Ministry of Defence of the Czech Republic

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ministry of Defence of the Czech Republic"

Transkript

1 Scientific Professional Curriculum Vitae LtCol Dr. habil. Ing. Pavel Foltin, Ph.D. PERSONAL DATA Name and surname: Employer: Workplace: LtCol Ing. Pavel Foltin, Ph.D. Faculty of Economics and Management, University of Defence, Ministry of Defence of the Czech Republic Brno Working placement: - Vice-Dean for Research, Faculty of Economics and Management, University of Defence - Senior Scientist Deputy Head of the Department of Logistics, Faculty of Economics and Management, University of Defence EDUCATION AND COURSES Dr. habil. - National University of Public Service, Budapest, Hungary - study program Theory of Defence Administration in the field of Military Sciences of Social Studies - finished 2013 Ph.D. - Faculty of Economics and Management, Military College of Ground Forces in Vyškov, Czech Republic - study branch National Defence Economics - finished 2004 Ing. - Faculty of National Defence Economics, Military College of Ground Forces in Vyškov, Czech Republic - study branch National Defence Economics - study specialization Logistics of the Army of Czech Republic - finished 2000 Acquisition Policy Course - Bundesakademie für Wehrverwaltung und Wehrtechnik. Mannheim, Germany,

2 PRACTISES employer post since till University of Defence in Brno Vice-Dean for Research 2011 still University of Defence in Brno Vice-Dean of Public Relations and Development University of Defence in Brno Vice-Dean of Curriculum University of Defence in Brno senior scientist deputy head of the Department of Logistics 2008 still University of Defence in Brno assistant professor University of Defence in Brno assistant University of Defence in Brno scientific worker Military College of Ground Forces in Vyškov scientific worker RESEARCH AREAS AND CONSULTING FOCUS My research deals with supply chain security and sustainability of logistics support of multinational operations. I focus my research on the asymmetric threats and disruptions to the supply chains, especially the threat of international terrorism. Due to my professional background from the different positions of Vice-Dean of the Faculty of Economics and Management University of Defence, my professional work is also deal with the issues of education for national security systems. 2

3 Scientific/Working Boards Membership Przegląd Naukowo - Metodyczny "Edukacja dla Bezpieczeństwa institution post year Scientific Journal published at the Higher School of Safety in Poznan (Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu) member of editorial board 2012-still Scientific Board of the University of Defence in Brno member 2012 Journal Economics and Management Scientific Journal published at the Faculty of Economics and Management University of Defence Scientific Board of the Faculty of Economics and Management University of Defence in Brno Permanent working group on Military and Security Branches of the Accreditation Commission of the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic Counsel of Resources and Processes in Security and Defence, Internal Grant Agency of the Institute of Strategic Studies, University of Defence in Brno Branch Board of the Integral Grant Agency of the Institute of Strategic Studies Military Academy in Brno editor in chief member member 2011-still 2007-still 2006-still member member

4 SCIENTIFIC/RESEARCH PROJECTS No. 1. Research leader HORÁK Roman. Ekonomická laboratoř [Economic Laboratory]. Research of Institutional Support Project, Ministry of Defence, Czech Republic. Brno: FEM UoD, Research leader BARTA Jiří. Interoperabilita pracovišť, podporující výuku bezpečnostního managementu počítači v síti [Interoperability of Workplaces Supporting the Security Management Education in Computer Network]. Students Specific Research Project, under the support of Ministry of Education, Youth and Sports. Brno: FEM UoD, FOLTIN Pavel, HAJNA Petr. Rozpracování technologií UHCA k zabezpečení strategických přesunů jednotek v operacích NATO - Dílčí úkol výzkumného záměru FEM [Development of Ultra Heavy Cargo Airlift (UHCA) Technology for strategic transportation of troops in NATO operations]. Brno: FEM UoD, [VZ-08-FEM K04-01-FOL]. 4. CEMPÍREK Miroslav, FOLTIN Pavel, MRNUŠTÍK Jan. Logistická podpora nebojových operací - Dílčí úkol výzkumného záměru FEM [Logistics support for non-combat operations Sub-task of the scientific project of the FEM UoD]. Brno: FEM UoD, [VZ05-FEM-K04-04-CEM]. 5. FOLTIN Pavel. Analýza aktuálních strategických dokumentů vybraných evropských států a jejich reflexe v oblasti lidských, finančních a materiálních zdrojů pro potřeby ozbrojených sil studie. [Analysis of current strategic documents of selected European states and their reflection in the human, financial and material resources for the Armed Forces Analytical Study]. Brno: Internal Grant Agency of the Institute of Strategic Studies, Military Academy, [ÚSS/2005-S-3-038]. 6. FOLTIN Pavel. Progresivní technologie zásobovacího procesu v Armádě České republiky pro 21. století [Advanced technologies in the supply process in the Czech Armed Forces for the 21 st century]. Vyškov: Internal Grant Agency of the Military College of the Ground Forces, HAJNA Petr, FOLTIN Pavel. Perspektivy rozvoje logistické podpory pozemních sil AČR do roku 2015 s výhledem do roku 2025 [Development prospects of the logistics support of the ground forces of the Czech Armed Forces in 2015, with a view of the year 2025]. Brno: Internal Grant Agency of the Institute of Strategic Studies, Military Academy, FOLTIN Pavel. Obranné výdaje států usilujících o vstup do NATO [Defence spending of the countries aspiring to join the NATO]. Brno: Internal Grant Agency of the Institute of Strategic Studies, Military Academy,

5 PROJECTS UNDER THE EUROPEAN SOCIAL FUNDS No. note 1. National Individual Project of European Social Funds Qualification Framework for Tertiary Education, under the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic. The project aims to create a national qualification framework for tertiary education, which will cover the outputs of tertiary education at universities and higher vocational schools. The qualification framework itself is to formulate national descriptors defining the expected outputs of the different levels of tertiary education (DiS, Bc, Mgr., Ph.D.) in the most general form and, more specifically, descriptors oriented to particular educational fields. These are to be formed by groups of each other related disciplines. During the course of the project methodology will be developed and verified. Institutions will proceed in subsequent implementation of the framework up to the level of study / training programs according to this methodology. The project will also set clear links between the qualification framework and the system of quality assurance and evaluation. These links are one of the key conditions for the establishment and proper functioning of the system. The added value of the project in general will make the tertiary education sector in the Czech Republic more transparent, which will benefit all relevant actors (individual institutions, students, employers, the Ministry, the Accreditation Committee). [http://www.msmt.cz/european-union/ipn-in-the-field-of-tertiaryeducation-research-and-development] 2. Project of European Social Funds Education for National Security System, under the Faculty of Economics and Management University of Defence in Brno. [CZ.1.07/2.2.00/ ] Project s primary goal is to push education and expert training in Czech national security system further to a higher quality. The secondary goal is to establish an innovated one and two new study ways within the accredited field of National Defence Economy structured as follows: Population protection, Security services and Information security management. The project shall bring the content and utilisation of contemporary forms of trainer and simulation aided education as security cannot be efficiently taught without that technology. Project outputs shall include a number of new study courses within the Economics and Management degree programmes. [http://www.unob.cz/en/research_development/pages/education-for- National-Security-System.aspx] - member of project working group 86 Security Services, from 10/2009 till 12/2010; - the project aims to create national qualification framework for tertiary education in the Czech Republic, which will cover outputs of education and also will be compatible with the competence framework in the European highereducation area - the projects implementing methodology of United Nations ISCED 97 in Czech Republic - project manager - phase of application 8/2009 till 11/2010, phase of realization 11/2010 till 9/2013 5

6 List of Publications and References MONOGRAPHS/BOOKS No. 1. KORECKI, Zbyšek, POMAZALOVÁ Nataša, VLACHOVÁ Hana, FOLTIN Pavel. Military logistics during operations on the African territory under the EU flag. Ústí nad Labem: FEM UoD, ISBN pp. 2. FOLTIN Pavel, CEMPÍREK Miroslav, MRNUŠTÍK Jan. Logistická podpora mnohonárodních operací díl II. [Logistics support of multinational operations Part II]. Brno: UoD, ISBN pp. 3. VYLEŤAL Pavel et al. Ekonomické nástroje a metody řízení jakosti v akvizičním procesu [Economic instruments and methods of quality control in the acquisition process]. Praha: AVIS MO ČR, ISBN pp. 4. ŘEHÁK David, FOLTIN Pavel, STOJAR Richard. Vybrané aspekty soudobého terorismu [Selected aspects of contemporary terrorism]. Praha: AVIS Ministry of Defence Czech Republic, ISBN pp. 5. FOLTIN Pavel, REJZEK Martin, CEMPÍREK Miroslav. Logistická podpora mnohonárodních operací (vybrané kapitoly). [Logistics support of multinational operations (selected chapters)]. Brno: UoD, ISBN pp. 6. HAJNA Petr, KRČ Miroslav, FOLTIN Pavel. Logistika v ozbrojených silách [Logistics in the Armed Forces]. Vyškov: Military College of the Ground Forces, ISBN pp. 7. KUFČÁK Viliam, FOLTIN Pavel. Technologie dopravy. [Transport Technologies]. Vyškov: Military College of Ground Forces, ISBN pp. 6

7 PROJECTS FINAL REPORTS No. 1. CEMPÍREK Miroslav, FOLTIN Pavel, MRNUŠTÍK Jan. Logistická podpora nebojových operací - Dílčí úkol výzkumného záměru FEM [Logistics support for non-combat operations Sub-task of the scientific project of the FEM UoD]. Brno: FEM UoD, [VZ05-FEM-K04-04-CEM]. ISBN pp. 2. FOLTIN Pavel. Analýza aktuálních strategických dokumentů vybraných evropských států a jejich reflexe v oblasti lidských, finančních a materiálních zdrojů pro potřeby ozbrojených sil studie. [Analysis of current strategic documents of selected European states and their reflection in the human, financial and material resources for the Armed Forces Analytical Study]. Brno: Internal Grant Agency of the Institute of Strategic Studies, Military Academy, [ÚSS/2005-S-3-038]. ISBN pp. 3. FOLTIN Pavel. Progresivní technologie zásobovacího procesu v Armádě České republiky pro 21. století [Advanced technologies in the supply process in the Czech Armed Forces for the 21 st century]. Vyškov: Internal Grant Agency of the Military College of the Ground Forces, ISBN pp. 4. HAJNA Petr, FOLTIN Pavel. Perspektivy rozvoje logistické podpory pozemních sil AČR do roku 2015 s výhledem do roku 2025 [Development prospects of the logistics support of the ground forces of the Czech Armed Forces in 2015, with a view of the year 2025]. Brno: Internal Grant Agency of the Institute of Strategic Studies, Military Academy, ISBN pp. 5. FOLTIN Pavel. Obranné výdaje států usilujících o vstup do NATO [Defence spending of the countries aspiring to join the NATO]. Brno: Internal Grant Agency of the Institute of Strategic Studies, Military Academy, ISBN pp. 7

8 JOURNAL PAPERS No. 1. HALBERŠTÁT Ladislav, HOLCNER Vladan, FOLTIN Pavel. Jaké vysokoškolské vzdělání potřebují vojenští profesionálové? [What kind of university degree need military professionals] Military Review, 1/2011, Vol. 20 (52). p Praha: Ministry of Defence Czech Republic, ISSN pp. 2. FOLTIN Pavel, HAJNA Petr. Možnosti využití technologií Ultra-Heavy Cargo Airlift (UHCA) [Possibility of using the Ultra-Heavy Cargo Airlift (UHCA) technologies]. Economics and Management Journal, 2/2008, Vol. 2. Brno: FEM UoD, p ISSN pp. 3. VYLEŤAL Pavel, FOLTIN Pavel. Použití modelu efektivnosti při posuzování akvizičních případů [Using the effectiveness model in assessing of acquisition projects]. Economics and Management Journal, 2/2008, Vol. 2. Brno: FEM UoD, p ISSN pp. 4. FOLTIN Pavel, HOLCNER Vladan. Tied-in Risk Costs and Using of External Resources in Defence. Nicolae Balcescu Land Forces Academy Review, 2/2008, Vol. 13 (50). ISSN [online]. Abstract available at:[http://www.armyacademy.ro/reviste/rev2eng_2008.html]. 5. VYLEŤAL Pavel, FOLTIN Pavel. Model ekonomické efektivnosti a vyhodnocování výkonu procesu [The Model of Economic Effectivity and Evaluation of this Process]. Military Review, 3/2007. Vol. 16 (48). p Praha: MO ČR AVIS, ISSN pp. 6. VYLEŤAL Pavel, FOLTIN Pavel. Využití dynamického modelu procesů při vyhodnocování ekonomické efektivnosti [Utilization of dynamic process model for evaluation economic efficiency]. Economics and Management Journal, 1/2007, Vol. 1. Brno: FEM UoD, p ISSN pp. 7. ŘEHÁK David, FOLTIN Pavel, HOLCNER Vladan. International Counter-Terrorism Cooperation A Global View. Economics and Management Journal, 1/2007, Vol. 1. Brno: FEM UoD, p ISSN pp. 8. ŘEHÁK David, FOLTIN Pavel. Mezinárodní spolupráce v boji proti terorismu [International counter-terrorism cooperation]. Defence and Strategy Journal, 1/2007, Vol. 6. Brno: Institute of Strategic Studies, UoD, p ISSN pp. 9. VYLEŤAL Pavel, FOLTIN Pavel. Využití dynamického modelu procesů při zadávání outsourcingu v AČR [Utilization of dynamic process model in contracting of outsourcing within the Army of the Czech Republic]. Military Review, 3/2006, Vol. 15 (47). Praha: AVIS Ministry of Defence Czech Republic, p ISSN pp. 10. FOLTIN Pavel, ŘEHÁK David. Historický vývoj terorismu [Historical Evolution of Terrorism]. Defence and Strategy Journal, 1/2006, Vol. 6. Brno: Institute of Strategic Studies, UoD, p ISSN pp. 11. FOLTIN Pavel, ŘEHÁK David. Důvody realizace a formy terorismu [Reasons and forms of terrorism]. Defence and Strategy Journal, 1/2005. Vol. 5. Brno: Institute of Strategic Studies, UoD, p ISSN pp. 8

9 No. 12. HAJNA Petr, FOLTIN Pavel. Perspektivy rozvoje logistické podpory sil Armády České republiky [Prospects for the development of logistic support forces of the Army of the Czech Republic]. Logistics Journal, 2/2003, Vol. 9. Praha: p ISSN HAJNA Petr, FOLTIN Pavel. Perspektivy rozvoje logistické podpory sil Armády České republiky dokončení [Prospects for the development of logistic support forces of the Army of the Czech Republic final part]. Logistics Journal 3/2003, Vol. 9. Praha, p ISSN CONFERENCE PAPERS No. 1. FOLTIN Pavel, SEDLAČÍK Marek, ŠIKOLOVÁ Mária. Modification of Critical Path Method by a Portfolio of Security Criterions. In. The 18 th International Conference The Knowledge-Based Organization. Sibiu (Romania): Nicolae Balcescu Land Forces Academy, Romania June P ISBN pp. 2. FOLTIN Pavel. Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. [Education for National Security System]. In. International Conference Security Management and Society, part of Military Fairs IDET Brno: UoD, p 38. ISBN [on CD]. 3. FOLTIN Pavel. Security of Logistics Chains Against Terrorist Threats. In. The 17 th International Conference The Knowledge-Based Organization. Sibiu (Romania): Nicolae Balcescu Land Forces Academy, November Conference Proceedings 1: Management and Military Science. p ISSN pp. 4. FOLTIN Pavel, VYLEŤAL Pavel. The Financing of Terrorism. In. Conference Proceedings from International Congress 2. Interop-Soft Protect. Brno: UoD, ISBN [on CD]. 5. FOLTIN Pavel, VYLEŤAL Pavel. Efektivnost v akvizičním procesu. [Efficiency in the acquisition process]. In. Conference Proceedings from International Congress 2. Interop-Soft Protect. Brno: UoD, ISBN [on CD]. 6. VYLEŤAL Pavel, FOLTIN Pavel. Postup řešení vztahů s mezinárodními subjekty při podpoře OS v mnohonárodních operacích při akvizičních procesech. [Procedures for solving relations with international bodies supporting the armed forces within multinational operations in the acquisition process]. In. International Conference Proceedings Economical Aspects of Processes in Armed Forces. Brno: UoD, p ISBN pp. 7. FOLTIN Pavel, HOLCNER Vladan. Military Education System in the Czech Republic. In. The 12 th International Conference The Knowledge Based Organization. Sibiu (Romania): Nicolae Balcescu Land Forces Academy, Proceedings Pedagogy. p ISBN pp. 8. FOLTIN Pavel, HOLCNER Vladan. Tied-in Risk Costs and Using of External Resources in Defence. The 12 th International Conference The Knowledge Based Organization. Sibiu (Romania): Nicolae Balcescu Land Forces Academy, Proceedings Military Science Security and National Defence. p ISBN pp. 9

10 No. 9. CEMPÍREK Miroslav, FOLTIN Pavel. Využití civilních dodavatelů v operacích (využití outsourcingu v logistické podpoře operací). [Use of civilian contractors in operations (use of outsourcing in the logistics support of military operations)]. In. 8 th International Conference External Providing of Logistics Services. Lázně Bohdaneč: University of Pardubice, p ISBN pp. 10. VYLEŤAL Pavel, FOLTIN Pavel. Angažovanost privátních subjektů při podpoře ozbrojených sil v mnohonárodních operacích. [Involvement of private entities in support of the armed forces in multinational operations]. In. Zbroník abstraktov z 8. medzinárodnej vedeckej konferencie Medzinárodné vzťahy Zámok Smolenice (Slovakia): Vydavateľstvo Ekonóm, November p 31. ISBN pp. 11. FOLTIN Pavel, VYLEŤAL Pavel. Financování terorismu. [Financing of terrorism]. In. Zbroník abstraktov z 8. medzinárodnej vedeckej konferencie Medzinárodné vzťahy Zámok Smolenice (Slovakia): Vydavateľstvo Ekonóm, November p 31. ISBN pp. 12. FOLTIN Pavel, HOLCNER Vladan. Vázané náklady rizik a využívání vnějších zdrojů v obraně. [Bound costs and risks of outsourcing in the defense sector]. In. International Conference Proceedings Economics, Logistics and Ecology in Armed Forces (CATE), part of Military Fairs IDET Brno: UoD, ISBN [on CD]. 13. VYLEŤAL Pavel, FOLTIN Pavel. Předpoklady a možnosti ekonomického chování subjektů veřejné správy (MO ČR) při realizaci vztahů v rámci NATO a EU. [Assumptions and opportunities for economic behaviour of public administration (MoD) in the realization of relations within NATO and the EU]. In. Sborník mezinárodní konference: Medzinárodné vzťahy Bratislava (Slovakia): Fakulta medzinárodných vzťahov, Ekonomická univerzita, p 99. ISBN pp. 14. FOLTIN Pavel, VYLEŤAL Pavel. Využití přístavů pro potřeby úkolových uskupení Armády České republiky. [The use of ports for the needs of task forces of the Army of the Czech Republic]. In. Seminar Outsourcing in Armed Forces. Brno: UoD, p ISBN pp. 15. FOLTIN Pavel, BUTOROVÁ Petra, OLŠOVSKÁ Radka. Outsourcing v podmínkách ozbrojených sil. [Armed Forces outsourcing]. In. Zbroník zo seminára s medzinárodnou účasťou: Vojenská Logistika 2005 v Liptovském Mikuláši. Liptovský Mikuláš (Slovakia): Akadémia ozbrojených síl Milana Rastislava Štefánika, p ISBN pp. 16. OLŠOVSKÁ Radka, BUTOROVÁ Petra, FOLTIN Pavel. Outsourcing podstata, přínosy a rizika použití. [Outsourcing the nature, benefits and risks of using]. In. Zbroník zo seminára s medzinárodnou účasťou: Vojenská Logistika 2005 v Liptovském Mikuláši. Liptovský Mikuláš (Slovakia): Akadémia ozbrojených síl Milana Rastislava Štefánika, Liptovský Mikuláš, p ISBN pp. 10

11 No. 17. BUTOROVÁ Petra, OLŠOVSKÁ Radka, FOLTIN Pavel. Fáze outsourcingového procesu. [Phases of outsourcing process]. In. Zbroník zo seminára s medzinárodnou účasťou: Vojenská Logistika 2005 v Liptovském Mikuláši. Liptovský Mikuláš (Slovakia): Akadémia ozbrojených síl Milana Rastislava Štefánika, Liptovský Mikuláš, p ISBN pp. 18. ŘEHÁK David, FOLTIN Pavel. Classification of terrorism forms and ways of their implementation. In. International Conference CATE 05 (Community-Army-Technology-Environment), part of Military Fairs IDET 2005: Force Protection: Significance in Contemporary Warfare. Brno: Masaryk University, p ISBN pp. 19. FOLTIN Pavel. Zapojování vnějších zdrojů v ozbrojených silách. [Involvement of external resources in the armed forces]. In. Expert Seminar External Resources in Conditions of the Czech Armed Forces. Brno: Institute of Strategic Studies, UoD, p ISBN pp. 20. VYLEŤAL Pavel, FOLTIN Pavel. Využití dynamického modelu procesů při outsourcingu v AČR. [Utilization of dynamic process model for outsourcing in the Army of the Czech Republic]. In. Expert Seminar External Resources in Conditions of the Czech Armed Forces. Brno: Institute of Strategic Studies, UoD, p ISBN pp. 21. FOLTIN Pavel, REJZEK Martin. Technologies as an effective instrument of realization military deployments. In. International military scientific forum, proceedings. Vol. 2. Veliko Turnovo (Bulgaria): Union of Scientists in Bulgaria Veliko Turnovo Branch, p ISBN X. 332 pp. 22. FOLTIN Pavel, REJZEK Martin. Progresivní technologie jako nástroj efektivní realizace přesunů a vojenských přeprav. [Advanced technologies as a tool for effective implementation of military movements and transport]. In. Conference Proceedings Modern Economical Instruments in Defence. Brno: UoD, p ISBN X. 247 pp. 23. REJZEK Martin, FOLTIN Pavel. Selected Initiatives as Tools for Effective Process of Armed Forces Providing Strategic and Operational Mobility. In. Conference Proceedings Modern Economical Instruments in Defence. Brno: UoD, p ISBN X. 247 pp. 24. HAJNA Petr, FOLTIN Pavel. Vzdálenější perspektivy integrované logistické podpory Armády České republiky. [Long-term perspectives of integrated logistic support of the Army of the Czech Republic]. In. Conference Proceedings CATE, part of Military Fairs IDET 2003: Economics, Logistics and Ecology in Armed Forces. Brno: CATE, p ISBN pp. 25. FOLTIN Pavel. Ekonomicko-strategické souvislosti druhé vlny rozšiřování NATO. [Economics and strategic context of the second wave of NATO enlargement]. In. Conference Proceedings CATE, part of Military Fairs IDET 2003: Economics, Logistics and Ecology in Armed Forces. Brno: CATE, p ISBN pp. 26. FOLTIN Pavel. Technologie pro 21. století. [Technologies for 21 st century]. In. Conference Proceedings: Logistics in 21 st Century. Vyškov: Military College of the Ground Forces, p ISBN pp. 11

12 No. 27. FOLTIN Pavel. Rozšiřování NATO. [NATO Enlargement]. In. Conference Proceedings: Finance and Czech Armed Forces. Vyškov: Military College of the Ground Forces, p ISBN pp. 28. FOLTIN Pavel. Trendy vývoje logistické podpory Armády České republiky v 21. století. [Trends in logistics support for Army of the Czech Republic in the 21 st century]. In. Conference Proceedings: Logistics and Its Perspectives in Czech Armed Forces. Vyškov: Military College of the Ground Forces, p ISBN X. 82 pp. 29. FOLTIN Pavel. Trend racionalizace logistiky na prahu 21. století. [Trend of rationalization on the beginning of the 21 st Logistics century]. In. Conference Proceedings: Economics and Defence Relations after Cold War. Vyškov: Military College of the Ground Forces, p ISBN pp. TEACHING EXPERIENCE subject study program position year Logistics Chains Designing master teacher guarantor Supply Chain Security (in English) International Security Environment Handling Systems and Storage Field Logistics Support Logistics Support of Military Operations bachelor and master bachelor and master bachelor and master bachelor and master bachelor and master teacher guarantor teacher guarantor 2012-still 2011-still guarantor teacher guarantor teacher guarantor still still

COL Dipl. Eng. Vladan HOLCNER, Ph. D. Dean Faculty of Economics and Management, University of Defense, Czech Republic E-mail: Vladan.holcner@unob.

COL Dipl. Eng. Vladan HOLCNER, Ph. D. Dean Faculty of Economics and Management, University of Defense, Czech Republic E-mail: Vladan.holcner@unob. Curriculum Vitae COL Dipl. Eng. Vladan HOLCNER, Ph. D. Dean Faculty of Economics and Management, University of Defense, Czech Republic E-mail: Vladan.holcner@unob.cz Studies: 1993-1998 BSc and MSc (Dipl.

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

1. Publikační činnost přehled publikací v následující skladbě

1. Publikační činnost přehled publikací v následující skladbě OBSAH BILANCE TVŮRČÍ ČINNOSTI AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ FLKŘ za období posledních 2 let, tj. Ing. Martin Hart, Ph.D. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Životopis Osobní údaje doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Vzdělání 2000 Bc. Brno University of 2002 Ing. Brno University of 2005 Ph.D. Brno University of 2009 Doc. Tax Counseling Corporate Finance and Business

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

Human resources in the labour market

Human resources in the labour market Human resources in the labour market Education and the labour market in the Czech Republic Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Content Historical overview of the school system, institutional support, education

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Pedagogická činnost na VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Pedagogická činnost na VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Osobní údaje Mgr. Ing. Pavel Král, Ph.D., 31. leden 1978 bydliště Přestavlky 5, 25791 Sedlec-Prčice (Přestavlky) Vzdělání 2002 Ing. VŠE, Fakulta managementu Ekonomika a

Více

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček CRC: SRC: RC: Rectors Meetings Summary 1992-2016 (As of 2 June 2016) Czech Rectors Conference Slovak Rectors Conference Czech and Slovak Higher Education Institutions Rectors Club Date Meeting Place and

Více

RSDr. Vladimír Šecl, CSc. OSTRITZ, 12th 13th February 2008

RSDr. Vladimír Šecl, CSc. OSTRITZ, 12th 13th February 2008 RSDr. Vladimír Šecl, CSc. OSTRITZ, 12th 13th February 2008 1. Schéma vzdělávacího systému 2. Evaluace 3. Kvalita vzdělávání 3.1 Instituce 3.2 Metody (způsoby) získávání dat 3.3 Další aktivity 4. Role ČŠI

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

Curriculum Vitae. Personal Information Name Martina Ponížilová

Curriculum Vitae. Personal Information Name Martina Ponížilová Curriculum Vitae Personal Information Name Martina Ponížilová E-mail mponizil@kap.zcu.cz Education September 2011 International relations PhDr. oral examination, degree: PhDr. (doctoral degree) since 2010

Více

Course description. Course credit prior to NO Counted into average NO Winter semester 0 / - 0 / - 0 / - Timetable Language of instruction

Course description. Course credit prior to NO Counted into average NO Winter semester 0 / - 0 / - 0 / - Timetable Language of instruction Course description Course abbreviation: KAL/CAE2 Page: 1 / 8 Course name: English - Preparation for The CAE 2 Academic Year: 2015/2016 Printed: 16.06.2016 22:02 Department/Unit / KAL / CAE2 Academic Year

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Second WHO Global Forum on Medical Devices. Ing. Gleb Donin

Second WHO Global Forum on Medical Devices. Ing. Gleb Donin Second WHO Global Forum on Medical Devices Ing. Gleb Donin Témata Regulace a nomenklatury Systémy sledování nákupů Základní technické specifikace Další aktivity WHO Nomenklatura zdravotnických prostředků

Více

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Interpersonální komunikace - N832018 Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Obsah: Anotace:

Více

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY Račanská E. 1, Huser M. 1, Schwarz D. 2, Šnábl I. 2, Ventruba P. 1 1) Gynekologicko porodnická klinika LF MU a FN Brno 2) Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU Abstrakt

Více

Ing. Robert Jurča, PhD. odborný asistent jurca@edukomplex.cz

Ing. Robert Jurča, PhD. odborný asistent jurca@edukomplex.cz +(420) 572 548 035 Ing. Robert Jurča, PhD. odborný asistent jurca@edukomplex.cz Specializace Vzdělání Narodil se v ČR v Uherském Hradišti. Absolvoval Střední stavební školu ve Zlíně a Fakultu managementu

Více

1/5/0506_c04t43.xlsx

1/5/0506_c04t43.xlsx : students by citizenship; academic year 2005/06 v ČR 274 979 61 968 42 045 21 488 6 348 1 915 7,2 9,3 4,4, total Veřejné vysoké školy Public universites Celkem 254 160 55 246 39 376 17 804 4 866 1 636

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

Martin Vrbka 0/14. Institute of Machine and Industrial Design Faculty of Mechanical Engineering Brno University of Technology

Martin Vrbka 0/14. Institute of Machine and Industrial Design Faculty of Mechanical Engineering Brno University of Technology Martin Vrbka Institute of Machine and Industrial Design Faculty of Mechanical Engineering Brno University of Technology 0/14 Outline Aim Courses Employees Budget, cost and profit Classrooms and laboratories

Více

Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz

Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz +(420) 572 548 035 Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz Iveta Hashesh (rozená Matušíková) se narodila v ČR v Uherském Hradišti.

Více

Recognized Cambridge English Certificates by universities in the Czech republic

Recognized Cambridge English Certificates by universities in the Czech republic Recognized Cambridge English Certificates by universities in the Czech republic Following information was provided by the Office for studies of individual universities and faculties for the year 2015/

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Publikační činnost (2000 až 2016)

Publikační činnost (2000 až 2016) Příručky, pomůcky: Publikační činnost (2000 až 2016) HORÁK, J., KUDLÁK, A. Co dělat při mimořádných událostech, V.M.PRESS Písek, 2000, 12 stran. HORÁK, J., KUDLÁK, A. Co dělat při vzniku mimořádné události,

Více

Časopis Sociální pedagogika Social Education

Časopis Sociální pedagogika Social Education Časopis Sociální pedagogika Social Education ročník 4, číslo 1, rok 2016 / volume 4, number 1, year 2016 ISSN 1805-8825 Časopis pro sociální pedagogiku The journal for socio-educational theory and research

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Management v hospodářské praxi II (MHPII) Číslo předmětu: 545- Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení doc. Ing. Michal

Více

BRNO KOMPLEXNÍ DOPRAVNÍ ANALÝZA

BRNO KOMPLEXNÍ DOPRAVNÍ ANALÝZA MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA GEOGRAFICKÝ ÚSTAV BRNO KOMPLEXNÍ DOPRAVNÍ ANALÝZA Diplomová práce Jan Kučera Vedoucí práce: Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D. Brno 2013 Bibliografický záznam Autor:

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

Nationalparkregion Sächsisch-Böhmische Schweiz. Mezinárodní spolupráce Spolupráce s NP Saské Švýcarsko a Gory stolowe

Nationalparkregion Sächsisch-Böhmische Schweiz. Mezinárodní spolupráce Spolupráce s NP Saské Švýcarsko a Gory stolowe Nationalparkregion Sächsisch-Böhmische Schweiz Mezinárodní spolupráce Spolupráce s NP Saské Švýcarsko a Gory stolowe Spolupráce s NP Saské Švýcarsko Chráněná krajinná oblast Labské pískovce Národní Park

Více

Efektivní financování sociálních služeb v České republice Effective financing of social services in the Czech Republic

Efektivní financování sociálních služeb v České republice Effective financing of social services in the Czech Republic Efektivní financování sociálních služeb v České republice Effective financing of social services in the Czech Republic Praha, 2013 Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA Abstrakt Cílem této práce je na dostupných

Více

Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie

Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Jiří Vaníček Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta 2009 Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Abstrakt Kniha se zabývá využíváním

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství 12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006 Rámcová směrnice vodní politiky ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk ské služby RNDr. Pavel Punčoch ochář,, CSc. Ministerstvo zemědělství 12 th Magdeburger seminar

Více

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Strukturální fondy a jejich vliv na rozvoj venkova v ČR v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Jiří Kolman Summary In this

Více

Publicita projektů CZ09 Info na webu

Publicita projektů CZ09 Info na webu Publicita projektů CZ09 Info na webu Jan Aschermann, MŠMT 27.8. 2015 Komunikace - co kde najdete na webu Změna struktury Norských fondů na webu MŠMT Změna kontaktních telefonů na MŠMT Základní informace

Více

ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009. kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216

ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009. kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216 ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009 Jiří Kadlec ÚTIA AV ČR kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216 Co je Artemis a Eniac Joint Undertaking (JU) Dva významné průmyslové programy. Sdružují národní a 7. RP EU financování

Více

Evropské fórum vědy a techniky praha

Evropské fórum vědy a techniky praha Evropské fórum vědy a techniky praha Efficiency of the European Science and its Global Competitiveness Prague, 22 May 2008 www.ceskahlava.cz GENERÁLNÍ PARTNEŘI: MEDIÁLNÍ PARTNEŘI: DatE: 22 nd May 2008

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Projektové řízení (PR) Číslo předmětu: 548-0049 Garantující institut: Garant předmětu: Institut geoinformatiky doc. Ing. Petr Rapant, CSc. Kredity: 5 Povinnost:

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Infogram: Nová platforma pro podporu informačního vzdělávání

Infogram: Nová platforma pro podporu informačního vzdělávání Infogram: Nová platforma pro podporu informačního vzdělávání Bc. Eva DOHNÁLKOVÁ Česká zemědělská univerzita v Praze, Studijní a informační centrum dohnalko@sic.czu.cz PhDr. Hana LANDOVÁ, Ph.D. Česká zemědělská

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

Summary. Mr. Andreas Molin

Summary. Mr. Andreas Molin ANNEX 6 Conclusions of the Melk Process and Follow-up (Brussels Agreement) Annex I, Item No. 3, Reactor Pressure Vessel Integrity and Radiation Embrittlement, Workshop, February 26-27, 2008, Řež near Prague

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

TECHNICKÁ NORMALIZACE V OBLASTI PROSTOROVÝCH INFORMACÍ

TECHNICKÁ NORMALIZACE V OBLASTI PROSTOROVÝCH INFORMACÍ TECHNICKÁ NORMALIZACE V OBLASTI PROSTOROVÝCH INFORMACÍ Ing. Jiří Kratochvíl ředitel Odboru technické normalizace Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví kratochvil@unmz.cz http://cs-cz.facebook.com/normy.unmz

Více

The Military Technical Institute

The Military Technical Institute The Military Technical Institute The security is essential, the security is a challenge Jitka Čapková Petr Kozák Vojenský technický ústav, s.p. The Czech Republic security legislation applicable to CIS:

Více

NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary )

NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary ) 1. NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary ) Text a dokument souhrnné www prezentace:nabídka NANAŽERSKÉHO A BUSINESS PORADENSTVÍ - BMC

Více

Objectives of the project

Objectives of the project Training is a chance for Tristone employees Registration no.: CZ.1.04/1.1.02/35.01528 Subsidy: CZK 5,958,248.00 Project completion period: 15/12/2010 to 14/12/2012 Source of financing: Human Resources

Více

PROBLEMATIKA BROWNFIELDS Z POHLEDU JEJICH BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ

PROBLEMATIKA BROWNFIELDS Z POHLEDU JEJICH BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ PROBLEMATIKA BROWNFIELDS Z POHLEDU JEJICH BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ THE ISSUE OF BROWNFIELDS IN TERMS OF THEIR SAFETY RISKS FOR REGIONAL DEVELOPMENT Bc. Eliška Vítková vitkova.e@centrum.cz

Více

The advisory system in The Czech Republic

The advisory system in The Czech Republic The advisory system in The Czech Republic Institute of Agriculture and Food Information Martin Mistr Who are we? Who are we? Institute of Agriculture and Food Information 2 specialized films 10 fairs 30

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

1 Regional Economics and Policy

1 Regional Economics and Policy Regional Economics and Policy Jméno, příjmení, tituly:................................................................................. Datum:.................................................................................................................

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více

Předběžná témata příští výzvy v oblasti SSH

Předběžná témata příští výzvy v oblasti SSH Předběžná témata příští výzvy v oblasti SSH Michal Pacvoň, Národní kontakt pro Sociální, ekonomické a humanitní vědy a pro oblast Věda ve společnosti pacvon@tc.cz Tel: 234 006 110 Výzvy priority SSH 2010

Více

Zbyšek Korecki, Miroslav Cempírek

Zbyšek Korecki, Miroslav Cempírek Impacts of the Study Programme Changes to the Level of Logistical Specialization Students Knowledge Důsledky změn studijního programu na úroveň znalostí studentů logistických odborností Zbyšek Korecki,

Více

Seznam bibliografických citací vybraných publikací

Seznam bibliografických citací vybraných publikací Seznam bibliografických citací vybraných publikací Macík, K. - Freiberg, F. - Zralý, M.: Studie ke kalkulaci výrobků v divizi obráběcích strojů ZPS a.s. [Technická zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta strojní,

Více

Zápis z 9. jednání pracovní skupiny č. 2 projektu DOPSIT

Zápis z 9. jednání pracovní skupiny č. 2 projektu DOPSIT Zápis z 9. jednání pracovní skupiny č. 2 projektu DOPSIT Datum jednání: 09. 06. 2014 Čas jednání: 13:00 Místo jednání: Pracovní skupina: 2 Integrace dopravy Jednací místnosti č. 314 (stará budova) Centra

Více

Svalová dystrofie. Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec

Svalová dystrofie. Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec Svalová dystrofie Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec ABOUT IBA MU About IBA Academic institute -> Established in 2001 -> 45 employees -> 65 scientific projects Structure -> Data analysis

Více

Tax Academy Guarantors of the programme. Curriculum Vitae

Tax Academy Guarantors of the programme. Curriculum Vitae Zenon Folwarczny Ředitel v oddělení Daňových a právních služeb / Director in the Financial Services and International Structuring group Jeho specializací je poradenství v oblasti finančních služeb, mezinárodního

Více

CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH

CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D. proděkan 1 Citující Kašík, Milan, Havlíček, Karel. Marketing při utváření podnikové strategie. 2. rozšířené vydání. Praha: Vysoká škola

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

Řízení podniku v praxi (ŘPP)

Řízení podniku v praxi (ŘPP) Řízení podniku v praxi (ŘPP) Kód předmětu: 2382089 Garant předmětu: Doc. Ing. Martin Zralý, CSc. Typ předmětu: P Vyučující: Doc. Ing. Martin Zralý, CSc. Rozsah: 2+2 Ing. Tomáš Peterka, Ph.D. Zakončení:

Více

Water Planning in the Czech Republic

Water Planning in the Czech Republic Plánování v oblasti vod v České republice Water Planning in the Czech Republic RNDr. Petr Kubala, Povodí Vltavy, státní podnik (State Enterprise) e-mail: kubala@pvl.cz Namur, 28 th September 2005 IMPLEMENTAČNÍ

Více

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system Marie Brandejsová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

National exchange workshop

National exchange workshop National exchange workshop v rámci projektu CNCB Clarion Congress Hotel Prague 17. března 2011 Základní informace Název projektu: Akronym: Číslo projektu: Cluster and Network Cooperation for Business Success

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

Definice (kolik, kdo) spotřebitelů (S)

Definice (kolik, kdo) spotřebitelů (S) Marek KRAJČÍK LOGISTICKO EKONOMICKÉ ASPEKTY ZAHRANIČNÍCH MISÍ Abstract: The ACR does not have enough money to cover all requirements during process of formation and deployment of task forces. The ammunition

Více

PROFESSIONAL ACTIVITIES

PROFESSIONAL ACTIVITIES Associate Professor Leoš Vítek, Ph.D. Place of birth Gender Current position March 2014 till now September 2004 till now Qualification 2008 2001 Faculty of Finance and Accounting (FFaA), Department of

Více

PROJEKT SEN-NET (SENIORS IN NETWORK)

PROJEKT SEN-NET (SENIORS IN NETWORK) PROJEKT SEN-NET (SENIORS IN NETWORK) BOŽENA MANNOVÁ, JOSEF BIČÍK České vysoké učení technické v Praze Abstrakt: Vzhledem k rostoucímu počtu seniorů v populaci je velmi důležité poskytnout seniorům vzdělání,

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 1 /2009 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Seznam bibliografických citací vybraných publikací

Seznam bibliografických citací vybraných publikací Seznam bibliografických citací vybraných publikací Macík, K. - Freiberg, F. - Zralý, M.: Studie ke kalkulaci výrobků v divizi obráběcích strojů ZPS a.s. [Technická zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta strojní,

Více

INTERAKTIVNÍ TABULE A MATEMATICKÝ SOFTWARE GEOGEBRA PŘI VÝUCE MATEMATIKY V ANGLICKÉM JAZYCE

INTERAKTIVNÍ TABULE A MATEMATICKÝ SOFTWARE GEOGEBRA PŘI VÝUCE MATEMATIKY V ANGLICKÉM JAZYCE INTERAKTIVNÍ TABULE A MATEMATICKÝ SOFTWARE GEOGEBRA PŘI VÝUCE MATEMATIKY V ANGLICKÉM JAZYCE Olga Komínková Základní škola Velká Bíteš kominkova.olga@zsbites.cz Abstrakt: Příspěvek se zabývá možnostmi využití

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů

Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů Design and implementation of algorithms for adaptive control of stationary robots Marcel Vytečka 1, Karel Zídek 2 Abstrakt Článek

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

ERC Starting Grant z pohledu úspěšné i neúspěšné uchazečky. Jana Roithová

ERC Starting Grant z pohledu úspěšné i neúspěšné uchazečky. Jana Roithová ERC Starting Grant z pohledu úspěšné i neúspěšné uchazečky Jana Roithová Grantový návrh ERC StG: Individuální grant Hodnotící kritéria: Řešitel Projekt Instituce Řešitel 1. Nezávislost (publikace bez jiných

Více

Seznam publikací, Ing. Josef Půta, Ph.D.

Seznam publikací, Ing. Josef Půta, Ph.D. Seznam publikací, Ing. Josef Půta, Ph.D. 1. Půta, J. Hodnocení efektivnosti temperace vstřikovacích forem. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2005. 2. Lenfeld, P., Půta, J., Ausperger, A., Běhálek,

Více

S t u d y P l a n W M TS

S t u d y P l a n W M TS Czech University of Life Sciences in Prague (CULS Prague) S t u d y P l a n W M TS Credits: Every student needs at least 120 ECTS for the whole study (about 0 ECTS in every year). Student has 66 ECTS for

Více

SYNERGIES WITH RESEARCH AND INNOVATION FUNDS: STAIRWAY TO EXCELLENCE 03 MARCH Mgr. Arnošt Marks, Ph.D.

SYNERGIES WITH RESEARCH AND INNOVATION FUNDS: STAIRWAY TO EXCELLENCE 03 MARCH Mgr. Arnošt Marks, Ph.D. SYNERGIES WITH RESEARCH AND INNOVATION FUNDS: STAIRWAY TO EXCELLENCE 03 MARCH 2016 Mgr. Arnošt Marks, Ph.D. 1 MODELING PUBLIC SPENDING FOR R&DI AS A % OF GDP MODEL 1: LONG-TERM OUTLOOK 1.00% 0.90% 0.80%

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČVUT FD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČVUT FD Příloha č. 1 ke Statutu ČVUT FD ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČVUT FD Organizační řád je vnitřním předpisem Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty dopravní (dále jen ČVUT FD ), který upravuje vnitřní organizaci

Více

Pozvánka na mezinárodní vojensko-odbornou konferenci TAKTIKA 2014

Pozvánka na mezinárodní vojensko-odbornou konferenci TAKTIKA 2014 UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 65, 662 10 Brno Tel.: 973 442 229, FAX: 973 443311, E-mail: dana.kristalova@unob.cz Vážení, Pozvánka

Více

Typografický portál pro zlepšení kvality nejen závěrečných prací / Typographical

Typografický portál pro zlepšení kvality nejen závěrečných prací / Typographical Obsah Slovo úvodem 5 Zdokonalování komunikačních schopností studentů v předmětu Digitální fotografie / Student's Communication Skills Development in the Course Digital Photography (Jana Andrýsková, Lukáš

Více

ACADEMIC CURRICULUM VITAE

ACADEMIC CURRICULUM VITAE PhDr. Martin Seitl, Ph.D. Curriculum Vitae ACADEMIC CURRICULUM VITAE Education 2012 Palacký University, Philosophical Faculty, Department of Psychology Specialization: Educational Psychology (Ph.D.) Doctoral

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Prof. Ing. Oldřich Kratochvíl, MBA, PhD., CSc., Dr.h.c.

Prof. Ing. Oldřich Kratochvíl, MBA, PhD., CSc., Dr.h.c. Prof. Ing. Oldřich Kratochvíl, MBA, PhD., CSc., Dr.h.c. +(420) 572 548 035 rektor vysoké školy rektor@edukomplex.cz Absolvoval v roce 1971 na Vysoké škole dopravní v Žilině ve Slovenské republice. Po skončení

Více

Studium cizinců v ČR. Study of foreigners in the Czech Republic. Studijní oddělení Domu zahraničních služeb

Studium cizinců v ČR. Study of foreigners in the Czech Republic. Studijní oddělení Domu zahraničních služeb Studium cizinců v ČR Studijní oddělení Domu zahraničních služeb Study of foreigners in the Czech Republic The Study Department of the Centre for International Services O nás Studijní oddělení Domu zahraničních

Více

NEJMODERNĚJŠÍ TECHNOLOGIE V E-LEARNINGOVÝCH KURZECH THE NEWEST TECHNOLOGIES IN E-LEARNING COURSES

NEJMODERNĚJŠÍ TECHNOLOGIE V E-LEARNINGOVÝCH KURZECH THE NEWEST TECHNOLOGIES IN E-LEARNING COURSES NEJMODERNĚJŠÍ TECHNOLOGIE V E-LEARNINGOVÝCH KURZECH THE NEWEST TECHNOLOGIES IN E-LEARNING COURSES B. Řeháková, J. Veselý Univerzita Palackého Olomouc Abstrakt Otázky spojené s efektivním využitím moderních

Více

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 17 January /05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 17 January /05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 17 January 2005 5403/05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1 COVER NOTE From : Mr. Jan KOHOUT, Permanent Representative of the Czech Republic to the European Union Date of receipt

Více

Course description. Second Romance language 2 Printed: :05. Course name: Academic Year 2015/2016

Course description. Second Romance language 2 Printed: :05. Course name: Academic Year 2015/2016 Course description Course abbreviation: KRP/DRJ2 Page: 1 / 5 Course name: Second Romance language 2 Academic Year: 2015/2016 Printed: 15.01.2017 11:05 Department/Unit / KRP / DRJ2 Title Second Romance

Více

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet knihovnictví Informační studia a knihovnictví Jiří Zajdl Informační technologie a senioři, rozdílné možnosti v přístupu

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více