ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE. Český Krumlov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE. Český Krumlov"

Transkript

1 ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ PRSU Český Krumlov října 2013 PROGRAM

2 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ : Hotel Růţe, Horní ulice 154, Český Krumlov : Foyer Zámecké jízdárny, Český Krumlov : Foyer Zámecké jízdárny, Český Krumlov STAVBA STÁNKŮ : VIP partneři ve foyeru Zámecké jízdárny : partneři ve výstavním stanu před Zámeckou jízdárnou NABÍDKA AUTOBUSOVÉHO SPOJENÍ můţete vyuţít k odjezdu do Českého Krumlova zdarma mikrobus. Odjezd ve hod z parkoviště před terminálem Horního areálu Nemocnice České Budějovice, a. s. ČASOVÝ HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK Časový harmonogram přednášek obsahuje celkový čas věnovaný tématu. 20 zahrnuje 15 sdělení + 5 diskuze 15 zahrnuje 12 sdělení + 3 diskuze 10 zahrnuje 7 sdělení + 3 diskuze Pořadatel XX. Jihočeských onkologických dnů : Nemocnice České Budějovice, a. s. Organizační výbor: Vědecký sekretář kongresu: prim. MUDr. Václav Janovský Administrativa: PhDr. Marie Šotolová ( , , Mgr. Blanka Záleská ) Catering a zajištění prostor: Auviex, s. r. o. Český Krumlov Registrační poplatek: Do = Kč, do = Kč, na místě = Kč. Cena včetně 21 % DPH. Cena rautu v hotelu Zlatý anděl: 650,- Kč. Cena včetně 21 % DPH. Č. účtu: /0100 VS Registrační poplatek zahrnuje vstup na všechna odborná jednání, sborník, občerstvení v průběhu JOD. Koncert duchovní hudby v klášterním kostele Zlatá Koruna. Vstupné je dobrovolné. Výtěţek je určen na opravu zdejších varhan. Vzdělávací akce je pořádána dle stavovského předpisu ČLK č. 16. Po dobu konání XX. JOD budou probíhat prezentace farmaceutických firem.

3 ČTVRTEK SATELITNÍ SYMPÓZIA HOTEL RŮŢE, HORNÍ UL. 154, ČESKÝ KRUMLOV Čas Místo konání PFIZER, SPOL. S R. O. Sekvence - nedílnou součástí léčby renálního karcinomu KOOPERATIVNÍ SKUPINA PRO NEUROENDOKRINNÍ NÁDORY Zpráva o stavu projektů prim. MUDr. Eva Sedláčková, MBA (1. a VFN Praha) Prezentace 3 vítězných interaktivních kazuistik ASTELLAS PHARMA S. R. O. Metastatický kastračně rezistentní karcinom prostaty: Můţeme zacílit? Úvod do problematiky mcrpc prof. MUDr. Luboš Petruţelka, CSc. (1. LF UK VFN a ÚVN) Enzalutamid - Cíleně aţ do jádra prim. MUDr. Jana Katolická, PhD. (FN u sv. Anny, Brno) Klinické zkušenosti s Xtandi v ČR doc. MUDr. Luboš Holubec, PhD. (FN Plzeň) AMGEN S. R. O. k lepším léčebným výsledkům nejen u pacientek s karcinomem prsu Předsedající: doc. MUDr. Jana Prausová, PhD. (FN Motol, Praha) XGEVA : Vyšší účinností k lepší kvalitě ţivota MUDr. Ondřej Sláma, PhD.(MOÚ Brno) XGEVA : od inovace k léčebnému standardu prim. MUDr. Milan Kohoutek (KN Tomáše. Bati, Zlín) Neulasta : Primární profylaxí k maximální účinnosti chemoterapie MUDr. Tomáš Svoboda, PhD. (FN Plzeň) NOVARTIS S. R.O. Afinitor v léčbě HR+ / HER2 karcinomu prsu pokročilého ONKOLOGICKÁ KLINIKA VFN V PRAZE A 1. LF UK Nové moţnosti léčby solidních nádorů (Edukační blok) Nab paclitaxel u karcinomu prsu prof. MUDr. Jindřich Fínek, PhD. Klinické zkušenosti s léčbou karcinomu prsu MUDr. Martina Zimovjanová Nab paclitaxel u adenokarcinomu pankreatu prof. MUDr. Luboš Petruţelka, CSc. INPHARM SPOL. S R. O. Od skorbutu k nádoru Význam infuzní terapie vitaminem C u onkologických pacientů Farmakologické a klinické aspekty doc. MUDr. Martina Kubecová, PhD. (FN Královské Vinohrady Praha) MUDr. Martin Majirský (FN Královské Vinohrady Praha) ASTRAZENECA CZECH REPUBLIC S. R. O. Diagnostika a hormonální léčba postmenopauzálních pacientek s karcinomem prsu - interpretace nových dat v klinické praxi Moderátor: doc. MUDr. Jana Prausová, PhD. (FN Motol, Praha) Nové metody v patologické diagnostice nádorů prsu začátek světlých zítřků nebo mnoho povyku pro nic? prof. MUDr. Aleš Ryška, PhD. (Fingerlandův ústav patologie FN Hradec Králové) Sekvence hormonální léčby pokročilého karcinomu prsu postmenopauzálních ţen: Nové moţnosti? prof. MUDr. Luboš Petruţelka, CSc.(1. LF UK a VFN v Praze) Nové horizonty v hormonální léčbě karcinomu prsu prof. MUDr. Bohuslav Melichar, PhD. (FN Olomouc) TEVA PHARMACEUTICALS CR, S. R. O. Průlomová bolest je něco nového? Výhody OraVescent technologie pro absorpci fentanylu PharmDr. Aleš Berka (Farmaceutická fakulta UK Hradec Králové) Průlomová bolest z pohledu algeziologa MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. (MOÚ Brno) Průlomová bolest z pohledu klinického onkologa MUDr. Marek Sochor (Krajská nemocnice Liberec) ROCHE S. R. O. Life Oncology Úvod prof. MUDr. Jindřich Fínek, PhD. (Onkologické a radioterapeutické odd. FN Plzeň) Blokace dimerizace HER2 Nová naděje v léčbě HER2 poz. metastatického ca prsu doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc. (1.LF UK a VFN Praha) Kvalita ţivota očima pacientek Herceptin SC MUDr. Katarína Petráková, PhD. (MOÚ Brno) Má cílená léčba místo v terapii HER2 negativního karcinomu prsu? doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc. (1.LF UK a VFN Praha) EISAI GESMBH Halaven (eribulin) umí prodlouţit ţivot nemocným s pokročilým karcinomem prsu Eribulin u pokročilého karcinomu prsu výsledky klinických studií prim. MUDr. Katarína Petráková, PhD. (MOÚ Brno) Účinnost a bezpečnost léčby eribulinem v paliativní léčbě ca prsu praktické aspekty doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc. (1.LF UK a VFN Praha) Rotary salónek Jezuitský sál Salónek Roţmberk Hodovní síň Jezuitský sál Rotary salónek Salónek Roţmberk Hodovní síň Salónek Roţmberk Jezuitský sál Rotary salónek

4 PÁTEK ZÁMECKÁ JÍZDÁRNA hod: SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ JUBILEJNÍCH XX. JIHOČESKÝCH ONKOLOGICKÝCH DNŮ Janovský V., Onkologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s hod: PŘEDNÁŠKA RETRO. Původní přednáška z prvních Jihočeských onkologických dnů Pecha V. Onkologické oddělení Nemocnice Český Krumlov, a.s. EPIDEMIOLOGIE, DIAGNOSTIKA 9.30 EPIDEMIOLOGIE NÁDORŮ PRSU Abrahámová J. 1, Dušek L. 2 1 Onkologické oddělení 1. LF a F TN, Praha, 2 Ústav biostatistiky a analýz MU, Brno 9.45 SCREENING - MMG, UZ, VAKUOVÁ BIOPSIE U NÁDORŮ PRSU Skovajsová M. Breast Unit Praque, Praha MRI PRSU V DETEKCI KARCINOMU PRSU Schneiderová M. Oddělení radiologie MOÚ, Brno POSTAVENÍ PET/CT U KARCINOMU PRSU Bělohlávek O., Skopalová M. PET Centrum Nemocnice Na Homolce, Praha hod: PŘESTÁVKA Během přestávky proběhne v hlavním sále křest edukativního DVD pro pacienty Průvodce onemocněním zhoubným nádorem, vydaného obecně prospěšnou společností Dialog Jessenius Praha s předsedkyní správní rady a odbornou garantkou doc. MUDr. Petrou Tesařovou, CSc. (Onkologická klinika 1.LF UK a VFN Praha). PATOLOGIE, GENETIKA INVAZIVNÍ A IN SITU KARCINOM PRSU Z POHLEDU PATOLOGA Skálová A. Bioptická laboratoř, s.r.o. Plzeň KLADY A ZÁPORY NOVÉ MOLEKULÁRNÍ KLASIFIKACE NÁDORŮ PRSU Ryška A. Fingerlandův ústav patologie FN Hradec Králové SYNDROM HEREDITÁRNÍHO KARCINOMU PRSU A OVARIÍ Štěpánková H. 1, Macháčková E. 2 1 Oddělení lékařské genetiky Nemocnice České Budějovice, a.s., 2 Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů MOÚ, Brno CHIRURGIE CHIRURGIE KARCINOMU PRSU, SOUČASNÝ POHLED Chromý M. Chirurgické odd. Nemocnice České Budějovice, a.s ZMĚNY PŘÍSTUPU K CHIRURGII AXILLY Fait V., Coufal O., Krsička P. Odd. chirurgické onkologie, MOÚ Brno REKONSTRUKCE PRSU PO MASTEKTOMII Kurial P., Mařík V. Oddělení plastické chirurgie Nemocnice České Budějovice, a.s hod: OBĚDOVÝ RAUT V HLAVNÍM SÁLE ZÁMECKÉ JÍZDÁRNY ČASNÝ KARCINOM PRSU CHEMOTERAPIE, RADIOTERAPIE, CÍLENÁ LÉČBA SYSTÉMOVÁ LÉČBA ČASNÝCH STÁDIÍ KARCINOMU PRSU Melichar B. LF UP a FN Olomouc STANDARDY A NOVINKY V RADIOTERAPII KARCINOMU PRSU Šlampa P., Burkoň P., Čoupek P., Princ D., Slávik M. Klinika radiační onkologie MOÚ, Brno INTERSTICIÁLNÍ BRACHYTERAPIE V LÉČBĚ KARCINOMU PRSU Petera J. 1, Sirák I. 1, Jandík P. 2 1 Klinika onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové, 2 Chirurgická klinika FN a LF Hradec Králové

5 LOKÁLNĚ POKROČILÝ A METASTATICKÝ KARCINOM PRSU CHEMOTERAPIE, RADIOTERAPIE, CÍLENÁ LÉČBA LOKÁLNĚ POKROČILÝ KARCINOM PRSU A JEHO LÉČBA Petráková K., Palácová M. Klinika komplexní onkologické péče MOÚ, Brno CHEMOTERAPIE, BIOTERAPIE A HORMONÁLNÍ LÉČBA METASTATICKÉHO KARCINOMU PRSU Petruţelka L. Onkologická klinika 1. LF UK a VFN Praha STANDARDNÍ A SPECIÁLNÍ TECHNIKY PALIATIVNÍ RADIOTERAPIE U KARCINOMU PRSU Hynková L., Krupa P. Klinika radiační onkologie MOÚ, Brno hod: PŘESTÁVKA ROZSAH SLEDOVÁNÍ PO PRIMÁRNÍ LÉČBĚ NÁDORU PRSU S KURATIVNÍM ZÁMĚREM - PRO A PROTI Šiffnerová H. 1, Fínek J. 2 1 Onkologické odd. Nemocnice České Budějovice, a.s., 2 Onkologické a radioterapeutické odd. FN Plzeň DUKTÁLNÍ IN SITU A MULTILOKULÁRNÍ KARCINOM Z POHLEDU CHIRURGA, SPECIFIKA LÉČBY Polanka F. Chirurgické oddělení FN Plzeň MEDULÁRNÍ KARCINOM PRSU: EPIDEMIOLOGICKÉ, DIAGNOSTICKÉ A LÉČEBNÉ ASPEKTY Svoboda M. 1, Fabian P. 2 1 Klinika komplexní onkologické péče a Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů MOÚ, Brno, 2 Oddělení onkologické patologie MOÚ, Brno PRIMÁRNÍ SARKOMY PRSU VZÁCNÁ A OBTÍŢNÁ REALITA DIAGNOSTIKY PATOLOGA Kinkor Z. Bioptická laboratoř, s.r.o., Plzeň JAK DLOUHO JE MOŢNÉ ŢÍT S GENERALIZOVANÝM KARCINOMEM PRSU? Koţnar P., Louda V. Chirurgické odd. Nemocnice České Budějovice, a.s BOOST FORMOU PERIOPERATIVNÍ INTERSTICIÁLNÍ 3D BRACHYRADIOTERAPIE U VYSOCE RIZIKOVÝCH PACIENTEK S KARCINOMEM PRSU PĚTILETÉ VÝSLEDKY Doleţel M. 1, Šťastný K. 2, Kohlová T. 1, Dvořáková D. 3, Kolářová I. 1, Vaňásek J. 1, Odráţka K. 1, Kroulík T. 1, Jalcová L. 1, Kohoutková G. 1 1 KOC Pardubice, Pardubická krajská nemocnice, Multiscan s.r.o., 2 Chirurgické oddělení Pardubické krajské nemocnice, a.s., 3 Ambulance klinické onkologie Oblastní nemocnice Náchod, a.s CHIRURG A RADIAČNÍ ONKOLOG U JEDNOHO OPERAČNÍHO STOLU Jandík P. 1, Petera J. 1, Asqar A. 2, Motyčka P. 2, Sirák I. 2 1 Chirurgická klinika FN Hradec Králové, 2 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové ALTERNATIVNÍ FRAKCIONAČNÍ REŢIMY V RADIOTERAPII KARCINOMU PRSU. ZHODNOCENÍ AKUTNÍ A POZDNÍ TOXICITY V ADJUVANTNÍ RADIOTERAPII KARCINOMU PRSU U PACIENTEK LÉČENÝCH ALTERNATIVNÍM FRAKCIONAČNÍM REŢIMEM VE FN MOTOL ZA ROK 2009 PRVNÍ ZKUŠENOSTI Hlaváčová A., Malinová B., Prausová J. Onkologická klinika FN v Motole, Praha hod: ZAKONČENÍ PÁTEČNÍHO ODBORNÉHO PROGRAMU Janovský V. Onkologické odd. Nemocnice České Budějovice, a. s hod: RAUT V HOTELU ZLATÝ ANDĚL (nám. Svornosti 11, Český Krumlov) Svůj zájem o problematiku karcinomu prsu vyjádříte součástí oblečení nebo doplňkem v růžové barvě. Cena: 650,-Kč / 1 os. Vstup pouze s platnými vstupenkami.

6 SOBOTA ZÁMECKÁ JÍZDÁRNA - HLAVNÍ SÁL 8.55 hod: ZAHÁJENÍ SOBOTNÍHO ODBORNÉHO PROGRAMU Janovský V. Onkologické odd. Nemocnice České Budějovice, a. s PROJEKT 35 Tesařová P. Onkologická klinika 1. LF UK a VFN Praha 9.20 KARCINOM PRSU V TĚHOTENSTVÍ Stankušová H., Halaška M. J., Rob L., Škultéty J. Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha 9.30 LIEČBA FERTILITY, HORMONÁLNA ANTIKONCEPCIA A HORMONÁLNA SUBSTITUČNÁ TERAPIA A RIZIKO VZNIKU KARCINÓMA PRSNÍKA Bella V., Zámečníková E. Mamologické oddelenie Onkologického ústavu sv. Alžbety, Bratislava 9.40 MASTITIS, OBEZITA A RIZIKA VZNIKU KARCINÓMA PRSNÍKA Bella V., Zámečníková E. Mamologické oddelenie Onkologického ústavu sv. Alžbety, Bratislava 9.50 GYNEKOLOGICKÉ VÝKONY U PACIENTEK S KARCINOMEM PRSU (KASTRACE VS ZACHOVÁNÍ FERTILITY) Bendová M. 1, Pavlásek J. 1, Malina R. 1, Kučera E. 1, Kubecová M. 2, Brychta M. 2 1 Gynekologicko-porodnická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha, 2 Onkologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha PATOLOGICKÁ MASA PRSU U DĚTÍ A ADOLESCENTŮ Bajčiová V. 1, Skotáková J. 2, Hušek K. 3 1 Klinika dětské onkologie FN Brno, 2 Klinika dětské radiologie FN Brno, 3 Ústav patologické anatomie FN Brno VÝSLEDKY LÉČBY METASTATICKÉHO HER2+ KARCINOMU PRSU DLE DAT ČESKÉHO REGISTRU BREAST Slavíček L. 1, Benešová V. 1, Hejduk K. 2, Dušek L. 2 1 Onkologické oddělení a KOC Nemocnice Jihlava, p. o., 2 Ústav biostatistiky a analýz MU, Brno NOVÉ HORIZONTY LÉČBY S BMA (BONE MODIFYING AGENTS) Holoubek H., Neumanová R. Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo, p. o OSTEONEKRÓZY OBLIČEJOVÝCH KOSTÍ V SOUVISLOSTI S LÉČBOU BISFOSFONÁTY A DALŠÍMI LÉČIVY MODIFIKUJÍCÍMI KOSTNÍ METABOLISMUS Pavlíková G., Klíma K., Levorová J. Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie 1. LF UK a VFN Praha hod: PŘESTÁVKA VARIA OKAMŢITÉ REKONSTRUKCE PRSU V MOÚ - DOSAVADNÍ ZKUŠENOSTI Coufal O. 1,2, Zapletal O. 1, Gabrielová L. 1, Justan I. 1, Hýţa P. 3 1 Oddělení chirurgické onkologie MOÚ, Brno, 2 Klinika komplexní onkologické péče MOÚ, Brno, 3 Klinika plastické a estetické chirurgie FN U svaté Anny, Brno ÚSKALÍ PŘI PRS ZÁCHOVNÝCH VÝKONECH U NEHMATNÝCH TUMORŮ Motyčka P. 1, Jandík P. 1, Asqar A. 1, Urminská H. 2, Kohoutová J. 2, Nikolov D. H. 3 1 Chirurgická klinika FN Hradec Králové, 2 Radiologická klinika FN Hradec Králové, 3 Fingerlandův ústav patologie FN Hradec Králové METRONOMICKÁ TERAPIE U PACIENTEK S KARCINOMEM PRSU Palácová M. Klinika komplexní onkologické péče MOÚ, Brno KAZUISTIKA INTRATHÉKÁLNÍ PODÁVÁNÍ TRASTUZUMABU U HER2+ NEMOCNÉ S VYČERPANOU LÉČBOU PRO MENINGEÁLNÍ INFILTRACI KARCINOMEM PRSU Sedláčková E., Barkmanová J., Petruţelka L., Netíková I. Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, ÚVN Praha, Oddělení klinické farmacie 1. LF UK a VFN, Praha ČASNÉ A POZDNÍ KOMPLIKACE INTRAVENÓZNÍCH PORTŮ Fricová J., Stříteský M. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN, Praha OBNOVENÍ FUNKCE INTRAVENÓZNÍHO PORTU NÍZKODÁVKOVOU TROMBOLÝZOU Chovanec V. 1, Renc O. 1, Ţák P. 2, Slováček L. 3, Vacková J. 4, Raupach J. 1 1 Radiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové, 2 IV. interní hematologická klinika LF UK a FN Hradec Králové, 3 Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN Hradec Králové, 4 Nemocniční lékarna FN Hradec Králové VASKULÁRNA TOXICITA Jurga Ĝ. Onkologická klinika FN a Trnavskej univerzity v Trnave hod:zakončení SOBOTNÍHO ODBORNÉHO PROGRAMU hod: OBĚDOVÝ RAUT V HLAVNÍM SÁLE ZÁMECKÉ JÍZDÁRNY hod: PROHLÍDKA NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY KLÁŠTER ZLATÁ KORUNA S PRŮVODCEM (www.klaster-zlatakoruna.eu) (Možnost využít zdarma mikrobus. Odjezd ve hodin z parkoviště za Jízdárnou. Návrat autobusu po skončení koncertu tamtéž. Vstupné 100,-Kč/1 os. se hradí v pokladně kláštera.) hod: KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY V KLÁŠTERNÍM KOSTELE VE ZLATÉ KORUNĚ Vstupné je dobrovolné. Výtěžek je určen na opravu zdejších varhan.

7 POSTERY KARCINOM PRSU JAKO SOUČÁST VÍCEČETNÉ MALIGNITY KAZUISTIKA Brančíková D., Protivánková M., Jandáková E., Dvořák K., Minář L., Ostříţková L., Bednařík O., Szturz P. Interní hematoonkologická klinika FN Brno, Patologie FN Brno, Radiodiagnostická klinika FN Brno NEOADJUVANTNÍ LÉČBA KARCINOMU PRSU - RETROSPEKTIVNÍ ANALÝZA JEDNOHO CENTRA Brančíková D., Protivánková M., Jandáková E., Dvořák K., Minář L., Ostříţková L., Bednařík O., Szturz P. Interní hematoonkologická klinika FN Brno, Patologie FN Brno, Radiodiagnostická klinika FN Brno LÉČEBNÉ ZAŘAZENÍ AVASTINU U PACIENTEK S GENERALIZOVANÝM KARCINOMEM PRSU Bustová I. Onkologické odd. Nemocnice České Budějovice, a.s. ODHALENÍ ONKOLOGICKÉ DIAGNÓZY DÍKY BENIGNÍ LÉZI PRSU KAZUISTIKA Černá M. 1, Zedníková I. 1, Hes O. 2, Svoboda T. 3, Hlaváčková M. 4 1 Chirurgická klinika FN Plzeň, 2 Šiklův patologicko-anatomický ústav FN Plzeň, 3 Oddělení onkologické a radioterapeutické FN Plzeň, 4 Klinika zobrazovacích metod FN Plzeň AVASTIN V 1. LINII LÉČBY METASTATICKÉHO KARCINOMU PRSU Čmejlová V. Onkologická klinika FN v Motole, Praha KDY POUŢÍT BOLUS PŘI OZAŘOVÁNÍ PACIENTEK S KARCINOMEM PRSU? Dolečková M., Chourová A., Králová D., Kutová J., Berkovský P., Kučera P. Onkologické odd. Nemocnice České Budějovice, a.s. VÝZNAM SPOLUPRÁCE SESTRY A LÉKAŘE V PREVENCI NEŢÁDOUCÍCH ÚČINKŮ BISFOSFONÁTŮ Hadrabová D., Bořil A., Holoubek J., Neumanová R. Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo, p. o. SPOLUPRÁCE RADIOLOGICKÉHO ASISTENTA A LÉKAŘE PŘI PLÁNOVÁNÍ LÉČBY A V PRŮBĚHU RADIOTERAPIE U PACIENTEK S KARCINOMEM PRSU Koukalová B., Kovalovská E., Čiberová J., Neumanová R., Holoubek J., Kriţan K., Coufalová J., Bětíková L. Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo, p. o. MOŢNOSTI VYNECHÁNÍ ADJUVATNÍ RADIOTERAPIE U PACIENTEK STARŠÍCH 70 LET Lukešová L. 1, Vrána D. 1, Gatěk J. 2, Melichar B. 1, Švach I. 3, Šrámek V. 1 1 Onkologická klinika FN Olomouc, 2 Chirurgické oddělení Nemocnice Atlas, Zlín, 3 Chirurgická klinika FN Olomouc RADIKALITA KONZERVATIVNÍCH PRS ŠETŘÍCÍCH OPERAČNÍCH VÝKONŮ A KOSMETICKÝ EFEKT - NAŠE ZKUŠENOSTI A VÝSLEDKY Mergancová J., Mergancová J. Chirurgická klinika Pardubické krajské nemocnice, a.s. POSTAVENÍ, VÝHODY A LIMITACE BRACHYTERAPIE U KARCINOMU PRSU Neumanová R. Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo, p. o. TAXANY V LÉČBĚ KARCINOMU PRSU Richter I. 1, Dvořák J. 2, Chalupa J. 1, Bartoš J. 1 1 Onkologické oddělení Krajské nemocnice Liberec, a.s., 2 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové PROJEKT OSOBNOST PACIENTA JAKO SPOLUDETERMINANTA ÚSPĚŠNOSTI ONKOLOGICKÉ LÉČBY, SOUČASNÝ STAV A VÝHLEDY Skřivanová K. 1, Brančíková D. 1, 2, Peterková H. 1, 6, Bendová M. 1, 3, Minář L. 3, Dušek L. 4, Elfmarková N. 1, 5, Gregor J. 4 1 Ústav psychologie a psychosomatiky LF MU, Brno, 2 Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno, 3 Gynekologicko - porodnická klinika LF MU a FN Brno, 4 Institut biostatistiky a analýz MU, Brno, 5 CEITEC Středoevropský technologický institut, Brno, 6 Katedra psychologie FF UP, Olomouc RECIDIVY ONEMOCNĚNÍ U PACIENTEK S KARCINOMEM PRSU PO PRS ŠETŘÍCÍCH ZÁKROCÍCH LÉČENÝCH NA I. CHIRURGICKÉ KLINICE FN OLOMOUC V LETECH Švach I. 1, Zlámalová N. 1, Vrána D. 2, Ćwiertka K. 2, Neoral Č. 1 1 I. chirurgická klinika FN Olomouc a LF UP v Olomouci, 2 Onkologická klinika FN Olomouc a LF UP v Olomouci NÁDORY PLIC U PACIENTEK PO OZÁŘENÍ PRO KARCINOM PRSU Vančurová J. Onkologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. JAKÁ JE OPTIMÁLNÍ VZDÁLENOST RESEKČNÍHO OKRAJE V CHIRURGICKÉ LÉČBĚ KARCINOMU PRSU PO PRS ZÁCHOVNÉM VÝKONU? Vrána D. 1, Gatěk J. 2, Cwiertka K. 1, Lukešová L. 1, Šrámek V. 1 1 Onkologická klinika FN Olomouc, 2 Chirurgické oddělení, Nemocnice Atlas, Zlín KAZUISTIKY POKROČILÝCH INOPERABILNÍCH CA PRSŮ Zábojníková M., Kohoutek M., Pospíšková M. Komplexní onkologické centrum Krajské nemocnice T. Bati, a.s., Zlín SARKOM HRUDNÍ STĚNY PO OZÁŘENÍ PRO KARCINOM PRSU KAZUISTIKA Zedníková I.1, Šafránek J. 1, Hlaváčková M. 2, Hes O. 3, Svoboda T. 4 1 Chirurgická klinika FN Plzeň, 2 Klinika zobrazovacích metod FN Plzeň, 3 Šiklův patologicko-anatomický ústav FN Plzeň, 4 Onkologické a radioterapeutické oddělení FN Plzeň

8 XXI. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY SE USKUTEČNÍ TÉMA: DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ LEDVIN A VARLAT

PROGRAM XX. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ PRSU. Český Krumlov 17. 19. října 2013 ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

PROGRAM XX. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ PRSU. Český Krumlov 17. 19. října 2013 ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE XX. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ PRSU Český Krumlov 7. 9. října 0 PROGRAM PARTNEŘI REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ 7. 0. 0 4.00 0.00:

Více

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE XXI. Jihočeské onkologické dny Český Krumlov 16. 18. října 2014 DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ LEDVIN A VARLAT PROGRAM DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ LEDVIN

Více

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ XVIII. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ JÍCNU, ŽALUDKU A TLUSTÉHO STŘEVA. Český Krumlov 13. 15.

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ XVIII. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ JÍCNU, ŽALUDKU A TLUSTÉHO STŘEVA. Český Krumlov 13. 15. ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE XVIII. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ JÍCNU, ŽALUDKU A TLUSTÉHO STŘEVA Český Krumlov. 5. října 0 PROGRAM PARTNEŘI ČTVRTEK. 0.

Více

PROGRAM XIX. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ HLAVY A KRKU. Český Krumlov 18. 20. října 2012 ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

PROGRAM XIX. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ HLAVY A KRKU. Český Krumlov 18. 20. října 2012 ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE XIX. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ HLAVY A KRKU Český Krumlov 8. 0. října 0 PROGRAM PARTNEŘI ČTVRTEK 8. 0. 0 SATELITNÍ SYMPÓZIA

Více

Český Krumlov 9. 11. října 2008

Český Krumlov 9. 11. října 2008 SPOLEČNOST RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ XV. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje RNDr. Jana Zahradníka Český

Více

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE XXII. Jihočeské onkologické dny Český Krumlov 15. 17. října 2015 DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ KŮŽE A MOZKU PROGRAM DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ KŮŽE

Více

XXII. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY

XXII. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY XXII. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY ČESKÝ KRUMLOV 5. 7. října 205 DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ KŮŽE A MOZKU PROGRAM www.jod205.cz REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ 5. 0. 205, 4.00 20.00: hotel Růže, Horní ulice 54, Český

Více

SPOLEČNOST RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP XVII. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY

SPOLEČNOST RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP XVII. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ SPOLEČNOST RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP XVII. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY POD ZÁŠTITOU HEJTMANA JIHOČESKÉHO KRAJE MGR. JIŘÍHO ZIMOLY DIAGNOSTIKA

Více

XX. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY

XX. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY XX. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY Český Krumlov 17. 19. října 2013 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŦ PRSU ISBN 978 80 905041-3-4 1 OBSAH EPIDEMIOLOGIE, DIAGNOSTIKA SCREENING NÁDORŦ PRSU, ÚLOHA ZOBRAZOVACÍCH

Více

19. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. Onkologie v mammologii, gynekologii a urologii (onkologie v praxi)

19. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. Onkologie v mammologii, gynekologii a urologii (onkologie v praxi) Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice ZNOJMO 19. ROČNÍK SYMPÓZIA LÉKAŘI 26.2. - 28.2. 2014 Hotel Sladovna Černá Hora u Brna NELÉKAŘI 27.2. 2014 Onkologie v mammologii, gynekologii a urologii

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOMAYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

19. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. Onkologie v mammologii, gynekologii a urologii (onkologie v praxi)

19. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. Onkologie v mammologii, gynekologii a urologii (onkologie v praxi) Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice ZNOJMO 19. ROČNÍK SYMPÓZIA LÉKAŘI 26.2. - 28.2. 2014 Hotel Sladovna Černá Hora u Brna NELÉKAŘI 27.2. 2014 Onkologie v mammologii, gynekologii a urologii

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOMAYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

20. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 10. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku. Organizátor:

20. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 10. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku. Organizátor: Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo 20. ROČNÍK SYMPÓZIA LÉKAŘI 4.3. - 6.3. 2015 Hotel Sladovna Černá Hora u Brna NELÉKAŘI 5.3. 2015 Onkologie v praxi (v mammologii, gynekologii, urologii

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOM AYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

17. ROČNÍK SYMPÓZIA. a 7. ročník pro nelékaře s názvem SPOLUPRÁCE NELÉKAŘSKÝCH PROFESÍ PŘI LÉČBĚ ONKOLOGICKÝCH PACIENTŮ

17. ROČNÍK SYMPÓZIA. a 7. ročník pro nelékaře s názvem SPOLUPRÁCE NELÉKAŘSKÝCH PROFESÍ PŘI LÉČBĚ ONKOLOGICKÝCH PACIENTŮ Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice ZNOJMO 17. ROČNÍK SYMPÓZIA LÉKAŘI 6.1. - 7.1. 2012 Kongresové centrum Výstaviště Brno a.s., Výstaviště 1, 647 00 Brno NELÉKAŘI 6.1. 2012 Onkologie v gynekologii

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOMAYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOMAYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

24. 25. dubna 2014 Veletrhy Brno XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY. XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky ODBORNÝ PROGRAM

24. 25. dubna 2014 Veletrhy Brno XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY. XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky ODBORNÝ PROGRAM XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky ODBORNÝ PROGRAM XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY XXVIII. KONFERENCE PRO NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY 24.

Více

18. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 8. ročník pro nelékaře s názvem

18. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 8. ročník pro nelékaře s názvem Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice ZNOJMO 18. ROČNÍK SYMPÓZIA LÉKAŘI 11.1. - 12.1. 2013 Hotel Sladovna Černá Hora u Brna NELÉKAŘI 11.1. 2013 Onkologie v gynekologii a mammologii a 8. ročník

Více

24. 25. dubna 2014 Veletrhy Brno. XXXVIII. Brněnské onkologické dny. XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky.

24. 25. dubna 2014 Veletrhy Brno. XXXVIII. Brněnské onkologické dny. XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. XXXVIII. Brněnské onkologické dny XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky Odborný program XXXVIII. Brněnské onkologické dny XXXVIII. Brněnské onkologické dny XXVIII. Konference pro nelékařské

Více

Program. kolokvia. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Program. kolokvia. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká onkologická společnost ČLS JEP Česká

Více

XXXIX. Brněnské. onkologické dny. 8. 10. dubna 2015 Veletrhy Brno. XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

XXXIX. Brněnské. onkologické dny. 8. 10. dubna 2015 Veletrhy Brno. XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky Odborný program 8. 10. dubna 2015 Veletrhy Brno XXXIX. Brněnské onkologické dny XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky 8. 10. dubna 2015 Veletrhy Brno 1935-2015 LET 1 XXXIX. Brněnské onkologické

Více

SBORNÍK ABSTRAKT. XXXVII. Brněnské onkologické dny. a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 18. 19.

SBORNÍK ABSTRAKT. XXXVII. Brněnské onkologické dny. a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 18. 19. SBORNÍK ABSTRAKT XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky Svoboda M., Slabý O. 8. 9. dubna 203 Brno We take cancer personally PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM A PARTNERŮM

Více

v Zámecké jízdárně českokrumlovského zámku

v Zámecké jízdárně českokrumlovského zámku Onkologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. Diagnossttika i i a lléčba nádorů mozku,, pod patronací míchy í a šštítné žlázy l Nemocnice České Budějovice, a.s. SROBF České onkologické společnosti

Více

18. 19. dubna 2013, Veletrhy Brno. XXXVII. Brněnské onkologické dny. XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky.

18. 19. dubna 2013, Veletrhy Brno. XXXVII. Brněnské onkologické dny. XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. XXXVII. Brněnské onkologické dny XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky Odborný program Zelboraf je od února 2012 registrován pro léčbu Vašich nemocných s metastatickým melanomem. Více

Více

SBORNÍK ABSTRAKT. XXXVII. Brněnské onkologické dny. a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 18. 19.

SBORNÍK ABSTRAKT. XXXVII. Brněnské onkologické dny. a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 18. 19. SBORNÍK ABSTRAKT XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky Svoboda M., Slabý O. 8. 9. dubna 203 Brno We take cancer personally PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM A PARTNERŮM

Více

SATELITNÍ SYMPÓZIA ČTVRTEK 11. 10. 2007

SATELITNÍ SYMPÓZIA ČTVRTEK 11. 10. 2007 XIV. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY Český Krumlov 11. 13. října 2007 PROGRAM SATELITNÍ SYMPÓZIA ČTVRTEK 11. 10. 2007 Firma Čas Místo konání GLAXOSMITHKLINE 17.00-18.00 Hotel Růže Rotary salónek AMGEN 17. 00-18.00

Více

THE JOURNAL OF THE CZECH AND SLOVAK ONCOLOGICAL SOCIETIES. XXXIX. brněnské onkologické dny

THE JOURNAL OF THE CZECH AND SLOVAK ONCOLOGICAL SOCIETIES. XXXIX. brněnské onkologické dny THE JOURNAL OF THE CZECH AND SLOVAK ONCOLOGICAL SOCIETIES KLINICKÁ ONKOLOGIE XXXIX. brněnské onkologické dny a XXIX. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky 8. 0. 4. 205, Brno Vydává ČLS JEP.

Více

8. konference Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky

8. konference Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky PÁTEK 9.00 9.15 zahájení Prostata a ORL (9.15 10.30) Předsednictvo: prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D., MUDr. Jiří Kubeš 9.15 9.30 Krupa P., Komínek L., Kazda T., Procházka T.: Hypofrakcionovaná akcelerovaná

Více