Ostravská Univerzita v Ostravě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ostravská Univerzita v Ostravě"

Transkript

1 Ostravská Univerzita v Ostravě Přírodovědecká fakulta Katedra informatiky a počítačů Bakalářská práce Autor: Katerina Damcova Vedoucí práce: Marek Vajgl Instalace, konfigurace a migrace na Exchange 2007

2 University Of Ostrava Faculty of Science Department of Informatics and Computers Dissertation Thesis Author: Katerina Damcova Supervisor: Mgr. Marek Vajgl Installation, configuration and Migration to Exchange

3 2 Katerina Damcova

4 2008 3

5 Abstract This Document describes an system migration to Microsoft Exchange Server 2007 in a production environment. The originating systems were Microsoft Exchange 2003, and Equinox. A requirement for the new system was to transport mail for multiple domains. The first part is describing difficulties linked with selection of hardware and common mistakes made in the estimation of the system specification. I have demonstrated calculations for given instance and provides guidelines. Next part shows storage configuration for the best results, optimising array configuration for mailbox databases and transaction logs. An overview is provided for the installation of the operating system and required Exchange 2007 roles. The main part undertakes the actual Exchange server installation describing all the steps of preparation of current domain to accept Exchange The main tool used was the Exchange 2007 Best Practice Analyzer which contains Exchange 2007 Readiness Check. The Readiness Check provides guidelines and checks for completing all the requirements before installing Exchange Two different ways of extending Active Directory schema are mentioned; using installation wizard and by running commands which was used. The installation process is described using installation wizard, command lines with related issues. The actual migration itself was made subsequently: Exchange 2003 mailboxes were moved to Exchange Mailboxes from Equinox system had to be exported into pst file and imported into new mailboxes created at Exchange 2007 server one by one. The document also covers the decommissioning of 2003 Exchange server and problems related to this action. Key words Exchange, , Migration, Windows

6

7 Abstrakt Tento dokument popisuje migraci ového systému na Exchange 2007 v produktivním prostředí. Původní systém byl Exchange 2003 a systém. Požadavek na nový systém byl rozesílání pošty pro různé ové domény. První část popisuje problémy spojené s výběrem hardware a běžné chyby v odhadování požadované specifikace pro ové systémy. Je zde rovněž demonstrováno jak vypočítat specifikaci pro daný případ a poskytnuty směrnice. Další část zobrazuje konfiguraci diskového systému pro dosažená nejlepších výsledků, optimalizace pole disků pro Exchange Jet databázi a transaction log. Je poskytnut přehled instalaci operačního systému a požadovaných rolí potřebných pro Exchange Hlavní část se zaobírá vlastní instalací Exchange serveru, popisující krok za krokem přípravu domény pro přijetí Exchange 2007 do organizace. Hlavním nástrojem byl Exchange 2007 Best Practice Analyzer, který obsahuje Exchange 2007 Readiness Check. Readiness Check poskytuje směrnice a ověření všech nezbytností před začátkem instalace Exchange Zmíněny jsou dva druhy rozšíření Active Directory Schema; s použitím instalačního průvodce a z příkazového řádku, jenž byl použit. Instalační proces je popsán s použitím instalačního průvodce, příkazové řádky a problémy s tímto spojené. Vlastní migrace byla provedena po částec: Mailboxy z Exchange 2003 byly přesunuty na Exchange Mailboxy systému musely být exportovány do pst souboru a importovány do nově vytvořených mailboxů na Exchange 2007 jeden za druhým. Dokument rovněž popisuje odstranění Exchange 2003 serveru z domény a problémy spojené s touto akcí. Key words Exchange, , Migrace, Windows

8 Poděkování Na závěr své práce bych chtěla poděkovat: Vedoucímu práce, panu Markovi Vajglovi Dále bych chtěla poděkovat: Společnosti ID3 zejména Rudy George Hanel, který mi umožnil uskutečnit tento projekt Alex Keay z Microsoft Charlie Adam Smith, který mi poskytl cenné rady a zasvětil mě do problematiky migrace ových systémů Jiří Ulbrich, který se podílel na překladu Zaměstnancům Ursuline High School pro jejich podporu

9 Obsah Abstract... 0 Abstrakt Poděkování... 1 Úvod... 5 Historie... 6 Současný systém... 6 Servery... 6 Klienti Co je Exchange Technologie použitá v tomto dokumentu Redukce IOPS v Exchange Server 2007 ve srovnání s Exchange Server Exchange Exchange Konfigurace serveru Příprava Disk IOPS výkon Dostupnost pracovních stanic Velikost Mailboxů Typ připojení Disková konfigurace Výkon Disků Požadovaná velikost paměti RAM Minimální požadavek na velikost paměti RAM Compatibility report Přesná specifikace Dell Power Edge Instalace Serveru Konfigurace harddisků Instalace Operačního systému Další potřebné role serveru Instalace Exchange Úvodní stránka průvodce instalací Katerina Damcova 2

10 Plan Install Enhance Exchange instalační průvodce Instalační průvodce Typ Instalace Readiness Check Microsoft Exchange 2007 Best Practice Analyzer Exchange 2007 Readiness Check Report Příprava Active Directory (AD) Příprava Active Directory Příprava Legacy Exchange Permissions Příprava AD Schema Readiness Check Passed Kompletace Manuální instalace Exchange Client Access Role Hub Transport Role Nastavení Exchange Varování Exchange Management Console Receive Connector permission Website Security Akceptované Domény Anti Spam Migrace Exchange Přesun mailboxů Migrace mailboxů policy Odstranění Exchange Závěr Citace

11 4 Katerina Damcova

12 Úvod Tato disertační práce popisuje instalaci systému Exchange 2007 v reálném prostředí a migraci z ových systémů Exchange 2003 systému; přináší související problémy a jejich řešení. Je to jeden z nejkomplikovanějších projektů, se kterým jsme se doposud setkali. Plánování tohoto projektu začalo na jaře roku 2007 a dokončen byl v září Lokace projektu: Ursuline High School ve Wimbledonu; Londýn V mnoha obchodních jednáních dnes hraje roli zásadního komunikačního nástroje, umožňující lidem podávat nejlepší výsledky. Narůstající důvěra v toto médium se projevuje nárůstem odeslaných a přijatých zpráv, počtem uzavřených kontraktů a v konečném důsledku i zrychlením obchodování. Součástí této změny jsou i očekávání zaměstnanců. Ti dnes hledají účinný, bohatý přístup-k u, kalendářům, přílohám, kontaktům atd. nehledě na to, kde jsou nebo jaký typ zařízení používají. Pro profesionály IT musí systém zpráv a doručování pokrývat tyto potřeby a zároveň zajišťovat otázku bezpečnosti a ceny na straně druhé. Bezpečnostní požadavky podniků se staly komplexnější v závislosti na vzrůstající poptávce a používání u. Oddělení IT se dnes musejí potýkat s ohroženími bezpečnosti u, které jsou široké: neustále se rozvíjející spamy a viry, rizika neshod, náchylnost u ke snadnému zachycení a falšování, to vše jako přídavek k ostatním chybám lidského faktoru či přirozených nehod. Zatímco je bezpečnost jasnou prioritou, IT specialista musí zvládat i faktor ceny. Čas, peníze a zdroje potíží jsou přítomnými fakty, za které je odpovědný ve snaze produkovat více za méně. V důsledku se IT profesionálové snaží vyvinout systém zpráv, který uspokojí požadavky podniku i zaměstnanců, přičemž je cenově efektivní z hlediska rozmístění a obsluhy. Microsoft Exchange Server 2007 byl vyvinut speciálně za účelem čelit těmto výzvám a pokrýt požadavky různých skupin, používajících tento systém odesílání zpráv. Nové možnosti Microsoft Exchange Serveru 2007 přinášejí zdokonalenou ochranu pro potřeby vašeho podniku, kdekoliv budou vaši lidé chtít a operační účinnost, jakou vy, IT, požadujete. (Microsoft, 2006)

13 Historie Ursuline High School je Bussiness specialist school ve Wimbledon, Londýn. Škola byla založena v roce Počet studentů je 1300 a 180 Učitelů a administrativních pracovníků. V posledních několika letech škola prošla masivním rozvojem IT infrastruktury poskytnutou společností ID3. Škola prošla vývojem od malého množství uživatelů, kteří používali před několika lety, až po dnešní stav kdy je používán denně téměř všemi uživateli. ový byl původně poskytován obecním orgánem Merton. Se zvětšujícím se počtem uživatelů systém se stal nestabilním, a proto studentské y byly přesunuty na interní server na doménu UHSW.com. Toto řešení bylo poskytnuto firmou ID3 a byl použit systém Kerio Mail a testován přibližně 6 měsíců a poté byl přesunut na systém Exchange 2003, který poskytnul spolehlivý ový systém pro studenty a systému. Se stále se zvětšujícími požadavky na spolehlivý ový systém pro celou organizaci v roce 2006 škola vyhradila peníze na nový ový server, který by opět spojil oba systémy v jeden a poskytl systém který je schopný držet krok s rychlým vývojem. Současný systém Client / Server používající hvězdicovou topologii sítě s cat 5e a optickou kabeláží, mezi switchy, PC, tiskárnami a Wireless. Servery Nyní je v síti celkem 8 serverů 2 domain controllers, windows server 2003 R2 SP2 and SP1 (Userver1 primární DNS, Antivirus, Backup a Userver 2 user data store, Sekundární DNS*, DHCP * and application server), 1 windows server 2003 SP1 pro školná IS Facility s SQL 2005 SP2,(Userver 4), 1 windows server 2003 SP1 web interface for IS (Userver5), 1 windows server 2000 pro SIMMS starý IS system and FMS finance system (Userver3), 1 windows server 2003 SP1 pro Isa server poskytující proxy server and cashing pro studenty (ISA-SERVER), 1 windows server SP1 exchange 2003, ftp* a school intranet (webserver), 1 windows 2003 x64 bit server pro Exchange Klienti Škola má 7 budov, ve kterých je přibližně 15 učeben s počítači po 30 počítačích pro studenty. Zbývající třídy mají jeden učitelský počítač. Celkově je ve škole kolem 600 počítačů. V létě 2007 bylo nainstalováno 15 Wireless access points v některých budovách. Toto je součástí e-learning plánu. Tento plán poskytuje 400 laptopů pro studenty, 2 ročníky každý rok tak aby do 4 let měl každý student laptop. Katerina Damcova 6

14 1. Co je Exchange Microsoft Exchange Server je softwarový produkt společnosti Microsoft, který slouží pro výměnu ových zpráv a sdílení zdrojů. Tvoří jeden ze základů portfolia Microsoftu v oblasti nabídky firemních systémů. Mezi jeho hlavní vlastnosti patří příjem a odesílání poštovních zpráv, správa kalendáře a kontaktů, sdílení veřejných složek, možnost přístupu do poštovních schránek přes webové rozhraní, přístup k systému pomocí mobilních zařízení a vlastnost datového úložiště. (Wikipedia, Microsoft Exchange Server, 2008) Exchange 2007 je navržen tak, že se v dnešním světě jen těžko dostaneme do míst, kde bychom neměli přístup k ům. Unified messaging umožnuje přístup k ové schránce prostřednictvím webového rozhraní (outlook web access), outlooku na ploše, outlook připojen pomocí outlook anywhere mimo organizaci za použití protokolu RPC over http, mobilních zařízení s pomocí aktive sync, nebo jednoduše z telefonního přístroje kdy je možné zavolat a poslechnout si y. Taktéž je možné přehrát mimo kancelář zprávy z hlasové schránky a to přímo přes počítač. Rovněž je možné nastavit zprávu v nepřítomnosti, pro interní a externí uživatele zvlášť. Je rovněž možné dopředu nastavit zprávu v době nepřítomnosti. Exchange 2007 poskytuje kompletní řešení pro náročné

15 2. Technologie použitá v tomto dokumentu SAS Serial Attached SCSI (SAS) je přenosová technologie pro přenos dat do a z počítačových zařízení jako jsou hard disky a páskové kazety.používá pint-topoint sériový protokol, který nahradil paralelní SCSI sběrnicovou technologii která se prvně objevila v polovině osmdesátých let v korporativních data centrech, a používala standardní sadu příkazů SCSI.Je zpětně kompatibilní s druhou generací SATA hard disků. SATA II hard disky mohou být připojeny na SAS backplanes, ale SAS disky nemohou byt připojeny na SATA backplane. (Serial Attached SCSI, 2008) SCSI SCSI (Small Computer System Interface) je standardní rozhraní a sada příkazů pro výměnu dat mezi externími nebo interními počítačovými zařízeními a počítačovou sběrnicí. SCSI se vyslovuje skazi. SCSI se obvykle používá pro připojení pevných disků nebo magnetopáskových jednotek. Pomocí SCSI lze připojit i jiná zařízení např. skenery, jednotky CD-ROM nebo DVD. (Wikipedia, Serial SCSI, 2008) SATA Serial ATA (SATA) je počítačová sběrnice využívaná pro připojení dalších zařízení (pevné disky, optické disky). Propustnost sběrnice: SATA 1.5 Gbit/s SATA 3.0 Gbit/s SATA 6.0 Gbit/s Zdědil po ATA řadiči PIO a DMA modul. Dosahuje vyšších rychlostí oproti ATA řadiči. Disky se připojují přímým a samostatným kabelem k řadiči a tím pádem se nemusí rozlišovat na Master, Slave a Cable Select. (Wikipedia, Serial ATA, 2008) Katerina Damcova 8

16 Ultra320 Ultra320 SCSI je sedmá generace SCSI technologie, s datovým přenosem 320 Mbytů za sekundu. Backplane Backplane je obvodová deska, která spojuje několik konektorů paralelně dosebe tak, že pin jednoho konektoru je připojen k relativnímu konektoru ostatních konektorů, formující počítačovou sběrnici. Je používán jako páteřní spojení několika plošných obvodových karet dohromady pro vytvoření kompletního počítačového system. Vzhledem k základní desce se backplane liší tím, že většinou nemá přímé výpočetní jednotky integrovány, ale jsou přidávány jako přídavné karty. (Wikipedia, Backplane, 2008)

17 FSB FSB (Front Side Bus) nebo System Bus je fyzická obousměrná datová sběrnice, která přenáší veškeré informace mezi procesorem (CPU) a northbridgem. Některé počítače mají L2 nebo L3 vyrovnávací paměti, které jsou k procesoru připojeny přes Back Side Bus. Tato sběrnice a vyrovnávací paměť se připojují rychleji než přístup do paměti přes FSB. Maximální teoretická šířka pásma FSB sběrnice je určena z výsledku šířky frekvence a množství dat přenesených za časový úsek. Např: 32bit (4byte) šířka pásma FSB sběrnice s frekvencí 100 MHz a 4 cestným přenosem má maximální šířku pásma 1600 MB/sekundu. Množství dat přenesených za časový úsek je závislé na použité technologii GTL+ nabízí 2 cestný přenos, EV6 4 cestný přenos a AGTL+ osmi cestný. Front side bus byla součástí počítačové architektury od doby, kdy se začalo využívat více paměti, než mohl procesor rozumně využít. Nejmodernější FSB sběrnice slouží jako páteř mezi procesorem a čipsetem. Čipset (obvykle kombinace 2 čipů - northbridge a southbridge) je spojovacím bodem pro všechny ostatní sběrnice v systému. PCI, AGP a paměťové sběrnice jsou všechny připojeny na čipset a zpřístupňují data procházející mezi připojenými zařízeními. Tyto druhotné systémové sběrnice pracují na rychlostech odvozených od rychlosti FSB sběrnice. Zatímco rychlejší procesor muže vykonávat jednotlivé instrukce rychleji. Je to zbytečné když nemůže načíst instrukce a data tak rychle jako je může vykonat. Stane se, že procesor musí čekat (nedělá nic jeden nebo více cyklů, dokud paměť nevrátí hodnotu). Rychlý procesor má zpožděný přístup, když je nutné připojení ostatních zařízení do FSB. Pomalá FSB může zpomalovat rychlý procesor. (Wikipedia, Front Side Bus, 2008) Perc 5i Serial Attached SCSI RAID řadič s podporou pro RAID úrovní 0, 1, 5, 10, and 50. TCP/IP Protokolová architektura TCP/IP je definována sadou protokolů pro komunikaci v počítačové síti. Komunikační protokol je množina pravidel, které určují syntaxi a význam jednotlivých zpráv při komunikaci. (Wikipedia, TCP IP, 2008) Katerina Damcova 10

18 Toe (TCP offload engine functionality) TOE technologie se zaměřuje na to aby byl processor vyjmut ze zpracovávání I/O (vstupů/výstupů) tak, že přesouvá TCP/IP požadavky na síťový adaptér nebo na úložná zařízení. Toto nechává procesor volný pro zpracování aplikací, takže uživatelé dostanou své data rychleji. (Connor, 2001) RAID RAID Redundant Array of Independent Disks (vícenásobné diskové pole nezávislých disků) je typ diskových řadičů, které zabezpečují pomocí určitých speciálních funkcí koordinovanou práci dvou nebo více fyzických diskových jednotek. Zvyšuje se tak výkon a odolnost vůči chybám nebo ztrátě dat. (Wikipedia, RAID, 2008) IOPS IOPS (Input/Output operations Per Second) je standardním srovnávacím testem poskytovaný aplikacemi jako je IOMeter (původně navržen firmou Intel) a je primárně používán u serverů k určení nejlepšího konfiguračního nastavení. (Wikipedia, IOPS, 2008) AD (Active Directory) Active Directory je implementace adresářových služeb LDAP firmou Microsoft pro použití v prostředí systému Microsoft Windows. Active Directory umožňuje administrátorům nastavovat politiku, instalovat programy na mnoho počítačů nebo aplikovat kritické aktualizace v celé organizační struktuře. Active Directory ukládá své informace a nastavení v centrální organizované databázi. Adresářová služba Active Directory je rozšiřitelná a škálovatelná adresářová služba, která umožňuje efektivně uspořádat síťové prostředky (Wikipedia, AD, 2008) LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) je definovaný protokol pro ukládání a přístup k datům na adresářovém serveru. Podle tohoto protokolu jsou jednotlivé položky na serveru ukládány formou záznamů a uspořádány do stromové struktury (jako ve skutečné adresářové architektuře). Je vhodný pro udržování adresářů a práci s informacemi o uživatelích (např. pro vyhledávání adres konkrétních uživatelů v příslušných adresářích, resp. databázích). (Wikipedia, LDAP, 2008)

19 DNS DNS (Domain Name System) je hierarchický systém doménových jmen, který je realizován servery DNS a protokolem stejného jména, kterým si vyměňují informace.nejběžnějším úkolem DNS je poskytnout informace (nejčastěji IP adresu) pro zadané doménové jméno. Dovede ale i opak sdělit jméno, pod kterým je daná IP adresa zaregistrována. Při vkládání dat pro zpětné dotazy bylo ale třeba vyřešit problém s opačným uspořádáním IP adresy a doménového jména. Zatímco IP adresa má na začátku obecné informace (adresu sítě), které se směrem doprava zpřesňují až k adrese počítače, doménové jméno má pořadí přesně opačné. Instituce připojená k Internetu typicky má přidělen začátek svých IP adres a konec svých doménových jmen. Tento nesoulad řeší DNS tak, že při reverzních dotazech obrací pořadí bajtů v adrese. K obrácené adrese pak připojí doménu in-addr.arpa a výsledné jméno pak vyhledává standardním postupem. Hledá-li například jméno k IP adrese , vytvoří dotaz na in-addr.arpa. Obrácení IP adresy umožňuje delegovat správu reverzních domén odpovídajících sítím a podsítím správcům dotyčných sítí a podsítí. V příkladu použitou síť /16 spravuje nizozemský SURFnet a ten má také ve správě jí odpovídající doménu in-addr.arpa. Kdykoli zavede do sítě nový počítač, může zároveň upravit data v reverzní doméně, aby odpovídala skutečné situaci. (Wikipedia, DNS, 2008) DHCP DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) je aplikační protokol z rodiny TCP/IP. Používá se pro automatické přidělování IP adres koncovým stanicím v síti. Současně s IP adresou posílá server stanicím (klientům) další nastavení potřebná pro používání sítě jako je adresa nejbližšího směrovače (default gateway), masku sítě, adresy DNS serverů. (Wikipedia, DHCP, 2008) Katerina Damcova 12

20 2.1. Redukce IOPS v Exchange Server 2007 ve srovnání s Exchange Server 2003 Následující graf demonstruje redukci čtení a zápisu docílené při běhu Exchange 2007 se 4000 mailboxy o velikosti 250MB se simulací outlook 2007 v cached módu a doporuče pamětí server: (Exchange, 2007) 2.2. Exchange 2003 Exchange Servery generují I/O * do storage subsystémů; pokaždé, když je informace čtena nebo zapisována na disk. Množství I/O, které server vytváří a množství I/O, které ukládací subsystém dokáže pojmout, přímo ovlivňují výkonnost a použitelnost Exchange. Exchange Server generuje I/O do ukládacího subsystému skrze počet odlišných procesů. Většina přenosů I/O tvoří načítání a zápis z databáze a log files. Několik faktorů má podíl na množství I/O umístěných do storage subsystémům Exchange Serverů. Počet uživatelů Průměrná velikost mailboxu Počet storage groups Outlook klienti (online-offline)

21 Jak tyto položky narůstají, množství I/Os do storage subsystému se rovněž zvyšuje. Kvůli omezené aplikační paměti, dostupné v 32bitové architektuře Windows má Exchange Server 2003 omezené množství vyrovnávací paměti. To vede k omezenému počtu read hits z vyrovnávací paměti databáze, což způsobuje více načteného I/Os do storage subsystému. Použití Outlook client online mode rovněž způsobuje nárůst v I/O, protože přídavné požadavky jsou umístěny na tento server. Za použití módu cache se operace, jako jsou vyhledávání, indexování a opětovný přístup k u zpracovávají přes clienta, a tudíž snižují množství I/O umístěného v 4 Exchange Server. V režimu online jsou tyto procesy uskutečňovány přes server, způsobující přídavné I/O na Exchange Server Exchange 2007 Poskytuje velký výkon; jeho nárůst umožňuje více uživatelů na serveru a větší mailboxy. Hlavní výhoda Exchange 2007 je založena na 64bitové architektuře, která dovoluje adresování většího množství paměti, umožňuje databázové cache využít, místo původního limitu 900MB, řádově GB paměti, závisejícím na dostupné fyzické paměti systémů. Schopnost přenášet větší množství z databáze podstatně snižuje read : write ratio.ration se sníží na 1:1 ve srovnání s 2:1 nebo 3:1 v předchozích verzích Exchange; což dále způsobí redukci IOPS* na uživatele. Velikost stránky databáze se zvýší ze 4kb na 8kb umožňující přídavnou databázovou cache, která v důsledku snižuje celkové IOPS pro každý mailbox. To umožňuje větší množství čtených a zapisovaných dat na disky a snižuje množství času, které Exchange server potřebuje ke čtení nebo zápisu na disky. Katerina Damcova 14

22 3. Konfigurace serveru Volba serverové konfigurace je zásadním rozhodnutím. Nový server musí být schopen zvládnout okamžitý počet uživatelů a velikosti mailboxů a stejně tak i jejich budoucí nárůst. Rozhodnutí o specifikách serveru bylo velmi náročné a vyžadovalo mnoho zkoumání, konzultací s technikem Microsoftu a testů kompatibility. (* Article I. (Section 1.01)) Příprava K výběru správné specifikace serveru bylo nutné přihlédnout ke všem aspektům. Obvyklou chybou je kalkulace pouze počtu uživatelů a velikostí mailboxů. Nejdůležitější součástí Exchange serveru je konfigurace disku a tudíž bylo nutné se na tuto část zaměřit. Abychom byli schopni určit konfiguraci disku, potřebujeme vypočítat IOPS (Input Output Per Second). Kapacita a výkon jsou často protichůdné, jakmile se jedná o jejich fyzickou podobu na discích a oboje je třeba dobře zvážit, než dojde k jejich zakoupení. První problém je, zda bude dostatek místa k umístění všech dat. Druhým problémem je, že transakční I/O musí být změřeno nebo předpovězeno tak, aby rozhodnutí rovněž souhlasilo s výkonnými požadavky pro přípustnou diskovou latenci a odpovídalo zkušenostem příslušného koncového uživatele. Třetí problém znamená zajistit, aby ne-transakční I/O mělo jak dostatek času ke kompletaci tak i dostatek výkonu disku a výkonnosti k vyhovění požadovaným service level agreement (SLA). Dosažení cíle spočívá v kombinaci všech těchto požadavků a nalezení řešení v sestavení vlastního hardwaru

23 Mít dostatečnou kapacitu je absolutně zásadní. Když databáze LUN přesáhne příslušnou hranici, tato databáze spadne. Když transakční log LUN přesáhne kapacitu, způsobí to, že se všechny databáze v ukládací skupině zhroutí. Rychlé zajištění dodatečného prostoru je často nedostupné a vykonávat compaction offline může zabrat dlouhou dobu. Ve většině případů vede překročení kapacity disku k přerušení dostupnosti pro jednu nebo více databází po dobu překonávající periodu ke znovuzískání operací (recovery time objectives RTO). Základní míra, kterou je třeba poznat je velikost mailboxů. Množství dat, které může koncový uživatel umístit do schránky pomůže určit, kolik uživatelů může server hostit. Na základě znalosti této potřeby můžou kapacity mailboxů a kóty projít finálními změnami. Například, pokud máme 4000 uživatelů na serveru s kótou mailboxu 250MB, pak budeme potřebovat nejméně 1TB prostoru na disku. Dále zde existují i ostatní prvky, které musíme dosadit do rovnice. Pokud není nastaven pevný limit na kótu mailboxu, je obtížné předpokládat, jak velká kapacita bude zapotřebí. (Quimbey, 2007) Disk IOPS výkon Microsoft poskytuje směrnice o průměrných IOPS závisející na využití ovéhos system aby usnadnil plánování. Uživatelé jsou rozděleni do tří skupin: Lehký (5 posláno / 20 přijato) 0.11 IOPS Průměrný (10 posláno / 40 přijato) 0.18 IOPS Těžký (20 posláno / 80 přijato ) 0.32 IOPS Toto je velmi důležité z hlediska fyzického limitu harddisků, umístění vice uživatelů s IOPS větší než možnosti harddisků by vedl ke zvýšení zpoždění odezvy, nespolehlivost a další možné problémy. Následující popisuje rozložení uživatelů v organizaci podle využití ů: Admin Staff (50) Těžké využívání ového systému IOPS 0.32 Teachers (90) Průměrné využívání ového systému IOPS 0.18 Students (1600) Lehké využívání ového systému IOPS 0.11 Součet IOPS 50 Admin * Teacher * Student * 0.11 = IOPS Katerina Damcova 16

24 Microsoft doporučuje, aby se výsledné číslo IOPS zvětšilo o 20% pro budoucí růst. IOPS + 20% = 250 (zaokrouhleno) Všichni uživatelé tedy mohou vygenerovat až 250 IOPS Dostupnost pracovních stanic Nyní je k dispozici kolem 1000 pracovních stanic z čehož vyplývá, že nemůže být současně připojeno vice než 1000 uživatelů. Většina uživatelů, kteří nebudou moci používat počítač, jsou studenti. Podívejme se tedy na to, jak se změní počet IOPS pokud budeme počítat bez 740 studentů (1740 uživatelů, jenom 1000 počítačů =>maximálně 1000 uživatelů ve stejnou dobu. Budeme tedy počítat pouze s 860 studenty.) 50 * * * 0.11 = % = 155 (zaokrouhleno) Maximální IOPS by tedy byl 155 IOPS pro 1000 připojených uživatelů ve stejnou dobu Velikost Mailboxů Studenti budou limitováni 35 MB; průměrná velikost mailboxů v Exchange 2003 je 8MB. Maximálně tak studenti budou moci využívat 56GB na novém serveru a v případě potřeby bude limit navýšen. Učitelé a admin uživatelé nebudou mít nasteven limit; v současné době je průměrná velikost mailboxů 170 MB a celkově je využito 24GB. Běžnou praxí je limitovat všechny uživatele, ale v našem případě je jednodušší limit nenastavovat protože rozdíl mezi některými uživateli je v řádech GB. Využití místa bude pravidelně monitorováno aby se předešlo nedostatku místa, což by vyústilo v problém kdy v případě nedostatku místa se všechny ové databáze odstaví a uživatelé se nebudou moci využívat ové služby Typ připojení Admin Staff Outlook on desktop (Cashed mode) Teachers mainly Outlook Web Access (OWA) or outlook na ploše(cashed Mode) Students OWA Cashed mode připojení má menší dopad na Exchange, protože všechna vyhledávání se provádějí na lokální kopii v souboru ost, a se serverem probíhá pouze synchronizace, příjem a odesílání ů

25 Disková konfigurace Graf v sekci 1.02 se porovnává I/O propustnost pro 3 protokoly: Ultra 320 SCSI, SATA a SAS. Z tohoto je zcela jasně vidět, že SAS je nejrychlejší konfigurací Výkon Disků Z dokumentace výrobce disků použitých v serveru je výkon 146Gb disku 10RPM 125 IOPS. Konfigurace RAID 10 umožňuje využití až 80% fyzických IOPS pro uživatele. Tedy 125 IOPS * 4 HDD je 500 IOPS fyzicky a využít pro uživatele je možno 400 IOPS. Což v porovnání se spočtenou hodnotou pro současné uživatele (155 IOPS) ukazuje dostatek prostoru pro budoucí růst užití ového systému. Jen pro zajímavost pro ty kdo by upřednostňovali místo na discích před rychlostí a použili konfiguraci RAID 5, použitelnost fyzických IOPS se propadne až na 50%, v našem případě bychom mohli využít maximálně 250 IOPS což by nám dalo pouhých 95 IOPS pro budoucí růst což není mnoho. Tento rozdíl je způsoben tím, že RAID 5 pro každý jeden zápis, hardware RAID vygeneruje 4 zápisy na disky. V porovnání s RAID 10 kde počet I\O generovaných je 2 zápisy Požadovaná velikost paměti RAM Následující tabulka uvádí doporučené množství MB na uživatele v Exchange databázi. Zdroj Microsoft. Light (5 sent / 20 received) 2 MB Average (10 sent / 40 received) 3,5 MB Heavy (20 sent / 80 received) 5 MB 50Admin * 5MB + 90Teacher * 3,5MB Student * 2MB = 3,2GB+315MB+250MB = 4GB (zaokrouhleno) Toto číslo je nutné zvýšit o 20% což je doporučení od Microsoft a slouží pro pokrytí budoucího využití. Tedy minimum je 4.8GB of RAM pro Exchange databázovou cache Minimální požadavek na velikost paměti RAM 4.8 GB RAM pro Exchange databáze + 2GB pro systém tedy 6.8 GB. Zaokrouhlíme tedy celkový počet nahoru na 8GB (násobek 2). Katerina Damcova 18

26 Compatibility report Kompatibilita serveru Dell PwerEdge 2950 byla ověřena v katalogu testovaných produktů. Byla zadána přesná specifikace a operační systém Windows 2003 Server 64 bit verze. Výsledek byl pozitivní Přesná specifikace Dell Power Edge Quod Core Processor Xeon E GHz, 2 x 4MB 1066 FSB 8GB FB 667MHz Memory 4 x 2GB, Dual Rank DIMMs 1.44 Floppy Disk Drive 146 GB SAS 10k RPM 2,5 HDD PERC 5/i integrated controller card, 256MB cache battery, x 8 backplane 8 x IDE DVD ROM Drive Redundant PSU Broadcom TCP/IP offload engine functionality C5, MSSR 10, Integrated PERC 5/i, min 4/max 6 or

27 4. Instalace Serveru Server je doručen se sadou CD, které obsahují management systému a drivery pro usnadnění instalace Konfigurace harddisků Nejdříve musí být harddisky inicializovány, jelikož server je doručen bez jakéhokoliv systému. Server má celkově 8 146GB SAS harddisků, které budou rozděleny na 2 RAID 10 Arrays. Důvody jsou následující: Exchange jet databáze používá 8KB elementy Operační systém používá náhodně velké elementy většinou větší než 8Kb, proto 128Kb by mělo být optimální Tato konfigurace poskytuje lepší využití disků a utilizaci. První raid 10 array bude použito pro operační systém a Logs Virtual disk 0 Raid 10 Size GB SAS Adapt Read Ahead Write Back Strip Element size 128KB Druhý raid 10 array bude použit pro Exchange jet database. Virtual disk 1 Raid 10 Size GB SAS Adapt Read Ahead Write Back Strip Element size 8KB (* Article II. (Section 2.01)) Instalace Operačního systému Jak bylo uvedeno výše, Exchange 2007 je plně 64 bitový systém a potřebuje k provozu 64 bitovou podnikovou edici Microsoft Windows Server 2003, nyní také kompatibilní s Microsoft Windows Server Katerina Damcova 20

28 Za použití Dell management software je třeba zvolit správnou verzi OS a systém je pak nakopírovat z instalačního CD na disk serveru. Instalace OS serveru je celkem přímočará; jedna z věcí, kterou je třeba nastavit, je název serveru UExchange. Zbytek úkonu nevyžaduje další speciální nastavení, než jaké je vyžadováno při zapojení serveru na existující doménu Ursulinehigh. (* Article II. (Section 2.02)) Je důležité nastavit stálou IP adresu na serveru, dovolující všem klientům, ostatním zařízením a serverům kontaktovat server. IP adresa, přidělená serveru, bude Tato adresa je vyjmutá z rozsahu adres pro distribuci a již nemůže být přidělena jinému počítači protokolem DHCP Další potřebné role serveru Internet Information Services (IIS 6) musí být nainstalován na Exchange aby bylo možné použít Outlook Web Access (OWA)

29 5. Instalace Exchange Instalace Exchange je velmi komplexní a vyžaduje další software pro svůj běh a scanů pro to aby se mohlo začít se samotnou instalací (* Article III. (Section 3.01)) 5.1. Úvodní stránka průvodce instalací Průvodce je rozdělen do tří oblastí: Plan informace o Exchange Install potřebný software, Exchange instalace a update Enhance doplňkové informace Plan Read about Microsoft Exchange Server Install The install part consist of 5 steps.net Framework 2.0 Výkonné prostředí pro windows Microsoft Management Console (MMC) Flexibilní uživatelské Microsoft Windows PowerShell Katerina Damcova 22

30 Prostředí Exchange Management Shell, založené na nástroji Microsoft Windows PowerShell, je vysoce rozšiřitelné a flexibilní prostředí pro správu, které doplňuje grafické uživatelské rozhraní konzoly Exchange Management Console. Umožňuje rychlou správu prostřednictvím skriptovatelného příkazového řádku pro automatizaci, dávkové soubory a generování sestav. Nabízí také integraci se službou Active Directory. Aby se správci rychle naučili syntaxi prostředí Exchange Management Shell a vytvářet vlastní skripty, průvodci v grafickém rozhraní konzoly Exchange Management Console zobrazují syntaxi příkazového řádku pro každou akci prováděnou pomocí průvodce. Vytvořený textový řetězec může být poté zkopírován a vložen do prostředí Exchange Management Shell či do souboru skriptu. (Microsoft) Microsoft Exchange Critical updates for Microsoft Exchange Aby bylo možné začít s instalací Microsoft Exchange,.NET Framework 2.0, MMC a Windows PowerShell musí být nainstalovány Enhance Read about Microsoft Exchange Hosted Services Read about Microsoft Forefront Security for Exchange Server Install Forefront Security for Exchange Server Výše uvedené nebudou v této chvíli instalovány 5.2. Exchange instalační průvodce Po ukončení instalace nezbytného software, průvodce nám dovolí spustit Setup Instalační průvodce Rozděleno do sedmi sekcí: Introduction Zobrazuje prvky instalace License Agreement Poskytuje EULA (End User Licence Agreement) Error Reporting Nastavení odesílání reportů na Microsoft

31 Installation Type 2 typy instalace Readiness Check Zobrazuje všechny kontroly předpokladů, nalezené chyby. V případě chyb nelze pokračovat, dokud nejsou odstraněny Progress Zobrazuje progres upgradů Completion Tato část zobrazí přehled nainstalovaných rolí a chyb které nastaly v průběhu instalace. (* Article III. (Section 3.02)) První tři kroky byly ukončeny rychle a bez jakýchkoliv problémů Typ Instalace V této části instalace průvodce nabízí výběr mezi typickou instalací a uživatelskou instalací a rovněž výběr kam chceme server instalovat. Typical Exchange Server Installation Typická instalace nainstaluje tyto role: Typická instalace nabízí: Hub Transport server role Client Access server role Mailbox server role Exchange Management Console Exchange cmdlets for the Exchange Management Shell Exchange Help file Microsoft Exchange Server Best Practices Analyzer Tool Exchange Troubleshooting Assistant (ExTRA) Katerina Damcova 24

32 Custom Exchange Server Installation Uživatelsá instalace obsahuje: Hub Transport server role Client Access server role Mailbox server role (* Article III. (Section 3.03)) Výběr rolí serveru Unified Messaging server role Edge Transport server role Exchange Server 2007 představuje modulární systém serverů s pěti rolemi Edge Transport (Hraniční server), Hub Transport (Předávací server), Mailbox (Server poštovních schránek), Client Access (Server klientského přístupu) a Unified Messaging (Jednotné zasílání zpráv). Tyto role zkracují čas potřebný k instalaci, minimalizují potřebu ruční poinstalační konfigurace správcem a omezují možná rizika útoků díky silnějšímu zabezpečení. Správci také mají možnost nainstalovat pouze potřebné funkce a služby. Všechny role s výjimkou Edge Transport mohou být nasazeny na jediném serveru, přičemž pro instalaci prostředí Exchange Server 2007 jsou požadovány pouze role Hub Transport a Mailbox. (Microsoft) Edge Transport Role Tato role serveru je určena pro nasazení na hranici sítě. Podporuje směrování protokolu SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), poskytuje antispamové filtrovací technologie a podporu pro rozšiřitelnost pro antivirovou ochranu. Server s rolí Edge Transport by měl být izolován od adresářových služeb Active Directory, ale i přesto může využívat službu Active Directory pro filtrování příjemců díky režimu Active Directory Application Mode (ADAM). Funkce EdgeSync v produktu Exchange Server 2007 publikuje trvalé informace organizace v šifrované formě na server s rolí Edge Transport, kde jsou využity pro robustní filtrování příjemců, a využívá seznamy bezpečných odesílatelů aplikace Microsoft Outlook na hranici sítě. Komunikace mezi serverem Edge Transport a interní síti v organizaci Exchange Server 2007 je ve výchozím nastavení šifrována. (Microsoft)

33 Hub Transport Role Správci mohou na serveru s rolí Hub Transport (Předávací server) používat předávací pravidla, a vynucovat tak ochranu prostřednictvím technologie IRM na základě předmětu, obsahu či odesílatele/příjemce. Exchange Server 2007 dále také zprávám chráněným technologií IRM předem uděluje licence, aby tak zajistil rychlé načítání zpráv uživateli. (Microsoft) Mailbox Role Je nejjednodušší rolí. Jednoduše udržuje databázi, v které jsou obsaženy mailboxy uživatelů. Jsou tam také public folders databaze. (Buike, 2006) Client Access Role slouží jako přístupový bod všem klientům připojujících se pomocí internetových protokolů (HTTP, POP3 a další). Týká se klientů přistupujících například pomocí aplikací Outlook Web Access, Outlook Anywhere, ActiveSync. (Microsoft) Unified Messaging Role Hlasovou poštu je nyní možné ukládat do poštovní schránky a přistupovat k ní z aplikací Outlook, Outlook Web Access, z mobilních zařízení či ze standardního telefonu. Tato funkce zvyšuje produktivitu zaměstnanců, protože jim usnadňuje přístup k nejběžnějším typům komunikace. Významně také snižuje náklady, protože odstraňuje potřebu samostatného systému hlasové pošty a využívá stávajících investic do služby Active Directory. Aplikace Exchange Server 2007 Unified Messaging může být propojena se starší infrastrukturou pobočkových ústředen (PBX) prostřednictvím brány IP nebo přímo propojena s některými typy ústředen podporujících protokol IP. (Microsoft) Mail Flow Settings Pro povolení mail flow na Exchange 2003, musí se nastavit routing group connector. Jméno serveru by se mělo zobrazit automaticky, pokud ne lze ho vybrat s pomocí browse. Exchange 2003 server se jmenuje Webserver Readiness Check První pokus o instalaci Exchange 2007 ztroskotá kvůli jedné chybě. The Exchange organization is not in native mode Katerina Damcova 26

34 Objeví se i varování Active Directory Schema, potřebující aktualizace a Free/Busy server by měl být po dokončení nastavení replikován. Forest Functional Level může být povýšen v Active Directory Domain a Trust. Po převedení Ursuline high Domain do Native Mode (Nedostupné pro Exchange 2000 Servery) a opětovné spuštění Readiness Check, nejsou zde hlášeny už žádné chyby, jen 2 varování. Active Directory pro Exchange 2007 a Free/Busy server by měl být po dokončené instalaci replikován. Před započetím instalace Exchange Server 2007 Microsoft doporučuje spustit Microsoft Exchange 2007 Best Practice Analyzer na Domain Controller v Organization. Best Practice Analyze fungoval na Exchange 2003 Webserveru, který je taktéž DC. Všechny změny na tomto DC musejí být replikovány na ostatní DC v organizaci n před začátkem instalace Exchange (* Article III. (Section 3.01)) 5.3. Microsoft Exchange 2007 Best Practice Analyzer Tento nástroj je možné stáhnout ze stránek Microsoftu a poskytuje pět různých scanů. Health Check Permission Check Connectivity Test Baseline Exchange 2007 Readiness Check Scan, který nás zajímá je Exchange 2007 Readiness Check, který zjistí, zda je organizace připravena přijmout Exchange Nebyl důvod v této chvíli prozkoumávat, k čemu jsou určeny ostatní scany zmíněné výše Exchange 2007 Readiness Check Scan, který zapotřebí je poslední v nabídce, Exchange 2007 Readiness Check. Poté je třeba specifikovat scope, což bude Ursuline High School, First organization Group a Webserver a pak spustit scan. (* Article III. (Section 3.02 (a)))

35 Report Zpráva ukazuje 1 varování, potlačení stavu nebylo povoleno. Tento parametr je nezbytný pro mnohonásobné Exchange 2007 Routing Groups. V tomto okamžiku neexistují žádné požadavky po multiple Routing Groups, ale existuje možnost potřeby multiple serverů v budoucnosti, takže hodnota v registru byla změněna na 1: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RESvc\Par ameters\supressstatechanges (* Article III. (Section 3.02)(b)&(c)) 5.4. Příprava Active Directory (AD) Znovu se instalace Exchange nepodařila. Instalační průvodce varuje, že pokud budu pokračovat, Active Directory Schema bude aktualizováno, ale ze zkušenosti je lepší aktualizovat Schema použitím command line. V nové verzi Exchange se změnily příkazy, proto je nutné vyhledat správný tvar příkazů na internetu Příprava Active Directory První příkaz je preparead Jako první je třeba vykonat příkaz preparead, po spuštění tohoto příkazu se systém znovu zeptá zda je organizace připravena přijmout Exchange 2007 a pro ujištění se o tomto je třeba spustit Exchange 2007 Readiness Check. Organizace je připravena jak jsme potvrdili dříve, tedy můžeme s klidným svědomím pokračovat s přípravou AD. Příkaz: Setup.exe /preparead Vše proběhlo úspěšně a můžeme přejít k dalšímu příkazu. (* Article III. (Section 3.02 (d))) Příprava Legacy Exchange Permissions Dalším příkazem, který je třeba vykonat je preparelegacyexchangepermissins. Předtím než spustíme následující Katerina Damcova 28

36 příkaz, je třeba počkat na to, až se změny replikují anebo replikovat AD manuálně. Příkaz: Setup.exe /preparelegacyexchangepermissions Ještě jednou vše proběhlo úspěšně a můžeme přejít k dalšímu příkazu. (* Article III. (Section 3.02 (e))) Příprava AD Schema Poslední příkaz pro přípravu AD je prepareschema příkaz. Příkaz: Setup.exe /prepareschema A opět skončil úspěšně. (* Article III. (Section 3.02 (f))) Readiness Check Passed Po kompletaci všech AD příprav instalační průvodce nyní říká, že Hub Transport Role Prerequisites prošly testem. Nejsou zde žádné další chyby a Exchange je připraven k instalaci. (* Article III. (Section 3.03)) Kompletace Po ukončení instalačního průvodce se objevila neočekávaná chyba. Error: Access to the path F: \Setup\ServerRole\Common\64 is denied. Výsledkem této chyby bylo selhání instalace. Důvod selhání není znám; proto se přistoupilo k manuální instalaci s použitím příkazového řádku. (* Article III. (Section 3.04)) 5.5. Manuální instalace Exchange 2007 Po neúspěšném pokusu nainstalovat Exchange s pomocí instalačního průvodce, instalace bude provedena z příkazového řádku

37 Client Access Role V první řadě se musí nainstalovat Client Access Role. Příkaz: setup.com /mode:install /r: c /t d:\program files\exchange 2007 /domaincontroller: userver1 Tento příkaz udává cestu kam se bude instalovat a DC v organizaci použitím switche /domaincontroller. Po spuštění příkazu můžeme monitorovat, které role se instalují a jejich progres. Client Access Role a Management Role byly nainstalovány úspěšně. (* Article III. (Section 3.05 (a))) Hub Transport Role Další částí je instalace Hub Transport Role s Routing server na webserver Setup.com /mode:install /r:h /domaincontroller:userver1 /legacyroutingserver:webserver Routing group connector je vytvořen pomocí sviče /LegacyRoutingServer:webserver. Vše proběhlo tentokrát v pořádku a Exchange 2007 je nainstalován. Katerina Damcova 30

38 6. Nastavení Exchange 2007 Stávající situace je, že máme Exchange 2007 nainstalován v organizaci, společně s Exchange 2003 a jsou spojeny routing konektorem. Všechny objekty, vytvořené Exchange 2003 jsou viditelné v řídícím panelu Exchange Tyto objekty jsou nazvány Legacy objekty a v Exchange 2007 jsou zobrazeny šedě. Všechny objekty, vytvořené Exchange 2003 mohou být modifikovány v Exchange 2007, ale nikoliv naopak Varování Exchange Management Console Po otevření panelu managementu se objeví varování, informující o neplatném User principal name (UPN) společně se seznamem všech ovlivněných uživatelů. (* Article VII. (Section 7.01)) Důvodem, proč se tato zpráva ukazuje je to, že v AD jsou uživatelská jména ve formátu jméno.příjmení a Exchange 2007 vyžaduje všechna ve formátu v tomto případě by mělo být Při vytváření nového uživatele v AD se tak děje automaticky, zatímco vytvářet jednotlivě stovky uživatelů každoročně je pro administrátory neúnosné a z toho důvodu existuje skript k vytvoření různých typů uživatelů, který používá textový soubor s požadovanými uživatelskými jmény. Skript vytváří nová uživatelská jména přímým zápisem do AD a pro uživatele. Způsob, jak odstranit tento problém je velmi prostý. Všichni požadovaní uživatelé v AD jsou označeni, pak je v okně multiple item properties v Account tabulce zaškrtnout UPN a vybrána doména Ursulinehigh.merton.sch.uk z rozbalovacího menu. (* Article VII. (Section 7.02)) 6.2. Receive Connector permission Je velmi důležité zkontrolovat povolení receive connector. Pokud je receive connector nastaven jako anonymní, odesílatelé spamů mohou tento server využívat k rozesílání ů použitím telnet příkazů

39 Protože zde neexistuje žádný jiný server, Legacy server nebo partner, kterého budeme potřebovat, aby byl schopen zasílat y skrze tento server, bude jedinou volbou, která musí být zaškrtnuta Exchange user. (* Article VII. (Section 7.03)) 6.3. Website Security Bezpečnost u je jedna z priorit. y jsou používány v každodenní komunikaci a obsahují mnoho důvěrných informací. Za účelem zvýšení bezpečnosti Exchange webmailu byl aktivován ssl (security socket layer) protokol s 128bitovým kódováním. (* Article VII. (Section 7.04)) Ověření pravosti uživatelů je dáno uživatelským jménem, tzn., že uživatelé budou muset napsat pouze své uživatelské jméno (jméno.příjmení) aby se přihlásili. Přihlašovací doména je nastavena Ursulinehigh.merton.sch.uk, což je název školní domény. (* Article VII. (Section 7.05)) Aktivováním ssl se změní port, který je používán web browserem ke komunikaci s Exchange serverem z 80 na 443. Toto vyžaduje aby uživatel psal http namísto obvyklého http. Interní a externí webmailová adresa je nastavena na https://webmail\owa a https://www.uhsw.com\owa resp. https://webmail.ursulinehigh.merton.sch.uk\owa. Interní adresa je nastavena v oblíbených u všech uživatelů za účelem rychlejšího interního přístupu, Neexistuje citelná změna rychlosti při 100Mbitovém internetovém připojení, ale při poruše externího připojení link nefunguje. Použitím interní adresy mohou uživatelé stále posílat a přijímat interní y. (* Article VII. (Section 7.06)) Pro uživatelské pohodlí bude webmailová http adresa přesměrována na formát https, takže nezáleží, zda uživatel napíše nebo https://www.uhsw.com\owa. Rovněž není zapotřebí psát \owa, protože i zde existuje. Takže postačí napsat resp. Webmail.ursulinehigh.merton.sch.uk a to uživatele přesměruje na přihlašovací stránku. (* Article VII. (Section 7.07)) Nevýhodou ssl v případě, že certifikáty nejsou generovány autorizovanou společností, je varování o tomto skutku. Při zadání adresy ového Katerina Damcova 32

40 serveru se nám objeví stránka s doporučením nepokračovat na požadovanou stránku. Toto je pouze varování pro uživatele, že certifikát nebyl vydán autorizovanou společností, neznamená, že komunikace se serverem je méně bezpečná než s certifikátem autorizované společnosti. Uživatel by měl pokračovat jen v případě, že ví, o jakou stránku se jedná, v našem případě víme, že se jedná o stránku webmailu. (* Article VII.(Section 7.08)) 6.4. Akceptované Domény V sekci hub transport management panelu v tabulce přijatých domén musí být uvedeny obě domény (UHSW.com a Ursulinehigh.merton.sch.uk). To z toho důvodu, že server bude používán k odesílání a přijímání ů z obou domén. (* Article VII. (Section 7.09)) 6.5. Anti Spam Opatření antispam bylo poprvé uvedeno na Exchange Antispam systému Exchange 2007 obsahuje několik zdokonalení: Zdokonalení ovládání Antispam a antivirus zavedené jako transport-level agents Skripting skrze shell command line Connection filtering (IP allow and deny list) Content filtering (Microsoft Smart Screen) Spam karanténa Recipient filtering (příjemce vyhledává příchozí zprávy) Sender ID (ověřování každého u s ID odesílatele) Sender reputation (analyzuje SMTP detaily, ID odesílatele a reputaci odesílatele pro vytvoření historie. Tato informace slouží k určení, zda by odesílatel měl být dočasně umístěn do seznamu blokovaných zpráv) IP reputation (přídavný IP blok seznam exkluzivně pro Exchange 2007) Jediný způsob, jak nainstalovat v Exchange 2007 antispam je použitím shell command line. Instalace skrze GUI je dostupná až v SP1 pro Exchange (* Article VII. (Section 7.10))

41 7. Migrace Exchange 2003 Po instalaci se vytvoří 2 ukládací skupiny (storage groups): První ukládací skupina obsahuje databázi mailboxů. Druhá ukládací skupina obsahuje databázi public folders. Obě databáze jsou umístěny na jednotce D drive. To není v souladu s tím, co bylo plánováno dříve. Jednotka E byla formátována k použití 8kb bloků, což je přesně velikost, jakou používá Exchange databáze, proto je potřeba mailbox databázi a public folders přesunout na jednotku E. To je velmi jednoduchý úkol, a jelikož nemáme žádné uživatele na novém serveru, fakt, že databáze nebude během procedury přesunu dostupná, nikoho neomezí. Stěhování databáze můžeme docílit použitím GUI, pravým klikem a výběrem příkazu move of the database, a samozřejmě, použitím shell command line. Každý úkol, vykonaný v GUI ukazuje přesný příkaz, použitý k vykonání tohoto, což je velmi praktické, když má být určitý příkaz vykonán opakovaně. Příkaz může být zkopírován a vložen do scriptu nebo příkazové řádky a vykonán. (* Article VIII. (Section 8.1)) To samé je třeba vykonat v případě databáze public folder. Jakmile jsou databáze na správném místě, je nutné je pojmenovat pro jednoduché spravování. Databáze může být přejmenována pravým klikem a výběrem rename. Mailbox databáze byla přejmenována na student mailbox databázi a bude spravovat mailboxy studentů. (* Article VIII. (Section 8.2)) Z bezpečnostních důvodů Microsoft doporučuje rozdělení uživatelů do několika mailbox databází (zhruba 300 mailboxů pro databázi). Další databáze budou vytvořeny pro učitele a personál. Pro usnadnění migrace budou všichni studenti v jedné mailbox databázi a později budou rozděleni do několika databází. Existuje omezení počtu databází pro každou ukládací skupinu. Pouze 5 mailbox databází je možné uložit. Pro umístění všech studentů do stejné ukládací skupiny je vytvořena nová ukládací skupina a počet poštovních Katerina Damcova 34

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.)

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Předmět: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (1 v.h.) 1. VYUČOVACÍ HODINA BOZP Předmět: Základní pojmy a principy sítí (6 v.h.) 2. VYUČOVACÍ HODINA

Více

KAPITOLA 1 Instalace Exchange Server 2003 19

KAPITOLA 1 Instalace Exchange Server 2003 19 Obsah Úvod 17 Poděkování 18 KAPITOLA 1 Instalace Exchange Server 2003 19 Příprava instalace 20 Co vše instalace serveru Exchange 2003 ovlivňuje 20 Požadavky na instalaci 21 Exchange Server 2003 a Active

Více

Instalace Active Directory

Instalace Active Directory Instalace Active Directory Proces implementace Active Directory se sestává z několika kroků. Před vlastní instalací je zapotřebí zvážit mnoho faktorů. Špatně navržená struktura Active Directory způsobí

Více

Bc. David Gešvindr MSP MCSA MCTS MCITP MCPD

Bc. David Gešvindr MSP MCSA MCTS MCITP MCPD Bc. David Gešvindr MSP MCSA MCTS MCITP MCPD 1. Příprava k instalaci SQL Serveru 2. Instalace SQL Serveru 3. Základní konfigurace SQL Serveru Vychází ze Sybase SQL Server Verze Rok Název Codename 7.0 1998

Více

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft Tomáš Kantůrek IT Evangelist, Microsoft Správa a zabezpečení PC kdekoliv Jednoduchá webová konzole pro správu Správa mobilních pracovníků To nejlepší z Windows Windows7 Enterprise a další nástroje Cena

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Windows Server 2003 Active Directory

Windows Server 2003 Active Directory Windows Server 2003 Active Directory Active Directory ukládá informace o počítačích, uživatelích a ostatních objektech v síti. Zpřístupňuje tyto zdroje uživatelům. Poskytuje komplexní informace o organizaci,

Více

Příloha č.2 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Příloha č.2 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky Příloha č.2 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky Popis stávajícího řešení u zadavatele Česká centra (dále jen ČC ) provozují 8 fyzických serverů, připojené k local storage. Servery jsou rozděleny

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

Představení Kerio Control

Představení Kerio Control Představení Kerio Control UTM - Bezpečnostní řešení bez složitostí Prezentující Pavel Trnka Agenda O společnosti Kerio Kerio Control Přehled jednotlivých vlastností Možnosti nasazení Licenční model O společnosti

Více

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit)

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Pokud máte ještě nainstalovaný MS SQL server Express 2005, odinstalujte jej, předtím nezapomeňte zálohovat databázi. Kromě Windows 7 je instalace určena také

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

Možnosti využití Windows Server 2003

Možnosti využití Windows Server 2003 Možnosti využití Windows Server 2003 Seminář z cyklu "Krůček vpřed v uskutečňování standardu služeb ICT" 1 2 3 4 5 6 Konfigurace serveru jako řadiče domény Připojení stanice do domény Vytváření doménových

Více

Uživatel počítačové sítě

Uživatel počítačové sítě Uživatel počítačové sítě Intenzivní kurz CBA Daniel Klimeš, Ivo Šnábl Program kurzu Úterý 8.3.2005 15.00 18.00 Teoretická část Středa 9.3.2005 15.00 19.00 Praktická práce s počítačem Úterý 15.3.2005 15.00

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

Příloha č. 1. k zadávací dokumentaci veřejné zakázky VYBUDOVÁNÍ IT INFRASTRUKTURY. Technická specifikace

Příloha č. 1. k zadávací dokumentaci veřejné zakázky VYBUDOVÁNÍ IT INFRASTRUKTURY. Technická specifikace Příloha č. 1 k zadávací dokumentaci veřejné zakázky VYBUDOVÁNÍ IT INFRASTRUKTURY Technická specifikace Zpracovatel: Ivo Šicner, odbor vnitřní správy MěÚ Jindřichův Hradec Březen 2015. Registrační číslo

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Petr

Více

Identifikátor materiálu: ICT-1-08

Identifikátor materiálu: ICT-1-08 Identifikátor materiálu: ICT-1-08 Předmět Informační a komunikační technologie Téma materiálu Motherboard, CPU a RAM Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí základní desku počítače.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

architektura mostů severní / jižní most (angl. north / south bridge) 1. Čipové sady s architekturou severního / jižního mostu

architektura mostů severní / jižní most (angl. north / south bridge) 1. Čipové sady s architekturou severního / jižního mostu Čipová sada Čipová sada (chipset) je hlavní logický integrovaný obvod základní desky. Jeho úkolem je řídit komunikaci mezi procesorem a ostatními zařízeními a obvody. V obvodech čipové sady jsou integrovány

Více

Windows Server 2012. Novinky. Petr Špetlík Cloud & Server PTA

Windows Server 2012. Novinky. Petr Špetlík Cloud & Server PTA Windows Server 2012 Novinky Petr Špetlík Cloud & Server PTA TOP Hotel Praha Více než virtualizace Síla mnoha serverů, jednoduchost jednoho Každá aplikace, Jakýkoliv Cloud 7. 8. 3. 2012 2 Moderní Pracovní

Více

Windows 2008 R2 - úvod. Lumír Návrat

Windows 2008 R2 - úvod. Lumír Návrat Windows 2008 R2 - úvod Lumír Návrat Operační systémy Windows Stručný přehled Klientské OS Windows 95, 98, ME Windows NT Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows 10

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU101 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU101 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card PU101 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card. Tento výrobek vám umožní jednoduše přidat k vašemu počítači

Více

Desktop systémy Microsoft Windows

Desktop systémy Microsoft Windows Desktop systémy Microsoft Windows IW1/XMW1 2013/2014 Jan Fiedor, přednášející Peter Solár ifiedor@fit.vutbr.cz, solar@pocitacoveskoleni.cz Fakulta Informačních Technologií Vysoké Učení Technické v Brně

Více

Instrukce pro vzdálené připojení do učebny 39d

Instrukce pro vzdálené připojení do učebny 39d Instrukce pro vzdálené připojení do učebny 39d Každá skupina má k dispozici jedno sdílené připojení, prostřednictvím kterého se může vzdáleně připojit do učebny 39d a pracovat na svých semestrálních projektech

Více

Ope p r e a r čn č í s ys y té t m é y y Windo d w o s Stručný přehled

Ope p r e a r čn č í s ys y té t m é y y Windo d w o s Stručný přehled Windows 2008 R2 - úvod Jan Žák Operační systémy Windows Stručný přehled Klientské OS Windows 95, 98, ME Windows NT Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows CE, Windows Mobile Windows Phone

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 1 Číslo projektu

Více

Příprava k certifikaci 70-680, TS: Windows 7, Configuring

Příprava k certifikaci 70-680, TS: Windows 7, Configuring Příprava k certifikaci 70-680, TS: Windows 7, Configuring Kurz umožní studentům připravit se k certifikaci 70-680. Ve školení se studenti seznámí Instalace Windows 7 - Instalace, upgrade a migrace Windows

Více

Paměťový podsystém počítače

Paměťový podsystém počítače Paměťový podsystém počítače typy pamětových systémů počítače virtuální paměť stránkování segmentace rychlá vyrovnávací paměť 30.1.2013 O. Novák: CIE6 1 Organizace paměťového systému počítače Paměťová hierarchie...

Více

Windows Server 2003 Active Directory GPO Zásady zabezpečení

Windows Server 2003 Active Directory GPO Zásady zabezpečení Windows Server 2003 Active Directory GPO Zásady zabezpečení Zásady zabezpečení (Group Policy Objects) slouží k centrální správě uživatelů a počítačů. Lze pomocí nich aplikovat jednotné nastavení platné

Více

Základní informace a postup instalace systému ISAO

Základní informace a postup instalace systému ISAO Základní informace a postup instalace systému ISAO Informační systém Auditního orgánu, verze 1.18.00 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 16. 5. 2016, verze 1.00 Základní informace

Více

Z čeho se sběrnice skládá?

Z čeho se sběrnice skládá? Sběrnice Co je to sběrnice? Definovat sběrnici je jednoduché i složité zároveň. Jedná se o předávací místo mezi (typicky) více součástkami počítače. Sběrnicí však může být i předávací místo jen mezi dvěma

Více

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE INSTALACE PCTV DELUXE Tato část popisuje, jak nainstalovat PCTV Deluxe po hardwarové i softwarové stránce. Během instalace bude vytvořena programová skupina PCTV Deluxe

Více

STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Server Security, Serverové produkty

STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Server Security, Serverové produkty STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Server Security, Serverové produkty ESET Server Security... 2 Webové rozhraní... 3 ESET Mail Security... 4 ESET File Security... 4 ESET Gateway Security...

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: VÝPOČETNÍ TECHNIKA FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b.

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b. výhody počítačových sítí c. rozdělení sítí z hlediska

Více

Datová úložiště. Zdroj: IBM

Datová úložiště. Zdroj: IBM Datová úložiště Zdroj: IBM Malé ohlédnutí Malé ohlédnutí Malé ohlédnutí (?) Ukládání dat domácí Uložení na pevný disk počítače Použití pro malé objemy Typicky domácí a kancelářské použití Když záloha,

Více

TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3. Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader. TSM architektura. 2012 IBM Corporation

TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3. Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader. TSM architektura. 2012 IBM Corporation TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3 Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader TSM architektura 2012 IBM Corporation Tradiční zálohování a obnova dat ze strany virtuálního stroje

Více

Shrnutí Obecné Operační systém Microsoft Windows 7 Ultimate Centrální procesor

Shrnutí Obecné Operační systém Microsoft Windows 7 Ultimate Centrální procesor Menu Operační systém Procesor a základní deska Paměťové zařízení Ovladače Zobrazení Síť Další zařízení Shrnutí Obecné Operační systém Microsoft Windows 7 Ultimate Centrální procesor Intel(R) Core(TM)2

Více

Úvod 17 ČÁST 1. Kapitola 1: Principy návrhu doménové struktury služby Active Directory 21

Úvod 17 ČÁST 1. Kapitola 1: Principy návrhu doménové struktury služby Active Directory 21 Úvod 17 Proč číst tuto knihu? 18 ČÁST 1 Kapitola 1: Principy návrhu doménové struktury služby Active Directory 21 Kritéria návrhu doménové struktury služby Active Directory 22 Schéma 23 Aspekty návrhu

Více

IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1

IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1 IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1 Reporting a Monitoring Ondřej Bláha CEE+R CoP Team / Tivoli Storage Team Leader Září 2010 2010 IBM Corporation TSM 6: Reporting

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky 1 Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky 1. Server a příslušenství Počet kusů 1 Specifikace Procesor: minimálně čtyř jádrový, 2.40 GHz, 12 MB cache Pevný disk:

Více

Migrace Windows Small Business 2011 do Windows Server 2012 Essentials

Migrace Windows Small Business 2011 do Windows Server 2012 Essentials Migrace Windows Small Business 2011 do Windows Server 2012 Essentials 11. ročník největší odborné IT konference v ČR! Jan Pilař MCP MVP MCTS pilar@kpcs.cz Praha 2013 Co se dozvíte Migrační scénáře SBS

Více

Vnější paměti. Vnější paměti. Dělení podle materiálu a fyzikálních principů

Vnější paměti. Vnější paměti. Dělení podle materiálu a fyzikálních principů Vnější paměti Cílem této kapitoly je seznámit s principy činnosti a základní stavbou vnějších pamětí, které jsou nezbytné pro práci počítače a dlouhodobé uchování dat. Klíčové pojmy: Paměťové médium, přenosová

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

českém Úvod Hardware Aktivace funkce RAID PU103 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card

českém Úvod Hardware Aktivace funkce RAID PU103 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card PU103 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card. Tento výrobek vám umožní jednoduše přidat k vašemu počítači

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 17 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Osnova dnešní přednášky

Osnova dnešní přednášky Osnova dnešní přednášky Pracovní skupina x doména Active Directory Něco z historie Použité technologie Pojmy Instalace Active Directory DNS DNS v Active Directory Pracovní skupina x doména Pracovní skupina

Více

1 Správce licencí Správce licencí Správce licencí Start > Všechny programy > IDEA StatiCa > Správce licencí Soubor > Správce licencí Licence

1 Správce licencí Správce licencí Správce licencí Start > Všechny programy > IDEA StatiCa > Správce licencí Soubor > Správce licencí Licence 1 Správce licencí Programy IDEA jsou chráněny proti neoprávněnému použití. Pro běh programu je vyžadována platná licence. Upozornění: Lokální licence na pracovní stanici a síťová licence Eleckey jsou softwarové

Více

Č á s t 1 Příprava instalace

Č á s t 1 Příprava instalace Obsah Úvod 31 Seznámení se s rodinou produktů 31 Co je nového v systému Windows Server 2003 32 Práce s touto příručkou 32 Obsah této příručky 33 Obsah disku CD-ROM 34 Komunikujte s námi 35 Část 1 Příprava

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Maturitní témata pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Počítačové sítě a komunikace

Maturitní témata pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Počítačové sítě a komunikace Maturitní témata pro 1KŠPA Kladno, sro Předmět Typ zkoušky Obor Forma Zkoušející Období Počítačové sítě a komunikace Profilová ústní Informační technologie Denní / Dálková Mgr Martin Štorek MZ2017 strana

Více

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com DESKTOP: Windows Vista Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client daniela.liskova@microsoft.com TCO desktopů analýzy spol. Gartner Téměř 80% všech nákladů v IT vzniká po nákupu tj. na správě, opravě,

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

vlastnosti Výsledkem sledování je: a) Využití aplikací b) Používání internetu c) Vytížení počítačů d) Operační systém e) Sledování tisků

vlastnosti Výsledkem sledování je: a) Využití aplikací b) Používání internetu c) Vytížení počítačů d) Operační systém e) Sledování tisků Program Aktivity propojuje prvky softwarového a personálního auditu, které jsou zaměřeny na optimalizaci firemních nákladů. Slouží ke zjištění efektivity využívání softwarového a hardwarového vybavení

Více

www.infopanels.eu Instalace demoverze

www.infopanels.eu Instalace demoverze www.infopanels.eu Instalace demoverze SOLUTIONS Instalace demoverze Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.infopanels.eu www.elvac.eu Obchod: +420 597 407 511 solutions@infopanels.eu +420 597 407 511

Více

Principy činnosti sběrnic

Principy činnosti sběrnic Cíl přednášky: Ukázat, jak se vyvíjely architektury počítačů v souvislosti s architekturami sběrnic. Zařadit konkrétní typy sběrnic do vývojových etap výpočetních systémů. Ukázat, jak jsou tyto principy

Více

Souborové systémy. Architektura disku

Souborové systémy. Architektura disku Souborové systémy Architektura disku Disk je tvořen několika plotnami s jedním nebo dvěma povrchy, na každém povrchu je několik soustředných kružnic (cylindrů) a na každém několik úseků (sektorů). Příklad

Více

Jak na úspěšnou migraci Windows Small Business Server 2011 Standard. Jan Pilař MVP KPCS CZ

Jak na úspěšnou migraci Windows Small Business Server 2011 Standard. Jan Pilař MVP KPCS CZ Jak na úspěšnou migraci Windows Small Business Server 2011 Standard Jan Pilař MVP KPCS CZ Vaše budoucnost v následujících 75 minutách Migrační scénáře SBS Příprava migrace SBS Příprava zdrojového serveru

Více

Brno. 30. května 2014

Brno. 30. května 2014 Brno 30. května 2014 1 IBM regionální zástupci - Morava Lubomír Korbel phone: +420 737 264 440 e-mail: lubomir_korbel@cz.ibm.com Dagmar Krejčíková phone: +420 737 264 334 e-mail: dagmar_krejcikova@cz.ibm.com

Více

TACHOTel manuál 2015 AURIS CZ

TACHOTel manuál 2015 AURIS CZ TACHOTel manuál 2 TACHOTel Obsah Foreword I Úvod 0 3 1 Popis systému... 3 2 Systémové... požadavky 4 3 Přihlášení... do aplikace 5 II Nastavení aplikace 6 1 Instalace... a konfigurace služby ATR 6 2 Vytvoření...

Více

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Zadavatel požaduje dodávku 16 kusů serverů a 4kusů síťových datových úložišť. Servery se požadují bez dodání operačního systému. Specifikace minimálních

Více

a instalace programu COMSOL Multiphysics

a instalace programu COMSOL Multiphysics a instalace programu COMSOL Multiphysics Síťová licence (FNL) Stažení instalace Po úspěšném vytvoření Access Accountu (Uživatelského účtu), návod naleznete na odkazu níže: www.humusoft.cz/link/comsol-access

Více

Sbě b r ě n r i n ce

Sbě b r ě n r i n ce Sběrnice Sběrnice paralelní & sériové PCI, PCI-X PCI Express, USB Typ přenosu dat počet vodičů & způsob přenosu interní & externí ISA, PCI, PCI express & USB, FireWare Lokální & universální VL Bus PCI

Více

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV USB2

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV USB2 NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV USB2 INSTALACE PCTV USB2 Tato část popisuje, jak nainstalovat PCTV USB2 po hardwarové i softwarové stránce. Během instalace bude vytvořena programová skupina PCTV USB2 a ovladače,

Více

Architektura vnějších pamětí

Architektura vnějších pamětí Architektura vnějších pamětí Standardizace rozhraní, SAN-NAS, RAID a jiní, X36PZA Periferní zařízení M. Šnorek Obsah přednášky Rozhraní diskových jednotek. ST 506/412, IDE/ATA, PATA, SATA. SCSI vývoj rozhraní,

Více

K čemu slouží počítačové sítě

K čemu slouží počítačové sítě Počítačové sítě Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou, nebo jiným způsobem tak, aby spolu mohly vzájemně komunikovat. K čemu slouží počítačové sítě Sdílení prostředků

Více

Antonín Přibyl - Virtualizace Windows serveru s KVM hypervisorem

Antonín Přibyl - Virtualizace Windows serveru s KVM hypervisorem Výchozí stav Virtualizace je na Vysoké škole polytechnické Jihlava intenzivně využívána při výuce předmětu Počítačové sítě I. (dále jen PS1), Počítačové sítě II. (dále jen PS2) a Operační systémy. Předměty

Více

verze GORDIC spol. s r. o.

verze GORDIC spol. s r. o. Compatibility List verze 01.1 199-01 GORDIC spol. s r. o. Obsah 1 Obsah 1 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Webový aplikační server Kancelářský software Úložiště souborů

Více

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Kdo jsme? Společnost se sídlem v USA Zálohovací software Software pro ochranu proti haváriím Nástroje pro správu disků Nástroje pro

Více

Mezipaměti počítače. L2 cache. L3 cache

Mezipaměti počítače. L2 cache. L3 cache Mezipaměti počítače Cache paměť - mezipaměť Hlavní paměť procesoru je typu DRAM a je pomalá. Proto se mezi pomalou hlavní paměť a procesor vkládá menší, ale rychlá vyrovnávací (cache) paměť SRAM. Rychlost

Více

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Obsah Úvod...2 Instalace...2 Doporučená hardwarová konfigurace......2 Podporované operační systémy......2 Ještě před instalací......2

Více

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál B Series Waterproof Model IP Kamera Uživatelský manuál Obsah 1 ÚVODEM... 3 2 VZHLED A ROZHRANÍ... 3 3 PŘIPOJENÍ KE KAMEŘE Z VAŠÍ LAN SÍTĚ... 4 4 PŘIPOJENÍ KAMERY PŘES WAN ROZHRANÍ... 8 5 DALŠÍ NASTAVENÍ...

Více

ešení pro správu klientských počítač a mobilní tisk Číslo dokumentu:

ešení pro správu klientských počítač a mobilní tisk Číslo dokumentu: ešení pro správu klientských počítač a mobilní tisk Číslo dokumentu: 410173-221 Leden 2006 Obsah 1 ešení pro správu klientských počítač Konfigurace a nasazení....................... 1 2 Správa a aktualizace

Více

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu příloha č. 1 k PPR-15689-2/ČJ-2013-990656 Část 1 Technická specifikace Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu Předmět Veřejné zakázky: Řešení pro dodání speciálního SW pro

Více

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz Instalace a první spuštění programu www.zoner.cz CZ Průvodce instalací Z nabídky instalačního CD vyberte Zoner Photo Studio 13 v požadované jazykové verzi * a klikněte na položku Instalace programu. Pokud

Více

POŽADAVKY NA INSTALACI

POŽADAVKY NA INSTALACI DATAPOINT POŽADAVKY NA INSTALACI Verze 1.0 Status: Rozpracováno Konica Minolta BCZ Jana Babáčková OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 2 2. Hardwarové požadavky, operační systém... 3 3. SharePoint... 6 4. servisní

Více

1) Legenda... str.1. 2) Vytvoření e-mailových schránek Business mail. str.2-3. 3) Instalace Outlook 2007.. str.4-8

1) Legenda... str.1. 2) Vytvoření e-mailových schránek Business mail. str.2-3. 3) Instalace Outlook 2007.. str.4-8 Migrace E-mailů Obsah: 1) Legenda... str.1 2) Vytvoření e-mailových schránek Business mail. str.2-3 3) Instalace Outlook 2007.. str.4-8 4) Stažení zpráv do Outlook 2007. str.9-12 5) Nastavení DNS záznamů

Více

Návod na používání webmailu

Návod na používání webmailu Návod na používání webmailu Každý student a zaměstnanec UTB má svoji vlastní školní e-mailovou schránku. K té se lze připojit buď pomocí webového klienta http://webmail.utb.cz, nebo libovolného e-mailového

Více

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha REQUESTOR DATASHEET Úvod Requestor Service Desk poskytuje kompletní řešení pro správu interních i externích požadavků, které přicházejí do organizace libovolnou cestou. Produkt je zaměřen na vytvoření

Více

Příručka nastavení funkcí snímání

Příručka nastavení funkcí snímání Příručka nastavení funkcí snímání WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti

Více

Αlpha 8 instalace a upgrade. Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems. GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7

Αlpha 8 instalace a upgrade. Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems. GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7 Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7 David Stejskal uživatelská podpora david.stejskal@gennet.cz Jana Vávrová uživatelská podpora jana.vavrova@gennet.cz

Více

edice Windows 10 je pro vás nejvhodnější? Firemní prostředí Kancelářské a uživatelské prostředí Správa a nasazení Home Pro Enterprise Education

edice Windows 10 je pro vás nejvhodnější? Firemní prostředí Kancelářské a uživatelské prostředí Správa a nasazení Home Pro Enterprise Education Firemní prostředí Kancelářské a uživatelské prostředí Dobře známé a produktivní uživatelské prostředí Home Pro Enterprise Education Continuum pro telefony 1 Cortana 2 Windows Ink 3 Nabídka Start a živé

Více

Nastavení DCOM. Uživatelský manuál

Nastavení DCOM. Uživatelský manuál Nastavení DCOM Uživatelský manuál Obsah Úvod... 2 Nastavení DCOM pro počítač Hostitel... 3 Operační systém Windows XP... 3 Nastavení vlastností DCOM na Windows XP... 3 Rozšířená nastavení DCOM na Windows

Více

Nastavení telefonu Nokia N9

Nastavení telefonu Nokia N9 Nastavení telefonu Nokia N9 Telefon Nokia N9, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Některé položky v

Více

Instalace OS, nastavení systému

Instalace OS, nastavení systému ZVT Instalace OS, nastavení systému SW vybavení PC HW hardware zařízení počítače (+ firmware těchto zařízení, BIOS VGA, ) BIOS basic input output systém poskytuje služby OS, uložen v paměti na MB. (Nastavení

Více

Informatika -- 8. ročník

Informatika -- 8. ročník Informatika -- 8. ročník stručné zápisy z Informatiky VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn v programu dosystem - EduBase. Více informací o programu naleznete na www.dosli.cz.

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-03

Identifikátor materiálu: ICT-3-03 Identifikátor materiálu: ICT-3-03 Předmět Téma sady Informační a komunikační technologie Téma materiálu TCP/IP Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí architekturu TCP/IP. Druh

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Reporting a Monitoring

Reporting a Monitoring Reporting a Monitoring IBM Tivoli Storage Manager 6.3 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.5 Ondřej Bláha CEE+R CoP Team / Tivoli Storage Team Leader 2010 IBM Corporation Administrátorské rozhraní

Více

IntraVUE 2.0.3 Co je nového

IntraVUE 2.0.3 Co je nového IntraVUE 2.0.3 Co je nového Michal Tauchman Pantek (CS) s.r.o. Červen 2008 Strana 2/8 Úvod IntraVUE je diagnostický a podpůrný softwarový nástroj pro řešení komunikačních problémů, vizualizaci a dokumentaci

Více

Manuál pro správu uživatelských účtů aplikace MoneyWeb

Manuál pro správu uživatelských účtů aplikace MoneyWeb Manuál pro správu uživatelských účtů aplikace MoneyWeb Poznámka: Tento manuál byl vytvořen za použití Microsoft Internet Exploreru verze 6 cs. Používáte-li jinou verzi MS Internet Exploreru nebo jiný prohlížeč

Více

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Abyste mohli připojit přístupový bod k AP Manageru, musí být v položce TCP/IP vašeho počítače nastaveny následující parametry : Statická IP adresa: 192.168.1.x

Více

Administrace služby - GTS Network Storage

Administrace služby - GTS Network Storage 1. Návod k ovládání programu Cisco VPN Client (IP SECový tunel pro přístup GTS Network Storage) Program Cisco VPN client lze bezplatně stáhnout z webových stránek GTS pod odkazem: Software ke stažení http://www.gts.cz/cs/zakaznicka-podpora/technicka-podpora/gtspremium-net-vpn-client/software-ke-stazeni.shtml

Více

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua Obsah 1. Úvod...1 2. Přihlášení...1 3 Nastavení (Setup)...3 3.1.1. Kamera Obraz (Conditions)...3 3.1.2.1 Kamera Video Video...3 3.1.2.2. Kamera Video snímek (Snapshot)...4

Více

Řízení IO přenosů DMA řadičem

Řízení IO přenosů DMA řadičem Řízení IO přenosů DMA řadičem Doplňující text pro POT K. D. 2001 DMA řadič Při přímém řízení IO operací procesorem i při použití přerušovacího systému je rychlost přenosu dat mezi IO řadičem a pamětí limitována

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_09 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více