Výsledek hospodaření. Výsledek hospodaření. Obsah

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výsledek hospodaření. Výsledek hospodaření. Obsah"

Transkript

1 Výsledek hospodaření 1 Výsledek hospodaření Cílem videokurzu je pochopit tvorbu účtu 493 výsledku hospodaření běžného účetního období, jeho vztah k účtu 431 výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení a k účtu 432 nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z minulých let. 2 Obsah Právní rámec Výsledek hospodaření účet 493 Výsledek hospodaření členění Zjištění výsledku hospodaření DPPO charakteristika DPPO zaúčtování Výsledek hospodaření účet 493, 431 a 432 Výsledek hospodaření po zdanění (493) Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (431) Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (432) Postup účtování účtu 432 Účetní závěrka a účty výsledku hospodaření Závěr 3

2 Právní rámec Výsledek hospodaření Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 410/2009 Sb. 4 Výsledek hospodaření účet 493 Vyhláška č. 410/2009 Sb., 26 Položka C.III.1. (účet 493) výsledek hospodaření běžného účetního období obsahuje výsledek hospodaření běžného účetního období po zdanění. 5 Vyhláška č. 410/2009 Sb. 42 Výsledek hospodaření - členění Položka B.VI.4 Výsledek hospodaření po zdanění (účet č. 493) se obsahově člení podle hlavní činnosti účetní jednotky a hospodářské činnosti účetní jednotky. V příslušné položce rozvahy se uvádí součet výsledků hospodaření po zdanění z hlavní činnosti a z hospodářské činnosti. 6

3 Zjištění výsledku hospodaření Výsledek hospodaření před zdaněním zjistí se jako rozdíl výnosů, účtovaných na účtech účtové třídy 6 a nákladů, účtovaných na účtech 50 až 58. Výsledek hospodaření po zdanění se vypočítá jako rozdíl výnosů, účtovaných na účtech účtové třídy 6 a nákladů, účtovaných na účtech účtové třídy 5. 7 Daň z příjmů právnické osoby chrakteristika Zákon o dani z příjmů v 18 stanovuje, že u poplatníků, kteří nejsou zřízení za účelem podnikání, jsou předmětem DPPO: 1. výnosy z nájmů 2. výnosy z reklamy 3. výnosy z činností vyplývajících z jejich poslání, pokud náklady jsou nižší než výnosy. 8 Daň z příjmu právnických osob zaúčtování Vypočítaná daň se musí zaúčtovat do období, s kterým souvisí předpis 591 / 341 Úhrada daně se proúčtuje při podání daňového přiznání k / 231, 241 Pokud účetní jednotka ke dni podání DP zjistila, že skutečná daň se liší od daně uplatněné ve výsledku hospodaření, rozdíl proúčtuje ke dni podání daňového přiznání 591 / 341 9

4 Výsledek hospodaření účet 493, 431 a 432 Vyhláška č. 410 / 2009 Sb., Položka C.III.1. Výsledek hospodaření běžného účetního období (účet 493), který obsahuje výsledek hospodaření běžného účetního období po zdanění 2. Položka C.III.2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (účet 431) obsahuje výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 3. Položka C.III.3. nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (účet 432) obsahuje nerozdělený zisk nebo neuhrazenou ztrátu minulých účetních období. 10 Výsledek hospodaření po zdanění Výsledek hospodaření po zdanění, se ke dni účetní závěrky proúčtuje na konečný účet rozvažný 493 / Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Účet 431 výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení vznikl převodem z účtu 493 zjištěným v předchozím účetním období. PO musí po schválení zřizovatelem, proúčtovat dosažený zisk do rezervního fondu nebo do fondu odměn 431/413, 431/411 ÚSC nemusí výsledek hospodaření rozdělovat 12

5 Účet 432- nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta ÚSC proúčtuje zisk nebo ztrátu na účet 432 v případě, že zisk nepřevede do některého fondu PO proúčtuje ztrátu z účtu 431 na účet 432 Na účtu 432 se kumulují zisky a ztráty minulých let 13 Postup účtování účtu 432 Postup účtování účtu 432 bude následující: 1. Nejdříve se zaúčtuje 432 / Následně se zisk zaúčtuje do fondů a) PO 431 / 413, 411 b) ÚSC 431 / Pokud PO dosáhla ztráty, kterou nebylo možné uhradit z rezervního fondu (413 / 431) nebo USC neproúčtoval zisk do fondu nejpozději ke dni schválení závěrečného účtu se zaúčtuje 431 / Účetní závěrka a účty výsledku hospodaření 1. Účet 431 v účetní závěrce musí vykazovat 0 2. Účet 432 v účetní závěrce vykazuje hodnotu výsledku hospodaření z předchozích let a) u PO bude účet 432 vykazovat jenom ztrátu b) u ÚSC může účet 432 vykazovat zisk i ztrátu 3. Účet 493 bude v účetní závěrce vykazovat zisk nebo ztrátu daného účetního období 15

6 Závěr Cílem tohoto videokurzu byl rozbor výsledku hospodaření z pohledu: Účtu 493 výsledek hospodaření v běžném účetním období Účtu 431 výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení Účtu 432 nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z minulých let 16

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 66 7 Úplné znění Českého účetního standardu č. 003 Odložená daň pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Referent: Ing. Jana Svatošová,

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Přednáška č. 13. Výsledek hospodaření

Přednáška č. 13. Výsledek hospodaření Přednáška č. 13 Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření a jeho struktura Transformace účetního výsledku hospodaření na daňový základ Výpočet a zaúčtování daně z příjmů Pojetí VH v účetnictví ve srovnání

Více

9. 6. účtová třída - Výnosy

9. 6. účtová třída - Výnosy 9. 6. účtová třída - Výnosy Výnosy = výstupy činností podniku určené k prodeji (tržby + další výnosy). Členění výnosů - pro potřeby finanční analýzy: 1. provozní výnosy (60-65 úč. skupina), vznikají z

Více

Opravy chyb a změny účetních metod

Opravy chyb a změny účetních metod Opravy chyb a změny účetních metod od roku 2013 Ing. Jana Skálová, Ph.D. daàová poradkynû ã. 332 ãlenka Prezidia KDP âr partner TPA Horwath Řada společností, které budou uzavírat své účetnictví za rok

Více

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Legislativa Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané paragrafem 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších

Více

Změna zákona o daních z příjmů

Změna zákona o daních z příjmů Změna zákona o daních z příjmů ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Ing. Ilona Součková Hlavní změny

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

Vlastní kapitál, výkaz o změnách ve vlastním kapitálu

Vlastní kapitál, výkaz o změnách ve vlastním kapitálu Vlastní kapitál, výkaz o změnách ve vlastním kapitálu 14 14.1 Definice vlastního kapitálu Úpravě vlastního kapitálu není věnován samostatný standard, požadavky IFRS na tuto oblast jsou rozprostřeny napříč

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna při finanční tísni, o.p.s. IČ: 281 86 869 1 Americká 22, Praha 2, 120 00 tel. (+420) 222 922 240 fax. (+420) 222 524 198 Životopis Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Více

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 Úvod Předmluva Mezinárodní standardy účetního výkaznictví () byly v roce 2005 aplikovány

Více

Smlouva o kontrolní činnosti

Smlouva o kontrolní činnosti Smlouva o kontrolní činnosti číslo P1006-14 uzavřená dle ust. 2652 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále je OZ ) mezi těmito smluvními stranami: 1) Objednatel: Město Žďár nad Sázavou, IČ:

Více

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu OBSAH: I. Obecná část - účinnost - periodicita předávání - termíny předávání, vykazované období - vykazující jednotky - obsah Pomocného analytického přehledu

Více

a) budoucí úhrady (vyrovnání) účetních hodnot aktiv (závazků), které jsou vykázány ve výkaze o finanční situaci účetní jednotky, a

a) budoucí úhrady (vyrovnání) účetních hodnot aktiv (závazků), které jsou vykázány ve výkaze o finanční situaci účetní jednotky, a IAS 12 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 12 Daně ze zisku [Novelizace standardu novelizace pojmů, třetí odstavec části "Cíle" IAS 12 je upraven, v odstavcích 22(b), 59, 60 a 65 se "výsledovka" upravuje na "hospodářský

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti Školní jídelny Litovel, příspěvková organizace za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti Školní jídelny Litovel, příspěvková organizace za rok 2011 Školní jídelna Litovel, příspěvková organizace Studentů 91, 784 01 Litovel DIČ: CZ 75026333, IČO: 75026333 Tel. 585 342 182, 585 341 484 E-mail: studentu91@iol.cz Č. účtu: 179990971/0300 www.jidelnastudentu.cz

Více

Hospodářský řád. Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka Směrnice pro zakládání a rušení organizačních

Hospodářský řád. Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka Směrnice pro zakládání a rušení organizačních Hospodářský řád 1. Úvodní ustanovení 1.1 Řád upravuje základní pravidla v oblasti hospodaření občanského sdružení Junák svaz skautů a skautek ČR (dále jen Junák), a platí pro Junák (jako celek), organizační

Více

pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014

pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 č.

Více

BULLETIN VYZNÁME SE V TOM, CO VÁS NEBAVÍ! září 2014

BULLETIN VYZNÁME SE V TOM, CO VÁS NEBAVÍ! září 2014 BULLETIN září 2014 Letošní rok je ve znamení změn, které se dotýkají nás všech. V aktuálním vydání našeho Bulletinu Vám přinášíme ty aktuální změny a úpravy, které by v žádném případě neměly uniknout Vaší

Více

Vnitřní organizační směrnice obce

Vnitřní organizační směrnice obce Vnitřní organizační směrnice obce Obce D r á ž o v Změna od 27.11.2014 Obecní zastupitelstvo se skládá z 9 členů: - starostka (uvolněná) - Jiřina Vávrová - 1.místostarosta - Miroslav Churáň - 2.místostarosta

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor:

Více

Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení obcí Slánské oblasti za rok 2013

Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení obcí Slánské oblasti za rok 2013 Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení obcí Slánské oblasti za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění

Více

Základy divadelní činnosti

Základy divadelní činnosti Základy divadelní činnosti Mgr. Bedřich Gregorini Mgr. Jindřich Gregorini doc. JUDr. Jiří Srstka 1 O B S A H Úvod...3 1. KAPITOLA: Právnické osoby provozující divadelní činnost...5 2. KAPITOLA: Organizační

Více

Praha únor 2015 NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ NA ROK 2015

Praha únor 2015 NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ NA ROK 2015 Praha únor 2015 NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ NA ROK 2015 Představenstvo ČKA projednalo návrh rozpočtu pro rok 2015 na svém XII. zasedání 2. 12. 2014 a schválilo I. zasedání 21. 1. 2015. Návrh

Více

Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014

Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014 Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014 Správa bytových objektů Výnosy jsou v převážné míře tvořeny předpisem nájemného z bytových a nebytových prostor

Více