Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "30. 3. 2011 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem"

Transkript

1 Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem Číslo žádosti Počet Částka na jedno dítě Žadatel Účel Požadavek (Kč) Trvání od - do dětí (v Kč) Podpořit ANO/ Navrhovaná částka podpory Pěstoun Martin Pich Pěstounka Iveta Doleželová Příspěvek by byl využit pro 3 děti v PP: nákup vybavení na provozování vodní turistiky - nafukovací kanoe, ruční pumpa, pádla a plovací vesty , ,00 Příspěvek by byl využit pro 5 dětí v PP: pololetní školné na výuku ve speciálních soukromých školách z důvodu kombinovaných vad LMD, dysgrafie, dysortografie atd , ,00 Pěstounka Hana Zemčíková Příspěvek by byl využit pro 1 dítě v PP: vodácký kurz se školou , ,00 Pěstounka Jindřiška Votoupalová Pěstounka Denisa Rút Kolingerová Klub Dětem, o.s. Pěstounka Eva Kábrtová Dětský domov Kašperské Hory Sdružení SCAN Příspěvek by byl využit pro 1 dítě v PP, které žije u babičky: letní tábor Pražanka , ,00 Příspěvek by byl využit pro 2 děti v PP: školné na 2. pololetí do taneční školy Ridendo Hlinsko a příspěvek na taneční kostýmy , ,00 Projekt Daruj svou náruč - projekt spojuje iniciativu mládeže ve věku let s citovými potřebami dětí v kojeneckém ústavu Veská u Sezemic. Projekt zahrnuje organizaci pravidelných cest (2 x týdně, celkem 80 cest), včetně zajištění osob a dopravy , ,00 Příspěvek by byl využit pro 1 dítě v PP: letní dětský tábor s angličtinou , ,00 Letní dětský tábor "Velké Skaliny" pro 8 dětí. Vyzkoušený letní tábor, kde už děti byly a moc se jim tam líbilo , ,00 Kontinuální psychologická podpora dětí ze 2 dětských domovů ve fázi přípravy na odchod do samostatného života. Psycholog, diplomovaný psychoterapeut, bude každé dítě individuálně, ale i formou skupinových setkání provázet po dobu 1 roku. V každém DD bude psycholog pravidelně na 4 hodiny týdně , ,00 Pěstounka Jana Zajíčková Příspěvek by byl využit pro 4 děti v PP: školné na ZUŠ , ,00 od jara 2011 kontinuálně stále ANO , ANO , ANO 3 700, ANO 3 950,00 únor - červen 2011 ANO 2 576, ANO , ANO 2 350, ANO , ANO ,00 září srpen 2011 ANO , Dobrovolnické centrum Kladno, o.s. Náš svět, příspěvková organizace Dětský domov Rovečné Dětský domov HUSITA, o.p.s. Projekt Dětský úsměv - těžištěm projektu jsou pravidelné individuální návštěvy, při kterých mají děti z DD možnost zažít si péči a pozornost, která je věnována jen jim. Důraz je kladen na možnost vytvoření a prožití individuálního vztahu dítě - dobrovolník , ,00 Projekt "Volný čas v našem světě" pro obyvatele zařízení Náš svět v Pržně - děti s mentálním postižením, s psychiatrickými diagnózami i s kombinovaným postižením. Příspěvek by byl využit na dovybavení tělocvičny o sportovní nářadí a pomůcky, na školné v ZUŠ pro 3 nadané děti a na rekreaci pro děti , ,00 Příspěvek by byl využit na pobytové letní tábory s rozšířenou zážitkovou nabídkou (výcvik jízdy na koni, angličtina, aerobik, keramika, cyklistický tábor) , ,00 Příspěvek by byl využit na volnočasové aktivity dětí z DD - volejbalové soustředění, cyklistický kurz, týdenní horský pobyt předškoláků s rodiči a pedagogy , , srpen 2011 ANO ,00 červen - srpen 2011 ANO ,00 15 Pěstounka Dana Jeřábková Příspěvek by byl využit pro 3 děti v PP: dětský letní tábor a příměstský tábor , ,00 srpen 2011 ANO 8 400,00 16 Pěstounka Jitka Hermanová Příspěvek by byl využit pro 3 děti v PP: lyžařský výcvik a letní tábor , , a ANO ,00

2 Dětský domov Uherský Ostroh Spolu dětem o.p.s. Diecézní charita Litoměřice DD a MŠ speciální Beroun Pěstounka Zdeňka Audová Pěstounka Jarmila Mihalová Pěstounka Iva Kaplanová Příspěvek by byl využit na sportovní vyžití dětí z DD (aerobic) a jejich aktivní účast na závodech, kulturních a společenských akcích , ,00 Projekt "Postav se na vlastní nohy" - projekt je vzdělávací s následným procvičením v praxi. Je zaměřený na rozšíření znalostí, dovedností a osobnostní rozvoj dospívající mládeže před odchodem z DD. Příspěvek by byl využit na pokrytí nákladů na ubytování, stravu a cestovné účastníků, dále na část mzdy koordinátorky projektu a nákup školících materiálů , ,00 Šance pro všechny - týdenní prázdninový pobyt v kempu v Opočně pro handicapované matky se staršími i s menšími dětmi. Pobytu by se postupně zúčastnily obyvatelky Domova sv. Máří Magdalény Jiřetín pod Jedlovou se svými dětmi , ,00 březen 2012 ANO , ANO ,00 červen - září 2011 Příspěvek by byl využit na volnočasové aktivity pro děti s kombinovaným postižením - hiporehabilitace, canisterapie, plavání, letní dětské tábory pro 3 děti , ,00 rok 2011 ANO ,00 Příspěvek by byl využit pro 2 děti v PP: školné na ZUŠ, raketový modelářský kroužek, letní tábory , ,00 rok 2011 ANO 8 900,00 Příspěvek by byl využit pro 2 děti v PP: florbalový kroužek, sportovní oblečení, kurz angličtiny , ,00 březen 2012 ANO 8 400,00 Příspěvek by byl využit pro 4 děti v PP: letní tábory, které pořádá občanské sdružení Šťastný domov, koňský tábor , , ANO , Šťastný domov občanské sdružení Doprovázení dětí a mladých lidí z pěstounských rodin a z výchovných ústavů, "Nalezení vlastní cesty a hodnoty". Projekt je určen pro děti a mladé lidi z náhradních rodin a výchovných ústavů s postižením.cílem je připravit děti na budoucí samostatný život a pomoci mladým lidem z ústavů začlenit se do společnosti , ,00 Dětský domov a školní jídelna Jeseník Příspěvek by byl využit na nákup 10 ks lyžařské výzbroje , ,00 26 Zařízení pro děti - cizince, diagnostický ústav, dětský domov se školou, výchovný ústav, středisko výchovné péče, základní škola a praktická škola Příspěvek by byl využit na úhradu školného na Trojském gymnáziu pro sociálně znevýhodněného studenta - cizince v ústavní výchově Santoshe Parajuliho , ,00 březen - červen Zařízení pro děti - cizince, diagnostický ústav, dětský domov se školou, výchovný ústav, středisko výchovné péče, základní škola a praktická škola Roman Klimenko Příspěvek by byl použit na úhradu notebooku pro studijní účely studenta 1. ročníku ČVUT, který je umístěn v Zařízení pro děti - cizince , ,00 červen 2011 Příspěvek by byl použit na úhradu notebooku pro studijní účely studenta 1. ročníku Střední odborné školy a odborného učiliště v Praze 4, obor informační technologie, který je umístěn v Zařízení pro děti - cizince , ,00 květen 2011 Pěstounka Alena Michalčáková Příspěvek by byl využit pro 4 děti v PP - letní tábor , ,00 srpen 2011 ANO , SES, Sebe-Spolu KONÍČEK, občanské sdružení Pěstounka Beáta Folwarczná Dětský domov Vizovice Pěstounka Radka Kantorová Projekt "SES MOY SURE" - pětidenní kurz pro mládež (15-18 let) z dětských domovů. Na kurzu budou účastníci prostřednictvím zážitkové pedagogiky uváděni do prostředí bankovních a sociálních (ne)jistot, které na ně po opuštění dětského domova číhají , ,00 srpen 2011 ANO ,00 Projekt "Zooterapie pomáhá při výchově" - projekt navazuje na dlouhodobou spolupráci s organizacemi v oblasti ústavní výchovy. Podstatou projektu je využívat pozitivního působení kontaktu se zvířetem, s cílem všestranného rozvoje dětí v ústavní výchově, což jim umožní adekvátně reagovat na následný přechod do samostatného života , ,00 Příspěvek by byl využit pro 2 děti v PP: letní tábor, který pořádá Luterská evangelická církev a.v. v Bystřici nad Olší , ,00 Prázdninový putovní tábor pro 9 dětí z DD s doprovodem 3 dospělých. Příspěvek by byl využit především na úhradu nákladů na dopravu a na vstupné , ,00 Příspěvek by byl využit pro 1 dítě v PP: výtvarný kurz, plavání, taneční kurz HIP-HOP, počítačový kurz , , zima 2011/ ANO 8 000, ANO ,00 březen 2012 ANO 5 000,00

3 Pěstounka Jana Danešová Pěstounka Petra Šelepová Pěstounka Dagmar Seitlová Pěstounka Vladislava Hausová Pěstounka Lucie Žáková Příspěvek by byl využit pro 3 děti v PP: ozdravný pobyt pro děti se zdravotními problémy v dětské ozdravovně , , ANO 6 300,00 Příspěvek by byl využit pro 1 dítě v PP: kroužek cvičení a zakoupení jízdního kola , ,00 ANO 5 000,00 Příspěvek by byl využit pro 3 děti v PP: letní tábory. Jedno z dětí je postižené autismem a má možnost zúčastnit se týdenního pobytu pro děti s Poruchou autistického spektra za doprovodu osobní asistence, která je pro pobyt nezbytná , ,00 červenec 2011 ANO ,00 Příspěvek by byl využit pro 2 děti v PP: zájmové kroužky (fotbal, angličtina), soustředění mažoretky a lyžařský kurz , ,00 Příspěvek by byl využit pro 1 dítě v PP: knižní publikace a taneční kroužek , ,00 březen - srpen 2011 ANO 6 750,00 březen 2012 ANO 4 000, Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s. Dětský domov Tišnov Dětský domov Semily Projekt "Být spolu " - projekt řeší narušené citové vazby mezi sourozenci klientů Domu na půli cesty, kteří vyrůstali v dětských domovech a přešli do Domu na půli cesty. Projekt nabízí skupinovou a individuální terapeutickou péči zaměřenou na navázání narušených rodinných vazeb mezi klienty a jejich sourozenci , ,00 "Máme rádu tanec, zpěv a divadlo" - taneční tábor pro 8 dětí, vstupné na divadelní představení pro 15 dětí + 4 dospělé, školné ZUŠ Tišnov pro 3 děvčata - pěvecký kroužek , ,00 "Hra s mandalou" - mandala je kruhový obrazec, děti nejdříve vykreslují předkreslené mandaly, potom začínají tvořit vlastní mandaly. Při této činnosti děti rozvíjejí svoji tvořivost, zklidňují se, poznávají lépe sama sebe, zažívají příjemné pocity, spolupracují s druhými při práci ve dvojici nebo ve skupině , , leden - ANO ,00 do prosince 2011 ANO 6 650, Dětský domov a školní jídelna Melč Žonglér o.s. Projekt "Barevný svět dětem" - výtvarné činnosti a esteticko-pohybová činnost. Příspěvek by byl využit na nákup výtvarných potřeb, kostýmů, hrnčířského kruhu, CD nosiče a cestovného , ,00 ANO ,00 Příspěvek by byl využit na příměstský tábor. Hlavní myšlenkou projektu je prevence sociální exkluze, poznávání odlišností a budování pozitivního přístupu k jinakosti , ,00 srpen Pěstounka RNDr. Miloslava Striová Příspěvek by byl využit pro 3 děti v PP: skautský tábor, tábor s výukou angličtiny, výtvarně - řemeslný tábor, letní pobyt s dotykovou terapií , ,00 srpen 2011 ANO , Pěstounka Soňa Sochůrková Občanské sdružení FULCKÝ KAPUCÍK Příspěvek by využit pro 2 děti v PP: Mladší vnuk - letní t tábor, kroužky výtvarné výchovy a keramiky, mikroskop. Starší vnuk - studium na vysoké škole - přihlášky, studijní pomůcky (učebnice, ) , ,00 Projekt "Pomoc pro radost" - formou pravidelných sociálněterapeutických pobytů a návštěv pomáhat dětem a mladým lidem z DD nalézt a využívat zdroj vnitřní jistoty a vyrovnanosti směřující ke spokojenému a plnohodnotnému životu , ,00 březen 2012 ANO 5 600, Pěstounka Pavla Vodehnalová Pěstounské rodiny kraje Vysočina, o.s. Příspěvek by byl využit pro 1 dítě v PP: jezdectví - jezdecké hodiny, jezdecká ochranná vesta, jezdecká vesta 6 100, ,00 Volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti a mládež v NRP - šestidenní vodácké soustředění, výlet na Sněžku, návštěva lanového centra, návštěva IQ Parku v Liberci , ,00 ANO 4 000,00 červen - ANO ,00 50 FidoDido, o.s. 51 Asociace náhradních rodin ČR - místní klub Pelhřimov Pěstounka Eva Janáčová Projekt "Koňská mozaika" - projekt pro děti z DD navazuje na úspěšné projekty z minulých let. Děti se zúčastní týdenního pobytu na Koňském dvorci v Chmelištné. Kromě poznání nových přátel a seznámením se zvířaty a s prací kolem nich bude projekt klást důraz na samostatnost a zodpovědnost dětí a na týmového ducha a spolupráci , ,00 červenec 2011 ANO ,00 Všestranná činnost místního klubu ANR ČR v Pelhřimově - akce na Den dětí, stanování pro 7 rodin, Bongo 6 rodin, dětské divadelní představení, výlet parníkem , ,00 Příspěvek by byl využit pro 1 dítě v PP: skaut, kurz keramiky a kurz plavání , ,00 Rodinné centrum ROUTA, o.s. Víkendový pobyt dětí z náhradních rodin a jejich rodinných příslušníků , ,00 listopad 2011 březen 2012 ANO 5 000,00 červen 2011

4 54 DOMINO cz, o.s. Projekt "Dveře dokořán" - projekt řeší dlouhodobou komplexní pomoc znevýhodněné skupině mladých lidí z náhradní rodinné péče v integraci do života společnosti. Volnočasové aktivity pro děti, 2 letní tábory pro děti z DD a z pěstounských rodin , ,00 březen - ANO , Fragilní X o.s. Pěstounka Olga Zieglerová Projekt "Pojeďte s námi do týpí" - jeden den v přírodě v prostoru loděnice KVS Praha 4 pro děti s handicapem, převážně ze sdružení Fragilní X s dědičnou genetickou vadou způsobující retardaci mentálního i fyzického vývoje jedinců. Projekt je určen i pro děti z dětských domovů, budou pozváni děti z různých spolupracujících dětských domovů a občanských sdružení. Akce je jednodenní a zda pozvání přijmou, není možné zaručit , , Příspěvek by byl využit pro 5 dětí v PP: pořízení hudebních nástrojů - 3 djembe bubnů a 2 koncovek - fujary. Jedná se o africké ručně vyřezávané bubny , ,00 jaro 2011 ANO 5 000,00 Pěstounka Lenka Švestková Příspěvek by byl využit pro 4 děti v PP: letní tábory, rovnátka, brýle , ,00 srpen 2011 ANO ,00 Pěstounka Ludmila Kuchtová Příspěvek by byl využit pro 4 děti v PP: letní dětský tábor , ,00 červenec 2011 ANO ,00 59 Dětský domov Loreta a školní jídelna Příspěvek by byl využit na vybavení klubovny, která bude zaměřena na volnočasové aktivity pro děti z DD - projektor, DVD přehrávač, plátno, knihy, společenské hry, vzdělávací pomůcky , ,00 60 Nadační fond Dětský úsměv Hipoterapie dětí v Dětském centru s komplexní péčí a podpůrnou rodinnou terapií při Fakultní Thomayerově nemocnici s poliklinikou. 8 dětí/týden, 30 týdnů, tj. 120 hodin hipoterapie , ,00 červen květen 2012 ANO ,00 61 HESTIA, o.s. Projekt "Program Pět P pro děti v DD a PP" - mentoringový program, funguje na principu dlouhodobého přátelského vztahu mezi jedním dítětem a jedním dospělým dobrovolníkem. Odborně sestavení dvojice spolu tráví 2-3 hodiny volného času týdně rozmanitými aktivitami, a to na základě smlouvy nejméně po dobu 10 měsíců , ,00 celoročně ANO ,00 62 Pěstounka Marie Těthalová Příspěvek by byl využit pro 4 děti v PP: učebnice a školní pomůcky, vybavení dětského pokoje, oblek k maturitě, letní tábory, cestovné a nájem internáty , ,00 rok 2011 ANO 6 500,00 63 Sdružení SOS dětských vesniček Příspěvek by byl využit na sportovní aktivity SOS dětské vesničky - letní tábory, kroužky karate, fotbal, stolní tenis, Tomík, skaut , , Na louce, občanské sdružení Audabiac o.s. Projekt "Klokánci" - Klokánek je typ zařízení, které nabízí dětem přechodnou rodinnou péči místo ústavní výchovy na dobu, dokud se děti nemohou vrátit zpět do své rodiny, nebo dokud pro ně není nalezena trvalá náhradní rodinná péče. Dětem je nabídnuta ergoterapie, canisterapie a prožitkové aktivity , , Projekt "Uměním ke svobodě" - letos již podeváté pořádaná 2 letní 14- ti denní soustředění pro děti z DD za účelem jejich psychického zdraví formou účasti v uměleckých dílnách (divadelní, výtvarné, keramické, fotografické, taneční, ) , ,00 červenec 2011 ANO ,00 Pěstounka Lenka Brázdilová Příspěvek by byl využit pro 2 děti v PP: letní pobytový tábor , ,00 červenec 2011 ANO 7 800,00 67 Akropolis, o.s. Výtvarné a pohybové aktivity pro děti z pěstounských rodin Uherskohradišťska. Cílem projektu je podpořit rozvoj výtvarného a pohybového talentu dětí, které v rodinném centru Akropolis tráví čas během pravidelných setkávání a vzdělávání pěstounů , ,00 březen Kolpingova rodina Smečno Vzdělávání a podpora osvojitelských a pěstounských rodin. Projekt je zaměřen na vzdělávání a podporu rodičovských kompetencí osvojitelů a pěstounů, na prohloubení dobrých vztahů v náhradních rodinách a upevňování citového pouta , ,

5 69 Fond ohrožených dětí Projekt "Společně do přírody" - projekt (hipotábor) je zaměřen na podporu rozvoje dětí, které nemohou vyrůstat ve své biologické rodině a jsou v současnosti svěřeny do péče Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které v rámci projektu Klokánek provozuje FOD v Lázních Libverda - tj. přímo v domku zaměstnanců FOD - pěstounů manželů Jiránkových. Projektu se zúčastní i děti v PP svěřené manželům Jiránkovým , ,00 červenec Pěstounka Olga Hrubešová Příspěvek by byl využit pro 3 děti v PP: letní dětský tábor , ,00 červenec 2011 ANO 7 620,00 Pěstounka Marie Sobková Příspěvek by byl využit pro 1 dítě v PP: nakup notebooku , ,00 duben Filadelfie - Přístav Oldřichovice o.s. Dětský domov blahoslavené Marie Antoníny Kratochvílové Řepiště Sdružení náhradních rodin - DOMOV DĚTEM, o.s. Projekt "Radíme pěstounům" - projekt nabízí pružnou, rychlou a osobní pomoc terénního psychologa přímo v rodinách pěstounů , ,00 červenec červen 2012 ANO ,00 Příspěvek by byl využit na nákup vybavení počítačové učebny - nábytek, 2 PC sestavy, výukové programy , , Relaxačně vzdělávací víkend pro pěstounské rodiny. Projekt chce umožnit pěstounům odreagovat se od problémů všedního dne, vzdělávání v oblasti pěstounství a dětem v pěstounské péči zážitkový víkend v novém prostředí , , CELKEM ,00 Kč ,00 Kč pozn. hodnocení žádostí z hlediska: ** obsah projektu / akce - srozumitelnost, konkrétnost a reálnost *** rozpočet projektu / akce - rozpočtové položky jsou srozumitelné, rozpočet je reálný, nadhodnocené/podhodnocené položky **** přínos projektu / akce - originalita, přínos pro klienta, efekt, který bude projekt / akce mít stvrzující podpis člena grantové komise Zuzana Smolinsky Luboš Vystavěl Petra Žáčková Michal Straka Jan Brhel Dana Novohradská Michal Švábek Terezie Sverdlinová

20. 3. 2013 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem

20. 3. 2013 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem 20. 3. 2013 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem Číslo žádosti Žadatel Účel Požadavek (Kč) Počet dětí Částka na jedno dítě (v Kč) Trvání do Podpořit

Více

6. 6. 2012 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem

6. 6. 2012 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem 6. 6. 2012 - řehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem Číslo žádosti Žadatel Účel ožadavek (Kč) očet dětí Částka na jedno dítě (v Kč) Trvání od - do rojekt/

Více

2. 4. 2015 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING Bank Fondu Nadace Terezy Maxové dětem

2. 4. 2015 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING Bank Fondu Nadace Terezy Maxové dětem 2. 4. 2015 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING Bank Fondu Nadace Terezy Maxové dětem Číslo žádosti Žadatel Účel Požadavek (Kč) Počet dětí Částka na jedno dítě (v Kč) Ukončení Kofinanco

Více

20. 3. 2014 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem

20. 3. 2014 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem 20. 3. 2014 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem Číslo žádosti Žadatel Účel Požadavek (Kč) Počet dětí Ukončení Kofinanco vání Schválená částka

Více

9. 10. 2014 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING Bank Fondu Nadace Terezy Maxové dětem

9. 10. 2014 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING Bank Fondu Nadace Terezy Maxové dětem 9. 10. 2014 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING Bank Fondu Nadace Terezy Maxové dětem Číslo žádost i Žadatel Účel Požadavek (Kč) Počet dětí Ukončení Kofinanco vání Schválená částka

Více

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem Informace pro média Listopad 2010 Stance Communications, Salvátorská 931/8, 110 00 Praha 1, tel.: 224 810 809, fax.: 224 225 766-1- Obsah: 1 O ING Bank fondu Nadace

Více

KATALOG DOBROVOLNICKÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

KATALOG DOBROVOLNICKÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ LATA PROGRAMY PRO OHROŽENOU MLÁDEŽ www.lata.cz KATALOG DOBROVOLNICKÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ v organizacích pracujících s dětmi a mládeží na území Prahy Projekt Mladí mladým byl finančně podpořen

Více

Popis podpořených ročních projektů z výtěžku 13. ročníku sbírkového projektu Pomozte dětem - řazeno dle čísla projektu

Popis podpořených ročních projektů z výtěžku 13. ročníku sbírkového projektu Pomozte dětem - řazeno dle čísla projektu Popis podpořených ročních projektů z výtěžku 13. ročníku sbírkového projektu Pomozte dětem - řazeno dle čísla projektu Číslo projektu Jméno organizace Název projektu Region Cílová skupina Přidělená částka

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb navazujících Lipník nad Bečvou 2013

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb navazujících Lipník nad Bečvou 2013 Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb navazujících Lipník nad Bečvou 2013 Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb navazujících 2013 Lipník nad Bečvou Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a,

Více

Úvodní slovo. Vážení a milí přátelé, s potěšením Vám představuji výroční zprávu Střediska náhradní rodinné péče o.s. za rok 2009.

Úvodní slovo. Vážení a milí přátelé, s potěšením Vám představuji výroční zprávu Střediska náhradní rodinné péče o.s. za rok 2009. Výroční zpráva 2009 Středisko náhradní rodinné péče o.s. se zabývá problematikou dětí, které se ocitly ve zvlášť obtížných životních situacích a dětí, které vyrůstají mimo vlastní rodinu. Cílem Střediska

Více

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 PATRONKA MOTÝLKU Ester Janečková Každé dítě si potřebuje hrát a trávit příjemně svůj volný čas. Pro každé dítě to ale

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2014 Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně dále zajišťuje: Sociální e-poradna aneb Nebojte se zeptat Cílem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE O. S. ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE O. S. ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE O. S. ROK 2010 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 (zpracováno dle metodických pokynů pro státní dotace na rok 2010) Název a sídlo organizace Středisko náhradní

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2015 2016 ve městě KUTNÁ HORA Vážení spoluobčané, každý z nás se jednou může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc druhé osoby. Katalog sociálních a souvisejících

Více

Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika E-mail. vesnicky@sos-vesnicky.cz Vikářská 2

Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika E-mail. vesnicky@sos-vesnicky.cz Vikářská 2 Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika E-mail. vesnicky@sos-vesnicky.cz Vikářská 2 Website.www.sos-vesnicky.cz 119 00 Praha - Hrad Česká republika Tel. 00420/2/24373546 Fax. 00420/2/3115452 VÝROČNÍ

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2011 Služby pro rodiny, děti a mladistvé Služby pro rodiny, děti a mladistvé Sociálně zdravotní služba, péče o ohrožené

Více

školní rok 2012/2013 č.j.: 504/13 Pracovník pro informace: Jana Horáková

školní rok 2012/2013 č.j.: 504/13 Pracovník pro informace: Jana Horáková 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/2013 č.j.: 504/13 Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice Název zařízení: Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace PSČ 412 01,

Více

Výroční zpráva školského zařízení

Výroční zpráva školského zařízení Středisko výchovné péče, dětský domov se školou, dětský domov a základní škola, Pražská 151, Dobřichovice 252 29 svpd@svpd.cz reditelka@svpd.cz tel.: 257 711 387, fax.: 257 712 309, 775 440 703 Výroční

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY V HRADCI KRÁLOVÉ

SOCIÁLNÍ SLUŽBY V HRADCI KRÁLOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V HRADCI KRÁLOVÉ Přehled sociálních a souvisejících služeb pro rodiny s dětmi a mládež, osoby se zdravotním postižením, seniory, národnostní a etnické menšiny a osoby v obtížných životních

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb

Katalog poskytovatelů sociálních služeb Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících v olomouci 2014 STATUTÁNÍ MĚSTO Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících v Olomouci 2014 Finální verzi dokumentu zpracovala:

Více

Výroční zpráva o činnosti Dětského domova a Školní jídelny, Chomutov, p.o.

Výroční zpráva o činnosti Dětského domova a Školní jídelny, Chomutov, p.o. DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, CHOMUTOV, ČELAKOVSKÉHO 822, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti Dětského domova a Školní jídelny, Chomutov, p.o. ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ŘÍJEN 2014 1. ÚVOD Dětský

Více

Organizace zaměřené na náhradní rodinnou péči dle krajů

Organizace zaměřené na náhradní rodinnou péči dle krajů Organizace zaměřené na náhradní rodinnou péči dle krajů Jihočeský kraj Arkáda - sociálně psychologické centrum, o.s. Husovo náměstí 2/24, 397 01 Písek, 382 211 300, info@arkada-pisek.cz www.arkadacentrum.cz

Více

Vážení spoluobčané, Obsah:

Vážení spoluobčané, Obsah: Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou druhý Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících, který byl zpracován v rámci komunitního plánování sociálních služeb na Lipensku. První

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE Vážení spoluobčané, velmi mě těší, že Vám mohu představit v pořadí již čtvrtý katalog sociální služeb města Litoměřice. Každého z nás může potkat složitá životní

Více

obsah Poslání Nadace Eurotel... 1 Dlouhodobá podpora vybraným projektům... 30 Úvodem... 2 Pomáháme dětem v nemocnicích... 31 Slovo zřizovatele...

obsah Poslání Nadace Eurotel... 1 Dlouhodobá podpora vybraným projektům... 30 Úvodem... 2 Pomáháme dětem v nemocnicích... 31 Slovo zřizovatele... 200 V 5 ýroční zpráva obsah Poslání Nadace Eurotel.......................... 1 Úvodem.............................................. 2 Slovo zřizovatele................................ 6 Lidé v Nadaci....................................

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

Katalog sociálních a prorodinných služeb města Litoměřice

Katalog sociálních a prorodinných služeb města Litoměřice Katalog sociálních a prorodinných služeb města Litoměřice 2010 Vážení a milí spoluobčané, zdá se být neuvěřitelné, že v komunitním plánování v sociální oblasti vstupujeme v Litoměřicích již do třetího

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Výroční zpráva za rok 2013 Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s. Červen 2014 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO

Více

Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek

Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah výroční zprávy: ČÁST I. A. Základní charakteristika

Více

výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz

výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz patronka Motýlku Ester Janečková Milí přátelé a příznivci, jsme rády, že Vás opět můžeme informovat o tom, co se

Více