Dr. Jana Jílková.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dr. Jana Jílková. Email: jajilkova@gmail.com icvkh@tiscali.cz"

Transkript

1 Dr. Jana Jílková VZDĚLÁNÍ: Trvá Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, doktorské studium Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Praha Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha KURZY, SPECIALIZACE: Dvousemestrální kurz profesního rozvoje vzdělavatelů učitelů, UK Praha Neurolingvistické programování practitioner diploma Evaluace a hodnocení, British Council Krajský lektor, školitel, tutor prezennčích a e-learningových školení k nové maturitě, Cermat (od 2006/7) Místní a regionální rozvoj v kontextu vstupu ČR do Evropské unie, MPSV, British Council Řízení lidských zdrojů, VB LogFrame, Příprava a vedení projektů, MPSV Kurz pro mentory a školitele, MŠMT International Master Training Course In Learning Technologies for the Classroom, British Council E-moderators, MŠMT, British Council Trainer Training Course, Cambridge, VB Transkelt přenos projektů do praxe, British Council ICT SIPVZ - moduly P, také členka autorského týmu tvořícího modul a školící hodnotitele tohoto modulu Learning Technologies Course for Tutors, British Council Content and Language Integrated Learning, CLIL, Finsko, NIDV Etwinning projekty mezinárodní spolupráce Inkluze znevýhodněných skupin, Specifické vzdělávací potřeby British Council Multikultura, Roma Project, British Council Jazykové, metodické a specializační kurzy, British Council, ECML a další v oblasti managementu, vzdělávání, ICT, evaluace, CLIL

2 Kurzy byly absolvovány u nás i v zahraničí (Velká Británie, Irsko, Švýcarsko, Norsko, Finsko, Švédsko, Belgie)

3 PRAXE: Přehled odborné praxe: učitelka, lektorka a metodik dalšího vzdělávání učitelů (pedagogická centra, Britská rada, NIDV) ředitelka státní jazykové a jazykové školy v Kutné Hoře předsedkyně a členka zkušební komise pro státní jazykové zkoušky akreditovaný krajský lektor a tutor CISKOM, KROK, externí spolupracovník CERMAT pro hodnocení a PUP hlavní lektor a lektor Středočeského kraje pro projekt Brána jazyků, NIDV členka výzkumné skupiny PILOT Z (pilotní projekt RVP/ŠVP) VÚP v Praze krajský lektor hodnotitelů písemného projevu anglického jazyka (nová maturita) krajský lektor hodnotitelů biologie (nová maturita) národní koordinátor EYE- Životní prostředí pro mladé Evropany, Evropská komise koordinátor projektu EU Drofolta pro Českou Republiku (zaměstnatelnost, mobilita)(2004-6) členka evaluačního týmu hodnocení vzdělávací činnosti Britské rady v ČR členka hodnotící komise MŠMT projektů SIPVZ hodnotitel projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost zpravodaj projektů OP VK recenzent MŠMT pro ZŠ a SŠ školitel školitelů modulu ICT ve výuce angličtiny školitel učitelů modulu ICT ve výuce biologie ICT SIPVZ - moduly P (členka autorského týmu tvořícího modul ICT ve výuce angličtiny) organizace seminářů a konferencí pro vzdělavatele od 2001 (10. ročník Alternativy ) učitelka ZŠ, SŠ, VOŠ odborná asistentka FSV UK regionální koordinátor Asociace učitelů angličtiny České republiky reprezentant předsednictva profesního sdružení metodiků AMATE Členství v profesních organizacích Asociace učitelů angličtiny ČR Asociace metodiků AMATE Mezinárodní asociace učitelů angličtiny IATEFL

4 KONFERENCE: prezentace na regionálních a národních konferencích MSATE Český Těšín 2009 Pre-conference on Standardisation and SERR Český Těšín 2009 Alternativy 9. ročník, Kutná Hora, 2009 ATECR České Budějovice 2008 Národní konference etwinning Plzeň 2008 Alternativy 8. ročník, Kutná Hora, 2008 MSSUA Přerov 2007 Národní konference etwinning Jihlava 2007 Alternativy 7. ročník, Kutná Hora, 2007 ATECR Hradec Králové 2006 MSUA Brno 2005 ATECR Pardubice 2004 MSUA Brno 2003 ATECR Liberec 2002 MSUA Zlín 2001 ATECR Plzeň 2000 MSUA Zlín 1999 ATECR Praha 1998 MSUA Kroměříž 1997 ATECR České Budějovice 1996 ATECR Liberec 1994 prezentace na mezinárodních konferencích IATEFL, Cardiff, VB 2009 Národní konference pro zaměstnatelnost, Newport, Wales 2008 IATEFL, Exeter, VB, 2008 TEA. Linz, Rakousko, 2007 IATEFL, Harrogate, VB grant IATEFL TEA, Vídeň, Rakousko 2005 IATEFL, Budapešť, Maďarsko 2003

5 IATEFL Brighton, Velká Británie 2003 IATEFL, Veszprém, Maďarsko 2002 IATEFL, Nyredhyiaza, Maďarsko 2001 British Council, Young Learners Pulawy, Polsko 1999 VYBRANÉ ZAHRANIČNÍ STÁŽE K AKTUÁLNÍ PROBLEMATICE: Finsko: Rovaniemi: Lapplands University, CLIL across Borders and Boundaries, Knowledge and skills development in using CLIL with David Marsh (červen 2009) Švédsko: Oslo, Národní podpůrné středisko. etwinning pro školitele (březen 2008) Velká Británie: Universita Leeds, SEN Department Scarborough (duben 2006) Belgie: Mechelen. Science in Education. CLIL (červen 2007) Velká Británie: Anglolang Academy of English, Scarborough, podpora jazykového vzdělávání, Neil Harris, B.A. (Hons.), Dip RSA, Teacher Trainer and Senior Teacher i/c E- Technologies (duben 2006) PUBLIKAČNÍ ČINNOST: Proceedings z konference IATEFL Harrogate, 2007, VB Proceedings z konference ATECR Hradec Králové, 2006, ČR Jílková, J.: TEA Review, Teachers of English in Austria Newsletter, 1/2006 Jílková, J.: Don't be afraid of electronic partnership, ATECR Newsletter, 3/2005 Jílková, J.: Alternative ways of education. TEA Newsletter (Asociace učitelů aj v Rakousku), 2005 Jílková, J.: Potřebuje jazykové vzdělávání podporu? Učitelské listy, Kolektiv: Evaluace - Hodnocení pro budoucnost, Britská rada, Praha 2004 Jílková, Jana. Better Teachers Make Better Students. ATECR Newsletter Supplement, 2004 Jílková, J.: Sborník IV. středoevropské regionální konference FIPLV: Vzdělávání učitelů cizích jazyků na počátku 21. století, Pedagogická fakulta UK Praha 2003/4 Jílková, J.: Využívání nových technologií ve výuce; Ohlédnutí za 4. ročníkem kutnohorské konference ICT, ATECR Newsletter, 2004 Jílková, J.: Dotazníkové šetření (studie pro PedF UK pedagogický management), Jílková, J.: Sborník IV. středoevropské regionální konference FIPLV: Vzdělávání učitelů cizích jazyků na počátku 21. století, Pedagogická fakulta UK Praha 2003/4

6 Jílková, J.: Getting Serious about Humour "...only happy teachers can make happy students", ATECR Newsletter, 1/2003 Jílková, J.: Two-Year Experience with Stars in the Czech Republic Teaching English and French using Webpages, ATECR Newsletter, 1/2003 Jílková, J.:, Computers in Language Teaching - Opportunities and Pitfalls, ATECR Newsletter, 3/2002 Jílková, J.: Supporting children with Specific Learning Difficulties (SpLD) in Czech Schools, Perspectives, British Council 2001 Jílková, J.: The Star Web Project, ATECR Newsletter, 3/2001 Jílková, J.: The Young Learners Forum, ATECR Newsletter 3/2001 Jílková, J.: SpLD Awareness Survey, internal investigation, Praha, PedF UK, 2000 Jilková, J., Tůmová, J.: Specifické poruchy učení a cizí jazyky, Učitelské noviny ročník 103, č. 36, str. 20, Praha, 2000 Jílková, Jana, Tumová, Jitka, Where is a Will, There is a Way, Newsletter ATE, Vol. 11, No. 3, Winter 2000, Praha Jílková, J.: Poruchy učení v Irsku, UN ročník 102, č. 45, str. 13, Praha, 1999 Publikace on-line: Evaluace - Hodnocení pro budoucnost, Britská rada závěrečná zpráva Evaluation - plná verze brožury Hodnocení pro budoucnost, Tištěná verze vyšla 2004 Připravujeme vlastní WebQuest aneb zajímavé i užitečné výpravy, RVP Portál, Vzdělávací strategie a příklad aktivit ke klíčovým kompetencím občanským, sociálním a personálním RVP Portál, 2006 Rozvíjíme klíčové kompetence s medvědími kamarády, RVP Portál, 2006 Domluvit se v každodenních situacích, RVP Portál, 2005 Využití podobnosti, RVP Portál, 2005 Písemný a ústní projev, RVP Portál, 2005 Aspekty výuky cizích jazyků v raném věku, RVP Portál, 2005 Kolektiv (spoluautorka, autorka kapitol Webquest, ICT4ELT, Websearch, Bloggs): ICT ve výuce anglického jazyka, publikace na internetu - oficiální školící materiál pro

7 školení školitelů volitelného modulu jazyka (MŠMT), a (od 10/2005) ICT4ELT 3. mezinárodní konference, Gliwvice, Poland, června 2005, abstrakt na Materiály pro kurzy a semináře a školení (projekty Britské rady, pedagogických center, NIDV, VUP, Evropskou komisi...) Nabídka seminářů v oblastech jazykové a metodické semináře pro učitele ZŠ a SŠ (základní a specializační) testování, hodnocení a sebehodnocení, portfolio, jazykové zkoušky evaluace projektů výuka jazyka v předškolním a mladším školním věku (very young and young learners) ICT: využití výpočetní techniky při výuce a učení se cizím jazykům, etwinning alternativní metody vyučování, (autonomní učení, styly učení, neurolingvistické programování, RVP - rámcový vzdělávací program) specifické poruchy učení (dys-problémy, ADHD, motivace, rozvoj osobnosti žáka), výuka ve třídách s různou úrovní žáků (heterogenní třídy) vzdělávání pro uplatnitelnost v praxi profesionální rozvoj učitelů Další informace: aktivní práce s dětmi a mládeží (sportovní, turistické, tábornické olympiády) rozhodčí sportovní střelby sport, příroda, cestování (nejdelší absolvovaná pozemní trasa: 8000 km, nejvyšší vystoupaný bod: cca 4100 m.n.m.) geocaching

15.8. - 22.12. 2003 Studium anglického jazyka v Dánsku Univerzita Roskilde (studijní stáž)

15.8. - 22.12. 2003 Studium anglického jazyka v Dánsku Univerzita Roskilde (studijní stáž) Mgr. Barbora Benešová Email: bbenesov@ujp.zcu.cz Vzdělání od září 2011 PhD. studium K.U. Leuven, Belgie, anglická lingvistika a metodologie 2001-2006 Mgr. - Západočeská Univerzita v Plzni, Pedagogická

Více

pedagogů, Jak vytvářet podnětné výukové prostředí, Spolupráce školy

pedagogů, Jak vytvářet podnětné výukové prostředí, Spolupráce školy Jméno a příjmení: Věra KREJČOVÁ tituly: Mgr., Ph.D. datum narození: 21.1. 1974 Vzdělání: 1996 Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, odborné magisterské studium oboru Pedagogika předškolního

Více

Obsah. Údaje o NIDV. Základní údaje o organizaci. Kontakty. NIDV Všeobecné informace. Organizační struktura. Rozvoj lidských zdrojů

Obsah. Údaje o NIDV. Základní údaje o organizaci. Kontakty. NIDV Všeobecné informace. Organizační struktura. Rozvoj lidských zdrojů Obsah Údaje o NIDV Základní údaje o organizaci Kontakty NIDV Všeobecné informace Organizační struktura Rozvoj lidských zdrojů Hlavní činnost NIDV Projekty ESF Rozvojové programy Vzdělávací programy Další

Více

Plánování hodiny a organizace výuky ( Lesson planning; Classroom management )

Plánování hodiny a organizace výuky ( Lesson planning; Classroom management ) Pořadové číslo: 02 1. Název vzdělávacího programu Letní škola: The Essentials of ESL Teaching 2. Obsah kurzu Jedná se o kurz pro začínající učitele Aj na všech úrovních vzdělávacího systému, případně neaprobované

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Výroční zpráva za rok 2008 Obsah O NIDV 5 Hlavní činnosti NIDV 7 Charakteristika jednotlivých oblastí DVPP v NIDV 8 Centrální pracoviště 11 Sekce mezinárodní spolupráce a projektů (SMSP) 11 Sekce metodická

Více

E - learning. 2. Blended learning [Kombinované studium] / Ludvík Eger. -- cze -- Lit.21 In: Aula -- [CZ] -- Roč. 12, č.3 (2004), s.21-24.

E - learning. 2. Blended learning [Kombinované studium] / Ludvík Eger. -- cze -- Lit.21 In: Aula -- [CZ] -- Roč. 12, č.3 (2004), s.21-24. E - learning Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

Mgr. Kateřina VODIČKOVÁ (roz. Vlasáková), Ph.D., MA

Mgr. Kateřina VODIČKOVÁ (roz. Vlasáková), Ph.D., MA Mgr. Kateřina VODIČKOVÁ (roz. Vlasáková), Ph.D., MA E-mail: katerina.vodickova@ujop.cuni.cz Vzdělání: Faculty of Arts and Social Sciences, Lancaster University, UK (2010 2012) Department of Linguistics

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková organizace

Více

Curriculum vitae. Doc. PhDr. Iveta Bednaříková, Ph. D.

Curriculum vitae. Doc. PhDr. Iveta Bednaříková, Ph. D. Vědecko-pedagogické hodnosti Curriculum vitae Doc. PhDr. Iveta Bednaříková, Ph. D. Mgr. 1979 Filozofická fakulta v Prešově UPJŠ v Košicích Obor: Výchova a vzdělávání dospělých. PhDr. 1988 Filozofická fakulta

Více

Programová nabídka I. pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. únor srpen 2011

Programová nabídka I. pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. únor srpen 2011 Programová nabídka I pro další vzdělávání pedagogických pracovníků únor srpen 2011 Programová nabídka pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Národní institut pro další vzdělávání, Učňovská 100/1,

Více

Katedra pedagogiky FPE ZČU v Plzni. Přehled publikací a činnosti katedry v letech 2003 2007

Katedra pedagogiky FPE ZČU v Plzni. Přehled publikací a činnosti katedry v letech 2003 2007 Katedra pedagogiky FPE ZČU v Plzni Přehled publikací a činnosti katedry v letech 2003 2007 2007 Publikace: ČÁBALOVÁ, D. Občanská výchova 9 Rodinná výchova 9. Plzeň : Fraus, 2007. 334 s. ISBN 978-80-7238-529-4.

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA. Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK

KURIKULÁRNÍ REFORMA. Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK KURIKULÁRNÍ REFORMA Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk)

Více

CURRICULUM VITAE PETRA ANTOŠOVÁ

CURRICULUM VITAE PETRA ANTOŠOVÁ OSOBNÍ ÚDAJE Mgr. Petra Antošová Trvalé bydliště a kontaktní adresa: Zenklova 26/286, Praha 8, 180 00 00420 605 476 843 petraantosova@seznam.cz www.petra-antosova.cz www.about.me/petraantosova www.linkedin.com/in/petraantosova

Více

Programová nabídka I. pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. únor srpen 2011

Programová nabídka I. pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. únor srpen 2011 Programová nabídka I pro další vzdělávání pedagogických pracovníků únor srpen 2011 Programová nabídka pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Národní institut pro další vzdělávání, Učňovská 100/1,

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 4/2006 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou

Více

VÝUKA CIZÍCH JAZYK Aktivní a komunikativní student? To není nemožné! : komunikativní p ístup ve výuce cizích jazyk itelské listy Brána jazyk otev

VÝUKA CIZÍCH JAZYK Aktivní a komunikativní student? To není nemožné! : komunikativní p ístup ve výuce cizích jazyk itelské listy Brána jazyk otev VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-pk) v záhlaví

Více

Profesní životopis tutora

Profesní životopis tutora Profesní životopis tutora Osobní údaje Jméno / Příjmení E-mail Pracovní zkušenosti Období Martin KRIŠTOF kristof@aqe.cz říjen 2008 dosud Senior manažer Poradenství v oblasti strategického plánování a EU

Více

Vážení přátelé a kolegové,

Vážení přátelé a kolegové, Výroční zpráva 2009 Vážení přátelé a kolegové, rok 2009 byl v historii našeho ins tutu rokem velmi nestandardním a bouřlivým. Naše činnost byla výrazně ovlivněna plánovaným slučováním NIDV s VÚP, které

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 3 Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Více

Vzdeláváním k pestrejšímu životu

Vzdeláváním k pestrejšímu životu Asociace institucí Největší profesní asociace ve vzdělávání dospělých s tradicí od roku 1990 ˇ ˇ Vzdeláváním k pestrejšímu životu 33 Kdo jsme? Asociace institucí je největší profesní asociací ve vzdělávání

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 1/2007 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou

Více

Aktuální programová nabídka NIDV ke stažení na: www.nidv.cz/cs/titulka/docs/pn/132/132.pdf

Aktuální programová nabídka NIDV ke stažení na: www.nidv.cz/cs/titulka/docs/pn/132/132.pdf Bulletin Národního institutu pro další vzdělávání Elektronický zpravodaj NIDV 2013 ročník II. číslo 2 VÁŠ PARTNER V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ VE VŠECH KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY Aktuální programová nabídka NIDV ke

Více

Doc., PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.

Doc., PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Doc., PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. FUNKCE: docent TELEFON: 585635212 E-MAIL: eva.urbanovska@upol.cz ČÍSLO PRACOVNY: ZI 4.42 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ ZAMĚŘENÍ: psychická zátěž studentů ve školním prostředí a formy

Více

Národní vzdělávací fond. Národní informační středisko pro poradenství. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2000 BIBLIOGRAFIE

Národní vzdělávací fond. Národní informační středisko pro poradenství. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2000 BIBLIOGRAFIE Národní vzdělávací fond Národní informační středisko pro poradenství ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2000 BIBLIOGRAFIE Praha, červen 2001 OBSAH PŘEDMLUVA 3 1. KNIHY, MONOGRAFIE, INFORMAČNÍ MATERIÁLY,

Více

Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí, o. p. s. Obsah: 1. Úvodní slovo 2 2. Orgány 3 a/ správní rada 3 b/

Více

Podklad pro Výroční zprávu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy za rok 2004

Podklad pro Výroční zprávu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy za rok 2004 Podklad pro Výroční zprávu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy za rok 2004 1. Obecné informace o základní součásti název základní součásti zajišťované studijní obory 1 podíl na výuce jiných oborů 2

Více

Aktualizace. Dlouhodobého záměru. Ústavu jazykové přípravy. Západočeské univerzity v Plzni. na rok 2015

Aktualizace. Dlouhodobého záměru. Ústavu jazykové přípravy. Západočeské univerzity v Plzni. na rok 2015 Aktualizace Dlouhodobého záměru Ústavu jazykové přípravy Západočeské univerzity v Plzni na rok 2015 Předkládá: Mgr. Jana Čepičková, MA, ředitelka UJP Projednáno per rollam Vědeckou radou UJP: 17. únor

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 2 /2009 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více