Výživa drůbeže Ing. Zuzana Lundová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výživa drůbeže Ing. Zuzana Lundová"

Transkript

1 Výživa drůbeže Ing. Zuzana Lundová Technik prodeje a servisu společnosti INTEGRA a.s.

2 Výživa Příjem krmiva mechanorecepční. Krmivo si ohmatají a vtisknou do paměti (barva, lesk), pak teprve žerou. Z barev preferují zelenou. Barvení krmných směsí je náročné, proto se používají zelená krmítka a napáječky. Žlutá ačervená barva nebudí zájem a neláká je.

3 Odchov kuřic Tři období v odchovu kuřic do 10. týdne roste prostorné tělo týden zaplnění těla výkonným trávicím traktem do 18. týdne roste vaječník a vejcovod Poměr živin v KS se rozšiřuje

4 Krmné směsi Základní komponenty pro sestavení krmných směsí jsou kukuřice, pšenice, ječmen, pšeničné otruby, plnotučná sója, sójový extrahovaný šrot, řepkový extrahovaný šrot, slunečnicový extrahovaný šrot, rybí moučka, rostlinné oleje. Dle zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech jsou zakázaná některá krmiva, např. masokostní moučky, péřové moučky, produkty z krve aj. KS se v ČR tradičně označují písmeny a číslice označují v jakém pořadí se zkrmují (K1, K2,.). K označení KS se přidávajíčíslice (např.: N1 105, 110, 115, 120, ), které označují na jaké množství přijatého krmiva jsou dopočítané živiny.

5 Tvarování KS Výhody snížení objemu, menší nároky na dopravu, manipulaci a skladování, zvýší se spotřeba při nabídce ad libitum, zvířata v nich přijmou vždy o něco více energie, zvířata potřebují jen polovinu času na příjem tvarované směsi než netvarované směsi, snižuje se prašnost, znemožní se vybírání hrubších částí zvíře přijme i nejjemnější komponenty vitamíny, minerály, nedochází k zalepování zobáků

6 Tvarování KS Nevýhody investiční a provozní náklady (na 1 t 60 80kWh energie), možnost porušení části vitamínů, zvýšené nebezpečí kanibalismu, nadbytečný příjem krmiva tučnění, nejsou vhodné pro kauterovaná kuřata Pevnost granulí startér N Velikost granulí průměr 2 mm Poměr průměru k délce 1:1,3 1,4

7 Druhy KS K1 obvykle do 3. týdne, 12,3 MJ ME /kg, 200 g NL K2 - od 4. do 9. týdne, 11,9 MJ MEN/kg, 185 g NL KZK - od 10. do 16. týdne, 11,5 MJ MEN/kg, 155 g NL N0-17. týden až 2 % snášky, 11,5 MJ MEN/kg, 165 g NL N1 - do 45 týdnů, 11,5 MJ MEN/kg, 170 g N2 - nad 45 týdnů, 11,5 MJ MEN/kg, 162 g NL NP1 - do 40 týdnů, 11,5 MJ MEN/kg, 182 g NL NP2- nad 40 týdnů, 11,5 MJ MEN/kg, 173 g NL Při přechodu na jinou KS se vždy řídíme hmotností!!!

8 Poměr živin v KS Poměr živin v KS K1 K2 KZK N0 N1 N2 NP1 NP2

9 K 1 krmíme minimálně do věku 4 týdnů pokud nejsou kuřata v hmotnosti lze krmit i do 5. týdne nejkvalitnější KS starter drcené granule, sypká směs vysoká koncentrace energie a dusíkatých látek při změně KS se řídíme hmotností g ve 4 týdnech

10 K 2 krmíme po přechodu z K1 přibližně do 10. týdne růstová směs, sypká nižší obsah energie a dusíkatých látek příliš vysoká koncentrace energie by snižovala žravost a omezila rozvoj trávicího traktu nízký obsah energie způsobí nedostatečný růst

11 KZK krmíme mezi 10. až 16. týdnem mírně nižší obsah energie vývojová směs, sypká zajišťuje rozvoj trávicího traktu nejširší poměr živin ve věku cca 14 týdnů 1250 g při stimulaci do snášky je hmotnost podstatnější než věk

12 N 0 předsnášková KS 16. až 18.týden, až 2% snášky vyšší obsah Ca (2%) oproti předchozím směsím

13 N 1 kompletní krmná směs určena pro výživu nosnic v užitkových chovech se zkrmováním se začíná nejdříve v 19. týdnu stáří kuřic a když hejno vykazuje minimálně 5% snášku a má hmotnost 1550g!!! N1 105, 110, 115

14 N 2 kompletní krmná směs určena pro výživu nosnic v užitkových chovech N2 115, 120, 125

15 Krmivo se skládá z : Živiny 1. voda 2. sušina 2.1 popel 2.2 organická hmota dusíkaté látky bílkoviny dusíkaté látky nebílkovinné tuk vláknina bezdusíkaté látky výtažkové

16 Energie Hlavními zdroji energie jsou sacharidy a tuky. Základní vztahy při využívání energie krmiva vyplývají z následujícího schematu: 1. brutto energie krmiva 1.1 energie výkalů (20%) 1.2 stravitelná energie (80%) energie moči a plynných zplodin trávení (8%) metabolizovatelná energie (72%) energie tepelných ztrát (15%) netto energie (57%)

17 Energie Obsah energie v krmivech pro drůbež i její potřeba se téměř vždy vyjadřuje v hodnotách bilančně metabolizovatelné energie opravené na dusíkovou rovnováhu ME N kj nebo MJ. Metabolizovatelnou energii krmiva zjišťujeme v bilančních pokusech se zvířaty, a to buď klasickou metodou (sledujeme množství přijatého krmiva a vyloučených exkrementů), nebo indikátorovou metodou (použití indikátoru).

18 Proč se ME opravuje na dusíkovou rovnováhu Při stanovení ME zvířata během bilančního pokusu obvykle ukládají v těle část energie zkoumaného krmiva ve formě bílkovin, mají tedy pozitivní dusíkovou bilanci. Kdyby zvíře všechny dusíkaté látky okamžitě rozkládalo obsahoval by trus více energie a ME by byla nižší. Část energie bílkovin se totiž vylučuje bez užitku močí ve formě energeticky bohatých dusíkatých zplodin metabolismu, a proto je potřeba vypočtenou hodnotu opravit.

19 Metabolizovatelnou energii zjistíme tak, že si nejdříve zjistíme klasickou metabolizovatelnou energii. A to buď pomocí klasické metody: klasická ME = Mkrm * E krm Mex * E ex / Mkrm nebo pomocí indikátorové metody: klasická ME = Ekrm ikrm / iex * Eex A metabolizovatelnou energii opravenou na dusíkovou rovnováhu zjistíme při použití klasické metody: MEN = klasická ME 0,03655 (Mkrm * N krm Mex * Nex / Mkrm) indikátorové metody: MEN = klasická ME 0,03655 (Nkrm ikrm/iex * Nex)

20 Dusíkaté látky Drůbež potřebuje dusíkaté látky v množství, které zabezpečuje nejen dostatek všech esenciálních aminokyselin, ale i aminokyselin poloesenciálních a neesenciálních nebo látek potřebných pro jejich tvorbu. Zdroje: luštěniny, olejniny

21 Aminokyseliny Zvíře potřebuje všechny aminokyseliny v určitém vzájemném poměru. Aminokyseliny se v organismu po uspokojení záchovné potřeby přednostně využívají pro tvorbu peří, pak pro přírůstek živé hmotnosti a jejich přebytek je využit pro produkci energie a tvorbu tuku. Potřebu aminokyselin nám udávají tabulky s doporučeným obsahem živin pro drůbež. Vysoké nároky na sirné aminokyseliny plynou z jejich potřeby pro růst peří. Přebytečné aminokyseliny nemohou být v těle uchovány do zásoby, jsou desaminovány zatížení životního prostředí vysokým obsahem dusíkatých látek v exkrementech.

22 Esenciální aminokyseliny Esenciální aminokyselina, jejíž nedostatečné zastoupení v NL limituje využití ostatních aminokyselin, a tím zvyšuje nároky na množství NL v KS, nebo limituje užitkovost zvířat při nezměněném množství NL, se nazývá limitující aminokyselinou. Na prvním místě je cystein, methionin nebo méně často lysin.

23 Leibigův zákon minima

24 Čím lépe vybilancujeme aminokyselinové složení dusíkatých látek, tím méně dusíkatých látek může ve směsi být. Velký přebytek je stresogenním faktorem. Hlavním faktorem, který rozhoduje o biologické využitelnosti aminokyselin, je jejich stravitelnost, z praktických důvodů se používá tato hodnota jako měřítko využitelnosti.

25 Bílkoviny Nejhodnotnější bílkoviny jsou živočišného původu (rybí moučky, mléko, vejce), jejich využitelnost je %. Z ekonomických důvodů se nahrazují méně hodnotnými rostlinnými bílkovinami, využitelnost %. Bílkoviny mohou nahrazovat nedostatek tuků a cukrů v krmné dávce. Přebytek bílkovin v KS se projeví černým a řídkým trusem.

26 Tuk Nejkoncentrovanější zdroj energie, zvyšuje chutnost krmiva, obsahuje esenciální mastné kyseliny, snižuje prašnost KS, usnadňuje granulování. Nedostatek v krmivu zpomaluje růst kuřat, redukuje snášku u nosnic, velikost vajec a líhnivost. Zdroje: živočišné a rostlinné tuky

27 Voda Nezbytnou součástí výživy je voda. Při nedostatku vody dochází k omezení růstu u mladé drůbeže, u nosnic způsobuje pokles snášky. Z nedostatku vody hyne drůbež mnohem rychleji než při nedostatku krmiva.

28 Optimální teplota je 21 C Voda Předpokládá se, že drůbež vypije přibližně dvojnásobné množství vody jako je množství přijatého krmiva. Náhlé zvýšení příjmu vody zhoršení zdravotního stavu hejna, závada ve složení KS Omezení krmiva, spotřeba vody se zvýší Omezení vody, klesá příjem krmiva

29 Obecná doporučení pro techniku krmení Sledovat spotřeby krmení denně Odchov Každý den sežrat veškeré předložené krmivo Uprostřed dne na chvilku prázdná krmítka Při zakládání krmiva jednou denně - krmivo nejlépe zakládat v druhé polovině světelného dne. Při potřebě zakládat krmivo častěji doporučujeme přidávat krmivo těsně před zhasnutím, aby v krmítkách zůstal zbytek krmení na ráno Pro kauterovaná kuřata doporučujeme sypkou KS

30 Obecná doporučení pro techniku krmení Sledovat spotřeby krmení - denně Produkce Zakládání krmiva v druhé polovině světelného dne s každodenním vyžráním krmítek Doporučujeme nezakládat krmivo v hlavním čase snášky, nekrmit prvních 5-6 hodin (při nedodržení je možný zvýšený výskyt špinavých vajec) Co nejmenší počet krmení-snižuje to možnost vybírání větších částeček krmení Poslední krmení založit před zhasnutím, v dostatečném množství pro pokrytí zvýšené potřeby ráno

31 Děkuji za pozornost

Kompletní systém výživy selat

Kompletní systém výživy selat Kompletní systém výživy selat Produktový katalog NOVÉ produkty PRODUKTY PRO SELATA Katalog produktů PRO SELATA firmy Trouw Nutrition Biofaktory Tento katalog je koncipován jako jednoduchá a přehledná nabídka

Více

Doporu ený obsah živin v krmných sm sích a výživná hodnota krmiv pro dr bež

Doporu ený obsah živin v krmných sm sích a výživná hodnota krmiv pro dr bež eská akademie zem d lských v d Komise výživy hospodá ských zví at Doporu ený obsah živin v krmných sm sích a výživná hodnota krmiv pro dr bež Recommended nutrient content in poultry diets and nutritive

Více

Technologický postup pro výkrm brojlerů Ross

Technologický postup pro výkrm brojlerů Ross 1 BROJLER Technologický postup pro výkrm brojlerů Ross 2009 Základní informace o příručce Účelem této příručky je napomoci zákazníkům společnosti Aviagen dosáhnout optimální užitkovosti svých brojlerů.

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta. Vliv výchozích linií Moravia BSL na vnitřní kvalitu vajec Diplomová práce

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta. Vliv výchozích linií Moravia BSL na vnitřní kvalitu vajec Diplomová práce Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Vliv výchozích linií Moravia BSL na vnitřní kvalitu vajec Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Martina Lichovníková, Ph.D. Vypracovala:

Více

Vliv krmné dávky dojnic na množství a kvalitu mléčného tuku

Vliv krmné dávky dojnic na množství a kvalitu mléčného tuku Vědecký výbor výživy zvířat Vliv krmné dávky dojnic na množství a kvalitu mléčného tuku Ing. Václav Kudrna, CSc., Ing. Petr Homolka, Ph.D. Praha, prosinec 2007 Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Přátelství

Více

Význam pastvy pro odchov hříbat

Význam pastvy pro odchov hříbat Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Katedra mikrobiologie, výživy a dietetiky Význam pastvy pro odchov hříbat Bakalářská práce Vedoucí práce: doc.

Více

Úvod do problematiky vztahu výživy a zdravotního stavu zvířat

Úvod do problematiky vztahu výživy a zdravotního stavu zvířat Vědecký výbor výživy zvířat Úvod do problematiky vztahu výživy a zdravotního stavu zvířat Ing. Pavel Tvrzník, PhD., Prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc., Doc. MVDr. Ivan Herzig, CSc. Praha, duben 2008 Výzkumný

Více

Výživa potkanů a fotografický atlas potravin

Výživa potkanů a fotografický atlas potravin Výživa potkanů a fotografický atlas potravin Příručka pro chovatele potkanů, kteří se chtějí dozvědět více o krmení 2013 Bc. Markéta Čacká http://www.utahraptor.cz Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Výživa potkanů...

Více

Vědecký výbor výživy zvířat

Vědecký výbor výživy zvířat Vědecký výbor výživy zvířat STOPOVÉ PRVKY VE VÝŽIVĚ ZVÍŘAT Dr. Ing. Pavel Tvrzník Prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc. Praha, prosinec 2005 Výzkumný ústav živočišné výroby Přátelství 815, Praha - Uhříněves,

Více

FICHE TECHNIQUE ALIMENT

FICHE TECHNIQUE ALIMENT Nabídka pro rok 2014 též ke stažení i na www.iframix.cz v menu Bažanti Vážení přátelé, chovatelé bažantů a koroptví, Praha, 25.2.2014 NEZAPOMEŇTE NÁS VČAS KONTAKTOVAT S OBJEDNÁVKOU PŘÍPRAVKU STIMFLASH

Více

Vědecký výbor výživy zvířat

Vědecký výbor výživy zvířat Vědecký výbor výživy zvířat Bioplynové stanice z pohledu výživy zvířat Dr. Ing. Pavel Tvrzník Prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc. Ing. Martin Haitl Praha, listopad 2013 Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

Více

2. PŘÍPRAVA HAL ODCHOVU NA NASKLADNĚNÍ

2. PŘÍPRAVA HAL ODCHOVU NA NASKLADNĚNÍ O B S A H 1. Úvod...1 2. Příprava hal odchovu na naskladnění...2 3. Optimální životní podmínky pro kuřata,kuřice a nosnice...3 4. Optimální krmný prostor...3 5. Průměrná spotřeba krmiva a hmotnost těla

Více

Základy výživy a nutriční plánování u sportovců

Základy výživy a nutriční plánování u sportovců Základy výživy a nutriční plánování u sportovců ZDRAVÍ nejvýznamnější kvalita života Zdravotní stav jedince pozitivní x negativní vliv ŽIVOTNÍ STYL 60 % vlivu na zdraví Rizikové faktory: - kouření (TK,

Více

Komparace chemického složení a nutričního významu drůbežího masa Pavla Repíková, Dis. Bakalářská práce 2011

Komparace chemického složení a nutričního významu drůbežího masa Pavla Repíková, Dis. Bakalářská práce 2011 Komparace chemického složení a nutričního významu drůbežího masa Pavla Repíková, Dis. Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Cílem práce je porovnání chemického složení a nutriční hodnoty drůbeže. Uvádím obsah

Více

Obsah. 1. Trávicí systém a jeho části 2. Metabolizmus - látková výměna 3. Voda, pitný režim a elektrolyty

Obsah. 1. Trávicí systém a jeho části 2. Metabolizmus - látková výměna 3. Voda, pitný režim a elektrolyty Obsah 1. Trávicí systém a jeho části 2. Metabolizmus - látková výměna 3. Voda, pitný režim a elektrolyty 4. Makroživiny (makronutrienty) 4.1 Sacharidy 4.2 Bílkoviny (proteiny) 4.3 Tuky 5. Mikroživiny 5.1

Více

Výživa ve sportu 1. Termický efekt 2. Množství a distribuce energie 3. Vliv na acidobazickou rovnováhu Energie potravin- specificko-dynamický účinek

Výživa ve sportu 1. Termický efekt 2. Množství a distribuce energie 3. Vliv na acidobazickou rovnováhu Energie potravin- specificko-dynamický účinek Výživa ve sportu Podobně jako u dospělých jedinců představuje výživa sportující mládeže jeden ze základních pilířů fyzické výkonnosti a dobrého zdravotního stavu. U mladých sportovců je třeba vedle výkonnostních

Více

Kapitola 5 31 4 11 MĚSÍCŮ VĚKU DÍTĚTE charakteristika vývojových období a jídelníček

Kapitola 5 31 4 11 MĚSÍCŮ VĚKU DÍTĚTE charakteristika vývojových období a jídelníček Obsah Úvodní slovo 4 Kapitola 1 5 SITUACE V ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLICE 1.1 Současný stav dětské výživy v ČR a SR...6 1.2 Následky nevhodné stravy v dětském věku...8 Kapitola 2 11 VÝVOJ A VÝŽIVA 2.1 Vliv

Více

aneb POTŘEBNÁ SOUČÁST VÝŽIVY PRO PACIENTY S EB Mgr. Michaela Halbrštátová

aneb POTŘEBNÁ SOUČÁST VÝŽIVY PRO PACIENTY S EB Mgr. Michaela Halbrštátová BÍLKOVINY TUK BÍLKOVINA aneb POTŘEBNÁ SOUČÁST VÝŽIVY PRO PACIENTY S EB Mgr. Michaela Halbrštátová Obsah: 1. Co je Bílkovina... 1 2. V jakých potravinách se bílkovina nachází... 2 3. Vylučování a metabolismus

Více

Životospráva při vrcholném tréninku

Životospráva při vrcholném tréninku 1 Seminární práce Školení trenéru III. třídy Životospráva při vrcholném tréninku Vojtěch Binhak Liberec 2014 2 Obsah Životospráva... 3 Výživa... 3 Bílkoviny... 4 Tuky... 6 Vitamíny... 7 Minerály... 7 Pitný

Více

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz Složka sady Autor Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Předmět Tematický okruh Téma VY_52_INOVACE_Pr.8.14 Michaela Gleichová Člověk a příroda Přírodopis Přírodopis Biologie člověka Zdravá výživa Ročník 8.

Více

Výživa sportovců v období vrcholové přípravy. Bc. Jindřich Zdráhal

Výživa sportovců v období vrcholové přípravy. Bc. Jindřich Zdráhal Výživa sportovců v období vrcholové přípravy Bc. Jindřich Zdráhal Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Práce je zaměřena na výživu sportovců v období intenzivního tréninku. Posuzuje vhodnost použití potravinového

Více

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Táboře Učební texty a vzdělávací

Více

Krmivo Optimální management silážování. Dojnice Přesně spočítat cenu základního krmiva. Prasata Na vlně úspěchu: Bonvital přináší profit

Krmivo Optimální management silážování. Dojnice Přesně spočítat cenu základního krmiva. Prasata Na vlně úspěchu: Bonvital přináší profit 1. srpna 2006, číslo 2/2006 Odborný časopis pro moderní chov zvířat a výživu Krmivo Optimální management silážování Dojnice Přesně spočítat cenu základního krmiva Prasata Na vlně úspěchu: Bonvital přináší

Více

Vláknina jako zdroj energie v kukuřici Ing. Václav Jambor, CSc., Blažena Vosynková NutriVet s.r.o., www.nutrivet.cz

Vláknina jako zdroj energie v kukuřici Ing. Václav Jambor, CSc., Blažena Vosynková NutriVet s.r.o., www.nutrivet.cz Vláknina jako zdroj energie v kukuřici Ing. Václav Jambor, CSc., Blažena Vosynková NutriVet s.r.o., www.nutrivet.cz Výživa přežvýkavců je založena na využití rostlinných bílkovin. Kromě zdrojů N-látek

Více

Psi a veganská strava

Psi a veganská strava Psi a veganská strava Kateřina Sapíková Vegan Fest 2014 Obsah Úvod...3 1 Představení psího předka vlka (masožravce)...3 1.1 Obecné znaky masožravců...3 1.2 Přirozená strava vlků...4 2 Pes domácí...5 2.1

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výživa a doplňková strava při posilování - začátečníci Diplomová práce

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výživa a doplňková strava při posilování - začátečníci Diplomová práce MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovní medicíny a zdravotní tělesné výchovy Výživa a doplňková strava při posilování - začátečníci Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA FYZIKY, CHEMIE A ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Léčebná výživa pohledem pacienta Brno 2015 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jiří Šibor, Ph.D Vypracovala: Bc. Jana Zimolová

Více

Vztah ExNL. Pig Nutr., 4/2

Vztah ExNL. Pig Nutr., 4/2 Vztah ExNL. Pig Nutr., 4/2 Význam energie x protein u prasat 1. Úvod 1.1 bílkoviny a efekt příjmu energie na ukládání bílkovin 2. vnitřní faktory 2.1 pohlaví 2.1.1 Prasata od 20 do 50 kg živé váhy 2.1.2

Více

Zdravotní bezpečnost krmiv, stájové prostředí a výskyt mastitid

Zdravotní bezpečnost krmiv, stájové prostředí a výskyt mastitid Partnerská síť mezi univerzitami a soukromými subjekty s vazbou na environmentální techniky v chovu skotu (CZ 1.07/2.4.00/31.0037) Zdravotní bezpečnost krmiv, stájové prostředí a výskyt mastitid Zdeněk

Více

Maso, mléko, mléčné výrobky. PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Maso, mléko, mléčné výrobky. PaedDr. Mgr. Hana Čechová Maso, mléko, mléčné výrobky. Ano či ne? PaedDr. Mgr. Hana Čechová OSNOVA 1. Maso 2. Mléko 3. Mléko kravské 4. Mléko kozí 5. Mléko ovčí 6. Rostlinná mléka 2 Mozek dnešního člověka potřebuje až třikrát více

Více