In orma I a. O nl Dva. Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi Technologie informačních systému R1zení a rozvoj podnikové informatiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "In orma I a. O nl Dva. Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi Technologie informačních systému R1zení a rozvoj podnikové informatiky"

Transkript

1 I Libor Gála Jan Pour Prokop Toman., O nl Dva.. In orma I a Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi Technologie informačních systému R1zení a rozvoj podnikové informatiky Českó společnost pro systémovou Integroci Grada Publishing

2 Obsah. o autorech 11 Na úvod - jak chápat tuto knihu Část l: Principy podnikové informatiky Informatika, aplikovaná informatika, podniková informatika Informace Vymezení a pojetí "informace" Syntaxe, sémantika a pragmatika informace Informatika Aplikovaná informatika Podniková informatika Podniková informatika - její obsah a zdroje Udé a informatika Data, datové zdroje Kategorizace dat Data v podnikovéinformatice Funkce, funkcionalita Kategorizace funkcí Funkcionalita podnikovéinformatiky Procesy v podnikovéinformatice Proces a jeho charakteristiky Kategorizace procesu Procesy v podnikovéinformatice ČástII: Informační systémy (IS) a jej ich aplikace Aplikace osobní informatiky Technicképrostredkyosobníinformatiky Softwarové prostredky osobní informatiky Kanceláfské prostredky Zpracovánítextu, textové editory, Word Zpracování tabulek, tabulkovékalkulátory (spreadsheety), Excel Zpracování schémat, grafické editory, PowerPoint Osobní databáze, Access Príprava www stránek, www editory, FrontPage Funkcionalita kanceláfských prostredku ERP - plánování podnikových zdroju Účel a postavení ERP v aplikační architekture Principy rešení ERP

3 4.2.1 Koncepce ERP Technologické a provozní principy ERP Základní funkce a operace s daty v ERP Zobrazení a aktualizace dat Funkce dalších aplikačních modulu Príprava výroby Hlavní plánování Rízení zásob materiálu Nápoveda, help Správa systému Úpravy software pro uživatele, kastomizace Kategorie a podstatnécharakteristiky ERP Kategorie ERP Další podstatnévlastnosti ERP produktu Business Intelligence Business Intelligencev rízení firmy Základní principyrešení BI Základní BI rešení Komplexní BI rešení Bi jako integrovanásoučást systému ERP 1/ Funkcionalita a aplikace BI Kategorie a trh BI produktu Príklady produktua rešení BI Business Intelligence Oracle Business Intelligence 1Dg Business NavigationSystem (inekon SYSTEMS) Elektronické podnikání, e-business Postavení elektronickéhopodnikáníve firme i společnosti Nová kvalita podnikání Elektronické podnikání Základní vztahy mezi subjekty v e-8usinessu Ap/ikacee-8usinessua jejichvztahy Elektronický obchod, e-commerce Principy e-commerce Funkce a možnosti e-commerce Kategorie ap/ikací e-commerce Pfíklad vztahu e-commerce - ERP /:% Príklad elektronického obchodu - Amazon.com Elektronické zásobování, e-procurement : : : : Principy elektronického zá~ob?vání : ' Možnosti a funkce elektronlckeho zaso.b~vanl : : : : : : Príklad rešení elektronického zásobovani - ebdx/ebdx-a (ITS) Elektronické tržište, e-marketplace Principy elektronických tržišť

4 6.4.2 Možnosti a služby elektronickýchtržišť Kategorie elektronickýchtržišť Príklady elektronickýchtržišť Rízení dodavatelských retezcu, SCM/APS Principy SCM/APS Možnosti a funkce SCM/APS """"""""""""""" 7. Mobilní obchodování, m-commerce Mobilnípodnikání a obchodování Principy rešení m-commerce Možnosti a funkce m-commerce Prezentace firmy (m-presence) Mobilníplatby (m-payment) Mobilnínákup (m-purchasing)" Analýzy prístupu na www stránky (m-tracking) Mobilníobchod (m-shop) Powershoppinga nastavení ceny zákazníkem Mobilnímarketing(m-Marketing) m-aukce (m-auction) Masové prizpusobení se (Mass Customisation) Mobilnízásobování (m-procurement) Mobilnípéčeozákazníka(m-Care) CRM, fízení vztahu k zákazníkum CRM v rízení podnikua podnikovéinformatice Principy rešení CRM Operační CRM Kooperační CRM Analytické CRM, Customer Intelligence Funkcionalita CRM, príklady rešení Príklady dalších produktu ECM, fízení podnikového obsahu Správa dokumentua obsahu Životní cyklus dokumentu SprávadokumentU Správaobsahu- Content ManagementSystem (CMS) Rízení pracovních postupua procesu Principy systému workflow Funkce a možnostiaplikací workflow Parametry a kategorieaplikacíworkflow Rízení a podporaspolupráce Rízení znalostí Príklad rešení - DEL TAX Systems Požadavky na interní informačnísystém Funkcionalita systému Implementacesystému e-synergy

5 10. Komplexní rešení IS - ERP II mysap Business Suite (SAP AG) mysap ERP mysap Customer Relationship Management mysap Supplier Relationship Management mysap Supply Chain Management mysap Product Lifecycle Management SAP NetWeaver Oracle E-Business Suite E-Business Suite - celkový prehled Funkcionalita Oracle E-Business Suite Aplikační technologie LCS NORIS Standardizace Technologie Struktura informačníhosystému LCS Noris LCS Noris Now Část III: Informační a komunikační technologie (ICT) Informační technologie vinformatice Technické prostredky Základní komponentypočítače Klasifikace počítaču Programové vybavení Program, komunikace programu Klasifikace programovéhovybavení Základní software Vývojové prostredky Data a informačnítechnologie Prezentace, zpracování a uložení dat Kódování znaku Relační databáze a SOL XML Počítačová grafika Komunikační technologie a internet Principy komunikačníchprostredku Princip sítí Principy vrstevnatého modelu Síte podie rozsahu Místní počítačové síte (Locai Area Network, LAN) Metropolitnípočítačové síte (MetropolitanArea Network, MAN) Rozsáhlé počítačové síte (Wide Area Network, WAN) Prístup k počítačové síti prostrednictvímprístupovýchsítí Specializované počítačové síte

6 ! 12.5 Internet Interneta propojovánísítí Protokolová sada TCP/IP Základní aplikační služby internetu Intraneta extranet Integrace aplikací Principy integrace podnikovýchaplikací Integrační styly Úrovné integrace I Architekturyintegrace Orientace integrace Výbér integračníhorešení Webové služby a architekturaorientovaná na služby Webová služba, její principy r Architektura orientovaná na služby Portály Klasifikace portálovýchrešení Základní funkce portálu I v v Cást IV: Rízení podnikové informatiky Rozvoj a provoz podnikové informatiky Hlavnískupinyčinnostívinformatice Rízení informatiky I Rozvojinformatiky Provoz informatiky Systémová integrace Outsourcing vinformatice I Webhosting Freehosting Serverhosting ASP - ApplicationService Provider Rízení podnikové informatiky r l 15.1 Současné nároky na rízení informatiky Metodikya modely rízení podnikovéinformatiky ITIL COBIT Obsah fízení informatiky Strategické rízení Informační strategie Plánování a koordinace projektu Rízení informačníchslužeb r Rízení kvality služeb Rízení ekonomikyvinformatice I Rízení personálních zdroju vinformatice Rízení datových zdroju

7 Rízení ICT Rízení projektuis/igt Rízení provozu 15.4 Dokumentacerízení informatiky Organizace informatiky Bezpečnost vinformatice Rešení bezpečnosti IS/lCT Vymezení základních termínu Bezpečnostní politikaa prístup krešení bezpečnosti Potenciáiní hrozby Vybraná protiopatrení Digitálnípodpis Zabezpečení komunikacewww serveru s prohlížečem Použití autentizace pri prístupu ke zdrojumsystému Využití firewall Ochrana pred škodlivými kódy Príklad rešení - zálohování informačníhosystému Požadavky na zálohovací systém Rešení zálohovacího systému Výhled do budoucnosti Na záver - informatika a společnost Informační společnost Vliv informatikyna rízení podniku Prílohy Príloha A: Definiční vymezení informacevsoučasnosti Príloha B: Vývoj vinformatice Príloha C: Funkcionalita osobní informatikyna príkladu Word Príloha D: Merné jednotkya informačnítechnologie Príloha E: Prehled počítačových rozhraní Príloha F: Prehled vybraných datových formátu Príloha G: Kódování znaku Príloha H: Klasifikace specifikací v jazyce XML Príloha CH: EDI - Electronic Data Interchange Príloha l: Webové služby druhé generace Príloha J: ebxml Príloha K: Segmenty obsahu rešení bezpečnosti Prehled zkratek a základních termínu Seznam literatury Aejstrík

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Aplikace podnikové informatiky

Aplikace podnikové informatiky Aplikace podnikové informatiky Ing. Zuzana Šedivá, Ph.D. zuzana.sediva@vsem.cz 1 Modul Informační systémy a technologie: Podniková informatika cíl a zaměření předmětu, obsah informačních systémů, data,

Více

Aplikace podnikové informatiky

Aplikace podnikové informatiky Aplikace podnikové informatiky Ing. Zuzana Šedivá, Ph.D. zuzana.sediva@vsem.cz 1 Technologická infrastruktura IS IS/ICT informační systém podpořený informačními technologiemi IS Informační technologie

Více

Modul Informační systémy a technologie: Podniková informatika

Modul Informační systémy a technologie: Podniková informatika Modul Informační systémy a technologie: Podniková informatika cíl a zaměření předmětu, obsah informačních systémů, data, funkce, procesy, aplikace a technologie, řízení informačních systémů, Řízení firmy

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Management IS Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Učitelé Přednášející: Cvičící: Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. Ing.Aleš Klusák Kontakt: koch@fbm.vutbr.cz 22/ 2 Literatura Skripta: Koch,M. Dovrtěl,J.:

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Miroslav Řezníček Analýza možností využití CRM aplikace v informačním systému volejbalového

Více

Zahraničně obchodní politika

Zahraničně obchodní politika Zahraničně obchodní politika Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu Posílení konkurenceschopnosti

Více

Řízení komplexních projektů IS/ICT

Řízení komplexních projektů IS/ICT garanti bloku: D. Chlapek, M. Hübner, M. Marčan Rostoucí komplexnost IS/ICT vyvolává potřebu použití metodicky propracovaných a v praxi použitelných postupů řízení vývoje a změn IS/ICT. Řízení projektů

Více

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 30 Téma: INFORMAČNÍ SYSTÉMY A ARCHITEKTURA IT V PODNIKU Lektor: Ing. Michal Beránek Třída/y:

Více

Výběr a implementace ERP systému pro malou obchodní firmu

Výběr a implementace ERP systému pro malou obchodní firmu Výběr a implementace ERP systému pro malou obchodní firmu The Selection and Implementation of ERP System in a Small Business Company Bc. Radek Dvořáček Diplomová práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované

Více

M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y

M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y 1 Základy informatiky a teorie informace 1.1 Digitální reprezentace a přenos informací Jednotky informace bit a byte a jejich násobné jednotky, převody

Více

Software a související služby

Software a související služby Software a související služby Webové technologie, přístup uživatele do systému přes webový prohlížeč Software na zakázku Webové stránky a e-shopy s plnou administrací Intranet, webové aplikace, informační

Více

Internet inteligentních aktivit

Internet inteligentních aktivit Internet inteligentních aktivit Pavel Burian Internet pro programování informačních systémů Internet a Cloud Computing technologie Internetový portál apex.oracle.com Internet věcí (Thing), inteligentních

Více

S námi jste klientům blíž

S námi jste klientům blíž updating customer relations S námi jste klientům blíž Účinný a výkonný CRM systém pro úspěšný marketing, podporu prodeje a péči o firemní trh 2 Obsah: Charakteristika systému Přínosy ze zavedení CRM Popis

Více

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu ERP Systems and Possible Cloud

Více

Informační systémy Teorie. Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz

Informační systémy Teorie. Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz Informační systémy Teorie Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz Informační systém (IS) je komplex informací, lidí, použitých informačních technologií, organizace

Více

Informační systémy Teorie. KICT přednáška

Informační systémy Teorie. KICT přednáška Informační systémy Teorie KICT přednáška Základní pojmy Informace jsou data, kterým jejich uživatel přisuzuje určitý význam a které uspokojují konkrétní objektivní informační potřebu svého příjemce. Informace

Více

Připravil: Ing. Tomáš Badal, Ph.D. Hospodářská informatika

Připravil: Ing. Tomáš Badal, Ph.D. Hospodářská informatika Připravil: Ing. Tomáš Badal, Ph.D. Hospodářská informatika strana 2 Literatura Gála, L., Pour, J., Toman, P., 2005. Podniková informatika. Praha, Grada, 484 s. ISBN 80-247-1278-4 Tvrdíková, M., 2008. Aplikace

Více

Interakce s prostředím. Rozhodnutí, chování. Důsledky, hodnocení.

Interakce s prostředím. Rozhodnutí, chování. Důsledky, hodnocení. 1 T1 Úvod do studia předmětu 01 P1 Úvod do studia Základní informace o předmětu. Vztah předmětu k profilu absolventa. Informace o předmětu Informatika. Tematický plán předmětu. Koncepce předmětu. Studijní

Více

Programové řešení informační systém podniku

Programové řešení informační systém podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Programové řešení informační systém podniku Bakalářská práce Autor: Thomas Herzog Ekonomika a management malého a středního podnikání

Více

Otázky z předmětu Podnikové informační systémy

Otázky z předmětu Podnikové informační systémy 1 Otázky z předmětu Podnikové informační systémy 1. Jaké jsou hlavní vývojové etapy podnikových informačních systémů a zásady jejich členění? Automatizované systémy řízení (ASŘ) podpora všech stupňů řízení,

Více

Zdeněk Vlk E-business (E-commerce) a jazyk XML

Zdeněk Vlk E-business (E-commerce) a jazyk XML Zdeněk Vlk E-business (E-commerce) a jazyk XML Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity Katedra informatiky E-business (E-commerce) a jazyk XML Bakalářská práce Autor: Zdeněk Vlk Vedoucí diplomové práce:

Více

Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením na malé a střední firmy v oboru stavebnictví

Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením na malé a střední firmy v oboru stavebnictví SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM. Informační společnost a ICT. Josef Basl, Jan Pour. Working Paper CES VŠEM N o 9/2005

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM. Informační společnost a ICT. Josef Basl, Jan Pour. Working Paper CES VŠEM N o 9/2005 V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM Informační společnost a ICT Working Paper CES VŠEM N o 9/2005 Josef Basl, Jan Pour Abstrakt: Informační a

Více

Podnikání a obchodování na internetu

Podnikání a obchodování na internetu Podnikání a obchodování na internetu Výukové cíle předmětu Cílem kurzu je představit koncept elektronického obchodu a to, jak elektronické obchodování ovlivňuje obchodní organizace, podniky a spotřebitele.

Více

Výběr nového IS pro restauraci pomocí vícekriteriálního rozhodování

Výběr nového IS pro restauraci pomocí vícekriteriálního rozhodování Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Assel Dochshanova Výběr nového IS pro restauraci pomocí vícekriteriálního rozhodování Bakalářská

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2010 Richard Vokřál

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2010 Richard Vokřál Vysoká škola ekonomická v Praze Bakalářská práce 2010 Richard Vokřál Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Studijní obor: Podniková ekonomika a management Název bakalářské práce: Analýza

Více

MAT-1 Matematika 1. Anotace. Cíl. Osnova. Studijní zátěž. Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu)

MAT-1 Matematika 1. Anotace. Cíl. Osnova. Studijní zátěž. Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu) Povinné předměty MAT-1 Matematika 1... 2 POE Podniková ekonomika... 4 PRA-1 Právo 1... 6 ZIZ Zpracování informací a znalostí... 8 INF Informatika... 10 UKV Úvod do kognitivních věd... 12 MAT-2 Matematika

Více