Kontakt v SK: Štůrova 76/11, Dubnici nad Váhom tel fax: H Y D R A U L I K A H Y D R O M O T O R Y

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kontakt v SK: Štůrova 76/11, 01 841 Dubnici nad Váhom tel. +421 911 333 967 fax: +421 424 428 095 H Y D R A U L I K A H Y D R O M O T O R Y"

Transkript

1 R Y, C K É N Á D R Ž E B L O K Y H Y D R U L I C K É O Z V D Ì È E O K U M U L Á T O R Y, V É G I C K É HYDROCOM P O T R U B Í D Ì È E P R O P O R C I O N Á L N Í H Y D R U L I C K É H Y D R U L I C K É P O H O N Y L T R È N Í S C Í V L O Ž K Y P O T R U B Í V É V E S T V N É G I C K É T L K O V É R O Z V D Ì È E H Y D R U L I C K É M O B I L N Í P O H O N Y H Y D R U L I C K É P Ø Í S L U Š E N S T V Í V E N T I L y P R O P O R C I O N Á L N Í V L O Ž K Y S C Í R O F I L M O B I L N Í R O H Y D R O M È E R P D L K U M U L Á T O R H Y D R U L I C O D P D N Í V E S T V N É R O Z V T L K O V É L O G R O Z V D Ì È E R O Z V D Ì È E D O M E Z I D E S K O V M O B I L N Í H Y D R U L I K P Ø Í S L U Š E N S T V Í G R T L K O V É P O T R U B Í G R E G Á T Y H Y P Ø Í S L U Š E N S T V Í B L O K Y L O G I C K É R O Z V D Ì È E Y D R U L I K R E G Á T Y P O H O N Y M E Z I D E S K O V É L O G M O B I L N Í N Á D R Ž E R O Z V D Ì È E R O Z V D Ì È E È E R P D L D O R O Z V T L K O V É R O Z V D Ì È E O D P D N Í D O M E Z I D E S K O V S Y S T É M Y H Y D R U L I C K É B L O K Y D Ì È E V E S T V N É P Ø Í S L U Š E N S T V Í K U M U L Á T O R Y, N Á D R Ž E O F I L T R È N Í È E R P D L È E R P D L Í H Y D R U L I C K É R O H Y D R O M O T O R Y M O T O R Y C K É R O Z V D Ì È E M O B I L N Í O Z V D Ì È E R Y, HYDROCOM G R E G Á T Y P R O P O R C I O N Á L N Í V E N T I L y P R O P O R C I O N Á L N Í R O Z V D Ì È E T L K O V É O Z V D Ì È E H Y D R U L I K P Ø Í S L U Š E N S T V Í L O G I C K É M O B I L N Í P Ø Í S L U Š E N S T V Í É R O Z V D Ì È E Y D R U L I K R O Z V D Ì È E T L K O V É H Y D R U L I C P O T R U B Í M E Z I D E S K O V É S Y S T É M Y R O Z V D Ì È E R E G Á T Y D O K U M U L Á T O R B L O K Y R O Z V D Ì È E V E S T V N É N Á D R Ž E H Y D R U L I C K É P O H O N Y H Y G R P Ø Í S L U Š E N S T V Í P Ø Í S L U Š E N S T V Í É T L K O V É T L K O V É Í O D P D N Í O D P D N Í L T R È N Í V L O Ž K Y S C Í O Z V D Ì È E H Y D R U L I C K É P R O P O R C I O N Á L N Í P O T R U B Í V É G I C K É R O Z V D Ì È E Y D R U L I K R E G Á T Y P O H O N Y V E S T V N É HYDROCOM, spol. s r.o. Kolískova 11, Brno provozovna: Havránkova 11, Brno tel.: , fax: T L K O V É Í L T R È N Í V L O Ž K Y O Z V D Ì È E M O T O R Y M O B I L N Í H Y D R U L I C K É S C Í V E S T V N É F I L T R È N Í R O Z V T L K O V É L O G R O Z V D Ì È E M O B I L N Í H Y D R U L I C K É P O H O N Y H Y G R P Ø Í S L U Š E N S T V Í T L K O V É V L O Ž K Y R O Z V D Ì È E H Y D R O M O T O R Y D O M E Z I D E S K O V P Ø Í S L U Š E N S T V Í R O R O Z V D Ì È E O D P D N Í M O B I L N Í P R O P O R C I O N Á L N Í T L K O V É H Y D R U L I C H Y D R U L I K P Ø Í S L U Š E N S T V Í Kontakt v SK: Štůrova 76/11, Dubnici nad Váhom tel fax: G R E G Á T Y R O K U M U L Á T O R B L O K Y L O G I C K É R O Z V D Ì È E 2009 N Á D R Ž E R O Z V D Ì È E F I L È E R P D L P O T R U B Í M E Z I D E S K O V É P Ø Í S L U Š E N S T V Í É D O H Y D R O M R O Z V D Ì È E M O B I L N Í È E R P D L K U M U L Á T O R Y, B L O K Y D Ì È E S C Í V L O Ž K Y R O Z V D Ì È E È E R P D L N Á D R Ž E O Z V D Ì È E O F I L T R È N Í H Y D R O M O T O R Y È E R P D L C K É M O B I L N Í M O T O R Y R Y, K T L O G O D P D N Í S C Í M O B I L N Í F I L R O H Y D R O M

2

3 Obsah strana Úvod 1 Popisagregátů 2 Kompaktníminiagregáty 3 Stacionárníocelovénádre 4 Hliníkovénádre 5 Mobilnínádre 6 Ručníčerpadla 7 Zubováčerpadla 8,9 Č erpadlasvnitřnímozubením 10,1 Pístováèerpadlahydromotory 12,13 Lamelováčerpadla 14 Spojkyproèerpadlasel.motory 15 Tlumícíkruhy 15 Hydromotory 16,17 Monoblokovérozvaděče 18 Skupinovérozvadìèe 19 RozvadìèeCETOP(elektromagnetickyovládané) 20 Š esticestnýdvoupolohovýventil 21 Pojišťovacíventilyahydraulickézámkymodulové 2 krtícíazpìtnéventilymodulové 23 Pojiovacíventilydopotrubí 24 Elektromagnetickésedlovéventily Přehledventilů dopotrubí 31,32 krtícíventilydopotrubí 3 Děličeprůtoku 34 Hydropneumatickéakumulátoryabezpeènostníbloky 35 Filtrysací 36 Filtryodpadní 37 FiltrySPINON 38 Filtrytlakové 39 Chladièevzduchovéavodní 40 Servisnívíka,zátky,hladinomìry 41 Plnícíhrdla 42 Hladinomìryelektrické 43 Tlakovéspínaèeasnímače 4 Manometry 45 Manometrovéventily 46

4

5 ÚVOD Historie: Firmazaloženavroce193.Tradicepočínájiž rokem191.společnostsepostupně vypracovalamezivýznamnéspolečnosti českéhotrhuvoblastirealizacehydraulickýchsystémů. Vsoučasnédobě zaměstnáváca35zaměstnanců adosahujeobratuokolo150milkč. Sídlo: SídlospolečnostisenacházívBrně.Výrobaskladjsouvýhodně umístěnynaokrajiměstablízkodálničníhokříženípraha, Brno,Ostrava,Bratislava,Vídeň (vevýrobně-obchodnímareálumte).podporuslovenskýmzákazníkůmzajištujekancelář vdubnicinadváhom. Hlavníčinostspolečnosti: -vlastníprojekce,konstrukce,výrobamontáž hydraulickýchzařízeníjsouzárukoujistotynašichzákazníků, -prodejjednotlivýchprvků jepodpořenbezplatnýmtechnickýmporadenstvím,vnabídkovémprogramuspolečnosti naleznetealternativy(cena-užitnávlastnost)provšechnyprvkytak,abybylomožnévybratoptimálníprvkyprovaše výrobkyajejichúčel -výrobaolejovýchnádržípromobilníastacionárníaplikacemájiž dlouholetoutradici -servis,opravyamodernizacesystémů jsoudnesjiž samozřejmostí Oblastpůsobení Společnostnavrhujeavyrábímnožstvínejrůznějšíchydraulickýchpohonů.Dodávámesystémyijednotlivéprvkyprovšechna odvětvíprůmyslu.zvláště pakprobráběcíatvářecístroje,stavebníasilničnístroje,zemědělskoualesnítechniku,komunálnía užitkovávozidla.provádímenávrhyamodernizacistaršíchsystémů.využívámenejenvlastníchmnohaletýchzkušenostíalei rozsáhlýchzkušenostínašichvýznamnýchdodavatelů.dlouhodobě spolupracujemesfirmami:ron,bucherhydrulics, ETON(Vickers),EPEItaliana,MPFILTRI,SMHYDRULIK,amnohadalšímivýznamnýmidodavateli.Dodávámedomnoha renomovanýchfirem,aletakédostředníchamalých,živnostníkynevyjímaje.našeprvkymůžeterovněž zakoupitumnoha regionálníchprodejců. Servis Samozřejmostíjezajišťovánízáručníhoservisu.Úspěšně serozvíjíinabídkapravidelnýchkontrolzařízení,kterýmijepodmíněno získáníprodlouženézáruky.provádímeiserviszařízeníkonkurenčníchvýrobců včetně posuzováníjejichstavuanávrhů na případnoumodernizaci,což bývápodceňováno.výsledkemtétočinostijepředcházenínečekanýmporuchámvýrobního zařízeníanáslednýmfinančnímztrátám.rovněž nabízímeuváděnídoprovozuapřipojeníhydraulickýchagregátů kzařízení zákazníka,kterébýváčastotaképodceňováno. Kvalita Společnostkladevelkýdůraznakvalitusvýchvýrobků aprodávanýchprvků.kvalitadodávekjechápánajakoreferenceprodalší obchodyatudíž jistotavývojespolečnosti.systémřízeníjepodkontrolounormyč SNENISO901:201nepřetržitě odroku 203. Internet Vzhledemkespecifičnostihydraulickýchsystémů ijednotlivýchprvků společnostdoposudneaktivovalainternetovýprodej. Nawebovýchstránkáchspolečnostivšaknaleznetevšechnyzákladníinformacevčetně možnostijejichstažení(katalogy, certifikátyapod.)společnostprostřednictvímstránekprůběžně informujeonovinkáchvsortimentu.projakýkolivdotaz, případně iobjednávku,můžetevyužítpoptávkovýformulář. 1

6 Popisagregátů Stavebnicovýsystémhydraulickýchagregátů (viz.stranač.3)umožňujeznačnouvariabilituprovedeníajehohlavnívýhodou jepružnostdodáníavneposlednířadě ivýhodnácenovárelace. Tytoagregátyjemožnopoužítdovýkonuel.motoru5kW. Standardníhydraulickéagregátyjsouzaloženynapoužitístandardizovanýchvelikostínádrží(vizstranač.4a5)aosazenívíka standardnímiprvkyzaúčelemdosaženípožadovanéfunkce.výhodoujeodpadnutíkonstrukčníchpracíatímzkrácenídodací lhůty,odpovídajícísníženícenyalepředevšímsnazšídostupnostnáhradníchdílů. Zakázkovéhydraulickéagregátyjsouvyvíjenyzcelaprokonkrétnípoužití.Vycházísezpožadavků zákazníka,kteréprojdou optimalizacířešení.vycházímeznašichdlouhodobýchzkušenostíařešenípodobnýchzařízení.nařešeníchčasto spolupracujemesdodavatelidílů tak,abyvýslednáfunkcebylazaručena. 2

7 Kompaktníminiagregáty Stavebnicovýsystémtzv.kompaktníchminiagregátùumoòujeznaènou variabilitu.pomocíschémasidojednotlivýchoznaèenýchpolívyberete prvkyztabulekavytvoøítesitakpoadovanoufunkci.rovnìstaèí kontaktovatnaispoleènostaschémavámnazákladìvaichpoadavkù zpracujínašitechnici.stavebnicovýsystémumoòujezkrácenídodací lhùtynaminimum. ProvedenísblokemTP3B (uvedenérozvaděčesloužíjakopříklad) ProvedenísblokemTP3 1,6 3

8 Stacionárníocelovénádre Firemnízámeènickádílnajedíkymnohaletýmzkuenostemschopnavkrátkémèasevyrobitolejovénádre dlevaichpotøeb.nabízímestandardníizakázkové nádreprostacionárníaplikace. Objemováøada: 10,20,40,63,10,250,40,630,80a10litrù 4

9 Hliníkovénádre Hliníkovéodlitkyvyrobenétechnologiítlakového litísevyznaèujínízkouhmotností,výhodným tepelnýmspádem,apøíznivoucenou.souèástí nádríjerovnìpøíslunétìsnìní.souèástínení víko,kterévámvyrobímenazakázku. Mobilnínádre Tytonádrebylyvyvinutypro maláuitkovávozidla. Jsouosazenasacímaodpadnímfiltrem,plnícímhrdlem, kulovýmventilemprouzavøenísání,olejoznakemsteplomìremavýpustnouzátkou. Prosvouvýhodnoucenu auniversálnípouitíjsou súspìchempouíványji øadulet. Typ: 3 HN10-objem10dm 3 HN28-objem28dm 5

10 Mobilnínádre Novìvyvinuténádrebylykonstruoványsohledemnapoadavekvyítuhosti. Standardnívelikostijsouodstupòoványvobjemovéøadì20,40,60,80. Mobilnínádre-dolníuchycení Mobilnínádre-horníuchycení Osazení nádrží: 1. Plnící hrdlo TP90 2. Odpadní filtr - MPF100.1.P10 (pro HN20) - MPF100.3.P10 (pro HN40-80) 3. Olejoznak s teploměrem : - LV10 (pro HN 20) - LV20 (pro HN 40-80) 4. Vypouštěcí magnetická zátka M20x1,5 5. Sací otvor : - G1" (pro HN 20) - G1 1/4" (pro HN 40, HN 60) - G1 1/2" (pro HN 80) 6. Lekáž M22x1,5 KromìzákladníchtypùuvedenýchvtabulcejsmeVámschopnivyrobitlibovolnounádrdleVaichpoadavkù. 6

11 Ručníčerpadla PM020 nádrž S05 PM Robustnídvojčináručníčerpadlajsourčenapředevšímknouzovémuovládání hydraulickýchsystémů.č erpadlanabízímevněkolikaprovedeních,viznížeuvedená hydraulickáschémata. Podlezákladnífunkcejsourozděleny:načerpadlaurčenápromontáž dopotrubí (PM020,PM050)anačerpadlaurčenápromontáž navíkanádrží(pm,pml,pmi, PMB). Speciálnínádržeurčenépouzeproručníčerpadlanabízímevevelikostech1,2,3,5,7 3 a10dm. Pracovní tlak: 3 12cm 380 bar 3 25cm 350 bar 3 45cm 280 bar Hmotnost: 3,3 kg 3,3 kg 3,3 kg PM, PML, PMI, PMB (nádrže 1-10 l) Ovládací síla PM020, PM050 (do potrubí) Rozsah Objem Ochrana Bez ochrany X Y X Y Hydraulická schémata: Příkladoznačení: PM020 3 čerpadlodopotrubí20cm PML25S0 3 čerpadlopml,25cm,beznádrže PM020, PM050, PM PML PMI PMB PMI45S čerpadlopmi,45cm,snádrží5dm 7

12 Zubováèerpadla Zubováèerpadlazhliníkovýchslitinjsoudodávánavestandardníchvelikostníchøadách0,1,2,3.Samozøejmostíje variabilitaèerpadelsohledemnatypyhøídelù(válcové,ozubené),typøírub(se,seb,bosch).pøipojenísání avýtlakugzávitynebopøírubovýmpøipojením.èerpadlajemonododatvevícenásobnýchprovedeních(svýhodou jedinéhopohonu),jakodvojité,trojitékombinacevechvelikostníchøad.odparametrùèerpadeljsouodvozenytypy zubovýchydromotorùadìlièùprùtoku,kteréjsourovnìsouèástínaehosortimentu.pøípadnépoadavkynaspeciální provedení(èerpadlosintegrovanýmpojistnýmventilem,sloiskemapod.)konzultujtesnaimitechniky. Tabulkystandardníchčerpadel Velikost0 Velikost1 8

13 Zubováèerpadla Velikost2 Velikost3 Pøipoptávceuveïtevelikostníøadu,geometrickýobjem,smìrotáèení(pravo-levotoèivé)apožadovanépřipojení. ProjinénestandardníprovedeníkontaktujteHYDROCOM.Učerpadelzemìnitsmìrotáèenípouhouzámìnouozubených kol.høídelèerpadlanesmíbýtaxiálnìèiradiálnìnamáhán.propøípad,enelzetomutonamáhánízamezit,nabízímepro jednotlivétypyèerpadeltzv.pøedloiska. 9

14 Zubováèerpadla,hydromotoryadìlièeprùtokusvnitønímozubením PøedstavujemeVámøaduèerpadel,hydromotorùadìlièùprùtokupracujícíchnaprincipuvnitøníhozubeníTRUNINGER, kterépatøídosortimentunìmeckéspolečnostibucherhydraulics.vyznaèujísedlouhouivotností,vysokouobjemovou úèiností,nízkouhluènostíavynikajícímiprùtokovýmiatlakovýmicharakteristikami.jsourovnìvhodnéprohfb,hfc, HFDabiologickyodbouratelnékapaliny. QX-èerpadlasgeometrickýmobjememod5do50cm/ot.Jsourozdìlenadotøítlakovýchstupòù.Tøístupòováèerpadla umoòujídosaenítlakua40bar.øadaèerpadelqxnahrazujestarívýbìhovýtypqt.èerpadlajsourovnìvyrábìna virokékáledvojèitrojkombinací. QXV-èerpadlapronízkoviskozníkapaliny(benzin,nafta,brzdnékapaliny,pentosin,HF)sgeometrickýmobjemem od5do50cm/ot.jsourozdìlenadoestitlakovýchstupòù.estistupòováèerpadlaumoòujídosaenítlakua250bar. QXM-jednotkysgeometrickýmobjememod5do50cm/ot.umoòujícívyuitíjakoèerpadloijakohydromotor.Vhodné prospeciálníaplikace(výtahy,lanovkyapod.)-monostrekuperacenergie.jsourozdìlenydotøítlakovýchstupòù. Tøístupòovéèerpadlo(resp.hydromotor)geometrickéhobjemu250cm/ot.umoòujeprovoznítlaka40barakroutící momenta1260nm. QXT-dìlièesgeometrickýmobjememod5do250cm/ot.umoòujícírozdìlenívstupníhoprùtokudodvou,tøíneboètyø výstupníchvìtví.vyznaèujísevysokoudìlícípøesností. ÈerpadlaQX jeden stupeň dva tři stupně stupně špičkový špičkový špičkový 10

15 Principarozmìry Principfunkceèerpadelsvnitøním ozubením: ZákladnímièástmièerpadeløadyQXjsouozubené pastorkynahøídelíchatìlesasvnitønímozubením. Oblastisáníavýtlakùjsouodìlenypøepákouve tvarupùlmìsíce.tlakováøada2mádvoustupòové vnitøníozubení,tlakováøada3,umoòujícínejvyí tlaky,mátøístupòovéozubení. Voblastitandemovýchavícenásobnýchèerpadelze vytvoøitvícene10kombinací. Èerpadlajsoucitlivánaneèistotyvpracovníkapalinì, protojenutnévybavithydraulickýokruhdostateènou filtrací.rovnìdodreníprincipùmontáeje nezbytnéprospolehlivoufunkcitìchtoèerpadel. Návodpromontáèerpadlajebìnousouèástí dodávky. provedení SE (k dispozici i provedení metrické) 1

16 xiálnípístováèerpadlahydromotory Nabízímeirokýsortimentaxiálníchpístovýchèerpadelamotorù.Problií informacekontaktujtehydrocom. typh1ckonstantníèerpadlo/motor/,p=350/450bar max 3 objemováøada:6,12,20,30,40,5,75,90,108,160,26cm.ot typh1v,h2vèerpadlo/motor/spromìnýmgeometrickýmobjemem,pro 3 otevøenýobvod.objemováøada:5,75,108,160,26cm.ot;regulace tlaková,výkonová,lsajejíkombinace typhcvèerpadlospromìnýmgeometrickýmobjememprouzavøený 3 obvodobjemováøada:50,70,10,125cm.ot;regulacemanuální, hydraulická,elektro-proporcionální,aj.monostvícenásobnékombinace. ÈerpadlahydromotoryøadyH1C Èerpadlahydromotoryskonstantnímgeometrickýmobjemempracujícína principunaklonìnéhobloku.jsouurèenyprotevøenéiuzavøené hydrostatickésoustavymobilníchistacionárníchsystémù.èerpadlajsou jednosmìrná,motoryreverzaèní.konstrukcezaruèujevysokouúèinost, dlouhouivotnost,axiálníiradiálnízatíeníhøídele. KdispozicijsouvariantypøipojeníM-metrickáaSE,boènínebozadní vývody.proinformaceoinstalaci,min.otáèkáchaplikaèníchpodmínkách kontaktujtehydrocom. (metrické provedení) 12

17 xiálnípístováèerpadlash5v PístováèerpadlaøadySH5Vspromìnýmgeometrickýmobjememjsourèena protevøenéhydraulickéokruhyanalézajíuplatnìníjakvmobilní,tak vprùmyslovéhydraulice.kompaktnídesigntìchtoèerpadelumoòuje dosaenívysokýchpracovníchvýkonù.díkypatentovanékonstrukcipístkù anaklonìnédeskydocházíkminimálnímobjemovýmztrátámajetakzajitìna vysokáúèinostèerpadeladlouháivotnost.pomocístavitelnýchroubùlze nastavitminimálníamaximálnígeometrickýobjemèerpadlatímhoptimálnì pøizpùsobitpoadavkùmvaehosystému. Kdispozicijemnohotypùregulátorùzajiujícíchvysokoupøesnostaopakovatelnostpracovníchcyklùhydraulickýchsystémů. Typyhøídelù: C-válcovýhøídelsperem,UNI604(viz.obr.) S-drákovaný,DIN5480W35x2x30x16x9g S1-drákovaný,SEB-B1"NSIB92.1a-1976 S2-drákovaný,SEC-C1/4" 13

18 Lamelováčerpadla LamelováčerpadlaVickerspředstavujívzhledemkesvétradici,vysokétechnickéúrovniakvalitě zpracováníjedny znejpopulárnějšíchanejpouživanějšíchzdrojů tlakovéenergievhydraulickýchsystémech.š irokámožnostvýběruzmnoha typů aobjemovýchvelikostísmožnostípoužitívícenásobnýchčerpade(dvojité,trojitésprůběžnouhřídelí),poskytuje bezproblémovýnávrhydrogenerátoruprodanýhydraulickýsystémjakvmobilníchtakvprůmyslovýchaplikacích. LamelováčerpadlaVickersjsoukdispozicivprovedeníkonstantníchzdrojů tlakovékapaliny-serie:v10,v20,v,vq,vqh, VMQavprovedeníregulačníchzdrojů tlakovéenergie-serie:vs,vp. VýhodoukonstrukčníhoprovedenílamelovýchčerpadelVickersjevýmě nýlamelovýrotor. SÉRIE:V10,V20 Č erpadlaskonstantnímgeometrickýmobjememv10,v20jsouvhodnápromobilníiprůmyslovéaplikace.jsoukdispozici jakvjednonásobnémprovedenív10,v20takvedvojnásobnémprovedenív2010,v2020.vzhledemknižšímobjemovým velikostemjsouvhodnápromenšíhadraulickésystémynebojakopilotníapomocnéčerpadlavkomplexníchydraulických systémech. TECHNICKÉPRMETRY: TYP geometrickýobjemmax.otáčky max.pracovnítlak(bar) 3 cm/ot 1/min nominální/špičkový V10 3,3-2, /190 V20 19,5-42, /190 SÉRIE:V,VQ,VQH Č erpadlaskonstantnímgeometrickýmobjememserievjsounavrženaproprůmyslovéaplikace.jejichvestavnákonstrukce s12-lamelovýmrotoremzajišťujeznačnouprovozníživotnost,výjimečnouobjemovouefiktivitu,širokoumožnostpoužití avelminízkouhladinuporovozníhohluku.č erpadlaskonstantnígeometrickýmobjememserievqavqhjsourčenapro mobilníaplikace.konstrukčnířešenítěchtohydrogenerátorů vycházízeseriev,osazenajsou10-lamelovýmrotorem. TECHNICKÉPRMETRY: TYP geometrickýobjemmax.otáčky max.pracovnítlak(bar) 3 cm/ot 1/min nominální/špičkový 20V 7, /28 25V /190 35V /190 45V /190 20VQ /28 25VQ /28 35VQ /28 45VQ /190 25VQH 40,2-67, /262 35VQH 81,6-121, /248 SÉRIE:VMQ 45VQH 138,7-193, /248 Mimořádně kvalitnívysokotlakálamelováčerpadlaskonstantnímgeometrickýmobjememserievmqjsounavrženapro mobilníiprůmyslovéaplikace.výkonákonstrukcečerpadlaosazena12-lamelovýmrotoremumožňuječerpadlopoužít vextrémníchpodmínkách(otáčky,teploty,cyklickézatížení)přidodrženívysokéobjemovéúčinosti,nízkéhladiny provozníhohlukuadosaženíznačnéprovozníživotnostičerpadla. Č erpadlavmqjsoukdispozicivprovedeníjednoduchém,jednoduchémsprůběžnouhřídelí,dvojitématrojitém. TECHNICKÉPRMETRY: TYP geometrickýobjem max.otáčky max.pracovnítlak(bar) 3 cm/ot 1/min nominální/špičkový VQM /310 VQM /276 VQM /276 SÉRIE:VS,VP RegulačníčerpadlaserieVS,VPpřinášíefektivnířešenípronízkotlaké průmyslovéaplikace,kdejevyžadovánpromě nýprůtokdodávanékapaliny anízkáhladinaprovozníhohluku.regulačníčerpadlajsoukdispozicivečtyřech velikostech(0,1,2,3)avetřechobjemovýchtřídách.každávelikostjenabízenave dvouverzích:-nízkotlakávs(10bar)smechanickýmtlakovýmregulátorem avysokotlakávp(160bar)shydraulickýmtlakovýmregulátorem. Konstrukčníprovedeníregulačníchydrogenerátorů umožňujesnadnénapojení dalšíholamelovéhočerpadlavytvořítímdvojitýhydrogenerátor.č erpadlaserie VSjsounabízenasestandardnímadvojitýmtlakovýmkompenzátorem. HydrogenerátoryVPjemožnékromě základníchtlakovýchkompenzátorů osadit celouřadoudalšíchprůtokovýchatlakovýchregulátorů. TECHNICKÉPRMETRY: TYPgeometrickýobjemmax.otáčkymax.pracovnítlak(bar) TYPgeometrickýobjemmax.otáčkymax.pracovnítlak(bar) 3 3 cm/ot 1/min nominální/špičkový cm/ot 1/min nominální/špičkový

19 Spojovacísoupravyèerpadlo-elektromotor ProvechnytypyèerpadelnabízímehliníkovéspojovacídílyLMCprojejichsnadnouapøesnoumontákelektromotorùm. Spojovacísoupravaseskládázmonoblokuavlastníspojkysprunýmunaeèemtlumícímrázyazajiujícímsouosost høídelùèerpadlaelektromotoru.prosníeníhluènostislouítyplmssintegrovanýmpryovýmèlenem.dodáváme jednotlivédílynebokompletnísadysezkrácenýmoznaèenímk. MonoblokLMC MonoblokLMS Spojkasprunýmunaeèem stlumícím(antivibraèním)èlenem Konzolaprohorizontální montáèerpadla Nejpouivanìjítypyspojovacíchsoupravprozubováèerpadla: kw / 4pól 0,18-0,37 / 71 0,55-1,1 / 80 1,5-2,2 / 90 0,55-1,1 / 80 1,5-2,2 / 90 2,2-4,0 / kw / 4pól 1,5-2,2 / 90 2,2-4,0 / ,5-7,5 / 132 2,2-4,0 / ,5-7,5 / ,0-15,0 / 160 Provytypováníspojkyjemonépouítsoftware,kterýjevolnìdostupnýnanaichwebovýchstránkách.bychomuetøili Váèas,nabízímevypracováníspecifikacespojkyazaslánícenovénabídkyobratem.Vtomtopøípadìjenutnézadatpøesný typavýrobceèerpadlavèetnìudánítypuelektromotoru. Tlumícíkruhy Tlumícíkruhyseskládajízedvouvysoce odolnýchliníkovýchmezikruíspojených olejiodolnoupryídojednohocelku. Pouitítlumícíchkruhùdoporuèujemepro montáèerpadlaaelektromotoruza úèelemsníenívibracíahluku.tlumící kruhyjsoumontoványmezivíkolejové nádreamonoblokspojujícíelektromotor sèerpadlem.jejichkonstrukcezajiuje rovnìutìsnìnímezivíkemnádre amonoblokem.tlumícíkruhyjsou dostupnéproelektromotoryod0,5kw (vel.80)do2kw(vel.180). 15

20 Hydromotory Nabízímeširokýsortimenthydromotorů provšechnyzákladníaplikace. Motoryjsourozdělenypodleobjemu,tlakovézatížitelnosti,průtoku,otáčekavýkonu. BR-BS:typrovedeníRoler,objem50-40cm,maximálnítlak175(20) bar,max.průtok75l/min,max.otáčky10201/min,max.mk580(690) Nm,max.výkon15kW. BGM: typrovedenígerotor,objem13-50cm,maximálnítlak10 (140)bar,max.průtok25l/min,max.otáčky1901/min,max.Mk50 (83)Nm,max.výkon3,3kW. BG-BH:typrovedeníGerotor,objem40-40cm,maximálnítlak140 (175)bar,max.průtok75l/min,max.otáčky1601/min,max.Mk360 (40)Nm,max.výkon13kW. R: typrovedeníroler,objem50-40cm,maximálnítlak160 (190)bar,max.průtok80l/min,max.otáčky10101/min,max.Mk35 (45)Nm,max.výkon14kW. HR: typrovedeníroler,objem80-40cm,maximálnítlak205 (310)bar,max.průtok95l/min,max.otáčky951/min,max.Mk85 (925)Nm,max.výkon4kW. HT: typrovedeníroler,objem160-50cm,maximálnítlak20 (240)bar,max.průtok150l/min,max.otáčky7801/min,max.Mk120 (1370)Nm,max.výkon40kW. Rovněž nabízímepřevodovkyprodosaženínižšíchotáček avětšíchmkatakzvanéreduktorypropohonzubovýchčerpadel kardanovýmnáhonem. 16

21 HydromotoryCP NejpoužívanějšíhydromotorykompatibilníshydromotoryDanfos(OMP)aM+S(MP,EPM) CP50CP80CP10CP130CP160CP20CP250CP315CP40 CP50 HydromotoryCR NejpoužívanějšíhydromotorykompatibilníshydromotoryDanfos(OMR)aM+S(MR,EPRM) CR50CR80CR10CR130CR160CR20CR250CR315CR40 17

22 Monoblokovérozvadìèe MonoblokovérozvadìèeHDMjsourèenypøedevímpromobilníaplikacejakojsounapø.stavební,zemìdìlské alesnístroje.jejichkompaktníkonstrukce,nízkáhmotnost,variabilitaprovedení,typyovládáníavneposledníøadìi výhodnácenajevakpøedurèujípromnohemirívyuití. HDM 11P/4 HDM 140 Variantyprovedení: Typyovládání: -ruèní(pákoul10,bovdeneml102), -pneumatické -hydraulické Typyzapojení: -sériové -sotevřenýmstředem -paralelní -suzavřenýmstředem -LS -stlakovìzatíitelnýmvýstupem (monostandemovéhoøazenírozvadìèù) Sekundárníventilynavýstupníchvìtvích: -pøepoutìcí,antikavitaèní,mechanickyovládanézámky Schemastandardníhozapojenísekcí sotevøenýmstøedem 1 2 Pøíkladobjednání: HDM1P/315C01Z04L10+páky150m TøísekènírozvadìèHDM1Pspojiovacímventilemnastavenýmna15MPa.Vsekciè.1oupátkotypu,vsekciè.2typuC, obìtytosekcevybavenyovladaèemtypu01.tøetísekcemáoupátkoziovladaè04proplovoucípolohu.vechnysekce jsouovládánypákami(oznaèeníl10)+délkapaky. 18 Probližšítechnickéúdajesivyžádejtepodrobnýkatalog.

23 Skupinovérozvadìèe SkupinovérozvadìèeHDSjsoustejnìjakomonoblokovéurèenypøedevímproaplikacenamobilníchstrojích.Jejich sendvièovákonstrukcevakumoòujevelkémnostvíkombinacírùznýchtypùovládání,sekundárníchventilù,dálepak pouitínìkolikatypùmezisekcízajiujícíchregulaciprùtokuatlakuvpoadovanýchpracovníchsekcích.tytomezisekce mohoubýtrovnìvybavenyelektromagnetickýmodlehèenímtlaku. Variantyprovedení: Typyovládání: -ruèní(pákoul10,bovdeneml102) -pneumatické -elektromagnetické(on-of,proporcionální)-hydraulické Typyzapojení: -sériové -paralelní -LS Sekundárníventilynavýstupníchvìtvích: -sotevřenýmstředem -suzavřenýmstředem -stlakově zatíitelnýmvýstupem (monostandemovéhořazení rozvaděčů) -pøepoutìcí,antikavitaèní,mechanickyovládanézámky požadovaná Rozmìry Schemastandardníhozapojenísekcí sotevøenýmstøedem S = počet sekcí ON-OFovládáníplovoucípolohyprorozvadìèeHDS1: PatentfirmyBUCHERspoèívávovládáníètyøpolohovéhooupátkapouzejednou dvojicíelektromagnetù.tzv.plovoucípolohajetedyumonìnabezdalích pøídavnýchelektromagnetickýchventilù.principovládáníjepatrnýzobrázku. 19

24 RozvadìèeCETOP(elektromagnetickyovládané) oupátkovépøímoøízenérozvadìèevámnabízímevesvìtlostechng4,ng6ang10sodpovídajícímistandardními pøipojovacímiobrazcicetop2,3a5.kdispozicijsou4/3,4/2,3/2provedení.rùznáovládacínapìtí.konektorystandard, sdiodou,susmìròovaèem.nouzové-manuálníovládání.dálepaknabízímeovládáníruèní,pneumatické,hydraulické imechanické.prospeciálníaplikacenabízímerozvadìèeselektromagnetyvnevýbunémprovedení(certifikáttex)èise snímaèempolohyoupátka.jakákolivspeciálníprovedeníkonzultujtestechnikyspoleènosti,kteøívámposkytnoudetailní technicképodklady.nabízímeirozvadìèevìtíchsvìtlostíng16,ng25. X Rozvaděče nabízíme od výrobců RON (Itálie), BUCHER Frutigen (Švýcarsko), ETON-Vickers (US) 20

25 ŠesticestnýdvoupolohovýventilDL06WI. DL06WI Š esticestnýdvoupolohovýventiljeurčenkrozděleníprůtoku nadvaspotřebiče,ukterýchsenevyžadujesoučasnýpohyb. Prořízenítěchtodvouspotřebičů takpostačíjedenrozvaděč. Běžně vprovedenína12vdca24vdcs3/8 BSPpřipojením. Možnostzaslepenínepotřebnýchvýstupů zátkou. Standardně vprovedeníbezexternídrenáže(portyzaslepený zátkou),kterýjedo250barů,nebosexternídrenáží(porty otevřený),kterýjeaž do320barů. Specifikace Maximálníprůtok Max.stálýprovozní tlaknavstupup Max.tlak (sexternídrenáží) Napětí Teplotaoleje Viskozitaoleje l/min U.S.G.P.M. bar PSI bar PSI V C F 2 m/s až 75 14až až 50 Materiál: Tělo:tvrzenálitina Š oupátko:chromovanákalenáocel Hmotnost kg 2,4 Připojovacízávity ø D Typ 3/8 BSP 3/8 BSP DL066WIL DL066WIM Zkratky P1,P2:vstup C1-C4:pracovníporty výstupy Y:zaslepenádrenáž Příkladoznačenírozvaděče objednacíkód: DL06WIL03 DL06 typventilu 6 typs6cestami W typřipojení3/8 BSP I typbezdrenáže Y L typsnapětím12v 03 sériovéčíslo Externí drenáž KdispozicidalšívelikostidoQ=10L\minapromodulovésdružování,kontaktujteobchodníodělení. max 21

26 Modulovéhydraulickézámky Objednací kód Modulovépojiovacíventily Objednací kód 2

27 Modulovékrtícíventily Objednací kód Modulovézpìtnéventily Objednací kód Modulovéventilynabízímeodfirem:RON(Itálie),BUCHERFrutigen(výcarsko),ETON-Vickers(US). 23

28 Pojiovacíventilydopotrubí PojiovacíventilytypuVMPumoòujíspolehlivénastavenímaximálníhopracovníhotlaku vhydraulickémokruhu.prosvourobustníkontrukcijsouoblíbenýmprvkemvmobilních aplikacích,alerovnìnalézají,díkypøesnostiaspolehlivosti,sváuplatnìníivhydraulice stacionární. Procitlivénastavenípoadovanéhodnotytlakujecelkovýtlakovýrozsahventilùrozdìlen dotøípásem.tìmtopásmùmjsoupøiøazenykalibrovanépruinyrùznýchtuhostí.mechanický dorazpakbráníúplnémustlaèenípruinyatímpøekroèenímaximálníhotlakuodpovídajícíhodané pruinì. VentilyvelikostíVMP10aVMP20jsoupøímoøízené,ventilVMP30jeøízenýnepøímo. Vlastníventil(cartridge)jeunifikovanýmdílem,kterýlzeobjednatsamostatnìpodoznaèením CPM10,20,30jakonáhradnídíl,případně hopouítdovlastníchzaøízení. P Pøíkladobjednánípojiovacíhoventilu:VMP10YZ02 Y:Provedeníregulaèníhoprvkupojiovacíhoventilu: Mplastovýovladaè,Cvnitøníestihran,Vtrojúhelníkovýovladaè Z:Rozsahynastavenípojiovacíhoventilu: ProVMP10:1max.50bar,2max.150bar,3max.320bar ProVMP20:1max.30bar,2max.140bar,3max.250bar 24 ProVMP30:1max.50bar,2max.140bar,3max.350bar P

29 ElektromagnetickýsedlovýventilVEDT UNF-. Dvoucestný,dvoupolohovýelektromagnetickyovládanýventil.Umožňujevotevřenépolozeobousměrnýprůtok,B.Vuzavřenépolozeprůtokobousměrně uzavřen.tytoventilyjsounavrženénastejnosměrnéovládacínapětí. Proprácisestřídavýmproudemjenutnépoužítkonektorsusměrňovačem. ProvedeníN beznapětíventilotevřený. ProvedeníNC beznapětíventilzavřený. TypzástavbyCE-101-L TypzástavbyCE-01-N Blokyprojednotlivéventily(viz.strana27)acívkynutnobjednatzvlášť. 25

30 ElektromagnetickýsedlovýventilVE UNF-. Dvoucestný,dvoupolohovýelektromagnetickyovládanýventil.Umožňujevotevřenépolozeobousměrnýprůtok P,T.VuzavřenépolozeprůtokzPdoTuzavřen.Tytoventilyjsounavrženénastejnosměrnéovládacínapětí. Proprácisestřídavýmproudemjenutnépoužítkonektorsusměrňovačem. ProvedeníN beznapětíventilotevřený. ProvedeníNC beznapětíventilzavřený. Typzástavby CE 01 N CE 101 L CE 01 N CE 101 L Blokyprojednotlivéventily(viz.strana27)acívkynutnobjednatzvlášť. 26

31 PŘ IPOJOVCÍBLOKYPROVEDT25,VE40 T T 27

32 ElektromagnetickýsedlovýventilVE UNF-. Dvoucestný,dvoupolohovýelektromagnetickyovládanýventil.Umožňujevotevřenépolozeobousměrnýprůtok P,T.VuzavřenépolozeprůtokzPdoTuzavřen.Tytoventilyjsounavrženénastejnosměrnéovládacínapětí. Proprácisestřídavýmproudemjenutnépoužítkonektorsusměrňovačem. ProvedeníN beznapětíventilotevřený. ProvedeníNC beznapětíventilzavřený. TypzástavbyCE-102-L TypzástavbyCE-102-L Blokyprojednotlivéventily(viz.strana30)acívkynutnobjednatzvlášť. 28

33 ElektromagnetickýsedlovýventilVE N 10GS-. Dvoucestný,dvoupolohovýelektromagnetickyovládanýventil.Umožňujevotevřenépolozeobousměrnýprůtok P,T.VuzavřenépolozeprůtokzPdoTuzavřen.Tytoventilyjsounavrženénastejnosměrnéovládacínapětí. Proprácisestřídavýmproudemjenutnépoužítkonektorsusměrňovačem. ProvedeníN beznapětíventilotevřený. ProvedeníNC beznapětíventilzavřený. TypzástavbyCE-14-N TypzástavbyCE-14-N Blokyprojednotlivéventily(viz.strana30)acívkynutnobjednatzvlášť. 29

34 PŘ IPOJOVCÍBLOKYPROVE80 PŘ IPOJOVCÍBLOKYPROVE150 30

35 Přehledventilů dopotrubí Vpřípadě zájmuobližšíúdajesivyžádejtesamostatnýkatalog. Hydraulické schéma: Červená páka TřícestnéašesticestnéručnírozvaděčeDF3V od3/8 do1/2 proprůtoky60,90,120,180 a280l/minatlakyod20do315bar maximálně. Černá páka Š irokýsortimentzákladovýcharozvodných bloků prorozvaděčecetop,uzavírací apřechodovédesky.provedeníocelové (350bar)nebohliníkové(250bar). Hydraulické schéma: PojišťovacíventilyVMDproprůtokydo10 l/min.třitlakovérozsahyplně dostačujícípro standardníhydraulickésystémy.průchozí montáž dopotrubí. VMD35 VMD80 Hydraulickézámkyjednoaoboustrané. Velikostipřípojů:1/4,3/8,1/2,3/4. Výstupydostranivrovnoběžnýchosách, provedeníidin2353. Jednosměrnéventily.Velikostipřípojů:1/8, 1/4,3/8,1/2,3/4,1,1/4,1/2. Maximálnítlak350bar. 31

36 Přehledventilů dopotrubí Vpřípadě zájmuobližšíúdajesivyžádejtesamostatnýkatalog. Hydraulické schéma: Výběrovéventilyprovýběrvyššíhotlakumezi dvěmatlakovýmivětvemi. Napříkladprovládáníbrzdyhydromotoru. Velikostpřípojů 1/4 až 1. Pádovéventilykzamezenínekontrolovaného pohybuválců přiúnikumédiavevedení. Pouzdrasvnitřnímivnějšímzávitem. Velikostiventilů apouzder:1/4,3/8,1/2, 3/4,1. Š krtícíventilyjednocestné. Dvě konstrukčníprovedení,škrceníobvodovýmprstencemnebo90. Velikostpřípojů 1/4 až 1. Maximálnítlakpodlevelikostiventiluaž 350 bar. Š krtícíventilydvoucestné. Dvě konstrukčníprovedení,škrceníobvodovýmprstencemnebo90. Velikostpřípojů 1/4 až 1. Maximálnítlakpodlevelikostiventiluaž 350 bar. Brzdnéventilydopotrubíipřírubové. Velikostipřípojů:1/4,3/8,1/2. Třícestnéškrtícíventilystlakově využitelným přebytečnýmprůtokem. Velikostipřípojů:3/8,1/2,3/4. Maximálnítlak210bar.průtok150l/min. Děličeprůtoků dodvoutlakově nezávislých větví. Velikostipřípojů:3/8,½. Maximálnítlak210bar. 32 Ktěmtovýšeuvedenýmcenově výhodnýmventilů můžemenabídnoutalternativně ventilykvalitativně vyššíúrovně zprodukceznačkovýchvýrobců.

Hydraulický agregát HAO 5

Hydraulický agregát HAO 5 Popis výrobku Hydraulický agregát HAO 5 je určen k pohonu dvou jednočinných přímočarých hydromotorů vyrovnávacího můstku, t.j.hydromotoru pro zvedání nájezdové desky a hydromotoru pro zvedání sklopné lišty.

Více

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČERPADA... 2 TABUKA PARAMETRŮ... 3 VZORCE POUŽITÉ PRO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČERPADA... 4 PRACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 SMĚR OTÁČENÍ... 6 REVERZNÍ PROVEDENÍ...

Více

Hydraulické válce V350CBR. Kompaktní hydraulické válce s průchozí oboustranou pístnicí 350 bar V350CBR

Hydraulické válce V350CBR. Kompaktní hydraulické válce s průchozí oboustranou pístnicí 350 bar V350CBR Hydraulické válce Kompaktní hydraulické válce s průchozí oboustranou pístnicí 350 bar V350CBR V350CBR V350CBRcat.CZ01-2007 Kompaktní hydraulické válce s průc 1 Příslušenství: Uzaviratelný zpětný ventil

Více

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČERPADA... 2 TABUKA PARAMETRŮ... 3 VZORCE POUŽITÉ PRO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČERPADA... 4 PRACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 SMĚR OTÁČENÍ... 6 REVERZNÍ PROVEDENÍ...

Více

SD2E-A3. Popis konstrukce a funkce HC 4041 07/2014. 3/2 elektromagneticky ovládané vestavné šoupátkové rozváděče. Nahrazuje HC 4041 11/2013

SD2E-A3. Popis konstrukce a funkce HC 4041 07/2014. 3/2 elektromagneticky ovládané vestavné šoupátkové rozváděče. Nahrazuje HC 4041 11/2013 3/2 elektromagneticky ovládané vestavné šoupátkové rozváděče SD2E-A3 HC 404 07/204 3/4-6 UNF p max 350 bar Q max 30 dm 3.min - Nahrazuje HC 404 /203 Kalené a přesné pracovní dílce Vysoká průtočnost Vysoký

Více

SD2E-B2. Popis konstrukce a funkce HC / /2 elektromagneticky ovládané vestavné šoupátkové rozváděče. Nahrazuje HC /2010

SD2E-B2. Popis konstrukce a funkce HC / /2 elektromagneticky ovládané vestavné šoupátkové rozváděče. Nahrazuje HC /2010 2/2 elektromagneticky ovládané vestavné šoupátkové rozváděče SD2E-B2 HC 4060 7/2012 7/8-14UNF p max 350 bar Q max 60 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 4060 9/2010 2/2 rozváděče šoupátkové konstrukce Nouzové ruční

Více

RPE2-04. Popis konstrukce a funkce HC 4012 6/2000 ELEKTROMAGNETICKY OVLÁDANÉ. D n 04 p max 32 MPa Q max 30 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 4012 6/99

RPE2-04. Popis konstrukce a funkce HC 4012 6/2000 ELEKTROMAGNETICKY OVLÁDANÉ. D n 04 p max 32 MPa Q max 30 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 4012 6/99 ELEKTROMAGNETICKY OVLÁDANÉ ROZVÁDĚČE RPE2-04 HC 4012 6/2000 D n 04 p max 32 MPa Q max 30 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 4012 6/99 ZVLÁŠTNÍ PROVEDENÍ - speciální provedení montážních ploch 4/3, 4/2 a 3/2 rozváděče

Více

HYDRAULICKÉ AGREGÁTY HA

HYDRAULICKÉ AGREGÁTY HA HYDRAULICKÉ AGREGÁTY HA POUŽITÍ Hydraulické agregáty řady HA jsou určeny pro nejrůznější aplikace. Jsou navrženy dle konkrétních požadavků zákazníka. Parametry použitých hydraulických prvků určují rozsah

Více

Hoval SolarCompact (300-500) Solární ohřívač se solární sestavou na vratné vodě. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011. Hoval SolarCompact (300-500)

Hoval SolarCompact (300-500) Solární ohřívač se solární sestavou na vratné vodě. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011. Hoval SolarCompact (300-500) Solární ohřívač se solární sestavou na vratné vodě Popis výrobku ČR 1. 10. 2011 Hoval SolarCompact (300-500) pro solární ohřev a ohřev kotlem Ohřívač ocelový ohřívač s vnitřním smaltováním 2 pevně vestavěné

Více

b) pojištění hydraulického systému točny proti překročení maximálního tlaku c) blokování průtoku v obou hlavních větvích systému

b) pojištění hydraulického systému točny proti překročení maximálního tlaku c) blokování průtoku v obou hlavních větvích systému Určení Blok tlumení je součástí hydraulického systému tlumení a blokování točny kloubových autobusů. Zajišťuje tyto funkce: a) třístupňové škrcení průtoku kapaliny v závislosti na rychlosti vozidla mezi

Více

RSHP5-25 FUNCTIONAL DESCRIPTION ORDERING CODE PŘÍMOČARÝ ŠOUPÁTKOVÝ RUČNÍ ROZVÁDĚČ KT 2056 10/14. Dn 25 mm pmax 32 MPa Qn 500 dm/min

RSHP5-25 FUNCTIONAL DESCRIPTION ORDERING CODE PŘÍMOČARÝ ŠOUPÁTKOVÝ RUČNÍ ROZVÁDĚČ KT 2056 10/14. Dn 25 mm pmax 32 MPa Qn 500 dm/min RSHP5-5 PŘÍMOČARÝ ŠOUPÁTKOVÝ RUČNÍ ROZVÁDĚČ KT 056 10/14 3 Dn 5 mm pmax 3 MPa Qn 500 dm/min Přímočaré šoupátkové rozváděče RSHP5 5 hydraulicky ovládané s možností nouzového ovládání pákou jsou určené k

Více

RSHP9-16 POPIS TYPOVÝ KLÍČ PŘÍMOČARÝ ŠOUPÁTKOVÝ RUČNÍ ROZVÁDĚČ KT /14. Dn 16 mm pmax 32 MPa Qn 300 dm/min

RSHP9-16 POPIS TYPOVÝ KLÍČ PŘÍMOČARÝ ŠOUPÁTKOVÝ RUČNÍ ROZVÁDĚČ KT /14. Dn 16 mm pmax 32 MPa Qn 300 dm/min RSHP9-16 PŘÍMOČARÝ ŠOUPÁTKOVÝ RUČNÍ ROZVÁDĚČ KT 055 10/14 3 Dn 16 mm pmax 3 MPa Qn 300 dm/min Přímočaré šoupátkové rozváděče RSHP9 16 hydraulicky ovládané s možností nouzového ovládání pákou jsou určené

Více

RPE2-04. Popis konstrukce a funkce HC 4012 3/2002. Elektromagneticky ovládané rozváděče. Nahrazuje HC 4012 6/2000

RPE2-04. Popis konstrukce a funkce HC 4012 3/2002. Elektromagneticky ovládané rozváděče. Nahrazuje HC 4012 6/2000 Elektromagneticky ovládané D n 04 p max 320 bar Q max 20 dm 3 min -1 RPE2-04 HC 4012 3/2002 Nahrazuje HC 4012 6/2000 Zvláštní provedení - speciální provedení montážních ploch 4/3, 4/2 a 3/2 šoupátkové

Více

RSHP 5-10 R S H P POPIS TYPOVÝ KLÍČ. PŘÍMOČARÝ ŠOUPÁTKOVÝ RUČNÍ ROZVÁDĚČ KT /11 D n. 32 MPa Q max. 160 dm 3 /min.

RSHP 5-10 R S H P POPIS TYPOVÝ KLÍČ. PŘÍMOČARÝ ŠOUPÁTKOVÝ RUČNÍ ROZVÁDĚČ KT /11 D n. 32 MPa Q max. 160 dm 3 /min. PŘÍMOČARÝ ŠOUPÁTKOVÝ RUČNÍ ROZVÁDĚČ KT 2054 12/11 D n 10 p max 32 MPa Q max 160 dm 3 /min Přímočaré šoupátkové rozváděče RSHP 5-10 hydraulicky ovládané s možností nouzového ovládání pákou jsou určené k

Více

[bar] -0,3 (-4,4 PSI) [bar] 0,5 (7,3 PSI)

[bar] -0,3 (-4,4 PSI) [bar] 0,5 (7,3 PSI) Zubové čerpadlo High Performance Line GP3 do 1 cm 3 (6,1 in 3 ) p max 3 (46 PSI) otáčky od 35 do 32 ot/min Technické parametry Provozní tlak 29 bar, špičkový tlak 3 Čerpadlo z vysokopevnostní hliníkové

Více

P EHLED PNEUMATICK CH PRVKÒ

P EHLED PNEUMATICK CH PRVKÒ KOMPLEXNÍ E ENÍ PRO HYDRAULIKU PNEUMATIKU A MAZÁNÍ P EHLED PNEUMATICK CH PRVKÒ PNEUMATIKA NOVINKY Pneumatické válce řady P1D dle norem ISO/VDMA Průměry pístu: 32-125 mm dle norem ISO a VDMA Tlak max. 10

Více

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČEPADA... 2 TABUKA PAAMETŮ... 3 VZOCE POUŽITÉ PO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČEPADA... 4 PACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 SMĚ OTÁČENÍ... 6 EVEZNÍ POVEDENÍ... 6 PŮTOKOVÉ

Více

Měřící technika. Přehled 6.1.1 MĚŘÍCÍ MÍSTA

Měřící technika. Přehled 6.1.1 MĚŘÍCÍ MÍSTA Přehled MĚŘÍCÍ MÍSTA Měřící místa mají široké využití v mnoha aplikacích. Navíc nabízíme možnost dodat měřící místo dle Vašeho konkrétního požadavku nebo dokonce dle Vašeho výkresu. Měřící místa podléhají

Více

RNEH4-25. Popis konstrukce a funkce HC 4024 7/2015. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4024 12/2007

RNEH4-25. Popis konstrukce a funkce HC 4024 7/2015. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4024 12/2007 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním D n 25 p max 320 bar Q max 600 dm 3 min -1 RNEH4-25 HC 4024 7/2015 Nahrazuje HC 4024 12/2007 Rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RNEH Rozváděče

Více

Injecto-Flo Pístové rozdělovače pro olej a plastické mazivo

Injecto-Flo Pístové rozdělovače pro olej a plastické mazivo CENTRÁLNÍ MAZACÍ TECHNIKA Injecto-Flo Pístové rozdělovače pro olej a plastické mazivo Pístové rozdělovače dávkují a rozvádějí olej nebo plastické mazivo dopravovaný cyklicky nebo trvale ovládaným čerpadlem.

Více

QHD1 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

QHD1 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČEPADA... 2 TABUKA PAAMETŮ... 3 VZOCE POUŽITÉ PO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČEPADA... 4 PACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 DAŠÍ POŽADAVKY... 6 SMĚ OTÁČENÍ... 6 EVEZNÍ

Více

RPEH4-25. Popis konstrukce a funkce HC 4024 2/2003. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4024 2/2002

RPEH4-25. Popis konstrukce a funkce HC 4024 2/2003. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4024 2/2002 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním D n 25 p max 32 MPa Q max 600 dm 3 min -1 RPEH4-25 HC 4024 2/2003 Nahrazuje HC 4024 2/2002 Rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH Rozváděče s

Více

QM2 OBSAH. Katalog zubových motorů Obsah

QM2 OBSAH. Katalog zubových motorů Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY MOTOU... 2 TABUKA PAAMETŮ (Jednosměrné a reverzní motory)... 3 VZOCE POUŽITÉ PO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI MOTOU... 4 PACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 DAŠÍ POŽADAVKY...

Více

ELEKTRICKY OVLÁDANÉ PŘÍMOČARÉ

ELEKTRICKY OVLÁDANÉ PŘÍMOČARÉ Q-HYDRAULIKA ELEKTRICKY OVLÁDANÉ PŘÍMOČARÉ ŠOUPÁTKOVÉ ROZVÁDĚČE WE 10 velikost 10 do 31,5 MPa 120 dm 3 /min WK 491 050 2004 Přímočaré šoupátkové rozváděče jsou používány k řízení směru proudu kapaliny

Více

PŘÍMOČARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDĚČ

PŘÍMOČARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDĚČ PŘÍMOČARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDĚČ TYPU WMM22 OVLÁDANÝ RUČNÍ PÁKOU Q-HYDRAULIKA velikost 22 do 35 MPa do 450 dm 3 /min WK 302/11022 2004 Přímočaré šoupátkové rozváděče jsou používány k řízení směru proudu kapaliny

Více

Proporcionální ventil pro regulaci tlaku

Proporcionální ventil pro regulaci tlaku roporcionální ventil pro regulaci tlaku Uzavřená smyčka, pneumaticky ovládaný proporcionální ventil pro regulaci tlaku Velký průtok Vynikající provozní vlastnosti Krátká doba odezvy Nastavitelná míra zesílení

Více

QHD OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

QHD OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČEPADA... 2 TABUKA PAAMETŮ... 3 VZOCE POUŽITÉ PO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČEPADA... 4 PACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 DAŠÍ POŽADAVKY... 6 SMĚ OTÁČENÍ... 6 EVEZNÍ

Více

Připojovací desky Cetop 3, 5

Připojovací desky Cetop 3, 5 Připojovací desky Cetop 3, 5 Obsah / Contents Desky 003.010.1 Krycí deska Cetop 3 (NG 06) 003.010.2 Krycí deska Cetop 3 (NG 10) 003.010.3 Mezideska Cetop 3 (NG 06) s výstupy ¼ (⅜ ) BSP 003.010.4 Připojovací

Více

Diferenční tlakoměry se spínacími kontakty Typ DPGS43.1x0, nerezová ocel Plně svařená provedení

Diferenční tlakoměry se spínacími kontakty Typ DPGS43.1x0, nerezová ocel Plně svařená provedení Elektromechanické tlakoměry Diferenční tlakoměry se spínacími kontakty Typ DPGS43.1x0, nerezová ocel Plně svařená provedení Údajový list WIKA PV 27.05 Použití Řízení a regulování průmyslových procesů Hlídání

Více

RPEW4-06. Popis konstrukce a funkce HC 4035 10/2013. Elektromagneticky ovládané rozváděče s wireboxem 1/2 NPT 1/2 NPT. Nahrazuje HC 4035 5/2012

RPEW4-06. Popis konstrukce a funkce HC 4035 10/2013. Elektromagneticky ovládané rozváděče s wireboxem 1/2 NPT 1/2 NPT. Nahrazuje HC 4035 5/2012 Elektromagneticky ovládané rozváděče s wireboxem D n 06 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1 RPEW4-06 HC 4035 10/2013 Nahrazuje HC 4035 5/2012 4/3, 4/2 rozváděče šoupátkové konstrukce s ovládáním elektromagnety

Více

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČEPADA... 2 TABUKA PAAMETŮ... 3 VZOCE POUŽITÉ PO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČEPADA... 4 PACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 DAŠÍ POŽADAVKY... 6 SMĚ OTÁČENÍ... 6 EVEZNÍ

Více

Připojovací desky Cetop 3, 5

Připojovací desky Cetop 3, 5 Připojovací desky Cetop 3, 5 OBJEDNÁVKOVÝ KÓD: ES 10 00 10 HYDROCOM, spol. s r. o. Havránkova 11, CZ 619 00 Brno tel.: +420 543 521 415 fax: +420 543 251 638 e-mail: hydrocom@hydrocom.cz www.hydrocom.cz

Více

PRL2. Popis konstrukce a funkce HC 5103 12/98 S LINEÁRNÍM MOTOREM. Dn 06 pmax 25 MPa Qmax 32 dm 3. min -1 Nahrazuje HC 5103 6/98.

PRL2. Popis konstrukce a funkce HC 5103 12/98 S LINEÁRNÍM MOTOREM. Dn 06 pmax 25 MPa Qmax 32 dm 3. min -1 Nahrazuje HC 5103 6/98. PROPORCIONÁLNÍ ROZVÁDĚČE S LINEÁRNÍM MOTOREM PRL2 HC 5103 12/98 Dn 06 pmax 25 MPa Qmax 32 dm 3. min -1 Nahrazuje HC 5103 6/98 Proporcionální rozváděč pro řízení hydromotorů Jednostupňové ovládání šoupátka

Více

GWSystém spol. s r.o. Hafner - Pneumatik Krämer KG

GWSystém spol. s r.o. Hafner - Pneumatik Krämer KG FRL jednotky HAFNER Hafner - Pneumatik Krämer KG Stammheimer Strasse 10 D - 70806 Kornwestheim tel.:+49 7154 82 72 60 fax:+49 7154 82 72 68 e-mail: info@hafner-pneumatik.de www.hafner-pneumatik.com prodej

Více

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČEPADA... 2 TABUKA PAAMETŮ... 3 VZOCE POUŽITÉ PO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČEPADA... 4 PACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 DAŠÍ POŽADAVKY... 6 SMĚ OTÁČENÍ... 6 EVEZNÍ

Více

Obsah. Tlakové spínače. Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana. 18 S Allfluid nerezová ocel G 1/4 kolík 0-800 bar +85 C 228

Obsah. Tlakové spínače. Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana. 18 S Allfluid nerezová ocel G 1/4 kolík 0-800 bar +85 C 228 Obsah Tlakové spínače Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana 18 S Allfluid nerezová ocel kolík 0-800 bar +85 C 228 33 D Hliník, nerezová ocel, Polyesterová fólie Příruba -1-630 bar +80 C 230

Více

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČEPADA... 2 TABUKA PAAMETŮ... 3 VZOCE POUŽITÉ PO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČEPADA... 4 PACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 SMĚ OTÁČENÍ... 6 DAŠÍ POŽADAVKY... 6 PŘÍPUSTNÝ

Více

Přímo-ovládané 2/2-cestné elmg. ventily, typ EV215B

Přímo-ovládané 2/2-cestné elmg. ventily, typ EV215B MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Technická příručka Přímo-ovládané 2/2-cestné elmg. ventily, typ je přímo ovládaný 2/2-cestný elmg. ventil pro použití v parních aplikacích. Jeho konstrukce je založena na

Více

RPEW3-06. Popis konstrukce a funkce HC /2002 ELEKTROMAGNETICKY OVLÁDANÉ ROZVÁDĚČE S WIREBOXEM. D n 06 p max 32 MPa Q max 80 dm 3 min -1

RPEW3-06. Popis konstrukce a funkce HC /2002 ELEKTROMAGNETICKY OVLÁDANÉ ROZVÁDĚČE S WIREBOXEM. D n 06 p max 32 MPa Q max 80 dm 3 min -1 ELEKTROMAGNETICKY OVLÁDANÉ ROZVÁDĚČE S WIREBOXEM RPEW3-06 HC 4028 3/2002 D n 06 p max 32 MPa Q max 80 dm 3 min -1 4/3, 4/2 a 3/2 rozváděče šoupátkové konstrukce s ovládáním elektromagnety Elektromagnety

Více

RPEW4-10. Popis konstrukce a funkce HC 4044 6/2012. Elektromagneticky ovládané rozváděče s wireboxem. Nahrazuje HC 4044 1/2008

RPEW4-10. Popis konstrukce a funkce HC 4044 6/2012. Elektromagneticky ovládané rozváděče s wireboxem. Nahrazuje HC 4044 1/2008 Elektromagneticky ovládané rozváděče s wireboxem D n 10 p max 350 bar Q max 140 dm 3 min -1 RPEW4-10 HC 4044 6/2012 Nahrazuje HC 4044 1/2008 4/3, 4/2 rozváděče šoupátkové konstrukce Čtyřnákružkové šoupátko

Více

RPE4-10. Popis konstrukce a funkce HC 4039 7/2009. Elektromagneticky ovládané rozváděče. Nahrazuje HC 4039 09/2008

RPE4-10. Popis konstrukce a funkce HC 4039 7/2009. Elektromagneticky ovládané rozváděče. Nahrazuje HC 4039 09/2008 Elektromagneticky ovládané rozváděče RPE4-10 HC 4039 7/2009 D n 10 p max 350 bar Q max 140 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 4039 09/2008 4/3, 4/2 rozváděče šoupátkové konstrukce Elektromagnety nastavitelné do

Více

RPE3-04. Popis konstrukce a funkce HC 4014 09/2013. Elektromagneticky ovládané rozváděče. Nahrazuje HC 4014 10/2010

RPE3-04. Popis konstrukce a funkce HC 4014 09/2013. Elektromagneticky ovládané rozváděče. Nahrazuje HC 4014 10/2010 Elektromagneticky ovládané rozváděče D n 04 p max 320 bar Q max 30 dm 3 min -1 RPE3-04 HC 4014 09/2013 Nahrazuje HC 4014 10/2010 4/3, 4/2 rozváděče šoupátkové konstrukce Elektromagnety libovolně nastavitelné

Více

Pneumaticko-hydraulická nožní čerpadla

Pneumaticko-hydraulická nožní čerpadla Pneumaticko-hydraulická nožní čerpadla Na.obrázku:.XA 11G Pro produktivitu a ergonomii Volitelný manometr Integrovaný.manometr. ukazující.přesné.momentální. hodnoty.v.barech,.psi.. a.mpa. 4/3 regulační

Více

Elektromagnetické ventily VZWF, s nuceným řízením

Elektromagnetické ventily VZWF, s nuceným řízením parametry a přehled dodávek Funkce Elektromagnetický ventil s membránou, nuceným zdvihem a uzavřením v klidové poloze. Je-li elektromagnet pod proudem, snižuje se tlak ne sekundární straně membrány prostřednictvím

Více

Ventily konstrukční řada S9-G1/8 až G1/2

Ventily konstrukční řada S9-G1/8 až G1/2 Ventily konstrukční řada S9-G/8 až G/ Seznam Provedení Ovládání Strana Veličiny Údaje pro objednání Přehled typů / cestné ventily konstrukční řada ruční 8, 9 0, 6 60, 6 S9-G/8, G/, G/ pneumaticky elektricky

Více

Nosiče forem HLS 30, HLS 60

Nosiče forem HLS 30, HLS 60 Základem nosičů forem HLS 30 a HLS 60 konstrukce tvořená spodním pracovním stolem, na který se upíná spodní díl formy. Spodní stůl je svařen z ocelových plechů a opracován. Deska stolu je opatřena upevňovacími

Více

VRN2-10. Popis konstrukce a funkce HC /2011. Nepřímořízené redukční ventily. Nahrazuje HC /2008

VRN2-10. Popis konstrukce a funkce HC /2011. Nepřímořízené redukční ventily. Nahrazuje HC /2008 Nepřímořízené redukční ventily VRN-0 HC 4 /0 D n 0 p max 0 bar Q max 0 (80) dm.min - Nahrazuje HC 4 7/008 Provedení vestavné a pro modulová sdružování A Čtyři tlakové stupně P T Dvě provedení nastavovacího

Více

NC23 BA

NC23 BA ŘADY ISO 5599/1 COMPACT Řada vychází z klasických rozvaděčů ISO, je však levnější a má větší průtok. K ovládání používá pomocný ventil, jedná se tedy o nepřímé ovládání. Rozvaděče se montují na normované

Více

ROE3. Popis konstrukce a funkce HC 4022 12/99 ELEKTROMAGNETICKY OVLÁDANÉ. D n 04, 06 p max 25 MPa Q max 25, 63 dm 3 min -1

ROE3. Popis konstrukce a funkce HC 4022 12/99 ELEKTROMAGNETICKY OVLÁDANÉ. D n 04, 06 p max 25 MPa Q max 25, 63 dm 3 min -1 ELEKTROMAGNETICKY OVLÁDANÉ SEDLOVÉ ROZVÁDĚČE ROE3 HC 40 1/99 D n 04, 06 p max 5 MPa Q max 5, 63 dm 3 min -1 Sedlová konstrukce - bez vnitřních objemových ztrát Vysoká spolehlivost sepnutí po dlouhodobé

Více

Dvoucestný elektromagnetický ventil 2/2 NC Typ 21031 G

Dvoucestný elektromagnetický ventil 2/2 NC Typ 21031 G AVEMAR cz s.r.o., Lihovarská 1, 716 3 Ostrava - Radvanice Tel.: +42/59/623 29 96, 59 623 29 97, Fax: +42/59/623 29 98 E-mail: avemar@avemar.cz, web: http://www.avemar.cz Dvoucestný elektromagnetický ventil

Více

Popis konstrukce a funkce HC 7203 2/2003. Malé kompaktní agregáty SMA 03. Nahrazuje HC 7203 4/2002. p max 20 MPa Q max 0,5-17 dm 3 min -1

Popis konstrukce a funkce HC 7203 2/2003. Malé kompaktní agregáty SMA 03. Nahrazuje HC 7203 4/2002. p max 20 MPa Q max 0,5-17 dm 3 min -1 Malé kompaktní agregáty SMA 03 p max 20 MPa Q max 0,5-17 dm 3 min -1 HC 7203 2/2003 Nahrazuje HC 7203 4/2002 Malý kompaktní agregát pro zdvihací plošiny, stoly, rampy, lisovací zařízení, obráběcí stroje,

Více

SPA 01. Popis konstrukce a funkce HYDRAULICKÝ AGREGÁT S PONOŘENÝM MOTOREM HC 7111 2/99. pmax 25 MPa Qmax 17 dm 3. min -1 Nahrazuje HC 7111 8/98

SPA 01. Popis konstrukce a funkce HYDRAULICKÝ AGREGÁT S PONOŘENÝM MOTOREM HC 7111 2/99. pmax 25 MPa Qmax 17 dm 3. min -1 Nahrazuje HC 7111 8/98 HYDRAULICKÝ AGREGÁT S PONOŘENÝM MOTOREM SPA 01 HC 7111 2/99 pmax 25 MPa Qmax 17 dm 3. min -1 Nahrazuje HC 7111 8/98 Malý kompaktní agregát pro zdvihací plošiny, stoly, rampy a další aplikace 3 základní

Více

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012 /, /3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH5-16 HC 03 9/01 D n 16 p max 350 bar / 0 bar Q max 300 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 03 6/01 Rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH Rozváděče s hydraulickým

Více

Trojcestné kohouty PN10 s vnějším závitem

Trojcestné kohouty PN10 s vnějším závitem 4 233 Série 02 Trojcestné kohouty PN10 s vnějším závitem VBG31... Trojcestné kohouty, PN10, s vnějším závitem Materiál : litina GG-20 / GG-25 Závitové šroubení pro DN20 DN40 mm K vs 6.3... 25 m 3 /h Natočení

Více

SA4. Hydraulický agregát. Technické parametry. Popis funkce SA4. Strana 1. Q 0,5-50 l/min p max. 250 bar P 7,5 kw

SA4. Hydraulický agregát. Technické parametry. Popis funkce SA4. Strana 1. Q 0,5-50 l/min p max. 250 bar P 7,5 kw Hydraulický agregát SA4 Q 0,5-50 l/min p max 250 bar P 7,5 kw Technické parametry AC hydraulická kompaktní pohonná jednotka se snadnou montáží Vysoká variabilita hydraulického zapojení dosažená modulární

Více

Proporcionální ventil pro regulaci tlaku

Proporcionální ventil pro regulaci tlaku Proporcionální ventil pro regulaci tlaku VP G /... G / Digitální řídicí elektronika Měnitelná regulace tlaku, Externí regulace tlaku na přání Možnost volby: sériové propojení s programem VP-Tool Volitelná

Více

SMA 03. Popis konstrukce a funkce HC 7203 11/98 MALÉ KOMPAKTNÍ AGREGÁTY. pmax 20 MPa Qmax 0,5-17 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 7203 8/96

SMA 03. Popis konstrukce a funkce HC 7203 11/98 MALÉ KOMPAKTNÍ AGREGÁTY. pmax 20 MPa Qmax 0,5-17 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 7203 8/96 MALÉ KOMPAKTNÍ AGREGÁTY SMA 03 HC 7203 11/98 pmax 20 MPa Qmax 0,5-17 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 7203 8/96 Malý kompaktní agregát pro zdvihací plošiny, stoly, rampy, lisovací zařízení, obráběcí stroje, příslušenství

Více

Trojcestné kohouty PN6

Trojcestné kohouty PN6 4 241 Série 02: 40 a 50 Série 01: 65... 150 Trojcestné kohouty PN6 VBF21... Trojcestné kohouty s přírubou, PN6 Šedá litina GG-25 40... 150 k vs 25... 820 m 3 /h Úhel rotace 90 Přírubové připojení podle

Více

NEPŘÍMO ŘÍZENÉ PŘEPOUŠTĚCÍ VENTILY

NEPŘÍMO ŘÍZENÉ PŘEPOUŠTĚCÍ VENTILY Q-HYDRAULIKA NEPŘÍMO ŘÍZENÉ PŘEPOUŠTĚCÍ VENTILY TYPU DB/DBW velikost 10, 20, 30 do 31,5 MPa do 600 dm 3 /min WK 493 180 2004 Přepouštěcí ventily typu DB... slouží pro omezení maximálního tlaku v celém

Více

PŘÍMOČARÉ ŠOUPÁTKOVÉ ROZVÁDĚČE

PŘÍMOČARÉ ŠOUPÁTKOVÉ ROZVÁDĚČE PŘÍMOČARÉ ŠOUPÁTKOVÉ ROZVÁDĚČE RSE 4-06 D n 06 p max 32 MPa Q max 80 dm 3 /min KT 2020 05/02 nahrazuje 07/97 Hydraulické přímočaré šoupátkové rozváděče RSE 4-06 s elektromagnetickým ovládáním se používají

Více

TS1 MTS1. Popis konstrukce a funkce. Typový klíč TS1-00/ - HC /2003. Tlakový spínač

TS1 MTS1. Popis konstrukce a funkce. Typový klíč TS1-00/ - HC /2003. Tlakový spínač Tlakový spínač p max MPa TS1 MTS1 HC 900 1/00 Nahrazuje HC 900 1/98 Pístkový systém s měkkým těsněním Žádné objemové ztráty Mechanická životnost 10 milionů sepnutí Mikrospínač s pozlacenými kontakty Základní

Více

Deskové výměníky. nerezové deskové výměníky izolované čerpadlové skupiny pro přípravu teplé vody. Úsporné řešení pro vaše topení TECHNICKÝ KATALOG

Deskové výměníky. nerezové deskové výměníky izolované čerpadlové skupiny pro přípravu teplé vody. Úsporné řešení pro vaše topení TECHNICKÝ KATALOG TECHNICKÝ KATALOG Deskové výměníky nerezové deskové výměníky izolované čerpadlové skupiny pro přípravu teplé vody REGULUS spol. s r.o. Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4 Tel.: 241 764 506, Fax: 241 763 976

Více

Montáž v Brně. Válec. 32 100 mm. Katalogový list 2.29.001-1CZ 67. Veličiny podle VDI 3294. Údaje o tlaku přetlak. Značka Jednotka Poznámka.

Montáž v Brně. Válec. 32 100 mm. Katalogový list 2.29.001-1CZ 67. Veličiny podle VDI 3294. Údaje o tlaku přetlak. Značka Jednotka Poznámka. Technické změny vyhrazeny A1P507D00LW00X Veličiny podle VDI 3294 Veličina Všeobecně Název Řada Druh konstrukce Způsob upevnění Druh připojení Značka Jednotka Poznámka Válec s pístnicí AZ5 dvojčinný s tlumením

Více

DG 100 DG 101 DG 200 DG 813 DG 815 DG 819 DG 902. Indikátory znečištění

DG 100 DG 101 DG 200 DG 813 DG 815 DG 819 DG 902. Indikátory znečištění Indikátory znečištění DG 100 DG 101 DG 200 DG 813 DG 815 DG 819 DG 902 pro sací nebo zpětné filtry připojovací závit G¼ nebo M12 x 1,5 zobrazovaný / spínací tlak do 2,5 bar 60.20-4c Popis Použití Kontrola

Více

SMA 05. Popis konstrukce a funkce HC 7212 11/2013. Malý kompaktní agregát. Nahrazuje HC 7212 12/2012. p max 250 bar Q max 17 dm 3.

SMA 05. Popis konstrukce a funkce HC 7212 11/2013. Malý kompaktní agregát. Nahrazuje HC 7212 12/2012. p max 250 bar Q max 17 dm 3. alý kompaktní agregát p max 250 bar Q max 17 dm 3. min -1 S 05 HC 72 11/2013 Nahrazuje HC 72 /20 alý kompaktní agregát pro zdvihací plošiny, stoly, rampy, obráběcí stroje, příslušenství mobilních strojů

Více

PCH SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 26.20

PCH SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 26.20 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÉ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÉ ČERPADLO PCH SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 26.20

Více

Úprava stlačeného vzduchu Jednotky úpravy stlačeného vzduchu a komponenty

Úprava stlačeného vzduchu Jednotky úpravy stlačeného vzduchu a komponenty Série PR Tlakový snímač, Série PE5 Spínací tlak: - bar Elektronický Výstupní signál Digitální: výstup - výstupy IO-Link Elektr. přípoj: Zástrčka, Mx, -pólový Certifikáty Naměřená hodnota Zobrazení Nastavitelná

Více

RSEH 4-10, RSH 4-10 R S E H 4 1 0 / 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. PŘÍMOČARÉ ŠOUPÁTKOVÉ ROZVÁDĚČE KT 2031 12/11 D n. 160 dm 3 /min. 10 p max.

RSEH 4-10, RSH 4-10 R S E H 4 1 0 / 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. PŘÍMOČARÉ ŠOUPÁTKOVÉ ROZVÁDĚČE KT 2031 12/11 D n. 160 dm 3 /min. 10 p max. PŘÍMOČARÉ ŠOUPÁTKOVÉ ROZVÁDĚČE KT 2031 12/11 D n 10 p max 32 MPa Q max 160 dm 3 /min připojovací rozměry dle ISO 4401, DIN 24 340, CETOP 5, ČSN 11 9111 typizovaná řada propojení malý příkon nouzové ruční

Více

Ventily konstrukční řada S9-G1/8 až G1/2

Ventily konstrukční řada S9-G1/8 až G1/2 Ventily konstrukční řada S9-G/8 až G/ Seznam Provedení Ovládání Strana Veličiny Rozměry Údaje pro objednání Přehled typů / cestné ventily konstrukční řada ruční 8, 9 40, 46 60, 6 S9-G/8, G/4, G/ pneumaticky

Více

VYSOKÉ TLAKY - ventily

VYSOKÉ TLAKY - ventily Přepínací ventil D3V Korpus - ocelový odlitek Trn - tvrzená ocel 3-cestný přepínací ventil je používán v hydraulických systémech pro ovládání směru u ho média. Ovládání pomocí ruční páky. D1 DC-D3V-06

Více

CENÍK 2013 KOMPONENTY PRO SOLÁRNÍ A TOPNÉ SYSTÉMY PRACOVNÍ STANICE PRO SOLÁRNÍ SYSTÉMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

CENÍK 2013 KOMPONENTY PRO SOLÁRNÍ A TOPNÉ SYSTÉMY PRACOVNÍ STANICE PRO SOLÁRNÍ SYSTÉMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ KOMPONENTY PRO SOLÁRNÍ A TOPNÉ SYSTÉMY PRACOVNÍ STANICE PRO SOLÁRNÍ SYSTÉMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ CENÍK 2013 SFERATEC s.r.o. Krále Jana 511, 58301 Chotěboř Telefon: +420 566 466 245 Email: info@sferatec.cz www.sferatec.cz

Více

HC 5062 Přímořízené přepouštěcí ventily VPP2-06 5/2012

HC 5062 Přímořízené přepouštěcí ventily VPP2-06 5/2012 Přímořízené přepouštěcí ventily D n 06 p max 320 bar Q max 50 dm 3.min -1 VPP2-06 HC 5062 5/2012 Nahrazuje HC 5062 3/2008 Provedení vestavné, modulové a do potrubí Šest tlakových stupňů Čtyři provedení

Více

2/2-cestné elektromagnetické ventily s pomocným zdvihem Typu EV251B

2/2-cestné elektromagnetické ventily s pomocným zdvihem Typu EV251B MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Technická brožura 2/2-cestné elektromagnetické ventily s pomocným zdvihem Typu EV251B Ventil EV251B s pomocným zdvihem je vhodný především pro použití v uzavřených systémech

Více

RSE 4-06 R S E 4 0 6 / 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. PŘÍMOČARÉ ŠOUPÁTKOVÉ ROZVÁDĚČE KT 2020 12/11 D n. 80 dm 3 /min. 35 MPa Q max. 06 p max

RSE 4-06 R S E 4 0 6 / 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. PŘÍMOČARÉ ŠOUPÁTKOVÉ ROZVÁDĚČE KT 2020 12/11 D n. 80 dm 3 /min. 35 MPa Q max. 06 p max PŘÍMOČARÉ ŠOUPÁTKOVÉ ROZVÁDĚČE KT 2020 12/11 D n 06 p max 35 MPa Q max 80 dm 3 /min Hydraulické přímočaré šou pát kové rozváděče RSE 4-06 s elektromagnetickým ovládáním se používají v hydraulických obvodech

Více

ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV VDM REGULUS - pro kotle a topné systémy

ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV VDM REGULUS - pro kotle a topné systémy Návod ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV VDM REGULUS - pro kotle a topné systémy CZ verze 1.1 OBSAH: 1 Úvod 3 2 Připojovací rozměry čerpadlové skupiny Regulus CS TSV VDM 3 3 Popis funkce čerpadlové skupiny Regulus

Více

sestava armatur množství čerpadlo typ l/min typ SAG20/AX13-4 1-13 AX13-4 SAG20/SX13-4 1-13 SX13-4 SAG20/SX15-4 8-30 SX15-4

sestava armatur množství čerpadlo typ l/min typ SAG20/AX13-4 1-13 AX13-4 SAG20/SX13-4 1-13 SX13-4 SAG20/SX15-4 8-30 SX15-4 Popis výrobku ČR 1. 10. 2011 Hoval solární sestava armatur SAG20 solární sestava armatur DN 20 (¾ ) oběhové čerpadlo AX13-4, SX13-4 nebo SX15-4 2 kulové kohouty (obsluhované klíčem) s teploměrem zařízení

Více

JEDNORAMENNÝ MECHANISMUS CTS 5038. Katalog náhradních dílů

JEDNORAMENNÝ MECHANISMUS CTS 5038. Katalog náhradních dílů JEDNORAMENNÝ MECHANISMUS CTS 03 Katalog náhradních dílů Adresa výrobce : CTS-servis, a. s. tel. : 000 3 0 Okřínek 3 fax : 000 3 30, - 0 0 Poděbrady E-mail : http : // Veškerá práva podle zákona o právu

Více

Přímo ovládané 2/2-cesté parní elektromagnetické ventily Typ EV215B

Přímo ovládané 2/2-cesté parní elektromagnetické ventily Typ EV215B MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list Přímo ovládané 2/2-cesté parní elektromagnetické ventily je 2/2cestný přímo ovládaný elektromagnetický ventil se servopohonem vhodný pro parní systémy. Konstrukce

Více

MAZACÍ PŘÍSTROJ UCF CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ

MAZACÍ PŘÍSTROJ UCF CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ MAZACÍ PŘÍSTROJ POUŽITÍ Mazací přístroje jsou užívány jako zdroje tlakového maziva pro mazací systémy s progresivními rozdělovači, pro trvalé, pravidelné mazání různých strojů, strojních technologií a

Více

PROPORCIONÁLNÍ VENTILY

PROPORCIONÁLNÍ VENTILY PROPORCIONÁLNÍ VENTILY SENTRONIC D s digitálním ovládáním 3 porty Serie 608 609 VLASTNOSTI SENTRONIC D je vysoce dynamický 3-cestný proporcionální ventil s digitálním řízením. SENTRONIC D hlavní vlastnosti:

Více

Centralized lubrication systems Metering technology Mixing technology LubTec dávkovací ventily

Centralized lubrication systems Metering technology Mixing technology LubTec dávkovací ventily LubTec dávkovací ventily Všeobecně LubTec dávkovací ventily jsou objemově dávkující prvky, určené pro přesné dávkování nízko až vysokoviskozních materiálů jako jsou například tuky, oleje, lepidla, pasty,

Více

SD2E-A2. Popis konstrukce a funkce HC 4040 07/2014. 2/2 elektromagneticky ovládané vestavné šoupátkové rozváděče. Nahrazuje HC 4040 07/2013

SD2E-A2. Popis konstrukce a funkce HC 4040 07/2014. 2/2 elektromagneticky ovládané vestavné šoupátkové rozváděče. Nahrazuje HC 4040 07/2013 / elektromagneticky ovládané vestavné šoupátkové rozváděče SDE- 07/04 3/4-6 UNF p max 350 bar Q max 30 dm 3 min - Nahrazuje 07/03 Kalené a přesné pracovní dílce Vysoká průtočnost Vysoký přenášený hydraulický

Více

SOLENOIDOVÉ VENTILY. Solenoidový ventil řady MP116

SOLENOIDOVÉ VENTILY. Solenoidový ventil řady MP116 Solenoidový ventil řady MP116 - pracuje i při nulovém tlaku - maximální teplota média 90 C - typ média: neutrální plyny, čistá voda, lehké oleje do kinematické viskosity 42 cst - nízká hlučnost díky snížení

Více

SMĚŠOVACÍ SYSTÉMY OLEJ VZDUCH PRO VŘETENA

SMĚŠOVACÍ SYSTÉMY OLEJ VZDUCH PRO VŘETENA SMĚŠOVACÍ SYSTÉMY OLEJ VZDUCH PRO VŘETENA POUŽITÍ Mazací systémy olej - vzduch jsou užívány pro trvalé, pravidelné mazání a chlazení směsí oleje a vzduchu různých strojů, strojních technologií a zařízení

Více

Nerezové kulové ventily série 26d se samodotahovatelným sedlem a nebo plovoucím kulovým segmentem

Nerezové kulové ventily série 26d se samodotahovatelným sedlem a nebo plovoucím kulovým segmentem Nerezové kulové ventily série 26d se samodotahovatelným sedlem a nebo plovoucím kulovým segmentem Použití: Těsně uzavírací kulový kohout nerezové oceli pro agresivní média, obvzláště pro chemický průmysl:

Více

RSH 2-06 R S H 2 0 6 / 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. PŘÍMOČARÉ ŠOUPÁTKOVÉ ROZVÁDĚČE KT 2040 12/11 D n 06 p max 32 MPa Q max 80 dm 3 /min

RSH 2-06 R S H 2 0 6 / 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. PŘÍMOČARÉ ŠOUPÁTKOVÉ ROZVÁDĚČE KT 2040 12/11 D n 06 p max 32 MPa Q max 80 dm 3 /min PŘÍMOČARÉ ŠOUPÁTKOVÉ ROZVÁDĚČE KT 2040 12/11 D n 06 p max 32 MPa Q max 80 dm 3 /min připojovací rozměry dle ISO 4401, DIN 24 340, CETOP 3, 5; ČSN 11 9111 typizovaná řada propojení malý příkon montáž v

Více

Tlakové spínače PEV, mechanické

Tlakové spínače PEV, mechanické mechanické s nastavitelným bodem sepnutí provedení s nastavitelnou hysterezí 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 4/-1 přehled dodávek funkce konstrukce typ připojení p pneumatiky napájecí napětí elektrické

Více

hydraulika hydraulika Hydraulika 138

hydraulika hydraulika Hydraulika 138 hydraulika Hydraulika 138 137 Pro objednání hadic s koncovkami potřebujeme znát tyto parametry: Typ hadicoviny (dle tlaku a provozních podmínek) Vnitřní průměr hadice světlost DN (mm) Délka hadice l (mm)

Více

Jednostupňové hořáky na lehký topný olej

Jednostupňové hořáky na lehký topný olej Vladislav Šlitr - GFE Provozovna: Obránců Míru 132, 503 02 Předměřice n.l. Tel: 495 581 864, Fax: 495 582 045 Autorizovaný dovozce pro Českou a Slovenskou republiku Jednostupňové hořáky na lehký topný

Více

HENNLICH s.r.o. Průtok&hladina&tlak. Robustní a spolehlivé snímače pro průmyslové aplikace. www.hennlich.cz/meres

HENNLICH s.r.o. Průtok&hladina&tlak. Robustní a spolehlivé snímače pro průmyslové aplikace. www.hennlich.cz/meres Průtok&hladina&tlak Robustní a spolehlivé snímače pro průmyslové aplikace www.hennlich.cz/meres PRŮTOK: VODA A NÍZKOVISKÓZNÍ KAPALINY PÍSTOVÉ PRŮTOKOMĚRY PRO KAPALINY A OLEJ PÁDLOVÉ PRŮTOKOMĚRY PRO KAPALINY

Více

TM3 OBSAH. Katalog zubových motorů Obsah

TM3 OBSAH. Katalog zubových motorů Obsah OSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY MOTOU... 2 TAUKA PAAMETŮ... 3 VZOCE POUŽITÉ PO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI MOTOU... 4 PACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 SMĚ OTÁČENÍ... 6 EVEZNÍ POVEDENÍ... 6 MOTO S

Více

VPN2-10/MR. Popis konstrukce a funkce HC /2012. Nepřímořízené přepouštěcí ventily. Nahrazuje HC /2008

VPN2-10/MR. Popis konstrukce a funkce HC /2012. Nepřímořízené přepouštěcí ventily. Nahrazuje HC /2008 Nepřímořízené přepouštěcí ventily VPN2-10/MR HC 5164 6/2012 D n 10 p max 350 bar Q max 150 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 5164 7/2008 Provedení modulové a do potrubí Pět tlakových stupňů Dvě provedení nastavovacího

Více

RSE 4-04 RS E / POPIS TYPOVÝ KLÍČ. PŘÍMOČARÉ ŠOUPÁTKOVÉ ROZVÁDĚČE KT /11 D n 04 p max 32 MPa Q max 20 dm 3 /min

RSE 4-04 RS E / POPIS TYPOVÝ KLÍČ. PŘÍMOČARÉ ŠOUPÁTKOVÉ ROZVÁDĚČE KT /11 D n 04 p max 32 MPa Q max 20 dm 3 /min PŘÍMOČARÉ ŠOUPÁTKOVÉ ROZVÁDĚČE KT 01 1/11 D n 04 p max 3 MPa Q max 0 dm 3 /min Hydraulické přímočaré šou pát kové rozváděče RSE 4-04 s elektromagnetickým ovládáním se používají v hydraulických obvodech

Více

RPPN Průmyslový tlakový spínač

RPPN Průmyslový tlakový spínač RPPN Průmyslový tlakový spínač Výborná reprodukovatelnost Nastavitelná spínací hystereze pro optimální regulaci tlaku Pevná spínací hystereze pro spolehlivé řízení a hlídání tlaku TECHNICKÉ ÚDAJE Tlakové

Více

PROTHERM XXX XXX X. Zásobníky TV. Zásobníky TV. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV):

PROTHERM XXX XXX X. Zásobníky TV. Zásobníky TV. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): Zásobníky TV Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): PROTHERM XXX XXX X provedení: B třída izolace zásobníku M hořčíková anoda E elektrický dohřev Z závěsný zásobník (design závěsných

Více

Komponenty šité na míru. Nejvhodnější ze. sortimentu produktů BIERI: Axiální a radiální pístové hydrogenerátory, tlakové spínače.

Komponenty šité na míru. Nejvhodnější ze. sortimentu produktů BIERI: Axiální a radiální pístové hydrogenerátory, tlakové spínače. Komponenty šité na míru. Nejvhodnější ze všech Hydraulické komponenty z širokého sortimentu produktů BIERI: Axiální a radiální pístové hydrogenerátory, ventily, tlakové spínače. Hydrogenerátory Bieri:

Více

Ventily se šikmým sedlem VZXF

Ventily se šikmým sedlem VZXF parametry a přehled dodávek Funkce Ventil se šikmým sedlem VZXF je ventil 2/2 s externím řízením. Ventily této konstrukce se spínají přídavným řídicím médiem. V klidové poloze je ventil uzavřen silou pružiny.

Více

Elektromagnetické ventily

Elektromagnetické ventily Elektromagnetické ventily HAFNER výrobce: Hafner - Pneumatik Krämer KG Stammheimer Strasse 10 D - 70806 Kornwestheim tel.:+9 715 8 7 60 fax:+9 715 8 7 68 e-mail: info@hafner-pneumatik.de www.hafner-pneumatik.com

Více

účinnosti) Dovolený pracovní tlak 17,00 bar.a Teplota dopravovaného 40,0 C média Viskozita dopravovaného 0,66 mm²/s Výstupní tlak 7,05 bar.

účinnosti) Dovolený pracovní tlak 17,00 bar.a Teplota dopravovaného 40,0 C média Viskozita dopravovaného 0,66 mm²/s Výstupní tlak 7,05 bar. Datový list : Strana: 1 / 6 Provozní údaje Požadované čerpané 12,00 m³/h Aktuální průtok 12,00 m³/h množství Aktuální dopravní výška 62,19 m Požadovaný tlak na výtlaku 7,05 bar.a Účinnost 34,6 % Čerpané

Více

Elektronický tlakový spínač MEP

Elektronický tlakový spínač MEP Datový list Elektronický tlakový spínač MEP Verze MEP 2200 a MEP 2250: Pro použití v mobilních hydraulických aplikacích Duální výstup Výstup 1: Spínací výstup Hystereze 1 % FS Časová konstanta 1 ms Výstup

Více