Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb. Michal Staněk.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb. Michal Staněk."

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb Michal Staněk Vytvořte cvičnou instalaci SharePoint Portal vhodnou pro osvojení možností práce s portálem. Výsledkem práce bude instalační soubor, který umožní bezobslužnou distribuci nakonfigurovaného prostředí SharePoint pro virtuální PC. Dále navrhněte vlastní výukové scénáře pro procvičení práce s SharePoint Portal. Bakalářská práce 2011

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně a že jsem uvedl všechny použité prameny a literaturu, ze kterých jsem čerpal. V Praze dne podpis 2

3 Abstrakt Tato práce pojednává o jednom z produktů Microsoft Office Systém 2007, a sice o Microsoft SharePoint Server Cílem této práce je vytvořit snadno distribuovatelný, resp. přenositelný instalační balíček, který bude obsahovat virtuální Windows Server 2003, na němž bude nainstalovaný a nakonfigurovaný SharePoint. V teoretické části popisuji Microsoft Office System 2007, jehož středobodem je právě SharePoint Jsou představeny jeho základní pilíře, systémové nároky a jeho přínos pro organizace. V praktické části se zaměřím na vytvoření virtuálního počítače serveru, na který nainstaluji výše zmíněný SharePoint Server, následně popíšu konfiguraci a postupy při zakládání portálu VOŠIS. Na portále vytvořím několik základních pracovních prostorů, resp. týmových webů pro bližší seznámení s produktem a nastíním několik možností pro práci s ním. V závěru této práce shrnu poznatky získané při vytváření výš zmíněného balíku a uvedu několik doporučení pro praxi. Poděkování Rád bych tímto poděkoval Ing. Bc. Davidovi Klimánkovi, Ph.D. za vedení mé práce a cenné rady. Dále bych rád poděkoval Michale Krejčové za souhlas s použitím jejího návrhu nového loga VOŠIS. Mé díky patří také rodině a přítelkyni za neutuchající podporu. 3

4 Obsah 1 Úvod 6 2 Analýza současného stavu 7 3 Microsoft Office System Exchange PerformancePoint Server Forefront Office Professional (Enterprise) SharePoint Server Pilíře technologie WSS 3.0, MOSS Windows SharePoint Services 3.0 (WSS) Microsoft Office SharePoint Server 2007 (MOSS) Integrace se sadou Microsoft Office Integrace s Microsoft Project Server SharePoint Designer Požadavky na instalaci Požadavky na hardware serveru Požadavky na systém serveru Požadavky na klientský počítač 17 6 Virtualizační nástroje Oracle Virtual Box Microsoft Virtual PC 19 7 Praktická část 20 8 Microsoft Virtual PC Instalace Virtual PC Vytvoření nového virtuálního PC 21 9 Windows Server Instalace na Virtual PC Nastavení Windows Server 2003 před instalací MOSS IIS 6 (Internet Information Services 6.0) Active Directory (AD) NET Framework 2.0 a Diferenciální disk 26 4

5 9.3.1 Vytvoření diferenciálního disku Instalace MOSS Instalace českého jazykového balíčku MOSS Microsoft Office SharePoint Server (MOSS) Administrace Naplánování struktury a hierarchie webu Domácí stránka VOŠIS Vytvoření nového webu nebo pracovního prostoru Pracovní prostory[1] Webové části Scénáře využití Spolupráce s Office SharePoint v rámci VOŠIS Instalační balík Licence Obsah DVD, USB Postup instalace: Zabezpečení Portál Závěr Seznam Literatury Seznam obrázků 45 5

6 1 Úvod Tato práce pojednává o produktu SharePoint Server 2007 pocházejícím od Microsoft Corporation. Tento produkt je součástí velkého balíku serverů a aplikací Microsoft Office Systém Nepochybně mě k napsání této práce vedl fakt, že s tímto produktem pracuji ve firmě Metrostav a.s. jako vlastník webu Divize 8. Musím říci, že mě na první pohled zaujal. Jakmile jsem se začal zajímat o jeho další funkce, zjistil jsem, že má obrovský potenciál stát se ve firmě jedním z největších pomocníků. Když jsem se o SharePointu bavil se spolužáky, většinou o něm věděli jen to, že je to něco od Microsoftu. Nevěděli, jaké má tento produkt možnosti a jaký potenciál. Chtěl bych jim tedy přinést SharePoint až pod ruku, aby si ho mohli takzvaně osahat. Cílem této práce je vytvořit instalační balíček. Díky němu se do počítače, na kterém je nainstalovaný Microsoft Virtual PC 2007, nahrají nové virtuální operační systémy. Tím prvním bude Windows Server 2003 R2, na kterém bude zprovozněn SharePoint Server Pomocí druhého virtuálního počítače, Windows XP, se budeme připojovat na server, resp. na webovou stránku jako uživatel. Tím, jak vytvořím výše uvedené, vznikne nový portál SKS pro seznámení studentů s možnostmi a nastavením SharePointu. Studenti si zde tak budou moci vyzkoušet, jak se s tímto produktem pracuje na živo. Práce bude rozdělena na dvě části. V té první budu pojednávat o teoretických východiscích aplikace SharePoint. Krátce bude představena vize Microsoft Office System 2007, základní pilíře spolupráce a možnosti integrace se sadou Office 2007, dále budou nastíněny systémové požadavky. V praktické části bude provedena instalace softwaru SharePoint na virtuální počítač a vytvoření instalačního balíčku, který bude distribuován studentům VOŠIS. Navrhnu také základní scénáře pro práci se SharePointem. V závěru práce budou shrnuty nejdůležitější poznatky a uvedeno doporučení pro praxi. 6

7 2 Analýza současného stavu Spolupráce lidí je základním kamenem úspěchu v každé fungující společnosti, ať už se jedná o dvojice, malé týmy, podniky, či velké společnosti. Když není možná přímá osobní komunikace, musíme si informace a myšlenky předávat jiným způsobem. Někdy také potřebujeme trvalejší záznam našich myšlenek nebo připravených materiálů. Z tohoto důvodu se společnosti uchylovaly k papírovým záznamům. Dnes je tato situace díky počítačům vyřešena ekologičtěji a hlavně efektivněji. Přes klasické sdílení souborů složek na síti a posílání ů se dnes dostáváme mnohem dále. Podniky v poslední době nejčastěji sahají po produktech, které v sobě zahrnují ERP 1 systémy, CRM 2 systémy, Business Inteligence 3, ECM 4 apod. Dá se říci, že na trhu existuje již několik takových produktů, které dokážou výše uvedené integrovat do jednoho systému. Následně vznikne jeden komplexní portál, který je většinou přístupný odkudkoliv přes webový prohlížeč, a my se tak k potřebným informacím dostaneme vždy, když potřebujeme.[2] Mezi přední dodavatele těchto systémů systémů bych zařadil: IBM Lotus Domino Document Manager Nejnovější verze celopodnikového řešení od Lotusu pro správu dokumentů. Jednoduše se používá s desktopovými aplikacemi i webovými prohlížeči, umí propojovat různé platformy. Poskytuje centralizovaný konzistentní management spolupracujících dokumentů a informací, zvyšuje rychlost rozhodování, podporuje spolupráci formou diskusních skupin a přímé komunikace (instant messaging), nabízí nástroj na přihlašování a odhlašování, řízení a správu různých verzí dokumentu (každý člen skupiny má k dispozici poslední) a nástroje zabezpečení. Mezi další funkce patří podpora prohlížení dokumentů, schvalování, sestavování, publikování i archivace. Koncoví uživatelé mohou vyhledávat a ukládat soubory z jakékoli aplikace splňující 1 Enterprise Resource Planning (ERP) je informační systém, který integruje a automatizuje velké množství procesů souvisejících s produkčními činnostmi podniku. Typicky se jedná o výrobu, logistiku, distribuci, správu majetku, prodej, fakturaci, a účetnictví. (Wikipedia, 2011) 2 Customer relationship management (též CRM nebo řízení vztahů se zákazníky) je databázovou technologií podporovaný proces shromažďování, zpracování a využití informací o zákaznících firmy. (Wikipedia, 2011) 3 Business Inteliigence (BI), systémy pro podporu rozhodování. (Wikipedia, 2011) 4 Enterprise Content Managment (ECM), systémy pro správu obsahu (Wikipedia, 2011) 7

8 standard ODMA, včetně produktů MS Office. Domino.Doc, Domino Workflow a Domino Extended Search představují komplexní řešení pro správu vědomostí. [13] IXOS/OpenText - Livelink Enterprise Suite Po spojení firem Open Text a Ixos Software došlo ke konsolidaci produktových portfolií obou dodavatelů, které je nyní na trhu k dispozici pod názvem Livelink Enterprise Suite. Jeho základem je archivní úložiště Livelink Enterprise Server nad nímž se modulárně staví jednotlivá řešení dle potřeb zákazníka. Archivní úložiště umožňuje centrálně spravovat dokumenty, které jsou strojově generovány pomocí skenování, výkazů a výstupních dokumentů s dokumenty, jež uživatel vytváří na svém počítači. Zároveň kontroluje průběh přístupu a modifikace každého obsahu. Livelink umožňuje průběžné získávání, sdílení a opakované využívání firemních znalostí. Kombinuje spolupráci a řízení obsahu s využitím centrálního a bezpečného skladu. Umožňuje zabezpečený přístup k dokumentům prostřednictvím webového prohlížeče. [13] Microsoft SharePoint Server 2007, resp. SharePoint 2010 Vzhledem k tomu, že v České republice je zvykem využívat pro práci Windows a Office, jeví se mi tento produkt jako optimální volba pro většinu organizací. Jeho značnou výhodou je to, že jeho odlehčená verze Windows SharePoint Services 3.0 je dostupná zdarma v rámci licence na Windows Server 2003, popřípadě Windows SharePoint Foundation 2010 v rámci licence Windows Server Mezi další výhody patří každopádně skutečnost, že SharePoint v sobě obsahuje všechny výše zmíněné požadavky na integrovaný systém. Navíc aplikace jako Word, Excel, Outlook a PowerPoint fungují ve spolupráci se SharePointem báječně. Myslím si tedy, že pro firmy, které mají již servery s licencemi Microsoft Windows Server a klientské počítače s balíkem Office, je výběr tohoto informačního systému víc než vhodný. Jako další argument bych připomněl, že SharePoint implementovalo jako svůj podnikový systém několik předních tuzemských i mezinárodních společností. Mezi nimi bych zmínil například Metrostav a.s., AVE, AVG, Českomoravskou stavební spořitelnu nebo Coca-Cola Enterprises, MTV Networks, přičemž všechny se shodly na tom, že jim implementace SharePointu přinesla jen dobré.[11] 8

9 V dalších kapitolách budu pojednávat o SharePoint Server 2007, protože je mým úkolem vytvořit balík, který bude dostupný pro studenty. Vytvořit balík SharePointu ve verzi 2010 se mi bohužel nepodařilo, vzhledem k tomu, že můj počítač a Virtual PC jsou 32bitové a neumějí virtualizovat 64bitové systémy. Navíc je takto snazší ukázat přímou spolupráci s Office 2007 a výsledný balíček nebude mít velikost 20GB, ale snad jen 8GB, což je pro distribuci podstatně vhodnější. 9

10 3 Microsoft Office System 2007 Microsoft v roce 2007 vydal produktovou řadu nazvanou Microsoft Office System 2007 (známou také pod označením Office 12). Jedná se o soubor aplikací, serverů a služeb, které podnikům přináší řešení usnadňující sdílení informací, jejich řízenou tvorbu a zpřístupňuje je odkudkoliv a kdykoliv.[1][15] Office 2007 přišel s několika vylepšeními, mezi které uvedu změnu souborového formátu (dříve měl soubor jen příponu.doc, nyní.docx nový XML formát 5 ). Novinkou v Office System 2007 je tzv. Ribbon rozhraní. Jedná se o novou hlavní lištu (pás karet), jejímž hlavním rysem je centrální tlačítko, známé také jako Office tlačítko.[9] Velkou výhodu spatřuji v tom, že Microsoft zabudoval přímou podporu pro spolupráci se SharePointem. Příkladem může být schvalování dokumentů, kde například Word nabízí možnost schvalovat přímo otevřený dokument. Uživatel tak nemusí aplikaci (dokument) vůbec opouštět. 3.1 Exchange 2007 Exchange Server a jeho ový klient Outlook přináší již řadu let podnikům sjednocenou správu osobních informací (PIM Personal Information Managment).[4] Mezi nové funkce systému Microsoft Exchange Server 2007 bych zařadil pokročilou ochranu antivir a antispam, možnost přístupu k u odkudkoli (díky Microsoft Office Outlook Web Application 6 ) a dodržování zásad společností.[7] Jako přetrvávající výhody Exchange Serveru bych viděl jeho stabilitu, schopnost synchronizace ů a kalendáře se SharePointem a schopnost pracovat s velkými objemy dat. 3.2 PerformancePoint Server 2007 Tento produkt pro řízení výkonu umožňuje zákazníkům sledovat, analyzovat a plánovat obchodní aktivity, dbát na jejich plnění a poskytovat srozumitelný přehled v celé organizaci.[7] 5 Extensible Markup Language, zkráceně XML je obecný značkovací jazyk, který byl vyvinut a standardizován konsorciem W3C (Wikipedia, 2011) 6 Outlook Web Application (OWA), díky zabezpečeným stránkám např. https://spolecnost/owa [autor] 10

11 3.3 Forefront Produkty z řady Microsoft Forefront jsou stěžejním bodem v oblasti zabezpečení uživatelských počítačů a serverů, současně zajišťují dodržování vnitropodnikových předpisů. [10] Mezi hlavní produkty bych zařadil následující: Forefront Client Security, Forefront Endpoint Protection zabezpečení uživatelských PC a serverů ForeFront Threat Managment Gateway zajišťuje bezpečné procházení Internetem Forefront Protection for SharePoint zabezpečení SharePointu Forefront Identity Manager pro správu identit, pověření a zásad přístupu 3.4 Office Professional (Enterprise) 2007 Ve zkratce se jedná o kancelářský balík v základní verzi obsahující pouze Word, Excel a PowerPoint. Od verze Professional je do tohoto balíku přibaleno několik dalších aplikací, jako Outlook, Publisher, Accounting Express. Ve verzi Enterprise pak přibývá ještě Access, InfoPath, Groove, OneNote a Communicator.[15] Tyto aplikace se staly nedílnou součástí většiny společností. Dalším bodem zde by byl SharePoint Server, který zastřešuje nebo je spíš středobodem všech předchozích produktů. Tím vytváří pro podniky podmínky pro efektivní spolupráci, ale o tom se bude pojednávat následující kapitola. 11

12 4 SharePoint Server 2007 Microsoft Office SharePoint Server 2007 je integrovaná sada serverových funkcí, pomocí kterých lze zlepšit efektivitu organizace díky komplexní správě obsahu a vyhledávání v síti, optimalizaci sdílených obchodních procesů a usnadnění sdílení informací přes hranice sítí s cílem získat lepší přehled o podniku. Tento server pro spolupráci a správu obsahu navíc nabízí IT specialistům a vývojářům platformu a nástroje, které potřebují pro správu serverů, rozšiřitelnost aplikací a vzájemnou spolupráci. [11] 4.1 Pilíře technologie Obrázek 1 Pilíře technologie SharePoint[zpracováno podle[5]] 12

13 Spolupráce Existuje celá řada funkcí, které SharePoint nabízí pro úspěšnou spolupráci, nicméně SharePoint je jen kouskem skládačky tvořící úspěšnou spolupráci. Na Obrázek 1 Obrázek 1 Pilíře technologie SharePoint[zpracováno podle[5]]se můžeme podívat, jak by taková spolupráce mohla vypadat. Portál zjednodušeně se jedná o webovou stránku, která je dostupná z jakéhokoliv počítače či mobilního zařízení. Při vstupu na tuto stránku je uživatel ověřen díky technologii Active Directory a je mu přiřazena určitá role (např. návštěvník, přispěvatel, administrátor). Díky takto přiděleným rolím je zajištěna bezpečnost podnikových informací. Vyhledávání vyhledávací možnosti SharePointu nabízí mnoho vlastností, které zjednodušují hledání dokumentů a informací. Vyhledávání funguje na základě tzv. indexování datových zdrojů. Další výbornou vlastností je respektování uživatelských práv. Výsledek vyhledávání zobrazí tedy pouze ty informace, na které má uživatel skutečně právo. Obrázek 2 Sharepoint Vyhledávání [zpracováno podle[5]] Správa obsahu kompletní životní cyklus informací počínaje tvorbou dokumentu, přes jeho schvalovací procesy, publikování až po finální uložení dokumentu do archivu Formuláře využití elektronických formulářů přináší organizacím řadu výhod. Jako hlavní bych uvedl strukturování sbíraných informací, znovupoužitelnost, 13

14 snadnější analýza dat z formulářů nebo možnost navázat na formuláře pracovní postupy stejně jako je tomu s dokumenty BI v rámci SharePointu je možné vytvářet tzv. dashboardy (pracovní desky), pro každého uživatele je možné vytvořit specifický pohled, který mu umožní prezentovat jen ty informace, které ke svému rozhodování potřebuje. Informace, které se takto zobrazují mohou být rozdílného původu, pro takový případ je SharePoint vybaven technologií nazvanou Business Data Catalog (BDC).Ta umožňuje nahlížet do externích zdrojů dat například do SAP, MS Dynamics nebo J.D.Edwards a následně vytvořit z těchto dat přehled potřebných informací, různě je filtrovat nebo z nich vytvářet grafy. Obrázek 3 Vyhledávání v SharePointu [zpracováno podle[5]] 4.2 WSS 3.0, MOSS Windows SharePoint Services 3.0 (WSS) Jedná se o základní stavební kámen každého Sharepoint řešení. WSS napomáhá týmům sdílet informace, spolupracovat na dokumentech a shromažďovat týmové znalosti. [8] 14

15 V případě jednoserverové konfigurace je WSS licenčně zahrnut již ve Windows Serveru. Pokud má tedy podnik licenci na Windows Server a příslušný počet klientských přístupových licencí, nepotřebuje k němu již žádnou další licenci. Pro malé a střední podniky by mohl být WSS ideálním produktem, ale pro nasazení ve větších podnicích se hodí spíše již placený MOSS Microsoft Office SharePoint Server 2007 (MOSS) MOSS představuje komplexní informační portál, zastřešující jednotlivé týmové weby a kolekce webů nabízející navíc pokročilé vyhledávání v rozličných datových zdrojích, integrovaná workflow pro automatizaci procesů nebo možnost provázání na aplikace jiných dodavatelů.[2] MOSS patří už k placeným produktům Microsoftu, dokonce na něj musí mít zakoupenou licenci každý jeho uživatel v rámci firmy. Microsoft však nabízí firmám výhodné balíčky, tzv. Enterprise CAL Suites. 4.3 Integrace se sadou Microsoft Office 2007 Prostřednictvím webových služeb a aplikací nabízí Microsoft Office uživatelům přímou interakci se SharePointem, to znamená, že si uživatelé nemusejí ručně stahovat obsah, protože mohou otevřít a upravovat dokumenty přímo z webů SharePoint. Další možností je, že si uživatel vůbec nemusí web Sharepoint pustit, ale přímo v aplikaci Office zvolí možnost publikovat.[2] 15

16 Obrázek 4 Ukázka publikování pomocí Office 2007 [autor] 4.4 Integrace s Microsoft Project Server 2007 Toto spojení umožňuje členům týmů uložit dokumenty související s projektem, sledovat problémy a jeho rizika a využít pracovní postupy pro určité položky projektu. 4.5 SharePoint Designer 2007 Tento nástroj používá technologii ASP.NET 2.0, šablony stylů CSS a model Windows Workflow Foundation, dává tak uživatelům možnost navrhnout dynamické weby a díky nové funkci stránek předlohy je možné upravit jejich vzhled a chování přímo pro SharePoint.[2] SharePoint Designer je jakýmsi nástupcem Microsoft Frontpage, ale je obohacen o spoustu nových funkcí. Tato aplikace se používá především pro tyto tři základní činnosti: Vývoj webů zmiňované ASP.NET, CSS, WWF, ale i technologie Microsoft IntelliSense, která pomáhá eliminovat chyby v kódu. Správa webů zálohování a obnovení, nastavení oprávnění, obnovení definičních verzí, kontrola kompatibility prohlížeče. Vývoj vlastních aplikací přístup k více zdrojům dat (SQL, XML, a další podnikové systémy), možnost využití Workflow Designer (návrhář pracovních postupů). 16

17 5 Požadavky na instalaci 5.1 Požadavky na hardware serveru Komponenta Minimum Doporučeno Procesor 2.5 GHz Duální procesor, každý z procesorů je 3 GHz nebo rychlejší RAM 2 GB Více než 2 GB Disk NTFS s minimálně 3 GB volného místa NTFS s minimálně 3 GB volného místa a adekvátním množstvím místa pro uložené informace Monitor 1024 x x 768 a více Síť 56 Kbps konektivita mezi uživatelem a serverem 100 Mbps konektivita mezi servery ve farmě 5.2 Požadavky na systém serveru Tabulka 1 Požadavky na HW [zpracováno podle [2]] 56 Kbps a vyšší konektivita mezi uživatelem a serverem 1 Gbps konektivita mezi servery ve farmě Typ Popis Povinné Operační systém Windows 2008 / Ano Windows 2003 Server SP1 Aplikační server IIS 7 / IIS 6 Ano Aplikační vrstva.net Framework 3.0 a Ano novější Databáze Microsoft SQL Server Ano 2008 / 2005 SP1 a novější / 2000 SP4 (Microsoft SQL Server Express 2005) SMTP služba / Ne infrastruktura Exchange 5.3 Požadavky na klientský počítač Tabulka 2 Požadavky na SW [zpracováno podle[2]] Typ Popis Povinné Operační systém Windows XP / Vista / Ano 7 Office Office 2007 / 2003 Pro editaci dokumentů Ano Prohlížeč Internet Explorer 7 / Internet Explorer 6 Ano Tabulka 3 Požadavky na klient PC [zpracováno podle [2]] 17

18 6 Virtualizační nástroje Tyto nástroje nám umožňují vytvořit v počítači další virtuální počítač. Takový virtuální počítač má řadu výhod. Největší předností virtuálního počítače je, že na něj můžeme instalovat jakékoliv programy a aplikace, u nichž neznáme jejich původ. Takové programy s sebou často přinášejí hrozbu nakažení virem či trojským koněm. Jakmile ale nainstalujeme takový program na virtuální počítač a po instalaci zjistíme, že se nechová standardně nebo je nakažený, můžeme Harddisk virtuálního počítače smazat a vrátit se k předchozí funkční instalaci. Další nespornou výhodou je fakt, že se na virtuální počítač nemůže dostat jen tak někdo zvenčí. Jde to sice, ale je to velmi obtížné. Díky tomu můžeme využívat virtuální počítače například při internetovém bankovnictví a jiných citlivých záležitostech konaných přes web. V neposlední řadě je virtualizace vhodná, když chceme vyzkoušet nový operační systém (např. Windows Server 2003) a instalovat na něm další aplikace. Na každý takto instalovaný operační systém bychom měli mít, i přestože se jedná o virtuální systém, licenci. 6.1 Oracle Virtual Box Oracle VM VirtualBox je virtualizační nástroj distribuovaný jak pro Linux/Unix, tak pro Windows a MacOS. VirtualBox je nyní majetkem firmy Oracle, která v roce 2009 koupila společnost Sun Microsystems, která ho původně vyvíjela. [15] Oproti Virtual PC od Microsoftu podporuje více jazyků, hardwarovou virtualizaci a připojování USB zařízení z hostitelského systému do virtuálního stroje, měl by být schopen virtualizovat i 64 bitové systémy. Nicméně když jsem chtěl na VirtualBox instalovat Windows Server 64bit, nepochodil jsem. Důvodem je, že mám 32bitový systém a notebook, který bohužel virtualizovat 64bitové systémy neumí. 18

19 6.2 Microsoft Virtual PC Pro instalaci operačního systému Windows Server 2003 jsem se rozhodl využít tohoto virtualizačního nástroje. V následujících kapitolách se dozvíte důvody tohoto výběru a jak tato instalace probíhala. Obrázek 5 Ukázka prostředí Oracle Virtual Box [autor] Obrázek 6 Ukázka prostředí Microsoft Virtual PC [autor] 19

20 7 Praktická část V praktické popíšu postup instalace Virtual PC a vytvoření virtuálních počítačů. Tím prvním bude Windows Server 2003 R2, na který nainstaluji MOSS, tím druhým bude Windows XP, díky němuž se budeme následně k Sharepointu přihlašovat, abych ukázal, jak vlastně funguje SharePoint v praxi. Po instalaci a nastavení SharePointu jsem vytvořil základní portál nazvaný VOŠIS, na kterém budou možnosti systému znázorněny. Tento portál má adresu nicméně je dostupný pouze z lokálních virtuálních počítačů připojených na virtuální server. Z Internetu ho nespustíme. Na tomto portále je domácí stránka zobrazující základní informace o studiu na VOŠIS, jsou zde vytvořeny stránky Kontakty a Studijní oddělení. Je zde také vytvořeno několik týmových webů rozdělených podle oprávnění. Týmový web Předměty, který mají možnost spravovat pouze členové skupiny administrator, dále Týmový web Projekty, který spravují studenti. V praktické části se pokusím také nastínit, jak se se SharePointem pracuje, například při vytváření nových webů, knihoven apod. Bylo mi doporučeno vytvořit instalační balíček pomocí programu InnoSetup, nicméně jsem při vytváření tohoto balíčku narazil na problém. Velikost virtuálních disků, které jsem vytvořil, přesahuje 6GB. InnoSetup umí vytvořit spustitelný balíček, který ale nebude přesahovat 2GB. Pro vytvoření instalačního balíčku jsem zvolil WinRAR, ten mi ale při vytváření souboru hlásil také chybu. Nezbývalo tedy, než soubory klasicky zabalit do archivu.rar. Obrázek 7 Chybová hláška při vytváření balíku [autor] 20

21 8 Microsoft Virtual PC Microsoft Virtual PC jsem zvolil z několika důvodů. Tím prvním je, že pod tímto SW není nikdy problém rozběhnout jakýkoliv operační systém od Microsoftu, tedy kromě 64bitových. Dalším důvodem je, že ho Microsoft distribuuje zadarmo a není ani nijak hardwarově náročný. V neposlední řadě jsem se rozhodl využít Virtual PC i z důvodu, že je ve škole už nainstalovaný a ve výuce některých předmětů využívaný. Tím hlavním důvodem je ale bezesporu skutečnost, že mám vytvořit bezobslužnou distribuci SharePointu. K tomu se Virtual PC hodí naprosto skvěle. Vytváří totiž soubory.vhd a.vmc, které následně zabalím do instalačního souboru. 8.1 Instalace Virtual PC Z internetu stáhneme instalační balíček. Spustíme stažený soubor a potvrdíme jednotlivé kroky. Počkáme na dokončení a počítač restartujeme. V nabídce Start se nám vytvořila ikona Virtual PC. 8.2 Vytvoření nového virtuálního PC Spustíme konzolu Virtual PC a klikneme na tlačítko New Otevře se nám průvodce vytvořením nového virtuálního počítače. Zvolíme Create a virtual machine a dáme next Obrázek 8 Vytvoření nové PC [autor] V dalším kroku jsme si virtuální počítač nazvali a umístili do složky na disku D. Výchozí složkou je My Virtual Machines v Dokumentech. 21

22 Na následující obrazovce vybíráme, jaký operační systém se chystáme instalovat do vytvořeného virtuálního počítače. Na výběr máme například Windows 98, XP, Vista, ale i edice serverové. Zvolíme tedy Windows Server Obrázek 9 Výběr operačního systému [autor] Virtuálnímu počítači přiřadíme operační paměť. Musíme zvolit velikost, aby nám virtuální počítač běžel optimálně a zároveň takovou, aby hostovanému počítači zbylo dost operační paměti pro svůj vlastní běh. Obrázek 10 Přiřazení operační paměti [autor] Teď už jen zbývá vytvořit virtuální Harddisk pro tento počítač. Virtuální disk je vytvořen takovým způsobem, aby se v případě potřeby sám zvětšoval. Disk si nazveme a umístíme ho v našem případě do stejné složky jako konfigurační soubor VMC. 22

23 9 Windows Server Instalace na Virtual PC Spustíme vytvořený virtuální počítač. Na něm ale není zatím žádný systém nainstalovaný. Na horní liště vybereme záložku CD a zvolíme Capture ISO Image Najdeme si na disku uložený ISO obraz instalačního CD Windows Server 2003 R2 a počítač restartujeme. Začne se nám bootovat z CD, libovolnou klávesou pustíme instalačního průvodce. Instalace probíhá naprosto standardně, jen u konfigurace sítě nezvolíme klasické nastavení, ale vlastní. Konfigurovat síť budeme až ve spuštěném systému. 9.2 Nastavení Windows Server 2003 před instalací MOSS Abychom mohli na Server nainstalovat Office SharePoint Portal Server je nutné nejprve instalovat nebo spustit následující komponenty: IIS 6 nebo vyšší,.net Framework 2.0 a.net Framework 3.0 a SQL Server. Obrázek 11 Hlášení nedostatků při instalaci MOSS [autor] IIS 6 (Internet Information Services 6.0) IIS je druhý nejčastěji používaný webový server na světě. Obsahuje kromě klasické služby HTTP ještě služby typu FTP, SMTP, NNTP či HTTPS. IIS 6.0 je součástí Windows Server Ukážeme si, jak tuto službu spustit a spravovat. Spustíme průvodce konfigurací serveru, na stránce Role serveru klepneme na přepínač Aplikační server (IIS, ASP.NET) a potom klepneme na Další. 23

24 Obrázek 12 Přiřazení role aplikačního serveru [autor] Na další stránce si můžeme vybrat, zda budeme instalovat volitelnou součást Microsoft Frontpage Server Extensions a zda povolíme technologii ASP.NET. Zvolil jsem obě možnosti, viz Obrázek 13. Obrázek 13 Možnosti dalšího rozšíření aplikačního serveru [autor] Proklikáme se tlačítky další a nakonec dáme dokončit. Nyní je služba IIS nainstalovaná, ale je potřeba ještě vyladit její konfiguraci: V nabídce Start přejdeme na záložku Všechny programy -> Nástroje pro správu - > Správce Internetové informační služby. 24

25 Obrázek 14 Správce aplikačního serveru [autor] Ve stromu správce IIS klepneme na znaménko plus (+) u názvu serveru, klepneme pravým tlačítkem myši na složku Weby a vybereme příkaz Vlastnosti. V dialogovém okně Weby vlastnosti klikneme na kartu Služba. Zrušíme zaškrtnutí políčka Spustit webovou službu v izolovaném režimu služby IIS 5.0 a klepneme na OK Active Directory (AD) AD je implementace adresářových služeb LDAP firmou Microsoft pro použití v prostředí systému Windows. AD umožňuje administrátorům nastavovat politiku, instalovat programy na mnoho počítačů nebo aplikovat kritické aktualizace v celé organizační struktuře. AD ukládá své informace a nastavení v centrální organizované databázi.[15] Bohužel jsem se při instalaci AD a současné instalaci SharePoint Server 2007 setkal s obtížemi, které mě přiměly k tomu, že AD instalovat nebudu. Pro běh SharePointu a správu uživatelů není AD nutnou podmínkou, ale je určitě výhodou. 25

26 9.2.3.NET Framework 2.0 a 3.5 Nezbytnou součástí pro běh MOSS je technologie.net Framework. Z webových stránek Microsoftu si stáhneme oba balíčky v našem případě se jedná o Microsoft.NET Framework verze 2.0 Redistributable Package (x86) a Microsoft.NET Framework verze 3.5 Redistributable Package (x86). Nejdříve nainstalujeme verzi 2.0 ten obsahuje modul rozhraní.net Framework a přidružené soubory požadované ke spouštění aplikací vyvinutých pro rozhraní.net Framework 2.0. Instalace je snadná, probíhá pouze za pomoci tlačítek další a OK. Jakmile máme splněný předchozí bod, přejdeme k instalaci druhého balíčku.net Framework 3.5. Tento balíček pokračuje v rozvíjení nových funkcí doplněných ve verzi.net Framework 3.0. Patří k nim například sady funkcí obsažené v technologiích Windows Workflow Foundation (WWF), Windows Communication Foundation (WCF), Windows Presentation Foundation (WPF) a Windows CardSpace. Instalace probíhá pouze pomocí tlačítek další a OK. 9.3 Diferenciální disk Diferenciální disk vytvoříme z několika důvodů. Tím prvním je, že instalaci SharePointu budeme provádět na disku, který je potomkem disku Serveru2003R2. Kdyby se nám instalace z nějakého důvodu nepovedla, můžeme se kdykoliv vrátit k rodičovskému disku, který je funkční. Dalším důvodem může být skutečnost, že budeme chtít na Serveru 2003 zkoušet další role serveru, jako je AD, SMTP, DNS, DHCP. Při konfiguraci těchto součástí se často setkáváme s nejrůznějšími problémy a nechceme, aby nám narušily bezproblémový chod Serveru. Díky diferenciálním diskům se tak můžeme kdykoliv vrátit k funkční instalaci Vytvoření diferenciálního disku Vybereme z nainstalovaných virtuálních počítačů Server2003R2. Z dostupných tlačítek zvolíme Settings, otevře se nám nastavení pro Server2003R2. 26

27 Najedeme si na Harddisk 1, v pravé části obrazovky se nachází tlačítko Virtual Disk Wizard. Spustí se nám průvodce vytvořením nového Harddisku, budeme postupovat následovně, zvolíme vytvořit nový virtuální disk (create a new virtual disk) -> na další stránce zvolíme jméno (SharePoint07DF.vhd) a umístění, stiskneme next. Otevře se nám okno, kde jsou možnosti nového Harddisku, my vybereme Differencing a stiskneme opět next. Průvodce po nás chce zvolit, jaký bude rodičovský disk. Vybereme tedy Server2003R2. Disk máme tedy vytvořený. Teď už jen stačí zvolit možnosti Serveru2003R2 a jako Hard Disk 1 si vybereme nově vytvořený SharePoint07DF.vhd 9.4 Instalace MOSS Jakmile máme nainstalované a nakonfigurované předchozí součásti, můžeme přejít na instalaci MOSS. Ve virtuálním serveru vybereme v horní liště CD -> Capture ISO image... -> najdeme si na disku uložený iso obraz instalačního CD Microsoft Office SharePoint Portal Server. Po načtení CD se nám zobrazí průvodce instalací. Protože instalujeme na jeden server a ne na farmu, zvolíme možnost Stand-alone a klikneme na tlačítko next. Instalační proces pak probíhá bez jakéhokoliv zásahu uživatele tzn. Průvodce si sám nastaví IIS, ASP.NET a nainstaluje databázi SQL Instalace českého jazykového balíčku MOSS Ve virtuálním serveru vybereme v horní liště CD -> Capture ISO image... -> najdeme si na disku uložený iso obraz instalačního CD Language Pack MOSS-Czech. Instalace se spustí automaticky. My jí jen pomůžeme odklikáním tlačítek další a dokončit. Jazykový balíček tedy máme nainstalovaný, jenomže jakmile se dozvíme v následující kapitole, není to kompletní jazykový balíček. Počítač restartujeme. 27

28 10 Microsoft Office SharePoint Server (MOSS) Po úspěšném nainstalování výše zmíněných nezbytných součástí se nám v nabídce Start -> Všechny programy -> Microsoft Office Server zobrazí nové položky a to: SharePoint Products and Technologies Configuration Wizard SharePoint 3.0 Central Administration Nejdříve spustíme první zmiňovanou. Tento průvodce za nás dokončí konfiguraci MOSSu. Můžeme s ním také kdykoli v budoucnu restartovat SharePoint na Serveru, ať už z důvodu nefunkčnosti, nebo při pádu některé z podpůrných technologií ASP.NET, IIS apod. Ve Windows Server 2003 jsem umístil obě tyto ikony na plochu Administrace Administrace MOSS probíhá přes webový prohlížeč. Můžeme ji spustit dvěma způsoby výše zmíněnou ikonou Central Administration nebo přes Správu serveru. Otevře se nám prohlížeč Internet Explorer na stránce Na této stránce se nacházejí tři záložky, a to: Home, Operations a Application Managment. Viz Obrázek 15 a Obrázek 16 V centrální správě jde mimo jiné nastavit kvóty jednotlivých webů, zasílání upozornění, zakázat umístění určitých typů souborů, provádět zálohování a obnovování, přidávat nové virtuální servery atd. 28

29 Obrázek 15 Správce aplikací MOSS [autor] Obrázek 16 Správce serveru MOSS [autor] 10.2 Naplánování struktury a hierarchie webu Dříve než se pustíme do vytváření webů, knihoven a dalších součástí, měli bychom si naplánovat strukturu webů, jejich oprávnění a obsah. Vzhledem k tomu, že budu vytvářet portál, který bude sloužit pro bližší seznámení studentů se 29

30 SharePointem, tak se pokusím vytvořit podobný web jako je náš sks.cz, ovšem jen s omezenými funkcemi. Od spolužačky Michaly Krejčové jsem použil s jejím dovolením návrh nového loga VOŠIS. Dále bych chtěl názorně ukázat, jak fungují oprávnění na určité weby. Konkrétně půjde o web Předměty, který budou mít na starosti učitelé a o web Projekty, který si budou studenti spravovat sami. Ukážu také spolupráci se systémem Microsoft Office Obrázek 17 Návrh hierarchie portálu VOŠIS [autor] 10.3 Domácí stránka VOŠIS Přetvořil jsem původní domovskou stránku, tzv. Master Page. Jakmile jsem ji přejmenoval a změnil její cestu v adrese, bylo nutné SharePoint restartovat. Stačilo spustit SharePoint Products and Technologies Configuration Wizard. Pozn. Tento restart je nutný vždy u změny domovské stránky. Na této stránce jsou zobrazeny základní informace o projektu SharePoint pro studenty VOŠIS, dále informace o studiu na VOŠIS, vytvořil jsem zde kontakty na vyučující a na studijní oddělení. Viz Obrázek

31 Obrázek 18 Domácí stránka [autor] 10.4 Vytvoření nového webu nebo pracovního prostoru Základní jednotkou pro spolupráci v SharePointu je pracovní prostor. Takové prostory je možné vytvořit velmi snadno pomocí průvodce. Jednotlivé pracovní prostory mohou být hierarchicky uspořádané podle našeho návrhu. Začneme tedy s vytvořením stránky Projekty. Nacházíme se v domovské stránce SKS, na záložce Site Actions zvolíme Create Site. Pozor: Úplná nabídka viz Obrázek 19 v záložce Site Actions se nachází právě jen v domovské stránce SKS. Jedině zde totiž můžeme upravovat nastavení celého portálu. 31

32 Obrázek 19 Vytváření nové pracovního prostoru [autor] Otevře se nám průvodce vytvořením nového webu vyplníme všechny požadované informace a zvolíme si šablonu, která bude použita pro nový web. Zde konečně můžeme použít instalovaného jazykového balíčku, takže zvolíme češtinu a jako šablonu Týmový web. Mohli bychom si samozřejmě zvolit z několika předdefinovaných prostorů, jako je například Wikiweb, Webový deník, Centrum schůzek, Centrum dokumentů, Centrum záznamů, Publikování či Příspěvky. Týmový web Projekty máme tedy vytvořený, ale ještě potřebujeme vytvořit podweb Projekt TIS, klikneme tedy na Akce webu a zvolíme Vytvořit. Na následujícím Obrázek 20 můžete vidět, kolik možností máme v SharePointu předdefinovaných šablon. My ale potřebujeme další týmový web, zvolíme Weby a pracovní prostory a dále se řídíme jako v předchozím bodě. 32

33 Obrázek 20 Možnosti vytváření nových webů [autor] Jakmile máme takto vytvořený web, nesmíme zapomenout na nastavení oprávnění pro tento web. Chceme totiž, aby si studenti tento web spravovali sami. Na tlačítku Akce webu vybereme Nastavení webu. Obrázek 21 Možnosti webu [autor] Zde si opět můžeme všimnout, kolik možností máme k nastavování. Mezi základní skupiny nastavení patří Uživatelé a oprávnění, Vzhled a chování, Galerie, Správa webu a Správa kolekcí webu. My zvolíme Rozšířená oprávnění. 33

34 Obrázek 22 Správa oprávnění Tento nově vytvořený web dědí veškerá nastavení oprávnění z nadřízeného webu, tam ale studenti nemají možnost zapisovat či měnit. Pod tlačítkem Akce se skrývá možnost Upravit oprávnění, ta má za následek, že web podědí oprávnění z webu nadřazeného a dědění ukončí. My pak můžeme Přidat uživatele student a přiřadit mu plná oprávnění pro tento web. Obrázek 23 Přidání uživatele a přiřazení rolí [autor] Protože chceme, aby se nám zobrazovaly automaticky podweby, je nutné změnit nastavení navigace webu. Zaškrtneme Zobrazit podřízené weby. 34

35 Obrázek 24 Natavení navigace webu [autor] Pracovní prostory[1] Každý pracovní prostor se skládá z několika částí. Pokud bychom to hodně zjednodušili, můžeme říci, že se jedná o knihovny dokumentů a seznamy. Jak si můžeme všimnout na Obrázek 20, předdefinovaných prostorů má v sobě SharePoint několik. V následujícím seznamu je několik takových šablon:[2] Knihovna dokumentů základní místo v pracovním prostoru určené pro ukládání dokumentů. Podpora knihoven dokumentů je přímo svázaná s aplikacemi Word, Excel, PowerPoint, Outlook atd., je tedy zabezpečena možnost jednoduchého přístupu a práce s dokumenty. Mezi základní vlastnosti knihovny dokumentů patří verzování, rezervování, práce s metadaty či navázání pracovního postupu. Seznam jedná se o jakousi zjednodušenou knihovnu dokumentů, která ale s sebou přináší další možnosti, jako je definice oprávnění, spolupráce s dalšími aplikacemi. Diskusní vývěsky poskytují fórum pro konverzace o libovolném tématu. Průzkumy shromažďují názory od uživatelů. Lze je také nakonfigurovat tak, aby se uživatelů dotazovaly na konkrétní projekt nebo celkovou spokojenost s webovým prostředím. Oznámení členům týmu se může tato funkce velice hodit v případě, kdy bude například do knihovny nahraný nový dokument. SharePoint v tomto případě vygeneruje nové oznámení a umístí ho na jakousi nástěnku. 35

36 Webové části Webové části se na stránku umisťují tak, aby vyhovovala potřebám organizace a zajišťovala tak veškerou funkčnost potřebnou pro efektivní spolupráci. Webové části jsou uchovány v úložištích, nazývaných Galerie webových částí. Ukážeme si, jak přidat takovou webovou část na týmový web DAS. V nabídce Akce webu klepneme na možnost Upravit stránku. Obrázek 25 Upravení stránky [autor] V zóně webových částí, do níž chceme webovou část přidat, klepneme na možnost Přidat webovou část. Otevře se nám dialogové okno a my si v něm zvolíme, jakou webovou část chceme. 36

37 Obrázek 26 Webové části [autor] Následně musíme ještě ukončit režim úprav. Přidali jsme si na týmový web DAS webovou část Týmová diskuze a můžeme ji začít ihned využívat. Obrázek 27 Vytvořená týmová diskuze [autor] 37

38 11 Scénáře využití Jako jeden z hlavních scénářů vidím právě administraci tohoto systému, vytváření nových webů, přidělování oprávnění, nastavení vzhledu, resp. přidávání webových částí aj. O tom byla kapitola 9. Jakmile si zvyknete na uživatelské prostředí a jeho ovládání, další scénáře využití pak budou přicházet sami. Nejspíše se v budoucnosti na některém pracovišti se SharePointem setkáte. Nyní si můžete vyzkoušet, jak SharePoint funguje a jaké jsou jeho možnosti jako portálového řešení Spolupráce s Office 2007 Jako první případ užití jsem vybral integraci s Microsoft Office Nacházíme se například ve webu Projekt TIS a chceme zde vytvořit nový dokument. Tlačítkem nový se nám otevře Microsoft Word (lze nastavit i jinou defaultní aplikaci). Vytvoříme zde obsah a zvolíme uložit. Na následujícím obrázku můžete vidět, jak vypadá takové spojení sdílené dokumenty na sks03. Jindy zase můžeme tvořit přímo v aplikaci Word, kdy nejsme na SharePointu. Stačí stisknout Office tlačítko a zvolit Publikovat. Vybereme umístění, v našem případě sdílené dokumenty na serveru sks03. Obrázek 28 Ukázka integrace Microsoft Office, ukládání dokumentů [autor] 38

39 11.2 SharePoint v rámci VOŠIS SharePoint v této formě Virtual PC přináší studentům pouze základní seznámení. V budoucnu by se mohl stát pro školu a hlavně pro studenty velkým přínosem. Například ve společnosti Metrostav a.s je SharePoint implementován již nějakou dobu a zaměstnanci jsou s ním převážně spokojení. Na obrázku můžete vidět, že SharePoint jde upravit pomocí CSS stylů a přizpůsobit i firemnímu jednotnému stylu vizuální komunikace. Obrázek 29 Ukázka SharePointu Metrostav a.s. [autor] 39

40 12 Instalační balík Vytvořil jsem tzv. krabicovou verzi SharePoint Portál pro studenty. Vzhledem k tomu, že Harddisky vytvořených operačních systémů mají velikost přesahující jedno DVD, je toto balení trochu objemnější. Obsahuje navíc i Flash disk, který má kapacitu 8G a je v současné době pro snadnou přenositelnost ideální Licence Windows Server 2003 R2 byl stažen ze stránek MSDN licence pro studenty, licence je tedy psaná na mě, stejně tak je tomu u SharePoint Server S licencí by tedy mohl nastat v budoucnu problém, neboť po ukončení studia již nebudu členem MSDN, ale na druhou stranu je v podmínkách MSDN, že student může používat software pro nekomerční účely včetně výzkumu, vývoje a testování na projektech spojených s výukou nebo pro osobní projekty Obsah DVD, USB Obsah DVD 1: Server2003R2.rar, XP1.rar Soubor Server2003R2.rar obsahuje soubory: Server2003R2 Hard Disk.vhd Harddisk s čistou instalací Windows Server 2003 s nutnými doplňky pro instalaci SharePoint 2007 Server 2003R2.vmc konfigurační soubory virtuálního PC Soubor XP1.rar obsahuje soubory: xpsp3sks.vhd Harddisk s čistou instalací Windows XP xpdf1.vhd diferenciální disk s nakonfigurovaným síťovým nastavením XP1.vmc - konfigurační soubory virtuálního PC Obsah DVD 2: SharePoint0FDF.rar SharePoint07DF.vhd diferenciální disk s již nainstalovaným SharePointem Obsah USB Flash Disk Tento Disk obsahuje všechny zmíněné soubory. 40

41 12.3 Postup instalace: 1. Windows Server 2003 a SharePoint: 1.1. Rozbalte všechny soubory do složky, kam se vám ukládají data z Microsoft Virtual PC (standardně C://Virtuals), ale můžete zvolit jakékoliv umístění Otevřete si konzolu Virtual PC a zvolte vytvořit nový počítač Zvolte třetí možnost Přidat existující virtuální stroj Vyberte umístění konfiguračního souboru Server 2003R2.vmc A stiskněte dokončit Nyní ještě musíme zvolit, který Harddisk chceme používat, Server2003R2.vhd je pouze server s nainstalovanými potřebnými doplňky pro instalaci SharePoint. SharePoint07DF.vhd je diferenciální disk, na kterém je již SharePoint nainstalovaný a nakonfigurovaný. 2. Windows XP 2.1. Instalace probíhá podle stejného postupu jako pro Windows Server Zabezpečení Windows Server 2003 (i pro přihlášení do SharePointu) Uživatelské jméno Administrator Heslo Student123 Windows XP (i pro přihlášení do SharePointu) Uživatelské jméno student Heslo student 12.5 Portál Pro přístup na portál stačí otevřít webový prohlížeč na stránce Pozor! Záleží na tom, kdo je k portálu přihlášený vzhledem k nastavení práv. (Standardně pro Server 2003 administrator, pro Windows XP student). 41

42 13 Závěr Cílem práce bylo vytvořit instalační balíček Microsoft SharePoint, který bude snadno distribuovatelný a který bude sloužit studentům pro seznámení s portálovým řešením SharePoint. Díky použití programu Virtual PC nebyl s vytvořením operačních systémů Windows Server 2003R2 a Windows XP žádný problém. V práci je shrnuto několik základních teoretických hledisek týkajících se Microsoft Office System 2007, do něhož patří i SharePoint. Jsou zde popsány základní pilíře spolupráce, možnosti integrace s Office 2007 a systémové nároky na hardware a software. V praktické části se zabývám vytvářením nových operačních systémů v programu Microsoft Virtual PC, krátce se zmiňuji o průběhu instalace Windows Server 2003R2 a nezbytných součástí pro běh SharePoint. Je zde také popsán postup při instalaci Microsoft SharePoint Server a jeho následná konfigurace. Díky instalaci a konfiguraci SharePointu vznikl také nový portál VOŠIS, na kterém je předvedena základní funkcionalita a možnosti SharePointu. V závěru této práce je vytvořena krabicová verze Microsoft SharePoint Portál VOŠIS. Obsahuje dvě DVD a USB Flashdisk, na kterých jsou uloženy vytvořené operační systémy. Myslím si, že pro výuku a bližší seznámení s produktem Microsoft SharePoint Server by nicméně byla vhodnější skutečná instalace bezplatného balíku WSS 3.0, který by mohl rozšířit možnosti stávajícího školního serveru o nové technologie, které by dozajista využili jak studenti, tak i profesoři. Jak jsme si v předchozích kapitolách ukázali, instalace je snadná a uživatelské prostředí velice intuitivní. Podle mě má SharePoint takový potenciál, že by určitě našel uplatnění v jakékoliv organizaci. 42

43 14 Seznam Literatury [1] PASCH, Ondřej. Microsoft Windows SharePoint Service : Hotová řešení. Brno: CP Books, ISBN [2] O CONNOR, Errin. Mistrovství ve Windows SharePoint Services vydání. Brno: Computer Press, ISBN [3] KAPITÁN, Petr Technologie Microsoft SharePoint v podnikové praxi. Praha s. Diplomová práce na Vysoké škole ekonomické, Katedra informačních technologií. Vedoucí diplomové práce Ing. Renáta Kunstová [4] MĚSTECKÝ, Petr. Microsoft Outlook: Podrobná uživatelská příručka. Brno: Computer Press, ISBN [5] KUTĚJ, Tomáš, Microsoft Office SharePoint Server 2007: Úvod do SharePoint Technologie. URL: [6] JUŘÍK, Kamil. Článek Tématický týden SharePoint Technologie, URL: -tyden-sharepoint-technologie-dil-1.aspx [7] Podniková řešení. Microsoft Corporation. URL: px [8] MS Windows SharePoint Services 3.0. Microsoft Corporation. URL: gy/highlights.mspx [9] MS Office System Microsoft Corporation. URL: https://partner.microsoft.com/global/ [10] MS Forefront. Microsoft Corporation. URL: [11] MS Office SharePoint Server Microsoft Corporation. URL: 43

44 [12] MSDN. Microsoft Corporation. URL: [13] IT SYSTEMS. Systém pro správu dokumentů. [článek]. IT SYSTEMS. 12/2005. [14] URL: [15] Wikipedie. Otevřená encyklopedie. URL: 44

45 15 Seznam obrázků Obrázek 1 Pilíře technologie SharePoint[zpracováno podle[5]] Obrázek 2 Sharepoint Vyhledávání [zpracováno podle[5]] Obrázek 3 Vyhledávání v SharePointu [zpracováno podle[5]] Obrázek 4 Ukázka publikování pomocí Office 2007 [autor] Obrázek 5 Ukázka prostředí Oracle Virtual Box [autor] Obrázek 6 Ukázka prostředí Microsoft Virtual PC [autor] Obrázek 7 Chybová hláška při vytváření balíku [autor] Obrázek 8 Vytvoření nové PC [autor] Obrázek 9 Výběr operačního systému [autor] Obrázek 10 Přiřazení operační paměti [autor] Obrázek 11 Hlášení nedostatků při instalaci MOSS [autor] Obrázek 12 Přiřazení role aplikačního serveru [autor] Obrázek 13 Možnosti dalšího rozšíření aplikačního serveru [autor] Obrázek 14 Správce aplikačního serveru [autor] Obrázek 15 Správce aplikací MOSS [autor] Obrázek 16 Správce serveru MOSS [autor] Obrázek 17 Návrh hierarchie portálu VOŠIS [autor] Obrázek 18 Domácí stránka [autor] Obrázek 19 Vytváření nové pracovního prostoru [autor] Obrázek 20 Možnosti vytváření nových webů [autor] Obrázek 21 Možnosti webu [autor] Obrázek 22 Správa oprávnění Obrázek 23 Přidání uživatele a přiřazení rolí [autor] Obrázek 24 Natavení navigace webu [autor] Obrázek 25 Upravení stránky [autor] Obrázek 26 Webové části [autor] Obrázek 27 Vytvořená týmová diskuze [autor] Obrázek 28 Ukázka integrace Microsoft Office, ukládání dokumentů [autor] Obrázek 29 Ukázka SharePointu Metrostav a.s. [autor]

46 46

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit)

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Pokud máte ještě nainstalovaný MS SQL server Express 2005, odinstalujte jej, předtím nezapomeňte zálohovat databázi. Kromě Windows 7 je instalace určena také

Více

POŽADAVKY NA INSTALACI

POŽADAVKY NA INSTALACI DATAPOINT POŽADAVKY NA INSTALACI Verze 1.0 Status: Rozpracováno Konica Minolta BCZ Jana Babáčková OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 2 2. Hardwarové požadavky, operační systém... 3 3. SharePoint... 6 4. servisní

Více

Technologie Sharepoint

Technologie Sharepoint Jan Salajka 25. 3. 2010 ČVUT FEL Technologie Sharepoint Letem světem Sharepoint - Co to je??? Je to technologie Slouží především k řízené tvorbě a správě informací ve webovém prostředí Slouží jako podklad

Více

Zpětná vazba od čtenářů 11 Dotazy 11 Zdrojové kódy ke knize 11 Errata 11 Typografické konvence použité v knize 12

Zpětná vazba od čtenářů 11 Dotazy 11 Zdrojové kódy ke knize 11 Errata 11 Typografické konvence použité v knize 12 Obsah Zpětná vazba od čtenářů 11 Dotazy 11 Zdrojové kódy ke knize 11 Errata 11 Typografické konvence použité v knize 12 Úvod do Microsoft SharePoint Foundation 2010 13 Základní pojmy používané v této knize

Více

Implementace LMS MOODLE. na Windows 2003 Server a IIS 6.0

Implementace LMS MOODLE. na Windows 2003 Server a IIS 6.0 Implementace LMS MOODLE na Windows 2003 Server a IIS 6.0 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Instalace PHP... 3 1.1.1 Nastavení práv k adresáři PHP... 3 1.1.2 Úprava souboru php.ini... 4 1.1.3 Proměnné prostředí...

Více

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti.

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti. Obsah Přihlášení k Office 365... 1 Nastavení přeposílání (předávání) doručené pošty... 2 Instalace plného balíku aplikací Office 365 Pro Plus pro studenty... 3 Přihlášení v plné verzi Office 365 Pro Plus

Více

Základní informace a postup instalace systému IS MPP

Základní informace a postup instalace systému IS MPP Základní informace a postup instalace systému IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Základní informace a

Více

Tomáš. Kutěj. Technical Solution Specialist Office platform

Tomáš. Kutěj. Technical Solution Specialist Office platform Tomáš Kutěj Technical Solution Specialist Office platform Úvodem Word Excel InfoPath Outlook OpenXML Programs Servers Services Applications Servers Office Live Server Programs Servers Services Services

Více

Aktualizace a zabezpečení systémů Windows

Aktualizace a zabezpečení systémů Windows Aktualizace a zabezpečení systémů Windows Microsoft Windows Server Update Services 2006, Microsoft Corporation Česká republika Aktualizace a zabezpečení systémů Windows pomocí služby Microsoft Windows

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

Služby Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 Cena: 2000 Kč + DPH Služby Microsoft Office 365 Kurz je určen všem, kteří se chtějí ponořit do tajů Cloud služeb a chtějí naplno využít možnosti Office 365, jako komunikačního nástroje i prostředí pro

Více

Αlpha 8 instalace a upgrade. Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems. GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7

Αlpha 8 instalace a upgrade. Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems. GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7 Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7 David Stejskal uživatelská podpora david.stejskal@gennet.cz Jana Vávrová uživatelská podpora jana.vavrova@gennet.cz

Více

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft Tomáš Kantůrek IT Evangelist, Microsoft Správa a zabezpečení PC kdekoliv Jednoduchá webová konzole pro správu Správa mobilních pracovníků To nejlepší z Windows Windows7 Enterprise a další nástroje Cena

Více

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Obsah: Edu-learning pro firmy a organizace... 2 Varianty nasazení... 2 A. Systém umístěný v lokální síti zákazníka... 3 B. Systém umístěný

Více

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta VirtualBox desktopová virtualizace Zdeněk Merta 15.3.2009 VirtualBox dektopová virtualizace Stránka 2 ze 14 VirtualBox Multiplatformní virtualizační nástroj. Částečně založen na virtualizačním nástroji

Více

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz Instalace a první spuštění programu www.zoner.cz CZ Průvodce instalací Z nabídky instalačního CD vyberte Zoner Photo Studio 13 v požadované jazykové verzi * a klikněte na položku Instalace programu. Pokud

Více

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT SPRÁVA DOKUMENTŮ V MODERNÍM PODNIKOVÉM PROSTŘEDÍ Zpracování dokumentů prochází v dnešním firemním světě významnými změnami. Firmy jsou nuceny řešit řadu problémů, které s sebou

Více

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com DESKTOP: Windows Vista Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client daniela.liskova@microsoft.com TCO desktopů analýzy spol. Gartner Téměř 80% všech nákladů v IT vzniká po nákupu tj. na správě, opravě,

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý Uživatelský manuál Aplikace GraphViewer Vytvořil: Viktor Dlouhý Obsah 1. Obecně... 3 2. Co aplikace umí... 3 3. Struktura aplikace... 4 4. Mobilní verze aplikace... 5 5. Vytvoření projektu... 6 6. Části

Více

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Obsah Úvod...2 Instalace...2 Doporučená hardwarová konfigurace......2 Podporované operační systémy......2 Ještě před instalací......2

Více

Úvodní list. Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 01 32/10

Úvodní list. Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 01 32/10 Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 01 32/10 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian SOFTWARE 5P Instalace SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 16 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)... 3 Instalace databáze...

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Novinky. Autodesk Vault helpdesk.graitec.cz,

Novinky. Autodesk Vault helpdesk.graitec.cz, Novinky Autodesk Vault 2017 www.graitec.cz www.cadnet.cz, helpdesk.graitec.cz, www.graitec.com Novinky Autodesk Vault 2017 PDF dokument obsahuje přehled novinek produktu Autodesk Vault 2017. Obsah: 1.

Více

Základní informace a postup instalace systému ISAO

Základní informace a postup instalace systému ISAO Základní informace a postup instalace systému ISAO Informační systém Auditního orgánu, verze 1.18.00 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 16. 5. 2016, verze 1.00 Základní informace

Více

Evidence majetku a Windows 8

Evidence majetku a Windows 8 Evidence majetku a Windows 8 S novými počítači se u uživatelů objevuje operační systém Windows 8. Provoz programu Evidence majetku na takovém počítači je možná dvěma způsoby. A. Provoz evidence majetku

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Sada Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 obsahuje aplikace Fiery pro provádění úloh souvisejících se serverem

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE

TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE INSTALACE SW EduArt OBSAH: OBSAH: TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE POSTUP INSTALACE KDE NAJDETE INSTALAČNÍ SOUBOR JAK SPUSTÍTE

Více

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Kdo jsme? Společnost se sídlem v USA Zálohovací software Software pro ochranu proti haváriím Nástroje pro správu disků Nástroje pro

Více

Operační systém MS Windows XP Professional

Operační systém MS Windows XP Professional Operační systém MS Windows XP Professional Operační systém základní programové vybavení počítače zprostředkovává komunikaci uživatele s počítačem s technickým vybavením počítače s aplikačním programovým

Více

INSTALACE. programu WinDUO. pod Windows 7 / Windows Vista. ČAPEK-WinDUO, s.r.o.

INSTALACE. programu WinDUO. pod Windows 7 / Windows Vista. ČAPEK-WinDUO, s.r.o. ČAPEK-WinDUO, s.r.o. INSTALACE programu WinDUO pod Windows 7 / Windows Vista 1) Instalace programu WinDUO 2) Nastavení práv 3) První spuštění 4) Doporučení 5) Co Vás při instalaci mohlo potkat 6) Archivace

Více

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Office, e-mail, sdílení dokumentů, videokonference

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

SharePoint 2010 produktové portfolio a licencování

SharePoint 2010 produktové portfolio a licencování SharePoint 2010 produktové portfolio a licencování Kamil Juřík SharePoint MVP Lead Consultant & Platform Architect Kamil.Jurik@ProSharePoint.cz Systémové požadavky software Aneb co potřebujeme? 64-bit

Více

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace 9. Software: programové vybavení počítače, aplikace Software (SW) je programové vybavení počítače, které nám umožňuje faktickou práci na počítači tvorbu dokumentů, tabulek, úpravy obrázků, elektronickou

Více

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Office, e-mail, sdílení dokumentů, videokonference

Více

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha REQUESTOR DATASHEET Úvod Requestor Service Desk poskytuje kompletní řešení pro správu interních i externích požadavků, které přicházejí do organizace libovolnou cestou. Produkt je zaměřen na vytvoření

Více

Instalace systému Docházka 3000 na operační systém ReactOS Zdarma dostupné kompatibilní alternativě k systému Windows

Instalace systému Docházka 3000 na operační systém ReactOS Zdarma dostupné kompatibilní alternativě k systému Windows Instalace systému Docházka 3000 na operační systém ReactOS Zdarma dostupné kompatibilní alternativě k systému Windows Tento návod popisuje možnost provozovat Docházku 3000 pod zdarma dostupným operačním

Více

ešení pro správu klientských počítač a mobilní tisk Číslo dokumentu:

ešení pro správu klientských počítač a mobilní tisk Číslo dokumentu: ešení pro správu klientských počítač a mobilní tisk Číslo dokumentu: 410173-221 Leden 2006 Obsah 1 ešení pro správu klientských počítač Konfigurace a nasazení....................... 1 2 Správa a aktualizace

Více

Šachmatky Resortní část

Šachmatky Resortní část Instalační manuál Šachmatky Resortní část název dokumentu: autor: DATA SOLUTIONS s.r.o. verze: 1.0 datum: 11.05.11 stádium: důvěrnost: Finální verze Určeno správcům sítě název souboru: SM_Instalacni Manual_Resort_110511.doc

Více

Windows 7 instalace krok za krokem

Windows 7 instalace krok za krokem Windows 7 instalace krok za krokem Než začneme instalovat Než vložíme instalační DVD do mechaniky, měli bychom se prvně přesvědčit, zda máme jako první bootovací mechaniku právě DVD-ROMku a ne např. hard

Více

Instalace SW VIS z internetu - Nová instalace. Spuštění instalačního programu. Podrobný popis nové instalace SW VIS

Instalace SW VIS z internetu - Nová instalace. Spuštění instalačního programu. Podrobný popis nové instalace SW VIS Instalace SW VIS z internetu - Nová instalace Novou instalací SW VIS rozumíme instalaci do adresáře, která doposud neobsahuje žádnou starší instalaci programu VIS. V naprosté většině případů se jedná o

Více

Příručka ke službě Postup instalace služby SMSender na operačních systémech Windows 98, Windows Millenium, Windows 2000, Windows XP

Příručka ke službě Postup instalace služby SMSender na operačních systémech Windows 98, Windows Millenium, Windows 2000, Windows XP úvod SMSender Příručka ke službě Postup instalace služby SMSender na operačních systémech Windows 98, Windows Millenium, Windows 2000, Windows XP Verze: 2008-11-11 Licenční ujednání 1994 2008 Ness Logos

Více

Testovací protokol USB Token Cryptomate

Testovací protokol USB Token Cryptomate Testovací protokol USB Token Cryptomate 1 Úvod 1.1 Testovaný produkt Hardware: ACS CryptoMate Software: ACS Admin Tool 2.4 Datum testování: 24. 12. 2009 1.2 Konfigurace testovacího počítače Příloha č.

Více

Excel a externí data KAPITOLA 2

Excel a externí data KAPITOLA 2 Excel a externí data KAPITOLA 2 V této kapitole: Připojení databáze Microsoft Access Data z webových stránek a z textových souborů Data z databází Program Microsoft Query Práce se soubory typu XML Velkou

Více

www.infopanels.eu Instalace demoverze

www.infopanels.eu Instalace demoverze www.infopanels.eu Instalace demoverze SOLUTIONS Instalace demoverze Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.infopanels.eu www.elvac.eu Obchod: +420 597 407 511 solutions@infopanels.eu +420 597 407 511

Více

APS 400 nadministrator

APS 400 nadministrator APS 400 APS 400 nadministrator Balík programů pro správu systému APS 400 Instalační příručka 2004 2008,TECH FASS s.r.o., Plavecká 503, 252 42 Jesenice, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno dne

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

ArcGIS Online Subscription

ArcGIS Online Subscription ArcGIS Online Subscription GIS pro organizace ArcGIS Online je GIS v cloudu. Poskytuje služby GIS v prostředí internetu, ať už se jedná o úložné místo, publikaci mapových a geoprocessingových služeb, nebo

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

Instalace aplikace 602XML Filler

Instalace aplikace 602XML Filler Instalace aplikace 602XML Filler Popis aplikace 602XML Filler 602XML Filler je aplikace pro vyplňování formulářů. Jedná se o volně šiřitelný a v České republice již všeobecně rozšířený nástroj se snadným

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

a autentizovaná proxy

a autentizovaná proxy Mendelova univerzita v Brně Virtuální privátní síť a autentizovaná proxy Verze: 1.1 Datum: 11. listopadu 2010 Autor: Aleš Vincenc, Stratos Zerdaloglu 2 Obsah 1 Seznámení s proxy serverem 5 2 Návod k nastavení

Více

Fides Software Storage Administrator

Fides Software Storage Administrator Trade FIDES, a.s. Fides Software Storage Administrator 1.0.2.0 (aktualizace - 7/2014) Popis programu Manuál správce systému 2 Fides Software Storage Administrator manuál správce Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Popis

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený Redakční systém Joomla Prokop Zelený 1 Co jsou to red. systémy? Redakční systémy (anglicky Content Management System - CMS) jsou webové aplikace používané pro snadnou správu obsahu stránek. Hlavním cílem

Více

Nastavení programu pro práci v síti

Nastavení programu pro práci v síti Nastavení programu pro práci v síti Upozornění: následující text nelze chápat jako kompletní instalační instrukce - jedná se pouze stručný návod, který z principu nemůže popsat všechny možné stavy ve vašem

Více

Zálohování v MS Windows 10

Zálohování v MS Windows 10 Zálohování v MS Windows 10 Historie souborů Způsob zálohování jako v MS Windows 8.1 Nastavení Aktualizace a zabezpečení Zálohování nebo Ovládací panely Systém a zabezpečení - Historie souborů Přidat jednotku

Více

OBSAH. Stránka 1 z 11 INSTALACE THINPRINT RDP V POČÍTAČI KLIENTA STAŽENÁ Z WEBU WWW.PREMIER.CZ... 2

OBSAH. Stránka 1 z 11 INSTALACE THINPRINT RDP V POČÍTAČI KLIENTA STAŽENÁ Z WEBU WWW.PREMIER.CZ... 2 Stránka 1 z 11 OBSAH INSTALACE THINPRINT RDP V POČÍTAČI KLIENTA STAŽENÁ Z WEBU WWW.PREMIER.CZ... 2 INSTALACE THINPRINT RDP V POČÍTAČI KLIENTA S 64BIT. OPERAČNÍM SYSTÉMEM... 6 DALŠÍ NASTAVENÍ (SPOLEČNÁ

Více

Internet. dobrý sluha, zlý pán

Internet. dobrý sluha, zlý pán Internet dobrý sluha, zlý pán 13. Picasa Picasa je celosvětově nejrozšířenější galerií obrázků, kterou provozuje firma Google. Její použití je zdarma včetně využití poměrně velikého diskového prostoru

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka IceWarp Mail server 10 IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka Verze 10.4 Printed on 20 September, 2011 Instalace Prostudujte si před instalací Na cílové pracovní stanici musí být nainstalovaný program Microsoft

Více

Možnosti využití Windows Server 2003

Možnosti využití Windows Server 2003 Možnosti využití Windows Server 2003 Seminář z cyklu "Krůček vpřed v uskutečňování standardu služeb ICT" 1 2 3 4 5 6 Konfigurace serveru jako řadiče domény Připojení stanice do domény Vytváření doménových

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Statistica Enterprise

Statistica Enterprise Statistica Enterprise díl první Newsletter Statistica ACADEMY Téma: Enterprise, možnosti software Typ článku: Příklad V starším článku jsme si představili jednotlivé typy licencí softwaru Statistica. V

Více

APS Administrator.OP

APS Administrator.OP APS Administrator.OP Rozšiřující webový modul pro APS Administrator Přehled přítomnosti osob v oblastech a místnostech Instalační a uživatelská příručka 2004 2013,TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha,

Více

Lotus Quickr - ECM Integrace s LD/LN aplikacemi. Ing. Josef Homolka VUMS Legend

Lotus Quickr - ECM Integrace s LD/LN aplikacemi. Ing. Josef Homolka VUMS Legend Lotus Quickr - ECM Integrace s LD/LN aplikacemi Ing. Josef Homolka VUMS Legend Lotus Symposium 2010 Co nám přinesl systém ISDS?? Informační Systém Datových Schránek 2 Otázku Kam s ním? 3 Ptáte se s čím?

Více

Přechod na síťovou verzi programu

Přechod na síťovou verzi programu Přechod na síťovou verzi programu Poslední aktualizace 25.10.2013 Přechod na síťovou verzi programu 1 Realizace počítačové sítě 3 2 Původní počítač bude provozován jako server 3 2.1 Průběh... nové síťové

Více

DLS V v1.2. Nové funkce. Používání programu DLS V

DLS V v1.2. Nové funkce. Používání programu DLS V DLS V v1.2 Nové funkce Nahrazuje SW DLS IV stáhne se sám přes DLS IV Updater, nebo ho lze nainstalovat ručně Existuje DLS V pro instalační firmy a DLS V SA pro uživatele Databáze místo MS SQL serveru se

Více

OFFICE 365 popis služeb

OFFICE 365 popis služeb OFFICE 365 popis služeb Obsah OFFICE 365... 3 Office Professional Plus... 3 Exchange Online... 4 SharePoint Online... 4 Lync Online... 4 Office 365 pro každého... 5 Office 365 pro Small Business a Professional...

Více

Po prvním spuštění Chrome Vás prohlížeč vyzve, aby jste zadali své přihlašovací údaje do účtu Google. Proč to udělat? Máte několik výhod:

Po prvním spuštění Chrome Vás prohlížeč vyzve, aby jste zadali své přihlašovací údaje do účtu Google. Proč to udělat? Máte několik výhod: Internetový prohlížeč CHROME Pro správné fungování veškerých funkcionalit, které nám nástroje společnosti Google nabízí, je dobré používat prohlížeč Chrome. Jeho instalaci je možné provést z webové adresy:

Více

Testovací protokol čipová karta ACOS5

Testovací protokol čipová karta ACOS5 Testovací protokol čipová karta ACOS5 1 Úvod 1.1 Testovaný produkt Hardware: čipová karta ACS ACOS5-32-G Software: ACS Admin Tool 2.4 Datum testování: 24. 12. 2009 1.2 Konfigurace testovacího počítače

Více

Technologie. Osnovy kurzu: Školení správců systému. 1. den, dopolední blok

Technologie. Osnovy kurzu: Školení správců systému. 1. den, dopolední blok 1. den, dopolední blok Konfigurace počítačů posluchačů přivítání zobrazení konfiguračních údajů a průvodce nastavením místní sítě přivítání účastníků zapojení počítačů instalace potřebného SW (klient z

Více

MANUÁLNÍ AKTUALIZACE. programu WinDUO. pod Windows 7 / Windows Vista. ČAPEK-WinDUO, s.r.o.

MANUÁLNÍ AKTUALIZACE. programu WinDUO. pod Windows 7 / Windows Vista. ČAPEK-WinDUO, s.r.o. ČAPEK-WinDUO, s.r.o. MANUÁLNÍ AKTUALIZACE programu WinDUO pod Windows 7 / Windows Vista 1) Instalace programu WinDUO 2) Doporučení 3) Co Vás při instalaci mohlo potkat 4) Archivace a rearchivace dat Čapek

Více

Návod k instalaci S O L U T I O N S

Návod k instalaci S O L U T I O N S Návod k instalaci SOLUTIONS Návod k instalaci Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.techis.eu www.elvac.eu +420 597 407 507 Obchod: +420 597 407 511 obchod@techis.eu Podpora: +420 597 407 507 support@techis.eu

Více

Komu je tato kniha určena? Jak je kniha uspořádána? Konvence použité v té to knize. Část i základy Microsoft Windows XP Professional

Komu je tato kniha určena? Jak je kniha uspořádána? Konvence použité v té to knize. Část i základy Microsoft Windows XP Professional Obsah Poděkování Úvod Komu je tato kniha určena? Jak je kniha uspořádána? Konvence použité v té to knize podpora xix xxi xxi xxii xxiii xxiv Část i základy Microsoft Windows XP Professional KAPITOLA 1

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM SLUŽEB A JEJICH CEN 1. Rozložení subjektů Počet počítačů Počet organizací % malé subjekty 100 6200 97 střední subjekty 1000 180 2.5 velké subjekty 10000 30 0.5 Úroveň

Více

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Office, e-mail, sdílení dokumentů, videokonference

Více

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 MIS Manažerský informační systém pro Ekonomický informační systém EIS JASU CS Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Poslední aktualizace dne 5.8.2014 MÚZO Praha s.r.o. je certifikováno

Více

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5 Obsah Přístup k serveru ČMIS Kancelář Online... 2 Úvod... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows XP musí nainstalovat:... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows Vista musí nainstalovat:... 4.NET Framework

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Aktion Connector NÁVOD

Aktion Connector NÁVOD NÁVOD www.aktion.cz POPIS Jednoduchá aplikace pro základní přiřazení IP adresy hardwaru Aktion. Verze 4.0 obsahuje podporu nastavení zařízené ELO a možnost konfigurace zařízení, které je v jiném rozsahu

Více

Využití identity managementu v prostředí veřejné správy

Využití identity managementu v prostředí veřejné správy Využití identity managementu v prostředí veřejné správy Tomáš Král Account Technology Strategist, Public Sector Microsoft ČR Realita dneška: Rostoucí počet provozovaných či používaných, často heterogenních

Více

Jak nasadit Windows 10 ve škole

Jak nasadit Windows 10 ve škole Jak nasadit ve škole Karel Klatovský PUBLIKOVÁNO: ÚNOR 2016 PRO AKTUÁLNÍ INFORMACE NAVŠTIVTE WEBOVÉ STRÁNKY WWW.MICROSOFT.CZ/SKOLSTVI Obsah Obsah...2 1. Úvod...3 2. Systémové požadavky... 4 3. Příprava

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Konfigurační příručka A-61732_cs 7J4367 Správa zařízení Kodak Scan Station Pro 550 Obsah Rozdíly... 1 Instalace... 2 Vytváření

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více