Redakn upravená. Závrená zpráva projektu 1G58076

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Redakn upravená. Závrená zpráva projektu 1G58076"

Transkript

1 Redakn upravená Závrená zpráva projektu 1G58076 Charakteristiky škrobu a bílkovin zrna pšenice pro nepotravináské využití; donory cenných znak, vhodné odrdy a pstitelské technologie Téma: Rozvoj technologií pro nepotravináské užití zemdlských surovin s využitím produkního potenciálu zemdlských plodin a vyhledávání nových druh a odrd rostlin a vypracování technologií jejich pstování, které budou poskytovat kvalitní a cenov pijatelné suroviny s požadovanými parametry pro nepotravináské využití Doba ešení: Odpovdný ešitel: Dr. Ing. Pavel Horika Píjemce-koordinátor: Výzkumné centrum SELTON, s.r.o. ( ) Stupice 24, Sibina 1

2 Osnova zprávy a její souásti 1. Organizace úastnící se projektu 3 2. ešitelský tým 6 3. Náklady za projekt celkem 9 4. Zhodnocení prbhu ešení Pílohy Dosažené výsledky Popis uplatnní 100 2

3 1. Organizace úastnící se projektu I organizace Obchodní jméno - název Výzkumné centrum SELTON, s.r.o. Obchodní jméno - oficiální název v anglitin Zkratka názvu SELTON Zpsob útování FC - Úplné náklady Role organizace píjemce - koordinátor Vazba na organizaci Druh organizace Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstíku ( 2 odst. 2 písm. a) a 27 Adresa sídla, spojení na organizaci - ulice, p./.or. Stupice 24/ - PS, obec Sibina - stát eská republika - telefon Bankovní spojení -DI - banka kód, název Komerní banka Praha 7 - íslo útu, sp. symbol , Statutární zástupce - titul ped, jméno, Dr. Ing. Pavel Horika píjmení, titul za - funkce jednatel - telefon mobil fax Statutární zástupce - titul ped, jméno, Ing. Jan Grza. píjmení, titul za - funkce jednatel - telefon mobil fax

4 I organizace Obchodní jméno - název Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i Obchodní jméno - oficiální název v anglitin Zkratka názvu VÚRV Zpsob útování FC - Úplné náklady Role organizace píjemce Vazba na organizaci Druh organizace Státní píspvková organizace (zákon. 219/2000 Sb.) Adresa sídla, spojení na organizaci - ulice, p./.or. Drnovská 507/ - PS, obec Praha 6 - Ruzyn - stát eská republika - telefon Bankovní spojení -DI CZ banka kód, název Komerní banka Praha 6 - íslo útu, sp. symbol , Statutární zástupce - titul ped, jméno, Doc. RNDr. Ing. František Kocourek CSc. píjmení, titul za - funkce editel - telefon mobil - fax

5 I organizace Obchodní jméno - název eská zemdlská univerzita v Praze Obchodní jméno - oficiální název v anglitin Zkratka názvu ZU Zpsob útování AC - Dodatené náklady Role organizace píjemce Vazba na organizaci Druh organizace Veejná nebo státní vysoká škola (zákon. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (o vysokých školách) Adresa sídla, spojení na organizaci - ulice, p./.or. Kamýcká 129/ - PS, obec Praha 6 - Suchdol - stát eská republika - telefon Bankovní spojení -DI CZ banka kód, název Komerní banka Praha 6 - íslo útu, sp. symbol , Statutární zástupce - titul ped, jméno, Prof. Ing. Jan Hron DrSc., dr. h. c. píjmení, titul za - funkce rektor - telefon mobil - - fax

6 ešitelský tým Celé jméno, R Bradová Jana Ing. Role osoby pi ešení další ešitel projektu Spojení Píslušnost k organizaci Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Odbor OGŠKP Pracovního pomr, kmenový pracovník organizace - vdecký pracovník funkce Celé jméno, R Bucková Jitka Role osoby pi ešení další pracovník projektu Spojení Píslušnost k organizaci Výzkumné centrum SELTON, s.r.o. Pracovního pomr, kmenový pracovník organizace - laborantka funkce Celé jméno, R Capouchová Ivana Doc. Ing. CSc. Role osoby pi ešení další ešitel projektu Spojení Píslušnost k organizaci eská zemdlská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, potravinových a pírodních zdroj, díve AF Pracovního pomr, kmenový pracovník organizace - docentka funkce Celé jméno, R Dotlail Ladislav Ing. CSc. Role osoby pi ešení další ešitel projektu Spojení Píslušnost k organizaci Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i Výzkumný ústav rostlinné výroby, odbor OGŠ Pracovního pomr, funkce kmenový pracovník organizace - editel odboru genetiky a šlechtní VÚRV Celé jméno, R Dvoáek Václav Ing. Ph.D. Role osoby pi ešení ešitel projektu Spojení Píslušnost k organizaci Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i Výzkumný ústav rostlinné výroby, odbor OGŠ Pracovního pomr, kmenový pracovník organizace - vdecký pracovník funkce 6

7 Celé jméno, R Erhartová Daniela Bc. Role osoby pi ešení další pracovník projektu Spojení Píslušnost k organizaci eská zemdlská univerzita v Praze Pracovního pomr, kmenový pracovník organizace - technika funkce Celé jméno, R Famra Oldich Ing. CSc. Role osoby pi ešení ešitel projektu Spojení Píslušnost k organizaci eská zemdlská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, potravinových a pírodních zdroj, díve AF Pracovního pomr, kmenový pracovník organizace - odborný asistent funkce Celé jméno, R Horika Pavel Dr. Ing. Role osoby pi ešení odpovdný ešitel projektu Spojení Píslušnost k organizaci Výzkumné centrum SELTON, s.r.o. Výzkumné centrum SELTON, s.r.o. Pracovního pomr, funkce kmenový pracovník organizace - vedoucí stanice, vedoucí stediska šlechtní pšenice Celé jméno, R Ovesná Jaroslava RNDr. CSc. Role osoby pi ešení další ešitel projektu Spojení Píslušnost k organizaci Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i Výzkumný ústav rostlinné výroby, odbor OGŠ Pracovního pomr, kmenový pracovník organizace - Vdecký pracovník funkce Celé jméno, R Papoušková Ludmila Ing. Role osoby pi ešení další ešitel projektu Spojení Píslušnost k organizaci Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i Výzkumný ústav rostlinné výroby, odbor OGŠ Pracovního pomr, kmenový pracovník organizace - vdecký pracovník funkce 7

8 Celé jméno, R Pavlátová Lucie Mgr. Role osoby pi ešení další ešitel projektu Spojení Píslušnost k organizaci Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i Výzkumný ústav rostlinné výroby, odbor OGŠ Pracovního pomr, kmenový pracovník organizace - vdecký pracovník funkce Celé jméno, R Riljáková Božena Role osoby pi ešení další pracovník projektu Spojení Píslušnost k organizaci eská zemdlská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, potravinových a pírodních zdroj, díve AF Pracovního pomr, kmenový pracovník organizace - laborantka funkce Celé jméno, R Sedláek Tibor Ing. Role osoby pi ešení další ešitel projektu Spojení Píslušnost k organizaci Výzkumné centrum SELTON, s.r.o. Výzkumné centrum SELTON, s.r.o. Pracovního pomr, kmenový pracovník organizace - vedoucí laboratoe funkce Celé jméno, R Skala Radovan Ing. Role osoby pi ešení další ešitel projektu Spojení Píslušnost k organizaci Výzkumné centrum SELTON, s.r.o. Výzkumné centrum SELTON s.r.o. Pracovního pomr, kmenový pracovník organizace - šlechtitel funkce Celé jméno, R Stehno Zdenk Ing. CSc. Role osoby pi ešení další ešitel projektu Spojení Píslušnost k organizaci Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i Oddlení genové banky Pracovního pomr, kmenový pracovník organizace - povený vedením funkce oddlení genové banky 8

9 Celé jméno, R Uhlíová Olga Role osoby pi ešení další pracovník projektu Spojení Píslušnost k organizaci Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i Výzkumný ústav rostlinné výroby, odbor OGŠ Pracovního pomr, kmenový pracovník organizace - technický pracovník funkce 3. Náklady za projekt celkem 3.1. NÁKLADOVÉ TABULKY ZA JEDNOTLIVÉ ORGANIZACE SKUTENÉ CELKEM ZA CELOU DOBU EŠENÍ Rok Typ Organizace Zpsob útování Role organizace ZA CELOU DOBU EŠENÍ skutené Výzkumné centrum SELTON, s.r.o. NÁKLADY tis. K ZDROJE tis. K 18. UZNANÉ NÁKLADY PÍMÉ NÁKLADY Osobní Poízení HMM Poízení NHMM Provoz a údržba HMM Služby Materiál Cestovné Specifické náklady DOPLKOVÉ NÁKLADY 2899 Souet: Souet: Souet: Souet: Souet: Souet: Souet: Souet: Souet: 57 0 Souet: Souet: 592 MZE18 - CELKEM Z MZE MZE Osobní z MZE NZF18 - CELKEM Z NZF OVZ18 - CELKEM Z OVZ 2837 Souet: Souet: Souet: 58 0 Souet: 0 9

10 Rok Typ Organizace Zpsob útování Role organizace ZA CELOU DOBU EŠENÍ skutené Výzkumný ústav rostlinné výrobyvýzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i FC - Úplné náklady píjemce NÁKLADY tis. K ZDROJE tis. K 18. UZNANÉ NÁKLADY PÍMÉ NÁKLADY Osobní Poízení HMM Poízení NHMM Provoz a údržba HMM Služby Materiál Cestovné Specifické náklady DOPLKOVÉ NÁKLADY 2177 Souet: Souet: Souet: Souet: 85 0 Souet: Souet: Souet: Souet: Souet: 20 0 Souet: Souet: 587 MZE18 - CELKEM Z MZE MZE Osobní z MZE NZF18 - CELKEM Z NZF OVZ18 - CELKEM Z OVZ 2177 Souet: Souet: Souet: 0 0 Souet: 0 10

11 Rok Typ Organizace Zpsob útování Role organizace ZA CELOU DOBU EŠENÍ skutené eská zemdlská univerzita v Praze AC - Dodatené náklady píjemce NÁKLADY tis. K ZDROJE tis. K 18. UZNANÉ NÁKLADY PÍMÉ NÁKLADY Osobní Poízení HMM Poízení NHMM Provoz a údržba HMM Služby Materiál Cestovné Specifické náklady DOPLKOVÉ NÁKLADY 1080 Souet: Souet: Souet: Souet: 60 0 Souet: 0 0 Souet: Souet: Souet: Souet: 37 7 Souet: Souet: 157 MZE18 - CELKEM Z MZE MZE Osobní z MZE NZF18 - CELKEM Z NZF OVZ18 - CELKEM Z OVZ 1080 Souet: Souet: Souet: 0 0 Souet: 0 11

12 3.2. NÁKLADOVÁ TABULKA ZA PROJEKT SKUTENÉ CELKEM ZA CELOU DOBU EŠENÍ Rok Typ PROJEKT ZA CELOU DOBU EŠENÍ skutené 1G58076 NÁKLADY tis. K ZDROJE tis. K 18. UZNANÉ NÁKLADY PÍMÉ NÁKLADY Osobní Poízení HMM Poízení NHMM Provoz a údržba HMM Služby Materiál Cestovné Specifické náklady DOPLKOVÉ NÁKLADY 6156 Souet: Souet: Souet: Souet: Souet: Souet: Souet: Souet: Souet: Souet: Souet: 1336 MZE18 - CELKEM Z MZE MZE Osobní z MZE NZF18 - CELKEM Z NZF OVZ18 - CELKEM Z OVZ 6094 Souet: Souet: Souet: 58 0 Souet: 0 4. Zhodnocení prbhu ešení V roce 2006 probíhaly standardizaní a metodické práce u vybraných metod a následovaly podrobné chemicko-technologické rozbory u shromáždných materiál z ORO pokus ÚKZÚZ ze sklizového roníku V dalších postupech se jednalo o výbr, výsev a sklize genofondu jarních a ozimých pšenic z kolekcí GB, zajištní a shromáždní materiál z ORO pokus ÚKZÚZ (2006), výbr a shromáždní genofondu ozimých a jarních pšenic z kolekcí GB dle pedchozích jakostních kritérií, zajištní materiál (DH-linií) z probíhajících pokus zamených na krmnou kvalitu pšenice a materiál pšenic s rozdílnou úrovní ošetení a technologie. V podzimním posklizovém období byly dokonovány dle plánované metodiky základní chemickotechnologické rozbory materiál z ORO pokus ÚKZÚZ (2005) a probhlo shromáždní výše uvedených materiál ze sklizového roníku

13 V roce 2007 probíhaly podrobné chemicko-technologické rozbory u shromáždných materiál z ORO pokus ÚKZÚZ ze sklizového roníku V dalších postupech se jednalo o výsev a sklize genofondu jarních a ozimých pšenic z kolekcí GB, zajištní a shromáždní materiál z ORO pokus ÚKZÚZ (2007), výsev a sklize materiál (DH-linií) z probíhajících pokus zamených na krmnou kvalitu pšenice a materiál pšenic s rozdílnou úrovní ošetení a rozdílnou technologií pípravy pdy. V podzimním posklizovém období byly dokonovány dle plánované metodiky základní chemicko-technologické rozbory (materiál z ORO pokus ÚKZÚZ (2006) a probhlo shromáždní výše uvedených materiál ze sklizového roníku Byly provedeny rozbory materiál ze souboru zameného na krmnou kvalitu a souboru zameného na pstitelské technologie. V roce 2008 probíhaly podrobné chemicko-technologické rozbory u shromáždných materiál z ORO pokus ÚKZÚZ ze sklizového roníku V dalších postupech se jednalo o výsev a sklize genofondu jarních a ozimých pšenic z kolekcí GB, zajištní a shromáždní materiál z ORO pokus ÚKZÚZ (sklize 2008), výsev a sklize materiál (DH-linií) z probíhajících pokus zamených na krmnou kvalitu pšenice a materiál pšenic s rozdílnou úrovní ošetení a rozdílnou technologií pípravy pdy. V podzimním posklizovém období byly dokonovány dle plánované metodiky základní chemicko-technologické rozbory (materiál z ORO pokus ÚKZÚZ(sklize 2007) a probhlo shromáždní výše uvedených materiál ze sklizového roníku Byly provedeny rozbory materiál ze souboru zameného na krmnou kvalitu a souboru zameného na pstitelské technologie. V roce 2009 probíhaly podrobné chemicko-technologické rozbory ve vztahu k výtžnosti bioetanolu a biodegradabilních plast u shromáždných materiál z ORO pokus ÚKZÚZ ze sklizového roníku V dalších postupech se jednalo o podrobné chemicko-technologické rozbory z probíhajících pokus s rozdílnou úrovní ošetení a rozdílnou technologií pípravy pdy. Byl vypracován a aplikován metodický postup izolace škrobu a mikroskopické digitalizace škrobových zrn pro úely hodnocení jednotlivých velikostních frakcí škrobových zrn. Dále probíhal vývoj NIR kalibraních model pro hodnocení separovaných kapalných bílkovinných frakcí a práce na optimalizaci a využití molekulárn-biochemických marker pro charakterizaci alel waxy genu a gen puroindolin. Projektový a ešitelský tým zstal až na drobné zmny v navrhovaném složení. (Projektový tým: 2007 V souladu s 17 ods. 2 zákona. 341/2005 Sb. o veejných výzkumných institucích ve znní pozdjších pedpis byl do funkce editele VÚRV, v.v.i. jmenován s úinností od 25. ervna 2007 doc. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.; ešitelský tým: 2005 paní J. Bucková pevzala aktivity v projektu po paní. V. Cihelkové, která již v Seltonu nepracuje; Tereza Louková - ukonena práce na projektu, ukonila pracovní pomr na ZU; Marie Kejmarová - ukonena práce na projektu, ukonila pracovní pomr ve VÚRV,v.v.i.). Metodický postup ešení byl proveden dle plánu s nezbytnými dílími úpravami metodik jednotlivých stanovení. Z dvodu nízké opakovatelnosti byla optimalizována metodika stanovení výtžnosti etanolu (kvasný pokus), vypracována nová metodika stanovení výtžnosti biodegradabilních plast (polymer kyseliny mléné) a další (viz. ást dosažené výsledky V001). Bylo dosaženo pepokládaných výsledk dle plánu projektu. Zejména byly oveny a optimalizovány metody pro studium znak a vlastností škrobu a bílkovin 13

14 pšeniného zrna, pro posouzení genetické a environmentální promnlivosti sledovaných charakteristik; dále byla ovena ddinost sledovaných charakteristik škrobu a bílkovin a jejich interakce s prostedím; dále byly získány nové teoretické poznatky o struktue a vlastnostech škrobu a bílkovin pšenice a jejich vzájemných vztazích; dále byl charakterizován komplex požadovaných znak pšenice pro specifickou koncovou kvalitu nepotravináské produkce (škrob, bioetanol, biodegradovatelné materiály, krmiva); dále byly vybrány a charakterizovány donory významných znak urujících specifickou kvalitu zrna pro rzné zpsoby nepotravináského využití a ovena možnost využití biochemických markér (zásobní bílkoviny, isozymy) a DNA markér pro výbr genetických zdroj a odrd; dále byl hodnocen vliv pstitelských a klimatických podmínek na produkci a kvalitu pšenice pro rzné smry nepotravináského využití; dále byly doporueny vybrané odrdy, podmínky a technologie pstování pro produkci pšenice se specifickou kvalitou pro rzné nepotravináské využití (škrob, bioetanol, biodegradovatelné materiály, krmiva). Finanní prostedky byly erpány v souladu s plánem. Pi erpání finanních prostedk došlo k menším pesunm mezi nákladovými položkami v rámci pravidel NAZV U ešitele ZU v Praze byly povoleny zmny nákladové tabulky a jejich zdvodnní na základ dopisu MZe R.j / U ešitele ZU v Praze došlo pi erpání finanních prostedk k menším pesunm mezi nákladovými položkami (do 10 %). Nebyly vyerpány ástky v položkách služby 3700 K, cestovné 1200 K, specifické náklady 1200 K. Pekroena byla položka materiál o 7100 K. Celkové erpání nebylo pekroeno. Pílohy Pílohami redakn upravené závrené zprávy jsou získaná data z pokus ORO ÚKZÚZ , data z pokus technologie , data z pokus genofondu , data z pokus krmná kvalita , data z pokusu gluteniny, data z pokusu vypíratelnost lepku. Dosažené výsledky V001 Ovení a optimalizace metod pro studium znak a vlastností škrobu a bílkovin pšeniného zrna pro posouzení genetické a environmentální promnlivosti sledovaných charakteristik. Pro hodnocení sledovaných charakteristik škrobu a bílkovin obsahu škrobu, obsahu bílkovin, výtžnosti etanolu a výtžnosti kyseliny mléné byly ovovány a optimalizovány následující metodické postupy: V001/1 Nepímé stanovení obsahu škrobu a obsahu bílkovin S referenními metodami byly porovnávány dva rzné typy pístroj pracujících na základ spektroskopie v blízkém infraerveném spektru (NIRS), a to Infratec1241 a NIRS6500. Byly porovnávány hodnoty obsahu škrobu a bílkovin získané referenní metodou dle Kjeldahla pro obsah bílkovin a metodou dle Ewerse pro obsah škrobu s hodnotami obsahu bílkovin (Tab. V001/1/1) a obsahu škrobu (Tab. V001/1/2) získanými pomocí kalibraních model jednotlivých NIRS pístroj. 14

15 Tab. V001/1/1: Korelaní koeficienty pro obsah bílkovin mezi jednotlivými stanoveními Bílkoviny % Bílkoviny % Bílkoviny % (Kjeldahl) (Infratec1241) (NIRS6500) Bílkoviny % (Kjeldahl) 0,9425 0,7957 Bílkoviny % (Infratec1241) 0,9425 0,8289 Bílkoviny (NIRS6500) 0,7957 0,8289 Tab. V001/1/2: Korelaní koeficienty pro obsah škrobu mezi jednotlivými stanoveními Škrob % (Ewers) Škrob % (Infratec1241) Škrob % (NIRS6500) Škrob % (Ewers) 0,6318 0,5380 Škrob % (Infratec1241) 0,6318 0,5744 Škrob % (NIRS6500) 0,5380 0,5744 Dílí závry: Pro následné použití byl z dvodu lepší shody výsledk s referenními metodami vybrán pístroj Infratec1241. V001/2 Využití FT-NIR spektroskopie pro predikci vybraných parametr Na konci roku 2006 byl získán na pracovišt Genové banky ve VÚRV pístroj NIR spektroskop Nicolet Antaris II vybavený interferometrem se systémem Fourierovy transformace (FT). V prbhu ešení projektu byly na základ referenních metod vypracovány i na tomto pístroji následující optimalizované NIR kalibraní modely predikce obsahu NL, škrobu, výtžnosti bioetanolu a hodnoty PSI. S výjimkou parametru PSI byly na základ tíletých kalibrací referenních materiál dosaženy pro zbývající znaky vysoké korelaní hodnoty nad 0,9 (Tab. V001/2/1). Vyšší chyby kížové validace resp. predikce pi využití nezávislých vzork pedevším u PSI ale i škrobu ve srovnání nap. s predikcí NL naznaují nižší robustnost predikce u tchto parametr, což je i v tabulce vyjádeno hodnotou indexu kvality kalibrace (P-index). Rovnž byly na pístroji Nicolet Antaris II vypracovány unikátní modelové kalibraní rovnice pro frakcionaci bílkovin na úrovni celých zrn i separovaných kapalin (Tab. V001/2/2). Vycházelo se v tomto pípad ze souboru 4 registrovaných materiál pšenice jejichž frakce byly referenn hodnoceny v letech na dvou lokalitách a pro 4 zpsoby ošetení. Vzhledem k signifikantním vazbám bílkovinných frakcí k celkovým obsahm dusíkatých látek byly predikce i na této úrovni pomrn úspšné. V pípad znalosti materiál, resp. signifikantních vazeb jejich bílkovinných frakcí k celkovým bílkovinám, lze tyto predikní modely rutinn využívat, a to pedevším predikce gliadinové složky zrna vykazující obecn nejvyšší symetrii k nárstu celkových bílkovin a potvrdila vysokou korelaní hodnotu kalibraní rovnice (R 2 = 0,97) s nízkou chybu predikce (SEP = 0,32 %). Nevýhodou tohoto jinak vysoce expeditivního systému predikce bílkovinných frakcí je však pedpoklad stabilní vazby jednotlivých bílkovinných frakci k variabilit celkových bílkovin u rzných odrd. Ten lze oekávat pouze u geneticky užšího souboru registrovaných materiál pšenic. Vysokou úrove predikce lze rovnž oekávat pedevším u materiál s obdobnou úrovní technologické kvality. Pi oekávané znalosti genetického pozadí výchozích materiál ve šlechtitelském procesu se tato metoda zdá být velmi efektivní. V pípadech hledání nových genetických zdroj i ovování potomstev z velmi specifických kížení, mže být situace komplikovanjší s významn vyšší úrovní chyby predikce. Z toho dvodu bylo pistoupeno k pímé separaci albuminoglobulinové a gliadinové frakce s možností jejich detekce pomocí FT-NIR pímo 15

16 v kapalin. Poslední gluteninová frakce se pak dopote z rozdílu mezi celkovým obsahem bílkovin a sumou albumino-globulinové a gliadinové frakce. Dosažené výsledky predikce albumino-globulinové i gliadinové frakce jak v rámci modelového souboru 4 registrovaných odrd tak širšího spektra 24 materiál krajových odrd prokazují vysokou úrove predikce i nízkou hodnotu predikní chyby. O nco nižší úrove predikce albumino-globulinové frakce dle referenní metody RP-HPLC byla dána pedevším pítomností rozpustných dusíkatých látek nebílkovinné povahy (nap. volné AK, nukleové kys. apod.), do extrakce první separované frakce a NIR spektrum pravdpodobn signifikantn ovlivují (Tab. V001/2/3). Dílí závry: Získané kalibrace jsou slibným nedestruktivním nástrojem k doplkovému hodnocení šlechtitelských materiál a genetických zdroj, a to pedevším v pípad nízkého množství osiva nedovolující standardní technologické postupy. Predikce obsahu škrobu v zrnu pšenice se na podklad tohoto pístroje již staly standardním parametrem hodnotící kolekce pšeniných genových zdroj v GB a jsou každoron zanášeny do spolené databáze EVIGEZ (Evidence Genetických Zdroj) a na vyžádání jsou k dispozici šlechtitelské praxi. Možnosti predikce obsahu (pomr) bílkovinných frakcí pomocí NIR významn rozšiují možnosti posouzení technologické kvality zrna v raných fázích šlechtní i studia genetických zdroj. 16

17 Tab. V001/2/1: Parametry kalibrací získaných z tíletých hodnocení na pístroji Nicolet Antaris II s Fourierovou transformací Soubor Znak Rozsah znaku soubor ks NIR - regiony R 2 SEC SECV SEP ORO P index faktory vyazeno % NL 7,80-16, % škrobu Výtžnost bioetanolu (l/100 kg) 41-45, PSI 9,30-37, PSI-komposity 9,30-37, možnost zprmrování spekter u vzork s identickou tvrdostí (tzv. tvorba kompozit) - vede k dosažení o nco lepších predikních parametr 2 index kvality predikce (0-100 %) vycházející z rozdíl mezi parametry kalibraní rovnice (korelace, chyba) a chybou kížové validace a chybou predikce Tab. V001/2/2: Modelové kalibraní rovnice pro predikci bílkovinných frakcí na úrovni zrna a separovaného roztoku píslušné bílkovinné frakce (moderní odrdy) Soubor znak Rozsah znaku soubor NIR - regiony R 2 SEC SECV RMSEP P index faktory vyazeno Technologie Alb+Glo v zrnu (%) 2,984-4, Gliadiny v zrnu (%) 2,717-6, Gluteniny v zrnu (%) 3,516-7, Alb+Glo v zrnu (%) (roztok) 2,984-4, , Gliadiny v zrnu (%) , (roztok) 2,717-6, Tab. V001/2/3: Modelové kalibraní rovnice pro predikci bílkovinných frakcí na úrovni separovaného roztoku píslušné bílkovinné frakce (krajové odrdy) Soubor znak Rozsah znaku soubor NIR - regiony R 2 SEC SECV Alb+Glo (Kjeldahl) (%) 2,731-5, ; Kraj. odrdy pšenice Alb+Glo (RP-HPLC) (%) 1,450 4, Gliadiny (Kjeldahl) (%) 2,414 9, ;

18 V001/3 Hodnocení distribuce velikosti škrobových zrn pomocí optické mikroskopie Na modelovém souboru dvou vybraných vzork pšenice seté (L 110 a L 159) z experimentálního souboru. 4 - DH linií byly v letošním roce provedeny metodické pokusy se zamením na hodnocení distribuce velikosti a tvarových vlastností škrobových zrn. Cíl innosti byl smrován pedevším k optimalizaci mikroskopické metody a následné obrazové analýzy a vyhodnocení efektivnosti a opakovatelnosti získaných mení. Použité dv pšeniné DH linie se odlišovaly v pítomnosti žitné translokace. Separace škrobu dle modifikované metodiky (V001/8) byla provedena ve tech opakováních u každé DH linie. Separovaný škrob z každého opakování byl lyofilizován a následn rozdlen do 3 zkumavek a optovn resuspendován v koncentraci 1mg škrobu na 1ml demineralizované vody s pídavkem zhruba 1 kapky jodové tinktury na zbarvení škrobových zrn. Z každé zkumavky byly pipraveny ti mikroskopické preparáty které byly snímány pod optickým mikroskopem s propojeným digitálním fotoaparátem pro digitalizaci a ukládání snímk. Na jeden mikroskopický preparát tak pipadalo zhruba nepekrývajících se mikroskopických snímk a celkov pro jednu hodnocenou linii bylo provedeno cca 540 snímk. Pro posouzení úrovn opakovatelnosti metody byly v rámci jedné linie vytvoeny ti odlišné úrovn testování (1. mikroskopický preparát, 2. zkumavka, 3. izolát škrobu) s odlišným potem snímk, resp. testovaných škrobových zrn (Tab. V001/3/1). Kompletní soubor snímk, resp. poet analyzovaných škrobových zrn (více než na linii) sloužil ke zhodnocení vzájemných rozdíl u obou materiál. Pro velikostní a tvarovou analýzu dat byl použit freewareový obrazový software ImageJ 1.42n a byl vypracován podprný program (makro) pro automatické vyhodnocování databázov setídných snímk a detekci odpovídajících ástic škrobových zrn. Z graf na obr. V001/3/1-3 jednoznan vyplývá pokles variability distribuce ve velikostních kategoriích škrobových ástic s rostoucím potem škrobových zrn. V pípad úrovn izolace byla variabilita pro nejetnjší velikostní kategorie (5-20 m) v rozsahu 5-15 %. To jist není nezanedbatelná variabilita, pesto možno íci, že potenciáln vyšší variabilita cca nad 20 % mezi odlišnými materiály bude již na této úrovni spolehliv zaznamenána a z hlediska náronosti pedstavuje pípravu a vyhodnocení cca deseti mikroskopických preparát. Srovnání obou materiál nicmén probíhalo pi vyhodnocení trojnásobn vtšího potu škrobových zrn a detailního velikostního dlení škrobových zrn s prmry po 1 m. Grafy na obr. V001/3/4-5 u obou materiál dokládají typickou bimodální skladbu škrobových zrn se dvma poetními maximy pi prmrech 2-3 m resp m. Statistická analýza nepotvrdila významné rozdíly mezi distribucí velikosti škrobových zrn u sledovaných linií, pouze v pípad tvarové charakteristiky odhalila prkazn vyšší prmrný index cirkularity u linie L110, což je patrné i pi srovnání obou distribuních graf linií dle indexu cirkularity (obr. V001/3/6-7). Dílí závry: Získané výsledky prokázaly pi dodržení definovaných podmínek možnost relativn spolehlivého a z hlediska velmi nízkých náklad i efektivního screeningové hodnocení distribuce škrobových zrn vhodné pro analýzy menších soubor vzork pšenic (20-30), pípadn dalších obilnin. V pípad rozsáhlejších hodnocení a permanentjšího mení jsou na trhu k dispozici nákladné, nicmén efektivnjší a pesnjší zaízení charakterizující velikost ástic principem laserové difrakce. Na druhé stran z hlediska hodnocení tvaru ástic jsou výstupy z tchto

19 zaízení velmi omezená a vtšinou pro tento úel kombinují s obdobnou námi použitou mikroskopickou metodou. Tab. V001/3/1 Prmrné poty škrobových zrn u jednotlivých úrovní testování Úrove Prmrný poet detekovaných škrobových zrn (L 110) Prmrný poet detekovaných škrobových zrn (L 159) 1. (Izolace) (Zkumavka) (Preparát) Obr. V001/3/1 Prmr škrobových zrn na úrovni preparátu Úrove 3: (Preparát) _a_I 1_a_II 1_a_III 1_b_I 1_b_II 1_b_III Poet pozorování 1_c_I _b_I _c_II _b_II _c_III _b_III _a_I _c_I _a_II _c_II _a_III _c _III _a_I _a_II _a_III _b_I 3_b_II 3_b_III 3_c_I 3_c_II 3_c_III Prmr škrobových zrn (um) 19

20 Obr. V001/3/2 Prmr škrobových zrn na úrovni zkumavky Obr. V001/3/3 Prmr škrobových zrn na úrovni izolátu Úrove 2: (Zkumavka) Úrove 1: (Izolát) Poet pozorování _a 339 2_a _b _b _c _c Poet pozorování I II 3_a 3_b Prmr škrobových zrn (um) 3_c III Prmr škrobových zrn (um) Obr. V001/3/4 Distribuce škrobových zrn dle prmru (L110) Obr. V001/3/5 Distribuce škrobových zrn dle prmru (L159) Distribuce škrobových zrn dle prmru Distribuce škrobových zrn dle prmru Poet pozorování L 110 Poet pozorování L prmr (um) prmr (um)

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW BAKALÁSKÁ

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyn Fakulta životního prostedí. Základy analytické chemie

Univerzita Jana Evangelisty Purkyn Fakulta životního prostedí. Základy analytické chemie Univerzita Jana Evangelisty Purkyn Fakulta životního prostedí Základy analytické chemie Ing. Sylvie Kíženecká 007 1 Obsah: ANALYTICKÁ CHEMIE - ÚVOD... 6 ROZDLENÍ ANALYTICKÝCH METOD... 7 DLEŽITÉ POJMY V

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Výroní zpráva o plnní regionálních funkcí krajských knihoven na území R za rok 2007 Zpracováno na základ Roních zpráv o výkonu regionálních funkcí v roce

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 Květen 2004 Obsah Úvod... 12 1 Souasný stav a minulý vývoj... 13 1.1 Socio-ekonomický vývoj... 13 1.1.1 Ekonomický

Více

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO)

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Praha, prosinec 2003 1/1 OSNOVA 1. Souasné ekonomické nástroje pro oblast

Více

!"#$!!%!!&''(()# # "* +'+.(./ +'$!/./

!#$!!%!!&''(()# # * +'+.(./ +'$!/./ !"#$!!%!!&''(()# # "* +',- +'+.(./ +'$!/./ +'0,1 +'-'- +'23)# (%+'0./ 4564 !#7.% " ##(("82$9:;44#"#% *(1'!!#?,*7 +',- 6 @A5BC +'+.(./ 4 @4DBC +'$!/./ A @6DBC +'0,1 A @65BC +'-'- A @65BC +'23)# 4 @DBC

Více

RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ

RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ strana 1 59 7. roník esko-slovenského symposia Výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodáství (25. 27. 4. 2012, Kouty nad Desnou)

Více

Nakládání s autovraky. Pavel Bureš

Nakládání s autovraky. Pavel Bureš Nakládání s autovraky Pavel Bureš Bakaláská práce 2009 ABSTRAKT Cílem mé bakaláské práce bylo zmapování problematiky nakládání s autovraky. Automobily, ojeté automobily, vozidla s ukonenou životností,

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE LIBEREC 2013. Bc. TEREZA DOUŠOVÁ

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE LIBEREC 2013. Bc. TEREZA DOUŠOVÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE LIBEREC 2013 Bc. TEREZA DOUŠOVÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Studijní program: N3108 Prmyslový management Studijní obor:

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Chemie provozu jaderných elektráren

Chemie provozu jaderných elektráren VUT - Fakulta jaderná a fyzikáln inženýrská Katedra jaderné chemie Chemie provozu jaderných elektráren (Uební texty - pepracované vydání) Doc. Ing. Karel Štamberg, CSc. Doc. Ing. Rostislav Silber, CSc.

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra finanního úetnictví a auditingu Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisování dlouhodobého majetku Autor diplomové práce:

Více

ODBORNÝ MSÍNÍK O ODPADECH A DRUHOTNÝCH SUROVINÁCH www.odpadoveforum.cz

ODBORNÝ MSÍNÍK O ODPADECH A DRUHOTNÝCH SUROVINÁCH www.odpadoveforum.cz RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ RONÍK 2010 íslo 5 strana 458 542 ODBORNÝ MSÍNÍK O ODPADECH A DRUHOTNÝCH SUROVINÁCH www.odpadoveforum.cz eské ekologické manažerské

Více

FINANNÍ ANALÝZA SOUSTAVY UKAZATEL

FINANNÍ ANALÝZA SOUSTAVY UKAZATEL FINANNÍ ANALÝZA SOUSTAVY UKAZATEL Doporuený postup: 1) Agregace ukazatel rozvahy, výsledovky a výkazu cash flow (nap. vlastní kapitál) 2) Analýza absolutních ukazatel v ase (pomocí index etzových, bazických,

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 00 4 ABSTRAKT Tato práce se zabývá Signal Processing Toolboxem (SPTOOL) a Filter Design&Analysis Toolboxem (FDATOOL) v prostedí MATLAB. Jedním z cíl této práce

Více

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY V OBLASTI BEZPEČNOSTI POTRAVIN AKTUÁLNÍ HYGIENICKÉ PŘEDPISY V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY V OBLASTI BEZPEČNOSTI POTRAVIN AKTUÁLNÍ HYGIENICKÉ PŘEDPISY V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ UČEBNÍ TEXTY PRO ŠKOLENÍ AKTUÁLNÍ PROBLÉMY V OBLASTI BEZPEČNOSTI POTRAVIN AKTUÁLNÍ HYGIENICKÉ PŘEDPISY V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa

Více

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby)

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby) ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektroenergetiky Studie disertaní práce: Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ SEMINÁ GPS HE09 MODUL 01 METODIKA GPS MENÍ A VYHODNOCENÍ

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ SEMINÁ GPS HE09 MODUL 01 METODIKA GPS MENÍ A VYHODNOCENÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ OTAKAR ŠVÁBENSKÝ, JOSEF WEIGEL, RADOVAN MACHOTKA SEMINÁ GPS HE09 MODUL 01 METODIKA GPS MENÍ A VYHODNOCENÍ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj REGIONÁLNÍ OPERANÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 7. listopadu 2007 Obsah: 1 Úvod... 7 2 Metodické a personální zabezpeení tvorby

Více

Žádost o poskytnutí dotace odboru umní, knihoven a kinematografie MK na program VISK pro rok 2006

Žádost o poskytnutí dotace odboru umní, knihoven a kinematografie MK na program VISK pro rok 2006 VISK 8 - Informaní zdroje B 2006 Zajištní provozu Jednotné informaní brány v celonárodním mítku, budování oborových informaních bran, zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky a eských

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

POVODOVÝ PLÁN MSTA ŠLUKNOV

POVODOVÝ PLÁN MSTA ŠLUKNOV Divize 24 Geologická 4 152 00 Praha 5 Obchodní rejstík vedený Mstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1189 POVODOVÝ PLÁN MSTA ŠLUKNOV Obec s rozšíenou psobností: Rumburk Správce vodního toku: Povodí Ohe,

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veejné správy a sociálních služeb VZDLÁVÁNÍ ÚEDNÍK VE VEEJNÉ SPRÁV BAKALÁSKÁ

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Úetní závrka sestavená podle IFRS

Úetní závrka sestavená podle IFRS Úetní závrka sestavená podle IFRS Léebné lázn Jáchymov a. s. za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 Obsah: 1 Výkaz finanní pozice...3 2 Výkaz souhrnného výsledku...4 3 Výkaz o zmnách ve vlastním kapitálu...5

Více

ÚSTAV PRO PÉI O MATKU A DÍT VÝRONÍ ZPRÁVA 2006

ÚSTAV PRO PÉI O MATKU A DÍT VÝRONÍ ZPRÁVA 2006 ÚSTAV PRO PÉI O MATKU A DÍT VÝRONÍ ZPRÁVA 2006 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVODNÍ SLOVO... 3 O NEMOCNICI... 5 Profil... 5 Pedmt innosti... 5 Historie nemocnice... 6 Zdravotnické obory a spádová oblast... 7 Smlouvy

Více

FINANCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. AMÁLIE HEJDUKOVÁ ING. MARTA HRONÍKOVÁ PAVLÍNA HAVLASOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA PRVODCE STUDIEM PEDMTU P01

FINANCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. AMÁLIE HEJDUKOVÁ ING. MARTA HRONÍKOVÁ PAVLÍNA HAVLASOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA PRVODCE STUDIEM PEDMTU P01 VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. AMÁLIE HEJDUKOVÁ ING. MARTA HRONÍKOVÁ PAVLÍNA HAVLASOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA FINANCE PRVODCE STUDIEM PEDMTU P01 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více