V tomto c ısle HOROLEZEC. Rocnık 10, cıslo Since U nor v v. v v. v v. v v A HORA..

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V tomto c ısle HOROLEZEC. Rocnık 10, cıslo 103 -- Since 1999 -- U nor 2008. v v. v v. v v. v v A HORA.."

Transkript

1 H o r o l e z e c k y c a s o p i s s e e r o c e s k eh o r e g i o n u c * * * VYDA VA HOROLEZECKY KLUB CAO DE C IN *WWW.HORYINFO.CZ * * Rocnık 10, cıslo Since U nor 2008 HOROLEZEC A HORA.. YVES BALLU ČC loek, podrızeny za konu m graitace, stoupa zhu ru, aniz opoustı sou oporu, aniz zrazuje s lidsk podmınky. Hory objeuje prostrednictım s ho lastnıho tela. Hora a horolezec torı duchonı jednotu, nız jsou simulta nne nıma ny pohyby tela i struktura steny.. V tomto c ısle Jeskyne pratel Karla Gotta Malas tola č noajeskyne na De cınskž m Sne znıku Nož jeskyne Labskž m udolı Krinice č o jednom splne nž m snu Nejlepsı sportoci CAO De cın za rok 2007 Prıbe h Mraencı e ze Belsky EVEREST Bouldering Bahratalu Boje o Horam zdar! Nož cesty Strıpky a mnohe dalsıě CAO News 1

2 Co nož ho CAO De cın? Informace z kluboe ho dř nı.. N a stredu pripadla unoroa clenskasch ze restauraci Na Kocande. Ucast byla primerena; ukazali se i Jana a Jaromır Pospısiloi a taký ne kolik milych host í kamarad : Daid Nehasil, Tomas Melen, Pala Koukolıckoanebo Karel Belina. Po kratkým zajemným priıtanı se slo na e c.. Program unoroý sch ze: JirıHouba Chara Predseda CAO De cın - C lenskř prıspeky opozdilc a noý pr kazky C HS. - Vysledky yhodnocenı roku 2007, yhlasenı nejlepsıch sportoc klubu. - Konec clenstı. K ukoncil sý clenstı C HS i nasem klubu Petr Kocka. - Narh Gerharda Tschunka na cestnýho clena C HS (dalsımi nasimi kandidaty jsou Jarosla Mlezak a Vladimır Slouka). - Renoace knih. Bude znesen dotaz na C HS (VK), zda by se nenasly finance na renoaci nepopsanych cenne jsıch rcholoych knih í nejenom na noý.. - Belsky Eerest. Lezeckasoutez poradanaho SOKOL Be la. Domluena ucast a torba tymu. - Lenř knihy na horokupecti.cz. Informace o yprodeji pe knych knih s horolezeckou týmatikou za min. ceny. - Oter eny dopis Karla Be liny Albrechtu Kittleroi. - Faktografickř upr esnenı historickych zajezd a ystup uedenych chystaný knize o horolezectı na seeru C ech si zal za sý Jarosla Uher. - Organizace pr ednasky a promıtanı. Pokusıme se domluit prednasku o Base Jumpu s jednım elkym yznaacem tohoto sportu (400 seskok!!). Tolik hlanı body. Samozrejme se toho stihlo podstatne ıce, probırala se taktika na belsky zaod, noý bouldery, komu se kde podaril nejaky zajımay Hore zdar a nechybe l ani geocaching (Pospısiloi found 68!)... Hora m zdar! T Jeskyne pratel Karla Gotta Jak jsme ji objeili pri pař decke pra ci a co na to Ka ja.. Dan š ma Eminger HOSPUL U stı nad Labem ento clanek bude o uplne jiným Karloi, nez o jakým byajı clanky CAO News, ale o Karloi skoro stejne tak slaným. Kaja Gott toho pro lezenı moc neude lal. Ale ne co prece. Ve noal de ma lezc m, kterı ho e sý dobe hudebne a ume lecky uprımne nenaide li, lıstky na s j koncert. Totiz, to bylo takň V roce 1985 jsme my da, ti budoucı obdaroanı, a to Milan Kulic alias Kure, ynikajıcı cloe k a jeden z uplne nejıc neje tsıch kamarad a dnes bohuz el uz neboz tık, a ja, lezli jak o z iot Labaku. Tedy - lastne jsme ykonaali e deckou praci. Velcı kamaradi, nerozlucnadojice a spolulezci č prao Milan Kure Kulic, leo moje malickost.. Kure tehdy studoal uspesne (na rozdıl ode mne) Geologickou Fakultu na UK (mimochodem se Zdenkem Patzeltem alias Kac etem, samotnym dnesnım elikym nac elnıkem a edoucım sech skal, les, od a stranı C eskosasku, takz e se ıc lezlo, nez studoalo) a jako zae recnou seminarnı praci si fikane ybral takoý týma, aby o ne m nikdo z oponent nic moc nee de l a aby se pri tom dalo lızt: Geologický pome ry Labskýho kanonu s prihlýdnutım k denudacnım pohyb m pıskocoý desky C eskýho krıdoýho masiu, nebo tak ne jak podobne. Muselo to zkratka znıt sloz ite a nesrozumitelne, cili edecky a muselo se hodne pracoat terýnu takoýho razu, aby bylo nutný zajiste nı horolezeckymi prostredky. Takz e jsme skoro porad lezli. Ten podzim, mimo jiný, hodne rostly houby a Kure, stejne obryleny a slepy jako ja(kdo jste ho znali, tak jiste pamatujete jeho poe stný kostkatý bryle, e kterych, jak sam rıkal, ypadal jako Wartburg), ynalezl metodu kontrastnıho horizontalnıho sbe ru hub. Ta spocıala tom, z e si cloe k lehl do bor cı a pozoroal horizont. Co precnıalo nad bor ky, byla elmi prade podobne elkahouba.. Ve deckaprace tedy obnasela, jak uz je asi jasný, z e jsme se na nekolik ıkend preste hoali do Labaku a tam jsme lezli jako zjednany. Bylo tomu taký na podzim roku Obcas jsme proslanili nejaky masi a Kure neco meril. Vzhledem CAO News 2

3 k tomu, z e onehdy se nad Loupez nickou a Paserackou jeskynı uloupl opradu eliky blok a spadl az k silnici, kde pronasledoal ychodone meckýho soudruha trabantu, asi bylo, co se tyce posunu pıskocoych blok, opradu co merit. Jednoho zimnıho dne, kdy uz se nedalo lızt (tenkrat se to jeste staromodne ctilo, z e se zime neleze), jsme pri takoým prolejzanı strzı a smejde nı, kde by se dalo co zmerit, nasli prımo pod Belederem jeskyni. No, normalnı komın, jako je e tsina pseudokrasoych jeskynı Labaku. U zky cerny komın, ale edlo to dal a hluboko dol, takz e jeskyne. Na jejım dne jsme umıstili knız ku. Obtız nost stredne tezkaaz tezka. Jeskyne se nachazı udolıc ku prımo pod yhlıdkou Beledere, pri sestupu po praý strane. Vyrazny komın je kousek nad zemı prerusen policı, to je chod. Sestup ede nejpre par metr odorone, pak stupnoite pres bloky a komınem kolmo dol az do mıst, jde je komın prılis uzky a nadto zasypan sutı. Tam je knız ka. Dýlka cca metr, hloubka asi 15 m. Jo a bylo to 27. prosince 1985, to jen pro presnost. Naze byl tehdy nasnade. Karel Gott se sym To musım zlaadnout saam, na to snad sıılu maam nam prisel, jako zosobne nı Husakoský normalizacnı pseudokultury a zesmesnoali jsme ho, kde jsme mohli. Chata Spartaku Tisý by mohla yprae t, jak dokonale jsme ume li zape t Pojť p jdem spolu hledat dýýýmanty. Tak jsme, jako zarputilı odp rci boz skýho Kaji, nazali jeskyni Jeskynı pratel Karla Gotta. A co ıc - Kajoi jsme o tom normalne napsali, jako, z e je to sechno az n e. Poslali jsme to na adresu Karel Gott, Praha. No a ono to nejen doslo, ale naıc nam od Kaji prisla i odpoeť. A s odpoe dı i da lıstky na koncert, z e pry je potesen a tak selijak podobne. Takz e nakonec, i kdyz jsme chte li Kaju podstate urazit, nakonec jsme ho potesili. Dnes uz ım, z e nası kulture se pohyboalo, a bohuz el stale jeste pohybuje, mnohem ıce kulturnıch kulobrk, z uz loz alud a normalizacnıch hudebnıch zr d, nez byl a je Karel Gott. On je osobnost, a se nam to lıbı nebo ne. Stejne jako ten nas Karel B. Nazory se na ty Karly mohou r znit, osobnostmi sak z staajı. Nakonec to Karel Gott dokazal i tım, jak se braurne yporadal se sojı lastnı jeskynı. Jo a na ten koncert jsme nesli. Milan Kure Kulic (bohuzel tipne zezadu), rozjımajıcı nad zatokou Sormiou e Francii. Fotky Kurete z jeskyne bohuzel nemam, jen par cernobılych obrazk, na kterejch je klasicky buš ne cı prdel teplakach a nebo Milan elikosti s pendlıkož hlaicky jakž si cernž ste ne.. Kdyz jsem Jeskyni pratel Karla Gotta byl asi po 20 letech, knız ce pribyl jen zapis Mirka Rady, kterýmu jsem prıstup k jeskyni popsal a asi de stranky Ne mc, kterym nerekl nikdo nic, ale Ne mci proste ysmejde j sechno. Na zaer bych jeste Kureti chte l pode koat za to, z e me odme nou za obe taou edeckou spolupraci uedl seznamu odborný literatury ze který cerpal, jako autora se toe proslulý (zejmýna na Litomericku) publikace: Hydrogeologický pome ry C eský krıdoý tabule a oe ncil me pritom mnohymi tituly. Nikdo na to neprisel, z e jsem jen blbalopata.. Zaroen bych chte l pripomenout jedno smutný yrocı, a to, z e ten ske lej kamos Kure, uz nenı pe t let mezi nama. Tak a si tam nahore leze jen samy hezky poklopeny odjiste ny cesty na slunıc ku.. Vecernı posezenı prıjemnž hosp dce kruhu pratel po celodennım lezenı Proance na jihu Francie. Zlea Standa Drasner, V. Hrib Urban, jaa Milan Kulic.. P Malas tola Noa jeskynř na Dřcınske m Snřznıku Iana Iık Kubes oa CAO De cın okud se chystate na magicky Sneznık, objete s nami jednu noou jeskyni. Jednase o malý dılko prırody, na kterým se podılel i cloe k. Myslım, z e naste a naprıklad se sym potomkem, bude pro ne j zajımaym dobrodruz stım. Oblast: Sneznık - ste ny pod rozhlednou. Sklep: Malastola; , D.Holzl, I.Kubesoa, C.Suchy. GPS: N 50Š47.729á, EO 14Š06.873á Foto č archi autora Orient bod: Ması - Rohlik. Mala stola je asi 15 m pod masıem. Pe t metr pod masıem se nachazı maly biak. Obtız nost: Mırne tezký. Obtız ný mısto: Plazikou da metry do druhý komnaty, ale pozor na zaklıne nı! Doporucujeme co nejmýne oblecenı. Vybaa: Helma, celoka. U odem: Mala stola ede pod elkym balanem, ktery ystupuje ze su oiska. Tato stola byla castecne yhloubena lidskou rukou. Kutaci zde zanechali sý nastroje. D od jejich CAO News 3

4 prace si m z eme jen domyslet: snad biak, fosılie, nerosty, skrys... Dan a Ctirad na S te dry den roku 2007 pri prnım prozkoumaanı prae objeenž s toly.. Popis nalezenı: Pri objeoanı malýho labyrintu, nam zacala prace se zde zanechanym pajcrem. Byl odklizen zaal a objeila se ratnachodba zpe t. Po odklizenı kamen otoru leo, byl objeen trojuhelnıkoy stup do druhý komnaty. V druhý komore nebyly nalezeny zadný d kazy o pr stupu! Naradı prnı komore bylo ponechano, tak jak bylo nalezeno. Nož jeskyne Labskž m udolı Objeitelske ypray do podzemı.. Vlastimil Peroutka Hrensko 1. Jeskyne Honzy C ernýho; stredne tezký. 1994; Jan C erny, Jirı Halak, Mirek Krız ek, Radek Halak, Jan Krız ek, Stanisla Frommel Vstup: Nachazı se asi 40 metr jiz ne od nahornı ste ny Hranicnı eze e skalnım koutu. (GPS N 50Š52,256áa E 14Š14,112á) Cesta: Ve skalnım koute prolýzt otorem do komına a sestupoat, pozde ji slanit cca 15 metr na dno. Jeskyni objeil roce 1994 Jan C erny, tehdy 14ti lety kluk ze Hrenska, ktery s dalsımi kamarady proedl prnı sestup. Jeskyni sak neosadili knız kou, ani neprihlasili na VK. Po ne kolika mesıcıch Jan C erny tragicky umıra po nehode na motorce a jeskyne je na dalsıch 14 let zapomenuta. Az 20. ledna 2008 Vlastik Peroutka a Pael Henke osazujı do jeskyne knihu a pojmenoaajı jeskyni na pamatku prosestupce. U stupu do Malž s toly. Kdo na jejı uprae kdysi zapracoal a proc, z staazahadou.. Popis cesty: Vchodem (ych.) ohranicenym kamennou zıdkou do prnı komory. Dale cca. tri metry rone. Pak chodbou asi tri metry sme rem zpatky. Vleo trojuhelnıkoym otorem plazikou da metry do druhý komory. Zde je zaloz ena kniha. 2. Jezecı sın ; mırne tezký , Vlastimil Peroutka a Pael Henke GPS N 50Š52,119áa E 14Š14,100á(plus minus 5 m) U zkou rozsirujıcı se plazikou do e tsı komory, chodbou a nejpre prao potom leo ke knız ce. Trochu nam s Palem prislo lıto, z e jsme tu minulou jeskyni museli prihlasit na kluky ze Hrenska, tak jsme si nasli noou lastnı. Je kratsı, ale z maly plaziky se dostanete do pe kny mıstnosti a dal chodbou ke knize. Byl tam blbej yhled na nebe, a tak majı geokaceri hledanı ztız eno o chybu cca 5 metr. Ondra s Palou Malž s tole be hem letos nı lednož ypray.. Foto č archi autorky 3. Ouskem jehly; stredne tezký , Ales Henke, Pael Henke, Vlastimil Peroutka GPS N 50Š51,685áa E 14Š13,806á Dalsı jeskyne se nachazı u Seernı terasy, asi 7 metr seeroychodne od Kokonhohle sestoupit a leo do malý komory. Skrz okno plazikou 5 m a nahoru oknem do uzký komory (kniha). D ıre z d a r! Foto č archi autora CAO News 4

5 N Krinice O jednom splnř ne m snu.. ZdenŠk Kropacek HK De cın a jare roku 1993 jsem Bad Schandau zastail u mostu pres Krinici a uide l jsem krasnou jarnı odu asi tak p l metru nad bezny sta a bylo rozhodnuto í musım ji sjet na kajaku. Od usteckych odak jsem e de l, z e splutı Krinice bylo dobach DDR pooloano jen jedinkrat roce a normalnı cloe k neme l zadnou sanci se dostat do poradnıku. Po znarodne nı parkem bylo jasný, z e padla i tato moz nost, nicmýne kaz dy ı, jak chutnasoboda a zakazaný ooce. Po prıjezdu dom jsem se hned domluil s Karlem, ale ten pak o ıkendu nemohl jet. Vyrazil jsem tedy sam. Kdysi jsem rokli Krinice skoro celou prosel a eril jsem, z e se jednao bezbrannou nezaludnou rıc kuň Auto jsem nechal u odbocky lesnı silnicky do Zadnıch Jetrichoic, nafukoacı kajak jsem pak nenapadne prenesl pres Zadnı Hermanice do Zadnı Doubice k byalýmu C eskýmu mlynu. Ani me neprekapilo, z e rokle tam byla jeste plnasne hu. Nafoukl jsem kajak, lezl do nej na brehu í lastne na sne hu í a po nem hupnul do ody. Nasledoal kouzelny usek, ale kus dal bylo slyset spla. Protoz e ani nebyl cas studoat neznamy jez, ytahl jsem lodicku na breh a tahl ji po sne hu na proazku za sebou. Byl tam nejaky domecek, u nej nejakanemeckababka a kdyz me ide la bosýho e sne hu tahnout loťku, zajecela Jýzusmarjaa kriz oala se. Kousek dal jsem zase tım ske lym trikem lezl na suchu í lastne na sne hu - do loťky, hupnul do ody a krasojızda pokracoala. Voda zacala trochu zpomaloat, minul jsem stanici pramicek, scenýrie byla najednou jeste hezcı a zacal byt slyset de siy hukot prehrady Obere Schleuse í doslo mi, z e je podle ysky hladiny asi dost odpuste naa z e by to mohl byt pr ser. Prirazil jsem k praýmu brehu, nad kterym kdesi ysoko ede turistickastezka a hrabal se (bos e sne hu) elmi strmym sahem zh ru, kdyz asi poloine se lodicka ysmekla a po sne hu hupla dol do ody. Nasledoal sjezd po zadku, chytanı loťky po pas e ode a znoa zh ru. Pesina byla zledoate la, tak jsem si obul tenisky. Nad prehradou jsem se byl podıat dol na ten hukot a byl to de siy pohled. Kousek dal zase sneznym nastupem do ody a prekrasnou jızdou mezi rampouchy pokrytymi skalami a pak krasnymi meandry skrz Zadnı Jetrichoice. Tam dokonce na me juklo slunıc ko. Teť uz jsem necekal zadný zrady. Pod Untere Schleuse ale tok prudce zrychlil a silnicka na praým brehu nabrala zradny sklon, podobne jako rıc ka. Prudký obraty mezi obroskymi balany, neprıjemnarychlost se stale ze tsoala a pak to prislo. Sikmo pres odu lezıcı mohutny strom plny etı zatarasil cestu, ylýzt se dalo jen na nej a po nem na breh, coz dalo elkou fusku pri snaze neztratit loť (byly nı doklady, klıc e od auta a suchý oblecenı), padlo a z iot. To jsem toho zacal mıt plný zuby, ale statecne jsem to dojel k hlanı silnici. Dal podle silnice jsem nejel, a dobrou ymluu jsem nasel tom, co kdyby me chytil Naturschutzak. Vzdy stary sen í splout Krinici prae tomto useku í byl uz naplne n.. P.S.: Loni na podzim, kdyz zase byla Krinici peknaoda, jsme pod Bloszstockem potkali zelenýho Naturschutzaka, ylýzajıcıho z obroskýho zelenýho auta s napisy Nationalpark S.S. Na zdorily dotaz, zda je moz ný sjet Krinici na kajacıch, odpoe de l dost nazlobene "prısne zakazano!".. Ilustrace č 2008 Zdenek Kropacek, foto archi autora Hora cek & Rybiska nejleps ımi sportoci CAO Dec ın za rok 2007 O JirıChara CAO De cın jeden jediny bod yhral soutez o nejlepsıho sportoce horolezeckýho klubu CAO Decın za rok 2007 Jan Horac ek Horak pred Palem Paoukem C ernym. Vybrat nejlepsıho ze zhruba triceti aktinıch clen byacelku orısek, protoz e jednotliý ykony se jen tezko poronaajı mezi sebou. Maetsı ahu ylezenı sedmitisıcoky, 10- RP nebo boulderu 7C? Uz ne kolik let bodoe hodnotıme jednotliý ykony a nejlepsıho lezce ybırame bodoacı anketou. Pak se sechny body sectou a je hotoo. Nejlepsı ykony lonským roce. Nejyssım dosazenym bodem byl rchol Pik Lenina 7134 m. Jen tak mimochodem si tam odskocil Jan Horak. Mont Blanc stacil na druhý mısto (Pala Palıkoa) a Breithorn na tretı (Milan Safarık). Na dalsıch mıstech skoncili Jıcha, Chara, Sihnos, Vaishar a Mekota. V kategorii elehorsky (alpsky) ystup bodoal ope t Jan Horak cestou Tour Verte 6b+. Druhy Chara (Stanislawskýho cesta 5), tretı Mekota (Via della rampa 4+). Nejıce ystup ylezl Pael C erny í 405 cest. Na dalsıch mıstech byli Holzl (350), Chara J. (305), Mekota (287), Palıkoa(233), Horak (160), Kubesoa(158), a dale Chara A., Safarık, Kudrnac, Vaishar, Cestr. Proti lonsku jsme se sichni docela flakali.. CAO News 5

6 Nejtezsı ystup pısek: Pael C erny prelezl RP Xb, Jakub Mekota Xa a Horac ek IXa. Za nimi skoncili Palıkoa, Chara, Jıcha, Safarık.. V kategorii nejtezsı ystup na nepıskocoř skale letos yhral Jan Horak (8a+ a 10-), za nım Paouk dal 7b+ OS a 7a RP prelezl Jakub Mekota. A dale Palıkoa, Chara st. a ml., Jıcha, Safarık.. V boulderech (letos hodnoceno prne ) je daleko nejdale Jan Horak (7C), za nım stejne Paouk a Miki (6C+) a tretı otec a syn Charoi (shodne 6C). Na kole (MTB) se utrhl ze rete zu Paouk - najel neskutecnych 8902 km! Vetsinu s tezkym kletrem plnym lezeckýho matrose.. Dalsı mısta Safarık (4000 km), Mekota (1239) a dalsı.. Bejkarna roku - sem patrı sechno, co se neejde do yse uedenych kategoriı. Letos naprıklad Sedmistoky pesky za 24 hod, 250 metroý cesty Bulharsku s lastnım jiste nım, dobroolny biak zahrabu na Dachsteinu, Alpiniada, MS prılaci, GC a jiný.. Kategorie nejlepsı (horo)lezec klubu se resı formou ankety. Vysledky jsou uedeny e sloupci I tabulky. Anketa dopadla takto: C erny, Horak, Palıkoa, Mekota, Holzl... A to lastne se.. Vs em zu c astnenym gratulujeme a prejeme jes te u spes nejs ı rok 2008! Nejlepsı sportoci roku 2007: Nejlepsımi sportoci klubu CAO Dřcın za rok 2007 se stali Jan Hora c ek Hora k & Pala Rybis ka Palıkoa GRATULUJEME!! Konecný ysledky - rok 2007 Por. Jmú no A B C D E F G H I BODY 1. Horak J C erny Palıkoa Me kota Holzl Chara J S tefanek S afarık Kubes oa Jıcha Jordak Chara A Masar Taborıkoa S kaloa Vaishar Be lina S ihnos Bodlak Dunosky J Kudrnac Uher Legenda: A - Nejyssı bod; B - Alpsky ystup; C - Nejıce cest; D - Nejte zsı cesta pısek; E - Nejte zsı cesta nepısek; F - Nejte zsı boulder; G - MTB; H - Bejkarna roku; I - Anketa o nejlepsıho (horo)lezce. Vzh ru do skal! Noú cesty OD NAS ICH DOPISOVATELU Labský udolı - pray breh Lady Jane - Hleda nısojkoa 6A+ u nor 2008 Jakub Mekota Traerz zlea dopraa. Nastup leč casti e elkčm madlu, traerz dopraa pres de listy do dalsıho madla a hop nahoru do hornı rımsy. Po rımse traerz az u plne dopraa ke smrku. Dubský skaly - Sosnoa Zasta ka - Prnına stupis te Vladimır Sıtek, Karel Vondrous Sparkou a po leč hrane na rchol. Zasta ka ď Odjezd 19: Karel Vondrous, Vladimır Sıtek Praym koutem (sokolıkem) na rchol. Zasta ka - Druha kolej 6C Karel Vondrous, Vladimır Sıtek Traerz yraznou listou z cesty Prnı nastupiste do cesty Odjezd 19:34. CAO News 6

7 Zasta ka - Pozor lak 6A Martin C ermak Stredem stenky pres listu, prımo do dırky a nahoru. Zasta ka -Yosemite 5A Vladimır Sıtek jr. Vyraznou sparou uprostred prnıho bloku. Zasta ka - Prednosta 5C Vladimır Sıtek jr. Praou hranou prnıho bloku (SD start 5C, ze stoje 5B.) Stary lom ď Heparin 7A Martin C ermak Vprao od nastupu Psycha, ostrou hranou na rsek (Highball). Upozorne nı: V ne kterych prıpadech se m z e jednat o jeste neschalený proystupy. O jejich oficialnım schalenı rozhodujı yhradne prıslusný Vrcholoý komise. Bouldering Kamenickem SenoŠ Noou, malou, boulderoou oblast, prımo Kamenickž m S enoe, ypustil do se ta znamy objeitel a propagator s utrolezenı na seeru C ech Jarosla Jezek. Pıskocož skalky a kameny prne hloube ji prozkoumal ne kdy roce 2005, kdy zde znikly takž prnı sme ry. Be hem lonskych anoc sem yrazil ope t, tentokrat uz s papırem a tuzkou, aby mıstnı moznosti zakreslil. Pıskoec je zde, podobne jako jinde na Nooborsku, me kcı, presto Jezour odhaduje, ze je zde potencial i na bouldery okolo 7C. Samozrejme bude potreba ocistit ylezy. S T R IP K Y.. II. Silestrosky orientacnıbšh Ka men, 29. prosince 2007 Be zelo se za elmi etrnž ho pocası pri teplote -3,5ťC. Nad nadmorskou ys kou cca 400 m byla mısty naata az 10 cm ysokarsta omrzlice. Startoalo se z tocny autobusu Kamenu, kde mohl kazdy minutu pred startem nahlızet do casti mapy, kde se nachazı mapoy start a minute startu dostal zaodnık cistou mapu s nezakreslenymi kontrolami. Na mapož m startu me l zaodnık cast mapy s nakresem kontroly c.1, na kterou zaodnık be zel po pame ti. Od prnı kontroly byla na kazdž dalsı umıste na zaludnaotazka s moznostmi odpoe dı. Odpoe di byly zakresleny do mapy. Sprana odpoe Š doedla bezce na dalsı kontrolu, chybna zaedla be zce na oznaceny faborek (dle odpoe di A, B, C, prıp. D, E) os em bez kles tı. Cely zaod se bezel prakticky popame ti. Muzi me li traž idealnı linii dlouhou 6,4 km. Zeny mely kratsı traž ( idealnı linii 4,9 km), do 7. spolecnž kontroly bezely jako muzi, pak pres soji 8. kontrolu prımo na 13. spolecnou kontrolu a dale do cıle. 1. Hora k Martin 1:38:55 2. Nehasil Daid 1:41:06 3. S afarık Milan 1:46:03 Zlas tnı uznanı patrı: Kairatoi, ktery, jak sichni ıme, zde zrona neyrostl a presto dobe hl ne kdy i pres s echny moznosti az na 11. kontrolu, kde pro krece a dlouhy cas zdal. Mıroi Hrabetoi, ktery si nejıce uzıal zaod, byl na trati bezmala 5 hodin a nas el by sechny kontroly, kdyby mu je sbe raci te sne pred setme nım nesebrali. De kuji s em za pomoc pri sbe ru kontrol. Vlaža Nehasil, KOB Dřcın a HO Boletice Fotomapa oblasti Pıskona se zakreslenymi sektory Sektor Za odarnou & Nad panelakem Sektor Rokle Vıce info na strankach Foto č Radim Rulich, mapky Jarosla Jezek CAO News 7

8 Roklicka VŠtrna dıra Dubskž skaly byajı casto poazoany za nehodnž nası nastey, nebožjsou zde jen soliž neysokž kaky, zarostlž a ztracenž kdesi neprehlednych udolıch plnych kopri, ras eliny a bezu. Nepraem! VzdyŽje zde ıce jak 1300 lezeckych objekt, tedy masi a e zı, a nekterž z nich patrı mezi opradož geomorfologickž perly - a to nemyslıme zrona jenom Jestrebickou nebo Drazejoskou perlu, kterž majı tento prılastek prımo e sž m nazu. Treba Baron, Bech, DrazŠ anska ez, Fara n, Golem, Jochanan, Kardinal, Konrad, Kozeny zamek, Krızoa ez, Litome rickae z, Soı e z, Ve ze pratel prırody, Pazourkoae z, Salome, Vez Helgy, Welzenbachoa ez nebo Zly bratr, to s echno jsou e ze, kterž majı hodne co nabıdnout. Postupne am ne kterž z nich predstaıme. Jako prnı ybırame Vetrnou dıru Roklickž m udolı. Spodnı de tretiny eze jsou toreny typickym me kcım zlutym pıskocem (jako e ts ina e zı Roklici), rs ek torı prozelezne la cepice. Na rcholu najdete mnozstı miniaturnıch kulatych kremınk, zniklych ze traanım hrubsıho hornıho pıskoce. Jes te pred par lety byla e z zcela utopenamezi kroinami, brızy a jinž kere rostly i na skale. To uz je bohudık pryc č okolı udrzujı trampož z Hradku, e z ocistili nas te stı cas horolezci. Byla by s koda tž hle e ze, kdyby ji potkal osud nedalekž ho Cimburı, jehoz cast se predloni k li zrostlž douglasce zrıtilaß *Ve trna dıra Staracesta II; 1909, Ernst Lange JV hrana V; 1933, Walter Kleiner, A.Herter JZ hrana VI; 1937, Walter Kleiner U dolnı cesta VII; 1939, Walter Kleiner a F.Kleiner *SZ hrana VII; 1940, Walter Kleiner, T.Kleiner *Ens pıgl VII; , Karel Belina, J.Hofman, Z.Bezdıcek Meluzına VII; , Frantisek Za behlık, V.Za behlık Zatme nı slunce VII; , LubosMartınek, J.Hnilica st., M.Hnilica, M.S upka Zatme nı me sıce VIIb; , LubosMartınek, J.Hnilica st. Sopka Galeras ybuchla Foto č 2007 CNs Vetrna dıra. Sparou e stredu JV ste ny ede Staracesta II. Donedana byla na jejım rcholu nadhernastaranepopsanaknızka. Bohuzel s echny knihy Roklici sprace posbıral a mısto nich dal hnusnž lepenž ses itky, kterž se po par me sıcıch zme nily trhacı kalendar.. Ve z stojı zae ru udolı, te sne pod zrıceninou Pustž ho hradku a patrı mezi prnı ctyri dostoupenž rcholy Dubskych skalach. Starou cestu ylezl jiz roce 1909 Ernst Lange. Vede oterenou sparou JV ste ne a je to moznajedinapıskocoa dojka s kruhem. V letech 1933 az 1940 zde uradoal, Walter Kleiner. Mimochodem, Kleiner je trochu zahadna postaa sudetskž lezeckž historie. Soude podle jeho proystup por znu po celych Sudetach, byl ybornym lezcem tž doby, os em krome jeho jmž na o ne m neıme nic. (Treba nam ope t pom ze ne kdo z ctenar..) Dalsı lnu proystup zahajil nejpre roku 1974 Karel Belina a rok na to Frantisek Zabehlık. Poslednı de cesty ylezl na Ve trnou dıru mıstnı znalec LubosMartınek ze Ms ena. Celkem tedy dee t cest, e tsinou sedmicky. Podle zapis e rcholož knızce se nejcaste ji leze cesta Zatme nı slunce, obcas U dolka a nejıc samozrejme Staracesta. Ve ctrtek 17. ledna 2008, e 20 hodin mıstnıho casu, dos lo jizne od kolumbijskž metropole Bogoty k elikž erupci sopky Galeras, pri nız byly do ozdusı ychrleny tuny zhaž ho popela. Z me sta Pasto a okolnıch esnic, kterž lezı blızkosti ulkanu, bylo eakuoano pres osm tisıc lidı. Nas te stı se zatım pres okraj krateru neprelila smrtonosnalaa. Sopka Galeras (4276 m n.m.) chrlı oblaka zhaž ho popela. Obraz de siy i nadherny zaroenß Foto č tierralatina.blox.pl CAO News 8

9 Rekord seernıstšnš Eigeru Ve stredu 13. unora 2008 prekonal S ycar Ueli Steck s j lastnı rychlostnı rekord seernı ste ne Eigeru. Poe stnou, 1800 metr ysokou, ste nu, Steck ys loal za pouhopouhž de hodiny 47 minut a 33 sekund. Sž mu zame ru podrıdil s e. Trde trž noal, shodil pe t kilo te lesnž ahy a oproti predchozımu pokusu z roku 2007 zme nil i strategii. Rapidne zredukoal ybaenı na jedinou ledocoou yrtku, de karabiny se zamkem a de obycejnž a jeden nyt. K tomu 30 metr sedmi milimetrož sn ry. Byl jsem si jisty, ze stř nu mohu prele zt rychleji, i kdyz e spodnıch partiıch stř ny bylo mnozstısnř hu, ktere mř sta lo dost silň rıka Steck. Nad Třzkou spa rou uz ale byly podmınky perfektnı. Nejtřzsı partie byly suche a umoznoaly mi lezt dokonce bez rukaic.ň Steckoa rychlost jes te ıce ynikne, ue domıme-li si, kudy klasicka cesta seernı ste nou z roku 1938 ede. Jejı zdolanı obnası tž me r 4 kilometry lezenı! Ueli Steck (na snımku) se narodil 4. rıjna 1976 Emmentalu e s ycarskž m kantonu Bern a soucasnosti zije e me ste Ringgenberg. Sportoat zacal uz rannž m de tstı, ne kolik let se intenzine e noal lednımu hokeji. Pozde ji pricichl k horolezectı a ihned se projeil jeho obrosky skryty talent.. Foto č uelisteck.ch Pirmin Bertle: A muerte 9a Cesta A Muerte klasifikace 9a, ktera byla ıc jak deset let poazoana za nelezitelnou, se lednu t.r. dockala uz patž ho opakoanı. Postaral se o ne lezec z PeiĚenbergu s trochu nezyklym jmž nem Pirmin Bertle. Pirmin se narodil roku 1985 a e sž m denıcku se pys nı sedmi cestami klasifikace 8c a de ma 8c+. Siuransky klenot A Muerte si prne zkusil jiz pred de ma lety, ale az teš se mu podarilo cestu prelž zt. Horka puda oblasti Santa Linya Letos nı leden, e znamž s pane lskž oblasti Santa Linya, predznamenal eci prıs tı, kterž se mely stat. Nejpre Dani Andrada a Edu Marin prelezli, krome o ne co lehcıch sme r, cestu La fabela pa la enmienda 9a. Edu Marin pak pridal cestu La noena enmienda 9a+ a reklo by se, ze noa sez na se celku slibne rozıjı. Pak ale prijel brne nsky fenomž n jmž nem Adam Ondra a zacaly se prepisoat de jiny.. Foto č archi CNs Deset dnı, ktere otrasly lezecky m sštem! Vykony Adama Ondry be hem jeho ne kolikadennıho zajezdu do S pane lska hrubym zp sobem deklasoaly dosaadnı prelezy s ech soucasnych se toych he zd. Jeho sž rie 9a+, 9a+, 9a, 9a RP a 8c OS yrazı dech celž mu se tu a Adam se nekompromisne ujımamısta se tož lezeckž jednicky. To s e jeho patnacti letech!! Uz brzy se dozıme, co s echno se e s pane lskž oblasti Santa Linya lastne udalo. Zatım mame k dispozici jen ne kolik kusych se dectı z internetu, ale ta stojı za to: Be hem jedinž ho dne ylezl Adam Ondra RP cestu La Noena Enmienda 9a+ a k tomu pridal OS cesty Digital System 8c! Fam znı, neskutecnž.. Dalsı den, prelž zana tretı pokus cestu Fuck the System 9a. A o ctyri dny pozde ji opakuje proslulou cestu La Rambla 9a+. To sechno pred zraky konsternoanych mıstnak, cetne Daniho Andrady a Edu Marina.. Co bylo cera, uz neplatı. Tenhle Adam ylet obratil lezeckž de jiny zh ru nohama. Adame, klobouk dolu!! Foto č 2007 CNs..zareno! Foto č climbing.de Jirka Koséa Kostolnık odjel na praidelnž dotankoanı sil na slunnou Sicılii, aby pak mohl ope t tankoat pio do nas :o) Nebojte, je dobrž spolecnosti č Prca$, Matras a dalsı.. Foto č CNs CAO News 9

10 PrıbŠh MraencıŠze Antonın Nedal S tıhly, osame ly a nedobytny kyj č to je Mraencı e z Rajci. Tato krasnae z, jako jedinanebyla az do konce druhž se tož alky slezena, prestoze sou yzyaou nedostupnostı pritahoala s echny tehdejsı lezeckž he zdy a horolezci kolem nı krouzili, jako mlsnı psi. Dokrouzili az roce Toho roku ylezl jako prnı cloe k na Mraencı e z tehdy triadacetilety nadany mladık ze Sokolu Chabaroice Antonın Nedal (na snımku). Sam. Nikomu z jeho spolulezc se nepodarilo cestu prelž zt ani na druhž m, ztroskotali pokazdž jiz na lastnım nastupu. Proystup byl tedy na se te, ale na rchol se celž dalsı tri roky, pres radu pokus, nikdo nedostal. Nedaloa cesta byla nad jejich sıly. Prnı opakoanı se podarilo az 22. listopadu 1953 Rený Thornoi a Janu Kolınkoi. V zarı roku 1954 stanuli na rcholu Mraencı eze dalsı lezci. Aby se jim to podarilo, musel os em Gerhard Tschunko objeit klıc k jihoychodnı ste ne a ylž zt na rchol noou cestou. Se spolulezci M.Ba rou a F.Grasslem ji lakonicky nazali Vychodnı cesta. Tretı opakoanı Starž cesty se uskutecnilo lž te Vybojoalo ji lezeckž druzsto e slozenı Frantisek Bubla, Wolfgang Bruch, Rudolf Wokrzınek, Jarosla Pinc a Kurt Schrank. Gert Tschunko prelezl Starou cestu az roku 1959 s Wiliamem Kubincem a rok na to i Jarosla Mleza k s Frantiskem Chlumskym. Dnes na Mraencı ez ede celkem 10 cest a ariant. Zadna z cest se moc neleze, ez dal z staa jednou z nejmž ne nas te oanych celž m Rajci, prestoze je cestou k Sokolı e zi prımo na rane, stojı osamocene na pe knž m ronž m paloucku a matž me r dokonaly tar. Cım to? Mraencı ez (N 50Ú ', E 14Ú1.1724') Antonınu Nedaloi je uz 82 let a soucasnž dobe zije dome s pecoatelskou pž cı Chabaroicıch. O jeho slanž lezeckž minulosti nikdo neı, ani sestricky z pecoatelaku. Kdyz jej tam letos lednu nas tıil Karel Belina a on ytahl ze skrıne objemnaalba plna krasnych fotografiı ze skal i hor, byli jeho spolubydlıcı i os etrujıcı personal zjene zaskoceni a prne se doze de li ne co z jeho mladı a minulosti.. Stara cesta VIIb; 1949, Antonın Nedal (jis te n zdola). Te sne prao od JZ hrany ste nou dolea za hranu ke kruhu. Dolea do dıry a zh ru ke 2. kruhu. Zlea ste nou na rchol. Vychodnı cesta VIIb; , Gerhard Tschunko, M.Bara, F.Grassl. Z balanu u JV ste ny dopraa k 1. kruhu. Jemnou trhlinou pres 2. kruh a zlea ste nou na rchol. Mysliecka cesta VIIb; 1967, Heinz Skopec, D.Smejkal, E.Kolınko. V praž casti J ste ny zh ru do dıry a s ikmo dolea k 1. kruhu. Traerz dopraa na JV hranu ke 2. kruhu a ste nou na rchol. Varianta VIIb; , Jirı S lž gl (jis te n zdola). Od 1. kruhu dolea na hranu a tou na rchol. Sklepmistr VIIIa; , Milos Burys ek, V.Urban. Od 1.K Starž cesty prao hranou prımo na rchol. S iha cka cesta VIIIb; , Tomas S ihnos, V.Pes ek. Z hranou pres dk ke 2.K Vychodnı cesty a hranou, nebo ke 2.K Starž cesty a tou na rchol. Prıma arianta VIIb; , Pael Bucek, E.Melzer. Prımo ke 2.K Myslieckž cesty a tou na rchol. Hrana konfederace VIII; , Zdene k Weingartel, J.Cach. Od 1.kruhu Starž cesty prao hranou prımo na rchol. C. Krupskych zabija ku VIIb; pred r. 2000, Petr Holık x Tomas Riese. Z balanu prao od Myslieckž cesty ste nou pres 2 kruhy, ys e zpraa na rchol. Varianta Aprıl VIIc; , Karel Be lina, R.Schade. Od 1.K Vychodnı cesty pres dıru ke 2.K a ste nou na rchol. The Torre Traerse Foto č archi Antonına Nedala Ve ctrtek 24. ledna 2008 odpoledne, dotahli Rolando Garibotti a Colin Haley do uspe snžho konce jeden z elkych projekt, ktery cekal na zrealizoanı č traers sech e zı Torre Patagonii. Pritom pod ezemi cekali od poloiny ledna na lepsı pocası takž Alex a Thomas Huberoý se S ycarem Stephanem Siegristem, kterı se chystali ke stejnž mu podniku. 21. ledna se podmınky nepatrne zleps ily a Garibotti s Haleyem yrazili zdor tomu, ze Huberož i Siegrist hodnotili s ance jako nemoznž. Prnı cestou byla Exocet na nejnizsı Cerro Standhardt. Sestoupili do sedla Col dei Sogni, ylezli Spigolo dei Bimbi na Puntu Herron, sestup do Col de Lux, ystup na Torre Egger cestou Huber-Schnarf, dalsı sestup do Col of Conquest jiznı ste nou (Torre Egger's south face), a konecne ystup na Zkamene ly ykrik Cerro Torre kombinacı cest El Arca de los Vientos a "Ferrari" West Face. Poslednı sestup uskutecnili proslulou Kompresoroou cestou.. Rolando Garibotti a Colin Haley na rcholu Cerro Torre po dokoncenı poslednıho ystupu jejich excelentnıho podniku.. Foto č 2008 kairn.com CAO News 10

11 B o j e o H O R A M Z D A R ! Dalsızpra y.. Jak se situace yıjela usteckž oblasti popsal Standa Benes z horolezeckž ho oddılu HOSPUL U stı nad Labem:..Franta Koarık, nejdrıe narozeny c len "Ustecke uderne trojky", neydrzel muka c eka nı na prnı horolezeckou roc nı akci, a tak si radř ji s "bacily poıdal pod kanafasem". Presto ustecky HOSPUL yrazil na tradic nınooroc nıvrabinec silne sestař : Vera + Mıra Radoi, Milan Tyce, Standa Benes, Vıtek a dalsı. Letosnıproroc nıystupy byly opradu "poctiř odpracoane ", jak je idř t z prilozene fotografie: Dals ıznicene rcholoe knihy C trnactž ho rıjna lonskž ho roku se do Rajce ypraila skupinka sedmi lezc z Nemecka. Podle zapis ystoupili na tri eze: Cipıska, Hlasnž ho a Trpaslıka. Ve sech prıpadech dali rcholoou krabici do stojanku dnem zh ru. Bohuzel, po nich uz na rchol neylezl nikdo a to znamenalo pro rcholož knızky zkazu.. Vprao St.Benes- HOSPUL UL, leo jistic M.Tyce - HO Tisa. Vyrazy e tarıch aktž r po dobytı Jehly jsou myslım dostatecne ymlunž! Dojka Benes - Tyce nezaha lela a jestř tentyz den odpoledne stihla H.Z na Dřtske m masiu (nad Sa doem), a to c etnř dobre opec enych burt! Na zna mou CIMA - Brna, se ma lem letos zapomnř lo, takze az 20. ledna Pa cha (HOSPUL U stınad Labem). A Koza k - Mojzır, dne 25. ledna M.Tyce, St.Benes. Tentokra te pohoda, slunıc ko, +12ÚC... Je to skutecne tak te zkž pochopit, ze pokud se krabice s knızkou dado stojanu zh ru nohama, bude po prnım des ti nebo sne hu kniha na zmach?? Foto a ilustrace CNs Tak snad jsme ten poř stnej "osmic koej rok" rozjeli dobre...ň Tolik Standa Beneso yrelinach nedaleko U stı. V prnı poloine unora se ude lalo skoro jarnı pocası. Bylo sucho, teplo a obcas ylezlo i slunıcko. Vyschlž skaly nalakaly nate senž lezce i do zdalene jsıch oblastı. Darilo se Michalu Z eleznýmu, Jýnoi Paulu, Frantisku Z idoi i mnohym dalsım. Os em pak nabe hl na e c Karel Belina a bylo sloeno: Seznam skalp K.B. V poloine unora a uz kolem 120ti rchol.. Foto č archi Standy Benes e a CNs Psıkostel Prysku upresnšnıhistorie Tuto skalu objeil Pael Henke zae ru lonskž ho roku, pak premluil jednoho dobroolnıka a poloine prosince 2007 se skala poprž seznamila s akurtackou a byly ylezeny prnı sme ry. Pozde ji Pael dolezl rozde lanž projekty a mala zpraicka o tomto kwaku se objeila CAO News. Zdenek Kropa cek nas ale upozornil na to, ze tomto prostoru se drıe konaly orientacnı be hy, be hem kterych si skaly simli okolo padıcı lezci. Jejı rchol byl tedy urcite jiz zdolan nekdy minulosti, a proto bude jiste rozumnž, ze autor Starž cesty nebude uade n.. Foto č 2007 CNs CAO News 11

12 Noa klasifikacnıstupnice Serer Pure Bouldering pris el s narhem na zaedenı nož jednodussı klasifikace boulder. Jejich stupnice PB 1.4 mapouze ctyri stupne, do kterych se musı ejıt s echny obtıznosti: PB 1 - jde to hned PB 2 - jde to e ts inou celkem rychle PB 3 - jde to, ale ztuha a za dyl PB 4 - nejde to a b hı, jestli ne kdy p jde K stupnici uadı: U bouldroa nı jde hlanř o prekona nı nř jake ho smř ru nebo zla dnutınřkolika pohyb. Jde tedy o boulder samotny. Cıslo k boulderu tak nřjak patrı, ale je az nřkde zadu a rozhodnř by nemř lo byt motiacı k prelezu. Natoz, aby bylo prostredkem k posunu nř jake m zebrıc ku... Bouldering je o spojenıkamene a c loř ka, ne cısla a c loř ka. Proto by i klasifikace mřla ıc odra zet osobu prelezce a jeho na zor. Stane se tak, ze jeden boulder bude mıt od silnř jsıho lezce PB 2 a od slabsıho PB 3... proc ale ne?..ň Lze tezko predpokladat, ze by se PB 1.4 mezi lezci nejak masine ji prosadila. Vzdycky je tu totiz lž ty proe renž, neobycejne presnž a jes te o jeden stupen jednodussı hodnocenı cest: jde to, jde to blbe a nejde toß Zdroj: purebouldering.com z mnoha kemp, priat ci hotel, kterych je zde dostatek zhledem k tomu, ze se jednao yhlas enou lazenskou oblast. Bahratal? Bahratal! Na aktuality te nenıc as... a koho by zajımalo, ze Bahratalu lezeme uz mřsıc jenom trenka ch... prostř Maroko za bara kem...ň napsal lednu Jarda Jezek na sych strankach. Poslednı lednoy ıkend jsme si Jezouroa sloa prijeli oe rit na lastnı k zi. Nekecal.. Do tž to paradnı boulderož oblasti se dostanete snadno pres hranicnı prechod Petroicıch. V Hellendorfu odbocıte na Bahratal a na jeho konci pojedete sme r Bahra. Zde dolea udolım a po 2 km zahnete na Pirnu. Tady je hned u silnice, a mostku pro pe sı, mensı parkois te. Jste podstate centru, dal nejlž pe podle pr odce, treba toho z gulag-online.de. Schwarz & Weiss-Block, boulder Anfang 6A. Na prnı pohled PB 1 a nakonec z toho byl az PB 3. Ta klasifikace mane co do sebe :o) No a Roséa S tefa nek se zde zrejme elice dobre rozlezl, protoze unoru zacal kosit jeden te zky boulder za druhym: Labaku noy boulder The Itchy And Scratchy Show 8A+, dal na Petrohrade noinku Easy Rider 8B, e s ycarskž oblasti Chironico fles nul Dr.Jump 8A+ a pridal tri dalsı 8A+... Jak idno, yplatıse Bahratalu trochu potre noatě Foto č 2008 CNs V Praze zahrali The Cure Hned na parkois ti se potkaame s Veronikou Hazukoou a Roséou S tefa nkem. Spe chajı prımo do predem ybranž ho sektoru, my zacıname s rekognoskacı sektoru Schlachthof hned nad parkois te m.. Chıli tra, nezli se cloe k zorientuje, ale pak uz se bouldery hledajı celkem snadno. Pod 6A tu nenı skoro nic a ani 6A nemusı zdy nutne byt za PB 1 :o) Lezete-li bezne tezsı, najdete tu tž mer pıskocoy boulderoy raj. Vyberete si sme ry na slunci ( zime ) i e stınu (na lžto), delsı i jednokrokoky a i struktura skaly nabızı elkou rozmanitost. Ne sechny bouldery edou na rchol nejakž ho balanu, mnohž koncı dolezenım do urcenž ho chytu e e tsıch ste nach, nebo pokud je dolez do rbicnan. V udolı nenı pooleno biakoanı. Chcete-li biakoat, meli byste odjet za hranice chrane nž ho uzemı, nebo yuzıt ne ktery Sportonı hala na prazskž m Vystais ti, zcela zaplne natisıci fanous ky slozenž z ne kolika generacı, priıtala e ctrtek 21. unora 2008 britskou kapelu The Cure. Hrali yborne jako za starych cas, ale nejıce sž prıznice nadchli, jakmile nasadili snad nejdepresine jsı skladby ze sž, se toe proslulž, desky Disintegration.. Te m, kterym hudba The Cure pripada prılis temna, zkazal kdysi Billy Corgan ze Smashing Pumpkins: Vř tsina lidıjejich hudbu poazuje za temnou a depresinı, ale e mnř zdy yola ala naopak pocity stř stı. V te temnotř bylo nř co, co e mnř zbuzoalo prıjemne stay.." Foto stra nky The Cure CAO News 12

13 BŠlsky EVEREST Ve dnech 15. az 16. unora 2008 probe hla na ume lž ste ne HK Be la soute z Belsky EVEREST. Hlanımi organizatory zaod byli Martin Chmelar a Jan Pacina. Ucastnıci si yrazili na Eerest prımo od de cınskž ho nadrazı, kterž manadmorskou ys ku 178 metr. Pri rozdılu ys ky Eerestu a nadrazı, ychazı celkoays ka k ylezenı m. Pri pr me rnž džlce (ys ce) ste ny 7,6 m, ychazelo na kazdž druzsto pe knych 1144 ystup. Loni tuto s treku lezla ıte zna s tafeta pres 14 hodin.. V patek 19 hod se Belž ses ly tri danacticlennž kolektiy: HO Dopraa Decın pod lajkou HUDY sportu, faoritž z poradajıcıho HK Be laa CAO Decın. Te ch se ses lo jen sedm, takze narychlo shane li posily mezi naste nıky ste ny. Sehnali alespon ctyri lezce, a jak se ukazalo, ybornž. Pak byly rozlosoany cesty a lezecky marat n mohl zacıt. Od zacatku bylo jasnž, ze rekord padne. Tempo sech bylo strhujıcı, tžmer zadnž prostoje, nikdo se nes etril. Terminator Paouk jakoby cıtil tıhu pocetnıho oslabenı sž ho druzsta, a tak predade l ykony, nad kterymi z staal rozum stat. Zdraa soute ziaatmosfž ra brzy pohltila s echny. Kazdy tym nechal na ste ne s echno. Zıte zil tym CAO Decın rekordnım case 7 hodin 55 minut, druzı, rone z s ynikajıcım casem 8:17 hod, Sokol Be laa i tretı, z HO Dopray, se dostali pod magickou hranici deseti hodin. Cest sem uc astnık m a elky dık poradatel m!! Belsky EVEREST ď za odnı tymy CAO De cın č edoucı Jirı Cha ra Zlea stojıcı: Veronika Cerhoa, Petr Filip, Jirı Cha ra, Pael Cerny, Jan S ihnos, Ondrej Kraéoch, Jarosla Salaba, Sedıcı zlea: Pael Hornık, Milan S afarık, Petr Jıcha a Jan Jorda k Pr me r na jednu cestu: 25 sec.; Pr me rny e k: 33,91 Casy jednotliych seku minuta ch U SEK Dopraa DC Sokol Bela CAO DC VB - C I 6h 57min 5h 25min 5h 09min C I - C II 0,46 0,51 0,44 C II - C III 0,48 0,38 0,31 C III - C IV 0,37 0,27 0,38 C IV - Vrchol 0,50 0,56 0,51 Celkoy cas 9h 58min 8h 17min 7h 55min Poradı HO SOKOL BELA - edoucı Matej Bezdek Zlea stojıcı: Daid Peterka, Radek Kona s, Katerina Kozlıkoa, Martin Hofırek, Jarosla Hofırek, Martin Vanka t, Jirı Smital, Radek Vanka t, Sedıcı zlea: Jan Pacina ml., Jan Pacina st., Jan Kota, Ondra Soboda, Pala Pomicha lkoa, a Matej Bezdek Pr me r na jednu cestu: 27 sec.; Pr me rny e k: 25,00 Martin Chmelar & Jan Pacina A takhle zhodnotil sž dojmy Petr Jıcha z ıte znž ho tymu:..ıce nez samotne ıtřzstı mř potřsila skř la atmosfe ra za od, i kdyz ıtřzstı si samozrejmř azım. Dlouho jsem nř co takoe ho nezazil Ž to, jak tymu fungoala za jemna podpora, pozbuzoa nıse az do rana atd. Za to bych chtř l sem jestř jednou moc podř koat. Myslım, ze Petr Filip perfektnř oslail narozeniny, Jarosla Zela Salaba si zase uzil para dnırande, no a mnř se zase jednou zda sř t eselejsı..ň HO Dopraa De cın č edoucı Adýla Burdoa Abecedne : Matej Burda, Michal Burda, Edita Holeckoa, Josef Lazar, Palına Sedliska, Tereza Sedliska, Va cla Storzer, Petra Straussoa, Jirı S imunek, Jana S trajtoa a Jirı Séastny Pr me r na jednu cestu: 31 sec.; Pr me rny e k: 34,08 Foto č 2008 CNs CAO News 13

14 Zajımae fotografie z archiu H.W. Helmut Weigel prinesl de zajımaž fotografie znamych lezeckych osobnostı Hanse Heilmaiera a Hanse Baumgarta spolecne s Wernerem Neumeisterem, o kterych jsme na strankach CAO News jiz ne kolikrat psali. Papous porazıc ermyho!! Tahle bombastickazpraa jiz oblž tla s echny tiskož agentury. Filip Papous Kriinka senzacne porazil sobotu 2. unora 2008 s pickož ho boulderistu Martina Cermyho Cerma ka pri boulderoych zaodech na ume lž ste ne Prysku!! Hans Heilmaier (na lež m snımku) de lal proystupy zejmž na Sasku. U nas se zapsal ne kolika ystupy Labaku a na Tokani. Na praž fotografii prebırazjene pote seny Hans Baumgart zany Sepp ypasenž ho zajıce od prıtele Wernera Neumeistera. Baumgarta zname zejmž na jako spolulezce Willy Baudische, se kterym ude lali labskou Jeptis ku. Podılel se i na dalsıch proystupech, treba na Blızence nebo Pilatou e z Rajci. Pıskocoe y stupy roku 2007 C eskasekce webu EuroClimbing, je jiz da roky jedinym subjektem, ktery yhlas uje nejhodnotne jsı ystupy danž ho roku na pıskocoych skalach C R. I letos ybrala redakce EC nejlepsı zensky a muzsky ykon na pıskoci za rok Foto č archi CNs V zenach obhajila sž prenstı Jitka Ma zloa prelezem cesty Krok Sun Oposum Xc (fr 8a+) stylem PP. (Pripomenme, ze lonskž ho roku jı byl ude len titul za cestu Ztraceny sen Xc.) V kategorii muzi byl ybran Adam Ondra za prelez cesty Pe kna usta, oci zelenž XIc (fr 8b) stylem Flash. Vıte z m gratulujeme a redakci EuroClimbingu dekujeme, ze nezapomına na, pro ceskž lezce tak tradicnı, lezeckou disciplınu.. Pozor na Lesnıka :o) Zdroj cs.euroclimbing.com Papous ke sž mu ske lž mu ykonu skromne poznamenal: Skonc il jsem sestna cty z daceti deıti uc astnık. Cermy tam prisel, mıstnı poradatel Konwich mu rek: "A Cerma k, tak se ukaz!" Cermy si obul boty a pytel a za celej den bec nesa h na stř nu! Asi se stydř l nebo byl zranř nej... A tak sem ho lastnř porazil!ň Vysledkoa listina Ě Prysk Poradı Jmú no Klub Poc et bod 1. Standa Feigl HK Varnsdorf 144 (max.) 2. Honza Culek Slaie U stı n.l. 144 (max.) 3. Martin Tomas ek U stı nad Labem 144 (max.) 4. Zdene k Walter Geoplan C. Lıpa Erazim Kohak HK Varnsdorf Jakub Me kota CAO Euroclimbing LaŠ a Sıtek C eskalıpa Karel Vondrous C eskalıpa Jan Kuta HO USK Slaie Petr Jan Huba Zakupy Petr Hubacek SKAL Prysk Jirı Cetel Geoplan C. Lıpa Tereza Halıkoa Slaie U stı n.l Jirı Korn SKAL Prysk Jana Ols aroa SKAL Prysk Filip Kriinka U stı nad Lab Lukas Mistoler SKAL Prysk Daid Mikes SKAL Prysk nedokonc ili Foto č CNs HoryInfo stale kalitnšjs ıinformace Zly Lesnık rad trestaneposlus nž horolezkyne, kterž se rozhodly de lat Tisž cesty, aniz by se s nım predem poradilyß Ilustrace č Neprakta Informacnı horolezecky serer horyinfo.cz, projekt Petra Jandıka, se etabloal mezi nejzajımae jsı internetož stranky zabyajıcı se horolezeckou problematikou. Prinası mnohž zajımaž clanky a neustale plnı rozsahlou databazi cest i horskych tur. Z poslednıch prıspe k jmenujme naprıklad Ledoou trilogii Roberta Jaspera, clanek Ochrana Jizerskych hor praxi nebo cesko americky Hore Zdar 2008 na nadhernž Deils Tower e Wyomingu.. Zdroj horyinfo.cz CAO News 14

15 Noe lezecke casopisy NoaMontana ys la tentokrat o celych 8 stran silne jsı. Prectete si neco ze zpomınek Mirka S mıda, o prnım opakoanı RP prelezu alpskž ho superprasku Voie Petit, obsahly portrž t Iana Fialy nebo postoj Toma se Cady k pouzıanı magnž zia na pıskoci (mimochodem, da zerejne nž historickž dokumenty jsou hodne zajımaž ). Obcasnık pro indiidua a indiiduality Mantana, ydaany Horoklubem Chomuto, prinası zajımay rozhoor s ybornym kamaradem a horolezcem Jirım Jır ou Séastnym. Krome rozhooru m zete prostrednictım pe knych clank prozıt lednoy ylet do Labaku nebo nas tıit Belianskž Tatry.. Foto č CNs DŠtsky ması Do tž to stale jes te nož oblasti nedaleko Budoa, se dostanete pojedete-li z Ustı nad Labem po praž strane Labe, e si Sado (u penzionu Starafara) odbocıte dopraa pres koleje, kousek, pak dolea do kopce, na prede lu dopraa (po praž ruce konecnamhd bus c. 13) a stale nahoru (cca 1 km), na prnı odbocce dopraa (sme r Budo), cca 1,5 km a jste tam. Skaly se nachazı asi 70 metr lese po lež ruce - jsou ide t z cesty. Nenı to zde na ykony, ale je tam pohodož lezenı rodinnž ho typu, cetne de tı: cesty II - IV, se poctie (az moc) yborhakoanž (i ty dojky!!), lastnı zelezarstı podstate nenı potreba, jenom hafo press a lano. Vrcholoaknızka je lež casti nahore, je tu ohnis te i dostatek drea, na zaparkoanž auto je ide t... A pro nelezce - Budoe je jeden ze sedmi usteckych odopad, i kdyz tento je elmi maly. Standa Benes, HOSPUL UL C tyricıtka Petra Las toicky ml. V sobotu 9. unora 2008 oslail 40. narozeniny znamy lezec a proystupce Petr Pıtrs Lastoicka z Dolnıho Zlebu. Vzdy usme ay a pratelsky Pıtrs patrı do inentare Labaku. Dennızastaka na lezci.cz Patrı to k zabe hlž mu ritualu mnoha lezc č aktinıch i te ch e ysluzbe. Rano prijdou do prace, postaı si na kafe a nez se pustı do hory prace, mısto tradicnıch noin nayklym pohybem mysı rozkliknou sž ho oblıbenž ho lezce. Portal lezec.cz je denne plny zajımaych aktualit a noinek, hodne lidı si zde ede s j lezecky denıcek a pokud nahodou nenı zrona nejaky noy clanek, jes te tu jsou komentare pod te mi starsımi. Je prada, ze tım, jak se stranky dostaajı ke stale etsımu poctu zajemc, yrazio diskusıch pone kud zhrublo. Stale je zde ale dıky e tsı casti prispe atel udrzoana solidnı uroen. Od letos nıho roku posılila rady lidı stojıcıch za tımto sererem nas e ynikajıcı horolezkyne Simona Ulmonoa. Vs em, kterıuedli tyto stra nky ziot a starajıse o jejich bezproblú moy chod, patrıeliky dık!! Pıtrsi, prejeme s echno kra snú, hodne zdraı, energie a sil do dalsıho zdola a nırchol a mnoho ujetych kilometr na kole. Foto č archi Petra Las toic ky Nu, a jes tš nšco pro Jonas e :o) Jindrich Hudecek jun. V utery 15. ledna 2008 se narodil Jindrichu Hudy Hudeckoi syn Jindrich. Hudecek patril od mladı mezi neobycejne nadanž lezce a elice dobrym je i nynı, kdy stale jes te dokaze ys kolit nejednoho mistra. V tžto souislosti bude urcite zajımaž sledoat, zda jablko nepadlo daleko od stromu. Jm ž no Jindrich Hudecek je tak trochu zaazkem :o) Rodic m gratulujeme a s em prejeme hodne zdraı! By the way: Moznaby am neme lo uniknout, ze prodejnach HUDY sportu majı do konce unora garantoanou minima lnı sleu 30 % na es kerž oblecenı a ne kterž hadry se dajı sehnat dokonce i za poloinu!! To uz se yplatı.. Vybrali a hodnost posoudili kamara di z klubu... CAO News 15

16 V Y ROC I U NOR JirıKasak, HO TJ Dopraa Dřcın 7.2. Julius C ert Andel, Labska Stra n 9.2. Petr Pıtrs Las toic ka, Hudy sport Roman Vodouch Vodic ka, CAO Dřcın Vladisla Hynek Panc, Teplice Hans Nesheida, Nř mecko Lenka Souc koa, Dřcın Petr Pıtrs Koc ka, Dřcın Petr Hora c Hora k, CAO Dřcın Jindrich Hudy Hudec ek, HUDY sport Radek Fa bera, Dřcın Arnold Bernd, Nř mecko Vs em oslaenc m blahoprejeme a prejeme s e nejleps ı... -is- C EKA NA S. KALENDAR HOROLEZECKY CH A SPORTOVNICH AKCI Nenı dulezite yhrat ale zčcastnit se Jizersky cloek od 8:00 Oldrichoskž sedlo - setkanı HO LOKO Liberec a jeho prıznic u Kozy BorCup Ě OB, me reny trž nink orientacnım be hu, mısto Bynoec, kontakt Vladisla Nehasil tel , 9.3. Summitrun: Krkonos e - Sne zka, start 11 hodin +/-30 minut z nadmorskž ys ky 1000 m n.m. Prnı soute z z letos nı Alpiniady. Info Jan S lechta Mirasu sih, jarnı zpomınkoaakce, yjızš ka na kolech, poradamilan Mysık z KURsportu, tel , (predbe zny termın) Vıta nı letnıho casu, spolecensko-kulturnı akce k oslae letnıho casu. Mısto konanı bude upresne no. CAO News H o r o l e z e c k y c a s o p i s s e e r o c e s k eh o r e g i o n u T e l e g r a f i c k y : - Iana Iık Kubesoa hlası: Ma me dalsınoou jeskyni na Snřznıku!!!ň - Particka seeran z HO Boren, HO LOKO Teplice a CAO De cın yrazı za teplem do El Chorra. (A nede li tady padaly teplotnı rekordy +21ťC :o) - Jan Jýna Paul yuzil neobycejne teplž ho ıkendu k nas te e Saska. Na unor ylž zt RP IXb je celkem slus ny ykon!! - Martina Taborıkoa spolecne s Karlem Belinou objeli zbylž dominanty Stredohorı a ejhle č na Bandsteinu meli Horam zdar, prestoze na edlejsım Strazci Vanoa byli den predtım Teplicaci. Nestihli, nebo neylezli?? - V dolı Suchý Kamenice jsou stale zbytky po nedanž te zbe drea a tak je na tento krasny kout celkem smutny pohled.. - Jakub Miki Mekota rozjel prace nož m slibnž m projektu, prımo stredem obroskž ho preisu Modliž m dolu e sž m domoskž m Sojkoe. - Ve ctrtek 28. unora 2008 probe hne Ustı nad Labem e VS baru na kolejıch na Klıs i od 20:00 promıta nı fotografiı z cesty DZ C do Maroka. - Na Koza ku uz letos bylo ne kolik lezeckych druzste... Heslo na tento mesıc: Jsou lidý, co majı potıze s lezenım, a jsou lidý, co majı CAO News.. (Kalenda r akcı ma pouze informatinı charakter. Redakce nemuze rucit za jejich kona nı ani termıny. Je tedy osobnım za jmu kazdýho za jemce o cast kontaktoat poradatele a domluit se na podrobnostech prımo s nım.) S astne na raty preje za celou redakci CAO News Jirı Houba Cha ra V prıs t ım cısle CAO News Horolezectı podle Anderla Heckmaira Horkž noinky z El Chorra Boulderoasez na plnž m proudu Noinky z yrelin C eskž ho Stredohorı Nož cesty a samozrejme mnoho dalsıhoß Nezapomen! Prıs tıcıslo CAO News ycha zıjiz ! U POZORNE NI PRO C LENY CAO DE C IN CLENSKA SCHŘZE PROBEHNE VE STREDU 6. U NORA 2008 V RESTAURACI NA KOCANDE. NA PROGRAMU BUDE: LEZENI, LEZENIA ZASE LEZENI.. TES IM SE NA SETKANIS VAMI! CAO News č Horolezecky casopis seeroceskž ho regionu č VydaaHK CAO Decın č Pouze pro nitrnı potrebu oddıl č Sıdlo redakce: CAO News, VelkaVelen 68, De cın XXX, , Czech republic, sžfredaktor Jirı Chara, tel.: , webož stranky: - Sazba: OpenOffice Sponzorskž dary: /0600 CAO News 16

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

KURZ HOROLEZECTVÍ - část 6.

KURZ HOROLEZECTVÍ - část 6. KURZ HOROLEZECTVÍ - část 6. HO Baník Karviná, o.s. - 1 - OBSAH 1. NÁKRES CESTY 3 2. NÁZVOSLOVÍ SKALNÍCH TVARŮ 4 3. KLASIFIKAČNÍ SYSTÉMY 5 4. LITERATURA 6 Revize : 0 Datum : 06 / 2008 KEBRT Miloslav - 2

Více

ZPRAVODAJ KUFR a ÚSVIT Leden 2011 4., 11., 18., 25. úterý Sauna 14.-16. víkend Skalka 22. sobota Vlára Zpravodaj Kufru a Úsvitu Leden 2011.

ZPRAVODAJ KUFR a ÚSVIT Leden 2011 4., 11., 18., 25. úterý Sauna 14.-16. víkend Skalka 22. sobota Vlára Zpravodaj Kufru a Úsvitu Leden 2011. ZPRAVODAJ KUFR a ÚSVIT Leden 2011 4., 11., 18., 25. úterý Sauna 14.-16. víkend Skalka 22. sobota Vlára Zpravodaj Kufru a Úsvitu Leden 2011. strana 1 Milí kufráci a úsviťáci, Je 31. prosince a já se snažím

Více

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice! Matika I ja Když za čí ko ná hra ní, ma ti ka, to ne ní žád hle na ná še pa ni ka, po čí tá vy pa dá ní. to 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!.

Více

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240)

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240) 0 Jroslv Vrchcký I. (sbor tcet) Con moto tt.ii. dgo 0 VĚČNÉ EVNGELIUM (Legend 0) JOCHIM Kdo v dí n dě l, jk tí mrč Leoš Jnáček ny? Půl hvě zd m je skryt host nd o blč ný. Moderto Zs n děl nd be ze tí str

Více

JAK JSEM DOSTALA PRVNÍ LYŽE

JAK JSEM DOSTALA PRVNÍ LYŽE JAK JSEM DOSTALA PRVNÍ LYŽE V kraji pod horami prý děti přicházejí na svět s lyžemi na nohou. Já jsem se ale narodila bez nich. Mně je přinesl Ježíšek, když mi bylo pět let. Překvapil mě. Každý rok jsem

Více

Štěňátko štěká: haf, haf, haf, haf Jana udělala státnice! Haf! To mě těší!!! Haf, haf, haf, haf. Haf, haf, haf, haf. Haf, haf, haf, haf

Štěňátko štěká: haf, haf, haf, haf Jana udělala státnice! Haf! To mě těší!!! Haf, haf, haf, haf. Haf, haf, haf, haf. Haf, haf, haf, haf Štěňátko štěká: haf, haf, haf, haf Jana udělala státnice! Haf! To mě těší!!! Haf, haf, haf, haf A taky štěkám vše nejlepší k narozkám Sáře! Haf, haf, haf, haf Už známe termín letošního tábora! Bude 30.

Více

PRAVIDLA PRO VYBAVENÍ ZÁVODIŠTĚ

PRAVIDLA PRO VYBAVENÍ ZÁVODIŠTĚ PRAVIDLA PRO VYBAVENÍ ZÁVODIŠTĚ FR 1 FR 1.1 FR 1.2 FR 1.3 PLAVECKÁ ZAŘÍZENÍ Normy FINA pro olympijské bazény Všechna mistrovství světa (kromě mistrovství světa v kategorii Masters) a olympijské hry se

Více

Škola v přírodě Přimda III.A září 2008

Škola v přírodě Přimda III.A září 2008 Škola v přírodě Přimda III.A září 2008 Začal nový školní rok. Ze třídy nám odešli někteří spolužáci do jiných tříd nebo se odstěhovali. A zase nám přišli noví spolužáci parta hokejistů. Potřebovali jsme

Více

Jizerský Člověk 2012

Jizerský Člověk 2012 Jizerský Člověk 2012 Když Adam a Pepa přijeli naposledy z Jizerskýho Člověka plní zážitků a vysmátí, jak to bylo celý super, jak parádně si zalezli a pozdvihli jméno LKP ve světě krásným 8. místem (akorát

Více

Počet hráčů: 2-4 Věk: od 10 let Hrací doba: cca 45 minut. byliny = 3 body (5/5) lebka (0/10)

Počet hráčů: 2-4 Věk: od 10 let Hrací doba: cca 45 minut. byliny = 3 body (5/5) lebka (0/10) Počet hráčů: 2-4 Věk: od 10 let Hrací doba: cca 45 minut Obsah 200 destiček: 112 letních a 88 zimních destiček Potrava bobule = 1 bod (30 letních/30 zimních destiček) hlízy = 2 body (18/18) Vzácný majetek

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

Trasa 1R: délka 22 km, stoupání 654 m, klesání 356 m Jako trasa 1 plus návštěva rozhledny na Anenském vrchu.

Trasa 1R: délka 22 km, stoupání 654 m, klesání 356 m Jako trasa 1 plus návštěva rozhledny na Anenském vrchu. KČT Hlinsko pořádá 14. května 2016 autobusový zájezd Neratov Šerlich (Panské Pole Šerlich) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Název: O co nejvyšší věž

Název: O co nejvyšší věž Název: O co nejvyšší věž Výukové materiály Téma: Pevnost, stabilita, síly Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Jak se co dělá Věci a jejich původ (Suroviny a jejich zdroje) Předmět (obor): prvouka a přírodopis

Více

- 2 -

- 2 - VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V B R NĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽ E NÝ RSTV Í Ú STAV STROJÍRE NSKÉ TE C HNOLOG IE M M A FA CULTY OF ECHA NICA L ENGINEERING INSTITUTE OF NUFA CTURING TECHNOLOGY

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/08.0256 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/08.0256 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/08.0256 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Pilotní ověřování metodik pro výuku EVVO různých předmětů žáků v přírodním prostředí ZBRAŠOVSKÉ ARAGONITOVÉ JESKYNĚ A HRANICKÁ PROPAST

Více

ČÍSLO 67 25. září 2013

ČÍSLO 67 25. září 2013 Vydává Obecní úřad Potěhy pro občany obce ČÍSLO 67 25. září 2013 Obsah: 1. Informace z obce 2. Kulturní akce, jubilanti v IV. čtvrtletí 2013 3. ZŠ a MŠ Potěhy 4. TJ Sokol Potěhy 5. SDH Potěhy 6. Historie

Více

Pravidla Indiánské stezky

Pravidla Indiánské stezky sout ěž za měřená na ochran u přírod y a pa máte k, na tábor n ic ké a turistic ké d o vednosti pra v i d la soutěže soutěžní řád Pravidla Indiánské stezky Stezka je určena dětem, mládeži i dospělým ve

Více

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu.

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu. Cо aбstka 143 SbУбrka zaбkonuй cо. 377 /2001 Strana 7965 377 VYHLAб Sо KA Energetickeбho regulacоnубho uбrоadu ze dne 17. rоубjna 2001 o Energetickeбm regulacоnубm fondu, kterou se stanovуб zpuй sob vyбbeоru

Více

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv jiný 3. kde jsem 4. jak jsem se sem dostala 5. kde bydlím

Více

Na další číslo našeho nového časopisu se můžete těšit už začátkem ledna!!!

Na další číslo našeho nového časopisu se můžete těšit už začátkem ledna!!! Na další číslo našeho nového časopisu se můžete těšit už začátkem ledna!!! Vydal: DDM DOMINO Domažlice ve spolupráci se studenty VOŠ Číslo: prosinec 2010 Odpovědná osoba: Lenka Zimmerová Náklad: 100 Ks

Více

Tomáš Dvořák. V roce 2006 účinkoval jako jeden z tanečníků-celebrit v reality show České televize StarDance když hvězdy tančí.

Tomáš Dvořák. V roce 2006 účinkoval jako jeden z tanečníků-celebrit v reality show České televize StarDance když hvězdy tančí. Tomáš Dvořák Tomáš Dvořák (* 11. května 1972 Zlín) je český desetibojař, trojnásobný mistr světa a držitel bývalého světového rekordu a dosud druhého nejlepšího výsledku všech dob (8994 bodů, Praha 1999).

Více

POKYNY K SOUTĚŽÍM 29. 8. - 2. 9. 2012. EURO HRY DOKSY 2012, http://ehd.doksy.com

POKYNY K SOUTĚŽÍM 29. 8. - 2. 9. 2012. EURO HRY DOKSY 2012, http://ehd.doksy.com POKYNY K SOUTĚŽÍM 29. 8. - 2. 9. 2012 01. Cyklistika Hlavní rozhodčí: Radek Ženíšek, tel. 604 758 289 sobota - kriterium dvojic : start závodu v 18,30 hodin, k závodu nastupují za každý tým 2 závodníci

Více

MIKROREGION TELČSKO dodávka mobiliáře, herních a sportovních prvků - technická specifikace všech prvků vč. ilustračních obrázků

MIKROREGION TELČSKO dodávka mobiliáře, herních a sportovních prvků - technická specifikace všech prvků vč. ilustračních obrázků MIKROREGION TELČSKO dodávka mobiliáře, herních a sportovních prvků - technická specifikace všech prvků vč. ilustračních obrázků Mobiliář Mapový stojan: Stojan z akátového broušeného dřeva. Stabilní kůlová

Více

NÁŠ STÁT. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

NÁŠ STÁT. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_24_CJ3 NÁŠ STÁT Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková NÁŠ STÁT Celý svět je rozdělený na několik států (téměř 200).

Více

OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404

OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404 OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404 SPOLEČENSKÁ KRONIKA V červnu oslaví své narozeniny: Babica Jan, Kubečka Jiří, Kowalzce Zdeněk, Stehlík Antonín, Hajníková Miloslava,

Více

Měření změny objemu vody při tuhnutí

Měření změny objemu vody při tuhnutí Měření změny objemu vody při tuhnutí VÁCLAVA KOPECKÁ Katedra didaktiky fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze Anotace Od prosince 2012 jsou na webovém portálu Alik.cz publikovány

Více

Usnesení. Nevrlý Jaroslav, Ing., IČO: 13281330, nar. 17.3.1955, se sídlem Ocelíkova 672/1, 149 00 Praha 4 - Háje. vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU

Usnesení. Nevrlý Jaroslav, Ing., IČO: 13281330, nar. 17.3.1955, se sídlem Ocelíkova 672/1, 149 00 Praha 4 - Háje. vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU Usnesení Č. j. 099 EX 6830/12-109 Soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2, pověřený vedením exekuce na základě usnesení Obvodního soudu pro

Více

ROČENKA MINIKÁROVÉHO SPORTU

ROČENKA MINIKÁROVÉHO SPORTU ROČENKA MINIKÁROVÉHO SPORTU 2011 Ročenka 2011 2 SM AČR OBSAH I. Sportovní pravomoc, řízení minikárového sportu 5 II. Struktura a složení SM AČR 5 III. Organizační pokyny 6 IV. Mistrovství ČR ve slalomu

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Cvičení pro uvolnění ruky jsou určeny pro vzdělávání žáků v základní škole speciální a plně respektují

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. G. Technické normy a technická hlediska provozu

OSOBNÍ DOPRAVA. G. Technické normy a technická hlediska provozu OSOBNÍ DOPRAVA G. Technické normy a technická hlediska provozu 1. Druhy silničních vozidel stanovuje: a) zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích b) zákon č. 361/2000

Více

Václav Říha Šípková Růženka

Václav Říha Šípková Růženka Václav Říha Šípková Růženka Text byl volně upraven v Městské knihovně v Praze podle pohádky Václava Říhy z díla Zvířátka a Petrovští. Další pohádky naleznete online na www stránkách Městské knihovny v

Více

z 0 3a 0 0dosti o vyda 0 0n rozhodnut o um ste 0 3n stavby

z 0 3a 0 0dosti o vyda 0 0n rozhodnut o um ste 0 3n stavby 1 3Strana 6962 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 c 0 3. 503 / 2006 C 0 3 a 0 0stka 163 503 VYHLA 0 0 S 0 3 KA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobne 0 3js 0 3 0 1 0 0 u 0 0 prave 0 3 u 0 0 zemn 0 1 0 0ho r 0

Více

ekarolinka Hasičská zbrojnice v Trávničku

ekarolinka Hasičská zbrojnice v Trávničku Podještědský měsíčník Sdružení obcí Podještědí ekarolinka Ročník XVII. Číslo 5. Květen 2012 e Hasičská zbrojnice v Trávničku Z mikroregionu Již podle obrázku na titulní stránce je možno poznat, který měsíc

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚSTŘEDNÍ ODBORNÉ RADY HASIČSKÝCH SOUTĚŽÍ ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚSTŘEDNÍ ODBORNÉ RADY HASIČSKÝCH SOUTĚŽÍ ZA ROK 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚSTŘEDNÍ ODBORNÉ RADY HASIČSKÝCH SOUTĚŽÍ ZA ROK 2015 ÚORHS pracovala do V. sjezdu v tomto složení: Jan Aulický, Jiří Čech, Jan Fiedler, Tomáš Lefner, Zdeněk Prodělal, Jiří Rosenkranz,

Více

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012)

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Ve dnech 12. 15. 1. 2012 se MAS Střední Povltaví prezentovala na společném stánku se Svazkem obcí Milevska na brněnském veletrhu cestovního ruchu Regiontour

Více

TEORIE ZÁVISLOSTI, VZTAHY, PRÁCE S DATY ČTENÍ A INTERPRETACE DAT - TŘÍDĚNÍ A EVIDENCE

TEORIE ZÁVISLOSTI, VZTAHY, PRÁCE S DATY ČTENÍ A INTERPRETACE DAT - TŘÍDĚNÍ A EVIDENCE TEORIE ZÁVISLOSTI, VZTAHY, PRÁCE S DATY ČTENÍ A INTERPRETACE DAT - TŘÍDĚNÍ A EVIDENCE Musíš zvolit vhodnou formu evidence a údaje přenést do tabulky. V některých úlohách eviduješ pouze objekty, v jiných

Více

JANA ČERMÁKOVÁ. Vytvořeno pro žáky s lehkou mentální retardací

JANA ČERMÁKOVÁ. Vytvořeno pro žáky s lehkou mentální retardací Identifikátor materiálu: EU 4 33, příběh Tématická oblast: český jazyk - literatura 1. ročníku Materiál obsahuje dva pracovní listy. Úkolem prvního listu je čtení s porozuměním, úkolem druhého listu je

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku Prodávající: a I. Smluvní strany Mgr. Pavel Klán Praha 1 Malá Strana, Jánský vršek 9 na základě usnesení Krajského obchodního soudu v Praze

Více

Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!!

Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!! Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!! Jak na učitele -Nebuď drzý. -Vždy se chovej slušně. -V přítomnosti učitele (jakéhokoli dospělého)

Více

Mez národní leti t b lo zapln no letadl. Vel ký lustr se rozzá il. sv tl Vos se brání ihadl. Po neb plují mrá ky. Na Lab se

Mez národní leti t b lo zapln no letadl. Vel ký lustr se rozzá il. sv tl Vos se brání ihadl. Po neb plují mrá ky. Na Lab se Písemná práce z eského jazyka 1. Diktát:.......... 2. Dopl správn y-ý i-í Mez národní leti t b lo zapln no letadl. Vel ký lustr se rozzá il sv tl Vos se brání ihadl. Po neb plují mrá ky. Na Lab se zv ila

Více

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE Č. J., SPISOVÁ ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 18.05.2015 OD/633/15/LK Ing.Koubek / 301 24.06.2015 R O Z H O D N U T Í

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE Č. J., SPISOVÁ ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 18.05.2015 OD/633/15/LK Ing.Koubek / 301 24.06.2015 R O Z H O D N U T Í Vypraveno dne: VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE Č. J., SPISOVÁ ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 18.05.2015 OD/633/15/LK Ing.Koubek / 301 24.06.2015 R O Z H O D N U T Í povolení uzavírky silnice a nařízení objížďky

Více

Pokud bude existovat ruská armáda, bude i Rusko. Toto přísloví skutečně platí.

Pokud bude existovat ruská armáda, bude i Rusko. Toto přísloví skutečně platí. Pokud bude existovat ruská armáda, bude i Rusko. Toto přísloví skutečně platí. Ale ani v současnosti nelze zapomínat na velké bitvy minulosti, ve kterých hrdinové bojovali za svobodu svou i jiných. S napětím

Více

o omezení vstupu z důvodu ochrany přírody

o omezení vstupu z důvodu ochrany přírody Správa Krkonošského národního parku - Veřejná vyhláška - Vrchlabí 3.12.2012 č.j. KRNAP 09515/2012 Správa Krkonošského národního parku ve Vrchlabí (dále jen Správa ) jako orgán státní správy ochrany přírody

Více

Řešení: Dejme tomu, že pan Alois to vezme popořadě od jara do zimy. Pro výběr fotky z jara má Alois dvanáct možností. Tady není co počítat.

Řešení: Dejme tomu, že pan Alois to vezme popořadě od jara do zimy. Pro výběr fotky z jara má Alois dvanáct možností. Tady není co počítat. KOMBINATORIKA ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Příklad 1 Pan Alois dostal od vedení NP Šumava za úkol vytvořit propagační poster se čtyřmi fotografiemi Šumavského národního parku, každou z jiného ročního období (viz obrázek).

Více

Usnesení. vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU O PROVEDENÍ ELEKTRONICKÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY NEMOVITÝCH VĚCÍ II.

Usnesení. vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU O PROVEDENÍ ELEKTRONICKÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY NEMOVITÝCH VĚCÍ II. Č.j. 099 CD 7190/14-10 Usnesení Soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2, oprávněný dle 76 odst 2 zák. 120/2001 Sb. (exekuční řád) k provedení

Více

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 11 OBSAH Ú vod... I 7 In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 T h a n a to p s y c h o lo g ie...20 T hanatosociologie... 22

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

É ú ž ž č ž ů ý ů ř ů ý ň ú ň č ůč Ž ř č ý ů Í ý č Ž ř č ř č ší ý ů ř š š ů ř Ž š ů č č ň Í ý ř š š č Ž š š ý č Ž č š ú Ž ř Š Ž Í ů ř č š č č ůč Ž ř Í č č ý Í ř ý č š Ž Š š Ž ř č Í ý úč ý ý ř š ý š ř Ž

Více

Mňau, mňau, mňau!!! Taky se těšíte na tábor? Já moc a moc. Mňau, mňau, mňau!!! Mňau, mňau, mňau!!!

Mňau, mňau, mňau!!! Taky se těšíte na tábor? Já moc a moc. Mňau, mňau, mňau!!! Mňau, mňau, mňau!!! Štěňátko štěká: Vše nejlepší k narozkám Starcovi a Veverkovi!!! Mňau, mňau, mňau!!! Taky se těšíte na tábor? Já moc a moc. Mňau, mňau, mňau!!! Tak nám přineste přihlášky na tábor a pošlete penízky, ať

Více

Obsah. P ře d m lu va...11

Obsah. P ře d m lu va...11 Obsah P ře d m lu va...11 1 / Péče o z ra lo u p le ť... 15 Co je to zralá p le ť... 15 Některé pověry v používání k o s m e tik y...17 Vypadat dobře bez ohledu na v ě k... 18 Ve d v a c e ti...18 Ve t

Více

Loupensko - Dračí hřeben - sever

Loupensko - Dračí hřeben - sever Lezecký průvodce H.O.K.N. 2007-1 - Popis oblasti: Sektor Dračí hřeben - sever se nachází v rámci oblasti Loupensko, nedaleko obce Lužany na Plzni-jihu. Úvodem je třeba předeslat, že stejně jako v celé

Více

PROSINEC 2014 ADVENT PLNÝ ANDĚLŮ BABIČKY A DĚDEČKOVÉ DO ŠKOLY

PROSINEC 2014 ADVENT PLNÝ ANDĚLŮ BABIČKY A DĚDEČKOVÉ DO ŠKOLY PROSINEC 2014 ADVENT PLNÝ ANDĚLŮ Celý prosinec se nesl v andělské náladě. Ve školce po celý advent poletovaly dvě velké andělky obklopené spousty malých andělíčků. BABIČKY A DĚDEČKOVÉ DO ŠKOLY Jelikož

Více

Matematický KLOKAN 2009 www.matematickyklokan.net. kategorie Benjamín

Matematický KLOKAN 2009 www.matematickyklokan.net. kategorie Benjamín Matematický KLOKAN 2009 www.matematickyklokan.net kategorie Benjamín Úlohy za 3 body 1. Hodnota kterého výrazu je sudé číslo? (A) 200 + 9 (B) 200 9 (C) 200 9 (D) 2 + 0 + 0 + 9 (E) 2 0 + 0 + 9 2. Kolik

Více

Nové druhy kování Průmyslová sekční vrata Hloubka 67 mm Montážní údaje: stav 01.04.2016

Nové druhy kování Průmyslová sekční vrata Hloubka 67 mm Montážní údaje: stav 01.04.2016 Nové druhy kování Průmyslová sekční vrata Hloubka 67 mm Montážní údaje: stav 01.04.2016 Obsah Přehled obsahu Strana Popis výrobku 4 5 Přehled technických údajů 6 Přehled druhů kování 7 8 SPU 67 Thermo

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012 Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012 Obsah 1, Zpravodajství Úvod Zahájení školního roku Den bez aut Vodácký seznamovací kurz Anketa Co nás čeká v dalších měsících 2, Sport

Více

Radovan Kucha - severní st na Eigeru

Radovan Kucha - severní st na Eigeru Radovan Kucha - severní st na Eigeru 2. zá í je to 49 let Rozhovor na Horyinfo http://www.horyinfo.cz/view.php?cisloclanku=2008100021&nazevclanku=radovan-kucharslavi-osmdesate-narozeniny S Radovanem Kucha

Více

Příprava na vyučování Výchovy k občanství a Dramatické výchovy s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Pohádkový les 2.

Příprava na vyučování Výchovy k občanství a Dramatické výchovy s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Pohádkový les 2. Příprava na vyučování Výchovy k občanství a Dramatické výchovy s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Pohádkový les 2 Stručná anotace učební jednotky Žáci 6. ročníku ve 4 5členné

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK . 614/085/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK . 614/085/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. 614/085/2011 o cen obvyklé rodinného domu.p. 751, na pozemku. parc. 4341. p íslušenství a pozemk. parc. 4341,. parc. 4342, k.ú. Jirkov, obec Jirkov, zapsáno na LV. 298 u Katastrálního

Více

PROPOZICE krajského kola soutěže družstev SDH SH ČMS v požárním sportu v roce 2014 ve Zlínském kraji

PROPOZICE krajského kola soutěže družstev SDH SH ČMS v požárním sportu v roce 2014 ve Zlínském kraji PROPOZICE krajského kola soutěže družstev SDH SH ČMS v požárním sportu v roce 2014 ve Zlínském kraji Soutěž se uskuteční pod záštitou hejtmana Zlínského kraje a starosty obce Horní Lideč Termín konání:

Více

Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Zámecké listy

Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Zámecké listy Domov Pod Lipami Smečno poskytovatel sociálních služeb Číslo 53. září 2014 Zámecké listy Děti a škola v 19. století Od vydání tereziánského školního zřízení roku 1774 se stala škola běžnou součástí každodenního

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU o provedení elektronické dražby nemovitých věcí

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU o provedení elektronické dražby nemovitých věcí Číslo jednací: 120 EX 11206/13-175 v. s. oprávněný: 5807099593 č.j. oprávněný: 5807099593 U S N E S E N Í JUDr. Dalimil Mika, LL. M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy se sídlem Za Beránkem 836,

Více

Zápis z 2. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 27. listopadu 2006

Zápis z 2. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 27. listopadu 2006 Zápis z 2. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 27. listopadu 2006 Přítomni: Zdeňka Marková, Stanislav Marek, JUDr. Jana Havlíková, MUDr. Zdeněk Kadlec, Marela Krupicová, Josef Sokolíček

Více

Západní Krkonoše 15.12.2009

Západní Krkonoše 15.12.2009 Motto: Když cestují, zvláště nyní, maximálně využívám svobodu, kterou mám. Nemám rád rutinu, stereotyp, nudu. Mám rád změnu, nevědět co nastane za chvíli, zítra, kde budu nocovat, koho nového potkám. Západní

Více

Společná fota na straně

Společná fota na straně Ty největší hlody již na straně 2. Společná fota na straně 4. Více na straně 8. Jak jistě každý z Vás ví, v letošním roce se v Praze, ve dnech 5. a 6.7, konal XV. Všesokolský slet, který byl vyvrcholením

Více

Šok (školní občasný klebetník ) číslo 11, školní rok 2009/2010. www.zshornicka.cz

Šok (školní občasný klebetník ) číslo 11, školní rok 2009/2010. www.zshornicka.cz www.zshornicka.cz Slovo pana ředitele: Milí žáci a čtenáři ŠOKu, před několika dny jsme společně zahájili školní rok 2009/2010. Vám, žákům, nezačala jen školní práce. Byly zahájeny i činnosti zájmového

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 1. 2014 Bod pořadu jednání: Protokol z kontrolní akce "Kontrola výběru poskytovatelů revolvingového úvěru z pohledu

Více

DIO etapa 1.1P+L (Přehledná situace)

DIO etapa 1.1P+L (Přehledná situace) DIO etapa 1.1P+L řehledná situace 1 Detail 4 Detail 3 Detail Detail Detail 10 Detail 9 Detail 8 Detail 1 Detail 6 Detail Detail 5 DIO etapa 1.1P (Detail 1 cca 1600 m PRH IS RH MIMO VOZIDEL STVBY E13 (MIMO

Více

21. ročník celoroční sportovní soutěže obcí VESNICKÉ SPORTOVNÍ HRY 2016 o putovní pohár pro nejsportovnější obec střední Evropy a okolí

21. ročník celoroční sportovní soutěže obcí VESNICKÉ SPORTOVNÍ HRY 2016 o putovní pohár pro nejsportovnější obec střední Evropy a okolí Sportovní soutěž obcí VSH 2015 celkové propozice 1 / 5 21. ročník celoroční sportovní soutěže obcí VESNICKÉ SPORTOVNÍ HRY 2016 o putovní pohár pro nejsportovnější obec střední Evropy a okolí Přehled hlavních

Více

Duchové NIAGARY pravidla k rozšíření

Duchové NIAGARY pravidla k rozšíření 1 Duchové NIAGARY pravidla k rozšíření Nová dobrodružství pro 3-6 dobrodruhy hledající drahokamy (doporučený věk: 8+; předpokládaná hrací doba 30-45 min.) Toto rozšíření vyžaduje základní hru NIAGARA.

Více

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO NÁVRH VARIANT 2 3 URČENÍ STUDIE 3 4 NÁVRHY ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTI 3

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO NÁVRH VARIANT 2 3 URČENÍ STUDIE 3 4 NÁVRHY ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTI 3 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO NÁVRH VARIANT 2 3 URČENÍ STUDIE 3 4 NÁVRHY ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTI 3 4.1 AD 1) OPATŘENÍ KE ZKLIDNĚNÍ VJEZDU DO OBCE ULICE ROZTOCKÁ... 3 4.1.1 Popis

Více

Směrnice pro vedení, vypracování a zveřejňování bakalářských prací na Vysoké škole polytechnické Jihlava

Směrnice pro vedení, vypracování a zveřejňování bakalářských prací na Vysoké škole polytechnické Jihlava Vysoká škola polytechnická Jihlava Č. j. KR/11/00111 11/02088 Směrnice pro vedení, vypracování a zveřejňování bakalářských prací na Vysoké škole polytechnické Jihlava Úvod Tato směrnice obsahuje základní

Více

ZPRAVODAJ Vč divize. Výsledky 21. kola:

ZPRAVODAJ Vč divize. Výsledky 21. kola: Společná STK KKKS a PKKS ZPRAVODAJ Vč divize Číslo 21 - ročník 2008/09 Trutnov 04.04.2009 Zpracoval : I.Kulich Pokud dobře počítám, je rozhodnuto o vítězství. Vítězem Východočeské divize ročníku 2008-9

Více

Pokud se vám tyto otázky zdají jednoduché a nemáte problém je správně zodpovědět, budete mít velkou šanci v této hře zvítězit.

Pokud se vám tyto otázky zdají jednoduché a nemáte problém je správně zodpovědět, budete mít velkou šanci v této hře zvítězit. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Určitě víte, kde leží Sněžka, Snad také víte, kde pramení Vltava, kde leží Pravčická brána, Černé jezero nebo Prachovské skály. Ale co třeba Nesyt, jeskyně Šipka, Pokličky nebo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 KYNOLOGICKÝ KLUB DRAHELČICE RUDNÁ, O.S. Obsah ÚVODNÍ SLOVO...3 DŮVOD EXISTENCE A CÍLE OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ...3 LIDÉ V OBČANSKÉM SDRUŽENÍ...4 ČINNOST V ROCE 2009...4 Výcvik základní poslušnosti

Více

Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava

Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava na běžeckých lyžích Základními prvky nazýváme prvky elementární přípravy a pohybových dovedností, jejichž zvládnutí

Více

Zkouška Jestliže 17 % z 215 t je 36,55 t, potom 83 % z 215 t je 215 t 36,55 t = 178,45 t.

Zkouška Jestliže 17 % z 215 t je 36,55 t, potom 83 % z 215 t je 215 t 36,55 t = 178,45 t. Úlohy na procenta Řešíme buď: Přes jedno procento. Užitím vzorce č = z. p, kde č je část základu odpovídající danému počtu procent, z je základ, p je počet procent odpovídající dané části základu vyjádřený

Více

Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem

Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem Líba Fáryová organizuje Ondrovy výšlapy už několik let. Občas jsem měla touhu se přidat, ale já jsem více přemýšlivý než sportovní typ. V červnu 2012 jsem si přece

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Shrnutí činnosti za rok 2013. Konkrétní spolupráce se ZŠ Nový svět v Opavě

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Shrnutí činnosti za rok 2013. Konkrétní spolupráce se ZŠ Nový svět v Opavě VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Shrnutí činnosti za rok 2013 V roce 2013 občanské sdružení Montessori Opava pokračuje v naplňování základního účelu, pro který bylo založeno, a to vytvoření platformy pro činnost

Více

Průvodní zpráva. 1. Identifikační údaje objektu. 2. Zdůvodnění studie. a) Stavba:

Průvodní zpráva. 1. Identifikační údaje objektu. 2. Zdůvodnění studie. a) Stavba: 1. Identifikační údaje objektu a) Stavba: Název : Průvodní zpráva Zakázkové číslo : ZESA spol. s r.o. 12-13 Místo : Kat. území : Druh stavby : Technická studie II. etapy dopravního řešení třeboňského úseku

Více

Letní lezení ve Francii

Letní lezení ve Francii Letní lezení ve Francii Někomu se možná může zdát, že jet lézt do Francie v létě je trochu šílené. Neříkám, že ne,ale určitě se tu dají najít krásné oblasti, kde si můžete pohodově zalézt, vykoupat se,

Více

S Poštovní spořitelnou do finále Středočeský kraj, Pňov Předhradí, 1. turnaj 17. a 18. května 2008

S Poštovní spořitelnou do finále Středočeský kraj, Pňov Předhradí, 1. turnaj 17. a 18. května 2008 S Poštovní spořitelnou do finále Středočeský kraj, Pňov Předhradí, 1. turnaj 17. a 18. května 2008 O víkendu 17. a 18. května proběhl na našich kurtech první díl ze série regionálních turnajů Středočeského

Více

8 Příloha. Schéma 1: Sémantická struktura lexému šedý v pojetí K. Waszakowé. 1. sémantický okruh příroda svět rostlin

8 Příloha. Schéma 1: Sémantická struktura lexému šedý v pojetí K. Waszakowé. 1. sémantický okruh příroda svět rostlin 8 Příloha Schéma 1: Sémantická struktura lexému šedý v pojetí K. Waszakowé 1. sémantický okruh příroda svět rostlin 1.1. části rostliny vykazující šedé zbarvení 1.1.1. terminologicky (paličkovice šedá,

Více

Pravidla lezení v pískovcových skalních oblastech v echách

Pravidla lezení v pískovcových skalních oblastech v echách Pravidla lezení v pískovcových skalních oblastech v echách Zm na pravidel schválená Valnou hromadou HS, o.s., dne 21.3. 2009 Preambule Horolezci ctí krásy a hodnoty p írodou vytvo ených skalních útvar

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0761-197/2014 NEMOVITÁ VĚC: Podíl 1/4 rodinného domu Mochov č.p. 202 včetně příslušenství a pozemků Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Praha-východ, obec

Více

ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ MORAVA

ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ MORAVA ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ MORAVA prosinec 2012 Číslo: 8/2012 ZDARMA SPORTOVNÍ ÚSPĚCH MLÁDEŽE V sobotu 1. prosince se konal jeden z turnajů O pohár Králického venkova, který pořádala Komise pro Osadní výbory

Více

Pravidla lezení v pískovcových skalních oblastech v echách

Pravidla lezení v pískovcových skalních oblastech v echách Pravidla lezení v pískovcových skalních oblastech v echách Preambule Horolezci ctí krásy a hodnoty p írodou vytvo ených skalních útvar a jedine ných skalních st na území eské republiky i kdekoli jinde

Více

VYSOČINOU K TELČI aneb Od rakouských hranic

VYSOČINOU K TELČI aneb Od rakouských hranic Klub českých turistů v TELČI pořádá ve dnech sobota 3. listopadu 2012 42. ročník dálkového pochodu VYSOČINOU K TELČI aneb Od rakouských hranic neděle 4. listopadu 2012 35. ročník dálkového pochodu Cestou

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Poznáš mě? Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_38_03 Tématický celek: Gramatika, skladba, sloh Autor: Mgr. Jarmila

Více

Průzkum dopravy v ulicích Pod Vinohrady a Havlíčkova

Průzkum dopravy v ulicích Pod Vinohrady a Havlíčkova Průzkum dopravy v ulicích Pod Vinohrady a Havlíčkova Město Kuřim Zodpovědný řešitel: Ing. Martin Smělý Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemních komunikací prosinec 211 1. Identifikační

Více

Vývoj meteorologické stanice na Vančici od roku 2009 a její přístrojové vybavení

Vývoj meteorologické stanice na Vančici od roku 2009 a její přístrojové vybavení Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Vývoj meteorologické stanice na Vančici od roku 2009 a její přístrojové vybavení Závěrečná práce Vedoucí práce: Ing. Michal Heczko Autor

Více

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení?

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení? březen 2009 Kvůli permanentní nejistotě s vízy nemůže být mongolská komunita v ČR stabilní a rozvíjet se. Rozhovor s Ariunjurgal Dashnyam, ředitelkou Česko-mongolské společnosti Abstrakt: Tereza Rejšková

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Kategorie: Finále Místo konání: Seniorky Vrchlabí Datum: 3. 4. května 2014 Semifinále Místa konání: Ústí n.l., Strakonice, Vracov, Přelouč

Více

Z á p i s. z 48. jednání Rady města konané 1.3.2006 v Plasích PROGRAM JEDNÁNÍ

Z á p i s. z 48. jednání Rady města konané 1.3.2006 v Plasích PROGRAM JEDNÁNÍ Z á p i s z 48. jednání Rady města konané 1.3.2006 v Plasích Přítomni: Mgr. Miloslav Hurt - starosta Karel Mařík - místostarosta Ladislav Urban místostarosta Zdeněk Hanzlíček radní Ing. Miloslav Vaňourek

Více

Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015

Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015 Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015 Přítomni: Mgr. Martykánová, PhDr. Brázda, Mgr. Čoupek, PhD., Bc. Dostálek, p. Víchová, Mgr. Pavlicová, p. Prachman, p. Střelcová Omluven:

Více

2.3.6 Vektory - shrnutí

2.3.6 Vektory - shrnutí .3.6 Vektory - shrnutí Předpoklady: 0070 Pomůcky: lano, tři knížky, závaží 5 kg Pedagogická poznámka: V úvodu řešíme poslední příklad z minulé hodiny. Př. : Jirka s Honzou nesou společně tašku. Jirkovo

Více

I nohy si chtějí hrát! (cvičení nejen pro děti)

I nohy si chtějí hrát! (cvičení nejen pro děti) I nohy si chtějí hrát! (cvičení nejen pro děti) Máte doma děti a nevíte, čím je motivovat, přitáhnout ke cvičení a zapojit některé aktivity do jejich dne? Mám pro vás sadu cvičení, které se dají velmi

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku I. Smluvní strany Prodávající I: Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s. se sídlem Praha 4 - Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 00 IČ: 29414873

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 5. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 18.02.2015 91/5/RM/2015 - smlouva o budoucí smlouvě kupní Rada města navrhuje zastupitelstvu města rozhodnout

Více

Srbská Kamenice tipy na výlety pro školní kolektivy

Srbská Kamenice tipy na výlety pro školní kolektivy Srbská Kamenice tipy na výlety pro školní kolektivy Milá školičko, na školku v přírodě pojedete do Srbské Kamenice v Českém Švýcarsku. Zavítáte do krajiny tak malebné, jakou znáte z pohádek Pyšná princezna

Více