ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE. Český Krumlov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE. Český Krumlov"

Transkript

1 ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ PRSU Český Krumlov října 2013 PROGRAM

2 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ : Hotel Růţe, Horní ulice 154, Český Krumlov : Foyer Zámecké jízdárny, Český Krumlov : Foyer Zámecké jízdárny, Český Krumlov STAVBA STÁNKŮ : VIP partneři ve foyeru Zámecké jízdárny : partneři ve výstavním stanu před Zámeckou jízdárnou NABÍDKA AUTOBUSOVÉHO SPOJENÍ můţete vyuţít k odjezdu do Českého Krumlova zdarma mikrobus. Odjezd ve hod z parkoviště před terminálem Horního areálu Nemocnice České Budějovice, a. s. ČASOVÝ HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK Časový harmonogram přednášek obsahuje celkový čas věnovaný tématu. 20 zahrnuje 15 sdělení + 5 diskuze 15 zahrnuje 12 sdělení + 3 diskuze 10 zahrnuje 7 sdělení + 3 diskuze Pořadatel XX. Jihočeských onkologických dnů : Nemocnice České Budějovice, a. s. Organizační výbor: Vědecký sekretář kongresu: prim. MUDr. Václav Janovský Administrativa: PhDr. Marie Šotolová ( , , Mgr. Blanka Záleská ) Catering a zajištění prostor: Auviex, s. r. o. Český Krumlov Registrační poplatek: Do = Kč, do = Kč, na místě = Kč. Cena včetně 21 % DPH. Cena rautu v hotelu Zlatý anděl: 650,- Kč. Cena včetně 21 % DPH. Č. účtu: /0100 VS Registrační poplatek zahrnuje vstup na všechna odborná jednání, sborník, občerstvení v průběhu JOD. Koncert duchovní hudby v klášterním kostele Zlatá Koruna. Vstupné je dobrovolné. Výtěţek je určen na opravu zdejších varhan. Vzdělávací akce je pořádána dle stavovského předpisu ČLK č. 16. Po dobu konání XX. JOD budou probíhat prezentace farmaceutických firem.

3 ČTVRTEK SATELITNÍ SYMPÓZIA HOTEL RŮŢE, HORNÍ UL. 154, ČESKÝ KRUMLOV Čas Místo konání PFIZER, SPOL. S R. O. Sekvence - nedílnou součástí léčby renálního karcinomu KOOPERATIVNÍ SKUPINA PRO NEUROENDOKRINNÍ NÁDORY Zpráva o stavu projektů prim. MUDr. Eva Sedláčková, MBA (1. a VFN Praha) Prezentace 3 vítězných interaktivních kazuistik ASTELLAS PHARMA S. R. O. Metastatický kastračně rezistentní karcinom prostaty: Můţeme zacílit? Úvod do problematiky mcrpc prof. MUDr. Luboš Petruţelka, CSc. (1. LF UK VFN a ÚVN) Enzalutamid - Cíleně aţ do jádra prim. MUDr. Jana Katolická, PhD. (FN u sv. Anny, Brno) Klinické zkušenosti s Xtandi v ČR doc. MUDr. Luboš Holubec, PhD. (FN Plzeň) AMGEN S. R. O. k lepším léčebným výsledkům nejen u pacientek s karcinomem prsu Předsedající: doc. MUDr. Jana Prausová, PhD. (FN Motol, Praha) XGEVA : Vyšší účinností k lepší kvalitě ţivota MUDr. Ondřej Sláma, PhD.(MOÚ Brno) XGEVA : od inovace k léčebnému standardu prim. MUDr. Milan Kohoutek (KN Tomáše. Bati, Zlín) Neulasta : Primární profylaxí k maximální účinnosti chemoterapie MUDr. Tomáš Svoboda, PhD. (FN Plzeň) NOVARTIS S. R.O. Afinitor v léčbě HR+ / HER2 karcinomu prsu pokročilého ONKOLOGICKÁ KLINIKA VFN V PRAZE A 1. LF UK Nové moţnosti léčby solidních nádorů (Edukační blok) Nab paclitaxel u karcinomu prsu prof. MUDr. Jindřich Fínek, PhD. Klinické zkušenosti s léčbou karcinomu prsu MUDr. Martina Zimovjanová Nab paclitaxel u adenokarcinomu pankreatu prof. MUDr. Luboš Petruţelka, CSc. INPHARM SPOL. S R. O. Od skorbutu k nádoru Význam infuzní terapie vitaminem C u onkologických pacientů Farmakologické a klinické aspekty doc. MUDr. Martina Kubecová, PhD. (FN Královské Vinohrady Praha) MUDr. Martin Majirský (FN Královské Vinohrady Praha) ASTRAZENECA CZECH REPUBLIC S. R. O. Diagnostika a hormonální léčba postmenopauzálních pacientek s karcinomem prsu - interpretace nových dat v klinické praxi Moderátor: doc. MUDr. Jana Prausová, PhD. (FN Motol, Praha) Nové metody v patologické diagnostice nádorů prsu začátek světlých zítřků nebo mnoho povyku pro nic? prof. MUDr. Aleš Ryška, PhD. (Fingerlandův ústav patologie FN Hradec Králové) Sekvence hormonální léčby pokročilého karcinomu prsu postmenopauzálních ţen: Nové moţnosti? prof. MUDr. Luboš Petruţelka, CSc.(1. LF UK a VFN v Praze) Nové horizonty v hormonální léčbě karcinomu prsu prof. MUDr. Bohuslav Melichar, PhD. (FN Olomouc) TEVA PHARMACEUTICALS CR, S. R. O. Průlomová bolest je něco nového? Výhody OraVescent technologie pro absorpci fentanylu PharmDr. Aleš Berka (Farmaceutická fakulta UK Hradec Králové) Průlomová bolest z pohledu algeziologa MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. (MOÚ Brno) Průlomová bolest z pohledu klinického onkologa MUDr. Marek Sochor (Krajská nemocnice Liberec) ROCHE S. R. O. Life Oncology Úvod prof. MUDr. Jindřich Fínek, PhD. (Onkologické a radioterapeutické odd. FN Plzeň) Blokace dimerizace HER2 Nová naděje v léčbě HER2 poz. metastatického ca prsu doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc. (1.LF UK a VFN Praha) Kvalita ţivota očima pacientek Herceptin SC MUDr. Katarína Petráková, PhD. (MOÚ Brno) Má cílená léčba místo v terapii HER2 negativního karcinomu prsu? doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc. (1.LF UK a VFN Praha) EISAI GESMBH Halaven (eribulin) umí prodlouţit ţivot nemocným s pokročilým karcinomem prsu Eribulin u pokročilého karcinomu prsu výsledky klinických studií prim. MUDr. Katarína Petráková, PhD. (MOÚ Brno) Účinnost a bezpečnost léčby eribulinem v paliativní léčbě ca prsu praktické aspekty doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc. (1.LF UK a VFN Praha) Rotary salónek Jezuitský sál Salónek Roţmberk Hodovní síň Jezuitský sál Rotary salónek Salónek Roţmberk Hodovní síň Salónek Roţmberk Jezuitský sál Rotary salónek

4 PÁTEK ZÁMECKÁ JÍZDÁRNA hod: SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ JUBILEJNÍCH XX. JIHOČESKÝCH ONKOLOGICKÝCH DNŮ Janovský V., Onkologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s hod: PŘEDNÁŠKA RETRO. Původní přednáška z prvních Jihočeských onkologických dnů Pecha V. Onkologické oddělení Nemocnice Český Krumlov, a.s. EPIDEMIOLOGIE, DIAGNOSTIKA 9.30 EPIDEMIOLOGIE NÁDORŮ PRSU Abrahámová J. 1, Dušek L. 2 1 Onkologické oddělení 1. LF a F TN, Praha, 2 Ústav biostatistiky a analýz MU, Brno 9.45 SCREENING - MMG, UZ, VAKUOVÁ BIOPSIE U NÁDORŮ PRSU Skovajsová M. Breast Unit Praque, Praha MRI PRSU V DETEKCI KARCINOMU PRSU Schneiderová M. Oddělení radiologie MOÚ, Brno POSTAVENÍ PET/CT U KARCINOMU PRSU Bělohlávek O., Skopalová M. PET Centrum Nemocnice Na Homolce, Praha hod: PŘESTÁVKA Během přestávky proběhne v hlavním sále křest edukativního DVD pro pacienty Průvodce onemocněním zhoubným nádorem, vydaného obecně prospěšnou společností Dialog Jessenius Praha s předsedkyní správní rady a odbornou garantkou doc. MUDr. Petrou Tesařovou, CSc. (Onkologická klinika 1.LF UK a VFN Praha). PATOLOGIE, GENETIKA INVAZIVNÍ A IN SITU KARCINOM PRSU Z POHLEDU PATOLOGA Skálová A. Bioptická laboratoř, s.r.o. Plzeň KLADY A ZÁPORY NOVÉ MOLEKULÁRNÍ KLASIFIKACE NÁDORŮ PRSU Ryška A. Fingerlandův ústav patologie FN Hradec Králové SYNDROM HEREDITÁRNÍHO KARCINOMU PRSU A OVARIÍ Štěpánková H. 1, Macháčková E. 2 1 Oddělení lékařské genetiky Nemocnice České Budějovice, a.s., 2 Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů MOÚ, Brno CHIRURGIE CHIRURGIE KARCINOMU PRSU, SOUČASNÝ POHLED Chromý M. Chirurgické odd. Nemocnice České Budějovice, a.s ZMĚNY PŘÍSTUPU K CHIRURGII AXILLY Fait V., Coufal O., Krsička P. Odd. chirurgické onkologie, MOÚ Brno REKONSTRUKCE PRSU PO MASTEKTOMII Kurial P., Mařík V. Oddělení plastické chirurgie Nemocnice České Budějovice, a.s hod: OBĚDOVÝ RAUT V HLAVNÍM SÁLE ZÁMECKÉ JÍZDÁRNY ČASNÝ KARCINOM PRSU CHEMOTERAPIE, RADIOTERAPIE, CÍLENÁ LÉČBA SYSTÉMOVÁ LÉČBA ČASNÝCH STÁDIÍ KARCINOMU PRSU Melichar B. LF UP a FN Olomouc STANDARDY A NOVINKY V RADIOTERAPII KARCINOMU PRSU Šlampa P., Burkoň P., Čoupek P., Princ D., Slávik M. Klinika radiační onkologie MOÚ, Brno INTERSTICIÁLNÍ BRACHYTERAPIE V LÉČBĚ KARCINOMU PRSU Petera J. 1, Sirák I. 1, Jandík P. 2 1 Klinika onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové, 2 Chirurgická klinika FN a LF Hradec Králové

5 LOKÁLNĚ POKROČILÝ A METASTATICKÝ KARCINOM PRSU CHEMOTERAPIE, RADIOTERAPIE, CÍLENÁ LÉČBA LOKÁLNĚ POKROČILÝ KARCINOM PRSU A JEHO LÉČBA Petráková K., Palácová M. Klinika komplexní onkologické péče MOÚ, Brno CHEMOTERAPIE, BIOTERAPIE A HORMONÁLNÍ LÉČBA METASTATICKÉHO KARCINOMU PRSU Petruţelka L. Onkologická klinika 1. LF UK a VFN Praha STANDARDNÍ A SPECIÁLNÍ TECHNIKY PALIATIVNÍ RADIOTERAPIE U KARCINOMU PRSU Hynková L., Krupa P. Klinika radiační onkologie MOÚ, Brno hod: PŘESTÁVKA ROZSAH SLEDOVÁNÍ PO PRIMÁRNÍ LÉČBĚ NÁDORU PRSU S KURATIVNÍM ZÁMĚREM - PRO A PROTI Šiffnerová H. 1, Fínek J. 2 1 Onkologické odd. Nemocnice České Budějovice, a.s., 2 Onkologické a radioterapeutické odd. FN Plzeň DUKTÁLNÍ IN SITU A MULTILOKULÁRNÍ KARCINOM Z POHLEDU CHIRURGA, SPECIFIKA LÉČBY Polanka F. Chirurgické oddělení FN Plzeň MEDULÁRNÍ KARCINOM PRSU: EPIDEMIOLOGICKÉ, DIAGNOSTICKÉ A LÉČEBNÉ ASPEKTY Svoboda M. 1, Fabian P. 2 1 Klinika komplexní onkologické péče a Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů MOÚ, Brno, 2 Oddělení onkologické patologie MOÚ, Brno PRIMÁRNÍ SARKOMY PRSU VZÁCNÁ A OBTÍŢNÁ REALITA DIAGNOSTIKY PATOLOGA Kinkor Z. Bioptická laboratoř, s.r.o., Plzeň JAK DLOUHO JE MOŢNÉ ŢÍT S GENERALIZOVANÝM KARCINOMEM PRSU? Koţnar P., Louda V. Chirurgické odd. Nemocnice České Budějovice, a.s BOOST FORMOU PERIOPERATIVNÍ INTERSTICIÁLNÍ 3D BRACHYRADIOTERAPIE U VYSOCE RIZIKOVÝCH PACIENTEK S KARCINOMEM PRSU PĚTILETÉ VÝSLEDKY Doleţel M. 1, Šťastný K. 2, Kohlová T. 1, Dvořáková D. 3, Kolářová I. 1, Vaňásek J. 1, Odráţka K. 1, Kroulík T. 1, Jalcová L. 1, Kohoutková G. 1 1 KOC Pardubice, Pardubická krajská nemocnice, Multiscan s.r.o., 2 Chirurgické oddělení Pardubické krajské nemocnice, a.s., 3 Ambulance klinické onkologie Oblastní nemocnice Náchod, a.s CHIRURG A RADIAČNÍ ONKOLOG U JEDNOHO OPERAČNÍHO STOLU Jandík P. 1, Petera J. 1, Asqar A. 2, Motyčka P. 2, Sirák I. 2 1 Chirurgická klinika FN Hradec Králové, 2 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové ALTERNATIVNÍ FRAKCIONAČNÍ REŢIMY V RADIOTERAPII KARCINOMU PRSU. ZHODNOCENÍ AKUTNÍ A POZDNÍ TOXICITY V ADJUVANTNÍ RADIOTERAPII KARCINOMU PRSU U PACIENTEK LÉČENÝCH ALTERNATIVNÍM FRAKCIONAČNÍM REŢIMEM VE FN MOTOL ZA ROK 2009 PRVNÍ ZKUŠENOSTI Hlaváčová A., Malinová B., Prausová J. Onkologická klinika FN v Motole, Praha hod: ZAKONČENÍ PÁTEČNÍHO ODBORNÉHO PROGRAMU Janovský V. Onkologické odd. Nemocnice České Budějovice, a. s hod: RAUT V HOTELU ZLATÝ ANDĚL (nám. Svornosti 11, Český Krumlov) Svůj zájem o problematiku karcinomu prsu vyjádříte součástí oblečení nebo doplňkem v růžové barvě. Cena: 650,-Kč / 1 os. Vstup pouze s platnými vstupenkami.

6 SOBOTA ZÁMECKÁ JÍZDÁRNA - HLAVNÍ SÁL 8.55 hod: ZAHÁJENÍ SOBOTNÍHO ODBORNÉHO PROGRAMU Janovský V. Onkologické odd. Nemocnice České Budějovice, a. s PROJEKT 35 Tesařová P. Onkologická klinika 1. LF UK a VFN Praha 9.20 KARCINOM PRSU V TĚHOTENSTVÍ Stankušová H., Halaška M. J., Rob L., Škultéty J. Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha 9.30 LIEČBA FERTILITY, HORMONÁLNA ANTIKONCEPCIA A HORMONÁLNA SUBSTITUČNÁ TERAPIA A RIZIKO VZNIKU KARCINÓMA PRSNÍKA Bella V., Zámečníková E. Mamologické oddelenie Onkologického ústavu sv. Alžbety, Bratislava 9.40 MASTITIS, OBEZITA A RIZIKA VZNIKU KARCINÓMA PRSNÍKA Bella V., Zámečníková E. Mamologické oddelenie Onkologického ústavu sv. Alžbety, Bratislava 9.50 GYNEKOLOGICKÉ VÝKONY U PACIENTEK S KARCINOMEM PRSU (KASTRACE VS ZACHOVÁNÍ FERTILITY) Bendová M. 1, Pavlásek J. 1, Malina R. 1, Kučera E. 1, Kubecová M. 2, Brychta M. 2 1 Gynekologicko-porodnická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha, 2 Onkologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha PATOLOGICKÁ MASA PRSU U DĚTÍ A ADOLESCENTŮ Bajčiová V. 1, Skotáková J. 2, Hušek K. 3 1 Klinika dětské onkologie FN Brno, 2 Klinika dětské radiologie FN Brno, 3 Ústav patologické anatomie FN Brno VÝSLEDKY LÉČBY METASTATICKÉHO HER2+ KARCINOMU PRSU DLE DAT ČESKÉHO REGISTRU BREAST Slavíček L. 1, Benešová V. 1, Hejduk K. 2, Dušek L. 2 1 Onkologické oddělení a KOC Nemocnice Jihlava, p. o., 2 Ústav biostatistiky a analýz MU, Brno NOVÉ HORIZONTY LÉČBY S BMA (BONE MODIFYING AGENTS) Holoubek H., Neumanová R. Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo, p. o OSTEONEKRÓZY OBLIČEJOVÝCH KOSTÍ V SOUVISLOSTI S LÉČBOU BISFOSFONÁTY A DALŠÍMI LÉČIVY MODIFIKUJÍCÍMI KOSTNÍ METABOLISMUS Pavlíková G., Klíma K., Levorová J. Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie 1. LF UK a VFN Praha hod: PŘESTÁVKA VARIA OKAMŢITÉ REKONSTRUKCE PRSU V MOÚ - DOSAVADNÍ ZKUŠENOSTI Coufal O. 1,2, Zapletal O. 1, Gabrielová L. 1, Justan I. 1, Hýţa P. 3 1 Oddělení chirurgické onkologie MOÚ, Brno, 2 Klinika komplexní onkologické péče MOÚ, Brno, 3 Klinika plastické a estetické chirurgie FN U svaté Anny, Brno ÚSKALÍ PŘI PRS ZÁCHOVNÝCH VÝKONECH U NEHMATNÝCH TUMORŮ Motyčka P. 1, Jandík P. 1, Asqar A. 1, Urminská H. 2, Kohoutová J. 2, Nikolov D. H. 3 1 Chirurgická klinika FN Hradec Králové, 2 Radiologická klinika FN Hradec Králové, 3 Fingerlandův ústav patologie FN Hradec Králové METRONOMICKÁ TERAPIE U PACIENTEK S KARCINOMEM PRSU Palácová M. Klinika komplexní onkologické péče MOÚ, Brno KAZUISTIKA INTRATHÉKÁLNÍ PODÁVÁNÍ TRASTUZUMABU U HER2+ NEMOCNÉ S VYČERPANOU LÉČBOU PRO MENINGEÁLNÍ INFILTRACI KARCINOMEM PRSU Sedláčková E., Barkmanová J., Petruţelka L., Netíková I. Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, ÚVN Praha, Oddělení klinické farmacie 1. LF UK a VFN, Praha ČASNÉ A POZDNÍ KOMPLIKACE INTRAVENÓZNÍCH PORTŮ Fricová J., Stříteský M. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN, Praha OBNOVENÍ FUNKCE INTRAVENÓZNÍHO PORTU NÍZKODÁVKOVOU TROMBOLÝZOU Chovanec V. 1, Renc O. 1, Ţák P. 2, Slováček L. 3, Vacková J. 4, Raupach J. 1 1 Radiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové, 2 IV. interní hematologická klinika LF UK a FN Hradec Králové, 3 Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN Hradec Králové, 4 Nemocniční lékarna FN Hradec Králové VASKULÁRNA TOXICITA Jurga Ĝ. Onkologická klinika FN a Trnavskej univerzity v Trnave hod:zakončení SOBOTNÍHO ODBORNÉHO PROGRAMU hod: OBĚDOVÝ RAUT V HLAVNÍM SÁLE ZÁMECKÉ JÍZDÁRNY hod: PROHLÍDKA NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY KLÁŠTER ZLATÁ KORUNA S PRŮVODCEM (www.klaster-zlatakoruna.eu) (Možnost využít zdarma mikrobus. Odjezd ve hodin z parkoviště za Jízdárnou. Návrat autobusu po skončení koncertu tamtéž. Vstupné 100,-Kč/1 os. se hradí v pokladně kláštera.) hod: KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY V KLÁŠTERNÍM KOSTELE VE ZLATÉ KORUNĚ Vstupné je dobrovolné. Výtěžek je určen na opravu zdejších varhan.

7 POSTERY KARCINOM PRSU JAKO SOUČÁST VÍCEČETNÉ MALIGNITY KAZUISTIKA Brančíková D., Protivánková M., Jandáková E., Dvořák K., Minář L., Ostříţková L., Bednařík O., Szturz P. Interní hematoonkologická klinika FN Brno, Patologie FN Brno, Radiodiagnostická klinika FN Brno NEOADJUVANTNÍ LÉČBA KARCINOMU PRSU - RETROSPEKTIVNÍ ANALÝZA JEDNOHO CENTRA Brančíková D., Protivánková M., Jandáková E., Dvořák K., Minář L., Ostříţková L., Bednařík O., Szturz P. Interní hematoonkologická klinika FN Brno, Patologie FN Brno, Radiodiagnostická klinika FN Brno LÉČEBNÉ ZAŘAZENÍ AVASTINU U PACIENTEK S GENERALIZOVANÝM KARCINOMEM PRSU Bustová I. Onkologické odd. Nemocnice České Budějovice, a.s. ODHALENÍ ONKOLOGICKÉ DIAGNÓZY DÍKY BENIGNÍ LÉZI PRSU KAZUISTIKA Černá M. 1, Zedníková I. 1, Hes O. 2, Svoboda T. 3, Hlaváčková M. 4 1 Chirurgická klinika FN Plzeň, 2 Šiklův patologicko-anatomický ústav FN Plzeň, 3 Oddělení onkologické a radioterapeutické FN Plzeň, 4 Klinika zobrazovacích metod FN Plzeň AVASTIN V 1. LINII LÉČBY METASTATICKÉHO KARCINOMU PRSU Čmejlová V. Onkologická klinika FN v Motole, Praha KDY POUŢÍT BOLUS PŘI OZAŘOVÁNÍ PACIENTEK S KARCINOMEM PRSU? Dolečková M., Chourová A., Králová D., Kutová J., Berkovský P., Kučera P. Onkologické odd. Nemocnice České Budějovice, a.s. VÝZNAM SPOLUPRÁCE SESTRY A LÉKAŘE V PREVENCI NEŢÁDOUCÍCH ÚČINKŮ BISFOSFONÁTŮ Hadrabová D., Bořil A., Holoubek J., Neumanová R. Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo, p. o. SPOLUPRÁCE RADIOLOGICKÉHO ASISTENTA A LÉKAŘE PŘI PLÁNOVÁNÍ LÉČBY A V PRŮBĚHU RADIOTERAPIE U PACIENTEK S KARCINOMEM PRSU Koukalová B., Kovalovská E., Čiberová J., Neumanová R., Holoubek J., Kriţan K., Coufalová J., Bětíková L. Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo, p. o. MOŢNOSTI VYNECHÁNÍ ADJUVATNÍ RADIOTERAPIE U PACIENTEK STARŠÍCH 70 LET Lukešová L. 1, Vrána D. 1, Gatěk J. 2, Melichar B. 1, Švach I. 3, Šrámek V. 1 1 Onkologická klinika FN Olomouc, 2 Chirurgické oddělení Nemocnice Atlas, Zlín, 3 Chirurgická klinika FN Olomouc RADIKALITA KONZERVATIVNÍCH PRS ŠETŘÍCÍCH OPERAČNÍCH VÝKONŮ A KOSMETICKÝ EFEKT - NAŠE ZKUŠENOSTI A VÝSLEDKY Mergancová J., Mergancová J. Chirurgická klinika Pardubické krajské nemocnice, a.s. POSTAVENÍ, VÝHODY A LIMITACE BRACHYTERAPIE U KARCINOMU PRSU Neumanová R. Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo, p. o. TAXANY V LÉČBĚ KARCINOMU PRSU Richter I. 1, Dvořák J. 2, Chalupa J. 1, Bartoš J. 1 1 Onkologické oddělení Krajské nemocnice Liberec, a.s., 2 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové PROJEKT OSOBNOST PACIENTA JAKO SPOLUDETERMINANTA ÚSPĚŠNOSTI ONKOLOGICKÉ LÉČBY, SOUČASNÝ STAV A VÝHLEDY Skřivanová K. 1, Brančíková D. 1, 2, Peterková H. 1, 6, Bendová M. 1, 3, Minář L. 3, Dušek L. 4, Elfmarková N. 1, 5, Gregor J. 4 1 Ústav psychologie a psychosomatiky LF MU, Brno, 2 Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno, 3 Gynekologicko - porodnická klinika LF MU a FN Brno, 4 Institut biostatistiky a analýz MU, Brno, 5 CEITEC Středoevropský technologický institut, Brno, 6 Katedra psychologie FF UP, Olomouc RECIDIVY ONEMOCNĚNÍ U PACIENTEK S KARCINOMEM PRSU PO PRS ŠETŘÍCÍCH ZÁKROCÍCH LÉČENÝCH NA I. CHIRURGICKÉ KLINICE FN OLOMOUC V LETECH Švach I. 1, Zlámalová N. 1, Vrána D. 2, Ćwiertka K. 2, Neoral Č. 1 1 I. chirurgická klinika FN Olomouc a LF UP v Olomouci, 2 Onkologická klinika FN Olomouc a LF UP v Olomouci NÁDORY PLIC U PACIENTEK PO OZÁŘENÍ PRO KARCINOM PRSU Vančurová J. Onkologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. JAKÁ JE OPTIMÁLNÍ VZDÁLENOST RESEKČNÍHO OKRAJE V CHIRURGICKÉ LÉČBĚ KARCINOMU PRSU PO PRS ZÁCHOVNÉM VÝKONU? Vrána D. 1, Gatěk J. 2, Cwiertka K. 1, Lukešová L. 1, Šrámek V. 1 1 Onkologická klinika FN Olomouc, 2 Chirurgické oddělení, Nemocnice Atlas, Zlín KAZUISTIKY POKROČILÝCH INOPERABILNÍCH CA PRSŮ Zábojníková M., Kohoutek M., Pospíšková M. Komplexní onkologické centrum Krajské nemocnice T. Bati, a.s., Zlín SARKOM HRUDNÍ STĚNY PO OZÁŘENÍ PRO KARCINOM PRSU KAZUISTIKA Zedníková I.1, Šafránek J. 1, Hlaváčková M. 2, Hes O. 3, Svoboda T. 4 1 Chirurgická klinika FN Plzeň, 2 Klinika zobrazovacích metod FN Plzeň, 3 Šiklův patologicko-anatomický ústav FN Plzeň, 4 Onkologické a radioterapeutické oddělení FN Plzeň

8 XXI. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY SE USKUTEČNÍ TÉMA: DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ LEDVIN A VARLAT

PROGRAM XX. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ PRSU. Český Krumlov 17. 19. října 2013 ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

PROGRAM XX. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ PRSU. Český Krumlov 17. 19. října 2013 ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE XX. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ PRSU Český Krumlov 7. 9. října 0 PROGRAM PARTNEŘI REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ 7. 0. 0 4.00 0.00:

Více

ČTVRTEK 19. 10. 2006 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ STAVBA STÁNKŮ A REGISTRACE VYSTAVOVATELŮ SATELITNÍ SYMPÓZIA SPOLEČENSKÝ PROGRAM

ČTVRTEK 19. 10. 2006 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ STAVBA STÁNKŮ A REGISTRACE VYSTAVOVATELŮ SATELITNÍ SYMPÓZIA SPOLEČENSKÝ PROGRAM ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ SPOLEČNOST RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP XIII. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje RNDr. Jana Zahradníka

Více

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 Místa konání a lokální garanti KOC Brno, hotel International, místní garant prim. MUDr. Ivo Kocák, Ph.D. Olomouc, NH Hotel Olomouc, místní

Více

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR První anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci

Více

12. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI O NEMOCECH PRSU

12. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI O NEMOCECH PRSU Senologická sekce ČGPS ČLS JEP Gynekologicko - porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol pořádají 12. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI O NEMOCECH PRSU Komplikace diagnostiky a léčby nemocí prsu Senologie pro praxi Hormony

Více

20. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 10. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku. Organizátor:

20. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 10. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku. Organizátor: Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo 20. ROČNÍK SYMPÓZIA LÉKAŘI 4.3. - 6.3. 2015 Hotel Sladovna Černá Hora u Brna NELÉKAŘI 5.3. 2015 Onkologie v praxi (v mammologii, gynekologii, urologii

Více

MULTISCAN, s.r.o. Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje. Vás zve na VI. ročník odborné konference. Termín konání:

MULTISCAN, s.r.o. Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje. Vás zve na VI. ročník odborné konference. Termín konání: MULTISCAN, s.r.o. Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje Vás zve na VI. ročník odborné konference Kontroverze v onkologii Termín konání: 19. - 20. 5. 2016 Místo konání: Kongresové centrum Kunětická

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE XXI. Jihočeské onkologické dny Český Krumlov 16. 18. října 2014 DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ LEDVIN A VARLAT PROGRAM DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ LEDVIN

Více

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní zahájení... 3 09:00 10:30 State of Art v onkologii... 3

Více

pořádají pod záštitou ředitele FTNsP MUDr. Karla Filipa, CSc., MBA a ve spolupráci se Zdravotnickým zařízením MV ČR a Policejní akademií ČR

pořádají pod záštitou ředitele FTNsP MUDr. Karla Filipa, CSc., MBA a ve spolupráci se Zdravotnickým zařízením MV ČR a Policejní akademií ČR ČESKÁ SPOLEČNOST KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÉ PÉČE ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP FAKULTNÍ THOMAYEROVA NEMOCNICE onkologické oddělení KOC, FN BULOVKA, FTN A VFN NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOMAYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17 Obsah Předmluva 11 Seznam použitých zkratek 13 Úvod 17 1 Anatomie, fyziologie a estetická hlediska (O. Coufal V. Fait) 19 1.1 Vývoj mléčné žlázy a vývojové vady 19 1.2 Anatomie mléčné žlázy 20 1.3 Svaly

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE ODBORNÝ PROGRAM HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 204 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Onkologická

Více

17. ROČNÍK SYMPÓZIA. a 7. ročník pro nelékaře s názvem SPOLUPRÁCE NELÉKAŘSKÝCH PROFESÍ PŘI LÉČBĚ ONKOLOGICKÝCH PACIENTŮ

17. ROČNÍK SYMPÓZIA. a 7. ročník pro nelékaře s názvem SPOLUPRÁCE NELÉKAŘSKÝCH PROFESÍ PŘI LÉČBĚ ONKOLOGICKÝCH PACIENTŮ Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice ZNOJMO 17. ROČNÍK SYMPÓZIA LÉKAŘI 6.1. - 7.1. 2012 Kongresové centrum Výstaviště Brno a.s., Výstaviště 1, 647 00 Brno NELÉKAŘI 6.1. 2012 Onkologie v gynekologii

Více

KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA

KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA Věstník Ministerstva zdravotnictví České republiky Onkologická péče v ČR ze dne 5.12.2008 Ročník 2008 Částka 7 Bod 6 Strana 27-34 Doplňky - Věstník MZČR 2/2009 a 7/2009 Komplexní

Více

Onkologická sympozia NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ. Onkologická klinika 1. LF UK a TN ČESKÉ UROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP

Onkologická sympozia NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ. Onkologická klinika 1. LF UK a TN ČESKÉ UROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ THOM AYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) za podpory ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP ČESKÉ UROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP pořádají

Více

19. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. Onkologie v mammologii, gynekologii a urologii (onkologie v praxi)

19. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. Onkologie v mammologii, gynekologii a urologii (onkologie v praxi) Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice ZNOJMO 19. ROČNÍK SYMPÓZIA LÉKAŘI 26.2. - 28.2. 2014 Hotel Sladovna Černá Hora u Brna NELÉKAŘI 27.2. 2014 Onkologie v mammologii, gynekologii a urologii

Více

Český Krumlov 9. 11. října 2008

Český Krumlov 9. 11. října 2008 SPOLEČNOST RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ XV. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje RNDr. Jana Zahradníka Český

Více

Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje Multiscan, s.r.o.

Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje Multiscan, s.r.o. Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje Multiscan, s.r.o. Vás zve na VII. ročník odborné konference Kontroverze v onkologii Termín konání: 11. - 12. 5. 2017 Místo konání: Kongresové centrum Kunětická

Více

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Druhá anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům 26. 27. leden 2012 Clarion Congress Hotel Prague****

Více

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti: Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát hlavního města Prahy Druhá anonce

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

PROGRAM XIX. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ HLAVY A KRKU. Český Krumlov 18. 20. října 2012 ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

PROGRAM XIX. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ HLAVY A KRKU. Český Krumlov 18. 20. října 2012 ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE XIX. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ HLAVY A KRKU Český Krumlov 8. 0. října 0 PROGRAM PARTNEŘI ČTVRTEK 8. 0. 0 SATELITNÍ SYMPÓZIA

Více

15. Forum Onkologů Klinická zpráva z lékových registrů

15. Forum Onkologů Klinická zpráva z lékových registrů 15. Forum Onkologů 22.5.2009 Klinická zpráva z lékových registrů Stav k datu 31. 3. 2009 R.Vyzula, L.Dušek, P.Brabec Česká onkologická společnost Institut biostatistiky a analýz Analytická zpráva projektu

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOM AYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

CORECT - VECTIBIX. Klinický registr pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem. Stav registru k datu

CORECT - VECTIBIX. Klinický registr pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem. Stav registru k datu CORECT - VECTIBIX Klinický registr pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem Stav registru k datu 26. 3. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr

Více

1. EPIDEMIOLOGIE ZHOUBNÉHO NOVOTVARU MOČOVÉHO MĚCHÝŘE (C67) V ČESKÉ REPUBLICE - AKTUÁLNÍ STAV 12

1. EPIDEMIOLOGIE ZHOUBNÉHO NOVOTVARU MOČOVÉHO MĚCHÝŘE (C67) V ČESKÉ REPUBLICE - AKTUÁLNÍ STAV 12 OBSAH KARCINOM MOČOVĚHO MĚCHÝŘE I 1. EPIDEMIOLOGIE ZHOUBNÉHO NOVOTVARU MOČOVÉHO MĚCHÝŘE (C67) V ČESKÉ REPUBLICE - AKTUÁLNÍ STAV 12 2. DIAGNOSTIKA A SLEDOVÁNI PACIENTŮ S TUMORY MĚCHÝŘE SYSTÉMEM EVIS EXERA

Více

18. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 8. ročník pro nelékaře s názvem

18. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 8. ročník pro nelékaře s názvem Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice ZNOJMO 18. ROČNÍK SYMPÓZIA LÉKAŘI 11.1. - 12.1. 2013 Hotel Sladovna Černá Hora u Brna NELÉKAŘI 11.1. 2013 Onkologie v gynekologii a mammologii a 8. ročník

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOMAYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

XIV. SETKÁNÍ JIHOČESKÝCH ANESTEZIOLOGŮ A SESTER. České Budějovice 21. dubna Program

XIV. SETKÁNÍ JIHOČESKÝCH ANESTEZIOLOGŮ A SESTER. České Budějovice 21. dubna Program XIV. SETKÁNÍ JIHOČESKÝCH ANESTEZIOLOGŮ A SESTER České Budějovice 21. dubna 2017 Program ODBORNÝ PROGRAM LÉKAŘSKÁ SEKCE 21. 4. 2017 / 9.00 17.00 hodin Clarion Congress Hotel České Budějovice Konferenční

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOMAYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

2. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO 2011

2. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO 2011 Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká onkologická společnost Česká urologická společnost Česká

Více

Výstavní plocha pokladna

Výstavní plocha pokladna Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace MÍSTO KONÁNÍ: Regionální centrum Olomouc GARANTI AKCE: doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.

Více

TARCEVA klinický registr

TARCEVA klinický registr TARCEVA klinický registr Karcinom pankreatu Stav k datu 10. 10. 2011 Analýza dat: Mgr. Zbyněk Bortlíček Informační technologie: RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D. Management projektu: Ing. Petr Brabec, Mgr. Karel

Více

Analytický report projektu AVASTIN klinický registr

Analytický report projektu AVASTIN klinický registr Analytický report projektu AVASTIN klinický registr Karcinom prsu Stav k datu 10. 4. 2011 Registr Avastin je podporován výzkumným ý grantem firmy Roche. Česká Institut t onkologická biostatistiky společnost

Více

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ XVIII. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ JÍCNU, ŽALUDKU A TLUSTÉHO STŘEVA. Český Krumlov 13. 15.

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ XVIII. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ JÍCNU, ŽALUDKU A TLUSTÉHO STŘEVA. Český Krumlov 13. 15. ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE XVIII. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ JÍCNU, ŽALUDKU A TLUSTÉHO STŘEVA Český Krumlov. 5. října 0 PROGRAM PARTNEŘI ČTVRTEK. 0.

Více

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Historie: Onkologické oddělení bylo otevřeno v nemocnici Na Královských Vinohradech již v roce 1949 a později se stalo součástí Radiologické kliniky

Více

20. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 10. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku. Organizátor:

20. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 10. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku. Organizátor: Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo 20. ROČNÍK SYMPÓZIA LÉKAŘI 4.3. - 6.3. 2015 Hotel Sladovna Černá Hora u Brna NELÉKAŘI 5.3. 2015 Onkologie v praxi (v mammologii, gynekologii, urologii

Více

4. setkání hrudních chirurgů. Hotel & Congress centre PRIMAVERA. Plzeň 3. 6. 2010. www.hrudnichir-plzen.cz

4. setkání hrudních chirurgů. Hotel & Congress centre PRIMAVERA. Plzeň 3. 6. 2010. www.hrudnichir-plzen.cz 4. setkání hrudních chirurgů 4. setkání hrudních chirurgů Hotel & Congress centre PRIMAVERA Plzeň 3. 6. 2010 www.hrudnichir-plzen.cz Chirurgická klinika LF UK a FN Plzeň Česká chirurgická společnost ČLS

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

1. 9,15 Macháček J., Cwiertka K. Nejčastější zhoubné nádory v ČR, úloha a moţnosti radioterapie

1. 9,15 Macháček J., Cwiertka K. Nejčastější zhoubné nádory v ČR, úloha a moţnosti radioterapie Ţerotínský zámek Nový Jičín Pátek 14.9.2007 9,00 9,15 Zahájení, organizační pokyny: Radina M., Soumarová R. 1. blok předsednictvo: Petera J., Hajduch M. 1. 9,15 Macháček J., Cwiertka K. Nejčastější zhoubné

Více

ODBORNÝ PROGRAM. Ryska O., Šerclová Z.: Naše chyby v perioperační péči chirurgická praxe versus EBM. Chirurgická klinika FNB, Praha

ODBORNÝ PROGRAM. Ryska O., Šerclová Z.: Naše chyby v perioperační péči chirurgická praxe versus EBM. Chirurgická klinika FNB, Praha ODBORNÝ PROGRAM 10:00 18:00 Prezentace účastníků 11:30 13:00 Oběd 13:00 13:10 Zahájení setkání 13:10 13:30 Vyzvaná přednáška Prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc.: Chirurg a operační trauma. 13:30 14:40 Sekce

Více

Pravidelný report projektu BREAST - Avastin

Pravidelný report projektu BREAST - Avastin Pravidelný report projektu BREAST - Avastin Stav k datu 10. 10. 2011 Analýza dat: Mgr. Zbyněk Bortlíček Informační technologie: RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D. Management projektu: Ing. Petr Brabec, Mgr. Karel

Více

Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah

Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah R. Vyzula, P. Brabec, L. Dušek, J. Fínek Stav k datu 30. 10. 2010 Informační a edukační obsah sledování cílené léčby

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733. 2. SEVEROČESKÝ ALGEZIOLOGICKÝ DEN TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 24. 3. 2012, Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Doporučujeme parkování: Podzemní parkoviště Palác Zdar (Mírové náměstí)

Více

SPOLEČNOST RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP XVII. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY

SPOLEČNOST RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP XVII. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ SPOLEČNOST RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP XVII. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY POD ZÁŠTITOU HEJTMANA JIHOČESKÉHO KRAJE MGR. JIŘÍHO ZIMOLY DIAGNOSTIKA

Více

XXII. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY

XXII. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY XXII. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY ČESKÝ KRUMLOV 5. 7. října 205 DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ KŮŽE A MOZKU PROGRAM www.jod205.cz REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ 5. 0. 205, 4.00 20.00: hotel Růže, Horní ulice 54, Český

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM - PROBLÉM NÁS VŠECH

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM - PROBLÉM NÁS VŠECH Komplexní onkologické centrum Krajské nemocnice Liberec a Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice v Plzni pořádají ve spolupráci s Českou lékařskou komorou a Onkologickou sekcí České asociace

Více

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Pavel Klener ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Galén Autor prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. I. interní klinika klinika hematologie 1. LF UK a VFN, Praha Recenzenti MUDr. Eva Helmichová, CSc. Homolka Premium Care

Více

Autoři. MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno

Autoři. MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno Autoři MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno a prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha prof. MUDr. Zdeněk

Více

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE XXII. Jihočeské onkologické dny Český Krumlov 15. 17. října 2015 DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ KŮŽE A MOZKU PROGRAM DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ KŮŽE

Více

XIII. SETKÁNÍ JIHOČESKÝCH ANESTEZIOLOGŮ A SESTER. České Budějovice 22. duben Program

XIII. SETKÁNÍ JIHOČESKÝCH ANESTEZIOLOGŮ A SESTER. České Budějovice 22. duben Program XIII. SETKÁNÍ JIHOČESKÝCH ANESTEZIOLOGŮ A SESTER České Budějovice 22. duben 2016 Program ODBORNÝ PROGRAM LÉKAŘSKÁ SEKCE 22. 4. 2016 / 9.00 17.00 hodin 8.00 9.00: Registrace BLOK I.: 9.00 10.00 Nutriční

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 1 2 Obor specializace Základní obory alergologie a klinická imunologie anesteziologie a intenzivní medicína 3 angiologie Název kurzu Termín kurzu Místo konání

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 1 2 Obor specializace Základní obory alergologie a klinická imunologie anesteziologie a intenzivní medicína 3 angiologie Název kurzu Termín kurzu Místo konání

Více

PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES. 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel

PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES. 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel Česká neuroradiologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s KZ, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma:

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma: Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

Odborná společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP ve spolupráci s Fakultou vojenského zdravotnictví UO pořádají

Odborná společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP ve spolupráci s Fakultou vojenského zdravotnictví UO pořádají Odborná společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP ve spolupráci s Fakultou vojenského zdravotnictví UO pořádají 13. konferenci pod záštitou ředitele Agentury vojenského zdravotnictví

Více

XXII. VZDĚLÁVACÍ SYMP OZIUM plastické a rekonstrukční chirurgie

XXII. VZDĚLÁVACÍ SYMP OZIUM plastické a rekonstrukční chirurgie Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Česká společnost plastické chirurgie J. E. Purkyně 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze Česká lékařská komora POŘÁDÁ XXII. VZDĚLÁVACÍ SYMP

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

XXIII. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY

XXIII. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY XXIII. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY ČESKÝ KRUMLOV 20. 22. října 2016 DIAGNOSTIKA A LÉČBA KARCINOMU PLIC, MEZOTHELIOMU, THYMOMU A PLICNÍCH NEUROENDOKRINNÍCH NÁDORŮ PROGRAM www.jod2016.cz REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

Více

XVII. Opařanské dny. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 20. 21. 9. 2013. ve spolupráci se

XVII. Opařanské dny. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 20. 21. 9. 2013. ve spolupráci se XVII. Opařanské dny 20. 21. 9. 2013 Dětská psychiatrická nemocnice Opařany Dětská psychiatrická nemocnice Opařany ve spolupráci se Sekcí dětské a dorostové psychiatrie PS ČLS J. E. Purkyně a Asociací dětské

Více

21. ROČNÍK SYMPÓZIA PRO LÉKAŘE ONKOLOGIE V PRAXI

21. ROČNÍK SYMPÓZIA PRO LÉKAŘE ONKOLOGIE V PRAXI 21. ROČNÍK SYMPÓZIA PRO LÉKAŘE ONKOLOGIE V PRAXI LÉKAŘI 24.2. - 26.2. 2016 Hotel Sladovna Černá Hora u Brna NELÉKAŘI 25.2. 2016 a 11. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku Koordinátor:

Více

STAVBA STÁNKŮ , : ve foyeru Zámecké jízdárny a ve výstavním stanu před Zámeckou jízdárnou

STAVBA STÁNKŮ , : ve foyeru Zámecké jízdárny a ve výstavním stanu před Zámeckou jízdárnou XXIII. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY ČESKÝ KRUMLOV 20. 22. října 2016 DIAGNOSTIKA A LÉČBA KARCINOMU PLIC, MEZOTHELIOMU, THYMOMU A PLICNÍCH NEUROENDOKRINNÍCH NÁDORŮ PROGRAM www.jod2016.cz REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

Více

4D-CT data pro plánování radioterapie a respiratory gating zavádění do klinické praxe ve FNHK

4D-CT data pro plánování radioterapie a respiratory gating zavádění do klinické praxe ve FNHK Pátek 25.9.2009 9,00 Zahájení, organizační pokyny: Soumarová R. I. blok předsednictvo: Soumarová R., Petera J. 1. 9,15 Macháček J. Radioterapie 21. století, vize a perspektivy 2. 9,30 Dušek L., Feltl D.,

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace KOORDINÁTOR AKCE: doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D. POŘADATELÉ: Sekce diagnostické a

Více

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Historie kliniky Neurochirurgická klinika ÚVN Praha vznikla 29. října 1959. Zakladatelem kliniky byl generálmajor

Více

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4.

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4. Program konference X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 12.4.2012 19.00

Více

Onkologická sympozia Program

Onkologická sympozia Program Česká společnost komplexní onkologické péče, Česká onkologická společnost ČLS JEP, Fakultní Thomayerova nemocnice onkologické oddělení, KOC, FN Bulovka, FTN a VFN Nadační fond onkologie pro 21. století

Více

Jarní edukační urologické sympózium

Jarní edukační urologické sympózium Česká urologická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně pořádá Jarní edukační urologické sympózium Mikulov Hotel Galant 21. 22. dubna 2017 Akce konaná pod záštitou České akademie urologie

Více

21. ROČNÍK SYMPÓZIA PRO LÉKAŘE ONKOLOGIE V PRAXI

21. ROČNÍK SYMPÓZIA PRO LÉKAŘE ONKOLOGIE V PRAXI 21. ROČNÍK SYMPÓZIA PRO LÉKAŘE ONKOLOGIE V PRAXI LÉKAŘI 24.2. - 26.2. 2016 Hotel Sladovna Černá Hora u Brna NELÉKAŘI 25.2. 2016 a 11. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku Pořadatel a organizátor:

Více

Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé

Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé 1) Onkologické centrum FNKV Úvod: v zájmu zlepšení prevence, diagnostiky a komplexní terapie onkologicky nemocných se zhoubnými nádory ve

Více

Sborník přednášek. II. ročník OLOMOUC KAZUISTICKÁ 3. listopadu 2011, NH Olomouc Congress. I. interní klinika LF UP a FN Olomouc SOLEN, s. r. o.

Sborník přednášek. II. ročník OLOMOUC KAZUISTICKÁ 3. listopadu 2011, NH Olomouc Congress. I. interní klinika LF UP a FN Olomouc SOLEN, s. r. o. Sborník přednášek II. ročník OLOMOUC KAZUISTICKÁ 3. listopadu 2011, NH Olomouc Congress I. interní klinika LF UP a FN Olomouc SOLEN, s. r. o. ISBN 978-80-87327-73-9 II. ročník 2 PROGRAM 8.30 9.00 Zahájení

Více

KLINIKA RADIAČNÍ ONKOLOGIE LF MU MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Rok 2011

KLINIKA RADIAČNÍ ONKOLOGIE LF MU MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Rok 2011 KLINIKA RADIAČNÍ ONKOLOGIE LF MU MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Rok 2011 PŮVODNÍ PUBLIKACE Souhrnná práce (česky) 1. Lovas, P., Lovasová Z. Adjuvantní terapie u karcinomu rekta. Klin Onkol, 24, 2011, 2, s.

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

mezioborové sympozium Komplexní vyšetření hrtanu a hlasu v ambulantní i klinické praxi

mezioborové sympozium Komplexní vyšetření hrtanu a hlasu v ambulantní i klinické praxi Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita

Více

XII. setkání jihočeských anesteziologů a sester České Budějovice 24. duben 2015 Program

XII. setkání jihočeských anesteziologů a sester České Budějovice 24. duben 2015 Program Anesteziologicko - resuscitační oddělení XII. setkání jihočeských anesteziologů a sester České Budějovice 24. duben 2015 Program ODBORNÝ PROGRAM LÉKAŘSKÁ SEKCE 24. 4. 2015 / 9.00 hod. 17. 00 hod. České

Více

I. blok předsednictvo: Soumarová R., Petera J., Machala S. 1. 9,15 Macháček J. Radioterapie - její rizika v průběhu století, realita a fámy

I. blok předsednictvo: Soumarová R., Petera J., Machala S. 1. 9,15 Macháček J. Radioterapie - její rizika v průběhu století, realita a fámy Pátek 3.10.2008 9,00 Zahájení, organizační pokyny: Soumarová R. I. blok předsednictvo: Soumarová R., Petera J., Machala S. 1. 9,15 Macháček J. Radioterapie - její rizika v průběhu století, realita a fámy

Více

Oslovení Oslovení dopis Jméno Vážená paní Vážená paní doktorko MUDr. Adriana Stará Vážený pan Vážený pane doktore MUDr. Svatopluk Němeček, MBA Vážený

Oslovení Oslovení dopis Jméno Vážená paní Vážená paní doktorko MUDr. Adriana Stará Vážený pan Vážený pane doktore MUDr. Svatopluk Němeček, MBA Vážený Oslovení Oslovení dopis Jméno Vážená paní Vážená paní doktorko MUDr. Adriana Stará Vážený pan Vážený pane doktore MUDr. Svatopluk Němeček, MBA Vážený pan Vážený pane profesore prof. MUDr. Michal Michal

Více

PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn)

PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn) PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn) SPOLEČNÝ PROGRAM SEKCE LÉKAŘŮ A ZDRAVOTNÍCH SESTER SATELITNÍ SYMPOSIA FIREM PROGRAM SEKCE ZDRAVOTNÍCH SESTER 17.00 21.00 17.00 22.00 Registrace Středa 6. června

Více

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořádá pod záštitou České společnosti pro ortopedii a traumatologii Profesní odborové unie zdravotních

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

TARCEVA klinický registr

TARCEVA klinický registr TARCEVA klinický registr Karcinom pankreatu Stav k datu 10. 4. 2011 Registr Tarceva je podporován výzkumným ý grantem firmy Roche. Česká onkologická společnost Institut biostatistiky a analýz Stav registru

Více

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE Kolektiv autorů Editoři: prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc. doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. AUTORSKÝ KOLEKTIV Fenclová

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

PŘEDMLUVA... 11 ÚVOD...17 ZPĚTNÉ ZAMYŠLENÍ...23 Charakteristika doby a příprava na ž iv o t... 25 Studium m edicíny...30 Nástup na radiologickou k

PŘEDMLUVA... 11 ÚVOD...17 ZPĚTNÉ ZAMYŠLENÍ...23 Charakteristika doby a příprava na ž iv o t... 25 Studium m edicíny...30 Nástup na radiologickou k PŘEDMLUVA... 11 ÚVOD...17 ZPĚTNÉ ZAMYŠLENÍ...23 Charakteristika doby a příprava na ž iv o t... 25 Studium m edicíny...30 Nástup na radiologickou k lin ik u...35 Přestup na rádioterapeutické o d d ě le

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 01.03.2012 České Budějovice Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

ZÁKLADNÍ SCHÉMA PROGRAMU (aktualizace 29. března 2011 s výhradou dalších změn a úprav)

ZÁKLADNÍ SCHÉMA PROGRAMU (aktualizace 29. března 2011 s výhradou dalších změn a úprav) ZÁKLADNÍ SCHÉMA PROGRAMU (aktualizace 29. března 2011 s výhradou dalších změn a úprav) SEKCE LÉKAŘŮ Úterý 10. května 09.00 13.00 Příprava a instalace doprovodné výstavy 10.00 20.00 Registrace 13.00 20.00

Více

Karcinomy u dětí a dospívajících v letech na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol

Karcinomy u dětí a dospívajících v letech na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol Karcinomy u dětí a dospívajících v letech 2007-2012 na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol L. Cingrošová 1, V. Šmelhaus 1 D. Sumerauer 1, J. Šnajdauf 2, P. Vlček 3, M. Kynčl 4, R.

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 24. května 2012 Zlín Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve spolupráci

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

56. sjezd českých a slovenských revmatologů 2012

56. sjezd českých a slovenských revmatologů 2012 PROGRAMOVÉ SCHÉMA SJEZDU 56. sjezd českých a slovenských revmatologů 2012 Aktualizace k 29. 6. 2012, s výhradou dalších změn a úprav ÚTERÝ 18. ZÁŘÍ 18:00 23:00 INSTALACE DOPROVODNÉ VÝSTAVY I STŘEDA 19.

Více

Sympozium poruch polykání

Sympozium poruch polykání Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubická krajská nemocnice, Česká společnost otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice

Více

XXI. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE

XXI. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE XXI. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE ČESKÉ BUDĚJOVICE ART IGY Praţská 24, České Budějovice (Společenský sál 3. patro) 17. 18. 5. 2012 1 NEONATOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

Více