Informační technologie / Siemens Business Services Informace z odborové organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační technologie / Siemens Business Services Informace z odborové organizace"

Transkript

1 VA TECH EZ nfo ČASOPIS VA TECH EZ a.s. Mluví za nás naše výsledky PŘEDSTAVUJEME PROJEKTY KNAUF Insulation Rozvodna 110 kv Krupka Modlany Palladium Hotel IBIS Teplárna Otrokovice Kotel K11 ve Štětí Nile House Servisní centrum Výroba rozváděčů Informační technologie / Siemens Business Services Informace z odborové organizace

2 SLOVO REDAKCE Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí zaměstnanci! Více než rychle se přiblížil konec roku 2005, který byl nejdříve plný očekávání anoncovaných změn v souvislosti se změnou vlastníka mateřského koncernu VA Technologie AG a poté i jejich uskutečnění. I přes trochu nepříjemnou situaci způsobenou v počátku nedostatkem předávaných informací se nám však jako společnosti podařilo tento rok bez větších problémů přežít a z části dosáhnout stanovených cílů. V letošním posledním vydání magazínu pro zaměstnance INFO Vám představíme nové projekty s názvy KNAUF Insulation, Krupka Modlany, Hotel IBIS a v neposlední řadě také co se týče objemu největší zakázku posledních měsíců Palladium. V rubrice dokončených projektů si přečtete několik zajímavostí o zakázkách Teplárna Otrokovice, Kotel K11 na spalování biomasy ve Štětí a Nile House, který je pokračováním rozsáhlého projektu River City Prague. Krátké zhodnocení uplynulého roku naleznete na stránkách Servisního centra Výroba rozváděčů a také společnosti applied international informatics, která nám formou tzv. outsourcingu poskytuje služby v oblasti informačních technologií. Nechybí novinky z personalistiky a informace z odborové organizace. Nezapomněli jsme ani na křížovku, která nám připomene pravidla bowlingového turnaje na vánoční večírek, a za jejíž vyluštění můžete v případě vylosování tentokrát vyhrát opravdu zajímavé ceny. Nepochybuji o tom, že každý z nás posoudí sám, zda byl pro něj rok 2005 úspěšný. V každém případě Vám však chci jménem celé redakční rady INFO popřát klidné prožití vánočních svátků a mnoho štěstí a úspěchů v soukromém i pracovním životě. A na závěr si ještě dovolím poděkovat všem zaměstnancům a kolegům, kteří pomáhali tvořit náš magazín, za skvělou spolupráci. str. 3 MLUVÍ ZA NÁS NAŠE VÝSLEDKY Úvodní slovo předsedy představenstva Gerharda Kornfelda str PŘEDSTAVUJEME PROJEKTY KNAUF Insulation Rozvodna Krupka Modlany Palladium Hotel IBIS Teplárna Otrokovice Kotel K11 Nile House str SERVISNÍ CENTRUM VÝROBA ROZVÁDĚČŮ Zajímavé zakázky projektových týmů Kompenzační rozváděče trochu jinak str NAPSALI O NÁS Příloha Hospodářských novin a časopisu Ekonom, Energetika, Czech Industry... str INFORMACE Z IT Informační technologie / Siemens Business Services str PERSONALISTIKA Vy se ptáte, my odpovídáme str SPORT VII. ročník fotbalového turnaje MALEŠOV 2005 III. ročník VA TECH EZ Cup 2005 str ODBORY Kolektivní smlouva 2006 Setkání zástupců zaměstnanců firem, které vlastní Siemens Odborová knihovna Nový zákoník práce Šumava na běžkách 2006 str. 38 KRONIKA Jubilea Pracovní výročí Narozené děti POZVÁNÍ NA VÁNOČNÍ OSLAVU VA TECH EZ str. 39 KŘÍŽOVKA O CENY Tři vylosovaní luštitelé získají hodnotné ceny! A teď už přeji všem jen příjemně strávené minuty s časopisem INFO a hodně pohody v novém roce. 2 Kristýna Drahorádová Časopis VA TECH EZ a.s. Vydává: VA TECH EZ a.s., Polygon House, Doudlebská 1699/5, Praha 4 Pankrác Redakce: Kristýna Drahorádová, Jana Jenšíková Uzávěrka tohoto čísla: 26. října Počet výtisků: 600 kusů. Vyrobilo ORBISVIDEO, spol. s r.o., Před Cibulkami 1, Praha 5

3 Předmluva předsedy představenstva úspěšné spojení MLUVÍ ZA NÁS NAŠE VÝSLEDKY Milé kolegyně, milí kolegové! Protože jsme se ocitli na konci roku 2005, rád bych jako obvykle touto dobou krátce zhodnotil jeho průběh. Uplynulý rok s sebou přinesl významné změny, o kterých jsme Vás již několikrát informovali. Jedná se samozřejmě především o změnu vlastníka mateřského koncernu VA Technologie, kterým se stala společnost Siemens. S tím souvisel přechod obchodního roku, který začínal dle standardů VA TECH vždy 1. ledna a končil 31. prosincem. Nyní jsme se přizpůsobili pravidlům Siemens, a tak náš obchodní rok začíná již 1. října a končí 30. zářím. Tato změna byla schválena na zasedání Valné hromady VA TECH EZ, které se konalo 27. září Na dalším mimořádném zasedání Valné hromady naší společnosti uskutečněném dne 28. listopadu 2005 pak bylo rozhodnuto o novém složení dozorčí rady VA TECH EZ. Co se týče interních událostí, všichni víte, že se nám úspěšně podařilo získat největší zakázku posledních měsíců s názvem Palladium, o níž se ostatně více dozvíte na následujících stránkách. Protože se jedná o rozsáhlý projekt, bylo rozhodnuto, že bude vedena přímo Markusem Zaunerem za část elektro a Otto Poandlem za část technického zařízení budov. Aby se oba pánové mohli věnovat výhradně realizaci tohoto technicky i časově náročného projektu, převzal vedení Zákaznického centra Budovy a oddělení Realizace projektů HVACS p. Daniel Mach, který bude tyto úseky řídit v personální unii se svou pozicí člena představenstva VA TECH EZ. Pokud rok 2005 zhodnotíme z hlediska nově získaných i úspěšně dokončených zakázek, byly pro nás uplynulé měsíce pozitivní. K novým zakázkám v segmentu Energetika patří například dodávky pro teplárnu Otrokovice a elektrárnu Poříčí, zařízení 400 kv pro rozvodnu ve Výškově nebo elektrárnu Dětmarovice. Podílíme se také na dodávkách pro malou vodní elektrárnu Kroměříž a rafinérii Homs v Sýrii. V segmentu Průmysl jsme byli vybráni jako dodavatel pro průmyslovou zónu Krupka Modlany nebo pro realizaci projektů pro společnost Viamont v areálu Spolku pro chemickou a hutní výrobu, apod. I nadále provádíme údržbu v papírenském areálu ve Štětí. K úspěšně dokončeným zakázkám v tomto roce patří dodávky pro výrobní závod společnosti SCA Packaging Boletice. Co se týče segmentu Infrastruktura, úspěšně jsme pokračovali kupříkladu v projektech pro pražské ruzyňské letiště a dokončili jsme také zajímavou zakázku v rámci nového vodního zábavního centra Aquaforum Františkovy Lázně a mnoho dalších. Za segment Budovy můžeme jmenovat například pokračování výstavby komplexu The Park Chodov, dodávky pro Carborundum Electrite a TESCO České Budějovice. K úspěšně dokončeným počítáme například další zakázku v rámci projektu River City Prague budovu nazvanou Nile House. Několik významných úspěchů jsme zaznamenali také v segmentu Facility Management, což dokazují zakázky jako výstavba Rezidenčního komplexu Statenice, dodávky pro Kinnarps, Scholze, Ministerstvo kultury ČR, atd. Bezproblémový rok a potěšující výsledky má za sebou také Servisní centrum Výroba rozváděčů v Teplicích, které po celou dobu vykazovalo plnou vytíženost svých zaměstnanců. K našim velkým úkolům počítáme také trvalé zlepšování systému kvality a environmentálního systému (EMS). V říjnu proto proběhla naplánovaná kontrolní návštěva právě pro systém EMS za účelem rozšíření certifikátu EMS o výrobu rozváděčů. Při této návštěvě byl také náš systém poprvé překontrolován z hlediska nové normy ISO 14001:2004. Plný a certifikovaný přechod na systém 14001:2004 je pak připraven na první pololetí roku V souvislosti s tímto procesem zavádíme rovněž mnohem propracovanější systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který má pomoci všem zaměstnancům vylepšit jejich pracovní prostředí. Závěrem bych Vám všem chtěl jménem celého představenstva VA TECH EZ srdečně poděkovat za Vaši práci v tomto roce. Velmi mě těší, že jste se i přes všechny změny, kterým jsme se museli v průběhu roku 2005 přizpůsobit, soustředili především na své úkoly a s plným nasazením je plnili. A nezbývá mi než zopakovat, že za nás, ať už s jakýmkoliv vlastníkem, mluví hlavně naše výsledky a práce, a přeji Vám proto mnoho úspěchů i v roce Krásné Vánoce a šťastný Nový rok. Gerhard Kornfeld Předseda představenstva AKTUÁLNĚ 3

4 Nový závod KNAUF INSULATION Průmysl V polovině roku 2005 byla v průmyslové zóně Krupka Modlany zahájena výstavba nového závodu společnosti KNAUF INSULATION, spol. s r.o., který bude vyrábět izolační materiál, jmenovitě skelnou vatu. Celý proces výroby tohoto produktu je velmi složitý základními vstupními materiály jsou horniny a odpadní sklo, které se zpracovávají v tavicí peci. Materiál je dále rozvlákněn na skelná vlákna, která jsou spojována pojivem s příměsí vodou ředitelných fenol-formaldehydových pryskyřic. Výsledným výrobkem jsou pak rohože skelné vlny, které mají vynikající tepelně-izolační vlastnosti a používají se jako izolační materiál ve stavebnictví. Kapacita výroby bude tun skelné vlny za rok, kapacita tavení 170 tun za den. Nový závod, který vznikne díky zahraničnímu kapitálu mateřské společnosti KNAUF INSULATION v Belgii, nabídne po svém dokončení zhruba 150 pracovních míst v různých profesích v regionu severních Čech, kde je to z důvodu vysoké míry nezaměstnanosti více než potřeba. Realizací projektu byla belgickým investorem pověřena společnost Tebodin, detailní technickou přípravou stavební části díla pak její pražská pobočka Tebodin Czech Republic, s.r.o. Investor při výběru dodavatelů nešel cestou jediného, výhradního smluvního partnera, ale ve spolupráci se společností Tebodin vybíral specializované dodavatele jednotlivých profesí. Tento způsob přináší významnou úsporu celkových nákladů na pořízení investice, současně s tím je však kladen velký tlak na výběr kvalitních, silných a zkušených partnerů. VA TECH EZ prošel úspěšně sítem několika významných konkurentů a svými zkušenostmi a přístupem nabídkového týmu a v minulosti úspěšně realizovanými zakázkami podobného typu přesvědčil zástupce investora a technického dozoru o udělení zakázky. Naši zaměstnanci tak zodpovídají za kompletní stavební část elektro od vstupní stanice 22 kv až po hlavní distribuční rozváděče a motorové rozváděče (MCC) včetně stavebních souborů elektroinstalace. Součástí díla jsou mimo jiné dodávky a montáže rozvoden 22 kv, transformátorů 22 kv a 0,4 kv, hlavních distribučních rozváděčů 0,4 kv, hlavních napájecích rozváděčů technologie, záložních zdrojů (dieselagregát), přípojnicových rozvodů, hlavních napájecích kabelů 22 kv a 0,4 kv, kabelových tras, kompletní stavební části MaR a instrumentace, osvětlení a hromosvodů. Výkaz výměr VA TECH EZ obsahuje vypracování prováděcí dokumentace, dodávky, instalace, revize, zkoušky, proškolení personálu a uvedení do provozu svěřených provozních souborů i stavebních objektů. Vzhledem k úzké vazbě předmětu našeho plnění na technologické rozvody silnoproudu, slaboproudu, MaR a řídicí systém má naše společnost také výhodu před případnými konkurenty při následném výběru dodavatele na tyto provozní soubory. Realizace díla začala okamžitě po udělení zakázky v říjnu 2005, přičemž stavební část provozních souborů elektro musí být montážně ukončena do poloviny března Předání této části zákazníkovi se pak musí uskutečnit do konce března Slavnostní zahájení výroby nového závodu KNAUF INSULATION je plánováno na počátek května Poděkování za skvěle odvedenou práci při výběrovém řízení, jakož i přání bezproblémové realizace této rozsáhlé zakázky, patří týmu ve složení Jan Bendík, Jiří Hauser, Radoslav Brunclík, Zdeněk Klír, Lubomír Tručka a Martina Giuliano. 4

5 PŘEDSTAVUJEME NOVÉ PROJEKTY Jan Bendík Jiří Hauser Radoslav Brunclík Zdeněk Klír Lubomír Tručka Martina Giuliano PŘEDSTAVUJEME NOVÉ PROJEKTY 5

6 PŘEDSTAVUJEME NOVÉ PROJEKTY Tomáš Rupert Roman Červenka Rozvodna 110 kv Krupka Modlany Od jednoho z našich nejvýznamnějších zákazníků, společnosti ČKD Kutná Hora, pro kterou jsme v minulých letech realizovali mimo jiné zakázky na dodávku a montáž rozvodny 22 kv, z níž je napájen závod Autokabel, či trafostanici, která slouží pro stavební rozvody při výstavbě závodu KNAUF INSULATION, jsme získali důležitou zakázku na realizaci rozvodny 110 kv v nově vznikající průmyslové zóně Krupka Modlany. ČKD Kutná Hora v této oblasti v podstatě vystupuje jako distributor elektrické energie pro závody, které zde nyní vznikají, i pro ty, které se v budoucnosti rozhodnou rozšířit své podnikání právě v Krupce. Zóna, jejíž výstavba probíhá od konce roku 2003, se nachází v severočeském regionu, jenž je silně zasažen nezaměstnaností, proto je ostře sledovaným projektem s širokou celospolečenskou podporou a s výraznými investičními pobídkami. Očekávaným přínosem zóny je až 2500 nových pracovních míst. Průmyslová zóna v jihovýchodní části Krupky v těsném sousedství statutárního města Teplice a v katastrálním území Nové Modlany, Bohosudov a Soběchleby se rozkládá na nezastavěném území mezi železniční tratí Teplice Ústí nad Labem a hlavní silniční komunikací Teplice Ústí nad Labem Děčín. Lokalita má vynikající dopravní napojení včetně spojů městské hromadné dopravy měst Teplice a Ústí nad Labem. Plánován je také sjezd z nově budovaného úseku dálnice D8 / Praha Drážďany, pouhé čtyři kilometry od hranic zóny. Hraniční přechody Cínovec a Petrovice jsou vzdáleny zhruba patnáct kilometrů. Průmyslová Stanislav Tuháček zóna má přitom zcela nový systém sítí technické infrastruktury a příznivou morfologii terénu. Součástí zakázky VA TECH EZ, jejíž realizace začala počátkem října 2005 a předání zákazníkovi je plánováno na polovinu roku 2006, je dodávka a montáž vypínačů a odpojovačů 110 kv, dvou transformátorů 40 MVA a řídicího a monitorovacího systému. V rámci výstavby rozvodny bu- de rozvodna 22 kv doplněna o rozváděče, trafo a rozváděč vlastní spotřeby a realizována bude rovněž dodávka a montáž nadzemního vedení 110 kv. Z rozvodny 22 kv bude instalována zemní trasou kabelová přípojka 22 kv. Hotová rozvodna bude po svém dokončení napájet již zmíněný závod KNAUF INSULATION a další závody, které se do průmyslové zóny Modlany začlení. Na získání tohoto rozsáhlého a technicky náročného projektu se podíleli především pánové Tomáš Rupert, Roman Červenka a Stanislav Tuháček, svou podporou ovšem nemálo přispělo také vedení, přípraváři a projektanti v Teplicích a rovněž zaměstnanci úseku Nákup, logistika. 6

7 PŘEDSTAVUJEME NOVÉ PROJEKTY Energetika PŘEDSTAVUJEME NOVÉ PROJEKTY Krupka Modlany 7

8 Budovy Palladium Rozsáhlý projekt nově budovaného administrativního a nákupního centra s názvem Palladium na pražském Náměstí Republiky přichází s komplexní nabídkou obchodů, služeb, restaurací a dalších stravovacích zařízení. Na téměř 40 tisících čtverečních metrech, zahrnujících dvě podzemní podlaží, přízemí a dvě nadzemní podlaží, budou otevřeny více než dvě stovky nejrůznějších obchodů, zejména s potravinami a módou pro všechny věkové kategorie. Obchody doplní provozovny služeb jako banka, pošta, kosmetika, kadeřnictví, čistírna oděvů a jiné. Palladium rovněž představí v Praze ojedinělý koncept stravování s téměř třicítkou restaurací, barů, vináren, kaváren i provozoven rychlého občerstvení a širokou paletou obchodů s čerstvými potravinami a pochutinami. Počítá se také s pravidelnými koncerty živé hudby, divadelními vystoupeními a dalšími zajímavými kulturními událostmi, módními přehlídkami, prezentacemi nových výrobků a setkáními se zajímavými lidmi a celebritami. Pro prvotřídní kanceláře je pak určeno třetí 2 až páté patro s m. Součástí projektu je podzemní garáž, která veřejnosti a nájemcům budovy nabídne zhruba 900 parkovacích míst. Architektonický návrh je výsledkem spolupráce renomovaných zahraničních a českých firem. Celkový koncept designu zpracovaly americká společnost Bose International a česká společnost SIAL architekti a inženýři. Design interiérů a environmentální grafiku pak připravila londýnská společnost RTKL-UK. Generálním projektantem je německá společnost ArchitektenIngenieure PSP Generalplaner. Navrhované architektonické řešení citlivě spojuje zrekonstruované historické budovy kasáren Jiřího z Poděbrad a budovu jízdárny s novostavbou. Ústředním místem komplexu Palladium bude rozlehlé, sklem zastřešené 8

9 PŘEDSTAVUJEME NOVÉ PROJEKTY atrium, které zajistí přístup denního světla i do podzemních podlaží. Developerem komplexu Palladium je společnost European Property Development, která má více než desetileté zkušenosti na pražském trhu nemovitostí; do jejího portfolia patří například známá kancelářská budova nazvaná Praha City Center v Praze 1. Výstavba byla zahájena na jaře 2005 a slavnostní otevření Palladia pro veřejnost je plánováno na druhou polovinu roku Na financování projektu se mimo jiné významně podílí i Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) a rakouská investiční společnost Immofinanz Group. Realizací projektu byla jako generální dodavatel pověřena jedna z největších stavebních společností na českém trhu, firma STRABAG a.s. Na základě dlouhodobé úspěšné spolupráce s touto společností se zástupcům VA TECH EZ po náročných jednáních podařilo získat zakázku na dodávku a montáž kompletních silnoproudých a slaboproudých elektroinstalací a technického zařízení budov. Naše společnost bude tedy zodpovídat za dodávky a montáže trafostanice, kompletních rozvodů nízkého napětí, osvětlení, uzemnění a hromosvodu, elektronického požárního systému, elektronického zabezpečovacího systému, rozhlasu, vytápění, chlazení, vzduchotechniky, sanitární techniky a sprinklerů. Tato technicky i časově náročná zakázka, jejíž dokončení se plánuje zhruba na červen roku 2007, pro nás představuje nejen jeden z našich největších projektů poslední doby, ale také ohromnou výzvu. Markus Zauner Otto Poandl PŘEDSTAVUJEME NOVÉ PROJEKTY Za úspěšnou realizaci projektu budou zodpovídat pánové Markus Zauner a Otto Poandl. Popřejme jim tedy hodně štěstí a pokud možno co nejméně problémů. 9

10 Hotel IBIS Milan Smetana Jaroslav Mesner Daniel Didov Na místě bývalého sídla naší společnosti Na Poříčí 5 v Praze 1 dnes vyrůstá nový hotel skupiny ACCOR s názvem IBIS. Společnost ACCOR, jejíž historie spadá až do roku 1967, vlastní přes čtyři tisíce hotelů po celém světě a zaměstnává kolem 170 tisíc lidí. V České republice již ACCOR provozuje šest hotelů dva hotely kategorie Novotel, jeden hotel s názvem Mercure, který se pro změnu nachází rovněž v bývalé budově VA TECH EZ, ovšem na adrese Na Poříčí 7, a tři hotely skupiny IBIS, ke kterým se po slavnostním zahájení provozu, jež je plánováno na 1. dubna 2006, přidá právě ten, který jsme zmínili v úvodu. Investorem projektu je developerská společnost CECOPRA, která výstavbou hotelu pověřila svého dlouholetého tradičního partnera, stavební společnost FCC První česká projekční a stavební, a.s. Hotel bude po svém dokončení nabízet 272 pokojů, několik konferenčních místností, restauraci s plnohodnotnou kuchyní a třípodlažní podzemní garáž. Největší výhodou hotelu, která bude budoucí návštěvníky společně s odpovídajícími cenami lákat, je ovšem bezpochyby jeho poloha přímo v centru a přitom s dostatečně klidným zázemím pro odpočinek po procházkách historickou Prahou. Na základě dobrých zkušeností z projektů realizovaných v minulosti týmem CECOPRA FCC VA TECH EZ se stavební společnost FCC rozhodla opět zadat zakázku na kompletní dodávky a montáže části elektro i technického zařízení budov našim zaměstnancům. V části elektro tak zodpovídáme za silnoproudé elektroinstalace, jmenovitě přívod elektro ze sousedního hotelu Mercure, kompletní rozvody, instrumentaci a náhradní zdroj 220 kva, jakož i za slaboproudé instalace, konkrétně elektronický požární systém, evakuační rozhlas, elektronický zabezpečovací systém, CCTV, STA, strukturovanou kabeláž Systimax a parkovací a přístupový systém. V oblasti technického zařízení budov dodáváme rovněž všechny profese, ke kterým patří vzduchotechnika, chlazení, vytápění, vodovod, kanalizace, plynovod, sprinklery a MaR. Stavba probíhá bez problémů, jedinou komplikací bylo měsíční přerušení prací kvůli rozporům v technickém řešení mezi stavební společností a investorem, což pro nás znamená nápor na zrychlení montážních prací, protože termíny v harmonogramu se nezměnily a stále se počítá se zahájením kolaudačního řízení koncem roku Veškeré možné úsilí tomu, aby se tyto ambiciózní cíle podařilo naplnit, věnují za část elektro pánové Milan Smetana a Jaroslav Mesner s vedoucími montéry Jiřím Třesohlavým a Martinem Janotou a za část TZB Daniel Didov. Budovy 10

11 PŘEDSTAVUJEME NOVÉ PROJEKTY Hotel IBIS PŘEDSTAVUJEME NOVÉ PROJEKTY 11

12 Oprava generátoru TG1 Teplárna Otrokovice Petr Smékal František Kohout Jiří Benetka Miloš Serbus Teplárna Otrokovice, která je členem energetické skupiny, jejímž vlastníkem je od března roku 2005 společnost Severočeská uhelná a.s., je moderním ekologickým zdrojem tepelné a elektrické energie, přičemž dodávky tepla jsou realizovány pomocí páry, která je využívána především pro technologické účely a pomocí horké vody, která slouží zejména k zabezpečení dodávek tepla pro bytovou sféru. Zásobuje teplem hlavně oblast Otrokovic, Napajedel a Malenovic. V rámci probíhajícího procesu modernizace a zkvalitňování služeb, které Teplárna Otrokovice svým odběratelům poskytuje, nás společnost ŠKODA POWER s.r.o. jako vítěz výběrového řízení pověřila významnou zakázkou na realizaci opravy generátoru TG1 v Otrokovicích. Součástí našich dodávek bylo zpracování prováděcí projektové dokumentace, kompletní demontáž stávajícího zařízení kobky vývodu a Nuly a kobky vyvedení výkonu stávajícího generátoru TG1 pasového vedení, podpěrných izolátorů, přístrojových transformátorů proudu a napětí, silových kabelů vyvedení výkonu, odpojovačů, vypínače VN, stávající kabeláže el. ochran, pomocných obvodů a ovládacích kabelů, nepoužitých kabelových lávek, rozváděčů vlastní spotřeby, deblokačních skříní, konstrukcí, atd. Zodpovídali jsme rovněž za demontáž stávající budící soupravy včetně kabeláže vyjma demontáže vlastního budiče a kompletní dodávku a montáž nového zařízení kobky vývodu a Nuly", jakož i kobky vyvedení výkonu generátoru TG1 tj. vakuového vypínače, odpojovačů s el. pohonem, pasového vedení, přístrojových transformátorů proudu a napětí, podpěrných izolátorů, jednožilových vysokonapěťových kabelů pro vyvedení výkonu, úpravy řídicí skříně kobky vyvedení výkonu. Výkaz výměr VA TECH EZ zahrnoval také dodávku a montáž nových rozváděčů nízkého napětí, skříně převodových relé, úpravy řídicí skříně kobky vyvedení výkonu, kabelových tras a konstrukcí, kabeláže hlavních a pomocných obvodů a obvodů el. ochran, připojení technologických zařízení a protipožárních přepážek. Celé spektrum výkonů doplnily úpravy stávajícího osvětlení a montáž nové budící soupravy tj. instalace rozváděče budící soupravy, budícího transformátoru, pasového vedení a kompletního souboru silových a ovládacích kabelů k propojení budící soupravy s navazujícím zařízením. Zakázka, jejíž realizace začala podpisem Smlouvy o dílo v říjnu roku 2004, byla v říjnu 2005 úspěšně zakončena provedením revizí, individuálních a komplexních zkoušek a naší účastí při uvádění dodaných a instalovaných zařízení do provozu. Veškeré práce přitom probíhaly za plného provozu ostatního zařízení teplárny. Vzhledem ke spokojenosti konečného zákazníka s kvalitou a průběhem montážních prací a nabídnutou cenou získal VA TECH EZ také zakázku na opravu řídicí skříně kobky vyvedení výkonu generátoru TG2 včetně vypracování projektové dokumentace. Tato akce proběhla rovněž úspěšně a dílo bylo bez problémů předáno zákazníkovi v srpnu Za úspěšnou realizaci obou zakázek patří velký dík regionální kanceláři Plzeň, jmenovitě pánům Petrovi Smékalovi, Františkovi Kohoutovi, Jiřímu Benetkovi a Miloši Serbusovi. 12

13 PŘEDSTAVUJEME DOKONČENÉ PROJEKTY Energetika Teplárna Otrokovice PŘEDSTAVUJEME DOKONČENÉ PROJEKTY 13

14 Kotel K11 Jan Bendík Václav Jonáš Z důvodu stálé snahy o zlepšení úrovně životního prostředí a samozřejmě také nutných úspor nákladů za energie byl ve společnosti Mondi Packaging Paper Štětí a.s. instalován fluidní kotel s označením K11, který pálí kombinované palivo tedy uhlí a biomasu. Biomasou se v tomto případě rozumí kůra z odkornění, piliny, dřevěná štěpka, papír (odpad z výroby), dřevěné palety, polena, odřezky ze dřeva a biologické kaly z čistírny odpadních vod. Kotel je schopen pracovat ve třech druzích provozu umí zpracovat uhlí, biomasu a směs obou paliv, která se z provozních důvodů používá nejvíce. V letním období kotel spaluje až 75 % biomasy a pouze 25 % uhlí. V zimě je tento poměr opačný, což je dáno energetickou bilancí a výhřevností paliva. Ročně se v kotli spálí přibližně 160 tisíc tun biopaliva. Společnost VA TECH EZ se podílela jako hlavní dodavatel části elektro a měření a regulace na veškerých dodávkách a montážích kabeláže vysokého a nízkého napětí, řídicího systému a měření a regulace. Zodpovídali jsme rovněž za retrofit rozvodny 6 kv, kompletní osvětlení kotle a venkovní skládky. Instalovaný kotel funguje bez potíží a v roce 2004 dosáhl provozní spolehlivosti 99,3 %. Za bezproblémovou realizaci této z hlediska energetiky a životního prostředí zajímavé zakázky zodpovídali za naši společnost pánové Jan Bendík a Václav Jonáš. A co vlastně znamená pojem biomasa, který v poslední době slýcháme stále častěji? Biomasa je ekologický alternativní zdroj energie, který je definován jako hmota organického původu. V souvislosti s energetikou jde nejčastěji o dřevo a dřevní odpad, slámu a jiné zemědělské zbytky včetně exkrementů užitkových zvířat. Obecně rozlišujeme biomasu suchou (např. dřevo) a mokrou (např. tzv. kejda tekuté a pevné výkaly hospodářských zvířat promísené s vodou). Ze suché biomasy se působením vysokých teplot uvolňují hořlavé plynné složky, tzv. dřevoplyn. Jestliže je přítomen vzduch, dojde k hoření, tj. jde o prosté spalování. Pokud jde o zahřívání bez přístupu vzduchu, odvádí se vzniklý dřevoplyn do spalovacího prostoru, kde se spaluje obdobně jako jiná plynná paliva. Část vzniklého tepla je použita na zplyňování další biomasy. Výhodou je snadná regulace výkonu, nižší emise a vyšší účinnost. Zařízení se zplyňováním biomasy se v dnešní době používají stále více. Na první pohled se přitom neliší od běžných spalovacích zařízení. Biomasa je velmi složité palivo, protože podíl částí zplyňovaných při spalování je velmi vysoký (u dřeva 70 %, u slámy 80 %). Vzniklé plyny mají různé spalovací teploty. Proto se také stává, že ve skutečnosti hoří jenom část paliva. Podmínkou dokonalého spalování je vysoká teplota, účinné směšování se vzduchem a dostatek prostoru pro to, aby všechny plyny dobře shořely a nestávalo se, že budou hořet až v komíně. Výhřevnost dřeva a dalších rostlinných paliv kolísá nejen podle druhu dřeva či rostliny, ale navíc i s vlhkostí, na kterou jsou tato paliva citlivější. Dřevní hmota při přirozeném provětrávání pod střechou sníží svůj obsah vody na 20 % za jeden rok, řepková sláma za stejných podmínek na 13 %. Obsah energie v 1 kilogramu dřeva s nulovým obsahem vody je asi 5,2 kwh. V praxi však nelze dřevo vysušit úplně, zbytkový obsah vody tvoří asi 20 % hmotnosti suchého dřeva. Protože se při spalovacím procesu část energie spotřebuje na vypaření této vody, je nutné počítat s energetickým obsahem 4,3 až 4,5 kwh na 1 kilogram dřeva. Dřevo či sláma, jsou-li 14

15 PŘEDSTAVUJEME DOKONČENÉ PROJEKTY Energetika Kotel PŘEDSTAVUJEME DOKONČENÉ PROJEKTY i správně spáleny, jsou hned po vodíku ekologicky nejpřátelštějším palivem. Jedi-ným příspěvkem ke znečištění ovzduší jsou oxidy dusíku, které vznikají při každém spalování za přítomnosti atmosférického vzduchu. Jejich množství závisí na kvalitě spalování, zejména na teplotě. Vzhledem k tomu, že CO 2 uvolněný při spalování organické hmoty je znovu absorbován při růstu rostlin, nelze v tomto směru hovořit o problému s emisemi. 15

16 Budovy Jiří Vyskočil Nile House Jak jste se již několikrát v našem časopise dočetli, společnost VA TECH EZ se významně podílí na výstavbě rozsáhlého projektu kancelářského a administrativního centra s názvem River City Prague na pražském Rohanském ostrově, který má zcela zásadní význam pro přeměnu a modernizaci městské části Praha 8 Karlín. Po kancelářské budově s názvem Danube House následovala výstavba administrativní budovy nazvané Nile House s užitnou podla- 2 hovou plochou m. Nile House má všechny prvky, které byly prověřeny právě v budově Danube House komfortní chladicí systém, který nájemcům uspoří energetické náklady, ale také atrium, tzv. srdce budovy, jímž se pyšní i první stavba projektu River City. Ačkoliv objekt používá vzhledově podobné prvky, je jeho konstrukční řešení ještě dokonalejší. Ústředním prvkem atria je schodiště z nerezové oceli stočené do spirály. 2 Kromě m kancelářských prostor 2 poskytne Nile House také 1700 m maloobchodních ploch a 218 parkovacích míst. Nechybí ani široká nabídka služeb, které už jsou dnes u podobných center naprostou samozřejmostí. Lidé si tedy budou moci zajít do restaurace nebo si pohodlně nakoupit. Budova je pro pěší přístupná z lávky přes rychlostní komunikaci, pro auta pak z podzemní komunikace, která bude v budoucnu navazovat i na další objekty. Investorem stavby byla společnost RCP Delta s.r.o., která si jako generálního dodavatele vybrala stavební firmu Metrostav a.s./ Divize 3. Metrostav nás pověřil realizací do- Nile House 16

17 PŘEDSTAVUJEME DOKONČENÉ PROJEKTY Jak jste se již několikrát v našem časopise dočetli, společnost VA TECH EZ se významně podílí na výstavbě rozsáhlého projektu kancelářského a administrativního centra s názvem River City Prague na pražském Rohanském ostrově, který má zcela zásadní význam pro přeměnu a modernizaci městské části Praha 8 Karlín. Po kancelářské budově s názvem Danube House následovala výstavba administrativní budovy nazvané Nile House s užitnou podla- 2 hovou plochou m. Nile House má všechny prvky, které byly prověřeny právě v budově Danube House komfortní chladicí systém, který nájemcům uspoří energetické náklady, ale také atrium, tzv. srdce budovy, jímž se pyšní i první stavba projektu River City. Ačkoliv objekt používá vzhledově podobné prvky, je jeho konstrukční řešení ještě dokonalejší. Ústředním prvkem atria je schodiště z nerezové oceli stočené do spirály. 2 Kromě m kancelářských prostor 2 poskytne Nile House také 1700 m maloobchodních ploch a 218 parkovacích míst. Nechybí ani široká nabídka služeb, které už jsou dnes u podobných center naprostou samozřejmostí. Lidé si tedy budou moci zajít do restaurace nebo si pohodlně nakoupit. Budova je pro pěší přístupná z lávky přes rychlostní komunikaci, pro auta pak z podzemní komunikace, která bude v budoucnu navazovat i na další objekty. Investorem stavby byla společnost RCP Delta s.r.o., která si jako generálního dodavatele vybrala stavební firmu Metrostav a.s./ Divize 3. Metrostav nás pověřil realizací dodávek a montáží silnoproudých a slaboproudých elektroinstalací. Jednalo se především o trafostanici, rozváděče, dieselagregát, PŘEDSTAVUJEME DOKONČENÉ PROJEKTY 17

18 SERVISNÍ CENTRUM VÝROBA ROZVÁDĚČŮ Michal Arnold Projektový tým 1 Zakázka KELENFELD, CHELYABINSK Obě zakázky mají kromě zákazníka, společnosti Siemens DDIT, společné to, že jejich předmětem jsou skříně START BOXU pro nouzové olejové čerpadlo elektrárenského bloku KELENFELD v Maďarsku, respektive CHELYABINSK v Rusku. SC-VR v současné době usiluje i o další zakázky na výrobu rozváděčů pro tohoto zákazníka. 18

19 Projektový tým 2 Zakázka TISCO, LIEPAJAS V červnu, červenci a srpnu 2005 realizoval PT2 ve spolupráci s kolegy z oddělení KL7/Siemens ELIN zakázku na výrobu rozváděčů pro ocelárnu v Lotyšsku s názvem LIEPAJAS a pro ocelárnu TAYUAN ISCO (TISCO) v Číně. Rozsah těchto zakázek kapacitně vytížil naši výrobnu více než ze dvou třetin na celé tři měsíce. Vyšším dodavatelem byla v tomto případě společnost Siemens VAI. Projektový tým 3 Zakázka VTE U tří pánů V září 2005 získal PT3 pod vedením Petra Nováka pro SC-VR velmi významnou zakázku na dodávku betonové trafostanice typu BEK včetně kompletní vnitřní elektroinstalace zahrnující vysoké napětí, nízké napětí a stejnosměrné rozváděče. V nabídkovém řízení pro zákazníka, společnost EMS Česká Lípa, bylo naší velkou konkurenční výhodou technické řešení vyhovující podmínkám České republiky i místního REASu, a zejména pak jeho prezentace investorovi, německému podniku VSB Dresden. Zakázka byla dokončena v listopadu tohoto roku. SERVISNÍ CENTRUM VÝROBA ROZVÁDĚČŮ 19

20 SERVISNÍ CENTRUM VÝROBA ROZVÁDĚČŮ SC-VR Zakázka Siemens Jedním z úkolů PT2 je také starost o našeho německého zákazníka, společnost Siemens WKC v Chemnitzu (dále jen WKC). Spolupráce s touto firmou funguje už od roku 1999, kdy byla uzavřena rámcová smlouva. Za těchto šest let jsme ušli kus cesty a zaznamenali velké inovace počínaje zavedením nové výrobní technologie s názvem GILDERMEISTER (tento vysoce uznávaný koncern na celosvětovém trhu obráběcích strojů je jedním z nejdůležitějších partnerů WKC) až po zaškolení všech pracovníků pracoviště Siemens přímo u našeho zákazníka v tamní výrobě v Chemnitzu. Pracoviště Siemens pod vedením vedoucího Dušana Rehúše pracuje na rozdíl od ostatních ve zvláštním režimu. Dodávky přístrojů včetně prázdných skříní a materiálu jsou zajišťovány ze sta procent firmou WKC. Hodiny strávené na zakázce jsou fixně smluvně zajištěny, stejně jako hodinové sazby pro fakturaci podle typu jednotlivých skříní. Naše starost se tak zaměřuje především na kvalitu montáže a včasnou dodávku elektrorozváděčů přesně podle přání zákazníka. V tomto směru musí být naše výroba velmi flexibilní, jelikož dodací termíny se mění v závislosti na potřebách koncernu GILDER- MEISTER. Dalším zajímavým aspektem jsou podklady pro montáž. Nejsou jimi tradiční schémata v papírové podobě, ale počítačový program Caprro, podle něhož se naše celá výroba Siemens řídí. V tomto programu lze nalézt vše, co potřebujeme ke své práci, od materiálového listu až po liniová schémata. Vše je srozumitelně značené a jednotlivé pozice zapojení drátů vidíme na obrazovce tak, jak jdou přesně po sobě. Tímto způsobem je minimalizováno nebezpečí potenciální chyby použití špatných schémat nebo jejich neaktuálních verzí. Zároveň je však tento způsob náročný na vybavení celého pracoviště. Zakázka od WKC představuje v průběhu celého roku pětadvaceti až třicetiprocentní pokrytí kapacit SC-VR. 20

Úvodní slovo jednatelů

Úvodní slovo jednatelů Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo jednatelů 4 Profil Společnosti 4 Základní informace 5 Společníci 6 Údaje o dozorčích a statutárních orgánech 6 Dozorčí rada 7 Jednatelé Společnosti 8 Správa a

Více

Obrázek z titulky: Pohled na stavbu z chladicí věže, Adularya 2 ČKD MAGAZÍN

Obrázek z titulky: Pohled na stavbu z chladicí věže, Adularya 2 ČKD MAGAZÍN ČKD MAGAZÍN 1 Obrázek z titulky: Pohled na stavbu z chladicí věže, Adularya 04 05 09 13 18 21 22 2 ČKD MAGAZÍN OBSAH ČKD GROUP prodala společnost ČKD KOMPRESORY... Start dodávek do tureckého Yunus Emre

Více

Modernizace a retrofity turbín, jeden z nosných programů Doosan Škoda Power

Modernizace a retrofity turbín, jeden z nosných programů Doosan Škoda Power Technický týdeník 25 3. 16. 12. 2013 17 Modernizace a retrofity turbín, jeden z nosných programů Doosan Škoda Power Součást nadnárodní skupiny Doosan Heavy Industries and Construction (DHIC), Doosan Škoda

Více

červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery

červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery 24 32 8 16 36 34 Obsah 4 ČEZ nej Jaderná elektrárna Dukovany 6 Listárna

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. Provozní výsledek hospodaření byl překročen o 29,48 %. Zisk po zdanění byl překročen o 31,11 % a činil 59 348 tis.

Více

únor 2008 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Měníme naše ICT Jsme levnější než konkurence Zaměstnanecké výhody ve Skupině ČEZ

únor 2008 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Měníme naše ICT Jsme levnější než konkurence Zaměstnanecké výhody ve Skupině ČEZ únor 2008 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Měníme naše ICT Jsme levnější než konkurence Zaměstnanecké výhody ve Skupině ČEZ 31 4 8 14 20 38 Obsah 4 Skupina ČEZ ŠKODA PRAHA Invest / ŠKODA PRAHA 6 O čem se

Více

Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ

Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Vývoj počtu výpadků a poruch na napě ové hladině vn 0 500 1

Více

dluhů a základního kapitálu Unipetrolu meziročně klesl na 4 %.

dluhů a základního kapitálu Unipetrolu meziročně klesl na 4 %. ú uni plně n ové i nformace 5 číslo ročník 5 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol k v ě t e n 2 0 1 1 Začala cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti str. 2 3 Z marketingové kuchyně pardubické rafinerie str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1. SčV, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1. SčV, a.s. 2 0 1 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 1. SčV, a.s. OBSAH 3 Základní údaje 4 Statutární orgány společnosti 5 Klíčové údaje 6 Úvodní slovo generálního ředitele 7 Organizační struktura 8 NAŠE SLUŽBY Výroba a distribuce

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB PŮSOBNOST HOLDINGU RUSKá federace - Филиал НВТ A.C. Velká Británie - NWT International Ltd. Česká republika - NWT A.S. - EMEA s.r.o. - PARZLICH s.r.o. Slovensko - NWT Slovakia

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Cesta k zákazníkovi

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Cesta k zákazníkovi VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Cesta k zákazníkovi Cesta k zákazníkovi Obsah 1. Úvodní slovo 7 2. Historie a současnost 11 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 14 2.2 Předmět podnikání

Více

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s.

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s. výroční zpráva 2013 Dalkia Česká republika, a.s. je tradičním výrobcem a dodavatelem tepla pro města a jejich obyvatele, průmyslové podniky, zdravotnická a školská zařízení, veřejné instituce a obchodní

Více

ZNAČKA ČKD SI PŘIVEZLA OCENĚNÍ Z MSV V BRNĚ

ZNAČKA ČKD SI PŘIVEZLA OCENĚNÍ Z MSV V BRNĚ magazín ČASOPIS ZAMĚSTNANCŮ ČKD GROUP ROČNÍK 1 / ČÍSLO 3 / 2008 ZNAČKA ČKD SI PŘIVEZLA OCENĚNÍ Z MSV V BRNĚ str. 3 Kyslík do magnitogorských hutí požene ČKD str. 10 Inovační podniky startují z Vysočan

Více

Výroční zpráva 2014. Veolia Energie ČR, a.s.

Výroční zpráva 2014. Veolia Energie ČR, a.s. Výroční zpráva 2014 Veolia Energie ČR, a.s. Obsah 1 Identifikační a obecné údaje společnosti 2 1.1 Základní údaje 2 1.2 Charakteristika společnosti 3 1.3 Orgány společnosti 4 1.4 Organizační struktura

Více

Obchod není jen o ceně, ale i kvalitě

Obchod není jen o ceně, ale i kvalitě Úspěšný audit Str. 2 Radonové lázně Jáchymov Str. 5 Ř í j e n 2 0 1 1 I n t e r n í m a g a z í n p ro z a m ě s t n a n c e Č D C a rg o, a. s. Aktuality Provoz Zajímavosti Relax Zahájen výdej licencí

Více

tel.: +420 315 701 111 tel.: +49 8457 926 234 fax: +420 315 720 110 fax: +49 8457 926 220

tel.: +420 315 701 111 tel.: +49 8457 926 234 fax: +420 315 720 110 fax: +49 8457 926 220 Výroční zpráva MERO ČR, a. s., Kralupy nad Vltavou za rok 2006 Kontakty: MERO ČR, a. s. MERO Pipeline GmbH Veltruská 748 dceřiná společnost 278 01 Kralupy nad Vltavou MERO-Weg 1 Česká republika 85088 Vohburg

Více

magazín Skupině ČKD se na Ukrajině daří Ve společnosti Polovodiče se snaží zabít diody, aby je naučili přežít

magazín Skupině ČKD se na Ukrajině daří Ve společnosti Polovodiče se snaží zabít diody, aby je naučili přežít magazín ČASOPIS ZAMĚSTNANCŮ ČKD GROUP ROČNÍK 1 / ČÍSLO 4 / 2008 Skupině ČKD se na Ukrajině daří str. 10 Ve společnosti Polovodiče se snaží zabít diody, aby je naučili přežít str. 12 Operační program podpoří

Více

červen 2009 FutureMotion Energie zítřka Zaměříme se na nové technologie

červen 2009 FutureMotion Energie zítřka Zaměříme se na nové technologie červen 2009 FutureMotion Energie zítřka Zaměříme se na nové technologie 32 4 39 20 31 46 Obsah 4 Budoucnost energetiky Solární elektrárny a odsolování mořské vody 6 Svět ČEZ Výsledky hospodaření Skupiny

Více

TÜV SÜD Journal. Česká republika 2 2012

TÜV SÜD Journal. Česká republika 2 2012 TÜV SÜD Journal 1 TÜV SÜD Journal Česká republika 2 2012 Unikátní výtahy na Vysoké peci č.1 6 7 TÜV SÜD hodnotí elektromobily v reálném prostředí 8 9 Nezávislá kontrola jako nástroj investora k minimalizaci

Více

magazín časopis zaměstnanců čkd group ročník 3 / číslo 1 / 2010

magazín časopis zaměstnanců čkd group ročník 3 / číslo 1 / 2010 magazín časopis zaměstnanců čkd group ročník 3 / číslo 1 / 2010 Rozhovor s Karlem Polákem, generálním ředitelem ČKD ENERGY a obchodním ředitelem ČKD GROUP (strana 3) Aktuální projekty firem ČKD GROUP (strany

Více

červen 2010 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Přidáváme plyn Buďte věrní našim barvám! Odebírejte od Skupiny ČEZ i plyn

červen 2010 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Přidáváme plyn Buďte věrní našim barvám! Odebírejte od Skupiny ČEZ i plyn červen 2010 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Přidáváme plyn Buďte věrní našim barvám! Odebírejte od Skupiny ČEZ i plyn 32 6 16 10 34 42 Obsah 4 Aktuality 6 Událost měsíce Kalamitní stav na severu Moravy

Více

S novými hodnotami do nového roku

S novými hodnotami do nového roku e š a n číslo 1 úplně nové informace N o v i n y z a m ě s t n a n c ů s k u p i n y Un i p e t r o l ročník 8 aktualita leden 2014 úvodník S novými hodnotami do nového roku Těším se na projekty letošního

Více

ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 5, DUBEN 2007

ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 5, DUBEN 2007 ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 5, DUBEN 2007 představení ČEZ Logistika Zelená energie I & C Energo turistické stezky ČEZ 2 obsah 2 Minianketa MINIANKETA: MYSLÍTE SI, ŽE BY SE ČESKÁ REPUBLIKA

Více

úplně nové informace Sobota v Chemparku NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL Č Í S L O 6 / Č E R V E N 2 0 1 0 / R O Č N Í K 4 ÚVODNÍK

úplně nové informace Sobota v Chemparku NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL Č Í S L O 6 / Č E R V E N 2 0 1 0 / R O Č N Í K 4 ÚVODNÍK Č Í S L O 6 / Č E R V E N 0 1 0 / R O Č N Í K 4 úplně nové informace NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL ÚVODNÍK MISTŘI! Euforie z hokejového zlata pomalu slábne, ale víte, že mezi partou, která se o

Více

Obsah. O nás technologie Lidé příroda. Úvodní slovo... 4. Technologie... 13. Lidé...23. Příroda...39. Výzkum a inovace... 14.

Obsah. O nás technologie Lidé příroda. Úvodní slovo... 4. Technologie... 13. Lidé...23. Příroda...39. Výzkum a inovace... 14. CSR zpráva 2014 Obsah O nás technologie Lidé příroda Úvodní slovo... 4 Technologie... 13 Lidé...23 Příroda...39 Klíčové údaje... 5 Výzkum a inovace... 14 Zákazníci... 24 Uhlíková stopa ve Obchodní model

Více

Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4. Veletrhy mají zelenou. Rok 2014 z pohledu našich počítačových specialistů 13

Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4. Veletrhy mají zelenou. Rok 2014 z pohledu našich počítačových specialistů 13 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 2014 Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4 Veletrhy mají zelenou 9 Rok 2014 z pohledu našich počítačových

Více

PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch. spoleãností v âeské republice.

PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch. spoleãností v âeské republice. 1 PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch spoleãností v âeské republice. Obsah Profil společnosti Vývoj nejdůležitějších ekonomických ukazatelů Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

Změny na manažerských pozicích

Změny na manažerských pozicích ú uni plně n ové i nformace 7 8 číslo ročník 6 letní speciál Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol Červenec srpen 2012 naše Rozhovor s ředitelem kapitálových investic Unipetrolu str. 4 Nedávno vyvinutý

Více

ČESKO SE NEMUSÍ SOUDIT. PŘICHÁZÍ ČAS DOHODY

ČESKO SE NEMUSÍ SOUDIT. PŘICHÁZÍ ČAS DOHODY PARTNER FIREMNÍ 2/2013 ročník VIII. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji ČESKO SE NEMUSÍ SOUDIT. PŘICHÁZÍ ČAS DOHODY > 4: Zblízka: Jak nemít problémy s inspektorátem práce > 6: Mediátoři: Vyhrát mohou

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více