Příloha č. 1/ pro kmitočtové pásmo MHz k plánu využití kmitočtového spektra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 1/12.2001 pro kmitočtové pásmo 146 174 MHz k plánu využití kmitočtového spektra"

Transkript

1 Příloha č. 1/ pro kmitočtové pásmo MHz k plánu využití kmitočtového spektra Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) vydává podle 95 bodu 5 písm. c) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, Přílohu č. 1/ pro kmitočtové pásmo MHz k plánu využití kmitočtového spektra 1. Rozdělení kmitočtového pásma Kmit. pásmo Současný stav Harmonizační záměr (výhled r. 2008) 1) (MHz) Přidělení Využití Přidělení Využití (R) ,9 (R) DRUŽICOVÁ (vzestupný směr) 149,9 150,05 DRUŽICOVÁ (vzestupný směr) DRUŽICOVÁ RADIONAVIGAČNÍ 150,05 150, , , , ,55 153, RADIOASTRONO- MICKÁ 4) (R) Pomocná meteorologická ,5 (R) 6) Družice na nízkých oběžných drahách (systémy pro personální komunikaci) (149,1 149,6 MHz) Družice na nízkých oběžných drahách (systémy pro personální komunikaci) Radionavigace Radioastronomie Pomocná meteorologie (sondy nesené balóny) DRUŽICOVÁ (vzestupný směr) DRUŽICOVÁ (vzestupný směr) DRUŽICOVÁ RADIONAVIGAČNÍ RADIOASTRONO- MICKÁ Družice na nízkých oběžných drahách (systémy pro personální komunikaci) Družice na nízkých oběžných drahách (systémy pro personální komunikaci) Radioastronomie 155,5 156,7625 (R) 6) plavidel (vnitrozemské plavby) NÁŘNÍ 7) plavidel 8) (námořní a vnitrozemské plavby)

2 156, ,8375 NÁŘNÍ (tíseň a volání) plavidel (vnitrozemské plavby) Tísňový a volací kmitočet 156,8 MHz NÁŘNÍ plavidel 8) (námořní a vnitrozemské plavby) Tísňový a volací kmitočet 156,8 MHz 156, ,425 (R) plavidel (vnitrozemské plavby) 7) plavidel 8) (námořní a vnitrozemské plavby) 157, ,375 (157,45 160,60 MHz) 158, ,625 7) (157,45 160,60 MHz) 160, ,5 plavidel (vnitrozemské plavby) 7) plavidel 8) (námořní a vnitrozemské plavby) 162,5 164,5 (162,5 164,475 MHz) 164,5 165, , Pagingový systém ERMES (169, ,725 MHz) Pagingový systém ERMES (169, ,8125 MHz) , , ,5125

3 172, ,7 173,7 174 V tabulce jsou uvedeny odkazy na poznámky Radiokomunikačního řádu (5.xxx) a poznámky Evropské tabulky přidělení a využití kmitočtů (EUyy), které jsou aktuální pro vyznačené přidělení a využití. 1) Výtah ze Zprávy ERC č. 25: Evropská tabulka přidělení a využití kmitočtů pokrývající kmitočtové pásmo 9 khz až 275 GHz [ERC Report 25: European Table of Frequency Allocations and Utilisations covering the frequency range 9 khz to 275 GHz], rev. Lisabon Dle poznámky EU7 pásmo též lze použít v řídce osídlených oblastech pro nízkokapacitní pevné spoje. Tyto spoje musí být koordinovány s pohyblivou službou a vyžadují plnou ochranu. 3) Odchylka od Zprávy ERC č. 25 bude upřesňováno s. 4) Viz poznámka ochranná pásma spektrálních čar pro radioastronomickou službu. Poznámka zajišťuje ochranu radiotelefonního tísňového kmitočtu viz část Přílohy. 6) Poznámka zajišťuje ochranu tísňového kmitočtu 156,525 MHz pro digitální selektivní volání. 7) Dle poznámky EU8 žádné pevné spoje nesmí být provozovány v oblastech, kde by mohly způsobit rušení komunikaci v námořní pohyblivé službě. 8) Tabulka vysílacích kmitočtů v pásmu VKV námořní pohyblivé služby (Dodatek 18 Radiokomunikačního řádu). 2. Obecné podmínky využívání kmitočtového pásma 2.1 Charakteristika pásma Kmitočtové pásmo MHz je určeno především pro civilní pozemní pohyblivou službu a částečně pro námořní pohyblivou službu a radiokomunikační službu na vnitrozemských vodních cestách. Toto pásmo je jedním ze základních pásem pro neveřejné rádiové sítě. Kromě toho Radiokomunikační řád připouští v některých malých úsecích pásma také přednostní nebo sdílený provoz pohyblivé družicové služby, radionavigační družicové služby, radioastronomie a na sekundárním základě pomocné meteorologické služby. 2.2 Výhledy na změnu využívání Mezinárodní dokumenty zabývající se využíváním kmitočtového spektra, kterými jsou zde Radiokomunikační řád Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) a studie ERC k podrobné analýze využívání spektra v pásmu 29,7 960 MHz (DSI Phase II), jež je podkladem pro změny Zprávy ERC č. 25, nepředpokládají změny ve využívání předmětného pásma. Využití pásma v ČR odpovídá již v současnosti návrhu na harmonizované využití pásma evropskými zeměmi kromě: pásem navrhovaných Zprávou ERC č. 25 pro neveřejné sítě pozemní pohyblivé služby, které jsou dosud využívány pro vojenské účely, a jejichž část bude uvolněna do roku 2008, a uspořádání pásma pro pozemní pohyblivou službu, které neodpovídá doporučení CEPT ERC T/R Změny se zatím neplánují s ohledem na intenzivní využívání pásma (cca 90% obsazenost), které není stávajícím uspořádáním duplexních úseků a duplexních odstupů dotčeno, a skutečnost, že přelaďování existujících sítí by si vyžádalo neúměrné náklady.

4 2.3 Mezinárodní závazky Kromě ustanovení Radiokomunikačního řádu (mj. jeho Dodatku č. 18, který obsahuje kmitočtový plán pro námořní pohyblivou službu) se využívání pásma řídí: rozhodnutími CEPT/ERC/DEC/(99)05 a CEPT/ERC/DEC/(99)06, které se týkají harmonizace zavádění družicových personálních komunikačních systémů, a Regionální úmluvou o radiotelefonním provozu na vnitrozemských vodních cestách. 3. Podrobné podmínky pro jednotlivé služby 3.1 Pozemní pohyblivá služba Vymezení kmitočtových úseků Pro civilní využití v pozemní pohyblivé službě jsou vyčleněny kmitočtové úseky 149, ,600 MHz, 151,000 MHz, 151, ,925 / 155, ,425 MHz, 160, ,000 MHz, 161, ,475 / 166, ,975 MHz, 169, ,475 / 173, ,975 MHz, 169, ,475 MHz a 172, ,475 MHz. Pro neveřejnou rádiovou síť Českých drah, s. o., jsou navíc vyčleněny kmitočtové úseky 150, ,975 MHz, 152, ,550 MHz a 157, ,375 MHz. Pozemní pohyblivá vysílací rádiová zařízení jsou v této síti provozována na základě generální licence č. GL-36/R/ Podmínky využití Kmitočty přidělené stanicím jsou zpravidla opakovaně využívány více uživateli a provoz stanic tak může být rušen vysílači pracujícími na stejném kanálu. Při individuálních přídělech kmitočtů je výběr kmitočtu prováděn tak, aby nedocházelo ke škodlivému rušení při spojení se stanicemi pohybujícími se ve stanovené provozní oblasti. Vzájemné rušení vznikající v případě využívání kmitočtu více uživateli na jednom stanovišti (tzv. sdílení kmitočtu) se nepovažuje za škodlivé rušení. Provozovatelé mohou technickým opatřením zajistit selektivní využívání sdíleného kmitočtu a eliminovat tak vzájemné rušení. Pokud vlivem mimořádných okolností při šíření elektromagnetických vln nebo vlivem charakteru terénu dojde ke škodlivému rušení, stanoví Úřad dodatečné podmínky pro využívání kmitočtů v dotčených sítích. V takových případech však Úřad nenese žádnou odpovědnost za finanční náklady a jiné ztráty s tím spojené Plánovací parametry Pro pásmo MHz jsou Úřadem stanoveny základní plánovací parametry, které se vztahují především na základnové stanice radiotelefonních sítí. a) Při přidělování kmitočtů a plánování sítí se s ohledem na úroveň průmyslového rušení vychází z minimální užitečné intenzity pole 20 dbµv/m. b) Kmitočty se stanicím v systémech používajících základnové stanice přidělují tak, aby u stanic pracujících na stejných kanálech byl zachován ochranný poměr 8 db vůči rušícímu signálu na stejném kanálu. c) Použije se úzkopásmová FM modulace 1. pro kanálovou rozteč 25 khz s maximálním zdvihem ±5 khz, 2. pro kanálovou rozteč 12,5 khz s maximálním zdvihem ± 2,5 khz. d) Kanálová rozteč 12,5 khz se použije přednostně a 25 khz doplňkově. Doplňkový parametr 25 khz pro kanálovou rozteč se použije pro radiotelefonní stanice, které nejsou schválené pro kanálovou rozteč 12,5 khz a jsou provozovány na základě povolení vydaných před Stanice je možno provozovat jen za podmínek sekundární služby (kde za primární službu jsou považovány stanice schválené pro kanálovou rozteč 12,5 khz) a to pouze do V případě, že Úřad v dané lokalitě přidělí kmitočty s kanálovou roztečí 12,5 khz, nesmí provoz s kanálovou

5 roztečí 25 khz působit jakékoliv škodlivé rušení tomuto provozu. Po tomto datu bude provoz radiotelefonních stanic, které nejsou schválené pro kanálovou rozteč 12,5 khz, nepřípustný. e) Duplexní odstup je 4,5 MHz. f) Maximální povolený vyzářený výkon je 10 W e.r.p. g) Na celostátním duplexním kmitočtu 156,0250/151,5250 MHz se povoluje 20 W e.r.p. h) Plánovací maximální efektivní výška antény (v rovinatém terénu) je pro simplexní provoz 20 m a pro duplexní provoz 35 m. i) Jmenovitá opakovací vzdálenost kmitočtové síťky je 90 km. j) U duplexních kmitočtů přísluší vyšší kmitočet zpravidla vysílači základnové stanice, při retranslaci vysílači retranslační stanice a nižší kmitočet přísluší vysílači pohyblivé stanice (přijímači základnové stanice). Přidělování kmitočtů pro jiné druhy stanic než radiotelefonní se provádí podle konkrétní kmitočtové situace v požadované provozní oblasti s použitím odlišných plánovacích parametrů, např. s větší kanálovou roztečí. Maximální vyzářený výkon základnových stanic v síti ERMES nesmí přesahovat 200 W Druh provozu Podle druhu zařízení a charakteru systému Úřad v pásmu MHz povoluje simplexní, dusimplexní, duplexní nebo semiduplexní provoz Využití pásma jednotlivými druhy stanic V pozemní pohyblivé službě se používají stanice radiotelefonní, stanice pro přenos dat (povelové, telemetrické, přenos signalizace apod.), stanice pro paging a bezdrátové mikrofony. Pro radiotelefonní stanice jsou přidělovány kmitočty podle výše uvedené plánovací metodiky ve všech částech pásma, které nejsou určeny pro jiné druhy stanic. Stanice lze provozovat na základě individuálního povolení vydaného Úřadem. Na základě generální licence č. GL-16/R/2000 je možno využívat kmitočty 172,725 MHz a 173,050 MHz s výkonem do 1 W a 172,650 MHz, 172,950 MHz a 172,975 MHz s výkonem do 5 W. Pro datové stanice se přidělují kmitočty zpravidla s kanálovou roztečí 25 khz, které mohou být využívány na základě individuálního povolení vydaného Úřadem. Pro výkon do 1 W jsou to kmitočty 149,150 MHz, 149,175 MHz, 149,200 MHz, 149,225 MHz, 149,275 MHz, 149,300 MHz, 149,325 MHz, 149,350 MHz, 151,950 MHz, pro výkon do 10 W kmitočty 151,225 MHz, 151,900 MHz, 151,650 MHz, 151,975 MHz, 151,800 MHz, 152,000 MHz, 151,875 MHz, 155,900/151,400 MHz, 156,050/151,550 MHz, 155,975/151,475 MHz, 156,075/151,575 MHz, a pro výkon do 0,5 W kmitočty 173,2750 MHz a 173,3250 MHz. Kmitočty 149,125 MHz, 149,250 MHz, 155,725 MHz a 156,150 MHz s výkonem do 0,5 W je možno využívat na základě generální licence č. GL-21/R/2000. Kmitočty 172,525 MHz, 172,575 MHz, 173,650 MHz a 173,950 MHz s výkonem do 0,1 W je možno využívat na základě generální licence č. GL-30/R/2000. Pro pagingové systémy jsou zpravidla přidělovány kmitočty s kanálovou roztečí 25 khz. Pro celoevropský pagingový systém ERMES je určeno celkem 16 simplexních kmitočtů v rozmezí 169,425 MHz až 169,800 MHz. V současné době jsou pro provoz systému ERMES v ČR vyčleněny kmitočty 169,425 MHz, 169,450 MHz, 169,625 MHz,

6 169,650 MHz, 169,700 MHz a 169,725 MHz. Zbývajících 10 kmitočtů je využíváno neveřejnými rádiovými sítěmi. V případě zahájení provozu systému ERMES v sousedních zemích, musí být příslušné kanály uvolněny od stávajících rádiových sítí v pohraničních oblastech. Pro lokální paging jsou určeny kmitočty 151,050 MHz, 151,125 MHz, 151,200 MHz, 151,275 MHz, 151,350 MHz, 151,450 MHz, 151,600 MHz, 151,675 MHz, 151,850 MHz, 151,925 MHz. Pro datové stanice a lokální paging jsou určeny kmitočty 170,275 MHz, 170,425 MHz, 170,475 MHz, 173,025 MHz, 173,100 MHz. Základnové stanice lze provozovat pouze na základě individuálního povolení vydaného Úřadem. Pro širokopásmové bezdrátové mikrofony jsou určeny kmitočty 149,400 MHz, 149,475 MHz a 149,550 MHz s kanálovou roztečí 75 khz a e.r.p. do 50 mw. Kmitočty mohou být využívány na základě individuálního povolení vydaného Úřadem. Na základě generální licence č. GL-30/R/2000 je možno využívat kmitočet 173,300 MHz ± 37,5 khz s e.r.p. do 50 mw Mezinárodní koordinace Mezinárodní koordinace kmitočtů pro pozemní pohyblivou službu v pásmu 146 až 174 MHz se řídí ustanoveními Vídeňské dohody. Kmitočty podléhají mezinárodní koordinaci, jestliže na státní hranici ve výšce 10 m nad terénem přesahuje rušivá intenzita elektromagnetického pole hodnotu 12 dbµv/m. Pro pásma určená pro celoevropské systémy mohou být uzavřeny bilaterální nebo multilaterální dohody s odchylnými podmínkami koordinace Slučitelnost s jinými službami V některých úsecích pásma MHz musí být při provozu stanic pozemní pohyblivé služby zajištěna ochrana stanicím jiných služeb. V úseku 149,90 150,05 MHz se jedná o ochranu družicové pohyblivé a družicové radionavigační služby. Pro zajištění ochrany uvedených služeb nejsou v tomto úseku přidělovány kmitočty pozemní pohyblivé ani pevné službě. V úsecích ,425 MHz, 160, ,975 MHz a 161, ,050 MHz je třeba zajistit ochranu námořní pohyblivé službě provozované podle Dodatku č. 18 Radiokomunikačního řádu. Vzhledem ke vnitrozemské poloze České republiky provoz stanic pozemní pohyblivé služby nepůsobí rušení stanicím provozovaným na moři. Ochrana radiotelefonní služby na vnitrozemských vodních cestách, využívající jednotlivé kmitočty z těchto úseků, je zajištěna vhodným kmitočtovým plánováním. 3.2 Pevná služba Podle Radiokomunikačního řádu může být v uvedeném pásmu provozována pevná služba. V ČR není pevná služba povolována v souladu se záměrem evropských zemí omezit pevnou službu pouze na nízkokapacitní pevné spoje provozované na národní úrovni v odlehlých oblastech. Pevná rádiová spojení, sloužící např. pro spojení řídicí stanice s retranslační stanicí nebo pro přenos dat do dálkově řízených objektů, jsou považována pro účely kmitočtového plánování a koordinace za spojení v rámci pozemní pohyblivé služby.

7 3.3 Námořní pohyblivá služba a radiotelefonní provoz na vnitrozemských vodních cestách Vymezení kmitočtových úseků Pro radiotelefonní provoz v námořní pohyblivé službě a na vnitrozemských vodních cestách jsou určeny kmitočtové úseky 156, ,425 MHz a 160, ,025 MHz. V ČR jsou uvedené kmitočtové úseky využívány též pro pozemní pohyblivou službu Podmínky využití V uvedených kmitočtových úsecích se používá kanálová rozteč 25 khz, duplexní odstup 4,6 MHz, výstupní výkon pevné stanice max. 25 W, výstupní výkon lodní stanice nastavitelný ve dvou úrovních 1W a 25 W (max.), provoz simplexní a duplexní. Další technické a provozní podmínky pro radiotelefonní službu na vnitrozemských vodních cestách jsou upraveny vyhláškou 9) a Regionální úmluvou o radiotelefonní službě na vnitrozemských vodních cestách. Kmitočty přidělené 10) v ČR pro jednotlivé kategorie spojení jsou a) 156,500 MHz (kanál č. 10) a 156,650 MHz (kanál č. 13) pro spojení plavidlo plavidlo, b) 156,400 MHz (kanál č. 8), 156,450 MHz (kanál č. 9), 156,700 MHz (kanál č. 14) a 157,025/161,625 MHz (kanál č. 80) pro plavební informace, c) 156,800 MHz (kanál č. 16) pro tíseň a volání, d) 156,550 MHz (kanál č. 11), 156,575 MHz (kanál č. 71), 156,625 MHz (kanál č. 7 a 156,725 MHz (kanál č. 74) pro spojení plavidlo přístavní správa, e) 156,750 MHz (kanál č. 1 a 156,850 MHz (kanál č. 17) pro komunikaci na plavidle. Uvedené číslování kanálů odpovídá Dodatku č. 18 Radiokomunikačního řádu Mezinárodní koordinace Mezinárodní koordinace kmitočtů pro radiotelefonní službu na vnitrozemských vodních cestách se provádí podle zásad koordinace pozemní pohyblivé služby, v tomto případě podle Vídeňské dohody Slučitelnost s jinými službami Kmitočty přidělené radiotelefonní službě na vnitrozemských vodních cestách mají přednostní charakter a musí být chráněny před rušením od jiných služeb. Zvláštní výsadu z hlediska ochrany má tísňový a volací kmitočet 156,800 MHz, pro který je stanoveno ochranné pásmo 156, ,8375 MHz. 9) Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 138/2000 Sb., o radiotelefonním provozu na vnitrozemských vodních cestách. 10) Příloha č. 2 k vyhlášce č. 138/2000 Sb. 3.4 Družicová služba Vymezení kmitočtových úseků Družicová služba zahrnuje družicovou pohyblivou službu v úseku ,05 MHz a družicovou radionavigační službu v úseku 149,9 150,05 MHz Podmínky využití Radiokomunikačním řádem je užívání úseku 149,9 150,05 MHz družicovou pohyblivou službou omezeno na družicovou pozemní pohyblivou službu do (poznámka 5.224A). Přidělení tohoto úseku družicové radionavigační službě platí rovněž do (poznámka 5.224B).

8 Vysílání družicové radionavigační služby mohou být užívána pozemskými stanicemi ve službě kosmického výzkumu. Zpráva ERC č. 25 přidělila úsek ,05 MHz pro provoz družic (vzestupný směr) na nízkých oběžných dráhách. Rozhodnutí CEPT/ERC/DEC/(99)06 stanovuje podmínky harmonizovaného zavedení družicových systémů pro personální komunikaci (služba přenosu dat s nízkou rychlostí) v pásmech pod 1 GHz. Do zavedení rozhodnutí CEPT/ERC/DEC(99)05 je v ČR povolován provoz terminálů systému ORBCOMM individuálně Mezinárodní koordinace Koordinace kmitočtů pro družicové systémy probíhá podle příslušných ustanovení Radiokomunikačního řádu Slučitelnost s jinými službami Pohyblivá družicová služba nemá omezovat rozvoj a provoz pevné a pohyblivé služby v úseku ,9 MHz a družicové radionavigační služby v úseku 149,9 150,05 MHz. 3.5 Radioastronomie Pro radioastronomii je vyhrazen úsek 150, MHz, kde tato služba může být provozována za podmínek sdílení s pevnou a pohyblivou službou. Radiokomunikační řád vyžaduje pro tuto službu ochranu před veškerým škodlivým rušením. 3.6 Pomocná meteorologická a radiolokační služba Za podmínek podružné služby mohou být provozovány služby pomocná meteorologická v úseku MHz a radiolokační v úseku ,5 MHz. 4. Pojmy a zkratky 4.1 Přehled pojmů Pro účely této Přílohy se rozumí: a) radiotelefonní stanicí nebo fonickou stanicí stanice určená pro rádiový přenos informací v podobě řeči. V případě, že tato stanice je schválena i pro přenos dat, může být používána rovněž jako datová stanice, b) datovou stanicí stanice určená pro rádiový přenos dat, sloužící pro dálkové ovládání, dálkové měření (telemetrii), přenos signalizace nebo obecně pro přenos dat, c) pagingem rádiový systém, zajišťující jednosměrný přenos zakódovaných signálů, případně hlasových zpráv, ze základnové stanice do kapesních přijímačů, zpravidla vybavených selektivní volbou pagerů (jednosměrný paging), výjimečně může být pager vybaven vysílačem malého výkonu pro zpětné potvrzení příjmu zprávy na základnovou stanici (obousměrný paging), d) rádiovým kanálem kmitočtové pásmo, uvnitř něhož je povoleno vysílání stanice pro rádiový přenos telekomunikačních signálů, e) kanálovou roztečí rozdíl kmitočtů mezi jmenovitými kmitočty dvou sousedních rádiových kanálů, f) duplexním odstupem rozdíl kmitočtů mezi jmenovitými kmitočty dvou rádiových kanálů při dvoukmitočtovém, tj. dusimplexním, duplexním nebo semiduplexním provozu. 4.2 Seznam použitých zkratek CEPT - Evropská konference poštovních a telekomunikačních správ [European Conference of Postal and Telecommunications Administrations] DSI - Podrobná analýza kmitočtového spektra dokument CEPT [Detailed Spectrum Investigation]

9 e.r.p. - efektivní vyzářený výkon [effective radiated power] PPS - pozemní pohyblivá služba S-PCS - družicový osobní komunikační systém [Satellite Personal Communication System] 5. Seznam dokumentů Následující výčet uvádí dokumenty, které jsou podstatné pro kmitočtové plánování a jsou v textu přílohy zmíněny. Vídeňská dohoda Dohoda mezi telekomunikačními správami Belgie, Francie, Chorvatska, Itálie, Lichtenštejnska, Litvy, Lucemburska, Maďarska, Německa, Nizozemí, Polska, Rakouska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Švýcarska a České republiky o koordinaci kmitočtů mezi 29,7 MHz a 39,5 GHz pro pevnou službu a pozemní pohyblivou službu, Berlín, 14.září Regionální úmluva o radiotelefonním provozu na vnitrozemských vodních cestách, Basel, duben Rozhodnutí CEPT/ERC/DEC/(99)05 Rozhodnutí ERC z 10. března 1999 o volném pohybu, využití a výjimce z individuálního povolování pozemských pohyblivých stanic systémů S-PCS <1 GHz [ERC Decision of 10 March 1999 on Free Circulation, Use and Exemption from Individual Licensing of Mobile Earth Stations of S-PCS<1GHz systems], Helsinky, Rozhodnutí CEPT/ERC/DEC/(99)06 Rozhodnutí ERC z 10. března 1999 o harmonizaci zavádění družicových personálních komunikačních systémů pracujících v pásmech pod 1 GHz (S-PCS <1 GHz) [ERC Decision of 10 March 1999 on the harmonised introduction of satellite personal communication systems operating in the bands below 1 GHz (S- PCS<1GHz) ], Helsinky, Doporučení CEPT/ERC T/R Plánovací hlediska a koordinace kmitočtů v pozemní pohyblivé službě v pásmu 29,7 960 MHz [Planning criteria and coordination of frequencies in the land mobile service in the range MHz], rev. Vídeň, Generální licence č.gl-16/r/2000 k provozování přenosných vysílacích rádiových zařízení malého výkonu, provozovaných společně na určených kmitočtech v pásmech stanovených pro pozemní pohyblivou službu, Telekomunikační věstník, částka 9, ze dne 25. září Generální licence č. GL-21/R/2000 k provozování datových vysílacích rádiových zařízení provozovaných na vyhrazených kmitočtech. Pod pojmem datové vysílací rádiové zařízení se pro účely této generální licence rozumí vysílací rádiové zařízení sloužící pro přenos nehovorových signálů, Telekomunikační věstník, částka 9, ze dne 25. září Generální licence č. GL-30/R/2000 k provozování vysílacích rádiových zařízení krátkého dosahu, provozovaných na určených společných kmitočtech, Telekomunikační věstník, částka 12, ze dne 18. prosince Generální licence č. GL-36/R/2001 k provozování pozemních pohyblivých vysílacích rádiových zařízení sloužících k odbavování telekomunikačního provozu prostřednictvím neveřejné rádiové sítě pozemní pohyblivé služby provozované Českými drahami, s.o., pro účely železniční dopravy, Telekomunikační věstník, částka 5, ze dne 24. května Další údaje vztahující se k vlastnostem zařízení a provozním podmínkám jsou obsaženy v technických normách a v konkrétních povoleních a licencích vydaných Úřadem.

10 6. Závěrečné ustanovení Tato Příloha nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Telekomunikačním věstníku. Ing. David Stádník v.r. předseda Českého telekomunikačního úřadu

Příloha č. 5/5.2002 pro kmitočtové pásmo 66 87,5 MHz k plánu využití kmitočtového spektra

Příloha č. 5/5.2002 pro kmitočtové pásmo 66 87,5 MHz k plánu využití kmitočtového spektra Příloha č. 5/5.2002 pro kmitočtové pásmo 66 87,5 MHz k plánu využití kmitočtového spektra Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) vydává podle 95 bodu 5. písm. c) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích

Více

Příloha č. 4/4.2002 pro kmitočtové pásmo 33,4 39,5 GHz k plánu využití kmitočtového spektra

Příloha č. 4/4.2002 pro kmitočtové pásmo 33,4 39,5 GHz k plánu využití kmitočtového spektra Příloha č. 4/4.2002 pro kmitočtové pásmo 33,4 39,5 GHz k plánu využití kmitočtového spektra Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) vydává podle 95 bodu 5 písm. c) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích

Více

Příloha č. 12/4.2003 pro kmitočtové pásmo 1 700 1 900 MHz k plánu využití kmitočtového

Příloha č. 12/4.2003 pro kmitočtové pásmo 1 700 1 900 MHz k plánu využití kmitočtového Příloha č. 12/4.2003 pro kmitočtové pásmo 1 700 1 900 MHz k plánu využití kmitočtového spektra Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) vydává podle 95 bodu 5 písm. c) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích

Více

1. Rozdělení kmitočtového pásma. Současný stav Harmonizační záměr (výhled r. 2008) 1 ) (MHz) Přidělení Využití Přidělení Využití 174 216 ROZHLASOVÁ

1. Rozdělení kmitočtového pásma. Současný stav Harmonizační záměr (výhled r. 2008) 1 ) (MHz) Přidělení Využití Přidělení Využití 174 216 ROZHLASOVÁ Příloha č. 21/7.2004 pro kmitočtové pásmo 174 380 MHz k plánu využití kmitočtového spektra Plánem využití kmitočtového spektra, zveřejněným v částce 12/2001 Telekomunikačního věstníku ze dne 17. prosince

Více

Pasivní aplikace. PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) PEVNÁ MEZIDRUŽICOVÁ 3 ) Pasivní aplikace. Pasivní aplikace. Pasivní aplikace

Pasivní aplikace. PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) PEVNÁ MEZIDRUŽICOVÁ 3 ) Pasivní aplikace. Pasivní aplikace. Pasivní aplikace 54,25 55,78 VÝZKUMU 55,78 56,9 VÝZKUMU Pohyblivá 3 ) 56,9 57 POHYBLIVÁ 3 ) VÝZKUMU 57 58,2 POHYBLIVÁ 3 ) VÝZKUMU 58,2 59 VÝZKUMU VÝZKUMU Pevné spoje VÝZKUMU 3 ) Pevné spoje s velkou hustotou stanic Pevné

Více

1. Rozdělení kmitočtového pásma

1. Rozdělení kmitočtového pásma Příloha č. 16/9.2003 pro kmitočtové pásmo 21,2 24,25 GHz k plánu využití kmitočtového spektra Plánem využití kmitočtového spektra, zveřejněným v částce 12/2001 Telekomunikačního věstníku ze dne 17. prosince

Více

Aplikace družicové pohyblivé služby. Kmitočtový normál 400,1 MHz. MO Aplikace družicové pohyblivé služby Meteorologické sondy

Aplikace družicové pohyblivé služby. Kmitočtový normál 400,1 MHz. MO Aplikace družicové pohyblivé služby Meteorologické sondy 399,9 400,05 DRUŽICOVÁ POZEMNÍ POHYBLIVÁ DRUŽICOVÁ RADIO- NAVIGAČNÍ Aplikace družicové pohyblivé služby DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ DRUŽICOVÁ RADIO- NAVIGAČNÍ Aplikace družicové pohyblivé služby 400,05 400,15

Více

část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/12/04.2011-4 pro kmitočtové pásmo 1700 1900 MHz. Článek 1 Úvodní ustanovení

část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/12/04.2011-4 pro kmitočtové pásmo 1700 1900 MHz. Článek 1 Úvodní ustanovení Praha 27. dubna 2011 Čj. 5 569/2011-605 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a

Více

část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/14/03.2006-12 pro kmitočtové pásmo 2200 2700 MHz. Článek 1 Úvodní ustanovení

část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/14/03.2006-12 pro kmitočtové pásmo 2200 2700 MHz. Článek 1 Úvodní ustanovení Praha 9. března 2006 Čj. 13 610/2006-605 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/16/11.2011-17 pro kmitočtové pásmo 21,2 24,25 GHz. Článek 1 Úvodní ustanovení

část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/16/11.2011-17 pro kmitočtové pásmo 21,2 24,25 GHz. Článek 1 Úvodní ustanovení Praha 23. listopadu 2011 Čj. ČTÚ-90 643/2011-605 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení Praha 13. ledna 2010 Čj. 97 059/2009-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

2/9. státu a zásady jejich používání.

2/9. státu a zásady jejich používání. 10. kategorie použití vysílacích rádiových zařízení dle mezinárodní dohody 1 ), 11. obsazení kmitočtu vysíláním nosné (nepřetržité/občasné), 12. informace o zpracovateli technických údajů sítě, 13. účel

Více

generální licenci č. GL 22/R/2003

generální licenci č. GL 22/R/2003 Český telekomunikační úřad Sokolovská 219, Praha 9 Praha 20. května 2003 Č.j. 16584/03-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 95 bod 3. písm. d) zákona

Více

generální licenci č. GL-30/R/2000

generální licenci č. GL-30/R/2000 Český telekomunikační úřad Se sídlem Klimentská 27, Praha 1 Praha 21. listopadu 2000 Č.j. 502500/2000-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy vydává podle 95

Více

Příloha č. 10/11.2002 pro kmitočtové pásmo 470 960 MHz k plánu využití kmitočtového spektra

Příloha č. 10/11.2002 pro kmitočtové pásmo 470 960 MHz k plánu využití kmitočtového spektra Příloha č. 10/11.2002 pro kmitočtové pásmo 470 960 MHz k plánu využití kmitočtového spektra Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) vydává podle 95 bodu 5 písm. c) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích

Více

Český telekomunikační Ú řa d

Český telekomunikační Ú řa d Český telekomunikační Ú řa d se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02,22502 Praha 025 Praha 27. července 2005 Čj. 30258/2005-613 Český telekomunikační úřad (dále jen "Úřad") jako příslušný

Více

všeobecné oprávnění č. VO-R/1/04.2014-2 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací. Článek 1 Úvodní ustanovení

všeobecné oprávnění č. VO-R/1/04.2014-2 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací. Článek 1 Úvodní ustanovení Praha 10. 4. 2014 Čj. ČTÚ-7 645/2014-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o

Více

všeobecné oprávnění č. VO-R/1/11.2012-13 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací. Článek 1 Úvodní ustanovení

všeobecné oprávnění č. VO-R/1/11.2012-13 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací. Článek 1 Úvodní ustanovení Praha 13. listopadu 2012 Čj. ČTÚ-206 839/2012-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/7/07.2012-10 pro kmitočtové pásmo 2700 4200 MHz. Článek 1 Úvodní ustanovení

část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/7/07.2012-10 pro kmitočtové pásmo 2700 4200 MHz. Článek 1 Úvodní ustanovení Praha 3. července 2012 Čj. ČTÚ-74 158/2012-605 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK

TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK Český telekomunikační úřad TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK V Praze dne 22. března 2004 Cena Kč 52 Ročník 2004 Částka 3 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní část 44. Změna č. 2 generální licence č. GL-2/R/2001,

Více

Ceský telekomunikacní

Ceský telekomunikacní Ceský telekomunikacní úrad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní prihrádka 02, 225 02 Praha 025 Ceský telekomunikacní Praha 13. ríjna 2009 Cj. 55221/2009-613 úrad (dále jen "Úrad") jako príslušný

Více

vymezených pro CEPT PR 27 rádiová zařízení a o implementaci technických norem pro tato zařízení 4 ), c) stanice využívají tyto kmitočty: Kanál č.

vymezených pro CEPT PR 27 rádiová zařízení a o implementaci technických norem pro tato zařízení 4 ), c) stanice využívají tyto kmitočty: Kanál č. vymezených pro CEPT PR 27 rádiová zařízení a o implementaci technických norem pro tato zařízení 4 ), c) stanice využívají tyto kmitočty: 1 26,965 21 27,215 41 26,565 61 26,765 2 26,975 22 27,225 42 26,575

Více

Ceský telekomunikacn'í úrad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní prihrádka 02, 225 02 Praha 025

Ceský telekomunikacn'í úrad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní prihrádka 02, 225 02 Praha 025 Ceský telekomunikacn'í úrad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní prihrádka 02, 225 02 Praha 025 Praha 2. zárí 2008 Cj. 67968/2008-605 Ceský telekomunikacní úrad (dále jen "Úrad") jako príslušný orgán

Více

část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/9/01.2014-1 pro kmitočtové pásmo 39,5 43,5 GHz. Článek 1 Úvodní ustanovení

část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/9/01.2014-1 pro kmitočtové pásmo 39,5 43,5 GHz. Článek 1 Úvodní ustanovení Praha 15. ledna 2014 Čj. ČTÚ-120 551/201-605 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

2/16- čj. 21047/04-605. 5 ) Kapitola 5, bod 5.23 až 5.33 Plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka) ze dne 21.

2/16- čj. 21047/04-605. 5 ) Kapitola 5, bod 5.23 až 5.33 Plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka) ze dne 21. d) stanice jsou provozovány na sdílených kmitočtech; e) stanice jsou zařazeny do podružné služby 5 ), nemají tedy ochranu před škodlivým rušením způsobeným vysílacími rádiovými stanicemi jiné radiokomunikační

Více

NÁVRH. část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/20/09.2008-08XX.2015-YY pro kmitočtové pásmo 960 1700 MHz. Článek 1 Úvodní ustanovení

NÁVRH. část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/20/09.2008-08XX.2015-YY pro kmitočtové pásmo 960 1700 MHz. Článek 1 Úvodní ustanovení NÁVRH Praha dd. mm 201 Čj. ČTÚ-68 633/201-619 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b zákona č. 127/200 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Žádost - VZOR o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

Žádost - VZOR o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 Žádost - VZOR o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů Č.j. žadatele Žádost

Více

Český telekomunikační úřad Praha dne 27. 9. 2002 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 6968/2002-610. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Český telekomunikační úřad Praha dne 27. 9. 2002 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 6968/2002-610. Čl. 1 Úvodní ustanovení Český telekomunikační úřad Praha dne 27. 9. 2002 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 6968/2002-610 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 95 bodu 6 písm.

Více

Novinky v letecké navigaci a komunikaci, přechod na novou kanálovou rozteč

Novinky v letecké navigaci a komunikaci, přechod na novou kanálovou rozteč Novinky v letecké navigaci a komunikaci, přechod na novou kanálovou rozteč Ing. Jiří Valenta Ministerstvo dopravy Odbor civilního letectví RADIOKOMUNIKACE 2014 1 Letecké radiokomunikační služby Letecká

Více

TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad

TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad Èástka 2 Roèník 2014 Praha 24. ledna 2014 OBSAH: Oddíl státní správy A. Normativní èást. Opatøení obecné povahy èást plánu využití rádiového spektra è.

Více

všeobecné oprávnění č. VO-R/10/09.2010-11 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu. Článek 1 Úvodní ustanovení

všeobecné oprávnění č. VO-R/10/09.2010-11 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu. Článek 1 Úvodní ustanovení Praha 29. září 2010 Čj. 98 972/2010-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a

Více

Oddíl F. Koncová zařízení připojená k pevným sítím a nevysílající rádiová zařízení:

Oddíl F. Koncová zařízení připojená k pevným sítím a nevysílající rádiová zařízení: Oddíl F ODDÍL F Informativní nevyčerpávající seznam zařízení resp. druhů zařízení spadajících do tříd na základě ze dne 6. dubna 2000 Zařízení třídy 1 Koncová zařízení připojená k pevným sítím a nevysílající

Více

všeobecné oprávnění č. VO-R/10/04.2012-7 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu. Článek 1 Úvodní ustanovení

všeobecné oprávnění č. VO-R/10/04.2012-7 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu. Článek 1 Úvodní ustanovení Praha 24. dubna 2012 Čj. ČTÚ-32 803/2012-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Český telekomunikační úřad

Český telekomunikační úřad From: Zdeněk Vágner [mailto:z.vagner@radynet.org] Sent: Tuesday, June 21, 2005 5:15 PM To: PODATELNA Subject: KONZULTACE S DOTČENÝMI SUBJEKTY č.j. 23820/2005-613 Český telekomunikační úřad poštovní přihrádka

Více

Ceský telekomunikacní úrad

Ceský telekomunikacní úrad Ceský telekomunikacní úrad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní prihrádka 02, 225 02 Praha 025 Praha 7. kvetna 2008 Cj. 14566/2008-605 Ceský telekomunikacní úrad (dále jen "Úrad") jako príslušný

Více

TELEKOMUNIKACNí VESTNíK

TELEKOMUNIKACNí VESTNíK Ceský telekomunikacní úrad Príloha Zprávy RRTV c: 3 TELEKOMUNIKACNí VESTNíK V Praze dne 14. cervence 2004 Cena Kc 52 Rocník 2004 Cástka 7 OBSAH: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní cást 132. Zmena C.2 generální

Více

Ceský telekomunikacní úrad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní prihrádka 02, 225 02 Praha 025

Ceský telekomunikacní úrad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní prihrádka 02, 225 02 Praha 025 Ceský telekomunikacní úrad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní prihrádka 02, 225 02 Praha 025 Praha 16. cervna 2009 Cj. 37531/2009-613 Ceský telekomunikacní úrad (dále jen "Úrad") jako príslušný

Více

Analýza využití volných pásem pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Analýza využití volných pásem pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací komu / for Ministerstvo průmyslu a obchodu od / from Zbynek Bolcek, Grant Thornton Advisory datum / date 7. dubna 2015 Důvěrné Analýza využití volných pásem pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických

Více

Stručný přehled. aktuálních možností využití kmitočtového spektra v ČR pro rozhlasové a TV vysílání

Stručný přehled. aktuálních možností využití kmitočtového spektra v ČR pro rozhlasové a TV vysílání TESTCOM LAB 333 PROSINEC 1999 Stručný přehled aktuálních možností využití kmitočtového spektra v ČR pro rozhlasové a TV vysílání Zpracováno podle objednávky Úřadu Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání

Více

N Á V R H. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne. 2005, kterým se stanoví výše a způsob výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel

N Á V R H. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne. 2005, kterým se stanoví výše a způsob výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel N Á V R H NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne. 2005, kterým se stanoví výše a způsob výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel Vláda nařizuje podle 150 odst. 1 zákona č..../2005 Sb., o elektronických

Více

všeobecné oprávnění č. VO-R/10/05.2014-3 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu. Článek 1 Úvodní ustanovení

všeobecné oprávnění č. VO-R/10/05.2014-3 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu. Článek 1 Úvodní ustanovení Praha 7. 5. 2014 Čj. ČTÚ-12 878/2014-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Český telekomunikační úřad Praha dne 30.9.2003 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j. 27087/2003-610

Český telekomunikační úřad Praha dne 30.9.2003 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j. 27087/2003-610 Změna č. 2 Číslovacího plánu veřejných telefonních sítí Český telekomunikační úřad vydává Změnu č. 2 Číslovacího plánu veřejných telefonních sítí (dále jen Změna č.2 ČP ), jejíž návrh byl zveřejněn k diskusi

Více

část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/15/04.2016-7 pro kmitočtové pásmo 380 470 MHz. Článek 1 Úvodní ustanovení

část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/15/04.2016-7 pro kmitočtové pásmo 380 470 MHz. Článek 1 Úvodní ustanovení Praha 19. dubna 2016 Čj. ČTÚ-924/2016-619 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Příloha č. 3 k cenovému rozhodnutí č. 01/2005

Příloha č. 3 k cenovému rozhodnutí č. 01/2005 Příloha č. 3 k cenovému rozhodnutí č. 01/2005 MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY PRO VNITROSTÁTNÍ RADIOKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY ROZHLASOVÝCH A TELEVIZNÍCH VYSÍLAČŮ A PŘEVADĚČŮ PRO PROVOZOVATELE ROZHLASOVÉHO A

Více

část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/04.2011-5 pro kmitočtové pásmo 470 960 MHz. Článek 1 Úvodní ustanovení

část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/04.2011-5 pro kmitočtové pásmo 470 960 MHz. Článek 1 Úvodní ustanovení Praha 27. dubna 2011 Čj. 1 480/2011-605 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a

Více

Český telekomunikační úřad Praha dne 4. září 2003 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 22780/2003-610

Český telekomunikační úřad Praha dne 4. září 2003 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 22780/2003-610 Český telekomunikační úřad Praha dne 4. září 2003 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 22780/2003-610 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 95 bodu 6 písm.

Více

ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD Sokolovská 219, Praha 9. Plán přidělení. kmitočtových pásem

ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD Sokolovská 219, Praha 9. Plán přidělení. kmitočtových pásem ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD Sokolovská 219, Praha 9 Plán přidělení kmitočtových pásem Praha 2004 Český telekomunikační úřad Praha 21. října 2004 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 21047/04-605 Český

Více

Z P R Á V A. o výsledcích měření nežádoucího vyzařování vysílacího rádiového zařízení Ubiquti Power Bridge M10 EU

Z P R Á V A. o výsledcích měření nežádoucího vyzařování vysílacího rádiového zařízení Ubiquti Power Bridge M10 EU Č e s k ý t e l e k o m u n i k a č n í ú ř a d Odbor státní kontroly elektronických komunikací Oddělení technické podpory Brno Jurkovičova 1, 638 Brno Z P R Á V č. 13/212 o výsledcích měření nežádoucího

Více

Mikrovlnný radioreléový spoj SDM10-DE 25 Mbit/s

Mikrovlnný radioreléový spoj SDM10-DE 25 Mbit/s Mikrovlnný radioreléový spoj SDM10-DE 25 Mbit/s Vlastnosti: přenosová rychlost 25 Mbit/s rozhraní Ethernet 100BASE-TX automatické rozlišení rychlostí Ethernet 10/100 jeden plně duplexní datový kanál spoj

Více

PROVOZ ZÁKLADNÍ INFORMACE

PROVOZ ZÁKLADNÍ INFORMACE Radioklub OK2KOJ při VUT v Brně: Kurz operátorů 1 PROVOZ ZÁKLADNÍ INFORMACE Kurz operátorů Radioklub OK2KOJ při VUT v Brně 2015/2016 Radioklub OK2KOJ při VUT v Brně: Kurz operátorů 2 Radioamatér, amatérské

Více

Český telekomunikační úřad V Praze dne 3. října 2001 Sokolovská 219, Praha 9 Č.j. 26485/2001-610

Český telekomunikační úřad V Praze dne 3. října 2001 Sokolovská 219, Praha 9 Č.j. 26485/2001-610 Český telekomunikační úřad V Praze dne 3. října 2001 Sokolovská 219, Praha 9 Č.j. 26485/2001-610 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) vydává podle 95 bodu 6 písm. b) a k provedení 42 a 68 zákona

Více

TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK

TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK Český telekomunikační úřad TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK V Praze dne 24. února 2003 Cena Kč 52 Ročník 2003 Částka 2 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní část 25. Změna č. 1 Číslovacího plánu veřejných

Více

N Á V R H ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Předmět úpravy

N Á V R H ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Předmět úpravy N Á V R H Praha srpna 2006 Čj. 41 592/2006-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný správní orgán podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Článek 3 Charakteristika pásma

Článek 3 Charakteristika pásma 223 225 ROZHLASOVÁ Analogové televizní ROZHLASOVÁ T-DAB Pozemní pohyblivá vysílání Bezdrátové mikrofony Bezdrátové mikrofony 225 230 ROZHLASOVÁ Pozemní pohyblivá T-DAB Bezdrátové mikrofony 230 242,95 PEVNÁ

Více

Červen 1996. Metody měření zařízení používaných v digitálních. mikrovlnných přenosových systémech. Část 3: Měření pozemských stanic družicové.

Červen 1996. Metody měření zařízení používaných v digitálních. mikrovlnných přenosových systémech. Část 3: Měření pozemských stanic družicové. ICS 33. 060. 30 Červen 1996 ČESKÁ NORMA Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech Část 3: Měření pozemských stanic družicové služby Oddíl 5: Konvertory nahoru

Více

g) vypnutím zemského analogového televizního vysílání ukončení provozu analogových vysílačů v příslušném územním rozsahu,

g) vypnutím zemského analogového televizního vysílání ukončení provozu analogových vysílačů v příslušném územním rozsahu, c) rádiovým kanálem část rádiového spektra vymezená následujícím způsobem 1. v I. televizním pásmu 48,5-66 MHz pro rádiový kanál označený R1 vymezený k analogovému vysílání rozsahem kmitočtů od 48,5-56,5

Více

Správa rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz po výběrovém řízení

Správa rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz po výběrovém řízení Správa rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz po výběrovém řízení Martin Hanuš Český telekomunikační úřad Odbor správy kmitočtového spektra Obsah 2 Průběh a výsledky výběrového řízení

Více

Závěry přezkoumání, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtovém úseku 451,3 455,74/461,3 465,74 MHz

Závěry přezkoumání, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtovém úseku 451,3 455,74/461,3 465,74 MHz Závěry přezkoumání, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtovém úseku 451,3 455,74/461,3 465,74 MHz Dne 7. 2. 2011 skončila platnost přídělu rádiových kmitočtů

Více

NÁRODNÍ STRATEGICKÁ OPATŘENÍ PRO JEDNOTLIVÁ KMITOČTOVÁ PÁSMA...

NÁRODNÍ STRATEGICKÁ OPATŘENÍ PRO JEDNOTLIVÁ KMITOČTOVÁ PÁSMA... Obsah 1. ÚČEL DOKUMENTU... 4 1.1. ÚVOD... 4 1.2. HLAVNÍ VÝCHODISKA SPRÁVY RÁDIOVÉHO SPEKTRA V ČESKÉ REPUBLICE... 5 1.2.1. Hospodářská soutěž... 5 1.2.2. Cíle státní politiky... 6 2. NÁRODNÍ STRATEGICKÁ

Více

Základní principy přeměny analogového signálu na digitální

Základní principy přeměny analogového signálu na digitální Základní y přeměny analogového signálu na digitální Pro přenos analogového signálu digitálním systémem, je potřeba analogový signál digitalizovat. Digitalizace je uskutečňována pomocí A/D převodníků. V

Více

Ozn. Kmitočtové pásmo Vyzářený výkon Další podmínky. 200 mw střední e.i.r.p. 2 ), 4 ) 200 mw střední

Ozn. Kmitočtové pásmo Vyzářený výkon Další podmínky. 200 mw střední e.i.r.p. 2 ), 4 ) 200 mw střední b) technické parametry stanic jsou: Ozn. Kmitočtové pásmo Vyzářený výkon Další podmínky a 2400,0 2483,5 MHz 100 mw e.i.r.p. 2 ) b c 5150 5250 MHz 5250 5350 MHz 200 mw střední e.i.r.p. 2 ), 4 ) 200 mw střední

Více

Postup při šetření rušení rádiového příjmu provozem vysílacích rádiových zařízení širokopásmových mobilních radiokomunikačních sítí

Postup při šetření rušení rádiového příjmu provozem vysílacích rádiových zařízení širokopásmových mobilních radiokomunikačních sítí Příloha č. 6 k Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz Postup při šetření rušení rádiového

Více

KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln

KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln Podstata jednotlivých druhů spojení, výhody a nevýhody jejich použití doc. Ing. Marie Richterová, Ph.D. Katedra komunikačních a informačních systémů Černá

Více

část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/22/11.2013-7 pro kmitočtové pásmo 87,5 146 MHz. Článek 1 Úvodní ustanovení

část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/22/11.2013-7 pro kmitočtové pásmo 87,5 146 MHz. Článek 1 Úvodní ustanovení Praha 30. října 2013 Čj. ČTÚ-83 736/2013-605 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.220.20 Leden 2009 Elektrická požární signalizace Část 25: Komponenty využívající rádiové spoje ČSN EN 54-25 34 2710 Fire detection and fire alarm systems Part 25: Components

Více

Zkušenosti. s případy rušení terestrického příjmu TV signálu v souvislosti se spouštěním sítí 4G. Ing. Miroslav Charbuský Český telekomunikační úřad

Zkušenosti. s případy rušení terestrického příjmu TV signálu v souvislosti se spouštěním sítí 4G. Ing. Miroslav Charbuský Český telekomunikační úřad Zkušenosti s případy rušení terestrického příjmu TV signálu v souvislosti se spouštěním sítí 4G Ing. Miroslav Charbuský Český telekomunikační úřad Agenda: 1. Změny ve využití rádiového spektra. 2. Vliv

Více

rozhodnutí: PRAHA TV čeština 24 h denně

rozhodnutí: PRAHA TV čeština 24 h denně RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Skřetova qq/6, T20 oo Praha 2 TeL: + 420 2714 813 830 / Fax: + 420 2jq 810! www.rrtv.cz PRAHA TVs.r.o. Thámova 137/16 18600

Více

21. DIGITÁLNÍ SÍŤ GSM

21. DIGITÁLNÍ SÍŤ GSM 21. DIGITÁLNÍ SÍŤ GSM Digitální síť GSM (globální systém pro mobilní komunikaci) je to celulární digitální radiotelefonní systém a byl uveden do provozu v roce 1991. V České republice byl systém spuštěn

Více

Zpráva o výsledcích Regionální radiokomunikační konference (RRC-06) pro přeplánování rádiových kmitočtů pro digitální televizní vysílání

Zpráva o výsledcích Regionální radiokomunikační konference (RRC-06) pro přeplánování rádiových kmitočtů pro digitální televizní vysílání III. VÝSLEDKY REGIONÁLNÍ RADIOKOMUNIKAČNÍ KONFERENCE MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ UNIE (RRC-04/06) O RÁDIOVÝCH KMITOČTECH PRO ŠÍŘENÍ ZEMSKÉHO DIGITÁLNÍHO TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ Obsah : 1 Zpráva o výsledcích

Více

Postup při šetření rušení rádiového příjmu provozem vysílacích rádiových zařízení širokopásmových mobilních radiokomunikačních sítí (Metodický postup)

Postup při šetření rušení rádiového příjmu provozem vysílacích rádiových zařízení širokopásmových mobilních radiokomunikačních sítí (Metodický postup) Praha 15. srpna 2013 Postup při šetření rušení rádiového příjmu provozem vysílacích rádiových zařízení širokopásmových mobilních radiokomunikačních sítí (Metodický postup) Zveřejněno v souvislosti s vyhlášením

Více

RTI cz s.r.o. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

RTI cz s.r.o. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI RTI cz s.r.o. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI telekomunikační služby na dosah 2015 Základní informace Společnost RTI cz s.r.o. působí na českém trhu od roku 1998. Hlavní činnost je šíření rozhlasového a televizního

Více

Strategie správy rádiového spektra. Praha, září 2014

Strategie správy rádiového spektra. Praha, září 2014 Strategie správy rádiového spektra Praha, září 2014 Obsah 1. ÚČEL DOKUMENTU... 4 1.1. ÚVOD... 4 1.2. HLAVNÍ VÝCHODISKA SPRÁVY SPEKTRA V ČESKÉ REPUBLICE... 5 1.2.1. Správa spektra ve prospěch hospodářské

Více

Strategie správy rádiového spektra. Praha, květen 2015

Strategie správy rádiového spektra. Praha, květen 2015 Strategie správy rádiového spektra Praha, květen 2015 Obsah 1. ÚČEL DOKUMENTU... 4 1.1. ÚVOD... 4 1.2. HLAVNÍ VÝCHODISKA SPRÁVY SPEKTRA V ČESKÉ REPUBLICE... 5 1.2.1. Správa spektra ve prospěch hospodářské

Více

Připomínky uplatněné k návrhu všeobecného oprávnění č. VO-R/10/XX.2014-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu

Připomínky uplatněné k návrhu všeobecného oprávnění č. VO-R/10/XX.2014-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu Připomínky uplatněné k návrhu všeobecného oprávnění č. VO-R/10/XX.2014-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu Čl., Čl. 3 odst. 1, 2 (1) KPE spol. s r.o. Navrhujeme: přesunutí

Více

VYHLÁŠKA. 156/2005 Sb. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

VYHLÁŠKA. 156/2005 Sb. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ VYHLÁŠKA 156/2005 Sb. ze dne 19. dubna 2005 o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační sluţby Ministerstvo informatiky stanoví podle 150 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů Sídlo Trvalý pobyt, Jednu možnost označit křížkem Jednu možnost označit křížkem ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 Žádost o udělení individuálního

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

VYHLÁŠKA o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných kmitočtových pásmech Vymezení pojmů

VYHLÁŠKA o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných kmitočtových pásmech Vymezení pojmů Strana 164 Sbírka zákonů č.22 / 2011 22 VYHLÁŠKA ze dne 27. ledna 2011 o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných kmitočtových pásmech Český telekomunikační

Více

Odpov di na nej ast jší dotazy k ustanovení 104 odst. 15 písm. a) zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm

Odpov di na nej ast jší dotazy k ustanovení 104 odst. 15 písm. a) zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm Odpovědi na nejčastější dotazy k ustanovení 104 odst. 15 písm. a) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve

Více

1 ) http://www.ctu.cz/aktuality/aktualni-informace.html?action=detail&articleid=10942

1 ) http://www.ctu.cz/aktuality/aktualni-informace.html?action=detail&articleid=10942 Základní principy výběrového řízení na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 3600 3800 MHz Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad

Více

Mikrovlnná měření: výzkum a vzdělávání

Mikrovlnná měření: výzkum a vzdělávání Faculty of Electrical Engineering and Communication Brno University of Technology Purkynova 118, CZ-61200 Brno, Czechia http://www.six.feec.vutbr.cz Mikrovlnná měření: výzkum a vzdělávání Z. Raida, J.

Více

Příloha č.1. Praha 12. července 2012 Čj.: ČTÚ-120 780/2012-613

Příloha č.1. Praha 12. července 2012 Čj.: ČTÚ-120 780/2012-613 0 Příloha č.1 Praha 12. července 2012 Čj.: ČTÚ-120 780/2012-613 Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz,

Více

VYHLÁŠKA. 155/2005 Sb.

VYHLÁŠKA. 155/2005 Sb. VYHLÁŠKA 155/2005 Sb. ze dne 19. dubna 2005 o způsobu tvorby volacích značek, identifikačních čísel a kódů, jejich používání a o druzích radiokomunikačních služeb, pro které jsou vyžadovány Ministerstvo

Více

RADIOPROVOZ PRO JSDH PRAHA

RADIOPROVOZ PRO JSDH PRAHA RADIOPROVOZ PRO JSDH PRAHA Praha 2009 David Horák 1. Telekomunikace 1.1 Základní pojmy 1.2 Volací znaky 1.3 Analogová rádiová síť 2. Radioprovoz 3. Důležité dokumenty 1. Telekomunikace Telekomunikace je

Více

Techniky sériové komunikace > Synchronní přenos

Techniky sériové komunikace > Synchronní přenos Fyzická vrstva (PL) Techniky sériové komunikace (syn/asyn, sym/asym ) Analogový okruh (serial line) Přenos v přeneseném pásmu (modem) Digitální okruh (ISDN) Techniky sériové komunikace > Synchronní přenos

Více

Zavedení telekomunikačního systému UMTS v ČR

Zavedení telekomunikačního systému UMTS v ČR Zavedení telekomunikačního systému UMTS v ČR (konzultační dokument) Úvod S ohledem na rychlé tempo rozvoje mobilních telekomunikací a velký zájem o licenci pro třetího mobilního provozovatele v ČR a ve

Více

BEZDRÁTOVÉ A MOBILNÍ KOMUNIKACE

BEZDRÁTOVÉ A MOBILNÍ KOMUNIKACE BEZDRÁTOVÉ A MOBILNÍ KOMUNIKACE Doc. Ing. Stanislav Hanus, CSc. ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY Autor Název Vydavatel Vydání Rok vydání 2003 Náklad 150 Doc. Ing. Stanislav Hanus, CSc. BEZDRÁTOVÉ A MOBILNÍ KOMUNIKACE

Více

Právní úprava v oblasti elektronických komunikací

Právní úprava v oblasti elektronických komunikací Právní úprava v oblasti elektronických komunikací Zákon č. 121/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů Úvod Poslanecká sněmovna dne 22. února 2005 definitivně schválila

Více

Český telekomunikační úřad Praha 31. ledna 2003 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 6569/2003-610

Český telekomunikační úřad Praha 31. ledna 2003 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 6569/2003-610 Český telekomunikační úřad Praha 31. ledna 2003 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 6569/2003-610 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 95 bodu 6 písm.

Více

Základní informace. o experimentu pro ověření dopadu provozu sítí LTE 800 MHz na příjem signálů DVB-T

Základní informace. o experimentu pro ověření dopadu provozu sítí LTE 800 MHz na příjem signálů DVB-T Základní informace o experimentu pro ověření dopadu provozu sítí LTE 800 MHz na příjem signálů DVB-T září 2012 1. Úvod Při přípravě vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových

Více

Možnosti využití digitální dividendy v ČR. Ing. Jiří Duchač Český telekomunikační úřad

Možnosti využití digitální dividendy v ČR. Ing. Jiří Duchač Český telekomunikační úřad Možnosti využití digitální dividendy v ČR Ing. Jiří Duchač Český telekomunikační úřad Start diskuse k digitální dividendě léto 2008, workshop 25.-26.9. 2008 témata využití kmitočtů pro sestavení dalších

Více

Mobilní telefony, základnové stanice a zdraví

Mobilní telefony, základnové stanice a zdraví asociace provozovatelů mobilních sítí Brožuru vydala: Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) Graf ické zpracování: SKALIN & LAYOUT, s. r. o. Podrobné informace na www.zdraviamobil.cz Odpovědi do

Více

DOPORUČENÍ/CEPT/ERC/ 31-04 E (Nikósie 1994)

DOPORUČENÍ/CEPT/ERC/ 31-04 E (Nikósie 1994) DOPORUČENÍ/CEPT/ERC/ 31-04 E (Nikósie 1994) CEPT/ERC/REC 31-04 E Page 1 HARMONIZOVANÉ ZKUŠEBNÍ POSTUPY PRO UDÍLENÍ CERTIFIKÁTŮ RADIOOPERÁTORŮM NA PLACHETNICÍCH POHYBUJÍCÍCH SE NA MOŘI V ZÓNĚ A1, POUŽÍVAJÍCÍCH

Více

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení.

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení. PŘÍLOHA III USTANOVENÍ ÚMLUV O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ, která zůstávají v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení - ustanovení úmluv o sociálním zabezpečení nevztahující se na všechny osoby, na něž se

Více

Postup při šetření rušení rádiového příjmu provozem vysílacích rádiových zařízení širokopásmových mobilních radiokomunikačních sítí (Metodický postup)

Postup při šetření rušení rádiového příjmu provozem vysílacích rádiových zařízení širokopásmových mobilních radiokomunikačních sítí (Metodický postup) Praha 21. března 2014 Postup při šetření rušení rádiového příjmu provozem vysílacích rádiových zařízení širokopásmových mobilních radiokomunikačních sítí (Metodický postup) Upraveno podle výsledků experimentu

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 30. srpna 2010 Cena Kč 30, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 30. srpna 2010 Cena Kč 30, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 89 Rozeslána dne 30. srpna 2010 Cena Kč 30, O B S A H : 246. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 464/2005 Sb., kterým se stanoví technické

Více

Principy GPS mapování

Principy GPS mapování Principy GPS mapování Irena Smolová GPS GPS = globální družicový navigační systém určení polohy kdekoliv na zemském povrchu, bez ohledu na počasí a na dobu, kdy se provádí měření Vývoj systému GPS původně

Více

Oddíl G ODDÍL G. G1 - Návod týkající se požadavků na finální výrobek, jehož součástí je rádiový modul posouzený podle směrnice 1999/5/ES

Oddíl G ODDÍL G. G1 - Návod týkající se požadavků na finální výrobek, jehož součástí je rádiový modul posouzený podle směrnice 1999/5/ES Oddíl G ODDÍL G y G1 - týkající se požadavků na finální výrobek, jehož součástí je rádiový modul posouzený podle směrnice 1999/5/ES G2 - týkající se požadavků na stavebnice rádiových zařízení G3 - týkající

Více

NÁVRH VYHLÁŠKA. ze dne 2008,

NÁVRH VYHLÁŠKA. ze dne 2008, NÁVRH VYHLÁŠKA ze dne 2008, o způsobu stanovení území pokrytého signálem televizního vysílání, metodě stanovení intenzity elektromagnetického pole a z toho plynoucího odvozeného pokrytí obyvatel signálem

Více