Informační technologie / Siemens Business Services Informace z odborové organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační technologie / Siemens Business Services Informace z odborové organizace"

Transkript

1 VA TECH EZ nfo ČASOPIS VA TECH EZ a.s. Mluví za nás naše výsledky PŘEDSTAVUJEME PROJEKTY KNAUF Insulation Rozvodna 110 kv Krupka Modlany Palladium Hotel IBIS Teplárna Otrokovice Kotel K11 ve Štětí Nile House Servisní centrum Výroba rozváděčů Informační technologie / Siemens Business Services Informace z odborové organizace

2 SLOVO REDAKCE Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí zaměstnanci! Více než rychle se přiblížil konec roku 2005, který byl nejdříve plný očekávání anoncovaných změn v souvislosti se změnou vlastníka mateřského koncernu VA Technologie AG a poté i jejich uskutečnění. I přes trochu nepříjemnou situaci způsobenou v počátku nedostatkem předávaných informací se nám však jako společnosti podařilo tento rok bez větších problémů přežít a z části dosáhnout stanovených cílů. V letošním posledním vydání magazínu pro zaměstnance INFO Vám představíme nové projekty s názvy KNAUF Insulation, Krupka Modlany, Hotel IBIS a v neposlední řadě také co se týče objemu největší zakázku posledních měsíců Palladium. V rubrice dokončených projektů si přečtete několik zajímavostí o zakázkách Teplárna Otrokovice, Kotel K11 na spalování biomasy ve Štětí a Nile House, který je pokračováním rozsáhlého projektu River City Prague. Krátké zhodnocení uplynulého roku naleznete na stránkách Servisního centra Výroba rozváděčů a také společnosti applied international informatics, která nám formou tzv. outsourcingu poskytuje služby v oblasti informačních technologií. Nechybí novinky z personalistiky a informace z odborové organizace. Nezapomněli jsme ani na křížovku, která nám připomene pravidla bowlingového turnaje na vánoční večírek, a za jejíž vyluštění můžete v případě vylosování tentokrát vyhrát opravdu zajímavé ceny. Nepochybuji o tom, že každý z nás posoudí sám, zda byl pro něj rok 2005 úspěšný. V každém případě Vám však chci jménem celé redakční rady INFO popřát klidné prožití vánočních svátků a mnoho štěstí a úspěchů v soukromém i pracovním životě. A na závěr si ještě dovolím poděkovat všem zaměstnancům a kolegům, kteří pomáhali tvořit náš magazín, za skvělou spolupráci. str. 3 MLUVÍ ZA NÁS NAŠE VÝSLEDKY Úvodní slovo předsedy představenstva Gerharda Kornfelda str PŘEDSTAVUJEME PROJEKTY KNAUF Insulation Rozvodna Krupka Modlany Palladium Hotel IBIS Teplárna Otrokovice Kotel K11 Nile House str SERVISNÍ CENTRUM VÝROBA ROZVÁDĚČŮ Zajímavé zakázky projektových týmů Kompenzační rozváděče trochu jinak str NAPSALI O NÁS Příloha Hospodářských novin a časopisu Ekonom, Energetika, Czech Industry... str INFORMACE Z IT Informační technologie / Siemens Business Services str PERSONALISTIKA Vy se ptáte, my odpovídáme str SPORT VII. ročník fotbalového turnaje MALEŠOV 2005 III. ročník VA TECH EZ Cup 2005 str ODBORY Kolektivní smlouva 2006 Setkání zástupců zaměstnanců firem, které vlastní Siemens Odborová knihovna Nový zákoník práce Šumava na běžkách 2006 str. 38 KRONIKA Jubilea Pracovní výročí Narozené děti POZVÁNÍ NA VÁNOČNÍ OSLAVU VA TECH EZ str. 39 KŘÍŽOVKA O CENY Tři vylosovaní luštitelé získají hodnotné ceny! A teď už přeji všem jen příjemně strávené minuty s časopisem INFO a hodně pohody v novém roce. 2 Kristýna Drahorádová Časopis VA TECH EZ a.s. Vydává: VA TECH EZ a.s., Polygon House, Doudlebská 1699/5, Praha 4 Pankrác Redakce: Kristýna Drahorádová, Jana Jenšíková Uzávěrka tohoto čísla: 26. října Počet výtisků: 600 kusů. Vyrobilo ORBISVIDEO, spol. s r.o., Před Cibulkami 1, Praha 5

3 Předmluva předsedy představenstva úspěšné spojení MLUVÍ ZA NÁS NAŠE VÝSLEDKY Milé kolegyně, milí kolegové! Protože jsme se ocitli na konci roku 2005, rád bych jako obvykle touto dobou krátce zhodnotil jeho průběh. Uplynulý rok s sebou přinesl významné změny, o kterých jsme Vás již několikrát informovali. Jedná se samozřejmě především o změnu vlastníka mateřského koncernu VA Technologie, kterým se stala společnost Siemens. S tím souvisel přechod obchodního roku, který začínal dle standardů VA TECH vždy 1. ledna a končil 31. prosincem. Nyní jsme se přizpůsobili pravidlům Siemens, a tak náš obchodní rok začíná již 1. října a končí 30. zářím. Tato změna byla schválena na zasedání Valné hromady VA TECH EZ, které se konalo 27. září Na dalším mimořádném zasedání Valné hromady naší společnosti uskutečněném dne 28. listopadu 2005 pak bylo rozhodnuto o novém složení dozorčí rady VA TECH EZ. Co se týče interních událostí, všichni víte, že se nám úspěšně podařilo získat největší zakázku posledních měsíců s názvem Palladium, o níž se ostatně více dozvíte na následujících stránkách. Protože se jedná o rozsáhlý projekt, bylo rozhodnuto, že bude vedena přímo Markusem Zaunerem za část elektro a Otto Poandlem za část technického zařízení budov. Aby se oba pánové mohli věnovat výhradně realizaci tohoto technicky i časově náročného projektu, převzal vedení Zákaznického centra Budovy a oddělení Realizace projektů HVACS p. Daniel Mach, který bude tyto úseky řídit v personální unii se svou pozicí člena představenstva VA TECH EZ. Pokud rok 2005 zhodnotíme z hlediska nově získaných i úspěšně dokončených zakázek, byly pro nás uplynulé měsíce pozitivní. K novým zakázkám v segmentu Energetika patří například dodávky pro teplárnu Otrokovice a elektrárnu Poříčí, zařízení 400 kv pro rozvodnu ve Výškově nebo elektrárnu Dětmarovice. Podílíme se také na dodávkách pro malou vodní elektrárnu Kroměříž a rafinérii Homs v Sýrii. V segmentu Průmysl jsme byli vybráni jako dodavatel pro průmyslovou zónu Krupka Modlany nebo pro realizaci projektů pro společnost Viamont v areálu Spolku pro chemickou a hutní výrobu, apod. I nadále provádíme údržbu v papírenském areálu ve Štětí. K úspěšně dokončeným zakázkám v tomto roce patří dodávky pro výrobní závod společnosti SCA Packaging Boletice. Co se týče segmentu Infrastruktura, úspěšně jsme pokračovali kupříkladu v projektech pro pražské ruzyňské letiště a dokončili jsme také zajímavou zakázku v rámci nového vodního zábavního centra Aquaforum Františkovy Lázně a mnoho dalších. Za segment Budovy můžeme jmenovat například pokračování výstavby komplexu The Park Chodov, dodávky pro Carborundum Electrite a TESCO České Budějovice. K úspěšně dokončeným počítáme například další zakázku v rámci projektu River City Prague budovu nazvanou Nile House. Několik významných úspěchů jsme zaznamenali také v segmentu Facility Management, což dokazují zakázky jako výstavba Rezidenčního komplexu Statenice, dodávky pro Kinnarps, Scholze, Ministerstvo kultury ČR, atd. Bezproblémový rok a potěšující výsledky má za sebou také Servisní centrum Výroba rozváděčů v Teplicích, které po celou dobu vykazovalo plnou vytíženost svých zaměstnanců. K našim velkým úkolům počítáme také trvalé zlepšování systému kvality a environmentálního systému (EMS). V říjnu proto proběhla naplánovaná kontrolní návštěva právě pro systém EMS za účelem rozšíření certifikátu EMS o výrobu rozváděčů. Při této návštěvě byl také náš systém poprvé překontrolován z hlediska nové normy ISO 14001:2004. Plný a certifikovaný přechod na systém 14001:2004 je pak připraven na první pololetí roku V souvislosti s tímto procesem zavádíme rovněž mnohem propracovanější systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který má pomoci všem zaměstnancům vylepšit jejich pracovní prostředí. Závěrem bych Vám všem chtěl jménem celého představenstva VA TECH EZ srdečně poděkovat za Vaši práci v tomto roce. Velmi mě těší, že jste se i přes všechny změny, kterým jsme se museli v průběhu roku 2005 přizpůsobit, soustředili především na své úkoly a s plným nasazením je plnili. A nezbývá mi než zopakovat, že za nás, ať už s jakýmkoliv vlastníkem, mluví hlavně naše výsledky a práce, a přeji Vám proto mnoho úspěchů i v roce Krásné Vánoce a šťastný Nový rok. Gerhard Kornfeld Předseda představenstva AKTUÁLNĚ 3

4 Nový závod KNAUF INSULATION Průmysl V polovině roku 2005 byla v průmyslové zóně Krupka Modlany zahájena výstavba nového závodu společnosti KNAUF INSULATION, spol. s r.o., který bude vyrábět izolační materiál, jmenovitě skelnou vatu. Celý proces výroby tohoto produktu je velmi složitý základními vstupními materiály jsou horniny a odpadní sklo, které se zpracovávají v tavicí peci. Materiál je dále rozvlákněn na skelná vlákna, která jsou spojována pojivem s příměsí vodou ředitelných fenol-formaldehydových pryskyřic. Výsledným výrobkem jsou pak rohože skelné vlny, které mají vynikající tepelně-izolační vlastnosti a používají se jako izolační materiál ve stavebnictví. Kapacita výroby bude tun skelné vlny za rok, kapacita tavení 170 tun za den. Nový závod, který vznikne díky zahraničnímu kapitálu mateřské společnosti KNAUF INSULATION v Belgii, nabídne po svém dokončení zhruba 150 pracovních míst v různých profesích v regionu severních Čech, kde je to z důvodu vysoké míry nezaměstnanosti více než potřeba. Realizací projektu byla belgickým investorem pověřena společnost Tebodin, detailní technickou přípravou stavební části díla pak její pražská pobočka Tebodin Czech Republic, s.r.o. Investor při výběru dodavatelů nešel cestou jediného, výhradního smluvního partnera, ale ve spolupráci se společností Tebodin vybíral specializované dodavatele jednotlivých profesí. Tento způsob přináší významnou úsporu celkových nákladů na pořízení investice, současně s tím je však kladen velký tlak na výběr kvalitních, silných a zkušených partnerů. VA TECH EZ prošel úspěšně sítem několika významných konkurentů a svými zkušenostmi a přístupem nabídkového týmu a v minulosti úspěšně realizovanými zakázkami podobného typu přesvědčil zástupce investora a technického dozoru o udělení zakázky. Naši zaměstnanci tak zodpovídají za kompletní stavební část elektro od vstupní stanice 22 kv až po hlavní distribuční rozváděče a motorové rozváděče (MCC) včetně stavebních souborů elektroinstalace. Součástí díla jsou mimo jiné dodávky a montáže rozvoden 22 kv, transformátorů 22 kv a 0,4 kv, hlavních distribučních rozváděčů 0,4 kv, hlavních napájecích rozváděčů technologie, záložních zdrojů (dieselagregát), přípojnicových rozvodů, hlavních napájecích kabelů 22 kv a 0,4 kv, kabelových tras, kompletní stavební části MaR a instrumentace, osvětlení a hromosvodů. Výkaz výměr VA TECH EZ obsahuje vypracování prováděcí dokumentace, dodávky, instalace, revize, zkoušky, proškolení personálu a uvedení do provozu svěřených provozních souborů i stavebních objektů. Vzhledem k úzké vazbě předmětu našeho plnění na technologické rozvody silnoproudu, slaboproudu, MaR a řídicí systém má naše společnost také výhodu před případnými konkurenty při následném výběru dodavatele na tyto provozní soubory. Realizace díla začala okamžitě po udělení zakázky v říjnu 2005, přičemž stavební část provozních souborů elektro musí být montážně ukončena do poloviny března Předání této části zákazníkovi se pak musí uskutečnit do konce března Slavnostní zahájení výroby nového závodu KNAUF INSULATION je plánováno na počátek května Poděkování za skvěle odvedenou práci při výběrovém řízení, jakož i přání bezproblémové realizace této rozsáhlé zakázky, patří týmu ve složení Jan Bendík, Jiří Hauser, Radoslav Brunclík, Zdeněk Klír, Lubomír Tručka a Martina Giuliano. 4

5 PŘEDSTAVUJEME NOVÉ PROJEKTY Jan Bendík Jiří Hauser Radoslav Brunclík Zdeněk Klír Lubomír Tručka Martina Giuliano PŘEDSTAVUJEME NOVÉ PROJEKTY 5

6 PŘEDSTAVUJEME NOVÉ PROJEKTY Tomáš Rupert Roman Červenka Rozvodna 110 kv Krupka Modlany Od jednoho z našich nejvýznamnějších zákazníků, společnosti ČKD Kutná Hora, pro kterou jsme v minulých letech realizovali mimo jiné zakázky na dodávku a montáž rozvodny 22 kv, z níž je napájen závod Autokabel, či trafostanici, která slouží pro stavební rozvody při výstavbě závodu KNAUF INSULATION, jsme získali důležitou zakázku na realizaci rozvodny 110 kv v nově vznikající průmyslové zóně Krupka Modlany. ČKD Kutná Hora v této oblasti v podstatě vystupuje jako distributor elektrické energie pro závody, které zde nyní vznikají, i pro ty, které se v budoucnosti rozhodnou rozšířit své podnikání právě v Krupce. Zóna, jejíž výstavba probíhá od konce roku 2003, se nachází v severočeském regionu, jenž je silně zasažen nezaměstnaností, proto je ostře sledovaným projektem s širokou celospolečenskou podporou a s výraznými investičními pobídkami. Očekávaným přínosem zóny je až 2500 nových pracovních míst. Průmyslová zóna v jihovýchodní části Krupky v těsném sousedství statutárního města Teplice a v katastrálním území Nové Modlany, Bohosudov a Soběchleby se rozkládá na nezastavěném území mezi železniční tratí Teplice Ústí nad Labem a hlavní silniční komunikací Teplice Ústí nad Labem Děčín. Lokalita má vynikající dopravní napojení včetně spojů městské hromadné dopravy měst Teplice a Ústí nad Labem. Plánován je také sjezd z nově budovaného úseku dálnice D8 / Praha Drážďany, pouhé čtyři kilometry od hranic zóny. Hraniční přechody Cínovec a Petrovice jsou vzdáleny zhruba patnáct kilometrů. Průmyslová Stanislav Tuháček zóna má přitom zcela nový systém sítí technické infrastruktury a příznivou morfologii terénu. Součástí zakázky VA TECH EZ, jejíž realizace začala počátkem října 2005 a předání zákazníkovi je plánováno na polovinu roku 2006, je dodávka a montáž vypínačů a odpojovačů 110 kv, dvou transformátorů 40 MVA a řídicího a monitorovacího systému. V rámci výstavby rozvodny bu- de rozvodna 22 kv doplněna o rozváděče, trafo a rozváděč vlastní spotřeby a realizována bude rovněž dodávka a montáž nadzemního vedení 110 kv. Z rozvodny 22 kv bude instalována zemní trasou kabelová přípojka 22 kv. Hotová rozvodna bude po svém dokončení napájet již zmíněný závod KNAUF INSULATION a další závody, které se do průmyslové zóny Modlany začlení. Na získání tohoto rozsáhlého a technicky náročného projektu se podíleli především pánové Tomáš Rupert, Roman Červenka a Stanislav Tuháček, svou podporou ovšem nemálo přispělo také vedení, přípraváři a projektanti v Teplicích a rovněž zaměstnanci úseku Nákup, logistika. 6

7 PŘEDSTAVUJEME NOVÉ PROJEKTY Energetika PŘEDSTAVUJEME NOVÉ PROJEKTY Krupka Modlany 7

8 Budovy Palladium Rozsáhlý projekt nově budovaného administrativního a nákupního centra s názvem Palladium na pražském Náměstí Republiky přichází s komplexní nabídkou obchodů, služeb, restaurací a dalších stravovacích zařízení. Na téměř 40 tisících čtverečních metrech, zahrnujících dvě podzemní podlaží, přízemí a dvě nadzemní podlaží, budou otevřeny více než dvě stovky nejrůznějších obchodů, zejména s potravinami a módou pro všechny věkové kategorie. Obchody doplní provozovny služeb jako banka, pošta, kosmetika, kadeřnictví, čistírna oděvů a jiné. Palladium rovněž představí v Praze ojedinělý koncept stravování s téměř třicítkou restaurací, barů, vináren, kaváren i provozoven rychlého občerstvení a širokou paletou obchodů s čerstvými potravinami a pochutinami. Počítá se také s pravidelnými koncerty živé hudby, divadelními vystoupeními a dalšími zajímavými kulturními událostmi, módními přehlídkami, prezentacemi nových výrobků a setkáními se zajímavými lidmi a celebritami. Pro prvotřídní kanceláře je pak určeno třetí 2 až páté patro s m. Součástí projektu je podzemní garáž, která veřejnosti a nájemcům budovy nabídne zhruba 900 parkovacích míst. Architektonický návrh je výsledkem spolupráce renomovaných zahraničních a českých firem. Celkový koncept designu zpracovaly americká společnost Bose International a česká společnost SIAL architekti a inženýři. Design interiérů a environmentální grafiku pak připravila londýnská společnost RTKL-UK. Generálním projektantem je německá společnost ArchitektenIngenieure PSP Generalplaner. Navrhované architektonické řešení citlivě spojuje zrekonstruované historické budovy kasáren Jiřího z Poděbrad a budovu jízdárny s novostavbou. Ústředním místem komplexu Palladium bude rozlehlé, sklem zastřešené 8

9 PŘEDSTAVUJEME NOVÉ PROJEKTY atrium, které zajistí přístup denního světla i do podzemních podlaží. Developerem komplexu Palladium je společnost European Property Development, která má více než desetileté zkušenosti na pražském trhu nemovitostí; do jejího portfolia patří například známá kancelářská budova nazvaná Praha City Center v Praze 1. Výstavba byla zahájena na jaře 2005 a slavnostní otevření Palladia pro veřejnost je plánováno na druhou polovinu roku Na financování projektu se mimo jiné významně podílí i Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) a rakouská investiční společnost Immofinanz Group. Realizací projektu byla jako generální dodavatel pověřena jedna z největších stavebních společností na českém trhu, firma STRABAG a.s. Na základě dlouhodobé úspěšné spolupráce s touto společností se zástupcům VA TECH EZ po náročných jednáních podařilo získat zakázku na dodávku a montáž kompletních silnoproudých a slaboproudých elektroinstalací a technického zařízení budov. Naše společnost bude tedy zodpovídat za dodávky a montáže trafostanice, kompletních rozvodů nízkého napětí, osvětlení, uzemnění a hromosvodu, elektronického požárního systému, elektronického zabezpečovacího systému, rozhlasu, vytápění, chlazení, vzduchotechniky, sanitární techniky a sprinklerů. Tato technicky i časově náročná zakázka, jejíž dokončení se plánuje zhruba na červen roku 2007, pro nás představuje nejen jeden z našich největších projektů poslední doby, ale také ohromnou výzvu. Markus Zauner Otto Poandl PŘEDSTAVUJEME NOVÉ PROJEKTY Za úspěšnou realizaci projektu budou zodpovídat pánové Markus Zauner a Otto Poandl. Popřejme jim tedy hodně štěstí a pokud možno co nejméně problémů. 9

10 Hotel IBIS Milan Smetana Jaroslav Mesner Daniel Didov Na místě bývalého sídla naší společnosti Na Poříčí 5 v Praze 1 dnes vyrůstá nový hotel skupiny ACCOR s názvem IBIS. Společnost ACCOR, jejíž historie spadá až do roku 1967, vlastní přes čtyři tisíce hotelů po celém světě a zaměstnává kolem 170 tisíc lidí. V České republice již ACCOR provozuje šest hotelů dva hotely kategorie Novotel, jeden hotel s názvem Mercure, který se pro změnu nachází rovněž v bývalé budově VA TECH EZ, ovšem na adrese Na Poříčí 7, a tři hotely skupiny IBIS, ke kterým se po slavnostním zahájení provozu, jež je plánováno na 1. dubna 2006, přidá právě ten, který jsme zmínili v úvodu. Investorem projektu je developerská společnost CECOPRA, která výstavbou hotelu pověřila svého dlouholetého tradičního partnera, stavební společnost FCC První česká projekční a stavební, a.s. Hotel bude po svém dokončení nabízet 272 pokojů, několik konferenčních místností, restauraci s plnohodnotnou kuchyní a třípodlažní podzemní garáž. Největší výhodou hotelu, která bude budoucí návštěvníky společně s odpovídajícími cenami lákat, je ovšem bezpochyby jeho poloha přímo v centru a přitom s dostatečně klidným zázemím pro odpočinek po procházkách historickou Prahou. Na základě dobrých zkušeností z projektů realizovaných v minulosti týmem CECOPRA FCC VA TECH EZ se stavební společnost FCC rozhodla opět zadat zakázku na kompletní dodávky a montáže části elektro i technického zařízení budov našim zaměstnancům. V části elektro tak zodpovídáme za silnoproudé elektroinstalace, jmenovitě přívod elektro ze sousedního hotelu Mercure, kompletní rozvody, instrumentaci a náhradní zdroj 220 kva, jakož i za slaboproudé instalace, konkrétně elektronický požární systém, evakuační rozhlas, elektronický zabezpečovací systém, CCTV, STA, strukturovanou kabeláž Systimax a parkovací a přístupový systém. V oblasti technického zařízení budov dodáváme rovněž všechny profese, ke kterým patří vzduchotechnika, chlazení, vytápění, vodovod, kanalizace, plynovod, sprinklery a MaR. Stavba probíhá bez problémů, jedinou komplikací bylo měsíční přerušení prací kvůli rozporům v technickém řešení mezi stavební společností a investorem, což pro nás znamená nápor na zrychlení montážních prací, protože termíny v harmonogramu se nezměnily a stále se počítá se zahájením kolaudačního řízení koncem roku Veškeré možné úsilí tomu, aby se tyto ambiciózní cíle podařilo naplnit, věnují za část elektro pánové Milan Smetana a Jaroslav Mesner s vedoucími montéry Jiřím Třesohlavým a Martinem Janotou a za část TZB Daniel Didov. Budovy 10

11 PŘEDSTAVUJEME NOVÉ PROJEKTY Hotel IBIS PŘEDSTAVUJEME NOVÉ PROJEKTY 11

12 Oprava generátoru TG1 Teplárna Otrokovice Petr Smékal František Kohout Jiří Benetka Miloš Serbus Teplárna Otrokovice, která je členem energetické skupiny, jejímž vlastníkem je od března roku 2005 společnost Severočeská uhelná a.s., je moderním ekologickým zdrojem tepelné a elektrické energie, přičemž dodávky tepla jsou realizovány pomocí páry, která je využívána především pro technologické účely a pomocí horké vody, která slouží zejména k zabezpečení dodávek tepla pro bytovou sféru. Zásobuje teplem hlavně oblast Otrokovic, Napajedel a Malenovic. V rámci probíhajícího procesu modernizace a zkvalitňování služeb, které Teplárna Otrokovice svým odběratelům poskytuje, nás společnost ŠKODA POWER s.r.o. jako vítěz výběrového řízení pověřila významnou zakázkou na realizaci opravy generátoru TG1 v Otrokovicích. Součástí našich dodávek bylo zpracování prováděcí projektové dokumentace, kompletní demontáž stávajícího zařízení kobky vývodu a Nuly a kobky vyvedení výkonu stávajícího generátoru TG1 pasového vedení, podpěrných izolátorů, přístrojových transformátorů proudu a napětí, silových kabelů vyvedení výkonu, odpojovačů, vypínače VN, stávající kabeláže el. ochran, pomocných obvodů a ovládacích kabelů, nepoužitých kabelových lávek, rozváděčů vlastní spotřeby, deblokačních skříní, konstrukcí, atd. Zodpovídali jsme rovněž za demontáž stávající budící soupravy včetně kabeláže vyjma demontáže vlastního budiče a kompletní dodávku a montáž nového zařízení kobky vývodu a Nuly", jakož i kobky vyvedení výkonu generátoru TG1 tj. vakuového vypínače, odpojovačů s el. pohonem, pasového vedení, přístrojových transformátorů proudu a napětí, podpěrných izolátorů, jednožilových vysokonapěťových kabelů pro vyvedení výkonu, úpravy řídicí skříně kobky vyvedení výkonu. Výkaz výměr VA TECH EZ zahrnoval také dodávku a montáž nových rozváděčů nízkého napětí, skříně převodových relé, úpravy řídicí skříně kobky vyvedení výkonu, kabelových tras a konstrukcí, kabeláže hlavních a pomocných obvodů a obvodů el. ochran, připojení technologických zařízení a protipožárních přepážek. Celé spektrum výkonů doplnily úpravy stávajícího osvětlení a montáž nové budící soupravy tj. instalace rozváděče budící soupravy, budícího transformátoru, pasového vedení a kompletního souboru silových a ovládacích kabelů k propojení budící soupravy s navazujícím zařízením. Zakázka, jejíž realizace začala podpisem Smlouvy o dílo v říjnu roku 2004, byla v říjnu 2005 úspěšně zakončena provedením revizí, individuálních a komplexních zkoušek a naší účastí při uvádění dodaných a instalovaných zařízení do provozu. Veškeré práce přitom probíhaly za plného provozu ostatního zařízení teplárny. Vzhledem ke spokojenosti konečného zákazníka s kvalitou a průběhem montážních prací a nabídnutou cenou získal VA TECH EZ také zakázku na opravu řídicí skříně kobky vyvedení výkonu generátoru TG2 včetně vypracování projektové dokumentace. Tato akce proběhla rovněž úspěšně a dílo bylo bez problémů předáno zákazníkovi v srpnu Za úspěšnou realizaci obou zakázek patří velký dík regionální kanceláři Plzeň, jmenovitě pánům Petrovi Smékalovi, Františkovi Kohoutovi, Jiřímu Benetkovi a Miloši Serbusovi. 12

13 PŘEDSTAVUJEME DOKONČENÉ PROJEKTY Energetika Teplárna Otrokovice PŘEDSTAVUJEME DOKONČENÉ PROJEKTY 13

14 Kotel K11 Jan Bendík Václav Jonáš Z důvodu stálé snahy o zlepšení úrovně životního prostředí a samozřejmě také nutných úspor nákladů za energie byl ve společnosti Mondi Packaging Paper Štětí a.s. instalován fluidní kotel s označením K11, který pálí kombinované palivo tedy uhlí a biomasu. Biomasou se v tomto případě rozumí kůra z odkornění, piliny, dřevěná štěpka, papír (odpad z výroby), dřevěné palety, polena, odřezky ze dřeva a biologické kaly z čistírny odpadních vod. Kotel je schopen pracovat ve třech druzích provozu umí zpracovat uhlí, biomasu a směs obou paliv, která se z provozních důvodů používá nejvíce. V letním období kotel spaluje až 75 % biomasy a pouze 25 % uhlí. V zimě je tento poměr opačný, což je dáno energetickou bilancí a výhřevností paliva. Ročně se v kotli spálí přibližně 160 tisíc tun biopaliva. Společnost VA TECH EZ se podílela jako hlavní dodavatel části elektro a měření a regulace na veškerých dodávkách a montážích kabeláže vysokého a nízkého napětí, řídicího systému a měření a regulace. Zodpovídali jsme rovněž za retrofit rozvodny 6 kv, kompletní osvětlení kotle a venkovní skládky. Instalovaný kotel funguje bez potíží a v roce 2004 dosáhl provozní spolehlivosti 99,3 %. Za bezproblémovou realizaci této z hlediska energetiky a životního prostředí zajímavé zakázky zodpovídali za naši společnost pánové Jan Bendík a Václav Jonáš. A co vlastně znamená pojem biomasa, který v poslední době slýcháme stále častěji? Biomasa je ekologický alternativní zdroj energie, který je definován jako hmota organického původu. V souvislosti s energetikou jde nejčastěji o dřevo a dřevní odpad, slámu a jiné zemědělské zbytky včetně exkrementů užitkových zvířat. Obecně rozlišujeme biomasu suchou (např. dřevo) a mokrou (např. tzv. kejda tekuté a pevné výkaly hospodářských zvířat promísené s vodou). Ze suché biomasy se působením vysokých teplot uvolňují hořlavé plynné složky, tzv. dřevoplyn. Jestliže je přítomen vzduch, dojde k hoření, tj. jde o prosté spalování. Pokud jde o zahřívání bez přístupu vzduchu, odvádí se vzniklý dřevoplyn do spalovacího prostoru, kde se spaluje obdobně jako jiná plynná paliva. Část vzniklého tepla je použita na zplyňování další biomasy. Výhodou je snadná regulace výkonu, nižší emise a vyšší účinnost. Zařízení se zplyňováním biomasy se v dnešní době používají stále více. Na první pohled se přitom neliší od běžných spalovacích zařízení. Biomasa je velmi složité palivo, protože podíl částí zplyňovaných při spalování je velmi vysoký (u dřeva 70 %, u slámy 80 %). Vzniklé plyny mají různé spalovací teploty. Proto se také stává, že ve skutečnosti hoří jenom část paliva. Podmínkou dokonalého spalování je vysoká teplota, účinné směšování se vzduchem a dostatek prostoru pro to, aby všechny plyny dobře shořely a nestávalo se, že budou hořet až v komíně. Výhřevnost dřeva a dalších rostlinných paliv kolísá nejen podle druhu dřeva či rostliny, ale navíc i s vlhkostí, na kterou jsou tato paliva citlivější. Dřevní hmota při přirozeném provětrávání pod střechou sníží svůj obsah vody na 20 % za jeden rok, řepková sláma za stejných podmínek na 13 %. Obsah energie v 1 kilogramu dřeva s nulovým obsahem vody je asi 5,2 kwh. V praxi však nelze dřevo vysušit úplně, zbytkový obsah vody tvoří asi 20 % hmotnosti suchého dřeva. Protože se při spalovacím procesu část energie spotřebuje na vypaření této vody, je nutné počítat s energetickým obsahem 4,3 až 4,5 kwh na 1 kilogram dřeva. Dřevo či sláma, jsou-li 14

15 PŘEDSTAVUJEME DOKONČENÉ PROJEKTY Energetika Kotel PŘEDSTAVUJEME DOKONČENÉ PROJEKTY i správně spáleny, jsou hned po vodíku ekologicky nejpřátelštějším palivem. Jedi-ným příspěvkem ke znečištění ovzduší jsou oxidy dusíku, které vznikají při každém spalování za přítomnosti atmosférického vzduchu. Jejich množství závisí na kvalitě spalování, zejména na teplotě. Vzhledem k tomu, že CO 2 uvolněný při spalování organické hmoty je znovu absorbován při růstu rostlin, nelze v tomto směru hovořit o problému s emisemi. 15

16 Budovy Jiří Vyskočil Nile House Jak jste se již několikrát v našem časopise dočetli, společnost VA TECH EZ se významně podílí na výstavbě rozsáhlého projektu kancelářského a administrativního centra s názvem River City Prague na pražském Rohanském ostrově, který má zcela zásadní význam pro přeměnu a modernizaci městské části Praha 8 Karlín. Po kancelářské budově s názvem Danube House následovala výstavba administrativní budovy nazvané Nile House s užitnou podla- 2 hovou plochou m. Nile House má všechny prvky, které byly prověřeny právě v budově Danube House komfortní chladicí systém, který nájemcům uspoří energetické náklady, ale také atrium, tzv. srdce budovy, jímž se pyšní i první stavba projektu River City. Ačkoliv objekt používá vzhledově podobné prvky, je jeho konstrukční řešení ještě dokonalejší. Ústředním prvkem atria je schodiště z nerezové oceli stočené do spirály. 2 Kromě m kancelářských prostor 2 poskytne Nile House také 1700 m maloobchodních ploch a 218 parkovacích míst. Nechybí ani široká nabídka služeb, které už jsou dnes u podobných center naprostou samozřejmostí. Lidé si tedy budou moci zajít do restaurace nebo si pohodlně nakoupit. Budova je pro pěší přístupná z lávky přes rychlostní komunikaci, pro auta pak z podzemní komunikace, která bude v budoucnu navazovat i na další objekty. Investorem stavby byla společnost RCP Delta s.r.o., která si jako generálního dodavatele vybrala stavební firmu Metrostav a.s./ Divize 3. Metrostav nás pověřil realizací do- Nile House 16

17 PŘEDSTAVUJEME DOKONČENÉ PROJEKTY Jak jste se již několikrát v našem časopise dočetli, společnost VA TECH EZ se významně podílí na výstavbě rozsáhlého projektu kancelářského a administrativního centra s názvem River City Prague na pražském Rohanském ostrově, který má zcela zásadní význam pro přeměnu a modernizaci městské části Praha 8 Karlín. Po kancelářské budově s názvem Danube House následovala výstavba administrativní budovy nazvané Nile House s užitnou podla- 2 hovou plochou m. Nile House má všechny prvky, které byly prověřeny právě v budově Danube House komfortní chladicí systém, který nájemcům uspoří energetické náklady, ale také atrium, tzv. srdce budovy, jímž se pyšní i první stavba projektu River City. Ačkoliv objekt používá vzhledově podobné prvky, je jeho konstrukční řešení ještě dokonalejší. Ústředním prvkem atria je schodiště z nerezové oceli stočené do spirály. 2 Kromě m kancelářských prostor 2 poskytne Nile House také 1700 m maloobchodních ploch a 218 parkovacích míst. Nechybí ani široká nabídka služeb, které už jsou dnes u podobných center naprostou samozřejmostí. Lidé si tedy budou moci zajít do restaurace nebo si pohodlně nakoupit. Budova je pro pěší přístupná z lávky přes rychlostní komunikaci, pro auta pak z podzemní komunikace, která bude v budoucnu navazovat i na další objekty. Investorem stavby byla společnost RCP Delta s.r.o., která si jako generálního dodavatele vybrala stavební firmu Metrostav a.s./ Divize 3. Metrostav nás pověřil realizací dodávek a montáží silnoproudých a slaboproudých elektroinstalací. Jednalo se především o trafostanici, rozváděče, dieselagregát, PŘEDSTAVUJEME DOKONČENÉ PROJEKTY 17

18 SERVISNÍ CENTRUM VÝROBA ROZVÁDĚČŮ Michal Arnold Projektový tým 1 Zakázka KELENFELD, CHELYABINSK Obě zakázky mají kromě zákazníka, společnosti Siemens DDIT, společné to, že jejich předmětem jsou skříně START BOXU pro nouzové olejové čerpadlo elektrárenského bloku KELENFELD v Maďarsku, respektive CHELYABINSK v Rusku. SC-VR v současné době usiluje i o další zakázky na výrobu rozváděčů pro tohoto zákazníka. 18

19 Projektový tým 2 Zakázka TISCO, LIEPAJAS V červnu, červenci a srpnu 2005 realizoval PT2 ve spolupráci s kolegy z oddělení KL7/Siemens ELIN zakázku na výrobu rozváděčů pro ocelárnu v Lotyšsku s názvem LIEPAJAS a pro ocelárnu TAYUAN ISCO (TISCO) v Číně. Rozsah těchto zakázek kapacitně vytížil naši výrobnu více než ze dvou třetin na celé tři měsíce. Vyšším dodavatelem byla v tomto případě společnost Siemens VAI. Projektový tým 3 Zakázka VTE U tří pánů V září 2005 získal PT3 pod vedením Petra Nováka pro SC-VR velmi významnou zakázku na dodávku betonové trafostanice typu BEK včetně kompletní vnitřní elektroinstalace zahrnující vysoké napětí, nízké napětí a stejnosměrné rozváděče. V nabídkovém řízení pro zákazníka, společnost EMS Česká Lípa, bylo naší velkou konkurenční výhodou technické řešení vyhovující podmínkám České republiky i místního REASu, a zejména pak jeho prezentace investorovi, německému podniku VSB Dresden. Zakázka byla dokončena v listopadu tohoto roku. SERVISNÍ CENTRUM VÝROBA ROZVÁDĚČŮ 19

20 SERVISNÍ CENTRUM VÝROBA ROZVÁDĚČŮ SC-VR Zakázka Siemens Jedním z úkolů PT2 je také starost o našeho německého zákazníka, společnost Siemens WKC v Chemnitzu (dále jen WKC). Spolupráce s touto firmou funguje už od roku 1999, kdy byla uzavřena rámcová smlouva. Za těchto šest let jsme ušli kus cesty a zaznamenali velké inovace počínaje zavedením nové výrobní technologie s názvem GILDERMEISTER (tento vysoce uznávaný koncern na celosvětovém trhu obráběcích strojů je jedním z nejdůležitějších partnerů WKC) až po zaškolení všech pracovníků pracoviště Siemens přímo u našeho zákazníka v tamní výrobě v Chemnitzu. Pracoviště Siemens pod vedením vedoucího Dušana Rehúše pracuje na rozdíl od ostatních ve zvláštním režimu. Dodávky přístrojů včetně prázdných skříní a materiálu jsou zajišťovány ze sta procent firmou WKC. Hodiny strávené na zakázce jsou fixně smluvně zajištěny, stejně jako hodinové sazby pro fakturaci podle typu jednotlivých skříní. Naše starost se tak zaměřuje především na kvalitu montáže a včasnou dodávku elektrorozváděčů přesně podle přání zákazníka. V tomto směru musí být naše výroba velmi flexibilní, jelikož dodací termíny se mění v závislosti na potřebách koncernu GILDER- MEISTER. Dalším zajímavým aspektem jsou podklady pro montáž. Nejsou jimi tradiční schémata v papírové podobě, ale počítačový program Caprro, podle něhož se naše celá výroba Siemens řídí. V tomto programu lze nalézt vše, co potřebujeme ke své práci, od materiálového listu až po liniová schémata. Vše je srozumitelně značené a jednotlivé pozice zapojení drátů vidíme na obrazovce tak, jak jdou přesně po sobě. Tímto způsobem je minimalizováno nebezpečí potenciální chyby použití špatných schémat nebo jejich neaktuálních verzí. Zároveň je však tento způsob náročný na vybavení celého pracoviště. Zakázka od WKC představuje v průběhu celého roku pětadvaceti až třicetiprocentní pokrytí kapacit SC-VR. 20

PARTNER V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

PARTNER V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ www.prvnielektro.cz PARTNER V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Systémy pro čerpání, přečerpávání a čištění průmyslových a odpadních vod Odvodňování rozsáhlých ploch První Elektro, a.s. specialista na elektrotechnologie

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru Pražská energetika a EnBW Komplexní energetická řešení šitá na míru Kdo jsme? Akcionářská struktura společnosti PRE Pražská energetika Holding, a.s. - 57,87 % Fyzické a právnické osoby - 0,87 % Spolupráce

Více

KOMPLEXNÍ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ ŠETRNÁ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

KOMPLEXNÍ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ ŠETRNÁ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ KOMPLEXNÍ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ ŠETRNÁ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ KDO JSME Předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti Cofely v ČR je Vladimír Říha. Je zkušeným manažerem v oblasti energetiky,

Více

COFELY a.s. Energetická infrastruktura Prezentace společnosti

COFELY a.s. Energetická infrastruktura Prezentace společnosti COFELY a.s. Energetická infrastruktura Prezentace společnosti 06 2014 1 COFELY tradice & prosperita 1,4 mld. Kč obrat za rok 2014 365 zaměstnanců Součást skupiny ENGIE (dříve GDF SUEZ) 1991 vznik společnosti

Více

VA TECH EZ V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

VA TECH EZ V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA VA TECH EZ 2 Výroční zpráva 2006 VA TECH EZ a.s. Výroční zpráva VA TECH EZ a.s. OBSAH Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v obchodním roce 2005/2006

Více

EBM, s.r.o. Brno působí na českém trhu od roku 1994. Zabýváme se projekční, dodavatelskou, servisní a provozní činností v investiční výstavbě.

EBM, s.r.o. Brno působí na českém trhu od roku 1994. Zabýváme se projekční, dodavatelskou, servisní a provozní činností v investiční výstavbě. Úvod EBM, s.r.o. Brno působí na českém trhu od roku 1994. Zabýváme se projekční, dodavatelskou, servisní a provozní činností v investiční výstavbě. Poskytujeme komplexní služby pro architekty, investory,

Více

HYBERNSKÁ. Investiční memorandum. Hybernská 1271/32, Praha 1, Nové Město. Administrativní budova ve strategické lokalitě v centru Prahy

HYBERNSKÁ. Investiční memorandum. Hybernská 1271/32, Praha 1, Nové Město. Administrativní budova ve strategické lokalitě v centru Prahy Investiční memorandum Hybernská 1271/32, Praha 1, Nové Město Administrativní budova ve strategické lokalitě v centru Prahy Na Perštýně 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail:

Více

Představení společnosti

Představení společnosti TOPENÍ VODA PLYN MĚŘENÍ A REGULACE ELEKTROINSTALACE PROJEKTOVÁ ŘÍZENÍ V OBORU TZB Představení společnosti www.esl.cz 04 / 2012 Přinášíme nové systémy pro technická a technologická zařízení budov. Základní

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

REFERENCE Z KLÍČOVÝCH OBLASTÍ PROJEKTOVÝCH APLIKACÍ SPOLEČNOSTI PRVNÍ ELEKTRO, a.s.

REFERENCE Z KLÍČOVÝCH OBLASTÍ PROJEKTOVÝCH APLIKACÍ SPOLEČNOSTI PRVNÍ ELEKTRO, a.s. REFERENCE Z KLÍČOVÝCH OBLASTÍ PROJEKTOVÝCH APLIKACÍ SPOLEČNOSTI PRVNÍ ELEKTRO, a.s. Kontakt: První Elektro, a.s. Bezručova 4174 430 01 Chomutov Tel. +420 474 699 260 Fax: +420 474 699 268 e-mail: prvnielektro@prvnielektro.cz

Více

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Z jakých podprogramů lze podpořit pořízení kogenerační

Více

ENERGETICKÉ STAVBY. TENZA, a.s.

ENERGETICKÉ STAVBY. TENZA, a.s. ENERGETICKÉ STAVBY ENERGETICKÉ STAVBY Tenza, a.s. patří v současné době mezi nejvýznamnější české společnosti zabývající se dodávkami velkých energetických celků v oblasti výstavby a rekonstrukce zdrojů

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Obsah 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Obchod 8Plavecký stadion Olomouc Finanční část (v příloze) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

PREZENTACE SKUPINY LUMEN

PREZENTACE SKUPINY LUMEN WWW.LUMEN.EU PREZENTACE SKUPINY LUMEN ÚNOR 2015 I. SKUPINA LUMEN působí prostřednictvím svých dceřiných společností v České republice, na Slovensku a v Polsku. Individuální projekty provádí i na Balkáně.

Více

spoleènosti Představení VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV

spoleènosti Představení VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV Představení spoleènosti VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV SMART SOLUTIONS FOR BUSINESS AND TECHNOLOGY SINCE 1990 WWW.ENIKA.CZ Výrobce bezdrátových senzorù a

Více

1.SERVIS-ENERGO, s.r.o.

1.SERVIS-ENERGO, s.r.o. 16 / E N E R G I E K O L E M N Á S 1.SERVIS-ENERGO, s.r.o. d v a c e t l e t Rok 2014 byl pro společnost 1.SERVIS-ENERGO, s.r.o. rokem jubilejním, ve kterém završila dvacet let činnosti v oblasti servisu

Více

Energetické služby se zárukou

Energetické služby se zárukou Energetické služby se zárukou BANKA BUSINESS CENTRUM Poskytovatel komplexních energetických služeb a spolehlivý dodavatel elektřiny Skupina Enel 40 98 1,9 61 73 42 zemí GW milionu milionu tisíc % na ctyrech

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo první výzvy v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurence schopnost (OPPIK) Již od 1. 6. 2015 je možno podat žádost o dotace na projekty podporující

Více

Reportingová platforma v České spořitelně

Reportingová platforma v České spořitelně Reportingová platforma v České spořitelně Agenda Implementované prostředí Cognos 8 v ČS Marek Varga, Česká spořitelna, a.s. Využití platformy Cognos z pohledu businessu Petr Kozák, Česká spořitelna, a.s.

Více

Metoda EPC Základní informace pro zákazníky

Metoda EPC Základní informace pro zákazníky Základní informace pro zákazníky Co vám může EPC přinést? Vlastníkovi objektu z veřejného nebo soukromého sektoru může EPC přinést: Moderní technické vybavení budov prostřednictvím specializované firmy

Více

CIMEX GROUP PROPERTY BOOK

CIMEX GROUP PROPERTY BOOK CIMEX GROUP PROPERTY BOOK Profil společnosti CIMEX GROUP Celková plocha pronajímatelných kancelářských prostor: 100 000 m 2 Hodnota portfolia administrativních budov CZK 4,2 miliardy Hodnota portfolia

Více

3 PROFIL SPOLEČNOSTI

3 PROFIL SPOLEČNOSTI PROFIL SPOLEČNOSTI 3 2 Základní údaje: Generální ředitel a člen představenstva: Ing. Jindřich Špringl Sídlo společnosti: Rohan Business Centre (Budova A, 6.patro) Rohanské nábřeží 671/15 186 00 Praha -

Více

Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S

Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S P R O F I L K A N C E L Á Ř E Advokátní kancelář

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

Představení BASE-ING. GmbH Člen skupiny BASE

Představení BASE-ING. GmbH Člen skupiny BASE Představení BASE-ING. GmbH Člen skupiny BASE Mnichov, Září 2009 Krátké představení skupiny BASE Začátek: Výchozí bod: Založení BASE CONSULT GmbH 1996 v Mnichově Vlastníkem řízená, samostatně financovaná

Více

Z e l e n á e n e r g i e

Z e l e n á e n e r g i e Z e l e n á e n e r g i e Předvídat směry vývoje společnosti ve stále více globalizované společnosti vyžaduje nejen znalosti, ale i určitý stupeň vizionářství. Při uplatnění takových předpovědí v reálném

Více

KONTEJNEROVÉ MIKRO-KOGENERAČNÍ JEDNOTKY

KONTEJNEROVÉ MIKRO-KOGENERAČNÍ JEDNOTKY KONTEJNEROVÉ MIKRO-KOGENERAČNÍ JEDNOTKY Energie pro budoucnost Brno 8/10/2013 1/14 Michal Schrimpel, Roman Mašika Skupina ČKD GROUP je společenství inženýrských a výrobních firem podnikajících v segmentech:

Více

Financování projektů na využití biomasy. Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč

Financování projektů na využití biomasy. Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč Financování projektů na využití biomasy Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč Co chápeme jako projekty na biomasu - Bioplynové stanice - Výroba tepla, bez a s kombinací výroby elektřiny - Projekty zpracovávají

Více

MOŽNOSTI SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY ENERGIE BUDOV

MOŽNOSTI SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY ENERGIE BUDOV INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 MOŽNOSTI SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY ENERGIE

Více

Kapitola 6. Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 1 / 5

Kapitola 6. Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 1 / 5 Kapitola 6 Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 1 / 5 Obsah 6.1 Zařízení a jeho základní parametry...3 6.2 Vstupy do zařízení...4 6.3 Zdroje znečišťování...4 6.4 Územní situace...5 6.5

Více

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a EPC Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a specializovaným dodavatelem, tj. firmou energetických služeb (ESCO Energy Services Company), zaměřený na zvyšování energetické

Více

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost - předpoklad v měsíci dubnu 2013.

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost - předpoklad v měsíci dubnu 2013. Zákon 318 ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon číslo 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů a jeho dopady na majitele nemovitostí, výrobce a provozovatele energetických

Více

Kronika projektu OPPA

Kronika projektu OPPA Kronika projektu OPPA Základní informace o projektu Název Projektu: společnostech Casablanca Registrační číslo projektu: V rámci programu: Operační program Praha Adaptabilita Prioritní osa: 1 - Podpora

Více

Zpráva o stavu managementu hospodaření s energií v Zentiva, k. s.

Zpráva o stavu managementu hospodaření s energií v Zentiva, k. s. Zpráva o stavu managementu hospodaření s energií v Zentiva, k. s. Obsah 1. Přínos implementace standardu ISO 50 001... 3 2. Popis současného stavu používání energií... 3 2.1. Nakupované energie... 3 2.2.

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

Nabídka služeb a energií v oblasti hospodárného využívání. Seminář Lednice

Nabídka služeb a energií v oblasti hospodárného využívání. Seminář Lednice Nabídka služeb a energií v oblasti hospodárného využívání Seminář Lednice Proč společnost E.ON podporuje energeticky úsporná opatření? Cílem E.ONu je nabízet zákazníkovi komplexní řešení, nejen dodávku

Více

Výroční zpráva 2014/2015

Výroční zpráva 2014/2015 Výroční zpráva 2014/2015 OBSAH 1. Úvodní slovo. 3 strana 2. Profil společnosti 4 3. Podnikatelská činnost. 5 4. Certifikáty 7 5. Významné události 8 6. Zpráva o vztazích... 10 7. Zpráva nezávislého auditora..

Více

cesta k optimalizaci nákladů

cesta k optimalizaci nákladů ENERGETICKÉ SLUŽBY cesta k optimalizaci nákladů Pavel Míčka Praha, 26.8.2008 Představení Dalkia Dalkia jako součást světové skupiny g představuje v ČR největšího nezávislého výrobce a distributora tepla

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Dne 3. 10. 2012 vyšla ve Sbírce zákonů tiskem změna pod číslem 318/2012 Sb. Platnost novely zákona je od 1. 1. 2013. Co je nového? Jen vybrané podstatné

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Možnosti využití TEPLA z BPS

Možnosti využití TEPLA z BPS Možnosti využití TEPLA z BPS Proč využívat TEPLO z bioplynové stanice Zlepšení ekonomické bilance BPS Výkupní ceny, dotace Tlak na max. využití TEPLA Možnosti využití TEPLA Vytápění objektů, příprava teplé

Více

Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce

Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce ENERGETICKÉ ÚSPORY 2. VLNA INVESTIČNÍHO ROZVOJE MĚST A OBCÍ Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce ENERGETICKÉ ÚSPORY PŘINÁŠÍ DO ČR V PODOBĚ ALTERNATIVNÍHO SCHÉMATU 80 MLD. KČ EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH PROSTŘEDKŮ

Více

STRABAG Property and Facility Services a.s.

STRABAG Property and Facility Services a.s. STRABAG Property and Facility Services a.s. Výdaje za energie vs. investice do jejích úspor Ing. Lukáš Emingr OBSAH prezentace Představení společnosti Informace o spotřebách energií Vývoj cen energií na

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

OPPIK Další výzva zveřejněna

OPPIK Další výzva zveřejněna Vážení, po první vlně vyhlášení výzev pro Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) byla v pátek 26. června 2015 zveřejněna další Výzva, a to sice k programu podpory Aplikace.

Více

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních nově vzniklých soukromých firem v pardubickém regionu založena veřejná obchodní společnost Marhold, zaměřená na podnikání

Více

REFLEXE CÍLE EU 20-20-20 PŘI PROJEKTOVÁNÍ STAVEB. Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o.

REFLEXE CÍLE EU 20-20-20 PŘI PROJEKTOVÁNÍ STAVEB. Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o. REFLEXE CÍLE EU 20-20-20 PŘI PROJEKTOVÁNÍ STAVEB Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o. Cíle 20-20-20 Podíl budov na celkové spotřebě energie v zemích EU činí 40 % Podíl na emisích CO 2 dosahuje 35-36 % Snaha o

Více

Tradice. Motory TEDOM

Tradice. Motory TEDOM motory Tradice Historie výroby motorů TEDOM navazuje na bohatou tradici výroby automobilů v Libereckém kraji, která se datuje již od roku 1906. V roce 1953 pak byla založena společnost LIAZ - Liberecké

Více

Technologie kotlů na biomasu Smart 150 500 kw Možnost umístění plynového / olejového zálohového kotle Kompletní dodávka palivového hospodářství

Technologie kotlů na biomasu Smart 150 500 kw Možnost umístění plynového / olejového zálohového kotle Kompletní dodávka palivového hospodářství Čistota přírodě Úspora klientům Komfort uživatelům MOBILNÍ KOTELNA SMART CABIN 10 00 kw Technologie kotlů na biomasu Smart 10 00 kw Možnost umístění plynového / olejového zálohového kotle Kompletní dodávka

Více

Růst provozních nákladů a cen vstupů v letech 1996-2000 PREMMI.. 2004-2020 www.infoenergie.cz portál o hospodaření energií

Růst provozních nákladů a cen vstupů v letech 1996-2000 PREMMI.. 2004-2020 www.infoenergie.cz portál o hospodaření energií Růst provozních nákladů a cen vstupů v letech 1996-2000 PREMMI internetové centrum pro energetické řízení Program energetického managementu a monitoringu Úvod Náklady na paliva, energii a vodu se stávají

Více

Ceník ekonomického software a služeb

Ceník ekonomického software a služeb 1. Dodací podmínky 6K spol. s r.o., Praha 9, Paříkova 7 Ceník ekonomického software a služeb od 15.06.2015 1.1. Předmětem dodávky ekonomického software je poskytnutí uživatelských práv k programovému vybavení,

Více

Řešení problematiky Zelená úsporám a SFŽP

Řešení problematiky Zelená úsporám a SFŽP Setkání představitelů měst a obcí Středočeského kraje a hl. m. Prahy Praha, 28. 3. 2011 Řešení problematiky Zelená úsporám a SFŽP Tomáš Chalupa Ministr životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM background Program

Více

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (CHP) Elektřina. Domy, stáje, průmysl. Sklad kvasných produktů. Přepouštění substrátu

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (CHP) Elektřina. Domy, stáje, průmysl. Sklad kvasných produktů. Přepouštění substrátu BIOPLYNOVÉ STANICE Společnost AGROMONT VIMPERK byla založena a zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích 1. července 1992 jako společnost s ručením omezeným a jako ryze český

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2007 ze dne 20. listopadu 2007, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Energy Performance Contracting

Energy Performance Contracting Energy Performance Contracting metoda financování úspor energie Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Konference energetického managementu, Litoměřice, 23.-24. října

Více

Základní charakteristika

Základní charakteristika Základní charakteristika Plynové kogenerační jednotky (KGJ) značky ADW jsou modulové stavebnicové systémy určené k zástavbě do strojoven, určené k trvalé výrobě elektřiny a tepla. Jako palivo je standardně

Více

TEDOM MICRO. Malá kogenerační jednotka

TEDOM MICRO. Malá kogenerační jednotka TEDOM MICRO Malá kogenerační jednotka energie Neplaťte za teplý vzduch! Cena elektřiny neustále roste. Její výroba přitom není efektivní. Víte, že jako zákazník platíte v ceně elektřiny i energii, kterou

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

Představení společnosti a jejích významných projektů. Dukelská třída 247/69, 614 00 Brno www.esl.cz e-mail: esl@esl.cz

Představení společnosti a jejích významných projektů. Dukelská třída 247/69, 614 00 Brno www.esl.cz e-mail: esl@esl.cz Představení společnosti a jejích významných projektů POSLÁNÍ Přinášet moderní systémy pro technická a technologická zařízení budov. VIZE Vyhledávat, vytvářet a realizovat projektové celky technických a

Více

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost, předpoklad k 1. 4. 2013

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost, předpoklad k 1. 4. 2013 Zákon 318 ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon číslo 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů a jeho dopady na majitele nemovitostí, výrobce a provozovatele energetických

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY

PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY červenec 2014 ZERO-CARBON AREA BRONX, BRNO CÍL STUDIE Shrnutí Cíl = nalezení směru - strategie rozvoje lokality jak z pohledu rekonstrukce stávajících budov, tak výstavby nových

Více

a d m i n i s t r a t i v n í b u d o v a B e r o u n

a d m i n i s t r a t i v n í b u d o v a B e r o u n Výborná dopravní dostupnost 15 minut do Prahy po dálnici D5 ke stanici metra Železniční a autobusové spojení připravovaná rychlodráha mezinárodní letiště Ruzyně dostupné do 25 minut po dálnici Hlavní silniční

Více

významné projekty v ústeckém kraji

významné projekty v ústeckém kraji významné projekty v ústeckém kraji ČEZ Teplárenská, a.s. listopad 2013 Ing. Vladimír Gult předseda představenstva a generální ředitel představení společnosti čez teplárenská Jsme přední český dodavatel

Více

Kdo jsme. Jak můžeme spolupracovat?

Kdo jsme. Jak můžeme spolupracovat? Kdo jsme Jak můžeme spolupracovat? Co nás posouvá vpřed? Baví nás inovovat, udávat trendy, hledat chytrá řešení v oblasti outsourcingu a poradenství a pomáhat tak našim klientům být úspěšnými. Ctíme hodnoty,

Více

Pohled dodavatelů energie a energetických služeb na prosazování (projektů) energetických úspor v průmyslu

Pohled dodavatelů energie a energetických služeb na prosazování (projektů) energetických úspor v průmyslu Pohled dodavatelů energie a energetických služeb na prosazování (projektů) energetických úspor v průmyslu Jan Louženský, E.ON Energie, a.s. 3.11.2015 Energetická skupina E.ON v České republice patří do

Více

SATPO consult. partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ

SATPO consult. partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ SATPO consult partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ Společnost SATPO má více než 20 let odborné praxe v řešení všech fází oceňování nemovitostí, rozvoje, plánování, řízení výstavby až po úspěšný

Více

Projekt EPC v Národním divadle aneb snížení nákladů s garancí. Ivo Slavotínek

Projekt EPC v Národním divadle aneb snížení nákladů s garancí. Ivo Slavotínek Projekt EPC v Národním divadle aneb snížení nákladů s garancí Ivo Slavotínek Modernizace energetického hospodářství Národního divadla 2 Budovy a zázemí Národního divadla Národní divadlo tvoří 4 nadzemní

Více

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu Případová studie SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu www.microsoft.cz/pripadovestudie Přehled Země: Česká republika

Více

Fúze a akvizice Restrukturalizace. Obchodní právo. Bankovnictví, finance, leasing. Nemovitosti a stavební právo. Sporná agenda, správa pohledávek

Fúze a akvizice Restrukturalizace. Obchodní právo. Bankovnictví, finance, leasing. Nemovitosti a stavební právo. Sporná agenda, správa pohledávek 2014 Obchodní právo Fúze a akvizice Restrukturalizace Bankovnictví, finance, leasing Nemovitosti a stavební právo Sporná agenda, správa pohledávek Vážené dámy, Vážení pánové, dovolujeme si vám představit

Více

Případová studie. www.softwareone.cz

Případová studie. www.softwareone.cz Případová studie Skupina Metrostav díky SoftwareONE úspěšně prošla změnou multilicenčního programu, migrací na nové produkty i optimalizací procesů v oblasti nakládání se software dle ISO 19770-1 www.softwareone.cz

Více

Nabídka zajištění dotací z EU. XXIV.výzva OPŽP. Březen 2011

Nabídka zajištění dotací z EU. XXIV.výzva OPŽP. Březen 2011 Nabídka zajištění dotací z EU XXIV.výzva OPŽP Březen 2011 Operační program životního prostředí 2007 2013 OPŽP je financován ze dvou fondů Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti Druhý

Více

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track PROCESY CO ZÍSKÁTE: Jasná pravidla pro provádění činností, uložení know-how Jasně definované zodpovědnosti za celý proces i jednotlivé kroky Zprůhlednění organizace plynoucí z jasně definovaných vstupů,

Více

PODPOROVANÁ OPATŘENÍ. Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu

PODPOROVANÁ OPATŘENÍ. Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu POPIS OBVYKLÝCH ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ PODPOROVANÁ OPATŘENÍ Rozvody elektřiny, plynu a tepla v budovách Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu Osvětlení budov a průmyslových areálů Snižování

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 14 III. Firemní dokumenty 18 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem () Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Účel programu opatření... 2 1.2. Právní

Více

TOP 10 produktů a služeb

TOP 10 produktů a služeb TOP 10 produktů a služeb pro bezpečné a efektivní IT OMEGA24 s.r.o. www.omega24.cz Kontakt: Klára Sedláková obchodní manažer +420 601 367 374 info@omega24.cz Radek Štefan jednatel +420 602 778 395 stefan@omega24.cz

Více

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU Sídlo/kancelář: Březinova 42, Brno Pobočka: Místecká 901, Paskov Česká Republika eveco@evecobrno.cz www.evecobrno.cz INTRODUCTION Společnost EVECO

Více

10 DŮVODŮ PROČ KONICA MINOLTA NAŠÍM CÍLEM JE POMÁHAT VAŠEMU PODNIKÁNÍ. KLADEME DŮRAZ NA SPOLEHLIVOST, EFEKTIVITU, BEZPEČNOST A EKOLOGII.

10 DŮVODŮ PROČ KONICA MINOLTA NAŠÍM CÍLEM JE POMÁHAT VAŠEMU PODNIKÁNÍ. KLADEME DŮRAZ NA SPOLEHLIVOST, EFEKTIVITU, BEZPEČNOST A EKOLOGII. PROČ KONICA MINOLTA NAŠÍM CÍLEM JE POMÁHAT VAŠEMU PODNIKÁNÍ. KLADEME DŮRAZ NA SPOLEHLIVOST, EFEKTIVITU, BEZPEČNOST A EKOLOGII. 1. JSME SOUČÁSTÍ SILNÉ MEZINÁRODNÍ SPOLEČNOSTI zastoupení v 171 zemích celého

Více

PROSUN KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ESS. alternative energy systems s.r.o.

PROSUN KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ESS. alternative energy systems s.r.o. PROSUN alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie nyní využíváme v oblasti instalace solárních systémů, plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel

Více

Poradenství pro snižování nákladů. Vaše úspory jsou naše starost!

Poradenství pro snižování nákladů. Vaše úspory jsou naše starost! Poradenství pro snižování nákladů Vaše úspory jsou naše starost! KDO JSME EZ Trade Center pomáhá firmám SNÍŽIT provozní NÁKLADY, čímž jim umožňuje dosáhnout VÝZNAMNÝCH ÚSPOR, které se odráží v NÁRŮSTU

Více

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ STRUKTUROVANÉ STUDIUM Délka studia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM bakalářská práce státní závěrečná

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY

PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY červenec 2014 ZERO-CARBON AREA BRONX, BRNO CÍL STUDIE Shrnutí Cíl = nalezení směru - strategie rozvoje lokality jak z pohledu rekonstrukce stávajících budov, tak výstavby nových

Více

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Biomasa aktuáln lní vývoj v ČR Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase Seminář: Technologické trendy při vytápění pevnými palivy 2010 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Výroba elektřiny z biomasy

Více

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Zpracoval(a): Ing. Tomáš Vašica Datum: 23. 9. 2015 Obsah prezentace 1. Představení projektového záměru 2. Co očekává Moravskoslezský kraj od

Více

Aliance Czech Energy Team se představuje

Aliance Czech Energy Team se představuje Aliance Czech Energy Team se představuje Aliance CET byla založena v roce 2007 podnikatelskými subjekty působícími v tržním segmentu dodavatelů zařízení do energetiky. Specializujeme se zejména, avšak

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění Tereza Nováková Úsek řízení projektů, odbor ochrany ovzduší a OZE Obsah 1. Možnosti čerpání podpory z OPŽP

Více

ing. Roman Šubrt PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

ing. Roman Šubrt PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ing. Roman Šubrt Energy Consulting o.s. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI e-mail: web: roman@e-c.cz www.e-c.cz tel.: 777 196 154 1 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Zákon 406/2000 Sb. v aktuálním znění

Více

Výrobní závod ve Výčapech. Výrobní závod v Hořovicích. Foto nahoře: Výrobní závod v Třebíči

Výrobní závod ve Výčapech. Výrobní závod v Hořovicích. Foto nahoře: Výrobní závod v Třebíči kogenerace Výroba kogeneračních jednotek je jednou z klíčových aktivit společnosti TEDOM. Zákazníci oceňují především vysokou technickou úroveň našich výrobků, jejich spolehlivost a profesionální servisní

Více

Zavedení e-learningu

Zavedení e-learningu Zavedení e-learningu Česká pojišťovna snižuje díky e-learningu náklady na školení svých pracovníků Přehled Země: Česká republika Odvětví: Bankovnictví a finance Profil zákazníka Česká pojišťovna a.s. je

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

Energetický management Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) Energetické audity (EA) Termovizní snímkování

Energetický management Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) Energetické audity (EA) Termovizní snímkování Energetický management Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) Energetické audity (EA) Termovizní snímkování Nabízíme Vám kvalitní a odborné zpracování studií, posudků a jiných expertních dokumentů

Více

KOGENERACE PLYNOVÉ MOTORY

KOGENERACE PLYNOVÉ MOTORY KOGENERACE PLYNOVÉ MOTORY SPOLEHLIVOST ŽIVOTNOST ZÁRUKY BIOPLYNOVÉ STANICE ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD SKLÁDKY PRŮMYSL KOMFORT FLEXIBILITA APLIKACE VÝKONY MOTORY KONTAKTY SLYŠELI JSTE, ŽE KOGENERACE JE JEDNODUCHÁ.

Více

Kogenerační jednotky KARLA ENERGIZE

Kogenerační jednotky KARLA ENERGIZE power f o r f u t u r e Kogenerační jednotky KARLA ENERGIZE KATALOG 2015 ENERGIZE power for Karla Energize to jsou flexibilní řešení projekcí, dodávek, provozu a údržby vlastních kogeneračních a trigeneračních

Více

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Aktuáln lní vývoj v energetickém m využívání biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Úvod Státní energetická koncepce Obsah prezentace Národní program hospodárného nakládání s energií

Více

Kotle na biopaliva. KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw. dřevní štěpka, pelety, brikety

Kotle na biopaliva. KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw. dřevní štěpka, pelety, brikety Kotle na biopaliva dřevní štěpka, pelety, brikety KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw Plně automatické kotle na štěpku, dřevěné a slaměné pelety a brikety s výkonem 350 1000 kw Kotle značky KSM-Stoker vyrábí

Více

a rl ~ ll ll ll ll.. ll ll ll ~ fil g ~ IČ':-DIC : II spoi~gnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ll soudem v Jil

a rl ~ ll ll ll ll.. ll ll ll ~ fil g ~ IČ':-DIC : II spoi~gnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ll soudem v Jil Příloha č. 13 Příloha č. 13 Vzor protokolu o provedeném odstranění vad a nedodělků {"Protokol") sepsaný níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami Městská část Praha 8 se sídlem: Praha 8- Libeň, Zenklova

Více