Popis služby. Služba vzdáleného poradenství. Seznámení se smlouvou o poskytování služeb. Rozsah smlouvy o poskytování služeb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Popis služby. Služba vzdáleného poradenství. Seznámení se smlouvou o poskytování služeb. Rozsah smlouvy o poskytování služeb"

Transkript

1 Popis služby Služba vzdáleného poradenství Seznámení se smlouvou o poskytování služeb Služby vzdáleného poradenství (Remote Advisory Services RAS) zajišťují vzdálenou pomoc s některými úkony infrastruktury IT (dále jen jako služba nebo služby ). Každý úkon RAS, na který se vztahuje tato smlouva o poskytování služeb, je dále rozepsán v oddíle Omezení rozsahu služeb uvedeném níže. Jelikož je služba poskytována vzdáleně, jakékoli požadavky na služby vyžadující návštěvu na místě se nepovažují za součást tohoto popisu služby a mohou být zpoplatněny. Tento popis služby (dále jen popis služby ) se uzavírá mezi vámi, zákazníkem ( vy nebo zákazník ) a společností Dell uvedenou na faktuře za nákup této služby. Tato služba podléhá samostatně podepsané hlavní smlouvě o poskytování služeb uzavřené zákazníkem se společností Dell, která výslovně opravňuje prodej služeb vzdáleného poradenství nebo, pokud taková smlouva neexistuje, všeobecným obchodním podmínkám společnosti Dell nebo vaší místní hlavní smlouvě o poskytování služeb zákazníkům v závislosti na umístění zákazníků, jež je k dispozici na adrese nebo na místní webové stránce pro vaši zemi Tato smlouva, která je součástí tohoto dokumentu, je zde uvedena pouze odkazem, v tištěné podobě je dostupná na požádání od společnosti Dell. Strany potvrzují, že si přečetly tyto online podmínky a budou se jimi řídit. Pokud zadáte objednávku služeb, používáte služby nebo související software, nebo pokud kliknete na tlačítko nebo zaškrtnete pole I Agree (Souhlasím) na webové stránce Dell.com v souvislosti s koupí nebo v rozhraní softwaru Dell, znamená to, že souhlasíte s dodržováním tohoto popisu služby a smluv zde začleněných prostřednictvím odkazu. Pokud uzavíráte tento popis služby jménem společnosti nebo jiné právní entity, prohlašujete tím, že jste oprávněn/a zavazovat tuto entitu tímto popisem služby. V takovém případě se označení vy nebo Zákazník vztahuje na tuto entitu. Rozsah smlouvy o poskytování služeb Úkony RAS, jichž se týká tento popis služby, zahrnují vzdálenou pomoc s následujícími tématy po dobu platnosti podle ustanovení na faktuře zákazníka. Služby lze kupovat na hodinové nebo roční bázi. Pokud hodinový úkon překročí uvedený časový úsek, zákazník může být odpovědný za zajištění dalších incidentů RAS za každý další časový úsek (nebo jakoukoli jeho část). Dostupné služby vzdáleného poradenství Virtualizace Microsoft Exchange Správa systémů Popis nabízené služby* Konzultace k tématům souvisejícím se softwarem, včetně jeho instalace, konfigurace a doporučených nejlepších postupů. Konzultace k tématům souvisejícím se softwarem, včetně instalace, konfigurace a doporučených nejlepších postupů. Vzdálená konzultace k tématům souvisejícím s aplikacemi správy systémů, včetně jejich instalace, konfigurace a doporučených nejlepších postupů. Rozsah produktů VMWare ESX 3.x a novější, Microsoft Hyper-V, Xen-Server Microsoft Exchange 2003 a novější Altiris (Dell Management Console, Dell Client Manager, Dell Deployment Solution), Dell OpenManage, Dell Proactive Systems Management, Microsoft SQL Server 2005 nebo novější, Microsoft Small Business Server 2003 nebo novější

2 Záloha, obnova a archivace (Backup, Recovery, and Archiving BURA) Technologie ukládání Brána a bezpečnost sítě Bezdrátové sítě Konzultace k tématům souvisejícím s doporučeným hardwarem Dell pro zálohu, obnovu a archivaci, včetně instalace, konfigurace a doporučení nejlepších postupů. Vzdálená pomoc při provádění konfigurace nebo doporučení nejlepších postupů na jednom diskovém poli řady Dell EMC Clariion, Dell Equallogic PS, dodatečném plášti diskového pole (DAE), aktualizace firmware přepínače FC, rozšíření FC, upgrade softwaru SAN na bázi hostingu, připojení hostitele k Dell EMC SAN, Navisphere Express k Navisphere Manager na řadě AX SAN, instalace Microsoft Server Clustering, instalace softwaru Dell EMC Navisphere Quality of Service Manager (NQM) a implementace přístupového protokolu k adresáři Dell EMC Lightweight Directory Access Protocol (LDAP). zkušenostmi anebo uznávanou certifikací. Tato služba RAS může zahrnovat vzdálenou pomoc s následujícími prvky: Rekonfigurace/reinstalace přepínačů Konfigurace protokolu Spanning tree Konfigurace IP Sec VPN Konfigurace překladu síťové adresy Konfigurace univerzální správy hrozeb (Universal threat management UTM) Konfigurace firewallu Konfigurace bezpečnosti a zásad zkušenostmi anebo uznávanou certifikací. Tato služba RAS může zahrnovat vzdálenou pomoc s následujícími prvky: Instalace, konfigurace a reinstalace řadiče PowerConnect, přepínače nebo bodu bezdrátového přístupu Konfigurace IP Sec VPN Konfigurace překladu síťové adresy Konfigurace firewallu Konfigurace zabezpečení Předání přístupového bodu Konfigurace mobility Backup Exec, CommVault Simpana Další informace v oddíle o technologii ukládání v části Omezení rozsahu služeb Dell PowerConnect, PowerConnect - brány J, brány Juniper Networks, síťové karty serverů Dell PowerEdge a FCoE jsou podporovány podle dostupnosti a schválení společnosti Dell. Dell PowerConnect, PowerConnect ovladače a přístupové body W, řadiče sítě a přístupové body Aruba, adaptéry bezdrátové sítě, další síťové produkty podporované podle dostupnosti a odsouhlasení společností Dell

3 Přístupové distribuční sítě Základní vrstva/sítě MLPS zkušenostmi a/nebo uznávanou certifikací. Tato služba RAS zahrnuje vzdálenou pomoc s následujícími prvky: Instalace, rekonfigurace, reinstalace přepínačů Konfigurace POE a VOIP Konfigurace monitorování sítě Konfigurace protokolu Spanning tree Konfigurace směrování Konfigurace sítě a zabezpečení správy AAA Obecná konzultace související s instalací, konfigurací a doporučenými nejlepšími postupy s certifikovaným odborníkem společnosti Dell Enterprise se zkušenostmi anebo uznávanou certifikací. Tato služba RAS může zahrnovat vzdálenou pomoc s následujícími prvky: Instalace, rekonfigurace, reinstalace přepínačů Konfigurace monitorování sítě Konfigurace protokolu Spanning tree Konfigurace směrování Konfigurace sítě a zabezpečení správy AAA Konfigurace MPLS Konfigurace IPv6 Dell PowerConnect, přepínače PowerConnect (samostatný a blade server), přepínače PowerConnect CBS 3xxx, PowerConnect přepínače B, PowerConnect přepínače J, přepínače Brocade, přepínače Juniper, Cisco Catalyst a Nexus, síťové karty serverů Dell PowerEdge a FCoE podporované podle dostupnosti a odsouhlasení společností Dell Dell PowerConnect, PowerConnect směrovače B, PowerConnect směrovače J, směrovače Brocade, směrovače Juniper, síťové karty serverů Dell PowerEdge a FCoE podporované podle dostupnosti a odsouhlasení společností Dell, Poznámka: Všechny aktuální produkty Dell PowerConnect jsou podporovány v době prodeje. Již nevyráběné produkty Dell PowerConnect nebo produkty Cisco, Brocade a Juniper jsou podporovány podle uvážení společnosti Dell. Sítě SAN zkušenostmi anebo uznávanou certifikací. Tato služba RAS může zahrnovat vzdálenou pomoc s následujícími prvky: Rekonfigurace a reinstalace přepínačů Konfigurace monitorování sítě Konfigurace přepínačů iscsi Konfigurace přepínačů Fibre Channel Konfigurace FCoE (Fibre Channel over Ethernet) Dell PowerConnect, přepínače PowerConnect (samostatný a blade server), PowerConnect přepínače B, PowerConnect přepínače J, přepínače Brocade, přepínače Juniper, Cisco Catalyst a Nexus, NIC serverů Dell PowerEdge, FC HBA a FCoE podporované podle dostupnosti a odsouhlasení společností Dell * Další úkony, které mohou být poskytovány v rámci tohoto popisu služby, se řídí zde uvedenými podmínkami.

4 Další informace o službách vzdáleného poradenství najdete na adrese: Jak kontaktovat společnost Dell a naplánovat provedení služby Zástupce společnosti Dell se obvykle spojí se zákazníkem ve lhůtě jednoho pracovního dne od data fakturace a naplánuje tuto službu; na samotné poskytnutí služby je však třeba vyhradit lhůtu nejméně tří pracovních dní, v závislosti na vzájemně odsouhlasené dostupnosti zdrojů. Služba bude provedena během pracovní doby (8:00 21:00 místního času zákazníka) pondělí až pátek mimo svátky, pokud projektový manažer nedojedná jiná ustanovení. Všichni hostitelé musí být v době plánovaného provedení služby nakonfigurováni. Služba nezahrnuje: Činnosti nebo služby prováděné na místě. Pokročilou podporu nepodporovaného softwaru. Konzultace týkající se hardwaru nebo softwaru, jež nelze poskytovat vzdáleně. Vlastní skripty. Rekompilaci jader. Činnosti oprav / narušení záruky zpracované dle samostatně uzavřených smluv o poskytování služeb. Zajištění dalšího hardwaru nebo softwarových licencí. Produkty, u nichž dodavatel ukončil podporu a aktualizace softwaru. Jakékoli činnosti mimo činností výslovně uvedených v tomto popisu služby. Odpovědnosti zákazníka Konfigurace, software a zálohování dat. Zákazník odpovídá za kompletní zálohování všech stávajících dat, softwaru a programů na podporovaných produktech předtím, než společnost Dell provede jakékoli služby. SPOLEČNOST DELL NENESE ODPOVĚDNOST ZA ZTRÁTU NEBO OBNOVU DAT, PROGRAMŮ NEBO NEMOŽNOST POUŽÍVAT SYSTÉMY NEBO SÍŤ. Nastavení a požadavky bezpečnosti sítě. Zákazník odpovídá za poskytnutí všech požadavků, parametrů a informací nezbytných pro to, aby společnost Dell mohla poskytovat příslušnou pomoc v souvislosti s konfigurací a implementací veškerých bezpečnostních nastavení těchto zařízení. Společnost Dell implementuje nastavení pouze podle pokynů a dle dohody se zákazníkem. SPOLEČNOST DELL NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ NARUŠENÍ BEZPEČNOSTI, ODCIZENÍ DAT NEBO NEMOŽNOST POUŽÍVAT SYSTÉMY, APLIKACE A SÍTĚ. Ověřte, zda požadovaná konfigurace splňuje minimální systémové požadavky na hardware a software (service pack, jádro, BIOS atd.). Zákazník musí číslo objednávky dodané společností Dell v souvislosti s těmito službami uchovat v tajnosti. Společnost Dell neodpovídá za neoprávněné použití čísla objednávky nebo smlouvy zákazníka. Zákazník prohlašuje a zaručuje, že pro poskytování těchto služeb má svolení pro zákazníka i pro společnost Dell k přístupu a použití veškerých součástí hardwaru i softwaru včetně uložených dat. Pokud zákazník toto svolení dosud nemá, je jeho povinností si je získat na vlastní náklady, a to dříve, než požádá společnost Dell o provedení těchto služeb. Zákazník musí poskytnout a mít platná oprávnění ke všem složkám hardwaru i softwaru. Zákazník musí počítat s dostatečnou dobou na dokončení servisní činnosti v celém jejím rozsahu. Tyto služby obvykle nevyžadují odstávku systému; mohou nicméně vyžadovat provedení během času vyhrazeného na údržbu.

5 Pro veškeré činnosti vyžadující software EMC musí být na webové stránce EMC Powerlink registrováno ID místa zákazníka. Zákazník odpovídá za veškeré fyzické instalace hardwaru nebo změny, které jsou nutné pro vzdálené poskytnutí této služby. Zákazník musí mít platnou smlouvu na podporu hardwaru (např. smlouvu ProSupport for Your Enterprise ) všech příslušných systémů. Poskytnout bod kontaktu se schopností a dostupností pro práci se společností Dell prostřednictvím internetové relace při rychlosti připojení 1 Mb/s nebo vyšší. Fyzicky nainstalovat hardware nebo provést jiné místní činnosti, které jsou nezbytné pro vzdálené provedení této služby. Společnost Dell nenese odpovědnost za žádné poruchy hardwaru nebo softwaru, k nimž může dojít během služeb vzdáleného poradenství. Zákazník je odpovědný za řádnou smlouvu o poskytování služeb se společností Dell nebo jiným poskytovatelem pro příslušnou činnost oprav poruch. POZNÁMKA: Pokud zákazník nesplní odpovědnosti a podmínky uvedené v tomto popisu služby, společnost Dell není povinna službu poskytnout. Omezení rozsahu služeb Technologie ukládání. Je poskytována pomoc zákazníkovi v souvislosti s jedním z následujících bodů plnění. S touto službou se poskytuje kterýkoli JEDEN z následujících bodů plnění: Upgrade softwaru Flare na jediném diskovém poli řady Dell EMC AX (vyžaduje Flare R22 nebo vyšší) Vzdálená asistence upgradu softwaru Flare na jediném diskovém poli řady Dell EMC CX nebo CX3 Přidání jediného diskového pole řady Dell EMC DAE k diskovému poli řady Dell EMC nebo EMC CX-3 nebo CX-4 (vyžaduje Flare R16 nebo vyšší) Upgrade firmwaru až na 2 přepínačích Fibre Channel Dell EMC (vyžaduje Flare R16 nebo vyšší) Přidání až 2 přepínačů Fibre Channel Dell EMC ke stávající struktuře (neobsahuje upgrade firmwaru) Upgrade softwaru pro SAN až pro 2 hostitelské systémy VMware ESX, Microsoft Windows OS, Red Hat Linux OS, Novell NetWare nebo SUSE Linux Upgrade softwaru pro SAN na jediném hostiteli IBM AIX, HP-UX nebo Sun Solaris Připojení hostitele k diskovému poli řady Dell EMC CX3 nebo CX-4 Upgrade Navisphere Express na Navisphere na diskovém poli řady Dell EMC AX Instalace clusteru Microsoft Server až na čtyři uzly Instalace Dell EMC NQM (vyžaduje Flare R24 nebo vyšší) Implementace Dell EMC LDAP (vyžaduje Flare R24 nebo vyšší) Upgrade FW Dell Equallogic Instalace Dell Equallogic SAN HQ Upgrade softwaru pro SAN na připojených hostitelích SAN. Konfigurace replikace Dell Equallogic (nezahrnuje síťový tunel pro komunikaci iscsi mezi weby) Konfigurace Dell Equallogic ASM/SNAP Upgrade softwaru sady nástrojů Host Integration Tool (sada HIT) Dell Equallogic Další činnosti podle vzájemné dohody mezi společností Dell a zákazníkem Úkony RAS související se sítěmi SAN jsou dostupné jen pro podporované SAN Dell EMC: CX-3 a CX-4.

6 Další důležité informace Hodinová věcná konzultace. Společnost Dell se bude v maximální možné míře snažit zodpovědět otázky na odborné téma včas podle svých nejlepších schopností. Pokud po celou dobu závazku zůstane určitá otázka nezodpovězena nebo je mimo rozsah přiřazeného konzultanta, může společnost Dell určit jiného konzultanta, který bude schopný poskytnout další pomoc. Za těchto okolností je možné vzít do úvahy časové trvání a upravit je podle potřeby tak, aby se zajistilo, že zákazník získá dostatečný objem informací. Omezení podpory. Společnost Dell nenese odpovědnost za žádné poruchy nebo prodlevu v plnění z důvodu jakékoli příčiny mimo její kontrolu. Služba se vztahuje jen na ta použití, pro něž byl podporovaný produkt navržen. Odstranění virů a spywaru. Zákazník uznává, že instalací, změnou či odebráním některých virů a spywaru může dojít k omezení výkonnosti některých programů. Instalace, pozměňování či odebírání těchto programů může být navíc omezeno některými softwarovými licencemi. Zákazník odpovídá za to, že prověří tyto licence a že dopad na tyto licence nebo výkonnost systému je pro zákazníka přijatelná. Společnost Dell zajistí co nejlepší postup v souvislosti s odebíráním virů a spywaru, nemůže však zaručit úspěch za každých okolností. Zákazník dále uznává, že tyto služby nemohou zaručit, že se po poskytnutí služeb nevrátí nebo neobjeví v systému zákazníka další viry nebo spyware. Termín. Služby budou zákazníkovi poskytovány ve lhůtě uvedené na faktuře zákazníka nebo při použití oprávněných incidentů, podle toho, co nastane dříve. Zrušení. Společnost Dell může tuto službu kdykoli zrušit během doby platnosti služby z libovolného z následujících důvodů: Zákazník neuhradí celkovou částku za tuto službu v souladu s fakturačními podmínkami; zákazník poskytne společnosti Dell nebo jejím zástupcům nepravdivé údaje; zákazník odmítne spolupracovat s technikem nebo mu jakkoli začne vyhrožovat; zákazník opakovaně zneužije tuto službu pro otázky mimo její rámec; nebo zákazník jakkoli jinak poruší nebo nedodrží veškeré podmínky stanovené v tomto popisu služby. Pokud společnost Dell zruší poskytování této služby, zašle zákazníkovi písemné sdělení o zrušení na adresu uvedenou v našich záznamech. Oznámení bude obsahovat důvod zrušení a datum platnosti zrušení, které je nejméně třicet (30) dní od data, kdy společnost Dell zašle zákazníkovi oznámení o zrušení, pokud státní zákony nevyžadují jiné postupy stornování, které nelze smluvně měnit. Zákazník je oprávněn obdržet poměrné vrácení veškerých neuplatněných poplatků na podporu, které zaplatil. Jakékoli vrácení těchto poplatků určuje společnost Dell na základě uplynulé doby nebo počtu incidentů podpory podle uvážení společnosti Dell. Zákazník nemůže poskytování této služby zrušit kromě případů stanovených příslušnými státními/národními/oblastními zákony, jež nelze smluvně měnit. Pouze pro zákazníky v Brazílii, pokud zákazník zruší tuto službu před koncem a bez udání důvodu, musí uhradit společnosti Dell 50 % hodnoty, kterou by zákazník musel společnosti Dell uhradit ke konci smluvního poskytování služeb jako pokutu navíc k již dluženým částkám. Nepřevoditelnost. Služby nelze převést. Zákazník nemůže používat služby ve spojení se kanceláří služeb nebo jakýmkoli jiným ujednáním o distribuci nebo sdílení, jménem jakékoli třetí strany nebo ve vztahu k jakémukoli hardwaru nebo softwaru, jež nejsou přímým majetkem zákazníka. Oprávnění/vyhrazení pro vzdálený přístup. Zakoupením a souhlasem s poskytováním služeb se zákazník zavazuje umožnit společnosti Dell anebo jejím určeným zástupcům vzdálený přístup k příslušným systémům. Společnost Dell si vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí služby, pokud se domnívá, že úkon nelze provést vzdáleně. Odpovědnost stran. ŽÁDNÁ ZE STRAN NEBUDE ODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLI NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ, REPRESIVNÍ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY VZNIKLÉ Z NEBO VE SPOJENÍ S TOUTO DOHODOU, SLUŽBAMI, PRODUKTY NEBO SOFTWAREM POSKYTNUTÝM SPOLEČNOSTÍ DELL. ŽÁDNÁ ZE STRAN NENESE ODPOVĚDNOST ZA NÁSLEDUJÍCÍ SKUTEČNOSTI, AŤ UŽ PŘÍMO ČI NEPŘÍMO: (A) UŠLÝ ZISK, PŘÍJEM, VÝNOS NEBO ÚSPORY, (B) ZTRÁTA NEBO POŠKOZENÍ DAT ČI SOFTWARU, ZTRÁTA MOŽNOSTI VYUŽÍVAT SYSTÉM(Y) NEBO SÍŤ(Ě) NEBO JEJICH OBNOVA, (C) ZTRÁTA OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI, (D) PŘERUŠENÍ NEBO ODSTÁVKA PODNIKÁNÍ, (E)

7 ZTRÁTA DOBRÉ POVĚSTI NEBO (F) NEDOSTUPNOST SLUŽEB, PRODUKTŮ NEBO SOFTWARU PRO POUŽITÍ NEBO ZAJIŠTĚNÍ NÁHRADNÍCH SLUŽEB, PRODUKTŮ NEBO SOFTWARU. a) Celková odpovědnost společnosti Dell za jakékoli nároky související s touto službou (včetně softwaru poskytovaného v jejím rámci) za jakýkoli smluvní rok nesmí překročit celkovou částku uhrazenou zákazníkem během předchozího smluvního roku podle tohoto popisu služby. b) Výše uvedená omezení, výjimky a prohlášení platí bez ohledu na to, zda je uplatňování takovéto náhrady škod založeno na smlouvě, záruce, striktní odpovědnosti, nedbalosti, deliktu nebo jinak. Pokud platné zákony zakazují jakékoli zde uvedené omezení, strany se dohodly, že toto omezení bude automaticky upraveno, avšak pouze v tom rozsahu, aby bylo omezení povoleno v nejširším možném rozsahu podle takových zákonů. Strany se zavazují, že omezení odpovědností uvedené v tomto dokumentu jsou odsouhlasená přiřazení rizik, jež tvoří zčásti odměnu za prodej výrobků, softwaru a služeb společnosti Dell zákazníkovi, a tato omezení budou platná bez ohledu na nezdar základního účelu omezené odpovědnosti, a to i tehdy, pokud byla strana informována o možnosti této odpovědnosti. Další podmínky. Každý úkon RAS se řídí přidruženým popisem služby, a tedy obsahuje omezení (stanovená v příslušných částech každého popisu služby jako Přehled služby, Není součástí této služby a Odpovědnost zákazníka ) a přehled kroků (stanovených v příslušném oddíle Klíčové kroky služeb v jednotlivých popisech služeb) a další podmínky podle ustanovení jednotlivých samostatných popisů služeb. PowerEdge, PowerVault, PowerConnect, OptiPlex, Precision, Latitude jsou obchodní známky společnosti Dell, Inc. Cisco Catalyst a Cisco Nexus jsou registrované obchodní známky společnosti Cisco Systems, Inc. Brocade je registrovaná obchodní známka společnosti Brocade Communication Systems, Inc. Juniper je registrovaná obchodní známka společnosti Juniper Networks, Inc. Aruba je registrovaná obchodní známka společnosti Aruba Networks, Inc. VMware je registrovaná obchodní známka společnosti VMware, Inc. Microsoft je registrovaná obchodní známka společnosti Microsoft Corporation. Red Hat je registrovaná obchodní známka společnosti Red Hat, Inc. Linux je registrovaná obchodní známka Linuse Torvaldse. Novell, NetWare a SUSE jsou registrované obchodní známky společnosti Novell, Inc. IBM a AIX jsou registrované obchodní známky společnosti International Business Machines Corporation. Sun a Solaris jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti Sun Microsystems, Inc. Backup Exec a Norton AntiVirus jsou obchodní známky společnosti Symantec Corporation. CommVault Galaxy je obchodní známka společnosti CommVault Systems, Inc. EMC, CLARiiON a Navisphere jsou registrované obchodní známky společnosti EMC, Corp.

Popis služby. Služba vzdálené konzultace. Úvod ke smlouvě o poskytování služby. Rozsah smlouvy o poskytování služby

Popis služby. Služba vzdálené konzultace. Úvod ke smlouvě o poskytování služby. Rozsah smlouvy o poskytování služby Popis služby Služba vzdálené konzultace Úvod ke smlouvě o poskytování služby Služby vzdálené konzultace (Remote Consulting Services RCS) zajišťují vzdálenou pomoc s některými úkony infrastruktury IT (dále

Více

softwarem hypervisorů včetně jeho instalace, konfigurace a doporučených postupů.

softwarem hypervisorů včetně jeho instalace, konfigurace a doporučených postupů. Popis služby Služba vzdálené konzultace Úvod ke smlouvě o poskytování služby Služby vzdálené konzultace (Remote Consulting Services RCS) zajišťují vzdálenou pomoc s některými úkony infrastruktury IT (dále

Více

Popis služby. Služba vzdáleného poradenství. Úvod do smlouvy o poskytování služby. Rozsah smlouvy o poskytování služeb

Popis služby. Služba vzdáleného poradenství. Úvod do smlouvy o poskytování služby. Rozsah smlouvy o poskytování služeb Popis služby Služba vzdáleného poradenství Úvod do smlouvy o poskytování služby Služby vzdáleného poradenství (Remote Advisory Services RAS) zajišťují vzdálenou pomoc s některými úkony infrastruktury IT

Více

Popis služby. Služba vzdálené konzultace. Úvod ke smlouvě o poskytování služby. Rozsah smlouvy o poskytování služby

Popis služby. Služba vzdálené konzultace. Úvod ke smlouvě o poskytování služby. Rozsah smlouvy o poskytování služby Popis služby Služba vzdálené konzultace Úvod ke smlouvě o poskytování služby Služby vzdálené konzultace (Remote Consulting Services RCS) zajišťují vzdálenou pomoc s některými úkony infrastruktury IT (dále

Více

Popis služby Služba Proactive Maintenance

Popis služby Služba Proactive Maintenance Přehled služby Společnost Dell je potěšena, že může poskytnout službu Proactive Maintenance Service (dále jen služba ) v souladu s tímto dokumentem (dále jen popis služby ). zajišťuje pro zákazníky společnosti

Více

Rozsah služby Health Check společnosti Compellent

Rozsah služby Health Check společnosti Compellent Popis služby Dell Compellent SAN Health Check Přehled služby Tento popis služby (dále jen popis služby ) se uzavírá mezi zákazníkem (dále jen vámi nebo zákazníkem ) a subjektem Dell uvedeným na faktuře

Více

Popis služby Služba On site Diagnosis

Popis služby Služba On site Diagnosis Popis služby Služba On site Diagnosis Přehled obchodních podmínek Tato smlouva (dále jen smlouva nebo popis služby ) se uzavírá mezi zákazníkem (dále jen vy nebo zákazník ) a právnickou osobou Dell, uvedenou

Více

Konfigurace ISL ve smíšeném prostředí (přepínače FC Brocade a McData); nebo seskupení dvou přepínačů do jednoho prostředku infrastruktury.

Konfigurace ISL ve smíšeném prostředí (přepínače FC Brocade a McData); nebo seskupení dvou přepínačů do jednoho prostředku infrastruktury. Popis služby Vzdálená implementace přepínače Fibre Channel Úvod ke smlouvě o poskytování služby Tato služba poskytuje vzdálenou pomoc s instalací u zákazníka, konfigurací a integrací jednoho přepínače

Více

Popis služby Služba Dell ProSupport for IT

Popis služby Služba Dell ProSupport for IT Popis služby Služba Dell ProSupport for IT 1. PŘEHLED OBCHODNÍCH PODMÍNEK Tento popis služby (dále jen popis služby ) se uzavírá mezi zákazníkem (dále jen vámi nebo zákazníkem ) a stranou Dell uvedenou

Více

Vzdálená implementace nástroje zálohování Dell PowerVault DL Backup na diskové zařízení

Vzdálená implementace nástroje zálohování Dell PowerVault DL Backup na diskové zařízení Popis služby Vzdálená implementace nástroje zálohování Dell PowerVault DL Backup na diskové zařízení Úvod ke smlouvě o poskytování služby Tato služba poskytuje vzdálenou konfiguraci nástroje zálohování

Více

Služby IT poradenství společnosti Dell Popis služby

Služby IT poradenství společnosti Dell Popis služby společnosti Dell Popis služby 1. ÚVOD KE SMLOUVĚ O SLUŽBÁCH : Jedná se o soubor služeb navržených za účelem omezení prostojů a pomoci s optimalizací vašeho IT prostředí prostřednictvím hlášení, analýz,

Více

Popis služby Basic Hardware Service

Popis služby Basic Hardware Service Popis služby Basic Hardware Service Přehled podmínek Tato smlouva (dále jen smlouva nebo popis služby ) se uzavírá mezi zákazníkem (dále jen vámi nebo zákazníkem ) a společností Dell.Zakoupením těchto

Více

Popis služby Služba ProSupport pro koncové uživatele

Popis služby Služba ProSupport pro koncové uživatele Přehled služby Firma Dell je potěšena, že může poskytnout službu ProSupport pro koncové uživatele (dále jen služba nebo služby ) pro vybrané serverové a úložné systémy, stolní počítače, notebooky a tiskárny

Více

Vzdálená konfigurace zařízení Dell KACE K1000, (oddělení podpory)

Vzdálená konfigurace zařízení Dell KACE K1000, (oddělení podpory) Popis služby Vzdálená konfigurace zařízení Dell KACE K1000, (oddělení podpory) Úvod ke smlouvě o poskytování služby Tato služba poskytuje vzdálenou konfiguraci jednoho zařízení Dell KACE řady K1000 pro

Více

Popis služby. Vzdálená konfigurace zařízení Dell KACE K1000, (oddělení podpory) Úvod ke smlouvě o poskytování služby

Popis služby. Vzdálená konfigurace zařízení Dell KACE K1000, (oddělení podpory) Úvod ke smlouvě o poskytování služby Popis služby Vzdálená konfigurace zařízení Dell KACE K1000, (oddělení podpory) Úvod ke smlouvě o poskytování služby Tato služba poskytuje vzdálenou konfiguraci jednoho zařízení Dell KACE řady K1000 pro

Více

Popis služby Dell. Úvod. Rozsah služeb. Výjimky. Podpora pro jediný případ po vypršení záruky komerční zákazníci. Postupy služby

Popis služby Dell. Úvod. Rozsah služeb. Výjimky. Podpora pro jediný případ po vypršení záruky komerční zákazníci. Postupy služby Popis služby Dell Podpora pro jediný případ po vypršení záruky komerční zákazníci Úvod Společnost Dell je potěšena, že vám v souladu s tímto popisem služby (dále jako popis služby ) může nabídnout službu

Více

Popis služby Služba Proactive Maintenance (Proaktivní údržba)

Popis služby Služba Proactive Maintenance (Proaktivní údržba) Přehled služby Tato smlouva (dále jen smlouva nebo popis služby) se uzavírá mezi zákazníkem (dále jen zákazník) a právnickou osobou Dell uvedenou na zákaznické faktuře (dále jen společnost Dell). Zakoupením

Více

Dell PowerEdge T420 Příručka Začínáme

Dell PowerEdge T420 Příručka Začínáme Dell PowerEdge T420 Příručka Začínáme Regulační model: E20S Series Regulační typ: E20S001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití

Více

Tato smlouva uvádí výstupy podpory poskytované společností Compellent za účelem podpory hardwarových a softwarových produktů Dell Compellent.

Tato smlouva uvádí výstupy podpory poskytované společností Compellent za účelem podpory hardwarových a softwarových produktů Dell Compellent. Popis služby Smluvní podmínky služby Copilot Support Přehled služby Tento popis služby (dále jen popis služby ) se uzavírá mezi zákazníkem (dále jen vámi nebo zákazníkem ) a subjektem Dell uvedeným na

Více

Vzdálená implementace dodatečného úložiště do a prostředí SAN a DAS

Vzdálená implementace dodatečného úložiště do a prostředí SAN a DAS Popis služby Vzdálená implementace dodatečného úložiště do a prostředí SAN a DAS Úvod ke smlouvě o poskytování služby Tato služba poskytuje vzdálenou pomoc s instalací u zákazníka, konfigurací a integrací

Více

Popis služby Služba Laptop Tracking, Recovery a Remote Data Delete

Popis služby Služba Laptop Tracking, Recovery a Remote Data Delete Popis služby Služba Laptop Tracking, Recovery a Remote Data Delete Přehled služby Společnost Dell si dovoluje poskytovat službu Laptop Tracking, Recovery a Remote Data Delete (dále jen Služba nebo Služby)

Více

Vzdálená implementace přepínače sítě Ethernet

Vzdálená implementace přepínače sítě Ethernet Popis služby Vzdálená implementace přepínače sítě Ethernet Úvod ke smlouvě o poskytování služby Tato služba poskytuje vzdálenou pomoc s instalací u zákazníka, konfigurací a integrací jednoho přepínače

Více

ZÁLOHOVÁNÍ. OBNOVOVÁNÍ. SYMANTEC JE SYMANTEC JE

ZÁLOHOVÁNÍ. OBNOVOVÁNÍ. SYMANTEC JE SYMANTEC JE SYMANTEC JE ZÁLOHOVÁNÍ. Symantec nyní dodává rychlou, důvěryhodnou ucelenou datovou a systémovou ochranu pro virtuální i fyzické systémy. SYMANTEC JE OBNOVOVÁNÍ. Virtualizace serverů je Připojte se k rostoucímu

Více

Instalace síťového operačního systému do serveru Dell PowerEdge řady M

Instalace síťového operačního systému do serveru Dell PowerEdge řady M Popis služeb Instalace síťového operačního systému do serveru Dell PowerEdge řady M Úvod ke službě Tato služba zajišťuje instalaci síťových instalačních systémů ( NOS ) do serveru Dell PowerEdge (dále

Více

Vzdálená implementace úložiště Dell EqualLogic

Vzdálená implementace úložiště Dell EqualLogic Popis služby Vzdálená implementace úložiště Dell EqualLogic Úvod ke smlouvě o poskytování služby Tato služba poskytuje počáteční vzdálené nastavení jednoho pole úložiště Dell EqualLogic, až dvou serverů

Více

Service Description ProSupport for Your Enterprise

Service Description ProSupport for Your Enterprise Přehled služby Firma Dell je potěšena, že může poskytnout službu ProSupport pro váš podnik (dále jen služba nebo služby ) pro vybrané serverové a úložné systémy, stolní počítače, notebooky a tiskárny (dále

Více

Vzdálená implementace replikace do zařízení NAS Dell Fluid File System

Vzdálená implementace replikace do zařízení NAS Dell Fluid File System Popis služby Vzdálená implementace replikace do zařízení NAS Dell Fluid File System Úvod ke smlouvě o poskytování služby Tato služba poskytuje vzdálenou implementaci replikace zařízení NAS Dell Fluid File

Více

Migrace virtuálního prostředí VI3 na vsphere. Lukáš Radil, konzultant

Migrace virtuálního prostředí VI3 na vsphere. Lukáš Radil, konzultant Migrace virtuálního prostředí VI3 na vsphere Lukáš Radil, konzultant Agenda Agenda Výchozí stav Agenda Výchozí stav Důvody pro migraci Agenda Výchozí stav Důvody pro migraci Příprava projektu Agenda Výchozí

Více

Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE

Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE VYBUDOVÁNÍ TECHNOLOGICKÉHO CENTRA ORP VARNSDORF část I Pořízení technické infrastruktury pro vybavení Technologického

Více

Výzva na podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva na podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva na podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Dodávka 2 ks serveru a 1 ks diskového pole pro virtuální desktopy ID zakázky: P16V00000464 Datum: 22.11.2016 Vyřizuje: Mgr. Radek Vojkůvka, Odbor

Více

Kontrola produktu Aktualizace a upgrady systému Až 4 hodiny pomoci/konzultací při konfiguraci podporovaného produktu

Kontrola produktu Aktualizace a upgrady systému Až 4 hodiny pomoci/konzultací při konfiguraci podporovaného produktu Popis služby Vzdálená implementace přístroje Dell KACE Úvod ke smlouvě o poskytování služby Tato služba poskytuje vzdálenou implementaci samostatného přístroje Dell KACE řady K ( Podporovaný produkt nebo

Více

Služba Dell Compellent Copilot Optimize Popis

Služba Dell Compellent Copilot Optimize Popis Služba Dell Compellent Copilot Optimize Popis Přehled služby Tento popis služby ( Popis služby ) se uzavírá mezi zákazníkem (dále jen vy nebo zákazník ) a společností Dell uvedenou na faktuře za nákup

Více

Popis služby. Přehled služby. Oprávnění. zahrnuje: disku za účelem. zařízení do jiné. tento popis. právnickou. uvedeno na. uvedené.

Popis služby. Přehled služby. Oprávnění. zahrnuje: disku za účelem. zařízení do jiné. tento popis. právnickou. uvedeno na. uvedené. Popis služby Služba Hard Drive Data Recovery (Obnovení dat na pevném disku) Přehled služby Společnost Dell si dovoluje poskytovat službu Hard Drive Dataa Recovery (dále jen Služba či Služby) pro vybrané

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Obměna informačních technologií

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Obměna informačních technologií Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Obměna informačních technologií Zadávací dokumentace je zpracována jako podklad pro podání nabídek. Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá

Více

Popis služby Basic Hardware Support

Popis služby Basic Hardware Support Přehled služby Společnost Dell je potěšena, že může poskytnout službu (Základní hardwarová podpora) (dále jen služba nebo základ ) v souladu s tímto dokumentem (dále jen popis služby ) a úrovní služby

Více

Smlouva o poskytování servisních služeb

Smlouva o poskytování servisních služeb Smlouva o poskytování servisních služeb Tomáš Krist ToP COMPUTER Ptácká 96/78 293 01 Mladá Boleslav IČO: 63820668 DIČ: CZ7504200946 dále jen poskytovatel, a FIRMA Ulice 111 000 00 Město IČO: 00000000 zastoupená

Více

Výběrové řízení na. Dodávku virtualizačních technologií a implementačních prací.

Výběrové řízení na. Dodávku virtualizačních technologií a implementačních prací. Výběrové řízení na Dodávku virtualizačních technologií a implementačních prací. 1. Identifikační údaje a základní podmínky výběrového řízení 1.1. Zadavatel (objednatel) BRICADO, s.r.o., se sídlem v Praze

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

Nejčastější dotazy pro řešení Symantec System Recovery 2011

Nejčastější dotazy pro řešení Symantec System Recovery 2011 Nejčastější dotazy pro řešení Symantec System Recovery 2011 Obnova vašeho systému kdykoli, kamkoli a během několika minut Co je Symantec System Recovery? Symantec System Recovery 2011, dříve známý jako

Více

Popis služby Instalace přepínače PowerConnect

Popis služby Instalace přepínače PowerConnect Popis služby Instalace přepínače PowerConnect Položky služby Viz Dodatek A Přehled služby Tato služba zahrnuje fyzickou instalaci jednoho ethernetového přepínače PowerConnect včetně instalace do podporovaného

Více

Omezená záruka. Česká republika

Omezená záruka. Česká republika Omezená záruka Česká republika Společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB, Nya Vattentornet, SE-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson), poskytuje tuto omezenou záruku na tento mobilní telefon a originální

Více

O b s a h ÚVOD. Kapitola 1 HARDWAROVÉ PRVKY SÍTÍ

O b s a h ÚVOD. Kapitola 1 HARDWAROVÉ PRVKY SÍTÍ O b s a h ÚVOD PROČ POČÍTAČOVOU SÍŤ? Výhody sítí Druhy sítí ZÁKLADNÍ PRVKY SÍTĚ Vybavení počítače Prvky sítě mimo PC Klasické dělení součástí sítí Kapitola 1 HARDWAROVÉ PRVKY SÍTÍ KABELY Koaxiální kabel

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Specifikace minimální konfigurace zboží Příloha č. 1. Specifikace minimálních požadavků na vybrané parametry zboží

Specifikace minimální konfigurace zboží Příloha č. 1. Specifikace minimálních požadavků na vybrané parametry zboží Specifikace minimálních požadavků na vybrané parametry zboží Podle 44 odst. 3) písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Minimální požadavky

Více

Proč počítačovou sí? 9 Výhody sítí 9 Druhy sítí 9. Základní prvky sítě 10 Vybavení počítače 10 Prvky sítě mimo PC 10 Klasické dělení součástí sítí 10

Proč počítačovou sí? 9 Výhody sítí 9 Druhy sítí 9. Základní prvky sítě 10 Vybavení počítače 10 Prvky sítě mimo PC 10 Klasické dělení součástí sítí 10 Úvod 9 Proč počítačovou sí? 9 Výhody sítí 9 Druhy sítí 9 Základní prvky sítě 10 Vybavení počítače 10 Prvky sítě mimo PC 10 Klasické dělení součástí sítí 10 KAPITOLA 1 Hardwarové prvky sítí 11 Kabely 11

Více

Dell PowerEdge T620 Příručka Začínáme

Dell PowerEdge T620 Příručka Začínáme Dell PowerEdge T620 Příručka Začínáme Regulační model: E17S Series Regulační typ: E17S001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití

Více

QTD spol. s r.o. NetVault Backup 10

QTD spol. s r.o. NetVault Backup 10 Backup QTD spol. s r.o. Backup 10 Jiří Nosál Jan Valenta www.qtd.cz Co je Backup? Backup Zálohovací software Vlastnosti Backup 10 Backup Podpora mnoha OS a aplikací -Windows, Linux, Mac OS, UNIX -Vmware,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

Nabídka školení Divize Sun Microsystems

Nabídka školení Divize Sun Microsystems Vážení obchodní partneři, rádi bychom Vás informovali o připravovaných školeních divize Sun Microsystems, které proběhnou ve školícím středisku společnosti Avnet (V Olšinách 75, Praha 10, 5. patro). Níže

Více

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. vydání

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. vydání Nokia Nseries PC Suite 2.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation.

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis LICENČNÍ PODMÍNKY užívání softwarové aplikace Beautis Tyto licenční podmínky užívání softwarové aplikace Beautis (dále jen Licenční podmínky ) představují smlouvu uzavřenou mezi Geesoft.net s.r.o. se sídlem

Více

Obsah. Úvod 13. Věnování 11 Poděkování 11

Obsah. Úvod 13. Věnování 11 Poděkování 11 Věnování 11 Poděkování 11 Úvod 13 O autorech 13 O odborných korektorech 14 Ikony použité v této knize 15 Typografické konvence 16 Zpětná vazba od čtenářů 16 Errata 16 Úvod k protokolu IPv6 17 Cíle a metody

Více

Tento dokument obsahuje popis služby ( popis služby ) pro službu Basic Deployment pro podniky ( služba nebo služby ).

Tento dokument obsahuje popis služby ( popis služby ) pro službu Basic Deployment pro podniky ( služba nebo služby ). Popis služby Dell ProDeploy Enterprise Suite: Basic Deployment pro podniky Úvod Tento dokument obsahuje popis služby ( popis služby ) pro službu Basic Deployment pro podniky ( služba nebo služby ). Tato

Více

Přehled smluvních podmínek

Přehled smluvních podmínek Přehled smluvních podmínek Tato smlouva (dále jen smlouva nebo popis služby ) se uzavírá mezi zákazníkem (dále jen vy nebo zákazník ) a právnickým subjektem Dell uvedeným na zákaznické faktuře. Nákupem

Více

Přechod na virtuální infrastrukturu

Přechod na virtuální infrastrukturu Přechod na virtuální infrastrukturu Tomáš Halman, ANECT a.s. Virtualizace 4. 3. 2009, Praha Obsah prezentace Virtualizace s VMware Infrastructure (obecné přínosy) Případová studie implementace pro dceřinou

Více

KAPITOLA 1 Úvod do zkoušky VMware Certified Professional pro vsphere 25. KAPITOLA 2 Úvod do serverové virtualizace a řady produktů VMware 43

KAPITOLA 1 Úvod do zkoušky VMware Certified Professional pro vsphere 25. KAPITOLA 2 Úvod do serverové virtualizace a řady produktů VMware 43 Stručný obsah KAPITOLA 1 Úvod do zkoušky VMware Certified Professional pro vsphere 25 KAPITOLA 2 Úvod do serverové virtualizace a řady produktů VMware 43 KAPITOLA 3 Instalace, upgrade a konfigurace serveru

Více

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO ŘEŠENÍ MINICLOUD. Definice: Cloud: Technologie zaměřená na vzdálené použití prováděcích zdrojů a ukládání.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO ŘEŠENÍ MINICLOUD. Definice: Cloud: Technologie zaměřená na vzdálené použití prováděcích zdrojů a ukládání. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO ŘEŠENÍ MINICLOUD Verze z 15. 2..2011 Definice: Cloud: Technologie zaměřená na vzdálené použití prováděcích zdrojů a ukládání. Věrnostní schéma: Část rozhraní správy pro zákazníka

Více

Popis služby Dell. Služba diagnostiky na pracovišti. Úvod. Rozsah této služby

Popis služby Dell. Služba diagnostiky na pracovišti. Úvod. Rozsah této služby Popis služby Dell Služba diagnostiky na pracovišti Úvod Společnost Dell si vám v souladu s tímto popisem služby (dále jako popis služby ) dovoluje nabídnout službu diagnostiky na pracovišti (dále jako

Více

Tabulka splnění technických požadavků

Tabulka splnění technických požadavků Příloha č. 1 Tabulka splnění technických požadavků Technická specifikace diskového pole AOPK Požadavek na funkcionalitu Rozšíření stávající skupiny diskových polí Dell EqualLogic PS4110E a EqualLogic 4110X

Více

Popis služby Instalace páskové jednotky Dell PowerVault

Popis služby Instalace páskové jednotky Dell PowerVault Popis služby Instalace páskové jednotky Dell PowerVault Položky služby Viz Dodatek A Přehled služby Tato služba zahrnuje instalaci jedné páskové jednotky Dell PowerVault a připojení k hostiteli Dell PowerEdge

Více

Acronis Backup Advanced Version 11.7

Acronis Backup Advanced Version 11.7 Acronis Backup Advanced Version 11.7 VZTAHUJE SE NA NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTY: Advanced pro Windows Server Advanced pro PC Pro Windows Server Essentials ÚVODNÍ PŘÍRUČKA Prohlášení o autorských právech Copyright

Více

Obchodní podmínky. 1. Vymezení pojmů

Obchodní podmínky. 1. Vymezení pojmů Obchodní podmínky 1. Vymezení pojmů Poskytovatel poskytovatelem se pro účely těchto všeobecných podmínek rozumí Společnost HRS Hotelonline s.r.o., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Vinohradská 2165/48, okres

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍCH A DALŠÍCH SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍCH A DALŠÍCH SLUŽEB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍCH A DALŠÍCH SLUŽEB v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva upravuje vztah mezi provozovatelem

Více

Popis služby. Služby Dell ProSupport Point of Need. Úvod. Rozsah služeb

Popis služby. Služby Dell ProSupport Point of Need. Úvod. Rozsah služeb Popis služby Služby Dell ProSupport Point of Need Úvod Společnost Dell s potěšením nabízí služby Dell ProSupport Point of Need (dále jen služby ) na základě tohoto popisu služeb (dále jen popis služeb

Více

Váš jediný a jednotný partnerský program

Váš jediný a jednotný partnerský program Představujeme nový program Symantec Partner Program Váš jediný a jednotný partnerský program Od světové jedničky v poskytování řešení, která pomáhají jednotlivcům a organizacím zajistit bezpečnost, dostupnost

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Ukládání, zálohování a archivace dat

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Ukládání, zálohování a archivace dat Městský úřad, Odbor informatiky Váš dopis zn.: ze dne: Číslo jednací: Číslo evidenční: Více dodavatelů Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: Místo: Kamil Válek 572 615 131 kamil.valek@ub.cz 2008-11-13 Uherský

Více

Implementace Clusterové služby společnosti Microsoft (MSCS)

Implementace Clusterové služby společnosti Microsoft (MSCS) Popis služby Implementace Clusterové služby společnosti Microsoft (MSCS) Úvod Společnost Dell se zavazuje poskytovat implementaci Clusterové služby společnosti Microsoft (MSCS) ( služby ) v souladu s tímto

Více

Příloha č.2 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Příloha č.2 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky Příloha č.2 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky Popis stávajícího řešení u zadavatele Česká centra (dále jen ČC ) provozují 8 fyzických serverů, připojené k local storage. Servery jsou rozděleny

Více

Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy

Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy Petr Řehoř, S.ICZ a.s. 25. září 2014 1 Důvěryhodná výpočetní základna Vlastní metodika pro návrh a implementaci počítačové infrastruktury

Více

Avnet S YMANTEC NEWS září 2009

Avnet S YMANTEC NEWS září 2009 Vážení obchodní partneři, v pravidelném informačním bulletinu divize Symantec dnes přinášíme tyto informace: NOVÉ A PRODLOUŽENÉ obchodní kampaně společnosti Symantec Nové nebo zdokonalené produkty Symantec

Více

Infor ERP Baan / ERP LN. Návaznost podporovaných OS na implementované SP a FP. Zdeněk Špidla

Infor ERP Baan / ERP LN. Návaznost podporovaných OS na implementované SP a FP. Zdeněk Špidla Infor ERP Baan / ERP LN Návaznost podporovaných OS na implementované SP a FP Zdeněk Špidla zspidla@gemma.cz Agenda 1) Vysvětlení pojmů Service pack a Feature pack 2) Vysvětlení pojmu Porting set 3) Rekapitulace

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 7 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

Tento dokument obsahuje popis služby ( popis služby ) pro službu ProDeploy Plus pro podniky ( služba nebo služby ).

Tento dokument obsahuje popis služby ( popis služby ) pro službu ProDeploy Plus pro podniky ( služba nebo služby ). Popis služby Dell ProDeploy Enterprise Suite: ProDeploy Plus pro podniky Úvod Tento dokument obsahuje popis služby ( popis služby ) pro službu ProDeploy Plus pro podniky ( služba nebo služby ). Tato služba

Více

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Kdo jsme? Společnost se sídlem v USA Zálohovací software Software pro ochranu proti haváriím Nástroje pro správu disků Nástroje pro

Více

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services DATASHEET Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services Získejte klíčový náhled do zdraví vaší adresářové služby a maximalizujte výkonnost vašich IT zařízení

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky České informační agentury, s. r. o. 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) České informační agentury, s. r. o. (dále jen Poskytovatel ) vycházejí

Více

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení platné od 1. 9. 2009 Článek I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky upravují obchodní vztah mezi společností (dále zhotovitelem) a zákazníky či klienty společnosti (dále objednatelem). Obecným

Více

Sportovní soukromá základní škola Litvínov s.r.o. Podkrušnohorská 1677, Litvínov, 436 01

Sportovní soukromá základní škola Litvínov s.r.o. Podkrušnohorská 1677, Litvínov, 436 01 Sportovní soukromá základní škola Litvínov s.r.o. Podkrušnohorská 1677, Litvínov, 436 01 Věc: Oznámení o zahájení výběrového řízení a výzva k podání nabídky Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

1. Příloha č.1. Specifikace požadovaných služeb Obecný popis

1. Příloha č.1. Specifikace požadovaných služeb Obecný popis 1. Příloha č.1 Specifikace požadovaných služeb 1.1. Obecný popis Zadavatel požaduje, aby dodavatel prováděl služby v oblasti správy stávajícího zařízení v součinnosti se zadavatelem a dalšími subjekty,

Více

ešení pro správu klientských počítač a mobilní tisk Číslo dokumentu:

ešení pro správu klientských počítač a mobilní tisk Číslo dokumentu: ešení pro správu klientských počítač a mobilní tisk Číslo dokumentu: 410173-221 Leden 2006 Obsah 1 ešení pro správu klientských počítač Konfigurace a nasazení....................... 1 2 Správa a aktualizace

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ VZDÁLENÝCH SERVISNÍCH SLUŽEB BASE

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ VZDÁLENÝCH SERVISNÍCH SLUŽEB BASE VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ VZDÁLENÝCH SERVISNÍCH SLUŽEB BASE dle ustanovení Nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Tato Smlouva upravuje vztah mezi obchodní společností BZOOM s.r.o., se

Více

Obchodní podmínky služeb prodloužených záruk Return to Base (RTB), On Site Service (OS)

Obchodní podmínky služeb prodloužených záruk Return to Base (RTB), On Site Service (OS) Obchodní podmínky služeb prodloužených záruk Return to Base (RTB), On Site Service (OS) (dále Smlouva) 1. Servisní služby: Společnost LEXMARK poskytuje servisní služby prodloužené záruky Return to Base

Více

Služba implementace blade serverů Dell PowerEdge M1000e

Služba implementace blade serverů Dell PowerEdge M1000e Popis služby Služba implementace blade serverů Dell PowerEdge M1000e Úvod ke službě Tato služba poskytuje instalaci a implementaci samostatné skříně blade serveru Dell PowerEdge M1000e ( M1000e ); až šestnácti

Více

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Sada Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 obsahuje aplikace Fiery pro provádění úloh souvisejících se serverem

Více

Popis služby Dell ProSupport for IT

Popis služby Dell ProSupport for IT Popis služby Dell ProSupport for IT Přehled termínů a podmínek Tato smlouva (dále jen Smlouva nebo Popis služby) se uzavírá mezi zákazníkem (dále jen Zákazník) a právnickou osobou Dell uvedenou na zákaznické

Více

Popis služby. Služba Dell ProSupport Point of Need. Úvod. Rozsah služeb

Popis služby. Služba Dell ProSupport Point of Need. Úvod. Rozsah služeb Popis služby Služba Dell ProSupport Point of Need Úvod Společnost Dell s potěšením nabízí služby Dell ProSupport Point of Need (dále jen služby ) na základě tohoto popisu služeb (dále jen popis služeb

Více

Nabídka školení 2013. infrastruktura webová řešení marketing

Nabídka školení 2013. infrastruktura webová řešení marketing Nabídka školení 2013 infrastruktura webová řešení marketing IT školení kurzy a školení věnované pracovníkům a manažerům v IT Okruhy školení témata jsou připravována individuálně podle potřeb každého zákazníka

Více

Popis služby Instalace a konfigurace diskového subsystému řady Dell PowerVault MD

Popis služby Instalace a konfigurace diskového subsystému řady Dell PowerVault MD Popis služby Instalace a konfigurace diskového subsystému řady Dell PowerVault MD Položky služby Viz Dodatek A Přehled služby Tato služba zahrnuje instalaci, konfiguraci a základní integraci jednoho externího

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu příloha č. 1 k PPR-15689-2/ČJ-2013-990656 Část 1 Technická specifikace Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu Předmět Veřejné zakázky: Řešení pro dodání speciálního SW pro

Více

1 Výchozí nastavení zařízení

1 Výchozí nastavení zařízení ČÁST 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU 1 Výchozí nastavení zařízení 1.1 Diesel agregát KIPOR V serverovně v 4.NP přístavby na ulici Jesenická byl nainstalován nový dieselagregát KIPOR 6700. Přívod vzduchu,

Více

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ SPRÁVY IT č. 6/10311/2016

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ SPRÁVY IT č. 6/10311/2016 SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ SPRÁVY IT č. 6/10311/2016 Objednatel: Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187 se sídlem: J. Šípka 187, Stochov, PSČ 273 03 IČ: 00873306 Zastoupená: Ing. Jaroslavou Pichovou,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ VZDÁLENÝCH SERVISNÍCH SLUŽEB REMOTE

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ VZDÁLENÝCH SERVISNÍCH SLUŽEB REMOTE VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ VZDÁLENÝCH SERVISNÍCH SLUŽEB REMOTE dle ustanovení Nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Tato Smlouva upravuje vztah mezi obchodní společností BZOOM s.r.o.,

Více

Kupní smlouva Dynamický nákupní systém Pk Výpočetní technika Výzva 45 - Dodávka Diskových polí KUPNÍ SMLOUVA

Kupní smlouva Dynamický nákupní systém Pk Výpočetní technika Výzva 45 - Dodávka Diskových polí KUPNÍ SMLOUVA KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 2079 a násl. a 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: IČ: 70890366

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Řešení pro správu klientů a mobilní tisk

Řešení pro správu klientů a mobilní tisk Řešení pro správu klientů a mobilní tisk Uživatelská příručka (c) Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation

Více