Kontakt v SK: Štůrova 76/11, Dubnici nad Váhom tel fax: H Y D R A U L I K A H Y D R O M O T O R Y

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kontakt v SK: Štůrova 76/11, 01 841 Dubnici nad Váhom tel. +421 911 333 967 fax: +421 424 428 095 H Y D R A U L I K A H Y D R O M O T O R Y"

Transkript

1 R Y, C K É N Á D R Ž E B L O K Y H Y D R U L I C K É O Z V D Ì È E O K U M U L Á T O R Y, V É G I C K É HYDROCOM P O T R U B Í D Ì È E P R O P O R C I O N Á L N Í H Y D R U L I C K É H Y D R U L I C K É P O H O N Y L T R È N Í S C Í V L O Ž K Y P O T R U B Í V É V E S T V N É G I C K É T L K O V É R O Z V D Ì È E H Y D R U L I C K É M O B I L N Í P O H O N Y H Y D R U L I C K É P Ø Í S L U Š E N S T V Í V E N T I L y P R O P O R C I O N Á L N Í V L O Ž K Y S C Í R O F I L M O B I L N Í R O H Y D R O M È E R P D L K U M U L Á T O R H Y D R U L I C O D P D N Í V E S T V N É R O Z V T L K O V É L O G R O Z V D Ì È E R O Z V D Ì È E D O M E Z I D E S K O V M O B I L N Í H Y D R U L I K P Ø Í S L U Š E N S T V Í G R T L K O V É P O T R U B Í G R E G Á T Y H Y P Ø Í S L U Š E N S T V Í B L O K Y L O G I C K É R O Z V D Ì È E Y D R U L I K R E G Á T Y P O H O N Y M E Z I D E S K O V É L O G M O B I L N Í N Á D R Ž E R O Z V D Ì È E R O Z V D Ì È E È E R P D L D O R O Z V T L K O V É R O Z V D Ì È E O D P D N Í D O M E Z I D E S K O V S Y S T É M Y H Y D R U L I C K É B L O K Y D Ì È E V E S T V N É P Ø Í S L U Š E N S T V Í K U M U L Á T O R Y, N Á D R Ž E O F I L T R È N Í È E R P D L È E R P D L Í H Y D R U L I C K É R O H Y D R O M O T O R Y M O T O R Y C K É R O Z V D Ì È E M O B I L N Í O Z V D Ì È E R Y, HYDROCOM G R E G Á T Y P R O P O R C I O N Á L N Í V E N T I L y P R O P O R C I O N Á L N Í R O Z V D Ì È E T L K O V É O Z V D Ì È E H Y D R U L I K P Ø Í S L U Š E N S T V Í L O G I C K É M O B I L N Í P Ø Í S L U Š E N S T V Í É R O Z V D Ì È E Y D R U L I K R O Z V D Ì È E T L K O V É H Y D R U L I C P O T R U B Í M E Z I D E S K O V É S Y S T É M Y R O Z V D Ì È E R E G Á T Y D O K U M U L Á T O R B L O K Y R O Z V D Ì È E V E S T V N É N Á D R Ž E H Y D R U L I C K É P O H O N Y H Y G R P Ø Í S L U Š E N S T V Í P Ø Í S L U Š E N S T V Í É T L K O V É T L K O V É Í O D P D N Í O D P D N Í L T R È N Í V L O Ž K Y S C Í O Z V D Ì È E H Y D R U L I C K É P R O P O R C I O N Á L N Í P O T R U B Í V É G I C K É R O Z V D Ì È E Y D R U L I K R E G Á T Y P O H O N Y V E S T V N É HYDROCOM, spol. s r.o. Kolískova 11, Brno provozovna: Havránkova 11, Brno tel.: , fax: T L K O V É Í L T R È N Í V L O Ž K Y O Z V D Ì È E M O T O R Y M O B I L N Í H Y D R U L I C K É S C Í V E S T V N É F I L T R È N Í R O Z V T L K O V É L O G R O Z V D Ì È E M O B I L N Í H Y D R U L I C K É P O H O N Y H Y G R P Ø Í S L U Š E N S T V Í T L K O V É V L O Ž K Y R O Z V D Ì È E H Y D R O M O T O R Y D O M E Z I D E S K O V P Ø Í S L U Š E N S T V Í R O R O Z V D Ì È E O D P D N Í M O B I L N Í P R O P O R C I O N Á L N Í T L K O V É H Y D R U L I C H Y D R U L I K P Ø Í S L U Š E N S T V Í Kontakt v SK: Štůrova 76/11, Dubnici nad Váhom tel fax: G R E G Á T Y R O K U M U L Á T O R B L O K Y L O G I C K É R O Z V D Ì È E 2009 N Á D R Ž E R O Z V D Ì È E F I L È E R P D L P O T R U B Í M E Z I D E S K O V É P Ø Í S L U Š E N S T V Í É D O H Y D R O M R O Z V D Ì È E M O B I L N Í È E R P D L K U M U L Á T O R Y, B L O K Y D Ì È E S C Í V L O Ž K Y R O Z V D Ì È E È E R P D L N Á D R Ž E O Z V D Ì È E O F I L T R È N Í H Y D R O M O T O R Y È E R P D L C K É M O B I L N Í M O T O R Y R Y, K T L O G O D P D N Í S C Í M O B I L N Í F I L R O H Y D R O M

2

3 Obsah strana Úvod 1 Popisagregátů 2 Kompaktníminiagregáty 3 Stacionárníocelovénádre 4 Hliníkovénádre 5 Mobilnínádre 6 Ručníčerpadla 7 Zubováčerpadla 8,9 Č erpadlasvnitřnímozubením 10,1 Pístováèerpadlahydromotory 12,13 Lamelováčerpadla 14 Spojkyproèerpadlasel.motory 15 Tlumícíkruhy 15 Hydromotory 16,17 Monoblokovérozvaděče 18 Skupinovérozvadìèe 19 RozvadìèeCETOP(elektromagnetickyovládané) 20 Š esticestnýdvoupolohovýventil 21 Pojišťovacíventilyahydraulickézámkymodulové 2 krtícíazpìtnéventilymodulové 23 Pojiovacíventilydopotrubí 24 Elektromagnetickésedlovéventily Přehledventilů dopotrubí 31,32 krtícíventilydopotrubí 3 Děličeprůtoku 34 Hydropneumatickéakumulátoryabezpeènostníbloky 35 Filtrysací 36 Filtryodpadní 37 FiltrySPINON 38 Filtrytlakové 39 Chladièevzduchovéavodní 40 Servisnívíka,zátky,hladinomìry 41 Plnícíhrdla 42 Hladinomìryelektrické 43 Tlakovéspínaèeasnímače 4 Manometry 45 Manometrovéventily 46

4

5 ÚVOD Historie: Firmazaloženavroce193.Tradicepočínájiž rokem191.společnostsepostupně vypracovalamezivýznamnéspolečnosti českéhotrhuvoblastirealizacehydraulickýchsystémů. Vsoučasnédobě zaměstnáváca35zaměstnanců adosahujeobratuokolo150milkč. Sídlo: SídlospolečnostisenacházívBrně.Výrobaskladjsouvýhodně umístěnynaokrajiměstablízkodálničníhokříženípraha, Brno,Ostrava,Bratislava,Vídeň (vevýrobně-obchodnímareálumte).podporuslovenskýmzákazníkůmzajištujekancelář vdubnicinadváhom. Hlavníčinostspolečnosti: -vlastníprojekce,konstrukce,výrobamontáž hydraulickýchzařízeníjsouzárukoujistotynašichzákazníků, -prodejjednotlivýchprvků jepodpořenbezplatnýmtechnickýmporadenstvím,vnabídkovémprogramuspolečnosti naleznetealternativy(cena-užitnávlastnost)provšechnyprvkytak,abybylomožnévybratoptimálníprvkyprovaše výrobkyajejichúčel -výrobaolejovýchnádržípromobilníastacionárníaplikacemájiž dlouholetoutradici -servis,opravyamodernizacesystémů jsoudnesjiž samozřejmostí Oblastpůsobení Společnostnavrhujeavyrábímnožstvínejrůznějšíchydraulickýchpohonů.Dodávámesystémyijednotlivéprvkyprovšechna odvětvíprůmyslu.zvláště pakprobráběcíatvářecístroje,stavebníasilničnístroje,zemědělskoualesnítechniku,komunálnía užitkovávozidla.provádímenávrhyamodernizacistaršíchsystémů.využívámenejenvlastníchmnohaletýchzkušenostíalei rozsáhlýchzkušenostínašichvýznamnýchdodavatelů.dlouhodobě spolupracujemesfirmami:ron,bucherhydrulics, ETON(Vickers),EPEItaliana,MPFILTRI,SMHYDRULIK,amnohadalšímivýznamnýmidodavateli.Dodávámedomnoha renomovanýchfirem,aletakédostředníchamalých,živnostníkynevyjímaje.našeprvkymůžeterovněž zakoupitumnoha regionálníchprodejců. Servis Samozřejmostíjezajišťovánízáručníhoservisu.Úspěšně serozvíjíinabídkapravidelnýchkontrolzařízení,kterýmijepodmíněno získáníprodlouženézáruky.provádímeiserviszařízeníkonkurenčníchvýrobců včetně posuzováníjejichstavuanávrhů na případnoumodernizaci,což bývápodceňováno.výsledkemtétočinostijepředcházenínečekanýmporuchámvýrobního zařízeníanáslednýmfinančnímztrátám.rovněž nabízímeuváděnídoprovozuapřipojeníhydraulickýchagregátů kzařízení zákazníka,kterébýváčastotaképodceňováno. Kvalita Společnostkladevelkýdůraznakvalitusvýchvýrobků aprodávanýchprvků.kvalitadodávekjechápánajakoreferenceprodalší obchodyatudíž jistotavývojespolečnosti.systémřízeníjepodkontrolounormyč SNENISO901:201nepřetržitě odroku 203. Internet Vzhledemkespecifičnostihydraulickýchsystémů ijednotlivýchprvků společnostdoposudneaktivovalainternetovýprodej. Nawebovýchstránkáchspolečnostivšaknaleznetevšechnyzákladníinformacevčetně možnostijejichstažení(katalogy, certifikátyapod.)společnostprostřednictvímstránekprůběžně informujeonovinkáchvsortimentu.projakýkolivdotaz, případně iobjednávku,můžetevyužítpoptávkovýformulář. 1

6 Popisagregátů Stavebnicovýsystémhydraulickýchagregátů (viz.stranač.3)umožňujeznačnouvariabilituprovedeníajehohlavnívýhodou jepružnostdodáníavneposlednířadě ivýhodnácenovárelace. Tytoagregátyjemožnopoužítdovýkonuel.motoru5kW. Standardníhydraulickéagregátyjsouzaloženynapoužitístandardizovanýchvelikostínádrží(vizstranač.4a5)aosazenívíka standardnímiprvkyzaúčelemdosaženípožadovanéfunkce.výhodoujeodpadnutíkonstrukčníchpracíatímzkrácenídodací lhůty,odpovídajícísníženícenyalepředevšímsnazšídostupnostnáhradníchdílů. Zakázkovéhydraulickéagregátyjsouvyvíjenyzcelaprokonkrétnípoužití.Vycházísezpožadavků zákazníka,kteréprojdou optimalizacířešení.vycházímeznašichdlouhodobýchzkušenostíařešenípodobnýchzařízení.nařešeníchčasto spolupracujemesdodavatelidílů tak,abyvýslednáfunkcebylazaručena. 2

7 Kompaktníminiagregáty Stavebnicovýsystémtzv.kompaktníchminiagregátùumoòujeznaènou variabilitu.pomocíschémasidojednotlivýchoznaèenýchpolívyberete prvkyztabulekavytvoøítesitakpoadovanoufunkci.rovnìstaèí kontaktovatnaispoleènostaschémavámnazákladìvaichpoadavkù zpracujínašitechnici.stavebnicovýsystémumoòujezkrácenídodací lhùtynaminimum. ProvedenísblokemTP3B (uvedenérozvaděčesloužíjakopříklad) ProvedenísblokemTP3 1,6 3

8 Stacionárníocelovénádre Firemnízámeènickádílnajedíkymnohaletýmzkuenostemschopnavkrátkémèasevyrobitolejovénádre dlevaichpotøeb.nabízímestandardníizakázkové nádreprostacionárníaplikace. Objemováøada: 10,20,40,63,10,250,40,630,80a10litrù 4

9 Hliníkovénádre Hliníkovéodlitkyvyrobenétechnologiítlakového litísevyznaèujínízkouhmotností,výhodným tepelnýmspádem,apøíznivoucenou.souèástí nádríjerovnìpøíslunétìsnìní.souèástínení víko,kterévámvyrobímenazakázku. Mobilnínádre Tytonádrebylyvyvinutypro maláuitkovávozidla. Jsouosazenasacímaodpadnímfiltrem,plnícímhrdlem, kulovýmventilemprouzavøenísání,olejoznakemsteplomìremavýpustnouzátkou. Prosvouvýhodnoucenu auniversálnípouitíjsou súspìchempouíványji øadulet. Typ: 3 HN10-objem10dm 3 HN28-objem28dm 5

10 Mobilnínádre Novìvyvinuténádrebylykonstruoványsohledemnapoadavekvyítuhosti. Standardnívelikostijsouodstupòoványvobjemovéøadì20,40,60,80. Mobilnínádre-dolníuchycení Mobilnínádre-horníuchycení Osazení nádrží: 1. Plnící hrdlo TP90 2. Odpadní filtr - MPF100.1.P10 (pro HN20) - MPF100.3.P10 (pro HN40-80) 3. Olejoznak s teploměrem : - LV10 (pro HN 20) - LV20 (pro HN 40-80) 4. Vypouštěcí magnetická zátka M20x1,5 5. Sací otvor : - G1" (pro HN 20) - G1 1/4" (pro HN 40, HN 60) - G1 1/2" (pro HN 80) 6. Lekáž M22x1,5 KromìzákladníchtypùuvedenýchvtabulcejsmeVámschopnivyrobitlibovolnounádrdleVaichpoadavkù. 6

11 Ručníčerpadla PM020 nádrž S05 PM Robustnídvojčináručníčerpadlajsourčenapředevšímknouzovémuovládání hydraulickýchsystémů.č erpadlanabízímevněkolikaprovedeních,viznížeuvedená hydraulickáschémata. Podlezákladnífunkcejsourozděleny:načerpadlaurčenápromontáž dopotrubí (PM020,PM050)anačerpadlaurčenápromontáž navíkanádrží(pm,pml,pmi, PMB). Speciálnínádržeurčenépouzeproručníčerpadlanabízímevevelikostech1,2,3,5,7 3 a10dm. Pracovní tlak: 3 12cm 380 bar 3 25cm 350 bar 3 45cm 280 bar Hmotnost: 3,3 kg 3,3 kg 3,3 kg PM, PML, PMI, PMB (nádrže 1-10 l) Ovládací síla PM020, PM050 (do potrubí) Rozsah Objem Ochrana Bez ochrany X Y X Y Hydraulická schémata: Příkladoznačení: PM020 3 čerpadlodopotrubí20cm PML25S0 3 čerpadlopml,25cm,beznádrže PM020, PM050, PM PML PMI PMB PMI45S čerpadlopmi,45cm,snádrží5dm 7

12 Zubováèerpadla Zubováèerpadlazhliníkovýchslitinjsoudodávánavestandardníchvelikostníchøadách0,1,2,3.Samozøejmostíje variabilitaèerpadelsohledemnatypyhøídelù(válcové,ozubené),typøírub(se,seb,bosch).pøipojenísání avýtlakugzávitynebopøírubovýmpøipojením.èerpadlajemonododatvevícenásobnýchprovedeních(svýhodou jedinéhopohonu),jakodvojité,trojitékombinacevechvelikostníchøad.odparametrùèerpadeljsouodvozenytypy zubovýchydromotorùadìlièùprùtoku,kteréjsourovnìsouèástínaehosortimentu.pøípadnépoadavkynaspeciální provedení(èerpadlosintegrovanýmpojistnýmventilem,sloiskemapod.)konzultujtesnaimitechniky. Tabulkystandardníchčerpadel Velikost0 Velikost1 8

13 Zubováèerpadla Velikost2 Velikost3 Pøipoptávceuveïtevelikostníøadu,geometrickýobjem,smìrotáèení(pravo-levotoèivé)apožadovanépřipojení. ProjinénestandardníprovedeníkontaktujteHYDROCOM.Učerpadelzemìnitsmìrotáèenípouhouzámìnouozubených kol.høídelèerpadlanesmíbýtaxiálnìèiradiálnìnamáhán.propøípad,enelzetomutonamáhánízamezit,nabízímepro jednotlivétypyèerpadeltzv.pøedloiska. 9

14 Zubováèerpadla,hydromotoryadìlièeprùtokusvnitønímozubením PøedstavujemeVámøaduèerpadel,hydromotorùadìlièùprùtokupracujícíchnaprincipuvnitøníhozubeníTRUNINGER, kterépatøídosortimentunìmeckéspolečnostibucherhydraulics.vyznaèujísedlouhouivotností,vysokouobjemovou úèiností,nízkouhluènostíavynikajícímiprùtokovýmiatlakovýmicharakteristikami.jsourovnìvhodnéprohfb,hfc, HFDabiologickyodbouratelnékapaliny. QX-èerpadlasgeometrickýmobjememod5do50cm/ot.Jsourozdìlenadotøítlakovýchstupòù.Tøístupòováèerpadla umoòujídosaenítlakua40bar.øadaèerpadelqxnahrazujestarívýbìhovýtypqt.èerpadlajsourovnìvyrábìna virokékáledvojèitrojkombinací. QXV-èerpadlapronízkoviskozníkapaliny(benzin,nafta,brzdnékapaliny,pentosin,HF)sgeometrickýmobjemem od5do50cm/ot.jsourozdìlenadoestitlakovýchstupòù.estistupòováèerpadlaumoòujídosaenítlakua250bar. QXM-jednotkysgeometrickýmobjememod5do50cm/ot.umoòujícívyuitíjakoèerpadloijakohydromotor.Vhodné prospeciálníaplikace(výtahy,lanovkyapod.)-monostrekuperacenergie.jsourozdìlenydotøítlakovýchstupòù. Tøístupòovéèerpadlo(resp.hydromotor)geometrickéhobjemu250cm/ot.umoòujeprovoznítlaka40barakroutící momenta1260nm. QXT-dìlièesgeometrickýmobjememod5do250cm/ot.umoòujícírozdìlenívstupníhoprùtokudodvou,tøíneboètyø výstupníchvìtví.vyznaèujísevysokoudìlícípøesností. ÈerpadlaQX jeden stupeň dva tři stupně stupně špičkový špičkový špičkový 10

15 Principarozmìry Principfunkceèerpadelsvnitøním ozubením: ZákladnímièástmièerpadeløadyQXjsouozubené pastorkynahøídelíchatìlesasvnitønímozubením. Oblastisáníavýtlakùjsouodìlenypøepákouve tvarupùlmìsíce.tlakováøada2mádvoustupòové vnitøníozubení,tlakováøada3,umoòujícínejvyí tlaky,mátøístupòovéozubení. Voblastitandemovýchavícenásobnýchèerpadelze vytvoøitvícene10kombinací. Èerpadlajsoucitlivánaneèistotyvpracovníkapalinì, protojenutnévybavithydraulickýokruhdostateènou filtrací.rovnìdodreníprincipùmontáeje nezbytnéprospolehlivoufunkcitìchtoèerpadel. Návodpromontáèerpadlajebìnousouèástí dodávky. provedení SE (k dispozici i provedení metrické) 1

16 xiálnípístováèerpadlahydromotory Nabízímeirokýsortimentaxiálníchpístovýchèerpadelamotorù.Problií informacekontaktujtehydrocom. typh1ckonstantníèerpadlo/motor/,p=350/450bar max 3 objemováøada:6,12,20,30,40,5,75,90,108,160,26cm.ot typh1v,h2vèerpadlo/motor/spromìnýmgeometrickýmobjemem,pro 3 otevøenýobvod.objemováøada:5,75,108,160,26cm.ot;regulace tlaková,výkonová,lsajejíkombinace typhcvèerpadlospromìnýmgeometrickýmobjememprouzavøený 3 obvodobjemováøada:50,70,10,125cm.ot;regulacemanuální, hydraulická,elektro-proporcionální,aj.monostvícenásobnékombinace. ÈerpadlahydromotoryøadyH1C Èerpadlahydromotoryskonstantnímgeometrickýmobjemempracujícína principunaklonìnéhobloku.jsouurèenyprotevøenéiuzavøené hydrostatickésoustavymobilníchistacionárníchsystémù.èerpadlajsou jednosmìrná,motoryreverzaèní.konstrukcezaruèujevysokouúèinost, dlouhouivotnost,axiálníiradiálnízatíeníhøídele. KdispozicijsouvariantypøipojeníM-metrickáaSE,boènínebozadní vývody.proinformaceoinstalaci,min.otáèkáchaplikaèníchpodmínkách kontaktujtehydrocom. (metrické provedení) 12

17 xiálnípístováèerpadlash5v PístováèerpadlaøadySH5Vspromìnýmgeometrickýmobjememjsourèena protevøenéhydraulickéokruhyanalézajíuplatnìníjakvmobilní,tak vprùmyslovéhydraulice.kompaktnídesigntìchtoèerpadelumoòuje dosaenívysokýchpracovníchvýkonù.díkypatentovanékonstrukcipístkù anaklonìnédeskydocházíkminimálnímobjemovýmztrátámajetakzajitìna vysokáúèinostèerpadeladlouháivotnost.pomocístavitelnýchroubùlze nastavitminimálníamaximálnígeometrickýobjemèerpadlatímhoptimálnì pøizpùsobitpoadavkùmvaehosystému. Kdispozicijemnohotypùregulátorùzajiujícíchvysokoupøesnostaopakovatelnostpracovníchcyklùhydraulickýchsystémů. Typyhøídelù: C-válcovýhøídelsperem,UNI604(viz.obr.) S-drákovaný,DIN5480W35x2x30x16x9g S1-drákovaný,SEB-B1"NSIB92.1a-1976 S2-drákovaný,SEC-C1/4" 13

18 Lamelováčerpadla LamelováčerpadlaVickerspředstavujívzhledemkesvétradici,vysokétechnickéúrovniakvalitě zpracováníjedny znejpopulárnějšíchanejpouživanějšíchzdrojů tlakovéenergievhydraulickýchsystémech.š irokámožnostvýběruzmnoha typů aobjemovýchvelikostísmožnostípoužitívícenásobnýchčerpade(dvojité,trojitésprůběžnouhřídelí),poskytuje bezproblémovýnávrhydrogenerátoruprodanýhydraulickýsystémjakvmobilníchtakvprůmyslovýchaplikacích. LamelováčerpadlaVickersjsoukdispozicivprovedeníkonstantníchzdrojů tlakovékapaliny-serie:v10,v20,v,vq,vqh, VMQavprovedeníregulačníchzdrojů tlakovéenergie-serie:vs,vp. VýhodoukonstrukčníhoprovedenílamelovýchčerpadelVickersjevýmě nýlamelovýrotor. SÉRIE:V10,V20 Č erpadlaskonstantnímgeometrickýmobjememv10,v20jsouvhodnápromobilníiprůmyslovéaplikace.jsoukdispozici jakvjednonásobnémprovedenív10,v20takvedvojnásobnémprovedenív2010,v2020.vzhledemknižšímobjemovým velikostemjsouvhodnápromenšíhadraulickésystémynebojakopilotníapomocnéčerpadlavkomplexníchydraulických systémech. TECHNICKÉPRMETRY: TYP geometrickýobjemmax.otáčky max.pracovnítlak(bar) 3 cm/ot 1/min nominální/špičkový V10 3,3-2, /190 V20 19,5-42, /190 SÉRIE:V,VQ,VQH Č erpadlaskonstantnímgeometrickýmobjememserievjsounavrženaproprůmyslovéaplikace.jejichvestavnákonstrukce s12-lamelovýmrotoremzajišťujeznačnouprovozníživotnost,výjimečnouobjemovouefiktivitu,širokoumožnostpoužití avelminízkouhladinuporovozníhohluku.č erpadlaskonstantnígeometrickýmobjememserievqavqhjsourčenapro mobilníaplikace.konstrukčnířešenítěchtohydrogenerátorů vycházízeseriev,osazenajsou10-lamelovýmrotorem. TECHNICKÉPRMETRY: TYP geometrickýobjemmax.otáčky max.pracovnítlak(bar) 3 cm/ot 1/min nominální/špičkový 20V 7, /28 25V /190 35V /190 45V /190 20VQ /28 25VQ /28 35VQ /28 45VQ /190 25VQH 40,2-67, /262 35VQH 81,6-121, /248 SÉRIE:VMQ 45VQH 138,7-193, /248 Mimořádně kvalitnívysokotlakálamelováčerpadlaskonstantnímgeometrickýmobjememserievmqjsounavrženapro mobilníiprůmyslovéaplikace.výkonákonstrukcečerpadlaosazena12-lamelovýmrotoremumožňuječerpadlopoužít vextrémníchpodmínkách(otáčky,teploty,cyklickézatížení)přidodrženívysokéobjemovéúčinosti,nízkéhladiny provozníhohlukuadosaženíznačnéprovozníživotnostičerpadla. Č erpadlavmqjsoukdispozicivprovedeníjednoduchém,jednoduchémsprůběžnouhřídelí,dvojitématrojitém. TECHNICKÉPRMETRY: TYP geometrickýobjem max.otáčky max.pracovnítlak(bar) 3 cm/ot 1/min nominální/špičkový VQM /310 VQM /276 VQM /276 SÉRIE:VS,VP RegulačníčerpadlaserieVS,VPpřinášíefektivnířešenípronízkotlaké průmyslovéaplikace,kdejevyžadovánpromě nýprůtokdodávanékapaliny anízkáhladinaprovozníhohluku.regulačníčerpadlajsoukdispozicivečtyřech velikostech(0,1,2,3)avetřechobjemovýchtřídách.každávelikostjenabízenave dvouverzích:-nízkotlakávs(10bar)smechanickýmtlakovýmregulátorem avysokotlakávp(160bar)shydraulickýmtlakovýmregulátorem. Konstrukčníprovedeníregulačníchydrogenerátorů umožňujesnadnénapojení dalšíholamelovéhočerpadlavytvořítímdvojitýhydrogenerátor.č erpadlaserie VSjsounabízenasestandardnímadvojitýmtlakovýmkompenzátorem. HydrogenerátoryVPjemožnékromě základníchtlakovýchkompenzátorů osadit celouřadoudalšíchprůtokovýchatlakovýchregulátorů. TECHNICKÉPRMETRY: TYPgeometrickýobjemmax.otáčkymax.pracovnítlak(bar) TYPgeometrickýobjemmax.otáčkymax.pracovnítlak(bar) 3 3 cm/ot 1/min nominální/špičkový cm/ot 1/min nominální/špičkový

19 Spojovacísoupravyèerpadlo-elektromotor ProvechnytypyèerpadelnabízímehliníkovéspojovacídílyLMCprojejichsnadnouapøesnoumontákelektromotorùm. Spojovacísoupravaseskládázmonoblokuavlastníspojkysprunýmunaeèemtlumícímrázyazajiujícímsouosost høídelùèerpadlaelektromotoru.prosníeníhluènostislouítyplmssintegrovanýmpryovýmèlenem.dodáváme jednotlivédílynebokompletnísadysezkrácenýmoznaèenímk. MonoblokLMC MonoblokLMS Spojkasprunýmunaeèem stlumícím(antivibraèním)èlenem Konzolaprohorizontální montáèerpadla Nejpouivanìjítypyspojovacíchsoupravprozubováèerpadla: kw / 4pól 0,18-0,37 / 71 0,55-1,1 / 80 1,5-2,2 / 90 0,55-1,1 / 80 1,5-2,2 / 90 2,2-4,0 / kw / 4pól 1,5-2,2 / 90 2,2-4,0 / ,5-7,5 / 132 2,2-4,0 / ,5-7,5 / ,0-15,0 / 160 Provytypováníspojkyjemonépouítsoftware,kterýjevolnìdostupnýnanaichwebovýchstránkách.bychomuetøili Váèas,nabízímevypracováníspecifikacespojkyazaslánícenovénabídkyobratem.Vtomtopøípadìjenutnézadatpøesný typavýrobceèerpadlavèetnìudánítypuelektromotoru. Tlumícíkruhy Tlumícíkruhyseskládajízedvouvysoce odolnýchliníkovýchmezikruíspojených olejiodolnoupryídojednohocelku. Pouitítlumícíchkruhùdoporuèujemepro montáèerpadlaaelektromotoruza úèelemsníenívibracíahluku.tlumící kruhyjsoumontoványmezivíkolejové nádreamonoblokspojujícíelektromotor sèerpadlem.jejichkonstrukcezajiuje rovnìutìsnìnímezivíkemnádre amonoblokem.tlumícíkruhyjsou dostupnéproelektromotoryod0,5kw (vel.80)do2kw(vel.180). 15

20 Hydromotory Nabízímeširokýsortimenthydromotorů provšechnyzákladníaplikace. Motoryjsourozdělenypodleobjemu,tlakovézatížitelnosti,průtoku,otáčekavýkonu. BR-BS:typrovedeníRoler,objem50-40cm,maximálnítlak175(20) bar,max.průtok75l/min,max.otáčky10201/min,max.mk580(690) Nm,max.výkon15kW. BGM: typrovedenígerotor,objem13-50cm,maximálnítlak10 (140)bar,max.průtok25l/min,max.otáčky1901/min,max.Mk50 (83)Nm,max.výkon3,3kW. BG-BH:typrovedeníGerotor,objem40-40cm,maximálnítlak140 (175)bar,max.průtok75l/min,max.otáčky1601/min,max.Mk360 (40)Nm,max.výkon13kW. R: typrovedeníroler,objem50-40cm,maximálnítlak160 (190)bar,max.průtok80l/min,max.otáčky10101/min,max.Mk35 (45)Nm,max.výkon14kW. HR: typrovedeníroler,objem80-40cm,maximálnítlak205 (310)bar,max.průtok95l/min,max.otáčky951/min,max.Mk85 (925)Nm,max.výkon4kW. HT: typrovedeníroler,objem160-50cm,maximálnítlak20 (240)bar,max.průtok150l/min,max.otáčky7801/min,max.Mk120 (1370)Nm,max.výkon40kW. Rovněž nabízímepřevodovkyprodosaženínižšíchotáček avětšíchmkatakzvanéreduktorypropohonzubovýchčerpadel kardanovýmnáhonem. 16

21 HydromotoryCP NejpoužívanějšíhydromotorykompatibilníshydromotoryDanfos(OMP)aM+S(MP,EPM) CP50CP80CP10CP130CP160CP20CP250CP315CP40 CP50 HydromotoryCR NejpoužívanějšíhydromotorykompatibilníshydromotoryDanfos(OMR)aM+S(MR,EPRM) CR50CR80CR10CR130CR160CR20CR250CR315CR40 17

22 Monoblokovérozvadìèe MonoblokovérozvadìèeHDMjsourèenypøedevímpromobilníaplikacejakojsounapø.stavební,zemìdìlské alesnístroje.jejichkompaktníkonstrukce,nízkáhmotnost,variabilitaprovedení,typyovládáníavneposledníøadìi výhodnácenajevakpøedurèujípromnohemirívyuití. HDM 11P/4 HDM 140 Variantyprovedení: Typyovládání: -ruèní(pákoul10,bovdeneml102), -pneumatické -hydraulické Typyzapojení: -sériové -sotevřenýmstředem -paralelní -suzavřenýmstředem -LS -stlakovìzatíitelnýmvýstupem (monostandemovéhoøazenírozvadìèù) Sekundárníventilynavýstupníchvìtvích: -pøepoutìcí,antikavitaèní,mechanickyovládanézámky Schemastandardníhozapojenísekcí sotevøenýmstøedem 1 2 Pøíkladobjednání: HDM1P/315C01Z04L10+páky150m TøísekènírozvadìèHDM1Pspojiovacímventilemnastavenýmna15MPa.Vsekciè.1oupátkotypu,vsekciè.2typuC, obìtytosekcevybavenyovladaèemtypu01.tøetísekcemáoupátkoziovladaè04proplovoucípolohu.vechnysekce jsouovládánypákami(oznaèeníl10)+délkapaky. 18 Probližšítechnickéúdajesivyžádejtepodrobnýkatalog.

23 Skupinovérozvadìèe SkupinovérozvadìèeHDSjsoustejnìjakomonoblokovéurèenypøedevímproaplikacenamobilníchstrojích.Jejich sendvièovákonstrukcevakumoòujevelkémnostvíkombinacírùznýchtypùovládání,sekundárníchventilù,dálepak pouitínìkolikatypùmezisekcízajiujícíchregulaciprùtokuatlakuvpoadovanýchpracovníchsekcích.tytomezisekce mohoubýtrovnìvybavenyelektromagnetickýmodlehèenímtlaku. Variantyprovedení: Typyovládání: -ruèní(pákoul10,bovdeneml102) -pneumatické -elektromagnetické(on-of,proporcionální)-hydraulické Typyzapojení: -sériové -paralelní -LS Sekundárníventilynavýstupníchvìtvích: -sotevřenýmstředem -suzavřenýmstředem -stlakově zatíitelnýmvýstupem (monostandemovéhořazení rozvaděčů) -pøepoutìcí,antikavitaèní,mechanickyovládanézámky požadovaná Rozmìry Schemastandardníhozapojenísekcí sotevøenýmstøedem S = počet sekcí ON-OFovládáníplovoucípolohyprorozvadìèeHDS1: PatentfirmyBUCHERspoèívávovládáníètyøpolohovéhooupátkapouzejednou dvojicíelektromagnetù.tzv.plovoucípolohajetedyumonìnabezdalích pøídavnýchelektromagnetickýchventilù.principovládáníjepatrnýzobrázku. 19

24 RozvadìèeCETOP(elektromagnetickyovládané) oupátkovépøímoøízenérozvadìèevámnabízímevesvìtlostechng4,ng6ang10sodpovídajícímistandardními pøipojovacímiobrazcicetop2,3a5.kdispozicijsou4/3,4/2,3/2provedení.rùznáovládacínapìtí.konektorystandard, sdiodou,susmìròovaèem.nouzové-manuálníovládání.dálepaknabízímeovládáníruèní,pneumatické,hydraulické imechanické.prospeciálníaplikacenabízímerozvadìèeselektromagnetyvnevýbunémprovedení(certifikáttex)èise snímaèempolohyoupátka.jakákolivspeciálníprovedeníkonzultujtestechnikyspoleènosti,kteøívámposkytnoudetailní technicképodklady.nabízímeirozvadìèevìtíchsvìtlostíng16,ng25. X Rozvaděče nabízíme od výrobců RON (Itálie), BUCHER Frutigen (Švýcarsko), ETON-Vickers (US) 20

25 ŠesticestnýdvoupolohovýventilDL06WI. DL06WI Š esticestnýdvoupolohovýventiljeurčenkrozděleníprůtoku nadvaspotřebiče,ukterýchsenevyžadujesoučasnýpohyb. Prořízenítěchtodvouspotřebičů takpostačíjedenrozvaděč. Běžně vprovedenína12vdca24vdcs3/8 BSPpřipojením. Možnostzaslepenínepotřebnýchvýstupů zátkou. Standardně vprovedeníbezexternídrenáže(portyzaslepený zátkou),kterýjedo250barů,nebosexternídrenáží(porty otevřený),kterýjeaž do320barů. Specifikace Maximálníprůtok Max.stálýprovozní tlaknavstupup Max.tlak (sexternídrenáží) Napětí Teplotaoleje Viskozitaoleje l/min U.S.G.P.M. bar PSI bar PSI V C F 2 m/s až 75 14až až 50 Materiál: Tělo:tvrzenálitina Š oupátko:chromovanákalenáocel Hmotnost kg 2,4 Připojovacízávity ø D Typ 3/8 BSP 3/8 BSP DL066WIL DL066WIM Zkratky P1,P2:vstup C1-C4:pracovníporty výstupy Y:zaslepenádrenáž Příkladoznačenírozvaděče objednacíkód: DL06WIL03 DL06 typventilu 6 typs6cestami W typřipojení3/8 BSP I typbezdrenáže Y L typsnapětím12v 03 sériovéčíslo Externí drenáž KdispozicidalšívelikostidoQ=10L\minapromodulovésdružování,kontaktujteobchodníodělení. max 21

26 Modulovéhydraulickézámky Objednací kód Modulovépojiovacíventily Objednací kód 2

27 Modulovékrtícíventily Objednací kód Modulovézpìtnéventily Objednací kód Modulovéventilynabízímeodfirem:RON(Itálie),BUCHERFrutigen(výcarsko),ETON-Vickers(US). 23

28 Pojiovacíventilydopotrubí PojiovacíventilytypuVMPumoòujíspolehlivénastavenímaximálníhopracovníhotlaku vhydraulickémokruhu.prosvourobustníkontrukcijsouoblíbenýmprvkemvmobilních aplikacích,alerovnìnalézají,díkypøesnostiaspolehlivosti,sváuplatnìníivhydraulice stacionární. Procitlivénastavenípoadovanéhodnotytlakujecelkovýtlakovýrozsahventilùrozdìlen dotøípásem.tìmtopásmùmjsoupøiøazenykalibrovanépruinyrùznýchtuhostí.mechanický dorazpakbráníúplnémustlaèenípruinyatímpøekroèenímaximálníhotlakuodpovídajícíhodané pruinì. VentilyvelikostíVMP10aVMP20jsoupøímoøízené,ventilVMP30jeøízenýnepøímo. Vlastníventil(cartridge)jeunifikovanýmdílem,kterýlzeobjednatsamostatnìpodoznaèením CPM10,20,30jakonáhradnídíl,případně hopouítdovlastníchzaøízení. P Pøíkladobjednánípojiovacíhoventilu:VMP10YZ02 Y:Provedeníregulaèníhoprvkupojiovacíhoventilu: Mplastovýovladaè,Cvnitøníestihran,Vtrojúhelníkovýovladaè Z:Rozsahynastavenípojiovacíhoventilu: ProVMP10:1max.50bar,2max.150bar,3max.320bar ProVMP20:1max.30bar,2max.140bar,3max.250bar 24 ProVMP30:1max.50bar,2max.140bar,3max.350bar P

29 ElektromagnetickýsedlovýventilVEDT UNF-. Dvoucestný,dvoupolohovýelektromagnetickyovládanýventil.Umožňujevotevřenépolozeobousměrnýprůtok,B.Vuzavřenépolozeprůtokobousměrně uzavřen.tytoventilyjsounavrženénastejnosměrnéovládacínapětí. Proprácisestřídavýmproudemjenutnépoužítkonektorsusměrňovačem. ProvedeníN beznapětíventilotevřený. ProvedeníNC beznapětíventilzavřený. TypzástavbyCE-101-L TypzástavbyCE-01-N Blokyprojednotlivéventily(viz.strana27)acívkynutnobjednatzvlášť. 25

30 ElektromagnetickýsedlovýventilVE UNF-. Dvoucestný,dvoupolohovýelektromagnetickyovládanýventil.Umožňujevotevřenépolozeobousměrnýprůtok P,T.VuzavřenépolozeprůtokzPdoTuzavřen.Tytoventilyjsounavrženénastejnosměrnéovládacínapětí. Proprácisestřídavýmproudemjenutnépoužítkonektorsusměrňovačem. ProvedeníN beznapětíventilotevřený. ProvedeníNC beznapětíventilzavřený. Typzástavby CE 01 N CE 101 L CE 01 N CE 101 L Blokyprojednotlivéventily(viz.strana27)acívkynutnobjednatzvlášť. 26

31 PŘ IPOJOVCÍBLOKYPROVEDT25,VE40 T T 27

32 ElektromagnetickýsedlovýventilVE UNF-. Dvoucestný,dvoupolohovýelektromagnetickyovládanýventil.Umožňujevotevřenépolozeobousměrnýprůtok P,T.VuzavřenépolozeprůtokzPdoTuzavřen.Tytoventilyjsounavrženénastejnosměrnéovládacínapětí. Proprácisestřídavýmproudemjenutnépoužítkonektorsusměrňovačem. ProvedeníN beznapětíventilotevřený. ProvedeníNC beznapětíventilzavřený. TypzástavbyCE-102-L TypzástavbyCE-102-L Blokyprojednotlivéventily(viz.strana30)acívkynutnobjednatzvlášť. 28

33 ElektromagnetickýsedlovýventilVE N 10GS-. Dvoucestný,dvoupolohovýelektromagnetickyovládanýventil.Umožňujevotevřenépolozeobousměrnýprůtok P,T.VuzavřenépolozeprůtokzPdoTuzavřen.Tytoventilyjsounavrženénastejnosměrnéovládacínapětí. Proprácisestřídavýmproudemjenutnépoužítkonektorsusměrňovačem. ProvedeníN beznapětíventilotevřený. ProvedeníNC beznapětíventilzavřený. TypzástavbyCE-14-N TypzástavbyCE-14-N Blokyprojednotlivéventily(viz.strana30)acívkynutnobjednatzvlášť. 29

34 PŘ IPOJOVCÍBLOKYPROVE80 PŘ IPOJOVCÍBLOKYPROVE150 30

35 Přehledventilů dopotrubí Vpřípadě zájmuobližšíúdajesivyžádejtesamostatnýkatalog. Hydraulické schéma: Červená páka TřícestnéašesticestnéručnírozvaděčeDF3V od3/8 do1/2 proprůtoky60,90,120,180 a280l/minatlakyod20do315bar maximálně. Černá páka Š irokýsortimentzákladovýcharozvodných bloků prorozvaděčecetop,uzavírací apřechodovédesky.provedeníocelové (350bar)nebohliníkové(250bar). Hydraulické schéma: PojišťovacíventilyVMDproprůtokydo10 l/min.třitlakovérozsahyplně dostačujícípro standardníhydraulickésystémy.průchozí montáž dopotrubí. VMD35 VMD80 Hydraulickézámkyjednoaoboustrané. Velikostipřípojů:1/4,3/8,1/2,3/4. Výstupydostranivrovnoběžnýchosách, provedeníidin2353. Jednosměrnéventily.Velikostipřípojů:1/8, 1/4,3/8,1/2,3/4,1,1/4,1/2. Maximálnítlak350bar. 31

36 Přehledventilů dopotrubí Vpřípadě zájmuobližšíúdajesivyžádejtesamostatnýkatalog. Hydraulické schéma: Výběrovéventilyprovýběrvyššíhotlakumezi dvěmatlakovýmivětvemi. Napříkladprovládáníbrzdyhydromotoru. Velikostpřípojů 1/4 až 1. Pádovéventilykzamezenínekontrolovaného pohybuválců přiúnikumédiavevedení. Pouzdrasvnitřnímivnějšímzávitem. Velikostiventilů apouzder:1/4,3/8,1/2, 3/4,1. Š krtícíventilyjednocestné. Dvě konstrukčníprovedení,škrceníobvodovýmprstencemnebo90. Velikostpřípojů 1/4 až 1. Maximálnítlakpodlevelikostiventiluaž 350 bar. Š krtícíventilydvoucestné. Dvě konstrukčníprovedení,škrceníobvodovýmprstencemnebo90. Velikostpřípojů 1/4 až 1. Maximálnítlakpodlevelikostiventiluaž 350 bar. Brzdnéventilydopotrubíipřírubové. Velikostipřípojů:1/4,3/8,1/2. Třícestnéškrtícíventilystlakově využitelným přebytečnýmprůtokem. Velikostipřípojů:3/8,1/2,3/4. Maximálnítlak210bar.průtok150l/min. Děličeprůtoků dodvoutlakově nezávislých větví. Velikostipřípojů:3/8,½. Maximálnítlak210bar. 32 Ktěmtovýšeuvedenýmcenově výhodnýmventilů můžemenabídnoutalternativně ventilykvalitativně vyššíúrovně zprodukceznačkovýchvýrobců.

1. Úvod... 3. 2. Hydromotory... 4 2.1 Přímočaré hydromotory... 4 2.2 Rotační hydromotory... 5. 3. Hydrogenerátory... 7

1. Úvod... 3. 2. Hydromotory... 4 2.1 Přímočaré hydromotory... 4 2.2 Rotační hydromotory... 5. 3. Hydrogenerátory... 7 Obsah 1. Úvod................................................................................................ 3 2. Hydromotory.........................................................................................

Více

SMĚŠOVACÍ SYSTÉMY OLEJ VZDUCH PRO VŘETENA

SMĚŠOVACÍ SYSTÉMY OLEJ VZDUCH PRO VŘETENA SMĚŠOVACÍ SYSTÉMY OLEJ VZDUCH PRO VŘETENA POUŽITÍ Mazací systémy olej - vzduch jsou užívány pro trvalé, pravidelné mazání a chlazení směsí oleje a vzduchu různých strojů, strojních technologií a zařízení

Více

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČEPADA... 2 TABUKA PAAMETŮ... 3 VZOCE POUŽITÉ PO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČEPADA... 4 PACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 DAŠÍ POŽADAVKY... 6 SMĚ OTÁČENÍ... 6 EVEZNÍ

Více

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40)

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40) REGULAČNÍ LAMELOVÉ KT 1015 12/11 Jmem. velikost 12; 25; 40; 63 do pn 10 MPa Vg 8,5; 19; 32; 47 cm3/ot automatické odvzdušnění umožňuje snadné uvedení do provozu nízká hlučnost hydrodynamické mazání zajišťuje

Více

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012 /, /3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH5-16 HC 03 9/01 D n 16 p max 350 bar / 0 bar Q max 300 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 03 6/01 Rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH Rozváděče s hydraulickým

Více

PRM7-10. Popis konstrukce a funkce HC 5116 2/2013. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC 5116 6/2012. D n 10 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1

PRM7-10. Popis konstrukce a funkce HC 5116 2/2013. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC 5116 6/2012. D n 10 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1 Proporcionální rozváděč D n 0 p max 50 bar Q max 80 dm min - PRM7-0 HC 56 /0 Nahrazuje HC 56 6/0 Digitální elektronika Kompaktní konstrukce Ovládání proporcionálními magnety Vysoká citlivost a nepatrná

Více

Překlad původního dokumentu. Novější verze původního dokumentu je dostupná. Návod k montáži a obsluze

Překlad původního dokumentu. Novější verze původního dokumentu je dostupná. Návod k montáži a obsluze Řada 3730 Elektropneumatické polohovací zařízení Typ 3730-2 Překlad původního dokumentu. Novější verze původního dokumentu je dostupná. Obr. 1 - typ 3730-2 Návod k montáži a obsluze EB 8384-2 CS Verze

Více

Katalog výrobků ARMATURY, TVAROVKY A ZAKÁZKOVÁ VÝROBA Z NEREZOVÝCH VÝROBKŮ. Armaturka Koukol České Budějovice

Katalog výrobků ARMATURY, TVAROVKY A ZAKÁZKOVÁ VÝROBA Z NEREZOVÝCH VÝROBKŮ. Armaturka Koukol České Budějovice 24 Katalog výrobků ARMATURY, TVAROVKY A ZAKÁZKOVÁ VÝROBA Z NEREZOVÝCH VÝROBKŮ Armaturka Koukol České Budějovice Naše společnost působí na českém trhu od roku 1991 a navazuje na předválečnou výrobu armatur

Více

Servis VENTILY TECHNICKÁ DATA

Servis VENTILY TECHNICKÁ DATA Ventilové terminály série VM0 a VM5 Ventily x /, 5/ a 5/ s vestavěnými šrouběními push-in Ø mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 0 mm Ø mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 0 mm Fieldbus, Multipol nebo individuální zapojení Vysoký

Více

Kombiventily PN16 s přírubovým připojením

Kombiventily PN16 s přírubovým připojením 4 315 ACVATIX Kombiventily PN16 s přírubovým připojením Tlakově nezávislé kombiventily VPF43.. S integrovaným regulátorem diferenčního tlaku Tělo ventilu z šedé litiny GJL-250 DN 50, DN 65 a DN 80 Jmenovitý

Více

Zásobníky TV PROTHERM B XXX X. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV):

Zásobníky TV PROTHERM B XXX X. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): Zásobníky TV Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): PROTHERM B XXX X provedení: MS stacionární zásobník (design litinových kotlů MEDVĚD) S stacionární zásobník válcový Z závěsný zásobník

Více

SYSTÉMY PRO SOLÁRNÍ SOUSTAVY A TEPELNÁ ČERPADLA

SYSTÉMY PRO SOLÁRNÍ SOUSTAVY A TEPELNÁ ČERPADLA SYSTÉMY PRO SOLÁRNÍ SOUSTAVY A TEPELNÁ ČERPADLA Čerpadlové skupiny pro solární soustavy 74 Solární stanice S, čerpadla DN 15/10 mm, plocha kolektorů do 12 m 2 75 Solární stanice S se zálohovaným čerpadlem

Více

Přehled programu a oblasti použití

Přehled programu a oblasti použití Přehled programu a oblasti použití Typ čerpadla Max. velikost pevných částic [mm] Řezací mechanismus Instalace v suché jímce Hlavní oblast použití Strana Kal / drenáž 9 Wilo-Drain TM/TMW 3/10 RD K RD 10

Více

Knihovna standardů Zak. č.: U-120613 DOMIA ART s.r.o. Barvičova 4, Brno e-mail: info@domiaart.cz tel.: 543 23 66 11

Knihovna standardů Zak. č.: U-120613 DOMIA ART s.r.o. Barvičova 4, Brno e-mail: info@domiaart.cz tel.: 543 23 66 11 STAVBA: Rekonstrukce bytového domu Klíčova7, Tržní 10, Brno List č.1 KNIHOVNA STANDARDŮ PRVKŮ TOPENÍ STAVBA: Rekonstrukce bytového domu Klíčova7, Tržní 10, Brno List č.2 Obsah: 1. Izolace... 3 1.1 Izolace

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15,

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, Krbová kamna TALA 10, 11, 14 a 15 jsou ideální kombinací krbových kamen a teplovodního výměníkem. Krbová kamna svou nízkou

Více

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení Datový list Regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku (PN 16) AVPB montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení AVPB-F montáž do vratného potrubí, pevné nastavení Použití Regulátor se skládá

Více

Ponorné motorové čerpadlo. Amarex N S 32-160. DN 32 50 Hz. Typový list

Ponorné motorové čerpadlo. Amarex N S 32-160. DN 32 50 Hz. Typový list Ponorné motorové čerpadlo Amarex N S 32-160 DN 32 50 Hz Typový list Impressum Typový list Amarex N S 32-160 Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení výrobce nesmí dále šířit, rozmnožovat,

Více

PROJEKČNÍ PODKLADY - KOTLE NA TUHÁ PALIVA S AUTOMATICKÝM PŘIKLÁDÁNÍM DO VÝKONU 50 kw.

PROJEKČNÍ PODKLADY - KOTLE NA TUHÁ PALIVA S AUTOMATICKÝM PŘIKLÁDÁNÍM DO VÝKONU 50 kw. PROJEKČNÍ PODKLADY - KOTLE NA TUHÁ PALIVA S AUTOMATICKÝM PŘIKLÁDÁNÍM DO VÝKONU 50 kw. 1 ÚVOD 4 2 SPOLEČNÉ POŽADAVKY NA INSTALACI A PROVOZ 5 2.1 Paliva... 5 2.2 Požadavky na otopný systém... 6 2.3 Odvod

Více

Modelová řada TopGas. výkon. classic (12) 3,8-12,0 classic (18) 5,7-18,0 classic (24) 7,7-24,0

Modelová řada TopGas. výkon. classic (12) 3,8-12,0 classic (18) 5,7-18,0 classic (24) 7,7-24,0 Nástěnný plynový kondenzační kotel Popis výrobku ČR 1. 9. 2011 Nástěnný plynový kotel s kondenzační technikou spalování tepelný výměník z korozivzdorné hliníkové slitiny s integrovaným měděným trubkovým

Více

Elektromagnetický průtokoměr PROline promag 10 W

Elektromagnetický průtokoměr PROline promag 10 W Technická informace TI 093/06/cs/08.03/ 50104872 Elektromagnetický průtokoměr PROline promag 10 W Měření průtoku kapalin při použití ve vodě a v odpadních vodách Rozsah použití Elektromagnetický průtokoměr

Více

Způsob rozlišování a označování stacionárních litinových plynových kotlů. způsob využití: O kotel bez přípravy TV

Způsob rozlišování a označování stacionárních litinových plynových kotlů. způsob využití: O kotel bez přípravy TV Stacionární litinové plynové kotle MEDVĚD Způsob rozlišování a označování stacionárních litinových plynových kotlů MEDVĚD XX XLXM modulace výkonu kotle: M plynulá modulace výkonu (Medvěd KLOM) způsob využití:

Více

Cleanline portable. Servis olejeů agregátu FA 016 / FAPC 016

Cleanline portable. Servis olejeů agregátu FA 016 / FAPC 016 Servis olejeů agregátu Cleanline portable FA 016 / FAPC 016 Jednoduché plnění a čištění Kompaktní design, snadná manipulace Vysoký filtrační výkon Možnost vybavení monitorem částic FAPC 016 s pamětí ukládaných

Více

02-02.2 10.07.CZ Regulační ventily RV 702

02-02.2 10.07.CZ Regulační ventily RV 702 02-02.2 0.07.Z Regulační ventily RV 702 -- Výpočet součinitele Kv Praktický výpočet se provádí s přihlédnutím ke stavu regulačního okruhu a pracovních podmínek látky podle vzorců níže uvedených. Regulační

Více

02-03.5 10.07.CZ. Redukční stanice RS 702 -1-

02-03.5 10.07.CZ. Redukční stanice RS 702 -1- 02-0. 0.07.Z Redukční stanice RS 702 A.P.O. - ELMOS v.o.s., Pražská 90, 09 0 Nová Paka, Tel.: +420 49 04 26, Fax: +420 49 04 27, E-mail: apo@apoelmos.cz, Internet: www.apoelmos.cz -- Výpočet součinitele

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka 1 Prestige 8 1-2 MkIII Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 06/2010 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka

Více

30 DNÍ ZÁRUKA NA VRÁCENÍ ZBOŽÍ V případě omylem objednaného zboží nám můžete zboží do 30-ti dnů od objednání vrátit v nepoškozeném stavu.

30 DNÍ ZÁRUKA NA VRÁCENÍ ZBOŽÍ V případě omylem objednaného zboží nám můžete zboží do 30-ti dnů od objednání vrátit v nepoškozeném stavu. CENÍK 2014-15 CENY BEZ DPH PRODEJNÍ SKLAD KONTAKT INTERNET Mezi Vodami 1955/19, v areálu Elektropřístroje 143 00 Praha 4 - Modřany Po - Čt 8:00-16:30, Pá 8:00-16:00 hod. Tel./fax: 800 17 10 17 - ZDARMA

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

02-02.2 10.07.CZ. Regulační ventily RV 702 -1-

02-02.2 10.07.CZ. Regulační ventily RV 702 -1- 02-02.2 0.07.Z Regulační ventily RV 702 A.P.O. - ELMOS v.o.s., Pražská 90, 09 0 Nová Paka, Tel.: +420 49 04 26, Fax: +420 49 04 27, E-mail: apo@apoelmos.cz, Internet: www.apoelmos.cz -- Výpočet součinitele

Více

Make IT easy: Nový rozváděč TS IT

Make IT easy: Nový rozváděč TS IT Make IT easy: Nový rozváděč TS IT Nový rozváděč TS IT. Nový světový standard síťové a serverové techniky. Pod názvem TS IT prezentovala firma Rittal na CeBIT 202 poprvé kompletně nově vyvinutý systém stojanových

Více

Elektromagnetické ventily MH2/MH3/MH4, rychlé ventily

Elektromagnetické ventily MH2/MH3/MH4, rychlé ventily Elektromagnetické ventily MH2/MH3/MH4, rychlé ventily Rychlé ventily Festo: více ne jen rychlé spínání pičkový rychlý ventil a 2 milisekundy V moderní automatizaci je stále více ádaná rychlost, dynamika

Více