Kontakt v SK: Štůrova 76/11, Dubnici nad Váhom tel fax: H Y D R A U L I K A H Y D R O M O T O R Y

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kontakt v SK: Štůrova 76/11, 01 841 Dubnici nad Váhom tel. +421 911 333 967 fax: +421 424 428 095 H Y D R A U L I K A H Y D R O M O T O R Y"

Transkript

1 R Y, C K É N Á D R Ž E B L O K Y H Y D R U L I C K É O Z V D Ì È E O K U M U L Á T O R Y, V É G I C K É HYDROCOM P O T R U B Í D Ì È E P R O P O R C I O N Á L N Í H Y D R U L I C K É H Y D R U L I C K É P O H O N Y L T R È N Í S C Í V L O Ž K Y P O T R U B Í V É V E S T V N É G I C K É T L K O V É R O Z V D Ì È E H Y D R U L I C K É M O B I L N Í P O H O N Y H Y D R U L I C K É P Ø Í S L U Š E N S T V Í V E N T I L y P R O P O R C I O N Á L N Í V L O Ž K Y S C Í R O F I L M O B I L N Í R O H Y D R O M È E R P D L K U M U L Á T O R H Y D R U L I C O D P D N Í V E S T V N É R O Z V T L K O V É L O G R O Z V D Ì È E R O Z V D Ì È E D O M E Z I D E S K O V M O B I L N Í H Y D R U L I K P Ø Í S L U Š E N S T V Í G R T L K O V É P O T R U B Í G R E G Á T Y H Y P Ø Í S L U Š E N S T V Í B L O K Y L O G I C K É R O Z V D Ì È E Y D R U L I K R E G Á T Y P O H O N Y M E Z I D E S K O V É L O G M O B I L N Í N Á D R Ž E R O Z V D Ì È E R O Z V D Ì È E È E R P D L D O R O Z V T L K O V É R O Z V D Ì È E O D P D N Í D O M E Z I D E S K O V S Y S T É M Y H Y D R U L I C K É B L O K Y D Ì È E V E S T V N É P Ø Í S L U Š E N S T V Í K U M U L Á T O R Y, N Á D R Ž E O F I L T R È N Í È E R P D L È E R P D L Í H Y D R U L I C K É R O H Y D R O M O T O R Y M O T O R Y C K É R O Z V D Ì È E M O B I L N Í O Z V D Ì È E R Y, HYDROCOM G R E G Á T Y P R O P O R C I O N Á L N Í V E N T I L y P R O P O R C I O N Á L N Í R O Z V D Ì È E T L K O V É O Z V D Ì È E H Y D R U L I K P Ø Í S L U Š E N S T V Í L O G I C K É M O B I L N Í P Ø Í S L U Š E N S T V Í É R O Z V D Ì È E Y D R U L I K R O Z V D Ì È E T L K O V É H Y D R U L I C P O T R U B Í M E Z I D E S K O V É S Y S T É M Y R O Z V D Ì È E R E G Á T Y D O K U M U L Á T O R B L O K Y R O Z V D Ì È E V E S T V N É N Á D R Ž E H Y D R U L I C K É P O H O N Y H Y G R P Ø Í S L U Š E N S T V Í P Ø Í S L U Š E N S T V Í É T L K O V É T L K O V É Í O D P D N Í O D P D N Í L T R È N Í V L O Ž K Y S C Í O Z V D Ì È E H Y D R U L I C K É P R O P O R C I O N Á L N Í P O T R U B Í V É G I C K É R O Z V D Ì È E Y D R U L I K R E G Á T Y P O H O N Y V E S T V N É HYDROCOM, spol. s r.o. Kolískova 11, Brno provozovna: Havránkova 11, Brno tel.: , fax: T L K O V É Í L T R È N Í V L O Ž K Y O Z V D Ì È E M O T O R Y M O B I L N Í H Y D R U L I C K É S C Í V E S T V N É F I L T R È N Í R O Z V T L K O V É L O G R O Z V D Ì È E M O B I L N Í H Y D R U L I C K É P O H O N Y H Y G R P Ø Í S L U Š E N S T V Í T L K O V É V L O Ž K Y R O Z V D Ì È E H Y D R O M O T O R Y D O M E Z I D E S K O V P Ø Í S L U Š E N S T V Í R O R O Z V D Ì È E O D P D N Í M O B I L N Í P R O P O R C I O N Á L N Í T L K O V É H Y D R U L I C H Y D R U L I K P Ø Í S L U Š E N S T V Í Kontakt v SK: Štůrova 76/11, Dubnici nad Váhom tel fax: G R E G Á T Y R O K U M U L Á T O R B L O K Y L O G I C K É R O Z V D Ì È E 2009 N Á D R Ž E R O Z V D Ì È E F I L È E R P D L P O T R U B Í M E Z I D E S K O V É P Ø Í S L U Š E N S T V Í É D O H Y D R O M R O Z V D Ì È E M O B I L N Í È E R P D L K U M U L Á T O R Y, B L O K Y D Ì È E S C Í V L O Ž K Y R O Z V D Ì È E È E R P D L N Á D R Ž E O Z V D Ì È E O F I L T R È N Í H Y D R O M O T O R Y È E R P D L C K É M O B I L N Í M O T O R Y R Y, K T L O G O D P D N Í S C Í M O B I L N Í F I L R O H Y D R O M

2

3 Obsah strana Úvod 1 Popisagregátů 2 Kompaktníminiagregáty 3 Stacionárníocelovénádre 4 Hliníkovénádre 5 Mobilnínádre 6 Ručníčerpadla 7 Zubováčerpadla 8,9 Č erpadlasvnitřnímozubením 10,1 Pístováèerpadlahydromotory 12,13 Lamelováčerpadla 14 Spojkyproèerpadlasel.motory 15 Tlumícíkruhy 15 Hydromotory 16,17 Monoblokovérozvaděče 18 Skupinovérozvadìèe 19 RozvadìèeCETOP(elektromagnetickyovládané) 20 Š esticestnýdvoupolohovýventil 21 Pojišťovacíventilyahydraulickézámkymodulové 2 krtícíazpìtnéventilymodulové 23 Pojiovacíventilydopotrubí 24 Elektromagnetickésedlovéventily Přehledventilů dopotrubí 31,32 krtícíventilydopotrubí 3 Děličeprůtoku 34 Hydropneumatickéakumulátoryabezpeènostníbloky 35 Filtrysací 36 Filtryodpadní 37 FiltrySPINON 38 Filtrytlakové 39 Chladièevzduchovéavodní 40 Servisnívíka,zátky,hladinomìry 41 Plnícíhrdla 42 Hladinomìryelektrické 43 Tlakovéspínaèeasnímače 4 Manometry 45 Manometrovéventily 46

4

5 ÚVOD Historie: Firmazaloženavroce193.Tradicepočínájiž rokem191.společnostsepostupně vypracovalamezivýznamnéspolečnosti českéhotrhuvoblastirealizacehydraulickýchsystémů. Vsoučasnédobě zaměstnáváca35zaměstnanců adosahujeobratuokolo150milkč. Sídlo: SídlospolečnostisenacházívBrně.Výrobaskladjsouvýhodně umístěnynaokrajiměstablízkodálničníhokříženípraha, Brno,Ostrava,Bratislava,Vídeň (vevýrobně-obchodnímareálumte).podporuslovenskýmzákazníkůmzajištujekancelář vdubnicinadváhom. Hlavníčinostspolečnosti: -vlastníprojekce,konstrukce,výrobamontáž hydraulickýchzařízeníjsouzárukoujistotynašichzákazníků, -prodejjednotlivýchprvků jepodpořenbezplatnýmtechnickýmporadenstvím,vnabídkovémprogramuspolečnosti naleznetealternativy(cena-užitnávlastnost)provšechnyprvkytak,abybylomožnévybratoptimálníprvkyprovaše výrobkyajejichúčel -výrobaolejovýchnádržípromobilníastacionárníaplikacemájiž dlouholetoutradici -servis,opravyamodernizacesystémů jsoudnesjiž samozřejmostí Oblastpůsobení Společnostnavrhujeavyrábímnožstvínejrůznějšíchydraulickýchpohonů.Dodávámesystémyijednotlivéprvkyprovšechna odvětvíprůmyslu.zvláště pakprobráběcíatvářecístroje,stavebníasilničnístroje,zemědělskoualesnítechniku,komunálnía užitkovávozidla.provádímenávrhyamodernizacistaršíchsystémů.využívámenejenvlastníchmnohaletýchzkušenostíalei rozsáhlýchzkušenostínašichvýznamnýchdodavatelů.dlouhodobě spolupracujemesfirmami:ron,bucherhydrulics, ETON(Vickers),EPEItaliana,MPFILTRI,SMHYDRULIK,amnohadalšímivýznamnýmidodavateli.Dodávámedomnoha renomovanýchfirem,aletakédostředníchamalých,živnostníkynevyjímaje.našeprvkymůžeterovněž zakoupitumnoha regionálníchprodejců. Servis Samozřejmostíjezajišťovánízáručníhoservisu.Úspěšně serozvíjíinabídkapravidelnýchkontrolzařízení,kterýmijepodmíněno získáníprodlouženézáruky.provádímeiserviszařízeníkonkurenčníchvýrobců včetně posuzováníjejichstavuanávrhů na případnoumodernizaci,což bývápodceňováno.výsledkemtétočinostijepředcházenínečekanýmporuchámvýrobního zařízeníanáslednýmfinančnímztrátám.rovněž nabízímeuváděnídoprovozuapřipojeníhydraulickýchagregátů kzařízení zákazníka,kterébýváčastotaképodceňováno. Kvalita Společnostkladevelkýdůraznakvalitusvýchvýrobků aprodávanýchprvků.kvalitadodávekjechápánajakoreferenceprodalší obchodyatudíž jistotavývojespolečnosti.systémřízeníjepodkontrolounormyč SNENISO901:201nepřetržitě odroku 203. Internet Vzhledemkespecifičnostihydraulickýchsystémů ijednotlivýchprvků společnostdoposudneaktivovalainternetovýprodej. Nawebovýchstránkáchspolečnostivšaknaleznetevšechnyzákladníinformacevčetně možnostijejichstažení(katalogy, certifikátyapod.)společnostprostřednictvímstránekprůběžně informujeonovinkáchvsortimentu.projakýkolivdotaz, případně iobjednávku,můžetevyužítpoptávkovýformulář. 1

6 Popisagregátů Stavebnicovýsystémhydraulickýchagregátů (viz.stranač.3)umožňujeznačnouvariabilituprovedeníajehohlavnívýhodou jepružnostdodáníavneposlednířadě ivýhodnácenovárelace. Tytoagregátyjemožnopoužítdovýkonuel.motoru5kW. Standardníhydraulickéagregátyjsouzaloženynapoužitístandardizovanýchvelikostínádrží(vizstranač.4a5)aosazenívíka standardnímiprvkyzaúčelemdosaženípožadovanéfunkce.výhodoujeodpadnutíkonstrukčníchpracíatímzkrácenídodací lhůty,odpovídajícísníženícenyalepředevšímsnazšídostupnostnáhradníchdílů. Zakázkovéhydraulickéagregátyjsouvyvíjenyzcelaprokonkrétnípoužití.Vycházísezpožadavků zákazníka,kteréprojdou optimalizacířešení.vycházímeznašichdlouhodobýchzkušenostíařešenípodobnýchzařízení.nařešeníchčasto spolupracujemesdodavatelidílů tak,abyvýslednáfunkcebylazaručena. 2

7 Kompaktníminiagregáty Stavebnicovýsystémtzv.kompaktníchminiagregátùumoòujeznaènou variabilitu.pomocíschémasidojednotlivýchoznaèenýchpolívyberete prvkyztabulekavytvoøítesitakpoadovanoufunkci.rovnìstaèí kontaktovatnaispoleènostaschémavámnazákladìvaichpoadavkù zpracujínašitechnici.stavebnicovýsystémumoòujezkrácenídodací lhùtynaminimum. ProvedenísblokemTP3B (uvedenérozvaděčesloužíjakopříklad) ProvedenísblokemTP3 1,6 3

8 Stacionárníocelovénádre Firemnízámeènickádílnajedíkymnohaletýmzkuenostemschopnavkrátkémèasevyrobitolejovénádre dlevaichpotøeb.nabízímestandardníizakázkové nádreprostacionárníaplikace. Objemováøada: 10,20,40,63,10,250,40,630,80a10litrù 4

9 Hliníkovénádre Hliníkovéodlitkyvyrobenétechnologiítlakového litísevyznaèujínízkouhmotností,výhodným tepelnýmspádem,apøíznivoucenou.souèástí nádríjerovnìpøíslunétìsnìní.souèástínení víko,kterévámvyrobímenazakázku. Mobilnínádre Tytonádrebylyvyvinutypro maláuitkovávozidla. Jsouosazenasacímaodpadnímfiltrem,plnícímhrdlem, kulovýmventilemprouzavøenísání,olejoznakemsteplomìremavýpustnouzátkou. Prosvouvýhodnoucenu auniversálnípouitíjsou súspìchempouíványji øadulet. Typ: 3 HN10-objem10dm 3 HN28-objem28dm 5

10 Mobilnínádre Novìvyvinuténádrebylykonstruoványsohledemnapoadavekvyítuhosti. Standardnívelikostijsouodstupòoványvobjemovéøadì20,40,60,80. Mobilnínádre-dolníuchycení Mobilnínádre-horníuchycení Osazení nádrží: 1. Plnící hrdlo TP90 2. Odpadní filtr - MPF100.1.P10 (pro HN20) - MPF100.3.P10 (pro HN40-80) 3. Olejoznak s teploměrem : - LV10 (pro HN 20) - LV20 (pro HN 40-80) 4. Vypouštěcí magnetická zátka M20x1,5 5. Sací otvor : - G1" (pro HN 20) - G1 1/4" (pro HN 40, HN 60) - G1 1/2" (pro HN 80) 6. Lekáž M22x1,5 KromìzákladníchtypùuvedenýchvtabulcejsmeVámschopnivyrobitlibovolnounádrdleVaichpoadavkù. 6

11 Ručníčerpadla PM020 nádrž S05 PM Robustnídvojčináručníčerpadlajsourčenapředevšímknouzovémuovládání hydraulickýchsystémů.č erpadlanabízímevněkolikaprovedeních,viznížeuvedená hydraulickáschémata. Podlezákladnífunkcejsourozděleny:načerpadlaurčenápromontáž dopotrubí (PM020,PM050)anačerpadlaurčenápromontáž navíkanádrží(pm,pml,pmi, PMB). Speciálnínádržeurčenépouzeproručníčerpadlanabízímevevelikostech1,2,3,5,7 3 a10dm. Pracovní tlak: 3 12cm 380 bar 3 25cm 350 bar 3 45cm 280 bar Hmotnost: 3,3 kg 3,3 kg 3,3 kg PM, PML, PMI, PMB (nádrže 1-10 l) Ovládací síla PM020, PM050 (do potrubí) Rozsah Objem Ochrana Bez ochrany X Y X Y Hydraulická schémata: Příkladoznačení: PM020 3 čerpadlodopotrubí20cm PML25S0 3 čerpadlopml,25cm,beznádrže PM020, PM050, PM PML PMI PMB PMI45S čerpadlopmi,45cm,snádrží5dm 7

12 Zubováèerpadla Zubováèerpadlazhliníkovýchslitinjsoudodávánavestandardníchvelikostníchøadách0,1,2,3.Samozøejmostíje variabilitaèerpadelsohledemnatypyhøídelù(válcové,ozubené),typøírub(se,seb,bosch).pøipojenísání avýtlakugzávitynebopøírubovýmpøipojením.èerpadlajemonododatvevícenásobnýchprovedeních(svýhodou jedinéhopohonu),jakodvojité,trojitékombinacevechvelikostníchøad.odparametrùèerpadeljsouodvozenytypy zubovýchydromotorùadìlièùprùtoku,kteréjsourovnìsouèástínaehosortimentu.pøípadnépoadavkynaspeciální provedení(èerpadlosintegrovanýmpojistnýmventilem,sloiskemapod.)konzultujtesnaimitechniky. Tabulkystandardníchčerpadel Velikost0 Velikost1 8

13 Zubováèerpadla Velikost2 Velikost3 Pøipoptávceuveïtevelikostníøadu,geometrickýobjem,smìrotáèení(pravo-levotoèivé)apožadovanépřipojení. ProjinénestandardníprovedeníkontaktujteHYDROCOM.Učerpadelzemìnitsmìrotáèenípouhouzámìnouozubených kol.høídelèerpadlanesmíbýtaxiálnìèiradiálnìnamáhán.propøípad,enelzetomutonamáhánízamezit,nabízímepro jednotlivétypyèerpadeltzv.pøedloiska. 9

14 Zubováèerpadla,hydromotoryadìlièeprùtokusvnitønímozubením PøedstavujemeVámøaduèerpadel,hydromotorùadìlièùprùtokupracujícíchnaprincipuvnitøníhozubeníTRUNINGER, kterépatøídosortimentunìmeckéspolečnostibucherhydraulics.vyznaèujísedlouhouivotností,vysokouobjemovou úèiností,nízkouhluènostíavynikajícímiprùtokovýmiatlakovýmicharakteristikami.jsourovnìvhodnéprohfb,hfc, HFDabiologickyodbouratelnékapaliny. QX-èerpadlasgeometrickýmobjememod5do50cm/ot.Jsourozdìlenadotøítlakovýchstupòù.Tøístupòováèerpadla umoòujídosaenítlakua40bar.øadaèerpadelqxnahrazujestarívýbìhovýtypqt.èerpadlajsourovnìvyrábìna virokékáledvojèitrojkombinací. QXV-èerpadlapronízkoviskozníkapaliny(benzin,nafta,brzdnékapaliny,pentosin,HF)sgeometrickýmobjemem od5do50cm/ot.jsourozdìlenadoestitlakovýchstupòù.estistupòováèerpadlaumoòujídosaenítlakua250bar. QXM-jednotkysgeometrickýmobjememod5do50cm/ot.umoòujícívyuitíjakoèerpadloijakohydromotor.Vhodné prospeciálníaplikace(výtahy,lanovkyapod.)-monostrekuperacenergie.jsourozdìlenydotøítlakovýchstupòù. Tøístupòovéèerpadlo(resp.hydromotor)geometrickéhobjemu250cm/ot.umoòujeprovoznítlaka40barakroutící momenta1260nm. QXT-dìlièesgeometrickýmobjememod5do250cm/ot.umoòujícírozdìlenívstupníhoprùtokudodvou,tøíneboètyø výstupníchvìtví.vyznaèujísevysokoudìlícípøesností. ÈerpadlaQX jeden stupeň dva tři stupně stupně špičkový špičkový špičkový 10

15 Principarozmìry Principfunkceèerpadelsvnitøním ozubením: ZákladnímièástmièerpadeløadyQXjsouozubené pastorkynahøídelíchatìlesasvnitønímozubením. Oblastisáníavýtlakùjsouodìlenypøepákouve tvarupùlmìsíce.tlakováøada2mádvoustupòové vnitøníozubení,tlakováøada3,umoòujícínejvyí tlaky,mátøístupòovéozubení. Voblastitandemovýchavícenásobnýchèerpadelze vytvoøitvícene10kombinací. Èerpadlajsoucitlivánaneèistotyvpracovníkapalinì, protojenutnévybavithydraulickýokruhdostateènou filtrací.rovnìdodreníprincipùmontáeje nezbytnéprospolehlivoufunkcitìchtoèerpadel. Návodpromontáèerpadlajebìnousouèástí dodávky. provedení SE (k dispozici i provedení metrické) 1

16 xiálnípístováèerpadlahydromotory Nabízímeirokýsortimentaxiálníchpístovýchèerpadelamotorù.Problií informacekontaktujtehydrocom. typh1ckonstantníèerpadlo/motor/,p=350/450bar max 3 objemováøada:6,12,20,30,40,5,75,90,108,160,26cm.ot typh1v,h2vèerpadlo/motor/spromìnýmgeometrickýmobjemem,pro 3 otevøenýobvod.objemováøada:5,75,108,160,26cm.ot;regulace tlaková,výkonová,lsajejíkombinace typhcvèerpadlospromìnýmgeometrickýmobjememprouzavøený 3 obvodobjemováøada:50,70,10,125cm.ot;regulacemanuální, hydraulická,elektro-proporcionální,aj.monostvícenásobnékombinace. ÈerpadlahydromotoryøadyH1C Èerpadlahydromotoryskonstantnímgeometrickýmobjemempracujícína principunaklonìnéhobloku.jsouurèenyprotevøenéiuzavøené hydrostatickésoustavymobilníchistacionárníchsystémù.èerpadlajsou jednosmìrná,motoryreverzaèní.konstrukcezaruèujevysokouúèinost, dlouhouivotnost,axiálníiradiálnízatíeníhøídele. KdispozicijsouvariantypøipojeníM-metrickáaSE,boènínebozadní vývody.proinformaceoinstalaci,min.otáèkáchaplikaèníchpodmínkách kontaktujtehydrocom. (metrické provedení) 12

17 xiálnípístováèerpadlash5v PístováèerpadlaøadySH5Vspromìnýmgeometrickýmobjememjsourèena protevøenéhydraulickéokruhyanalézajíuplatnìníjakvmobilní,tak vprùmyslovéhydraulice.kompaktnídesigntìchtoèerpadelumoòuje dosaenívysokýchpracovníchvýkonù.díkypatentovanékonstrukcipístkù anaklonìnédeskydocházíkminimálnímobjemovýmztrátámajetakzajitìna vysokáúèinostèerpadeladlouháivotnost.pomocístavitelnýchroubùlze nastavitminimálníamaximálnígeometrickýobjemèerpadlatímhoptimálnì pøizpùsobitpoadavkùmvaehosystému. Kdispozicijemnohotypùregulátorùzajiujícíchvysokoupøesnostaopakovatelnostpracovníchcyklùhydraulickýchsystémů. Typyhøídelù: C-válcovýhøídelsperem,UNI604(viz.obr.) S-drákovaný,DIN5480W35x2x30x16x9g S1-drákovaný,SEB-B1"NSIB92.1a-1976 S2-drákovaný,SEC-C1/4" 13

18 Lamelováčerpadla LamelováčerpadlaVickerspředstavujívzhledemkesvétradici,vysokétechnickéúrovniakvalitě zpracováníjedny znejpopulárnějšíchanejpouživanějšíchzdrojů tlakovéenergievhydraulickýchsystémech.š irokámožnostvýběruzmnoha typů aobjemovýchvelikostísmožnostípoužitívícenásobnýchčerpade(dvojité,trojitésprůběžnouhřídelí),poskytuje bezproblémovýnávrhydrogenerátoruprodanýhydraulickýsystémjakvmobilníchtakvprůmyslovýchaplikacích. LamelováčerpadlaVickersjsoukdispozicivprovedeníkonstantníchzdrojů tlakovékapaliny-serie:v10,v20,v,vq,vqh, VMQavprovedeníregulačníchzdrojů tlakovéenergie-serie:vs,vp. VýhodoukonstrukčníhoprovedenílamelovýchčerpadelVickersjevýmě nýlamelovýrotor. SÉRIE:V10,V20 Č erpadlaskonstantnímgeometrickýmobjememv10,v20jsouvhodnápromobilníiprůmyslovéaplikace.jsoukdispozici jakvjednonásobnémprovedenív10,v20takvedvojnásobnémprovedenív2010,v2020.vzhledemknižšímobjemovým velikostemjsouvhodnápromenšíhadraulickésystémynebojakopilotníapomocnéčerpadlavkomplexníchydraulických systémech. TECHNICKÉPRMETRY: TYP geometrickýobjemmax.otáčky max.pracovnítlak(bar) 3 cm/ot 1/min nominální/špičkový V10 3,3-2, /190 V20 19,5-42, /190 SÉRIE:V,VQ,VQH Č erpadlaskonstantnímgeometrickýmobjememserievjsounavrženaproprůmyslovéaplikace.jejichvestavnákonstrukce s12-lamelovýmrotoremzajišťujeznačnouprovozníživotnost,výjimečnouobjemovouefiktivitu,širokoumožnostpoužití avelminízkouhladinuporovozníhohluku.č erpadlaskonstantnígeometrickýmobjememserievqavqhjsourčenapro mobilníaplikace.konstrukčnířešenítěchtohydrogenerátorů vycházízeseriev,osazenajsou10-lamelovýmrotorem. TECHNICKÉPRMETRY: TYP geometrickýobjemmax.otáčky max.pracovnítlak(bar) 3 cm/ot 1/min nominální/špičkový 20V 7, /28 25V /190 35V /190 45V /190 20VQ /28 25VQ /28 35VQ /28 45VQ /190 25VQH 40,2-67, /262 35VQH 81,6-121, /248 SÉRIE:VMQ 45VQH 138,7-193, /248 Mimořádně kvalitnívysokotlakálamelováčerpadlaskonstantnímgeometrickýmobjememserievmqjsounavrženapro mobilníiprůmyslovéaplikace.výkonákonstrukcečerpadlaosazena12-lamelovýmrotoremumožňuječerpadlopoužít vextrémníchpodmínkách(otáčky,teploty,cyklickézatížení)přidodrženívysokéobjemovéúčinosti,nízkéhladiny provozníhohlukuadosaženíznačnéprovozníživotnostičerpadla. Č erpadlavmqjsoukdispozicivprovedeníjednoduchém,jednoduchémsprůběžnouhřídelí,dvojitématrojitém. TECHNICKÉPRMETRY: TYP geometrickýobjem max.otáčky max.pracovnítlak(bar) 3 cm/ot 1/min nominální/špičkový VQM /310 VQM /276 VQM /276 SÉRIE:VS,VP RegulačníčerpadlaserieVS,VPpřinášíefektivnířešenípronízkotlaké průmyslovéaplikace,kdejevyžadovánpromě nýprůtokdodávanékapaliny anízkáhladinaprovozníhohluku.regulačníčerpadlajsoukdispozicivečtyřech velikostech(0,1,2,3)avetřechobjemovýchtřídách.každávelikostjenabízenave dvouverzích:-nízkotlakávs(10bar)smechanickýmtlakovýmregulátorem avysokotlakávp(160bar)shydraulickýmtlakovýmregulátorem. Konstrukčníprovedeníregulačníchydrogenerátorů umožňujesnadnénapojení dalšíholamelovéhočerpadlavytvořítímdvojitýhydrogenerátor.č erpadlaserie VSjsounabízenasestandardnímadvojitýmtlakovýmkompenzátorem. HydrogenerátoryVPjemožnékromě základníchtlakovýchkompenzátorů osadit celouřadoudalšíchprůtokovýchatlakovýchregulátorů. TECHNICKÉPRMETRY: TYPgeometrickýobjemmax.otáčkymax.pracovnítlak(bar) TYPgeometrickýobjemmax.otáčkymax.pracovnítlak(bar) 3 3 cm/ot 1/min nominální/špičkový cm/ot 1/min nominální/špičkový

19 Spojovacísoupravyèerpadlo-elektromotor ProvechnytypyèerpadelnabízímehliníkovéspojovacídílyLMCprojejichsnadnouapøesnoumontákelektromotorùm. Spojovacísoupravaseskládázmonoblokuavlastníspojkysprunýmunaeèemtlumícímrázyazajiujícímsouosost høídelùèerpadlaelektromotoru.prosníeníhluènostislouítyplmssintegrovanýmpryovýmèlenem.dodáváme jednotlivédílynebokompletnísadysezkrácenýmoznaèenímk. MonoblokLMC MonoblokLMS Spojkasprunýmunaeèem stlumícím(antivibraèním)èlenem Konzolaprohorizontální montáèerpadla Nejpouivanìjítypyspojovacíchsoupravprozubováèerpadla: kw / 4pól 0,18-0,37 / 71 0,55-1,1 / 80 1,5-2,2 / 90 0,55-1,1 / 80 1,5-2,2 / 90 2,2-4,0 / kw / 4pól 1,5-2,2 / 90 2,2-4,0 / ,5-7,5 / 132 2,2-4,0 / ,5-7,5 / ,0-15,0 / 160 Provytypováníspojkyjemonépouítsoftware,kterýjevolnìdostupnýnanaichwebovýchstránkách.bychomuetøili Váèas,nabízímevypracováníspecifikacespojkyazaslánícenovénabídkyobratem.Vtomtopøípadìjenutnézadatpøesný typavýrobceèerpadlavèetnìudánítypuelektromotoru. Tlumícíkruhy Tlumícíkruhyseskládajízedvouvysoce odolnýchliníkovýchmezikruíspojených olejiodolnoupryídojednohocelku. Pouitítlumícíchkruhùdoporuèujemepro montáèerpadlaaelektromotoruza úèelemsníenívibracíahluku.tlumící kruhyjsoumontoványmezivíkolejové nádreamonoblokspojujícíelektromotor sèerpadlem.jejichkonstrukcezajiuje rovnìutìsnìnímezivíkemnádre amonoblokem.tlumícíkruhyjsou dostupnéproelektromotoryod0,5kw (vel.80)do2kw(vel.180). 15

20 Hydromotory Nabízímeširokýsortimenthydromotorů provšechnyzákladníaplikace. Motoryjsourozdělenypodleobjemu,tlakovézatížitelnosti,průtoku,otáčekavýkonu. BR-BS:typrovedeníRoler,objem50-40cm,maximálnítlak175(20) bar,max.průtok75l/min,max.otáčky10201/min,max.mk580(690) Nm,max.výkon15kW. BGM: typrovedenígerotor,objem13-50cm,maximálnítlak10 (140)bar,max.průtok25l/min,max.otáčky1901/min,max.Mk50 (83)Nm,max.výkon3,3kW. BG-BH:typrovedeníGerotor,objem40-40cm,maximálnítlak140 (175)bar,max.průtok75l/min,max.otáčky1601/min,max.Mk360 (40)Nm,max.výkon13kW. R: typrovedeníroler,objem50-40cm,maximálnítlak160 (190)bar,max.průtok80l/min,max.otáčky10101/min,max.Mk35 (45)Nm,max.výkon14kW. HR: typrovedeníroler,objem80-40cm,maximálnítlak205 (310)bar,max.průtok95l/min,max.otáčky951/min,max.Mk85 (925)Nm,max.výkon4kW. HT: typrovedeníroler,objem160-50cm,maximálnítlak20 (240)bar,max.průtok150l/min,max.otáčky7801/min,max.Mk120 (1370)Nm,max.výkon40kW. Rovněž nabízímepřevodovkyprodosaženínižšíchotáček avětšíchmkatakzvanéreduktorypropohonzubovýchčerpadel kardanovýmnáhonem. 16

21 HydromotoryCP NejpoužívanějšíhydromotorykompatibilníshydromotoryDanfos(OMP)aM+S(MP,EPM) CP50CP80CP10CP130CP160CP20CP250CP315CP40 CP50 HydromotoryCR NejpoužívanějšíhydromotorykompatibilníshydromotoryDanfos(OMR)aM+S(MR,EPRM) CR50CR80CR10CR130CR160CR20CR250CR315CR40 17

22 Monoblokovérozvadìèe MonoblokovérozvadìèeHDMjsourèenypøedevímpromobilníaplikacejakojsounapø.stavební,zemìdìlské alesnístroje.jejichkompaktníkonstrukce,nízkáhmotnost,variabilitaprovedení,typyovládáníavneposledníøadìi výhodnácenajevakpøedurèujípromnohemirívyuití. HDM 11P/4 HDM 140 Variantyprovedení: Typyovládání: -ruèní(pákoul10,bovdeneml102), -pneumatické -hydraulické Typyzapojení: -sériové -sotevřenýmstředem -paralelní -suzavřenýmstředem -LS -stlakovìzatíitelnýmvýstupem (monostandemovéhoøazenírozvadìèù) Sekundárníventilynavýstupníchvìtvích: -pøepoutìcí,antikavitaèní,mechanickyovládanézámky Schemastandardníhozapojenísekcí sotevøenýmstøedem 1 2 Pøíkladobjednání: HDM1P/315C01Z04L10+páky150m TøísekènírozvadìèHDM1Pspojiovacímventilemnastavenýmna15MPa.Vsekciè.1oupátkotypu,vsekciè.2typuC, obìtytosekcevybavenyovladaèemtypu01.tøetísekcemáoupátkoziovladaè04proplovoucípolohu.vechnysekce jsouovládánypákami(oznaèeníl10)+délkapaky. 18 Probližšítechnickéúdajesivyžádejtepodrobnýkatalog.

23 Skupinovérozvadìèe SkupinovérozvadìèeHDSjsoustejnìjakomonoblokovéurèenypøedevímproaplikacenamobilníchstrojích.Jejich sendvièovákonstrukcevakumoòujevelkémnostvíkombinacírùznýchtypùovládání,sekundárníchventilù,dálepak pouitínìkolikatypùmezisekcízajiujícíchregulaciprùtokuatlakuvpoadovanýchpracovníchsekcích.tytomezisekce mohoubýtrovnìvybavenyelektromagnetickýmodlehèenímtlaku. Variantyprovedení: Typyovládání: -ruèní(pákoul10,bovdeneml102) -pneumatické -elektromagnetické(on-of,proporcionální)-hydraulické Typyzapojení: -sériové -paralelní -LS Sekundárníventilynavýstupníchvìtvích: -sotevřenýmstředem -suzavřenýmstředem -stlakově zatíitelnýmvýstupem (monostandemovéhořazení rozvaděčů) -pøepoutìcí,antikavitaèní,mechanickyovládanézámky požadovaná Rozmìry Schemastandardníhozapojenísekcí sotevøenýmstøedem S = počet sekcí ON-OFovládáníplovoucípolohyprorozvadìèeHDS1: PatentfirmyBUCHERspoèívávovládáníètyøpolohovéhooupátkapouzejednou dvojicíelektromagnetù.tzv.plovoucípolohajetedyumonìnabezdalích pøídavnýchelektromagnetickýchventilù.principovládáníjepatrnýzobrázku. 19

24 RozvadìèeCETOP(elektromagnetickyovládané) oupátkovépøímoøízenérozvadìèevámnabízímevesvìtlostechng4,ng6ang10sodpovídajícímistandardními pøipojovacímiobrazcicetop2,3a5.kdispozicijsou4/3,4/2,3/2provedení.rùznáovládacínapìtí.konektorystandard, sdiodou,susmìròovaèem.nouzové-manuálníovládání.dálepaknabízímeovládáníruèní,pneumatické,hydraulické imechanické.prospeciálníaplikacenabízímerozvadìèeselektromagnetyvnevýbunémprovedení(certifikáttex)èise snímaèempolohyoupátka.jakákolivspeciálníprovedeníkonzultujtestechnikyspoleènosti,kteøívámposkytnoudetailní technicképodklady.nabízímeirozvadìèevìtíchsvìtlostíng16,ng25. X Rozvaděče nabízíme od výrobců RON (Itálie), BUCHER Frutigen (Švýcarsko), ETON-Vickers (US) 20

25 ŠesticestnýdvoupolohovýventilDL06WI. DL06WI Š esticestnýdvoupolohovýventiljeurčenkrozděleníprůtoku nadvaspotřebiče,ukterýchsenevyžadujesoučasnýpohyb. Prořízenítěchtodvouspotřebičů takpostačíjedenrozvaděč. Běžně vprovedenína12vdca24vdcs3/8 BSPpřipojením. Možnostzaslepenínepotřebnýchvýstupů zátkou. Standardně vprovedeníbezexternídrenáže(portyzaslepený zátkou),kterýjedo250barů,nebosexternídrenáží(porty otevřený),kterýjeaž do320barů. Specifikace Maximálníprůtok Max.stálýprovozní tlaknavstupup Max.tlak (sexternídrenáží) Napětí Teplotaoleje Viskozitaoleje l/min U.S.G.P.M. bar PSI bar PSI V C F 2 m/s až 75 14až až 50 Materiál: Tělo:tvrzenálitina Š oupátko:chromovanákalenáocel Hmotnost kg 2,4 Připojovacízávity ø D Typ 3/8 BSP 3/8 BSP DL066WIL DL066WIM Zkratky P1,P2:vstup C1-C4:pracovníporty výstupy Y:zaslepenádrenáž Příkladoznačenírozvaděče objednacíkód: DL06WIL03 DL06 typventilu 6 typs6cestami W typřipojení3/8 BSP I typbezdrenáže Y L typsnapětím12v 03 sériovéčíslo Externí drenáž KdispozicidalšívelikostidoQ=10L\minapromodulovésdružování,kontaktujteobchodníodělení. max 21

26 Modulovéhydraulickézámky Objednací kód Modulovépojiovacíventily Objednací kód 2

27 Modulovékrtícíventily Objednací kód Modulovézpìtnéventily Objednací kód Modulovéventilynabízímeodfirem:RON(Itálie),BUCHERFrutigen(výcarsko),ETON-Vickers(US). 23

28 Pojiovacíventilydopotrubí PojiovacíventilytypuVMPumoòujíspolehlivénastavenímaximálníhopracovníhotlaku vhydraulickémokruhu.prosvourobustníkontrukcijsouoblíbenýmprvkemvmobilních aplikacích,alerovnìnalézají,díkypøesnostiaspolehlivosti,sváuplatnìníivhydraulice stacionární. Procitlivénastavenípoadovanéhodnotytlakujecelkovýtlakovýrozsahventilùrozdìlen dotøípásem.tìmtopásmùmjsoupøiøazenykalibrovanépruinyrùznýchtuhostí.mechanický dorazpakbráníúplnémustlaèenípruinyatímpøekroèenímaximálníhotlakuodpovídajícíhodané pruinì. VentilyvelikostíVMP10aVMP20jsoupøímoøízené,ventilVMP30jeøízenýnepøímo. Vlastníventil(cartridge)jeunifikovanýmdílem,kterýlzeobjednatsamostatnìpodoznaèením CPM10,20,30jakonáhradnídíl,případně hopouítdovlastníchzaøízení. P Pøíkladobjednánípojiovacíhoventilu:VMP10YZ02 Y:Provedeníregulaèníhoprvkupojiovacíhoventilu: Mplastovýovladaè,Cvnitøníestihran,Vtrojúhelníkovýovladaè Z:Rozsahynastavenípojiovacíhoventilu: ProVMP10:1max.50bar,2max.150bar,3max.320bar ProVMP20:1max.30bar,2max.140bar,3max.250bar 24 ProVMP30:1max.50bar,2max.140bar,3max.350bar P

29 ElektromagnetickýsedlovýventilVEDT UNF-. Dvoucestný,dvoupolohovýelektromagnetickyovládanýventil.Umožňujevotevřenépolozeobousměrnýprůtok,B.Vuzavřenépolozeprůtokobousměrně uzavřen.tytoventilyjsounavrženénastejnosměrnéovládacínapětí. Proprácisestřídavýmproudemjenutnépoužítkonektorsusměrňovačem. ProvedeníN beznapětíventilotevřený. ProvedeníNC beznapětíventilzavřený. TypzástavbyCE-101-L TypzástavbyCE-01-N Blokyprojednotlivéventily(viz.strana27)acívkynutnobjednatzvlášť. 25

30 ElektromagnetickýsedlovýventilVE UNF-. Dvoucestný,dvoupolohovýelektromagnetickyovládanýventil.Umožňujevotevřenépolozeobousměrnýprůtok P,T.VuzavřenépolozeprůtokzPdoTuzavřen.Tytoventilyjsounavrženénastejnosměrnéovládacínapětí. Proprácisestřídavýmproudemjenutnépoužítkonektorsusměrňovačem. ProvedeníN beznapětíventilotevřený. ProvedeníNC beznapětíventilzavřený. Typzástavby CE 01 N CE 101 L CE 01 N CE 101 L Blokyprojednotlivéventily(viz.strana27)acívkynutnobjednatzvlášť. 26

31 PŘ IPOJOVCÍBLOKYPROVEDT25,VE40 T T 27

32 ElektromagnetickýsedlovýventilVE UNF-. Dvoucestný,dvoupolohovýelektromagnetickyovládanýventil.Umožňujevotevřenépolozeobousměrnýprůtok P,T.VuzavřenépolozeprůtokzPdoTuzavřen.Tytoventilyjsounavrženénastejnosměrnéovládacínapětí. Proprácisestřídavýmproudemjenutnépoužítkonektorsusměrňovačem. ProvedeníN beznapětíventilotevřený. ProvedeníNC beznapětíventilzavřený. TypzástavbyCE-102-L TypzástavbyCE-102-L Blokyprojednotlivéventily(viz.strana30)acívkynutnobjednatzvlášť. 28

33 ElektromagnetickýsedlovýventilVE N 10GS-. Dvoucestný,dvoupolohovýelektromagnetickyovládanýventil.Umožňujevotevřenépolozeobousměrnýprůtok P,T.VuzavřenépolozeprůtokzPdoTuzavřen.Tytoventilyjsounavrženénastejnosměrnéovládacínapětí. Proprácisestřídavýmproudemjenutnépoužítkonektorsusměrňovačem. ProvedeníN beznapětíventilotevřený. ProvedeníNC beznapětíventilzavřený. TypzástavbyCE-14-N TypzástavbyCE-14-N Blokyprojednotlivéventily(viz.strana30)acívkynutnobjednatzvlášť. 29

34 PŘ IPOJOVCÍBLOKYPROVE80 PŘ IPOJOVCÍBLOKYPROVE150 30

35 Přehledventilů dopotrubí Vpřípadě zájmuobližšíúdajesivyžádejtesamostatnýkatalog. Hydraulické schéma: Červená páka TřícestnéašesticestnéručnírozvaděčeDF3V od3/8 do1/2 proprůtoky60,90,120,180 a280l/minatlakyod20do315bar maximálně. Černá páka Š irokýsortimentzákladovýcharozvodných bloků prorozvaděčecetop,uzavírací apřechodovédesky.provedeníocelové (350bar)nebohliníkové(250bar). Hydraulické schéma: PojišťovacíventilyVMDproprůtokydo10 l/min.třitlakovérozsahyplně dostačujícípro standardníhydraulickésystémy.průchozí montáž dopotrubí. VMD35 VMD80 Hydraulickézámkyjednoaoboustrané. Velikostipřípojů:1/4,3/8,1/2,3/4. Výstupydostranivrovnoběžnýchosách, provedeníidin2353. Jednosměrnéventily.Velikostipřípojů:1/8, 1/4,3/8,1/2,3/4,1,1/4,1/2. Maximálnítlak350bar. 31

36 Přehledventilů dopotrubí Vpřípadě zájmuobližšíúdajesivyžádejtesamostatnýkatalog. Hydraulické schéma: Výběrovéventilyprovýběrvyššíhotlakumezi dvěmatlakovýmivětvemi. Napříkladprovládáníbrzdyhydromotoru. Velikostpřípojů 1/4 až 1. Pádovéventilykzamezenínekontrolovaného pohybuválců přiúnikumédiavevedení. Pouzdrasvnitřnímivnějšímzávitem. Velikostiventilů apouzder:1/4,3/8,1/2, 3/4,1. Š krtícíventilyjednocestné. Dvě konstrukčníprovedení,škrceníobvodovýmprstencemnebo90. Velikostpřípojů 1/4 až 1. Maximálnítlakpodlevelikostiventiluaž 350 bar. Š krtícíventilydvoucestné. Dvě konstrukčníprovedení,škrceníobvodovýmprstencemnebo90. Velikostpřípojů 1/4 až 1. Maximálnítlakpodlevelikostiventiluaž 350 bar. Brzdnéventilydopotrubíipřírubové. Velikostipřípojů:1/4,3/8,1/2. Třícestnéškrtícíventilystlakově využitelným přebytečnýmprůtokem. Velikostipřípojů:3/8,1/2,3/4. Maximálnítlak210bar.průtok150l/min. Děličeprůtoků dodvoutlakově nezávislých větví. Velikostipřípojů:3/8,½. Maximálnítlak210bar. 32 Ktěmtovýšeuvedenýmcenově výhodnýmventilů můžemenabídnoutalternativně ventilykvalitativně vyššíúrovně zprodukceznačkovýchvýrobců.

Hydraulický agregát HAO 5

Hydraulický agregát HAO 5 Popis výrobku Hydraulický agregát HAO 5 je určen k pohonu dvou jednočinných přímočarých hydromotorů vyrovnávacího můstku, t.j.hydromotoru pro zvedání nájezdové desky a hydromotoru pro zvedání sklopné lišty.

Více

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČERPADA... 2 TABUKA PARAMETRŮ... 3 VZORCE POUŽITÉ PRO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČERPADA... 4 PRACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 SMĚR OTÁČENÍ... 6 REVERZNÍ PROVEDENÍ...

Více

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČERPADA... 2 TABUKA PARAMETRŮ... 3 VZORCE POUŽITÉ PRO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČERPADA... 4 PRACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 SMĚR OTÁČENÍ... 6 REVERZNÍ PROVEDENÍ...

Více

SD2E-A3. Popis konstrukce a funkce HC 4041 07/2014. 3/2 elektromagneticky ovládané vestavné šoupátkové rozváděče. Nahrazuje HC 4041 11/2013

SD2E-A3. Popis konstrukce a funkce HC 4041 07/2014. 3/2 elektromagneticky ovládané vestavné šoupátkové rozváděče. Nahrazuje HC 4041 11/2013 3/2 elektromagneticky ovládané vestavné šoupátkové rozváděče SD2E-A3 HC 404 07/204 3/4-6 UNF p max 350 bar Q max 30 dm 3.min - Nahrazuje HC 404 /203 Kalené a přesné pracovní dílce Vysoká průtočnost Vysoký

Více

RPE2-04. Popis konstrukce a funkce HC 4012 6/2000 ELEKTROMAGNETICKY OVLÁDANÉ. D n 04 p max 32 MPa Q max 30 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 4012 6/99

RPE2-04. Popis konstrukce a funkce HC 4012 6/2000 ELEKTROMAGNETICKY OVLÁDANÉ. D n 04 p max 32 MPa Q max 30 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 4012 6/99 ELEKTROMAGNETICKY OVLÁDANÉ ROZVÁDĚČE RPE2-04 HC 4012 6/2000 D n 04 p max 32 MPa Q max 30 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 4012 6/99 ZVLÁŠTNÍ PROVEDENÍ - speciální provedení montážních ploch 4/3, 4/2 a 3/2 rozváděče

Více

Hoval SolarCompact (300-500) Solární ohřívač se solární sestavou na vratné vodě. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011. Hoval SolarCompact (300-500)

Hoval SolarCompact (300-500) Solární ohřívač se solární sestavou na vratné vodě. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011. Hoval SolarCompact (300-500) Solární ohřívač se solární sestavou na vratné vodě Popis výrobku ČR 1. 10. 2011 Hoval SolarCompact (300-500) pro solární ohřev a ohřev kotlem Ohřívač ocelový ohřívač s vnitřním smaltováním 2 pevně vestavěné

Více

b) pojištění hydraulického systému točny proti překročení maximálního tlaku c) blokování průtoku v obou hlavních větvích systému

b) pojištění hydraulického systému točny proti překročení maximálního tlaku c) blokování průtoku v obou hlavních větvích systému Určení Blok tlumení je součástí hydraulického systému tlumení a blokování točny kloubových autobusů. Zajišťuje tyto funkce: a) třístupňové škrcení průtoku kapaliny v závislosti na rychlosti vozidla mezi

Více

RSHP5-25 FUNCTIONAL DESCRIPTION ORDERING CODE PŘÍMOČARÝ ŠOUPÁTKOVÝ RUČNÍ ROZVÁDĚČ KT 2056 10/14. Dn 25 mm pmax 32 MPa Qn 500 dm/min

RSHP5-25 FUNCTIONAL DESCRIPTION ORDERING CODE PŘÍMOČARÝ ŠOUPÁTKOVÝ RUČNÍ ROZVÁDĚČ KT 2056 10/14. Dn 25 mm pmax 32 MPa Qn 500 dm/min RSHP5-5 PŘÍMOČARÝ ŠOUPÁTKOVÝ RUČNÍ ROZVÁDĚČ KT 056 10/14 3 Dn 5 mm pmax 3 MPa Qn 500 dm/min Přímočaré šoupátkové rozváděče RSHP5 5 hydraulicky ovládané s možností nouzového ovládání pákou jsou určené k

Více

HYDRAULICKÉ AGREGÁTY HA

HYDRAULICKÉ AGREGÁTY HA HYDRAULICKÉ AGREGÁTY HA POUŽITÍ Hydraulické agregáty řady HA jsou určeny pro nejrůznější aplikace. Jsou navrženy dle konkrétních požadavků zákazníka. Parametry použitých hydraulických prvků určují rozsah

Více

RPE2-04. Popis konstrukce a funkce HC 4012 3/2002. Elektromagneticky ovládané rozváděče. Nahrazuje HC 4012 6/2000

RPE2-04. Popis konstrukce a funkce HC 4012 3/2002. Elektromagneticky ovládané rozváděče. Nahrazuje HC 4012 6/2000 Elektromagneticky ovládané D n 04 p max 320 bar Q max 20 dm 3 min -1 RPE2-04 HC 4012 3/2002 Nahrazuje HC 4012 6/2000 Zvláštní provedení - speciální provedení montážních ploch 4/3, 4/2 a 3/2 šoupátkové

Více

Měřící technika. Přehled 6.1.1 MĚŘÍCÍ MÍSTA

Měřící technika. Přehled 6.1.1 MĚŘÍCÍ MÍSTA Přehled MĚŘÍCÍ MÍSTA Měřící místa mají široké využití v mnoha aplikacích. Navíc nabízíme možnost dodat měřící místo dle Vašeho konkrétního požadavku nebo dokonce dle Vašeho výkresu. Měřící místa podléhají

Více

RNEH4-25. Popis konstrukce a funkce HC 4024 7/2015. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4024 12/2007

RNEH4-25. Popis konstrukce a funkce HC 4024 7/2015. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4024 12/2007 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním D n 25 p max 320 bar Q max 600 dm 3 min -1 RNEH4-25 HC 4024 7/2015 Nahrazuje HC 4024 12/2007 Rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RNEH Rozváděče

Více

RPEH4-25. Popis konstrukce a funkce HC 4024 2/2003. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4024 2/2002

RPEH4-25. Popis konstrukce a funkce HC 4024 2/2003. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4024 2/2002 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním D n 25 p max 32 MPa Q max 600 dm 3 min -1 RPEH4-25 HC 4024 2/2003 Nahrazuje HC 4024 2/2002 Rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH Rozváděče s

Více

QHD1 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

QHD1 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČEPADA... 2 TABUKA PAAMETŮ... 3 VZOCE POUŽITÉ PO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČEPADA... 4 PACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 DAŠÍ POŽADAVKY... 6 SMĚ OTÁČENÍ... 6 EVEZNÍ

Více

Diferenční tlakoměry se spínacími kontakty Typ DPGS43.1x0, nerezová ocel Plně svařená provedení

Diferenční tlakoměry se spínacími kontakty Typ DPGS43.1x0, nerezová ocel Plně svařená provedení Elektromechanické tlakoměry Diferenční tlakoměry se spínacími kontakty Typ DPGS43.1x0, nerezová ocel Plně svařená provedení Údajový list WIKA PV 27.05 Použití Řízení a regulování průmyslových procesů Hlídání

Více

Injecto-Flo Pístové rozdělovače pro olej a plastické mazivo

Injecto-Flo Pístové rozdělovače pro olej a plastické mazivo CENTRÁLNÍ MAZACÍ TECHNIKA Injecto-Flo Pístové rozdělovače pro olej a plastické mazivo Pístové rozdělovače dávkují a rozvádějí olej nebo plastické mazivo dopravovaný cyklicky nebo trvale ovládaným čerpadlem.

Více

ELEKTRICKY OVLÁDANÉ PŘÍMOČARÉ

ELEKTRICKY OVLÁDANÉ PŘÍMOČARÉ Q-HYDRAULIKA ELEKTRICKY OVLÁDANÉ PŘÍMOČARÉ ŠOUPÁTKOVÉ ROZVÁDĚČE WE 10 velikost 10 do 31,5 MPa 120 dm 3 /min WK 491 050 2004 Přímočaré šoupátkové rozváděče jsou používány k řízení směru proudu kapaliny

Více

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČEPADA... 2 TABUKA PAAMETŮ... 3 VZOCE POUŽITÉ PO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČEPADA... 4 PACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 DAŠÍ POŽADAVKY... 6 SMĚ OTÁČENÍ... 6 EVEZNÍ

Více

Obsah. Tlakové spínače. Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana. 18 S Allfluid nerezová ocel G 1/4 kolík 0-800 bar +85 C 228

Obsah. Tlakové spínače. Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana. 18 S Allfluid nerezová ocel G 1/4 kolík 0-800 bar +85 C 228 Obsah Tlakové spínače Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana 18 S Allfluid nerezová ocel kolík 0-800 bar +85 C 228 33 D Hliník, nerezová ocel, Polyesterová fólie Příruba -1-630 bar +80 C 230

Více

Proporcionální ventil pro regulaci tlaku

Proporcionální ventil pro regulaci tlaku roporcionální ventil pro regulaci tlaku Uzavřená smyčka, pneumaticky ovládaný proporcionální ventil pro regulaci tlaku Velký průtok Vynikající provozní vlastnosti Krátká doba odezvy Nastavitelná míra zesílení

Více

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČEPADA... 2 TABUKA PAAMETŮ... 3 VZOCE POUŽITÉ PO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČEPADA... 4 PACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 SMĚ OTÁČENÍ... 6 DAŠÍ POŽADAVKY... 6 PŘÍPUSTNÝ

Více

RPEW4-06. Popis konstrukce a funkce HC 4035 10/2013. Elektromagneticky ovládané rozváděče s wireboxem 1/2 NPT 1/2 NPT. Nahrazuje HC 4035 5/2012

RPEW4-06. Popis konstrukce a funkce HC 4035 10/2013. Elektromagneticky ovládané rozváděče s wireboxem 1/2 NPT 1/2 NPT. Nahrazuje HC 4035 5/2012 Elektromagneticky ovládané rozváděče s wireboxem D n 06 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1 RPEW4-06 HC 4035 10/2013 Nahrazuje HC 4035 5/2012 4/3, 4/2 rozváděče šoupátkové konstrukce s ovládáním elektromagnety

Více

Připojovací desky Cetop 3, 5

Připojovací desky Cetop 3, 5 Připojovací desky Cetop 3, 5 OBJEDNÁVKOVÝ KÓD: ES 10 00 10 HYDROCOM, spol. s r. o. Havránkova 11, CZ 619 00 Brno tel.: +420 543 521 415 fax: +420 543 251 638 e-mail: hydrocom@hydrocom.cz www.hydrocom.cz

Více

GWSystém spol. s r.o. Hafner - Pneumatik Krämer KG

GWSystém spol. s r.o. Hafner - Pneumatik Krämer KG FRL jednotky HAFNER Hafner - Pneumatik Krämer KG Stammheimer Strasse 10 D - 70806 Kornwestheim tel.:+49 7154 82 72 60 fax:+49 7154 82 72 68 e-mail: info@hafner-pneumatik.de www.hafner-pneumatik.com prodej

Více

Elektromagnetické ventily VZWF, s nuceným řízením

Elektromagnetické ventily VZWF, s nuceným řízením parametry a přehled dodávek Funkce Elektromagnetický ventil s membránou, nuceným zdvihem a uzavřením v klidové poloze. Je-li elektromagnet pod proudem, snižuje se tlak ne sekundární straně membrány prostřednictvím

Více

PRL2. Popis konstrukce a funkce HC 5103 12/98 S LINEÁRNÍM MOTOREM. Dn 06 pmax 25 MPa Qmax 32 dm 3. min -1 Nahrazuje HC 5103 6/98.

PRL2. Popis konstrukce a funkce HC 5103 12/98 S LINEÁRNÍM MOTOREM. Dn 06 pmax 25 MPa Qmax 32 dm 3. min -1 Nahrazuje HC 5103 6/98. PROPORCIONÁLNÍ ROZVÁDĚČE S LINEÁRNÍM MOTOREM PRL2 HC 5103 12/98 Dn 06 pmax 25 MPa Qmax 32 dm 3. min -1 Nahrazuje HC 5103 6/98 Proporcionální rozváděč pro řízení hydromotorů Jednostupňové ovládání šoupátka

Více

Přímo-ovládané 2/2-cestné elmg. ventily, typ EV215B

Přímo-ovládané 2/2-cestné elmg. ventily, typ EV215B MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Technická příručka Přímo-ovládané 2/2-cestné elmg. ventily, typ je přímo ovládaný 2/2-cestný elmg. ventil pro použití v parních aplikacích. Jeho konstrukce je založena na

Více

Popis konstrukce a funkce HC 7203 2/2003. Malé kompaktní agregáty SMA 03. Nahrazuje HC 7203 4/2002. p max 20 MPa Q max 0,5-17 dm 3 min -1

Popis konstrukce a funkce HC 7203 2/2003. Malé kompaktní agregáty SMA 03. Nahrazuje HC 7203 4/2002. p max 20 MPa Q max 0,5-17 dm 3 min -1 Malé kompaktní agregáty SMA 03 p max 20 MPa Q max 0,5-17 dm 3 min -1 HC 7203 2/2003 Nahrazuje HC 7203 4/2002 Malý kompaktní agregát pro zdvihací plošiny, stoly, rampy, lisovací zařízení, obráběcí stroje,

Více

RPEW4-10. Popis konstrukce a funkce HC 4044 6/2012. Elektromagneticky ovládané rozváděče s wireboxem. Nahrazuje HC 4044 1/2008

RPEW4-10. Popis konstrukce a funkce HC 4044 6/2012. Elektromagneticky ovládané rozváděče s wireboxem. Nahrazuje HC 4044 1/2008 Elektromagneticky ovládané rozváděče s wireboxem D n 10 p max 350 bar Q max 140 dm 3 min -1 RPEW4-10 HC 4044 6/2012 Nahrazuje HC 4044 1/2008 4/3, 4/2 rozváděče šoupátkové konstrukce Čtyřnákružkové šoupátko

Více

ROE3. Popis konstrukce a funkce HC 4022 12/99 ELEKTROMAGNETICKY OVLÁDANÉ. D n 04, 06 p max 25 MPa Q max 25, 63 dm 3 min -1

ROE3. Popis konstrukce a funkce HC 4022 12/99 ELEKTROMAGNETICKY OVLÁDANÉ. D n 04, 06 p max 25 MPa Q max 25, 63 dm 3 min -1 ELEKTROMAGNETICKY OVLÁDANÉ SEDLOVÉ ROZVÁDĚČE ROE3 HC 40 1/99 D n 04, 06 p max 5 MPa Q max 5, 63 dm 3 min -1 Sedlová konstrukce - bez vnitřních objemových ztrát Vysoká spolehlivost sepnutí po dlouhodobé

Více

SPA 01. Popis konstrukce a funkce HYDRAULICKÝ AGREGÁT S PONOŘENÝM MOTOREM HC 7111 2/99. pmax 25 MPa Qmax 17 dm 3. min -1 Nahrazuje HC 7111 8/98

SPA 01. Popis konstrukce a funkce HYDRAULICKÝ AGREGÁT S PONOŘENÝM MOTOREM HC 7111 2/99. pmax 25 MPa Qmax 17 dm 3. min -1 Nahrazuje HC 7111 8/98 HYDRAULICKÝ AGREGÁT S PONOŘENÝM MOTOREM SPA 01 HC 7111 2/99 pmax 25 MPa Qmax 17 dm 3. min -1 Nahrazuje HC 7111 8/98 Malý kompaktní agregát pro zdvihací plošiny, stoly, rampy a další aplikace 3 základní

Více

RPE4-10. Popis konstrukce a funkce HC 4039 7/2009. Elektromagneticky ovládané rozváděče. Nahrazuje HC 4039 09/2008

RPE4-10. Popis konstrukce a funkce HC 4039 7/2009. Elektromagneticky ovládané rozváděče. Nahrazuje HC 4039 09/2008 Elektromagneticky ovládané rozváděče RPE4-10 HC 4039 7/2009 D n 10 p max 350 bar Q max 140 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 4039 09/2008 4/3, 4/2 rozváděče šoupátkové konstrukce Elektromagnety nastavitelné do

Více

RPE3-04. Popis konstrukce a funkce HC 4014 09/2013. Elektromagneticky ovládané rozváděče. Nahrazuje HC 4014 10/2010

RPE3-04. Popis konstrukce a funkce HC 4014 09/2013. Elektromagneticky ovládané rozváděče. Nahrazuje HC 4014 10/2010 Elektromagneticky ovládané rozváděče D n 04 p max 320 bar Q max 30 dm 3 min -1 RPE3-04 HC 4014 09/2013 Nahrazuje HC 4014 10/2010 4/3, 4/2 rozváděče šoupátkové konstrukce Elektromagnety libovolně nastavitelné

Více

Trojcestné kohouty PN10 s vnějším závitem

Trojcestné kohouty PN10 s vnějším závitem 4 233 Série 02 Trojcestné kohouty PN10 s vnějším závitem VBG31... Trojcestné kohouty, PN10, s vnějším závitem Materiál : litina GG-20 / GG-25 Závitové šroubení pro DN20 DN40 mm K vs 6.3... 25 m 3 /h Natočení

Více

SMA 03. Popis konstrukce a funkce HC 7203 11/98 MALÉ KOMPAKTNÍ AGREGÁTY. pmax 20 MPa Qmax 0,5-17 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 7203 8/96

SMA 03. Popis konstrukce a funkce HC 7203 11/98 MALÉ KOMPAKTNÍ AGREGÁTY. pmax 20 MPa Qmax 0,5-17 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 7203 8/96 MALÉ KOMPAKTNÍ AGREGÁTY SMA 03 HC 7203 11/98 pmax 20 MPa Qmax 0,5-17 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 7203 8/96 Malý kompaktní agregát pro zdvihací plošiny, stoly, rampy, lisovací zařízení, obráběcí stroje, příslušenství

Více

Pneumaticko-hydraulická nožní čerpadla

Pneumaticko-hydraulická nožní čerpadla Pneumaticko-hydraulická nožní čerpadla Na.obrázku:.XA 11G Pro produktivitu a ergonomii Volitelný manometr Integrovaný.manometr. ukazující.přesné.momentální. hodnoty.v.barech,.psi.. a.mpa. 4/3 regulační

Více

Nosiče forem HLS 30, HLS 60

Nosiče forem HLS 30, HLS 60 Základem nosičů forem HLS 30 a HLS 60 konstrukce tvořená spodním pracovním stolem, na který se upíná spodní díl formy. Spodní stůl je svařen z ocelových plechů a opracován. Deska stolu je opatřena upevňovacími

Více

Dvoucestný elektromagnetický ventil 2/2 NC Typ 21031 G

Dvoucestný elektromagnetický ventil 2/2 NC Typ 21031 G AVEMAR cz s.r.o., Lihovarská 1, 716 3 Ostrava - Radvanice Tel.: +42/59/623 29 96, 59 623 29 97, Fax: +42/59/623 29 98 E-mail: avemar@avemar.cz, web: http://www.avemar.cz Dvoucestný elektromagnetický ventil

Více

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012 /, /3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH5-16 HC 03 9/01 D n 16 p max 350 bar / 0 bar Q max 300 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 03 6/01 Rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH Rozváděče s hydraulickým

Více

DG 100 DG 101 DG 200 DG 813 DG 815 DG 819 DG 902. Indikátory znečištění

DG 100 DG 101 DG 200 DG 813 DG 815 DG 819 DG 902. Indikátory znečištění Indikátory znečištění DG 100 DG 101 DG 200 DG 813 DG 815 DG 819 DG 902 pro sací nebo zpětné filtry připojovací závit G¼ nebo M12 x 1,5 zobrazovaný / spínací tlak do 2,5 bar 60.20-4c Popis Použití Kontrola

Více

ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV VDM REGULUS - pro kotle a topné systémy

ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV VDM REGULUS - pro kotle a topné systémy Návod ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV VDM REGULUS - pro kotle a topné systémy CZ verze 1.1 OBSAH: 1 Úvod 3 2 Připojovací rozměry čerpadlové skupiny Regulus CS TSV VDM 3 3 Popis funkce čerpadlové skupiny Regulus

Více

CENÍK 2013 KOMPONENTY PRO SOLÁRNÍ A TOPNÉ SYSTÉMY PRACOVNÍ STANICE PRO SOLÁRNÍ SYSTÉMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

CENÍK 2013 KOMPONENTY PRO SOLÁRNÍ A TOPNÉ SYSTÉMY PRACOVNÍ STANICE PRO SOLÁRNÍ SYSTÉMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ KOMPONENTY PRO SOLÁRNÍ A TOPNÉ SYSTÉMY PRACOVNÍ STANICE PRO SOLÁRNÍ SYSTÉMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ CENÍK 2013 SFERATEC s.r.o. Krále Jana 511, 58301 Chotěboř Telefon: +420 566 466 245 Email: info@sferatec.cz www.sferatec.cz

Více

RSEH 4-10, RSH 4-10 R S E H 4 1 0 / 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. PŘÍMOČARÉ ŠOUPÁTKOVÉ ROZVÁDĚČE KT 2031 12/11 D n. 160 dm 3 /min. 10 p max.

RSEH 4-10, RSH 4-10 R S E H 4 1 0 / 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. PŘÍMOČARÉ ŠOUPÁTKOVÉ ROZVÁDĚČE KT 2031 12/11 D n. 160 dm 3 /min. 10 p max. PŘÍMOČARÉ ŠOUPÁTKOVÉ ROZVÁDĚČE KT 2031 12/11 D n 10 p max 32 MPa Q max 160 dm 3 /min připojovací rozměry dle ISO 4401, DIN 24 340, CETOP 5, ČSN 11 9111 typizovaná řada propojení malý příkon nouzové ruční

Více

JEDNORAMENNÝ MECHANISMUS CTS 5038. Katalog náhradních dílů

JEDNORAMENNÝ MECHANISMUS CTS 5038. Katalog náhradních dílů JEDNORAMENNÝ MECHANISMUS CTS 03 Katalog náhradních dílů Adresa výrobce : CTS-servis, a. s. tel. : 000 3 0 Okřínek 3 fax : 000 3 30, - 0 0 Poděbrady E-mail : http : // Veškerá práva podle zákona o právu

Více

Proporcionální ventil pro regulaci tlaku

Proporcionální ventil pro regulaci tlaku Proporcionální ventil pro regulaci tlaku VP G /... G / Digitální řídicí elektronika Měnitelná regulace tlaku, Externí regulace tlaku na přání Možnost volby: sériové propojení s programem VP-Tool Volitelná

Více

NEPŘÍMO ŘÍZENÉ PŘEPOUŠTĚCÍ VENTILY

NEPŘÍMO ŘÍZENÉ PŘEPOUŠTĚCÍ VENTILY Q-HYDRAULIKA NEPŘÍMO ŘÍZENÉ PŘEPOUŠTĚCÍ VENTILY TYPU DB/DBW velikost 10, 20, 30 do 31,5 MPa do 600 dm 3 /min WK 493 180 2004 Přepouštěcí ventily typu DB... slouží pro omezení maximálního tlaku v celém

Více

Montáž v Brně. Válec. 32 100 mm. Katalogový list 2.29.001-1CZ 67. Veličiny podle VDI 3294. Údaje o tlaku přetlak. Značka Jednotka Poznámka.

Montáž v Brně. Válec. 32 100 mm. Katalogový list 2.29.001-1CZ 67. Veličiny podle VDI 3294. Údaje o tlaku přetlak. Značka Jednotka Poznámka. Technické změny vyhrazeny A1P507D00LW00X Veličiny podle VDI 3294 Veličina Všeobecně Název Řada Druh konstrukce Způsob upevnění Druh připojení Značka Jednotka Poznámka Válec s pístnicí AZ5 dvojčinný s tlumením

Více

PCH SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 26.20

PCH SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 26.20 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÉ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÉ ČERPADLO PCH SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 26.20

Více

PŘÍMOČARÉ ŠOUPÁTKOVÉ ROZVÁDĚČE

PŘÍMOČARÉ ŠOUPÁTKOVÉ ROZVÁDĚČE PŘÍMOČARÉ ŠOUPÁTKOVÉ ROZVÁDĚČE RSE 4-06 D n 06 p max 32 MPa Q max 80 dm 3 /min KT 2020 05/02 nahrazuje 07/97 Hydraulické přímočaré šoupátkové rozváděče RSE 4-06 s elektromagnetickým ovládáním se používají

Více

Centralized lubrication systems Metering technology Mixing technology LubTec dávkovací ventily

Centralized lubrication systems Metering technology Mixing technology LubTec dávkovací ventily LubTec dávkovací ventily Všeobecně LubTec dávkovací ventily jsou objemově dávkující prvky, určené pro přesné dávkování nízko až vysokoviskozních materiálů jako jsou například tuky, oleje, lepidla, pasty,

Více

SMA 05. Popis konstrukce a funkce HC 7212 11/2013. Malý kompaktní agregát. Nahrazuje HC 7212 12/2012. p max 250 bar Q max 17 dm 3.

SMA 05. Popis konstrukce a funkce HC 7212 11/2013. Malý kompaktní agregát. Nahrazuje HC 7212 12/2012. p max 250 bar Q max 17 dm 3. alý kompaktní agregát p max 250 bar Q max 17 dm 3. min -1 S 05 HC 72 11/2013 Nahrazuje HC 72 /20 alý kompaktní agregát pro zdvihací plošiny, stoly, rampy, obráběcí stroje, příslušenství mobilních strojů

Více

MAZACÍ PŘÍSTROJ UCF CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ

MAZACÍ PŘÍSTROJ UCF CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ MAZACÍ PŘÍSTROJ POUŽITÍ Mazací přístroje jsou užívány jako zdroje tlakového maziva pro mazací systémy s progresivními rozdělovači, pro trvalé, pravidelné mazání různých strojů, strojních technologií a

Více

RPPN Průmyslový tlakový spínač

RPPN Průmyslový tlakový spínač RPPN Průmyslový tlakový spínač Výborná reprodukovatelnost Nastavitelná spínací hystereze pro optimální regulaci tlaku Pevná spínací hystereze pro spolehlivé řízení a hlídání tlaku TECHNICKÉ ÚDAJE Tlakové

Více

HC 5062 Přímořízené přepouštěcí ventily VPP2-06 5/2012

HC 5062 Přímořízené přepouštěcí ventily VPP2-06 5/2012 Přímořízené přepouštěcí ventily D n 06 p max 320 bar Q max 50 dm 3.min -1 VPP2-06 HC 5062 5/2012 Nahrazuje HC 5062 3/2008 Provedení vestavné, modulové a do potrubí Šest tlakových stupňů Čtyři provedení

Více

Ventily se šikmým sedlem VZXF

Ventily se šikmým sedlem VZXF parametry a přehled dodávek Funkce Ventil se šikmým sedlem VZXF je ventil 2/2 s externím řízením. Ventily této konstrukce se spínají přídavným řídicím médiem. V klidové poloze je ventil uzavřen silou pružiny.

Více

RSE 4-06 R S E 4 0 6 / 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. PŘÍMOČARÉ ŠOUPÁTKOVÉ ROZVÁDĚČE KT 2020 12/11 D n. 80 dm 3 /min. 35 MPa Q max. 06 p max

RSE 4-06 R S E 4 0 6 / 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. PŘÍMOČARÉ ŠOUPÁTKOVÉ ROZVÁDĚČE KT 2020 12/11 D n. 80 dm 3 /min. 35 MPa Q max. 06 p max PŘÍMOČARÉ ŠOUPÁTKOVÉ ROZVÁDĚČE KT 2020 12/11 D n 06 p max 35 MPa Q max 80 dm 3 /min Hydraulické přímočaré šou pát kové rozváděče RSE 4-06 s elektromagnetickým ovládáním se používají v hydraulických obvodech

Více

sestava armatur množství čerpadlo typ l/min typ SAG20/AX13-4 1-13 AX13-4 SAG20/SX13-4 1-13 SX13-4 SAG20/SX15-4 8-30 SX15-4

sestava armatur množství čerpadlo typ l/min typ SAG20/AX13-4 1-13 AX13-4 SAG20/SX13-4 1-13 SX13-4 SAG20/SX15-4 8-30 SX15-4 Popis výrobku ČR 1. 10. 2011 Hoval solární sestava armatur SAG20 solární sestava armatur DN 20 (¾ ) oběhové čerpadlo AX13-4, SX13-4 nebo SX15-4 2 kulové kohouty (obsluhované klíčem) s teploměrem zařízení

Více

hydraulika hydraulika Hydraulika 138

hydraulika hydraulika Hydraulika 138 hydraulika Hydraulika 138 137 Pro objednání hadic s koncovkami potřebujeme znát tyto parametry: Typ hadicoviny (dle tlaku a provozních podmínek) Vnitřní průměr hadice světlost DN (mm) Délka hadice l (mm)

Více

MaRweb.sk www.marweb.sk

MaRweb.sk www.marweb.sk Provozní tlak až 42 MPa. Provozní teplota až 500 C. Montáž přímo na snímač tlakové diference, nebo mezi impulsní potrubí. Výběr těsnicích prvků z různých materiálů Grafit, PTFE, PEEK, Viton, EPDM. Dotahovatelná

Více

SD2E-A2. Popis konstrukce a funkce HC 4040 07/2014. 2/2 elektromagneticky ovládané vestavné šoupátkové rozváděče. Nahrazuje HC 4040 07/2013

SD2E-A2. Popis konstrukce a funkce HC 4040 07/2014. 2/2 elektromagneticky ovládané vestavné šoupátkové rozváděče. Nahrazuje HC 4040 07/2013 / elektromagneticky ovládané vestavné šoupátkové rozváděče SDE- 07/04 3/4-6 UNF p max 350 bar Q max 30 dm 3 min - Nahrazuje 07/03 Kalené a přesné pracovní dílce Vysoká průtočnost Vysoký přenášený hydraulický

Více

Tlakové spínače PEV, mechanické

Tlakové spínače PEV, mechanické mechanické s nastavitelným bodem sepnutí provedení s nastavitelnou hysterezí 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 4/-1 přehled dodávek funkce konstrukce typ připojení p pneumatiky napájecí napětí elektrické

Více

SOLENOIDOVÉ VENTILY. Solenoidový ventil řady MP116

SOLENOIDOVÉ VENTILY. Solenoidový ventil řady MP116 Solenoidový ventil řady MP116 - pracuje i při nulovém tlaku - maximální teplota média 90 C - typ média: neutrální plyny, čistá voda, lehké oleje do kinematické viskosity 42 cst - nízká hlučnost díky snížení

Více

PROPORCIONÁLNÍ VENTILY

PROPORCIONÁLNÍ VENTILY PROPORCIONÁLNÍ VENTILY SENTRONIC D s digitálním ovládáním 3 porty Serie 608 609 VLASTNOSTI SENTRONIC D je vysoce dynamický 3-cestný proporcionální ventil s digitálním řízením. SENTRONIC D hlavní vlastnosti:

Více

HENNLICH s.r.o. Průtok&hladina&tlak. Robustní a spolehlivé snímače pro průmyslové aplikace. www.hennlich.cz/meres

HENNLICH s.r.o. Průtok&hladina&tlak. Robustní a spolehlivé snímače pro průmyslové aplikace. www.hennlich.cz/meres Průtok&hladina&tlak Robustní a spolehlivé snímače pro průmyslové aplikace www.hennlich.cz/meres PRŮTOK: VODA A NÍZKOVISKÓZNÍ KAPALINY PÍSTOVÉ PRŮTOKOMĚRY PRO KAPALINY A OLEJ PÁDLOVÉ PRŮTOKOMĚRY PRO KAPALINY

Více

RSH 2-06 R S H 2 0 6 / 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. PŘÍMOČARÉ ŠOUPÁTKOVÉ ROZVÁDĚČE KT 2040 12/11 D n 06 p max 32 MPa Q max 80 dm 3 /min

RSH 2-06 R S H 2 0 6 / 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. PŘÍMOČARÉ ŠOUPÁTKOVÉ ROZVÁDĚČE KT 2040 12/11 D n 06 p max 32 MPa Q max 80 dm 3 /min PŘÍMOČARÉ ŠOUPÁTKOVÉ ROZVÁDĚČE KT 2040 12/11 D n 06 p max 32 MPa Q max 80 dm 3 /min připojovací rozměry dle ISO 4401, DIN 24 340, CETOP 3, 5; ČSN 11 9111 typizovaná řada propojení malý příkon montáž v

Více

PSC9626 Sekce katalogu Řízení tlaku Informace o výrobku P74 Datum vydání 9712/1001CZ Rev.1. Řada P74. Spínač tlakového rozdílu (bez časového zpoždění)

PSC9626 Sekce katalogu Řízení tlaku Informace o výrobku P74 Datum vydání 9712/1001CZ Rev.1. Řada P74. Spínač tlakového rozdílu (bez časového zpoždění) PSC9626 Sekce katalogu Řízení tlaku Informace o výrobku P74 Datum vydání 9712/1001CZ Rev.1 Řada P74 Spínač tlakového rozdílu (bez časového zpoždění) Ú vod Tyto spínače jsou určeny k měření rozdílu tlaků

Více

Nerezové kulové ventily série 26d se samodotahovatelným sedlem a nebo plovoucím kulovým segmentem

Nerezové kulové ventily série 26d se samodotahovatelným sedlem a nebo plovoucím kulovým segmentem Nerezové kulové ventily série 26d se samodotahovatelným sedlem a nebo plovoucím kulovým segmentem Použití: Těsně uzavírací kulový kohout nerezové oceli pro agresivní média, obvzláště pro chemický průmysl:

Více

ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV VDM REGULUS - pro kotle a topné systémy

ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV VDM REGULUS - pro kotle a topné systémy Návod ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV VDM REGULUS - pro kotle a topné systémy CZ verze 1.1 OBSAH: 1 Úvod 3 2 Připojovací rozměry čerpadlové skupiny Regulus CS TSV VDM 3 3 Popis funkce čerpadlové skupiny Regulus

Více

Komponenty šité na míru. Nejvhodnější ze. sortimentu produktů BIERI: Axiální a radiální pístové hydrogenerátory, tlakové spínače.

Komponenty šité na míru. Nejvhodnější ze. sortimentu produktů BIERI: Axiální a radiální pístové hydrogenerátory, tlakové spínače. Komponenty šité na míru. Nejvhodnější ze všech Hydraulické komponenty z širokého sortimentu produktů BIERI: Axiální a radiální pístové hydrogenerátory, ventily, tlakové spínače. Hydrogenerátory Bieri:

Více

SA4. Popis konstrukce a funkce HC 7100 4/2002. Stavebnice hydraulických agregátů řady. Nahrazuje HC 7100 11/2001. p max 25 MPa Q 0,5-50 dm 3 min -1

SA4. Popis konstrukce a funkce HC 7100 4/2002. Stavebnice hydraulických agregátů řady. Nahrazuje HC 7100 11/2001. p max 25 MPa Q 0,5-50 dm 3 min -1 Stavebnice hydraulických agregátů řady p max 25 MPa Q 0,5-50 dm 3 min -1 SA4 HC 7100 4/2002 Nahrazuje HC 7100 11/2001 Sestavení hydraulického agregátu zákaznickým způsobem z typizovaných podskupin Objemy

Více

www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.

www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics. www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.cz OBSAH Úvod... 3 Technická specifikace... 4 Popis filtru... 6 Popis činnosti

Více

HydroX Hydraulický pohon

HydroX Hydraulický pohon HydroX Hydraulický pohon Bezpečný, snadný a spolehlivý provoz Vexve HydroX hydraulický pohon je vhodný i pro nejnáročnější instalační místa a podmínky. Hydraulický pohon HydroX je zvláště vhodný pro aplikace

Více

Elektromagnetické ventily

Elektromagnetické ventily Elektromagnetické ventily HAFNER výrobce: Hafner - Pneumatik Krämer KG Stammheimer Strasse 10 D - 70806 Kornwestheim tel.:+9 715 8 7 60 fax:+9 715 8 7 68 e-mail: info@hafner-pneumatik.de www.hafner-pneumatik.com

Více

AKD/AKDS PN 63-100 DN 80/80-300/250. Standartní varianty. Oblasti použití. Provozní údaje. Materiály. Odkaz na. Údaje při objednávkách.

AKD/AKDS PN 63-100 DN 80/80-300/250. Standartní varianty. Oblasti použití. Provozní údaje. Materiály. Odkaz na. Údaje při objednávkách. Typový list 7331.1/6-64 AKD/AKDS uzavírací šoupátka s víkovou přírubou spřírubami resp. s navařovacími konci PN 63-100 DN 80/80-300/250 Oblasti použití Vprůmyslových, elektrárenských, technologických zařízeních

Více

MAZACÍ PŘÍSTROJ ACF CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ

MAZACÍ PŘÍSTROJ ACF CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ MAZACÍ PŘÍSTROJ ACF POUŽITÍ Mazací přístroje ACF jsou užívány jako zdroje tlakového maziva pro mazací systémy s progresivními rozdělovači, pro trvalé, pravidelné mazání různých strojů a zařízení. Dále

Více

Ermeto Originál Ventily

Ermeto Originál Ventily Ermeto Originál Ventily Obsah zpětných ventilů RHD / S. O11 EO 24 připojení / EO 24 připojení RHV R ED / S. O12 RHZ R ED / S. O13 EO 24 připojení / s vnějším palcovým závitem ED (ISO 1179)/ s vnějším palcovým

Více

SMĚŠOVACÍ SYSTÉMY OLEJ VZDUCH PRO VŘETENA

SMĚŠOVACÍ SYSTÉMY OLEJ VZDUCH PRO VŘETENA SMĚŠOVACÍ SYSTÉMY OLEJ VZDUCH PRO VŘETENA POUŽITÍ Mazací systémy olej - vzduch jsou užívány pro trvalé, pravidelné mazání a chlazení směsí oleje a vzduchu různých strojů, strojních technologií a zařízení

Více

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw Air-Master- roubové kompresory Stavební fiada B1 3 15 kw listopad 2002 Stavební fiada B Šroubové kompresory Air-Master jsou v programu firmy Schneider Bohemia určeny pro trvalý provoz. Tradiční stavební

Více

Trojcestné kohouty PN10 s vnitřním závitem

Trojcestné kohouty PN10 s vnitřním závitem 4 232 SÉRIE 02 Trojcestné kohouty PN10 s vnitřním závitem VBI31... Trojcestné kohouty PN10 s vnitřním závitem Šedá litina GG-25 DN20... DN40 mm k vs 6,3... 25 m 3 /h Natočení 90 Vnitřní připojovací závit,

Více

VPP2-06. Popis konstrukce a funkce HC 5062 2/99 VENTILY. Dn 06 pmax 32 MPa Qmax 50 dm 3. min -1 Nahrazuje HC 5062 3/97

VPP2-06. Popis konstrukce a funkce HC 5062 2/99 VENTILY. Dn 06 pmax 32 MPa Qmax 50 dm 3. min -1 Nahrazuje HC 5062 3/97 ŘÍMOŘÍZENÉ ŘEOUŠĚCÍ VENILY V2-06 HC 5062 2/99 Dn 06 pmax 32 Ma Qmax 50 dm 3. min -1 Nahrazuje HC 5062 3/97 Vestavné provedení pro našroubování do bloku rovedení do potrubí s metrickým nebo trubkovým závitem

Více

Rekonstrukce větrání bytových domů CRVB ECOWATT inteligentní DCV systém

Rekonstrukce větrání bytových domů CRVB ECOWATT inteligentní DCV systém dálkový ovladač PROSYS ECOWATT Typ příslušenství Ø A B C Ø D E F G H I CRVB/4-315 ECOWATT 435 560 330 435 250 40 347 136 171 92 CRVB/4-355 ECOWATT 560 754 330 560 355 40 407 136 171 92 CRVB/4-400 ECOWATT

Více

Speciální ventily AND ventily konstrukční řady AND8

Speciální ventily AND ventily konstrukční řady AND8 Speciální ventily! Logické komponenty AND/OR! Časovač! / cestný závitový ventil! / cestný závitový ventil! Miniaturní regulační tlakový ventil! Přetlakový ventil 7 Speciální ventily AND ventily konstrukční

Více

PRM2-06. Popis konstrukce a funkce HC 5104 6/2008. Proporcionální rozváděče. Nahrazuje HC 5104 11/2006. D n 06 p max 320 bar Q max 40 dm 3 min -1

PRM2-06. Popis konstrukce a funkce HC 5104 6/2008. Proporcionální rozváděče. Nahrazuje HC 5104 11/2006. D n 06 p max 320 bar Q max 40 dm 3 min -1 Proporcionální rozváděče D n 06 p max 0 bar Q max 40 dm min -1 PRM-06 HC 5104 6/008 Nahrazuje HC 5104 11/006 Kompaktní provedení s integrovanou elektronikou Vysoká spolehlivost Jednoduchá výměna elektromagnetu

Více

Řada Airstar. Jednostupňové kompresory. Jednostupňové kompresory. Dvoustupňové kompresory

Řada Airstar. Jednostupňové kompresory. Jednostupňové kompresory. Dvoustupňové kompresory Řada Airstar Jednostupňové kompresory AIRSTAR 321/50 AIRSTAR 323/50 AIRSTAR 401/50 AIRSTAR 403/50 AIRSTAR 503/50 AIRSTAR 503/100 Řada Airprofi Jednostupňové kompresory AIRPROFI 401/50 AIRPROFI 403/50 AIRPROFI

Více

ELEKTROHYDRAULICKY OVLÁDANÉ

ELEKTROHYDRAULICKY OVLÁDANÉ ELEKTROHYDRAULICKY OVLÁDANÉ PŘÍMOČARÉ ŠOUPÁTKOVÉ ROZVÁDĚČE WEH 16 Q-HYDRAULIKA velikost 16 do 35 MPa do 180 dm 3 /min WK 304/21016 2004 Přímočaré šoupátkové rozváděče jsou používány k řízení směru proudu

Více

VIH CK 70, unistor VIH R 120 až 200, VIH CQ 120/150, VIH Q 120 až 200, VIH 300 až 500 885-990 445-555. Označení jednotky VIH CK 70

VIH CK 70, unistor VIH R 120 až 200, VIH CQ 120/150, VIH Q 120 až 200, VIH 300 až 500 885-990 445-555. Označení jednotky VIH CK 70 verze VIH CK 70, unistor VIH R 0 až 00, VIH CQ 0/0, VIH Q 0 až 00, VIH 00 až 00 0-O Zásobník VIH CK 70 Charakteristika výrobku určený pro závěsné kotle stejné barevné provedení a design jako závěsné kotle

Více

Ručně ovládané šoupátkové rozváděče typu DL

Ručně ovládané šoupátkové rozváděče typu DL Šoupátkové rozváděče Ručně ovládané šoupátkové rozváděče typu DL Blok šoupátkových rozváděčů typu DL se používá k plynulému ručnímu dávkování množství pro obecná hydraulická zařízení s jednočinnými a dvojčinnými

Více

Trojcestné kohouty PN10, vnitřní závit

Trojcestné kohouty PN10, vnitřní závit 4 232 SÉRIE 02 Trojcestné kohouty PN10, vnitřní závit VBI31... Trojcestné kohouty, PN10, vnitřní závit Šedá litina EN-GJL-250 DN 20 40 k vs 6,3...25 m 3 /h Úhel natočení 90 Vnitřní připojovací závit, Rp

Více

PRM2-10. Popis konstrukce a funkce HC 5106 4/99. Dn 10 pmax 32 MPa Qmax 60 dm 3 min -1. Kompaktní provedení s integrovanou elektronikou

PRM2-10. Popis konstrukce a funkce HC 5106 4/99. Dn 10 pmax 32 MPa Qmax 60 dm 3 min -1. Kompaktní provedení s integrovanou elektronikou PROPORCIONÁLNÍ ROZVÁDĚČE PRM-0 HC 506 4/99 Dn 0 pmax 3 MPa Qmax 60 dm 3 min - PŘEDBĚŽNÁ TECHNICKÁ INFORMACE Kompaktní provedení s integrovanou elektronikou Vysoká spolehlivost Jednoduchá výměna elektromagnetu

Více

CENÍK 2015 WWW.ABOVALVE.COM

CENÍK 2015 WWW.ABOVALVE.COM PLATNOST: 1. 5. 2015 31. 12. 2015 Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH. Dodací podmínka: EXW Olomouc Uzavírací centrické klapky Uzavírací excentrické klapky Uzavírací klapky pro agresivní média Nožová šoupátka

Více

Senzor průtoku kapaliny typ 210. Průměry DN 8/10/15/20/25 Teplotní rozsah - 40... +125 ºC Průtokový rozsah 0.9... 150 l/min

Senzor průtoku kapaliny typ 210. Průměry DN 8/10/15/20/25 Teplotní rozsah - 40... +125 ºC Průtokový rozsah 0.9... 150 l/min Senzor průtoku kapaliny typ 210 Průměry DN 8/10/15/20/25 Teplotní rozsah - 40... +125 ºC Průtokový rozsah 0.9... 150 l/min Typ 210 má různé možností napájení a výstupů. Je možný výběr mezi verzemi, jako

Více

D06F. Honeywell. Redukční ventily REGULÁTOR TLAKU S VYVÁŽENOU REGULAČNÍ KUŽELKOU A SE STUPNICÍ NASTAVENÍ. Použití. Hlavní rysy.

D06F. Honeywell. Redukční ventily REGULÁTOR TLAKU S VYVÁŽENOU REGULAČNÍ KUŽELKOU A SE STUPNICÍ NASTAVENÍ. Použití. Hlavní rysy. srpen 2007 D06F Redukční ventily REGULÁTOR TLAKU S VYVÁŽENOU REGULAČNÍ KUŽELKOU A SE STUPNICÍ NASTAVENÍ KATALOGOVÝ LIST Použití Redukční ventily D06F chrání vodovodní potrubí a připojené spotřebiče před

Více

Příplatky za manometry s Bourdonovým perem (průmyslové, s glycerinovou náplní, chemické, bezpečnostní) 326

Příplatky za manometry s Bourdonovým perem (průmyslové, s glycerinovou náplní, chemické, bezpečnostní) 326 Kapitola Obsah kapitoly Měřiče a regulátory tlaku Strana Manometry s krabicovou membránou Standardní manometry s krabicovou membránou 249 Profilové manometry s krabicovou membránou 253 Chemické manometry

Více

Převodník tlaku P30 / P31

Převodník tlaku P30 / P31 PMA a Company of WEST Control Solutions Převodník tlaku P30 / P31 Rozsahy 0...1 bar až do 0...400 bar Dvouvodičové zapojení s výstupem 4...20 ma nebo třívodičové s výstupem 0..10 V Přetížení až 4-násobek

Více

Přímo řízené elektromagneticky ovládané rozváděče Série 300

Přímo řízené elektromagneticky ovládané rozváděče Série 300 Přímo řízené elektromagneticky ovládané rozváděče Série 00 Miniaturní elektromagnetické rozváděče šíře 0 mm Miniaturní elektromagnetické rozváděče šíře 5 mm Elektromagnetické rozváděče šíře mm Elektromagnetické

Více

PFP SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 34.01

PFP SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 34.01 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÉ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÉ ČERPADLO PFP SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 34.01

Více

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VK 196, 246, 306, 356 ecovit plus 03-S1

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VK 196, 246, 306, 356 ecovit plus 03-S1 Základní informace Stacionární kondenzační plynové kotle Vaillant ecovit plus odpovídají nejnovějším technickým požadavkům a jsou konstruované na základě uznaných bezpečnostních a technických pravidel.

Více

Základní ventily VZWE, elektricky řízené

Základní ventily VZWE, elektricky řízené parametry a přehled dodávek Funkce Základní ventily VZWE jsou nepřímo řízené ventily 2/2. S vhodnou elektromagnetickou cívkou vytvářejí impulzy stlačeného vzduchu, které se využívají k mechanickému čištění

Více

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40)

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40) REGULAČNÍ LAMELOVÉ KT 1015 12/11 Jmem. velikost 12; 25; 40; 63 do pn 10 MPa Vg 8,5; 19; 32; 47 cm3/ot automatické odvzdušnění umožňuje snadné uvedení do provozu nízká hlučnost hydrodynamické mazání zajišťuje

Více

TLAKOMĚRY PRO CHEMICKÉ SYSTÉMY BEZ NEBO S GLYCERINOVOU NÁPLNÍ TŘÍDA PŘESNOSTI 1,6 ø 63 mm

TLAKOMĚRY PRO CHEMICKÉ SYSTÉMY BEZ NEBO S GLYCERINOVOU NÁPLNÍ TŘÍDA PŘESNOSTI 1,6 ø 63 mm 1 TLAKOMĚRY PRO CHEMICKÉ SYSTÉMY BEZ NEBO S GLYCERINOVOU NÁPLNÍ TŘÍDA PŘESNOSTI 1,6 ø 63 mm Tlakoměry s bourdonovým perem. Při provedení s glycerinovou náplní v krytu je měřící systém při pulzujících tlacích

Více