Příloha č. 1/ pro kmitočtové pásmo MHz k plánu využití kmitočtového spektra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 1/12.2001 pro kmitočtové pásmo 146 174 MHz k plánu využití kmitočtového spektra"

Transkript

1 Příloha č. 1/ pro kmitočtové pásmo MHz k plánu využití kmitočtového spektra Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) vydává podle 95 bodu 5 písm. c) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, Přílohu č. 1/ pro kmitočtové pásmo MHz k plánu využití kmitočtového spektra 1. Rozdělení kmitočtového pásma Kmit. pásmo Současný stav Harmonizační záměr (výhled r. 2008) 1) (MHz) Přidělení Využití Přidělení Využití (R) ,9 (R) DRUŽICOVÁ (vzestupný směr) 149,9 150,05 DRUŽICOVÁ (vzestupný směr) DRUŽICOVÁ RADIONAVIGAČNÍ 150,05 150, , , , ,55 153, RADIOASTRONO- MICKÁ 4) (R) Pomocná meteorologická ,5 (R) 6) Družice na nízkých oběžných drahách (systémy pro personální komunikaci) (149,1 149,6 MHz) Družice na nízkých oběžných drahách (systémy pro personální komunikaci) Radionavigace Radioastronomie Pomocná meteorologie (sondy nesené balóny) DRUŽICOVÁ (vzestupný směr) DRUŽICOVÁ (vzestupný směr) DRUŽICOVÁ RADIONAVIGAČNÍ RADIOASTRONO- MICKÁ Družice na nízkých oběžných drahách (systémy pro personální komunikaci) Družice na nízkých oběžných drahách (systémy pro personální komunikaci) Radioastronomie 155,5 156,7625 (R) 6) plavidel (vnitrozemské plavby) NÁŘNÍ 7) plavidel 8) (námořní a vnitrozemské plavby)

2 156, ,8375 NÁŘNÍ (tíseň a volání) plavidel (vnitrozemské plavby) Tísňový a volací kmitočet 156,8 MHz NÁŘNÍ plavidel 8) (námořní a vnitrozemské plavby) Tísňový a volací kmitočet 156,8 MHz 156, ,425 (R) plavidel (vnitrozemské plavby) 7) plavidel 8) (námořní a vnitrozemské plavby) 157, ,375 (157,45 160,60 MHz) 158, ,625 7) (157,45 160,60 MHz) 160, ,5 plavidel (vnitrozemské plavby) 7) plavidel 8) (námořní a vnitrozemské plavby) 162,5 164,5 (162,5 164,475 MHz) 164,5 165, , Pagingový systém ERMES (169, ,725 MHz) Pagingový systém ERMES (169, ,8125 MHz) , , ,5125

3 172, ,7 173,7 174 V tabulce jsou uvedeny odkazy na poznámky Radiokomunikačního řádu (5.xxx) a poznámky Evropské tabulky přidělení a využití kmitočtů (EUyy), které jsou aktuální pro vyznačené přidělení a využití. 1) Výtah ze Zprávy ERC č. 25: Evropská tabulka přidělení a využití kmitočtů pokrývající kmitočtové pásmo 9 khz až 275 GHz [ERC Report 25: European Table of Frequency Allocations and Utilisations covering the frequency range 9 khz to 275 GHz], rev. Lisabon Dle poznámky EU7 pásmo též lze použít v řídce osídlených oblastech pro nízkokapacitní pevné spoje. Tyto spoje musí být koordinovány s pohyblivou službou a vyžadují plnou ochranu. 3) Odchylka od Zprávy ERC č. 25 bude upřesňováno s. 4) Viz poznámka ochranná pásma spektrálních čar pro radioastronomickou službu. Poznámka zajišťuje ochranu radiotelefonního tísňového kmitočtu viz část Přílohy. 6) Poznámka zajišťuje ochranu tísňového kmitočtu 156,525 MHz pro digitální selektivní volání. 7) Dle poznámky EU8 žádné pevné spoje nesmí být provozovány v oblastech, kde by mohly způsobit rušení komunikaci v námořní pohyblivé službě. 8) Tabulka vysílacích kmitočtů v pásmu VKV námořní pohyblivé služby (Dodatek 18 Radiokomunikačního řádu). 2. Obecné podmínky využívání kmitočtového pásma 2.1 Charakteristika pásma Kmitočtové pásmo MHz je určeno především pro civilní pozemní pohyblivou službu a částečně pro námořní pohyblivou službu a radiokomunikační službu na vnitrozemských vodních cestách. Toto pásmo je jedním ze základních pásem pro neveřejné rádiové sítě. Kromě toho Radiokomunikační řád připouští v některých malých úsecích pásma také přednostní nebo sdílený provoz pohyblivé družicové služby, radionavigační družicové služby, radioastronomie a na sekundárním základě pomocné meteorologické služby. 2.2 Výhledy na změnu využívání Mezinárodní dokumenty zabývající se využíváním kmitočtového spektra, kterými jsou zde Radiokomunikační řád Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) a studie ERC k podrobné analýze využívání spektra v pásmu 29,7 960 MHz (DSI Phase II), jež je podkladem pro změny Zprávy ERC č. 25, nepředpokládají změny ve využívání předmětného pásma. Využití pásma v ČR odpovídá již v současnosti návrhu na harmonizované využití pásma evropskými zeměmi kromě: pásem navrhovaných Zprávou ERC č. 25 pro neveřejné sítě pozemní pohyblivé služby, které jsou dosud využívány pro vojenské účely, a jejichž část bude uvolněna do roku 2008, a uspořádání pásma pro pozemní pohyblivou službu, které neodpovídá doporučení CEPT ERC T/R Změny se zatím neplánují s ohledem na intenzivní využívání pásma (cca 90% obsazenost), které není stávajícím uspořádáním duplexních úseků a duplexních odstupů dotčeno, a skutečnost, že přelaďování existujících sítí by si vyžádalo neúměrné náklady.

4 2.3 Mezinárodní závazky Kromě ustanovení Radiokomunikačního řádu (mj. jeho Dodatku č. 18, který obsahuje kmitočtový plán pro námořní pohyblivou službu) se využívání pásma řídí: rozhodnutími CEPT/ERC/DEC/(99)05 a CEPT/ERC/DEC/(99)06, které se týkají harmonizace zavádění družicových personálních komunikačních systémů, a Regionální úmluvou o radiotelefonním provozu na vnitrozemských vodních cestách. 3. Podrobné podmínky pro jednotlivé služby 3.1 Pozemní pohyblivá služba Vymezení kmitočtových úseků Pro civilní využití v pozemní pohyblivé službě jsou vyčleněny kmitočtové úseky 149, ,600 MHz, 151,000 MHz, 151, ,925 / 155, ,425 MHz, 160, ,000 MHz, 161, ,475 / 166, ,975 MHz, 169, ,475 / 173, ,975 MHz, 169, ,475 MHz a 172, ,475 MHz. Pro neveřejnou rádiovou síť Českých drah, s. o., jsou navíc vyčleněny kmitočtové úseky 150, ,975 MHz, 152, ,550 MHz a 157, ,375 MHz. Pozemní pohyblivá vysílací rádiová zařízení jsou v této síti provozována na základě generální licence č. GL-36/R/ Podmínky využití Kmitočty přidělené stanicím jsou zpravidla opakovaně využívány více uživateli a provoz stanic tak může být rušen vysílači pracujícími na stejném kanálu. Při individuálních přídělech kmitočtů je výběr kmitočtu prováděn tak, aby nedocházelo ke škodlivému rušení při spojení se stanicemi pohybujícími se ve stanovené provozní oblasti. Vzájemné rušení vznikající v případě využívání kmitočtu více uživateli na jednom stanovišti (tzv. sdílení kmitočtu) se nepovažuje za škodlivé rušení. Provozovatelé mohou technickým opatřením zajistit selektivní využívání sdíleného kmitočtu a eliminovat tak vzájemné rušení. Pokud vlivem mimořádných okolností při šíření elektromagnetických vln nebo vlivem charakteru terénu dojde ke škodlivému rušení, stanoví Úřad dodatečné podmínky pro využívání kmitočtů v dotčených sítích. V takových případech však Úřad nenese žádnou odpovědnost za finanční náklady a jiné ztráty s tím spojené Plánovací parametry Pro pásmo MHz jsou Úřadem stanoveny základní plánovací parametry, které se vztahují především na základnové stanice radiotelefonních sítí. a) Při přidělování kmitočtů a plánování sítí se s ohledem na úroveň průmyslového rušení vychází z minimální užitečné intenzity pole 20 dbµv/m. b) Kmitočty se stanicím v systémech používajících základnové stanice přidělují tak, aby u stanic pracujících na stejných kanálech byl zachován ochranný poměr 8 db vůči rušícímu signálu na stejném kanálu. c) Použije se úzkopásmová FM modulace 1. pro kanálovou rozteč 25 khz s maximálním zdvihem ±5 khz, 2. pro kanálovou rozteč 12,5 khz s maximálním zdvihem ± 2,5 khz. d) Kanálová rozteč 12,5 khz se použije přednostně a 25 khz doplňkově. Doplňkový parametr 25 khz pro kanálovou rozteč se použije pro radiotelefonní stanice, které nejsou schválené pro kanálovou rozteč 12,5 khz a jsou provozovány na základě povolení vydaných před Stanice je možno provozovat jen za podmínek sekundární služby (kde za primární službu jsou považovány stanice schválené pro kanálovou rozteč 12,5 khz) a to pouze do V případě, že Úřad v dané lokalitě přidělí kmitočty s kanálovou roztečí 12,5 khz, nesmí provoz s kanálovou

5 roztečí 25 khz působit jakékoliv škodlivé rušení tomuto provozu. Po tomto datu bude provoz radiotelefonních stanic, které nejsou schválené pro kanálovou rozteč 12,5 khz, nepřípustný. e) Duplexní odstup je 4,5 MHz. f) Maximální povolený vyzářený výkon je 10 W e.r.p. g) Na celostátním duplexním kmitočtu 156,0250/151,5250 MHz se povoluje 20 W e.r.p. h) Plánovací maximální efektivní výška antény (v rovinatém terénu) je pro simplexní provoz 20 m a pro duplexní provoz 35 m. i) Jmenovitá opakovací vzdálenost kmitočtové síťky je 90 km. j) U duplexních kmitočtů přísluší vyšší kmitočet zpravidla vysílači základnové stanice, při retranslaci vysílači retranslační stanice a nižší kmitočet přísluší vysílači pohyblivé stanice (přijímači základnové stanice). Přidělování kmitočtů pro jiné druhy stanic než radiotelefonní se provádí podle konkrétní kmitočtové situace v požadované provozní oblasti s použitím odlišných plánovacích parametrů, např. s větší kanálovou roztečí. Maximální vyzářený výkon základnových stanic v síti ERMES nesmí přesahovat 200 W Druh provozu Podle druhu zařízení a charakteru systému Úřad v pásmu MHz povoluje simplexní, dusimplexní, duplexní nebo semiduplexní provoz Využití pásma jednotlivými druhy stanic V pozemní pohyblivé službě se používají stanice radiotelefonní, stanice pro přenos dat (povelové, telemetrické, přenos signalizace apod.), stanice pro paging a bezdrátové mikrofony. Pro radiotelefonní stanice jsou přidělovány kmitočty podle výše uvedené plánovací metodiky ve všech částech pásma, které nejsou určeny pro jiné druhy stanic. Stanice lze provozovat na základě individuálního povolení vydaného Úřadem. Na základě generální licence č. GL-16/R/2000 je možno využívat kmitočty 172,725 MHz a 173,050 MHz s výkonem do 1 W a 172,650 MHz, 172,950 MHz a 172,975 MHz s výkonem do 5 W. Pro datové stanice se přidělují kmitočty zpravidla s kanálovou roztečí 25 khz, které mohou být využívány na základě individuálního povolení vydaného Úřadem. Pro výkon do 1 W jsou to kmitočty 149,150 MHz, 149,175 MHz, 149,200 MHz, 149,225 MHz, 149,275 MHz, 149,300 MHz, 149,325 MHz, 149,350 MHz, 151,950 MHz, pro výkon do 10 W kmitočty 151,225 MHz, 151,900 MHz, 151,650 MHz, 151,975 MHz, 151,800 MHz, 152,000 MHz, 151,875 MHz, 155,900/151,400 MHz, 156,050/151,550 MHz, 155,975/151,475 MHz, 156,075/151,575 MHz, a pro výkon do 0,5 W kmitočty 173,2750 MHz a 173,3250 MHz. Kmitočty 149,125 MHz, 149,250 MHz, 155,725 MHz a 156,150 MHz s výkonem do 0,5 W je možno využívat na základě generální licence č. GL-21/R/2000. Kmitočty 172,525 MHz, 172,575 MHz, 173,650 MHz a 173,950 MHz s výkonem do 0,1 W je možno využívat na základě generální licence č. GL-30/R/2000. Pro pagingové systémy jsou zpravidla přidělovány kmitočty s kanálovou roztečí 25 khz. Pro celoevropský pagingový systém ERMES je určeno celkem 16 simplexních kmitočtů v rozmezí 169,425 MHz až 169,800 MHz. V současné době jsou pro provoz systému ERMES v ČR vyčleněny kmitočty 169,425 MHz, 169,450 MHz, 169,625 MHz,

6 169,650 MHz, 169,700 MHz a 169,725 MHz. Zbývajících 10 kmitočtů je využíváno neveřejnými rádiovými sítěmi. V případě zahájení provozu systému ERMES v sousedních zemích, musí být příslušné kanály uvolněny od stávajících rádiových sítí v pohraničních oblastech. Pro lokální paging jsou určeny kmitočty 151,050 MHz, 151,125 MHz, 151,200 MHz, 151,275 MHz, 151,350 MHz, 151,450 MHz, 151,600 MHz, 151,675 MHz, 151,850 MHz, 151,925 MHz. Pro datové stanice a lokální paging jsou určeny kmitočty 170,275 MHz, 170,425 MHz, 170,475 MHz, 173,025 MHz, 173,100 MHz. Základnové stanice lze provozovat pouze na základě individuálního povolení vydaného Úřadem. Pro širokopásmové bezdrátové mikrofony jsou určeny kmitočty 149,400 MHz, 149,475 MHz a 149,550 MHz s kanálovou roztečí 75 khz a e.r.p. do 50 mw. Kmitočty mohou být využívány na základě individuálního povolení vydaného Úřadem. Na základě generální licence č. GL-30/R/2000 je možno využívat kmitočet 173,300 MHz ± 37,5 khz s e.r.p. do 50 mw Mezinárodní koordinace Mezinárodní koordinace kmitočtů pro pozemní pohyblivou službu v pásmu 146 až 174 MHz se řídí ustanoveními Vídeňské dohody. Kmitočty podléhají mezinárodní koordinaci, jestliže na státní hranici ve výšce 10 m nad terénem přesahuje rušivá intenzita elektromagnetického pole hodnotu 12 dbµv/m. Pro pásma určená pro celoevropské systémy mohou být uzavřeny bilaterální nebo multilaterální dohody s odchylnými podmínkami koordinace Slučitelnost s jinými službami V některých úsecích pásma MHz musí být při provozu stanic pozemní pohyblivé služby zajištěna ochrana stanicím jiných služeb. V úseku 149,90 150,05 MHz se jedná o ochranu družicové pohyblivé a družicové radionavigační služby. Pro zajištění ochrany uvedených služeb nejsou v tomto úseku přidělovány kmitočty pozemní pohyblivé ani pevné službě. V úsecích ,425 MHz, 160, ,975 MHz a 161, ,050 MHz je třeba zajistit ochranu námořní pohyblivé službě provozované podle Dodatku č. 18 Radiokomunikačního řádu. Vzhledem ke vnitrozemské poloze České republiky provoz stanic pozemní pohyblivé služby nepůsobí rušení stanicím provozovaným na moři. Ochrana radiotelefonní služby na vnitrozemských vodních cestách, využívající jednotlivé kmitočty z těchto úseků, je zajištěna vhodným kmitočtovým plánováním. 3.2 Pevná služba Podle Radiokomunikačního řádu může být v uvedeném pásmu provozována pevná služba. V ČR není pevná služba povolována v souladu se záměrem evropských zemí omezit pevnou službu pouze na nízkokapacitní pevné spoje provozované na národní úrovni v odlehlých oblastech. Pevná rádiová spojení, sloužící např. pro spojení řídicí stanice s retranslační stanicí nebo pro přenos dat do dálkově řízených objektů, jsou považována pro účely kmitočtového plánování a koordinace za spojení v rámci pozemní pohyblivé služby.

7 3.3 Námořní pohyblivá služba a radiotelefonní provoz na vnitrozemských vodních cestách Vymezení kmitočtových úseků Pro radiotelefonní provoz v námořní pohyblivé službě a na vnitrozemských vodních cestách jsou určeny kmitočtové úseky 156, ,425 MHz a 160, ,025 MHz. V ČR jsou uvedené kmitočtové úseky využívány též pro pozemní pohyblivou službu Podmínky využití V uvedených kmitočtových úsecích se používá kanálová rozteč 25 khz, duplexní odstup 4,6 MHz, výstupní výkon pevné stanice max. 25 W, výstupní výkon lodní stanice nastavitelný ve dvou úrovních 1W a 25 W (max.), provoz simplexní a duplexní. Další technické a provozní podmínky pro radiotelefonní službu na vnitrozemských vodních cestách jsou upraveny vyhláškou 9) a Regionální úmluvou o radiotelefonní službě na vnitrozemských vodních cestách. Kmitočty přidělené 10) v ČR pro jednotlivé kategorie spojení jsou a) 156,500 MHz (kanál č. 10) a 156,650 MHz (kanál č. 13) pro spojení plavidlo plavidlo, b) 156,400 MHz (kanál č. 8), 156,450 MHz (kanál č. 9), 156,700 MHz (kanál č. 14) a 157,025/161,625 MHz (kanál č. 80) pro plavební informace, c) 156,800 MHz (kanál č. 16) pro tíseň a volání, d) 156,550 MHz (kanál č. 11), 156,575 MHz (kanál č. 71), 156,625 MHz (kanál č. 7 a 156,725 MHz (kanál č. 74) pro spojení plavidlo přístavní správa, e) 156,750 MHz (kanál č. 1 a 156,850 MHz (kanál č. 17) pro komunikaci na plavidle. Uvedené číslování kanálů odpovídá Dodatku č. 18 Radiokomunikačního řádu Mezinárodní koordinace Mezinárodní koordinace kmitočtů pro radiotelefonní službu na vnitrozemských vodních cestách se provádí podle zásad koordinace pozemní pohyblivé služby, v tomto případě podle Vídeňské dohody Slučitelnost s jinými službami Kmitočty přidělené radiotelefonní službě na vnitrozemských vodních cestách mají přednostní charakter a musí být chráněny před rušením od jiných služeb. Zvláštní výsadu z hlediska ochrany má tísňový a volací kmitočet 156,800 MHz, pro který je stanoveno ochranné pásmo 156, ,8375 MHz. 9) Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 138/2000 Sb., o radiotelefonním provozu na vnitrozemských vodních cestách. 10) Příloha č. 2 k vyhlášce č. 138/2000 Sb. 3.4 Družicová služba Vymezení kmitočtových úseků Družicová služba zahrnuje družicovou pohyblivou službu v úseku ,05 MHz a družicovou radionavigační službu v úseku 149,9 150,05 MHz Podmínky využití Radiokomunikačním řádem je užívání úseku 149,9 150,05 MHz družicovou pohyblivou službou omezeno na družicovou pozemní pohyblivou službu do (poznámka 5.224A). Přidělení tohoto úseku družicové radionavigační službě platí rovněž do (poznámka 5.224B).

8 Vysílání družicové radionavigační služby mohou být užívána pozemskými stanicemi ve službě kosmického výzkumu. Zpráva ERC č. 25 přidělila úsek ,05 MHz pro provoz družic (vzestupný směr) na nízkých oběžných dráhách. Rozhodnutí CEPT/ERC/DEC/(99)06 stanovuje podmínky harmonizovaného zavedení družicových systémů pro personální komunikaci (služba přenosu dat s nízkou rychlostí) v pásmech pod 1 GHz. Do zavedení rozhodnutí CEPT/ERC/DEC(99)05 je v ČR povolován provoz terminálů systému ORBCOMM individuálně Mezinárodní koordinace Koordinace kmitočtů pro družicové systémy probíhá podle příslušných ustanovení Radiokomunikačního řádu Slučitelnost s jinými službami Pohyblivá družicová služba nemá omezovat rozvoj a provoz pevné a pohyblivé služby v úseku ,9 MHz a družicové radionavigační služby v úseku 149,9 150,05 MHz. 3.5 Radioastronomie Pro radioastronomii je vyhrazen úsek 150, MHz, kde tato služba může být provozována za podmínek sdílení s pevnou a pohyblivou službou. Radiokomunikační řád vyžaduje pro tuto službu ochranu před veškerým škodlivým rušením. 3.6 Pomocná meteorologická a radiolokační služba Za podmínek podružné služby mohou být provozovány služby pomocná meteorologická v úseku MHz a radiolokační v úseku ,5 MHz. 4. Pojmy a zkratky 4.1 Přehled pojmů Pro účely této Přílohy se rozumí: a) radiotelefonní stanicí nebo fonickou stanicí stanice určená pro rádiový přenos informací v podobě řeči. V případě, že tato stanice je schválena i pro přenos dat, může být používána rovněž jako datová stanice, b) datovou stanicí stanice určená pro rádiový přenos dat, sloužící pro dálkové ovládání, dálkové měření (telemetrii), přenos signalizace nebo obecně pro přenos dat, c) pagingem rádiový systém, zajišťující jednosměrný přenos zakódovaných signálů, případně hlasových zpráv, ze základnové stanice do kapesních přijímačů, zpravidla vybavených selektivní volbou pagerů (jednosměrný paging), výjimečně může být pager vybaven vysílačem malého výkonu pro zpětné potvrzení příjmu zprávy na základnovou stanici (obousměrný paging), d) rádiovým kanálem kmitočtové pásmo, uvnitř něhož je povoleno vysílání stanice pro rádiový přenos telekomunikačních signálů, e) kanálovou roztečí rozdíl kmitočtů mezi jmenovitými kmitočty dvou sousedních rádiových kanálů, f) duplexním odstupem rozdíl kmitočtů mezi jmenovitými kmitočty dvou rádiových kanálů při dvoukmitočtovém, tj. dusimplexním, duplexním nebo semiduplexním provozu. 4.2 Seznam použitých zkratek CEPT - Evropská konference poštovních a telekomunikačních správ [European Conference of Postal and Telecommunications Administrations] DSI - Podrobná analýza kmitočtového spektra dokument CEPT [Detailed Spectrum Investigation]

9 e.r.p. - efektivní vyzářený výkon [effective radiated power] PPS - pozemní pohyblivá služba S-PCS - družicový osobní komunikační systém [Satellite Personal Communication System] 5. Seznam dokumentů Následující výčet uvádí dokumenty, které jsou podstatné pro kmitočtové plánování a jsou v textu přílohy zmíněny. Vídeňská dohoda Dohoda mezi telekomunikačními správami Belgie, Francie, Chorvatska, Itálie, Lichtenštejnska, Litvy, Lucemburska, Maďarska, Německa, Nizozemí, Polska, Rakouska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Švýcarska a České republiky o koordinaci kmitočtů mezi 29,7 MHz a 39,5 GHz pro pevnou službu a pozemní pohyblivou službu, Berlín, 14.září Regionální úmluva o radiotelefonním provozu na vnitrozemských vodních cestách, Basel, duben Rozhodnutí CEPT/ERC/DEC/(99)05 Rozhodnutí ERC z 10. března 1999 o volném pohybu, využití a výjimce z individuálního povolování pozemských pohyblivých stanic systémů S-PCS <1 GHz [ERC Decision of 10 March 1999 on Free Circulation, Use and Exemption from Individual Licensing of Mobile Earth Stations of S-PCS<1GHz systems], Helsinky, Rozhodnutí CEPT/ERC/DEC/(99)06 Rozhodnutí ERC z 10. března 1999 o harmonizaci zavádění družicových personálních komunikačních systémů pracujících v pásmech pod 1 GHz (S-PCS <1 GHz) [ERC Decision of 10 March 1999 on the harmonised introduction of satellite personal communication systems operating in the bands below 1 GHz (S- PCS<1GHz) ], Helsinky, Doporučení CEPT/ERC T/R Plánovací hlediska a koordinace kmitočtů v pozemní pohyblivé službě v pásmu 29,7 960 MHz [Planning criteria and coordination of frequencies in the land mobile service in the range MHz], rev. Vídeň, Generální licence č.gl-16/r/2000 k provozování přenosných vysílacích rádiových zařízení malého výkonu, provozovaných společně na určených kmitočtech v pásmech stanovených pro pozemní pohyblivou službu, Telekomunikační věstník, částka 9, ze dne 25. září Generální licence č. GL-21/R/2000 k provozování datových vysílacích rádiových zařízení provozovaných na vyhrazených kmitočtech. Pod pojmem datové vysílací rádiové zařízení se pro účely této generální licence rozumí vysílací rádiové zařízení sloužící pro přenos nehovorových signálů, Telekomunikační věstník, částka 9, ze dne 25. září Generální licence č. GL-30/R/2000 k provozování vysílacích rádiových zařízení krátkého dosahu, provozovaných na určených společných kmitočtech, Telekomunikační věstník, částka 12, ze dne 18. prosince Generální licence č. GL-36/R/2001 k provozování pozemních pohyblivých vysílacích rádiových zařízení sloužících k odbavování telekomunikačního provozu prostřednictvím neveřejné rádiové sítě pozemní pohyblivé služby provozované Českými drahami, s.o., pro účely železniční dopravy, Telekomunikační věstník, částka 5, ze dne 24. května Další údaje vztahující se k vlastnostem zařízení a provozním podmínkám jsou obsaženy v technických normách a v konkrétních povoleních a licencích vydaných Úřadem.

10 6. Závěrečné ustanovení Tato Příloha nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Telekomunikačním věstníku. Ing. David Stádník v.r. předseda Českého telekomunikačního úřadu

1. Rozdělení kmitočtového pásma. Současný stav Harmonizační záměr (výhled r. 2008) 1 ) (MHz) Přidělení Využití Přidělení Využití 174 216 ROZHLASOVÁ

1. Rozdělení kmitočtového pásma. Současný stav Harmonizační záměr (výhled r. 2008) 1 ) (MHz) Přidělení Využití Přidělení Využití 174 216 ROZHLASOVÁ Příloha č. 21/7.2004 pro kmitočtové pásmo 174 380 MHz k plánu využití kmitočtového spektra Plánem využití kmitočtového spektra, zveřejněným v částce 12/2001 Telekomunikačního věstníku ze dne 17. prosince

Více

Aplikace družicové pohyblivé služby. Kmitočtový normál 400,1 MHz. MO Aplikace družicové pohyblivé služby Meteorologické sondy

Aplikace družicové pohyblivé služby. Kmitočtový normál 400,1 MHz. MO Aplikace družicové pohyblivé služby Meteorologické sondy 399,9 400,05 DRUŽICOVÁ POZEMNÍ POHYBLIVÁ DRUŽICOVÁ RADIO- NAVIGAČNÍ Aplikace družicové pohyblivé služby DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ DRUŽICOVÁ RADIO- NAVIGAČNÍ Aplikace družicové pohyblivé služby 400,05 400,15

Více

2/9. státu a zásady jejich používání.

2/9. státu a zásady jejich používání. 10. kategorie použití vysílacích rádiových zařízení dle mezinárodní dohody 1 ), 11. obsazení kmitočtu vysíláním nosné (nepřetržité/občasné), 12. informace o zpracovateli technických údajů sítě, 13. účel

Více

generální licenci č. GL-30/R/2000

generální licenci č. GL-30/R/2000 Český telekomunikační úřad Se sídlem Klimentská 27, Praha 1 Praha 21. listopadu 2000 Č.j. 502500/2000-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy vydává podle 95

Více

všeobecné oprávnění č. VO-R/1/04.2014-2 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací. Článek 1 Úvodní ustanovení

všeobecné oprávnění č. VO-R/1/04.2014-2 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací. Článek 1 Úvodní ustanovení Praha 10. 4. 2014 Čj. ČTÚ-7 645/2014-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o

Více

všeobecné oprávnění č. VO-R/1/11.2012-13 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací. Článek 1 Úvodní ustanovení

všeobecné oprávnění č. VO-R/1/11.2012-13 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací. Článek 1 Úvodní ustanovení Praha 13. listopadu 2012 Čj. ČTÚ-206 839/2012-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/7/07.2012-10 pro kmitočtové pásmo 2700 4200 MHz. Článek 1 Úvodní ustanovení

část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/7/07.2012-10 pro kmitočtové pásmo 2700 4200 MHz. Článek 1 Úvodní ustanovení Praha 3. července 2012 Čj. ČTÚ-74 158/2012-605 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK

TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK Český telekomunikační úřad TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK V Praze dne 22. března 2004 Cena Kč 52 Ročník 2004 Částka 3 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní část 44. Změna č. 2 generální licence č. GL-2/R/2001,

Více

Žádost - VZOR o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

Žádost - VZOR o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 Žádost - VZOR o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů Č.j. žadatele Žádost

Více

všeobecné oprávnění č. VO-R/10/09.2010-11 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu. Článek 1 Úvodní ustanovení

všeobecné oprávnění č. VO-R/10/09.2010-11 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu. Článek 1 Úvodní ustanovení Praha 29. září 2010 Čj. 98 972/2010-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a

Více

všeobecné oprávnění č. VO-R/10/04.2012-7 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu. Článek 1 Úvodní ustanovení

všeobecné oprávnění č. VO-R/10/04.2012-7 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu. Článek 1 Úvodní ustanovení Praha 24. dubna 2012 Čj. ČTÚ-32 803/2012-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

TELEKOMUNIKACNí VESTNíK

TELEKOMUNIKACNí VESTNíK Ceský telekomunikacní úrad Príloha Zprávy RRTV c: 3 TELEKOMUNIKACNí VESTNíK V Praze dne 14. cervence 2004 Cena Kc 52 Rocník 2004 Cástka 7 OBSAH: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní cást 132. Zmena C.2 generální

Více

Ceský telekomunikacní úrad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní prihrádka 02, 225 02 Praha 025

Ceský telekomunikacní úrad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní prihrádka 02, 225 02 Praha 025 Ceský telekomunikacní úrad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní prihrádka 02, 225 02 Praha 025 Praha 16. cervna 2009 Cj. 37531/2009-613 Ceský telekomunikacní úrad (dále jen "Úrad") jako príslušný

Více

Novinky v letecké navigaci a komunikaci, přechod na novou kanálovou rozteč

Novinky v letecké navigaci a komunikaci, přechod na novou kanálovou rozteč Novinky v letecké navigaci a komunikaci, přechod na novou kanálovou rozteč Ing. Jiří Valenta Ministerstvo dopravy Odbor civilního letectví RADIOKOMUNIKACE 2014 1 Letecké radiokomunikační služby Letecká

Více

Analýza využití volných pásem pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Analýza využití volných pásem pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací komu / for Ministerstvo průmyslu a obchodu od / from Zbynek Bolcek, Grant Thornton Advisory datum / date 7. dubna 2015 Důvěrné Analýza využití volných pásem pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických

Více

všeobecné oprávnění č. VO-R/10/05.2014-3 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu. Článek 1 Úvodní ustanovení

všeobecné oprávnění č. VO-R/10/05.2014-3 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu. Článek 1 Úvodní ustanovení Praha 7. 5. 2014 Čj. ČTÚ-12 878/2014-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD Sokolovská 219, Praha 9. Plán přidělení. kmitočtových pásem

ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD Sokolovská 219, Praha 9. Plán přidělení. kmitočtových pásem ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD Sokolovská 219, Praha 9 Plán přidělení kmitočtových pásem Praha 2004 Český telekomunikační úřad Praha 21. října 2004 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 21047/04-605 Český

Více

Správa rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz po výběrovém řízení

Správa rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz po výběrovém řízení Správa rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz po výběrovém řízení Martin Hanuš Český telekomunikační úřad Odbor správy kmitočtového spektra Obsah 2 Průběh a výsledky výběrového řízení

Více

N Á V R H ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Předmět úpravy

N Á V R H ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Předmět úpravy N Á V R H Praha srpna 2006 Čj. 41 592/2006-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný správní orgán podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

NÁRODNÍ STRATEGICKÁ OPATŘENÍ PRO JEDNOTLIVÁ KMITOČTOVÁ PÁSMA...

NÁRODNÍ STRATEGICKÁ OPATŘENÍ PRO JEDNOTLIVÁ KMITOČTOVÁ PÁSMA... Obsah 1. ÚČEL DOKUMENTU... 4 1.1. ÚVOD... 4 1.2. HLAVNÍ VÝCHODISKA SPRÁVY RÁDIOVÉHO SPEKTRA V ČESKÉ REPUBLICE... 5 1.2.1. Hospodářská soutěž... 5 1.2.2. Cíle státní politiky... 6 2. NÁRODNÍ STRATEGICKÁ

Více

Z P R Á V A. o výsledcích měření nežádoucího vyzařování vysílacího rádiového zařízení Ubiquti Power Bridge M10 EU

Z P R Á V A. o výsledcích měření nežádoucího vyzařování vysílacího rádiového zařízení Ubiquti Power Bridge M10 EU Č e s k ý t e l e k o m u n i k a č n í ú ř a d Odbor státní kontroly elektronických komunikací Oddělení technické podpory Brno Jurkovičova 1, 638 Brno Z P R Á V č. 13/212 o výsledcích měření nežádoucího

Více

Právní úprava v oblasti elektronických komunikací

Právní úprava v oblasti elektronických komunikací Právní úprava v oblasti elektronických komunikací Zákon č. 121/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů Úvod Poslanecká sněmovna dne 22. února 2005 definitivně schválila

Více

Postup při šetření rušení rádiového příjmu provozem vysílacích rádiových zařízení širokopásmových mobilních radiokomunikačních sítí

Postup při šetření rušení rádiového příjmu provozem vysílacích rádiových zařízení širokopásmových mobilních radiokomunikačních sítí Příloha č. 6 k Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz Postup při šetření rušení rádiového

Více

Červen 1996. Metody měření zařízení používaných v digitálních. mikrovlnných přenosových systémech. Část 3: Měření pozemských stanic družicové.

Červen 1996. Metody měření zařízení používaných v digitálních. mikrovlnných přenosových systémech. Část 3: Měření pozemských stanic družicové. ICS 33. 060. 30 Červen 1996 ČESKÁ NORMA Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech Část 3: Měření pozemských stanic družicové služby Oddíl 5: Konvertory nahoru

Více

Základní principy přeměny analogového signálu na digitální

Základní principy přeměny analogového signálu na digitální Základní y přeměny analogového signálu na digitální Pro přenos analogového signálu digitálním systémem, je potřeba analogový signál digitalizovat. Digitalizace je uskutečňována pomocí A/D převodníků. V

Více

Příloha č.1. Praha 12. července 2012 Čj.: ČTÚ-120 780/2012-613

Příloha č.1. Praha 12. července 2012 Čj.: ČTÚ-120 780/2012-613 0 Příloha č.1 Praha 12. července 2012 Čj.: ČTÚ-120 780/2012-613 Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz,

Více

Zkušenosti. s případy rušení terestrického příjmu TV signálu v souvislosti se spouštěním sítí 4G. Ing. Miroslav Charbuský Český telekomunikační úřad

Zkušenosti. s případy rušení terestrického příjmu TV signálu v souvislosti se spouštěním sítí 4G. Ing. Miroslav Charbuský Český telekomunikační úřad Zkušenosti s případy rušení terestrického příjmu TV signálu v souvislosti se spouštěním sítí 4G Ing. Miroslav Charbuský Český telekomunikační úřad Agenda: 1. Změny ve využití rádiového spektra. 2. Vliv

Více

1 ) http://www.ctu.cz/aktuality/aktualni-informace.html?action=detail&articleid=10942

1 ) http://www.ctu.cz/aktuality/aktualni-informace.html?action=detail&articleid=10942 Základní principy výběrového řízení na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 3600 3800 MHz Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad

Více

Název Kapitoly: Přístupové sítě

Název Kapitoly: Přístupové sítě Cvičení: UZST, ČVUT Fakulta DOPRAVNÍ Název Kapitoly: Přístupové sítě Cíle kapitoly: Definice základních pojmů přístupová síť, transportní síť. Klasifikace přístupových sítí, Druhy přístupových sítí Metalické

Více

Praha 2. května 2011 Čj.: ČTÚ-38 971/2011-613

Praha 2. května 2011 Čj.: ČTÚ-38 971/2011-613 Praha 2. května 2011 Čj.: ČTÚ-38 971/2011-613 Vyhlášení výběrového řízení na udělení práva k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění městské sítě elektronických komunikací pro poskytování služby šíření

Více

BEZDRÁTOVÉ A MOBILNÍ KOMUNIKACE

BEZDRÁTOVÉ A MOBILNÍ KOMUNIKACE BEZDRÁTOVÉ A MOBILNÍ KOMUNIKACE Doc. Ing. Stanislav Hanus, CSc. ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY Autor Název Vydavatel Vydání Rok vydání 2003 Náklad 150 Doc. Ing. Stanislav Hanus, CSc. BEZDRÁTOVÉ A MOBILNÍ KOMUNIKACE

Více

RADIOPROVOZ PRO JSDH PRAHA

RADIOPROVOZ PRO JSDH PRAHA RADIOPROVOZ PRO JSDH PRAHA Praha 2009 David Horák 1. Telekomunikace 1.1 Základní pojmy 1.2 Volací znaky 1.3 Analogová rádiová síť 2. Radioprovoz 3. Důležité dokumenty 1. Telekomunikace Telekomunikace je

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.11.2007 KOM(2007) 700 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

Více

Postup při šetření rušení rádiového příjmu provozem vysílacích rádiových zařízení širokopásmových mobilních radiokomunikačních sítí (Metodický postup)

Postup při šetření rušení rádiového příjmu provozem vysílacích rádiových zařízení širokopásmových mobilních radiokomunikačních sítí (Metodický postup) Praha 21. března 2014 Postup při šetření rušení rádiového příjmu provozem vysílacích rádiových zařízení širokopásmových mobilních radiokomunikačních sítí (Metodický postup) Upraveno podle výsledků experimentu

Více

RTI cz s.r.o. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

RTI cz s.r.o. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI RTI cz s.r.o. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI telekomunikační služby na dosah 2015 Základní informace Společnost RTI cz s.r.o. působí na českém trhu od roku 1998. Hlavní činnost je šíření rozhlasového a televizního

Více

Měření závislosti přenosové rychlosti na vložném útlumu

Měření závislosti přenosové rychlosti na vložném útlumu Měření závislosti přenosové rychlosti na vložném útlumu Úvod Výrazným činitelem, který upravuje maximální přenosovou rychlost, je vzdálenost mezi dvěma bezdrátově komunikujícími body. Tato vzdálenost je

Více

Mikrovlnná měření: výzkum a vzdělávání

Mikrovlnná měření: výzkum a vzdělávání Faculty of Electrical Engineering and Communication Brno University of Technology Purkynova 118, CZ-61200 Brno, Czechia http://www.six.feec.vutbr.cz Mikrovlnná měření: výzkum a vzdělávání Z. Raida, J.

Více

rozhodnutí: PRAHA TV čeština 24 h denně

rozhodnutí: PRAHA TV čeština 24 h denně RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Skřetova qq/6, T20 oo Praha 2 TeL: + 420 2714 813 830 / Fax: + 420 2jq 810! www.rrtv.cz PRAHA TVs.r.o. Thámova 137/16 18600

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OVANET a.s. Datum vydání: 17. prosince 2012 Verze: 3.0-1 - Obsah Úvod... - 3 - Předmět specifikace... - 3 - Koncový bod sítě... - 3

Více

Český telekomunikační úřad Praha dne 4. září 2003 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 22780/2003-610

Český telekomunikační úřad Praha dne 4. září 2003 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 22780/2003-610 Český telekomunikační úřad Praha dne 4. září 2003 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 22780/2003-610 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 95 bodu 6 písm.

Více

Principy GPS mapování

Principy GPS mapování Principy GPS mapování Irena Smolová GPS GPS = globální družicový navigační systém určení polohy kdekoliv na zemském povrchu, bez ohledu na počasí a na dobu, kdy se provádí měření Vývoj systému GPS původně

Více

Globální polohové a navigační systémy

Globální polohové a navigační systémy Globální polohové a navigační systémy KGI/APGPS RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci I NVESTICE DO ROZVOJE V ZDĚLÁVÁNÍ Environmentální vzdělávání

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE v zadávacím řízení ZLEPŠENÍ SYSTÉMU PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY MĚSTA TŘINEC (OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ) podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název zakázky: Zlepšení

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 95 Rozeslána dne 8. září 2010 Cena Kč 78, O B S A H : 259. Úplné znění zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících

Více

Infrastruktura. Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Název projektu. Gestor MPO Spolugestor ČTÚ, MV

Infrastruktura. Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Název projektu. Gestor MPO Spolugestor ČTÚ, MV Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MPO Spolugestor ČTÚ, MV Zahájení projektu Ukončení projektu 2014 Obsah, charakteristika projektu Popis stávající situace,

Více

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových 157 VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2005, o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání k obsluze vysílacích rádiových za ízení, o rozsahu znalostí pot ebných pro jednotlivé druhy, o zp sobu provád ní zkoušek,

Více

127/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2005. (zákon o elektronických komunikacích) ČÁST PRVNÍ ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE HLAVA I.

127/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2005. (zákon o elektronických komunikacích) ČÁST PRVNÍ ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE HLAVA I. Systém ASPI - stav k 4.8.2013 do částky 91/2013 Sb. a 32/2013 Sb.m.s. 127/2005 Sb. - o elektronických komunikacích - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 127/2005 Sb. ZÁKON ze dne 22. února

Více

Vývoj analogové televizní techniky

Vývoj analogové televizní techniky Vývoj analogové televizní techniky Obsah přednášky 1. Historické počátky televize 2. Vývoj analogové televize ve světě po druhé světové válce 3. Vývoj analogové televize u nás 4. Vývoj analogového satelitního

Více

Bezdrátová komunikace normy, frekvenční pásma, zařízení

Bezdrátová komunikace normy, frekvenční pásma, zařízení Bezdrátová komunikace normy, frekvenční pásma, zařízení Wireless communication specifications, frequency bands, devices Lukáš Jůzl Bakalářská práce 2011 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2010

Více

Poznatky a závěry z veřejné konzultace návrhu dokumentu Strategie správy spektra

Poznatky a závěry z veřejné konzultace návrhu dokumentu Strategie správy spektra Poznatky a závěry z veřejné konzultace návrhu dokumentu Strategie správy spektra Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) předložil veřejnosti k veřejné diskusi návrh dokumentu Strategie správy spektra

Více

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE 1 Blahopřejeme vám ke koupi tohoto bezšňůrového mikrofonního systému RF/FM firmy Philips. Tento mikrofon, vyrobený nejmodernějšími technologiemi, vám umožňuje

Více

Základy bezdrátového přenosu dat pro plzeňský kraj

Základy bezdrátového přenosu dat pro plzeňský kraj Základy bezdrátového přenosu dat pro plzeňský kraj Autor: Spoluautoři: Dalibor Eliáš Petr Mojžíš Praha, 8. července 2004 T:\PROROCTVI\WI-FI_PLZENSKY KRAJ\040730_ZAKLADY WI-FI PRO PLZENSKY KRAJ.DOC ANECT

Více

SÍTĚ NOVÉ GENERACE. - podpora NGA sítí - rozvoj mobilních sítí LTE

SÍTĚ NOVÉ GENERACE. - podpora NGA sítí - rozvoj mobilních sítí LTE SÍTĚ NOVÉ GENERACE - podpora NGA sítí - rozvoj mobilních sítí LTE Marek Ebert Český telekomunikační úřad ISSS 2014 Hradec Králové, 7. a 8. dubna 2014 Agenda 1) Podpora budování přístupových sítí NGA pro

Více

Bezdrátový přenos signálu v reálné aplikaci na letadle.

Bezdrátový přenos signálu v reálné aplikaci na letadle. Bezdrátový přenos signálu v reálné aplikaci na letadle. Jakub Nečásek TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF

Více

Účastník řízeni: Doručovaci adresa ROZHODNUTÍ

Účastník řízeni: Doručovaci adresa ROZHODNUTÍ Účastník řízeni: Doručovaci adresa MTV NETWORKS s.r.o. JUDr. Antonín Hedrlin Zplnomocněnec Jankovcova 1037/49 170 00 Praha 7 ROZHODNUTÍ Spis. zn.: 2009/943/zem/MTV Č.j.: zem/ Š-ŽÝJ: Zasedáni Rady 16/poř.

Více

1 Příloha č.1. Praha XX. xxxxx 201X Čj.: ČTÚ-XX XXX/201X-613

1 Příloha č.1. Praha XX. xxxxx 201X Čj.: ČTÚ-XX XXX/201X-613 1 Příloha č.1 Praha XX. xxxxx 201X Čj.: ČTÚ-XX XXX/201X-613 Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém

Více

Frekvenční rozsah wifi s ideálním rozdělením sítí na kanálu 1, 6 a 11

Frekvenční rozsah wifi s ideálním rozdělením sítí na kanálu 1, 6 a 11 OBSAH: WIFI KANÁLY TEORETICKY WIFI KANÁLY V PRAXI ANTÉNY Z HLEDISKA ZISKU ANTÉNY Z HLEDISKA POČTU ŠÍŘENÍ SIGNÁLU ZLEPŠENÍ POKRYTÍ POUŽITÍ VÍCE VYSÍLAČŮ WIFI KANÁLY TEORETICKY Wifi router vysílá na určité

Více

Úloha D - Signál a šum v RFID

Úloha D - Signál a šum v RFID 1. Zadání: Úloha D - Signál a šum v RFID Změřte úrovně užitečného signálu a šumu v přenosovém řetězci systému RFID v závislosti na čtecí vzdálenosti. Zjistěte maximální čtecí vzdálenost daného RFID transpondéru.

Více

Moderní technologie linek. Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xdsl Technologie TDMA Technologie FDMA

Moderní technologie linek. Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xdsl Technologie TDMA Technologie FDMA Moderní technologie linek Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xdsl Technologie TDMA Technologie FDMA Zvyšování přenosové kapacity Cílem je dosáhnout maximum fyzikálních možností

Více

Očekávané vlastnosti a pokrytí ČR sítěmi LTE

Očekávané vlastnosti a pokrytí ČR sítěmi LTE Doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. Očekávané vlastnosti a pokrytí ČR sítěmi LTE 1 Co umožní LTE? LTE (Long Term Evolution 4G mobilní sítě) Inzerované rychlosti v hodnotách 60, 75,100 Mbit/s Jaká bude realita?

Více

Global Positioning System

Global Positioning System Písemná příprava na zaměstnání Navigace Global Positioning System Popis systému Charakteristika systému GPS GPS (Global Positioning System) je PNT (Positioning Navigation and Timing) systém vyvinutý primárně

Více

Konference RADIOKOMUNIKACE Pardubice 22.10.2014 EMC LTE DVB-T. zkušenosti z měření (šetření rušení) Tomáš Vik Český telekomunikační úřad

Konference RADIOKOMUNIKACE Pardubice 22.10.2014 EMC LTE DVB-T. zkušenosti z měření (šetření rušení) Tomáš Vik Český telekomunikační úřad Konference RDIOKOMUNIKCE Pardubice 22.10.2014 EMC LTE DVB-T zkušenosti z měření (šetření rušení) Tomáš Vik Český telekomunikační úřad Koexistence systémů LTE 800 MHz a DVB-T Poznámky k experimentu pro

Více

http://www.dicom.cz PROFIL SPOLEČNOSTI ÚVODEM DICOM, spol. s r. o. KONTAKTY Sokolovská 573 686 01 Uherské Hradiště Česká republika

http://www.dicom.cz PROFIL SPOLEČNOSTI ÚVODEM DICOM, spol. s r. o. KONTAKTY Sokolovská 573 686 01 Uherské Hradiště Česká republika PROFIL SPOLEČNOSTI i ÚVODEM KONTAKTY Vážení zákazníci, katalog, který dostáváte do rukou jsme koncipovali tak, aby jste v něm nalezli všechny důležité informace umožňující udělat si představu o nabízených

Více

OBSAH JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ SEZNAMU NOREM

OBSAH JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ SEZNAMU NOREM OBSAH JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ SEZNAMU NOREM 1. díl 01 OBECNÁ TŘÍDA 02 STROJNÍ SOUČÁSTI 03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU 04 SLÉVÁRENSTVÍ 05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ 06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ

Více

bezdrátová komunikace hvězdicová topologie stanice DX80N2X6S-P8

bezdrátová komunikace hvězdicová topologie stanice DX80N2X6S-P8 externí anténa (připojení RG58 RP-SMA) integrovaný ukazatel síly signálu konfigurace pomocí DIP přepínačů deterministický přenos dat technologie přeskakování kmitočtů FHSS časový multiplex TDMA přenosový

Více

EXI. Společná distribuce satelitní MF a IP signálů. Novinka. přes satelitní koaxiální kabel

EXI. Společná distribuce satelitní MF a IP signálů. Novinka. přes satelitní koaxiální kabel EXI Společná distribuce satelitní MF a IP álů přes satelitní koaxiální kabel Novinka Přehled Přehled 2 Úvod 3 EXI 3508 multipřepínač s integrovaným modemem 4 Technická data EXI 3508 5 EXI 01 modem 6 Technická

Více

Přístupové sítě v bezlicenčním pásmu 5 GHz

Přístupové sítě v bezlicenčním pásmu 5 GHz Přístupové sítě v bezlicenčním pásmu 5 GHz Radiokomunikace 2014 Pardubice 22. 24. 10. 2014 Ing. Jan Kramosil 1 Význam rádiových připojení k síti internetu v ČR Využívání kmitočtového spektra Použité technologické

Více

Rádiovéprostředky v účastnických telefonních sítích. 5.přednáška

Rádiovéprostředky v účastnických telefonních sítích. 5.přednáška MOBILNÍKOMUNIKACE X32MKO MOBILNÍKOMUNIKAČNÍSYSTÉMY X32MKS Mobilnísítě 2007/2008 Rádiovéprostředky v účastnických telefonních sítích. 5.přednáška Jiří Chod CHOD@FEL.CVUT.CZ Mobilní stanice Současnost

Více

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN.

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN. xdsl Technologie xdsl jsou určeny pro uživatelské připojení k datové síti pomocí telefonní přípojky. Zkratka DSL (Digital Subscriber Line) znamené digitální účastnickou přípojku. Dělí se podle typu přenosu

Více

Spojení složek IZS při mimořádných událostech MUDr. Jaroslav Valášek MUDr. Ondřej Franěk ZZSHMP-ÚSZS ředitel MUDr. Zdeněk Schwarz

Spojení složek IZS při mimořádných událostech MUDr. Jaroslav Valášek MUDr. Ondřej Franěk ZZSHMP-ÚSZS ředitel MUDr. Zdeněk Schwarz Spojení složek IZS při mimořádných událostech MUDr. Jaroslav Valášek MUDr. Ondřej Franěk ZZSHMP-ÚSZS ředitel MUDr. Zdeněk Schwarz Motto: bez spojení není velení Legislativa -zákon 239/2000 Sb. O IZS- 18:

Více

PŘÍLOHA 16 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ. Správa spektra

PŘÍLOHA 16 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ. Správa spektra PŘÍLOHA 16 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ Správa spektra OBSAH 1 ROZSAH DOKUMENTU...3 2 ODKAZY NA STANDARDIZAČNÍ DOKUMENTY...5 3 LIMITNÍ HODNOTY PORUŠENÍ PODMÍNEK SPRÁVY SPEKTRA...6

Více

Zajištění bezpečnosti leteckého provozu na letištích a v místech okolo letiště, kde letadla vzlétají nebo přistávají.

Zajištění bezpečnosti leteckého provozu na letištích a v místech okolo letiště, kde letadla vzlétají nebo přistávají. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.7.101 OCHRANNÁ

Více

CONSILIUM. Schengen. Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013

CONSILIUM. Schengen. Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013 CS CONSILIUM Schengen Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013 Obsah ÚVOD 1 VOLNÝ POHYB OSOB 2 POLICEJNÍ A CELNÍ SPOLUPRÁCE 2 vnitřní hranice 2 vnější hranice 3 Schengenský informační systém (SIS)

Více

Úloha B Měření parametrů GSM

Úloha B Měření parametrů GSM Úloha B Měření parametrů GSM 1. Zadání: Změřte GSM parametry a funkčnost svého mobilního telefonu pomocí daného testeru v operačním módu AUTOTEST v operačním módu FAULT FIND 2. Vypracování: Měřený přístroj:

Více

Přístupové sítě v bezlicenčním pásmu 5 GHz

Přístupové sítě v bezlicenčním pásmu 5 GHz Přístupové sítě v bezlicenčním pásmu 5 GHz Konference RADIOKOMUNIKACE PARDUBICE 2014 Abstrakt: Příspěvek se snaží přiblížit význam rádiových přístupových sítí v kmitočtovém pásmu 5 GHz v podmínkách ČR

Více

Český telekomunikační úřad Praha 31. ledna 2003 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 6569/2003-610

Český telekomunikační úřad Praha 31. ledna 2003 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 6569/2003-610 Český telekomunikační úřad Praha 31. ledna 2003 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 6569/2003-610 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 95 bodu 6 písm.

Více

4. Co je to modulace, základní typy modulací, co je to vícestavová fázová modulace, použití. Znázorněte modulaci, která využívá 4 amplitud a 4 fází.

4. Co je to modulace, základní typy modulací, co je to vícestavová fázová modulace, použití. Znázorněte modulaci, která využívá 4 amplitud a 4 fází. Písemná práce z Úvodu do počítačových sítí 1. Je dán kanál bez šumu s šířkou pásma 10kHz. Pro přenos číslicového signálu lze použít 8 napěťových úrovní. a. Jaká je maximální baudová rychlost? b. Jaká je

Více

Komplexní informační systém v městské veřejné dopravě

Komplexní informační systém v městské veřejné dopravě Chytrá a zdravá městská veřejná doprava 2. ročník mezinárodní konference Plzeň 9. 10.4.2013 Komplexní informační systém v městské veřejné dopravě Ing. Ivo Herman, CSc. Příspěvek se zabývá vazbami komplexního

Více

1. Základy bezdrátových sítí

1. Základy bezdrátových sítí 1. Základy bezdrátových sítí Bezdrátová síť (WLAN) Je to typ počítačové sítě, ve které je spojení mezi jednotlivými účastníky sítě uskutečňováno pomocí elektromagnetických vln. Z hlediska funkčnosti a

Více

C 232/44 CS Úřední věstník Evropské unie 27.8.2010

C 232/44 CS Úřední věstník Evropské unie 27.8.2010 C 232/44 CS Úřední věstník Evropské unie 27.8.2010 Stanovisko Výboru regionů Digitální dividenda, zdroj sociálních přínosů a hospodářského růstu a partnerství veřejného a soukromého sektoru na internetu

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6222/12 CS Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace 4 Bezpečnost 4 Recyklace 4 2 Vaše zařízení SDV6222 5 Přehled 5 3 Začínáme

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

IEEE802.11 Wi FI. Wi Fi

IEEE802.11 Wi FI. Wi Fi IEEE802.11 Wi FI Wi Fi 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy IEEE802.11 Wi Fi _ část V. 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr.

Více

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje Komunikační modul Pro domácnosti AD-FU/CU/GU verze 4.0 E35C Technické údaje Komunikační moduly E35C AD-xU verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP prostřednictvím mobilní sítě 2G/3G mezi měřidly E350 a centrálním

Více

SOUČASNÉ MOBILNÍ KOMUNIKACE CESTA KE TŘETÍ GENERACI

SOUČASNÉ MOBILNÍ KOMUNIKACE CESTA KE TŘETÍ GENERACI SOUČASNÉ MOBILNÍ KOMUNIKACE CESTA KE TŘETÍ GENERACI Olga Müllerová Český telekomunikační úřad, Sokolovská 219, 190 00 Praha, ČR, mullerovao@ctu.cz Abstrakt Příspěvek ilustruje současný stav mobilní komunikace,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy 348/2005 Sb. ZÁKON ze dne 5. srpna 2005 o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů ve znění zákonů č. 112/2006 Sb., č. 235/2006 Sb., č. 304/2007 Sb., č. 7/2009 Sb., č. 227/2009

Více

Jan Zbytovský. www.dcom.cz www.wifi-obchod.cz. Tato prezentace je duševním vlastnictvím fy Dcom, spol s r.o. a může být použitá jen s jejím souhlasem.

Jan Zbytovský. www.dcom.cz www.wifi-obchod.cz. Tato prezentace je duševním vlastnictvím fy Dcom, spol s r.o. a může být použitá jen s jejím souhlasem. Jan Zbytovský Tato prezentace je duševním vlastnictvím fy Dcom, spol s r.o. a může být použitá jen s jejím souhlasem. před IEEE 802.11 FHSS (rozprostřené spektrum) vymyšleno někdy ve 40.letech 20.století

Více

Rádiové spojení u zásahu

Rádiové spojení u zásahu Rádiové spojení u zásahu Legislativa na úseku rádiového spojení Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Řád analogové rádiové sítě Hasičského záchranného sboru ČR a součinnosti v integrovaném

Více

Příjem analogového a digitálního televizního satelitního vysílání

Příjem analogového a digitálního televizního satelitního vysílání Příjem analogového a digitálního televizního satelitního vysílání Prof. Ing. Václav Říčný, CSc. Současná televizní technika a videotechnika kurz U3V Program semináře a cvičení Družice (satelit), GEO (geostacionární)

Více

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení.

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. 10. Bezdrátové sítě Studijní cíl Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. Doba nutná k nastudování 1,5 hodiny Bezdrátové komunikační technologie Uvedená kapitola

Více

Učební osnova předmětu ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ

Učební osnova předmětu ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ Učební osnova předmětu ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ Obor vzdělání: 26-41-M/01 Elektrotechnika, zaměření slaboproud Forma vzdělávání: denní studium Ročník kde se předmět vyučuje: čtvrtý Počet týdenních vyučovacích

Více

Nové možnosti dálkových odečtů vodoměrů

Nové možnosti dálkových odečtů vodoměrů Nové možnosti dálkových odečtů vodoměrů Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA Aquion, s.r.o. Praha Abstrakt Dálkové odečty vodoměrů patří mezi blízkou budoucnost v oblasti odečtů odběru vody u zákazníků. Provozovatelé

Více

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Ročník 2013 Úřadu pro technickou Číslo 3 Zveřejněno dne 8. března 2013 OBSAH: ČÁST A OZNÁMENÍ Strana: Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy ÚNMZ č. 24/13 o harmonizovaných normách 2 ÚNMZ č. 25/13

Více

1. Základy teorie přenosu informací

1. Základy teorie přenosu informací 1. Základy teorie přenosu informací Úvodem citát o pojmu informace Informace je název pro obsah toho, co se vymění s vnějším světem, když se mu přizpůsobujeme a působíme na něj svým přizpůsobováním. N.

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země strana 2 Co je DPZ Dálkový průzkum je umění rozdělit svět na množství malých barevných čtverečků, se kterými si lze hrát na počítači a odhalovat jejich neuvěřitelný

Více

Galileo evropský navigační družicový systém

Galileo evropský navigační družicový systém Galileo evropský navigační družicový systém Internet ve státní správě a samosprávě Hradec Králové, 12. 13. duben 2010 1 Navigační systém Galileo je plánovaný autonomní evropský Globální družicový polohový

Více

ROZHODNUTI O UDĚLENI LICENCE

ROZHODNUTI O UDĚLENI LICENCE Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Skřetova 6,120 00 Praha 2 Tel.: + ípo 27ti 813 830 / Fax: + ípo 27t) 8io 885 www.rrtv.cz JEDN. IDENT.: RRTV-4633040 Barrandov MUZIKA, s.r.o. Mikuleckého 1311/8

Více

X32MKO - Mobilní komunikace. projekt č.1 Sítě DECT, přenos hlasu, výstavba sítě a její rozšíření

X32MKO - Mobilní komunikace. projekt č.1 Sítě DECT, přenos hlasu, výstavba sítě a její rozšíření 31.10.2007 X32MKO - Mobilní komunikace projekt č.1 Sítě DECT, přenos hlasu, výstavba sítě a její rozšíření měřící skupina č.3 středa 14:30-16:00 Zadání: 1. Vybudování DECT sítě Vybudujte síť DECT podle

Více

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 Role knihoven v konceptu ehealth Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 ehealth Informační ekonomie ecommerce ehealth Telemedicína Telehealth Zdravotní informace ehealth ehealth Informační technologie Telekomun.

Více

HAVARIJNÍ PLÁN. ERIANTA ENERGY, a. s.

HAVARIJNÍ PLÁN. ERIANTA ENERGY, a. s. HAVARIJNÍ PLÁN LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV ERIANTA ENERGY, a. s. Zpracoval: ERIANTA ENERGY, a. s. Třída Generála Píky 11, Brno, 613 00 S účinností od 1.1.2013 OBSAH ÚVOD 2 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HAVARIJNÍHO

Více