Erste Bank: provozní výsledek za první tři čtvrtletí dosáhl rekordního výsledku i přes turbulence na trzích

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Erste Bank: provozní výsledek za první tři čtvrtletí dosáhl rekordního výsledku i přes turbulence na trzích"

Transkript

1 Vídeň, 30. října 2007 Erste Bank: provozní výsledek za první tři čtvrtletí dosáhl rekordního výsledku i přes turbulence na trzích HLAVNÍ UDÁLOSTI PRVNÍCH DEVÍTI MĚSÍCŮ : Čistý úrokový výnos se zvýšil o 25,8 % z 2 261,5 mil. EUR na 2 844,1 mil. EUR (bez zahrnutí BCR o 7,5 % na 2 430,8 mil. EUR) Čisté příjmy z poplatků a provizí se zlepšily o 30,7 % z 1 036,5 mil. EUR na 1 354,2 mil. EUR (bez zahrnutí BCR o13,3 % na 1 174,4 mil. EUR) Provozní výnosy vzrostly o 28,8 % ze 3 511,1 mil. EUR na 4 522,6 mil. EUR (bez zahrnutí BCR o 9,5 % na 3 844,2 mil. EUR) Všeobecné administrativní náklady vzrostly o 28,8 % z 2 104,3 mil. EUR na 2 709,9 mil. EUR (bez zahrnutí BCR o 10,9 % na 2 334,2 mil. EUR) Zisk před zdaněním vzrostl o 29,1 % z 1 046,2 mil. EUR na 1 350,7 mil. EUR (bez zahrnutí BCR o 5,0 % na 1 098,7 mil. EUR) Čistý zisk po menšinových podílech vzrostl o 27,9 % z 655,3 mil. EUR na 837,9 mil. EUR (bez zahrnutí BCR o 5,8 % na 693,3 mil. EUR) Poměr nákladů k výnosům se mírně zvýšil z 59,5 % za celý rok 2006 na nynějších 59,9 % Návratnost kapitálu (cash) se zlepšila z 13,8 % (vykázané ROE: 13,7 %) za celý rok 2006 na nynějších 14,0 % (vykázané ROE: 13,5 %) Celková bilanční suma dosáhla 200,6 mld. EUR (10,4 %) po 181,7 mld. EUR na konci roku Cash zisk na akcii vzrostl z 2,20 EUR na 2,80 EUR (vykázaný zisk na akcii: 2,69 EUR) Ukazatel kapitálové přiměřenosti (od roku 2007 podle Basel II) se snížil oproti konci roku 2006 z 6,6 % na 6,2 %, ukazatel solventnosti na nynějších 9,4 % (konec roku 2006: 10,3 %). Pokud není uvedeno jinak, pak se všechny srovnávané položky výsledovky vztahují k prvním devíti měsícům 2006 a položky rozvahy ke konci roku Výsledek za první tři čtvrtletí ukazuje, že zaujímáme velmi dobrou pozici. S ohledem na turbulence na finančních a úvěrových trzích jsme na dosažený provozní výsledek obzvláště hrdí. Znovu se tak ukázala síla našeho obchodního modelu, který nám dlouhodobě zajišťuje solidní růst a nenutí nás investovat do rizikových cenných papírů a úvěrových derivátů. Velmi potěšující jsou příspěvky z Maďarska, Chorvatska a zejména z České republiky. Také výsledky rumunské Banca Comercială Romană nám ukazují, že se proces integrace vyvíjí správným směrem, komentoval Andreas Treichl, generální ředitel Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG vývoj obchodů za první tři čtvrtletí. Vývoj ve třetím čtvrtletí je obzvláště potěšující, neboť jsme s 613,0 mil. EUR dosáhli nejen rekordní hodnoty provozního výsledku, ale také se 1 Při srovnávání změn je nutno zohlednit skutečnost, že oproti srovnávanému období roku 2006 je do účetní závěrky skupiny Erste Bank poprvé zahrnuto více dceřiných společností: Banca Comercială Română (BCR) od 12. října 2006, Erste Bank Ukrajina od 24. ledna 2007, Diners Club Adriatic Chorvatsko od 2. dubna 2007 a ABS Banka v Bosně koupená Steiermärkische Sparkasse od 3. dubna Protože má zahrnutí BCR do účetní závěrky výrazný dopad na výsledky (dopad ze zahrnutí Erste Bank Ukrajina, Diners Club Adriatic Chorvatsko a ABS Banky v Bosně je zatím velmi malý), byly u změn ve výkazu zisku a ztrát uvedeny rovněž hodnoty bez zahrnutí BCR. Hodnoty v rozvaze jsou srovnávány s hodnotami k 31. prosinci 2006, které již zahrnovaly BCR. Podle nových účetních standardů IAS 19 (Platby zaměstnancům) se mohou pojistně matematické zisky a ztráty při vypočítávání dlouhodobých personálních rezerv vyúčtovat s kapitálem bez dopadu na výsledky. Erste Bank převzala tyto standardy v roce V rámci příprav na povinnou aplikaci účetních standardů IFRS 7 (údaje k finančním nástrojům) od 1. ledna 2007 uvedla skupina Erste Bank ve své účetní závěrce za rok 2006 podstatně více podrobností v rozvaze a ve výkazu zisků a ztrát. Vedle zahrnutí společnosti BCR do účetní závěrky byla do komentáře k výsledkům jednotlivých segmentů zavedena nová alokace vlastního kapitálu. Všechny srovnávací hodnoty a procentuální změny se vztahují k údajům za první tři čtvrtletí 2006 upraveným v souladu s těmito změnami. Detailní informace k těmto změnám jsou obsaženy v tiskové zprávě z 30. ledna 2007, která je k dispozici na webových stránkách Erste Bank ( Strana 1/21

2 nám podařilo zvýšit podíl čistého úrokového výnosu a čistých příjmů z poplatků a provizí na celkovém výsledku, pokračoval Treichl. Shrnutí Přestože je třetí čtvrtletí tradičně nejslabším čtvrtletím v roce, tentokrát bylo nejsilnější. Navzdory nepříznivé situaci na trhu byl čistý zisk po menšinových podílech s 271,9 mil. EUR o 3,0 % vyšší než v předchozím čtvrtletí. Celkem činí výsledek za první tři čtvrtletí 2007 s 837,9 mil. EUR o 27,9 % více než ve srovnatelném období minulého roku. Provozní výsledek se přitom - navzdory zatížení restrukturalizačními a transformačními náklady v BCR ve výši 36,4 mil. EUR - ještě výrazněji zvýšil o 28,9 % na 1 812,7 mil. EUR, což potvrzuje zlepšenou kvalitu růstu založenou především na čistém úrokovém výnosu a čistých příjmech z poplatků a provizí. Poměr nákladů k výnosům se za období od ledna do září navzdory zatížení již zmíněnými restrukturalizačními a transformačními náklady - podařilo udržet na úrovni srovnatelného období minulého roku (59,9 %). Z toho vyplývá pro první tři čtvrtletí roku 2007 návratnost kapitálu (cash) ve výši 14,0 % (vykázaná hodnota 13,5 %) oproti 13,8 % (vykázaná hodnota 13,7 %) za celý rok Cash zisk na akcii činil v prvních třech čtvrtletích ,80 EUR (vykázáná hodnota 2,69 EUR) oproti 2,20 EUR (cash hodnota a vykázáná hodnota) ve stejném období minulého roku. Výhled Jak již Erste Bank uvedla na Dni kapitálových trhů 21. září 2007 v Bratislavě, chce Erste Bank v důsledku dobrých operativních výnosů v celé skupině navzdory nepříznivé situaci na trhu zvýšit čistý zisk za rok 2007 o minimálně 25 %. Prezentací výsledků za třetí čtvrtlettí 2007 byly upřesněny střednědobé cíle do roku 2009: V důsledku podstatně nižšího růstu nákladů se předpokládá roční nárůst čistého zisku v roce 2008 o minimálně 20 % a v roce 2009 o minimálně 25 %. Poměr nákladů k výnosům se do roku 2009 sníží pod hodnotu 55 %. Návratnost kapitálu, která v předchozím roce v důsledku navýšení kapitálu výrazně klesla, by měla v roce 2009 opět dosáhnout hodnoty v rozmezí 18 % a 20 %. Strana 2/21

3 I. VÝVOJ VÝSLEDKU DETAILU in EUR Mio změna Čistý úrokový výnos 2 844, ,5 25,8% Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám -335,9-331,2 1,4% Čisté příjmy z poplatků a provizí 1 354, ,5 30,7% Čistý zisk z obchodních operací 292,0 187,8 55,5% Všeobecné administrativní náklady , ,3 28,8% Výnosy z pojišťovací činnosti 32,3 25,3 27,7% Ostatní provozní výsledek -126,1-29,4 nm Zisk před zdaněním 1 350, ,2 29,1% Čistý zisk po menšinových podílech 837,9 655,3 27,9% Čistý úrokový výnos Čistý úrokový výnos se zvýšil o 25,8 % z 2 261,5 mil. EUR v předchozím roce na nynějších 2 844,1 mil. EUR, především díky trvající silné poptávce po úvěrech v dceřiných společnostech ve střední a východní Evropě, ale také díky rostoucím úrokovým sazbám. I bez zahrnutí BCR byl nárůst se 7,5 % na 2 430,8 mil. EUR velmi uspokojivý. Čistá úroková marže (čistý úrokový výnos v procentech průměrných úročených aktiv) se znovu zlepšila z 2,24% v prvních třech čtvrtletích 2006 (2,31 % za celý rok 2006) na 2,42 %, což je z velké části výsledkem zahrnutí BCR. Průměrná úroková marže v Rakousku (zhruba 1,6 %) mírně poklesla, což bylo způsobeno především tím, že odpadly pozitivní investiční efekty z navýšení kapitálu v prvním čtvrtletí roku Průměrná úroková marže v zemích střední a východní Evropy vzrostla z 3,6 % ve srovnatelném období 2006 na nynější 4,0 % za první tři čtvrtletí Čisté příjmy z poplatků a provizí Čisté příjmy z poplatků a provizí se zvýšily celkem o 30,7 % z 1 036,5 mil. EUR na 1 354,2 mil. EUR (bez zahrnutí BCR o 13,3 % na 1 174,4 mil. EUR). Uspokojivého nárůstu bylo přitom dosaženo v oblasti úvěrových obchodů (+71,2 %, bez zahrnutí BCR +14,7 %) a v oblasti platebního styku (+39,2 %, bez zahrnutí BCR +15,7 %), kde byl silný nárůst zaznamenán především v obchodu s platebními kartami (+56,9%, ohne BCR +34,9%). K dobrému výsledku čistých příjmů z poplatků a provizí přispěly v první řadě dceřiné společnosti v Maďarsku a v Chorvatsku. Česká spořitelna dosáhla při srovnání třetího čtvrtletí 2007 se třetím čtvrtletím 2006 nárůstu ve výši 13,3 %. Strana 3/21

4 v mil. EUR změna Úvěrové obchody 250,0 146,0 71,2% Platební styk 535,2 384,6 39,2% Obchody s cennými papíry 386,2 335,1 15,2% Obchody investičních fondů 176,5 159,3 10,8% Poplatky za správu cenných papírů (custodial fees) 39,8 39,0 2,1% Brokerské poplatky 169,9 136,8 24,2% Pojišťovací obchody 48,9 49,7-1,6% Zprostředkování stavebního spoření 21,6 21,8-0,9% Obchodování s cizími měnami 27,5 28,1-2,1% Obchody investičních bank 20,6 16,6 24,1% Ostatní 64,2 54,6 17,6% Celkem 1 354, ,5 30,7% Čistý zisk z obchodních operací Jak se dalo čekat, vedly turbulence na trhu k poklesu obchodních operací ve třetím čtvrtletí Přesto se celková hodnota čistého zisku z obchodních operací všech tří čtvrtletí zvýšila oproti srovnatelnému období předchozího roku o 55,5 % ze 187,8 mil. EUR na 292,0 mil. EUR (bez zahrnutí BCR o 14,3 % na 214,6 mil. EUR). Pojišťovací obchody Výnosy z pojišťovacích obchodů se podařilo zvýšit o celkem 27,7 % z 25,3 mil. EUR na 32,3 mil. EUR. Bez zahrnutí BCR byl zaznamenán mírný pokles o 3,6 % na 24,4 mil. EUR, který byl způsoben především zatížením výnosů oceňováním cenných papírů v důsledku nárůstu úroků. Všeobecné administrativní náklady v mil. EUR změna Personální náklady 1 588, ,7 28,9% Ostatní administrativní náklady 833,8 624,4 33,5% Mezisoučet 2 421, ,1 30,5% Odpisy 288,1 248,2 16,1% Celkem 2 709, ,3 28,8% Všeobecné administrativní náklady se zvýšily celkem o 28,8 % z 2 104,3 mil. EUR na 2 709,9 mil. EUR. Nadprůměrný nárůst ostatních administrativních nákladů byl částečně způsoben dodatečnými náklady na skupinové projekty jako investice do budoucího zvýšení efektivity. Kromě toho je tato položka silně zatížena dosud realizovanými restrukturalizačními a transformačními náklady v BCR (za první tři čtvrtletí 2007 zhruba 36,4 mil. EUR). Bez zahrnutí BCR by se všeobecné administrativní náklady zvýšily o 10,9 % na 2 334,2 mil. EUR. Bez zahrnutí BCR a nákladů na menší dceřiné společnosti Erste Bank získané v roce 2007 (Erste Bank Ukrajina, Diners Club Adriatic v Chorvatsku a ABS Banka v Bosně) by nárůst všeobecných administrativních nákladů činil pouze 9,8 % (2 310,8 mil. EUR). Strana 4/21

5 Personální náklady vzrostly o 28,9 % z 1 231,7 mil. EUR na 1 588,0 mil. EUR (bez zahrnutí BCR o 8,9 % na 1 341,5 mil. EUR). Ve střední a východní Evropě se do nákladů promítlo zavedení složek mzdy závislých na výkonu, vyplacení finančního odškodnění pro odcházející zaměstnance BCR a rozšiřování sítě poboček v Rumunsku a na Ukrajině. Vývoj počtu zaměstnanců 2 září 07 prosinec 06 změna Osoby zaměstnané ve skupině Erste Bank ,3% Rakousko včetně spořitelen křížového garančního systému ,8% Erste Bank AG včetně rakouských dceřiných 4,4% společností Spořitelny křížového garančního systému ,2% Zahraničí (Střední a východní Evropa) ,5% Česká spořitelna ,3% Banca Comercială Română ,3% Slovenská sporiteľňa ,3% Erste Bank Maďarsko ,8% Erste Bank Chorvatsko ,8% Erste Bank Srbsko ,9% Erste Bank Ukrajina nm Ostatní dceřiné společnosti a zahraniční pobočky >100,0% Bez zahrnutí Erste Bank Ukrajina (od ledna 2007), společnosti Diners Club Adriatic (od dubna 2007) a společnosti ABS Banka (do účetní závěrky společnosti Steiermärkische Sparkasse) se celkový počet zaměstnanců v prvních třech čtvrtletích 2007 mírně zvýšil. V rámci skupinové centralizace informačních technologií došlo k přeřazení 370 zaměstnanců z České spořitelny, Slovenskej sporiteľni a Erste Bank Chorvatsko do společné dceřiné společnosti. Všeobecné administrativní náklady Rakousko (vč. Podnikového centra a Mezinárodního obchodu) v mil. EUR změna Personální náklady 915,5 868,2 5,4% Ostatní administrativní náklady 354,8 312,2 13,6% Mezisoučet 1 270, ,4 7,6% Odpisy 108,9 117,0-6,9% Celkem 1 379, ,4 6,3% 2 Hodnoty k rozhodnému dni Strana 5/21

6 Všeobecné administrativní náklady Střední a východní Evropa v mil. EUR změna Personální náklady 672,5 363,5 85,0% Ostatní administrativní náklady 479,0 312,2 53,4% Mezisoučet 1 151,5 675,7 70,4% Odpisy 179,2 131,2 36,6% Celkem 1 330,7 806,9 64,9% Ostatní administrativní náklady se zvýšily celkem o 33,5 % z 624,4 mil. EUR na 833,8 mil. EUR (bez zahrnutí BCR o 19,4 % na 745,8 mil. EUR). Nárůst ve střední a východní Evropě byl s 53,4 % na 479,0 mil. EUR (bez zahrnutí BCR o 25,3 % na 391,1 mil. EUR) výrazně vyšší než ve zbytku skupiny (o 13,6 % na 354,8 mil. EUR), což bylo způsobeno především investicemi do přizpůsobení klíčových bankových systémů v celé skupině, náklady na zavedení eura na Slovensku a implementací programu Banky první volby v České republice. Odpisy hmotného majetku sice vzrostly o 16,1 % z 248,2 mil. EUR na 288,1 mil. EUR, bez zahrnutí BCR byl ale zaznamenán mírný pokles o 0,5 % na 246,9 mil. EUR. To je především důsledkem restriktivní investiční činnosti v Rakousku, kde bylo dosaženo poklesu o 6,9 %. Pro celý rok 2007 očekává Erste Bank nárůst všeobecných administrativních nákladů o zhruba 25 %. Provozní výsledek Provozní výnosy (čistý úrokový výnos, čisté příjmy z poplatků a provizí, čistý zisk z obchodních operací a výnosy z pojišťovací činnosti) se podařilo zvýšit o celkem 28,8 % z 3 511,1 mil. EUR na 4 522,6 mil. EUR (bez zahrnutí BCR o 9,5 % na 3 844,2 mil. EUR). Všeobecné administrativní náklady se zvýšily o 28,8 % z 2 104,3 mil. EUR na 2 709,9 mil. EUR (bez zahrnutí BCR o 10,9 % na 2 334,2 mil. EUR). Z toho vyplývá poměr nákladů k výnosům ve výši 59,9 %, což představuje stejnou hodnotu jako za první tři čtvrtletí 2006 (59,9 %), resp. mírný nárůst oproti hodnotě za celý rok 2006 (59,5 %). Provozní výsledek za prvních devět měsíců se zvýšil i přes již zmíněné restrukturalizační náklady v BCR o 28,9 % na 1 812,7 mil. EUR. Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám Tvorba rezerv a opravných položek k úvěrům a pohledávkám zaznamenala ve srovnání s minulým rokem pouze mírné zvýšení o 1,4 % (335,9 mil. EUR oproti 331,2 mil. EUR za předchozí rok). Podstatným faktorem zde byly mimořádné výnosy z odepsaných pohledávek v BCR ve výši téměř 24 mil. EUR. Bez zahrnutí BCR by došlo k nárůstu o 5,9 % na 350,6 mil. EUR. Nárůst ve střední a východní Evropě souvisí především se silným nárůstem úvěrů v posledních letech. Mezinárodní obchod charakterizuje příznivý vývoj v oblasti rizika. Strana 6/21

7 Ostatní provozní výsledek Saldo ostatního provozního výsledku se zhoršilo z -86,3 mil. EUR ve srovnatelném období minulého roku na nynějších -133,3 mil. EUR, což bylo prakticky výlučně způsobeno lineárními odpisy goodwillu klientských základen BCR a Diners Club Adriatic v prvních třech čtvrtletích 2007 (60,7 mil. EUR, z toho připadá 57,7 mil. EUR na BCR). Bez zahrnutí těchto nákladů by se saldo ostatního provozního výsledku celkově zlepšilo. Výnosy z finančních aktiv Celkové saldo ze všech kategorií finančních aktiv se výrazně snížilo z +56,9 mil. EUR v předchozím roce na nynějších +7,2 mil. EUR. Tento pokles byl způsoben nižšími realizovanými výnosy v portfoliu cenných papírů na prodej (Available for sale) a zvláště dodatečnou devalvací portfolia cenných papírů v reálné hodnotě (Fair Value), především u strukturovaných produktů a akcií v důsledku obtížné situace na trhu ve třetím čtvrtletí Zisk před zdaněním dosáhl hodnoty 1 046,2 mil. EUR po 1 350,7 mil. EUR v předchozím roce, což představuje nárůst o 29,1 % (bez zahrnutí BCR o 5,0 %). Čistý zisk po menšinových podílech vzrostl o 27,9 % z 655,3 mil. EUR na 837,9 mil. EUR (bez zahrnutí BCR o 5,8 %). Strana 7/21

8 II. FINANČNÍ VÝSLEDKY VE 3. ČTVRTLETÍ Q3 07 v mil. EUR Q3 06 Q4 06 Q1 07 Q2 07 Q3 07 bez zahrnutí BCR Čistý úrokový výnos 779,7 927,8 903,7 953,8 986,6 838,6 Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám -112,9-107,9-128,4-110,9-96,6-119,6 Čisté příjmy z poplatků a provizí 338,8 409,4 438,9 446,0 469,3 394,9 Čistý zisk z obchodních operací 51,6 90,1 124,8 94,8 72,4 47,7 Všeobecné administrativní náklady -704,7-841,0-870,6-921,2-918,1-777,9 Výnosy z pojišťovací činnosti 10,3 10,5 15,6 13,9 2,8 7,5 Ostatní provozní výsledek -35,2-57,7-33,3-56,1-43,9-22,7 Výnosy z finančních aktiv - v reálné hodnotě -1,0-5,0 11,1-7,1-42,3-40,6 Výnosy z finančních aktiv - na prodej 7,3 48,9 14,3 13,1 17,5 17,3 Výnosy z finančních aktiv - držená do splatnosti 0,4 0,9 0,5 0,0 0,1 0,1 Zisk před zdaněním 334,3 476,0 476,6 426,3 447,8 345,3 Čistý zisk po menšinových podílech 202,7 276,9 302,1 263,9 271,9 214,0 Čistý úrokový výnos se ve třetím čtvrtletí 2007 výrazně zvýšil o 3,4 % z 953,8 mil. EUR v předchozím čtvrtletí na nynějších 986,6 mil. EUR. Podstatně k tomu přispěla kromě zvyšujících se úrokových sazeb především silná poptávka po úvěrech na rostoucích trzích střední a východní Evropy. Nadprůměrný nárůst čistého úrokového výnosu byl zaznamenán především v České spořitelně. Čisté příjmy z poplatků a provizí se podařilo zvýšit o 5,2 % ze 446,0 mil. EUR na 469,3 mil. EUR, což bylo způsobeno především pozitivním vývojem v rumunské BCR. V důsledku obzvláště obtížné situace na trhu byla hodnota čistého zisku z obchodních operací se 72,4 mil. EUR dle očekávání nižší než v předchozímn čtvrtletí ( 94,8 mil. EUR). Nárůst úrokových sazeb se negativně projevil také při oceňování cenných papírů v pojišťovacích společnostech, takže výnosy z pojišťovací činnosti byly s 2,8 mil. EUR ve třetím čtvrtletí výrazně nižší než ve druhém čtvrtletí (13,9 mil. EUR). Výrazně k tomu přispěl také negativní vývoj neživotního pojištění v BCR. Všeobecné administrativní náklady zaznamenaly mírný pokles (o 0,3 % z 921,2 mil. EUR na 918,1 mil. EUR), přestože byly zatíženy restrukturalizačními a transformačními náklady v BCR ve výši 25 mil. EUR. Personální náklady se přitom zvýšily o 2,8 % z 533,1 mil. EUR na 548,2 mil. EUR, především na základě výplat finančního odškodnění v BCR spojenými s programem snížení počtu zaměstnanců. Ostatní administrativní náklady se oproti tomu podařilo snížit o 4,6 % z 289,4 mil. EUR na 276,0 mil. EUR a odpisy hmotného majetku o 4,9 % z 98,7 mil. EUR na 93,9 mil. EUR. 3 První tři čtvrtletí roku 2006 byla odpovídajícím způsobem přizpůsobena v souladu s již dříve zmíněnými úpravami týkajícími se nových ustanovení IFRS. Detailní informace jsou zveřejněny na webových stránkách Erste Bank ( Strana 8/21

9 Provozní výsledek dosáhl ve třetím čtvrtletí 2007 s 613,0 mil. EUR nejvyšší hodnoty, které bylo dosud v rámci jednoho čtvrtletí dosaženo (minulé čtvrtletí 587,3 mil. EUR). Ke zlepšení došlo též ve struktuře provozního výsledku, neboť zvýšení bylo způsobeno především nadprůměrným nárůstem čistého úrokového výnosu a čistých příjmů z poplatků a provizí. Poměr nákladů k výnosům byl ve třetím čtvrtletí 2007 s 60,0 % o něco lepší než v předchozím čtvrtletí (61,1 %). Pokles byl zaznamenán u potřeby tvorby rezerv a opravných položek k úvěrům a pohledávkám, která v druhém čtvrtletí činila 110,9 mil. EUR a ve třetím čtvrtletí 2007 klesla o12,9 % na 96,6 mil. EUR. Kromě nižší potřeby v oblasti mezinárodního obchodu byl tento pokles způsoben především mimořádnými výnosy z odepsaných pohledávek v rumunské BCR. K výraznému zhoršení z -7,1 mil. EUR na -42,3 mil. EUR došlo u výsledku v portfoliu cenných papírů v reálné hodnotě (Fair Value), které bylo způsobeno zvýšenou potřebou devalvace mimo jiné u strukturovaných produktů a u akcií v souvislosti s obtížnou situací na trhu především ve třetím čtvrtletí Erste Bank nerealizovala žádné investice do cenných papírů, které byly nebo jsou investovány na americkém tzv. subprime trhu. Všeobecné tržní turbulence spojené s krizí na tomto trhu přesto vedly k odpisům portfolií asset backed securities a collateralized debt obligations (mající minimálně A-rating) ve výši 20 mil. EUR. Pokud nedojde k dalším tržním otřesům, měla by tím potřeba dalších odpisů být vyčerpána. Zisk před zdaněním byl ve třetím čtvrtletí 2007 se 447,8 mil. EUR o 5,0 % vyšší než v předchozím čtvrtletí (426,3 mil. EUR). Čistý zisk po menšinových podílech vzrostl ve třetím čtvrtletí o 3,0 % z 263,9 mil. EUR na nynějších 271,9 mil. EUR. III. VÝVOJ ROZVAHY v mil. EUR září 07 prosinec 06 změna Pohledávky za bankami ,0% Pohledávky za klienty ,4% Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám ,8% Cenné papíry k obchodování a finanční aktiva ,6% Ostatní aktiva ,2% Aktiva celkem ,4% Celková bilanční suma skupiny Erste Bank vzrostla v prvních třech čtvrtletích 2007 o 10,4 % ze 181,7 mld. EUR na konci roku 2006 na 200,6 mld. EUR. Na straně aktiv se přitom podařilo zvýšit pohledávky za klienty rovněž o 10,4 % z 97,1 mld. EUR na 107,2 mld. EUR. V Rakousku přitom došlo k nárůstu o 4,8 %. Nadála nadprůměrný byl s 22,3 % nárůst klientských úvěrů ve střední a východní Evropě. Především obchod s drobnými klienty se v tomto regionu vyvíjel velmi pozitivně, objem úvěrů se v tomto segmentu zvýšil o 27,6 %. Strana 9/21

10 Tvorba rezerv a opravných položek k úvěrům a pohledávkám se v prvních třech čtvrtletích 2007 v důsledku nových dotací a s ohledem na rozpouštění a použití rezerv a opravných položek zvýšila o 5,8 % ze 3,1 mld. EUR ke konci roku 2006 na nynějších 3,3 mld. EUR. Investice do cenných papírů v různých kategoriích se celkově zvýšily pouze podprůměrně o 7,2 % z 36,3 mld. EUR na 38,9 mld. EUR, v neposlední řadě v důsledku situace na trhu v posledních měsících. Nárůst u dluhopisů s pevným výnosem byl přitom kompenzován poklesem u ostatních cenných papírů. Přibližně stejnou měrou o 7,5 % na 7,9 mld. EUR vzrostly také kapitálové investice pojišťoven. Největší nárůst na straně aktiv zaznamenaly pohledávky za bankami (+28,8 % z 16,6 mld. EUR na 21,3 mld. EUR), přičemž se tento nárůst týkal převážně krátkodobých mezibankovních obchodů se zahraničními bankami. v mil. EUR září 07 prosinec 06 změna Závazky k bankám ,2% Závazky ke klientům ,1% Emitované dluhopisy ,6% Ostatní pasiva ,3% Podřízený kapitál ,1% Celkový kapitál ,7% Vlastní kapitál ,8% Menšinové podíly ,9% Pasiva a vlastní kapitál celkem ,4% Na straně pasiv vzrostly závazky k bankám pouze podprůměrně o 7,2 % ze 37,7 mld. EUR na 40,4 mld. EUR. Zvýšení o 27,6 % (z 21,8 mld. EUR na 27,8 mld. EUR) bylo zaznamenáno u emitovaných dluhopisů, přičemž u institucionálních klientů došlo částečně k přeskupení z vkladových produktů k zajištěným produktům. Klientské vklady vzrostly o 8,1 % z 90,8 mld. EUR na 98,2 mld. EUR. V zemích střední a východní Evropy byl přitom s 15,1 % i nadále zaznamenán nadprůměrný nárůst. Od 1. ledna 2007 se výpočet solventnosti provádí podle rakouského zákona o bankách (BWG) podle požadavků Basel II. Přes nárůst objemu aktiv v rozvaze se podařilo snížit vyměřovací základ pro úvěrová rizika (rizikově vážená aktiva) z 94,1 mld. EUR ke konci roku 2006 (výpočet podle požadavků Basel I) na nynějších 93,8 mld. EUR k 30. září To je způsobeno zejména příznivějšími rizikově váženými aktivy vypočtenými podle Basel II v oblasti retailového obchodu (např. hypoteční obchody). Celkový započitatelný vlastní kapitál skupiny úvěrových institucí Erste Bank podle rakouského zákona o bankách (BWG) činil k 30. září ,0 mld. EUR. Ukazatel krytí vztažený na zákonný minimální požadavek k 30. září 2007 (8,7 mld. EUR) činil 115,5 % (konec roku 2006: 127,1 %). Základní kapitál (Tier 1) činil po zahrnutí srážkových položek stanovených v rakouském zákonu o bankách (BWG) 5,8 mld. EUR. Strana 10/21

11 Ukazatel kapitálové přiměřenosti (základní kapitál (Tier 1) po odečtení srážkových položek podle rakouského zákona o bankách (BWG) v % rizikově vážených aktiv podle rakouského zákona o bankách (BWG)) činil 6,2 %. Pokles oproti konci roku 2006 (6,6 %) je způsoben především akvizicemi, které skupina realizovala v prvním pololetí 2007 (Erste Bank Ukrajina a Diners Club Adriatic Chorvatsko prostřednictvím Erste Bank, ABS Banka Bosna prostřednictvím Steiermärkische Sparkasse). Ukazatel solventnosti vztažený na úvěrové riziko (celkový kvalifikovaný kapitál po odečtení požadavků na obchodní portfolio, otevřené devizové pozice (commodity FX risk) a operační riziko v % rizikově vážených aktiv) činil k 30. září ,4 % (oproti 10,3 % ke konci roku 2006) a výrazně tak překročil zákonem stanovený minimální požadavek ve výši 8 %. IV. KOMENTÁŘ K VÝSLEDKŮM JEDNOTLIVÝCH SEGMENTŮ 4 Segment Rakousko Rakousko pokračovalo v úspěšném vývoji. Čistý zisk po menšinových podílech vzrostl oproti prvním devíti měsícům roku 2006 o 17,7 mil. EUR (+7,1 %) z 250,5 mil. EUR na 268,2 mil. EUR. Nárůst zisku je výsledkem zlepšení čistého úrokového výnosu (+42,1 mil. EUR, resp. +3,6 %), velmi potěšujícího zlepšení čistých příjmů z poplatků a provizí (+36,5 mil. EUR, resp. +5,5 %) a výrazně nižší potřeby tvorby rezerv a opravných položek (z 252,1 mil. EUR v roce 2006 na 218,2 mil. EUR). Zatímco se oproti předchozímu roku podařilo zvýšit provozní výnosy o celkem 3,9 %, přičemž čistý zisk z obchodních operací byl v důsledku obtížné situace na trhu ve třetím čtvrtletí 2007 výrazně nižší než v předchozích čtvrtletích, byl nárůst všeobecných administrativních nákladů s 2,6 % (+32,5 mil. EUR) tak jako v posledních letech velmi mírný. Provozní zisk se tak ve třetím čtvrtletí 2007 zvýšil o 43,5 mil. EUR, resp. 6,1 % na 754,5 mil. EUR. Poměr nákladů k výnosům se snížil z 63,6 % na nynějších 62,8 %. Pokles ostatního provozního výsledku byl způsoben především negativním oceněním cenných papírů mimo portfolio cenných papírů k obchodování, obzvláště ve třetím čtvrtletí 2007 a výnosy z prodeje majetkových podílů ve třetím čtvrtletí Kromě zlepšení výsledku se díky nižší spotřebě vlastního kapitálu na základě aplikace Basel II zlepšila i návratnost kapitálu (založená na nové alokaci kapitálu) ze 17,7 % v minulém roce na nynějších 18,2 %, především v segmentech Retail a nemovitosti a Spořitelny. Spořitelny Čistý zisk po menšinových podílech zůstal s 12,5 mil. EUR oproti prvním třem čtvrtletím 2006 téměř beze změny. Čistý úrokový výnos vzrostl díky výraznému nárůstu klientských obchodů z 622,1 mil. EUR na 641,5 mil. EUR (+3,1 %). Provozní zisk se zlepšil na základě i nadále příznivého vývoje v oblasti nákladů (-12,4 mil. EUR, resp. -2,0 %) z 292,1 mil. EUR na 305,1 mil. EUR (+4,4 %). Poměr nákladů k výnosům se zlepšil z 68,1 % na 67,5 %. Pokles ostatního provozního výsledku byl důsledkem ocenění cenných papírů mimo portfolio cenných papírů k obchodování a majetkových podílů v roce V oblasti tvorby rezerv a opravných položek došlo oproti sledovanému období předchozího roku ke zlepšení ze 133,3 mil. EUR na nynějších 125,5 mil. EUR (-5,9 %). Návratnost kapitálu (ROE) vzrostla na 7,3 %, částečně podpořena nižší potřebou vlastního kapitálu díky aplikaci požadavků Basel II od začátku roku. Retail a nemovitosti Retailové obchody se vyvíjely i nadále velmi úspěšně, čistý zisk po menšinových podílech se opět výrazně zlepšil o 18,7 mil. EUR (+ 22,5 %) z 83,2 mil. EUR na 101,9 mil. EUR. Čistý úrokový výnos vzrostl díky 4 Výsledky jednotlivých členů skupiny vykázané v příslušných tiskových zprávách nemohou být 1:1 srovnávány s výsledky znázorněnými v segmentech této tiskové zprávy. Od čtvrtého čtvrtletí 2006 je v komentáři k výsledkům jednotlivých segmentů zobrazena nová alokace vlastního kapitálu, což vede mj. k ekvivalentnímu přiřazení výnosů z investic v jednotlivých segmentech. Srovnávané hodnoty předchozích čtvrtletí byly rovněž odpovídajícím způsobem přizpůsobeny. Strana 11/21

12 rozšíření objemu úvěrů (zvláště v oblasti bytové výstavby) oproti prvním třem čtvrtletím 2006 o 2,2 % na 408,3 mil. EUR, přestože na straně vkladů konkurence silně tlačila na marže. Čisté příjmy z poplatků a provizí zaznamenaly oproti minulému roku opět výrazný nárůst o 18,8 mil. EUR (+7,6 %) z 248,9 mil. EUR na nynějších 267,7 mil. EUR, především díky stále velmi dobrému vývoji obchodu s cennými papíry. Obzvláště potěšující byl vývoj všeobecných administrativních nákladů, jejichž hodnota přesáhla s +0,6 % (ze 472,7 mil. EUR na 475,3 mil. EUR) pouze mírně úroveň sledovaného období minulého roku i přes stále výraznější rozšiřování obchodní činnosti dceřiných společností (např. správa aktiv) Erste Bank ve střední a východní Evropě. Provozní výsledek se v tomto dílčím segmentu zlepšil ze 199,2 mil. EUR na 221,2 mil. EUR (+11,1 %). Poměr nákladů k výnosům se oproti prvním devíti měsícům roku 2006 výrazně zlepšil ze 70,4 % na nynějších 68,2 %, návratnost vlastního kapitálu (ROE) činila 17,9 % (po 12,6 % ve sledovaném období minulého roku). Velcí korporátní klienti Čistý zisk po menšinových podílech zaznamenal v tomto segmentu oproti sledovanému období minulého roku nárůst o 24,0 % z 61,6 mil. EUR na 76,4 mil. EUR. Čistý úrokový výnos se oproti prvním devíti měsícům 2006 nadprůměrně zlepšil ze 109,2 mil.. EUR na 128,7 mil. EUR (+17,8 %), což bylo způsobeno především nárůstem objemu obchodů dceřiné společnosti Immorent jak v Rakousku, tak ve střední a východní Evropě. Tvorba rezerv a opravných položek se na jedné straně díky potěšujícímu vývoji v oblasti struktury rizik výrazně snížila, na druhé straně bylo třetí čtvrtletí 2006 zatíženo jednorázovým efektem vyplývajícím z jednoho konkrétního případu obchodu s cennými papíry a následným financováním úvěru. Pokles ostatního výsledku je dán výsledky ocenění sekuritizovaných finančních instrumentů a jednorázovým výnosem z prodeje majetkové účasti private equity v předchozím roce. Všeobecné administrativní náklady vzrostly o 12,2 % ze 71,6 mil. EUR na nynějších 80,3 mil. EUR, především v důsledku vyšších nákladů v souvislosti s expanzí společnosti Immorent ve střední a východní Evropě. Poměr nákladů k výnosům činil 40,7 %, návratnost kapitálu (ROE) klesla z 16,4 % na 14,4 %, což bylo způsobeno očekávanou vyšší potřebou vlastního kapitálu díky aplikaci Basel II. Kromě rozšíření objemu obchodů vedla především změna ustanovení při určení potřeby vlastního kapitálu ohledně úvěrového rizika podle požadavků Basel II (a zde zvláště přiřazení vyššího objemu rizikově vážených aktiv u nevyužitých úvěrových linek) k výraznému nárůstu rizikově vážených aktiv a z toho vyplývajícímu přiřazení vlastního kapitálu. Obchodování na finančních trzích a investiční bankovnictví Ve srovnání s prvními devíti měsíci 2006 zaznamenal čistý zisk po menšinových podílech pokles o -16,8 %, resp. 15,7 mil. EUR z 93,0 mil. EUR na 77,4 mil. EUR. V položce čistý úrokový výnos byl pokles v oblasti řízení aktiv a pasiv, způsobený všeobecným vývojem tržních úrokových sazeb a mělkou úrokovou křivkou, pouze částečně vykompenzován mimořádně dobrými výsledky na peněžním trhu. Čisté příjmy z poplatků a provizí vzrostly o 12,7 mil. EUR, resp. 18,6 % z 68,1 mil. EUR na nynějších 80,8 mil. EUR, převážně díky obchodu s cennými papíry (především v oblasti strukturovaných produktů) a výnosům z transakcí na kapitálovém trhu. Čistý zisk z obchodních operací vzrostl ze 71,7 mil. EUR na 74,0 mil. EUR (+3,2 %), především díky vynikajícímu vývoji v prvním čtvrtletí Pokles ostatního provozního výsledku (z +8,4 mil. EUR ve sledovaném období minulého roku na -11,8 mil. EUR) je důsledkem vývoje požadavků na oceňování v portfoliu cenných papírů v reálné hodnotě (Fair Value) ve třetím čtvrtletí Všeobecné administrativní náklady se zvýšily, především v souvislosti s rozšířením obchodů, o 11,5 % z -76,1 mil. EUR v prvních třech čtvrtletích 2006 na -84,8 mil. EUR v roce Poměr nákladů k výnosům činil 43,3 %, návratnost vlastního kapitálu (ROE) klesla z 50,3 % na 38,5 %. Strana 12/21

13 Segment Střední a východní Evropa: Česká republika Čistý zisk České spořitelny vzrostl oproti prvním devíti měsícům 2006 o 28,6 mil. EUR, resp. 12,4 % z 231,4 mil. EUR na 260,0 mil. EUR. Provozní výsledek zaznamenal nárůst o 19,2 % z 357,1 mil. EUR na 425,7 mil. EUR (vývoj devizového kurzu CZK/EUR + 1,4 %). Tento nárůst je způasoben především vývojem čistého úrokového výnosu o 16,6 %, resp. 85,8 mil. EUR z 515,7 mil. EUR na 601,5 mil. EUR. Čisté příjmy z poplatků a provizí vzrostly na základě velmi potěšujícího vývoje v oblasti platebního styku a u obchodu s cennými papíry o 7,3 % z 237,0 mil. EUR na 254,4 mil. EUR. Zvýšení všeobecných administrativních nákladů z 443,8 mil. EUR na 485,0 mil. EUR (+ 9,3 %, očištěno o měnové efekty + 7,7 %) bylo způsobeno vyššími mzdovými náklady (částečné podmíněné nárůstem počtu zaměstnanců) a náklady souvisejícími s výrazným rozšířením klientských obchodů. Poměr nákladů k výnosům činil 53,3 % (po 55,4 % ve sledovaném období minulého roku), návratnost kapitálu (ROE) činila 42,6 % (po 39,9 % v předchozím roce). Rumunsko Díky prvnímu zahrnutí BCR do konsolidované účetní závěrky skupiny Erste Bank dne 12. října 2006 nejsou v komentáři k výsledkům jednotlivých segmentů k dispozici žádné srovnatelné hodnoty za sledované období minulého roku. Čistý zisk po menšinových podílech dosáhl v prvních třech čtvrtletích 2007 hodnoty 166,4 mil. EUR a byl podstatně ovlivněn transformačními projekty. Provozní zisk činil 289,0 mil. EUR. Z toho vyplývá poměr nákladů k výnosům ve výši 56,5 % a návratnost kapitálu (ROE) ve výši 47,1 %. Úvěrové portfolio vzrostlo od počátku roku o celkem 31,4 % na 10,3 mld. EUR a dosáhlo tak očekáváného objemu. V oblasti tvorby rezerv a opravných položek došlo k výraznému zlepšení díky prodeji odepsaných pohledávek a také nenadálými výnosy z odepsaných pohledávek. Pozitivní efekt mělo rovněž částečné rozpuštění rezerv, které byly realizovány v rámci prvního zahrnutí do konsolidované účetní závěrky skupiny, ve výši 45,2 mil. EUR. Výsledek za první tři čtvrtletí 2007 byl patřičně zkreslen díky zahrnutým restrukturalizačním a transformačním nákladům ve výši 36,4 mil. EUR (obzvláště náklady na odstupné, marketing, poradenství, školení, atd.). Všechna tato opatření budou podstatně přispívat na dosažení výnosového cíle (nárůst čistého zisku po menšinových podílech v EUR na lokální úrovni a před odečtením nákladů na restrukturalizaci ve výši 40 %). Potěšující je rovněž ve srovnání s očekáváním vyšší růst hrubého domácího produktu. Ocenění klientské základny podle IFRS 3 (účtování v kupní ceně/purchase price accounting) a s tím spojené lineární odpisy ve výši 57,7 mil. EUR (vykázáno v položce ostatní výsledek) byly přiřazeny do segmentu Podnikové centrum kvůli lepší srovnatelnosti s ostatními segmenty. Slovensko Čistý zisk po menšinových podílech Slovenskej sporiteľni vzrostl oproti prvním devíti měsícům 2006 o 22,1 % ze 74,2 mil. EUR na nynějších 90,6 mil. EUR. Čistý úrokový výnos se podařilo oproti sledovanému období minulého roku výrazně zvýšit o 32,1 %, resp. 53,4 mil. EUR ze 166,4 mil. EUR na nynějších 219,8 mil. EUR, především díky silnému nárůstu objemu klientských úvěrů o 30,9 %. Čistý zisk z poplatků a provizí (po 61,1 mil. EUR ve třetím čtvrtletí 2006 na 69,8 mil. EUR) vzrostl na základě nárůstu v oblasti úvěrových obchodů a v platebním styku. Všeobecné administrativní náklady se zvýšily o 32,4 mil. EUR, resp. + 23,6 % z 137,5 mil. EUR na celkem 169,9 mil. EUR, což bylo způsobeno jednak vyššími náklady na projekty v oblasti informačních technologií (nový bankovní systém a zavedení eura), ale i vývojem devizového kurzu (+9,8 %). Pokles efektivní daňové sazby byl způsoben rozpuštěním jedné rezervy v roce 2006, která v důsledku legislativní změny již nebyla nutná. Výrazný nárůst zaznamenal jak provozní zisk (+28,8 %), tak čistý zisk po menšinových podílech (+22,1 %). Silný nárůst v oblasti tvorby rezerv a opravných položek z 9,6 mil. EUR v roce 2006 na nynějších 25,2 mil. EUR byl kromě výrazného nárůstu objemu úvěrů v posledních čtvrtletích způsoben také rozpuštěním rezerv a opravných položek v minulém roce (8,5 mil. EUR). Návratnost kapitálu činila 39,6 %, poměr nákladů k výnosům se výrazně zlepšil z 56,6 % na 55,6 %. Strana 13/21

14 Maďarsko Provozní zisk Erste Bank Maďarsko vzrostl o 10,7 %, resp.12,7 mil. EUR ze 118,4 mil. EUR na 131,1 mil. EUR. Čistý úrokový výnos zaznamenal mírný nárůst o 4,3 mil. EUR, resp. +2,4 % ze 179,6 mil. EUR na 183,9 mil. EUR. Tato položka byla zatížena jednak opravou časového rozlišení úroků z minulého roku (zhruba 8 mil. EUR v prvním čtvrtletí 2007) a také novým přiřazením jednorázových provizí v leasingovém obchodu, které byly v minulém roce vykazovány v položce čisté příjmy z poplatků a provizí, což vedlo k poklesu v této položce. Nárůst tvorby rezerv a opravných položek z 25,2 mil. EUR na 36,3 mil. EUR odpovídá očekáváním a vyplývá z rozšíření úvěrového obchodu a ze všeobecného hospodářského vývoje. Čisté příjmy z poplatků a provizí zaznamenaly v prvních devíti měsících 2007 oproti sledovanému období minulého roku výrazný nárůst (z 58,1 mil. EUR na 94,4 mil. EUR), který byl částečně způsoben již zmíněnými změnami ve vykazování a také výrazným nárůstem v oblasti platebního styku a v obchodu s cennými papíry. Výrazný nárůst všeobecných administrativních nákladů (+24,5 % ze 141,3 mil. EUR na nynějších 175,9 mil. EUR) je výsledkem nárůstu personálních a administrativních nákladů v souvislosti s rozšířením sítě poboček a dodatečných oprav časového rozlišení úroků oproti sledovanému období minulého roku, jakož i první konsolidace jedné dceřiné společnosti v oblasti nemovitostí (Real Estate). Čistý zisk po menšinových podílech vzrostl o 3,3 % z 60,9 mil. EUR na 62,9 mil. EUR. Poměr nákladů k výnosům činil 57,3 %, návratnost kapitálu (ROE) klesla 30,9 % na 27,4 %. Chorvatsko Od roku 2007 je Erste Bank Chorvatsko konsolidováno jen zčásti, což se odráží v oblasti čistých příjmů z poplatků a provizí a u všeobecných administrativních nákladů. V celkovém výsledku skupiny se však tyto efekty téměř zcela kompenzují. Od druhého čtvrtletí budou v segmentu Chorvatsko znázorněny také dílčí výsledky Diner Club Adriatic d.d. (DCA). Provozní zisk Erste Bank Chorvatsko se oproti prvním třem čtvrtletím 2006 výrazně zvýšil o 68,9 %, resp. 37,1 mil. EUR z 53,8 mil. EUR na 90,9 mil. EUR. Čistý úrokový výnos navzdory přísnému zákonnému režimu na ztlumení financování v cizích měnách a všeobecnému omezení růstu úvěrů výrazně vzrostl, což bylo kromě nárůstu úvěrových obchodů způsobeno také zvýšením marží díky přeskupení na více úročené retailové produkty. Důsledkem byl nárůst čistého úrokového výnosu o 34,9 mil. EUR z 80,4 mil. EUR na 115,3 mil. EUR (DCA: +8,6 mil. EUR). Čisté příjmy z poplatků a provizí se více než zdvojnásobily z 20,9 mil. EUR na 47,8 mil. EUR, především v oblastech platebního styku a obchodu s cennými papíry a také díky výnosům dceřiné společnosti DCA (+11,8 mil. EUR). Všeobecné administrativní náklady se zvýšily o 24,9 mil. EUR, resp. 40,8 % z 61,1 mil. EUR na nynějších 86,0 mil. EUR, což bylo způsobeno především již zmíněným rozšířením konsolidace o dceřiné společnosti. Návratnost kapitálu (ROE) výrazně vzrostla z 21,9 % na 41,3 %, poměr nákladů k výnosům se zlepšil z 53,2 % na 48,6 %. Srbsko Čistý zisk po menšinových podílech se podařilo zlepšit o 12,3 mil. EUR, resp. 84,7 % z -14,6 mil. EUR na -2,2 mil. EUR, přičemž byl rok 2006 zatížen četnými restrukturalizačními opatřeními. Vedle výrazného nárůstu čistého úrokového výnosu (z 5,5 mil. EUR ve třetím čtvrtletí 2006 na 11,5 mil. EUR) díky rozšíření klientských a mezibankovních obchodů došlo také k výraznému poklesu rezerv a opravných položek k úvěrům a pohledávkám. Ke zlepšení došlo jak u čistých příjmů z poplatků a provizí, tak i u čistého zisku z obchodních operací, všeobecné administrativní náklady se oproti sledovanému období minulého roku mírně snížily (z 20,5 mil. EUR ve třetím čtvrtletí 2006 na 20,3 mil. EUR). Nárůst ostatního provozního výsledku o 1,4 mil. EUR z -0,1 mil. EUR na 1,2 mil. EUR je způsoben jednorázovým výnosem ze zhodnocení zajištění v prvním čtvrtletí Za celkový rok 2007 se očekává vyrovnaný výsledek. Strana 14/21

15 Erste Bank Ukrajina Po úspěšném celkovém převzetí společnosti Bank Prestige skupinou Erste Bank v lednu 2007 byl důraz kladen především na vybudování tržní pozice společnosti, mezitím přejmenované na Erste Bank Ukrajina. Aktuálním cílem je zvýšení tržního podílu v retailovém segmentu na 4 % a rozšíření sítě poboček na zhruba 400 do roku Banka v současné době zaměstnává 855 zaměstnanců a provozuje 44 poboček, dalších 115 poboček se již připravuje k převzetí obchodní činnosti. Ve srovnání s druhým čtvrtletím 2007 byl ve třetím čtvrtletí zaznamenán velmi potěšující nárůst čistého úrokového výnosu způsobený nárůstem klientských úvěrů o 35 %. Díky plynulému rozšiřování obchodní činnosti ve srovnání s předchozím čtvrtletím dle očekávání výrazně vzrostly všeobecné administrativní náklady. Zisk po menšinových podílech činil po prvních devíti měsících celkem -12,3 mil. EUR. Segment Mezinárodní obchod Čistý zisk po menšinových podílech zaznamenal pokles o 7,8 mil. EUR, resp. 8,8 % z 88,3 mil. EUR na nynějších 80,5 mil. EUR. Zásadním důvodem pro tento pokles je na jedné straně vývoj ostatního provozního výsledku, který v prvních devíti měsících roku 2006 zahrnoval pozitivní jednorázové efekty z ocenění finančních investic a výnosů z prodeje z původně zcela odepsaných pohledávek v celkové výši 5,7 mil. EUR, na druhé straně došlo ve sledovaném období minulého roku k rozpuštění rezerv a opravných položek, které díky zlepšení situace v úvěrovém portfoliu z hlediska rizika již nebyly zapotřebí. Hodnota provozního zisku zůstala na úrovni minulého roku, poměr nákladů k výnosům zůstal nezměněn a činil 18,7 %. Návratnost kapitálu (ROE) vzrostla z 23,5 % na 24,4 %, což bylo výrazně podpořeno nižší potřebou vlastního kapitálu díky aplikaci směrnic Basel II. Segment Podnikové centrum Segment Podnikové centrum obsahuje výsledky těch společností, které nelze přímo přiřadit k určitému obchodnímu segmentu, konsolidaci výsledků mezi segmenty a odpisy klientské základny rumunské BCR a chorvatské Dinners Club Adriatic, které nebyly zahrnuty do žádného obchodního segmentu, aby byla zachována možnost meziročního srovnání. Vývoj čistých příjmů z poplatků a provizí a všeobecných administrativních nákladů je ovlivněn především konsolidací výsledků pomocných bankovních podniků. Všeobecné administrativní náklady byly negativně ovlivněny zejména skupinovými projekty a efekty z oprav časového rozlišení úroků, které se v průběhu roku vyruší. Zhoršení čistého úrokového výnosu bylo způsobeno především absencí jednorázových úrokových příjmů v důsledku navýšení kapitálu v loňském roce. Čistý zisk z obchodních operací vzrostl díky pozitivním výsledkům ocenění strategických položek v prvním pololetí Ostatní provozní výsledek obsahuje lineární odpisy goodwillu klientské základny BCR a klientské základny společnosti Diners Club Adriatic d.d. v celkové výši 60,7 mil. EUR. Strana 15/21

16 V. Vývoj měnových kurzů Kurz ke konci období Průměrný kurz Převáděcí kurz (EUR) září 07 prosinec 06 změna změna CZK/EUR 27,53 27,49-0,2% 28,04 28,45 1,4% RON/EUR 3,34 3,38 1,2% 3,30 3,55 6,9% SKK/EUR 33,88 34,44 1,6% 33,96 37,66 9,8% HUF/EUR 250,69 251,77 0,4% 251,01 265,40 5,4% HRK/EUR 7,28 7,35 1,0% 7,34 7,32-0,3% RSD/EUR 79,02 79,05 0,0% 79,75 85,79 7,0% UAH/EUR 7,12 6,65-7,1% 6,77 6,25-8,3% Pozitivní změna=zhodnocení měny, negativní změna=znehodnocení měny Erste Group, tiskové oddělení 1010 Vienna, Graben 21, Fax: Michael Mauritz, Tel: , Hana Cygonková, Tel: , Ionut Stanimir, Tel: , Můžete si rovněž stáhnout textové informace z naší domovské stránky, která je k dispozici na adrese Strana 16/21

17 Příloha I. KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT (IFRS) v mil. EUR změna Čistý úrokový výnos 2 844, ,5 25,8% Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám - 335,9-331,2 1,4% Čisté příjmy z poplatků a provizí 1 354, ,5 30,7% Čistý zisk z obchodních operací 292,0 187,8 55,5% Všeobecné administrativní náklady , ,3 28,8% Výnosy z pojišťovací činnosti 32,3 25,3 27,7% Ostatní provozní výsledek - 133,3-86,3-54,5% Výnosy z finančních aktiv - v reálné hodnotě - 38,3 0,5 na Výnosy z finančních aktiv - na prodej 44,9 51,1-12,1% Výnosy z finančních aktiv - držená do splatnosti 0,6 5,3-88,7% Zisk před zdaněním 1 350, ,2 29,1% Daně z příjmů - 290,4-235,6 23,3% Zisk za účetní období 1 060,3 810,6 30,8% Menšinové podíly - 222,4-155,3 43,2% Čistý zisk po menšinových podílech 837,9 655,3 27,9% I Strana 17/21

18 II. KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA (IFRS) v mil. EUR září 07 prosinec 06 změna AKTIVA Pokladní hotovost, vklady u centrálních bank ,9% Pohledávky za bankami ,0% Pohledávky za klienty ,4% Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám ,8% Cenné papíry k obchodování ,7% Finanční aktiva - v reálné hodnotě ,5% Finanční aktiva - na prodej ,7% Finanční aktiva - držená do splatnosti ,2% Kapitálové investice pojišťoven ,5% Majetkové účasti v přidruž. spol. konsolid. ekv. metodou ,3% Nehmotný majetek ,5% Hmotný majetek ,0% Odložené daňové pohledávky ,8% Ostatní aktiva ,3% Aktiva celkem ,4% PASIVA A VLASTNÍ KAPITÁL Závazky k bankám ,2% Závazky ke klientům ,1% Emitované dluhopisy ,6% Obchodni pasiva ,8% Technické rezervy-pojištění ,0% Ostatní rezervy ,4% Odložené daňové závazky ,0% Ostatní pasiva ,3% Podřízený kapitál ,1% Celkový kapitál ,7% Vlastní kapitál ,8% Menšinové podíly ,9% Pasiva a vlastní kapitál celkem ,4% Strana 18/21

19 III. ÚDAJE ZA JEDNOTLIVÉ SEGMENTY SKUPINA ERSTE BANK Přehled* Rakousko Střední a východní Evropa Mezinárodní obchod Podnikové centrum Celkem v mil. EUR Čistý úrokový výnos 1 219, , ,2 947,5 112,0 109,6-25,9 26, , ,5 Rezervy a opravné položky k ůvěrům a pohledávkám - 218,2-252,1-114,3-79,2-3,5 0,2 0,1 0,0-335,9-331,2 Čisté příjmy z poplatků a provizí 698,0 661,5 650,2 379,8 23,6 25,1-17,7-30, , ,5 Čistý zisk z obchodních operací 100,4 98,8 178,8 88,9-0,1 0,0 12,9 0,1 292,0 187,8 Všeobecné administrativní náklady , , ,2-804,3-25,3-25,2-81,1-32, , ,3 Výnosy z pojišťovací činnosti 11,5 15,7 20,8 9,6 0,0 0,0 0,0 0,0 32,3 25,3 Ostatní výsledek - 15,0 34,4-54,5-23,7 3,6 9,9-60,1-49,9-126,1-29,4 Zisk před zdaněním 521,2 493,2 891,1 518,6 110,3 119,7-171,9-85, , ,3 Daně z příjmů - 118,8-106,9-175,5-123,4-29,8-31,4 33,7 26,0-290,4-235,6 Menšinové podíly - 134,2-135,9-107,5-21,6 0,0 0,0 19,3 2,1-222,4-155,3 Čistý zisk po menšinových podílech 268,2 250,5 608,1 373,6 80,5 88,3-118,8-57,1 837,9 655,4 Podíl na čistém zisku skupiny Erste Bank (v %) 32,0 38,2 72,6 57,0 9,6 13,5 Průměrná rizikově vážená aktiva , , , , , , ,4 347, , ,8 Průměrný přiřazený vlastní kapitál 1 965, , , ,3 440,7 501, , , , ,0 Poměr nákladů k výnosům (Cost/Income Ratio) 62,8% 63,6% 55,6% 56,4% 18,7% 18,7% na na 59,9% 59,9% Návratnost kapitálu (ROE) na základě čistého zisku po menšinových podílech 18,2% 17,7% 39,1% 35,2% 24,4% 23,5% na 2,7% 13,5% 13,3% *) Rizikové vážená aktiva a přiřazený vlastní kapitál nejsou na základě použítí pravidel Basel II od 1. ledna 2007 přímo srovnatelné s hodnotami za 3. čtvrtletí V položce Ostatní výsledek u segmentu Podnikové centrum jsou zahrnuty odpisy goodwillu klientské základny ve výši 60,7 mil. EUR. V položce Ostatní výsledek jsou zahrnuty následující čtyři položky z výkazu zisku a ztrát: Ostatní provozní výsledek, Výnosy z finančních aktiv (v reálné hodnotě, na prodej a držená do splatnosti). Strana 19/21

20 Rakousko* Spořitelny Retail a nemovitosti Velcí korporátní klienti Obchodování na finančních trzích a investiční bankovnictví v mil. EUR Čistý úrokový výnos 641,5 622,1 408,3 399,4 128,7 109,2 41,3 46,9 Rezervy a opravné položky k ůvěrům a pohledávkám -125,5-133,3-71,1-73,6-21,6-45,2 0,0 0,0 Čisté příjmy z poplatků a provizí 282,8 275,8 267,7 248,9 66,7 68,7 80,8 68,1 Čistý zisk z obchodních operací 15,5 16,7 9,0 7,8 1,8 2,6 74,0 71,7 Všeobecné administrativní náklady -634,8-622,4-475,3-472,7-80,3-71,6-84,8-76,1 Výnosy z pojišťovací činnosti 0,0 0,0 11,5 15,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Ostatní výsledek -4,9 6,7-6,9-2,8 8,6 22,1-11,8 8,4 Zisk před zdaněním 174,6 165,5 143,2 122,7 103,8 85,8 99,5 119,2 Daně z příjmů -42,3-35,5-31,2-26,5-23,2-18,7-22,1-26,1 Menšinové podíly -119,8-117,3-10,2-13,0-4,2-5,5 0,0 0,0 Čistý zisk po menšinových podílech 12,5 12,7 101,9 83,2 76,4 61,6 77,4 93,0 Podíl na čistém zisku skupiny Erste Bank (v %) 1,5 1,9 12,2 12,7 9,1 9,4 9,2 14,2 Průměrná rizikově vážená aktiva , , , , , , , ,3 Průměrný přiřazený vlastní kapitál 228,5 263,6 760,1 876,7 708,8 501,6 268,0 246,6 Poměr nákladů k výnosům (Cost/Income Ratio) 67,5% 68,1% 68,2% 70,4% 40,7% 39,7% 43,3% 40,7% Návratnost kapitálu (ROE) na základě čistého zisku po menšinových podílech 7,3% 6,4% 17,9% 12,6% 14,4% 16,4% 38,5% 50,3% *) Rizikové vážená aktiva a přiřazený vlastní kapitál nejsou na základě použítí pravidel Basel II od 1. ledna 2007 přímo srovnatelné s hodnotami za 3. čtvrtletí V položce Ostatní výsledek jsou zahrnuty následující čtyři položky z výkazu zisku a ztrát: Ostatní provozní výsledek, Výnosy z finančních aktiv (v reálné hodnotě, na prodej a držená do splatnosti). Strana 20/21

INFORMACE PRO INVESTORY

INFORMACE PRO INVESTORY INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 30. dubna 2008 Erste Bank pokračuje v růstu: rekordní provozní výsledek a nárůst zisku na 315,6 mil. EUR v prvním čtvrtletí 2008 Hlavní události 1 Provozní výsledek dosáhl

Více

Erste Bank zvyšuje zisk ve třetím čtvrtletí o 28 %

Erste Bank zvyšuje zisk ve třetím čtvrtletí o 28 % INFORMACE PRO INVESTORY Védeň, 30. října 2006 Erste Bank zvyšuje zisk ve třetím čtvrtletí o 28 % HLAVNÍ UDÁLOSTI 1 : Čistý úrokový výnos vzrostl z 2 063,5 mil. EUR na 2 261,5 mil. EUR (+9,6%*) Čisté příjmy

Více

Erste Group dosáhla silného operačního výsledku ve velmi obtížném tržním prostředí

Erste Group dosáhla silného operačního výsledku ve velmi obtížném tržním prostředí INFORMACE PRO INVESTORY 30. října 2008 Erste Group dosáhla silného operačního výsledku ve velmi obtížném tržním prostředí Hlavní události 1 : Nárůst provozního zisku o více než 23 % v prvních třech čtvrtletích

Více

INFORMACE PRO INVESTORY 28. února 2006

INFORMACE PRO INVESTORY 28. února 2006 INFORMACE PRO INVESTORY 28. února 2006 Erste Bank dosáhla v roce čistého zisku v rekordní výši 712 mil. EUR Hlavní události (předběžné údaje) 1 Čistý úrokový výnos se zvýšil z 2 660,3 mil. EUR na 2 794,2

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 12. listopadu 2004

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 12. listopadu 2004 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 12. listopadu 2004 E M B A R G O D O 07.30 Výsledek za devět měsíců ukazuje silně ziskovou Erste Bank Prvních devět měsíců tohoto roku ukázalo, že jsme na správné cestě k dosažení

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 Erste Bank: Rozvaha od roku 2005 přizpůsobena novému znění Mezinárodních účetních standardů IAS č. 32 a 39 - zpětná úprava rozvahy a výkazu zisků a ztrát za rok 2004

Více

Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů

Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 25. února 2011 Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů HLAVNÍ UDÁLOSTI: Erste Group

Více

INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 29. února 2012

INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 29. února 2012 INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 29. února 2012 Erste Group se ve 4. čtvrtletí 2011 vrátila do ziskové zóny a snížila čistou roční ztrátu za rok 2011 na 718,9 mil. EUR; splnění kapitálového ukazatele EBA

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 13. listopadu 2003

TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 13. listopadu 2003 TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 13. listopadu 2003 Ctvrtletní výsledky: Erste Bank zvyšuje cistý zisk o 58 % Ke konci tretího ctvrtletí 2003 Erste Bank opet vykazuje výsledky, které dokazují jak její strategickou

Více

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK Tisková zpráva Praha, 26. února 2010 Provozní zisk České spořitelny za rok 2009 vzrostl o téměř 15 % na 26,62 mld. Kč (IFRS), konsolidovaný čistý zisk se zvýšil o takřka 6 % 1 na 12,02 mld. Kč Česká spořitelna

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí 2005 se ziskem 7,87 mld. 1

TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí 2005 se ziskem 7,87 mld. 1 Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 14 115 20 Praha 1 tel. +420 261 351 111 www.csob.cz Praha 31. října TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí se ziskem 7,87 mld. 1 Provozní výdaje pod kontrolou,

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC Praha, 12. květen 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí 2011 1 : UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC V 1. čtvrtletí 2011 udržitelný čistý

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) V Praze dne 14. 2. 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) Za rok 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 10,837 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 22 %. 1 V roce 2007

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011

Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011 Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011 Konsolidovaný čistý zisk (IFRS) České spořitelny za 1. čtvrtletí 2011 meziročně vzrostl o 20,7 % na 3,8 mld. Kč, provozní zisk zůstal na úrovni kolem 6,6 mld. Kč Česká

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR Č. 28/2009 10. listopadu 2009 Vienna Insurance Group v 1. až 3. čtvrtletí 2009: Koncernové pojistné převýšilo 6 mld. EUR Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba

Více

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Obsah Nejdůležitější údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky Kvalita úvěrového portfolia

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Praha, 10. listopad 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za tři čtvrtletí 2011 1 : ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Za tři čtvrtletí 2011

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) V Praze dne 10. 8. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) Za první pololetí 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši bezmála 6 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

13. 5. 2009 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající výsledek roku 2008

13. 5. 2009 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající výsledek roku 2008 Stránka č. 1 z 5 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Hlavní strana O firmě Tiskové zprávy Tiskové zprávy 13. 5. Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí navazuje na vynikající výsledek roku

Více

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR Č. 09/2010 20. května 2010 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2010: Nejlepší čtvrtletí v dějinách podniku Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR Koncernové pojistné poprvé převýšilo

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2011 čistý zisk 5 478 milionů Kč Praha, 3. srpna 2011 Skupina Komerční banky vykázala za prvních šest měsíců roku 2011 čistý zisk ve výši 5 478 milionů

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Praha, 9. srpen 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za 1. pololetí 2011 1 : ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO V 1. pololetí 2011 skupina

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IAS výsledky za 3 čtvrtletí 2001 Vývoj úvěrového portfolia. 12. listopadu 2001

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IAS výsledky za 3 čtvrtletí 2001 Vývoj úvěrového portfolia. 12. listopadu 2001 Česká spořitelna Neauditované konsolidované IAS výsledky za 3 čtvrtletí 2001 Vývoj úvěrového portfolia 12. listopadu 2001 Story, Mise & Vize Story Mise Transformujeme Českou spořitelnu tak, aby přinášela

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových výnosů a výnosů z bankovních služeb, zvýšení produktivity

Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových výnosů a výnosů z bankovních služeb, zvýšení produktivity 20. srpna 2014 Pololetní tisková konference koncernu Oberbank AG Nové zvýšení dosud nejvyššího hospodářského výsledku Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční bance nadále roste počet klientů, čistý zisk vzrostl meziročně o 4,0 % Čistý zisk vzrostl meziročně o 4,0 % na 6,6 miliardy Kč Počet klientů KB se zvýšil o 1,7 %, což představuje nárůst o 28 000

Více

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2006. 30. října 2006

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2006. 30. října 2006 Česká spořitelna Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2006 30. října 2006 Obsah Prezentace 03 Hlavní fakta 3. čtvrtletí 2006 07 Hospodářské výsledky skupiny ČS za 1.-3. čtvrtletí

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2010

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2010 Praha, 10. listopad 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2010 ČISTÝ ZISK 10,249 MLD. KČ 1 Výsledky za tři čtvrtletí ve zkratce: Čistý zisk - vykázaný 10,249 mld. Kč +12 % Čistý zisk - udržitelný

Více

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 (k 30. červnu 2007) OBSAH: Strana 1. POPIS PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 3 1.1. Obecné informace 3 1.2. Popis podnikatelské činnosti 3 2. KONSOLIDOVANÉ HOSPODÁŘSKÉ

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍ BANKY K 31. 3. 1999

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍ BANKY K 31. 3. 1999 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍ BANKY K 31. 3. 1999 ČESKÁ EKONOMIKA V PRVNÍM ČTVRTLETÍ 1999 Česká ekonomika procházela i v prvním čtvrtletí roku 1999 recesí, neboť doznívaly efekty restriktivních politik

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky zaznamenala silný meziroční růst financování klientů i objemu vkladů, navzdory náročnějšímu prostředí Čistý zisk za první tři měsíce roku 2012 dosáhl 3,5 miliardy Kč Praha, 3. května

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

Koncernové pojistné vzrostlo o 2,9 procenta na více než 2,6 mld. EUR. Zisk (před zdaněním) stoupl o 7,0 procenta na 142,8 mil. EUR

Koncernové pojistné vzrostlo o 2,9 procenta na více než 2,6 mld. EUR. Zisk (před zdaněním) stoupl o 7,0 procenta na 142,8 mil. EUR Č. 12/2011 17. května 2011 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2011 v kurzu: Koncernové pojistné vzrostlo o 2,9 procenta na více než 2,6 mld. EUR Zisk (před zdaněním) stoupl o 7,0 procenta na 142,8 mil.

Více

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Výsledky hospodaření Volksbank v roce 2007 Prezentuje: Johann Lurf předseda představenstva Volksbank CZ, a.s. Základní ukazatele

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

Tisková zpráva Praha, 29. dubna 2013

Tisková zpráva Praha, 29. dubna 2013 Tisková zpráva Praha, 29. dubna 2013 Klima stagnace v ekonomice ovlivňuje chování klientů, konsolidovaný čistý zisk (IFRS) České spořitelny za 1. čtvrtletí 2013 meziročně poklesl o 5,7 % na 4,20 mld. Kč

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky zaznamenala zrychlení přílivu vkladů a zvýšila objem úvěrů klientům Čistý zisk za první polovinu roku 2012 dosáhl 7,6 miliard Kč Praha, 1. srpna 2012 Objem obchodních aktivit Komerční

Více

REKORDNÍ VÝSLEDEK VIENNA INSURANCE GROUP

REKORDNÍ VÝSLEDEK VIENNA INSURANCE GROUP Č. 13/2012 22. srpna 2012 1. POLOLETÍ 2012: REKORDNÍ VÝSLEDEK VIENNA INSURANCE GROUP Koncernové pojistné vzrostlo na zhruba 5,3 mld. EUR (růst o 11,7 procenta) Zisk koncernu (před zdaněním) prolomil hranici

Více

Pololetní zpráva 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 31. srpna 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky zvýšila objem financování české ekonomiky s nárůstem poskytnutých úvěrů o 13% Čistý zisk za rok 2011 dosáhl 9,5 miliardy Kč Praha, 16. února 2012 KB v roce 2011 výrazně zrychlila

Více

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2005

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2005 Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2005 Komentář k výsledkům Raiffeisenbank a.s. k 30.6.2005 Raiffeisenbank a.s. i v prvním pololetí dále pokračovala v rozšiřování produktové nabídky,

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group - Tiskové zprávy

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group - Tiskové zprávy Stránka č. 1 z 8 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Hlavní strana O firmě Tiskové zprávy Tiskové zprávy 31. 3. 2009 Vienna Insurance Group v roce podle IFRS: Potvrzen dobrý výsledek za

Více

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK)

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK) Čtvrtletní rozvaha - Aktiva Základní rozvaha - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (Σ) Opravné položky a oprávky Údaj kompenzovaný o opravné

Více

Pololetní zpráva 2014 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Pololetní zpráva 2014 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Pololetní zpráva 2014 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Vydána dne 25. srpna 2014 (dne 20. března 2015 vydána oprava: zpráva je sestavena na konsolidované bázi) UniCredit Bank Czech Republic

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

Tisková zpráva Praha, 30. října 2014

Tisková zpráva Praha, 30. října 2014 Tisková zpráva Praha, 30. října 2014 Česká spořitelna: Provozní zisk zůstává stabilní, pokračuje zdravý růst úvěrového portfolia, čistý zisk klesl o 2,2 % na 11,23 mld. Kč Česká spořitelna vykázala k 30.

Více

P O L O L E T N Í ZPRÁVA

P O L O L E T N Í ZPRÁVA P O L O L E T N Í ZPRÁVA K 30. 6. 2012 Prohlášení emitenta Emitent prohlašuje, že údaje uvedené v této pololetní zprávě jsou pravdivé a emitent provedl všechna šetření, která na něm lze rozumně požadovat,

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční banka pokračovala v roce 2012 v růstu provozní výkonnosti a ziskovosti Čistý zisk za rok 2012 dosáhl 14,0 miliardy Kč Praha, 13. února 2013 Objem úvěrů poskytnutých klientům Skupiny KB v roce

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky ohlásila dynamický růst úvěrování o 12%. Čistý zisk za první tři čtvrtletí roku 2011 dosáhl 7 041 milionů Kč Praha, 8. listopadu 2011 Skupina Komerční banky zaznamenala zrychlení

Více

Praha, 8. dubna 2013

Praha, 8. dubna 2013 Praha, 8. dubna 2013 PPF banka pokračovala v růstu i v roce 2012 PPF banka a.s. ( Banka ) dosáhla rekordního zisku, který meziročně vzrostl o 56% na téměř 1 mld. Kč za rok 2012 Banka zaznamenala rekordní

Více

DODATEK PROSPEKTU Č. 1

DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Hlavní manažer Československá obchodní

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční banka oznámila solidní obchodní výsledky Čistý zisk za první čtvrtletí roku 2013 dosáhl v obtížném prostředí 3,2 miliardy Kč Praha, 7. května 2013 Komerční banka dosáhla v prvním čtvrtletí 2013

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005 Mezitímní účetní závěrka k Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Burešova 938/17, 660 02 Brno střed akciová společnost IČ: 463 427 96 Komentář k prezentovaným výsledkům Popis hospodářské činnosti v prvním

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Provozní výsledek KB za 1. čtvrtletí 2015 zůstal stabilní díky nárůstu objemu obchodů s klienty Objem úvěrů poskytnutých klientům Skupiny KB narostl o 5,9 % na 513,7 miliardy Kč Konsolidovaná aktiva stoupla

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Pololetní zpráva. Banka inspirovaná klienty

Pololetní zpráva. Banka inspirovaná klienty Pololetní zpráva 2011 Banka inspirovaná klienty Obsah Obsah Komentář k výsledkům Raiffeisenbank a.s. za první pololetí 2011 3 Konsolidovaný výkaz o finanční pozici 4 Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

AEGON Pojišťovna, a.s.

AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona

Více

Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group

Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group 20. řádná valná hromada VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe Vídeň 6. května 2011 Vývoj obchodní činnosti v roce 2010 Vienna Insurance Group

Více

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992 Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 03. 2015 Údaje o povinné osobě Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Právní forma a.s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8 Identifikační číslo povinné osoby

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IAS výsledky za 1. pololetí 2001 Vývoj úvěrového portfolia. 8. srpna 2001

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IAS výsledky za 1. pololetí 2001 Vývoj úvěrového portfolia. 8. srpna 2001 Česká spořitelna Neauditované konsolidované IAS výsledky za 1. pololetí 2001 Vývoj úvěrového portfolia 8. srpna 2001 Shrnutí nejvýznamnějších událostí k 30. červnu 2001 Dokončili jsme proces reklasifikace

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 30. dubna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 33 036 32 861 Ostatní provozní výnosy 3 701 4 061 Náklady 28 989 31 369 výkonová spotřeba

Více

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992 Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 12. 2014 Údaje o povinné osobě Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Právní forma a.s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8 Identifikační číslo povinné osoby

Více

Výsledky za 1. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 15. května 2014

Výsledky za 1. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 15. května 2014 Výsledky za 1. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 15. května 2014 Obsah Skupina ČSOB Klíčové údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky ČSOB Asset

Více

O2 Czech Republic Finanční výsledky za leden až červen 2014

O2 Czech Republic Finanční výsledky za leden až červen 2014 Tisková zpráva O2 Czech Republic Finanční výsledky za leden až červen 2014 1. srpna 2014 O2 Czech Republic a.s. oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za leden až červen 2014, připravené

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015 28. května 2015 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: FIS (ČNB) 10-12 / FISIFE10 Rozvaha a podrozvaha Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění P0186 [24] - Účetní FIN0001 - Aktiva celkem

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

MYSLÍME I ZA ROH TISKOVÁ BESEDA. Vývoj Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2012. Ve Vídni 23. května 2012

MYSLÍME I ZA ROH TISKOVÁ BESEDA. Vývoj Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2012. Ve Vídni 23. května 2012 MYSLÍME I ZA ROH TISKOVÁ BESEDA Vývoj Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2012 Ve Vídni 23. května 2012 1 Rating agentury Standard & Poor s Rating VIG Agentura Standard & Poor s potvrdila rating VIG

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více