Informační technologie by měly být jedním ze zdrojů konkurenční výhody podniku! (Rozhodně by neměly být příčinou problémů!)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační technologie by měly být jedním ze zdrojů konkurenční výhody podniku! (Rozhodně by neměly být příčinou problémů!)"

Transkript

1 Informační technologie by měly být jedním ze zdrojů konkurenční výhody podniku! (Rozhodně by neměly být příčinou problémů!) RNDr. Martin Ohlídal, MBA Senior Business Consultant LogicaCMG 1

2 Co je a co není konkurenční výhoda? Negativní (neexistuje nebo nefunguje správně) Neutrální (nepřináší výhody ani problémy) Výhodný (přináší výhodu pro firmu) Interně (důsledky dovnitř firmy) Externě (důsledky mimo firmu) Řada společností se nenamáhá definovat, co je NEVÝHODA, kterou by měly IT/IS vyřešit. Za takové situace jen stěží mohou určit jakou VÝHODU by měly IT/IS přinést. 2

3 Konkurenční výhoda není vše, co nám zrovna dobře funguje. Musí být KONKURENČNÍ VÝHODA STRATEGIE KLÍČOVÉ FAKTORY ÚPĚCHU NAŠE SCHOPNOSTI = KOMPETENCE ZDROJE SPOLEČNOSTI HMOTNÉ FYZICKÉ FINANČNÍ NEHMOTNÉ TECHNOLOGIE REPUTACE KULTURA LIDSKÉ LIDSKÉ SPEC. DOVEDNOSTI A ZNALOSTI KOMUNIKACEA A SPOLUPRÁCE MOTIVACE Nenapodobitelná, Trvalá, Relevantní apřivlastnitelná [Robert M. Grant; Contemporary strategy analysis, Blackwell Publishers 1998]. 3

4 Bežně uváděné důvody pro nákup IT/IS IT/IS bude šetřit firmě peníze IT/IS poskytne lepší informace pro řízení IT/IS bude mít příznivý vliv na hospodářský výsledek firmy IT/IS bude znamenat konkureční výhodu pro naši společnost???????? jsou konkurenční výhodě velmi vzdáleny. 4

5 Příklad 1- Výrobce technických plastů pro automobilový průmysl Společnost dodávající technické a pohledové plastové díly do automobilního sektoru V oboru je vysoká míra konkurence. Podíl lidské práce významně prodražuje produkci Největší počáteční investice představují technologie, které značným tempem morálně stárnou Požadavek na efektivitu narůstá s cenovým tlakem koncových výrobců automobilů. Vyjednávací pozice je slabá proti klientům (automobilky a jejich prvo-sledoví dodavatelé) i dodavatelům (chemické koncerny, výrobci technologií, dodavatelé lisovacích nástrojů). Kde tedy najít zdroj konkurenční výhody? 5

6 Příklad 1- Co je zde zdrojem konkurenční výhody? Při stavbě nového provozu a pořizování technologií byl stanoven jasný cíl = informační systém v přímé vazbě na produkci. Všechna technologická zařízení (lisy) jsou svojí řídící jednotkou propojena do informačního systému. Informační systém je postaven na principech Balanced scorecard BSC. Provozní část sbírá data rovnou z provozu 6

7 Co je konkurenční výhoda v masové produkci tohoto typu? Kritickým parametrem je využití strojů měřitelné třeba s pomocí OEE (overall equipment efficiency) %Výkonu X % fondu strojového času X % zmetkovitosti Konkurenční výhoda vzniká tehdy, když firma na plný výkon realizuje větší % fondu strojního času než konkurence při srovnatelné nebo nižšímíře zmetkovitosti. Jak toho dosáhnout? 7

8 Příklad 1 Jak dosáhnout konkurenční výhody? finance zákazníci procesy zlepšování Důsledně sledovat, měřit a řídit vytížení strojů! 8

9 Příklad 2 Dceřinná společnost nadnárodního koncernu Využívají stejný IS jako mateřská společnost, ale na řízení výroby vyvinuli vlastní aplikaci. Přesto, že nejlépe implementovaný je finanční modul IS, jsou věci okolo finančního řízení zajišťovány mimo systém. Tento systém jim formou outsourcingu poskytuje jiná z dcer centrály. Jsou hrdí na důkladný reporting centrále, ale většinu dat pořizují mimo systém. Neoficiálně si většina manažerů stěžuje, jak jim reportování ubírá čas a síly. 9

10 Příklad 2 - Aplikační pokrytí potřeb firmy (výroba je zcela mimo) Využití možností IS v oblasti financí je slabé a jsou využívána dodatečná řešení Pokrytí aplikacemi je heterogenní = zvýšené nároky na integrační vazby Pokrytí nevýrobních procesů ERP systémem Řízení IS/IT Řízení jakosti 100% 80% 60% 40% Finance a controlling Údržba strojů a zařízení Nevýrobní proces Finance a controlling Řízení jakosti Údržba strojů a zařízení Prodej Skladování Nákup Hlavní používané aplikace ERP, Cognos DW, SQL, Portál, Multicash, Access, Excel Excel, Visual Basic for applications, Cognos DW, EISOD TIS, ERP ERP, HP, Cognos DW, Excel ERP ERP, Excel Řízení lidských zdrojů 20% 0% Prodej Životní prostředí BOZP EVI, Corel Draw, Excel, ERP Excel, TARGET BOZP Skladování Údržba budov ERP, Portál, Excel Řízení lidských zdrojů Excel, TARGET, Access Údržba budov Životní prostředí Nákup Řízení IS/IT Excel, Portál, speciální aplikace 10

11 Příklad 2 Finanční reporting o kohoutkovi a slepičce Stejná lokalita Sídlo firmy IS firma Export dat SQL Export dat MS Excel Export dat IS centrála Export dat Access 11

12 Co je a co není konkurenční výhoda? Negativní (neexistuje nebo nefunguje správně) Neutrální (nepřináší výhody ani problémy) Výhodný (přináší výhodu pro firmu) Interně (důsledky dovnitř firmy) -1 Příklad Externě (důsledky mimo firmu) -2 1 Příklad 31 Někdo má výhodu a jiný štěstí, že nedopadl ještě hůř! PROČ??? 12

13 Jak hledat v IT/IS konkurenční výhodu? Toky INFORMACÍ ICT/IS Toky MATERIÁLŮ A ZBOŽÍ?ŁICT/IS Toky FINANCÍ ICT/IS Dodavatelé Dopravci Výrobci a finalisté Distributoři/ Velko obchodníci Prodejci/ Malo obchodníci Zákazníci ICT - představuje neuronovou síť firemního organismu ( někdy i zboží se dá vyrobit po drátě.) 13

14 Navzdory tomu IT/IS má jen okrajovou roli ve strategickém řízení firem Řada manažerů zaměňuje znalost IT/IS za znalost toho jak využít IT ve prospěch podnikání a fungování společnosti. Jen 25% manažerů jsou zkušení uživatelé IT/IS, kteří jsou schopni používat IT/IS ke zvyšování své osobní efektivity a k lepšímu řízení společnosti. Méně než 40% firem využívá svoje firemní IT/IS k získávání a zpracování interních a externích podkladů pro přípravu strategie a podnikatelského plánu. Méně než 10% společností používá IT/IS k systematickému vyhodnocování a monitorování plnění strategických cílů tak, aby tyto výsledky sloužili pro průběžnou řídící praxi jejich manažerů. 14

15 Jak může dobrá nervová soustava zajistit konkurenční výhodu? Přehlednost - Informace, o kterých manažer neví mu neumožňují jednat. Rychlost -Informace, které přicházejí pozdě vedou manažery ke špatným rozhodnutím. Pružnost -Informace, které jsou vnevhodné formě či struktuře ztěžují správné rozhodování avčasnou reakci. 15

16 Většina společností však tyto nároky na svůj systém informací neaplikuje. Nejlépe si firmy v České republice stojí v oblasti odpory svých klíčových procesů. Téměř 60% firem má systémy, které jsou koncipovány a umožňují podporovat klíčové procesy většinou provozního charakteru. Ale jen málo přes 20% firem má stanovena výkonnostní měřítka, kterými by hodnotila tyto IT/IS resp. jejich průběžnou výkonnost. Méně než 30% společností využívá IT/IS jako nástroj manažerského reportingu i v jiných než čistě finančních oblastech. Systémy shromažďují data, se kterými se nepracuje. 16

17 Některé důležité parametry nejsou ani sledovány ani řízeny, Jen zhruba 15% firem shromažďuje a zpracovává svá obchodní data s pomocí IT/IS tak, aby bylo možné měřit a monitorovat přímá či nepřímá měřítka spokojenosti zákazníků. Jen málo pod 40% společností je schopno komplexně řídit svoje lidské zdroje spomocí IT/IS. Jen výjimečně méně než v 5% případů monitorují firmy spomocí svých IT/IS vliv svého působení na svoje okolí a životní prostředí. přestože právě nasazení IT/IS k tomu dává jedinečnou příležitost. 17

18 Celkové využití IT/IS k řízení neodpovídá ani možnostem, Jak firmy využívají IT/IS k řízení klíčových aspektů podnikání Řízení otázek životního prostředí Řízení vztahů se zákazníky Komplexní řízení a měření výkonnosti firmy Řízení vztahů se zaměstnanci Vrcholové řízení společnosti Řízení lidských zdrojů Správa hmotných zdrojů Strategické a dlouhodobé plánování Řízení firemních procesů 0% 20% 40% 60% 80% 100% vůbec dokonale ani faktickým potřebám! 18

19 Řízení IT/IS je často neadekvátní Ve více než 70% společností není IT manažer/ředitel členem nejvyššího vedení. Méně než třetina podniků buduje své informační systémy na základě dlouhodobé strategie vycházející z celkové podnikatelské strategie. Většina podniků pojala IT/IS jako tradiční aktivum, majetek, který je: ve více než 55% společností systematicky spravován a ošetřován. pouze 30% společností věnuje trvalou pozornost rozvoji lidských zdrojů v oblasti IT pouze 20% z nich se snaží nějakým způsobem měřit svůj lidský potenciál vtéto oblasti ajeho výsledky. Ve více než 60% firem není IT/IS řízeno procesním způsobem a téměř stejné procento firem neplánuje IT ve vazbě na strategické potřeby svého podnikání. V méně než 10% firem jsou jasně definovány úrovně poskytovaných služeb ostatním vnitřním útvarům společnosti. a zcela odporuje proklamovaným záměrům při jeho pořízení 19

20 Řízení se neopírá o IT/IS a Do jaké míry umí firmy využívat IT/IS k řízení Jak jsou firmy schopny efektivně řídit své IT/IS? Velmi dobře Velmi špatně 0% 10% 20% 30% 40% 50% 40% 30% 20% 10% 0% a IT/IS na oplátku není řízeno! 20

21 LogicaCMG má pro své klienty řešení. Je IT/IS řízeno podle nejlepších praxí? MODEL EFQM IT Business Excelence Podporuje IT/IS Excelenci společnosti Informační struktura Podporuje plánování? Podporuje realizaci? Umožňuje měřit výsledky? Umožňuje zlepšovat? 21

22 Co dělat, aby se konkurenční výhoda s pomocí IT/IS dala uskutečnit? i. Podporovat strategické a vrcholové řízení spomocí IT/IS ii. Využívat data, která se v informačních systémech shromažďují a zpracovávají iii. Nasadit IT/IS v oblastech řízení, které mají zásadní význam (a jsou dnes přehlíženy) iv. Mít odpovídající formy a způsoby řízení firemního IT/IS 22

23 IT/IS není rozhodně pro kočku, ale je nezbytné vědět proč ho máme! 23

24 Děkuji za pozornost RNDr. Martin Ohlídal, MBA Senior Business Consultant, LogicaCMG, s.r.o. TEL Mob

Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP. Bc. Mária Štafurová

Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP. Bc. Mária Štafurová Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP Bc. Mária Štafurová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Předkládaná práce je věnována problematice měření výkonnosti v podniku

Více

Systémová integrace a řízení IT 2014

Systémová integrace a řízení IT 2014 ZVLÁŠTNÍ NEPRODEJNÁ PŘÍLOHA ŘÍJEN 2014 Systémová integrace a řízení IT 2014 Nové výzvy systémové integrace Jak řízení IT ovlivňuje konkurenceschopnost Srovnání ITIL, ISO 20000 a COBIT Nové výzvy systémové

Více

Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

METODIKY ŘÍZENÍ ICT: ITIL, COBIT, IT GOVERNANCE

METODIKY ŘÍZENÍ ICT: ITIL, COBIT, IT GOVERNANCE METODIKY ŘÍZENÍ ICT: ITIL, COBIT, IT GOVERNANCE Jednou z klíčových úloh systémové integrace je efektivní řízení fungování IT v podniku. V konečném důsledku se jedná o poměrně složitý proces, do kterého

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

Návrh implementace metody BSC v podmínkách Českých drah, a.s. Bc. Eva Brablíková

Návrh implementace metody BSC v podmínkách Českých drah, a.s. Bc. Eva Brablíková Návrh implementace metody BSC v podmínkách Českých drah, a.s. Bc. Eva Brablíková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Cílem této diplomové práce je vytvoření návrhu implementace metody Balanced Scorecard

Více

PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA

PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA č.4 Vzdělávání a rozvoj stážistů a garantů Tento sešit se zabývá vzděláváním a rozvojem jak garantů, tak stážistů. Nejdříve se věnuje analýze vzdělávacích potřeb, plánování

Více

Evropský polytechnický institut, s. r. o., Kunovice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Evropský polytechnický institut, s. r. o., Kunovice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Evropský polytechnický institut, s. r. o., Kunovice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Červen 2009 Karel PERZL Evropský polytechnický institut, s. r. o. Kunovice Studijní obor: Ekonomická informatika Podnikový informační

Více

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová Požadavky na informační systém pro řízení lidských zdrojů Martina Šrotířová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce zdůrazňuje význam, úlohu a jednotlivé činnosti řízení lidských zdrojů v organizaci.

Více

Otázky z předmětu Podnikové informační systémy

Otázky z předmětu Podnikové informační systémy 1 Otázky z předmětu Podnikové informační systémy 1. Jaké jsou hlavní vývojové etapy podnikových informačních systémů a zásady jejich členění? Automatizované systémy řízení (ASŘ) podpora všech stupňů řízení,

Více

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jiří Sláma Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: Název sady DUM: Název a adresa školy: Registrační číslo projektu: Číslo a název šablony: Obor vzdělávání: Tematická oblast ŠVP: Předmět a ročník Autor: VY_32_INOVACE_STR_1

Více

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o.

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o. PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Mag Consulting s.r.o. Praha 2008 Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2008. Staroměstské náměstí 6,

Více

OBSAH Průvodce září prosinec 2011

OBSAH Průvodce září prosinec 2011 2 OBSAH Průvodce září prosinec 2011 KVALITA 5 MANAŽER KVALITY (EOQ) 5 ZDOKONALOVACÍ KURZ PRO TECHNIKY A KONTROLORY KVALITY 5 ŠKOLENÍ MISTRŮ 6 PŘÍPRAVA AUDITORŮ QMS (EOQ) 7 ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACE AUDITORŮ

Více

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman Podnikatelský plán malého a středního podniku Tomáš Toman Bakalářská práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 2 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 3 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. PŘÍNOSY METODY TPM VE ŠKODA AUTO a.s.

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. PŘÍNOSY METODY TPM VE ŠKODA AUTO a.s. ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: 6208R087 Podniková ekonomika a management obchodu PŘÍNOSY METODY TPM VE ŠKODA AUTO a.s. Luděk PIESCHE Vedoucí

Více

informační technologie pro úspěšné firmy

informační technologie pro úspěšné firmy Výroční zpráva 2013 informační technologie pro úspěšné firmy Obsah 1. Úvodní slovo ředitele společnosti 5 2. Základní údaje o společnosti 6 Společníci 6 Management společnosti a statutární orgány 6 Organizační

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomie a managementu MARKETING STUDIJNÍ TEXT PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA Ing. Vladimír Křesťan 2008 Ing. Vladimír Křesťan MARKETING 1. vydání Vydala Vysoká

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005 Bc. Tomáš Zajíček Diplomová práce 2010 Příjmení a jméno: Zajíček Tomáš Obor: Řízení jakosti P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Příloha. 3 k materiálu Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Část 2.: Návrh opatření Předkládá Ing. Luděk Kryšpín Datum vydání: 1. 12. 2014 (verze 1.04) - 1 - Údaje o zhotoviteli PADCOM,

Více

13 / Ilustrace využití jazyka R. 14 / Projekt GloNet. 16 / Mobilní aplikace

13 / Ilustrace využití jazyka R. 14 / Projekt GloNet. 16 / Mobilní aplikace 2013/2014 Komix Fórum Vážení čtenáři, přemýšlíte někdy o tom, pro koho má vaše práce smysl? My v KOMIXu ano. Je pro nás důležité vědět, že tady nejsme kvůli tomu, abychom dělali business, nýbrž proto,

Více

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová Komparace účetních software z pohledu podnikatele Lucie Sekerová Bakalářská práce 2014 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle

Více

Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace

Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace diplomová práce Autor práce: Jitka Dědičová

Více

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu ERP Systems and Possible Cloud

Více

PŘEDPLAŤTE SI HR FORUM

PŘEDPLAŤTE SI HR FORUM Speciální příloha časopisu Publikace je samostatně neprodejná informační systémy v kostce Finanční přínos informačních systémů pro společnosti Josef Švenda Umožňujeme strategické plánování Přehledná tabulka

Více

Optimalizace systému řízení kvality na vysokých školách. Bc. Nikol Trochtová

Optimalizace systému řízení kvality na vysokých školách. Bc. Nikol Trochtová Optimalizace systému řízení kvality na vysokých školách Bc. Nikol Trochtová Diplomová práce 2015 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá optimalizací systému řízení kvality na vysokých školách. Teoretická

Více