Ministry of Defence of the Czech Republic

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ministry of Defence of the Czech Republic"

Transkript

1 Scientific Professional Curriculum Vitae LtCol Dr. habil. Ing. Pavel Foltin, Ph.D. PERSONAL DATA Name and surname: Employer: Workplace: LtCol Ing. Pavel Foltin, Ph.D. Faculty of Economics and Management, University of Defence, Ministry of Defence of the Czech Republic Brno Working placement: - Vice-Dean for Research, Faculty of Economics and Management, University of Defence - Senior Scientist Deputy Head of the Department of Logistics, Faculty of Economics and Management, University of Defence EDUCATION AND COURSES Dr. habil. - National University of Public Service, Budapest, Hungary - study program Theory of Defence Administration in the field of Military Sciences of Social Studies - finished 2013 Ph.D. - Faculty of Economics and Management, Military College of Ground Forces in Vyškov, Czech Republic - study branch National Defence Economics - finished 2004 Ing. - Faculty of National Defence Economics, Military College of Ground Forces in Vyškov, Czech Republic - study branch National Defence Economics - study specialization Logistics of the Army of Czech Republic - finished 2000 Acquisition Policy Course - Bundesakademie für Wehrverwaltung und Wehrtechnik. Mannheim, Germany,

2 PRACTISES employer post since till University of Defence in Brno Vice-Dean for Research 2011 still University of Defence in Brno Vice-Dean of Public Relations and Development University of Defence in Brno Vice-Dean of Curriculum University of Defence in Brno senior scientist deputy head of the Department of Logistics 2008 still University of Defence in Brno assistant professor University of Defence in Brno assistant University of Defence in Brno scientific worker Military College of Ground Forces in Vyškov scientific worker RESEARCH AREAS AND CONSULTING FOCUS My research deals with supply chain security and sustainability of logistics support of multinational operations. I focus my research on the asymmetric threats and disruptions to the supply chains, especially the threat of international terrorism. Due to my professional background from the different positions of Vice-Dean of the Faculty of Economics and Management University of Defence, my professional work is also deal with the issues of education for national security systems. 2

3 Scientific/Working Boards Membership Przegląd Naukowo - Metodyczny "Edukacja dla Bezpieczeństwa institution post year Scientific Journal published at the Higher School of Safety in Poznan (Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu) member of editorial board 2012-still Scientific Board of the University of Defence in Brno member 2012 Journal Economics and Management Scientific Journal published at the Faculty of Economics and Management University of Defence Scientific Board of the Faculty of Economics and Management University of Defence in Brno Permanent working group on Military and Security Branches of the Accreditation Commission of the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic Counsel of Resources and Processes in Security and Defence, Internal Grant Agency of the Institute of Strategic Studies, University of Defence in Brno Branch Board of the Integral Grant Agency of the Institute of Strategic Studies Military Academy in Brno editor in chief member member 2011-still 2007-still 2006-still member member

4 SCIENTIFIC/RESEARCH PROJECTS No. 1. Research leader HORÁK Roman. Ekonomická laboratoř [Economic Laboratory]. Research of Institutional Support Project, Ministry of Defence, Czech Republic. Brno: FEM UoD, Research leader BARTA Jiří. Interoperabilita pracovišť, podporující výuku bezpečnostního managementu počítači v síti [Interoperability of Workplaces Supporting the Security Management Education in Computer Network]. Students Specific Research Project, under the support of Ministry of Education, Youth and Sports. Brno: FEM UoD, FOLTIN Pavel, HAJNA Petr. Rozpracování technologií UHCA k zabezpečení strategických přesunů jednotek v operacích NATO - Dílčí úkol výzkumného záměru FEM [Development of Ultra Heavy Cargo Airlift (UHCA) Technology for strategic transportation of troops in NATO operations]. Brno: FEM UoD, [VZ-08-FEM K04-01-FOL]. 4. CEMPÍREK Miroslav, FOLTIN Pavel, MRNUŠTÍK Jan. Logistická podpora nebojových operací - Dílčí úkol výzkumného záměru FEM [Logistics support for non-combat operations Sub-task of the scientific project of the FEM UoD]. Brno: FEM UoD, [VZ05-FEM-K04-04-CEM]. 5. FOLTIN Pavel. Analýza aktuálních strategických dokumentů vybraných evropských států a jejich reflexe v oblasti lidských, finančních a materiálních zdrojů pro potřeby ozbrojených sil studie. [Analysis of current strategic documents of selected European states and their reflection in the human, financial and material resources for the Armed Forces Analytical Study]. Brno: Internal Grant Agency of the Institute of Strategic Studies, Military Academy, [ÚSS/2005-S-3-038]. 6. FOLTIN Pavel. Progresivní technologie zásobovacího procesu v Armádě České republiky pro 21. století [Advanced technologies in the supply process in the Czech Armed Forces for the 21 st century]. Vyškov: Internal Grant Agency of the Military College of the Ground Forces, HAJNA Petr, FOLTIN Pavel. Perspektivy rozvoje logistické podpory pozemních sil AČR do roku 2015 s výhledem do roku 2025 [Development prospects of the logistics support of the ground forces of the Czech Armed Forces in 2015, with a view of the year 2025]. Brno: Internal Grant Agency of the Institute of Strategic Studies, Military Academy, FOLTIN Pavel. Obranné výdaje států usilujících o vstup do NATO [Defence spending of the countries aspiring to join the NATO]. Brno: Internal Grant Agency of the Institute of Strategic Studies, Military Academy,

5 PROJECTS UNDER THE EUROPEAN SOCIAL FUNDS No. note 1. National Individual Project of European Social Funds Qualification Framework for Tertiary Education, under the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic. The project aims to create a national qualification framework for tertiary education, which will cover the outputs of tertiary education at universities and higher vocational schools. The qualification framework itself is to formulate national descriptors defining the expected outputs of the different levels of tertiary education (DiS, Bc, Mgr., Ph.D.) in the most general form and, more specifically, descriptors oriented to particular educational fields. These are to be formed by groups of each other related disciplines. During the course of the project methodology will be developed and verified. Institutions will proceed in subsequent implementation of the framework up to the level of study / training programs according to this methodology. The project will also set clear links between the qualification framework and the system of quality assurance and evaluation. These links are one of the key conditions for the establishment and proper functioning of the system. The added value of the project in general will make the tertiary education sector in the Czech Republic more transparent, which will benefit all relevant actors (individual institutions, students, employers, the Ministry, the Accreditation Committee). [http://www.msmt.cz/european-union/ipn-in-the-field-of-tertiaryeducation-research-and-development] 2. Project of European Social Funds Education for National Security System, under the Faculty of Economics and Management University of Defence in Brno. [CZ.1.07/2.2.00/ ] Project s primary goal is to push education and expert training in Czech national security system further to a higher quality. The secondary goal is to establish an innovated one and two new study ways within the accredited field of National Defence Economy structured as follows: Population protection, Security services and Information security management. The project shall bring the content and utilisation of contemporary forms of trainer and simulation aided education as security cannot be efficiently taught without that technology. Project outputs shall include a number of new study courses within the Economics and Management degree programmes. [http://www.unob.cz/en/research_development/pages/education-for- National-Security-System.aspx] - member of project working group 86 Security Services, from 10/2009 till 12/2010; - the project aims to create national qualification framework for tertiary education in the Czech Republic, which will cover outputs of education and also will be compatible with the competence framework in the European highereducation area - the projects implementing methodology of United Nations ISCED 97 in Czech Republic - project manager - phase of application 8/2009 till 11/2010, phase of realization 11/2010 till 9/2013 5

6 List of Publications and References MONOGRAPHS/BOOKS No. 1. KORECKI, Zbyšek, POMAZALOVÁ Nataša, VLACHOVÁ Hana, FOLTIN Pavel. Military logistics during operations on the African territory under the EU flag. Ústí nad Labem: FEM UoD, ISBN pp. 2. FOLTIN Pavel, CEMPÍREK Miroslav, MRNUŠTÍK Jan. Logistická podpora mnohonárodních operací díl II. [Logistics support of multinational operations Part II]. Brno: UoD, ISBN pp. 3. VYLEŤAL Pavel et al. Ekonomické nástroje a metody řízení jakosti v akvizičním procesu [Economic instruments and methods of quality control in the acquisition process]. Praha: AVIS MO ČR, ISBN pp. 4. ŘEHÁK David, FOLTIN Pavel, STOJAR Richard. Vybrané aspekty soudobého terorismu [Selected aspects of contemporary terrorism]. Praha: AVIS Ministry of Defence Czech Republic, ISBN pp. 5. FOLTIN Pavel, REJZEK Martin, CEMPÍREK Miroslav. Logistická podpora mnohonárodních operací (vybrané kapitoly). [Logistics support of multinational operations (selected chapters)]. Brno: UoD, ISBN pp. 6. HAJNA Petr, KRČ Miroslav, FOLTIN Pavel. Logistika v ozbrojených silách [Logistics in the Armed Forces]. Vyškov: Military College of the Ground Forces, ISBN pp. 7. KUFČÁK Viliam, FOLTIN Pavel. Technologie dopravy. [Transport Technologies]. Vyškov: Military College of Ground Forces, ISBN pp. 6

7 PROJECTS FINAL REPORTS No. 1. CEMPÍREK Miroslav, FOLTIN Pavel, MRNUŠTÍK Jan. Logistická podpora nebojových operací - Dílčí úkol výzkumného záměru FEM [Logistics support for non-combat operations Sub-task of the scientific project of the FEM UoD]. Brno: FEM UoD, [VZ05-FEM-K04-04-CEM]. ISBN pp. 2. FOLTIN Pavel. Analýza aktuálních strategických dokumentů vybraných evropských států a jejich reflexe v oblasti lidských, finančních a materiálních zdrojů pro potřeby ozbrojených sil studie. [Analysis of current strategic documents of selected European states and their reflection in the human, financial and material resources for the Armed Forces Analytical Study]. Brno: Internal Grant Agency of the Institute of Strategic Studies, Military Academy, [ÚSS/2005-S-3-038]. ISBN pp. 3. FOLTIN Pavel. Progresivní technologie zásobovacího procesu v Armádě České republiky pro 21. století [Advanced technologies in the supply process in the Czech Armed Forces for the 21 st century]. Vyškov: Internal Grant Agency of the Military College of the Ground Forces, ISBN pp. 4. HAJNA Petr, FOLTIN Pavel. Perspektivy rozvoje logistické podpory pozemních sil AČR do roku 2015 s výhledem do roku 2025 [Development prospects of the logistics support of the ground forces of the Czech Armed Forces in 2015, with a view of the year 2025]. Brno: Internal Grant Agency of the Institute of Strategic Studies, Military Academy, ISBN pp. 5. FOLTIN Pavel. Obranné výdaje států usilujících o vstup do NATO [Defence spending of the countries aspiring to join the NATO]. Brno: Internal Grant Agency of the Institute of Strategic Studies, Military Academy, ISBN pp. 7

8 JOURNAL PAPERS No. 1. HALBERŠTÁT Ladislav, HOLCNER Vladan, FOLTIN Pavel. Jaké vysokoškolské vzdělání potřebují vojenští profesionálové? [What kind of university degree need military professionals] Military Review, 1/2011, Vol. 20 (52). p Praha: Ministry of Defence Czech Republic, ISSN pp. 2. FOLTIN Pavel, HAJNA Petr. Možnosti využití technologií Ultra-Heavy Cargo Airlift (UHCA) [Possibility of using the Ultra-Heavy Cargo Airlift (UHCA) technologies]. Economics and Management Journal, 2/2008, Vol. 2. Brno: FEM UoD, p ISSN pp. 3. VYLEŤAL Pavel, FOLTIN Pavel. Použití modelu efektivnosti při posuzování akvizičních případů [Using the effectiveness model in assessing of acquisition projects]. Economics and Management Journal, 2/2008, Vol. 2. Brno: FEM UoD, p ISSN pp. 4. FOLTIN Pavel, HOLCNER Vladan. Tied-in Risk Costs and Using of External Resources in Defence. Nicolae Balcescu Land Forces Academy Review, 2/2008, Vol. 13 (50). ISSN [online]. Abstract available at:[http://www.armyacademy.ro/reviste/rev2eng_2008.html]. 5. VYLEŤAL Pavel, FOLTIN Pavel. Model ekonomické efektivnosti a vyhodnocování výkonu procesu [The Model of Economic Effectivity and Evaluation of this Process]. Military Review, 3/2007. Vol. 16 (48). p Praha: MO ČR AVIS, ISSN pp. 6. VYLEŤAL Pavel, FOLTIN Pavel. Využití dynamického modelu procesů při vyhodnocování ekonomické efektivnosti [Utilization of dynamic process model for evaluation economic efficiency]. Economics and Management Journal, 1/2007, Vol. 1. Brno: FEM UoD, p ISSN pp. 7. ŘEHÁK David, FOLTIN Pavel, HOLCNER Vladan. International Counter-Terrorism Cooperation A Global View. Economics and Management Journal, 1/2007, Vol. 1. Brno: FEM UoD, p ISSN pp. 8. ŘEHÁK David, FOLTIN Pavel. Mezinárodní spolupráce v boji proti terorismu [International counter-terrorism cooperation]. Defence and Strategy Journal, 1/2007, Vol. 6. Brno: Institute of Strategic Studies, UoD, p ISSN pp. 9. VYLEŤAL Pavel, FOLTIN Pavel. Využití dynamického modelu procesů při zadávání outsourcingu v AČR [Utilization of dynamic process model in contracting of outsourcing within the Army of the Czech Republic]. Military Review, 3/2006, Vol. 15 (47). Praha: AVIS Ministry of Defence Czech Republic, p ISSN pp. 10. FOLTIN Pavel, ŘEHÁK David. Historický vývoj terorismu [Historical Evolution of Terrorism]. Defence and Strategy Journal, 1/2006, Vol. 6. Brno: Institute of Strategic Studies, UoD, p ISSN pp. 11. FOLTIN Pavel, ŘEHÁK David. Důvody realizace a formy terorismu [Reasons and forms of terrorism]. Defence and Strategy Journal, 1/2005. Vol. 5. Brno: Institute of Strategic Studies, UoD, p ISSN pp. 8

9 No. 12. HAJNA Petr, FOLTIN Pavel. Perspektivy rozvoje logistické podpory sil Armády České republiky [Prospects for the development of logistic support forces of the Army of the Czech Republic]. Logistics Journal, 2/2003, Vol. 9. Praha: p ISSN HAJNA Petr, FOLTIN Pavel. Perspektivy rozvoje logistické podpory sil Armády České republiky dokončení [Prospects for the development of logistic support forces of the Army of the Czech Republic final part]. Logistics Journal 3/2003, Vol. 9. Praha, p ISSN CONFERENCE PAPERS No. 1. FOLTIN Pavel, SEDLAČÍK Marek, ŠIKOLOVÁ Mária. Modification of Critical Path Method by a Portfolio of Security Criterions. In. The 18 th International Conference The Knowledge-Based Organization. Sibiu (Romania): Nicolae Balcescu Land Forces Academy, Romania June P ISBN pp. 2. FOLTIN Pavel. Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. [Education for National Security System]. In. International Conference Security Management and Society, part of Military Fairs IDET Brno: UoD, p 38. ISBN [on CD]. 3. FOLTIN Pavel. Security of Logistics Chains Against Terrorist Threats. In. The 17 th International Conference The Knowledge-Based Organization. Sibiu (Romania): Nicolae Balcescu Land Forces Academy, November Conference Proceedings 1: Management and Military Science. p ISSN pp. 4. FOLTIN Pavel, VYLEŤAL Pavel. The Financing of Terrorism. In. Conference Proceedings from International Congress 2. Interop-Soft Protect. Brno: UoD, ISBN [on CD]. 5. FOLTIN Pavel, VYLEŤAL Pavel. Efektivnost v akvizičním procesu. [Efficiency in the acquisition process]. In. Conference Proceedings from International Congress 2. Interop-Soft Protect. Brno: UoD, ISBN [on CD]. 6. VYLEŤAL Pavel, FOLTIN Pavel. Postup řešení vztahů s mezinárodními subjekty při podpoře OS v mnohonárodních operacích při akvizičních procesech. [Procedures for solving relations with international bodies supporting the armed forces within multinational operations in the acquisition process]. In. International Conference Proceedings Economical Aspects of Processes in Armed Forces. Brno: UoD, p ISBN pp. 7. FOLTIN Pavel, HOLCNER Vladan. Military Education System in the Czech Republic. In. The 12 th International Conference The Knowledge Based Organization. Sibiu (Romania): Nicolae Balcescu Land Forces Academy, Proceedings Pedagogy. p ISBN pp. 8. FOLTIN Pavel, HOLCNER Vladan. Tied-in Risk Costs and Using of External Resources in Defence. The 12 th International Conference The Knowledge Based Organization. Sibiu (Romania): Nicolae Balcescu Land Forces Academy, Proceedings Military Science Security and National Defence. p ISBN pp. 9

10 No. 9. CEMPÍREK Miroslav, FOLTIN Pavel. Využití civilních dodavatelů v operacích (využití outsourcingu v logistické podpoře operací). [Use of civilian contractors in operations (use of outsourcing in the logistics support of military operations)]. In. 8 th International Conference External Providing of Logistics Services. Lázně Bohdaneč: University of Pardubice, p ISBN pp. 10. VYLEŤAL Pavel, FOLTIN Pavel. Angažovanost privátních subjektů při podpoře ozbrojených sil v mnohonárodních operacích. [Involvement of private entities in support of the armed forces in multinational operations]. In. Zbroník abstraktov z 8. medzinárodnej vedeckej konferencie Medzinárodné vzťahy Zámok Smolenice (Slovakia): Vydavateľstvo Ekonóm, November p 31. ISBN pp. 11. FOLTIN Pavel, VYLEŤAL Pavel. Financování terorismu. [Financing of terrorism]. In. Zbroník abstraktov z 8. medzinárodnej vedeckej konferencie Medzinárodné vzťahy Zámok Smolenice (Slovakia): Vydavateľstvo Ekonóm, November p 31. ISBN pp. 12. FOLTIN Pavel, HOLCNER Vladan. Vázané náklady rizik a využívání vnějších zdrojů v obraně. [Bound costs and risks of outsourcing in the defense sector]. In. International Conference Proceedings Economics, Logistics and Ecology in Armed Forces (CATE), part of Military Fairs IDET Brno: UoD, ISBN [on CD]. 13. VYLEŤAL Pavel, FOLTIN Pavel. Předpoklady a možnosti ekonomického chování subjektů veřejné správy (MO ČR) při realizaci vztahů v rámci NATO a EU. [Assumptions and opportunities for economic behaviour of public administration (MoD) in the realization of relations within NATO and the EU]. In. Sborník mezinárodní konference: Medzinárodné vzťahy Bratislava (Slovakia): Fakulta medzinárodných vzťahov, Ekonomická univerzita, p 99. ISBN pp. 14. FOLTIN Pavel, VYLEŤAL Pavel. Využití přístavů pro potřeby úkolových uskupení Armády České republiky. [The use of ports for the needs of task forces of the Army of the Czech Republic]. In. Seminar Outsourcing in Armed Forces. Brno: UoD, p ISBN pp. 15. FOLTIN Pavel, BUTOROVÁ Petra, OLŠOVSKÁ Radka. Outsourcing v podmínkách ozbrojených sil. [Armed Forces outsourcing]. In. Zbroník zo seminára s medzinárodnou účasťou: Vojenská Logistika 2005 v Liptovském Mikuláši. Liptovský Mikuláš (Slovakia): Akadémia ozbrojených síl Milana Rastislava Štefánika, p ISBN pp. 16. OLŠOVSKÁ Radka, BUTOROVÁ Petra, FOLTIN Pavel. Outsourcing podstata, přínosy a rizika použití. [Outsourcing the nature, benefits and risks of using]. In. Zbroník zo seminára s medzinárodnou účasťou: Vojenská Logistika 2005 v Liptovském Mikuláši. Liptovský Mikuláš (Slovakia): Akadémia ozbrojených síl Milana Rastislava Štefánika, Liptovský Mikuláš, p ISBN pp. 10

11 No. 17. BUTOROVÁ Petra, OLŠOVSKÁ Radka, FOLTIN Pavel. Fáze outsourcingového procesu. [Phases of outsourcing process]. In. Zbroník zo seminára s medzinárodnou účasťou: Vojenská Logistika 2005 v Liptovském Mikuláši. Liptovský Mikuláš (Slovakia): Akadémia ozbrojených síl Milana Rastislava Štefánika, Liptovský Mikuláš, p ISBN pp. 18. ŘEHÁK David, FOLTIN Pavel. Classification of terrorism forms and ways of their implementation. In. International Conference CATE 05 (Community-Army-Technology-Environment), part of Military Fairs IDET 2005: Force Protection: Significance in Contemporary Warfare. Brno: Masaryk University, p ISBN pp. 19. FOLTIN Pavel. Zapojování vnějších zdrojů v ozbrojených silách. [Involvement of external resources in the armed forces]. In. Expert Seminar External Resources in Conditions of the Czech Armed Forces. Brno: Institute of Strategic Studies, UoD, p ISBN pp. 20. VYLEŤAL Pavel, FOLTIN Pavel. Využití dynamického modelu procesů při outsourcingu v AČR. [Utilization of dynamic process model for outsourcing in the Army of the Czech Republic]. In. Expert Seminar External Resources in Conditions of the Czech Armed Forces. Brno: Institute of Strategic Studies, UoD, p ISBN pp. 21. FOLTIN Pavel, REJZEK Martin. Technologies as an effective instrument of realization military deployments. In. International military scientific forum, proceedings. Vol. 2. Veliko Turnovo (Bulgaria): Union of Scientists in Bulgaria Veliko Turnovo Branch, p ISBN X. 332 pp. 22. FOLTIN Pavel, REJZEK Martin. Progresivní technologie jako nástroj efektivní realizace přesunů a vojenských přeprav. [Advanced technologies as a tool for effective implementation of military movements and transport]. In. Conference Proceedings Modern Economical Instruments in Defence. Brno: UoD, p ISBN X. 247 pp. 23. REJZEK Martin, FOLTIN Pavel. Selected Initiatives as Tools for Effective Process of Armed Forces Providing Strategic and Operational Mobility. In. Conference Proceedings Modern Economical Instruments in Defence. Brno: UoD, p ISBN X. 247 pp. 24. HAJNA Petr, FOLTIN Pavel. Vzdálenější perspektivy integrované logistické podpory Armády České republiky. [Long-term perspectives of integrated logistic support of the Army of the Czech Republic]. In. Conference Proceedings CATE, part of Military Fairs IDET 2003: Economics, Logistics and Ecology in Armed Forces. Brno: CATE, p ISBN pp. 25. FOLTIN Pavel. Ekonomicko-strategické souvislosti druhé vlny rozšiřování NATO. [Economics and strategic context of the second wave of NATO enlargement]. In. Conference Proceedings CATE, part of Military Fairs IDET 2003: Economics, Logistics and Ecology in Armed Forces. Brno: CATE, p ISBN pp. 26. FOLTIN Pavel. Technologie pro 21. století. [Technologies for 21 st century]. In. Conference Proceedings: Logistics in 21 st Century. Vyškov: Military College of the Ground Forces, p ISBN pp. 11

12 No. 27. FOLTIN Pavel. Rozšiřování NATO. [NATO Enlargement]. In. Conference Proceedings: Finance and Czech Armed Forces. Vyškov: Military College of the Ground Forces, p ISBN pp. 28. FOLTIN Pavel. Trendy vývoje logistické podpory Armády České republiky v 21. století. [Trends in logistics support for Army of the Czech Republic in the 21 st century]. In. Conference Proceedings: Logistics and Its Perspectives in Czech Armed Forces. Vyškov: Military College of the Ground Forces, p ISBN X. 82 pp. 29. FOLTIN Pavel. Trend racionalizace logistiky na prahu 21. století. [Trend of rationalization on the beginning of the 21 st Logistics century]. In. Conference Proceedings: Economics and Defence Relations after Cold War. Vyškov: Military College of the Ground Forces, p ISBN pp. TEACHING EXPERIENCE subject study program position year Logistics Chains Designing master teacher guarantor Supply Chain Security (in English) International Security Environment Handling Systems and Storage Field Logistics Support Logistics Support of Military Operations bachelor and master bachelor and master bachelor and master bachelor and master bachelor and master teacher guarantor teacher guarantor 2012-still 2011-still guarantor teacher guarantor teacher guarantor still still

COL Dipl. Eng. Vladan HOLCNER, Ph. D. Dean Faculty of Economics and Management, University of Defense, Czech Republic E-mail: Vladan.holcner@unob.

COL Dipl. Eng. Vladan HOLCNER, Ph. D. Dean Faculty of Economics and Management, University of Defense, Czech Republic E-mail: Vladan.holcner@unob. Curriculum Vitae COL Dipl. Eng. Vladan HOLCNER, Ph. D. Dean Faculty of Economics and Management, University of Defense, Czech Republic E-mail: Vladan.holcner@unob.cz Studies: 1993-1998 BSc and MSc (Dipl.

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y R O Č E N K A 2013

U N I V E R Z I T A O B R A N Y R O Č E N K A 2013 U N I V E R Z I T A O B R A N Y R O Č E N K A 2013 Seznam publikací a zpráv zveřejňující výsledky vědecké a odborné práce členů akademické obce Univerzity obrany za rok 2013 Brno 2014 ISBN 978-80-7231-959-6

Více

UNIVERSITY OF DEFENCE FACULTY OF MILITARY HEALTH SCIENCES

UNIVERSITY OF DEFENCE FACULTY OF MILITARY HEALTH SCIENCES UNIVERSITY OF DEFENCE FACULTY OF MILITARY HEALTH SCIENCES ANNUAL REPORT 2009 HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Faculty of Military Health Sciences HRADEC KRÁLOVÉ EDITORIAL NOTES Dear Reader: This publication

Více

UNIVERSITY OF DEFENCE FACULTY OF MILITARY HEALTH SCIENCES ANNUAL REPORT HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC

UNIVERSITY OF DEFENCE FACULTY OF MILITARY HEALTH SCIENCES ANNUAL REPORT HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC UNIVERSITY OF DEFENCE FACULTY OF MILITARY HEALTH SCIENCES ANNUAL REPORT 2010 HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Faculty of Military Health Sciences Hradec Králové EDITORIAL NOTES Dear Reader: This publication

Více

Sborník Conference proceedings. 5. mezinárodní konference 5 th International Conference. Crisis management OCHRANA OBYVATELSTVA CIVIL PROTECTION

Sborník Conference proceedings. 5. mezinárodní konference 5 th International Conference. Crisis management OCHRANA OBYVATELSTVA CIVIL PROTECTION Sborník Conference proceedings 5. mezinárodní konference 5 th International Conference Crisis management CM OCHRANA OBYVATELSTVA CIVIL PROTECTION pořádané 4. a 5. května 2008 v Brně jako oficiální odborný

Více

UNIVERSITY OF DEFENCE FACULTY OF MILITARY HEALTH SCIENCES

UNIVERSITY OF DEFENCE FACULTY OF MILITARY HEALTH SCIENCES UNIVERSITY OF DEFENCE FACULTY OF MILITARY HEALTH SCIENCES ANNUAL REPORT 2008 HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Faculty of Military Health Sciences HRADEC KRÁLOVÉ CONTENTS EDITORIAL NOTES 3 CONTENTS 5 FOREWORD

Více

UNIVERSITY OF DEFENCE FACULTY OF MILITARY HEALTH SCIENCES ANNUAL REPORT HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC

UNIVERSITY OF DEFENCE FACULTY OF MILITARY HEALTH SCIENCES ANNUAL REPORT HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC UNIVERSITY OF DEFENCE FACULTY OF MILITARY HEALTH SCIENCES ANNUAL REPORT 2012 HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Faculty of Military Health Sciences Hradec Králové EDITORIAL NOTES Dear Reader: This publication

Více

ECONOMICS AND MANAGEMENT EKONOMIKA A MANAGEMENT

ECONOMICS AND MANAGEMENT EKONOMIKA A MANAGEMENT UNIVERSITY OF DEFENCE / CZECH REPUBLIC UNIVERZITA OBRANY / ČESKÁ REPUBLIKA ECONOMICS AND MANAGEMENT EKONOMIKA A MANAGEMENT 2011 2 Economics and Management - p. 2-2011 Brno 31 Aug 2011 Published by University

Více

Annual Report 2014 T. G. Masaryk Water Research Institute, public research institution Prague 2015

Annual Report 2014 T. G. Masaryk Water Research Institute, public research institution Prague 2015 Annual Report 2014 T. G. Masaryk Water Research Institute, public research institution Prague 2015 Index 1 Introduction 3 2 Information on Institute Bodies Members and Activities 4 2.1 Institute bodies

Více

AIR TRANSPORT SECURITY 2013

AIR TRANSPORT SECURITY 2013 Letiště Praha, a. s. ve spolupráci s Vysokou školou obchodní v Praze, o. p. s. Katedrou letecké dopravy AIR TRANSPORT SECURITY 2013 2. mezinárodní vědecká konference Sborník příspěvků Praha 19. 20. 11.

Více

15 17 October 2014 THE EXHIBITION CATALOGUE 2014 KATALOG VÝSTAVY 2014. www.natoexhibition.org UNIQUE GATHERING PLACE FOR EXPERTS

15 17 October 2014 THE EXHIBITION CATALOGUE 2014 KATALOG VÝSTAVY 2014. www.natoexhibition.org UNIQUE GATHERING PLACE FOR EXPERTS THE EXHIBITION CATALOGUE 2014 KATALOG VÝSTAVY 2014 UNIQUE GATHERING PLACE FOR EXPERTS 15 17 October 2014 PRAGUE, CZECH REPUBLIC General partner General partner of Conference ABOUT THE COMPANY LOM PRAHA

Více

Annual Report of the Accreditation Commission. for the Year 2003

Annual Report of the Accreditation Commission. for the Year 2003 Annual Report of the Accreditation Commission February 2004 Compiled by Jan Lachman for the Year 2003 1. Introduction The work of the Accreditation Commission (hereafter called only AC) is laid down in

Více

VŠB - TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA Faculty of Economics Department of Business Administration, Department of Management

VŠB - TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA Faculty of Economics Department of Business Administration, Department of Management VŠB - TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA Faculty of Economics Department of Business Administration, Department of Management Economics and Business Management in the 21 st Century 2 nd International Scientific

Více

Introductory Words by National Training Fund Director... 4. Introductory Words by the Chairperson of the National Training Fund Supervisory Board...

Introductory Words by National Training Fund Director... 4. Introductory Words by the Chairperson of the National Training Fund Supervisory Board... Content Introductory Words by National Training Fund Director... 4 Introductory Words by the Chairperson of the National Training Fund Supervisory Board... 6 1. Human Resources Development... 8 2. The

Více

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika Asociace vysokoškolských poradců, o. s. a Institut vzdělávání a poradenství Česká zemědělská univerzita v Praze 1. konference s mezinárodní účastí Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Více

Integrovaný program / Integrated Programme / 2011 2020. Sociální inkluze Social inclusion 1

Integrovaný program / Integrated Programme / 2011 2020. Sociální inkluze Social inclusion 1 Sociální inkluze Social inclusion Integrovaný program / Integrated Programme / 2011 2020 Sociální inkluze Social inclusion 1 Q Poloha města Location of the City PL DRESDEN PL PRAGUE KATOWICE G NUrEMberg

Více

OCHRANA CIVILNÍ LETECKÉ DOPRAVY (AIR TRANSPORT SECURITY) 2012

OCHRANA CIVILNÍ LETECKÉ DOPRAVY (AIR TRANSPORT SECURITY) 2012 Letiště Praha, a. s. ve spolupráci s Vysokou školou obchodní v Praze, o. p. s. Katedrou letecké dopravy OCHRANA CIVILNÍ LETECKÉ DOPRAVY (AIR TRANSPORT SECURITY) 2012 1. mezinárodní vědecká konference Sborník

Více

Obsah 1. ÚVOD - INTRODUCTION...2 2. HISTORIE KATEDRY - HISTORY... 3. 3. SOUČASNÉ SLOžENÍ KATEDRY - CURRENT FACULTY...6

Obsah 1. ÚVOD - INTRODUCTION...2 2. HISTORIE KATEDRY - HISTORY... 3. 3. SOUČASNÉ SLOžENÍ KATEDRY - CURRENT FACULTY...6 Contents Obsah 1. ÚVOD - INTRODUCTION...2 2. HISTORIE KATEDRY - HISTORY... 3 3. SOUČASNÉ SLOžENÍ KATEDRY - CURRENT FACULTY...6 4. STUDIJNÍ OBORY A PŘEDMĚTY - GUARANTEED MAJORS AND COURSES...13 5. ABSOLVENTI

Více

Media4u Magazine. 7. ročník 4/2010. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE

Media4u Magazine. 7. ročník 4/2010. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE S odbornou podporou mezinárodního kolegia vysokoškolských pedaogogů vydává Ing. Jan Chromý, Ph.D., Praha. 7. ročník 4/2010 Media4u Magazine ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The

Více

Sborník přednáńek Informační technologie pro praxi 2011

Sborník přednáńek Informační technologie pro praxi 2011 Česká společnost pro systémovou integraci Moravskoslezská sekce Ekonomická fakulta, VŃB TU Ostrava EUNIS-CZ ve spolupráci s Nadací Karla Englińe Sborník přednáńek Informační technologie pro praxi 2011

Více

FAKTORY PROSPERITY PODNIKŮ V LOKÁLNÍM A GLOBÁLNÍM PROSTŘEDÍ

FAKTORY PROSPERITY PODNIKŮ V LOKÁLNÍM A GLOBÁLNÍM PROSTŘEDÍ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta podnikohospodářská katedra podnikové ekonomiky Sborník z mezinárodní vědecké konference (Proceedings of the international scientific conference) FAKTORY PROSPERITY

Více

WORK PACKAGE 6. Regional Application of ET-Strategy and Action. Regional Territorial ET-Management Concept 6.2

WORK PACKAGE 6. Regional Application of ET-Strategy and Action. Regional Territorial ET-Management Concept 6.2 The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF 2C3273P1 ET-struct EconomicEducational Territorial Structure WORK PACKAGE 6 Regional Application of ET-Strategy and

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

Europass curriculum vitae

Europass curriculum vitae Europass curriculum vitae Personal information Surname(s) / First name(s) Address(es) Konečný Milan Teyschlova, 1, 635 00, Brno, Czech Republic Telephone(s) +420549495135 Mobile: +420603872330 Fax(es)

Více

Diplomatická akademie Diplomatic Academy 2013 2014

Diplomatická akademie Diplomatic Academy 2013 2014 Diplomatická akademie Diplomatic Academy 2013 2014 Diplomatická akademie Diplomatic Academy 2013 2014 Ministerstvo zahraničních věci České republiky Úvodní slovo Preface Milí čtenáři, jedním z prioritních

Více

Research plan proposal. Research plan description

Research plan proposal. Research plan description Research plan proposal Provider s code MSM RP identification code 6840770043 Research plan title Development of methods of design and operation of transport networks from the point of view of their optimization

Více

UNIVERSITY OF DEFENCE / CZECH REPUBLIC. Economics and Management

UNIVERSITY OF DEFENCE / CZECH REPUBLIC. Economics and Management UNIVERSITY OF DEFENCE / CZECH REPUBLIC Economics and Management 2012 UNIVERSITY OF DEFENCE / CZECH REPUBLIC ECONOMICS AND MANAGEMENT 2012 2 Economics and Management - p. 2-2012 Brno 15 Nov 2012 Published

Více

Středoevropský věstník pro vědu a výzkum

Středoevropský věstník pro vědu a výzkum POZNÁMKY NR 8 (10) 2014 Středoevropský věstník pro vědu a výzkum Praha Publishing house Education and Science 2014 POZNÁMKY Central European Journal for Science and Research Redakční rada: prof. PhDr.

Více

Twinningové projekty Analýza zkušeností starých států EU a zhodnocení přínosu Twinningu out pro Českou republiku

Twinningové projekty Analýza zkušeností starých států EU a zhodnocení přínosu Twinningu out pro Českou republiku Twinningové projekty Analýza zkušeností starých států EU a zhodnocení přínosu Twinningu out pro Českou republiku Twinning Projects: Analysing the Experience of Old EU Member States and Evaluating Benefits

Více

Historická geografie 38/1 (2012)

Historická geografie 38/1 (2012) Historická geografie 38/1 (2012) HISTORICKÁ GEOGRAFIE / HISTORICAL GEOGRAPHY 38/1 (2012) VEDOUCÍ REDAKTOR / EDITOR-IN-CHIEF PhDr. Robert ŠIMŮNEK, Ph.D. (r_simunek@lycos.com) REDAKČNÍ RADA / ASSOCIATE EDITORS

Více