Základní přehled funkcí aplikace VVZ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní přehled funkcí aplikace VVZ"

Transkript

1 Základní přehled funkcí aplikace VVZ Účel dokumentu Tento metodický manuál popisuje základní přehled funkcionalit aplikace, tak aby se každý uživatel aplikace mohl rychle a efektivně seznámit s inovovaným prostředím Věstníku veřejných zakázek (dále jen VVZ ). První část manuálu obsahuje přehled a popis funkcionalit, které jsou uvedeny na úvodní stránce VVZ a slouží jako rychlá volba pro nejpoužívanější funkce. Druhá část je věnována podrobnému popisu Hlavního menu VVZ. Přehled zkratek Přehled zkratek MMR VVZ VZ TED EČF EČZ KSF GUID Význam zkratek Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Věstník veřejných zakázek - aplikace pro uveřejňování VZ. Veřejná zakázka Tenders Electronic Daily je elektronickou verzí Dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie, který se věnuje evropským veřejným zakázkám. Evidenční číslo formuláře - automaticky vygenerované jedinečné dvanáctimístné číselné označení pro každý uveřejněný formulář VZ. Evidenční číslo zakázky automaticky generovaný identifikátor, který umožňuje přiřazovat jednotlivé formuláře k jedné zakázce. Kód pro související formulář automaticky generovaný ověřovací kód, jehož účelem je, aby při zadávání Evidenčního čísla VZ nedošlo k překlepu. Globally Unique Identifier - představuje jedinečné číslo identifikující uživatele, kteří zasílají formuláře do VVZ přes XML rozhraní. Strana: 1/29

2 Úvodní stránka aplikace VVZ Úvodní stránka aplikace (viz Obrázek 1) Věstníku veřejných zakázek je rozdělena na základní části. V pravém horním rohu úvodní stránky aplikace jsou volby pro: Registraci uživatele a přihlášení registrovaného uživatele. V levé části úvodní stránky aplikace je zobrazeno Základní menu s jednotlivými volbami umožňující efektivní práci s aplikací a informace k metodické podpoře. Pravá strana úvodní stránky aplikace obsahuje odkazy na nejpoužívanější možnosti práce s aplikací a těmi jsou volby: Podat formulář Vyhledat formulář Dnešní změny Aktuality Spodní část úvodní stránky aplikace obsahuje odkazy: Aktuality a informace, Provozní řád, Ceník. Strana: 2/29

3 Strana: 3/29

4 Registrace uživatele, přihlášení uživatele, nastavení účtu Pro efektivní práci v aplikaci Věstníku veřejných zakázek je doporučené, aby se uživatel registroval. Neregistrovaný uživatel je nepřihlášený uživatel a má pouze omezená práva s vlastní prací v aplikaci VVZ. Registrace je bezplatná a lze ji provést volbou Registrace v pravém horním rohu úvodní obrazovky aplikace pomocí registračního formuláře. Po vlastním provedení registrace má registrovaný uživatel přístup do aplikace s povolením provádět změny na svých vyhlášeních. Přihlášený uživatel má přístup v Hlavním menu aplikace k volbám Seznam mých vyhlášení, Nastavení účtu, tyto volby nepřihlášený uživatel nevidí. S aplikací může pracovat i nepřihlášený uživatel, ovšem jeho uživatelská nastavení a přístupy jsou omezená (například nevidí seznam svých vyhlášení, nemá přehled o stavu formuláře), tedy nemá úplnou kontrolu nad formuláři, které odeslal do aplikace ke zveřejnění. Pro vyplnění registračního formuláře je povinné zadat platnou ovou adresu uživatele, dále heslo, kterým se bude uživatel přihlašovat do aplikace. Heslo musí obsahovat alespoň jedno velké písmeno a jeden numerický znak. Délka hesla musí být alespoň 8 znaků. Další údaje v registračním formuláři jsou nepovinné. Po přihlášení uživatele se údaje zadané v registračním formuláři nepropisují do vlastního formuláře. Jakmile je registrace provedena, je uživateli zobrazen následující text na obrazovce. Přihlášení uživatele do aplikace Po vlastní registraci se uživatel vždy přihlašuje do aplikace VVZ pomocí přihlašovacích údajů (uživatelské jméno = ová adresa a uživatelské heslo). Strana: 4/29

5 Zapomenuté heslo V případě, že uživatel zapomene svoje uživatelské heslo, klikne na odkaz Zapomenuté heslo a vyplní do okna uživatelské jméno a klikne na Odeslat požadavek. Na obrazovce se objeví hláška: Nastavení účtu Jakmile je zadavatel zaregistrovaným uživatelem, má oprávnění provést změny v nastavení svého účtu nebo změnu svého uživatelského hesla. Nastavení účtu nalezne stejně jako přihlášení a registraci v pravém horním rohu úvodní strany aplikace VVZ. Přihlášený uživatel nalezne volbu také v Hlavním menu Nastavení účtu. Kliknutím na Nastavení účtu může zadavatel měnit své údaje v záložce Základní informace k účtu. Druhá záložka Nastavení hesla slouží ke změně hesla uživatele. Strana: 5/29

6 Strana: 6/29

7 Podat formulář Pro podání formuláře k uveřejnění má Uživatel (Zadavatel) následující možnosti. Buď klikne na Úvodní stránce na ikonu: Podat formulář, nebo v levém základním menu na Volbu Podání formuláře. Na aktuální obrazovce Podání formuláře má uživatel zobrazeny všechny pokyny jak postupovat při vyplňování vybraného formuláře. Základní informace k vyplnění formuláře Po kliknutí na tento odkaz bude zadavatel seznámen s možnostmi vyplnění vybraného formuláře. Metodické pokyny pro vyplnění objednávky Uživatel si na tomto místě může přečíst, jak správně vyplnit objednávku k danému formuláři. Číselníky a klasifikace Na odkazu Číselníky a klasifikace jsou k dispozici číselníky a klasifikace, které souvisí s metodikou a validací uveřejňovaných formulářů. Především se jedná o číselníky CPV, územní klasifikaci apod. Editor pro práci s PDF verzí formulářů Uživatel má možnost stáhnout si nové a předchozí verze aplikace Adobe Reader. S upozorněním jaká je minimální akceptovaná verze PDF formulářů. Nastavení elektronického podpisu Uživatel má možnost kontroly nastavení elektronického podpisu, který je nutný pro odeslání oznámení (formuláře) elektronickou cestou. Uživatel by se měl ujistit o funkčnosti svého el. podpisu ještě před vyplněním formuláře. V případě, že formulář bude vyplňovat nepřihlášený uživatel, může dojít při nesprávné funkčnosti podpisové komponenty ke ztrátě vyplněných dat. Strana: 7/29

8 Životní cyklus veřejné zakázky: Každá veřejná zakázka prochází svým životním cyklem, který se dá zjednodušeně definovat jako soubor všech navazujících platných formulářů, které byly uveřejněny k jedné konkrétní VZ. Příkladem může být následující postup založení veřejné zakázky. Formulářem, který zakládá veřejnou zakázku pro veřejného zadavatele, je formulář F01 Oznámení předběžných informací. Po uveřejnění ve VVZ zadavatel obdrží od provozovatele VVZ em Evidenční číslo zakázky a Kód pro související formulář, které musí použít pro navázání dalších formulářů, čímž byl zahájen životní cyklus VZ. Na formulář F01 Oznámení předběžných informací navazuje F02 Oznámení o zakázce a dále F03 Oznámení o zadání zakázky. V případě, že je zakázka zrušena, je ukončení zakázky oznámeno uveřejnění formulářem F51 - Zrušení zadávacího řízení / Soutěže o návrh. Související formuláře: Představují: soubor navazujících formulářů jednoho druhu (platný, opravný, opravný), soubor všech navazujících platných formulářů, které byly uveřejněny k jedné konkrétní VZ Související formuláře lze nalézt pod jakýmkoliv vyhledáváním a ve sloupci Související označeném graficky tímto symbolem. Kliknutím na grafický symbol se otevře Seznam souvisejících formulářů pro veřejnou zakázku uvedenou pod daným Evidenčním číslem. Druh formuláře: Druhem formuláře se rozumí jednotlivé standardní formuláře a 15-19, jejichž vzor je uveden v nařízení Komise (EU) č. 842/2011 ze dne 19. srpna 2011, kterým se stanoví standardní formuláře pro zveřejňování oznámení v oblasti zadávání veřejných zakázek, a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1564/2005, a národní formuláře 50-55, jejíž podoba je stanovena ve vyhlášce č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele, ve znění vyhlášky č. 171/2015 Sb., a které jsou k dispozici ve VVZ a slouží k uveřejňování informací o VZ. Typ formuláře: Řádný formulář: Každý formulář, který je uveřejněn ve VVZ poprvé, je v Objednávce k formuláři označen jako řádný. Na VVZ je tento typ formuláře označen znakem řádný. Strana: 8/29

9 Opravný formulář: Formulář stejného druhu, například F02 Oznámení o zakázce, který je vytvořen k již uveřejněnému řádnému formuláři, a jehož prostřednictvím se provádí změna uveřejněných informací. Na VVZ je tento typ formuláře označen znakem opravný. K jednomu řádnému formuláři může být vytvořeno i několik opravných formulářů. Platný formulář: Formulář konkrétního druhu, který je uveřejněn, a jehož datum je nejaktuálnější. Pokud je tedy uveřejněn k řádnému formuláři opravný, je řádný formulář zřetelně označen jako neplatný a aktuálně platným se stává uveřejněný opravný formulář. Online, offline formuláře: Vlastní otevření a zpracování formuláře (oznámení) uskuteční zadavatel vybráním (kliknutím) na způsob podání formuláře (online nebo offline) v seznamu jednotlivých druhů formulářů. Obrázek 2 Seznam uveřejňovaných formulářů Strana: 9/29

10 Online formulář - je elektronický způsob vyplnění formuláře na webových stránkách VVZ. Zpracování online formuláře je elektronický způsob vyplnění vybraného formuláře přímo na webových stránkách VVZ. Uživatel má možnost i tzv. rozpracovaný formulář uložit a následně pokračovat v práci až po nějaké době. Rozpracovaný formulář nalezne v hlavním menu aplikace pod volbou Seznam mých vyhlášení. Offline formulář - je PDF formulář, který si uživatel stáhne z aplikace VVZ, uloží a vyplní a pomocí tlačítka Odeslat odešle k uveřejnění. Další možností je vyplněný offline formulář vytisknout a poslat k uveřejnění pomocí její listinné podoby. Způsoby vyplnění online formuláře: Při vyplňování online formuláře musí uživatel postupovat následujícím způsobem. Musí zadat, zda vybraným formulářem zakládá novou zakázku nebo se vyplňovaný formulář vztahuje k již existující zakázce. V případě, že zadavatel formulářem zadává novou veřejnou zakázku, tak vytváří automaticky řádný formulář. Formulář zakládá novou zakázku: jedná se o způsob, kdy zadavatel bude vyplňovat řádný formulář, bez předvyplněných údajů. Po označení touto volbou bude vytvořen prázdný formulář zvoleného druhu a zadavatel vyplňuje všechny položky formuláře. Zadavatel použije tuto možnost v případě, že k veřejné zakázce nebyly dosud ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněny žádné informace. Formulář se vztahuje k existující zakázce: Jedná se o následující dvě možnosti vyplňování formuláře. V prvním případě jde o způsob zadání řádného formuláře s předvyplněnými údaji. Představuje postup, kdy zadavatel využije některé údaje z již uveřejněného formuláře jiného druhu. Jedná se o základní údaje o zadavateli, názvu veřejné zakázky apod. Zadavatel použije tuto možnost v případě, že k veřejné zakázce již byly uveřejněny ve Věstníku veřejných zakázek informace a zadavatel bude vyplňovat související (navazující) formulář v rámci životního cyklu veřejné zakázky. Například byl již uveřejněn formulář Oznámení předběžných informací a zadavatel hodná vytvořit formulář Oznámení o zakázce. Za předpokladu, že zadavatel vyplňuje formulář, který se vztahuje k již existující VZ, tedy pokračuje v životním cyklu VZ, je potřeba zadat Evidenční číslo zakázky (EČZ) a Kód pro související formulář (KSF). Dále budou v daném formuláři automaticky před-vyplněny (zkopírovány) základní údaje o zakázce, zadavateli a objednateli dle údajů z platného typu formuláře. Strana: 10/29

11 Druhou možností je vytvoření opravného formuláře stejného druhu formuláře. Tento způsob představuje postup, kdy zadavatel vytváří opravný formulář pro již uveřejněný stejný druh formuláře. Systém automaticky dle vyplněného EČZ a kódu nastaví typ stejného druhu formuláře jako opravný. V jedné zakázce může existovat pouze jeden řádný formulář daného druhu (vyjma formuláře 54 "Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy"). Proto v případě, že již existuje řádný nebo již opravný formulář stejného druhu, bude Vámi požadovaný formulář automaticky označen jako opravný. Uložení online formuláře Přihlášený (registrovaný) uživatel má možnost i tzv. rozpracovaný formulář, tedy formulář, který je vyplněn pouze z části, uložit a následně pokračovat v práci až po nějaké době. Volbu Uložit nalezne uživatel na první i poslední straně vyplňovaného formuláře. Přihlášený uživatel nalezne rozpracovaný formulář v hlavním menu aplikace pod volbou Seznam mých vyhlášení. Strana: 11/29

12 Odeslání online formuláře k uveřejnění elektronický podpis Po vyplnění formuláře uživatel tlačítkem Ke schválení aktivuje elektronický podpis, kterým musí uživatel daný formulář podepsat a odeslat k uveřejnění. Podklady pro instalaci elektronického podpisu najde uživatel na odkazu Nastavení elektronického podpisu na stránce Podat formulář. Způsob vyplnění offline formuláře Uživatel (zadavatel) si stáhne z aplikace PDF aktuální verzi daného formuláře a uloží na svůj disk. Aktuální verzi PDF formuláře je možno ověřit v zápatí druhé strany objednávky, která je nedílnou součástí formuláře, číselnou hodnotou. Při zaslání staršího formuláře je zobrazeno hlášení o jeho nepřijetí z důvodu neplatné verze. Uživatel je povinen pracovat s aktuální verzí formuláře, a to z důvodů kontroly nastavených validačních pravidel, a tedy bezproblémového odeslání vyplněného formuláře. Informaci o aktuální verzi PDF formuláře najde uživatel na v informacích na stránce Podat formulář. Odeslání offline formuláře způsobem elektronickým: Po vyplnění formuláře zadavatel kliknutím na tlačítko Odeslat (umístěného přímo na formuláři) odešle formulář k uveřejnění. Před vlastním průběhem odesílání bude provedena automatická kontrola na vyplnění povinných údajů ve formuláři a v případě, když některé pole nebude vyplněno, bude uživatel upozorněn na doplnění. Odeslání offline formuláře způsobem listinným: Po vyplnění formuláře zadavatel provede vytištění formuláře na tiskárně a odešle formulář v listinné podobě k uveřejnění. Zadavatel má také možnost uložený PDF formulář odeslat jako přílohu pomocí datové zprávy přes datovou schránku. Adresy pro listinné podání i podání zaslaná prostřednictvím datové schránky jsou uvedeny v Metodických pokynech na úvodní stránce aplikace VVZ. Strana: 12/29

13 Vyhledat formulář Pro vyhledání formuláře má Uživatel (Zadavatel) následující možnosti. Buď klikne na Úvodní stránce na ikonu Vyhledat formulář, nebo v levém hlavním menu na Volbu Vyhledávání formulářů. Ikona Vyhledat formulář zobrazí obrazovku s vyhledáváním podle více parametrů. Zadavatel má možnost využít tzv. tipy pro úspěšné vyhledávání. Jakmile zadavatel klikne na volbu Vyhledat, je vytvořen seznam vyhledaných vyhlášení podle zadaných parametrů. Strana: 13/29

14 Strana: 14/29

15 Dnešní změny, Zakázky s lhůtou podání tento týden Rozcestník Dnešní změny, který je umístěn na úvodní stránce aplikace VVZ umožňuje uživatelům rychlý přístup k aktuálním dnešním změnám v aplikaci uveřejněných oznámeních, a také rychlý přehled Zakázek s lhůtou podání v aktuálním týdnu. Všechna nová uveřejnění odkaz na seznam se všemi novými uveřejněními v konkrétní den Nové zakázky odkaz na seznam se všemi novými zakázkami Nová zrušení a změny odkaz na seznam se všemi novými změnami a zrušeními VZ Vítězové veřejných zakázek odkaz na seznam s novými vítězi VZ Zakázky s lhůtou podání tento týden Uživatel má možnost rychlého přepnutí na seznam zakázek, ve kterých je lhůta podání v daném týdnu. Kliknutím na odkaz Zakázky s lhůtou podání tento týden se zobrazí celý seznam. V případě že zadavatel klikne na volby, je seznam členěn dle daného druhu zakázky. Služby, Dodávky, Stavební práce. Po rozliknutí jednotlivého formuláře lze zkontrolovat, že je v poli Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast v oddíle IV Druh řízení zadané datum aktuálního týdne kalendářního roku. Strana: 15/29

16 Strana: 16/29

17 Aktuality Aktuality na úvodní stránce aplikace seznamují uživatele aplikace s aktuálními zprávami. Na úvodní stránce jsou uvedeny pouze ty nejnovější. Seznam všem aktualit je možné rozkliknout volbou Další aktuality nebo kliknout na ve spodním části aplikace na odkaz. Strana: 17/29

18 Hlavní menu aplikace Hlavní menu je zobrazeno v levé části úvodní stránky aplikace VVZ. Položky hlavního menu se mění podle nastavení práv přihlášeného (registrovaného) uživatele. Přihlášený uživatel v hlavním menu vidí zobrazeny volby rozšířené o volbu Seznam mých vyhlášení. Hlavní menu - Seznam mých vyhlášení Seznam mých vyhlášení je volba přístupná pouze pro registrované uživatele. Umožňuje, aby registrovaný uživatel měl přístup k seznamu svých vyhlášení a mohl vidět svá vyhlášení a stav svého formuláře. To znamená po vyplnění polí v seznamu mých vyhlášení, je zobrazen výsledek vyhledání. Strana: 18/29

19 Stav formuláře Stav formuláře představuje pouze pro registrovaného uživatele možnost vědět, v jaké stavu se nachází formulář, který uživatel zpracovává. Uživatel si ve volbě Seznam mých vyhlášení vybere stav: Rozpracovaný stav formuláře, který je rozpracovaný (částečně nebo úplně vyplněný) a je uložený v Seznamu mých vyhlášení. Odeslaný - stav formuláře, který byl uživatelem odeslán k uveřejnění. Čeká na uveřejnění stav formuláře, který čeká na uveřejnění, to znamená, že je umístěn ve frontě na uveřejnění ve VVZ. Uveřejněný - stav formuláře, který formulář již je uveřejněn ve VVZ Hlavní menu - Vyhledávání Vyhledávání zakázek je umožněno zadavatelům dle různých možností z hlavního menu aplikace. Kliknutím na jednotlivé volby zadavatel dále upřesňuje parametry vyhledávání zakázek. Vyhledávání: Při kliknutí v levém základním menu na Volbu Vyhledávání je možnost tzv. fulltextového vyhledávání. Fulltextové vyhledávání funguje na principu porovnávání hledané fráze se všemi poli dokumentu. Vyhledávání nerozlišuje diakritiku a velká a malá písmena. Tipy pro úspěšné vyhledání zadané fráze je zobrazeno nad vyhledávacím oknem. Všechny způsoby vyhledávání mají nastavenu tabulku pro vyhledané formuláře s těmito sloupci: Strana: 19/29

20 Evidenční číslo formuláře Název zadavatele Název zakázky Druh Datum uveřejnění Typ Související Podle více parametrů: Vyhledávání pod více parametrů je shodné s volbou Vyhledat formulář. Strana: 20/29

21 Podle data uveřejnění: Datum uveřejnění je možné měnit z dané nabídky. Základní vyhledávacím parametrem je uveřejnění za posledních 24hod. Strana: 21/29

22 Podle evidenčních čísel: Jakmile zadavatel zná evidenční číslo zakázky nebo formuláře, je možnost rychlého vyhledání podle těchto řetězců. Volbou Nové hledání jsou vymazána zadaná evidenční čísla a zadavatel zadává nové hodnoty. Podle názvu zakázky: Jakmile zadavatel zná přesný název VZ, zadá tento text do pole. Celý text dá do uvozovek. Strana: 22/29

23 Podle názvu zadavatele: Volba umožňuje upřesnění zadání vyhledávání, a to zadáním IČO zadavatele, datumu uveřejnění vyhlášení v rozsahu od do. Vyhledat vítěze VZ: Vítěze VZ je možné vyhledat podle názvu zakázky, zadavatele a jeho IČO, podle názvu dodavatele a jeho IČO a také podle datumového rozsahu zveřejnění VZ. Strana: 23/29

24 Hlavní menu Vyhledat Profil Profil zadavatele je podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek. K profilům zadavatele se vztahují dva druhy formuláře: F52 Oznámení profilu zadavatele F53 Zrušení profilu zadavatele V případě, že uživatel chce vyhledat profil zadavatele, kliknutím na volbu v hlavním menu Vyhledat profil je možnost vyhledat dle Názvu zadavatele nebo IČO zadavatele daný platný, neaktivní či zrušený profil zadavatelů. Seznam platných profilů zadavatelů Profil zadavatele, ke kterému byl uveřejněn formulář 52 Oznámení profilu zadavatele, a na kterém zadavatel uveřejňuje aktuální informace o svých veřejných zakázkách. Strana: 24/29

25 Seznam neaktivních profilů zadavatelů Profil zadavatele, ke kterému byl uveřejněn formulář 53 Zrušení profilu zadavatele, a byla vybrána volba Oznámením je profil zadavatele označen jako neaktivní. Seznam zrušených profilů zadavatelů Profil zadavatele, ke kterému byl uveřejněn formulář 53 Zrušení profilu zadavatele, a byla vybrána volba Oznámením se ruší profil zadavatele. Strana: 25/29

26 Hlavní menu - Nápověda a dokumentace Volba Nápověda a dokumentace v hlavním menu přepne zadavatele do rozcestníku, ve kterém je možné se přes jednotlivé odkazy přepnout na následující dokumenty: Základní přehled funkcí aplikace VVZ Provozní řád Ceník Číselníky a klasifikace Nejčastější dotazy a odpovědi (FAQ) Seznam stornovaných formulářů Technická dokumentace, která obsahuje následující odkazy na dokumenty: XML rozhraní pro VVZ Metodiky pro připojování elektronických nástrojů na XML rozhraní VVZ Nastavení elektronického podpisu Java ke stažení Strana: 26/29

27 Seznam stornovaných formulářů Zadavatelé mohou požádat písemnou formou (žádostí) pracovníky VVZ o stornování zveřejněného formuláře. Důvodem pro takový postup může být například omylem vypracovaný a uveřejněný duplicitní formulář. Z těchto důvodů je aplikace VVZ rozšířena v sekci hlavního menu NÁPOVĚDA a DOKUMENTACE o seznam stornovaných formulářů. Strana: 27/29

28 Tento výpis slouží pro všechny uživatele VVZ k transparentní kontrole stavu uveřejněných formulářů. Nepřihlášený uživatel uvidí pouze tento seznam, kde v jednotlivých sloupcích je ID kontraktu, Evidenční číslo formuláře, Název zadavatele, Druh stornovaného formuláře, značka označující zda formulář byl odeslán do TED a typ formuláře určující zda se jedná o stornování řádného nebo opravného formuláře. Přihlášený uživatel má oprávnění náhledu na vlastní obsah jednotlivého formuláře. Každý formulář je označen textem Tento formulář byl zneplatněn viz následující obrázek. Strana: 28/29

29 Žádný uživatel nemá oprávnění náhledu na obsah jiného než vlastního formuláře. V případě, že uživatel klikne na odkaz formuláře, na který nemá oprávnění, objeví se následující chybová hláška. Kliknutím na odkaz Pokračovat se uživatel přepne na Hlavní obrazovku aplikace. Strana: 29/29