Redakn upravená. Závrená zpráva projektu 1G58076

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Redakn upravená. Závrená zpráva projektu 1G58076"

Transkript

1 Redakn upravená Závrená zpráva projektu 1G58076 Charakteristiky škrobu a bílkovin zrna pšenice pro nepotravináské využití; donory cenných znak, vhodné odrdy a pstitelské technologie Téma: Rozvoj technologií pro nepotravináské užití zemdlských surovin s využitím produkního potenciálu zemdlských plodin a vyhledávání nových druh a odrd rostlin a vypracování technologií jejich pstování, které budou poskytovat kvalitní a cenov pijatelné suroviny s požadovanými parametry pro nepotravináské využití Doba ešení: Odpovdný ešitel: Dr. Ing. Pavel Horika Píjemce-koordinátor: Výzkumné centrum SELTON, s.r.o. ( ) Stupice 24, Sibina 1

2 Osnova zprávy a její souásti 1. Organizace úastnící se projektu 3 2. ešitelský tým 6 3. Náklady za projekt celkem 9 4. Zhodnocení prbhu ešení Pílohy Dosažené výsledky Popis uplatnní 100 2

3 1. Organizace úastnící se projektu I organizace Obchodní jméno - název Výzkumné centrum SELTON, s.r.o. Obchodní jméno - oficiální název v anglitin Zkratka názvu SELTON Zpsob útování FC - Úplné náklady Role organizace píjemce - koordinátor Vazba na organizaci Druh organizace Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstíku ( 2 odst. 2 písm. a) a 27 Adresa sídla, spojení na organizaci - ulice, p./.or. Stupice 24/ - PS, obec Sibina - stát eská republika - telefon Bankovní spojení -DI - banka kód, název Komerní banka Praha 7 - íslo útu, sp. symbol , Statutární zástupce - titul ped, jméno, Dr. Ing. Pavel Horika píjmení, titul za - funkce jednatel - telefon mobil fax Statutární zástupce - titul ped, jméno, Ing. Jan Grza. píjmení, titul za - funkce jednatel - telefon mobil fax

4 I organizace Obchodní jméno - název Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i Obchodní jméno - oficiální název v anglitin Zkratka názvu VÚRV Zpsob útování FC - Úplné náklady Role organizace píjemce Vazba na organizaci Druh organizace Státní píspvková organizace (zákon. 219/2000 Sb.) Adresa sídla, spojení na organizaci - ulice, p./.or. Drnovská 507/ - PS, obec Praha 6 - Ruzyn - stát eská republika - telefon Bankovní spojení -DI CZ banka kód, název Komerní banka Praha 6 - íslo útu, sp. symbol , Statutární zástupce - titul ped, jméno, Doc. RNDr. Ing. František Kocourek CSc. píjmení, titul za - funkce editel - telefon mobil - fax

5 I organizace Obchodní jméno - název eská zemdlská univerzita v Praze Obchodní jméno - oficiální název v anglitin Zkratka názvu ZU Zpsob útování AC - Dodatené náklady Role organizace píjemce Vazba na organizaci Druh organizace Veejná nebo státní vysoká škola (zákon. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (o vysokých školách) Adresa sídla, spojení na organizaci - ulice, p./.or. Kamýcká 129/ - PS, obec Praha 6 - Suchdol - stát eská republika - telefon Bankovní spojení -DI CZ banka kód, název Komerní banka Praha 6 - íslo útu, sp. symbol , Statutární zástupce - titul ped, jméno, Prof. Ing. Jan Hron DrSc., dr. h. c. píjmení, titul za - funkce rektor - telefon mobil - - fax

6 ešitelský tým Celé jméno, R Bradová Jana Ing. Role osoby pi ešení další ešitel projektu Spojení Píslušnost k organizaci Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Odbor OGŠKP Pracovního pomr, kmenový pracovník organizace - vdecký pracovník funkce Celé jméno, R Bucková Jitka Role osoby pi ešení další pracovník projektu Spojení Píslušnost k organizaci Výzkumné centrum SELTON, s.r.o. Pracovního pomr, kmenový pracovník organizace - laborantka funkce Celé jméno, R Capouchová Ivana Doc. Ing. CSc. Role osoby pi ešení další ešitel projektu Spojení Píslušnost k organizaci eská zemdlská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, potravinových a pírodních zdroj, díve AF Pracovního pomr, kmenový pracovník organizace - docentka funkce Celé jméno, R Dotlail Ladislav Ing. CSc. Role osoby pi ešení další ešitel projektu Spojení Píslušnost k organizaci Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i Výzkumný ústav rostlinné výroby, odbor OGŠ Pracovního pomr, funkce kmenový pracovník organizace - editel odboru genetiky a šlechtní VÚRV Celé jméno, R Dvoáek Václav Ing. Ph.D. Role osoby pi ešení ešitel projektu Spojení Píslušnost k organizaci Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i Výzkumný ústav rostlinné výroby, odbor OGŠ Pracovního pomr, kmenový pracovník organizace - vdecký pracovník funkce 6

7 Celé jméno, R Erhartová Daniela Bc. Role osoby pi ešení další pracovník projektu Spojení Píslušnost k organizaci eská zemdlská univerzita v Praze Pracovního pomr, kmenový pracovník organizace - technika funkce Celé jméno, R Famra Oldich Ing. CSc. Role osoby pi ešení ešitel projektu Spojení Píslušnost k organizaci eská zemdlská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, potravinových a pírodních zdroj, díve AF Pracovního pomr, kmenový pracovník organizace - odborný asistent funkce Celé jméno, R Horika Pavel Dr. Ing. Role osoby pi ešení odpovdný ešitel projektu Spojení Píslušnost k organizaci Výzkumné centrum SELTON, s.r.o. Výzkumné centrum SELTON, s.r.o. Pracovního pomr, funkce kmenový pracovník organizace - vedoucí stanice, vedoucí stediska šlechtní pšenice Celé jméno, R Ovesná Jaroslava RNDr. CSc. Role osoby pi ešení další ešitel projektu Spojení Píslušnost k organizaci Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i Výzkumný ústav rostlinné výroby, odbor OGŠ Pracovního pomr, kmenový pracovník organizace - Vdecký pracovník funkce Celé jméno, R Papoušková Ludmila Ing. Role osoby pi ešení další ešitel projektu Spojení Píslušnost k organizaci Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i Výzkumný ústav rostlinné výroby, odbor OGŠ Pracovního pomr, kmenový pracovník organizace - vdecký pracovník funkce 7

8 Celé jméno, R Pavlátová Lucie Mgr. Role osoby pi ešení další ešitel projektu Spojení Píslušnost k organizaci Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i Výzkumný ústav rostlinné výroby, odbor OGŠ Pracovního pomr, kmenový pracovník organizace - vdecký pracovník funkce Celé jméno, R Riljáková Božena Role osoby pi ešení další pracovník projektu Spojení Píslušnost k organizaci eská zemdlská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, potravinových a pírodních zdroj, díve AF Pracovního pomr, kmenový pracovník organizace - laborantka funkce Celé jméno, R Sedláek Tibor Ing. Role osoby pi ešení další ešitel projektu Spojení Píslušnost k organizaci Výzkumné centrum SELTON, s.r.o. Výzkumné centrum SELTON, s.r.o. Pracovního pomr, kmenový pracovník organizace - vedoucí laboratoe funkce Celé jméno, R Skala Radovan Ing. Role osoby pi ešení další ešitel projektu Spojení Píslušnost k organizaci Výzkumné centrum SELTON, s.r.o. Výzkumné centrum SELTON s.r.o. Pracovního pomr, kmenový pracovník organizace - šlechtitel funkce Celé jméno, R Stehno Zdenk Ing. CSc. Role osoby pi ešení další ešitel projektu Spojení Píslušnost k organizaci Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i Oddlení genové banky Pracovního pomr, kmenový pracovník organizace - povený vedením funkce oddlení genové banky 8

9 Celé jméno, R Uhlíová Olga Role osoby pi ešení další pracovník projektu Spojení Píslušnost k organizaci Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i Výzkumný ústav rostlinné výroby, odbor OGŠ Pracovního pomr, kmenový pracovník organizace - technický pracovník funkce 3. Náklady za projekt celkem 3.1. NÁKLADOVÉ TABULKY ZA JEDNOTLIVÉ ORGANIZACE SKUTENÉ CELKEM ZA CELOU DOBU EŠENÍ Rok Typ Organizace Zpsob útování Role organizace ZA CELOU DOBU EŠENÍ skutené Výzkumné centrum SELTON, s.r.o. NÁKLADY tis. K ZDROJE tis. K 18. UZNANÉ NÁKLADY PÍMÉ NÁKLADY Osobní Poízení HMM Poízení NHMM Provoz a údržba HMM Služby Materiál Cestovné Specifické náklady DOPLKOVÉ NÁKLADY 2899 Souet: Souet: Souet: Souet: Souet: Souet: Souet: Souet: Souet: 57 0 Souet: Souet: 592 MZE18 - CELKEM Z MZE MZE Osobní z MZE NZF18 - CELKEM Z NZF OVZ18 - CELKEM Z OVZ 2837 Souet: Souet: Souet: 58 0 Souet: 0 9

10 Rok Typ Organizace Zpsob útování Role organizace ZA CELOU DOBU EŠENÍ skutené Výzkumný ústav rostlinné výrobyvýzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i FC - Úplné náklady píjemce NÁKLADY tis. K ZDROJE tis. K 18. UZNANÉ NÁKLADY PÍMÉ NÁKLADY Osobní Poízení HMM Poízení NHMM Provoz a údržba HMM Služby Materiál Cestovné Specifické náklady DOPLKOVÉ NÁKLADY 2177 Souet: Souet: Souet: Souet: 85 0 Souet: Souet: Souet: Souet: Souet: 20 0 Souet: Souet: 587 MZE18 - CELKEM Z MZE MZE Osobní z MZE NZF18 - CELKEM Z NZF OVZ18 - CELKEM Z OVZ 2177 Souet: Souet: Souet: 0 0 Souet: 0 10

11 Rok Typ Organizace Zpsob útování Role organizace ZA CELOU DOBU EŠENÍ skutené eská zemdlská univerzita v Praze AC - Dodatené náklady píjemce NÁKLADY tis. K ZDROJE tis. K 18. UZNANÉ NÁKLADY PÍMÉ NÁKLADY Osobní Poízení HMM Poízení NHMM Provoz a údržba HMM Služby Materiál Cestovné Specifické náklady DOPLKOVÉ NÁKLADY 1080 Souet: Souet: Souet: Souet: 60 0 Souet: 0 0 Souet: Souet: Souet: Souet: 37 7 Souet: Souet: 157 MZE18 - CELKEM Z MZE MZE Osobní z MZE NZF18 - CELKEM Z NZF OVZ18 - CELKEM Z OVZ 1080 Souet: Souet: Souet: 0 0 Souet: 0 11

12 3.2. NÁKLADOVÁ TABULKA ZA PROJEKT SKUTENÉ CELKEM ZA CELOU DOBU EŠENÍ Rok Typ PROJEKT ZA CELOU DOBU EŠENÍ skutené 1G58076 NÁKLADY tis. K ZDROJE tis. K 18. UZNANÉ NÁKLADY PÍMÉ NÁKLADY Osobní Poízení HMM Poízení NHMM Provoz a údržba HMM Služby Materiál Cestovné Specifické náklady DOPLKOVÉ NÁKLADY 6156 Souet: Souet: Souet: Souet: Souet: Souet: Souet: Souet: Souet: Souet: Souet: 1336 MZE18 - CELKEM Z MZE MZE Osobní z MZE NZF18 - CELKEM Z NZF OVZ18 - CELKEM Z OVZ 6094 Souet: Souet: Souet: 58 0 Souet: 0 4. Zhodnocení prbhu ešení V roce 2006 probíhaly standardizaní a metodické práce u vybraných metod a následovaly podrobné chemicko-technologické rozbory u shromáždných materiál z ORO pokus ÚKZÚZ ze sklizového roníku V dalších postupech se jednalo o výbr, výsev a sklize genofondu jarních a ozimých pšenic z kolekcí GB, zajištní a shromáždní materiál z ORO pokus ÚKZÚZ (2006), výbr a shromáždní genofondu ozimých a jarních pšenic z kolekcí GB dle pedchozích jakostních kritérií, zajištní materiál (DH-linií) z probíhajících pokus zamených na krmnou kvalitu pšenice a materiál pšenic s rozdílnou úrovní ošetení a technologie. V podzimním posklizovém období byly dokonovány dle plánované metodiky základní chemickotechnologické rozbory materiál z ORO pokus ÚKZÚZ (2005) a probhlo shromáždní výše uvedených materiál ze sklizového roníku

13 V roce 2007 probíhaly podrobné chemicko-technologické rozbory u shromáždných materiál z ORO pokus ÚKZÚZ ze sklizového roníku V dalších postupech se jednalo o výsev a sklize genofondu jarních a ozimých pšenic z kolekcí GB, zajištní a shromáždní materiál z ORO pokus ÚKZÚZ (2007), výsev a sklize materiál (DH-linií) z probíhajících pokus zamených na krmnou kvalitu pšenice a materiál pšenic s rozdílnou úrovní ošetení a rozdílnou technologií pípravy pdy. V podzimním posklizovém období byly dokonovány dle plánované metodiky základní chemicko-technologické rozbory (materiál z ORO pokus ÚKZÚZ (2006) a probhlo shromáždní výše uvedených materiál ze sklizového roníku Byly provedeny rozbory materiál ze souboru zameného na krmnou kvalitu a souboru zameného na pstitelské technologie. V roce 2008 probíhaly podrobné chemicko-technologické rozbory u shromáždných materiál z ORO pokus ÚKZÚZ ze sklizového roníku V dalších postupech se jednalo o výsev a sklize genofondu jarních a ozimých pšenic z kolekcí GB, zajištní a shromáždní materiál z ORO pokus ÚKZÚZ (sklize 2008), výsev a sklize materiál (DH-linií) z probíhajících pokus zamených na krmnou kvalitu pšenice a materiál pšenic s rozdílnou úrovní ošetení a rozdílnou technologií pípravy pdy. V podzimním posklizovém období byly dokonovány dle plánované metodiky základní chemicko-technologické rozbory (materiál z ORO pokus ÚKZÚZ(sklize 2007) a probhlo shromáždní výše uvedených materiál ze sklizového roníku Byly provedeny rozbory materiál ze souboru zameného na krmnou kvalitu a souboru zameného na pstitelské technologie. V roce 2009 probíhaly podrobné chemicko-technologické rozbory ve vztahu k výtžnosti bioetanolu a biodegradabilních plast u shromáždných materiál z ORO pokus ÚKZÚZ ze sklizového roníku V dalších postupech se jednalo o podrobné chemicko-technologické rozbory z probíhajících pokus s rozdílnou úrovní ošetení a rozdílnou technologií pípravy pdy. Byl vypracován a aplikován metodický postup izolace škrobu a mikroskopické digitalizace škrobových zrn pro úely hodnocení jednotlivých velikostních frakcí škrobových zrn. Dále probíhal vývoj NIR kalibraních model pro hodnocení separovaných kapalných bílkovinných frakcí a práce na optimalizaci a využití molekulárn-biochemických marker pro charakterizaci alel waxy genu a gen puroindolin. Projektový a ešitelský tým zstal až na drobné zmny v navrhovaném složení. (Projektový tým: 2007 V souladu s 17 ods. 2 zákona. 341/2005 Sb. o veejných výzkumných institucích ve znní pozdjších pedpis byl do funkce editele VÚRV, v.v.i. jmenován s úinností od 25. ervna 2007 doc. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.; ešitelský tým: 2005 paní J. Bucková pevzala aktivity v projektu po paní. V. Cihelkové, která již v Seltonu nepracuje; Tereza Louková - ukonena práce na projektu, ukonila pracovní pomr na ZU; Marie Kejmarová - ukonena práce na projektu, ukonila pracovní pomr ve VÚRV,v.v.i.). Metodický postup ešení byl proveden dle plánu s nezbytnými dílími úpravami metodik jednotlivých stanovení. Z dvodu nízké opakovatelnosti byla optimalizována metodika stanovení výtžnosti etanolu (kvasný pokus), vypracována nová metodika stanovení výtžnosti biodegradabilních plast (polymer kyseliny mléné) a další (viz. ást dosažené výsledky V001). Bylo dosaženo pepokládaných výsledk dle plánu projektu. Zejména byly oveny a optimalizovány metody pro studium znak a vlastností škrobu a bílkovin 13

14 pšeniného zrna, pro posouzení genetické a environmentální promnlivosti sledovaných charakteristik; dále byla ovena ddinost sledovaných charakteristik škrobu a bílkovin a jejich interakce s prostedím; dále byly získány nové teoretické poznatky o struktue a vlastnostech škrobu a bílkovin pšenice a jejich vzájemných vztazích; dále byl charakterizován komplex požadovaných znak pšenice pro specifickou koncovou kvalitu nepotravináské produkce (škrob, bioetanol, biodegradovatelné materiály, krmiva); dále byly vybrány a charakterizovány donory významných znak urujících specifickou kvalitu zrna pro rzné zpsoby nepotravináského využití a ovena možnost využití biochemických markér (zásobní bílkoviny, isozymy) a DNA markér pro výbr genetických zdroj a odrd; dále byl hodnocen vliv pstitelských a klimatických podmínek na produkci a kvalitu pšenice pro rzné smry nepotravináského využití; dále byly doporueny vybrané odrdy, podmínky a technologie pstování pro produkci pšenice se specifickou kvalitou pro rzné nepotravináské využití (škrob, bioetanol, biodegradovatelné materiály, krmiva). Finanní prostedky byly erpány v souladu s plánem. Pi erpání finanních prostedk došlo k menším pesunm mezi nákladovými položkami v rámci pravidel NAZV U ešitele ZU v Praze byly povoleny zmny nákladové tabulky a jejich zdvodnní na základ dopisu MZe R.j / U ešitele ZU v Praze došlo pi erpání finanních prostedk k menším pesunm mezi nákladovými položkami (do 10 %). Nebyly vyerpány ástky v položkách služby 3700 K, cestovné 1200 K, specifické náklady 1200 K. Pekroena byla položka materiál o 7100 K. Celkové erpání nebylo pekroeno. Pílohy Pílohami redakn upravené závrené zprávy jsou získaná data z pokus ORO ÚKZÚZ , data z pokus technologie , data z pokus genofondu , data z pokus krmná kvalita , data z pokusu gluteniny, data z pokusu vypíratelnost lepku. Dosažené výsledky V001 Ovení a optimalizace metod pro studium znak a vlastností škrobu a bílkovin pšeniného zrna pro posouzení genetické a environmentální promnlivosti sledovaných charakteristik. Pro hodnocení sledovaných charakteristik škrobu a bílkovin obsahu škrobu, obsahu bílkovin, výtžnosti etanolu a výtžnosti kyseliny mléné byly ovovány a optimalizovány následující metodické postupy: V001/1 Nepímé stanovení obsahu škrobu a obsahu bílkovin S referenními metodami byly porovnávány dva rzné typy pístroj pracujících na základ spektroskopie v blízkém infraerveném spektru (NIRS), a to Infratec1241 a NIRS6500. Byly porovnávány hodnoty obsahu škrobu a bílkovin získané referenní metodou dle Kjeldahla pro obsah bílkovin a metodou dle Ewerse pro obsah škrobu s hodnotami obsahu bílkovin (Tab. V001/1/1) a obsahu škrobu (Tab. V001/1/2) získanými pomocí kalibraních model jednotlivých NIRS pístroj. 14

15 Tab. V001/1/1: Korelaní koeficienty pro obsah bílkovin mezi jednotlivými stanoveními Bílkoviny % Bílkoviny % Bílkoviny % (Kjeldahl) (Infratec1241) (NIRS6500) Bílkoviny % (Kjeldahl) 0,9425 0,7957 Bílkoviny % (Infratec1241) 0,9425 0,8289 Bílkoviny (NIRS6500) 0,7957 0,8289 Tab. V001/1/2: Korelaní koeficienty pro obsah škrobu mezi jednotlivými stanoveními Škrob % (Ewers) Škrob % (Infratec1241) Škrob % (NIRS6500) Škrob % (Ewers) 0,6318 0,5380 Škrob % (Infratec1241) 0,6318 0,5744 Škrob % (NIRS6500) 0,5380 0,5744 Dílí závry: Pro následné použití byl z dvodu lepší shody výsledk s referenními metodami vybrán pístroj Infratec1241. V001/2 Využití FT-NIR spektroskopie pro predikci vybraných parametr Na konci roku 2006 byl získán na pracovišt Genové banky ve VÚRV pístroj NIR spektroskop Nicolet Antaris II vybavený interferometrem se systémem Fourierovy transformace (FT). V prbhu ešení projektu byly na základ referenních metod vypracovány i na tomto pístroji následující optimalizované NIR kalibraní modely predikce obsahu NL, škrobu, výtžnosti bioetanolu a hodnoty PSI. S výjimkou parametru PSI byly na základ tíletých kalibrací referenních materiál dosaženy pro zbývající znaky vysoké korelaní hodnoty nad 0,9 (Tab. V001/2/1). Vyšší chyby kížové validace resp. predikce pi využití nezávislých vzork pedevším u PSI ale i škrobu ve srovnání nap. s predikcí NL naznaují nižší robustnost predikce u tchto parametr, což je i v tabulce vyjádeno hodnotou indexu kvality kalibrace (P-index). Rovnž byly na pístroji Nicolet Antaris II vypracovány unikátní modelové kalibraní rovnice pro frakcionaci bílkovin na úrovni celých zrn i separovaných kapalin (Tab. V001/2/2). Vycházelo se v tomto pípad ze souboru 4 registrovaných materiál pšenice jejichž frakce byly referenn hodnoceny v letech na dvou lokalitách a pro 4 zpsoby ošetení. Vzhledem k signifikantním vazbám bílkovinných frakcí k celkovým obsahm dusíkatých látek byly predikce i na této úrovni pomrn úspšné. V pípad znalosti materiál, resp. signifikantních vazeb jejich bílkovinných frakcí k celkovým bílkovinám, lze tyto predikní modely rutinn využívat, a to pedevším predikce gliadinové složky zrna vykazující obecn nejvyšší symetrii k nárstu celkových bílkovin a potvrdila vysokou korelaní hodnotu kalibraní rovnice (R 2 = 0,97) s nízkou chybu predikce (SEP = 0,32 %). Nevýhodou tohoto jinak vysoce expeditivního systému predikce bílkovinných frakcí je však pedpoklad stabilní vazby jednotlivých bílkovinných frakci k variabilit celkových bílkovin u rzných odrd. Ten lze oekávat pouze u geneticky užšího souboru registrovaných materiál pšenic. Vysokou úrove predikce lze rovnž oekávat pedevším u materiál s obdobnou úrovní technologické kvality. Pi oekávané znalosti genetického pozadí výchozích materiál ve šlechtitelském procesu se tato metoda zdá být velmi efektivní. V pípadech hledání nových genetických zdroj i ovování potomstev z velmi specifických kížení, mže být situace komplikovanjší s významn vyšší úrovní chyby predikce. Z toho dvodu bylo pistoupeno k pímé separaci albuminoglobulinové a gliadinové frakce s možností jejich detekce pomocí FT-NIR pímo 15

16 v kapalin. Poslední gluteninová frakce se pak dopote z rozdílu mezi celkovým obsahem bílkovin a sumou albumino-globulinové a gliadinové frakce. Dosažené výsledky predikce albumino-globulinové i gliadinové frakce jak v rámci modelového souboru 4 registrovaných odrd tak širšího spektra 24 materiál krajových odrd prokazují vysokou úrove predikce i nízkou hodnotu predikní chyby. O nco nižší úrove predikce albumino-globulinové frakce dle referenní metody RP-HPLC byla dána pedevším pítomností rozpustných dusíkatých látek nebílkovinné povahy (nap. volné AK, nukleové kys. apod.), do extrakce první separované frakce a NIR spektrum pravdpodobn signifikantn ovlivují (Tab. V001/2/3). Dílí závry: Získané kalibrace jsou slibným nedestruktivním nástrojem k doplkovému hodnocení šlechtitelských materiál a genetických zdroj, a to pedevším v pípad nízkého množství osiva nedovolující standardní technologické postupy. Predikce obsahu škrobu v zrnu pšenice se na podklad tohoto pístroje již staly standardním parametrem hodnotící kolekce pšeniných genových zdroj v GB a jsou každoron zanášeny do spolené databáze EVIGEZ (Evidence Genetických Zdroj) a na vyžádání jsou k dispozici šlechtitelské praxi. Možnosti predikce obsahu (pomr) bílkovinných frakcí pomocí NIR významn rozšiují možnosti posouzení technologické kvality zrna v raných fázích šlechtní i studia genetických zdroj. 16

17 Tab. V001/2/1: Parametry kalibrací získaných z tíletých hodnocení na pístroji Nicolet Antaris II s Fourierovou transformací Soubor Znak Rozsah znaku soubor ks NIR - regiony R 2 SEC SECV SEP ORO P index faktory vyazeno % NL 7,80-16, % škrobu Výtžnost bioetanolu (l/100 kg) 41-45, PSI 9,30-37, PSI-komposity 9,30-37, možnost zprmrování spekter u vzork s identickou tvrdostí (tzv. tvorba kompozit) - vede k dosažení o nco lepších predikních parametr 2 index kvality predikce (0-100 %) vycházející z rozdíl mezi parametry kalibraní rovnice (korelace, chyba) a chybou kížové validace a chybou predikce Tab. V001/2/2: Modelové kalibraní rovnice pro predikci bílkovinných frakcí na úrovni zrna a separovaného roztoku píslušné bílkovinné frakce (moderní odrdy) Soubor znak Rozsah znaku soubor NIR - regiony R 2 SEC SECV RMSEP P index faktory vyazeno Technologie Alb+Glo v zrnu (%) 2,984-4, Gliadiny v zrnu (%) 2,717-6, Gluteniny v zrnu (%) 3,516-7, Alb+Glo v zrnu (%) (roztok) 2,984-4, , Gliadiny v zrnu (%) , (roztok) 2,717-6, Tab. V001/2/3: Modelové kalibraní rovnice pro predikci bílkovinných frakcí na úrovni separovaného roztoku píslušné bílkovinné frakce (krajové odrdy) Soubor znak Rozsah znaku soubor NIR - regiony R 2 SEC SECV Alb+Glo (Kjeldahl) (%) 2,731-5, ; Kraj. odrdy pšenice Alb+Glo (RP-HPLC) (%) 1,450 4, Gliadiny (Kjeldahl) (%) 2,414 9, ;

18 V001/3 Hodnocení distribuce velikosti škrobových zrn pomocí optické mikroskopie Na modelovém souboru dvou vybraných vzork pšenice seté (L 110 a L 159) z experimentálního souboru. 4 - DH linií byly v letošním roce provedeny metodické pokusy se zamením na hodnocení distribuce velikosti a tvarových vlastností škrobových zrn. Cíl innosti byl smrován pedevším k optimalizaci mikroskopické metody a následné obrazové analýzy a vyhodnocení efektivnosti a opakovatelnosti získaných mení. Použité dv pšeniné DH linie se odlišovaly v pítomnosti žitné translokace. Separace škrobu dle modifikované metodiky (V001/8) byla provedena ve tech opakováních u každé DH linie. Separovaný škrob z každého opakování byl lyofilizován a následn rozdlen do 3 zkumavek a optovn resuspendován v koncentraci 1mg škrobu na 1ml demineralizované vody s pídavkem zhruba 1 kapky jodové tinktury na zbarvení škrobových zrn. Z každé zkumavky byly pipraveny ti mikroskopické preparáty které byly snímány pod optickým mikroskopem s propojeným digitálním fotoaparátem pro digitalizaci a ukládání snímk. Na jeden mikroskopický preparát tak pipadalo zhruba nepekrývajících se mikroskopických snímk a celkov pro jednu hodnocenou linii bylo provedeno cca 540 snímk. Pro posouzení úrovn opakovatelnosti metody byly v rámci jedné linie vytvoeny ti odlišné úrovn testování (1. mikroskopický preparát, 2. zkumavka, 3. izolát škrobu) s odlišným potem snímk, resp. testovaných škrobových zrn (Tab. V001/3/1). Kompletní soubor snímk, resp. poet analyzovaných škrobových zrn (více než na linii) sloužil ke zhodnocení vzájemných rozdíl u obou materiál. Pro velikostní a tvarovou analýzu dat byl použit freewareový obrazový software ImageJ 1.42n a byl vypracován podprný program (makro) pro automatické vyhodnocování databázov setídných snímk a detekci odpovídajících ástic škrobových zrn. Z graf na obr. V001/3/1-3 jednoznan vyplývá pokles variability distribuce ve velikostních kategoriích škrobových ástic s rostoucím potem škrobových zrn. V pípad úrovn izolace byla variabilita pro nejetnjší velikostní kategorie (5-20 m) v rozsahu 5-15 %. To jist není nezanedbatelná variabilita, pesto možno íci, že potenciáln vyšší variabilita cca nad 20 % mezi odlišnými materiály bude již na této úrovni spolehliv zaznamenána a z hlediska náronosti pedstavuje pípravu a vyhodnocení cca deseti mikroskopických preparát. Srovnání obou materiál nicmén probíhalo pi vyhodnocení trojnásobn vtšího potu škrobových zrn a detailního velikostního dlení škrobových zrn s prmry po 1 m. Grafy na obr. V001/3/4-5 u obou materiál dokládají typickou bimodální skladbu škrobových zrn se dvma poetními maximy pi prmrech 2-3 m resp m. Statistická analýza nepotvrdila významné rozdíly mezi distribucí velikosti škrobových zrn u sledovaných linií, pouze v pípad tvarové charakteristiky odhalila prkazn vyšší prmrný index cirkularity u linie L110, což je patrné i pi srovnání obou distribuních graf linií dle indexu cirkularity (obr. V001/3/6-7). Dílí závry: Získané výsledky prokázaly pi dodržení definovaných podmínek možnost relativn spolehlivého a z hlediska velmi nízkých náklad i efektivního screeningové hodnocení distribuce škrobových zrn vhodné pro analýzy menších soubor vzork pšenic (20-30), pípadn dalších obilnin. V pípad rozsáhlejších hodnocení a permanentjšího mení jsou na trhu k dispozici nákladné, nicmén efektivnjší a pesnjší zaízení charakterizující velikost ástic principem laserové difrakce. Na druhé stran z hlediska hodnocení tvaru ástic jsou výstupy z tchto

19 zaízení velmi omezená a vtšinou pro tento úel kombinují s obdobnou námi použitou mikroskopickou metodou. Tab. V001/3/1 Prmrné poty škrobových zrn u jednotlivých úrovní testování Úrove Prmrný poet detekovaných škrobových zrn (L 110) Prmrný poet detekovaných škrobových zrn (L 159) 1. (Izolace) (Zkumavka) (Preparát) Obr. V001/3/1 Prmr škrobových zrn na úrovni preparátu Úrove 3: (Preparát) _a_I 1_a_II 1_a_III 1_b_I 1_b_II 1_b_III Poet pozorování 1_c_I _b_I _c_II _b_II _c_III _b_III _a_I _c_I _a_II _c_II _a_III _c _III _a_I _a_II _a_III _b_I 3_b_II 3_b_III 3_c_I 3_c_II 3_c_III Prmr škrobových zrn (um) 19

20 Obr. V001/3/2 Prmr škrobových zrn na úrovni zkumavky Obr. V001/3/3 Prmr škrobových zrn na úrovni izolátu Úrove 2: (Zkumavka) Úrove 1: (Izolát) Poet pozorování _a 339 2_a _b _b _c _c Poet pozorování I II 3_a 3_b Prmr škrobových zrn (um) 3_c III Prmr škrobových zrn (um) Obr. V001/3/4 Distribuce škrobových zrn dle prmru (L110) Obr. V001/3/5 Distribuce škrobových zrn dle prmru (L159) Distribuce škrobových zrn dle prmru Distribuce škrobových zrn dle prmru Poet pozorování L 110 Poet pozorování L prmr (um) prmr (um)

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012 1 2 Pístroje, materiály a inidla jsou jednou z kontrolovaných oblastí pi kontrolách úrovn správné laboratorní praxe, které provádí Státní ústav pro kontrolu léiv. Kontrolováno je jejich poizování, provoz,

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - FUMONISIN B 1 A B 2

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - FUMONISIN B 1 A B 2 Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - FUMONISIN B 1 A B 2 1 Rozsah a účel Metoda je vhodná pro stanovení fumonisinů B 1 a B 2 v krmivech. 2 Princip Fumonisiny

Více

Pro použít mléné bakterie?

Pro použít mléné bakterie? Pedstavujeme Vám novou generaci startovacích kultur FloraPan, urenou pro prmyslovou výrobu kvasových druh chleba. Tyto dv nové kultury obsahují vysoce koncentrované bakterie kyseliny mléné, pinášející

Více

Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha - Ruzyně

Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha - Ruzyně Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha - Ruzyně Vypracovaná jako výstup Výzkumného záměru VÚRV č.0002700602. (Nové poznatky, metody a materiály pro genetické zlepšování biologického potenciálu plodin a

Více

Dotazník pro testovací zaízení

Dotazník pro testovací zaízení ASLAB Stedisko pro posuzování zpsobilosti laboratoí Národní inspekní orgán SLP Výzkumný ústav vodohospodáský T. G. Masaryka, veejná výzkumná instituce Podbabská 30/2582, 160 62 Praha 6 Tel., fax 224 319

Více

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost VUT Brno Fakulta stavební Studentská vdecká a odborná innost Akademický rok 2005/2006 Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost Jméno a píjmení studenta : Roník, obor

Více

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži O B S A H : A. ÚVOD Strana 2 B. PÍPRAVA A PROVEDENÍ PRZKUM 1. Rozdlení území na dopravní oblasti 2 2. Metoda smrového przkumu 3 3. Uzávry

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.072.4.00/12.0045 Koordinátor: Mgr. Martin Šlachta, Ph.D. Metodik: prof. Ing. Jan Frelich, CSc. Finanční manažerka:

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001 Úplné znní organizaního ádu ŠZP Žabice ve znní Zmn a doplk.j. 104/2007-981 schválených Akademickým

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU D METODOU LC/MS

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU D METODOU LC/MS Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU D METODOU LC/MS 1 Účel a rozsah Tento postup specifikuje podmínky pro stanovení vitamínu D3 v krmivech metodou LC/MS. 2 Princip Zkušební

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU A A VITAMÍNU E METODOU HPLC

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU A A VITAMÍNU E METODOU HPLC Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU A A VITAMÍNU E METODOU HPLC 1 Účel a rozsah Postup specifikuje podmínky pro stanovení vitamínu A a vitamínu E v krmivech a premixech. 2 Princip

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU 5-VINYL - 2-THIOOXAZOLIDONU (GOITRINU) METODOU GC

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU 5-VINYL - 2-THIOOXAZOLIDONU (GOITRINU) METODOU GC Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU 5-VINYL - 2-THIOOXAZOLIDONU (GOITRINU) METODOU GC 1 Rozsah a účel Metoda specifikuje podmínky pro stanovení vinylthiooxazolidonu (dále VOT) v krmivech.

Více

1. Metodika. Protokol č. F1-4 Metodika: Srovnávací analýza efektivity přípravy rekombinantního proteinu ve fermentoru

1. Metodika. Protokol č. F1-4 Metodika: Srovnávací analýza efektivity přípravy rekombinantního proteinu ve fermentoru Protokol č.: F1-4 Datum: 20.12.2010 Metodika: analýza efektivity přípravy výběr z výsledků ze zkušebních provozů výroby antigenů. Vypracoval: Ing. Václav Filištein, Mgr. Tereza Chrudimská, Spolupracující

Více

N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie

N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie ÚSTAV TECHNOLOGIE VODY A PROSTŘEDÍ N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie Název úlohy: Hydrobiologie: Stanovení koncentrace chlorofylu-a Vypracováno v rámci projektu: Inovace a restrukturalizace

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS 1 Rozsah a účel Postup je určen pro stanovení obsahu melaminu a kyseliny kyanurové v krmivech. 2 Princip

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 1 DOPRAVNÍ A PEPRAVNÍ PRZKUMY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

Izolace genomové DNA ze savčích buněk, stanovení koncentrace DNA pomocí absorpční spektrofotometrie

Izolace genomové DNA ze savčích buněk, stanovení koncentrace DNA pomocí absorpční spektrofotometrie Izolace genomové DNA ze savčích buněk, stanovení koncentrace DNA pomocí absorpční spektrofotometrie IZOLACE GENOMOVÉ DNA Deoxyribonukleová kyselina (DNA) představuje základní genetický materiál většiny

Více

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK Semestrální projekt 18.1.2007 GN 262 Barbora Hejlková 1 OBSAH OBSAH...2 ZADÁNÍ...3

Více

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru Výzkumný záměr: Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu Studium polních plodin v souvislosti

Více

PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN. Roundup Klasik

PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN. Roundup Klasik PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN Roundup Klasik Postikový pípravek ve form kapalného koncentrátu pro ední vodou k hubení vytrvalých a jednoletých plevel na orné pd, v ovocných sadech, vinohradech, v okrasných

Více

Sedláček Tibor SELGEN, a.s. ŠS Stupice, Stupice 24, Sibřina 25084 laborator@selgen.cz. Kvalita pšenice

Sedláček Tibor SELGEN, a.s. ŠS Stupice, Stupice 24, Sibřina 25084 laborator@selgen.cz. Kvalita pšenice Sedláček Tibor SELGEN, a.s. ŠS Stupice, Stupice 24, Sibřina 25084 laborator@selgen.cz Kvalita pšenice Kvalitou suroviny obecně rozumíme vhodnost pro technologické zpracování při výrobě finálního produktu.

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2010

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2010 ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2010 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace:

Více

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ]

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006 [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Ve Zlín dne 30. dubna 2007 Obsah 1. Profil spolenosti 2. Vrcholové orgány spolenosti a údaje o akcionáích

Více

PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN CLINIC

PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN CLINIC PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN CLINIC Postikový postemergentní herbicidní pípravek ve form rozpustného koncentrátu pro ední vodou, urený k hubení vytrvalých i jednoletých plevel na orné pd, v ovocných sadech,

Více

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Sucho a degradace půd v České republice - 2014 Brno 7. 10. 2014 Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Vodní provoz polních plodin Ing. Jana Klimešová Ing. Tomáš Středa, Ph.D. Mendelova

Více

Aplikace polysiloxan pro fixaci radioaktivních sorbent

Aplikace polysiloxan pro fixaci radioaktivních sorbent Aplikace polysiloxan pro fixaci radioaktivních sorbent 1) Ing. Petr Polívka, 2) Ing. Antonín Vokál, CSc., 2) Ing. Monika Kiselová 1) Centrum výzkumu ež s.r.o., Husinec-ež.p.130, 250 68 Husinec-ež http://www.cvrez.cz/

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) 1. Metodika

Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) 1. Metodika Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) Růstový stimulátor Nano-Gro, nanotechnologie vyrobená a dovezená z USA, prošla v letech 2007/2008 mnoho chemickými,

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 EDITELSTVÍ editel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IO: 652 697 05, DI: CZ65269705

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

RNA Blue REAGENS PRO RYCHLOU PŘÍPRAVU ČISTÉ A NEDEGRADOVANÉ RNA (katalogové číslo R011, R012, R013)

RNA Blue REAGENS PRO RYCHLOU PŘÍPRAVU ČISTÉ A NEDEGRADOVANÉ RNA (katalogové číslo R011, R012, R013) RNA Blue REAGENS PRO RYCHLOU PŘÍPRAVU ČISTÉ A NEDEGRADOVANÉ RNA (katalogové číslo R011, R012, R013) Upozornění: RNA Blue obsahuje fenol a další toxické komponenty. Při kontaktu s kůží je nutné omytí velkým

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY Stránka. 1 z 10 Roník 2006 SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY PROFIL PEDPISU: itul pedpisu: Vyhláška o podmínkách pipojení k elektrizaní soustav Citace: 51/2006 Sb. ástka: 23/2006 Sb. Na stran (od-do): 718-729

Více

Statistická analýza volebních výsledk

Statistická analýza volebních výsledk Statistická analýza volebních výsledk Volby do PSP R 2006 Josef Myslín 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...3 1 Zdrojová data...4 1.1 Procentuální podpora jednotlivých parlamentních stran...4 1.2 Údaje o nezamstnanosti...4

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

kakao a jeho slo ení okoláda: výroba, slo ení, jakostní po adavky analýza kakaa analýza okolády

kakao a jeho slo ení okoláda: výroba, slo ení, jakostní po adavky analýza kakaa analýza okolády KAKAO A ČOKOLÁDA Obsah kapitoly kakao a jeho sloení okoláda: výroba, sloení, jakostní poadavky analýza kakaa analýza okolády Kakao se získává z kakaových bob tj. semen plodu kakaovníku Theobroma cacao.

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována METODA KONSPEKTU Základní informace Kódy úrovn fond Kódy jazyk Indikátory ochrany fondu Základní informace Umožuje souborný popis (charakteristiku) fondu urité knihovny (skupiny knihoven) bez podrobných

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

S P E K T R O M E T R I E 2. roník. 18.-19. listopadu 2009

S P E K T R O M E T R I E 2. roník. 18.-19. listopadu 2009 M I N I Š K O L A H M O T N O S T N Í S P E K T R O M E T R I E 2. roník 18.-19. listopadu 2009 Pro Miniškola a MS? Informace pro uživatele» o službách poskytovaných skupinou MS» o tom, jaká data a jak

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

L 54/76 CS Úřední věstník Evropské unie 26.2.2009

L 54/76 CS Úřední věstník Evropské unie 26.2.2009 L 54/76 CS Úřední věstník Evropské unie 26.2.2009 7. Opakovatelnost Rozdíl mezi výsledky dvou paralelních stanovení provedených na stejném vzorku týmž laborantem nesmí překročit: 5 mg/kg v absolutní hodnotě

Více

P ehled nep ítomnosti

P ehled nep ítomnosti Pehled nepítomnosti Modul poskytuje pehled nepítomností zamstnanc na pracovišti. Poskytuje informace o plánované, schválené nebo aktuáln erpané pracovní nepítomnosti zamstnanc v rámci pracovišt VUT a možnost

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

P íloha. 6 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly ty i hlavní komodity (papír, plast, sklo, kovy)

P íloha. 6 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly ty i hlavní komodity (papír, plast, sklo, kovy) Píloha. 1 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly papír Píloha. 2 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly plast Píloha. 3 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly sklo barevné Píloha. 4 - Mapa obcí, které

Více

ást A.: Identifikaní údaje

ást A.: Identifikaní údaje Periodická zpráva o v y u ž i t í i ns t i t u c i o ná l n í p o d p o r y na d l o u h o d o b ý r oz v o j v ý z k u m né o r ga n i z a c e z a r ok 2 0 1 2 ást A.: Identifikaní údaje A.1. íslo rozhodnutí

Více

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE Od pijetí k promoci aneb Jak úspšn vystudovat FPE Na co by neml zapomenout student 1. roníku Pedpokladem úspšného studia je krom píle pi samotném studiu i respektování Studijního a zkušebního ádu fakult

Více

Využití vodíku z alternativních zdroj

Využití vodíku z alternativních zdroj 121 Využití vodíku z alternativních zdroj Ing. Aleš Doucek 1,2 ; Ing. Daniel Tenkrát, Ph.D. 1 ; Ing. Ondej Prokeš, Ph.D. 1 1 Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší, VŠCHT Praha; Technická 5,

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Obsah Protein Gel Electrophoresis Kitu a jeho skladování

Obsah Protein Gel Electrophoresis Kitu a jeho skladování Obsah Protein Gel Electrophoresis Kitu a jeho skladování Protein Gel Electrophoresis Kit obsahuje veškerý potřebný materiál provádění vertikální polyakrilamidové gelové elektroforézy. Experiment provádějí

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

Zm ny zákona. 19/1997 Sb., n kterých opat eních souvisejících

Zm ny zákona. 19/1997 Sb., n kterých opat eních souvisejících 284 Zmny zákona. 19/1997 Sb., o nkterých opateních souvisejících Zmny zákona. 19/1997 Sb., nkterých opateních souvisejících se se zákazem zákazem chemických chemických zbraní zbraní Markéta Markéta Bláhová

Více

Návrh. na vyhlášení zvlášt chrán ného území a ochranného pásma zvlášt chrán ného území

Návrh. na vyhlášení zvlášt chrán ného území a ochranného pásma zvlášt chrán ného území Návrh na vyhlášení zvlášt chránného území a ochranného pásma zvlášt chránného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona. 114/1992 Sb. o ochran pírody a krajiny v platném znní a 4 vyhlášky. 64/2011 Sb.

Více

Protokoly Transformace plasmidu do elektrokompetentních buněk BL21 Pracovní postup:

Protokoly Transformace plasmidu do elektrokompetentních buněk BL21 Pracovní postup: Protokoly Pracovní potřeby, pufry a chemikálie jsou uvedeny na konci protokolu. Pracovní postupy jsou odvozeny od těchto kitů: Champion pet160 Directional TOPO Expression Kit with Lumio Technology (Invitrogen)

Více

Stanovení koncentrace (kvantifikace) proteinů

Stanovení koncentrace (kvantifikace) proteinů Stanovení koncentrace (kvantifikace) proteinů Bioanalytické metody Prof. RNDr. Pavel Peč, CSc. Úvod Kritéria výběru metod stanovení koncentrace proteinů jsou založena na možnostech pro vlastní analýzu,

Více

DISKRÉTNÍ FOURIEROVA TRANSFORMACE P I NELINEÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ SPEKTROSKOPII

DISKRÉTNÍ FOURIEROVA TRANSFORMACE P I NELINEÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ SPEKTROSKOPII DISKRÉTNÍ FOURIEROVA TRANSFORMACE PI NELINEÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ SPEKTROSKOPII Luboš PAZDERA *, Jaroslav SMUTNÝ **, Marta KOENSKÁ *, Libor TOPOLÁ *, Jan MARTÍNEK *, Miroslav LUÁK *, Ivo KUSÁK * Vysoké uení

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výbr dodavatele dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek Operaního programu Lidské zdroje a zamstnanost Název zakázky: Vzdlávání zamstnanc spoleností KASKO a KASKO - Formy Identifikace:

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU TVORBA TELEVIZNÍHO CYKLU ZAMENÉHO NA PROPAGACI ROVNOSTI ŠANCÍ ŽEN A MUŽ DATUM: 20.PROSINEC 2005 ZADAVATEL Šance

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY

IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY Vážení studenti, úkolem dnešního cviení je nauit se analyzovat data kvantitativní povahy. K tomuto budeme opt používat program Excel 2007 MS Office. 1. Jak mžeme analyzovat kvantitativní

Více

INVESTINÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiní cíle zákazníka. Investiní dotazník

INVESTINÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiní cíle zákazníka. Investiní dotazník Investiní dotazník INVESTINÍ DOTAZNÍK Dotazník je pedkládán v souladu s 15h a 15i zákona. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znní pozdjších pedpis zákazníkovi spolenosti ATLANTIK finanní

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU PROBIOTICKÝCH BAKTERIÍ RODU ENTEROCOCCUS

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU PROBIOTICKÝCH BAKTERIÍ RODU ENTEROCOCCUS Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU PROBIOTICKÝCH BAKTERIÍ RODU ENTEROCOCCUS 1 Rozsah a účel Postup slouží ke stanovení počtu probiotických bakterií v doplňkových látkách, premixech

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

Przkum kvality služby v Mstském dopravním podniku Opava, a.s. v roce 2007

Przkum kvality služby v Mstském dopravním podniku Opava, a.s. v roce 2007 Przkum kvality služby v Mstském dopravním podniku Opava, a.s. v roce 2007 Zpracoval: Ing. Michal Matoušek, Ph.D. Dresden, 11.5.2007 1 V návaznosti na provedený przkum kvality služby v Mstském dopravním

Více

Smlouva. o dodávce vody a odvádní odpadních vod. uzavená podle ustanovení 8 odst 5 zák.. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích

Smlouva. o dodávce vody a odvádní odpadních vod. uzavená podle ustanovení 8 odst 5 zák.. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích o dodávce vody a odvádní odpadních vod uzavená podle ustanovení 8 odst 5 zák.. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích Níže uvedeného dne, msíce a roku uzaveli 1. Obchodní firma : Vodovody a kanalizace

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

Zbytky zákaznického materiálu

Zbytky zákaznického materiálu Autoi: V Plzni 31.08.2010 Obsah ZBYTKOVÝ MATERIÁL... 3 1.1 Materiálová žádanka na peskladnní zbytk... 3 1.2 Skenování zbytk... 7 1.3 Vývozy zbytk ze skladu/makulatura... 7 2 1 Zbytkový materiál V souvislosti

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava Spolenost VTS Morava s.r.o. se sídlem v Ostrav vznikla 15.7.2002 pemnou fyzické osoby, psobící na trhu od roku 1997, na spolenost s ruením omezeným. Cílem spolenosti je od samého poátku specializace na

Více

Základy analýzy potravin Přednáška 8. Důvody pro analýzu bílkovin v potravinách. určování původu suroviny, autenticita výrobku

Základy analýzy potravin Přednáška 8. Důvody pro analýzu bílkovin v potravinách. určování původu suroviny, autenticita výrobku BÍLKOVINY Důvody pro analýzu bílkovin v potravinách posuzování nutriční hodnoty celkový obsah bílkovin aminokyselinové složení bílkoviny, volné aminokyseliny obsah cizorodých nebo neplnohodnotných bílkovin

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

GIS aplikace pro podporu rozhodování a plánování v rostlinné výrob a pro realizaci zásad nitrátová smrnice

GIS aplikace pro podporu rozhodování a plánování v rostlinné výrob a pro realizaci zásad nitrátová smrnice GIS aplikace pro podporu rozhodování a plánování v rostlinné výrob a pro realizaci zásad nitrátová smrnice Ing. Antonín Souek, e-mail: soucek@vukrom.cz Ing. Tomáš Dlouhý, e-mail: dlouhy@vukrom.cz Zemdlský

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU D METODOU HPLC

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU D METODOU HPLC Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU D METODOU HPLC 1 Rozsah a účel Tato metoda specifikuje podmínky pro stanovení vitamínu D v premixech pro výrobu krmných směsí metodou HPLC.

Více

Biokomponenty pro motorová paliva

Biokomponenty pro motorová paliva 105 Biokomponenty pro motorová paliva Ing.Ivan Souek, pedseda pedstavenstva a generální editel eská rafinérská a.s., O.Wichterleho 809, 278 52 Kralupy n.vlt. tel.+420 315 71 8520, e-mail ivan.soucek@crc.cz

Více

Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha Ruzyně. Metodika byla vypracována jako výstup výzkumného záměru MZe č. 0002700602. Autor: Ing.

Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha Ruzyně. Metodika byla vypracována jako výstup výzkumného záměru MZe č. 0002700602. Autor: Ing. Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha Ruzyně Optimalizovaná metodika SDS-PAGE pro analýzu LMW podjednotek gluteninů pšenice Metodika byla vypracována jako výstup výzkumného záměru MZe č. 0002700602 Autor:

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU C METODOU HPLC

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU C METODOU HPLC Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU C METODOU HPLC 1 Účel a rozsah Postup specifikuje podmínky pro stanovení vitamínu C v krmivech a premixech metodou vysokoúčinné kapalinové

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více