Nutriční management koně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nutriční management koně"

Transkript

1 Nutriční management koně Joe D. Pagan Kentucky Equine Research, Kentucky, USA Koně se vyvíjeli po miliony let jako pastevní zvířata přizpůsobená přijímat a trávit potravu s vysokým obsahem rostlinné vlákniny. Pro uspokojení svých potravních nároků jsou schopni přijímat velké množství píce. Z důvodu maximalizace růstu nebo produktivity je mnoho domestikovaných koní krmeno krmnou dávkou obsahující také jádro a různé doplňky. Udržení rovnováhy mezi pící a dalšími krmnými doplňky je klíčem k úspěšnému krmnému programu koně. Trávicí funkce u koní Koně jsou anatomicky klasifikováni jako nepřežvýkaví býložravci, tedy fermentace u nich probíhá v kaudální části zažívacího traktu (cékum, kolon). Tlusté střevo koně obsahuje přibližně 80 až 90 litrů tekutiny a je osídleno miliardami bakterií a prvoků, kteří produkují enzymy podílející se na fermentaci rostlinné vlákniny. Fermentace je chemická přeměna látek působením mikrobiální aktivity. Tyto mikroorganismy jsou absolutně nezbytné pro normální život koně, protože koně si nedokáží potřebné enzymy vytvořit sami. Vedlejší produkty mikrobiální fermentace poskytují koním zdroj energie a řadu dalších živin. Zažívací trakt koně je přizpůsoben pro kontinuální příjem velkého objemu píce. Malá kapacita kraniální části zažívacího traktu není utvářena pro jednorázový příjem velkého množství krmiva. Tento fakt často chovatelé koní nechápou. Koně přirozeně přijímají malé množství krmiva po 14 až 20 hodin denně. Velká porce krmiva přesahující trávicí kapacitu žaludku a tenkého střeva vede k rychlé fermentaci jádra mikroflórou tlustého střeva. Takováto překotná fermentace může vést k velkému množství problémů včetně koliky a laminitidy Fakt, že u koní probíhá fermentace vlákniny v tlustém střevě má pro chovatele několik důsledků. Zaprvé, vzhledem k tomu, že koně jsou přizpůsobeni přijímat píci, jakýkoliv krmný program, který opomíjí vlákninu bude mít za následek nežádoucí ovlivnění fyzické a psychické kondice koně. Koně mají psychologickou potřebu pocitu naplněného trávicího traktu. Koně krmení dietou s nízkým obsahem vlákniny se v extrémních případech stávají chronickými požírači dřeva ničícími dřevěné hrazení boxů. Pro pozitivní působení bakterií tlustého střeva je také důležité zachovávat stále stejný zdroj vlákniny. Důležitá je nejen fermentace v tlustém střevě poskytující zdroj energie pro koně, ale také pozitivní působení mikrobů bránící přerůstání potenciálně patogenních bakterii. Koně, stejně tak jako lidé, potřebují určité množství potravy k udržení normálních trávicích funkcí. Jako takoví mají trávicí trakt vytvořený k nepřetržitému trávení velkého množství potravy. Při nedostatečném objemu zažitiny v trávicím traktu je zvýšené riziko zauzlení střeva vedoucí ke kolice. Živiny Všichni koně potřebují stejné živiny, ale různé věkové kategorie koní se navzájem liší v druhu nejdůležitějších živin a v potřebném poměru jejich zastoupení. Živiny lze rozdělit do šesti základních kategorií: voda, bílkoviny, sacharidy, tuky, minerály a vitamíny. VODA Voda je nejzákladnější živinou. V průměru představuje 65 % tělesné hmotnosti. V chladném prostředí vypije kůň v klidu 25 až 70 ml/kg/den nebo 19 až 33 litrů vody na 500 kg hmotnosti. Spotřeba vody se zvyšuje při teplotě okolního prostředí vyšší jak 24 C. Další faktory, které ovlivňují spotřebu vody, jsou typ a množství krmiva (čerstvá tráva má vyšší obsah vody než seno), okolní teplota a vlhkost

2 vzduchu, zdravotní stav a fyzická aktivita koně. Pocení vyvolané fyzickou zátěží nebo laktací může zvýšit příjem vody o 50 až 120 % (NRC, 2007). Koně potřebují neomezený přístup ke zdroji čerstvé, čisté vody. Jedinou výjimkou může být doba bezprostředně po intenzivní zátěži. Po zátěži se koně mohou napít malého množství vody, ale neomezenému přístupu, zejména ke studené vodě, by mělo být zabráněno. BÍLKOVINY Po vodě jsou bílkoviny hlavní stavební složkou těla. Bílkoviny představují 80 % tělesné hmoty po odečtení tuků a vody. Bílkoviny jsou základní složkou všech tkání, stejně tak jako enzymů, hormonů a protilátek. Bílkoviny jsou důležitou součástí potravy koně po celý život (Pagan, 1998d). Bílkoviny se skládají z 22 různých aminokyselin. Přestože všechny tyto aminokyseliny jsou nutné pro syntézu bílkovin těla, některé mohou být produkovány samotným organismem (neesenciální aminokyseliny), jiné musí být dodány potravou (esenciální aminokyseliny). Celkem existuje 10 esenciálních aminokyselin. Z těchto esenciálních aminokyseliny v potravě rostoucích koní nejčastěji chybí lysin. Potřeba lysinu byla předmětem mnoha výzkumů. Bylo prokázáno, že koně krmení dietou s nedostatkem lysinu mají pomalejší růst než koně krmení dietou s dostatečným obsahem lysinu, navzdory celkově stejnému obsahu bílkovin v krmné dávce (Ott et al., 1979; Ott el al., 1981; Ott and Kivipelto, 2002). Vědci se domnívají, že druhou limitující aminokyselinou pro rostoucí koně může být treonin (Graham et al., 1994). Existuje několik zdrojů bílkovin běžně používaných v krmení koní. Jedná se zejména o mléčnou bílkovinu, vojtěšku a množství výrobků ze sojových bobů, lněného semínka, světlice a slunečnice. Co je velmi často přehlíženo, je množství bílkovin a lysinu v krmné dávce, podávané formou jádra. Jádro se u rostoucích koní podílí ze 40 až 50 % na celkovém příjmu bílkovin. Množství lysinu obsažené v jádře tvoří ale jen 30 až 40 % požadovaného množství, protože jádro obecně obsahuje jen malé množství lysinu. Proto tedy by doplňkový zdroj bílkovin v krmné dávce koní měl být co nejkvalitnější. Vojtěška, mléčná bílkovina a sojové boby jsou dobré zdroje kvalitních bílkovin pro rostoucí koně. Bílkovinné doplňky s nízkým obsahem lysinu jsou lněné semínko, bavlníkové semínko a podzemnice olejná (burské oříšky) (Pagan, 1998d). Příliš nízký obsah bílkovin může vést ke zpomalení růstu, snížené chuti k příjmu krmiva, matné srsti a celkově k nezdravému vzhledu zvířete. Překrmování proteiny je taktéž nežádoucí, zejména pokud je kůň chován ve stáji. Část dusíku z bílkovin je vylučována močí. Tento dusík se ve formě amoniaku hromadí ve špatně větraných prostorech stájí. Plynný amoniak dráždí dýchací cesty koní, podílí se na vzniku respiračních onemocnění, a to nejvíce u sportovních koní (Pagan, 1998d). SACHARIDY Sacharidy jsou primárním zdrojem energie v krmné dávce koně, proto by jejich význam neměl být podceňován. V potravě koně se nachází několik různých typů sacharidů, které se liší stravitelností a využitelností. Z pohledu výživy lze sacharidy rozdělit do dvou skupin, na nestrukturální sacharidy a strukturální sacharidy (Pagan, 1998a). Nestrukturální sacharidy (NSC) jsou takové, které se vyskytují jako jednoduché cukry v krmivu koní nebo jsou štěpeny enzymy produkovanými koňmi. Patří sem glukóza, fruktóza, laktóza, sacharóza a škrob. Tyto látky se vyskytují jen v nepatrných koncentracích v lučním seně a naopak ve velkém množství v jadrném krmivu s nízkým obsahem vlákniny (Pagan, 1998a). Strukturální sacharidy jsou takové, které jsou odolné vůči působení enzymů produkovaných trávicím traktem. Tyto sacharidy jsou obsaženy v buněčné stěně rostlin a musejí být předtím, než mohou být

3 využity koňmi, fermentovány bakteriemi žijícími v tlustém střevě. Tato skupina je také označována jako rostlinná vláknina a obsahuje zejména celulózu a hemicelulózu (Pagan, 1998a). TUKY Tuky jsou triacylglyceroly skládající se z molekuly glycerolu a tří molekul volných mastných kyselin. Obsahují velké množství energie, přibližně 2,25 krát více než sacharidy. Ačkoliv tuky nejsou tradiční složkou krmiva, jsou koně schopni tuky přijímat a trávit. Proto také mají krmiva s vysokým obsahem tuku, jako například rostlinný olej nebo stabilizované rýžové otruby své místo v krmení koní se zvýšenou potřebou energie. Z pohledu managementu krmení je tuk zvlášť užitečný u koní, kteří by k pokrytí svých energetických potřeb museli přijmout velké množství jádra. Množství jádra může být u takových koní při krmení tuky sníženo (Dunnett, 2005). Tabulka 1: Obsah mastných kyselin ve vybraných olejích používaných ve výživě koní. Vybrané mastné kyseliny (% z celkových mastných kyselin) omega-3/ a Linolová kys. (LA) 1 Αlfa-linolenová kys. olej omega-6 % (ALA) 2 DHA a EPA 2 % Řepkový olej 22,1 11,1 - Střední Kukuřičný 58,0 0,7 - Nízký Lněný 12,7 53,3 - Vysoký Světlicový 74,1 0,4 - Nízký Sojový 51,0 6,8 - Střední Slunečnicový 39,8 0,2 - Nízký Rybí 2,0 1,5 26,4 Vysoký 1 omega-6 mastné kyseliny 2 omega-3 mastné kyseliny Další pozitivní vliv tuků zahrnuje zlepšení hospodaření s energií, snížení excitability koně, a metabolickou adaptaci, která vede ke zvýšené oxidaci tuků během zátěže (kůň se přizpůsobí příjmu tuků v krmivu a organismus pak využívá tuky z krmné dávky mnohem efektivněji jako zdroje energie během zátěže) (Dunnett, 2005). Vědci soustředí svou pozornost na dvě různé skupiny mastných kyselin: omega-3 a omega-6. Omega- 3 mastné kyseliny jsou odvozeny od alfa-linolenové kyseliny (ALA), zatímco omega-6 mastné kyseliny vychází od linolové kyseliny (LA). ALA a LA jsou považovány za esenciální mastné kyseliny, protože je organismus není schopen vyrobit a musí být získány z potravy. Významným členem rodiny omega-3 mastných kyselin jsou eikosapentaenová kyselina (EPA) a dokosahexaenová kyselina (DHA) (Dunnett, 2005). Omega-6 a omega-3 mastné kyseliny musejí být v organismu v rovnováze. Obě skupiny mastných kyselin jsou důležité pro produkci a distribuci různorodé skupiny hormonů, které se nazývají eikosanoidy. Eikosanoidy zahrnují tromboxany, prostaglandiny a leukotrieny. Mají velmi různorodý fyziologický efekt zahrnující zánětlivou odpověď, udržení stability buněčných membrán, vývoj a funkce centrální nervové soustavy, přenos kyslíku a imunitní funkce (Dunnett, 2005). Příznivý vliv omega-3 mastných kyselin spočívá ve zlepšení motility spermií v chlazeném a mraženém spermatu (Brinskoet et al., 2003). Zlepšení je vysvětlováno zvýšením poměru DHA k DPA (dokosopentaenová kyselina, omega-6 mastná kyselina). Specialisté na výživu také prokázali, že omega-3 mastné kyseliny mají pozitivní vliv u březích klisen a jejich hříbat. Klisny přenáší mastné

4 kyseliny do mléka a tím je zprostředkují hříbatům. Vědci také studují vliv omega-3 mastných kyselin na říjový cyklus klisen s možným ovlivněním reprodukční výkonnosti klisen. Výhody suplementace koňských atletů omega-3 mastnými kyselinami nyní vychází na světlo. U starých koní postižených artritidou bylo po suplementaci omega-3 mastnými kyselinami pozorováno snížení zánětu v kloubech. Koně s touto suplementací měli v kloubech nižší počet leukocytů než kontrolní skupina koní, což je známkou mírnějšího zánětu (Manhart et al., 2007). Předpokládá se, že suplementace omega-3 mastnými kyselinami snižuje zátěží vyvolané krvácení do dolních cest dýchacích (EIPH) u koní. Výzkumníci uvádějí, že u koní krmených dietami obohacenými o DHA a EPA se mění pružnost erytrocytární membrány při zátěži (Portier et al., 2006). Předběžné výsledky ze studie prováděné na 10 plnokrevnících na Kansas State University ukazují snížení EIPH po 83 a 145 dnech krmení diety s DHA a EPA, ale ne při zkrmování diety pouze s DHA (Erickson et al., 2007). Oleje přidávané do krmné dávky koní se navzájem výrazně liší složením mastných kyselin. LA je nejvíce obsažena ve světlici, kukuřici, sóji a ve slunečnicovém oleji; nejnižší obsah naopak je v rybím oleji (ze sleďů). Naopak na ALA je bohaté lněné semínko. Rybí olej je populární součástí krmné dávky koní pro vysoký obsah omega-3 mastných kyselin DHA a EPA. VITAMINY Vitaminy jsou komplexní organické látky přítomné v minimálních množstvích v přírodních krmivech a jsou nezbytné pro normální metabolismus. Nedostatek vitaminu v dietě může vést k onemocnění. Vitaminy jsou různorodou skupinou látek, která si není chemicky podobná, ale spojuje je jejich funkce v organismu a od stopových prvků se liší svým organickým původem. Existují dvě základní skupiny vitaminů, a to vitaminy rozpustné v tucích a vitaminy rozpustné ve vodě. V TUCÍCH ROZPUSTNÉ VITAMINY V tucích rozpustné vitaminy jsou A, D, E, a K. Tyto vitaminy se vykytují v přírodě ve spojení s lipidy a jsou absorbovány z potravy společně s tukem. Podmínky prospěšné pro absorpci tuků budou zároveň prospěšné pro absorpci vitamínů rozpustných v tucích. Vzhledem k jejich lipidové povaze mohou být vitaminy rozpustné v tucích skladovány v těle ve značném množství a vylučovány žlučí do trusu. Vzhledem k relativně snadnému hromadění těchto vitaminů může být v případě vytvoření nadměrných koncentrací v organismu jejich působení škodlivé (to se týká zejména vitaminu A a D) (Crandell, 2001). Přirozeným zdrojem vitaminu A jsou karoteny, které se ve velkém množství nacházejí v zeleném krmivu. Bohužel velká část karotenů se během sušení ničí oxidací. Koně nejsou schopni absorbovat dostatečné množství beta-karotenu ze sena, s výjimkou kvalitního vojtěškového sena koseného v době květu (Duren a Crandell, 2001). Vitamin D je v současnosti řazen mezi hormony. Přiměřená expozice slunečním paprskům zabezpečuje jeho dostatečnou produkci v kůži. Z tohoto důvodu není vitamin D nutné doplňovat dietou. Dostatečné množství vitaminu D je nezbytné pro absorpci vápníku a fosforu. V případě nedostatku vitaminu D dochází k výraznému snížení absorpce těchto minerálů (Crandell, 2001). Vitamin E je antioxidant chránící buněčné membrány před peroxidativním poškozením. Vitamin K je nezbytný pro srážení krve (Crandell, 2001).

5 VITAMINY ROZPUSTNÉ VE VODĚ Ve vodě rozpustné vitaminy zahrnují vitaminy B-komplexu a vitamin C (kyselinu askorbovou). Vzhledem k tomu, že tyto vitaminy nejsou rozpustné v tucích, nejsou ve velkých množstvích skladovány v organismu. Proto je také nezbytný jejich denní příjem potravou. Tyto vitaminy mohou být syntetizovány v těle (vitamin C) nebo produkovány mikroflórou tlustého střeva (B komplex). Přesto je suplementace těmito vitaminy doporučitelná u výkonnostních koní krmených dietou s vysokým obsahem jádra která tlumí fermentaci v tlustém střevě (Crandell, 2001). MINERÁLY Minerály můžeme rozdělit na makroprvky a mikroprvky v závislosti na tom jaké množství potřebuje organismus koně. Potřeba makroprvků se většinou vyjadřuje v procentech krmné dávky nebo v g/den, zatímco potřeba mikroprvků se vyjadřuje jako pars pro milion (ppm, mg/kg) nebo v mg/den (Pagan, 2001). MAKROPRVKY Makroprvky zahrnují vápník, fosfor, hořčík, síru, sodík, chlór a draslík. Vápník, fosfor a hořčík jsou hlavní složkou kostry. Téměř všechen vápník organismu a 85 % tělesného fosforu se nachází v kostech. V kostech se nachází 60 % z celkového množství hořčíku v organismu, zatímco 30 % je obsaženo ve svalech (NRC, 2007). Koně potřebují nejen dostatečné množství vápníku a fosforu, ale musejí je přijímat také ve vyváženém poměru. Vysoké koncentrace fosforu inhibují absorpci vápníku a mohou vést k jeho nedostatku (Schryver et al., 1971), dokonce i když je množství vápníku v krmivu dostatečné. Poměr vápníku a fosforu v krmné dávce mladých koní by nikdy neměl klesnout pod poměr 1:1, ideálně by měl být 1,5:1. Příliš velké množství vápníku může ovlivňovat absorpci fosforu, zejména pokud je množství vápníku v krmivu nižší a vést k abnormalitám vývoje skeletu. Poměr vápníku a fosforu by ale neměl přesáhnout hodnoty 2,5:1. Při zkrmování píce s vysokým obsahem vápníku by měl být fosfor suplementován (Pagan a Nash, 2006). Elektrolyty jsou makrominerály které disociují v roztoku na elektricky nabité částice nazývané ionty. U koní hrají elektrolyty důležitou roli v udržení osmotického tlaku, tekutinové rovnováhy a správné aktivity nervové a svalové tkáně. Během zátěže se sodík (Na + ), draslík (K + ) a chlorid (Cl - ) ztrácejí pocením a močí. Ztráty těchto elektrolytů způsobují vyčerpání a svalovou slabost a snižují pocit žízně jako odpovědi na dehydrataci. Elektrolyty by v koňské dietě měly být suplementovány na úrovni odpovídající jejich ztrátám potem (Pagan, 1998c). MIKROPRVKY Jak již vyplývá z názvu, jsou mikroprvky vyžadovány ve stopových množstvích. Nejvýznamnější mikroprvky ve výživě koní jsou železo, mangan, selen, jód, měď a zinek. Většina železa v organismu se nachází ve formě hemoglobinu v erytrocytech. Železo hraje významnou roli v přenosu kyslíku a v buněčném dýchání (Schyver, 1990). Železo je ze stopových prvků asi nejvíce spojováno se zátěží, přestože jeho skutečný význam je v tomto směru otazný. Bylo popsáno jen několik případů, kdy konkrétní dieta způsobila u koní anemii z nedostatku železa. Malá množství železa jsou ztrácena potem. Pracující koně syntetizují více hemoglobinu než dospělí koně bez aktivní zátěže, proto mají sportovní koně potřebu většího množství železa v krmné dávce (Pagan, 2001). Nejznámější funkcí manganu je jeho role při utváření kostí a pojivových tkání. Mangan je nezbytný pro metabolismus sacharidů a tuků, a to jako koenzym nebo jako enzymový aktivátor (NRC, 2007).

6 Selen je složkou na selenu závislého enzymu glutathionperoxidázy, který je součástí ochranného antioxidačního mechanismu buňky. Selen, často v kombinaci s vitaminem E, slouží jako obranný mechanismus proti škodlivému vlivu oxidace. Některé druhy píce mohou mít nedostatečný obsah tohoto mikroprvku z důvodu nízkého obsahu selenu v půdě. Nedostatečné množství selenu a vitaminu E v krmné dávce může vést k poškození svalů a imunitních funkcí nebo nízkému zabřezávání klisen (NRC, 2007). Dobře suplementovaná krmiva často obsahují dostatečné množství selenu k vykompenzování jeho nízké koncentrace v píci. Jód je nezbytný pro produkci hormonů štítné žlázy tyroxinu a trijódtyroninu. Deficit nebo nadbytek jódu může vést k zvětšení štítné žlázy (Pagan, 2001). Měď je zásadní pro několik na mědi závislých enzymů účastnících se syntézy a metabolismu elastických tkání a pro distribuci zásob železa v organismu. Nedostatek mědi se podílí na vzniku vývojových ortopedických onemocnění (DOD) (Bridges a Harris, 1988; Hurtig et al., 1993). Vědci na Novém Zélandu studovali vliv suplementace mědí na výskyt ortopedických onemocnění hříbat anglického plnokrevníka. Březí klisny byly rozděleny na skupinu suplementovanou mědí a na skupinu kontrolní. Živě narozená hříbata byla následně také rozdělena na skupinu suplementovanou mědí a skupinu kontrolní. Suplementace mědí u klisen vedla k signifikantně nižšímu výskytu fyzitidy u jejich hříbat ve věku 150 dní. Hříbata klisen z kontrolní skupiny měla skóre fyzitidy 6, hříbata suplementovaných klisen měla skóre fyzitidy 3,7. Nižší skóre znamená menší postižení fyzitidou. Suplementace hříbat mědí neměla na vznik fyzitidy vliv. U hříbat suplementovaných klisen byl také signifikantně nižší výskyt lézí kloubní chrupavky. Suplemetace hříbat mědí neměla na výskyt lézí kloubní chrupavky signifikantní vliv (Pearce et al., 1998a, b). Zinek působí jako kofaktor mnoha enzymových systémů, zejména těch, které se podílejí na metabolismu bílkovin a sacharidů. Je to také zásadní prvek pro správnou funkci kůže, očí, srsti a rohoviny. Ve spojení s nedostatkem mědi se může podílet na vzniku vývojových ortopedických onemocnění (NRC, 2007). ENERGIE Přestože energie nemůže být klasifikována jako živina, je to jeden z nejdůležitějších parametrů kvality krmné dávky koně. Obsah energie v krmivu určuje množství krmiva, které musí být poskytnuto k pokrytí energetických potřeb koně. Přijaté množství určuje koncentraci všech dalších složek krmné dávky. Proto krmná dávka koně nemůže být správně sestavena bez znalosti jejího energetického obsahu. Stravitelná energie je poskytována čtyřmi složkami, které jsme probírali v předešlém textu: nestrukturálními sacharidy, vlákninou (strukturálními sacharidy), tuky a bílkovinami. Nestrukturální a strukturální sacharidy jsou primárními zdroji energie v krmné dávce koní. Tuky jsou používány za účelem zvýšení energetického obsahu krmné dávky náhradou části nestrukturálních sacharidů (například jádra). Bílkoviny mohou být sice používány jako zdroj energie, ale nejefektnější je jejich použití v růstu a reparaci tkání. Zdroje esenciálních živin Mimo vody jsou základní složky diety koně představovány pící (například seno, pastva nebo kombinace obou), jádrem a koncentráty (obohacené nebo neobohacené) a suplementy.

7 PÍCE Seno a pastva jsou primárními zdroji píce a poskytují koním mnoho důležitých živin. Píce by měla zůstat základem všech krmných programů pro koně, bez ohledu na to kde jsou koně chováni nebo jak jsou využíváni. Přídavky jádra, obohacených koncentrátů nebo vitaminominerálních doplňků by měly být používány jen k doplnění nezbytných živin, které nejsou obsaženy v píci. Tento způsob výživy je nejlogičtějším a nejekonomičtějším způsobem krmení koní protože brání překrmování nebo nebezpečnému zkrmování různých doplňků. SLOŽENÍ PÍCE Koně přijímají píci čerstvou v podobě pastvy nebo sušenou jako seno. Množství obou druhů píce záleží na ročním období a dostupnosti. Složení živin v obou typech se bude velmi lišit v závislosti na druhu rostlin, stupni zralosti a ročním období. Tabulka 2 ilustruje vliv stupně zralosti na vybrané živiny v různých druzích sena. Příjem objemných krmiv určuje hodnota neutrální detergentní vlákniny (NDF, tj. hemicelulóza, celulóza, lignin), zatímco jejich stravitelnost hodnota kyselé detergentní vlákniny (ADF, tj. celulóza a lignin). Obecně řečeno, se zvyšujícím se NDF klesá příjem píce, se zvyšujícím se ADF klesá stravitelnost. Tyto informace mohou být použity jako průvodce pro výběr sena, ale v praxi je nejvhodnější provést analýzu nutričního profilu konkrétního sena, které je k dispozici. Seno může být zařazeno do jedné ze dvou kategorii: leguminózy a trávy. Nejpopulárnější leguminózní seno pro koně je vojtěška, ale ostatní druhy, jako například jetel jsou také využitelné. Pokud je správně usušeno, je z nutričního hlediska z leguminóz nejlepší vojtěškové seno. Kvůli vysokému obsahu energie, bílkovin a vápníku je zvláště vhodné pro vybalancování krmné dávky u vysokobřezích a laktujících klisen a mladých rostoucích koní. Různé druhy jetele jsou u koní používány buď samostatně nebo v kombinaci s lučním senem. Červený jetel je podobný vojtěšce a může s ní být zaměněn. Celkově má nižší obsah bílkovin a obvykle vyšší poměr stonků k listům než vojtěška. Tabulka 2: Vliv zralosti na nutriční hodnotu vybraných druhů pícnin vzhledem k obsahu sušiny (upraveno podle NRC, 2007). Vláknina Vláknina Píce/zralost Stravitelná rozpustná rozpustná Hrubý protein, energie v neutrálním v kyselém (Mcal/kg) prostředí (NDF), prostředí (ADF), Luční seno, chladné období Nezralé 2,36 18,0 49,6 31,4 Středně zralé 2,18 13,3 57,7 36,9 Zralé 2,04 10,8 69,1 41,6 Leguminózní seno Nezralé 2,62 20,5 36,3 28,6 Středné zralé 2,43 20,8 42,9 33,4 Zralé 2,21 17,8 50,9 39,5 Smíšené travní a leguminózní seno Nezralé 2,46 19,7 45,4 30,8 Středné zralé 2,30 18,4 50,8 35,8 Zralé 2,11 18,2 56,0 40,1

8 PŘÍJEM PÍCE Pro přesný výpočet podílu píce na celkovém složení krmné dávky je nutné znát množství přijímané píce stejně jako její složení. Příjem sena může být jednoduše určen změřením hmotnosti krmeného sena a odečtením množství sena, které zbylo. Tento výpočet nebere v úvahu rozdíly ve složení sena, které bylo přijato a sena, které zbylo, ale pro použití v praxi je dostačující. Určit množství píce přijaté pastvou je mnohem obtížnější. Příjem pastvy se liší dle ročního období, druhu rostlin a kvality spásaného porostu. Závisí také na celkové době, kterou koně na pastvě tráví. Mělo by být rozlišováno absolutní minimum, doporučené minimum, typický a maximální příjem píce. Absolutně minimální příjem píce je 1 % tělesné hmotnosti (10 kg píce na 100 kg tělesné hmotnosti), doporučený minimální příjem píce je 1,5 % tělesné hmotnosti. Typický příjem píce je 1,8 2,2 % tělesné hmotnosti koně. Pro většinu koní je maximální příjem píce představován 3 3,5 % hmotnosti, i když laktující klisny a koně s extrémními energetickými nároky mohou přijímat až 5 % své tělesné hmotnosti denně. JÁDRO A KONCENTROVANÁ KRMIVA Jádro, jako je například oves, kukuřice a ječmen jsou tradičními krmivy koní. Tyto druhy jádra jsou dobrými zdroji energie, ale pro většinu kategorii koní neobsahují dostatek bílkovin, vitaminů a minerálů. Obohacená jádra nebo krmné směsi jsou bohaté na bílkoviny, vitaminy a minerály. Úroveň obohacení krmiva závisí na kategorii koní, pro kterou je krmivo určeno (tabulka 3). Typicky jsou obohacené jadrné směsi vytvářeny pro příjem množství 3 6 kg směsi za den. Častou chybou je krmení menší než minimální doporučené dávky tohoto krmiva, což má za následek deficit minerálů a vitaminů. Existují koncentrovanější vyvážená krmiva, která jsou navržena pro koně s malým příjmem jádra tak, aby kůň již nepotřeboval další energii z krmné směsi.

9 Tabulka 3: Příklad nutriční analýzy různých krmiv vhodných pro různé kategorie koní. Krmivo Fáze 1 Fáze 2 Fáze 3 Fáze 4 Fáze 5 Kategorie koní Hříbata, odstávčata Ročci, chovné klisny Výkonnostní koně Dospělí nezatěžovaní koně Staří koně Vyvážené pelety Všechny kategorie DE 2 (Mcal/kg) 3,0 3,0 3,2 2,8 3,2 2,7 Tuk 4,5 6,0 8,0 4,0 8,0 3,1 Bílkoviny 16,0 14,0 13,0 12,0 14,0 25,0 Lyzin 0,8 0,7 0,6 0,6 0,8 1,5 Vápník 1,2 0,9 0,7 0,6 0,9 3,0 Fosfor 0,8 0,7 0,6 0,5 0,7 2,0 Hořčík 0,2 0,2 0,3 0,2 0,4 0,4 Selen 0,7 0,6 0,7 0,4 0,6 2,1 Měď 65,0 60,0 45,0 30,0 50,0 175,0 Zinek 195,0 180,0 160,0 120,0 190,0 500,0 Vitamin A (IU/kg) 13200, ,0 8800,0 6600, , ,0 Vitamin D (IU/kg) 1320,0 1100,0 880,0 660,0 1100,0 4400,0 Vitamin E (IU/kg) 120,0 120,0 250,0 90,0 200,0 800,0 1 Fáze krmení vytvořená Kentucky Equine Research (www.ker.com). 2 DE= stravitelná energie. DOPLŇKOVÁ KRMIVA Používání doplňkových krmiv se za posledních několik let mnohonásobně zvýšilo. Mnoho suplementů má zásadní význam pro správnou výživu. Tabulka 5 popisuje tři různé třídy doplňkových krmiv: suplementy, které zajišťují hlavní živiny; suplementy poskytující podpůrné nutriční faktory, ale nejsou to nezbytné živiny a látky nutriční nebo nenutriční povahy určené pro léčbu specifických problémů. Kompletní krmiva jsou obecně složena jak z jádra tak i ze sena nebo jiného druhu píce. Tato krmiva jsou určena k použití jako kompletní krmná dávka pro koně bez dalších zdrojů jádra, sena nebo pastvy. Nicméně u koní bez úplného přístupu k píci z dlouhých trav občas dochází ke vzniku zlozvyků jako je například požírání dřeva nebo koprofágie. Kompletní krmiva jsou používána v případech, kdy není dostupná píce nebo je její kvalita nedostatečná. Očekávaná denní spotřeba krmiva u rozdílných kategorií koní je zobrazena v tabulce 4. Hodnoty pro píci a koncentráty jsou udávány jako procenta tělesné hmotnosti a jako procenta z krmné dávky.

10 Tabulka 4: Očekávaná denní spotřeba krmiva u koní (Převzato od Pagan, 1998b). Kategorie % tělesné hmotnosti % krmné dávky Píce Koncentráty Píce Koncentráty Záchova Březí klisna Laktující klisna (raná fáze) Laktující klisna (pozdní) Odstávče Roček Pracovní kůň Tabulka 5: Tři třídy doplňkových krmiv s příklady a komentářem Popis doplňkového krmiva Poskytují hlavní nutrienty jako vitamíny a minerály Poskytují podpůrné nutriční faktory Pomáhají při řešení určitých problémů Příklad doplňkového krmiva Balancované pelety pro dietu založenou na obilninách 1 Chráněné střevní pufry 2 Biotin 3 1 All-Phase, Kentucky Equine Research (www.ker.com). 2 EquiShure, Kentucky Equine Research (www.ker.com). 3 Bio-Bloom, Kentucky Equine Research (www.ker.com). Výživa různých kategorií koní VÝŽIVA MLADÝCH KONÍ SAJÍCÍ HŘÍBATA Komentář Pokud se krmí podle doporučení, je to vynikající způsob, jak správně obohatit dietu, která nezajišťuje dostatek vitamínů a minerálů. Pokud se krmí nesprávně, je zde riziko nedostatečné nebo nadměrné suplementace. Používají se k pufrování nadměrné produkce kyselin ve střevě, která je často důsledkem krmení velkého množství jadrných krmiv Přestože je biotin syntetizován ve střevě, někteří koně se špatnou kvalitou kopyt reagují na přidávání biotinu pozitivně růstem zdravé rohoviny. Pokud byla klisna během pozdní březosti správně krmena, není nutné suplementovat hříbata minerály až do dosažení 90. dne věku. V tomto období je vhodné zařadit malé množství obohaceného krmiva pro hříbata a dávku postupně zvyšovat dokud hříbě nepřijímá kolem 0,5 kg denně. Je nezbytně nutné, aby bylo hříbě zvyklé přijímat jádro před tím, než bude odstaveno. Pokud není, je zde velká pravděpodobnost, že dojde ke dramatickému snížení růstu v době odstavu. Když potom hříbě konečně začne přijímat jádro, zahájí se rychlý kompenzační růst, který může mít za následek vznik vývojových ortopedických onemocnění.

11 ODSTÁVČATA Nejkritičtější stádium růstu z hlediska prevence vývojových ortopedických onemocnění je od odstavu do 12 měsíců věku, kdy je kostra nejvíce náchylná ke vzniku onemocnění a správný nutriční příjem a vyváženost má zásadní význam. Odstávčata by měla růst mírným tempem a měla by jim být zajištěna adekvátní suplementace minerály. V oblastech mírného pásma je často podhodnocen živinový přínos pastvy, což má za následek nadměrný růst a vznik vývojových ortopedických onemocnění. Rychlost růstu u hříbat klesá v období bezprostředně po odstavu. Pokud jsou hříbata na dobrém nutričním programu, pokles růstu po odstavu bude minimální, když budou hříbata zvyklá sama přijímat krmivo. Jeden z kritických aspektů ve výživě odstávčat je minimalizovat náhlý pokles růstu po odstavu. Mnohdy je výskyt růstových problémů u mladých koní spojen se silnou růstovou depresí následovanou obdobím rychlého růstu. Pokud se hříbata rutinně váží, ošetřovatelé mohou zaznamenávat rychlost růstu během této kritické doby a mohou tak předejít potenciálním problémům. Cílem ve výživě odstávčat i ročků je zachovat rovnoměrnou rychlost růstu a předejít tak závažnému zpomalení nebo náhlému poklesu růstu. ROČCI Jakmile kůň dosáhne 12 měsíců věku, je mnohem méně pravděpodobné, že bude postižen ortopedickým vývojovým onemocněním než mladší kůň. Mnoho z lézí, které se klinicky projeví po tomto období, se typicky formuje v mladším věku. Stále ale platí, že správná vyváženost živin zůstává důležitá i pro ročky. Nejlepší je co nejvíce odložit zvýšený přívod energie, který je nutný pro přípravu na výstavu nebo prodej, protože náchylnost kostry k vývoji ortopedických onemocnění je v pozdějším věku nižší než u ročků. VÝŽIVA PRO ZDRAVÝ RŮST Ortopedické problémy jsou často hlavním problémem u ročků, od kterých je vyžadován rychlý růst. V dostihovém průmyslu se od ročků, kteří jsou nabízeni k prodeji na veřejných aukcích, požaduje, aby byli velcí a dobře narostlí, protože prodejní cena je ovlivněna jejich velikostí. Ročci, kteří byli prodáni dráž, než byl průměr aukce, byli těžší a vyšší než ročci, kteří byli prodáni pod průměrem aukce (Pagan et al., 2007). Navíc plnokrevníci, kteří byli jako ročci vyšší a těžší, mají nejvíce vydělaných peněz a nejvíce vítězství v dostizích. (Brown-Douglas et al., 2007). V důsledku toho je od mladých plnokrevníků požadováno, aby rychle vyrostli a dosáhli maximální velikosti. Nadměrný příjem energie může vést k rychlému růstu a zvýšení obsahu tuku v těle, což může mladé koně predisponovat k vývojovým ortopedickým onemocněním. Studie z Kentucky ukazuje, že rychlost růstu a velikost těla mohou zvyšovat incidenci určitých typů vývojových ortopedických onemocnění u plnokrevných hříbat (Pagan et al., 1996). Ročci, u kterých se vyvinula osteochondrosis dissecans (OCD) hlezna a kolene, byli velcí při narození, od 3. do 8. měsíce věku rychle narostli a jako odstávčata byli těžší než průměrná populace. Zdroj energie pro mladé koně může mít také zásadní význam, protože hyperglykémie nebo hyperinzulinémie jsou jedním z faktorů při patogenezi OCD (Glade et al., 1984; Ralston, 1995). Hříbata, která mají trvale nadměrně zvýšenou hladinu cirkulující glukózy nebo inzulinu jako odezvu na sacharidové (jadrné) krmivo, mohou být predisponována k rozvoji OCD (Pagan et al., 2001). V rozsáhlém terénním pokusu bylo sledováno 218 plnokrevných odstávčat (průměrný věk dní, průměrná tělesná hmotnost kg) (Pagan et al., 2001). Byl prováděn test glykemické odezvy po podání běžného koncentrovaného krmiva pro ročky o množství odpovídajícímu 1.4 g nestrukturálních sacharidů na kg ž.hm. Po 120 minutách od nakrmení byly odebrány vzorky krve a stanovena hladina glukózy a inzulinu. Zvýšená inzulinová a glukózová odezva po podání koncentrovaného krmiva byla spojena se zvýšenou prevalencí OCD. Pro určení, zda je možné snížit

12 prevalenci OCD krmením hříbat koncentráty, které vyvolávají nižší glykemickou odezvu, je nutný další výzkum. KRMNÉ PRAKTIKY, KTERÉ PŘISPÍVAJÍ KE VZNIKU VÝVOJOVÝCH ORTOPEDICKÝCH ONEMOCNĚNÍ Některé techniky krmení mohou přispívat ke vzniku vývojových onemocnění skeletu. Pokud je rozeznáme, mohou být většinou jednoduše upraveny změnou typu a množství krmiva. Některé nejčastější chyby v krmení mladých, rostoucích koní byly již objasněny. Jeden z nejčastějších problémů ve výživě mladých koní je nadměrný energetický příjem, který má za následek zrychlený růst nebo tloustnutí. Oba stavy mohou vést ke vzniku vývojových ortopedických onemocnění. Bohužel neexistuje jednoduché pravidlo kolik jádra je příliš mnoho, protože příjem energie určuje celkové množství přijaté píce a jádra. Velký přídavek jádra je vhodný v případech, kdy je pastva řídká a chudá, jak je tomu často v tropických oblastech. Například příjem jádra vyšší než 2 % až 2,5 % tělesné hmotnosti může být nutný k udržení přijatelného růstu u ročků, kteří nemají přístup k žádné píci kromě chudých pastvin. Naopak u ročků, kteří jsou chováni na vydatné pastvině nebo krmeni vysoce kvalitním vojtěškovým senem, může být příjem jádra vyšší než 1 % tělesné hmotnosti považován již za nadměrný. Nejjistější způsob jak prokázat nadměrný příjem energie je používat vážení a hodnocení tělesné kondice. Podle systému hodnocení kondice, který se dnes běžně používá (viz tabulka 5 níže v této kapitole), jsou koně hodnoceni od 1 do 9 (1 označuje extrémní vyhublost a 9 indikuje obezitu). Ve jedné studii z Kentucky měly klisničky vyšší kondiční skóre než hřebečci. Rozdíl byl největší ve 4 měsících věku (klisny 6,48; hřebci 6,0). Podle skórovacího systému byla tato kondice hodnocena jako průměrná až obezita. Do 12 měsíců věku kleslo skóre kondice u hřebců a klisen na 5,3 respektive 5,4. U obou pohlaví se mírně zvýšilo bodové hodnocení od 14. do 18. měsíce věku. Řízení růstu u koní se stává balancováním mezi produkcí žádaných jedinců pro specifický účel a snahou předejít vzniku skeletálních problémů, které by omezily následné atletické schopnosti. Pokud hříbě roste příliš pomalu, je zde riziko toho, že bude v určitém věku příliš malé nebo že nikdy nedosáhne optimální velikosti. Z toho důvodu lze obecně doporučit udržovat rovnoměrnou rychlost růstu pomocí pravidelného vážení a měření koní v období růstu (Pagan, 2005). Pokud nemůžeme měřit přírůstek, nadměrný příjem živin je často možné odhadnout zhodnocením krmné dávky. Například šestiměsíční hříbě plnokrevníka (250 kg ž.hm; 500 kg hmotnost v dospělosti) bylo krmeno jadrnou směsí s obsahem 16 % bílkovin v množství 4 kg/den a 2 kg vojtěškového sena. Hříbě mělo přístup na vysoce kvalitní pastviny v Kentucky. Pro zajištění přiměřeného přírůstku (0.80 kg/den) toto odstávče potřebuje kolem 17 Mcal stravitelné energie na den. Samotný příjem sena a jádra u tohoto hříběte zabezpečuje asi 17,5 Mcal stravitelné energie, což je lehce nad jeho potřeby. Pokud navíc zahrneme příjem přiměřeného množství pastevní píce (1% živé hmotnosti nebo 2,5 kg sušiny), toto odstávče by konzumovalo 135% z jeho požadavků na stravitelnou vlákninu, což je již množství, které by mohlo způsobovat problémy. Abychom redukovali příjem energie, vojtěškové seno by mělo být vyloučeno, za předpokladu, že je pastva skutečně plnohodnotná. Pokud by bylo hříbě ustájeno a bylo by nutné krmení senem, luční seno by bylo mnohem vhodnější. Přídavek jádra by měl být redukován asi na 3 kg/den. Při tomto množství přijatého jádra bude odstávče potřebovat kolem 3.3 kg sušiny ve formě píce pro zajištění úrovně růstu 0.80 kg/den, má-li být krmná dávka dobře vyvážená. Někdy jsou rostoucím koním jako doplnění pastvy nabízeny nesprávně obohacené koncentráty. Problém se vyskytuje zvláště tam, kde píci tvoří hlavně vojtěška nebo jetel. Většina koncentrátů pro mladé koně je totiž vytvořena tak, aby obsahovala množství minerálů a bílkovin potřebné pro doplnění travní píce.

13 Příkladem může být dvanáctiměsíční hříbě (315 kg ž.hm; 500 kg hmotnost v dospělosti; průměrný přírůstek 0.50 kg/den), které je chováno bez přístupu na pastvinu. Jedinou dostupnou pící je vojtěškové seno zkrmované v množství odpovídající 1,5 % jeho hmotnosti (4,72 kg/den). Při tomto množství přijaté píce potřebuje hříbě dodat kolem 2,5 kg jádra na den. Pokud by byla použita běžná krmná směs s obsahem 14 % bílkovin určená pro doplnění travní píce, krmná dávka by byla z mnoha důvodů nevyhovující. Příjem vápníku by odpovídal 183 % jeho potřeby s poměrem vápníku a fosforu 2,9:1. Toto by nemusel být problém, ale množství zinku a fosforu v krmné dávce bude velmi nízké. Protože vápník interferuje se vstřebáváním těchto prvků, může být u hříběte zvýšené riziko vzniku vývojových ortopedických onemocnění z nedostatku zinku nebo fosforu. Řešením je krmit koncentráty, které jsou lépe vyvážené pro sestavení krmné dávku tvořené senem z leguminóz. Například mnohem vhodnější by byl koncentrát s obsahem 12 % bílkovin, 0,4 % kalcia, 0,9 % fosforu a 180 ppm zinku. Nejčastějšími příčinami nesprávného zásobování minerály jsou podávání neobohacených nebo nedostatečně obohacených jadrných směsí, podávání správně obohacených krmiv v množství nižším než je doporučení výrobce nebo míchání obohacených směsí s čistým obilím. Tyto chyby v krmení mohou být upraveny zařazením vyvážených a dobře obohacených jadrných suplementů. Například šestiměsíční odstávče (200 kg ž.hm; 400 kg hmotnost v dospělosti; průměrný přírůstek 0,60 kg/den) je krmeno jadrnou směsí s 10 % bílkovin, která je určená pro dospělé koně v množství 3 kg/den. Hříbě dostává také luční seno s odhadovaným příjmem 2,3 kg/den. Tato krmná dávka je deficitní na bílkoviny, vápník, fosfor, zinek a měď. Hříbě bude náchylné ke vzniku fyzitidy a může mít hrubou, nekvalitní srst. Jsou zde dva způsoby, jak korigovat tento problém. Je možné použít vhodně formulovanou jadrnou směs s obsahem 14-16% bílkovin a adekvátním množstvím minerálů nebo 1 kg 10% jadrné směsi zaměnit za 1 kg balancovaných (vyvážených) pelet. Tento typ doplňkového krmiva typicky obsahuje 25% až 30 % bílkovin, 2,5 3,0% vápníku, 1,75 2 % fosforu, 125 až 175 ppm mědi a 375 až 475 ppm zinku. Je to neobyčejně užitečný typ doplňku ke korigování deficitních krmných dávek. DVOULETÍ KONĚ Nutriční nároky dvouletých koní, kteří jsou v tréninku, nebyly dosud důsledně prostudovány. Požadavky těchto koní jsou z větší části odvozené kombinací údajů o nutričních potřebách pro růst a pro výkon. Vysoce kvalitní koncentráty obsahují odpovídající množství bílkovin, vápníku a fosforu pro dvouleté koně, pokud jsou krmeni poměrně velkým množstvím, aby byly pokryty zvláštní energetické nároky na výkon. Pokud je dvouletý kůň obzvláště dobře krmitelný (zachovává si optimální hmotnost při malém množství krmiva), pak může být zajištěna i suplementace vitamíny a minerály. VÝŽIVA CHOVNÝCH KLISEN Nutriční požadavky chovných klisen mohou být rozděleny do tří stádií podle fáze reprodukce. První stádium začíná koncepcí a trvá přibližně až do sedmého měsíce gestace. Do této kategorie spadají i jalové a březí klisny, které pod sebou nemají hříbě. Druhé stádium zahrnuje poslední trimestr březosti, což je zhruba od sedmého měsíce březosti do ohřebení. Poslední stádium je laktace, období, které trvá čtyři až šest měsíců po ohřebení. Nejčastější chyby, které se dělají v krmení chovných klisen, jsou překrmování během časné březosti a nedostatečné krmení během laktace. ČASNÁ BŘEZOST Koňský plod neroste během celých jedenácti měsíců březosti stejnou rychlostí. Během prvních pěti měsíců je plod malý. Ještě v sedmém měsíci březosti má plod pouze kolem 20 % hmotnosti při narození. Protože toto odpovídá méně než 2 % hmotnosti klisny, nutriční požadavky plodu jsou nepatrné v porovnání s vlastními požadavky matky na záchovu. Z toho důvodu může být klisna

14 krmena v podstatě stejně, jako když nebyla březí. Chovatelé často zvyšují dávku krmiva poté, co je klisna prohlášena za březí, s odůvodněním, že teď žere za dva. Zvyšování krmné dávky je zbytečné a může vést k obezitě a problémům s ohřebením, obzvláště pokud má klisna během časné březosti přístup na vysoce kvalitní pastvu. POZDNÍ BŘEZOST Po sedmi měsících březosti se začíná plod rychle vyvíjet a jeho nutriční požadavky jsou významně větší, než jsou požadavky klisny na záchovu, proto by její krmná dávka měla být upravena. Požadavky na stravitelnou vlákninu se zvyšují pouze asi o 15 % oproti časné březosti. Nároky na bílkoviny a minerální látky se zvyšují v mnohem větším rozsahu. K tomu dochází proto, že tkáně plodu, které se syntetizují během této doby, obsahují poměrně velké množství bílkovin, vápníku a fosforu. Zásobení mikroprvky má v tomto období také zásadní význam, protože plod si hromadí v játrech zásoby železa, zinku, mědi a manganu pro využití v období po porodu. Tato nutriční strategie hříběte ukládat si mikroprvky během březosti se vyvinula proto, že kobylí mléko obsahuje poměrně nízké hladiny mikroelementů. Klisny v pozdním stadiu březosti jsou často překrmovány energií ve snaze poskytnout jim dostatečné množství bílkovin a minerálních látek pro vývoj hříběte. Pokud klisna během pozdní gestace ztuční, měla by být převedena na krmivo, které má větší koncentraci bílkovin a minerálů, takže může být na den krmeno menší množství. Tak se sníží její příjem energie, zatímco bude zajištěn adekvátní přísun ostatních klíčových živin. LAKTACE Nutriční požadavky klisny se významně zvyšují po ohřebení. Během prvních tří měsíců laktace klisny denně produkují mléko v množství odpovídajícímu 3 % jejich hmotnosti. Toto mléko je bohaté na energii, bílkoviny, vápník, fosfor a vitamíny. Z toho důvodu by klisna měla být krmena dostatkem jádra, aby byly splněny její značně zvýšené nutriční požadavky. Klisny během rané laktace většinou potřebují kolem 4,5 až 6,5 kg jádra na den v závislosti na typu a kvalitě píce, kterou dostávají. Jadrná směs by měla být obohacena dodatečnými živinami tak, aby byly pokryty požadavky laktující klisny. Obohacení stopovými prvky není až tak důležité, protože mléko obsahuje nízké hladiny těchto prvků a výzkum ukázal, že vyšší přídavek mikroprvků do krmné dávky nezvýší jejich obsah v mléce. Vápník a fosfor jsou minerály, které mají během laktace primární význam. Příjem jádra by měl být během posledních týdnů březosti postupně zvyšován, aby klisna dostávala téměř stejné množství, jaké bude potřebovat pro produkci mléka v době po porodu. Měli bychom se vyhnout rychlému zvýšení dávky jádra po porodu, protože to může způsobit koliku nebo schvácení. Produkce mléka začíná klesat přibližně po třech měsících laktace a příjem jádra může být redukován tak, aby byla klisna udržována v požadované kondici. MANAGEMENT PO ODSTAVU Doba bezprostředně po odstavu je velice důležitá z hlediska ovlivnění kondice klisny. Kvůli velkým nárokům, které jsou na klisnu kladeny během laktace, může být nutné umožnit klisně obnovit energetické zásoby. Za účelem podpořit zaprahnutí klisny (tj. zastavit produkci mléka) by měla být krmná dávka snížena týden před a dva týdny po odstavu. Pokud je klisna v dostatečné kondici, může být poslána na dobrou pastvinu a krmena podobně jako jalové klisny nebo kobyly v raném stádiu březosti. Pokud je klisna hubená, je toto nejvhodnější doba pro podporu přírůstku na váze tak, aby vstupovala do dalšího reprodukčního cyklu s dostatečnými energetickými zásobami. VÝŽIVA PRACOVNÍCH KONÍ Pokud krmíme pracovního koně, prvořadým předmětem našeho zájmu je energie. U koní podrobovaným střední nebo intenzivní zátěži nebude samotná píce pokrývat energetické nároky.

15 Energie poskytovaná pracovním koním by měla být směsí různých zdrojů energie a měla by obsahovat nestrukturální sacharidy (škrob), fermentovatelnou vlákninu a přidaný tuk. Pracovní koně by měli být krmeni tak, aby byly zajištěny požadavky na typ zátěže, kterou vykonávají. Pro zátěž vysoké intenzity a krátkého trvání (dostihy plnokrevníků a koní plemene Quarter horse) jsou sacharidy a tuky žádoucím zdroje energie. Naopak pro koně využívané v zátěži nízké intenzity a dlouhého trvání (endurance) přinášejí největší užitek energetické zdroje bohaté na tuk a vlákninu. Koně využívaní pro zátěž střední intenzity a střední délky (parkurové skákání, military a reining) podávají optimální výkon, pokud dostávají kombinaci škrobů, tuků a vlákniny. Nejlepší přístup k zajištění výživových nároků je používat dobře obohacená základní krmiva raději než opracovené obilniny nebo jadrné směsi s vitamínovominerálními doplňky. Ve většině výživových programů pro koně v zátěži nejsou bílkoviny kritickým prvkem. Pokud krmivo dostatečně splňuje energetické požadavky, nároky na bílkoviny jsou většinou pokryty stejně dobře. Problémové oblasti z hlediska hodnocení krmných dávek pro pracovní koně je nedostatečný příjem energie, nedostatečný příjem mikroprvků a suboptimální příjem sena nebo pastvy. VÝŽIVA GERIATRICKÝCH (STARÝCH) KONÍ Přestože většina starých koní (nad 20 let věku) je schopna zachovávat tělesnou kondici a zdraví na normální záchovné krmné dávce, poměrně často se u těchto koní vyskytuje hubnutí. Problémy se zuby, parazité, hypofyzární dysfunkce nebo chronická bolest jsou některé z problémů, které mohou bránit příjmu nebo trávení krmiva. Pokud koně nemají žádné onemocnění s výjimkou zubních abnormalit (to neplatí chybí-li značný počet zubů) nebo dysfunkce hypofýzy, nejlepší volbou jsou pravděpodobně koncentráty vytvořené speciálně pro staré koně. Tato krmiva bývají označována jako senior a jsou většinou doplněna o více vitamínů rozpustných ve vodě, více vápníku a fosforu než jiná krmiva. Typicky obsahují 12 až 16 % bílkovin a vysoce kvalitní zdroje vlákniny. Často se v těchto krmivech používají alternativní zdroje energie jako cukrovarské řízky a olej. Pokud koně nejsou schopni žvýkat stébelnaté seno, mohou dostávat jako zdroj píce máčené senné pelety. Pokud je starý kůň postižen renální nebo hepatální dysfunkcí, měla by mu být nabídnuta dieta s nižším obsahem bílkovin a vyšším obsahem sacharidů. Pro koně s onemocněním jater jsou vhodným zdrojem vlákniny cukrovarnické řízky, nicméně neměly by být zkrmovány koním s renálním onemocněním, protože obsahují příliš mnoho vápníku. Rostlinný olej může být podáván pro zvýšení kalorického obsahu krmné dávky pro koně s onemocněním ledvin, ale je naprosto nevhodný pro koně s dysfunkcí jater kvůli riziku hyperlipidémie. Obecná pravidla nutričního managementu Vždy umožněte koním neomezený přístup k čisté, čerstvé vodě. Možná výjimka je po intenzivní námaze, kdy by měl být příjem vody pozorně monitorován a koně by měli pít pravidelně pouze malá množství, dokud se jejich tělesná teplota nevrátí do normálu. Dietu u koní by měla tvořit v první řadě píce, buď pastva nebo seno. Mnoho koní zůstává v optimální tělesné kondici, pokud jsou chováni celodenně na pastvě. Pokud je pasení omezeno prostorem nebo počasím, koním může být podáváno luční nebo leguminózní seno pro pokrytí jejich nároků na vlákninu. Všechna krmiva podávaná koním by měla být vysoce kvalitní a neměla by obsahovat prach, hlínu a cizí tělesa. To platí pro obilí a jadrné směsi stejně jako pro seno. Pokud hodnotíme seno, je dobré vybírat balíky, kde je více lístků než stébel. Listy rostlin obsahují nejvíce živin a jsou lépe stravitelné než stébla.

16 V pravidelných intervalech sledujte tělesnou kondici. Hodnocení tělesné kondice je nejlepší způsob jak posuzovat kalorickou dostatečnost krmné dávky. Obecně, pokud koně nedostávají dostatek kalorií pro pokrytí fyziologických nároků tak hubnou a ti, kteří konzumují více kalorií než je nutné, tloustnou. Akceptovaný systém hodnocení kondice je zobrazen v tabulce 6. Zatímco pro některé koně může být vhodná krmná dávka tvořená jenom pící, mnozí budou potřebovat jadrné krmivo pro zajištění energie a živin pro růst, práci a reprodukci. Krmte malé množství jadrných krmiv a nepodávejte více jak 2,5 kg na jedno krmení (pro 500 kg koně). Pokud se krmí najednou více jádra, mohou se objevit gastrointestinální poruchy. Krmte koně podle pravidelného plánu. Pokud koně nemají neustálý přístup k píci, měla by jim být nabídnuta nejméně dvakrát nebo třikrát za den. V závislosti na celkovém objemu krmiva, jádro může být podáváno jednou denně (pokud je dávka 2,5 kg či méně) nebo rozděleně do dvou nebo třech krmení. Změny ve výživě provádějte pomalu, nejlépe během sedmi až deseti dnů. Začněte přimícháním malé porce nového krmiva do staré krmné dávky, zvyšujte postupně množství nového krmiva a snižujte množství starého, dokud není přechod kompletní. Tento postup umožní mikrobům ve střevě adaptovat se na nové krmivo a minimalizuje riziko koliky nebo jiných trávicích poruch.

17 Tabulka 6: Hodnocení stupňů tělesné kondice u koní (NRC, 2007) Stupeň Popis 1 Podvýživa Zvíře extrémně vyhublé; trnové výběžky, žebra, kořen ocasu, kyčelní a sedací hrbol značně prominují; kostní podklad kohoutku, ramenních kloubů a krku je snadno rozeznatelný, nelze nahmatat žádnou tukovou tkáň. 2 Výrazná vyhublost Zvíře vyhublé; tenká vrstva tuku nad bází trnových výběžků; příčné výběžky bederních obratlů jsou hmatné; trnové výběžky, žebra, kořen ocasu, kyčelní a sedací hrbol prominují; kohoutek, lopatka a struktury krku jsou výrazně rozeznatelné. 3 Vyhublost Nahromadění tuku přibližně do poloviny trnových výběžků; příčné výběžky nejsou hmatné; tenká vrstva tuku nad žebry; trnové výběžky a žebra jsou snadno rozeznatelné; kořen ocasu prominuje, ale zrakem nelze rozpoznat jednotlivé obratle; kyčelní hrbol se zdá zaoblený, ale je dobře znatelný; sedací hrbol není patrný; kohoutek, lopatky a krk výrazné. 4 Lehká kondice Lehce vyvýšený hřeben podél páteře; slabě znatelné obrysy obratlů; kořen ocasu prominuje, kolem lze nahmatat tuk, kyčelní hrbol není patrný; kohoutek, ramena a krk nejsou zjevně hubené. 5 Střední kondice Hřbet je plochý (žádná rýha nebo hřeben); žebra nelze rozpoznat zrakem ale jsou snadno hmatná; tuk kolem kořene ocasu začíná být houbovitý; kohoutek se zdá zaoblený nad trnovými výběžky; lopatky a krk souvisle splývají s linií těla. 6 Mírná nadváha Může mít mělkou rýhu podél hřbetu; tuk nad žebry je houbovitý; tuk kolem kořene ocasu měkký; tuk se začíná ukládat po stranách kohoutku, za lopatkami a po stranách krku. 7 Nadváha Podél hřbetu může mít rýhu; jednotlivá žebra jsou hmatná, ale prostor mezi žebry je vyplněn tukem; tuk kolem kořene ocasu je měkký; tuk se ukládá po stranách kohoutku, za lopatkami a podél krku. 8 Obezita Rýha podél hřbetu; je obtížné nahmatat žebra;tuk kolem kořene ocasu je velmi měkký; oblast kolem kohoutku vyplněna tukem; oblast za lopatkami vyplněna tukem; zřetelné ztluštění krku; tuk se ukládá na vnitřní straně stehen. 9 Extrémní obezita Zřetelná rýha podél hřbetu; ostrůvky tuku nad žebry; vyboulený tuk kolem kořene ocasu, podél kohoutku, za lopatkami a podél krku; tuk na vnitřní straně stehen se může navzájem dotýkat; slabiny vyplněné tukem.

18 SEZNAM LITERATURY Bridges, C.H., and E.D. Harris Experimentally induced cartilaginous fractures (osteochondritis dissecans) in foals fed low-copper diets. J. Am. Vet. Med. Assoc. 193: Brinsko S.P., D.D. Varner, C.C. Love, T.L. Blanchard, D.C. Day, and M.E. Wilson Effect of feeding a DHA-enriched nutriceutical on motion characteristics of cooled and frozen-thawed stallion semen. In: Proc. 49 th Amer. Assoc. Equine Pract. Ann. Conv., New Orleans, LA. pp Brown-Douglas, C.G., J.D. Pagan, A. Koch, and S. Caddel The relationship between size at yearling sale, sale price and future racing performance in Kentucky Thoroughbreds. In: Proc. 20 th Equine Sci. Soc. Symp., Hunt Valley, MD, pp Crandell, K Vitamin requirements in the horse. In: Advances in Equine Nutrition II. Pagan, J.D. and R.J. Geor (Ed.). Nottingham University Press, UK. pp Dunnett, C Dietary lipid form and function. In: Advances in Equine Nutrition III. Pagan, J.D. (Ed.). Nottingham University Press, UK. pp Duren, S.E., and K. Crandell The role of vitamins in growth of horses. In: Advances in Equine Nutrition II. Pagan, J.D. and R.J. Geor (Ed.). Nottingham University Press, UK. pp Erickson, H.H., T.S. Epp, and D.C. Poole Review of alternative therapies for EIPH. In: Proc. 53 rd Amer. Assoc. Equine Pract. Ann. Conven., Orlando, FL. pp Glade, M.J., S. Gupta, and T.J. Reimers Hormonal responses to high and low planes of nutrition in weanling Thoroughbreds. J. Anim. Sci. 59:658. Graham, P.M., E.A. Ott, J.H. Brendemuhl, and S.H. TenBroeck The effect of supplemental lysine and threonine on growth and development of yearling horses. J. Anim. Sci. 72: Hurtig, M., S.L. Green, H. Dobson, Y. Mikuni-Takagaki, and J. Choi Correlative study of defective cartilage and bone growth in foals fed a low-copper diet. Equine Vet. J. 16: Manhart, D.R., B.D. Scott, E.M. Miller, C.M. Honnas, D.M. Hood, J.A, Cloverdale, and P.G. Gibbs In: Proc. 20 th Equine Sci. Soc. Symp., Hunt Valley, MD. pp NRC Nutrient Requirements of Horses. 6 th rev. ed. Washington, DC: National Academy Press. Ott, E.A., R.L. Asquith, J.P. Feaster, and F.G. Martin Influence of protein level and quality on growth and development of yearling foals. J. Anim. Sci. 49: Ott, E.A., R.L. Asquith, and J.P. Feaster Lysine supplementation of diets for yearling horses. J. Anim. Sci. 53: Ott, E.A., and J. Kivipelto Growth and development of yearling horses fed either alfalfa or coastal bermudagrass hay and a concentrate formulated for bermudagrass hay. J. Equine Vet. Sci. 22: Pagan, J.D. 1998a. Carbohydrates in equine nutrition. In: Advances in Equine Nutrition. Pagan, J.D. (Ed.). Nottingham University Press, UK. pp Pagan, J.D. 1998b. Computing horse nutrition: How to properly conduct an equine nutrition evaluation. In: Advances in Equine Nutrition. Pagan, J.D. (Ed.). Nottingham University Press, UK. pp Pagan, J.D. 1998c. Electrolytes and the performance horse. In: Advances in Equine Nutrition. Pagan, J.D. (Ed.). Nottingham University Press, UK. pp

19 Pagan, J.D. 1998d. Protein requirements and digestibility: A review. In: Advances in Equine Nutrition. Pagan, J.D. (Ed.). Nottingham University Press, UK. pp Pagan, J.D Micromineral requirements in horses. In: Advances in Equine Nutrition II. Pagan, J.D. and R.J. Geor (Ed.). Nottingham University Press, UK. pp Pagan, J.D Managing growth for different commercial end points. In: Advances in Equine Nutrition III. Pagan, J.D. (Ed.). Nottingham University Press, UK. pp Pagan, J.D., and D. Nash Managing growth to produce a sound athletic horse. In: Proc. 15 th Ann. Kentucky Equine Research Conf., Lexington, KY, pp Pagan, J.D., R.J. Geor, S.E. Caddel, P.B. Pryor, and K.E. Hoekstra The relationship between glycemic response and the incidence of OCD in Thoroughbred weanlings: A field study. In: Proc. 47 th Amer. Assoc. Equine Pract. Ann. Conven., San Diego, CA, pp Pagan, J.D., S.G. Jackson, and S. Caddel A summary of growth rates of Thoroughbreds in Kentucky. Pferdeheilkunde 12:285. Pagan, J.D., A. Koch, S. Caddel, and D. Nash Size of Thoroughbred yearlings presented for auction at Keeneland sales affects selling price. Pp in Proc. 19 th Equine Sci. Soc. Symp., Tucson, AZ. Pearce, S.G., E.C. Firth, N.D. Grace, and P.F. Fennessy. 1998a. Effect of copper supplementation on the evidence of developmental orthopaedic disease in pasture-fed New Zealand Thoroughbreds. Equine Vet. J. 30: Pearce, S.G., N.D. Grace, E.C. Firth, J.J. Wichtel, S.A. Holle, and P.F. Fennessy. 1998b. Effect of copper supplementation on the copper status of pasture-fed young Thoroughbreds. Equine Vet. J. 30: Portier, K., B. DeMoffarts, N.J. Fellman, N. Kirschvink, C. Motta, C. Letellierw, A. Ruelland, E. Van Erck, P. Lekeux, and J. Couder The effects of dietary omega-3 and antioxidant supplementation on erythrocyte membrane fatty acid composition and fluidity in exercising horses. Equine Vet. J. (Suppl.) 36: Ralston, S.L Postprandial hyperglycemia/hyperinsulinemia in young horses with osteochondritis dissecans lesions. J. Anim. Sci. 73:184 (abstract). Schryver, H.F Mineral and vitamin intoxication in horses. Vet. Clin. North Am. Equine Pract. 6: Schryver, H.F., H.F. Hintz, and P.H. Craig Phosphorus metabolism in ponies fed high phosphorus diet. J. Nutr. 101:

Význam pastvy pro odchov hříbat

Význam pastvy pro odchov hříbat Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Katedra mikrobiologie, výživy a dietetiky Význam pastvy pro odchov hříbat Bakalářská práce Vedoucí práce: doc.

Více

Výživa sportovců v období vrcholové přípravy. Bc. Jindřich Zdráhal

Výživa sportovců v období vrcholové přípravy. Bc. Jindřich Zdráhal Výživa sportovců v období vrcholové přípravy Bc. Jindřich Zdráhal Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Práce je zaměřena na výživu sportovců v období intenzivního tréninku. Posuzuje vhodnost použití potravinového

Více

Kapitola 5 31 4 11 MĚSÍCŮ VĚKU DÍTĚTE charakteristika vývojových období a jídelníček

Kapitola 5 31 4 11 MĚSÍCŮ VĚKU DÍTĚTE charakteristika vývojových období a jídelníček Obsah Úvodní slovo 4 Kapitola 1 5 SITUACE V ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLICE 1.1 Současný stav dětské výživy v ČR a SR...6 1.2 Následky nevhodné stravy v dětském věku...8 Kapitola 2 11 VÝVOJ A VÝŽIVA 2.1 Vliv

Více

Vědecký výbor výživy zvířat

Vědecký výbor výživy zvířat Vědecký výbor výživy zvířat STOPOVÉ PRVKY VE VÝŽIVĚ ZVÍŘAT Dr. Ing. Pavel Tvrzník Prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc. Praha, prosinec 2005 Výzkumný ústav živočišné výroby Přátelství 815, Praha - Uhříněves,

Více

Psi a veganská strava

Psi a veganská strava Psi a veganská strava Kateřina Sapíková Vegan Fest 2014 Obsah Úvod...3 1 Představení psího předka vlka (masožravce)...3 1.1 Obecné znaky masožravců...3 1.2 Přirozená strava vlků...4 2 Pes domácí...5 2.1

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Veronika Manyová Stravovací návyky dětí a jejich potencionální dopady Diplomová práce 2013 Stravovací návyky dětí a jejich potencionální dopady Diplomová práce

Více

STRAVOVACÍ NÁVYKY U DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU

STRAVOVACÍ NÁVYKY U DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie STRAVOVACÍ NÁVYKY U DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU Bakalářská práce Michaela Dvořáková Specializace v pedagogice: Výchova ke zdraví (2008-2012)

Více

"Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu".

Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu. "Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu". Druhý díl: Ovlivnění zdravotního stavu dětí a dospívajících výživou Autorský kolektiv pod vedením prof. MUDr. Karla Martiníka, DrSc. Hradec Králové 2007

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výživa a doplňková strava při posilování - začátečníci Diplomová práce

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výživa a doplňková strava při posilování - začátečníci Diplomová práce MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovní medicíny a zdravotní tělesné výchovy Výživa a doplňková strava při posilování - začátečníci Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing.

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2008 Bc. Anna Perglová

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2008 Bc. Anna Perglová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2008 Bc. Anna Perglová Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Dnešní společnost, životní styl a zdraví Bc. Anna Perglová Diplomová

Více

Vliv krmné dávky dojnic na množství a kvalitu mléčného tuku

Vliv krmné dávky dojnic na množství a kvalitu mléčného tuku Vědecký výbor výživy zvířat Vliv krmné dávky dojnic na množství a kvalitu mléčného tuku Ing. Václav Kudrna, CSc., Ing. Petr Homolka, Ph.D. Praha, prosinec 2007 Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Přátelství

Více

Vyziva a zdraví. Skripta pro ucitele

Vyziva a zdraví. Skripta pro ucitele Vyziva a zdraví Skripta pro ucitele Brezen 2013 Obsah Zásady zdravé výživy dětí 4 Potravinová pyramida 5 Pitný režim 9 Základní živiny ve stravě 11 Bílkoviny 12 Tuky 13 Sacharidy 15 Vitaminy a minerální

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Janis Tavandžis Teorie výživy v oblasti sportu Bakalářská práce 2014 Teorie výživy v oblasti sportu Bakalářská práce Janis Tavandžis VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára SLÍPKOVÁ

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára SLÍPKOVÁ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Klára SLÍPKOVÁ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výchovy ke zdraví Změny tělesné

Více

Výživa ve výchově ke zdraví

Výživa ve výchově ke zdraví Příručka pro učitele k e-learningovému kurzu Výživa ve výchově ke zdraví Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D. Mgr. Marcela Floriánková 2014 Příručka pro učitele k e-learningovému kurzu Výživa ve výchově ke zdraví

Více

Stravovací režim dětí v mateřské škole

Stravovací režim dětí v mateřské škole UNIVERZITA PALACKÉHO PEDAGOGICKÉ FAKULTA KATEDRA ANTROPOLOGIE A ZDRAVOVĚDY Darina Nešporová 3. ročník Obor: Učitelství pro mateřské školy Stravovací režim dětí v mateřské škole Bakalářská práce vedoucí

Více

Výživa při zvýšených nárocích na tělesnou výkonnost. Bc. Jitka Hadrbolcová

Výživa při zvýšených nárocích na tělesnou výkonnost. Bc. Jitka Hadrbolcová Výživa při zvýšených nárocích na tělesnou výkonnost Bc. Jitka Hadrbolcová Diplomová práce 2010 (1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce, u kterých

Více

VÝŽIVA Vydalo Ministerstvo zemědělství Odbor bezpečnosti potravin ZDRAVÍ

VÝŽIVA Vydalo Ministerstvo zemědělství Odbor bezpečnosti potravin ZDRAVÍ VÝŽIVA A ZDRAVÍ 2012 Použité zdroje: Výukový portál www.viscojis.cz/teens A-Z slovník pro spotřebitele www.agronavigator.cz/az Vypracoval kolektiv autorů: Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D.; MUDr. Jolana Rambousková,CSc.;

Více

Výživa potkanů a fotografický atlas potravin

Výživa potkanů a fotografický atlas potravin Výživa potkanů a fotografický atlas potravin Příručka pro chovatele potkanů, kteří se chtějí dozvědět více o krmení 2013 Bc. Markéta Čacká http://www.utahraptor.cz Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Výživa potkanů...

Více

PRODUKTOVÁ DOKUMENTace. Fytomineral

PRODUKTOVÁ DOKUMENTace. Fytomineral PRODUKTOVÁ DOKUMENTace Fytomineral Platnost od 5. května 2008 Obsah Text letáku 4 Produktová dokumentace Úvod do problematiky 8 Složení Fytomineralu 11 Význam prvků nezbytně potřebných pro organismus 12

Více

Technologický postup pro výkrm brojlerů Ross

Technologický postup pro výkrm brojlerů Ross 1 BROJLER Technologický postup pro výkrm brojlerů Ross 2009 Základní informace o příručce Účelem této příručky je napomoci zákazníkům společnosti Aviagen dosáhnout optimální užitkovosti svých brojlerů.

Více

Aktuální problematika školního stravování

Aktuální problematika školního stravování MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra rodinné výchovy a výchovy ke zdraví Aktuální problematika školního stravování Bakalářská práce Brno 2009 Autor práce: Barbora Kostihová Vedoucí práce:

Více

Obsah. 1. Trávicí systém a jeho části 2. Metabolizmus - látková výměna 3. Voda, pitný režim a elektrolyty

Obsah. 1. Trávicí systém a jeho části 2. Metabolizmus - látková výměna 3. Voda, pitný režim a elektrolyty Obsah 1. Trávicí systém a jeho části 2. Metabolizmus - látková výměna 3. Voda, pitný režim a elektrolyty 4. Makroživiny (makronutrienty) 4.1 Sacharidy 4.2 Bílkoviny (proteiny) 4.3 Tuky 5. Mikroživiny 5.1

Více

VÝŽIVA FITNESS FITNESS VÝŽIVA. Power Eating program SUSAN KLEINEROVÁ DRUHÉ V YDÁNÍ SUSAN KLEINEROVÁ. Maggie Greenwood-Robinsonová

VÝŽIVA FITNESS FITNESS VÝŽIVA. Power Eating program SUSAN KLEINEROVÁ DRUHÉ V YDÁNÍ SUSAN KLEINEROVÁ. Maggie Greenwood-Robinsonová Nové, doplněné vydání bestselleru o výživě pro fitness aktivity. Program Power Eating od Susan Kleinerové, určený všem sportovcům silových disciplín, vyznavačům fitness, výživovým poradcům a trenérům,

Více

Souvislost výživy s rakovinou tlustého střeva. Anna Fialová

Souvislost výživy s rakovinou tlustého střeva. Anna Fialová Souvislost výživy s rakovinou tlustého střeva Anna Fialová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na problematiku souvislosti výživy s rakovinou tlustého střeva neboli kolorektálním

Více

Moderní trendy rozvoje chemie

Moderní trendy rozvoje chemie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Střední průmyslová škola chemická, Brno, Vranovská 65 vydává v rámci projektu Moderní trendy rozvoje chemie

Více

Výživa pro profesionálního tanečníka

Výživa pro profesionálního tanečníka JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Taneční pedagogika Výživa pro profesionálního tanečníka Diplomová práce Autor práce: Zdeňka Kerlesová, DiS. Vedoucí práce: doc. Mgr. Jarmila

Více

VÝŽIVA VE SPORTU. MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovní medicíny a zdravotní tělesné výchovy.

VÝŽIVA VE SPORTU. MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovní medicíny a zdravotní tělesné výchovy. MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovní medicíny a zdravotní tělesné výchovy VÝŽIVA VE SPORTU Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Vypracoval: Ing. Iva Hrnčiříková Pavel

Více

MANUÁL. k výuce zdravého chování. ve výživě. pro II. st. ZŠ. PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ č. 10 407

MANUÁL. k výuce zdravého chování. ve výživě. pro II. st. ZŠ. PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ č. 10 407 MANUÁL k výuce zdravého chování ve výživě pro II. st. ZŠ PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ č. 10 407 V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU MZ ČR NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ Řešitel projektu: MUDr. Lydie Ryšavá,

Více

Úvod do problematiky vztahu výživy a zdravotního stavu zvířat

Úvod do problematiky vztahu výživy a zdravotního stavu zvířat Vědecký výbor výživy zvířat Úvod do problematiky vztahu výživy a zdravotního stavu zvířat Ing. Pavel Tvrzník, PhD., Prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc., Doc. MVDr. Ivan Herzig, CSc. Praha, duben 2008 Výzkumný

Více