Pravidla provozu Damas Energy. Pravidla provozu Damas Energy. ČEPS, a.s. -1- verze 7.00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravidla provozu Damas Energy. Pravidla provozu Damas Energy. ČEPS, a.s. -1- verze 7.00"

Transkript

1 Pravidla provozu Damas Energy ČEPS, a.s. -1- verze 7.00

2 Obsah Část I Užívání systému 4 A. Organizace dokumentu 5 A.1. Typografické konvence...5 A.2. Použité pojmy a zkratky...5 B. Podmínky užívání systému Damas Energy 9 B.1. Obecná ustanovení...9 B.2. Charakteristika systému DaE...9 B.3. Přístup do Damas Energy B.3.1. Požadavky na uživatelskou stanici B.3.2. Žádost o přístup do systému B.3.3. Žádost o prodloužení platnosti certifikátu B.3.4. Prostředí uživatelského účtu B.3.5. Odebrání přístupu do systému B.3.6. Doporučení B.4. Komunikace mezi operátory a uživateli B.4.1. Komunikace v běžných situacích B.4.2. Komunikace při testovacím provozu B.4.3. Komunikace v krizových situacích B.4.4. Náhradní způsob vložení dat B.5. Dostupnost a údržba systému Damas Energy B.6. Elektronická komunikace B.6.1. Elektronické podepisování B.6.2. Technické požadavky na certifikát B.7. Reklamační podmínky B.8. Přechodná ustanovení Část II Podpůrné služby (PpS) 18 C. Provozní postupy systému 19 C.1. Struktura systému C.1.1. Podpůrné služby C.1.2. Regulační energie C.1.3. Přehled časů pravidelných událostí C.2. Certifikáty výrobních jednotek C.2.1. Odvozené certifikáty C.2.2. Prohlížení certifikátů C.3. Podpůrné služby Kontrakty PpS C.3.1. Prohlížení kontraktů C.3.2. Prohlížení platebních kalendářů C.3.3. Oznámení o neplnění C.3.4. Technická náhrada C.3.5. Změna regulačního rozsahu C.4. Podpůrné služby Denní trh PpS C.4.1. Zobrazení poptávek C.4.2. Vložení / úprava nabídky C.4.3. Zobrazení vyhodnocení C.5. Podpůrné služby Operativní nákupsv C.5.1. Zobrazení poptávek C.5.2. Vložení / úprava nabídky C.5.3. Zobrazení vyhodnocení C.6. Podpůrné služby Příprava provozu C.6.1. Struktura informací PP C.6.2. Vložení týdenní přípravy provozu C.6.3. Vložení / úprava denní přípravy provozu C.6.4. Vložení / úprava aktualizované denní přípravy provozu C.6.5. Koeficienty vlastní spotřeby C.6.6. Vložení / úprava vnitrodenní přípravy provozu ČEPS, a.s. -2- verze 7.00

3 C.6.7. Aktuální příprava provozu C.7. Podpůrné služby Vyhodnocení PpS C.7.1. Zobrazení výsledků denního vyhodnocení C.7.2. Zobrazení výsledků denního vyhodnocení SRUQ, OP a BS C.7.3. Zobrazení výsledků měsíčního vyhodnocení C.7.4. Zobrazení výsledků měsíčního vyhodnocení SRUQ, OP a BS C.7.5. Správa reklamací C.8. Regulační energie Vyhodnocení regulační energie C.8.1. Zobrazení výsledků vyhodnocení C.8.2. Správa reklamací vyhodnocení C.9. Podpůrné služby Elektronické výběrové řízení C.9.1. Struktura nabídky D. Podrobnosti provozních postupů 37 D.1. Certifikáty výrobních jednotek D.1.1. Struktura dat certifikátu D.2. Podpůrné služby Kontrakty PpS D.2.1. Struktura dat kontraktu D.2.2. Struktura dat neplnění D.2.3. Validace prováděné při vložení / úpravě neplnění D.2.4. Struktura dat žádosti o povolení Technické náhrady D.2.5. Validace prováděné při vložení žádosti o povolení Technické náhrady D.2.6. Struktura dat změny regulačního rozsahu D.2.7. Validace prováděné při vložení / úpravě změny regulačního rozsahu D.2.8. Postup založení kontraktu D.2.9. Postup založení Technické náhrady D Algoritmus snížení kontraktu z neplnění D Algoritmus založení Neplnění z technické náhrady D.3. Podpůrné služby Denní trh PpS D.3.1. Struktura dat nabídky D.3.2. Validace prováděné při vložení / úpravě nabídky D.3.3. Algoritmus vyhodnocení Denního trhu D.4. Podpůrné služby Sjednávání poskytování SV 30 na následující den D.4.1. Struktura dat nabídky SV D.4.2. Validace prováděné při vložení / úpravě nabídky D.4.3. Vyhodnocení nákupu SV 30 na následující den D.5. Podpůrné služby Příprava provozu D.5.1. Struktura dat přípravy provozu D.5.2. Validace přípravy provozu D.6. Přegenerování ceny ve VPP D.6.1. Podobný popis algoritmu D.7. Regulační energie Vyhodnocení regulační energie D.7.1. Struktura dat regulační energie D.7.2. Struktura dat reklamací D.7.3. Validace reklamací D.7.4. Algoritmus vyhodnocení regulační energie D.8. Podpůrné služby Vyhodnocení PpS D.8.1. Struktura dat denního vyhodnocení PpS D.8.2. Struktura dat denního vyhodnocení SRUQ a OP D.8.3. Struktura dat reklamací D.8.4. Struktura dat měsíčního vyhodnocení PpS D.8.5. Struktura dat měsíčního vyhodnocení SRUQ, OP a BS D.8.6. Algoritmus technického vyhodnocení PpS D.8.7. Algoritmus denního vyhodnocení PpS D.8.8. Algoritmus měsíčního vyhodnocení PpS Část III Přenosové služby (PřS) 95 E. Provozní postupy systému Přenosové služby 96 E.1. Popis modulů ČEPS, a.s. -3- verze 7.00

4 E.1.1. Přenosové služby E.1.2. Přehled časů pravidelných událostí E.2. Přenosové služby Alokace kapacit E.2.1. Vložení / úprava nabídky do vnitrodenní alokace E.2.2. Zobrazení výsledků vnitrodenní alokace E.3. Přenosové služby Mezinárodní scheduling E.3.1. Sjednání přenosu s využitím roční a měsíční rezervované kapacity E.3.2. Sjednání přenosu s využitím denní rezervované kapacity E.3.3. Sjednání přenosu s využitím vnitrodenní rezervované kapacity F. Podrobnosti provozních postupů Přenosové služby 99 F.1. Přenosové služby Alokace kapacit F.1.1. Nabídka do vnitrodenní alokace F.2. Přenosové služby Mezinárodní scheduling F.2.1. Realizační diagram F.2.2. Validace realizačního diagramu F.2.3. Automatické vytvoření nominace v rámci vnitrodenní alokace G. Přílohy dokumentu 101 G.1. Provozní šablony G.2. Šablony pro náhradní vložení dat G.3. Definice datových toků webových služeb Část I Užívání systému ČEPS, a.s. -4- verze 7.00

5 A. Organizace dokumentu A.1. Typografické konvence Tam, kde se v textu uvádějí odkazy na objekty systému Damas Energy (dále také DaE ), je název objektu uveden kapitálkami: OBJEKT V SYSTÉMU DAE. Tento způsob zápisu je používán zejména pro názvy formulářů. Následující kapitola definuje vybrané pojmy. Odkazy na takto definované pojmy jsou dále v dokumentu zobrazovány písmem kurzívním: definovaný pojem. A.2. Použité pojmy a zkratky Definice: POJEM ODKAZ DEFINICE ČEPS,a.s. ČEPS Provozovatel přenosové soustavy ČR. Denní trh PpS DT PpS Krátkodobý obchod zajišťující nákup PpS organizovaný v souladu s dohodou a podle pravidel. Realizuje se na něm nákup zbývajícího objemu PpS, který není do té doby smluvně pokryt. Fiktivní blok FB Skupina turbogenerátorů řízená Dispečinkem ČEPS jako jeden blok a sestává se ze všech turbogenerátorů, které mají společnou technologickou vazbu, nebylo-li s provozovatelem přenosové soustavy dohodnuto jinak. Elektrárenský blok EB Nejmenší technologický soubor určený k výrobě elektrické energie. Tvoří uzavřený výrobní celek bez technologických závislostí na další výrobní zařízení. Dohoda Dohoda Dohoda o přistoupení k všeobecným obchodním podmínkám nákupu a poskytování podpůrných služeb, uzavřená mezi ČEPS, a.s. a příslušným poskytovatelem. Elektrizační soustava Elektrárna, Skupina výrobních jednotek Hodinová nabídka DT Kvalifikovaný certifikát Certifikáty výrobních jednotek ES elektrárna, skupina VJ nabídka DT Certifikát certifikát PpS Vzájemně propojený soubor zařízení pro výrobu, přenos, transformaci a distribuci elektřiny, včetně elektrických přípojek a přímých vedení, a systémy měřící, ochranné, řídicí,zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky. Výrazy Elektrárna a Skupina výrobních jednotek jsou shodné a označují množinu výrobních jednotek, které jsou přiřazené jednomu poskytovateli, mají podobné geografické umístění a které představují z organizačního pohledu celek. Soubor obchodních dat, pro který je nabízený výkon kladný a který je relevantní pro jeden obchodní interval jedné nabídky DT Kvalifikovaný certifikát je certifikát, který má náležitosti podle 12 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem certifikačních služeb Dokument zpracovaný podle specifikace v Kodexu PS potvrzující a ověřující kvalitu a parametry poskytované PpS. ČEPS, a.s. -5- verze 7.00

6 Nepracovní den Operátor systému DaE operátor DaE Den pracovního volna, den pracovního klidu nebo den státem uznávaný jako státní svátek v ČR Zaměstnanec ČEPS anebo jím pověřená osoba zajišťující podporu pro komunikaci mezi systém DaE a jeho uživateli v rámci běžného provozu. OTE, a.s. OTE Státem založená akciová společnost, jejímž úkolem je především organizovat trh s elektřinou a plynem v České republice, zpracovávat bilance sjednaných a skutečných dodávek a odběrů elektřiny a plynu účastníků trhu, zajišťovat zúčtování odchylek mezi sjednanými a skutečnými hodnotami dodávek a organizovat krátkodobý trh s elektřinou. Parciální výkon parciální výkon Výkon, který je výstupem denního obchodního vyhodnocení. Typ zpracovávaných parciálních výkonů je pro každou službu definován v závislosti na posuzovaných parametrech technického vyhodnocení. Z jednotlivých parciálních výkonů je následně vypočten výsledný dodaný výkon. Poskytovatel Poskytovatel Subjekt, který uzavřel s PPS Dohodu, a/nebo Rámcovou dohodu o přeshraničních přenosech elektřiny prostřednictvím přenosové soustavy ČR. (každý poskytovatel je zároveň subjektem, nikoliv naopak). Kodex PS Kodex PS Ucelený soubor veřejně dostupných dokumentů specifikujících v souladu se Zákonem pravidla provozování PS a schválených ERÚ. Pravidla provozu systému DaE Pravidla Soubor textových instrukcí, postupů a formátů dat pro výměnu obchodně technických údajů v souladu se smluvními dokumenty. Pravidla jsou zveřejňována na internetové adrese Smluvní dokumenty smluvní dokumenty Výčet smluv uzavřených mezi ČEPS a poskytovateli, tj. Dohoda, smlouva o poskytování podpůrné služby schopnost ostrovního provozu (OP), smlouva o poskytování podpůrné služby start ze tmy (BS), smlouva o poskytování podpůrné služby sekundární regulace napětí a jalových výkonů (SR-U/Q), Dohoda o poskytování SV30 (snížení výkonu), dohoda o možném snížení výkonu zdrojů (MSV), případně další smlouvy s obdobným předmětem plnění, uzavřené mezi subjektem a ČEPS, včetně všech případných dodatků k těmto smlouvám nebo Rámcová dohoda o přeshraničních přenosech elektřiny prostřednictvím přenosové soustavy ČR Subjekt Subjekt Subjekt, který uzavřel s PPS některý ze Systém Damas Energy systém DaE Smluvních dokumentů. Systém zajišťující obchodní procesy společnosti ČEPS.a.s. dostupný na webové adrese Systémový čas systémový čas Čas zobrazený v uživatelském prostředí - je rozhodující pro řízení procesů systému DaE. ČEPS, a.s. -6- verze 7.00

7 Testovací prostředí testovací prostředí Kopie systému DaE dostupná na webové adrese případně na určená výhradně pro přípravu nebo ověřování nových funkčností. Uživatel uživatel Zaměstnanec subjektu nebo jiná osoba pověřená subjektem k přístupu a k činění úkonů prostřednictvím systému DaE. Výrobní jednotka VJ, výrobní jednotka Nejmenší technologický soubor určený k výrobě elektrické energie. Výrobní jednotka může být typu EB nebo FB. Vyrovnávací trh VT Nástroj pro nákup RE provozovaný společností OTE, pomocí kterého může ČEPS krátkodobě nakupovat od subjektů regulační energii. Zpráva systému zpráva systému Informace zveřejněná v prostředí systému DaE a určená pro uživatele systému. Odesílatelem zprávy může být buď systém DaE nebo operátor DaE. Zprávy systému se používají k informování o stavu obchodních procesů o výsledcích validací a také k informování o dočasných změnách v obchodních procesech nebo jejich časech. Dodaný výkon Nedodaný výkon Neuznaný výkon Dispečink provozovatele PS Regulační energie Zkratky: Dispečink ČEPS RE Jedná se o výkon, který byla výrobní jednotka v případě aktivace schopna poskytnout Rozdíl mezi dodaným výkonem a výkonem rozepsaným v přípravě provozu. Pokud je dodaný výkon menší než hodnota rozepsaná v přípravě provozu, je rozdíl těchto hodnot označen jako nedodaný výkon. Hodnota se počítá za výrobní jednotku a následně je sumarizována do hodnoty za všechny VJ subjekt. Hodnota je nenulová v případě, že suma dodaného výkonu za všechny vyhodnocované výrobní jednotky je větší, než výkon sjednaný v kontraktech. Jedná se tedy o dodaný výkon, který byl sice poskytnut, ale tento výkon nebyl nekontrahován. Pracoviště ČEPS odpovědné za vyrovnávání odchylek od výkonové rovnováhy, za bezpečný a spolehlivý provoz přenosové soustavy. Dispečink provádí dispečerské řízení svěřené části elektrizační soustavy. Elektrická energie, která byla dodána subjektem na blocích poskytujících PpS v příčinné souvislosti s poskytováním PpS a v rozsahu povelů a pokynů Dispečinku ČEPS; Elektrická energie dodaná účastníkem vyrovnávacího trhu v rozsahu nabídky akceptované Dispečinkem ČEPS. PP DPP TPP VPP PpS PřS evř Příprava provozu Denní příprava provozu Týdenní příprava provozu Vnitrodenní příprava provozu Podpůrné služby Přenosové služby Elektronické výběrové řízení ČEPS, a.s. -7- verze 7.00

8 Časová konvence : D-x D-xP T-x x dní před dnem D, kde x je celé kladné číslo. x pracovních dní před dnem D, kde x je celé kladné číslo. x týdnů před týdnem T, kde x je celé kladné číslo. ČEPS, a.s. -8- verze 7.00

9 B. Podmínky užívání systému Damas Energy B.1. Obecná ustanovení Tento dokument (dále jen pravidla ) obsahuje závazná pravidla, která jsou určena pro všechny subjekty, potažmo uživatele oprávněné za subjekty k provádění operací prostřednictvím systému DaE, a rovněž pro ČEPS. Závaznost těchto pravidel je pro subjekty, potažmo pro jimi zvolené uživatele založena smluvními dokumenty. Pro případ pochybností o závaznosti pravidel se má zato, že vstupem do prostředí systému DaE příslušný subjekt prostřednictvím svého uživatele vyjadřuje souhlas s těmito pravidly a uznává je jako závazný dokument. Jiné osoby než subjekty mají právo přístupu do systému DaE písemným souhlasem ČEPS. jen s předchozím Ustanovení obecně závazných právních předpisů, smluvních dokumentů a Kodexu PS mají v uvedeném pořadí přednost před ustanoveními těchto pravidel. Pravidla popisují konkrétní implementaci obchodních procesů popsaných ve smluvních dokumentech a v Kodexu PS. Součástí pravidel je pro každý obchodní modul zejména: Obecný popis obchodního modulu; Definice časů klíčových obchodních procesů; Definice algoritmů, které pracují s daty vloženými do systému DaE; Definice struktury dat a validačních pravidel pro každý případ, kdy uživatel vkládá obchodní data do systému DaE; Na pravidla navazuje Nápověda systému DaE, která poskytuje informace o používání systému DaE v detailní formě. Pokud není v těchto pravidlech uvedeno jinak, definice a zkratky v nich užívané se vykládají podle jejich výkladu ve smluvních dokumentech. B.2. Charakteristika systému DaE Systém DaE je souborem technických prostředků, kterými jsou: servery připojené k síti Internet SW aplikace DaE dostupná na a složená z webových stránek, z Java appletu, aplikační vrstvy a databáze Testovací prostředí systému DaE je po předchozím souhlasu ČEPS pro příslušného uživatele dostupné na případně na Systém DaE umožňuje shromažďování technicko-obchodních dat, jejich verifikaci, zpracování a ostatní komunikaci popsanou těmito pravidly mezi ČEPS a uživateli systému DaE k zajištění následujících obchodních procesů: správa kontraktů na podpůrné služby (dále také PpS ); organizace DT PpS; organizace evř PpS správa přípravy provozu; vyhodnocení PpS; vyhodnocení RE; alokaci vnitrodenní přeshraniční kapacity; sjednávání přeshraničních přenosů; a další, uvedené v pravidlech. ČEPS, a.s. -9- verze 7.00

10 Pokud není v konkrétních případech uvedeno jinak, uživatelé mohou alternativně odesílat do, respektive získávat ze systému DaE data dvěma způsoby: prostřednictvím elektronického formuláře dostupného pomocí internetového prohlížeče; nebo souborem XML pomocí rozhraní webových služeb pro modul PřS prostřednictvím souboru XML zaslaného na adresu Všechny časové údaje uváděné v souvislosti s užíváním systému DaE zejména uzávěrky doručení dat, vyhlášení výsledků apod. jsou ve formátu platného systémového času systému DaE. Systémový čas je zobrazován v prostředí uživatelského účtu. Platné je pouze takové doručení dat, při kterém byla data přijata aplikačním serverem systému DaE do termínu uzávěrky a doručení bylo systémem DaE potvrzeno. Po termínu uzávěrky jsou příslušná data odmítnuta z důvodu překročení časové uzávěrky a příslušný uživatel je o této skutečnosti informován zprávou systému. B.3. Přístup do Damas Energy B.3.1. Požadavky na uživatelskou stanici Technické podmínky nutné pro přístup uživatele do systému DaE jsou: B.3.2. připojení k Internetu; webový prohlížeč Microsoft Internet Explorer verze 7.0 nebo Mozilla Firefox verze 3.0; instalovaná Java Platform Standard Edition od firmy Sun Microsystems: o minimální požadovaná verze je 1.6.0_11 a doporučená verze je 1.6.0_21 instalovaný certifikát v souladu s pravidly uvedenými v kapitole B.6 níže. minimální konfigurace RAM: 512MB; CPU: 1,5 GHz doporučená konfigurace RAM: 1 GB a vyšší; CPU: 2GHz a vyšší doporučená verze Microsoft Office - Excel 2007 Žádost o přístup do systému Subjekt musí mít pro přístup do systému DaE vytvořen alespoň jeden uživatelský účet, a to na základě žádosti subjektu. Každý subjekt může mít pro své uživatele založeno více uživatelských účtů systému DaE. Každý uživatel musí mít vytvořen pro přístup do systému DaE vlastní uživatelský účet. Úplný formulář pro žádost o přístup do systému DaE je přílohou tohoto dokumentu (viz kapitola G.1 pravidel). Žádost o založení přístupu do systému DaE musí obsahovat zejména následující náležitosti: v případě právnické osoby obchodní firmu či název, v případě fyzické osoby podnikatele jméno a příjmení subjektu; jméno a příjmení uživatele, pro kterého je přístup požadován; a vymezení certifikátu, který splňuje pravidla popsaná v kapitole B.6 pravidel. Žádost musí být vyplněna pravdivě a úplně ve všech jejích částech a za stranu subjektu musí být podepsána osobou oprávněnou k jednání na základě smluvních dokumentů. Subjekt zašle operátorům DaE žádost em (kontaktní informace na Operátory DaE jsou uvedeny v kapitole B.4.1.),, který bude buď elektronicky podepsán certifikátem ČEPS, a.s verze 7.00

11 uživatele, nebo k u přiloží veřejnou část certifikátu uživatele, pro kterého je přístup do systému DaE požadován, nebo zašle žádost faxem a současně odešle se jménem subjektu a uživatele, který bude buď elektronicky podepsán certifikátem uživatele, nebo přiloží veřejnou část certifikátu uživatele, pro kterého je přístup požadován. Operátoři DaE na základě úplné a validní žádosti do 3 (tří) pracovních dnů založí uživatelský účet a neprodleně o tom uživatele informují. V ostatních případech Operátoři DaE žádost subjektu odmítnou a o tomto odmítnutí ve lhůtě podle předchozí věty subjekt uvědomí za použití přiměřených prostředků komunikace, zejména zasláním ové zprávy. B.3.3. Žádost o prodloužení platnosti certifikátu Uživatel může před skončením platnosti certifikátu požádat o prodloužení jeho platnosti v systému DaE. Před odesláním této žádosti musí uživatel zajistit prodloužení platnosti certifikátu u certifikační autority, která certifikát vydala, nebo zajistit vystavení nového certifikátu. Subjekt zašle operátorům DaE žádost em (kontaktní informace na Operátory DaE jsou uvedeny v kapitole B.4.1.), který bude buď elektronicky podepsán certifikátem uživatele, nebo k u přiloží veřejnou část certifikátu uživatele, pro kterého je prodloužení platnosti certifikátu požadováno., se žádostí bude obsahovat vymezení identifikačních údajů subjektu a uživatele. Operátoři DaE na základě úplné a validní žádosti do 3 (tří) pracovních dnů zajistí prodloužení platnosti certifikátu v systému DaE a neprodleně o tom uživatele informují. V ostatních případech operátoři DaE žádost subjektu odmítnou a o tomto odmítnutí ve lhůtě podle předchozí věty subjekt uvědomí za použití přiměřených prostředků komunikace, zejména zasláním ové zprávy. B.3.4. Prostředí uživatelského účtu V prostředí uživatelského účtu provádějí uživatelé obchodní transakce a nastavení svého uživatelského účtu. Prostředí uživatelského účtu obsahuje zejména: B.3.5. informaci o systémovém čase systému DaE; vývěsku úvodní stránka informující o důležitých událostech, nově plánovaných funkčnostech, úpravách postupů atd.; zprávy systému DaE nebo operátorů DaE informující o stavu systému DaE nebo potvrzující provedené operace; oblast příkazů k realizaci činností popsaných pravidly, která se pro jednotlivé uživatele liší podle nastavení oprávnění; a uživatelskou dokumentaci systému DaE. Odebrání přístupu do systému ČEPS si vyhrazuje právo v opodstatněných případech zablokovat uživateli přístup do systému DaE. Opodstatněnými případy podle předchozí věty se rozumí zvláště následující situace: platnost certifikátu pro přístup vypršela; uživatelský účet byl použit pro přístup do systému DaE v rozporu s těmito pravidly, smluvními dokumenty, Kodexem PS a/nebo obecně závaznými právními předpisy; uživatelský účet byl použit k operaci, která vedla, případně mohla vést k ohrožení stability nebo dostupnosti systému DaE nebo k získání informací, ke kterým nemá uživatel oprávnění. ČEPS, a.s verze 7.00

12 B.3.6. Doporučení Pro hladký běh aplikace je vhodné občas vymazat dočasné soubory, které si ukládá software vašeho počítače do paměti tvz. cache. Jedná se mj. o dočasné soubory aplikace Java a internetového prohlížeče. Doporučujeme před prvním přihlášením spustit kompletní test nastavení počítače (funkčnost v aplikaci Damas Energy). Uživatel má možnost v případě pochybností kdykoliv test opakovat. B.4. Komunikace mezi operátory a uživateli B.4.1. Komunikace v běžných situacích Ke komunikaci popsané pravidly jsou uživatelé povinni využívat následujících kontaktů pracoviště Helpdesku systému DaE pracoviště operátorů DaE: Správa uživatelských účtů a certifikátů, Přenosové služby: Telefon: Pracovní dny 7:30-17:00 Mobilní telefon: Pracovní dny 7:30-17:00 Pracovní dny 17:00-7:30 pouze Přenosové služby Fax: Ostatní moduly (pracovní dny) dle kontaktů uvedených ve Smluvních dokumentech a/nebo na nástěnce systému DaE.. Operátoři DaE vydávají pokyny pro konkrétní postupy (například změny časového schématu obchodování, změny obchodních intervalů) a nastavení obchodního prostředí v souladu s Kodexem PS a smluvními dokumenty. Tyto pokyny operátor DaE vydává prostřednictvím zpráv systému a/nebo zveřejněním pokynů na nástěnce v systému DaE. Pokyny operátorů DaE a nastavení obchodního prostředí jsou závazné pro všechny uživatele systému DaE, pokud v konkrétním případě není ve zprávě systému uvedeno jinak. Telefonická komunikace mezi operátorem DaE a uživatelem může být v určitých případech monitorována nebo nahrávána, s čímž uživatel vstupem do prostředí systému DaE souhlasí. Nahrávky telefonních hovorů mohou být ze strany ČEPS archivovány a sloužit jako důkazní prostředek při případných sporech. B.4.2. Komunikace při testovacím provozu Operátor DaE je oprávněn vyhlásit tzv. testovací provoz pro konkrétní oblast či funkčnost systému DaE. Testovací provoz se odehrává v testovacím prostředí systému DaE, a to bez vazeb k eventuálnímu paralelnímu produktivnímu provozu v produktivním prostředí systému DaE. Z účasti na obchodech zkušebně prováděným v testovacím provozu, která je pro subjekty nepovinná, nevznikají subjektům žádné závazky. Při vyhlášení testovacího provozu je operátory DaE vyhlašován také postup testování včetně harmonogramu testovací činnosti. ČEPS, a.s verze 7.00

13 B.4.3. Komunikace v krizových situacích Operátor DaE informuje uživatele o odchylkách od běžného provozu a je oprávněn vydávat pokyny k užívání a ovládání systému DaE, které vyžaduje jeho provozní stav (při výpadku dostupnosti systému DaE apod.). Činí tak prostřednictvím zpráv systému a/nebo nástěnky DaE nebo em, pokud je to technicky možné, případně telefonicky. Informuje o podstatě změny oproti běžnému provozu a období, pro které je změna účinná. Uživatelé jsou povinni informovat operátory DaE o všech zjištěných problémech a/nebo mimořádných stavech a možných souvislostech em nebo faxem. Pokud problém souvisel s odesíláním dat do systému DaE, je přílohou formuláře také soubor odesílaných dat (viz G.2 pravidel). V případě problému, který vyžaduje okamžité řešení, kontaktuje uživatel neprodleně operátory DaE telefonicky. B.4.4. Náhradní způsob vložení dat Operátor DaE zprostředkuje vložení dat do systému DaE náhradním způsobem, pokud 1. uživatel nemůže z důvodu výpadku dostupnosti systému DaE využít žádný z následujících způsobů vložení předmětných dat: o o o zaslání u do systému DaE v požadovaném formátu s přiloženým datovým souborem ve specifikovaném formátu XML manuální vložení dat do systému DaE ve formě souboru XML ve specifikovaném formátu, a to pomocí nástroje Vložení dat ze souboru manuální vložení dat přes příslušný formulář systému DaE a současně 2. to aktuální provozní podmínky a omezení operátorovi DaE dovolí a současně. 3. uživatel předá žádost operátorovi DaE v souladu s níže uvedeným postupem. V případě splnění všech třech výše uvedených podmínek bude operátorem DaE uživateli udělen souhlas k vložení dat náhradním způsobem a operátor DaE provede na základě žádosti uživatele vložení dat náhradním způsobem. Pokud je procedura vložení dat náhradním způsobem požadována z důvodů na straně uživatele (např. nefunkční IT systém uživatele) a žádost uživatele nebude vyřízena zcela či zčásti úspěšně, nenese v takovém případě ČEPS žádnou odpovědnost za případnou způsobenou škodu, která nevyřízením či částečným nevyřízením uživateli vznikne. Postup náhradního způsobu vložení dat pro oblast Přenosových služeb : Uživatel předá žádost o vložení dat náhradním způsobem s uvedením důvodu a data k náhradnímu vložení do systému DaE operátorovi DaE s využitím postupů v tomto pořadí: 1. Elektronicky podepsaným em v souladu s písmenem b) přílohy A-4 platné Rámcové dohody o přeshraničních přenosech elektřiny prostřednictvím přenosové soustavy ČR pro modul PřS nebo v souladu s přílohou č. 1 Dohody PpS pro moduly PpS; 2. Faxem podepsaným osobou uvedenou v písmeně b) přílohy A-4 platné Rámcové dohody o přeshraničních přenosech elektřiny prostřednictvím přenosové soustavy ČR pro modul PřS nebo uvedenou v příloze č. 1 Dohody PpS pro moduly PpS a odeslaným z faxového čísla uvedeného ve stejném ustanovení příslušné dohody; 3. V případě nefunkčnosti obou předchozích možností - telefonicky s následným potvrzením dle odstavce 1 nebo dle odstavce 2, jakmile to bude možné. V průběhu telefonické žádosti má operátor DaE právo vyzvat uživatele k jeho identifikaci. Identifikace se považuje za úspěšnou, pokud i) uživatel volá z telefonního čísla uvedeného v písmeně b) přílohy A-4 platné Rámcové dohody o přeshraničních přenosech elektřiny ČEPS, a.s verze 7.00

14 ii) prostřednictvím přenosové soustavy ČR v příloze č. 1 Dohody PpS pro moduly PpS pro modul PřS nebo v případě, že uživatel volá z čísla jiného, zpětným telefonickým kontaktem operátora DaE na číslo uvedené v písmeně b) přílohy A-4 platné Rámcové dohody o přeshraničních přenosech elektřiny prostřednictvím přenosové soustavy ČR pro modul PřS nebo v příloze č. 1 Dohody PpS pro moduly PpS, pokud v takovém telefonním rozhovoru dojde k potvrzení obsahu žádosti uživatele. Pokud se uživatel nebo jím pověřená osoba na výzvu operátora DaE prokazatelně neidentifikuje, je operátor DaE oprávněn náhradní vložení dat neprovést. Data předávaná náhradním způsobem musí být doručena ve formátu odpovídajícím formuláři z přílohy uvedené v kapitole G.2 pravidel. Rozsah náhradně vkládaných dat musí být uživatelem jednoznačně definován. Operátor DaE informuje bez zbytečného prodlení telefonicky a/nebo faxem a/nebo e- mailem daného uživatele o výsledku náhradního způsobu vložení dat. Uživatel je následně odpovědný za kontrolu správnosti dat vložených operátorem DaE do systému DaE. V případě, že uživatel neinformuje operátora DaE o nesprávnosti/neúplnosti dat vložených náhradním způsobem do 10 (deseti) minut po přijetí výsledku náhradního způsobu vložení dat od operátora DaE, má se za to, že uživatel potvrdil správnost/úplnost výsledku náhradního způsobu vložení dat. Operátor DaE nenese odpovědnost za nesprávnost dat vytvořených a doručených uživatelem k náhradnímu způsobu vložení nebo za odmítnutí vložení těchto dat systémem DaE vlivem této nesprávnosti. B.5. Dostupnost a údržba systému Damas Energy Systém DaE je provozován nepřetržitě. Výjimkou jsou odstávky pro úpravu a/nebo pro plánované servisní zásahy. O těch jsou uživatelé informováni, a to způsobem popsaným v této kapitole pravidel. Při nedostupnosti systému DaE postupují uživatelé podle článku B.4.3 těchto pravidel. ČEPS nenese odpovědnost za jakékoliv narušení dostupnosti systému DaE, za jakékoliv zhoršení komunikace v systému DaE ani za odchylku těchto komunikačních služeb od podmínek uvedených ve smluvních dokumentech či v Kodexu PS, v těchto pravidlech a v nápovědě systému DaE, které: může být přičítáno jednání nebo opomenutí uživatelů; nemůže být řešeno ČEPS, protože uživatel bezdůvodně odmítá poskytnout potřebnou součinnost, o niž operátor DaE prokazatelně uživatele požádal; se vyskytne v průběhu jakékoliv plánované údržby nebo reorganizace v souladu s postupy uvedenými v pravidlech nebo v nápovědě systému DaE; je způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost, za něž se považují zejména výpadky systému DaE v důsledku působení živelních událostí, teroristických útoků apod.; je způsobeno porušením jakékoliv smluvní povinnosti uživatele, respektive subjektu, vyplývající z jeho smluvních závazků vůči ČEPS. ČEPS je oprávněna přerušit subjektu poskytování všech služeb systému DaE nebo jejich části. V následujících případech je ČEPS oprávněna odstranit data subjektu z databáze systému DaE: pokud subjekt opakovaně (tj. alespoň dvakrát za sebou) neplní povinnosti podle smluvních dokumentů a dokumentů závazných na základě těchto smluvních dokumentů a nenapraví neprodleně takové porušení od obdržení písemného oznámení s popisem příslušného porušení a s výzvou k jeho nápravě; nebo ČEPS, a.s verze 7.00

15 pokud je kvalita nebo dostupnost služeb systému DaE poskytovaných jiným subjektům negativně ovlivněna jednáním subjektu nebo takové negativní působení hrozí a subjekt na výzvu ČEPS nesjedná neprodleně nápravu. ČEPS je oprávněna omezit dostupnost systému DaE na dobu potřebnou k odstranění závad, které ovlivňují nebo mohou ovlivnit proces obchodování. Uživatelé jsou povinni se v těchto případech řídit pokyny operátorů DaE a ustanoveními kapitoly B.4.3 těchto pravidel. ČEPS je rovněž oprávněna provádět plánované údržby systému DaE. ČEPS vyvine veškeré úsilí plánovat servisní zásahy omezující provoz systému DaE mimo období hlavního provozu. Obdobím hlavního provozu se přitom rozumí časové rozmezí 7-19 hod. v pracovní dny, v nepracovní dny 8-19 hod. Pravidelná odstávka systému DaE je prováděna každé úterý od 19:30 do 21:30 hodin, v případě, že příslušné úterý je nepracovním dnem, pak v nejbližší pracovní den poté, pokud nebude stanoveno ČEPS jinak. O plánovaném omezení provozu, které se koná mimo výše uvedený interval pravidelných odstávek, budou uživatelé informováni ze strany ČEPS s předstihem. O omezení dostupnosti vyvolané naléhavou situací musí být uživatelé informováni ze strany ČEPS bezprostředně po jeho zjištění a dále postupují dle kapitoly B.4.3 těchto pravidel. B.6. Elektronická komunikace B.6.1. Elektronické podepisování Data odesílaná do systému DaE jsou uživateli elektronicky podepisována ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Data jsou elektronicky podepisována privátním klíčem uživatele obsaženým v jeho certifikátu. Certifikát musí splňovat požadavky v souladu s kapitolou B.6.2 pravidel. B.6.2. Technické požadavky na certifikát Pro účely přístupu do systému DaE a elektronického podepisování dat odesílaných do systému DaE musí mít každý uživatel alespoň jeden, nejvýše ale dva certifikáty, které vyhovují podmínkám uvedeným níže. Pro přístup do systému DaE a práci s ním je možné využívat jeden certifikát. Dva certifikáty může uživatel používat tak, že jeden certifikát využívá pro přístup do systému DaE a druhý certifikát pro podepisování dat odesílaných do systému DaE. Každý certifikát používaný uživatelem v systému DaE musí být buď: 1) certifikát ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/93/ES ze dne 13. prosince 1999 o zásadách Společenství pro elektronické podpisy, a ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů nebo 2) jiný certifikát než je uvedeno v odstavci 1), výslovně uznaný ČEPS na základě skutečnosti, že byl vydán certifikační autoritou, která splňuje následující kritéria: a) Zveřejněné zásady vydávání certifikátů vypracované v souladu s dokumentem RFC 3647 (Internet X.509 Public Key Infrastructure - Certificate Policy and Certification Practices Framework) nebo RFC 2527 (Internet X.509 Public Key Infrastructure - Certificate Policy and Certification Practices Framework); certifikát se musí výslovně odkazovat na aktuální verzi zásad vydávání certifikátů; b) Proces vystavování certifikátu obsahuje osobní registrační proces, tzn. že se v průběhu ověřování identity pro účely vydání certifikátu musí žadatel osobně setkat s vydavatelem certifikátu nebo s důvěryhodnou třetí stranou (např. ČEPS, a.s verze 7.00

16 notářem) a musí předložit všeobecně uznávaný státem vydaný identifikační dokument (např. občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz, apod.); c) Certifikační autorita má implementovaný pravidelný rychlý proces zneplatňování certifikátů a vydává CRL (Certification Revocation List) s platností do 24 hodin; d) Použité kryptografické algoritmy jsou v souladu s dokumentem Algorithms and Parameters for Secure Electronic Signatures (ESI Special Report SR , March 2003). Každý certifikát používaný v systému DaE musí dále splňovat následující podmínky: 1. Certifikát je v souladu RFC 3280 (Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile); 2. Verze certifikátu je X.509 v3; 3. Veřejný klíč certifikátu musí být určený pro algoritmus RSA; 4. Rozšíření použití klíče je definované jako kritické. Certifikáty používané pro přístup do systému DaE musí být určené k následujícím účelům: 1. ověřování uživatelů s využitím webového serveru; 2. komunikaci prostřednictvím SSL; 3. symetrické výměně klíčů s využitím algoritmu RSA. Certifikáty používané k elektronickému podepisování v systému DaE musí být určené pro ověřování zaručených elektronických podpisů ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/93/ES ze dne 13. prosince 1999 o zásadách Společenství pro elektronické podpisy Certifikáty uživatelů zaregistrované operátory DaE před vydáním pravidel jsou považovány za platné. Certifikáty používané pro komunikaci se systémem Damas Energy musí být ze strany ČEPS, a.s. otestovány a schváleny po stránce kompatibility a použitelnosti. Seznam podporovaných certifikačních autorit je zveřejňován na internetové adrese B.7. Reklamační podmínky V případě, že se subjekt s přihlédnutím ke všem okolnostem případu oprávněně domnívá, že došlo k porušení těchto pravidel nesprávným výpočtem, nesprávnou validací nebo nesprávným vyhodnocením dat systémem DaE, je oprávněn podat reklamaci. Reklamaci podává kterýkoli z uživatelů přiřazených k danému subjektu. Reklamace musí být podána formou elektronicky podepsaného u nebo listovní zásilkou doručenou na kontaktní pracoviště helpdesku systému DaE a musí obsahovat alespoň: datum podání reklamace; identifikační údaje subjektu; jméno, ovou adresu, fax a telefon uživatele systému DaE; stručný popis předmětu a důvodu reklamace; přesně určené časové období, ke kterému se reklamace vztahuje; data, která jsou reklamací dotčena; detailní popis vady včetně nastalých důsledků; důkazní prostředky (výpisy z logů, záznamy komunikace apod.), o něž se reklamace opírá; a návrh způsobu vyřízení reklamace; ČEPS, a.s verze 7.00

17 Kontaktní pracoviště helpdesku systému DaE em potvrdí přijetí takové reklamace. Reklamace podaná v režimu tohoto ustanovení bude společností ČEPS vyřízena nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů od jejího doručení. V případech, kdy nelze z technických či jiných závažných důvodů lhůtu podle předchozí věty dodržet, oznámí společnost ČEPS příslušnému uživateli, který podal reklamaci, tuto skutečnost spolu s uvedením důvodů a náhradní délky lhůty potřebné pro vyřízení reklamace. Na elektronické reklamace v rámci Vyhodnocení PpS a Vyhodnocení RE se ustanovení bodu B.7. pravidel nevztahují. B.8. Přechodná ustanovení V případě jakýchkoli změn pravidel platí, že subjekt, respektive jím pověřený uživatel potvrdí svůj souhlas s novým zněním pravidel při prvním dalším přihlášení se do systému DaE po datu účinnosti nového znění. V případě implementování nových modulů zajišťujících funkce spojené s organizací obchodu s PpS dle Dohody, je ČEPS povinna postupovat v souladu s Dohodou, článek XVII, odstavec 3A. ČEPS, a.s verze 7.00

18 Část II Podpůrné služby (PpS) ČEPS, a.s verze 7.00

19 C. Provozní postupy systému C.1. Struktura systému Systém DaE se dělí na několik částí rozlišených dle obchodní logiky, které se dále dělí na jednotlivé moduly. C.1.1. Podpůrné služby Modul Certifikáty výrobních jednotek slouží pro správu certifikátů PpS, vedených pro jednotlivé výrobní jednotky poskytovatelů. Poskytovatelé mají možnost prohlížet data vlastních evidovaných certifikátů. Modul Denní trh PpS představuje nástroj pro nákup PpS na krátkodobém trhu s PpS, označovaném jako DT. Poskytovatel má možnost zobrazit parametry DT PpS a vypsané poptávky. Dále má možnost vkládat, prohlížet, upravovat a mazat nabídky na DT PpS. Po provedení vyhodnocení je poskytovatel informován o výsledcích vyhodnocení. Modul Elektronické výběrové řízení (evř) slouží pro realizaci dlouhodobých nákupů PpS. Poskytovatel má možnost si po vypsání výběrového řízení prohlédnout podmínky výběrového řízení a případně zadat své nabídky. Po ukončení výběrového řízení jsou nabídky vyhodnoceny a z akceptovaných nabídek jsou v modulu Kontrakty PpS založeny dlouhodobé kontrakty. Modul Kontrakty PpS slouží pro správu kontraktů na PpS. Poskytovatelé mají možnost vlastní kontrakty prohlížet, potvrdit nebo odmítnout a vkládat jejich případné neplnění. Dalším modulem je Příprava provozu, která umožňuje vkládání jednotlivých verzí (týdenní - TPP, denní - DPP a vnitrodenní - VPP) přípravy provozu a provádí příslušné validace. Posledním modulem je Vyhodnocení PpS. Účelem tohoto modulu je porovnání informací o skutečném plnění PpS s parametry sjednanými v kontraktech a výpočet plateb a penalizací. Modul umožňuje vkládání a správu reklamací vzniklých hodnot. Přehled modulů. FUNKČNOST MODULU TYP ODKAZ NA PODROBNÝ POPIS MODUL CERTIFIKÁTY VÝROBNÍCH JEDNOTEK Popis modulu C.2 Prohlížení certifikátů Formulář C.2.2 Certifikát výrobní jednotky Struktura dat D.1.1 MODUL KONTRAKTY PPS Popis modulu C.3 Prohlížení kontraktů Formulář C.3.1 Prohlížení očekávaných záloh Formulář C.3.2 Oznámení neplnění Formulář C.3.3 Denní / týdenní kontrakt Struktura dat D.2.1 Neplnění Struktura dat D.2.2 Validace Neplnění Validace D.2.3 Neplnění Algoritmus D.2.4 MODUL DENNÍ TRH PPS Popis modulu C.4 Zobrazení poptávek Formulář C.4.1 Vložení / úprava nabídky Formulář C.4.2 Zobrazení vyhodnocení Formulář C.4.3 Nabídka na DT PpS Struktura dat D.3.1 Validace nabídky Validace D.3.2 Vyhodnocení DT PpS Algoritmus 0 ČEPS, a.s verze 7.00

20 Nákup SV 30 C.5 Zobrazení poptávek Formulář C.5.1 Vložení/úprava nabídky Formulář C.5.2 Zobrazení vyhodnocení Formulář C.5.3 MODUL PŘÍPRAVA PROVOZU Popis modulu C.6 Týdenní příprava provozu VJ Formulář C.6.2 Denní příprava provozu VJ I. Formulář C.6.3 Denní příprava provozu VJ II. Formulář C.6.4 Koeficienty vlastní spotřeby Formulář C.6.5 Vnitrodenní příprava provozu VJ Formulář C.6.6 Aktuální příprava provozu VJ Formulář C.6.7 Příprava provozu Struktura dat D.5.1 Validace přípravy provozu Validace D.5.2 MODUL VYHODNOCENÍ PPS Popis modulu C.7 Denní obchodní vyhodnocení Formuláře C.7.1 Měsíční obchodní vyhodnocení Formuláře C.7.3 Správa reklamací Formuláře C.7.5 Denní obchodní vyhodnocení Struktura dat D.8.1 Správa reklamací Struktura dat D.8.2 Měsíční obchodní vyhodnocení Struktura dat D.8.4 Technické vyhodnocení Algoritmus D.8.5 Denní obchodní vyhodnocení Algoritmus D.8.7 Měsíční obchodní vyhodnocení Algoritmus D.8.8 MODUL ELEKTRONICKÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Popis modulu C.8 Struktura nabídky Formuláře C.8.1 C.1.2. Regulační energie Subsystém Regulační energie obsahuje modul Vyhodnocení regulační energie, který na základě dat z dispečerského řízení a z přípravy provozu stanovuje výši dodané RE jako podklad pro zúčtování odchylek, které pořádá OTE. Modul umožňuje vkládání a správu reklamací vzniklých hodnot. Přehled objektů modulu: FUNKČNOST MODULU TYP ODKAZ NA PODROBNÝ POPIS MODUL VYHODNOCENÍ REGULAČNÍ ENERGIE Popis modulu C.8 Vyhodnocení regulační energie Formulář C.8.1 Vyhodnocení RE - reklamace Formulář C.8.2 Vyhodnocení regulační energie Algoritmus D.7.1 Každý z modulů je podrobně popsán v některé z následujících kapitol. C.1.3. Přehled časů pravidelných událostí Následující tabulka zobrazuje časy pravidelných událostí v systému DaE. DEN ČAS POPIS PODPŮRNÉ SLUŽBY T-10 00:00 Otevření zadávání Týdenní přípravy provozu T-4P 13:30 Uzávěrka zadávání týdenní přípravy provozu na energetický týden začínající dnem T. (Uzávěrka pro elektrárny s povinným výkupem obnovitelných zdrojů pro ČEPS je stanovena dle ČEPS, a.s verze 7.00

21 aktuální vyhlášky ERÚ). D-1P 12:30 Podání žádosti Technické náhrady D-1P 13:00 Vyjádření k žádosti Technické náhrady D-1P 6:59 Zveřejnění minimální poptávky na DT PpS pro obchodní den D. D-1P 8:30 Uzávěrka pro zadávání neplnění pro obchodní den D. D-1P 9:00 Uzávěrka pro zadávání DPP pro obchodní den D. (Uzávěrka pro elektrárny s povinným výkupem obnovitelných zdrojů pro ČEPS je stanovena dle aktuální vyhlášky ERÚ). D-1P 9:30 Zveřejnění finální poptávky na DT PpS pro obchodní den D. D-1P 10:15 Uzávěrka pro zadávání nabídek na DT PpS. D-1P 10:30 Zveřejnění výsledků vyhodnocení DT PpS. D-1 13:00 Zveřejnění minimální poptávky Nákupu SV 30 D-1 14:00 Zveřejnění finální poptávky Nákupu SV 30 D-1P 14:15 Uzávěrka zadávání aktualizované DPP pro obchodní den D. (Aktualizovanou DPP není možné zadávat na elektrárny s povinným výkupem obnovitelných zdrojů.) D-1 15:30 Uzavření podávání nabídek na Nákup SV 30 D-1 15:50 Vyhodnocení podaných nabídek na Nákup SV 30 D-1 16:00 Aktualizace/Založení denních kontraktů SV 30 D+1 11:00 Zveřejnění hodnot RE poskytovatelům PpS. D+1P 11:00 Otevření možnosti zadávání reklamace na vyhodnocení RE. D+2P 1 11:00 Zveřejnění výsledků vyhodnocení PpS, otevření možnosti zadávání reklamace na vyhodnocení PpS. D+3P 12:00 Uzávěrka podávání reklamací RE. D+4P 2 12:00 Uzávěrka podávání reklamací PpS. C.2. Certifikáty výrobních jednotek Modul Certifikáty výrobních jednotek zajišťuje správu certifikátů VJ vedených pro jednotlivé výrobní jednotky poskytovatelů. Certifikáty VJ jsou evidovány vždy pro kombinaci výrobní jednotka, podpůrná služba. Platí přitom, že pro jeden den může být evidováno víc shodných certifikátů VJ, platný může být však vždy právě jeden. Data certifikátů VJ jsou využívána v modulu Přípravy provozu a v dalších modulech pro technické kontroly vkládaných údajů. Společně s daty certifikátů VJ jsou v modulu formou pdf souborů evidovány papírové certifikáty VJ a podkladové zprávy o měření. C.2.1. Odvozené certifikáty Pro nově zaváděné podpůrné služby jsou vytvořeny tzv. Odvozené certifikáty. Jedná se o certifikáty, které nevznikly v rámci standartních certifikačních procedur, ale jsou vytvořeny převodem parametrů z certifikátů na končící podpůrné služby. Tyto certifikáty mají pouze 1 Jedná se o poslední možný termín, Ve standardním provozu dochází ke zveřejnění výsledků v D+1P do 16:00. 2 Čas uzávěrky podávání reklamací PpS je odvozen od času skutečného zveřejnění výsledků vyhodnocení PpS. Platí, že k uzavření podávání reklamací dojde dva pracovní dny po zveřejnění výsledků. Pokud tedy dojde ke zveřejnění výsledků ve standardním čase D+1P, dochází k uzavření podávání reklamací PpS v čase D+3P 12:00. ČEPS, a.s verze 7.00

22 informativní charakter a slouží pro připravovaná výběrová řízení na nové kategorie PpS MZt poskytované v roce Všechny nyní definované parametry odvozených certifikátů jsou vnímány jako dočasné a po upřesnění certifikačních pravidel, mohou být tyto parametry upraveny (smazány, rozšířeny apod.). C.2.2. Prohlížení certifikátů Poskytovatel má přístupný seznam svých evidovaných certifikátů VJ a jejich parametrů v pohledu PŘEHLED CERTIFIKOVANÝCH PARAMETRŮ VÝROBNÍCH JEDNOTEK. V pohledu POČÁTEK PLATNOSTI CERTIFIKÁTU jsou pak k dispozici údaje o počátku a konci platnosti jednotlivých certifikátů VJ. C.3. Podpůrné služby Kontrakty PpS Sjednané PpS jsou evidovány v modulu Kontrakty PpS. Modul pracuje se dvěma typy kontraktů s denním a s týdenním. Oba typy se liší strukturou dat (viz D.2.1). Akceptací nabídek z DT PpS vznikají vždy denní kontrakty, kontrakty vzniklé jiným způsobem mohou být denní i týdenní. Rozdíly ve struktuře dat jsou v granularitě dat a v období, na které je kontrakt vázán. V týdenních kontraktech se evidují hodnoty převážně ve vazbě na pásma energetického týdne a platnost kontraktu je dána intervalem energetických týdnů. V denních kontraktech se evidují hodnoty převážně ve vazbě na obchodní hodinu a platnost kontraktu je dána výčtem dnů. Výčet přitom může obsahovat i dny, které po sobě nenásledují. Pro přehlednou práci s pohledy a kvůli navazujícím procesům se týdenní kontrakty automaticky rozepisují na denní. Navazující procesy (např. kontroly v přípravě provozu nebo vyhodnocení PpS) vždy pracují jen s denními kontrakty. Poskytovatelé mají možnost v systému DaE své kontrakty prohlížet a potvrzovat, je-li to vyžadováno. Kontrakty založené z papírových výběrových řízení musí Poskytovatelé potvrdit či zamítnout do 10 kalendářních dnů od data, kdy jim byly kontrakty předány ke schválení/zamítnutí. Nevyjádří-li se Poskytovatel k danému kontraktu, je kontrakt považován po 10 kalendářních dnech za potvrzený. Dále mají poskytovatelé možnost zobrazit očekávané požadavky na zálohu (platební kalendář) ke sjednaným PpS a podat ve smyslu dohody oznámení o neschopnosti dodržet povinnosti ze sjednaných smluv. Hodnoty kontraktů jsou zejména využívány při kontrolách podané přípravy provozu a dále pro hodnocení PpS. Každý evidovaný kontrakt má definovanou svou Prioritu. Jedná se o číselný údaj, který v některých případech definuje přednostní zpracování kontraktu bez ohledu na čas jeho založení. Při vyhodnocování priority pak platí, že číselně nejnižší hodnota definuje nejvyšší prioritu v rámci zpracování. V rámci zakládání kontraktu je číselná hodnota priority každému novému kontraktu zvyšována, tedy první založený kontrakt má nejvyšší prioritu. Pro zachování možnosti prioritu kontraktu zvyšovat (snížením číselné hodnoty) je pak pro první založený kontrakt použit koeficient 200. Pro kontrakty vznikající z DT PpS je pak použit koeficient 300 a pro kontrakty vznikající v souvislosti s Technickou náhradou koeficient 800. STÁVAJÍCÍ STAV PPS PŘECHODNÉ PPS FINÁLNÍ PPS PR PR PR SR SR SR QS10 MZ5 MZ5 ČEPS, a.s verze 7.00

23 QS15 QS15,MZ15+ MZ15+ TR+ MZ15+ MZ15+ TR- MZ15- MZ15- DZ30 MZ30 ZZ30 SV30 SV30 SV30 C.3.1. Prohlížení kontraktů Poskytovatel má přístupný seznam svých kontraktů a jejich hodnot v pohledech DENNÍ KONTRAKTY a TÝDENNÍ KONTRAKTY. Vzhledem k automatickému rozepisování týdenních kontraktů na denní obsahuje pohled DENNÍ KONTRAKTY hodnoty ze všech sjednaných kontraktů. Pro zobrazení sjednaných hodnot za služby SRUQ, OP a BS slouží pohled DENNÍ KONTRAKTY SRUQ, OP A BS. Hodnoty v pohledu jsou pak zobrazovány v intervalovém režimu. Poskytovatelé mají dále možnost zobrazovat v pohledu ÚHRADY DLE KONTRAKTŮ sjednané ceny a výkony ze svých kontraktů a dále poskytnuté výkony (a jim odpovídající ceny) po vyhodnocení PpS. V pohledu PŘEHLED SJEDNANÝCH VÝKONŮ SUBJEKTU se zobrazí hodnoty výkonu PpS. Sjednaný výkon je zobrazen v sumě za jednotlivé PpS. Zobrazované hodnoty nejsou rozlišeny na hodnoty z dlouhodobých kontraktů a hodnoty sjednané na DT PpS. C.3.2. Prohlížení platebních kalendářů Pro každého poskytovatele spočítá systém DaE ze všech jeho kontraktů v dané kategorii PpS a za daný měsíc výši záloh dle dohody (platební kalendář). Poskytovatel má informace o zálohách přístupné v pohledech MĚSÍČNÍ PLATEBNÍ KALENDÁŘ SUBJEKTU. C.3.3. Oznámení o neplnění V případě, že poskytovatel není schopen dodržet povinnosti ze sjednaných smluv, podá v souladu s dohodou oznámení o neplnění prostřednictvím pohledu ZADÁNÍ NEPLNĚNÍ Oznámení neplnění se vztahuje vždy právě na jednu kategorii PpS. V pohledu VYŘÍZENÍ NEPLNĚNÍ 2013 má pak poskytovatel k dispozici přehled všech zadaných oznámení včetně vyjádření ČEPS a včetně hodnot případně opatřených náhradních plnění. V případě kladného vyřízení neplnění je příslušný dlouhodobý kontrakt poskytovateli snížen o uznané neplnění. C.3.4. Technická náhrada Pokud nebude Poskytovatel schopen z důvodů dlouhodobých technologických problémů dodržet své smluvní povinnosti, má možnost podat žádost o převod plnění na jiného Poskytovatele (dále též náhradní poskytovatel ) formou Technické náhrady prostřednictvím pohledu ZADÁNÍ TECHNICKÉ NÁHRADY. V rámci jedné Technické náhrady se řeší vždy právě jedna kategorie PpS. Oba poskytovatelé musí k okamžiku podání Technické náhrady mít pro danou podpůrnou službu certifikát VJ.Žádost o převod plnění na jiného Poskytovatele v rámci Technické náhrady musí být podaná nejpozději D-1P do 12:30 hodin. Nevyjádří-li se ČEPS k této žádosti nejpozději D-1P do 13:00 hodin, je žádost o Technickou náhradu považována za přijatou. Po založení žádosti o povolení Technické náhrady je Poskytovatelem vyplněna hodnota převáděného výkonu,důvod technické náhrady. Hodnota převáděného výkonu musí být vyplněna vždy minimálně na celé pásmo Den nebo celé pásmo Noc.. Převod je následně předán k akceptaci Náhradnímu poskytovateli. Ten vyplní v pohledu POTVRZENÍ ČEPS, a.s verze 7.00

24 TECHNICKÉ NÁHRADY přijímaný výkon a převod předá k vyřízení operátorovi ČEPS. Po předání proběhne nad daty kontrola.v případě, že v žádosti o povolení Technické náhrady není nalezena žádná chyba, je převod doporučen ke schválení, v opačném případě je doporučen k zamítnutí. O výsledku kontroly je informován Poskytovatel i Náhradní poskytovatel systémovou zprávou. V případě kladného vyřízení žádosti je Technická náhrada založena Poskytovateli i Náhradnímu poskytovateli. Technickou náhradu je možné zobrazit v pohledu DENNÍ KONTRAKTY, pro Poskytovatele je zde evidován převáděný výkon se záporným znaménkem, pro Náhradního poskytovatele je zde evidován přijímaný výkon s kladným znaménkem. Výkony evidované v Technické náhradě nijak nevstupují do přehledů sjednaných výkonů kontraktů vyjma výkonu pro Neplnění a výkonu pro kontrolu podávané Přípravy provozu. Stejně tak Technická náhrada není uvažována jako kontrakt používaný v denním obchodním vyhodnocení PpS. Pokud bude na Technickou náhradu podáno Náhradním poskytovatelem neplnění, budou případné vícenáklady připsány na vrub Poskytovateli. Poskytovatel je o takto podaném neplnění informován systémovou zprávou. C.3.5. Změna regulačního rozsahu V případě, že poskytovatel není schopen poskytovat službu SRUQ v rozsazích sjednaných v rámci uzavřené smlouvy, podá prostřednictvím pohledu ŽÁDOST O ZMĚNU REGULAČNÍHO ROZSAHU návrh na úpravu sjednaných hodnot. V rámci jedné podané žádosti lze žádat o změnu regulačního rozsahu na více výrobních jednotkách. V případě kladného vyřízení žádosti jsou dotčené hodnoty regulačního rozsahu v příslušném dlouhodobém kontraktu upraveny podle požadovaných hodnot.v případě, že dojde k pře-certifikování výrobní jednotky v době trvání dlouhodobého kontraktu, jsou evidované hodnoty regulačních rozsahů nastaveny podle nových certifikovaných hodnot. Změněny tak mohou být i hodnoty z již kladně vyřízené žádosti. C.4. Podpůrné služby Denní trh PpS Prostřednictvím systému DaE je realizován krátkodobý trh s PpS, označovaný jako DT PpS. Na DT PpS mají přístup poskytovatelé, kteří uzavřeli s ČEPS dohodu. DT PpS je realizován v souladu s Kodexem PS a dohodou. Na DT PpS jsou obchodovány některé kategorie PpS uvedené v Kodexu PS. Není-li uvedeno jinak, uzavírají se kontrakty na rezervaci PpS pro daný den na DT PpS v nejbližší předcházející pracovní den. Pokud se v jeden den uzavírají kontrakty pro více dnů, probíhá obchodování na jednotlivé dny zcela odděleně a nezávisle. Poskytovatel má možnost prohlížet poptávky na DT PpS na daný den, odesílat nabídky na DT PpS a prohlížet výsledky vyhodnocení DT PpS. Zveřejněním informace o akceptaci nebo částečné akceptaci nabídky na DT PpS je ve smyslu dohody uzavřen kontrakt a poskytovatel je povinen danou PpS v souladu s výsledky vyhodnocení poskytnout. Pokud je některá z nabídek poskytovatele na DT PpS akceptována nebo částečně akceptována, je poskytovatel povinen podat aktualizovanou přípravu provozu, ve které jsou zohledněny výsledky vyhodnocení DT PpS. Poskytovatel je plně zodpovědný za to, že je schopen závazky vzniklé z obchodování na DT PpS zadat do přípravy provozu. Systém DaE neprovádí kontrolu na aktualizaci přípravy provozu po uzavření obchodování na DT PpS. Poskytovatel je plně zodpovědný za příslušnou aktualizaci přípravy provozu rozepsáním služeb. ČEPS si vyhrazuje právo posunout uzávěrky a vyhlášení výsledků DT PpS. ČEPS si dále vyhrazuje právo upravovat parametry algoritmu vyhodnocení a provést opakované vyhodnocení DT PpS pro jednu nebo více kategorií PpS. ČEPS si dále vyhrazuje právo ČEPS, a.s verze 7.00

25 Denní trh pro jednu nebo více kategorií PpS a pro jeden nebo více obchodních intervalů zrušit. Poskytovatelé jsou v těchto případech informováni zprávou systému DaE. C.4.1. Zobrazení poptávek ČEPS zveřejňuje předběžnou poptávku na DT PpS zpravidla v několikadenním předstihu. Poskytovatel má možnost poptávku zobrazit prostřednictvím formuláře POPTÁVKY NA DT PPS nebo PŘEHLED POPTÁVEK NA DENNÍM TRHU. Hodnoty předběžné poptávky na den D může ČEPS libovolně upravovat až do 6:59 nejbližšího předcházejícího pracovního dne, kdy proběhne zveřejnění minimální poptávky. Od tohoto okamžiku nesmí ČEPS hodnoty předběžné poptávky snížit pod hodnoty zveřejněné minimální poptávky. Finální poptávka na daný den je zveřejněna v 9:30 v nejbližší předcházející pracovní den a odpovídá poslední zveřejněné předběžné poptávce. Na formuláři POPTÁVKY NA DT PPS ČEPS se dále zobrazuje informace o limitních cenách a obvyklých cenách C.4.2. Vložení / úprava nabídky Vkládání, úpravy (mazání lze provádět přes formulář NABÍDKA NA DT PPS přes funkci Manuální odstranění nabídky nebo úpravou hodnot na nuly) nabídek na DT PpS jsou možné od 7:00 do 10:15 v den, kdy probíhá obchodování na příslušný den, kterého se nabídky týkají. Nabídkou se rozumí množina dat, která svojí strukturou odpovídá kapitole D.3.1, a která je vázaná na poskytovatele, kategorii PpS a den. Při ukládání nové nebo upravené nabídky jsou provedeny kontroly vložených dat na plnění formálních náležitostí dle D.3.2. a poskytovatel je ihned informován o tom, zda byla nabídka do systému DaE úspěšně uložena. ČEPS je oprávněna odmítnout nabídku, která nesplňuje pravidla uvedená v kapitole D.3.2. Poskytovatel je oprávněn podat na jednu kategorii PpS a jeden den nejvýše 10 nabídek. Termínem podat nabídku se rozumí nabídku založit a alespoň pro jednu obchodní hodinu vyplnit cenu a nabízený výkon. Založené, ale nevyplněné nabídky nejsou do maximálního počtu 10 zadaných nabídek započítávány. Poskytovatel je oprávněn upravovat nabídky vložené na DT PpS. Při úpravě je aktualizována časová známka, která se zohledňuje při vyhodnocení, a která obsahuje informaci o datu a čase vložení nebo poslední úpravě nabídky. Poskytovatel je oprávněn vloženou nabídku na DT PpS smazat. Nabídky na rezervaci služby SR prostřednictvím DT PpS obsahují informaci o tom, zda je povolen jejich převod do MZ15+ a/nebo MZ15-. Převod neakceptované části nabídky SR je na základě této informace proveden pouze pro službu MZ15+ nebo pouze pro službu MZ15- nebo pro obě služby MZ15+ a MZ15-. Pokud je převod povolen a nabídka SR je částečně akceptována nebo zamítnuta při vyhodnocení nabídek SR, jsou na základě zadaných parametrů vygenerovány nabídky na služby MZ15+ a/nebo MZ15-. Tyto nabídky jsou zahrnuty do vyhodnocení služeb MZ15+ a MZ15-. Přesný postup převodu nabídek je popsán v algoritmu 0. Modul DT PpS podporuje atribut objemové dělitelnosti nabídek. Poskytovatel může tento atribut nastavit při zadání nabídky pro každý obchodní interval (obchodní hodinu) samostatně. Akceptovaný výkon při vyhodnocení DT PpS (akceptovaná část nabídky) je pro nabídky s nastaveným atributem objemové dělitelnosti v případě jejich částečné akceptace zaokrouhlen na nejbližší nižší celé číslo. Modul DT PpS dále podporuje atribut časové dělitelnosti nabídek. Pro jednotlivé kategorie PpS definuje, zda jsou nabídky považovány za časově dělitelné. Tento atribut není možné při zadání nabídky měnit a je systémem DaE nastaven podle následujících pravidel: KATEGORIE PPS PR PRAVIDLA PRO ČASOVOU DĚLITELNOST Nabídka je v každém obchodním intervalu vyhodnocena ČEPS, a.s verze 7.00

26 SR nezávisle. Nabídky jsou považovány za časově dělitelné. Nabídka je v každém obchodním intervalu vyhodnocena nezávisle. Nabídky jsou považovány za časově dělitelné. QS15 MZ15+ MZ15= MZ5 MZ30 Nabídka je v každém obchodním intervalu vyhodnocena nezávisle. Nabídky jsou považovány za časově dělitelné. Nabídka je v každém obchodním intrevalu vyhodnocena nezávisle. Nabídky jsou považovány za časově dělitelné. Nabídka je v každém obchodním intrevalu vyhodnocena nezávisle. Nabídky jsou považovány za časově dělitelné. Nabídka je v každém obchodním intrevalu vyhodnocena nezávisle. Nabídky jsou považovány za časově dělitelné. Nabídka je v každém obchodním intrevalu vyhodnocena nezávisle. Nabídky jsou považovány za časově dělitelné. C.4.3. Zobrazení vyhodnocení Vyhodnocení DT PpS probíhá podle algoritmu popsaného v kapitole 0. Při vyhodnocení je každý obchodní interval (obchodní hodina) každé nabídky, ve které je zadán kladný nabízený výkon, označen jako akceptovaný, částečně akceptovaný nebo zamítnutý.výsledky vyhodnocení jsou zveřejněny v systému DaE nejpozději v 10:30. K zobrazení výsledků slouží formuláře PŘEHLED VYHODNOCENÍ DT PPS, PŘEHLED VYHODNOCENÍ DT PPS - SUBJEKT a DETAIL VYHODNOCENÍ DT PPS. C.5. Podpůrné služby Operativní nákupsv 30 Prostřednictvím systému DaE je realizován nákup SV 30 na následující den. K poptávkce po SV 30 na následující den mají přístup poskytovatelé, kteří uzavřeli s ČEPS Dohodu o nákupu a poskytování SV 30. Není-li uvedeno jinak, uzavírají se kontrakty na rezervaci SV 30 pro daný den v nejbližší předcházející den. Poskytovatel má možnost prohlížet poptávky na SV 30 na daný den, odesílat nabídky na SV 30 a prohlížet výsledky vyhodnocení SV 30. Zveřejněním informace o akceptaci nabídky na SV 30 je ve smyslu Dohody o nákupu a poskytování SV 30 uzavřen kontrakt a poskytovatel je povinen SV 30 v souladu s výsledky vyhodnocení poskytnout. Poskytovatel je plně zodpovědný za to, že je schopen plnit závazky vzniklé z nákupu SV 30 na následující den. ČEPS si vyhrazuje právo posunout uzávěrky a vyhlášení výsledků nákupu SV 30 na následující obchodní den. C.5.1. Zobrazení poptávek Hodnoty předběžné poptávky na den D může ČEPS libovolně upravovat až do 13:00 D-1, kdy proběhne zveřejnění minimální poptávky. Od tohoto okamžiku nesmí ČEPS hodnoty předběžné poptávky snížit pod hodnoty zveřejněné minimální poptávky. Finální poptávka na daný den je zveřejněna ve 14:00 v nejbližší předcházející den a odpovídá poslední zveřejněné poptávce. C.5.2. Vložení / úprava nabídky Vkládání, úpravy (mazání lze provádět přes formulář NABÍDKA NA SV 30 přes funkci Manuální odstranění nabídky nebo úpravou hodnot na nuly) nabídek na operativním nákupu SV 30 jsou možné od 13:00 do 15:30 v den, kdy probíhá obchodování na příslušný den, kterého se nabídky týkají. Nabídkou se rozumí množina dat, která svojí strukturou odpovídá kapitole D.3.1, a která je vázaná na poskytovatele, kategorii SV 30 a den. ČEPS, a.s verze 7.00

27 Při ukládání nové nebo upravené nabídky jsou provedeny kontroly vložených dat na plnění formálních náležitostí dle D.3.2. a poskytovatel je ihned informován o tom, zda byla nabídka do systému DaE úspěšně uložena. ČEPS je oprávněna odmítnout nabídku, která nesplňuje pravidla uvedená v kapitole D.3.2. Poskytovatel je oprávněn podat na SV 30 a jeden den nejvýše 4 nabídky, které jsou považovány za časově nedělitelné. ČEPS má tedy právo nabídku jako celek akceptovat nebo neakceptovat. Poskytovatel je oprávněn vloženou nabídku na SV 30 smazat do 15:30. C.5.3. Zobrazení vyhodnocení Každá nabídka, ve které je zadán kladný nabízený výkon, je označena jako akceptovaná, nebo zamítnutá. Výsledky vyhodnocení jsou zveřejněny v systému DaE nejpozději v 15:45. K zobrazení výsledků slouží formuláře PŘEHLED VYHODNOCENÍ SV 30. C.6. Podpůrné služby Příprava provozu Příprava provozu PpS (dále také PP ) je mechanismem rozpisu sjednaných hodnot PpS a technických podmínek jejich poskytování ve smyslu smluvních dokumentů. Poskytovatelé zadávají prostřednictvím systému DaE týdenní a denní, případně také vnitrodenní PP. Struktura dat, časové uzávěrky pro doručení dat PP a podmínky na jejich předávání jsou dány Kodexem PS a smluvními dokumenty. Pro přehlednost je soupis časových uzávěrek obsažen dále v tabulce v kap. C.1.3. Operátor DaE může v odůvodněných případech změnit časy uzávěrek pro všechny typy PP. O takové změně jsou poskytovatelé informování zprávou systému. Poskytovatel zadává TPP a DPP za všechny své elektrárny. Ve fázi týdenní přípravy provozu je možné vložit neúplnou PP, v takovém případě je subjektu zobrazeno varování o neúplnosti vložené TPP. Následně je u tohoto subjektu v denní fázi provedena kontrola na úplnost DPP za všechny elektrárny. Vnitrodenní PP zadává poskytovatel pouze za ty výrobní jednotky, kterých se změna týká. V souladu s Kodexem PS je každá elektrárna řízena individuálně po jednotlivých EB nebo po FB. Pro elektrárnu řízenou individuálně po jednotlivých EB je vždy podávána PP za každý EB elektrárny. Pro elektrárnu řízenou po FB se podává PP na: fiktivní blok(y) poskytující PpS, tzv. FB A FB pro řízení jiným subjektem s možností nabídky (PR) pro ČEPS. Pokud jsou některé bloky elektrárny v odstávce nebo ve výpadku, jsou zařazeny do tohoto fiktivního bloku, tzv. FB B. Po odeslání týdenní, denní nebo vnitrodenní PP spustí systém DaE technické a obchodní kontroly vložených hodnot. O výsledku kontroly je uživatel informován zprávou systému. Kontroly PP jsou popsány v kapitole D.5.2. Podle výsledku kontroly je celá PP přijata nebo celá PP zamítnuta. Pokud je kontrola zamítnuta, zůstávají v platnosti data, která byla uložena naposledy před neúspěšným pokusem Poskytovatelé mohou upravovat data PP do termínů uzávěrek konce přijímání PP. C.6.1. Struktura informací PP Pokud je elektrárna řízena v režimu EB, potom je PP zadávána pro každý EBsamostatně. Tedy každá hodnota se váže ke konkrétnímu EB. Pokud je elektrárna řízena v režimu FB, potom se zadání PP řídí těmito základními pravidly: ČEPS, a.s verze 7.00

28 Zadání je možné pouze na jeden FB A. Pokud FB A neobsahuje všechny bloky elektrárny, je povinnost zadat PP i na FB B. Všechny informace v PP se zadávají s vazbou na FBA/B, kromě Stavu výrobní jednotky (Nedisponibilita), která se zadává pro každý EB zvlášť. Pokud má poskytovatel smlouvu na službu SV30 či MSV, potom má k dispozici pohledy CENA REGULAČNÍ ENERGIE SV pro zadání ceny v TPP a DPP pro jednotlivé uzavřené kontrakty na tyto služby. C.6.2. Vložení týdenní přípravy provozu Poskytovatel zadává PP pro všechny dny daného energetického týdne v hodinovém členění prostřednictvím pohledu TÝDENNÍ PŘÍPRAVA PROVOZU VJ nebo přes WS. Uzávěrka pro zadání standardní týdenní přípravy provozu je v úterý předcházejícího týdne ve 13:30 (T-4P). Výjimkou jsou elektrárny s povinným výkupem obnovitelných zdrojů pro ČEPS, pro které je platná uzávěrka dle aktuální vyhlášky ERÚ. C.6.3. Vložení / úprava denní přípravy provozu DPP zadává každý poskytovatel pro všechny obchodní hodiny daného dne prostřednictvím pohledu DENNÍ PŘÍPRAVA PROVOZU VJ. Data z TPP se při otevření přenesou do DPP. DPP zadává poskytovatel na vybrané obchodní hodiny daného dne a na vybrané bloky Uzávěrka pro zadávání standardní DPP I. je předcházející pracovní den v 09:00 (D-1P). Výjimkou jsou elektrárny s povinným výkupem obnovitelných zdrojů pro ČEPS, pro které je platná uzávěrka dle aktuální vyhlášky ERÚ. Podání informace o poskytování SRUQ na jednotlivých VJ je možno pouze v DPP I. Informace zde znamená důvod neposkytování, pokud VJ standardně službu poskytuje, Poskytovatel nevyplňuje žádný údaj. C.6.4. Vložení / úprava aktualizované denní přípravy provozu Poskytoval může zadáním aktualizované DPP změnit alokování poskytování jednotlivých podpůrných služeb. Aktualizovanou denní PP je povinen podat poskytovatel, který uspěl na DT PpS. Aktualizovanou DPP zadává poskytovatel prostřednictvím pohledu DENNÍ PŘÍPRAVA PROVOZU VJ. Uzávěrka pro zadávání aktualizované DPP je předcházející pracovní den v 14:15 (D-1P). Aktualizovanou DPP není možné zadávat na elektrárny s povinným výkupem obnovitelných zdrojů. C.6.5. Koeficienty vlastní spotřeby V rámci týdenní přípravy provozu zadává poskytovatel koeficienty funkce vlastní spotřeby, kterou má možnost definovat pro popis závislosti změny vlastní spotřeby na výkonu bloku (viz. kap. C.8. ). Koeficienty vlastní spotřeby se zohledňují při vyhodnocení RE (viz. Výpočet VS). Poskytovatel je vkládá prostřednictvím pohledu TÝDENNÍ PŘÍPRAVA PROVOZU. Koeficienty se zadávají pro každý blok a obchodní hodinu, jejich zadání je nepovinné, ve funkci vlastní spotřeby je možné použít nejvýše 5 koeficientů. Každý koeficient může mít hodnotu v uzavřeném intervalu od do s přesností na 4 desetinná místa. Pro zvýšení komfortu jsou hodnoty koeficientů přebírány z hodnot předchozí TPP. Při podání DPP je změna koeficientů nepovinná a pokud není v rámci DPP zadána, přebírá se hodnota z TPP. V rámci podání Vnitrodenní PP lze koeficienty měnit. ČEPS, a.s verze 7.00

29 C.6.6. Vložení / úprava vnitrodenní přípravy provozu Vnitrodenní PP zadává poskytovatel v případě výskytu poruchy na bloku poskytujícím PpS nebo v případě změny obchodní pozice (viz Článek X). Vnitrodenní PP zadává poskytovatel na obchodní hodiny daného dne a bloky, kterých se změna týká, prostřednictvím pohledu ZADÁNÍ VNITRODENNÍ PŘÍPRAVY PROVOZU. Vnitrodenní PP může poskytovatel zadávat od 18:00 (je-li D-1 P) případně od 14:00 (je-li D-1 N) předcházejícího dne do 24:00 dne provozu a to nejpozději 15 minut před první obchodní hodinou, které se změna týká. Dispečink ČEPS má v souladu s dohodou právo vnitrodenní PP odmítnout. Pokud poskytovatel nemůže zadat Vnitrodenní PP na danou hodinu v době k tomu určené tj. do 15 minut před první obchodní hodinou, které se změna týká, má možnost telefonicky se dotázat Dispečinku ČEPS, zda je možné provést aktualizaci VPP na konkrétní blok mezi minutou na následující obchodní hodinu. Podmínkou možnosti náhradního vložení dat je vždy uvedení opodstatněného důvodu žádosti. Budeli aktualizace Dispečinkem ČEPS povolena, pak poskytovatel zašle potvrzující na kde znovu uvede dotčené bloky a důvod žádosti o aktualizaci VPP. Přílohou u bude soubor typu xml nebo xls, kde budou uvedena data pro náhradní vložení. Struktura přílohy musí odpovídat pohledu ZADÁNÍ VNITRODENNÍ PŘÍPRAVY PROVOZU OPERÁTOREM. Nebude li v u, kromě náhradních dat popsaný důvod žádosti o náhradní vložení v souladu s předchozím telefonickým rozhovorem, pak aktualizace VPP nebude provedena. Dispečink ČEPS vloží data do systému DaE neprodleně (nenastanou li nepředvídatelné události standardně do 10 minut). Při aktualizaci dat Dispečerem ČEPS v sytému DaE budou vložená data podrobena standartním validacím VPP. Pokud nově zadané hodnoty neprojdou přes validace VPP nebudou tyto hodnoty uloženy a poskytovatel má právo reklamovat data v rámci Vyhodnocení PpS. ČEPS dle Dohody nezodpovídá za správnost aktualizace VPP a je tedy na Poskytovateli si vložená data v systému DaE zkontrolovat. Nebude li poskytovatel vložená data do 10 minut reklamovat, jsou považována za schválené. Schválení vnitrodenní PP probíhá automaticky ve dvou kolech a následně ji ještě může ovlivnit operátor DaE. V prvním kole jsou kontrolovány technické parametry VPP (viz D.4.2.Validace přípravy provozu). Tedy především to, zda je možné v daný čas pro danou hodinu VPP zadat a následně zda jsou bloky schopné zadávanou VPP přijmout dle certifikovaných parametrů bloků. V případě problémů posílá systém DaE varovnou zprávu o nepřijetí VPP s výpisem chyb. VPP nabývá stavu ZRUŠENA. V druhém kole jsou prováděny obchodní kontroly. Jedná se především o kontroly vůči kontraktům a poslední aktuální verzi PP. Systém DaE v případě potíží posílá varovnou zprávu o nepřijetí s výpisem chyb. VPP nabývá stavu ZAMÍTNUTA. Pokud VPP projde výše zmiňovanými kontrolami, je zařazena do fronty a nabývá stavu K POTVRZENÍ. Nyní má ještě operátor DaE možnost již kontrolami schválenou VPP odmítnout stav ZAMÍTNUTA, případně okamžitě přijmout stav POTVRZENA. V případě, že operátor DaE neprovede žádnou činnost, je VPP automaticky po uplynutí ČEPS, a.s verze 7.00

30 časové lhůty akceptována (časová lhůta je primárně nastavena na 15 minut) stav POTVRZENA. Jakmile je VPP potvrzena dochází k přegenerování cen služeb MZt. Další VPP je možné zadat ihned po odeslání předchozí, ale je zařazena do fronty a čeká až systém zpracuje předchozí transakci a to z důvodu nutnosti porovnání s aktuální platnou PP v rámci kontrol. V případě přiblížení se finálnímu času, systém DaE přiměřeně zkracuje čas, který má operátor DaE k dispozici před automatickou akceptací. C.6.7. Aktuální příprava provozu Prostřednictvím pohledu AKTUÁLNÍ PŘÍPRAVA PROVOZU VJ mají poskytovatelé možnost zobrazit poslední přijaté hodnoty PP pro daný blok. Hodnoty zobrazované v tomto pohledu jsou považovány za vstup do vyhodnocení RE i vyhodnocení PpS. C.7. Podpůrné služby Vyhodnocení PpS Vyhodnocení PpS probíhá na základě dat poslední platné DPP, dat evidovaných v kontraktech a na základě výstupů technického vyhodnocení. Vyhodnocení je prováděno v denním a měsíčním režimu. V denním režimu vyhodnocení PpS je poskytovatelům zveřejněn: pro jednotlivé výrobní jednotky technicky uznaný výkon a přehled technických dat vyhodnocení za subjekt suma obchodně uznaných výkonů a přiřazené finanční částky za uznané výkony Poskytovatelé mají možnost výsledky vyhodnocení prohlížet a v případě nesouhlasu na vyhodnocení zadávat reklamace. Reklamovat je možné technická data z vyhodnocení (reklamace za výrobní jednotku) a podkladová data z kontraktů (reklamace za poskytovatele). Výsledkem reklamačního procesu je přijetí reklamace, následná oprava podkladových dat a přehodnocení výsledků vyhodnocení nebo zamítnutí reklamace tzn. ponechání původních výsledků vyhodnocení. V případě, že Poskytovatel převedl plnění na Náhradního poskytovatele formou Technické náhrady a tento převedený výkon nebyl Náhradním poskytovatelem poskytnut, reklamuje technicky neuznaný výkon Náhradní poskytovatel. Po ukončení všech denních vyhodnocení daného fakturačního období a po vyřízení všech reklamací probíhá měsíční vyhodnocení. Jeho výstupem jsou podkladová fakturační data. Na výsledky měsíčního vyhodnocení se nepodávají reklamace. C.7.1. Zobrazení výsledků denního vyhodnocení Poskytovateli jsou výsledky denního vyhodnocení dostupné v pohledech VYHODNOCENÍ PPS SUBJEKT, VYHODNOCENÍ PPS VÝROBNÍ JEDNOTKA, DETAIL VYHODNOCENÍ PPS SUBJEKT, DETAIL VYHODNOCENÍ PPS - VÝROBNÍ JEDNOTKA, PŘEHLED NEDODANÉHO VÝKONU, PŘEHLED NEUZNANÉHO VÝKONU. K zobrazení souhrnných výsledků vyhodnocení subjektu slouží pohled VYHODNOCENÍ PPS SUBJEKT, podrobnější výsledky jsou pak zobrazeny v pohledu DETAIL VYHODNOCENÍ PPS SUBJEKT.. V těchto pohledech jsou zobrazeny i Informace o splnění závazků vyplývajících z Technických náhrad K zobrazení souhrnných výsledků vyhodnocení za výrobní jednotku slouží pohled VYHODNOCENÍ PPS VÝROBNÍ JEDNOTKA, detailní výsledky jsou pak dostupné v pohledu DETAIL VYHODNOCENÍ PPS - VÝROBNÍ JEDNOTKA. ČEPS, a.s verze 7.00

31 K zobrazení detailních informací o splnění závazků vyplývajících z Technických náhrad slouží pohledy DETAIL TECHNICKÝCH NÁHRAD PŘEVODCE a DETAIL TECHNICKÝCH NÁHRAD PŘÍJEMCE. Založení reklamace na danou obchodní hodinu je poskytovateli umožněno z pohledu REKLAMACE VYHODNOCENÍ PPS. V pohledu REKLAMACE VYHODNOCENÍ PPS - VÝROBNÍ JEDNOTKA má poskytovatel možnost reklamovat technická data vyhodnocení, v pohledu REKLAMACE VYHODNOCENÍ PPS SUBJEKT má poskytovatel možnost reklamovat podkladová data z kontraktů. Zakládání, popř. mazání reklamací na výsledky denního vyhodnocení PpS je možné provádět od okamžiku zveřejnění výsledků až do 12:00 druhého pracovního dne. Operátor DaE rozhodne o těchto reklamacích do 4 (čtyř) pracovních dnů od jejich podání. Pro snazší orientaci ve výsledcích Vyhodnocení PpS pak slouží pomocný pohled PŘEHLED NEDODANÉHO VÝKONU, který zobrazuje bloky, na kterých byl vykázán nedodaný výkon, případně je zde vyhodnocena neúspěšná aktivace. Dále je k dispozici pohled PŘEHLED NEUZNANÉHO VÝKONU, který zobrazuje v rámci subjektu podpůrné služby, pro které byl vykázán neuznaný výkon. C.7.2. Zobrazení výsledků denního vyhodnocení SRUQ, OP a BS Výsledky denního vyhodnocení služeb SRUQ, OP a BS jsou poskytovateli díky rozdílné struktuře dat a logice vyhodnocení zobrazeny v odlišných pohledech. V pohledu VYHODNOCENÍ SRUQ,BS,OP PRO SUBJEKT jsou zobrazeny výsledky denního vyhodnocení pro jednotlivé výrobní jednotky v hodinovém rozlišení. V pohledu VYHODNOCENÍ SRUQ,BS,OP NEUZNANÉ POSKYTOVÁNÍ jsou zobrazeny výsledky denního vyhodnocení pro ty výrobní jednotky, pro které bylo identifikováno alespoň v jedné hodině neuznané poskytování služby. Založení reklamace na danou obchodní hodinu je poskytovateli umožněno z pohledu REKLAMACE VYHODNOCENÍ PPS. C.7.3. Zobrazení výsledků měsíčního vyhodnocení K zobrazení výsledků měsíčního vyhodnocení slouží pohledy PŘEHLED DENNÍCH FAKTURAČNÍCH PODKLADŮ, PŘEHLED MĚSÍČNÍCH FAKTURAČNÍCH PODKLADŮ A PŘEHLED PENALIZACÍ. V pohledu PŘEHLED DENNÍCH FAKTURAČNÍCH PODKLADŮ jsou k dispozici výsledky vyhodnocení za celé fakturační období v hodinové granularitě. Jedná se o souhrnné zobrazení výsledků denního vyhodnocení po uzavření všech reklamací. Pohled PŘEHLED MĚSÍČNÍCH FAKTURAČNÍCH PODKLADŮ zpřístupňuje poskytovateli souhrnné měsíční výsledky plnění jednotlivých kategorií PpS a výsledné finanční částky. V pohledu PŘEHLED PENALIZACÍ jsou zobrazeny případné penalizace vzniklé porušením dohody. C.7.4. Zobrazení výsledků měsíčního vyhodnocení SRUQ, OP a BS K zobrazení výsledků měsíčního vyhodnocení slouží pohledy VYHODNOCENÍ SRUQ A OP, VYHODNOCENÍ SRUQ A OP - PŘEHLED a VYHODNOCENÍ BS. V pohledu jsou k dispozici výsledky vyhodnocení za celé fakturační období v měsíční granularitě. Jedná se o souhrnné (sumární) zobrazení výsledků denního vyhodnocení po uzavření všech reklamací a výsledné finanční částky. ČEPS, a.s verze 7.00

32 C.7.5. Správa reklamací K zobrazení podaných reklamací slouží pohledy PŘEHLED VYHODNOCENÍ REKLAMACE - VÝROBNÍ JEDNOTKA, PŘEHLED REKLAMACÍ SUBJEKT A REKLAMACE VYHODNOCENÍ SRUQ A OP,V těchto pohledech jsou zobrazeny výsledky reklamačního řízení a stavy jednotlivých podaných reklamací.pro přehledové zobrazení stavu jednotlivých reklamací slouží pohledy SUMÁRNÍ PŘEHLED REKLAMACÍ. V tomto pohledu jsou zobrazeny sumární informace o celkovém počtu podaných reklamací a o počtech reklamací nacházejících se v jednotlivých obchodních stavech. C.8. Regulační energie Vyhodnocení regulační energie Vyhodnocení regulační energie probíhá na základě dat poslední platné přípravy provozu a dispečerského řízení provádí ČEPS. Výsledky vyhodnocení jsou předávány OTE jako podklad pro zúčtování odchylek. Vyhodnocení regulační energie vzniklé aktivací podpůrné služby sekundární regulace probíhá na jednotlivých výrobních jednotkách Poskytovatele, výsledná hodnota regulační energie je však následně vysaldována na speciálním bloku pro vyhodnocení RE vzniklé aktivací podpůrné služby sekundární regulace a tyto saldované hodnoty jsou předány OTE jako podklad pro zúčtovaní odchylek. Regulační energie vzniklá aktivací ostatních podpůrných služeb je vyhodnocována a vůči OTE vykazována na výrobní jednotce, na které byla podpůrná služba aktivována. V případě, kdy na výrobní jednotce dojde k souběžnému poskytování služby MZ15± a MZ5, je výsledná hodnota regulační energie vzniklé aktivací podpůrné služby MZ5 přesunuta na speciální blok pro vyhodnocení RE, vzniklé aktivací podpůrné služby MZ5 v souběhu se službou MZ15±. Tato hodnota je pak předána OTE jako podklad pro zúčtovaní odchylek. Regulační energie vzniklá aktivací podpůrné služby MZ15± je vyhodnocována a vůči OTE vykazována na výrobní jednotce, na které byla podpůrná služba aktivována. Poskytovatelé mají možnost výsledky denního vyhodnocení prohlížet a v případě nesouhlasu na vyhodnocení zadávat reklamace. Uznané reklamace jsou odeslány na OTE jako podklady pro opravné měsíční zúčtování odchylek. Hodnoty odesílané na OTE jako podklady pro opravné měsíční (případně čtvrtletní) zúčtování odchylek je možné zobrazit v pohledu VYHODNOCENÍ REGULAČNÍ ENERGIE OPRAVNÉ. Při výpočtu vyhodnocení RE se bere v úvahu vlastní spotřeba výrobních jednotek. Vlastní spotřeba se určuje na základě následujících vstupů: funkce pro výpočet vlastní spotřeby koeficientů pro výpočet vlastní spotřeby změny výkonu bloku v důsledku aktivace PpS Funkce pro výpočet vlastní spotřeby může být definována pro každý elektrárenský nebofb. Funkci definuje poskytovatel požadavkem odeslaným operátorům DaE. Změna funkce je možná společně s předáním podkladů pro měsíční PP. Požadavek je odesílán ve struktuře přílohy pravidel Žádost o změnu funkce pro výpočet vlastní spotřeby. Ve funkci je možné používat standardní matematické operátory a základní výpočetní funkce. Ve funkci je možné používat proměnnou, která označuje změnu výkonu bloku v důsledku aktivace PpS, a dále proměnné, které označují koeficienty pro výpočet vlastní spotřeby. Koeficienty vlastní spotřeby se zadávají pro jednotlivé obchodní hodiny jako součást DPP. Ve funkci pro výpočet vlastní spotřeby je možné využít nejvýše 5 koeficientů. C.8.1. Zobrazení výsledků vyhodnocení K zobrazení výsledků vyhodnocení slouží pohled VYHODNOCENÍ REGULAČNÍ ENERGIE.Pohled je možné použít proeb a FB, ale také pro speciální bloky vyhodnocení RE (používané např. pro vyhodnocení RE nakoupené na vyrovnávacím trhu). ČEPS, a.s verze 7.00

33 Přes pohled VYHODNOCENÍ - REKLAMACE je pak možné zadat reklamaci na zveřejněné výsledk vyhodnocení reulační energie z aktivace PpS. Zakládání popř. mazání reklamací na výsledky denního vyhodnocení RE je možné provádět od okamžiku zveřejnění výsledků až do 12:00 druhého pracovního dne ode dne zveřejnění výsledků vyhodnocení.o těchto reklamacích rozhodne operátor DaE nejpozději do šesti pracovních dnů od zveřejnění údajů. C.8.2. Správa reklamací vyhodnocení Zobrazení výsledků vyhodnocení zajišťuje pohled VYHODNOCENÍ RE REKLAMACE. Reklamace zadává poskytovatel na své výrobní jednotky. Jedna reklamace je vždy vázaná na jednu obchodní hodinu a výrobní jednotku. Předmětem reklamace je celkový uznaný objem RE, popř. uznaný objem RE vzniklý aktivací terciární regulace a/nebo cena. K zobrazení podaných reklamací a sledování stavu vyřízení reklamací slouží pohledy PŘEHLED VYHODNOCENÍ REKLAMACE a SUMÁRNÍ PŘEHLED REKLAMACÍ Í. C.9. Podpůrné služby Elektronické výběrové řízení Modul umožňuje realizovat výběrová řízení v rámci jednoho kalendářního roku. Každé výběrové řízení má vlastní parametry, které definují jak bude výběrové řízení probíhat. Tyto parametry jsou dostupné v pohledu ELEKTRONICKÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ, kde je kromě standardních parametrů k dispozici i vložený soubor s doplňujícími pokyny operátora DaE. Elektronické výběrové řízení je realizováno na spojitý interval dnů nebo na vybrané dny kalendářního roku (nespojitý interval dnů) a jejich přehled je přístupný v pohledu PŘEHLED DNÍ. Modul evř a jeho komponenty pracují s následujícími Kategoriemi PpS: PR, SR,, MZ5, MZ15+, MZ15-, MZ30, SV30. Systém automaticky nabídne možnost vypsání evř pouze na služby, které jsou pro daný rok platné v číselníku Kategorie PpS. V modulu evř se uplatňuje několik časových jednotek, na které je možno zadat poptávku či podat nabídku. Operátor DaE definuje povolené kombinace pro poptávku i nabídku zvlášť a jejich nastavení si lze prohlédnout v pohledech ELEKTRONICKÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ a KONTROLA OMEZENÍ ČASOVÝCH JEDNOTEK (INTERNÍ). Jednotky, se kterými lze v jednotlivých výběrových řízeních pracovat (všechna výběrová řízení jsou omezena jedním kalendářním rokem): Rok Měsíc Kalendářní týden Energetický týden Den Pásmo roku Pásmo měsíce Pásmo kalendářního týdne Pásmo energetického týdne Pásmo dne Operátor DaE má možnost zadat poptávku na povolené časové jednotky, ale smí vždy vypsat poptávku na jednu službu jen na jednu jednotku (Př. Poptávka na službu SR nesmí být vypsána na měsíc a zároveň energetický týden, smí být zadána pouze jednou. Je ale dovoleno podat poptávku na SR jako měsíční a PR jako pásmo kalendářního týdne.) Poptávaný výkon si lze prohlédnout v pohledu POPTÁVKY. Pro práci s nabídkami má poskytovatel k dispozici pohled NABÍDKY, prostřednictvím kterého se nabídky zakládají, editují, mažou a lze si zde i prohlédnout výsledek vyhodnocení výběrového řízení. Před vložením dat nabídky musí poskytovatel nejprve ČEPS, a.s verze 7.00

34 příslušnou nabídku založit, což učiní tlačítkem ZALOŽENÍ NABÍDKY. Při založení poskytovatel určuje časovou jednotku, tedy způsob v jaké struktuře budou posléze data zadána. Maximální počet nabídek pro dané evř určuje operátor DaE a Poskytovateli je k dispozici v pohledu ELEKTRONICKÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. Poskytovatel má možnost danou nabídku označit jako časově dělitelnou či nedělitelnou. Po zadání je nabídka validována a pokud vyhovuje validacím, jsou data zašifrována a uložena. Pokud nabídka neodpovídá validacím, je poskytovatel informován zprávou a nabídka není uložena. Zašifrovaná data jsou nepřístupná pro všechny uživatele systému (interní i externí), a nabídka je označena stavem PODÁNA A ZAKRYPTOVÁNA. Již jednou podanou nabídku lze přepsat vložením nových dat a poskytovatel má možnost nabídku smazat. Uloženou zašifrovanou nabídku nelze prohlížet až do doby jejího rozšifrování. Z akceptovaných nabídek se v modulu Kontrakty PpS zakládají denní kontrakty, které se automaticky potvrzují. Případný nesouhlas či jiné vyjádření k akceptovaným výkonům je nutné řešit s operátorem DaE před založením kontaktů z akceptovaných nabídek. Systém informuje o událostech evř: Vypsání výběrového řízení Ukončení zadávání nabídek do výběrového řízení Provedeno dešifrování Vyhlášení výsledků Vytvoření kontraktů Zrušení výběrového řízení Systém informuje o událostech nabídky: Nabídka akceptována Nabídka neakceptována Nabídka částečně akceptována ČEPS, a.s verze 7.00

35 C.9.1. Struktura nabídky Nabídka na výběrové řízení se skládá z následujících položek: Data Povinný/podle kat. PpS Granularita Popis Nabízení min výkon Nabízený max výkon Povinný ZOI, Kategorie PpS Výše nabízeného výkonu [MW] Cena za výkon Povinný ZOI, Kategorie PpS Cena za rezervaci výkonu [Kč/MW] Cena regulační energii [Kč/MW] Cena za regulační energii Podle kategorie PpS ZOI, Kategorie PpS Pouze pro kategorie PpS s Režimem zadávání cen za energii nastaveným na hodnotu Obchodně sjednávaná Pouze pro SV30 Určuje, zda je nabídka Časová dělitelnost Nepovinný Kategorie PpS vyhodnocena za všechny ZOI dané nabídky jako jeden celek, či zda se vyhodnocuje pro každý ZOI samostatně. Krok výkonu Nepovinný Kategorie PpS Nejmenší akceptovatelné množství výkonu při dělitelné nabídce Minimální doba poskytování Nepovinný Kategorie PpS Textová informace. Pouze pro SV 30. Maximální Textová informace. Pouze pro doba poskytování Nepovinný Kategorie PpS SV 30. Minimální Textová informace. Pouze pro doba mezi aktivacemi Nepovinný Kategorie PpS SV 30. Na zadané nabídky jsou aplikovány tyto validace: Jsou zadány všechny povinné údaje Kontrola výše ceny za výkon Kontrola výše ceny za najetí Není překročen limit maximálního počtu nabídek Není překročena maximální nedělitelná velikost nabídky Kontrola zadání dělitelných nabídek ČEPS, a.s verze 7.00

36 Kromě výše zmíněné časové dělitelnosti ještě modul rozlišuje výkonovou dělitelnost. Ta se explicitně nezadává, ale vyplývá z hodnot minimální a maximální výkon a krok výkonu. Pokud krok výkonu není zadán, tak se krok výkonu automaticky nastaví na hodnotu 1. ČEPS, a.s verze 7.00

37 D. Podrobnosti provozních postupů D.1. Certifikáty výrobních jednotek D.1.1. Struktura dat certifikátu V následující tabulce jsou uvedeny položky, které tvoří certifikát za vybranou výrobní jednotku, PpS a vybraný časový interval. Struktura dat je definována společně pro elektrárenské i fiktivní bloky. NÁZEV KRÁTKÝ NÁZEV JEDNOT KY POPIS Pn Pn [MW] Jmenovitý (nominální) výkon výrobní jednotky Pmin Pmin [MW] Minimální výkon výrobní jednotky Regulační RZPR [MW] Regulační záloha záloha PR primární regulace. Část regulačního rozsahu výrobní jednotky, která je na základě uzavřených Smluv rezervována pro poskytování Přetížení v oblasti maxima pro PR Podkročení v oblasti minima pro PR Regulační rozsah SR horní pásmo Pmax Regulační rozsah SR horní pásmo Pmin Regulační záloha SR horní pásmo příslušné PpS PR_pret [MW] Hodnota přetížení výrobní jednotky v oblasti maxima, se kterým může výrobní jednotka dočasně pracovat PR_pod [MW] Hodnota přetížení výrobní jednotky v oblasti minima, se kterým může výrobní jednotka dočasně pracovat RRSRH Pmax [MW] Horní výkonová mez regulačního rozsahu sekundární regulace výrobní jednotky pro horní pásmo RRSRH Pmin [MW] Dolní výkonová mez regulačního rozsahu sekundární regulace výrobní jednotky pro horní pásmo RZSRH [MW] Regulační záloha SR pro horní pásmo. Polovina rozdílu mezi regulačním rozsahem pro horní výkonovou mez a regulačním rozsahem pro dolní výkonovou mez.část regulačního rozsahu výrobní jednotky, která je na základě POZNÁMKA Pouze PpS PR Pouze PpSPR Pouze PpS PR Pouze PpS SR Pouze PpS SR Pouze PpS SR ČEPS, a.s verze 7.00

38 Čas realizace regulační zálohy SR horní pásmo Regulační rozsah SR střední pásmo Pmax Regulační rozsah SR střední pásmo Pmin Regulační záloha SR střední pásmo Čas realizace regulační zálohy SR střední pásmo Regulační rozsah SR dolní pásmo Pmax Regulační rozsah SR dolní pásmo Pmin Regulační záloha SR dolní pásmo uzavřených Smluv rezervována pro poskytování příslušné PpS. RZSRHt [min] Čas realizace regulační zálohy SR pro horní pásmo. Hodnota je vypočtena jako podíl hodnoty regulační zálohy a rychlosti změny RRSRST Pmax [MW] výkonu Horní výkonová mez regulačního rozsahu sekundární regulace výrobní jednotky pro střední pásmo. RRSRST Pmin [MW] Dolní výkonová mez regulačního rozsahu sekundární regulace výrobní jednotky pro střední pásmo. RZSRST [MW] Regulační záloha SR pro střední pásmo. Polovina rozdílu mezi regulačním rozsahem pro horní výkonovou mez a regulačním rozsahem pro dolní výkonovou mez. Část regulačního rozsahu výrobní jednotky, která je na základě uzavřených Smluv rezervována pro poskytování příslušné PpS. RZSRSTt [min] Čas realizace regulační zálohy SR pro střední pásmo. Hodnota je vypočtena jako podíl hodnoty regulační zálohy a rychlosti změny výkonu. RRSRD Pmax [MW] Horní výkonová mez regulačního rozsahu sekundární regulace výrobní jednotky pro dolní pásmo. RRSRD Pmin [MW] Dolní výkonová mez regulačního rozsahu sekundární regulace výrobní jednotky pro dolní pásmo. RZSRD [MW] Regulační záloha SR pro dolní pásmo. Polovina rozdílu mezi regulačním rozsahem Pouze PpS SR Pouze PpS SR Pouze PpS SR PouzePpS SR Pouze PpS SR Pouze PpS SR Pouze PpS SR Pouze PpS SR ČEPS, a.s verze 7.00

39 Čas realizace regulační zálohy SR dolní pásmo Rychlost změny výkonu výrobní jednotky pro SR Regulační rozsah SR- U/Q ve směru přebuzení Pn Regulační rozsah SR- U/Q ve směru přebuzení Pmin Regulační rozsah SR- U/Q ve směru podbuzení Pn Regulační rozsah SR- U/Q ve směru podbuzení Pmin Minimální výkon výrobní jednotky pro SR-U/Q Pmin Nominální výkon výrobní jednotky pro pro horní výkonovou mez a regulačním rozsahem pro dolní výkonovou mez. Část regulačního rozsahu výrobní jednotky, která je na základě uzavřených Smluv rezervována pro poskytování příslušné PpS. RZSRDt [min] Čas realizace regulační zálohy SR pro dolní pásmo. Hodnota je vypočtena jako podíl hodnoty regulační zálohy a rychlosti změny výkonu. SR_c [MW/min] Skutečná rychlost změny činného výkonu výrobní jednotky pro službu sekundární regulace. SRUQ QXN [MVAr] Regulační rozsah dané výrobní jednotky ve směru přebuzení. Je certifikován při jmenovitém výkonu výrobní jednotky Pn. SRUQ QXM [MVAr] Regulační rozsah dané výrobní jednotky ve směru přebuzení. Je certifikován při minimálním výkonu výrobní jednotky Pmin. SRUQ QMN [MVAr] Regulační rozsah dané výrobní jednotky ve směru podbuzení. Je certifikován při jmenovitém výkonu výrobní jednotky Pn. SRUQ QMM [MVAr] Regulační rozsah dané výrobní jednotky ve směru podbuzení. Je certifikován při minimálním výkonu výrobní jednotky Pmin. SRUQ Pmin [MW] Minimální výkon výrobní jednotky pro SRUQ Pmin SRUQ Pn [MW] Nominální výkon výrobní jednotky pro SRU Pouze PpS SR Pouze PpS SR Pouze služba SR- U/Q Pouze služba SR- U/Q Pouze služba SR/U-Q Pouze služba SR- U/Q Pouze služba SR- U/Q Pouze služba SR- U/Q ČEPS, a.s verze 7.00

40 SRUQ Pn Maximální výkon výrobní jednotky v OP Minimální výkon výrobní jednotky v OP Celková doba trvání BS Datum konce platnosti certifikátu výrobní jednotky Příloha - Certifikát Příloha - Rozšířená zpráva o měření Příloha - Zpráva o měření Regulační rozsah MZ5 Pmax Regulační rozsah MZ5 Pmin Regulační záloha MZ5 OP_Pmax [MW] Maximální činný výkon výrobní jednotky v OP OP_Pmin [MW] Minimální činný výkon výrobní jednotky v OP BSt [min] Celková doba trvání startu ze tmy (BS) od impulsu (BS) do poskytnutí napětí na úrovni vvn Datum konce platnosti certifikátu [-] Datum ukončení platnosti stávajícího certifikátu výrobní jednotky. Certifikát [-] Příloha typu certifikát uchovává originální certifikát výrobní jednotky v jeho elektronické podobě, typicky ve formátu.pdf Rozšířená zpráva [-] Příloha typu Rozšířená zpráva o měření uchovává originální zprávu o měření výrobní jednotky v její elektronické podobě, typicky ve formátu.pdf Zpráva [-] Příloha typu Zpráva o měření uchovává originální zprávu o měření výrobní jednotky v její elektronické podobě, typicky ve formátu.pdf MZ5_Pmax [MW] Horní výkonová mez regulačního rozsahu 5- ti minutové kladné zálohy výrobní jednotky. MZ5_Pmin [MW] Dolní výkonová mez regulačního rozsahu 5- ti minutové kladné zálohy výrobní jednotky RZMZ5 [MW] Rozdíl mezi regulačním rozsahem pro horní výkonovou mez a regulačním rozsahem pro dolní výkonovou mez. Část regulačního rozsahu Pouze PpS OP Pouze PpS OP Pouze PpS BS ČEPS, a.s verze 7.00

41 Čas realizace regulační zálohy MZ5 Rychlost změny výkonu výrobní jednotky pro MZ5 Regulační rozsah MZ15+ Pmax Regulační rozsah MZ15+ Pmin Regulační záloha MZ15+ Čas realizace regulační zálohy MZ15+ Rychlost změny výkonu výrobní jednotky pro MZ15+ Regulační rozsah MZ15- Pmax Regulační rozsah MZ15- Pmin výrobní jednotky, která je na základě uzavřených Smluv rezervována pro poskytování příslušné PpS. MZ5_t [min] Hodnota je vypočtena jako podíl hodnoty regulační zálohy a rychlosti změny výkonu. MZ5_c [MW/min] Skutečná rychlost změny činného výkonu výrobní jednotky pro službu minutová záloha 5-ti minutová kladná. MZ15+_Pmax [MW] Horní výkonová mez regulačního rozsahu 15-ti minutové kladné zálohy výrobní jednotky. MZ15+_Pmin [MW] Dolní výkonová mez regulačního rozsahu 15-ti minutové kladné zálohy výrobní jednotky. RZMZ15+ [MW] Rozdíl mezi regulačním rozsahem pro horní výkonovou mez a regulačním rozsahem pro dolní výkonovou mez. Část regulačního rozsahu výrobní jednotky, která je na základě uzavřených Smluv rezervována pro poskytování příslušné PpS. MZ15+_t [min] Hodnota je vypočtena jako podíl hodnoty regulační zálohy a rychlosti změny výkonu. MZ15+_c [MW/min] Skutečná rychlost změny činného výkonu výrobní jednotky pro službu minutová záloha 15-ti minutová kladná. MZ15-_Pmax [MW] Horní výkonová mez regulačního rozsahu 15-ti minutové záporné zálohy výrobní jednotky. MZ15-_Pmin [MW] Dolní výkonová mez regulačního rozsahu 15-ti minutové záporné ČEPS, a.s verze 7.00

42 Regulační záloha MZ15- Čas realizace regulační zálohy MZ15- Rychlost změny výkonu výrobní jednotky pro MZ15- Regulační záloha MZ30 Čas realizace regulační zálohy MZ30 Rychlost změny výkonu výrobní jednotky pro MZ30 zálohy výrobní jednotky. RZMZ15- [MW] Rozdíl mezi regulačním rozsahem pro horní výkonovou mez a regulačním rozsahem pro dolní výkonovou mez. Část regulačního rozsahu výrobní jednotky, která je na základě uzavřených Smluv rezervována pro poskytování příslušné PpS. MZ15-_t [min] Hodnota je vypočtena jako podíl hodnoty regulační zálohy a rychlosti změny výkonu. MZ15-_c [MW/min] Skutečná rychlost změny činného výkonu výrobní jednotky pro službu minutová záloha 15-ti minutová záporná. RZMZ30 [MW] Část regulačního rozsahu výrobní jednotky, která je na základě uzavřených Smluv rezervována pro poskytování příslušné PpS. MZ30_t [min] Hodnota je vypočtena jako podíl hodnoty regulační zálohy a rychlosti změny výkonu. MZ30_c [min] Skutečná rychlost změny činného výkonu výrobní jednotky pro službu minutová záloha 30-ti minutová. D.2. Podpůrné služby Kontrakty PpS D.2.1. Struktura dat kontraktu Struktura týdenních i denních kontraktů se z velké části shoduje. Hlavní rozdíl je v časové granularitě jednotlivých položek. Položky kontraktů jsou uvedené a popsané v následujících tabulkách. Položky definované pro celý kontrakt Následující položky kontraktů jsou definované pro celý kontrakt jedinou hodnotou. NÁZEV KRÁTKÝ NÁZEV JEDNO TKY POPIS POZNÁMKA ČEPS, a.s verze 7.00

43 Cena [MVAr x hod] Cena [blok x hod] Cena [zdroj x rok] Cena [MVAr x hod] Cena [blok x hod] Cena [zdroj x rok] [Kč] [Kč] [Kč] Tarif za regulační rozsah jal.výkonu výrobní jednotky Sjednaná platba za poskytování služby Ostrovní provoz na definované výrobní jednotce Sjednaná platba za poskytování služby Start ze tmy na definovaném zdroji Pn Pn [MW] Nominální výkon výrobní jednotky pro SRUQ Pn Pmin Pmin [MW] Minimální výkon výrobní jednotky pro SRUQ Pmin QXN sjednaná QXN sjednaná [MVAr] Certifikovaný regulační rozsah dané výrobní jednotky ve směru přebuzení platný v okamžiku založení kontraktu. Je certifikován při jmenovitém výkonu výrobní jednotky Pn QXN QXN [MVAr] Certifikovaný regulační rozsah dané výrobní jednotky ve směru přebuzení. Je certifikován při jmenovitém výkonu výrobní jednotky Pn. Hodnota může být odlišná od původně sjednané na základě přijaté žádosti o změnu regulačního rozsahu, popř. díky recertifikaci výrobní jednotky v průběhu platnosti kontraktu. QXM sjednaná QXM sjednaná [MVAr] Certifikovaný regulační rozsah dané výrobní jednotky ve směru přebuzení platný v okamžiku založení kontraktu. Je certifikován při minimálním výkonu výrobní jednotky Pmin. QXM QXM [MVAr] Certifikovaný regulační rozsah dané výrobní jednotky ve směru přebuzení. Je certifikován při minimálním výkonu výrobní jednotky Pmin. Pouze pro SR- U/Q Pouze pro OP Pouze pro BS Pouze pro SR- U/Q Pouze pro SR- U/Q Pouze pro SR- U/Q Pouze pro SR- U/Q Pouze pro SR- U/Q Pouze pro SR- U/Q ČEPS, a.s verze 7.00

44 QMN sjednaná Hodnota může být odlišná od původně sjednané na základě přijaté žádosti o změnu regulačního rozsahu, popř. díky recertifikaci výrobní jednotky v průběhu platnosti kontraktu. QMN sjednaná [MVAr] Certifikovaný regulační rozsah dané výrobní jednotky ve směru podbuzení platný v okamžiku založení kontraktu. Je certifikován při jmenovitém výkonu výrobní jednotky Pn QMN QMN [MVAr] Certifikovaný regulační rozsah dané výrobní jednotky ve směru podbuzení. Je certifikován při jmenovitém výkonu výrobní jednotky Pn. Hodnota může být odlišná od původně sjednané na základě přijaté žádosti o změnu regulačního rozsahu, popř. díky recertifikaci výrobní jednotky v průběhu platnosti kontraktu QMM sjednaná QMM sjednaná [MVAr] Certifikovaný regulační rozsah dané výrobní jednotky ve směru podbuzení platný v okamžiku založení kontraktu. Je certifikován při minimálním výkonu výrobní jednotky Pmin QMM QMM [MVAr] Certifikovaný regulační rozsah dané výrobní jednotky ve směru podbuzení. Je certifikován při minimálním výkonu výrobní jednotky Pmin. Hodnota může být odlišná od původně sjednané na základě přijaté žádosti o změnu regulačního rozsahu, popř. díky recertifikaci výrobní jednotky v průběhu platnosti kontraktu Pouze pro SR- U/Q Pouze pro SR- U/Q Pouze pro SR- U/Q Pouze pro SR- U/Q ČEPS, a.s verze 7.00

45 Důvod nesouhlasu Identifikátor výběrového řízení Způsob vzniku Důvod nesouhlasu Výběrové řízení [text] [text] Důvod nesouhlasu subjektu s potvrzovaným kontraktem. Identifikátor výběrového řízení, na jehož základě byl kontrakt založen. Uvádí se pro kontrakty vzniklé na základě elektronického výběrového řízení, papírového výběrového řízení nebo přímé dohody se subjektem. Způsob vzniku [text] Typ způsobu vzniku kontraktu ( DT PpS, Převod plnění, VŘ, Ostatní). Položky definované pro časovou jednotku kontraktu Časovou jednotkou denních kontraktů je obchodní hodina, zatímco časovou jednotkou týdenních kontraktů je pásmo energetického týdne. Následující položky kontraktů mají hodnotu nastavenou pro každou časovou jednotku nezávisle. NÁZEV Sjednaný výkon Cena za výkon KRÁTKÝ NÁZEV Sjednaný výkon Cena za výkon JEDNOTKY POPIS POZNÁMKA [MW] [Kč/MWh] Sjednaný výkon regulační rezervy snížený o všechna potvrzená neplnění. Cena za výkon v Kč/MWh. Pouze PpS, pro které se eviduje cena za výkon Původní sjednaný výkon Cena za zápornou regulační energii Původní sjednaný výkon [MW] Sjednaný výkon zadávaný při založení kontraktu. V případě, že dojde k úpravě hodnot sjednaného výkonu (např. z důvodu neplnění), zůstává v této položce uložena původní, nekorigovaná hodnota sjednaného výkonu. Pro kontrakty evidované v týdenní struktuře se hodnota přebírá z týdenního kontraktu. Pro kontrakt evidovaný v denní struktuře se hodnota vkládá. CE - [Kč] Cena za 1MWh, která bude vyplacena poskytovateli PpS, pokud bude služba Pouze pro služby SV30 a MSV ČEPS, a.s verze 7.00

46 Výkon nabízený v evř Technická náhrada Minimální doba poskytování Maximální doba poskytování Minimální doba mezi aktivacemi Jiné položky Výkon nabízený v evř [MW] aktivována Výkon nabízený v evř Pouze pro kontrakty z evř nebo kontrakty založené manuálně Pouze pro Technickou náhradu TN [MW] Rezervace výkonu dané katergorie PpS, kterou plní Náhradní poskytovatel za Poskytovatele jiného. [text] [text] [text] Textová informace. Textová informace. Textová informace. Pouze pro službu SV 30. Pouze pro službu SV 30. Pouze pro službu SV 30. Následující položky mají hodnotu vázanou k jinému období než je celé období kontraktu a než je jeho časová jednotka. Období platnosti hodnoty je uvedeno ve sloupci Poznámka. NÁZEV KRÁTKÝ JEDNOTKY POPIS POZNÁMKA NÁZEV Priorita Priorita [-] Interní parametr určující pořadí pro vyhodnocení PpS. Položka je pro denní kontrakty vázána na den, pro týdenní kontrakty je vázána na energetický týden. Celkový sjednaný výkon PpS za subjekt SUM P [MW] Suma sjednaného výkonu pro danou podpůrnou službu za subjekt a hodinu. D.2.2. Struktura dat neplnění Oznámením neplnění se rozumí množina hodnot, jejichž rozsah vyplývá z následující tabulky, a které mají vazbu na jednoho poskytovatele, jednu kategorii PpS a jeden den. NÁZEV Celkový v kontraktech sjednaný výkon Celkový v kontraktech sjednaný KRÁTKÝ NÁZEV Sjednaný výkon Sjednaný výkon s TN JEDNOTKY POPIS POZNÁMKA [MW] [MW] Celkové množství v kontraktech sjednaného výkonu pro danou hodinu a kategorii PpS. Celkové množství v kontraktech sjednaného Pro podpůrné služby umožňující podání neplnění. Pro podpůrné služby umožňující podání neplnění. ČEPS, a.s verze 7.00

47 výkon včetně Technické náhrady Výše zadaných neplnění Výše zadávaného neplnění Výše zadávaného neplnění korigovaná o Technickou náhradu Nová výše celkového v kontraktech sjednaného výkonu Služba pro náhradní plnění Výkon pro náhradní plnění Důvod neplnění Dokup z neplnění s vícenáklady Dokup z neplnění s vícenáklady korigovaný o Technickou náhradu Výše zadaných neplnění [MW] výkonu pro danou hodinu a kategorii PpS včetně výkonu evidovaného v Technické náhradě. Suma výkonu neplnění za všechna předešlá podaná neplnění (již potvrzená i nepotvrzená). Neplnění [MW] Oznamovaná výše neplněného výkonu. Neplnění bez TN Snížený sjednaný výkon Služba pro náhradní plnění [MW] [MW] Oznamovaná výše neplněného výkonu zkrácená o výši případné TN. Tato očištěná hodnota vstupuje do výpočtu vícenákladů. Nová výše plnění (rozdíl mezi původním sjednaným výkonem a právě zadaným neplněním). [-] Kategorie PpS, přes kterou je realizován výkon pro náhradní plnění. Výkon [MW] Výše výkonu nabízená v rámci náhradního plnění. Důvod [text] Textové pole, do kterého je oznamovateli umožněno vložit zdůvodnění neplnění. Dokup s vícenáklady Dokup s vícenáklady bez TN [MW] [MW] Stanovená výše dokupu na DT PpS pro kategorii PpS, tento dokup je následně zúčtován jako vícenáklady. Stanovená výše dokupu na DT PpS pro kategorii PpS,V případě, že je Dokup s vícenáklady vyšší než Výše Pro podpůrné služby umožňující podání neplnění. Pro podpůrné služby umožňující podání neplnění. Pro podpůrné služby umožňující podání neplnění. Pro podpůrné služby umožňující podání neplnění. Pro podpůrné služby obchodovatelné na Denním trhu PpS Pro podpůrné služby obchodovatelné na Denním trhu PpS ČEPS, a.s verze 7.00

48 Výkon pokrytý náhradním plněním Komentář k vyřízení neplnění Způsob vzniku neplnění Výkon pokrytý náhradním plněním Komentář k vyřízení neplnění zadávaného neplnění korigovaná o technickou náhradu, je jeho hodnota snížena na úroveň korigovaného neplnění. Tento dokup je následně zúčtován jako vícenáklady. [MW] Výše z neplněného výkonu, která je pokryta akceptovaným náhradním plněním. [-] Textové pole, do kterého je operátorem vkládán komentář k oznámení neplnění. Vznik [-] V případě, že je neplnění vytvořeno poskytovatelem, je vyplněna hodnota Manuálně. V případě, že bylo neplnění vytvořeno systémem automaticky v rámci neplnění podaného na technickou náhradu, je vyplněna hodnota Technická náhrada ČEPS, a.s verze 7.00

49 D.2.3. Validace prováděné při vložení / úpravě neplnění NÁZEV Kontrola zadané výše neplnění Kontrola zadání neplnění pro jednu kategorii PpS KRÁTKÝ NÁZEV Kontrola zadané výše neplnění Kontrola zadání neplnění pro jednu kategorii PpS POPIS Výše výkonu zadaného v neplnění musí být rovna celkovému sjednanému výkonu, popř. musí být nižší nebo rovna celkovému sjednanému výkonu subjektu sníženému o kodexové minimum. Neplnění je možné zadat pouze pro jednu kategorii PpS POZNÁMKA Pro podpůrné služby obchodovatelné na DT PpS D.2.4. Struktura dat žádosti o povolení Technické náhrady Převodem plnění se rozumí množina hodnot, jejichž rozsah vyplývá z následující tabulky, a které mají vazbu na jednoho poskytovatele a na jednu kategorii PpS. NÁZEV Převáděný výkon Přijímaný výkon Zbývající sjednaný výkon Důvod technické náhradyí KRÁTKÝ NÁZEV JEDNOTKY POPIS POZNÁMKA - [MW] Výkon vyplněný původním poskytovatelem v rámci podání převodu plnění - [MW] Výkon vyplněný náhradním poskytovatelem v rámci akceptace převáděného výkonu. Zbývající [MW] Zbývající sjednaný výkon výkon původního poskytovatele po podání převodu plnění. Důvod [text] Textové pole, do kterého je oznamovateli umožněno vložit zdůvodnění technické náhrady D.2.5. Validace prováděné při vložení žádosti o povolení Technické náhrady V rámci převodu plnění jsou definovány dvě sady kontrol. První sada probíhá ihned při vložení dat Poskytovatelem, druhá sada pak probíhá po předání převodu operátorovi ČEPS, a.s verze 7.00

50 ČEPS. O výsledku první sady validací je Poskytovatel informován ihned při uložení dat pohledu. Výsledky druhé sady validací jsou předány Poskytovateli i Náhradnímu poskytovateli prostřednictvím systémové zprávy. NÁZEV Kontrola zbývajícího sjednaného výkonu Kontrola shody převáděného a přijímaného výkonu Kontrola časového rozsahu Kontrola vyplnění pásma dne Kontrola certifikátu příjemce KRÁTKÝ POPIS NÁZEV - Výše výkonu zadaného v převodu plnění musí být rovna celkovému sjednanému výkonu, popř. musí být nižší nebo rovna celkovému sjednanému výkonu subjektu sníženému o kodexové minimum. - Výkon přijímaný Náhradním poskytovatelem musí být shodný, jako výkon převáděný původním poskytovatelem. - Převod plnění musí být podán v minimálním rozsahu jednoho dne. - Převáděný výkon musí být zadán alespoň pro jedno celé pásmo dne. - Příjemce technické náhrady musí mít certifikát VJ pro převáděnou podpůrnou službu v okamžiku zadávání technické náhrady. POZNÁMKA Validace probíhá ihned po vložení dat do pohledu Validace probíhá ex-post po předání převodu plnění operátorovi ČEPS Validace probíhá ex-post po předání převodu plnění operátorovi ČEPS Validace probíhá ihned po vložení dat do pohledu Validace probíhá ihned po vložení dat do pohledu D.2.6. Struktura dat změny regulačního rozsahu Změnou regulačního rozsahu se rozumí množina hodnot, jejichž rozsah vyplývá z následující tabulky, a které mají vazbu na jednoho poskytovatele, službu SRUQ a množinu výrobních jednotek definovaných uzavřenou smlouvou. NÁZEV QXN opravná QXM opravná QMN opravná KRÁTKÝ NÁZEV JEDNO TKY POPIS QXN opravná [MVAr] Opravný regulační rozsah ve směru přebuzení při nominálním výkonu výrobní jednotky QXM opravná [MVAr] Opravný regulační rozsah ve směru přebuzení při minimálním výkonu výrobní jednotky QMN opravná [MVAr] Opravný regulační rozsah ve směru podbuzení při POZNÁMKA Pouze pro SR- U/Q Pouze pro SR- U/Q Pouze pro SR- U/Q ČEPS, a.s verze 7.00

51 QMM opravná nominálním výkonu výrobní jednotky QMM opravná [MVAr] Opravný regulační rozsah ve směru podbuzení při minimálním výkonu výrobní jednotky Pouze pro SR- U/Q D.2.7. Validace prováděné při vložení / úpravě změny regulačního rozsahu Při zadání změny regulačního rozsahu se provádí dva druhy validací. První množinou validací jsou technické validace zadávaných hodnot, které jsou provedeny ihned při vložení dat. NÁZEV Kontrola hodnoty QXN oproti certifikátu Kontrola hodnoty QXM oproti certifikátu Kontrola hodnoty QMN oproti certifikátu Kontrola hodnoty QMM oproti certifikátu KRÁTKÝ NÁZEV Kontrola hodnoty QXN oproti certifikátu Kontrola hodnoty QXM oproti certifikátu Kontrola hodnoty QMN oproti certifikátu Kontrola hodnoty QMM oproti certifikátu POPIS Zadaná hodnota musí být menší nebo rovna hodnotě evidované v platném certifikátu a nesmí být nevyplněna Zadaná hodnota musí být menší nebo rovna hodnotě evidované v platném certifikátu a nesmí být nevyplněna Zadaná hodnota musí být menší nebo rovna hodnotě evidované v platném certifikátu a nesmí být nevyplněna Zadaná hodnota musí být menší nebo rovna hodnotě evidované v platném certifikátu a nesmí být nevyplněna POZNÁMKA Pouze pro SR- U/Q Pouze pro SR- U/Q Pouze pro SR- U/Q Pouze pro SR- U/Q Po předání žádosti operátorovi k vyřízení je provedena druhá množinou validací obchodní validace. Jedná se především o kontroly vůči kontraktům a kontroly na dodržení minimálního požadovaného časového rozsahu vkládaných a sjednaných hodnot. NÁZEV Kontrola intervalu hodnoty QXN Kontrola intervalu hodnoty QXM Kontrola intervalu hodnoty KRÁTKÝ NÁZEV Kontrola intervalu hodnoty QXN Kontrola intervalu hodnoty QXM Kontrola intervalu hodnoty POPIS Interval hodnot QXN zadaných v podané žádosti o změnu regulačního rozsahu by měl mít souvislou neměnnou hodnotu minimálně sedm dní. Vaše žádost o změnu regulačního rozsahu tak může být odmítnuta. Interval hodnot QXM zadaných v podané žádosti o změnu regulačního rozsahu by měl mít souvislou neměnnou hodnotu minimálně sedm dní. Vaše žádost o změnu regulačního rozsahu tak může být odmítnuta Interval hodnot QMN zadaných v podané žádosti o změnu regulačního rozsahu by měl mít POZNÁMKA Pouze pro SR- U/Q Pouze pro SR- U/Q Pouze pro SR- U/Q ČEPS, a.s verze 7.00

52 QMN QMN souvislou neměnnou hodnotu minimálně sedm dní. Vaše žádost o změnu regulačního rozsahu tak může být odmítnuta. Kontrola intervalu hodnoty QMM Kontrola počátku intervalu hodnoty QXN Kontrola počátku intervalu hodnoty QXM Kontrola počátku intervalu hodnoty QMN Kontrola počátku intervalu hodnoty QMM Kontrola intervalu hodnoty QMM Kontrola počátku intervalu hodnoty QXN Kontrola počátku intervalu hodnoty QXM Kontrola počátku intervalu hodnoty QMN Kontrola počátku intervalu hodnoty QMM Interval hodnot QMM zadaných v podané žádosti o změnu regulačního rozsahu by měl mít souvislou neměnnou hodnotu minimálně sedm dní. Vaše žádost o změnu regulačního rozsahu tak může být odmítnuta. Interval hodnot QXN platných před první hodinou podávané žádosti o změnu by měl mít souvislou neměnnou hodnotu minimálně sedm dní. Vaše žádost o změnu regulačního rozsahu tak může být odmítnuta. Interval hodnot QXM platných před první hodinou podávané žádosti o změnu by měl mít souvislou neměnnou hodnotu minimálně sedm dní. Vaše žádost o změnu regulačního rozsahu tak může být odmítnuta Interval hodnot QMN platných před první hodinou podávané žádosti o změnu by měl mít souvislou neměnnou hodnotu minimálně sedm dní. Vaše žádost o změnu regulačního rozsahu tak může být odmítnuta. Interval hodnot QMM platných před první hodinou podávané žádosti o změnu by měl mít souvislou neměnnou hodnotu minimálně sedm dní. Vaše žádost o změnu regulačního rozsahu tak může být odmítnuta Pouze pro SR- U/Q Pouze pro SR- U/Q Pouze pro SR- U/Q Pouze pro SR- U/Q Pouze pro SR- U/Q Kontrola intervalu vkládané hodnoty regulačního rozsahu je realizována následujícím způsobem : Pokud zadaná hodnota Qxx opravná je odlišná od v kontraktu evidované hodnoty Qxx a zároveň zadaná hodnota Qxx opravná je odlišná od hodnoty Qxx opravná v následující hodině // tedy jedná se o poslední hodinu, v rámci které je požadována změna rozsahu nebo Pokud zadaná hodnota Qxx opravná je odlišná od v kontraktu evidované hodnoty Qxx a zároveň je daná hodina poslední hodinou zadané žádosti // tedy jedná se o poslední hodinu, v rámci které je požadována změna rozsahu a je to zároveň poslední hodina založené a podané žádosti. Je provedena kontrola, zda je Interval hodnoty Qxx nově dopočtený v žádosti větší než konfigurační parametr Interval změny regulačního rozsahu// je provedena kontrola, že nová hodnota regulačního rozsahu je zadána pro minimální požadovaný interval. Kontrola počátku intervalu je realizována následujícím způsobem : Pokud se jedná o první hodinu podávané žádosti o změnu regulačního rozsahu a platí, že zadaná hodnota Qxx opravná je odlišná od v kontraktu evidované hodnoty Qxx nebo // již v první hodině založené žádosti je požadována změna regulačního rozsahu. ČEPS, a.s verze 7.00

53 Zadaná hodnota Qxx opravná je odlišná od v kontraktu evidované hodnoty Qxx a zároveň zadaná hodnota Qxx opravná je odlišná od hodnoty Qxx opravná v předchozí hodině a Číslo transakce Qxx je rovno jedné // požadovaná změna regulačního rozsahu není v první hodině, jedná se ale o první požadovanou změnu v rámci žádosti. Je provedena kontrola, zda je Interval hodnoty Qxx evidovaný v kontraktu větší než konfigurační parametr Interval změny regulačního rozsahu// je provedena kontrola, že předchozí evidovaná hodnota regulačního rozsahu platila do počátku požadované změny minimálně požadovaný čas. Pokud zadaná hodnota Qxx opravná je odlišná od v kontraktu evidované hodnoty Qxx a zároveň zadaná hodnota Qxx opravná je odlišná od hodnoty Qxx opravná v předchozí hodině a Číslo transakce Qxx je větší než jedna // požadovaná změna není první v rámci podané žádosti. Je provedena kontrola, zda je Interval hodnoty Qxx nově dopočtený v žádosti větší než konfigurační parametr Interval změny regulačního rozsahu// je provedena kontrola, že předchozí zadaná hodnota regulačního rozsahu platí do počátku požadované změny minimální požadovaný čas. D.2.8. Postup založení kontraktu Tento postup popisuje algoritmus založení DK (týdenní, denní manuální/automatické akceptací nabídky do evř). Nejdříve je v systému DaE založen kontrakt, který vzniká jako první (tzn. akceptací nabídky s nejnižší nabízenou cenou) a tomuto DK je přiřazena nejvyšší priorita (čím vyšší číslo, tím nižší priorita), podle stejného principu jsou zakládány kontrakty další, kterým je přiřazována nižší priorita. Podle této priority pak poté postupuje algoritmus popsaný v části D D.2.9. Postup založení Technické náhrady Tento postup popisuje algoritmus založení Technické náhrady po schválení převodu plnění. Nejdřív je založena Technická náhrada pro poskytovatele podávajícího převod plnění (dále jen Převodce), následně je založena Technické náhrada pro Náhradního poskytovatele akceptujícího výkon převáděný v rámci převodu plnění (dále jen Příjemce). Pro každou kombinaci Převodce, Kategorie PpS, Číslo převodu je provedeno následující: 1) Pokud pro danou kategorii PpS a Technickou náhradu existuje instance a v převáděném období není vyplněna hodnota časové řady Technická náhrada, je tato vyplněna hodnotou evidovanou v Převáděném výkonu hodnota ale nabývá záporného znaménka 2) Pokud pro danou kategorii PpS a Technickou náhradu neexistuje instance, popř. v převáděném období je již vyplněna hodnota časové řady Technická náhrada, je založena nová Technická náhrada a do časové řady Technická náhrada je vyplněna hodnota evidovaná v Převáděném výkonu hodnota ale nabývá záporného znaménka Pro každou kombinaci Příjemce, Kategorie PpS, Číslo převodu je provedeno následující: 1) Pokud pro danou kategorii PpS a Technickou náhradu existuje instance a v převáděném období není vyplněna hodnota časové řady Technická náhrada, je tato vyplněna hodnotou evidovanou v Přijímaném výkonu 2) Pokud pro danou kategorii PpS a Technickou náhradu neexistuje instance, popř. v převáděném období je již vyplněna hodnota časové řady Technická náhrada, je založena nová Technická náhrada a do časové řady Technická náhrada je vyplněna hodnota evidovaná v Přijímaném výkonu. D Algoritmus snížení kontraktu z neplnění Algoritmus provádí snížení výkonu sjednaného v kontraktech o výkon zadaný v neplnění. Neplnění není vázáno k žádnému kontraktu. Algoritmus tedy postupně podle priority (od ČEPS, a.s verze 7.00

54 nejnižší po nejvyšší) prochází jednotlivé kontrakty poskytovatele a mezi tyto kontrakty rozděluje množství výkonu zadaného v neplnění. Pro každou kombinaci hodiny, kategorie PpS a kontraktu je provedeno následující: a) Denní kontrakty jsou seřazeny sestupně podle priority (první kontrakt je ten s nejvyšší prioritou čím vyšší číslo, tím nižší priorita). b) Postupně jsou naplňovány jednotlivé kontrakty (od nejnižší priority k prioritě nejvyšší) Výší zadávaného neplnění: i) ZBYTEK (zbývající výše zadávaného neplnění) = Výše zadávaného neplnění ii) Pro každou kombinaci hodiny, kategorie PpS a kontraktu je proveden výpočet: (1) Neplněný výkon kontraktu = min (ZBYTEK; Sjednaný výkon z daného kontraktu) (2) ZBYTEK = ZBYTEK - Neplněný výkon kontraktu iii) Jestliže ZBYTEK = 0, pak je cyklus ukončen D Algoritmus založení Neplnění z technické náhrady Tento postup popisuje algoritmus automatického založení Neplnění z technické náhrady. V případě, že poskytovatel, který je příjemcem Technické náhrady, podá Neplnění na výkon větší než je jeho celkový sjednaný výkon (tedy platí, že neplnění je podáno i na výkon, který má plnit v rámci Technické náhrady) bude automaticky založeno i Neplnění pro poskytovatele, který danou Technickou náhradu převáděl. Tato operace zajišťuje korektní výpočet vícenákladů z neplnění v případě neplnění Technické náhrady. 1) Pokud je Výše zadávaného neplnění větší než Sjednaný výkon (Celkové množství v kontraktech sjednaného výkonu pro danou hodinu a kategorii PpS bez výkonu evidovaného v Technické náhradě) a subjekt má přijatou Technickou náhradu, pak: a) Je vypočten Výkon z technických náhrad jako rozdíl Výše zadávaného neplnění a Sjednaného výkonu b) Jsou nalezeny převody plnění, pro které poskytovatel přijal plnění Technické náhrady v roli Náhradního poskytovatele. c) Nalezené převody plnění Technické náhrady jsou seřazeny podle časové známky od nejnovějšího k nejstaršímu d) Postupně jsou nalezené Převody plnění plněny Výkonem z technických náhrad: i) ZBYTEK (Zbývající výkon Technické náhrady) = Výkon z technických náhrad ii) Výkon pro neplnění z Technické náhrady = MIN(Převáděný výkon; ZBYTEK) iii) Pro subjekt, který je obsazen v roli převádějícího subjektu daného převodu plnění je: (1) Založeno Neplnění s příznakem vzniku Technická náhrada (2) Je vyplněna Výše zadávaného neplnění hodnotou Výkonu pro neplnění z Technické náhrady (3) Po potvrzení Neplnění sjednané kontrakty nejsou o hodnotu neplnění kráceny iv) Jestliže ZBYTEK = 0, pak je cyklus ukončen : D.3. Podpůrné služby Denní trh PpS D.3.1. Struktura dat nabídky Nabídkou na DT PpS se rozumí množina hodnot, jejichž rozsah vyplývá z následující tabulky, a které mají vazbu na jednoho poskytovatele, jednu kategorii PpS a jeden den. NÁZEV KRÁTKÝ JEDNOTKY POPIS POZNÁMKA NÁZEV Zveřejněna poptávka Pop ZV [MW] Poptávka na DT PpS, která byla zveřejněna. Maximální P_nab-max [MW] Maximální povolená ČEPS, a.s verze 7.00

55 povolená výše nabídky Limitní cena za výkon pro subjekty Obvyklá cena za výkon Nabízený výkon Cena za výkon výše nabídky vychází z poptávky a z konfigurace dané PpS. C_P-lim [Kč/MWh] Maximální akceptovatelná cena za rezervaci výkonu, pro kterou je nabídka ještě vyhodnocena. C_P-obv [Kč/MWh] Obvyklá cena za výkon. Určuje cenu, za kterou je v dané kategorii obvykle nakoupen poptávaný výkon. P_nab [MW] Hodnota poskytovatelem nabízeného výkonu. C_P [Kč/MWh] Jednotková cena za výkon. Dělitelnost nabídky Děl_nab [ano/ne] Příznak (atribut) dělitelnosti dané nabídky. Nabízený výkon může být v rámci vyhodnocení akceptován pouze částečně. Přesun nabídky Cena převáděného výkonu + Cena převáděného výkonu Přesun nabídky Cena převáděného výkonu + Cena převáděného výkonu [ano/ne] [Kč/MWh] [Kč/MWh] Možnost přesunu výkonu nabídky do služby MZ15+ a/nebo MZ15- v případě neakceptování nabídky ve službě SR. Podmínkou je uvedení ceny za výkon pro službu MZ15+ a/nebo MZ15-. Jednotková cena za výkon dané nabídky pro převáděný výkon. Jednotková cena za výkon dané nabídky pro převáděný výkon. Pouze pro SR Pouze pro SR Pouze pro SR D.3.2. Validace prováděné při vložení / úpravě nabídky NÁZEV POPIS POZNÁMKA Kontrola hodnoty nabízeného výkonu Nabízený výkon musí být menší nebo rovný maximální povolené výši nabídky. Maximální povolená výše nabídky je vypočtena z poptávaného výkonu Pouze pro hodiny, kde je výkon vyplněn. Kontrola povinného vyplnění ceny převáděného výkonu Je-li zvolena možnost přesunu nabídky ze SR do MZ15, musí být zadána buď Cena převáděného výkonu + nebo Cena Pouze pro službu SR a pouze pro hodiny, kde byl ČEPS, a.s verze 7.00

56 v případě možnosti přesunu nabídky ze SR Kontrola povolení přesunu nabídky SR v případě vyplněné ceny převáděného výkonu +/- Kontrola povinného vyplnění ceny za výkon Kontrola počtu nabídek subjektu převáděného výkonu -. Přesun nabídky ze SR do MZ15+/MZ15- pro danou hodinu musí být povolen v případě vyplnění Cena převáděného výkonu + a/nebo - za účelem přesunu nabídky ze SR do do MZ15+ a/nebo MZ15-. Cena za výkon musí být zadána. Nabídku nelze podat, je-li již podán maximální možný počet nabídek. povolen přesun. Pouze pro hodiny, kde je vyplněna cena převáděného výkonu +/- Při vkládání nabídky není prováděna validace na existenci certifikátu VJ na nabízenou Kategorii PpS. Je plně v zodpovědnosti poskytovatele, jak bude plnit kontrakt uzavřený na základě akceptovaných nabídek na DT PpS. Úvod D.3.3. Algoritmus vyhodnocení Denního trhu Algoritmus popisuje vyhodnocení nabídek na DT PpS pro kategorie PpS, které jsou na DT PpS obchodovatelné (PR, SR, MZ15+, MZ15-,). Vstupem algoritmu jsou nabídky jednotlivých poskytovatelů, podané na základě zveřejněné poptávky, a konfigurovatelné parametry algoritmu. Výstupem algoritmu je seznam akceptovaných, částečně akceptovaných a neakceptovaných nabídek.protože každá podaná nabídka je definována pro časové období celého obchodního dne, ale vyhodnocení je prováděno po jednotlivých obchodních hodinách, používá se dále v této kapitole výraz hodinová nabídka pro označení podmnožiny dat nabídky s vazbou na danou hodinu. Popis vyhodnocení Vyhodnocení probíhá zvlášť pro každou kategorii PpS v předem definovaném pořadí. Vyhodnocení nabídek SR probíhá před vyhodnocením nabídek MZ15+ a MZ15- (kvůli převodu nabídek ze SR do MZ15+ a/nebo MZ15-). Pro jednotlivé kategorie PpS pak vyhodnocení probíhá zvlášť pro každou obchodní hodinu. Pro každou obchodní hodinu jsou provedeny následující kroky: Je proveden výpočet: minimálního poptávaného výkonu (Minimální poptávaný výkon se vypočítává z poptávky a z parametrů modulu.) maximálního poptávaného výkonu (Maximální poptávaný výkon se vypočítává z poptávky a z parametrů modulu.) Před zahájením vyhodnocení jsou vyřazeny všechny hodinové nabídky, které nesplnily podmínku limitní ceny za výkon. Hodinové nabídky jsou seřazeny vzestupně podle kriteriální ceny pro každou kategorii PpS jednotlivě. V případě, že nelze o pořadí rozhodnout na základě kriteriální ceny, rozhoduje čas přijetí nabídky. Přednost mají dříve přijaté nabídky. Kriteriální ceny pro jednotlivé kategorie PpS je vypočtena následovně: - C kr = k P * c P ČEPS, a.s verze 7.00

57 C kr c P k P kriteriální cena cena za výkon váhový koeficient ceny za výkon Pokud je váhový koeficient ceny za výkon nastaven v číselníku kategorie PpS na hodnotu 1 a váhový koeficient ceny za energii na hodnotu 0, nezobrazí se tyto hodnoty v pohledech DT PPS. Hodinové nabídky jsou postupně zpracovávány, a to podle následujících pravidel: 1) Pokud součet celkového akceptovaného výkonu a nabízeného výkonu nepřekročí poptávaný výkon, je hodinová nabídka akceptována v plné výši. Vyhodnocení pokračuje zpracováním další hodinové nabídky. 2) Pokud je hodinová nabídka dělitelná, je částečně akceptována v takové výši, aby byl poptávaný výkon naplněn. 3) Pokud je hodinová nabídka nedělitelná a její plná akceptace by vedla k překročení poptávaného výkonu, postupuje se dále takto: a) Pokud je pro danou kategorii PpS nastavena maximální varianta vyhodnocení, je hodinová nabídka plně akceptována, pouze pokud její akceptace nezpůsobí překročení maximálního poptávaného výkonu. b) Pokud je pro danou kategorii PpS nastavena minimální varianta vyhodnocení, je hodinová nabídka plně akceptována, pouze pokud by její zamítnutí způsobilo nenaplnění minimálního poptávaného výkonu 4) Všechny ostatní nezpracované hodinové nabídky jsou zamítnuty. 5) Z neakceptovaných částí hodinových nabídek SR, u kterých byla při podávání nabídky zvolena možnost převodu hodinových nabídek na službu MZ15+ a/nebo MZ15- jsou založeny hodinové nabídky v kategorii MZ15+ a/nebo MZ15- (viz text dále). Převod ze SR do MZ15+ a/nebo MZ15- Na závěr vyhodnocení SR je proveden převod příslušných hodinových nabídek do kategorie MZ15+ a/nebo MZ15-. Nejprve je proveden převod hodinové nabídky do MZ15+, následně jsou stejné kroky zopakovány pro službu MZ15-. Všechny zamítnuté (včetně nabídek vyřazených z vyhodnocení SR např. z důvodu překročení limitní ceny) nebo částečně akceptované nabídky, u kterých je povolen převod do MZ15+ a/nebo MZ15-, a které mají pro MZ15+ a/nebo MZ15- zadanou cenu za výkon (časová známka a dělitelnost hodinové nabídky je převzata z původní hodinové nabídky), jsou seřazeny podle kriteriální ceny vypočtené na základě parametrů pro MZ15+ a/nebo MZ15. Výkonem hodinové nabídky se v této části rozumí celý nabízený výkon v případě zamítnuté nabídky, případně rozdíl nabízeného a akceptovaného výkonu v případě částečně akceptované nabídky. Převod hodinových nabídek se řídí následujícími pravidly: 1) Kontrola na kodexové minimum Nabídka může být převedena, pouze pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek. Pokud žádná z podmínek splněna není, daná hodinová nabídka není převedena a zpracování pokračuje další obchodní hodinou.. a) Hodinová nabídka je větší nebo rovna kodexovému minimu. b) Poskytovatel má na danou hodinu a kategorii PpS platný kontrakt. c) Součet výkonu všech hodinových nabídek poskytovatele zadaných na službu MZ15+/MZ15- na danou obchodní hodinu, které mají kriteriální cenu menší než zpracovávaná převáděná hodinová nabídka, je větší nebo roven kodexovému minimu. 2) Kontrola počtu založených nabídek pokud má nabízející na danou kategorii PpS podán maximální povolený počet nabídek, nelze další nabídku vytvořit. ČEPS, a.s verze 7.00

58 Pokud jsou obě podmínky splněné, je založena fiktivní hodinová nabídka na kategorii MZ15+ a/nebo MZ15-. Výkon a cena za výkon je nastavena na definované hodnoty. Časová známka a dělitelnost hodinové nabídky je převzata z původní hodinové nabídky. D.4. Podpůrné služby Sjednávání poskytování SV 30 na následující den D.4.1. Struktura dat nabídky SV 30 Nabídkou na SV 30 se rozumí množina hodnot, jejichž rozsah vyplývá z následující tabulky, a které mají vazbu na jednoho poskytovatele a jeden den. NÁZEV Zveřejněna poptávka Maximální povolená výše nabídky Nabízený výkon Cena za výkon Cena za regulační energii Minimální doba poskytování Maximální doba poskytování Minimální doba doba mezi aktivacemi KRÁTKÝ NÁZEV JEDNOTKY POPIS POZNÁMKA Pop ZV [MW] Poptávka na SV 30, která byla zveřejněna. P_nab-max [MW] Maximální povolená výše nabídky vychází z poptávky. P_nab [MW] Hodnota poskytovatelem nabízeného výkonu. C_P [Kč/MWh] Jednotková cena za výkon. C_RE [Kč/MW] Cena za poskytnutí regulační energie. Minimální poskytování Maximální doba Minimální doba doba mezi aktivacemi text text text Minimální doba, po kterou musí být služba aktivovaná Maximální doba, po kterou je subjekt schopen poskytovat službu. Minimální doba, která musí být mezi dvěmi sousedními aktivacemi služby. D.4.2. Validace prováděné při vložení / úpravě nabídky NÁZEV POPIS POZNÁMKA Validace výkonu oproti poptávce Zadaná výše výkonu přesahuje výši maximální poptávky. Validace na vyplněný výkon a ceny Výkon, cena za výkon, cena za regulační energii a další atributy nabídky nebyly vyplněny. Všechny položky jsou povinné k Validace na minimální nabízený výkon Validace na maximální počet nabídek zadání nabídky. Zadaná výše výkonu nedosahuje množství dle kodexového minima. Počet zadaných nabídek přesahuje hranici maximálního dovoleného počtu nabídek nastavenou v parametru Maximální počet nabídek na DT. ČEPS, a.s verze 7.00

59 D.4.3. Vyhodnocení nákupu SV 30 na následující den V entitě Operativní nákup SV30 jsou vytvořeny časové řady zajišťující nákup SV30. Na rozdíl od standardního denního trhu PpS zde není zajištěno vyhodnocení jednotlivých nabídek vyhodnocovacím algoritmem, ale jejich případná akceptace je řešena manuálním výběrem jednotlivých nabídek, popř. jejich hromadnou akceptací ze strany operátora DaE. Operativní nákup SV30 je implementovaná funkcionalita fungující na bázi denního trhu a slouží k rychlému nákupu podpůrné služby Snížení výkonu do 30 minut. Operativní nákup má podobný procesní průběh jako DT PpS. Dojde ke zveřejnění poptávaného množství PpS, založení nabídek subjekty poskytovateli PpS a jejich vyhodnocení a zveřejnění. Po zveřejnění výsledků vyhodnocení operativního nákupu SV30 dojde k zajištění propagace výsledků do kontraktů. D.5. Podpůrné služby Příprava provozu D.5.1. Struktura dat přípravy provozu V následující tabulce jsou uvedeny položky, které tvoří PP za vybraný blok a vybraný obchodní interval. Struktura dat je definována společně pro EB a FB. Položky, které se uplatní jen v některých případech, jsou označeny ve sloupci Poznámka. Položky, jejichž název je označen podtržením, se týkají jen výrobních jednotek typu elektrárenský blok nebo výrobních jednotek, které patří do FB A. Většina položek PP má vazbu na obchodní hodinu a výrobní jednotku. Pokud má některá položka vazbu hrubší nebo jemnější, je tato informace uvedena ve sloupci Poznámka. Zadání všech položek přípravy provozu je povinné. Výjimku představují položky, jejichž relevance je textem ve sloupci Poznámka omezena. NÁZEV ZKRATKY JEDNOTKY POPIS POZNÁMKA Diagramový Pdg [MW] Plánovaný výkon bloku bod Stav výrobní jednotky Stav bloku Popis stavu elektrárenského bloku Výběr z položek číselníku, nezadává se pokud je EB v Stav poskytování SRUQ Regulační záloha PpS Regulační záloha ASR kladná Regulační záloha ASR záporná Cena za kladnou Stav Stav poskytování SRUQ na VJ Výkon PpS [MW] Výkon podpůrné služby je v dané kategorii PpS zadáván ve tvaru regulační zálohy. SR+ [MW] Kladná asymetrická alokace sekundární regulace. SR- [MW] Záporná asymetrická alokace sekundární regulace. CE+ [Kč/MWh] Cena za 1MWh, která bude vyplacena provozu. Výběr z položek číselníku, pokud VJ poskytuje, není vyplněna Položka má vazbu na výrobní jednotku a kategorii PpS. Neplatí pro službu PR a ČEPS, a.s verze 7.00

60 regulační energii Cena za zápornou regulační energii Disponibilní výkon záporné regulace Disponibilní výkon kladné točivé regulace Disponibilní výkon kladné netočivé regulace Koeficient vlastní spotřeby 1 Koeficient vlastní spotřeby 2 Koeficient vlastní spotřeby 3 Koeficient vlastní spotřeby 4 Koeficient vlastní spotřeby 5 poskytovateli PpS, pokud bude služba aktivována. CE- [Kč/MWh] Cena za 1MWh, která bude vyplacena poskytovateli PpS, pokud bude služba aktivována. Pdisp- [MW] Volný výkon záporné regulace nad rámec sjednaných hodnot. Pdisp + točivý Pdisp + netočivý [MW] [MW] Volný točivý výkon kladné regulace nad rámec sjednaných hodnot PpS (nevykoupená rezerva točivá). Volný netočivý výkon kladné regulace nad rámec sjednaných hodnot PpS (nevykoupená rezerva netočivá). KVS 1 [-] Koeficient funkce definující výši vlastní spotřeby v závislosti na změně výkonu. KVS 2 [-] Koeficient funkce definující výši vlastní spotřeby v závislosti na změně výkonu. KVS 3 [-] Koeficient funkce definující výši vlastní spotřeby v závislosti na změně výkonu. KVS 4 [-] Koeficient funkce definující výši vlastní spotřeby v závislosti na změně výkonu. KVS 5 [-] Koeficient funkce definující výši vlastní spotřeby v závislosti na změně výkonu. SR Kladná cena znamená, že poskytovatel inkasuje; záporná, že za poskytnutou RE+ zaplatí. Neplatí pro službu PR a SR Záporná cena znamená, že poskytovatel inkasuje; kladná, že za poskytnutou RE- zaplatí. Nezadává se pro vodní elektrárny Nezadává se pro vodní elektrárny Nezadává se pro vodní elektrárny Nepovinná položka Nepovinná položka Nepovinná položka Nepovinná položka Nepovinná položka Přehled používaných zkratek v Přípravě provozu u položky Stav výrobní jednotky : Stav výrobní jednotky (Výběr z položek číselníku): ČEPS, a.s verze 7.00

61 PRO - VJ v provozu (Zrušení odstávky zadané v předchozí fázi PP) PLA - plánovaná odstávka VJ POR porucha VJ SV plánovaná odstávka způsobená síťovými vlivy D.5.2. Validace přípravy provozu Následující přehled shrnuje veškeré obchodní i technické kontroly prováděné po vložení PP do systému DaE. V tabulce je uveden sloupec Fáze PP, který udává, kdy se daná validace aplikuje. Přičemž fáze VPP je rozdělena na VPP1 a VPP2. V prvním kole VPP1 se kontrolují technicky parametry a VPP2 se kontrolují obchodní parametry (viz, C.5.6. Vložení / úprava vnitrodenní přípravy provozu). Obecné kontroly: Časová řada Popis Fáze PP Kontrola paralelního zadání EB i FB V jedné hodině nesmí být podána PP na EB i FB. TPP, DPP, VPP2 Kontrola počtu zadaných FB A Příprava provozu může být zadána pouze za jeden FB typu A. TPP, DPP, VPP2 Kontrola podkročení sjednaného výkonu Množství výkonu zadané v přípravě provozu za kategorii PpS musí být větší než nebo rovno množství výkonu za kategorii PpS sjednané v kontraktech snížené o toleranční TPP, DPP, VPP2 Kontrola překročení sjednaného výkonu Kontrola unikátnosti ceny za kladnou regulační energii Kontrola unikátnosti ceny za zápornou regulační energii Kontrola diagramového bodu v závislosti na poskytování regulačních záloh Kontrola dolní hranice regulačních záloh na splnění parametrů VJ Kontrola horní hranice regulačních záloh na splnění parametrů VJ Kontrola platnosti rozsahu PDG meze. Množství výkonu zadaného v přípravě provozu za kategorii PpS musí být nižší nebo rovno než množství výkonu za kategorii PpS sjednaného v kontraktech navýšeném o toleranční meze. Zadaná cena za regulační energii dané služby musí být pro všechny bloky subjektu unikátní. Zadaná cena za regulační energii dané služby musí být pro všechny bloky poskytovatele unikátní. Pokud výrobní jednotka poskytuje MZ30, musí mít diagramový bod roven nula (s tolerancí). Rozdíl diagramového bodu a součtu všech záporných služeb nesmí být nižší než požadovaný limit. Limitem se rozumí minimální regulační rozsah definovaný certifikátem nebo miniminální výkon bloku. Diagramový bod navýšen o součet výkonů kladných točivých služeb nesmí překročit daný limit. Limitem se ROZUMÍ maximální regulační rozsah nebo jmenovitý výkon bloku. Pdg není v platném rozsahu. Kromě přečerpávacích vodních elektráren a VJ typu elektrokotel nesmí být hodnota Pdg záporná. TPP, DPP, VPP2 TPP, DPP TPP, DPP TPP, DPP, VPP2 TPP, DPP, VPP2 TPP, DPP, VPP2 TPP, DPP, VPP1 ČEPS, a.s verze 7.00

62 Kontrola podání PpS na FB-A Kontrola vyplnění stavu výrobní jednotky subjektu Kontrola výše poskytované PpS na dodržení kodexového maxima za VJ Kontrola výše poskytované PpS na splnění kodexového minima za VJ Kontrola výše poskytované PpS na splnění maxima regulační zálohy podle parametrů VJ Varování pro současné zadání disponibilního točivého i netočivého výkonu Varování pro vyplnění ceny při nulovém výkonu regulační zálohy Kontrola alokace symetrické a asymetrické SR Kontrola rozdílné alokace asymetrické SR Kontrola výše poskytované kladné ASR na splnění kodexového minima za VJ Kontrola výše poskytované záporné ASR na splnění kodexového minima za VJ Kontrola symetrie asymetrické SR za subjekt Kontrola vložené odstávky EB Kontrola platnosti hodnoty vyplněné Rozepsání PP na FB-A musí obsahovat buď nenulový výkon některé certifikované PpS, nebo musí být složen ze samých nul. Pokud výrobní jednotka není v provozu, musí být vyplněn důvod. Zadaný výkon PpS musí být nižší nebo roven povolenému maximu podle Kodexu přenosové soustavy. Zadaný výkon PpS musí být vyšší nebo roven povolenému minimu podle Kodexu přenosové soustavy. Zadaný výkon PpS musí být nižší nebo roven maximální certifikované výši regulační zálohy výrobní jednotky pro danou službu. Disponibilní výkon točivý a disponibilní výkon netočivý by neměl být současně vyplněn nenulovými hodnotami. Cena za regulační energie by neměla být vyplněna nenulovou hodnotou, pokud je výkon regulační zálohy roven nule. Pokud je na bloku alokovaná symetrická SR, nesmí být zároveň alokovaná asymetrická SR a opačně. Kladná a záporná alokace asymetrické SR nesmí být v rámci VJ shodná. Zadaný výkon PpS musí být vyšší nebo roven povolenému minimu podle Kodexu přenosové soustavy. Zadaný výkon PpS musí být vyšší nebo roven povolenému minimu podle Kodexu přenosové soustavy. Suma kladné alokace asymetrické SR za subjekt se musí rovnat součtu záporné alokace asymetrické SR za subjekt. Při rozepsání služeb na FB-A není umožněno zadat odstávku na EB, který patří do struktury FB-A. Zadaná hodnota nedisponibility (PLA, POR, SV) neodpovídá ostatním datům zaslané PP. TPP, DPP, VPP2 TPP, DPP TPP, DPP, VPP1 TPP, DPP, VPP1 TPP, DPP, VPP1 TPP, DPP, VPP2 TPP, DPP, VPP1 TPP, DPP, VPP2 TPP, DPP, VPP2 TPP, DPP, VPP1 TPP, DPP, VPP1 TPP, DPP, VPP2 TPP, DPP, VPP1 TPP, DPP, VPP1 ČEPS, a.s verze 7.00

63 nedisponibility pro EB Kontrola platnosti hodnoty vyplněné nedisponibility pro FB Kontrola rozepsání povolených kombinací PpS Kontrola rozepsání SR v rámci certifikačního pásma služby. Kontrola rozepsání SR a PpS v rámci certifikačního pásma služby Zadaná hodnota nedisponibility (PLA, POR, SV) neodpovídá ostatním datům zaslané PP. Výrobní jednotka smí poskytovat pouze kombinace podpůrných služeb uvedené v tabulce Součet diagramového bodu výrobní jednotky a regulační zálohy SR musí být v rámci certifikační pásma služby SR. Součet diagramového bodu výrobní jednotky, regulační zálohy SR a regulační zálohy ostatních PpS musí být v rámci certifikační pásma služby SR. TPP, DPP, VPP1 TPP, DPP, VPP1 TPP, DPP, VPP1 TPP, DPP, VPP1 Časová řada (Týdenní PP) Kontrola úplnosti PP za subjekt (Týdenní PP) Kontrola úplnosti PP za SVJ Validace určené pro konkrétní fáze PP: (Denní PP) Kontrola úplnosti PP za subjekt (Denní PP) Kontrola úplnosti PP za SVJ (Denní PP) Kontrola překročení sjednaného výkonu po DT PpS (Denní PP) Varování při podkročení sjednaného výkonu po DT PpS (Vnitrodenní PP) Kontrola zpětného zadávání vnitrodenní přípravy provozu (DPP II) Kontrola vložení stavu poskytování SRUQ Popis Kontrola úplnosti PP za všechny skupiny výrobních jednotek subjektu Validace je nastavena jako varování. Pro subjekty, které nezadaly kompletní TPP, je následně kontrolována úplnost DPP. Kontrola úplnosti PP za všechny výrobní jednotky dané skupiny výrobních jednotek. Validace je nastavena jako varování. Pro subjekty, které nezadaly kompletní TPP, je následně kontrolována úplnost DPP. Kontrola úplnosti PP za všechny skupiny výrobních jednotek subjektu (Validace se uplatňuje pouze pro subjekty, které zadaly neúplnou TPP) Kontrola úplnosti PP za všechny výrobní jednotky dané skupiny výrobních jednotek. (Validace se uplatňuje pouze pro subjekty, které zadaly neúplnou TPP) Množství výkonu zadaného v přípravě provozu za kategorii PpS musí být nižší nebo rovno než množství výkonu za kategorii PpS sjednaného v kontraktech navýšeném o toleranční meze. Množství výkonu zadané v přípravě provozu za kategorii PpS musí být větší než nebo rovno množství výkonu za kategorii PpS sjednané v kontraktech snížené o toleranční meze. Příprava provozu první dotčené hodiny musí být zadána v dostatečném časovém předstihu. Stav poskytování SRUQ smí být editován pouze v DPP I. ČEPS, a.s verze 7.00

64 Povolené kombinace PpS Přípustné kombinace jednotlivých kategorií PpS poskytovaných na jednom bloku a v rámci jednoho OH jsou uvedeny v následující tabulce: Souběh PpS PR SR - režim nespojitého řízení SR - režim spojitého řízení MZ5 MZ15+ MZ15- MZ30 SV30 PR X X X X X X SR - režim nespojitého řízení X X SR - režim spojitého řízení X X X X X MZ5 X X X X X X MZ15+ X X X X X X MZ15- X X X X X MZ30 X X SV30 X X X X X X D.6. Přegenerování ceny ve VPP Umístění ve struktuře: Podpůrné služby \ Příprava provozu \ Vnitrodenní příprava provozu V rámci VPP není subjektu umožněno měnit cenu regulační energie. Případná změna ceny je provedena automaticky algoritmem Přegenerování cen RE. Tento algoritmus přiřadí bloku: 1. Cenu zadanou v DPP 2. Pokud blok nemá cenu zadanou v DPP, použije se cena z bloků, jejichž regulační záloha je měněna v rámci transakce VPP. V případě vynulování původního bloku se na nově rozepsaný převede cena beze změny, v případě pouze změny velikosti zálohy je na nově rozepsaný blok převedena cena pro kladnou RE snížená o 1 Kč, pro zápornou RE zvýšená o 1 Kč. 3. Pokud předchozí body cenu nenaleznou, je použita pro kladnou RE nejnižší cena ze všech bloků subjektu snížená o 1 Kč (pro zápornou RE nejvyšší zvýšená o 1 Kč). 4. Pokud předchozí body cenu nenaleznou, je použita pro kladnou RE nejnižší cena ze všech bloků všech poskytovatelů snížená o 1 Kč (pro zápornou RE nejvyšší zvýšená o 1 Kč). 5. Pokud předchozí body cenu pro blok nenaleznou, je cena nastavena na konstantu (1000 Kč pro kladnou RE, Kč pro zápornou RE) Všechny ceny vygenerované ve VPP jsou následně testovány na unikátnost v rámci cen subjektu a případně snižovány pro kladnou RE (zvyšovány pro zápornou) o 1 Kč. Podrobná specifikace algoritmu přiřazení ceny je uvedena v kapitole (bude doplněno podle struktury Pravidel) ČEPS, a.s verze 7.00

65 D.6.1. Podobný popis algoritmu Pro každou výrobní jednotku v transakci (nazvěme ji aktuální blok), na kterém je prováděna změna regulační zálohy MZt, se provede algoritmus: 1. Má-li aktuální blok CE+/- již přiřazeno pokud je regulační záloha v rámci transakce snížena na nulu, potom CE+/- přiřaď hodnotu 0 jinak CE+/- aktuálního bloku ponech beze změny 2. Není-li u aktuální bloku CE+/- zadána, použij hodnotu z CE+/- Vygenerována v APP (nově zavedené časové řady). Není-li cena v CE+/- Vygenerována vložena, pokračuj na HLEDEJ_CE+/- krokem 1 a po ukončení algoritmu zkopíruj nalezenou cenu do CE+/- Vygenerována. HLEDEJ_CE+ : (Hledá se CE+, které bude přiřazeno aktuálnímu bloku): 1) a) Nastav CE+ aktuálního bloku na CE+ zadanou v DPP. b) Pokud v DPP CE+ není vyplněna a nebo je nulová, potom pokračuj bodem níže. 2) a) Nastav CE+ aktuálního bloku na CE+ bloku, jehož regulační záloha MZt byla v rámci transakce vynulována. Pokud bylo v rámci transakce nulováno více bloků, bude nově rozepsanému bloku přiřazen vážený průměr cen nulovaných bloků (zaokrouhlen na celé číslo). Pokud bylo v rámci transakce více bloků rozepsáno, dostane cenu z vynulovaného bloku (nebo vážený průměr z více nulovaných bloků) blok, který je první podle pořadí v DaE, ostatním bude cena postupně snižována o 1 Kč. b) Pokud předchozí bod dává prázdnou množinu (žádné takové bloky nejsou), potom pokračuj bodem níže. 3) a) Nastav CE+ aktuálního bloku na nejnižší ze všech CE+ snížené o 1Kč, u kterých došlo v rámci transakce ke změně regulační zálohy MZt. b) Pokud předchozí bod dává prázdnou množinu (žádné takové bloky nejsou), potom pokračuj bodem níže. 4) a) Nastav CE+ aktuálního bloku na nejnižší ze všech CE+ snížené o 1Kč, které jsou přiřazeny blokům subjektu v APP a DPP. b) Pokud předchozí bod dává prázdnou množinu (žádné takové bloky nejsou), potom pokračuj bodem níže. 5) a) Nastav CE+ aktuálního bloku na nejnižší ze všech CE+ snížené o 1Kč, které jsou přiřazeny blokům v ES (APP a DPP). b) Pokud předchozí bod dává prázdnou množinu (žádné takové bloky nejsou), potom pokračuj bodem níže. 6) Nastav CE+ na konstantu. Pro každé nalezené CE+ se provede test unikátnosti v rámci všech CE+ subjektu v APP a DPP. V případě, že cena nevyhovuje, tak je CE+ opakovaně snižována o 1Kč do doby než je unikátní. Poznámka: nulová hodnota výkonu a ceny se považuje za nerozepsanou službu tzn. nulová cena se nepovažuje za nejnižší v HLEDEJ CE+ krok 1. HLEDEJ_CE- : (Hledá se CE-, které bude přiřazeno aktuálnímu bloku): ČEPS, a.s verze 7.00

66 1) a) Nastav CE- aktuálního bloku na CE- zadanou v DPP. b) Pokud v DPP CE- není vyplněna a nebo je nulová, potom pokračuj bodem níže. 2) a) Nastav CE- aktuálního bloku na CE- bloku, jehož regulační záloha MZt byla v rámci transakce vynulována. Pokud bylo v rámci transakce nulováno více bloků, bude nově rozepsanému blokům přiřazen vážený průměr cen nulovaných bloků (zaokrouhlen na celé číslo). Pokud bude v rámci transakce více bloků rozepsáno, dostane cenu blok, který je první podle pořadí v DaE, ostatním bude cena postupně snižována o 1 Kč. b) Pokud předchozí bod dává prázdnou množinu (žádné takové bloky nejsou), potom pokračuj bodem níže. 3) a) Nastav CE- aktuálního bloku na nevyšší ze všech CE- navýšené o 1Kč, u kterých došlo v rámci transakce ke změně regulační zálohy MZt. b) Pokud předchozí bod dává prázdnou množinu (žádné takové bloky nejsou), potom pokračuj bodem níže. 3) a) Nastav CE- aktuálního bloku na nevyšší ze všech CE- navýšené o 1Kč, které jsou přiřazeny blokům subjektu v APP a DPP. b) Pokud předchozí bod dává prázdnou množinu (žádné takové bloky nejsou), potom pokračuj bodem níže. 4) a) Nastav CE- aktuálního bloku na nevyšší ze všech CE- navýšené o 1Kč, které jsou přiřazeny blokům v ES (APP a DPP). b) Pokud předchozí bod dává prázdnou množinu (žádné takové bloky nejsou), potom pokračuj bodem níže. 5) Nastav CE- na konstantu. Pro každé nalezené CE- se provede test unikátnosti v rámci všech CE+ subjektu v APP a DPP. V případě, že cena nevyhovuje, tak je CE- opakovaně navyšována o 1Kč do doby než je unikátní. Poznámka: nulová hodnota výkonu a ceny se považuje za nerozepsanou službu tzn. nulová cena se nepovažuje za nejnižší v HLEDEJ CE- krok 1. D.7. Regulační energie Vyhodnocení regulační energie D.7.1. Struktura dat regulační energie Následující tabulka zobrazuje výstupy modulu vyhodnocení RE. NÁZEV Celková RE Vlastní spotřeba KRÁTKÝ NÁZEV RE Celková JEDNOTKY POPIS POZNÁMKA [MWh] Celková RE výrobní jednotky včetně případné RE SR a RE MZ5. VS [MWh] Hodnota vlastní spotřeby výrobní jednotky ČEPS, a.s verze 7.00

67 Regulační energie výrobní jednotky Regulační energie SR Regulační energie MZ5 Cena regulační energie výrobní jednotky Cena regulační energie MZ5 RE [MWh] Hodinové hodnoty uznané aktivované regulační energie, které jsou na dané výrobní jednotce vykázány na OTE. Jedná se o hodnotu očištěnou o regulační energii vzniklou aktivací služby SR. V případě, že je na bloku poskytována souběžně PpS MZ5 a MZ15±, jedná se o hodnotu očištěnou i o regulační energii vzniklou aktivací služby MZ5. RE SR [MWh] Hodnota regulační energie SR na výrobní jednotce. Tato hodnota je pro účely vykázání RE na OTE z výrobní jednotky odečtena a je vykazována na virtuální výrobní jednotce SR. RE MZ5 [MWh] Hodnota regulační energie MZ5 na výrobní jednotce. Tato hodnota je pro účely vykázání RE na OTE z výrobní jednotky odečtena a je vykazována na virtuální výrobní jednotce MZ5. C RE [Kč] Hodinové hodnoty nabídkové ceny regulační energie výrobní jednotky. C RE MZ5 [Kč] Hodinové hodnoty nabídkové ceny regulační energie výrobní jednotky. Pouze pokud výrobní jednotka poskytuje SR Pouze pokud výrobní jednotka poskytuje souběžně službu MZ5 a MZ15± Pouze pokud výrobní jednotka poskytuje souběžně službu MZ5 a MZ15± D.7.2. Struktura dat reklamací Následující tabulka zobrazuje vstupy a výstupy reklamačního procesu. NÁZEV Regulační energie - vyhodnocená pro reklamaci KRÁTKÝ NÁZEV JEDNOTKY POPIS POZNÁMKA RE_vyh [MWh] Hodinové diagramy hodnot vyhodnocené RE v MWh (včetně případné RE SR a RE ČEPS, a.s verze 7.00

68 Regulační energie - požadovaná v reklamaci Regulační energie - výsledná v reklamaci Regulační energie OTE vyhodnocená pro reklamaci Regulační energie OTE požadovaná v reklamaci Regulační energie OTE výsledná v reklamaci MZ5), které je možné reklamovat. RE_poz [MWh] Hodinové hodnoty celkové RE v MWh požadované Poskytovatelem v reklamaci. RE_vysl [MWh] Výsledná hodnota v rámci reklamačního procesu. Hodnota časové řady je buď zadána uživatelem kompetentním za vyřešení dané reklamace, nebo je nastavena systémem v rámci procesů Přijetí reklamace nebo Zamítnutí reklamace. RE OTE_ [MWh] Hodinové hodnoty vyh uznané regulační energie vzniklé aktivací služby MZ15± či MZ5 v případě souběhu poskytování uvedených služeb a služby SR. Jedná se o hodnotu celkové RE očištěnou o výši případné aktivované RE SR. Tato hodnota je na daném bloku ve výsledku vykazována RE OTE_ poz RE OTE_ vysl [MWh] [MWh] na OTE. Hodinové hodnoty uznané regulační energie vzniklé aktivací služby MZ15± či MZ5 v případě souběhu poskytování uvedených služeb a služby SR požadované Poskytovatelem v reklamaci. Výsledná hodnota v rámci reklamačního procesu. Hodnota časové řady je buď zadána uživatelem kompetentním za vyřešení dané reklamace, nebo je nastavena systémem v rámci procesů Přijetí reklamace nebo Zamítnutí reklamace. Pouze pokud výrobní jednotka poskytuje kombinaci služeb MZ5 nebo MZ15± a služby SR, nebo výrobní jednotka poskytuje souběžně službu MZ5 a MZ15± Pouze pokud výrobní jednotka poskytuje kombinaci služeb MZ5 nebo MZ15± a služby SR, nebo výrobní jednotka poskytuje souběžně službu MZ5 a MZ15± Pouze pokud výrobní jednotka poskytuje kombinaci služeb MZ5 nebo MZ15± a služby SR, nebo výrobní jednotka poskytuje souběžně ČEPS, a.s verze 7.00

69 Regulační energie MZ5 vyhodnocená pro reklamaci Regulační energie MZ5požadova ná v reklamaci Regulační energie MZ5 výsledná v reklamaci Výsledná cena regulační energie - vyhodnocená pro reklamaci Výsledná cena regulační energie - požadovaná v reklamaci Výsledná cena regulační energie - výsledná v reklamaci Výsledná cena regulační energie MZ5 - vyhodnocená pro reklamaci RE MZ5 vyh RE MZ5 poz RE MZ5 vysl [MWh] [MWh] [MWh] Hodinové hodnoty uznané regulační energie vzniklé aktivací služby MZ5 v případě souběžného poskytování služby s jednou ze služeb MZ15±. Hodinové hodnoty uznané regulační energie vzniklé aktivací služby MZ5 v případě souběžného poskytování služby s jednou ze služeb MZ15±.požadované Poskytovatelem v rámci reklamace Výsledná hodnota v rámci reklamačního procesu.hodnota časové řady je buď zadána uživatelem kompetentním za vyřešení dané reklamace, nebo je nastavena systémem v rámci procesů Přijetí reklamace nebo Zamítnutí reklamace. CRE_vyh [Kč] Hodinové hodnoty výsledné ceny RE pro OTE, které je možné reklamovat. CRE_poz [Kč] Hodinové hodnoty výsledné ceny RE pro OTE požadované Poskytovatelem v reklamaci. CRE_vysl [Kč] Hodinové hodnoty výsledné ceny RE pro OTE - výsledné hodnoty v rámci reklamačního procesu. CRE_MZ5_ vyh [Kč] Hodinové hodnoty výsledné ceny RE za službu MZ5 pro OTE, které je možné reklamovat. Jedná se o cenu vycházející z Přípravy provozu která je vykazována na virtuální výrobní jednotce MZ5 službu MZ5 a MZ15± Pouze pokud výrobní jednotka poskytuje souběžně službu MZ5 a MZ15± Pouze pokud výrobní jednotka poskytuje souběžně službu MZ5 a MZ15± Pouze pokud výrobní jednotka poskytuje souběžně službu MZ5 a MZ15± Pouze pokud výrobní jednotka poskytuje souběžně službu MZ5 a MZ15± ČEPS, a.s verze 7.00

70 Výsledná cena regulační energie MZ5 - požadovaná v reklamaci Výsledná cena regulační energie MZ5 - výsledná v reklamaci Komentář operátora Komentář Subjektu Obchodní stav reklamace CRE_MZ5_ poz CRE_MZ5_ vysl Komentář operátora Komentář Subjektu [Kč] [Kč] [Text] [Text] Hodinové hodnoty výsledné ceny RE pro OTE požadované Poskytovatelem v reklamaci. Výsledná hodnota v rámci reklamačního procesu.hodnota časové řady je buď zadána uživatelem kompetentním za vyřešení dané reklamace, nebo je nastavena systémem v rámci procesů Přijetí reklamace nebo Zamítnutí reklamace. Pole pro interní komentáře operátora DaE. Komentář subjektu k reklamovaným položkám. Pole komentáře je nepovinné. Stav [Text] Stav reklamace v procesu vyřizování reklamace. Pouze pokud výrobní jednotka poskytuje souběžně službu MZ5 a MZ15± Pouze pokud výrobní jednotka poskytuje souběžně službu MZ5 a MZ15± Možné stavy reklamace: Nová; Předaná; Vyřízená; Zveřejněná Akceptovaná ; Zveřejněná Zamítnutá; Uzavřená Akceptovaná ; Uzavřená - Zamítnutá V rámci reklamace se neřeší pouze hodnota celkové regulační energie a její nabídková cena, ale díky oddělenému vyhodnocení služby SR je reklamace rozšířena o reklamaci výkonu vzniklého případnou aktivací služeb MZ5, MZ15+, MZ15- při současném poskytování služby SR. Nereklamuje se tedy jenom celková regulační energie, ale v případě, že je na výrobní jednotce současně poskytována PpS SR a jedna ze služeb MZ5, MZ15+ nebo MZ15- bude možné reklamovat i regulační energii vzniklou aktivací těchto služeb. Regulační energie samotné SR se reklamovat nebude její výše se vždy dopočítává. Stejně tak platí, že se nebude reklamovat celková SR vysaldovaná na virtuální výrobní jednotce SR. Specifickým případem je pak souběžné poskytování služeb MZ5 a MZ15±. V případě, že na bloku dojde k současnému poskytování MZ5 a MZ15±, bude RE vzniklá aktivací MZ5 vykázána na virtuální výrobní jednotce MZ5. Důvodem je nemožnost vykázat různé ceny za regulační energie na jedné výrobní jednotce. Vstupem i výstupem reklamace tedy bude hodnota regulační energie MZ15± a její cena, která bude vykázána na fyzické výrobní jednotce a regulační energie MZ5 a její cena, která bude vykázána na virtuální výrobní jednotce MZ5. ČEPS, a.s verze 7.00

71 Pokud bude na výrobní jednotce poskytována i PpS SR, i zde platí, že regulační energie SR se reklamovat nebude její výše se vždy dopočítává. V případě reklamace může poskytovatel tedy reklamovat: Pokud výrobní jednotka poskytuje samostaně službu MZt : o o Regulační energii Cenu za regulační energii Pokud výrobní jednotka poskytuje samostatně službu SR nebo službu SR v kombinaci s jednou ze služeb MZ5, MZ15+ nebo MZ15-: o o o Regulační energii Cenu za regulační energii Regulační energii OTE (hodnoty uznané regulační energie vzniklé aktivací služby MZ15± či MZ5 v případě souběhu poskytování uvedených služeb a služby SR; jedná se o hodnotu celkové RE očištěnou o výši případné aktivované RE SR) Pokud výrobní jednotka poskytuje současně službu MZ5 a MZ15±: o o o o o Regulační energii Cenu za regulační energii Regulační energii OTE (hodnoty uznané regulační energie vzniklé aktivací služby MZ15±; v případě souběhu poskytování se službou SR se jedná se o hodnotu celkové RE očištěnou o výši případné aktivované RE SR; zároveň je hodnota celkové RE očištěna o výši případné aktivované RE MZ5) Regulační energii MZ5 (hodnoty uznané regulační energie vzniklé aktivací služby MZ5) Cenu za regulační energii MZ5 Pokud není vyplněna alespoň jedna z výše uvedených hodnot, které je možné reklamovat, není reklamace považována za podanou. Vyplnění pouze Komentáře subjektu není považováno za podání reklamace. V systému již není používán obchodní stav reklamace Částečně akceptovaná. Používány jsou pouze příznaky: Akceptovaná reklamace - bude zahrnovat dřívější stav Částečně akceptovaná. Pokud bude alespoň jedna reklamovaná hodnota akceptovaná nebo akceptovaná částečně, bude mít reklamace tento příznak. Hodnoty, které byly uznány pouze částečně nebo zamítnuty budou zvýrazněny. Zamítnutá reklamace všechny reklamované hodnoty byly zamítnuty. D.7.3. Validace reklamací Přehled kontrol prováděných po zadání reklamace do systému DaE. NÁZEV Kontrola hodnoty požadované ceny regulační energie KRÁTKÝ NÁZEV JEDNOTKY POPIS POZNÁMKA - Hodnota ceny za regulační energii požadované v rámci reklamace nemůže být vyšší než nejvyšší cena z přípravy ČEPS, a.s verze 7.00

72 Kontrola hodnoty požadované regulační energie Kontrola hodnoty požadované regulační energie (2) Kontrola hodnoty požadované regulační energie (3) Kontrola shody reklamované energie a ceny provozu. - Hodnota regulační energie požadované v rámci reklamace nemůže být vyšší než celková suma všech výkonů rozepsaných v rámci přípravy provozu. - Varování: V rámci podané reklamce dojde ke změně typu RE SR - V rámci podané reklamce nesouhlasí celková RE se součtem jednotlivých položek. - Varování: V rámci podané reklamce není shoda ve znaménku požadované hodnoty energie a ceny Pouze pokud výrobní jednotka poskytuje kombinaci služeb MZ5 nebo MZ15± a služby SR. Pouze pokud výrobní jednotka poskytuje souběžně službu MZ5 a MZ15± D.7.4. Algoritmus vyhodnocení regulační energie Regulační energie se počítá z minutových dat dispečerského řízení, z hodinových dat přípravy provozu a z konfiguračních parametrů systému. Výpočet má následující hlavní kroky: 1) Stanovení výše RE pro každou minutu a pro každou kombinaci výrobní jednotky a kategorie PpS (pro služby SR, MZ5 a MZ15± se výše RE stanovuje společně) a) Kontrola nutné podmínky pro uznání RE pro každou službu je definována podmínka, která musí být splněna, aby mohla být RE za danou službu a minutu uznána. Pokud tato podmínka splněna není, výše RE je nastavena na 0 a výpočet pokračuje další minutou. b) Výpočet RE 2) Agregace RE pro každou hodinu a každou výrobní jednotku 3) Vysaldování regulační energie vzniklé aktivací služby SR na jedné virtuální výrobní jednotce poskytovatele za všechny výrobní jednotky 4) Vysaldování regulační energie vzniklé aktivací služby MZ5 (v případě souběžného poskytování služby MZ5 a MZ15±) na jedné virtuální výrobní jednotce dané skupiny výrobních jednotek Minutová data dispečerského řízení představují průměrné minutové hodnoty.protože výpočet pracuje s řadou veličin, mezi kterými existují složité logické vazby, a protože může vlivem výjimečných provozních situací dojít k porušení logické konzistence dat, byly vzorce pro výpočet navrženy tak, aby byly dostatečně robustní. Tento požadavek vede k zavedení takových prvků do výpočtů, které se v typických případech mohou zdát zbytečné, které ale ve speciálních případech zajistí adekvátní průběh výpočtu. (Příkladem je výraz MAX(0, ) ve vzorci pro výpočet RE za službu MZ30.) ČEPS, a.s verze 7.00

73 Přehled zkratek použitých ve výrazech níže ZKRATKA ZDROJ DAT GRANULARITA DAT VS systém DaE Minuta, Výrobní jednotka P mer P pož Signál aktivace MZ t Signál dálkového řízení K1, K2, K3, K4, K5 P dg Dispečerské řízení Dispečerské řízení Dispečerské řízení Dispečerské řízení Příprava provozu Příprava provozu, Dispečerské řízení Příprava Minuta, Výrobní jednotka Minuta, Výrobní jednotka Minuta, Výrobní jednotka Minuta, Výrobní jednotka Hodina, Výrobní jednotka Minuta, Výrobní jednotka PP PpS Hodina, PpS provozu Výrobní jednotka RE pod SR systém DaE Minuta, Výrobní jednotka, Kategorie PpS RE pod MZt systém DaE Minuta, Výrobní jednotka, Kategorie PpS BB spoj systém DaE Minuta, Výrobní jednotka BB C max Dispečerské řízení Dispečerské řízení Minuta, Výrobní jednotka Minuta, Výrobní jednotka POPIS Změna výkonu způsobená změnou vlastní spotřeby vyvolaná poskytováním PpS. Hodnota je vypočtena na základě funkce definované poskytovatelem a koeficientů zadaných do DPP Měřený výkon výrobní jednotky z dispečerského řízení Požadovaný výkon výrobní jednotky z dispečerského řízení Signál použitý pro rozhodnutí o aktivaci služby MZ t Signál použitý pro rozhodnutí o aktivaci služeb SR a možnosti aktivace služeb MZ t Koeficienty pro výpočet vlastní spotřeby zadávané jako součást DPP Diagramový bod z přípravy provozu korigovaný o případnou změnu uvnitř obchodního intervalu Rozsah PpS zajištěný poskytovatelem Nutná podmínka pro uznání RE pro SR Nutná podmínka pro uznání RE MZ t Spojitý bázový bod reflektující rampu v okamžiku, kdy dochází k nájezdu nebo dojezdu MZ5 nebo MZ15± Bázový bod Rychlost zatěžování v okamžiku trendování výrobní jednotky Stanovení výše minutové RE pro SR, MZ15+, MZ15-, MZ5 Prvním krokem výpočtu je kontrola nutných podmínek pro uznání RE. Pokud není splněna žádná z následujících podmínek, je minutová RE pro služby SR, MZ15+, MZ15- a MZ5 nastavena na 0. Nutná podmínka pro uznání RE pro SR Pro výrobní jednotku musí platit všechny následující podmínky: Výrobní jednotka je zařazena do dálkového řízení Horní mez regulačního rozsahu SR je větší než dolní mez regulačního rozsahu SR Regulační záloha rozepsaná v aktuální přípravě provozu je nenulová ČEPS, a.s verze 7.00

74 Nutná podmínka pro uznání RE MZ t Pro výrobní jednotku musí platit následující podmínka:: signál aktivace služby je nenulový, nebo čas od ukončení aktivace je menší, než čas deaktivace služby Výpočet RE Pokud je alespoň jedna z uvedených podmínek splněna, vypočte se minutová RE: Spojitý bázový bod Pro rozlišení RE MZt a RE SR v době, kdy je aktivována PpS SR a jedna ze služeb MZ t, je zavedena funkce Spojitý bázový bod. Hodnota Spojitého bázového bodu se shoduje s hodnotou bázového bodu až na intervaly, kdy dochází k trendování výrobní jednotky z důvodu aktivace či deaktivace služby MZ t. V těchto případech je spojitý bázový bod nastavena na hodnotu rampy, vypočtené pomocí aktuální rychlosti zatěžování. Výpočet minutové regulační energie pro MZ5 Výpočet RE Výpočet minutové regulační energie pro MZ15+ Výpočet RE Výpočet minutové regulační energie pro MZ15- Výpočet RE ČEPS, a.s verze 7.00

75 Výpočet minutové regulační energie pro MZ30 Výpočet RE Výpočet minutové regulační energie pro SR Výpočet RE Výpočet VS Změna vlastní spotřeby vyvolaná aktivací PpS je pro vybrané služby vypočítávána pro každou minutu a zohledněna při výpočtu RE. VS f ( K1, K2, K3, K4, K5) Funkce f je definována pro každou výrobní jednotku. Počáteční nastavení funkce je ve tvaru ( K1-1) * RE min. Její nastavení, případně změnu provádí operátor DaE na základě požadavku poskytovatele. Koeficienty K1, K2, K3, K4, K5 představují součást PP VJ a definují se pro jednotlivé hodiny. Při zohledňování VS se provádí kontrola, jestli VS nemění výši RE o více než 20% (viz vzorec níže). Pokud ano, považuje se výpočet VS za chybný a místo VS je do vzorce dosazena 0. Kontrola pro službu SR nebo služby poskytované současně se službou SR: VS P pož P dg 0,2 Služby poskytované bez služby SR: VS P mer P dg 0,2 Agregace na hodinové hodnoty regulační energie Po dokončení výpočtu minutových hodnot RE proběhne agregace na kombinace výrobní jednotky a hodiny. Pro každou VJ je hodinová RE vypočtena podle vzorce: RE hod min PpS hod RE 60 PpS min Agregace RE SR na virtuální výrobní jednotku SR Po dokončení výpočtu hodinových hodnot RE SR proběhne agregace hodnot vyhodnocených pro jednotlivé výrobní jednotky poskytovatele na virtuální výrobní jednotku SR, ČEPS, a.s verze 7.00

76 Agregace RE MZ5 na virtuální výrobní jednotku MZ5 Po dokončení výpočtu hodinových hodnot RE MZ5+ proběhne (v případě současného poskytování služeb MZ5 a MZ15±) agregace hodnot vyhodnocených pro jednotlivé výrobní jednotky poskytovatele na virtuální výrobní jednotku MZ5 (evidované v rámci dané skupiny výrobních jednotek), Regulační energie ze SV30 (případně MSV) Hodinové hodnoty RE po subjektech jsou načítány z Dispečerského deníku. D.8. Podpůrné služby Vyhodnocení PpS D.8.1. Struktura dat denního vyhodnocení PpS V následujících tabulkách jsou uvedeny položky, které tvoří vstupy a výstupy denního obchodního vyhodnocení. Položky, které se uplatní jen v některých případech, jsou označeny ve sloupci Poznámka. Většina položek denního vyhodnocení PpS má vazbu na obchodní hodinu a výrobní jednotku nebo na obchodní hodinu a subjekt. Pokud má některá položka vazbu hrubší nebo jemnější, je tato informace uvedena ve sloupci Poznámka. V následující tabulce jsou údaje, které jsou zveřejňovány jako sumární za subjekt: NÁZEV JEDNOTKY POPIS POZNÁMKA Sjednaný [MW] Množství sjednaného výkonu Položka z denních výkon snížené o všechna schválená kontraktů - vazba Cena za výkon Uznaný výkon kontraktu Cena za výkon kontraktu Nedodaný výkon kontraktu neplnění. na kontrakt [Kč/MW] Cena za výkon. Položka z denních kontraktů - vazba na kontrakt [MW] [Kč] [MW] Uznaný výkon (čili výkon k zaplacení) pro danou kategorii PpS a daný kontrakt. Hodnota je výstupem specifického algoritmu Vyhodnocení platby za výkon. Celková částka k zaplacení subjektu za uznaný výkon pro danou kategorii PpS a daný kontrakt. Hodnota je výstupem specifického algoritmu Vyhodnocení platby za výkon. Nedodaný výkon (čili rozdíl výkonu z přípravy provozu a dodaného výkonu) pro danou kategorii PpS a daný kontrakt. Hodnota je výstupem specifického algoritmu Vyhodnocení předběžné pokuty Položka má vazbu na kontrakt Položka má vazbu na kontrakt Položka má vazbu na kontrakt, je platná pouze pro služby, pro které se vyhodnocuje pokuta za nedodaný výkon. ČEPS, a.s verze 7.00

77 Celkový uznaný výkon Cena za výkon Bonifikace strmosti Předběžná pokuta za nedodaný výkon Sjednaný výkon Souhrnný výkon z přípravy provozu Nesjednaný výkon Neuznaný výkon Nedodaný výkon Vícenáklady z dokupu neplnění [MW] [Kč] [Kč] [Kč] [MW] [MW] [MW] [MW] [MW] [Kč] za nedodaný výkon. Uznaný výkon (čili výkon k zaplacení) pro danou kategorii PpS. Hodnota je součtem všech uznaných výkonů kontraktu daného subjektu. Celková částka k zaplacení subjektu za uznaný výkon pro danou kategorii PpS. Hodnota je součtem všech cen za výkon kontraktu daného subjektu. Bonifikace dodaného výkonu poskytnutého výrobní jednotkou, která má rychlost zatěžování (strmost) větší než minimální rychlost zatěžování (platí pro služby, které evidují rychlost zatěžování). Předběžná pokuta poskytovatele za nedodaný výkon pro danou kategorii PpS. Jedná se o součet předběžných pokut za nedodaný výkon jednotlivých kontraktů. Sjednaný výkon je celkový součet všech sjednaných výkonů z denních kontraktů subjektu v dané kategorii PpS. Součet výkonů (regulačních záloh) v dané kategorii PpS za všechny VJ subjektu. Nesjednaný výkon je rozdíl součtu souhrnného výkonu PP za subjekt a sjednaného výkonu v případě, že souhrnný výkon přesahuje sjednaný výkon. Neuznaný výkon je vypočten jako rozdíl součtu dodaných výkonů všech VJ subjektu a uznaného výkonu. Nedodaný výkon (čili rozdíl výkonu z PP a dodaného výkonu) pro danou kategorii PpS. Hodnota je součtem všech nedodaných výkonů kontraktu daného poskytovatele. Vícenáklady vzniklé dokupem podpůrných služeb na DT PpS jako náhrady za neplnění poskytovatele. Pokud je cena za dokup na DT PpS větší než cena za neplněný výkon kontraktu, jsou vícenáklady vypočteny jako rozdíl těchto cen, jinak jsou vícenáklady rovny nule. Položka je platná pouze pro službu SR Položka je platná pouze pro služby, pro které se vyhodnocuje pokuta za nedodaný výkon. Položka je platná pouze pro služby, pro které se vyhodnocuje pokuta za nedodaný výkon. Položka je platná pouze pro služby, které se obchodují na DT PpS V následující tabulce jsou údaje, které jsou zveřejňovány za výrobní jednotku: NÁZEV JEDNOTKY POPIS POZNÁMKA ČEPS, a.s verze 7.00

78 Regulační záloha PpS Regulační záloha ASR kladná Regulační záloha ASR záporná Dodaný výkon VJ Dodaný výkon SR+ Dodaný výkon SR- Nedodaný výkon VJ Nedodaný výkon výrobní jednotky SR+ Nedodaný výkon výrobní jednotky [MW] [MW] [MW] [MW] [MW] [MW] [MW] [MW] [MW] Výkon podpůrné služby je zadáván ve tvaru regulační zálohy. Kladná asymetrická alokace sekundární regulace. Záporná asymetrická alokace sekundární regulace. Dodaný výkon je vypočten jako nejmenší hodnota z vypočtených parciálních výkonů. Dodaný výkon je vypočten jako nejmenší hodnota z vypočtených parciálních výkonů. Dodaný výkon je vypočten jako nejmenší hodnota z vypočtených parciálních výkonů. Nedodaný výkon je vypočtený jako rozdíl výkonu z PP a dodaného výkonu. Nedodaný výkon je roven rozdílu výkonu z přípravy provozu (regulační záloha PpS) a dodaného výkonu. Nedodaný výkon je roven rozdílu výkonu z přípravy provozu (regulační záloha PpS) a dodaného výkonu. SR- Disponibilita [minuta] Skutečná doba provozu VJ, kdy mohla poskytovat danou kategorii PpS, např. byla zapojena v regulaci. Kvalita Kvalita SR+ Kvalita SR- Aktivace Příznak neúspěšné aktivace Regulační rozsah Regulační rozsah SR+ [logická hodnota 0/1] [logická hodnota 0/1] [logická hodnota 0/1] [logická hodnota 0/1] Výběr z číselníku Neúspěšná aktivace [MW] [MW] Souhrnná charakteristika kvality pro uznání nebo neuznání poskytování dané PpS v dané hodině. Souhrnná charakteristika kvality poskytování SR+ pro uznání nebo neuznání poskytování služby v dané hodině. Souhrnná charakteristika kvality poskytování SR- pro uznání nebo neuznání poskytování služby v dané hodině. Příznak, zda v dané hodině byla povelována dodávka RE aktivací dané kategorie PpS. Příznak, zda v hodině došlo k neúspěšné aktivaci dané kategorie PpS (zpravidla je započítáno maximálně jedno neúspěšné najetí). Může nabývat hodnot od nuly do jedné. Maximální možná hodnota zvýšení nebo snížení výkonu, typicky stanovená z regulačních mezí. Maximální možná hodnota zvýšení nebo snížení výkonu, typicky Položka z poslední platné PP. Položka je platná pouze pro službu SR Položka je platná pouze pro službu SR Položka je platná pouze pro službu SR Položka je platná pouze pro službu SR Položka je platná pouze pro službu SR Položka je platná pouze pro službu SR Položka je platná pouze pro službu SR Položka je platná pouze pro službu SR Položka je platná pouze pro službu MZ t, Položka je platná pouze pro službu ČEPS, a.s verze 7.00

79 Regulační rozsah SR- Rychlost zatěžování Celková RE výrobní jednotky Výsledná cena regulační energie [MW] [MW/min] [MWh] [Kč/MWh] stanovená z regulačních mezí. Maximální možná hodnota zvýšení nebo snížení výkonu, typicky stanovená z regulačních mezí. Rychlost zatěžování popisuje, jakou maximální rychlostí (kolik MW/min výkonu) je schopen blok měnit činný výkon. Hodinové diagramy hodnot uznané aktivované RE v MWh za každou VJ. Kladné číslo pro RE+ i pro RE- Hodinové hodnoty výsledné ceny RE pro OTE. SR Položka je platná pouze pro službu SR Položka z poslední platné PP. Položka je platná pouze pro službu SR Informativní položka z vyhodnocení RE Informativní položka z vyhodnocení RE D.8.2. Struktura dat denního vyhodnocení SRUQ a OP V následujících tabulkách jsou uvedeny položky, které tvoří vstupy a výstupy denního vyhodnocení SRUQ a OP. Položky, které se uplatní jen v některých případech, jsou označeny ve sloupci Poznámka. Všechny položky denního vyhodnocení mají vazbu na obchodní hodinu a výrobní jednotku. NÁZEV KRÁTKÝ JEDNOTKY POPIS POZNÁMKA NÁZEV TSM TSM [-] Doba přifázování zobrazená jako součet Pouze pro SR-U/Q jednotlivých minutových hodnot TSH (provoz) TSH (provoz) [logická hodnota 0/1] Doba přifázování zobrazená jako logická hodnota. Pokud je počet minut, po které byla výrobní jednotka přifázována větší než minimální disponibilita, je tato hodnota rovna Pouze pro SR-U/Q 1. TRM TRM [-] Doba plnění zobrazená jako součet jednotlivých minutových hodnot TRH (regulace) TRH (regulace) [logická hodnota 0/1] TCORR TCORR [logická hodnota 0/1] Doba plnění zobrazená jako logická hodnota. Pokud počet minut, po které byl v rámci hodiny služba poskytována je větší než minimální disponibilita, je tato hodnota rovna 1. Doba plnění korigovaná o tzv. opravnou dobu plnění nebo neplnění podpůrné služby. Pouze pro SR-U/Q Pouze pro SR-U/Q Pouze pro SR-U/Q ČEPS, a.s verze 7.00

80 TOPH TOPH [logická hodnota 0/1] Hodnota je rovna vypočtené době plnění a operátor vyhodnocení má možnost tuto vypočtenou hodnotu manuálně zkorigovat. Doba plnění zobrazená jako logická hodnota. Pokud je počet minut, po které byla výrobní jednotka přifázována větší než minimální disponibilita, je tato hodnota rovna 1. Pouze pro OP D.8.3. Struktura dat reklamací V následující tabulkách jsou uvedeny položky, které tvoří vstupy a výstupy reklamací denního obchodního vyhodnocení. Položky, které se uplatní jen v některých případech, jsou označeny ve sloupci Poznámka. Struktura dat pro reklamace ceny: NÁZEV JEDNOTKY POPIS POZNÁMKA Požadovaný sjednaný výkon [MW] Výkon z kontraktu požadovaný subjektem v rámci reklamace. Výsledný sjednaný výkon Požadovaná cena za výkon Výsledná cena za výkon Komentář poskytovatele [MW] [Kč/MW] [Kč/MW] [text] Struktura dat pro reklamace vyhodnocení: Výkon z kontraktu - finální výstup reklamace. Cena za výkon z kontraktu požadovaná poskytovatelem v rámci reklamace. Cena za výkon z kontraktu - finální výstup reklamace. Komentář poskytovatele k reklamovaným položkám. Pole komentáře je nepovinné. NÁZEV JEDNOTKY POPIS POZNÁMKA Požadovaná disponibilita [minuta] Skutečná doba, kdy VJ mohla poskytovat danou kategorii PpS, (např. byla zapojena v regulaci) požadovaná subjektem v rámci Výsledná disponibilita [minuta] reklamace. Skutečná doba, kdy VJ mohla poskytovat danou kategorii PpS, (např. byla zapojena v regulaci) - finální výstup reklamace. Požadovaná kvalita [logická hodnota 0/1] Souhrnná charakteristika kvality pro uznání nebo neuznání poskytování dané PpS v dané hodině - hodnota požadovaná poskytovatelem v rámci reklamace. Výsledná [logická Souhrnná charakteristika kvality ČEPS, a.s verze 7.00

81 kvalita hodnota 0/1] pro uznání nebo neuznání poskytování dané PpS v dané hodině - finální výstup reklamace. Požadovaná Kvalita SR+ Výsledná Kvalita SR+ Požadovaná Kvalita SR- Výsledná Kvalita SR- Požadovaná aktivace Výsledná aktivace Požadovaná neúspěšná aktivace Výsledná neúspěšná aktivace Požadovaný výkon PpS Výsledný výkon PpS Požadovaný výkon PpS SR+ Výsledný výkon PpS SR+ Požadovaný výkon PpS SR- Výsledný výkon PpS SR- Požadovaný regulační [logická hodnota 0/1] [logická hodnota 0/1] [logická hodnota 0/1] [logická hodnota 0/1] [logická hodnota 0/1] logická hodnota 0/1 Výběr z číselníku Neúspěšná aktivace [ Výběr z číselníku Neúspěšná aktivace [MW] [MW] [MW] [MW] [MW] [MW] [MW] Souhrnná charakteristika kvality poskytování SR+ pro uznání nebo neuznání poskytování služby v dané hodině - hodnota požadovaná subjektem v rámci reklamace Souhrnná charakteristika kvality poskytování SR+ pro uznání nebo neuznání poskytování služby v dané hodině - finální výstup reklamace Souhrnná charakteristika kvality poskytování SR- pro uznání nebo neuznání poskytování služby v dané hodině - hodnota požadovaná subjektem v rámci reklamace Souhrnná charakteristika kvality poskytování SR- pro uznání nebo neuznání poskytování služby v dané hodině - finální výstup reklamace Příznak, zda v dané hodině byla povelována dodávka RE aktivací dané kategorie PpS - hodnota požadovaná subjektem v rámci reklamace. Příznak, zda v dané hodině byla povelována dodávka RE aktivací dané kategorie PpS - finální výstup reklamace. Příznak, zda v hodině došlo k neúspěšné aktivaci dané kategorie PpS - hodnota požadovaná subjektem v rámci reklamace. Příznak, zda v hodině došlo k neúspěšné aktivaci dané kategorie PpS - finální výstup reklamace. Výkon z poslední PP - hodnota požadovaná subjektem v rámci reklamace. Výkon z poslední PP - finální výstup reklamace. Výkon z poslední přípravy provozu - hodnota požadovaná subjektem v rámci reklamace. Výkon z poslední přípravy provozu - finální výstup reklamace. Výkon z poslední přípravy provozu - hodnota požadovaná subjektem v rámci reklamace. Výkon z poslední přípravy provozu - finální výstup reklamace. Maximální možná hodnota zvýšení nebo snížení výkonu, typicky Položka je platná pouze pro službu SR. Položka je platná pouze pro službu SR. Položka je platná pouze pro službu SR. Položka je platná pouze pro službu SR. Položka je platná pouze pro službu SR. Položka je platná pouze pro službu SR. Položka je platná pouze pro službu SR. Položka je platná pouze pro službu SR. ČEPS, a.s verze 7.00

82 rozsah Výsledný regulační rozsah Požadovaný regulační rozsah SR+ Výsledný regulační rozsah SR+ Požadovaný regulační rozsah SR- Výsledný regulační rozsah SR- Požadovaný dodaný výkon Výsledný dodaný výkon Požadovaný dodaný výkon SR+ Výsledný dodaný výkon SR+ Požadovaný dodaný výkon SR- Výsledný dodaný výkon SR- Požadovaná rychlost zatěžování Výsledná rychlost zatěžování Komentář poskytovatele [MW] [MW] [MW] [MW] [MW] [MW] [MW] [MW] [MW] [MW] [MW] stanovená z regulačních mezí. U symetrických PpS (PR, SR) je rovna polovině rozdílu regulačních mezí. Hodnota požadovaná poskytovatelem v rámci reklamace. Maximální možná hodnota zvýšení nebo snížení výkonu, typicky stanovená z regulačních mezí. U symetrických PpS (PR, SR) je rovna polovině rozdílu regulačních mezí - finální výstup reklamace. Maximální možná hodnota zvýšení nebo snížení výkonu, typicky stanovená z regulačních mezí - hodnota požadovaná subjektem v rámci reklamace Maximální možná hodnota zvýšení nebo snížení výkonu, typicky stanovená z regulačních mezí - hodnota požadovaná subjektem v rámci reklamace Maximální možná hodnota zvýšení nebo snížení výkonu, typicky stanovená z regulačních mezí - hodnota požadovaná subjektem v rámci reklamace Maximální možná hodnota zvýšení nebo snížení výkonu, typicky stanovená z regulačních mezí - hodnota požadovaná subjektem v rámci reklamace Dodaný výkon - hodnota požadovaná subjektem v rámci reklamace. Dodaný výkon - finální výstup reklamace. Dodaný výkon - hodnota požadovaná subjektem v rámci reklamace. Dodaný výkon - finální výstup reklamace. Dodaný výkon - hodnota požadovaná subjektem v rámci reklamace. Dodaný výkon - finální výstup reklamace. [MW/min] Rychlost zatěžování (strmost) VJ požadovaná poskytovatelem v rámci reklamace. [MW/min] Rychlost zatěžování (strmost) VJ - finální výstup reklamace. [Text] Komentář poskytovatele k reklamovaným položkám. Pole komentáře je nepovinné. Příloha [-] Příloha k řešené reklamaci. Může Položka je platná pouze pro službu SR. Položka je platná pouze pro službu SR. Položka je platná pouze pro službu SR. Položka je platná pouze pro službu SR. Položka je platná pouze pro službu SR. Položka je platná pouze pro službu SR. Položka je platná pouze pro službu SR. Položka je platná pouze pro službu SR. Položka je platná pouze pro službu SR. Položka je platná pouze pro službu SR. ČEPS, a.s verze 7.00

83 Obchodní stav reklamace [Text] obsahovat libovolný soubor, který se tak stává nedílnou součástí reklamace. Stav reklamace v procesu vyřizování reklamace. Možné stavy reklamace: Nová; Předaná; Vyřízená; Zveřejněná Akceptovaná; Zveřejněná Zamítnutá; Uzavřená Akceptovaná; Uzavřená - Zamítnutá V systému již není používán obchodní stav reklamace Částečně akceptovaná. Nově jsou používány pouze příznaky: Akceptovaná reklamace - bude zahrnovat dřívější stav Částečně akceptovaná. Pokud bude alespoň jedna reklamovaná hodnota akceptovaná nebo akceptovaná částečně, bude mít reklamace tento příznak. Hodnoty, které byly uznány pouze částečně nebo zamítnuty budou zvýrazněny. Zamítnutá reklamace všechny reklamované hodnoty byly zamítnuty. Struktura dat pro reklamace vyhodnocení služby SRUQ a OP: NÁZEV JEDNOTKY POPIS POZNÁMKA TRH vyhodnocená [-] Vyhodnocená doba plnění SRUQ Pouze pro SR- U/Q TRH požadovaná [-] Požadovaná doba plnění SRUQ Pouze pro SR- U/Q TRH výsledná [-] Výsledná doba plnění SRUQ. Hodnota následně vstupuje do Pouze pro SR- U/Q převyhodnocení a měsíčního vyhodnocení. TCORR vyhodnocená [-] Vyhodnocená korigovaná doba plnění SRUQ Pouze pro SR- U/Q TCORR [-] Požadovaná korigovaná doba Pouze pro SR- požadovaná TCORR výsledná TOPH vyhodnocená TOPH požadovaná TOPH výsledná plnění SRUQ [-] Výsledná korigovaná doba plnění SRUQ. Hodnota následně vstupuje do převyhodnocení a měsíčního vyhodnocení. U/Q Pouze pro SR- U/Q [-] Vyhodnocená doba plnění OP Pouze pro OP [-] Doba plnění PpS, tj. doba, po kterou generátor byl skutečně schopen plnit PpS - finální výstup reklamace. [-] Výsledná doba plnění OP. Hodnota následně vstupuje do převyhodnocení a měsíčního vyhodnocení.. Komentář [text] Komentář Poskytovatele k podané Poskytovatele reklamaci Komentář [text] Komentář operátora k výsledku Pouze pro OP Pouze pro OP ČEPS, a.s verze 7.00

84 Operátora reklamace Příloha [-] Příloha k řešené reklamaci. Může obsahovat libovolný soubor, který je tak nedílnou součástí reklamace. D.8.4. Struktura dat měsíčního vyhodnocení PpS V následující tabulkách jsou uvedeny položky, které tvoří vstupy a výstupy měsíčního obchodního vyhodnocení. Položky, které se uplatní jen v některých případech, jsou označeny ve sloupci Poznámka. Struktura dat pro Přehled měsíčních fakturačních podkladů: NÁZEV JEDNOTKY POPIS POZNÁMKA Platba za uznaný výkon kontraktu [Kč] Suma plateb za výkon pro danou PpS za kontrakt a měsíc. Je vypočtena jako součet plateb za výkon kontraktu z Platba za najetí kontraktu Platba za uznaný výkon Snížení platby za neúspěšné najetí Počet částečně neúspěšných aktivací Počet neúspěšných aktivací [Kč] [Kč] [Kč] [Počet] [Počet] Denního vyhodnocení. Suma plateb za najetí pro danou PpS za kontrakt a měsíc. Je vypočtena jako součet plateb za najetí pro kontrakt z Denního vyhodnocení. Suma plateb za výkon pro danou PpS. Je vypočtena jako součet všech plateb za kontrakty daného subjektu. Pro službu ZZ30 je provedeno oprava celkové platby podle disponibility jednotlivých VJ. Pro každou platí, že pokud je disponibilita VJ větší než minimální měsíční disponibilita, je výsledná platba upravena koeficientem kpp (koeficient vyjadřuje shodu hodnot regulační zálohy ZZ30 s poslední platnou PP) Je vypočteno snížení platby za neúspěšné najetí jako násobek celkové platby subjektu včetně bonifikací, počtu neúspěšných najetí a koeficientu penalizace za neúspěšné najetí.pokud je pro danou kategorii aktivován příznak Vyhodnocení platby za částečně neúspěšné najetí je snížení rovno časové řadě "Celkové snížení platby za neúspěšné najetí - částečná neúspěšná aktivace".pokud je pro danou kategorii aktivován příznak Vyhodnocení platby za neúspěšné najetí výrobní jednotky je snížení rovno časové řadě "Celkové snížení platby za neúspěšné najetí výrobní jednotky". Suma Částečně neúspěšných aktivací pro danou PpS za poskytovatele a měsíc. Je vypočtena jako součet Částečně neúspěšných aktivací z Denního vyhodnocení. Suma Neúspěšných aktivací pro danou PpS za subjekt a měsíc. Je vypočtena jako součet Neúspěšných aktivací z Denního vyhodnocení. Položka je platná pouze pro službu MZ t. Položka je platná pouze pro službu MZ t Položka je platná pouze pro službu MZ t ČEPS, a.s verze 7.00

85 Struktura dat pro Přehled penalizací: NÁZEV JEDNOTKY POPIS POZNÁMKA Pokuta za nepodanou přípravu provozu [Kč] Pokuta za nepodanou PP je vypočtena jako násobek příznaku nepodaných denních PP a koeficientu penalizace za Vícenáklady subjektu [Kč] nepodanou PP. Vyúčtování vícenákladů poskytovatele, vzniklých dokupem poskytovatelem nedodaného výkonu na DT PpS. Jedná se o součet vícenákladů z denního obchodního vyhodnocení v sumě za všechny hodiny vyhodnocovaného měsíce. D.8.5. Struktura dat měsíčního vyhodnocení SRUQ, OP a BS Položka je platná pouze pro služby, které se obchodují na DT PpS V následující tabulce jsou uvedeny položky, které tvoří výstupy měsíčního obchodního vyhodnocení NÁZEV Koeficient oblasti KRÁTKÝ NÁZEV JEDNOTKY POPIS POZNÁMKA AX [-] Koeficient oblasti pro Pouze pro regulační rozsah SR-U/Q jalového výkonu výrobní jednotky ve směru přebuzení nebo podbuzení Pouze pro SR-U/Q Tarif FQ [Kč] Tarif za regulační rozsah jalového výkonu výrobní jednotky sjednaný v kontraktu Tarif oblasti FQxx [Kč] Tarif oblasti vypočteny jako násobek tarifu za regulační rozsah jalového výkonu výrobní jednotky a koeficientu oblasti vyvedení dané výrobní jednotky TSH TSH [-] Počet hodin v měsíci, kdy byla výrobní jednotka přifázována TRH TRH [-] Počet hodin v měsíci, kdy výrobní jednotka regulovala TOH TOH [-] Počet hodin v měsíci, kdy výrobní jednotka regulovala včetně hodin opravných TOP TOP [-] Počet hodin v měsíci, kdy výrobní jednotka poskytovala OP KPi KPi [-] Korekční součinitel, respektující účast bloku na poskytování Pouze pro SR-U/Q Pouze pro SR-U/Q Pouze pro SR-U/Q Pouze pro SR-U/Q Pouze pro OP Pouze pro SR-U/Q ČEPS, a.s verze 7.00

86 Platba za kontrakt a výrobní jednotku Platba za kontrakt a zdroj Neúspěšná aktivace OP Neúspěšná aktivace BS Penalizace za neúspěšnou aktivaci výrobní jednotky Penalizace za neúspěšnou aktivaci zdroje Platba za kontrakt Platba /Kontrakt x Výrobní jednotka/ Platba /Kontrakt x Zdroj/ Neúspěšná aktivace OP Neúspěšná aktivace BS Penalizace /Výrobní jednotka/ Penalizace /Zdroj/ Platba za kontrakt podpůrné služby SRUQ [Kč] Platba za kontrakt a výrobní jednotku poskytující vyhodnocovanou službu [Kč] Platba za kontrakt a zdroj poskytující službu Start ze tmy [-] Neúspěšná aktivace služby Ostrovní provoz. Hodnota je zadávána operátorem vyhodnocení. [-] Neúspěšná aktivace služby Start ze tmy. Hodnota je zadávána operátorem vyhodnocení. [Kč] Penalizace za neúspěšné najetí je vypočtena jako násobek platby za výrobní jednotku, počtu neúspěšných najetí a koeficientu penalizace za neúspěšné najetí. [Kč] Penalizace za neúspěšné najetí je vypočtena jako násobek platby za zdroj, počtu neúspěšných najetí a koeficientu penalizace za neúspěšné naj [Kč] Celková platba za daný kontrakt a za všechny vyhodnocované výrobní jednotky (popř. zdroje) a danou podpůrnou službu Pouze pro SR-U/Q a OP Pouze pro BS Pouze pro OP Pouze pro BS Pouze pro OP Pouze pro BS D.8.6. Algoritmus technického vyhodnocení PpS Technické vyhodnocení PpS spočívá v porovnání dat z reálného provozu s daty z Poslední platné PP VJ. Vyhodnocení je prováděno v souladu s pravidly uvedenými v dohodě. Principy vyhodnocení porovnání podkladových dat z reálného provozu s Poslední platnou PP VJ pokud není výslovně uvedeno jinak, je ve vyhodnocení počítáno s výkonovou tolerancí 2MW (tolerance platí pro oba směry, tedy + / -) vyhodnocení probíhá pro kombinaci obchodní hodina a VJ technické vyhodnocení PpS - vyhodnocení začíná po ukončení vyhodnocení RE ČEPS, a.s verze 7.00

87 Načtení podkladových dat reálného provozu podkladová data pro vyhodnocení PpS i vyhodnocení RE se načítají v jednom celku provede se vyhodnocení RE, hodnoty jsou jako předběžné odeslány na OTE provede se vyhodnocení PpS Standardní hodnoty technického vyhodnocení PpS V případě pochybností o kvalitě podkladových dat reálného provozu nebo v případě jejich nedostupnosti jsou výchozí hodnoty vyhodnocení nastaveny následujícím způsobem: Disponibilita = 60 minut Regulační rozsah = Regulační záloha PpS z Poslední platné PP VJ (pouze pro službu PR je to dvojnásobek regulační zálohy) Kvalita = 1 (je považována za vyhovující) Aktivace doplněna podle vyhodnocení RE, popř. podle dispečerské dokumentace Neúspěšná aktivace považována za neexistující (hodnota je nastavena na 0) Postup vyhodnocení Primární regulace (PR) Disponibilita pokud se jedná o VJ typu elektrárenský blok, jedná se o počet minut, po které byla VJ zapojena (kontrola signálu zapnutí PR). Pro fiktivní blok se používají signály zapnutí do PR z jednotlivých TG a následně je provedena kontrola, zda celkový certifikovaný regulační rozsah elektrárenských bloků, ze kterých je fiktivní blok složen odpovídá regulačnímu rozsahu uvedenému v PP. Šířka pásma (Regulační rozsah) je rovna dvojnásobku Regulační zálohy PpS z poslední platné PP VJ Kvalita je implicitně nastavena na hodnotu 1 (detaily kontroly dle dohody) Korelace P a f hodnota získávána z řídícího systému (výpočet v IDS) Korelace ΔP a Δf hodnota získávána z řídícího systému (výpočet v IDS) Sekundární regulace (SR) Disponibilita - Počet minut, po které byla VJ zapojena v režimu dálkového řízení (tzn. počet minut, kdy byl signál dálkového řízení roven 1). Šířka pásma SR+ (Regulační rozsah SR+) - Hodinový průměr rozdílu horní meze SR a bázového bodu výrobní jednotky, přičemž platí, že horní mez SR není na certifikovanou hodnotou. o o o V případě, že horní mez SR je nad certifikovanou hodnotou, je regulační rozsah roven rozdílu certifikované horní meze a bázového bodu Současně musí být splněn předpoklad, že blok má nastavenou zatěžovací rychlost takovou, aby plný regulační rozsah mohl poskytnout nejpozději do 10 minut. Není-li tato podmínka splněna, považuje se za poskytnutý regulační rozsah pouze ten, který může blok při dané rychlosti zatěžování poskytnout do 10 minut. V případě oprávněné změny Diagramového bodu z přípravy provozu: Pokud je blok provozován v režimu SPOJITÉHO ŘÍZENÍ, je hodnota vypočtena jako rozdíl Horní meze SR a Bázového bodu Pokud je blok provozován v režimu NeSPOJITÉHO ŘÍZENÍ, je hodnota rovna hodnotě z Přípravy provozu ČEPS, a.s verze 7.00

88 Šířka pásma SR- (Regulační rozsah SR-) - Hodinový průměr rozdílu bázového bodu výrobní jednotky a dolní meze SR, přičemž platí, že dolní mez SR není pod certifikovanou hodnotou. o o o V případě, že dolní mez SR je nad certifikovanou hodnotou, je regulační rozsah roven rozdílu bázového bodu a certifikované dolní meze Současně musí být splněn předpoklad, že blok má nastavenou zatěžovací rychlost takovou, aby plný regulační rozsah mohl poskytnout nejpozději do 10 minut. Není-li tato podmínka splněna, považuje se za poskytnutý regulační rozsah pouze ten, který může blok při dané rychlosti zatěžování poskytnout do 10 minut. V případě oprávněné změny Diagramového bodu z přípravy provozu: Pokud je blok provozován v režimu SPOJITÉHO ŘÍZENÍ, je hodnota vypočtena jako rozdíl Bázového bodu a Dolní meze SR Pokud je blok provozován v režimu NeSPOJITÉHO ŘÍZENÍ, je hodnota rovna hodnotě z Přípravy provozu Kvalita - Souhrnná charakteristika kvality pro uznání nebo neuznání poskytování SR v dané obchodní hodině. Celková (hodinová) kvalita poskytování služby SR je dána agregací jednotlivých (níže uvedených) minutových kontrol. Platí, že každá z minutových kontrol může být porušena maximálně v 5% časového rozsahu, tedy každá z kontrol musí být splněna minimálně v 57 minutách.zároveň musí platit že u bloků s instalovaným výkonem je větší něž 300 MW je střední hodnota odchylky menší nebo rovna 0,5 % jmenovitého výkonu bloku a střední kvadratická odchylka menší nebo rovna 1 % jmenovitého výkonu bloku. U bloků s instalovaným výkonem menším nebo rovným 300 MW je střední hodnota odchylky menší nebo rovna 1 % jmenovitého výkonu bloku a střední kvadratická odchylka je menší nebo rovna 2 % jmenovitého výkonu bloku. o Kvalita minutová - Minutová kvalita zajišťuje složení jednotlivých požadavků na kvalitu do jednoho údaje - tzn. že pokud mají v dané minutě časové řady "Kvalita SR - minutové meze", "Kvalita SR - minutový bázový bod", "Kvalita SR - minutový regulační rozsah" a "Kvalita - minutová rychlost zatěžování" hodnotu jedna (tedy jsou splněny), je hodnota minutové kvality SR také jedna. Kvalita SR - minutové meze - Součást kontrol kvality SR. Pokud je blok provozován v režimu SPOJITÉHO ŘÍZENÍ, je provedena kontrola: o Že žádaný výkon je menší nebo roven hodnotě Horní meze SR a zároveň je větší nebo roven hodnotě Dolní meze SR. Pokud je blok provozován v režimu NESPOJITÉHO ŘÍZENÍ, je provedena kontrola: o o Že žádaný výkon je menší nebo roven hodnotě Horní meze SR a zároveň je větší nebo roven hodnotě Dolní meze SR. Pokud dochází na bloku ke změně Pdg (rozumí se oprávněná změna, která nepřekročila povolený desetiminutový rozsah), není kontrola uplatňována a je automaticky nastavena jako splněná. Kvalita SR - minutový bázový bod - Součást kontrol kvality SR. Bázový bod VJ musí být shodný s diagramovým bodem VJ zadaným v PP (se započtením tolerance).. Pokud je blok v přejezdu (mění Pdg), není kontrola uplatňována a je nastavena jako korektní ČEPS, a.s verze 7.00

89 Kvalita - minutová rychlost zatěžování - Součást kontrol kvality SR. Pokud je blok v přejezdu (mění Pdg), musí být rychlost zatěžování zasílaná terminálem rovna nebo vetší, než certifikovaná rychlost. Jinak musí být rychlost zatěžování zasílaná terminálem rovna nebo větší než je minimální kodexová rychlost.. Minutová záloha ( MZ t ) Disponibilita - Počet minut, po které byla VJ zapojena v režimu, ve kterém je připravena na dálkového řízení (tzn. počet minut, kdy byl signál možnosti dálkového řízení roven 1). Aktivace - Příznak, zda v dané obchodní hodině byla povelována dodávka RE aktivací dané kategorie PpS. Hodnota je přebírána z modulu vyhodnocení RE (Nutná podmínka pro uznání RE) Šíře pásma - Hodnota regulační zálohy zasílaná terminálem bloku do řídicího systému. Tato hodnota je omezena na maximální hodnotu výší regulační zálohy zadané v Přípravě provozu. Neúspěšná aktivace - Příznak, zda v obchodní hodině došlo k neúspěšné aktivaci dané kategorie PpS. Pokud jedna z kontrol " má hodnotu jedna, je hodnota neúspěšné aktivace také 1. o o o Neúspěšná aktivace MZ t - minutové odstavení Kontrola, zda VJ nejpozději do t minut od pokynu dispečera (tedy od okamžiku ukončení aktivace) přestane dodávat výkon. Neúspěšná aktivace MZ t - minutový požadovaný výkon - Kontrola, zda VJ najela na výkon dle požadavku dispečera do t minut Neúspěšná aktivace MZ t - minutový výkon Kontrola, zda VJ poskytuje po dobu aktivace bez výpadku výkon rovný požadovanému výkonu (se zohledněním tolerance). Snížení výkonu (SV30) Disponibilita - Hodnota se nastavuje podle poslední platné přípravy provozu. Pokud je pro výrobní jednotky podána příprava provozu na službu SV30 (čili Regulační záloha PpS je větší než nula), je disponibilita rovna 60. D.8.7. Algoritmus denního vyhodnocení PpS Algoritmus popisuje obchodní vyhodnocení rezervací výkonů pro kategorie PpS, u kterých je prováděno denní vyhodnocení (PR, SR, MZ t, SV30). Vyhodnocení se provádí na základě podkladových dat z technického vyhodnocení a dat z poslední platné PP (modul Příprava provozu) a sjednaných hodnot z denních kontraktů (modul Kontrakty). Výstupem algoritmu jsou data informující o výši dodaných, nedodaných, uznaných a neuznaných výkonů a dále pak data celkových uznaných plateb subjektu včetně případných bonifikací a možné penalizace za nedodaný výkon. Vyhodnocení jednotlivých kategorií PpS je možné ovlivnit pomocí konfiguračních parametrů definovaných pro každou kategorii PpS. Výpočet má následující hlavní kroky: 1) Stanovení výše technicky uznaného výkonu na základě výstupů technického vyhodnocení a dat zadaných poskytovatelem v poslední platné PP je stanovena pro vyhodnocované VJ výše dodaného výkonu 2) Stanovení výše obchodně uznaného výkonu ČEPS, a.s verze 7.00

90 suma technicky uznaných výkonů VJ je rozpočtena na jednotlivé kontrakty, které má poskytovatel na vyhodnocované období uzavřeny Vyhodnocení dodaného výkonu Pro každou kombinaci hodiny, výrobní jednotky a kategorie PpS je proveden výpočet parciálního výkonu podle parametrů vyhodnocení dané kategorie PpS. Jedná se o výpočet dodaného výkonu se zohledněním parametrů technického vyhodnocení, sledovaných pro jednotlivé kategorie PpS. Parciální výkon podle disponibility. Výpočet hodnoty dodaného výkonu s ohledem na disponibilitu VJ. Pokud je disponibilita větší než minimální disponibilita, pak je dodaný výkon shodný s výkonem z PP. Jinak je dodaný výkon 0. Parciální výkon podle disponibility ze šíře pásma. Výpočet hodnoty dodaného výkonu s ohledem na disponibilitu VJ. Pokud je disponibilita větší než minimální disponibilita, a šíře pásma je větší než minimální výkon, pak je dodaný výkon roven šíři pásma (omezen maximálním výkonem). / pouze pro službu ZZ30 / Parciální výkon podle kvality. Výpočet hodnoty dodaného výkonu s ohledem na kvalitu poskytování PpS VJ. Pokud je kvalita rovna 1, pak je dodaný výkon shodný s výkonem z PP. Jinak je dodaný výkon 0. Parciální výkon podle šíře pásma. Výpočet hodnoty dodaného výkonu s ohledem na šířku pásma VJ. Pokud je skutečná šířka pásma větší než výkon z PP, pak je dodaný výkon shodný s výkonem z PP. Jinak pokud je rozsah pásma = 1 (suma šíře pásma za všechny VJ poskytovatele je větší nebo rovna sumě sjednaného výkonu poskytovatele) a šířka pásma je větší než kodexové minimum, pak dodaný výkon je shodný s šíří pásma - jinak je dodaný výkon = 0. Následně je na základě výsledných hodnot parciálních výkonů vypočten dodaný výkon a nedodaný výkon. Dodaný výkon je vypočten jako nejmenší hodnota z vypočtených parciálních výkonů. Nedodaný výkon je vypočtený jako rozdíl výkonu z PP a dodaného výkonu. Vyhodnocení uznaného výkonu Pro každou kombinaci hodiny, subjektu a kategorie PpS je proveden výpočet uznaného a neuznaného výkonu. Uznaný výkon subjektu je vypočten jako součet dodaných výkonů všech VJ subjektu nebo jako součet výkonů za všechny kontrakty subjektu. Jako uznaný výkon je brána nižší hodnota. Neuznaný výkon je vypočten jako rozdíl součtu dodaných výkonů všech VJ subjektu a uznaného výkonu. Vyhodnocení bonifikace strmosti Platí pouze pro službu SR. Pro každou kombinaci hodiny, poskytovatele a kategorie PpS je proveden výpočet Průměrné ceny za výkon a následně je pro každou kombinaci hodiny, VJ a kategorie PpS vypočtena Bonifikace strmosti. Rozdílem mezi skutečnou rychlostí zatěžování a minimální rychlostí zatěžování je vynásoben dodaný výkon. Výsledek je pak vynásoben koeficientem bonifikace rychlosti zatěžování. Vyhodnocení platby za výkon Pro každou kombinaci hodiny, subjektu, kontraktu a kategorie PpS je proveden výpočet Uznaného výkonu kontraktu a Platby za výkon kontraktu. 1) Výpočet proběhne následujícím způsobem: a) Denní kontrakty jsou seřazeny sestupně podle priority b) Postupně jsou naplňovány jednotlivé kontrakty uznaným výkonem i) ZBYTEK (zbývající uznaný výkon) = Uznaný výkon ii) Pro každou kombinaci hodiny, kategorie PpS a kontraktu je proveden výpočet: ČEPS, a.s verze 7.00

91 (1) Uznaný výkon kontraktu = min (ZBYTEK; Sjednaný výkon z daného kontraktu) (2) ZBYTEK = ZBYTEK - Uznaný výkon kontraktu (3) Platba za výkon kontraktu = Uznaný výkon kontraktu * Cena za výkon z daného kontraktu iii) Jestliže ZBYTEK = 0, pak je cyklus ukončen Vyhodnocení vícenákladů z neplnění Pro každou kombinaci hodiny a poskytovatele je provedeno vyhodnocení následujícím algoritmem: 1) Pro každou kategorii PpS je vypočten podíl poskytovatele na celkovém dokupu z neplnění a) Je spočten Celkový dokup z neplnění poskytovatele jako suma všech Dokupů z neplnění s vícenáklady poskytovatele. b) Je spočten Podíl neplnění na celkovém dokupu jako poměr Dokupu z neplnění s vícenáklady a Celkového dokupu z neplnění poskytovatele. c) Je spočten Celkový dokup z neplnění jako suma všech Dokupů z neplnění s vícenáklady. d) Je spočten Podíl poskytovatele na dokupu z neplnění jako poměr Celkového dokupu z neplnění poskytovatele a Celkového dokupu z neplnění. 2) Pro každou kategorii PpS je provedeno vypočtení skutečně dokoupeného výkonu a) Je spočten Celkový dokoupený výkon následujícím postupem: i) Pokud je Celkový dokup z neplnění roven Zveřejněné poptávce, pak je Celkový dokoupený výkon roven Celkovému akceptovanému výkonu na DT PpS. ii) Pokud je Celkový dokup z neplnění menší než Zveřejněná poptávka, pak je Celkový dokoupený výkon určen jako menší hodnota z Celkového akceptovaného výkonu na DT PpS nebo Celkového dokupu z neplnění. b) Je spočten Celkový dokoupený výkon poskytovatele následujícím postupem: i) Pokud je Celkový dokoupený výkon roven Celkovému dokupu z neplnění, pak je Celkový dokoupený výkon poskytovatele roven Celkovému dokupu z neplnění poskytovatele ii) Pokud je Celkový dokoupený výkon menší nebo větší než Celkový dokup z neplnění, pak je Celkový dokoupený výkon poskytovatele roven násobku Celkového dokoupeného výkonu a Podílu poskytovatele na dokupu z neplnění. Vypočtená hodnota je pak zaokrouhlena nahoru na celé MW. 3) Jsou stanoveny skutečné náklady pro jednotlivá neplnění (je spočtena cena, která by byla zaplacena poskytovatele v případě, že by plnil podle sjednaného kontraktu): a) Pro každou kombinaci hodiny, kategorie PpS a poskytovatele je proveden výpočet realizovaného dokupu : i) Dokup z neplnění s vícenáklady je seřazen vzestupně podle Pořadového čísla neplnění. ii) Postupně jsou naplňovány jednotlivé hodnoty Realizovaného dokupu z neplnění s vícenáklady hodnotou Celkového dokoupeného výkonu poskytovatele iii) ZBYTEK (zbývající dokoupený výkon) = Celkový dokoupený výkon poskytovatele (1) Realizovaný dokup z neplnění s vícenáklady = MIN (ZBYTEK; Dokup z neplnění s vícenáklady) ČEPS, a.s verze 7.00

92 (2) ZBYTEK = ZBYTEK Realizovaný dokup z neplnění s vícenáklady iv) Jestliže je ZBYTEK = 0; pak je cyklus ukončen b) Je vypočten Celkový realizovaný dokup z neplnění s vícenáklady jako suma Realizovaných dokupů z neplnění s vícenáklady za všechny kategorie PpS c) Pro každou kombinaci hodiny, neplnění, kategorie PpS a kontraktu je proveden výpočet Skutečného neplnění kontraktu: i) Neplnění kontraktu je seřazeno vzestupně podle priority daného kontraktu ii) Postupně jsou naplňovány jednotlivé hodnoty Skutečného neplnění kontraktu hodnotou Celkového realizovaného dokupu z neplnění s vícenáklady: iii) ZBYTEK = Celkový realizovaný dokup z neplnění s vícenáklady (1) Skutečné neplnění kontraktu = MIN (ZBYTEK; Neplnění kontraktu) (2) ZBYTEK = ZBYTEK Skutečné neplnění kontraktu iv) Jestliže je ZBYTEK = 0, pak je cyklus ukončen d) Je vypočtena Úhrada ze neplněný výkon kontraktu jako násobek Skutečného neplnění kontraktu a Ceny za výkon daného kontraktu 4) Jsou vypočteny vícenáklady za neplnění : a) Pro každého poskytovatele je proveden následující výpočet : i) Pro každou kategorii PpS jsou spočteny Skutečné náklady za dokup neplnění s vícenáklady dokoupený na Denním trhu PpS : (1) Celkový dokoupený výkon poskytovatele je vynásoben Marginální cenou ii) Pro každou kategorii PpS jsou spočteny Úhrady za neplněný výkon : (1) Jsou sečteny všechny Úhrady za neplněný výkon kontraktu iii) Pokud jsou Skutečné náklady za dokup neplnění (v sumě za všechny kategorie PpS) větší než Úhrada za neplněný výkon (v sumě za všechny kategorie PpS), pak jsou vypočteny Vícenáklady z neplnění jako rozdíl Skutečných nákladů za dokup neplnění a Úhrady za neplněný výkon. D.8.8. Algoritmus měsíčního vyhodnocení PpS Algoritmus popisuje měsíční vyhodnocení výsledků vyhodnocení PpS. Součástí tohoto algoritmu je i vyhodnocení služeb OP, BS a SR-U/Q. Výstupem algoritmu jsou podkladová fakturační data. Výpočet podkladových dat vyhodnocení Jsou vypočtena podkladová data, potřebná k provedení měsíčního vyhodnocení. Data jsou vypočtena v následujícím pořadí: Vyhodnocení lokálních služeb Je provedeno vyhodnocení poskytování služby SR-U/Q, pro každou kombinaci měsíc, VJ je vypočten: 1. Na základě hodnot dob přifázování a doby plnění je vypočten korekční součinitel KPi 2. Na základě tarifu oblasti, doby plnění a hodnoty KPi je vypočtena měsíční platba pro vyhodnocovanou VJ Je provedeno vyhodnocení služby OP a BS. 1. Je vypočtena platba za službu, VJ a měsíc. Hodnota je určena jako cena z kontraktu násobená disponibilitou VJ. ČEPS, a.s verze 7.00

93 Výpočet celkových plateb a výkonů za kontrakt Jsou vypočteny sumární měsíční výsledky za jednotlivé kategorie PpS pro jednotlivé kontrakty. Algoritmem je spuštěn výpočet sumárních výsledků subjektu za jednotlivé kontrakty uzavřené na danou kategorii PpS. Výpočet probíhá jako agregace výsledků z denního vyhodnocení, výstupem je suma za všechny hodiny měsíce. Výsledky jsou počítány v následujícím pořadí: 1) Pro všechny vyhodnocované služby (mimo služeb SR-U/Q, BS a OP): a) Je vypočten Celkový výkon za kontrakt b) Je vypočtena Celková platba za kontrakt Výpočet celkových plateb a výkonů subjektu Jsou vypočteny platby za zvýšenou rychlost zatěžovaní celkové platby subjektu a snížení platby za neúspěšné najetí. Algoritmus Výpočet celkových plateb a výkonů subjektu Algoritmem je spuštěn výpočet sumárních výsledků subjektu (v sumě za všechny kontrakty uzavřené na danou kategorii PpS). Nejprve proběhne výpočet celkových plateb subjektu - jedná se o součet výsledků algoritmu "Výpočet celkových plateb a výkonů za kontrakt". Následně je vypočteno snížení platby za neúspěšné najetí. Výpočet celkových plateb Výpočet celkových plateb probíhá v následujícím pořadí: 1) Je vypočten Celkový výkon za kontrakty subjektu. 2) Je vypočtena Celková platba za kontrakty subjektu jako součet všech Celkových plateb za kontrakt. 3) Pro službu SR: a) Je vypočtena Celková bonifikace za strmost jako suma Bonifikace za strmost (výstup denního vyhodnocení) za všechny hodiny vyhodnocovaného období. ČEPS, a.s verze 7.00

94 Výpočet snížení platby za neúspěšné najetí 1) Pro služby, pro které se eviduje neúspěšná aktivace: a) Je vypočten Neúspěšně dodaný výkon (tento výkon reprezentuje regulační zálohu PpS z přípravy provozu dané výrobní jednotky v hodině, ve které byla zaznamenána neúspěšná aktivace). b) Je vypočten Průměrný sjednaný hodinový výkon jako podíl celkového sjednaného výkonu podpůrné služby (v daném měsíci) za poskytovatele a počtu hodin, ve kterých má poskytovatel v daném měsíci nenulový kontrakt. c) Je vypočtena Úhrada za sjednaný výkon jako měsíční suma násobků Původního sjednaného výkonu a Ceny za výkon (jedná se o sumu hodinových hodnot kontraktů za danou PpS) d) Je vypočteno snížení platby za neúspěšné najetí VJ. Výpočet je proveden následovně: i) Je vypočten podíl Neúspěšně dodaného výkonu a Průměrného sjednaného hodinového výkonu (je tedy určeno, jaký je podíl neúspěšně aktivovaného výkonu na celkové sjednaném výkonu v dané hodině) ii) Tento podíl je vynásoben Úhradou za sjednaná výkon (je určena poměrná platba z celkové měsíční předpokládáné platby za rezervovaný výkon). iii) Takto vypočtená platba za VJ je pak násobena koeficientem penalizace za neúspěšnou aktivaci e) Jednotlivé penalizace jsou sečteny do jedné měsíční hodnoty (tato hodnota je omezena maximální výší platby za rezervovaný výkon) ČEPS, a.s verze 7.00

95 Část III Přenosové služby (PřS)

96 E. Provozní postupy systému Přenosové služby E.1. Popis modulů E.1.1. Přenosové služby Modul Alokace kapacit slouží pro rezervaci vnitrodenních přenosových kapacit na přeshraničních profilech. Modul Mezinárodní scheduling představuje nástroj pro sjednání přeshraničních přenosů s využitím rezervované přenosové kapacity. Obchodování probíhá pro přeshraniční přenosové profily ČEPS, které jsou dále označovány následovně: APG - přeshraniční přenosový profil s Rakouskem PSEO - přeshraniční přenosový profil s Polskem SEPS - přeshraniční přenosový profil se Slovenskem TENNET - přeshraniční přenosový profil s Německem část přenosové soustavy provozovaná společností TENNET 50HzT - přeshraniční přenosový profil s Německem část přenosové soustavy provozovaná společností 50HzT Vnitrodenní obchodování probíhá také pro přeshraniční přenosové profily PSEO - 50HzT, SEPS PSEO, MAVIR SEPS (přeshraniční přenosový profil mezi Slovenskem a Maďarskem) a MAVIR - APG (přeshraniční přenosový profil mezi Maďarskem a Rakouskem). Přehled modulů. FUNKČNOST MODULU TYP ODKAZ NA PODROBNÝ POPIS MODUL ALOKACE KAPACIT VNITRODENNÍ ALOKACE Vložení / úprava nabídky do Formulář E.2.1 vnitrodenní alokace Zobrazení výsledků vnitrodenní Formulář E.2.2 alokace Nabídka do vnitrodenní alokace Struktura dat F.1.1 MODUL MEZINÁRODNÍ SCHEDULING Popis modulu E.3 Sjednání přenosu s využitím roční Formulář E.3.1 a měsíční rezervované kapacity Sjednání přenosu s využitím Formulář E.3.2 denní rezervované kapacity Sjednání přenosu s využitím Formulář E.3.3 vnitrodenní rezervované kapacity Realizační diagram Struktura dat F.2.1 Validace realizačního diagramu Validace F.2.2 Automatické vytvoření nominace v rámci vnitrodenní alokace Proces F.2.3 E.1.2. Přehled časů pravidelných událostí Přehled časů pravidelných událostí je uveden v platné Rámcové dohodě přeshraničních přenosech elektřiny prostřednictvím přenosové soustavy ČR. Konkrétní časy událostí komponenty a obecná pravidla Vnitrodenní alokace jsou popsány v dokumentu ICAN Trader Guide, v platném znění. o

97 E.2. Přenosové služby Alokace kapacit Modul Alokace kapacit slouží pro rezervaci přenosových kapacit na přeshraničních profilech. V souladu s obchodními podmínkami ČEPS se na jednotlivých profilech přidělují kapacity metodou aukce dlouhodobá a denní aukce organizovaná CAO ( Dále se na jednotlivých profilech přidělují vnitrodenní kapacity metodou vnitrodenní alokace. V tomto modulu mají uživatelé možnost účastnit se vnitrodenní explicitní alokace na profilech: CEPS-PSEO, CEPS-TENNET, CEPS-SEPS, CEPS-50HzT, CEPS-APG, SEPS-PSEO,50HZT-PSEO,SEPS-MAVIR a MAVIR-APG dle pravidel popsaných v platném znění ICAN Trader Guide. Přidělování vnitrodenních kapacit na všech přeshraničních profilech ČEPS zajišťuje ČEPS svým jménem. Přidělování vnitrodenních kapacit na všech ostatních shora uvedených přeshraničních profilech zajišťuje ČEPS pro příslušné provozovatele přenosových soustav na základě uzavřené mandátní smlouvy s nimi. V každém konkrétním případě jedná ČEPS v celém průběhu vnitrodenních aukcí podle těchto pravidel vůči Uživateli jménem a na účet vždy dvou provozovatelů přenosových soustav, mezi kterými se přeshraniční profil nachází (smluvní vztah tak vzniká pouze mezi Uživatelem a dvěma relevantními provozovateli přenosových soustav). E.2.1. Vložení / úprava nabídky do vnitrodenní alokace Uživatelé předkládají žádosti o alokaci vnitrodenních kapacit prostřednictvím pohledu VLOŽENÍ NABÍDKY. Struktura dat je uvedena v kap.f.1.1 Nabídku lze založit a podat pouze v okamžiku, kdy je pro danou hranici otevřeno zadávání požadavků a kdy je obchodování pro daný směr hranice povoleno. Nabídku lze založit pouze pro přípustnou kombinaci seance a hranice regulační oblasti. Subjekt, který zakládá nabídku, musí mít právo účastnit se procesu alokace kapacit. Po odeslání žádosti do systému DaE je provedeno vyhodnocení pomocí NTC a na profilech v rámci oblasti ČEPS také pomocí flow-based (specifikováno pro daný směr hranice). Vstupy vyhodnocení NTC a vstupy vyhodnocení flow-based vyhodnocení lze sledovat na stejně pojmenovaných pohledech. Pro případ, kdy by v těsném časovém sledu bylo podáno více nabídek, dochází k vyhodnocení sekvenčně pro jednotlivé nabídky, a to podle pořadí, kdy byla nabídka uživatelem změněna. Podanou nabídku nelze již upravovat. E.2.2. Zobrazení výsledků vnitrodenní alokace Pro zobrazení výsledků alokace slouží 2 pohledy PŘEHLED NABÍDEK a PŘEHLED ALOKACÍ ZA SUBJEKT. PŘEHLED NABÍDEK je podrobnější výpis výsledků za jednotlivé nabídky. Na pohledu PŘEHLED ALOKACÍ ZA SUBJEKT lze zobrazit celkovou sumu přidělené kapacity za danou seanci, směr hranice a subjekt. Hodnoty se zde zobrazují průběžně. Mezi alokované kapacity se počítají i předběžně alokované nabídky, které mohou být za určitých okolností zpětně zamítnuty dispečerem jedné z příslušných dvou přenosových soustav. Vnitrodenní aukce se řídí pravidly obsaženými v dokumentu CEE Intraday Capacity Allocation and Nomination Procedure - The Trader Guide, které jsou pro Uživatele závazné. E.3. Přenosové služby Mezinárodní scheduling Modul Mezinárodní scheduling slouží ke zpracování a kontrole obchodně-technických dat pro registraci přeshraničních přenosů v denním režimu. ČEPS, a.s verze 7.00

98 Sjednávání přenosů probíhá pro všechny přeshraniční přenosové profily, tj. profil APG, PSE-O, SEPS, TENNET a 50HzT. V tomto modulu mají uživatelé možnost: sjednávat přenos s využitím roční a měsíční rezervované kapacity; zadávat požadavek na přeshraniční přenos na profilu ČEPS-SEPS sjednávat přenos s využitím denní rezervované přenosové kapacity; sjednávat vnitrodenní přenos s využitím vnitrodenní rezervované přenosové kapacity. E.3.1. Sjednání přenosu s využitím roční a měsíční rezervované kapacity Uživatelé žádají o sjednání přenosu s využitím roční a měsíční rezervované přenosové kapacity z aukcí formou odeslání tzv. realizačního diagramu přenosu v termínech způsobem uvedeném v platné Rámcové dohodě o přeshraničních přenosech elektřiny prostřednictvím přenosové soustavy ČR. Pro profil SEPS jsou podporovány volné nominace, kdy dlouhodobé realizační diagramy nejsou kontrolovány oproti kapacitním právům. Uživatelé odesílají realizační diagramy prostřednictvím pohledu NOMINACE SUBJEKTU PŘEHLED, struktura dat je uvedena v kap. F.2.1. Pohled poskytuje přehled realizačních diagramů a zároveň umožňuje i jejich vkládání a editaci. Po přijetí realizačního diagramu systémem DaE sou aplikovány technické a obchodní kontroly vložených dat. O výsledku kontroly je uživatel informován zprávou systému. Kontroly jsou popsány v kapitole F.2.2. V případě zjištění rozporu při těchto kontrolách je realizační diagram systémem DaE odmítnut a uživatel je o této skutečnosti neprodleně informován zprávou systému. V případě úspěšného provedení kontrol je realizační diagram přijat a uživateli je to potvrzeno zprávou systému. Již podaný realizační diagram lze upravovat do uzavírky zasílání realizačních diagramů a dále v rámci korekčních cyklů, dokud není diagram sesouhlasen s příslušným zahraničním TSO. Úpravu lze provádět pomocí pohledu NOMINACE SUBJEKTU PŘEHLED po vybrání konkrétního realizačního diagramu. Zrušit zadaný diagram je možné přepsáním daného diagramu nulovými hodnotami. E.3.2. Sjednání přenosu s využitím denní rezervované kapacity V případě, že se uživatel zúčastnil denní rezervace přenosové kapacity a chce sjednat přenos s využitím přidělené kapacity v denní aukci, musí odeslat žádost o přenos formou denních realizačních diagramů analogickým způsobem jako je popsáno v předchozí kapitole. E.3.3. Sjednání přenosu s využitím vnitrodenní rezervované kapacity V případě, že se uživatel zúčastnil vnitrodenní rezervace přenosové kapacity, je povinen sjednat přenos s využitím přidělené kapacity ve vnitrodenní aukci. Musí proto odeslat žádost o přenos formou vnitrodenních realizačních diagramů analogickým způsobem jako u denní aukce. Uzavírka pro doručení realizačních digramů pro využití vnitrodenní rezervované přenosové kapacity je 1:30 hodiny před začátkem dané seance za daný směr hranice. ČEPS, a.s verze 7.00

99 F. Podrobnosti provozních postupů Přenosové služby F.1. Přenosové služby Alokace kapacit F.1.1. Nabídka do vnitrodenní alokace Nabídka vnitrodenní alokace obsahuje následující informace: 1. Identifikace Uživatele. 2. Období seance, na kterou je přenosová kapacita žádána. 3. Požadované hodnotu přenosové kapacity (MW) v každé obchodní hodině dané seance jako celé nezáporné číslo. Hodinové položky nabídky alokované kapacity: NÁZEV JEDNOTKY POPIS POZNÁMKA Požadovaná kapacita [MW] Kapacita požadovaná v rámci nabídky pro jednotlivé hodiny seance. Po podání nabídky již hodnoty měnit nelze. F.2. Přenosové služby Mezinárodní scheduling F.2.1. Realizační diagram Realizační diagram přenosu obsahuje následující informace: 1. identifikace Uživatele 2. určení obchodního intervalu tj. období dne pro který je realizační diagram platný a účinný 3. určení přeshraničního profilu a směru 4. soubor 24 hodinových hodnot (resp. 25 nebo 23 hodnot ve dnech přechodu na letní čas nebo SEČ) celých kladných čísel přenosu v MWh. Hodinové položky realizačního diagramu: NÁZEV JEDNOTKY POPIS POZNÁMKA Výkon [MW] Množství sjednaného výkonu. F.2.2. Validace realizačního diagramu Seznam aplikovaných obchodních kontrol realizačního diagramu: NÁZEV POPIS POZNÁMKA Kontrola oprávněnosti Kontroluje se, zda má uživatel právo vložit data do systému. uživatele Kontrola uzávěrek V závislosti na typu realizačního diagramu (dlouhodobý/denní/vnitrodenní) se kontroluje, zda je možno data do systému vložit. Kontrola profilu Kontroluje se, zda byly realizační diagramy zadány pro profil, pro který je povolena jejich registrace. Kontrola oprávněnosti subjektu Kontroluje se, zda má subjekt právo využívat přenosové služby. Subjekt musí být subjektem zúčtování a zároveň musí být ČEPS, a.s verze 7.00

100 Kontrola smlouvy Kontrola unikátnosti diagramu Kontrola nezáporných hodnot Kontrola hodnot přenosových kapacit Kontrola finančního jištění Kontrola obchodních limitů typu dovozce/vývozce. Kontroluje se, zda má subjekt platnou smlouvu. Subjekt je oprávněn zadat pouze jeden realizační diagramy pro kombinaci hodnot: obchodní den, profil, směr, typ (dlouhodobý, denní/vnitrodenní), CAI, partner. Kontroluje se, zda jsou ve všech hodinách hodnoty nezáporné. Kontroluje se, zda subjekt podáním realizačního diagramu nepřekročil pro danou hodinu, profil a směr alokovanou přenosovou kapacitu. Detaily viz dokument The User's Guide to Scheduling in CEE Region, Trader's Manual Kontroluje se, zda subjekt podáním realizačního diagramu nepřekročil disponibilní finanční jištění (registrováno u operátora trhu). Kontrola součtu hodnot všech realizačních diagramů (včetně již přijatých), zda nepřesahují celkové obchodní limity přenosu definované pro příslušný profil. Kontrola se neprovádí pro profily s volnými nominacemi (SEPS). Kontrola se provádí pouze pro profily s volnými nominacemi (SEPS). Další kontroly a příslušné reakce systému jsou uvedeny v dokumentu The User's Guide to Scheduling in CEE Region, Trader's Manual. F.2.3. Automatické vytvoření nominace v rámci vnitrodenní alokace Po vyhodnocení vnitrodenních nabídek a finalizaci kapacitních práv může uživatel využít automatické vytvoření nominace pomocí algoritmu. Nutnou podmínkou pro vytvoření nominace je existence přeshraničního partnerství. Účastník trhu může definovat svého výchozího partnera, a to pro každou hranici zvlášť. Systém umožní založit více časově se překrývajících partnerství pro stejnou hranici, a nijak na tuto skutečnost neupozorní. Je-li pro daný den definováno více výchozích partnerů, algoritmus pracuje pouze s prvním z nich. ČEPS, a.s verze 7.00

101 G. Přílohy dokumentu Nedílnou součástí tohoto dokumentu jsou přílohy uvedené v této kapitole. G.1. Provozní šablony Provozní šablony jsou ty šablony, které nemají přímou vazbu na obchodní procesy, ale spíše na používání nebo fungování systému DaE. NÁZEV PŘÍLOHY zadost_o_zalozeni_zmenu_uctu.xls hlaseni_problemu.xls zadost_o_zmenu_funkce_vs.xls POPIS Žádost o založení nebo změnu účtu v systému DaE Formulář pro hlášení problému Žádost o změnu funkce pro výpočet vlastní spotřeby G.2. Šablony pro náhradní vložení dat Šablony pro náhradní vložení se používají v souladu s kapitolou B.4.4. Šablony pro náhradní vložení dat, které nejsou uvedeny v této kapitole, lze získat exportem příslušného pohledu ze systému. Struktura šablon nesmí být upravována, zejména není dovoleno přidávat nebo mazat řádky nebo sloupce. V případě, že je potřeba odeslat více stejných formulářů s různými daty (např. více nabídek na DT PpS), je možné poslat informace v samostatných souborech nebo zkopírovat list příslušného formuláře v jednom souboru vícekrát. ČEPS, a.s verze 7.00

102 ČEPS, a.s verze 7.00

103 ČEPS, a.s verze 7.00

104 G.3. Definice datových toků webových služeb Pro přístup do systému DaE je možné použít rozhraní webových služeb. ČEPS, a.s verze 7.00

105 Obecný popis rozhraní je uveden v dokumentu Damas Energy Web Services dostupném na webových stránkách ČEPS. Tento dokument popisuje obecné zásady komunikace přes webové služby, webové služby a metody tvořící rozhraní systému a společné datové struktury. Jeho předmětem ovšem není popis konkrétních datových toků. Definice konkrétních datových toků lze získat přímo z online dokumentace systému Damas Energy. V systému DaE platí, že každý formulář dostupný přes webové rozhraní má datový tok, který na rozhraní webových služeb představuje ekvivalent webového formuláře. Každý datový tok je popsán v samostatné příloze tohoto dokumentu. Aby mohl partnerský systém vytvořit datovou zprávu (požadavek na data, nebo data určená ke vložení do systému DaE) a odeslat ji přes rozhraní webových služeb do systému DaE, potřebuje následující informace: 1. definice webové služby a webové metody, se kterou bude komunikace probíhat 2. definice použitého formátu 3. hodnoty obecných elementů zprávy (např. identifikace odesílatele) 4. hodnoty elementů zprávy, které jsou specifické pro daný datový tok (např. identifikace datového toku) 5. hodnoty elementů zprávy, které představují samotná obchodní data (např. hodnota diagramového bodu v přípravě provozu) Body 1, 2 a 3 jsou specifikovány v obecném popisu rozhraní. Bod 4, respektive hodnoty elementů lze získat z popisů jednotlivých pohledů uvedených v online dokumentaci systému. Přesný postup, jak elementy získat a sestavit správnou strukturu zprávy (XML), je uveden v dokumentu Damas Energy Web Services dostupném na webových stránkách ČEPS. Poslední bod 5 je záležitostí partnerského systému. Validace, které se provádějí při vložení dat přes rozhraní webových služeb jsou shodné s validacemi prováděnými při vkládání přes webový formulář a jsou popsané v příslušné části kapitoly D. ČEPS, a.s verze 7.00

106 ČEPS, a.s verze 7.00

107 *Kategorie: A problém vyžadující okamžitý zásah B problém s nižší prioritou C problém spojený s uživatelským komfortem ČEPS, a.s verze 7.00

108 ČEPS, a.s verze 7.00

Podmínky VŘ 2017/1 na dílčí obstarání PpS 2017-2018

Podmínky VŘ 2017/1 na dílčí obstarání PpS 2017-2018 Podmínky výběrového řízení na dílčí obstarání podpůrných služeb primární regulace frekvence bloku (PR), sekundární regulace výkonu bloku (SR), minutové zálohy 15ti-minutové záporné (MZ15-) a minutové zálohy

Více

401/2010 Sb. VYHLÁŠKA

401/2010 Sb. VYHLÁŠKA Systém ASPI - stav k 11.3.2012 do částky 27/2012 Sb. a 14/2012 Sb.m.s. - RA232 Obsah a text 401/2010 Sb. - poslední stav textu 401/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2010 o obsahových náležitostech

Více

401/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince 2010

401/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince 2010 401/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2010 o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu

Více

na období od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

na období od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016 Podmínky výběrového řízení na dílčí obstarání podpůrných služeb primární regulace frekvence bloku (PR), sekundární regulace výkonu bloku (SR), minutové zálohy 15ti-minutové kladné (MZ15+), minutové zálohy

Více

Příloha č.1 Smlouvy č. VPPx o dodávce elektřiny v roce 2007. Zásady komunikace. Článek I. Způsob předávání dat

Příloha č.1 Smlouvy č. VPPx o dodávce elektřiny v roce 2007. Zásady komunikace. Článek I. Způsob předávání dat Příloha č.1 Smlouvy č. VPPx o dodávce elektřiny v roce 2007 Zásady komunikace Článek I. Způsob předávání dat (1) Přenos informací (obchodních návrhů) mezi smluvními stranami bude zajištěn prostřednictvím

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

Národní elektronický nástroj. Import profilu zadavatele do NEN

Národní elektronický nástroj. Import profilu zadavatele do NEN Národní elektronický nástroj Import profilu zadavatele do NEN V 1.2 2014 Obsah 1 Cíl...... 2 2 Nutné podmínky k umožnění importu profilu zadavatele...... 2 3 Povinnosti zadavatele dle metodiky k vyhlášce

Více

Čl. I Vyhláška č. 79/2010 Sb., o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení, se mění takto: 1.

Čl. I Vyhláška č. 79/2010 Sb., o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení, se mění takto: 1. Strana 4977 388 VYHLÁŠKA ze dne 13. listopadu 2012, kterou se mění vyhláška č. 79/2010 Sb., o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení Ministerstvo průmyslu

Více

[Kč/MW.h] 1. 5.5.2011 30.5.2011 X Cp1 2. 5.8.2011 30.8.2011 X Cp2 3. 5.10.2011 30.10.2011 X Cp3 4. 5.5.2012 30.5.2012 X Cp4

[Kč/MW.h] 1. 5.5.2011 30.5.2011 X Cp1 2. 5.8.2011 30.8.2011 X Cp2 3. 5.10.2011 30.10.2011 X Cp3 4. 5.5.2012 30.5.2012 X Cp4 Odpovědi na dotazy k Výběrovému řízení č. 2011-2014/2 na obstarání podpůrné služby rychle startující 15-ti minutová záloha (QS 15 ) pro provozovatele přenosové soustavy ČEPS, a.s. 1. Může se VŘ zúčastnit

Více

Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2017,

Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2017, Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2017, kterou se mění vyhláška č. 401/2010 Sb., o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní

Více

5a Zkušební provoz (1) Přenos elektřiny nebo distribuce elektřiny ve zkušebním provozu je přenos elektřiny nebo distribuce

5a Zkušební provoz (1) Přenos elektřiny nebo distribuce elektřiny ve zkušebním provozu je přenos elektřiny nebo distribuce Strana 7790 Sbírka zákonů č. 454 / 2008 454 VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2008, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autorita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÁ ČASOVÁ RAZÍTKA Stupeň důvěrnosti : veřejný dokument Verze 2.1 Zpráva pro uživatele je veřejným dokumentem, který je vlastnictvím společnosti

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti R2B2 s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 IČ: 028 86 286 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 225031

Více

1 Účel reklamačního řádu a dotčení účastníci

1 Účel reklamačního řádu a dotčení účastníci České Energetické Centrum a.s. Václavské nám. 722/2, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 840 888 889 E-mail: info@energetickecentrum.cz www.energetickecentrum.cz ENERGETICKÉ CENTRUM, a.s. Sartorisova 10, 821 08

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autorita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÁ ČASOVÁ RAZÍTKA Stupeň důvěrnosti: veřejný dokument Verze 3.5 Zpráva pro uživatele je veřejným dokumentem, který je vlastnictvím společnosti

Více

Vyhláška kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů

Vyhláška kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Vyhláška kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů Citace pův. předpisu: 218/2001 Sb. Částka: 84/2001 Sb. Datum přijetí: 14. června 2001

Více

Vyhláška o pravidlech trhu s elektřinou

Vyhláška o pravidlech trhu s elektřinou Vyhláška o pravidlech trhu s elektřinou Jak bude organizován slovenský trh Zuzana Šolcová ČEPS, a.s. Předmět trhu s elektřinou Dodávka elektřiny mezi účastníky trhu Regulovaný přístup k přenosové a distribučním

Více

ČÁST PRVNÍ Obecná část

ČÁST PRVNÍ Obecná část 210/2011 Sb. VYHLÁŠKA Energetického regulačního úřadu ze dne 1. července 2011 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Energetický

Více

Zúčtování odchylek ve stavu nouze

Zúčtování odchylek ve stavu nouze Návrh textu vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu o postupu v případě hrozícího nebo stávajícího stavu nouze v elektroenergetice Jiří Kubizňák 24.6.2009 Obsah Stav nouze v Pravidlech trhu s elektřinou

Více

Jednotný identitní prostor Provozní dokumentace

Jednotný identitní prostor Provozní dokumentace Jednotný identitní prostor Provozní dokumentace Vytvořeno dne: 21. 2. 2012 Aktualizováno: 23. 5. 2017 Verze: 1.2 2017 MVČR Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Účel provozní dokumentace... 3 1.2. Související dokumenty...

Více

Příloha č. 4 Obchodní podmínky pro poskytování služby DopisOnline

Příloha č. 4 Obchodní podmínky pro poskytování služby DopisOnline Česká pošta, s.p. sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ: 22599, IČ: 47 11 49 83 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 7565 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

N á v r h VYHLÁŠKA. ze dne 2012, kterou se mění vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů

N á v r h VYHLÁŠKA. ze dne 2012, kterou se mění vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů á v r h VYHLÁŠKA ze dne 2012, kterou se mění vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů Energetický regulační úřad stanoví podle 98a odst. 2 písm. i) zákona č. 458/2000

Více

PRAVIDLA A POSTUPY PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A REKLAMACÍ (dále jen Reklamační řád )

PRAVIDLA A POSTUPY PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A REKLAMACÍ (dále jen Reklamační řád ) PRAVIDLA A POSTUPY PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A REKLAMACÍ (dále jen Reklamační řád ) Cíl vnitřního předpisu Cílem tohoto vnitřního předpisu je zajistit řádný postup pro vyřizování stížností a reklamací ve

Více

výrobnu biometanu nebo výrobnu tepla v systému operátora trhu.

výrobnu biometanu nebo výrobnu tepla v systému operátora trhu. Strana 4562 Sbírka zákonů č. 346 / 2012 346 VYHLÁŠKA ze dne 12. října 2012 o termínech a postupech výběru formy podpory, postupech registrace podpor u operátora trhu, termínech a postupech výběru a změn

Více

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. července 2011 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Energetický regulační úřad stanoví podle

Více

Průvodce administrací opatřením 3.3., záměru e) Pořádání veletrhů a výstav a účast na nich kolo příjmu žádostí OP Rybářství

Průvodce administrací opatřením 3.3., záměru e) Pořádání veletrhů a výstav a účast na nich kolo příjmu žádostí OP Rybářství Oddělení metodiky OP Rybářství V Praze dne 8. ledna 2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 785 fax: 222 871 764 e-mail: info@szif.cz Průvodce administrací opatřením 3.3., záměru e) Pořádání

Více

SLUŽBY SLA. Služby SLA

SLUŽBY SLA. Služby SLA Služby SLA 1. Požadavky SLA Požadavky SLA specifikují kvalitu poskytovaných Služeb definovaných v Čl. I. odst. 1.2, 1.3 a 1.4 Smlouvy a vypořádání požadavků Koordinátora rezortu nebo Správců EKLIS ve SNP

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

PŘÍLOHA Č. 3 SMLOUVY CN/??ROK??/??MĚSÍC??/ČSML

PŘÍLOHA Č. 3 SMLOUVY CN/??ROK??/??MĚSÍC??/ČSML PŘÍLOHA Č. 3 SMLOUVY CN/??ROK??/??MĚSÍC??/ČSML DOHODA O ÚROVNI POSKYTOVANÝCH SLUŽEB (SLA) 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tato Dohoda o úrovni poskytovaných služeb (dále jen SLA ), uzavíraná dle ustanovení 1746

Více

Podpůrné služby v ES ČR. Pavel Šolc, ČEPS, a.s.

Podpůrné služby v ES ČR. Pavel Šolc, ČEPS, a.s. Podpůrné služby v ES ČR Pavel Šolc, ČEPS, a.s. Obsah Charakteristiky prostředí a vývoj trhu Objem potřeb PpS a nákladů na jejich zajištění Postupy obchodního zajištění PpS Příprava provozu Řízení zdrojů

Více

Příloha č. 2. Obchodních podmínek OTE, a.s. pro plynárenství. Revize 3 únor 2012

Příloha č. 2. Obchodních podmínek OTE, a.s. pro plynárenství. Revize 3 únor 2012 Příloha č. 2 Obchodních podmínek OTE, a.s. pro plynárenství Revize 3 únor 2012 FORMULÁŘE Obsah Přílohy č. 2 OPP 1. Formulář pro stanovení počáteční výšefinančního zajištění... Chyba! Záložka není definována.

Více

K uvedenému se vyjádřili: ČEZ, a.s. (dále jen ČEZ ) ČEZ Distribuce, a.s. (dále jen ČEZD ) Ing. Miroslav Novák (dále jen NOV )

K uvedenému se vyjádřili: ČEZ, a.s. (dále jen ČEZ ) ČEZ Distribuce, a.s. (dále jen ČEZD ) Ing. Miroslav Novák (dále jen NOV ) Připomínky k návrhu změn č. 01/2015 Pravidel provozování přenosové soustavy v elektroenergetice společnosti ČEPS, a.s., se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, IČ: 257 02 556, předanému na základě

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Dodávka elektrické energie pro město Hartmanice

Dodávka elektrické energie pro město Hartmanice datum zveřejnění: 16.10.2013 VÝZVA VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů) ke zjednodušenému podlimitnímu řízení dle 38 zákona č.

Více

V Y H L Á Š KA. Předmět úpravy

V Y H L Á Š KA. Předmět úpravy V Y H L Á Š KA č. I Energetického regulačního úřadu ze dne, kterou se stanoví podrobnosti o vykazování množství elektřiny při společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje a o. 1 Předmět úpravy

Více

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 1/2001 ze dne 4. ledna 2001, kterým se stanovují maximální ceny elektřiny

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 1/2001 ze dne 4. ledna 2001, kterým se stanovují maximální ceny elektřiny Cenové rozhodnutí ERÚ č. 1/2001 ze dne 4. ledna 2001, kterým se stanovují maximální ceny elektřiny Energetický regulační úřad podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

AEM Vyhláška o stavech nouze regulační stupně

AEM Vyhláška o stavech nouze regulační stupně AEM Vyhláška o stavech nouze regulační stupně Ludmila Vrbová 24. června 2009 Minulý stav Současná vyhláška Zkušenosti z 25.7.2006 ukázaly na nejasnosti výkladu a uplatnění snížení výkonu ve výši 37% při

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

DamasPower. 3. dubna 2014. Michal Hejl

DamasPower. 3. dubna 2014. Michal Hejl DamasPower 3. dubna 2014 Michal Hejl Agenda Damas Power Výrobní zdroje Plánování výroby Prodej Bilance Měření Podpůrné služby Realizované řešení Shrnutí Copyright Unicorn Systems 2 Damas Power Úvod Řešení

Více

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁST

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁST Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁST Podprogram č. 2 Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje určená na poskytování sociálních služeb nestátními neziskovými

Více

SMĚRNICE MŽP č. 9/2013

SMĚRNICE MŽP č. 9/2013 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SMĚRNICE MŽP č. 9/2013 V Praze dne 13.6.2013 Č. j.: 38821/ENV/13 2924/M/13 o poskytování finančních prostředků v rámci programu Nová zelená úsporám 2013 Ministerstvo životního

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Swinging Dogs s.r.o. se sídlem Za mototechnou 939/23, Praha 13, Česká republika, IČ: 248 256 71 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná

Více

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o.

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. 1.1 Předmět a všeobecná ustanovení Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem

Více

Smlouva o předávání údajů (dále jen Smlouva )

Smlouva o předávání údajů (dále jen Smlouva ) Smlouva o předávání údajů (dále jen Smlouva ) Evidenční číslo smlouvy: C 0 / 13 uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, v souladu s 25 odst. 11 písm. f) a

Více

VYHLÁŠKA. č. 70/2016 Sb.

VYHLÁŠKA. č. 70/2016 Sb. IV. VYHLÁŠKA č. 70/2016 Sb. ze dne 25. února 2016 o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích Energetický regulační úřad stanoví podle 98a odst. 2 písm. j) zákona č. 458/2000

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Společnost ABOR, s.r.o., se sídlem Poříčí nad Sázavou, Potoční 292, PSČ 257 21, IČ 284 90 517 (dále též ABOR ),, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky platné pro všechny Smlouvy o poskytování odborné, organizační a technické pomoci při čerpání dotací z fondů EU. Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy o

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné podmínky služeb elektronických komunikací společnosti ATS elektronic, spol. s.r.o.(dále jen VP

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení Tyto obchodní podmínky stanovují podmínky nákupu v internetovém obchodě www.abixcz.cz. Tyto obchodní podmínky na straně jedné stanovují a upřesňují

Více

Reklamační řád. Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov

Reklamační řád. Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1170 IČ: 49454587; DIČ: CZ49454587 Reklamační řád Platný od 1. 8. 2012 Obsah 1 Rozsah

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp)

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp) VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp) 1. Výklad pojmů použitých v těchto Všeobecných podmínkách: 1.1. Poskytovatel je společnost SJCOM s. r.

Více

Seznámení s ISPOP 2012. Oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Seznámení s ISPOP 2012. Oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Seznámení s ISPOP 2012 Oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí ISPOP Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování

Více

PODMÍNKY ELEKTRONICKÉ AUKCE SPOLEČNOSTI RWE GAS STORAGE, s.r.o. NA VOLNOU SKLADOVACÍ KAPACITU

PODMÍNKY ELEKTRONICKÉ AUKCE SPOLEČNOSTI RWE GAS STORAGE, s.r.o. NA VOLNOU SKLADOVACÍ KAPACITU RWE Gas Storage, s.r.o. V Olšinách 75/2300 100 00 Praha 10 - Strašnice T +420 26 797 4444 F +420 26 797 6906 www.rwe-gasstorage.cz aukce@rwe.cz PODMÍNKY ELEKTRONICKÉ AUKCE SPOLEČNOSTI RWE GAS STORAGE,

Více

COMPATEL 2014. Provozní podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

COMPATEL 2014. Provozní podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací COMPATEL 2014. Provozní podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto (dále jen Provozní podmínky ) popisují podmínky zřizování, provádění změn, provozu

Více

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen kupující či zákazník ).

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen kupující či zákazník ). 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky internetového obchodu AEROSIM.cz (dále jen obchodní podmínky ) platí pro nákup v internetovém obchodě AEROSIM.cz, který níže uvedený prodávající provozuje

Více

mysh.cz Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice

mysh.cz Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice A. Smlouva o poskytování internetových služeb 1. Smluvní strany Smluvními stranami je firma

Více

Výběrové řízení na poskytovatele telemarketingové podpory obchodní činnosti

Výběrové řízení na poskytovatele telemarketingové podpory obchodní činnosti Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004-2007 For Evaluation Only. Výběrové řízení na poskytovatele telemarketingové podpory obchodní činnosti Informace o zadavateli Základní

Více

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Obsah prezentace Charakteristika ERÚ Působnost ERÚ Vyhlášky ERÚ 2 Základní charakteristika Ústřední orgán státní správy

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Pravidla registrace domén EU registrátora ZONER software, s.r.o. pro objednávky před a v období Sunrise period

Pravidla registrace domén EU registrátora ZONER software, s.r.o. pro objednávky před a v období Sunrise period Pravidla registrace domén EU registrátora ZONER software, s.r.o. pro objednávky před a v období Sunrise period OBSAH 1. VYMEZENÍ POJMŮ...2 2. PŘEDMĚT A ROZSAH PRAVIDEL...2 3. OMEZENÍ ŽÁDOSTÍ NA DOMÉNOVÁ

Více

PODMÍNKY ELEKTRONICKÉ AUKCE SPOLEČNOSTI RWE GAS STORAGE, s.r.o.

PODMÍNKY ELEKTRONICKÉ AUKCE SPOLEČNOSTI RWE GAS STORAGE, s.r.o. PODMÍNKY ELEKTRONICKÉ AUKCE SPOLEČNOSTI RWE GAS STORAGE, s.r.o. PRO ROČNÍ SMLOUVY O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU (1 5 LET) NA SKLADOVACÍ KAPACITU VOLNOU OD 1. 4. 2009 Název Skladovatele: RWE Gas Storage, s.r.o.

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autorita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÁ ČASOVÁ RAZÍTKA Stupeň důvěrnosti: veřejný dokument Verze 3.7 Zpráva pro uživatele je veřejným dokumentem, který je vlastnictvím společnosti

Více

R E K L A M A Č N Í Ř Á D

R E K L A M A Č N Í Ř Á D Jiřího Dimitrova 1619 356 01 Sokolov R E K L A M A Č N Í Ř Á D 0. Obsah 0. OBSAH... 1 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 1 1.1. CÍL... 1 1.2. PLATNOST... 2 2. ROZSAH A PODMÍNKY ODPOVĚDNOSTI ZA VADY... 2 2.1 NEDOSTATKY

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese

pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese www.fler.cz 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Licenční podmínky. 1. Všeobecná ustanovení

Licenční podmínky. 1. Všeobecná ustanovení Licenční podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky se týkají uzavření dohody o užívání softwarového produktu Robeeto (dále jako Program ) mezi Podnikatelem a společností JobAs s.r.o.,

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce sdružené služby dodávky zemního plynu zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecné požadavky na návrh smlouvy 1.1. Uchazeč uvede

Více

vzniká nárok na podporu decentrální výroby elektřiny,

vzniká nárok na podporu decentrální výroby elektřiny, Částka 180 Sbírka zákonů č. 478 / 2012 Strana 6369 478 VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a biometanu, množství a kvality skutečně nabytých

Více

Reklamační řád. ING Bank N. V., organizační složka, pro produkty ING Konto a ING Fondy (dále jen Reklamační řád)

Reklamační řád. ING Bank N. V., organizační složka, pro produkty ING Konto a ING Fondy (dále jen Reklamační řád) Reklamační řád ING Bank N. V., organizační složka, pro produkty ING Konto a ING Fondy (dále jen Reklamační řád) 1. Obecné informace 1.1. Reklamační řád blíže upravuje postupy a procesy související s podáváním

Více

Zodpovědná osoba: , do h

Zodpovědná osoba: , do h VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Lhůta pro podání nabídek: 28.11.2011, do 09.00 h Zodpovědná osoba: +420 377 103 639 tauchen@fnplzen.cz V souladu s ustanovením 12 odst.

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD Partners investiční společnost, a.s.

REKLAMAČNÍ ŘÁD Partners investiční společnost, a.s. REKLAMAČNÍ ŘÁD Partners investiční společnost, a.s. Květen 2014 Reklamační řád společnosti Partners investiční společnost, a.s. se sídlem Türkova 2319/5b, Praha 4 Chodov, PSČ 149 00, IČ 24716006, zapsané

Více

Pravidla komunikace registrátora Web4u s.r.o.

Pravidla komunikace registrátora Web4u s.r.o. Pravidla komunikace registrátora Web4u s.r.o. V platnosti od 24.10.2003 OBSAH 1. Úvodní ustanovení 2. Subjekty 3. Registrace Doménového jména 4. Prodloužení registrace Doménového jména 5. Změna údajů subjektů

Více

Reklamační řád. Obec Doubravice, Doubravice 155, 544 51 Doubravice. I. Obecná ustanovení

Reklamační řád. Obec Doubravice, Doubravice 155, 544 51 Doubravice. I. Obecná ustanovení Reklamační řád Obec Doubravice, Doubravice 155, 544 51 Doubravice I. Obecná ustanovení obec Doubravice, jako provozovatel Vodárenské Infrastruktury (dále jen dodavatel) zajištující dodávku pitné vody z

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince Předmět úpravy

VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince Předmět úpravy 478 VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a biometanu, množství a kvality skutečně nabytých a využitých zdrojů a k provedení některých dalších

Více

Příloha č. 2. Obchodních podmínek OTE, a.s. pro elektroenergetiku

Příloha č. 2. Obchodních podmínek OTE, a.s. pro elektroenergetiku Příloha č. 2 Obchodních podmínek OTE, a.s. pro elektroenergetiku Revize 22 červenec 216 FORMULÁŘE Příloha č. 2 OPE 215 Obsah Přílohy č. 2 OPE 1. Formulář pro stanovení počáteční výše finančního zajištění..

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo: obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, 147 00 identifikační číslo: 24302058 OBCHODNÍ PODMÍNKY zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Městský soud v Praze, odd. vložka:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti prodeje zboží, které jsou nabízeny prostřednictvím

Více

Národní elektronický nástroj. Metodika při připojování individuálních elektronických nástrojů (včetně elektronických tržišť veřejné správy) k NEN

Národní elektronický nástroj. Metodika při připojování individuálních elektronických nástrojů (včetně elektronických tržišť veřejné správy) k NEN Národní elektronický nástroj Metodika při připojování individuálních elektronických nástrojů (včetně elektronických tržišť veřejné správy) k NEN V 1.2 31.10.2014 Obsah 1 Vymezení pojmů... 3 1.1 Vymezení

Více

b) Originál těchto Pravidel je uložen v sídle pořadatele, kde je k dispozici pro případné nahlédnutí.

b) Originál těchto Pravidel je uložen v sídle pořadatele, kde je k dispozici pro případné nahlédnutí. Úplná pravidla soutěže Adventní kalendář 1) Pravidla a pořadatel soutěže a) Tato Pravidla jsou dokumentem, který závazně upravuje Pravidla soutěže Adventní kalendář (dále jen soutěž ) pořádané společností

Více

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s.

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému MultiCash

Více

Definice provozních, servisních a SLA parametrů

Definice provozních, servisních a SLA parametrů Příloha č. 2 Servisní smlouvy Definice provozních, servisních a SLA parametrů S2_P2_Definice SLA Obsah 1 VYMEZENÍ POJMŮ... 3 1.1 DEFINICE VAD... 3 1.2 DEFINICE LHŮT... 3 1.3 DEFINICE DOB... 4 1.4 DEFINICE

Více

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře 5. a 6. výzva příjmu žádostí Operačního programu Rybářství (2014 2020) V následujícím dokumentu je uveden podrobný

Více

Příloha č. 2. Obchodních podmínek OTE, a.s. pro elektroenergetiku. Revize 1823 říjen 2014červenec 2016

Příloha č. 2. Obchodních podmínek OTE, a.s. pro elektroenergetiku. Revize 1823 říjen 2014červenec 2016 Příloha č. 2 Obchodních podmínek OTE, a.s. pro elektroenergetiku Revize 1823 říjen 2014červenec 2016 FORMULÁŘE Obsah Přílohy č. 2 OPE 1. Formulář pro stanovení POČÁTEČNÍ výše finančního zajištění 3 2.

Více

Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel

Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel Platnost od 1.9.2013 TeleUspory s.r.o. Římská 103/12, 120 00 Praha 2 www.uspory.cz Zapsaná v oddíle C, vložce 178856 obchodního rejstříku vedená u Městského

Více

PREdistribuce, a.s. Zpráva o plnění Programu opatření v roce 2009

PREdistribuce, a.s. Zpráva o plnění Programu opatření v roce 2009 PREdistribuce, a.s. Zpráva o plnění Programu opatření v roce 2009 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím

Více

Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta

Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta Obsah Čl. 1 Obecná ustanovení... 2 Čl. 2 Vymezení používaných pojmů... 2 Čl. 3 Popis služby Sběrná Pošta...

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

Všeobecné podmínky ke Smlouvě o SLA

Všeobecné podmínky ke Smlouvě o SLA Všeobecné podmínky ke Smlouvě o SLA I. Předmět SLA 1.1) Předmětem Služby SLA (dohodnuté úrovně služeb) jsou společností SychrovNET s.r.o. sídlem Bratří Hlaviců 89 Vsetín, IČ26827921 (dále jen poskytovatel),

Více