Nový přístup k Lednicko-valtickému areálu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nový přístup k Lednicko-valtickému areálu"

Transkript

1 GYMNÁZIUM A JAZYKOVÁ ŠKOLA s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 sady 28. října 1, Břeclav Navrhni projekt 2013 Nový přístup k Lednicko-valtickému areálu Michal Vašek Tomáš Kříž Zdeněk Pardík

2 sa 1

3 Název projektu Nový přístup k Lednicko valtickému areálu Jména členů týmů Michal Vašek, Tomáš Kříž, Zdeněk Pardík Škola Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 Adresa školy sady 28. října 1, Břeclav 1. Popis výchozího stavu Lednicko valtický areál (LVA) je krajinný celek na jižní Moravě, sdružující 18 významných památek. Celý komplex je zapsán v Seznamu kulturního dědictví UNESCO. V prostorech lednického i valtického zámku je umístěno informační centrum, kde turisté obdrží cenné informace o památce i regionu, avšak u ostatních a odlehlejších památek se turisté dozvědí pouze kusé informace o historii saletu z nevyhovujících informačních tabulí. Dnes jsou tyto tabule u většiny památek Lednicko valtického areálu v havarijním stavu. Mnoho informačních panelů je rozbitých, popsaných, neúplných a v žádném případě neslouží svému původnímu účelu. Informačních tabulí je nedostatek, a pokud se už u památky nachází, tak poskytují pouze základní poznatky. U památek chybí překlady do světových jazyků, ačkoliv v Jihomoravském kraji je velký potenciál zahraničních turistů. Po uskutečnění projektu bude změněn celkový přístup k památkám v Lednicko valtickém areálu. Z dlouhodobého hlediska to bude znamenat zvýšení návštěvnosti a zefektivnění přístupu k informacím. Projekt lze v budoucnu rozšířit o informace z oblasti dalších oborů, jako například zajímavosti pro turisty příroda v okolí (fauna, flora, mineralogické poměry, vodstvo), kulturní poměry (lidové zvyky, kroje). 2

4 2. Předpokládaný cíl projektu Cílem projektu je celková změna metodiky získávání informací u památek Lednicko valtického areálu a to v souladu s probíhajícím trendem moderního přístupu s důrazem na inovativní formy jako je použití mobilních technologií a moderního přístupu k historii. Realizován bude moderní přístup k památkám, aniž by byl narušen historický ráz památek a jejich blízkého okolí. Bez násilného pojetí bude u saletů umožněna distribuce informací pomocí moderní technologie Wi Fi, intranetu a QR kódů. Projekt je procesem, který si klade za hlavní cíl zatraktivnění památek pro širokou veřejnost, rozvoj všeobecného vědění a cestovního ruchu v našem regionu. Hlavním cílem je především moderní pojetí historie regionu. Projekt bude zaměřen jak na tuzemské, tak i zahraniční turisty. Veškeré informace u památek budou uvedeny v několika světových jazycích. Hlavní cílovou skupinou je mladá a střední generace, která aktivně využívá moderní technologie, a tím chceme i těmto generacím přiblížit historii regionu. Hlavním výstupem projektu bude nárůst atraktivity Lednicko valtického areálu a Břeclavska. Od projektu je očekáváno zvýšení návštěvnosti nejenom Lednickovaltického areálu, nýbrž také celého jihomoravského regionu Podluží a jeho okolí. Indikátory: Kód Indikátor Hodnota Počet nově vytvořených pracovních míst celkem Počet vytvořených propagačních nebo marketingových produktů pro cestovní ruch Počet vytvořených produktů pro orientaci a směrování návštěvníků 1 3 (web, informační tabule a letáčky) 19 (19 přístupových bodů) Bude vybudováno 16 přístupových bodů v LVA, 3 přístupové body na významných železničních uzlech (Břeclav, Brno, Vídeň) pro přilákání turistů a zvýšení všeobecného povědomí o LVA. Dále bude vybudováno 16 zcela nových informačních tabulí s mapou, informacemi a QR kódy; 2 altány k zpříjemnění pobytu a odpočinku turistů u odlehlejších památek; 2 samostatné fotovoltaické systémy pro napájení elektrických spotřebičů u památek, kde není připojení k elektrické síti a 2 odolné venkovní boxy pro umístění technického vybavení. 3

5 3. Časový harmonogram projektu Harmonogram projektu je na nastaven dva roky se začátkem na jaře Umístěním hot spotu v žádném případě nebude narušen historický ráz památky a turisté nebudou mít vizuální kontakt se zařízením, v některých případech pouze s boxem. U některých saletů je již nainstalována bezdrátová síť Wi Fi, tudíž náklady na technologické zázemí se ještě sníží. U památek, u kterých není možnost připojení k elektrické síti a není zajištěno místo pro odpočinek turistů bude umístěn altán, na jehož střeše bude připevněn fotovoltaický panel, který s celým altánem nebude narušovat historický ráz krajiny a i bez zásahů do přírody umožní provoz moderních technologií na elektřinu. V první fázi (květen červenec 2014) je nutné zmapovat památky a jejich technické zázemí. Zajistit přívod elektrické energie, popřípadě zjistit nejvhodnější umístění fotovoltaických panelů a vnitřních a venkovních boxů. Bude vypsáno výběrové řízení na pozice garantů. V druhé etapě (srpen prosinec 2014) půjde o získání historických informací, jejich korekturu, převedení do elektronické podoby a následný překlad do světových jazyků. V tomto kroku se zapojí garant poskytovaných informací, který zajistí úplnost, historickou přesnost a bezchybný český pravopis, a garant překladů do cizích jazyků, který zkontroluje správnost překladu a popřípadě provede i korekturu textu. Historické prameny nám ochotně poskytnou v Lichtenštejnském domě a břeclavském muzeu. Ve třetí etapě (leden červen 2015) bude následovat výběrové řízení pro vývoj webových stránek a popřípadě odpovídající webové mobilní aplikace. Součástí webových stránek bude především příjemné a přehledné mobilní rozhraní, doplněné o obrázky, nahrávky a videa. Ve čtvrté etapě (červenec listopad 2015) následuje vypsání výběrového řízení na dodávky informačních technologií, jako jsou například nízkonákladové systémy NAS, které slouží ke spolehlivému hostingu webových stránek Intranetu, a k nim pro rozšíření připojení pomocí bezdrátového routeru a vypsání výběrového řízení na 2 sety fotovoltaického systému na míru a na dodávku vnitřních a venkovních boxů. Pátá etapa (prosinec 2015 leden 2016) zahrnuje nahrání webových stránek do úložiště NAS systému a následnou zkoušku systému a jeho spolehlivosti. Pokud všechny systémy projdou pátým krokem, nic nebrání k nasazení systémů do památek a zkušebnímu provozu (únor 2016) s omezeným počtem uživatelů. V šestém kroku (březen květen 2016) následuje generování a tisk všech nových materiálů oznamujících tento nový a převratný systém, ale taký tisk důležitých QR kódů a jejich následné umístění do blízkosti všech vybraných památek do projektu. Od začátku roku 2016 začne informační kampaň, kde se zapojí Centrála cestovního ruchu Jižní Morava a CzechTourism. Obyvatelé i turisté budou informování o nové možnosti jak získat informace o památkách LVA prostřednictvím letáčků, webových stránek partnerů a místních periodicích. Informační akce bude nutná pouze pro zajištění 4

6 povědomí o projektu a poté se informace budou šířit po sociálních sítích a hotspotů umístěných ve vybraných železničních uzlech. zmapování památek a technického zázemí získání historických informací vývoj webových stránek dodávky technologického vybavení omezený zkušební provoz umísťování QR kódů, začátek propagace plný provoz 5

7 4. Příjemce podpory O tento projekt žádá svazek obcí sdružení Mikroregion Lednicko valtického areálu (http://www.lva.cz) v čele s předsedou RNDr. Liborem Kabátem, starostou obce Lednice, jehož plnou podporu náš projekt obdržel. Mikroregion LVA je sdružení 10 nezávislých obcí, které zapadají do Lednicko valtického areálu, a jejich hlavním cílem je zvýšení popularity regionu i návštěvnosti. Zároveň tímto náš projekt získá bezplatnou publicitu na webových stránkách jednotlivých obcí. Mikroregion se nebude podílet na financování projektu, ale následně bude zajišťovat provoz zařízení, zaměstnávat správce sítě, financovat roční náklady, údržbu a umisťovat obchodní sdělení pro vyrovnání rozpočtu. Na financování se budou spolupodílet větší obce Břeclav, Lednice a Valtice. Hlavním partnerem projektu je Evropské centrum mládeže Břeclav (http://eycb.eu), což je nezisková nevládní organizace založená mladými lidmi. Tato organizace má velké zkušenosti s evropskými projekty a bude nápomocna při organizaci projektu. EYCB pořádá domácí, zahraniční projekty i Evropskou dobrovolnou službu (EVS) pro mladé lidi. Tato organizace je založena na dobrovolné činnosti členů, kteří s velkým zájmem a nejen jazykovými vědomostmi pomůžou našemu projektu snížit náklady o nemalou částku. Jejich zapojení spočívá v korektuře textu k památkám a překladu do světových jazyků, především angličtiny, němčiny, ruštiny, francouzštiny a také italštiny. EYCB je financována z Evropské unie a tedy se nemůže podílet na financování našeho projektu, ale významnou částí budou členové spolupracovat na obsahové části projektu. Dalším partnerem bude Muzeum Břeclav (http://www.muzeumbv.cz/), které nám zdarma poskytne právě vydané publikace o historii Lednicko valtického areálu, na které přispělo město Břeclav, a tudíž získáme i jeho podporu. Tato publikace bude sloužit jako spolehlivý zdroj informací pro obsah webových stránek u jednotlivých saletů. Publikaci obdržíme zdarma za uvedení zdroje. Město Břeclav také přispěje finanční částkou ve výši 5% z celkových nákladů projektu. Významnými finančními partnery jsou Jihomoravský kraj, který přispěje prostředky na projekt z důvodu meziregionální i mezistátní propagace kraje, obec Lednice, která přispěje z důvodu přílivu turistů a zlepšení ekonomické situace obce, stejně tak jako obec Valtice. Většina památek leží na katastrálním území obcí Lednice a Valtice. 6

8 5. Popis prostředků Hlavním cílem projektu není jenom zvýšená informovanost turistů, avšak také podpora vzdělání v oblasti informačních a mobilních technologií a v neposlední řadě propagace historického dědictví našich předků a mezinárodní popularita regionu Podluží. Přidanou hodnotou projektu bude zlepšení ekonomické situace přilehlých obcí, která pomůže zvýšit zaměstnanost a životní úroveň obyvatelstva. Zvýšení obecného povědomí o Lednicko valtickém areálu, zvýšení kulturní úrovně regionu, přilákání českých i zahraničních turistů do regionu, zlepšení kvality místa pro volnočasové aktivity a sport, informovanost turistů o kulturních akcích, použití moderních technologií nenásilným způsobem, využití turistického potenciálu. Jediným rizikem je násilné poškození technologického zázemí, avšak ve většině případů můžeme vandalismus či nehodu téměř vyloučit. Na ochranu technických zařízení, která nejsou umístěna v interiéru památek, jsou použity boxy zhotovené z bytelného materiálu, který je odolný vůči mrazu, vodě a vnějším narušitelům. Altány jsou vyrobeny z odolného masivního dřeva napuštěného mořidlem, které zajistí odolnost vůči plísním, působení vody a ledu a také jsou přizpůsobeny výkyvu mezi letními a zimními teplotami. Tímto způsobem je zajištěna dlouhá životnost altánů, které poslouží jako přístřeší pro odpočinek turistů u památek, u nichž se dnes žádné podobné zařízení nenachází. Naproti tomu velkou výhodou našeho projektu je jeho nadčasovost, nízká pořizovací cena a malé náklady na pozdější provoz. 7

9 SWOT analýza Silné stránky Lednicko valtický areál UNESCO růst produktivity a tržeb využití potenciálu mobilních technologií, zvýšení mobilní gramotnosti obyvatel a turistů dopravní dostupnost regionu otevřenost projektu, snadné rozšíření o další obsah a funkce systému Příležitosti využití unikátního kulturního a přírodního bohatství k rozvoji cestovního ruchu růstový potenciál poznávací turistiky a cykloturistiky Slabé stránky sezonní turistická návštěvnost, rozdíl mezi letní a zimní sezónou není velký zhoršená dopravní dostupnost k odlehlejším saletům v zimních měsících Hrozby vandalismus 6. Volba zdroje financování Projekt navazuje na prioritní osu 2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu, na oblast podpory 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu a podpora bude čerpána v režimu de minimis. Umístění QR kódu s odkazy a hot spotů k saletům Lednickovaltického areálu je prováděno především ke zkvalitnění přístupu k informacím v oblasti cestovního ruchu. Lednicko valtický areál je jednou z nejnavštěvovanějších turistických atrakcí Moravy a zámek Lednice je nejnavštěvovanější památkou Jihomoravského kraje, kterou ročně navštíví více než návštěvníků z celého světa. Projekt reaguje také na nedostatečnou informovanost turistů o regionu. Lepší informovaností by se ještě zvýšila návštěvnost oblasti. Lednicko valtický areál má obrovský potenciál pro velké množství turistů a pro rozvoj infrastruktury cestovního ruchu se zde nachází mnoho příležitostí a cílem našeho projektu je tuto infrastrukturu zmodernizovat a přiblížit ji dnešní době. 8

10 7. Popis dlouhodobé udržitelnosti Udržitelnost je zajištěna použitím nadčasových technologií. Po ukončení financování projektu z prostředků Evropské unie můžeme na vyrovnání provozních nákladů umístit na stránky intranetu drobné doporučení na místní restaurace, hotely či penziony za poplatek. Nadále se budou na financování projektu podílet obce sdružené v Mikroregionu Lednicko valtického areálu. Dále obce budou organizovat sezónní akce a tím bude zajištěno větší povědomí o ojedinělém přístupu k památkám v tomto regionu. Sezónními akcemi se nestane webová prezentace regionu statickou a bude lákat návštěvníky, aby se do Lednicko valtického areálu nadále vraceli. Sezonními akcemi může například být sbírání unikátních kódů a jiné zajímavé činnosti v časově omezeném horizontu, a tím bude zajištěna pro návštěvníky stálá zajímavost oblasti. 9

11 1. ROZPOČET PROJEKTU PRO SROP Projekt celkem Výdaje Měrná jednotka Počet jednotek Jednotková cena (v Kč) Náklady (v Kč) 1. Lidské zdroje - mezisoučet ,00 Kč 1.1 Vedoucí projektu měsíc 24, , ,00 Kč 1.2 Ekonom měsíc 24, , ,00 Kč 1.3 Administrativní pracovník měsíc 24, , ,00 Kč 1.4 Garant technických zařízeních měsíc 18, , ,00 Kč 1.5 Garant poskytovaných informacích měsíc 12, , ,00 Kč 1.6 Garant překladů do cizích jazyků měsíc 2, , ,00 Kč 1.7 Garant komunikace s partnery měsíc 24, , ,00 Kč 1.8 Garant publicity měsíc 6, , ,00 Kč Sociální pojištění 1, , ,00 Kč Zdravotní pojištění 1, , ,00 Kč 2. Cestovné - mezisoučet 5 868,00 Kč 2.1 Břeclav - Brno zpáteční počet 4,00 324, ,00 Kč 2.2 Břeclav - Vídeň hl. n. zpáteční počet 4, , ,00 Kč 3. Nákup materiálu a zboží - mezisoučet ,00 Kč 3.1 Altán kus 2, , ,00 Kč 4. Nákup služeb - mezisoučet ,00 Kč 4.1 Tvorba nových webových stránek LVA 50000, ,00 Kč 4.2 Sestavení technického vybavení a nahrání obsahu hodina 38,00 150, ,00 Kč 4.3 Umístění fotovoltaických systémů a zprovoznění počet 2, , ,00 Kč 4.4 Generování, tisk, zatavení QR kódů 2000, ,00 Kč 4.5 Umísťování technických zařízeních a QR kódů hodina 38,00 150, ,00 Kč 4.6 Propagace projektu 30000, ,00 Kč 4.7 Výběrová řízení 15000, ,00 Kč 5. Nemovitý majetek - mezisoučet ,00 Kč 5.1 Stavební práce hodina 356,00 150, ,00 Kč 6. Jiné náklady - mezisoučet ,00 Kč 6.1 Technické vybavení Bezdrávý router kus 19,00 900, ,00 Kč Síťové úložiště NAS kus 19, , ,00 Kč Pevný disk kus 19, , ,00 Kč 6.2 Informační tabule kus 16, , ,00 Kč 6.3 Fotovoltaický systém kus 2, , ,00 Kč 6.4 Vnitřní boxy kus 5, , ,00 Kč 6.5 Venkovní boxy kus 2, , ,00 Kč 6.6 Kancelářské náklady ,00 Kč 7. Celkové náklady projektu (1.-6.) ,00 Kč Příspěvky Procento z celkové sumy Příspěvek (v Kč) Jihomoravský kraj 10% ,00 Kč Břeclav 7% ,00 Kč Lednice 5% ,00 Kč Valtice 5% ,00 Kč Celkové příspěvků 27,0% ,00 Kč Celková výše prostředků z EU ,00 Kč 10

12 Místo Nová informační tabule Zdroj energie Umístění hotspotu číslo na mapě Pohansko ano síť interiér 1 Rendezvous ano síť interiér 2 zámek Valtice ano síť vnitřní box 3 Kolonáda ano síť interiér 4 Belveder ano síť interiér 5 Hraniční zámeček ano síť interiér 6 Rybniční zámeček ano síť interiér 7 Tři Grácie ano síť interiér 8 sv. Hubert ano fotovoltaický systém venkovní box 9 Nový dvůr ano síť interiér 10 Apollonův chrám ano síť interiér 11 zámek Lednice ano síť vnitřní box 12 Minaret ano síť interiér 13 Obelisk ano fotovoltaický systém venkovní box 14 Janův hrad ano síť interiér 15 Lovecký zámeček ano síť interiér 16 Nádraží ČD Břeclav ne síť vnitřní box 17 Nádraží ČD Brno hl. n. ne síť vnitřní box Nádraží ÖBB Vídeň hl. n. ne síť vnitřní box 11

13

14 Ukázka modifikace QR kódů Oba QR kódy skrývají odkaz Obyčejný QR kód s odkazem QR kód s odkazem, doplněný o logo LVA a o zaoblené hrany. Druhý QR kód vypadá mnohem lépe než klasický QR kód, přitom se jeho funkčnost nesnížila. Funkčnost ověřena na platformě Android (Banner Scanner) a Symbian (Seznam QR čtečka). 13

15 místo pro loga EU Tři Grácie Vítejte u Tří Grácií! Nyní se připojte k Wi-Fi síti (SSID Tri_Gracie) a naskenujte QR kód níže. Na stránkách intranetu naleznete informace o památce, videa, audio nahrávky, mapu okolí a nejbližší body zájmu. V případě neúspěšného skenování zadejte do prohlížeče adresu 14

16 Informační tabule s pokyny a QR kódem Schéma Ukryto v interiéru Tři Grácie Cyklista či pěší turista přijede resp. přijde k památce, připojí svůj smartphone k síti Wi-Fi a čtečkou přečte QR kód umístěný na informační tabuli. Mobilní zařízení zobrazí obsah a turista si může přehrát videa i audio nahrávky individuálně na svém osobním zařízením.

17 Anketa Jste schopni podle návodu připojit své mobilní zařízení k síti a zobrazit obsah webu? Všem respondentům byl předložen návod, který je na straně 14 tohoto dokumentu. Počet respondentů: 50 rozhodně ano 24 ano, ale s potížemi 11 ne 15 Odpovědi 30% 48% rozhodně ano ano, ale s potížemi ne 22% Průzkum proběhl dne 27. listopadu v Břeclavi na pěší zóně. 16

18 Průzkum: Získávání informací v okolí památek Pohansko V okolí loveckého zámečku Pohansko se nachází mnoho informačních tabulí. Především nás zajímají informace výhradně ke stavbě, ne naučné stezky vedoucí okolo. Nejvíce informací obsahuje otočný šestistěn, který obyvatelé Břeclavi dobře znají. Nachází se na něm tyto informace: 2 stěny o Břeclavi, 1 stěna o Pohansku, mapa LVA, fotky památek a obecné informace o LVA. Toto jsou všechny informace, které se u zámečku Pohansko dozvíme. 17

19 Dianin chrám Pokud přijíždíme k Dianinu chrámu od silnice spojující Břeclav a Valtice, narážíme znovu na šestistěn, který je obměněn pouze o 1 stěnu. Dále se u parkoviště nachází velká modrá tabule krajinné památkové zóny UNESCO, na které se nacházejí informace i k sv. Hubertu. Pokud přijedeme lesem po cyklostezce, tak tyto informace nás minou. U vchodu se nachází list A4 s informace o stavbě a o termínech prohlídky památky. 18

20 Kolonáda U Kolonády se nacházejí pouze 2 listy A4 s informacemi v českém jazyce. Žádný jiný zdroj není přítomen

21 Belveder Památka je v současné době uzavřena a probíhají rekonstrukce. Žádný informační zdroj tady není. Sv. Hubert U památky se v širokém okolí nenachází žádný informační zdroj. Nejbližší informace jsou na parkovišti u Dianina chrámu vzdáleném více jak 2 km. Tři Grácie U památky se nachází pouze jedna informační tabule ve špatném stavu. Žádný jiný informační zdroj zde není. 20

22 Apollonův chrám U chrámu se nachází pouze malá tabule se základními informacemi. Minaret U Minaretu se nachází pouze malá tabule se základními informacemi pro turisty. 21

23 Nový dvůr Asi 100 m od samotné stavby se nachází šestistěn. Obelisk U Obelisku se nenachází žádná informační tabule. Janův hrad U Janova hradu se v okolí nenachází žádná informační tabule. 22

24 Lovecký zámeček Přesně na půli cesty mezi Janohradem a Loveckým zámečkem se nachází šestistěn. Hraniční zámeček U této stavby se nenacházejí žádné informace. 23

25 Rybniční zámeček U této stavby se nenachází žádný informační zdroj. Závěr: Informovanost u památek je nízká a zanedbaná. Náš projekt jednoznačně pozvedne informovanost na mezinárodní úroveň. Autoři: Michal Vašek, Tomáš Kříž, Zdeněk Pardík 24

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice

ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice ADONIS ZO ČSOP projekty v cestovním ruchu 29.10.2009, Dolní Kounice Základní informace o organizaci občanské sdružení s právní subjektivitou dle zákona č. 83/1990 nevládní nezisková organizace registrace

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

Priority v oblasti cestovního ruchu na Vysočině pro rok 2010

Priority v oblasti cestovního ruchu na Vysočině pro rok 2010 1.3.2010 1 Priority v oblasti cestovního ruchu na Vysočině pro rok 2010 Setkání u kulatého stolu na téma Jak dál rozvíjet cestovní ruch na Vysočině? Tomáš Čihák, Vysočina Tourism Jihlava, 25. 2. 2010 1.3.2010

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

Učení pro život. Mgr. Jana Míková Cestovní ruch České republiky pracovní list. Pracovní list slouží k upevnění učiva tématu o cestovním ruchu v ČR.

Učení pro život. Mgr. Jana Míková Cestovní ruch České republiky pracovní list. Pracovní list slouží k upevnění učiva tématu o cestovním ruchu v ČR. Název projektu: Učení pro život Reg.číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0645 Číslo šablony: III / 2 Název sady A: Autor: Název DUM: Číslo DUM: Anotace: Cestovní ruch a kartografie Mgr. Jana Míková Cestovní

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Oznámení o vyhlášení kola

Oznámení o vyhlášení kola Královéhradecký kraj Oznámení o vyhlášení kola Grantové schéma na podporu medializace Královéhradeckého kraje prostřednictvím propagačních a informačních kampaní (podopatření 4.1.2 Podpora regionálních

Více

Informační a orientační systém města Proseč

Informační a orientační systém města Proseč PROJEKT Informační a orientační systém města Proseč Žadatel: Město Proseč, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče IČO: 00270741, tel.: 469 321 137 Zástupce: Jan Macháček, starosta města Zpracoval: Jan Macháček,

Více

Popis výchozí situace:

Popis výchozí situace: Popis výchozí situace: Město Břeclav leží na jihu Moravy v blízkosti hranic s Rakouskem a Slovenskem. Břeclav je důležitým dopravním železničním, ale také i silničním uzlem s velkou intenzitou místní i

Více

PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN 2014-2018 Koordinátor aktivit: Mgr. Tomáš Černý, Manažer cestovního ruchu

PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN 2014-2018 Koordinátor aktivit: Mgr. Tomáš Černý, Manažer cestovního ruchu PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN 2014-2018 Koordinátor aktivit: Mgr. Tomáš Černý, 1. MARKETINGOVÁ ZNAČKA A PROPAGACE Marketingová značka Kvalitní a reprezentativní materiál o městě Turistické informace Cizojazyčné

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

VALTICKÉ PODZEMÍ. Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz

VALTICKÉ PODZEMÍ. Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz VALTICKÉ PODZEMÍ Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz Víno, radostná komodita, která letí Spotřeba vína v ČR již 20 let roste (5/l osobu za 10 let), to je cca 5 mil. hl. - trh má velikost

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _ Kampaň Česko země příběhů Martin Šlajchrt _ Domácí cestovní ruch - jaký je aktuální stav 9.12.2013 2 Základní charakteristiky pobytu Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR? Kategorie Podíl návštěvníků

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Mgr. Jiří Skalický, ředitel Revitalizace KUKS o.p.s.

Mgr. Jiří Skalický, ředitel Revitalizace KUKS o.p.s. Prezentace projektu Kuks - Braunův kraj financovaného z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Mgr. Jiří Skalický, ředitel Revitalizace KUKS o.p.s. Revitalizace KUKS o.p.s. Kuks 12, 544

Více

Výroční konference ROP SZ

Výroční konference ROP SZ Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Vize přestane být snem Výroční konference ROP SZ Příklad dobré praxe z Ústí nad Labem Karlovy Vary, 12.11.2009 Obsah projektu: rekonstrukce budovy Muzea

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Níže najdete předběžné informace tak, jak jsme je obdrželi od pořadatelů. Na setkání se těší. Zbyněk Vaňura

Níže najdete předběžné informace tak, jak jsme je obdrželi od pořadatelů. Na setkání se těší. Zbyněk Vaňura Tak, jak na celou řadu jiných srazů a setkání vám dáváme možnost se přihlásit přes náš Camping Club zasláním vyplněné přihlášky na adresu: campingclubroznov@seznam.cz nejpozději do 8. 7. 2009. Vzhledem

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Výstup z 1. jednání - SWOT analýza území MAS Horní Pomoraví

Výstup z 1. jednání - SWOT analýza území MAS Horní Pomoraví Výstup z 1. jednání - SWOT analýza území MAS Horní Pomoraví Pozn. zvýrazněná hesla získala preferenční hlasy (počet) jako důležitá S Silné stránky Příroda, ŽP, environmentální výchova (EVVO) životní prostředí,

Více

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO SWOT ANALÝZA Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby základní občanská vybavenost města Uničova na dobré úrovni (obec s rozšířenou působností, obchody,

Více

Vinařská turistika na kole

Vinařská turistika na kole Vinařská turistika na kole Mgr. Eva Kvapilová www.vinarske.stezky.cz Moravské vinařské stezky www.vinarske.stezky.cz CHARAKTERISTIKA MVS Komplexní produkt pro: Cykloturisty (kteří si možná dají i sklenku

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1) Úvod do oblasti dotací 2) Programy na podporu rozvoje cestovního ruchu I. Regionální operační program NUTS II SV

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ 1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ Splnění zvolených globálních a specifických cílů je podmíněno realizací řady aktivit. Jejich návrh je zpracován v následující kapitole, a to na 3 úrovních dle míry abstrakce/konkrétnosti:

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012 hotel Crowne Plaza Nové logo Praha 18. 6. 2010 Brána do Čech = 4 destinace Potlačit maximálně Ústecký kraj Aktualizace Strategie rozvoje CR v roce 2010 Iniciace

Více

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková Základní informace o MAS Mapa území MAS Střední Haná Základní informace o MAS Počet členů MAS dle sektorů Obce na území MAS: Ivaň, Kojetín, Lřenovice, Lobodic,

Více

Chodníčky za poznáním slovenskomoravského

Chodníčky za poznáním slovenskomoravského Chodníčky za poznáním slovenskomoravského pohraničí Česká republika Slovenská republika Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Odůvodnění projektu spolupráce

Více

MAS Horní Pomoraví - lidé, příroda a tradice

MAS Horní Pomoraví - lidé, příroda a tradice MAS Horní Pomoraví o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví SWOT analýza MAS Horní Pomoraví - lidé, příroda a tradice Zpracováno v rámci roku 2014 SWOT analýza

Více

SILNICE, CYKLOSTEZKY A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST

SILNICE, CYKLOSTEZKY A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST SILNICE, CYKLOSTEZKY A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST Délka silnic II. a III. třídy splňující kritéria 16,88 % z celku INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM SC navazuje na podporu z oblasti intervence 3.4 IOP (Sluţby

Více

Integrovaný plán rozvoje území Šumpersko

Integrovaný plán rozvoje území Šumpersko Integrovaný plán rozvoje území Šumpersko pracovní verze Červen 2011 Stránka 1 z 29 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. VÝCHODISKO, CÍLE A AKTIVITY AKTUALIZOVANÉHO IPRÚ... 4 3. STRATEGIE, GLOBÁLNÍ CÍL, SPECIFICKÉ CÍLE...

Více

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko ANALYTICKÁ ČÁST SWOT analýza Integrované strategie rozvoje Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email:

Více

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU (STATISTIKY A TRENDY V INDUSTRIÁLNÍ TURISTICE) 1 TECHNICKÁ PAMÁTKA JE.. Stavba, technické zařízení nebo technické řešení jedinečné nebo zajímavé

Více

Shrnutí výzkumu realizovaného TNS Aisa (využití výsledků pro regionální programy)

Shrnutí výzkumu realizovaného TNS Aisa (využití výsledků pro regionální programy) Shrnutí výzkumu realizovaného TNS Aisa (využití výsledků pro regionální programy) TNS Aisa exkluzivně pro CzechTourism _ 30. 10. 2014 Regionální programy jižní Čechy/Morava 2 Potenciál českých a moravských

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti žáka CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Základní škola a Mateřská škola Hladké Životice Základní škola a Mateřská

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2012 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, 30. 4. 2014 UPOZORNĚNÍ:

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

Media Channel. Unique space for ideas

Media Channel. Unique space for ideas Media Channel. Unique space for ideas Víme, že každý dobrý nápad může mít milionový potenciál, stejně jako víme, že ke každému dobrému nápadu vedou přehledně a jasně získané informace. A proto máme pro

Více

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 Obsah 0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4 1.1 Silné stránky 5 1.2 Slabé stránky 6 1.3 Příležitosti 7 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 4 PRIORITNÍ OBLASTI ROZVOJE 10 5 STRATEGICKÉ CÍLE 11 6 PRIORITY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS HRUBÝ JESENÍK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS HRUBÝ JESENÍK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS HRUBÝ JESENÍK 2010 Zpracováno ke dni 31.12.2010 1. Úvod 1.1 Základní údaje Název: Sídlo: Místní akční skupina Zámecké náměstí 19/4, 792 01 Bruntál IČ: 27028240 Webové stránky: Email:

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v září. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v září. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Projektový list pro výběr pilotního projektu

Projektový list pro výběr pilotního projektu Projektový list pro výběr pilotního projektu (shodný pro oba typy asistencí) Předkladatel projektu Právní forma předkladatele projektu IČO 70939659 Sídlo Zodpovědný zástupce předkladatele projektu Telefon

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Budova hotelu: Leží na vlastním pozemku. Sestává z hlavní budovy, dvorního traktu a budovy tzv. ubytovny. V současné době

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program Evropské územní spolupráce RAKOUSKO ČESKÁ REPUBLIKA 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Brno 4.12.2014 Obsah prezentace kohezní politika EU

Více

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Priorita 1: Další rozvoj a modnizace infrastruktury na zlepšení konkurenceschopnosti

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO 2015 Náklad max. 20 000 ks Nulová remitenda jdeme na dračku Nově distribuce v PNS Informace o předplatném na www.czech-tim.cz

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty Město Soulad s rozvojovými dokumenty Město započalo s budováním cyklostezek a cyklotras již v roce 1990, kdy vznikly cyklostezky v městském parku. Od roku 2003 je budování nových tras prováděno dle plánovaného

Více

Spojení dvou břehů CZ A Stavební úpravy lávky pro cyklisty Nový Přerov Jevišovka na trase Praha Vídeň

Spojení dvou břehů CZ A Stavební úpravy lávky pro cyklisty Nový Přerov Jevišovka na trase Praha Vídeň Stavební úpravy lávky pro cyklisty Nový Přerov Jevišovka na trase Praha Vídeň Představení projektu realizovaného s podporou iniciativy společenství INTERREG IIIA, Mikulov 10. 12. 2007 Tento projekt byl

Více

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny Jan Vaic, člen komise Komise CR v Lounech Poradní orgán Rady Města Loun 6 členů, odborníků se zkušenostmi

Více

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

r e g i o n á l n í p o r a d e n s k á

r e g i o n á l n í p o r a d e n s k á Národní program podpory cestovního ruchu pro rok 2015 Podprogram Cestování dostupné všem Správce programu: Příjem žádostí o dotaci: Ministerstvo pro místní rozvoj 5. 1. 2015 12. 2. 2015, elektronicky na

Více

KLADSKÉHO POMEZÍ. Bulletin. Místo pro náš příběh

KLADSKÉHO POMEZÍ. Bulletin. Místo pro náš příběh Bulletin vychází 6. ledna 2014 číslo 4/2013 KLADSKÉHO POMEZÍ Místo pro náš příběh Poslední čtvrtletí roku proběhlo ve znamení příprav a plánů na další období. Mimo realizaci dvou velkých projektů Toulavý

Více

SLEZSKO BEZ HRANIC - NOVÁ TURISTICKÁ DESTINACE. Návrh na doplnění navazující infrastruktury

SLEZSKO BEZ HRANIC - NOVÁ TURISTICKÁ DESTINACE. Návrh na doplnění navazující infrastruktury SLEZSKO BEZ HRANIC - NOVÁ TURISTICKÁ DESTINACE Zadavatel: Město Krnov Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov telefon: 554 697 111 fax: 554 610 418 www.krnov.cz e-mail: epodatelna@mukrnov.cz Zpracovatel: Enterprise

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Konference CESTOVNÍM RUCHEM K POZNÁVÁNÍ A PROSPERITĚ Valašské Meziříčí 24. 2. 2011 Centrála cestovního ruchu Východní

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí GEOPARK VYSOČINA 2/2013. časopis Geoparku Vysočina - čtvrtletník

REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí GEOPARK VYSOČINA 2/2013. časopis Geoparku Vysočina - čtvrtletník REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí GEOPARK VYSOČINA 2/2013 časopis Geoparku Vysočina - čtvrtletník REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí GEOPARK VYSOČINA 2/2013 časopis Geoparku

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

v Moravskoslezském kraji

v Moravskoslezském kraji Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji RNDr. Tomáš Ehler oddělení cestovního ruchu, Moravskoslezský kraj krajský úřad Ostrava 15.4. 2009 Obsah prezentace Rozvojové priority MS kraje v oblasti

Více

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí Tabulkové vyhodnocení vlivů opatření prioritních os 1, 2 a 3 na životní prostředí Tabulka se vztahuje ke kapitole 7.3. textu vyhodnocení, v němž jsou také podrobně popsány metody hodnocení. V rámci legendy

Více

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko 1. Cílem dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním ze způsobů, jak lze zjistit názory, přání a potřeby obyvatel. Cílem šetření,

Více

Akční plán a projektové fiše

Akční plán a projektové fiše AKTUALIZACE STRATEGIE MIKROREGIONU LEDNICKO-VALTICKÉHO AREÁLU SVAZEK III: AKČNÍ PLÁN Akční plán a projektové fiše Obsah Tento svazek je členěn do následujících částí: Obsah 2 Identifikační údaje 3 Úvod

Více

TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY. tam, kde pramení Vaše zdraví a klid

TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY. tam, kde pramení Vaše zdraví a klid TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY tam, kde pramení Vaše zdraví a klid TERMÁLNÍ RESORT PASOHLÁVKY - - lázně nového typu 1. Činnost společnosti 2. Příležitost na trhu 3. Koncept termálního resortu 4. Přínosy

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Partnerství na cyklomagistrále Ploučnice

Partnerství na cyklomagistrále Ploučnice Partnerství na cyklomagistrále Ploučnice Zelené stezky Greenways Zelené stezky Greenways je asistenční a grantový program Nadace Partnerství. Jeho prostřednictvím nadace poskytuje pomoc a podporu organizacím

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Česko jede. Ing. Jaroslav Martinek národní cyklokoordinátor

Česko jede. Ing. Jaroslav Martinek národní cyklokoordinátor Česko jede Ing. Jaroslav Martinek národní cyklokoordinátor Obsah Téma 1 - Nové změny legislativy pro cyklistickou dopravu Téma 2 Cyklistické stezky a jejich financování Téma 3 Kampaň: komplexní přístup

Více

Statistika návštěvnosti za rok 2010 Ubytování roku 2010 nárůstu lůžkové kapacity 4 568 lůžek počet přenocování v roce 2010 vzrostl

Statistika návštěvnosti za rok 2010 Ubytování roku 2010 nárůstu lůžkové kapacity 4 568 lůžek počet přenocování v roce 2010 vzrostl Statistika návštěvnosti za rok 2010 Destinační management sleduje statistické ukazatele návštěvnosti již od roku 1994. Jedná se především o data týkající se počtu přenocování turistů, obsazenosti parkovišť,

Více

Dotační možnosti obcí

Dotační možnosti obcí Dotační možnosti obcí MMR státní rozpočet IROP Ing. Josef Vlk, CSc. březen 2015 DMO Podpora obcím Dotační tituly - státní rozpočet Komunitně vedený místní rozvoj - CLLD Integrovaný regionální operační

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více