Stát na vlastních nohách občas bolí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stát na vlastních nohách občas bolí"

Transkript

1 M Ě S ÍČN Í K PRAŽ SKÉ PLYNÁ RENSKÉ, a. s. Otčina 1. díl tajenky Ušní zrcátko Proud (básnicky) Název značky poloměru Vánoční ryba Pobít kolem Osobní zájmeno Italský ostrov Neshoda Upomínkový předmět Římských 51 Pramáti lidstva Intenzivní Francouzsky»láska«Ukázka Povaha Egyptský bůh Vesetu Zkratka Slovenské národní strany Kovový odpad Zase Řecké písmeno Vrcholy hor Obilnina 2. díl tajenky SPZ Sokolova Vychovatelka Lihovina zmléka Český prozaik Jižní ovoce Pobídka Období japonských dějin Předložka 4. díl tajenky 4/2006 Tíkání Rozepře Popům vlastní Zámořská velmoc Karetní trumf Pokyn Napadení Přilnout (knižně) SPZ Svitav Souhlas Zánik hlásky na konci slova Potom Panter Osobní zájmeno Zpěvohra Kladná elektroda Lidojed Japonská třešeň Francouzsky»z«Předmět označující hodnost Vyhynulý pták Mongolský pastevec Úřední vyhláška Krétské pohoří Pronikavá změna Zemní plyn v dopravě Jméno herečky Vránové Nástupiště Lehce se dotknout (řídce) SPZ Kutné Hory Anglicky»dub«3. díl tajenky Tropický mravenec Beduínský plášť Kocour (nářečně) Kde nás najdete Sídlo společnosti Pražské plynárenské, a. s. U Plynárny 500, Praha 4-Michle Tel.: Fax: Služby pro domácnosti a maloodběratele: Jungmannova 31, Palác Adria, Praha 1 U Plynárny 500, Praha 4-Michle, budova č. 37 Pracovní doba: Pondělí až čtvrtek: hodin Pátek od 9.00 do hodin Zákaznická linka Pracovní doba: Pondělí až pátek: hodin Tel.: Fax: Zpěvní hlas Zkr. Obchod. akademie Jehova Ruské sídlo Dvojice cvičenců za sebou Umělý člověk Temnota Značka stroncia Konečná fáze skoku Kód Filipín Úžas Druh psa (slang.) Druhová číslovka Zběsile Masový knedlíček Dvojice čísel Služby pro střední odběratele a velkoodběratele: Pražská plynárenská, a. s., oddělení velkoodběru U Plynárny 500, Praha 4-Michle, budova č. 37 Tel.: Fax: Spojení do Michle: Tramvaj č. 11 z Bělehradské ulice (u metra C I. P. Pavlova), autobus číslo 188 z Pankráce (u metra C Pankrác). Parkoviště přímo před vchodem do hlavní budovy nebo v areálu U Plynárny vjezd motorovou vrátnicí (asi 200 m před hlavním vchodem směrem od centra města). Tato (hovorově) Skleníková rostlina Sopečný tuf Vnitřní části rukou (sloven.) Dceřiné společnosti Prometheus, energetické služby, spol. s r. o. U Plynárny 500, Praha 4-Michle Tel.: Tel./fax: Informační služby energetika, a. s. U Plynárny 500/44, Praha 4-Michle Tel.: Fax: Praha Paříž rekonstrukce, a. s. U Plynárny 1450/2a, Praha 4-Michle Tel.: , Fax: Pražská plynárenská Správa majetku, s. r. o., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. U Plynárny 500, Praha 4 Tel.: Fax: Adresa redakce: U Plynárny 500, Praha 4. Šéfredaktor: Ing. Jan Žákovec. Redakční rada: Ing. Dagmar Hartmanová (předseda), Miroslav Vránek (místopředseda), František Erben, Ing. Jana Hnízdilová, Miroslava Válková, Ing. Hana Kudlíková, František Maryška, Ing. Andrea Mašínová, Ing. Oldřich Nechanický, Rudolf Novák, Kateřina Saidlová, Ing. Marek Sukup, Ing. Jiří Šach, Zuzana Floriánová. Sekretariát: Kateřina Saidlová, tel.: , Vydavatel: Gallery, s. r. o., Legerova 70, Praha 2. Kouř Umíněný zápor Předložka Iniciály zpěváka Jandy Nákladně Podzim (knižně) Pomůcka: apokopa,asuka, atta, oak, otoskop, taka,talyj, tras Zdenka Reisenauerová Foto archiv Divadla Na Jezerce Na návštěvě u zákazníka Jan Hrušínský Stát na vlastních nohách občas bolí 18. května 2006 Den otevřených dveří Plynárenského muzea

2 Žofínské fórum Zemní plyn zřejmě od července nezdraží Domácnosti se pravděpodobně v nejbližší době nemusí obávat dalšího zdražení zemního plynu. Podle předsedy Energetického regulačního úřadu Josefa Fiřta se ceny plynu od 1. července nebudou muset zvyšovat. Fiřt to řekl 24. března na 57. Žofínském fóru věnovaném současné energetické situaci. Kromě Ing. Fiřta vystoupil také náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR Ing. Jiří Bis. V následné diskuzi byly otázky zaměřeny na přínosy liberalizace trhu s elektřinou a plynem v ČR, skladbu konečných cen plynu a elektřiny, fungování regulace i na další vývoj cen energií. rr odle předběžných údajů a odhadů z Eurogasu se celková spotřeba zemního plynu v pětadvacítce zemí EU zvedla v roce 2005 v porovnání P s rokem 2004 o 1,9 procenta. V roce 2005 představovala spotřeba zemního plynu v 25 členských zemích EU ,2 PJ (petajoulů), tedy 492,5 miliardy krychlových metrů. Spotřeba zemního plynu v pětadvacítce zemí EU v posledních několika letech stabilně roste. Přestože ekonomiky některých zemí rostly pomaleji, přestože se stoupající cena ropy promítla do cen zemního plynu a bez ohledu na přívětivé klimatické podmínky v severozápadní Evropě, spotřeba zemního plynu vzrostla. K tomuto nárůstu z velké části Zemní plyn v 25 zemích Evropské unie v roce 2005 přispěla ekologická výhodnost zemního plynu, ovšem hlavním motorem vyšší spotřeby zemního plynu je silná poptávka elektrárenského sektoru zaznamenaná v některých zemích. Na konci roku 2005 celkový počet spotřebitelů zemního plynu v pětadvaceti zemích EU napojených na rozvodnou síť vzrostl o 1,5 procenta na 103,5 milionů zákazníků. Rychlost růstu spotřeby zemního plynu se liší stát od státu, region od regionu. V jižních zemích byl zaznamenán výrazně nadprůměrný nárůst spotřeby. Největší meziroční nárůst ve spotřebě zaznamenalo ze zemí EU Španělsko (17,7 %), následuje Portugalsko (12,6 %), Itálie (6,9 %) a pak Řecko s šesti procenty. Největší pokles spotřeby zaznamenalo Finsko (8,9 %), z větší části ho však zavinily výjimečné okolnosti (obzvláště výluka v dřevozpracujícím průmyslu). Obecně příznivější klimatické podmínky vysvětlují pokles ve spotřebě zaznamenaný v některých severských zemích (Finsko, Irsko, Dánsko, Švédsko a Nizozemí), ovšem o všeobecný trend nejde: v baltských státech totiž spotřeba vzrostla (průměrný meziroční nárůst činí 4,5 %). Některé země vykazují stagnaci spotřeby či její lehký pokles včetně Německa, Belgie, Slovenska, Velké Británie či České republiky, zatímco v zemích jako Polsko nebo Francie zažívají její stabilní nárůst. Celkové zásoby v západní Evropě (domácí těžba + import) činily 579,3 miliardy kubíků a podstatně převyšovaly spotřebu. Rozdíl byl vtlačen do zásobníků. Plyn dodaný do zemí evropské pětadvacítky pochází hlavně z domácí produkce: ta v roce 2005 představovala 42 procent čistých dodávek. Hlavním externím zdrojem zemního plynu je Rusko se 24 procenty, za ním následuje Norsko se 14 procenty, Alžír s 11 procenty a 9 procent pochází z»dalších zdrojů«(mimo jiné z Egypta, zemí Perského zálivu, Libye, Nigerie, Kataru a Trinidadu Tobago). Zemní plyn je jedním z nejdůležitějších zdrojů energie v zemích Evropské unie. V současnosti pokrývá 23 % primárních energetických potřeb a podle ekonomických odhadů podíl zemního plynu na primárních energetických zdrojích stoupne na 28 % do roku Zdroj Eurogas Pražská plynárenská nabádá k ostražitosti před falešnými plynaři V souvislosti s případem falešných pracovníků plynáren, které v minulých dnech zadržela policie, nabádá Pražská plynárenská, a. s., své odběratele ke zvýšené opatrnosti. Jedinými pracovníky pověřenými Pražskou plynárenskou, a. s., kteří jsou oprávněni vybírat od odběratelů v hotovosti peníze, jsou zaměstnanci společností Prometheus, energetické služby, s. r. o., Intrum Justitia, s. r. o., a exekutoři, kteří přicházejí řešit pohledávku za neuhrazený odběr zemního plynu. Vlastní pracovníci Pražské plynárenské, a. s., ani pracovníci společnosti ODEM, kteří provádí odečty spotřeby zemního plynu, nevybírají od klientů žádné peníze. Všichni tito pracovníci jsou povinni prokazovat se identifikačním dokladem s fotografií, razítkem a podpisem zástupce Pražské plynárenské, a. s. Na požádání musí zároveň předložit občanský průkaz. Dagmar Hartmanová Dobrovolná dohoda o podpoře zemního plynu v dopravě Do roku 2020 by měli mít řidiči v České republice k dispozici 100 plnicích stanic pro vozidla na zemní plyn, jejichž výstavbu zajistí plynárenské společnosti. Podíl zemního plynu na celkové spotřebě pohonných hmot by se měl postupně zvýšit na deset procent. Dohodu o krocích, které zajistí rozšíření zemního plynu v dopravě v České republice, podepsali 16. března zástupci skupiny RWE v ČR, Pražské plynárenské, a. s., a Jihočeské plynárenské, a. s., s ministrem průmyslu a obchodu Milanem Urbanem. Po podpisu dohody následovala tisková konference mezení závislosti na ropě a širší využití alternativních motoro- O vých paliv odpovídá usnesení vlády ČR z 11. května 2005 a je v souladu doporučením Evropské unie (Bílá kniha dopravní politiky). Zemní plyn se v současné době podílí v ČR na celkové spotřebě pohonných hmot zhruba polovinou promile. Zvýšení tohoto podílu patří mezi naše priority. S větším využíváním plynu v dopravě počítá i schválený Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů, řekl ministr 1 Milan Urban na tiskové konferenci po podepsání dohody. Užití zemního plynu v dopravě stát podpoří také komunikační kampaní. Na základě vládního usnesení bude do roku 2020 spotřební daň na zemní plyn užitý v dopravě stabilizována na minimální úrovni podle směrnic EU. Zemní plyn v automobilech by měly v budoucnu využívat rovněž státní instituce, o postupném převedení jejich vozového parku na plyn se však rozhodne až na základě připravované ekonomické analýzy. Plynárenské společnosti se podle podepsané dohody postarají o dostatečně hustou síť plnicích 3 TEDOM Kronos 123 stanic. Do roku 2020 by jich mělo být na celém území nejméně sto. V současné době je v České republice 18 stanic stlačeného zemního plynu (CNG), z toho osm podnikových a deset veřejně přístupných. Vedle investic do infrastruktury plnicích stanic se plynárenské společnosti zavázaly, že budou provozovatelům linkových autobusů a MHD přispívat na nákup nových vozidel s plynovým pohonem. Podpora využití zemního plynu v dopravě je důležitá především pro naše životní prostředí. Ekologické Ministr průmyslu a obchodu Milan Urban při úvodním projevu i ekonomické výhody zemního plynu jsou nesporné. Je šetrný k životnímu prostředí, splňuje současné i budoucí evropské emisní limity. Jako palivo je navíc při provozu výrazně levnější než benzin nebo motorová nafta. FIAT Multipla, Citroën Berlingo, OPEL Combo Plnění závazků Dohody se bude průběžně sledovat. První vyhodnocení proběhne koncem letošního roku. 1, 2, 3, 4, 5 Na prostranství před Žofínem byly k vidění sériově vyráběné CNG osobní a dodávkové automobily a české CNG autobusy. FIAT Doblo, OPEL Zafira Ekobus KAROSA Citelis 4 Text a foto Jan Žákovec /2006 3

3 Výherci soutěže s Pražskou plynárenskou, a. s., a Lázněmi Velichovky Losovali Ing. Hana Kudlíková a organizátor soutěže pan Radovan Douša z World Travel Consulting V rámci pracovní cesty do České republiky zavítali 23. března do Pražské plynárenské zástupci ruských firem. Jednalo se o generálního ředitele Kurskgas, a. s., náměstka generálního ředitele GUP Mosoblgas Moskva, náměstka generálního ředitele Sajano-Šušenské elektrárny Sajanogorsk, hlavního inženýra VNIIPIgasdobyca Saratov a ředitele správy geologie a těžby Irkutské ropné společnosti, a. s. Delegaci přivítal generální ředitel Ing. Milan Fafejta, poté následovala prezentace Pražské plynárenské jako městského plynárenského podniku se zaměřením na hlavní činnost nákup a prodej plynu. Ruské odborníky zajímal také vývoj plynárenského průmyslu zemí západní Evropy, role plynárenství v palivovém hospodářství České republiky a používané moderní plynové technologie. Na závěr návštěvy se uskutečnila prohlídka Plynárenského muzea a dispečinku PP, a. s. O tom, že ruskou stranu návštěva v Pražské plynárenské zaujala, svědčí fakt, že původně plánovaná doba se prodloužila na téměř dvojnásobek. jž cena Adolf Chodora č. karty 24/ cena Věra Ledvinková č. karty 24/ cena Libuše Beránková č. karty 24/ cena Marie Balková č. karty 24/ cena Ing. Martina Pokorná, č. karty 24/ cena Martina Kučaková č. karty 24/ cena Bohumila Wiesnerová č. karty 24/ cena Jiří Kysela č. karty 24/ cena Tamara Řídká č. karty 24/ cena František Sedláček č. karty 24/ cena Evelyn Urbánková č. karty cena Marie Kvasničková č. karty 24/ cena Petra Puchalová č. karty 24/ cena Marie Navarová č. karty 24/ cena Marie Kubínová č. karty 24/ cena Eva Krtilová č. karty 24/ cena Miloš Venkovský č. karty 24/ cena Alena Záhorová č. karty 24/ cena Věra Matějková č. karty 24/ cena Jaroslav Vaněček č. karty 24/ Ruská delegace v Pražské plynárenské Zákaznické karty Pražské plynárenské, a. s. Jazyková škola Zbrusu nový poskytovatel výhod, který se tento měsíc zapojil do Zákaznického systému Pražské plynárenské, je renomovaná a mezinárodně uznávaná jazyková škola Berlitz s dlouholetou tradicí. Tento poskytovatel rozšiřuje naši nabídku výhod z okruhu vzdělávání a určitě je pro zákazníky velice zajímavý. Proto jsme se vydali za jednatelkou jazykové školy paní Danielou Bícovou, která nám přiblíží nabídku jazykové školy a přístup k žákům. Dobrý den paní Bícová, povězte nám něco o jazykové škole Berlitz, jejím založení a jaké nabízí služby? Dobrý den vám i všem čtenářům. Berlitz Schools of Languages je mezinárodní jazyková škola se 128letou tradicí. Společnost založil v roce 1878 Maximilian D. Berlitz v americkém státě Rhode Island. Nahradil učení založené na mechanickém, bezmyšlenkovitém opakování procesem objevování jazyka, který probouzel aktivitu a zájem studentů a vyřešil tím řadu problémů, které doposud provázely studium jazyků. V dnešní době má Berlitz více než 500 jazykových center v 50 zemích světa. Používáme vlastní výukové metody Berlitz učíme cizí jazyk tak, jak se děti učí svoji mateřštinu. Za základ našeho úspěšného růstu a dobré reputace považuji»total Customer Orientation«, jeden z firemních principů uctívaných všemi zaměstnanci Berlitz. Nasloucháme přáním a požadavkům zákazníků a studijní programy vytváříme dle jejich cílů. Jaké zázemí má vaše jazyková škola v Čechách a jaké techniky při výuce užíváte, může si klient vybrat? V České republice působí Berlitz od roku Dnes poskytujeme jazykovou výuku ve 4 jazykových centrech 3 jsou v samém centru Prahy a 1 v centru Brna či ve firemních prostorách našich klientů. Naším cílem je naučit klienty používat cizí jazyk v reálných životních situacích. Současný jazyk, který pomáhá klientům žít a obchodovat tak, jak jsou zvyklí ve svém mateřském jazyce jazyk pro život. Zvláště efektivní z hlediska dosažení okamžitých výsledků je individuální program»total Immersion «, který byl vyvinut ve spolupráci s katedrou psychologie na McGill University v Torontu. Program vyžaduje»ponoření se«do cílového jazyka na dvanáct vyučovacích hodin denně s týmem rodilých mluvčích, v průběhu výuky dochází ke střídání aktivit, abychom udrželi pozornost studenta. Odměnou za časově náročné studium jsou rychlé viditelné výsledky a schopnost aktivní komunikace již za jeden týden. 4/2006 Dnes se výuka jazyků netýká pouze dospělých a školou povinných. Vyučujete také malé děti? Dětské kurzy jsou v posledních letech velice žádané. V Berlitz pořádáme kurzy pro věkové kategorie 4 7, 8 11 a let. Pro ty nejmenší (4 5 let) nabízíme výukový program ELMO, pro děti v předškolním věku (5 7 let) jsme vyvinuli program TINGO. Děti se učí v malých skupinkách hravou a zábavnou formou, výukou je celý rok provází loutky ELMO a TINGO, známé z televizního pořadu Sesame Street. Pro další věkové kategorie máme připravené programy BEAT s TEENS. Každoročně pořádáme také letní jazykový tábor v krásném prostředí Českomoravské vrchoviny. Letos proběhne již 7. ročník, a to ve dvou turnusech. Letní tábor je určen též pro děti, které u nás v průběhu roku nenavštěvují běžné kurzy. Všechny děti ve věku od 6 let jsou zvány! Jazykových škol pro osvojení cizího jazyka využívá stále více klientů, také jazykových škol je celá řada. Nabízí ta vaše»něco víc«pro klienty? Berlitz drží krok s měnícími se potřebami studentů a nabízí inovativní programy, které doplňují tradiční jazykové kurzy v jazykových centrech. Vzhledem k tomu, že proměňující se trh vyžaduje studium v rychlejším tempu, vytvořili jsme studijní materiály, které umožňují studentům doplňkové studium k hodinám v učebně, ať už jsou doma, či v kanceláři. Kromě učebnice a multimediálních doplňků (audio CD, CD-ROM a DVD) vypracoval Berlitz navíc pro studenty angličtiny ve spolupráci s Harvard Business School Publishing, AOL Time Warner, CNN/Turner Learning a National Public Radio s Fresh Air webové stránky na které mají přístup po dobu 9 měsíců od zahájení studia. Naprostou novinkou pro studenty, kteří tráví hodně času na cestách, je program Berlitz Virtual Classroom. Výuka je vedená speciálně vysokoškolskými lektory Berlitz a probíhá v reálném čase prostřednictvím internetu. Studovat tak můžete kdykoliv a kdekoliv. Důležitých informací je jistě ještě spousta, řekněte nám kde může klient získat více informací, jak o vaší jazykové škole, tak o kurzech a výuce, které nabízíte. Jak už jsem zmiňovala v úvodu rozhovoru, je pro nás důležité znát konkrétní požadavky a cíle každého studenta. Proto všem zájemcům vřele doporučuji smluvit si osobní schůzku s našimi studijními poradci, kteří vám podají kompletní informace, sestaví vhodný studijní plán a představí vám prostory školy, ve kterých výuka probíhá. Volat můžete zdarma na naši zákaznickou linku , nebo si domluvte vhodný termín s naším studijním poradcem zasláním svého požadavku na Všeobecné informace o Berlitz můžete samozřejmě najít na internetových stránkách Děkuji za rozhovor a přeji vám hodně spokojených klientů. Zuzana Floriánová Nezapomeňte se zúčastnit čtenářské soutěže s jazykovou školou Berlitz na straně 11. Na vylosované výherce čekají zajímavé ceny. Naše čtenáře upozorňujeme na to, že se Zákaznickou kartou CityPower Pražské plynárenské, mají v jazykové škole Berlitz slevu ve výši 10 % na celoroční kurzy angličtiny pro děti, 10 % na letní tábor, 10 % na semestrální kurz angličtiny pro dospělé program Mini Group (skupinová výuka pro 3 lidi) Poskytovatelé výhod pro držitele Zákaznické karty Pražské plynárenské, a. s. Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze Vás zve k návštěvě stálé expozice nazvané Příběhy materiálů. Představen je atraktivní výběr exponátů ze všech sbírek muzea od pozdní antiky po 20. století. Názvy sálů napovídají, jaké exponáty jsou v nich vystaveny. Například: Klenotnice sál skrývá drahé a obecné kovy, vzácné materiály. Poskytované slevy pro držitele Zákaznických karet CityPower Pražské plynárenské: sleva 20 Kč ze vstupního poplatku do stálé expozice a krátkodobé výstavy. V případě, že se nekoná výstava, sleva 20 Kč ze vstupního poplatku do stálé expozice. UPM Praha ul. 17. listopadu, Praha 1 Otevřeno denně kromě pondělí hod. Letňany Lagoon, s. r. o. Plavecký komplex se nachází v Praze 9-Letňanech a nabízí bazény pro dospělé i děti, tobogán, Relax Nirvana s finskou saunou, whirlpoolem a soláriem, Fitness Centrum a velký sál na aerobik. V areálu je též občerstvení, které nabízí teplou i studenou kuchyni a míchané nápoje. Veřejná doprava je zajišťována bezplatně Tesco autobusy. Poskytované slevy pro držitele Zákaznických karet CityPower Pražské plynárenské: sleva 20 Kč ze vstupních poplatků do bazénu, Relax Nirvána, fitness a aerobik. Letňany Lagoon, s. r. o. Tupolevova 665, Praha 9-Letňany Tel.: , Aktuální informace o Zákaznické kartě a přehled poskytovatelů výhod naleznete na nebo v letáku v našich obchodních kancelářích. Přejeme vám hodně zábavy a příjemných zážitků s vaší Zákaznickou kartou PP, a. s. Připravuje Zuzana Floriánová 5

4 Jan Hrušínský se narodil 9. června 1955 ve slavné herecké rodině Hrušínských. Po maturitě na konzervatoři začínal v Činoherním studiu Ústí nad Labem, poté byl až do roku 1989 v angažmá v tehdejším Realistickém divadle v Praze. Následovalo divadlo Na Zábradlí, Divadlo v Řeznické a hostování, kromě jiných, v Národním divadle a Městských divadlech pražských. Hrál v v několika desítkách filmů: za všechny připomeňme Dívku na koštěti, Straku v hrsti, Lásky mezi kapkami deště, Konec starých časů, Ceremoniáře, Želary nebo nejnověji Krásku v nesnázích. V roce 1997 zvolil takzvané svobodné povolání a před čtyřmi lety založil Divadelní společnost Jana Hrušínského. V prosinci 2004 otevřel vlastní scénu: Divadlo Na Jezerce. Dvě stě let stará památkově chráněná Pane Hrušínský, od založení Divadla Na Jezerce uplynul v prosinci rok. Jak byste toho období zhodnotil? Uvedli jsme šest nových premiér, divadlem prošlo několik desítek tisíc návštěvníků, kteří se na Jezerku stále vracejí, zaregistrovali nás kladně divadelní recenzenti a herecký soubor se rozšířil na více než šedesát lidí. Vytvořil se stálý okruh režisérů, kteří s námi opakovaně spolupracují (Jan Hřebejk, Ondřej Sokol, Lukáš Hlavica, Lída Engelová, Zdeněk Zelenka či Vladimír Strnisko). Postavili jsme repertoár, který se divákům nepodbízí laciným humorem, a přesto je pro ně dostatečně přitažlivý. Odehráli jsme také téměř třicet zadaných představení pro významné české firmy, které na Jezerku zvou své klienty či zaměstnance, aby jim jako výraz ocenění nabídly naše představení a po něm raut v divadelní restauraci Opona. Přestože se Divadlo Na Jezerce ve své první sezoně rozběhlo velmi dobře, nepodařilo se nám zatím získat generálního partnera. I tak ale pevně doufáme, že tak jako si nás již všimli diváci, všimnou si našeho divadla iti, kteří mají možnost českou kulturu podpořit. Co se vám nejvíce za tu dobu povedlo? Na co jste nejvíce pyšný? Myslím, že největší úspěch Divadla Na Jezerce po prvním roce existence je právě v divácké návštěvnosti a také v tom, že v obrovské konkurenci, jaká mezi pražskými divadly existuje, se Jezerka neztrácí a dává o sobě čím dál tím více vědět. Jinak s pýchou bych byl raději opatrný, protože jak víme, často předchází pád secesní budova v Praze-Nuslích, kde dříve mimo jiné sídlila i Československá televize. V posledních letech ale budova chátrala. O opravu se postarala Praha 4 a zrenovovaný areál dala Divadelnímu spolku Jana Hrušínského do dlouhodobého pronájmu. Rekonstrukce byla velkorysá: přišla na zhruba 73 milionů korun. Součástí areálu Divadla Na Jezerce, sestávajícího ze tří budov, je i restaurace Opona. Návštěvníkům divadla se tak dostane nejen zážitku z představení, ale mohou posedět v příjemné restauraci a kochat se výhledem do půvabného parku. Celý areál je po důkladné rekonstrukci vytápěn moderním plynovým topením, které je velmi čisté, pohodlné a tiché. Jan Hrušínský je 20 let ženatý s herečkou Miluší Šplechtovou. Mají tři děti: čtyřidvacetiletého Nikolu, jednadvacetiletou Kristýnu a patnáctiletou Barboru. Kristýna jde v rodinných šlépějích: studuje herectví na DAMU a samozřejmě nemohla nevyužít příležitosti zahrát si i na prknech Divadla Na Jezerce, a to v komedii Kaviár nebo čočka. Foto Majka Votavová Vaše divadlo je orientováno především na komediální inscenace, je vám komično jako herci bližší? Myslím si, že by divadlo nemělo lidi deptat víc než život sám. Navíc mám hroznou radost, když z Jezerky po představení diváci odcházejí spokojení a usměvaví. Ostatně udělat dobrou a inteligentní komedii je stejně těžké, jako když zkoušíte nějaké hlubokomyslné drama. Proč jste vůbec před devíti lety odešel ze stálého angažmá a založil jste vlastní divadelní společnost a později i divadlo? Neuspokojovala vás nabídka, ze které jste musel vybírat? Byl jsem veden jakousi naivní touhou po svobodě a chtěl jsem zkusit, jaké to je, stojí-li člověk na vlastních nohách. Dnes už vím, že odpo- Stát na vlastních nohách mě občas bolí Ve vašich plánech je i rozšířit aktivity divadla do samotného parku, tedy pořádat v létě koncerty nebo představení pod širým nebem Na tento projekt se nám zatím bohužel nepodařilo získat dostatečnou finanční podporu, takže akce Léto v Divadle Na Jezerce bude zatím jen nesmělá. Bude se letos odehrávat v divadelním sále na přelomu června a července a na konci srpna, ale věřím, že v budoucnosti se nám podaří vybudovat i takzvané Letní divadlo v parku, které by Pražanům i letním návštěvníkům Prahy obohatilo nabídku kulturních programů. Pro příští léto máme v plánu hru, ve které nám již přislíbil účast herec Jan Tříska a kterou bude režírovat opět Jan Hřebejk. V současnosti točíte nový film Karla Janáka Ro(c)k podvraťáků a zároveň zkoušíte v Divadle Na Jezerce novou hru Mandragora, která bude mít premiéru v květnu. K tomu navíc ještě celému divadlu šéfujete. Jak to všechno zvládáte a kloubíte dohromady? V produkci Ro(c)ku podvraťáků mi vyšli vstříc a natáčecí plán přizpůsobili provozu Divadla Na Jezerce. Sice nemám skoro žádné volno, Foto archiv Divadla Na Jezerce Foto Ondřej Kavan ale věděl jsem, do čeho jdu, a nelituji toho. Zkoušení komedie Mandragora s režisérem Lukášem Hlavicou je velice zábavné, i díky hercům. Např. díky Miroslavu Vladykovi a jeho neuvěřitelnému životnímu optimismu nebo díky herecké energii, s jakou zkouší Radek Holub, ale ivšichni ostatní, je to opravdu osvěžující. Doufám, že takové bude i představení. Foto archiv Divadla Na Jezerce O kterou hru byl dosud největší zájem? A která se vám osobně nejvíce líbila? Velký zájem je stále o naši první inscenaci, komedii Woodyho Allena Zahraj to znovu, Same, kterou jsme během tří let zahráli již stopadesátkrát. Myslím, že nebudu přehánět, když řeknu, že senzací loňské divadelní sezony se stala hra Erica Emanuela Schmitta Manželské vraždění s Jaroslavem Duškem a Natašou Burger, kteří zde excelují v režii Jana Hřebejka. Toto představení, stejně jako dojemná a přitom úsměvná hra Lásky paní Katty se skvělou Jiřinou Bohdalovou v hlavní roli patří k těm, která bývají krátce po zahájení předprodeje velmi rychle na měsíc dopředu vyprodána. Já osobně divákům, kteří se rádi baví, doporučuji svižnou a nápaditou»jazzovou«komedii Woodyho Allena Prokletí nefritového škorpiona, která měla premiéru v prosinci loňského roku. Co si vlastně máme pod funkcí principála představit? Vybíráte hry, které se budou hrát, režiséry, můžete mluvit i do obsazení? Ano, vlastně jde v jistém smyslu především o práci producenta a dramaturga zároveň. V obsazení má pochopitelně hlavní slovo režisér, i když je pravda, že vybíráme herce, o kterých víme, že budou na Jezerce hrát rádi a že na to budou mít čas. Zatím jsou k nám herci - a to i ti nejvytíženější velmi vstřícní a nabízenou práci přijímají. vědnost, která je s řízením divadla spojena, příliš svobody neposkytuje. Na vlastních nohách sice stojím, ale čas od času mě to docela bolí. Tuto daň řemeslu ale určitě můžete kompenzovat skvělými hrami, které divákům nabízíte, a jejich diváckým úspěchem. Prozraďte, na jaké kusy či zajímavé události se mohou příznivci Divadla Na Jezerce v budoucnu těšit? Jaké divadelní novinky je čekají? V současné době připravujeme Machiavelliho milostnou komedii Mandragora, ve které se diváci setkají s Miroslavem Vladykou, Radkem Holubem, Lenkou Krobotovou či Terezkou Němcovou a mnoha dalšími herci. Na podzim chystáme v české premiéře novou hru skvělého britského autora Alana Ayckbourna s pracovním názvem Soukromé obavy na veřejných místech. Režírovat bude opět Ondřej Sokol. A před vánocemi nabídneme divákům lahůdku v podobě představení režiséra Jana Hřebejka s Jiřím Macháčkem asnatašou Burger v hlavních rolích. Foto Majka Votavová Foto Jana Pertáková Celý areál je vytápěn moderním plynovým topením, které je velmi čisté, pohodlné a tiché. Foto Majka Votavová Máte vůbec při tomto pracovním vytížení čas si na chvíli vydechnout, užít si svých koníčků, případně zajít sám jako divák třeba právě do divadla? Přiznám se, že jsem v jiném divadle nebyl hodně dlouho a mám celou řadu dluhů, které bych rád v tomhle směru napravil. Důležité je, že snad už konečně začíná jaro a když svítí sluníčko, tak jde všechno hned líp Text 2Media, 2Media Divadlo Na Jezerce patří mezi poskytovatele výhod pro držitele Zákaznické karty PP, a. s. Poskytovaná sleva je 10 % z každé zakoupené vstupenky na vybraná představení. Předprodej vstupenek: tel.: , , Pokladna divadla je otevřena od 1. listopadu 2004 po pá hod. V den představení vždy do hodin Divadlo Na Jezerce Na Jezerce 1451, Praha 4-Nusle 6 4/2006 7

5 V rámci Mezinárodního dne muzeí pořádá Pražská plynárenská, a. s., dne 18. května 2006 v Plynárenském muzeu den otevřených dveří. Expozice v areálu Pražské plynárenské, a. s., v Praze 4-Michli, U Plynárny 500 bude od 9.30 do 17 hodin otevřena bez předchozího objednání pro všechny zájemce a poskytnut jim bude odborný výklad. Plynárenské muzeum, jediné v České republice, seznamuje návštěvníky s historií a vývojem světového a českého plynárenství od samých jeho počátků až po současnost. Muzeum je rozčleněné do několika sekcí od těžby a výroby plynu až po jeho užití k nejrůznějším účelům. Nachází se zde originály i modely různých plynárenských a plynových zařízení. Všichni zájemci jsou srdečně zváni. Pro návštěvníky se sníženou pohyblivostí je zajištěn bezbariérový přístup. 18. května 2006 Těšíme se na vaši návštěvu Den otevřených dveří Plynárenského muzea Plynárenské muzeum U Plynárny 500, Praha 4 Michle (areál Pražské plynárenské, a. s.) Spojení: Tramvaj č. 11 nebo bus č. 188, zastávka Plynárna Michle Otevírací doba Celoročně, termín návštěvy muzea je třeba předem dohodnout na tel.: nebo nebo prostřednictvím u: Vstup zdarma Pražské České a zároveň pražské plynárenství oslaví příští rok v září 160. výročí. Od postavení první karbonizační plynárny v Karlíně urazilo plynárenství velký kus cesty a prodělalo řadu vývojových etap. Bývalé pražské plynárny Karlínská, Smíchovská, Žižkovská, Holešovice I., II., Libeňská, Michelská, Měcholupská již neexistují a na jejich místě stojí jiné objekty, přesto je názvy některých ulic dodnes připomínají. V současné době v Praze existuje šest ulic, které s plynárenstvím souvisejí. Podívejme se na ně a na plynárenské objekty, ke kterým se váží, podrobněji. Michelská plynárna V letech 1925 až 1927 byla v Praze Michli postavena největší a nejmodernější karbonizační plynárna v českých zemích, která byla současně jednou z nejmodernějších plynáren v Evropě. Michelská plynárna vynikala jednotnou architekturou stavebních objektů českého architekta Josefa Kalouse, moderním vybavením a ve své době vynikající technologií. Plyn se vyráběl kontinuální vysokotepelnou karbonizací černého uhlí v Glower-Westových pecích. Součástí stavby byl mokrý teleskopický plynojem, ve kterém bylo možné uskladnit m 3 plynu. S rostoucí poptávkou po svítiplynu byla plynárna postupně rozšiřována, v roce 1933 byl zprovozněn suchý plynojem MAN o obsahu m 3 plynu. Jeho požár v lednu 1961 přispěl k rozhodnutí vybudovat nový výrobní zdroj plynu mimo zdejší areál. V roce 1975 byla, po bezmála padesáti letech, výroba svítiplynu v michelské plynárně ukončena. V současnosti je areál michelské plynárny sídlem Pražské plynárenské, a. s. Většina objektů prošla nákladnou rekonstrukcí, a to způsobem, kterým bylo zachováno jedinečné původní architektonické řešení. Do roku 1892 se komunikace jmenovala»michelská silnice«, po 2. světové válce se přejmenovala na Leninovu ulici. V roce 1967 se Leninova ulice rozdělila na»nuselskou«a»u Plynárny.«Nová Holešovická plynárna V roce 1874 si předměstská obec Holešovice postavila vlastní plynárnu pro osvětlení ulic v oblasti Holešovic a Bubenče. Tato plynárna byla postavena v Hálkově ulici (dnešní ulice U Výstaviště), poblíž železničního viaduktu. Plynárna měla roční kapacitu m 3, jednalo se tak o velmi malou plynárnu. Proto bylo v roce 1887 rozhodnuto postavit v Holešovicích Na Maninách novou plynárnu o roční kapacitě 12 milionů m 3. Plynárna stála na pozemku ohraničeném dnešními ulicemi Plynární, Osadní, U Průhonu a Argentinská. Nová Holešovická plynárna byla až do roku 1927 největší plynárnou na území ČR. Po uvedení do provozu nové plynárny v Michli byla nová Holešovická plynárna odstavena z provozu, objekty plynárny byly zbourány a technologické zařízení sešrotováno. Dnes na jejím místě stojí stadion TJ Lokomotiva Praha. Kdysi největší naši plynárnu připomínají už jen názvy ulic a zbytky ohradní zdi v ulici U Průhonu a Argentinské. Ulice Plynární přímo vedla kolem bývalé nové Holešovické plynárny. Malá Plynární vznikla a byla pojmenována v roce 1925 a s výjimkou válečných let (Schottkyho ulice) si podržela svůj původní název. Ulice U Staré plynárny vznikla kolem roku 1938, svůj dnešní název má od roku Libeňský plynojem Na přelomu dvacátých a třicátých let minulého století představoval kulový tlakový plynojem světovou technickou novinku. První v Čechách a jeden z prvních kulových tlakových plynojemů na světě byl vybudován v roce 1932 v Praze na kopci nad Palmovkou. Plynojem měl»plynárenské«ulice Holešovická plynárna průměr 20 metrů, užitečný obsah 12,5 tisíce m 3 svítiplynu při vnitřním provozním přetlaku 0,3 MPa. Spočíval na osmi dvoustěnných plechových nohách, zapuštěných do betonových základů. Celková váha dosáhla 270 tun. Plynojem Pražské obecní plynárny sloužil k vyrovnávání rozdílů mezi výrobou a spotřebou svítiplynu během dne a noci. Pro uskladňování plynu sloužil libeňský plynojem ale jen 13 let, do května 1945, kdy byl protiletadlovým dělostřeleckým granátem prostřelen. Po druhé světové válce o poškozený plynojem plynárny již neměly zájem a ten se stal součástí laboratoře aerodynamiky vysokých rychlostí Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu jako podtlakový rezervoár, předřazený aerodynamickému zkušebnímu tunelu. K těmto účelům slouží dodnes. Z původní»žižkovsko-libeňské silnice«se po roce 1900 oddělila její libeňská část s názvem»vítkova ulice«. Dnešní název»pod Plynojemem«nese ulice od roku Nad Plynovodem Poslední z pražských»plynárenských«ulic v Praze-Štěrboholích nemá vazbu na historii, nese název podle své polohy. Před připojením Štěrbohol k Praze (1968) se ulice jmenovala Luční podle charakteru svého okolí. Text a foto Jan Žákovec, podklady Pražský uličník I. a II.díl Libeňský plynojem dnes 8 4/2006 9

6 1. část ČASOPISEM Z historie zjiš ování plynu v ovzduší a kontroly úniku plynu Vlastnosti plynů bylo nutno nejdříve poznat oznatky o hořlavých plynech nejsou zdaleka P tak staré, jak by se dalo předpokládat, když víme, že první záznamy o používání přírodního zemního plynu Číňany sahají do 10. století před n. l., tedy do doby, kdy v jižním Řecku zakládali Dórové stát Spartu a do prvních olympijských her a do založení Říma zbývalo více než 200 let. Znalost chemických a fyzikálních vlastností plynů se začala rozvíjet teprve v době, kdy se z alchymie rodila nová věda chemie, což bylo až v 17. stol. n. l. Zakladatelem chemie plynů se stal holandský lékař Jean Baptiste Van Helmont ( ) obr. 1. Ještě na začátku 17. století byly pokládány plyny tak rozdílné, jako jsou oxid uhličitý a vodík, tehdejšími badateli prostě za vzduch. Veškeré plyny rozdělovali tedy na vzduch hořlavý a nehořlavý. V r Helmont v Belgii identifikoval»páru«či»ducha«, vznikajícího spalováním dřeva nebo uhlí, a pojmenoval jej»gas«(plyn). Byl to oxid uhličitý.»hunc spiritum, incognitum hactenus, novo nomine gas voco«(tohoto ducha, doposud neznámého, pojmenovávám novým názvem»gas«). Další lékař a chemik, který postrčil poznání plynů o kus dopředu, byl Němec Johann Joachim Becher 1662 Boyle a francouzský fyzik Edme Mariotte formulovali nezávisle na sobě zákon o tlaku plynu: Oč menší je tlak plynu, o to je větší jeho objem, a naopak, čím je tlak plynu větší, tím je jeho objem menší. (Boyle-Marietův zákon) Obr. 1 J. B. Helmont Bádání o vlastnostech plynů se však opravdu začala rozvíjet až v 70. létech 18. století, v období před Velkou francouzskou revolucí a vzestupem a pádem Napoleona Bonaparte. V r učinil jeden ze svých největších objevů vynikající francouzský chemik Antoine Laurent Lavoisier ( ) obr. 4, když definoval kyslíkový princip spalování. Ve zkoumání fyzikálních vlastností plynů navázali na objevy Boyleho a Mariotta další vědci. Daniel Bernouli ( ) obr. 5, švýcarský fyzik, vydal v r své dílo Hydrodynamika. Později též rozvinul kinetickou teorii plynu (molekuly plynu se pohybují v prostoru nezávisle všemi směry a narážejí přitom neustále do sebe a do stěn nádoby. Tak vzniká tlak plynu. Kinetickou teorii plynu formuloval pak v r Clausius a později i Maxwell a van der Waals. John Dalton ( ) obr. 6, britský přírodovědec, objevil vr1803 zákon o parciálních tlacích, podle kterého je celkový tlak směsi plynů roven součtu parciálních tlaků jednotlivých složek. Gay-Lussac ( ) obr. 7, francouzský fyzik a chemik, stanovil v r zákon o objemové roztažnosti plynů v závislosti na teplotě. Formuloval také zákon, podle něhož se plyny slučují tak, že mezi jejich objemy je vztah vyjádřený»malými«celými čísly. Amedeo Avogadro ( ), italský hrabě, fyzik a chemik, objevil v r zákon o plynech: Stejné objemy všech plynů obsahují za téhož tlaku a téže teploty vždy stejný počet atomů nebo molekul (molécules integrantes). Zákon platí pro tzv. ideální plyny. V r stanovili francouzští fyzikové D. F. J. Arago a J. B. Biot hustotu plynů vzhledem ke vzduchu a hustotu vzduchu vzhledem k vodě. Velký význam pro plynárenství a využívání plynů 4 Soutěž pro děti na téma»poznáváme zemní plyn«plynové lampy v Praze I. Číselná křížovka Pražské ulice jsou pravidelně osvětlovány lampami veřejného osvětlení od 18. století. V první polovině 19. století se stále ještě svítilo olejovými, i když poněkud...(tajenka písmenkového labyrintu). Tak jako v některých jiných evropských městech Londýně, Paříži, Berlíně, Hannoveru, Vídni se i v Praze začal od roku...(tajenka číselné křížovky) používat k veřejnému osvětlení ulic a náměstí svítiplyn. Zavedení plynu znamenalo revoluční převrat ve veřejném osvětlení města. Písmenkový labyrint Postupuj po plaméncích s násobky tří. Dosaď čísla vodorovným i svislým směrem. Dej pozor, aby se ti správně křižovala Čtenářská soutěž s poskytovateli výhod Zákaznické karty Posláním soutěže je představovat vám zajímavé poskytovatele výhod, kteří jsou zapojeni do systému CityPower. Úkolem čtenáře je správně odpovědět na otázku, která souvisí s jednotlivými poskytovateli výhod. Soutěž je otevřená pro všechny čtenáře našeho časopisu bez rozdílu, tedy i pro ty, kteří dosud kartu nevlastní. Na vylosované čtenáře čekají zajímavé dárky od představeného poskytovatele. Přejeme vám v soutěži hodně úspěchů! Jazyková škola Berlitz Berlitz Schools of Languages je mezinárodní jazyková škola se 128letou tradicí. Vyučujeme děti od 4 let, dospělé a firmy. Používáme vlastní výukové metody Berlitz učíme cizí jazyk tak, jak se učí svoji mateřštinu. Pořádáme celoroční kurzy angličtiny Sesame Engllish a Berlitz Teens pro věkové kategorie 4 7; 8 11 a12 16 let. Náš Berlitz Summer Camp letní tábor pro děti je nejlepším odrazovým můstkem pro start s angličtinou. Kurzy jsou vhodné pro všechny úrovně znalostí a výuku můžete zahájit kdykoliv. Navštivte naše moderní učebny v centru Prahy a Brna. Adresa: Karlovo náměstí 10, Praha 2 Dnešní otázka Jaké programy nabízí Berlitz pro děti ve věku od 4 do 7 let? Na 3 vylosované výherce čeká: 1. cena: loutka Elmo a sleva 10 % na celoroční kurz angličtiny pro děti 2. cena: Berlitz batůžek a sleva 10 % na celoroční kurz angličtiny pro děti 3. cena: Berlitz sandwich box a sleva 10 % na celoroční kurz angličtiny pro děti Na další 3 vylosované výherce čeká vstupenka na ukázkovou hodinu v Berlitz. Pro držitele Zákaznické karty PP, a. s., je poskytována sleva ve výši 10 % na celoroční kurzy angličtiny pro děti, 10 % na letní tábor a 10 % na semestrální kurz angličtiny pro dospělé program Mini Group (skupinová výuka pro 3 lidi). Obr. 2 J. J. Becher Obr. 3 R. Boyle Obr. 4 A. L. Lavoisier Obr. 5 D. Bernouli ( ) obr. 2. Byl jedním z prvních, kdo přišel s rozumnou teorií hoření, a ač jeho názory byly někdy vysloveně alchymistické a mylné, znamenaly přece jen dobrý základ pro pozdější bádání. V r při svých pokusech s destilací organických látek získal Becher dokonce hořlavý plyn, jeho vznik však tehdy nedovedl vysvětlit ani prakticky využít. Praktičtější v tomto směru byl anglický pastor a chemik John Clayton, současník Becherův, který již v r dokázal hořlavý plyn vyrobený karbonizací uhlí používat ke svícení. Další významné osobnosti tehdejší vědy sledovaly také fyzikální vlastnosti plynů. Byl to především irský fyzik a chemik Robert Boyle ( ) obr. 3, spoluzakladatel Královské společnosti pro vědu. V r. Obr. 6 J. Dalton Obr. 7 Gay-Lussac vůbec měly také výsledky bádání, které vedly ke skupenské přeměně plynů. K poznání plynů bylo nepochybně nezbytné umět také analyzovat složení plynů a správně jednotlivé složky a jejich prvky označit. V r vypracoval John Dalton teorii o atomové struktuře prvků a chemických sloučenin. V r zavedl švédský chemik Jons Jacob Berzelius označení chemických prvků (H vodík, O kyslík, C uhlík atd). Tyto značky umožnily označení i chemických sloučenin (H 2 O, H 2 SO 4 ap.) a v r německý profesor Robert William Bunsen položil základy chemické analýzy plynů. Pokračování příště Rudolf Novák Foto archív autora Řešení křížovky na str. 12: Zemní plyn byl palivem pro olympijský oheň v Turíně Výherci Dětské soutěže z č. 2/2006: Šárka Píšová, Praha 2, Michal Budík, Čelákovice, Jiří Novák, Brno-Bystrc Odpovědi prosíme zasílejte do 7. května 2006 na adresu: Redakce časopisu U Plynárny 500 Kateřina Saidlová U Plynárny Praha 4-Michle nebo Nezapomeňte uvést výrazné označení»soutěž 4/2006«a svoji zpáteční adresu i telefon. Na výherce čekají pěkné dárky od Pražské plynárenské, a. s. 1. V roce 2005 činila spotřeba zemního plynu v 25 členských zemích EU: a) 488,3 miliardy m 3 b) 492,5 miliardy m 3 c) 496,7 miliardy m 3 2. Dobrovolná dohoda mezi státem a plynárenskými podniky, podepsaná v březnu 2006, se týká: a) uplatňování regulace cen zemního plynu b) podpory využití zemního plynu v dopravě c) společných sponzorských aktivit 3. Divadlo Na Jezerce bylo otevřeno v roce: a) 2002 b) 2003 c) 2004 Správné odpovědi z č. 2/2006: 1c) Historický rekord ve spotřebě zemního plynu v České republice byl dosažen 24. ledna 2006 a činí 67,7 milionu m 3 2b) Břevnovský klášter patří řádu benediktinů 3a) Přední světový výrobce tepelné techniky společnost Buderus byla založena v roce 1731 Výherci z č. 2/2006: Jiří Plechatý, Praha 15 Roman Bůcha, Praha 5 Ing. Stanislav Dušek, Praha 9-Klánovice Odpovědi prosím zasílejte do na adresu: Redakce časopisu U Plynárny 500 Kateřina Saidlová, U Plynárny Praha 4-Michle nebo Nezapomeňte uvést výrazné označení»jazyková škola Berlitz«a svoji zpáteční adresu i telefon. Správná odpověď z č. 2/2006: Původní název biografu byl Bio Lido. Výherci z č. 2/2006: Julie Havlíková, Praha 4, Vladimír Volf, Praha 7, Vesko Wiener, Praha 4, Markéta Kaupe, Praha 8 Ing. Jitka Králíčková, Praha 6. Připravila Zuzana Floriánová Co najdete v příštím čísle 5/2006 > Karma Český Brod > Povodně 2006 Praha > Historie: Kontroly těsnosti plynovodů 2. částt 10 4/

Otevření první veřejné CNG stanice v Brně

Otevření první veřejné CNG stanice v Brně Otevření první veřejné CNG stanice v Brně V Brně dne 3. 4. 2007 - Společnost Jihomoravská plynárenská, a.s., zahájila provoz nové plnicí stanice CNG, určené pro automobilovou dopravu a pro užitková vozidla

Více

Strojírenství a doprava. CNG v dopravě

Strojírenství a doprava. CNG v dopravě Strojírenství a doprava CNG v dopravě CNG jako palivo v dopravě Ekologické palivo (výrazné omezení vypouštěných zplodin přispívá k ochraně ovzduší) CNG vozidla neprodukují prachové částice, výrazně nižší

Více

D O H O D A. uzavřená ve smyslu 51 občanského zákoníku v platném znění

D O H O D A. uzavřená ve smyslu 51 občanského zákoníku v platném znění D O H O D A uzavřená ve smyslu 51 občanského zákoníku v platném znění Smluvní strany RWE Transgas, a. s. se sídlem v Praze 10, Limuzská 12, Zastoupená Dr. Ulrichem Jobsem, předsedou představenstva a Ing.

Více

ZEMNÍ PLYN A ELEKTŘINA V DOPRAVĚ DEJTE ZELENOU JÍZDĚ NA ZEMNÍ PLYN ČI ELEKTŘINU

ZEMNÍ PLYN A ELEKTŘINA V DOPRAVĚ DEJTE ZELENOU JÍZDĚ NA ZEMNÍ PLYN ČI ELEKTŘINU ZEMNÍ PLYN A ELEKTŘINA V DOPRAVĚ DEJTE ZELENOU JÍZDĚ NA ZEMNÍ PLYN ČI ELEKTŘINU 2 PŘESVĚDČTE SE, PROČ SE VYPLATÍ JEZDIT NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN NEBO ELEKTŘINU. STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN (CNG) JE PALIVEM BUDOUCNOSTI

Více

Vzduch z hlediska ekologie

Vzduch z hlediska ekologie Variace 1 Vzduch z hlediska ekologie Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Vzduch Vzduch je jedním

Více

CNG zemní plyn. Alternativní palivo v dopravě

CNG zemní plyn. Alternativní palivo v dopravě CNG zemní plyn Alternativní palivo v dopravě CNG (compressed natural gas) stlačený zemní plyn Hlavní výhody zemního plynu CNG levný Ekonomické efekty jsou nejvíce patrné u vozidel s vyšším počtem ujetých

Více

VY_32_INOVACE_OV-3I-01-UVOD_VZNIK_HISTORIE_VYVOJ. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_OV-3I-01-UVOD_VZNIK_HISTORIE_VYVOJ. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_OV-3I-01-UVOD_VZNIK_HISTORIE_VYVOJ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Nešvara Pavel, Krajč Silvestr

Více

Berlitz Kids&Teens. Jazykové programy pro děti a mládež. Speak with Confidence

Berlitz Kids&Teens. Jazykové programy pro děti a mládež. Speak with Confidence Berlitz Kids&Teens Jazykové programy pro děti a mládež Speak with Confidence ZNALOST JAZYKŮ OTEVÍRÁ DVEŘE DO ZCELA NOVÉHO SVĚTA JAZYKOVÉ PROGRAMY JSOU NEJLEPŠÍM ODRAZOVÝM MŮSTKEM Čím dříve, tím lépe. Všeobecně

Více

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost Oxid uhličitý, biopaliva, společnost Oxid uhličitý Oxid uhličitý v atmosféře před průmyslovou revolucí cca 0,028 % Vlivem skleníkového efektu se lidstvo dlouhodobě a všestranně rozvíjelo v situaci, kdy

Více

Zemní plyn v dopravě. Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie. 15.9.2011, Den s fleetem

Zemní plyn v dopravě. Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie. 15.9.2011, Den s fleetem Zemní plyn v dopravě Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie 15.9.2011, Den s fleetem Česká plynárenská unie POSLÁNÍ: Soustavné zlepšování podmínek pro podnikání v plynárenském oboru v České

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Obsah 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Obchod 8Plavecký stadion Olomouc Finanční část (v příloze) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

ZÁKONY CHEMICKÝCH REAKCÍ

ZÁKONY CHEMICKÝCH REAKCÍ Škola: Masarykovo gymnázium Vsetín Autor: Mgr. Jaroslav Jurčák DUM: MGV_CH_SS_1S2_D23_Z_ATOM_Chemicke_zakony_T Vzdělávací obor: Člověk a příroda Chemie Tematický okruh: Atom Téma: Zákony chemických reakcí

Více

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: úvod a historie

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: úvod a historie Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: úvod a historie Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1241_úvod_a_historie_pwp Název školy: Číslo a název projektu:

Více

3. České energetické a ekologické fórum 10.11.2011 Praha

3. České energetické a ekologické fórum 10.11.2011 Praha CNG a biometanv bo dopravě ě 3. České energetické a ekologické fórum 10.11.2011 Praha Ing. Zdeněk Prokopec předseda sdružení zprokopec@ngva.cz Definice pojmů teorie Problémy dopravy Bílá kniha dopravní

Více

Přírodní zdroje uhlovodíků

Přírodní zdroje uhlovodíků Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 Mgr. Alena Jirčáková Zemní plyn - vznik: Výskyt často spolu s ropou (naftový zemní plyn) nebo

Více

Může jaderná energetika nahradit fosilní paliva?

Může jaderná energetika nahradit fosilní paliva? Může jaderná energetika nahradit fosilní paliva? Odhad vývoje v energetickém sektoru a možností jaderné energetiky Přednáška pro konferenci Ekonomické aspekty jaderné energetiky Praha, 28. března 2006

Více

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU 4. ročník konference s mezinárodní účastí Trendy evropské energetiky Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU Obsah Globální pohled Evropský pohled Národní pohled na vývoj energetiky a potřebu plynu

Více

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM V PRAZE JAKO INFORMAČNÍ A MOTIVAČNÍ ZDROJ PRO UCHAZEČE O STUDIUM NA TECHNICKÝCH ŠKOLÁCH

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM V PRAZE JAKO INFORMAČNÍ A MOTIVAČNÍ ZDROJ PRO UCHAZEČE O STUDIUM NA TECHNICKÝCH ŠKOLÁCH NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM V PRAZE JAKO INFORMAČNÍ A MOTIVAČNÍ ZDROJ PRO UCHAZEČE O STUDIUM NA TECHNICKÝCH ŠKOLÁCH Luboš FLÉGL Katedra technických předmětů PdF UHK 2015 NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM Jedná se

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI

NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI Trendy Evropské Energetiky, Praha, 20.9.2010 Alan Svoboda Ředitel divize Obchod, ČEZ a.s. V ROCE 2008 PROPUKLA FINANČNÍ KRIZE 1 KRIZE SE NÁSLEDNĚ ROZŠÍŘILA NA CELOU

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Partnerství Mistrovství Evropy v baseballu 2014

Partnerství Mistrovství Evropy v baseballu 2014 Partnerství Mistrovství Evropy v baseballu 2014 Proč spolupracovat s ČBA Baseball má v České republice dlouholetou tradici. Tento sport se na našem území hraje téměř 100 let. V roce 2013 slaví společně

Více

POVEDOU CÍLE 2030 KE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DODÁVEK ENERGIÍ? PAVEL ŘEŽÁBEK Hlavní ekonom a ředitel útvaru analýzy trhů a prognózy, ČEZ, a.s.

POVEDOU CÍLE 2030 KE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DODÁVEK ENERGIÍ? PAVEL ŘEŽÁBEK Hlavní ekonom a ředitel útvaru analýzy trhů a prognózy, ČEZ, a.s. POVEDOU CÍLE 2030 KE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DODÁVEK ENERGIÍ? PAVEL ŘEŽÁBEK Hlavní ekonom a ředitel útvaru analýzy trhů a prognózy, ČEZ, a.s. Konference Trendy Evropské Energetiky, Praha, 11.11.2014 ZÁKLADNÍ

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Změny trhu s plynem. Ing. Ladislav Sladký. Ředitel prodeje

Změny trhu s plynem. Ing. Ladislav Sladký. Ředitel prodeje Změny trhu s plynem Ing. Ladislav Sladký Ředitel prodeje 2 Obsah prezentace Změny na světovém trhu s plynem a jejich dopad na ČR ČR a SR - současný a budoucí stav Vývoj cen plynu 3 Břidlicový plyn Hydraulické

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápění a větrání nízkoenergetických a pasivních budov Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

ZEMNÍ PLYN A BIOMETAN V DOPRAVĚ

ZEMNÍ PLYN A BIOMETAN V DOPRAVĚ ZEMNÍ PLYN A BIOMETAN V DOPRAVĚ Asociace NGV ve spolupráci s Českou bioplynovou asociací si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní konferenci Příležitosti využití zemního plynu a biometanu v dopravě v ČR konanou

Více

Elektrochemické články v elektrické trakci železniční (Rail Electromobility)

Elektrochemické články v elektrické trakci železniční (Rail Electromobility) Elektrochemické články v elektrické trakci železniční (Rail Electromobility) J. Opava Ústav ekonomiky a managementu dopravy a telekomunikací Fakulta dopravní ČVUT Praha J. Opava Ústav ekonomiky a a managementu

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

CNG v Praze a Středočeském kraji Ing. Jan Žákovec Pražská plynárenská, a.s.

CNG v Praze a Středočeském kraji Ing. Jan Žákovec Pražská plynárenská, a.s. CNG v Praze a Středočeském kraji Ing. Jan Žákovec Pražská plynárenská, a.s. Výhody CNG vozidel Ekologické výhody CNG vozidel Směrnice EU o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva zajistit vybudování

Více

Program podpory alternativních paliv v dopravě

Program podpory alternativních paliv v dopravě Program podpory alternativních paliv v dopravě Udržitelná doprava ve městech, NSZM MD, Praha, 14.9.24 Dr. Martin Bursík, poradce MŽP pro energetiku a ŽP Motivace Program podpory alternativních paliv v

Více

NABÍDKA SKUPINOVÝCH KURZŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

NABÍDKA SKUPINOVÝCH KURZŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 NABÍDKA SKUPINOVÝCH KURZŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Než si začnete vybírat: Můžete se přihlásit do nových i pokračujících kurzů, vhodnou úroveň Vám pomůžeme vybrat (rozřazovací test). Níže uvedené délky

Více

Nabídka služeb a energií v oblasti hospodárného využívání. Seminář Lednice

Nabídka služeb a energií v oblasti hospodárného využívání. Seminář Lednice Nabídka služeb a energií v oblasti hospodárného využívání Seminář Lednice Proč společnost E.ON podporuje energeticky úsporná opatření? Cílem E.ONu je nabízet zákazníkovi komplexní řešení, nejen dodávku

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

REOTRIB 2006 Moderní motorová paliva a biokomponenty

REOTRIB 2006 Moderní motorová paliva a biokomponenty REOTRIB 2006 Moderní motorová paliva a biokomponenty Ing. Václav Pražák, Česká rafinérská, a.s., 436 70 Litvínov (tel.: + 420 47 616 4308, fax: +420 47 616 4858, E-mail: vaclav.prazak@crc.cz) Všichni považujeme

Více

ského metra 20. 05. 2012

ského metra 20. 05. 2012 trasa D pražsk ského metra ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ 2012 20. 05. 2012 Původní návrh (2010-11) Alternativa 2012 Zadání 2010: Nová trasa metra, provozně nezávislá na trasách A B C, moderní lehké metro,

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Fiat CNG program. vozy s pohonem na zemní plyn

Fiat CNG program. vozy s pohonem na zemní plyn Fiat CNG program vozy s pohonem na zemní plyn Jezdíme s ohledem na budoucnost! Ohled na životní prostředí, na přírodu a na svět, ve kterém žijeme každý den, nutně klade požadavky jak na výrobce, tak na

Více

Současný stav liberalizace energetiky ČR Současný stav energetické legislativy ČR

Současný stav liberalizace energetiky ČR Současný stav energetické legislativy ČR 3. etapa liberalizace energetiky a její dopady Současný stav liberalizace energetiky ČR Současný stav energetické legislativy ČR 6. uživatelské fórum Taures, a. s., 30.9.2003 Praha Josef Fiřt Ministerstvo

Více

BONETT CNG OUTSOURCING

BONETT CNG OUTSOURCING BONETT CNG OUTSOURCING Dodávky & Investice CNG stanice na čerpacích stanicích PHM Bonett Gas Investment, a.s. ing. Václav Holovčák Místopředseda představenstva POHLED EVROPSKÉ UNIE AKTIVITY EVROPSKÉ UNIE

Více

Zemní plyn v dopravě. Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie. 8.6.2010, Autotec, Brno

Zemní plyn v dopravě. Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie. 8.6.2010, Autotec, Brno Zemní plyn v dopravě Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie 8.6.2010, Autotec, Brno Česká plynárenská unie POSLÁNÍ: Soustavné zlepšování podmínek pro podnikání v plynárenském oboru v

Více

KONFERENCE BIOMASA & ENERGETIKA 2012

KONFERENCE BIOMASA & ENERGETIKA 2012 KONFERENCE BIOMASA & ENERGETIKA 2012 Konference se koná pod záštitou ministra zemědělství Petra Bendla. České sdružení pro biomasu pořádá 27. listopadu 2012 na pražské ČZU za účasti významných expertů,

Více

OBSAH I. ROZVAHA 12-15 II. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 16-18 III. PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 19-22

OBSAH I. ROZVAHA 12-15 II. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 16-18 III. PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 19-22 OBSAH OBSAH 1 SLOVO ŘEDITELKY KARLOVARSKÉHO MĚSTSKÉHO DIVADLA, O.P.S. 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE KARLOVARSKÉHO MĚSTSKÉHO DIVADLA, O.P.S. 3 ČINOHRA KARLOVARSKÉHO MĚSTSKÉHO DIVADLA 4-5 NÁVŠTĚVNOST KARLOVARSKÉHO MĚSTSKÉHO

Více

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 SmartGrid & Smart Metering Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 Agenda Představení a úvod Změny v chování a využití energetických sítí Nové technologie Smart metering Požadavky EU Zahraniční zkušenosti

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE...

...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE... ...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE... 20 let ve vývoji společnosti STOMIX PŘED ZALOŽENÍM Ing. Milan Ševčík - STOMIX 6.5.1993 založení společnosti NA TRH UVEDEN VLASTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Výrobna i sklad

Více

Představení záměru stavby paroplynové elektrárny. 5. listopadu 2009 Čelákovice Mochov

Představení záměru stavby paroplynové elektrárny. 5. listopadu 2009 Čelákovice Mochov Představení záměru stavby paroplynové elektrárny 5. listopadu 2009 Čelákovice Mochov Program jednání RWE A ALPIQ Jsme partneři Projekt elektrárny, Poloha a dispozice Přínosy pro váš region Harmonogram

Více

Platí mluvené slovo. Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012

Platí mluvené slovo. Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012 Platí mluvené slovo Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012 rád bych vás také přivítal na dnešní bilanční tiskové konferenci. Snímek Hlavní události roku

Více

Postoj státu k alternativním pohonům v automobilové dopravě

Postoj státu k alternativním pohonům v automobilové dopravě Postoj státu k alternativním pohonům v automobilové dopravě Ing. Eduard Muřický Směry a trendy v elektromobilitě na počátku roku 2014 Gesce jednotlivých resortů Ministerstvo dopravy (legislativa, liniové

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Evropská politika, směrnice a regulace Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Ing. Michael ten Donkelaar ENVIROS, s.r.o. 1 Obsah Energetická politika EU Energetický balíček

Více

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel Co je třeba vědět o tepelném čerpadle ALTERNATIVNÍ ENERGIE 2/2002 Co je vlastně tepelné čerpadlo a jaký komfort můžeme očekávat Tepelné čerpadlo se využívá jako zdroj tepla pro vytápění, ohřev teplé užitkové

Více

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Budoucnost platebních transakcí Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Agenda Aktuální statistiky a vývoj trhu v ČR Situace v ČR Zajímavosti ze světa a budoucnost Visa Europe -

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Vážené dámy a pánové,

Vážené dámy a pánové, Vážené dámy a pánové, vstoupili jsme do dalšího roku, který bude znamenat již šestý rok působení ACA1213 a.s. na trhu. Je mou milou povinností konstatovat, že společnost vstupuje do roku 2011 jako významný

Více

TISKOVÁ INFORMACE. Tisková informace, 11.7.2011. Analýza: Ceny plynu vzrostly za dva měsíce o 7,6 %

TISKOVÁ INFORMACE. Tisková informace, 11.7.2011. Analýza: Ceny plynu vzrostly za dva měsíce o 7,6 % TISKOVÁ INFORMACE Analýza: Ceny plynu vzrostly za dva měsíce o 7,6 % Ceny zemního plynu vzrostly v průběhu června a července u většiny dodavatelů v průměru o 7,6 %, některé tarify zdražily až o 10 %. 14

Více

Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu

Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu VÁŠ TRADIČNÍ DISTRIBUTOR PLYNU 365 dní v roce 7 dní týdnu 24 hodin denně Snímek 1 Copyright Pražská plynárenská Distribuce, a.s. ZÁKLADNÍ

Více

KAM SMĚŘUJEME KAM SMĚŘUJEME. www.ahorn.cz. Kam směřujeme do budoucna... Firma, která začínala v garáži... strany...

KAM SMĚŘUJEME KAM SMĚŘUJEME. www.ahorn.cz. Kam směřujeme do budoucna... Firma, která začínala v garáži... strany... KAM SMĚŘUJEME KAM SMĚŘUJEME strana 3. Firma, která začínala v garáži... strana 4. AHORN dnes... strana 5. AHORN z druhé strany... strana 7. Kam směřujeme do budoucna... Najdete nás také na Facebooku https://www.facebook.com/ahorncz

Více

3.630 CZK včetně DPH pro členy ČMSMP 5.445 CZK včetně DPH pro nečleny

3.630 CZK včetně DPH pro členy ČMSMP 5.445 CZK včetně DPH pro nečleny Speciální nabídka k účasti na veletrhu SALIMA 2016 pro MINIPIVOVARY Vážení obchodní přátelé, dovolte mi, abych Vám ve spolupráci s Českomoravským svazem minipivovarů představil nabídku společnosti Veletrhy

Více

Město Tábor. Zkušenosti s využitím pohonu na CNG ve městě Tábor. XVII. Celostátní konference NSZM, Praha, 2.12. 2010

Město Tábor. Zkušenosti s využitím pohonu na CNG ve městě Tábor. XVII. Celostátní konference NSZM, Praha, 2.12. 2010 Město Tábor Zkušenosti s využitím pohonu na CNG ve městě Tábor XVII. Celostátní konference NSZM, Praha, 2.12. 2010 Obsah prezentace Co je CNG? Jak to v Táboře začalo Využití CNG v autobusové dopravě Využití

Více

AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí. Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz

AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí. Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz STUDENT AGENCY Téměř 20 let praxe kulturně-výměné pobyty au pair pobyty pracovní

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VÝZKUM V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Výzkum v EU a ČR V této

Více

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období.

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Analýza trhu je klíčovým faktorem budoucího úspěchu

Více

Tisková informace. září 2002 PI3766

Tisková informace. září 2002 PI3766 Tisková informace Autopříslušenství prvovýbava 75 let naftového vstřikování Bosch: sériová výroba vstřikovacích čerpadel způsobila revoluci ve výrobě dieselových motorů září 2002 PI3766 Právě si připomínáme

Více

Moderní ekonomika s rozumnou spotřebou. Martin Sedlák, Aliance pro energetickou soběstačnost

Moderní ekonomika s rozumnou spotřebou. Martin Sedlák, Aliance pro energetickou soběstačnost Moderní ekonomika s rozumnou spotřebou Martin Sedlák, Aliance pro energetickou soběstačnost Směrnice o energetické účinnosti zvýší energetickou soběstačnost Evropy a sníží spotřebu fosilních paliv (státy

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

BMW Group Česká republika

BMW Group Česká republika pro Média Group Česká Dr. Josef Reiter Generální ředitel, Group Česká Group Group je se značkami, MINI a Rolls-Royce jedním z nejúspěšnějších výrobců automobilů a motocyklů na světě. Je globální společností

Více

Nabídka divadelních představení pro střední školy

Nabídka divadelních představení pro střední školy Nabídka divadelních představení pro střední školy Skupinové slevy pro školy Setkání a besedy s režiséry před představením Kulturní centrum ZAHRADA Malenická 1784, Praha 11 www.kczahrada.cz Ředitelská lóže

Více

Vánoční hvězdy v Karlíně

Vánoční hvězdy v Karlíně Nabídka spolupráce 2014 Minulý rok se konal koncert Vánoční Hvězdy v Karlíně v Hudebním Divadle Karlín, na kterém vystoupily hvězdy jako J. Ledecký, L. Machálková, P. Vítek, J. Zelenková, R. Schwab, M.

Více

Stále více zákazníků využívá možnost rychlé změny dodavatele

Stále více zákazníků využívá možnost rychlé změny dodavatele TISKOVÁ INFORMACE Analýza: Plyn za 12 měsíců zdražil celkem o 18 % Ceny plynu se za poslední rok zvýšily bezmála o pětinu. K navýšení cen plynu přistoupí většina dodavatelů i od ledna. Analýza magazínu

Více

Surovinová politika ČR a její vztah ke Státní energetické koncepci

Surovinová politika ČR a její vztah ke Státní energetické koncepci Surovinová politika ČR a její vztah ke Státní energetické koncepci Mgr. Pavel Kavina, Ph.D., ředitel odboru surovinové a energetické bezpečnosti Ministerstvo průmyslu a obchodu Důvody aktualizace surovinové

Více

RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek ministra financí

RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek ministra financí Spotřební daň z minerálních olejů v České republice - prezentace k diskusnímu fóru Spotřební daň z motorové nafty 1. března 2011 Liberální institut - Praha RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek

Více

JAZYKOVÁ ŠKOLA ECO Velké Meziříčí Mlýnská 6, Velké Meziříčí, tel. 602 325 108, www.eco-vyukajazyku.cz

JAZYKOVÁ ŠKOLA ECO Velké Meziříčí Mlýnská 6, Velké Meziříčí, tel. 602 325 108, www.eco-vyukajazyku.cz Vybírat si můžete ze široké nabídky různých typů kurzů: - intenzivní týdenní - víkendové - měsíční - celoprázdninové - individuální - nebo můžete využít některý z vypsaných kurzů viz. níže Proč letní kurzy?

Více

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE Zpráva o činnostech leden až březen 2013 OBSAH: 1. Aktuální projekty (chronologicky): Číslo strany: 1.1 Seminář Povinné energetické průkazy budov od ledna 2013 a rekonstrukce

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. prosince 2008 (11.12) (OR. en,fr) 17122/08 LIMITE POLGEN 141 ENER 464 ENV 990

RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. prosince 2008 (11.12) (OR. en,fr) 17122/08 LIMITE POLGEN 141 ENER 464 ENV 990 Prvky konečného kompromisu týkající se části o energetice a změně klimatu návrhu závěrů ze zasedání Evropské rady konajícího se dne 11. a 12. prosince 2008 (viz 16864/08). Prozatímní právní převod prvků

Více

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Lubomír Lízal, PhD. Holiday Inn, Brno 14.5.2014 Předpovídání spotřeby Jak předpovídat budoucí energetickou

Více

Studijní ná vš tě vá 2013 2014

Studijní ná vš tě vá 2013 2014 Studijní ná vš tě vá 2013 2014 Jméno účastníka Název instituce Funkce RNDr. Olga Mokrejsova, Ph.D Conatex-Didactic Metodik pro vzdělávání Adresa instituce Velvarská 31, Praha 6, 160 00 Telefon +420 224

Více

Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách automobilů dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010

Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách automobilů dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010 EVROPSKÁ KOMISE TISKOVÁ ZPRÁVA Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010 Brusel, 26. července 2011 nejnovější zpráva Evropské komise o cenách

Více

ODBĚRATEL PLATEBNÍ PODMÍNKY FAKTURACE NEDOPLATEK VE VÝŠI 5 871,00 KČ UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 35-3600132/0800 NEJPOZDĚJI DO 2.2.2015.

ODBĚRATEL PLATEBNÍ PODMÍNKY FAKTURACE NEDOPLATEK VE VÝŠI 5 871,00 KČ UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 35-3600132/0800 NEJPOZDĚJI DO 2.2.2015. Část A ODBĚRATEL FAKTURAČNÍ ÚDAJE: Česká pirátská strana IČ: 71339698 DIČ: účtu: 000000-2100048174/2010 DORUČOVACÍ ADRESA: Česká pirátská strana Faktura za zemní plyn číslo 1215102359 byla vystavena 12.1.2015

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA Brno, 10. 12. září 2012 www.ebtc.eu EBTC Představení projektu Hospodářská komora České republiky vyhrála výběrové řízení na tzv. Contact

Více

Společnost ABF, a.s. Vás zve k účasti na prodejně prezentačním veletrhu. STŘÍBRNÉ VÁNOČNÍ DNY v Letňanech.

Společnost ABF, a.s. Vás zve k účasti na prodejně prezentačním veletrhu. STŘÍBRNÉ VÁNOČNÍ DNY v Letňanech. Společnost ABF, a.s. Vás zve k účasti na prodejně prezentačním veletrhu STŘÍBRNÉ VÁNOČNÍ DNY v Letňanech. OBSAH PREZENTACE POŘADATEL VELETRŽNÍ AREÁL CHARAKTERISTIKA VELETRHU NOMENKLATURA BILANCE CENA PLOCHY

Více

Paliva. nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování

Paliva. nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování Paliva Paliva nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování Dělení paliv podle skupenství pevná uhlí, dřevo kapalná benzín,

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Jak učit o změně klimatu?

Jak učit o změně klimatu? Jak učit o změně klimatu? Tato prezentace vznikla v rámci vzdělávacího projektu Jak učit o změnách klimatu? Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska

Více

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Tisková zpráva Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Praha, 17. června 2015 Průměrná transakční cena za novou rezidenční nemovitost se v České republice

Více

EFA 14.5.2014 Řím. Komentovaná bodová rešerše ze zasedání EFA pro výkonnou radu AAČR

EFA 14.5.2014 Řím. Komentovaná bodová rešerše ze zasedání EFA pro výkonnou radu AAČR EFA 14.5.2014 Řím Komentovaná bodová rešerše ze zasedání EFA pro výkonnou radu AAČR Úterý 13. května 20:00 Neformální večeře se členy EFA v Italské restauraci. Velmi pozitivní a obšířná diskuze o stavu

Více

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace 20.11.2014 Mgr. et Mgr. Pavlína Honzíková Představené vzdělávací aktivity: cyklus Film

Více

Porovnání vývoje cen taxi,phm, MHD

Porovnání vývoje cen taxi,phm, MHD Kč Kč Porovnání vývoje cen taxislužby, PHM a MHD Praha Nárust v % Rok Cena taxy/km ceny PHM Ceny MHD taxi PHM MHD 1993 10 15 4 1994 12 15,65 6 1997 17 18 10 2000 22 20,5 12 2004 25 21,3 18 2007 28 28,1

Více

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Organizátor výzkumného projektu: Business Leaders Forum Praha

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Průmyslově vyráběná paliva

Průmyslově vyráběná paliva Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

Změny trhu s plynem. Ing. Michal Šindýlek. Specialista obchodování s plynem

Změny trhu s plynem. Ing. Michal Šindýlek. Specialista obchodování s plynem Změny trhu s plynem Ing. Michal Šindýlek Specialista obchodování s plynem 2 Obsah prezentace Změny na světovém trhu s plynem a jejich dopad na ČR Česká republika současný a budoucí stav Vývoj cen plynu

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Aktuáln lní vývoj v energetickém m využívání biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Úvod Státní energetická koncepce Obsah prezentace Národní program hospodárného nakládání s energií

Více

Vize Plzně jako vzorového města elektromobility. Plzeňské městské dopravní podniky, a. s.

Vize Plzně jako vzorového města elektromobility. Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. Vize Plzně jako vzorového města elektromobility Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. 25. března, 2013 Představení společnosti PMDP, a.s. Počet zaměstnanců 855 Dopravní výkon Vozový park Počet linek

Více

Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání

Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání Jitka Rychtaříková Tým TA01 konference KREDO, Praha, 24. 9. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Tým TA01: Jitka Rychtaříková - vedoucí týmu

Více

Sezóna 2010 v Českém muzeu stříbra

Sezóna 2010 v Českém muzeu stříbra České muzeum stříbra v Kutné Hoře Příspěvková organizace Středočeského kraje Barborská 28, 284 01 Kutná Hora, tel: 327 512 159, fax: 327 513 813 info@cms-kh.cz, objednavky@cms-kh.cz, http://www.cms-kh.cz

Více