Příloha č. 1/ pro kmitočtové pásmo MHz k plánu využití kmitočtového spektra

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 1/12.2001 pro kmitočtové pásmo 146 174 MHz k plánu využití kmitočtového spektra"

Transkript

1 Příloha č. 1/ pro kmitočtové pásmo MHz k plánu využití kmitočtového spektra Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) vydává podle 95 bodu 5 písm. c) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, Přílohu č. 1/ pro kmitočtové pásmo MHz k plánu využití kmitočtového spektra 1. Rozdělení kmitočtového pásma Kmit. pásmo Současný stav Harmonizační záměr (výhled r. 2008) 1) (MHz) Přidělení Využití Přidělení Využití (R) ,9 (R) DRUŽICOVÁ (vzestupný směr) 149,9 150,05 DRUŽICOVÁ (vzestupný směr) DRUŽICOVÁ RADIONAVIGAČNÍ 150,05 150, , , , ,55 153, RADIOASTRONO- MICKÁ 4) (R) Pomocná meteorologická ,5 (R) 6) Družice na nízkých oběžných drahách (systémy pro personální komunikaci) (149,1 149,6 MHz) Družice na nízkých oběžných drahách (systémy pro personální komunikaci) Radionavigace Radioastronomie Pomocná meteorologie (sondy nesené balóny) DRUŽICOVÁ (vzestupný směr) DRUŽICOVÁ (vzestupný směr) DRUŽICOVÁ RADIONAVIGAČNÍ RADIOASTRONO- MICKÁ Družice na nízkých oběžných drahách (systémy pro personální komunikaci) Družice na nízkých oběžných drahách (systémy pro personální komunikaci) Radioastronomie 155,5 156,7625 (R) 6) plavidel (vnitrozemské plavby) NÁŘNÍ 7) plavidel 8) (námořní a vnitrozemské plavby)

2 156, ,8375 NÁŘNÍ (tíseň a volání) plavidel (vnitrozemské plavby) Tísňový a volací kmitočet 156,8 MHz NÁŘNÍ plavidel 8) (námořní a vnitrozemské plavby) Tísňový a volací kmitočet 156,8 MHz 156, ,425 (R) plavidel (vnitrozemské plavby) 7) plavidel 8) (námořní a vnitrozemské plavby) 157, ,375 (157,45 160,60 MHz) 158, ,625 7) (157,45 160,60 MHz) 160, ,5 plavidel (vnitrozemské plavby) 7) plavidel 8) (námořní a vnitrozemské plavby) 162,5 164,5 (162,5 164,475 MHz) 164,5 165, , Pagingový systém ERMES (169, ,725 MHz) Pagingový systém ERMES (169, ,8125 MHz) , , ,5125

3 172, ,7 173,7 174 V tabulce jsou uvedeny odkazy na poznámky Radiokomunikačního řádu (5.xxx) a poznámky Evropské tabulky přidělení a využití kmitočtů (EUyy), které jsou aktuální pro vyznačené přidělení a využití. 1) Výtah ze Zprávy ERC č. 25: Evropská tabulka přidělení a využití kmitočtů pokrývající kmitočtové pásmo 9 khz až 275 GHz [ERC Report 25: European Table of Frequency Allocations and Utilisations covering the frequency range 9 khz to 275 GHz], rev. Lisabon Dle poznámky EU7 pásmo též lze použít v řídce osídlených oblastech pro nízkokapacitní pevné spoje. Tyto spoje musí být koordinovány s pohyblivou službou a vyžadují plnou ochranu. 3) Odchylka od Zprávy ERC č. 25 bude upřesňováno s. 4) Viz poznámka ochranná pásma spektrálních čar pro radioastronomickou službu. Poznámka zajišťuje ochranu radiotelefonního tísňového kmitočtu viz část Přílohy. 6) Poznámka zajišťuje ochranu tísňového kmitočtu 156,525 MHz pro digitální selektivní volání. 7) Dle poznámky EU8 žádné pevné spoje nesmí být provozovány v oblastech, kde by mohly způsobit rušení komunikaci v námořní pohyblivé službě. 8) Tabulka vysílacích kmitočtů v pásmu VKV námořní pohyblivé služby (Dodatek 18 Radiokomunikačního řádu). 2. Obecné podmínky využívání kmitočtového pásma 2.1 Charakteristika pásma Kmitočtové pásmo MHz je určeno především pro civilní pozemní pohyblivou službu a částečně pro námořní pohyblivou službu a radiokomunikační službu na vnitrozemských vodních cestách. Toto pásmo je jedním ze základních pásem pro neveřejné rádiové sítě. Kromě toho Radiokomunikační řád připouští v některých malých úsecích pásma také přednostní nebo sdílený provoz pohyblivé družicové služby, radionavigační družicové služby, radioastronomie a na sekundárním základě pomocné meteorologické služby. 2.2 Výhledy na změnu využívání Mezinárodní dokumenty zabývající se využíváním kmitočtového spektra, kterými jsou zde Radiokomunikační řád Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) a studie ERC k podrobné analýze využívání spektra v pásmu 29,7 960 MHz (DSI Phase II), jež je podkladem pro změny Zprávy ERC č. 25, nepředpokládají změny ve využívání předmětného pásma. Využití pásma v ČR odpovídá již v současnosti návrhu na harmonizované využití pásma evropskými zeměmi kromě: pásem navrhovaných Zprávou ERC č. 25 pro neveřejné sítě pozemní pohyblivé služby, které jsou dosud využívány pro vojenské účely, a jejichž část bude uvolněna do roku 2008, a uspořádání pásma pro pozemní pohyblivou službu, které neodpovídá doporučení CEPT ERC T/R Změny se zatím neplánují s ohledem na intenzivní využívání pásma (cca 90% obsazenost), které není stávajícím uspořádáním duplexních úseků a duplexních odstupů dotčeno, a skutečnost, že přelaďování existujících sítí by si vyžádalo neúměrné náklady.

4 2.3 Mezinárodní závazky Kromě ustanovení Radiokomunikačního řádu (mj. jeho Dodatku č. 18, který obsahuje kmitočtový plán pro námořní pohyblivou službu) se využívání pásma řídí: rozhodnutími CEPT/ERC/DEC/(99)05 a CEPT/ERC/DEC/(99)06, které se týkají harmonizace zavádění družicových personálních komunikačních systémů, a Regionální úmluvou o radiotelefonním provozu na vnitrozemských vodních cestách. 3. Podrobné podmínky pro jednotlivé služby 3.1 Pozemní pohyblivá služba Vymezení kmitočtových úseků Pro civilní využití v pozemní pohyblivé službě jsou vyčleněny kmitočtové úseky 149, ,600 MHz, 151,000 MHz, 151, ,925 / 155, ,425 MHz, 160, ,000 MHz, 161, ,475 / 166, ,975 MHz, 169, ,475 / 173, ,975 MHz, 169, ,475 MHz a 172, ,475 MHz. Pro neveřejnou rádiovou síť Českých drah, s. o., jsou navíc vyčleněny kmitočtové úseky 150, ,975 MHz, 152, ,550 MHz a 157, ,375 MHz. Pozemní pohyblivá vysílací rádiová zařízení jsou v této síti provozována na základě generální licence č. GL-36/R/ Podmínky využití Kmitočty přidělené stanicím jsou zpravidla opakovaně využívány více uživateli a provoz stanic tak může být rušen vysílači pracujícími na stejném kanálu. Při individuálních přídělech kmitočtů je výběr kmitočtu prováděn tak, aby nedocházelo ke škodlivému rušení při spojení se stanicemi pohybujícími se ve stanovené provozní oblasti. Vzájemné rušení vznikající v případě využívání kmitočtu více uživateli na jednom stanovišti (tzv. sdílení kmitočtu) se nepovažuje za škodlivé rušení. Provozovatelé mohou technickým opatřením zajistit selektivní využívání sdíleného kmitočtu a eliminovat tak vzájemné rušení. Pokud vlivem mimořádných okolností při šíření elektromagnetických vln nebo vlivem charakteru terénu dojde ke škodlivému rušení, stanoví Úřad dodatečné podmínky pro využívání kmitočtů v dotčených sítích. V takových případech však Úřad nenese žádnou odpovědnost za finanční náklady a jiné ztráty s tím spojené Plánovací parametry Pro pásmo MHz jsou Úřadem stanoveny základní plánovací parametry, které se vztahují především na základnové stanice radiotelefonních sítí. a) Při přidělování kmitočtů a plánování sítí se s ohledem na úroveň průmyslového rušení vychází z minimální užitečné intenzity pole 20 dbµv/m. b) Kmitočty se stanicím v systémech používajících základnové stanice přidělují tak, aby u stanic pracujících na stejných kanálech byl zachován ochranný poměr 8 db vůči rušícímu signálu na stejném kanálu. c) Použije se úzkopásmová FM modulace 1. pro kanálovou rozteč 25 khz s maximálním zdvihem ±5 khz, 2. pro kanálovou rozteč 12,5 khz s maximálním zdvihem ± 2,5 khz. d) Kanálová rozteč 12,5 khz se použije přednostně a 25 khz doplňkově. Doplňkový parametr 25 khz pro kanálovou rozteč se použije pro radiotelefonní stanice, které nejsou schválené pro kanálovou rozteč 12,5 khz a jsou provozovány na základě povolení vydaných před Stanice je možno provozovat jen za podmínek sekundární služby (kde za primární službu jsou považovány stanice schválené pro kanálovou rozteč 12,5 khz) a to pouze do V případě, že Úřad v dané lokalitě přidělí kmitočty s kanálovou roztečí 12,5 khz, nesmí provoz s kanálovou

5 roztečí 25 khz působit jakékoliv škodlivé rušení tomuto provozu. Po tomto datu bude provoz radiotelefonních stanic, které nejsou schválené pro kanálovou rozteč 12,5 khz, nepřípustný. e) Duplexní odstup je 4,5 MHz. f) Maximální povolený vyzářený výkon je 10 W e.r.p. g) Na celostátním duplexním kmitočtu 156,0250/151,5250 MHz se povoluje 20 W e.r.p. h) Plánovací maximální efektivní výška antény (v rovinatém terénu) je pro simplexní provoz 20 m a pro duplexní provoz 35 m. i) Jmenovitá opakovací vzdálenost kmitočtové síťky je 90 km. j) U duplexních kmitočtů přísluší vyšší kmitočet zpravidla vysílači základnové stanice, při retranslaci vysílači retranslační stanice a nižší kmitočet přísluší vysílači pohyblivé stanice (přijímači základnové stanice). Přidělování kmitočtů pro jiné druhy stanic než radiotelefonní se provádí podle konkrétní kmitočtové situace v požadované provozní oblasti s použitím odlišných plánovacích parametrů, např. s větší kanálovou roztečí. Maximální vyzářený výkon základnových stanic v síti ERMES nesmí přesahovat 200 W Druh provozu Podle druhu zařízení a charakteru systému Úřad v pásmu MHz povoluje simplexní, dusimplexní, duplexní nebo semiduplexní provoz Využití pásma jednotlivými druhy stanic V pozemní pohyblivé službě se používají stanice radiotelefonní, stanice pro přenos dat (povelové, telemetrické, přenos signalizace apod.), stanice pro paging a bezdrátové mikrofony. Pro radiotelefonní stanice jsou přidělovány kmitočty podle výše uvedené plánovací metodiky ve všech částech pásma, které nejsou určeny pro jiné druhy stanic. Stanice lze provozovat na základě individuálního povolení vydaného Úřadem. Na základě generální licence č. GL-16/R/2000 je možno využívat kmitočty 172,725 MHz a 173,050 MHz s výkonem do 1 W a 172,650 MHz, 172,950 MHz a 172,975 MHz s výkonem do 5 W. Pro datové stanice se přidělují kmitočty zpravidla s kanálovou roztečí 25 khz, které mohou být využívány na základě individuálního povolení vydaného Úřadem. Pro výkon do 1 W jsou to kmitočty 149,150 MHz, 149,175 MHz, 149,200 MHz, 149,225 MHz, 149,275 MHz, 149,300 MHz, 149,325 MHz, 149,350 MHz, 151,950 MHz, pro výkon do 10 W kmitočty 151,225 MHz, 151,900 MHz, 151,650 MHz, 151,975 MHz, 151,800 MHz, 152,000 MHz, 151,875 MHz, 155,900/151,400 MHz, 156,050/151,550 MHz, 155,975/151,475 MHz, 156,075/151,575 MHz, a pro výkon do 0,5 W kmitočty 173,2750 MHz a 173,3250 MHz. Kmitočty 149,125 MHz, 149,250 MHz, 155,725 MHz a 156,150 MHz s výkonem do 0,5 W je možno využívat na základě generální licence č. GL-21/R/2000. Kmitočty 172,525 MHz, 172,575 MHz, 173,650 MHz a 173,950 MHz s výkonem do 0,1 W je možno využívat na základě generální licence č. GL-30/R/2000. Pro pagingové systémy jsou zpravidla přidělovány kmitočty s kanálovou roztečí 25 khz. Pro celoevropský pagingový systém ERMES je určeno celkem 16 simplexních kmitočtů v rozmezí 169,425 MHz až 169,800 MHz. V současné době jsou pro provoz systému ERMES v ČR vyčleněny kmitočty 169,425 MHz, 169,450 MHz, 169,625 MHz,

6 169,650 MHz, 169,700 MHz a 169,725 MHz. Zbývajících 10 kmitočtů je využíváno neveřejnými rádiovými sítěmi. V případě zahájení provozu systému ERMES v sousedních zemích, musí být příslušné kanály uvolněny od stávajících rádiových sítí v pohraničních oblastech. Pro lokální paging jsou určeny kmitočty 151,050 MHz, 151,125 MHz, 151,200 MHz, 151,275 MHz, 151,350 MHz, 151,450 MHz, 151,600 MHz, 151,675 MHz, 151,850 MHz, 151,925 MHz. Pro datové stanice a lokální paging jsou určeny kmitočty 170,275 MHz, 170,425 MHz, 170,475 MHz, 173,025 MHz, 173,100 MHz. Základnové stanice lze provozovat pouze na základě individuálního povolení vydaného Úřadem. Pro širokopásmové bezdrátové mikrofony jsou určeny kmitočty 149,400 MHz, 149,475 MHz a 149,550 MHz s kanálovou roztečí 75 khz a e.r.p. do 50 mw. Kmitočty mohou být využívány na základě individuálního povolení vydaného Úřadem. Na základě generální licence č. GL-30/R/2000 je možno využívat kmitočet 173,300 MHz ± 37,5 khz s e.r.p. do 50 mw Mezinárodní koordinace Mezinárodní koordinace kmitočtů pro pozemní pohyblivou službu v pásmu 146 až 174 MHz se řídí ustanoveními Vídeňské dohody. Kmitočty podléhají mezinárodní koordinaci, jestliže na státní hranici ve výšce 10 m nad terénem přesahuje rušivá intenzita elektromagnetického pole hodnotu 12 dbµv/m. Pro pásma určená pro celoevropské systémy mohou být uzavřeny bilaterální nebo multilaterální dohody s odchylnými podmínkami koordinace Slučitelnost s jinými službami V některých úsecích pásma MHz musí být při provozu stanic pozemní pohyblivé služby zajištěna ochrana stanicím jiných služeb. V úseku 149,90 150,05 MHz se jedná o ochranu družicové pohyblivé a družicové radionavigační služby. Pro zajištění ochrany uvedených služeb nejsou v tomto úseku přidělovány kmitočty pozemní pohyblivé ani pevné službě. V úsecích ,425 MHz, 160, ,975 MHz a 161, ,050 MHz je třeba zajistit ochranu námořní pohyblivé službě provozované podle Dodatku č. 18 Radiokomunikačního řádu. Vzhledem ke vnitrozemské poloze České republiky provoz stanic pozemní pohyblivé služby nepůsobí rušení stanicím provozovaným na moři. Ochrana radiotelefonní služby na vnitrozemských vodních cestách, využívající jednotlivé kmitočty z těchto úseků, je zajištěna vhodným kmitočtovým plánováním. 3.2 Pevná služba Podle Radiokomunikačního řádu může být v uvedeném pásmu provozována pevná služba. V ČR není pevná služba povolována v souladu se záměrem evropských zemí omezit pevnou službu pouze na nízkokapacitní pevné spoje provozované na národní úrovni v odlehlých oblastech. Pevná rádiová spojení, sloužící např. pro spojení řídicí stanice s retranslační stanicí nebo pro přenos dat do dálkově řízených objektů, jsou považována pro účely kmitočtového plánování a koordinace za spojení v rámci pozemní pohyblivé služby.

7 3.3 Námořní pohyblivá služba a radiotelefonní provoz na vnitrozemských vodních cestách Vymezení kmitočtových úseků Pro radiotelefonní provoz v námořní pohyblivé službě a na vnitrozemských vodních cestách jsou určeny kmitočtové úseky 156, ,425 MHz a 160, ,025 MHz. V ČR jsou uvedené kmitočtové úseky využívány též pro pozemní pohyblivou službu Podmínky využití V uvedených kmitočtových úsecích se používá kanálová rozteč 25 khz, duplexní odstup 4,6 MHz, výstupní výkon pevné stanice max. 25 W, výstupní výkon lodní stanice nastavitelný ve dvou úrovních 1W a 25 W (max.), provoz simplexní a duplexní. Další technické a provozní podmínky pro radiotelefonní službu na vnitrozemských vodních cestách jsou upraveny vyhláškou 9) a Regionální úmluvou o radiotelefonní službě na vnitrozemských vodních cestách. Kmitočty přidělené 10) v ČR pro jednotlivé kategorie spojení jsou a) 156,500 MHz (kanál č. 10) a 156,650 MHz (kanál č. 13) pro spojení plavidlo plavidlo, b) 156,400 MHz (kanál č. 8), 156,450 MHz (kanál č. 9), 156,700 MHz (kanál č. 14) a 157,025/161,625 MHz (kanál č. 80) pro plavební informace, c) 156,800 MHz (kanál č. 16) pro tíseň a volání, d) 156,550 MHz (kanál č. 11), 156,575 MHz (kanál č. 71), 156,625 MHz (kanál č. 7 a 156,725 MHz (kanál č. 74) pro spojení plavidlo přístavní správa, e) 156,750 MHz (kanál č. 1 a 156,850 MHz (kanál č. 17) pro komunikaci na plavidle. Uvedené číslování kanálů odpovídá Dodatku č. 18 Radiokomunikačního řádu Mezinárodní koordinace Mezinárodní koordinace kmitočtů pro radiotelefonní službu na vnitrozemských vodních cestách se provádí podle zásad koordinace pozemní pohyblivé služby, v tomto případě podle Vídeňské dohody Slučitelnost s jinými službami Kmitočty přidělené radiotelefonní službě na vnitrozemských vodních cestách mají přednostní charakter a musí být chráněny před rušením od jiných služeb. Zvláštní výsadu z hlediska ochrany má tísňový a volací kmitočet 156,800 MHz, pro který je stanoveno ochranné pásmo 156, ,8375 MHz. 9) Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 138/2000 Sb., o radiotelefonním provozu na vnitrozemských vodních cestách. 10) Příloha č. 2 k vyhlášce č. 138/2000 Sb. 3.4 Družicová služba Vymezení kmitočtových úseků Družicová služba zahrnuje družicovou pohyblivou službu v úseku ,05 MHz a družicovou radionavigační službu v úseku 149,9 150,05 MHz Podmínky využití Radiokomunikačním řádem je užívání úseku 149,9 150,05 MHz družicovou pohyblivou službou omezeno na družicovou pozemní pohyblivou službu do (poznámka 5.224A). Přidělení tohoto úseku družicové radionavigační službě platí rovněž do (poznámka 5.224B).

8 Vysílání družicové radionavigační služby mohou být užívána pozemskými stanicemi ve službě kosmického výzkumu. Zpráva ERC č. 25 přidělila úsek ,05 MHz pro provoz družic (vzestupný směr) na nízkých oběžných dráhách. Rozhodnutí CEPT/ERC/DEC/(99)06 stanovuje podmínky harmonizovaného zavedení družicových systémů pro personální komunikaci (služba přenosu dat s nízkou rychlostí) v pásmech pod 1 GHz. Do zavedení rozhodnutí CEPT/ERC/DEC(99)05 je v ČR povolován provoz terminálů systému ORBCOMM individuálně Mezinárodní koordinace Koordinace kmitočtů pro družicové systémy probíhá podle příslušných ustanovení Radiokomunikačního řádu Slučitelnost s jinými službami Pohyblivá družicová služba nemá omezovat rozvoj a provoz pevné a pohyblivé služby v úseku ,9 MHz a družicové radionavigační služby v úseku 149,9 150,05 MHz. 3.5 Radioastronomie Pro radioastronomii je vyhrazen úsek 150, MHz, kde tato služba může být provozována za podmínek sdílení s pevnou a pohyblivou službou. Radiokomunikační řád vyžaduje pro tuto službu ochranu před veškerým škodlivým rušením. 3.6 Pomocná meteorologická a radiolokační služba Za podmínek podružné služby mohou být provozovány služby pomocná meteorologická v úseku MHz a radiolokační v úseku ,5 MHz. 4. Pojmy a zkratky 4.1 Přehled pojmů Pro účely této Přílohy se rozumí: a) radiotelefonní stanicí nebo fonickou stanicí stanice určená pro rádiový přenos informací v podobě řeči. V případě, že tato stanice je schválena i pro přenos dat, může být používána rovněž jako datová stanice, b) datovou stanicí stanice určená pro rádiový přenos dat, sloužící pro dálkové ovládání, dálkové měření (telemetrii), přenos signalizace nebo obecně pro přenos dat, c) pagingem rádiový systém, zajišťující jednosměrný přenos zakódovaných signálů, případně hlasových zpráv, ze základnové stanice do kapesních přijímačů, zpravidla vybavených selektivní volbou pagerů (jednosměrný paging), výjimečně může být pager vybaven vysílačem malého výkonu pro zpětné potvrzení příjmu zprávy na základnovou stanici (obousměrný paging), d) rádiovým kanálem kmitočtové pásmo, uvnitř něhož je povoleno vysílání stanice pro rádiový přenos telekomunikačních signálů, e) kanálovou roztečí rozdíl kmitočtů mezi jmenovitými kmitočty dvou sousedních rádiových kanálů, f) duplexním odstupem rozdíl kmitočtů mezi jmenovitými kmitočty dvou rádiových kanálů při dvoukmitočtovém, tj. dusimplexním, duplexním nebo semiduplexním provozu. 4.2 Seznam použitých zkratek CEPT - Evropská konference poštovních a telekomunikačních správ [European Conference of Postal and Telecommunications Administrations] DSI - Podrobná analýza kmitočtového spektra dokument CEPT [Detailed Spectrum Investigation]

9 e.r.p. - efektivní vyzářený výkon [effective radiated power] PPS - pozemní pohyblivá služba S-PCS - družicový osobní komunikační systém [Satellite Personal Communication System] 5. Seznam dokumentů Následující výčet uvádí dokumenty, které jsou podstatné pro kmitočtové plánování a jsou v textu přílohy zmíněny. Vídeňská dohoda Dohoda mezi telekomunikačními správami Belgie, Francie, Chorvatska, Itálie, Lichtenštejnska, Litvy, Lucemburska, Maďarska, Německa, Nizozemí, Polska, Rakouska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Švýcarska a České republiky o koordinaci kmitočtů mezi 29,7 MHz a 39,5 GHz pro pevnou službu a pozemní pohyblivou službu, Berlín, 14.září Regionální úmluva o radiotelefonním provozu na vnitrozemských vodních cestách, Basel, duben Rozhodnutí CEPT/ERC/DEC/(99)05 Rozhodnutí ERC z 10. března 1999 o volném pohybu, využití a výjimce z individuálního povolování pozemských pohyblivých stanic systémů S-PCS <1 GHz [ERC Decision of 10 March 1999 on Free Circulation, Use and Exemption from Individual Licensing of Mobile Earth Stations of S-PCS<1GHz systems], Helsinky, Rozhodnutí CEPT/ERC/DEC/(99)06 Rozhodnutí ERC z 10. března 1999 o harmonizaci zavádění družicových personálních komunikačních systémů pracujících v pásmech pod 1 GHz (S-PCS <1 GHz) [ERC Decision of 10 March 1999 on the harmonised introduction of satellite personal communication systems operating in the bands below 1 GHz (S- PCS<1GHz) ], Helsinky, Doporučení CEPT/ERC T/R Plánovací hlediska a koordinace kmitočtů v pozemní pohyblivé službě v pásmu 29,7 960 MHz [Planning criteria and coordination of frequencies in the land mobile service in the range MHz], rev. Vídeň, Generální licence č.gl-16/r/2000 k provozování přenosných vysílacích rádiových zařízení malého výkonu, provozovaných společně na určených kmitočtech v pásmech stanovených pro pozemní pohyblivou službu, Telekomunikační věstník, částka 9, ze dne 25. září Generální licence č. GL-21/R/2000 k provozování datových vysílacích rádiových zařízení provozovaných na vyhrazených kmitočtech. Pod pojmem datové vysílací rádiové zařízení se pro účely této generální licence rozumí vysílací rádiové zařízení sloužící pro přenos nehovorových signálů, Telekomunikační věstník, částka 9, ze dne 25. září Generální licence č. GL-30/R/2000 k provozování vysílacích rádiových zařízení krátkého dosahu, provozovaných na určených společných kmitočtech, Telekomunikační věstník, částka 12, ze dne 18. prosince Generální licence č. GL-36/R/2001 k provozování pozemních pohyblivých vysílacích rádiových zařízení sloužících k odbavování telekomunikačního provozu prostřednictvím neveřejné rádiové sítě pozemní pohyblivé služby provozované Českými drahami, s.o., pro účely železniční dopravy, Telekomunikační věstník, částka 5, ze dne 24. května Další údaje vztahující se k vlastnostem zařízení a provozním podmínkám jsou obsaženy v technických normách a v konkrétních povoleních a licencích vydaných Úřadem.

10 6. Závěrečné ustanovení Tato Příloha nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Telekomunikačním věstníku. Ing. David Stádník v.r. předseda Českého telekomunikačního úřadu

TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK

TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK Český telekomunikační úřad TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK V Praze dne 22. března 2004 Cena Kč 52 Ročník 2004 Částka 3 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní část 44. Změna č. 2 generální licence č. GL-2/R/2001,

Více

všeobecné oprávnění č. VO-R/10/05.2014-3 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu. Článek 1 Úvodní ustanovení

všeobecné oprávnění č. VO-R/10/05.2014-3 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu. Článek 1 Úvodní ustanovení Praha 7. 5. 2014 Čj. ČTÚ-12 878/2014-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

všeobecné oprávnění č. VO-R/1/11.2012-13 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací. Článek 1 Úvodní ustanovení

všeobecné oprávnění č. VO-R/1/11.2012-13 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací. Článek 1 Úvodní ustanovení Praha 13. listopadu 2012 Čj. ČTÚ-206 839/2012-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

všeobecné oprávnění č. VO-R/10/09.2010-11 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu. Článek 1 Úvodní ustanovení

všeobecné oprávnění č. VO-R/10/09.2010-11 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu. Článek 1 Úvodní ustanovení Praha 29. září 2010 Čj. 98 972/2010-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a

Více

všeobecné oprávnění č. VO-R/10/04.2012-7 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu. Článek 1 Úvodní ustanovení

všeobecné oprávnění č. VO-R/10/04.2012-7 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu. Článek 1 Úvodní ustanovení Praha 24. dubna 2012 Čj. ČTÚ-32 803/2012-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Analýza využití volných pásem pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Analýza využití volných pásem pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací komu / for Ministerstvo průmyslu a obchodu od / from Zbynek Bolcek, Grant Thornton Advisory datum / date 7. dubna 2015 Důvěrné Analýza využití volných pásem pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických

Více

Ceský telekomunikacní úrad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní prihrádka 02, 225 02 Praha 025

Ceský telekomunikacní úrad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní prihrádka 02, 225 02 Praha 025 Ceský telekomunikacní úrad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní prihrádka 02, 225 02 Praha 025 Praha 16. cervna 2009 Cj. 37531/2009-613 Ceský telekomunikacní úrad (dále jen "Úrad") jako príslušný

Více

ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD Sokolovská 219, Praha 9. Plán přidělení. kmitočtových pásem

ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD Sokolovská 219, Praha 9. Plán přidělení. kmitočtových pásem ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD Sokolovská 219, Praha 9 Plán přidělení kmitočtových pásem Praha 2004 Český telekomunikační úřad Praha 21. října 2004 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 21047/04-605 Český

Více

generální licenci č. GL-30/R/2000

generální licenci č. GL-30/R/2000 Český telekomunikační úřad Se sídlem Klimentská 27, Praha 1 Praha 21. listopadu 2000 Č.j. 502500/2000-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy vydává podle 95

Více

2/9. státu a zásady jejich používání.

2/9. státu a zásady jejich používání. 10. kategorie použití vysílacích rádiových zařízení dle mezinárodní dohody 1 ), 11. obsazení kmitočtu vysíláním nosné (nepřetržité/občasné), 12. informace o zpracovateli technických údajů sítě, 13. účel

Více

NÁRODNÍ STRATEGICKÁ OPATŘENÍ PRO JEDNOTLIVÁ KMITOČTOVÁ PÁSMA...

NÁRODNÍ STRATEGICKÁ OPATŘENÍ PRO JEDNOTLIVÁ KMITOČTOVÁ PÁSMA... Obsah 1. ÚČEL DOKUMENTU... 4 1.1. ÚVOD... 4 1.2. HLAVNÍ VÝCHODISKA SPRÁVY RÁDIOVÉHO SPEKTRA V ČESKÉ REPUBLICE... 5 1.2.1. Hospodářská soutěž... 5 1.2.2. Cíle státní politiky... 6 2. NÁRODNÍ STRATEGICKÁ

Více

N Á V R H ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Předmět úpravy

N Á V R H ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Předmět úpravy N Á V R H Praha srpna 2006 Čj. 41 592/2006-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný správní orgán podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Příloha č.1. Praha 12. července 2012 Čj.: ČTÚ-120 780/2012-613

Příloha č.1. Praha 12. července 2012 Čj.: ČTÚ-120 780/2012-613 0 Příloha č.1 Praha 12. července 2012 Čj.: ČTÚ-120 780/2012-613 Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz,

Více

Český telekomunikační úřad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 www.ctu.cz

Český telekomunikační úřad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 www.ctu.cz Český telekomunikační úřad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 www.ctu.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU ZA ROK 2000 květen 2001 ÚVOD Český telekomunikační

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR PŘEDPIS O CIVILNÍ LETECKÉ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBĚ SVAZEK II - SPOJOVACÍ POSTUPY L 10/II

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR PŘEDPIS O CIVILNÍ LETECKÉ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBĚ SVAZEK II - SPOJOVACÍ POSTUPY L 10/II MINISTERSTVO DOPRAVY ČR PŘEDPIS O CIVILNÍ LETECKÉ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBĚ SVAZEK II - SPOJOVACÍ POSTUPY L 10/II Opatření Ministerstva dopravy č.j. 1285/2003-220-SP/1 ze dne 5.12.2003 KONTROLNÍ SEZNAM STRAN

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 95 Rozeslána dne 8. září 2010 Cena Kč 78, O B S A H : 259. Úplné znění zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2004 V Praze dne 20. října 2004 Částka: 42 O B S A H : Část I. 42.

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2004 V Praze dne 20. října 2004 Částka: 42 O B S A H : Část I. 42.

Více

Přechod na digitální TV vysílání a digitální dividenda II

Přechod na digitální TV vysílání a digitální dividenda II Přechod na digitální TV vysílání a digitální dividenda II Vážení uživatelé rádiového spektra, v loňském roce jsme prostřednictvím informačního a komunikačního dokumentu ČTÚ iniciovali diskusi k aktuálním

Více

Přístupové sítě v bezlicenčním pásmu 5 GHz

Přístupové sítě v bezlicenčním pásmu 5 GHz Přístupové sítě v bezlicenčním pásmu 5 GHz Konference RADIOKOMUNIKACE PARDUBICE 2014 Abstrakt: Příspěvek se snaží přiblížit význam rádiových přístupových sítí v kmitočtovém pásmu 5 GHz v podmínkách ČR

Více

Doplňující informace ÚCL. návrhu Doplňku X leteckého předpisu L 2

Doplňující informace ÚCL. návrhu Doplňku X leteckého předpisu L 2 ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ SEKCE LETOVÝCH STANDARDŮ Odbor standardizace a leteckých předpisů Doplňující informace ÚCL k návrhu Doplňku X leteckého předpisu L 2 ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ, SEKCE LETOVÝCH

Více

Ročník 2004 Dne: 06.12.2004 Číslo: 51

Ročník 2004 Dne: 06.12.2004 Číslo: 51 P O K Y N ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU KRAJE VYSOČINA Ročník 2004 Dne: 06.12.2004 Číslo: 51 Počet listů: 2 Přílohy: 13/34 Řád analogové rádiové sítě a součinnosti v integrovaném záchranném systému

Více

LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY L 11

LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY L 11 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY SLUŽBA ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU LETOVÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA L 11 Uveřejněno

Více

Otázky včetně správných odpovědí

Otázky včetně správných odpovědí Otázky včetně správných odpovědí Čj. 36 065/2009-613 pro písemné testy a osnovy ústních zkoušek pro jednotlivé druhy průkazů odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení Otázky a správné

Více

Fakulta elektrotechnická

Fakulta elektrotechnická ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Leden 2015 Znalecký posudek č. 55/2014 na ocenění práva používání kmitočtového pásma 880-915/925-960 MHz a 1 710 1 785 / 1 805 1 880 MHz (pásma

Více

Praha 2. května 2011 Čj.: ČTÚ-38 971/2011-613

Praha 2. května 2011 Čj.: ČTÚ-38 971/2011-613 Praha 2. května 2011 Čj.: ČTÚ-38 971/2011-613 Vyhlášení výběrového řízení na udělení práva k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění městské sítě elektronických komunikací pro poskytování služby šíření

Více

A. Otázky a správné odpovědi pro písemné testy podle druhů průkazů odborné způsobilosti:

A. Otázky a správné odpovědi pro písemné testy podle druhů průkazů odborné způsobilosti: Čj. ČTÚ-3 717/2015-613 Otázky včetně správných odpovědí pro písemné testy pro jednotlivé druhy průkazů odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení Otázky a správné odpovědi jsou zpracovány

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Infrastruktura ISP.

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Infrastruktura ISP. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Infrastruktura ISP Bakalářská práce Autor: David Fiala, DiS. Informační technologie Vedoucí práce: Ing. Vladimír

Více

31996D1692. Avis juridique important. Official Journal L 228, 09/09/1996 P. 0001-0104

31996D1692. Avis juridique important. Official Journal L 228, 09/09/1996 P. 0001-0104 Avis juridique important 31996D1692 Official Journal L 228, 09/09/1996 P. 0001-0104 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 1692/96/ES ze dne 23. července 1996 o hlavních směrech Společenství pro rozvoj

Více

A. Otázky a správné odpovědi pro písemné testy podle druhů průkazů odborné způsobilosti:

A. Otázky a správné odpovědi pro písemné testy podle druhů průkazů odborné způsobilosti: Čj. 29845/2005-613 Otázky včetně správných odpovědí pro písemné testy a osnovy ústních zkoušek pro jednotlivé druhy průkazů odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení Otázky a správné

Více