Erste Bank: provozní výsledek za první tři čtvrtletí dosáhl rekordního výsledku i přes turbulence na trzích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Erste Bank: provozní výsledek za první tři čtvrtletí dosáhl rekordního výsledku i přes turbulence na trzích"

Transkript

1 Vídeň, 30. října 2007 Erste Bank: provozní výsledek za první tři čtvrtletí dosáhl rekordního výsledku i přes turbulence na trzích HLAVNÍ UDÁLOSTI PRVNÍCH DEVÍTI MĚSÍCŮ : Čistý úrokový výnos se zvýšil o 25,8 % z 2 261,5 mil. EUR na 2 844,1 mil. EUR (bez zahrnutí BCR o 7,5 % na 2 430,8 mil. EUR) Čisté příjmy z poplatků a provizí se zlepšily o 30,7 % z 1 036,5 mil. EUR na 1 354,2 mil. EUR (bez zahrnutí BCR o13,3 % na 1 174,4 mil. EUR) Provozní výnosy vzrostly o 28,8 % ze 3 511,1 mil. EUR na 4 522,6 mil. EUR (bez zahrnutí BCR o 9,5 % na 3 844,2 mil. EUR) Všeobecné administrativní náklady vzrostly o 28,8 % z 2 104,3 mil. EUR na 2 709,9 mil. EUR (bez zahrnutí BCR o 10,9 % na 2 334,2 mil. EUR) Zisk před zdaněním vzrostl o 29,1 % z 1 046,2 mil. EUR na 1 350,7 mil. EUR (bez zahrnutí BCR o 5,0 % na 1 098,7 mil. EUR) Čistý zisk po menšinových podílech vzrostl o 27,9 % z 655,3 mil. EUR na 837,9 mil. EUR (bez zahrnutí BCR o 5,8 % na 693,3 mil. EUR) Poměr nákladů k výnosům se mírně zvýšil z 59,5 % za celý rok 2006 na nynějších 59,9 % Návratnost kapitálu (cash) se zlepšila z 13,8 % (vykázané ROE: 13,7 %) za celý rok 2006 na nynějších 14,0 % (vykázané ROE: 13,5 %) Celková bilanční suma dosáhla 200,6 mld. EUR (10,4 %) po 181,7 mld. EUR na konci roku Cash zisk na akcii vzrostl z 2,20 EUR na 2,80 EUR (vykázaný zisk na akcii: 2,69 EUR) Ukazatel kapitálové přiměřenosti (od roku 2007 podle Basel II) se snížil oproti konci roku 2006 z 6,6 % na 6,2 %, ukazatel solventnosti na nynějších 9,4 % (konec roku 2006: 10,3 %). Pokud není uvedeno jinak, pak se všechny srovnávané položky výsledovky vztahují k prvním devíti měsícům 2006 a položky rozvahy ke konci roku Výsledek za první tři čtvrtletí ukazuje, že zaujímáme velmi dobrou pozici. S ohledem na turbulence na finančních a úvěrových trzích jsme na dosažený provozní výsledek obzvláště hrdí. Znovu se tak ukázala síla našeho obchodního modelu, který nám dlouhodobě zajišťuje solidní růst a nenutí nás investovat do rizikových cenných papírů a úvěrových derivátů. Velmi potěšující jsou příspěvky z Maďarska, Chorvatska a zejména z České republiky. Také výsledky rumunské Banca Comercială Romană nám ukazují, že se proces integrace vyvíjí správným směrem, komentoval Andreas Treichl, generální ředitel Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG vývoj obchodů za první tři čtvrtletí. Vývoj ve třetím čtvrtletí je obzvláště potěšující, neboť jsme s 613,0 mil. EUR dosáhli nejen rekordní hodnoty provozního výsledku, ale také se 1 Při srovnávání změn je nutno zohlednit skutečnost, že oproti srovnávanému období roku 2006 je do účetní závěrky skupiny Erste Bank poprvé zahrnuto více dceřiných společností: Banca Comercială Română (BCR) od 12. října 2006, Erste Bank Ukrajina od 24. ledna 2007, Diners Club Adriatic Chorvatsko od 2. dubna 2007 a ABS Banka v Bosně koupená Steiermärkische Sparkasse od 3. dubna Protože má zahrnutí BCR do účetní závěrky výrazný dopad na výsledky (dopad ze zahrnutí Erste Bank Ukrajina, Diners Club Adriatic Chorvatsko a ABS Banky v Bosně je zatím velmi malý), byly u změn ve výkazu zisku a ztrát uvedeny rovněž hodnoty bez zahrnutí BCR. Hodnoty v rozvaze jsou srovnávány s hodnotami k 31. prosinci 2006, které již zahrnovaly BCR. Podle nových účetních standardů IAS 19 (Platby zaměstnancům) se mohou pojistně matematické zisky a ztráty při vypočítávání dlouhodobých personálních rezerv vyúčtovat s kapitálem bez dopadu na výsledky. Erste Bank převzala tyto standardy v roce V rámci příprav na povinnou aplikaci účetních standardů IFRS 7 (údaje k finančním nástrojům) od 1. ledna 2007 uvedla skupina Erste Bank ve své účetní závěrce za rok 2006 podstatně více podrobností v rozvaze a ve výkazu zisků a ztrát. Vedle zahrnutí společnosti BCR do účetní závěrky byla do komentáře k výsledkům jednotlivých segmentů zavedena nová alokace vlastního kapitálu. Všechny srovnávací hodnoty a procentuální změny se vztahují k údajům za první tři čtvrtletí 2006 upraveným v souladu s těmito změnami. Detailní informace k těmto změnám jsou obsaženy v tiskové zprávě z 30. ledna 2007, která je k dispozici na webových stránkách Erste Bank (www.erstebank.com/presse). Strana 1/21

2 nám podařilo zvýšit podíl čistého úrokového výnosu a čistých příjmů z poplatků a provizí na celkovém výsledku, pokračoval Treichl. Shrnutí Přestože je třetí čtvrtletí tradičně nejslabším čtvrtletím v roce, tentokrát bylo nejsilnější. Navzdory nepříznivé situaci na trhu byl čistý zisk po menšinových podílech s 271,9 mil. EUR o 3,0 % vyšší než v předchozím čtvrtletí. Celkem činí výsledek za první tři čtvrtletí 2007 s 837,9 mil. EUR o 27,9 % více než ve srovnatelném období minulého roku. Provozní výsledek se přitom - navzdory zatížení restrukturalizačními a transformačními náklady v BCR ve výši 36,4 mil. EUR - ještě výrazněji zvýšil o 28,9 % na 1 812,7 mil. EUR, což potvrzuje zlepšenou kvalitu růstu založenou především na čistém úrokovém výnosu a čistých příjmech z poplatků a provizí. Poměr nákladů k výnosům se za období od ledna do září navzdory zatížení již zmíněnými restrukturalizačními a transformačními náklady - podařilo udržet na úrovni srovnatelného období minulého roku (59,9 %). Z toho vyplývá pro první tři čtvrtletí roku 2007 návratnost kapitálu (cash) ve výši 14,0 % (vykázaná hodnota 13,5 %) oproti 13,8 % (vykázaná hodnota 13,7 %) za celý rok Cash zisk na akcii činil v prvních třech čtvrtletích ,80 EUR (vykázáná hodnota 2,69 EUR) oproti 2,20 EUR (cash hodnota a vykázáná hodnota) ve stejném období minulého roku. Výhled Jak již Erste Bank uvedla na Dni kapitálových trhů 21. září 2007 v Bratislavě, chce Erste Bank v důsledku dobrých operativních výnosů v celé skupině navzdory nepříznivé situaci na trhu zvýšit čistý zisk za rok 2007 o minimálně 25 %. Prezentací výsledků za třetí čtvrtlettí 2007 byly upřesněny střednědobé cíle do roku 2009: V důsledku podstatně nižšího růstu nákladů se předpokládá roční nárůst čistého zisku v roce 2008 o minimálně 20 % a v roce 2009 o minimálně 25 %. Poměr nákladů k výnosům se do roku 2009 sníží pod hodnotu 55 %. Návratnost kapitálu, která v předchozím roce v důsledku navýšení kapitálu výrazně klesla, by měla v roce 2009 opět dosáhnout hodnoty v rozmezí 18 % a 20 %. Strana 2/21

3 I. VÝVOJ VÝSLEDKU DETAILU in EUR Mio změna Čistý úrokový výnos 2 844, ,5 25,8% Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám -335,9-331,2 1,4% Čisté příjmy z poplatků a provizí 1 354, ,5 30,7% Čistý zisk z obchodních operací 292,0 187,8 55,5% Všeobecné administrativní náklady , ,3 28,8% Výnosy z pojišťovací činnosti 32,3 25,3 27,7% Ostatní provozní výsledek -126,1-29,4 nm Zisk před zdaněním 1 350, ,2 29,1% Čistý zisk po menšinových podílech 837,9 655,3 27,9% Čistý úrokový výnos Čistý úrokový výnos se zvýšil o 25,8 % z 2 261,5 mil. EUR v předchozím roce na nynějších 2 844,1 mil. EUR, především díky trvající silné poptávce po úvěrech v dceřiných společnostech ve střední a východní Evropě, ale také díky rostoucím úrokovým sazbám. I bez zahrnutí BCR byl nárůst se 7,5 % na 2 430,8 mil. EUR velmi uspokojivý. Čistá úroková marže (čistý úrokový výnos v procentech průměrných úročených aktiv) se znovu zlepšila z 2,24% v prvních třech čtvrtletích 2006 (2,31 % za celý rok 2006) na 2,42 %, což je z velké části výsledkem zahrnutí BCR. Průměrná úroková marže v Rakousku (zhruba 1,6 %) mírně poklesla, což bylo způsobeno především tím, že odpadly pozitivní investiční efekty z navýšení kapitálu v prvním čtvrtletí roku Průměrná úroková marže v zemích střední a východní Evropy vzrostla z 3,6 % ve srovnatelném období 2006 na nynější 4,0 % za první tři čtvrtletí Čisté příjmy z poplatků a provizí Čisté příjmy z poplatků a provizí se zvýšily celkem o 30,7 % z 1 036,5 mil. EUR na 1 354,2 mil. EUR (bez zahrnutí BCR o 13,3 % na 1 174,4 mil. EUR). Uspokojivého nárůstu bylo přitom dosaženo v oblasti úvěrových obchodů (+71,2 %, bez zahrnutí BCR +14,7 %) a v oblasti platebního styku (+39,2 %, bez zahrnutí BCR +15,7 %), kde byl silný nárůst zaznamenán především v obchodu s platebními kartami (+56,9%, ohne BCR +34,9%). K dobrému výsledku čistých příjmů z poplatků a provizí přispěly v první řadě dceřiné společnosti v Maďarsku a v Chorvatsku. Česká spořitelna dosáhla při srovnání třetího čtvrtletí 2007 se třetím čtvrtletím 2006 nárůstu ve výši 13,3 %. Strana 3/21

4 v mil. EUR změna Úvěrové obchody 250,0 146,0 71,2% Platební styk 535,2 384,6 39,2% Obchody s cennými papíry 386,2 335,1 15,2% Obchody investičních fondů 176,5 159,3 10,8% Poplatky za správu cenných papírů (custodial fees) 39,8 39,0 2,1% Brokerské poplatky 169,9 136,8 24,2% Pojišťovací obchody 48,9 49,7-1,6% Zprostředkování stavebního spoření 21,6 21,8-0,9% Obchodování s cizími měnami 27,5 28,1-2,1% Obchody investičních bank 20,6 16,6 24,1% Ostatní 64,2 54,6 17,6% Celkem 1 354, ,5 30,7% Čistý zisk z obchodních operací Jak se dalo čekat, vedly turbulence na trhu k poklesu obchodních operací ve třetím čtvrtletí Přesto se celková hodnota čistého zisku z obchodních operací všech tří čtvrtletí zvýšila oproti srovnatelnému období předchozího roku o 55,5 % ze 187,8 mil. EUR na 292,0 mil. EUR (bez zahrnutí BCR o 14,3 % na 214,6 mil. EUR). Pojišťovací obchody Výnosy z pojišťovacích obchodů se podařilo zvýšit o celkem 27,7 % z 25,3 mil. EUR na 32,3 mil. EUR. Bez zahrnutí BCR byl zaznamenán mírný pokles o 3,6 % na 24,4 mil. EUR, který byl způsoben především zatížením výnosů oceňováním cenných papírů v důsledku nárůstu úroků. Všeobecné administrativní náklady v mil. EUR změna Personální náklady 1 588, ,7 28,9% Ostatní administrativní náklady 833,8 624,4 33,5% Mezisoučet 2 421, ,1 30,5% Odpisy 288,1 248,2 16,1% Celkem 2 709, ,3 28,8% Všeobecné administrativní náklady se zvýšily celkem o 28,8 % z 2 104,3 mil. EUR na 2 709,9 mil. EUR. Nadprůměrný nárůst ostatních administrativních nákladů byl částečně způsoben dodatečnými náklady na skupinové projekty jako investice do budoucího zvýšení efektivity. Kromě toho je tato položka silně zatížena dosud realizovanými restrukturalizačními a transformačními náklady v BCR (za první tři čtvrtletí 2007 zhruba 36,4 mil. EUR). Bez zahrnutí BCR by se všeobecné administrativní náklady zvýšily o 10,9 % na 2 334,2 mil. EUR. Bez zahrnutí BCR a nákladů na menší dceřiné společnosti Erste Bank získané v roce 2007 (Erste Bank Ukrajina, Diners Club Adriatic v Chorvatsku a ABS Banka v Bosně) by nárůst všeobecných administrativních nákladů činil pouze 9,8 % (2 310,8 mil. EUR). Strana 4/21

5 Personální náklady vzrostly o 28,9 % z 1 231,7 mil. EUR na 1 588,0 mil. EUR (bez zahrnutí BCR o 8,9 % na 1 341,5 mil. EUR). Ve střední a východní Evropě se do nákladů promítlo zavedení složek mzdy závislých na výkonu, vyplacení finančního odškodnění pro odcházející zaměstnance BCR a rozšiřování sítě poboček v Rumunsku a na Ukrajině. Vývoj počtu zaměstnanců 2 září 07 prosinec 06 změna Osoby zaměstnané ve skupině Erste Bank ,3% Rakousko včetně spořitelen křížového garančního systému ,8% Erste Bank AG včetně rakouských dceřiných 4,4% společností Spořitelny křížového garančního systému ,2% Zahraničí (Střední a východní Evropa) ,5% Česká spořitelna ,3% Banca Comercială Română ,3% Slovenská sporiteľňa ,3% Erste Bank Maďarsko ,8% Erste Bank Chorvatsko ,8% Erste Bank Srbsko ,9% Erste Bank Ukrajina nm Ostatní dceřiné společnosti a zahraniční pobočky >100,0% Bez zahrnutí Erste Bank Ukrajina (od ledna 2007), společnosti Diners Club Adriatic (od dubna 2007) a společnosti ABS Banka (do účetní závěrky společnosti Steiermärkische Sparkasse) se celkový počet zaměstnanců v prvních třech čtvrtletích 2007 mírně zvýšil. V rámci skupinové centralizace informačních technologií došlo k přeřazení 370 zaměstnanců z České spořitelny, Slovenskej sporiteľni a Erste Bank Chorvatsko do společné dceřiné společnosti. Všeobecné administrativní náklady Rakousko (vč. Podnikového centra a Mezinárodního obchodu) v mil. EUR změna Personální náklady 915,5 868,2 5,4% Ostatní administrativní náklady 354,8 312,2 13,6% Mezisoučet 1 270, ,4 7,6% Odpisy 108,9 117,0-6,9% Celkem 1 379, ,4 6,3% 2 Hodnoty k rozhodnému dni Strana 5/21

6 Všeobecné administrativní náklady Střední a východní Evropa v mil. EUR změna Personální náklady 672,5 363,5 85,0% Ostatní administrativní náklady 479,0 312,2 53,4% Mezisoučet 1 151,5 675,7 70,4% Odpisy 179,2 131,2 36,6% Celkem 1 330,7 806,9 64,9% Ostatní administrativní náklady se zvýšily celkem o 33,5 % z 624,4 mil. EUR na 833,8 mil. EUR (bez zahrnutí BCR o 19,4 % na 745,8 mil. EUR). Nárůst ve střední a východní Evropě byl s 53,4 % na 479,0 mil. EUR (bez zahrnutí BCR o 25,3 % na 391,1 mil. EUR) výrazně vyšší než ve zbytku skupiny (o 13,6 % na 354,8 mil. EUR), což bylo způsobeno především investicemi do přizpůsobení klíčových bankových systémů v celé skupině, náklady na zavedení eura na Slovensku a implementací programu Banky první volby v České republice. Odpisy hmotného majetku sice vzrostly o 16,1 % z 248,2 mil. EUR na 288,1 mil. EUR, bez zahrnutí BCR byl ale zaznamenán mírný pokles o 0,5 % na 246,9 mil. EUR. To je především důsledkem restriktivní investiční činnosti v Rakousku, kde bylo dosaženo poklesu o 6,9 %. Pro celý rok 2007 očekává Erste Bank nárůst všeobecných administrativních nákladů o zhruba 25 %. Provozní výsledek Provozní výnosy (čistý úrokový výnos, čisté příjmy z poplatků a provizí, čistý zisk z obchodních operací a výnosy z pojišťovací činnosti) se podařilo zvýšit o celkem 28,8 % z 3 511,1 mil. EUR na 4 522,6 mil. EUR (bez zahrnutí BCR o 9,5 % na 3 844,2 mil. EUR). Všeobecné administrativní náklady se zvýšily o 28,8 % z 2 104,3 mil. EUR na 2 709,9 mil. EUR (bez zahrnutí BCR o 10,9 % na 2 334,2 mil. EUR). Z toho vyplývá poměr nákladů k výnosům ve výši 59,9 %, což představuje stejnou hodnotu jako za první tři čtvrtletí 2006 (59,9 %), resp. mírný nárůst oproti hodnotě za celý rok 2006 (59,5 %). Provozní výsledek za prvních devět měsíců se zvýšil i přes již zmíněné restrukturalizační náklady v BCR o 28,9 % na 1 812,7 mil. EUR. Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám Tvorba rezerv a opravných položek k úvěrům a pohledávkám zaznamenala ve srovnání s minulým rokem pouze mírné zvýšení o 1,4 % (335,9 mil. EUR oproti 331,2 mil. EUR za předchozí rok). Podstatným faktorem zde byly mimořádné výnosy z odepsaných pohledávek v BCR ve výši téměř 24 mil. EUR. Bez zahrnutí BCR by došlo k nárůstu o 5,9 % na 350,6 mil. EUR. Nárůst ve střední a východní Evropě souvisí především se silným nárůstem úvěrů v posledních letech. Mezinárodní obchod charakterizuje příznivý vývoj v oblasti rizika. Strana 6/21

7 Ostatní provozní výsledek Saldo ostatního provozního výsledku se zhoršilo z -86,3 mil. EUR ve srovnatelném období minulého roku na nynějších -133,3 mil. EUR, což bylo prakticky výlučně způsobeno lineárními odpisy goodwillu klientských základen BCR a Diners Club Adriatic v prvních třech čtvrtletích 2007 (60,7 mil. EUR, z toho připadá 57,7 mil. EUR na BCR). Bez zahrnutí těchto nákladů by se saldo ostatního provozního výsledku celkově zlepšilo. Výnosy z finančních aktiv Celkové saldo ze všech kategorií finančních aktiv se výrazně snížilo z +56,9 mil. EUR v předchozím roce na nynějších +7,2 mil. EUR. Tento pokles byl způsoben nižšími realizovanými výnosy v portfoliu cenných papírů na prodej (Available for sale) a zvláště dodatečnou devalvací portfolia cenných papírů v reálné hodnotě (Fair Value), především u strukturovaných produktů a akcií v důsledku obtížné situace na trhu ve třetím čtvrtletí Zisk před zdaněním dosáhl hodnoty 1 046,2 mil. EUR po 1 350,7 mil. EUR v předchozím roce, což představuje nárůst o 29,1 % (bez zahrnutí BCR o 5,0 %). Čistý zisk po menšinových podílech vzrostl o 27,9 % z 655,3 mil. EUR na 837,9 mil. EUR (bez zahrnutí BCR o 5,8 %). Strana 7/21

8 II. FINANČNÍ VÝSLEDKY VE 3. ČTVRTLETÍ Q3 07 v mil. EUR Q3 06 Q4 06 Q1 07 Q2 07 Q3 07 bez zahrnutí BCR Čistý úrokový výnos 779,7 927,8 903,7 953,8 986,6 838,6 Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám -112,9-107,9-128,4-110,9-96,6-119,6 Čisté příjmy z poplatků a provizí 338,8 409,4 438,9 446,0 469,3 394,9 Čistý zisk z obchodních operací 51,6 90,1 124,8 94,8 72,4 47,7 Všeobecné administrativní náklady -704,7-841,0-870,6-921,2-918,1-777,9 Výnosy z pojišťovací činnosti 10,3 10,5 15,6 13,9 2,8 7,5 Ostatní provozní výsledek -35,2-57,7-33,3-56,1-43,9-22,7 Výnosy z finančních aktiv - v reálné hodnotě -1,0-5,0 11,1-7,1-42,3-40,6 Výnosy z finančních aktiv - na prodej 7,3 48,9 14,3 13,1 17,5 17,3 Výnosy z finančních aktiv - držená do splatnosti 0,4 0,9 0,5 0,0 0,1 0,1 Zisk před zdaněním 334,3 476,0 476,6 426,3 447,8 345,3 Čistý zisk po menšinových podílech 202,7 276,9 302,1 263,9 271,9 214,0 Čistý úrokový výnos se ve třetím čtvrtletí 2007 výrazně zvýšil o 3,4 % z 953,8 mil. EUR v předchozím čtvrtletí na nynějších 986,6 mil. EUR. Podstatně k tomu přispěla kromě zvyšujících se úrokových sazeb především silná poptávka po úvěrech na rostoucích trzích střední a východní Evropy. Nadprůměrný nárůst čistého úrokového výnosu byl zaznamenán především v České spořitelně. Čisté příjmy z poplatků a provizí se podařilo zvýšit o 5,2 % ze 446,0 mil. EUR na 469,3 mil. EUR, což bylo způsobeno především pozitivním vývojem v rumunské BCR. V důsledku obzvláště obtížné situace na trhu byla hodnota čistého zisku z obchodních operací se 72,4 mil. EUR dle očekávání nižší než v předchozímn čtvrtletí ( 94,8 mil. EUR). Nárůst úrokových sazeb se negativně projevil také při oceňování cenných papírů v pojišťovacích společnostech, takže výnosy z pojišťovací činnosti byly s 2,8 mil. EUR ve třetím čtvrtletí výrazně nižší než ve druhém čtvrtletí (13,9 mil. EUR). Výrazně k tomu přispěl také negativní vývoj neživotního pojištění v BCR. Všeobecné administrativní náklady zaznamenaly mírný pokles (o 0,3 % z 921,2 mil. EUR na 918,1 mil. EUR), přestože byly zatíženy restrukturalizačními a transformačními náklady v BCR ve výši 25 mil. EUR. Personální náklady se přitom zvýšily o 2,8 % z 533,1 mil. EUR na 548,2 mil. EUR, především na základě výplat finančního odškodnění v BCR spojenými s programem snížení počtu zaměstnanců. Ostatní administrativní náklady se oproti tomu podařilo snížit o 4,6 % z 289,4 mil. EUR na 276,0 mil. EUR a odpisy hmotného majetku o 4,9 % z 98,7 mil. EUR na 93,9 mil. EUR. 3 První tři čtvrtletí roku 2006 byla odpovídajícím způsobem přizpůsobena v souladu s již dříve zmíněnými úpravami týkajícími se nových ustanovení IFRS. Detailní informace jsou zveřejněny na webových stránkách Erste Bank (www.erstebank.com/presse). Strana 8/21

9 Provozní výsledek dosáhl ve třetím čtvrtletí 2007 s 613,0 mil. EUR nejvyšší hodnoty, které bylo dosud v rámci jednoho čtvrtletí dosaženo (minulé čtvrtletí 587,3 mil. EUR). Ke zlepšení došlo též ve struktuře provozního výsledku, neboť zvýšení bylo způsobeno především nadprůměrným nárůstem čistého úrokového výnosu a čistých příjmů z poplatků a provizí. Poměr nákladů k výnosům byl ve třetím čtvrtletí 2007 s 60,0 % o něco lepší než v předchozím čtvrtletí (61,1 %). Pokles byl zaznamenán u potřeby tvorby rezerv a opravných položek k úvěrům a pohledávkám, která v druhém čtvrtletí činila 110,9 mil. EUR a ve třetím čtvrtletí 2007 klesla o12,9 % na 96,6 mil. EUR. Kromě nižší potřeby v oblasti mezinárodního obchodu byl tento pokles způsoben především mimořádnými výnosy z odepsaných pohledávek v rumunské BCR. K výraznému zhoršení z -7,1 mil. EUR na -42,3 mil. EUR došlo u výsledku v portfoliu cenných papírů v reálné hodnotě (Fair Value), které bylo způsobeno zvýšenou potřebou devalvace mimo jiné u strukturovaných produktů a u akcií v souvislosti s obtížnou situací na trhu především ve třetím čtvrtletí Erste Bank nerealizovala žádné investice do cenných papírů, které byly nebo jsou investovány na americkém tzv. subprime trhu. Všeobecné tržní turbulence spojené s krizí na tomto trhu přesto vedly k odpisům portfolií asset backed securities a collateralized debt obligations (mající minimálně A-rating) ve výši 20 mil. EUR. Pokud nedojde k dalším tržním otřesům, měla by tím potřeba dalších odpisů být vyčerpána. Zisk před zdaněním byl ve třetím čtvrtletí 2007 se 447,8 mil. EUR o 5,0 % vyšší než v předchozím čtvrtletí (426,3 mil. EUR). Čistý zisk po menšinových podílech vzrostl ve třetím čtvrtletí o 3,0 % z 263,9 mil. EUR na nynějších 271,9 mil. EUR. III. VÝVOJ ROZVAHY v mil. EUR září 07 prosinec 06 změna Pohledávky za bankami ,0% Pohledávky za klienty ,4% Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám ,8% Cenné papíry k obchodování a finanční aktiva ,6% Ostatní aktiva ,2% Aktiva celkem ,4% Celková bilanční suma skupiny Erste Bank vzrostla v prvních třech čtvrtletích 2007 o 10,4 % ze 181,7 mld. EUR na konci roku 2006 na 200,6 mld. EUR. Na straně aktiv se přitom podařilo zvýšit pohledávky za klienty rovněž o 10,4 % z 97,1 mld. EUR na 107,2 mld. EUR. V Rakousku přitom došlo k nárůstu o 4,8 %. Nadála nadprůměrný byl s 22,3 % nárůst klientských úvěrů ve střední a východní Evropě. Především obchod s drobnými klienty se v tomto regionu vyvíjel velmi pozitivně, objem úvěrů se v tomto segmentu zvýšil o 27,6 %. Strana 9/21

10 Tvorba rezerv a opravných položek k úvěrům a pohledávkám se v prvních třech čtvrtletích 2007 v důsledku nových dotací a s ohledem na rozpouštění a použití rezerv a opravných položek zvýšila o 5,8 % ze 3,1 mld. EUR ke konci roku 2006 na nynějších 3,3 mld. EUR. Investice do cenných papírů v různých kategoriích se celkově zvýšily pouze podprůměrně o 7,2 % z 36,3 mld. EUR na 38,9 mld. EUR, v neposlední řadě v důsledku situace na trhu v posledních měsících. Nárůst u dluhopisů s pevným výnosem byl přitom kompenzován poklesem u ostatních cenných papírů. Přibližně stejnou měrou o 7,5 % na 7,9 mld. EUR vzrostly také kapitálové investice pojišťoven. Největší nárůst na straně aktiv zaznamenaly pohledávky za bankami (+28,8 % z 16,6 mld. EUR na 21,3 mld. EUR), přičemž se tento nárůst týkal převážně krátkodobých mezibankovních obchodů se zahraničními bankami. v mil. EUR září 07 prosinec 06 změna Závazky k bankám ,2% Závazky ke klientům ,1% Emitované dluhopisy ,6% Ostatní pasiva ,3% Podřízený kapitál ,1% Celkový kapitál ,7% Vlastní kapitál ,8% Menšinové podíly ,9% Pasiva a vlastní kapitál celkem ,4% Na straně pasiv vzrostly závazky k bankám pouze podprůměrně o 7,2 % ze 37,7 mld. EUR na 40,4 mld. EUR. Zvýšení o 27,6 % (z 21,8 mld. EUR na 27,8 mld. EUR) bylo zaznamenáno u emitovaných dluhopisů, přičemž u institucionálních klientů došlo částečně k přeskupení z vkladových produktů k zajištěným produktům. Klientské vklady vzrostly o 8,1 % z 90,8 mld. EUR na 98,2 mld. EUR. V zemích střední a východní Evropy byl přitom s 15,1 % i nadále zaznamenán nadprůměrný nárůst. Od 1. ledna 2007 se výpočet solventnosti provádí podle rakouského zákona o bankách (BWG) podle požadavků Basel II. Přes nárůst objemu aktiv v rozvaze se podařilo snížit vyměřovací základ pro úvěrová rizika (rizikově vážená aktiva) z 94,1 mld. EUR ke konci roku 2006 (výpočet podle požadavků Basel I) na nynějších 93,8 mld. EUR k 30. září To je způsobeno zejména příznivějšími rizikově váženými aktivy vypočtenými podle Basel II v oblasti retailového obchodu (např. hypoteční obchody). Celkový započitatelný vlastní kapitál skupiny úvěrových institucí Erste Bank podle rakouského zákona o bankách (BWG) činil k 30. září ,0 mld. EUR. Ukazatel krytí vztažený na zákonný minimální požadavek k 30. září 2007 (8,7 mld. EUR) činil 115,5 % (konec roku 2006: 127,1 %). Základní kapitál (Tier 1) činil po zahrnutí srážkových položek stanovených v rakouském zákonu o bankách (BWG) 5,8 mld. EUR. Strana 10/21

11 Ukazatel kapitálové přiměřenosti (základní kapitál (Tier 1) po odečtení srážkových položek podle rakouského zákona o bankách (BWG) v % rizikově vážených aktiv podle rakouského zákona o bankách (BWG)) činil 6,2 %. Pokles oproti konci roku 2006 (6,6 %) je způsoben především akvizicemi, které skupina realizovala v prvním pololetí 2007 (Erste Bank Ukrajina a Diners Club Adriatic Chorvatsko prostřednictvím Erste Bank, ABS Banka Bosna prostřednictvím Steiermärkische Sparkasse). Ukazatel solventnosti vztažený na úvěrové riziko (celkový kvalifikovaný kapitál po odečtení požadavků na obchodní portfolio, otevřené devizové pozice (commodity FX risk) a operační riziko v % rizikově vážených aktiv) činil k 30. září ,4 % (oproti 10,3 % ke konci roku 2006) a výrazně tak překročil zákonem stanovený minimální požadavek ve výši 8 %. IV. KOMENTÁŘ K VÝSLEDKŮM JEDNOTLIVÝCH SEGMENTŮ 4 Segment Rakousko Rakousko pokračovalo v úspěšném vývoji. Čistý zisk po menšinových podílech vzrostl oproti prvním devíti měsícům roku 2006 o 17,7 mil. EUR (+7,1 %) z 250,5 mil. EUR na 268,2 mil. EUR. Nárůst zisku je výsledkem zlepšení čistého úrokového výnosu (+42,1 mil. EUR, resp. +3,6 %), velmi potěšujícího zlepšení čistých příjmů z poplatků a provizí (+36,5 mil. EUR, resp. +5,5 %) a výrazně nižší potřeby tvorby rezerv a opravných položek (z 252,1 mil. EUR v roce 2006 na 218,2 mil. EUR). Zatímco se oproti předchozímu roku podařilo zvýšit provozní výnosy o celkem 3,9 %, přičemž čistý zisk z obchodních operací byl v důsledku obtížné situace na trhu ve třetím čtvrtletí 2007 výrazně nižší než v předchozích čtvrtletích, byl nárůst všeobecných administrativních nákladů s 2,6 % (+32,5 mil. EUR) tak jako v posledních letech velmi mírný. Provozní zisk se tak ve třetím čtvrtletí 2007 zvýšil o 43,5 mil. EUR, resp. 6,1 % na 754,5 mil. EUR. Poměr nákladů k výnosům se snížil z 63,6 % na nynějších 62,8 %. Pokles ostatního provozního výsledku byl způsoben především negativním oceněním cenných papírů mimo portfolio cenných papírů k obchodování, obzvláště ve třetím čtvrtletí 2007 a výnosy z prodeje majetkových podílů ve třetím čtvrtletí Kromě zlepšení výsledku se díky nižší spotřebě vlastního kapitálu na základě aplikace Basel II zlepšila i návratnost kapitálu (založená na nové alokaci kapitálu) ze 17,7 % v minulém roce na nynějších 18,2 %, především v segmentech Retail a nemovitosti a Spořitelny. Spořitelny Čistý zisk po menšinových podílech zůstal s 12,5 mil. EUR oproti prvním třem čtvrtletím 2006 téměř beze změny. Čistý úrokový výnos vzrostl díky výraznému nárůstu klientských obchodů z 622,1 mil. EUR na 641,5 mil. EUR (+3,1 %). Provozní zisk se zlepšil na základě i nadále příznivého vývoje v oblasti nákladů (-12,4 mil. EUR, resp. -2,0 %) z 292,1 mil. EUR na 305,1 mil. EUR (+4,4 %). Poměr nákladů k výnosům se zlepšil z 68,1 % na 67,5 %. Pokles ostatního provozního výsledku byl důsledkem ocenění cenných papírů mimo portfolio cenných papírů k obchodování a majetkových podílů v roce V oblasti tvorby rezerv a opravných položek došlo oproti sledovanému období předchozího roku ke zlepšení ze 133,3 mil. EUR na nynějších 125,5 mil. EUR (-5,9 %). Návratnost kapitálu (ROE) vzrostla na 7,3 %, částečně podpořena nižší potřebou vlastního kapitálu díky aplikaci požadavků Basel II od začátku roku. Retail a nemovitosti Retailové obchody se vyvíjely i nadále velmi úspěšně, čistý zisk po menšinových podílech se opět výrazně zlepšil o 18,7 mil. EUR (+ 22,5 %) z 83,2 mil. EUR na 101,9 mil. EUR. Čistý úrokový výnos vzrostl díky 4 Výsledky jednotlivých členů skupiny vykázané v příslušných tiskových zprávách nemohou být 1:1 srovnávány s výsledky znázorněnými v segmentech této tiskové zprávy. Od čtvrtého čtvrtletí 2006 je v komentáři k výsledkům jednotlivých segmentů zobrazena nová alokace vlastního kapitálu, což vede mj. k ekvivalentnímu přiřazení výnosů z investic v jednotlivých segmentech. Srovnávané hodnoty předchozích čtvrtletí byly rovněž odpovídajícím způsobem přizpůsobeny. Strana 11/21

12 rozšíření objemu úvěrů (zvláště v oblasti bytové výstavby) oproti prvním třem čtvrtletím 2006 o 2,2 % na 408,3 mil. EUR, přestože na straně vkladů konkurence silně tlačila na marže. Čisté příjmy z poplatků a provizí zaznamenaly oproti minulému roku opět výrazný nárůst o 18,8 mil. EUR (+7,6 %) z 248,9 mil. EUR na nynějších 267,7 mil. EUR, především díky stále velmi dobrému vývoji obchodu s cennými papíry. Obzvláště potěšující byl vývoj všeobecných administrativních nákladů, jejichž hodnota přesáhla s +0,6 % (ze 472,7 mil. EUR na 475,3 mil. EUR) pouze mírně úroveň sledovaného období minulého roku i přes stále výraznější rozšiřování obchodní činnosti dceřiných společností (např. správa aktiv) Erste Bank ve střední a východní Evropě. Provozní výsledek se v tomto dílčím segmentu zlepšil ze 199,2 mil. EUR na 221,2 mil. EUR (+11,1 %). Poměr nákladů k výnosům se oproti prvním devíti měsícům roku 2006 výrazně zlepšil ze 70,4 % na nynějších 68,2 %, návratnost vlastního kapitálu (ROE) činila 17,9 % (po 12,6 % ve sledovaném období minulého roku). Velcí korporátní klienti Čistý zisk po menšinových podílech zaznamenal v tomto segmentu oproti sledovanému období minulého roku nárůst o 24,0 % z 61,6 mil. EUR na 76,4 mil. EUR. Čistý úrokový výnos se oproti prvním devíti měsícům 2006 nadprůměrně zlepšil ze 109,2 mil.. EUR na 128,7 mil. EUR (+17,8 %), což bylo způsobeno především nárůstem objemu obchodů dceřiné společnosti Immorent jak v Rakousku, tak ve střední a východní Evropě. Tvorba rezerv a opravných položek se na jedné straně díky potěšujícímu vývoji v oblasti struktury rizik výrazně snížila, na druhé straně bylo třetí čtvrtletí 2006 zatíženo jednorázovým efektem vyplývajícím z jednoho konkrétního případu obchodu s cennými papíry a následným financováním úvěru. Pokles ostatního výsledku je dán výsledky ocenění sekuritizovaných finančních instrumentů a jednorázovým výnosem z prodeje majetkové účasti private equity v předchozím roce. Všeobecné administrativní náklady vzrostly o 12,2 % ze 71,6 mil. EUR na nynějších 80,3 mil. EUR, především v důsledku vyšších nákladů v souvislosti s expanzí společnosti Immorent ve střední a východní Evropě. Poměr nákladů k výnosům činil 40,7 %, návratnost kapitálu (ROE) klesla z 16,4 % na 14,4 %, což bylo způsobeno očekávanou vyšší potřebou vlastního kapitálu díky aplikaci Basel II. Kromě rozšíření objemu obchodů vedla především změna ustanovení při určení potřeby vlastního kapitálu ohledně úvěrového rizika podle požadavků Basel II (a zde zvláště přiřazení vyššího objemu rizikově vážených aktiv u nevyužitých úvěrových linek) k výraznému nárůstu rizikově vážených aktiv a z toho vyplývajícímu přiřazení vlastního kapitálu. Obchodování na finančních trzích a investiční bankovnictví Ve srovnání s prvními devíti měsíci 2006 zaznamenal čistý zisk po menšinových podílech pokles o -16,8 %, resp. 15,7 mil. EUR z 93,0 mil. EUR na 77,4 mil. EUR. V položce čistý úrokový výnos byl pokles v oblasti řízení aktiv a pasiv, způsobený všeobecným vývojem tržních úrokových sazeb a mělkou úrokovou křivkou, pouze částečně vykompenzován mimořádně dobrými výsledky na peněžním trhu. Čisté příjmy z poplatků a provizí vzrostly o 12,7 mil. EUR, resp. 18,6 % z 68,1 mil. EUR na nynějších 80,8 mil. EUR, převážně díky obchodu s cennými papíry (především v oblasti strukturovaných produktů) a výnosům z transakcí na kapitálovém trhu. Čistý zisk z obchodních operací vzrostl ze 71,7 mil. EUR na 74,0 mil. EUR (+3,2 %), především díky vynikajícímu vývoji v prvním čtvrtletí Pokles ostatního provozního výsledku (z +8,4 mil. EUR ve sledovaném období minulého roku na -11,8 mil. EUR) je důsledkem vývoje požadavků na oceňování v portfoliu cenných papírů v reálné hodnotě (Fair Value) ve třetím čtvrtletí Všeobecné administrativní náklady se zvýšily, především v souvislosti s rozšířením obchodů, o 11,5 % z -76,1 mil. EUR v prvních třech čtvrtletích 2006 na -84,8 mil. EUR v roce Poměr nákladů k výnosům činil 43,3 %, návratnost vlastního kapitálu (ROE) klesla z 50,3 % na 38,5 %. Strana 12/21

13 Segment Střední a východní Evropa: Česká republika Čistý zisk České spořitelny vzrostl oproti prvním devíti měsícům 2006 o 28,6 mil. EUR, resp. 12,4 % z 231,4 mil. EUR na 260,0 mil. EUR. Provozní výsledek zaznamenal nárůst o 19,2 % z 357,1 mil. EUR na 425,7 mil. EUR (vývoj devizového kurzu CZK/EUR + 1,4 %). Tento nárůst je způasoben především vývojem čistého úrokového výnosu o 16,6 %, resp. 85,8 mil. EUR z 515,7 mil. EUR na 601,5 mil. EUR. Čisté příjmy z poplatků a provizí vzrostly na základě velmi potěšujícího vývoje v oblasti platebního styku a u obchodu s cennými papíry o 7,3 % z 237,0 mil. EUR na 254,4 mil. EUR. Zvýšení všeobecných administrativních nákladů z 443,8 mil. EUR na 485,0 mil. EUR (+ 9,3 %, očištěno o měnové efekty + 7,7 %) bylo způsobeno vyššími mzdovými náklady (částečné podmíněné nárůstem počtu zaměstnanců) a náklady souvisejícími s výrazným rozšířením klientských obchodů. Poměr nákladů k výnosům činil 53,3 % (po 55,4 % ve sledovaném období minulého roku), návratnost kapitálu (ROE) činila 42,6 % (po 39,9 % v předchozím roce). Rumunsko Díky prvnímu zahrnutí BCR do konsolidované účetní závěrky skupiny Erste Bank dne 12. října 2006 nejsou v komentáři k výsledkům jednotlivých segmentů k dispozici žádné srovnatelné hodnoty za sledované období minulého roku. Čistý zisk po menšinových podílech dosáhl v prvních třech čtvrtletích 2007 hodnoty 166,4 mil. EUR a byl podstatně ovlivněn transformačními projekty. Provozní zisk činil 289,0 mil. EUR. Z toho vyplývá poměr nákladů k výnosům ve výši 56,5 % a návratnost kapitálu (ROE) ve výši 47,1 %. Úvěrové portfolio vzrostlo od počátku roku o celkem 31,4 % na 10,3 mld. EUR a dosáhlo tak očekáváného objemu. V oblasti tvorby rezerv a opravných položek došlo k výraznému zlepšení díky prodeji odepsaných pohledávek a také nenadálými výnosy z odepsaných pohledávek. Pozitivní efekt mělo rovněž částečné rozpuštění rezerv, které byly realizovány v rámci prvního zahrnutí do konsolidované účetní závěrky skupiny, ve výši 45,2 mil. EUR. Výsledek za první tři čtvrtletí 2007 byl patřičně zkreslen díky zahrnutým restrukturalizačním a transformačním nákladům ve výši 36,4 mil. EUR (obzvláště náklady na odstupné, marketing, poradenství, školení, atd.). Všechna tato opatření budou podstatně přispívat na dosažení výnosového cíle (nárůst čistého zisku po menšinových podílech v EUR na lokální úrovni a před odečtením nákladů na restrukturalizaci ve výši 40 %). Potěšující je rovněž ve srovnání s očekáváním vyšší růst hrubého domácího produktu. Ocenění klientské základny podle IFRS 3 (účtování v kupní ceně/purchase price accounting) a s tím spojené lineární odpisy ve výši 57,7 mil. EUR (vykázáno v položce ostatní výsledek) byly přiřazeny do segmentu Podnikové centrum kvůli lepší srovnatelnosti s ostatními segmenty. Slovensko Čistý zisk po menšinových podílech Slovenskej sporiteľni vzrostl oproti prvním devíti měsícům 2006 o 22,1 % ze 74,2 mil. EUR na nynějších 90,6 mil. EUR. Čistý úrokový výnos se podařilo oproti sledovanému období minulého roku výrazně zvýšit o 32,1 %, resp. 53,4 mil. EUR ze 166,4 mil. EUR na nynějších 219,8 mil. EUR, především díky silnému nárůstu objemu klientských úvěrů o 30,9 %. Čistý zisk z poplatků a provizí (po 61,1 mil. EUR ve třetím čtvrtletí 2006 na 69,8 mil. EUR) vzrostl na základě nárůstu v oblasti úvěrových obchodů a v platebním styku. Všeobecné administrativní náklady se zvýšily o 32,4 mil. EUR, resp. + 23,6 % z 137,5 mil. EUR na celkem 169,9 mil. EUR, což bylo způsobeno jednak vyššími náklady na projekty v oblasti informačních technologií (nový bankovní systém a zavedení eura), ale i vývojem devizového kurzu (+9,8 %). Pokles efektivní daňové sazby byl způsoben rozpuštěním jedné rezervy v roce 2006, která v důsledku legislativní změny již nebyla nutná. Výrazný nárůst zaznamenal jak provozní zisk (+28,8 %), tak čistý zisk po menšinových podílech (+22,1 %). Silný nárůst v oblasti tvorby rezerv a opravných položek z 9,6 mil. EUR v roce 2006 na nynějších 25,2 mil. EUR byl kromě výrazného nárůstu objemu úvěrů v posledních čtvrtletích způsoben také rozpuštěním rezerv a opravných položek v minulém roce (8,5 mil. EUR). Návratnost kapitálu činila 39,6 %, poměr nákladů k výnosům se výrazně zlepšil z 56,6 % na 55,6 %. Strana 13/21

14 Maďarsko Provozní zisk Erste Bank Maďarsko vzrostl o 10,7 %, resp.12,7 mil. EUR ze 118,4 mil. EUR na 131,1 mil. EUR. Čistý úrokový výnos zaznamenal mírný nárůst o 4,3 mil. EUR, resp. +2,4 % ze 179,6 mil. EUR na 183,9 mil. EUR. Tato položka byla zatížena jednak opravou časového rozlišení úroků z minulého roku (zhruba 8 mil. EUR v prvním čtvrtletí 2007) a také novým přiřazením jednorázových provizí v leasingovém obchodu, které byly v minulém roce vykazovány v položce čisté příjmy z poplatků a provizí, což vedlo k poklesu v této položce. Nárůst tvorby rezerv a opravných položek z 25,2 mil. EUR na 36,3 mil. EUR odpovídá očekáváním a vyplývá z rozšíření úvěrového obchodu a ze všeobecného hospodářského vývoje. Čisté příjmy z poplatků a provizí zaznamenaly v prvních devíti měsících 2007 oproti sledovanému období minulého roku výrazný nárůst (z 58,1 mil. EUR na 94,4 mil. EUR), který byl částečně způsoben již zmíněnými změnami ve vykazování a také výrazným nárůstem v oblasti platebního styku a v obchodu s cennými papíry. Výrazný nárůst všeobecných administrativních nákladů (+24,5 % ze 141,3 mil. EUR na nynějších 175,9 mil. EUR) je výsledkem nárůstu personálních a administrativních nákladů v souvislosti s rozšířením sítě poboček a dodatečných oprav časového rozlišení úroků oproti sledovanému období minulého roku, jakož i první konsolidace jedné dceřiné společnosti v oblasti nemovitostí (Real Estate). Čistý zisk po menšinových podílech vzrostl o 3,3 % z 60,9 mil. EUR na 62,9 mil. EUR. Poměr nákladů k výnosům činil 57,3 %, návratnost kapitálu (ROE) klesla 30,9 % na 27,4 %. Chorvatsko Od roku 2007 je Erste Bank Chorvatsko konsolidováno jen zčásti, což se odráží v oblasti čistých příjmů z poplatků a provizí a u všeobecných administrativních nákladů. V celkovém výsledku skupiny se však tyto efekty téměř zcela kompenzují. Od druhého čtvrtletí budou v segmentu Chorvatsko znázorněny také dílčí výsledky Diner Club Adriatic d.d. (DCA). Provozní zisk Erste Bank Chorvatsko se oproti prvním třem čtvrtletím 2006 výrazně zvýšil o 68,9 %, resp. 37,1 mil. EUR z 53,8 mil. EUR na 90,9 mil. EUR. Čistý úrokový výnos navzdory přísnému zákonnému režimu na ztlumení financování v cizích měnách a všeobecnému omezení růstu úvěrů výrazně vzrostl, což bylo kromě nárůstu úvěrových obchodů způsobeno také zvýšením marží díky přeskupení na více úročené retailové produkty. Důsledkem byl nárůst čistého úrokového výnosu o 34,9 mil. EUR z 80,4 mil. EUR na 115,3 mil. EUR (DCA: +8,6 mil. EUR). Čisté příjmy z poplatků a provizí se více než zdvojnásobily z 20,9 mil. EUR na 47,8 mil. EUR, především v oblastech platebního styku a obchodu s cennými papíry a také díky výnosům dceřiné společnosti DCA (+11,8 mil. EUR). Všeobecné administrativní náklady se zvýšily o 24,9 mil. EUR, resp. 40,8 % z 61,1 mil. EUR na nynějších 86,0 mil. EUR, což bylo způsobeno především již zmíněným rozšířením konsolidace o dceřiné společnosti. Návratnost kapitálu (ROE) výrazně vzrostla z 21,9 % na 41,3 %, poměr nákladů k výnosům se zlepšil z 53,2 % na 48,6 %. Srbsko Čistý zisk po menšinových podílech se podařilo zlepšit o 12,3 mil. EUR, resp. 84,7 % z -14,6 mil. EUR na -2,2 mil. EUR, přičemž byl rok 2006 zatížen četnými restrukturalizačními opatřeními. Vedle výrazného nárůstu čistého úrokového výnosu (z 5,5 mil. EUR ve třetím čtvrtletí 2006 na 11,5 mil. EUR) díky rozšíření klientských a mezibankovních obchodů došlo také k výraznému poklesu rezerv a opravných položek k úvěrům a pohledávkám. Ke zlepšení došlo jak u čistých příjmů z poplatků a provizí, tak i u čistého zisku z obchodních operací, všeobecné administrativní náklady se oproti sledovanému období minulého roku mírně snížily (z 20,5 mil. EUR ve třetím čtvrtletí 2006 na 20,3 mil. EUR). Nárůst ostatního provozního výsledku o 1,4 mil. EUR z -0,1 mil. EUR na 1,2 mil. EUR je způsoben jednorázovým výnosem ze zhodnocení zajištění v prvním čtvrtletí Za celkový rok 2007 se očekává vyrovnaný výsledek. Strana 14/21

15 Erste Bank Ukrajina Po úspěšném celkovém převzetí společnosti Bank Prestige skupinou Erste Bank v lednu 2007 byl důraz kladen především na vybudování tržní pozice společnosti, mezitím přejmenované na Erste Bank Ukrajina. Aktuálním cílem je zvýšení tržního podílu v retailovém segmentu na 4 % a rozšíření sítě poboček na zhruba 400 do roku Banka v současné době zaměstnává 855 zaměstnanců a provozuje 44 poboček, dalších 115 poboček se již připravuje k převzetí obchodní činnosti. Ve srovnání s druhým čtvrtletím 2007 byl ve třetím čtvrtletí zaznamenán velmi potěšující nárůst čistého úrokového výnosu způsobený nárůstem klientských úvěrů o 35 %. Díky plynulému rozšiřování obchodní činnosti ve srovnání s předchozím čtvrtletím dle očekávání výrazně vzrostly všeobecné administrativní náklady. Zisk po menšinových podílech činil po prvních devíti měsících celkem -12,3 mil. EUR. Segment Mezinárodní obchod Čistý zisk po menšinových podílech zaznamenal pokles o 7,8 mil. EUR, resp. 8,8 % z 88,3 mil. EUR na nynějších 80,5 mil. EUR. Zásadním důvodem pro tento pokles je na jedné straně vývoj ostatního provozního výsledku, který v prvních devíti měsících roku 2006 zahrnoval pozitivní jednorázové efekty z ocenění finančních investic a výnosů z prodeje z původně zcela odepsaných pohledávek v celkové výši 5,7 mil. EUR, na druhé straně došlo ve sledovaném období minulého roku k rozpuštění rezerv a opravných položek, které díky zlepšení situace v úvěrovém portfoliu z hlediska rizika již nebyly zapotřebí. Hodnota provozního zisku zůstala na úrovni minulého roku, poměr nákladů k výnosům zůstal nezměněn a činil 18,7 %. Návratnost kapitálu (ROE) vzrostla z 23,5 % na 24,4 %, což bylo výrazně podpořeno nižší potřebou vlastního kapitálu díky aplikaci směrnic Basel II. Segment Podnikové centrum Segment Podnikové centrum obsahuje výsledky těch společností, které nelze přímo přiřadit k určitému obchodnímu segmentu, konsolidaci výsledků mezi segmenty a odpisy klientské základny rumunské BCR a chorvatské Dinners Club Adriatic, které nebyly zahrnuty do žádného obchodního segmentu, aby byla zachována možnost meziročního srovnání. Vývoj čistých příjmů z poplatků a provizí a všeobecných administrativních nákladů je ovlivněn především konsolidací výsledků pomocných bankovních podniků. Všeobecné administrativní náklady byly negativně ovlivněny zejména skupinovými projekty a efekty z oprav časového rozlišení úroků, které se v průběhu roku vyruší. Zhoršení čistého úrokového výnosu bylo způsobeno především absencí jednorázových úrokových příjmů v důsledku navýšení kapitálu v loňském roce. Čistý zisk z obchodních operací vzrostl díky pozitivním výsledkům ocenění strategických položek v prvním pololetí Ostatní provozní výsledek obsahuje lineární odpisy goodwillu klientské základny BCR a klientské základny společnosti Diners Club Adriatic d.d. v celkové výši 60,7 mil. EUR. Strana 15/21

16 V. Vývoj měnových kurzů Kurz ke konci období Průměrný kurz Převáděcí kurz (EUR) září 07 prosinec 06 změna změna CZK/EUR 27,53 27,49-0,2% 28,04 28,45 1,4% RON/EUR 3,34 3,38 1,2% 3,30 3,55 6,9% SKK/EUR 33,88 34,44 1,6% 33,96 37,66 9,8% HUF/EUR 250,69 251,77 0,4% 251,01 265,40 5,4% HRK/EUR 7,28 7,35 1,0% 7,34 7,32-0,3% RSD/EUR 79,02 79,05 0,0% 79,75 85,79 7,0% UAH/EUR 7,12 6,65-7,1% 6,77 6,25-8,3% Pozitivní změna=zhodnocení měny, negativní změna=znehodnocení měny Erste Group, tiskové oddělení 1010 Vienna, Graben 21, Fax: Michael Mauritz, Tel: , Hana Cygonková, Tel: , Ionut Stanimir, Tel: , Můžete si rovněž stáhnout textové informace z naší domovské stránky, která je k dispozici na adrese Strana 16/21

17 Příloha I. KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT (IFRS) v mil. EUR změna Čistý úrokový výnos 2 844, ,5 25,8% Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám - 335,9-331,2 1,4% Čisté příjmy z poplatků a provizí 1 354, ,5 30,7% Čistý zisk z obchodních operací 292,0 187,8 55,5% Všeobecné administrativní náklady , ,3 28,8% Výnosy z pojišťovací činnosti 32,3 25,3 27,7% Ostatní provozní výsledek - 133,3-86,3-54,5% Výnosy z finančních aktiv - v reálné hodnotě - 38,3 0,5 na Výnosy z finančních aktiv - na prodej 44,9 51,1-12,1% Výnosy z finančních aktiv - držená do splatnosti 0,6 5,3-88,7% Zisk před zdaněním 1 350, ,2 29,1% Daně z příjmů - 290,4-235,6 23,3% Zisk za účetní období 1 060,3 810,6 30,8% Menšinové podíly - 222,4-155,3 43,2% Čistý zisk po menšinových podílech 837,9 655,3 27,9% I Strana 17/21

18 II. KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA (IFRS) v mil. EUR září 07 prosinec 06 změna AKTIVA Pokladní hotovost, vklady u centrálních bank ,9% Pohledávky za bankami ,0% Pohledávky za klienty ,4% Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám ,8% Cenné papíry k obchodování ,7% Finanční aktiva - v reálné hodnotě ,5% Finanční aktiva - na prodej ,7% Finanční aktiva - držená do splatnosti ,2% Kapitálové investice pojišťoven ,5% Majetkové účasti v přidruž. spol. konsolid. ekv. metodou ,3% Nehmotný majetek ,5% Hmotný majetek ,0% Odložené daňové pohledávky ,8% Ostatní aktiva ,3% Aktiva celkem ,4% PASIVA A VLASTNÍ KAPITÁL Závazky k bankám ,2% Závazky ke klientům ,1% Emitované dluhopisy ,6% Obchodni pasiva ,8% Technické rezervy-pojištění ,0% Ostatní rezervy ,4% Odložené daňové závazky ,0% Ostatní pasiva ,3% Podřízený kapitál ,1% Celkový kapitál ,7% Vlastní kapitál ,8% Menšinové podíly ,9% Pasiva a vlastní kapitál celkem ,4% Strana 18/21

19 III. ÚDAJE ZA JEDNOTLIVÉ SEGMENTY SKUPINA ERSTE BANK Přehled* Rakousko Střední a východní Evropa Mezinárodní obchod Podnikové centrum Celkem v mil. EUR Čistý úrokový výnos 1 219, , ,2 947,5 112,0 109,6-25,9 26, , ,5 Rezervy a opravné položky k ůvěrům a pohledávkám - 218,2-252,1-114,3-79,2-3,5 0,2 0,1 0,0-335,9-331,2 Čisté příjmy z poplatků a provizí 698,0 661,5 650,2 379,8 23,6 25,1-17,7-30, , ,5 Čistý zisk z obchodních operací 100,4 98,8 178,8 88,9-0,1 0,0 12,9 0,1 292,0 187,8 Všeobecné administrativní náklady , , ,2-804,3-25,3-25,2-81,1-32, , ,3 Výnosy z pojišťovací činnosti 11,5 15,7 20,8 9,6 0,0 0,0 0,0 0,0 32,3 25,3 Ostatní výsledek - 15,0 34,4-54,5-23,7 3,6 9,9-60,1-49,9-126,1-29,4 Zisk před zdaněním 521,2 493,2 891,1 518,6 110,3 119,7-171,9-85, , ,3 Daně z příjmů - 118,8-106,9-175,5-123,4-29,8-31,4 33,7 26,0-290,4-235,6 Menšinové podíly - 134,2-135,9-107,5-21,6 0,0 0,0 19,3 2,1-222,4-155,3 Čistý zisk po menšinových podílech 268,2 250,5 608,1 373,6 80,5 88,3-118,8-57,1 837,9 655,4 Podíl na čistém zisku skupiny Erste Bank (v %) 32,0 38,2 72,6 57,0 9,6 13,5 Průměrná rizikově vážená aktiva , , , , , , ,4 347, , ,8 Průměrný přiřazený vlastní kapitál 1 965, , , ,3 440,7 501, , , , ,0 Poměr nákladů k výnosům (Cost/Income Ratio) 62,8% 63,6% 55,6% 56,4% 18,7% 18,7% na na 59,9% 59,9% Návratnost kapitálu (ROE) na základě čistého zisku po menšinových podílech 18,2% 17,7% 39,1% 35,2% 24,4% 23,5% na 2,7% 13,5% 13,3% *) Rizikové vážená aktiva a přiřazený vlastní kapitál nejsou na základě použítí pravidel Basel II od 1. ledna 2007 přímo srovnatelné s hodnotami za 3. čtvrtletí V položce Ostatní výsledek u segmentu Podnikové centrum jsou zahrnuty odpisy goodwillu klientské základny ve výši 60,7 mil. EUR. V položce Ostatní výsledek jsou zahrnuty následující čtyři položky z výkazu zisku a ztrát: Ostatní provozní výsledek, Výnosy z finančních aktiv (v reálné hodnotě, na prodej a držená do splatnosti). Strana 19/21

20 Rakousko* Spořitelny Retail a nemovitosti Velcí korporátní klienti Obchodování na finančních trzích a investiční bankovnictví v mil. EUR Čistý úrokový výnos 641,5 622,1 408,3 399,4 128,7 109,2 41,3 46,9 Rezervy a opravné položky k ůvěrům a pohledávkám -125,5-133,3-71,1-73,6-21,6-45,2 0,0 0,0 Čisté příjmy z poplatků a provizí 282,8 275,8 267,7 248,9 66,7 68,7 80,8 68,1 Čistý zisk z obchodních operací 15,5 16,7 9,0 7,8 1,8 2,6 74,0 71,7 Všeobecné administrativní náklady -634,8-622,4-475,3-472,7-80,3-71,6-84,8-76,1 Výnosy z pojišťovací činnosti 0,0 0,0 11,5 15,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Ostatní výsledek -4,9 6,7-6,9-2,8 8,6 22,1-11,8 8,4 Zisk před zdaněním 174,6 165,5 143,2 122,7 103,8 85,8 99,5 119,2 Daně z příjmů -42,3-35,5-31,2-26,5-23,2-18,7-22,1-26,1 Menšinové podíly -119,8-117,3-10,2-13,0-4,2-5,5 0,0 0,0 Čistý zisk po menšinových podílech 12,5 12,7 101,9 83,2 76,4 61,6 77,4 93,0 Podíl na čistém zisku skupiny Erste Bank (v %) 1,5 1,9 12,2 12,7 9,1 9,4 9,2 14,2 Průměrná rizikově vážená aktiva , , , , , , , ,3 Průměrný přiřazený vlastní kapitál 228,5 263,6 760,1 876,7 708,8 501,6 268,0 246,6 Poměr nákladů k výnosům (Cost/Income Ratio) 67,5% 68,1% 68,2% 70,4% 40,7% 39,7% 43,3% 40,7% Návratnost kapitálu (ROE) na základě čistého zisku po menšinových podílech 7,3% 6,4% 17,9% 12,6% 14,4% 16,4% 38,5% 50,3% *) Rizikové vážená aktiva a přiřazený vlastní kapitál nejsou na základě použítí pravidel Basel II od 1. ledna 2007 přímo srovnatelné s hodnotami za 3. čtvrtletí V položce Ostatní výsledek jsou zahrnuty následující čtyři položky z výkazu zisku a ztrát: Ostatní provozní výsledek, Výnosy z finančních aktiv (v reálné hodnotě, na prodej a držená do splatnosti). Strana 20/21

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2014

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2014 Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2014 30. října 2014 Stabilní provozní výkonnost, zdravý růst úvěrů a silná kapitalizace 01.01.10 01.05.10 01.09.10 01.01.11 01.05.11

Více

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1. pololetí 2014

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1. pololetí 2014 Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1. pololetí 2014 31. července 2014 Stabilní provozní výkonnost podpořena růstem obchodů v hlavních produktových položkách leden 08 květen 08 září

Více

Výsledky skupiny ČSOB za devět měsíců 2012

Výsledky skupiny ČSOB za devět měsíců 2012 Výsledky skupiny ČSOB za devět měsíců Česká republika Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS Prezentace pro média 8. listopad Obsah 1. Výsledky ve zkratce 2. Analýza udržitelného zisku 3. Analýza obchodních

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 Úvod Předmluva Mezinárodní standardy účetního výkaznictví () byly v roce 2005 aplikovány

Více

Výsledky za rok 2011

Výsledky za rok 2011 Tisková zpráva Regulované informace 19. března 2012 Výsledky za rok 2011 K 31. prosinci 2011 byla Skupina bez dluhu 1 na základě čisté zadluženosti > 84 000 m² v nově podepsaných nájemních smlouvách v

Více

Rok 2012 byl vlastně rekordní. Ztráta -5,8 mld Kč v úrovni EBITDA spojená s Albánií byla za celý rok 2012 sice SWOT

Rok 2012 byl vlastně rekordní. Ztráta -5,8 mld Kč v úrovni EBITDA spojená s Albánií byla za celý rok 2012 sice SWOT Cílová cena 12M: 679 CZK 26,3 EUR Doporučení : koupit buy Akt.kurz (15.4.13): 584 CZK 22,6 EUR Diskont od 12M: 16,3 % Účinek velkého meziročního propadu ve výhledu společnosti na rok 2013, zveřejněný při

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

Výhled na prosinec a rok 2015 2. 12. 2014 SPAD VÝHLED NA PROSINEC / ROK 2015. Prosinec 2014 WWW.JTBANK.CZ WWW.ATLANTIK.

Výhled na prosinec a rok 2015 2. 12. 2014 SPAD VÝHLED NA PROSINEC / ROK 2015. Prosinec 2014 WWW.JTBANK.CZ WWW.ATLANTIK. Výhled na prosinec a rok 2015 2. 12. 2014 SPAD VÝHLED NA PROSINEC / ROK 2015 Prosinec 2014 WWW.JTBANK.CZ WWW.ATLANTIK.CZ S T R A N A 1 Listopad byl doslova k neudržení. Po zvýšené volatilitě v říjnu (rozpětí

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final}

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2015 SWD(2015) 23 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Zpráva o České republice 2015 {COM(2015) 85 final} Tento dokument je pracovním dokumentem útvarů Komise. Nepředstavuje

Více

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA ROK 2014

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA ROK 2014 TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA ROK 2014 Auditované konsolidované výsledky v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS) Praha, 3. března 2015 PROGRAM Hlavní

Více

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova?

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova? SMARTstavebnictví Strategický Management Analýzy Rozhovory Trendy červen 2011 Jak zelená je vaše budova? Zelené budovy developerům peníze vydělávají a uživatelům šetří str. 12 Hledání nových trhů jako

Více

??? Výroční zpráva za rok 2013

??? Výroční zpráva za rok 2013 I.??? 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2 I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 3 II. Základní identifikační údaje účetní jednotky 5 III. Organizační struktura společnosti 7 1.

Více

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2005

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2005 Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2005 Komentář k výsledkům Raiffeisenbank a.s. k 30.6.2005 Raiffeisenbank a.s. i v prvním pololetí dále pokračovala v rozšiřování produktové nabídky,

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2014 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 8 Retail 11 Wholesale 19 Pojištění 21 Technologie a internet 25 Řízení rizik 29 Strategie

Více

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy v letech 1993 až 2012

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy v letech 1993 až 2012 Český statistický úřad Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy v letech 1993 až 2012 Červen 2013 Úvod České domácnosti zaznamenaly v posledních dvou dekádách několik období, která změnila způsob

Více

Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014

Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014 Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014 Obsah 1. část Nové a novelizované Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) schválené pro použití v Evropské unii pro účetní

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) 29.6.2013 Úřední věstník Evropské unie L 182/19 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících

Více

SWOT. 30.červen 2015 Utility ISIN: CZ0005112300. Kurz: EUR: 27,245 CZK USD: 24,347 CZK

SWOT. 30.červen 2015 Utility ISIN: CZ0005112300. Kurz: EUR: 27,245 CZK USD: 24,347 CZK Cílová cena : 616 CZK 22,6 EUR Doporučení : akumulovat accumulate Akt.kurz (30.6.15): 568,00 CZK 20,8 EUR Diskont od : 8,5 % V posledních týdnech lze vysledovat faktory, které posouvají akcie ČEZ ještě

Více

Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS

Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS No. 1 Obsah 8 Úvodní slovo předsedy představenstva 10 Sedmileté ohlédnutí 12 Rok 2003 plně v barvách T-Mobile

Více

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014 Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013 Datum publikování: 27. března 2014 Obsah Profil skupiny Unipetrol... 4 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady... 7 Dopis akcionářům od předsedy představenstva

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR

STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR Objednatel: Ministerstvo financí České republiky Zhotovitel: Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR Výzkumné centrum PEF

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED. 20. - 24. duben 2015

TÝDENNÍ PŘEHLED. 20. - 24. duben 2015 TÝDENNÍ PŘEHLED 20. - 24. duben 2015 Zavírací hodnota Týden (%) 3 měsíce (%) Začátek roku (%) Rok (%) Roční min Roční max PX 1,049 0.1 9.1 10.8 4.7 901 1,058 CZK/EUR 27.47-0.3 0.9 0.7-0.2 27.23 28.32 CZK/USD

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

a) budoucí úhrady (vyrovnání) účetních hodnot aktiv (závazků), které jsou vykázány ve výkaze o finanční situaci účetní jednotky, a

a) budoucí úhrady (vyrovnání) účetních hodnot aktiv (závazků), které jsou vykázány ve výkaze o finanční situaci účetní jednotky, a IAS 12 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 12 Daně ze zisku [Novelizace standardu novelizace pojmů, třetí odstavec části "Cíle" IAS 12 je upraven, v odstavcích 22(b), 59, 60 a 65 se "výsledovka" upravuje na "hospodářský

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více