Dobry den! Moniká Hárč áríková Tel: GSM: E-máil: Obsah

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dobry den! Moniká Hárč áríková Tel: 222 764 860 GSM: 775 556 508 E-máil: moniká@máxmediápr.čz www.máxmediápr.čz. Obsah"

Transkript

1 Vá noč ní inspiráče Dobry den! Ná ná sledujíčíčh strá nká čh jsme pro Vá s á kolegy shrnuli ne kolik vá noč níčh tipu, ktere by mohly záujmout Vás e č tená r e. Pro snádne js í orientáči jsme je ser ádili podle skupin. Ve zte, z e ná sledujíčí vy č et produktu obsáhuje zlomek nás í nábídky á v pr í páde zá jmu o dáls í tipy č i podrobnosti, ná s prosím kontáktujte. Zá čelou ágenturu máxmediá Vá m pr eji klidne dny, Moniká Hárč áríková Tel: GSM: E-máil: Obsah Pro ne j Pro ní Pro de ti Pro domá čí mázlí č ky High tečhnology Zá z itky Seznám znáč ek

2 Pro něj Stylová vesta Canada Goose Lehká vesta udržuje teplo při zachování maximální mobility. Vestá má venkovní i vnitr ní kápsy ná zip se syste mem YKK, límeč i klopá jsou izolováne od čhládu. Freestylovy kousek do pr írody i do me stá, ále hlávne do skuteč ne nepohody. Cena: Kč Pr ilbá SH+ Tank WP Kč Energy drink Monster Rehab 36 Kč Kos ile Oxbow Honey Kč Lyz ár ske bry le Swans FZ Coupe PDH Kč Hole LEKI VENOM Kč Rukáviče LEKI WORLDCUP RACING TITANUM Kč Termotriko Mico Skintech oxi-jet compression Kč Lyz e Kästle RX Kč

3 Pro ní Funkč ní trič ko s dlouhy m ruká vem Maloja Lisbeth Multisportovní termo triko v álpske m kve továne m vzhledu je vyrobene z me kke ho mikrovlá kná, ktere nábízí dobrou čirkuláči vzdučhu á ábsorbuje nepr íjemny pot. Triko s dlouhy m ruká vem je dokonále elástičke á má mály zip u krku. Retro vzor dopln uje stejne láde ny ná pis Málojá. Cena: Kč Termotriko Mico Superthermo Kč Bundá Oxbow Storm Blue Kč Kolo Giant Anthem X 29er 4 W Kč Minerá lká s vá noč ní pr íčhutí Ondrášovka Višeň a čokoláda 14,50 Kč My dlove lístky Salto Soap 89 Kč Bundá Maloja Ulli Kč Lyz ár ske bry le SWANS Talon PDH Kč Č epiče Canada Goose Aviator Hat Kč Lyz e Kästle LX Kč

4 Pro děti Dětský traktor VIKING T5 a T6 De tsky tráktor pro mále záhrádníky á obdivovátele velky čh stroju, ktery vyčhá zí z designu osve dč eny čh stroju se rie T5 á T6. Tráktu rek má rozme ry 168 x 50 x 62 čm, á proto je vhodny i pro odrostlejs í de ti. Souč á stí je vozík, ná ktery mu z e pomoční k náloz it záhrádní odpád, sklizen, č i jine poklády. Pohon tráktoru zájis ťuje s lápá ní mláde ho r idič e, á tudíz spln uje i ty nejpr ísne js í ekologičke normy EU. Vhodne pro de ti od tr í let. Cena: Kč Sne hová kombine zá Canada Goose Baby Snowsuit Kč Lyz ár ske bry le SWANS 145 H 590 Kč Rukáviče LEKI Little Dragon 840 Kč Lyz ár ská pr ilbá SH + Zig Zag EX-1 EVO Kč Lyz ár ske ponoz ky ROHNER Prince 390 Kč Odstrká vádlo Giant Pre Kč

5 Pro domácí mazlíčky Adventní kálendá r pro psy á koč ky Brit Merry Christmas Cena: 79 Kč Spečiá lní počhoutky pro zvír ečí br ís ká v klásičke m, 24 oke nkove m ádventním kálendá r i. Ná rozdíl od jiny čh svá teč níčh láskomin neobsáhuje z á dne nez á doučí sloz ky, nápr íklád kákáo. Pro koč ky á psy strávitelne lá tky dopln uje spečiá lní esenče, díky ktere si mázlíči skuteč ne zámlsájí. Te s te se ná Vá noče společ ne! Másove počhoutky pro psy á koč ky Leťs Bite! 39/49 Kč Funkč ní pámlsky Brit Softies 24 Kč

6 High technology Cena: 826 Kč Dexim Visible Green Smart Charger Dexim Visible Green Smart Charger je energeticky úsporná a rychlá nabíječka mobilních přístrojů s Micro USB konektorem. Disponuje funkcí standby, pokud je přístroj plně nabitý, nebo se nepoužívá. Nejzajímavější vlastností nabíječky je nízkonapěťový průhledný kabel s elektroluminescenční technologií, který po celé délce světelně zobrazuje rychlost a stav nabíjení přístroje. Aku pilá pro vnitr ní i venkovní pouz ití STIHL MSA 160 C-BQ Kč Sekáč ká VIKING MA Kč Auto ovlá dáne pr es Apple zár ízení Dexim DF Speed Race Car Kč Rá diem r ízená oktokopte rá Walkera Spacewalker Kč Rá diem r ízeny ptá k Avitron Bionic Kč Kolo Giant Trance X 29er Kč Strunovy vyz ínáč STIHL FSE Kč

7 Zážitky Snowkiting zkroťte draka na sněhu! Pro pr íznivče ádrenálinu á zá z itku tu má me kurzy snowkitingu, čoz je jízdá ná sne hu ná prkne č i lyz íčh s pomočí dráká. Pozná te, z e tento sport nejenom dobr e vypádá, ále je i neskuteč ne zá bávny á ná vykovy. A jes te du lez itá informáče zvlá dne to oprávdu káz dy. Cena od Kč Nebo máte raději vodní živly? Cena od Kč

8 Seznam značek Ondrá s ovká je č esky m vy robčem minerá lní vody Ondrá s ovká á le č ive minerá lní vody S árátičá. Vy robní zá vod sídlí v morávske m Ondrá s ove, kde má stá č ení minerá lní vody trádiči od roku Ondrá s ovká je v distribuči vs ečh velky čh r ete zču v Č eske republiče á prostr edničtvím dčer ine společ nosti i ná Slovensku. SPORT KONČEPT, spol.s r.o. jde čestou vy hrádního zástoupení á distribuče sportovního zboz í pr edníčh sve tovy čh znáč ek, jmenujme nápr. LEKI, SH+, SWANS, ČANADA GOOSE, MALOJA, OXBOW, ROHNER, SALTO, MIČO. Dexim je čelosve tove registrováná znáč ká vyrá be jíčí rozsá hlou r ádu pr íslus enství á dopln ku k mobilním telefonu m, tábletu m á dáls ím zár ízením, vč etne Apple iphone, ipod á ipád. Giánt je nejve ts ím vy robčem jízdníčh kol ná sve te. Je zá roven jednou z má lá znáč ek, která pro vy robu rá mu nepouz ívá subdodávátele. Firmá ták má náprostou kontrolu nád kválitou vy robku. Giánt je č íslem jedná Č esky vy robče záby vájíčí se vy vojem, vy robou á distribučí krmiv od roku Zástupuje znáč ku Brit ve 45 stá tečh Evropy. Vy voj á vy robá krmiv Brit probíhá ná zá kláde dlouholete zkus enosti á ználosti zdráve vy z ivy psu á s máximá lním ohledem ná jejičh zdráví á prospe čh. Monster není jen energetičky drink, Monster je z ivotní styl. Je to sče ná oblíbeny čh punk ročkovy čh kápel, nás lápány čh sportovču á fánous ku z ivotá ná hráne á tr eskute zá bávy. Do toho vs eho vná s í Monster ve ts í nez mále mnoz ství energie. Kitesport je jedná z nejstárs íčh á nejprestiz ne js íčh kitovy čh s kol, v Č R. Letní kurzy probíhájí ná ne mečke Rujáne ve Wieku č i ná Lipne, zimní v čentrečh ná S umáve, Krus ny čh horá čh, u Boz ího dáru nebo v okolí Práhy. Historie společ nosti STIHL sáhá do roku 1926, dnes skupiná STIHL záme stná vá víče nez práčovníku po čele m sve te. Du ráz ná inováče, uplátn ová ní progresivníčh tečhnologií i poznátku vlástního vy zkumu to jsou zá klády, ná ktery čh stojí proslulá kválitá á spolehlivost produktu STIHL.

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI 1 Hvězd rna a planet rium ČeskÈ Budějovice s pobočkou na Kleti Z tkovo n břežì 4 370 01 ČeskÈ Budějovice statut rnì

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

2012 S leč st M tess i.s

2012 S leč st M tess i.s 2012 S leč st M tess i.s OBSAH: 2012... 3.S.... 3 SAHUJEME... 3 :... 4 Výbor spole nosti... 4 V... 5 ealiza ní tým... 5 polupracovníci tematických aktivit... 5 ektorský tým... 5 pole nos ontessori o.s....

Více

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc.

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc. Univerzita Palackého v Olomouci Filosofická fakulta Katedra filosofie as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson magisterská

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze CZ IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Obsah P ed použitím jednotky Úvod...3 D ležité bezpe nostní informace...4 1. Popis p ístroje...6 2. P

Více

Vedení prodejního týmu. Andrea Fleissigová

Vedení prodejního týmu. Andrea Fleissigová Vedení prodejního týmu Andrea Fleissigová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Abstrakt česky atem t t baka sk r e e vedení r de níh tý u. Pr e se ne d íve s ust edí na í ý r de ak s uč st arketing v h ixu.

Více

POSELSTV SVAT HO OTCE FRANTI KA K XXIX. SV TOV MU DNI ML DE E 2014 Blahoslaven chud v duchu, nebo jejich je nebesk kr lovstv.

POSELSTV SVAT HO OTCE FRANTI KA K XXIX. SV TOV MU DNI ML DE E 2014 Blahoslaven chud v duchu, nebo jejich je nebesk kr lovstv. POSELSTV SVAT HO OTCE FRANTI KA K XXIX. SV TOV MU DNI ML DE E 2014 Blahoslaven chud v duchu, nebo jejich je nebesk kr lovstv. (Mt 5,3) Draz mlad, do m pam ti se vtisklo mimo dn setk n v Rio de Janeiru

Více

Všední život v ekosystému investor projektant zahradník

Všední život v ekosystému investor projektant zahradník Všední život v ekosystému investor projektant zahradník Výše uvedený ekosystém je vytvo en z organism v tšinou kooperujících, což jim nijak nebrání, jít si trochu po krku. Zárove všichni ví, že se bez

Více

kapacita je 3860 Ah/kg (u zinku pouze 820 Ah/kg). Vzhledem k tomu, produkuje v cel ad proveden p ibli n 50 v robc a technologie jejich

kapacita je 3860 Ah/kg (u zinku pouze 820 Ah/kg). Vzhledem k tomu, produkuje v cel ad proveden p ibli n 50 v robc a technologie jejich 6.2.2. Lithiov l nky Lithium pat k lehk m kov m ( =0:534 kg/dm 3 ) a jeho m rn kapacita je 3860 Ah/kg (u zinku pouze 820 Ah/kg). Vzhledem k tomu, e jeho oxida n potenci l je rovn dosti vysok (typick lithiov

Více

PRÁCE O HISTORII KUTNÉ HORY, DOLOVÁNÍ A HORNÍM PRÁVU

PRÁCE O HISTORII KUTNÉ HORY, DOLOVÁNÍ A HORNÍM PRÁVU OTOKAR LEMINGER PRÁCE O HISTORII KUTNÉ HORY, DOLOVÁNÍ A HORNÍM PRÁVU Kuttna Kutná Hora 2009 Název: Práce o historii Kutné Hory, dolování a horním právu. Autor: Otokar Leminger. Vydal: Vydavatelství a nakladatelství

Více

Udržitelné hospodaření v lesích

Udržitelné hospodaření v lesích Studijní materiály pro účastníky seminářů Udržitelné hospodaření v lesích Regionální rozvojová agentura Východní Moravy Třída Tomáše bati 5146 760 01 Zlín 14:59 Udržitelné hospoda ení v lesích Trvale udržitelné

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 HANA FIALKOVÁ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 HANA FIALKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 HANA FIALKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 DIPLOMOVÁ PRÁCE Management firem Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

6. Elektrochemick zdroje energie. 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj. vlastnosti elektrochemick ho zdroje energie, jeho nap t a v kon

6. Elektrochemick zdroje energie. 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj. vlastnosti elektrochemick ho zdroje energie, jeho nap t a v kon 6. Elektrochemick zdroje energie 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj Elektrochemick zdroje energie jsou za zen, v nich prob h spont nn i zen konverze chemick energie na energii elektrickou prost ednictv

Více

21 tip jak zvýšit své sebev domí a sebeúctu

21 tip jak zvýšit své sebev domí a sebeúctu 21 tip jak zvýšit své sebev domí a sebeúctu Volná distribu ní práva Na tento ebook se vztahují volná distribu ní práva. Tento ebook je zdarma a distribu ní práva nep icházejí s možností tento ebook prodávat

Více

ZIMA PLNÁ MOŽNOSTÍ STEJNĚ JAKO NAŠE NABÍDKA.

ZIMA PLNÁ MOŽNOSTÍ STEJNĚ JAKO NAŠE NABÍDKA. BMW Originální díly a příslušenství, BMW Service, BMW Lifestyle Zima 2011/2012 Radost z jízdy ZIMA PLNÁ MOŽNOSTÍ STEJNĚ JAKO NAŠE NABÍDKA. PŘIPRAVÍME VAŠE BMW NA ZIMNÍ SEZONU. Méně emisí. Více radosti

Více

WAKEBOARDING SE PŘEDSTAVUJE

WAKEBOARDING SE PŘEDSTAVUJE 4 2012 ZDARMA WAKEBOARDING SE PŘEDSTAVUJE ROZVRHY HODIN ŠKOLY A TRÉNINKŮ ČESKÉ ÚSPĚCHY NA OH V LONDÝNĚ REDAKCE Kluci a holky! Prázdniny jsou za námi, stejně tak jako největší sportovní akce letošního

Více

STRABISMUS NEBOLI ŠILHÁNÍ NEJENOM ESTETICKÝ PROBLÉM

STRABISMUS NEBOLI ŠILHÁNÍ NEJENOM ESTETICKÝ PROBLÉM PŘEDSTAVUJEME: REKONSTRUOVANOU KLINIKU V OSTRAVĚ ZDARMA ČÍSLO 02/2011 WWW.LEXUM.CZ STRABISMUS NEBOLI ŠILHÁNÍ NEJENOM ESTETICKÝ PROBLÉM TÉMA: KERATOKONUS DOC. MUDR. ANTONÍN PAŘÍZEK, CSC.: Oční operace jsem

Více

02/07. z řizova t zař íze ní pro vzděláván í peda gogů. vzdělávacích a kcí. A. Ministerstvo ~kolsh"í. mládeže a tělovýchovy

02/07. z řizova t zař íze ní pro vzděláván í peda gogů. vzdělávacích a kcí. A. Ministerstvo ~kolshí. mládeže a tělovýchovy Čás tka.. Vhtník.'i~jvyUiho ko ntrolní ho úř a du 2002 St rana 21 0 02/07 P ros t řed ky státního rozpoč tu na čin n os t pedagogic kých center Ko ntrola byla zařazena do pl án u kontrolní č i nnos t i

Více

SEVER MĚŘÍ VŠEM STEJNĚ

SEVER MĚŘÍ VŠEM STEJNĚ KIENEOVA HOUPAČKA V ČECHÁCH PORTRÉTY OSOBNOSTÍ EXSTRÉMNÍHO OUTDOORU SVĚTOVÝ POHÁR V LEZENÍ NA LEDU STRANA 2 STRANY 4 a 5 DVOUMĚSÍČNÍK PRO MNOHOSTRANNÉ OSOBNOSTI DOBRODRUH Ročník III. Číslo 2 / 99 Cena

Více

Zdraví 21 cíl 1-9 Ú VOD

Zdraví 21 cíl 1-9 Ú VOD Zdraví 21 cíl 1-9 Ú VOD Na 51. svě tovém zdravotnickém shromážd ěn í v kvě tnu 1998 se členské státy Svě tové zdravotnické organizace usnesly na deklaraci, kteráformulovala základní politické principy

Více

condo electro TECHNIKA PEKAŘSKÉ PECE TECHNIKA PEKAŘSKÉ PECE MIWE umož ňuje pekařům lehčí ž ivot: Klasickou konstrukcí pekařské pece, od vý konné

condo electro TECHNIKA PEKAŘSKÉ PECE TECHNIKA PEKAŘSKÉ PECE MIWE umož ňuje pekařům lehčí ž ivot: Klasickou konstrukcí pekařské pece, od vý konné TECHNIKA PEKAŘSKÉ PECE TECHNIKA PEKAŘSKÉ PECE MIWE umož ňuje pekařům lehčí ž ivot: Klasickou konstrukcí pekařské pece, od vý konné obchodní pekařské pece přes solidní řemeslnické pekařské pece až po plněautomatizovaná

Více

Vznik a p vod BSE podle alternativní ammoniamagnesium

Vznik a p vod BSE podle alternativní ammoniamagnesium Vznik a p vod BSE podle alternativní ammoniamagnesium theory Souhrn 1. Prionové nemoci a histologické zm ny v moze ku Prionové nemoci jsou charakteristické tím, e normální prion protein (PrPc) je nahrazen

Více

2. DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY. 2.1 Sídelní struktura

2. DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY. 2.1 Sídelní struktura 2. DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 2.1 Sídelní struktura ešené území tvo í 9 rekrea ních celk, 100 obcí, z nichž má 11 statut m sta a jedna statut m styse. ešené území t chto rekrea ních celk tvo í cca 25% území

Více