Kvalitní výrobek jako výsledek spolupráce mezi automobilkou a dodavateli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kvalitní výrobek jako výsledek spolupráce mezi automobilkou a dodavateli"

Transkript

1 Kvalitní výrobek jako výsledek spolupráce mezi automobilkou a dodavateli Pavel Hortlík Toyota Peugeot Citroën Automobile, s. r. o. Kolín V dřívějším čísle Perspektiv jakosti, které mělo jako hlavní téma automobily, jsme představili význačné rysy managementu kvality, životního prostředí a bezpečnosti práce ve firmě TPCA velmi stručně a pouze na základě běžných, volně přístupných informací (PJ 2006/2, str. 26). Tentokrát dává do problematiky managementu kvality a spolupráce s dodavateli v této firmě podrobněji nahlédnout v původním příspěvku pro náš časopis její manažer kvality. Společnost TPCA byla založena v roce 2002 jako společný podnik dvou světově významných automobilových výrobců Toyota a PSA Peugeot Citroën. Odtud také jméno tohoto subjektu Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s. r. o., který se záhy stal jedním z nejvýznamnějších hráčů na poli výroby osobních automobilů v České republice. Základní informace o vozech vyrábûn ch v TPCA Vyráběné modely Toyota Aygo, Peugeot 107 a Citroën C1sjíždějí z výrobní linky TPCA v ideálním poměru 1/3 1/3 1/3. Všechny tři patří svými kompaktními rozměry do třídy minivozů. Konstrukčně jsou navzájem příbuzné. Liší se zejména v detailech vnějšího vzhledu a stupni výbavy interiéru. Z důvodu efektivity výroby mají i karoserie společné díly, např. přední dveře, bočnice a kapotu. Tato unifikace přispívá k vysoké efektivitě. Výrobní proces v mnoha případech vystačí s jednou lisovací formou a shodným nastavením svařovací linky pro více modelů. Všechny tři vozy jsou vyráběny jak v pětidveřové, tak ve třídveřové verzi a alternativně jsou osazeny buď litrovým benzinovým tříválcem z konstrukční dílny Toyoty, nebo dieselovým agregátem od PSA. Benzinový motor vystačí v kombinovaném provozu se 4,5 l paliva na 100 km. S tím přímo souvisí ivelmi příznivá hodnota produkovaných emisí CO 2 : 106 g/km (hodnoty pro modely vyráběné od 12/2008). S dieselovým motorem lze jezdit v kombinovaném provozu ještě o 0,4 litru úsporněji, tj. za 4,1 l na 100 km. Benzinový tříválec je konstrukčně skutečně vydařený je nejlehčím motorem o objemu jednoho litru na trhu a získal opakovaně mezinárodní ocenění Motor roku v kategorii pohonných jednotek do jednoho litru objemu válců v letech 2007 a O skutečnosti, že kolínská trojčata nemíří jen do nízkopříjmových skupin zákazníků, svědčí bohatá volitelná výbava obvyklá u vyšších tříd vozů, jako např. VSC (Vehicle Stability Control). Foto: TPCA (3] 10

2 V robní schéma, kapacita závodu TPCA Výrobu a chod závodu TPCA zajišťuje zaměstnanců. Na chod automobilky je ovšem navázáno v rámci dodavatelského systému dalších minimálně pracovních míst v regionu, odkud pochází ivětšina rozměrově náročných dílů. Výroba byla zahájena v březnu 2005 jednosměnným provozem. Využití plné plánované výrobní kapacity automobilů za rok bylo dosaženo v čase deseti TPCA letecký pohled měsíců od zahájení výroby tzn. na přelomu let 2005 a K tomu ovšem bylo nutno přejít z počátečního jednosměnného na cílový třísměnný provoz. Ve skutečnosti se jedná o provoz dvousměnný, kdy se tři týmy střídají podle unikátního směnového schématu šest dní v týdnu na denní a noční směně. Výroba běží vždy od 6:30 h do 17:11 h (denní) a od 18:30 h do 5:11 h (noční). O víkendu je cca 24hodinová technologická přestávka od soboty do neděle večer. V této delší přestávce je prostor na rozsáhlejší údržbu, popř. drobné úpravy technologie. S ohledem na rostoucí zájem zákazníků okvalitní vozy tohoto segmentu se TPCA snaží zvyšováním využití kapacity a efektivity výroby uspokojit vysokou poptávku. V letošním roce bude vyrobeno přes vozů a do konce příštího roku by se měl možný objem výroby zvýšit o dalších cca 6 %. To znamená přes vozů za den vyrobených na jedné lince. Tato hodnota spolu s rychlostí linky pod 60 s řadí TPCA mezi automobilky s nejrychlejší linkou nejen v evropském, ale i celosvětovém měřítku. Tyto parametry kladou mimořádné nároky na zajištění kvality vyráběných vozů a na vysokou stabilitu kvality dodávaných dílů. 1. prosince 2008 sjel z výrobní linky vůz s pořadovým číslem K HLAVNÍMU TÉMATU Úvod: V robní systém TPCA základní principy Výrobní systém TPCA vychází plně z výrobního systému Toyota (TPS Toyota Production System). Základem je vysoká efektivita výroby, neustálé zlepšování procesů, Just In Time a princip JIDOKA, kdy se každý operátor stává také inspektorem kvality pro svoji operaci. V případě výskytu jakékoliv abnormality je oprávněn a povinen zastavit výrobní linku, přivolat pomoc staršího operátora, který mu pomůže problém vyřešit, a teprve poté linku znovu rozjet a pokračovat další operací. Zavedení a důsledné dodržování pravidla STOP-CALL-WAIT (ZA- STAV-ZAVOLEJ-ČEKEJ) je klíčové pro pochopení a zavedení systému standardizované práce a v konečném důsledku je jedním z rozhodujících faktorů ovlivňujících kvalitu výrobku. Výrobek nesmí opustit výrobní operaci, aniž by byla dokončena a potvrzena její kompletnost. Každý následující výrobní proces je v tomto systému považován za zákazníka procesu předešlého. Z dalších principů využívaných při řízení výroby a kvality v TPCA lze ještě uvést: metoda analýzy 4M Man-Machine-Material-Method (Člověk-Stroj-Materiál-Metoda); řešení problémů s využitím nástrojů PDCA (Demingův cyklus); systém procesních auditů zajišťuje dodržování standardní práce a předchází odchylkám, odhaluje nedostatky v již definovaných standardních pracovních postupech a iniciuje jejich úpravu; trénink systém školení jak nováčků, tak i přeškolování stávajících operátorů na základě nedostatků zjištěných procesními audity; rozšiřování kvalifikace operátorů na další výrobní operace ( Multiskill ); henkaten management řízení změny na všech úrovních výroby včetně té nejnižší tzn. každý mistr i operátor si musí být vědom změn (odchylek od standardu), ke kterým dochází v jeho výrobním procesu. Jedná se mnohdy o zdánlivé maličkosti, jako např. trénink nového operátora na lince, možnost zvýšeného výskytu určité výrobní vady způsobené abnormalitami na předchozích procesech, dočasná změna standardního pracovního postupu apod.; ergonomie se zvyšující se rychlostí výroby stoupají i nároky na ergonomickou vyváženost jednotlivých operací tak, aby nedocházelo k přetížení operátorů. Logika uvažování je v tomto případě velice jednoduchá: jednostranně zatížený organizmus operátora vede k jeho předčasné únavě a zvýšené chybovosti, kdy dochází k nedodržování standardního pracovního postupu. Ergonomickou náročnost procesů lze řešit třemi postupy a jejich kombinací: technické zlepšení procesu (automatizace, změna nástrojů apod.); přerozdělením jednotlivých výrobních operací do ergonomicky vhodnějšího postupu; 11

3 řízenou rotací operátorů s cílem vybalancovat ergonomickou zátěž v průběhu pracovní směny. 1 Vliv dodavatelsk ch dílû na kvalitu v robku Průměrný vůz vyráběný v TPCA se skládá přibližně z dílů. (Toto číslo je nutno chápat spíše jako ilustrativní, jelikož jeden díl v tomto případě může být nepatrná plastová příchytka, ale také např. karoserie nebo pohonná jednotka včetně převodovky.) V TPCA se z tohoto množství vyrábí díl jeden karoserie s kapotou a dveřmi. (Přesněji: Karoserie se skládá z cca 200 svařenců a výlisků dodávaných na svařovací linku aztěchto je pouze 51 vyráběno lisovací linkou TPCA, ostatní jsou zase dodavatelskými díly.) Výrobu ostatních cca dílů zajišťuje 200 dodavatelů vybraných převážně mateřskými společnostmi na základě dlouholeté spolupráce. Automobilový výrobní závod stojí tedy na jakémsi vrcholu pomyslné pyramidy složené z dodavatelů a subdodavatelů v několika úrovních. Celý takový dodavatelský systém je velmi náchylný na kvalitativní zakolísání a problém v kterékoli dodavatelské úrovni. Je zřejmé, že dodavatelé přispívají rozhodující měrou ke kvalitě konečného výrobku. Bez dodavatelů vyrábějících kvalitní díly nemůže vzniknout kvalitní výrobek automobil, i kdyby byl finální výrobce na nejvyšší úrovni. Je naprosto nezbytné, aby se ruku v ruce s rozvojem TPCA rozvíjeli úměrně i dodavatelé. Úroveň mezi 200 dodavateli TPCA je rozdílná. Někteří z dodavatelů jsou bezesporu na velmi vysoké úrovni, co se týče řízení procesů ovlivňujících kvalitu výrobku, a řadí se po právu k evropské i celosvětové špičce. Naopak jsou i tací, u kterých se vytratily základní prvky zajištění kvality výrobku nebo jsou nastavená pravidla ignorována či chronicky porušována. Je proto nutné nastavit jak plošné, tak selektivní nástroje k rozvoji dodavatelů. 2 Aktivity na zaji tûní kvality dodavatelsk ch dílû TPCA DODAVATELÉ PARKOVIŠTĚ Systém aktivit na zajištění kvality dodavatelských dílů si lze názorně představit na modelu pyramidy. V tomto případě bude tvořit základnu elementární systém ochrany výrobní linky TPCA proti proniknutí nekvalitního dílu do vý- AWARD dodavatel roku TRENINK dodavatele ROZVOJ dodavatelů AUDIT u dodavatele POISON CAKE (preventivní vzorkování dílů) DIVERT (třídění dílů na vstupu do TPCA) Aktivity na zajištění kvality dodavatelských dílů Pro lepší pochopení uvedených aktivit je třeba porozumět toku dílů od dodavatele do TPCA a ke konečnému zákazníkovi: DODAVATEL SKLAD DOPRAVA A VYKLÁDKA FINÁLNÍ INSPEKCE DISTRIBUCE roby, nad kterou jsou poskládány jako nástavby aktivity další vedoucí k rozvoji a motivaci dodavatelů: MONTÁŽNÍ LINKA DEALER 2.1 DIVERT INTERNÍ LOGISTIKA SKLAD TPCA LAKOVNA SVAŘOVNA LISOVNA ZÁKAZNÍK Třídění potenciálně postižených dílů (DIVERT) je základní reakcí na kvalitativní problém způsobený defektním dodavatelským dílem. V momentě, kdy se vyskytne v procesu TPCA defektní díl, zahájí určená skupina pracovníků ve spolupráci s dodavatelem okamžité třídění potenciálně postižených dílů na všech místech jeho výskytu směrem od výrobní linky TPCA proti proudu toku tak, aby došlo k vytlačení případných nekvalitních dílů co nejdále od montážního procesu. V případě, že existuje teoretická možnost, že jsou defektní díly namontovány na již smontovaných vozech, je zajištěna okamžitě dodatečná kontrola. Po této rychlé 12

4 akci, kterou lze obrazně přirovnat k uhašení požáru, je díl zařazen do tzv. DIVERTu. To znamená, že všechny díly potenciálně postižené nekvalitou projdou 100% kontrolou/tříděním na vstupu do výroby TPCA až do momentu, kdy dodavatel garantuje kvalitu nové dodávky. 2.2 POISON CAKE PREVENTIVNÍ DIVERT Třídění POISON CAKE je nástavbou DIVERTu popsaného v bodě 2.1. Ze zkušenosti plyne, že ne vždy dodávka deklarovaná dodavatelem jako kvalitní je kvalitní i ve skutečnosti. TPCA proto v uplynulém roce rozvinula systém na vzorkovou kontrolu dílů na vstupu do výroby TPCA. V praxi to znamená, že určená skupina pracovníků zajišťuje preventivní kontrolu zpravidla 10 % dílů po dobu několika směn. Tato kontrola se v současnosti provádí u dílů, ukterých došlo k výskytu nekvality a byl prováděn standardní DIVERT. Do budoucna by mělo dojít k jeho rozšíření na vzorkovou preventivní kontrolu dílů od kritických dodavatelů vyplývající z ostatních aktivit s dodavateli, jako jsou procesní audity, rozvoj dodavatelů apod., aniž by byla podmíněna akutním výskytem nekvality v TPCA a následným DIVERTem. 2.3 Audit v závodû dodavatele a) Audit jako reakce na kvalitativní problém v TPCA Hlavním účelem tohoto typu auditu je zabránit opakování kvalitativního problému z důvodu výskytu defektního dílu v procesu TPCA nebo u zákazníka. Při tomto auditu se příslušný specialista TPCA zaměřuje na ověření opatření dodavatele přímo na výrobní lince jeho závodu na místě vzniku kvalitativního problému na díle, a to v následujících krocích: 1. Ověření pochopení problému, ke kterému došlo v TPCA nebo u zákazníka, ze strany dodavatele 2. Lokalizace příčiny 3. Investigace příčiny (výskytu a nedetekce) 4. Potvrzení opatření přijatých dodavatelem, popř. akčního plánu jejich realizace 5. Vyhodnocení efektivity přijatých opatření 6. Standardizace změn souvisejících s přijatým opatřením b) Procesní audit Hlavním účelem tohoto typu auditu je ověřit vliv hlášených změn v procesu dodavatele (změna technologie, materiálových toků, konstrukční změny komponent apod.). V poslední době se procesní audit provádí také v rámci dlouhodobých aktivit zaměřených na rozvoj dodavatele nebo eliminace chronických kvalitativních problémů. Při tomto auditu se příslušný specialista TPCA zaměřuje na ověření celého procesu výroby, počínaje vykládkou komponent od subdodavatelů a konče expedicí hotových dílů do TPCA, což zahrnuje: 1. PRACOVNÍ STANDARDY a jejich dodržování zajištění kvality na každém procesu 2. ZAŠKOLENÍ operátorů 3. AKTUÁLNOST DOKUMENTACE, pracovních postupů a kontrolních listů 4. Procesy ŘÍZENÍ ZMĚNY (HENKATEN) např. aktivity po zásahu údržby do technologie, nováček na procesu apod. 5. Řízení ABNORMALIT např. při výskytu vadného dílu, vady na výrobní technologii 6. Proces schvalování OPRAVY DÍLŮ 7. PŘÍSTUP operátorů a managementu. 2.4 Rozvoj dodavatelû PPM počet defektních dílů v TPCA procesu QPR počet výskytů kvalitativních problémů Účel aktivity ROZVOJ DODA- VATELŮ lze názorně vysvětlit na následujícím grafu. Výše uvedené aktivity popsané v odstavcích 2.1 až 2.3 zahrnují ve většině případů dodavatele, u kterých dochází k výskytu kvalitativních problémů (v grafu Sup 1 v červené zóně). Dodavatelé bez kvalitativních problémů se jeví, na první pohled, jako stabilní a bezproblémoví (v grafu Sup 3 ). Praxe však ukazuje, že k úniku defektu dochází i u těchto dodavatelů a vliv na konečného zákazníka bývá mnohdy i závažnější než u dodavatele, který je neustále pod drobnohledem předchozích aktivit. Toto riziko navíc stoupá s účelem dílu plní-li funkční nebo dokonce bezpečnostní roli ve výbavě vozu, je tento díl považován za vysoce kritický. Proto je v první fázi výběru dodavatelů pro tuto aktivitu zohledňováno zejména toto hledisko, poté až případný zaznamenaný výskyt kvalitativního problému v TPCA nebo u zákazníka a další eventuální hlediska. Rozvoj dodavatelů je aktivitou dlouhodobou a zahrnuje nejen přímé dodavatele TPCA, ale také jejich subdodavatele ve druhé i třetí úrovni, kteří ovlivňují svými procesy kritické charakteristiky dílu. V praxi je třeba nejdříve identifikovat slabé stránky dodavatele, na které se potom zaměří příslušný specialista TPCA s cílem zlepšit a standardizovat řízení kritických charakteristik. Při analýze i vlastním procesu rozvoje je hlavní pozornost věnována zejména následujícím oblastem: 1. Proces řízení ZMĚN a ABNORMALIT 2. TOK INFORMACÍ nastavení standardních informačních toků 3. LOGISTIKA dodržování pravidel FIFO ( First-In- First-Out ), podmínky skladování 4. ŘÍZENÍ SUBDODAVATELŮ 5. Úroveň DOVEDNOSTÍ personálu operátor, specialista, management 6. ZAJIŠTĚNÍ KVALITY výrobních procesů. K HLAVNÍMU TÉMATU 13

5 Při procesu zlepšování těchto oblastí je využíváno zkušeností z TPCA, ale také léty prověřených systémů mateřských společností. 2.5 Trénink V rámci dobré spolupráce a rozvoje dodavatelů zajišťuje TPCA trénink pro klíčové pracovníky vybraných dodavatelů. Účelem je vzájemné pochopení a sdílení NEJLEPŠÍ PRAXE. Tato aktivita byla zahájena zkušebně v tomto roce. Primární zaměření je orientováno na řízení výrobního procesu a řízení kvality výrobku. 2.6 Dodavatel roku Vyhlášení nejlepších dodavatelů za uplynulý rok je poděkováním nejlepším, ale také motivací a výzvou pro ostatní k následování pozitivního příkladu dosažení výjimečné kvality. Hlavní kritéria výběru kvalitativní ukazatele: počet defektních dílů na procesu v TPCA; počet a závažnost vzniklých kvalitativních problémů v TPCA auzákazníka; potřeba/počet třídění dílů na vstupu do TPCA. Dalšími ovlivňujícími faktory jsou: proaktivní přístup dodavatele k řízení kvality; úroveň komunikace a podpora TPCA a zákazníka; komplexita/složitost dodávaných dílů. Závûr Obtížnost cesty ke kvalitnímu výrobku automobilu je úměrná jeho komplexnosti a převážnou měrou závisí na tom, jaký stupeň úrovně řízení kvality je nastaven nejen ve vlastní automobilce, ale také u dodavatelů dílů. Ani dokonalý výrobní závod nedokáže zajistit kvalitní výrobek bez kvalitních dodavatelských dílů. Proto se TPCA rozhodlo věnovat značné úsilí na zlepšování procesů řízení kvality nejen uvnitř vlastního závodu, ale také u dodavatelů. Základním předpokladem úspěchu nastoupené cesty je otevřená spolupráce v rámci celého dodavatelského řetězce. To, že byl zvolen správný směr, dokládají nejen úspěchy v rámci mateřských společností, ale i významná ocenění v náročné mezinárodní konkurenci na evropském i světovém poli. Prezident TPCA p. Takahashi předává cenu nejlepšímu dodavateli roku Autor: Ing. Pavel Hortlík je v současné době pověřen vedením oddělení Quality Control v TPCA, kde působí od roku Předtím v letech 1992 až 2004 pracoval převážně ve vedení projektů průmyslové výstavby v ČR i v zahraničí. Kontakt: 14

Exkurze: 5. května 2010 Zpracoval: Stanislav Šír, O2

Exkurze: 5. května 2010 Zpracoval: Stanislav Šír, O2 Exkurze: 5. května 2010 Zpracoval: Stanislav Šír, O2 1 1. Výroba 1.1. Úvod Hlavní části karoserie v TPCA se vyrábí na lisovacím stroji. Materiál a jiné důležité věci k výrobě obstarává 200 dodavatelů.

Více

Kolotoč mistrů 7 exkurzí a seminářů pro mistry výroby přímo ve výrobních závodech září březen 2017, pořadatel NTI consulting, s.r.o.

Kolotoč mistrů 7 exkurzí a seminářů pro mistry výroby přímo ve výrobních závodech září březen 2017, pořadatel NTI consulting, s.r.o. Kolotoč mistrů 7 exkurzí a seminářů pro mistry výroby přímo ve výrobních závodech září 2016 - březen 2017, pořadatel 14.09/16 Týmová práce a koučování při týmové práci ŠKODA AUTO, Mladá Boleslav 12.10/16

Více

7 exkurzí a seminářů pro mistry výroby přímo ve výrobních závodech

7 exkurzí a seminářů pro mistry výroby přímo ve výrobních závodech 1. skupina 2. skupina Kolotoč mistrů 7 exkurzí a seminářů pro mistry výroby přímo ve výrobních závodech září 2016 - březen 2017, pořadatel 14.09/16 15.09/16 Týmová práce a koučování při týmové práci ŠKODA

Více

Kolotoč mistrů 7 exkurzí a seminářů pro mistry výroby přímo ve výrobních závodech září březen 2017, pořadatel NTI consulting, s.r.o.

Kolotoč mistrů 7 exkurzí a seminářů pro mistry výroby přímo ve výrobních závodech září březen 2017, pořadatel NTI consulting, s.r.o. Kolotoč mistrů 7 exkurzí a seminářů pro mistry výroby přímo ve výrobních závodech září 2016 - březen 2017, pořadatel 1. skupina 2. skupina 14.09/16 12.10/16 07.12/16 12.12/16 18.01/17 15.02/17 15.09/16

Více

NÁKLADY NA KVALITU/NEKVALITU. Sledování nákladů pomocí nákladového

NÁKLADY NA KVALITU/NEKVALITU. Sledování nákladů pomocí nákladového NÁKLADY NA KVALITU/NEKVALITU Sledování nákladů pomocí nákladového modelu PAF Co jsou náklady na kvalitu Náklady vynaložené výrobcem, uživatelem a společností, spojené s kvalitou výrobku a nebo služby Suma

Více

Výrobní systém Škoda. áši. Průmyslové inženýrství VI Vedoucí. Projekt IQ auto. www.iqauto.cz Innovation - Qualification of proffessional Preparation

Výrobní systém Škoda. áši. Průmyslové inženýrství VI Vedoucí. Projekt IQ auto. www.iqauto.cz Innovation - Qualification of proffessional Preparation organizace standard zlepšování Dr. Jozef Nanáš áši Průmyslové inženýrství VI Vedoucí 1 Jen to nejlepší, co můžeme udělat, jest pro naše zákazníky dosti dobré. (Laurin & Klement, 1914) Vývoj Plánování výroby

Více

Vstup a úkoly pro 1. kapitolu VYMEZENÍ POJMÚ. CÍLE VÝROBNÍ LOGISTIKY.

Vstup a úkoly pro 1. kapitolu VYMEZENÍ POJMÚ. CÍLE VÝROBNÍ LOGISTIKY. Vstup a úkoly pro 1. kapitolu VYMEZENÍ POJMÚ. CÍLE VÝROBNÍ LOGISTIKY. Ekonomický rozvoj vyvolává silný tlak na koordinovaný a sledovaný pohyb všech hmotných a hodnotových toků. Integrací plánování, formování,

Více

Dodavatelský logistický řetězec a globální standardy GS1 Tomáš Martoch

Dodavatelský logistický řetězec a globální standardy GS1 Tomáš Martoch Dodavatelský logistický řetězec a globální standardy GS1 Tomáš Martoch Senior Business Development Manager GS1 Czech Republic AGENDA Klíčové potřeby sektoru transport a logistika (T&L) Přínosy využívání

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

[ 1 ] Ing. František Chuchma, CSc. Seminář SVP/SDP, Státní ústav kontrolu léčiv

[ 1 ] Ing. František Chuchma, CSc. Seminář SVP/SDP, Státní ústav kontrolu léčiv [ 1 ] [ 2 ] VYR-32 verze 4 kapitola 1 Farmaceutický systém jakosti The Rules Governing Medicinal Products in EU, EU Guidelines to GMP, Chapter 1 Platnost od 31.1.2013 Právní základ: čl.47 Směrnice Evropského

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI 1 - Rozsah platnosti Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen podmínky ) platí pro veškeré kupní smlouvy, v nichž společnost TOMATEX Otrokovice,

Více

Kontrolní list Systém řízení výroby

Kontrolní list Systém řízení výroby Výrobek: Konstrukční těsněné systémy zasklení s mechanickými prostředky pro přenos vlastní váhy tabulí do Zatřídění dle př. 2 NV-163 těsněného úložného rámu a odtud do nosné konstrukce pro vnější stěny

Více

Vizualizace v provozech povrchových úprav

Vizualizace v provozech povrchových úprav Vizualizace v provozech povrchových úprav Zdeněk Čabelický, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Aplikace systémů ASŘ v provozech povrchových úprav v současné době nabývá na významu. V podstatě každá větší

Více

Vadim PETROV, generální ředitel Podnikové záležitosti

Vadim PETROV, generální ředitel Podnikové záležitosti S krizí o závodz Vadim PETROV, generální ředitel Podnikové záležitosti Základní údaje 50 % 50 % Výrobní systém, technologie Logistika, dodavatelé ROZDĚLENÍ HLAVNÍCH ZODPOVĚDNOSTÍ Základní údaje 2001 Investice:

Více

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Č E S K Á Z E M Ě D Ě L S K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ T E Z E K D I P L O M O V É P R Á C I na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Vypracovala:

Více

Kontrolní list Systém řízení výroby

Kontrolní list Systém řízení výroby Výrobek: Malty k injektáži Zatřídění dle př. 2 NV 312 Tabulka Skupina Techn. specif.: 1 8 Výrobce: IČ: Adresa: Datum prověrky: Výrobna: 1 Systém řízení výroby dokumentace a obecné požadavky 1.1 1.2 1.3

Více

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 www.tuv-sud.cz s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 Zavádění sytému energetického managementu dle ČSN EN 16001 Záměr zvyšování energetické účinnosti trvalý proces zefektivňování snížení

Více

Statistické řízení jakosti. Deming: Klíč k jakosti je v pochopení variability procesu.

Statistické řízení jakosti. Deming: Klíč k jakosti je v pochopení variability procesu. Statistické řízení jakosti Deming: Klíč k jakosti je v pochopení variability procesu. SŘJ Statistická regulace výrobního procesu Statistická přejímka jakosti měřením srovnáváním měřením srovnáváním - X

Více

Workshop 15. 5. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků

Workshop 15. 5. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků 15. 5. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků Získat teoretické znalosti snižování rizika ve výrobních procesech a systémech. Umět aplikovat získané znalosti při řešení

Více

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ PRO INŽENÝRSKÉ OBORY

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ PRO INŽENÝRSKÉ OBORY KRIZOVÉ ŘÍZENÍ PRO INŽENÝRSKÉ OBORY Denní i kombinované studium: doc. RNDr. Dana Procházková, DrSc. Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi Prohloubení znalostí z oblasti řízení o

Více

Efektivní kontrola výrobků a výrobních procesů Vypracoval: Martin Dudek Dne:

Efektivní kontrola výrobků a výrobních procesů Vypracoval: Martin Dudek Dne: Efektivní kontrola výrobků a výrobních procesů Vypracoval: Martin Dudek Dne: 21.6.2017 Prezentaci lze používat pouze v souladu s pravidly uvedenými na stránkách: www.kvalita-jednoduse.cz Cíl efektivní

Více

Cesta ke zvýšení produktivity ve svařování

Cesta ke zvýšení produktivity ve svařování Cesta ke zvýšení produktivity ve svařování Migatronic Automation A/S Migatronic Automation A/S, dceřiná pobočka firmy Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S, je dánská společnost založená v roce 1986 se

Více

Kvalita v ošetřovatelské péči. Irena Pejznochová Česká asociace sester Česká společnost pro jakost 30.dubna 2010

Kvalita v ošetřovatelské péči. Irena Pejznochová Česká asociace sester Česká společnost pro jakost 30.dubna 2010 Kvalita v ošetřovatelské péči Irena Pejznochová Česká asociace sester Česká společnost pro jakost 30.dubna 2010 Kvalitní péče? Jak se společnost dokáže postarat o seniory a osoby se zdravotním postižením,

Více

Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu PDCA Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu P-D-C-A

Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu PDCA Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu P-D-C-A ISO 9001:2015 v cyklu P-D-C-A Milan Trčka Kontext organizace (4) Interní a externí aspekty Rozsah zákazníků Zainteresované strany Systém managementu kvality Kontext organizace (4) Základ Kontext organizace

Více

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Řízení rizik Ing. Petra Plevová plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Procesní řízení a řízení rizik V kontextu současných změn je třeba vnímat řízení jakékoli organizace jako jednoduchý,

Více

23042012_WORKsmart_ECO_bro_CZ. WORKsmart -Eco. Pečujte o životní prostředí i svůj zisk. Let s drive business. www.tomtom.

23042012_WORKsmart_ECO_bro_CZ. WORKsmart -Eco. Pečujte o životní prostředí i svůj zisk. Let s drive business. www.tomtom. 23042012_WORKsmart_ECO_bro_CZ WORKsmart -Eco Pečujte o životní prostředí i svůj zisk www.tomtom.com/business Let s drive business Obsah 2 Jak ekologické je vaše podnikání? 3 Optimalizace využití vozidel

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl =

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = poskytovat zákazníkům produkt požadované kvality s maximálním

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Ekodesignový projekt. Centrum inovací a rozvoje (CIR) Centre for Innovation and Development

Ekodesignový projekt. Centrum inovací a rozvoje (CIR) Centre for Innovation and Development Ekodesignový projekt Centrum inovací a rozvoje (CIR) Ekodesign Centrum inovací a rozvoje (CIR) Vlastnosti a užitná hodnota každého je definována již v prvních fázích jejich vzniku. Při návrhu je nutné

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2Management

Více

Výzvy Facility managera v integrované správě budov a majetku pro přidanou hodnotu služeb

Výzvy Facility managera v integrované správě budov a majetku pro přidanou hodnotu služeb Výzvy Facility managera v integrované správě budov a majetku pro přidanou hodnotu služeb Ing. Zdeněk Čežík zdenek@cezik.cz Konference IFMA CZ Přidaná hodnota Facility managementu 10. 11. 2015, Praha Výzvy

Více

Interpretace určená výrobcům pro prokázání shody s EWF certifikačním schématem pro EN 729. Doc.EWF Česká verze

Interpretace určená výrobcům pro prokázání shody s EWF certifikačním schématem pro EN 729. Doc.EWF Česká verze Interpretace určená výrobcům pro prokázání shody s EWF certifikačním schématem pro EN 729 Doc.EWF 487-02 Česká verze 1/11 Interpretace určená výrobcům pro prokázání shody s EWF certifikačním schématem

Více

ISO 9000, 20000, Informační management VIKMA07 Mgr. Jan Matula, PhD. III. blok

ISO 9000, 20000, Informační management VIKMA07 Mgr. Jan Matula, PhD. III. blok ISO 9000, 20000, 27000 Informační management VIKMA07 Mgr. Jan Matula, PhD. jan.matula@fpf.slu.cz III. blok ITSM & Security management standard ISO 9000-1 ISO 9000:2015 Quality management systems Fundamentals

Více

SVAŘOVNA LAKOVNA - 86 -

SVAŘOVNA LAKOVNA - 86 - Toyota Peugeot Citroën Automobile (TPCA), je společný podnik firem Toyota Motor Corporation a PSA Peugeot Citroën postavený v roce 2002 v průmyslové zóně Kolín Ovčáry. Výroba byla zahájena 28. února 2005

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Kia cee d a cee d SW

Kia cee d a cee d SW Nová Kia Picanto V roce 2011 byla uvedena druhá generace tohoto malého městského automobilu, který se vyznačuje nízkou spotřebou paliva, vysokou bezpečností a výbornými emisemi CO 2. V základní výbavě

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Optimalizace v těžkém průmyslu Vítkovice a.s., Kovárna Kunčice

Optimalizace v těžkém průmyslu Vítkovice a.s., Kovárna Kunčice Optimalizace v těžkém průmyslu Vítkovice a.s., Kovárna Kunčice lídrem ve výrobě ocelových lahví se supermoderní výrobní linkou, mají téměř pětinový podíl na světovém trhu speciálních zalomených hřídelí

Více

Vyhodnocení tréninkového dne

Vyhodnocení tréninkového dne Vyhodnocení tréninkového dne Klient: LeasePlan Místo: Autodrom Most Datum: středa, 3. září 2008 Vozidlo: Trať: VW Passat 2,0 TDI 4Motion, 103 kw r.v. 2005, najeto cca 132 000 km závodní okruh Autodromu

Více

Výklad pojmů. Kapitola 1 DEF. 1.1 Outsourcing. Outsourcing

Výklad pojmů. Kapitola 1 DEF. 1.1 Outsourcing. Outsourcing Pro pochopení textu publikace je důležité sjednocení terminologie popisované problematiky. Kapitola výklad pojmů je proto jakýmsi glosářem k tématu outsourcingu. Vedle definování pojmů jako outsourcing,

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 HR controlling Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 Anotace Zkušenosti s nastavováním systému měření výkonu pracovních skupin a jednotlivců Jak zavést živý controlling pro řízení firmy? Anotace Interim HR manažer

Více

Perspektivy e-mobility VI 24. Března 2015

Perspektivy e-mobility VI 24. Března 2015 ELEKTROMOBILITA SKUPINY ČEZ Perspektivy e-mobility VI 24. Března 2015 ELEKTROMOBILITA ČEZ JE NEJVĚTŠÍM ELEKTROMOBILNÍM PROJEKTEM NEJEN V ČR, ALE I VE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPĚ Více než 30 elektromobilů

Více

ORIGINÁLNÍCH DÍLECH PEUGEOT

ORIGINÁLNÍCH DÍLECH PEUGEOT Vše, co musíte vědět o ORIGINÁLNÍCH DÍLECH PEUGEOT DOPORUČUJE VŠE, CO MUSÍTE VĚDĚT O ORIGINÁLNÍCH DÍLECH PEUGEOT Originální díly: know-how značky. Váš vůz Peugeot je homogenní celek provázaných součástek

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Amarok

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Amarok Technická data Platná pro modelový rok 2013 Užitkové vozy Amarok Informace o spotřebě paliva a emisích CO 2 najdete uvnitř této brožury Technická data. Ne všechny kombinace motoru, převodovky a karoserie

Více

KYB Manufacturing Czech s.r.o.

KYB Manufacturing Czech s.r.o. KYB Manufacturing Czech s.r.o. Slovo presidenta Dobrý den, Vítám Vás ve společnosti KYB Manufacturing Czech s.r.o., společnosti, jež je součástí nadnárodní skupiny KYB. Jsem rád, že se Vám do rukou dostala

Více

P R O J E K T O V É Ř Í Z E N Í A M A R K E T I N G 4. Akad. rok 2015/2016, LS Projektové řízení a marketing - VŽ 1

P R O J E K T O V É Ř Í Z E N Í A M A R K E T I N G 4. Akad. rok 2015/2016, LS Projektové řízení a marketing - VŽ 1 P R O J E K T O V É Ř Í Z E N Í A M A R K E T I N G 4 1 Čtyři doplňkové znaky projektu A. Původ B. Produkt C. Trh D. Velikost 2 A. Původ V okamžiku vzniku potenciálního projektu je potřeba znát informace

Více

PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI

PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI Bc. Jiří Kotrbatý Akreditace v hematologické laboratoři, Sysmex Hotel Holiday Inn, Brno, salonek Beta 16.4.2015 Přezkoumání systému

Více

Stavební deník. Jednoduchý záznam o stavbě

Stavební deník. Jednoduchý záznam o stavbě Jednoduchý záznam o stavbě STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI Výňatek ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb: 157

Více

Využití metody REBA v prevenci nemocí pohybového aparátu

Využití metody REBA v prevenci nemocí pohybového aparátu Využití metody REBA v prevenci nemocí pohybového aparátu Příjemný a pěkný den Vám přeje Lukáš Šoltys a tým PREMEDIS s.r.o., Liberec 33. Benův den 16.6.2009 Využití metody REBA Cíle prezentace: Ukázat možnosti

Více

Nové Ducato. Nové Ducato

Nové Ducato. Nové Ducato Nové Ducato Vážení, Ducato představuje od svého prvního uvedení na trh v roce 1981 naprostou špičku v segmentu 2G. Krok za krokem je tento vůz inovován zaváděním nových funkcí a prvků. Nové Ducato nabízí

Více

Metodika certifikace zařízení OIS

Metodika certifikace zařízení OIS České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravní telematiky Metodika certifikace zařízení OIS Projekt č.: TA02030435 14. 11. 2013 Roman Skuhra Obsah Struktura metodiky Organizační schéma

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

Studie efektivity EDI komunikace 2011. Průzkum mezi uživateli Systému GS1 v České republice

Studie efektivity EDI komunikace 2011. Průzkum mezi uživateli Systému GS1 v České republice Studie efektivity EDI komunikace 2011 Průzkum mezi uživateli Systému GS1 v České republice 2 Efektivní přenos a zpracování dokladů v rámci jednotlivých obchodních transakcí je cílem GS1 v oblasti elektronické

Více

Kdo jsme a co děláme. Obrázek1: V roce 2014 osazena síť čerpacích stanic Globus

Kdo jsme a co děláme. Obrázek1: V roce 2014 osazena síť čerpacích stanic Globus Kdo jsme a co děláme Naše společnost, FlowMont s.r.o, byla založena v roce 2010 v České republice, jako firma, která se zaměřila na výrobu, montáž a distribuci výdejních systémů kapalin do ostřikovačů

Více

ZVEŘEJNĚNO DNE

ZVEŘEJNĚNO DNE Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LVII. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 2, oblast podpory 2.1, podoblast podpory 2.1.5 ZVEŘEJNĚNO DNE 24. 1. 2014 Výběrová

Více

ERP systémy ve výrobních podnicích

ERP systémy ve výrobních podnicích ERP systémy ve výrobních podnicích David Čech, konzultant Klasifikace ERP systémů Klasifikace ERP systémů Best of Breed oborová řešení Připraveno výrobcem a jeho vývojovými partnery podle požadavků daného

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD.

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Cíle prezentace 1. Přiblížit důvody zavádění modelu CAF 2009 za podpory procesního řízení. 2. Shrnutí

Více

Plánovací systémy s využitím IT

Plánovací systémy s využitím IT Plánovací systémy s využitím IT Pyramida řídicích vztahů Koncepce ERP Vrcholové řízení strategie PROČ technicko-organizační postupy MRP I+II, Kanban, Střední úroveň řízení taktika CO A JAK Pracovní, kontrolní,

Více

Léto 2014 Interní audit vymezení IA a outsourcing, benchmarking Ing. Petr Mach 1. Vymezení interního auditu, vztah k EA 2. Interní audit a outsourcing 3. Interní audit a benchmarking 2 Cíle auditu: Externí

Více

ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU

ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích úředníků měst,

Více

KANBAN Autopal s.r.o., závod HLUK

KANBAN Autopal s.r.o., závod HLUK Autopal s.r.o., závod HLUK techniky, forem a nástrojů pro automobilový průmysl. S téměř 4000 zaměstnanci provozuje Hanon Systems Autopal specializovaná vývojová centra zaměřena na klimatizaci. Mezi významné

Více

Údržba vozidel. 1. Základní pojmy

Údržba vozidel. 1. Základní pojmy Údržba vozidel 1. Základní pojmy Optimální jakost konstrukce Náklady s rostoucí jakostí konstrukce rostou progresivně a efekt z užívání výrobku roste degresivně. Mimo vyznačené pásmo bude běžný (neluxusní)

Více

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Vychází z představy, že podnik je řízen zákazníkem Používanými nástroji jsou: Call Centra Customer Relationship Management (CRM) Základní vazby v řízení

Více

Elektrochemické články v elektrické trakci železniční (Rail Electromobility)

Elektrochemické články v elektrické trakci železniční (Rail Electromobility) Elektrochemické články v elektrické trakci železniční (Rail Electromobility) J. Opava Ústav ekonomiky a managementu dopravy a telekomunikací Fakulta dopravní ČVUT Praha J. Opava Ústav ekonomiky a a managementu

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Transporter

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Transporter Technická data Platná pro modelový rok 3 Užitkové vozy Transporter Informace o spotřebě paliva a emisích CO 2 najdete uvnitř této brožury Technická data. Ne všechny kombinace motoru, převodovky a karoserie

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 10 a 11 a 12 Plánování Audit marketingu

Více

Statistické řízení jakosti - regulace procesu měřením a srovnáváním

Statistické řízení jakosti - regulace procesu měřením a srovnáváním Statistické řízení jakosti - regulace procesu měřením a srovnáváním Statistická regulace výrobního procesu (SPC) SPC = Statistical Process Control preventivní nástroj řízení jakosti, který na základě včasného

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Zařízení pro kontrolu výrobků

Zařízení pro kontrolu výrobků Zařízení pro kontrolu výrobků Školení Obsluha Manažeři zabezpečování jakosti Technici údržby Školení Využívejte svá zařízení naplno Školení ke kontrolním přístrojům Školení uživatelů Jistota a know-how

Více

Osnovy prezenčního studia předmětu RiJ - ŘÍZENÍ JAKOSTI

Osnovy prezenčního studia předmětu RiJ - ŘÍZENÍ JAKOSTI Osnovy prezenčního studia předmětu Obor: Řízení podniku a podnikové finance Anotace: Předmět Řízení jakosti (RiJ) je nově zaváděnou specializací na VŠFS Praha s cílem zvýšit úroveň znalostí posluchačů

Více

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody ŘÍZENÍ JAKOSTI Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody Sylabus předmětu Úvod do problematiky. Vymezení pojmů.

Více

DMC management consulting s.r.o., All rights reserved.

DMC management consulting s.r.o., All rights reserved. DMC management consulting s.r.o., All rights reserved. Standardizace a kontinuální zlepšování v logistice Konference Logistika 18.3.2015 Připravila: Jitka Tejnorová DMC management consulting s.r.o., All

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování zdravotnických

Více

24. Nosné prvky podvozku, druhy rámů

24. Nosné prvky podvozku, druhy rámů 24. Nosné prvky podvozku, druhy rámů ( vzájemné spojení náprav, nesení karosérie, nástavby, nákladního prostoru, přenos síly mezi nápravami a vozidlem ) - Rám vozidla - Bezrámová (samonosná) konstrukce

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU. s názvem DODÁVKA AUTOMOBILŮ PRO RESORT MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - OPAKOVÁNÍ

TECHNICKÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU. s názvem DODÁVKA AUTOMOBILŮ PRO RESORT MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - OPAKOVÁNÍ Příloha č. 1 zadávací dokumentace TECHNICKÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU s názvem DODÁVKA AUTOMOBILŮ PRO RESORT MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - OPAKOVÁNÍ Automobily musí splňovat

Více

Zvyšování kvality a udržitelnost nastavených standardů

Zvyšování kvality a udržitelnost nastavených standardů METODICKÝ MATERIÁL KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Zvyšování kvality a udržitelnost nastavených standardů Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu zvyšování kvality a udržitelnost

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Transporter

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Transporter Technická data Platná pro modelový rok 2016 Nový Transporter Motory splňující emisní normu Euro 5 plus Motor 2,0 l TDI 62 kw (84 k) Motor 2,0 l TDI 75 kw (102 k) Motor / Počet ventilů na válec 4válcový

Více

Představení projektu

Představení projektu Představení projektu Kompletní dodávka modelu procesního řízení a nákladové optimalizace Procesní audit města Valašské Meziříčí 3.9.2010 Lenka Odehnalová Jaroslav Mikolášek Agenda Představení společnosti

Více

Vybrané praktické aplikace statistické regulace procesu

Vybrané praktické aplikace statistické regulace procesu ČSJ, OSSM Praha, 19. 4. 2012 Vybrané praktické aplikace statistické regulace procesu Prof. Ing. Darja Noskievičová, CSc. Katedra kontroly a řízení jakosti Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Více

Příloha č.2 - Výběrová kritéria

Příloha č.2 - Výběrová kritéria Příloha č.2 - Výběrová kritéria Program INOVACE-inovační projekty Výzva č. I Dělení výběrových kritérií Pro každý projekt existují tyto typy kritérií: I. Binární kritéria - kritéria typu ANO/NE. Aby projekt

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY

Více

Novinka firmy. Roto. se ozve, když je na správném místě!

Novinka firmy. Roto. se ozve, když je na správném místě! Novinka firmy Roto se ozve, když je na správném místě! Roto german made Společnost Roto Frank AG se sídlem v Leinfelden- Echterdingenu u Stuttgartu je německá skupina podniků. Firma Roto se stabilně rozrostla

Více

ZKUŠENOSTI S IMPLEMENTACÍ ČSN EN 50 001 DO INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU (IMS) SPOLEČNOSTI ČESKOMORAVSKÝ CEMENT

ZKUŠENOSTI S IMPLEMENTACÍ ČSN EN 50 001 DO INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU (IMS) SPOLEČNOSTI ČESKOMORAVSKÝ CEMENT ZKUŠENOSTI S IMPLEMENTACÍ ČSN EN 50 001 DO INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU (IMS) SPOLEČNOSTI ČESKOMORAVSKÝ CEMENT Ing. Ladislav Damašek Českomoravský cement, a.s. Stránka 2 - dd.mm.rrrr Údolí cementárny

Více

ByVention. milestone in. laser cutting. Nejmenší laserové řezací zařízení na standardní formáty plechů

ByVention. milestone in. laser cutting. Nejmenší laserové řezací zařízení na standardní formáty plechů milestone in laser cutting ByVention Nejmenší laserové řezací zařízení na standardní formáty plechů ByVention nejvyšší efektivita a vše, co k tomu patří Neobyčejný systém pro řezání laserem ByVention zaručuje

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Dne 3. 10. 2012 vyšla ve Sbírce zákonů tiskem změna pod číslem 318/2012 Sb. Platnost novely zákona je od 1. 1. 2013. Co je nového? Jen vybrané podstatné

Více

Doporučené postupy k provádění Vyhlášky č. 309/2005 Sb Vydání č. 1 (02/2008) Revize 1 (10/2008) Skupina DP 03

Doporučené postupy k provádění Vyhlášky č. 309/2005 Sb Vydání č. 1 (02/2008) Revize 1 (10/2008) Skupina DP 03 03 Sestavy OBSAH Označení postupu DP 03/01 DP 03/02 DP 03/03 DP 03/04 DP 03/05 DP 03/06 DP 03/07 DP 03/08 Otázka k přijatému doporučenému postupu Co je ve smyslu vyhlášky č. 309/2005 Sb. chápáno pod pojmem

Více

Jakým způsobem lze zlepšit plnění smluv o úrovni poskytovaných služeb a současně snížit náklady?

Jakým způsobem lze zlepšit plnění smluv o úrovni poskytovaných služeb a současně snížit náklady? STRUČNÉ INFORMACE O ŘEŠENÍ CA Business Service Insight for Service Level Management Jakým způsobem lze zlepšit plnění smluv o úrovni poskytovaných služeb a současně snížit náklady? agility made possible

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Vývoj průmyslu v roce 2013

Vývoj průmyslu v roce 2013 Vývoj průmyslu v roce 2013 Za celý rok 2012 se průmyslová produkce snížila o 0,8 %. Tento vývoj pokračoval i v roce 2013, kdy se pokles v 1. čtvrtletí dále prohloubil (o,4 %). Ve 2. čtvrtletí se propad

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2010-04/2011 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014

Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Vindex JIH, s.r.o. Platnéřská 191 110 00 Praha IČO: 25173278 Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Číslo projektu: 13/0181310b/131/000199 Financováno z Programu Rozvoje Venkova

Více