PIVOVARY POTE final oto:pive4ko 2/17/11 4:09 PM Stránka 6 6 PIVOVARY POTÉ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PIVOVARY POTE 14 02 final oto:pive4ko 2/17/11 4:09 PM Stránka 6 6 PIVOVARY POTÉ"

Transkript

1 PIVOVARY POTE final oto:pive4ko 2/17/11 4:09 PM Stránka 6 6

2 PIVOVARY POTE final oto:pive4ko 2/17/11 4:09 PM Stránka 7 Co si představit pod tímto termínem? Jak hodnotit rozličné přestavby starých pivovarů k novému využití? Nejprve nutno zcela důrazně a s hlubokou poklonou poděkovat za záchranu každé industriální stavby. A teprve až poděkujeme, tak hodnoťme způsob a rozsah úprav. Jak je ale možné použít zcela atypické pivovarské technologické prostory k novým využitím? 1/ Těžko! 2/ Těžko! 3/ Těžko a nákladně! Pak se nedivme investorům, že mají své ekonomické zájmy. Ale my, my Češi v české kotlině, zde máme pořád ještě rozmanité industriální kulturní dědictví, na rozdíl od jiných zemí, a buďme proto na ně patřičně hrdí! Bojujme za ně! Ne rozbíjením výloh nadnárodních společností, ale poznáním. Jedině komplexní znalosti problematiky nás mohou posunout dál, mohou nám pomoci v záchraně starých pivovarů, mohou nás povznést. A to nejenom v rovině teoretické architektonické, technologické, historické, ale hlavně v rovině praktické. Při průzkumu objektu samotného, kde genius loci může vnuknout mnohé myšlenky a nápady, jež u klávesnice nerostou. Pojďme uchopit industriál do svých rukou. Kdysi dávno někdo svérázný v reakci na bourání nějaké památkově chráněné stavby řekl: A kdybychom nebourali a nestavěli nové stavby, tak tady budeme neustále smrdět v románských rotundách. Taky názor. Ale dost filozofování, držme se při zemi O názorech na konverze z pohledu architekta již bylo mnohé napsáno, diskuze byly, jsou a budou vášnivé, a není možné se nikdy dobrat objektivního hodnocení s jasně definovanou hodnotící škálou. Jak se ale dívat na fenomén konverzí starých pivovarů z pohledu pivovarského technologa? Technologa neposkvrněného moderními výrobními postupy, jež nepotřebují žádné tradiční atypické pivovarské prostory a stačí jim unifikovaná kostka nerozpoznatelná od nákupního centra. Toť otázka doposud nevyslovená. Technologie výroby našeho národního moku jest staletí neměnná, středověkem svěcená a až v posledních desetiletích globalizačně tendenčně kamsi doufejme, že ne do slepé uličky uměle zblouděná. Pivovarské stavby jsou z architektonického hlediska typologicky čitelné od příjmu ječmene po výsledný produkt. Stejně tak, a především tak, jsou též jasně definované svým technologickým vybavením, které se ve stavbě zrcadlí a je na ní plně vázáno. A proto i pohled technologa na konverzi pivovaru je zcela zřejmý. Zachovat všechny zřetelné stopy po výrobě sladu či piva, zapojit je do nové funkce objektu, tak aby jejich místo nebylo pohoršující, což škodí významu celé stavby. Nicméně oživit budovu je jeden stupeň záchrany, ale zachovat v ní ještě nějaký kus technologie je úkol daleko složitější a většinou nerealizovatelný. Z mého pohledu je kupříkladu zcela ostudné zneužití unikátního datovaného žulového máčecího štoku v renesanční sladovně bítovského hradu k sídlu čarodějnic, či co to je, v rámci muzea strašidel. Prostě mě to jako technologa uráží a námitka, že je to konverze či záchrana, mě neuspokojuje. Při představě, že národní kulturní památka hrad Bítov své historicky nejvýnosnější hospodářské odvětví takto neuznává, jde technologovi mráz po zádech. Alespoň informace, že si v tomto případě děláme legraci, že o účelu stavby víme a uznáváme jej, mi prostě chybí. Vždyť bez užitků z práva várek by možná nebyl ani samotný hrad. Je to snad neznalost, či si jen nechceme přiznat, že se dříve pilo pivo jakožto jediný zdravý nápoj? Převařený a překvašený. Je to snad chyba vzdělávacího systému, že se na základních školách setkáváme s Jakubem Krčínem pouze jako rybníkářem a ne jako pivovarníkem, i když výnosy z pivních várek v naprosté většině případů tvořily největší zisky ze všech hospodářských činností? Kolik panských sídel či výstavných městských center by vůbec nebylo bez těchto peněz, kolik švejkovin a srandy by vůbec nevzniklo??? Shrnuto a sečteno: záchrana jakéhokoli kusu, otisku či náznaku pivovarské technologie je významná, velmi významná, určující a pro naše potomky vysvětlující. Doufejme, že nejenom virtuální realita bude provázet nové generace, ale zejména hmatatelné pozůstatky starých pivovárků jim připomenou um jejich dědů, který si na monitoru nikdy neosahají. Zachraňujme, zachraňujme, zachraňujme. Budoucí doba to jistě ocení. Politik střídá politika. Funkční období politiků jsou, zdá se, válečná a developeři čují po místech pivovarů ke stavbě nadčasových, nadnárodních, multifunkčních velkoprojektů. Přemýšlejme, diskutujme, neunáhlujme se, a poučme se z historických chyb, však se neustále opakují. P.S. Dva dny před odevzdáním této stati do tiskárny jsem navštívil bývalý pivovar v Chrudimi. Skvostná stavba se v posledních letech béře pomalu k zemi, leč objevil se bilbord s názvem Rekonstrukce objektu pivovaru na školící centrum a lůžkové a sociální centrum pro seniory financováno za podpory EU. Miluji češtinu a její možnosti, viďte pane Hašku, co všechno však znamená termín rekonstrukce jsem, nikdy netušil. Až se naši pravnuci budou dle stavební dokumentace snažit nalézt v nově vzniklé eurokrabici barokní YTONGY, tak jim držím palce. Milan Starec 7

3 PIVOVARY POTE final oto:pive4ko 2/17/11 4:09 PM Stránka vizualizace BRATRONICE (Strakonice), čp. 48 BROUMOV (Náchod), Klášterní 240 Pivovar statku hraběte Battaglia 49 21'58.44"N, 13 50'33.79"E autor: neupřesněno investor: neupřesněno realizace: od 2004 Měšťanský pivovar 50 35'14.20''N, 16 19'55.02''E autor: Alexandr Skalický / ASMM investor: Město Broumov projekt: 2008 Poblíž Blatné se nalézající ves byla koncem 16. století vlastnictvím rytíře Jana Horčice z Prostého, jenž zde, kromě panského sídla, vyzdvihl i pivovar stavěný také v renesančním slohu. Pivovar zanikl po třech stech letech činnosti a od té doby spíše chátral. Změna nastala v posledním období, kdy nový majitel zámeckého areálu přistoupil k obnově staveb a rekonstrukce se dočkává i starý pivovar, což se nedá jinak než s povděkem kvitovat. Areál bývalého měšťanského pivovaru tvoří skupina staveb, které postupně chátrají, a počítá se s jejich snesením. Navržená víceúčelová budova 2100 reaguje svým architektonickým výrazem na lokalitu, ležící na hranici mezi historickým středem města a městským parkem s bývalou klášterní zahradou. Východní část nového domu obsahuje sportovní halu, wellness a parkovací plochy, v západní části je hudební klub, společenský sál a restaurace. Obě části, mezi nimiž je nástupní terasa, mohou být provozovány samostatně. Podél ulice je navrženo průčelí tradičně omítnuté a porostlé různými druhy popínavých rostlin. Průčelí severní, západní a východní je obloženo reflexními skly, na fasádách domu se tak bude odrážet okolní park nebo průčelí kláštera. V pohledech z větší dálky bude nová stavba splývat se svým okolím. Jediné, co iluzi popření hmoty v území narušuje, jsou grafická označení jednotlivých provozů na průčelích domu. Projekt se v současné době přehodnocuje

4 PIVOVARY POTE final oto:pive4ko 2/17/11 4:09 PM Stránka 9 CERHOVICE (Beroun), Mayerova 184 ČERNÁ HORA (Blansko), nám. U Pivovaru 3 Parostrojní pivovar František Mayer 49 50'52.30''N, 13 49'48.20''E autor: neupřesněno investor: Ceplast s.r.o. realizace: od Rolnická akciová společnost pivovarní a sladovní 49 24'53.19"N, 16 34'53.67"E autor: HiProject s.r.o. investor: Pivovar Černá Hora a.s. realizace: od Pivovar poměrně krátké historie, ovšem vzniklý v městečku s pradávnou várečenskou tradicí a jako protiváha staršímu obecnímu pivovaru, od konce 19. století patřícímu sládkovské rodině Šillingerů. Nový cerhovický pivovar postavil původně šillingerovský sládek František Mayer a zprovoznil jej rokem Podnik, stále v rodinném souručenství, pracoval pouze necelé půlstoletí, za okupace byl pozastaven a po válce už zůstal neobnoven. Znárodnění podlehnuvší velkostatek, mezitím zanedbaný a stavebně poničený, získala mayerovská rodina v rámci nedávných restitucí nazpět a objekty někdejšího pivovaru uvedla do stavu když ne ideálního, tak určitě hodnotného. Pivovar dnes slouží potřebám firmy svých majitelů, jsou zde též byty. Pivo se v Černé Hoře vařilo již roku 1530 (1298?), rozšíření pivovaru proběhlo roku 1680 a v letech došlo k výstavbě pivovaru zcela nového. Starý byl adaptován na sladovnu (v provozu do roku 2003), nový pivovar se rozvinul do dnešních nadregionálních rozměrů díky panu Jiřímu Fuskovi. Po roce 2000 bylo otevřeno Centrum Sladovna s restaurací, fitcentrem, dvorem s divadelním pódiem a selským sezením (zřízeno za finanční spoluúčasti Evropské unie, programu SAPARD). Roku 2009 započala přestavba samotné budovy historické sladovny, kde měl vzniknout Hotel Sladovna, také za podpory dotací z Evropské unie, v roce 2010 ale pivovar se sladovnou změnily vlastníka, získala je pivovarnická skupina K Brewery. Přestavba sladovny je velmi drastická a na konci roku 2009 z ní zůstala jen suterénní humna (původní kamenná, a novější, z druhé poloviny 19. století, s litinovými sloupy v kombinaci s pruskými klenbami). Projekt zatím není dokončen. po

5 PIVOVARY POTE final oto:pive4ko 2/17/11 4:09 PM Stránka 10 ČESKÝ BROD (Kolín), Tuchorazská 169, 1433 Pivovar právovárečného měšťanstva 50 04'10.56"N, 14 51'26.64"E autor: Jan Klinecký investor: Noveta s.r.o. realizace: od ČESKÝ KRUMLOV (Český Krumlov), Široká 70, 71 Měšťanský pivovar 48 48'38.39"N, 14 18'47.60"E autor: neupřesněno investor: neupřesněno realizace: Když původní barokní pivovar stísněný v zástavbě českobrodského náměstí přestal vyhovovat trendům pivovarství druhé poloviny 19. století, postavili měšťané roku 1885 v půvabné lokalitě Pod skalou moderní pivovar s třiceti kvasnými káděmi, dvěma lednicemi a ležáckými sklepy. Ten se rychle rozvíjel až k výstavu přes hektolitrů v roce 1911, kdy byly vystavěny nové velké sklepy, strojovna a čtyřnádobová varna firmy Novák & Jahn. Podnik po druhé světové válce ztratil odbytiště a do uzavření dodával již jen na Slovensko. Když zubožený pivovar dne zakoupila firma Noveta s.r.o. Šlo o to, zachránit před zřícením alespoň některé objekty, když z technologie už se nedochovalo vůbec nic. Po dokončení záchranných prací pivovar stále stojí a jsou v něm kanceláře, skladové prostory s papírem pro projektanty, elektromateriálem a dalšími komoditami. V lednu 2011 byly zahájeny stavební práce na adaptaci vnitřních prostor pro restauraci s minipivovarem a pro ubytování. V minulosti zde pracovaly desítky pivovarů měšťanských, klášterních i panských. Řada z nich byla opravena, nejvýrazněji ovšem původní měšťanský, založený při pravém vltavském břehu už roku 1578, i když plného zprovoznění se dočkal teprve v roce Renesanční pivovar zůstával po celou dobu svého trvání ve stínu nedalekého podniku krumlovské vrchnosti, nicméně ve druhé polovině 19. století byl rekonstruován, totéž se opakovalo i ve věku dvacátém. K zániku věkovitého podniku došlo po ukončení druhé světové války, zrušený pivovar dále sloužil komunálním potřebám. Po období neúdržby nastal obrat a počátkem nového tisíciletí jsou objekty postupně opravovány, mezinárodní iniciativou pod názvem Egon Schiele Art Centrum, podle rakouského moderního malíře Schieleho, jehož matka je zdejší rodačkou a za níž poněkud kontroverzní syn do Krumlova často zajížděl. Interiéry nyní slouží kulturním účelům, výstavám a podobně. V každém případě oživení. kolem

6 PIVOVARY POTE final oto:pive4ko 2/17/11 4:09 PM Stránka 11 DALEŠICE (Třebíč), čp. 71 Pivovar Anton Dreher 49 07'51.16"N, 16 04'47.80"E autor: Petr Řehořka, Marek Tichý investor: Akciový pivovar Dalešice s.r.o. realizace: od Poloha pivovaru uprostřed malebného městečka ve svahu nad potokem je dána určujícím faktorem výroby piva v historii, jímž byla dostupnost vody a možnost postavení sklepů. Areál zde vznikal postupně, první rozvrh budov a sklepů v 16. a 17. století již vytvářel dnešní dvůr. Industriální doba vývoj pivovaru dokončila v osmdesátých letech 19. století, kdy budovy dostaly patro, půdorys se uzavřel, sklepy zvětšily, vznikly stodoly a bednárenský dvůr... Celek obklopuje pivovarská zahrada, která chrání nenápadný půvab místa. Pozdější úpravy už byly minimální, nepočítáme-li devastaci koncem 20. století. Architektura odpovídá historickým obdobím, v nichž docházelo k výstavbě či podstatným přestavbám. 17. století znamenalo masivní zdi a valené klenby s výsečemi v hlavní budově, kamenná ostění a kované mříže. 19. století se prezentuje krásnou industriální architekturou cihlového zdobeného zdiva, tvarem plackových kleneb ve sklepích a dvojicí typických 2010 komínů. První republika už jen utilitárními stavbami bednárny a různých přístavků. Také dnešní doba se vpisuje do dějin dalešického pivovaru. Současní majitelé z firmy Archatt Památky s.r.o. jsou přesvědčeni, že dobré období, které pivovar po letech zažívá, se na jeho vzhledu může a musí projevit. Proto jeho celková obnova, která pomalu po deseti letech končí, je vedena snahou o konzervaci všeho cenného starého a doplnění kvalitní soudobou architekturou. Není na překážku, když návštěvník při bližším pohledu rozezná, že některé budovy jsou nové, koneckonců i některé funkce areálu jsou zcela nové. Bylo by však pro firmu prohrou, kdyby vzala budovám a hlavně celku jejich ducha, závan slavných starých časů českého průmyslu známých z filmových Postřižin. Dle tohoto principu vestavěli a přistavěli hotel (50 lůžek), restauraci (80 míst), společenský sál (200 míst) a především nový pivovar, když původní byl přeměněn na muzeum, které ročně navštíví kolem zájemců. Nyní dokončují ubytovnu pro zaměstnance, byt správce a kanceláře. Probíhá také kompletní přestavba technologie nového pivovaru za účelem zvýšení výstavu až na hektolitrů

Úvod Kotevní bod trasy. Klíčové lokality a navazující území. Grafická příloha: mapa 1 kotevní bod a klíčové lokality. Obsah

Úvod Kotevní bod trasy. Klíčové lokality a navazující území. Grafická příloha: mapa 1 kotevní bod a klíčové lokality. Obsah Část A PIVOVARNICTVÍ Obsah Úvod Kotevní bod trasy o PLZEŇ Klíčové lokality a navazující území Území Obec s významným pivovarem - klíčovou lokalitou 1 o Kostelec nad Černými Lesy o Kácov o o o o Humpolec

Více

Notes. Příteli Tomaszi Taczevskému In Memoriam Przyjacielowi Tomaszowi Taczewskiemu In Memoriam. Editor / Redakcja: Ing. arch.

Notes. Příteli Tomaszi Taczevskému In Memoriam Przyjacielowi Tomaszowi Taczewskiemu In Memoriam. Editor / Redakcja: Ing. arch. Notes. Notes. Příteli Tomaszi Taczevskému In Memoriam Przyjacielowi Tomaszowi Taczewskiemu In Memoriam Editor / Redakcja: Ing. arch. Josef Kiszka Edice polské části / Redakcja polskiej części: dr hab.

Více

Dej Bůh štěstí tomuto pivovaru

Dej Bůh štěstí tomuto pivovaru 22 Industriální stopy Dej Bůh štěstí tomuto pivovaru Píše se rok 2000 a dva naivní pivovarozpytci objíždějí zaniklé pivovary, až se zastaví v Kostelci nad Černými lesy. První pohled není nijak ohromující,

Více

VĚSTNÍK KLUBU ZA STAROU PRAHU

VĚSTNÍK KLUBU ZA STAROU PRAHU ROČNÍK LII. (XIII.) ČÍSLO 2 / 2012 VĚSTNÍK KLUBU ZA STAROU PRAHU Foto Kateřina Bečková, 7. 5. 2012 Jak mizí Smíchov? Čtěte na str. 24 OBSAH USEDLOST PERNÍKÁŘKA PAMÁTKA NEBO PARCELA? USEDLOSTI, BOLAVÁ PATA

Více

Venkovské stavby 2011 7Y ě YHQNRYD

Venkovské stavby 2011 7Y ě YHQNRYD Venkovské stavby 2011 Tvář venkova Venkovské stavby 2011 Vydáno k 20. výročí přijetí Programu obnovy vesnice vládou ČR Úvodní slovo Venkovská zástavba představuje osobité kulturní dědictví, charakteristické

Více

BEČOV PŘÍRODA, PAMÁTKY A LIDÉ

BEČOV PŘÍRODA, PAMÁTKY A LIDÉ ANALYTICKÝ DOKUMENT Integrovaný projekt BEČOV PŘÍRODA, PAMÁTKY A LIDÉ Zpracovatel: Delpha agency s. r. o. Květen 2006 Počet stran: 105 1 1. Úvod str.5 2. Základní pojmy str.7 3. Metodický postup zpracování

Více

S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ

S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ ČTVRTLETNÍK LÉTO 2015 Rok Jana Husa a památky reformace ROZHOVOR S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ

Více

brownfieldů Regionální rozvojová agentura jižní Moravy

brownfieldů Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 2008 brownfieldů Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 1 2008 brownfieldů 2 Obsah Předmluva 3 Pivovar Tábor rekonstrukce a přestavba na objekt hotelového typu 4 Průmyslový areál Slavičín 8 Rekonstrukce

Více

případové studie regenerace brownfieldů_2011

případové studie regenerace brownfieldů_2011 případové studie regenerace brownfieldů_2011 případové studie regenerace brownfieldů_2011 4_5 6_9 10_13 14_17 Předmluva Expozice Centra textilního tisku Hotel Sever Cvikov Unis Computers revitalizace sídla

Více

b/ Vybraná památkově chráněná území: Český Dub... 20 Liberec... 22 Frýdlant, město... 24 c/ Vybrané kulturní památky: Grabštejn...

b/ Vybraná památkově chráněná území: Český Dub... 20 Liberec... 22 Frýdlant, město... 24 c/ Vybrané kulturní památky: Grabštejn... L I B E R E C K K R A J Fr dlant Grab tejn Jizerka Sloup v âechách Lemberk Jablonné v Podje tûdí Liberec Zákupy Rané Janovice u Kravafi Kravafie âesk Dub Sychrov Îelezn Brod Horní tûpanice Jilemnice Lhota

Více

2. Zahraniční i tuzemské souvislosti pro konverzi budovy pivovaru Světovar v Plzni pro účely moderního polyfunkčního kulturního centra

2. Zahraniční i tuzemské souvislosti pro konverzi budovy pivovaru Světovar v Plzni pro účely moderního polyfunkčního kulturního centra 2. Zahraniční i tuzemské souvislosti pro konverzi budovy pivovaru Světovar v Plzni pro účely moderního polyfunkčního kulturního centra Přílohy studie Cultural factory SVĚTOVAR 1 Analytická studie pro účely

Více

2/2011. Čím lépe funguje město, tím méně starostí pro stát. Tomáš Garrigue Masaryk

2/2011. Čím lépe funguje město, tím méně starostí pro stát. Tomáš Garrigue Masaryk Čím lépe funguje město, tím méně starostí pro stát. Tomáš Garrigue Masaryk 2/2011 Nerealizovaná studie vstupu do továrního areálu Ing. arch. Pavel Míček, Ing. arch. Pavel Chládek Ohlédnutí za historií

Více

HISTORICKÉ PIVOVARY KOLÍNSKA

HISTORICKÉ PIVOVARY KOLÍNSKA HISTORICKÉ PIVOVARY KOLÍNSKA FA ČVUT HISTORICAL BREWERIES OF THE KOLÍN DISTRICT HISTORISCHE BRAUEREIEN IN DER REGION KOLÍN publikace k cyklu jak jsem potkal fabriku (Průmyslové dědictví, technické památky

Více

Čas znovu nalezený zpráva o křtu 1. čísla bulletinu okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu

Čas znovu nalezený zpráva o křtu 1. čísla bulletinu okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu Čas znovu nalezený zpráva o křtu 1. čísla bulletinu okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu Pavel Hruška Čas je prevít, krade bez pauz, ale mívá i své milosrdné chvíle. Například tehdy, dopadnou-li o polednách

Více

JAMES CORNER O KONVERZI NEWYORSKÉ HIGH LINE ROZHOVOR S RUDY LINKOU NEJEN O ŽIVÉ KULTUŘE V ULICÍCH MĚST OBNOVA PALÁCE ROKOKO A PROMĚNA JEHO PASÁŽE

JAMES CORNER O KONVERZI NEWYORSKÉ HIGH LINE ROZHOVOR S RUDY LINKOU NEJEN O ŽIVÉ KULTUŘE V ULICÍCH MĚST OBNOVA PALÁCE ROKOKO A PROMĚNA JEHO PASÁŽE ČTVRTLETNÍK PODZIM 2015 Veřejný prostor měst ARCHITEKT JAMES CORNER O KONVERZI NEWYORSKÉ HIGH LINE ROZHOVOR S RUDY LINKOU NEJEN O ŽIVÉ KULTUŘE V ULICÍCH MĚST OBNOVA PALÁCE ROKOKO A PROMĚNA JEHO PASÁŽE

Více

případové studie regenerace brownfieldů

případové studie regenerace brownfieldů případové studie 2012 regenerace brownfieldů 2 3 Předmluva 5 8 vošárna raduň 9 13 Švýcárna slatiňany 14 18 Nálepkova kasárna ve Šternberku 19 24 Vaňkovka bývalá strojní továrna Friedricha Wanniecka 25

Více

Otevřená strategie rozvoje obce Dukovany

Otevřená strategie rozvoje obce Dukovany Otevřená strategie rozvoje obce Dukovany Tato strategie byla primárně vytvářena pro web. Veškeré její funkce (kompletní a funkční mapy, vkládání názorů a rozšíření textu obyvateli i odborníky, veškerá

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA HRUBÝ JESENÍK

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA HRUBÝ JESENÍK MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA HRUBÝ JESENÍK N A R O Z C E S T Í INTEGROVANÁ STRATEGIE ÚZEMÍ NA OBDOBÍ 2008-2013 1 2 Obsah 1. Úvod 1.1. Místní partnerství 5 1.2. Důvody zpracování ISU 6 1.3. Aktualizace Strategického

Více

A) Celkové rekonstrukce - čp. 41 Komenského náměstí - čp. 42 Komenského náměstí - čp. 379 Palackého náměstí - areál Kouřimské brány

A) Celkové rekonstrukce - čp. 41 Komenského náměstí - čp. 42 Komenského náměstí - čp. 379 Palackého náměstí - areál Kouřimské brány 4) PŘEDPOKLÁDANÉ OBNOVY KULTURNÍCH PAMÁTEK V PROGRAMU REGENERACE MPR MĚSTA KUTNÉ HORY PRO OBDOBÍ 2011-2016 A) Celkové rekonstrukce - čp. 41 Komenského náměstí - čp. 42 Komenského náměstí - čp. 379 Palackého

Více

Opava-Crestyl : smlouva jako řemen

Opava-Crestyl : smlouva jako řemen 3 Oživení centra? Ne. Jen hluk... Martin Klimeš 7 Slezanka očima odborníků i laické veřejnosti 10 Koncepty řešení prostoru za Slezankou 12 Co se Slezankou, co s parkem Tomáš Skalík Vydaly spolky Za Opavu

Více

MÍSTO V PRAZE : BUĎÁNKA

MÍSTO V PRAZE : BUĎÁNKA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Filozofická fakulta Katedra teorie kultury - kulturologie DIPLOMOVÁ PRÁCE MÍSTO V PRAZE : BUĎÁNKA Anežka Hradilková Vedoucí diplomové práce: PhDr.Vladimír Czumalo,CSc. Praha

Více

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 Úvod Historie Čech a Moravy zanechala současníkům bohatou strukturu osídlení dokumentující hospodářskou

Více

IOP pod lupou. Pilotní projekty v Ostravě. 9 289 projektů, proplaceno 23,6. Pivovar plný překvapení a nadějí str. 7

IOP pod lupou. Pilotní projekty v Ostravě. 9 289 projektů, proplaceno 23,6. Pivovar plný překvapení a nadějí str. 7 Číslo 1 Únor 2014 Zdarma IOP pod lupou Čtvrtletník Integrovaného operačního programu Pilotní projekty v Ostravě str. 4 Pivovar plný překvapení a nadějí str. 7 9 289 projektů, proplaceno 23,6 mld. Kč Jednotné

Více

Technické muzeum v Brně 2. Polyfunkční objekt Aeskulap 6. Polyfunkční objekt Moravan 10. Venkovská podnikatelská zóna Třanovice 14

Technické muzeum v Brně 2. Polyfunkční objekt Aeskulap 6. Polyfunkční objekt Moravan 10. Venkovská podnikatelská zóna Třanovice 14 O B S A H Předmluva 1 Technické muzeum v Brně 2 Polyfunkční objekt Aeskulap 6 Polyfunkční objekt Moravan 10 Venkovská podnikatelská zóna Třanovice 14 Areál bývalého cukrovaru v Židlochovicích 18 Průmyslový

Více

Obsah. Vzdělávací a kulturní centrum Broumov revitalizace kláštera

Obsah. Vzdělávací a kulturní centrum Broumov revitalizace kláštera Obsah 1.0 CHARAKTERISTIKA DANÉHO TYPU PAMÁTKY...3 1.1 ÚVOD...3 1.2 CÍLE PROJEKTU...4 1.3 PŮVODNÍ FUNKCE...5 1.4 NOVÁ FUNKCE KLÁŠTERA...7 1.5 STRUČNÝ POPIS OBJEKTŮ TYP PAMÁTKY...8 2.0 HLAVNÍ ADRESÁTI METODIKY

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2010 Bc. Petra Říhová

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2010 Bc. Petra Říhová JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2010 Bc. Petra Říhová JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu Studijní

Více

Studie na využití areálu zámku v Kácově se zaměřením na cestovní ruch

Studie na využití areálu zámku v Kácově se zaměřením na cestovní ruch Studie na využití areálu zámku v Kácově se zaměřením na cestovní ruch Zpracováno pro úřad městyse v Kácově Září 2011 Vypracovalo občanské sdružení Památky pro život OBSAH 1. Popis výchozího stavu zámeckého

Více

Monitoring mediálních výstupů. Stavba roku Plzeňského kraje 2014

Monitoring mediálních výstupů. Stavba roku Plzeňského kraje 2014 Monitoring mediálních výstupů Stavba roku Plzeňského kraje 2014 Monitorované období: 1. února 31. května 2015 Monitoring médií NewtonIT: Ve Stavbě roku šéfovi nemusí vykat každý. Brusivo z Rokycan kupuje

Více

... proměny centra města Krásná Lípa

... proměny centra města Krásná Lípa ... proměny centra města mimořádný 4. duben 2013 Na následujících stránkách tohoto mimořádného vydání Vikýře vám přiblížíme změny malého kousku centra našeho města, kterými prošlo v posledních letech.

Více

VĚSTNÍK KLUBU ZA STAROU PRAHU

VĚSTNÍK KLUBU ZA STAROU PRAHU ROČNÍK XXXVI. (VII.) ČÍSLO 3 / 2006 VĚSTNÍK KLUBU ZA STAROU PRAHU Haló, to je Kooperativa? Tady Klub Za starou Prahu. Naší velkou starostí jsou projekty obřích hotelů na malých parcelách. Můžete s tím

Více