodu Jednoduché nastavení rychlosti pomocí otoc ného kola Výkon motoru zajistí posun kaz dého materiálu Povrchová úprava prás kovou barvou je velmi odolná Vymĕnitelná ozubená kola jsou odlita, vytvrzena chemickou reakcí a zakalena Cementovaná a brous ená s neková hr ídel motoru garantuje perfektní pr evod bronzového kola v hliníkové pr evodovce (BR/AL UNI 5275) Pouz ívaný mazací olej v pr evodovce (typ Mellana 150 IP nebo podobný) zajis t uje optimální mazání po celou dobu z ivotnosti. ROZMĔRY TECHNICKÁ DATA VÝKON MOTORU 1 HP 0,75 Kw PODÁVACÍ RYCHLOSTI 3-18 m/min PR ISLUS ENSTVÍ SADA OZUBENY CH KOL PRO DALS Í RYCHLOSTI OD 4 DO 33 M/MIN POC ET KOL 4 Ø KOL 120 mm S ÍR KA KOL 60 mm ODPRUZ ENÍ KOL 20 mm HMOTNOST-NETTO 65 Kg HMOTNOST-BRUTTO 68 Kg 16

19 17

20 PR ÍSLUS ENSTVÍ A DETAILY UNIVERSÁLNÍ STOJAN je pr estavitelný tak, z e podavac lze nastavit do nejstabilnĕjs í pozice, aby bylo moz né co nejlépe posouvat obrábĕný kus proti nástroji. Masivní stojan se skládá z upínací patky, kr íz ení, konzol, litinového uchycení, dvou silnostĕnných trubek z brous ené oceli a hliníkových ovládacích kol, která umoz n ují rychlé vertikální a horizontální pr estavení. Stativ je vybaven bezpec nostním systémem, který zabran uje rozpadnutí jednotlivých c ástí - podle CE bezpec nostních norem CE (89/392). PATKA PRO UNIVERSÁLNÍ STOJAN Horizontální trubka je standardnĕ 720 mm dlouhá, na objednávku je moz né dodat i trubku 885 mm nebo 970 mm dlouhou. Vertikální trubka je dlouhá 560 mm, na vyz ádání je moz né dodat trubku o délce 860 mm. POMOCNÝ STOJAN pro podávací zar ízení typ Steff Vzhledem k parametru m tohoto stroje s 6 rolnami doporuc ujeme pouz ití druhého stativu, který zajis t uje leps í stabilitu stroje zvlás tĕ pr i velkých úbĕrech. 18

21 ODKLÁPÉCÍ PATKA umoz n uje uchycení univerzálního stojanu po stranĕ pracovního stolu a pr edevs ím odklopení celého podavac e pokud ho není zapotr ebí. ZMÉNA RYCHLOSTÍ POMOCÍ RUC NÍ PÁKY NA PR EVODOVCE ODPRUZ ENÍ kol zaruc uje perfektní vedení i pro ru znĕ vysoké opracovávané kusy. E-MOTOR s dvojitým vinutím ( ot /min.), s dvourychlostním vypínac em a posuvem vpr ed i vzad. OCELOVÁ KOLA o standardním rozmĕru Ø 120 x 60 mm. Tyto rolny jsou vhodné pro posuv neopracovaných dr evĕných hranolu, bez opotr ebení kol. OCHRANNÉ KARTÁC E jsou namontovány na obou stranách podávacího zar ízení, dle CE normy 89/

22 PR ÍSLUS ENSTVÍ A DETAILY VYMĔNITELNÁ KALENÁ ozubená kola umoz n ují mĕnit rychlosti posuvu. Pozice ozubených kol na modelu Steff 2034 a Steff 2044 pro vysokou rychlost (11-22 m/min) Pozice ozubených kol na modelu Steff 2034 a Steff 2044 pro nízkou rychlost (4-8 m/min) Pozice ozubených kol na modelu Steff 2038 a Steff 2038 CI, Steff 2048 a Steff 2068 pro nejniz s í rychlost (2-4 m/min) Pozice ozubených kol na modelu Steff 2038 a Steff 2038 CI, Steff 2048 a Steff 2068 pro nejvys s í rychlost (16,5-33 m/min) ø 35 GUMOVÉ KOLO standardní rozmĕry Ø 120x60 mm, tvrdost 60 Shore. Sloz ení gumy (SBR6570) bylo podrobeno nejpr ísnĕjs ím testu m, které zaruc ují optimální pr ilnavost a dlouhou z ivotnost kol. Tato rolna je vhodná pro vs echny modely Steff vyrobených za posledních 30 let. 48 ø 35 ø OCELOVÉ KOLO standardní rozmĕry Ø 120x60 mm. HLINÍKOVÁ R EMENICE tr í dílná Ø 80x60 mm pro posuv vroubkovaným pásem, model Steff 2038 CI. PODÁVACÍ PÁS 17 x 21 x 830 mm, tvrdost 60 Shore, zvlás tní provedení pro nás model Steff 2038 CI. 20

23 POUZ ITÍ A BEZPEC NOST Podávací zar ízení zaruc ují maximální bezpec nost obsluhy stroju. Pouz ití podávacího zar ízení zaruc uje opracování výrobku s nejvys s í úrovní kvality, kterého by jinak bylo moz né jen stĕz í dosáhnout. Doporuc ujeme pouz ití podávacího zar ízení na: spodní frézce, formátovací pile, srovnávac ce, olepovac ce hran, pásové brusce, CNC centrech pro výrobu oken atp Zde je nĕkolik pr íkladu. 21

24 2033 Pr ídavná kloubová jednotka pro nastavení stojanu vpravo od nástroje. 22

25 Univerzální stojan je kloubovým uchycením spojen pr ímo s tĕlem stroje, tento systém zajis t uje vĕts í stabilitu a rychlejs í nastavení podávacího zar ízení. ROZMĔRY SEMI-HUB SYSTÉM Nový patentovaný systém SHS pr edstavuje ekonomickou výhodnost a úsporu. Dvĕ hliníkové pr íruby, které tvor í jádro kola jsou nezávislé na gumovém krouz ku, není potr ebné je nikdy mĕnit a zaruc ují dels í z ivotnost a úsporu az 51%. Celá pohonná jednotka je uloz ena v kulic kových loz iskách s krytkou (6002 z2). Díky tomuto novému uloz ení je vysoce sníz en vnitr ní odpor tr ení a stroj není nutné mazat ani provádĕt údrz bu. To znamená znac nou úsporu energie. Podávací zar ízení STEFF 2033 pr edstavuje nejnovĕjs í typ v linii STEFF. Byl projektován na bázi nejmodernĕjs ích technických poznatku, které z nĕj c iní s pic kový výrobek ve své tr ídĕ. Tento str ednĕ velký podavac je urc en pro nasazení na poloprofesionálních strojích, víceoperac ních kombinovaných strojích nebo malých olepovac kách hran. 3 podávací kola 8 fixních rychlostí, vpr ed a vzad mĕníme takto: prvních c tyr rychlostí docílíme zámĕnou ozubených kol uloz ených za krytem pr evodovky a dals í c tyr i rychlosti zmĕníme otoc ením pác ky vypínac e na motoru s dvojitým vinutím ( ot /min.). Výkon motoru zajistí posun kaz dého materiálu Povrchová úprava prás kovou barvou je velmi odolná Vymĕnitelná ozubená kola jsou odlita, vytvrzena chemickou reakcí a zakalena Cementovaná a brous ená s neková hr ídel motoru garantuje perfektní pr evod bronzového kola v hliníkové pr evodovce (BR/AL UNI 5275) Pouz ívaný mazací olej v pr evodovce (typ Mellana 150 IP nebo podobný) zajis t uje optimální mazání po celou dobu z ivotnosti. TECHNICKÁ DATA VÝKON MOTORU 0,74/0,50 HP 0,55/0,37 Kw PODÁVACÍ RYCHLOSTI 2,5-5, m/min PODÁVACÍ RYCHLOSTI Z 25 POC ET KOL 3 Ø KOL 100 mm S ÍR KA KOL 50 mm ODPRUZ ENÍ KOL 15 mm , m/min 5, m/min HMOTNOST-NETTO 41 Kg HMOTNOST-BRUTTO 45 Kg 43 23

26 STEFF 2032 je ideální podávací zar ízení pro hobby-pouz ití na malých kombinovaných strojích, spodních frézkách, hoblovkách, kotouc ových pilách, ale i poloprofesionálních strojích. Tento stroj je postaven ze stejných materiálu a komponentu jako vys s í modely a to zaruc uje dobrý výkon i na str ednĕ velkých poloprofesionálních strojích. 3 podávací kola 4 fixní rychlosti, vpr ed a vzad mĕníme takto: vs ech c tyr rychlostí docílíme zámĕnou c tyr ozubených kol uloz ených za krytem pr evodovky Výkon motoru zajistí posun kaz dého materiálu Povrchová úprava prás kovou barvou je velmi odolná Vymĕnitelná ozubená kola jsou odlita, vytvrzena chemickou reakcí a zakalena Cementovaná a brous ená s neková hr ídel motoru garantuje perfektní pr evod bronzového kola v hliníkové pr evodovce (BR/AL UNI 5275) Pouz ívaný mazací olej v pr evodovce (typ Mellana 150 IP nebo podobný) zajis t uje optimální mazání po celou dobu z ivotnosti. Umístĕní na kotouc ové pile Umístĕní na srovnávac ce PR ÍSLUS ENSTVÍ: ODKLÁPĔCÍ ZAR ÍZENÍ ROZMĔRY Pr estavení podavac e o 90 Umístĕní na spodní frézce TECHNICKÁ DATA VÝKON MOTORU 0,24 HP 0,18 Kw PODÁVACÍ RYCHLOSTI PODÁVACÍ RYCHLOSTI m/min Z Z POC ET KOL Ø KOL 80 mm S ÍR KA KOL 28 mm 34 4 m/min 26 8 m/min ODPRUZ ENÍ KOL 15 mm HMOTNOST-NETTO 30 Kg HMOTNOST-BRUTTO 32 Kg m/min 24 9 m/min 24

27 2032 HOBBY 25

28 048431CLDLibri Edition 2004 Cod Maggi Engineering Woodworking machinery Servizio commerciale Via delle Regioni, Certaldo (Firenze) Italia Tel Tel Tel Tel Fax Servizio ricambi Internet Tel Fax Kal 22, Klatovy Tel.: Fax: CZ

13 kole ka s brzdou 2

13 kole ka s brzdou 2 Popis CL 55 s p ítla nou pákou : 8 4 5 7 6 9 10 1 11 1 motorová jednotka 2 zelené tla ítko start 2 3 3 ervené tla ítko stop 4 rameno s tla nou pákou 12 5 kruhový vstupní otvor 6 magnetické jišt ní páky

Více

condo electro TECHNIKA PEKAŘSKÉ PECE TECHNIKA PEKAŘSKÉ PECE MIWE umož ňuje pekařům lehčí ž ivot: Klasickou konstrukcí pekařské pece, od vý konné

condo electro TECHNIKA PEKAŘSKÉ PECE TECHNIKA PEKAŘSKÉ PECE MIWE umož ňuje pekařům lehčí ž ivot: Klasickou konstrukcí pekařské pece, od vý konné TECHNIKA PEKAŘSKÉ PECE TECHNIKA PEKAŘSKÉ PECE MIWE umož ňuje pekařům lehčí ž ivot: Klasickou konstrukcí pekařské pece, od vý konné obchodní pekařské pece přes solidní řemeslnické pekařské pece až po plněautomatizovaná

Více

Přímá bruska s příslušenstvím

Přímá bruska s příslušenstvím Do tepelně lepicích pistolí je možné použít několik druhů tyčinek podle slepovaného materiálu: Univerzální (nažloutlé) jsou určeny k lepení všech běžných materiálů. Žluté určené k lepení dřeva, papíru

Více

Profesionální pásové broušení pro průmysl a řemesla.

Profesionální pásové broušení pro průmysl a řemesla. KOV Profesionální pásové broušení pro průmysl a řemesla. GRIT GX / GI Pásové brusky GRIT jeden systém, veškeré možnosti. GRIT by FEIN je v oblasti pásových brusek synonymem kompetence a nezničitelnosti.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost Registra ní íslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitn ní výuky prost ednictvím ICT Sada:

Více

Firma jde buď nahoru, anebo dolů. Je omyl si myslet, že lze udržet status quo. speciální příloha časopisu Technický týdeník Řezné nástroje a upínání

Firma jde buď nahoru, anebo dolů. Je omyl si myslet, že lze udržet status quo. speciální příloha časopisu Technický týdeník Řezné nástroje a upínání 21. 04. 2015 speciální příloha časopisu Technický týdeník Řezné nástroje a upínání 14/ Nový Dragonskin pro frézování Společnost WNT navazuje na úspěšnou řadu Dragonskin pro soustružení 16/ iscar v roce

Více

Pöttinger LION VITASEM AEROSEM TERRASEM

Pöttinger LION VITASEM AEROSEM TERRASEM Pöttinger LION VITASEM AEROSEM TERRASEM Rotaãní brány Secí stroje 97+230.08.1004 Dynamická cesta Rostlinná v roba prodûlala v posledních desetiletích obrovsk rozmach. lechtûní, hnojení, ochrana rostlin

Více

www.kraenzle.com Partner specializovaného prodejce! Made in Germany Vysokotlaké čisticí přístroje na studenou vodu

www.kraenzle.com Partner specializovaného prodejce! Made in Germany Vysokotlaké čisticí přístroje na studenou vodu Vysokotlaké čisticí přístroje na studenou vodu Vysokotlaké čisticí přístroje s benzínovým motorem Vysokotlaké čisticí přístroje na horkou vodu Vysokotlaké čisticí přístroje stacionární Průmyslové vysavače

Více

LENZE ANTRIEBSTECHNIK

LENZE ANTRIEBSTECHNIK Vážení obchodní přátelé, dovolte nám, abychom Vám touto cestou nabídli možnost spolupráce při návrhu a realizaci aplikací pohonové techniky do Vaší konstrukční a výrobní praxe. Naše firma je přímým zastoupením,

Více

Kühtreiber kühtreiber

Kühtreiber kühtreiber Kühtreiber kühtreiber český výrobce svařovací techniky katalog... welding for everyone... www.kuhtreiber.cz Představení společnosti Kühtreiber, s.r.o. Společnost Kühtreiber s.r.o. byla založena v roce

Více

NEW HOLLAND CR CR8O7O CR8O8O CR9O7O CR9O8O CR9O9O

NEW HOLLAND CR CR8O7O CR8O8O CR9O7O CR9O8O CR9O9O NEW HOLLAND CR CR8O7O CR8O8O CR9O7O CR9O8O CR9O9O 2 3 NEW HOLLAND CR: O TUNY LEPŠÍ Společnost New Holland před 35 lety revolučním způsobem změnila způsob sklizně, a to zavedením výjimečné technologie Twin

Více

KATALOG STROJŮ 2014 / 2015

KATALOG STROJŮ 2014 / 2015 KATALOG STROJŮ 2014 / 2015 2 SPOLEHLIVĚ NA CELÉM SVĚTĚ Shoda s CE Všechny uvedené v tomto katalogu byly vyrobeny podle ustanovení směrnic EU 73/23/EHS (směrnice nízkého napětí), 89/336/EHS (směrnice EMK)

Více

Děrovací stroj. mtx flex 12 1250/30-2500. Firma...

Děrovací stroj. mtx flex 12 1250/30-2500. Firma... Děrovací stroj mtx flex 12 1250/30-2500 Firma...... 2 Company profile Euromac je známý po celém světě jako dodavatel strojů pro zpracování plechů, např. CNC vysekávací (děrovací) lisy, ohýbací a vyštipovací

Více

Zoom Teleskopické kolové nakladače Kramer s pohonem všech kol 750T 680T

Zoom Teleskopické kolové nakladače Kramer s pohonem všech kol 750T 680T Zoom Teleskopické kolové nakladače Kramer s pohonem všech kol TELESKOPICKÉ KOLOVÉ NAKLADAČE KRAMER SE JIŽ DNES SOUSTŘEDÍ NA TO, CO JE PRINCIPEM FUNGOVÁNÍ PRO BUDOUCNOST A CO JE VÝHODNÉ: VÍCEÚČELOVÉ VYUŽITÍ

Více

Výrobní program Lineární snímače polohy Měřicí sondy Úhlové snímače Rotační snímače Řídicí systémy Dotykové sondy Indikace polohy

Výrobní program Lineární snímače polohy Měřicí sondy Úhlové snímače Rotační snímače Řídicí systémy Dotykové sondy Indikace polohy Výrobní program Lineární snímače polohy Měřicí sondy Úhlové snímače Rotační snímače Řídicí systémy Dotykové sondy Indikace polohy Leden 2014 Společnost DR.JOHANNES HEIDENHAIN GmbH vyvíjí a vyrábí lineární

Více

Velké výzvy lze zvládnout i v malém provedení. EMCOMAT- řada FB-3 FB-450 L FB-600 L E[M]CONOMY. znamená:

Velké výzvy lze zvládnout i v malém provedení. EMCOMAT- řada FB-3 FB-450 L FB-600 L E[M]CONOMY. znamená: [ E[M]CONOMY ] znamená: Velké výzvy lze zvládnout i v malém provedení. EMCOMAT- řada FB-3 FB-450 L FB-600 L Univerzální frézky s nástrojářskou přesností pro průmyslové aplikace EMCOMAT FB-3 [Vertikální

Více

Brousicí kotouče a segmenty

Brousicí kotouče a segmenty Brousicí kotouče a segmenty Program úspěšnosti pro nejvyšší požadavky Velký výběr pro správné broušení Použití výkonných brousicích nástrojů je dnes důležitým faktorem pro funkci a hospodárnost produktů

Více

KOVOSVIT MAS E.news. Stroj MCU 630V-5X nyní i s možností soustružení

KOVOSVIT MAS E.news. Stroj MCU 630V-5X nyní i s možností soustružení KOVOSVIT MAS E.news Svět obráběcích strojů Newsletter pro zákazníky a obchodní partnery číslo 5 / září 2010 WWW.KOVOSVIT.CZ Inovace a rozšíření možností u pětiosého obrábění! Stroj MCU 630V-5X nyní i s

Více

TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část

TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část Interaktivní multimediální text pro bakalářský a magisterský studijní

Více

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VÁŠ FREKVEN NÍ M NI? JEDNODUŠE SE P IZP SOBÍ POŽADAVK M ZÁKAZNÍKA Vacon 10 je mimo ádn kompaktní frekven ní m ni pro výrobce stroj s rozsahem výkonu od 0,25 kw do 5,5

Více

PEVNÝ ZÁKLAD PRO VAŠI STAVBU

PEVNÝ ZÁKLAD PRO VAŠI STAVBU PEVNÝ ZÁKLAD PRO VAŠI STAVBU DAF VŽDY SPRÁVNÉ ROZHODNUTÍ Žádná kategorie dopravy není tak různorodá a náročná jako doprava ve stavebnictví. Společnost DAF vyvinula skutečně komplexní řadu vozidel pro toto

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

TECHNICKÉ PARAMETRY SKLÁPĚCÍCH STOŽÁRŮ ABACUS. Sklápěcí stožáry 5 12 m

TECHNICKÉ PARAMETRY SKLÁPĚCÍCH STOŽÁRŮ ABACUS. Sklápěcí stožáry 5 12 m TECHNICKÉ PARAMETRY SKLÁPĚCÍCH STOŽÁRŮ ABACUS Sklápěcí stožáry 5 12 m O nás Vítejte ve světě sklápěcích stožárů ABACUS Abatec působí na českém trhu již 12 let a spolu s 50-ti letou zkušeností výrobce osvětlovací

Více

Cl systém kopulový světlík F100 NOVINKA: CI systém skleněných prvků F100

Cl systém kopulový světlík F100 NOVINKA: CI systém skleněných prvků F100 Cl systém kopulový světlík F100 NOVINKA: CI systém skleněných prvků F100 Technologie a design pro budoucnost ve stavitelství Customized Nový Cl systém LAMILUX světlíků F100 Díky LAMILUX CI systému světlíků

Více

Přípojnicové systémy, které lze použít prakticky v každé aplikaci

Přípojnicové systémy, které lze použít prakticky v každé aplikaci Přípojnicové systémy Power Xpert Přípojnicové systémy s hliníkovými a měděnými vodiči Řada přípojnicových systémů pro osvětlení LUX 25-63 A Řada přípojnicových systémů pro malé výkony LP 40-125 A Řada

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze CZ IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Obsah P ed použitím jednotky Úvod...3 D ležité bezpe nostní informace...4 1. Popis p ístroje...6 2. P

Více

Úspěšně lakovat. Kompletní program pro lakování vozidel

Úspěšně lakovat. Kompletní program pro lakování vozidel Kompletní program pro lakování vozidel Lakovací pistole I Systémy kelímků I Ochrana dýchacího ústrojí I Filtrační technika I Příslušenství Úspěšně lakovat Pouze to nejlepší pro profesionální lakování Na

Více